Biblioteki osobne ulotka

Page 1

BIBLIOTEKI OSOBNE Badanie bibliotek prywatnych i społecznych

Podczas badań muzeów prywatnych i społecznych w Polsce trafiliśmy na niezwykły fenomen, praktycznie nieznany powszechnie – prywatne biblioteki działające publicznie. Istnieją na marginesie państwowego i samorządowego systemu bibliotecznego, niektóre nieprzerwanie od 1945 roku. Historia zamkniętej niestety trzy lata temu Łódzkiej Wypożyczalni Książek, liczona była od 1898 roku. W ostatnich latach powstają jednak nowe wypożyczalnie prywatnych księgo (i nie tylko!) zbiorów. Inne w formie, czasami bez stałej siedziby, ale nadal podtrzymujące podstawową idee – udostępnianie i upowszechnianie zasobów kulturowych. Działalność i znaczenie prywatnych bibliotek pozostają praktycznie niezbadane.

WWW.BIBLIOTEKIPRYWATNE.ARIARI.ORG


OPIS DZIAŁANIA Zaplanowaliśmy dokładniejsze przyjrzenie się zjawisku tworzenia i prowadzenia prywatnych bibliotek w Polsce. Chcemy zbadać istniejące przypadki księgozbiorów (także archiwaliów, audio i wideotekom), wypożyczanych sąsiadom, pasjonatom, bibliofilom. Jednocześnie spróbujemy dowiedzieć się, między innymi: Jakie idee motywują działalność prywatnych bibliotek? Kto je powołuje, organizuje, podtrzymuje, a kto z tych wypożyczalni korzysta? Jak te kulturowe przedsięwzięcia funkcjonują na co dzień?

PUBLIKACJA Podsumowaniem działań będzie raport z badań, przedstawiający zebrane dane i informacje, wraz z opracowanymi wywiadami, artykułami tematycznymi, poświęconymi szerokiej interpretacji zebranego materiału badawczego. Publikacja pojawi się na przełomie 2014 i 2015 roku.

REALIZATOR BADAŃ Fundacja Ari Ari jest organizacją pozarządową, powstałą w 2008 roku. Prowadzimy działania o charakterze edukacyjnym, pomocowym, badawczym i dokumentacyjnym w Polsce i za granicą. Tworzymy projekty, których charakter pozostaje otwarty, synkretyczny i interdyscyplinarny.

Strona: www.bibliotekiprywatne.ariari.org

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami, realizowanymi przez nas w poprzednich latach. Badania muzeów prywatnych:

KONT AKT Fundacja Ari Ari

www.muzeaprywatne.blogspot.com Badania muzeów społecznych: www.muzeaspoleczne.ariari.org

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz www.ariari.org ariari@ariari.org www.facebook.com/FundacjaAriAri

Projekt “Biblioteki osobne” realizowany

tel. 668 28 99 15

jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa

KRS: 0000 314 197

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.