Heller 2023

Page 1

HELLELØSNINGER - HELLELØSNINGER FOR FLATE TAK OG TERRASSER

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O


PAVEPAD • Helleklossene er frostbestandig og 100 % giftfrie – også ved brann. • 100 % gjenvinnbare. • Bæreevne pr. tårn 1.200 kg • Diameter Ø180 mm • Gir en fugeavstand på 5 mm • PavePad gir ingen knirkelyder ved belastning

PavePad

Helleklosser med ulike høyder som stables oppå hverandre til riktig nivå er opnådd.

- gir en terrasse i vater Om du skal rehabilitere, bygge nytt eller bare utnytte ubenyttet takareal – PavePad er løsningen.

PavePad er et system med helleklosser som gjør det svært enkelt å foreta presis nivåutligning ved legging av heller på flate tak eller terrasser. Systemet sikrer god drenering, det er kostnadsbesparende i bruk, og gjør det svært enkelt å komme til underlaget for sjekk av membran og sluk. PavePad er spesielt utformet for helle­prosjekter hvor man ønsker et dekke

i vater hvor underlaget har fall og man ikke kan bruke tradisjonelle bunnmaterialer som f.eks settesand. De har avstandskryss og er perfekt tilpasset heller, men kan også brukes til treterrasser eller i kombinasjon.

Med PavePad får du en terrasse i vater selv om underlaget er skrått, eller du bruker heller med forskjellig tykkelse.

Hver kloss kan deles i halve og kvarte og allikevel være stablebar, hvilket muliggjør avslutninger mot sider og hjørner.

Det er enkelt å tilpasse klossene ved avslutninger og fordypninger i underlaget, ved å dele de i to og eventuelt skifte retning på toppklossen.


Våre heller er særdeles velegnet til å legges på stive underlag. Drensmatten gir et beskyttende og drenerende sjikt mellom underlaget og hellene. Les mer på asak.no

Drensmatte

Fugekryss

Drensmatte brukes til heller og belegningsstein på fast underlag. Ved å bruke en drensmatte vil man enkelt kunne legge heller eller belegningsstein på tak og dekkekonstruksjoner. Drensmatten kan legges direkte på f.eks støpt betong og gir et beskyttende og samtidig drenerende sjikt mellom underlaget og belegget. Drensmatte

består av et drenerende plastnett festet til en fiberduk. Fiberduken hindrer at fugesand eller smuss kommer ned og tetter drenssjiktet. Hellene legges rett på duken. Drensmatten virker stabiliserende, den hindrer forskyvning og holder hellene på plass.

Alle Asak kolleksjonsheller skal legges med fugekryss. Fugekryss minsker sjansen for avskalling på hellene under legging. De gir også en jevn og pen fugebredde – som du til slutt skal fylle med fugesand. Vi anbefaler at fugekryss skal benyttes ved legging av alle Asak sine kolleksjonsheller .

HELLER PÅ STIVE UNDERLAG: B)

A) Heller/belegningsstein

Heller/belegningsstein

Drensmatte

Avrettingslag

Fast dekke

Drensmatte (Membran) Fast dekke

A) Drensmatten legges direkte på støpt betong. B) Dersom det er ujevnheter i underlaget må det utliknes med et avrettingslag.

HUSK COATING! Et vedlikeholdsprodukt som beskytter betongoverflater mot de fleste typer flekker, som for eksempel fra olje, mat og drikke. Asak Coating benyttes på tidligere coatede produkter (Asak Hellekolleksjon) og på nye og ubehandlede produkter.

BRUKSOMRÅDER: Heller og belegningsstein i betong (ubehandlede og tidligere impregnerte).


REFERANSEPROSJEKT Den varme brunfargen på Helle Nougat (40x40 cm) er utviklet i samarbeid med Dagny Thurmann-Moe og KOI fargestudio.REFERANSEPROSJEKT Ulike heller kan fint kombineres. Som for eksempel her, med hellene Kritt, Lava og Vulkan i ulike formater.ASAK Hellekolleksjon Flere helletyper og mange formater! Asak Miljøsteins heller er godt egnet til takterrasser, balkonger, vinterhager, inngangspartier, gangstier og uteareal i hagen. Utgave: 2023. creat.no

KRITT AC

VULKAN AC

LAVA AC

Lys grå helle med en lett struktur i overflaten. FORMATER (CM): 40x40x4, 40x20x4, 60x40x4, 60x60x4

Delikat helle med en svak struktur i overflaten og en mellomgrå farge som passer inn over alt. FORMATER (CM): 40x40x4, 40x20x4, 60x40x4, 60x60x4

Helle i farge sort antrasitt med svak struktur i overflaten. FORMATER (CM): 40x40x4, 40x20x4, 60x40x4, 60x60x4

40x40x4 60x60x4 NOUGAT En ubehandlet helle med matt overflate som utvikler patina over tid. Den har et naturlig og elegant uttrykk som skaper lun hygge på terrassen. Fargen er utviklet i samarbeid med Dagny Thurmann-Moe og KOI fargestudio. Helle Nougat kan gjerne etterbehandles med Asak Coating, som beskytter overflaten og gir enklere vedlikehold. FORMATER (CM): 40x40x4, 60x60x4

40x20x4

60x40x4

40x40x4 Ulike formater gir mulighet for spennende mønster.

AC = Asak Coating, hindrer vanninntrenging og forsegler overflaten slik at dekket er mer motstandsdyktig for smuss og urenheter.

KUNDESERVICE ADMINISTRASJON Hvamstubben 17, 2013 Skjetten kundeservice: 64 00 60 60 e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER ØST/VEST Avd. Fetsund og Hønefoss telefon: 63 88 90 15 e-post: ordre@asak.no

SØR telefon: 38 00 37 80 e-post: ordrekc@asak.no

MIDT telefon: 74 80 42 10 e-post: midt@asak.no

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O

NORD telefon: 75 50 04 03 e-post: nord@asak.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.