__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ASEMAN LAPSET RY:N

Toimintakertomus 2017


SISÄLLYS

Vuosi 2017 – ja vauhti vain kiihtyi

4

1. Walkers Suomi

8

2. Walkers-talo

11

3. Walkers on Wheels

15

4. Walkers-bussi

19

5. Friends-ohjelma

23

6. Taivun, pystyn, pärjään

27

7. Löytävä nuorisotyö

30

8. Katusovittelu

35

9. K-0 – Kiusaamiseen puuttuva työ

39

10. Hallitus, henkilöstö ja toimitilat

43

www.asemanlapset.fi


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

ASEMAN LAPSET RY Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, valtakunnallinen nuorisoalan järjestö, joka toiminnallaan pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervettä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovaikutusta. Järjestön toimintatapaan kuuluu toimintaympäristön aktiivinen havainnointi, ennakointi ja tarvittaessa nopea reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa.

3


4

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

VUOSI 2017 – JA VAUHTI VAIN KIIHTYI Vuosi 2017 oli Aseman Lapset ry:lle kasvun aikaa. Järjestön henkilöstö kasvoi vuoden aikana viidellä työntekijällä, ja vuoden lopussa työntekijöitä oli yhteensä jo 30. Samalla kasvoi toiminnan alueellinen ja valtakunnallinen tavoittavuus. Nuoria kohdattiin vuoden aikana jälleen ennätysmäärä. Walkers-talolla laskettiin vuoden aikana yli 47 500 käyntiä ja Löytävä nuorisotyö -hankkeen työntekijät kohtasivat yli 10 500 nuorta liikkuessaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Suurten lukujen taakse kätkeytyy paitsi nuorisojoukkoja, myös yksilötyötä satojen nuorten kanssa. Nuorten kanssa ratkottiin näiden elämän haasteita ja solmukohtia ohjaten tarvittaessa eteenpäin muihin palveluihin. Walkers-auton toiminta laajeni merkittävästi: alkuvuonna toiminnassa oli yksi Wauto ja loppuvuodesta työskenneltiin jo kolmannen Wauton käyttöönoton kanssa. Uusia hankkeita käynnistyi vuoden aikana kaksi: Walkers-autojen toimintaa koordinoiva Walkers on Wheels -hanke (2017–2019) opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella sekä Kiusaamiseen puuttuva K-0-hanke ME-säätiön, OKM:n sekä järjestön omalla rahoituksella. K-0:an kytkettiin alusta lähtien vahva tutkimusnäkökulma yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Vuonna 2014 alkanut, erityisesti itäiseen Helsinkiin kohdistunut katuväkivaltaa ehkäisevä hanke päättyi. Hankkeessa kehitetyn väkivaltaa ehkäisevän oppituntikokonaisuuden 24 168 päivää elämää toteuttamista jatkettiin osana järjestön muita toimintamuotoja. Löytävän nuorisotyön työtapa juurtui niin hienosti Ouluun, että järjestön omalle työntekijälle ei nähty enää olevan tarvetta alueella vuoden 2017 jälkeen. Löytävän nuorisotyön työntekijäresurssi päätettiin vuoden 2018 alusta alkaen kohdistaa Tampereelle. Kulunut vuosi oli löytävän nuorisotyön ja katusovittelun hankkeiden viimeinen vuosi. Kummallekin nähtiin kuitenkin vahva tilaus, ja työtä kohdistettiin näille jatkovuosien saamiseen. Loppuvuosi toi rahoitushakemuksiin ystävällisen vastauksen – Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA esitti kummallekin työmuodolle haettua jatkorahoitusta.

Tapahtumia ja yhdessä työskentelyä Yhteistyökumppaneille suunnattuja Cafe Walkers -keskustelutilaisuuksia pidettiin Helsingin Walkers-talolla vuoden aikana kaksi, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Teemoina olivat kiusaaminen ja alakouluikäisten nuorten lisääntynyt hengaaminen julkisilla paikoilla. Myös turvapaikanhakijatilanteeseen liittyviä aamiaistapaamisia järjestettiin edellisten vuosien tapaan, tällä kertaa kaksi. Maaliskuun lopulla järjestö oli edustettuna eri toimialoja yhdistävässä Nuori2017 -suurtapahtumassa Tampereella. Tapahtumassa järjestöllä oli paitsi oma messupiste, myös ulkoalueella motörisoituja työmuotoja esittelevä kattaus. Katusovittelulla ja


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

löytävällä nuorisotyöllä oli lisäksi yhdistetty puheenvuoro ohjelmassa, samoin motörisoitua nuorisotyötä tekevillä tahoilla. Friends-ohjelma ja kiusaamiseen puuttuva K-0-hanke olivat esillä myös opetusalan valtakunnallisilla Educa-messuilla Helsingissä alkuvuodesta. Aprillipäivänä oltiin mukana Kiusaaminen ei ole vitsi -tapahtumassa Narinkkatorilla. Syksyn tapahtumakalenteria rytmittivät Löytävä nuorisotyö -hankkeen päätöstilaisuudet, jotka järjestettiin erikseen jokaisella hankkeen toimintapaikkakunnalla. Helsingin seminaari kokosi yhteen 100 yhteistyökumppania ja uutta tuttavaa, Oulun ja Jyväskylän tilaisuudet nelisenkymmentä osallistujaa kumpikin. Yhteistyökumppaneiden kanssa jalkauduttiin suurtapahtumissa, kuten Weekend-festivaaleilla ja Vantaan Rock Festissä, sekä nuorisonhuolto-operaatioissa vappuna ja koulujen päättäjäispäivänä. Mukana oli muun muassa HNMKY, kaupunkien nuorisotoimet, poliisi, järjestyksenvalvonta, Nuorisotyö raiteilla -hanke sekä VR. Löytävät nuorisotyöntekijät jalkautuivat juhlapäivinä pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä ja Oulussa paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Elokuussa oltiin mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton alulle panemassa suuressa koulurauhan julistustilaisuudessa Helsingin Kaisaniemessä. Walkers-bussi tiimeineen, K-0 hankkeen työntekijä ja Friends-tiimiläiset tapasivat koululaisia ja jakoivat heille kasapäin hyvän mielen rintamerkkejä. Syksyllä pidettiin Helsingin lastensuojelun pyynnöstä työpaja kaikille lastensuojelun avohuollon työntekijöille. Aiheena oli nuoriin liittyvät ilmiöt ja niiden tunnistaminen.

Yhteistyöpyynnöt ja lahjoitukset Järjestön toiminta perustuu vahvasti yhteistyöhön, ja uusia yhteistyökuvioita aloitettiin muun muassa Elisa Oyj:n, Veikkauksen ja Jokereiden kanssa. Yhteistyön puitteissa yhteensä 45 elisalaista kävi tutustumassa järjestön eri toimintoihin työpäivän mittaisen vapaaehtoistyökokeilun merkeissä. Elisalaisia nähtiin Walkers-talolla, bussilla, jalkautuvassa nuorisotyössä sekä Oulussa Walkers-toiminnassa ja jalkautuvassa työssä. Aseman Lapset oli myös mukana Elisan Pidetään yhtä -kampanjassa, jossa aikuisia muistutetaan vuorovaikutuksen tärkeydestä nuorten kanssa. Veikkauksen ja Jokereiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta vietiin nuoria seuraamaan jääkiekko-otteluita. Walkers-bussi on mukana jääkiekko-otteluissa esitetyssä videossa, ja järjestön logo on lisäksi painettu muutamien Jokereiden pelaajien pelipaitoihin. Itsenäisyyspäivän tienoilla Finnkino lahjoitti järjestölle 50 elokuvalippua uunituoreen Tuntematon sotilas -elokuvan näytöksiin. Elokuvalipuilla vietiin erityisesti pienryhmätyöskentelyyn osallistuneita nuoria elokuviin pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Oulussa. Elokuvan jälkeen nuorten kanssa keskusteltiin sen herättämistä tunteista.

5


6

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Työ ja sen tulokset paremmin näkyviin Vuoden aikana kehitettiin järjestön sisäisiä raportointi- ja palautekäytäntöjä. Tukea ja koulutusta systemaattiseen tiedonkeruuseen tarjottiin sekä omille työntekijöille että Walkers- ja Wauto-yhteistyökumppaneille. Jyväskylässä toteutettiin lisäksi laajempi, kaupungin päihdetilanteeseen liittynyt kartoitus, johon vastasivat alueen nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Kartoituksen tulokset saivat näkyvyyttä sekä alueellisissa että paikallisissa tiedotusvälineissä. Koko nuorisoalan viestintään päästiin vaikuttamaan, kun järjestön edustaja pyydettiin jäseneksi Nuorisotyö-lehden toimituskuntaan.

Vaapehtoistyöntekijät – nuoruuden veteraanit

Nuorisotyön täydentämistä haja-asutusalueilla

Walkers on Wheels

Walkers Walkers-talo

Keinoja puuttua kiusaamiseen

wal ker talo s

Walkers-bussi

Verkostotyön vahvistaminen

Kahvila ja kohtaamispaikka alle 18-vuotiaille

Työmuoto paikallisille toimijoille

Koulukiusaamisen problematiikka

Koulu

Friends Taivun, pystyn, pärjään

Nuorena vanhemmiksi tulleiden tukeminen

Vastuunotto omista teoista

Muuntautumiskyky

Nopeatahtinen sovittelu

Myönteinen ajattelu

Ongelmanratkaisutaidot

Rentoutuminen

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Pääkaupunkiseudun lähiöt

Yksilötyö

Kauppakeskus

WHO:n suosittelema ohjelma Jyväskylä

Jalkautuva nuorisotyö Kaveritaidot

Talouden hallinta

Walkers

Taivun, pystyn, pärjään

Walkers-talo

K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

Walkers on Wheels

Katusovittelu

Walkers-bussi

Löytävä nuorisotyö

Ryhmä- ja yksilötyöskentely

Lisää uskoa omaan pärjäävyyteen

Ryhmätoiminta

ASEMAN LAPSET RY:N TOIMINTALINJAT

Friends

Linjakartta

Walkers-toimintaa eri puolilla Suomea

Nuorisotyötä pyörien päällä

Turvalliset aikuiset

Nuorten myönteinen kohtaaminen

Alkuvuodesta järjestön monipuolinen toiminta mallinnettiin metrokartan muotoon. Kartta kuvaa havainnollisesti eri toimintojen sisältöä ja suhdetta toisiinsa reittien ja pysäkkien avulla.

Ilmiöiden havainnointi

Oulu

Ennakointi ja nopea reagointi

Moniammatillinen yhteistyö

K-0

Löytävä nuorisotyö Katusovittelu

www.asemanlapset.fi puh. 09 654740 info@asemanlapset.fi


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa Monivuotinen yhteistyö helsinkiläisen Naulakallion erityiskoulun kanssa jatkui. Vuoden aikana toteutettiin pienryhmätoimintaa nuorten ryhmälle usean järjestön toiminnon työntekijän toimesta. Ryhmien tavoite on antaa nuorille valmiuksia parempaan itsetuntemukseen, ryhmätyöskentelyyn ja haastavissa tilanteissa toimimiseen. Helsingin yhteislyseossa vedettiin työpajoja 7-luokkalaisille koulun hyvinvointi-iltapäivässä sekä keväällä että syksyllä. Työpajojen teemat liittyivät omiin vahvuuksiin, omien rajojen tunnistamiseen, kiusaamiseen sekä yhteistyön tekemiseen. Mukana oli työntekijöitä Aseman Lasten eri toiminnoista. Jyväskylän ammattiopiston opiskelijat toteuttivat hengaamiseen liittyviä videoklippejä Löytävän nuorisotyön loppuseminaaria varten. Videoiden toteuttamisen yhteydessä pidettiin turvallisuustyöpajoja nuorille.

Uusia tukijoita Kiusaamisen puuttuva K-0 –hanke voitti sisäliikuntapuisto Hoplopin Suomen Lapsi­ ystävällisin 2017 -kilpailun. Palkintosumma käytetään liikunnallisen ryhmätoiminnan järjestämiseen nuorille. Syksyllä helsinkiläinen Valtimonteatteri puolestaan järjesti hyväntekeväisyysnäytöksen kiusaamisteemaan liittyvästä Meganin tarinasta. Näytöksen tuotot lahjoitettiin järjestön kiusaamiseen puuttuvaan työhön. Suomen Lions-liitto tuki järjestön toimintaa monin tavoin. Aseman Lapset oli mukana Suomen Lions-liiton valtakunnallisessa Punainen sulka -keräyksessä vuosina 2016– 2017. Keräyksen tuotot käytetään nuorten elämänhallinnan, syrjäytymisen ehkäisyn, mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemiseen. Aseman Lasten osuus käytettiin kolmannen Walkers-auton hankintaan ja varusteluun sekä paikallisen Walkers-toiminnan kehittämiseen. Tämän lisäksi yksittäiset Lions clubit ovat tukeneet Aseman Lasten toimintaa. Lions Club Viapori kohdensi lahjoituksensa Helsingin Walkers-talon tuntityöntekijöiden palkkaamiseen. Lions Club Tapiola puolestaan järjesti joulukonsertin, jonka tuotoista osa ohjattiin Aseman Lapset ry:lle.

Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan Aseman Lapset ry:n toimintamuotojen vuoteen 2017. Toimintakertomuksessa on keskitytty tuomaan esiin suuria linjoja sekä valikoituja esimerkkejä järjestön arjesta. Haluamme kiittää julkisia rahoittajia, säätiöitä, yrityksiä ja yksityisiä lahjoittajia, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa työtämme!

7


8

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

WALKERS


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

1. WALKERS SUOMI Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyön muoto, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Eri puolilla Suomea toimii 11 Walkersia ja Aseman Lapset ry on niiden taustayhteisö. Toimintakerrat:

1131

Toimintatunnit:

Kohdatut nuoret yhteensä:

85 964

Kahvilassa/kohtaamispaikassa kohdatut nuoret: Jalkautuen kohdatut nuoret:

11090

Waparien osallistumiskerrat:

2933

5260

74 046

Mukana olleet waparit: Waparien tekemät tunnit:

390

11 899

* sisältää kaikkien Suomen Walkers-kahviloiden luvut, ei kuitenkaan Walkers-bussin ja -autojen lukuja.

Vuoden 2017 kehittämisteemana koko Walkers-toiminnassa oli viestintä, jonka lisäksi jokaisella paikkakunnalla oli oma kehittämiskohteensa. Maaliskuussa tukea ja ideoita viestinnän kehittämiseen tarjottiin toimintavastaavien kehittämispäivässä, jonka ohjelmassa oli Walkers-tulevaisuusfoorumin lisäksi Aseman Lasten viestintätiimin pitämä viestintäkoulutus. Keväällä kokeiltiin myös ensimmäistä kertaa valtakunnallista, Walkers-paikkakunnille kohdistettua Facebook-kampanjaa vapaaehtoisten rekrytoimiseksi. Valtakunnallisia vapaaehtoispäiviä vietettiin toukokuussa Hangossa. Osallistujia oli toimintavastaavat mukaan lukien 38. Waparipäivien ohjelmassa oli koulutusta erilaisuuden kohtaamisesta, turvapaikanhakijatilanteesta Suomessa, jalkautuvasta työstä sekä nuorten mielenterveyden edistämisestä Friends-ohjelman avulla. Koulutuksen tavoite oli antaa eväitä toiminnan kehittämiseen, miettiä mitä voisi tehdä paikallisesti toisin sekä tarttua ajankohtaisiin ilmiöihin. Koulutusten ohella vietettiin rentoa aikaa toisiin tutustuen ja järjestettiin perinteinen kiertopalkintokilpailu, joka oli tällä kertaa merellinen kaarnavenekilpailu Hangon Regatan hengessä. Edustajistoon kokoonnuttiin lokakuussa Kangasalle Ilkon leirikeskukseen. Osallistujia oli 21, ja Walkers-väen lisäksi mukaan oli kutsuttu Tampereen Wauto-yhteistyökumppaneita. Pääteemoina oli toiminnan tulevaisuuden kehittämistarpeet sekä yhteistyö paikkakuntien kanssa. Koulutusosiossa käsiteltiin muun muassa työn vaikuttavuutta ja sen esiintuomista. Kevyempää iltaohjelmaa tarjosi tutustumismatka Ylen Pikku Kakkosen toimitukseen Tampereelle.

9


10

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Opinnäytetöissä

Marraskuussa järjestettiin Helsingissä tuleville toimintavastaaville tarkoitettu C-tason koulutus, johon osallistui 14 henkeä. Walkers-väen lisäksi mukaan oli kutsuttu Wauton yhteistyökumppaneita, ja osallistujia oli seuraavilta paikkakunnilta: Kittilä, Kajaani, Orivesi, Tammela, Lahti, Siuntio, Eurajoki, Kuusamo sekä Helsinki.

Keväällä 2017 julkaistiin peräti kolme Walkers-toimintaan liittyvää opinnäytetyötä. Töiden aiheina oli Walkers-talon nuorten kävijäkokemukset, Walkers-toiminnan pitkäaikaisvaikutukset entisten asiakkaiden kokemina sekä myönteinen tunnistaminen Walkersin arjessa nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta.

Poimintoja Walkersien vuodesta

Opinnäytteiden tuloksissa korostui nuorille tärkeä kokemus paikasta, johon on aina tervetullut omana itsenään ja jossa on turvallista kohdata niin aikuisia kuin toisia nuoria. Pitkäaikaisvaikutuksia tutkineessa opinnäytteessä haastatellut kokivat toiminnan vaikuttaneen positiivisella tavalla heidän nuoruuteensa, aikuistumiseensa, arvomaailmansa kehittymiseen ja jopa uravalintaansa.

Kaksikymmentä vuotta vapaaehtoistyössä toimineita wapareita löytyi Eurajoen lisäksi Helsingistä ja Kuusamosta yhteensä viisi. Heidät palkittiin asianmukaisin kunniakirjoin.

tarkasteltiin Walkersia

Kaikkiaan Walkersia kuvattiin turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi, jossa on yhteisöllinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

Vuonna 2017 Eurajoen Walkers täytti pyöreät 20 vuotta. Merkkipäivää juhlistettiin kakkukahveilla paikan päällä. Samalla ensimmäiselle eurajokelaiselle tuli täyteen 20 vuotta Walkers-vapaaehtoisena eli waparina. Kevättalvella järjestettiin myös Luvian Walloitus, jossa jaettiin tietoa Walkers-toiminnasta leikkimielisen ohjelman lomassa. Walloituksen myötä Eurajoen Walkers aloitti toiminnan kerran kuussa Luvialla.

Lempäälän Walkers pääsi kokeilemaan Walkers-autoa osana toimintaansa keväällä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti moottoripaja-hankkeen kanssa. Kesän Wauto vietti jo toista kertaa Oulun Walkersin ohjauksessa. Oulussa laajennettiin aukioloaikoja ja jalkauduttiin varsin aktiivisesti yhteistyökumppanien sekä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Löytävä nuorisotyö -hankkeen kanssa tehtiin samalla tiivistä yhteistyötä. Oulun Walkers aloitti viikottaisen elintarvikejakelun, jossa paikallisten kauppojen lahjoittamia elintarvikkeita jaetaan nuorille. Siuntiossa pilotoitiin vapaaehtoistyökokeilua Laurean ammattikorkeakoulun Lohjan yksikön kanssa. Kokeilussa sosionomi-monimuoto-opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa dialogisuus ja kohtaaminen asiakastyössä -opintokokonaisuus vapaaehtoistyönä Walkersissa. Mukana oli 29 opiskelijaa, joista kaksi toimi Helsingissä ja loput Siuntiossa. Kahdeksan opiskelijaa on jatkanut vapaaehtoistyöntekijöinä. Kokemukset opintojaksosta olivat hyviä, ja samanlaista mallia on tarkoitus kokeilla muuallakin Suomessa. Kauhajoella järjestettiin vapaaehtoisille inspiraatioiltama, jossa teemana oli kuka minä olen. Iltamassa palkittiin wapareita ja pidettiin paikallinen Vuoden kovin wapari -kilpailu. Tilaisuudessa pohdittiin omaa sitoutumista ja motivaatiota toimintaan sekä Walkers-toiminnan laajempaa vaikutusta. Valtakunnallista Walkers-toimintaa rahoittavat ja tukevat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Oy Sinebrychoff Ab, Den 7.nde Mars ja Paulig Oy.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

WALKERS-TALO

11


12

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

2. WALKERS-TALO Helsingin ydinkeskustassa Kampissa sijaitseva Walkers-talo on ensisijaisesti alaikäisille nuorille tarkoitettu kahvila ja turvallinen vapaa-ajanviettopaikka. Nuoret eri puolelta metropolialuetta ja muualtakin Suomesta ovat löytäneet paikalle hyvin.

Kohdattuja nuoria:

47 540 Keskiarvo:

Kaduilla kohdattiin:

Aukiolokerrat:

147 nuorta/ilta

2023

Vapaaehtoisten osallistumisia:

323

963

Katutoimintakertoja: Vapaaehtoistyön tunteja:

75 2628

Walkers-talon kävijämäärä kasvoi vuoden alusta lähtien, mutta etenkin syyskausi oli todella vilkas. Syyskauden iltakohtainen kävijäkeskiarvo oli 169 nuorta, ja loka-marraskuussa vastaava luku oli jo lähemmäs 190. 50-asiakaspaikkaisen ja sataneliöisen kahvilan seinät tulivat välillä vastaan ja monena iltana jouduttiin rajoittamaan tulijoiden määrää. Vuodesta toiseen Walkers-talolla on käynyt nuoria hyvin erilaisista lähtökohdista. Talolla viihtyvät niin erilaiset alakulttuurit, eri maiden vaihto-oppilaat kuin esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Säännöllisesti Talon arjessa kohdattuja nuorten ryhmiä olivat esimerkiksi punkkarit ja nuoret turvapaikanhakijat.

Tehokas puskaradio ja satoja keskusteluja Talon aktiivinen markkinointi jouduttiin syksyllä suurten kävijämäärien vuoksi lopettamaan. Viesti Walkers-talosta kiiri ensisijaisesti puskaradion välityksellä, mutta tästä huolimatta päivittäin tavattiin uusia toimintaan tutustujia. Monen nuoren elämään kuuluu erilaisia ammatillista tukea vaativia huolia, joiden ratkomiseen Talon ammattilaisten tarjoama yksilötyö antaa tärkeän tuen. Työn tavoite on tarjota nuorelle rauhallinen juttelumahdollisuus sekä tarvittaessa pystyä saattaen ohjaamaan nuori eteenpäin asianmukaisen tuen piiriin. Yksilötyötä tehtiin yhteensä 229 nuoren kanssa, joista noin 2/3 kanssa etsittiin nuoren tarpeisiin sopivaa jatkopalvelua esimerkiksi mielenterveyteen tai muihin huolenaiheisiin liittyen. Erityispal-


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

veluiden pariin saatettiin noin 30 nuorta. Usean nuoren kohdalla pidettiin aktiivisesti yhteyttä nuoren ympärillä oleviin tukiverkostoihin. Nuorten tarve voida jutella mieltään painavista asioista reilujen ja asiallisesti suhtautuvien aikuisten kanssa näkyy Talon arjessa vahvasti. Vuoden aikana sekä yksilötyössä että toimintailtojen perustyössä käsiteltiin paitsi erilaisia arkeen kuuluvia iloja ja mietteitä, myös muun muassa kiusaamista, väkivaltaa, ilkivaltaa, sukupuoli-identiteettiä, päihteitä, itsetuhoisuutta, mielenterveyden ongelmia ja lukemattomia muita nuorten huolia.

Tapahtumia ja stipendejä Perustyön ohessa Talolla järjestettiin useita erilaisia teemailtoja nuorille. Walkers-talo toimi EHYT ry:n valtakunnallisen seksuaalisuus-aiheisen SEKSIVAU -Periskooppi-chatin lähetyspaikkana. Street-hankkeen hiv- ja hepatiittitestauksissa kävi noin 60 nuorta. HNMKY:n Care-hanke toteutti koulupudokkaille suunnatun kouluhakuinfon. Lisäksi Talolla järjestettiin muun muassa oppisopimusinfo, Ohjaamo Helsinki kävi esittäytymässä ja terveysalan opiskelijat järjestivät Pop up -seksuaalineuvontaa kahteen otteeseen. Lisäksi nuorille järjestettiin vuoden mittaan useita Open stage -iltamia, kesäiset lettukestit ja syksyiset pizza-iltamat. Joulukuussa nuorille jaettiin Walkers-talon stipendit. Kategoriota nuorten kesken tehdyssä stipendiäänestyksessä olivat muun muassa pirtsakka tyyppi, avulias tyyppi ja hyvä frendi. Stipendit olivat vastaus nuorten havaintoon siitä, kuinka päättäjäisjuhlien yhteydessä huomioidaan nuoria lähinnä koulumenestyksen perusteella. Talon stipendeillä haluttiin antaa nuorille mahdollisuus huomioida toisiaan myös muiden tärkeiden ominaisuuksien perusteella. Usealle kymmenelle nuorelle jaettiin vuoden aikana täysi-ikäistymispinssi. Walkers-talon käytäntö on, että täysi-ikäistyttyään nuoret saavat kuuden kuukauden ajan jatkaa Talolla käymistä ja tämän jälkeen käydä vain pistäytymässä. Pinssillä viestitetään nuorille kannustavalla otteella täysi-ikäisyyteen kuuluvaa vastuuta niin omaan elämään kuin nuoremmille esimerkin näyttämiseen liittyen. Viidettä vuotta peräkkäin Talon ovet pidettiin auki myös kesällä. Koulujen lukukausien aikana Talo palveli nuoria ma-su klo 15–20 ja kesäaikana ma-pe klo 15–20. Jalkautuvaa työtä Helsingin ydinkeskustassa hengailevien nuorten pariin toteutettiin myös Talolta käsin yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Asemanseutu-toiminnan kanssa.

Lisää ammattilaisia ja vapaaehtoisia aikuisia Ammatillisen osaamisen tarve kasvoi selvästi lisääntyneiden kävijämäärien ja niiden myötä kohdattujen entistä useampien oireilevien nuorten myötä. Talon henkilö-

13


14

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

kuntaan kuului Walkers-toiminnasta vastaavan työntekijän lisäksi kaksi kokoaikaista nuorisotyön ammattilaista, ja elokuusta eteenpäin näiden rinnalle palkattiin vielä kolmas ammattilainen. Heidän lisäkseen Walkers-talon omaan työntekijävahvuuteen on kuulunut oppisopimuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskeleva STEA:n Paikka auki -avustuksella palkattu nuori. Uusien aikuisten vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytyskoulutuksia järjestettiin kaksi kertaa, ja näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 17 henkilöä. Toiminnassa mukana jatkoi heistä 15. Junnuwapareille eli Talon kävijöistä vapaaehtoistyöntekijöiksi siirtyneille nuorille järjestettiin keväällä oma kehittämispäivänsä. Kaikille vapaaehtoistyöntekijöille tarkoitettuja kehittämispäiviä järjestettiin kaksi: keväällä leffapäivä ja syksyllä kaupunkisuunnistus. Näiden lisäksi järjestettiin kauden päättävät kesävirkistysilta sekä pikkujoulut.

Yhteistyötä pitkällä tähtäimellä ja pop up -hengessä Yhteistyötä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa kehitettiin ja toimintatapoja pyrittiin yhtenäistämään muun muassa työparitoimintaa vahvistamalla. Aseman­ seutu-toiminnan työntekijöitä on työskennellyt yhteistyösopimuksen mukaisesti osan työajastaan Walkers-talolla sekä jalkautuen keskusta-alueella. Lisäksi Talon toiminnassa mukana on ollut harjoittelujaan tekeviä opiskelijoita. Walkers-talo toimii pilottipaikkana uusien toimintamallien kehittämisessä. Yhteistyössä Elisa oyj:n kanssa kokeiltiin ”pop up -vapaaehtoistyötä" Walkers-talolla. Yhteensä 30 Elisan työntekijää, mukaan lukien toimitusjohtaja, kävi Talolla hyödyntämässä työnantajansa tarjoaman mahdollisuuden osallistua illan verran Walkers-toimintaan. Pari heistä halusi jatkaa Walkers-vapaaehtoisena. Toimintavuoden aikana tehtiin paljon yhteistyötä lastensuojelulaitosten kanssa. Walkers-talolle löytää tiensä vuositasolla useampia ns. hatkassa olevia nuoria, joiden perään eri sijaishuoltopalvelua tarjoavat paikat ovat oppineet kyselemään myös Walkers-talolta. Kohdattaessa nuoria hatkalaisia toimitaan hyvässä yhteistyössä sijoitusyksikön ja nuoren vanhempien sekä tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa nuoren saattelemiseksi takaisin sijaishuoltopaikkaan. Perustoiminnan lisäksi Taloa hyödynnettiin aktiivisesti sekä omassa että yhteistyökumppaneiden koulutus-, kokous- ja ryhmätoiminnassa.

Walkers-talon toimintaa rahoittavat ja tukevat mm. Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Pluralismisäätiö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Paulig Oy sekä Oy Sinebrychoff Ab.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

WALKERS ON WHEELS

15


16

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

3. WALKERS ON WHEELS Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisia nuorisotyön katvealueita. Walkers on Wheels -hanke koordinoi Wautojen toimintaa eri puolilla Suomea.

Mittari:

OULU

KUOPIO

TAMPEREEN SEUTU

Toimintajakso

6.6.-17.8.

23.8.-19.12.

23.1.-29.12.

Toimintakertoja

39

54

121

214

Toimintatunteja

165

233

566

964

Waparitunnit

297

0

302

599

Nuoria yhteensä

1974 1746

5015

8735

Nuoria ka/ilta

51

41

41

32

WAUTOT YHTEENSÄ

Wauto-toiminta lähti uuteen lentoon vuoden aikana, kun keväällä saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä rahoitus Walkers On Wheels -hankkeeseen. Rahoituksen avulla hankittiin ja varusteltiin toinen auto llves ensimmäisen Kissaksi ristityn auton rinnalle. Syksyllä hankkeeseen palkattiin toinen työntekijä Wauto-toimintavastaavaksi. Kesäkuun alusta lähtien toimintaa päästiin toteuttamaan kahden auton voimin. OKM:n rahoituksen lisäksi loppuvuodesta saatiin osuus Suomen Lions-liiton Punainen Sulka -keräyksen tuotoista, ja niillä hankittiin ja varusteltiin kolmas Wauto, joka nimettiin Leijonaksi. Leijonan hankinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota säänkestävyyteen, sillä sen toiminta-alue tulee olemaan Pohjois-Suomessa, pääasiassa Lapin alueella. Tietoisuutta Wautoista levitettiin muun muassa Nuori 2017 -suurtapahtuman Motörisoitu nuorisotyö -ohjelmaosiossa, jossa etsittiin alueellisia kumppaneita toimintaan. Valtakunnallinen kiinnostus osoittautuikin suureksi: yhteensä noin 30 paikkakuntaa otti vuoden aikana yhteyttä Wautoon liittyen. Kaikkien kolmen auton tulevat toiminta-alueet saatiin sovittua vuoden 2019 loppuun saakka.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Kissan vuosi Kissa vietti koko vuoden Tampereen kaupunkiseudulla osana alueen kuntien nuorisotyötä, ja seudulla on tarkoitus jatkaa kevään 2018 loppuun saakka. Toiminta käynnistyi koulutusten jälkeen helmi-maaliskuussa Vesilahdella ja Lempäälässä. Vesilahden kunnassa työtä toteutettiin koulun nuorisotyön kaltaisesti ulkoaktiviteettien sekä tapahtumien parissa. Parhaiten työllä tavoitettiin varhaisnuoria – myös niitä, jotka eivät olleet entuudestaan tuttuja muista palveluista. Lempäälässä Wauto teki paljon yhteistyötä moottoripaja-hankkeen kanssa, ja nuoret pääsivät tutustumaan autoon myös peltiä syvemmältä. Lempäälässä toteutettiin avoimien iltojen lisäksi myös koulunuorisotyötä sekä osallistuttiin LanTrek -verkkopelitapahtumaan. Huhti-toukokuun Kissa vietti Nokialla, missä se liikkui monista paikkakunnista poiketen nuorten kutsumana, ei etukäteisreitin mukaan. Wauto toimi etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyöntekijöiden luotsaamana ja heidän rinnalla työskenteli SPR:n vapaaehtoisia, joiden kanssa yhteistyö toimi hyvin. Toiminta koettiin erittäin tarpeelliseksi ja sille toivottiin jatkoa paikkakunnalla. Wauton avulla kohdattiin myös huolinuoria, joita saatiin ohjattua jatkotuen piiriin. Kesäkaudeksi Kissa meni Hämeenkyröön, missä toiminnasta vastasi Kyröskosken setlementti. Kesätoiminta osoitti tarpeellisuutensa, sillä Wauton lisäksi ei ollut auki juurikaan muita nuorten palveluja. Alueen nuorista huomasi, että he eivät olleet tottuneet aikuisiin vapaa-ajallaan: he olivat samalla otettuja mutta osa heistä myös varautuneita nuorisotyöntekijöiden läsnäollessa. Kangasalla ja Orivedellä Kissa viipyi syys-lokakuun ajan. Wautolla käytiin paljon pienissä kylissä. Näissä kohdattiin erityisesti varhaisnuoria, jotka eivät pääse liikkumaan muihin kyliin tai tunne nuorisotyön palveluita. Alueella puhutti ja huolestutti mopoilu, minkä lisäksi kohdattiin jonkin verran nuorten päihteidenkäyttöä ja myönteisiä päihdeasenteita. Kangasalan kunnan nuorisotyöntekijä oli mukana kaikilla Oriveden toimintakerroilla. Kissan toimintavuosi päättyi Tampereelle, missä tehty työ ylitti kaikki odotukset. Tampereen keskustassa kohdattiin varsin paljon päihtyneitä nuoria sekä erityisesti aikuisia päihteiden ongelmakäyttäjiä. Nuorten luo meneminen ja matalan kynnyksen toiminta osoitti tarpeellisuutensa: kohdatuilla nuorilla oli kova tarve aikuisille kuuntelijoille ja he kertoivat avoimesti henkilökohtaisistakin asioistaan. Toimintaan saatiin hyvin mukaan yhteistyökumppaneita ja myös vapaaehtoistyöntekijöitä koulutettiin. Wauto oli liikenteessä jopa jouluaattona, jolloin työntekijät jakoivat villasukkia kohtaamilleen nuorille.

17


18

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Ilveksen vuosi

Ootte huipputyyppejä ja teillä on hyvä huumorintaju. Pitäkää lippu korkealla. – Nuori Kuopiosta

Walkers-auto Ilves aloitti työnsä viettämällä kesä-elokuun Oulussa. Toiminnasta vastasi edelliskesän tapaan Oulun Walkers ja sen taustayhteisö Oulun Diakonissalaitoksen säätiö. Mukana oli koko heinäkuun ajan Aseman Lasten löytävän nuorisotyön työntekijä Simo Kivari ja mukaan saatiin hyvin muitakin ammattilaisia sekä Walkers-vapaaehtoisia. Työ painottui Oulun pieniin ympäryskuntiin, missä sille nähtiin suurin tarve. Leppoisan kesätoiminnan mukaan mahtui myös syvällisiä keskusteluja ja nuorten ohjaamista jatkotuen piiriin.

Oulusta Ilves lähti Kuopioon, missä sen sovittiin toimivan kevään 2018 loppuun saakka. Ilves toimi vuoroviikoin Kuopion kantakaupungin alueella ja vuoroviikoin pienemmissä Kuopioon liitetyissä kylissä Maaningalla, Nilsiässä ja Juankoskella. Kylissä toiminta oli etsivän nuorisotyön vastuulla, ja Wauton avulla saatiin kontakti heidän kohderyhmiinsä. Kohtaamiset nuorten kanssa olivat laadullisesti hyviä ja nuorille tärkeitä erityisesti syrjäalueilla. Loppuvuodesta mukaan koulutettiin vapaaehtoisia Humakin opiskelijoista.

Koulutukset, konsultaatiot ja puheenvuorot Wauto-toimintaan kouluttamisen lisäksi koulutettiin ja konsultoitiin useita paikkakuntia liikkuvasta nuorisotyöstä yleisesti. Motörisoitu nuorisotyö -verkosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, ja sai uudeksi jäseneksi Sastamalan. Keväällä myös valmistui Xamk:n opiskelija Tom Karhun opinnäytetyö motörisoidusta nuorisotyöstä. Syksyllä työntekijät kävivät yhdessä Walkers-bussin ja Turun kaupungin nuorisotyöntekijän kanssa Seinäjoella, jossa koulutettiin henkilökuntaa liikkuvasta nuorisotyöstä ja esiteltiin Walkers-bussia nuorille.

Saman tien kun saatiin pojille kahvikupit kouraan, alkoi tulemaan juttua. Hirveän avoin keskusteluilmapiiri, luottamusta ilmassa. Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tarve huutava. Parhaillaan meitä oli Wauton sisällä 13 nuorta ja 2 ohjaajaa. Sopu antoi sijaa ja nuoret toisilleen vuoroja puhua. – Poiminta Wauto-raportista

Loppuvuodesta hankkeen työntekijä koulutti Lapin alueella. Lapin nuorisotyöpäivillä Kläpissä pidettiin työpaja liikkuvasta nuorisotyöstä ja Lapin etäisyyksistä. Lapin verkosto (Rovaniemen, Kemin, Tornion, Sodankylän, Kittilän ja Utsjoen nuorisotyöntekijöitä) koulutettiin jalkautuvaan työhön yhdessä Oulun löytävän nuorisotyön kanssa. Kaikille Perämeren alueen järjestöille tarkoitetuilla Kemin verkostopäivillä oltiin myös mukana. Walkers on Wheels -hanke on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Yksi autoista on hankittu Suomen Lions-liiton keräystuotoilla.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

WALKERS-BUSSI

19


20

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

4. WALKERS-BUSSI Walkers-bussi on nopean reagoinnin työmuoto, joka toimii pääkaupunkiseudun lähiöissä. Yhteistyössä alueiden palveluiden kanssa puututaan nuoriin liittyviin huolta herättäviin ilmiöihin. Kontula

Matinkylä

Suutarila

Yhteensä

Aika

17.1.-24.5.

15.8.-6.10.

24.10.-15.12.

Toimintaillat

44

22

23

89

Käynnit

1027

882

405

2314

Yksittäiset kävijät

254

218

69

541

Jalkautuen

310

247

120

677

Bussi tarjoaa nuorille paitsi turvallisen ajanviettopaikan, myös väylän saada tukea ja ohjausta elämäntilanteeseensa. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, ja nuorten kohtaamisen lisäksi työssä keskeisessä roolissa on paikallisen moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Walkers-bussi toimii yhdellä alueella kahdesta kolmeen kuukautta kerrallaan.

Nuorisotyötä lasten parissa Jo vuonna 2016 nuorten joukossa kohdattiin huomattavan paljon myös alakouluikäisiä. Kuluneen vuoden aikana sama ilmiö näkyi edelleen selvästi ja pienet hengailijat herättivät huolta monenlaisen touhuamisen vuoksi. Samansuuntaista viestiä saatiin järjestön muiden toimintamuotojen ja yhteistyökumppaneiden taholta. Alakouluikäiset viettävät aikaansa muun muassa kauppakeskuksissa aiheuttaen järjestyshäiriöitä ja herättäen huolta. Pienten hengailijoiden asioissa oltiin yhteydessä koteihin aiempaa enemmän, erityisesti Kontulan ostoskeskuksessa aikaansa viettävistä lapsista tiedotettiin vanhempia. Kyseisen ostoskeskuksen sopimattomuudesta lasten ajanviettopaikaksi keskusteltiin useiden vanhempien kanssa ja yhteisiä pelisääntöjä sovittiin myös esimerkiksi kotiintuloaikoihin liittyen.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Uusi auto ja aktiivisia toimijoita Vanha bussi ei enää sopinut toiminnan tarpeisiin, joten oli aika etsiä uusi menopeli. Uusi bussi saatiin käyttöön syksyllä. Erona vanhaan on muun muassa se, ettei uudessa bussissa ole televisiota, jotta jää enemmän aikaa nuorten kohtaamiselle. Lisäksi toimiva lämmitysjärjestelmä lisää työmukavuutta huomattavasti. Vanha bussi myytiin vuoden lopussa eteenpäin. Vuoden aikana bussia pyydettiin monille alueille ja alueiden toimijat olivat aktiivisesti mukana toiminnassa. Paikallisia toimijoita oli mukana useammin kuin joka toisena toimintailtana. Myös asukkaat ja nuorten vanhemmat olivat kiinnostuneita bussin toiminnasta. Bussin väki iloitsi, kun Suutarilan asukkaat muun muassa leipoivat nuorille tarjottavaksi pitsaa ja mokkapaloja. Myös vapaaehtoistyöntekijöitä saatiin mukavasti mukaan bussin toimintaan; yhteensä 20 toimintailtana mukana oli vapaaehtoistyötekijöitä. Alueilla toimimisen lisäksi bussitiimiläiset osallistuivat useisiin eri tapahtumiin. Elokuussa julistettiin koulurauha suuressa tapahtumassa Helsingin Kaisaniemessä, jossa Walkers-bussi oli yhtenä vetonaulana. Bussi osallistui Motörisoitu nuorisotyö -verkoston työpajapäivään Seinäjoella syyskuussa. Bussissa toisinaan nähty kasvatusja kuntoutuskoira Hilma osallistui omistajansa kanssa Haagan nuorisotalon koirakahvilaan, jonne nuoret saivat tulla moikkaamaan koiria.

Turvallisten ja turvattomien paikkojen pohdintaa Jokaisen toimintajakson lopuksi alueella tehdään nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa turvallisuuskävely, jonka avulla kartoitetaan turvallisiksi ja turvattomiksi koettuja paikkoja. Turvallisuuskävelyille osallistuu bussitiimin ja nuorten lisäksi esimerkiksi poliisi, nuorisotyöntekijöitä, koulun ja kirjaston henkilökuntaa. Vuoden aikana kaikilla Walkers-bussin tominta-alueilla nuoret kokivat turvattomuutta muun muassa päihtyneiden aikuisten ja huonon valaistuksen takia. Toisaalta sellaiset paikat, joissa oli turvallisen tuntuisia aikuisia ja nuoria, koettiin turvallisiksi. Moni nuori mainitsi turvallisiksi paikoiksi oman kodin, koulun ja ostoskeskukset. Tosin osa näistä paikoista muuttui turvattomiksi pimeällä.

Kontulassa haasteita ja hyvää yhteistyötä Vuoden ensimmäinen toiminta-alue Kontula oli myös vuoden haastavin. Kontulan ostoskeskuksessa, jonka viereen bussi pysäköi, näkyi monenlaisia ongelmia. Päihtyneet aikuiset ottivat kontaktia nuoriin, joita alueella oli paljon. Erityisesti alakoului-

21


22

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

käisten vuoksi oltiin huolissaan ja tilannetta selviteltiin sekä vanhempien että paikallisen nuorisotalon kanssa. Huolta herättäneitä nuoria ohjattiin mukaan nuorisotalon toimintaan. Nuorisotalolla joustettiin ikärajoista ja perustettiin myös oma kokkikerho alakouluikäisille. Ostoskeskuksessa häiriöitä aiheutti myös alaikäisten pelikoneiden käyttö. Usein pelikoneiden luona aikaansa viettävien nuorten kanssa käytiin monia keskusteluita aiheesta ja saatiin heidät jättämään pelikoneet täysi-ikäisten käyttöön. Yhteistyö Kontulassa työskentelevien ammattilaisten kanssa toimi hyvin. Myös suurempi, aluetason kehittämisprosessi alueen tilanteensta käynnistyi, ja toimijat alkoivat etsiä uusia yhteistyön muotoja. Bussi päätyi jäämään Kontulaan vielä toiseksi toimintajaksoksi eli toukokuun loppuun asti.

Matinkylässä ja Suutarilassa toimintamallien etsintää Syksy aloitettiin Espoon Matinkylässä. Alustavien tietojen mukaan Länsimetron olisi pitänyt aloittaa silloin toimintansa ja nuorten liikkumisen oletettiin sen myötä suuntautuvan myös Matinkylän alueelle. Länsimetron käyttöönotto myöhästyi, mutta tarvetta bussitoiminnalle alueella oli siitä huolimatta. Kontulan tapaan Matinkylässä työskenneltiin kauppakeskuksessa aikaansa viettävien alakouluikäisten parissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa etsittiin toimivia työskentelytapoja erityisesti pienten koululaisten kanssa toimimiseen. Koululaiset tulivat kauppakeskukseen kuin iltapäiväkerhoon, sillä erotuksella ettei paikalla ollut aikuisia heitä ohjaamassa. Loppuvuodeksi siirryttiin taas Helsingin puolelle, Suutarilaan. Taustalla oli pitkään jatkunut huoli alueen nuorten oireilusta, kuten päihteiden käytöstä ja joidenkin talojen ottamisesta häirinnän kohteiksi. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa etsittiin hyviä toimintamalleja tilanteen rauhoittamiseksi. Nuorille muun muassa kehitettiin ryhmätoimintaa, jossa bussin henkilökunta oli mukana.

Walkers-bussin toimintaa rahoittaa STEA.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

FRIENDS-OHJELMA

23


24

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

5. FRIENDS-OHJELMA Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ahdistuksen ja masennuksen ennaltaehkäisyyn keskittyvä ohjelma. Keskeisessä roolissa on lasten ja nuorten kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten kouluttaminen.

Koulutuksia:

42

Koulutuksiin osallistuneet

OHJELMAAN OSALLISTUNEET LAPSET JA NUORET YHTEENSÄ:

568 • Lasten ohjelma (9–12-vuotiaat) 1178 • Nuorten ohjelma (13–16-vuotiaat) 716

588

2462

• Fun Friends -ohjelma (4–8-vuotiaat)

* Kirjatilausten perusteella. Kirjatilausten on arvioitu edustavan noin kolmasosaa ohjelmaan osallistuneista lapsista ja nuorista, joten tällä laskukaavalla ohjelmaan osallistuneita lapsia ja nuoria voidaan vuonna 2017 arvioida olleen 7386.

Friends-tapaamisissa lapset ja nuoret saavat valmiuksia muun muassa omien tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn, jännityksen ja pelkojen tasoittamiseen sekä aiempaa positiivisempien ajatusmallien löytämiseen. Ohjelmasta on käytössä kolme versiota sekä suomeksi että ruotsiksi: Fun Friends -ohjelma (4–8-vuotiaat), lasten ohjelma (9–12-vuotiaat) sekä nuorten ohjelma (13–16-vuotiaat). Aikuistuvien nuorten ryhmissä Friends-taitoja harjoitellaan osana arjen- ja taloudenhallintaa (Taivun, pystyn, pärjään -hanke, sivuilla 27-29).

Jatkokoulutusta ja erityistukea Friends-koulutuksia pidettiin tuttuun tapaan eri puolilla Suomea. Suomenkielisiä koulutuksia järjestettiin 27, ja niihin osallistui yhteensä 386 kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Uusien Friends-ohjaajien kouluttamisen lisäksi järjestettiin kaksi inspiraatioiltapäivää eli jatkokoulutusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin työntekijöille. Friends-ohjelmaa on jo useamman vuoden ajan käytetty HUS:in lastenpsykiatrisilla osastoilla osana terapiatyötä. Inspiraatioiltapäivissä syvennettiin ohjelman oppeja ja jaettiin käytännön kokemuksia ja vinkkejä ohjelman teemoihin liittyen. Materiaalin sähköiseen muotoon muuttaminen on ollut jo pidemmän aikaa suunnitelmissa ja monien Friends-ohjaajien toiveissa. Vuoden aikana ohjelman kehittäjän

*


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

kanssa sovittiin digitalisointiin liittyvistä yksityiskohdista ja päätettiin käännös- ja muokkaustyön aloittamisesta tulevana vuonna. Friends-ohjelman hyödyntämistä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten parissa kehitettiin yhdessä oppimis- ja osaamiskeskus Valterin kanssa. Erityistarpeita havainnoitiin ja uudenlaisia tapoja käsitellä ohjelman sisältöjä suunniteltiin esimerkiksi kuulovammaisten ja maahanmuuttajien käyttöön. Lapsia ja nuoria osallistui suomenkieliseen ohjelmaan vuoden aikana yhteensä 1654. Ohjelman kouluttajat olivat mukana vetämässä ohjelmaa kymmenelle ryhmälle Etelä-Suomen alueella. Ohjattua ryhmätoimintaa toteutettiin myös yhteistyössä Laureaja Metropolia-ammattikorkeakoulujen kanssa, kun kaksi opiskelijaparia veti ryhmiä ja keräsi palautetta ohjelmaan osallistuneilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.

Verkostoja ja tapahtumia Friends-ohjelma on käytössä laajasti eri puolilla Suomea, ja yhteistyökumppanit ovat ohjelman toimimisen kannalta erittäin tärkeitä. Vuoden aikana yhteistyötä jatkettiin muuan muassa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, nuorisopalveluiden, kuntien opetustoimien ja HUS:in kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita ovat Klaari Helsinki, ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropolia, LocalPro ja Preventiimi. Friends-toiminta on asiantuntijatahona moniammatillisissa verkostoissa ja ohjausryhmissä kuten Elämäntaitoverkosto, Lasten terveysfoorumi, Effective Mentoring -hanke ja Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -hanke. Friends-ohjelmaa esiteltiin lukuisissa tapahtumissa vuoden aikana. Useimmissa oltiin näytteilleasettajina, muutamissa pidettiin myös puheenvuoro. Osallistujina oltiin muun muassa Varhaiskasvatusmessuilla, Oppimisen Fiestassa, Educa-messuilla, Mielenterveysmessuilla, Psykologimessuilla ja Isossa Menetelmäseminaarissa. Klaari Helsingin ja Walkers-bussin kanssa osallistuttiin Helsingin Kaisaniemessä järjestettyyn koulurauhanjulistukseen elokuussa. Friends-ohjelma herätti tapahtumissa paljon kiinnostusta, ja se olikin monelle jo entuudestaan tuttu. Lasten terveysfoorumin kanssa järjestettiin Lasten terveyskäräjät, jonka

25


26

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

teemana oli koulu-uupumus. Tapahtumaa varten tuotettiin Laajasalon opiston opiskelijoiden ja Walkers-talon nuorten kanssa koulu-uupumusta käsittelevä video. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti palautteen ja kokemusten perusteella. Palautetta kerätään niin ohjaajilta, lapsilta, nuorilta, vanhemmilta kuin ohjelman työntekijöiltäkin. Lisäksi on haastateltu Friends-ohjelmasta väitöskirjatutkimuksia tekeviä tutkijoita sekä opinnäytetyön tekijöitä. Ohjaajien palautekyselyt lähetettiin vuosina 2016–2017 koulutuksiin osallistuneille. Vanhempien sitoutuminen ohjelmaan on ensiarvoisen tärkeää, mutta heidän tavoittaminen ja mukaan saaminen on usein haastavaa. Keinoja vanhempien osallistumisen vahvistamiseen on käsitelty muun muassa inspiraatioiltapäivissä, ja se on yksi ohjelman tulevaisuuden kehityskohteista. Forssassa järjestettiin kaikille esiopetusikäisten vanhemmille vanhempainilta, jossa Friends-ohjelmaa esiteltiin. Fun Friends -ohjelmassa harjoitellaan myös rentoutumista jo päiväkoti-ikäisten kanssa.

Ruotsinkielinen Friends-toiminta Myös ruotsinkielisellä ohjelmalla oli paljon kysyntää. Koulutuksia järjestettiin 13, ja niihin osallistui yhteensä 202 ammattilaista ja opiskelijaa. Fun Friends-, lasten ja nuorten ohjelman ryhmiin osallistui 808 lasta ja nuorta. Yhteistyötä tehtiin muun muasssa Barnavårdsföreningen i Finlandin, ammattikorkeakoulu Arcadan, Axxellin, Folkhälsanin, Hem och skolanin ja Psykosociala ungdomsförbundet Acceptansin kanssa. Ruotsinkielistä ohjelmaa esiteltiin ammattikorkeakoulu Arcadan ASK-Group-messuilla.

Friends-toimintaa rahoittavat muun muassa STEA, Päivi ja Sakari Sohlbergin säätiö, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Föreningen Granatenhjelm rf, Alli Paasikiven säätiö sekä Otavan Kirjasäätiö.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

TAIVUN, PYSTYN, PÄRJÄÄN -HANKE

27


28

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

6. TAIVUN, PYSTYN, PÄRJÄÄN Taivun, pystyn, pärjään -hankkeen pohjana on Friends-ohjelman nuorille aikuisille suunnattu versio, jossa keskitytään arjen- ja taloudenhallinnan taitoihin.

Koulutuksia

12

Ryhmätoimintaan osallistuneita:

Koulutettuja ammattilaisia:

25

101

Workshopeihin osallistuneita:

135

Vuosi 2017 oli Taivun, pystyn, pärjään -hankkeen viimeinen toimintavuosi. Toiminnan painopisteenä oli työmenetelmän levittäminen valtakunnallisesti kattavan koulutustarjonnan kautta, sillä hankkeen aikana menetelmää pystyttiin tarjoamaan eri toimijoille käyttöön maksutta. Jatkossa Taivun, pärjään, pystyn -hankkeessa käytettyjä menetelmiä hyödynnetään osana muuta Friends-toimintaa. Hankkeen ensimmäisinä vuosina toteutetuista pilottiryhmistä saatujen kokemusten pohjalta talousteemaista koulutusta ja sen sisältöjä on muokattu ja kehitetty nykyiseen muotoonsa. Taivun, pystyn, pärjään -toiminnassa harjoitellaan Friends-systematiikan mukaisesti tunne-, vuorovaikutus- ja selviytymistaitoja. Harjoitteet kytketään erilaisiin konkreettisiin arkisiin yhteyksiin, kuten valinta- ja asiointitilanteisiin. Koulutuksia järjestettiin Helsingin lisäksi Kauhajoella, Jyväskylässä, Lempäälässä, Forssassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Tampereella ja niihin osallistui yhteensä 101 sosiaali-, nuoriso-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista. Syksyn aikana toteutettiin lisäksi kaksi talousteemaista ryhmää yhteistyössä erityis­ ammattikoulu Validian Järvenpään yksikön kanssa. Ryhmät toteutettiin osana Arjen matematiikkaa -opintokokonaisuutta. Eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa harjoiteltiin erityisesti vaikealta ja epämiellyttävältä tuntuvien arjen tilanteiden kohtaamista ja niissä toimimista mahdollisimman rakentavilla tavoilla. Myös jokapäiväiseen rahankäyttöön liittyvät kysymykset ja haasteet puhuttivat ryhmäläisiä. Varsinaisen ryhmätoiminnan lisäksi hankkeen teemat ovat olleet kysyttyjä erilaisissa hyvinvointiin ja arkiseen pärjäämiseen liittyvissä pienimuotoisemmissa työpajoissa.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Hyvinkäällä osana Omille siiville -kokonaisuutta harjoiteltiin nuorten aikuisten kanssa omien tunteiden tunnistamista ja niiden kanssa toimimista arjen hankalissa tilanteissa. Lisäksi mietittiin omia vahvuuksia, jotka auttaisivat pärjäämään työelämässä ja opinnoissa. Omille siiville -kokonaisuuden järjestämisestä vastasivat Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö HRAKSin ja Sova-hanke, ja työpajasarja toteutettiin yhtenä kokonaisuuden osana.

Pärjäävyyttä myös pikkulapsiarkeen Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut hyödyntää menetelmää myös pikkulapsiarkea elävien nuorten vanhempien kanssa. Laajamittaisempaan koulutustoimintaan ei perheteemaisen työskentelyn osalta hankkeen aikana päästy. Pienten lasten vanhempia tavoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa osana Helsingissä järjestettyä perhekahvilatoimintaa ja Hyvinkäällä järjestettyä kohtaamispaikkatoimintaa. Vanhempien kanssa työskentelyn teemoina oli muun muassa omien tunteiden tunnistamisen ja niiden kanssa pärjäämisen merkitys osana vanhemmuutta. Pienten lasten vanhemmille tarkoitetuissa rentoutumisilloissa käytiin läpi erilaisia arkisen rauhoittumisen ja pysähtymisen taitoja. Pienten lasten vanhempia tavoitettiin perhekahviloissa ja kohtaamispaikassa yhteensä 15. Syksyn koulutuksiin osallistui lisäksi kolmen eri mielenterveyspalveluissa ja perheneuvolassa toimivan tahon edustajia, jotka aikoivat hyödyntää menetelmää osana perheiden kanssa tehtävää työtä. Omaan arkeen ja itsenäistymiseen liittyviä haasteita sekä niiden herättämiä tunteita pohdittiin ja työstettiin myös liiketalousopisto Perhon liiketalousopiskelijoille järjestetyssä työpajasarjassa, johon osallistui koko aloittanut vuosiluokka. Nuorten kanssa harjoiteltiin erilaisia keinoja tunnistaa omia tunteita ja rauhoittaa sekä vahvistaa omaa oloa arjen vaikeilta tuntuvissa tilanteissa. Perhon työpajoihin osallistui yhteensä noin 100 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Taivun, pysty, pärjään -hanke rahoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla sekä järjestön omarahoituksella.

29


30

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

LÖYTÄVÄ NUORISOTYÖ


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

31

7. LÖYTÄVÄ NUORISOTYÖ Löytävässä nuorisotyössä viedään nuorisotyöllistä osaamista kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa. Keskiössä on nuorten pariin jalkautuva työ sekä eri tahojen välinen yhteistyö.

Jalkautuen kohdatut nuoret:

10 523

Ryhmiin ja työpajoihin osallistuneet nuoret: Koulutuksiin osallistuneet ammattilaiset:

257

287

Seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin osallistuneet ammattilaiset:

265

Löytävän nuorisotyön lähtökohtana on kunnioittaa nuorten omaehtoista vapaa-ajanviettoa ja halua viettää aikaa kavereiden kanssa. Fokus ei ole nuorten aktivoiminen tai ohjaaminen muualle, vaan nuoria jututetaan ja tehdään näkyväksi, että aikuisiin voi tarvittaessa turvautua. Usein jo pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuorten ajanviettoa, mutta tarvittaessa siihen puututaan ja mietitään tarvetta jatkotyöskentelylle esimerkiksi ryhmätoimintaa tai katusovittelua hyödyntäen. Moniammatillisella yhteistyöllä puolestaan pystytään sekä ennakoimaan että reagoimaan nuoria koskettaviin ilmiöihin. Yhteistyötä tehdään nuoriso- ja lastensuojelutyön lisäksi esimerkiksi kaupallisten toimijoiden, järjestyksenvalvonnan ja poliisin kanssa. Löytävä nuorisotyö kehitettiin STEA:n hankeavustuksella vuosina 2013–2017. Hankevuosina työtä toteutettiin pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä ja Oulussa.

Kuraattoriyhteistyö laajeni Jyväskylään ja Ouluun Vantaalla on alkuvuodesta 2016 lähtien jalkauduttu nuorisotyöntekijän ja koulukuraattorin työpareilla tarkoituksena tavoittaa erityisesti lintsaavia nuoria esimerkiksi kauppakeskuksissa. Vuoden aikana yhteistyö laajeni Tikkurilan alueelta muualle Vantaalle, ja yhteistyöhön tuli mukaan uusia kuraattoreita. Yhteisjalkautumisia kokeiltiin myös Jyväskylässä ja Oulussa. Kuraattorit kokivat, että kadulle lähteminen ja

Ootteks te aamullakin täällä?? Mitä toi kuraattori täällä tekee, eiks sen pitäs olla koululla? -Nuori, Vantaa


32

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

nuorten kohtaaminen muualla kuin kouluympäristössä antoi eväitä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteistyö herätti myös laajaa kiinnostusta Tampereella maaliskuussa järjestetyssä Nuori2017-tapahtumassa. Oulussa kokoontui nuorten ryhmä Paras mahdollinen sinä, jossa harjoiteltiin omien vahvuuksien tunnistamista ja sitä kautta oman polun löytymistä. Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan kanssa. Työtapa koettiin hyödylliseksi ja kaupungin taholta onkin aikeita hyödyntää ryhmätoimintaa jatkossa aiempaa laajemmin. Vantaalla kokoontui nuorten Simppari-ryhmä, joka toteutettiin yhdessä Vantaan nuorisotoimen kanssa.

Jyväskylässä mopoilu ja päihteet puhuttivat

Kadulla työskentely on vahvistanut sitä olettamusta, että juuri ne nuoret, joilla menee heikosti koulussa ovat näkyvissä ongelmissa myös kadulla. Yhteistyöstä on saanut voimaa, lisänäkemystä ja uusia näkökulmia. - Kuraattori Jyväskylästä

Nuorten mopoilijoiden joukkotapaamiset eli mopomiitit keräävät parhaimmillaan satoja nuoria yhteen. Jyväskylässä alettiin kesän kynnyksellä pohtia miittien järjestäjien eli liidereiden, poliisin, kaupungin nuorisotyöntekijöiden ja Aseman Lasten kesken, miten nuoret motoristit voisivat rauhassa kokoontua niin, ettei naapurusto koe harrastusta häiritsevänä ja tapahtumat ovat turvallisia. Mopolijoilla oli Facebookissa ryhmä, jossa käytiin keskusteluja aiheesta ja jossa liiderit muistuttivat muita osallistujia pelisäännöistä. Heillä oli aito halu löytää aikuisten kanssa yhteisymmärrys. Nuoret myös osoittivat yhteistyöhalunsa käytännössä – kokoontumispaikkoja käytiin jälkikäteen siivoamassa. Jo edellisvuonna havaittu huoli Jyväskylän päihdetilanteesta puhututti vuoden aikana yhä laajemmin. Syys-lokakuussa päätettiin kartoittaa huolta systemaattisemmin nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla kyselyllä. Vastauksia saatiin 163. Vastausten perusteella nuorten päih-


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

33

teidenkäyttö, päihteiden välittäminen ja myönteiset päihdeasenteet näkyvät paitsi kadulla myös toisen asteen oppilaitoksissa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa vahvisti käsitystä palveluaukosta sellaisten nuorten kohdalla, joilla on haasteita opiskelussa mutta jotka eivät vielä ole pudonneet koulutuksen ulkopuolelle. Usein tällaisilla nuorilla on myös päihteiden ongelmakäyttöä. Päihdeteeman esiin nostaminen aktivoi eri tahot yhteistyössä miettimään, miten huoleen voidaan parhaiten tarttua. Jyväskylän työntekijä Milla Kakko kävi puhumassa aiheesta koulujen vanhempainilloissa ja muun muassa Vihreän liiton valtuustoryhmän kokouksessa.

Alakouluikäiset hengaajat ja vanhempainilta kauppa­ keskuksessa Vuoden aikana kauppakeskuksissa ja julkisen liikenteen solmukohdissa tavattiin teiniporukoiden lisäksi yhä useammin alakouluikäisiä. Samaa viestiä kantautui myös yhteistyökumppaneilta, ja aiheen tiimoilta järjestettiin loppuvuodesta Cafe Walkers -keskustelutilaisuus. Ilmiön kohdalla lähdettiin pohtimaan, onko palvelukentässä aukko vai onko kyse siitä, että palveluiden tarvitsijat ja palvelut eivät syystä tai toisesta kohtaa. Yksimielisiä oltiin siitä, ettei kauppakeskukset etenkään ilta-aikaan ole alakouluikäisille sopivia ajanviettopaikkoja. Oulussa kauppakeskus Valkeaan kutsuttiin syyskuussa vanhemmat keskustelemaan nuorten ajanvietosta kauppakeskuksen vanhempainiltaan. Tarkoituksena oli vastata varsin värikkäisiin huhuihin muun muassa päihteidenvälityksestä kauppakeskuksen katetulla Kesäkadulla. Paikalla oli kauppakeskuksen edustajia, poliisi ja nuorisotyöntekijöitä ja arviolta noin sata vanhempaa. Vanhemmat kuvasivat tilaisuutta rauhoittavaksi.

Nuori: Te tuutte tänne ja koi-

tatte kaivaa meistä jotain positiivista paskaa että meille tulis hyvä omatunto. Ohjaaja: Niin siis tarkoitatko

itsetuntoa?

Nuori: No jotain sellasta, ihan

sama.

- Ryhmätoimintaan osallistunut nuori keväällä 2017

Ennen tilaisuutta kauppakeskuksen asiakaskirjeen mukana lähetettiin kysely. Siinä kauppakeskusta käyttäviä aikuisia pyydettiin kertomaan näkemyksiään nuorten ajanvietosta sekä muun muassa muistelemaan omaa nuoruuttaan. Vastauksia saatiin yli 200. Yläkouluikäisten kanssa ajanviettoa ja myös oman toiminnan merkitystä pohdittiin turvallisuustyöpajoissa, joiden antia käsiteltiin Oulussa vanhempainillassa.

Pääkaupunkiseudulla yhteistyötä länsimetron tiimoilta Alkusyksystä Espoon poliisi teki aloitteen, että länsimetron aukeamisen suhteen olisi hyvä käynnistää kuntarajat ylittävä yhteistyö. Lokakuussa kokoontuikin yhteistyöryhmä,


34

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Ihan hyvä et tulee juttelee, ku ootte ite niinku mukavii. Voi jutella. Kaikenlaisista jutuista voi puhua. Jotain huolia, mitä ei uskalla kertoo muille. - Nuoren vastaus jalkautuvan työn kyselyyn.

jossa oli edustus poliisista, järjestyksenvalvonnasta ja muista turvallisuustoimijoista sekä nuorisotyöntekijöistä. Oletuksena oli, että uusi metro-osuus kiinnostaa myös nuoria ja vaikuttaa heidän liikkumiseensa samaan tapaan kuin kehärata on kuljettanut nuoria enenevissä määrin lentokentälle. Liikennöinnin alettua marraskuussa 2017 metron varrelle kohdennettiin intensiivisemmän läsnäolon jakso, jonka aikana tieto kulki matalalla kynnyksellä yli pääkaupunkiseudun kuntarajojen näiden toimijoiden välillä. Aikaisemmin metron järjestyksenvalvojia oli myös koulutettu nuorten kohtaamiseen. Pääkaupunkiseudun jalkautuvaan työhön saatiin hankkeen puolesta muutenkin vahvistusta, kun syyskuussa tiimissä aloitti uusi työntekijä.

Yhden aikakauden päätös Vuosi 2017 oli löytävän nuorisotyön hankekauden viimeinen vuosi. Marraskuussa Helsingissä kokoonnuttiin kaupunkitilaan ja nuorten ajanviettoon syventyvään päätösseminaariin. Myös Jyväskylässä ja Oulussa järjestettiin pienemmät päätöstilaisuudet, joissa keskityttiin alueellisten ilmiöiden pohdintaan. Loppuvuodesta saatiin iloisia uutisia, kun STEA esitti löytävälle nuorisotyölle kohdennettua toiminta-avustusta vuosille 2018–2020. Jatkorahoituksen turvin työtapaa lähdetään viemään uusille alueille. Loppuvuodesta yhteistyötä käynnisteltiin Tampereella ja Helsingissä Kalasatamaan avattavan kauppakeskus Redin ympärillä. Alkuvuodesta ilmestynyt opas Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Askelmerkkejä Löytävään nuorisotyöhön herätti myös kiinnostusta erityisesti alan oppilaitoksissa. Jalkautuvan työn koulutuksia järjestettiin Raumalla, Joensuussa, Kempeleessä ja Rovaniemellä.

Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa.

Askelmerkkejä Löytävään nuorisotyöhön

toim. Iina Juntunen & Susanna Ylimys

Loppuvuodesta valmistui sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyö, jonka tärkeä tulos oli, että nuoret kokevat turvallisten aikuisten läsnäolon lisäävän heidän turvallisuudentunnettaan. Nuoret myös toivoivat nuorisotyöntekijöiden jalkautuvan nykyistä enemmän nuorten pariin. Löytävä nuorisotyö -hanke (2013–2017) on rahoitettu STEA-­ avustuksella.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

KATUSOVITTELU

35


36

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

8. KATUSOVITTELU Katusovittelussa puututaan oireilevan tai rikoksen uhrina olleen nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Konfliktin osapuolille tarjotaan mahdollisuus tapahtuneen käsittelyyn yhteisessä sovitteluneuvottelussa.

Sovittelut, joissa katusovittelija työparina Helsingissä Ryhmätoimintaan osallistuneet

12

Koulutetut

100 250

Helsingissä pilotoitiin uudenlaista mallia Katusovittelun työmallissa tapahtui merkittävä muutos vuonna 2017, kun Helsingissä aloitettiin tiivis yhteistyö sovittelutoimiston kanssa. Alkukeväästä lähtien katusovittelijat alkoivat toimia vapaaehtoissovittelijoiden työpareina lasten ja nuorten jutuissa. Tämän myötä kaikki jutut ohjautuvat katusovitteluun sovittelutoimiston kautta – myös esimerkiksi kauppakeskuksesta tai poliisilta tulevista tapauksista tehdään aloite sovittelutoimistolle. Tavoitteena on saada katusovittelu juurtumaan virallisiin rakenteisiin, ja samankaltainen malli käyttöön myös muilla paikkakunnilla.

Näissä jutuissa, mitä sovittelin, katusovittelijat tunsivat nuoret entuudestaan. Heillä oli osaamista käsitellä nuoria. He tulivat hyvin toimeen myös vanhempien kanssa. He tunsivat Helsingin kaupungin nuorisotoimen toimintaa ja olivat aktiivisessa roolissa työkorvauksen sopimisessa. Katusovittelu tuo nuorisotyöhön liittyvää osaamista, jota tavallisilla sovittelijoilla ei välttämättä ole. Vapaaehtoissovittelijan palaute yhteissovittelusta

Menetelmänä katusovittelu ja lakisääteinen rikos- ja riita-asioiden pohjautuvat samaan ajatukseen, mutta katusovittelija on koulutukseltaan ammattikasvattaja ja tekee sovittelua työajallaan. Katusovittelijalla on tällöin mahdollisuus tarjota nuorelle ja tämän perheelle pitkäaikaisempaa tukea, seurantatapaamisia ja ohjaamista näiden tarvitsemiin palveluihin vaikka saattaen. Näin katusovittelu täydentää sovittelutoimistojen osaamista lasten ja nuorten jutuissa. Hankkeen alkuvaiheesta poiketen katusovitteluun alkoi ohjautua lievempien tekojen sijaan yhä vakavampia juttuja, erityisesti nuorten välisiä pahoinpitelyjä tai vahingontekoja. Näissä myös havaittiin katusovittelijan osaamisella olevan erityistä arvoa. Haasteena uudessa mallissa on ollut käsittelyaikojen piteneminen: poliisin tutkinnasta tulevissa tapauksissa teoista saattaa olla kulunut jo runsaasti aikaa. Prosessin nopeuttamiseksi katusovittelijat ottavat heille ohjautuvat tapaukset heti työn alle ja


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

katusovittelijarinkiä pyritään laajentamaan, jotta käsittelyaika ei pitenisi entisestään. Yhteistyöllä poliisin kanssa pyritään nopeuttamaan myös nuorten juttujen etenemistä tutkinnassa. Yleisesti ottaen kokemukset uudesta mallista ovat olleen hyviä ja työn kehittäminen jatkuu.

Uusia alueita ja koulutuksia Katusovittelukoulutus pidettiin ensimmäistä kertaa Hyvinkäällä, Lohjalla, Varkaudessa, Joroisilla ja Leppävirralla. Lisäksi Helsingissä järjestettiin kaksi koulutusta, Vantaalla lisäkoulutus ja aiemmin koulutetuille katusovitteluinfo Pielavedellä. Varsin hyvin työ lähti käyntiin Varkauden sovittelutoimiston vetämä erityisesti Pieksämäellä, Joroisissa ja Leppävirralla. Varkauden alueelta koulutettiin seurakunnan nuoriso-ohjaaja, mutta kunnan nuorisotyötä pyritään vielä saamaan mukaan vuoden 2018 aikana. Alueellisten koulutusten lisäksi koulutettiin Laurean opiskelijoita, Helsingin yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoita sekä NNKY:n työntekijöitä. Espoon kirjaston työntekijöille järjestettiin koulutus haastavien nuorten kohtaamisesta. Helsingin sovittelutoimiston sovitteluristeilyllä pidettiin lisäksi puheenvuoro, jossa esiteltiin katusovittelua työtapana.

– Miksi lähdit sovitteluun? – Että saisin puhua asiat selväksi. Onneksi kaikki sai selvitettyy rauhallisesti. – Sovitteluun osallistunut nuori

Konfliktityöpajoja pidettiin kaksi: yksi sovitteluun osallistuneelle nuorten porukalle ja yksi Helsingin vankilan nuorten osaston vangeille yhteistyössä Vuosaaren seurakunnan kanssa. Vasta avattu nuorten vankilaosasto hakee vielä muotoaan, ja ryhmätoiminnan mahdollinen jatko selviää tulevaisuudessa.

Soviteltavaksi haastavia tapauksia Katusovittelukoulutuksen lisäksi hankkeen työntekijät toimivat konsultoijina ja eräänlaisina “nopean toiminnan joukkoina” useissa nuoriin liittyvissä kärjistyneissä tilanteissa, joiden ratkaisemiseen poliisi tai koulu pyysi apua. Tilanteet liittyivät nuorten välisiin pahoinpitelyihin, raiskaus- ja koulukiusaamisepäilyihin sekä ihmissuhdedraamoihin, jotka olivat alkaneet elää sosiaalisessa mediassa omaa elämäänsä ja aiheuttaneet vakavia seurauksia ja uhkaa nuorille sekä heidän lähipiirilleen. Osassa tapauksia työtä tehtiin yhteistyökumppanien kanssa useita kuukausia eri osapuolia tavaten ja sovitteluja järjestäen, toisissa riitti kertaluontoinen työskentely. Tapauksissa korostui sosiaalisen median vai-

37


38

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

kutus huhujen leviämiseen ja juttujen roihahtamiseen, sekä aikuisten harkitsematon käytös.

Kehittämistoimenpiteet ja työryhmät Eri sovittelumuotojen yhteistä rajapintaa, viestiä ja sisältöä pohdittiin yhdessä muiden kentän toimijoiden kanssa sovittelun ekumeniaa -työpajoissa. Nuorten rikosasioita, yhteistyötä ja juttujen ohjautumista puolestaan työstettiin sovittelutoimiston koolle kutsumissa Nuorten rikosasioiden kohtaajat -työpajassa ja tapaamisissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) säännöllisesti kokoontuvassa projektityöryhmässä puolestaan keskityttiin katusovittelun alueellisten mallien kehittämiseen ja haasteiden selättämiseen. Sovittelutoimintaa kehitettiin myös oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston työpajoissa. Lisäksi yhdessä Naapuruussovittelun ja vapaaehtoissovittelijoiden kanssa vietettiin sovitteluiltaa. Kehittämistyöryhmien lisäksi hankkeen työntekijät kouluttautuivat itse. Keväällä käytiin Tanskan Aarhusissa radikalisaatioteemaisessa kansainvälisessä seminaarissa. Samaan tematiikkaan liittyen osallistuttiin joulukuussa Helsingissä Naapuruussovittelun järjestämään radikalisaatioon liittyvään koulutukseen. Loppuvuodesta puolestaan Helsingin sovittelutoimiston työntekijät järjestivät hankkeen työntekijöille syventävän nelipäiväisen koulutuksen restoratiivisuuden eli korjaavuuden periaatteesta. Restoratiivisuus on keskeinen periaate sovittelun taustalla. Marraskuussa kouluttaja Virpi Roponen lähti puolen vuoden työvapaalle ja hänen tilallaan aloitti Helsingin sovittelutoimistossa sovittelunohjaajana toiminut Julia Saarholm.

Katusovittelun hankerahoitus päättyi vuoden 2017 loppuun, mutta STEA myönsi uuden rahoituksen vuosille 2018–2019. Jatkohankkeen tavoite on juurruttaa katusovittelu osaksi alueellisten sovittelutoimistojen keinovalikoimaa.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

K-0 – KIUSAAMISEEN PUUTTUVA TYÖ

39


40

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

9. K-0 – KIUSAAMISEEN PUUTTUVA TYÖ K-0 on toiminnallinen hanke koulukiusaamisen problematiikan selvittämiseen ja uusien ehkäisevien keinojen kehittämiseen. §§

Perhe- ja yksilötyössä yhteensä

39 nuorta ja 63 vanhempaa

Luokkien ryhmäytyksissä mukana

54

117 nuorta

Konflikteja selvittelemässä koulun edustajaa ja ulkopuolista ammattilaista

38 koulun

Poliisin kanssa pidetyille oppitunneille osallistunut noin

300 nuorta

Alkuvuodesta 2017 käynnistettiin K0 – kiusaamiseen puuttuva hanke. Sen tavoitteena on kehittää kouluyhteisölle tukea tarjoava, moniammatillinen toimintamalli konflikteihin puuttumiseksi. Toiminnassa pureudutaan erityisesti pitkään jatkuneisiin ja vaativiin konfliktitilanteisiin, joiden kanssa kouluyhteisö kokee voimattomuutta. Toimintamalli ei korvaa olemassa olevia kiusaamiseen puuttuvia menetelmiä, vaan tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä sekä kehittää osaamista kiusaamisen tematiikkaan. Työskentelyssä hyödynnetään ryhmäyttämistä, sovittelua sekä perhe- ja yksilötyötä. Tilanteiden edellyttämä tuki räätälöidään kaikille osapuolille, ja tapauskohtaisesti ollaan yhteydessä nuoriso-, sosiaali- tai terveystoimeen tai muihin nuorten ja perheiden kannalta relevantteihin tahoihin. Poliisin ja nuorisotyöntekijöiden osaamista hyödynnetään lisäämään tietoisuutta lasten oikeuksista väkivalta- ja häirintätilanteissa sekä vahvistamaan turvallisuudentunnetta kouluyhteisössä. Lisäksi osallisten nuorten vanhemmat ovat tärkeä työskentelykumppani. Vuonna 2018 kenttätyökokemusten ja hankkeessa tuotetun tutkimuksen pohjalta koulutetaan eri alojen ammattilaisia hyödyntämään hyviksi koettuja toimintatapoja. Tavoitteena on, että kehitetty työote omaksutaan valituilla pilottialueilla niin, että jatkossa koulujen käytössä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu myös koulun ulkopuolisia tahoja.

Työskentelyä moninaisten rikosnimikkeiden parissa Maaliskuussa hankepäällikön rinnalle palkattiin pitkään nuorisotyön parissa työskennellyt kouluttaja. Hankkeelle ohjautuneista tapauksista oli tehty rikosilmoitus.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Poliisilta tulleen tiedon jälkeen hankkeen työntekijät jalkautuivat kouluun ja laativat yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa toimintasuunnitelman. Tapaukset olivat kestäneet muutamasta viikosta kolmeen vuoteen ja sisälsivät pahoinpitelyitä, törkeitä pahoinpitelyitä, yksityiselämää loukkaavan tiedon luvatonta levittämistä, kunnianlokukkauksia, ulossulkemista, vainoamista sekä rikokseen yllyttämistä. Tekijöiden ja uhrien roolitukset olivat epäselviä ja konfliktit ulottuivat vapaa-ajalle ja sosiaaliseen mediaan. Työskentelyssä tuli huomioida niin yksilö- kuin ryhmätasokin. Sopivat menetelmät valittiin tapauskohtaisesti. Perhe- ja yksilötyö piti sisällään erilaisia keskusteluja ja neuvotteluja. Tarvittaessa perheille kartoitettiin tarvittavat tukipalvelut sekä saatettiin niiden pariin. Sovittelua hyödynnettiin sekä nuorten välisten konfliktien selvittelyyn että myös perheiden ja koulun välisen luottamuksen palauttamiseen. Sovittelupöytään päädyttiin myös pelkästään aikuisten kanssa, kun pahimmillaan vuosia kestänyt kiusaaminen oli synnyttänyt koulun ja vanhempien välille syvää epäluottamusta. Ryhmäytyspäiviä kertyi 17, ja niiden toteutuksessa oli mukana koulun ulkopuolisia tahoja, kuten poliisi ja nuorisotoimi. Kahteen kouluun rakennettiin yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa kriisin syvyyden takia pidempi ryhmäytysjakso. Osassa kouluista käytiin myös pitämässä yhdessä poliisin kanssa laillisuuskasvatusoppitunteja, joissa nuorten kanssa keskusteltiin muun muassa siitä, milloin kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vuoden aikana järjestettiin myös luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joissa pohdittiin sitä, kuinka perheet voivat tukea koulua kriisitilanteen rauhoittamiseksi. Erään erityisluokan kanssa jokaisen lapsen vanhemmat kutsuttiin lisäksi kouluun laatimaan henkilökohtaiset tavoitteet turvallisen ja rauhallisen oppimisympäristön rakentamiseksi. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana työskenneltiin 17 tapauksen parissa 15 Helsingin eri koulussa.

Tutkimus kehittämistyön tukena Hankkeeseen haluttiin heti sen käynnistysvaiheessa liittää tutkimus. Yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa päädyttiin toiminta- ja tapaustutkimukseen, jossa tarkastellaan tutkimukseen valittujen kiusaamistilanteiden kehittymistä ja niihin puuttumisen kipukohtia eri tahojen näkökulmista. Tutkimusraportti julkaistaan alkuvuodesta 2018. Tutkimuksesta saatiin vahvistusta kenttätyön havainnolle. Ensinnäkin vastuu kiusaamiseen puuttumisesta jakautuu useille ammattilaisille eivätkä yksilölliset tukimuodot ja yhteisölliset toimenpiteet koulun arjessa aina pelaa yhteen ongelmattomasti. Eri tahojen vastuulle jakautuvissa tapauksissa on tärkeä olla johtaja, jolla on kokonaiskuva tilanteesta ja joka huolehtii siitä, että viesti kulkee paitsi yhteistyötahojen myös koulun ja kodin välillä. Toiseksi ulkopuolisen toimijan merkitys korostuu erityisesti pitkään jatkuneiden konfliktitilanteiden selvittelyssä. Jos koulu on yrittänyt setviä kiusaamistilannetta

41


42

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

siinä onnistumatta, voi nuoren ja perheen olla vaikea luottaa koulun kykyyn ratkaista tilanne. Vuonna 2016 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa kouluja on rohkaistu entistä enemmän yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeen kokemukset puhuvat sen puolesta, että koulut ovat vastaanottavaisia ulkopuoliselle avulle ja halukkaita yhteistyöhön.

Tapahtumia ja yhteistyötä Maaliskuussa hanke oli mukana Syrjäytymisen ehkäisemiseen keskittyvällä Who cares -seminaarikiertueella Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa. Heikki Turkka korosti puheenvuorossaan muun muassa sitä, kuinka koulukiusaamisen ehkäisyssä merkittävään rooliin nousee aikuisen johtama turvallinen ryhmä. Aprillipäivänä Helsingin Narinkkatorilla puolestaan järjestettiin Kiusaaminen ei ole vitsi -tapahtuma, jossa Helsingin poliisi, päättäjät ja ammattilaiset keskustelivat koulukiusaamisesta. Syyskuussa oltiin mukana Hyvinvointiareena-tapahtumassa. Hankkeen onnistumista tukee laajasti eri hallintokunnat tukeva ohjausryhmä, jonka kokoamiseen nähtiin erityistä vaivaa. Ohjausryhmään kuuluvat Me-säätiön kehittämispäällikkö Liisa Björklund, johtava sosiaalityöntekijä Anu Inkinen Helsingin poliisisosiaalityöstä, Helsingin kaupungin oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen, HOAY:n (Helsingin opettajien ammattiyhdistys) puheenjohtaja Timo Saavalainen, ylikomisario, ennalta estävän toiminnon johtaja Jari Taponen Helsingin poliisilaitokselta sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

OTTEITA TAPAUSTUTKIMUKSESTA* Sitten tuli Aseman Lapset ja tuntui että alkoi loksahtelemaan. [Nuori] tuli helpottuneeksi. Vaikka jännitti tätä sovittelumenettelyä, mutta sen jälkeen sillä oli hyvä mieli. (--) [K-0-hankkeen työntekijä] ottivat [tytön] niin hyvin vastaan ja sille tuli heti luotto heihin. (--) Oli kuunneltu ja kysytty hänen mielipidettä. Siinä ehkä [tytöllä] palautui sellainen luotto aikuisiin ihmisiin. (--) Niillä oli kuitenkin ollut rento asenne. (vanhempi) Se sovittelu auttoi kun sain tietää syyn suurimmaksi osaksi, miksi kaikki on tapahtunut. (--) Mä kerroin kaiken siitä, omasta mielestä. Tai kun niillä oli joku huhu niin kerroin mikä oli oikein ja mikä ei. (--) Me allekirjoitettiin jotain papereita ja siinä oli sitten se ns. sopu. (--) Se tuntui kivalta kun [yksi osapuolista] tuli halaamaan. Kaikki oli paremmin. Ei hyvin voi sanoa, mutta paremmin. (nuori) * Hästbacka, Noora (2018): Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen –Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 202.

Hanketta rahoittaa Me-säätiö, opetus- ja kulttuuri­ ministeriö sekä Aseman Lapset ry.


Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

10. HALLITUS, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, johon kuului kuusi jäsentä – Marina Lampinen, Jari Nurmiranta (vpj), Juha A Pantzar, Risto Pentikäinen sekä hallituksen puheenjohtaja Heli Vainio. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa ja yhdistys kaksi (2) kertaa. Yhdistyksen jäseniä oli 49, joista yksi on yhdistys- ja loput henkilöjäseniä. Yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 30 työntekijää. Hallinnossa työskenteli toiminnanjohtaja Christian Wentzel ja järjestösihteeri Hannamari Marttio. Viestintäkoordinaattorina toimi Virva Luoto ja tiedottajana Virve Liljeström 80-prosenttisella työajalla. Valtakunnallisessa Walkers-toiminnassa työskentelivät johtava Walkers-toimintavastaava Mauri Mujunen ja valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela. Walkers on Wheels -hankkeessa työskenteli valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela ja elokuusta alkaen myös Wauto-toimintavastaava Niilo Karjalainen. Walkers-bussitoiminnan toimintavastaavaksi siirtyi vuoden alussa bussitiimissä jo aiemmin toiminut Petteri Pietinen. Kasvattaja Samuel Meijer aloitti työt bussitiimissä syksyllä oltuaan kevätkauden työharjoittelussa samoissa tehtävissä. Bussitoiminnassa työskentelivät edellisen vuoden tapaan myös kasvattajat Nina Valkonen ja Nina Liuko. Walkers-talolla aloitti syksyllä nuorisotyöntekijä Tom Karhu. Talonmestarina jatkoi Noora Syrjänen, nuorisotyöntekijänä Taru Oikarinen ja toimintavastaavana Inka Talvitie. Löytävä nuorisotyö -hankkeessa aloitti syyskuussa hankesuunnittelija Eliisa Ahlstedt. Oulussa toimi hankesuunnittelija Simo Kivari ja Jyväskylässä hankesuunnittelija Milla Kakko. Hankkeessa jatkoivat hankesuunnittelija Mikko Riiheläinen sekä hankevastaava Susanna Ylimys. Koordinaattori Iina Juntunen työskenteli Löytävä nuorisotyö -hankkeessa puolet työajastaan. Suomenkielisessä Friends-toiminnassa toimivat kouluttaja-suunnittelijat Minttu Oinonen, Marjo Skopa ja Emmiina Harjula. Ruotsinkielisessä Friends-toiminnassa toimi kevätkauden kouluttaja-suunnittelija Nina Borgström ja kesästä lähtien Gabriela Langinauer. Katusovittelu-hankkeessa edellisen vuoden tapaan toimivat hankepäällikkö Heikki Turkka ja kouluttaja Virpi Roponen. Alkuvuodesta kouluttajaksi siirtyi aiemmin Walkers-bussilla työskennellyt Timo Kyllönen.

43


44

Toimintakertomus 2017 I Aseman Lapset ry

Marraskuussa kouluttaja Virpi Roponen lähti puolen vuoden työvapaalle ja hänen tilallaan aloitti aiemmin Helsingin sovittelutoimistossa sovittelunohjaajana toiminut Julia Saarholm. K-0 - kiusaamiseen puuttuvassa hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö Heikki Turkka ja kouluttaja Ville Koikkalainen. Koordinaattori Iina Juntunen työskenteli hankkeessa puolet työajastaan. Kasvattaja Ujuni Ahmed työskenteli vuoden ajan katusovittelussa, K-0:ssa ja muissa järjestön toiminnoissa. Taivun, pystyn, pärjään -hankkeessa työskentelivät Minttu Oinonen ja Hannamari Marttio. Lisäksi toiminnassa oli mukana tuntityöntekijöitä ja opiskelijaharjoittelijoita. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat vanhalla linja-autoasemalla Kampissa osoitteessa Simonkatu 3 A, 00100 Helsinki. Walkers-talo sijaitsee saman rakennuksen alakerrassa osoitteessa Simonkatu 1–3. Osa työntekijöistä työskentelee yhdistyksen työtilassa Citycenterissä osoitteessa Kaivokatu 8, 00100 Helsinki. Lisäksi toimitilaa vuokrattiin Näkövammaisten liitto ry:n toimintakeskus Iiriksestä Itäkeskuksesta ja Jyväskylässä Kansanalaistoimintakeskus Matarasta.. Tilintarkastaja: KHT Tomi Rimpinen BDO FinnPartners Oy:sta Toiminnantarkastaja: Bertel Paulig Varatoiminnantarkastaja: Pekka Vaara


Profile for asemanlapsetry

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus 2017  

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus vuodelta 2017.

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus 2017  

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus vuodelta 2017.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded