Page 1

N

EDITIE 2 • JAARGANG 24 • MEI 2014

IE

CENTRECOURT

U ! W

C LU B S • COAC H E S • CO U RTS • CO M P E T IT I O N

CENTRECOURT • EDITIE 2 • JAARGANG 24 • MEI 2014

EEN UITGAVE VAN:

ONKRUIDZOUT: DE NATUURLIJKE OPLOSSING OM DIT TE VOORKOMEN EN TE VERWIJDEREN! GESCHIKT VOOR UW BESTRATING, TENNISBANEN EN TERRAS

INNOVATIES: EEN NIEUW LOGO VOOR DE BOND TENNIS VOOR DE EVOLUTIE VAN DE TENNISBAL IEDEREEN DOELGERICHT COMMUNICEREN Bestel snel op onkruidzout.nl of bel 010 47 47 456


Speel Lotto voor de sport! Én natuurlijk voor de Jackpot.

10% korting met KNLTB-ledenpas

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om de Jackpot van minimaal â‚Ź 7,5 miljoen te winnen. Maar wist u dat u ook automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto aan de sport wordt de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, verenigingen en de top- en breedtesport ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van tennis houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

lotto.nl

INTERSPORT is partner van de KNLTB. Deze samenwerking biedt leuke 2 14.indd 20 s pa eden -1_Lvoordelen voor de leden van de KNLTB. 13104945 Op vertoon van de KNLTB ledenpas ontvangt u namelijk 10% extra korting op de gehele tenniscollectie; van rackets tot schoenen en kleding. Deze extra korting is niet van toepassing op: - Reguliere (folder)aanbiedingen met een kortingspercentage boven de 20% op de normale verkoopprijs. - Aanbiedingen boven de 20% op de normale verkoopprijs tijdens uitverkoopperiodes. - Kortingen die samenhangen met klantenkaarten en/of activiteiten rondom klantenkaarten. - Kortingen die samenhangen met waardebonnen.

23-1


CENTRE COURT

UNIEK SAMENSPEL In het nieuwe KNLTB-beleidsplan hebben we de ambitie geformuleerd om op allerlei onderdelen tot de top 10 van tennislanden te behoren. Op het gebied van rolstoeltennis is dit doel zeker al bereikt, Nederland is al jaren toonaangevend. Om deze positie vast te houden en uit te bouwen moeten we blijven investeren in rolstoeltennis. In de top- maar vooral ook in de breedtesport. Geweldig dat de belangrijkste landenwedstrijd in het rolstoeltennis, de World Team Cup (WTC), dit jaar in Nederland plaatsvindt. De absolute wereldtop zal van 26 mei t/m 1 juni op de gravelbanen van Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn strijden om de wereldtitels. Om rolstoeltennis verder te verbreden, maken steeds meer verenigingen hun accommodatie rolstoeltoegankelijk. Uiteraard is dat belangrijk voor de tennissers zelf, maar ook voor mindervalide toeschouwers. De KNLTB steunt deze initiatieven van harte. In veel gevallen worden de (meestal kleine) aanpassingen nog gesubsidieerd ook! Wilt u meer informatie over het rolstoelvriendelijk maken van uw tennispark? Stuurt u dan een e-mail naar accommodaties@knltb.nl. Wist u trouwens dat rollers in principe op iedere ondergrond kunnen spelen? Hardcourt en gravel zijn bij veel spelers favoriet. Kunstgras is veel zwaarder, vooral voor beginnende rolstoeltennissers. Het leuke aan rolstoeltennis is dat validen en mindervaliden de sport gemakkelijk samen kunnen beoefenen. Met dezelfde materialen en bijna dezelfde regels als in het reguliere tennis. Zij kunnen ook aanhaken bij de reguliere competities en toernooien. Op sportgebied is dit samenspel uniek te noemen. De KNLTB zet zich in om de tennissport voor iedereen mogelijk te maken en de sport te promoten. Daarom heeft Nederland zich twee jaar geleden kandidaat gesteld als gastland voor de World Team Cup. Met dit toernooi, waar de absolute wereldtop aanwezig is, zetten we rolstoeltennis bij een groot publiek in de spotlights. De Nederlandse spelers zijn al jaren zeer succesvol en zullen ook dit jaar weer hoge ogen gooien. In het 29-jarig bestaan van de WTC pakten de Nederlandse mannen zes keer goud en zeven keer zilver. De vrouwen wonnen 26(!) keer goud en één keer zilver. Op pagina 70 leest u meer over de World Team Cup en de samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport. Voor extra informatie over de WTC verwijs ik u naar: www.worldteamcup2014.nl.

Rolf Thung Voorzitter KNLTB

3


4

INHOUD

8

INNOVATIES IN TENNIS

OM TENNIS VOOR IEDEREEN AANTREKKELIJK TE LATEN ZIJN, KWAM ER RECENT EEN AANTAL VARIANTEN BIJ. ZE ZORGEN ERVOOR DAT STRAKS NIEMAND NOG EEN EXCUUS HEEFT OM NIET TEGEN EEN BAL TE SLAAN.

VAN TANNIS TOT TENNIS OVER HET ONTSTAAN VAN DE EREDIVISIE ALS TOP VAN DE COMPETITIEPIRAMIDE

Korte berichten

Columns

22 Clubs

31 Janneke van der Horst

40 Coaches

59 Marcella Mesker

50 Competition

74 Erik Poel

60 Courts

Partners KNLTB

52


5 COLOFON

EDITIE 2 • 2014

CENTRECOURT C LU B S • COAC H E S • CO U RTS • CO M P E TITI O N

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDACTIE Frans Oosterwijk E-mail: f.oosterwijk@chello.nl Vivian van Niekerk E-mail: v.vanniekerk@knltb.nl EINDREDACTIE Janneke Westermann KORTE BERICHTEN Nicole Eyssen

62

MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Janneke van der Horst, Jan Koning, Marcella Mesker, Micha Peters, Erik Poel, Friso Schotanus, Edward Swier, Rolf Thung, Eddy Veerman, Tessa de Wekker FOTOGRAFIE ANP Photo, Dreamstime.com, Henk Koster Fotografie, Shutterstock, The USP Company UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl REDACTIEADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Postbus 393 3430 AJ Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 Fax. 030 605 26 18 E-mail: info@sportsmedia.nl VORMGEVING EN ONTWERP Wielaard Media, Belfeld

DE GEZONDE SPORTKANTINE

ZESTIG PROCENT VAN DE KANTINEBEZOEKERS VINDT DAT HET AANBOD GEZONDER KAN. TIJD VOOR VERANDERING! En verder... 16 Nieuw logo KNLTB

42 Vakmanschap

24 Doelgericht communiceren

44 De evolutie van de tennisbal

28 Centre Court online

66 Onderzoek baanopbrengst

33 Terugblik Open Tennisdagen

70 Samenwerking KNLTB en FGS

36 De megametamorfose van LTC Naaldwijk

Partners Centre Court

OPMAAK Ivo Koschak DRUKWERK PreVision, Eindhoven MARKETING EN SALES Voor meer informatie over partnerships en/of adverteren kunt u contact opnemen met Wendy Coppers. Advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en uitgever. E-mail: wendy@wielaard.nl ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%.. Coverfoto: Henk Koster Fotografie ©2014 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

6 TENNIS IN BEELD


CENTRE COURT

Behalve thuishaven van HLTC en decor van menig Eredivisieduel (zie pag. 52) bood het ’t Melkhuisje in Hilversum van 1957 tot 1994 ook onderdak aan de Dutch Open. Nergens zat je zo heerlijk opeengepakt naar tennis te kijken als op ‘t krappe Melkhuisje.

7


8 FOTO’S: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

INNOVATIES

GEEN EXCUUS MEER OM GEEN BALLETJE TE SLAAN TENNIS VOOR IEDEREEN EN IN ELKE LEVENSFASE

Denk niet dat de afdeling Productontwikkeling van de KNLTB slechts een eenmanspost is. Tennis is al lang niet meer de sport die op slechts die ene traditionele wijze wordt gespeeld. Om tennis voor iedereen aantrekkelijk te laten zijn, kwam er recent een aantal varianten bij. Steeds meer wordt het aanbod aangepast aan de vraag. | Door Edward Swier |

Om beter toegerust te zijn op de eisen des tijds, heeft het klassieke spel de laatste jaren een veelvoud aan broertjes en zusjes mogen verwelkomen, voor doelgroepen die ook graag willen tennissen, maar daar – om tal van redenen – het liefst hun eigen specifieke draai aan geven. Tijdgebrek, leeftijd, fysieke beperkingen; er zijn veel gronden om aanpassingen te doen aan de aloude tennisprincipes met als uitgangspunt: als je maar kunt blijven spelen óf (weer) kunt gaan tennissen. De sport innoveert, het aanbod groeit. Tenniskids, bedrijfstennis, cardiotennis, studententennis en beachtennis; ze zorgen ervoor dat straks niemand nog een excuus heeft om niet tegen een bal te slaan.

NIETS IS HEILIG Matthea Kwint is manager van de afdeling Productontwikkeling van de KNLTB. De afdeling draagt die naam sinds een klein jaar. “Voorheen werd natuurlijk ook aandacht aan dit onderwerp geschonken binnen de diverse afdelingen, maar nu is een en ander gecentraliseerd en hebben we het echt gedefinieerd.” Dat is niet voor niks. De wereld verandert. En tennis moet mee. Denk niet dat op het bondsbureau van de KNLTB wekelijks opnieuw het wiel wordt uitgevonden. “We zijn heel creatief, maar er is her en der al veel bedacht en uitgewerkt. Zo biedt ook de internationale tennisfederatie (ITF) een heel scala aan concepten. En in de markt is ook al het een en ander te vinden. We kijken zelfs naar andere sporten, en buiten de sport.” Elk product dat uiteindelijk het levenslicht ziet, krijgt echter wel een specifiek Nederlands karakter. “De workouts die bij het oorspronkelijke idee van cardiotennis horen, zijn op de Amerikaanse leest geschoeid. In ons land hoef je niet met zo’n trainingsaanpak aan te komen.


CENTRE COURT

9


10

INNOVATIES

En teksten als ‘Come on girl, you can do it. Burn it!’, vinden wij toch vaak wat overdreven.” Niets – of bijna niets – is heilig. Nou ja, het net. “Maar,” erkent Kwint, “bij schooltennis is zelfs dat net er soms niet meer. Daar werken we met ‘stationnetjes’: in meerdere spelvormen leren kinderen de bal te rollen, te slaan en hoe ze moeten bewegen. Altijd vanuit de situatie zoals die ter plaatse is. Komen we op een school waar geen net hangt, dan doen we het gewoon zonder.” Kortom, Kwint en haar collega’s zijn ondernemend en innovatief. “Als je bij ons op de afdeling komt werken, is het wel handig om verstand van sport, en tennis in het bijzonder, te hebben. De helft is gediplomeerd tennistrainer, maar het is vooral belangrijk dat je fantasie hebt en niet bent vastgeroest. Het idee dat tennis door iedereen nog eeuwen op dezelfde wijze moet worden gespeeld, hebben wij al lang losgelaten.” Wees niet ongerust. Kwint, en met haar de KNLTB, wil geen revolutie ontketenen. Wie op de oude vertrouwde wijze een balletje wil slaan, kan dat tot in lengte van dagen blijven doen. De KNLTB wil aansluiten bij de behoeften van verschillende doelgroepen en ook de huidige tennisser én de speler van de toekomst behagen.

TENNIS VOOR ELKE LEVENSFASE Neem de jongste jeugd, tot twaalf jaar. Sinds 2006 krijgt die categorie extra aandacht. Al snel werd duidelijk dat je een kind niet hetzelfde moet willen leren als een volwassene. Althans, niet in het beginstadium. Het frustreert enorm als je als kind na een halfjaar oefenen nog steeds geen bal vanaf de baseline over het net slaat, terwijl het eigenlijk niet meer dan logisch is dat het niet zomaar lukt. En dus werden de tennisbanen kleiner en kwamen er naast de normale, gele ballen ook rode, oranje en groene ballen, met een verschillend stuitvermogen. En worden kinderen tegenwoordig gestimuleerd om, in teamverband, ook wedstrijdjes

te tennissen. Logisch misschien naar het idee van velen, maar tot voor kort speelde slechts een zesde van alle kinderen om punten. Tot de invoering van de World Tour en de groene competitie was tennis eerst en vooral een lessport voor kinderen, geen wedstrijdsport (zie kader). Is het concept Tenniskids inmiddels volledig uitgewerkt en, via de World Tour, bezig aan

“Het idee dat tennis door iedereen nog eeuwen op dezelfde wijze moet worden gespeeld, hebben wij al lang losgelaten” Matthea Kwint

vervolmaking, het cardiotennis en studententennis staan nog aan het begin van het traject. Met het uitgangspunt dat je in elke levensfase moet kunnen tennissen is de KNLTB met een aantal partijen, waaronder Sport & Zaken en Eltingh Haarhuis TennisEvents, bezig het aanbod uit te breiden. Het is mogelijk dat al dit najaar vorm kan worden gegeven aan een competitieve vorm van bedrijfstennis. Vanzelfsprekend


CENTRE COURT

De wereld verandert. En tennis moet mee

TENNISKIDS DOORSLAAND SUCCES De cijfers liegen er niet om. De World Tour is een groot succes. De competitievorm waarbij kinderen tot twaalf jaar in teamverband kennismaken met de tennissport heeft in amper een halfjaar tijd grote populariteit verworven. Steeds meer clubs schrijven in, steeds meer jeugdleden doen mee. Het streven van de tennisbond om zo veel mogelijke jonge spelers en speelsters kennis te laten maken met de attractieve kanten van de sport, werpt zijn vruchten af. Inmiddels speelt maar liefst 45 procent van alle jeugdleden mee. Van de 1.650 verenigingen hebben er reeds 1.100 aansluiting gezocht bij de World Tour. Ronald Pothuizen, projectleider Tenniskids bij de KNLTB, kan het succes wel verklaren. “We hebben de laatste jaren de sport aan het kind aangepast. Voorheen was het andersom, moest het kind zich aanpassen aan de sport.” Dat werkte niet. “De tijd dat de steel van een racket werd afgezaagd, het kind op de baseline werd gezet en dat dat het dan was, ligt gelukkig al weer even achter ons. Er is veel vooruitgang op dit terrein geboekt. We zijn ons nu veel beter bewust van de motorische, fysieke en psychologische ontwikkeling van een kind. En: een kind wil spelen. Een voetballertje gaat ook niet alleen maar naar de training om een bal met rechts en links te leren aannemen, hij wil doelpunten maken, zich Messi voelen. Dat kon bij tennis niet. Het materiaal, het format, de baan, de lessen, het was allemaal niet aangepast aan het kind.”

Sinds Tenniskids in 2006 werd opgezet kwamen er eigen ballen (rood/groen/oranje), eigen rackets (van 19 tot 23 inch), een eigen tennisbaan (kleiner en met een lager net) en eigen regels. “Kinderen zijn, zeker nu er ook de World Tour is, enthousiaster dan ooit. Ze zijn tennis simpelweg leuker gaan vinden. Dat is precies wat we willen bereiken. Tennis moet hoger op het prioriteitenlijstje van jonge kinderen komen te staan. Alleen als ze een sport leuk vinden, gaat er een aanzuigende werking van uit. Dan blijven ze het doen en, dat is minstens zo belangrijk, gaan ze er op het schoolplein over vertellen of houden ze een spreekbeurt.” Pothuizen signaleerde recent een stijging van het aantal inschrijvingen. Aan de voorjaarscompetitie 2014 doen 1.500 kinderen meer mee dan aan de laatste najaarscompetitie. Nu is de voorjaarscompetitie altijd populairder dan de najaarscompetitie, dus zijn de cijfers niet helemaal met elkaar te vergelijken, maar toch durft de projectleider te stellen dat de opmars van de World Tour zich doorzet. Al is het maar omdat er meer verenigingen meedoen. “Zeker 700 verenigingen hebben zich ingeschreven voor het trainingsprogramma, 1.100 doen mee met de World Tour of de groene competitie.” De KNLTB bespeurt bovendien dat steeds meer trainers de workshops van de bond willen volgen. Pothuizen: “We moeten ook de verenigingen een compliment maken. Niet alleen werken ouders mee, ook trainers zijn er

flink ingedoken. Veel clubs maken bovendien een waar feest van de World Tour, het is echt een happening aan het worden.” Dat in één jaar tijd het aantal kinderen dat competitietennis speelt, gegroeid is van een kleine twintig procent naar 45 procent nu, mag gerust een eclatant succes worden genoemd. “De tennissport was bij kinderen verworden tot een lessport. Daar zijn we nu van af. En door de World Tour hebben ze ook veel meer motivatie voor hun lessen.” Pothuizen denkt dat er nog meer winst is te boeken, en wel door een relatief simpele ingreep, die slechts een nieuwe manier van denken vereist. Pothuizen wil het tennisseizoen in de toekomst gelijk laten lopen met het schooljaar. “Op het moment dat een gezin plannen maakt voor de komende maanden, en dat is vaak bij de start van een nieuw schoolseizoen, doen wij niet mee. Vader en moeder plannen de vrije dagen, kijken wanneer de vioollessen en hockeytrainingen zijn. Pas in april kwam daar dan opeens tennis tussendoor fietsen. Daar werd het gezin niet blij van. Dus is het onze opzet om het tennisseizoen voortaan van september tot augustus te plannen. Een seizoen dat loopt van april tot oktober past gewoon niet zo goed bij de consument van nu.”

11


ZWEEPSLAG? PIJN IN JE KUITEN?

WIJ HEBBEN GOED NIEUWS! Minder: • Spierpijn • Kuitklachten • Scheenbeenblessures fotograaf: Johan Wolff

Blessures ontstaan vaak door schokbelasting

Snel wenden en keren, fel aanzetten en abrupt afremmen, het belast je benen enorm. Door de schokbelasting tijdens het tennissen kunnen blessures makkelijk ontstaan.

Hier is wat aan te doen!

Preventief & Helend

Bij kuitklachten, spierverrekkingen en verkrampingen werken de kousen preventief en helpen bij de genezing. De kousen verminderen de schokbelasting waardoor spierschade wordt voorkomen en er minder trekkrachten aan het scheenbeenvlies en de achillespees ontstaan.

Nick van der Meer, Toptennisser

“Ik draag de compressiekousen van Herzog tijdens elke, training en wedstrijd. Zonder de kousen heb ik vrij snel shin splint (scheenbeen) klachten en lopen mijn kuiten met de dag voller. De belastbaarheid gaat omhoog, fysiek kan ik nu veel meer aan.”

Bestel nu met lezerskorting:

HERZOG MEDICAL T: +31 (0) 33 286 6030 E: info@herzogmedical.com

Stuur een e-mail naar info@herzogmedical.com met hierin je contactgegevens om gebruik te maken van 10 euro korting. Wij meten samen met jou je onderbenen op, zodat de kousen goed passen. Let op: deze korting loopt tot en met 30 juni 2014.

W W W. H E R Z O G M E D I C A L . C O M


CENTRE COURT

KNLTB NEEMT CENTRALE REGIE BEACHTENNIS

13

Voorbeelden te over van zogeheten strandsporten. Beachvolleybal is natuurlijk het meest bekend, olympisch zelfs. Maar ook beachsoccer, beachrugby en beachbasketbal hebben zich inmiddels een plekje langs de kunstlijn en in de binnensteden verworven. Nu is beachtennis klaar om Nederland te veroveren.

wordt er gezocht naar manieren om het tennis, misschien wel op het park van uw club, aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk op kantoor. Er wordt gekeken of het opzetten van een competitie mogelijk is, en of die dan juist overdag of in de avonduren moet worden afgewerkt. Feit is wel dat urenlange partijen uit den boze zijn. Kwint: “Tijd is schaars. Dat is inderdaad wel een van de dingen waar je op in moet spelen. Het moet attractiever, maar vooral dus ook sneller en korter.” Het studententennis is niet zozeer een ander soort tennis. Wel ziet de KNLTB dat veel tennissers er rond hun achttiende de brui aan geven bij hun vereniging, puur en alleen vanwege het simpele feit dat ze gaan studeren en daarbij ook vaak naar een andere stad verhuizen. Dat hoeft niet direct het einde van iemands tennisloopbaan te betekenen. Toch is het in de praktijk zo dat veel tieners en jonge twintigers er juist dan definitief mee stoppen, om pas als dertiger weer terug te keren op de baan. Omdat de bond vindt dat ook deze klanten koning zijn, wil de KNLTB studenten helpen het overstappen van de ene vereniging naar een andere (al dan niet specifieke studenten)vereniging, eenvoudiger te maken.

FITNESSTENNIS De KNLTB is zich aan het oriënteren om met cardiotennis een andere tennisvariant uit te rollen over Nederland. Diverse tennistrainers hebben een cursus of clinic gevolgd en geven tegenwoordig deze oefenstof. Ze noemen dat vaak een ‘tennisworkout’ of ‘tennisbootcamp’. Marieke van Keulen, coördinator productontwikkeling en innovatie: “Waar in het verleden voor velen fit voelen niet zo’n belangrijk issue was, en er ook niet veel aandacht voor was, blijkt dat nu veel belangrijker. Verenigingen kunnen inspelen op die behoefte en kunnen tennissers een gang naar de fitnesszaal besparen door zelf die conditietrainingen te gaan verzorgen. Deze workouts zijn bovendien veel meer op het

Beachtennis bestaat al heel wat jaren. De sport ontstond in de jaren zeventig, in de Verenigde Staten en Brazilië, en vond zijn weg naar Zuid-Europa, naar Spanje en Italië. De meer noordelijke landen, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland, volgden. De sport wordt weliswaar al enkele jaren in ons land gespeeld, maar de KNLTB wil de sport verder ontwikkelen en een flinke boost geven. “Internationaal is het inmiddels een van de grootste beachsporten”, aldus Marieke van Keulen van de KNLTB. “Het is bij uitstek een sport voor tennissers die dynamiek en gezelligheid zoeken.” Net als bij beachvolleybal wordt er gespeeld op een veld van zestien bij acht meter. Er wordt gestreden tussen teams van twee personen. Bij toernooien zijn er categorieën voor het damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Van Keulen: “De bal mag niet stuiteren, het is dus veel meer een reactiespel.” Daarvoor zijn speciale rackets zonder snaren ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van de stage 2-oranje bal. “Dat komt de dynamiek van het spel ten goede.” In Nederland is een aantal partijen actief op het terrein van beachtennis. Sinds 1 januari 2014 voert de KNLTB de centrale regie over de sport in Nederland, zoals de ITF dat mondiaal doet. De internationale standaardregels krijgen een Nederlandse vertaling en worden van toepassing op alle evenementen in Nederland. Een officiële competitie is er nog niet. Wel komt er een gezamenlijke kalender, waarop zowel de zomerse toernooien als winterse evenementen zullen staan, en er wordt gewerkt aan een algemeen geldende ranglijst. Daarmee is een eerste aanzet gegeven tot een meer gestructureerde toekomst van deze tennisvariant in Nederland.

tennisspel gericht dan dat je in een fitnesscentrum zou kunnen bereiken.” De workouts, waarbij de rackets en oranje ballen dienst doen, worden doorgaans gedaan in groepjes van zes tot tien tennissers. Tennis, fitness en conditietraining komen samen in één trainingsvariant. De doelgroep is grofweg tussen de twintig en veertig jaar. “Het is een lekker fanatieke vorm van bewegen, dus ook hartstikke geschikt voor pubers”, aldus Van Keulen. Afhankelijk van de wensen van de clubs kan het programma verzorgd worden met muziek. “Dat stimuleert enorm. Het zorgt voor sfeer, en maakt dat mensen zichzelf enthousiasmeren om nog beter hun best te doen.” Van Keulen beseft dat bij sommige verenigingen het gebruik van muziek, vanwege de drukte (of gewenste stilte) op de andere banen, als

hinderlijk kan worden ervaren. “Maar je kunt het ook zonder muziek aanbieden of naar een tijdstip zoeken dat er wel geschikt voor is.” Van Keulen is bij de KNLTB ook aanspreekpunt voor beachtennis (zie kader). Een aantal organisaties langs de kust biedt de sport al aan, en er is ‘s winters een aantal indoortoernooien. De KNLTB wil clubs er echter op wijzen dat ze ook zelf makkelijk iets met beachtennis kunnen doen. Leg naast de gravelbaan een bak zand van zestien bij acht meter en je zal zien dat sommige leden het enthousiasme in de tennissport hervinden en dat er aanwas komt. Van Keulen: “Het zorgt voor variatie en spreekt onmiskenbaar een groep tennissers aan. Dat groenstrookje langs baan 4, waarover het bestuur al langer twijfelt wat er mee te doen, kan makkelijk tot een beachtenniscourt worden omgetoverd.” t

“Beachtennis is bij uitstek een sport voor tennissers die dynamiek en gezelligheid zoeken” Marieke van Keulen


14

SERVIT-2

SERVIT-2: DE VERWACHTINGEN, DE TELEURSTELLINGEN EN HET HERSTEL Reikhalzend werd ernaar uitgekeken, de ingebruikname van het nieuwe kernsysteem ServIT-2 dat het oude automatiseringssysteem van de KNLTB ging vervangen. Maar het enthousiasme maakte snel plaats voor teleurstelling toen het systeem eenmaal in gebruik werd genomen. De beoogde functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid waren ver te zoeken, frustraties bij de gebruikers stapelden zich op. Op het bondsbureau wordt met man en macht gewerkt om de potentie van het systeem alsnog volledig waar te maken. | Door Friso Schotanus|

In de vorige editie van Centre Court werden de mogelijkheden van ServIT-2 nog luid bejubeld. Begrijpelijk, als de mogelijkheden van het kernsysteem op een rij worden gezet. De ledenadministratie, toernooi- en competitie-indelingen, arbitrage, speelsterkte-indelingen; verenigingen hoeven niet meer te wachten totdat de bond de aangeleverde gegevens heeft verwerkt, maar ze kunnen het voortaan allemaal zelf regelen. Dat geldt ook voor de modules voor diverse functionarissen, zoals scheidsrechters en bondsgedelegeerden. Verenigingscompetitieleiders kunnen rechtstreeks teams inschrijven en direct wijzigingen (andere spelers) en aanvullingen (nieuwe teams) plaatsen. En het biedt tennisleraren de mogelijkheid zich aan te melden voor opleidingen en cursussen.

“Ik kan me goed verplaatsen in vrijwilligers die worstelen met het systeem, want ik ondervind dezelfde problemen” Erik Poel

DE PRAKTIJK Het oude systeem, ServIT-1, was al veertien jaar oud. Logisch dus dat het vervangen werd door een modern systeem met een uitgebreide functionaliteit. Toen kwam dus echter de praktijk. Honderden, misschien wel duizenden klachten hebben de medewerkers op het bondsbureau ontvangen toen het nieuwe systeem eenmaal in gebruik werd genomen. De ICT-problemen wierpen een schaduw over de zonnige start van de competitie. Dat ondervond ook KNLTB-directeur Erik Poel. In een Facebook-bericht deelde hij dat gevoel met andere gebruikers: “Net als jullie verheug ik me al weken op de voorjaarscompetitie. En net als jullie moet ik concluderen dat de problemen met ons nieuwe kernsysteem, ServIT, een schaduw werpen over de competitie, en daarmee een deel van de pret wegnemen. Als voorzitter van de jeugdcommissie van TC Roomburg heb ik ook als gebruiker te maken met ServIT, dus ik kan me heel goed verplaatsen in de vrijwilligers die worstelen met het systeem, want ik ondervind dezelfde problemen.” “We hielden bij de introductie uiteraard rekening met kinderziektes, maar dat het zo zou uitpakken, dat is ons uiteindelijk enorm tegengevallen”, vertelt Robert Jan Schumacher, communicatiemanager van de KNLTB.


FOTO: DREAMSTIME.COM

CENTRE COURT

TESTEN Bij de vaststelling van de problemen is het ook goed om je te realiseren dat het niet kinderachtig is wat het ICT-systeem moet kunnen: een van de grootste competities ter wereld – met meer dan 200.000 tennissers – moet in goede digitale banen worden geleid. Het moet geschikt zijn voor de verschillende vormen van informatie die de uiteenlopende gebruikers opvragen en verwerken. Dat het haperende functioneren bij de ingebruikname tot grote onrust leidde, is dus ook niet verwonderlijk. “Dit is mijn laatste jaar als verenigingscompetitieleider”, zo postte een zwaar teleurgestelde gebruiker op Facebook. Directeur Poel reageerde ook hierop: “De afgelopen maanden heeft de KNLTB op volle kracht gewerkt en ontelbare overuren gemaakt om de problemen te beperken, maar we hebben helaas niet kunnen voorkomen dat onze vrijwilligers bij verenigingen veel extra werk hebben moeten verrichten om de competitie te organiseren, en dat spijt me oprecht.” “Veel frustratie over een systeem dat niet goed getest is”, zo schreef een andere gebruiker de boosheid van zich af. Maar hier wil Schumacher graag een belangrijk punt maken. “Ik begrijp dat mensen denken dat het niet getest is, maar

dat klopt niet. Iedereen hier op kantoor heeft meegewerkt aan het testen van allerlei procedures; het indelen van competities, administratieve zaken als het betalen van contributie, het inschrijven voor toernooien, het verwerken van uitslagen; al die deelprocessen zijn vijf jaar lang getest. Wat in de testomgeving wel goed werkte, bleek in de live omgeving niet, of niet goed te functioneren.”

PITTIGE DISCUSSIES Hoe dat kon gebeuren, daarover voert de KNLTB momenteel ‘pittige discussies’ met de ITleverancier Sogeti, zo meldde Poel op Facebook: “Wij hebben immers iets besteld en dat functioneert niet naar behoren. Maar onze eerste prioriteit ligt bij het oplossen van de ergste problemen om te voorkomen dat de tennissers (nog meer) het kind van de rekening worden.” De KNLTB neemt daarbij elke klacht, elk mailtje of telefoontje dat wordt ontvangen, uiterst serieus. Ook al kan niet ieder bericht (direct) worden beantwoord en heeft de drukte geleid tot een bijkomend probleem, namelijk dat de bond telefonisch slecht bereikbaar is geworden, vanwege de poging zo veel mogelijk gebruikers inhoudelijk te woord te staan. In Amersfoort wordt door alle bondsmedewerkers hard gewerkt om de

problemen met het systeem zo goed mogelijk te verhelpen. De inspanningen concentreren zich op het verbeteren van de functionaliteit en performance. Schumacher: “Het systeem werkt nu gelukkig al iets beter, getuige ook het feit dat 97 procent van de competitie-uitslagen inmiddels is verwerkt. De komende maanden werken we hard om verbeteringen door te voeren op het gebied van performance, compatibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, zodat we volgend jaar niet weer dezelfde problemen hebben. En zodat de potentie die ServIT-2 wel degelijk heeft, wordt waargemaakt.” t

15


16

KNLTB

POSITIEVER, JONGER, DYNAMISCHER

DE WORDING VAN EEN NIEUW LOGO EN EEN NIEUW IMAGO De KNLTB vaart een nieuwe koers. Daar past een nieuw logo bij. De zoektocht naar het visuele uithangbord van de tennisbond is bijna ten einde. Binnenkort wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd. | Door Tessa de Wekker|


CENTRE COURT

“TENNIS DAAGT JE UIT. DAT IS ONZE SLOGAN EN DIE MOEST TERUGKOMEN’’ROBERT JAN SCHUMACHER Eenvoudig was het vinden van een nieuw beeldmerk niet. “Het is een hele reis geweest”, zegt manager communicatie van de KNLTB Robert Jan Schumacher. Niet zo gek, want de bond wil haar rijke verleden niet zomaar over de schutting gooien. Tegelijkertijd moet het logo de nieuwe ambitie en visie van de bond weergeven. “Het beeldmerk moet passen bij de nieuwe merkpositionering. Daarin staat dat de KNLTB dé partij is voor alles wat in Nederland met tennis te maken heeft. Wij zijn de aanjager van het hele tennisklimaat in Nederland. Dat zijn we altijd al geweest, maar dat hebben we nooit echt uitgedragen.’’

UNIFORME SIGNATUUR Schumacher pakt het oude logo erbij. Een zwarte tulp met een oranje kroon erop. Eromheen witte en blauwe accenten. “Een prachtig logo met historie, maar niet heel herkenbaar. Veel mensen die niets met tennis hebben, denken dat dit het logo van de land- en tuinbouworganisatie is. Ook vanwege de L en de T in de naam KNLTB eronder’’, zegt Schumacher met een glimlach. Het logo is gemaakt in de jaren twintig van de vorige eeuw. “Ontworpen door de toenmalige voorzitter van de KNLTB, de heer Broese van Groenou’’, zegt Ron Lebbink van The USP Company. Dat bedrijf heeft de tennisbond geholpen met het de merkpositionering en het ontwerpen van een nieuw logo met bijpassende huisstijl. “Die man was architect. Je ziet de Nieuwe Amsterdamse School duidelijk terug in het logo. Het lijkt een beetje op een

glas-in-loodraam. De kleuren oranje, zwart, wit en blauw geven aan dat het iets Nederlands is. Dat wilden we behouden’’, aldus Lebbink. Ruim een halfjaar geleden was de eerste brainstormsessie tussen de bond, Lebbink en ontwerper Ralph Booms. Daaruit kwam een tweesporenbeleid naar voren. Booms zou een logo ontwerpen dat voortborduurt op het oude beeldmerk, én daarnaast zou hij een totaal nieuw logo ontwerpen. “Een herkenbare breuk en een totale breuk”, zegt Schumacher. De nieuwe visuele identiteit van de KNLTB moet alle kernactiviteiten een uniforme ‘KNLTB-signatuur’ geven. Daarbij hielden de ontwerpers een aantal zaken in ogenschouw: tennis is een verenigingssport, het is spannend, uitdagend, uitnodigend, je kan jezelf ontplooien. Verenigingen moeten trots zijn om bij de KNLTB te horen en dit willen uitdragen. Ook de wereldwijde top 10-ambitie moet naar voren komen. Bovendien moet het nieuwe logo minder afstandelijk en elitair zijn, maar positiever, jonger, dynamischer. “Tennis daagt je uit. Dat is onze slogan en die moest terugkomen’’, aldus Schumacher. Voor het eerste ontwerp, de herkenbare breuk, bouwde Booms voort op de bijna een eeuw oude tulp. Hij en Lebbink keken wat er van de oude zwarte tulp zou overblijven als je die aan het nieuwe merkdocument, het strategisch marketingplan, zou ijken. Ze haalden het logo van Broese van Groenou letterlijk uit elkaar en bekeken wat ze met de afzonderlijke elementen konden. Ook fristen ze de kleuren op. “Zwart,

oranje, wit en blauw zijn mooi, maar over het oude logo ligt een soort zwarting. De nieuwe kleuren sprankelen meer”, zegt Lebbink. Pagina’s vol schetsen volgden. Alle soorten tulpen kwamen voorbij. Met een bal in de bloem, een tulp als tennisbal vormgegeven, een tulp in één pennenstreek getekend die doorloopt in de naden van een tennisbal onder de bloem, en nog veel meer varianten. “Tijdens het schetsen kwamen we zo samen op het idee dat het is geworden’’, vertelt Booms.

TENNISELEMENT De KNLTB wilde ook nog een compleet ander beeldmerk. Een element dat echt iets met tennis te maken zou hebben, een racket of bal bijvoorbeeld. Lebbink: “Hiervoor hebben we eerst onderzoek gedaan naar logo’s van buitenlandse tennisbonden en naar die van andere Nederlandse sportbonden.’’ “Je wil wel iets unieks ontwerpen, iets anders dan andere landen. Iets met een tennisbal ligt natuurlijk voor de hand, dus een goede analyse van wat er al is, is belangrijk’’, zegt Booms. Van die analyse leerden de ontwerpers veel. Lebbink: “In dat proces sluit je veel mogelijkheden uit. Dat lijkt belemmerend, maar werkt juist heel verhelderend. Je wordt er nog creatiever van om je eigen vormtaal te creëren. Je wilt niet weten hoeveel varianten ballen en rackets we voorbij hebben zien komen. Dan hadden we een goede richting gevonden, bleek het toch weer te veel te dubbelen met iets dat al bestond.’’ Ook het kijken naar de logo’s van andere Nederlandse

17


18

KNLTB

sportbonden hielp. Lang niet alle bonden hebben hun sport uitdrukkelijk in hun logo. De KNVB heeft een oranje leeuw, maar een bal is nergens te bekennen. Datzelfde geldt voor de hockeybond. En uit het nieuwe logo van de KNSB is de schaats verdwenen. “Dat geeft aan hoe moeilijk het is iets te bedenken wat met je sport te maken heeft’’, zegt Lebbink. De Atletiekunie heeft

wel een soort modernistische atletiekbaan in het beeldmerk en de korfbalbond een bal en een korf.

DRAAGVLAK Het tenniselement dat in het tweede mogelijke nieuwe logo van de KNLTB opduikt, is uiteindelijk een bal geworden. Geen gewone,

maar een futuristische. De kleuren van het oude logo zijn gebruikt, om toch verbinding te houden met de historie van KNLTB. Beide beeldmerken zijn daarna getest op allerlei uitingen van de KNLTB. De logo’s moeten tot hun recht komen op briefpapier en de website, maar ook op sweaters, vlaggen en de shirts voor de Davis Cup en Fed Cup. Ook is gekeken


CENTRE COURT

hoe de logo’s passen bij andere ‘merken’ van de KNLTB, zoals bijvoorbeeld Tenniskids. In dat merk staan de kleuren geel en blauw centraal. Het nieuwe logo moet daar in passen, en dus ook in die kleuren te gebruiken zijn. Ook dat was gepuzzel. Lebbink: “De beide beeldmerken mogen niet met elkaar clashen. De verschillende logo’s moeten elkaar recht doen, in hun

waarde laten.” Binnenkort worden varianten voorgelegd aan interne en externe doelgroepen. Daarna valt het definitieve oordeel en wordt het nieuwe logo gepresenteerd. “Er moet draagvlak voor zijn’’, zegt Schumacher. “We zijn met ons nieuwe beeldmerk niet over één nacht ijs gegaan. We zijn er zes maanden mee bezig geweest.’’

WEERSTAND Nieuwe logo’s willen nog wel eens op weerstand stuiten. Zo kwam Philips begin deze eeuw met een ander beeldmerk, waar het oude schild met de golven uit was verdwenen. Vorig jaar keerde het bedrijf toch weer terug naar zijn roots en maakte het schild, ietwat gemoderniseerd, zijn comeback. En een paar jaar geleden

19


Claytech: De nieuwe definitie van gravel Gravel brengt tennissers meer plezier en minder blessures. Hardcourt is altijd bespeelbaar en vraagt weinig onderhoud. Claytech combineert het beste van deze baansoorten in ĂŠĂŠn product. Claytech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt vastgelijmd aan een harde ondergrond. Vervolgens wordt de baan ingestrooid met gravel. Met Claytech behoort het voorjaarsonderhoud definitief tot het verleden. Claytech biedt tennissers de mogelijkheid te spelen wanneer, zo vaak en zo lang als ze willen. Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe baansoort? Neem dan contact met ons op. Wij laten je graag de voordelen van Claytech ervaren.

Ton de Rooij Tennis (071) 58 02 491 tennis@tonderooij.nl


GEFASEERDE INTRODUCTIE

kwam de NOS met een nieuwe huisstijl, inclusief decor. Een week lang was de kritiek niet van de lucht. Daarna was iedereen gewend aan het nieuwe uitzicht. “Veranderingen zijn vaak moeilijk voor mensen”, zegt Lebbink. “Nieuw is eng. Daarom moet je er voorzichtig mee omgaan.” Booms: “Het proces heeft langer geduurd dan normaal. Je merkte dat de KNLTB secuur te werk wilde gaan. Als we iets nieuws hadden, gingen de bond ermee naar de stakeholders. De KNLTB wilde iedereen mee hebben. Daardoor heeft het wat langer geduurd.’’

STIJLBOEK Met alleen een nieuw logo was het werk trouwens niet klaar. Bij het logo hoort een nieuwe huisstijl. Alle toekomstige communicatie, of het nu een poster, website, brief of ledenpas betreft, zal in een bepaalde stijl worden gemaakt. Daarom heeft The USP Company rond beide mogelijke logo’s een heel stijlboek ontwikkeld, zodat de KNLTB en haar leveranciers die stijl in alles kunnen doorvoeren. “In alle communicatie moet de identiteit van de KNLTB

en de dynamiek van tennis naar voren komen. Je moet zelfs een eigen beeldtaal vinden voor de gebruikte fotografie”, zegt Lebbink. Ook krijgt de KNLTB een nieuw lettertype. Of eigenlijk twee. In het logo komen de letters KNLTB terug. Daarvoor pasten Lebbink en Booms een bestaand lettertype aan. Zo lijkt de ‘e’ nu op een tennisbal, werden de letters ronder en de pootjes wat afgesneden. Dit lettertype zal niet worden gebruikt voor brieven en op de website. Daar zijn de letters te rond voor. Lebbink: “We hebben een paar honderd lettertypes voorbij zien komen en uiteindelijk een bijpassende gevonden.” Zijn bedrijf ontwierp geen totaal nieuw lettertype. “Dat kost heel veel tijd en is veel te duur. Alleen banken doen dat’’, zegt hij grijnzend.

AANJAGER Het nieuwe logo is bijna een feit, maar de KNLTB beseft heel goed dat de bond er daar niet mee is. Schumacher: “Het logo staat symbool voor de veranderingen waar we voor staan. Daar zijn we mee begonnen door het schrijven van het strategisch marketingplan. Alleen een nieuw logo zegt niets.” Volgens Lebbink kan het nieuwe logo een aanjager van de veranderingen zijn. “Een nieuwe visuele identiteit straalt uit dat er iets verandert of gaat veranderen. Je onderstreept ermee wat je wilt uitdragen, naar verenigingen, sponsors, leden en naar het personeel.” De presentatie van het logo is voor Schumacher dan ook geen eindpunt van een traject, maar een begin. “Het is een onderdeel van de veranderingen. Het is niet zo dat je even een nieuw logo neemt en dat dan het lek boven is. Was het maar zo eenvoudig. Het straalt wel uit dat we hard aan het werk zijn, dat willen we ook laten zien. t

“EEN NIEUWE VISUELE IDENTITEIT STRAALT UIT DAT ER IETS VERANDERT OF GAAT VERANDEREN” RON LEBBINK

Als het nieuwe logo er straks is, zal het even duren voordat het beeldmerk de hele tenniswereld heeft veroverd. Nieuw briefpapier is zo gedrukt, het bord boven het bondsbureau zal ook niet moeilijk te vervangen zijn. Binnenkort lanceert de KNLTB een nieuwe website; de websitebouwers die daar aan werken, werden vooraf op de hoogte gesteld van de komst van een nieuw logo. “Daar hebben ze rekening mee gehouden. Beide mogelijke logo’s zijn in te passen in de nieuwe website’’, vertelt Robert Jan Schumacher. De kleding van de nationale teams van volgend seizoen is een puntje van zorg. “Eigenlijk moeten we dat nu bestellen. Gelukkig krijgen we uitstel, tot het nieuwe logo bekend is. We willen natuurlijk wel dat iedereen er straks netjes in het nieuw bij loopt.” Op andere terreinen voorziet hij wel vertraging. Zo hebben veel clubs vlaggen met het logo van de KNLTB erop. “Die zullen echt niet meteen van de parken verdwijnen. Het zal even duren voordat iedereen aan het nieuwe beeldmerk gewend is en de clubs het logo overal hebben overgenomen. Dat is niet erg. Het oude logo heeft bijna een eeuw goed dienst gedaan. We hopen dat we van het nieuwe logo ook een hele lange tijd plezier hebben.”

21


CLU B S

NIESJE SCHUCKINK KOOL KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Vrijwilligster Niesje Schuckink Kool heeft op 24 april jl een koninklijk lintje ontvangen uit handen van de burgemeester van Zeist, de heer Janssen. Deze onderscheiding ontving zij voor haar jarenlange, uitzonderlijke inzet voor de tennissport. Als KNLTB-vrijwilligster is zij van 1999 tot en met 2006 actief geweest in de Landelijke Commissie Bondsjeugdopleiding. Vanaf 2001 is mevrouw Schuckink Kool Bondsgedelegeerde binnen de tennisbond. Daarnaast vervulde zij geruime tijd een belangrijke rol als KNLTB-gastvrouw. In deze functie was zij bij veel KNLTB-evenementen aanwezig, waaronder de thuiswedstrijden van het Nederlands Davis Cupteam. In 2006 verdiende mevrouw Schuckink Kool het landelijke KNLTB predicaat Lid van Verdienste. Deze onderscheiding wordt slechts in uitzonderlijke gevallen door de KNLTB aan een persoon toegekend. Ook binnen haar tennisclub Z.T.C. Shot in Zeist is zij een zeer actieve en gewaardeerde vrijwilliger.

WIJZIGINGEN KNLTB NIEUWE VERENIGING District Oost-Brabantt Tennisclub Handel (ver. no 47555) OPGEHEVEN WEDSTRIJDCOMITÉ District Zeeland W.C. Schelde International (wc no. 85217) NAAMSWIJZIGING District Noord-Holland Noord T.V.Z.A.P. in ZAP tennis (ver.no.58941) District Gelderland TSC Teuge in TCT Tennisclub Teuge (ver.no. 18077)

FUSIE District Limburg LTC Munster (ver. no. 34603) en LTC I.A.S.O.N. (ver.no. 41053) in TC Geuldal (ver.no. 41061)

FOTO: HLP IMAGES.

22

Centre Court Partnernieuws

LE CREDIT SPORTIF EN CCV MAKEN CONTACTLOOS PINNEN IN DE SPORTBRANCHE MOGELIJK Vanaf eind april kan er bij circa 150 sportverenigingen contactloos betaald worden met de contactloze bankpas of mobiele telefoon. Zo worden in korte tijd veel meer klanten geholpen dan bij een cash transactie of normale pintransactie. Ideaal bij topdrukte in de rust of vlak na de wedstrijd. Kassaleverancier Le Credit Sportif levert hiervoor CCV betaalautomaten met NFC chip. De samenwerking tussen Le Credit Sportif en CCV resulteert in een verwachte jaarlijkse toename van circa 250 contactloze pinautomaten bij sportclubs en -verenigingen. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede maar ook het betalingsgemak voor de bezoeker en de doorloopsnelheid aan de bar. Pieter de Jong, partner van Le Credit Sportif, licht toe: “Sinds begin 2013 leveren wij, naast ons eigen kassasysteem, ook CCV betaalautomaten. Zo voorzien wij de gehele sportvereniging in één keer van een gebruiksvriendelijke en complete betaaloplossing. Betaling is dan mogelijk met geld, munten, pinnen, een specifieke clubkaart of andere gesloten betaalinitiatieven. Eenvoud, voor de vrijwilliger achter de bar en de administratie, staat voorop.” “Tappen” met betaalpas of mobiele telefoon De gebruiker betaalt contactloos met een contactloze bankpas of mobiele telefoon met NFC chip. Het aanbieden van de pas

of mobiele telefoon aan de betaalterminal gebeurt middels het “tappen” van de pas of telefoon op het display van de betaalterminal. Bedragen tot € 25,- kunnen zonder pincode worden afgerekend, snel en heel simpel. Bekijk hier hoe gemakkelijk u kunt afrekenen.

OVER LE CREDIT SPORTIF Le Credit Sportif biedt een kassa- en betaalsysteem aan sportverenigingen, dat optimaal gebruiksgemak voor vrijwilligers, koppelt aan verhoogde controle en zorgt voor een betere omzetmarge en duidelijke administratie. Dit systeem ontving in 2009 de KPMG Innovatieprijs en heeft zich inmiddels al bij meer dan 500 verenigingen onmisbaar gemaakt. www.lecreditsportif.nl OVER CCV HOLLAND B.V. CCV Holland B.V. is de toonaangevende dienstverlener voor elektronische transacties in Europa. Daarnaast specialiseert CCV zich in transactieverwerking en de ontwikkeling van omni channel (betaal)oplossingen. CCV Holland is marktleider in het elektronische betalingsverkeer en onderdeel van een internationale organisatie met vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. www.ccv.nl


CLU B S

PENNINGMEESTER VAN HET JAAR 2014: FRED BOEVE BIJ DE LAATSTE VIJF! Penningmeesters doen onmisbaar werk voor hun vereniging, vaak op de achtergrond. Met de nationale Bedank je Penningmeester campagne worden alle penningmeesters in het zonnetje gezet. Ook is het mogelijk hun penningmeester te nomineren voor de verkiezing ‘Penningmeester van het Jaar’, waarna de meest uitzonderlijke penningmeester wordt verkozen. De Penningmeester van het Jaar wint €2.500,- voor de clubkas, ook zijn er prijzen te winnen zoals een kassasysteem van Le Crédit Sportif. De campagne liep dit jaar van 3 maart t/m 2 april. Vervolgens zal tijdens een feestelijke uitreiking op 21 mei de top-5 van de verkiezing ‘Penningmeester van het Jaar’ worden gehuldigd en de winnaar bekend worden gemaakt. Na lang wikken en wegen heeft de jury uit alle kandidaten een top-5 van genomineerden bepaald. Tijdens de uitreiking op woensdag 21 mei zal de winnaar bekend worden gemaakt. Eén van de genomineerden is Fred Boeve, penningmeester van TC Zevenhuizen. We feliciteren Fred Boeve met zijn nominatie en wie weet wordt hij op 21 mei wel tot Penningmeester van het Jaar gekozen! Voor meer informatie: www.penningmeestervanhetjaar.nl.

NIEUW PLATFORM VOOR WERKEN IN DE SPORT Als lezer van Centre Court werk je wellicht in de (tennis)sport, ben je geïnteresseerd daarin of ben je werkgever in de sport. Wil je up to date blijven over alles wat te maken heeft met werken in de sport? Werkenindesport.nl biedt vanaf nu vanuit één plek alle actualiteit, informatie, vacatures, testen, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche. Breng gerust een bezoek aan de site en meld je aan voor de nieuwsbrief!

EEN STERKE, PROFESSIONELE BRANCHE Groeiend naar 2016 wil de sport collectief haar eigen branche versterken en professionaliseren. Daarin speelt de kracht van sport om mensen en organisaties op alle niveaus te (ver)binden een grote rol. Er zijn sterke werkorganisaties nodig met meer marktgerichtheid, ondernemerschap en verbindend leiderschap. Het ontwikkelen, groeien, functioneren en werven van medewerkers in de sport die dit mee realiseren, is daarin een belangrijk onderdeel. Werkenindesport.nl is bedoeld ter ondersteuning en versterking van ‘goed werkgeverschap en goed werknemerschap’ in de sport zoals in de CAO Sport en Sportagenda

2016 met elkaar is afgesproken. De informatie is speciaal bedoeld voor directies (werkgevers), managers P&O en werknemers in de sport, en bijzonder de (geassocieerde) leden van NOC*NSF en Werkgevers in de Sport (WOS). We hebben het dan concreet over iedereen die werkzaam of werkgever is bij sportbonden, geassocieerde organisaties, provinciale sportorganisaties, gemeentelijke sportbedrijven, sportclubs, enzovoorts.

BLIJVEN ONTWIKKELEN De arbeidsmarkt is voortdurend aan het veranderen, ook voor medewerkers in de sport ligt de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen. Op het gebied van kennis en vaardigheden kan een medewerker zelf een groot deel van de eigen ontwikkeling bepalen. Werkenindesport.nl biedt de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan voor blijvende arbeidsfitheid. Ook kunnen medewerkers terecht voor juridische vragen. UNIEKE SAMENWERKING Werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF, de sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF. Uniek is de sectorbrede en doorsnijdende samenwerking.

BOEKPRESENTATIE EXTREEM, DE BIOGRAFIE VAN MARTIN VERKERK De lancering van de biografie Extreem over het leven van Martin Verkerk was een drukbezochte boekpresentatie op Tennispark Jonkers in Noordwijkerhout. In aanwezigheid van familie en vrienden hielden auteur Martin Vriesema en voormalig toptennisser Martin Verkerk hun gezamenlijke inspanning ten doop. Tijdens een emotioneel dankwoord, waarna Verkerk het eerste exemplaar aan zijn vader overhandigde, benadrukte hij dat vooral dat door de steun van zijn ouders hij zijn talent optimaal heeft kunnen benutten. De blessure aan zijn schouder weerhield hem echter van een jarenlange carrière aan de top. De biografie volgt het tennisleven van Verkerk: van pupil, via junior, sterspeler, gravelspecialist, tot vaste waarde in het Nederlandse Daviscupteam, en voert langs alle hoogtepunten op de tennisbaan. Verkerk is de enige Nederlander die het presteerde om door te dringen tot de finale van Roland Garros en naast Tom Okker de enige die de Dutch Open won. Hij keek deze middag terug op een succesvolle carrière en een zware depressieve tijd na het beëindigen van zijn loopbaan. “Het zijn geen vrolijke tijden geweest, maar ik ben op de weg terug,” aldus Verkerk. Tennispark Jonkers huisvest sinds deze zomer ook Tennis Academy Verkerk en biedt ook ruimte aan de Martin Verkerk Experience. Voor meer informatie: www.nieuwamsterdam.nl/ extreem en www.martinverkerk.com.

23


24

DOELGERICHT COMMUNICEREN

LEZERSAANBIEDING Bestel Handboek Social media voor sportverenigingen nu voor slechts â‚Ź 17,95 excl. btw en betaal geen verzend- en administratiekosten. Bestellen kan op www.sportsmedia.nl (o.v.v. Centre Court).


CENTRE COURT

“GEEF JE CLUB EEN GEZICHT” TENNISVERENIGINGEN BLIJVEN ACHTER MET INZET SOCIALE MEDIA

Terwijl het Nederlandse publiek al een aantal jaren vertrouwd is met het gebruik van sociale media, blijven sportverenigingen daar nog altijd ver bij achter. In tennisland is het niet anders. En dat is jammer. Want de stap naar een actief gebruik van sociale media is echt niet zo ingewikkeld, terwijl de impact vaak groot is, betoogt Martin van Berkel, auteur van het Handboek Social media voor sportverenigingen. | Door Friso Schotanus |

Martin van Berkel, communicatieadviseur bij Rotterdam Sportsupport en eigenaar van communicatieadviesbureau Meer Bereik, komt vaak bij sportverenigingen over de vloer. Dan begint hij steevast met het noemen van de cijfers. Dat niet minder dan 9 miljoen Nederlanders actief zijn op Facebook, tachtig procent van hen dagelijks. Dat jongeren van achttien tot vijfentwintig jaar vrijwel allemaal een Facebook-account hebben. En dat nog eens 3 tot 4 miljoen Nederlanders actief zijn op Twitter. “En dan stel ik vervolgens vast dat minder dan de helft van de Nederlandse sportverenigingen actief is met sociale media. Het gat is dus enorm. Als je als tennisvereniging goed wilt communiceren, moet je daar zijn waar je doelgroep zit. Dus dit kan en mag je niet links laten liggen.”

TOEVAL “Verenigingen hebben zelden een communicatieplan liggen. De meeste communicatie is gebaseerd op toeval, of gebeurt vanuit enthousiasme. Terwijl het belangrijk is, als je begint met communiceren, om dat vanuit een gedachte, een plan te doen. Denk na over de vraag: Wie wil je bereiken? En wat zijn de doelstellingen? Ik vertel verenigingen dat de traditionele communicatiemiddelen – zoals het clubblad, de nieuwsbrief, de website – meestal gebruikt worden voor drie ‘communicatielijnen’. Ten eerste zijn dat de nieuwsberichten die voor veel leden interessant zijn. Ten tweede is er de statische informatie, denk aan achtergrond- en contactinformatie en de historie van de club. De derde communicatielijn omvat de praktische informatie, zoals aanvangstijden van wedstrijden

en trainingen en de manier waarop de bardiensten georganiseerd zijn. Sociale media zijn in de eerste plaats een versterking van de hiervoor genoemde informatie. Dezelfde boodschappen kun je verkort, via een linkje op Twitter of Facebook overbrengen. Maar veel belangrijker is het om via deze kanalen het ‘softe nieuws’ te brengen, te laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Want naast ‘wie wil ik bereiken’ en ‘wat zijn mijn doelstellingen’ is het derde belangrijke element van de communicatiestrategie namelijk: Wat zijn de kernwaarden van de club? Waar staan wij voor als tennisvereniging? Daarvoor lenen sociale media zich bij uitstek. Hiermee kun je zaken die vaak onzichtbaar blijven – de sfeer, de activiteiten – nu ook laten zien. Je laat zien – vooral met beelden – wat je als tennisvereniging organiseert: het is druk op ons complex. Je vertelt: we hebben een breed aanbod, dat met veel plezier wordt afgenomen. Dan positioneer je je club op een heel sterke manier. Dat is de basis van alle werving. Je brengt via Facebook ook sponsoren en vrijwilligers in beeld. Hun inspanningen maak je zichtbaar, terwijl die tot nu toe vaak verborgen bleven. Het is ook heel leuk om historische beelden te laten zien. Het zijn allemaal zaken die je niet zo snel kan stoppen in je oude communicatiemiddelen.”

FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN “Facebook is voor verenigingen absoluut het belangrijkste socialemediakanaal, vooral omdat de gebruikersaantallen zo hoog zijn. Het is met name geschikt voor het overbrengen van beelden. Via Twitter kun je heel goed real time communiceren; je laat zien wat op dit moment actueel is. Denk aan uitslagen, het toernooiverloop. Ook belangrijk voor tennisverenigingen: Hoe liggen de banen erbij na

25


advertorial advertorial

Gravel-plus premium moGelijk uw Gravelbaan voor de toekomst?

InnovatIe InnovatIe op het tennIsveld op het tennIsveld

Gravel-plus premium moGelijk uw Gravelbaan voor de toekomst?

Waarom een baan op afschot en niet op gewone gravel? Normale gravel, of andere gravel gemaakt vanopbaksteen heeft Waarom een baan afschot en nieteen op grovere en hardere korrel dan Gravel-Plus gewone gravel? Normale gravel, of andere Premium (GPP). van GPPbaksteen daarentegen gravel gemaakt heeftwordt een gemaakt van gemalen dakpannen. grovere en hardere korrel dan Gravel-Plus Premium (GPP). GPP daarentegen wordt Waar normale minder vast blijft om gemaakt vangravel gemalen dakpannen.

sterke, stabiele toplaag. Voordeel hiervan is dat de speelschade beduidend minder snel toeslaat. Het droogt minder uit enVoordeel je verbruikt minder water. sterke, stabielesnel toplaag. hiervan is dat de GPP is door zijn fijnere en zachtere structuur veel speelschade beduidend minder snel toeslaat. Het meer verdicht, met water bindmiddel. Hierdoor droogt minder snel uit en als je verbruikt minder water. verdampt het water minder snel. GPP is door zijn fijnere en zachtere structuur veel

waterdoorlaatbaar te zijn en dus ook eerder zal uitslijten, heeft ugravel dat probleem bij GPP banen Waar normale minder vast blijft om niet. Het verschil: GPP en water binden samen tot eenzal zeer waterdoorlaatbaar te zijn en dus ook eerder uit-

meer verdicht, met water als bindmiddel. Hierdoor verdampt het water minder snel. Voor informatie en advies over uw situatie, maakt u een afspraak met een van onderstaande gecertificeerde banenbouwers. Voor informatie en advies over uw situatie, maakt u

slijten, heeft u dat probleem bij GPP banen niet. Het verschil: GPP en water binden samen tot een zeer

een afspraak met een van onderstaande gecertificeerde banenbouwers.

kenmerken

uw voordelen

referenties

Gravel 0-2 kenmerken

vanvoordelen Gravel-plus uw premium (Gpp) van Gravel-plus

referenties

Gravel 0-2 • moet waterdoorlaatbaar zijn • 100% vlak aangelegd • elk voorjaar opnieuw frezen • moet waterdoorlaatbaar zijn • door bevriezing in het voorjaar • 100% vlak aangelegd pas laat te frezen of walsen • elk voorjaar opnieuw frezen • droogt na een regenbui minder • door bevriezing in het voorjaar snel pas laat te frezen of walsen • droogt na een regenbui minder snel

• Geen voorjaarsbeurten meer premium (Gpp)

noodzakelijk om de banen gereed te maken voor het nieuwe tennis• Geen voorjaarsbeurten meer seizoen noodzakelijk om de banen gereed • Zeer snel bespeelbaar na een te maken voor het nieuwe tennisregenbui seizoen • levensduur ca. 20-25 jaar, afhan• Zeer snel bespeelbaar na een kelijk van onderhoud en besperegenbui lingsintensiteit • levensduur ca. 20-25 jaar, afhan• Gebruiksvriendelijk in onderhoud kelijk van onderhoud en bespe• besparing op leidingwater door lingsintensiteit minder sproeibeurten • Gebruiksvriendelijk in onderhoud • Aangelegd op een afschot van • besparing op leidingwater door 8 cm minder sproeibeurten • Aangelegd op een afschot van 8 cm

onder andere de volgende parken hebben reeds gekozen voor Gravelplus premium: onder andere de volgende parken hebben reeds gekozen voor Gravel• HltC de metselaars scheveningen plus premium: • tv ‘t Hofland schoonhoven • ltC dash dordrecht • HltC de metselaars scheveningen • tv ready again lemmer • tv ‘t Hofland schoonhoven • amicala tennisclub rijswijk • ltC dash dordrecht • mvkv katwijk • tv ready again lemmer • amicala tennisclub rijswijk inmiddels zijn er al meer dan 100 • mvkv katwijk banen gerealiseerd. inmiddels zijn er al meer dan 100 banen gerealiseerd.


CENTRE COURT

een regenbui? LinkedIn is veel minder een communicatiekanaal dan Facebook en Twitter. Zo’n 4 miljoen Nederlanders hebben een account op LinkedIn, maar het dagelijks gebruikt ligt slechts rond de tien procent. Dat maakt het echter niet minder waardevol: als je ziet wie er in het netwerk van de bestuurders en leden zitten, kan dat de zoektocht naar nieuwe sponsors vergemakkelijken. Als je ziet dat er al heel veel lijnen zijn naar lokale bedrijven, dan werkt dat heel wat beter dan de koude acquisitie. En het is een meerwaarde om te verkennen welke capaciteiten jouw leden hebben, met name bij het werven van vrijwilligers. Het is toch handig om te weten of iemand in het dagelijks leven communicatieadviseur is als je daar als vereniging mee aan de slag wilt. Elk nieuw lid even toevoegen aan het LinkedInnetwerk van je vereniging, zo moeilijk is het niet.”

WIE DOET WAT? De mogelijkheden van de verschillende socialemediakanalen zijn helder, maar voor drukke bestuursleden is de hamvraag: Wie kan en wil deze taken op zich nemen? Van Berkel: “Bestuurders zijn vaak wat ouder dan degenen die heel bedreven zijn in sociale media. Ik merk heel vaak dat ze wel voelen dat ze ‘iets’ met sociale media moeten, maar ze weten niet precies wat. Ik wil verenigingen vooral laten zien dat het begin niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Het is belangrijk om het beheer van de socialemediakanalen te verdelen. En om mensen aan het werk te zetten die dicht op de onderwerpen zitten waarover je graag wil communiceren. Dat is dus ook meteen een heel mooie kans om mensen aan je te binden die nu nog geen vrijwilligerswerk verrichten. Het idee is vaak dat vrijwilligerswerk vele uren per week in beslag neemt, maar in het geval van sociale media is dat niet zo. Als er een paar mensen zijn die er pakweg een halfuur per week insteken en een paar berichten plaatsen, dan heb je al een heel actief Facebook- en Twitter-account. Belangrijk is wel dat je hierbij goede afspraken gemaakt. Wie doet wat, welke toon hanteer je? Ook belangrijk: Wie voelt zich verantwoordelijk als er gereageerd wordt op vragen en opmerkingen? Want sociale media zijn tweerichtingsverkeer, in tegenstelling tot de traditionele communicatiemiddelen. Een klacht is zo geuit. Iemand moet zich verantwoordelijk voelen om vragen en opmerkingen op te pakken. Dat kan heel goed tussen de bedrijven door, het is absoluut geen dagtaak. Een vereniging ontvangt vaak enkele berichten per week en een reactie sturen kost weinig tijd.”

GEWOON DOEN! Samenvattend stelt Van Berkel: denk goed over je content na. Hoe wil je als vereniging op de buitenwereld overkomen? Koppel er vervolgens de juiste mensen aan, die deze boodschap naar buiten brengen. Een andere les van de Rotterdamse adviseur: bestuurders moeten de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat sociale media daadwerkelijk worden ingezet, ook al gaan ze er niet zelf mee aan de slag. Er moet een eindverantwoordelijke zijn. En als de kennis in huis niet aanwezig is, kijk dan goed naar de expertise die van buitenaf wordt aangeboden. Er zijn genoeg handreikingen, clubs hoeven niet zonder kennis aan de slag te gaan.” Tot slot heeft Van Berkel nog een heel praktisch advies. “Het is heel goed om vanuit strategische keuzes met sociale media te starten. Organisatorische afspraken zijn zeker noodzakelijk, maar verenigingen moeten niet het idee hebben dat er eerst een communicatieplan

van zeven kantjes geschreven moet worden voordat ze kunnen starten. Het is echt niet zo ingewikkeld, het is vooral ook een kwestie van gewoon doen en ervaren hoeveel het kan opleveren.” t Meer info: Martin van Berkel, martin@clubbereik.nl

“FACEBOOK LAAT DE HEARTBEAT VAN DE CLUB ZIEN” Rutger Dokter is de voorzitter van de Amsterdamse TC IJsbaanpad. In het dagelijks leven adviseert hij als interactief strateeg bedrijven bij hun online activiteiten, logisch dus dat hij nieuwe media graag actief inzet bij zijn vereniging. “Toen we een paar jaar geleden als nieuw bestuur aantraden zijn we vrijwel direct begonnen met het vernieuwen van de website. Dat is toch het visitekaartje van de club. Daar hebben we meteen een Facebook- en Twitter-account aan gekoppeld. Die waren er nog niet, in die zin waren we een heel klassieke club, met een matige website en een clubblaadje dat bij de leden in de bus viel. En er was een digitale nieuwsbrief die vanuit de mailbox van een van de bestuursleden werd verzonden. Het werd dus niet echt professioneel aangepakt. Inmiddels hebben we de beschikking over een nieuwe website en we maken gebruik van een goede nieuwsbrieftool. Intussen is het fysieke blaadje verdwenen. Niet dat we dat per se wilden, maar er was steeds minder tijd voor het vullen ervan en het drukken en verzenden is best duur. Daardoor is de Facebook-pagina in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, om

de heartbeat van de club te laten zien, zichtbaar te maken wat er dagelijks gebeurt. Het grote voordeel van Facebook is dat de verhalen er meteen op staan. Mensen reageren op elkaar, er ontstaat engagement. Het wordt als informatiekanaal ook steeds belangrijker. We merken dat onze e-mailnieuwsbrief met daarin belangrijke clubinfo steeds slechter gelezen wordt. Het informeren gebeurt dus steeds vaker via Facebook. De pagina wordt nu geliked door ongeveer de helft van ons totaal aantal leden, dat zou eigenlijk naar honderd procent moeten. We hebben de ambitie om meer met onze Facebook-pagina te doen, als servicepagina. Hierbij zijn we natuurlijk afhankelijk van de tijd die onze enthousiaste vrijwilliger erin kan stoppen. Het moet niet voelen als werk, het moet vooral ook leuk blijven. Ik denk dat bij elke vereniging wel mensen te vinden zijn die dit willen oppakken, maar je moet als bestuur niet zeggen: het moet op deze manier. Ik geloof in loslaten, sociale media zijn echt van de leden. Misschien dat een hoop sportverenigingen daar nog mee in hun maag zitten, maar ze moeten het vooral lekker los laten.”

27


28

ONLINE

CENTRECOURT.NL

NIEUW ONLINE KENNISPLATFORM VOOR VERENIGINGEN Binnenkort lanceert de KNLTB een nieuw online kennisplatform voor verenigingen: centrecourt.nl. Het moet dé plek worden waar alle relevante informatie voor verenigingen te vinden is, net als antwoorden op prangende vragen. Het platform is interactief, met een duidelijke plaats voor user generated content. Zo leren verenigingen van elkaar, maar kan de bond de verenigingen ook gerichter ondersteunen. | Door Friso Schotanus|

Centrecourt.nl maakt onderdeel uit van een nieuwe koers die de bond heeft ingezet waar het de online strategie betreft. De verantwoordelijke man daarvoor is Anders Dielessen, die als online strateeg werkzaam is bij de bond. Hij vertelt dat de online activiteiten van de bond voorheen nogal versnipperd waren. “Iedere afdeling of activiteit had zijn eigen website, met allemaal een eigen look and feel. Er is een website voor straattennis, voor schooltennis, voor Tenniskids, et cetera.”

ONLINE DRIEHOEK Om meer lijn in de activiteiten te krijgen heeft de bond gekozen voor een nieuwe online driehoek als uitgangspunt. Deze bestaat naast www.centrecourt.nl uit www.mijnknltb.nl en de

‘corporate’ website www.knltb.nl. “Mijnknltb is de plek waar de actieve tennisser terecht kan; hier vindt hij de rankings, kan hij zijn eigen progressie volgen, kan hij zien tegen wie hij moet spelen”, vertelt Dielessen. “Knltb.nl moet vooral enthousiasmeren, iemand met interesse in de sport moet er op de site van overtuigd worden hoe leuk tennis is. Verder moet deze site actieve tennissers informatie bieden over belangrijke thema’s als gezondheid. Daarnaast moet de site ook voor de gewone sportliefhebber interessant zijn, hij moet er het Nederlandse toptennis kunnen volgen.”

TOEGEWIJDE SITE Op knltb.nl was tot nu toe ook alle informatie voor verenigingen te vinden, maar dat maakte het platform overvol. Onduidelijk was bovendien


CENTRE COURT

voor welke doelgroep de site bestemd was. Vandaar het initiatief voor een gericht platform, centrecourt.nl, dat tegelijkertijd met het vernieuwde knltb.nl gelanceerd moet worden. Dielessen: “Door deze loskoppeling heb je een toegewijde site met een heel duidelijke identiteit, waar je de content precies zo kan vormgeven dat deze past bij de verenigingen.” Centrecourt.nl vormt op zijn beurt een combinatie met twee andere podia waarop de bond kennis wil delen en wil communiceren met verenigingen. Dat zijn het jaarcongres, dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond en waar onder andere de ontmoetingplaats voor verenigingsbestuurders zeer populair was, en de papieren editie van Centre Court. Deze podia moeten een drie-eenheid vormen, bedoeld om de communicatie vanuit de KNLTB en de vragen die leven bij verenigingen goed op elkaar af te stemmen.

BEST PRACTISES Een belangrijk subonderdeel van elk thema vormen de ‘best practices’, als vorm van user generated content; informatie die de gebruikers zelf delen en waar anderen lering uit kunnen trekken. Dielessen: “Als een vereniging een fantastische manier heeft gevonden om leden te werven, dan willen we heel graag dat ze dat succesverhaal delen op de site. We vragen de verenigingen welk probleem ze hebben opgepakt, hoe ze dat hebben opgelost en wat het resultaat is. We hopen dat we bij elk thema een aantal van deze best practices kunnen plaatsen, zodat verenigingen van elkaar leren en elkaar inspireren. Een goed idee kan natuurlijk op meerdere plaatsen in het land werken. Om deze goede voorbeelden op gang te brengen, willen we contact zoeken met verenigingen waarvan we weten dat ze over succesvolle praktijkvoorbeelden kunnen vertellen.”

TIEN THEMA’S De thema’s die op centrecourt.nl aan bod zullen komen, zijn dan ook zorgvuldig gekozen. De keuze is gebaseerd op de jaarlijkse verenigingsmonitor. Daarin hebben verenigingen aangegeven op welke gebieden ze ondersteuning verwachten van de KNLTB. Op basis van deze uitkomsten is de site opgebouwd aan de hand van deze tien thema’s:

NIEUWSARTIKELEN Via mijnknltb en knltb.nl zullen de verenigingsbestuurders, tennisleraren en andere betrokken verenigingsleden naar centrecourt.nl worden gestuurd. Ook zal de bond daarvoor haar socialemediakanalen inzetten, net als alle andere beschikbare communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven. Dielessen verwacht dat de doelgroep de weg naar het online platform wel zal kunnen vinden. Lastiger kan het volgens hem zijn om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in discussie gaan. Ook daar is op voorhand op ingespeeld. “Een van de manieren om mensen bij de site betrokken te houden, is door actueel te zijn. Daarom gaan we dagelijks nieuwsartikelen publiceren. We gaan dus concreet de verbinding leggen tussen de actualiteit en de belangen van de verenigingen. Een voorbeeld: als de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, kun je op centrecourt.nl lezen hoe je er als tennisvereniging voor zorgt dat jouw belangen goed voor het voetlicht komen bij de verantwoordelijke wethouder of de gemeenteraadsleden.”

• • • • • • • • • •

accommodaties; wedstrijdtennis; beleid; juridische zaken; financiële zaken; marketing en communicatie; samenwerking met derde partijen; ledenwerving en -behoud; vrijwilligers; tennisleraren.

Binnen deze thema’s zijn op hun beurt weer ‘aandachtsgebieden’ aangebracht, subthema’s waarbinnen de belangrijkste issues onderverdeeld worden. Zo is onder ‘financiële zaken’ informatie over subsidie onderscheiden van het aandachtsgebied ‘contributies’. En zijn onder ‘juridische zaken’ modelovereenkomsten en aansprakelijkheid verschillende onderdelen. “De website is bedoeld om verenigingen het wiel niet twee keer te laten uitvinden”, aldus Dielessen. “Daarom zijn er bijvoorbeeld veel standaardcontracten en modellen en informatie te vinden. Elke vereniging beschikt over een clubhuis, iedereen moet nadenken over duurzaamheid, elke club moet een bardienst draaien, iedereen heeft tennisleraren in dienst. Op al deze punten kan de KNLTB uitgebreide ondersteuning bieden, en deze ondersteuning moet online beginnen.”

VERENIGINGSADVISEURS Een belangrijke functie van de website voor de KNLTB is het verbeteren van de dienstverlening aan de verenigingen door middel van het analyseren van de lezersstatistieken. Dielessen: “Je kunt heel gericht bekijken hoe de website wordt gebruikt. Dit leert ons aan welke informatie de meeste behoefte is, welke vragen er leven. Als blijkt dat een bepaald thema heel goed gelezen wordt, neem bijvoorbeeld ‘juridische zaken’, dan kunnen we de informatie daaromtrent specificeren of uitbreiden. Gebruikers kunnen ook reageren op artikelen. Het is de bedoeling dat onze verenigingsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten met de verenigingen, hierop inspelen. Als blijkt dat een

vereniging er met de beschikbare informatie niet uitkomt, kan een adviseur naar aanleiding van het online contact een bezoek brengen aan de betreffende vereniging, om het probleem face to face te bespreken. Volgens mij kunnen we op deze manier echt het verschil maken op het gebied van serviceverlening aan de verenigingen.

DYNAMISCH KENNISPLATFORM Henk Schut, manager verenigingsondersteuning bij de KNLTB kan dat beamen: “Het is met name de interactiviteit van het nieuwe platform die ervoor gaat zorgen dat verenigingen beter bediend worden. Zowel de verenigingsadviseurs als de verenigingen zelf zullen een veel actievere rol gaan spelen. Het platform is een dynamisch kennisplatform, in de oude situatie was sprake van een statisch geheel. Kennis veroudert snel en werd te laat aangepast. Nu blijven we actueel, met name door de inbreng van best practices van de verenigingen zelf en actieve monitoring door de adviseurs op de verschillende kennisgebieden. Dielessen: “Centrecourt.nl biedt de verenigingen dus een hoop relevante informatie en tegelijkertijd leren wij als bond aan welke informatie behoefte is en welke vragen er leven. Het werkt dus twee kanten op.” t

“De website is bedoeld om verenigingen het wiel niet twee keer te laten uitvinden” Anders Dielessen

29


NU ST EL BE

ESTHER VERGEER KRACHT & KWETSBAARHEID Zelden werd een sport mondiaal zo beheerst door één persoon. Tien jaar lang was Esther Vergeer onverslaanbaar, en won zij alles wat er

SLECHTS

€19.95 INCL. BT W

te winnen viel. Ze groeide uit tot een rolmodel, binnen en buiten de tennisbaan. Ze is spontaan én onzeker, ze kent haar beperkingen. In haar kracht en kwetsbaarheid betrekt zij anderen bij haar succes en haar kruistocht voor de integratie van gehandicaptensport. Het maakt Esther Vergeer tot een levende legende. DE WERELD STAAT STIL Op achtjarige leeftijd belandt Vergeer na drie bloedingen op de operatietafel. Een bloedvatenafwijking blijkt de oorzaak. Na de derde operatie ontwaakt de Woerdense zonder gevoel in haar onderbenen en komt ze in een rolstoel terecht. Het thuisfront, de basisschool, het revalidatiecentrum en vooral de sport vormen de pijlers onder de acceptatie van haar beperking. Sterker nog, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal openen de

“MISSCHIEN WEL DE MEEST SUCCESVOLLE SPORTER ALLER TIJDEN!” RICHARD KRAJICEK

deur naar een leven vol nieuwe uitdagingen en kansen.

NUMMER 1 Esther blijkt talentvol te zijn als rolstoelbasketbalster en rolstoeltennisster: “Ik moest kiezen, dat was een moeilijk besluit. Uiteindelijk heb ik voor tennis gekozen, omdat daar voor mij meer uitdaging lag: naar de

“VOOR MIJ IS ESTHER NIET ALLEEN EEN AMBASSADEUR VAN DE SPORT, MAAR OOK VAN HET LEVEN!” JOHAN CRUIJFF

Paralympische Spelen gaan, de wereld rondreizen, het lag allemaal binnen de mogelijkheden. Ik wilde ervoor gaan. Ik wilde er alles uit halen. Ik wilde nummer 1 van de wereld worden!” En ze gaat ervoor. Ze wordt ’s werelds beste, is fulltime topsporter, wint Grand Slams, wint 7 gouden medailles op de Paralympische Spelen en is uiteindelijk sinds 2003 niet meer verslagen, bijna vijfhonderd wedstrijden op een rij.

WWW.BIOGRAFIE-ESTHERVERGEER.NL


COLUMN

LENTE! Tijdens mijn middelbareschooltijd tapte ik bier op de tennisclub. Dat was mijn bijbaantje: ik was barvrouw op de tennisclub waarvan ik zelf ook lid was. Twee avonden in de week stond ik achter de bar. Twee avonden in de week speelde ik zelf vrij. En tijdens de competitieweken bracht ik natuurlijk een van de twee weekenddagen op de club door. Je kunt dus wel zeggen dat ik veel tijd doorbracht op de tennisclub. In de zomer dan. In de winter stond ik ook achter de bar, we hadden binnenbanen, en ik speelde in de winter ook weleens tennis, maar het was toch anders. Ik speelde met minder plezier. Ik bleef minder lang hangen. De banen moesten betaald worden per uur, dus je kon niet doortennissen tot de lichten eindelijk eens uitgingen. Ik droeg een lange broek. Het rook nergens naar gravel. Regelmatig wandel ik langs mijn oude tennisclub in het dorp waar ik ben geboren. Altijd kijk ik naar de banen. In de zomer, maar ook in de winter. Er is weinig zo treurig als buitenbanen in de winter. De netten zijn weg. De belijning soms ook. Op de banen liggen bladeren en plassen. Op de umpirestoel ligt een laagje water. Er zit niemand op de banken langs de baan. Triest als een vervallen voetbalstadion waar nooit meer iemand komt. Met het verschil dat het voor de tennisclub weer lente wordt. Voor de meesten is de lente echt begonnen als de bomen in bloei staan en de krokussen opkomen op de rotonde in het dorp. Als er drang wordt gevoeld tot schoonmaken en voortplanten. Maar voor een tennisser begint de lente elk jaar gewoon op 1Â april. Op de dag dat de banen opengaan. En het gravel nog een beetje zacht is. Als tennisser moet je het van die zomermaanden hebben. Geen enkele tennisser kijkt uit naar het winterseizoen. Het winterseizoen is er om door te komen. Om een beetje fit te blijven voor het zomerseizoen. Als barvrouw op de tennisclub zag ik het enthousiasme van die eerste weken. De banen waren vol. Mensen drongen voor een baan die nog bezet was. Er waren nieuwe rackets, nieuwe schoenen, nieuwe trainingspakken en kapsels. Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Maar met dezelfde mensen en dezelfde teams als het jaar ervoor. Met dezelfde mannen en vrouwen die te lang aan de bar bleven zitten. Dezelfde grappen. Dezelfde blessures bij dezelfde mensen. En dezelfde vrolijkheid dat er weer gespeeld kon worden. Maar als barvrouw leerde ik ook dat er ook mensen zijn die uitkijken naar het winterseizoen. Die blij zijn als het september is en het grootste enthousiasme voorbij is. Ik leerde dat er veel mensen zijn die het winterseizoen het mooiste tennisseizoen van het jaar vinden. Dat zijn de geliefden van tennissers die zelf niet spelen. Die zijn blij dat ze de zaterdagen weer iets leuks kunnen doen. Dat ze weer vooruit kunnen plannen omdat er geen toernooiweken zijn waarbij hun geliefde beschikbaar moet zijn voor de finale die zelden wordt gehaald. Er ligt geen gravel meer in de auto en op de deurmat. Geen tennisrackets op de keukentafel. In de winter is het weer tijd voor hen. Het is een les voor alle tennissers. Alle tennissers die dolblij zijn dat het winterseizoen weer voorbij is moeten niet vergeten dat het winterseizoen de enige reden is dat ze nog een relatie hebben. Janneke van der Horst Columniste van Het Parool

31


Over de flow van topsport en de schaduwzijde van het succes Martin Verkerk (1978) is extreem in alles, zowel in vreugde als verdriet. Grillig in prestaties en gedrag. Geliefd bij het tennispubliek. Zijn biografie Extreem gaat over de opkomst, ondergang en voorzichtige wederopstanding van de enige Nederlandse tennisser die wist door te dringen tot de finale van Roland Garros (2003). Voor wie geïnteresseerd is in topsport en de schaduwzijde van succes is Extreem een must.

‘****’ Het Parool ‘Martin Vriesema heeft het leven en het tennisleven van Martin Verkerk goed neergezet.’ Tennis ISBN 9789046816806 • paperback €18,95 ook als e-book verkrijgbaar

www.nieuwamsterdam.nl

Snelle auto’s, het nachtleven, gedoe in de liefde, de ruzie met zijn coach, verkeerde investeringen, de depressies: alles komt aan bod. Martin Verkerk veegt niet alleen zijn straatje schoon. Integendeel, hij wil de lezer inzicht geven in de oorzaken van dat extreme gedrag. In die zin is Extreem bijna een schuldbekentenis, al heeft Verkerk geen seconde spijt van zijn keuzes.

LID WORDEN? WAAROM ZOU IK? Over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties

Lid worden? Waarom zou ik? Over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties is een bewerking van de Amerikaanse bestseller van Sarah Sladek, The end of the membership as we know it en is vooral bedoeld als praktisch en handzaam boek, direct toepasbaar in de dagelijkse complexe praktijk van het besturen en managen van ledenorganisaties in de lage landen.

Bestel voor € 19,95!

Ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe, jonge leden. Dat is geen exclusief Nederlands probleem. In de Verenigde Staten is het probleem even actueel. Ook daar maken babyboomers nog altijd de dienst uit. Vaak hebben zij echter geen idee hoe ze de jongere generaties aan hun vereniging kunnen binden. Dat levert de komende jaren een acuut ledenprobleem op. Ledenorganisaties zullen verdwijnen als ze hun lidmaatschapsmodel niet veranderen. In Lid worden? Waarom zou ik? reiken Sarah Sladek en Berend Rubingh ploeterende verenigingen de helpende hand door concrete oplossingen aan te dragen waarmee ze hun huidig lidmaatschapsmodel kunnen veranderen en de jongere generaties een must-have membership kunnen bieden.

WWW.SPORTSMEDIA.NL


CENTRE COURT

RENDABEL EN GEZELLIG OPEN TENNISDAGEN LEVEREN DUIZENDEN NIEUWE LEDEN OP

Met de deelname van maar liefst 517 verenigingen waren de Open Tennisdagen (OTD), van 22 tot en met 30 maart, een groot succes. De vierde editie leverde naast een groot aantal nieuwe leden voor de betrokken clubs en de KNLTB bovendien de nodige inspiratie op. Tal van goede ideeën uit het land verdienen de komende jaren navolging. 83 procent van de deelnemende verenigingen gaf aan volgend jaar zeker weer mee te doen met de Open Tennisdagen. | Door Edward Swier |

De KNLTB streeft ernaar de OTD elk jaar naar een hoger plan te tillen. Daarom ook wordt elke editie geëvalueerd met de betrokken verenigingen middels een uitgebreide enquête. Het overgrote merendeel gaf aan dat het evenement duidelijk in een behoefte voorziet. De clubs geven het initiatief voor de OTD gemiddeld een 7,84. Voor nagenoeg alle verenigingen was ledenwerving de reden om aan de OTD deel te nemen, meer dan de helft wilde bovendien meer bekendheid voor de tennisvereniging creëren in de omgeving. Dat is getuige de cijfers gelukt. Van de 517 deelnemende verenigingen kon voor de deadline van dit nummer 43 procent aangeven hoeveel nieuwe leden zij hadden weten te noteren. Dat waren er, op een totaal van 6.900 belangstellenden, maar liefst 3.224. De KNLTB zal later nog een definitieve peiling uitvoeren. Er was met name aanloop van potentiële tennissers in de categorie van 25 tot vijftig jaar en jeugd tot twaalf jaar.

Voorzitter Sjaak Beers van Medemblikker TC noemt de OTD “een geweldig succes. Het waren heel gezellige én sportieve tennisdagen. Op zondag was ons park zelfs helemaal vol. We hebben 42 nieuwe leden mogen verwelkomen, onder wie twaalf jeugdleden, en het is mogelijk dat er nog een aantal twijfelaars als lid bijkomt.”

PROMOTIEPAKKET OP MAAT Voor het eerst sinds de introductie van de Open Tennisdagen in 2011 deden meer dan 500 verenigingen mee. “We zijn heel blij dat we door een magische grens gebroken zijn”, aldus Saskia Smeding, coördinator productontwikkeling en innovatie bij de KNLTB. De OTD-projectleider ziet het aantal deelnemende verenigingen jaarlijks groeien. “Het samenspel tussen bond en clubs wordt steeds beter. Tachtig procent van de verenigingen had al eerder meegedaan. De rest had van het succes ervan gehoord en wilde ook meedoen.” Waar verenigingen bij voorgaande

33


PASSIE VOOR SPORT

PARTNER VAN


CENTRE COURT

“HET SAMENSPEL TUSSEN BOND EN CLUBS WORDT STEEDS BETER” edities een door de bond samengesteld promotiepakket toegestuurd kregen, konden de clubs nu via een webshop zelf hun materiaal voor promotionele ondersteuning samenstellen. “Banners, flyers, posters, zadelhoesjes, sleutelhangers met tennisballetjes – elke vereniging kon een pakket op maat samenstellen.” Opvallend was dat slechts driekwart van de verenigingen gebruik had gemaakt van de bestelmogelijkheid. Dat getal moet de komende jaren omhoog. De kwaliteit van de geboden materialen, de keuzemogelijkheden en de snelle levering kregen gemiddeld een 8 als rapportcijfer. Nieuw was de aan de OTD gekoppelde workshop ‘Ledenwerving en -behoud’. Deelnemende verenigingen kregen daarin handvaten aangereikt om zich beter te wapenen tegen een terugloop in het ledental. De workshop werd met een 7,58 gewaardeerd. Smeding: “Het is van belang dat clubs goed nadenken over wat ze ervoor moeten doen om nieuwe leden ook écht in de vereniging op te nemen. Het is zaak dat zij zich na de eerste introductie snel thuis gaan voelen. Denk mee over hun traject, help ze bijvoorbeeld een speelmaatje te vinden.” Via www. tennisnonstop.nl zijn tips, clips en documenten te vinden die kunnen bijdragen aan het behoud van leden.

MAATJESSYTEEM Bij Smashing Pink in Amsterdam is men juist daar druk mee in de weer. De ledencommissie onderzocht waarom mensen die relatief kort lid waren geweest, hadden opgezegd. Voor velen bleek integratie in de club een probleem, dus zette de vereniging in 2013 een maatjessysteem op. Smeding: “Elk nieuw lid dat dat wil, wordt gekoppeld aan een Smashing Pink-lid van hetzelfde niveau, die hem of haar wegwijs maakt in de club. Aan het eind van 2013 bleek dat de nieuwe leden zeer tevreden waren over de opvang. Ze voelden zich thuis. Voor het eerst in jaren zegde geen van de nieuwe leden op.” Smashing Pink noteerde dankzij de OTD van dit jaar vijftien absolute beginners op de ledenlijst. Zij werden bij het Openingstoernooi verwelkomd op een speciaal voor hen georganiseerd ontbijt. Smeding noemt de betrokkenheid van bestuur en commissies een voorwaarde voor geslaagde OTD. “Alleen meedoen is geen garantie voor succes. Promoties en voorlichting zijn nodig om er echt een speciale dag van te maken. Je kunt niet iemand een racket geven, op de achterste baan wegstoppen en dan vragen: word je lid?” Een viertal verenigingen kreeg tijdens de OTD door de KNLTB een clinic van John van Lottum aangeboden als beloning voor het inrichten van een goede website of een sterke wervingscampagne. Deze extra trekpleister

maakte het enthousiasme bij TV Strokel in Harderwijk, Tennisvereniging Bavel, Cream Crackers in Groningen en TOB in Amsterdam, alleen maar groter. Medemblikker TC zette Van Lottum op eigen initiatief in.

NOG EEN LEDENWERFACTIE IN SEPTEMBER Het staat elke vereniging vrij de OTD zelf in te vullen. Waar de ene vereniging één moment prikte, kozen andere voor twee promotieacties. “Woensdag voor kinderen, zaterdag voor volwassenen bijvoorbeeld.” Veel verenigingen gaven een clinic of demonstratie, hielden een introductiebijeenkomst of presentatie in het clubhuis, vroegen hun leden om kennissen uit te nodigen of boden een gratis proefles en/ of een lidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Diverse verenigingen suggereerden dat er naast de OTD in het voorjaar nog een tweede moment voor een ledenwerfactie zou moeten komen. September, wanneer het schoolseizoen weer begint, werd als een prima moment daarvoor genoemd. Bij TV Oudorp vielen de OTD tijdens de krokusvakantie. “Niettemin konden we zestien nieuwe leden inschrijven. We spelen nu met het idee om in september nog een open dag te organiseren.” De KNLTB weet dat meer verenigingen denken aan de organisatie van kennismakingsactiviteiten op andere momenten in het jaar en stimuleert dit van harte. Op de speciaal aan de Open Tennisdagen gewijde pagina op de website van de bond zal gedurende het hele jaar informatie te vinden zijn over open dagen en andere ledenwerfacties. t

35


36

CLUB VAN DE MAAND

LTC NAALDWIJK PLUKT VRUCHTEN VAN MEGAMETAMORFOSE Club: LTC Naaldwijk (Westland/regio Haaglanden) Opgericht: 1962 Adres: Sportpark de Hoge Bomen, Naaldwijk; contact: Hoogwerf 10b, 2671 MJ Naaldwijk Ledental: 1.100, waarvan 200 jeugd Accommodatie: 9 smashcourtbanen, 4 gravelbanen Actie: reuzeverbouwing

Bij de verkiezing van De Vereniging van het Jaar 2013 was LTC Naaldwijk een van de drie genomineerden. Dat dankte de Westlandse club vooral aan de gedaanteverandering die deze de afgelopen jaren onderging. LTC Naaldwijk, dat in 2012 haar vijftigjarig bestaan vierde, is springlevend en kan er weer een halve eeuw tegenaan. | Door Eddy Veerman| “Twintig jaar geleden was LTC Naaldwijk een leuke vereniging met een goede sfeer en ook nog spelend op behoorlijk niveau”, vertelt Pieter Eenhoorn, bestuurslid technische zaken. “De eind dertigers, begin veertigers spreken nog vaak over die tijd. Dat het tennis zo leefde, dat er tenniskampen in het buitenland werden georganiseerd en dat er op het park zelf veel te doen was. Die sfeerbeleving bij de jeugd was verdwenen, dat merkte ik toen mijn eigen kinderen er gingen spelen. Maar wat is een vereniging zonder jongeren? Er is een omslag gemaakt en de vereniging heeft de jeugdafdeling nieuw leven ingeblazen. Inmiddels speelt het competitieteam in de leeftijdscategorie tot en met zeventien jaar in de hoofdklasse en hebben alle jeugdteams een nieuwe impuls gekregen door de organisatie van sfeervolle toernooien en clubkampioenschappen, maar ook van vele buitensportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een slaapfeest.”

JAARROND TENNISSEN Daarnaast werd door het bestuur in 2011 een gedegen toekomstvisie opgesteld. “We wilden de club klaarmaken voor de komende vijftig jaar, met sfeerbeleving als essentieel uitgangspunt en als kracht van de vereniging. Speerpunt voor 2012 werd het realiseren van ‘jaarrond tennis’. Al jaren streefden we naar een eigen winteraccommodatie. Een accommodatie waarin alle leden gedurende het hele jaar op de eigen club hun favoriete sport konden beoefenen. De kosten van het hele project bedroegen 950.000 euro. Omdat LTC Naaldwijk geen aanspraak kon maken op gemeentelijke subsidie, zijn diverse activiteiten georganiseerd om tot een sluitende begroting te komen: verkoop van obligaties, een kavelveiling tijdens een gala-avond en het actief benaderen van sponsors en fondsen. Mede door deze acties, het positieve eigen vermogen van de vereniging en het aantrekken van de Van der Ende Groep als sponsor van de hal, konden we begin 2013 starten met de gedeeltelijke ombouw van de banen naar smashcourt,de bouw van een Veldemanhal en de ombouw van een aantal banen. Een behoorlijk project dat alleen maar in gang gezet kon worden dankzij de enorme inspanningen van een brede groep vrijwilligers. Daarnaast wilden we het clubgebouw een nieuwe look geven. Als je je leden het hele jaar wilt binden, moet je ook op dat vlak voldoende te bieden hebben. Het zogeheten Paviljoen wordt nu bestierd door twee enthousiaste mannen met een tennisachtergrond, de keuken is het hele jaar geopend en er kan – betaalbaar – lekker worden gegeten en gedronken.”


CENTRE COURT

 Sfeerimpressie van het park.  Impressie van de hal.

Impressie van de hal.

37


38

CLUB VAN DE MAAND

NIEUWE DUURZAME HAL MET VEEL VOORDELEN

“We wilden de club klaarmaken voor de komende vijftig jaar” Pieter Eenhoorn

EERSTE AANMELDING G-TENNISSERS Ondertussen richt LTC Naaldwijk zich alweer op nieuwe doelen. Eenhoorn: “De laatste jaren is op jeugdgebied een intensieve samenwerking ontstaan met tennisschool Burgersdijk, voor de opleiding van jeugd. We speelden gemengd vierde klasse en opeens kwam de vraag van onze tennistrainster Steffie Weterings waarom we geen hoofdklasse zouden gaan spelen. In het verleden heeft Richard Krajicek nog een jaar bij ons gespeeld, maar ook het hedendaagse nationale toptennis herbergt met Thiemo de Bakker, Robin Haase, Kiki Bertens en Arantxa Rus vele toppers uit het Westland. Tennissen in de hoofdklasse zou dus een soort revival zijn van oude tijden. Die stap omhoog bleek na overleg met de KNLTB te realiseren en met Steffie, Mark de Jong en Arko Zoutendijk traden drie van onze trainers toe tot het team, met daarnaast Nicolette van Uitert en Kim Kilsdonk. Zo geven we het Westland het platform dat het graag wil hebben. De toppers zijn bovendien een inspirerend voorbeeld voor de andere jeugd, die ze immers op het eigen park kan zien spelen. Nu is het zaak om aansluiting te realiseren tussen het hoofdklasseteam en het tweede team dat derde klasse speelt. Daar hebben we vijf jaar voor uitgetrokken. Zo hebben we een vereniging gecreëerd die het recreatieve tennis faciliteert maar ook het belang van de prestatieve kant begrijpt. Daarnaast is er volop aandacht voor de sociale kant van het clubleven. Naast de competitie worden er erg veel leuke en laagdrempelige evenementen georganiseerd: van slaapfeest tot familietoernooi. We hebben nu ook de eerste aanmeldingen van G-tennissers. Dat is nieuw voor ons, maar past prima in het evenwichtige geheel dat we als vereniging voor ogen hebben.”

Bij het realiseren van een winteraccommodatie viel de keuze van LTC Naaldwijk op een Veldemanhal: een aluminium constructie (in dit geval over vier smashcourtbanen), die permanent blijft staan. Na het zomerseizoen worden de zijkanten afgesloten met speciaal tentdoek. Ook is verwarming mogelijk, waardoor je ’s winters halcondities hebt, voor zowel temperatuur als luchtkwaliteit. Pieter Eenhoorn: “Onder alle weersomstandigheden kan nu het hele jaar worden getennist. Die service creëert een sterkere binding met die leden. De tennislessen gaan altijd door en dat genereert extra paviljoenbezoekers en inkomsten door de verhuur van overkapte banen in de winter. En het is ook een duurzame oplossing, vooral ten opzichte van een ballonhal die jaarlijks enorm veel energiekosten met zich meebrengt. Hoewel de investeringskosten van een Veldemanhal hoger zijn, is de levensduur bijna drie keer zo lang.” De Veldemanhal voldoet volledig aan de richtlijnen van de KNLTB. In de ontwikkelingsfase zijn er wind- en lichtonderzoeken gedaan en werden tennisexperts, zoals Jacco Eltingh om hun mening gevraagd. Alle uitkomsten waren positief. “In het eerste jaar hebben we bovendien ervaren dat we niet alleen ’s winters maar ook ’s zomers profijt van de hal hebben. Bij hitte kozen vele tennissers voor spelen onder de overkapping, daar was het koeler. Geheel volgens de leus: ‘Weer of geen weer, bij LTC Naaldwijk kun je altijd tennissen’. En we hebben bewust op vier banen gravel als ondergrond aangehouden, omdat dat het beste is voor de ontwikkeling van de jeugd.”

 Tennissende jeugd LTC Naaldwijk.


39

 Tennistrainster Steffie Weterings.

INTENSIEF CONTACT SCHOLEN Dat LTC Naaldwijk volledig up-to-date is, blijkt ook uit het intensieve gebruik van de sociale media om de achterban van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden. Eenhoorn: “Ideaal hoe je daarmee van uur tot uur in beeld en geluid het publiek ook op afstand kunt laten meeleven met een spannende wedstrijd of een leuk evenement. Alles begint bij sfeerbeleving en spelplezier en van daaruit willen we als vereniging verder bouwen. We hebben intensief contact met de scholen in

 Alle dames van LTC Naaldwijk die hoofdklasse dames spelen.

Naaldwijk en die zijn enthousiast, zo blijkt ook uit de vraag naar tennisclinics tijdens gymlessen. We leggen onze jeugdselectieleden niet in de watten. Als we Tenniskids-events hebben, dienen zij de organisatie te helpen; zo leren ze behalve normen en waarden ook met elkaar te bouwen aan een goede vereniging. Ze krijgen veel, maar moeten ook iets teruggeven. Steeds weer gaat het om het creëren van clubgevoel. Dat het effect heeft, merken we aan het ledenaantal. We zijn een van de weinige tennisverenigingen die groeien.” t

“We hebben een vereniging gecreëerd die het recreatieve tennis faciliteert, maar ook het belang van de prestatieve kant begrijpt” Pieter Eenhoorn


COAC H E S

TRAINEN EN COACHEN VAN PUBERS Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen. Dat is niet alleen vervelend voor jou als trainer, maar ook voor de jongeren zelf! Want niet alleen in de sport, maar ook op school en daarbuiten wordt er veel van hen gevraagd. Maar al te vaak ontbreken de energie en de motivatie om aan de verwachtingen te voldoen. Doelen stellen en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke thema’s in hun ontwikkeling en daar kun jij als trainer-coach een grote bijdrage aan leveren.

De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters. Een diploma is dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Wat op school vaak niet mogelijk is, kan in de sport wel…Laat pubers zelf hun doelen stellen, laat ze reflecteren op hun eigen inzet en doorzettingsvermogen, laat ze ervaren wat ze wel en wat ze nog niet kunnen. Verlang niet altijd het heilige vuur, maar creëer een plezierige sportomgeving waarin zij zich gezien en gehoord voelen. Themagerichte sporttrainingen bieden hier talloze mogelijkheden voor. In deze bijscholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om volgens de principes en werkwijze van ‘themagericht trainen en coachen’ je training zo in te richten, dat juist vooral het thema motivatie aan de orde komt. Kenmerken van de themagerichte werkwijze zijn plezier, positieve aandacht, doelen stellen en zelfwaargenomen competentie. Oftewel: de jongere wordt zich bewust van wat hij heeft bereikt.

Centre Court Partnernieuws

HERZOG MEDICAL COMPRESSIEKOUSEN: VOOR WIE? Herken je dit? Midden in de rally een dropshot. Een explosieve sprint naar het net en een pijnscheut in je kuit. Of deze: het is al wat later op de avond en een beetje fris. Je hebt niet zo veel tijd, dus maar even geen warming-up. De eerste service lijkt net binnen je bereik, even een kort sprintje en... plots schiet ‘het’ erin. Je baalt als een stekker, want daar gaat de rest van je seizoen. Minstens drie weken ben je uitgeschakeld. Blessures aan het onderbeen komen vaker voor dan aan elleboog, schouder of pols. De zweepslag in de kuit en de ontsteking van het vlies rond het scheenbeen (shin splint) zijn hardnekkig en repeterend. De schokbelasting die ontstaat door het snel wenden en keren, fel aanzetten en het abrupt afremmen belast de onderbenen enorm. Afhankelijk van de aandoening zit je dan al snel drie weken of langer aan de kant.

HET EFFECT Bij kuitklachten, spierverrekkingen en verkrampingen werken de Herzog Sport

Compressiekousen preventief. De kousen verminderen de schokbelasting waardoor spierschade wordt voorkomen en er minder trekkrachten aan het scheenbeenvlies en de achillespees ontstaan. Niels Desein (Belgische toptennisser), Nicolette van Uitert (toptennisster), Nick van der Meer (toptennisser) en Priscilla Visser (toptennisster) ervaren allemaal de positieve effecten van het dragen van de compressiekousen. Priscilla: “Mijn ervaring met de Herzog

JOHAN WOLFF

40

Medical kousen zijn fantastisch. Voorheen had ik erg veel last van mijn kuiten. Ze liepen snel vol en ik had last van stekende pijnen onderin mijn kuiten. Sinds ik de kousen ben gaan dragen is de pijn helemaal verdwenen. Ik kan weer wedstrijden spelen zonder pijn, en zelfs weer lange autoritten of vluchten maken zonder dat ik telkens pijn heb in mijn kuit.” Voor meer informatie bel ons 033-286 6030 of kijk op onze site www.herzogmedical.com.

WIL JE PLEZIERIG TENNISSEN, DAN VERLAAG JE DE KANS OP BLESSURES MET HERZOG SPORT COMPRESSIEKOUSEN


COAC H E S

TENNISKIDS BINNEN OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN Tenniskids is inmiddels een begrip geworden in de tenniswereld. Binnen de opleidingen voor tennisleraren is het dan ook een vast onderdeel. Om het diploma voor de opleiding Tennisleraar 3 te kunnen behalen, moet de kandidaat tijdens zijn Proeve Van Bekwaamheid (PVB; voorheen: ‘examen’) aantonen een Tenniskidsles te kunnen verzorgen volgens de geldende principes van deze opleidingsvisie. Dit onderdeel is dus de laatste 3 tot 5 jaar onderdeel van de opleiding geweest (en zal dat zeker blijven!). Met regelmaat wordt aan de KNLTB gevraagd of een recent opgeleide tennisleraar wel of niet naar een Tenniskids workshop zou moeten gaan. Vooropgesteld: het is altijd nuttig om de workshop Tenniskids te volgen. Het (opnieuw) inzoomen op de materie in combinatie met het overleg met collega tennisleraren geeft extra inzichten in visie en ‘best practices’. Het verschil tussen een recent (en dus met de Tenniskids-visie) opgeleide tennisleraar en een meer dan vijf jaar geleden opgeleide tennisleraar is mogelijk vooral zichtbaar in

de lesgeefervaring. Sommige ervaren tennisleraren denken dat de Tenniskidsvisie weinig toevoegt aan alle ervaringen die de tennisleraar al met minitennis heeft. Vele tennisleraren die na de workshop ‘bekenden’ dat ze die verwachting inderdaad hadden, bleken de workshop geheel anders en vooral inspirerend te ervaren. Voor de minder ervaren – recent opgeleide – tennisleraar is die visie tijdens de opleiding al duidelijk geworden. De Tenniskids workshop zal voor hen aanvullend en verdiepend zijn, maar de grootste waarde ligt op het gebied van het uitwisselen van ervaringen en het (experimenteren met) variëren van oefenstof. Er zijn inmiddels drie niveaus voor de Tenniskids workshops (1, 2 en 3) en die kunnen alleen in die volgorde worden gevolgd. Voor tennisleraren die de eerste workshop meer dan 3 jaar geleden hebben gevolgd, is het opnieuw volgen van workshop 1 ook zeker een optie; de ontwikkelingen gaan voortdurend verder en de workshops worden altijd geactualiseerd.

LICENTIE EN BIJSCHOLINGEN Binnen de KNLTB is een projectgroep begonnen met het uitwerken van het project ‘Permanente Educatie’. Samen met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT) is vastgesteld dat de tennisleraar – net als in de meeste beroepsgroepen – zich door zal moeten ontwikkelen om bij te blijven in het vak. Dit betreft zowel tennis-specifieke (techniek, tactiek, fysiek en mentaal), sport-generieke (fysiologie, biomechanica, didactiek) als persoonlijke (communicatie, management, marketing) vaardigheden/competenties. Bij andere sportbonden – waar veelal niet eens sprake is van beroepskrachten – is verplichte bijscholing al ingevoerd en dat ook in o.a. Duitsland en Engeland binnen tennis het geval. Om de licentie in de toekomst te kunnen verlengen, zal de tennisleraar dus (vooraf) geregistreerde (bij)scholingen moeten hebben gevolgd. Dit betreft een forse verandering en daarvoor is een cultuurverandering nodig. Daarom worden alle partijen (stakeholders) bij dit proces betrokken. In overleg met vertegenwoordigers uit de praktijk (verenigingen, VNT, tennisscholen, detacheerders, ZZP’ers) worden alle elementen bekeken met als doel het verhogen van de kwaliteit van de tennislessen. De klant (de tennisser) is steeds veeleisender geworden en de klanttevredenheid is essentieel; op alle gebieden van het taakprofiel. De tennisleraar zal zich dus op alle gebieden door moeten ontwikkelen. De komende maanden volgt meer informatie over het project ‘Permanente Educatie’ (P.E.).

41


42

VAKMANSCHAP

“ER IS GEEN MAATSTAF, ALLEEN MAATWERK”


CENTRE COURT

In deze rubriek besteden we aandacht aan de visie van tennisleraren op de sport en het vak van coach. De aftrap is voor Vincent van Gelderen, eigenaar van Van Gelderen Tennis Academy in Middenbeemster. “De essentie is: de bal lekker raken.” | Door Jan Koning | Van Gelderen Tennis Academy is – met twintig leraren werkzaam bij ruim twintig verenigingen – een van de grootste tennisscholen van Noord-Holland. Ruim 120 wedstrijdgerichte kinderen trainen dagelijks bij Vincent van Gelderen en zijn collega’s. En hoewel wedstrijdgericht klinkt als resultaatgericht, streeft hij het tegenovergestelde na. Van Gelderen: “Ik heb een bloedhekel aan resultaatwoede, de drang naar resultaat. Zowel van kinderen als van ouders. Die drang zit diep bij velen, om gek van te worden. Ik vraag altijd of ze het willen omdraaien: niet naar de score op het scorebord kijken, maar naar de wedstrijd in zijn totaal. Resultaat bereik je door wat je na een wedstrijd doet; we nemen met onze leerlingen altijd door wat ze tijdens een wedstrijd hebben gezien en vooral gevoeld. Zodat ze in de volgende wedstrijd zelf zien en voelen of ze meer inhoud hebben gekregen, en zich meer bewust zijn van hun lichaam. Dat is vooruitgang, dat is resultaat. Resultaat is juist niet de score op een scorebord.”

MOTIVATIE Het tennis op straat is bijna verdwenen en de voorzieningen voor tennissers zijn door de jaren heen enkel beter geworden. Of dit werkelijk vooruitgang betekent, waagt Van Gelderen te betwijfelen. “Tennis is een sport waarin leerlingen tegenwoordig in hoge mate ‘getraind’ worden. Vroeger tenniste je behalve bij een vereniging ook vaak op straat. De bal sprong zo nu en dan weg, en daar moest je met je voetenwerk altijd op anticiperen. Je verloor net zo makkelijk

als dat je won, en je was gewend te vechten voor je puntjes. Maar altijd stond het plezier voorop. De kinderen van nu voelen vaak een enorme druk om resultaat te behalen. Waarom eigenlijk? En wat is resultaat? Veel kinderen en ouders staren zich blind op resultaat in de vorm van punten, scores, geld. Dat is niet slechts een tennisprobleem, maar een maatschappelijk probleem. Alles is tegenwoordig resultaatgericht en wordt uigedrukt in cijfers: videospelletjes, CITOtoetsen en ga zo maar door. Als je niet goed en niet snel genoeg scoort, hoor je er niet bij, terwijl plezier en vooruitgang in je eigen leerproces de enige criteria horen te zijn waaraan je hoeft te voldoen. Want die creëren de motivatie om iets te blijven doen. Motivatie en succes zijn niet afhankelijk van meetbaarheid, maar van het plezier waarmee je iets doet.”

LOGISCH BEWEEGPATROON Volgens Van Gelderen zijn er te veel trainers die dingen roepen om het roepen. “Het zijn veredelde ballenmachines met een vast repertoire dat ze afdraaien. ‘Indraaien, roteren, onder de bal komen!’ Slaat nergens op! Onder de bal komen? Ja, waarmee? ‘Met je knie’, hoor ik dan. Nee, helemaal niet met je knie, met je racket. Je knieën zijn je veringen, net als bij een auto. Ze verzorgen de timing bij je afzet, niet dat je ‘onder’ de bal komt! Zolang er trainers zijn die lukraak dit soort clichés roepen, gaat er veel talent verloren. Dan kun je kinderen nog beter gewoon lekker laten tennissen en helemaal niets zeggen. Nog zoiets: techniek. Wat is dat eigenlijk? Techniek is een

samenspel van alle bewegingen die je maakt. Elke speler maakt andere slagen en bewegingen, dus je kunt niet zeggen dat we allemaal dezelfde techniek moeten hebben. Daarom zeg ik vaak dat er geen goede techniektrainers zijn, alleen slechte. Er zijn ontzettend veel trainers die hun pupillen dingen leren die voor geen meter kloppen, puur om hun stempel erop te drukken. Om een voorbeeld te geven; ik gooi een net iets te zware medicijnbal opzij van een leerling. Deze zal uitstappen met zijn buitenste been, de bal vangen en hem dan vanaf zijn buitenste been weer teruggooien. Veel trainers roepen in die situatie: ‘Je moet instappen’. Ze roepen een technische opdracht, maar het is een opdracht zonder zin en effect, hoogstens een nadelige, want hij sluit niet aan bij een logisch beweegpatroon. Wij proberen op onze school bewegingen logisch te maken. Niet volgens een vast patroon, maar op een manier die het beste bij de leerling in kwestie past.”

DE BAL LEKKER RAKEN Wat voor Van Gelderen vanzelfsprekend is, kan voor een ander klinken als hogere wiskunde. Toch is de kern heel simpel, meent Van Gelderen. “Vraag een kind wat hij of zij het leukste vindt aan tennis, en je zult 99 van de honderd keer horen: ‘De bal lekker raken’. Dat is waar tennis in essentie om draait. Of je nou zes of zestig bent, van niveau 1 of 9, iedereen wil die bal lekker raken. Met dat gegeven moet je als trainer aan de slag. De een voelt zich fijner bij een tussengreep en de ander kiest voor een westerngreep, maar het gaat er uiteindelijk om of het lekker voelt, of het enigszins logisch is en of het lekker slaat. Er is geen maatstaf, wel maatwerk. Wij maken tennis logisch en plezierig voor iedereen. En dat is ook onze visie: of je nu junior of senior bent, het gaat erom binnen je mogelijkheden op een plezierige manier en met een bepaalde vorm van souplesse de bal lekker te kunnen raken. Ongeacht wat het scorebord zegt.” t

43


44

EVOLUTIE

ALLE BALLEN VERZAMELEN! “DE BAL IS VAN ONSCHATBARE WAARDE VOOR HET TENNISPLEZIER” Van een lederen bal gevuld met mensen- of paardenhaar tot zachte ballen speciaal gemaakt voor de allerkleinsten. Zolang de bal stuit wordt deze al gebruikt voor de edele tennissport. Ik ging op zoek naar de historie van de tennisbal en vroeg kenner Yvo van der Horst naar de nieuwste trends op het gebied van ballen. | Door Jan Koning |


CENTRE COURT

HET IS GEEL EN STUITERT… Alle grote tennismerken hebben een eigen assortiment van kwalitatief hoogwaardige tennisballen die geschikt zijn voor alle baansoorten. Van der Horst zet ze voor u op een rij:

Voor de eerste tennisballen moeten we terug naar de vijftiende eeuw. De voorloper van het tennis werd gespeeld met een lederen bal gevuld met mensen- of paardenhaar. In Schotland was het gebruikelijk om de maag van een schaap of geit te gebruiken als omhulsel, een kurk omwikkeld met wol als vulling, en het geheel af te binden met een touwtje. Dit soort ballen wordt nog steeds gebruikt in het real tennis, de versie van tennis zoals ze dat in oude tijden speelden. In 1870 deed gevulkaniseerd rubber zijn intrede. Onze oosterburen – de Duitsers – werden befaamd om het maken van gevulkaniseerde rubber ballen gevuld met lucht. Vervolgens zorgden ze voor een continue ontwikkeling op dit gebied. Zo omwikkelden ze de bal met flanellen laagjes zodat de balstuit vele malen beter werd. Later werd er gebruik gemaakt van vilt, waardoor de balstuit nog beter werd en het productieproces goedkoper. Daarna deed de ‘gasgevulde’ tennisbal zijn intrede, de bal die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. Gasgevulde tennisballen worden gemaakt uit twee halve bollen rubber die machinaal onder hoge druk met elkaar worden verlijmd. Het zogeheten ‘gas’ in de bal heeft met gas niets te maken, maar is niet meer dan samengeperste lucht.

INTERNATIONAAL GELDENDE EIGENSCHAPPEN EN VOORWAARDEN (OPGELEGD DOOR DE INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION) GROOTTE De omvang van een bal is standaard tussen de 6,35 en 6,86 centimeter. GEWICHT Het gewicht ligt tussen de 56 en 59,4 gram. BALSTUIT Wanneer de bal vanaf een hoogte van twee meter wordt gedropt, dient deze tussen de 1,35 en 1,47 meter op te stuiten.

DUNLOP “Dit merk heeft de langste tennisbaltraditie, en dat zie je terug in de kwaliteit. Een Dunloptennisbal combineert constante stuit- en vluchteigenschappen met een goede zichtbaarheid en lange duurzaamheid. Eigenschappen die je niet terugvindt in een goedkope tennisbal van bijvoorbeeld de HEMA. De Dunlop Pro Tour-bal is zeer geschikt voor de recreant, met name voor wie op gravel speelt. Het is een gasgevulde bal, voorzien van de zogeheten Dunlop Carbon Core-technologie die ervoor zorgt dat de bal zijn druk langer behoudt. Wie wat vaker speelt en op hoger niveau, komt al snel uit bij de bekendste tennisbal van Dunlop, tevens de officiële tennisbal van de KNLTB: de Dunlop Fort Max TP. Dit is de nummer 1-bal van Nederland, en naar mijn bescheiden mening de beste bal van Dunlop. Bij Dunlop vinden we verder nog de Dunlop Fort Clay Court-tennisbal, speciaal voor gravelbanen. Deze bal wordt gebruikt bij de Master Series van Monaco en Rome, en bij de toernooien van Barcelona, Madrid en München. Het Clay Court is ontwikkeld om de impact van gravel langer te verdragen, en blijft dus langer goed. Dan zijn er nog de Dunlop Tour Brilliance, High Visibility, een bal met een extra duidelijke zichtbaarheid, en de Dunlop Extra Life, een drukloze bal die geschikt is voor alle ondergronden, maar vooral voor kunstgras.” WILSON “De Wilson US Open is de bekendste bal van Wilson en wereldwijd waarschijnlijk een van best verkochte tennisballen. Sinds 1978 is het de officiële bal van de US Open. Naast de US Open heeft Wilson zijn naam ook verbonden aan de Australian Open en de Davis Cup; in hun assortiment hebben ze ook nog de Wilson Tour Club- en de Wilson Championship-bal.” TECNIFIBRE “De Tecnifibre X-One is de beste bal van Tecnifibre en ook de bal waarmee wordt gespeeld bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Verder hebben zij nog de Tecnifibre Club – een bal met een dikkere rubberlaag (Dynamic Core) die zorgt voor meer gevoel – en de Tecnifibre XLD in het assortiment. De laatste drukloze bal is uitgerust met het Enduro Formula-rubber, dat zorgt voor een veel langere levensduur en blijvende stuitkracht.” TRETORN “De bekendste bal van Tretorn is de Tretorn Plus. Een bal waar veel kunstgrasspelers van houden, maar die gravelspelers verfoeien. De bal staat bekend om zijn lange duurzaamheid en hoge balstuit. Naast de Plus is er nog de Tretorn Micro X. Een zogeheten microcellulaire tennisbal die gevuld is met 70 miljoen luchtgevulde microcellen, waardoor hij de eigenschappen van een gasgevulde bal benadert. Verder heb je nog de gasgevulde Tretorn +-serie, gemaakt met het Tri-Tec System om de druk van de bal te behouden, en de Tretorn Tournament.” SLAZENGER “De Slazenger Wimbledon is een gasgevulde tennisbal van toernooikwaliteit en geschikt voor alle ondergronden. De bal heeft een hoge kwaliteit vilt en gaat dankzij de hoge duurzaamheid lang mee. Er zit een speciale Hi-vis-kleurstof op de bal waardoor hij een hoge zichtbaarheid heeft voor zowel spelers als toeschouwers. De Hydroguard-technologie zorgt ervoor dat de bal maar liefst zeventig procent minder water opneemt, waardoor hij ook bij vochtige weersomstandigheden goed bespeelbaar blijft en niet zwaar wordt.” BABOLAT “Naast de Babolat Team heeft Babolat ook de wereldberoemde Babolat French Open All Court-bal. Een zeer veelzijdige en complete bal die geschikt is voor alle baansoorten en ondergronden. De French Open All Court is de officiële wedstrijdbal van Roland Garros en blinkt uit door een zeer regelmatige stuit en een betrouwbare balbaan. Behalve comfortabel, is de bal ook behoorlijk duurzaam.”

45


NICOLAS ALMAGRO plays with the Biomimetic F5.0 Tour

DUNLOP Fort Clay Court

NEDERLAND’S No.1 TENNISBAL www.dunloptennis.nl

DUNLOP Tour Brilliance

DUNLOP Pro Tour

Stage 1 Green

Stage 2 Orange


CENTRE COURT

SOORTEN BALLEN GASGEVULD Gasgevulde ballen hebben een lege kern gevuld met lucht of stikstof. Ze zijn hermetisch afgesloten en worden verpakt in tinnen of plastic blikken. Groot voordeel van deze ballen is de ‘ideale’ balstuit en de impact op de snaren die veel zachter is dan bij drukloze ballen. Bij alle grote toernooien, zowel van de ATP als de WTAtour, wordt gebruik gemaakt van gasgevulde ballen. KWALITEIT VERSUS DUURZAAMHEID Tennisexpert Yvo van der Horst die in het vorige nummer van Centre Court al de ontwikkeling van het tennisracket belichtte, noemt de tennisbal ‘het waarschijnlijk meest onderschatte onderdeel’ van de tennissport. “Dit omdat de bal essentieel is voor je tennisplezier. Belangrijk voor een goede bal is de ideale balstuit, zijn vluchteigenschappen en uiteraard de impact op je racketblad. Wanneer je te lang doorspeelt met zachte of ‘kale’ ballen, kan dit het spelplezier ernstig belemmeren. Erger nog, het kan zelfs zorgen voor ernstige blessures zoals een tennisarm. Daarom is het belangrijk dat je tijdig nieuwe ballen aanschaft.” Bij de aankoop van een tennisbal

DRUKLOOS Voordeel van de drukloze bal is dat deze veel langer meegaat dan gasgevulde ballen. Nadeel is dat het vilt veel sneller slijt, de balstuit niet altijd als even prettig wordt ervaren en de impact op de snaren blessures in de kaart speelt.

geldt volgens Van der Horst hetzelfde principe als bij de aankoop van een wasmachine of welk ander consumentengoed dan ook. “Je kunt voor goedkoop gaan, maar dan kies je voor minder

Naast gasgevuld of drukloos zijn de ballen ook nog te onderscheiden in de volgende categorieën.

REGULAR DUTY-BALLEN Deze ballen zijn geschikt voor indoor en gravelbanen. EXTRA DUTY-BALLEN Deze ballen zijn geschikt voor gras en hardcourtbanen. Wanneer je deze op gravel gebruikt worden ze heel snel pluizig. BALLEN VOOR GROTE HOOGTES Deze ballen worden gebruikt in gebieden hoog boven de zeespiegel waar normale ballen al snel veel te hoog zouden opstuiten.

kwaliteit en duurzaamheid. Gasgevulde ballen hebben over het algemeen de beste speleigenschappen. Ze gaan alleen minder lang mee dan een drukloze bal, maar die is kwalitatief minder

WIST JE DAT… • ...alle ATP- en WTA-toernooien worden gespeeld met gele ballen? De gele ballen werden in 1972 geïntroduceerd omdat ze beter zichtbaar zijn op televisie dan de voorheen gebruikte witte ballen; • ...er per jaar ruim 400 miljoen tennisballen worden geproduceerd? • ...er meer dan 200 tennisballen zijn goedgekeurd door de ITF? • ...het duurste onderdeel van een tennisbal het vilt rondom de bal is? • ...de snelste bal gemeten tijdens een tenniswedstrijd een service van de Kroaat Ivo Karlovic is (251 km/h) en dat bij de vrouwen het record op naam staat van Venus Williams (205 km/h)? • ...tennisballen zwaarder worden bij een hoge luchtvochtigheid, met als resultaat dat ze trager door de lucht bewegen? • ...er 290 miljoen tennisballen op het centre court van Wimbledon passen, als het dak dicht zit?

47


Vind de juiste baan. De afdeling Accommodatieadvisering van de KNLTB geeft u graag informatie en advies over aanleg, onderhoud en beheer van tennisbanen en tennisparken. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de meest actuele inzichten en ontwikkelingen. De KNLTB voorziet u van deskundig en objectief advies bij al uw accommodatievraagstukken. Mail naar accommodaties@knltb.nl of bel 088 130 26 00. www.knltb.nl

MAATSCHAPPELIJK PARTNER

OFFICIAL SUPPLIERS

MEDIA PARTNERS

PARTNER


CENTRE COURT

49

“BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE BAL IS DE IDEALE BALSTUIT, ZIJN VLUCHTEIGENSCHAPPEN EN DE IMPACT IN JE RACKETBLAD” dan een gasgevulde bal. Ik kan niet zeggen welke soort beter is. Iedere speler heeft zijn eigen voorkeur, maar gasgevulde ballen hebben onomstotelijk de beste speleigenschappen, en dat staat bij mij voorop en gaat voor duurzaamheid.”

KINDERBALLEN Tot voor kort was het gebruikelijk dat kinderen speelden met een tennisbal voor volwassenen. Dit had veel invloed op de techniek die de kinderen aanleerden. Omdat de bal hoog opstuitte, werden ze gedwongen om de bal veelal boven schouderhoogte te slaan, met als gevolg dat heel extreme grepen ontwikkelden. Met de introductie van het zogeheten Tenniskids-programma – en de daarbij behorende gekleurde, zachte ballen – kwam hier een einde aan (zie ook ‘Innovaties in tennis’, pagina 8). In de eerste fase van dat programma maken kinderen kennis met tennis. Ze ontwikkelen hun basisvaardigheden en spelen wedstrijden op een kwart van de tennisbaan met een laag net. Er wordt gespeeld met een grotere rode tennisbal gemaakt van spons of foam. Deze bal stuit minder hoog en dit maakt het voor kinderen makkelijker om een rally te spelen, zeker in combinatie met een lager net. Wanneer kinderen de leeftijd van zeven à acht jaar bereiken, bereiden ze zich voor op het spelen op een grote baan. Ze gaan ook qua lengte de lucht in, dus mag de bal

hoger opstuiten. Van der Horst: “Hiervoor is een geel/oranje zachtere bal ontwikkeld. Met deze bal kunnen ze langere rally’s spelen en deze is ideaal voor hun nieuw ontwikkelde slagen en technieken.” In de laatste fase vanaf negen jaar en ouder zijn kinderen in staat om te tennissen op een hele tennisbaan. Van der Horst: “Het wedstrijdelement wordt steeds belangrijker,

en ook techniek en tactiek gaan een grotere rol spelen. De kinderen spelen nog wel met een groene tennisbal, die zachter en lichter is dan een normale tennisbal. Dit om een ideale balstuit te garanderen, zodat hun techniek zich goed kan blijven ontwikkelen. Hier zullen ze op latere leeftijd, wanneer ze uitgegroeid zijn, heel veel profijt van hebben.” t

DUNLOP: MEER DAN EEN BALLENLEVERANCIER De KNLTB werkt al ruim vijftig jaar samen met Dunlop. Deze samenwerking gaat verder dan enkel het leveren van zo’n 35.000 ballen en andere tennisgerelateerde producten aan de tennisbond. “Vooral bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Tenniskids en andere vormen van doelgroeptennis, is Dunlop een door ons zeer gewaarde gesprekspartner”, aldus Pim Nip, coördinator commerciële zaken van de KNLTB. “We zien het beide als prioriteit de sport zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen, en vooral zo veel mogelijk kinderen aan het tennissen te krijgen.” Het belang van de jeugd voor Dunlop wordt onderstreept door hoofdsponsorschap van de Dunlop Junior Series. Nip: “Dat is een jaarlijks terugkerende serie toernooien binnen de bestaande KNLTB JRT*- en JRT**-jeugdtoernooien. Deelnemers aan deze toernooien verzamelen punten voor de Dunlop Junior Masters die aan het einde van het seizoen (eind september/begin oktober) worden gespeeld. Deze ‘masters’ zijn voor prestatieve jeugdspelers het hoogtepunt van ieder seizoen. Tijdens dit afsluitende toernooi

wordt per categorie (JE/ME t/m 12 en t/m 14 jaar) bepaald wie zich een jaar lang Dunlop Junior Series Master mag noemen. Deze toernooien zijn voor de KNLTB van groot belang vanwege de talentontwikkeling en als stimulans voor de jeugd om te blijven tennissen.” De verschillende gekleurde ballen die de afgelopen jaren in samenwerking met Dunlop zijn ontwikkeld voor het Tenniskidsprogramma, ballen van uiteenlopend formaat, gewicht en stuitvermogen (zie ook het artikel over innovaties in de tennissport op pagina xx), maken inmiddels deel uit van het vaste assortiment van Dunlop. Nip: “Ook daarin zijn ze heel alert en vooruitstrevend.” Het partnership tussen KNLTB en Dunlop bestaat al vijftig jaar, maar wordt desondanks elk jaar weer onder de loep gelegd. Nip: “Het is natuurlijk best bijzonder dat twee partijen al zo lang met elkaar samenwerken. Hoewel het vaste routine is om de samenwerking jaarlijks grondig te evalueren, zien we tot op heden geen enkele reden om van partner te veranderen of de samenwerking te verbreken.”


50

COMPETITION

BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP 2014 Van 26 mei t/m 1 juni strijdt de absolute wereldtop van het rolstoeltennis op de gravelbanen van Nieuwe Sloot in Alphen a/d Rijn om de wereldtitel voor landenteams tijdens de BNP Paribas World Team Cup (WTC). Rolstoeltennislegende en WTC ambassadrice, Esther Vergeer: “Dit is de belangrijkste landenwedstrijd in het rolstoeltennis en het is geweldig dat Nederland zo’n groot internationaal evenement organiseert. De Nederlandse selectie is al jaren zeer succesvol. Buiten de zeer professionele instelling van de atleten is het zo dat de faciliteiten in Nederland super zijn om rolstoeltennis op een hoog niveau te beoefenen. Voor de Nederlandse tennisfan vormt de World Team Cup hét moment om de wereldtop van dichtbij in actie te zien en de bijzondere sfeer te proeven die landenwedstrijden met zich meebrengen.” Directeur Sportief van de KNLTB en oud-toptennisser, Jan Siemerink: “Tijdens de World Team Cup komen de allerbeste rolstoeltennissers van de wereld in actie. Toch kun je de wedstrijden van zeer dichtbij volgen, eet je misschien wel een broodje naast een topspeler en kun je zelf rolstoeltennissen tijdens een van de clinics. Het leuke aan rolstoeltennis is dat validen en mindervaliden de sport gemakkelijk samen kunnen beoefenen en dat de regels bijna hetzelfde zijn als in het reguliere tennis. Kom dus vanaf 26 mei naar Alphen aan den Rijn, moedig de spelers aan en ervaar rolstoeltennis. Join the Winners!” Voor meer informatie: worldteamcup2014.nl.

LEDENRAADSLID OF LID DISTRICTSBESTUUR : IETS VOOR JOU? De Ledenraad, het hoogste orgaan in de KNLTB, en de vijftien Districtsbesturen zijn op zoek naar vers bloed. De Ledenraad bestaat uit 45 leden, afkomstig uit de vijftien districten. Districtsbesturen bestaan uit tenminste vijf leden. Beiden worden gekozen door de Districten en nemen voor maximaal vijf termijnen van twee jaar zitting. De Ledenraad en de Districtsbesturen zouden in hun samenstelling bij voorkeur een afspiegeling moeten zijn van de leden van de KNLTB. Dat is (nog) niet het geval, daarom zou het goed zijn als er meer variatie in leeftijd, geslacht, afkomst en niveau van beoefening van de vertegenwoordigers zou komen. Daarom deze oproep: is zo’n functie niet iets voor jou? Kandidaatstellen kan op twee manieren: men kan zich door tenminste drie tennisverenigingen laten voordragen in de Districtsvergadering of men kan zich via de

secretaris van het Districtsbestuur kandidaat stellen en door het Districtsbestuur voorgedragen worden. In beide gevallen beslist de Districtsvergadering welke Ledenraadsleden en Districtsbestuursleden gekozen worden. Het profiel voor een Ledenraadslid? Het moet iemand zijn die passie heeft voor tennis. Iemand die geïnteresseerd is in de bestuurlijke kant van de tennisbond, lid is van de KNLTB en die gedreven is om zijn/haar kennis in te zetten voor de KNLTB. Hoewel het geen taak is om licht op te nemen, hoef je geen vergadertijger te zijn. Men vergadert formeel twee avonden per jaar en twee keer informeel in een klankbordbijeenkomst met het Bondsbestuur op zaterdag. Daarnaast woon je twee keer per jaar de Districtsvergadering (voorjaar en najaar) bij en heb je incidenteel deskundigheidsgroepen waarvoor je vier keer per jaar een middag of een paar uur beschikbaar bent. Het profiel voor lid Districtsbestuur: ook dit moet iemand zijn, die passie heeft voor

tennis, lid van de KNLTB is en het leuk vindt om als ambassadeur van de KNLTB contacten te onderhouden met verenigingen in het District en signalen van verenigingen op te vangen en door te geven aan de KNLTB. Dit naast het bijwonen van de bijeenkomsten van Districtsbestuur, Districtsvergadering etc. Naast de algemene functies van voorzitter en secretaris zijn er specifieke functies voor Wedstrijdtennis, Jeugd en Breedtetennis. Je bent een aantal uren in de week werkzaam als lid van het Districtsbestuur. Voor meer informatie over beide functies kun je contact opnemen met Tim Gorreê, coördinator Bestuurlijke Ondersteuning Districten bij de KNLTB, t.gorree@knltb.nl of telefonisch 088 130 27 51 of 06 51 39 86 02.


COMPETITION

AFAS TENNIS CLASSICS VERLENGT CONTRACT MET THE ORGANIZING CONNECTION VOOR DRIE JAAR Na twaalf jaren van samenwerking is het contract tussen Tennis & Events van Jacco Eltingh en The Organizing Connection wederom verlengd en wel voor drie jaar. “Dat betekent dat we van 2014 tot 2016 weer aan elkaar zijn verbonden en daar was welgeteld één kopje koffie en een broodje voor nodig”, grapt Eric Kersten, directeur van The Organizing Connection. “Het voelt al zoveel jaar zo vertrouwd en het is echt één grote ATC familie geworden maar in deze tijden is niets meer vanzelfsprekend dus we zijn enorm blij met deze samenwerking. We verzorgen voor de AFAS Tennis Classics alles achter de schermen en dan vooral op operationeel vlak. Dat betekent onder andere dat we de coördinatie op ons nemen van de op- en afbouw van het evenement. Tribunes, catering, water, elektriciteit, decoratie, de tennisbaan tot aan de drankjes voor de spelers aan toe.” Ook Eltingh spreekt van vertrouwen. “The Organizing Connection is niet voor niets al vanaf de geboorte van de ATC bij het evenement betrokken. De relatie gaat inmiddels verder dan alleen de Classics. Het is een natuurlijke proces geworden dat er bijvoorbeeld ook na wordt gedacht over nieuwe concepten. We sparren heel regelmatig over allerlei kansen en waar we kunnen spelen we elkaar de tennisbal toe.” De AFAS Tennis Classics is een Nederlands toernooi voor voormalige wereldtoppers. Zij bereikten of wonnen een Grand Slamfinale, haalden de eerste plaats van de wereldranglijst of veroverden de Davis Cup. AFAS is sinds 2008 naamgevend sponsor. Hoofdsponsor AFAS nodigt samen met ruim 30 AFAS-partners ongeveer 500 zakelijke gasten per dag uit in de eigen hospitality unit in het VIP-dorp. Het verbinden van de gasten van AFAS en partners maakt van de AFAS Tennis Classics een ultiem netwerkevent. Ook in 2014, van 27 t/m 30 november is het Omnisport in Apeldoorn weer het domein van toernooidirecteuren Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. Sportiviteit en humor voeren hierbij de boventoon! Een keur aan bekende oud-tennisprofs heeft al aan de AFAS Tennis Classics meegedaan; McEnroe, Borg, Lendl, Edberg, Courier, Rafter, Cash, Wilander, Ivanisevic, Krajicek en ook toernooidirecteuren Haarhuis en Eltingh spelen zich in de kijker.

FED CUPTEAM PROMOVEERT Het Nederlands Fed Cupteam promoveert naar Wereldgroep II door een knappe overwinning op Japan. De sfeer in de Maaspoort (Den Bosch) was fantastisch volgens de speelsters. Was jij erbij en wil je het weekend opnieuw beleven? Kon je er helaas niet bij zijn en ben je benieuwd naar de beelden? Bekijk de filmpjes op TennisTV of bekijk het fotoalbum op de KNLTB Facebookpagina. Op 4 juni, tijdens Roland Garros, volgt de loting. Dan wordt bekend of Nederland in februari 2015 de volgende wedstrijd uit of thuis speelt en tegen wie. De tegenstander van Oranje is één van deze landen: Argentinië, Zwitserland, Spanje of Slowakije.

TWEE KEER GOUD VOOR BEKS IN FLORIDA Bart Beks heeft in Florida twee keer goud veroverd op de Seniors World Individual Championships. Onze landgenoot won het enkelspel en aan de zijde van Sander Groen het dubbelspel in de klasse tot veertig jaar. Voor Frank Vermeer was er zilver. Beks won de enkelspelfinale met 6-4, 6-2 van de Paraguayaan Ricardo Mena. Hij was als vijfde geplaatst en stond de hele week geen set af. Vorige week greep Beks nog net naast de titel op het Seniors World Team Championships. Met Bas Snelders, Joris Onverwagt en Frank van den Heuvel won hij zilver. “Ik ben hier al twee weken aan het vechten tegen de hitte en de wind en dat is best zwaar. Het belangrijkste is dat ik ben blijven vechten”, aldus Beks op de website van de ITF. De laatbloeier, die op zijn 27ste besloot het te proberen als proftennisser en in het dubbelspel tot de top tweehonderd kwam, werkte de afgelopen jaren als trainer van Indy de Vroome en is nu op zoek naar een nieuw ‘project’. Naast goud en zilver won Nederland ook vier keer brons: Eva van Klooster (DE 40+) Frank Vermeer (HD 45+) Sander Groen en Annemiek Wissink (MD 45+) Carole de Bruin en Franny van Opstal (DD50+).

51


FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

52 EREDIVISIE


CENTRE COURT

VAN TANNIS TOT TENNIS

OVER HET ONTSTAAN VAN DE EREDIVISIE ALS TOP VAN DE COMPETITIEPIRAMIDE

De KNLTB heeft circa 626.000 leden en vormt daarmee, na de KNVB, de tweede sportbond van Nederland. De leden tennissen in diverse competities, met de Eredivisie als top van de piramide. Inmiddels wordt er al bijna 130 jaar tennis gespeeld in Nederland. In de loop der tijd veranderde de sport van elitesport in volksport, van ‘tannis’ in ‘tennis’. | Door Micha Peters|

Tennis werd rond 1885 in Nederland geïntroduceerd. In dat jaar werd de eerste Nederlandse tennisvereniging, de Anglo-Dutch Lawn Tennisclub, in Rotterdam opgericht. De club beschikte over slechts drie speelvelden. Tennis kon door iedereen worden gespeeld, zo blijkt uit een opmerking in het blad Nederlandsche Sport uit augustus 1886: “Het is eene uitspanning, die het aangename aan het gezonde paart, en waaraan door dames en heeren, jong en oud, deelgenomen kan worden.” Het aantal tennisclubs groeide in de loop der jaren gestaag: in 1893 waren er acht tennisclubs in Haarlem, een jaar later vier in Leiden, in 1895 negen in Rotterdam en in 1897 drie clubs in de stad Groningen.

Van de huidige generatie vrouwen is Kiki Bertens groot geworden dankzij de Eredivisie.

VAN NTLB TOT KNTLB Vanaf februari 1896 verschenen er in diverse sportbladen oproepen voor de oprichting van een landelijke tennisbond. Een maand later schreef B.J. Zuijderhoff in tijdschrift De Athleet: “Op dus Tennis-liefhebbers, niet langer getreuzeld, maar samengewerkt voor een goed doel. Gij moogt niet langer vreemd voor elkaar blijven. Naar stand of rang behoort niet gezien. Wanneer men met elkaar in een bond verkeert, dan verkeert men nog niet met elkaar in dezelfde vereeniging.” Het zou nog even duren, maar op maandag 5 juni 1899 werd in het Poolsche Koffiehuis in de Kalverstraat in Amsterdam, daadwerkelijk de Nederlandsche Lawn Tennis Bond (NLTB) opgericht. Bij het veertigjarig bestaan in 1939 ontving de bond, onder beschermheerschap van Prins Bernhard, het predicaat ‘Koninklijk’.

53


54

EREDIVISIE

HET ONTDEKKEN VAN DE JUISTE SPEELWIJZE EN TECHNIEK ZOU DECENNIA IN BESLAG NEMEN Vanaf 1899 organiseerde de bond elk jaar een nationaal kampioenschap voor individuele spelers, steeds op andere accommodaties. In 1900 werd de eerste clubcompetitie gehouden, waaraan vier verenigingen deelnamen. Deze clubcompetitie kreeg vanaf 1911 deelnemers uit meerdere delen van het land. Er werden in 1913 ‘eerste klassen’ in de regio’s West en Oost ingesteld, waarbij de kampioenen van ieder regio om de landstitel streden. De competitie werd binnen enkele maanden afgewerkt om zo voldoende tijd over te houden voor landelijke en lokale tennistoernooien. Vanaf 1934 bestond er een nationale hoofdklasse, waarbij de winnaar als landskampioen gold.

FOTO: ANP PHOTO

Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide het aantal bij de NLTB aangesloten clubs enorm. De tennisbond had namelijk de distributie van tennisballen vanuit Engeland in handen. Door de oorlog werd het steeds moeilijker om via andere kanalen aan ballen te komen. Particulieren met

een tennisbaan gingen clubs vormen, om zo ook via de bond tennisballen te kunnen bestellen. Veel van deze zogenaamde ‘mobilisatieclubs’ werden echter vrij snel na beëindiging van de oorlog weer opgedoekt.

In Engeland verschenen daar aan het begin van de twintigste eeuw zelfs boeken over, inclusief foto’s van topspelers als voorbeeld. Moest er nu met onderspin worden gespeeld, zoals bij real tennis, de voorganger van het lawn tennis? Of diende de bal nu juist vlak te worden geraakt, zoals bij het zogenaamde rackets, de voorganger van squash? Of was topspin toch raadzamer? Topspin werd al vanaf 1880 toegepast, en werd de ‘dropstroke’ genoemd, omdat de bal door het effect een plotselinge duik maakte. Tennis was een jonge sport en het ontdekken van de juiste speelwijze en techniek zou decennia in beslag nemen.

KAMPIOENENMAKER GERARD SCHEURLEER De Hagenees Gerard Scheurleer heeft in de pioniersjaren van het tennis veel voor die sport betekend. Hij was een groot kenner van de sport en een ware kampioenenmaker. “Als jij de komende jaren uitsluitend met mij tennist, maak ik je tot een groot kampioen”, zo zei hij in 1912 tegen de veertienjarige Arthur Diemer Kool. Twee jaar later mocht het lid van HLTC Leimonias zich kampioen van Nederland noemen. Begrippen als tenniscoach en tennisleraar bestonden nog niet. Liefhebbers leerden tennissen door het af te kijken van anderen. De betere wedstrijdspelers waren dan ook continu aan het discussiëren over de juiste techniek en tactiek.

HENK TIMMER: OP EENZAME HOOGTE Scheurleer kreeg zelf tennisles van zijn moeder, en wel op de banen van Leimonias, dat toen de huidige METS-banen bespeelde. Hij ontwikkelde zich in razend tempo. Al snel kon hij de beste spelers van Leimonias goed partij bieden. Adolf Broese van Groenou, net als Scheurleer een verdienstelijk speler en lid van Leimonias, was in die periode bondsvoorzitter. Architect Broese van Groenou ontwierp in 1927 het Leimoniasstadion. Ook bedacht hij het bondslogo, de zwarte tulp op de oranje achtergrond. Ondertussen ging Scheurleer verder met het ontdekken van tennistalent. Zo logeerde de Hilversumse gymnasiast Henk Timmer in zijn eindexamenjaar elke weekeinde bij Scheurleer

Vanaf 1927 stond Henk Timmer in Nederland op eenzame hoogte.


EREDIVISIE 2014

in Scheveningen. Scheurleer zou Timmer in de loop der jaren aan vele kampioenschappen helpen. Timmer behaalde bij de Olympische Spelen in Parijs 1924 samen met Kea Bouman een bronzen medaille in het gemengd dubbelspel. In jaren twintig en dertig werd hij ook negen keer Nederlands kampioen enkelspel, acht keer (met diverse partners) in het herendubbelspel en vijf keer in het gemengd dubbel. Van 1927 af stond hij in Nederland op eenzame hoogte. Timmer was zeer snel, speelde uitgesproken intelligent en had vooral een hele mooie backhand. Zijn enige zwakke punt was zijn service. Hoewel hij was opgeleid op gravelbanen, deed hij het op het gras van Wimbledon uitstekend. Hij bereikte er twee keer de laatste acht en in 1930 leverde hij een fabuleus gevecht met de Franse musketier Henri Cochet, dat hij pas na vijf sets verloor. Ook in de Davis Cup boekte hij talloze overwinningen. Timmer was een allround sportman. Hij reed drie keer de Elfstedentocht, was Nederlands kampioen squash en blonk uit in hockey, skiën en golf. Tot op hoge leeftijd bleef hij enthousiast de verrichtingen van de Nederlandse tennissers volgen. Toen Richard Krajicek in 1996 de Wimbledontitel veroverde glom Timmer in een tv-interview van genoegen.

TENNISLEGENDE KEA BOUMAN Scheurleer was ook coach van een andere Nederlandse tennislegende, Kea Bouman. Bouman was in 1927 de eerste Nederlander die een grandslamtoernooi won. Ze schreef toen Roland Garros op haar naam, dat toen overigens nog de Internationale Kampioenschappen te Parijs werd genoemd. Bouman is nog steeds de enige Nederlandse vrouw die zo’n sportprestatie op haar naam schreef. De Daily Mail uit Londen schreef na haar toernooiwinst: “Bouman is een goed gebouwde en sterke jonge vrouw, die hard en zuiver kan slaan en over een voorbeeldige wedstrijdmentaliteit beschikt. Haar spel is opvallend veelzijdig. Ze heeft een uitstekende service en slaat zowel een goede forehand- als backhanddrive en retourneert bovendien de drives van haar tegenstanders sterk. Een uitzonderlijke combinatie voor een vrouw.” In 1931 stopte ze met tennissen. In haar loopbaan heeft ze tweemaal in de officieuze top tien van de wereld gestaan: negende in 1927 en achtste in 1928. Ze was veertien keer Nederlands kampioen: vier keer enkel, vijf keer vrouwendubbel en vijf keer mixed dubbel. Ook in andere sporten blonk ze uit, want Bouman is ook nog Nederlands golfkampioen geweest en speelde voor het nationale hockeyteam.

AMPUTATIE Er was dus veel vaderlands tennissucces dankzij tennisprofessor Scheurleer. Hij zou ook prinses Juliana de eerste beginselen van het tennisspel hebben bijgebracht. Naar verluidt beschikte zei niet over al te veel talent. Haar echtgenoot Prins Bernhard, neef van drievoudig Wimbledonfinalist Baron Gottfried Von Cramm, zou een beter figuur op de tennisbaan hebben geslagen. Scheurleer verloor in 1922 door een motorongeluk zijn rechterbeen. Men vreesde na het ongeluk zelfs even voor zijn leven. Scheurleer verzette zich tot het laatst tegen een amputatie van het been, maar het mocht niet baten. De rest van zijn leven zou hij gekweld worden door hevige fantoompijnen, waartegen geen enkele arts een adequaat middel had. Scheurleer bleef na het ongeluk betrokken bij het tennis. Hij werd onder meer captain van het Davis Cup-team en president van Leimonias. AARTSRIVALEN HAJER EN OKKER De in de jaren dertig opgezette tenniscompetitie kreeg in Nederland in de jaren zestig serieus vorm. De top van het clubtennis kwam tegen elkaar uit in de hoofdklasse A (de tegenwoordige Eredivisie). Per team waren er zes spelers, waarvan twee dames en vier heren. De hoofdklasse A bestond uit vier teams die in totaal elf wedstrijden op verschillende zondagen tegen elkaar afwerkten. De Haagse tennisclub Leimonias ging er in die periode met de meeste titels vandoor. Bekende clubnamen uit de hoofdklasse A waren in die periode Thor uit Den Haag, Festina en DDV (‘De Derde Vrijdag’), beide uit Amsterdam, de Hilversumse Lawn Tennisclub en De Metselaars uit Scheveningen. In de hoofdklasse B kwamen toen teams uit als ALTA uit Amersfoort, Racketeers en Victoria uit Rotterdam, Oranje TC uit Den Haag, Haarlemse LTC en Amstelpark uit Amsterdam. Berucht in de jaren zestig was de rivaliteit tussen Jan Hajer en Tom Okker. In 1963 volgde Hajer Willem Maris op als nationaal kampioen in het enkelspel, maar vanaf 1965 was Okker heer en meester. Hajer verloor vier maal in de finale van het herenenkelspel van Okker. In 1967 won hij nog wel de titel in het dubbelspel met Evert Schneider.

GOUDEN TIJDEN In de hierop volgende decennia zou de Nederlandse competitie alleen maar populairder worden bij de toptennissers, zeker met de invoering van de Eredivisie in 1973. De jaren tachtig waren helemaal een toptijd. Zo kwam ‘Big Brenda’ Schultz, ooit de nummer negen van

Op zaterdag 24 mei is de Eredivisie gemengd weer van start gegaan. Naast titelverdediger De Lobbelaer zijn ook ALTA (Amersfoort), Barneveld, Berg en Bosch, Rapiditas (Nijmegen), Van Horne (Weert), Zandvoort en Leimonias (Den Haag) – recordkampioen met twintig titels – van de partij.

SPEELSCHEMA Speeldag 1 (zaterdag 24 mei) Barneveld-ALTA Van Horne-Berg en Bosch Zandvoort-Leimonias De Lobbelaer-Rapiditas Speeldag 2 (zondag 25 mei) ALTA-Van Horne Berg en Bosch-Barneveld Leimonias-De Lobbelaer Rapiditas-Zandvoort Speeldag 3 (woensdag 28 mei) Barneveld-Zandvoort Leimonias-ALTA Rapiditas-Berg en Bosch Van Horne-De Lobbelaer Speeldag 4 (zaterdag 31 mei) Rapiditas-Van Horne Leimonias-Barneveld ALTA-Zandvoort Berg en Bosch-De Lobbelaer Speeldag 5 (zondag 1 juni) Barneveld-Rapiditas Van Horne-Leimonias De Lobbelaer-ALTA Zandvoort-Berg en Bosch Speeldag 6 (dinsdag 3 juni) De Lobbelaer-Zandvoort Rapiditas-ALTA Van Horne-Barneveld Berg en Bosch-Leimonias Speeldag 7 (donderdag 5 juni) Barneveld-De Lobbelaer ALTA-Berg en Bosch Zandvoort-Van Horne Leimonias-Rapiditas Play-offs (De Lobbelaer): zaterdag 7 juni en zondag 8 juni.

55


Armin van Buuren

Adele

Katy Perry


de wereldranglijst, uit voor zowel Popeye Gold Star als TC Zandvoort. Marcella Mesker en dubbelpartner Ingelise Driehuis vonden onderdak bij De Metselaars. Ook Miriam Oremans en Kristie Boogert, de zilveren medaillewinnaressen van de Olympische Spelen in Sydney 2000, waren fanatieke Eredivisiespeelsters. Bij de mannen liep eveneens een hele roedel toppers rond. De Eredivisieslogans uit die tijd waren: ‘Springplank naar de top’ en ‘Kom vandaag kijken naar de toppers van morgen’. Sjeng Schalken en Jacco Eltingh schreeuwden het in hun jonge jaren van de posters: ‘Waar zijn we begonnen? Bij de Manege natuurlijk!’ Paul Haarhuis en Tjerk Bogtstra speelden bij het Eindhovense ELTV. Richard Krajicek genoot zijn opleiding bij Popeye Goldstar in Amsterdam. Jan Siemerink tenniste in Den Haag en sloot zijn carrière af bij Dekker Tennis. Martin Verkerk, finalist op Roland Garros, vertoonde zijn kunsten bij zowel Amstelpark als Hilverheide. Raemon Sluiter kwam uit voor Halfweg in Spijkenisse. Ook Michiel Schapers speelde Eredivisie, eerst in Rotterdam en later bij TC Zandvoort.

GEEN ‘SANDWICHMANNETJES’ In het eerste jaar van zijn bestaan bestond de Eredivisie uit twee poules van zes teams (tegenwoordig is dat één poule met acht teams). Alle grote namen uit het Nederlands tennis speelden mee in een van de twaalf ploegen en de competitie leefde als nooit tevoren. Met de sterke opkomst van de televisie raakten in die tijd ook sponsors geïnteresseerd in het tennis, waardoor de sport langzaam professionaliseerde. De KNLB was aanvankelijk niet gecharmeerd van commerciële invloeden. Onder druk van de buitenwereld moest de bond echter overstag. Met de instelling van de Eredivisie in 1973 werd

FOTO: ANP PHOTO

CENTRE COURT

tevens shirtreclame toegestaan. De KNTLB had wel een aantal voorwaarden aan de afmetingen gesteld. Zo mocht de sponsornaam maximaal zes vierkante centimeter beslaan, onleesbaar vanaf de tribune. Ook mocht de sponsornaam niet voluit worden vermeld. Het was namelijk niet de bedoeling dat het bedrijfsleven de tennissers ging aankleden als zogenaamde ‘sandwichmannetjes.’ Sportpromotor Ton Vissers was echter niet voor één gat te vangen. Hij ontdekte dat de regels wel toestonden dat de volledige naam van de club kolossaal groot op de shirts werd vermeld. Vissers richtte daarop een nieuwe club op, Popeye Goldstar, die de naam droeg van de sponsor. Bij deze club ging vervolgens bijna de gehele landelijke tennistop spelen. Langzaam maar zeker gingen tennissers steeds meer geld verdienen en de KNLTB vreesde de geldmachine die toptennis zou kunnen worden. Tennisverslaggever Herman Kuiphof zag het in 1974, bij de start van het ABN AMRO-tennistoernooi, met lede ogen aan: “Het is niet erg dat er veel geld omgaat in het tennis.

KROONJUWEEL WORDT OPGEPOETST De laatste jaren is de reputatie van de Eredivisie, onder meer door veelvuldige afwezigheid van de nationale toptennissers, aan enige sleet onderhevig. Niet elke club beschouwt het nog als een eer om het competitieseizoen af te sluiten met twee weken Eredivisie. Er waren clubs die zich afmeldden voor de play-offs, toeschouwersaantallen lopen terug. Deel uitmakend van een totaalplan voor de competitie 2015 wordt bij de KNLTB gebroed op een andere opzet van de Eredivisie. Om de nationale toppers te lokken wordt gedacht aan een andere datum – op dit moment valt de Eredivisie grotendeels samen met Roland Garros en andere internationale graveltoernooien. Ook een ander format (nu: een competitie tussen acht teams, gespeeld in een periode van vijftien dagen) wordt niet uitgesloten. Veel zal afhangen van de wensen van de clubs zelf. De KNLTB wil met de herinrichting van de Eredivisie verenigingen stimuleren zich juist daar te manifesteren met nieuwe talent en hen de kans geven zich te meten met de nationale toppers.

Aardsrivalen Jan Hajer (links) en Tom Okker in 1967.

Als je maar niet op één avond een fortuin kunt verdienen, zelfs als verliezer.”

VAN ELITESPORT NAAR VOLKSSPORT In datzelfde jaar 1974 voerde de bond strenge regels in voor tenniskleding. Iedere speler die tussen 1 mei en 1 oktober competitie of toernooien speelde, diende overwegend witte kleding te dragen. De witte kleding benadrukte het elitaire karakter van de sport. Pas eind 1980 werd de eis van witte tenniskleding door de bond losgelaten. De gehele sport lijkt sinds die tijd het elitaire imago steeds meer te verliezen. Niet alleen de directeur doet tegenwoordig graag aan tannis, ook jan met pet speelt zijn potje tennis. De sport werd in de jaren zeventig en tachtig dan ook bij een breed publiek steeds populairder. In 1983 werd het magische aantal van een half miljoen KNLTB-leden, verdeeld over 1.427 verenigingen, bereikt. Tegenwoordig zijn dat er 626.000. Die leden spelen uiteraard lang niet allemaal in de Eredivisie, maar dat doen jammer genoeg onze nationale toppers ook niet. Van de huidige generatie vrouwen is Kiki Bertens groot geworden dankzij de Eredivisie, waar zij De Lobbelaer vertegenwoordigde. Bibiane Schoofs en Angelique van der Meet komen voor dezelfde club uit in deze competitie. Michaëlla Krajicek speelde vorig jaar bij ALTA. Bij de heren is van de toppers eigenlijk alleen Jesse Huta Galung de competitie trouw gebleven. Hij speelde eerst bij het inmiddels opgeheven De Manege en inmiddels alweer jaren bij De Lobbelaer. Wellicht levert de Eredivisie als het uithangbord van het Nederlands verenigingstennis op termijn toch weer een nieuwe Henk Timmer, Kea Bouman, Tom Okker of Richard Krajicek op. t

57


Onderstaande Premium dealers verkopen de volledige voor- en najaars collecties

Alkmaar Telstar Megastore Alkmaar (ea Telstar Megastores) Alphen ad Rijn Intersport Twinsport Alphen ad Rijn Amsterdam-Buitenveldert Intersport Duo Apeldoorn Intersport Jonker Bergen Op Zoom Plugro Sport Beuningen Topshelf Megastores Beuningen Breda Brejaart Sport Cruquius Topshelf Megastores Cruquius Cuijk Plugro Sport De Lier TennisWestland (iTennis.nl) Den Bosch Intersport Twinsport Den Bosch-city Den Haag Intersport Twinsport Den Haag-city Doetinchem Intersport Doetinchem Dongen Plugro Sport Eindhoven Intersport Eindhoven-City Eindhoven Intersport Biggelaar Elst Snelders Sport Geleen Matchpoint Sports ‘s Gravenzande Rob Van Der Geest Sport2000 (TennisGeest.nl) Haarlem Intersport Superstore Duo

Hengelo Intersport Megastore Hengelo Hilversum Sport2000 Hilversum Hoofddorp Intersport Duo Hoorn Bouchier Sports Leerdam Topshelf Megastores Leerdam Leeuwarden Intersport Luxen Leiden Intersport Twinsport Leiden Superstore Maastricht Intersport Maastricht Mierlo Sported Mijdrecht Intersport Duo Naaldwijk Sport2000 Naaldwijk Nistelrode Van Tilburg Mode en Sport Nijmegen Intersport Twinsport Nijmegen-city Oosterhout Intersport Geerts Purmerend Bouchier Sports Roelofsarendveen Rob Van Der Geest Sport2000 (TennisGeest.nl) Roermond Intersport Megastore Roermond Rotterdam Topshelf Megastores Rotterdam Schijndel De Wit Schijndel Sittard Intersport De Bruyn

Soest Intersport Van Dam Tilburg Intersport Twinsport Tilburg-city Tilburg Wilkin Sports en Design Uden Intersport Superstore Uden Uithoorn Intersport Duo Utrecht Intersport Twinsport Utrecht-city Valkenswaard Intersport Van Den Broek Veghel Intersport Veghel Veldhoven Intersport Van Den Broek Volendam Intersport Theo Tol Waalwijk Intersport Twinsport Waalwijk Woerden Intersport Twinsport Woerden Superstore ONLINE PARTNERS TennisDirect.nl Intersport.nl Wehkamp.nl iTennis.nl TennisGeest.nl Perrysport.nl plus 10 vestigingen

alle SjengSports dealers en dames Pluslijn - dealers (maat 42 - 50) zijn te vinden op www.sjengsports.nl


COLUMN

HIJ GELOOFT IN HAAR Hij ziet er nog steeds hetzelfde uit als toen hij zelf speelde. Sluike haren, spitsige neus, slank uiterlijk en geen grammetje vet te veel. Captain Paul Haarhuis zit rustig op de spelersbank als Kiki Bertens het ene matchpoint na het andere verspeelt. Het is 7-7 in de derde set en de spanning stijgt naar een hoogtepunt. Paul lacht, Paul maakt een grap en Paul masseert haar verkrampte benen. Maar bovenal gelooft hij dat Kiki tegen de Japanse nummer 1 wint en de wedstrijd eruit trekt. Van Bertens weten we dat zij in haar nog jonge tenniscarrière vaak last heeft van faalangst. Soms breekt de spanning haar op en verliest ze onnodig. Dit keer niet, want de captain gelooft in haar. En op het dunne koord van zelfvertrouwen waarop de tennissers wekelijks balanceren blijft Bertens staan. Ze wint. Voor hem, want, zoals André Hazes het prachtig heeft gezongen, Paul gelooft in haar. En voor Nederland, want Kiki Bertens zet ons land op een 2-1-voorsprong tegen Japan. En voor haarzelf, want zo’n overwinning neemt ze mee voor de rest van het seizoen. Haar overwinning legde de basis voor promotie van het Nederlands Fed Cup-team naar een plaats bij de beste zestien landen ter wereld. Paul Haarhuis maakte in februari zijn debuut als Fed Cup-captain en in april promoveerde hij met zijn team na in totaal vijf landenoverwinningen naar de wereldgroep. Een prestatie van formaat. Had hij dat voor mogelijk gehouden? Nee, hij gooide het op een beetje geluk en op het zogenaamde Frits Korbach-effect. Ging het dan onder de vorige coach Manon Bollegraf slecht? Nee, zeker niet. Negen jaar stond zij klaar voor haar meisjes. Zij speelden goed onder Manon, maar verloren soms net. Voor de gepassioneerde Haarhuis brachten de meiden op het moment suprême echter iets extra’s op de baan. Passie en strijdlust was het enige wat Paul zijn meisjes had gevraagd. Nou, dat heeft hij gekregen; meer dan drie uur duurde het gevecht van Kiki Bertens, met veel ups en downs. Maar hij hield geloof in haar, dus zij ook. En Kiki won met kramp in de benen een van de beste wedstrijden van haar leven. Zelfs de media, die over het algemeen karig schrijven over het vrouwentennis, waren enthousiast. Paul Haarhuis kreeg veel krediet. Hij is een aimabele man die waarschijnlijk op zijn tachtigste nog tennist en in trainingspak loopt. Net als zijn vader, veteranenkampioen van Nederland. Paul is een man die zijn echtgenote Anja voor vijftig procent helpt in het huishouden en met de kinderen, zo zagen we in het tv-programma Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Een shock voor Samiëra, de vrouw van rapper Keizer, die overal alleen voor lijkt te staan. Paul is een teamspeler pur sang. Vraag maar aan Jacco Eltingh, met wie hij het beste team ter wereld was. En vraag het maar aan zijn meisjes, in wie hij zo sterk gelooft. Marcella Mesker Tenniscommentator NOS en Sport1

59


60

COURTS

BRANCHEVERENIGING VTN INTRODUCEERT KWALITEITSKEURMERK VOOR TENNISBANEN De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) heeft een eigen kwaliteitskeurmerk voor tennisbanen geïntroduceerd. Met het keurmerk beoogt de VTN aan baaneigenaren en -exploitanten extra service en zekerheid te bieden bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van hun tennisbanen. Het keurmerk vormt een aanvulling op de sporttechnische keuringen die worden uitgevoerd door gecertificeerde keuringsinstanties. Elke nieuwe tennisbaan die door een VTN-aannemer wordt gerealiseerd, wordt vanaf nu voorzien van het VTN-keurmerkbord.

Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties op 13 maart jl. in Houten werd het eerste VTN-keurmerkbord door VTN-voorzitter Erik Wijnbergen overhandigd aan Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB. De KNLTB is blij met het initiatief van de VTN omdat het een belangrijke stap is voor de kwaliteit van tennisbanen in Nederland. Het keurmerk biedt extra garanties voor verenigingen die renovatieplannen hebben, niet alleen tijdens de aanleg, maar zeker ook daarna. Meer informatie geeft Leon van Leeuwen (KNLTB 088- 130 2600).

Het VTN-keurmerk biedt opdrachtgevers aanvullende service en zekerheden in het totale traject van initiatief en planvorming tot en met de realisatie en het onderhoud van tennisbanen. In dit gehele traject heeft de VTN kwaliteitswaarborgen ingebouwd. Zo biedt de VTN laagdrempelige toegang tot deskundig en onafhankelijk ombouwadvies, uitgevoerd door adviseurs van Kiwa ISA Sport. Voorts wordt na elke oplevering de tevredenheid van de opdrachtgever getoetst. Periodiek (tenminste om de drie jaar) wordt elke opgeleverde tennisbaan door de betrokken VTN-aannemer geïnspecteerd. In geval van geschillen tussen VTNaannemers en opdrachtgevers kan een beroep worden gedaan op de VTNklachtenregeling. Als branchevereniging ziet de VTN toe op de prestaties van de aangesloten tennisbaanbouwers. De behaalde resultaten zijn van invloed op het lidmaatschap. Erik Wijnbergen, voorzitter van de VTN: “VTN-aannemers leveren kwaliteit. Kwaliteit gaat voor onze leden verder dan de oplevering van een goedgekeurde tennisbaan. Met ons keurmerk maken we dit streven nu ook daadwerkelijk zichtbaar binnen tennissend Nederland.”

LED SPORTVELDVERLICHTING BESPAART TENNISCLUB ZOETERMEER VEEL ENERGIE Tennissers van ALTV in Zoetermeer hoeven geen bal meer te missen dankzij de effectieve nieuwe LED-verlichting. De oude verlichting van de elf banen van de club slurpte energie en was dringend aan vervanging toe. ALTV streefde naar een duurzame, maar simpele oplossing. Vanwege het lagere energieverbruik is toen gekozen voor 24 LED schijnwerpers die zijn geplaatst op de bestaande masten en worden aangestuurd door een intelligent lichtmanagement systeem. De totale aanneemsom bedroeg bijna € 72.000 en is uitgevoerd door Heymans. De vervanging van de traditionele veldverlichting door LED levert de club een berekende energiebesparing op van ca. 60%. De conventionele verlichting had een vermogen van 83KW. De LED armaturen verbruiken nog slechts zo’n 40 KW. Bovendien kunnen de LED-armaturen snel worden aan- en uitgeschakeld. Door meer of minder lampen aan te sturen, is het mogelijk het lichtniveau per veld aan te passen voor wedstrijden en trainingen. In totaal levert dit de club € 7.500 besparing per jaar op. De terugverdientijd inclusief onderhoud van de nieuwe installatie wordt daarmee geschat op zeven jaar.

Bij het installeren van de nieuwe verlichting is bewust gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Zo zijn er speciale armaturen toegepast, die passen in de huidige opstelling van de masten en technische installatie. De LED armaturen zijn voorzien van een intelligent lichtmanagement systeem, waardoor de gehele verlichting is aan te sturen via een ethernet netwerk en is te regelen met een app. Een grafische weergave van de lichtniveaus zorgt ervoor dat iedere beheerder de verlichting simpel kan bedienen. Heijmans heeft de opdracht voor het aanbrengen van de sportveldverlichting gekregen omdat er al langere tijd contacten waren met de club. De verbintenis van Heijmans aan het collectief inkopen van energie door sportclubs droeg hier ook positief aan bij. Uiteindelijk kwam het contract voor de plaatsing van LED verlichting al tot stand in 2011. De uitvoering liet tot 2013 op zich wachten, toen er subsidie van de gemeente kwam. In februari en maart 2014 zijn de werkzaamheden buiten op de velden uitgevoerd. Op 16 april is de installatie officieel overgedragen aan de club, waarbij de burgemeester van Zoetermeer de feestelijke opening heeft verricht. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.


COURTS

Centre Court Partnernieuws

GRAVEL ADVANTAGE GECERTIFICEERD Gravel Advantage, ontwikkelt door BTL Realisatie, is sinds kort ‘erkend en gecertificeerd’ door Kiwa ISA Sport en toegevoegd aan de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Gravel Advantage is een, op het oog, gewone graveltennisbaan. Echter, door een andere constructiewijze heeft deze gravelbaan een verbeterde waterhuishouding en is zij langer bespeelbaar. Dit alles mét behoud van het unieke gravelgevoel. Gravel is voor topspelers en professionele amateurverenigingen dé ondergrond vanwege het grote aantal Challenger en Future toernooien dat op gravel wordt gespeeld. Daarnaast biedt deze toplaag een hoog speelcomfort voor de breedtesport. Het authentieke gravelgevoel zal voor veel spelers nooit vervangen kunnen worden door een ander product. De aanleg van een gravelbaan is qua investering en levensduur gunstig vergeleken met andere baansoorten. Gravel heeft echter ook een mindere kant; na hevige regenval kan er wateroverlast ontstaan en vraagt de baan enige droogtijd. Gravel Advantage probeert die nadelen te verminderen. De gebruikte gravel is fijner van samenstelling, waardoor de baansoort minder hard wordt. Regenwater wordt, doordat de baan onder afschot wordt gebouwd en voorzien is van een lijngoot, sneller afgevoerd. De baan bevriest minder snel, waardoor deze langer bespeelbaar is.

STAPPENPLAN AANLEG TENNISBANEN De KNLTB heeft een nieuwe brochure voor haar verenigingen: het Stappenplan Aanleg Tennisbanen. Een praktisch document, met de passende ondertitel ‘In 7 slagen naar nieuwe tennisbanen’. En zo is de brochure dan ook opgebouwd. Het vertrekpunt van dit stappenplan is het initiatief voor het vervangen of nieuw aanleggen van tennisbanen. Het is voornamelijk bedoeld voor het bestuur van tennisverenigingen en/of door een bestuur aangestelde projectgroep die zich met het vervangen of nieuw aanleggen van tennisbanen gaan bezighouden. De intentie van het stappenplan is de verenigingen een handreiking te geven om het hele aanlegproces stapsgewijs te doorlopen, zonder uitputtend te willen zijn. Uitgangspunt bij het stappenplan is het realiseren van tennisbanen die voldoen aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF/KNLTB en die zijn voorzien van een keurmerkcertificaat. De handige checklisten aan het eind van elk onderdeel maken de brochure overzichtelijk en bruikbaar. Voor meer informatie en het opvragen van de brochure kunt u terecht bij uw verenigingsadviseur. U kunt de brochure ook opvragen via verenigingsondersteuning@knltb.nl.

Veel tennisclubs in Nederland zijn de laatste jaren overgestapt op kunstgras met als voornaamste reden het hele jaar door te willen spelen, maar deze ontwikkeling komt de kwaliteit van spelen en het opleiden van (top)tennissers niet ten goede. Bij een gravelbaan stuit de bal hoger op, waardoor meer rally’s gespeeld worden. Hierdoor leer je de bal beter sturen en krijg je beter tactisch inzicht. Bewegen en glijden naar de bal toe zijn vaardigheden die goed tot uiting komen op gravel. Behalve Gravel Advantage realiseert, onderhoudt en renoveert BTL ook andere baansoorten, zoals reguliere gravel, zandkunstgras rood en zandkunststof tennisbanen. Kijk voor meer informatie op www.btlrealisatie.nl.

61


62 FOTO’S: ANP PHOTO

SPORTKANTINE

DE GEZONDE SPORTKANTINE RUKT OP NAAST EEN BIERTJE OOK EEN VERSE JUS OP HET TERRAS

Tennissen is gezond. Je werkt je in het zweet en komt moe maar voldaan de baan af. Na de wedstrijd of training lonkt het terras. Tijd voor een biertje, een wijntje en een bitterbal. Gewoon, omdat het lekker en gezellig is. En omdat je die calorieën er net toch ‘af’ hebt gesport. | Door Tessa de Wekker|


CENTRE COURT

WIL JOUW CLUB OOK EEN GEZONDERE KANTINE? Verenigingen die ook met het thema ‘gezonde sportkantine’ aan de slag willen, kunnen zich melden bij de KNLTB. De bond wil graag een inventarisatie maken van geïnteresseerde verenigingen. Als jouw club graag een gezonder aanbod in de kantine wil, dan kan een adviseur langskomen. Voor meer informatie: Sonja Huizinga, productontwikkeling@knltb.nl

Veel sporters denken op deze manier. Ook omdat er in veel kantines nauwelijks gezonde alternatieven te vinden zijn. Dat moet anders, vinden sportbonden. Het thema ‘gezonde sportkantine’ staat inmiddels bij veel bonden en NOC*NSF op de agenda. Ook bij de KNLTB. De roep om een gezond alternatief in de kantine wordt steeds luider. NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland, het Convenant Gezond Gewicht en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gestart met het project De Gezonde Sportkantine. Dit jaar worden 300 verenigingen in allerlei sporten geadviseerd. Zij ontvangen tips om de kantine gezonder te maken. Ook de KNLTB sloot zich met een aantal clubs aan bij dit project. De bedoeling is verenigingen te inspireren en te motiveren een gezond en divers assortiment aan te bieden in het clubhuis.

AMBASSADEUR ARANTXA RUS “Als KNLTB zijn we, behalve met tennis, ook bezig met maatschappelijke vraagstukken. Thema’s als gezondheid en goede voeding worden steeds belangrijker in de samenleving. Daar willen we als tennisbond een bijdrage aan leveren’’, zegt Matthea Kwint, manager productontwikkeling bij de KNLTB. De tijd voor verandering lijkt rijp. Volgens onderzoek van het Mulier Instituut vindt zestig procent van de kantinebezoekers dat het aanbod gezonder kan. De helft geeft aan dat het assortiment in de sportkantine veelal of alleen maar uit minder gezonde producten bestaat (Nationaal Sport

Zestig procent van de kantinebezoekers vindt dat het aanbod gezonder kan

Onderzoek 2013). Kwint: “Die veranderingsgezindheid zie je ook bij verenigingen. Niet dat een gezonde kantine het eerste thema is waar clubs vragen over hebben, maar een goed voedingsen alcoholbeleid houdt met name verenigingen met ambitie zeker bezig.’’ De KNLTB wil deze clubs ondersteunen. Momenteel worden communicatiematerialen gemaakt en een toolkit met ‘best practices’. Arantxa Rus is ambassadeur van ‘de gezonde tenniskantine’. Kwint: “Zij weet als geen ander hoe belangrijk gezonde voeding is. Via haar willen we verenigingen laten zien dat gezonde alternatieven in de kantine bieden goed is en geen dure keuze hoeft te zijn.’’ Binnenkort zullen posters met Rus en andere communicatie worden verspreid. Ook komt er informatie voor verenigingen op de website van de KNLTB. “Verenigingen die ambitie hebben op dit gebied, willen we helpen’’, zegt Kwint.

BRONS, ZILVER, GOUD Het Voedingscentrum is een van de partners in het project De Gezonde Sportkantine. Het centrum is bezig criteria op te stellen waar clubhuizen aan moeten voldoen om het predicaat ‘gezonde sportkantine’ te krijgen. Dat zal gaan volgens een brons-zilver-goudprincipe. De criteria voor brons zijn af, zilver en goud volgen rond de zomer. De fase brons op weg naar gezondere sportkantines is erop gericht om de gezondere keus mogelijk te maken binnen de productgroepen die worden aangeboden in een sportkantine. Het is de bedoeling dat verenigingen in elke productgroep minimaal één gezond(er) alternatief bieden. Bovendien moet

AANJAGER WILFRED GENEE Sportjournalist en tv-presentator Wilfred Genee reisde begin dit jaar met kok Robert Kranenborg vijftig voetbalkantines langs om de leden enthousiast te maken voor gezondere voeding. Een wrap in plaats van friet, een salade in plaats van een kroket. En veel kinderen vonden de maaltijden van de topkok, bekend van programma’s als Topchef, nog lekker ook. De actie is onderdeel van de campagne ‘Vullen of Voeden’ waarvan Genee initiatiefnemer is. Samen met de stichting Meer dan Voetbal en de omroep WNL wil de presentator van het tv-programma Voetbal International gezonder eten en drinken op de menukaart van voetbalkantines krijgen. Het kwam hem op flink wat snerende opmerkingen van vaste gast Johan Derksen te staan, maar inmiddels gaan steeds meer mensen in de voetbalwereld overstag. Onlangs meldde Genee dat PSV, AZ en andere eredivisieclubs hem gaan helpen het thema ‘gezonde voeding’ breder onder de aandacht te brengen. De naam van het project ‘Vullen of Voeden’ komt van de titel van het boek dat Genee vorig jaar samen met zijn vrouw schreef. In het boek geven voedingsexperts tips over gezond eten voor kinderen.

63


Als de baromzet u kopzorgen geeft, hebben wij een perfecte oplossing.

Geschikt voor betalen met de KNLTB-pas!

Bij steeds meer sportverenigingen is de barexploitatie een onmisbare inkomstenbron. Met de kassa- en betaalsystemen van Le Credit Sportif verbetert u de controle en wordt behaalde omzet ook betaalde omzet. Ze zorgen voor optimaal inzicht, een heldere administratie en per saldo voor een hogere marge. Bovendien zijn ze te koppelen aan pinterminals ĂŠn aan een uitgekiend spaarprogramma dat extra inkomsten genereert. De droom van elke penningmeester! Al 450 clubs doen er hun voordeel mee: www.lecreditsportif.nl Bel ons voor een demonstratie: 030 276 77 70 Le Credit Sportif. Kassa voor elke vereniging.


CENTRE COURT

dat alternatief niet weggemoffeld zijn, maar zichtbaar, zodat mensen sneller geneigd zijn de gezondere keuze ook te maken. Voorbeelden zijn bruin brood gebruiken voor tosti’s in plaats van wit brood. Daarnaast kunnen snackgroenten als worteltjes, stukjes bloemkool, komkommer of tomaat worden aangeboden, of smoothies van vers fruit. Kantines die in aanmerking willen komen voor ‘brons’ moeten bovendien het drinken van water na het sporten stimuleren en dat gratis ter beschikking stellen. Niet alleen via de kraan in de kleedkamer, maar zichtbaar in de kantine door bijvoorbeeld kannen met bekers op de bar te zetten of een watercooler te plaatsen. De KNLTB gaat aan de slag om de informatie van het Voedingscentrum te vertalen in bruikbare tips voor tennisverenigingen en eventuele pachters van tenniskantines. “We hebben veel verschillende verenigingen. Dorpsclubjes met nog geen honderd leden tot grote verenigingen met meer dan duizend leden. Die grote clubs hebben vaak meer mogelijkheden, omdat ze grotere keukens hebben om voedsel klaar te maken. Maar ook voor kleine verenigingen zijn er bruikbare tips’’, zegt Kwint. Ze verwacht dat een gezondere sportkantine over een aantal jaar normaal is. “Het begin is misschien lastig. Dat zag je met het rookbeleid ook. Nu haalt niemand het meer in zijn hoofd om binnen te roken.’’ Ze wijst naar de horecagelegenheden bij fitnessclubs. “Daar staan vaak bijna uitsluitend gezonde dingen op de kaart. Het zit bij sportscholen veel meer in de cultuur dat je erheen gaat om aan je gezondheid te werken. Patat past daar niet bij.’’ t

INFORMATIEBIJEENKOMST TIJDENS WK HOCKEY Tijdens het WK hockey begin juni in Den Haag organiseert de hockeybond een aantal seminars over de gezonde sportkantine. Doel van de seminars is om bestuurders van sportverenigingen van alle sportbonden te laten zien dat het aanbieden van de gezonde keuze in de sportkantine leuk is, kan leiden tot extra omzet en meer tevreden leden. Sportbestuurders krijgen diverse tips en trucs om de gezonde keuze op een goede manier te introduceren in hun eigen kantine.

TV TE WERVE EN THOR DE BATAAF DOEN MEE AAN PILOT Eind vorig jaar startte de hockeybond samen met het Voedingscentrum een pilot met twaalf verenigingen. De bedoeling is clubs te inspireren en te motiveren een gezond en divers assortiment aan te bieden in het clubhuis. Twee maanden geleden sloot een aantal tennisverenigingen zich aan bij de pilot. TV Te Werve (Rijswijk) en THOR De Bataaf (Den Haag) zijn twee van die clubs. “We werden door de gemeente Den Haag uitgenodigd voor een oriënterend gesprek’’, zegt Loek de Gruijter, voorzitter van THOR De Bataaf. Ook René Biemans, verenigingsadviseur in district Den Haag benaderde de club. “We zijn met onze pachter in gesprek gegaan en hij vond het een goed idee om aan te sluiten. Hij heeft daar natuurlijk een belangrijke stem is. Uiteindelijk is onze kantine zijn bedrijf’’, zegt de voorzitter van de club met 1.500 leden.

BIOLOGISCHE LUNCH Ook TV Te Werve heeft een pachter en ook die was meteen enthousiast. “Toevallig hebben we net een nieuwe, dus dit project kwam voor ons op het goede moment’’, zegt voorzitter Remco Rijn. Zijn vereniging is al langer met het gezondheidsvraagstuk bezig. “Als club willen we dat onze leden sport beoefenen op een gezonde manier. We zijn ervan overtuigd dat er verbanden zijn tussen sport, voeding, blessures en hoe je fit blijft. We willen dat mensen fitter het park verlaten dan dat ze komen.” Een paar jaar geleden organiseerde Te Werve tijdens een toernooi al een biologische lunch. “We serveerden bijvoorbeeld geitenkaas van een lokale boer. Er werd ook uitleg gegeven over de producten. Het leuke is dat je er op die manier achter komt wat er nog meer in je omgeving gebeurt, bijvoorbeeld bij de plaatselijke bakker.’’ Verenigingsadviseur Biemans wist van dit initiatief en vond Te Werve daarom een geschikte vereniging om mee te doen aan de pilot. ADVIES OP MAAT In maart zijn beide clubs ingestapt. De intake met een uitgebreide vragenlijst is achter de rug. Binnenkort krijgen de verenigingen een drie uur durend advies van een consulent van stichting De Gezonde Sportkantine. Rijn: “We krijgen dan advies op maat, een plan van aanpak voor onze situatie.” Dat plan zal gebaseerd zijn op het brons-zilver-goudprincipe dat het Voedingscentrum nu aan het ontwikkelen is (zie hoofdverhaal). De Gruijter: “Waarschijnlijk voldoen we al aan de criteria voor brons. In elke productgroep hebben we

al minstens één gezonder alternatief. Dat kan ook, want we hebben een grote professionele keuken.’’ Als de criteria van zilver en goud bekend zijn, dan gaat de vereniging met de pachter kijken hoe het assortiment kan worden aangepast om ook voor die keurmerken in aanmerking te komen.

GOED VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE Hoewel de verenigingen pas recent bij de pilot zijn aangesloten, zitten ze niet stil. Zo verscheen bij THOR De Bataaf al verse muntthee en vers geperste jus d’orange op de kaart. “Dat loopt als een trein’’, zegt De Gruijter. “Met verse producten moet je goed kijken of genoeg mensen interesse hebben. Is die interesse er niet, dan moet je spullen weggooien, en dat is verlies voor de pachter. We zullen dus kritisch zijn wat we wel en niet op de kaart zetten. De muntthee en verse jus vinden in elk geval gretig aftrek.’’ Ook bij Te Werve hebben ze de eerste slag al gemaakt. Zo heeft de pachter manden met fruit neergezet. Leden kunnen dat gratis pakken. Bij jeugdtoernooien krijgen kinderen een limonadevariant met minder suiker. Rijn: “We merken dat gezondere producten aanbieden goed is voor onze concurrentiepositie. Mensen willen tegenwoordig graag gezond en bewust bezig zijn. Natuurlijk kan er best een biertje op het terras gedronken worden, maar je moet ook een alternatief hebben. En je moet er voor zorgen dat het gezonde alternatief net wat aantrekkelijker wordt gepresenteerd.’’ Beide clubs hopen met het advies vanuit stichting De Gezonde Sportkantine een volgende stap te kunnen maken. “Die pilot is voor ons een stimulans om verder te gaan’’, zegt De Gruijter. Rijn: “We willen de stap naar een gezondere kantine professioneler aanpakken en daarom gebruikmaken van de communicatie en expertise van de pilot. We hebben plannen zat.”

Bij jeugdtoernooien krijgen de kinderen een limonadevariant met minder suiker.

65


FOTO’S: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

66 ONDERZOEK


CENTRE COURT

GRAVEL OOK FINANCIEEL KAMPIOEN

ONDERZOEK OPBRENGST PER BAANSOORT

Ondanks teruggelopen ledenaantallen lukt het de Nederlandse tennisverenigingen de baanopbrengst te stabiliseren, of zelfs licht te vergroten. De verenigingen weten de kosten in de hand te houden door enerzijds de contributies te verhogen en anderzijds door de banen zelf te onderhouden. Dit en meer blijkt uit een in opdracht van de KNLTB verricht onderzoek van het Mulier Instituut. | Door Edward Swier |

De bond wilde graag weten of het tennisverenigingen lukt om de baanopbrengst in stand te houden. Voor het berekenen van de exploitatie per baansoort verzamelden de onderzoekers Sven Bakker en Hugo van der Poel van het Mulier Instituut gegevens over de contributiehoogte van bijna 1.700 verenigingen in Nederland. Deze cijfers werden op districtsniveau gekoppeld aan het aantal leden per baan. In april presenteerden de onderzoekers hun resultaten tijdens de VSG Kennisdag Sport- en Zwemaccommodaties op Papendal.

GESTEGEN BAANOPBRENGSTEN DOOR CONTRIBUTIEVERHOGING De laatste jaren staan de opbrengsten per baan onder druk door de terugloop in het aantal leden. “We hadden eerlijk gezegd op voorhand dan ook lagere baanopbrengsten verwacht”, erkent Bakker na het onderzoek dat hij voor de KNLTB uitvoerde. Tennisverenigingen hebben ruwweg drie inkomstenbronnen: de contributie, de baromzet in het clubhuis en sponsoring. Door de economische teruggang zijn de sponsorinkomsten van de meeste verenigingen teruggelopen. Doordat er minder leden zijn wordt er bovendien minder omzet in het clubhuis geboekt. Het is dus van groot belang dat de baanopbrengsten niet ook ernstig teruglopen. Opmerkelijk genoeg blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut dat de baanopbrengsten niet dalen. Dit komt met name doordat de verenigingen hun contributies hebben verhoogd. Bakker:

“Dat is op termijn natuurlijk niet vol te houden. Er komt een moment dat je ook leden kwijtraakt omdat je de contributie verhoogt.” Mede daarom vindt de KNLTB het van groot belang om verenigingen te helpen bij het beperken van de onderhoudskosten.

LANDELIJK GROTE VERSCHILLEN De baanopbrengst wordt gedefinieerd door het aantal leden per baan te vermenigvuldigen met de contributie die zij betalen. Vanzelfsprekend moet daarbij rekening worden gehouden met de verhouding jeugd- en seniorleden, omdat zij een verschillende contributie betalen. De baanopbrengst per regio en district is zeer verschillend. Dit heeft vooral te maken met het aantal leden per tennisbaan. In 2013 speelden gemiddeld zestig tennissers op een Nederlandse tennisbaan. In regio Noordwest ligt dat aantal flink wat hoger (73), in het noordoosten juist een stuk lager (46). Per district zijn er ook grote verschillen. In Utrecht spelen bijvoorbeeld 79 tennissers op een baan, terwijl in Friesland de baan door 43 leden wordt ‘gedeeld’. Dit zegt niet per se dat de baanopbrengst in de diverse regio’s in dezelfde verhouding hoger of lager ligt. Ook de hoogte van de contributie voor junior- en seniorleden is daarop van invloed. Gemiddeld ligt de contributie dit seizoen in Nederland voor junioren op 77 euro en betalen senioren 135 euro. Vergeleken met de vorige gegevens, die van het seizoen 2011/2012, zijn de contributies voor de jeugd en volwassenen

67


AANMELDING OPLEIDINGEN 2014-2015 TOT TENNISLERAAR

TENNISLERAAR KSS 3

TENNISTRAINER KSS 4

TENNISCOACH

DOEL: het opleiden van tennisleraren tot het geven van elementair tennisonderricht.

DOEL: het opleiden van tennisleraren tot het geven van tennisonderricht en –training aan spelers en teams (t/m cat. 3 niveau).

DOEL: het opleiden van tennisleraren tot trainer/coach op het hoogste niveau.

TOELATINGSEISEN: ontwikkeling op VMBO T of G niveau (MAVO-4), minimaal 18 jaar, goede technische tennisvaardigheid.

TOELATINGSEISEN: Met succes afgeronde A/ TL3 opleiding via KNLTB, ALO, CIOS of andere opleiding S&B en in het bezit van een geldige A licentie.

OPLEIDINGSUREN: ca. 254

OPLEIDINGSUREN: ca. 202

TOELATINGSEISEN: Met succes afgeronde B/ TT4 opleiding via KNLTB, CIOS of andere opleiding S&B én in het bezit van een geldige B licentie, ruime ervaring op gebied van training geven aan wedstrijdspelers en wedstrijd spelen (speelsterkte 3/4).

OPLEIDINGSPERIODE: september 2014 tot (flexibele uitstroom) medio april 2015 op zijn vroegst.

OPLEIDINGSPERIODE: september 2014 t/m maart 2015 (flexibele uitstroom).

OPLEIDINGSPLAATS: over het gehele land.

OPLEIDINGSPLAATS: Vleuten de Meern en eventueel Bennekom.

KOSTEN: € 2575,- examengeld € 245,excl. eventuele herkansingen.

KOSTEN: € 1950,- examengeld € 245,excl. eventuele herkansingen.

TESTDAGEN: maandagen 24 maart, 14 april, 12 mei en 19 mei 2014 in Sportcentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern.

TESTDAGEN: maandagen 24 maart, 14 april, 12 mei en 19 mei 2014 in Sportcentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern.

INFO & INSCHRIJVING: Zie www.knltb.nl > Tennisleraren > Tennisleraar worden

INFO & INSCHRIJVING: Zie www.knltb.nl > Tennisleraren > Ik ben tennisleraar.

Degenen die geïnteresseerd zijn om de opleiding te gaan volgen adviseren wij een email te sturen naar a.cikot@knltb.nl We plaatsen u dan op een wachtlijst en schrijven u aan zodra de info voor de opleiding gereed is.

MELD U NU AAN!


CENTRE COURT

respectievelijk met zeven en vijf procent gestegen. In de regio Noordwest steeg de contributie voor jeugdleden het hardst, gemiddeld met tien procent. In Noordoost was de stijging voor seniorleden het grootst, gemiddeld zeven procent. In de ‘duurste’ regio, Noordwest, steeg de gemiddelde contributie weliswaar percentueel gezien niet het hardst (6%), maar wel in klinkende munt: van 144 naar 153 euro. Tennissers in het district IJmond zagen hun contributie gemiddeld het meest stijgen. Volwassenen betalen er tien procent meer (18 euro), voor juniorleden ging de contributie twaalf procent (13 euro) omhoog. De contributieverhogingen zijn over het algemeen het grootst in de gebieden waar de contributie al het hoogst was. Daardoor worden de verschillen in het land groter. De contributieopbrengst van een tennisbaan in Nederland is gemiddeld 7.600 euro. Dat is, ondanks de terugloop in het aantal gebruikers, 200 euro meer dan in 2011/2012. In de regio Noordwest ligt de opbrengst op 10.600 euro, Noordoost blijft daar met 4.900 euro ver bij achter. In het district IJmond is de contributieopbrengst per baan veruit het hoogst: 14.200 euro. In Zeeland is dat bijna drie keer zo laag: 4.300 euro.

Goed onderhoud van de banen kan een vereniging veel financieel voordeel opleveren

vervangen van een graveltoplaag kost zo’n 4.800 euro. Bij zandkunstgras en zandkunstgras rood ligt dat tussen de 11.000 en 16.000 euro. Voor kunstgrasbanen die een aanlegprijs van tussen de 32.000 (zandkunstgras, ongebonden) en 52.500 euro (zandkunstgras rood, gebonden) hebben, zijn dus ook de kapitaallasten hoger dan bij gravel: tussen 1.693 en 2.648 euro per jaar. In een voorbeeldberekening, uitgevoerd in de regio Overijssel, bleek dat de kapitaallasten voor gravelbanen in het gehele gebied zo’n twintig procent van de opbrengsten besloegen. Bij zandkunstgras (35%) en zandkunstgras rood (43%) ligt dat percentage aanzienlijk hoger. Bakker: “Kunstgras wordt pas goedkoper dan gravel als van beide banen het onderhoud wordt uitbesteed.” Wie het onderhoud van een gravelbaan uitbesteedt, betaalt daar zo’n 5.440 euro per jaar voor. Bij een zandkunstgrasbaan is dat iets meer dan 3.000 euro. “Een

Door de toplaag van een gravelbaan goed bij te houden gaat deze (veel) langer mee dan de standaard afschrijftermijn van vijftien jaar. In dat geval dalen vanzelfsprekend de kapitaallasten. Een gravelbaan is relatief goedkoop in aanleg (27.000 euro) en heeft dus ook relatief lage jaarlijkse kapitaallasten (1.126 euro). Het

FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

ONDERHOUDSKOSTEN GRAVEL HET LAAGST “Feit blijft wel dat als het onderhoud aan de baan zelf wordt uitgevoerd, de onderhoudskosten overal in Nederland altijd lager zijn dan de opbrengsten”, aldus Bakker. Uit de cijfers blijkt dat verenigingen die hun gravelbanen in eigen beheer onderhouden daar relatief het meest aan overhouden, gevolgd door clubs met rode zandkunstgrasbanen. Het Mulier Instituut nam in de som bovendien de nieuwbouwkosten en jaarlijkse kapitaallasten per baansoort, de vervangingskosten van de toplaag en de onderhoudskosten mee. Deze bedragen waren eerder al bekend dankzij de brochure ‘Baansoorten in beeld’. Zelfwerkzaamheid blijkt lonend. Goed onderhoud van de banen kan een vereniging veel financieel voordeel opleveren.

gravelbaan onderhouden is arbeidsintensiever, het vraagt iets meer tijd.” Zo moet een gravelbaan na de winter in de regel opnieuw worden belijnd. De onderhoudskosten bij zelfwerkzaamheid zijn voor zandkunstgras en zandkunstgras rood (750-850 euro) vergelijkbaar met gravel (640 euro). Goed onderhoud kan de levensduur van een toplaag van een kunstgrasbaan – in tegenstelling tot die van een gravelbaan – echter maar moeilijk verlengen. Slijtage is nauwelijks te voorkomen. De afschrijvingstermijn van de toplaag van deze banen bedraagt tien jaar, de eerste rode zandkunstgrasbanen zijn in 2004 in ons land aangelegd. Er zijn nog onvoldoende praktijkvoorbeelden om een duidelijk beeld van de noodzakelijke vervanging van deze toplaag te schetsen. Feit is wel dat kunstgras sowieso eerder aan vervanging toe is dan gravel. Veel verenigingen kiezen er overigens voor het dagelijkse onderhoud van de baan zelf te doen, maar laten een gespecialiseerd bedrijf de grote onderhoudsbeurt uitvoeren. t

69


70

SAMENWERKING

DREMPELVERLAGEND DENKEN KNLTB EN FONDS GEHANDICAPTENSPORT WERKEN SAMEN AAN IDEAALPLAATJE In de wereld van het rolstoeltennis is Nederland sinds jaar en dag een vooraanstaand land. Om die top(sport)positie te waarborgen maar ook de breedtesport zo goed mogelijk te bedienen, zijn de KNLTB en Fonds Gehandicaptensport twee jaar geleden een samenwerking aangegaan. Op verschillende manieren proberen ze gezamenlijk op te trekken om hun idealen te verwezenlijken. Zo vinden de partijen elkaar binnenkort (26 mei-1 juni) als de KNLTB gastheer is van de BNP Paribas World Team Cup, de Davis Cup van het rolstoeltennis. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt de tennisbond bij de organisatie van het evenement in Alphen aan de Rijn. | Door Eddy Veerman |

De samenwerking tussen beide organen spitste zich aanvankelijk toe op het project ‘Smash for cash’. “Een concept waarbij het competitietennis werd ingezet voor het goede doel”, zegt Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport. “Als fonds zetten wij in op het ‘1% Fair Share’principe, dat inhoudt dat sportbonden zich inspannen om hun ledenbestand voor minimaal één procent uit sporters met een beperking te laten bestaan. Dat zouden er in het geval van de KNLTB zo’n zes- à zevenduizend moeten zijn. De exacte gegevens ontbreken, omdat niet op handicap geregistreerd mag worden, maar we komen in elk geval zeker niet aan dat getal.”

TOEGANKELIJKER WORDEN “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid spannen we ons in om mensen met een beperking in staat te stellen om te tennissen”, zegt Pim Nip, coördinator commerciële zaken bij de KNLTB. “In het Fonds Gehandicaptensport hebben we daarbij een partner gevonden die iets terugdoet voor de tennissport in Nederland. Uiteraard hebben we een ideaalplaatje, waarbij we het liefst zien dat elk tennispark toegerust is op het ontvangen van mensen met een beperking en er open voor staat hen als lid te

“Iemand met een handicap moet binnen een straal van tien kilometer een tennisvereniging kunnen vinden waar hij of zij kan tennissen”

laten tennissen. Het Fonds deelt deze ambitie en daarom zijn we met elkaar in gesprek, om te bekijken hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken en ervoor kunnen zorgen dat verenigingen letterlijk en figuurlijk drempelverlagend denken. Bijvoorbeeld door aparte kennismakingsactiviteiten te organiseren. En voor tennisleraren met een geldige licentie is er de cursus rolstoeltennis. We maken dus stappen en een evenement als de World Team Cup helpt ons bij de verwezenlijking van onze gezamenlijke idealen.” Nike Boor: “Een andere pijler is ervoor te zorgen dat tennis toegankelijker wordt voor sporters met een verstandelijke beperking, de zogeheten G-sporters. Dat heeft naar mijn mening nog onvoldoende aandacht gehad. Er zijn enkele verenigingen die zich er actief mee bezig houden en dat heeft er voor gezorgd dat de KNLTB in het beleidsplan heeft opgenomen dat het aandacht verdient. Een ander punt is dat iemand met een handicap binnen een straal van tien kilometer een tennisvereniging moet kunnen vinden waar hij of zij kan tennissen. En het 1%-traject trekken we door in de wens dat één procent van de leden zich als vrijwilliger inzet voor de gehandicaptensport. Het is lastig om het directe resultaat van al die voornemens te meten, maar het weerhoudt ons er niet van om deze idealen uit te dragen en zo veel mogelijk te realiseren. Tijdens de World Team Cup zullen wij er in elk geval ons steentje aan bijdragen om zo veel mogelijk publiek kennis te laten maken met het rolstoeltennis.” t


CENTRE COURT

“EINDELIJK WEER EEN MOOI EVENEMENT IN EIGEN LAND” Jiske Griffioen en Maikel Scheffers, mondiaal de nummer 3 bij de vrouwen en de nummer 6 bij de mannen, zijn ambassadeurs van Fonds Gehandicaptensport. “Het is super dat een evenement als de World Team Cup in eigen land wordt gehouden. Het is niet alleen een opwarmer voor Roland Garros; we hebben een eer hoog te houden in de WTC”, zegt Griffioen. De vrouwen, Griffioen, Aniek van Koot en Sharon Walraven, veroverden vorig jaar immers in het Turkse Antalya namens Nederland voor de 26e keer de Cup, terwijl het evenement straks voor z’n dertigste editie staat.

FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

“Het is zonde dat we als toonaangevend land in het rolstoeltennis een toernooi als de Invacare Doubles Masters en enkele andere toernooien zijn kwijtgeraakt. De mannen hebben nog het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, maar de vrouwen hebben niets meer in eigen land. We hebben inmiddels enkele keren getraind bij de organiserende vereniging Nieuwe Sloot in Alphen, en je merkt aan het enthousiasme en de betrokkenheid dat ze het evenement echt omarmen. Voor ons is het een moment en een kans om op bereikbare afstand rolstoeltennis aan de mensen te laten zien. En dan ook nog op buitenbanen. Voor het Fonds geef ik af en toe een clinic. Zo ben ik zelf ook ooit met de sport in aanraking gekomen, en werd ik enthousiast van een demo van wereldtoppers als Monique Kalkman en Randy Snow. Als we werken aan een bredere basis, komen er ook steeds meer toppers door. De grootste verandering is dat de paralympische sport inmiddels zichtbaarder is geworden voor het publiek. In de tijd dat ik in een rolstoel belandde, moest je zelf nog uitzoeken wat je als gehandicapte allemaal nog kan. Nu weet iedereen door alle tv- en media-aandacht tijdens de Paralympische Zomer- en Winterspelen dat zelfs skiën niet te hoog gegrepen is voor gehandicapte sporters.”

Jiske Griffioen tijdens de KNLTB Tennis Masters van vorig jaar.

71


72

CENTRE COURT LEVERANCIERSINDEX

ANTEA GROUP SPORT

AUTOMATISERING EN SOFTWARE

Zutphenseweg 31D 7418 AH Deventer Postbus 321 7400 AH Deventer 0570 67 94 44 sport@anteagroup.com www.anteagroup.nl/sport Let op: Oranjewoud Sport heet per 1-1-2014 Antea Group

Maarnse Grindweg 12e1 3951 LK Maarn Postbus 105 3956 ZT Leersum 0343-453 757 info@wijnbergen-sportbouw.nl www.wijnbergen-sportbouw.nl

Als het gaat om superieure tennisbanen ADVIES

Bosscheweg 107-8 Postbus 371, 5280 AJ Boxtel 0411 678 055 Gasgracht 3a, 7941 KG Meppel 0522 247 477 www.kybys.nl

BANEN AANLEG EN ONDERHOUD

Europaweg 1A 2381 GR Zoeterwoude-Dorp 071 58 02 491 www.tonderooijtennis.nl tennis@tonderooij.nl

Tennisbouw werkt met moderne bouwmethoden en duurzame materialen. We doen veel research en alle banen worden gekeurd door ISA Sport. Een investering in een Tennisbouw-baan is een verantwoorde beslissing. Reeds vele gemeenten, verenigingen en particulieren gingen u voor. Gespecialiseerd in

Ons concept:

• • • • • • •

• scherpe prijzen • snel te leveren • goede service

ontwerp advies begeleiding aanleg onderhoud materialen informatie

Diepertseweg 40 5424 TA Elsendorp Tel. 0492 35 91 11 info@tennisbouw.nl www.tennisbouw.nl

TOP-COURT SPORTPARKEN VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN OP UW TENNISPARK • Aanleg/onderhoud gravelbanen. • Advies aanleg/onderhoud tennisparken. • Speelklaar maken gravelbanen (landelijk). • Aanleg onderhoud allweatherbanen. • Renovatie diverse baansoorten. • Toernooibegeleiding tennisbanen. • Spelbenodigdheden. • Bestratingen. • Beregening/drainage. • Beplantingen. BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: Top Court Sportparken Veuren tel. 0183-660644 Bart Schijf tel. 06-54640393


CENTRE COURT

KASSA EN BETAALSYSTEMEN

GRAVEL

BTL maakt sportruimte leefbaar!

MUZIEK & AUDIO APPARATUUR

DDJ MUSIC Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht 030 276 77 70 www.lecreditsportif.nl info@lecreditsportif.nl

Postbus 48 1270 AA Huizen 035 538 81 07 www.ddjmusic.nl info@ddjmusic.nl

ONDERHOUD TENNISBAAN / PARK

Binnen de tenniswereld zijn diverse baansoorten in gebruik. BTL geeft advies op maat, want iedere speler, trainer en vereniging heeft zijn eigen voorkeur. Zoals bijvoorbeeld voor ons nieuwe product: Gravel Advantage.

Toegangscontrole met uw eigen KNLTB pas • Verhoging van het comfort • Vrijblijvend persoonlijk advies op locatie • Systeem op maat met eenvoudig beheer en veel gebruiksgemak

BTL Nederland BV Rijksweg 11 5076 PB Haaren tel: 0411 62 20 36

www.onkruidzout.nl www.nederlandsezouthandel.nl info@nederlandsezouthandel.nl telefoon 010 - 47 47 456

WINDDOEKEN

WINDDOEKEN

VOOR UW TENNISBAAN

Ambachtstraat 14, 4261TJ Wijk en Aalburg www.hs-pas.nl 0416 820 300 | info@hs-pas.nl

www.btl.nl

Tegra Nederland BV Wisselseweg 50 8162 RN Epe 06 502 032 50 www.tegra-gravel.nl / info@tegra-gravel.nl

MATERIALEN TENNISBAAN

0481-376713 06-50504422 www.bijdorptennis.nl info@bijdorptennis.nl

Vooralshetgoedmoet.grafischgeschoold.meerderedrukproevenvooraf. vijfjaargarantieopdrukkendoek.allematenmogelijk.vooralshetgoedmoet. bedrukkingineigenhuis.factuuraansponsor.digitaleverwerkingmogelijk. adviesvoorsponsorplan.vooralshetgoedmoet

info@henderik.nl www.henderikwinddoeken.nl

73


74

COLUMN

KNARSETANDEND LANGS DE BAAN Als directeur van de tennisbond is er natuurlijk maar plaats voor één sport in mijn leven. En toch kon ik enkele weken geleden de verleiding niet weerstaan om me voor even te verliezen in een andere sport. ‘Een weekje wintersport, en daarna weer uitsluitend oog voor de bal’, nam ik mijzelf voor. Een desastreuze dwaling, zo bleek tijdens de laatste afdaling van het weekend die eindigde in een Oostenrijks ziekenhuis. De fysieke pijn van een schouder uit de kom en een gekneusde duim valt goed te onderdrukken met behulp van pillen en zalfjes, maar tegen de pijn van het mislopen van de voorjaarscompetitie blijkt geen kruid gewassen. De afgelopen weken heb ik knarsetandend langs de baan moeten toekijken hoe mijn teamgenoten van Roomburg, net als 215.000 andere spelers, met volle teugen genoten van een van de grootste tenniscompetities van de wereld. De voorjaarscompetitie is misschien wel de leukste periode van het seizoen. De voorpret begint al als de poule-indeling bekend is: “O, uit tegen die vereniging, daar moeten we altijd ons eigen drankjes betalen” en “Gezellig, weer tegen hen, dat wordt weer een latertje”. En dan de pret van de competitie zelf. Avondje van tevoren de tas inpakken of toch de dag zelf? Nog snel even langs de bakker of supermarkt om de niet-zelfgebakken appeltaart mee te nemen voor bij de koffie, het was immers jouw beurt. En tot slot het nagenieten onder het genot van de bittergarnituur, geheel tegen onze filosofie van ‘gezonde voeding in de sportkantine’, maar daarom niet minder lekker…. Mijn revalidatie verloopt voorspoedig, maar het zal toch nog enkele weken duren voordat ik weer de baan op mag. De voorjaarscompetitie zal ik dus alleen als waterdrager voor mijn ploeggenoten kunnen beleven. Gelukkig barst kort daarna het toernooiseizoen in volle hevigheid los en in september start de najaarscompetitie, waar de laatste jaren steeds meer verenigingen aan deelnemen. Ik sta te popelen om de afgelopen verloren weken dubbel en dwars in te halen. Mijn tegenstanders zijn alvast gewaarschuwd! Met sportieve groet, Erik Poel Algemeen directeur KNLTB & Waterdrager Mix 1 Zaterdag TC Roomburg


Speel Lotto voor de sport! Én natuurlijk voor de Jackpot.

10% korting met KNLTB-ledenpas

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om de Jackpot van minimaal â‚Ź 7,5 miljoen te winnen. Maar wist u dat u ook automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto aan de sport wordt de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, verenigingen en de top- en breedtesport ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van tennis houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

lotto.nl

INTERSPORT is partner van de KNLTB. Deze samenwerking biedt leuke 2 14.indd 20 s pa eden -1_Lvoordelen voor de leden van de KNLTB. 13104945 Op vertoon van de KNLTB ledenpas ontvangt u namelijk 10% extra korting op de gehele tenniscollectie; van rackets tot schoenen en kleding. Deze extra korting is niet van toepassing op: - Reguliere (folder)aanbiedingen met een kortingspercentage boven de 20% op de normale verkoopprijs. - Aanbiedingen boven de 20% op de normale verkoopprijs tijdens uitverkoopperiodes. - Kortingen die samenhangen met klantenkaarten en/of activiteiten rondom klantenkaarten. - Kortingen die samenhangen met waardebonnen.

23-1


N

EDITIE 2 • JAARGANG 24 • MEI 2014

IE

CENTRECOURT

U ! W

C LU B S • COAC H E S • CO U RTS • CO M P E T IT I O N

CENTRECOURT • EDITIE 2 • JAARGANG 24 • MEI 2014

EEN UITGAVE VAN:

ONKRUIDZOUT: DE NATUURLIJKE OPLOSSING OM DIT TE VOORKOMEN EN TE VERWIJDEREN! GESCHIKT VOOR UW BESTRATING, TENNISBANEN EN TERRAS

INNOVATIES: EEN NIEUW LOGO VOOR DE BOND TENNIS VOOR DE EVOLUTIE VAN DE TENNISBAL IEDEREEN DOELGERICHT COMMUNICEREN Bestel snel op onkruidzout.nl of bel 010 47 47 456

Centre court nr 2 2014  
Centre court nr 2 2014