Verti-Block designmanual

Page 1

VERTI-BLOCK® - DESIGNMANUAL

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O


INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 - Generell informasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Avsnitt 2 - Blokkbibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Avsnitt 3 - Prosjekteringstabeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Avsnitt 4 - Byggetegninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

WWW.VERTI-BLOCK.NO Gå til nedlastingsdelen på www.verti-block.com hvis du vil ha en digital utgave eller ytterligere designressurser.

2


GENERELL INFORMASJON AVSNITT 1 Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023


Generell informasjon Informasjon om selskapet Verti-Block™ er det nyeste støttemursystemet fra Verti-Crete, LLC. Anerkjent verden rundt for enestående utseende og ytelse, Verti-Cretes egeneide og patenterte formsystem gir de mest holdbare og attraktive prefabrikkerte støttemurselementene på markedet. Verti-Crete fortsetter å gjøre det lettere for produsenter av prefabrikkerte elementer verden rundt å utstyre entreprenører, eiendomsutviklere og eiere med smarte prefabrikkerte løsninger. Verti-Crete sine røtter i prefabrikat-, betong- og steinmaterialbransjene går tiår tilbake i tid. Fra vindusbrønn til veggelementer, hver nyvinning er drevet fram av ønsket om å få fram det flotte utseendet til prefabrikkert betong. Betong har i flere hundre år vært kjent for sin holdbarhet. Ved hjelp av innovativ forskning og design og ved å bruke tilpasset støpeformteknologi er Verti-Crete i ferd med å gjøre betong kjent for lav pris og attraktivt utseende. • Allsidighet

• Konstruert med hulrom i midten

• Prosjektkompatibilitet

• Lavere transportkostnader

• Trenger mindre betong

• Gir raskere avkastning

Verti-Blocks unike egenskaper Verti-Block ble laget med tanke på landskapsprosjekter – vi har gjort det lett å transportere og installere, selv i områder der det er vanskelig å komme til. Blokkene kan flyttes og settes på plass med mindre utstyr. Det er ikke behov for tunge maskiner som teleskoplaster eller kran. Not- og fjær sammenføyning eliminerer plasseringsfeil, sikrer styrke og nøyaktig installasjon hver gang. Med de konstruerte hulrommene blir det dessuten mulig med mer fleksibilitet når det gjelder drenering og mindre betong for hver blokk, hvilket sparer både tid og penger. Verti-Block er ideelt for en rekke landskapsprosjekter, deriblant boligområder, kontorområder, skoler, parker, bakgårder og mer til. Verti-Block-systemet kan tilpasses landskapet med hjørner og buer, slik at det gjør prosjektet mer estetisk, samtidig som muren holder massene trygt på plass. For prosjekter som også krever sikring er det mulig å sette gjerde eller rekkverk direkte oppå Verti-Block-strukturen. Det kan også settes gjerde rett ved siden av muren for å få en pen, kontinuerlig fasade.

Unik størrelse og design Verti-Block er en hul blokk med dimensjonene 0,61 m × 1,22 m × 0,91 m, og er perfekt proporsjonert for de mest populære typene landskapsprosjekter, deriblant gravitasjonsmurer og jordarmerte murer. Hulrommet gjør det billigere og enklere å håndtere enn solide blokker.

Sterk og allsidig Enda viktigere er det at Verti-Block-blokkene er utrolig sterke og allsidige på grunn av det selvlåsende systemet. Med not-og-fjær-kobling sikrer Verti-Block at du får en stabil tilpasning som sikrer riktig helning på muren. Hulrommet i Verti-Block gjør at man bruker mindre betong og får lavere transportkostnader. Det sørger også for riktig mengde fyllmasse i form av pukk.

4


General Information

Enkel installasjon Verti-Block ble laget med tanke på landskapsprosjekter – og det betyr at vi har gjort de lette å transportere og installere, selv i områder der det er vanskelig å komme til. Blokkene kan flyttes og settes på plass med mindre utstyr. Det er ikke behov for tunge maskiner som teleskoplaster eller kran. Not-og fjær sammenføyning eliminerer plasseringsfeil, og sikrer styrke og nøyaktig installasjon hver gang. Konstruert for styrke Samtidig som hulrommet i Verti-Block-blokker gjør de mer lønnsomme og lettere å håndtere, gjør det også at muren kan holde massen bedre på plass. Selv der jordmassen er dårlig, kan Verti-Block stables høyere enn andre blokker uten å bruke feste eller jordarmeringsnett. Siden Verti-Block er laget med not-ogfjær, får blokkene en sterkere forbindelse enn blokker som kun baserer seg på friksjon. Pukken forsterker konstruksjonen, gir vekt og drenering, samtidig som den stabiliserer muren. Unikt utseende Utover det strukturelle er Verti-Block en favoritt blant grunneiere på grunn av det flotte steinutseendet. VertiBlock har et 12 cm dypt relieff som gjør at skjøtene mellom blokkene skjules og gjør at den ferdige muren ser mer ut som en stablet steinmur. Flere ulike matriser gjør at man unngår gjentagende mønster. Perfekt for små og store landskapsprosjekter Verti-Block er ideelt for en rekke landskapsprosjekter, deriblant boligområder, kontorområder, skoler, parker, bakgårder og mer til. Verti-Block-systemet kan enkelt tilpasses landskapet med utvendige og innvendige buer, hjørner, terrassering osv. slik at man kan utforme dekorative murløsninger som samtidig er funksjonelle. For prosjekter som i tillegg krever sikring er det mulig å sette gjerde eller rekkverk rett oppå Verti-Block-strukturen. Det kan også settes gjerde rett ved siden av muren for å få en pen, kontinuerlig fasade. Ansvarsforhold Asak Miljøstein har utarbeidet en armeringstabell for norske forhold, basert på generelle forutsetninger. I og med at vi ikke har geotekniske undersøkelser eller annen kjennskap til de geotekniske forholdene på det aktuelle stedet, er vår kontroll basert på data vi har fått av oppdragsgiver eller generelle verdier. Vi står ikke ansvarlig for murkonstruksjoner som avviker fra vår beskrivelse da disse må utarbeides av geotekniker og rådgivende ingeniør. Vår kontroll er begrenset til intern stabilitet av konstruksjonen mens global stabilitet ikke er kontrollert. Armeringslengden er basert på beregninger utført med RESSA beregningsprogram fra Adam Engineering. Sikkerhetsfaktoren er min 1,5. Armeringslagene er lagt mellom blokkene, og lag 0 ligger under første blokk som graves ned 30 cm. Alle beregninger baserer seg på Jordarmering 80/30 med dimensjonerende styrke på 33 KN/m. Skråningen må ikke være lengre enn 5 m. Verti-Crete, LLC utstyrer uavhengige lisensierte produsenter med formsystemer, og bygger ikke selv de prefabrikkerte betongelementene. Verti-Crete, LLC tar derfor ikke noe ansvar med hensyn til den strukturelle stabiliteten til bestemte blokker eller mur-/veggsystemer. Verti-Crete, LLC tar heller ikke noe som helst ansvar når det gjelder person- eller utstyrskader eller dødsfall og erstatningskrav mot leietaker, utleier, kjøper eller andre grunnet bruken av eller produkter som er produsert med utstyr fra Verti-Crete, LLC.

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

5


6


BLOKKBIBLIOTEK AVSNITT 2 Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023


Blokkbibliotek BLOKKSERIE NORMALBLOKK NORMALBLOKK

TOPPBLOKK

610mm 610mm

1219mm 1219mm

BLOKKVEKT 796 kg

BLOKKVEKT 593 kg TOPP 1/2-STEIN

1/2-STEIN

610mm

610mm

914mm

610mm

914mm

610mm

BLOKKVEKT 336 kg

BLOKKVEKT 484 kg HJØRNEBLOKK

HJØRNETOPPBLOKK

610mm

610mm

1219mm

1219mm

BLOKKVEKT 724 kg

610mm

610mm

BLOKKVEKT 652 kg

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

8/22/2019

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

8

914mm

914mm

TITLE:

BLOKKSERIE NORMALBLOKK

DWG NO.

SCALE: 1: 20

BD-01N SHEET 1 OF 1


FUNDAMENTFORSTERKER (EXT) NORMALBLOKK FUNDAMENTFORSTERKER E60

FUNDAMENTFORSTERKER E30

Blokkbibliotek

610mm 610mm

1219mm

1219mm

1524mm

1219mm

BLOKKVEKT 1213 kg

BLOKKVEKT 1592 kg

FUNDAMENTFORSTERKER (EXT) 1/2-STEIN FUNDAMENTFORSTERKER 1/2-STEIN E60

FUNDAMENTFORSTERKER 1/2-STEIN E30

610mm

610mm

1524mm 1219mm 610mm

610mm

BLOKKVEKT 631 kg

BLOKKVEKT 753 kg DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/1/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

FUNDAMENTFORSTERKER (EXT)

DWG NO.

SCALE: 1: 20

BD-05N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

9


Blokkbibliotek LAVBLOKKSERIE LAV NORMALBLOKK

LAV TOPPBLOKK

305mm

305mm

1219mm

914mm

1219mm BLOKKVEKT 441 kg

BLOKKVEKT 291 kg LAV 1/2-STEIN

LAV 1/2 TOPP

305mm

305mm

610mm

914mm

914mm

610mm

BLOKKVEKT 260 kg

BLOKKVEKT 124 kg LAV HJØRNE TOPPBLOKK

LAV HJØRNEBLOKK

305mm

305mm

1219mm

1219mm

610mm

610mm

BLOKKVEKT 374 kg

BLOKKVEKT 313 kg DRAWN BY

R FONTANESI

DATE

TITLE:

6/16/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

10

914mm

DWG NO.

SCALE: N/A

LAVBLOKKSERIE BD-14N SHEET 1 OF 1


NORMALBLOKK & FYLLMASSE 1016mm

102mm

102mm

Blokkbibliotek

914mm

1219mm 500mm COGb 403mm COGf

610mm

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

461mm COG t

= 2280 kg/m3 = 0.35 m3 = 796 kg = 500 mm (SE MERKNADER)

MERKNADER: •

= 1760 kg/m3 = 0.33 m3 = 580 kg = 406 mm (SE MERKNADER)

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

= (796 kg +580 kg) / 0.68 m3 = 2020 kg/m3 = 0.35 m3 + 0.33 m3 = 0.68 m3 = 1376 kg = 461 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

4/30/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 15

NORMALBLOKK BD-02N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

11


Blokkbibliotek HALVSTEIN & FYLLMASSE 102mm

406mm

102mm

914mm

502mm COG b

610mm

402mm COG f

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

MERKNADER:

= 1760 kg/m3 = 0.13 m3 = 224 kg = 402 mm (SE MERKNADER)

• •

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

= (484 kg +224 kg) / 0.34 m3 = 2080 kg/m3 = 0.21 m3 + 0.13 m3 = 0.34 m3 = 708 kg = 461 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

R FONTANESI

DATE

TITLE:

5/1/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

12

461mm COG t

= 2280 kg/m3 = 0.21 m3 = 484 kg = 502 mm (SE MERKNADER)

DWG NO.

SCALE: 1: 15

HALVSTEIN BD-03N SHEET 1 OF 1


E30 FUNDAMENTFORSTERKER & FYLLMASSE 141mm

937mm

141mm

Blokkbibliotek

1219mm

1219mm

639mm COG f 586mm COG b

610mm

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

= 2290 kg/m3 = 0.53 m3 = 1213 kg = 586 mm (SE MERKNADER)

605mm COG t

MERKNADER:

= 1780 kg/m3 = 0.37 m3 = 657 kg = 639 mm (SE MERKNADER)

• •

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

= (1213 kg +657 kg) / 0.90 m3 = 2080 kg/m3 = 0.53 m3 + 0.37 m3 = 0.90 m3 = 1870 kg = 605 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/1/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

E30 FUNDAMENTFORSTERKER

DWG NO.

SCALE: 1: 20

BD-06N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

13


Blokkbibliotek E30 FUNDAMENTFORSTERKER HALVSTEIN & FYLLMASSE 141mm

328mm

141mm

1219mm

651mm COG

610mm

b

546mm COG f

610mm

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

= 2250 kg/m3 = 0.28 m3 = 631 kg = 651 mm (SE MERKNADER) = 1720 kg/m3 = 0.18 m3 = 309 kg = 546 mm (SE MERKNADER)

MERKNADER: •

= (631 kg +309 kg) / 0.46 m3 = 2040 kg/m3 = 0.28 m3 + 0.18 m3 = 0.46 m3 = 1940 kg = 616 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/6/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

14

616mm COG t

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

TITLE:

E30 FUNDAMENTFORSTERKER HALVSTEIN DWG NO.

SCALE: 1: 15

BD-08N SHEET 1 OF 1


E60 FUNDAMENTFORSTERKER & FYLLMASSE 180mm

859mm

180mm

Blokkbibliotek

1524mm

1219mm 832mm COGf 715mm COG b

610mm

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

= 2270 kg/m3 = 0.70 m3 = 1590 kg = 715 mm (SE MERKNADER)

753mm COG t

MERKNADER:

= 1770 kg/m3 = 0.43 m3 = 763 kg = 832 mm (SE MERKNADER)

• •

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

= (1590 kg +763 kg) / 1.13 m3 = 2080 kg/m3 = 0.70 m3 + 0.43 m3 = 1.13 m3 = 2353 kg = 753 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/1/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

E60 FUNDAMENTFORSTERKER

DWG NO.

SCALE: 1: 20

BD-07N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

15


Blokkbibliotek E60 1/2 FUNDAMENTFORSTERKER & FYLLMASSE 249mm 180mm

180mm

1524mm

610mm 828mm COGb 674mm COGf

BETONGBLOKK

EGENVEKT(γ_b) VOLUM (V_b) VEKT BLOKK (W_b) TYNGDEPUNKT (COG_b)

FYLLMASSE

EGENVEKT (γ_f) VOLUM (V_f) VEKT FYLLMASSE (W_f) TYNGDEPUNKT (COG_f)

TOTALT

EGENVEKT (γ_t) VOLUME (V_t) KOTOTAL ENHETSVEKT (W_t) TYNGDEPUNKT (COG_t)

610mm = 2280 kg/m3 = 0.33 m3 = 753 kg = 828 mm (SE MERKNADER)

MERKNADER: •

= (753 kg +414 kg) / 0.57 m3 = 2050 kg/m3 = 0.33 m3 + 0.24 m3 = 0.57 m3 = 1167 kg = 773 mm (SE MERKNADER) DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/8/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

16

773mm COG t

= 1730 kg/m3 = 0.24 m3 = 414 kg = 674 mm (SE MERKNADER)

BEREGNING AV VOLUM, VEKT OG TYNGDEPUNKT BLE GJORT I DAK/DAP-PROGRAMVARE TYNGDEPUNKT/MÅLENE ER FRA BAKSIDEN AV BLOKKEN

TITLE:

E60 1/2 FUNDAMENTFORSTERKER & FYLLMASSE

DWG NO.

SCALE: 1: 20

BD-09N SHEET 1 OF 1


BLOKKER SERIEN MED 2- OG 3- SIDETE BLOKKER 3-SIDIG 3-SIDET VARIABEL BUE-BLOKK

Blokkbibliotek

2-SIDIG 2-SIDET VARIABEL BUE-BLOKK

609mm

609mm

1219mm

1219mm

609mm

BLOKKVEKT 864 kg

609mm

BLOKKVEKT 901 kg

2-SIDIG 2-SIDET VARIABEL BUE/PLANTEBLOKK

3-SIDIG 3-SIDET VARIABEL BUE/PLANTEBLOKK

609mm

609mm

1219mm

1219mm

609mm

610mm

BLOKKVEKT 730 kg

BLOKKVEKT 820 kg DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

7/15/2020

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

BLOKKER 2- OG 3- SIDETE BLOKKER DWG NO.

SCALE: NA

REV.

BD-13N WEIGHT: SEE ABOVE

SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

17


NORMALBLOKK

56mm (TYP.) SYNLIG MURHØYDE TOTAL MURHØYDE

E30 FUNDAMENTFORSTERKER

E60 FUNDAMENTFORSTERKER

18


PROSJEKTERINGSTABELLER AVSNITT 3 Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023


Prosjekteringstabeller

Generelle forutsetninger Da vi ikke har geotekniske undersøkelser eller annen kjennskap til de geotekniske forholdene på stedet, er vår kontroll basert på data vi har fått av oppdragsgiver eller generelle verdier. Vår kontroll er begrenset til intern stabilitet av konstruksjonen mens global stabilitet ikke er kontrollert. Armeringslengden er basert på beregninger utført med RESSA beregningsprogram fra Adam Engineering. Sikkerhetsfaktoren er min 1,5. Armeringslagene er lagt mellom blokkene, og lag 0 ligger under første blokk som graves ned 30 cm. Alle beregninger baserer seg på Jordarmering 80/30 med dimensjonerende styrke på 33 KN/m. Skråningen må ikke være lengre enn 5 m.

Beregningsmessige forutsetninger 1..Blokkene må monteres etter ASAK sine installasjons veiledninger. .

a. Fyllmassene i blokken bør bestå av fraksjon 20-60mm (max. 60 mm). b. De drenerende massene bak blokkene bør bestå av 60 – 120 mm. c. Massene må være drenerende (T1) og ikke ensartet.

2. Undergrunnen må være stabil (se forbehold over). 3. Massene i den armerte sonen skal være drenerende, knust fjell (Friksjons vinkel 42°). 4. Stedlige masser bak skal være morene, grus, sand eller masser med bedre friksjonsvinkel enn 32°. 5. Alle tilbakefylte masser komprimeres til 95% standard proctor. 6. Under muren skal det være en pute på min 30 cm. med komprimert og avrettet pukk. 7. Det skal alltid legges et drensrør bak muren som plasseres i puten under. 8. Første skift skal graves ned 30 cm under terrenget foran.

20


SAMLETABELL FOR VERTI-BLOCK® Utarbeidet av Geo Solutions v/ Per Kristian Hoel, 2018

GANGTRAFIKK Antall blokker 4 5 6 7 8 9

Armering ved lag Egenstabil Egenstabil Egenstabil Hvert skift Hvert skift Hvert skift

Lengde

Armering ved lag

Lengde

2,20 2,50 2,80

0, 1, 3, 5 0, 1, 3, 5, 7 0, 1, 3, 5, 7, 8

2,9 3,2 3,4

Lengde

Armering ved lag

Lengde

2,00 2,30 2,60 2,90

0, 1, 3, 5 0, 1, 3, 5, 7 0, 1, 3, 5, 7 0, 1, 3, 5, 7, 8

2,9 3,0 3,2 3,6

Prosjekteringstabeller

Høyde (m) 2,14 2,75 3,36 3,97 4,58 5,19

TRAFIKK BELASTNING 16,5 kPa Høyde (m) 1,53 2,14 2,75 3,36 3,97 4,58 5,19

Antall blokker 3 4 5 6 7 8 9

Armering ved lag Egenstabil Egenstabil Egenstabil Hvert skift Hvert skift Hvert skift Hvert skift

SKRÅNING 1 : 2 Høyde (m) 1,53 2,14 2,75 3,36 3,97 4,58 5,19

Antall blokker 3 4 5 6 7 8 9

Armering ved lag Egenstabil Egenstabil Hvert skift Hvert skift Hvert skift Hvert skift Hvert skift

Lengde

2,40 2,70 3,10 3,50 4,00

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

21


22


BYGGETEGNINGER AVSNITT 4 Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023


Byggetegninger GRAVITASJONSMUR MED NORMALBLOKK

5 HELNINGSGRAD 278mm HULROM SOM FYLLES MED 20-60mm (ELLER TILSVARENDE) KNUST FJELL FOR HVERT SKIFT

NORMALBLOKK

TOTAL MURHØYDE

55.56mm (TYP.)

SYNLIG MURHØYDE

FIBERDUK

GRENSE FOR UTGRAVD STEDLIGE MASSER

SÅLE

60-120mm TILBAKEFYLLINGSMASSE KOMPRIMERT FOR HVERT SKIFT

PERFORERT DRENSRØR

SÅLE AV 300mm KOMPRIMERT PUKK

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

4/30/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

24

TITLE:

3,7m GRAVITASJONSMUR

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-14N SHEET 1 OF 1


GRAVITASJONSMUR MED FUNDAMENTFORSTERKER 5 HELNINGSGRAD 278mm

HULROM SOM FYLLES MED 20-60mm (ELLER TILSVARENDE) KNUST FJELL FOR HVERT SKIFT

NORMALBLOKK

56mm (TYP.) SYNLIG MURHØYDE TOTAL MURHØYDE

E30 FUNDAMENTFORSTERKER

FIBERDUK

Byggetegninger

E60 FUNDAMENTFORSTERKER

GRENSE FOR UTGRAVD STEDLIGE MASSER

SÅLE

60-120mm TILBAKEFYLLINGSMASSE KOMPRIMERT FOR HVERT SKIFT SÅLE AV 300mm KOMPRIMERT PUKK PERFORERT DRENSRØR

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

5/8/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

3,7m MUR M/FUNDAMENTFORSTERKER DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-15N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

25


Byggetegninger 6m ARMERT STØTTEMUR

START JORDARMERINGS -NETTET VED FRONTEN AV BLOKKENE

HULROM SOM FYLLES MED 20-60mm (ELLER TILSVARENDE) KNUST FJELL FOR HVERT SKIFT ØVERSTE LAG

30° JORDARMERINGSNETT

6100mm

JORDARMERINGSNETT

305mm

PERFORERT DRENSRØR

FIBERDUK 60-120mm TILBAKEFYLLINGSMASSE KOMPRIMERT FOR HVERT SKIFT

SÅLE AV 300mm KOMPRIMERT MASSE DRAWN BY

DATE

TITLE:

R FONTANESI 5/8/2015 16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

26

DWG NO.

SCALE: 1: 42

6m JORDARMERT

M-03N SHEET 1 OF 1


MUR MED 2-SIDIG AVSLUTNING

56mm(TYP.)

SYNLIG MURHØYDE BAK

SYNLIG MURHØYDE

HULROM SOM FYLLES MED 20-60mm (ELLER TILSVARENDE) KNUST FJELL FOR HVERT SKIFT

A

TOTAL MURHØYDE

60-120mm TILBAKEFYLLINGSMAS SE KOMPRIMERT FOR HVERT SKIFT

SÅLE

Byggetegninger

FIBERDUK

DRENRØR

SÅLE AV 300mm KOMPRIMERT PUKK

FORKORTET LÅSEKNAST

NOTE: DRAWINGS PROVIDED BY VERTI-CRETE ARE FOR REFERENCE ONLY. CONSULT LICENSED ENGINEER FOR FINAL DESIGN.

DETAIL A DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

7/10/2015

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

MUR MED 2-SIDIG AVSLUTNING

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-27N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

27


Byggetegninger

DUKEN SKAL LIGGE FLATT PÅ TOPPEN AV BLOKKEN

DRAWN BY

DATE

TITLE:

JORDARMERT

DAN BALLING 12/12/2013 16120 S. PONY EXPRESS RD BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

28

DWG NO.

SCALE: NA

M-01N REVISION: 03 (4/19/2019)

SHEET 1 OF 1


NEDERSTE RADS

Byggetegninger

45°

52cm INNRYKK FRA TEORETISK HJØRNE I FØRSTE RAD LØPERFORBAND FORSKYVES 1,9cm LENGER BORT FOR HVER RAD

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

11/3/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

45 ° UTVENDIG BUE

C-01N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

29


Byggetegninger

VEKSELVIS OVERLAPPENDE BLOKKER

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

10/31/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

30

TITLE:

DOBBELT 90 ° INNVENDIG HJØRNE

DWG NO.

SCALE: 1: 30

C-02N SHEET 1 OF 1


KORTE BLOKKER MED RØD FARGE

VERTI-BLOCK K10

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/11/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

Byggetegninger

1108mm

TITLE:

DOBBELT 90 ° UTVENDIG HJØRNE

DWG NO.

SCALE: 1: 30

C-03N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

31


Byggetegninger

HALVE BLOKKER TRENGS I ANNEHVER RAD

HVERT SKIFT VIL VÆRE 2,38cm NÆRMERE HJØRNET ENN SKIFTET NEDENFOR

24mm

45°

MURENE ER HELT ATSKILT OG GRIPER IKKE INN I HVERANDRE OG DELER IKKE HALVFORBANDT

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/12/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

32

TITLE:

45 FRITTSTÅENDE MURER

DWG NO.

SCALE: 1: 30

C-04N SHEET 1 OF 1


Byggetegninger

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

10/31/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

UTVENDIG HJØRNE MED TERRASSERING

DWG NO.

SCALE: 1: 30

PR-02N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

33


Byggetegninger

SKRÅNING ØKES MED 5,55cm FOR HVER RAD

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

10/31/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

34

TITLE:

INNVENDIG HJØRNE MED TERRASSERING DWG NO.

SCALE: 1: 30

PR-03N SHEET 1 OF 1


SAMMENFLETTET INNVENDIG HJØRNEDETALJ

F

VEKSELVIS HJØRNEOVERLAPP

RAD 1

DETALJ F Byggetegninger

RAD 3

BLOKKENE FORSKYVES INN OG MOT INNVENIG HJØRNE MED 5,5 CM FOR HVERT SKIFT

RAD 2

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/12/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

SAMMENFLETTET INNVENDIG HJØRNEDETALJ

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-01N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

35


Byggetegninger UTVENDIG HJØRNEDETALJ

KONFLIKTPUNKT

EN JUSTERING AV LÅSEKNAST NÆRMEST HJØRNEBLOKK ER NØDVENIG I HVERT SKIFT.

EN JUSTERING AV LÅSEKNAST NÆRMEST HJØRNEBLOKK ER NØDVENIG I HVERT SKIFT

RAD 2

RAD 1

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/12/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

36

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

UTVENDIG HJØRNE

WD-03N SHEET 1 OF 1


UTVENDIG HJØRNE MASSEUTVIDERE, DETALJ UTVENDIG HJØRNE MEDMED FUNDAMENTFORSTERKER, DETALJ

KONFLIKTPUNKT

Byggetegninger

FUNDAMENTFORSTERKER E60

EN JUSTERING AV LÅSEKNAST NÆRMEST HJØRNEBLOKK ER NØDVENIG I HVERT SKIFT E60

EN JUSTERING AV LÅSEKNAST NÆRMEST HJØRNEBLOKK ER NØDVENIG I HVERT SKIFT

E30

E60

E30

RAD 1

RAD 2 DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/12/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

FUNDAMENTFORSTERKER

WD-05N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

37


Byggetegninger ENDELØSNING MED 120 CM DYBDE

HJØRNEBLOKKER MED BAKSIDEN MOT HVERANDRE

NIVÅ 1 EN JUSTERING AV LÅSEKNAST NÆRMEST HJØRNEBLOKK ER NØDVENIG I HVERT SKIFT

NIVÅ 2

TOPP HALVSTEIN KREVER AT LÅSKNASTEN I SKIFTET UNDER ER JUSTERT (FJERNET)

NIVÅ 3 DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/12/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

38

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

ENDELØSNING 120 CM

WD-07N SHEET 1 OF 1


60 CM TRINN MED INNSATT MELLOMROM, TOPPHJØRNE

TOPP, HJØRNE INNSATT MELLOMROM

Byggetegninger

TOPP, HJØRNE INNSATT MELLOMROM DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

11/3/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

60 CM TRINN

WD-08N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

39


Byggetegninger 180 CM TRAPPING

SETT INN STØTTE FOR TOPPBLOKK

STØTTE FOR TOPPBLOKK

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

40

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

180 CM TRAPPING

WD-09N SHEET 1 OF 1


180 CM TRAPPING MED LAV NORMALBLOKK, MED STØTTE FOR HJØRNETOPPBLOKK

STØTTE FOR HJØRNETOPPBLOKK

Byggetegninger

HALVTRINNS HJØRNETOPPBLOKK

STØTTE FOR HJØRNETOPPBLOKK DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

180 CM TRAPPING MED LAV NORMALBLOKK

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-10N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

41


Byggetegninger UTVENDIG BUEDETALJ

1.08mm OBS! MINSTE RADIUS I ØVERSTE SKIFT ER 490 CM. RADIUSEN MÅ ØKES MED 3,3 CM FOR HVERT SKIFT NEDOVER

R4.88m

ØVERSTE RAD

8.52mm

2.83mm

R4.91m

R4.94m

RAD 2

RAD 3

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

42

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

UTVENDIG BUEDETALJ

WD-06N SHEET 1 OF 1


INNVENDIG BUEDETALJ

OBS!

RAD 3

MINSTE RADIUS PÅ BUNNSKIFT ER 488 CM. RADIUSEN ØKER MED 5,5 CM FOR HVERT SKIFT

R5.02m

Byggetegninger

R4.95m

R4.88m

RAD 2 RAD 1 DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

INNVENDIG BUEDETALJ

WD-12N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

43


Byggetegninger

EKSEMPEL PÅ MONTERING AV GJERDE TA KONTAKT FOR ANDRE FORSLAG

GJERDEHØYDE

HULROMMET I TOPPBLOKKEN FYLLES MED BETONG

FESTEBESLAG

65mm TYP. MURHØYDE

FIBERDUK GRENSE FOR UTGRAVD STEDLIGE MASSER

60-120mm TILBAKEFYLLINGSMASSE KOMPRIMERT FOR HVERT SKIFT

SÅLE

SÅLE AV 300mm KOMPRIMERT MASSE

PERFORERT DRENSRØR

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

44

TITLE:

GRAVITASJONSMUR MED GJERDE

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-33N SHEET 1 OF 1


DETALJ FOR 2- OG 3-SIDIG BUET MUR

KAPP KANTER RADIUS

M/ LÅSEKNAST KAPPLENGDE

RADIUS (INNV)

RADIUS (UTV)

64 mm

4m

4.6 m

51 mm

5m

5.6 m

38 mm

6.9 m

7.5 m

25 mm

10.5 m

11.1 m

SETT OVENFRA

Byggetegninger

KAPPLENGDE

NB: GJØRES BEGGE SIDER BLOKKEN (SE OVER). NB: KAPPLENGDE KAPPLENGDE GJØRES PÅPÅ BEGGE SIDER AVAV BLOKKEN (SE OVER). OPPGITTE TALL I TABELLEN ER VEILEDEN SIDER FOR Å TILPASSES RADIEN PÅ MUREN. OPPGITTE TALL I TABELLEN ER VEILEDENDE FOR Å TILPASSE RADIEN PÅ MUREN. DRAWN BY

DATE

RYAN STUCKI

7/15/2020

16120 S. PONY EXPRESS RD BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

TILPASNING BUET MUR

DWG NO.

SCALE: NA

WD-52N REVISION: 01

SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

45


Byggetegninger TILPASNING AV LÅSEKNAST LØSNING FOR TOPPSTEIN

LØSNING 2- OG 3-SIDIGE BLOKKER

25

1. MÅL 339mm FRA PUNKT A TIL B FOR KAPPING

50

A 339 2. KUTT OG FJERN SEKSJONER

B

DRAWN BY

DATE

RYAN STUCKI 6/26/2020 16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

46

389

TITLE:

TILPASNING AV LÅSEKNAST DWG NO.

SCALE: NA

WD-31N SHEET 1 OF 2


152mm 2 OG 3-SIDIG TOPPSTEIN 1219mm

2-SIDIG TOPPSTEIN 1245mm

3-SIDIG TOPPSTEIN

660mm 25mm

*SE; TILPASNING AV LÅSEKNAST WD-31N

OVERHENG

SIDESNITT

TYKKELSEN AVTAR FRA 152mm I MIDTEN TIL 146mm VED KANTEN FOR VANNAVRENNING

Byggetegninger

STANDARD BLOKK MED TOPPSTEIN

2- OG 3-SIDIG BLOKK MED TOPPSTEIN

146mm 152mm

HULROM UNDERSIDE

406mm 13mm TAPER PÅ ALLE SIDER

LENGDESNITT

HULROM UNDERSIDE

76mm

146mm

152mm

965mm

DRAWN BY

DATE

RYAN STUCKI

9/9/2020

16120 S. PONY EXPRESS RD BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: NA

TOPPSTEIN

CB-02N REVISION: 01

SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

47


48


Byggetegninger

PUKK

PUKK

Byggetegninger

PERFORERT DRENSRØR

SÅLE AV KOMPRIMERT PUKK

DRENSRØRET PLASSERES I BAKKANT AV MUREN OG I BUNN AV KONSTRUKSJONEN. DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

DRENPLASSERING

WD-18N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

49


Byggetegninger

JORD

SÅLE

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

10/31/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

50

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

TERRASSERING MUR

PR-01N SHEET 1 OF 1


TOPPSKIFT MED LAV TOPPBLOKK (LT)

Byggetegninger

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

LAV TOPPBLOKK I ØVERSTE SKIFT

WD-23N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

51


Byggetegninger

ET SKIFT MED LAVBLOKK (L)

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

52

TITLE:

DWG NO.

SCALE: 1: 30

SKIFT MED LAVBLOKK

WD-24N SHEET 1 OF 1


GRUNN

Byggetegninger

LAVBLOKKSERIEN (L)

DRAWN BY

DATE

R FONTANESI

12/13/2017

16500 SOUTH 500 WEST BLUFFDALE, UTAH 84065 PHONE: (801) 571-2028

TITLE:

TRAPPING MED LAVBLOKK I BUNN

DWG NO.

SCALE: 1: 30

WD-25N SHEET 1 OF 1

Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

53


54


Asak Miljøstein - Versjon 3.0 - 2023

55


Verti-Block® er en komplett støttemur med en rekke delprodukter som gjør det mulig å lage murer tilpasset ulike behov.

NORMALBLOKK

1219 x 610 x 915 mm (LxHxD) Vekt: 790 kg

TOPPBLOKK

1219 x 610 x 910 mm (LxHxD) Vekt: 590 kg

HALVSTEIN

HJØRNEBLOKK

609 x 610 x 915 (LxHxD) Vekt: 480 kg

1219 x 610 x 610 mm (LxHxD) Vekt: 720 kg

LAV

1219 x 305 x 910 mm (LxHxD) Vekt: 440 kg

FUNDAMENT-FORSTERKER 1219 x 610 x 1219/1524 mm (LxHxD) A: Ext 30 cm - vekt: 1242 kg B: Ext 60 cm - vekt: 1639 kg

VERTI-BLOCK® Kjent over hele verden for enestående estetikk og et patentert system som gir deg en sterk mur med lang levetid. Vi er her for å hjelpe arkitekter, entreprenører, og eiendomsutviklere med smarte ­prefabrikkerte løsninger. Verti-Block® produseres på lisens av Asak Miljøsteins fem fabrikker i Norge. Ta kontakt med oss på tlf. 64 00 60 60 eller e-post asak@asak.no for mer informasjon eller tilbud.

KUNDESERVICE ADMINISTRASJON Hvamstubben 17, 2013 Skjetten kundeservice: 64 00 60 60 e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER ØST/VEST Avd. Fetsund og Hønefoss telefon: 63 88 90 15 e-post: ordre@asak.no

SØR telefon: 38 00 37 80 e-post: ordrekc@asak.no

MIDT telefon: 74 80 42 10 e-post: midt@asak.no

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O

NORD telefon: 75 50 04 03 e-post: nord@asak.no

creat.no // Versjon 3.0 - 2023

VERTI-BLOCK®


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.