Centre Court Editie 3 - 2018

Page 1

EDITIE 3 • JAARGANG 28 • OKTOBER 2018

COMMUNICEREN, ENTHOUSIASMEREN, WAARDEREN

ZO KOM JE ALS CLUB AAN VRIJWILLIGERS!

BEREND RUBINGH: “GA TERUG NAAR DE BASIS”

BACK2BASICS, OVER DE KRACHT VAN VERENIGEN

AAN DE SLAG MET NIEUWE TOERNOOIVORMEN

“KORTERE WEDSTRIJDEN, VEEL TENNIS, MAKKELIJK TE PLANNEN”

KRACHTIG ADVIES VAN NEUROPSYCHOLOOG ERIK SCHERDER: “BEWEEG!”

JONG GELEERD, OUD GEDAAN


Winnen doe je niet alleen

Fans, sporters, bonden en partners, samen zijn we TeamNL. Steun jouw favoriete topsporters het hele jaar door! Via de sociale media van TeamNL krijg je alles mee. TeamNLTweets

EchtTeamNL

@teamnlinsta


3

Het begint bij de jeugd Het is de laatste tijd volop in het nieuws: onze jeugd beweegt te weinig. Kinderen spelen veel minder buiten, worden met de auto naar school gebracht en brengen minder tijd door op de sportclub. En als ze al op de fiets zitten, hebben ze nóg hun neus tegen hun telefoonscherm gedrukt – met alle gevaren van dien. De gevolgen daarvan zijn merkbaar. Doordat de motorische vaardigheden van kinderen achteruitgaan, komen ze vaker op de eerste hulp terecht. Niet of onvoldoende bewegen door jongeren heeft ook een nadelig effect voor hun gezondheid op latere leeftijd. En dan zijn er nog de gevolgen voor de schoolprestaties. Laat ik dit positief formuleren: sporten en bewegen hebben een gunstig effect op de leerprestaties van kinderen. Dit heb ik niet van mezelf, maar van de leukste hoogleraar van Nederland: Erik Scherder. Deze hersenprofessor kan op begrijpelijke en enthousiaste wijze vertellen over het belang van ‘het fitte brein’, bij kinderen én volwassenen. Hij is inmiddels – mede dankzij zijn optredens in De Wereld Draait Door – zo populair, dat hij zijn eigen televisieprogramma heeft en opduikt in tal van andere media. We zijn dan ook bijzonder trots dat we Scherder hebben weten te strikken als hoofdspreker op ons KNLTB Jaarcongres, op zaterdag 24 november 2018 in Nieuwegein. Hij zal het vooral over de jeugd hebben, en dat sluit (niet geheel toevallig) precies aan bij de focus die wij als tennisbond leggen. Tennis is een lifetime-sport, zeggen we graag, maar om dat te kunnen blijven zeggen, moeten we wél zorgen voor nieuwe aanwas. Er zijn ieder jaar wel veel kinderen en jongeren die gaan tennissen, maar ook heel veel jongeren die hun racket definitief verruilen voor de smartphone. In mijn tijd als voorzitter van LTC Eindenhout heb ik gezien hoe we het tij konden keren. Te veel kinderen zaten namelijk alleen op tennisles, waardoor ze na drie tot vier jaar allemaal stopten. Met andere clubs uit de buurt richtten we TennisNetwerk Haarlem op. Verenigingen, tennisscholen, trainers, gemeenten – alle krachten werden gebundeld, waarbij we ervoor wilden zorgen dat de jeugd meer ging tennissen. Wat we deden: samen wedstrijdjes organiseren. Vooral om de jeugd plezier te laten beleven. De successen die we met het Haarlemse netwerk boekten (meer dan 2.000 kinderen uit de regio namen deel aan onze voorzomercompetitie), leerden dat kinderen die vaker wedstrijdjes spelen langer lid blijven. Omdat ze meer binding met elkaar en met de club hebben. Tijdens het KNLTB Jaarcongres geven we jou zo veel mogelijk handvatten om – samen met andere clubs – ook dit soort initiatieven te starten. We delen mooie praktijkvoorbeelden en met inspirerende sprekers, Erik Scherder voorop, willen we, samen met jou, in de nieuwe kringen meer jeugdleden binden aan onze verenigingen. Ik zie je dan ook heel graag op 24 november in Nieuwegein! Roger Davids Voorzitter KNLTB


4

INHOUD

EDITIE 3 • JAARGANG 28 • OKTOBER 2018

8

Erik Scherder roept jeugd op: “Beweeg!” Hij is misschien wel de populairste hoogleraar van het land. Met ongebreideld enthousiasme en tomeloze energie vertelt hoogleraar neuropsychologie en tennisliefhebber Erik Scherder over de werking van onze hersenen en het belang van het fitte brein. “Beweeg!”, is zijn devies. Want dat is niet alleen goed voor je lijf, maar ook voor je hoofd. Op 24 november verkondigt Scherder die boodschap als hoofdspreker op het KNLTB Jaarcongres, voor Centre Court blikt hij vast vooruit.

18

Hoe kom je als club aan vrijwilligers? Je kunt als vereniging nóg zulke leuke acties bedenken om vrijwilligers te werven en te behouden, uiteindelijk draait het vooral om goede communicatie, duidelijke taakomschrijvingen én het bouwen aan een stevig netwerk binnen en rond de club. Twee voorzitters van tennisverenigingen die over relatief veel vrijwilligers kunnen beschikken, vertellen hoe je als club kunt meebewegen om vrijwilligers aan je te binden.

42

Aan de slag met nieuwe toernooivormen Wedstrijden spelen daagt uit en motiveert, het is een essentieel onderdeel van de tennissport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tennissers die meedoen aan de competitie over het algemeen langer lid blijven. Toernooien kunnen dezelfde uitdaging bieden, maar KNLTB-toernooien kennen al tientallen jaren hetzelfde format en deelnemersaantallen lopen al enige tijd terug. Hoog tijd voor nieuwe competitie- en toernooivormen.

Partners KNLTB


COLOFON

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDACTIE Friso Schotanus E-mail: friso@hetsportbureau.nl Bernice Treep E-mail: b.treep@knltb.nl EINDREDACTIE & KORTE BERICHTEN Janeke de Zeeuw MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Robert Barreveld, Roger Davids, Mark van der Heijden, Joost de Jong, Marcella Mesker, Erik Poel, Edward Swier, Nick Tol, Eddy Veerman en Tessa de Wekker FOTOGRAFIE ANP Photo, Marleen Fouchier, John Körver, Henk Koster Fotografie, Hollandse Hoogte, OrangePictures en Bert Treep UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl ADRESWIJZIGINGEN Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens. REDACTIEADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl VORMGEVING EN PREPRESS Pencilpoint | online & offline design, Woerden

En verder…

DRUKWERK PreVision, Eindhoven

36 Op pad met de KNLTB Accountmanager

ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%.

46 De nieuwe privacywet: niets doen is geen optie

Coverfoto: KNLTB

6

Tennis in beeld

16 Infographic: competities en toernooien in cijfers 26 Social wall: #Toernooien 30 Back2Basics, over de kracht van verenigen

52 Aan het woord: gecertificeerde tennisschool Balance Tennis Academy 56 Van districten naar kringen: kennis delen en samenwerken 64 Menzis & KNLTB: samen naar een gezonder Nederland

Columns 29 Marcella Mesker 66 Erik Poel

©2018 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


6

TENNIS IN BEELD

Michaela Spaanstra, Diede de Groot, bondscoach rolstoeltennis Dennis Sporrel en Aniek van Koot.


CENTRE COURT

NEDERLANDS DAMESTEAM WINT DERTIGSTE WERELDTITEL ROLSTOELTENNIS Het Nederlands damesteam won afgelopen juni voor de dertigste keer de BNP Paribas World Team Cup. In Apeldoorn versloegen Diede de Groot, Aniek van Koot en Michaela Spaanstra China in de finale met 2-1. Hiermee was de dertigste wereldtitel een feit. De Nederlandse dames wisten het toernooi alleen in 1994, 1999 en 2017 niet te winnen.

7


8

ERIK SCHERDER

Van tennisleraar tot hoogleraar E rik Scherder, keynote speaker van het KNLTB Jaarcongres, over het fitte brein


9

Hij is misschien wel de populairste hoogleraar van het land, voor hem komen studenten wél hun bed uit. Dat komt door zijn ongebreidelde enthousiasme en energie als hij vertelt over de werking van onze hersenen en het belang van het fitte brein. “Beweeg!”, roept hij naar zijn toehoorders. Want dat is niet alleen goed voor je lijf, maar ook voor je hoofd. Op 24 november verkondigt tennisliefhebber Erik Scherder die boodschap als hoofdspreker op het KNLTB Jaarcongres, voor Centre Court blikt hij vast vooruit.

Door: Friso Schotanus

Erik Scherder, neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werkt zeventig tot tachtig uur per week. Dat doet hij al decennialang. Na een werkdag is er ook iedere avond wel wat te doen. Een college goed voorbereiden bijvoorbeeld, want Scherder doet niks half. Vandaag is hij de hele dag in Den Haag geweest, om de politiek er van te overtuigen dat er moet worden ingegrepen om de jeugd op school meer te laten bewegen. Hij deed dat als lid van de NLsportraad, een onafhankelijke adviesclub onder aanvoering van Michael van Praag. Scholen moeten kinderen twee keer per dag een halfuur laten sporten en bewegen, zo luidde het advies van de NLsportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Het is een dwingend advies aan de verantwoordelijke ministers. We zien meer bewegen namelijk als landsbelang”, zei Van Praag.

NEURONS THAT FIRE

Niet geheel toevallig staat ook op het komende KNLTB Jaarcongres de jeugd centraal, en dat is volgens Scherder een goede zaak. De jeugd beweegt te weinig, de cijfers daarover stapelen zich op en de gevolgen worden zichtbaar. “Kinderen spelen veel minder buiten,” zegt Scherder, “en ga het nou niet vergelijken met zes jaar geleden, want toen was het al niets meer. Je moet het vergelijken met 1995. Die studies zijn er en die laten zien dat kinderen vijftig tot zestig procent minder zijn gaan buitenspelen. Dan is het natuurlijk een gotspe dat er geen wettelijke norm is voor de hoeveelheid gymlessen in het basisonderwijs. En dat veel scholen twee uur gymles per week door een bevoegde leraar niet halen. Vanuit de gedachte dat je die tijd kon gebruiken voor een extra uurtje rekenen. Terwijl iedereen inmiddels wel weet, na veel studies, dat de cognitieve vaardigheden – de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken – van kinderen toenemen als ze af en toe bewegen.” Dat komt omdat de neuronale systemen, de verbindingen in de hersenen, op het cognitieve vlak exact overeenkomen met die op motorisch gebied. Oftewel: de systemen die je aanstuurt door complexe bewegingen, die heb je ook nodig voor rekenen en taal.

“Ik liet vandaag aan die Kamercommissie in Den Haag een plastic mensenbrein zien. Ik vertelde met dat ding in mijn hand dat een zenuwcel het beste functioneert als die iedere keer nét een beetje anders wordt aangestuurd. Neurons that fire, are neurons that wire. Oftewel: zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren. Die zoeken hun bedradingen, leggen verbindingen. Als je een kind in de ontwikkeling van zijn hersenen een plezier wilt doen, dan moet je die zenuwcellen voortdurend anders aanjagen. Dat doe je dus door ze een rijke omgeving aan te bieden; een omgeving die uitdagend is, nieuw, het kind moet moeite doen. Je moet alleen niet steeds hetzelfde doen.”

TENNISLERAAR

Tennis is wat dat betreft een perfecte sport, weet Scherder. Het spel is immers iedere keer anders, de bal komt nooit op dezelfde manier op je af. De hoogleraar weet waar hij het over heeft. Hij groeide op in de Watergraafsmeer, in een beschermd milieu, als middelste van drie jongens. Vader bracht ze naar de tennisbaan, op zondag werd er gevoetbald. Hij zou het familiebedrijf in gaan, maar Scherder koos een ander pad.

“Dat het zorgen voor voldoende beweging de verantwoordelijkheid zou zijn van de ouders, vind ik zo’n ouderwets uitgangspunt. Je laat de ouders toch ook niet het rekenonderwijs verzorgen?” Erik Scherder


10

ERIK SCHERDER

“Dat er geen wettelijke norm is voor de hoeveelheid gymlessen in het basisonderwijs, is natuurlijk een gotspe” Erik Scherder

Hij kon goed tennissen (“Vroeger op de tennisbaan bracht hij zijn tegenspelers tot grote razernij, maar altijd met een glimlach en hartelijk”, vertelde een jeugdvriend) en besloot zijn geluk als tennisleraar te beproeven, in Zaanstad en Krommenie. Maar dat was geen succes; hij was vooral teleurgesteld dat veel mensen nooit kwamen opdagen. Het verhaal van de fysiotherapeut tijdens zijn opleiding vond hij wél interessant. Hij besloot een opleiding tot fysiotherapeut te volgen en ging aan de slag in een ziekenhuis.

OP DE TAFEL

Van daaruit ontwikkelde hij zijn medisch-academische carrière. Inmiddels is Scherder uitgegroeid tot een BN’er met een eigen televisieprogramma, mede dankzij zijn optredens bij De Wereld Draait Door, waar hij weleens op de tafel sprong om zijn betoog kracht bij te zetten. Hij geeft ook korte colleges voor de Universiteit van Nederland (waar topwetenschappers gratis college geven op het web) en hij schreef het boek Laat je hersenen niet zitten. En dan trekt hij ook nog het land in, met de razendpopulaire publiekslezing ‘Het Fitte Brein’. Samen met oud-schaatskampioen Ard Schenk en neurobioloog en auteur van Wij zijn ons brein Dick Swaab vertelt Scherder over het belang van bewegen en het effect ervan op het brein van jong en oud.

Kamerleden lopen The Daily Mile met Erben Wennemars om het belang van bewegen te agenderen voor een gezondere generatie, september 2018.

SAVE THE DATE ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018: KNLTB JAARCONGRES Het KNLTB Jaarcongres vindt dit jaar plaats in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. Tijdens deze ontmoetingsdag voor bestuurders van verenigingen komen verschillende onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor jouw vereniging. Het congres staat dit jaar in het teken van jeugd. Het werven en behouden van jeugd is voor elke club een belangrijk thema. Kinderen met meer plezier meer wedstrijden laten tennissen is de ambitie van de KNLTB. Kinderen die vaker wedstrijdjes spelen, blijven immers langer lid van de club, omdat ze meer binding met elkaar en met de club hebben. Tijdens het congres geven we jou zo veel mogelijk handvatten om hiermee samen aan de slag te

gaan. Ook kun je goede ideeën opdoen door in gesprek te gaan met bestuurders van andere clubs. Naast Erik Scherder zijn er meer inspirerende gastsprekers aanwezig om hun visie te geven op de tennissport. De volgende kennissessies worden gegeven: • I eder kind speelt wedstrijden. De normaalste zaak van de wereld, toch? •S uccesvol communiceren met jeugd, hoe doe je dat? •H oe betrek je nieuwe generaties bij je club? •D e reis naar betrokken (jeugd)leden


11

“Je moet niet alleen kijken wat bewegen doet, je moet ook kijken wat niet bewegen doet”

FOTO: ANP PHOTO/WIM HOLLEMANS

Erik Scherder

• Een wachtlijst voor vrijwilligers • Omgaan met pubers • Bestuur en tennisleraar: Hoe kom je tot een optimale samenwerking? • Realiseer je ambities met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank De uitnodigingen voor het Jaarcongres zijn verstuurd naar alle secretarissen. Wil je er ook bij zijn in Nieuwegein? Meld je dan aan bij de secretaris. Meer informatie? Kijk op Centrecourt.nl/jaarcongres.

Het geheim van Scherders populairteit zit ’m niet alleen in zijn enthousiasme. Hij weet ook als geen ander de wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek, met steeds die eenvoudige maar urgente boodschap: Beweeg! Met als motivatie: het verbetert niet alleen je cognitieve vermogens, het werkt aantoonbaar bij het bestrijden van stressklachten, slaapproblemen en zelfs depressie. En het gaat niet alleen over het nu, betoogt Scherder, maar ook over de vraag hoe je oud wilt worden. “Sporten is leuk, goed om te doen en hartstikke belangrijk voor je cognitieve reserve. Want dat bouwen kinderen op als je het goed doet. Dat betekent dat als die sportende kinderen straks oud worden, dat ze vier of vijf jaar langer beschermd zijn tegen ouderdomsziekten. Als je het hebt over kostenbesparing, tel uit je winst. Je ziet ook dat diabetes type 2, in feite een ouderdomsziekte, zich nu al bij 20-jarigen aandient. Ik zeg dan ook: je moet niet alleen kijken wat bewegen doet, je moet ook kijken wat niet bewegen doet.”

PRIORITEITEN

Daarom is het zo belangrijk dat politiek Den Haag zich nu hard maakt voor het belang van sport en bewegen op school, betoogt Scherder. “Wij hebben bij het aanbieden van ons advies gezegd: ‘Dit kan gewoon niet meer. Als je echt een stap wilt zetten, moet je het nu doen.’ We kennen alle tegenwerpingen vanuit het onderwijs: het schoolprogramma is al zo vol. Dat is natuurlijk bullshit, want ze hebben er extra rekenlessen in gesmeten. Die moet je er dus gewoon weer uit halen. Er wordt ook vaak gezegd dat het de verantwoordelijkheid is van de ouders. Dat vind ik zo’n ouderwets uitgangspunt. Je laat de ouders toch ook niet het rekenonderwijs verzorgen? Omdat ze de kennis niet hebben, stellen ze de prioriteiten niet goed. Dus zeg ik: ‘Luister dan naar ons. Luister en doe het!’ Het is zo vervelend dat scholen niet verplicht worden om het bewegingsonderwijs terug te halen. Maar misschien dat de politiek nu wel meebeweegt. Dat moet ook wel, anders ben je kansloos. Kijk, de rokers staan niet voor niets op een winderige hoek een longontsteking op te lopen. Dat heeft de overheid bepaald, dat je niet meer in gebouwen mag roken, daar hebben ze niet zelf om gevraagd. Hetzelfde geldt voor dat dubbeltje dat je nu betaalt voor een plastic zakje. De overheid heeft dat afgedwongen. Zo hebben we ook voor dit verhaal steun nodig. De argumenten die wij aanvoeren, zijn gewoon glashelder. Waarom doen we het dan niet?”

U TREKT NU AL EEN TIJDJE MET DIT VERHAAL DOOR NEDERLAND. ZIET U EEN GROEIEND BEWUSTZIJN IN ONZE SAMENLEVING OMTRENT HET BELANG VAN SPORT EN BEWEGEN VOOR ONS BREIN EN ONS ALGEHELE WELZIJN?


12

ERIK SCHERDER

“Sporten is leuk, goed om te doen en hartstikke belangrijk voor je cognitieve reserve” Erik Scherder

“Ik denk dat ik hierover heel bescheiden moet zijn. Het is natuurlijk ook heel lastig om te meten, ik heb geen goede kijk op de spinoff. Als je naar de cijfers kijkt, dan zeg je niet: er is opeens een gigantische daling in het aantal mensen met een inactieve leefstijl. Bepaald niet. Neem de beweegnorm, die is nog niet zo lang geleden herijkt. Die gaat uit van 150 minuten per week bewegen, oftewel vijf dagen dertig minuten. Maar niet: dertig minuten aan één stuk. Iedereen denkt: Die dertig minuten haal ik makkelijk. Natuurlijk, als je iedere activiteit ook bij elkaar mag optellen, dan wordt het wel heel makkelijk. Als je dat niet haalt, dan ben je bijna dood, denk ik dan. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt: als je echt wat wilt bereiken, moet je 300 minuten per week bewegen, dat is een ondergrens. En wat ons betreft moet er dan dus ook nog zo veel mogelijk aan één stuk worden bewogen. Kortom: de huidige beweegnorm is te bescheiden geformuleerd, kans gemist.”

HET IS KENNELIJK OOK BELANGRIJK DAT DE OMGEVING VAN KINDEREN ZO IS INGERICHT DAT ZE WORDEN UITGEDAAGD OM TE BEWEGEN. HET AANBOD MOET IN HUN DAGELIJKS LEVEN GEÏNTEGREERD ZIJN.

MEER TENNISPLEZIER VOOR KINDEREN Ieder jaar zijn er duizenden kinderen en jongeren die beginnen met tennis, vooral via Tenniskids@school. De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat ze dat blijven doen. Nu blijft het contact van kinderen met

de club vaak beperkt tot dat ene moment per week waarop ze tennisles krijgen. De KNLTB wil de jongste spelers laten ervaren dat tennis meer is dan die ene les en hoopt dat ze meer wedstrijden en toernooien gaan spelen. Want succeservaringen, samen plezier maken, winnen én verliezen, dat zorgt voor een band met elkaar én met de sport. Daarom zorgt de KNLTB voor een gerichter en continu aanbod voor de jeugd. Ook wordt regionale samenwerking tussen clubs gestimuleerd, om zo jongeren vaker en op een laagdrempelige manier samen te brengen voor wedstrijdjes en toernooitjes. Tenniskids@school Via Tenniskids@school maken kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis met tennis. Op KNLTB.nl (zoek op Tenniskids@school)


13

DAT BLIJKT DUS NIET ZO TE ZIJN. U HEBT NOG WEL DE ENERGIE EN DE IJVER OM HET VERHAAL TE BLIJVEN VERKONDIGEN? “Absoluut! Ik ben nog altijd zeer gemotiveerd. En ik voel me gesteund door het feit dat we nu echt dichter bij de politiek komen, met de NLsportraad. t

Erik Scherder: “De huidige beweegnorm is te bescheiden geformuleerd, kans gemist.”

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE/BOB BRONSHOFF

“Ja, er zijn bijvoorbeeld studies die laten zien dat je heel goed bewegend kunt rekenen. Dat je sommen oplost met een x-aantal sprongen. En met taal kan dat ook. Je kunt natuurlijk ook zeggen: we rekken de schooltijd wat op. Omdat we tweemaal een halfuur extra gymonderwijs hebben. En daar passen we het schoolprogramma op aan. In Engeland is er het The Daily Mile-initiatief: voordat de school begint, lopen de kinderen eerst zo’n anderhalve kilometer. Dat is natuurlijk heel mooi, al zien wij liever dat kinderen de hele dag door bewegen. In Groningen is er een experiment geweest waarbij kinderen in de schoolpauze echt actief werden. Ze mochten dus niet met een mobieltje tegen een boom hangen. Daaruit bleek dat de aandacht en de concentratie van die kinderen met sprongen vooruitgingen. Terwijl sommige scholen nu niet eens een gymlokaal hebben! Dan is er ergens toch iets helemaal misgegaan. Natuurlijk moeten ouders het goede voorbeeld geven. Kinderen hebben ook spiegelneuronen, die ons helpen andermans gedrag te imiteren. Als die ouders plat op de bank liggen, gaan de kinderen ook niks doen. Het kan wel zo zijn dat als de school actief wordt, en kinderen het heerlijk vinden om te bewegen, de ouders dan ook mee gaan doen. Bijvoorbeeld omdat kinderen er op school achter zijn gekomen dat ze goed zijn in voetbal of tennis. Het gekke is dat ik bij lezingen altijd zeer geïnteresseerde ouders tegenover me heb. Je zou denken: De hersenen van je kinderen, dat is voor ouders toch direct aanleiding om in actie te komen?!”

PASPOORT

vind je alle tennislessen voor de groepen 3 en 4, 5 tot en met 8 en het voortgezet en middelbaar onderwijs. Schakel hulp in Hulp nodig om een samenwerking met een tennisvereniging tot stand te brengen of plannen om Tenniskids@school als project in de gemeente op te zetten? Neem contact op met de KNLTB via 088 130 27 00 of stuur een e-mail naar tenniskidsschool@knltb.nl.

Erik Scherder (Amsterdam, 1 december 1951) ging na een kortstondige carrière als tennisleraar in 1976 aan de slag als fysiotherapeut in de Valeriuskliniek in Amsterdam. In de jaren tachtig studeerde hij klinische neurologie en in 1995 promoveerde hij op onderzoek naar zenuwstimulatie bij Alzheimer en het effect daarvan op het geheugen en sociaal gedrag. In 2005 werd hij hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2008 werd hij professor neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2013 opende Scherder de internetcolleges van de Universiteit van Nederland door de beste hoogleraren van Nederland. Hij won meerdere onderwijsprijzen.


14

KORTE BERICHTEN

Probeer de vernieuwde KNLTB ClubApp nu 60 dagen gratis en ontdek alle handige functies De KNLTB ClubApp is dé app voor tennissend Nederland, voor zowel clubs als leden. Clubs kunnen meer dan ooit heel gericht communiceren met hun leden. En leden blijven met de app gemakkelijker op de hoogte van alles wat er speelt binnen hun club. Ze kunnen namelijk alles regelen vanuit één plek. Altijd en overal. De binding tussen leden en de club wordt sterker en dat vergroot de onderlinge betrokkenheid. Centre Court zet de voordelen op een rij:

VOORDELEN VOOR LEDEN • i nzage in het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen van competities; •m ogelijkheid om spelers en teams toe te voegen aan je favorieten; •a l het clubnieuws binnen handbereik; • t oegang tot de ledenlijst, snel een naam bij een gezicht; •e envoudig een baan afhangen; • t ennismaatjes vinden; • c lubagenda inzien voor belangrijke evenementen; • s nel en eenvoudig toegang tot je persoonlijk profiel; •g emakkelijk jouw bardiensten inplannen en inzien.

VOORDELEN VOOR CLUBS • ideaal communicatiemiddel naar leden, denk aan clubnieuws, evenementen en de mogelijkheid om pushberichten te versturen; • eenvoudiger beheer van de ledenadministratie; • betere bezetting van banen door mogelijkheid vanuit huis banen af te hangen; • meer speelplezier voor je leden doordat zij op niveau een tennismaatje kunnen vinden;

• uitbreiding van de functionaliteiten geschieden stap voor stap en op basis van praktijkervaringen.

OVERTUIGD?

Overtuigd van de mogelijkheden die de KNLTB ClubApp biedt? Probeer de app nu twee maanden geheel gratis en ontdek samen met je leden alle handige functies! Kijk op Knltb.club/ app voor meer informatie of neem contact op met jouw Accountmanager.

Nomineer jouw club, vrijwilliger of toernooi! Heeft jouw vereniging vernieuwende initiatieven genomen of een succesvol project opgezet omtrent ledenwerving en -behoud, jeugdbeleid, duurzaamheid of een ander thema? Is er op jouw club een vrijwilliger die vaak het voortouw neemt en het verdient om eens flink in het zonnetje te worden gezet? Of heb jij het afgelopen jaar een toernooi gespeeld waar je met veel enthousiasme op terugkijkt? En is dit toernooi hét toernooi waar iedereen het nog het hele jaar over heeft? Kom dan in actie en nomineer vóór 1 november jouw club/vrijwilliger/toernooi voor een Zwarte Tulp! De KNLTB kent de Zwarte Tulpen voor de ‘Vereniging van het Jaar’ en de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ jaarlijks toe

aan een club en vrijwilliger die op een onderscheidende manier een positieve bijdrage leveren aan de tennissport in Nederland. Nieuw dit jaar is de verkiezing van ‘Toernooi van het Jaar’ voor de vereniging die het beste/leukste toernooi heeft georganiseerd. De winnaars van de KNLTB Jaarprijzen worden bekendgemaakt tijdens het KNLTB Jaarcongres op 24 november in Nieuwegein.

NOMINEER NU!

Moet jouw club, vrijwilliger of toernooi absoluut in aanmerking komen voor deze prijs? Op Centrecourt.nl/jaarprijzen vind je formulieren waarmee je de nominatie kunt doorgeven. Vul het formulier volledig in en verstuur het vóór 1 november 2018.


15

Onderzoek: aanwezigheid AED verhoogt overlevingskans bij hartstilstand enorm De aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED) in een pand of op het terrein van jouw club kan levens redden. Wanneer het snel gebruikt wordt, kan het apparaat niet alleen het verschil betekenen tussen leven en dood, maar ook tussen (vrijwel) volledig herstel of blijvende (hersen)schade na een plotselinge hartstilstand.

ONDERZOEK

Een grootscheeps onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in het toonaangevende British Medical Journal leverde het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs van het belang van een AED op de sportclub. De overlevingskans met goed herstel bij een hartstilstand op de club is extreem veel hoger als een AED aanwezig is. De onderzoeksvraag: Wat is op basis van de onderzochte gevallen de kans dat iemand een plotselinge harstilstand overleeft zonder of vrijwel zonder blijvende hersenschade? En hoe beïnvloedt de aanwezigheid van een AED op het sportterrein die kans? Juist op sportterreinen zijn dat belangrijke vragen. Want sport is leuk en gezond, maar inspanning kan, zeker bij mensen die al een onderliggend hartprobleem blijken te hebben, sporadisch een acute noodsituatie triggeren. De resultaten zijn zeer overtuigend. Een groot aantal andere variabelen meewegende, stellen de onderzoekers dat de kans op overleven met normale hersenfuncties op een sportaccommodatie met een AED maar liefst 93 procent is, tegen een kans van slechts 9 procent op een terrein zonder AED.

MEER AED’S, MEER HULPVERLENERS

De cijfers laten duidelijk zien dat de aanwezigheid van een AED de tijd tussen de hartstilstand en ingrijpen fors verkleint, waardoor de overlevingskans zonder blijvende gevolgen drastisch omhooggaat. Bovendien blijkt dat de kortste reactietijd wordt bereikt als een toevallige omstander in staat is direct te handelen. Dus niet alleen de aanwezigheid van een AED, maar ook van voldoende mensen die het apparaat kunnen bedienen is van essentieel belang. Niet voor niks streeft de Hartstichting blijvend naar meer goed werkende AED’s die altijd toegankelijk zijn en naar meer mensen die het apparaat kunnen bedienen bij een plotselinge hartstilstand. Wil je het op jouw club naar behoren regelen? Lees alles over reanimeren en een AED op Centrecourt.nl en op Hartstichting.nl.

Workshop Samen naar meer vrijwilligers! Binnen de vereniging zijn er ongetwijfeld genoeg plannen voor 2019. Maar zijn er ook genoeg mensen om de ambities van de vereniging tot uitvoering te brengen? Daar gaat deze praktische workshop, voor bestuurders en commissieleden, jou bij helpen!

INHOUD VAN DE AVOND

Voor het werven van nieuwe vrijwilligers is persoonlijke benadering ontzettend belangrijk. Daarbij is het ook van belang hoé je een lid benadert. Gedurende de workshop Samen naar meer vrijwilligers krijg je handvatten mee hoe een lid te benaderen en deze als vrijwilliger te activeren. Waar vind ik de geschikte persoon voor een bepaalde taak en hoe kan ik vrijwilligerswerk interessant maken voor de nieuwe generatie? Deze vragen en meer kunnen je helpen meer mensen bij de vereniging te betrekken. Op het einde van de workshop gaan we in diverse rondes elkaar proberen te werven als vrijwilliger, zodat je helemaal klaar bent voor het echte werk! Meer informatie over het aanmelden, de data en locaties zijn te vinden op Centrecourt.nl/workshop-vrijwilligers.


16

INFOGRAPHIC

Onderzoek naar de optimalisatie van de wedstrijdkalender

Cijfers en feiten over competities en toernooien Gedurende het jaar zijn er vaste periodes waarin competities en toernooien worden gespeeld. De periodes voor competitie worden centraal georganiseerd. Daaromheen is ruimte voor vrijspelen of de organisatie van (open) toernooien en andere clubactiviteiten. Al deze speelmomenten bij elkaar vormen de wedstrijdkalender, die jaarlijks door een club zelf kan worden ingericht. De tenniswereld bestaat uit verschillende typen tennissers, zowel qua speelniveau als qua leeftijd, met allemaal verschillende wensen. Het doel van de KNLTB is om meer mensen meer te laten tennissen. Daarom onderzoekt de KNLTB in samenwerking met onderzoeksbureau Hypercube of de opbouw van de huidige wedstrijdkalender nog wel voldoet aan de wensen en behoeften van alle doelgroepen en op welke punten de kalender verbeterd kan worden. Hieronder vind je de resultaten uit fase 1 & 2. Meer informatie hierover is te vinden op Centrecourt.nl/onderzoek-wedstrijdkalender.

Competitie

3%

meer competitiespelers (2013-2017)

15%

meer competitiedeelnames (gemiddeld) (2013-2017)

78% nieuwe spelers in 8&9 Tennis

900

teams gestegen in Najaarscompetitie 2018 Aandacht voor jeugd door verplaatsen speeldagen Tenniskidscompetitie naar maanden april, mei en juni


17

Niet-competitie­spelers in leeftijdsgroep onder 45 spelen graag competitie op doordeweekse avonden, willen minder wedstrijden op een speeldag en zijn voor inkorting huidige zeven dagen

Duidelijk signaal onder competitiespelers dat VJC en NJC gescheiden moeten blijven met elk zeven speeldagen

Toernooien

64-70 jr speelt liever competitie tegen mensen van dezelfde leeftijd dan van dezelfde speelsterkte

165.000 (2013)

Open toernooien is gedaald van

2.200 2.100 in 2013 naar

in 2017

spelers die deelnamen aan minimaal één open toernooi

150.000 (2017)

Niet-toernooispelers

70%

geeft aan het spelen van toernooien te belastend voor de agenda te vinden

69%

geeft aan interesse te hebben in kortere toernooien, zoals een dag- en/of weekendtoernooi


18

OP DE VERENIGING

“Je moet als vereniging meebewegen om vrijwilligers te kunnen wer

Hoe kom je als club aan


19

Je kunt als vereniging nóg zulke leuke acties bedenken om vrijwilligers te werven en te behouden, uiteindelijk draait het vooral om goede communicatie, duidelijke taakomschrijvingen én het bouwen aan een stevig netwerk binnen en rond de club. Dat stellen de voorzitters van De Hoge Wick en Spitsbergen, twee tennisverenigingen die over relatief veel vrijwilligers kunnen beschikken. “Het is allemaal niet zo moeilijk”, zegt Erik Strijdhorst, voorzitter van TV Spitsbergen.

Door: Nick Tol

Erik Strijdhorst staat sinds medio 2016 aan het roer bij Spitsbergen, een tennisvereniging met 850 leden. De club uit Veenendaal heeft ongeveer vijftig vrijwilligers met regelmatige taken, plus nog wat mensen die van tijd tot tijd een klusje uitvoeren. “Vroeger was het min of meer normaal dat je iets voor elkaar deed, maar dat is in de huidige individuele maatschappij zeker niet meer het geval”, opent Strijdhorst het gesprek. “Een oproep in het clubmagazine of op de website werkt voor geen millimeter meer. Dat betekent dat je als vereniging mee moet bewegen om vrijwilligers te kunnen werven en behouden.”

HELD

ven en behouden”

vrijwilligers?

Strijdhorst heeft ondervonden dat het bouwen aan een stevig netwerk van grote waarde is. “Zorg dat je je mensen kent en als je iemand niet kent, zorg dan dat een ander bestuurs- of commissielid diegene wél kent”, verduidelijkt de 50-jarige voorzitter. “Stel dat je dan een vrijwilliger nodig hebt voor een bepaalde klus, dan weet je vaak snel een persoon die daarvoor geschikt kan zijn. Als je diegene vervolgens de simpele vraag stelt of hij of zij je ergens mee wil helpen, is het moeilijker om nee te zeggen. Als je een kennis vraagt voor een vriendendienst, krijg je bijna altijd een positief antwoord. Draai het maar eens om. Zou jij nee zeggen?”


sparen met SamenGezond uw steuntje in de rug Werken aan uw gezondheid is veel waard. Daarom is er Menzis SamenGezond. Met dit spaarprogramma ondersteunen we u bij een gezonde leefstijl. U verzamelt bijvoorbeeld punten met apps als Runkeeper en Strava. En zo spaart u voor sportoutfits, leuke uitjes of korting op uw aanvullende verzekering. Kijk snel hoe het werkt en begin met sparen!

samengezond.nl


21

Voordat je een potentiële vrijwilliger benadert, is er nog wel een facet om rekening mee te houden. “Laat mensen vooral iets doen waarin ze hun ei kwijt kunnen en zich gerespecteerd voelen; zorg dat het werk bij ze past. Anders ben je je vrijwilliger na een paar weken of maanden weer kwijt.” Strijdhorst komt met een praktijkvoorbeeld: “Vorig jaar stopte een aantal goede medewerkers in onze toernooicommissie. Desondanks was er weinig paniek. We vonden al vrij snel vijf potentiële vervangers en die benaderden we op een heel laagdrempelige en directe wijze. Gewoon vragen of ze eens een uurtje willen komen meedraaien om te kijken of ze het wat vinden. Voel, proef en ervaar wat het inhoudt. Daarna neem

je afscheid en vraag je of je ze de volgende keer weer mag benaderen. Zo bouw je een relatie op en dat kan weer tot heel veel moois leiden. Klinkt simpel, toch? Dat is het ook. Ik denk dat dit voor elke club de basis is voor het werven van vrijwilligers.”

“Zorg dat het werk bij ze past. Anders ben je je vrijwilliger na een paar weken weer kwijt” Erik Strijdhorst


22

OP DE VERENIGING

“Uiteindelijk draait het allemaal om die drie kernbegrippen: communicatie, netwerk en een duidelijke taakomschrijving. En waardering” Bram Hautvast

BELEIDSPLAN

Bram Hautvast is sinds februari dit jaar voorzitter van TV De Hoge Wick, een vereniging met zo’n 500 leden. De club uit Oosterhout heeft honderd vrijwilligers, van wie de ene uiteraard vaker de handschoen oppakt dan de andere. Hautvast sluit zich aan bij de woorden van Strijdhorst. Persoonlijk contact en goede

communicatie zijn key, zegt ook de 42-jarige preses. Ook in het behouden van vrijwilligers. Want dat laatste is misschien nog wel moeilijker dan het werven van mensen die zich voor de club willen inzetten. “Het is van cruciaal belang dat je luistert en goed communiceert naar je vrijwilligers én leden”, stelt Hautvast. “Wij zijn nu bijvoorbeeld al een paar maanden bezig met een missie- en visieplan, zodat iedereen binnenkort precies weet wat er de komende vier jaar moet en kan gebeuren. Voor de totstandkoming van dat plan hebben we onder meer een enquête naar alle leden en vrijwilligers gestuurd. We betrekken hen in het proces en geven ook de ruimte om dingen te initiëren.” De voorzitter van De Hoge Wick vervolgt: “Die mensen zijn de basis van je club, dus dan is het ook goed om ze


23

BIJ LTV HAAREN STEKEN VRIJWILLIGERS ELKAAR AAN te laten meedenken. In dat hele proces van vrijwilligersbehoud is er niets dodelijker dan mensen klein houden. Daarmee ontneem je ze hun enthousiasme. Tegelijkertijd moet je wel uitleggen dat hun ideeën op één lijn met het beleid van de club horen te liggen. Daarom is zo’n missie- en visieplan zo belangrijk. Dat geeft immers focus. Het zorgt voor duidelijkheid en structuur voor alle betrokkenen.”

ZACHTE HANDSCHOENTJES

Dan is er nog de creatie van een taakomschrijving. Dat klinkt wellicht heel bedrijfsmatig, maar het komt vaak voor dat vrijwilligers aan hun lot worden overgelaten en niet precies weten wat er van hen wordt verwacht. Dat kan leiden tot uitval. Hautvast: “Wij hebben onlangs heel gedetailleerd in kaart gebracht welke vrijwilligers we hebben en wat we nodig hebben. Verwachtingsmanagement is daarbij fundamenteel. Het is belangrijk om mensen in hun kracht te zetten en duidelijk te hebben wat je van elkaar verwacht.” Bovendien moet je je vrijwilligers blijven coachen en enthousiast houden, zegt Hautvast. “Het werkt ongeveer net als in een bedrijfsproces. Alleen dien je vrijwilligers, anders dan met medewerkers, met zachtere handschoentjes aan te pakken en is de uitdaging voor het bestuur nog groter om ze optimaal tot hun recht te laten komen. Het is een soort psychologie.”

LTV Haaren beschikt over zo’n honderd vrijwilligers op ruim 500 leden. Het geheim van de Brabantse tennisclub? “Het ligt aan de cultuur van onze vereniging, de hele manier van werken”, vertelt voorzitter Femke Schabos. Het begint al als je jezelf als lid aanmeldt bij de club. Dan is er een speciale commissie die je opvangt en wegwijs maakt. “Daardoor voelen leden zich snel thuis, horen we vaak”, zegt de 42-jarige Schabos. “En als je je thuis voelt binnen een club, wordt de drempel om af en toe vrijwillig een klusje te doen verlaagd. Wij hebben op heel natuurlijke wijze een situatie gecreëerd waarin veel leden het normaal vinden om iets terug te doen voor LTV Haaren. De vrijwilligers steken elkaar aan.” Schabos gelooft niet zozeer in specifieke acties om vrijwilligers te trekken. “Als Brabanders zijn wij er vooral van overtuigd dat het gezellig moet zijn binnen een vereniging. Er klinkt altijd leuke muziek, we doen na afloop een drankje met elkaar. En we laten heel erg blijken dat we onze leden en vrijwilligers waarderen, omdat we beseffen dat we niet kunnen bestaan zonder hun inzet. Dat betekent dat we als bestuur altijd serieus aan de slag gaan met bepaalde tips die we krijgen en dat we ze vaak bedanken, ook in communicatieberichten.” Daarnaast organiseert LTV Haaren ook jaarlijks een dank-u-welfeest. “Dat is een dag vol activiteiten die in het teken staat van de vrijwilligers. Dan spreken we nogmaals onze waardering uit voor hun steun tijdens het seizoen en we zorgen altijd voor een origineel cadeautje. Vorig jaar was dat een handdoek met een logo van de club erop. Dat soort dingen wordt erg gewaardeerd.”

KIPPENHOK

Strijdhorst trekt de vergelijking met een kippenhok. “Want dat is een tennisvereniging soms”, glimlacht de voorzitter van Spitsbergen. “Ook daar ligt een niet te onderschatten uitdaging op het communicatievlak. Er wordt binnen een club veel gesproken en geroddeld over allerhande zaken.” Hij komt met nog een praktijkvoorbeeld: “Helaas gaf onze pachter laatst na zesenhalf jaar aan dat hij een nieuwe uitdaging aangaat. In no time gingen daar allerlei verhalen over rond. In zo’n geval is het heel belangrijk om kort op de zaak te zitten en snel en goed te communiceren, zodat iedereen vrij snel het echte verhaal weet. Zo heb je ook weleens een probleem in een bepaalde commissie. Ook dan is het cruciaal om spoedig de angel eruit te halen. Vlam in de pan, en daardoor vrijwilligers kwijtraken, is wel het laatste dat je wilt.”

Ze besluit: “Zorg dus goed voor je mensen, geef ze een warm gevoel en vergeet vooral die gezelligheid binnen de club niet. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren.”25

Zo hebben de voorzitters nog een aantal tips. Het uitspreken van waardering, bijvoorbeeld. De Hoge Wick organiseert elk jaar een ‘duw-feest’ voor de vrijwilligers, waarbij ‘duw’ staat voor ‘dank u wel’. En volgens Hautvast is het goed om een vrijwilliger bij gelegenheid in het zonnetje te zetten, op een manier die bij de betreffende persoon past. “Een schouderklopje vindt iedereen fijn.”

“In dat hele proces van vrijwilligersbehoud is niets dodelijker dan mensen klein houden. Daarmee ontneem je ze hun enthousiasme” Bram Hautvast

VERANDERING

Uiteraard gaat ook binnen deze tennisverenigingen niet alles van een leien dakje. De Hoge Wick heeft sinds een paar maanden vier nieuwe en relatief jonge bestuursleden. Mede door dat verse bloed worden er binnen de vereniging uit Oosterhout veranderingen doorgevoerd die volgens het bestuur belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de club. Maar daar is niet iedereen blij mee. “Verandering vraagt tijd en begrip, en dat leidt soms tot weerstand”, vertelt Hautvast. “Toen ik aantrad als voorzitter, waren er te veel vrijwilligers die berichten konden plaatsen op onze website. Mede als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG, zie ook het artikel op pagina 46 en verder, red.] zijn we nu bezig met een nieuw en eigentijds platform. We hebben besloten dat hooguit twee bestuursleden daartoe nog toegang krijgen. Door taken duidelijk te delegeren

en in dit geval bij twee bestuursleden neer te leggen, wordt de kans op verkeerde communicatie verkleind. Bovendien voorkom je lange discussies over wie bepaalde zaken oppakt. Zo’n beslissing betekent echter wel dat je mensen moet teleurstellen die dat járen hebben gedaan. Dat is niet leuk, maar soms moet je in het belang van de club ook nee kunnen zeggen.” En door het op de juiste manier te communiceren, vergroot je de kans op begrip bij de mensen om wie het gaat. “Uiteindelijk draait het allemaal om die drie kernbegrippen: communicatie, netwerk en een duidelijke taakomschrijving”, zegt Hautvast. “En waardering.” Strijdhorst besluit: “Als je die zaken goed regelt, kom je met je vrijwilligersbeleid een heel eind.” t


26

SOCIAL WALL

#Toernooien Door veel wedstrijden te spelen word je steeds beter en krijg je meer plezier in de sport. Afgelopen zomer hebben veel enthousiaste toernooiorganisaties een toernooi georganiseerd waar spelers zich op hun niveau hebben kunnen meten aan het niveau van andere spelers in de regio. Deelname aan een toernooi zorgt er dus niet alleen voor dat je beter wordt in het spel, maar je komt ook telkens op andere plekken en je leert eenvoudig nieuwe mensen kennen. Kortom, de organisatie en deelname aan toernooien zorgen voor veel sfeer en gezelligheid op tennisclubs door heel Nederland! Op social media worden alle leuke en gezellige toernooimomenten massaal gedeeld. Op deze pagina’s vind je een selectie van de leukste foto’s.


27COLUMN

Zomergasten

Hoe zou te horen

Geïnspireerd door het interview met Louis van Gaal voor Zomergasten zat ik te mijmeren over een zomeravondgesprek met de succesvolste tennisser aller tijden. Natuurlijk denk je dan in onze sport aan Roger Federer en Rafael Nadal. Want hoe zou het zijn om Roger te horen praten over zijn jeugd? Dat hij zich als 14-jarige vaak misdroeg op de baan en voor straf de tennishal moest stofzuigen. En hoe is ‘Mister Perfect’ nu echt? Zit er geen greintje chagrijn of gemeenheid bij? Je kunt het haast niet geloven bij iemand die zo meedogenloos acteert op de tennisbaan. Of op een zwoele zomeravond luisteren naar Rafa Nadal, die vertelt over de levenslessen van zijn oom Toni. Hoe die hem respect en nederigheid bijbracht. Door na winst van een jeugdtoernooi doodleuk de winnaars van de afgelopen twintig jaren op te noemen en te vermelden dat zij verder nooit iets in hun tenniscarrière hebben gepresteerd. Ook liet oom Toni een beroemde Rafa rustig in de rij staan voor een filmkaartje. Hij was volgens zijn oom echt niet beter dan die andere mensen in de rij, omdat hij toevallig goed tegen een tennisbal kon slaan. Toni leerde Rafa winnen onder alle omstandigheden en verantwoordelijkheid nemen voor zijn acties. Een vergeten waterfles bij een training? Jammer dan. Dan maar trainen in de hete Spaanse zon zonder water. Eigen schuld, dikke bult. Schitterende en inspirerende verhalen over Federer en Nadal zouden de revue passeren. Onze talenten zouden er veel van kunnen opsteken. Maar het liefst zou ik drie uur lang met een glas rode wijn in de hand luisteren naar een goede vriend van Rafa: golfer Tiger Woods. Na het lezen van zijn biografie krijg je het bijna Spaans benauwd van het leven dat hij heeft geleid. Door de strot geduwd heeft gekregen door zijn vader, kun je beter zeggen. De man die Tiger heeft gemaakt, maar ook gebroken. In de zin van verafgoding van zijn zoon. In het zijn om Roger en Rafael tegenstelling tot Toni Nadal had wijlen Earl Woods geen normen en waarden in het lepraten over hun jeugd? ven en reeg hij de leugens aan elkaar als het hem uitkwam. Zes maanden oud was Tiger toen hij dagelijks uren naar zijn golfende vader keek. Elf maanden toen hij uit zijn kinderstoel waggelde en zijn eerste golfbal sloeg. Naar berekening sloeg hij tussen zijn eerste en tweede levensjaar al zo’n 100 tot 200 uur golfballen. Neurowetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het effect van herhaling tussen het eerste en derde levensjaar van een kind. Dat blijkt groot te zijn. Daar is dus het genie van Tiger Woods geboren. Op zijn vijfde had hij al 3.000 en op zijn vijftiende al de beruchte 10.000 trainingsuren achter de rug. Dat het uiteindelijk misging met de beroemdste en rijkste sporter ter wereld, is geen verrassing. Interessanter is het hoe hij zich heeft teruggeknokt van obsessies, verslavingen, depressies en fysiek malheur. Hij speelt momenteel zelfs weer goed op de golf tour. Ik hoop dat hij ooit zélf zijn verhaal zal willen vertellen. Aan de Amerikaanse versie van Zomergasten.

Marcella Mesker Tenniscommentator NOS en Ziggo Sport

29


30

BEREND RUBINGH

Back2Basics, de kracht van verenigen

HĂŠt boek voor verenigingsbestuurders en hun ondersteuners


31

Afgelopen zomer verscheen Back2Basics. De kracht van verenigen, een boek in baksteenformaat waarin Berend Rubingh zijn filosofie om sportverenigingen sterker te maken praktisch uiteenzet. Het boek biedt bestuurders en vrijwilligers van tennisclubs tal van praktische tools en handvatten, maar geen kant-enklare oplossingen voor uitdagingen. Die moet komen vanuit “de verenigingskracht”. “Als de oplossingen niet binnen of rond de sportvereniging te vinden zijn, dan heeft deze vereniging geen bestaansrecht.”

Door: Joost de Jong

Back2Basics. De kracht van verenigen is het resultaat van 25 jaar expertise die Rubingh, op 24 november aanstaande spreker op het KNLTB Jaarcongres, in het Nederlands sportlandschap opdeed. De auteur kan de essentie van zijn werk desgevraagd best in een paar woorden samenvatten: “Houd jezelf als vereniging eens een spiegel voor en ga terug naar de basis, naar de oorspronkelijke bedoeling van de vereniging: Waarom verenigen wij ons eigenlijk? Hierbij geldt dat er geen goed en fout is, want elke vereniging is anders.” Er zijn talloze vormen van verenigingsondersteuning. Daarin is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, weet Rubingh. Aan die ondersteuning kleeft echter een probleem: het resultaat is vaak van korte duur, omdat er in de aanpak niet teruggegaan wordt naar de kern van de vereniging. Back2Basics staat voor het op gang brengen van een proces waarbij de vereniging in staat is zelf oplossingen te vinden voor problemen.

HANDJE VASTHOUDEN

Rubingh: “We willen verenigingen dus niet helpen door hun handje vast te houden. We proberen verenigingen te versterken door optimaal gebruik te maken van hun verenigingskracht. En ook van het netwerk om de vereniging heen. Er zitten ook ‘relaties achter de relaties’ waarvan je kunt gebruikmaken. Als jij als bestuurder de problemen binnen de vereniging alleen maar naar je toetrekt in de bestuurskamer, dan blijf je op een bedrijfsmatige manier met elkaar omgaan. Terwijl je de oplossing moet zoeken in de kracht van jouw vereniging. Als de oplossingen niet binnen jouw vereniging te vinden zijn, dan heeft jouw vereniging geen bestaansrecht.” Dat de verenigingskracht vaak uit het oog wordt verloren, heeft volgens Rubingh te maken met de waan van de dag. “ ‘Verdorie, we hebben te weinig spelers voor aankomende zaterdag’, hoor je vaak. Toch moet je die waan van de dag zien te overstijgen, om over het bestaan van de vereniging na te denken. Daar heb je soms een externe kracht voor nodig.”

“Houd jezelf als vereniging eens een spiegel voor en ga terug naar de basis, naar de oorspronkelijke bedoeling van de vereniging: Waarom verenigen wij ons eigenlijk?” Berend Rubingh

DE BAAS SPELEN

Ontmoeting en reflectie, daar draait het om bij Back2Basics, legt Rubingh uit. “Stel vragen als: Wat voor een type bestuurder ben ik? Waar hebben wij als vereniging baat bij? Als je een grote, professionele, dienstverlenende club bent, dan vraagt dat een ander type bestuurder dan wanneer je meer een ‘ouwejongens-krentenbrood club’ bent. Veel bestuurders van verenigingen denken niet na over hun rolopvatting. Sommigen denken: Ik ben nu de voorzitter, ik moet nu de baas spelen. Terwijl een andere voorzitter

BESTELINFORMATIE Back2Basics. De kracht van verenigen is te bestellen via Sportsmedia.nl. Daar is ook een gratis preview van het boek te downloaden. Wil jij je vereniging versterken en kans maken op een exemplaar van Back2Basics. De kracht van verenigen? Meld je dan nu aan voor het KNLTB Jaarcongres! Stuur een e-mail naar communicatie@knltb.nl en maak kans op een van in totaal drie exemplaren van Back2Basics.


32

BEREND RUBINGH

“Hoe meer

te weinig geld’. Je moet het hebben over: Wie zijn we, waar staan we voor, en waar komen we vandaan? Dat is de essentie van de vereniging. Op die manier kun je bereiken dat mensen zich met hun hart verbinden met de vereniging.”

verenigingskracht er in de samenleving zit, des te vitaler deze samenleving is” Berend Rubingh

denkt: Ik moet iedereen zo veel mogelijk stimuleren en faciliteren. Dat noem ik empowerment. Elke bestuurder heeft andere oriëntatiepunten. Iemand die in het dagelijks leven gemeenteambtenaar is, zal meer op de democratische processen gefocust zijn binnen een vereniging, terwijl een ondernemer veel meer let op het bedrijfsmatige. Daarom hebben we een checklist gemaakt waarmee je kunt vaststellen: Waar liggen onze affiniteiten?” Ontmoeting, mensen bij elkaar brengen, is een ander belangrijk punt. Dat is niet altijd eenvoudig, weet Rubingh. “Niet iedereen binnen de vereniging heeft dezelfde mate van betrokkenheid. Maar je hebt een bepaalde massa nodig die de vereiste betrokkenheid voelt. Dat kan alleen door een proces op gang te brengen. Door mensen uit te nodigen, te praten over de vereniging. Dan moet je het dus niet hebben over problemen: ‘We hebben te weinig vrijwilligers’ of ‘Er is

Je moet op zoek gaan naar de ‘makers’ binnen de vereniging, of enablers, zoals Rubingh ze in goed Engels noemt. Dit soort aanjagers loopt volgens hem in elke vereniging rond en die moet je herkennen. Dat hoeft niet de voorzitter te zijn; het kan ook een barmedewerker zijn of een trainer. “Ik zeg tijdens presentaties weleens: ‘Laat mij eens een week meelopen in jullie vereniging en dan identificeer ik zo drie, vier, vijf mensen. Als ik die eruit trek, dan zakt zo de hele vereniging in elkaar.’ Dan zie ik de hele zaal schrikken. Iedereen weet wie het zijn, maar wat doen we ermee? Het antwoord is dus: ga met deze mensen praten en zeg niet meteen ‘Ik heb jou nodig om dit probleem op te lossen’.”

CULTUURCIRCULATIE

“Wat je wilt bewerkstelligen, is dat je met veel mensen rond de tafel zit om de vereniging ‘warm’ te houden. Studentenverenigingen slagen daar op natuurlijke wijze goed in. Die vinden eigenlijk ieder jaar hun eigen vereniging opnieuw uit. Ze geven de cultuur van de vereniging door. Ik noem dat cultuurcirculatie. Dat is wat je graag wilt. Andere verenigingen moeten eigenlijk continu energie steken in de ontmoeting.” Zoiets vergt wel een tijdsinvestering, beaamt Rubingh. “Ja, dit bereik je niet door even een knop om te draaien.

VELEN DOEN WEINIG OF WEINIGEN DOEN VEEL Rubingh schetst in zijn boek een veelvoorkomend verenigingsprobleem: de vele clubtaken die rusten op de schouders van slechts een paar mensen. “Ik ben nu zeventien jaar voorzitter en er is verder niemand die z’n schouders eronder wil zetten. Als ik het niet doe, doet niemand het. Dus ik moet wel door!” Rubingh: “Dit is een veelgehoord argument van bestuursleden, die op hun beurt dus ook maar doorgaan. Gevaar is dat alle andere leden niet meer de noodzaak voelen om ook iets te doen, want ‘zij doen het wel’.

Zo was ik op bezoek bij een kleine tennisclub, waar ik ontvangen werd door drie bestuursleden op leeftijd. Het was midden op de dag, deze heren hadden blijkbaar tijd. Ondanks het mooie weer waren de tennisbanen leeg. Ze zaten gezellig bij de bar en vertelden over de club, hún club. Doorvragend over de rest van de club moesten ze erkennen dat het aantal leden drastisch afnam. Maar niet getreurd, ze hadden het nog steeds gezellig. Op mijn vraag wie dan de club overeind hield, kwam snel het antwoord ‘wij’. “Als wij er niet zouden zijn, was de club allang verloren gegaan”, zeiden ze vol trots. Op mijn vraag hoe dat moest als zij er

niet meer waren, bleef het pijnlijk stil. Totdat een van hen concludeerde dat de club dan waarschijnlijk zou verdwijnen. Dus naast het eerdergenoemde gevaar van bestuursleden om maar door te gaan, schuilt er nog een ander gevaar, namelijk dat van het bestaansrecht. Als de club alleen blijft bestaan omdat bestuurders zich willen inzetten, voor wie is de club er dan nog? De belangrijkste reden van het bestaan van de club in dit voorbeeld is dus het tijdverdrijf van het bestuur. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar heeft wel consequenties voor de continuïteit. Hier zijn ‘wij, het bestuur’ wel heel ver afgedreven van ‘zij, de leden’.”


33

Het is vaak ook een cultuurverandering die je moet maken als vereniging. En dat kan wel een jaar duren. Maar het is wel de meest duurzame verandering die je kunt bewerkstelligen. Het is het essentiële onderdeel van een vereniging, sturen op verenigen! Een quick fix DE GEMEEN is er niet. Het gaat echt om een langetermijnperspecTE IS HEEL BLIJ MET D WAENT HU N AC E TENNISCL UB GoverstijEMEENTECOMMODATIE tief, waarin je het proces van reflectie enDhet VERVULT EIG IS HEEL OO K EE WANT B ENLIJ K LIJ N MET DE in een HUN SO OR ACC BU gen van de waan van de dag echt bij de kop pakt.” Een tennisclub klein dorp UR OMT T MODAT TH UISFU NCTI ENNISCL O

CASUS: TENNISCLUB MET BUURTHUISFUNCTIE

VITALE SAMENLEVING

UB E. OK EEN S IE VERVULT OORT B EIGEN hechte gemeenschap LIJK UURheeft THUISeen FUNCTIE. Een tenn isclub in een klein dorp hee maken, maa ft een hec r er wordt hte gemeen ook fanatiek tennisclu schap van door een b heeft ook leden die aantal lede een tennisler er een gez wordt daa n competi ellige boe aar aan zich r keurig voo tie gespeeld l van verbonden r betaald. (verenigings blij met de die lessen Het is eige club). De tennisclu geeft aan nlijk een b want hun beginnende winkeltje tal van ontm accommoda in de club tennissers. oetingen (serviceclub tie vervult Hij en activite eigenlijk de leefbaa ). De gem iten plaats, ook eente is hee rheid in het een sommige soort buu l dorp verg hebben niet rthuisfun uitgedaagd root (maatsc ctie. Er vind s met ieder van tenn happelijke en is te mak deze ond geven: club). Het en en daa erdelen op bestuur van rdoor wor verschillend dt de tennisclu e maniere b wordt ech n te sturen. ter Er zijn hier 1. voor drie zorg dat adviezen er een held te ere scheidin bedoeling g is, dus maa van ieder k er sub-clu sub-clubje; 2. zorg bjes van dat alle proc met duid essen en elijke uits 3. werk belangen praken ove actief aan transparant r de een aantal zijn, dit vraa duidelijk draagvlak gt extra com herkenbare ontstaan. municatie; kruisbestuiv ingen, zod at hierdoo r onderlin g begrip en

Hoewel Rubingh al decennialang meeloopt, moet hij vaststellen dat we het fenomeen verenigen eigenlijk nog steeds niet goed snappen. “De vereniging als institutie kennen we, maar hoe het functioneert, dat weten we eigenlijk niet. Daar weten we te weinig van. We bekijken verenigingen vaak vanuit een organisa236 tieperspectief, en het moet economisch rendabel zijn. Maar daar gaat het niet om bij verenigingen. Het gaat om verbindende waarden en normen. Dat concept zijn wij vergeten, omdat we heel erg gericht zijn op dat economische en organisatiekundige perspectief.” back 2bas

ics

En dat terwijl het belang van de verenigingsstrategie vaak veel verder gaat dan de sport alleen, aldus Rubingh. “Onze verenigingsvisie draagt bij aan de sport, maar ook aan een vitale samenleving. Hoe meer verenigingskracht er in de samenleving zit, des te vitaler deze samenleving is. We hebben nog heel veel verenigingen. Wat moeten we doen om die te behouden? Laten we ze vooral zichzelf opnieuw leren ontdekken. Wij gaan niet vertellen wat ze moeten doen. We willen wel nieuwe impulsen geven, zodat de kracht die er in de verenigingen zit, weer ontluikt.” t

“We bekijken verenigingen vaak vanuit een organisatie­ perspectief, en het moet economisch rendabel zijn. Maar daar gaat het niet om bij verenigingen. Het gaat om verbindende waarden en normen” Berend Rubingh

van leden die er een gezellige boel van maken, maar er wordt ook fanatiek door een aantal leden competitie gespeeld (verenigingsclub). De tennisclub heeft ook een tennisleraar aan zich verbonden die lessen geeft. Hij wordt daar keurig voor betaald. Het is eigenlijk een winkeltje in de club (serviceclub). De gemeente is heel blij met de tennisclub, want hun accommodatie vervult eigenlijk ook een soort buurthuisfunctie. Er vinden tal van ontmoetingen en activiteiten plaats, waarvan sommige niets met tennis te maken hebben, en daardoor wordt de leefbaarheid in het dorp vergroot (maatschappelijke club). Het bestuur van de tennisclub wordt echter uitgedaagd elk van deze onderdelen op verschillende manieren te sturen. Hiervoor zijn drie adviezen te geven: 1. zorg dat er een heldere scheiding is, dus maak er subclubjes van met duidelijke uitspraken over de bedoeling van ieder subclubje; 2. zorg dat alle processen en belangen transparant zijn, dit vraagt extra communicatie; 3. werk actief aan een aantal duidelijk herkenbare kruisbestuivingen, zodat hierdoor onderling begrip en draagvlak ontstaan.

CV BEREND RUBINGH Berend Rubingh (1957) is als organisatieadviseur vooral actief in de sport, zowel voor sportbonden als gemeenten. Het gaat daarbij vaak om organisatieontwikkeling, governance- of beleidsvraagstukken. Hij stond aan de basis van het ontstaan en de vormgeving van het vak sportmanagement in Nederland en Europa. Hij is onder andere erevoorzitter van de European Association for Sport Management (EASM). Rubingh is een tennisliefhebber: hij speelde bij de Stadskanaalster Tennis Vereniging STB en was als tenniscoach actief op de vereniging van zijn dochters.

237


34

KORTE BERICHTEN

Nationaal Sportakkoord biedt kansen voor de club Eind juni ondertekenden sportminister Bruno Bruins en zijn gesprekspartners het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’, een overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd om de Nederlandse sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken. Met het Sportakkoord verklaren overheden, bonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich bereid om ervoor te zorgen dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

KANSEN VOOR TENNIS EN VERENGINGEN

Uiteraard heeft de KNLTB nadrukkelijk meegedacht over het Sportakkoord, dat loopt tot 31 december 2021. Absolute winst voor de tennissport is de centrale rol die de vereniging heeft in de plannen.

Want ook de KNLTB zet de club centraal in zijn ambitie om zo veel mogelijk mensen een leven lang te laten genieten van tennis. Nieuw en aantrekkelijk aanbod, een veilige, prettige omgeving om te kunnen tennissen en voortdurende aandacht voor het vrijwilligersbeleid – de KNLTB blijft jouw club op al deze terreinen waar mogelijk ondersteunen.

KANSEN VERZILVEREN

Sportverenigingen hebben nog steeds een essentiële functie in de samenleving, maar die is anders dan dertig jaar geleden. Deze tijd vraagt om open clubs, die de blik naar buiten richten en de verbinding aangaan met partijen als scholen, zorginstellingen en kinderopvang. Tennisverenigingen doen er goed aan te overwegen wat hun wensen en mogelijkheden zijn op dit gebied. En in die verbinding kan bij uitstek de tennisleraar een grote rol spelen. Verder moeten

accommodaties steeds toegankelijker en duurzamer worden en moet het sport­ klimaat te allen tijde veilig zijn. Dit alles om mensen van jongs af aan voor lange tijd aan de sport en de club te binden, als lid en als vrijwilliger. Dat zijn grote uitdagingen, maar dit Sportakkoord biedt toch vooral grote kansen. De KNLTB zal er alles aan doen om de verenigingen te helpen deze kansen te verzilveren.

HOE VERDER?

Het Nationaal Sportakkoord is een startpunt, een basis waarop alle betrokken partijen verder kunnen bouwen. Wil je met jouw club direct aan de slag of zoek je concrete ideeën die je verder kunnen helpen? Bezoek Allesoversport.nl/onderwerp/sportakkoord/ of ga in gesprek met de KNLTB Accountmanager van jouw club.


35

Maak jouw vereniging rookvrij Roken langs de baan of pal voor de ingang van het clubgebouw – negen van de tien Nederlanders vinden dat niet passen bij een gezonde sportomgeving. Dat kan beter! Om hierin het goede voorbeeld te geven is de KNLTB partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij en sluit de bond zich aan bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’, waarmee de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zich inzetten voor een samenleving waarin kinderen worden beschermd tegen (de gevolgen van) roken. De KNLTB vindt het belangrijk dat alle tennisliefhebbers, actief en passief, van tennis kunnen genieten in een gezonde en sportieve omgeving. Erik Poel, Algemeen Directeur KNLTB: “De KNLTB ondersteunt zijn verenigingen via de KNLTB Accountmanagers om hun omgeving rookvrij te maken. Uiteraard willen we zelf ook het goede voorbeeld geven door onze eigen jeugdevenementen in een rookvrije

omgeving te laten plaatsvinden. Zo creëren we met elkaar een veilig, sportief en gezond sportklimaat.”

Wil jij ook een rookvrije club? Neem dan contact op met jouw KNLTB Accountmanager.

KNLTB werkt aan kwaliteit aanleg padelbanen Padel wordt steeds populairder. Steeds meer clubs gaan over tot het aanleggen van één of meerdere padelbanen. Tijd om op papier te zetten waaraan een padelbaan op z’n minst moet voldoen om er lekker op te kunnen spelen, met zo min mogelijk blessureleed en tot in lengte van jaren. Op basis van de huidige kennis en inzichten en na uitvoerige gesprekken met aannemers, leveranciers en gemeenten hebben de KNLTB en KIWA ISA Sport padelnormen en

bijbehorende procedures opgesteld. Deze zijn te vinden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst (zie Sportvloeren.sport.nl/).

VERPLICHT CERTIFICAAT

Wil jouw club ook padel aanbieden? Gebruik dan de normen om goede afspraken te kunnen maken met de opdrachtnemer van jouw keuze. Vanaf 1 januari 2019 is een NOC*NSF/sportbondcertificaat (bewijs dat de baan is goedgekeurd) verplicht indien je wil deelnemen aan competities en toernooien onder auspiciën van de KNLTB. Daarbij geldt voor reeds aangelegde banen een overgangsregeling tot aan het moment dat de banen opnieuw worden gerenoveerd. Het is sterk aan te bevelen nu al de padelnormen en keuring op te nemen in het aanlegtraject.

VRAGEN?

Wil je meer informatie en/of advies over de aanleg van padelbanen? Neem dan contact op met jouw KNLTB Accountmanager. Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl.


36

OP PAD MET...

Een dag op pad met de KNLTB Accountmanager

“Tijdens de gesprekken

Meer dan ooit is de KNLTB Accountmanager de verbinder tussen de overkoepelende bond en de verenigingen. Samen staan ze in dienst van het tennis. Maar wat doet de Accountmanager, wat komt er tijdens de gesprekken aan bod en wat is zijn meerwaarde? Wat leeft er bij verenigingsvoorzitters? We gaan een dagje mee en bezoeken in het kielzog van KNLTB Accountmanager Benoit Gilissen de voorzitters van twee verenigingen in het Gelderse: Jan Koedood van LTV de Ridderweide - Tennis & Padel en Piet van Loosbroek van Geldermalsen LTC.

Door: Eddy Veerman


37

voel je passie voor tennis” De zon breekt door in Tiel, waar de ontmoeting tussen Koedood en Gilissen de eerste is. De voorzitter is oprecht geïnteresseerd in de inhoudelijke werkzaamheden van zijn visite. Gilissen: “We zoeken meer proactief contact met de verenigingen. Daarvoor ben ik vier dagen onderweg en werk ik één dag op kantoor. Ik doe het nu vier jaar en wat mij opvalt, is het verschil tussen clubs: de ene keer kom je bij een club die bijna bedrijfsmatig wordt gerund, en de volgende dag bezoek je een vereniging waar het houtje-touwtje is en men bij wijze van spreken druk is met de invulling van de bardienst van komende zaterdag. Behalve die verschillen zijn die mensen allemaal vooral bezig vanuit hun passie voor tennis. Die passie voel je in de gesprekken en dat maakt mijn functie leuk. Je merkt dat verenigingen worstelen met het dalende aantal jeugdleden en de vraag hoe dat aan te pakken. Zoals ook vergrijzing een grote rol speelt: de oudere generatie regeert bij veel clubs. De inzet van vrijwilligers is eveneens een punt van aandacht: twintig jaar geleden was het normaal dat je iets voor de club deed, nu willen mensen ook iets doen – zo blijkt uit cijfers – maar dan graag wel een afgebakende taak. Dat vergt een andere benadering. Een zo persoonlijk mogelijke, maar het is ook belangrijk te vragen naar hun ideeën, ze te laten meedenken.” “Dat heeft ook te maken met de individualisering van de maatschappij. Men heeft veel meer mogelijkheden en bindt zich minder gemakkelijk”, haakt Koedood in. Hij kent de ins en outs van LTV de Ridderweide maar al te goed. “Ik ben al veertig jaar lid van deze vereniging en twintig jaar geleden was ik hier ook bestuurslid. Toen ik vorig jaar met pensioen ging, sprak de toenmalig voorzitter mij aan met de vraag of ik zijn taken wilde overnemen. Waarom moet je op zo’n ouder iemand terugvallen? Is het dan niet beter iemand van een jongere generatie te vinden?, vroeg ik me af. Ik ben als interim-voorzitter ingestapt en kijk in de tussentijd uit naar een jongere opvolger. Ik vind het leuk om te doen, ik ben meer dan een consument en voel betrokkenheid bij deze club. Deze vereniging is volop in beweging. De padelbanen zijn dit voorjaar in gebruik genomen en zo zijn er

meer veranderingen gaande, waarbij ik graag help, aanstuur en mensen verbindt. Daar waar ruis is, wil ik die wegnemen en help ik om knopen door te hakken.”

TWEE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

Koedood vraagt Gilissen naar de rol van de KNLTB binnen “padellend Nederland”. “Want er is ook een padelbond. Wie doet nu wat? Ik ben vooral geïnteresseerd in wat ik mijn leden het beste kan aanbieden, als gebruiker. De keuze voor twee padelbanen heeft ons veel nieuwe leden gebracht. Er waren voorheen meer dan 600 leden, maar toen ik dit jaar begon, hadden we er nog 345. Inmiddels zitten we weer rond de 400. We flyeren her en der onder het motto ‘Twee sporten voor één prijs’.” “De KNLTB kan de vereniging wat padel betreft uitstekend faciliteren, ook in het wedstrijd- en toernooiaanbod”, vult Gilissen aan.

“De ene keer kom je bij een club die bijna bedrijfsmatig wordt gerund, en de volgende dag bezoek je een vereniging waar het houtje-touwtje is” Benoit Gilissen Koedood: “Ik zou graag eens de voordelen op een A4’tje willen zien, zodat ik vanuit een zuiver proces naar de leden toe kan laten zien waarom we bij de KNLTB aangesloten moeten blijven. Dat moeten we doen vanuit de feiten en niet op basis van emotie en gevoel. Ik wil eigenlijk een padelvertegenwoordiger in ons bestuur hebben. Maar goede vrijwilligers vinden, met betrokkenheid, is een aandachtspunt. Je wilt tenslotte het liefst pareltjes en geen projectielen.” “Tennis is wel een ‘ouwelullensport’ aan het worden”, vindt Koedood. “Wij hebben veel 55- en 60-plussers die blijven tennissen, en de jongeren kicken op


38

OP PAD MET...

“De tablet van het afhangsysteem is gestolen, moeten we daarvoor verzekerd zijn?” Jan Koedood

de dynamiek van padel. We hebben voor die nieuwe sport een mooie ambassadeur gevonden in zanger Vinchenzo, die enkele jaren geleden meedeed aan The Voice of Holland. Hij won hier laatst het padeltoernooi.”

SAMENWERKEN IN KRINGEN

Jeugdleden werven is een speerpunt van de KNLTB. Gilissen: “We promoten dat verenigingen tennis als totaalpakket aanbieden: Tennis Alles-in-1. Je lidmaatschap geeft je niet alleen toegang tot de banen, maar je traint, je speelt automatisch competitie in de Tenniskids-competitie en doet mee aan activiteiten. Daardoor krijgt de jeugd meer contactmomenten met de sport én met de vereniging.”

Gilissen vraagt zich af hoe het binnen LTV de Ridderweide zou worden ontvangen als men zo’n totaalpakket zou aanbieden, voor bijvoorbeeld twintig euro in de maand. “Als we mogen verwachten dat dat tot meerdere jeugdleden leidt, vind ik dat prima. We denken er zelf al over na om basisscholen te gaan benaderen. Gezien de trend dat de jeugd steeds meer tijd achter de computer doorbrengt en obesitas steeds vaker een rol speelt, is iedere mogelijkheid om de jeugd aan het tennissen te krijgen de moeite waard”, zegt Koedood. Gilissen vertelt dat de KNLTB met zogeheten kringen werkt. “We willen op gemeenteniveau clubs bij elkaar brengen, voor kennisdeling en samenwerking in brede zin.” Koedood geeft aan dat de kring in zijn gebied “miniem” leeft. “Jammer genoeg. Iedereen heeft al moeite om zichzelf overeind te houden. Hier heerst ook een beetje van ‘ieder moet zijn eigen boontjes doppen’. Terwijl, wanneer zoals recentelijk het ledenaantal bij de verenigingen terugloopt, dat juist aanleiding zou moeten zijn om om tafel te gaan. Het zit daarbij wel in de genen van deze vereniging – we hadden al snel


39

kunstgrasbanen, zonnepanelen en padelbanen – om dingen te initiëren. Misschien moeten wij het voortouw nemen.” De Accountmanager geeft aan graag aan te schuiven bij het volgende voorzittersoverleg. Hij pakt zijn tablet erbij. “We kunnen van iedere club de ‘uitstroomcijfers’ inzichtelijk maken. Met gegevens als leeftijd, de duur van het lidmaatschap en hoe actief de mensen zijn. Wat tevens vergeleken kan worden met het gemiddelde van Gelderland.” Waar het gaat om de duur van het lidmaatschap, zit bij LTV de Ridderweide zestig procent in de groep die tussen de één en twee jaar lid is. Qua uitstroom van afgelopen jaar blijkt 55 procent van de mensen die tussen de nul en één jaar lid zijn, weggevallen. Dat is best hoog. “Focus op opvang van mensen die net lid zijn geworden, is daarom belangrijk.”

TENNISLERAREN

Vervolgens komen zaken als het betalen van huur door tennisleraren voor het gebruik van de baan aan bod. Gilissen: “Spreek de verwachtingen naar elkaar uit. Je kunt taakuren afspreken. En dat de leraar zich inspant voor ledenwerving en -behoud.” Koedood knikt: “Tennisverenigingen worden bedrijven, qua omzet. Dus moet je als club meer vanuit zakelijkheid handelen, en duidelijkheid en structuur creëren.” Hij komt daarna nog met een praktisch punt. De tablet van het afhangsysteem is gestolen. “Moeten we daarvoor verzekerd zijn?” Gilissen knikt bevestigend: “Klopt, schade door misbruik of diefstal is voor rekening van de vereniging. Maar voor de aanschaf kun je bij ons terecht, ook voor een gratis variant.” Koedood geeft zijn bezoek nog een rondleiding en bedankt hem voor het prettige gesprek.

BESTUREN MET EEN VISIE

Gilissen stapt in zijn auto en maakt de rit naar GLTC in Geldermalsen. Bij die club was de relatie tussen het bestuur en de leden enigszins verstoord geraakt. Voorzitter Piet van Loosbroek las in Centre Court over ‘Besturen met een visie’ en riep de hulp in van de KNLTB. “Benoit kwam met het voorstel een visieavond te organiseren. Dan konden leden komen praten in een vrije sfeer. Daar kwamen wonderwel veel reacties uit. We hadden geen goed beeld wat leden in deze tijd van een club verwachten. Dat is in de loop der tijd immers aardig veranderd. In het verleden werd uitgevoerd wat het bestuur opdroeg, maar zo is het niet meer en daar moet je op inspelen”, aldus Van Loosbroek. “Er kwamen tijdens twee visieavonden tien onderwerpen uit, waarvan we er drie per direct hebben aangepakt. Het eerste was het opknappen van het clubhuis, dat als verouderd, kil en sfeerloos werd beoordeeld. Een ander punt was het opvangen van nieuwe leden, waarbij we gebruikgemaakt hebben van het buddyproject. En de website moest worden vernieuwd.

Het feit dat er een onafhankelijk initiator is, die de thema’s aan de orde stelt, maakt dat leden een andere reactie geven dan dat je zoiets als voorzitter van de club doet. Dan zijn ze immers wellicht geneigd te denken: ‘Morgen kom ik ’m vast weer tegen, dus ik wacht wel even.’ ” Vooraf werd de zin van de avond door menigeen in twijfel getrokken. “Maar voor ons was het een openbaring. En telkens als er daarna iets moest gebeuren, kwamen er direct leden helpen, en dat waren zeker niet alleen de oudere leden van de club! Na de visiebijeenkomst hebben we er ook nog eens drie nieuwe bestuursleden bij gekregen.”

SIGARETTENPEUKEN

GLTC is ook op een andere manier doorgelicht. “Een van de leden heeft als student een verenigingsonderzoek gedaan, met honderd interviews, via de website. Hij heeft onze clubgegevens doorgespit en samen met zijn mentor alles uitgewerkt. Daar kwam een mooie rapportage uit, die hij heeft toegelicht op de algemene ledenvergadering. Dat gaf verrassende inzichten, met goede aanbevelingen, waar we heel content mee waren.” De preses vertelt dat GLTC de vereniging graag alcohol- en rookvrij wil maken. “We maken het bespreekbaar. Mensen ergeren zich aan leden die sigarettenpeuken tussen de planken van ons meubilair buiten stoppen. Het buiten roken gebeurt nu bovendien nog onder het afdakje bij de kantine, dus in het zicht van de kinderen. Tijdens jeugdwedstrijden mag er daarom inmiddels niet meer op het park worden gerookt.” Gilissen vertelt dat de KNLTB en gemeenten ook inzetten op een rookvrije tennisvereniging. Daarna komt Tennis Alles-in-1 weer ter sprake. Van Loosbroek geeft aan: “Onze tennisschool vond dat een moeilijke constructie, omdat ze voorafgaand niet de kosten kunnen inschatten en lastig één prijs kunnen noemen. Wij hebben gevraagd of ze dat tóch


40

OP PAD MET...

“Een onafhankelijk initiator die thema’s aan de orde stelt, geeft vanuit de leden andere reacties dan dat je zoiets als clubvoorzitter doet” Piet van Loosbroek

willen hanteren. Zou jij kunnen aangeven hoe de vorming van zo’n prijs tot stand komt?”, vraagt hij zijn Accountmanager. Gilissen reageert door aan de hand van Club Analytics te laten zien dat bij zijn club de uitstroom van de jeugd “vrij hoog” is. Van Loosbroek: “Probleem van een dorp is dat jeugd elders gaat studeren. Maar ik vind dat wij nog veel jeugd hebben. We hebben op vrijdagavond een studentenavond geïnitieerd, waarbij de jongeren op vier banen wedstrijdjes spelen en zelf de bar

morgen beheren. Twee zijn er lid van de jeugdcommissie. Op een gegeven moment kwamen er wel 26 jongeren, met zelfs wat leden van andere verenigingen.” Van Loosbroek is gelukkig met de formule ‘Maak kennis met tennis’, waarbij leden op zondag vriendjes of vriendinnetjes kunnen meenemen. “Dat werkt erg goed. We hebben tevens met twee teams aan het zogeheten 8&9 Tennis meegedaan: het tijdstip op de zondag vonden ze wat ongelukkig, maar ze gaan wel door.” Op het vlak van veteranentennis zou GLTC graag samenwerking zoeken met omliggende verenigingen. Van Loosbroek: “We hebben veertig heren en 25 dames die wel wekelijks willen spelen, hier en in de nabije omgeving. Op vrijdag is dan echt sprake van een sociale ontmoeting. Ik vind het kringoverleg wel heel erg klein. Kringen zijn leuk, als je een beetje uitwisseling met elkaar hebt. Ik zou wel met vijftien verenigingen aan tafel willen zitten, die dan ook echt actief zijn.” Van Loosbroek toont interesse voor het KNLTBtraject ‘Modern Besturen’, waarbij een club inzet op


41

verjonging en in twee cursusavonden de basisbeginselen van bestuur de revue passeren.

AUTORITAIR

Van Loosbroek merkt op dat de statuten van GLTC aan een update toe zijn, maar dat hij de modelstatuten van de KNLTB “autoritair” vindt. “Het zou zo moeten zijn dat je als vereniging een statuut mag bepalen.” Gilissen: “Als jij de bepalingen kunt aangeven waar je moeite mee hebt, kan ik het opnemen met onze jurist. Het is juist de bedoeling om de vereniging te ontlasten.” De Accountmanager belooft ook een selectie van partijen te geven die ledverlichting kunnen leveren en vraagt of Van Loosbroek op de hoogte is van de door het Rijk aangekondigde ophanden zijnde subsidie­ regeling ‘Stimulering bouw- en onderhoud accommodaties’. De constructie van stichting en vereniging – met betrekking tot het terugvorderen van de btw – gaat immers op de schop. “Iedere vereniging krijgt twintig procent subsidie op de investeringen in de accommodatie en het meer toegankelijk maken daarvan. Als het om een duurzaamheidsinvestering gaat, zoals ledverlichting, krijg je nog eens vijftien procent extra subsidie op alles, materiaal en arbeid.” Dat klinkt Van Loosbroek als muziek in de oren. Minder uitbundig is hij over de eventuele keuze om tennisbanen te laten vervallen voor de aanleg van padelbanen. “Ik ben op bezoek geweest bij een vereniging en vanuit mijn achtergrond kijk ik dan naar de plaatconstructie, dat gaat volgens mij op korte termijn veel onderhoud vragen. En ik twijfel of wij met padel echt nieuwe leden gaan aantrekken.” Gilissen benadrukt dat het vooral goed is om padel te starten vanuit de insteek van ledenbehoud. “Padel moet van meerwaarde zijn: je biedt tennissers iets extra’s, kunt andere doelgroepen aantrekken en je onderscheiden van andere verenigingen. Je kunt ook samen met de gemeente nieuw sportaanbod creëren. Maar ga niet blind investeren in padel. Soms adviseer ik om het niet te doen, omdat de komst van padel niet ten koste van alles moet gaan.” Aansluitend verhaalt Van Loosbroek kort over twee leden die met elkaar in onmin leven. Hij vraagt welke verplichting een club heeft in het kader van veiligheid. Ook wil hij meer weten over de AVG-wetgeving. De voorzitter vraagt of het mogelijk is om op twee A4’tjes op hoofdlijnen inzichtelijk te krijgen wat de belangrijkste zaken zijn voor een tennisvereniging om op te pakken. Gilissen noteert het en belooft de voorzitter snel tegemoet te komen. Om tennis in trek te houden moet de ‘proactiviteit’ van twee kanten komen, zo blijkt uit de ervaringen van deze dag. t

“Verenigingen worstelen met het dalende aantal jeugdleden en de vraag hoe dat aan te pakken. En met zaken als vergrijzing en de inzet van vrijwilligers” Benoit Gilissen


42

NIEUWE TOERNOOIVORMEN

Eerste verenigingen aan de slag met nieuwe toernooivormen “Kortere wedstrijden, veel tennis, makkelijk te plannen”


43

Wedstrijden spelen daagt uit en motiveert, het is een essentieel onderdeel van de tennissport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tennissers die meedoen aan de competitie over het algemeen langer lid blijven. Toernooien kunnen dezelfde uitdaging bieden, maar KNLTBtoernooien kennen al tientallen jaren hetzelfde format en deelnemersaantallen lopen al enige tijd terug. Het is tijd voor nieuwe competitie- en toernooivormen. Deze zomer stonden op verschillende plekken in het land de eerste pilots op het programma. Door: Robert Barreveld

Zeker bij de jeugd en in de leeftijdscategorie 26-45 jaar is de afname van het aantal deelnemers aan toernooien aanzienlijk. Het is een ontwikkeling die zich jaren geleden ook voordeed in de competitie. Drukke agenda’s, veel andere bezigheden, moeite om een gehele week vrij te houden waarbij het pas kort van tevoren duidelijk is wanneer je speelt – het weerhoudt mensen er regelmatig van zich in te schrijven voor een toernooi. Ze willen graag kortere, flexibelere en makkelijker planbare toernooien. Voor toernooiorganisaties is het dus van belang dat ze zich een aantal vragen stellen voordat ze starten met de organisatie van hun toernooi om op die manier goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep, want welk toernooi past het beste bij jouw club? Vanuit deze nieuwe inzichten heeft de KNLTB een aantal nieuwe toernooivormen ontwikkeld, om clubs te faciliteren bij de organisatie van hun toernooi. Op basis van deze nieuwe inzichten heeft een aantal clubs in de afgelopen zomermaanden een pilot georganiseerd. Twee korte toernooien bijvoorbeeld, zoals het weekend- en het dagtoernooi. En ook het starterstoernooi, bedoeld voor beginnende tennissers die nog niet zo vertrouwd zijn met het spelen van wedstrijden, is onderdeel van de nieuwe ideeën. De vierde toernooivorm is het teamtoernooi. Daarin spelen alleen teams tegen elkaar en bestaat een confrontatie tussen twee teams bijvoorbeeld uit twee singlepartijen en een dubbelpartij. Veel pilotclubs organiseerden een starterstoernooi dat maximaal een aantal dagen duurde.

“HAD IK MAAR DIT SOORT TOERNOOIEN GEHAD TOEN IK BEGON!”

“Ik ben altijd in voor pilots!”, aldus een enthousiaste Heleen Faas, bestuurslid tenniszaken bij de Utrechtse tennisvereniging PVDV, als haar gevraagd wordt wat zij vond van de pilot bij haar op de club. PVDV was een van de clubs die deze zomer binnen de pilot een starterstoernooi organiseerde, bedoeld voor tennissers met

speelsterkten 8 en 9 die pas één of twee jaar lid zijn. Er werd in poulevorm gespeeld, zodat iedereen lekker veel aan spelen toekwam. Een starterstoernooi kan vijf dagen in beslag nemen, maar ook minder, en in alle wedstrijden geldt Compact Spelen: er wordt direct een winnend punt gespeeld (Beslissend Punt Systeem) bij 40-40 en bij een 1-1 stand in sets volgt niet een derde set, maar een wedstrijdtiebreak tot en met tien punten. Voor beginnende leden is er best een drempel om aan wedstrijden te beginnen. In een starterstoernooi spelen ze tegen mensen van hun eigen niveau, is de sfeer ongedwongen en gaat het er vooral om te ervaren hoe leuk het is om wedstrijden te spelen. Bij PVDV werkten ze het toernooi af in slechts anderhalve dag.

“Het belangrijkste advies voor clubs die dit willen doen: betrek de doelgroep heel nadrukkelijk bij wat je wil als organisatie en houd het kort en overzichtelijk” Johnny Dekker

“We hadden 24 spelers die wedstrijden speelden in het dubbelspel, in alle mogelijke combinaties, en we speelden dus in poules. Dat is heel goed bevallen!”, blikt Heleen Faas terug. “De deelnemers waren erg enthousiast! In deze groep kende lang niet iedereen de spelregels goed en wisten veel deelnemers niet wat Compact Spelen was, maar desondanks had iedereen het erg naar de zin. Ook teams die drie keer verloren, vonden het toch heel leuk dat ze elke wedstrijd een kans hadden om te winnen.”


44

NIEUWE TOERNOOIVORMEN

De drempel, de terughoudendheid om aan wedstrijden te beginnen, was ook bij PVDV aan de orde. Faas: “Zenuwen, lichte angst om fouten te maken – volgens mij zie je het in elke sport als mensen net beginnen. Die druk is er niet bij een toernooi als dit, ook bij ons niet. Je bent gewoon onder elkaar en je hebt plezier in het tennissen. Je wordt niet van de baan geslagen door een veel sterkere tegenstander en je wordt serieus genomen, welke fouten je ook maakt. De één had al weleens competitie gespeeld, de ander speelde voor het eerst een wedstrijd en dat kon allemaal. Met dit toernooi wilden we de mensen gewoon laten tennissen. Leuk als deze groep de volgende startende tennisser kan vertellen dat er 8&9-toernooien zijn. Het zou daarom op de toernooikalender moeten komen, maar dan wel als een aparte categorie binnen de reguliere open toernooien. Zodat de 8 & 9-spelers echt alleen bij en tegen elkaar worden ingedeeld in poulevorm. Het is leuk dat onze club wordt genoemd als deelnemer aan deze pilot, maar we willen vooral bijdragen aan het spelletje. Iedereen moet makkelijk lekker kunnen tennissen.” De KNLTB geeft bij het starterstoernooi ook het idee mee om het evenement te koppelen aan bijvoorbeeld een open toernooi, zodat de deelnemers ook daarmee in aanraking komen en wellicht makkelijker de overstap maken. Faas kan zich goed vinden in dat principe. “Ik vind het al heel prettig dat 8&9 Tennis inmiddels onderdeel is van de Voorjaars- en Najaarscompetitie. Maar wat mij betreft krijgt elk open toernooi ook een starterscategorie met 8’jes en 9’tjes, waarin niet op rating wordt gespeeld en mensen gewoon lekker wedstrijdjes kunnen tennissen en een idee krijgen van hoe dat is. Waren er maar meer van dit soort toernooien geweest toen ik begon!”

“HET MOEST OP ÉÉN DAG GEBEUREN”

Het eveneens Utrechtse PVC is een kleine vereniging, met vier banen en een kleine 250 leden. Verenigingscompetitieleider Johnny Dekker tennist zelf nog niet zo gek lang en weet als geen ander hoe belangrijk het is je thuis te voelen op de club en geen schroom te hebben om lekker wedstrijden te spelen. Een aantal jaren geleden zat hij midden in zijn opleiding tot tennisleraar en verzorgde hij als onderdeel van zijn stage introductielessen. “Mijn eerste lesgroepje bestond volledig uit nieuwe leden. Het toeval wilde dat de KNLTB toen net 8&9 Tennis introduceerde en wij vanuit het lesgroepje direct een team daarvoor hadden. Een jaar later deden vanuit onze club al vier teams mee aan 8&9 Tennis, we zijn heel actief in die categorie. Vandaar dat wij in aanmerking kwamen voor de pilot voor een starterstoernooi.” Er was wel animo voor de pilot binnen de club, zo bleek al snel. Er werd een commissie voor het toernooi gevormd, inclusief Dekker, en men ging aan de slag. De uiteindelijke toernooivorm was niet alleen een

“In een starterstoernooi spelen beginnende spelers tegen mensen van hun eigen niveau, is de sfeer ongedwongen en gaat het er vooral om te ervaren hoe leuk het is om wedstrijden te spelen” Heleen Faas

starterstoernooi, maar ook een dagtoernooi. “We waren er snel uit dat het op één dag moest gebeuren. Korte duels, veel tennis, makkelijk te plannen. Zo bleven we bovendien dicht bij het model van 8&9 Tennis, waarmee we al veel ervaring hebben. Om het zo planbaar mogelijk te maken hebben we ook een exacte aanvangs- en eindtijd bepaald. Verder hebben we een speelschema gemaakt waarin iedereen toch minimaal twee keer kon spelen en gebruikten we de telling die ook geldt in 8&9 Tennis, dus hanteerden we Compact Spelen.”

AAN DE LOPENDE BAND TENNIS

Met promotie van het toernooi via de sociale media en door contact te leggen met teamcaptains uit 8&9 Tennis en met andere tennisleraren, kon de toernooicommissie


45

SMASH KIEST WEEKENDTOERNOOI

Ook TV Smash in Bergen op Zoom organiseerde afgelopen zomer een toernooi voor tennissers met speelsterkte 8 of 9. Het werd een weekendtoernooi, dat begon op vrijdagavond. Smash koos daar heel bewust voor, weet Monique Groffen, bestuurslid technische zaken bij de club. “Doordeweeks wordt er bij ons heel veel vrij gespeeld. Wij hebben in totaal elf banen en wilden op doordeweekse dagen eigenlijk niet te veel banen blokkeren. Bovendien wilden we een moment kiezen dat de meeste potentiële deelnemers al terug waren van vakantie. Dus kozen we voor het laatste weekend van de zomervakantie.” Groffen ging enthousiast aan de slag. “We hebben alle 160 leden van de club gemaild en uitgelegd wat de pilot was en wat we wilden doen. En we hebben tien verenigingen in de omgeving deze informatie gestuurd, met het verzoek of zij dat weer konden communiceren richting hun eigen leden, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief en op sociale media. We kregen daarop veel goede, positieve reacties binnen! Van onze leden, maar ook van zeker vijf andere verengingen in de omgeving. Uiteindelijk hadden we 52 inschrijvingen.”

van PVC een behoorlijke opkomst bewerkstelligen. Van de 32 beschikbare plekken werden er uiteindelijk 26 gevuld. Bovendien had Dekker via de Racketwinkel in de buurt een aantal testrackets geregeld, zodat werkelijk iedereen met een modern racket kon spelen. “Iedereen werd net iets voor tien uur verwacht bij de opening van het toernooi. We hebben ons redelijk strak gehouden aan de begin- en eindtijd, maar verder zijn we heel flexibel geweest in de tijdsplanning. Dat geeft de organisatie ontspanning, maar ook de deelnemers. In die sfeer werden er aan de lopende band dubbelwedstrijden gespeeld, het was echt heel gezellig! Soms waren de niveauverschillen wat groot, maar dat was geen probleem; alle deelnemers stelden zich ook heel sportief op. Zeker in het schema van de verliezersronde zijn we, naarmate de dag vorderde, redelijk flexibel geweest. Lekker tennissen en plezier is het belangrijkste, dat was het motto.” Er zijn voldoende aanknopingspunten voor PVC om ook volgend jaar weer een mooi starterstoernooi te organiseren. “Het belangrijkste advies voor onze club, maar eigenlijk voor alle verenigingen die dit willen doen: betrek de doelgroep heel nadrukkelijk bij wat je wil als organisatie. Zo voelen deze beginnende spelers zich direct betrokken bij de club. En houd het kort en overzichtelijk. Het is mijn ervaring dat als het evenement te groot en te lang is, het toch snel afschrikt.”

Ook in Bergen op Zoom werd in poules gespeeld. “Zo konden we garanderen dat alle deelnemers minimaal twee wedstrijden zouden spelen. Hoewel alle denkbare combinaties mogelijk waren, vonden wij het toch leuk om de heren tegen de heren en de dames tegen de dames te laten spelen. Ook speelden 8’jes alleen tegen 8’jes en 9’tjes alleen tegen 9’tjes. Zo kregen we dus toch nog best een groot toernooi, met verschillende categorieën. In elke categorie gingen de poulewinnaars door naar de finaleronde.”

“ENTHOUSIAST, VROLIJK EN DANKBAAR”

Ook bij Smash heerste tijdens het toernooi vooral positiviteit en gezelligheid, en waren de deelnemers achteraf erg enthousiast over het evenement. “Enthousiast, vrolijk en dankbaar!”, vat Groffen de reacties samen. “Anders kan ik het niet omschrijven. Beginners zijn een dankbare groep om zoiets voor te organiseren. Ze zijn al heel blij dat je het spelen van wedstrijden überhaupt voor ze faciliteert. Veel is nieuw voor ze, dus ze vinden ook heel veel interessant en leuk. We zijn zo vaak bedankt dat weekend!” Wat Groffen betreft wordt het starterstoernooi in Bergen op Zoom vaste prik op de kalender. “Volgend jaar hoop ik op zeker honderd deelnemers. En dat zouden eigenlijk voor een aanzienlijk deel weer ‘nieuwe’ spelers moeten zijn, want hopelijk zijn veel deelnemers van dit jaar enthousiast geworden en gaan ze al snel deelnemen aan andere toernooien en aan de competitie. Je ziet het tijdens zo’n toernooi gebeuren dat mensen de smaak te pakken krijgen, je pikt ze er zo tussenuit. We hopen dat steeds meer clubs in de omgeving die waarde zien en hun leden ook aansporen om mee te doen, zodat het toernooi alleen maar groeit.”t


46

PRIVACY

De nieuwe privacywet: Sinds 25 mei van dit jaar is de nieuwe privacywet,

werkt, zoals tennisclubs, moet aan strengere

nieuwe wet getoetst is. Voor nu is het vooral belangrijk dat je aan het werk bent gegaan, dat je je inspant om de persoonlijke gegevens van je leden naar behoren te beschermen. En dat je bij een eventuele controle kunt tonen dat je daaraan werkt. Het stappenplan biedt vooral houvast, zorgt dat je geen belangrijke zaken over het hoofd ziet.”

eisen voldoen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn,

INVENTARISEREN

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Wie met persoonlijke gegevens

maar je moet wel enkele basisprincipes in het vizier hebben. Bij TV Bakkum en TV Duiveland realiseerden ze zich dat ook en hebben ze hun zaken inmiddels behoorlijk op orde.

Door: Robert Barreveld

Een aantal basisprincipes in het vizier hebben, dat klinkt makkelijk, maar dan moet je als tennisvereniging wel weten waar je moet beginnen. Een leidraad, een route die alle vitale punten van de AVG aanstipt, kan dan uitkomst bieden. “In samenwerking met NOC*NSF en een advocatenkantoor heeft een groot aantal bonden, waaronder de KNLTB, daarom een stappenplan ontwikkeld”, zegt Ellen van den Oever, medewerker Juridische Zaken voor verenigingen bij de KNLTB. “Via de KNLTB kun je een gratis login voor het stappenplan krijgen. En we hebben ook vrij veel informatie over privacy op Centrecourt.nl staan.” Wanneer het gaat over de nieuwe privacywet, komt de term ‘grijs gebied’ veel ter sprake. Wat precies mag en wat niet, is soms moeilijk te bepalen. Je moet als club in actie komen, zaken regelen, maar wat dan precies en hoe ga je te werk? “Die onzekerheid bij verenigingen snap ik wel”, aldus Van den Oever. “Maar concreter dan dit kunnen we het nu niet maken. Het is min of meer een raamwet, er is geen exacte invulling vastgelegd. En er is ook geen jurisprudentie, er zijn haast geen praktijkgevallen waarin de werkwijze van een organisatie aan de

Dat houvast is belangrijk, bevestigt voorzitter Marko Ducro van TC Bakkum. Dat ondervond hij zelf toen hij met zijn vereniging de eerste stappen zette om privacyzaken goed te regelen. Al heeft hij zelf toevallig wat meer kennis om op terug te vallen dan de gemiddelde clubbestuurder. “Ik ben hr-manager bij een uitzendbureau en heb ook juridische zaken onder mij. Bovendien moesten deze zaken op mijn werk ook goed geregeld worden, daarvoor waren eveneens stappenplannen voorhanden. Dus ik weet goed wat er speelt.” Kortom, bij TC Bakkum hadden ze voldoende informatie om mee aan de slag te gaan. Dus is de vraag gerechtvaardigd die menig tennisclub op de lippen brandt: Hoe begin je? “Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de gegevens van leden die wij hebben”, legt Ducro uit. “Want over welke gegevens hebben we het eigenlijk? E-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens, bankgegevens, daar gaat het bij ons voornamelijk om. Vervolgens is belangrijk: Wie binnen de club werken er met die gegevens? Dat is het volgende wat we in kaart hebben gebracht. Toen we die twee zaken, het type gegevens en de mensen die ermee werken, in één Excel-sheet hadden staan, hadden we een goede basis. Dan kun je goed zien hoe het verkeer van gevoelige informatie binnen je club loopt.”

DE VERWERKERSOVEREENKOMST

Toen was TC Bakkum aanbeland bij een heet hangijzer binnen de nieuwe privacywet: de zogenaamde verwerkersovereenkomst. Er is bijna altijd wel een aantal externe partijen dat persoonlijke gegevens van jouw leden onder ogen krijgt. Ducro: “Bij onze club staan bijvoorbeeld twee mensen officieel op de loonlijst en een extern bedrijf neemt de administratie daarvan voor zijn rekening. Ook alle partijen die op deze manier te maken krijgen met gegevens van je leden, zet je op een rij en daarmee moet je een verwerkersovereenkomst sluiten. Heel ingewikkeld is het eigenlijk niet.”


47

niets doen is geen optie

Ook de leverancier van een ledenadministratie­systeem verwerkt gegevens van leden en is dus een partij waarmee je als club een verwerkersovereenkomst moet sluiten. “De verwerkersovereenkomst is eigenlijk niks meer dan een overeenkomst waarin je vastlegt hoe een andere partij met jouw gegevens omgaat”, licht Van den Oever van de KNLTB toe. “De AVG verplicht je om zo’n overeenkomst te sluiten. Je kunt daarin afspreken hoe een andere partij jouw gegevens beveiligt, hoe en wanneer gegevens worden verwijderd en dat informatie niet aan derden wordt doorgegeven.” Zo’n verwerkersovereenkomst kun je maken en vervolgens voorleggen aan

“In een verwerkersovereenkomst spreek je af hoe een andere partij jouw gegevens beveiligt, hoe en wanneer gegevens worden verwijderd en dat informatie niet aan derden wordt doorgegeven” Ellen van den Oever


48

PRIVACY

de andere partij. Organisaties die veel met gegevens van anderen werken, hebben vaak een standaardverwerkersovereenkomst klaarliggen die ondertekend kan worden. Het kan ook zijn dat een organisatie in de algemene voorwaarden expliciet heeft vastgelegd hoe ze omgaat met gegevens van andere partijen. In die gevallen is een verwerkersovereenkomst niet strikt noodzakelijk. Overzicht creëren, goed in beeld hebben om welke gegevens het gaat en wie daarmee werken en voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens van leden goed te beschermen – regel je dat, dan ben je als club al een eind op weg. “Ik denk dat wij voor negentig procent de zaken op orde hebben”, zegt Ducro. “Deze werkwijze moeten we nu echter nog vastleggen in beleid. Voor nu is het belangrijk dat we ons bewust zijn van het belang van deze maatregelen, dat we op koers

Overzicht creëren, goed in beeld hebben om welke gegevens het gaat en wie daarmee werken en voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens van leden goed te beschermen – regel je dat, dan ben je als club al een eind op weg

liggen om alles naar behoren te regelen en dat we bij een eventuele controle kunnen aantonen dat we hier actief aan werken.”

FOTO’S EN VIDEO’S

Eén veelbesproken thema binnen de AVG is daarmee nog niet benoemd: foto’s en video’s. Bij TC Bakkum is dat eigenlijk het enige punt dat nog structureel geregeld moet worden, al weet de vereniging wel wat haar te doen staat. Alle leden en ouders van minderjarige leden moeten expliciet toestemming geven voor gebruik van beeldmateriaal waar zij herkenbaar op te zien zijn, voor bijvoorbeeld de website van de club of een clubblad. Bij TV Duiveland in het Zeeuwse Nieuwerkerk hebben ze die toestemming al gevraagd. Het was onderdeel van een uitgebreide e-mail over de AVG die naar alle leden is gestuurd. “We hebben overlegd met het bestuur hoe we dit zouden aanpakken en vervolgens alle informatie in een e-mail gezet”, zegt Joyce Wijgerse, secretaris bij TV Duiveland. “In die mail hebben we een en ander uitgelegd over de AVG en hebben we ook iedereen om toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal.” Toestemming is belangrijk wanneer je foto’s of video’s publiceert waarop mensen herkenbaar in beeld komen, maar de regels op dat gebied verdienen ook enige nuancering, weet Ellen van den Oever. “Veel mensen denken dat je beeldmateriaal nooit zomaar mag gebruiken, tenzij je toestemming hebt. Dat is niet zo. Er is ook zoiets


49

als het gerechtvaardigd belang. Heb je bijvoorbeeld mooi beeldmateriaal van je park waarmee je tennis en jouw club op de kaart kunt zetten, dan heb je een gerechtvaardigd belang om dat materiaal te gebruiken en hoef je een paar mensen die klein op de baan zijn afgebeeld niet om toestemming te vragen. Waar de grens ligt? Tja, dat is toch ook een kwestie van logisch nadenken. Zet je een complete reeks van foto’s met hetzelfde kind van 12 jaar op je site, dan kan dat problemen opleveren. Dat moet je dus niet doen. En staat iemand in een pose op een foto die als aanstootgevend kan worden beschouwd of die de persoon in kwestie wellicht als onprettig ervaart, dan moet je dat ook niet publiceren. Maar een overzichtsfoto van de banen tijdens een toernooi waarop mensen spelen, moet gewoon kunnen. Het is een afweging, dat moet je je bij elke foto of video realiseren.”

“We zijn ons bewust van het belang van deze maatregelen, liggen op koers om alles naar behoren te regelen en kunnen bij eventuele controle aantonen dat we hier actief aan werken” Marko Ducro

“JE MOET AAN DE SLAG” DUIVELAND: STAPPENPLAN PUNT VOOR PUNT GEVOLGD

Bij TV Duiveland was de informatie over en toestemming voor gebruik van beeldmateriaal dus onderdeel van één pakket aan informatie over de AVG. Anders dan bij TC Bakkum vormde dat e-mailbericht de basis voor alle communicatie over de privacywet op de club. “Daarin hebben we eerst uitgelegd wat de AVG nu precies is en wat het belang ervan is. En ook wij hebben natuurlijk eerst vastgesteld wie op onze club met gevoelige informatie werkt en over welke informatie we het hebben. Dat hebben we eveneens aangegeven in de mail.” Aan de hand van het stappenplan voor sportverenigingen heeft Duiveland alle belangrijke punten afgewerkt en vervolgens uitvoerig gecommuniceerd. “Ook een duidelijke cookie-­melding en heldere privacyverklaring op de website hebben we geregeld. Bovendien hebben we een soortgelijke verklaring bovenaan onze Facebook-pagina gezet en opgehangen in het clubhuis. Een aparte verwerkersovereenkomst is tot op heden niet nodig.” Leden kunnen middels een reactie op de e-mail toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Wijgerse houdt in een sheet bij wie toestemming heeft gegeven. “En nieuwe leden krijgen bij aanmelding deze informatie en de vraag om toestemming. We willen dat in één keer regelen.”

Aan de hand van het stappenplan heeft TV Duiveland alle belangrijke punten binnen de AVG onder de loep genomen en is ook de Zeeuwse club hard op weg om alle privacyzaken goed te regelen. “Het is goed te doen, maar je moet er echt voor gaan zitten en het stappenplan, maar zeker ook de modeldocumenten gebruiken. Dan is het echt te overzien”, blikt Wijgerse terug. “Vanwege deze wet moet je nu eenmaal een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Doe je het niet en blijkt later dat je regels overtreedt, dan heb je een probleem.” Die woorden kan Van den Oever alleen maar beamen. “Mocht je op welke manier dan ook worden gecontroleerd, dan moet je kunnen aantonen dat je de gegevens van je leden beschermt en dat je maatregelen neemt om problemen op dit gebied te voorkomen. En zoals gezegd: hoe controle en handhaving werkelijk vorm krijgen, is nu nauwelijks te zeggen. Hoe je de zaken op jouw club exact regelt, heeft nu nog niet eens prioriteit en dat je nog niet alles voor de volle honderd procent op orde hebt, is ook geen ramp. Maar het is een inspanningswet, je moet ermee aan de slag. Gebruik het stappenplan, lees alle informatie op onze website en leg je vragen vooral bij ons neer. Dan moet je een heel eind kunnen komen.” t

DE BELANGRIJKSTE AVG-ZAKEN OP EEN RIJ: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inventariseer welke persoonlijke gegevens van leden je hebt en wie ermee werkt. Inventariseer welke externe partijen met gegevens van jouw leden werken. Zorg (of controleer) dat je met die externe partijen een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. Vraag toestemming voor eventueel gebruik van foto’s en video’s. Breng al je maatregelen goed in kaart, zodat je kunt tonen dat je werkt aan goede beveiliging van de gegevens. Gebruik het stappenplan!

Meer weten? Bezoek Centrecourt.nl/privacy.


50

KORTE BERICHTEN

Vergroot je kennis op het KNLTB Trainerscongres Trainers met ambitie, opgelet! Op vrijdag 9Â november 2018 vindt voor de vierde keer het KNLTB Trainerscongres plaats. Tijdens deze ontmoetingsdag voor tennisleraren word je bijgepraat over alle ontwikkelingen in de tennissport.

die je gelijk in de praktijk kunt toepassen. De nadruk ligt vooral op breedtetennis en jouw rol binnen de vereniging, maar ook talentontwikkeling en toptennis komen aan bod.

Als trainer ben jij een belangrijke schakel in het vergroten van het tennisplezier en binden van spelers aan de club door het geven van tennislessen, het organiseren van open dagen, clubactiviteiten en toernooien. Naast een aansprekend plenair gedeelte, met topsprekers als Jacco Eltingh en Stefan Underwood, ga je in diverse kennis­sessies dieper op de zaken in. Je krijgt allerlei nuttige tips,

Kom jij ook ideeĂŤn en inspiratie opdoen om het maximale te halen uit jouw rol als trainer? Meld je dan aan voor het Trainerscongres! Alle leraren met een geldige licentie hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. Deelname aan dit congres levert je bij volledige deelname zes PO-punten op. Zorg dat je erbij bent! Meer informatie over het congres kun je vinden op Centrecourt.nl/trainerscongres.


51

Wijzigingen clubs NIEUWE VERENIGING

District: Rotterdam Vereniging: Tennisvereniging De Leeuwen van Walenburg Verenigingsnummer: 72351 District: Den Haag Vereniging: Tennisvereniging Meerzicht Verenigingsnummer: 28541

NIEUW WEDSTRIJDCOMITÉ

District: Oost-Brabant Wedstrijdcomité: W.C. Tennis Academy Henk van Hulst Nummer: 48833 District: Centraal-Brabant Wedstrijdcomité: W.C. Kalyuzhnaya Tennis Nummer: 44266 District: Den Haag Wedstrijdcomité: W.C. Intime Nummer: 28522

Meld je nu aan voor een van de nieuwe bijscholingscursussen! WORKSHOP VAN RALLY- NAAR WEDSTRIJDVAARDIGHEDEN

Deze sessie, gegeven door Ruben Neyens, geeft trainers praktische tips om tactische vaardigheden stap voor stap te ontwikkelen bij jonge kinderen om zo effectief mogelijk wedstrijden te leren spelen. Je doorloopt de leerlijn beginnende speler in Rood tot gevorderde Rode Rallyrobot. De workshop is gericht op groepstraining, waarbij succesbeleving, samen leren en balkwaliteit centraal staan. Deelname aan de cursus kost veertig euro (inclusief btw) en is goed voor drie PO-punten.

WORKSHOP NORWEGIAN KIDS

Via deze Engelstalige workshop leer je van de Noorse versie van Tenniskids: het SRNDPTY-ontwikkelingsmodel van Espen Foss. Welke trainersrollen moet je beheersen? Hoe motiveer je (jonge) kinderen? Hoe ga je om met grotere trainingsgroepen? Hoe ga je om met progressie binnen de verschillende vaardigheden door de ontwikkeling heen? De kosten voor deelname aan deze cursus, goed voor vier PO-punten, bedragen 55 euro (inclusief btw).

WORKSHOP STARTEN VAN HET PUNT – ROOD NAAR ORANJE

Het starten van het punt is een vaardigheid die noodzakelijk is om wedstrijden te spelen. Toch hebben veel kinderen er moeite mee om de opslag (en terugslag) onder de knie te krijgen, wat hun spelplezier niet ten goede komt. Tijdens deze sessie krijg je praktische tips om de opslag en terugslag te ontwikkelen en te oefenen via uitdagende partnervormen. De cursus kost veertig euro (inclusief btw) en is goed voor drie PO-punten. Wil je weten waar en wanneer deze workshops gehouden worden? Kijk op Centrecourt.nl/ cursuszoeker en meld je aan!

District: Rotterdam Wedstrijdcomité: W.C. Focus Nummer: 70351 District: Gelderland Wedstrijdcomité: W.C. House of Tennis Nummer: 10531

OPGEHEVEN VERENIGINGEN District: Groningen/Drenthe Vereniging: Tonegido Nummer: 04887 Per: 31-12-2017

OPGEHEVEN WEDSTRIJDCOMITÉS District: West-Brabant Wedstrijdcomité: W.C. Metsj Point Nummer: 53300

District: Overijssel Wedstrijdcomité: W.C. Het Wooldrik Nummer: 65714 District: Zeeland Wedstrijdcomité: W.C. Open Walcherse Nummer: 86769

NAAMSWIJZIGING

District: Gelderland Vereniging: B.A.S. Nieuwe naam: B.A.S.-Tennis


52

TENNISSCHOLEN

“Tennissend Nederland is in beweging gekomen” Gecertificeerde tennisschool Balance Tennis Academy aan het woord Van de 355 tennisscholen die Nederland telt, heeft inmiddels zo’n tien procent een speciaal kwaliteitsstempel. Deze scholen spelen gezamenlijk, onder regie van de KNLTB, een prominente rol in de opleiding van Nederlands tennistalent. Ook Balance Tennis Academy zit in dit selecte netwerk van gecertificeerde tennisscholen. Hoe werkt die certificering nu eigenlijk? Wat heeft een club hieraan? En waar zal het uiteindelijk toe leiden?

Door: Edward Swier


53

“Echt talent, dat komt er toch wel. Maar je moet ouders ook leren hoe tennis in elkaar zit. Je moet zo’n familie eerder besmetten met het tennisvirus” Denny van den Berg

Balance Tennis Academy is vijftien jaar geleden gestart. Het bedrijf heeft een vijftiental fulltimetrainers in dienst en verzorgt bij twaalf verenigingen in het midden van het land de tennistrainingen. Daarnaast worden evenementen, toernooien en tennisreizen georganiseerd. Paradepaardje is de afdeling Toptennis, waar talent van regionaal tot nationaal en misschien wel internationaal niveau wordt opgeleid. Sportcentrum Oudenrijn in Leidsche Rijn is de uitvalsbasis, daar ook worden de meeste trainingen van de gecertificeerde boven- en onderbouw gegeven. “We hebben daar tachtig spelers, in de leeftijd van 5 tot een jaar of 22.” Sinds september 2016 werkt de KNLTB nauw samen met gecertificeerde tennisscholen om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven. Inmiddels telt de KNLTB-lijst met gecertificeerde tennisscholen liefst 31 onderbouwscholen, waarvan er zeven ook een bovenbouwschool hebben. Het netwerk wordt steeds hechter, de spreiding steeds landelijker. In september ging een nieuwe cyclus in, deze werd al voorafgegaan door een eerste periode van twee jaar. Denny van den Berg van Balance Tennis Academy: “We zijn er eigenlijk al vanaf het begin bij betrokken. En voor ons was die start eigenlijk een logisch vervolg op onze manier van werken daarvoor. We doen feitelijk niet veel anders dan vijftien jaar terug. We blijven zo goed mogelijk talent en hun ouders begeleiden en opleiden.” Feit is wel dat dat nu zichtbaar is, dankzij het certificaat. En dat de faciliteiten en kwaliteiten nog maar weer eens nadrukkelijk zijn getest.

‘ROUTE NAAR DE TOP’

De certificering door de tennisbond is namelijk allesbehalve een wassen neus. Er zijn strenge regels en voorwaarden waaraan de clubs en tennisscholen moeten voldoen. De selectieprocedure is uitgevoerd door de KNLTB in samenwerking met het onafhankelijke

JACCO ELTINGH: “TOPSPORT IS MEER DAN ALLEEN MAAR BALLEN SLAAN” De certificering van tennisscholen in Nederland is één van de maatregelen die de KNLTB heeft genomen om van Nederland weer een serieuze concurrent binnen het internationale toptenniscircuit te maken. De scholen krijgen een nog prominentere rol in het opleiden van talentvolle jeugdspelers. Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB: “Het is een van de vele maatregelen die we gelijktijdig nemen. Maar wel een heel belangrijke. Er was tot op heden veel versnippering, waardoor talenten te weinig samen konden oefenen. Tennis moet op elk niveau, recreatief of prestatief, veel meer een groepsproces zijn. Je moet dingen kunnen delen met spelers en speelsters van hetzelfde niveau. Dan kun je je aan elkaar spiegelen, word je beter. Met alleen maar privétrainingen en dure trips naar het buitenland is in de loop der tijd veel te veel geld verbrand. We kunnen met z’n allen zorgen dat talent in Nederland niks tekortkomt, samen traint én op termijn wel naar internationale toernooien kan.” De KNLTB spoort de gecertificeerde scholen aan veel meer met elkaar te gaan samenwerken. Dat kan betekenen dat een talent uiteindelijk overstapt. Eltingh: “We moeten stoppen met denken in termen als ‘concurrenten’. Het gaat om de toegevoegde waarde. Zodra een pupil elders meer kan krijgen, omdat daar een goede trainer is of een goed programma, dan moeten we hem of haar met z’n allen die kant op begeleiden. De tussenschotjes – dit is mijn pupil, dit is mijn terrein – moeten worden afgebroken. Een talent moet kunnen zeggen: ‘Ik heb hier veel geleerd, maar ik heb misschien nu wel een andere vorm van begeleiding nodig. Ik wil trainen met andere 16-jarigen. Of ik word nu prof en heb een ander soort begeleider nodig.” De KNLTB houdt, ook na certificering, nadrukkelijk een vinger aan de pols. “Onze prestatiemanager Kelvin Nieberg gaat de scholen, met collega’s, zo vaak als mogelijk bezoeken. Bijkomend voordeel daarbij is dan dat we zo goed contact houden met de bovenbouwspelers, die we nu minder frequent zien op ons nationaal tenniscentrum. Als we willen dat dit ‘poldermodel’, van samenwerking tussen clubs, tennisscholen en de bond, goed gaat werken, dan moet de frequentie en de toon van communicatie naar een niveau als nooit tevoren. We moeten open naar elkaar zijn, geregeld contact hebben, dan kunnen we dit doen slagen.” Eltingh verwacht van de gecertificeerde scholen dat ze zich met veel meer dan alleen tennis bezighouden. “We willen dat het niet alleen over de forehand of backhand gaat. Daarom ook organiseren we tal van kennissessies. Je moet als tennisschool niet alleen maar nadenken over wat je op de baan doet. Je moet, zoals nu actueel is, je AVG op orde hebben, werken aan de administratie en je planning, nadenken over fysiotherapie en een conditietrainer. Missie, visie, acquisitie – ook heel belangrijk. Wat heb je talent te bieden, en hoe ga je dat kenbaar maken. Topsport is meer dan alleen maar ballen slaan. En dat moet niet alleen bij de hoofdtrainer in het DNA zitten, maar bij iedereen die werkt en sport op die locatie.” Eltingh denkt dat tennissend Nederland vanaf nu elke dag wat bij moet leren. “Als je van een pupil vraagt om elke dag een betere versie van zichzelf te zijn, dan zou het toch vooringenomen zijn als je als trainer denkt dat je niets meer bij kunt leren. Je kunt je op alle fronten verrijken met kennis. Zo word je een betere tennistrainer, tennisclub, tennisschool of tennisbond. Ja, dat geldt voor ons ook. Je kunt niet altijd maar hetzelfde blijven doen en wel betere resultaten verwachten. Dat is de definitie van stupiditeit.”


54

TENNISSCHOLEN

van talent, zodat je gezamenlijk kunt trainen met spelers van jouw niveau. Als je gecertificeerd bent, heeft dat vanzelfsprekend aantrekkingskracht, op ouders en spelers. Het is toch een keurmerk. Zo werkt het ook met je hotel dat je voor de vakantie boekt, je gaat toch liever naar een stek die meer sterren en goede reviews heeft.”

adviesbureau NMC Bright. De scholen moesten zich bereid tonen om de beste jeugdspelers, samen met de bond, op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) ‘Route naar de top’. De kwaliteit van de hoofdcoach(es), het niveau van de spelers, het aantal spelers, het begeleidend kader (zoals de conditietrainer) en de accommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Je moet bovendien bereid zijn om te gaan samenwerken, met collega-scholen en de KNLTB. Van den Berg: “We hebben een audit gehad, er moesten tal van papieren worden ingeleverd en er heeft een interview plaatsgevonden. Maar, als je zoals wij je zaakjes op orde hebt, hoef je feitelijk maar weinig aan te passen.” Na de certificering houdt het vanzelfsprekend niet op. Ieder seizoen is er een evaluatiegesprek. “Bovendien zijn er bijeenkomsten, regionale en landelijke tennisdagen en meerdere contactmomenten, ook met collega-scholen.” De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen, maakt met de scholen afspraken over de te leveren prestaties en over de samenwerking. De tennisopleiding wordt gegeven door trainers die voor deze samenwerking gekozen hebben en voldoen aan de certificeringscriteria. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

STERREN EN REVIEWS

De certificering maakt vanzelfsprekend dat je in het oog springt. “Voor de betere spelers in de regio is dat allicht een reden om eens bij zo’n tennisschool te gaan kijken, om te informeren wat de mogelijkheden zijn. Onze academie is natuurlijk ook een verzamelplaats

Certificering bracht de Balance Tennis Academy in de afgelopen twee jaar, zo mocht Van den Berg ervaren, “vooral aanwas van onderaf, van jonge kinderen”. Dat is hoopgevend. “Want verenigingen vinden het, ervaren wij, toch best lastig om jonge kinderen te enthousiasmeren, mede omdat het natuurlijk toch een relatief lastige sport is. Gelukkig zijn we nu wel uit de crisis, want tennis is niet de goedkoopste sport. Je merkt duidelijk dat het aantrekt, dat clubs van alles willen opzetten. Maar als je gecertificeerd bent, heb je dan toch een streepje voor. Er zijn genoeg ouders die graag zien dat hun kind op een prima plek goede tennisles krijgt, met goede begeleiding voor zowel kind als ouders.’’ Overigens had de Balance Tennis Academy al voor de certificering besloten Rood, Oranje en Groen op te nemen in het aanbod van de tennisschool. “Dat heeft ons veel gebracht. Als je talentjes pas oppikt als ze 11 of 12 jaar zijn, ben je eigenlijk gewoon te laat. Een echt talent, oké, dat komt er toch wel. Maar je moet ouders ook leren hoe tennis in elkaar zit. Dat kinderen bijvoorbeeld dus ook in hun zomervakantie een paar weken toernooien spelen. Dat zijn mensen niet altijd gewend, daar moet je ze in meenemen. Je moet zo’n familie eerder besmetten met het tennisvirus.” De samenwerking tussen de tennisschool én de verenigingen waar Balance Tennis Academy werkt, is overigens goed, de wisselwerking tussen de Toptennis-trainers en de clubtrainers essentieel. “Voor de clubtrainers is er nu een goed referentiekader. Hoe verhoudt dat jongetje of dit meisje van mijn club zich nu met de andere talentjes uit de regio? Is zo’n kind goed genoeg, en wat moet er gebeuren? Als gecertificeerde school kunnen we daar antwoord op geven en voor aanbod zorgen dat past bij de kinderen.”

HOKJESGEEST

Van den Berg organiseert, met collega Ewald Spaaij, jaarlijks een viertal voorspeeldagen bij BTA Toptennis. “Daar schrijf je op in. Wij hopen kinderen en tieners op te pikken die de potentie hebben om zich verder te ontwikkelen als tennisser. Je hoopt dat kinderen al vroeg aanhaken, zodat ze het hele traject met je meelopen. Spelers blijven, en daar zijn we heel blij mee, doorgaans vrij lang bij ons. Ze komen als 7-jarige binnen en spelen hier tien jaar later nog. Natuurlijk, er komt altijd een moment waarop


55

zowel de tennisser als wij ons afvragen: Hoe nu verder? Heeft iemand nationaal niveau, of misschien wel internationaal niveau, of is regionaal niveau het maximaal haalbare? Je moet ze daar goed in begeleiden en adviseren, ook de ouders trouwens.” Samenwerking met andere gecertificeerde scholen hoort daarbij. Voor de hokjesgeest van voorheen is geen plek meer, zegt ook Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB (zie kader). “We hebben nu een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en topprestaties kunnen gaan leveren.” Zo is sinds dit jaar in de regio waar Balance Tennis Academy actief is ook de bovenbouwschool van Tjerk Bogtstra gecertificeerd. Dat is geen concurrent. Van den Berg: “We zullen elkaar moeten versterken, helpen en ondersteunen. Ik ben nu bezig met een traject om een speler van ons eventueel te verplaatsen naar die school, omdat daar voor hem beter geschikte trainingsgroepen zijn en hij daar dus allicht beter tot zijn recht zal komen. Het is mooi om elkaar zo te helpen. Tennis gaat me aan mijn hart. Hoe meer Nederlandse tennissers we straks op de Tour hebben, hoe beter.” Zelf heeft Van den Berg nu een talent onder zijn hoede dat de sprong naar de WTA-rankings kan gaan wagen. De 18-jarige tennisster Eva Vedder is al sinds haar elfde in beeld bij Balance Tennis Academy. “We hebben een mooi traject voor haar uitgestippeld.”

HOGER DOEL

De KNLTB voorziet in het algemeen een traject dat via de vereniging verloopt. Een talent stroomt van de club door naar een onderbouwtennisschool en daarna, als het de middelbareschoolleeftijd heeft bereikt, idealiter via een bovenbouwschool uiteindelijk naar de nationale selectie. Hoger doel van de KNLTB is om internationaal weer écht te gaan meedoen, met meer talenten. Juist daarom ook is de KNLTB deze weg in 2016 ingeslagen. De gedecentraliseerde aanpak zorgt voor een betere dekking in den lande, al zijn er altijd nog gebieden waar – en dat gaat natuurlijk hand in hand – minder tennisjeugd is, minder talent en dus ook minder levensvatbaarheid voor een gecertificeerde tennisschool. Van den Berg: “Het is een proces van voortschrijdend inzicht. De komende jaren zullen uitwijzen wat het beste werkt.” Hij sluit af. “Ik wil sowieso zeggen dat ik het goed vind dat tennissend Nederland in beweging is gekomen. Er zijn altijd sceptische mensen, maar ik denk dat we met z’n allen het verst komen met een positieve houding. We hebben geluk gehad dat we een gouden lichting hebben gehad, het zou mooi zijn als die tijd weer terugkeert. Feit is dat ook in de toekomst goede begeleiding essentieel is, en dat je daar met die certificering wel zicht op krijgt.” t

JOUW SCHOOL ALS SPRINGPLANK VOOR NEDERLANDS TOPTALENT? Tennisscholen kunnen zich tot en met 31 januari 2019 aanmelden voor de volgende certificeringsprocedure. Iedere tennisschool die interesse heeft om gecertificeerd te worden en denkt te kunnen voldoen aan de selectiecriteria om een samenwerking aan te gaan met de bond en met andere opleidingslocaties, is van harte uitgenodigd. Een partnership met de KNLTB biedt tennisscholen vele kansen en voordelen. •

beschikking over de kennis en kunde van de KNLTB, zoals ex-topspelers en topcoaches, fysieke trainers, medische staf (bondsarts en haar netwerk van

specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de bond; intensieve samenwerking met andere gecertificeerde tennisscholen en de KNLTB, waarin de tennisschool gericht op kinderen in de middelbareschoolleeftijd een sturende en coördinerende rol inneemt binnen de overeengekomen regio; verhoging van de aantrekkingskracht voor topjeugd en professionele spelers in de regio. Het opleidingsinstituut is onderdeel van een landelijk netwerk dat bestaat uit de beste tennisscholen; aanlevering topjeugd vanuit omliggende verenigingen; er worden vanuit de

database van de KNLTB Talentendagen georganiseerd bij de tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd; gebruikmaken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten; financiële ondersteuning van talentvolle spelers door de KNLTB bij uitsluitend gecertificeerde partners.

Wil je meer informatie? Bezoek Centrecourt.nl/tennisleraren/ talentontwikkeling/ of stuur een e-mail naar: jeugdopleiding@knltb.nl.


56

KRINGEN

Kleinere kringen gaan de oude districtsvergaderingen vervangen “De wil om samen te werken is er, nu nog concreet vormgeven�


57


58

KRINGEN

Het is dinsdagavond, tegen achten. De banen van

je,” zegt KNLTB Accountmanager Arie Martijn Schenk

Per 1 juli heeft de KNLTB de districtsraden daarom afgeschaft. De komende tijd worden de kringen opgericht. Er bestond ook al een aantal kringen (zie kader voor de kring Amersfoort). Het uitgangspunt is de bestaande kringen te handhaven en daaromheen nieuwe kringen te vormen. In de eerste opzet van de bond worden zo veel mogelijk de gemeentegrenzen aangehouden, maar de verenigingen bepalen uiteindelijk samen hoe groot of klein een kring moet zijn en wat er werkt in hun specifieke omgeving. Een kring is gericht op kennisdeling, samenwerking, belangenbehartiging richting de gemeente en verder alles wat de kring zelf van belang vindt.

lachend, “op een bijzondere avond!”

AFTRAP

LTC Zee en Duin in Katwijk stromen vol, want het is een mooie avond. In de kantine zitten vier mannen aan een versgebakken visje. Zij hebben hun inspanningen op de baan er al op zitten. Voorzitter Ans van Rijn loopt het terras op met een kop koffie en een cappuccino. “Dank

Door: Tessa de Wekker

Vanavond is namelijk de eerste officiële vergadering van kring Katwijk. Naast LTC Zee en Duin horen de verenigingen KLTV, TC MVKV, TV de Rijnkanters en de Valkenburgse TV bij deze kring. De komende tijd worden in het hele land zo’n 170 kringen opgericht. Zij gaan de vijftien oude districtsraden vervangen. Het doel van deze wijziging: meer lokale samenwerking tussen tennisverenigingen, kennisdeling en directere communicatie met de KNLTB. Ook de voorzitters en enkele andere bestuursleden van de overige verenigingen in de gemeente Katwijk arriveren. De ontvangst is hartelijk. Van Rijn: “De onderlinge contacten zijn er al en op bepaalde gebieden werken we al samen met een aantal clubs. Laatst wilde een andere vereniging bijvoorbeeld onze mininetten voor de jeugd lenen. Dat is met een telefoontje zo geregeld. Ik ben benieuwd wat we in de kring nog meer voor elkaar kunnen betekenen.”

In Katwijk verplaatsen de bestuursleden en Schenk zich inmiddels van het terras naar de bestuurskamer. “Welkom bij de aftrap van kring Katwijk”, zegt Schenk. Hij legt uit wat de bedoeling is van de kringen, schetst de rol van de KNLTB in het geheel en licht zijn eigen rol als Accountmanager toe. “Mijn rol is vooral stimuleren en inspireren. Maar het is de bedoeling dat de kringstructuur zo veel mogelijk bottom-up vanuit de verenigingen zelf komt. Jullie weten waaraan jullie behoefte hebben. Vanuit de bond moeten we niet te veel gaan opleggen.” Na een kort voorstelrondje voor degenen die elkaar nog niet zo goed kennen, vraagt Schenk naar het grootste succes en het grootste probleem van de clubs in het afgelopen jaar. Al snel komen drie gemeenschappelijke thema’s op: ledenwerving, tekort aan vrijwilligers en het stimuleren van jeugd. Michel Burgering, voorzitter van TC MVKV: “Wij hebben best wel een probleem met vrijwilligers. Ik hoop van andere verenigingen en de KNLTB tips & tricks te krijgen. We komen echt handjes tekort. En de handjes die we hebben, worden veel te veel belast.” De andere aanwezigen knikken instemmend. Bijna iedereen herkent het verhaal van Burgering. Mensen direct benaderen werkt het best, zeggen de aanwezigen. Net als kleine taken. Van Rijn, preses van LTC Zee en Duin, vertelt hoe haar vereniging de activiteitencommissie heeft opgezet. “Als mensen twaalf keer

OPKOMST

Een andere overlegstructuur tussen bond en verenigingen was noodzakelijk, zegt Schenk. Hij is Accountmanager van de voormalige districten IJmond en Leiden. De gemeente Katwijk valt onder dat laatste district. “De laatste jaren viel de opkomst bij de districtsvergaderingen in een groot aantal districten tegen. In Leiden viel dat trouwens nog wel mee. Dat was een klein district met zo’n zestig clubs. Maar in Gelderland, met 200 clubs, kwamen er soms maar vier verenigingen naar zo’n districtsoverleg. Waarom organiseer je het dan nog?”

“Jullie weten waaraan jullie behoefte hebben. Vanuit de bond moeten we niet te veel gaan opleggen” Arie Martijn Schenk


59

per jaar moeten vergaderen, haken ze al meteen af. Daarom hebben wij een vrij grote activiteitencommissie. Die komt maar één keer per jaar in zijn geheel bij elkaar om de kalender te bepalen. Er zijn twee coördinatoren en de rest heeft elk een eigen evenement dat hij of zij organiseert. Dat werkt uitstekend. Het is een afgebakende taak, waarmee je maar een korte periode bezig bent.” De anderen knikken. Het is een tip waar ze wellicht wat mee kunnen. Dit soort verhalen is precies de reden waarom de KNLTB de kringen heeft opgericht. Schenk: “Kennisdeling is belangrijk. Niet iedere club hoeft opnieuw het wiel uit te vinden.”

BUSJE VOL KINDEREN

Jeugd is een ander groot thema deze vergadering. Alle verenigingen zien het aantal jeugdleden teruglopen. Wat ook opvalt, is dat een groot deel van de kinderen alleen maar les heeft en niet of nauwelijks vrij speelt of aan toernooien meedoet. “Een deel, met name de betere spelertjes, speelt competitie en doet mee aan toernooien. Maar een groot deel niet. Ze trainen drie keer in de week, maar verder zien we ze niet. Hoe kan

“Het is goed om op concrete punten met elkaar samen te werken. Dat werkt beter in een kleine kring” Jacco de Leeuw

dat nou?”, vraagt Rob Honsbeek, jeugdvoorzitter van KLTV, zich af. Het open jeugdtoernooi bij de vereniging telde dit jaar maar zestig deelnemers. Secretaris van KLTV Karin van der Nagel snapt dat wel. “Kinderen die niet zo goed zijn, worden weggeslagen tijdens die toernooien. Mijn dochter ook. Die zei: ‘Mama, hier doe ik dus nooit meer aan mee.’ We moeten iets verzinnen waardoor elk kind op zijn eigen niveau wedstrijdjes kan spelen.” Jacco de Leeuw, voorzitter van TV de Rijnkanters, oppert een onderling toernooi. “We gaan met een busje


Dagelijks op de hoogte blijven van Tennis in Nederland? Volg de KNLTB op social media!

Lees de laatste Tweets over tennis

Volg alle tennis Ins & Outs in Nederland

Twitter.com/ KNLTB

Facebook.com/ KNLTB

Bekijk de mooiste foto’s van de KNLTB

Bekijk actuele video’s over Nederlands toptennis

Instagram.com/ _KNLTB

KNLTB.nl/ tennistv

Lees al het nieuws van de KNLTB

KNLTB.nl


61

“Kennisdeling is belangrijk. Niet iedere club hoeft opnieuw het wiel uit te vinden” Arie Martijn Schenk

vol kinderen naar een andere vereniging. We zorgen voor een indeling op niveau, een prijsje voor iedereen en doen na afloop een barbecue.” Een ander idee dat wordt geopperd is een Katwijkse jeugdcompetitie op zaterdag. De verenigingen in de christelijke gemeente merken namelijk dat er weinig animo is voor de huidige jeugdcompetitie op zondag. De Leeuw: “Ongetwijfeld ziet de KNLTB dat het landelijk wel goed gaat, maar de zondagjeugdcompetitie is niet in ons belang.” Daardoor zit de jeugd in Katwijk in het verdomhoekje, zegt Van Rijn. “Ook de vrijdagmiddagcompetitie werkt niet. Onze meiden van 14 jaar moesten om vier uur ’s middags in Haarlem spelen. Dat redden ze niet, dan komen ze net uit school. Maar om zeven uur moesten de wedstrijden klaar zijn, want dan begon de seniorencompetitie. Het competitieaanbod voor de jeugd moet echt beter.”

Schenk noteert de bezwaren. “Goed dat jullie dit zeggen. Deze signalen hebben we nodig om zaken te verbeteren.” Na nog een tijdje praten sluit Schenk de vergadering. Aan de bar gaat het overleg nog informeel verder. Afgesproken wordt om binnenkort met de verschillende jeugdcommissies bij elkaar te zitten om het plan voor een onderlinge competitie verder uit te werken. De Leeuw ziet daar wel wat in. “Het is goed om op concrete punten met elkaar samen te werken. Dat werkt denk ik ook beter in een kleine kring dan in een groot district. We lopen hier tegen dezelfde problemen aan.” Daar is Burgering het mee eens. “Ik ging hier open in, zonder verwachtingen. Ik zie de start van de kring als een hernieuwde kennismaking met de buren. De wil om samen te werken, is er. Nu moeten we dat concreet gaan vormgeven.” Sommige onderwerpen lenen zich daar goed voor, zegt Honsbeek. “Zo’n onderling jeugdtoernooi bijvoorbeeld.” Op andere punten is hij sceptischer. Ledenwerving met name. “We zijn toch ook elkaars concurrenten. We hebben allemaal te maken met ledendaling, dus we willen zelf iedereen binnenhalen die we kunnen. Maar met elkaar om tafel gaan kan natuurlijk nooit kwaad.” t


Altijd de

beste muziek altijd non-stop! Justin Bieber

Taylor Swift

Ed Sheeran

Adele

skyradio.nl


63

CLUBS IN AMERSFOORT WERKEN AL DERTIG JAAR IN KRINGVERBAND Kring ITA Tennis 033 in Amersfoort bestaat al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zestien verenigingen in de stad vormen deze kring. “De samenwerking is vanuit de clubs zelf ontstaan”, zegt Marc Wolfertz, KNLTB Accountmanager van regio Utrecht. Twee keer per jaar komen de besturen van de clubs bij elkaar, meestal met één of twee bestuursleden per vereniging. Ook op niveaus daaronder is er gezamenlijk overleg. “Zo is er een WhatsApp-groep waarin de verenigingscompetitieleiders zitten”, vertelt Wolfertz. “Dat is een heel simpele manier om snel contact met elkaar te kunnen opnemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld: ik zit op zondag krap tijdens de competitie, is er mogelijkheid om met een team uit te wijken naar een andere club?” Naast overleg en kennisdeling organiseren de verengingen samen activiteiten. Bijvoorbeeld de ITA-heren- en damescompetitie. Wolfertz: “Dit is een competitie buiten de reguliere competities van de bond om. En er zijn de jaarlijkse ITA-tenniskampioenschappen, waaronder een jeugdkampioenschap. Ook is er afstemming over de toernooikalender, zodat er niet te veel toernooien gelijktijdig worden georganiseerd.” Wolfertz’ rol in de kring Tennis 033 is beperkt. “Dat komt omdat de kring al meer dan dertig jaar bestaat. Ik schuif één keer in de

zo veel tijd aan om kennis te delen en informatie op te halen. Ik vertel dan ook over ontwikkelingen van de bond en deel data. Sinds kort zijn we met een projectgroepje van een aantal clubs bezig om een visie te schrijven over tennis in Amersfoort en omstreken. Vanuit dat kleine groepje gaat het verder de kring in. Hiermee willen we ook als clubs meer samen optrekken richting de gemeente.” Wolfertz ziet veel voordelen van de kringstructuur ten opzichte van de voormalige districten. “De clubs en hun behoeften staan bij de kringen veel meer centraal. Bij de districtsvergaderingen was het voorheen toch vooral zenden vanuit de bond. We merkten aan de opkomst dat het lastig was om bestuursleden voor de vergaderingen te laten warmlopen. Het voldeed niet meer aan de behoefte. Kringen zijn veel kleiner en als het even kan binnen gemeentegrenzen. Of in elk geval letterlijk dichter bij de clubs. Je trekt makkelijker met je buren op.” De ervaringen in de kring Amersfoort zijn goed. Maar omdat de clubs al zo lang op deze manier samenwerken, weten ze niet anders. Het opstarten van nieuwe kringen zal niet overal eenvoudig zijn, denkt Wolfertz. “Bij het opstarten van nieuwe kringen heeft de KNLTB een aanjagende rol. We geloven in de kringstructuur, waarbij de situatie zoals in Amersfoort een inspirerend voorbeeld is.”


64

PARTNER IN BEELD

Minister-president Mark Rutte kwam een kijkje nemen op het Tenniskids@school-event in Den Haag.

“We zijn geen typisch commercieel bedrijf” Menzis en de KNLTB over hun partnership Zorgverzekeraar Menzis wil dat meer Nederlanders gaan sporten. De KNLTB ziet graag dat meer mensen – en zeker meer jongeren – gaan tennissen. Die gedeelde doelstelling maakt dat de samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de tennisbond al jaren een succes is.

Door: Mark van der Heijden

HOE HEBBEN MENZIS EN DE KNLTB ELKAAR GEVONDEN?

Marcel Hofstede, manager sponsoring Menzis: “De kern van ons sponsorbeleid is zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen. We waren al partner van voetbal. Tennis is daar een mooie aanvulling op; het is een individuele sport versus een teamsport en de doelgroepen van tennis en voetbal sluiten ook mooi op elkaar aan. Meer sporten, daar gaat het ons om; meer mensen laten

tennissen, daar gaat het de KNLTB om. Daar vonden wij elkaar.”

WAAROM PASSEN MENZIS EN DE KNLTB ZO GOED BIJ ELKAAR? Dilano Meirmans, Partner Manager bij de KNLTB: “Een van de speerpunten binnen de KNLTB is jeugd. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel tennissen en ook wedstrijden spelen, langer lid blijven van een


65

vereniging. Sinds Menzis verbonden is als jeugdpartner, hebben we samen diverse programma’s uitgerold, die ervoor hebben gezorgd dat meer kinderen in aanraking zijn gekomen met tennis. We zijn dus in staat elkaar te versterken, en daar draait het om bij samenwerkingen.”

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN VAN DE SAMENWERKING?

Hofstede: “De kern van het programma is de jeugd van 6 tot 18 jaar in beweging krijgen. Binnen de KNLTB bestonden al veel losse programma’s om kinderen te laten tennissen, maar een rode draad ontbrak. Samen hebben we om tafel gezeten om een gestructureerd programma te ontwikkelen waarbij kinderen van jongs af aan kennismaken met de tennissport en via dat programma doorstromen naar een tennisvereniging: Menzis Tenniskids@school. In de gymles krijgen de leerlingen de basisvorm van tennis aangeboden. Daarna wordt een lokale tennisvereniging er actief bij betrokken.” Meirmans: “De KNLTB initieert jeugdprogramma’s, Menzis voegt daar middelen, kennis en kunde aan toe, waardoor we de programma’s kunnen doorontwikkelen en voor meer kinderen bereikbaar kunnen maken. Om te zien of onze programma’s, zoals bijvoorbeeld Menzis Tenniskids@school, ook werken, hebben we samen de Menzis Beweegscore ontwikkeld. Hiermee kunnen we zien hoeveel kinderen structureel zijn gaan tennissen. De Beweegscore leert ons dat de programma’s werken.” Hofstede: “Het Menzis Tenniskids@school-programma bestaat nu vier jaar en heeft er mede toe geleid dat jaarlijks 10.000 kinderen structureel zijn gaan tennissen.”

HOE PROFITEREN DE VERENIGINGEN CONCREET VAN HET PARTNERSHIP?

Meirmans: “Verenigingen ontvangen promotiemateriaal voor jeugdcompetities en -toernooien. De Tenniskids-mascottes Ace & Love kunnen vaker langskomen op verenigingen, wat zorgt voor meer sfeer en waarde van de jeugdactiviteit. Denk ook aan flyers en goodies die uitgedeeld worden. Bovendien hebben zes verenigingen dit jaar budget ontvangen om het Menzis Tenniskids Feest te organiseren. En in brede zin: door het ruime en goede aanbod van Tenniskidsprogramma’s vinden meer kinderen de weg naar de vereniging, wat dus meer inkomsten betekent.”

HOE PAST HET AFSLUITENDE FEEST HIERIN?

Meirmans: “Dit jaar hebben we gefocust op Den Haag. In totaal hebben 25 basisscholen en zes tennisverenigingen uit de stad deelgenomen aan Tenniskids@ school. Zij zijn uitgenodigd voor het eindfeest, dat op vrijdag 28 september is gehouden op het Plein in Den Haag, bij de Staten-Generaal. We legden er tennisbaantjes neer en zorgden voor een leuke middag met entertainment en side-events. Menzis zorgde voor voldoende water en fruit. Dat maakt de cirkel van beweging, voeding, rust en plezier rond.”

“We hebben de jeugd niet losgelaten, maar richten ons niet meer exclusief op die doelgroep. We werken nu aan de gezondheid van elke generatie” Marcel Hofstede (Menzis)

HOE ZAL DE SAMENWERKING ER IN DE TOEKOMST UITZIEN?

Hofstede: “Het sponsorbeleid van Menzis is aangescherpt. We hebben de jeugd niet losgelaten, maar richten ons niet meer exclusief op die doelgroep. We werken nu aan de gezondheid van elke generatie, ook de volwassen doelgroep van 18 tot 60 jaar. We geven tips om beter te bewegen, te slapen, te ontspannen en te eten. Ook bieden we content vanuit onze partner. Je wilt gaan tennissen? Hoe kun je dat gaan doen? Hoe voorkom je blessures? We vragen daarvoor de KNLTB regelmatig om content. We zijn nu met de KNLTB in gesprek om ook voor senioren een programma te ontwikkelen: Hoe kunnen we oudere tennissers aan het tennissen houden? Velen haken af in de leeftijdsgroep 45+, bijvoorbeeld door blessures. We zijn in gesprek met het Ouderenfonds en de KNLTB om ook voor hen een programma te ontwikkelen.” Meirmans: “We zijn momenteel aan het onderzoeken of we de samenwerking een andere insteek kunnen geven door deze te richten op gezondheid voor elke doelgroep, van jong tot oud. Tennis leent zich bij uitstek om op elk niveau en van jong tot oud te spelen. Dat is uniek voor de sport en een mooie match met onze nieuwe voorgenomen samenwerking. Het is mooi om te zien dat we de samenwerking kunnen uitbreiden en elkaar nog steeds kunnen versterken.”

DE ONDERSTEUNING AAN DE KNLTB IS HELDER. HOE PROFITEERT MENZIS VAN HET PARTNERSCHAP?

Hofstede: “Extra polissen afsluiten is geen overweging geweest om partner te worden. We zijn geen typisch commercieel bedrijf zoals Coca-Cola. Als zorgverzekeraar willen we de gezondheid van Nederlanders verbeteren. In veel trajecten werken we daarmee samen met andere zorgverzekeraars. De samenwerking en de Menzis KNLTB Polis bestaan naast elkaar. Pas vanaf november schenken we aandacht aan het bestaan van de polis. Door het jaar heen hebben we daar geen aandacht voor, dat houden we gescheiden.” t


66

COLUMN

Kennis is cruciaal Kennis is cruciaal. Er wordt zelfs gezegd dat kennis één van de belangrijkste dingen in het leven is. Ik kan me hier goed in vinden, want zonder kennis en kennisdeling geen goed functionerend tennislandschap. Dat is ook precies de reden waarom ik afgelopen maanden op pad ben geweest met de KNLTB Accountmanagers. Om te weten hoe het er in het tennislandschap voor staat, moet je persoonlijk in contact komen met de bestuurders en vrijwilligers die ervoor zorgen dat de clubs draaien. Wat doen ze om leden te werven, om de jeugd te behouden en te binden? Of zijn er bepaalde zaken waar ze tegenaan lopen? Het blijft leerzaam maar ook inspirerend om te zien en te horen hoe bestuurders en vrijwilligers de schouders eronder zetten en projecten en activiteiten organiseren op hun clubs. Het is zonde als al deze kennis alleen maar op de club blijft. Vandaar ook dat we als KNLTB zo veel mogelijk proberen jullie kennis te delen met andere clubs via het platform Centrecourt.nl en kringen organiseren waar clubs bij elkaar komen. Zo hoef je als club het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de meeste gevallen heeft een andere club al iets bedacht waar jij ook mee aan de slag kunt. Om bestuurders nog verder te ondersteunen in het vergaren van kennis, organiseren we elk jaar het KNLTB Jaarcongres. Het is het ideale moment om inspiratie op te doen en kennis te delen met andere bestuurders. De succesverhalen van andere clubs kunnen jouw club helpen. En daarnaast kun je interactieve kennissessies volgen waarbij experts je tips geven. Elke bestuurder gaat gegarandeerd naar huis met allerlei concrete tips. Geef jouw club een nieuwe impuls en bezoek op 24 november het KNLTB Jaarcongres in Nieuwegein! Ik hoop je daar te ontmoeten. Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB


Sportverlichting Sportverlichting

De beste sportveldverlichting… straks bij jou langs de baan? Doe mee aan de wedstrijd ‘Win licht waarmee je scoort’! Als tennisvereniging kun je óók geweldig scoren met verlichting. Zeker als dit energiezuinige LED-verlichting is, die je perfect kunt afstemmen op de activiteit op de baan. Dan gaat het energieverbruik wel héél hard omlaag! Grijp nu je kans om die sportveldverlichting bij jou langs de baan te krijgen. Doe mee met de wedstrijd en vertel ons waarom jouw vereniging deze geweldige sportveldverlichting moet winnen. Doe mee! Ga naar: www.lighting.philips.nl/campagnes/winlicht

Maak kans op GRATIS LED-sportveldverlichting t.w.v. 30 duizend euro!

* Deze actie loopt van 1 oktober tot en met 30 november 2018


SHOP ONLINE! 

VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

TELEFONISCH ADVIES VAN ONZE TENNISSPECIALISTEN

GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN