Centre Court nr 2 - 2023 - Speciale editie tennis- en padelleraren

Page 1

centre court JAARGANG 34 – editie 02 – december 2023

KNLTB kijkt uit naar jubileum

SPECIALE EDITIE voor tennis- en padelleraren

Al 125 jaar jouw matchmaker

E s th e r V e r g e e r tr o ts o p o p n a m e in H a ll o f F a m e

H e t b e la n g v a n P e r m a n e n t e O n t w ik k e lin g ( P O )

D e le r a a r a ls h é t g e z ic h t v a n d e v e r e n ig in g

‘Er is nog zo veel te doen voor aangepast sporten in onze maatschappij’

‘Gebruik het vooral om je als leraar goed in de markt te zetten’

‘Als leraar ben ik een voorbeeld én het aanspreekpunt op de vereniging’


OFFICIAL BALL

NEDERLAND’S NO.1 TENNISBAL DE DUNLOP FORT MAX TP IS GEMAAKT VOOR SPELERS DIE DE BESTE KWALITEITEN V E R E I S E N VA N E E N T E N N I S BA L O P H E T G E B I E D V A N C O M F O R T, D U U R Z A A M H E I D , V L U C H T- E N S T U I T E I G E N S C H A P P E N . GESCHIKT VOOR ALLE BAANSOORTEN. W W W. D U N LO P S P O R T S .C O M


Voorwoord

Beste leraren, Het jaar loopt alweer op zijn einde en dus een goed moment om terug, maar vooral vooruit te blikken naar wat er in 2024 komen gaat. Zeker nu is dat heel interessant, want 2024 is niet zomaar een jaar. Het is het jaar van het 125-jarig bestaan van de KNLTB en dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Sterker nog, het gehele jaar door staan er evenementen en gebeurtenissen op het programma die in het teken van staan van dit indrukwekkende jubileum. We gaan het jubileumjaar in onder de noemer ‘KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker’. De KNLTB wil tennis en padel toegankelijk en betaalbaar houden voor alle liefhebbers. Wij zijn de matchmaker, de verbinder van alle belanghebbenden in het ecosysteem van tennis en padel, waar alle liefhebbers, spelers, trainers en aanbieders onderdeel van zijn. In die rol willen we er zijn voor alle aanbieders, ook de onafhankelijke tennis- en padelcentra. Een goede samenwerking tussen verenigingen, centra en alle spelers stimuleert onze sporten optimaal. Wat was onze rol 125 jaar geleden en hoe heeft die zich ontwikkeld tot

waar we nu zijn? Daarom in deze editie van Centre Court Magazine ruim baan voor het jubileumjaar en het KNLTB Jaarcongres in februari, dat voor een deel in het teken zal staan van het 125-jarig bestaan van de KNLTB. Ik kijk uit naar een ongetwijfeld memorabel congres op 17 februari. Zet je het alvast in de agenda?

magazine hoe Michael Woldhuis van TPC Veendam die functie invult.

Door de komst van padel en factoren zoals woningbouw en milieuvraagstukken staat de extra vraag naar ruimte en capaciteit onder druk. Iedere tennis- en padelspeler in Nederland heeft er baat bij dat je zoveel als mogelijk kunt spelen waar en wanneer je wilt en dat er een gezond evenwicht tussen beide sporten wordt gevonden. Daarom leggen we daar komend jaar extra focus op met het programma ‘Ruimte voor tennis en padel’, om een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor tennis én padel te creëren.

Voor de jeugd is het spelen van wedstrijdjes belangrijk, zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Dat verhoogt het spelplezier. Met het vernieuwde Tenniskids-programma wordt tennis leuker en uitdagender voor kinderen en wordt hun ontwikkeling voor henzelf (en hun ouders) inzichtelijk. En daarmee kunnen ze ook beter op niveau ingedeeld worden bij wedstrijden. De eerste leraren werken er al enige tijd mee en delen hun ervaringen. Ik nodig alle leraren en verenigingen uit om met Tenniskids TOF te starten.

Al sinds 1899 organiseert de KNLTB wedstrijden, letterlijk ‘matchmaking’ dus. Maar ook het verbinden van mensen valt onder matchmaking. Denk aan de leraar, die een cruciale functie als bindmiddel tussen leden en de vereniging is. Je leest in het

Dat tennis voor iedereen is bewijst Esther Vergeer, icoon van het rolstoeltennis. Afgelopen zomer werd ze in het Amerikaanse Newport opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. Meer dan terecht natuurlijk voor iemand met 44 Grand Slam-titels en zo’n grote betekenis voor de internationale tennissport. In een interview blikt ze terug op haar imposante loopbaan en die memorabele dag in Newport, maar gaat ze ook in op de staat en ontwikkeling van tennis in Nederland en in het bijzonder rolstoeltennis. Een boeiend verhaal!

Het is ook belangrijk om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit, om je te blijven ontwikkelen. Laat je inspireren door Lawrence Bolger, die veel aan Permanente Ontwikkeling (PO) doet.

Kortom, weer een editie vol inspiratie. Veel leesplezier!

Roger Davids Voorzitter KNLTB 3

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 3

15-11-2023 12:46


4

centre court

Inhoud JAARGANG 34 – editie 02 – december 2023

28

Esther Vergeer: “Ga gewoon aan de slag met rolstoeltennis” Alles wat er te winnen viel, won ze. Niet voor niets werd Ester Vergeer afgelopen zomer opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Maar de rolstoellegende gaat in gesprek met Centre Court Magazine ook uitgebreid in op de staat van tennis in Nederland, de positie van verenigingen en de ontwikkeling van rolstoeltennis in ons land. “Ik merk bij verenigingen soms koudwatervrees om er gewoon mee aan de slag te gaan”, aldus Vergeer, die een lans breekt voor inclusiviteit en aangepast sporten als vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse sportlandschap.

20

125 jaar KNLTB: “In de toekomst willen we 1 miljoen tennissers en padellers met elkaar verbinden”

12

De leraar: dé spil op de vereniging Een tennis- en padelleraar is meer dan iemand die mensen de technische en tactische kneepjes van het spel leert. Een leraar heeft een cruciale functie als bindmiddel tussen leden en de vereniging. Michael Woldhuis (43), leraar van TPC Veendam, is daar iedere dag mee bezig. “Ik ben het voorbeeld en het aanspreekpunt.”

Op 5 juni 2024 bestaat de KNLTB 125 jaar. Dat jubileumjaar vieren we met allerlei feestelijke activiteiten en daarnaast staat het jaarlijkse congres voor bestuurders en tennisleraren tijdens het ABN Amro Open in februari deels in het teken van het 125-jarig bestaan. “We begonnen in 1899 met zo’n 8 verenigingen. Inmiddels zijn dat er 1650 en beleven 640.000 mensen veel plezier aan tennis en padel. Daar zijn we trots op. Onze ambitie is om in de toekomst 1 miljoen tennissers en padellers met elkaar te verbinden’’, zegt KNLTB-directeur Erik Poel, die in dit nummer vooruitkijkt naar het jubileumjaar en de verdere toekomst. Daarnaast blikken we terug op de mooiste momenten uit de historie van de KNLTB.

Partners KNLTB

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 4

15-11-2023 12:46


Colofon Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt dit jaar tweemaal in gedrukte vorm en als E-Zine.

Hoofdredactie

Robert Barreveld E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl Johan Braber E-mail: j.braber@knltb.nl

Eindredactie

Joost de Jong

Met redactionele bijdragen van

Robert Barreveld, Roger Davids, Robert Hesen, Steffan Kok, Andrea van Lieshout, Erik Poel, Tessa de Wekker en Edward Swier

Fotografie

Danique Boelhouwer, Marleen Fouchier, Alyssa van Heyst, Henk Koster, Orange Pictures/René Nijhuis, LTC De Kei, Tijn Zwirs, Kate Whitney Lucey (copyright International Tennis Hall of Fame)

Uitgever

Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

Redactieadres

En verder...

Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress www.pageturner.design

Ontwerp 06 Padel in beeld: de World Padel Tour (WPT) Decathlon Amsterdam Open 08 Tennis- en padelleraar Lawrence Bolger over Permante Ontwikkeling: “Op deze manier bezig zijn met mijn vak geeft zelfvertrouwen” 16 Kort nieuws 26 Social Wall: volg op Instagram @knltbtennis voor mooie tennisinspiratie 35 Basiseisen sociale veiligheid dragen bij aan een veilige en plezierige club 40 Infographic: Feiten en cijfers Hallenplan en Ruimte voor tennis en padel 42 Tenniskids TOF op weg naar groot succes 49 Kort nieuws 50 Ruimte voor tennis en padel: nieuw programma moet zorgen voor een sportinfrastructuur voor optimale koppeling vraag en aanbod 58 KNLTB verankert rol sportcentra in ecosysteem voor tennis en padel 64 Partner in beeld | Rabo ClubSupport

Home of the Brave, Vlaardingen

Column

We zijn toegewijd om alleen papier te gebruiken dat afkomstig is

66 Erik Poel

Drukwerk

PreVision, Eindhoven

Abonnement

Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennis- en/of padelleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen

Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens. Coverfoto: Marleen Fouchier ©2023 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

van verantwoord beheerde, gecertificeerde bosbouw en chloorvrije productie. Het papier dat in dit tijdschrift wordt gebruikt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen die voldoen aan strikte milieu-, ethische en sociaaleconomische normen. Dit magazine is verpakt en verzonden in een PCR-folie verpakking, gemaakt van ingezameld plastic van huishoudens en bedrijven. Door het gebruik van PCR leveren we een bijdrage aan de circulaire economie en verkleinen we de afvalberg. De PCR-grondstof voor de seal van dit magazine is afkomstig van Europees plastic afval.

5

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 5

15-11-2023 12:46


6

Van 11 tot en met 15 oktober vond in AFAS Live in Amsterdam de World Padel Tour (WPT) Decathlon Amsterdam Open plaats. In totaal genoten zo’n 30.000 toeschouwers de hele week van toppadel van internationale én nationale bodem!

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 6

15-11-2023 12:46


padel in beeld

7

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 7

15-11-2023 12:46


8

“Op deze manier bezig zijn met mijn vak geeft zelfvertrouwen” Tennis- en padelleraar Lawrence Bolger over Permante Ontwikkeling Steeds meer tennis- en padelleraren hebben een geldige licentie. Dat betekent dat een toenemend aantal leraren de benodigde punten verzamelt in het kader van Permanente Ontwikkeling (PO). Tennis- en padelleraar Lawrence Bolger (39) is een van hen. “Gebruik PO om je als leraar goed in de markt te zetten.”

@ Door: Robert Hesen

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 8

15-11-2023 12:46


PERMANENTE ONTWIKKELING

M

eteen nadat hij dit voorjaar zijn C-licentie behaalde, ging Lawrence Bolger op reis. Met een camper trekt hij nu Europa rond. Samen met vriendin Annemarie (ook tennis- en padellerares) en hond Max. Op het moment dat we hem bellen, is hij in Lapland. Toch maakt hij graag tijd voor een gesprek met Centre Court. En dat is niet voor niks. PO is een thema dat Bolger belangrijk vindt. Dat blijkt ook wel uit het aantal PO-punten dat hij heeft: 154. De in het Duitse Wegberg geboren Bolger behaalde in 2005 de A-opleiding. Eén jaar later volgde de B-opleiding. Daarna zocht hij voortdurend naar informatie om zich als leraar te ontwikkelen. Hij was dan ook direct voorstander van de introductie van het PO-systeem in 2016. Bolger: “Elke zichzelf respecterende beroepsgroep heeft zo’n programma. Kijk naar artsen of advocaten, die hebben dat toch ook? Het is belangrijk ter bescherming van ons beroep. En daarbij: ik vind het leuk en interessant om de cursussen te volgen.”

Groei Een meerderheid van de tennis- en padelleraren vindt het kwalijk dat leraren zonder geldige licentie op de baan staan. Dat bleek uit de leraren-

“Als je merkt dat je iets geleerd hebt dat iets toevoegt, is dat heel motiverend” – Lawrence Bolger

monitor van 2022. Het goede nieuws is dat het aantal tennis- en padelleraren met een geldige padellicentie groeit. In 2019 hadden 1.900 leraren een geldige tennis- of padellicentie (inclusief de leraren met een S- en T-licentie). Inmiddels staat dat aantal op 2.800. Daarvan hebben 1.930 leraren alléén een tennislicentie, 400 leraren alléén een padellicentie en 470 leraren hebben een tennis- én padellicentie. Maar hoe zit het ook alweer? Wat moet je doen om een geldige licentie te verkrijgen of te behouden? Allereerst volg je een opleiding tot tennis- of padelleraar. Na het afronden van de opleiding, behoud je een geldige licentie door als tennis- of padelleraar iedere twee jaar minimaal 24 PO-punten te halen. Heb je een tennis- en padellicentie? Dan zijn 32 punten per twee jaar vereist. Ter indicatie: 1 PO-punt staat ongeveer gelijk aan 1 uur onderwijs. Bolger ervaart de laatste jaren dat de kwaliteit en de diversiteit van de cursussen toenemen. Hij

9

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 9

15-11-2023 12:46


10

“Ik volg regelmatig seminars via de ITF Academy. De internationale coaches die daarin spreken zorgen voor nieuwe invalshoeken. Absoluut een aanwinst” – Lawrence Bolger

noemt die van sportpsycholoog Yoran Verschoor als een van zijn favorieten. “Daar ging het om concentratie en focus. De tips en tricks die ik daar kreeg, gebruik ik steeds. Yoran maakte op een heldere manier de vertaalslag naar de praktijk. Hij creëerde oefenvormen, waarbij het belang van bepaalde slagen toeneemt. Dan neemt de druk toe, waardoor je wedstrijdspanning creëert in een les. Denk dan aan het toevoegen van een tijdselement. Of aan spelvormen in teamverband, waarbij jouw teamgenoten uitgeschakeld kunnen worden.” Bovendien zijn deze elementen op elk niveau door een leraar toe te passen.

Favoriete PO-sessies Bolger noemt verder de cursussen van Simon Wheatley, Peter Starke en Miguel Janssen als aanraders. Maar hij benadrukt dat het erom gaat hoe je het toepast in de praktijk. “Als ik nieuwe dingen leer, ga ik ze uitproberen op de baan. Werkt het in mijn situatie? Als je dan merkt dat het iets toevoegt, is dat heel motiverend. Dan blijf je ze gebruiken en doorontwikkelen.”

workshop bij de Atletiekunie. Ik vulde het formulier in, de KNLB gaf aan hoeveel punten ik kreeg en na het afronden van de cursus werden de punten netjes bijgeschreven. Dat werkt perfect. De KNLTB zet écht haar beste beentje voor. Zowel om het laagdrempelig te houden als om het aan te laten sluiten op jouw specifieke wensen als leraar.” De KNLTB maakte mogelijk dat leraren met een geldige licentie toegang krijgen tot de ITF Academy. Bolger maakt ook gebruik van dit online platform. Het biedt veel mogelijkheden voor leraren om zich te ontwikkelen in onderwerpen zoals data-analyse, drills en ethiek. “Ik volg regelmatig seminars. De internationale coaches die daarin spreken zorgen voor nieuwe invalshoeken. Absoluut een aanwinst.”

“Het is een investering in jezelf” – Lawrence Bolger

Meer dan de cursusboeker Leraren boeken de meeste cursussen vanuit de cursusboeker, zo blijkt uit gegevens van de KNLTB. Maar ook buiten dat platform is het mogelijk om cursussen te volgen. Denk dan aan cursussen op het gebied van veiligheid, EHBO, opleidingen in het buiteland of intervisies. Het uitgangspunt is dat alle cursussen die jou helpen als leraar mogelijk zijn. Met het aanvraagformulier op centrecourt. nl vraag je je accreditatie aan. Daarin geef je aan wat je wil doen, waarna de KNLTB zegt hoeveel punten dit oplevert. Bolger: “Ik denk dat het op die manier heel toegankelijk is. Ik volgde onder andere een NLPopleiding bij Tara Diks, een EHBO-cursus en een

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 10

Kosten De kosten van de cursussen en workshops lopen uiteen. Dat gaat van volledig gratis tot enkele honderden euro’s. Hoe ervaart Bolger dat? “Natuurlijk, sommige cursussen zijn duur. Dat is een investering in jezelf, waarbij leraren zelf moeten bepalen of dat haalbaar is. Maar het is ook mogelijk om de benodigde punten te halen met gratis of goedkopere cursussen. Zeker omdat er buiten de cursusboeker mogelijkheden zijn.”

15-11-2023 12:46


LERAREN WERVEN

Zelfvertrouwen Bolger noemt nog een voordeel van het volgen van cursussen: de interactie met andere leraren. “Met elkaar sparren, ideeën uitwisselen en over tennis praten is gewoon heel leerzaam. Dat is überhaupt een onmisbaar onderdeel als jij je als leraar wilt ontwikkelen.” “Op deze manier bezig zijn met mijn vak geeft zelfvertrouwen”, stelt Bolger. “Je staat dan toch met een fijner gevoel op de baan. Ik heb nu net de C-opleiding afgerond, dat geeft ook een boost.” Het is duidelijk: voor Bolger is het volgen van

“Omarm het. Gebruik het PO-systeem om je als leraar te ontwikkelen” – Lawrence Bolger

cursussen en workshops absoluut geen straf. “Ik zou zeggen: omarm het. Gebruik het PO-systeem om je als leraar te ontwikkelen en jezelf goed in de markt te zetten.”

11

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 11

15-11-2023 12:46


12

De leraar: dé spil op de vereniging Een tennis- en padelleraar is meer dan iemand die mensen de technische en tactische kneepjes van het spel leert. Een leraar heeft een cruciale functie als bindmiddel tussen leden en de vereniging. Michael Woldhuis (43), leraar van TPC Veendam, is daar iedere dag mee bezig. “Ik ben het voorbeeld en het aanspreekpunt.”

@ Door: Robert Hesen

E

en donderdagmiddag, eind september. De 43-jarige TPC Veendam-leraar Michael Woldhuis staat op de baan als hij plots bezoek krijgt van vier kinderen. Tien tennisballen hadden ze gevonden, in de bossen rondom het park. De kinderen leggen de ballen bij het mandje van Woldhuis. “Die zijn van jou, toch?”, vragen ze. Woldhuis is verbaasd. Ballen die tussen de nabijgelegen bomen belanden, ziet hij zelden terug. Woldhuis maakt een praatje met ze en geeft hen als bedankje een zakje chips. Twee dagen later komen dezelfde kinderen terug. Drie van de vier schrijven zich in als lid.

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 12

Het is tekenend voor Woldhuis, die zowel in 2010 als in 2019 genomineerd was voor tennisleraar van het jaar (‘écht jammer dat ik niet won’). Woldhuis is een leraar die meer is dan iemand die een backhandgreep aanleert of tips geeft bij de servicebeweging. Hij kent iedereen bij de club, heeft als voorzitter van de jeugdcommissie zitting in het bestuur en steekt ook zijn handen uit de mouwen achter de bar, tijdens het prepareren van de banen of bij het schilderen van de tennismuur. Woldhuis: “Om goed te functioneren als leraar is de binding die je naast de baan hebt met de mensen net zo belangrijk als op de baan.”

15-11-2023 12:46


BINDING

Zichtbaar zijn Woldhuis, getrouwd en vader van twee kinderen, volgde in 2004 de A-opleiding. De B-opleiding rondde hij in 2012 af. Sinds 2011 is hij de leraar bij TPC Veendam, een vereniging die de laatste jaren een flinke groei doormaakte en nu 805 leden telt. Ter illustratie: in 2018 telde de club 480 leden. De aanleg van vier padelbanen (twee in 2018 en twee in 2019) heeft een belangrijk aandeel in die groei. Het leidde ertoe dat Woldhuis, die 28 uur lesgeeft in Veendam en ook in het bezit is van een padellicentie, niet meer de enige leraar is op de club. Naast Woldhuis zijn ook drie padelleraren parttime actief.

Binding. De meeste leraren hebben er een beeld bij. Maar waarom is de rol van de leraar zo belangrijk? Woldhuis: “Als leraar ben ik een voorbeeld én het aanspreekpunt. Mensen zien de voorzitter veel minder. De leden zien mij iedere dag. Bij mij kunnen ze terecht voor al hun vragen, maar ook voor een praatje. Dat vind ik zelf leuk, maar ik ben er ook van overtuigd dat leden daardoor langer bij de club blijven én dat het mensen van buitenaf aantrekt.”

‘Blijf langer op de club’ Maar hoe doe je dat als leraar? Hoe zorg jij ervoor dat leden binding creëren met de club? Daar heeft

13

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 13

15-11-2023 12:46


14

“Om goed te functioneren als leraar is de binding die je naast de baan hebt met de mensen net zo belangrijk als op de baan” – Michael Woldhuis Woldhuis wel ideeën over. “Ik vind het belangrijk dat ik voor en na mijn lessen langer op de club ben. Dat hoeft maar een half uurtje te zijn, maar het geeft mij een goed beeld over wat speelt bij de vereniging. Er komen altijd mensen naar me toe met vragen of die gewoon iets willen delen. Uiteindelijk zie ik het zo: ik geef 32 uur les (Woldhuis geeft nog 4 uur les bij TV Gieterveen), maar mijn werkweek is 40 uur. Ik ben altijd wel een uur of 8 bezig met taken buiten de lessen: organiseren van activiteiten, bijwonen van vergaderingen of het bezoeken van competitiedagen.” De KNLTB constateerde eerder uit onderzoek dat jeugd die wedstrijden speelt, langer blijft tennis-

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 14

sen. Woldhuis erkent dat. Daarom stimuleert hij de jeugd om competitie te spelen en zorgt hij voor begeleiding. Van de 115 jeugdleden in Veendam spelen tachtig kinderen competitie. “Hoe ik omga met jeugd die geen competitie speelt? Ik ga in gesprek met hen én hun ouders. Dan vraag ik wat iemand tegenhoudt. Ik probeer om deze kinderen een keer vrijblijvend mee te laten doen, zeker bij rood en oranje zijn daarin mogelijkheden. Ik bel dan de andere vereniging op dat een kind extra deelneemt. Zo kunnen ze een keer meedoen, zonder dat ze ergens aan vastzitten. Dat verlaagt de drempel. En vaak sluiten ze daarna definitief aan bij een team.” Woldhuis, die zelf nog competitie speelt bij de club in een herenteam op zaterdag, is op competitiedagen van de jeugd vaak aanwezig. “Sowieso bij alle thuiswedstrijden. Ik schat in dat ik 8 à 9 dagen (van de 14 in totaal) op het park ben. Het is belangrijk dat ouders en kinderen dat zien. Ik wil uitstralen dat ik niet alleen voor de lessen ben, maar ook voor de competitie en andere activiteiten. Dat geeft de kinderen een vertrouwd gevoel.”

15-11-2023 12:46


BINDING

Daarnaast stelt Woldhuis dat het bezoeken van competitiedagen veel input geeft voor de lessen én dat hij op die manier in contact komt met andere leraren en ouders. “Daar word ik alleen maar slimmer van.”

Afspraken met bestuur Een andere manier om binding te creëren met de vereniging is het organiseren van activiteiten. “Doe gewoon iedere maand iets leuks”, zegt Woldhuis daarover. “En dat hoeft niet altijd op de club te zijn. Bij TPC Veendam gaat de oudere jeugd eens per jaar karten, de jongere jeugd naar een pretpark in de buurt. Dat vinden ze fantastisch.” Overigens is op het tennispark ook genoeg te doen. Een greep uit de activiteiten zijn het ouder-kindtoernooi, het kampweekend, de open dagen, de activiteit rondom Sinterklaas, het vuurwerktoernooi en de clubkampioenschappen. De clubkampioenschappen organiseert Woldhuis in een reguliere lesweek tijdens de lessen, waardoor meer kinderen mee doen. Dat Woldhuis naast zijn lessen veel voor zijn rekening neemt, is duidelijk. Maar welke afspraken maakte hij daarover met de vereniging? “Ik krijg een vast bedrag per maand. Ik adviseer andere leraren om dit vooraf te bespreken met het bestuur. Breng het aantal uren in kaart en bepaal voor jezelf hoeveel je ervoor wil hebben. Dan kom je altijd tot een compromis. Maar uiteindelijk gaat het mij daar niet om: als ik de club kan helpen en tegelijkertijd mezelf ontwikkel, ben ik blij.”

Ideale situatie Woldhuis, die via detacheringsbureau Huis voor de Sport werkt, beseft dat collega’s in het land niet altijd in een vergelijkbare positie verkeren. Sommige leraren werken bij kleine verenigingen

“De leden zien mij iedere dag. Bij mij kunnen ze terecht voor al hun vragen, maar ook voor een praatje” – Michael Woldhuis

“Doe gewoon iedere maand iets leuks. En dat hoeft niet altijd op de club te zijn” – Michael Woldhuis

met een tekort aan vrijwilligers. Anderen geven les bij meerdere clubs. Het is voor die leraren lastiger om dat ‘bindmiddel’ te zijn. Voordat Woldhuis in 2011 bij TPC Veendam neerstreek, gaf hij ook les bij kleinere verenigingen. “Het belangrijkste is een goed bestuur. Als dat zo is, gaat alles veel makkelijker. Ik zou daar als eerste energie insteken. Ten tweede: blijf gewoon na jouw laatste les een uurtje op de club. Maak eens een praatje. Dat kost weinig energie, maar je krijgt er veel voor terug. Tot slot: geef je les bij meerdere verenigingen? Probeer die dan niet op dezelfde dag te plannen.” De leden van TPC Veendam kunnen blij zijn met Woldhuis, bij wie ze altijd terecht kunnen. Ze vragen hem weleens of hij op het park woont. “Dit is mijn tweede thuis”, antwoord ik dan. En dat gevoel wil hij overbrengen op de leden. Als de drie kinderen die zijn tennisballen terug kwamen brengen over tien jaar nog steeds lid zijn én zich op tennis en sociaal vlak hebben ontwikkeld, maakt dat Woldhuis een gelukkig mens.

15

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 15

15-11-2023 12:46


16

Oldstars Tennis Steeds meer ouderen willen blijven sporten, maar doen het niet (meer). Dit komt niet alleen door fysieke ongemakken, maar ook doordat er onvoldoende passend aanbod te vinden is. Ouderen benaderen sport en bewegen namelijk op een andere manier. Het gaat ze niet zozeer om het competitie-element en het gevoel van winnen, maar juist om het ontmoeten en meedoen. Daarom biedt de KNLTB in samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds het project ‘OldStars tennis’ aan. Met het programma OldStars tennis geven wij ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Ze zijn op zoek naar een aangepaste spelvorm en ze willen naast de spelvorm ook beweegvormen en sociale activatie terugzien in hun aanbod. Goed nieuws voor verenigingen: een aantal onderdelen van OldStars staat op de Sportakkoord II-servicelijst voor clubondersteuning. Dit houdt in dat procesbegeleiding, opstart- en opfriscursussen voor vrijwilligers en leraren worden vergoed uit de servicelijst. Door dit nieuws kunnen we (samen met het Ouderenfonds) weer op volle kracht vooruit met het begeleiden van nieuwe verenigingen die OldStars tennisaanbod willen gaan opstarten. Meer informatie: scan de QR-code

Digitale ledenpas Ieder lid van een bij de KNLTB aangesloten vereniging ontvangt de KNLTB ledenpas. Er zijn momenteel twee varianten van deze ledenpas: een fysieke plastic magneetstrippas en een digitale ledenpas. Vanaf 1 januari 2024 is de plastic variant niet meer aan te vragen. De digitale pas is inmiddels voor alle leden beschikbaar in de ClubApp. Van de meeste functionaliteiten kan inmiddels gebruikgemaakt worden. Ga als vereniging hier dus mee aan de slag en bekijk wat voor jouw situatie de beste oplossingen zijn. Mocht het toch nodig zijn nog een fysieke pas te gebruiken, dan is 2023 het laatste jaar dat deze door de KNLTB uitgegeven zal worden. Meer informatie: scan de QR-code

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 16

15-11-2023 12:46


NIEUWS

Meet & Play

KNLTB Meet & Play is een boekingsplatform (app en website) bedoeld voor spelers zonder lidmaatschap om zich in te schrijven voor tennis- en/of padelactiviteiten of een baan te boeken op jouw vereniging. Het is dus een ideale wervingstool voor verenigingen die op zoek zijn naar nieuwe leden of die de baanbezetting willen verbeteren. Doet jouw vereniging al mee? Zet het aanbod van jouw club op de kaart en meld je aan voor Meet & Play!

Meer informatie: scan de QR-code

De KNLTB-competities in 2024: alle informatie en wijzigingen op een rijtje! Competitie spelen wordt door veel spelers als een feestje ervaren. Een sportieve uitdaging met veel gezelligheid op clubs door heel Nederland. Maar hoe zorgen we ervoor dat dat ook zo blijft? Dat de competitie blijft passen bij de wensen en behoeften van de diverse spelers. Van jong tot oud en van starter tot zeer ervaren speler? De KNLTB is voortdurend bezig om te kijken hoe we de competitie aantrekkelijk kunnen houden voor zowel spelers als competitieleiders. Zo zijn er voor de verschillende KNLTB-competities een aantal wijzigingen in 2024.

Meer informatie: scan de QR-code

17

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 17

15-11-2023 12:46


18

Maak gebruik van verenigingsdata Het besturen van een vereniging is niet eenvoudig. Zelfs de best lopende vereniging kan op sommige punten beter georganiseerd worden. Het gebruik van data kan daarbij helpen. Tijdens de KNLTB Congresweek 2023 was er een digitale rondetafelsessie over manieren waarop je data kunt gebruiken (en ophalen) voor het versterken van je vereniging. Geïnteresseerd? Kijk de sessie dan terug. Een van de manieren van het gebruiken van data is het houden van een ledentevredenheidsonderzoek via het KNLTB Onderzoeksportal.

Scan de QR-code en bekijk de rondetafelsessie

Scan de QR-code en lees alles over het ledentevredenheidsonderzoek

Wedstrijden cruciaal voor ledenbehoud: lees het E-zine Het wordt vaak gezegd en de statistieken tonen het ook aan: door het spelen van wedstrijden blijven spelers langer lid. Een goed en gevarieerd wedstrijdaanbod voor diverse doelgroepen kan je als vereniging dan ook veel brengen. Hoe je daarvoor zorgt? Dat lees je in het E-zine ‘Wedstrijden’. In het E-zine vind je alles over het belang van wedstrijden spelen, vind je meer informatie over het wedstrijdaanbod van de KNLTB, zoals competities, toernooien en KNLTB Match en ontdek je hoe de KNLTB verenigingen adviseert en ondersteunt bij de organisatie ervan. Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk spelers wedstrijden kunnen spelen in 2024. Ga met elkaar, bestuur, competitie- en toernooileider, functionaris Tenniskids én de leraar om tafel en bepaal het wedstrijdaanbod voor 2024. Zo maak je tennis en padel leuk voor iedereen!

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 18

Meer informatie: scan de QR-code

15-11-2023 12:46


SAMEN SUPPORTEN Speel mee en support je club en TeamNL!

lotto.nl speel bewust 18+

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 19

15-11-2023 12:46


20

Jubileumjaar 2024:

KNLTB is al 125 jaar jouw matchmaker

In 2024 is het feest. De KNLTB bestaat op 5 juni namelijk 125 jaar. En wie jarig is, trakteert natuurlijk. Er zijn allerlei jubileumactiviteiten en het jaarlijkse congres voor bestuurders en tennisleraren tijdens het ABN Amro Open in februari staat deels in het teken van het 125-jarig bestaan. “We begonnen in 1899 met zo’n 8 verenigingen. Inmiddels zijn dat er 1650 en beleven 640.000 mensen veel plezier aan tennis en padel. Daar zijn we trots op. Onze ambitie is om in de toekomst 1 miljoen tennissers en padellers met elkaar te verbinden’’, zegt Erik Poel, directeur van de KNLTB.

@ Door: Tessa de Wekker

Tijdlijn 125 jaar KNLTB

1899

1920

1927

1939

Oprichting, initiatief van meerdere personen die lid waren van verschillende verenigingen.

Debuut Nederland in de Davis Cup. Christiaan van Lennep en Arthur Diemer Kool wonnen in Arnhem met 3-2 van Zuid-Afrika.

Kea Bouman wint Roland Garros en wordt daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Slamtoernooi.

Bij het veertigjarig jubileum ontvangt de NLTB het predicaat Koninklijk. Vanaf nu heet de tennisbond officieel KNLTB.

Eerste officiële Nederlandse kampioenschappen. De titels gingen naar Karel Beukema (mannen enkel), jonkvrouw Teding van Berkhout (vrouwen enkel), Frits en Karel Beukema (mannen dubbel), Christine en Madzy van Lennep (vrouwen dubbel) en Madzy van Lennep en Karel Beukema (gemend dubbel).

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 20

15-11-2023 12:46


JUBILEUM KNLTB

O

p 5 juni 1899 kwamen 14 mannen bij elkaar in het Poolsche Koffiehuis in Amsterdam. Doel van de bijeenkomst: het oprichten van een nationale tennisbond. Dat was nodig om het organiseren van wedstrijden en toernooien te vergemakkelijken en uitzending naar internationale wedstrijden te kunnen regelen. Poel: “Voor die tijd werden er al wel wedstrijden georganiseerd, maar door de groei van de sport werd het tijd voor een nationale tennisbond die dat ging oppakken. Dat ging de net opgerichte tennisbond dus doen. En dat doen we nog steeds. Al vanaf het allereerste begin is de KNLTB een letterlijke matchmaker.”

“We zijn een verbinder van steeds meer partijen in tennis en padel” – Erik Poel (directeur KNLTB)

1945

1951

1968

1977

De KNLTB herdenkt met een plaquette met namen de leden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. Op de plaquette staat de tekst ‘Zij zijn niet waarlijk dood die in ons harte leven’.

Madzy Rollin Couquerque wint haar 40ste nationale titel. Ze werd in haar carrière tussen 1927 en 1951 maar liefst 14 keer kampioen in het enkelspel en ze speelde ook 37 hockeyinterlands.

Tom Okker haalt de finale van de US Open. Hij verliest in vijf sets van Arthur Ashe. Tot 1996 is dit de beste Nederlandse prestatie van een Nederlandse man in het enkelspel op een Grand Slam. In 1969 behaalde hij de derde plek op de wereldranglijst. Dit is nog steeds de hoogste positie van een Nederlander ooit in het enkelspel.

Betty Stöve haalt de finale van Wimbledon in het enkelspel. Als (gemengd)dubbelspeelster won ze tien Grand Slamtitels. In 1973 stond ze samen met onder andere Billy Jean King aan de basis van de oprichting van spelersvakbond WTA. Daarvan was ze later ook drie termijnen voorzitter.

21

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 21

15-11-2023 12:46


22

Tijdlijn 125 jaar KNLTB

1996

1998

2003

2012

Richard Krajicek wint Wimbledon. Hij is nog steeds de enige Nederlandse winnaar van een Grand Slamtoernooi in het mannenenkelspel.

Paul Haarhuis en Jacco Eltingh winnen het mannendubbel op Wimbledon en completeren daarmee hun Grand Slam. Ze hebben alle vier de toernooien minstens één keer gewonnen en werden ook twee keer wereldkampioen.

Martin Verkerk bereikt de finale van Roland Garros.

Esther Vergeer wint haar vierde paralympische gouden medaille in het enkelspel. In totaal won ze zeven paralympische titels en 42 Grand Slamtitels.

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 22

15-11-2023 12:46


JUBILEUM KNLTB

Een van de eerste officiële toernooien die de Nederlandse Lawn Tennis Bond – het predicaat Koninklijk werd verkregen bij het 40-jarig jubileum in 1939 – organiseerde, was het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. Sinds 1894 was er in het herenenkelspel een nationale wisselbeker te winnen tijdens een jaarlijks toernooi tussen spelers van verschillende verenigingen, maar de winnaars van 1899 (Karel Beukema en jonkvrouw Teding van Berkhout) gingen de boeken in als de allereerste Nederlands kampioenen in het enkelspel.

dat. We zijn een verbinder van steeds meer partijen in tennis en padel. Verenigingen, individuele leden, niet-leden, leraren, commerciële aanbieders. Tussen hen zijn we een matchmaker met de ambitie om 2026 een miljoen Nederlanders van tennis en padel te laten genieten in welke vorm dan ook’’, zegt Poel. Om dit te realiseren wil de KNLTB de sport toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen, door het bouwen aan één ecosysteem waarin voor iedere sporter een aanbod op

Gestage groei, veranderende rol Daarna ontwikkelden de sport en het ledental zich gestaag. In 1914 waren er 62 tennisverenigingen met in totaal 4000 leden, in 1940 waren dat er 350 met 35.000 leden. Tegenwoordig heeft de KNLTB 640.000 leden en ruim 1650 verenigingen. De rol van de KNLTB is in de afgelopen 125 jaar wel veranderd. “Nog steeds organiseren we toernooien en competities en zijn we er natuurlijk voor onze verenigingen. Maar tegenwoordig doen we veel meer dan

maat is. Poel: “Van de klassieke verenigingsspeler tot de ‘klant’ die slechts een paar keer per jaar een baan huurt en alles daartussen.” Zo is voor zowel klanten als leden de afgelopen jaren Meet & Play ontwikkeld. In dit digitale platform kan iedereen snel een tennis- of padelbaan in de buurt vinden en boeken. Ook wordt gedacht aan nieuwe lidmaatschapsvormen en is het aanbod van competitie-, toernooi- en wedstrijdvormen volop in ontwikkeling. “De maatschappij vraagt om flexibel aanbod. Het klassieke weektoernooi waarbij je maximaal één verhindering op mag geven past

“In 2026 willen we een miljoen Nederlanders van tennis en padel laten genieten in welke vorm dan ook’’ – Erik Poel (directeur KNLTB)

lang niet meer bij alle spelers. Dag-, avond- en weekendtoernooien zijn mooie aanvullingen. Bij padel is dat heel normaal. De sporten kunnen over en weer veel van elkaar leren.” In de visie van de KNLTB staat de speler centraal in het tennisen padellandschap. Flexibiliteit en gemak vormen de basis. Poel: “Alle spelers, verenigingen, centra, leraren en andere organisaties kunnen naast elkaar bestaan en samenwerken in één netwerk. De KNLTB is de verbinder, de matchmaker, tussen al deze partijen.”

‘We groeien weer’ Het gaat goed met tennis en padel in Nederland. De bond en de meeste verenigingen zijn

2014

2019

2020

Onthulling nieuw logo.

Kiki Bertens bereikt de vierde plaats op de wereldranglijst, de hoogste Nederlandse positie ooit in het vrouwenenkelspel.

De KNLTB fuseert met de Nederlandse Padelbond.

Diede de Groot behaalt de Grand Slam. Ze heeft alle vier de toernooien minstens een keer gewonnen en wint bovendien als eerste vrouw in de geschiedenis van het rolstoeltennis alle vier de Grand Slamtoernooien in het enkelspel op rij.

2020

Opening Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen

Een coronajaar. Tennis en padel kunnen wel worden gespeeld en voor het eerst in 15 jaar is zelfs weer sprake een ledenstijging.

23

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 23

15-11-2023 12:46


24

KNLTB Jaarcongres, zaterdag 17 februari in Ahoy Het jaarlijkse congres op 17 februari staat deels in het teken van het 125-jarig bestaan van de KNLTB. Verenigingsbestuurders, tennisleraren, managers van commerciële centra en relaties van de KNLTB zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in Ahoy. Deelname is gratis en voor 12,50 euro kan je daarna toptennis kijken. Aanmelden kan via de persoonlijke uitnodiging.

“Extra accommodatie creëren is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren”

Tijdschema

– Erik Poel (directeur KNLTB)

10.00 Opening 10.15 Tomorrow Talk door algemeen directeur Erik Poel. Hij gaat in op ontwikkelingen in de maatschappij en de sport en de uitdagingen voor de racketsporten. Ook vertelt hij meer over de strategie van de KNLTB als matchmaker tussen alle partijen en individuen in het tennis, padel en pickleball en de ambitie om 1 miljoen mensen samen te brengen in het ecosysteem van deze racketsporten. 10.35 Tafelgesprek – De sporters van morgen. Een verdiepend gesprek over de maatschappelijke rol van sport, de ontwikkeling van jeugdspelers en de rol van de leraar met onder anderen Jacco Eltingh, Kiki Bertens en tennisleraren. 11.15 Tomorrow Talk door Alex Corretja, oud-topspeler, voormalig Davis Cupcaptain en commentator bij Eurosport. 11.35 Tafelgesprek – The Match of Tomorrow. Een verdiepend gesprek met een aantal commerciële tennis- en padelcentra en verenigingen over de toekomst van tennis en padel. Onder andere de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de sport, de trend van flexibel sporten en de samenwerking tussen verenigingen en commerciële centra komen aan bod. 12.00 Uitreiking KNLTB Jaarprijzen voor Vereniging, Vrijwilliger en Leraar van het jaar met aansluitend een lunch. Vanaf 13.00 Gelegenheid om het ABN AMRO Open te bezoeken. Op het programma staan de finale van het rolstoeltennis, een halve finale dubbelspel en een halve finale enkelspel.

financieel gezond. Sinds 2019 zit het aantal leden weer in de lift, na een dip begin deze eeuw. Op het hoogtepunt halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw had de KNLTB ruim 740.000 leden. “Daar zijn we nog niet, maar sinds vier jaar groeien we weer”, zegt Poel. Er kwamen sinds 2018 90.000 leden bij. “Dat zijn niet alleen padellers, zoals vaak wordt gedacht. Ook het tennis groeit. Dat is mede te danken aan corona. Tennis was een van de weinige sporten die beoefend mochten worden.” De gunstige ontwikkelingen betekenen niet dat er geen uitdagingen liggen voor de toekomst. Een tekort aan tennis- en padelbanen is er een van. “De ruimte is in ons land

Tijdlijn 125 jaar KNLTB

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 24

2021

2022

2023

Het jaar van Diede de Groot. Ze wint alle vier de Grand Slams in het enkelspel. Ook wint ze goud op de Paralympische Spelen in Tokio en behaalt daarmee de zogenoemde Golden Slam.

Na padel verkent de KNLTB ook de mogelijkheden van pickleball. De samenwerking met pickleball Holland wordt bekrachtigd.

Tallon Griekspoor wint ATP-titels in Pune en in Rosmalen en nadert de top twintig van de ATP World Ranking.

TeamNL bereikt de Final 8 van de Davis Cup Finals in Malaga en verliest van Australië.

15-11-2023 12:46


JUBILEUM KNLTB

beperkt. Verenigingen en andere aanbieders die banen willen aanleggen, kunnen dat niet altijd. In Amsterdam bijvoorbeeld is een tekort aan 75 tennisbanen en ook elders in het land is de vraag groot. Extra accommodatie creeren is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.” Ook de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport

zijn speerpunten voor de KNLTB. Die onderwerpen hebben deels te maken met de schaarste aan accommodaties. “Maar ook de economische gevolgen van bijvoorbeeld de energiecrisis spelen een rol’’, aldus Poel. Ten slotte is er de vergrijzing in de samenleving. Voor de KNLTB is dat niet per se een negatieve ontwikkeling. Tennis kun je

immers tot op hoge leegtijd beoefenen. “Maar een compleet vergrijzende achterban is ook niet goed. Daarom blijven we inzetten op een breed toegankelijk kennismakingsaanbod voor allerlei doelgroepen en op de jeugd in het bijzonder.” Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst. Een toekomst van wellicht nog 125 jaar.

Activiteiten jubileumjaar 1 februari

April/mei/juni

Juni

Start jubileumjaar. Het duurt nog 125 dagen tot de verjaardag van de KNLTB op 5 juni. Op deze dag hijsen we met zoveel mogelijk verenigingen en tennis- en padelcentra de jubileumvlag.

Jubileumloterij. (Leden van) verenigingen kunnen zoveel mogelijk loten kopen en verkopen. De opbrengst gaat naar de Esther Vergeer Foundation, de Richard Krajicek Foundation en naar de eigen vereniging.

Recordpoging tiebreak-toernooi. Op zoveel mogelijk verenigingen en centra organiseren we een tiebreaktoernooi tennis en padel. De lokale winnaars nodigen we uit voor een finaledag op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen.

17 februari Het KNLTB Jaarcongres in Ahoy Rotterdam.

5 juni Jubileumviering op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. 25

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 25

15-11-2023 12:46


26

SOCIAL WALL  Onder de hashtag #tennisinspiratie laten wij op Instagram @knltbtennis regelmatig bijzondere of mooi gelegen tennisverenigingen zien, door heel Nederland. Dat inspireert toch iedereen om te gaan tennissen?

 CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 26

 15-11-2023 12:47


SOCIAL WALL

 27

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 27

15-11-2023 12:47


28

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 28

15-11-2023 12:47


INTERVIEW

Inclusiviteit, aangepast sporten als vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse sportlandschap Esther Vergeer over haar opname in de Tennis Hall of Fame, de staat van tennis in Nederland, de positie van verenigingen en de ontwikkeling van rolstoeltennis

Het is alweer tien jaar geleden dat rolstoeltennislegende Esther Vergeer een punt achter haar tennisloopbaan zette. En volgend jaar bestaat haar Foundation twintig jaar. Tijden gaan snel, maar toch zijn er voor Vergeer zo nu en dan momenten om nog eens terug te blikken op die imposante loopbaan. Zo ook afgelopen zomer toen ze in het Amerikaanse Newport met alle egards werd opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. In gesprek met Centre Court blikt ze terug op die memorabele week, maar gaat ze ook uitgebreid in op de staat van tennis en in het bijzonder rolstoeltennis in Nederland, de rol van verenigingen daarbij, haar werk bij de Esther Vergeer Foundation en de positie van sport voor mensen met een beperking in onze maatschappij.

@ Door: Robert Barreveld Foto’s: Orange Pictures

29

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 29

15-11-2023 12:47


30

H

et weer nodigt bepaald niet uit om een balletje te slaan op de ochtend dat we Vergeer spreken bij TV Cromwijck in Woerden, haar eigen club. Ook Cromwijck speelt in op de explosieve groei van padel in Nederland, zo tonen enkele leden van de Blaashalcommissie, die dezelfde ochtend bijeen zijn gekomen. Door het glas wijzen ze aan welke padelbanen er nog maar kortgeleden bij zijn gekomen.

Het zijn er nu zeven in totaal. “Zeven al?!”, reageert Vergeer verrast.

‘In Beijing kwam alles samen’ Eenmaal aan een tafeltje met een kop koffie werpt Vergeer nog een blik op de nieuwe padelbanen. Ze vertegenwoordigen een nieuwe tijd, een andere tijd dan waarin zij zelf speelde. Daar moet je ook niet dagelijks op terugblikken vindt ze, hoe mooi het ook was. “Ik heb een ander leven nu. Een gezin, moeder op

“Verenigingen krijgen langzaam een iets andere rol in de maatschappij. Het is zeker niet meer de enige plek waar je aan je spel kunt werken, technisch beter kunt worden”

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 30

het schoolplein, Chef de Mission voor de Paralympische Spelen.” Des te leuker is het als er heel soms een gelegenheid is om nog even terug te gaan naar die hoogtijdagen op de tennisbaan. Afgelopen juli was daarvoor een uitgelezen moment, toen de nu 42-jarige Vergeer als derde Nederlander ooit werd opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. “Op zo’n moment besef je; het is toch echt wel bijzonder, wat ik heb gedaan. Amerikanen kunnen dat wel, iemand eren. Ik werd echt een week lang ondergedompeld in mijn eigen loopbaan. Geweldig om dat mee te maken, samen met mijn familie.” De cijfers spreken natuurlijk voor zich. Met 21 Grand Slam-titels in het enkelspel, zeven paralympische titels (enkel en dubbel) en een ongeslagen reeks van 470 duels tot aan het einde van haar loopbaan, is ze de grootste ooit in haar sport. Ondanks de ontelbare hoogtepunten, beschouwt Vergeer geen van die overtuigende zeges als hét moment van haar loopbaan. Dat predicaat is voorbehouden aan de paralympische finale van 2008 in Beijing, toen haar onoverwinnelijke status ineens aan het wankelen werd gebracht. Tegen landgenote Korie Homan kreeg ze een matchpoint tegen, maar knokte ze zich alsnog naar goud. “Op dat moment kwam alles samen. De spanning, de winst, de ontlading na afloop, maar ook het feit dat iedereen het volgde. Andere tennissers vonden mijn wedstrijden vaak saai, maar toen keek iedereen.”

Gewoon beginnen Ook voor Vergeer begon tennis ‘gewoon’ bij de vereniging.

15-11-2023 12:47


INTERVIEW

Na een periode in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, speelde ze korte tijd in Nieuwegein met enkele andere revalidanten, maar koos ze al snel voor Cromwijck. “Een vriendinnetje speelde daar, een meisje zonder beperking. Ze was heel positief dus ging ik een keer mee. De leraar daar had geen ervaring met rolstoeltennis of spelers met een beperking, maar had zoiets van: laten we gewoon beginnen, dan zien we wel. Dat vond ik fijn. Natuurlijk scheelde het dat ik aanleg bleek te hebben, ik al snel handig was in de stoel en makkelijk speelde. Maar de onbevangenheid bij de club en de leraar hielpen heel erg.” ‘Laten we gewoon beginnen’. Het is een uitgangspunt dat Vergeer best wat vaker zou willen terugzien bij verenigingen. In veel initiatieven. Want het tennis- en padellandschap verandert nu eenmaal. Mensen willen steeds vaker spelen op een moment en plek die zij zelf kiezen, zonder direct verbonden te zijn aan een jaarlidmaatschap. Vergeer snapt dan ook goed dat de KNLTB in haar visie steeds meer uitgaat van de wensen en behoeften van de speler, die zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt in een ecosysteem van tennis en padel, waarin alle betrokkenen, ook alle aanbieders, een rol hebben. “Bovendien krijgen verenigingen toch langzaam een iets andere rol in de maatschappij. Het is zeker niet meer de enige plek waar je aan je spel kunt werken, technisch beter kunt worden. Het is echter wel nog steeds een plek waar mensen samenkomen, contact maken met anderen, zich mentaal lekker voelen en tegelijkertijd aan hun fysieke gesteldheid

“Het is geen verwijt aan verenigingen, maar ik merk soms koudwatervrees om gewoon aan de slag te gaan met rolstoeltennis”

kunnen werken. Dat sluit ook aan bij de steeds sterkere positie die sport en bewegen lijken te krijgen als preventief middel tegen gezondheidsproblemen. Verenigingen moeten inspelen op deze ontwikkelingen, maar ik geef het je doen. Want er moet al zoveel werk worden gedaan om de vereniging draaiende te houden.”

‘Vaak ontbreekt de kennis’

coronatijd luid klinkt, spreekt haar aan. Niet gek voor iemand die twintig jaar geleden een stichting begon om te zorgen dat elk kind met een beperking op een vereniging kan sporten en zo sterker en weerbaarder wordt en meer zelfvertrouwen krijgt. Bij tennis betekent het simpelweg dat het rolstoeltennisaanbod op de verenigingen moet groeien. Er is progressie, maar Vergeer is ongeduldig.

Het pleidooi voor sport en bewegen als middel voor fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en tegen gezondheidsproblemen, dat vooral sinds de

“Het is zeker geen verwijt aan verenigingen, ik snap hoe moeilijk het is, maar ook hier merk ik soms koudwatervrees om gewoon aan de slag te gaan. Ik zie 31

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 31

15-11-2023 12:47


32

“Voldoende, goed aanbod van rolstoeltennis betekent vooral dat we moeten clusteren en dat verenigingen slim gezamenlijk tijd en middelen inzetten”

dat veel verenigingen echt van goede wil zijn, maar dat vaak de kennis ontbreekt om concrete stappen te zetten. Wat moet de leraar precies weten en kunnen als hij dit gaat doen en wat moet ik precies aanpassen aan mijn accommodatie? Dat soort vragen leeft. Ze weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Maar tegen hen zou ik willen zeggen; het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn en er is hulp, wij kunnen

helpen! Overigens hoeft het streven niet te zijn dat elke vereniging rolstoeltennis gaat aanbieden. Voldoende, goed aanbod betekent vooral dat we moeten clusteren en dat verenigingen slim gezamenlijk tijd en middelen inzetten.” En die hulp biedt ook de KNLTB, weet Vergeer, met het Ontwikkelingsprogramma Rolstoeltennis. Dat plan is erop gericht de komende jaren op steeds meer plekken dan de zeventig verenigingen die dat nu doen, rolstoeltennis te kunnen aanbieden. De KNLTB heeft immers als missie om zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden en met of zonder beperkingen, te laten tennissen. Tegelijkertijd moet met het plan op termijn passend rolstoeltennisaanbod beschikbaar zijn voor elk niveau, waardoor een natuurlijke overgang ontstaat tussen breedteen topsport en zich voldoende talent aandient om de positie van Nederland als internationale grootmacht op het gebied van rolstoeltennis te handhaven. De ondersteuning vanuit het plan is veelal maatwerk en in het algemeen worden verenigingen ermee gestimuleerd inclusief te werken.

Opereren als community Inclusiviteit, aangepast sporten als vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse sportlandschap, het zijn belangrijk thema’s voor Vergeer. Voor rolstoeltennis én voor sport in het algemeen. Ze ziet echter dagelijks welke obstakels dan nog uit de weg geruimd moeten worden. “In december staat er een groot strategisch overleg gepland met alle belangrijke ‘spelers’ aangaande sport voor mensen met een

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 32

15-11-2023 12:47


INTERVIEW

“Van de mensen met een beperking die hen ernstig belemmert, sport slechts zo’n 30 procent één keer per maand. Dat vind ik al heel weinig!” beperking. Ook VWS is daarbij. Er is nog zoveel te doen… Van de mensen met een beperking die hen ernstig belemmert, sport slechts zo’n 30 procent één keer per maand. Dat vind ik al heel weinig!” Vervoer is daarbij een bekend en veelbesproken knelpunt. “Je wil wel sporten, maar hoe kom je van A naar B? Momenteel zijn de opties heel erg versnipperd en ongeorganiseerd, waardoor vervoer vaak niet gerealiseerd kan worden. Daar moeten we in deze tijd toch iets beters op kunnen verzinnen? Als ik op een website invoer waar ik heen wil met het openbaar vervoer, krijg ik talloze opties. Trein, bus, overstapmogelijkheden, kosten per optie, OV-fiets of niet. Waarom is er niet zoiets voor mensen met een beperking? In technologisch opzicht kunnen

we dus nog een enorme stap nemen. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van materiaal. Wij proberen als stichting te helpen waar wij kunnen, maar sportrolstoelen, looprekjes, krukken, iedereen moet dat op dit moment voor een groot deel zelf regelen en er staat ongetwijfeld heel veel te verstoffen in schuren. We moeten veel meer op basis van een community opereren, zaken delen en hergebruiken. Als deze randvoorwaarden goed zijn en er veel meer kennis wordt gedeeld, maken we echt stappen.”

Tennis toch weer voorloper De integratie van rolstoeltennis in de gehele tennissport kan behoorlijk geholpen worden door integratie op internationaal topniveau. Als toernooidirecteur van het rolstoeltennistoernooi

van het ABN AMRO Open, dat vorig jaar als eerst toernooi een volledig rolstoeltennistoernooi voor vrouwen introduceerde, werkt ze daar hard aan. “We zijn er als ‘rollers’ nu standaard bij op de Grand Slams, ABN AMRO is inderdaad een van de eerste ATP-toernooien die dat doet en ik ben druk in gesprek om de ITF (International Tennis Federation, red.) ervan te overtuigen dat veel meer ATP-(en WTA-)toernooien rolstoeltennis een vast onderdeel van het programma moeten maken. De ITF is daar gelukkig nu wel een plan voor aan het maken. Wat dat betreft is tennis toch weer voorloper.”

Internationale ambities De passie waarmee Vergeer over internationaal sportbeleid praat, doet de vraag rijzen of daar een toekomst voor haar ligt. Ook omdat de rol van Chef de Mission niet eeuwig duurt. Haar antwoord is verrassend direct. “Ja, misschien wel!” Om die reactie vervolgens te nuanceren. “Ik ben 42 en denk natuurlijk na over mijn toekomst in de sport. Ik wil heel graag een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van sport en ik wil vooral blij worden van het werk dat ik doe. Dus ik ben aan het nadenken welke richting dat op gaat als ik straks een keer de rol als Chef de Mission niet meer vervul. Op dit moment weet ik dat nog niet, maar daar kom ik vast wel uit.” “In het werk met de Foundation sta ik dicht bij de mensen, geniet ik van blije gezichtjes. Vind ik dat plezier in een andere functie ook? Dat is een open vraag, maar wel één waar ik steeds vaker over nadenk.” 33

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 33

15-11-2023 12:47


Wist u dat: Klasse Kantine trotse partner is van de

KNLTB?

Klasse Kantine er vooral is om verenigingen te ondersteunen bij de horeca?

Verenigingen zelf bepalen waarmee ze geholpen willen worden?

Er vaak de vergissing wordt gemaakt dat een vereniging direct aan allerlei leveranciers vast zit?

DIT ABSOLUUT NIET HET GEVAL IS? Klasse Kantine meer is dan inkoopvoordeel?

Het in veel gevallen juist om kwaliteit gaat?

Er per sportvereniging in Nederland gemiddeld per jaar worden verkocht?

2200 tosti’s

Klasse Kantine via haar leveranciers tosti’s heeft ontwikkeld? daarom eigen –

verse –

Klasse Kantine ook mooie tarieven heeft onderhandeld voor afvalcontainers? Het Klasse Kantine niet uitmaakt of een vereniging draait op vrijwilligers of met een pachter?

Klasse Kantine de gemiddelde vereniging in 3 jaar tijd

€24.000,- oplevert

Dit inclusief een mooi sponsorbedrag is per vereniging?

Wij ook ondersteunen bij het verbouwen en nieuw inrichten van uw clubhuis?

Klasse Kantine uw vereniging zonder enige verplichting een horeca scan biedt?

Klasse Kantine een te gekke

pubquiz in haar assortiment heeft?

We ook voor toernooien en feesten een mooi en betaalbaar aanbod hebben van buffetten? U ons kunt bereiken per mail, telefoon en whatsapp?

Richard er klaar voor zit via rbakker@klassekantine.nl of 0627064961? Vele verenigingen u al voor gingen?

We zeker ook langs kunnen komen, graag zelfs? Klasse Kantine - onderdeel van Club Culinair - Van Leeuwenhoekstraat 13 - 2811 DW - Reeuwijk - 0182 644641 - info@klassekantine.nl

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 34

15-11-2023 12:47


VEILIGE CLUB

Basiseisen sociale veiligheid dragen bij aan veilige en plezierige club Een sportvereniging moet een veilige, aangename plek zijn waar kinderen en volwassenen onbezorgd kunnen sporten. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben sportkoepel NOC*NSF, de KNLTB en andere sportbonden in samenwerking met de overheid een aantal basiseisen voor sociale veiligheid opgesteld. Met de basiseisen heb je als vereniging een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen en met dat fundament kun je verder bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor jouw leden. De KNLTB ondersteunt verenigingen voor het organiseren van deze basiseisen op de vereniging. Fair Play doen we samen.

@ Door: Tessa de Wekker

35

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 35

15-11-2023 12:47


36

E

r zijn vier basiseisen om een sociaal veilige sportomgeving te bieden. Dit zijn het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, gebruikmaken van de regeling gratis VOG, het opstellen van gedragsregels en ervoor zorgen dat de leraar een cursus of e-learning volgt op dit vlak. Tennisverenigingen Chip & Charge en TC Ouderkerk gingen dit seizoen aan de slag met een of meer basiseisen sociale veiligheid van Fair Play en delen hun ervaringen.

Studentenclub Chip & Charge stelde gedragsregels op De berichten over grensoverschrijdend gedrag in de sport, de media en bij verschillende studentenverenigingen van de

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 36

laatste jaren waren voor de Amsterdamse studententennis- en padelvereniging Chip & Charge reden om aan de slag te gaan met Fair Play. Begin dit jaar stelde de vereniging gedrags- en omgangsregels op en momenteel wordt gewerkt aan beleid omtrent de VOG. “Gelukkig hebben we nog niet te maken gehad met grote incidenten. De maatregelen zijn vooral preventief. Ze maken duidelijk dat we dit onderwerp belangrijk vinden als vereniging”, zegt voorzitter Daphne Kolenberg. In de regels staat duidelijk hoe leden, bezoekers, bestuursleden en trainers zich horen te gedragen. Naast algemene gedragsen omgangsregels worden bestuursleden en trainers gewezen op de machtsongelijkheid tussen hen en leden en de

mogelijke risico’s die daaraan kleven. De regels zijn opgesteld na een informatiesessie met het Centrum Veilige Sport Nederland. “Dat kan ik elke vereniging aanraden. De mensen van CVSN weten heel goed hoe je de regels het beste op papier kunt zetten. En ze hebben ons ook verteld hoe het proces verloopt als zij een melding binnenkrijgen. Onze vertrouwenscontactpersonen waren ook bij de bijeenkomst en die informatie was erg nuttig. Omdat we als studentenvereniging elk jaar van bestuur wisselen, gaan we dit jaar weer zo’n sessie organiseren.” De gedragsregels zijn tijdens een speciale ALV gepresenteerd en geïmplementeerd. De reacties van leden waren goed, zegt Kolenberg. “Eigenlijk vond

15-11-2023 12:47


VERENIGING VAN HET JAAR

iedereen het heel logisch dat de regels er kwamen. Zeker na wat er de afgelopen jaren allemaal in de sport en bijvoorbeeld bij tv-producties The Voice of

Holland en DWDD is gebeurd. Grensoverschrijdend gedrag is een hot item, niemand die er raar van opkeek dat de regels er kwamen.” Elke student die lid wordt, wordt op de hoogte gebracht van de gedrags- en omgangsregels. Ze zijn altijd na te lezen op het ledengedeelte van de website van Chip & Charge. Kolenberg: “Gelukkig hebben we ze nog niet nodig gehad. Maar nu de regels op papier staan, hebben we een poot om op te staan, mocht er iets gebeuren dat niet door de beugel kan. Het is nu heel helder wat wel en niet mag, en wat de consequenties zijn als iemand zich niet aan de regels houdt.” Naast de nieuwe gedrags- en omgangsregels heeft Chip & Charge al een aantal jaar vertrouwenscontactpersonen. De afgelopen drie jaar zijn er zes meldingen gedaan bij hen. “Daar ben ik eerlijk gezegd alleen maar blij mee. Dat betekent dat onze leden onze VCP’s weten te vinden als dat nodig is, waarna ze kunnen worden geholpen.”

Gedragscodes KNLTB

Ieder lid van de KNLTB is gebonden aan de gedragscodes van de KNLTB. Voor elke doelgroep is een gedragscode. De KNLTB stelt gedragscodes beschikbaar aan verenigingen, elke vereniging kan daar een eigen invulling aan geven. We raden iedere vereniging om preventief aan de slag te gaan met Fair Play. Wij staan voor Fair Play, jij toch ook? Alle informatie over de basiseisen is te vinden op de website van de KNLTB: www.knltb.nl/fairplay. Voor inwinnen van advies over de basiseisen of het doen van een melding kan je contact opnemen met fairplay@knltb.nl.

“Eigenlijk vond iedereen het heel logisch dat de regels er kwamen” – Daphne Kolenberg (voorzitter Chip & Charge)

Chip & Charge is een studentenvereniging. De club organiseert regelmatig feestjes waarbij alcohol wordt geschonken. “Dan is iedereen wat losser. Het is daarom juist belangrijk dat we het thema sociale veiligheid aan de orde blijven stellen binnen onze vereniging”, zegt Kolenberg.

TC Ouderkerk organiseerde een bijeenkomst over (on) gewenst gedrag TC Ouderkerk organiseerde voorafgaand aan de voorjaarscompetitie een bijeenkomst voor alle jeugdspelers en ouders over Fair Play en sportief gedrag. De aanleiding was het gedrag van een jonge speler op en naast de baan eerder in het jaar. “Hij was boos, ging door het lint tegen andere spelers. Die dingen gebeuren, maar het is goed als iedereen weet welk gedrag wél gewenst is en hoe te handelen in gevallen van ongewenst gedrag”, zegt Mieke Bomans, bestuurslid jeugdzaken van TCO. Na een gesprek met de moeder van het kind en de voorzitter besloot TCO eerst op papier te zetten wat gewenst en 37

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 37

15-11-2023 12:47


38

De basiseisen sociale veiligheid op een rij 1. Gebruik de Regeling Gratis VOG 2. Opstellen en communiceren van de gedragscode 3. Vertrouwenscontactpersoon aanstellen 4. Cursus of e-learning voor begeleiders waaronder leraren

ongewenst gedrag is en hoe ouders en begeleiders hiermee om kunnen gaan. “Op de site van de KNLTB staat onder Fair Play veel informatie. Die kun je aanpassen voor je eigen club”, vertelt Bomans. In maart organiseerde de club een speciale training voor alle jeugdleden die competitie gingen spelen. Trainers bespraken met de kinderen de spelregels en hoe je met elkaar om hoort te gaan op en naast de baan. Van alles kwam aan bod: van hardop tellen tot een handje geven na afloop van de wedstrijd, tot aan omgaan met winst en verlies, vals spel, pesten, privacy en taalgebruik. In de tussentijd gaf Bomans een presentatie aan de ouders over dezelfde onderwerpen. “Wat is ongepast en ongewenst gedrag en hoe ga je daar als ouder of verzorger mee om? Wat als je kind ongewenst gedrag vertoont, of als andere kinderen dat doen?”

Ook de rol van de ouder/verzorger kwam uitgebreid aan bod. Het ging onder andere over het geven van het goede voorbeeld, niet bemoeien met de wedstrijd en positief zijn, ongeacht de uitslag. Ook legde TCO uit wat het verder doet aan Fair Play. Zo hebben alle bestuursleden, vrijwilligers die met kinderen werken en de tennisleraren een Verklaring Omtrent Gedrag, heeft de club gedragsregels en is er een vertrouwenscontactpersoon. Zij stelde zichzelf tijdens de bijeenkomst voor en legde haar werkzaamheden uit. Bomans: “We hebben al langer een VCP, die ook de cursus van NOC*NSF heeft gevolgd, maar bij veel leden en ouders was dat niet bekend. Daarom hebben we haar gevraagd om tijdens

de bijeenkomst te spreken. Ook hangen er nu posters met contactgegevens in het clubhuis.” De bijeenkomst is goed ontvangen door zowel ouders als kinderen. “We kregen vooral terug dat het fijn was dat er één duidelijke richtlijn is voor alle teams. En voor de kinderen hebben we het onderwerp tijdens de training op een speelse manier behandeld. Dat bleek een goede zet”, zegt Bomans. Posters en borden met daarop de belangrijkste regels sieren nu het clubhuis en terras. En volgend jaar gaat TCO de bijeenkomst herhalen. Bomans: “Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor dit thema.”

“Op de site van de KNLTB staat onder Fair Play veel informatie. Die kun je aanpassen voor je eigen club” – Mieke Bomans (bestuurslid TCO)

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 38

15-11-2023 12:47


Al jar de vas en fysiop te van deartner KNLTB

Blessure opgelopen? Sporten zonder klachten? Fysiotherapeut nodig?

Bij FysioHolland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten. Samen met jou vinden we altijd een passende behandeling! Maak snel en gemakkelijk een afspraak bij één van onze vele locaties via onze site of bel 088 374 16 00.

Wat beweegt jou?

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 39

fysioholland.nl 15-11-2023 12:47


40

Feiten en cijfers 19 hallen, 230 weekenden Het aantal indoor-tennislocaties in Nederland staat onder druk. In samenwerking met een geselecteerd aantal indoorlocaties probeert de KNLTB voldoende indoorcapaciteit te behouden en het wedstrijdaanbod uit te breiden. Dat bleek een succesvolle aanpak en daarom wordt het KNLTB Hallenplan voortgezet. In 2023/2024 werken we met 19 hallen, dat in totaal bezetting voor 230 weekenden oplevert.

Meer informatie over het Hallenplan? Scan de QR-code

Junioren Tour

Rood Events

Junioren Tour Groen

189

50

114

toernooien

events

toernooien

6048

1000

912

speelplekken

kinderen

speelplekken

Oranje toernooien

Tennisdirect Jeugdmasters

8

Regionale trainingen (instroom)

48

25

31

oranje toernooien

496

speelplekken

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 40

toernooien onderdelen

15-11-2023 12:47


CIJFERS

Ruimte voor Tennis en Padel (lees meer op pagina 50) Met het plan Ruimte voor Tennis en Padel werkt de KNLTB aan een infrastructuur voor de sport die zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de vraag. Het streven is dat straks iedereen binnen een straal van 10 minuten rijden buiten kan tennissen, met een maximale reistijd van 15 minuten kan padellen en hooguit een half uur nodig heeft om op een indoortennis- of indoorpadelbaan te komen. Daarom brengen we die reistijd in kaart. Een voorbeeld:

De minimale reistijd tot een tennisbaan in Nederland.

Tijdrange (update) tot 5 min tot 10 min meer dan 10 min

41

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 41

15-11-2023 12:47


42

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 42

15-11-2023 12:47


JEUGD

Tenniskids TOF op weg naar groot succes De KNLTB heeft het populaire Tenniskids-programma begin dit jaar vernieuwd en drie belangrijke letters toegevoegd. Het heet nu Tenniskids TOF. De eerste reacties uit het veld zijn na een aantal maanden in gebruik positief en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Maar waar staat Tenniskids TOF dan op dit moment en wat zijn de eerste ervaringen? Een update.

@ Door: Steffan Kok

43

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 43

15-11-2023 12:47


44

T

enniskids TOF is ontwikkeld om de speler zelf nog meer centraal te stellen in begeleiding en ontwikkeling. Leeftijdscategorieën en niveaus zijn niet zozeer leidend, het draait vooral om de vraag: wat heeft het kind op dit moment nodig om met plezier te tennissen en zich op een gezonde manier te ontwikkelen? Bovendien heeft Tenniskids TOF tot doel de spelers en hun ouders nauw te betrekken bij de sport en hun ontwikkeling. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de spelerskaart die aan de tas van het kind hangt. Hier kunnen de kinderen zelf zien hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling en wat ze nog moeten oefenen om een stapje verder te komen of naar een andere categorie (kleur) over te stappen. Ouders krijgen op deze manier ook inzicht in hoe het met hun

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 44

kind gaat, waar hij of zij op dit moment staat en wat hij of zij traint om een volgend level te kunnen bereiken. Het zorgt ervoor dat zowel het kind zelf als de ouder meer betrokken is bij de tennisreis van de speler. En die grotere betrokkenheid en sterkere verbondenheid met de sport moeten er weer toe leiden dat spelers langer gemotiveerd en lid blijven.

Leraren centraal Leraren krijgen via de Leraren App gratis oefenstof aangeboden én de leraar houdt in de app de actuele ontwikkeling van zijn of haar leerling bij. Deze informatie geeft de bond een beter inzicht in het niveau van de jeugdspeler, zodat de indeling van wedstrijden en competitie gelijkwaardiger wordt. Een win-win situatie dus.

15-11-2023 12:47


JEUGD

“‘Meer kennis en inzicht helpt bij samenstellen van gelijkwaardigere wedstrijden voor kinderen” – ’ – Jan Bunt

Jan Bunt is manager Leraren bij de KNLTB en geeft een update over de implementatie van Tenniskids TOF. “De uitrol van materialen, toegang en inspiratie is dit jaar gestart. De meest recente cijfers laten zien dat 1177 leraren toegang hebben tot de Tenniskids TOF-omgeving in de Leraren App. Zij zijn gekoppeld aan een vereniging en hebben zodoende toegang tot alle spelers van de desbetreffende club. Inmiddels zijn er 55.000 spelers zichtbaar in het dashboard. In totaal zijn er al 35.000 gratis Tenniskids TOF-kaarten besteld.” Of deze cijfers naar verwachting zijn, is volgens Bunt nu moeilijk te zeggen. “Van tevoren was het lastig om in te schatten hoe snel de uitrol van het programma zou gaan. Wat we wel hadden verwacht, was dat een groot aantal leraren toegang zou krijgen. Het aantal bestelde kaarten is in ieder geval volgens verwachting. Het is namelijk vrij gemakkelijk om materiaal aan te vragen en te regelen voor de club en leraar. Alle benodigdheden zijn gratis beschikbaar. De investering die we als tennisbond in Tenniskids TOF doen is gigantisch. Wat betreft de verspreiding van het programma loopt het dus volgens planning. Op dit moment ligt de focus op het kenbaar maken van het programma en de meerwaarde die het heeft voor zowel de leraar als kind.” De uitdaging zit hem volgens Bunt nu vooral in het door de leraar consequent bijhouden van de skills van de spelers en het monitoren van de spelers in de app. Dit is niet alleen waardevol voor de leraar, het kind of de ouders, maar ook voor de KNLTB. De tennisbond kan deze data inzetten bij het organiseren van gelijkwaardigere wedstrijden en competitie op basis van de voortgang van de speler. “Een van de belangrijke pijlers van het programma is het spelen van wedstrijden. We zien echter nog

te grote niveauverschillen tijdens de partijtjes. Tenniskids TOF en de data die hieruit voortvloeien helpen ons bij het samenstellen van gelijkwaardigere wedstrijden voor de kinderen. Dat is uiteindelijk voor iedereen leuker.” Tenniskids TOF is dus succesvol gelanceerd. Het wordt nu tijd om de komende winterperiode door te pakken. “De uitrol is begin 2023 gestart met een presentatie en uitleg op de verschillende forums. Toen waren de lessen al begonnen. We gaan deze winter de eerste complete lescyclus in, waarin leraren alles gaan bijhouden. We horen ook uit de markt dat leraren dit winterseizoen gaan starten met Tenniskids TOF. Dat betekent dat we hoge verwachtingen hebben voor de komende periode. De bredere impact zullen we met een grote groep delen. Over een jaar willen we het aantal leraren dat het programma gebruikt, significant hebben verhoogd. We monitoren natuurlijk of de geboden hulpmiddelen hun doel bereiken. We gaan daarom ook het land in om feedback op te halen. De kracht zit hem in de gezamenlijke inspanning. We zijn afhankelijk van alle leraren in het land om het tot een succes te maken. Hoe meer data in het systeem hoe beter we alle facetten van tennis kunnen bieden. Daarnaast kunnen we dan ook beter inspelen op de ontwikkeling van het kind. De return of investment is ook voor de leraar groot. Spelers zijn meer betrokken en blijven langer spelen.”

De praktijk Tennisleraar Frans Bouwhuis kan al uit eigen ervaring kan vertellen over Tenniskids TOF. Bouwhuis, sinds 1978 tennisleraar, brengt Tenniskids TOF in de praktijk bij zijn club LTC de Kei in Lichtenvoorde. “Nadat de KNLTB bij een bijeenkomst in januari uitleg over dit nieuwe programma

45

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 45

15-11-2023 12:47


46

“‘Ik gebruik Tenniskids TOF bij al mijn lesgroepen” – Frans Bouwhuis

gaf, ben ik er in april mee aan de slag gegaan. In eerste instantie met één groep leerlingen, maar nu gebruik ik het bij al mijn lesgroepen.” En nu Bouwhuis bijna een jaar ‘onderweg’ is met het programma, ziet hij zelf hoe het inderdaad bijdraagt aan betrokkenheid en focus in de les. “Kinderen zijn in de huidige maatschappij steeds vluchtiger geworden en sneller afgeleid. Het kost meer moeite om ze aan je te binden en houvast te bieden. Door middel van de spelerskaarten aan de tas worden ze er telkens aan herinnerd waar ze mee bezig zijn, wat hun skills zijn en

Stappenplan

Wil jij als leraar ook beginnen met Tenniskids TOF? Dat is heel eenvoudig! Doorloop de volgende stappen en ga aan de slag: Begin met het volgen van een webinar, PO- of intervisiebijeenkomst over Tenniskids TOF. Hier krijg je alle belangrijke informatie en theorie over het programma. Kijk op leraren.centrecourt.nl en klik op de cursusboeker voor de eerstvolgende mogelijkheid. Bestel op centrecourt.nl gratis al het benodigde materiaal zoals het handboek Tenniskids TOF, posters, flyers, de spelerskaarten en bijbehorende keycords. Ga aan de slag en houd de voortgang van de spelers bij via de Leraren App door met je KNLTB ID in te loggen op tenniskidstof. nl/dashboard. De kinderen van de vereniging zijn al ingeladen. Let wel op dat je als leraar geregistreerd staat bij de desbetreffende vereniging.

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 46

15-11-2023 12:47


JEUGD

welke uitdagingen er tijdens de komende lessen liggen. Bovendien kunnen ze ook aanvinken als ze bijvoorbeeld met oma hebben vrij gespeeld of meegedaan hebben aan een clubactiviteit. Dat schept ook meer betrokkenheid bij de club en een leidraad om te gaan tennissen.”

App onmisbaar En wil je het goed doen, dan is de Leraren App eigenlijk onmisbaar, zo ondervindt ook Bouwhuis. “Nadat alles eenmalig is ingesteld is het heel gebruiksvriendelijk. Alle nieuwe groepen heb ik voor de volgende lescyclus ingedeeld. Omdat spelers al in de app staan, kan ik op eenvoudige wijze nieuwe groepen op het juiste niveau indelen. De oefenstof die door middel van video’s wordt aangeboden is ook inspirerend. Het is niet zo dat ik altijd maar exact de oefeningen overneem, want soms gooi ik er mijn eigen sausje overheen om het nog leuker voor de kinderen te maken.”

getwijfeld. “Er zit zoveel meerwaarde in. Naast alle leuke uitdagingen voor de kinderen zijn er voor de leraar de voordelen van de geboden oefenstof, niveaubepalingen en groepsindelingen. Bovendien staat er bijvoorbeeld ook een handige jaarplanning per kleur in.” De bewustwording over de waarde en de mogelijkheden van Tenniskids TOF en de app groeit, maar juist op dat vlak is nog veel terreinwinst te boeken, weet Bouwhuis. “De KNLTB kan wellicht nóg meer doen om de leraren duidelijk te maken hoe en waarom ze met Tenniskids TOF en de Leraren App moeten gaan werken. De bedoeling is dat straks aan de hand van de input van de leraar de competities gelijkwaardiger worden ingedeeld. Ik denk dat leraren daar nu nog niet voldoende van op de hoogte zijn. Hun meerwaarde om de voortgang van de kinderen in de app bij te houden is dus goed voor zowel de tennisschool, vereniging, ouder als kind.”

Ook als Bouwhuis als leraar zelf had moeten investeren in het systeem, had hij geen moment

47

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 47

15-11-2023 12:47


HYPERCOURT EXPRESS 2 HB OWN THE COURT Kswiss_210x275mm Hypercourt Express.indd 1 CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 48

09/10/2023 12:05 15-11-2023 12:47


23 12:05

KORTE BERICHTEN

Nieuwe regels voor wegwerpbekers en -bakjes per 1 januari 2024 Voor sportclubs en verenigingen gaan vanaf 1 januari 2024 nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Deze bekers en -bakjes mogen op deze locaties niet meer worden aangeboden. Deze regelgeving geldt voor alle locaties waar consumptie op locatie plaatsvindt. Vanaf 1 januari 2024 kunnen verenigingen kiezen uit: • Herbruikbaar: herbruikbare alternatieven aanbieden, zoals afwasbare kopjes, glazen, hard cups, borden en bakjes;

• Bring your own: gebruikers zelf een beker of bidon laten meenemen. Het is de bedoeling dat verenigingen de voorraden van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten opmaken voordat het verbod op 1 januari 2024 ingaat.

Meer informatie: scan de QR-code

Dagtoernooien Van ’s ochtends vroeg de banen slepen tot ’s avonds laat met z’n allen aan de bar. Tijdens een dagtoernooi bruist het een volle dag op de vereniging. Een groot voordeel is dat een dagtoernooi gemakkelijker past in de drukke agenda’s van tegenwoordig. En het is voor deelnemers vaak leuk om meerdere wedstrijden op één dag te spelen. Daarom adviseren we toernooiorganisaties om in poulevorm en op tijd te spelen, zodat iedereen lekker veel kan spelen. Om meer verenigingen te stimuleren een dagtoernooi te organiseren, is het gedurende het hele jaar mogelijk om een open dagtoernooi aan te vragen. Vraag het dagtoernooi dan aan via MijnKNLTB.

Meer informatie: scan de QR-code

49

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 49

15-11-2023 12:47


50

Ruim baan voor tennis en padel Vroeger zag de wereld er voor de KNLTB een stuk eenvoudiger uit, weten Leon van Leeuwen en Jarno Zwier. “De bond had te maken met tennisverenigingen. En daar deden we het allemaal voor.” Maar de tijden veranderen. Padel is gekomen én een grote hit gebleken. Mede daardoor staat extra vraag naar ruimte en capaciteit onder druk, al zijn er uiteraard nog meer factoren, zoals bijvoorbeeld woningbouw en milieuvraagstukken.

@ Door: Edward Swier

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 50

15-11-2023 12:47


RUIMTE VOOR TENNIS EN PADEL

51

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 51

15-11-2023 12:47


52

S

tilzitten is geen optie. Het is zaak te onderzoeken hoe de twee sporten zich zowel binnen als buiten tot elkaar gaan verhouden. Om een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor tennis én padel te creëren, is het cruciaal om de behoeften van spelers, aanbieders, leraren en tennisen padelscholen te kennen. Iedere tennis- en padelspeler in Nederland heeft er baat bij dat je zoveel als mogelijk kunt spelen waar en wanneer je wilt en dat er een gezond evenwicht tussen beide sporten wordt gevonden. Cruciaal daarbij is een goed beeld van hoeveel capaciteit voor indoor- en outdoorbanen nodig is. Vandaar dat de KNLTB in 2024 het focusprogramma ‘Ruimte voor Tennis en Padel’ start. “We willen de ambities van iedereen binnen onze sporten zo

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 52

“Ruimte voor sport is steeds minder vanzelfsprekend en staat onvoldoende op de politieke agenda” – Leon van Leeuwen (programmamanager) optimaal mogelijk faciliteren en de juiste handvatten bieden om ‘de juiste accommodatie met de juiste voorzieningen op de juiste locatie’ te krijgen en te behouden. Dat betekent voor tennis onder meer voldoende gravelbanen buiten en voldoende hardcourtbanen binnen. Voor padel betekent dat vooral vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.”

Buigen over het ruimtevraagstuk Voldoende ruimte en capaciteit voor zowel tennis als padel is belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Leon van Leeuwen, programmamanager

Ruimte voor Tennis en Padel bij de KNLTB: “We hebben met elkaar in de loop der tijd een prachtige en fijnmazige sportinfrastructuur opgebouwd, maar deze voldoet niet altijd meer. Vraag, aanbod en ambities van aanbieders lopen regionaal sterk uiteen en het invullen van de beschikbare ruimte in Nederland staat steeds meer onder druk. Er zijn natuurlijk meerdere ‘kapers op de kust’, zoals woningbouw. Ruimte voor sport is steeds minder vanzelfsprekend en staat onvoldoende op de politieke agenda.” De groei, maar zeker ook het behoud van tennis en padel,

15-11-2023 12:47


INFRAROOD VERWARMING Snelle warmte!

Eenvoudige installatie

Ruimtebesparend

Besparing op gaskosten

Efficiënt regelbaar

Geen onderhoud

Snelle, duurzame warmte met HR Infrarood Panelen. Warm aanbevolen! Infrarood verwarming is het beste te vergelijken met verwarming door de zon. Met infrarood wordt niet de lucht verwarmd, maar de massa, het object.

Infrarood verwarming is 100% veilig. Zonlicht geeft schadelijke UV-straling af, daarvan is geen sprake bij Infrarood Verwarming.

ENERGIEBESPARINGSPARTNER

Maatwerk vereist! Elke accommodatie is anders gebouwd, geïsoleerd en ingedeeld. De vraag of Infrarood verwarming voor uw accommodatie toepasbaar is, moet met maatwerk beantwoord worden. Neem contact met ons op om u goed te laten informeren over de mogelijkheden. Hoe beter een ruimte geïsoleerd is, hoe hoger het rendement van infraroodpanelen. Infrarood verwarming kan gebruikt worden als hoofdverwarming in de kantine en bestuurskamer, als verwarming van de kleedboxen.

Infrarood verwarming kan slim bediend worden met onderverdelingen in ruimtes, zones of groepen. Per zone kan een stookprogramma ingesteld worden. Slimme bediening met een app kan draadloos aangelegd worden. Onze monteurs installeren Infrarood verwarming binnen één werkdag, desgewenst kunt u het zelf doen.

Al sinds 2003 adviseren wij sportverenigingen over energiebesparing en verduurzaming. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot de energiecoach van ruim 4.000 sportverenigingen. Met onze transparante werkwijze kunt u rekenen op eerlijk advies, heldere berekeningen en deskundige installatie en levering van duurzame merken.

Neem gerust contact met ons op. Tel: 0512-745030 Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen beteken? Kijk op www.sportstroom.nl

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 53

15-11-2023 12:47


54

Cream Crackers Groningen: “Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist snel in de oplossingsmodus”

Tennis- en padelvereniging Cream Crackers in Groningen maakte voorheen gebruik van de Stadjershal. Toen de eigenaar eind 2022 de hal verkocht, bleef er onvoldoende indoor speelruimte voor Cream Crackers over. Voor de trainingen, evenementen en toernooien in de winterse maanden moest een oplossing worden verzonnen. De club handelde snel en daadkrachtig door – na het opstellen van een businessplan en een akkoord uit de ledenvergadering – een viertal gravelbanen op het eigen sportpark te overkappen. Sinds oktober van dit jaar heeft Cream Crackers de beschikking over een blaashal. Voorzitter Tim Verver is trots op de voortvarendheid die een speciaal opgerichte commissie aan de dag legde. “We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist heel snel in de oplossingsmodus geschoten. Daarbij was het echter wel van belang de dingen niet overhaast te doen. Een goede businesscase was cruciaal. Daarbij bleek dat we het niet alleen konden. De KNLTB constateerde met ons dat er al een gebrek aan indoorcapaciteit in de regio was en dacht mee over de mogelijkheden. Voorafgaand aan de gesprekken met de gemeente en het aanvragen van de vergunningen hebben we gespard met de bond. De KNLTB huurt de hal nu bijvoorbeeld voor een vijftal zaterdagen, voor eigen trainingen. We hebben ook een flink aantal uren aangewezen waarop tennissers van buiten onze club een baan kunnen reserveren met Meet & Play. Bovendien is er voor verenigingen uit de buurt de mogelijkheid om de hal voor de zaterdagavond compleet af te huren. Zo kunnen we de exploitatie rondmaken én een waardevolle functie in de regio vervullen. Dat zingt nu ook duidelijk rond in de omgeving, de eerste boekingen zijn binnen.”

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 54

verdient meer aandacht. De verhoudingen groeien regionaal scheef. De ene club barst uit zijn voegen, de ander heeft banen over. En overall is zichtbaar dat indoortennis het lastig heeft. “Het is een van de redenen die het de hoogste tijd maken om ons over dat ruimtevraagstuk te buigen en dat per regio te bekijken”, aldus Jarno Zwier, die uit hoofde van zijn functie bij de afdeling toptennis nu projectleider indoorcapaciteit bij de KNLTB is. Eerder al deed Zwier onderzoek naar de indoortenniscapaciteit in ons land en werden gesprekken gevoerd met aanbieders over hoe we samen manieren kunnen vinden om de indoor baancapaciteit beter te benutten. Een belangrijk project dat

15-11-2023 12:47


RUIMTE VOOR TENNIS EN PADEL

vorig jaar is gestart om de bezetting van indoor tenniscenta beter te benutten, is het KNLTB Hallenplan. De sterke afname van indoor-capaciteit en de exponentiële groei van padel zijn belangrijke ontwikkelingen voor de start van het programma ‘Ruimte voor Tennis en Padel’.

Een sportbreed vraagstuk De KNLTB staat daarin overigens niet alleen. Van Leeuwen: “Ook andere sportbonden

“Het programma ‘Ruimte voor Tennis en Padel’ zal uiteindelijk moeten leiden tot regionaal maatwerk” – Leon van Leeuwen (programmamanager) constateren meer en meer een gebrek aan capaciteit en ruimte, zowel indoor als outdoor. Capaciteit en ruimte is dus ook een sportbreed vraagstuk, terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de gezondheid en het welbevinden van ons allemaal. In de Alliantie Sportinfrastructuur,

onder regie van NOC*NSF, hebben we met diverse bonden uitgesproken dat dit specifieke thema aandacht verdient. Bij de KNLTB hebben wij dit voor onze sporten vertaald naar het programma ‘Ruimte voor Tennis en Padel’, waarmee we 1 januari 2024 officieel gaan starten.”

55

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 55

15-11-2023 12:47


56

Met alle beschikbare data wordt momenteel in kaart gebracht hoe de tennis- en padelinfrastructuur in Nederland eruitziet. Het zijn voorbereidingen om met alle betrokkenen relevante gesprekken te voeren, niet in de laatste plaats met lokale overheden. “We maken een schets van de huidige situatie. We willen op termijn, na inventarisatie van de wensen en behoeften, een vlekkenkaart samenstellen waarin we onder meer het aantal inwoners afzetten tegen het aantal (potentiële) leden en het aantal banen. Daarbij nemen we dan ook zaken als reistijden en baandruk mee. Uiteindelijk willen we dan, met alle aanbieders, maar ook zeker met gemeenten en provincies in overleg om inzichten te delen. Daarbij tellen heel veel aspecten mee. Als we het dan bijvoorbeeld over indoortennis hebben, is een racketcentrum niet alleen voor de recreatieve tennisser van belang, maar ook voor de aankomende topsporters die wij als bond goed willen faciliteren. We zullen met z’n allen vooral ook goed na moeten denken

over hoe we deze centra exploitabel kunnen houden”, vullen Van Leeuwen en Zwier elkaar aan. (zie ook kader)

Tennissen in een straal van tien minuten De KNLTB is zich bewust van een sterk veranderende omgeving en wil daarop anticiperen. Zwier: “Met het bouwen van die vlekkenkaart kunnen we inzichten delen en onder andere op regionaal niveau bekijken waar vraag en aanbod niet goed aansluiten. Met als doel om onze sportinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Uiteindelijk dienen deze stappen bij te dragen aan onze missie ‘meer mensen meer laten tennissen en padellen’. De vlekkenkaart is een adaptief middel, dat we – afgaande op de wensen van alle tennissers en padellers in Nederland – in de loop der tijd steeds beter kunnen toepassen.” Het streven van de KNLTB is – zo schatten Zwier en Van Leeuwen nu in – dat iedere tennisser straks binnen een straal van 10 minuten rijden buiten kan tennissen, een maximale

“Uiteindelijk creëren we met elkaar het toekomstige sportlandschap met als ultieme doel ‘de juiste accommodatie met de juiste voorzieningen op de juiste locatie”

reistijd kent van 15 minuten om te padellen en hooguit een half uur nodig heeft om op een indoortennis- of indoorpadelbaan te komen. Deze reistijden zijn een eerste uitgangspunt en mogelijk worden die tijden specifieker gemaakt per regio. Van Leeuwen: “Daar gaan we verder onderzoek naar doen. Je zult de wensen en behoeften van aanbieders en spelers inzichtelijk moeten krijgen. En er dient heel nadrukkelijk regionaal beleid te worden gevoerd met in achtneming van gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving. Het programma ‘Ruimte voor Tennis en Padel’ zal uiteindelijk moeten leiden tot regionaal maatwerk.” “Als bond proberen we meer en meer een verbinder te zijn tussen alle stakeholders in de markt. Dat levert veel mogelijkheden op én brengt ook uitdagingen met zich mee. We zijn daarbij sterk afhankelijk van de ambities en mogelijkheden van zowel verenigingen als commerciële aanbieders. Uiteindelijk creëren we met elkaar het toekomstige sportlandschap met als ultieme doel ‘de juiste accommodatie met de juiste voorzieningen op de juiste locatie’.”

– Leon van Leeuwen (programmamanager)

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 56

15-11-2023 12:47


Verzeker je tennis- en padelvereniging met de KNLTB Verenigingspolis Maak kennis met De scherpste pr s met een uitgebreide dekking inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen en padelbanen Een deskundige contactpersoon die begr pt hoe tennis- en padelverenigingen werken Maatwerkoplossingen voor afw kende situaties b

onze adviseur Voor een vr bl vende offerte ga je naar www.vlc-partners.nl/knltb of neem contact op met Waldo Imthorn via (073) 6926214

jouw club Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 57

De KNLTB Verenigingspolis is een product van VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB

15-11-2023 12:47


58

Een eerlijk speelveld voor alle aanbieders Nog meer mensen meer laten tennissen en padellen. Dat is de missie van de KNLTB. De ambitie is om in 2026 minimaal 1 miljoen spelers in ons netwerk te hebben. Om dat doel te bereiken bouwt de bond aan een ecosysteem waarin voor iedere tennisser en padeller een aanbod op maat beschikbaar is. De speler staat centraal, maar vanzelfsprekend is voor de verenigingen én – sinds kort ook – andere aanbieders een belangrijke rol weggelegd. Samen met onder meer de leraren geven ze de speler de optimale keuzevrijheid.

@ Door: Edward Swier

D

e KNLTB wil tennis toegankelijk én betaalbaar houden voor iedereen, en werkt aan een zogeheten ecosysteem waarin er voor iedere sporter aanbod op maat is. Het idee is dat verenigingen, centra, leraren en andere organisaties naast elkaar kunnen bestaan, samenwerken in één netwerk en daarin de speler centraal stellen. “We proberen onze sport, dat wil zeggen tennis én

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 58

padel, voor de toekomst sterker te maken”, zegt Edwin Giethoorn, Senior Accountmanager van de KNLTB, als hem gevraagd wordt het relatiemodel voor verenigingen toe te lichten. De KNLTB werkt stapsgewijs toe naar een nieuw tennis- en padellandschap, met een bijbehorend en aangescherpt, eerlijker relatiemodelmodel. Daarbij zijn alle aanbieders die tennis en padel laten groeien welkom. Zij dragen naar draagkracht bij.

15-11-2023 12:47


RELATIEMODEL

‘Weten waar je voor betaalt’ “De relatie tussen de bond en de vereniging bestaat natuurlijk al decennialang. Maar we zijn als bond wel tot de conclusie gekomen dat we duidelijker willen communiceren wat er met het geld gebeurt, waarvoor een vereniging daadwerkelijk betaalt. Zodat je als club helder hebt waarvoor je dat bedrag betaalt. Die bondsafdracht splitsen we vanaf 2024 op in drie componenten, een deel voor de belangenbehartiging, een dienstverleningsbijdrage en een spelersbijdrage. Zo weet je in één oogopslag wat je betaalt voor de vereniging, voor de spelers en voor het algemeen belang.” Giethoorn geeft toe dat er, voor de verenigingen, “in feite niet zo heel veel verandert. Ze hoeven daar niet bang voor te zijn. De contributiesystematiek verandert niet en de afdracht van leden blijft via de vereniging lopen. We bieden vooral meer inzicht. Dat we nu ook de sportcentra omarmen en een plek in ons netwerk geven, is feitelijk de grootste verandering. Daarmee kunnen we onze sport laten groeien, omdat we de tennis- en padelspeler nog meer flexibiliteit bieden en daarmee meer mogelijkheden geven.” Want, daar zit ‘m wel de verandering: het tennis- en padellandschap van de KNLTB wordt breder, groter, mooier. Zeker sinds de sterke groei van padel is het aantal aanbieders op de markt toegenomen. Nieuwkomers weten vaak goed in

“Waarom zouden we als bond geen relatie willen aangaan met sportcentra en de spelers die zo nu en dan bij een tennishal een baan huren?” – Edwin Giethoorn (Senior Accountmanager KNLTB)

te spelen op de veranderende behoeftes – zoals keuzevrijheid en flexibiliteit – van sporters.

Vereniging blijft hoeksteen, maar kijk naar behoefte Giethoorn: “Verenigingen blijven cruciaal voor het bereiken van de missie. Immers, dankzij het fijnmazige netwerk van clubs die worden bestuurd door vrijwilligers, kunnen we tennis en padel voor iedereen toegankelijk en betaalbaar aanbieden. Daarnaast blijven leden van onze verenigingen doorgaans langer en met meer plezier tennissen en padellen dan sporters die dat buiten verenigingsverband doen. Daarom blijft de vereniging de hoeksteen van het tennis- en padellandschap van de toekomst.” Maar het is wel zaak als vereniging in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. “We zetten als bond de speler centraal en daarmee is dit misschien ook wel een beetje een oproep aan alle 59

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 59

15-11-2023 12:47


60

verenigingen. Kijk goed om je heen hoe de tijden veranderen, kijk naar de behoeften van spelers. Het is niet altijd maar vanzelfsprekend dat iemand het hele jaar lid wil zijn, met alle verplichtingen van dien. Natuurlijk, het is – omwille van de verenigingsstructuur – belangrijk dat een heel grote groep wel het hele jaar betrokken is, maar er zijn ook jongeren die behoefte hebben aan flexibiliteit. Zo is er een categorie tennissers die alleen tijdens de Zomer Challenge aanhaakt, of kiest voor een andere kortstondige verbintenis. Zoiets als Meet & Play bijvoorbeeld. Gewoon, even een baantje

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 60

huren. Daarmee is niet gezegd dat je mensen niet bindt. Sterker nog, misschien zijn ze wel zo enthousiast en betrokken dat ze alsnog lid willen worden.” Giethoorn roept verenigingen op er op zijn minst eens over na te denken. “Hoe geef je vorm aan de situatie bij jouw vereniging. Tuurlijk, je zet de spelers centraal, maar daarmee hoef je niet per se meteen alles flexibel aan te bieden. Maar het zou niet gek zijn als je erop probeert in te spelen. Kijk naar de toekomst, je eigen toekomst.”

15-11-2023 12:47


RELATIEMODEL

Een bond voor de sporter Waar de KNLTB in het verleden geen directe relatie had met ‘commerciële aanbieders’, zoals tennishallen, is dat sinds een tweetal aanpassingen van de statuten, in 2021 en 2023, anders. Iedereen kan zich aansluiten bij de bond en van de diensten van de KNLTB gebruikmaken. “Aanvankelijk hadden we alleen de focus op verenigingen en hun leden, maar waarom zouden we als bond geen relatie willen aangaan met sportcentra en de spelers die zo nu en dan bij een tennishal een baan huren? Ook deze centra en de spelers daar kunnen we meerwaarde bieden. Allicht dat we ze nog enthousiaster voor tennis en padel kunnen maken”, aldus Giethoorn. Zijn KNLTB-collega Mark Vink is accountmanager voor de commerciële tennis- en padelaanbieders in de sport. Hij reist met zijn collega Diederik Meijntjes langs de centra in heel het land en laat de tot voor kort solitaire ondernemers kennismaken met het aanbod van de bond. “Competitie, toernooien, reserveringssystemen, lerarenopleidingen, partnerships; we geven ze inzicht in wat wij kunnen betekenen, waar we elkaar kunnen vinden.” Centra die zich daarna aansluiten en gebruikmaken van de diensten van de KNLTB maken het ook voor spelers aantrekkelijker. Immers, zij kunnen dan op meerdere locaties – bij zowel de vereniging als een sportcentrum – gebruikmaken van het aanbod en de voordelen van de KNLTB. Vink: “Het stond natuurlijk vroeger letterlijk in de statuten: je bent er als bond voor de verenigingen. Maar, we zijn vandaag de dag ook een bond voor de sporter. En we gaan toe naar een tijdperk waarin het eigenlijk niet uitmaakt of de sporter bij een commercieel centrum speelt of bij een tennisof padelvereniging. Overal moet hij of zij op een verantwoorde manier kunnen sporten. En wij proberen dat als KNLTB te faciliteren.”

Gelijk speelveld “Indoor-tennislocaties weten over het algemeen wel wat wij doen. Maar met name de nieuwe commerciële padelcentra hebben vaak geen enkel idee. Die weten niet hoe wij de competitie opzetten, of wat we kunnen betekenen als een centrum een toernooi wil organiseren. Ook beseffen ze vaak niet dat ze, als ze in gesprek zijn met

“De vereniging blijft de hoeksteen van het tennis- en padellandschap van de toekomst” – Edwin Giethoorn (Senior Accountmanager KNLTB)

de gemeente, een beroep op ons kunnen doen”, aldus Vink. De bond heeft voor de commerciële aanbieders een nieuw dienstverleningsmodel, met bijbehorende tarieven, opgesteld. Vink: “Uitgangspunt is dat we een zo gelijk en eerlijk mogelijk speelveld willen creëren voor alle aanbieders. Dat betekent concreet dat dat commerciële aanbieders – er is nu een overgangsfase – straks louter gediplomeerde leraren hebben. En dat ze gaan afdragen aan de bond op basis van de behaalde omzet.”

Meet & Play, hét reserveringssysteem Dat laatste vraagt om een uitleg. Vink rekent voor dat centra en andere aanbieders, net als verenigingen, ook gaan afdragen voor promotie van de sport, belangenbehartiging en dienstverlening. “Het is natuurlijk logisch dat ook de commerciële aanbieders, nu ze onderdeel van ons ecosysteem zijn geworden, in alle redelijkheid iets afdragen. Tot voor kort gebeurde dat niet. Oké, als je als centrum een team in de competitie inschreef, wat al enige tijd kon, betaalde je voor die service, maar voor andere gebruikers werd niks afgedragen. Dat vonden we, ook tegenover de verenigingen, niet fair. Daarom ook stellen we het als voorwaarde dat Meet & Play hét reserveringssysteem op het centrum wordt.” Dat is overigens bepaald geen hoge drempel. Vink: “Het gaat om een heel kleine afdracht per boeking. Dat geld komt trouwens allemaal ten goede aan de sport.” Bovendien is het alleen maar een voordeel voor de centra. “Ja, want het is een 61

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 61

15-11-2023 12:47


62

“We gaan toe naar een tijdperk waarin het eigenlijk niet uitmaakt of de sporter bij een commercieel centrum speelt of bij een tennis- of padelvereniging”

we dolgraag ook in ons ecosysteem opnemen, meer binden aan onze sporten en tonen welke meerwaarde wij hen kunnen bieden. Voor al die mensen willen we ons hard maken. Met hoe meer we zijn, hoe beter we ook kunnen realiseren dat deze sport betaalbaar blijft. Want daar zetten we ons ook voor in.” Vink ziet er ook veel heil in dat hij en zijn collega’s de connecties tussen verenigingen en commerciele centra willen versterken. “Ze hebben vroeger toch altijd met een scheef oog naar elkaar gekeken, verenigingen waren altijd een beetje beducht voor die indoorlocaties, waar ze geld probeerden te verdienen. Dat was toch een beetje een vies woord. Terwijl ze elkaar, op zoveel verschillende terreinen, echt kunnen versterken.”

– Mark Vink (Accountmanager KNLTB)

heel gebruiksvriendelijk product. En omdat het landelijk bekendheid heeft en makkelijk vindbaar is online en in de appstore, kan je als lokaal centrum zo echt veel nieuwe spelers op je centrum verwelkomen.” Vink en Meijntjes hebben inmiddels ruim 100 tennis- en padelcentra weten aan te sluiten bij de bond en er wordt met nog veel meer gesproken. “We moeten ze natuurlijk een beetje wegwijs maken, uitleggen welke producten en diensten ze kunnen afnemen, zodat ze ook een meerwaarde voor hun spelers kunnen creëren.”

Eén miljoen spelers bereiken Om voldoende baancapaciteit te hebben voor de almaar groeiende schare aan tennis- en vooral padelspelers, wil de KNLTB, naast de reeds aangesloten verenigingen, liefst zoveel mogelijk tennis- en padelcentra bereiken. Vink: “Uiteindelijk willen we, in 2026, minimaal 1 miljoen tennissers en padelspelers bereiken en bedienen. We weten nu dat er sowieso al meer dan 100.000 mensen gebruikmaken van de app Meet & Play. Tel die op bij het aantal leden van de bond en we zitten al op 750.000. De spelers van nog niet aangesloten Padelcentra kennen we nu nog niet, maar willen

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 62

15-11-2023 12:47


RELATIEMODEL

John van Lottum (Plaza Padel): “Gezamenlijk padel écht laten groeien” In het verleden was er geen relatie tussen de KNLTB en ‘commerciële aanbieders’. Dat is recent echter veranderd. John van Lottum, mede-eigenaar van Plaza Padel, prijst de KNLTB voor die koerswijziging. “Het is knap dat een bond, die nota bene in 1899 is opgericht, in staat is om een nieuwe sport te omarmen en daar met een frisse blik naar te kijken. Daardoor hebben wij als Plaza Padel echt vertrouwen in de KNLTB als partner gekregen.” Van Lottum: “Als ondernemer trek je je eigen plan, je hebt een visie en wilt niet afhankelijk van anderen zijn. We zijn kapitein op ons eigen schip, maar natuurlijk staan we wél open om partnerships aan te gaan. Zoals met de KNLTB. Vanzelfsprekend had ik, vanwege mijn tennisverleden, al goede contacten met de bond. Maar het is echt bewonderenswaardig dat men bij de KNLTB nu kijkt hoe ze de dingen gezamenlijk kunnen doen, met verenigingen én aanbieders zoals wij. Zo kan je een sport pas écht laten groeien.”

Plaza Padel, dat recent in Laren (NH) de zevende vestiging opende en inmiddels zo’n tachtig indoorbanen heeft, gebruikt onder meer het door de KNLTB ontwikkelde Meet & Play. “We omarmen Meet & Play niet zomaar omdat het een product van de KNLTB is. Dat doe je niet omdat je de bond zo leuk vindt. Als commercieel bedrijf kijk je naar de beste opties. Het heeft voor ons toegevoegde waarde, zeker ook omdat we samen aan een versie van het boekingssysteem gewerkt hebben die ons goed bevalt.” Er zijn echter nog veel meer terreinen waarop de KNLTB en Plaza Padel elkaar versterken. “Hoe gek het ook klinkt voor een sport die inmiddels groter is dan hockey, maar padel staat nog steeds aan het begin. Het ontwikkelt zich nog. Dat gebeurt bij de verenigingen, maar ook bij ons. Voor padel op het hoogste niveau is een indoorbaan inmiddels toch key gebleken, gelijke omstandigheden kun je op een buitenbaan niet garanderen. Op dat gebied kunnen wij weer veel voor de bond betekenen, onze locaties kunnen dienen voor talentontwikkeling. Zo helpen we elkaar. Natuurlijk trekken we samen op bij de promotie van de sport, en kunnen we op de bond terugvallen op het gebied van regelgeving en competities. Bij het grote WPT-toernooi in Amsterdam zijn we ook samen opgetrokken. Ook hebben we een aantal dezelfde sponsors, hetgeen kruisbestuiving makkelijker maakt.” Van Lottum kent de vooroordelen dat ondernemers ‘een ander tempo’ hebben dan sportbonden. “Tuurlijk, de KNLTB heeft nog zijn eigen ritme, dat moet ook. Net als dat wij een route volgen. Maar ik moet de mensen binnen de KNLTB echt een compliment maken, ze hebben een flinke stap gezet.” Het streven van de bond om padel in de toekomst voor een iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, deelt Van Lottum. “Oké, als ondernemer moet ik natuurlijk wel ook mijn rekeningen betalen. En we hebben aandeelhouders die een bepaald resultaat verlangen. Maar dat neemt niet weg dat wij ons ook maatschappelijk willen onderscheiden. We doen op alle locaties best veel dingen samen met ROC’s, met kwetsbare jongeren, met goede doelen. Daar reserveren we speciale uren voor. In de grote steden, waar het aantal verenigingen met buitenbanen beperkt is en de padelspeler aangewezen is op de commerciële centra, is het voor mensen met een kleine portemonnee wel lastig. Maar daar ligt een uitdaging voor ons allen. Deze sport kunnen we, als we gezamenlijk optrekken, nog zoveel verder brengen.”

63

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 63

15-11-2023 12:47


64

Rabo ClubSupport

“Goed voor de club en geweldig voor de samenleving” Sinds 2020 werken KNLTB en de Rabobank samen en kunnen leden van de KNLTB en Rabobank gebruikmaken van het programma Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport heeft tot doel om sport en cultuur voor zoveel mogelijk mensen, jong en oud, toegankelijk te maken. “En dat is waarom de KNLTB en de Rabobank zo’n goede match zijn.” Lonneke Kerr-Verhaegh is werkzaam bij Rabobank als strateeg sponsoring en partnership. “Het verenigingsleven in Nederland is uniek. Daarin moeten we investeren. Met geld, maar vooral met kennis.”

@ Door: Andrea van Lieshout De KNLTB en Rabobank geloven in de kracht om de samenleving op de been te brengen en in beweging te houden, waarbij gezondheid, samenwerken en verbinden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht, belangrijke kernwaarden zijn. Rabo ClubSupport kan verenigingen hierbij ondersteunen. “Rabobank is van origine een coöperatieve bank, opgericht door boeren om samen stappen op het gebied van modernisering en innovatie te kunnen zetten. Vanuit dat gedachtengoed vinden wij het belangrijk dat sport- en cultuurverenigingen in Nederland zelfredzaam en toekomstbestendig zijn”, licht Lonneke Kerr-Verhaegh toe.

Wat is Rabo ClubSupport? Het programma Rabo ClubSupport kan verenigingen op meerdere manieren ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Kerr-Verhaegh: “Allereerst hebben we onze jaarlijkse Stemcampagne, waarbij leden op hun vereniging kunnen stemmen. Dit jaar werd ruim 15 miljoen

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 64

euro aan Coöperatief Dividend uitgekeerd aan meer dan 32.000 verenigingen die deelnamen aan de campagne. Daarnaast bieden we ondersteuningstrajecten, waarbij we samen met de vereniging vraagstukken aanpakken en handvatten bieden om de vereniging zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben we samenwerkingen met organisaties als NOC*NSF, KNHB, Nevobo, LKCA, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Uniek Sporten.”

Voorloper Verenigingen kunnen met verschillende vraagstukken zitten. “Door stijging van allerhande kosten krijgen we veel vragen over verduurzaming”, vervolgt Kerr-Verhaegh. “Maar ook vragen omtrent vrijwilligersmanagement, ledenbehoud of het genereren van inkomsten of inclusief beleid, waarbij verenigingen beter toegankelijk willen worden voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Daarom zijn we ook zo blij met rolstoeltennisser Niels Vink als onze ambassadeur. Hij laat zien hoe

15-11-2023 12:47


PARTNER IN BEELD

Rolstoeltennisser Niels Vink, ambassadeur van Rabo ClubSupport.

belangrijk het is om als kind met een beperking toegang te hebben tot een sportvereniging. Hij vond in rolstoeltennis zijn passie en werd in 2020 paralympisch kampioen in de quad-categorie. De KNLTB is voorloper als het gaat om het omarmen van sporters met een beperking. In samenwerking met NOC*NSF, KNLTB en Uniek Sporten hebben we dan ook in augustus de leerlijn ‘Aangepast sporten’ gepresenteerd in Ahoy tijdens de European Para Championships. Niels is precies waar Rabo ClubSupport voor staat: goed voor de club en geweldig voor de samenleving.”

Een vraagstuk. En dan? Verenigingen met een ondersteuningsvraag kunnen een aanvraag doen bij Rabobank om in aanmerking te komen voor Rabo ClubSupport. Neem daarvoor vooral contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld en als deze is

goedgekeurd wordt een op-maattraject gestart. Dit kan bestaan uit een (online) workshop, een masterclass met meerdere verenigingen met eenzelfde vraagstuk, of een een-op-eentraject, waarbij de ondersteuner een adviserende rol heeft en de vereniging met hulp van eigen vrijwilligers de stappen maakt. De ondersteuning van een trajectbegeleider kan eenmalig zijn, maar ook een jaar duren. Afhankelijk van ondersteuningsvraag en de ambitie van de club. “We doen het echt samen met de vereniging. Zoals onze ambassadeur Erben Wennemars zo mooi omschrijft: we geven ze de hengel, niet de vis. Maar we leren ze vissen. We vinden het belangrijk dat een project breed gedragen wordt onder de leden en vrijwilligers, dus we motiveren de verenigingsbesturen om een project gezamenlijk binnen de club op te pakken. Als de tijd, wil, energie en het enthousiasme er zijn, dan adviseer ik verenigingen zeker om deel te nemen. Het kost de vereniging niets, maar levert veel op”, vertelt Kerr-Verhaegh enthousiast. Ook verenigingen die nog geen lid zijn van de Rabobank kunnen proeven van Rabo ClubSupport. “Regelmatig organiseren we inspiratie-avonden op lokaal niveau en online workshops, waarbij zowel leden als niet-leden aan kunnen haken. Nog geen lid? Sluit eens aan en wie weet vinden we in elkaar een enthousiaste partner om de ambitie van jouw club waar te maken.”

Hoeveel tennis- en padelverenigingen maken gebruik van RaboClubSupport? Stemcampagne Jaar

Totaal verenigingen

Tennis- en padelverenigingen

Verdeeld coöperatief dividend sportverenigingen

2022

31.000

1.030

14 miljoen

2023

32.000

1.026

15,5 miljoen

Ondersteuning Workshops en masterclasses: Thema’s:

117 deelnemers Geld genereren Vrijwilligers Ledenbinding Communicatie Modern besturen Verduurzamen

Een-op-eenbegeleiding 2022: Een-op-eenbegeleiding 2023:

18 trajecten 24 trajecten (tot nu toe)

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 65

65

15-11-2023 12:47


66

column

Zie ik je in Rotterdam? We staan voor een memorabel jaar in ons bestaan als bond. In 2024 bestaat de KNLTB 125 jaar, een imposante en historische mijlpaal. Bovendien komt het jubileum in een tijd dat wij onze rol en positie ten opzichte van onze sporten kritisch bekijken en stukje bij beetje anders vormgeven dan, pak ’m beet, twintig jaar geleden. Van een organisatie die de lijnen uitzet, regels voorschrijft, de competitie organiseert, worden wij steeds meer een verbinder. De spil in het ecosysteem van tennis en padel, zoals wij het vaak omschrijven. Zodat alle betrokkenen bij onze sporten, aanbieders, spelers, fans, leraren, er de vruchten van plukken. We zijn er al 125 jaar in het belang van de sport, maar nu anders dan toen.

jaar verbindt, we kijken naar de ontwikkelingen in de sportbranche en hoe we samen werken aan een gezonde toekomst van jouw vereniging, tennis- en padelschool of sportcentrum en die van de tennis- en padelsport in Nederland. Met boeiende sprekers, zoals oud-topspelers Alex Corretja, Kiki Bertens en John van Lottum. Uiteraard staat ook de uitreiking van de jaarprijzen op het programma: Vereniging, Vrijwilliger en Toernooi van het jaar 2023. Tijdens de lunch is er gelegenheid om elkaar te

ontmoeten, kennis uit te wisselen en informatie te halen bij een van de stands. De KNLTB-collega’s staan klaar om de gasten meer te vertellen over onze producten en diensten. Vervolgens kan je op de tribunes van Ahoy genieten van internationaal toptennis. Dit mag je niet missen dus! Tot ziens in Rotterdam!

Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB

Onder het motto ‘De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker’ gaan we vanaf februari volgend jaar aandacht besteden aan het jubileum. Het is een mijlpaal waar we trots op zijn en die we graag vieren samen met jou. We hebben activiteiten gepland voor iedereen, spelers, verenigingen, centra, leraren, fans en natuurlijk voor alle collega’s. De kick-off is op het KNLTB Jaarcongres voor bestuurders van verenigingen, centra en leraren op zaterdag 17 februari in Ahoy in Rotterdam. Op het jaarcongres vieren we de sport en hoe die sport ons al 125

CC 2-2023 SPLIT RUN.indb 66

15-11-2023 12:47


Keeps you going

The performance sock that keeps you going. Boost comfort and endurance with our compression technology. STOX Energy Socks enhance performance and reduce muscle fatigue and the risk of injury.


OFFICIAL SUPPLIER

TENNISDIRECT ALS PARTNER VAN JULLIE TOERNOOI! DE VOORDELEN GRATIS kortingsvouchers en give-aways

GRATIS Björn Borg Caps

Aanschaf waardebonnen voor alle finalisten met 15% korting

GRATIS Dunlop shirts

GRATIS handdoeken voor alle nummers 1

Neem contact op via sales@tennisdirect.nl of ga naar www.tennisdirect.nl/club/toernooisponsoring


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.