Page 1

Septembrie

2017 Iulie

,

Preuniversitar Universitar Societatea civilă Mediul business şi educaţie

Oportunităţi, evenimente Studii/cercetări ,

,

,

Bacalaureat 2017

ROSE

Manuale școlare

Modificări legislative

www.dialoguriedu.cpedu.ro

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro


,

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro Observatorul Educatiei ,

1


De interes general Preşedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea Legii privind aprobarea OUG 96/2016, considerând că modică substanţial Legea educaţiei naţionale Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, președintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului să reexamineze Legea privind aprobarea OUG 96/2016 care modifică și completează acte normative în domeniul educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, apreciind că "modifică substanțial Legea educației naționale" iar unele prevederi sunt "de natură să creeze probleme în aplicare și să afecteze calitatea învățământului". "În afară de chestiunile de tehnică legislativă, legea include o serie de prevederi neclare sau imposibil de implementat, care se contrazic între ele sau intră în contradicție cu alte norme în vigoare", a declarat Ligia Deca, consilier de stat pentru educație. Centrul pentru Politici Educaționale a realizat o analiză privind impactul și riscurile noilor modificări aduse Legii Educației prin OUG 96/2016. Printre principalele măsuri care vor afecta calitatea educației se numără lipsa clarificării modului de evaluare a școlilor doctorale, excluderea sindicatelor, federațiilor studențești și asociațiilor profesionale din rândul partenerilor de dialog sociali din învățământul superior și stabilirea numărului maxim de studenți în mod "arbitrar, fără a ține cont de specificul programului de studiu sau alți factori

relevanți. În același timp se creează contextul unor abuzuri privind diplomele emise în învățământul superior, studenții de la programele de urbanism, peisagistică, asistență medicală, tehnică dentară nu vor mai putea urma programe de master ”la buget”, de asemenea, deși urmează programe de licență similare, iar absolvenții vor primi diplome diferite, furnizorii de servicii educaționale continuă să concureze pentru studenți, fără să își anume și asigurarea calității programelor oferite. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a exprimat la rândul său nemulțumirea cu privire la modul și forma în care Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 a fost adoptată de Senatul României și a solicitat Președintelui României să nu promulge acest act normativ, considerând că, prin modificările aduse documentul în Parlamentul României, în cele două camere, se vor aduce prejudicii semnificative calității învățământului superior din România. AICI puteți citi întreaga poziție ANOSR cu privire la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016, ce a fost transmisă și Administrației Prezidențiale. Observatorul Educatiei ,

2


Federaţia Coaliţia pentru Educaţie atrage din nou atenţia asupra manifestului care sta la baza misiunii sale, în contextul ultimelor discuţii de pe agenda publică a educaţiei. Federația Coaliția pentru Educație revine la Manifestul care stă la baza activității sale pentru a evidenția de această dată două dintre dominante: cea de participare și echitate și cea referitoare la finanțare și bună guvernanță. ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Un sistem de educație care g a r a n t e a z ă a c c e s u l t u t u r o r, compensează inegalitățile și dezvoltă comunitatea presupune asumarea de cheltuieli publice alocate strategic, eficient și transparent, care să acopere toate costurile reale ale învățământului: Cheltuielile din educație trebuie comunicate și acceptate ca investiții ale statului; Finanțarea urmează elevul (așa cum este acum în Legea Educației Naționale), principiu care este însă însoțit de coeficienți și programe naționale compensatorii pentru asigurarea reală a echității; Stabilirea și comunicarea transparentă a costului standard per elev și a coeficienților de ajustare; Alocarea strategică a resurselor financiare pe baza unor indicatori proiectați să susțină obiective multianuale (naționale, regionale și locale); Atragerea de resurse financiare din alocări publice și private la un cuantum superior mediei europene (care să susțină un proces de convergență cu UE); Definirea unui set de valori și

ź

ź

ź

ź

ź

asumarea lui publică de către factorii de decizie din sistem, set de valori care să reflecte priorități pe termen mediu, exprimate în comportamente de susținere a parcursului școlar și echitate; Minimizarea ratei de abandon și de analfabetism funcțional (către o cotă care tinde spre zero) în următorii zece ani; Acordarea unor stimulente semnificative (materiale, recunoaștere și dezvoltare profesională) pentru profesorii care aleg să predea în zone defavorizate. Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor inclusiv prin condiționarea acordării de subvenții/ajutoare de rata de prezență (soluții locale). Programele/instituțiile dedicate educației timpurii, care sunt benefice mai ales copiilor din medii defavorizate, trebuie să fie acreditate, să îndeplinească un standard de calitate, și să fie subvenționate/accesibile din punct de vedere financiar familiilor care provin din aceste medii. Reconsiderarea spațiului tradițional al școlii ca centru de activități educaționale care poate/trebuie să fie utilizat pentru programe de educație timpurie, programe de educație care adresează disparități/inegalități, educație continuă/ de-a lungul vieții. Observatorul Educatiei ,

3


Consilierul de stat în cadrul Departamentului educaţie şi cercetare al Administraţiei Prezidenţiale, Ligia Deca, a acordat un interviu pe teme de actualitate din domeniul educaţiei Ligia Deca vorbește în interviu despre așteptările administrației prezidențiale cu privire la măsurile pentru începerea în bune condiții a anului școlar, despre legea privind învățământul dual, lipsa cabinetelor medicale în școli, rezultatele la Evaluarea Națională și Bacalaureat, stadiul proiectului "România educată", legislația confuză în ceea ce privește creșele, soluțiile privind cazarea studenților, precum și subiectul legat de Bacalaureatul

diferențiat, pe care îl consideră "o soluție simplistă la o problemă foarte complicată". Aceasta a declarat și că a discutat cu ministrul Educației, Liviu Pop, despre problema manualelor școlare, arătând că lansarea licitației în acest caz nu garantează finalizarea ei în timp util. De asemenea, aceasta a precizat că președintele Klaus Iohannis așteaptă de la Guvern un plan transparent privind investițiile în educație.

Preuniversitar A avut loc concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar În urma concursului, din promoţia curentă, 44,64% dintre candidaţi au obţinut note peste 7 (în creştere de la 43,07%), iar 32,92% - note între 5 şi 6,99 (în scădere de la 32,95%). Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,9%), iar cel mai scăzut, în judeţul Călăraşi (25%). În Capitală procentul s-a situat la 55,02%. La proba scrisă din cadrul concursului s-au prezentat 23.816 candidaţi, dar după sesizarea unor cazuri de fraudă și retragerea unor candidați, numărul total al lucrărilor notate a fost de 20.763. Repartizarea pe posturi titularizabile (angajare pe perioadă nedeterminată) a candidaţilor care

au obţinut note peste 7 sau egale cu 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului a avut loc pe 26 iulie, în şedinţe de repartizare organizate de inspectoratele școlare județene. La nivel naţional au fost disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 2.861 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.691 în mediul rural. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul titularizare.edu.ro, unde Ministerul Educaţiei a publicat pe 25 iulie rezultatele finale. Observatorul Educatiei ,

4


Bacalaureat 2017 - 72,9%: rata nală de promovare Rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2017 a crescut cu 1,5 % după soluţionarea contestaţiilor: de la 71,4% la 72,9%. Majorarea e de 4,8% în raport cu rata de promovare de la finalul primei sesiuni din anul trecut (68,1%). Rata de promovare a fost cea mai mare din ultimii 8 ani, 93.640 de candidaţi dintr-un total de 128.509 candidaţi prezenţi obținând nota de trecere. Cea mai scăzută rată de reușită a fost înregistrată în rândul elevilor care provin din mediul rural, absolvenți de licee tehnologice (sub 50% în cazul promoției curente, respectiv sub 30% în cazul celor din promoția anterioară), așa cum reiese din analiza redată în

Informaţii detaliate legate de rezultatele finale înregistrate la examenul naţional de Bacalaureat 2017 (după soluţionarea contestaţiilor), inclusiv un

următorul infografic realizat de Centrul pentru Politici Educaționale:

istoric pe ultimii 5 ani, pot fi consultate în raportul realizat de minister.

Observatorul Educatiei ,

5


Cei peste 34 de mii de tineri care nu au trecut de examenul de Bacalaureat în prima sesiune s-au putut înscrie pentru sesiunea din toamnă a examenului Calendarul sesiunii din toamna a Bacalaureatului 2017: 21 august - proba scrisă la Limba și literatura română 22 august - proba scrisă la Limba și literatura maternă 23 august - proba obligatorie a profilului 24 august - proba la alegere a profilului și a specializării. Între 25 și 31 august se vor desfășura probele de competențe.

Verificări privind suspiciuni de fraudă la Bacalaureat O echipă de control din cadrul Ministerului Educației Naționale a efectuat o serie de verificări la Centrul zonal de evaluare constituit la Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din București, respectiv la centrele de examen organizate la Liceul Teoretic „Goga Ionescu” din Titu şi Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Moreni (ambele din județul Dâmbovița), ce au vizat respectarea prevederilor legale privind eliminarea din examen a doi candidaţi din judeţul Dâmboviţa ale căror lucrări au fost trimise spre evaluare în municipiul Bucureşti. În urma verificării s-a stabilit menţinerea pentru ambii candidaţi a eliminării din examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, la proba scrisă la disciplina „Istorie”, dar anularea pentru ambii candidaţi a interdicţiei de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Între 25 și 28 august vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în Limba română, pe 28 august — competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 29 și 30 august — competențele digitale, iar în zilele de 30 și 31 august se va face evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională. Rezultatele finale vor fi afișate pe 6 septembrie.

Premii în bani pentru elevii care au obţinut media 10 la Bacalaureat şi la evaluarea naţională

Guvernul acordă elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat câte 3.000 de lei, iar absolvenţilor de gimnaziu care, de asemenea, au luat nota maximă la evaluarea naţională câte 1.000 de lei, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere public. Aceleaşi sume au fost acordate de către Guvern şi anul trecut.are au obţinut media 10 la bacalaureat şi la evaluarea naţională. În acest an 137 de elevi au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunieiulie, iar 497 absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la evaluarea naţională. Observatorul Educatiei ,

6


Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat o nouă sesiune a concursului naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar Concursul naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie - august 2017 s-a desfășurat în perioada 17-31 iulie 2017. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare cel târziu în data de 4 august 2017, iar în perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017. Prezența la concurs a fost foarte scăzută, ministrul Liviu Pop precizând că este un rezultat al “ataculurilor asupra sistemului". Astfel, pentru 15% din unitățile de învățământ nu s-a înscris nimeni, jumătate dintre acestea fiind la oraș.

De la ultimul concurs, ministerul a modificat Metodologia, a renunțat la testarea abilităților cognitive, a revenit la testarea cunoștințelor din legislație, a diminuat rolul autorităților locale în alegerea directorului potrivit, dar nu a scos obligația de catedră a unui director de școală, o modificare încurajată de Coaliția pentru Educație, ceea ce va influența semnificativ tocmai posturile de directori ale școlilor care au cea mai mare nevoie de un profesionist dedicat școlii, în exclusivitate. Mai multe elemente de context găsiți în documentarea realizată în cadrul proiectului Dialoguri despre Educație, implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici Educaționale.

40.000 de copii din România nu vor începe clasa pregătitoare Potrivit unei investigații realizate de ziarul Gândul, aproape 40.000 de copii eligibili pentru înscrierea în clasa pregătitoare obligatorie nu se regăsesc în scriptele oficiale. Mai exact, din datele de până acum, aceștia nu au fost înscriși la școală. Potrivit ziarului Gândul, mulți dintre acesti copii neșcolarizați provin din comunități sărace sau preponderent rome, neavând practic șansa unui viitor mai bun. Numărul copiilor "pierduți" în drum spre clasa pregătitoare reiese dintr-un calcul simplu. În acest moment, în România, sunt în plata 195.179 de alocații de stat pentru copiii născuți în

perioada 1 septembrie 2010-1 septembrie 2011, adică exact acei copiii care ar fi trebuit să înceapă școala în septembrie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Aproape 29.815 au fost școlarizați în ciclul 2016-2017, împlinind vârsta de șase ani în intervalul septembrie-decembrie 2016, potrivit datelor publice ale Ministerului Educației. Dacă îi scădem din socoteala și pe cei 124.413 copii înscriși acum, care împlinesc șase ani până la 1 septembrie, rezultă o diferență de 40.951 de copii care nu se regăsesc în cataloage la clasa pregătitoare. Observatorul Educatiei ,

7


Ministerul Educaţiei a început procesul de aprobare a manualelor pentru clasa a V-a Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat forma finală a manualelor școlare de clasa a V-a pentru șapte discipline. Din cele 25 de loturi de manuale ofertate în cadrul licitației organizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), pentru cele șapte discipline nu au fost depuse contestații, astfel că în data de 25 iulie au putut fi parafate acordurilecadru cu editurile câștigătoare. Manualele aprobate vor fi depuse la CNEE în data de 3 august împreună cu versiunile digitale corespunzătoare. U l t e r i o r, a c e s t e a v o r fi încărcate pe platforma manuale.edu.ro.

Faebook faptul că “elevii din clasa a 5a vor avea manual și la disciplina educație fizică.” Acesta a precizat și faptul că în 7 august ministerul va finaliza și licitația pentru manualele la care s-au depus contestații. Ministrul a postat și un link unde poate fi consultat unul dintre manualele aprobate. Consiliul Național al Elevilor (CNE) acuză Ministerul Educației de "lipsă de transparență și de asumare a dialogului social" în cazul elaborării manualelor școlare.

De asemenea, ministrul Educației a anunțat prin intermediul unei postări pe

Cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească va  predat şi în şcoli din Marea Britanie Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) în unități de învățământ preuniversitar din state membre ale Uniunii Europene se va desfășura și în Marea Britanie, începând din anul școlar 2017-2018.

Într-o primă etapă, cursul LCCR se va derula în 4 școli. În anul școlar recent încheiat, cursul a fost predat în peste 500 de școli din Belgia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania de 134 de profesori, beneficiari fiind aproape 13 000 de elevi.

Observatorul Educatiei ,

8


Au fost publicate rezultatele primei etape a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat pe 12 iulie rezultatele primei etape a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a. Astfel, dintre cei 112.949 de elevi care au completat fişe de înscriere, au fost repartizaţi 112.368 de elevi (99,5%), în funcție de una dintre opţiunile exprimate. Numărul total de opţiuni selectate de către candidaţi a fost de 1.604.944, ceea ce conduce la o medie de 14 opţiuni/elev. Primele 5 licee la nivel naţional, ordonate după cele mai mari medii de admitere, sunt următoarele: 1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti: 9,72 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de admitere 2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti: 9,70 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de admitere 3. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti: 9,68 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de admitere

4. Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Bucureşti: 9,63 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de admitere 5. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Bucureşti: 9,55 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de admitere Procentual, aproximativ 2.7% din totalul elevilor repartizați la admiterea din 2017 au intrat la liceu cu medii sub 4. În condițiile în care media de absolvire din clasele 5-8 este, de obicei, peste nota 6, aceștia sunt elevi care la Evaluarea Națională au primit notele 1 si 2. Pentru faza a doua a admiterii la liceu sunt disponibile 17.776 de locuri. Fiecare județ are o listă cu liceele care au locuri disponibile, pe care va trebui să o consultati daca va intereseaza faza a doua la admiterea in liceu din 2017. ...click aici pentru locurile libere la liceu >>

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți cere revizuirea metodologiei de admitere în în învățământul liceal Ministrul Educației Naționale, domnul Liviu Pop, s-a întâlnit pe data de 12 iulie cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP - IP). În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte de actualitate, între care stadiul proiectului de Cod de etică pentru învăţământul preuniversitar, rolul consiliului consultativ de la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean în procesul decizional şi statutul de observatori ai FNAP-IP în centrele de examen în care se desfăşoară examenele naţionale. Ministrul a anunțat că vrea să schimbe atât metodologia pentru admiterea la liceu cât și metodologia pentru examenul de bacalaureat. Noul ministru al educației a explicat că cea mai bună variantă pentru rezolvarea înscrierii la liceu ar fi ca elevii să își trimită online documentele de înscriere. Observatorul Educatiei ,

9


Promovarea educaţiei juridice în şcoli Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție au semnat un protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar. Prin intermediul acestuia vor fi oferite informații cu caracter juridic elevilor (de la vârsta de debut a învățământului obligatoriu până în ciclul superior al liceului) și cadrelor didactice. Documentul marchează reafirmarea angajamentelor incluse în precedentul protocol de colaborare (2013), însă diversifică formulele de promovare a educației juridice în mediul școlar și cooptează în acest demers Înalta Curte de Casație și Justiție. Noul protocol este în acord și cu dezideratele Programului de guvernare 2017-2020 privind susținerea valorilor fundamentale ale statului de drept și democrației, inclusiv prin promovarea educației

juridice în școli. Printre domeniile care vor face obiectul educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar sunt: Constituția României, drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizații și relații internaționale, elemente de prevenire și combatere a corupției. În prezent, elevii și profesorii pot avea acces în mod gratuit la un Manual de "Educaţie Juridică", conceput la iniţiativa judecătorului Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), realizat în cadrul proiectului "Educaţie pentru Justiţie şi Democraţie – un program de formare cetăţenească în şcoli" implementat de CRPE şi LiderJust.

Situaţia înscrierilor în învăţământul profesional şi dual după prima etapă După prima etapă de înscriere în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2017-2018, numărul elevilor înscriși este de 19.340, din totalul locurilor alocate care însumează 38.009. Din cei înscriși, 17.392 de elevi au ales învățământul profesional, iar ceilalți 1.948 de elevi au optat pentru învățământul dual. Până la 13 iulie 2017 au fost admiși 18.788 de elevi (din totalul înscrișilor) astfel: 17.014 elevi în învățământul

profesional, iar 1.774 în învățământul dual. Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra faptului că locurile disponibile nu s-au ocupat nici măcar în proporție de 50%, nici măcar pentru învățământul dual, astfel încât sute de profesori de clasele de ”profesională” nu știu cum vor avea catedre în toamnă iar implementarea proiectului ROSE va fi afectată prin desființarea de clase de tehnologic și înființarea de clase de profesională.

10

Observatorul Educatiei ,


Dialoguri despre educaţie Ce ştie? Ce poate? Ce valori are profesorul de mâine? www.dialoguriedu.cpedu.ro

“Ce știe? Ce poate? Ce valori are profesorul de mâine?”, au întrebat Federația „Coaliția pentru Educație” și Centrul pentru Politici Educaționale, în cadrul celei de-a doua dezbateri „Dialoguri despre educație”, organizată în 28 iunie 2017 la București, iar cele mai multe răspunsuri au fost: empatie, adaptabilitate, creativitate și integritate. Evenimentul a fost un exercițiu de consultare care și-a propus să atragă atenția asupra impactului formulării unui profil de competențe pentru profesorii din România. În pregătirea dezbaterii peste 67 de profesori și persoane interesate de tematică au răspuns la aceste întrebări prin intermediul unui formular online, iar răspunsurile au conturat un tablou al principalelor așteptări și exigențe de la profesorul ideal. În urma opiniilor colectate și a analizei realizate de cercetoarea Octavia Borș, Coaliția pentru Educație și Centrul pentru Politici Educaționale au înaintat un document de poziție pe tema P r o fi l u l u i d e competențe, ca instrument care poate ne apropia de împlinirea principalelor așteptări și exigențe din partea profesorul ideal, prin formularea

unui model care poate fi cunoscut, asumat și promovat la nivel național. O analiză mai detaliată a tematicii, a rezultatelor dezbaterii și a propunerilor de realizare și implementare a acestui instrument găsiți aici și încurajăm toate persoanele interesate să se alăture dezbaterii din spațiul public pe această temă, precum și la nivelul decidenților din educație. *** Această dezbatere este parte din proiectul “Dialoguri despre Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank. Evenimentul a fost inclus în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare — România Educată.

11

Observatorul Educatiei ,


Universitar Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) intenţionează să demareze un nou proces de clasicare a instituţiilor de învăţământ superior În acest context, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a redactat analiza „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de marketing universitar. Perspectiva studenților”, prin care prezintă poziția studenților asupra acestui subiect. Astfel, ANOSR consideră necesară o nouă clasificare a universităților, în vederea unei potențiale reașezari a sistemului de învățământ superior românesc pe temelii solide și autentice, care să conducă la o redefinire a ofertei educaționale. De

asemenea, o astfel de clasificare va trebui să aibă impact și în modul de finanțare a universităților și să marcheze anumite restricții în ceea ce privește autorizarea și acreditarea anumitor tipuri de programe de studii, respectiv cicluri de studii, în cazul anumitor instituții de învățământ superior. AICI puteți consulta întreaga analiză a ANOSR, cu titlul „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de marketing universitar. Perspectiva studenților”.

Două universităţi din Arad sunt vizate de percheziţii în dosarul „Diplome de licenţă fără studii” Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), mai multe cadre didactice din cadrul unor instituții de învățământ superior ar desfășura activități ilegale constând în pretinderea și primirea unor foloase necuvenite (bani și bunuri materiale) cu ocazia organizării și susținerii de către studenți a examenelor la diferite discipline (susținute chiar în afara perioadei de examinare) și/sau cu ocazia susținerii examenelor de licență. Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop a declarat : „Salutăm intervenția instituțiilor abilitate ale

statului și vrem să fie limpede că Ministerul Educației Naționale nu acceptă comportamentele în afara legii. Astfel de acțiuni nu fac decât să umbrească rezultatele învățământului superior. Rolul unei instituții de învățământ superior este să asigure o pregătire de calitate și să formeze studenți care să-și găsească un loc pe piața muncii, ori din această perspectivă faptele de care sunt acuzați unii dintre angajații celor două universități arădene denotă iresponsabilitate, atitudine pe care noi nu o tolerăm”.

12

Observatorul Educatiei ,


Iniţiativă parlamentară privind stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare Decretul nr. 610/2017 din 30 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017. Noua lege asigură cadrul legal pentru impulsionarea activităţilor de

cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, creaţie, servicii şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional, prin atragerea de resurse financiare din mediul economic privat, şi pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat.

Ministerul Educaţiei refuza să le dea burse pe perioada verii studenţilor din anii terminali acord cu aceasta decizie a ministerului și au sesizat Curtea de Conturi în acest sens. Iar Curtea de Conturi a decis că nu există bază legală pentru a acorda studenților din an terminal burse până în luna septembrie inclusiv.”

Ministerul Educației, condus de Liviu Pop, refuză să le dea burse pe perioada verii studenților din anii terminali care au învățat și și-au dat examenele de licență la timp. În schimb, cei care își dau examenele abia la toamnă primesc banii respectivi. O petiție online împotriva acestei anomalii a adunat deja peste 2.100 de semnături. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a explicat contextul prin intermediul unui comunicat . Astfel, în urmă cu o lună, ANOSR anunța că a reușit să convingă ministerul să ofere bursele tuturor absolvenților, indiferent de momentul în care își dau examenul de licență, lucru concretizat prin Ordinul nr. 4104 din 21.06.2017.

A ș a d a r , Ministerul E d u c a ț i e i Nați onale a decis să schi mbe decizia luată în 21 iunie 2017 și să modifice criteriile generale de acordare a burselor printr-un nou Ordin (nr. 4355 din 13.07.2017), în așa fel încât studenții din ani terminali să beneficieze de burse doar până în momentul susținerii examenului de finalizare de studii.

Ulterior ANOSR a anunțat - "Se pare că anumite universități nu au fost de

În concluzie, absolvenții eminenți rămân dezavantajați.

13

Observatorul Educatiei ,


Societate civilă Campanie de promovare a mobilităţilor Erasmus+ Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), susţinută de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), demarează prima etapă a Campaniei de promovare a mobilităților Erasmus+, în luna iulie, odată cu sesiunea de admitere a absolvenților de bacalaureat în învățământul superior. Aceasta are rolul de a informa potenţialii studenți despre oportunitățile internaționale pe care le oferă sistemul de învățământ superior românesc și de a populariza mobilitățile academice și de practică în rândul acestora. Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului, prin care tinerii pot beneficia

de programe educaţionale, stagii de practică sau de voluntariat, printre care se numără și mobilitățile academice și de practică pentru studenți. Programele de mobilități oferă studenților ocazia de a studia în alte state din Europa pentru un semestru sau un an, pe parcursul fiecărui ciclu de studii, sau de a participa la stagii de practică.

Peste 600 de copii vor merge la grădiniţe estivale deschise de „Salvaţi Copiii” Peste 600 de copii din comunități defavorizate din București și alte 20 de județe din România vor beneficia de educație preșcolară, în cadrul a 30 de grădinițe estivale deschise, începând din această săptămână, de organizația „Salvați Copiii”. Experiențele anterioare ale Organizației „Salvați Copiii” arată că

participarea la două luni de grădiniță pe timpul verii a generat un impact pozitiv semnificativ pentru retenția în școală a copiilor din grupurile vulnerabile. De-a lungul anilor, peste 6.300 de copii au fost înscriși în grupe de grădinițe estivale, iar peste 3.000 de părinți au beneficiat de consiliere și suport material.

14

Observatorul Educatiei ,


ARDOR a organizat „Tabăra de leadership pentru instructori şi profesori de dezbateri” În perioada 24-28 iulie 2017 Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică „Tabăra de leadership pentru instructori și profesori de dezbateri”, un eveniment organizat în cadrul programului „Împreună cu Lidl Romania pentru un viitor mai bun”, cu scopul de a reuni, timp de o săptămână, profesori de debate din întreaga țară. Cei 100 de profesori din 33 de județe înscriși la Tabăra găzduită

de Universitatea Româno-Americană au beneficiat de sesiuni de training adaptate nivelului lor de pregătire în domeniul dezbaterilor, care variază de la începători absoluți până la experimentați. Romanian-American Foundation și Ciclaton au fost parteneri în organizarea acestei tabere.

Asociaţia OvidiuRo susţine şi vara aceasta organizarea atelierelor de acomodare Şotron Pachetul educațional Ateliere Șotron este realizat de către Asociatia OvidiuRo în cadrul programului,,Fiecare Copil în Grădiniță”. Atelierele sunt soluția propusă de Asociația OvidiuRo și partenerii săi atât pentru integrarea cât mai multor copii în mediul educațional, cât și pentru creșterea calității educației din instituțiile de învățământ preșcolar în general. Special create pentru programele de vară din

comunitățile dezavantajate, Atelierele Șotron pun bazele unui nou model de învățare ce invită la explorare, investigare și discuții structurate, toate pentru a-i învăța pe copii să înțeleagă, să interpreteze și într-un final să „cucerească” lumea ce îi înconjoară. Copiii vor avea parte de un alt tip de educație, în care primează activitățile recreative, dar prin care învață lucruri ce le vor fi utile pe tot parcursul vieții

În perioada 23-28 iulie 2017 s-a desfăşurat, la Bucureşti, Sesiunea Naţională de formare a studenţilor reprezentanţi - Student Dojo Evenimentul a fost organizat de Alianța Națională a Organizaților Studențești din România, cu sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. În cadrul acesteia, participanții au beneficiat de o serie de ateliere în care au aprofundat mai multe teme de

interes din domeniul educațional, și-au dezvoltat tehnicile de negociere și au învățat să pregătească și să susțină diverse poziții, aplicând totul în mod practic printr-o serie de simulări de negociere, extrem de autentice, împreună cu reprezentanți ai Universității din București, Ministerului Educației Naționale și Parlamentului României.

15

Observatorul Educatiei ,


ONG-urile care luptă pentru drepturile copiilor romi reclamă rasismul din şcoli Alături de alte zeci de persoane, reprezentanții Roma Education Fund România au protestat pe data de 18 iulie în fața Ministerului Educației Naționale, față de rasismul la adresa romilor. Recent, o serie de întâmplări au declanșat îngrijorarea organizațiilor care luptă pentru drepturile copiilor romi, precum acuzațiile nefondate de furt la care a fost supus un grup de copii romi și ne-romi, parte din orchestra Asociației Matias din Jilava cu ocazia unui spectacol la Palatul Copiilor. Pe de altă parte, unii dascăli din județul Prahova li s-ar adresa elevilor romi, în fața clasei, cu "întunecimea ta", iar cei din județul Călărași cu "blondule". Aparent “nevinovate”, aceste vorbe și întâmplări marchează negativ viețile copiilor de etnie romă, afectează stima de sine și întâresc prejudecățile despre etnia romă, ceea ce are repercusiuni grave la nivelul întregii societăți. În plus, 18 iulie 2017 marchează împlinirea a 10 ani de la adoptarea Ordinului Ministrului Educației nr. 1529 din 18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național. Alături de celelalte organizații neguvernamentale care luptă pentru apărarea drepturilor copiilor de etnie romă REF consideră că prevederile acestui ordin au fost, din păcate, cvasi-ignorate în

practică. Protestul de marți a fost urmat de o discuție purtată de delegația organizațiilor neguvernamentale condusă de Nicoleta Bițu, Delia Grigore și Cătălin Manea din partea Federației Democrate a Romilor și Doinița Mihai de la organizația Matias din Jilava cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale. REF România urmărește creșterea accesului cetățenilor români de etnie romă la sistemul educațional, cu scopul de a reduce decalajelor educaționale dintre cetățenii români de etnie romă și ceilalți. Eliminarea oricăror manifestări rasiste în sistemul educational este o etapă esențială în atingerea acestui scop. Astfel ne manifestăm îngrijorarea și urmărim ca prin activitatea noastră să dăm un exemplu pozitiv ce poate duce la schimbările sistemice necesare pentru reducerea și eliminarea decalajelor educaționale dintre români de etnie romă și ceilalți. Manifestația a fost inițiată de Federația Democrată a Romilor.

16

Observatorul Educatiei ,


30 de elevi romi din licee pedagogice merg în tabără de dezvoltare personală În cadrul Programului de Burse în Pedagogie derulat de REF România, din septembrie 2016, 34 de elevi romi din 21 de licee pedagogice au beneficiat de un program de burse alături de pregătire suplimentară și mentorat. La sfârșitul lui august elevii implicați în program vor participa timp de 5 zile într-o tabără având ca principale obiective dezvoltarea personală, a capacităților de comunicare, creșterea stimei de sine și asumarea identității rome și nu în ultimul rând, dezvoltarea abilităților pedagogice.

pentru a forma viitoare cadre didactice de etnie romă, nou calificate în domeniul pedagogic. Proiectul „Programul de Burse în Pedagogie” a demarat în august 2016 și este implementat de Fundaţia Roma Education Fund România timp de 5 ani printr-o finanţare acordată de Fundaţia Velux. Programul este derulat de Fundația Roma Education Fund și în Cehia, Ungaria și Slovacia.

REF România a inițiat acest proiect

ROMA HEALTH CAMPAIGN – campanie de conştientizare în comunităţi dezavantajate În perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2017, REF România organizează campania de conștientizare în comunități d e z a v a n t a j a t e R O M A H E A LT H CAMPAIGN. 20 de studenți romi vor fi implicați într-o campanie publică și o caravană cu temă medicală, iar cel puțin 5 dintre ei, vor fi studenți la medicină. Caravana va informa și va contribui la conștientizarea privind prevenția medicala a cel puțin 100 de persoane din comunități rome din București, Ialomița și Giurgiu. Proiectul urmărește astfel să crească implicarea studenților romi în campaniile publice de informare și conștientizare în comunitățile rome și să sprijine participarea activă în programele de sănătate. Studenții

implicați vor avea șansa de a-și însuși noi abilități practice și academice cu efecte multiplicatoare pentru participanți și pentru comunități. Analizând rezultatele programelor de burse implementate de-a lungul anilor, cum ar fi Roma Memorial University Scholarship Program, Roma Health Scholarship Program și Romaversitas REF România a constatat că beneficiarii au în același timp și o nevoie de implicare în comunitate, iar ROMA HEALTH CAMPAIGN a fost soluția găsită. Proiectul ROMA HEALTH CAMPAIGN este derulat de REF România și este finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Generală Tineret, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți. Observatorul Educatiei ,

17


Descoperă bucuria de a şti: să i, să faci, să creşti împreună cu IDEE Prin proiectele și inițiativele sale, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) își validează misiunea asumată de a contribui la o învățare de calitate, utilă în viața reală pentru împlinirea personală și integrarea socială optimă a fiecărui copil-adult în devenire. Astfel, IDEE a participat cu un manual de matematică la licitația pentru manuale școlare organizată de M.E.N. la clasa a V-a, manual care a fost declarat câștigător. Despre structura manualului Manualul este organizat în unități de învățare inițiate de un proiect care propune activități și probleme la care elevii pot reflecta pe o perioadă mai lungă de timp. Lecțiile din cadrul fiecărei unități de învățare sunt structurate pe câte două pagini – predare, respectiv exersare, permițând legături directe între reguli generale și aplicarea acestora în probleme. In cadrul lecțiilor, cele două sau trei secvențe sunt introduse prin câte o întrebare ce pune în evidență ideea esențială și sunt urmate de un exercițiu aplicativ simplu.

elevilor să-și asume rezolvarea problemelor care împacă aspirațiile cu posibilitățile lor. Fiecare unitate de învățare se finalizează printr-o hartă a conceptelor însoțită de două teste sumative, centrate pe competențele vizate în unitatea respectivă. Manualul realizează un parcurs didactic ponderat și flexibil, care face ca efortul elevilor să fie echilibrat, pe măsura particularităților individuale ale fiecăruia. Manualul poate fi vizualizat la adresele http://manuale.editurasigma.ro/mate matica/clasa-a-v-a-idee https://www.facebook.com/ideeorg www.idee-org.net IDEE propune profesorilor de matematică un pachet educational format din: ź Manualul de matematică pentru clasa a V-a (varianta tipărită, digitală, CD) ź Ghidul profesorului pentru aplicarea manualului ź Culegerea: Explorez, rezolv, aplic!

Legăturile dintre concepte sunt evidențiate sistematic prin scheme, desene, fotografii. Varietatea exercițiilor oferă sarcini de lucru adaptate unor ritmuri diferite de învățare. În fiecare lecție este inclusă o scurtă evaluare formativă (”Alege și rezolvă în 5 minute”), ce permite

18

Observatorul Educatiei ,


Mediu business şi educaţie Toţi absolvenţii Şcolii Profesionale Kronstadt au primit deja oferte de angajare Pe data de 28 iulie a avut loc festivitatea de absolvire a Școlii Profesionale Germane „Kronstadt“ (SPGK) – prima școală profesională în sistem dual din România. Este vorba de a patra generație de absolvenți care vor începe, toți, activitatea ca angajaţi în companiile în care s-au pregătit începând cu luna august. Școala a fost înființată în 2012, când zece companii membre ale Clubul Economic German din Brașov, împreună cu Primăria Municipiului Brașov și Inspectoratul Şcolar Brașov, au fructificat baza legislativă (Ordinul Ministerului Educaţiei

Naţionale nr. 3168 din 03.02.2012 privind Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional). Modelul de la Brașov a fost preluat ca proiectpilot și de alte orașe din România. La sfârșitul acestui an școlar, 126 de elevi au absolvit cursurile SPGK, toți primind oferte de angajare din partea companiilor partenere în proiect, acesta fiind al doilea an consecutiv în care angajarea efectivă va acoperi în totalitate numărul absolvenților.

Google ofera 30.000 de dolari pentru profesorii din România care predau informatica în gimnaziu Compania Google a anunțat că sprijină profesorii de informatică din România, acordând un grant în valoare de 30.000 de dolari, în cadrul proiectului InfoGim . Proiectul va demara în luna septembrie și își propune o mai bună pregătire a profesorilor de informatică, precum și îmbunătățirea calității orelor. Banii oferiți de Google vor fi administrați de Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR). "Proiectul UPIR va cuprinde un portal de tip comunitate, cu membri activi și contributori unde se vor regăsi și vor fi dezvoltate resurse de predare și învățare. Pe acest portal se vor

înscrie toți doritorii care vor să beneficieze, dar să și contribuie cu lucrări ce sunt utile la clasă, pe principiul "sharing", asa cum se întâmplă în rețelele de socializare. Alături de acesta va exista un program de mentoring și training, prin care se vor organiza seminarii în diverse localități din țară. Mai mult, comunitatea va avea și un program special pentru elevi, prin care li se pun la dispoziție materiale utile, teste, exemple, demonstrații, probleme rezolvate", se menționează în comunicatul companiei.

19

Observatorul Educatiei ,


Oportunităţi PROIECTUL ROSE Proiectul privind învățământul Secundar, în valoare totala de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut

(Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, și se desfășoară în intervalul 2015 - 2022.

- Activităţi universitare, pe timpul verii, pentru liceeni Peste 1.000 de elevi vor participa la 20 de programe de vară de tip punte dedicate liceenilor, în special celor care provin din medii defavorizate. Cu aceasta ocazie, elevii pot participa la ateliere de lucru, vizite de studiu, competiții sportive, evenimente culturale, adică atât activități legate direct de viața universitară și de specificul facultăților implicate, cât și activități prin care să cunoască orașul în care ar urma să își continue studiile. Durata este cuprinsă între două și trei

săptămâni. Programele de vară au fost organizate prin Schema de Granturi Competitive pentru universități din Proiectul privind Învățământul Secundar / ROSE. Beneficiari sunt elevi din liceele de stat eligibile pentru obținerea de granturi în cadrul Schemei de granturi pentru licee.

- Peste 270 de licee vor primi până la 152.000 de euro pentru reducerea abandonului şcolar 271 de licee vor derula proiecte finanțate prin granturi de până la 152.000 de euro, pe o perioadă de patru ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la Bacalaureat, a anunța t Ministerul Educației Naționale (MEN). Cele 271 de licee beneficiază de granturi în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE). În funcție de numărul de elevi

înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 Euro și 152.500 Euro. Finanțarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro, iar prima tranșă de bani a fost deja trimisă. "În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare. Observatorul Educatiei ,

20


Spune-ţi Povestea! - Competiţie de poveşti LGBT ale liceenilor din România! Asociația MozaiQ cheamă tinerii LGBT să scrie despre experiența lor de liceu în cadrul competiției ”Spune-ți povestea”! În perioada 1 – 31 august, persoanele LGBT cu vârsta între 16 și 19 ani pot participa în cadrul competiției prin transmiterea a 1-2 pagini în care descriu care sunt experiențele plăcute sau neplăcute cu care aceștia se confruntă. Încurajăm tinerii să scrie despre experiențele personale de coming out, despre colegii, prientenii și profesorii de liceu, despre experiența LGBT din clasă sau din afara clasei, despre dragoste, familie și speranțele lor. Info: http://mozaiqlgbt.ro/spune-tipovestea/ Pentru a participa, descarcă și completează formularul ”Spune-ți

povestea” de la următoarea adresă https://goo.gl/XgRkez și transmite-l până pe 31 august! În paralel, Asociația MozaiQ derulează o cercetare cantitativă privind experiența LGBT din liceele din România. Chestionarul conține întrebări despre tine și experiența ta în școală: dacă te-ai simțit în siguranță sau te-ai confruntat cu prejudecăți în anul școlar 2016-2017. Completarea chestionarului este voluntară și complet anonimă. Dacă există întrebări care te fac să te simți inconfortabil sau la care nu dorești să răspunzi, nu trebuie să o faci.

MoodleMoot România 2017 Perioada: 23-25 august, București Locația: Hotel Ibis București Palatul Parlamentului City Centre, Str. Izvor, Nr. 82-84, sector 5.

activitate: educațional, business, training și formare profesională, ONG, profesori, traineri, antreprenori, freelanceri și nu numai.

MoodleMoot România este evenimentul anual care aduce utilizatorii, dezvoltatorii și specialiștii platformei de eLearning Moodle întrun spațiu focusat pe colaborare, promovare și învățare. Eveniment recomandat sectoarelor de

21

Observatorul Educatiei ,


Consultare Publică POAD GS: ” Precaritate materială de bază: lipsa materialelor şcolare” Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare judeţene vor putea solicita, din august, bani europeni pentru acordarea de rechizite şcolare copiilor defavorizaţi, precum reiese dintr-un ghid publicat de autorităţi pe fonduriue.ro. Proiectul „Precaritate materială de bază: lipsa materialelor şcolare” prin care vor fi acordate rechizite şcolare copiilor dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, la începutul anului şcolar 2017/2018, este în valoare de 6,7 milioane de euro.

În cadrul apelului de proiecte aferent acestui ghid, care va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2014 la începutul lunii august, solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu inspectoratele școlare din întreaga țară. Propunerile sau observațiile se pot transmite până la data de 04.08.2017 l a a d r e s a d e e - m a i l : cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Studii şi analize 8 Sfaturi pentru Planicarea colaborativă în educaţie CONSORȚIUL A.C.O.R.D. pentru educația integrativ-holistică și de excelență întâmpina vacanța școlară cu un articol scris în Edutopia de Rebecca Rufo-Tepper și Schula Ehrlich (game designer), de la Institutul Jocului, pe tema planificării colaborative în educație. Articolul include și o serie de resurse pentru dezvoltarea și implementarea unei astfel de colaborări atât între profesori, cât și în raport cu managementul școlii. Cele opt principii enumerate și explicate sunt - 1. Cultivați încrederea; 2. Nu deveniți ”măritați” cu ideile; 3. Aplică principiul KISS- KISS înseamnă “Keep It Simple, Stupid.” (păstrează asta simplu,

stupid). Indiferent ce creezi împreună (un joc, un proiect sau un plan de lecție), cu cât sunt regulile mai complexe, cu atât mai multe întrebări vor avea elevii și mai puțin timp vor avea ei să fie angajați, de fapt, în învățare; 4. Testează frecvent; 5. Să știi când să reduci; 6. Implică elevii de la început; 7. Utilizează ce ai la îndemână; 8. Construiește pe forțe și interese. Autoarea susține că atunci când profesorii trec printr-un proces de design și re-apar în partea cealaltă cu o identitate de designeri ai învățării, ei au un procent mai mare de inițiativă în estomparea graniței dintre profesor și elev.

22

Observatorul Educatiei ,


Raport UNICEF privind copiii şi gradul de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) în ţările "bogate“ Publicația are în vedere ca unul dintre principalele indicatoare ale atingerii obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, gradul de satisfacere a nevoilor copiilor. Raportul oferă o evaluare a bunăstării copiilor în 41 de țări din UE și OECD. În ce privește țara noastră, aceasta a înregistrat o performanță sub medie în ce privește aspecte precum

combaterea sărăciei, asigurarea echității, precum și asigurarea bunăstării și sănătății copiilor, în ce privește calitatea educației, ocupând locul 40 din 41, pe ultimul loc fiind Turcia. Raportul poate fi accesat în limba engleză aici.

Cum inuenţează şcoala creierul unui copil de clasa I - Studiu Cercetătorii de la Institutul de Dezvoltare Umană de la Max Planck și Universitatea California spun că "Între 5 și 7 ani, copiii fac pași mari în dezvoltarea abilității de a-și controla comportamentul. Ce ne-a interesat pe noi a fost dacă acest lucru este legat doar de maturizarea generală a creierului sau și de începerea școlii care de obicei se întâmplă în această fază a vieții", a declarat Garvin Brod, fost scriitor la Institutul Max Planck, actual la Institutul German pentru Cercetare Internațională în Educație. Studiul face parte din proiectul HippoKID și este primul care examinează efectele începerii școlii asupra dezvoltării creierului. La acesta au participat 60 de copii care la prima testare aveau cinci ani. Pentru a vedea mai clar schimbările rezultate din

începerea școlii, testele au fost repetate după un an. În timp ce toți copiii mergeau la grădiniță la prima testare, câțiva din copii deja mergeau la școala la a doua testare. De ambele dăți, copiii lucrau teste computerizate care vizau abilitatea lor de a menține atenția și de a-și controla comportamentul. Ambele grupuri - și preșcolarii și școlarii - și-au îmbunătățit atenția și abilitatea de a-și controla comportamentul, însă, școlarii au arătat o îmbunătățire mai mare decât preșcolarii. Mai mult, la aceștia s-a văzut o creștere în activitatea părții creierului care este importantă pentru susținerea atenției, cortexul parietal drept.

23

Observatorul Educatiei ,


Opinie - „Eşecul” de a ajunge într-o şcoală de cartier Raluca Ion, editor republica.ro, a scris despre așteptările și temerile părinților cu privire la viitorul copiilor lor, în contextul admiterii la liceu, în multe cazuri temerile începând la câțiva ani distanță de acest moment. “Potrivit Ministerului Educației , la primele 50 de specializări ale liceelor de top din toată țara, unde s-a intrat cu medii începând de la 9,61, au fost admiși în jur de 2.600 de copii. În total, au depus fișe de înscriere aproape 113.000 de elevi, ceea ce înseamnă că, discutând strict matematic, un absolvent de școală generală din România are cam 23 la mie șanse să intre la una dintre primele 50 de

specializări din țară. De la ce medie în sus e garantat succesul în viață, sub care linie începe ratarea?”, se întreabă și ne întreabă Raluca Ion. În continuare, această aduce argument în favoarea idee că, deși părinții se uită la liceele de elită ca la un colac de salvare, “un liceu de cartier nu e incompatibil cu performanța, nu înseamnă profesori slabi și elevi cu care nu merită să-ți pierzi timpul. Un liceu de cartier este o mostră de viață obișnuită, iar obi șnuit nu înseamnă mizer.”

Raport naţional privind respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului (Statutul Studentului) Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a redactat un nou Raport național privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul Studentului) în universitățile de stat din țară, prezentând situația întâlnită în universitățile românește la începutul anului 2016-2017 (1 octombrie 2016). Acest document își propune analizarea modului în care Codul drepturilor și obligațiilor studentului este implementat în universitățile de stat din România, iar drepturile studenților sunt respectate. Primul raport de acest gen a fost lansat de ANOSR în anul 2012, urmat de cele din 2014 și 2015. Raportul analizează, în prima parte, în raport cu actul normativ la nivel național, conținutul Codurilor universitare ale drepturilor și

obligațiilor studentului din toate cele 39 de instituții de învățământ superior de stat care au adoptat un astfel de document și publicat pe site-ul propriu până la data de 1 octombrie 2016, reflectă, în a doua parte, perspectiva organizațiilor studențești și a reprezentanților studenților asupra implementării și respectării Codului drepturilor și obligațiilor studentului în universitățile din România în anul universitar 2015-2016 și se încheie cu o serie de recomandări pentru instituțiile de învățământ superior din România, dar și pentru Ministerul Educației Naționale (MEN), pornind de la concluziile analizelor efectuate, în așa fel încât studenților să le fie garantate toate drepturile care li se cuvin.

24

Observatorul Educatiei ,


Noutăţi pe scurt Ministrul Culturii a anunțat că mesteșugurile tradiționale românești se vor preda în școală ca materie opțională Ministerul Culturii lucrează la o inițiativă legislativă de încurajare, protecție și perpetuare a datinilor și de recunoaștere a statutului de meșteșugar popular, inclusiv de predare în școală, a declarat, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. La acest proiect de lege se lucrează împreună cu meșterii populari. Studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se opun unor măsuri anunțate de conducerea universității Studenții critică o serie de măsuri începând cu recentele creșteri nejustificate și netransparente ale taxelor de școlarizate, continuând cu nivelul ridicat al altor taxe, cu numeroasele abateri de la normele de etică și integritate semnalate în spațiul public și tolerate de comunitatea academică a universității sau cu îngrădirea anumitor drepturi ale studenților sau a accesului acestora la anumite resurse educaționale de calitate. Venind în sprijinul acestora, ANOSR a făcut un apel la conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași să revină asupra deciziei de creștere a taxelor de școlarizare, să investească mai mult în respectarea drepturilor acestora și în asigurarea de resurse educaționale de calitate, să se consulte permanent cu aceștia și să le

încurajeze spiritul critic și să dezvolte mecanisme eficiente și ferme de combatere a corupției în interiorul universității. Institutul Limbii Române a facilitat înființarea a 4 noi lectorate de limba română în străinătate Rețeaua lectoratelor de limba română se extinde, începând cu anul universitar 2017-2018, în încă 4 universități din străinătate: Institutul Pontifical Oriental din Vatican, Universitatea din Ankara (Turcia), Universitatea de Filologie din Azerbaidjan și Universitatea din Vilnius (Lituania). Astfel, numărul lectoratelor de limba română ajunge la 53, în 33 de țări din Europa, Asia și America de Nord. Detalii suplimentare sunt disponibile p e http://www.ilr.ro/category/lectorate/. Un liceu din Suceava cere elevilor taxa pentru eliberarea diplomei de Bacalaureat Absolvenții Colegiului "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului nu pot intra în posesia diplomei de Bacalaureat decât dacă plătesc o taxă. Potrivit elevilor, cuantumul cerut diferă de la un caz la altul. Ministrul Educației, Liviu Pop, a cerut verificarea informației. Acesta a declarat că "Întradevăr în lege se spune că școala poate percepe taxe, dar numai cele prevazute în lege, dar în Legea Educației Naționale nu este prevăzută nicăieri taxă pentru eliberarea actelor de studii, fapt pentru care trebuie să respectăm Legea Educației". Observatorul Educatiei ,

25


Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui le recomandă profesorilor să meargă prin sate să găsească elevi pentru a-și completa clasele Recomandarea neobișnuită vine în contextul în care 570 de locuri au rămas libere la liceele din județul Va s l u i d u p ă r e p a r t i z a r e a computerizată a absolvenților de gimnaziu, în condițiile în care doar 14 elevi au ramas nerepartizați. Cu excepția unui singur loc rămas liber la un liceu teoretic din Bârlad, celelalte 569 de locuri neocupate sunt în 12 licee tehnologice din cele 22 existente la nivelul întregului județ. Trei medalii de argint, două medalii de bronz și la a 58-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică Lotul olimpic de matematică a obţinut șase premii (trei medalii de argint, două medalii de bronz și o mențiune) la a 58-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică, desfăşurată în perioada 12 - 23 iulie, la Rio de Janeiro. Olimpicii români au cucerit patru medalii la Balcaniada de Informatică 2017 (seniori) Lotul olimpic de informatică al României a obţinut două medalii de aur şi două medalii de argint la a XXV-a ediţie a Balcaniadei de Informatică pentru seniori, desfăşurată la Chișinău, în perioada 2 - 8 iulie.

Trei premii pentru lotul României la Olimpiada Internaţională de

Biologie 2017 Elevii români participanţi la a XXVIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie, desfăşurată în perioada 2330 iulie la Warwick University din Coventry (Anglia), au obţinut o medalie de argint, o medalie de bronz și o mențiune.

Un nou succes remarcabil la Olimpiada Internaţională de Fizică: cinci medalii pentru echipa României şi locul I în Europa Olimpicii români au reeditat succesele excepționale înregistrate în ultimii doi ani la Olimpiada Internaţională de Fizică, obținând patru medalii de aur și o medalie de argint la ediția din 2017. Datorită acestui palmares, România a ocupat din nou primul loc în Europa și s-a clasat între primele 5 țări din lume.

Două medalii de aur şi două medalii de argint: palmaresul echipei României la Olimpiada Internaţional Bilanţul participării româneşti la a 49-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie (IChO), desfăşurată în perioada 6 - 15 iulie, în Thailanda (Nakhon Pathom), însumează patru medalii, dintre care două medalii de aur şi două medalii de argint. Rezultatul plasează România pe locul locul al II-lea în Europa și al VII-lea în lume în clasamentul neoficial al ţărilor participante (78).ă de Chimie 2017.

26

Observatorul Educatiei ,


Patru medalii, dintre care trei de aur, la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale (CEOI 2017) Lotul de informatică al României a obţinut patru medalii - trei medalii de aur, şi o medalie de argint - la a XXIV-a ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI), desfăşurată în perioada 10 - 15 iulie, la Ljubljana (Slovenia). În clasamentul neoficial pe medalii România s-a clasat pe primul loc, iar în ierarhia pe puncte a ocupat locul al doilea, după Polonia.

Douăsprezece premii pentru elevii români prezenţi la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada 2017 Olimpicii români au cucerit douăsprezece premii (trei medalii de aur dintre care două cu punctaj maxim, șapte medalii de argint, o medalie de bronz şi o menţiune) la a XXIV-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada, desfăşurată în perioada 14 - 22 iulie, în Yakutsk (Republica Saha/Federaţia Rusă). Componenții echipei României au fost premiaţi la toate cele patru discipline din concurs: chimie, matematică, informatică şi fizică.

Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti a avut anul acesta o concurenţă de 7,7 candidaţi pe loc, fiind astfel a doua cea mai căutată facultate din cele mai mari universităţi din România în 2017 după cea de Limbi şi Literaturi Străine. Cu toate acestea, cifrele de şcolarizare de la facultăţile cu profil de IT – care livrează cei mai doriţi candidaţi de pe piaţa muncii - nu pot să crească pentru că numărul de profesori din astfel de facultăţi este din ce în ce mai redus.

Noul program al UE de încurajare a consumului de fructe și legume în școli va fi lansat la 1 august Din cele 250 milioane de euro ale finanțării din partea UE aprobate pentru anul școlar 2017 - 2018, aproximativ 150 de milioane de euro vor fi alocate pentru fructe și legume, iar 100 de milioane de euro pentru lapte. În cazul României, ajutorul acordat de UE pentru anul școlar 2017 - 2018 se ridică la 6,86 milioane de euro pentru fructe și legume și 10,86 milioane de euro pentru lapte.

Topul facultăţilor care au atras cei mai mulţi candidaţi Trei facultăţi de informatică sunt în top 10 cele mai căutate specializări. Facultatea de

27

Observatorul Educatiei ,


,

Realizat de:

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro

www.dialoguriedu.cpedu.ro

Observatorul Educației (iulie 2017)  

Observatorul Educației este realizat de Centrul pentru Politici Educaționale împreună cu Federația Coaliția pentru Educație și își propune s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you