ATLs årsrapport 2017

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2017

1


Tungbilseminar i mars

ÅRSRAPPORT Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) ATLs Interessekontor SA (ATI)

2

3 4 7 8 10 11

INNHOLD Hilsen fra administrerende direktør Året som har gått Nytt fra fylkesgruppene Fylkesorganiseringen Medlemsfordeler Læremidler

13

Årsrapport 2017

14 24 30 31

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Styrets beretning Årsregnskap Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning for 2017

32 36 46 47

ATLs Interessekontor SA (ATI) Styrets beretning Årsregnskap Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning for 2017

Det nyvalgte landsstyret

Styreleder Per Ove S. Husevik holder kurs


Til våre medlemmer og andre interesserte Forbundet har levert et solid økonomisk resultat for 2017 – dette har vært et godt år for ATL! God økonomi gir oss muligheten til både å redusere medlemskontingenten og samtidig styrke oss på fag. For det er ikke slik at når butikken går godt, så har vi kuttet ned på aktivitetsnivået. Snarere tvert imot. Vi har brukt mye penger på å forbedre læremidlene, noe som vil fortsette også i 2018. Vi er også i full gang med å ansette mer fagkompetanse. Kompetanse som skal gjøre oss i stand til å øke tilbudet til medlemmene, men også sørge for at ATL selv kan utrede saker som er viktig for bransjen. Vi har et mål om å bli en premissleverandør innen trafikksikkerhet. Vårt samfunnsoppdrag står støtt, men vår evne til å påvirke utviklingen skal styrkes betraktelig. Vi har i 2017 foretatt overgangen fra Nettadmin til TABS, noe som har bidratt til at vi kan konsentrere oss om å være et forbund og ikke bruke store ressurser på softwareutvikling. Vi har etablert en nettbutikk som gjør at vi kan drive forlaget mer kostnadseffektivt. Vi har også styrket innsatsen på medlemsinformasjon i blant annet sosiale medier og ATL er blitt en del av 24-timers-samfunnet. Forbundet har brukt 2017 til å tilpasse oss nåtiden, og vi er i full gang med å bygge fremtiden. Vi jobber smartere og mer effektivt, og tilpasningene vil fortsette.

ATL er inne i en ny strategiprosess, og hva denne bør innbefatte er tatt opp i de fleste sammenhenger vi har truffet medlemmer i løpet av året. Vi er opptatt av nåtid og fremtid, som selvstyrte kjøretøy og simulatorer. Mye av fremtidsbeskrivelsene kan være en trussel, men også en mulighet for bransjen. ATL har ikke tenkt å være passiv tilskuer til utviklingen, men aktivt arbeide for å ivareta trafikkskolenes interesser. I 2017 har vi hatt mange samtaler med Trafikkforum om vi sammen skal etablere et nytt forbund. De er kjekke folk og har mange gode tanker og ideer om fremtiden! Begge organisasjonenes landsmøter vil ta stilling til en sammenslåing, og skulle begge organisasjoner gå for dette, er 01.01.2019 en aktuell dato for etablering av en ny organisasjon. Det er ingen av de ambisiøse planene ATL har som står og faller med om en ny organisasjon blir en realitet, men synergien sammenslåingen vil gi og effekten av å stå samlet som bransje vil selvsagt gjøre reisen enklere og gjør at vi sammen får til mer for trafikkskolene. Vi gleder oss til å fortsatt jobbe for en styrket bransje og en levedyktig fremtid for trafikkskolene. Torgeir Abusdal, administrerende direktør

I strategien mot 2020 sier vi at «ATL har rett kompetanse, tidsriktige verktøy og tilstrekkelige ressurser». Dette viktige målet vil vi lykkes med. Landsmøtet i 2017 vedtok en ny organisering av fylkesarbeidet, og 2018 vil vise om dette kan bidra til en revitalisering. Styreleder og jeg har besøkt mange fylker for å få synspunkter fra våre lokale tillitsvalgte. Dette vil vi fortsette med. Vi tar på alvor at ATL skal være en medlemsstyrt organisasjon, og derfor trenger vi en god dialog med medlemmene. Vi har også startet arbeidet med mer målrettet kontakt med samarbeidspartnere i TS-familien og vi har startet å arbeide med det politiske miljøet. 3


2017

ÅRET SOM HAR GÅTT SAMARBEID MED TRAFIKKFORUM 2017 ble året der ATL og TF startet å jobbe tett sammen i forhold til TABS, fraværssaken, piratvirksomhet, samt andre temaer som er viktige for oss i trafikksikkerhetsfamilien. I 2018 vil det bli opp til medlemmene i begge organisasjonene å avgjøre om vi skal bli sterkere sammen eller fortsette hver for oss.

KURS, SEMINARER OG ARRANGEMENTER Det har vært stort fokus på ulike kurs og seminarer gjennomført av ATL i året som har gått. I 2017 var hele 914 stykker på kurs i regi av ATL – dette synes vi er veldig bra. Med ny forskrift var Kurs i forskriftsendringene et populært kurs mange ønsket å delta på. Sammen med NAF, Trafikkforum og Nord universitet har vi også gjennomført Fagdag 3.10 på samtlige av NAFs øvingsbaner. I tillegg har vi gjennomført en rekke andre arrangementer slik som Tungbilseminar, Landsmøte, Samling for kontoransatte og Seminar for trafikklærere som arbeider med personer med funksjonsnedsettelser. Følg med i kurskalenderen på www.atl.no/kurs for å ikke gå glipp av kurs, seminarer og arrangementer! 4


OVERGANG TIL TABS En ny avtale med Lime Green Digital gjorde at medlemmene som tidligere har brukt administrasjons- og bookingsystemet Nettadmin har gått over til det nye systemet Trafikkskolenes Administrasjons- og BookingSystem (TABS). Slike overganger vil være krevende, og vi takker for medlemmenes tålmodighet ved overgangen til TABS. Vi erfarer at det stadig kommer ny funksjonalitet i systemet som øker verdien for våre medlemmer. TABS er alltid tilgjengelig, tidsbesparende og gir full oversikt over opplæringen. I TABS administrerer du enkelt timebestilling, opplæringskort og betalinger. Besøk www.tabs.no for mer informasjon.

NY NETTSIDE OG NY NETTBUTIKK Året 2017 var tiden for å fornye ATLs digitale profil. Både ny nettside og ny nettbutikk kom på plass på våren. Nettsiden www.atl.no brukes mer flittig enn tidligere. Både kurskalenderen og artikler med siste nytt fra bransjen oppdateres jevnlig. På nettsiden finner man også en kunnskapsbase, samt database for alle medlemsskolene og oversikt over alle medlemsfordeler. Nettbutikken www.teoribok.no gjør det enklere for medlemmene å bestille både bøker, læremateriell og rekvisita. Mot slutten av året ble lager og logistikkansvaret lagt over til en ny leverandør, som opprettholder vår gode kundeservice og ser til at varene blir sendt ut raskt. 5


TRAFIKKOPPLÆRINGEN GIR RESULTATER Året 2017 utmerket seg som året med lavest antall trafikkofre siden 1947, og tallene på antall drepte og hardt skadde går stadig nedover. 106 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Trygg Trafikk viser til rekordlave tall blant unge trafikkofre. I 2017 var det 13 unge mellom 16 og 24 år som omkom i trafikken. Dette er nesten en halvering fra året før, da 24 unge i samme aldersgruppe mistet livet. – Unge bilførere har tidligere vært forbundet med risikoatferd i trafikken. Det er mye som tyder på at dette er i endring og at færre unge kjører for fort, i rus og uten belte. Unge tar rett og slett smartere valg i trafikken enn før. I tillegg har trafikkopplæringen blitt betydelig bedre de siste ti årene og er i dag trolig den beste i verden, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

REFLEKSDUGNAD Refleksdugnaden gikk av stabelen 28. september 2017 i alle landets fylker. ATLs medlemsskoler og trafikklærere delte denne dagen ut reflekser og brosjyrer – og i tillegg informerte våre engasjerte trafikklærere om betydningen av refleksbruk. – Vi som daglig jobber med trafikksikkerhet ønsker å bruke tid på dette viktige temaet, forteller styreleder i ATL, Per Ove Sercan Husevik. Trafikkskolenes samfunnsoppdrag er å sørge for at din og andres kompetanse på trafikksikkerhet er best mulig. Trafikklærerne har nullvisjonen som ideal, og trafikksikkerhetsarbeid er en dugnad hvor alle må delta. ATL er glade for at så mange av våre medlemmer blir med på den viktige refleksdugnaden. Vi delte ut nærmere 30.000 reflekser og like mange brosjyrer! 6


2017

NYTT FRA FYLKESGRUPPENE

ATLs 16 fylkesgrupper arbeider for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og for å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser. Her kan du lese mer om noen av fylkenes aktiviteter gjennom året som har gått.

AGDERFYLKENE De to Agderfylkene inviterte i 2017 til årsmøte med besøk av ATLs administrerende direktør og markedsføringsansvarlig. ATLs fagkonsulent var også tilstede og holdt seminar. På høsten ble det holdt TABS-kurs. Fylkesgruppen har sponset årets arrangementer, og det har vært godt oppmøte. BUSKERUD I Buskerud ble det gjennomført to samlinger i 2017. På våren fikk fylkesgruppen besøk av administrerende direktør og ITansvarlig i ATL. På høsten ble det gjennomført fagdag med fokus på autonome kjøretøy, og her var det foredragsholdere fra Volvo Norge som stod for det faglige.

OSLO OG AKERSHUS Ny fylkesavdeling i Oslo og Akershus ble etablert i 2017, og startet med én gang opp med både TABS-kurs og medlemsmøte. På medlemsmøtet var Vegdirektoratet invitert til å fortelle om fremtidens trafikkopplæring og BMW snakket om fremtidens biler. Her dukket over 50 medlemmer opp. Fylkesgruppekoordinator Pål Andersen representerer også ATL i Oslo Trafikksikkerhetsutvalg, hvor det ble avholdt tre møter i 2017. ROGALAND Fylkesgruppen i Rogaland har gjennom 2017 holdt en rekke arrangementer, blant annet fagdag med tema HMS, fagdag 3.10 på NAF øvingsbane og ”Brann i tunnel”-kurs. I tillegg har de jobbet med problemet piratvirksomhet, og hatt møter med Stavanger kommune Bymiljø og utbygging angående vegoppmerking og skilting.

FYLKESRUNDEN Styreleder Per Ove Sercan Husevik og administrerende direktør Torgeir Abusdal reiste høsten 2017 rundt til fylkesgruppene for å bli bedre kjent med aktivitetene og utfordringene som fylkene har. Besøkene ble også brukt til å diskutere ATLs strategiarbeid framover, samt å høre hva fylkesgruppene ønsker ATL skal jobbe med videre for å bygge fremtiden for trafikkskolebransjen.

7


FYLKESORGANISERINGEN DREIEBOK OG RAMMEVERK

DREIEBOK FOR IMPLEMENTERING AV NY FYLKESORGANISERING Landsmøtet i juni 2017 vedtok endringer i organiseringen av fylkene og et nytt rammeverk for fylkeskoordinatorer/gruppers aktiviteter. Endringene ble foretatt for å få til mer lokal aktivitet. Målet er at det nå skal være enklere å drive en lokal gruppe. Administrasjonen på Ryen vil bidra med administrativ støtte og føring av regnskap der det er ønskelig. Endringene gjelder fra januar 2018, men rent praktisk fra det er avholdt årsmøte i fylkene. • Det sittende fylkesstyre innkaller til årsmøte som tidligere • Fylkesavdelingene omdannes til fylkesgrupper • Valg foretas på årsmøtet og melding sendes til ATLs administrasjon (atl@atl.no) om hvem som er valgt til fylkeskoordinator og eventuelt styre • Behandlingen på årsmøte skal ta hensyn til «Rammeverk for fylkeskoordinatorer/gruppers aktiviteter» • Fylkesgruppene står friere til å drive sin egen virksomhet og selv bestemme hvordan de vil organisere seg. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at alle grupper som vil føre sitt eget regnskap må opprette et organisasjonsnummer og følge de 8

formalkrav som kreves i forbindelse med registrering og bankforbindelse • I fylker hvor det ikke er mulig å få valgt en koordinator vil administrasjonen ta initiativ for å danne en fylkesgruppe eller få utnevnt en koordinator • Obligatorisk fylkeskontingent bortfaller, men grupper kan på frivillig basis finansiere seg med kontingent vedtatt av fylkesårsmøtet Det kan opprettes flere grupper innenfor et fylke, men gruppene må ha et fellesmøte hvor lederen/koordinator velges. • Fylkesgruppene mottar et fast tilskudd, p.t. 500 kr pr. skolemedlem (Landsmøtet vedtar dette hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet). Pengene er ment å brukes til lokale aktiviteter samt dekke fylkeskoordinators deltakelse på Landsmøte • Fylkeskoordinator blir lønnet fra sentralt hold med p.t. 10.000 kr pr. år (Landsmøtet vedtar) • Det kan søkes om tilskudd fra ATL sentralt til aktiviteter i lokal regi • Fylkesgruppene overtar midlene som de respektive fylkesavdelinger disponerer i dag Gode ideer mottas med takk og deles med fellesskapet.


RAMMEVERK FOR FYLKESKOORDINATORER/GRUPPERS AKTIVITETER Vedtatt av landsstyret 6. september 2017 Fylkeskoordinatoren har ansvar for å fremme ATLs interesser i fylket og må arbeide i samsvar med ATLs formål og interesser. Fylkeskoordinatoren behandler saker som angår lokale myndigheter og organisasjoner m v. Saker som har konsekvenser på landsplan eller for andre fylker må legges fram for landsstyret/administrasjonen. Fylkeskoordinatoren arbeider for å profilere ATL på en positiv måte innen fylket. Fylkeskoordinatoren søker innen fylket kontakt og samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og andre.

o Minimum 1 medlemsmøte pr. år o Minimum 1 fagsamling pr. år o Årsmøte kan arrangeres i forbindelse med en av de 2 ovenstående • Representere ATL i lokale sammenhenger • Delta på ATLs lederkonferanse • Delta på ATLs Landsmøte • Tilrettelegge for lokale kursaktiviteter • Svare på henvendelser fra lokal presse • Behandle saker av lokal interesse • Bringe saker fram for landsstyret/administrasjonen når de har interesse ut over eget fylke Fylkeskoordinatoren har ansvaret for forvaltningen av fylkets midler.

Fylkeskoordinatoren er en del av ATL og underordnet dets vedtekter og vedtak. Ved motstrid mellom rammeverket for fylkeskoordinatorer/grupper og vedtektene for ATL, skal de sistnevnte følges. Vedtektene for ATL gjelder også for forhold som ikke er nevnt i fylkeskoordinator og -gruppers rammeverk. I fylker hvor medlemmene ønsker å organisere seg i grupper gjelder følgende regler: • Det kan opprettes flere grupper innenfor et fylke • Gruppene kan avholde årsmøte etter eget ønske • Gruppestyret konstituerer seg så snart som mulig etter årsmøtet

HAR DU SPØRSMÅL?

Det avholdes et felles årsmøte hvor fylkeskoordinator velges, innen utgangen av februar. Fylkeskoordinators/gruppestyrets oppgaver: • Tilrettelegge og arrangere medlemsmøter og fagsamlinger for ATLs medlemmer

Ta kontakt med ATLs administrasjon på post@atl.no

9


MEDLEMSFORDELER

Medlemskap i ATL lønner seg for trafikkskolene da vi kan tilby gode avtaler med følgende firmaer:

NYE OG EKSISTERENDE AVTALER Det lønner seg å være medlem i landets største bransjeorganisasjon for trafikkskoler – vi jobber hele tiden for de beste vilkårene for våre medlemmer. Alt av læremidler og rekvisita til bruk på skolen fås kjøpt til faste rabatterte priser, og vi arrangerer kurs og seminarer til gode medlemspriser.

TRENGER DU HJELP MED DIGITAL SYNLIGHET? Synlighet på digitale flater er et hett tema for tiden, og vi skjønner hvorfor. I et hav av bedrifter og foretak er det viktig å skille seg ut i mengden og bli sett på nettet. Mange av medlemmene våre er allerede flinke med nettopp digital

markedsføring, mange ønsker å komme i gang, men mange er også usikre på hvor man skal starte.

I 2017 tegnet vi en samarbeidsavtale med Solid Media. Solid Media hjelper alt fra små foretak til store bedrifter med digital markedsføring. De kan hjelpe med å løfte din trafikkskoles navn opp til toppen av søkeresultatene på Google og hjelpe elever med å finne deg gjennom smart bruk av AdWords (Googles annonsesystem) og annonsering i de riktige kanalene.

Les alt om medlemskap og medlemsfordeler på www.atl.no/medlemskap 10


Hensikten med boka er å hjelpe deg til å bli en trygg og dyktig bilfører som kjører ansvarlig, viser respekt for medtrafikanter, og tar hensyn til miljøet.

TRAFIKALT GRUNNKURS

Inndelingen av boka følger trinnene i læreplanen som er fastsatt av myndighetene. Innholdet i boka dekker den teorien du må kunne for å kjøre bil, og når du har lært og forstått teorien, er du godt forberedt til teoriprøven. Vi har brukt et enkelt og tydelig språk og typiske illustrasjoner og bilder, for å gjøre det enklere for deg å jobbe med LÆREBOK lærestoffet om bil og trafikk.

BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE BILDE

Spør også trafikklæreren din når det er noe du lurer på.

9

788273

103482

VEIEN TIL FØRERKORTET

LÆREBOK

KJELL TORSMYR JARLE NERMARK DAGFINN MOE

ISBN 978-82-7310-348-2

BUSS, LASTEBIL & VOGNTOG KLASSE C, CE, D & DE

LÆREBOK KLASSE B

Vi ønsker deg lykke til med bilføreropplæringen!

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Pb 144 Manglerud, 0612 Oslo Besøksadr.: Ryensvingen 15 Tlf: 22 62 60 80 E-post: atl@atl.no www.atl.no

JARLE NERMARK LEIF N. OLSEN

TRAKTOR LÆREBOK KLASSE T

TRAKTOR

ATLs læremidler oppdateres jevnlig, og i året 2017 stod flere bøker for tur, slik som lærebok for personbil, moped og snøscooter.

Bruk det du lærer i trafikkopplæringen sammen med læreboka for å forstå teorien og være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

VEIEN TIL FØRERKORTET >> KLASSE B

TRAFIKALT GRUNNKURS

STADIGE OPPDATERINGER

VEIEN TIL FØRERKORTET

LÆREMIDLER

2017

VEIEN TIL FØRERKORTET, KLASSE B

Læreboka du nå holder i hånden har vi skrevet for å veilede deg gjennom bilføreropplæringen fram til du får førerkort.

LÆREBOK

I tillegg ble en rekke spørsmålsbøker, annet læremateriell og rekvisita oppdatert. ERIK LYSENSTØEN sr ERIK LYSENSTØEN jr ARVE J. STAVIK

Medlemmer som bestiller varer på www.teoribok.no får 20 % rabatt!

11


12


ÅRSRAPPORT 2017 Innhold 14 24 30 31

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Styrets beretning Årsregnskap Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning for 2017

32 36 46 47

ATLs Interessekontor SA (ATI) Styrets beretning Årsregnskap Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning for 2017

13


Styrets beretning 2017 Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

Innledning 2017 – Med fokus på fremtiden ATL har gjennom året 2017 markert at fokus nå rettes inn i fremtiden, vi har gjennom omorganisering på fylkesplan og i administrasjonen videreført strategivalgene fra 2016 som var basert på målene for 2020. Fremtidens trafikkopplæring vil bli preget av utviklingen innen automatiske kjøretøy, delingsøkonomi og kunstig intelligens, denne utviklingen kan få stor betydning for rammevilkårene til trafikkskolene. ATL velger å se denne endringen som en mulighet for trafikkskolene til å se nye markeder og å gjøre utviklingen til en positiv situasjon for bransjen. ATL har i sammen med TF (Trafikkforum) startet samtaler der tema har vært «ett land ett forbund». Landsstyret og administrasjonen vil legge frem en forstudie for Landsmøte 2018, der medlemmene avgjør om ATL skal fortsette denne prosessen.

14

Tidsriktig verktøy og kompetanse En av strategiene er å få bedre og mer tidsriktig digitale verktøy for trafikkskolebransjen. Dette har ført til overgang fra NettAdmin til TABS som administrasjonsprogram for trafikkskolene. Denne endringen har gitt ATL en kostnadsbesparende effekt og trafikkskolene et verktøy som er enklere, raskere og som kan utvikles i samsvar med det som kunden har behov for. ATL har rekruttert kompetanse innen media og kommunikasjon, dette har gjort at vi gjennom året 2017 har vært mere synlige på ulike digitale plattformer. Kursvirksomhet har også vært

et satsingsområde og ATL har gjennomført en rekke seminarer, kurs og fagdager rundt om i landet i 2017. Vegdirektoratet gjennomførte en evaluering og justering av læreplanene for alle førerkortklasser i 2016, endringene ble presentert desember 2016. Med bakgrunn i dette satte ATL i gang en kursrekke over hele landet, der innhold, metode og endringer av læreplan var hovedtema. Her er en kort oversikt over noen gjennomførte kurs: • Hvordan bruke TABS • Tungbilseminar - Lillestrøm • MC-seminar - Lillestrøm • Seminar - føreropplæring for mennesker med funksjonsnedsettelse • Lederkonferanse på Gardemoen • Landsmøte i Tønsberg • Fagkurs i forhold til implementeringen av nye forskrifter/læreplan • Samling for kontoransatte Utover dette har majoriteten av fylkesavdelingene arrangert fagdager og samlinger lokalt og i utlandet. Det er ingen tvil om at aktiviteten er høy og kursvirksomheten er stor. Fraværsregelen som kom 2016 har også vært et tema i 2017, administrasjonen og styret har jobbet aktivt med dette i møte med ulike instanser og politikere. ATL sitt syn er at trafikkopplæring skal være fritaksgrunn for fravær og ikke sidestilles med skulk. Både medlemmer, styret, og administrasjonen har gjort en kjempeinnsats på ulike


ÅRET SOM HAR GÅTT

arenaer for å påvirke myndigheter, politikere og opinionen i å fremme trafikksikkerhet. Økonomistyring Økonomisk har ATL og ATI god egenkapital, selv om salgsinntektene går noe ned. ATL har hatt en lavere reduksjon på salg av trykte lærebøker enn det som var forventet, likevel er en slik utvikling negativ og kan få store konsekvenser på sikt, for en liten organisasjon som ATL. På den andre siden øker inntektene på våre digitale tjenester, og dette stemmer godt med utviklingen i samfunnet. Det digitale markedet har fått flere tilbydere og konkurransen øker raskt. For å møte denne situasjonen har ATL valgt å samarbeide med Lime Green Digital AS om utvikling av digitale produkt, dette vil sikre medlemsskolenes interesser med forutsigbare vilkår og samtidig sikre en stabil fremtid for organisasjonen. Gjennom hele 2017 har styret og administrasjonen arbeidet godt og målrettet for å holde god budsjettkontroll, dette viser igjen et meget godt resultat for ATL i 2017. Til beste for medlemmene Styret og administrasjonen har brukt mye tid og gjort grundige analyser for hva ATL skal være i fremtiden. Landsmøtet i Tønsberg gjorde som et resultat av dette et vedtak der fylkesorganiseringen ble endret. Fra 2018 vil ATL sine fylkesavdelinger bli endret til at hvert fylke vil få sin Fylkeskoordinator, som er finansiert gjennom den nasjonale medlemskontingenten. Dette betyr at medlemsskolene vil få en lavere kostnad med å være knyttet opp mot sitt fylkeskontor. I mange fylker fungerer aktivitetene utmerket, i andre fylker har det vært vanskelig å få opp aktivitetsnivået. Med den nye organiseringen ligger alt til rette for å beholde det som fungerer godt og hjelpe til med

oppstart av dei fylker som ikke har hatt så god aktivitet. Omorganisering og effektiv utnyttelse av ressurser har vært nøkkelen for mange andre organisasjoner og det samme gjelder også for ATL, som i løpet av 2017 har tatt store steg i retning av å nå målene for 2020. Administrasjonen og styret har vært opptatt av at ATL skal være en organisasjon der alle medlemmer kjenner nærhet og eierskap til hva ATL står for, derfor har styreleder og administrerende direktør brukt mye tid og ressurser på å reise og besøke de fleste fylkesavdelingene i løpet av 2017. Hensikten med besøkene har vært å få en god dialog om hva som er viktig for den enkelte trafikklærer rundt omkring i vårt langstrakte land. Kunnskapen og erfaringen fra møtene er behandlet av styret og har dannet grunnlag for tema som ATL tar opp i møter med myndigheter, politikere og andre organisasjoner. ATL har startet en prosess der vi oppretter flere faste møtepunkter hvert år med myndigheter og andre organisasjoner som har et trafikksikkerhets fokus. Vi mener at skal ATL arbeide for det beste for medlemmene og trafikksikkerheten, så må vi bygge gode relasjoner med dei andre aktørene i TS-familien. ATL er på rett vei, og er godt forankret som organisasjon. Gjennomføringsevnen og resultatene vises allerede og vil forbedres i årene fremover. ATL er klare for å møte fremtiden – til beste for våre medlemmer. Per Ove Sercan Husevik Styreleder ATL

15


Virksomheten Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er en landsomfattende medlemsorganisasjon for trafikkskoler. Forbundets administrasjon holder til i lokaler på Ryen i Oslo kommune. ATL sin visjon ATL-føreren kjører risikofritt og skaper den beste samhandlingen i trafikken. ATL sin hensikt ATL skal arbeide for god trafikkopplæring og legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. I samarbeid med offentlige myndigheter og andre organisasjoner vil vi være en synlig aktør i arbeidet for økt trafikksikkerhet. ATL skal ha tillit i befolkningen. ATL sine overordnede mål fram til 2020 1. ATLs medlemsskoler oppfattes som de mest seriøse i bransjen 2. ATL har rett kompetanse, tidsriktig verktøy og tilstrekkelig ressurser (tid, folk, økonomi) 3. ATL har både skoler og lærere i et differensiert medlemssystem 4. ATL har medlemmer også etter at de har tatt førerkortet – ”livslang læring” 5. ATL selger tjenester til bedrifter og enkeltpersoner 6. ATL har læremidler som dekker bredden, har høy kvalitet og er tilpasset IKT-utviklingen 7. ATL er den organisasjonen som myndighetene velger/ henvender seg til vedrørende spørsmål om TO og TS Organisasjonen har ingen ansatte og den daglige driften blir ivaretatt av ATLs Interessekontor SA (heretter ATI). ATI er et samvirkeforetak hvor alle medlemsskolene har like andeler. ATLs inntekter er i all hovedsak medlemskontingenter, kursinntekter og royalty fra salg av læremidler. 16

Utvikling og resultat ATL har det siste året gjennomgått store endringer. Vi har inngått en avtale med Lime Green hvor de har overtatt rettigheter og forpliktelser til å drifte Nettadmin som nå har blitt videreført gjennom TABS. Videre har vi overført alle elektroniske læremidler og lærestøtteverktøy. Vi mener dette er til beste for medlemmene og det gir oss tilgang på mye kompetanse på utvikling av verktøy som bransjen trenger. I tillegg gir det oss også en økonomisk trygghet og forutsigbarhet både på kort og lang sikt. For 2017 har det gitt oss en betydelig positiv engangseffekt samtidig som den langsiktige inntektsstrømmen også har begynt å tikke inn. De øvrige inntektskildene våre – kontingenter, kursinntekter og royalty av salget i ATI har vært omtrent i tråd med budsjettet og tidligere års omsetning. Kostnadene har vi klart å holde godt under budsjett slik at resultatet er et av de beste i ATLs historie. Styret foretok en endring i investeringsstrategien høsten 2016 og åpnet opp for at vi kan investere inntil 30 % i aksjer. Gjennom 2017 har dette vært en vellykket strategi og bidratt til at vi hadde en avkastning på 6,6 % på våre investeringer som nå er i størrelsesorden 15 MNOK. Driftsresultatet endte på ca. 2,2 MNOK og et årsresultat på ca. 3 MNOK. Egenkapitalen er nå på ca. 16,4 MNOK.

Landsmøtet 2016 ATLs landsmøte 2017 ble holdt i Tønsberg 9. juni. ATL avd. Vestfold ved Per Boberg ønsket velkommen. Fylkesordfører Rune Hoksrød ønsket velkommen til Vestfold og Tønsberg.


Ann Kristin Thomte, styreleder i ATL, holdt åpningstalen og overlot deretter møteledelsen til dirigent Roy Willy Myhre og varadirigent Vegard Johansen. Til stede var 39 med stemmerett, hvorav 1 representert ved fullmakt, 6 med møte- og talerett.

Landsstyret Det var valg av leder – Ann Kristin Thomte valgte å trekke seg, nestleder, et styremedlem og et varamedlem. - Per Ove Sercan Husevik ble valgt til leder for 1 år - Kjell Christian Krane ble valgt som nestleder for 2 år - Tommy Bogstrand ble valgt som styremedlem for 2 år - Jannike Bondevik ble valgt til 2. varamedlem for 2 år I perioden har styret hatt denne sammensetningen: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. vara

Per Ove Sercan Husevik Kjell Christian Krane Per Boberg Richard Sommerseth Tommy Bogstrand Anette Maltun Koefoed Jannike Bondevik

Styremøter I 2017 har styret hatt 9 styremøter, hvorav 6 før og 3 etter landsmøtet. Møtedatoene var: 24. januar, 1. og 20. februar, 16. mars, 3. mai, 8. juni, 21. august, 5.-6. september,

og 23. november. Styremøtene har vært avholdt både ved fysisk samling og via Skype.

Landsmøtevalgte komiteer, råd og funksjoner Kontrollkomité Det var valg på leder og et medlem. Kontrollkomiteen har hatt denne sammensetningen: Leder Kåre Ekrene Medlem Tom Johnsen Medlem Sverre Johnny Solheim Dirigenter Dirigent og varadirigent velges hvert år for neste ordinære generalforsamling. Som dirigent og varadirigent for generalforsamlingen 2017 var henholdsvis Roy Willy Myhre og Vegard Johansen valgt. For 2018 ble det valgt to dirigenter: Vegar Johansen og Martin Brekke. Valgkomité Det var valg på leder og et medlem.

17


Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen: Leder Jon Kristian Valvåg Medlem Cris Refstie Medlem Ann Kristin Thomte Andre utvalg Landsstyret vedtok på styremøte 16. mars å nedlegge faggruppene i den form de har hatt. I stedet opprettes det en fagpool hvor alle som er interessert kan melde seg inn. Styret og administrasjonen vil engasjere kandidater herfra til ulike oppdrag.

Fylkesavdelingene Landsmøtet vedtok å endre organiseringen av aktivitetene i fylkene. Det vil bli valgt eller utnevnt en fylkeskoordinator i hvert fylke. Hensikten med å endre er å gjøre arbeidet for de tillitsvalgte enklere, og at vi skal få til mer aktivitet rundt om i hele landet. Den nye organiseringen vil bli innfaset i 2018.

Forum for Trafikkpedagogikk Torgeir Abusdal og Per Ove Sercan Husevik er ATLs representanter

Ledere i fylkesavdelingene Følgende har vært ledere i ATLs fylkesavdelinger i perioden: Østfold Oslo og Akershus Pål Andersen Hedmark Anders Nøkleholm Oppland Anne Kristin Tollefsen Buskerud Jarle Hoddevik Vestfold Glenn Ronny Edvardsen Telemark Gunnstein Ekman-Sunde Agderfylkene Cris Refstie Rogaland Jannike Bondevik Hordaland Anders Arntzen Sogn og Fjordane Styrk A. Hoflundsengen Møre og Romsdal John Rotevatn Sør-Trøndelag Jøran Edvardsen Nord-Trøndelag Øyvind Hansen Nordland Terje Barkhald Troms Knut A. Christiansen Finnmark Roar Hætta

Forsvarets styringsgruppe for arbeidet med trafikksikkerhet i Forsvaret Kjell Christian Krane

ATLs lederkonferanse 2017 Lederkonferansen ble holdt 2. februar på Gardermoen. Konferansen samlet 44 deltakere. Fra landsstyret deltok 7,

Deltakelse i styrer og råd Europäische Fahrlehrer-Assoziation, EFA ATL representeres ved Per Ove Sercan Husevik og Torgeir Abusdal Nordisk Trafikkskole-Union (NTU) ATLs representanter i styret: Per Ove Sercan Husevik, president Torgeir Abusdal, generalsekretær Trygg Trafikk Ann Kristin Thomte er varamedlem til styret

18

Opplysningsrådet for veitrafikk, OFV Torgeir Abusdal er medlem av rådet


fra valgkomiteen 3, administrasjonen var representert med 11 deltakere. Alle fylkesavdelingene var representert med unntak av Akershus og Oslo. De viktigste temaene denne gangen var organisering av aktivitetene i fylkene, IT for trafikkskoler, ABC om sosiale medier, fra faggrupper til fagpool og bransjens omdømme hvor vi hadde en foredragsholder fra Gjensidige.

Medlemmene Fra en topp i 2013 har vi hatt en liten nedgang de siste ĂĽrene. De fleste av de som har meldt seg ut er skoler som har avviklet driften.

19


Medlemskontigent Landsmøtet 2017 besluttet å videreføre satsene fra året før, følgende satser gjelder for 2018: - Kr. 4.400,- for hovedmedlem uten ansatte lærere/instruktører ut over daglig leder - Kr. 5.300,- for hovedmedlem med ansatte lærere/instruktører ut over daglig leder - Kr. 500,- for avdelingsmedlem - Kr. 4.400,- for assosiert medlem - Kr. 200,- for personlig medlem

Høringer Følgende høringer har blitt besvart i løpet av 2017: – Bompenger, bompengetakster og køprising – «Dolly» modulvogntog – Endringer i skiltforskriften – Endringer i bilansvarslova – Utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg – Innskjerping av vilkårene for godkjennelse av EØS-førerkort – Høring om forsl. til ny forskr. om kontroll av kjøretøy langs veg – Periodisk kontroll-kjøretøy og opplæring – Alkolås – Høring om endringer i reglene for sikring av last – Utprøving av selvkjørende motorvogn – Endringer i bil-, motorsykkel- og traktorforskriften – Disposisjonsrett over førerprøvevogn klasse B – Implementering av endringsdirektiv EU, bruk av kjøretøy – Lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune – Midlertidige trafikkregulerende tiltak til høy luftforurensning i Oslo kommune – Gebyrendringer knyttet til kjøretøy og førerkort 20

Alle er behandlet i Landsstyret etter en vurdering fra administrasjonen.

Kurs og seminarer Fagråd 3.10 ATL har sammen med NAF, Trafikkforum og Nord Universitet gjennomført kurs på samtlige av NAFs Øvingsbaner med til sammen 430 deltagere. Tungbilseminar ATL arrangerte seminar på Gardermoen med 49 deltakere. Fylkesavdelingenes kurs Flere av våre fylkesavdelinger har gjennomført fagdager og deltatt på lokale arrangementer. Endring i forskrift og læreplan kl. B 13 kurs gjennomført rundt om i landet med til sammen 337 deltagere. Endring i forskrift og læreplan kl. AM146 7 kurs gjennomført rundt om i landet med til sammen 60 deltagere. Endring i forskrift og læreplan for tungbil Gardermoen 24 deltagere. Hvordan utarbeide undervisningsplan 7 kurs gjennomført i fra Stavanger i sørvest til Tromsø i nord med til sammen 94 deltagere. Fagdag MC Lillestrøm 167 deltagere.


Landsmøte Tønsberg 75 deltagere. Samling for kontoransatte Oslo 30 deltagere. Fagseminar – bevegelseshemmede Lillestrøm 20 deltagere. Nettadmin for viderekomne Ett kurs er gjennomført i Oslo med til sammen 8 deltagere.

3.-15. dag kr. 1.918,Gjensidige Samarbeidsavtale som gir rabatt på både skade- og pensjonsforsikring. KPMG KPMG tilbyr en halv time juridisk rådgivning gratis for medlemsskolene. Kuba System for internkontroll og HMS. Lindorff Samarbeidsavtale inkasso.

Samarbeidsavtaler ABAX Elektronisk kjørebok. Bertel O. Steen Avtalen gjelder for personbiler, Mercedes Benz, Peugeot og KIA brukt i sammenheng med trafikkopplæring. Circle K Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m. Finans Norge Avtalen med Finans Norge om avsavnsgodtgjørelse. Avtalen gir et fast beløp pr. dag som avsavnsgodtgjørelse ved skade på skolevogner i inntil 15 dager. Det ble fremforhandlet en ny avtale gjeldende fra 1.1.2016

Solid Media Rammeavtale for medlemmer som ønsker å forbedre sin digitale synlighet. Telenor Samarbeidsavtalen innebærer rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni/bedriftsnett/proffnett og bredbånd. Verifone Betalingsterminaler. Vianor Avtale om rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice samt vanlig bilservice og dekkhotell.

Avtalen har følgende satser pr. dag: 1. dag kr. 2.887,2. dag kr. 2.519,21


Tariff, arbeidsrett m.v. Forbundet får henvendelser fra medlemmer og fylkesavdelinger om enkeltsaker. Disse søkes besvart umiddelbart, eller så snart som mulig etter intern drøfting eller undersøkelse hos annen faginstans eller myndigheter. Medlemmene blir oppfordret til å benytte tilbudet om en halv times gratis konsultasjon fra KPMG.

Medlemsbladet Trafikkskolen kom ut i 2 nummer i 2017 som kun ble distribuert digitalt. Etter henvendelser fra medlemmer vil bladet igjen komme med trykte utgaver i 2018. Trafikklærere og fagfolk har bidratt sterkt til faglig interessante innlegg i bladet og i tillegg er innholdet hentet fra eksterne kilder. Marius Henriksen har fortsatt med den populære tegneserien, trafikkstripen.

Læremidler ATL har en omfattende portefølje som består av serien Veien til førerkortet som dekker alle førerkortklassene og Veien til yrkessjåfør som dekker yrkessjåføropplæringen og etterutdanningen. I tillegg har ATL en egen fagbokserie med fagspesifikke tema på ulike nivå. Læremidlene kvalitetssikres i henhold til kravene i TROFF, læreplanene og ATLs standard. Læremiddelkontraktene regulerer roller, utvikling og 22

kvalitetssikring, honorar og frister. Vi bestreber oss på å ha mest mulig oppdaterte læremidler, men med den brede porteføljen vi har er det ikke alltid like enkelt.

Forfattere Det er ATL som innehar alle rettigheter til utgivelsene, mens det er ATI som er den operative utøver av forlagsvirksomheten gjennom læremiddelkontrakter, utvikling, kvalitetssikring og produksjon av læremidlene.

Ansatte og arbeidsmiljø Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte. Forbundet har tilfredsstillende lokaler på Ryen i Oslo kommune.

Likestilling Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte. I landsstyret er det 5 menn og 2 kvinnelige varamedlemmer. Det er en lav kvinneandel blant de tillitsvalgte og valgkomite og andre må legge vekt på dette også i sin rekruttering til verv.


Ytre miljø Det kjennes ikke til forhold som medfører betydelig påvirkning av det ytre miljø.

Det er raskt og enkelt å finne medlemsskolene på www.atl.no

Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Årsregnskap Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2016.

Ryen 14. mars 2018 Per Ove S. Husevik Kjell Christian Krane Per Henrik Boberg Tommy Bogstrand Richard Sommerseth Torgeir Abusdal

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør 23


Ă…rsregnskap 2017 Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

24


Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Note

2017

2016

Driftsinntekt og driftskostnad Medlemskontingenter Kursinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt 3

3 193 305 889 885 6 009 099 10 092 289

3 276 500 796 900 2 929 038 7 002 438

Kurskostnader Reiser Adm.kostnader 5 Avskrivning 7 Annen driftskostnad Sum driftskostnad

-491 130 -461 123 -5 059 002 -24 718 -1 890 017 -7 925 990

-429 731 -638 596 -4 934 657 0 -879 315 -6 882 299

2 166 299

120 139

Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt 164 926 Annen finansinntekt 1 976 Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 627 832 Annen rentekostnad -864 Annen finanskostnad -679 Finansresultat 793 191 6

158 967 0 581 697 -71 -519 705 220 887

Driftsresultat

Ă…rsresultat

2 959 490

341 026

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

2 959 490 2 959 490

341 026 341 026

25


Balanse BALANSE PR 31.12. Note EIENDELER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kopimaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

2017

2016

60 895 60 895

0 0

60 895

0

80 476 59 696 140 172

43 167 10 581 53 748

15 671 201 15 671 201

11 524 105 11 524 105

2 375 555

4 331 242

18 186 929

15 909 095

18 247 823

15 909 095

7

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 6 Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

6

SUM EIENDELER

26


BALANSE PR 31.12.

Note

2017

2016

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til nærstående foretak Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 377 586 16 377 586 16 377 586

13 418 095 13 418 095

1 682 891 54 122 7 521 125 703 1 870 237

2 381 881 22 655 7 763 78 701 2 491 000

1 870 237

2 491 000

4

5

18 247 823

13 418 095

15 909 095

27


Noter til årsregnskapet for 2017 Note 1: Virksomhet og regnskapsprinsipper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har kontorer på Ryen i Oslo og driver virksomheten i samarbeid med ATL’s Interessekontor (ATI). ATL driver ikke skattepliktig virksomhet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidlene vurderes i utgangspunktet etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktige markedsplasseringer ses på som en portefølje og vurderes til markedsverdi pr 31.12. Inntektene bokføres når de ansees opptjent.

Note 2: Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer Landsforbundet har formelt ingen ansatte og omfattes ikke av lovbestemt pensjonsordning. Det blir belastet for personalkostnader tilsvarende ca 5 årsverk fra ATL’s Interessekontor SA. Revisor Betalt revisjonshonorar i 2017 utgjør kr 22 500 + mva.

Note 3: Driftsinntekter Inntektskildene er hovedsakelig medlemskontingenter, inntekter i forbindelse med inngåtte royalty-avtaler for salg av produkter der ATL sitter på rettighetene. Forbundet har også inntekter fra noe kursvirksomhet, samt provisjoner og sponsing. I 2017 er det inngått nye royalty-avtaler i forbindelse salg.

28

Note 4: Egenkapital Egenkapital 1.1. Årets resultat Egenkapital 31.12.

2017 13 418 095 2 959 490 16 377 585


Note 5: Fordringer og gjeld nærstående Landsforbundet har transaksjoner med ATL’s Interessekontor SA (ATI) i forbindelse med kostnadsdelinger, royalty av salget etc. Pr 31.12.2017 hadde Landsforbundet en gjeld på kr 1 682 891 til ATI.

Note 6: Plasseringer Landsforbundet har investert plassert midler til aktiv forvaltning gjennom Norcap AS. Pr 31.12.2017 er investeringen fordelt som følger:

Samlet investert (kostpris) Fordeling Bank Likviditet Renter-Pengemarked Renter - Obligasjoner Sum renteinvesteringer Aksjer/aksjefond Aksjeinvesteringer Sum investeringer

Kostpris 31.12.2017 15 000 000

15 000 000 15 000 000

Markedsverdi 31.12.2017

Akkumulert verdiendring

961 567 695 10 967 016 11 535 672 4 135 529 4 135 529 15 671 201

671 201

Verdistigningen på investeringer er 627 832 for 2017. ATL har i 2017 også realisert sin investering på kr 5 000 000 i Nordea Plan Rente med en samlet inntekt på kr 150 903,41. Plasseringene i banken har gitt en renteavkastning på kr 2 152.

Note 7: Varige driftsmidler Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi 31.12. Årets avskrivninger

Inventar 0 85 612 0 85 612

Inventar 0 85 612 0 85 612

-24 718 60 895 24718

-24 718 60 895 24718

29


Uttalelse fra kontrollkomiteen ATL UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN

Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler på Ryen 6.april 2018. Tilstede var Sverre - Johny Solheim, Tom Johnsen og Kåre Ekrene § 10. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner. Driftsinntektene er vesentlig høyere enn budsjett. Driftsutgiftene er litt høyere enn budsjett. Driftsresultatet ble vesentlig høyere enn budsjett. Antall medlemskoler har gått ned fra 657 til 630, en liten nedgang, men sett over flere år vekker dette bekymring .. KK erfarer at ATL 's omdømme blandt andre aktører i trafikksikkerhetsfamilien er svekket. lflg. Strategi 2020 er det uttalt som mål at ATL skal befeste sin posisjon som ledende organisasjon for bransjen. Arbeidet styret og adm.direktør har ført mot sammenslåing av ATL og Trafikkforum.virker ikke forankret i noen landsmøtevedtak. KK er fornøyd med tilgangen på nødvendig dokumentasjon fra administrasjonen. Oslo, 06.04.18 Kåre Ekrene Leder

30

Tom Johnsen medlem

Sverre - Johny Solheim medlem

4�-


Uavhengig revisors beretning for 2017

31


Styrets beretning 2017 ATLs Interessekontor SA (ATI)

Virksomheten og formål

ATLs Interessekontor SA (ATI) er et samvirkeforetak, og gjennom forlagsvirksomheten drives utvikling og handel med læremidler innenfor trafikkopplæring. Alle trafikkskoler som er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har plikt og rett til å være andelseier/medlem i samvirkeforetaket. Selskapet holder til i lokaler på Ryen i Oslo, og har 9 ansatte.

Utvikling og resultat

32

I februar 2017 inngikk ATL/ATI og Lime Green/TABS et utvidet samarbeid. Vi har fra 2011 hatt et samarbeid om Teoritentamen. Det utvidede samarbeidet går ut på at Lime Green/TABS tar seg av drift og utvikling av NettAdmin som nå er en del av TABS. Videre skal Lime Green ta seg av utviklingen av digitale læremidler og vi ser allerede nå en sammenheng mellom

TABS og læremidlene gjennom TABSgo. Økonomisk frigjør dette forpliktelser for drift og utvikling samt at det gir oss gode framtidige inntekter gjennom royalty fra Lime Green/TABS. ATI har brukt ressurser på omstilling og avskriving av investeringer vi nå har overført. Videre har vi tatt i bruk en ny nettbutikk som vi håper bransjen og publikum vil benytte seg av. Vi utvikler oss også på læremiddelproduksjonen og går i større og større grad over til enten å fremstille læremidlene med egne ressurser eller innleid kompetanse. Royaltyavtalene vil på denne måten fases ut over tid. Den totale omsetningen har gått ned med ca. 4,2 MNOK og det skyldes i hovedsak overføringen av NettAdmin/TABS. Bokomsetningen har kun gått ned med 2,6% hvilket er en gledelig liten nedgang når vi vet hvor mye trykte medier endrer seg for tiden. Varekostnadene har gått ned i takt med overføringen av NettAdmin/TABS. Avskrivninger har gått


ÅRET SOM HAR GÅTT

betydelig ned som følge av at nettsidene våre ble ferdig avskrevet i 2016. Summen av dette er at driftsresultatet for 2017 ble på 1 MNOK mot et budsjett på 102 TNOK, finansinntektene ble fraværenede som følge av likvidasjon av det tyske eiendomsfondet som det ble investert i for ti år siden.

Generalforsamling 2017

ATLs landsmøte 2017 ble holdt i Tønsberg 9. juni. ATL avd. Vestfold ved Per Boberg ønsket velkommen. Fylkesordfører Rune Hoksrød ønsket velkommen til Vestfold og Tønsberg. Ann Kristin Thomte, styreleder i ATL, holdt åpningstalen og overlot deretter møteledelsen til dirigent Roy Willy Myhre og varadirigent Vegard Johansen. Til stede var 39 med stemmerett, hvorav 1 representert ved fullmakt, 6 med møte- og talerett.

Styret

Det var valg av leder – Ann Kristin Thomte valgte å trekke seg, nestleder, et styremedlem og et varamedlem. - Per Ove Sercan Husevik ble valgt til leder for 1 år - Kjell Christian Krane ble valgt som nestleder for 2 år - Tommy Bogstrand ble valgt som styremedlem for 2 år - Jannike Bondevik ble valgt til 2. varamedlem for 2 år I perioden har styret hatt denne sammensetningen: Leder Per Ove Sercan Husevik Nestleder Kjell Christian Krane Styremedlem Per Boberg Styremedlem Richard Sommerseth Styremedlem Tommy Bogstrand 1. vara Anette Maltun Koefoed 2. vara Jannike Bondevik

33


Komiteer, råd og funksjoner valgt av generalforsamlingen

Forfattere

ATI ivaretar læremiddelutviklingen gjennom sin forlagsvirksomhet. Kontraktene tilhører ATL og ATI betaler royalty til ATL for benyttelsen av disse.

Kontrollkomité Det var valg på leder og et medlem. Kontrollkomiteen har hatt denne sammensetningen: Leder Kåre Ekrene Medlem Tom Johnsen Medlem Sverre Johnny Solheim Dirigenter Dirigent og varadirigent velges hvert år for neste ordinære generalforsamling. Som dirigent og varadirigent for generalforsamlingen 2017 var henholdsvis Roy Willy Myhre og Vegard Johansen valgt. For 2018 ble det valgt to dirigenter: Vegar Johansen og Martin Brekke. Valgkomité Det var valg på leder og et medlem. Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen: Leder Jon Kristian Valvåg Medlem Cris Refstie Medlem Ann Kristin Thomte

Styremøter

I 2017 har styret hatt 9 styremøter, hvorav 6 før og 3 etter landsmøtet. Møtedatoene var: 24. januar, 1. og 20. februar, 16. mars, 3. mai, 8. juni, 21. august, 5.-6. september, og 23. november. Styremøtene har vært avholdt både ved fysisk samling og via Skype. 34

Læremidler

Vi har gode rutiner for oppfølging av læremidlene og vurderer fortløpende hvilke læremidler som skal oppdateres. De elektroniske læremidlene er overført Lime Green og vi konsentreres oss om de trykte.

Elektroniske verktøy for skolene

Drift og utvikling av Nettadmin er overført til TABS og vi tror at dette vil gi skolene en bedre utvikling over tid enn vi ville være i stand til å finansiere over tid.

Markedsføring

I slutten av 2016 fikk vi ansatt en digital markedsfører og vi ser at vi har fått til en større synlighet og bedre oppmerksomhet overfor skoler og lærere.

Andelskapital

Interessekontorets andelskapital utgjør 31.12.17 kr. 314.000 fordelt på 1.570 andeler à kr. 200,-


Ansatte og arbeidsmiljø

Det har ikke vært ulykker i bedriften dette året, og sykefraværet har vært 2,1 %. Lokalene har god standard med tilstrekkelig kontor- og lagerfasiliteter for dagens drift. Vi gjennomfører jevnlige informasjonsmøter. De ansatte involveres i alle saker av betydning for arbeidsmiljøet. Renholdet har vært satt bort til Aqua Renhold AS.

Likestilling

ATI har pr. 31.12.2017 hatt 9 ansatte, 5 kvinner og 4 menn. I styret er det 5 menn og 2 kvinner som varamedlemmer.

Ytre miljø

ATLs Interessekontor SA har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av års¬regnskapet.

Årsregnskap

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2017.

35


Ă…rsregnskap 2017 ATLs Interessekontor SA (ATI)

Skilt og annet materiell til skole og elev finnes pĂĽ www.teoribok.no

36


Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Note

2017

Driftsinntekt og driftskostnad Salgsinntekt 1 27 456 738 Sum driftsinntekt 27 456 738 Varekostnad 10 -16 297 771 Lønnskostnad 3, 9, 10 -5 026 989 Avskrivning 4 -118 993 Tap på fordringer -135 447 Annen driftskostnad -4 869 373 Sum driftskostnad -26 448 573 Driftsresultat 1 008 165

2016 24 345 720 24 345 720 -13 200 050 -4 950 325 -889 938 103 893 -5 153 342 -24 089 762 255 959

Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt 3 690 16 279 Annen finansinntekt 74 268 17 603 2 Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -72 795 -51 610 2 Annen rentekostnad -4 018 -234 Annen finanskostnad -1 259 0 Finansresultat -114 -17 962 Ordinært resultat før skattekostnad

1 008 051

237 996

Skattekostnad på ordinært resultat 5

-320 178

-126 234

687 873

111 762

687 873 687 873

111 762 111 762

Årsresultat

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

37


Balanse BALANSE PR 31.12. Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Webside atl.no 4 Utsatt skattefordel 5 Sum immaterielle eiendeler

2017

2016

55 667 644 612 700 279

0 948 097 948 097

Varige driftsmidler 59 322 Maskiner og anlegg 4 104 924 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l . 4 164 246 Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

864 525

Omløpsmidler Varer

8

Fordringer Kundefordringer Fordringer på nærstående foretak 10 Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 2 Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 38

74 152 131 154 205 306

1 153 403

1 685 960

3 254 128

2 009 044 1 682 891 704 074 4 396 009

1 726 147 2 381 880 276 439 4 384 466

4 663 667 4 663 667

785 139 785 139

6 020 563

10 023 406


Note BALANSE PR 31.12. Sum omløpsmidler

2017 16 766 199

2016 18 447 138

SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital (1 570 andeler à 200) 6 Sum innskutt egenkapital

17 630 724

19 600 541

314 000 314 000

307 800 307 800

11 014 661 11 014 661

10 326 788 10 326 788

11 328 661

10 634 588

982 325 16 693 1 333 995 3 969 050 6 302 063

1 308 791 15 531 714 895 6 926 735 8 965 953

6 302 063

8 965 953

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 630 724

19 600 541

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital 6 Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

39


40


Noter til årsregnskapet for 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: – Omløpsmidler er vurdert til laveste av virkelig verdi og kostpris. – Langsiktige investeringer er vurdert til laveste av kostpris og antatt markedsverdi 31.12. – Aktivering av immaterielle eiendeler til kostpris. Avskrives i takt med antatt inntektsstrøm. – Netto utsatt skattefordel er balanseført under forutsetning om fremtidige skattepliktige inntekter. Inntektene består i hovedsak av salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen, inntektsføres når varene er levert. Royalty til Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er rapportert som varekostnad.

Note 2: Kortsiktige plasseringer i aksjefond Kostpris Optimum Eiendomsinvest Tyskland Il) Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 499 963 PRE China Private Eq Il AS 499 996 Norcap - Aktiv forvaltning 4 125 000 Verdijustert Norcap Verdijustert andre investeringer 5 124 959

Bokført verdi 31.12.2017 331 997 499 996 4 125 000 69 380 (362 706) 4 663 667

Bokført verdi 31.12.2016 87 166 197 977 499 996

785 139

Midlene er plassert til aktiv forvaltning hos Norcap vurderes som en portefølje. Det er mottatt kundeutbytte fra Gjensidige på kr 15 908 i 2017. Dette er rapportert som annen finansinntekt.

41


Note 3: Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer

2017

2016

2 727 097 1 272 644 849 220 178 027 5 026 989

2 888 293 1 034 621 842 097 185 314 4 950 325

10

10

Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 963 202 Annen godtgjørelse 127 107

Styret 461 334 0

Lønnskostnaden består av: Lønninger *) Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk

*) Det foretas en fordeling av lønninger og andre personalkostnadene mellom de to selskapene Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og ATL’s Interessekontor SA.I 2017 er ca 5 mill av personalkostnadene i ATI beregnet til å være Landsforbundets andel. (2016: 4,7 mill). Arbeidsgiveravgift, skatt og pensjon er beregnet og innberettet i ATI før fordelingen ble foretatt. Selskapets ansatte har en pensjonsordning som oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 9. Revisor Det er betalt kr 117 500 eks. mva i honorar til revisor i 2017, hvorav kr 88 000 gjelder lovpålagt revisjon og teknisk bistand ifm utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, resterende beløp gjelder annen bistand.

Note 4: Varige driftsmidler og aktiverte utviklingskostnader Maskiner Anskaffelseskost 1.1. 399 584 Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost 31.12. 399 584 42

Inventar 636 499 0 0 636 499

ATL.no 0 133 600 0 133 600

Sum 1 036 083 133 600 0 1 169 683


Maskiner -340 262 59 322

Inventar -531 575 104 924

ATL.no -77 933 55 667

Sum -949 770 219 913

Årets avskrivninger 14 830 Avskrivningssats 20%

26 230 20%

77 933

118 993 100,0%

Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi 31.12.

Kostnader knyttet til oppdatering av websiden ATL.no er balanseført og skal avskrives lineært over 1 år.

Note 5: Skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Avsatt formueskatt for 2017 -16 693 -15 531 For mye avsatt formueskatt tidligere år 0 0 Endring utsatt skatt / skattefordel -303 485 -110 703 Sum -320 179 -126 234 Betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skatt 1 008 051 237 996 Endring midlertidige forskjeller -1 147 745 -284 797 Kostnader uten skattefradrag / skattepliktig inntekt 139 694 46 801 Grunnlag betalbar skatt (skattepliktig inntekt) 0 0 Benyttet fremførbart underskudd 0 0 Betalbar skatt (24%)/ 25% i 2016 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Formuesskatt 0,15% av 11 138 354 16 693 15 531 Betalbar skatt 16 693 15 531 Utsatt skatt: 31.12.2017 Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler 7 684 Omløpsmidler 292 291 Gjeld 1 546 985 Sum 1 846 960

31.12.2016

Endring

-32 143 205 756 1 180 250 1 353 863

56 010 209 202 -526 862 -261 650 43


31.12.17 2 972 033 4 818 993 1 108 368 644 611

Fremførbart underskudd / godgjørelse Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 23% utsatt skatt (÷) skattefordel (+) /24% i 2016 Oppført i balansen (utsatt skattefordel)

31.12.16 4 612 875 5 966 738 1 432 017 948 096

Endring 1 640 842 1 147 745 -323 649 -303 485

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes negativt fortegn ved netto skatteøkende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som øker fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skatteforpliktelse. Selskapet har valgt å ikke føre opp ytterligere skattefordeler i balansen i 2017 utover det som var oppført 1.1. ATL’s Interessekontor SA er et samvirkeforetak og betaler 0,15% formueskatt.

Note 6: Egenkapital Egenkapital 1.1. Nye andeler Årets resultat Egenkapital 31.12.

Andel kapital 307 800 6 200 0 314 000

Note 7: Bundne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr 600 984.

44

Annen EK 10 326 788 0 687 873 11 014 661

Sum 10 634 588 6 200 687 873 11 328 661


Note 8: Varelager Varelageret er vurdert til det laveste av innkjøpspris og virkeligverdi pr. 31.12.2017. Det er avsatt for ukurans med totalt kr 162 721. Bøker eldre enn 3 år er nedskrevet.

Note 9: Pensjoner Pensjonsforpliktelsene til de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring der premien dekkes over driften. Samlet innbetaling for 2017 var kr 836 413. I tillegg har selskapet en forpliktelse vedrørende pensjon til tidligere administrerende direktør som det er avsatt for under kortsiktig gjeld.

Note 10: Nærstående ATL´s Interessekontor SA har mellomværende og transaksjoner med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). De vesentligste transaksjonene gjelder royalty som ATL får beregnet ut fra salget av produkter der det er royalty-avtale samt avtale om kostnadsfordeling mellom de to foretakene.

Note 11: Kortsiktig gjeld Beregnet royalty til forfattere, avsatte kostnader vedrørende restrukturering og uoppgjorte avregninger for salg via Nettadmin.

45


Uttalelse fra kontrollkomiteen ATI UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN

Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler på Ryen 6.april 2018. Tilstede var Sverre - Johny Solheim, Tom Johnsen og Kåre Ekrene § 10. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner. Driftsinntektene er høyere enn budsjett. Driftsutgiftene er høyere enn budsjett. Driftsresultatet ble vesentlig høyere enn budsjett. KK mener at styrets årsberetning gir et sannferdig og godt bilde av den økonomiske tilstanden. KK ser at det har vært stor utskifting av medarbeidere de siste 18 månedene. KK stiller spørsmål ved styrets håndtering av personalsaker som arbeidsgiver. KK er fornøyd med tilgangen på nødvendig dokumentasjon fra administrasjonen. Oslo, 06.04.18 Kåre Ekrene Leder

46

Tom Johnsen medlem

Sverre - Johny Solheim medlem

4�-


Uavhengig revisors beretning for 2017

47


På www.teoribok.no finner du det du trenger av lærebøker og undervisningsmateriell.

Les siste nytt fra bransjen på www.atl.no.

Følg med i kurskalenderen på www.atl.no/kurs.

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.