Centre Court Editie 2 - 2018

Page 1

EDITIE 2 • JAARGANG 28 • MEI 2018

ROGER DAVIDS, CLUBMAN IN HART EN NIEREN:

SAMEN DE BINDING MET DE VERENIGING VERGROTEN

8&9 TENNIS:

COMPETITIE SPELEN OP JE EIGEN NIVEAU IN GESPREK MET DE KNLTB ACCOUNTMANAGER:

SAMEN KIJKEN NAAR KNELPUNTEN EN KANSEN PADEL:

MOOIE AANVULLING OP BESTAAND AANBOD VOOR LEDEN


Winnen doe je niet alleen

Fans, sporters, bonden en partners, samen zijn we TeamNL. Steun jouw favoriete topsporters het hele jaar door! Via de sociale media van TeamNL krijg je alles mee. TeamNLTweets

EchtTeamNL

@teamnlinsta


3

Samen de binding met de vereniging vergroten Het tennisseizoen is inmiddels in volle gang, meer dan 30.000 teams spelen mee in de KNLTB Voorjaarscompetitie. Samen met duizenden vrijwilligers is alles in gereedheid gebracht om te beginnen aan een nieuw tennisseizoen. Ben je ook druk bezig geweest? En heb je ook zo genoten van de eerste tennisweken? De eerste maanden als voorzitter van de KNLTB zitten er inmiddels op. Ik heb veel mensen gesproken en geniet elke keer weer van de energie waarmee we in de regio’s en op kantoor in Amersfoort de tennissport een stap verder willen brengen. Meer mensen meer laten tennissen is het doel van de KNLTB, dat staat voorop. Toch daalt het ledenaantal al een aantal jaren. Het is een van onze grootste uitdagingen om te zorgen dat we de binding met onze leden vergroten. Een gezamenlijke aanpak binnen de vereniging, samen met de trainers, staat wat ons betreft centraal. Hoe kunnen we binnen de vereniging en in de directe omgeving van elke vereniging laagdrempelige wedstrijden organiseren voor jeugd en recreanten? Want binnen deze doelgroepen is de hoogste uitstroom van leden. Heb je dat al eens kritisch bekeken? Neem gerust contact op met de KNLTB Accountmanager in je regio om te bepalen hoe je vereniging (en ook je regio) scoort ten opzichte van andere verenigingen. De verschillen blijken groot. En we kunnen veel van elkaar leren. Zo blijkt dat tennissers naarmate ze meer wedstrijden spelen meer tennisplezier hebben, zich meer verbonden voelen met hun club en dus langer lid blijven. We zijn ervan overtuigd dat we dit samen kunnen en moeten doen. We gaan het accent verleggen en verenigingen in kleinere regio’s bij elkaar brengen. Dan kunnen we onze dienstverlening optimaal invullen en verenigingen helpen daar waar ze support nodig hebben. Verenigingen kunnen veel van elkaar leren en samenwerken als het gaat om de organisatie van regionale toernooien, competities en de promotie van tennis. Van de gesprekken de afgelopen maanden krijg ik veel energie. Ik spreek wekelijks betrokken bestuursleden en enthousiaste medewerkers; we hebben een vernieuwd en verbeterd competitiesysteem uitgerold; de KNLTB ClubApp wordt steeds meer ingezet door verenigingen om leden te binden; ruim 750 verengingen maken gebruik van het nieuwe KNLTB Afhangbord en het aantal competitieteams in de nieuwe competities, zoals 8&9 Tennis en Zomeravondcompetitie, stijgt. Kortom, er gebeuren veel goede dingen die ons helpen de binding van onze leden met de verenigingen te verhogen. In deze editie van Centre Court delen verenigingen hun verhalen. Zoals ATC Kadoelen, dat door middel van samenwerking zorgt voor ledenwerving. En ZTC Shot, dat leden betrekt bij het opstellen van de visie van de club. En Amstelpark, dat een Tenniskids-toernooitje organiseert om de jeugd te betrekken bij de club en hen plezier te laten beleven. Doe er je voordeel mee, want er zijn veel interessante initiatieven. Ik wens je veel leesplezier en bovenal veel inspiratie. En vergeet niet regelmatig een balletje te slaan! Roger Davids Voorzitter KNLTB


4

INHOUD

EDITIE 2 • JAARGANG 28 • MEI 2018

8 Roger Davids Met Roger Davids als nieuwe voorzitter heeft de KNLTB iemand in huis gehaald met een ander profiel dan de klassieke bondsbestuurder, voor zover die nog bestaat. Hij is in elk geval geen man van het pluche, je ziet hem eerder op de tennisbaan in actie dan in een vergaderzaal. Zijn visie: hij wil het tennis sterker maken, met samenwerken als sleutelwoord.

18 ZTC Shot vindt zichzelf opnieuw uit Na een lastige periode moest voor ZTC Shot het roer om. De club ging terug naar de tekentafel om een heldere visie voor de toekomst te bepalen en een strategie te ontwikkelen waarmee de club tot in lengte van jaren succesvol kan zijn. Een reconstructie van een nieuwe start.

38

8&9 Tennis combineert recreatief tennissen met competitie Om de recreatieve leden méér te bieden dan alleen maar lessen is de Amersfoortse vereniging ALTA vorig jaar begonnen met 8&9 Tennis: “competitietennis voor mensen die wat meer voor de lol tennissen”. Dat is niet alleen heel gezellig, je wordt er ook nog een betere tennisser van.

Partners KNLTB


COLOFON

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDACTIE Friso Schotanus E-mail: friso@hetsportbureau.nl Bernice Treep E-mail: b.treep@knltb.nl EINDREDACTIE & KORTE BERICHTEN Janeke de Zeeuw MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Robert Barreveld, Roger Davids, Jeroen Haarsma, Marcella Mesker, Erik Poel, Edward Swier, Nick Tol, Rijcko Treep en Eddy Veerman FOTOGRAFIE Jos Kafoe, Henk Koster Fotografie, Orange Pictures, Henk Seppen en Bert Treep UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl ADRESWIJZIGINGEN Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens. REDACTIEADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

En verder… 6

Tennis in beeld

VORMGEVING EN PREPRESS Pencilpoint | online & offline design, Woerden DRUKWERK PreVision, Eindhoven

42 Nieuwste versie KNLTB ClubApp (ver)bindt jeugdleden bij LTC De Gelenberg

ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%.

46 ATC Kadoelen: “De ondersteuning van de KNLTB bracht onze zaak in beweging”

Coverfoto: Jos Kafoe

50 Ga tijdens het Libéma Open in gesprek met de KNLTB Accountmanager

©2018 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

16 Infographic: nieuwe competitievormen 26 Social wall: Beleef de Voorjaarscompetitie 28 Vrijwilliger van het Jaar Anton Dijkhuis over de wederopstanding van ETC 34 ULTC Iduna: “Padel brengt wat nieuws naar de vereniging”

57 Het succes van Tenniskids-toernooitjes bij Amstelpark: meer plezier, beter spel 62 TC ’t Twiske geeft eigen draai aan AH Sportactie 64 Mediapartner De Persgroep brengt nieuwe energie en initiatieven

Columns 25 Marcella Mesker 66 Erik Poel


6

TENNIS IN BEELD


CENTRE COURT

Van 11 tot en met 17 juni vindt in Rosmalen het internationale grastoernooi LibĂŠma Open weer plaats. Dit jaar is niemand minder dan Andy Murray aanwezig en ook Nederlands beste tennissers Robin Haase en Kiki Bertens zijn van de partij. Naast het kijken van tennis op het hoogste niveau kun je als verenigingsbestuurder in gesprek met de Accountmanagers van de KNLTB en kun je een kijkje nemen bij de NK Padel. Ben jij er ook bij?

7


8

ROGER DAVIDS

Kersverse voorzitter Roger Davids combineert twee passies “Samen keuzes maken, binding met de vereniging vergroten�


9

Met Roger Davids als nieuwe voorzitter heeft de KNLTB iemand in huis gehaald met een ander profiel dan de klassieke bondsbestuurder, voor zover die nog bestaat. Hij is in elk geval geen man van het pluche, je ziet hem eerder op de tennisbaan staan dan in een vergaderzaal. De geboren Brabander geeft zijn visie op het sterker maken van tennis, met samenwerken als sleutelwoord.

Door: Friso Schotanus

Davids is van huis uit een echte marketingman én een fanatiek tennisser. Hij zetelt in een historisch pand, dat grenst aan de velden van ’s lands oudste voetbalclub, het Haarlemse HFC van sportpionier Pim Mulier. Als zelfstandig marketeer (en tot vorig jaar als partner van marketingbureau BASIS) houdt hij ervan mensen in beweging te krijgen. Activatiemarketing heet dat in vaktermen; zorgen dat consumenten of klanten aan het denken gezet worden, iets gaan doen, iets kopen of een dienst afnemen. Davids: “Ik vind het leuk om mensen stap voor stap verder mee te nemen in het verhaal van de klant en er daarbij voor te zorgen dat ze loyaal blijven. Daarvoor moet je als organisatie of merk duidelijke keuzes maken. Je moet weten wat je te bieden hebt. Vaak wordt in marketing de oplossing in het verhaal gelegd, dat heel creatief en leuk moet zijn. Ik zeg vaak: ‘Wat je te bieden hebt, moet goed zijn.’ Het begint met het kiezen van een duidelijke plek in de markt.”

TENNISNETWERK

Daarin wist Davids zijn klanten goed te begeleiden – bedrijven als ING, ANWB en Nationale Postcode Loterij wisten de weg naar het Haarlemse bureau te vinden. Nu zet Davids zijn ervaring in voor de KNLTB. De kiem daarvoor werd gelegd in 2010, toen hij samen met zo’n veertig trainers en bestuurders uit de wijde omgeving van Haarlem bijeenkwam. Daar was een reden voor, legt Davids uit. “We merkten met elkaar dat de binding met tennis hier in de regio afnam. Als je de tennissers ernaar vroeg, dan hoorde je mensen klagen dat ze met competitie spelen veel tijd kwijt waren. Dat veel kinderen helemaal geen competitie meer speelden en lid-af werden. Ik dacht: Logisch. Als hiernaast, bij HFC, alleen de selectiespelers voetbalwedstrijden mogen spelen en de jeugd traint alleen maar, dan lopen die toch ook weg?”

De initiatiefnemers richtten TennisNetwerk Haarlem op. Vereni­ gingen, tennisscholen, trainers, gemeenten – alle krachten werden gebundeld, met als voornaamste doel de binding van de tennissers met de sport te versterken en er vooral voor te zorgen dat de jeugd meer gaat tennissen. “We hebben tegen elkaar gezegd: ‘We organiseren voor deze kinderen wedstrijdjes. Niet om er nieuwe Krajicekjes van te maken, maar om ze plezier te laten beleven.’ We zijn voor deze groep een voorzomercompetitie gestart. Wat heel interessant was, was dat we ook veel kinderen die normaal gesproken voetballen of hockeyen heel goed konden bereiken. Na Pinksteren zijn namelijk veel voetbal- en hockeycompetities al afgelopen. Die kinderen nodigden we uit voor wedstrijdjes. En zij merkten dat tennis heel leuk is. En de kinderen die al tennisten, zagen: ‘Hé leuk, nu speel ik echt wedstrijdjes. In een team, nog leuker! En mijn ouders komen ook nog kijken! En mijn trainer vraagt hoe het gaat.’ Gevolg: kinderen bleven langer lid en gingen vaker competitie spelen. Vervolgens zijn we naar de mogelijkheden gaan zoeken om samen een wintercompetitie te organiseren. Overdekt, want jonge kinderen moet je in de winter niet buiten laten spelen. Toen we met vijf, zes verenigingen onze krachten bundelden, zagen we dat we met elkaar de kinderen wel tien overdekte banen konden aanbieden.” Deze laagdrempelige manier van tennis aanbieden werkte heel goed (inmiddels hebben 2.000 kinderen in de regio deelgenomen aan de wedstrijden), veel kinderen bleven tennissen. “Voor mij persoonlijk was het ook heel leerzaam, want ik kwam nieuwe mensen tegen. Ik kon mijn expertise gebruiken om samen met een aantal mensen uit de regio nieuwe, laagdrempelige wedstrijdjes te ontwikkelen, om toernooileiders, tennishallen en verenigingen samen te brengen. We hebben er ook aan gewerkt om meer publiciteit te krijgen, door met de media in contact te treden. We hebben een weekagenda gemaakt, om te laten zien wat er in de regio Haarlem te doen is op het gebied van tennis. Daar koppelden we per vereniging een contactpersoon aan. Door het zo duidelijk te presenteren aan de media wordt er nu bijna elke week wel over tennis geschreven.”

“Als je zelf vrijwilliger bent, is het leuk om te zien welke initiatieven werken, om er vervolgens je eigen draai aan te kunnen geven” Roger Davids

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

Toen ik las dat de KNLTB een nieuwe voorzitter zocht, dacht ik: Ik heb dit werk in de regio de afgelopen zeven jaar met zo veel plezier gedaan, misschien is het nu wel leuk en interessant om dat landelijk te gaan doen. Je kunt het Haarlemse model natuurlijk niet zomaar kopiëren. Een stadsgebied in Haarlem is heel anders dan in Groningen, waar ik gestudeerd heb, of in Brabant, waar ik geboren


10

ROGER DAVIDS

“Sommige principes, zoals laagdrempelig samenwerken, samen producten ontwikkelen en naar de tennissers brengen, om zo bestaande en nieuwe leden meer te laten tennissen, zijn voor heel Nederland toepasbaar” Roger Davids

en getogen ben. Maar sommige principes, zoals laagdrempelig samenwerken, samen producten ontwikkelen en naar de tennissers brengen, om zo bestaande en nieuwe leden meer te laten tennissen, zijn voor heel Nederland toepasbaar. Al moet je per gebied wel kijken hoe dat precies gaat.” De vraag die marketeer Davids bij de start van zijn nieuwe functie als vanzelfsprekend opwerpt is: Wat hebben wij als tennissport te bieden? Wat is onze propositie? “Want als we dat weten, dan kunnen we tennis weer een stukje mooier maken. Om te beginnen is tennis een sport die je heel lang kunt beoefenen. In de leeftijdscategorie boven de 35 jaar zijn wij by far de grootste sportbond van Nederland. Tennis is voor die groep, als voetbal of hockey wat minder gaat, een heel aantrekkelijke sport. Je kunt overal terecht, vaak op een centrale plek in je stad of dorp. En de sfeer is positief. We moeten er vooral voor zorgen dat de binding met de sport sterk blijft. Daarom is het heel belangrijk dat mensen die tennissen méér gaan tennissen. Van daaruit kun je verder groeien. Want je kunt niet goed groeien als je de achterdeur open hebt staan. Pas als je de uitstroom sterk verlaagt, dan leg je de basis voor duurzame groei.”

TOP HONDERD

Davids weet waar hij over praat, hij tennist sinds zijn elfde. Hij begon bij Falcones in Valkenswaard, dat is opgegaan in fusieclub T.V. Valkenswaard. Hij combineerde tennis met een andere liefhebberij, voetbal, tot hij zich vanaf zijn zestiende concentreerde op wedstrijdtennis. Davids bleek talent te hebben: hij behoorde rond

zijn twintigste tot de honderd beste spelers van het land. Hij kwam op dat moment uit voor G.S.T.C., de studententennisclub uit zijn nieuwe stad, Groningen. Nadat hij zijn studie bedrijfskunde had afgerond, speelde hij nog een jaar competitie met de tien jaar jongere Sjeng Schalken, en hij genoot van diens talent. Davids verhuisde vervolgens naar Noord-Holland om zijn eigen bedrijf op poten te zetten, en meldde zich meteen bij de tennisvereniging die zich op 200 meter van zijn kantoor bevindt, LTC Eindenhout. “Ik heb bij mijn clubs al vanaf jonge leeftijd altijd vrijwilligerswerk gedaan, van jeugdbestuur tot competitieplanning, en heb toernooien en lustrumfeesten georganiseerd. Van Eindenhout ben ik de laatste drie jaar voorzitter geweest. En ik houd het spelletje netjes bij; ik speel nog steeds met veel plezier competitie. Natuurlijk heb ik de tennisbeleving de afgelopen jaren zien veranderen. Er zijn enkele maatschappelijke trends die het verenigingsleven in het algemeen, en dus ook het tennis, beïnvloeden. Mensen hebben veel meer te doen, je hebt meer concurrentie. Sommige sporten claimen kinderen enorm, zodat er weinig ruimte overblijft voor een tweede sport. Kinderen besteden meer tijd aan tablets en hun telefoon. De belangrijkste constatering is dat de tijd die een sporter aan zijn sport wil spenderen, onder druk staat. Dus moet je meer bieden in minder tijd, dat is the name of the game. Als je dat niet verandert, zal de binding met de sport en dus met de vereniging minder worden, want dan groei je niet mee met de behoefte van de consument. Je hebt een groep van 200.000 mensen die competitie en toernooien spelen, die hebben gewoon een binding met hun sport. Dat moeten we optimaliseren, bijvoorbeeld met nieuwe competitievormen en een nieuw competitiereglement. Daar zijn we nu mee bezig. Maar dan zijn er nog 800.000 spelers, van wie de helft lid is van de KNLTB. Waarvan weer een groot deel uit jeugd bestaat en een heel groot deel op recreatief niveau actief is, de 8- en 9-spelers. Die groep is heel gevoelig voor de tijd; het moet in korte tijd uitdagend, leuk en gezellig zijn. Daar is 8&9 Tennis ook op ingericht. Het is een laagdrempelige competitie, je speelt op een avond in maximaal twee of drie uur twee dubbelwedstrijdjes. In kleinere teams, met de regels voor compact spelen [geen volledige derde set maar een wedstrijdtiebreak, beslissendpuntsysteem bij deuce]. Er hebben zich in de eerste twee jaar al meer dan duizend teams voor 8&9 Tennis ingeschreven, dus dat loopt goed. Maar het is nieuw. Verenigingen zullen nog moeten ontdekken waarom dat voor hun leden leuk is. Deze competitievorm is met name voor de mensen


11

die na een tijdje weer opnieuw gaan tennissen belangrijk. We zien nu nog een behoorlijke uitstroom van recreanten op dit niveau. Het gaat erom dat ze het plezier van wedstrijdjes en het spelen in teamverband op een gezellige en laagdrempelige manier ervaren [lees voor 8&9 Tennis in de praktijk het verhaal op pagina 38 en verder].”

NAAST DE RECREANTEN VAN VEELAL 35-PLUS, HAMERT DAVIDS EROP DAT OOK DE JEUGD MEER BINDING MET TENNIS OPBOUWT, ZOALS DAT IN HAARLEM LUKTE.

“Dus dat ze niet alleen een uurtje trainen per week, maar dat ze ook wedstrijdjes spelen, zodat ze trainen met een doel. Dat ze het team- en clubgevoel leren herkennen. De Kia World Tour voor kinderen is daarbij een goed initiatief. Het zou heel mooi zijn als tachtig of negentig procent van alle kinderen daaraan gaat deelnemen. Nu ligt dat percentage nog veel lager. Schooltennis is ook belangrijk: met een uniek concept als Tenniskids@school zijn we een voorbeeld voor veel andere landen. Schooltennis is een succes, zo heb ik in Haarlem geleerd, als je scholen en verenigingen en leraren met elkaar in verbinding brengt. Er zijn allerlei manieren om deze doelgroepen, de jeugd en zij die net iets ouder zijn, aan je te binden. Met kennismakingslidmaatschappen bijvoorbeeld. Het is heel goed als bestuurders van elkaars goede initiatieven kunnen leren. Op Centrecourt.nl zijn al veel succesverhalen te vinden, daar heb ik zelf ook mijn weg naartoe moeten vinden. En als bestuurder van Eindenhout vond ik het

“Als we over vijf jaar meer instroom, minder uitstroom en een sterkere binding tussen clubs en leden hebben, zijn we een heel eind opgeschoten” Roger Davids

ontzettend leuk om op het KNLTB Jaarcongres collega-bestuurders te ontmoeten. Als je zelf vrijwilliger bent, is het leuk om te zien welke initiatieven werken, om er vervolgens je eigen draai aan te kunnen geven. Het lijkt mij goed als we dat soort ontmoetingsmomenten vaker organiseren, bijvoorbeeld op regionaal niveau. Je kunt elkaar inspireren en samen optrekken. Dat hoeft natuurlijk niet elke maand; een paar keer per jaar is al een heel mooi begin.”

DIT KLINKT TOCH WEL ALS EEN LANDELIJKE DOORVERTALING VAN HET HAARLEMSE MODEL.

“Het is in elk geval een laagdrempelige werkwijze: je begint bij de vereniging en zoekt het in de menselijke maat. De principes waarop het Haarlemse model is gestoeld, zijn: samenkomen, keuzes maken, laagdrempeligheid, binding creëren met de sport. In elk gebied op een andere manier. Als je in een krimpregio zit, zul je op andere onderdelen met elkaar moeten samenwerken. Hoe gaan we om met het grote aantal tennisbanen dat we samen hebben? Er zijn niet voor niets 500 verenigingen die serieus overwegen padel te gaan aanbieden. Padel is laagdrempelig qua vorm, met een kleiner veld, met kleinere rackets. Het is misschien een goed idee als clubs in krimpregio’s samenwerken om padelbanen te kunnen aanleggen. Het heeft misschien wel een iets kannibaliserend effect, maar ik ben daar niet erg bang voor. Veel spelers gaan extra spelen, ze zijn met zijn vieren, voor tennis is het heel mooi dat op die manier de binding met de club versterkt wordt. Waardoor er meer sfeer is, meer loyaliteit, minder uitstroom…”


PROBEER DE VERNIEUWDE KNLTB CLUBAPP! NU 2 MAANDEN GRATIS EN WIN!

WAAROM? UITSLAGEN & STANDEN TENNISMAATJE

CLUBNIEUWS

DIGITAAL AFHANGEN

VOOR MEER INFO: KNLTB.CLUB/APP

LEDENLIJST MIJN PROFIEL


13

JOUW PROFIEL EN IDEEËN LIJKEN GOED TE PASSEN BIJ DE ROL DIE DE KNLTB ZICH AANMEET, NAMELIJK VAN SERVICEVERLENER IN PLAATS VAN REGELGEVENDE AUTORITEIT.

“Ik denk dat het belangrijk is dat de KNLTB duidelijke keuzes maakt, maar op een dienende manier. We hebben een visie en daarin moeten we samen met de verenigingen optrekken. En dat participatieve, dat zit wel heel erg in mij. Ik geloof dat het in de huidige tijd heel belangrijk is dat je mensen samenbrengt. En daarvoor is technologie alleen niet voldoende. Je moet mensen echt bij elkaar brengen en kijken: ‘Wat gaan we samen oppakken?’ ”

EN HET CREËREN VAN ÉÉN TENNISCOMMUNITY IS DAAR EEN MIDDEL BIJ?

“Het is voor ons natuurlijk fijn als wij vanuit een database mensen kunnen volgen en helpen. Dat als iemand een tennismaatje zoekt, wij dat digitaal mogelijk maken. Binnen de vereniging, want je kent niet iedereen binnen de club, met de KNLTB ClubApp, maar ook buiten de vereniging, bijvoorbeeld als je op pad bent. Zo maak je de tenniscommunity sterker. Ook het volgen van toptennis kun je toegankelijker maken. We kunnen mensen die geïnteresseerd zijn met pushberichten erop attent maken als er toptennis op tv is waaraan een Nederlander meedoet. Vaak missen mensen dat. Of als er in de buurt van een liefhebber Nederlands toptennis gespeeld wordt, denk aan eredivisietennis. Zo kun je de groep volgers vergroten.”

“Je kunt niet goed groeien als je de achterdeur open hebt staan. Pas als je de uitstroom sterk verlaagt, dan leg je de basis voor duurzame groei” Roger Davids

MULTISKILLS Roger Davids is medeoprichter van Stichting Instituut MultiSkills. Deze organisatie heeft als doel “het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, waardoor hun kans op een gezond, fit en sportief leven groter wordt”. “Vanuit deze functie weet ik hoe belangrijk het is om kinderen meerdere sporten aan te bieden”, vertelt Davids. “Zo kunnen kinderen beter kiezen welke sport bij ze past en zullen ze minder snel afhaken als ze wat ouder worden. In Nederland hebben we een monocultuur en daar zullen we voor moeten oppassen, breder opleiden is veel beter. Met zo’n 1.700 verenigingen en 3.000 tennisleraren hebben wij als tennisgemeenschap ook een maatschappelijke taak om richting het onderwijs die pluriformiteit te ondersteunen. En er is natuurlijk een gedeeld belang: we brengen tennis onder de aandacht en kunnen zo een gestructureerde instroom realiseren. En vervolgens gaat het er dus om de kinderen te verbinden met tennis als ze eenmaal lid zijn.”

WAT WIL JE OVER VIJF JAAR BEREIKT HEBBEN?

“Het belangrijkste vind ik dat verenigingen over vijf jaar kunnen zeggen: ‘Op een paar dossiers hebben we echt doorgepakt.’ Dat we meer instroom, minder uitstroom en een sterkere binding tussen clubs en leden hebben. Dan denk ik dat we een heel eind zijn opgeschoten.” t


14

KORTE BERICHTEN

Doet jouw club mee met de Zomer Challenge 2018? Speciaal voor teamsporters die een zomerstop hebben én voor sporters die veelal binnen sporten, is er de Zomer Challenge: een compact lidmaatschapspakket van drie maanden voor niet-tennissers. Deelnemers aan de Zomer Challenge kunnen tijdens deze drie maanden: • kennismaken met tennis; • onbeperkt vrij spelen; •e en aantal lessen of clinics van de tennisleraar krijgen; • zich klaarstomen voor het afsluitende event – het Zomer Challenge-eindtoernooi. Kortom, de Zomer Challenge is dé ideale mogelijkheid voor sporters om fit de zomer door te komen.

WAAROM?

Er zijn in Nederland veel sporten die in de zomermaanden stilliggen, zoals voetbal en hockey. Toch willen veel van deze sporters gedurende deze periode blijven sporten. Daarnaast gaat twintig procent van alle Nederlanders (ouder dan 15 jaar) naar de sportschool. Ook zij willen in de zomer graag buiten sporten. Ze hebben niet de behoefte aan een volwaardig lidmaatschap, maar juist wel aan een flexibel/compact lidmaatschap, dat samen met lessen of clinics de mogelijkheid biedt om gedurende de zomermaanden iets nieuws te leren en natuurlijk ook om gezond en fit te blijven tijdens deze periode. Aan het eind van het programma wordt er op en door de club een eindtoernooi (na de zomervakantie) georganiseerd. Door de Zomer Challenge aan te bieden, laat je als vereniging ook

niet-tennissers op een laagdrempelige manier kennismaken met tennis.

MELD JOUW ZOMER CHALLENGE NU AAN! Gaat jouw club deze zomer aan de slag met de Zomer Challenge? Ga naar Centrecourt.nl/zomerchallenge en meld jouw club aan via het aanmeldformulier.

Honderden kinderen tennissen met Tenniskids@school-project in Den Haag Maar liefst 25 basisscholen nemen samen met zes tennisverenigingen uit Den Haag deel aan een groot Tenniskids@school-project. Hierdoor komen de komende maanden honderden kinderen in de gemeente Den Haag in aanraking met tennis. De kinderen maken tijdens hun gymles kennis met tennis en mogen als afsluiting van het project meedoen aan een groot tennisevent in het centrum van Den Haag. Zo kunnen ze samen sporten en bewegen en laten zien wat ze tijdens het project hebben geleerd. Het Tenniskids@schoolproject is bedoeld om kinderen in beweging te krijgen en hen in aanraking te laten komen met de tennissport. Het project in Den Haag is een initiatief van de Gemeente Den Haag, zorgverzekeraar Menzis en de KNLTB.


15

Is jouw vereniging al klaar voor de AVG? Vanaf 25 mei is het een feit: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy geldt voor elke organisatie en dus ook voor sportverenigingen.

BRUIKBARE INFORMATIE

Op Centrecourt.nl/privacy vind je uitgebreide informatie om als club aan de slag te gaan met privacy. Zo worden de basisbegrippen met betrekking tot de AVG beschreven, komen de meest gestelde vragen aan bod over onderwerpen als ‘de AVG’, ‘de verwerkersovereenkomst’, ‘E-mails sturen aan leden’, ‘Online publicaties’ en ‘De KNLTB en gegevens’.

Menzis Tenniskids Feest: dit jaar op zes locaties! Ook dit jaar wordt in de zomer weer het Menzis Tenniskids Feest georganiseerd. Deze keer vindt het feest plaats op maar liefst zes locaties in Nederland! Kinderen die minimaal vier keer spelen in de Kia World Tour of in de Groene competitie zijn van harte welkom op zaterdag 7 of zondag 8 juli.

WAAR EN WANNEER?

Op beide dagen zijn er drie locaties waar het Menzis Tenniskids Feest plaatsvindt. Op 7 juli zijn dat Oud-Beijerland (T.V. Oud-Beijerland), Asten (’t Root) en Haren (Tennis- en Squashclub Haren) en op 8 juli wordt het feest gehouden in Alkmaar (T.C. Alkmaar), Den Haag (THOR De Bataaf) en Veenendaal (T.V. Spitsbergen). Elk feest duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Het belooft een geweldige dag te worden met veel tennis, fun en entertainment. Van tennisactiviteiten op de baan tot aan springkussens en bijvoorbeeld een goochelshow. En misschien zijn Ace & Love, de mascottes van Tenniskids, en Nickelodeon-presentator Bart Boonstra er ook wel bij!

NEEM EEN VRIENDJE OF VRIENDINNETJE MEE!

Deelname is gratis en iedereen die toegang heeft tot het Menzis Tenniskids Feest mag één vriendje of vriendinnetje meenemen. Deze persoon hoeft geen lid te zijn van de KNLTB. Iedereen die vier of meer keer heeft gespeeld in de Kia World Tour of de Groene competitie ontvangt in de loop van de competitie een uitnodiging voor het feest. Promoot het vooral ook bij de jeugdleden op jouw club!

MODELLEN EN STAPPENPLAN

Daarnaast vind je er enkele modellen en het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het is helemaal aangepast aan de praktijk van de sport en een onmisbaar hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Iedere tennisvereniging kan dit stappenplan eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar verenigingsondersteuning@ knltb.nl. De KNLTB neemt de kosten voor dit stappenplan op zich, zodat we jouw vereniging kunnen ondersteunen. Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelfverklaring dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG beoordeelt alleen of het stappenplan daadwerkelijk is ingevuld. Of de stappen op de juiste wijze zijn gevolgd, is en blijft de verantwoordelijkheid van de club.


16

KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE

Nieuwe competitievormen slaan aan De KNLTB Voorjaarscompetitie is in volle gang. Voor veel spelers is dit de mooiste periode van het tennisseizoen. Samen met je team de baan op gaan biedt veel gezelligheid, en je kunt jezelf ook nog eens ontwikkelen als speler door de wedstrijden die je speelt. Het is niet voor niets dat tennissers die competitie spelen langer lid blijven van hun tennisvereniging.

Nederland heeft een van de grootste centraal georganiseerde tenniscompetities ter wereld. Spelen in teamverband zorgt voor een extra dimensie aan de sport, waardoor elk jaar weer zo’n 200.000 mensen de baan op gaan tijdens de competitie. Het is dit jaar het tweede seizoen dat de nieuwe competitievormen 8&9 Tennis en Zomeravondcompetitie op het programma staan. En die slaan behoorlijk aan, zo blijkt uit de deelnamecijfers.

Voorjaarscompetitie

30.032 competitieteams 2018

8&9 Tennis

368

594

431

669

2017

Tennisverenigingen

2018

2017

Teams

2018


17

Zomeravondcompetitie

409

888

479

1.014

2017

Tennisverenigingen

2017

2018

Teams

2018

Groene competitie Jeugdteams

1.679 2017

1.840 2018

Padel Voorjaarscompetitie

13

28

33

86

2017

Tennisverenigingen en -centra

2018

2017

Padelteams

2018


18

VISIE

“Het heeft binnen de hele vereniging een sfeer gecreëerd waarin steeds meer mensen betrokken willen zijn”

Zeister Tennisclub Shot is een trotse vereniging en daar heeft het alle reden toe. Wie het terrein van de club in de bosrijke omgeving aan de oostkant van Zeist betreedt, ziet direct een schitterend tenniscomplex met twaalf banen, zorgvuldig onderhouden paden en beplanting en een strak, modern clubhuis. De uitstraling van het geheel past perfect in de mooie groene omgeving, alsof het nooit anders is geweest. Maar schijn bedriegt. De afgelopen maanden is hard gewerkt om het terrein grondig op te knappen. Het is onderdeel van een plan om de vereniging na een lastige periode opnieuw te laten bloeien. Shot ging terug naar de tekentafel om een heldere visie voor de toekomst te bepalen en een strategie te ontwikkelen waarmee de club tot in lengte van jaren succesvol kan zijn. Het was bovendien tijd voor een heuse ‘rebranding’ van de club. Of zoals de nieuwe voorzitter het samenvat: “Het roer moest om.”

Visie en strate ZTC Shot vindt Die voorzitter en de drijvende kracht achter de nieuwe plannen is de 48-jarige Simone Sars-Huijser van Reenen. Ze zag de laatste jaren hoe de onvrede op de club groeide en leden langzaam wegliepen. Dat kon ze niet laten gebeuren. Sars is al jaren lid van Shot, zat al eerder in het bestuur en kent vrijwel alle leden. De grote betrokkenheid bij de vereniging deed haar in het najaar van vorig jaar besluiten in gesprek te gaan met het bestuur. “De laatste vijf jaar werden we geconfronteerd met een dalend ledenaantal. Het bestuur heeft echt zijn best gedaan, plannen gemaakt om verandering teweeg te brengen, maar heeft uiteindelijk niet voldoende kunnen realiseren. Bovendien ontstond er ook nog eens onenigheid binnen de trainersstaf. De club leed hieronder en dat kon ik niet aanzien.” En terwijl ze nog eens het clubhuis rondkijkt, voegt ze er gedecideerd aan toe: “Het zou eeuwig zonde zijn geweest, want dit is een van de mooiste tennisclubs van Nederland.”

EEN NIEUWE START

Sars omschrijft zichzelf als een doener. Een nieuwe periode als bestuurslid was niet iets wat ze echt ambieerde, maar als het roer toch om moest, wilde ze zelf aan de basis staan van de nieuwe koers. “Ik heb uitvoerig met het bestuur gesproken, ideeën en plannen geopperd. Ik was bereid daarmee aan de slag te gaan als nieuwe voorzitter van de club, maar dan wilde ik ook een frisse start maken met een nieuw bestuur.” Dat voornemen zou door een zittend bestuur opgevat kunnen worden als kritiek, maar Sars kreeg veel bijval. De toenmalige voorzitter sprak zelfs expliciet zijn vertrouwen in haar uit. “Hij zei: ‘Simone, ik denk dat jij dat kunt. Ik ga overleggen met bestuur, we gaan dit regelen.’ ” Inmiddels waren er al enkele open plekken in het bestuur. Veel animo om die zetels te vullen, was er niet. “En dat gold ook voor veel andere vrijwilligerstaken. Wat mij betreft moesten we echt een nieuwe start maken. Uiteindelijk begonnen we met een bijna volledig nieuw bestuur, alleen de penningmeester bleef. We hebben al in november een algemene ledenvergadering belegd, in plaats van in januari. Ik wilde de hele winter hebben om zaken goed te regelen voor het nieuwe seizoen. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben de bestuurswisseling doorgevoerd en zijn vol aan de bak gegaan.”

BLAASHAL Door: Robert Barreveld | Beeld: Orange Pictures

Het nieuwe bestuur begon met het maken van een plan met gestelde doelen voor 2018. Dat plan kwam tot stand in drie


19

gie voor een mooie toekomst: zichzelf opnieuw uit Cecilia Arocena (links) en Simone Sars-Huijser van Reenen keken met een frisse blik naar ZTC Shot in Zeist.

brainstormsessies met betrokkenen uit alle geledingen van de club. “Oud-bestuursleden, nieuwe bestuursleden, commissieleden, ereleden, trainers – we wilden zo veel mogelijk stakeholders bij elkaar hebben. Het resultaat was een strategie met vijf speerpunten: jeugdactivatie, activiteiten op de club, aantal vrijwilligers verhogen, leden werven en meer tennis gedurende de winter mogelijk maken. De vijf thema’s staan ook helder beschreven op de website van de club.” Met vrijwel alle thema’s ging Shot direct aan de slag. Zo wordt nu bekeken of de jeugd meer betrokken kan worden door bijvoorbeeld een jeugdbestuur te formeren en een jeugdbeleidsplan op te stellen en moet er een selectie van activiteiten op de club komen die werkelijk voor alle niveaus en leeftijden iets te bieden heeft. De grootste stappen zette Shot echter al in de eerste

maanden van het nieuwe bestuur, op het gebied van de bespeelbaarheid van de banen in de winter. Want op 1 oktober van dit jaar gaat een langgekoesterde wens van de vereniging in vervulling. Op die dag wordt een blaashal neergezet, zodat op een aantal banen de gehele winter gespeeld en getraind kan worden.

NIEUWE BANEN

“Ook de blaashal is vooral een kwestie van doen”, weet Sars. “We zijn het gewoon gaan regelen. De vergunning van de gemeente is binnen en we gaan hiervoor nu een stichting oprichten. Daarnaast is er een degelijk businessplan gemaakt. In mei volgt er nog een extra ledenvergadering over de hal. Ook onze tennisleraren zijn heel enthousiast. Er zijn altijd uitdagingen en onzekerheden, dat is nu eenmaal zo. Bovendien kunnen we door de grote commitment van onze trainers en de plannen die wij hebben met ons


sparen met SamenGezond uw steuntje in de rug Werken aan uw gezondheid is veel waard. Daarom is er Menzis SamenGezond. Met dit spaarprogramma ondersteunen we u bij een gezonde leefstijl. U verzamelt bijvoorbeeld punten met apps als Runkeeper en Strava. En zo spaart u voor sportoutfits, leuke uitjes of korting op uw aanvullende verzekering. Kijk snel hoe het werkt en begin met sparen!

samengezond.nl


21

jeugdbeleid, al zeker 45 procent vullen van de extra capaciteit die de blaashal ons biedt. Daardoor lopen we nog maar een klein financieel risico.” Het andere belangrijke aspect van het streven naar een maximale benutting van de tennisbanen door het jaar heen, is de renovatie van de huidige banen. “We zijn nog in gesprek met een aantal bedrijven, we moeten ook nog exact bepalen welk type gravel voor ons het meest geschikt is. Maar de banen moeten allemaal onder afschot komen, dat is wel zeker. Ons complex ligt vrij diep, eigenlijk in een soort kuil, en dat maakt het extra lastig om water af te voeren. Het is onze ambitie om straks, na de competitie, een eerste blok van twee banen te renoveren en te zien hoe die zich verhouden tot de andere banen. Vervolgens willen we nog twee blokken van twee banen aanpakken en kunnen we uit de winter komen met zes gerenoveerde banen.”

MEER BETROKKENHEID

En dan zijn er nog de thema’s ledenwerving en het werven en behouden van vrijwilligers. Dat laatste hangt, als het aan Sars ligt, nauw samen met de sfeer op de vereniging en de motivatie

“Van oudsher ging je naar Shot als je niveau en prestaties belangrijk vond. Wilde je gewoon een balletje slaan, dan ging je wellicht naar een andere club in de omgeving” Simone Sars-Huijser van Reenen

van mensen in alle geledingen van de club om een steentje bij te dragen. Het opknappen van het park en het clubhuis was daarbij een grote stap in de goede richting. “We zijn overigens nog niet helemaal klaar. We willen bijvoorbeeld nog een aparte speeltuin maken voor kleine kinderen. We hebben de laatste maanden echter zo hard gewerkt aan een metamorfose van het clubhuis en een park dat weer helemaal spic en span is, dat we ook echt op 31 maart open wilden. Zodat we aan het begin van het seizoen bij iedereen een gevoel opriepen van: Wow, dit is anders! Velen hebben daaraan bijgedragen, het heeft binnen de hele vereniging een sfeer gecreëerd waarin steeds meer mensen betrokken willen zijn. Geweldig.”

WIE WILLEN WE ZIJN?

Ook op het gebied van ledenwerving deinst Sars er niet voor terug de lat hoog te leggen. “We zijn dit jaar begonnen met iets meer dan 800 leden, laten we zeggen dat we over een jaar of twee ons streefgetal van 1.000 leden gehaald moeten hebben.” Shot richt zich veel op de jeugd, promootte de club onder meer al met flyeracties op scholen, interesseerde kinderen voor tennis met Tenniskids@school en startte voor alle geïnteresseerden een


22

VISIE

“Oud-bestuursleden, nieuwe bestuursleden, commissieleden, ereleden, trainers – we wilden zo veel mogelijk stakeholders bij elkaar hebben” Simone Sars-Huijser van Reenen

traject van proeflessen om kennis te maken met de tennissport en de vereniging. “Meer dan honderd mensen hebben inmiddels drie à vier proeflessen gehad en daarvan gaan er zeker 75 lid worden. Dat is al een heel mooi resultaat.” De club naar buiten toe presenteren, ‘in de markt zetten’, moest echter grondiger en beter, zo meenden ze in Zeist. “Wat is ons imago en is dat ook echt wie we willen zijn en hoe we ons willen presenteren? En in hoeverre sluiten de sfeer op de club en onze uitstraling aan bij die wensen? Op die vragen wilden wij antwoord hebben.” Het was tijd voor een heuse rebranding van ZTC Shot.

EXPERTISE, FRISSE BLIK

De vragen over de identiteit van de club werden vooral opgeworpen door iemand die haar sporen heeft verdiend in de marketingwereld. Cecilia Arocena (40) deed haar expertise op bij verschillende grote bedrijven en keek bovendien als relatief nieuw lid met een frisse blik naar de Zeister tennisvereniging. De club realiseerde zich ten eerste dat het huidige imago niet strookte met hoe ze in de omgeving bekend wilde staan. Sars: “Ik generaliseer een beetje, maar van oudsher ging je naar Shot als je niveau en prestaties belangrijk vond. Wilde je gewoon een balletje slaan, dan ging je wellicht naar een andere club in de omgeving. Bij de promotie van onze club merkten we zelfs dat een enkeling verrast was dat je bij ons ‘zomaar’ lid kon worden. Terwijl wij juist een toegankelijke vereniging willen zijn, laagdrempelig, voor gezinnen met kinderen. Wat mij betreft is er niks op tegen dat wij staan voor bepaalde waarden en kwaliteit en ons ook willen profileren op het gebied van prestatief tennis, maar dat alleen is niet wie wij zijn!”

AMBASSADEURS VAN SHOT

Onder leiding van Cecilia werd met een professionele marketingblik gekeken naar de mensen die de club wil bedienen. Grofweg zijn die in te delen in vier categorieën: actieve leden, de


23

“Wat is ons imago en is dat ook echt wie we willen zijn? En in hoeverre sluiten de sfeer op de club en onze uitstraling daarbij aan?” Simone Sars-Huijser van Reenen

zogeheten ambassadeurs van Shot, semi-actieve leden, passieve leden en niet-leden. Sars: “We vroegen ons af: Wie zijn onze ambassadeurs? Dat zijn voornamelijk jeugdleden tussen 6 en 16 jaar en hun ouders, over het algemeen mensen van 45+. Ze zijn energiek, gepassioneerd, vriendelijk, sociaal en competitief en zijn vooral geïnteresseerd in competitie, training en evenementen. Rommeligheid, angst voor teleurstelling en niet kunnen voldoen aan de verwachtingen zijn voor hen eventuele afschrikkende factoren.” Wederom werd in een aantal sessies met leden uit alle geledingen van Shot uitvoerig nagedacht over het imago van de vereniging. “Ideeën uitwisselen, discussiëren, knipsels plakken, het waren uitgebreide sessies. We hebben bijvoorbeeld aan de aanwezigen gevraagd met welke merken de vereniging zich het meest kan identificeren. Grote merken met een bepaald aanzien kwamen veel naar voren. Omdat ze staan voor kwaliteit, letten op innovatie en ook iets terug willen doen voor de maatschappij.” Uiteindelijk is het streven van Shot om met de juiste uitstraling en boodschap van zo veel mogelijk leden actieve ambassadeurs van de club te maken. “En dan liggen toch de grootste kansen bij de jeugd. Je wilt de jeugd vroeg interesseren, ze moeten als het ware ‘opgevoed’ worden bij Shot, een ambitieuze tennisclub voor families met een actief en sportief leven die willen tennissen op een prachtig park. Dat imago moet ook steeds meer vorm gaan krijgen in onze uitstraling, de huisstijl, de kleuren, het logo en door voldoende uniformiteit in onze presentatie.”

MOUWEN OPSTROPEN EN DOEN

Cecilia heeft inmiddels een uitgebreid document van de rebranding van Shot en dat wordt alleen nog maar uitgebreider, want het is een doorlopend proces. Een samenvatting van het document werd onlangs aangeboden aan de KNLTB en kan ook uitstekend dienen om straks potentiële sponsors gericht te benaderen. Simone Sars weet dat er nog veel werk te verzetten is, maar ze kijkt toch ook met trots terug op het afgelopen halfjaar. “Zoiets als het opgeknapte park, dat heeft zo veel losgemaakt. Iedereen kon meedoen, is trots op zijn of haar eigen werk en wil het anderen weer laten zien. Het zorgt voor zo veel betrokkenheid! Ik heb de afgelopen maanden ook gezien dat ik er bovenop moet blijven zitten. Er zijn grote plannen, maar vrijwillige taken blijven makkelijk liggen. Ik blijf het aanzwengelen. Ik realiseer me dat ik best veel vraag van de mensen, maar ik ken bijna iedereen hier goed, dat scheelt. Soms moet je de mouwen opstropen en het gewoon gaan doen!” t

EEN BETERE CLUBBESTUURDER MET DE WORKSHOP ‘4 INZICHTEN VOOR BESTUURDERS’ Het besturen van een tennisvereniging is lang niet altijd makkelijk. Je wilt gestelde doelen bereiken en daarbij hulp krijgen van andere vrijwilligers op de club. Maar je wilt dat wel op een positieve manier bewerkstelligen, in een sfeer van samenwerking en positiviteit. Hoe doe je dat? Hoe kun je de mensen om je heen op een goede manier betrekken? En hoe verdeel je de taken en houd je iedereen gemotiveerd? Met de workshop ‘4 inzichten voor bestuurders’ worden handreikingen gedaan om antwoord te vinden op deze en andere vragen. Als bestuurder bepaal je mede het beleid van de club, werk je hard om gestelde doelen te bereiken. Maar onderweg kom je dilemma’s tegen die je uit koers kunnen brengen. Om die situaties de baas te zijn en ondanks onverwachte obstakels de juiste koers te behouden, kun je best wat steun gebruiken. In de workshop wordt de steun geboden aan de hand van de ‘4 inzichten voor bestuurders’: samen doen, meenemen, eigenaarschap en support. Word je je eenmaal bewust van de waarde en de onderlinge samenhang van deze inzichten, dan biedt dat mogelijkheden om je tijd efficiënter in te zetten op thema’s die er echt toe doen en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

Interactie De kracht van de workshop zit hem bij uitstek in de interactie tussen de verschillende verenigingsbestuurders. Het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen blijkt erg leerzaam. Uitdagingen van bestuurders worden besproken aan de hand van herkenbare, dagelijkse situaties, zoals een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt of taken niet uit handen durft te geven terwijl hij zelf overloopt. Wellicht herkenbaar? Dan is deze workshop dé kans voor jou om onder deskundige begeleiding jezelf als bestuurder verder te ontwikkelen. Ben jij geïnteresseerd? Meld je dan direct aan via Centrecourt.nl/vierinzichten.COLUMN

Verantwoordelijkheid De uitnodiging van Technisch Directeur Jacco Eltingh om deel te nemen aan de verkorte C-opleiding verraste mij. Ja, ik behoorde tot de groep oud-toptennissers die in de top honderd had gestaan, op plek 31 om precies te zijn, en voldeed aan het criterium om mee te doen. Maar wat moest ik in hemelsnaam met de hoogst haalbare coachlicentie? Wilde ik daar wat mee doen en had ik wel zin om vijf maanden te studeren? Nee, eigenlijk niet. Maar Jacco’s woorden – “Ik hoop door deze cursus jullie kennis, ervaring en passie nog dichter bij het Nederlandse tennis te brengen” – triggerden mij wel. Dus toen hij mij belde en vroeg waarom ik nog niet had gereageerd, zei ik eerst: “Jacco, ben ik daar niet veel te oud voor?” Op het moment dat hij vreselijk hard begon te lachen, brak het ijs. Ik beschouwde dat maar als een compliment en stemde meteen in met deelname aan de cursus, waaraan ik vol goede moed begon. Met het eerste naderende theorie-examen en de complexe en pittige materie die we moesten bestuderen, dacht ik aan de gevleugelde uitspraak van Co Adriaanse die destijds in het voetbal veel stof deed opwaaien: “Een goed paard is nog geen goede ruiter.” Dat sloeg op de topvoetballers Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit, die weliswaar geweldige voetballers waren, maar geen succesvolle coaches. Hij bedoelde dat een succesvolle loopbaan als speler niet garandeert dat je ook als trainer de top zult halen. Van Basten had in die tijd meerdere malen verklaard dat hij het nut van het volgen van de trainerscursus niet inzag. Later is hij daarvan teruggekomen en gaf hij toe nog een hoop te moeten leren. Dat hebben wij met zijn vijftienen gedaan. Onze interne praktijkTeruggeven aan de sport waarvan je week was behalve zwaar en lang, ook een feest van herkenning met een unieke groep houdt en waarvan je veel gekregen mensen die dankzij de tennissport veel hebben bereikt in het leven. Behalve het diploma hebt, is eigenlijk heel logisch hebben wij ook een duidelijke boodschap meegekregen. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Jacco zei het al in zijn uitnodiging: Hoe kunnen onze ervaring, passie en kennis nog beter voor de tennissport worden ingezet? Als coach, trainer, commentator of sportmanager kan ieder op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen. Teruggeven aan de sport waarvan je houdt en waarvan je veel gekregen hebt, is eigenlijk heel logisch. Hoewel we toch in een maatschappij leven waar het individu centraal staat en samenwerken aan een groter plan wel vaak wordt gezegd, maar niet altijd gedaan. Dus de uitnodiging voor deze cursus en het halen van het diploma beslaat een groter geheel. Het is als het ware een oproep geweest om de Technisch Directeur te helpen in zijn complexe missie bij het kweken en begeleiden van tennistalent in Nederland. Bij het creëren van een nieuw tennislandschap en het smeden van een samenwerking aan de tennistop. Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn deelname. Sterker nog, ik sta klaar om mijn verantwoordelijkheid voor de tennissport te nemen. Marcella Mesker Tenniscommentator NOS en Ziggo Sport

25


26

SOCIAL WALL

Beleef de Voorjaarscom Met 30.032 teams en zo’n 200.000 spelers zorgt de KNLTB Voorjaarscompetitie voor veel sfeer en gezelligheid op tennisclubs door heel Nederland! Op de sociale media worden alle leuke en gezellige tennismomenten massaal gedeeld. Op deze pagina’s vind je een selectie van de leukste foto’s. Deel jouw foto’s en video’s van de KNLTB Voorjaarscompetitie met de hashtag #vjc2018 en kom ook op de social wall!


27

petitie


28

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

“ Het was een moeilijke tijd, maar de club is gered” Vrijwilliger van het Jaar Anton Dijkhuis over de wederopstanding van ETC


29

Er was bij de Edese TennisClub (ETC) ingezet op de KNLTBjaarprijs voor Vereniging van het Jaar, die echter aan hun neus voorbijging. Zonder dat hij het wist, was (voormalig) voorzitter Anton Dijkhuis ook voorgedragen voor Vrijwilliger van het Jaar 2017 en die eervolle titel viel hem als individu wel ten deel. Dijkhuis durfde in tijden van crisis pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen te nemen. “Zonder zijn aanpak was ETC er niet meer geweest”, zegt zijn opvolger Peter Hoernig.

Door: Eddy Veerman

Ede was in de voorbije decennia gastheer voor internationale en nationale toppers. Begin deze eeuw werd het Nederlands kampioenschap op buitenbanen, met onder meer Robin Haase, meerdere malen bij ETC gehouden. Maar de vereniging raakte nadien behoorlijk in verval. Die constatering liet Anton Dijkhuis niet onberoerd. “Ik was naast de tennisbaan komen wonen, werd lid en wist dat ETC, dat eerder nog op 1.200 leden zat, in twee jaar tijd 200 leden had verloren. Zelf was ik eerder lid van de scoutinggroep, die volledig bestond uit vrijwilligers, dus ik was verbaasd dat de tennisclub mensen in dienst had. Als je lid werd in de periode 2000-2010, dachten de leden: Ik hoef niks te doen, want ETC heeft personeel in dienst. Ik maakte eind 2013 een rekensommetje en kwam tot de conclusie dat als we op deze voet zouden doorgaan, met het dalende ledenaantal in het achterhoofd, ETC in 2015 failliet zou zijn. Ondertussen waren er vacante posities in het bestuur. Waaronder die van voorzitter. Toen heb ik met een aantal toenmalige bestuursleden en andere leden die de urgentie zagen, een denktank opgezet. We besloten een team te vormen met Sander ten Broek, een door de KNLTB ingehuurde verenigingscoach. En in november 2013 hebben we de situatie voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Niemand wilde destijds in het bestuur, leden waren niet actief, we

hadden te veel salariskosten. Dus hebben we de financiële gevolgen glashelder onder de aandacht gebracht, iets wat nooit eerder was gebeurd. Op deze manier zouden we samen zingend de afgrond in gaan. Toen zijn er wat ogen geopend.”

CONSUMENTENCLUB

Peter Hoernig: “Ik was toen ook een passief en recreatief lid. Er werd regelmatig een beroep op mensen gedaan. Als er zich op korte termijn geen nieuwe voorzitter zou aandienen, zou de club ophouden te bestaan. We hebben de algemene ledenvergadering een keuze voorgelegd: Wat willen we? Willen we een club van en voor vrijwilligers zijn? Of een zogeheten ‘consumentenclub’? Dat laatste heeft immers een heel andere impact.” Dijkhuis: “In die vergadering heb ik toen de voordelen gepresenteerd van het vrijwilligerswerk. We schreven met de denktank een plan, getiteld ‘Droom ETC 2020’, met als motto ‘Samen de schouders onder ETC’.” Uiteindelijk pakte Dijkhuis zelf de handschoen op, en gaf uitvoering aan dat plan. “Het zou ook niet fair zijn als we met een denktank plannen maken en dan vanaf de zijlijn ‘succes met de uitvoering’ zouden zeggen tegen het veel te kleine bestuur. Dus moest ik zelf de verantwoordelijkheid nemen, samen met het bestuur.”

SANERING

Dijkhuis: “We hebben door middel van Google Forms een ledenenquête geformuleerd. Toen tekenden ongeveer honderd leden in op allerlei commissies en taken in de club. Dat was een groot succes, de gewenste cultuurverandering werd gestart. Een van de nodige ingrepen was dat ik samen met de oud-penningmeester ontslag heb aangevraagd voor het personeel, om bedrijfseconomische redenen. Dat was pijnlijk en dubbel: het personeel was al jaren bij ons in dienst. Zij verdienden 65 uur per week hun salaris bij ETC en waren daarvan afhankelijk. Dat was een moeilijke tijd, maar voor de club noodzakelijk om doorheen te gaan. Er zullen best wat mensen zijn geweest die me daarna bij de club tegenkwamen en hebben gedacht: Ja Dijkhuis, dat heb jij op touw gezet. Dat begrijp ik goed, maar gelukkig is de club erdoor gered. En tijdens de recente ledenvergadering zijn genoeg mensen die eerder commentaar leverden, naar me toe gekomen om me te bedanken. Daar werd ik wel even stil van.” Met de aanmelders uit de ledenenquête kon de club ondertussen allerlei commissies met clubtaken opbouwen. En kennis overdragen van het personeel naar de leden. “Hoe de vaatwasser werkt, het alarmsysteem werkt, de planning van de barbezetting, het parkonderhoud, pr en ga zo maar door.”

“Niemand wilde in het bestuur, leden waren niet actief, we hadden te veel salariskosten” Anton Dijkhuis

Dijkhuis’ vader bestierde vroeger een stichting. “En hij zei altijd: ‘Er is niks moeilijker dan het runnen van een vrijwilligersorganisatie.’ Bij ETC hebben we een prachtig clubhuis, twaalf tennisbanen, een grote ledenadministratie, 150.000 euro op de begroting, een banklening van 190.000 euro. Je bent een sportclub, maar je hebt veel bedrijfsmatige kenmerken. Met vallen en opstaan zijn we er gekomen, omdat


30

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

“We hebben het qua structuur bedrijfsmatig moeten vormgeven, maar met passie hebben we mensen in dit verhaal meegekregen” Anton Dijkhuis

enthousiasme enthousiasme kweekt”, aldus Dijkhuis.

SPORTIEF, GEZELLIG EN SAMEN

“En veranderingen scheppen kansen. Enkele leden hebben bijvoorbeeld een nieuw logo ontworpen, de website vernieuwd en een promotiefilm gemaakt. Als je geen uitstraling hebt via je website en sociale media én geen sfeer op de club hebt, dan creëer je je eigen probleem. In het nieuwe logo staan de drie tennisballen symbool voor onze kernwaarden: sportief, gezellig en samen. We hebben clinics voor families en bedrijven geïntroduceerd, kregen een nieuwe koffiemachine, organiseerden het ‘Schnitzel-toernooi’ en zorgden voor nieuw materieel voor onderhoud. Er is door het verbinden van de leden

ook beleving ontstaan bij gezamenlijke activiteiten, zoals het park onderhouden en het clubhuis schilderen. Zo zag je het effect van alle ingrepen, iedereen wilde erbij horen. We hebben het qua structuur bedrijfsmatig moeten vormgeven, maar met passie hebben we mensen in dit verhaal meegekregen. Meer mensen hebben elkaar via de clubtaken en de nieuwe evenementen leren kennen, de sfeer is enorm verbeterd. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Ons imago is verbeterd en we trekken meer nieuwe leden en meer nieuwe sponsoren aan.”

BOUW- EN SLOOPWERK

Hoernig: “Anton heeft zich echt als een interim-manager opgesteld en zat in het oog van de storm. Er moest worden

doorgepakt. Voor het ‘bouw- en sloopwerk’ was financieel gezien een harde aanpak nodig, wat zeker weerstand heeft opgeroepen. Maar het was noodzakelijk. Anton heeft belangrijke stappen durven zetten en dat betekende de redding van de club.” Dijkhuis, die in het dagelijks leven in de ITbranche als interim-manager werkzaam is: “Ik heb momenten gehad dat ik me afvroeg waar ik het voor deed. Ook al deelde ik dat niet met anderen, anders zouden zij ook het hoofd laten hangen. Het thuisfront vond het goed dat ik er zo veel tijd in stak, of dat ik, als ik wel thuis was, er soms mentaal niet helemaal bij was. Achteraf gezien is het het allemaal waard geweest.” De mogelijkheid om te sparren met de KNLTB-mensen was ondertussen heel belangrijk. “De verenigingsaccountmanagers van de tennisbond hebben veel kennis in huis om jou als club vooruit te helpen en nieuwe impulsen te ontwikkelen. In de tijd van de denktank, het bestuur en een-opeen heb ik veel support gekregen van de Accountmanagers. Dat is zó waardevol als je als vrijwilliger medewerkers gaat ontslaan en je verzeild raakt in trajecten met juristen.” De ingezette vernieuwing heeft dezelfde Edese TennisClub een nieuwe identiteit gegeven, vanbinnen en vanbuiten. Het aantal leden stijgt, het bestuur is gegroeid. “En op de ledenvergadering van 13 maart konden we qua jaarcijfers als gevolg van alle maatregelen een winst van 20.000 euro mededelen. Jarenlang zaten we rond de nullijn en spaarden nauwelijks. We hebben zelfs extra afgelost op de banklening, én we hebben gewerkt aan een financieel meerjarenplan en de basis gelegd voor financieel gezond zijn én blijven.”

STOKJE

Vorig jaar vierde ETC zijn 65-jarig bestaan, onder meer met een clinic van tennisicoon Sjeng Schalken. In november gaf Dijkhuis na tweeënhalf jaar het voorzittersstokje over aan Hoernig. “Ik heb de bestuursleden gezegd dat als ik aftreed, er iemand met andere kwaliteiten komt, iemand die de dingen anders bekijkt. Dat is goed voor de club. Voor elke nieuwe fase heb je ander leiderschap nodig, daar ben ik me terdege van bewust.”


31

Hoernig zei eerst twee keer ‘nee’ toen hij werd benaderd door Dijkhuis. “Ik had er aanvankelijk de tijd niet voor. Maar het was wel goed dat het stokje overgenomen werd; de intensiteit waarmee Anton het heeft gedaan, is niet vol te houden. Mijn wereld als voorzitter ziet er ook heel anders uit dan de zijne destijds. En dus is mijn taak ook heel anders. Inmiddels hebben we allerlei zelfstandige commissies met verschillende clubtaken, waar Anton de dingen zelf moest oppakken. Die unieke titel van Vrijwilliger van het Jaar is terecht aan hem gegeven, ik denk dat het maar één keer in de zoveel tijd kan gebeuren dat op een club iemand zich zó inzet. Zonder interventie van Anton en de andere mensen, was er geen club meer.” Dijkhuis: “Nu ben ik weliswaar Vrijwilliger van het Jaar geworden, maar dat kunnen er hier wel honderd zijn. Er zijn zó veel leden die zich enorm zijn gaan inzetten, geweldig! Het zou mooi zijn als we Vereniging van het Jaar worden, dat is prachtig voor je uitstraling als club en doet recht aan wat we allemaal hier hebben gedaan, samen.

Aanleiding genoeg voor een tweede Zwarte Tulp in Ede”, lacht hij.

“Willen we een club van en

Hoernig: “Het nemen van bestuursverantwoordelijkheid kan ook een gunstig effect hebben op je maatschappelijke carrière.”

voor vrijwilligers zijn? Of

Dijkhuis: “Dat geef ik ook altijd aan. Het verrijkt je vaardigheden en dat kun je inzetten – wanneer nodig – bij het vinden van een volgende baan. Dat dat helpt, hebben we al gemerkt bij bepaalde personen. Daarom betrekken wij bijvoorbeeld jongeren ook al in de organisatie van de jeugdclubkampioenschappen.”

consumentenclub?”

Dijkhuis glundert: “Het is echt bijzonder om zo’n vernieuwingsproces te mogen meemaken met zo veel enthousiaste leden. Op 31 maart hebben we voor het eerst in onze geschiedenis de clubdag gehouden en die was super. Erg mooi om te merken hoe alle vernieuwingen zo veel meer verbinding tussen alle leden geven. Weer heel andere leden zijn actief geworden omdat zij het enthousiasme van anderen ervaren en daardoor aangestoken raken.” t

een zogeheten

Anton Dijkhuis

“Mijn vader zei altijd: ‘Er is niks moeilijker dan het runnen van een vrijwilligersorganisatie’ ” Anton Dijkhuis


32

KORTE BERICHTEN

Kom jij kijken naar toptennis op het hoogste niveau? In Nederland worden elk jaar verschillende toptennisevenementen georganiseerd. Futures en Challengers zijn de toernooien bij uitstek waar de toekomstige tennistoppers hun kunsten laten

zien. Een kans voor Nederlandse talentvolle jeugdtennissers om zich te meten met de internationale top. En een ideale gelegenheid voor de tennisliefhebber om een mooi potje tennis te zien. Ook

DATUM EVENEMENT

8 april-17 juni 17 mei-19 mei 27 mei-10 juni 28 mei-3 juni 11 juni-17 juni 25 juni-1 juli 2 juli-8 juli 9 juli-15 juli 16 juli-22 juli 13 augustus-19 augustus 20 augustus-26 augustus 27 augustus-2 september

Eredivisie Heren Melkhuisje Masters Eredivisie Gemengd World Team Cup Libéma Open + KNLTB NK Padel Future Tennis Alkmaar Future Burgersdijk tennis Rhijenhof Amstelveen Future The Hague Open Future Oldenzaal Future Rotterdam Future Haren

Nederlandse topspelers komen in actie in eigen land bij bijvoorbeeld de Eredivisie, Melkhuisje Masters en het Libéma Open. Waar vind je de komende maanden de leukste toernooien in Nederland?

LOCATIE

Heel Nederland Hilversum Heel Nederland Apeldoorn Rosmalen Alkmaar Den Haag Amstelveen Scheveningen Oldenzaal Rotterdam Haren

Bespaar op je energieverbruik door het nemen van duurzame maatregelen. Dat kan bij alle 5.000 Nederlandse voetbal-, tennis en hockeyclubs samen in Nederland jaarlijks leiden tot maar liefst 13 miljoen kubieke meter minder gasverbruik en een afname in het elektriciteitsverbruik van 210 gigawattuur. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik van respectievelijk 8.600 en 60.000 huishoudens. Vorig jaar werd onder de noemer De Groene Club, een initiatief van KNVB, KNHB en KNLTB samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland, een pilot gestart om clubs te helpen bij de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Aan de pilot doen dertig clubs mee. Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties in Houten werden de eerste bevindingen wereldkundig gemaakt. En die zijn met recht spectaculair te noemen. De gemiddelde club kan per jaar namelijk maar liefst 7.000 euro besparen!

De meeste clubs kunnen snel en eenvoudig starten met besparen door bijvoorbeeld de binnenverlichting te vervangen door ledverlichting en bewegingssensoren en tijdschakelaars in gebruik te nemen. Veelvoorkomende grote maatregelen zijn ledverlichting voor veld en baan, zonnepanelen en zonneboilers voor de verwarming van douchewater. Clubs die alle maatregelen uit het energieadvies daadwerkelijk nemen, staan voor een totale investering van 72.500 euro en verdienen die gemiddeld in tien jaar terug.

IN TIEN JAAR TERUGVERDIEND

BESPAAR MEE!

In deze pilot gaat het om twintig voetbal-, vijf hockey- en vijf tennisclubs uit de genoemde provincies. Uit de energiescans op de clubs, bedoeld om een beeld te krijgen van hun huidige energieverbruik, blijkt dat een club gemiddeld 42.000 kilowattuur elektriciteit en 2.600 kubieke meter gas kan besparen

Wellicht kan ook jouw tennisvereniging fors besparen op het energieverbruik. Wil je meer weten over het traject van De Groene Club? Kijk dan op www.degroeneclub.nl. Naar verwachting kunnen nieuwe clubs vanaf september 2018 deelnemen aan De Groene Club.


33

Wijzigingen clubs NIEUWE VERENIGING

District: Overijssel Vereniging: TVO Tennis Verenigingsnummer: 65230

OPGEHEVEN VERENIGINGEN District: Noord Holland Noord Vereniging: T.V. Wimmenum Nummer: 59386 Per: 31-12-2017

District: Leiden Vereniging: T.V. Tennispark Jonkers Nummer: 32029 Per: 31-12-2017 District: Oost-Brabant Vereniging: T.V. Valkencourt Nummer: 55293 Per: 31-12-2017

OPGEHEVEN WEDSTRIJDCOMITÉS

Ga actief aan de slag met je baan! Een goede accommodatie is een basisvoorwaarde voor een gezonde tennisvereniging. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de tennisbanen, hét visitekaartje van de club richting (potentiële) leden. Het onderhouden van een tennisaccommodatie is dan ook een belangrijke en steeds terugkerende activiteit binnen een vereniging. Het grootste gedeelte van het dagelijks onderhoud bij verenigingen wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Een goed onderhouden tennisbaan draagt bij aan het spelplezier, het imago van de club en een optimale levensduur. Aandacht voor kennisdeling en kennisbevordering ten aanzien van onderhoud en beheer van tennisbanen vindt de KNLTB daarom ook zeer belangrijk. Naast het ontwikkelen en beschikbaar stellen van documentatie over het onderhoud van tennisbanen en ondersteuning door middel van een gratis KNLTBbanenscan voor aangesloten verenigingen, werkt de KNLTB samen met externe partners – zoals IPC Groene Ruimte en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) – in het aanbieden van trainingen over baanonderhoud voor de meest voorkomende baansoorten.

INFORMATIEF EN PRAKTIJKGERICHT

De trainingen zijn praktisch van aard en primair gericht op vrijwilligers. Geen saaie en lange lesdag, maar actief aan de slag op de baan! De trainers hebben gedegen kennis van aanleg en onderhoud van tennisbanen én de nodige praktijkervaring. Het opleidingsaanbod voor 2018 bestaat uit twee soorten trainingen, te weten gravel/ gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras. De kosten voor elke afzonderlijke training bedraagt 195 euro per persoon. Deelnemers krijgen na afloop een verklaring van deelname uitgereikt. Meer informatie over data en locaties vind je op Centrecourt.nl/ training-baanonderhoud.

District: Gelderland Wedstrijdcomité: W.C. Inntel Hotels Resort Zutphen Nummer: 20479 District: Gelderland Wedstrijdcomité: W.C. Health City Matenhal Apeldoorn Nummer: 10249


34

PADEL

ULTC Iduna: “Padel brengt wat nieuws naar de vereniging”

Padel snelstgroeiende sport van Nederland Als eerste tennisvereniging in Utrecht heeft ULTC Iduna een padelbaan aangelegd. “We vinden het belangrijk mee te gaan met de ontwikkelingen”, aldus Geert-Jan van Dijken van Iduna. Iduna wil de huidige leden de kans geven kennis te maken met deze opkomende sport. De aanleg was overigens pas het begin. “Je moet niet zomaar alleen een padelbaan neerleggen, ‘nazorg’ is ook belangrijk.”

Door: Edward Swier


35

Zelden was er zo veel pers op Tennispark Voorveldse Polder in Utrecht als op zaterdag 24 maart. Zelfs de NOS kwam een filmpje maken. Het initiatief van de Utrechtse vereniging ULTC Iduna om naast de veertien tennisbanen ook een padelbaan aan te leggen, was zeker niet onopgemerkt gebleven. Een lange lijst genodigden liet zijn gezicht zien. Logisch misschien ook wel als je weet dat die baan in Utrecht precies de honderdste bij een KNLTB-vereniging was. Dat moest worden gevierd. En dus waren onder anderen Guus Hiddink en René Eijkelkamp naar Utrecht gekomen, om een symbolisch eerste balletje te slaan. Wacht, Hiddink en Eijkelkamp, dat zijn toch ex-voetballers, trainers? Ja, inderdaad. Maar Hiddink was, even na de eeuwwisseling, de man die als eerste een padelbaan in Nederland liet aanleggen, op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. In zijn tijd als trainer in Spanje had Hiddink de voorliefde voor padel opgedaan. Dat moest voor spelers en begeleidingsstaf ook mogelijk worden in Eindhoven. Ruim vijftien jaar later telt Nederland – de teller loopt hard door – zo’n 130 banen, waarvan dus ruim honderd bij KNLTB-clubs. Niet voor niets becijferde het Mulier Instituut recent dat padel momenteel de snelstgroeiende sport van Nederland is.

FINANCIËLE BASIS

Terug naar die feestelijke opening. “Ik was – met zo veel belangrijke gasten die dag – dus maar wat blij dat de bouwer, ondanks de lange vorstperiode, netjes op tijd klaar was”, lacht Geert-Jan van Dijken. In aanloop naar de opening was hij geregeld nog even langsgegaan op de club. “Toen ook de stickers geplakt waren en het net erin hing, voelde ik echt wel iets van trots.” Geert-Jan van Dijken is initiatiefnemer van de aanleg van een padelbaan bij ULTC Iduna. Dat heeft een mooie voorgeschiedenis. Niet alleen werd Van Dijken in 2016 gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar bij de KNLTB, hij won ook de Clubhelden-verkiezing van het AD. Prettig gevolg daarvan was dat Van Dijken een bedrag van 10.000 euro ontving, te besteden aan een goed initiatief binnen zijn vereniging. “Ik had er wel een plannetje mee”, lacht Van Dijken. “We hadden het binnen het bestuur al eens over een padelbaan gehad, maar concreet was dat idee nog niet.”

SAAMHORIGHEID

De financiële basis voor de aanleg van een padelbaan was hiermee weliswaar gelegd, maar daarna diende nog het nodige te gebeuren. Immers, zegt Van Dijken eerlijk, “het aanleggen van een padelbaan is duurder dan van een tennisbaan. En wij wilden het voor elkaar krijgen los van de begroting, dus we hebben het onszelf niet per se makkelijk gemaakt.” Voor de aanleg is ruim 45.000 euro nodig. Bij Iduna werd dat bijeengebracht door een flink aantal, soms

“Het is belangrijk dat je niet zomaar een baan neerlegt en daar verder geen nazorg aan geeft. Anders zal die baan slechts bij een enkeling gaan leven” Geert-Jan van Dijken

zeer ludieke, initiatieven. Zo kwam er een veiling waarbij vele leden hun expertise – als kok, jurist, therapeut of sportleraar – voor een dag veilden. Daar bleek veel interesse voor. Van Dijken: “Het was voor mij vooral belangrijk dat het niet mijn plannetje bleef, dat dit – zowel door het bestuur als de overige leden – breed gedragen werd. Anders moet je het ook echt niet willen natuurlijk. Ik denk dat dit initiatief juist goed geweest is voor de saamhorigheid binnen de vereniging. Dat gezamenlijk de schouders eronder werden gezet, gaf velen een goed gevoel.”

NAZORG

Dat was ook in aanloop naar de opening op zaterdag 24 maart goed te merken. Om een breed draagvlak te kweken, en al een groot aantal leden te laten kennismaken met padel, werd in het voortraject onder meer een clinic (voor honderd personen) georganiseerd. Bovendien werd afgelopen winter ter kennismaking een tweetal padelbanen in Houten afgehuurd. Ook daar ging een flinke afvaardiging van de vereniging naartoe. Het was de ideale mogelijkheid om onder meer te wennen aan de andere regels én andere rackets. Op de Iduna-website is al tijden een uitgebreide vragenlijst over padel te vinden, met heldere


36

PADEL

“Padel helpt verenigingen om relevant te blijven voor hun leden” Henk Schut

antwoorden. En er zijn filmpjes af te spelen. Zo kon iedereen ook al digitaal kennismaken met het spel. Van Dijken: “De communicatiecommissie heeft daar veel werk van gemaakt. Het is belangrijk dat je niet zomaar een baan neerlegt en daar verder geen nazorg aan geeft. Anders zal die baan slechts bij een enkeling gaan leven.” Ook op de open dag was de padelbaan in de route opgenomen, zodat iedereen de kans kreeg om de sport te omarmen. De komende tijd is het de bedoeling dat iedereen die dat wil ook écht de kans krijgt kennis te maken met de sport. “Bij elk toernooitje of evenementje dat we organiseren, willen we de padelbaan betrekken.” Er is, net als voor de overige banen, een afhangbord voor de padelbaan. Bonus is dat de gebruikers bij de bar een viertal padelrackets én ballen kunnen ophalen, zonder enige vorm van bijbetaling. “Je moet niet te veel drempels opwerpen, logisch dat mensen niet direct zelf een racket aanschaffen.”

TENNIS OP ÉÉN

Van Dijken wil wel graag benadrukken dat tennis binnen zijn vereniging voor de meesten op één blijft staan, en dat hij aan die hegemonie ook niet wil tornen. “Vooropgesteld, we zijn een tennisvereniging. Dat zul je ook niet kunnen ontkennen als je weet dat er van de vijftien banen slechts één een padelbaan is. Bij ons bestaat niet de illusie dat bij onze vereniging padel

groter wordt dan tennis, maar we hebben er ook geen angst voor. We vinden het als vereniging echter wél belangrijk om met de ontwikkelingen mee te blijven gaan en zien de padelbaan ook echt als toegevoegde waarde voor onze leden. Wij geloven zeker dat we hiermee bijvoorbeeld de jeugd binnen onze vereniging de kans geven naast het tennis nieuwe mogelijkheden op ons complex te ontdekken. Het is belangrijk als vereniging visie voor de toekomst te ontwikkelen, wij willen wel de jeugd blijven trekken natuurlijk.” Toen er sprake was van de aanleg van een padelbaan, was vanzelfsprekend de eerstvolgende vraag van de leden: “Maar waar komt die baan dan?” Opofferen van een van de (drukbespeelde) tennisbanen was geen optie, beseften alle geledingen binnen de vereniging. “Dat zou het speelgenot van de leden beknotten en de wachtlijst alleen maar langer maken”, aldus Van Dijken. Ook het laten vervallen van een aantal parkeerplaatsen was een minder interessante keuze. Het minibaantje voor de jeugd, veel minder frequent in gebruik, sneuvelde uiteindelijk. “Mede omdat we beseften dat de padelbaan, op de uren dat deze eventueel vrij is, ook nog wel als oefenkooi voor de jeugd gebruikt zou kunnen worden.”

AANVULLING

Iduna is overigens een vereniging die met gemak tegen de stroom weet op te roeien, de Utrechtse vereniging kent een lange wachtlijst. Het duurt in de regel zo’n tweeënhalf jaar voor je aan de beurt bent. De aanleg van een padelbaan is dan ook geen lokkertje voor eventuele nieuwe leden, maar echt een aanvulling om leden meer te kunnen bieden. “Ook al zijn we de eerste in Utrecht, we hopen van harte dat andere verenigingen in de stad hun plannen met padel ook snel kunnen realiseren.”

KNLTB HELPT MET PROMOTIE EN ORGANISATIE VAN PADEL Het aantal padelbanen in Nederland stijgt explosief. In het eerste kwartaal van 2018 kregen liefst elf KNLTB-clubs er één of meer padelbanen bij. Het aantal verenigingen dat naast tennis ook padel aanbiedt, is eind maart 2018 al opgelopen tot 58. De verwachting is dat tegen het eind van het jaar zo’n tachtig clubs minimaal één padelbaan hebben liggen en daarmee een nieuwe impuls geven aan de club.

Padel lijkt niet alleen qua spel op tennis, maar ook qua organisatie en structuur. KNLTB-verenigingen vragen de bond dan ook hen te ondersteunen. De KNLTB heeft de infrastructuur al liggen voor de promotie, voorlichting over de aanleg van padelbanen, het organiseren van competities en toernooien, een speelsterktesysteem en voor het opleiden van tennistrainers. Wie zijn leden wil informeren over de mogelijke aanleg, kan bijvoorbeeld bij de

KNLTB promotie- en voorlichtingsfolders opvragen. Ook is het mogelijk via de KNLTB Accountmanager advies in te winnen. Bovendien wordt momenteel door de KNLTB, in samenspraak met NOC*NSF, de laatste hand gelegd aan een kwaliteitszorgsysteem voor padelbanen, zoals dat ook al voor tennisbanen bestaat. Een plek op deze zogeheten Speelvloerenlijst is belangrijk. “Omdat bouwers van padelbanen dan exact weten aan welke


37

Henk Schut, Manager Verenigingsondersteuning bij de KNLTB, geeft aan dat het aanleggen van een padelbaan met als enige oogmerk ledenwinst ook niet de bedoeling moet zijn van een club. “Laat de padelbaan in eerste instantie een aanwinst zijn voor de huidige leden. Padel brengt wat nieuws naar de vereniging, waardoor het leden naar de club trekt en zorgt voor reuring op het park. Padel helpt verenigingen om relevant te blijven voor hun leden. Zo kunnen clubs twee sporten voor één prijs aanbieden.” Het aanleggen van een padelbaan versterkt dus vooral de vereniging en is een sterk wapen in de strijd om ledenbehoud. Bij Iduna – dat liefst negen gravelbanen en vijf smashcourtbanen heeft – is de verwachting dat veel van de 1.600 leden een of meerdere keren per jaar een uitstapje naar de padelbaan willen maken, en dat een groep van pakweg 100, misschien 200 leden zeer frequent zal gaan spelen. Dankzij een set innovatieve ledlampen langs de baan is de padelbaan ook in de avonduren beschikbaar. “Hoe we een en ander met competitie spelen of een interne competitie gaan invullen, dat moeten we nog even bekijken. In eerste instantie is het niet de bedoeling de baan te gaan verhuren, omdat we denken dat onze leden gretig van de mogelijkheid zullen gebruikmaken. Maar het is ook voor ons nog een kwestie van ontdekken. Iedereen zal in elk geval snel ervaren dat bij padel de bal veel langer in het spel is dan bij tennis; dat zal velen een hoop speelvreugde geven. Ikzelf vind de combinatie vooral erg leuk, speel beide erg graag.” In het kader van ‘ontdekken’ en ‘pionieren’ zegt Van Dijken blij te zijn dat zijn vereniging juist de honderdste padelbaan van Nederland heeft aangelegd en niét de allereerste of tweede. Voordat tot aanleg werd besloten, had Iduna ook her en der rondgekeken, om zich te

voorwaarden de banen dienen te voldoen”, aldus Henk Schut. De opleiding voor tennistrainers om zich de padelsport eigen te maken, verloopt intussen ook goed: er is veel animo voor. Bovendien zijn er steeds meer aanmeldingen voor de vorig jaar opgezette padelcompetitie. Deden vorig jaar 28 teams mee aan de KNLTB Voorjaarscompetitie Padel, inmiddels zijn dat er 86. Voor de KNLTB Najaarscompetitie Padel worden minimaal 110 inschrijvingen verwacht. De invoering van een topklasse heeft onder de betere padelspelers voor veel enthousiasme gezorgd.

laten voorlichten. “Er is tegenwoordig zo veel expertise beschikbaar.” De KNLTB is op dat terrein verenigingen ook graag ter wille (zie kader). Van Dijken: “We hadden binnen de vereniging enkele mensen die er kennis van hebben, omdat ze projectontwikkelaar zijn of in de bouw werken. Daarnaast hebben de bouwers van nu natuurlijk geleerd van vergissingen uit het verleden. Voor ons waren er geen discussies over de ondergrond, het glas en andere zaken. Dus het heeft zo zijn voordelen als je anderen voor laat gaan.” t

De KNLTB organiseert in 2018 twee evenementen die de aandacht voor padel in Nederland alleen nog maar verder zullen vergroten. Tijdens het Libéma Open, het welbekende grastennistoernooi in Rosmalen (van 11 tot en met 17 juni), zullen ook de KNLTB NK Padel worden georganiseerd. De afgelopen jaren was een tweetal padelbanen bij het Autotron in Rosmalen neergezet, waar velen voor het eerst kennismaakten met padel. Nu is het de ideale plek voor de eerste NK onder auspiciën van de KNLTB. Van 20 tot en met 26 augustus vindt bovendien in Nijmegen de Padel Promotion

Cup plaats. Dit landenevenement is met name opgezet ter promotie van de padelsport. Daarom wordt, naast de wedstrijdbanen die bij TPV Dukenburg liggen, ook een padelbaan aangelegd in het centrum van Nijmegen. Hier zullen, naast clinics en demo’s, ook wedstrijden worden gespeeld. Het evenement valt samen met de introductieweek voor studenten, een voorname doelgroep van de padelsport. Voor meer informatie kun je een bericht sturen naar padel@knltb.nl. Of vraag een folder aan via verenigingsondersteuning@ knltb.nl.


38

8&9 TENNIS

“Je merkt dat het spelen van wedstrijden een heel goede training is�

8&9 Tennis combineert recreatief tennissen met competitie


39

Om de recreatieve leden méér te bieden dan lessen is de Amersfoortse vereniging ALTA vorig jaar begonnen met 8&9 Tennis. De cake is weliswaar belangrijker dan het kampioenschap, maar toch zijn er onvervalste wedstrijdkriebels aanwezig, zo vlak voor de eerste competitieavond.

Door: Jeroen Haarsma | Beeld: Orange Pictures

Op tafel staat thuisgebakken cake, maar erg hard gaat het op deze donderdagavond nog niet met de plakjes. Dat is niet zo gek ook, want over een paar minuten gaan alle vrouwen rond deze tafel in het clubhuis van tennisvereniging ALTA de baan op. Maar die lekkernij hoort er nu eenmaal bij. “Die regelen we voor elke thuiswedstrijd”, zegt Marina Goudsblom. “Het is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde om bij ons team te komen: je moet goed kunnen bakken.”

“JONGER DAN M’N DOCHTER!”

Die laatste opmerking maakt Marina uiteraard met een dikke knipoog, maar er zit een kern van waarheid in. De tenniscapaciteiten doen er in dit team in mindere mate toe. Dat gaat op voor bijna alle tegenstanders die de Amersfoortse vrouwen treffen in het 8&9 Tennis. Het is namelijk een competitie voor de echte recreanten, die zich normaal gesproken beperken tot het volgen van lessen of vrij spelen. Dankzij het 8&9 Tennis komen zij nu tóch in actie in competitieverband.

Oftewel: een beslissend punt op 40-40 in de game en geen derde set, maar een beslissende tiebreak tot en met tien punten als beide teams één set hebben gewonnen. Terwijl Fieneke en Marina toekijken hoe het hun teamgenoten vergaat, vertellen ze dat het team nu voor het tweede jaar actief is in het 8&9 Tennis. “Ik heb altijd alleen maar lessen gevolgd bij ALTA. Aan de competitie durfde ik nooit deel te nemen. Dat niveau is veel te hoog voor mij”, aldus Marina. Ze heeft wel een keertje meegedaan aan ITA-wedstrijden. ITA staat voor Interclub Tennis regio Amersfoort; een soort regionale competitie. “Dat was huilen met de pet op. Niet leuk, een waanzinnig niveau. Toen ik hoorde van deze nieuwe competitie voor mensen die wat meer voor de lol tennissen, dacht ik: Dat kan nog wel leuk zijn.”

Alleen gaat het hier niet ‘om de knikkers’. Vandaar de cake op tafel en het gezellige kletsen voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De bezoekende vrouwen komen uit Leusden. Er is op het eerste gezicht één groot verschil tussen beide teams. “Die meid is 21!”, zegt Marina, terwijl ze naar een tegenstandster wijst die alvast richting de baan loopt. “Jonger dan m’n dochter!” De vrouwen uit Leusden zijn twintigers, terwijl het ALTA-gezelschap uit vrouwen van rond de vijftig bestaat. Maar dat doet er niet echt toe, vindt het thuisspelende viertal.

COMPACTE REGELS

Anneke van Snippenberg en Lucienne Buiskool spelen de eerste wedstrijd tegen twee van de ‘jonkies’ uit Leusden, daarna is het de beurt aan Marina en haar dubbelpartner Fieneke Geerlings. Want dat is de opzet van het 8&9 Tennis: twee dubbelpartijen op een avond, gespeeld op dezelfde baan. Elk team bestaat uit drie of vier tennissers, waardoor iedereen minstens één keer in actie komt. Vanavond bestaan beide ploegen uit vier speelsters. De wedstrijden duren relatief kort, omdat er met ‘compacte regels’ wordt gespeeld.

“Toen ik hoorde van deze nieuwe competitie voor mensen die wat meer voor de lol tennissen, dacht ik: Dat kan nog wel leuk zijn” Marina Goudsblom


40

8&9 TENNIS

En leuk is het, vindt Fieneke. “Ik ben twee jaar geleden, na een periode in het buitenland, in Amersfoort komen wonen. Via Anneke ben ik bij ALTA terechtgekomen. Het gaat mij vooral om het sociale aspect. Als deze competitievorm niet had bestaan, had ik zéker geen competitie gespeeld.” Dat betekent niet dat het helemáál relaxed is. “Ik vind het nog steeds best spannend om een wedstrijd te spelen. Dat hoort er ook wel een beetje bij, natuurlijk.”

GOEDE TRAINING

“Als deze competitievorm niet had bestaan, had ik zéker geen competitie gespeeld” Fieneke Geerlings

BIED RECREATIEVE SPELERS MEER MET 8&9 TENNIS: DUBBEL ZO LEUK! Zo’n negentig procent van de leden van een gemiddelde tennisvereniging in Nederland bestaat uit recreatieve spelers (speelsterkte 7, 8 en 9). In die categorie is de verdeling tussen mannen en vrouwen redelijk gelijk. Er bestaat vaak een behoorlijk kwaliteitsverschil tussen een 7 en een 8/9, waardoor deze laatste groep vaak snel afhaakt in de reguliere competitie. Voor de recreatieve spelers zijn plezier, gezelligheid en met name fit blijven de belangrijkste drijfveren om te tennissen. Dat zijn drie kenmerken die in het 8&9 Tennis terugkomen, spelers tennissen voornamelijk voor de gezelligheid en op eigen niveau. Het binden van deze grote groep leden is essentieel voor het ledenbehoud van een vereniging. Want tennissers die competitie spelen, blijven langer lid. Met 8&9 Tennis kunnen verenigingen deze groep spelers iets extra’s bieden. Geen échte competitie, maar wel het spelen van wedstrijdjes tegen gelijkgestemden. Vorig jaar heette deze vorm nog de 8&9-competitie, maar de naam is dit jaar veranderd in 8&9 Tennis. Een veelgenoemde reden voor het niet spelen van competitie door deze groep leden, is de lengte van een competitiedag. Vandaar dat de wedstrijden bij het 8&9 Tennis korter duren: de hele speeldag bestaat uit twee dubbelpartijen, waarbij er gespeeld wordt met ‘compacte regels’. Hierdoor duurt één dubbelpartij doorgaans niet langer dan een uur tot vijf kwartier. Dat maakt 8&9 Tennis ‘Dubbel Zo Leuk’. Wil je op jouw club 8&9 Tennis aanbieden? Kijk voor meer informatie en een toolkit op Centrecourt.nl/89.

Het voordeel van het 8&9 Tennis is dat de resultaten niet meetellen voor de speelsterkte; dat scheelt natuurlijk wel wat voor de bijbehorende spanning. Maar buiten die lichte wedstrijdspanning blijven de Amersfoortse vrouwen vrij ontspannen, ook tijdens de wedstrijd. Dat kan echter veranderen als de tegenstander bloedfanatiek blijkt te zijn. “Soms spelen we tegen dames die heel serieus spelen. Dan merk ik bij mezelf dat ik er ook vol voor ga”, zegt Fieneke, die dit jaar reservespeelster is van het team, maar door een afzegging van vaste kracht Sharon Merkx vanavond de baan op mag. Dat de vrouwen nu – ondanks hun beperkte tenniscapaciteiten – toch competitie spelen, komt deels op het conto van tennislerares Ilse Alt. “Zij heeft ons enorm aangemoedigd om dit te doen. ‘Word je echt beter van’, zei ze. Ik denk dat ze gelijk heeft. Je merkt dat het spelen van wedstrijden een heel goede training is”, aldus Marina. Dan mogen ook Marina en Fieneke de baan op. Weliswaar zijn Anneke en Lucienne nog bezig met hun partij, maar er zijn een paar banen vrij. En waarom wachten? De vrouwen van de tegenpartij vinden het ook een goed idee en dus gaat ook de tweede wedstrijd van de avond alvast beginnen.

GEEN ALTERNATIEF

Mark Berghuis komt ook even buurten bij de vrouwen. De Verenigingscompetitieleider van ALTA is tevreden met het 8&9 Tennis. “We kunnen nu veel meer leden het spelen van competitiewedstrijden bieden. Want voor het 8&9 Tennis zoals we dat nu hebben, bestond geen enkel alternatief”, legt Mark uit. “In de laagste competitieklasse op zaterdag konden de ‘goeie achtjes’ misschien nog meekomen, maar de rest niet. Een beginnerscompetitie ontbrak.” En dus inventariseerde ALTA vorig jaar of er behoefte bestond aan een laagdrempelige competitie. “We wilden starten met het 8&9 Tennis en met een Zomeravondcompetitie. Aan beide nieuwe initiatieven deden twee teams van ons mee en die waren enorm enthousiast.” Dit jaar heeft ALTA het aantal ploegen bij het 8&9 Tennis uitgebreid naar vier. “Nu spelen we beide dubbelpartijen van één competitiewedstrijd in principe op


41

“Deze competitie werkt drempelverlagend” Anneke van Snippenberg

dezelfde baan. En aangezien er normaal gesproken op een wedstrijddag twee teams thuis spelen en twee uit, kon het bestuur akkoord gaan.” Het bestuur maakte zich namelijk zorgen over het aantal beschikbare banen voor vrij spelen, aldus Mark. “De extra competitiewedstrijden zorgen voor wat meer druk op de banen, daar moet je wel rekening mee houden.” Vanwege het compact spelen in deze competitie duren de wedstrijden echter minder lang en blijft er ruimte voor de recreant. Wat nu als het animo voor het 8&9 Tennis zó groot wordt, dat ALTA leden moet teleurstellen? “Als we straks echt zes teams moeten uitloten, dan kun je je afvragen of we niet meer ploegen moeten inschrijven in de competitie. Misschien moeten we dan wel kijken of we kunnen uitbreiden naar andere tennisparken… Maar dan denk ik gewoon even hardop, hoor. Hier zijn geen plannen voor.” De feedback die Mark ontving vanuit de twee teams die vorig jaar actief waren in het 8&9 Tennis, was erg positief. “Daarom gaan zij dit jaar door. Het verbaasde een enkeling dat deze wedstrijden niet meetellen voor de officiële rating. En de teams waren ook verbaasd dat ze soms tegen een team moesten spelen dat volledig uit mannen bestond.” Dat laatste beamen Lucienne en Anneke, die weer plaatsnemen aan de tafel in het clubhuis. Helaas, verloren. Maar ze spelen toch liever tegen fitte, jonge meiden dan tegen een stel mannen. “Helemaal als die mannen nog bloedfanatiek zijn ook. Dan hebben we echt geen schijn van kans.” Toch maakt het het volgens veel deelnemers juist erg leuk om tegen verschillende teams te spelen, zeker omdat het altijd op je eigen niveau is. Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels gespeeld, waarbij alle combinaties mogelijk

zijn. Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen tegen een man en een vrouw of tegen twee mannen.

KNIKKENDE KNIEËN

Anneke is de teamcaptain. Zij heeft net als Fieneke wel degelijk last van wedstrijdspanning, ondanks dat het een vrijblijvende competitie is. “Ja, gek hè? Ik denk dat ik voor een wedstrijd het meest nerveus ben van alle vrouwen in dit team. Soms heb ik knikkende knieën.” Lucienne stelt dat ze ook zonder 8&9 Tennis wel competitie had gespeeld. “Maar dat zou minder leuk zijn. Dan speel je ook tegen ‘zeventjes’. Dan sta je tegen vrouwen die elke bal schuin de baan uit meppen en raak je zelf geen bal aan. Hier tref ik vaker tegenstanders van mijn niveau.” Anneke knikt, ze sluit zich aan bij de woorden van haar dubbelpartner. “Deze competitie werkt drempelverlagend.” Ook Marina en Fieneke weten hun wedstrijd niet te winnen. Dat betekent dat ALTA met een nederlaag begint aan het seizoen, beseft Anneke. Zij werpt nog weleens een blik op de ranglijst. “Dat moet ik wel doen, als captain. Maar ik vind het allemaal niet zo boeiend.” Hoe het de vrouwen vorig jaar, tijdens het eerste seizoen 8&9 Tennis, is vergaan? Marina: “Dat zijn we allemaal vergeten.” Fieneke: “We hebben gezellige resultaten geboekt.” Anneke: “Ons doel is wel om een keertje te winnen. In elk geval een keer een set.” De rest van het team kan er wel om lachen. Nee, de resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar er wordt gelachen én de tennissters hebben allemaal het gevoel iets beter te worden door het spelen van wedstrijden. Dat mag best gevierd worden met een plakje cake t

“In de gewone competitie sta je tegen vrouwen die elke bal schuin de baan uit meppen en raak je zelf geen bal aan. Hier tref ik vaker tegenstanders van mijn niveau” Lucienne Buiskool


42

KNLTB CLUBAPP

“ Je moet als club ook aan je toekomst denken” LTC De Gelenberg enthousiasmeert en (ver)bindt jeugdleden via de KNLTB ClubApp De KNLTB ClubApp is nu nog completer. De laatste update biedt leden de mogelijkheid om, naast het laatste clubnieuws en alle informatie over evenementen, ook de uitslagen en standen van de competities én toernooien in te zien. Zo draagt de KNLTB ClubApp nog meer bij aan het versterken van de binding met leden én het vergroten van hun betrokkenheid bij de club. Bij LTC De Gelenberg uit het Gelderse Druten zijn ze enthousiast over de KNLTB ClubApp.

Door: Edward Swier

Joost Bakker (links) en Vincent Henricks van LTC De Gelenberg zetten de KNLTB ClubApp in om hun leden meer bij de club te betrekken.


43

Het filmpje, terug te vinden op YouTube én de verenigingswebsite, is simpel, maar doeltreffend. Twee jeugdleden van LTC De Gelenberg leggen in gewonemensentaal uit hoe je de KNLTB ClubApp moet downloaden en wat de mogelijkheden zijn. Ze bieden bovendien aan om, als het niet lukt met de installatie, op de club een handje te helpen. Het is een eenvoudige doch uiterst efficiënte manier om leden over te halen de KNLTB ClubApp te gebruiken. Inmiddels heeft ruim vijftig procent van de leden de app geïnstalleerd, bestuurs- en commissieleden hebben stellig de indruk dat de digitale ontwikkelingen iedereen dichter bij elkaar brengen.

ALLES OP ÉÉN PLEK

De Gelenberg gebruikt vooral de mogelijkheid van de KNLTB ClubApp om nieuws met de leden te delen. “We zijn een heel levendige vereniging, met veel activiteiten en evenementen. Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de seniorleden. We gebruiken zowel de app als onze nieuwe website voor het promoten van aanstaande activiteiten, via de agenda én nieuws­ items. Maar ook sturen we tijdens of na een evenement foto’s, zodat een en ander kan worden herbeleefd. Dat wordt als zeer positief ervaren”, vertelt Vincent Henricks. Hij is bij LTC De Gelenberg verantwoordelijk voor alle ICT-gerelateerde zaken. De Gelenberg, gelegen op de weg tussen Druten en Afferden, telt ruim 300 leden. Zeker tachtig van hen zijn jeugdlid. Secretaris Joost Bakker: “We hebben in de loop der tijd te maken gekregen met een lichte daling. Maar we merken wel dat we in staat zijn gebleken de jeugd vast te houden. Dat is natuurlijk, met het oog op de toekomst, belangrijk. We blijven dan ook heel actief voor de jeugd en bieden telkens nieuwe activiteiten aan.” Dat dankzij de KNLTB ClubApp de verbinding met de jeugd kan worden gemaakt en jeugdleden kunnen worden geënthousiasmeerd voor deelname aan activiteiten, wordt als een groot goed gezien. “Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, en dat geldt zeker voor de jeugd. Als je iets te vertellen hebt, bereik je met de KNLTB ClubApp nu echt een grote groep leden op een heel directe manier. En zij vinden op hun beurt alles wat ze willen weten in de app. Alles bij elkaar op één plek!”

Inmiddels gebruikt naar schatting meer dan de helft van de leden van LTC De Gelenberg de KNLTB ClubApp. “Met name de jongere leden gebruiken ’m, de oudste leden het minst.” Het aantal gebruikers neemt, zo was de verwachting bij de start van de Voorjaarscompetitie, zeker toe. De vereniging doet immers met veertien senioren- en zes jeugdteams mee aan de competitie; deze honderd tennissers willen hun uitslagen en standen graag volgen en zijn vaak ook benieuwd wat andere leden hebben gedaan. Als de tijd voor de toernooien is aangebroken, zal dat een volgende impuls betekenen.

KRACHT VAN HERHALING

Om het gebruik aan te jagen laten Henricks en Bakker overigens geen gelegenheid onbenut. “Toen we net besloten hadden om de KNLTB ClubApp in gebruik te gaan nemen, hebben we meteen een filmpje gemaakt met twee jeugdleden. Zij leggen daarin stap voor stap uit wat je moet doen om de KNLTB ClubApp te installeren op je telefoon. Bovendien zijn er posters gemaakt die we bij de vereniging hebben opgehangen. Rond de jaarwisseling heeft de voorzitter ook nog een filmpje gemaakt, waarin hij iedereen behalve de beste wensen voor het nieuwe jaar ook nog maar eens wees op de app. Bovendien wordt de KNLTB ClubApp elke keer in onze nieuwsbrief genoemd. Bij de start van de competitie, met alle laatste updates, hebben we op onze site alles nog eens uitgelegd. De kracht van herhaling, zeg maar.” Binnen LTC De Gelenberg was er direct groot animo voor het totale pakket dat de KNLTB in 2016 introduceerde, inclusief de KNLTB ClubApp en de nieuwe website. “We waren wel toe aan iets nieuws binnen de vereniging en het totale pakket sprak ons aan.” De ‘digitale’ ontwikkelingen sporen de vereniging aan ook op het park aan de slag te gaan met allerlei vernieuwingen. Er wordt momenteel nieuw beleid geformuleerd, er komt ledverlichting langs de banen, enkele banen krijgen een nieuwe toplaag en er vinden enkele structuurwijzigingen plaats. Zo zal de vereniging met meer commissies gaan werken, zodat iedereen zijn specialiteit ook binnen de club kan benutten. “Op allerlei manieren zijn we bezig de leden meer bij de vereniging te betrekken. Vernieuwen, verbeteren, moderniseren, hoe je het ook wilt noemen,

“Als je iets te vertellen hebt, bereik je met de KNLTB ClubApp nu echt een grote groep leden op een heel directe manier” Joost Bakker

is belangrijk. Je moet als vereniging ook aan je toekomst denken.” Bij De Gelenberg wordt onderkend dat “de relatie met de leden in de loop der tijd is veranderd”. Henricks: “De band met je leden is echt heel anders dan tien jaar geleden. Sterker nog, wij denken dat er – mede onder invloed van de techniek – nu nog jaarlijks flink wat verandert.”

AFHANGBORD

Dat moet Henricks even verduidelijken. “Mede door de introductie van de KNLTB ClubApp krijgen we andere vragen dan in het verleden.” Zo is het bij De Gelenberg tot op heden niet mogelijk om op afstand een baan af te hangen. De vereniging huldigde altijd het principe dat alleen degenen die fysiek op de club aanwezig waren de mogelijkheid daartoe kregen en dat je soms dus even op je beurt moest wachten. “We vonden het als bestuur altijd een onprettige gedachte dat mensen die via de computer ‘reserveerden’ dan zomaar voorrang hadden op hen die bij de club zaten te wachten.”


Dagelijks op de hoogte blijven van Tennis in Nederland? Volg de KNLTB op social media!

Lees de laatste Tweets over tennis

Volg alle tennis Ins & Outs in Nederland

Twitter.com/ KNLTB

Facebook.com/ KNLTB

Bekijk de mooiste foto’s van de KNLTB

Bekijk actuele video’s over Nederlands toptennis

Instagram.com/ _KNLTB

KNLTB.nl/ tennistv

Lees al het nieuws van de KNLTB

KNLTB.nl


45

“Vernieuwen, verbeteren, moderniseren, of hoe je het ook wilt noemen, is belangrijk voor de toekomst van je club” Vincent Henricks

Maar tijden veranderen. Bij De Gelenberg zien ze inmiddels wel degelijk ook voordelen van het digitaal afhangen, al dan niet in een aangepaste vorm. “We willen bijvoorbeeld niet dat een handige jongen voor de komende week alle aantrekkelijke uurtjes kan blocken.” Het is de komende tijd onderwerp van gesprek, binnen bestuur en commissies. Bakker: “Daar waar het digitale tijdperk steeds meer grip op onze leden krijgt, zullen we blijven heroverwegen of wij hier voldoende op aansluiten.” Via het nieuwe KNLTB Afhangbord, en de daaraan te koppelen KNLTB ClubApp, is het reserveren van een baan sowieso een stuk eenvoudiger geworden. Verenigingen kunnen bovendien volledig zelf instellen onder welke voorwaarden dit is toegestaan. De Accountmanager van het district kan hierover meer informatie geven. Henricks: “Feit is dat we deze discussie nu binnen de vereniging kunnen voeren, omdat de technische mogelijkheden met het nieuwe KNLTB Afhangbord en de koppeling met de KNLTB ClubApp in elk geval al gerealiseerd zijn. Het getuigt ook van goed beleid als je als vereniging, zodra daarover veel vragen van leden komen, een aantal onderwerpen heroverweegt.” Henricks heeft al contact gehad met LISA, de IT-partner van de KNLTB én ontwikkelaar van de KNLTB ClubApp, om te kijken of er extra features kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er een ‘kijkfunctie’ kan worden gecreëerd. “Dan kun je misschien niet op afstand afhangen, maar wel realtime zien hoeveel banen er op de club zijn afgehangen en of het zin heeft om snel op het fietsje te springen en naar de club te rijden.”

IN ONTWIKKELING

Vincent Henricks is als productmanager bij een softwarebedrijf ook vakmatig zeer geïnteresseerd in de KNLTB ClubApp. Vandaar dat zijn contact met bouwer LISA steeds intensiever werd. “Er zaten

in de eerdere versies allerlei toeters en bellen die wij als vereniging helemaal niet gebruikten. Dat we sommige daarvan zelf aan of uit kunnen zetten, ervaren wij als zeer prettig. Ik merk sowieso dat je bij LISA een heel gewillig oor treft.” Bakker, binnen het bestuur ook verantwoordelijk voor Communicatie, is het daarmee eens. “Ik neem zo nu en dan wat taken voor de KNLTB ClubApp van Vincent over, maar ben er nog niet zo bedreven in als hij. Dat maakt dat ik weleens met een vraag zit. Als ik chat met LISA, binnen de KNLTB.Club-omgeving, dan zit er altijd wel iemand voor me klaar. We hebben als vereniging ook echt het gevoel dat er naar onze ideeën, vragen en opmerkingen geluisterd wordt.”

Zo zag Henricks in versie 1.5, die juist voor de start van de Voorjaarscompetitie werd gelanceerd, alweer enkele features terug die hij graag wilde. “Natuurlijk, zo’n app is een product dat voortdurend in ontwikkeling is. Er staan ook nog zaken op ons wensenlijstje. Maar we hebben in de gaten dat er heel hard gewerkt wordt, aan updates en nieuwe features. Er wordt ook echt naar de verzoekjes uit het land geluisterd. Omdat we bij de eerste gebruikers hoorden, zijn we in het begin ook tegen dingen aangelopen die ons niet bevielen. Maar dat stadium zijn we inmiddels allang voorbij. De huidige versie voldoet aan onze wensen.” t

“We hebben echt het gevoel dat er naar onze ideeën, vragen en opmerkingen geluisterd wordt” Joost Bakker

DIT IS HÉT MOMENT VOOR JOUW CLUB OM IN TE STAPPEN! Probeer de KNLTB ClubApp nu twee maanden gratis, maak hem zo snel mogelijk beschikbaar voor je leden en test samen alle handige functionaliteiten. Als je na twee maanden de KNLTB ClubApp langer gaat gebruiken, dan bedragen de kosten vijftien euro per maand voor jouw club. De mogelijkheid blijft bestaan om het contract maandelijks op te zeggen. Wacht dus niet langer en maak de KNLTB ClubApp zo snel mogelijk beschikbaar voor jouw leden. Sinds begin april zijn alle competitie-uitslagen en -standen van alle teams én geplande toernooien en toernooiresultaten in de KNLTB ClubApp terug te vinden. Voor clubs is de KNLTB ClubApp een ideaal communicatiemiddel, want het biedt je de mogelijkheid om naast het clubnieuws en de evenementenagenda via pushberichten te communiceren met jouw leden. De KNLTB ClubApp maakt het leven van leden gemakkelijker. Zij kunnen met hun telefoon een baan afhangen of een tennismaatje vinden. Bovendien hebben leden via de app inzicht in de ledenlijst. Dit zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijker met andere leden in contact kunnen komen, want ze kunnen veel sneller een naam bij een gezicht vinden. Op deze manier draagt de app bij aan het versterken van de binding met leden en het vergroten van hun betrokkenheid bij de club. Meer informatie vind je op Knltb.club/app.


46

SAMENWERKING

Partijen slaan handen ineen en bieden ATC Kadoelen Grootscheepse renovatieplannen en intensieve ledenwerving werpen

Slechts enkele jaren geleden liep tennisvereniging ATC Kadoelen gevaarlijk dicht langs de afgrond. Daar is weinig aan overdreven. In de beste periode van de club waren er tussen de 1.000 en 1.200 leden, maar daar kwam een kentering in. Door een samenloop van omstandigheden nam het aantal leden af en raakte de tennisclub uit Amsterdam-Noord in een neerwaartse spiraal. Kadoelen had hulp nodig. De vereniging zocht contact met de Accountmanager van de KNLTB en die kon de club het zo nodige duwtje in de goede richting geven. Nu ligt er een plan om leden te werven, het tenniscomplex met steun van de gemeente grondig te renoveren en is er weer vertrouwen in een mooie toekomst.

Door: Robert Barreveld

Voorzitter Erik Hertroys weet nog als de dag van gisteren hoe het clubbestuur langzaam de grip op de zaken verloor. “Wij zaten ook in een bijzondere situatie”, blikt hij terug. “Oorspronkelijk hebben wij altijd in een sporthal gezeten waar wij van een commerciële uitbater kleedruimtes, een bestuurskamer, de kantine en tegen een speciaal tarief de binnenbanen huurden.” De omliggende buitenbanen werden gehuurd van de gemeente, zoals niet ongebruikelijk is in Amsterdam.

DAKLOOS

Samenwerken met een commerciële uitbater bleek in de praktijk echter niet altijd makkelijk. “We hadden als club niet zo veel te zeggen. Het leidde tot onvrede bij de leden, steeds meer leden liepen weg. En ook het onderhoud van de banen liet meer en meer te wensen over.” De teruggang in het aantal leden nam ernstige vormen aan, tot een punt waarop Kadoelen nog maar zo’n 200 leden over had. Bovendien escaleerde de onenigheid tussen de gemeente en de uitbater, die besloot de stekker uit de samenwerking met

Wethouder Eric van der Burg (midden) neemt het renovatieplan voor het tennispark in ontvangst van ATC Kadoelen-voorzitter Erik Hertroys (links) en Victor Frequin, voorzitter van district IJmond.


47

weer toekomst vruchten af

ATC Kadoelen te trekken. Kadoelen was van het ene op het andere moment een tennisvereniging zonder dak boven het hoofd. In die precaire situatie stak de gemeente de helpende hand toe door de club een tijdelijk onderkomen te bieden. Met de noodoplossing was Kadoelen op korte termijn geholpen, maar hoe moest de club verder? Op die vraag hadden de Amsterdammers niet zomaar een antwoord. “We hebben lang onderhandeld met de gemeente om iets meer te bereiken dan de tijdelijke oplossing, maar dat soort gesprekken, je weg vinden in contact met de lokale autoriteiten, de juiste mensen spreken, dat is een kunst op zich. Bovendien liep de behandeling van onze situatie bij de gemeente forse vertraging op toen deze en vergelijkbare zaken vanuit het stadsdeel weer onder verantwoordelijkheid van de centrale gemeente kwamen te vallen. Gelukkig stagneerde de daling van het ledenaantal enigszins, maar we konden geen plannen maken. We stonden stil.”

STEUN VAN DE KNLTB

Kadoelen besloot zich tot de KNLTB te wenden, tot Accountmanager Arie Martijn Schenk, verantwoordelijk voor het district IJmond en Leiden. Hij hoorde de problemen aan en realiseerde zich dat het hier weliswaar een club in de problemen betrof, maar wel één met enorme groeipotentie. Een tennispark met acht banen, pal gelegen aan de drukke A10 en in een deel van Amsterdam waar aan de lopende band huizen worden gebouwd en dat zo ongeveer uit zijn voegen barst door de snelle bevolkingsgroei. Daarvoor moest toch een plan bedacht kunnen worden dat voor alle betrokken partijen interessant was? Met die overtuiging bracht Schenk de betrokkenen weer aan tafel, en hij had nóg een idee. Hij kende iemand die door zijn functie als clubmanager van het eveneens Amsterdamse TV Tiebreakers en zijn achtergrond als consultant geknipt was om Kadoelen bij te staan: Robbert Schmidt. Bij de eerste gesprekken betrok de Accountmanager onder andere ook de KNLTB-districtsvoorzitter, Victor Frequin. “En dat soort mensen heeft weer een eigen netwerk, zo iemand kent weer mensen die ook kunnen helpen”, aldus Hertroys. “De mensen van de KNLTB zagen inderdaad de potentie van de buurt en de ligging van het park, maar moesten ook bevestigen dat de banen in zorgwekkende staat verkeerden. Dan mag er groeipotentie zijn, maar

als de banen er zo verwaarloosd bij liggen, wil niemand komen. En wij hadden geen budget.” En dus had Kadoelen steun nodig om de grote kansen die er wel degelijk lagen, te verzilveren. “We hebben besloten de handen ineen te slaan en er samen voor te knokken.”

GEMEENTE BEREIDWILLIG

Dat knokken begon met het vlottrekken van de gesprekken met de gemeente en daar bleek Robbert Schmidt goud waard. Hij maakte een plan voor grondige renovatie van het tennispark, waarbij ook de gemeente een bepaalde financiële verplichting op zich zou nemen. Hertroys: “Met hulp van Robbert hebben we ook een uitvoerig ondernemingsplan ingediend. Voor de gemeente was belangrijk dat wij de groeipotentie inzichtelijk maakten en gingen inzetten op ledenwerving. Meer leden was echt een eis van de gemeente. Dat plan hebben we ingediend bij de gemeente. En daarnaast hebben we uitgebreid overleg gehad met de KNLTB, vertegenwoordigers van de gemeente, ons bestuur en verscheidene clubcommissies, waarin we de gehele situatie nog eens volledig inzichtelijk konden maken.”

“Dat soort gesprekken, je weg vinden in contact met de lokale autoriteiten, de juiste mensen spreken, dat is een kunst op zich” Erik Hertroys

De gemeente Amsterdam heeft van haar kant concrete handreikingen gedaan. Zo is ze akkoord over een significante huurverlaging voor de kantine in 2018 en is ze bereid in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport een deel van de financiering van een nieuw clubhuis voor haar rekening te nemen. Bovendien wil de gemeente bijdragen aan elf gloednieuwe gravelbanen inclusief ledverlichting, mits Kadoelen inderdaad een aanzienlijke ledentoename kan bewerkstelligen. En het streefgetal daarvoor is best een uitdaging. “Op 1 september van dit jaar moeten we 600 leden hebben, momenteel zitten we op een totaal van iets49

meer dan 300. De grootste uitdaging daarbij is dat we nieuwe leden willen trekken op een tennispark dat er feitelijk nog niet is, het moet nog worden aangelegd.” Reden te meer om veel energie te steken in ledenwervingscampagnes. En dat is dan ook precies wat Kadoelen doet.

WERVINGSCAMPAGNES

Wie een kijkje neemt op de website van ATC Kadoelen, weet direct hoe nadrukkelijk de vereniging inzet op ledenwerving. Een aantrekkelijke aanbieding voor een lidmaatschap in 2018 spat van het scherm en dat is nog maar een klein deel van de wervingscampagnes die Kadoelen de afgelopen periode opzette. “De laatste campagne vond plaats vlak voor onze open dag op 24 maart. We hebben ledenwerving grondig aangepakt. Er zijn speciaal enkele commissies voor opgezet. Campagne-onderdelen waren onder meer een grote flyeractie, het benaderen van regionale nieuwsbladen en inzet van sociale media. “Via de gemeente hebben we hulp gekregen van een aantal studenten, zij kunnen uitstekend overweg met de sociale media.” En wie dit jaar lid wordt, kan dus profiteren van een mooie aanbieding. Nieuwe leden krijgen vijftig euro korting op een standaardlidmaatschap. Daarnaast kan iemand die vijf nieuwe leden binnenbrengt bij Kadoelen, zelfs gratis lid worden. “Maar dat kost ons dus niks, integendeel. Want vijf extra leden is pure winst. Het is nu zaak dat ledenaantal zo veel mogelijk op te stuwen. Als ik zie hoe snel wij van 200 leden alweer boven de 300 zaten, heb ik er alle vertrouwen in.”

“ZOEK OP TIJD HULP!”

Het volledige plan tot renovatie, dat naast de nieuwe banen en het clubhuis onder meer een nieuw terras op het zuidwesten en een volledig nieuwe entree van het park omvat, moet Kadoelen weer toekomst bieden. Mede daarom zijn de ledenwervingscampagnes van Kadoelen ook veel gericht op de jeugd. “Eerlijk, wij zijn een beetje een oudeknarrenvereniging. We moeten aan de toekomst denken. We zijn dus al goed aan het kijken of er tussen de nieuwe, jongere leden mensen zitten die wat voor een bestuursfunctie voelen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat Kadoelen op eigen benen kan staan en toekomst heeft.” Maar, zo weet Hertroys inmiddels maar al te goed, zit je als vereniging in zwaar weer, zoek dan hulp. “De KNLTB heeft veel te bieden, dat zie je ook op Centrecourt.nl en in het magazine. Door contact op te nemen met de Accountmanager is onze zaak in beweging gekomen. Uiteindelijk moet het op de club gebeuren, je moet het zelf doen, maar voor ons was de ondersteuning van de bond essentieel. De contacten bij de gemeente, de juiste vergunningen regelen, we waren er zelf niet doorgekomen. Nu kunnen we weer naar de toekomst kijken.” t

“De grootste uitdaging is dat we nieuwe leden willen trekken op een tennispark dat er feitelijk nog niet is, het moet nog worden aangelegd” Erik Hertroys

DE KNLTB ACCOUNT­ MANAGER: OGEN EN OREN VAN DE BOND KNLTB Accountmanager Arie Martijn Schenk uit het district IJmond en Leiden kon in het geval van ATC Kadoelen precies doen waar de Accountmanagers voor zijn. “Als Accountmanagers zijn wij de oren en ogen van de KNLTB in het land. Wij spreken heel veel verenigingen, we hebben zo’n acht contactmomenten per week. Deels zijn dat reacties op vragen, maar steeds vaker is het proactief, zoeken wij zelf contact met de clubs.” In een eerste gesprek met een vereniging komen veelal dezelfde onderwerpen terug. Zo komt het ledental en ledenwerving en de werving van vrijwilligers vrijwel altijd aan de orde. “Maar heb je eenmaal contact met een club, dan maak je meestal ook een analyse van de gehele situatie. Dan kunnen ook problemen aan de orde komen die eerder nog niet goed inzichtelijk waren. Wij zijn dan in staat de club een spiegel voor te houden, te tonen hoe de zaken er werkelijk voor staan. Voor sommige verenigingen wordt dan duidelijk dat ze echt in actie moeten komen om grotere problemen te voorkomen.” Zo verliep het contact met Kadoelen eigenlijk ook. De club realiseerde zich in de gesprekken dat er veel te bereiken was, als men bereid was in actie te komen en hard te werken. Schenk: “Bijkomend voordeel was wel dat ik inmiddels in de gemeente Amsterdam deel uitmaak van een soort expertgroep. Daardoor kende ik de situatie in Noord-Amsterdam en de kansen die er lagen, heel goed. Bovendien kon ik bij de gemeente snel de juiste mensen melden dat Kadoelen wat hulp nodig had. Er kon heel snel worden geschakeld en dat heeft veel resultaat opgeleverd. Daardoor was bijvoorbeeld een tijdelijk onderkomen voor de club heel snel geregeld.” Wil je in contact komen met de KNLTB Accountmanager uit jouw district? Kijk dan op Centrecourt.nl/accountmanagers.


50

IN GESPREK MET...

De tennissport is volop in beweging en daarop passen clubs zich aan. Voor een clubbestuurder is het van belang om de huidige ontwikkelingen in de gaten te houden. Zoekt jouw club bijvoorbeeld meer vrijwilligers of wil jouw club meer leden aan

Charles Schijf (voorzitter van ULTV Rhijnauwen, Utrecht) en Rogier van den Boom (voorzitter van TV Haagse Beemden, Breda) waren vorig jaar twee van de vele aanwezigen bij het initiatief van de KNLTB. In een sportieve setting konden zij van gedachten wisselen met een KNLTB Accountmanager, die de voorzitters van adviezen voorzag. Schijf, pas één jaar voorzitter van de club, sprak in Rosmalen met Marc Wolfertz. Van den Boom, twee jaar voorzitter van zijn club, ging het gesprek aan met Edwin Giethoorn.

LEERZAAM

Accountmanagers van de KNLTB.

Schijf was ten tijde van het gesprek nog maar drie maanden voorzitter van ULTV Rhijnauwen en wilde graag van “een buitenstaander” horen hoe hij de club zag. Voor het gesprek verwachtte hij enerzijds een kennismaking met de Accountmanager en anderzijds een overzicht van hoe de club ervoor stond. “Ik ging het gesprek vrij blanco in. Ik was benieuwd hoe hij aankeek tegen de ontwikkeling van de club in de afgelopen jaren en of hij mij daarover tips kon geven.”

Door: Rijcko Treep

Als beginnend bestuurder heeft Schijf de conversatie als “heel leerzaam” ervaren. “Het was een ontspannen en zinvol gesprek. Wat ik met name heel

zich binden? Met al je vragen kun je als clubbestuurder tijdens het Libéma Open in gesprek met de


51

‘ In Gesprek Met’ (de Accountmanager) tijdens Libéma Open in Rosmalen

“ Doe je voordeel met de kennis van de Accountmanager” zinvol vond, waren de analytics die Marc mij liet zien. Hij liet me op een makkelijke en toepasbare manier zien hoe het ledenbestand van onze vereniging eruitziet ten opzichte van andere verenigingen”, aldus Schijf. Naar aanleiding van die data-analyse kon de Accountmanager precies aanwijzen waar de knelpunten bij Rhijnauwen lagen. ULTV Rhijnauwen is met zo’n 1.200 leden een grote vereniging in het oosten van Utrecht, maar de leeftijdscategorie 25-34 jaar is behoorlijk ondervertegenwoordigd. “In zo’n gesprek word je gedwongen om serieus naar dit knelpunt te kijken. Voor ons is het de uitdaging om deze leeftijdsgroep weer aan het tennissen te krijgen.”

Bij tennis is het altijd heel gebruikelijk geweest om een los abonnement te kopen, stelt Van den Boom. Je betaalt als lid losse tennislessen aan je tennisleraar en je betaalt weer apart voor het spelen van toernooien. Bij TV Haagse Beemden wisten de ouders op een gegeven moment echter niet meer wanneer ze nog kosten konden verwachten. “We kregen constant te horen: ‘Moet ik alweer betalen?’ Daar wilden we van af. Wij hebben daarom een all-inclusive-abonnement ingevoerd waarbij je één all-inprijs betaalt en voor de rest geen kosten meer hebt.” In het abonnement, dat samen met de Accountmanager is besproken, zitten drie contactmomenten: de les, de wedstrijdtraining en de Kia World Tour, ofwel de

ALL-INCLUSIVE

Ook Van den Boom ging als ‘nieuwkomer’ het gesprek in, maar hij kende zijn Accountmanager (Edwin Giethoorn) al wel. Hoewel Van den Boom niet echt vragen had voorbereid, was er wel een thema waarover hij het graag wilde hebben: de jeugd. “Hij kon mij vertellen hoe je een goede jeugdopleiding opzet. Daaruit is het Tenniskids Alles-in-1-abonnement naar voren gekomen.”

“Hoe betrek je mensen zodanig dat ze een stapje extra willen zetten bij de vereniging? Met dat soort vraagstukken heeft Marc mij geholpen” Charles Schijf


52

IN GESPREK MET...

“ Heb je niks te bespreken, vraag dan eens hoe het bij jullie club gaat. Misschien heeft hij nog wel een aantal verbeterpunten” Rogier van den Boom

wedstrijden. Bij de club werd hierop enthousiast ge­ reageerd. “Tennis werd de laatste jaren meer en meer als een bijsport gezien. Wij hopen er met deze invoering voor te zorgen dat tennis voor veel kinderen weer de hoofdsport wordt.”

FAMILIELIDMAATSCHAP

Bij ULTV Rhijnauwen is het knelpunt (zoals reeds gezegd) de ondervertegenwoordiging van de leeftijdscategorie 25-34 jaar. Hoe kun je als vereniging dat gat opvangen en hoe versterk je de (ver)binding met de leden? Eén van de suggesties die de Accountmanager aan Schijf gaf, was het invoeren van het familielidmaatschap. Met zo’n lidmaatschap hoeven de kosten niet meer de overweging te zijn om wel of niet lid te worden. Er wordt immers één bedrag betaald voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. In het beleidsplan voor de komende twee jaar heeft Schijf een aantal speerpunten benoemd. Dit is met de Accountmanager gedeeld en die heeft op zijn beurt een aantal suggesties gedaan. Naast het familielidmaatschap gaf Marc Wolfertz aan dat het DNA (het imago) van de club een belangrijke rol speelt: Wat wil je uitstralen en hoe word je gevonden? Daarvoor is de website een geschikt middel om de communicatie te optimaliseren. Tot slot vindt Schijf dat de organisatie van zijn vereniging nog beter kan worden. “Afspraken nakomen,

elkaar ergens op aanspreken, je pool van vrijwilligers op peil houden et cetera. We hebben een grote kern aan actieve leden en ik proef bij iedereen een gemeenschappelijke deler: iedereen heeft het beste voor met de club. Hoe betrek je mensen zodanig dat ze een stapje extra willen zetten bij de vereniging? Met dat soort vraagstukken heeft Marc mij ook geholpen.”

OUDERS

Bij TV Haagse Beemden werd er voornamelijk positief gereageerd op het Alles-in-1-abonnement. De meesten stapten meteen over en degenen die toch bezwaren hadden, mochten – mits ze al lid waren – volgens het oude systeem lid blijven. Haagse Beemden kende de afgelopen jaren een neerwaartse spiraal. Leden verdwenen en er kwamen maar mondjesmaat nieuwe leden bij. Van den Boom heeft sinds zijn aantreden geprobeerd die neerwaartse spiraal tegen te gaan en er met het bestuur oplossingen voor bedacht. Zo betalen nieuwkomers in hun eerste jaar de helft van het geld. “Dan heb je de hele zomer en winter de tijd om iemand te binden. Als je een kortere tijd hebt, lopen mensen sneller weg omdat ze nog geen binding hebben.” Resultaat: Haagse Beemden telt inmiddels bijna 300 leden. Ter vergelijking: op het moment dat Van den Boom voorzitter werd, telde de club 235 leden. Toch ziet de club zich volgens Van den Boom gesteld voor een terugkerend probleem. Haagse Beemden mist namelijk de hele middenlaag van studenten. Dat komt volgens de voorzitter puur door de opbouw van de wijk. “Onze vereniging bestaat 35 jaar en ligt in een woonwijk die net zo oud is. Mensen die daar oorspronkelijk zijn gekomen, hebben de club grootgebracht en de vereniging al die jaren met ziel en zaligheid geleid. Wij zetten in op jongeren, maar ook op hun ouders.


53

WAT KAN EEN ACCOUNTMANAGER VOOR JOUW CLUB BETEKENEN? Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om in gesprek te gaan met een van de negen Accountmanagers van de KNLTB. Bij het Libéma Open in Rosmalen kun je tijdens ‘In Gesprek Met’ jouw vraagstuk(ken) op tafel leggen. Samen met de Accountmanager wordt er tijdens dit gesprek van zo’n 45 minuten gekeken hoe en waar de KNLTB jouw vereniging kan ondersteunen. “Het leuke van Rosmalen is dat je met elkaar in gesprek gaat, kunt reflecteren op hoe de start van het seizoen is geweest en bespreekt waar je als club tegenaan loopt. Tegelijkertijd is het Libéma Open een mooi evenement waar je kunt kijken naar toptennis”, aldus Marc Wolfertz, een van de KNLTB Accountmanagers. Wolfertz weet van alle clubs uit het district Utrecht hoe ze ervoor staan. Met behulp van data uit KNLTB Club Analytics kan Wolfertz precies zien hoe het ledenbestand van de vereniging is samengesteld en hoe verloopcijfers zich ontwikkelen. Ook kan hij met die data de vergelijking maken met andere clubs. “Wij kunnen heel goed een spiegel voorhouden. We kennen niet alleen de eigen vereniging, maar weten ook goed wat er bij andere verenigingen speelt. We delen succesverhalen en behoeden bestuurders voor valkuilen.” De Accountmanager komt minimaal één keer per jaar voor een verenigingsbezoek naar de club en houdt gedurende het jaar contact met de club(bestuurder). “Ik vind het belangrijk dat wij als Accountmanagers kritisch zijn en constructief meedenken over de punten waarop je je als bestuur kunt focussen. Probeer niet te veel tegelijk te doen, kies elk jaar een aantal speerpunten.” Wolfertz raadt iedere club aan om tijdens het ‘In Gesprek Met’ langs te komen. Hij hoopt met name ook dat nieuwe clubs zich melden, zodat zij ook de kans krijgen te ervaren hoe het is. “Dit zijn gewoon heel leuke momenten in het verenigingsjaar.” Bovendien hoopt hij dat meerdere bestuursleden van een club aan het gesprek deelnemen. Wil jij dit jaar ook in gesprek met jouw Accountmanager? Meld je dan aan via Centrecourt.nl/igm.

Als vader en moeder tennissen, kunnen ze weer met zoon en dochter tennissen. Zo hopen we dat het in de familie blijft.”

KENNIS

Beide clubbestuurders hebben naar eigen zeggen veel aan het gesprek met de Accountmanager gehad. Zowel Schijf als Van den Boom raadt alle clubbestuurders aan om zich aan te melden voor zo’n gesprek. “Ook al heb je niks te bespreken, vraag dan gewoon eens hoe het bij jullie club gaat. Misschien heeft hij dan nog wel een aantal verbeterpunten”, aldus Van den Boom. Schijf vult aan. “Het is maar net wat je uit een gesprek wilt halen. Mijn overtuiging was: het kan als beginnend bestuurder ontzettend zinvol zijn om je club nog sneller te leren kennen. Want Marc kent de vereniging langer dan ik.” Van den Boom bevestigt dat. “Een Accountmanager kan altijd voorbeelden aandragen van hoe andere clubs het aanpakken. Hij is bij zo veel clubs, van de kennis die hij heeft pak je altijd je voordeel.” “En dat is ook wat ik verwachtte van het gesprek”, gaat Schijf verder. “Ik verwachtte kennis, iemand die de materie kent en met wie je een relatie wilt opbouwen. Marc wist mij het kader te schetsen waarom mensen kiezen voor onze vereniging. Bij ons komt tachtig procent uit Utrecht en bijna iedereen heeft daar de relatief langere fietsafstand voor over. Hij weet precies wat er speelt.” t

“In zo’n gesprek word je gedwongen om serieus naar knelpunten te kijken” Charles Schijf


54

KORTE BERICHTEN

Vanaf september 2018: uitgebreid netwerk van gecertificeerde tennisscholen Vanaf september 2018 werkt de KNLTB in een uitgebreid landelijk netwerk samen met maar liefst 32 onderbouw- en bovenbouwtennisscholen. De samenwerking is in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar.

SERIEUZE SPELER

(jeugd tot en met 18 jaar), omringd door 25 tennisscholen die de eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening nemen. Een groot deel van deze tennisscholen maakt al langer deel uit van het netwerk. Daarnaast is een aantal nieuwe scholen toegetreden.

Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB, is blij met het uitgebreide landelijke netwerk: “De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit en daarvoor is samenwerking met deze scholen cruciaal. Als we allemaal hetzelfde referentiekader hebben, streven we ook allemaal hetzelfde na: het opleiden van topsporters. We moeten het echt samen doen.”

De geselecteerde tennisscholen krijgen een prominente rol in het opleiden van talentvolle jeugdspelers. Daaraan ging een zorgvuldig certificeringstraject met onafhankelijk adviesbureau NMC Bright vooraf. Alle gecertificeerde partners toonden zich bereid samen met de bond de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) ‘Route naar de top’. In 2019 wordt het certificeringstraject opnieuw in gang gezet.

ZORGVULDIG TRAJECT

Benieuwd om welke gecertificeerde tennisscholen het gaat? Op Centrecourt.nl vind je een overzicht.

Het netwerk bestaat vanaf september uit zeven tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als de middelbareschoolleeftijd

Tennisleraren Community live! Even checken hoeveel PO-punten je hebt behaald, welke workshops er worden aangeboden of contact opnemen met collega-tennisleraren om kennis te delen? Dat kan nu via de Tennisleraren Community! Met dit online platform zijn jouw gegevens gebundeld in één handige omgeving. Het platform is onderdeel van de ambitie van de KNLTB om clubs, leden en tennisleraren met elkaar te verbinden. In een handig overzicht

vind je alles wat je nodig hebt als tennisleraar. Daarnaast kom je snel in contact met andere tennisleraren. Zo kun je gemakkelijk vakinhoudelijke kennis delen en ervaringen uitwisselen. De Tennisleraren Community vervangt het oude MijnKNLTB en is toegankelijk voor alle tennisleraren met een geldige licentie. De Tennisleraren Community is te bereiken via Centrecourt.nl/tlc.


55

Oud-tennistoppers slagen voor versnelde trainersopleiding

Opleiding padel voor tennisleraren officieel gestart Het is zover: de eerste opleiding padel voor tennisleraren is van start gegaan. In Bergen op Zoom kwamen enthousiaste tennisleraren samen om zich de stof voor deze nieuwe sport eigen te maken.

Vijftien Nederlandse voormalig tennisprofs uit de top honderd van de wereldranglijst waren in maart in Zutphen bijeen om de versnelde cursus tot tennisleraar af te ronden. Een surplus aan tenniskwaliteiten en -ervaring. Technisch Directeur van de KNLTB Jacco Eltingh: “Deze groep kan zo veel kennis delen! Dat is uniek en voor verbetering van de gehele trainersopleiding heel belangrijk.”

Dat padel steeds populairder wordt en dus steeds meer tennisleraren inzien dat ze er op tijd bij moeten zijn, is duidelijk. Inmiddels zijn op meer dan vijftig locaties padelbanen aangelegd en nog eens 500 tennisparken hebben verregaande interesse. Een opleiding om zo veel mogelijk goede padelleraren op de banen te krijgen, is dan ook geen overbodige luxe. Want lesgeven in padel is iets heel anders dan het verzorgen van een tennisles.

SCHAT AAN ERVARING

HOGER NIVEAU

Miriam Oremans, Kristie Boogert, Marcella Mesker, Petra Kamstra, Noëlle van Lottum, Sjeng Schalken, Martin Verkerk, Peter Wessels, Jesse Huta-Galung, Edwin Kempes, Melle van Gemerden, Dennis van Scheppingen, Yvette Basting en Nicole Jagerman waren op uitnodiging van Jacco Eltingh van de partij. “Het eerste en misschien wel belangrijkste doel van deze cursus is het overbrengen van kennis”, aldus Eltingh. “Natuurlijk kunnen niet al deze mensen die kennis in hun huidige werk direct toepassen. Maar met deze cursus zitten ze toch nóg iets dichter op het Nederlandse tennis.”

VAN GROTE WAARDE VOOR TENNIS

De mogelijkheid om de cursus versneld te doen, is een privilege dat deze cursisten toekomt op basis van hun uitzonderlijke tennisprestaties. Maar verder wordt van hen hetzelfde verwacht als van iedere andere cursist: van voortraject tot bijscholing. Sjeng Schalken sloot de cursus met succes af. “Ik ben cum laude geslaagd!”, aldus de voormalig nummer elf van de wereld. Het was een leuke en zeer leerzame week, zo concludeerde hij. “Je hebt natuurlijk als tennisser op de baan gestaan, maar dat wil niet nog zeggen dat je kennis goed kunt overbrengen op anderen. En de wetenschap gaat voort. Juist daarom is het belangrijk dat wij aan bijscholing blijven doen.”

“GROTE WINST”

De grote hoeveelheid kennis en ervaring maakte dit tot een uitgelezen groep om de kwaliteit van de opleiding bij te beoordelen. Eltingh is er zeker van dat de week ook in dat opzicht van grote waarde is geweest: “Deze mensen zijn op zo veel plekken op de wereld en op zo veel manieren met tennis in aanraking gekomen... Zij kunnen geweldige input leveren ter verbetering van deze opleiding. Dat is grote winst.”

Bovendien hebben bij een nieuwe sport als padel ook de leraren tijd nodig om de sport te leren kennen en er zelf beter in te worden. Het vereiste niveau om de zogenoemde proeve van bekwaamheid (PVB) te mogen afleggen, ligt daarmee hoger dan tijdens de pilot het geval was. Daarnaast is de theorie uit de elearning van groot belang. Er wordt van tennisleraren dus niet alleen speltechnische kennis verwacht, maar ze krijgen ook veel vragen over materiaal, kosten, de aanleg van banen en eventueel beschikbare bouwers.

GEÏNTERESSEERD?

Voorlopig zijn er zes cursussen padel gepland waarop tennisleraren kunnen inschrijven, maar dit jaar volgen er zeker meer. Want de reacties zijn positief en de interesse is groot. Zou jij ook je competenties willen uitbreiden en wil je op tijd mee in deze razendsnelle ontwikkeling? Lees meer over de opleiding op Centrecourt.nl of schrijf je direct in!


Altijd de

beste muziek altijd non-stop! Justin Bieber

Taylor Swift

Ed Sheeran

Adele

skyradio.nl


TENNISKIDS-TOERNOOITJES

“Wedstrijdjes spelen zorgt voor plezier en draagt bij aan de spelontwikkeling” Het succes van Tenniskids-toernooitjes op het Amstelpark Amstelpark organiseert het liefst elke week een toernooi voor de jeugd en de opkomst is vaak bovengemiddeld hoog. Centre Court ging op bezoek bij de club in Amsterdam. “Het mooiste vind ik het als kinderen er door hun eigen inzicht en handigheid achter komen hoe ze bepaalde situaties kunnen oplossen. Dat ze oplossingsgericht gaan denken. Het spelen van wedstrijden draagt daaraan bij”, zegt Leonne Heffels, die bij Amstelpark verantwoordelijk is voor de Tenniskids-programma’s.

Door: Nick Tol | Beeld: Henk Seppen

57


58

TENNISKIDS-TOERNOOITJES

Bij ons op de club zijn toernooitjes over het algemeen heel succesvol.”

OPLOSSINGSGERICHT

Heffels loopt even weg. Ze gaat in gesprek met een speler die zojuist een onnodige fout beging. Ze geeft geen tips, maar stelt vooral open vragen: Waarom ging dit fout? Hoe kun je dit de volgende keer beter doen? “Op die manier laat je de kinderen zelf nadenken”, verklaart ze later. “Zo doe ik dat in trainingen ook. Ik bewaak de techniek heel erg en soms moet je nu eenmaal adviezen geven. Maar het mooiste vind ik het als kinderen er door hun eigen inzicht en handigheid achter komen hoe ze bepaalde situaties kunnen oplossen. Dat ze oplossingsgericht gaan denken. Het spelen van wedstrijden draagt daaraan bij.” Het meedoen aan interne toernooien is een mooie manier om te wennen aan het grote werk, vindt Heffels. “Neem nou dit toernooitje. We spelen wel op het scherpst van de snede, maar doordat de meeste deelnemers elkaar kennen en we op eigen bodem tennissen, voelt het heel vertrouwd. Uiteindelijk komt er wel één winnaar uit de strijd. Die krijgt dit keer een paashaas. Maar we benadrukken dat ze eigenlijk allemaal winnaars zijn, puur omdat ze meedoen.”

“Ook de ouders merken dat het niveau stijgt naarmate de middag vordert” Leonne Heffels

Een regenachtige zaterdagmiddag aan de rand van het Amsterdamse bos. Het is één dag voor Pasen. Op de binnenbaan van Amstelpark werken jonge tennissers zich in het zweet tijdens een toernooitje. Het zijn allemaal kinderen tussen de 9 en 10 jaar, die sinds april deelnemen aan de zogeheten Groene competitie van Tenniskids. Trainster Leonne Heffels leidt het toernooi. Soms wordt ze geholpen door collega’s of ouders van leden, maar dat is vandaag niet nodig. Heffels voelt zich als een vis in het water op de baan. Ze was 36 jaar lang werkzaam voor de KNLTB en nauw betrokken bij de opzet van het Tenniskids-programma. Sinds anderhalf jaar werkt ze voor Amstelpark. “Normaliter hebben we een veel grotere groep tijdens dit soort toernooitjes”, verzekert de tenniscoach, terwijl ze aandachtig kijkt naar een rally tussen twee fanatieke spelers. “Nu hebben we best veel afzeggers vanwege Pasen. De vorige keer, begin maart, hadden we nog twee hallen vol met 42 deelnemers. Ze kwamen zelfs uit plekken als Hilversum en Den Haag.

Deze keer spelen alle deelnemers dus voor zich. Meestal deelt Heffels de kinderen op in teams, zeker bij Tenniskids Rood en Oranje. “Als jij dan alles verliest, is het niet zo erg. Als de rest van het team wint, kun je alsnog thuiskomen en zeggen: ‘We hebben gewonnen.’ Verliezen kan grote impact hebben op kinderen en ik vind dat het vooral op jonge leeftijd om plezier en spelontwikkeling moet draaien.”

SLICEBAL

Vanuit de kantine van Amstelpark kijken ouders mee. Ze zitten achter het glas. Af en toe loopt Heffels naar ze toe, om ze te vragen naar hun indrukken. “Ook zij merken dat het niveau stijgt naarmate de middag vordert”, zegt de ervaren lerares. “Bij Tenniskids Groen duurt zo’n intern toernooi gemiddeld drie uur. En als je het laatste deel vergelijkt met het eerste, zie je echt een wezenlijk verschil. De rally’s worden langer, ze worden wat vrijer in hun spel en maken minder fouten. Mooi om te zien.” Heffels wijst naar een tennisster die net een tegenspeelster op het verkeerde been zette met een slicebal. “Kinderen vinden het fijn om tijdens een wedstrijd te ervaren of de dingen die ze hebben geleerd in de trainingen ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. De laatste weken hebben we bijvoorbeeld veel geoefend op slices en dropshots. Dat zie ik nu al de hele middag terugkomen. En als het dan een keer lukt, zoals net, kunnen ze je zo stralend aankijken. Zo van: Heb je het gezien? Het is me gelukt, hoor.”


59

“ORGANISEER JEUGDTOERNOOIEN KORT EN KRACHTIG”

Het gesprek wordt weer onderbroken. “Stop! Kom maar!”, roept Heffels. De kinderen rennen naar het midden van de hal en komen in een kringetje om hun lerares heen staan. Die vertelt per deelnemer tegen wie en in welke baan ze hun volgende partij spelen. Als Heffels is uitgepraat, rennen de kinderen allemaal een kant op. “Je hoort hier geen wanklank, hè?”, grijnst de geboren Noord-Brabantse even later. “Ze weten dat ze dat ook niet moeten proberen. Ik ben meestal heel strikt in het begin. Zodra iemand negatief is, zit ik erbovenop. Op een gegeven moment heb je dat zo in de groep gebracht, dat ze elkaar gaan corrigeren.”

SAMEN ETEN

Hoewel Amstelpark voor veel clubs een voorbeeld is als het gaat om jeugdtoernooien organiseren, is het niet zo dat de inschrijvingen komen aanwaaien bij de Amsterdamse tennisschool. Integendeel. Heffels en haar collega’s verzetten flink wat werk om de jongste tennissers te enthousiasmeren. “Normaal gesproken gaan we na dit soort toernooitjes ook gezamenlijk eten: pizza of pasta. Dan zit de hele kantine vol met eters. De kinderen vinden dat heel gezellig en het is heel goed voor de binding met de club. Vanwege het paasweekeinde hebben we het nu niet gedaan. Degenen die er zijn, willen ook weer op tijd weg in verband met familieverplichtingen.” Daarnaast organiseert Amstelpark maandelijks toernooien waarbij ouder en kind en vriendjes en vriendinnetjes samen spelen. “En na afloop eten we dan weer met z’n allen in de kantine. Ook dat soort initiatieven

“Het komt regelmatig voor dat er een vriendje of vriendinnetje lid wordt van de club naar aanleiding van een toernooitje” Leonne Heffels

Kinderen die deelnemen aan het Tenniskids-programma, hebben dankzij de Kia World Tour en Groene competitie al aardig wat wedstrijdmomenten. Toch is er voor verenigingen nog altijd meer dan voldoende ruimte op de kalender om extra Tenniskids-toernooien op het eigen complex te organiseren. Niet onbelangrijk: het kan op elke dag van de week en is simpel op te zetten met behulp van de Tenniskids-toernooiplanner. In de buurt “Die is online te vinden en daarin staat heel duidelijk aangegeven wat je moet doen om een Tenniskidstoernooi te organiseren”, vertelt Karlijn Agten van de KNLTB. “We willen uiteindelijk dat kinderen het hele jaar door de mogelijkheid hebben om in de buurt te spelen. Vorig seizoen werd wat dat betreft te weinig georganiseerd. Zeker voor Rood en Oranje in de pauze van de Kia World Tour in het voorjaar.” Soms loopt het spaak op een gebrek aan vrijwilligers. “Het kan daarom heel handig zijn om samen te werken met clubs in de omgeving”, tipt Agten (zie ook het interview met bondsvoorzitter Roger Davids op pagina 8 en verder). “Iedere vereniging organiseert dan bijvoorbeeld één toernooi en stimuleert elkaars leden om zich in te schrijven voor de betreffende toernooien. Dan hoef je als club slechts één keer iets te organiseren, maar de kinderen hebben wel meerdere speelmomenten in de omgeving.” Plek in de agenda Zo zijn er nog tal van andere handvatten bij het organiseren van een Tenniskids-toernooitje. “Probeer de inschrijvingen tijdig te publiceren. Voor jonge kinderen is het soms best een grote stap om alleen op een wedstrijd af te gaan. Als ze online zien dat meerdere bekenden zich al hebben ingeschreven, kan dat de drempel verlagen. Daarom is het slim kinderen te stimuleren zich met hun competitieteam in te schrijven. En probeer de jeugdtoernooitjes niet langer dan één dag(deel) te laten duren, zodat je een plaatsje kunt veroveren in de agenda van de ouders. Organiseer het kort en krachtig, met leuke randactiviteiten tussen het tennissen door. Zo heeft iedereen een leuke dag!” Kijk voor meer tips voor een succesvol jeugdtoernooi op Centrecourt.nl/tenniskids.


NEEM EEN JAARABONNEMENT OP TENNiS MAGAZINE EN ONTVANG EEN CADEAUBON VAN TENNISDIRECT OF EEN AANTREKKELIJKE KORTING Of WAARDE

€ 15,-

OP E HOCKEYSH IN L E N O U É D Q CHE

€ 10,korting

Ga naar www.magazine.tennis en klik op de aanbieding


61

doet het goed. Het komt regelmatig voor dat er een vriendje of vriendinnetje lid wordt van de club naar aanleiding van zo’n toernooitje.”

AFWISSELEND

Heffels heeft eveneens goede ervaringen met het zogeheten tutor- en mentorprogramma. Dat wil zeggen dat een kind van Tenniskids Groen aan de slag gaat met een lid van Tenniskids Oranje. Ze trainen af en toe samen, bekijken wedstrijden van elkaar, praten samen over tennis, enzovoort. Dat wil Amstelpark bij alle leeftijdsgroepen gaan doorvoeren. Dus ook van Tenniskids Geel naar Groen en van Oranje naar Rood.

“Wij doen er echt alles aan om het voor de kinderen speciaal te houden en ze te blijven boeien” Leonne Heffels “De gedachte hierachter is: als kinderen iets moeten uitleggen aan andere kinderen, denken ze eerst heel goed na over wat ze willen zeggen. En doordat ze nadenken, leren ze zelf ook een heleboel. Daarnaast vinden de meesten het gewoon leuk én het verbetert het contact tussen de leden onderling. En dat is dan indirect weer goed voor de binding met de club”, zo legt Heffels uit. “Je moet voortdurend nieuwe dingen verzinnen om het voor de kinderen speciaal te houden en ze te blijven boeien. De programma’s moeten afwisselend zijn en de toernooitjes moeten zo leuk zijn, dat kinderen er altijd aan willen meedoen. Wij doen er echt alles aan, durf ik wel te zeggen. Binnenkort krijgt de club er weer drie nieuwe padelbanen, een minibaan en een glazen muur bij. En we betrekken ook de ouders in het programma. Hun rol is eveneens heel invloedrijk. De kinderen willen meestal wel, maar ze moeten vanwege de grote afstanden vaak worden gebracht door hun vader, moeder of verzorger. Mede daarom heb ik onlangs een ouderbijeenkomst georganiseerd en daarin mijn toekomstplannen toegelicht, zodat ook voor hen alles duidelijk is. De opkomst was verrassend goed.” t


62

AH SPORTACTIE

“Nieuwe leden komen via het gangpad van de buurtsuper”

TC ’t Twiske gaf eigen draai aan AH Sportactie In het Noord-Hollandse Oostzaan zijn de lijntjes tussen de lokale grootgrutter en de plaatselijke sportvereniging nog ouderwets kort. Die hechte band ontstaat mede door speelse initiatieven, zoals de geheel eigen invulling van de AH Sportactie door TC ’t Twiske.

Door: Jeroen Haarsma

De AH Sportactie is een landelijk initiatief – opgezet door Albert Heijn en NOC*NSF – waarbij klanten van de supermarkt kunnen sparen voor vijf proeflessen bij een sportvereniging of sportschool. “Wij hebben besloten daar een eigen draai aan te geven”, zegt Hugo Falcon van TC ’t Twiske. “Ik heb goed contact met de manager van Albert Heijn. De winkel is erg betrokken bij het verenigingsleven in de regio, doet veel aan sponsoring en organiseert geregeld activiteiten voor de jeugd. Ik zei tegen hem: ‘Wij willen eigenlijk wat extra’s. Iets waarmee we de naamsbekendheid van onze vereniging vergroten én wat leuks kunnen doen voor de klanten van Albert Heijn.’ ”

MEGATENNISBALLEN

En zo kwam er in de Oostzaanse Albert Heijn een groot bord te hangen, waarop klanten konden lezen wat de bedoeling was. In de winkel lagen enorme tennisballen. Bij de kassa, bij het brood, bij het vlees: de ballen lagen overal voor het oprapen. Ook op lage plekken, zodat de kinderen erbij konden. De klanten mochten raden hoeveel de grote tennisballen wogen. Falcon: “Twee volle weken hebben de ballen in de Albert Heijn gelegen. Met dus zo’n groot bord met daarop de naam van onze tennisvereniging.” Degenen die het dichtst in de buurt kwamen van het juiste gewicht, wonnen een lidmaatschap voor een jaar bij TC ’t Twiske en een tennisracket. “We wisten een afspraak te maken met Tennis and More uit Purmerend; zij leverden ons de prijs aan.”


63

Misschien dat de vereniging ook weer, net als in september, op een zaterdag een tennisbaantje creëert op het parkeerterrein van de Albert Heijn. “Dat was geinig. Een beetje ‘spielerei’, maar toch. Het waaide alleen heel hard, dat was jammer. Maar het idee was goed.”

GEEN SPIJT

En dat weggeven van drie gratis lidmaatschappen? “Daar hebben we zéker geen spijt van”, zegt Falcon direct. “Een jongetje had een lidmaatschap gewonnen en gaat nu tennisles volgen bij ons. Samen met zijn vader! De kans is aanwezig dat ze allebei lid worden. Dus zo zie je dat een gratis lidmaatschap kan leiden tot nieuwe leden.”

“KOM EENS LANGS”

Uiteindelijk kreeg de vereniging zo’n honderd inzendingen binnen. 95 procent van de inzendingen was serieus, de andere vijf procent bestond uit tekeningen van een klein kind. Ook leuk, maar het ging de vereniging natuurlijk om degenen met belangstelling voor een gratis lidmaatschap. “We hebben iedereen een mail gestuurd, waarin we de klanten van Albert Heijn bedankten voor hun deelname aan onze actie. Het merendeel moesten we teleurstellen waar het ging om het winnen van de prijs, maar we wezen hen wel op de mogelijkheid om bij ons een keer een tennisles te volgen. Kortom: kom eens langs!” Falcon, clubcoach van de jeugd bij ’t Twiske en de man achter het bedrijf Tennis In Good Company, is redelijk tevreden over de eerste poging in 2017. “We hebben er zo’n acht nieuwe jeugdleden aan overgehouden. De AH Sportactie vind ik top en ik ben heel blij met de manier waarop wij er wat extra’s mee hebben gedaan. Alleen het feit dat de AH Sportactie in september is, is voor ons niet ideaal. Het weer was vorig jaar erg slecht in die periode en dat trekt dan weinig mensen naar een tennisbaan, zeker met de koudere maanden voor de deur. Ik denk dat deze actie in het voorjaar nog meer geïnteresseerden trekt.”

KIDS ONLY

Of een soortgelijke actie in het voorjaar inderdaad meer effect sorteert, daar komt TC ’t Twiske snel achter. Falcon wil in mei nog een keer een actie draaien met de Albert Heijn, maar nu volledig gericht op kinderen. “We willen alle jongeren in Oostzaan uitnodigen voor een gratis

“Een gratis lidmaatschap kan zomaar leiden tot nieuwe leden” Hugo Falcon

tennismiddag bij ons.” Daarbij wordt het idee van afgelopen september ‘gerecycled’: “Het bord heeft geld gekost; zonde om dat maar één keer te gebruiken. We kunnen er iets als ‘kids only’ overheen plakken en dan is het prima nog een keer inzetbaar.”

TC ’t Twiske zal dit najaar ook weer aansluiten bij de AH Sportactie. Dat de band tussen de tennisvereniging en Albert Heijn innig is, blijkt wel uit een ander initiatief dat eraan zit te komen: een gratis tennisclinic voor alle medewerkers van de supermarkt. “Als dank voor al het goede werk dat de Albert Heijn doet voor de sportverenigingen.” Falcon ziet bovendien ook kansen voor zijn vereniging. “De medewerkers van Albert Heijn zijn over het algemeen vrij jong én wonen in de buurt. We willen hen een leuke aanbieding doen, om voor een zacht prijsje een paar lessen te komen volgen. Wie weet waar dat weer toe leidt.” t

ORGANISEER EEN OPEN DAG IN SEPTEMBER EN MELD ’M AAN! Niet alleen het voorjaar is een mooi moment voor een open dag, ook de maand september leent zich hier goed voor. De zomervakantie is dan net achter de rug en ouders en kinderen gaan zich oriënteren op een leuke, nieuwe sport. Om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van een open dag stelt de KNLTB op de eigen site aangepast en vernieuwd promotiemateriaal beschikbaar. Het ‘bring a friend-principe’ staat centraal in de nieuwe aanpak. Onderzoek wijst namelijk uit dat de meeste deelnemers aan een open dag naar het park komen via tennissende familieleden, vrienden of kennissen. Op Centrecourt.nl/opendag is de nieuwe informatie te vinden. Het is voor verenigingen handig om de open dag aan te melden via Tennis.nl. Op deze site kunnen belangstellenden zien waar in hun buurt een open dag wordt gehouden.


64

PARTNER IN BEELD

MEDIA PARTNER

Directeur Corporate Sales van De Persgroep Lauren van der Heijden en Algemeen Directeur KNLTB Erik Poel bekrachtigen de overeenkomst tussen de tennisbond en de nieuwe mediapartner.

Mediapartner De Persgroep brengt nieuwe energie en initiatieven “We kunnen met het AD zowel landelijk als regionaal mensen enthousiast maken voor tennis” Een logische keuze, noemen beide partijen de samenwerking. Na zes jaar met De Telegraaf te hebben samengewerkt, is De Persgroep met onder andere het Algemeen Dagblad (AD) sinds januari dit jaar de nieuwe mediapartner van de KNLTB. Het landelijke nieuwsmedium blijft minimaal drie jaar aan de tennisbond verbonden. “De voortekenen zijn heel positief”, zegt Albert-Jan Smid, Manager Commercie bij de KNLTB.


65

De KNLTB had aanvankelijk twee opties: of verlengen met De Telegraaf of in zee gaan met een andere partij. Er werd uiteindelijk gekozen voor de tweede optie, mede doordat de tennisbond toe was aan nieuwe energie en initiatieven. “En we hadden wat dat betreft een heel goed gevoel bij De Persgroep”, vertelt Smid.

“Journalistieke vrijheid hoort bij een merk als het AD. Dat staat als een paal boven water” Harry Nijland

LOGISCHE PARTNER

De Persgroep is een van oorsprong Vlaams bedrijf, dat veel verschillende mediatitels op de markt brengt. Het AD is daar een belangrijk onderdeel van. Wat De Persgroep voor de KNLTB ook interessant maakt, is het feit dat ze naast een groot landelijk dagblad ook tal van regionale titels uitgeven. Voorbeelden daarvan zijn De Gelderlander, Brabants Dagblad en Tubantia. Die laatste wordt alleen al gelezen door bijna veertig procent van alle inwoners in de regio Twente en de Achterhoek. Smid: “Hierdoor kunnen wij zowel landelijk als regionaal mensen enthousiast maken voor tennis en ook de breedtesport beter belichten.” Tennis is met bijna 570.000 actieve leden de tweede georganiseerde sport van Nederland. Die groep wil de KNLTB op zijn minst borgen en het liefst uitbreiden. De Persgroep heeft in totaal zo’n 9 miljoen fysieke contacten per dag. Daar zitten 3 miljoen sportliefhebbers tussen. “Als je het zo bekijkt, zijn wij best een logische partner”, vindt Harry Nijland, partnershipmanager sport bij De Persgroep Nederland. “De Persgroep is een uitgever die sterk is op papier, online en met video.”

SAMEN OPTREKKEN

Een andere belangrijke reden om met De Persgroep in zee te gaan, is simpelweg een verbeterde deal die is gesloten. Zowel op financieel als inhoudelijk gebied is deze samenwerking aantrekkelijker voor de KNLTB. “We kunnen elkaar op veel verschillende vlakken van dienst zijn”, vertelt Smid. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van content. Sommige dingen die wij achter de schermen maken, kan De Persgroep gebruiken. Andersom kunnen wij hun videoplatform benutten. Dat geeft een verdieping aan de samenwerking. Daarnaast zorgt het voor een stukje kostenbesparing. Het is bijvoorbeeld niet meer altijd nodig om iedere partij videomedewerkers naar evenementen te laten sturen, omdat we meer gebruik kunnen maken van elkaars materiaal.” Nijland: “Verder kunnen we samen optrekken in zaken als ticketverkoop. In ons partnership met de KNVB zijn we daar al behoorlijk ver mee. Wij verkopen flink wat wedstrijdkaarten voor het Nederlands elftal met de aanjaagpakketten die we zowel online als in de krant aanbieden. Op die manier komen onze lezers op een eenvoudige en snelle manier in aanraking met het Nederlands elftal, waarbij ze vaak ook nog eens een mooie korting krijgen aangeboden. Zoiets zouden we ook met de KNLTB kunnen doen.”

Smid: “We hebben afgesproken dat we een keer in de twee maanden met elkaar om de tafel gaan. Dan maken we een planning voor de komende weken en evalueren we de samenwerking.”

PROFITEREN

De liefde kan natuurlijk niet van één kant komen. Met andere woorden: De Persgroep wil ook iets terugzien voor de diensten die zij levert. De KNLTB beantwoordt die wens. “Dankzij zo’n partnership zijn wij in staat dichter bij de sporter te komen en vooraan te zitten bij allerlei topevenementen die de KNLTB organiseert”, weet Nijland. “Op die manier genereren we exposure en traffic voor onze merken. En wie weet kunnen we op termijn ook gezamenlijke campagnes starten met de andere partners van de KNLTB.” Hij vervolgt: “Al met al ben ik ervan overtuigd dat vooral onze lezers en websitebezoekers kunnen profiteren van deze samenwerking. Ze krijgen mooie acties voorgeschoteld en doordat wij nog dichter bij de sporters komen, krijgen zij verbeterde content te zien en te lezen.”

ONAFHANKELIJKHEID

Een vraag die door critici kan worden gesteld, is: In hoeverre is het AD in staat om onafhankelijk te blijven? Nijland kent wat dat betreft geen twijfel. Journalistieke vrijheid is het signatuur dat bij een merk als het AD hoort, zegt hij. “Dat moet altijd als een paal boven water staan. Die onafhankelijkheid is gewaarborgd in alle contracten die wij opstellen met sportbonden.” Smid sluit zich aan bij de woorden van Nijland. “Wij vinden dat er best wat vaker positief en met trots over het Nederlandse tennis geschreven mag worden”, stelt Smid. “Een tennisser als Robin Haase is natuurlijk geen Federer of Nadal, maar hij staat wel al jarenlang behoorlijk hoog op de wereldranglijst. Dat is heel knap in zo’n mondiale sport. Ik vind dat het Nederlandse tennis er niet zo slecht voor staat als vaak wordt gezegd en geschreven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het AD volledige redactionele vrijheid heeft en wij hen niet beïnvloeden. Stel dat er een goed onderbouwd kritisch verhaal wordt gepubliceerd, dan accepteren wij dat. Dat lijkt me vanzelfsprekend.” t


66

COLUMN

Buiten de baan Ik volg de ontwikkelingen binnen de ITF (International Tennis Federation) op de voet. Een paar weken geleden was ik nog in Engeland voor een bespreking over een nieuw concept voor de Davis Cup. Dat is hard nodig, want nu maken heel veel landen verlies bij een thuiswedstrijd, dus iets in het concept moet veranderen. Er zijn plannen om de zestien landen uit de Wereldgroep in één week tegen elkaar te laten spelen in een soort afvalschema. Eén ding is zeker: we moeten met elkaar kijken hoe we tennis internationaal en nationaal aantrekkelijk kunnen houden voor zowel spelers als publiek. En dat betekent veranderen. Zo zien we ook enkele nieuwe regels die internationaal al zijn doorgevoerd. De wedstrijdtiebreak, beslissend punt bij deuce en het doorspelen na een netservice (bij de betere jeugd) hebben we inmiddels ook in Nederland overgenomen. Deze wijzigingen moeten er enerzijds voor zorgen dat wedstrijden minder lang duren en anderzijds aantrekkelijker worden. En recent hoorden we van de nieuwe regel bij ‘bal over is bal kwijt’: als een bal op de baan naast je terechtkomt, dan ben je de bal kwijt. Huh, zul je denken, dat kan toch niet waar zijn? Ik kan je geruststellen, dit was een goeie 1-aprilgrap waar veel collega’s zijn ingetrapt. Maar alle gekheid op een stokje, we moeten buiten de bestaande kaders denken en met de tijd mee gaan. Vernieuwen is goed en nodig om tennis aantrekkelijk te houden en meer mensen te laten tennissen. En dat is waar we voor staan. Veranderingen roepen altijd weerstand op – voor de een is het een uitkomst, voor de ander een vervelende aanpassing. Vaak is het ook een kwestie van wennen. We zien het bij het doorspelen na de netservice. Het is typerend voor de jeugd hoe snel ze zoiets oppikken. Niet alleen zien we veranderingen in het spel, maar ook in de ICT-infrastructuur. Daar hadden we wel wat slagen te maken. We streven bij de bond naar één grote tenniscommunity waarin alle verenigingen en leden direct met elkaar in verbinding staan. Met de nieuwe KNLTB ClubApp en het nieuwe KNLTB Afhangbord hebben we enorme stappen gezet. We werken daarnaast nu ook met het nieuwe competitiesysteem, dat is ook een enorme verbetering. De reacties van de leden en Verenigingscompetitieleiders over het gemak en de gebruiksvriendelijkheid zijn uiterst positief. Toch is er nog ruimte voor verbetering en dat willen we samen met jullie realiseren. Waarom doen we dit allemaal? Onze passie voor tennis staat voorop, dat is wat ons bindt. Als ik zie dat er deze weken weer zo’n 200.000 mensen meedoen aan de competitie en genieten van tennis, dan ben ik trots op tennis in Nederland. We hebben genoeg uitdagingen, maar zonder uitdaging geen spel. Veel tennisplezier! Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB


De 5 voordelen van LED sportveldverlichting: Lage energiekosten Besparing tot wel 50% door het toepassen van LED verlichting. Geen warming-up nodig Direct inzetbaar Minder lichtverspilling Fors minder lichthinder voor de omgeving Flexibel Verlicht de velden naar behoefte (heel veld, half veld) en is gemakkelijk te dimmen Weinig onderhoud LED-verlichting heeft weinig onderhoud nodig en gaat lang mee (25 jaar versus 4 jaar t.o.v. conventionele verlichting)

Benieuwd naar de mogelijkheden van LED voor jouw vereniging? www.philips.nl/sportveldverlichting


SHOP ONLINE! 

VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

TELEFONISCH ADVIES VAN ONZE TENNISSPECIALISTEN

GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.