__MAIN_TEXT__
feature-image

Fundacja Ari Ari Logo

Fundacja Ari Ari

Bydgoszcz, PL

Fundacja Ari Ari to organizacja pozarządowa, prowadząca projekty edukacyjne, pomocowe, rozwojowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie (i inne!) w Polsce i na Kaukazie. Tworzymy projekty, których charakter pozostaje otwarty, synkretyczny i interdyscyplinarny. === EN === Ari Ari Foundation (PL: Fundacja Ari Ari) is a polish non-governmental organization which was founded in 2008. Our activities in Poland and abroad can be characterized as educational, assistance, development, documentation, scientific. We are creating projects which character stays open and interdisciplinary.

https://www.ariari.org