The "Fundacja Ari Ari" user's logo

Fundacja Ari Ari

Bydgoszcz, Poland

http://www.ariari.org

Fundacja Ari Ari to organizacja pozarządowa, prowadząca projekty edukacyjne, pomocowe, rozwojowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie (i inne!) w Polsce i na Kaukazie. Tworzymy projekty, których charakter pozostaje otwarty, synkretyczny i interdyscyplinarny. === EN === Ari Ari Foundation (PL: Fundacja Ari Ari) is a polish non-governmental organization which was founded in 2008. Our activities in Poland and abroad can be characterized as educational, assistance, development, documentation, scientific. We are creating projects which character stays open and interdisciplinary.

Publications

Wędrowna wystawa 2016


December 3, 2016

Konferencja


February 18, 2011