Vuosikertomus 2020

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2020


ASEMAN LAPSET 2020

........ 4

mi .... Walkers Suo Walkers-talo

...............

6

......... 8

ssi .... Walkers-bu

e ........ Takku-hank lma Friends-ohje

13

........ 14

heels ... . 10

W Walkers On

2 ord ........ 1

c Walkers Dis

16 risotyö ..... Löytävä nuo .......... 18

Tyttötyö ....

........... 19

3T-hanke ..

lu ..... 20

Katusovitte

........ 21

K-0 ..........

e ..... 22 Pasila-hank

Aseman Lapset ry:n hallinto ja viestintä rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n yleisavustuksella, jäsenmaksutuotoilla sekä1990 yritysja Aseman Lapset ry on vuonna perustettu po yksityislahjoituksilla. sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnal järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vu


VUODEN käynnisti järjestön toimitilan muutto Helsingin vanhalta linja-autoasemalta Annankadulle tammi-helmikuun vaihteessa. Samalla yhdistettiin myös tilapuutteen vuoksi aiemmin Asematunnelissa sijainnut Katusovittelu-, K-0- ja Pasila-toimintojen työtila samaan yhteyteen järjestön muun pääkaupunkiseudun toimintojen kanssa. Asematunnelin ”Bunkkeriksi” nimitetty tila jäi koulutus-, ryhmätoiminta- ja yksilötyöskentelyn käyttöön. Muuton myötä tehtiin myös muun muassa perusteellinen työsuojelukokonaisuuden uudistus ja -päivitys. Alkuvuodesta elettiin useammassa toiminnossa uudelleenorganisoitumisen aikaa. Eri puolilla Suomea toimivia Walkers-autoja 2017-2019 koordinoinut Walkers on Wheels -hanke sai jatkoa uuden kolmevuotisen hankkeen myötä. Wauto-toimintaa pystyttiin laajentamaan myös ruotsinkieliseen toimintaan kaksikielisille rannikkoseuduille. Helsingin nuorisopalveluiden etsivän työn yksikön kanssa käynnistettiin yhteinen Yhteiset nuoret -toiminta, jonka puitteissa uudistettiin aiempaa yhteistyötä etenkin täysi-iän kynnyksellä tai sen ylittäneiden nuorten kanssa työskentelyssä Kampin Walkers-talon toiminnassa. Katusovittelutoiminnan painopiste muuttui valtakunnallisesta levittämisestä sovitteluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan alueella. Kiusaamiseen puuttuvan K-0-toiminnan laajentamistyö sai jatkoa STEA:n rahoittamana. Juhlavuotta vietettiin muutosten sävyttämänä Syyskaudella erilaiset nuoriin liittyvät ilmiöt saivat paljon palstatilaa ja sitä myöten järjestön asiantuntijuudelle oli kysyntää useissa medioissa. Kampin Walkers-nuorisokahvilan tulevaisuus myös puhutti, sillä toiminta-aika Simonkadun tilassa oli tulossa päätökseen. Huoli kahvilatoiminnan ja nuorille keskusta-alueella tarjolla olevien ajanviettopaikkojen tulevaisuudesta hälveni aivan vuoden loppuvaiheessa, kun uusi kahvilatila löytyi aivan kivenheiton päästä aivan Tavastiaklubin naapurista. Poikkeuksellisen vuoden vuoksi usea 30-vuotisjuhlintaan suunniteltu tapahtuma ja kampanja peruttiin, sillä poikkeusaikana järjestön voimavaroja haluttiin kohdistaa ennen kaikkea nuoria ja perheitä tukevan perustyön toteuttamiseen. Marraskuussa järjestön syntymäpäivän ympärillä järjestettiin kuitenkin kaksipäiväinen varainhankintaa ja järjestön yleisviestin sekä eri toimintojen esiin tuomista yhdistävä Sijoita nuoriin, sijoita tulevaisuuteen -kampanjatapahtuma. Kaksi hanketta päättyi vuoden lopussa, kun vuodesta 2018 yhdessä Live Palveluiden kanssa toteutettu 3T-hanke sekä 2019 alkanut Tyttötyö-projekti tulivat päätepisteeseensä. Toisaalta loppuvuoden rahoituspäätökset toivat tullessaan myös uusia asioita. Koneen Säätiön rahoittama ja Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava

Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushanke sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Nexus-hanke jatkavat omalta osaltaan järjestössä jo vuonna 2020 toteutettujen toimintojen kehittämistä seuraavien vuosien aikana. Poikkeusajan vaikutukset järjestön toimintaan Monet juhlavuoden varrelle tehdyt suunnitelmat muokkautuivat perusteellisesti koronapandemian myötä. Julkisten tilojen ilmapiiri muuttui poikkeusajan myötä nopeasti. Työmatkaliikkujat lähes katosivat katukuvasta. Vaikka sulkutoimet ja suositukset selkeästi vaikuttivat myös nuorten ajanvieton määrään julkisissa tiloissa, ei nuorten hengaaminen kuitenkaan loppunut. Poikkeusolojen alkaessa järjestössä tehtiin päätös toimintojen tauottamisen sijaan pyrkiä mahdollisimman paljon panostamaan nuorten ja perheiden tavoittamiseen olosuhteiden sallimissa rajoissa sekä järjestön eri resurssien hyödyntäminen myös muiden toimijoiden työn tukemiseen. Nuorten pariin jalkautuvaan työhön panostettiin sekä etsittiin uusia keinoja tavoittaa etenkin haastavassa tilanteessa olevia nuoria ja perheitä eri toimintojen puitteissa. Nuorten lisäksi julkisissa tiloissa poikkeusaikana oli havaittavissa myös tilanteen tuoma vaikutus monien jo entuudestaan huono-osaisten aikuisten elämään. Jalkautuvassa työssä jouduttiin välillä selvittämään huonovointisten aikuisten ja nuorten törmäyskursseja. Myös suorat avunpyynnöt Aseman Lasten kadulla liikkuville työntekijöille aikuisten suunnalta lisääntyivät, kun esimerkiksi peseytymis- tai ruokailumahdollisuudet olivat niukentuneet. Koska Kampin Walkers-talo oli suljettu nuorilta poikkeusolojen vuoksi, pystyttiin tilaa hyödyntämään yhteistyöhön myös huono-osaisten aikuisten tueksi. Food Camp Finlandin aloitteesta järjestettiin toukokuussa tapahtuma, jossa tarjottiin lämmin ruoka sitä eniten tarvitseville. Walkers-talolta haettavissa olleen huippukokkien suunnitteleman noutoaterian lisäksi päivän aikana ateria tarjoiltiin myös Sininauhasäätiön asukkaille ja päiväkeskuskävijöille sekä Vva ry:n asiakkaille. Mukana yhteistyössä olivat myös Helsingin Etsivä lähityö sekä Sinebrychoff Oy. Aiemmin kasvokkaisesti kohtaavaan työhön ja toimintaan panostanut järjestö teki poikkeusajan myötä valtavan digiloikan. Sisäisessä toiminnassa, koulutustyössä ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa siirryttiin pitkälti etä- tai hybridimuotoisiin järjestelyihin. Myös nuorten tavoittamista ja nuorille mielekkään ajanvietteen tarjoamista vietiin verkkoympäristöihin. Järjestön eri toimintoja yhdistäneet ja lukuisia nuoria tavoittaneet verkkotoiminnan muodot olivat poikkeusaikana käynnistetty Walkers Discord -verkkokahvila, Suomen suurimmiksi kotibileiksi nimitetty virtuaalinen Wappu2.0-Youtube-li-

velähetys sekä yhteistyö MIELI ry:n koordinoiman Sekasin-chat-palvelun kanssa. Aseman Lapset ry perusti muutaman muun Walkers-paikkakunnan lailla nuorille oman Walkers-Discord-kanavan. Aseman Lasten kanavalla toimi Aseman Lasten työntekijöiden lisäksi aktiivisesti myös Walkers Helsingin vapaaehtoisia sekä eri yhteistyökumppaneita. Discord-toimintaa jatkettiin myös kevään poikkeusolojen jälkeen hieman harvennetuin aukioloin. Vuoden lopussa Walkersit eri puolilta Suomea alkoivat yhdistää voimavarojaan ja kehittämään kanavasta valtakunnallista nuorten kohtaamisalustaa. Vappuaattona järjestettiin nuorten poikkeuksellisen vapunvieton ilostuttajaksi virtuaalinen Wappu2.0. Youtube-livelähetyksenä toteutetuissa vappubileissä kuultiin tunnettujen suomalaisten tervehdyksiä ja saatiin nauttia monipuolisista musiikkiesityksistä. Illan aikana vierailtiin etäyhteyksien avulla myös useammalla eri paikkakunnalla tutustuen mm. Kuopion ja Kajaanin vappunäkymiin. Tärkeässä osassa illanviettoa olivat säännöllisin väliajoin järjestetyt nuorille tarkoitetut kilpailut, joihin osallistumalla nuoret saattoivat voittaa huippupalkintoja. Nuoret tarjoilivat ihailtavaa luovuutta ja heittäytymistä vappubileitä edeltäneisiin esikisoihin toimitettujen Tiktok-videoiden muodossa. Youtube-live-lähetystä seurasi yli tuhat ihmistä eri puolilta Suomea. Aseman Lapset sekä Walkers Suomi olivat alkuvuodesta tehneet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Mieli ry:n koordinoiman Sekasin-chat-palvelun kanssa. Poikkeusolojen myötä yhteistyö tiivistyi ja vahvistui nopeasti, sillä uusi tilanne lisäsi niin nuorten määrää palvelussa kuin Aseman Lasten sekä muiden tahojen mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yhteistyön puitteissa niin Aseman Lasten kuin Walkers-toiminnassa mukana olleiden yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa sekä vapaaehtoisia koulutettiin Sekasin-chat-toimintaan. Aseman Lapsilta Sekasin-chat-päivystyksiin osallistui XX työntekijää ja Walkers-toiminnasta eri puolilta Suomea noin 20 henkilöä. Walkers-toiminnan ohjaamana järjestö osallistui myös Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian ja valtionvarainministeriön koordinoiman poikkeusajan dialogikokonaisuuden järjestämiseen. Osana laajempaa kokonaisuutta Aseman Lasten Walkers-työntekijät järjestivät kolme Erätauko-dialogitilaisuutta, joista yksi toteutettiin kotkalaisille nuorille yhteistyössä Kotkan nuorisopalveluiden kanssa ja kaksi Aseman Lasten henkilökunnalle. Keskustelut osoittivat nuorten tuen tarpeen kasvaneen poikkeusajan myötä monessa suhteessa. Esille nousivat mm. päihteiden kasvanut käyttö, etäkoulun aiheuttama opiskelumotivaation lasku ja perheiden ongelmien lisääntyminen. Työntekijöitä puolestaan huoletti nuorten tulevaisuus sekä nuorisotyön voimavarojen riittävyys vastaamaan lisääntyneeseen nuorten tuen tarpeeseen.

3


S R E K L WA 0 2 0 2 I SUOM

4

Valtakunnallista Walkerstoimintaa koordinoivan Walkers Suomen toiminnan rahoittajia 2020 olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, den 7nde Fonden Sinebrychoff Aseman Mars Lapset ry on ja vuonna 1990 perustettu pol Oy. Lisäksi toimintaa rahoitettiin sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnall rahankeräystuotoilla. järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuo kutusta.


ASEMAN LAPSET ry:n Helsingissä sijaitsevan Walkers-talon ja pääkaupunkiseudun kunnissa toimivan Walkers-bussin lisäksi kiinteää Walkers-toimintaa toteutettiin vuonna 2020 Eurajoella, Kajaanissa, Kauhajoella, Kotkassa, Kuusamossa, Oulussa ja Siuntiossa. Walkers On Wheels II -hankkeessa koordinoidut Walkers-autot toimivat lisäksi 10 muulla paikkakunnalla. Poikkeuksellisen vuoden aikana ja osin sen myötä Walkers-kokonaisuus otti isoja harppauksia kehittämistyössä. Vapaaehtoistyön organisoimisessa käyttöön otettiin ns. jaksopohjainen vapaaehtoispankki-malli ja Walkers-toimintaperiaatteet uudistettiin. Lisäksi poikkeusajan myötä toiminnan lähes kaikilla saroilla tehtiin merkittävä digiloikka ja Walkerseille tarjottuja tukipalveluita lisättiin entuudestaan. Walkers-toiminnalle luotiin myös THL:n ohjeisiin pohjautuneet valtakunnalliset koronasuositukset ja työvälineitä turvallisuuden lisäämiseksi. Nuorille suunnattua toimintaa toteutettiin kohtaavana työnä niinä aikoina ja niillä paikkakunnilla, joissa rajoitukset sen sallivat. Kaikkinensa eri puolilla Suomea toteutetussa Walkers-toiminnassa kohtaamisia nuorten kanssa oli 41965 (sis. myös Walkers-talo, Walkers-bussi, Walkers-autot ja Discord). Poikkeusajan rajoitteet ja -sulut siis käytännössä puolittivat nuorten kohtaamisten määrät valtakunnallisella tasolla. Poikkeusaikana luotiin myös Walkers-toiminnalle kokonaan uusi verkkopohjainen nuorten parissa toimimisen tapa, ns. Walkers Discord. Alkuvuodesta toteutettiin joka toinen vuosi tehtävä Walkers-nuorille tarkoitettu palautekysely, ns. valtakunnallinen nuorisolaiskysely, johon vastauksia saatiin 234. Tämän pääasiallisesti ns. normaaliaikaa käsitelleen kyselyn vastauksissa korostui Walkersin kohtaamispaikoissa ja katutoiminnassa luoma turvallisuuden kokemus sekä nuorten huomioiminen ja kuulluksi tuleminen. 80 % vastanneista kertoi saaneensa Walkersista yhden tai useamman uuden ystävän. 97 % kaikista vastanneista sanoi, että voi olla toiminnassa täysin oma itsensä. Lisäksi nuoret ovat kertoivat saaneensa apua ja tukea monenlaisiin asioihin, kuten omaan talouteen, opiskeluun, ihmissuhteisiin, arjen hallintaan, koulunkäyntiin ja mielenterveysongelmiin. Poikkeuksellinen vuosi lisäsi nuorten tarvetta kohtaamiselle ja aikuisille. Nuorten ahdistuneisuuden lisääntyminen, koronatartuntojen, ilkivallan, päihteidenkäytön sekä huolettoman liikennekäyttäytymisen kasvu oli selvästi nähtävissä kaikessa Walkers-toiminnassa vuoden aikana. Vaikka rajoitusten vuoksi Walkersien tarjoamien kohtaamisten kokonaismäärä laski normaalista alle puoleen, olivat monet kohtaamiset ja nuorten tarvitsema tuki aiempaa intensiivisempää ja yksilöllisempää. Yksilölliseen työskentelyyn osallistuneita nuoria eri Walkerseissa oli yhteensä 1019.

WALKERS SUOMI Walkers-toiminta on Aseman Lapsissa kehitetty nuorisotyön muoto, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten nuorlle antamaan aikaan ammattilaisten ohjauksessa. Aseman Lapset ry on kaikkien Suomessa toimivien Walkersien valtakunnallinen taustayhteisö ja ohjaa sekä tukee paikallisten Walkersien toimintaa lukuisin eri tavoin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Walkersien operatiivisesta toiminnasta vastasi aina paikallinen taustayhteisö.

Valtakunnallinen Walkers-toiminta antoi oman panoksensa myös Aseman Lapset ry:n Youtubessa järjestämään Wappu2.0-tapahtumaan. Kaikkia Walkerseja osallistettiin mukaan mm. markkinoimaan tapahtumaan nuorilleen sekä osa tuotti myös sisältöjä lähetykseen. Vapaaehtoistyöhön suuri kiinnostus Nuoruuden veteraanit -teemaisia vapaaehtoistyön rekrytointikampanjoita toteutettiin sosiaalisessa mediassa. Vuoden aikana lisääntynyt kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan näkyi ja yhteydenottoja vapaaehtoistyötä harkitsevilta aikuisilta saatiin suoraan Aseman Lapset ry:lle sekä walkers.fi-sivuston kautta ennätysmäärä, yhteensä 140. Vuoden aikana uusien vapaaehtoisten perehdytyskoulutuksia järjestettiin ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Aseman Lapset ry toteutti kolme valtakunnallista koulutusta, minkä lisäksi paikkakunnat järjestivät omia koulutuksia. Uusia vapaaehtoisia koulutettiin vuoden aikana yhteensä 51. Loppuvuodesta vapaaehtoisten kokonaismäärä oli noin 300. Vapaaehtoiset tekivät 5 609,25 tuntia vapaaehtoistyötä varsinaisessa Walkers-toiminnassa ja muita vapaaehtoisten osallistumistunteja kertyi 637 (talkoot, kehittämistilaisuudet, koulutukset). Valtakunnalliset Wapareiden lisäkoulutukset sekä valtakunnalliset vapaaehtoispäivät järjestettiin myös etänä. Uudesta järjestämismuodosta huolimatta tilaisuudet saivat hyvää palautetta ja etäyhteys mahdollisti myös sellaisten vapaaehtoisen pääsyn mukaan, jotka eivät muuten olisi pystyneet osallistumaan. Valtakunnallisilla vapaaehtoisten lisäkoulutuksilla vastattiin aiemmin esitettyihin toiveisiin sekä koronatilanteesta nousseisiin teemoihin. Koulutusten teemoja olivat sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, dialogisuus kohtaamisessa, nuorten mielenterveys sekä päihteet.

Walkers tukee mukana olevia ammattilaisia Walkers-toimintaa luotsaaville ammattilaisille tarjottiin paljon tukea. Walkers Suomen Edustajistoja järjestettiin etäyhteyksillä 8 kertaa. Walkersien tukea lisättiin myös kaksi kertaa järjestetyillä verkkotyötä tehneiden toimintavastaavien työnohjauksilla. Yhteydenotot ja konsultoinnin määrä ylipäänsä oli vuoden aikana selkeästi aiempaa suurempaa. Poikkeusaika tiivisti yhteydenpitoa myös Walkersien kesken toimintavastaavien WhatsApp-ryhmässä lisäten yhteisöllisyyttä ja kokemusten jakamista toiminnan piirissä olevien ammattilaisten kesken. Kaikille Walkerseille järjestettiin myös paikallisten toimintavastaavien ja heidän esimiestensä kanssa omat etä-sparraukset, joissa arvioitiin paikallista toimintaa ja tarjottiin tukea kehittämistyöhön. Sparrauksissa keskusteltiin mm. vapaaehtoisten osallistamisesta, joka poikkeustilan aikana oli osittain haastavaa. Walkerseille tarjottiin vinkkejä myös verkkotyön ja jalkautumisen mahdollisuuksista. Jalkautuvaa toimintaa lisättiin tai sillä korvattiin muuta toimintaa suurimmalla osalla Walkers-paikkakunnista. Marraskuussa järjesttetyyn Walkers-toimintavastaavakoulutukseen osallistui ennätykselliset 30 nuorisoalan ammattilaista 12 paikkakunnalta. Tämän lisäksi neljälle uudelle Walkers-toimintavastaavalle järjestettiin poikkeusaikana ns. pikaperehdytys Walkers-toimintaan. Walkersien toimintavastaaville tarjottiin myös erilliskoulutusta dialogisesta nuorisotyöstä. Lisäksi kesällä käynnistettiin Walkers-fillari eli Willari-toimintaa Siuntiossa ja Kajaanissa, minkä puitteissa kuntien toimintavastaaville järjestettiin erillinen Willari-koulutus. Kiinnostus Walkers-toimintaa kohtaan oli koko vuoden kasvussa. Yhteydenottoja Walkers-toiminnan käynnistämisestä saatiin usealta kiinnostuneelta paikkakunnalta, joista kolmen kanssa käynnistettiin neuvottelut toiminnan aloittamisesta vuonna 2021.

5


WALKER S-TALO 2 02

0

Vuonna 2020 Helsingin Walkers-kahvilan toiminta rahoitettiin mm. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan, Jenny ja Antti Wihurin Aseman Lapset ry: rahaston, Juhani Härmän säätiön ja Sinebrychoff oy:n tuella♦ sekä tu, vapaaehtoistoim yksityislahjoituksilla ja rahankeräystuotoilla. Yhteiset nuoret -toiminnan muoto. rahoittajana toimii Helsingin nuorisopalvelut. Sinebrychoff oy tekee lisäksi Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittivuosittain erittäin merkittävän tuotelahjoituksen ja Paulig oy♦on pitänyt Keskeistä on turva sesti ja uskonnollisesti valtakunnallinen Walkers-talonsitoutumaton ja muutkin Walkersit kahveissa jo yli 20 vuotta. aikuisten ja nuorte järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervet♦ Tarkoitettu kaikille tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovaitai elämäntilantees kutusta.

Eri puolilla Suomea


WALKERS-TALO on Helsingin keskustassa Kampissa sijaitseva ensisijaisesti alaikäisille nuorille tarkoitettu kahvila ja turvallinen vapaa-ajanviettopaikka. Nuoret eri puolelta pääkaupunkiseutua ovat vuosi toisensa jälkeen löytäneet paikalle hyvin. Walkers-talon kävijämäärät pysyivät alkuvuoden ajan tasaisen runsaina. Kävijäkeskiarvo oli n. 115 iltaa kohden. Poikkesajan myötä maalis-toukokuussa kahvila pidettiin suljettuna ja nuorten kanssa toteutettiin yksilöllisesti tukevaa toimintaa. Kohtaamisrajoitusten lievennyttyä kesällä nuorisokahvila päästiin taas avaamaan. Koronatilanteen takia toimintaa muokattiin rajoitusten mukaisesti ja mm. asiakaspaikkamäärä puolitettiin normaalista viidestäkymmenestä syksyn ajaksi. Kahvila oli terveysturvallisuuden huomioivilla poikkeusjärjestelyillä auki kesäkuusta marraskuuhun, kunnes pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset taas astuivat voimaan. Kesä-syyskauden kävijäkeskiarvo oli n. 60 kävijää iltaa kohden. Kahvila pidettiin vuoden aikana auki yhteensä 161 kertaa. Yksilöllinen tuki korostui etenkin sulkuaikojen toiminnassa. Vuoden aikana yksilötyöskentelyä tehtiin aukiolojaksojen sekä sulkuajan yhteydessä noin 90 eri nuoren kanssa. Palveluihin ja eteenpäin ohjattiin 65 nuorta, joista saattaen tai muuten mukana ollen 11 nuorta. 45 nuoren kanssa tehtiin jonkinlainen välitön toimenpide, esim. annettiin ensiapua, tehtiin ajanvarauksia/ otettiin yhteyttä muihin tahoihin tai täytettiin hakemuksia. Yksilötyöstä vähän alle 10 oli kertaluontoisia, ja loppujen kanssa työskenneltiin useammin. Keskustelunaiheita oli monia, yleisiä olivat mm. seksuaalisuus, seksi, päihteet, mielenterveysongelmat, tukipalvelut, väkivalta, tappelut ja riidat, laitoselämä, lastensuojelu, koulu, työ, raha-asiat, asuntoasiat, ihmissuhteet ja välienselvittely. Vuoden aikana koronan tuomat haasteet ja vaikutukset arkeen puhuttivat paljon. Erityisesti keväällä ja loppuvuodesta rajoitusten myötä nousivat näkyviin yksinäisyys, vaikeudet kotona, mielenterveysongelmat ja palveluiden katkonaisuus. Vuoden aikana kohdattiin myös nuoria järkyttäneitä tragedioita mm. kuolemaan johtaneet pahoinpitelyt ja itsemurhat nousivat puheenaiheissa ja koskettivat useaa nuorisoporukkaa. Näihin järjestettiin nuorille tarvittaessa käsittelytukea yhteistyössä järjestön omien toimintojen kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Marraskuussa toteutettiin perinteinen Kerro kartalla -työskentely, jossa kävijänuoret merkitsivät 5 päivän aikana karttaan oman asuin- ja ajan- viettopaikkansa. Vastanneita nuoria oli 147. Noin 70 % kävijöistä on helsinkiläisiä nuoria. Espoolaisia nuoria oli 14%, Vantaalaisia 10 %, muualta 7%. Otoksen perusteella talon asiakaskunta edustaa alueellisesti laajaa kokonaisuutta ja yli puolet kävijöistä oli aktiivisia Kamppi-keskusta-hengailijoita.

WALKERS-TALO Walkers-talo on Helsingin Kampissa sijaitseva nuorisokahvila, jonka toiminnasta vastaa Aseman Lapset ry. Kahvila oli pääsääntöisesti auki maanantaista perjantaihin klo 15-20. Mukana toiminnan turvallisina aikuisina on Aseman Lasten työntekijöiden lisäksi aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä, opiskelijaharjoittelijoita sekä yhteistyökumppaneiden työntekijöitä.

Yhteiset nuoret -toiminta Yhteistyötä Helsingin etsivän nuorisotyön yksikön kanssa uudistettiin käynnistämällä Yhteiset nuoret -toiminta Walkers-talolla käyvien täysi-ikäistyneiden tai täysi-iän kynnyksellä olevien nuorten jatkopolkujen tukemiseksi. Tavoitteena toiminnassa on löytää nuorille uusia palveluita tai ajanviettotapoja, joihin siirtyä sen jälkeen, kun suureksi osaksi teini-ikäisille tarkoitettu Walkers ei enää näitä aikuisuuden uusia virstanpylväitä kohti astelevia nuoria parhaiten palvele. Vuoden aikana Yhteiset nuoret -toiminnassa työskenneltiin 36 aikuistuvan nuoren kanssa. Poikkeusaika vaikutti toimintaan sekä yhteistyökumppaneiden kuin nuorten tavoittamisen, tapaamisten ja palveluohjausten osalta. Nuorista eteenpäin muihin palveluihin ohjattiin 26 ja saattaen palveluihin/tapaamisiin 9. Eteenpäinohjauksia muihin palveluihin oli mm. Nuorten turvatalo, Nuoli, sosiaali- ja terveyspalvelut, Ohjaamo, Kela, kriisipalvelut, asunnontarjoajat, HelsinkiMission Nuorten kriisipiste, Nuorisoasema ja oppilashuolto sekä täysikäisille suunnatut vapaa-ajanviettopaikat kuten Kohtaus ry:n toiminta. Toimenpiteinä nuorten kanssa työskentelyssä oli mm. tutustuttaminen uusiin vapaa-ajanviettopaikkoihin, neuvonta ja palveluihin ohjaaminen, hakemusten ja lomakkeiden täyttäminen, palveluihin yhteydenotot, yhteydenpidot esim. sosiaalityöntekijän tai vanhempien kanssa, autettu työ- ja opiskelupaikkojen haussa, annettu ensiapua ja/tai saatettu päivystykseen sekä tavattu yhdessä esim. etsivää nuorisotyöntekijää. Monet nuoret pääsivät tilanteissaan eteenpäin ja useat haasteet ja pulmat selvisivät vuoden mittaan. Osan kanssa ns. asiakkuus päätettiin vaiheittain, kun nuorten tarvitsema tuki oli saatu riittäväksi. Muutaman nuoren kanssa työskentelyä jatketaan 2021. Nuorilta saadut palautteet Valtakunnallisen nuorten kyselyn Helsingin tulokset tuottivat huippupalautteet 45 vastanneelta. Mm. täysi vastanneista 100 % koki voivansa olla Walkersissa oma itsensä ja 90 % nuorista kertoi saaneensa sellaista tukea, apua ja ohjausta, jota ei muualta ollut saanut. Myös Walkers-talon pitkäaikaisten kävijänuorten haastatteluja jatkettiin haastattelemalla 37 täysi-ikäistynyttä Walkers-kantista. Heiltä kysyttiin mm. kokemuksista toimin-

nasta sekä sen vaikutuksista. Myös näissä palautteissa nuoret arvostivat Walkers-talon sijaintia, toiminnan turvallisuutta, osallistumisen helppoutta sekä ilmapiiriä. Tärkeimmäksi asiaksi haastatteluissa nousivat luotettavat työntekijät sekä uusien ystävien saaminen. Useat vastaajat arvioivat, että olisivat yksinäisempiä, epävarmempia tai syrjäytyneempiä ilman toimintaa ja useat vastaajat ovat esimerkiksi ylipäänsä rohkaistuneet puhumaan ajatuksistaan ja tunteistaan työntekijöiden tukemana. Palautetta kerättiin myös ”Mitä Walkersista saa”-kyselyllä, johon vastasi 25 nuorta. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä nuorilta ajatuksia tulevaa uutta tilaa varten, sillä tiedossa oli että vuodesta 2009 palvelleesta kahvilatilasta jouduttaisiin 2021 alkupuolella luopumaan. Nuorten vastauksissa nousi merkittävänä toiveena samalla alueella pysyminen ja turvallisten aikuisten säilyvyys. Loppuvuodesta tulleen iloisen uutisen myötä nuorten toiveisiin pystyttiin vastaamaan – uusi kahvilatila löytyi Urho Kekkosen kadulta, lähes näköyhteyden päästä vanhalla linja-autoasemalla palvelleesta kahvilasta. Vapaaehtoistoimintaa ja yhteistyötä Koronatilanteen takia vapaaehtoisten osallistumismäärää per ilta rajoitettiin kesä-syyskauden aukioloaikoina ja käyttöön otettiin ennakkoilmoittautumiset vuoroihin. Rajoituksista huolimatta vapaaehtoiset toimivat kahvilassa ja kadulla samalla innolla kuin ennenkin. Uusia vapaaehtoisia koulutettiin kolme kertaa, yhteensä toimintaan saatiin 16 uutta vapaaehtoista. Vuoden aikana pilotoitiin ja syksyllä kokeiltiin uutta Waparipankkia, jossa vapaaehtoiset ilmoittautuivat Talolle, bussille ja/ tai Discord-kahvilaan. Mahdollista oli jäädä myös ”pankkiin” eli käytännössä tauolle. Vapaaehtoisia koulutettiin, palkittiin ja kiitettiin poikkeuksellisesti etänä eri verkkoalustoilla järjestetyissä tilaisuuksissa. Perinteisen joulujuhlan sijaan nautittiin etäglögit ja kaikki toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset saivat henkilökohtaiset joululahjat. Helsingin nuorisopalveluilta toiminnassa mukana oli kolme työntekijää kesäaikaan sekä läpi vuoden säännöllisesti vuoroja tekevä eteläisen yksikön työntekijä. Käytännön yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa jatkettiin myös sujuvasti.

7


WALKERSBUSSI Walkers-bussi toimii yhdellä alueella kahdesta neljään kuukautta kerrallaan. Tyypillisesti toiminta-alue valitaan jonkin siellä olevan nuoriin liittyvän ilmiön vuoksi. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja nuorten kohtaamisen lisäksi työssä keskeisessä roolissa on paikallisen moniammatillisen yhteistyön tukeminen. Tärkeä osa toimintaa ovat myös aikuiset vapaaehtoistyöntekijät.

WALKERS-BUSSI on pääkaupunkiseudun eri asuinalueilla toimiva liikkuva nuorisokahvila. Se tarjoaa nuorille paitsi turvallisen ajanviettopaikan, myös väylän saada tukea ja ohjausta elämäntilanteeseensa. Vuonna 2020 toteutettiin kolme varsinaista bussitoiminnan aluejaksoa: Helsingissä Kannelmäki, Vantaalla Korso sekä Espoossa Saunalahti. Poikkeusaikana bussin työntekijät mm. jalkautuivat, toteuttivat yksilöllisesti tukevaa työtä sekä toteuttivat monipuolista verkkotoimintaa niin sosiaalisessa mediassa, Walkers Discordissa kuin Sekasin-chatissa. Kesäajan toiminnassa hyödynnettiin bussin kahvilaterassia, bussiin rakennettua pakohuonepeliä sekä vierailtiin eri paikkakunnilla. Kannelmäen aluejakso alkuvuodesta Walkers-bussin saapumista Kannelmäen alueelle perusteltiin nuorten vilkkaan, yli kuntarajojen tapahtuvalla liikkumisella, jossa Kannelmäki osoittautui usein ajanvieton keskipisteeksi. Kannelmäen Sitratorilla vietettyjen toimintailtojen ja alueella toteutettujen jalkautumisten perusteella kuntarajat ylittyvä hengailu ja liikehdintä voitiin selkeästi todentaa. Bussissa aikaa viettäessään nuoret olivat lähes poikkeuksetta äärimmäisen hyväkäytöksisiä. Käyttäytyminen bussin ulkopuolella taas oli välillä päinvastaista: nuoria kokoontui Kanneltalolle suurin joukoin, jossa tapahtui välillä ylilyöntejä käytöksen suhteen. Bussin henkilökunta havaitsi osan nuorista ihannoivan ns. “roadman”-ilmiötä, jossa tappeluiden, ryöstöjen ja “jengiytymisen” ihannointi on suuressa roolissa. Merkille pantavaa oli myös, että bussi-illoissa kävi useammalta vanhalta bussialueelta entuudestaan tuttuja nuoria aktiivisesti. Alueellinen yhteistyö toimi pääosin hienosti. Alueen nuorisopalvelut (sekä Kannelmäen että Haagan nuorisotyöyksikkö) sekä Kanneltalo sitoutui erinomaisesti bussi-iltoihin sekä jalkautumisiin. Nuorten vilkkaan liikkumisen vuoksi alueella toimineen Kannelmäki-Malminkartano -alueen jalkautuvaa nuorisotyöätä tekevien Whatsapp-ryhmä laajennet-

8

tiin käsittämään isompaa aluetta läntisellä alueella. Poikkeuksellinen kevät Bussin toinen jakso jouduttiin muokkaamaan koronasta johtuen normaalista poikkeavasti. Bussin henkilökunta jalkautui vanhoille toiminta-alueille ja toteutti verkossa tehtävää nuorisotyötä Walkersin omalla, poikkeusaikana käyttöön otetulla Discord-serverillä sekä Sekasin-chatissa. Lisäksi bussin toimintaa sosiaalisen median eri kanavissa lisättiin huomattavasti tuomalla sinne runsaasti nuorille tarkoitettua toimintaa. Jalkautumisten kautta oli mahdollisuus ylläpitää kontakteja tuttuihin nuoriin vanhoilta alueilta, mutta samalla kerätä tietoa korona-ajan ilmiöistä ja vaikutuksista nuoriin. Discordin ja Sekasin-chatin kautta nuorille tarjottiin tukea ja vaihtoehtoisia tapoja viettää aikaa. Walkers Discord -yhteydenpidon kautta syntyikin pitkäaikaisia kontakteja, joista osa on jatkunut edelleen ja jopa muokkautunut livetapaamisiksi. Kesätoiminnassa bussi muuttui pakohuonepeliksi Kesäajan toimintaa täydentävänä muotona Walkers-bussiin kehitettiin Escape Room -pakohuonepeli, jota ratkaisemaan saattoi osallistua 2-3 nuorta kerrallaan. Musiikkiteemainen pakohuonepeli kiinnostikin niin nuoria kuin aikuisia ja sitä ratkomaan osallistui 7 illan aikana 114 nuorta, yhteistyökumppania ja vapaaehtoista Nuoret eri puolilta Suomea pääsivät ratkaisemaan peliä kesällä toteutetulla monia eri seutuja kattavalla kierroksella, jonka aikana bussi vieraili mm. Espoossa Kalajärvellä ja Juvanmalmilla yhteistyössä Espoo liikkuvan nuorisotyön kanssa sekä Kampin Walkers-talolla. Lisäksi bussi oli saanut kutsut tulla vierailemaan Kauhajoen, Siuntion sekä Kotkan Walkerseihin. Escape roomin kautta pystyttiin tarjoamaan maksuttomasti elä-

myksiä nuorille sekä yhteistyökumppaneille ja samanaikaisesti tarjottiin nuorisotyöllisiä kohtaamisia bussin terassialueella. Kesällä tehdyillä valtakunnallisilla vierailuilla pystyttiin tukemaan yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta poikkeuksellisena vuotena. Syksy Vantaan Korsossa Alun perin keväälle 2020 suunniteltu aluejakso Korsossa siirtyi syyskaudelle. Alueella oli huoli nuorten päihdemyönteisyydestä ja tarvetta oli kadulla tehtävälle nuorten pariin jalkautuvalle työlle. Lisäksi nuorten oleilu julkisilla paikoilla puhututti alueella. Toimintajakson aikana kohdattiinkin paljon nuoria jalkautuen. Nuorten havaittiin viihtyvän koulujen ja päiväkotien pihoilla, joissa on suojaisaa viettää aikaa omassa rauhassa. Korsossa oli vähän sisätiloja, joissa nuoret voivat viettää aikaansa säiden kylmetessä ja nuoret jakautuivat laajalti Korson alueelle. Hyvien kulkuyhteyksien johdosta Korsossa aikaansa vietti myös paljon nuoria muualta Vantaalta sekä Helsingistä. Korson aluejakson aikana päihteiden käyttö näkyi katukuvassa etenkin aikuisten päihteiden käyttämisenä. Korson aseman alue oli myös joidenkin nuorten ajanviettopaikka ja näissä yhteyksissä aikuiset saattoivat ottaa kontaktia aikaansa viettäviin nuoriin. Nuorten mukaan alueella helppoa järjestää alkoholin tai tupakan hakija, sillä alueella on paljon turvattomia aikuisia, joiden avustuksella niiden saaminen oli helppoa. Korsossa bussitoiminnassa kohdattiin paljon nuoria, jotka eivät olleet mukana alueen nuorisopalveluiden toiminnassa. Nuorten kiinnittymiseksi nuorisopalveluiden toimintaan kannustettiin jalkautumisen lisäksi nuorisotilaa järjestämään tutustumiskäyntejä sekä pohtimaan keinoja kynnyksen madaltamiseen mm. jäsenkortin hankkimiseen.


0 2 0 2 I S S U B WALKERS

Walkers-bussin toiminta rahoitetaan Sosiaalija terveysjärjestöjen ♦ Aseman Lapset ry:ssä kehitetty ammatillisesti ohjatavustuskeskus STEA:n tu, vapaaehtoistoimintaan perustuva nuorisotyön kohdennetulla toimintamuoto. avustuksella. Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliitti♦ Keskeistä on turvallisten kohtaamisten luominen sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen aikuisten ja nuorten välille. järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervet♦ Tarkoitettu kaikille 13–17-vuotiaille nuorille taustaan tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovaikersina paikallisen koulun tiloissa kahtena toimintaa oli hyvin mahdollista mukauttaa tai elämäntilanteeseen katsomatta. kutusta. kanssa koko toimintailtana viikossa. Tämän lisäksi bussitiimin jä- yhdessä toimijoiden Pop up -toimintaa

jakson ajan. seniä osallistui kerran viikossa Saunalahdessa loppuvuodesta ♦ Saunalahden Eri puolilla Suomea toimii 9 Walkersia, joiden toiminJärjestön toimintatapaan kuuluu toimintaympäristön nuorisotilan aukioloiltaan, jonkanasta yhteydessä vastaavat paikalliset toimijat. aktiivinen havainnointi, ennakointi januortarvittaessa alueellenopea jalkauduttiin nuorisotilan työnteki- Moniammatillisen yhteistyön tiivistämisekEspoon Saunalahden alueella oli huoli jöiden kanssa. ten ajanviettotavoista julkisilla paikoilla sekä reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yhteistyöPop up -kahvilaa toteutetiin si toimintajaksolla perustettiin Saunalahden nuorisoporukoiden ikähaarukasta, sillä aikaa noin viiden viikon ajan, kunnes 30.11. lähtien oma alueellinen verkosto. Alueella oli havaiteri alojen ammattilaisten kanssa. vietti runsaasti keskenään ala- ja yläkouluikäisiä nuoria. Lisäksi alueella tapahtuva päihteiden välittäminen nousi puheissa esiin.

Vallitsevan poikkeutilan vuoksi sekä asiaLUE LISÄÄ: kaskapasiteetin nostamiseksi bussikahvilan www.asemanlapset.fi sijaan aluetoiminta toteutettiin pop up -Wal-

Walkers-talo tavissa myös varsin negatiivista some-kes-

rajoitteiden tiukentamisesta johtuen toimintaa toteutettiin vain jalkautumalla alueella.

kustelua suhteessa nuoriin ja alueen asuk-

Nuorten kohtaamisja ajanviettopaikka Helsingin Kamkaiden kanssa käytyyn viestintään ryhdyttiin pissa, jonka toiminnasta vastaa Aseman Lapset Tätäry. Pop up -toiminnan kautta huomattiin, että panostamaan koko verkoston voimin. luokkahuoneeseen rakennettu kahvila ei kautta tavoitteena oli myös osallistaa nuor♦ Auki viitenä päivänä viikossa, vuosittain noin 35 000 vetovoimaltaan vastaa Walkers-bussia. Ko- ten vanhempia paikalliseen nuorten parissa käyntiä. keiluna kahvila oli kuitenkin onnistunut ja tehtävään työhön.

Rahoittajina mm. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja yritys- ja yksityislahjoittajat.

9


WALKERS ON WHEELS II -HANKE Walkers on Wheels II -hanke jatkaa vuosien 2017-2019 aikana toteutettua liikkuvan nuorisotyön kehittämistoimintaa. Keskeisenä osana ovat Walkersautot eli Wautot, joiden kulkua eri puolilla Suomea Aseman Lapset koordinoi. Wautot liikkuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla eri mittaisissa jaksoissa ja tarjoavat paikallisille nuorisotyön toimijoille mahdollisuuden kokeilla liikkuvaa työmuotoa sekä tavoittaa etenkin haja-asutusseuduilla tai kaupunkikeskustojen ulkopuolella aikaansa viettäviä nuoria.

VUODEN 2020 alussa käynnistynyt Walkers on Wheels II -hanke on jatkanut liikkuvan nuorisotyön kehittämistä eri puolilla Suomea. Keskeinen osa hankkeessa ovat matkailuautoista liikkuviksi nuorten kohtaamispaikoiksi rakennetut Walkers-autot, eli Wautot, joiden kulkua sekä niiden myötä eri alueille vietävää kehittämistoimintaa Aseman Lasten hankehenkilökunta koordinoi. Vuoden 2020 aikana toimittiin yhteensä kuuden eri Wauton voimin 11 alueella. Poikkeusajat vaikuttivat myös Wautojen toimintaan. Kolmen alkuvuodesta käynnistyneen aluekohteen toimintaa jouduttiin mukauttamaan uusiin olosuhteisiin ja myös myöhemmin toimintavuoden aikana alkaneita jaksoja jouduttiin osin suunnittelemaan uudelleen. Hankkeen ohjenuorina poikkeusolojen käynnistyessä oli joustavuus ja pyrkiä vallitsevasta tilanteesta huolimatta saattamaan turvallisia aikuisia nuorten saataville sekä vastata mahdollisimman niin toiminnan valtakunnallisiin kuin kehittämistavoitteisiin. Poikkeusoloissa Wauto-jakson varanneita toimijoita kannustettiin hyödyntämään työmuotoa nuorten tavoittamisessa joustavasti mm. jalkautuvan työn tukena valtakunnalliset sekä alueelliset rajoitukset sekä terveysturvallisuus huomioiden. Vaikka osa toimintajaksoista jouduttiin perumaan, pystyttiin näillä paikkakunnilla Wauto-toimintaan varautuneille työntekijöille tarjoamaan mahdollisuus toimia nuorten parissa mm. MIELI ry:n Sekasin-chatin päivystyksissä osana Aseman Lasten ja MIELI ry:n yhteistyösopimusta. Useampi paikkakunta tarttui tähän mahdollisuuteen. Rajoitusten purun myötä kesäkuusta lähtien Wautojen toimintaan tehtiin uusi koronatoimintaohjeistus, joka mahdollisti Wautojen perustoiminnan toteuttamisen sovelletusti terveysturvallisuus huomioiden. Kesäkuun alkupuolella kaikki 5 Wautoa saatiinkin liikkeelle eri paikkakunnille. Wautot toteuttivat vuoden aikana lopulta kaikkiaan 404 toimintakertaa, kohdaten yhteensä 8025 nuorta.

10

Toimintaa eri puolilla Suomea Ilves suuntasi alkuvuodesta Kotkaan, jossa oli päätetty yhteistyössä Kotkan nuorisopalveluiden kanssa kokeilla Wauto-toimintaa ensimmäistä kertaa pitkäaikaisesti, eli kolmen vuoden ajan. Poikkeusolojen tuottaman tauon aikana Wauto ei ollut kulussa, mutta niin paikalliset Walkers-toimintavastaavat kuin vapaaehtoiset osallistuivat kiitettävästi Sekasin-chat-päivystyksiin tarjoten ruuhkautuneeseen palveluun kipeästi tarvittuja lisäaikuisia kohtaamaan nuorten tuntoja. Pohjois-Suomessa toimiva Leijona aloitti vuotensa Muoniossa. Tarkoitus oli jakaa jakso Kolarin kanssa. Muonion toiminta keskeytyi, ja alueen nuorisotyöntekijät ottivat vastaan mm. tarjotun mahdollisuuden Sekasin-Chat-päivistykseen. Kolarissa työskentelyä ei ehditty käynnistää. Kummallekin paikkakunnalle sovittiin palattavan vuoden 2021 aikana. Ylivieskassa työ alkoi 29.5. kohdentuen sopuisasti niin keskustaajamassa hengaileviin kuin etäisemmillä kylillä asuviin nuoriin. Toiminta oli onnistunutta, ja seudulla kyettin vaikuttamaan muun muassa keskustan töhrimisilmiöön. Viimeiselle toimintajaksolle Leijona suuntasi Ranualle, jossa pitkä toimintajakso jatkui vuodenvaihteen yli. Pitkä jakso oli hieno asia, sillä ajoneuvon vaatima usea huoltokierros tuotti toimintaan useita katkoksia. Alueella ehdittiin kuitenkin saada paljon hyviä kokemuksia liikkuvan nuorisotyön mahdollisuuksista. Tiikeri-Wautolle kertyi useita paikkakuntia. Lapinlahdella toiminta keskeytyi poikkeusolojen myötä, mutta Wauton toiminta pystyttiin siirtämään Kajaanin seudulle tukemaan seudulla toteutettua nuorten pariin jalkautumista. Savonlinnassa heinä-syyskuussa ja Siilinjärvellä lokakuusta eteenpäin toteutetut jaksot olivat varsin onnistuneita. Savonlinnassa toiminnan seurauksena muun muassa vakuutettiin kaupunginvaltuusto varaamaan vuoden 2021 talousarvioon määräraha oman Wauton hankkimiseksi alueelle. Siilinjärvellä Wauto-toiminnalla onnistuttiin tavoittamaan hyvin juuri sellaisia nuoria,

jotka olivat turvallisten aikuisten tarpeessa sekä nostamaan nuorisotyön arvostusta paikallisessa yhteisössä. Erityispiirteenä oli täysi-ikäistyneiden nuorten tavoittaminen, missä etsivällä nuorisotyöllä oli merkittävä rooli. Kissa-Wauton Turkuun huhtikuussa käynnistyväksi suunniteltu jakso peruuntui, mutta sitä seurannutta Rauman jaksoa onnistuttiin aikaistamaan. Jakso oli monipuolisen mainio ja mahdollisti nuorisotyöntekijöiden sekä yhteistyökumppanien toiminnan tunnettavaksi tekemisen lukuisille heille entuudestaan tuntemattomille nuorille. Alueen toimintavastaavien vahva osaaminen näkyi myös sosiaalisen median monipuolisessa ja luovassa käytössä. Tämä on erityisen tärkeää nuorten kannalta niin toiminnan markkinoinnin kuin osallisuuden edistämisessä. Toukokuusta lokakuuhun kestänyt jakso Raumalla oli Kissa-Wauton viimeinen sarka kulkukattina, sillä vuodesta 2015 eri puolilla Suomea ilahduttanut Kissa siirtyi loppuvuodesta vakituiseen pestiin Kuopioon alueen nuorisopalveluiden haltuun. Hanketyöhön saatiin vuoden lopulla hankittua upouusi, Puumaksi ristitty ajoneuvo. Vuoden aikana aloitettiin uutena aluevalloituksena kohdennettu toiminta läntisen rannikkoseudun kaksikielisillä paikkakunnilla, kun Pantteriksi nimetty uusi ajopeli aloitti pietinsä toukokuussa. Pantteri toimi vuoden aikana Kokkolassa ja Raaseporissa. Kokkolassa etenkin moniammatillinen yhteistoiminta oli innokasta. Niin nuorten kuin sidosryhmien palaute toiminnasta oli erittäin positiivista ja osoitti, että liikkuvalle nuorisotyölle ja Walkers-toimintamuodolle oli tarvetta. Kokkolan nuorisopalvelut jatkoivatkin liikkuvaa nuorisotyötä vuokra-autolla ainakin vuoden loppuun asti. Raaseporin alueen isoimmissa keskuksissa liikkuva nuorisotyö osoitti tarpeensa ja nuorten kokoontumismäärät olivat etenkin viikonloppuaikoina isoja, myös lokakuun pimeinä iltoina. Kohtaamisissa näkyi jonkin verran päihteiden käyttöä, minkä lisäksi huolta aiheutti nuorten kohtaamat erilaiset turvattomat tilanteet.


0 2 0 2 S L E E RS ON WH

WALKE

Vuosina 2020-2022 toimiva Walkers on Wheels II -hanke rahoitetaan opetusja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, säätiöja yritysavustuksilla sekä Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu Aseman Lasten vapailla sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakun varoilla. Kaksikielisillä järjestö, joka pyrkii edistämäänalueilla lasten ja nuo kulkevan Wauto Pantterin tä kasvuasekä sekäsitä nuorten ja aikuisten luonteva koordinoivan kutusta. työntekijän resurssia rahoittaa

Joustavuus ja liikkuvuus vastauksena vuoden haasteisiin Poikkeusajan kohtaamisissa ovat korostuneet erityisesti nuorten mietteet ja huolet sekä poikkeuksellisen tilanteen herättämät tuntemukset samalla kun nuorten kanssa on yhä jaettu nuoruusarjen asioita liittyen mm. vapaa-ajanviettotapoihin, kavereihin, mopoihin ja koulunkäyntiin. Kokonaan uudeksi huolenaiheeksi nousivat kesätyöt ja niiden peruuntumiset. Nuorten päihteiden käyttöön jouduttiin pureutumaan aiempaa useammin. Omalla tavallaan ilahduttava ilmiö oli mahdollisuus alkukesästä huomata kuinka eri alueilla nuoret reagoivat ilolla nuorisotyön palaamisesta kentälle. Yleisesti nuorilta saaduissa palautteissa toistui, kuinka he kokivat, että heistä pidetään Wautojen toiminnan kautta huolta. Poikkeustilan myötä hanke on yhteydenpidossa eri alueisiin panostanut nuorten tarpeiden huomioimisen korostamiseen ja

Brita Maria Järjestön Stiftelsen toimintatapaan kuuluu toimintaymp Renlunds Minne. aktiivinen havainnointi, ennakointi ja tarvittae reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sek nuorisotyön verkosto kannustanut hyödyntämään työmuotoa eriLiikkuvan alojen ammattilaisten kanssa. mahdollisuuksien mukaan. Poikkeustilan alussa kartoitettiin laajasti Wauto-kumppanien ja muiden valtakunnalliseen verkostoon kuuluvien toimijoiden reagointia tilanteeseen. Wautoille laadittuja terveysturvallisuusohjeistuksia jaettiin laajempaankin verkostoon ja näin pyrittiin tuomaan myös muille kunnallisille toimijoille uskallusta nuorten pariin menevään työhön.

Wauto-paikkakuntien kanssa pysyttiin tiiviisti yhteyksissä, ja aikataulumuutoksia sekä työmuodon alueellisia mahdollisuuksia soviteltiin ja ideoitiin muuttuvien ohjeistusten vilinässä. Merkittävä vaikuttamistyön tulos olikin kaikkien Wautojen saaminen liikkeelle kesä-toukokuun vaihteessa rajoitteista huolimatta. Hankkeen toiminta on herättänyt laajaa huomiota ja kiinnostusta myös mediassa varsinkin paikallisesti. Toimintaan mukaan hakeutuneiden paikkakuntien suuri määrä kertoo tehdyn työn positiivisesta vaikutuksesta ja työmuodon kiinnostavuudesta.

Liikkuvan nuorisotyön verkosto kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. NUORI2020 tapahtuman yhteydessä Tampereella tavattiin LUE vapaamuotoisesti kasvokkain ja LISÄÄ: etäyhteyksin on järjestetty yhdeksän verwww.asemanlapset.fi kostotapaamista. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa NUORI2021 -päivien kokoontumisajoja, verkoston yhteistoimintaa ja yhteistä viestintää. Merkittävä anti on ollut yhteinen keskustelu työmuodon kehityksestä ja haasteista ympäri maata, kuten koronarajoitusten vaihtelevista tulkinnoista, nuorten reagoinnista epävarmassa tilanteessa ja nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyvistä ilmiöistä. Verkostotapaamisissa vieraili myös ulkopuolisia asiantuntijoita muun muassa liikenneturvasta ja VVAA ry:stä jakamassa näkökulmiaan erilaisiin liikkuvassa työssä kohdattuihin ilmiöihin.

Aseman Lapset ry:n toiminta ♦

11

Levitämme nuorisomyönteistä ajattelua.


WALKERS DISCORD Walkers Discord -toiminta käynnistettiin vuoden 2020 kevään poikkeustilan aikana. Tavoittena toiminnassa oli tarjota nuorille Walkers-toimintaperiaatteita noudattava verkkoympäristö, jossa oli mahdollista niin viettää yleistä vapaaaikaa muiden nuorten ja turvallisten aikuisten seurassa kuin käydä itselleen merkityksellisiä yksilöllisiä keskusteluita.

WALKERS DISCORD -toiminta käynnistettiin huhtikuussa 2020 Aseman Lasten eri Walkers-toimintojen (Walkers-talo, Walkers-bussi ja Walkers on Wheels II-hanke) yhteistyönä. Toimintaa jatkettiin hieman harvennetuin aukioloajoin myös kevään tiukimpien rajoitusten jälkeen. Tällä haluttiin sekä ylläpitää jo luotuja hyviä kontakteja nuoriin että säilyttää verkkotyö osana järjestön toimintavalikkoa mikäli koronatilanne pahenee jälleen. Walkers Discord oli 2020 avoinna 87 iltaa. Palvelimella nuorten oli mahdollista keskustella sekä tekstipohjaisilla kanavilla että välillä myös alustan mahdollistamalla puhekanavalla. Aseman Lasten työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi Walkersin Discord-palvelimella vieraili 2020 yhteistyökumppaneita. Discord-iltoihin osallistui viikoittain yksi Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijä, joka oli aiemmin tehnyt säännöllisiä vuoroja Walkers-kahvilassa. Tämän lisäksi iltoihin osallistui säännöllisesti Live Palveluiden työntekijä 3T-hankkeesta sekä teemailtoihin järjestön Tyttötyö-projektin työntekijä.  Lisäksi mukaan kutsuttiin yhteistyökumppaneita, jotta nuorilla oli mahdollisuus saada monipuolista tietoa ja tukea kanavalla ollessaan. Palvelimella vierailivat muun muassa Helsingin ennaltaestävä poliisi, Helsingin nuorisoasema, Romano Mission Terne Apre, YAD, Nuorten Exit, Mieli ry ja Rikosuhripäivystys. Eri vierailijoiden tavat toimia verkossa ja erilaisten verkkoympäristössä toimivien menetelmien osaaminen toivat selkeästi lisäarvoa teemakeskusteluihin. Verkossa kuten kasvokkaisessakin kohtaamisessa nuorten saaminen mukaan keskusteluun vaatii ajoittain erilaisia menetelmiä ja visualisointia.

12

Nuorten aktivoiminen keskusteluun ei onnistu aina vain kirjoittamalla, joten esimerkiksi YAD käytti heidän kanssaan menestyksekkäästi omia digitaalisia addikti-korttejaan keskustelun luomiseen.   Walkers Discordissa läsnä oli toimintailtojen aikana yhteensä 1760 nuorta. Heidän kanssaan aktiivista keskustelua käytiin 732 nuoren kanssa.  Nuorten kävijämäärät olivat vuoden aikana kohtuullisen tasaiset kanavan perustamisen alkukäynnistelyn jälkeen. Keväällä nuorten kanssa käydyt keskustelut painottuivat vahvasti koronaan, koulunkäyntiin sekä kotona olemiseen ja siihen liittyneisiin asioihin, mm. perhesuhteisiin. Ylipäätään koko vuonna koulunkäynti oli yksi keskeisimpiä keskustelunaiheita nuorten kanssa. Etäkoulu ja sen tuomat muutokset opiskeluun, omaan arkeen ja oppimiseen puhututtivat ja haastoivat nuoria vahvasti. Lisäksi erilaiset mielen hyvinvoinnin haasteet ja paha olo ylipäätään näkyi ja kuului nuorten puheissa läpi vuoden.   Kysyttäessä nuorilta mikä Walkers Discordissa on parasta, eniten mainintoja saivat kivat työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät. Mahdollisuus keskustella aikuisten kanssa oli mainittu seuraavaksi useimmin. Muita mainintoja keräsivät mahdollisuus keskustella muiden nuorten kanssa ja muihin nuoriin tutustuminemn sekä keskustelut vierailevien työntekijöiden kanssa. Vuonna 2020 intensiivisempää työtä tehtiin Discordissa 11 eri yksilön kanssa. Työskentely alkoi joko nuorten sanottamista tarpeista tai työntekijöiden havainnoista. Discordissa toteutuneessa intensiivisessä työssä yleisimpiä teemoja olivat oma

hyvinvointi ja mielenterveys, itsetuhoisuus, jaksaminen, koulunkäynti, koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset, omat rajat ja käyttäytyminen. Discordissa intensiiviseen työhön on kuulunut voimakas moniammatillinen yhteistyö eri tukitahojen kanssa. Moni yksilötyöprosessi toteutui kanavan työntekijöiden rinnalla kulkevalla keskustelulla läpi vuoden, mutta osa työstä oli myös muihin tukipalveluihin sitouttavaa. Discordissa tehdyn työn lisäksi yhteydenpitoa jatkettiin mm. somessa, puheluilla sekä viesteillä.   Yksilötyöskentelyn parissa työskenneltiin toistuvasti monen nuoren kanssa omaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvien teemojen kanssa. Oman olotilan ilmaiseminen oli osalle nuorille todella haastavaa, mutta välillä teemat oli sanoitettu hyvin selkeästi mm. itsetuhoisten ajatusten osalta. Näiden teemojen osalta tehtiin vahvasti yhteistyötä koulujen, lastensuojelun ja nuorten vanhempien kanssa.  Vuoden 2020 aikana Discordin käyttöön koulutettiin yhteensä 16 vapaaehtoista, joista noin puolet teki aktiivisesti vuoroja. Koska Walkers-toiminta oli perinteisesti keskittynyt kasvokkaiseen kohtaamiseen, oli verkkoon siirtyminen työntekijöille uuden oppimisen paikka myös vapaaehtoisten mukaan ottamisen näkökulmasta. Waparit kuitenkin ottivat verkkotyön pääosin todella hyvin vastaan ja se herätti heissä paljon mielenkiintoa. Joillekin se tarjosi mahdollisuuden osallistua toimintaan muun muassa erilaisen elämäntilanteen vuoksi. Eräskin wapari kertoi, että ei pienen lapsen vanhempana ole pystynyt osallistumaan toimintaan Talolla tai Bussilla, mutta koki etänä osallistuminen olevan helpompaa.


TAKKU -HANKE TAKKU – Nuorten opinto- ja työelämäpolut sujuvaksi -hankkeessa on selvitetty nuorten opiskelun esteitä, ehkäistä syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistetty opintopolkujen pysyvyyttä. Hankkeen toimintaympäristönä ovat olleet Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kampukset ja palvelut Jyväskylässä sekä lähikunnissa.

TAKKU-hankkeessa on selvitetty uusia tapoja tavoittaa ja luoda kontakteja sellaisiin putoamisvaarassa oleviin Gradian II-asteen opiskelijoihin, joita on ollut vaikea tavanomaisilla keinoja tavoittaa. Uusia keinoja ovat olleet jalkautuminen oppilaitoksen kampukselle ja oppitunneille sekä nuorten vapaa-ajan ympäristöihin kuten kaupungille, ostoskeskusksiin, vapaa-ajan tiloihin ja sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena on ollut luoda ohjaus- ja tukipalveluita nuorten omiin ympäristöihin, jotta se madaltaisi kynnystä niihin osallistumiseen ja tuen saantiin. Alkuun hankkeella lähdettiin vastaamaan etenkin Gradian opiskelijoiden päihde- ja mielenterveysongelmista johtuvaan putoamisuhkaan. Selkeästi suurimmaksi kohderyhmäksi hankkeessa muodostuivat mielenterveyden haasteiden kanssa painivat opiskelijat. Toimintavuoden erityisenä haasteena oli, että nuorten mielenterveys-

palvelut ruuhkautuivat vuonna 2020 ja hakeutuminen mielenterveyspalveluihin käytännössä tarkoitti pitkää jonotusaikaa. Opiskelijoiden kanssa on tehty yksilöllistä kohtaamistyötä, mikä on räätälöity opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tarvittaessa on vahvistettu esimerkiksi nuorten elämänhallinnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä saatettu nuoria muiden tukipalvelujen piiriin. Hankkeen toiminnassa tavoitettiin 150 nuorta, jotka ohjautuivat hankkeen ohjaajien kanssa kontaktiin oppilaitoksen työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai omaisten kautta. Muutama nuori otti itse yhteyttä. Yksilö-, pop-up- ja jalkautuvan ohjauksen lisäksi opiskelijoille on järjestetty pienryhmätoimintaa, jonka teemat on suunniteltu hankkeessa esiin nousseiden yleisimpien opintojen esteiden mukaan. Pienryhmätoiminnalla on tuettu opiskelijoita sosiaalisissa haasteissa ja arjenhallinnassa. Pienryhmät

toteutttiin nuorten kohtaamispaikalla Bostarilla ja pienryhmiä oli hankkeen aikana 7. Osa pienryhmistä totetuttiin rajoitusten vuoksi Teams-alustalla, mutta havaittiin, että se ei täysin vastannut nuorten kohtaamisen tarpeisiin. Toimintavuoden aikana Gradian muuta henkilöstöä tuettiin järjestämällä työpajakokonaisuuksia, joiden teemat on suunniteltu henkilöstön toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Työpajat ovat tarjonneet henkilöstölle työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamiseen. Henkilöstölle tehtiin työn tueksi myös digitaalinen palvelukartasto sekä huoneentauluja. Lisäksi on mietitty uusia keinoja vastata nuorten tukipalveluiden tarpeisiin ja näiden tuomiseen lähemmäksi opiskelijoiden arkea. Hankkeen jälkeen työpajatoiminta jalkautuu Gradialle siten, että nuorisotyöntekijä alkaa niitä organisoimaan hankkeen jälkeen.

TAKKU-hanke toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lapset ry:n yhteishankkeena. Päätoteuttajana toimii Gradia. Toiminnan kohderyhmiä ovat olleet Gradian AsemanJyväskylän Lapset ryjaon vuonna 1990 perustett Jämsän kampusten sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton II-asteen opiskelijat. Kesäkuussa valtaku 2019 alkanutta ja maaliskuun järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuo 2021 lopussa päättyvän tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luonteva hankkeen päärahoittaja oli kutusta.Euroopan sosiaalirahasto ESR.

13

Järjestön toimintatapaan kuuluu toimintaym


FRIENDS -OHJELMA Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Suomessa ohjelmasta on käytössä neljä eri-ikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettua versiota. Lisäksi vuoden aikana työskenneltiin lapsiperheiden vanhemmille tarkoitetun ohjelmaversion parissa.

FRIENDS-TOIMINNAN tavoitteena on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja erityisesti ahdistuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy. Keskeisessä roolissa on lasten ja nuorten kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten kouluttaminen toteuttamaan ohjelmaa osana omaa työtään. Friends-ohjelmasta oli 2020 käytössä neljä versiota: Fun Friends -ohjelma (4–8-vuotiaat), lasten ohjelma (9–12-vuotiaat) sekä nuorten ohjelma (13–16-vuotiaat). Yli 16-vuotiaille tarkoitettua Taivun, pystyn, pärjään -ohjelmaversiota voi hyödyntää sekä aikuistuvien nuorten että lapsiperheiden vanhempien parissa. Kaikki versiot olivat 2020 saatavissa suomen ja ruotsin kielellä, sillä yli 16-vuotiaiden ohjelman ruotsinkielinen versio valmistui syksyllä. Kevään 2020 poikkeustilanne aiheutti Friends-toimintaan aluksi muutoksia, sillä etäkoulutukset eivät lisenssisopimuksen puitteissa olleet aluksi mahdollista. Vahvasti toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen perustuvan koulutuspäivän toteuttaminen etäyhteyksien kautta ei myöskään ollut yksinkertaisin prosessi. Neuvottelujen jälkeen koulutuksia päästiin kuitenkin loppukeväästä 2020 siirtämään myös etämuotoisiksi. Etäkoulutuksissa tavoitettiin ihmisiä valtakunnallisesti kattavasti ja niitä pystyttiin tarjoamaan myös pienemmille osallistujamäärille kerrallaan. Työpäivän mittaisen koulutuksen jakaminen kahdeksi puolen päivän kokonaisuudeksi onnistui myös lähitoteutusta yksinkertaisemmin. Sosiaalityön puolelle järjestettiin ensimmäistä kertaa kohdennettu koulutuskokonaisuus, kun Helsingissä koulutettiin laaja joukko perhesosiaalityön ammattilaisia. Syksyllä järjestettiin lisäksi ensimmäinen erillinen koulutuskokonaisuus yhteisöpedagogiopiskelijoille XAMK-ammattikorkeakoulun kanssa. Friends-koulutuksiin osallistuikin 2020 moninainen joukko ihmissuhdetyön ammat-

14

tilaisia - muun muassa varhaiskasvatuksen ammattilaisia, opettajia, koulujen oppilashuoltohenkilöstöä, nuorisotyöntekijöitä, lastenpsykiatrian työntekijöitä sekä aikuissosiaalityöntekijöitä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 32 suomenkielistä koulutusta, joista Friends-ohjaajia valmistui yhteensä 302. Ryhmätoimintaa etänä ja kasvokkain Etämuotoista ryhmätoimintaa toteutettiin yhteistyössä Plan Internationalin kanssa. Yhteensä noin 60 maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai nuorelle aikuiselle ohjattiin mm. tunnetaitoihin, stressinhallintaan ja arjessa pärjäämisen taitoihin keskittyviä työpajoja ja tunteja. Nuorille aikuisille järjestettiin lisäksi arjessa pärjäämistä tukevaa toimintaa Instagramin livelähetysten kautta yhteistyössä 3T-hankkeen kanssa. Livetuokioissa opeteltiin mm. poikkeusaikaan liittyvien tunteiden tunnistamista ja sietämistä, huomion suuntaamista arjen myönteisiin asioihin ja arkirytmin rakentamista hyvinvointia tukevaksi. Tärkeä pilotti oli Friends-työskentelyn toteuttaminen ensi kertaa lukiossa. Espoolaisen lukion eri vuosikursseilla opiskelevien yhteisryhmässä harjoiteltiin esimerkiksi omien tunteiden tunnistamista ja niiden tasoittamista, oman sisäisen puheen kuuntelemista ja sen hyödyntämistä opiskelija-arjen tilanteissa. Yhdessä käsiteltiin myös sosiaalisten taitojen merkitystä lukiolaisen arjessa sekä omien vahvuuksien hyödyntämistä arjen tilanteissa. Vanhempia tavoitettiin ryhmätoimintaan eri tavoin. Yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja K-0-toiminnan kanssa toteutettiin ryhmä vanhemmille, joiden perheen hyvinvointia ovat haastaneet erilaiset (koulu)kiusaamiseen liittyvät asiat. Ryhmässä käsiteltiin tilanteeseen liittyviä ajatuksia ja tunteita, opeteltiin rentoutumis- ja rauhoittumistaitoja haastaviin tilanteisiin sekä pohdittiin omien ajatusten ja vuorovaikutustaitojen merkitystä omaan ja perheen vointiin. Syksyllä ensimmäisen luokan aloittaneiden

lasten vanhemmille käynnistettiin ryhmäkokonaisuus pääkaupunkiseudulla. Koulun aloittaminen on sekä lapselle että vanhemmille merkityksellinen ja jännittäväkin tapahtuma. Ammattilaisen ohjaamassa vertaisryhmässä elämänvaiheeseen liittyviä ajatuksia ja tunteita voi purkaa rauhassa ja tarvittaessa löytää uusia keinoja sekä oman että lapsen hyvinvoinnin ja arjessa pärjäämisen tukemiseen. Toimintaa jatketaan 2021. Lisäksi Friends-ohjelmaa hyödynnettiin yksittäisen perheen kanssa tehtävässä työssä, yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Verkkotoiminta vahvistui Etäkouluun siirtymisen myötä Friends-tunteja toteutettiin etämuodossa muutamiin luokkiin, joissa parhaillaan oli käynnissä Friends-ohjelma. Luokat löytyivät osana 2019 käynnistynyttä alkuopetuksen ja iltapäivätoiminnan yhteistyöpilottia. Pandemiakevään aikana vanhempien jaksamista tuettiin etämuodossa ”Mutsifrendit”-Facebook-live-talkshown avulla. Viikottaisten, vanhempien henkiseksi happihyppelyksi tarkoitettujen lähetysten tavoite oli tuoda vertaistuellisia hengähdystaukoja vanhempien arkeen. Lähetysten sisällöissä hyödynnettiin aikuisten Friends-ohjelman tarjoamia keinoja ja välineitä vanhempien oman jaksamisen tukemiseksi. 8-osainen sarja tavoitti parhaimmillaan yli 1600 katsomiskertaa. Alkukesästä järjestettiin pienille lapsille ja perheille suunnatut Fanni-tarinatuokiot. Näissä tunnetaitoja käsiteltiin Fanni-kirjasarjan avulla. Viikon aikana toteutetuissa Facebook-live-lähetyksissä lapsia tutustutettiin tunnetaitoihin sekä käytännön tunnesäätelykeinoihin tarinoiden ja jutustelun avulla. Viiden lähetyksen sarja tavoitti kuulijaksi mm. päiväkotiryhmiä. Myös Friends-suunnittelijat osallistuivat Sekasin-chatin toimintaan 2020. Lisäksi Friends-ohjelma oli mukana Elämäntaitoverkostossa, joka kokoaa yhteen laajan


0 2 0 2 S D N FRIE

Friends-ohjelman eri versiot tarjoavat konkreettisia työkaluja ahdistusta ja stressiä aiheuttavista tilanteista selviytymiseen. Keskiössä ovat tunne-, ongelmanratkaisu- ja sosiaalisten taitojen opetteleminen. ♦ Aseman Lapset ry:ssä kehitetty ammatillisesti ohjatFriends-tapaamisissa osallistujat saavat valmiuksia muun muassa tu, vapaaehtoistoimintaan perustuva nuorisotyön omien ja toisten tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn, jännityksen muoto. ja pelkojen positiivisempien eman Lapset ry onkohtaamiseen vuonna 1990sekä perustettu poliitti- ajatusmallien löytämiseen. ♦ Keskeistä on turvallisten kohtaamisten luominen ti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen aikuisten ja nuorten välille. estö, joka pyrkii edistämään lastenFriends-ohjelmalla ja nuorten tervet-on vankka Australiasta lähtöisin olevalla ♦ Tarkoitettu kaikille 13–17-vuotiaille nuorille taustaan kasvuateoreettinen sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovaipohja, joka perustuu lukuisiin kansainvälisiin seurantaja tai elämäntilanteeseen katsomatta. usta. vaikuttavuustutkimuksiin. Friends on myös Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelema ja hyväksymä. Suomessa lisenssin haltijana, ♦ Eri puolilla Suomea toimii 9 Walkersia, joiden toiminestön toimintatapaan kuuluu ja toimintaympäristön kouluttajaorganisaationa materiaalin tuottajana toimii Aseman nasta vastaavat paikalliset toimijat. iivinenLapset havainnointi, ennakointi ja tarvittaessa nopea ry. goiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yhteistyö alojen ammattilaisten kanssa.

Walkers-talo

LUE LISÄÄ: www.asemanlapset.fi

Nuorten kohtaamis- ja ajanviettopaikka Helsingin Kampissa, jonka toiminnasta vastaa Aseman Lapset ry.

Auki viitenä päivänä viikossa, vuosittain noin 35 000 käyntiä.

Rahoittajina mm. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja yritys- ja yksityislahjoittajat.

Walkers on Wheels

♦ Neljä matkailuautosta tehtyä nuorten kohtaamisAseman Lasten suomenkielinen Friends-toiminta rahoitetaan paikkaa, Walkers-autoa. mm. STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella, koulutus- ja materiaalimaksuilla sekä Sohlbergin säätiön avustuksella. ♦ Toimivat pääasiassa kuntaliitos- ja haja-asutus♦ Aseman Lapse alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. tu, vapaaehtois Ruotsinkielistä Friends-toimintaa rahoittavat eri säätiöt, mm. Stiftelsen muoto. Rahoitetaan opetusja kultBrita Maria ♦Renlunds Minne, veikkausvoittovaroin Svenska Litteratursällskapet, Stiftelsen Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittiTre Smeder sekä useat muut säätiöt. tuuriministeriön erityisavustuksella. Yksi autoista on on tu ♦ Keskeistä sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen hankittu Suomen Lions-liiton keräystuotoilla ja yksi aikuisten ja nu joukon lasten ja nuorten kanssa toimiviajärjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervetEevi ja Eemil Tannisen säätiön lahjoituksella. tahoja. Toimialatapahtumista toteutuivat ♦ Tarkoitettu kaik nuortenparemmin ja aikuisten luontevaa vuorovailisäksi mm. työssä perheiden ja vanhempien netaitojasekä sekä tulemaan toimeen livemuodossa tammikuussa järjestetyt Edu-tä kasvua tai elämäntilan keskenään. Lisäksi Friends-kouluttaja oli mu- kanssa vanhempien vanhemmuustaitojen, ca ja nuorisomyönteistä Kouvolan varhaiskasvattaja-messut. Levitämme ajattelua. kutusta.

seman Lapset ry:n toimintatapoja

Walkers-bussi

tunnetaitojen Asiantuntijapuheenvuorot pidettiin KidMo- kana toteuttamassa Barnavårdsföreningenin kommunikaatiokyvyn sekä ♦ Eri puolilla Suo Lisäämme aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa. Järjestön toimintatapaan kuuluu toimintaympäristön kesäleiriä, jossa teemana oli luovuus sekä vahvistamiseksi. ve-hankkeen loppuwebinaarissa Suomen nasta vastaava ♦ ennakointi Pääkaupunkiseudulla toimiva nopean reagoinnin tunne- jahavainnointi, vuorovaikutustaidot. Leirille osalaktiivinen ja tarvittaessa nopea Voimisteluliiton kanssa sekä Yle PuheenjakesTyöskentelemme moniammatillisesti verkostoilistui kymmenen 9–12-vuotiasta lasta.ilmiöihin Lisäksi Ruotsinkielisiä kusteluohjelmassa aiheesta tunnetaitojenreagoiminen työmuoto. nuoria koskettaviin sekä yhteistyöFriends-ohjaajia tuettiin tuen. toteutettiin neljä työpajaa Tjejvillanin (Bar- poikkeustilanteessa mm. tuottamalla vuonhyödyntäminen valmennustyössä. eri alojen ammattilaisten kanssa. ♦ Toiminnalla pyritään yhteistyössä alueiden palveluina 2019 tehtyä animaatiovideosarjaa täyTyöpajoissa Vastaamme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.navårdsföreningen) osallistujille. denomaa kanssa puuttumaan nuoriin liittyviin ilmiöihin, dentävä tehtäväkokonaisuus, jonka avulla käsiteltiin itsetuntoa ja miten mielenFriends på svenska ♦ Nuorten kohta Menemme sinne missä nuoret ovat. Friends-ohjaajat pystyivät hyödyntämään hyvinvointia voi vahvistaa.jotka Työpajoihin osal- huolta. herättävät videoita omassa etäopetuksessaan. pissa, jonka toi Vuoden 2020 aikana ruotsinkielisiä koulu- listui yhteensä 23 10–16 v. tyttöä. Järjestämme ryhmätoimintaa nuorille. ♦ Erityisesti toiminnalla pyritään tavoittamaan sellaisia tuksia järjestettiin kahdeksan, joihin osallisLUE LISÄÄ: nuoria, joita alueelliset palvelut eivät tavoita. ♦ Auki viitenä pä ”Stark, Vuoden 2020 aikana keskeisiä yhteistyötui yhteensä 115 ammattilaista ympäri ruot- Aikuisille tarkoitettu ohjelmaversio Koulutamme ammattilaisia. www.asemanlapset.fi Suomen inte tuff” käännettiin ruotsiksi, ja ensim- kumppaneita olivat muun muassa käyntiä. sinkielistä Suomea. ♦ Rahoitetaan STEA-avustuksella. ja mäinen koulutus järjestettiin marraskuussa Voimisteluliitto, MLL, Plan International ♦ Rahoittajina m HUS. Ruotsinkielisen ohjelman yhteistyöPoh- oppituntikokonaisuus, Friends-kouluttaja veti syksyllä neljä ryh- perhetyöntekijöille ja♦sosiaaliohjaajille Käytössä myös jossa käsitelterveysvirasto kumppaneina ja olivat muun muassa Barnavå-ohjelma- kiusaamista mää Minerva-esikoulussa. Näihin osallistui jois-Pohjanmaalla. Stark, inte lääntuff väkivaltaa, häirintää keskustelun rdsföreningen i Finland. nuorten yhteensä 49 lasta, jotka oppivat mm. tun- versiota voi käyttää aikuistuvien ja osallistavien tehtävien avulla.

Walkers-talo

Tue toimintaamme!

AN: FI19 8000 1301 0103 03 (Danskebank)

Walkers 15on W


LÖYTÄVÄ NUORISOTYÖ Löytävässä nuorisotyössä viedään nuorisotyöllistä osaamista kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa. Kohderyhmänä ovat kaikki näissä tiloissa aikaansa viettävät nuoret.

VUONNA 2020 toimintaa toteutettiin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi löytävä työ käynnistyi kokonaan uutena alueena Kuopiossa maaliskuusta alkaen. Poikkeuksellisena vuotena nuorten pariin jalkautuva työ oli todella tarpeen monien tilojen ja harrastusten sulkiessa ovensa. Muuttunut katutodellisuus pakotti korostuneesti miettimään, mikä paikka ja aika on nuorille hyväksi. Tilanne oli erityisen haastava, sillä monet palvelut siirtyivät verkkoon ja fyysisiä paikkoja, jonne nuoria kadulta voisi ohjata oli vaihtoehtoina varsin vähän. Osan kohdalla tilanne kotona oli vaikea. Monet kokivat, että kotiin jääminen oli koronaa huonompi vaihtoehto, ja kaveripiiri kaupungilla oli joidenkin nuorten pelastusrengas. Nuoria kohdattiin keväällä ja kesällä yhden illan aikana tyypillisesti aiempaa vähemmän, mutta heitä, joita kohdattiin, oli erityisen tärkeä kohdata. Heidän kohdallaan varmisteltiin koulun sujumista, kotioloja ja esimerkiksi sitä, onko arjessa turvallinen aikuinen, jolle jutella sekä muistuteltiin koronaohjeista. Myös työntekijät joutuivat miettimään turvallisuuskysymyksiä korostuneesti. Kohtaaminen kuitenkin onnistui turvaväleilläkin, nuoria tervehdittiin kyynärpäällä tai jalalla. Nuorten juttelun tarve aikuisten kanssa kasvokkain oli koko vuoden suuri. Jalkautuvan työn lisäksi toiminta osallistui Sekasin-chatin sekä ja Aseman Lasten Discord-kanavan toimintaan. Nuorten pienryhmätyöskentelyssä keskityttiin väkivaltaisen käytöksen muutostyöhön (Kuopio). Alkusyksyn nasujaisissa ja puistobileissä runsasta alkoholin käyttöä Alkuvuoden jälkeen syksyn nasujaiset sekä niitä seuranneet puistojuhlat vaativat paljon huomiota etenkin Helsingissä. Lukion alkutaipaleeseen liittyviä nasujaisia vietettiin pääkaupunkiseudulla elo-syyskuussa viitenä perjantaina. Aiemmista vuosista ennakoiden Aseman Lapset, poliisi ja Nuorisotyö raiteil-

16

la -toiminta kutsuivat elokuun puolivälissä nuoria pohtimaan jo ennakkoon, miten juhlinnasta jäisi kaikille mukavia muistoja nöyryytyksen ja simputuksen sijaan. Itse nasujaiset sujuivatkin kohtalaisen rauhallisesti joitain ylilyöntejä lukuun ottamatta. Jatkoilla sen sijaan alkoholia käytettiin runsaasti ja koronaohjeistukset unohtuivat. Jatkoja kokoonnuttiin viettämään etenkin Tähtitorninmäelle ja Kaivopuistoon, jonne kokoontui satoja nuoria. Lukiolaisten joukossa tavattiin myös ammattikoululaisia ja yläkouluikäisiä. Turvallisten aikuisten läsnäololle sekä konfliktien ehkäisemiseksi että nuorten tilanteen tarkistajaksi oli paljon tarvetta. Iltojen aikana osan juhlivia nuoriin kuntoon tuli puuttua kutsumalla vanhempia hakemaan lapsensa kotiin tai pyytämällä ensihoito tarkistamaan nuoren vointi. Poliisin kanssa tehdyllä yhteistyöllä nuorten juhlailtoja joissain paikoissa myös katkaistiin tilanteissa, joissa se nähtiin tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Nasujaiskauden jälkeenkin nuoret kokoontuivat pitkin syksyä Helsingin puistoihin ja päihteidenkäyttöön jouduttiin puuttumaan. Vuoden aikana etenkin Kuopiossa tartuttiin havaittuun arjen pussikaljoitteluun. Väkivaltainen käytös ja Helsingin rautatieaseman vetovoima Vuoden aikana todettiin, että Helsingin keskustan alueella aikaansa vietti väkivaltaisella käytöksellä oirehtivia nuoria, joiden tilanteisiin puuttuminen vaati uudenlaisia toimenpiteitä. Oireilu oli eritasoista: läpsimisestä ja muusta ”härväämisestä” lukuisiin vakavampiin tilanteisiin esimerkiksi Helsingin päärautatieasemalla. Syksyn aikana havaittiin, että rautatieasemalla oli vakiintunut noin 20–50 nuoren porukka, joka tavattiin lähes päivittäin. Viikonloppuiltaisin nuoria kokoontui asemalle yli 100 ympäri Uuttamaata. Loppuvuodesta yhteistyössä tehdyt toimenpiteet alkoivat

tuottaa tulosta eikä asemalla enää samassa määrin tavattu suurta, sähikäistä porukkaa. Monen vanhemmat selvästi ottivat tiukemman linjan siinä, missä ja millaisina aikoina oma lapsi aikaa viettää. Loppuvuodesta mediassakin käytiin keskustelua nuorten väkivaltaisuudesta. Ilmiöön liittyi myös tappelutilanteiden kuvaaminen. Esimerkiksi elo-marraskuussa nuorten välisiä tappeluita havaittiin jalkautuvassa työssä useampia, ja niihin myös puututtiin kadulla. Lisäksi tapahtumien käsittelyä jatkettiin muuten myös nuorten vanhempien ja/tai eri verkostotoimijoiden kanssa. Kuopiossa työ käynnistyi suoraan poikkeusoloihin Kuopiossa työ käynnistyi maaliskuussa. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta nuorten pariin jalkautuvaa työtä saatiin vuoden aikana tiivistettyä Aseman Lasten, seurakunnan, nuorisopalveluiden alueellisen työn, etsivä nuorisotyö Vinkkelin sekä koulukuraattorien voimin. Katutyön lisäksi hyvää yhteistyötä tehtiin eri kouluilla. Koulupäivän aikaisten pistemäistenkin jalkautumisten havaittiin tukevan koulun ja vapaa-ajan nivoutumista vaikuttavasti. Yhteistyö järjestyksenvalvojien kanssa syventyi vuoden aikana. Esimerkiksi kauppakeskus Apajan järjestyksenvalvonnan kanssa sovittiin, että he jakavat säännöllisesti havaintojaan nuorten oleilusta, jotta jalkautuvaa nuorisotyötä pystytään kohdentamaan osuvasti. Kuopiossa syyskuussa järjestetyssä ammattilaisille suunnatussa Cafe Walkers -tilaisuudessa keskustelua käytiin siitä, miten koronan aiheuttama tilanne oli näyttäytynyt kaduilla, millaista yhteistyö jalkautuvassa työssä oli ollut kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kesken ja miten hyviä toimintatapoja saadaan yhdessä juurrutettua. Kuopiossa jalkautuvaa läsnäoloa nuorten pariin organisoitiin myös eri tapahtumiin, kuten Sataman yö -viikonloppuun elokuussa.


20 0 2 Ö Y T O S I R O U N Ä V Ä LÖYT

Löytävän nuorisotyön fokus ei ole nuorten aktivoiminen tai ohjaaminen muualle, vaan nuoria jututetaan ja tehdään näkyväksi, että aikuisiin voi ♦ Aseman Lapset ry:ssä kehitetty ammatillisesti ohjattarvittaessa turvautua. Usein jo pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa tu, vapaaehtoistoimintaan perustuva nuorisotyön ajanviettoa, mutta tarvittaessa siihen puututaan ja mietitään tarvetta muoto. Asemanjatkotyöskentelylle. Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittiLähtökohtana on kunnioittaa nuorten omaehtoista ♦ Keskeistä on turvallisten kohtaamisten luominen sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen vapaa-ajanviettoa ja halua viettää aikaa kavereiden kanssa. Yhteistyötä aikuisten ja järjestö,tehdään joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervetnuorisoja lastensuojelutyön lisäksi esimerkiksi kaupallisten nuorten välille. ♦ Tarkoitettu kaikille 13–17-vuotiaille nuorille taustaan toimijoiden, järjestyksenvalvonnan ja poliisin kanssa. Moniammatillisella tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovaitai elämäntilanteeseen katsomatta. kutusta.yhteistyöllä pystytään sekä ennakoimaan että reagoimaan nuoria koskettaviin ilmiöihin. Lisäksi löytävään työotteeseen tarjotaan ♦ Erikoulutusta puolilla Suomea toimii 9 Walkersia, joiden toiminJärjestön kuuluu toimintaympäristön ja toimintatapaan konsultaatiota eri tahoille Suomessa. nasta vastaavat paikalliset toimijat.

aktiivinen havainnointi, ennakointi ja tarvittaessa nopea reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yhteistyö Jalkautuvan työn kanssa. eri alojen ammattilaisten osaamiselle ja tiedolle kysyntää perustettiin koronatilanteen seuraamiseksi. Nuortenrakennettiin kohtaamis- ja ajanviettopaikka Helsingin KamRyhmässä jaettiin ♦havaintoja, Löytävän nuorisotyön Jalkautuvan työn koulutukselle syntyi pal- kokonaiskuvaa nuortenpissa, jonka toiminnasta vastaa Aseman Lapset ry. liikkeistä sekä sovitaL ♦ -tajho itsesillitamma yttetihek äss:yr tespaL namesA ♦ toiminta rahoitetaan Sosiaalijon kysyntää, kun monessa kunnassa nuotiin niin alueellisista kuin tiettyihin ajankohha nöytosiroun avutsurep naatnimiotsiotheaapav ,ut LUE LISÄÄ: ♦ Auki viitenä päivänä viikossa, vuosittain noin 35 000 ja terveysjärjestöjen risotyöntekijät siirtyivät koronatilanteessa tiin, kuten koulujen päättymiseen, liittyvistä .otoum käyntiä. W ♦www.asemanlapset.fi -itaikana tiilop utuotetttetsurep 09avustuskeskus 91 annouv no yr tespaL namesA katutyöhön. Kysyntään vastattiin tarjoamalla toimenpiteistä. Lisäksi vuoden or nentyön imoukoulutusta l netsimaatetäyhteyksien hok netsillavrut no ätsiekseK ♦ nen illannmm. ukmm. atlaHelsingin v notaSTEA:n mutkaupungin uotis kohdennetulla itsesillososiaalinnoksu aja j itses jalkautuvan tiin havaintotietoa♦kadulta eri tahoille, Rahoittajina .elliläv netroun aj netsiukia -tevret netrouja n yritysaj netsaja ltoiminta-avustuksella, nyksityislahjoittajat. äämätside iikryp akoj ,ötsejräj oV ♦ kautta eri puolille Suomea ympäri vuoden. Helsingin kaupungin terveysvirasto turvallisuusyksikölle äp naatsuaosallistui t ellirounnuorisotyön elliaitouv-71ammat–31 ellikiaksekä utteopetustiokraT ja ♦ Koulutuksiin -iavorouv aavetnoul netEspoon siukia aj nkaupungin etroun äkes auvsak ät kulttuuriministeriölle. yt .attamostak neeseetnalitnämäle iat tilaisia. .atsutuk kumppanuusrahalla sekä eN ♦ -nimiot nedioj ,aisreklaW 9 iimiot aemouTammikuussa S alliloup irE ♦järjestetyssä nNuori2020-tayksityisja yrityslahjoituksilla. ötsiräpmyatnimiot uuluuk naapatatnimiot nötsejräJ Toiminnassa osallistuttiin m .tajpääkaupunkiseuimiot tesillakiap tavapahtumassa atsav atsan toiminnalla oli useampi asianaepmatkailuautosta on asseattivrat aj ittehtyä niokann e ,itnionnkohtaamisiavah neniviitka ♦ Neljä nuorten dun jalkautuvan työn esimiesryhmään, joka tuntijapuheenvuoro. ho ö y t s i e t h y ä k e s n i h i ö i m l i n i i v a t t e k s o k a i r o u n nenimiogaer paikkaa, Walkers-autoa. irE ♦

Walkers-talo

Walkers on Wheels

öt

olat-sreklaW

.assnak netsialittamma nejola ire

Toimivat pääasiassa kuntaliitos- ja haja-asutus-

Las ahd

WH rova

Void päiv työs

Nel ma ohje

Eri a töö

Rah avu

Fri ♦

Pro mar och

Lär och

Tre

♦ 17

Per bar


TYTTÖTYÖ Tyttötyö-hanke toteutettiin ajalla 03/2019-12/2020. Projektin tavoitteena oli tehdä 13–21-vuotiaiden tyttöjen seurustelu- ja seksuaaliterveyden, muun muassa omien rajojen tunnistamisen ja kunnioittamisen sekä turvataitojen, vahvistamistyötä osana Aseman Lasten toimintaa. Kokeiluluonteisesti edenneen projektin toiminta kytkettiin sellaisten toimintojen yhteyteen, joissa jo entuudestaan kohdattiin paljon erilaisia, myös riskitilanteissa eläviä nuoria naisia. Avoimen toiminnan puitteissa on toimittu kaikkien kohdattujen nuorten kanssa sukupuolesta riippumatta. Etenkin pienryhmätoiminnan ja yksilötyön työskentely kohdennettiin ensisijaisesti itsensä tytöksi määrittelevien nuorten, trans-nuorten tai sukupuoli-identiteettiään vielä pohtivien nuorten kanssa toimimiseen. Seksuaaliterveyttä ja sukupuoli-identiteettiä on lähestytty aina jokaisen nuoren omasta itsemäärittelystä käsin.

TYTTÖTYÖ-PROJEKTIN viimeinen vuosi oli monipuolinen kokonaisuus sekä kasvokkain että etäyhteyksillä toteutettua toimintaa. Toiminnassa työskenneltiin niin avoimen nuorisotyön ympäristöissä, toteutettiin pienryhmätoimintaa kuin tuettiin nuoria yksilöllisesti. Tyttötyö oli vuoden aikana aktiivisesti mukana sekä Walkers-talon että Walkers-bussin toimintailloissa. Avoimen toiminnan yhteydessä nuorten kanssa käytiin keskusteluja mm. päihteiden käytöstä, harrastuksista, mielenterveydestä, töiden hankkimisesta, opiskeluista, stressistä, parisuhteesta ja seksuaaliterveydestä. Alkuvuodesta järjestetty Hempeilevä helmikuu -teemakokonaisuus painottui etenkin seurusteluun ja parisuhteisiin. Nuorten kanssa pohdittiin eri näkökulmista niin sitä, että miltä ja missä rakkaus tuntuu kuin sitä, miten selvitä erosta ja surusta. Muita aiheita olivat mm. ystävänpäivänä toteutettu magneettiruno- ja kortintekopaja, tunnelukkotesti, seksi-alias ja parisuhdepeli. Monikulttuurisia parisuhteita käsitelleessä iltapäivässä mukana oli mm. Sosped-säätiön Vigor-hankkeen mentori. Muissa teemakokonaisuuden tapahtumissa Walkers-talolla mukana oli työntekijä Nuorisotakuutalolta. Kokonaisuus toteutettiin myös osin bussin toiminnassa. Lisäksi projekti järjesti Pride-viikon yhteydessä sateenkaariteemaiset pop-up pisteet, jossa nuoret saivat väritellä yksisarvisia ja kirjoittaa ajatuksiaan miten erilaiset asiat, kuten uskonto, laki, koulu, ystävät, perhe, elokuvat, lehdet ja sosiaalinen media vaikuttavat sateenkaarinuoren elämään niin hyvässä kuin pahassa. Muuta pop up -toimintaa järjestettiin myös mm. Korson nuorisotilalla Sekä Walkers-talolle että Walkers-bussille tehtiin kysymysboksit, joihin nuoret saivat jättää seksuaalisuusaiheisia kysymyksiä. Etenkin Walkers-talon wc-tiloihin viety boksi toimi alusta asti hienosti, ja projekti pääsi viikoittain vastaamaan nuorten kysymyksin. Walkers-talon wc-tauluista luotiin Walkers-bussiin ja Wautoihin soveltuvat seksuaalisuuteen liittyvät infokansiot sekä videot kansioiden ja sekä Hiv-säätiön Hivpointin tuottaman Seksuaaliterveyden työkalupakin

18

käytöstä seksuaalisuusaiheiden käsittelyn tukena. Aseman Lasten sisäisessä koulutuksessa henkilökunnalle tarjottiin tietoa mm siitä, millaiset nuoret jäävät seksuaalivalistuksen ulkopuolelle, minkälaisia harhakäsityksiä nuorilla tyypillisesti on seksuaalisuuteen liittyen sekä mitä materiaaleja nuorten kanssa on käytössä. Löytävään nuorisotyön kanssa kehitettiin jalkautuvassa työssä käytettäväksi soveltuva “Seksiseikkailu”. Seksiseikkailussa valmiin tarinan ja siihen liittyvän kysymyssarjan eri vastausvaihtoehtoja valitsemalla nuoret saivat rakentaa valintojen polkua. Vaihtoehdot tarjosivat nuorille eri tavoin painottuvaa tietoa kysymyksissä käsitellyistä teemoista. Samalla käsiteltiin erilaisten hetkellisten päätösten vaikutusta tulevaisuuden tapahtumiin. Pienryhmätoimintaa moninaisilla keinoilla Pienryhmätoimintaa toteutettiin vuoden aikana seitsemän ryhmän parissa. Yhteensä pienryhmätoimintaan osallistui 34 nuorta naista erilaisilla taustoilla. Osa ryhmistä oli jo edellisen vuoden aikana käynnistyneitä, joiden toimintaa jatkettiin vähintään poikkeustilaan saakka. Kolme ryhmistä käynnistyi toimintavuoden aikana. Helsingin Asematunnelissa paljon aikaansa viettäneistä nuorista kootun ”steissitytöt”-ryhmän kanssa työskentely jatkui myös kevään 2020 aikana. Osaa tytöistä tavattiin kasvotusten, sillä he eivät heti alkuun malttaneet pysyä poissa tutuilta ajanviettopaikoilta vaikka yleinen terveysturvallisuustilanne ei ajanviettoa julkisissa tiloissa puoltanut. Tyttöjä kannustettiin kotiin jäämiseen paitsi keskusteluiden kautta, myös siirtämällä ryhmän työskentelyä Whatsapp-pikaviestipalvelussa toteutettavaksi. Mm. erilaiset meikkivideotehtävät, oman huoneen esittely sekä suosikkitanssiliikkeiden videointi antoivat tytöille kiinnostavaa ajanvietettä kotoa käsin käydyn yhteydenpidon oheen.

kanssa. Syksyn aikana nuoria naisia mukana piipahti yhteensä 14. Heistä viiden kanssa toimittiin koko syksy. Syksyn aikana järjestettiin myös Romano Mission Terne Apre -projektin kanssa kiinnostava kokeilu, sillä tämä kuuden tytön ryhmä kokoontui pelkästään puhelinyhteyksien välityksellä. Ryhmässä oli aluksi mukana myös Romaniasta Suomeen muuttaneita tyttöjä, mutta ilmeisesti osin kielikysymysten vuoksi he lopulta jättäytyivät pois ryhmästä. Verkkotyö osaksi toimintavalikkoa Vuoden 2020 pandemiatilanteen ja kevään poikkeustilan myötä myös Tyttötyö-projektin toimintoja siirrettiin osin verkkoon. Projekti osallistui Walkers Discord -toimintaan pitämällä alustalla viikoittain omaa erillistä projektin teemoja käsittelevää kanavaa, jossa etenkin monet pojat intoutuivat kysymään ja keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista sekä osallistui erilaisten case-tehtävien ja visojen pohtimiseen. Myös tyttötyö-projektin työntekijä osallistui Sekasin-chatin päivystyksiin, joiden aikana projektin työntekijä ehti käsitellä 157 nuoren huolia. Chat-keskusteluissa käsitellyt asiat vaihtelivat pandemiatilanteesta ja mielenterveyden oireilusta huoleen läheisistä, päihteidenkäytöstä, syömishäiriöstä sekä elämäntilanteen kriiseistä ylipäänsä. Projektilla oli oma osio Aseman Lasten nuorille järjestämässä Wappu2.0-lähetyksessä. Loppuvuodesta järjestetty projektin päätöstilaisuus toteutettiin niin ikään etäyhteyksillä ja se kokosi yhteen nuorten parissa toimivia ammattilaisia eri puolilta Suomea. Yksilöllisesti pidemmin tuettuja nuoria vuoden aikana oli yhteensä 7. Poikkeusajan myötä näiden kanssa toimitiin niin puhelimitse ja pikaviesteillä kuin kasvokkain.

Syksyn käynnistyessä edellisen kauden aiHankeessa työskenteli kana Asematunnelista ryhmätoimintaan yksi kokopäivätoiminen, tavoitetut tytöt olivat löytäneet itselleen seksuaaliterapeutiksi muita ajanviettoympäristöjä. Tästä johtuen pätevöitynyt nuorisotyön ”perjantai-iltapäiväkerhot”, joiksi nämä nuorammattilainen. Tyttötyöten naisten ryhmätapaamiset oli nimetty, tory on päärahoittaja vuonna 1990oliperustettu poliittiprojektin Eva teutuivat kokonaan uuden nuortenAseman porukan Lapset

Ahlströmin sitoutumaton säätiö. sesti ja uskonnollisesti valtakunnallinen järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten terv tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorov


3T-HANKE - TOIVE, TAVOITE, TULEVAISUUS VUOSI 2020 oli 3T-hankkeen viimeinen toimintavuosi. 3T-hankkeen asiakastyössä on toiminut Aseman Lapset ry:n ja Live Palveluiden projektityöntekijöiden muodostama työpari. Yksittäisten nuorten kohdalla työparityöskentelyä on toteutettu myös moniammatillisen verkoston eri toimijoiden kanssa. Hankkeen intensiiviseen asiakastyöskentelyyn mukaan tulleet nuoret ovat olleet varsin moninaisissa elämäntilanteissa. Nuoria on tuettu niin yksilöohjauksella ja -neuvonnalla, verkostotyöllä, palveluihin saattamalla sekä esimerkiksi tarjoamalla tukea myös itsenäistymisen kysymysten ratkaisuun. Monen hankkeen yksilöohjaukseen ohjautuneen nuoren taustalla onkin erilaisia terveyskysymyksiä, erityisen tuen tarvetta tai itsenäistymisen haasteita. Hanke on laajentanut Aseman Lapset ry:n toiminnan kohderyhmää alaikäisistä nuorista myös nuoriin aikuisiin. Toimintaan tavoitettujen nuorten ikähaarukka on ollut 17–27 vuotta. Yksilöohjauksen lisäksi nuoria on tavoitettu jalkautuvassa toiminnassa sekä säännöllisesti Kohtaus ry:n sekä Walkers-talon toiminnassa tapahtuvissa päivystyksissä niin fyysisissä toimipisteissä kuin toimintojen Discord-alustoilla. Toiminnassa erityisen merkittävää on ollut myös työskentely moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa, jolloin on voitu viedä nuorten palvelut kattavasti lähelle nuoria ja näin parantaa oikean palvelun löytämistä oikeaan aikaan. Palveluiden vieminen lähemmäksi nuoria on madaltanut entuudestaan kynnystä ohjautua ja kiinnittyä palveluihin. Hankeen avulla on voitu myös varmistaa turvallinen siirtyminen nuorelle siirtyessä palvelusta toiseen, aikuistumisen kynnyksellä. Hankkeessa on myös fasilitoitu pääkaupunkiseudulla toimivia eri tahoja kokoavan NEET-verkoston yhteistoimintaa. NEET-verkoston työskentelyn kautta niin vakiintuneet kuin hankemuotoiset toimijat ovat tutustuneet toistensa palveluihin, pystyneet hyödyntämään niitä omien asiakkaiden parissa kuin järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Syksyllä mm. toteutettiin toisen kerran omaa polkuaan etsiville nuorille tarkoitettu Starttiviikko. Sekä lähi- että etätilaisuuksina järjestetyssä tapahtumassa eri palvelutahoja ja tukea tai arkeen mielekästä tekemistä tarvitsevia nuoria pyrittiin törmäyttämään toisiinsa.

Aseman Lasten ja Live Palveluiden yhteinen 3T-hanke on toiminut heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten parissa. Hankkessa ohjaus- ja tukipalvelua on viety niihin ympäristöihin, joissa nuoret liikkuvat ja viettävät aikaansa. Näitä paikkoja ovat olleet muun muassa nuorille tarkoitetut vapaaajanviettopaikat sekä julkiset ja puolijulkiset ympäristöt.

leenohjaukseen. Poikkeustilanteen alkaessa toimintaa siirrettiin enenevissä määrin verkkoon. Nuoria kohdattiin erilaisilla alustoilla ja työotteilla. Asiakastyö, pop up -päivystykset ja suunnitellut ryhmätoiminnat siirrettiin erilaisiin digialustoihin, kuten Discordiin ja Instagramiin. Sähköisten palveluiden kautta pidettiin niin yhteyttä yksittäisiin nuoriin, keskusteltiin isommissa ryhmissä kuin järjestettiin esimerkiksi livelähetyksiä hankkeen teemoista. Nuoren tilanteesta riippuen mahdollisia jatkopolkuja ovat voineet olla niin työllistyminen, koulupaikan hankkiminen tai työkokeilu- tai oppisopimuspaikan löytäminen. Työskentely nuorten kanssa on ollut joustavaa ja muotoiltu nuorten yksilöllisistä tarpeista käsin. Uuden tilanteen myötä jo entuudestaan epävakaassa elämäntilanteessa olleiden nuorten tarpeet myös muuttuivat vahvasti opinto- tai työelämäorientoitunei-

suuteen ohjaamisesta tarpeeksi saada tukea yleiseen hyvinvoinnin kannatteluun. Poikkeusaikana jo olemassa olleet mielenterveysongelmat ja yksinäisyys korostuivat useilla asiakkailla. Nuorten asioita oli haastavaa edistää, sillä nuorten tavoittaminen ja uusiin palveluihin saattaminen/kiinnittyminen vaikeutui ohjauksen tapahtuessa etäyhteydellä. Tarvittaessa kohdattiin myös kasvotusten nuoren tilanteen niin vaatiessa. Uudet asiakkaat ovat ohjautuneet hankkeeseen vuoden aikana etenkin Aseman Lapset ry:n löytävä nuorisotyö -toiminnan ja Walkers-talon ohjaamina. Nuorten moninaisista tilanteista johtuen monet hankkeen ohjaussuhteet ovat olleet varsin pitkiä. Etenkin loppuvuotta sävyttikin pyrkimys löytää hankkeen yksilöasiakkuudessa olleille ja jatkotukea yhä tarvitseville nuorille näiden tarpeita palvelevat tukitahot muusta palvelukentästä.

Pääkaupunkiseudulla vuosina 2018-2020 toimineessa 3T-hankkeessa on tuettu 16-29-vuotiaiden nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentumista. Euroopan ♦ Aseman Lapset ry:ss sosiaalirahasto ESR:n rahoittama hanke on toteutettu Live Palveluiden tu, vapaaehtoistoimi ja Aseman Lapset ry:n yhteistyönä. Live Palvelut on ollut hankkeen Poikkeusaika vaikutti hankkeen viimeisemuoto. päätoteuttaja. ry on vuonna 1990 perustettu poliittinä toimintavuotena asiakastyöhön Aseman ja edel- Lapset ♦ Keskeistä on turvallis sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen aikuisten ja nuorten järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten tervet♦ Tarkoitettu kaikille 13 tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuorovai-

19


KATUSOVITTELU

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on Suomessa lakisääteistä toimintaa, jonka Katusovittelu ja lakisääteinen rikos- ja riita-asioiden sovittelu pohjautuvat paikallisesta toteutuksesta samaan restoratiivisen oikeuden periaatteeseen. Katusovittelussa rikosorganisoinnista vastaavat Aseman ja Lapset ry on vuonna 1990 perustettu pol ja riita-asioiden sovittelijana toimii yleensä työpari, jonka muodostavat eri puolilla maata toimivat sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnall sovittelutoimiston vapaaehtoissovittelija ja katusovittelukoulutuksen käynyt sovittelutoimistot. Rikos- ja riitakasvatusalan ammattilainen eli katusovittelija. järjestö, asioiden joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten sovittelusta poiketen tä kasvuakatusovittelija sekä nuorten aikuisten luontevaa vuo onjalasten ja kutusta. nuorten parissa työtä tekevä ammattilainen, ja hän osallistuu Järjestönsovitteluihin toimintatapaan omankuuluu työnsä toimintaympäris aktiivinen havainnointi, ennakointi ja tarvittaessa puitteissa. Katusovittelijalla reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yh on tällöin mahdollisuus nuorelle ja tämän erito-alojentarjota ammattilaisten kanssa. VUODEN 2020 alusta katusovittelu on Laajennettuja conferencing-sovitteluita perheelle pidempiaikaista ollut hankemuotoisen työn sijaan va- teutettiin mahdollisuuksien mukaan osana tukea, seurantatapaamisia kiintuneempi toimintamuoto. Tämä toi tavanomaista katusovittelutoimintaa. Laaja tarvittaessa esimerkiksi eri toimintaan mukanaan muutoksia muun jennettu sovittelu tarkoittaa sitä, että varsipalveluihin saattamista sekä muassa niin, että toiminnan fokukses- naisten konfliktin osapuolten, vanhempien LUEkiinnittämistä. LISÄÄ: niihin sa on aiempaa vahvemmin ollut lapsi- ja ja sovittelijoiden lisäksi sovitteluun otetaan nuoriosallisia sisältävien rikosasioiden tai mukaan joko perheiden läheis- tai ammatti- www.asemanlapset.fi konfliktien sovitteleminen Uudenmaan verkostosta tukihenkilöitä tai sellaisia nuoria Aseman Lapset ry on kehittänyt sovittelutoimistojen alueella eri puolille tai perheitä, joihin konflikti myös vaikuttaa. katusovittelutoimintaa Suomea suuntautuvan levittämis- ja juur- Tämän tavoitteena on vahvistaa konfliktin vuodesta 2011 lähtien. ruttamistyön sijaan. Vuosi oli muutosten ratkaisun vaikuttavuutta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja uuden oppimisen aikaa myös vallitseavustuskeskus STEA on Vuoden aikana oltiin aktiivisesti mukana Tervasta koronatilanteesta johtuen. rahoittanut Aseman Lasten veyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjaamassa katusovitteluhankkeita vuosien Nuoria kohdattiin Uudenmaan alueella jär- conferencing-kehittämistyöryhmässä, jossa 2015–2019 ajan. Vuodesta jestetyissä katusovitteluissa yhteensä 139, on THL:n asiantuntijoita, läheisneuvonpidon 2020 lähtien katusovittelu on joista 89 Aseman Lasten järjestämissä sovit- asiantuntijoita sekä eri sovittelutoimistosaanut Stean kohdennetun teluissa. Katusovitteluprosessi sisältää var- jen edustajia. Conferencing-kokemuksista sinaisen sovitteluneuvottelun lisäksi myös alettiin koostaa käsikirjaa, jota myös sovittoiminta-avustuksen. mahdollisuuden ennakkotapaamisiin tai jatkotyöskentelyyn nuorten tai perheiden niin tarvitessa. Katusovittelun työntekijät olivatkin mukana nuorten rinnalla varsinaisten sovitteluprosessiin liittyvien toimien mm. työkorvausten valvonnassa ja sekä niin lähikuin etämuodoissa järjestetyissä seurantatapaamisissa. Varsinaista ryhmätoimintaa ei vuoden aikana toteutettu. Kehittämistyötä tehtiin restoratiivisen dialogin mahdollistamiseksi erityisesti perheiden lähisuhdeväkivaltatilanteissa, kun sovittelutoimistot olivat poikkeustilanteen vuoksi suljettuina kevään. Helsingin poliisilaitoksen lähisuhdeväkivaltaryhmä ohjasi katusovittelijoiden soviteltavaksi sellaisia tapauksia, joissa poliisin ja sosiaalityön arvion mukaan sovittelun menetelmät pystyivät helpottamaan perheen arjen tilannetta. Poikkeusajan myötä myös sovitteluneuvotteluita muokattiin vastaamaan uusien olosuhteiden vaateita. Sovittelutapaamisissa otettiin käyttöön käsidesin ja kasvomaskien lisäksi myös sopivissa tilanteissa verkossa tai ulkotiloissa tapahtuvat kohtaamiset erityisesti erillistapaamisten osalta. Muutamia sovitteluja toteutettiin etäyhteydellä, silloin kun se nuorten ja perheiden tilanteeseen nähden oli sopivaa.

20

telutoimistot voivat hyödyntää osana omaa työtään.

Aseman Lapset ry:n toimintatap

koulutusmateriaali ja syksyllä koulutettiin. Koulutuksen tarkoituksena on antaa välineitä arjen haastavien tilanteiden selvittämiKatusovittelukoulutuksia järjestettiin lä- seen niillekin kasvatusalan ammattilaisille, jotka eivät toimi sovittelijoina. hikoulutuksen lisäksi niin etä- kuin hybridi♦ Levitämme nuorisomyönteistä ajattelua. koulutuksina. Pienimuotoinen lähikoulutus ♦ Lisäämme läsnäoloa nuorten arjess Työnkuvaaikuisten mukautui poikkeusoloihin järjestettiin Länsi-Uudenmaan sovittelutoimiston kanssa paikallisille katusovittelijoille ♦ Työskentelemme moniammatillisesti ja verko sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton eri Koronasta johtuen katusovittelutoiminnan tuen. toimintojen ammattilaisille erityisesti lähi- väkeä nähtiin vuoden aikana myös niin kadulla jalkautumassa kuin Sekasin-chatissa suhdeväkivallan sovitteluita silmällä pitäen. ♦ Vastaamme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. päivystämässä osana muiden ammattilaissinne missä nuoret ovat. ten rinkiä. Katusovittelijoita oli mukana myös Etäkoulutuksia järjestettiin Turkuun, ♦ jossaMenemme paikallinen katusovittelu-hanke pystyi otta- työskentelyssä sellaisten Pasila-hankkeessa ♦ Järjestämme ryhmätoimintaa nuorille. mukana olevien nuorten kanssa, jotka eivät maan koulutetut sovittelijat oman toiminolisi ilman yksilöllistä tukea etäkoulussa pärtansa mentorointiin ja sovitteluharjoittelui♦ Koulutamme ammattilaisia. hin. Rovaniemellä järjestettiin paikan päällä jänneet. alle 10 hengen katusovittelukoulutus, johon osallistui etäyhteydellä paikallisen sovitte- Katusovittelutoiminta kiinnostaa myös lutoimiston ammattilaisia sekä vapaaeh- maan rajojen ulkopuolella. Virossa on otettu toissovittelijoita. Tämä hybridimalli koettiin käyttöön nuorten sovittelullista osaamista erityisen menestyksekkääksi, kun nuoriso- ja paikallisen vapaaehtoissovittelutoiminnan erityisesti poliikasvatusalan koulutuksessa olevat katusovitIBAN: tukena FI19 8000 1301Pärnussa. 0103 03Ukrainan (Danskebank) telijat pääsivät heti verkostoitumaan paikalli- siyliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille BIC/SWIFT-koodi: DABAFIHH järjestettiin kolme etäkoulutuskertaa. Ukraisen sovittelutoimiston väen kanssa. Käytäthän 1119, kiitos! nalaisetviitettä yhteistyökumppanit myös käänsikoulutusmateriaalin ja hyödyntävät sitä Jo edellisenä vuonna itämään lähtenytAseman yh- vät Lapset ry:n rahankeräyslupa (RA/2018/650) on voi muun muassa paikallisten oikeusaputoimisden päivän mittainen restoratiivisen dialogin 6.7.2018–5.7.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ott ton henkilökunnan koulutus otettiin käyttöön. Keväällä tehtiin Kerättyjä varoja käytetäänkoulutuksissa. Walkers-nuorisokahviloiden per seen, toimintaan ja varustamiseen, nuorten parissa toimiva kilöstön palkkaamiseen ja kouluttamiseen sekä vapaaehtoi kijöiden rekrytointiin, kouluttamiseen ja tukemiseen. Lisäks voidaan käyttää mielen hyvinvointia tukevan Friends-toimin Koulutuksia eri muodoissa

Tue toimintaamme!


K-0 KIUSAAMISEEN PUUTTUVA TYÖ K-0-toiminnassa pureudutaan erityisesti sellaisiin pitkään jatkuneisiin ja vaativiin konfliktitilanteisiin, joiden kanssa kouluyhteisö kokee voimattomuutta ja tilanteet ovat jo johtaneet rikosilmoitukseen tai useampaan. Toimintamalli ei korvaa olemassa olevia kiusaamiseen puuttuvia menetelmiä, vaan tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä sekä kehittää osaamista.

TUTKIMUSTEN mukaan kiusaamiskokemukset korreloivat vahvasti syrjäytymisen ja häiriökäyttäytymisen kanssa. Kiusaamiseen puuttuminen ei siis ole erillinen saarekkeensa, vaan sitä tulisi tehdä yli sektorirajojen ja laajan, moniammatillisen verkoston voimin. Aseman Lapset ry aloitti tällaista työtapaa käyttävän kiusaamiseen puuttuvan K-0-työn kehittämisen vuonna 2017. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä katusovittelun ja rikoksilla oirehtivien nuorten parissa toimivan Pasila-hankkeen kanssa. Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa on tärkeää tuloksellisen toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Yhteistyötä on tehty menestyksekkäästi erityisesti koulujen, oppilashuollon, poliisin, nuorisotoimen, lastensuojelun ja sovittelutoiminnan kanssa. Kiusaamistapausten kanssa työskennelleiden tahojen yhteistyö eri paikkakunnilla on K-0:n myötä tiivistynyt, ja näin pystytään selvittämään haastaviakin tapauksia tuloksellisemmin. Toimintaa neljän kunnan alueella Kunnat ovat nyt haastavassa tilanteessa, kun kiusaamiseen tulisi puuttua ja taloustilanne on koronan myötä entistä huonompi. K-0-toimintaa kohtaan oli vuoden aikana kuitenkin kiinnostusta ja useita esittelytilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Suomea. K-0- toimintaa on neljän kunnan alueella: Helsinki, Lohja, Järvenpää ja Rovaniemi. Jokainen alue on palkannut tai nimennyt oman K-0-työntekijän vastaamaan haastavien tapausten selvittämisestä ja työn kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. K-0:aa on kehitetty alueilla vastaamaan alueiden tarpeita hyödyntäen jo toimivia toimenpiteitä ja kehittäen toimintaa. Vuoden aikana Suomen eri K-0-toimijat työskentelivät yhteensä 67 kiusaamistapauksen parissa. Näissä osallisina oli yht. 402 lasta ja nuorta sekä 271 huoltajaa. Muutamassa tapauksessa hanke oli auttamassa myös muiden kuin varsinaisten K-0-kuntien alueella tapahtunutta kiusaamista.

K-0-toiminnassa puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. K-0-työtä tehdään Kuluneen vuoden aikana yhteistyö alueiden välillä on tiivistynyt merkittävästi, mitä oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu pol on tukenut etäyhteyksien hyödyntäminen ammattilaisverkoston kanssa. aiempaa tehokkaammin. K-0-tapauksetsesti ovat ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnalli pääosin erittäin haastavia ja monimutkaisia. järjestö, Sosiaalijoka pyrkii edistämään lasten ja nuorten t ja terveysjärjestöjen Puolet tapauksista ovat kestäneet yli vuoden avustuskeskus STEA:n tä kasvua sekä nuorten ja aikuisten luontevaa vuo ja pisimmillään jopa kahdeksan vuotta. Ykrahoittamassa valtakunnallisessa kutusta. sinkertaisia ratkaisuja ei ole ja tilanteet ovat K-0-hankkeessa levitetään K-0erittäin kuormittavia, siksi työntekijöiden Järjestöntoimintaa toimintatapaan kuuluu toimintaympärist suomalaisiin kuntiin keskinäinen tuki valtakunnallisesti on tärja havainnointi, koordinoidaan sekä tuetaanja tarvittaessa aktiivinen ennakointi keää tapausten selvittämisessä. valtakunnallista työtä. Alueellisen reagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yh K-0-toiminnan resursoinnista Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö jaeri sen alojen ammattilaisten kanssa. kehittäminen on muodostunut yhdeksi tärvastaa kyseinen alue. Aseman keimmistä asioista puuttua ja ennaltaehkäisLapset toteuttaa alueellista K-0tä kiusaamistapauksia. Tähän havaintoon työtä Helsingissä kasvatuksen ollaan vastaamassa mm. Suomen Vanhemja koulutuksen toimialan painliiton kanssa toteutettavalla ja opetusLUE LISÄÄ: ostopalveluna. hallituksen täydennyskoulutusmäärärahalla www.asemanlapset.fi järjestettävällä koulutuspilotilla 2021. kaupungin kouluille suunnattua KVO13 -kiuProsessijohtajuutta ja medianäkyvyyttä Tavoitteena on viedä K-0:aa kaikkiin kiinnostuneisiin kuntiin ja auttaa näin paikallista konfliktinratkaisua ja tukea olemassa olevia ennaltaehkäiseviä ja siihen puuttuvia malleja. Konfliktinratkaisemiseen luotiin prosessin johtajan koulutuskokonaisuus. Kiusaaminen ja nuorten väliset väkivaltatapaukset olivat näkyvästi mediassa. K-0 toi oman näkökulmansa julkiseen keskusteluun, ja oli useita kertoja esillä valtakunnallisesti muun muassa ajankohtaisohjelmissa ja podcasteissä. Keväällä toteutettiin K-0-kuntien kanssa somekampanja, jolla haluttiin muistuttaa turvallisten aikuisten merkityksestä.

saamisen vastaista ohjelmaa. Haastavia ja pitkäkestoisia kiusaamistapauksia ohjautui K-0 Helsingin työntekijöille kouluilta, poliisin ennalta estävältä linjalta ja ankkuritiimistä sekä myös suorana yhteydenottona huoltajilta. Konsultointipyyntöjä kiusaamisen selvittelyihin liittyen tuli monilta eri tahoilta. Vuoden aikana Helsingin toiminnassa keskityttiin kiusaamistapausten selvittämiseen ja seurantaan, eri toimialojen kanssa verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Aseman Lapset ry:n toimintatap

K-0 Helsingille perustettiin moniammatillinen asiantuntijatiimi, jossa on mukana oppilashuolto, lastensuojelu, nuorisopalvelut, ♦ Levitämme nuorisomyönteistä ajattelua. poliisin Ankkuritiimi ja Nuorisoaseman perUutena avauksena koulutettiin yhdessä heterapeutti. Asiantuntijatiimissä tuodaan ♦ Lisäämme aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa Friends-toiminnon kanssa paikallisen jal- esiin käytäntöjä ja rakenteiden toimivuutta kapalloseuran valmentajia ennaltaehkäiseliittyen vakaviin kiusaamistapauksiin. Vuon-ja verkos ♦ Työskentelemme moniammatillisesti mään kiusaamista ja puuttumaan siihen.tuen. na 2020 asiantuntijatiimin kautta vahvempi Harrastustoiminta nähdään yhtenä kiinnos- yhteistyö eri toimialojen kanssa. ♦ Vastaamme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. tavana yhteistyökenttänä tulevaisuudessa. Nuorisopalvelujen kanssa edistettiin kau♦ Menemme sinneryhmäytysten missä nuoretsuunnitelovat. K-0 Helsingissä punkitasoisesti mallisuutta jaryhmätoimintaa oikea-aikaisuutta. Friends-toi♦ Järjestämme nuorille. Helsingin K-0 toiminnassa työskenteli kaksi minnan ja MLL:n kanssa ohjattiin kahta Helsingin kaupungin ostopalveluna palkat♦ Koulutamme vertaisryhmää,ammattilaisia. toinen kiusaamista kokeneiltua työntekijää. K-0 Helsinki on osa Helsingin le lapsille ja toinen heidän vanhemmilleen.

21


PASILA -HANKE Pasila-hankkeessa tehdään töitä rikoksilla oireilevien alaikäisten nuorten ja heidän perheidensä kanssa rikoskierteiden katkaisemiseksi. Hankkeen työntekijät kulkevat nuoren rinnalla ja tukevat heitä läheis- ja ammattilaisverkostojen kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin poliisin nuorisoryhmän ja lastensuojelun kanssa.

HANKE aloitettiin vuonna 2018 ja rahoitus on myönnetty vuoden 2021 loppuun. Nuoret ohjautuvat hankkeen toiminnan piiriin pääosin Helsingin poliisin nuorisoryhmän ohjaamana, mutta yhä enemmän asiakkaita saadaan myös suoraan sosiaalipalveluiden kautta. Hankkeessa voidaan työskennellä myös sellaisten nuorten kanssa, jotka syyllistyvät toistuvasti rikostekoihin, mutta teoista ei ole tehty rikosilmoitusta tai nuori ei näytön puutteen vuoksi ole poliisin nuorisoryhmän toiminnan piirissä. Toiminnassa kohdataan paljon eri rikosnimikkeitä ja joukossa on myös vakavia rikoksia. Työtä perheiden ja kaveripiirin kanssa Vuoden aikana työskenneltiin yhteensä 20 nuoren kanssa. Hankkeeseen ohjautuneiden nuorten taustat ovat vaihtelevia. Iältään he ovat olleet 14–17-vuotiaita ja pääosin kotoisin Helsingistä. Lastensuojelun sijaishuoltopaikan sijainnin vuoksi osan nuorista varsinainen asuinpaikka on ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Nuoret ovat olleet joko toisen asteen opiskelijoita tai suorittaneet peruskoulun viimeistä luokkaa. Nuorissa on sekä Suomessa syntyneitä että viimeistään alakouluiässä Suomeen muuttaneita. Vuoden aikana maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus korostui. Jokaisen nuoren kohdalla työtä on tehty nuoren lisäksi laajan ihmisjoukon kanssa. Työskentely nuorten kanssa on aloitettu molemmin puoleisella tutustumisella sekä nuoren tilanteen ja läheisverkoston kartoittamisella. Noin puolet hankkeen nuorista on asunut kotona, mutta lähes aina lastensuojelun sijoittaminen on ollut harkinnassa ja osa nuorista oli kiireellisesti sijoitettuina tai huostaanotettuina. Tapaamisten lisäksi yhteydenpitoa toteutettiin puhelimitse ja pikaviestikeskusteluilla. Usein rikoksilla oireilevien nuorten piirit ovat pienet, ja monet hankkeen piirissä olevat nuoret tuntevat tai tietävät toisensa. Tämä

22

Pasila-hankkeessa etsitään uusia keinoja alaikäisten nuorten rikoskierteiden katkaisuun. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi mm. Aseman Lapset ry onHelsingin vuonna kaupunki, 1990 perustettu pol Suomen Nuorisolääkärit sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnall ry sekä Helsingin seudun järjestö, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten erilaiset oppijat (HERO) ry. tä kasvuaHanke sekä nuorten ja aikuisten toteutetaan vuosina luontevaa vuo kutusta. 2018–2021, ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Järjestön toimintatapaan kuuluu toimintaympäris avustuskeskus STEA. Pasilaaktiivinenhanke havainnointi, ennakointi ja tarvittaessa on osa STEA:n Arvokasreagoiminen nuoria koskettaviin ilmiöihin sekä yh avustusohjelmaa. eri alojen ammattilaisten kanssa.

edesauttoi työskentelyä, kun työntekijät toksen edustajat soittavat ja kysyvät tietoja olivat jo yhdelle porukan nuorista tuttuja ja nuoriin liittyen. LUE LISÄÄ: näin päästiin vaikuttamaan koko kaveripiiriin Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaparemmin. www.asemanlapset.fi neina toimivat muun muassa Helsingin poliisilaitos, Helsingin kaupunki, Suomen Vapaa-ajanviettoa ja oikeudenkäyntejä Nuorisolääkärit ry sekä RikosseuraamuslaiPasila-työskentelyn yhtenä tavoitteena on tos. Lisäksi yhteistyötä tehtiin oppilaitosten, vahvistaa nuorten toiveikasta tulevaisuu- lastensuojelulaitosten sekä muiden järjestödenkuvaa kesken olevasta rikosprosessista toimijoiden kanssa. Tieto kulkee esimerkiksi huolimatta ja tukea nuorten kiinnittymistä hankkeen ohjausryhmän kautta myös nuomyönteisiin yhteisöihin, kuten opintoihin ja risotutkimuksen kentälle. harrastuksiin. Etenkin niiden nuorten kohdalla, jotka olivat sijoitettuina lastensuojelu- Hankkeen työntekijät toimivat Rikosseuraayksikköön, on Pasila-työskentely painottunut muslaitoksen nuorten ryhmän työntekijöiden työpareina ja olivat mukana laatimassa erityisesti nuoren vapaa-aikaan. seuraamusselvityksiä. Jatkoa varten tehtiin Tarpeen mukaan nuorten vapaa-ajanvietto- suunnitelmia, jotta voitaisiin jatkossa olla paikkoihin jalkauduttiin kohdennetusti. Kun osa nuoren valvontaprosessia, apuvalvojan työntekijät tietävät nuoren viettävän aikaan- roolissa sekä olla osana nuoren yhdyskuntasa tietyssä paikassa, voidaan nuori ja hänen palvelun suorittamista. kaverinsa tarvittaessa tavoittaa parhaiten Työtä tehtiin yhdessä myös Aseman Lapset menemällä kyseiseen paikkaan. Muihin♦ jal-Levitämme nuorisomyönteistä ajattelua. kautuvan nuorisotyön toimijoihin pidettiin ry:n muiden toimintamuotojen kanssa. Nuoren sisaruksille saatiinläsnäoloa tukea 3T-hankkeen tiiviisti yhteyttä, jotta kaikki toimijat olivat ♦ Lisäämme aikuisten nuorten arjess kautta ja Friends-työntekijä tukemassa pertietoisia nuorten liikkeistä. ♦ Työskentelemme moniammatillisesti heen sisäisen vuorovaikutuksen kehittymistäja verko sosiaalipalveluiden perhetyöntekijän kanssa. Usein nuoren vanhemmat ja sisarukset tar-tuen. vitsevat tukea ja tietoa rikosprosessin eri ♦ Vastaamme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. vaiheissa. Hankkeen työntekijät olivat usein Apuna opinnoissa mukana oikeudenkäynneissä niin rauhoit♦ Menemme sinne missä nuoret ovat. tamassa nuorta kuin vanhempien tukena. Oppilaitokset ovat tärkeä yhteistyökump♦ Järjestämme ryhmätoimintaa nuorille. pani. Opettajien, kuraattorien ja opinto-ohOikeudenkäynnissä käydystä keskustelusta tehtiin muistiinpanoja ja ne käytiin perheen jaajien kanssa pyritään saamaan nuoren ♦ Koulutamme ammattilaisia. kanssa läpi oikeudenkäynnin jälkeen. Syksyl- opiskeluun tukea. Usein nuoret antavat lä oikeuslaitoksen poikkeusajasta seurannut Pasila-työntekijöille tunnukset Wilma-ohjelkäsittelyrypäs purkautui ja muutaman kuu- maan, jotta he pystyvät seuraamaan koulun kauden aikana osallistuttiin lähes kahteen- ja nuoren välistä viestintää. Opettajien kanssa myös käytettiin yhteisiä WhatsApp-ryhmiä kymmeneen oikeudenkäyntiin. nuoren asioiden hoitamiseen. Tiiviimpää ja toimivampaa yhteistyötä IBAN: Korona-aika FI19 8000 1301 0103 03 (Danskebank) toi nuorille haasteita muun BIC/SWIFT-koodi: DABAFIHH muassa etäkoulun osalta. Hanke tuki vuoden Yhteistyö monien nuorten tuki- ja viranaikana monen nuoren sekä omaistahojen kanssa tiivistyi ja oli aiempaa Käytäthän viitettä 1119,koulunkäyntiä kiitos! sujuvampaa. Kun yhteistyökumppaneihin etäopiskelun muodossa että järjestämällä Asemanturvavälit Lapset ry:n rahankeräyslupa (RA/2018/650) on voi mahdollistavan tilan. Koulunkäynon tutustuttu ja aktiivisesti oltu yhteydessä, 6.7.2018–5.7.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ott nin tuen lisäksi nuoret kaipasivat ohjelmaon yhteydenottojen kynnys myös hankkeen Kerättyjä varoja käytetään Walkers-nuorisokahviloiden per tonta ajanviettoa tuttujen aikuisten kanssa ja toimiva suuntaan myös Pasila-hankkeen suuntaan seen, toimintaan ja varustamiseen, nuorten parissa toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. madaltunut. Poliisin, lastensuojelulaitosten, kilöstönsitä palkkaamiseen ja kouluttamiseen sekä vapaaehto koulujen, nuorisoalan ja Rikosseuraamuslaikijöiden rekrytointiin, kouluttamiseen ja tukemiseen. Lisäks voidaan käyttää mielen hyvinvointia tukevan Friends-toimi nuorten pariin jalkautuvan työn sekä koulukiusaamista, vä ja rikosoireilua ehkäisevän työn toteuttamiseen.

Aseman Lapset ry:n toimintatap

Tue toimintaamme!


HALLITUS, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Toimintavuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli 46 jäsentä ja 39 työntekijää. Yhdistyksen hallituksen muodostivat puheenjohtaja Heli Vainio sekä Marina Lampinen, Juha A. Pantzar, Fatim Diarra, varapuheenjohtaja Pia Sundell, Anu Gretschel ja Pekka Huima.

kentelivät kouluttajat Ville Koikkalainen ja Friends-toiminnan tiimivastaavana Petteri Pietinen. Helsingin K-0 -toiminnassa toimi Friends-kouluttaja ja -suunnittelija toimivat kouluttajat Mari Sirén ja Timo KylMinttu Oinonen. Lisäksi suomenkieliseslönen. Nina Liuko ja Jari Raikunen toimivat sä toiminnassa Friends-kouluttajina ja Pasila-hankkeessa kasvattajina. -suunnittelijoina toimivat Armi Wallén ja Anna-Riikka Vuori. Ruotsinkielisessä toiTOIMITILAT minnassa työskenteli Friends-kouluttaja ja -suunnittelija Gabriela Langinauer.    Yhdistyksen toimitilat muutettiin hel  mi-maaliskuussa vanhalta linja-autoasemalLöytävässä nuorisotyössä työskenteli  toita Kampista osoitteeseen Annankatu 26 A, mintavastaava Susanna Ylimys yhdessä yh00100 Helsinki.   teisökehittäjien Mikko Riiheläinen ja Eliisa   Ahlstedt kanssa. Kuopiossa löytävää työtä Walkers-talo jatkoi toimintaansa vuoden käynnistämään ryhtyi 03/2020 aloittanut loppuun vanhan linja-autoaseman rakenyhteisökehittäjä Tuomo Kantele. nuksessa osoitteessa Simonkatu 1–3.   Walkers On Wheels II-hankkees  Takku-hankkeessa Jyväskylän koulutussa työskenteli hankekoordinaattori Niilo kuntayhtymällä Gradialla työskennellyt Milla Toimiston muuton yhteydessä ”bunkkeritiiKarjalainen ja hankekoordinaattori Miikka min” toimitilat siirrettiin samaan tilaan muun Suorsa jäi vanhempainvapalle ja hankkeen Kortelainen ja sekä ruotsinkielisessä Waujärjestön kanssa ja työskentely City-Centerisohjaajana toimi 01/2020 alkaen Erja Stento-toiminnassa maaliskuussa aloittanut sä (Kaivokatu 8) sijaitsevassa tilassa lopetetberg.  hankekoordinaattori Kaisa Lähteenmätiin. Tila jäi kuitenkin asiakastyön käyttöön   ki. Toiminnan projektivastaavana toimi Aseman Lapset ry:n hallintaan.   Tyttötyö-projektin projektityöntekijäMinna Lahtela.   nä työskenteli Maarit Taipalinen.     Toimitilasta Näkövammaisten liitto ry:n toi3T-hankkeessa työskenteli projektityönteWalkers-talon toimintavastaavana työskijä Tuire Heino, jonka jäätyä vanhempainva- mintakeskus Iiriksessä Itäkeskuksessa luokenteli Mauri Mujunen, nuorisotyöntekivuttiin maaliskuussa.   paalle työskentelyä jatkoi projektityöntekijä jöinä Taru Oikarinen ja Nkiru Ikegwuonu. Varainkeruutulos/myyjä   Jani Hoviaro.  Talonmestarina toimi helmikuusta lokaYmpyrä ja kehä: Kaaviot vertaavat yhden kategorian OSALLISTUJA MYYDYT Tilintarkastaja: TomiYKSIKÖT Rimpinen/BDO    kuuhun Arthur Pekonen. Toukokuussa arvoja (esim. kunkin myyjän myymien Katusovittelu-, tuotteiden K-0- ja Pasila-toimintojen nuorisotyöntekijä Jessica Hakala palasi tavuokra- ja autokulut 0,18 M€ Toiminnantarkastaja: 0,18 Bertel Paulig määrä). Kategorian arvo näytetään prosentteina Varatoiminnantarkastaja: Pekka Vaara    hanke- ja tiimipäällikkönämuut toimi Heikki Turklolle työvapaaltaan ja siirtyi katusovittekulut 0,58 M€ 0,58 kokonaisuudesta. Voit korostaa ympyrän sektoria tai ka. Katusovittelussa toimivat kouluttajat Juluun elokuussa.   Walkers-bussitiimissä henkilöstökulut 1,75 M€ 1,75 kehän segmenttiä vetämällä sitä ulospäin lia Saarholm ja Virpi Roponen sekä 08/2020 toimintavastaavana toimi Mika Rouvinen keskikohdasta. lähtien Jessica Hakala. K-0-hankkeessa työsja kasvattajina Samuel Meijer, Anne Toivonen ja Taina Viikari. Hallinnossa työskentelivät toiminnanjohtaja Christian Wentzel, järjestösihteeri Hannamari Marttio, sekä henkilöstö- ja hallintovastaava Kalle Sola. Viestintää hoitivat viestintävastaava Teemu Hanhineva sekä viestintäkoordinaattorit Iina Juntunen ja Virve Liljeström.     Valtakunnallisessa Walkers-toiminnassa (Walkers Suomi) työskentelivät Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela ja vapaaehtoistoiminnasta vastasi vapaaehtoistyön koordinaattori Inka Talvitie.

vuokraja autokulut toimitila -ja autokulut 0,18 M€0,18 77 % %

oman pääoman käyttö

VARAINHANKINNAN TUOTOT 13,6 %

muut kulut 0,57 M€ muut kulut 0,58 19,1 %

KOHDETUOTOT

23 %

8,3 %

muut tuottoerät

SÄÄTIÖT, YRITYKSET

11,0 %

RAHOITUSPOHJA 2020

20,2 %

MUUT JULKISET kunnat, ESR

46,3 %

KULUJAKAUMA 2020 KULUJAKAUMA 2019
 2,64 M€ 2,51 M€

STEA

henkilöstökulut 1,75 henkilöstökulut 1,89 M€ M€ 70 % 73,9 %

M€

M€


Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen yhdistys. Vuonna 1990 perustetun järjestön perustehtävää on lasten, nuorten ja perheiden terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Kuvassa järjestön henkilökuntaa syksyllä 2020 uusien toimistotilojen sisäpihalla. Kuva: Anna Autio.

24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.