__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


20

PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Marki własne w sieciach handlowych LENA BUDNICKA, AREXIM PACKAGING NA PODSTAWIE ARTYKUŁU „MARKI WŁASNE W SIECIACH HANDLOWYCH: PLUSY I MINUSY PRODUCENTÓW” IRINY FATKULLINY, KIEROWNIKA ODDZIAŁU MAREK WŁASNYCH W SIECIACH HANDLOWYCH

Coraz więcej firm na rynku proponuje produkcję kosmetyków pod marką własną klienta. Proponują nie tylko wytwarzanie, ale również wsparcie – począwszy od opracowania koncepcji produktów, stworzenia receptur, szaty graficznej, po produkcję oraz opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej i prosprzedażowej. Dlaczego producentom opłaca się produkcja pod zamówienia innych firm i sieci handlowych?

Czego obawiają się producenci?

Jednym z kluczowych powodów, dla których przedsiębiorstwa zobowiązują się do wdrażania marek własnych (Private Label) jest maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyj-

Detaliści już zrozumie-

nych. Przyjmując tego typu zamówienia, firma może dokładniej zaplanować swoje dochody i wydatki w perspektywie średnio

li, jak obiecująca jest współ-

pilnej. Dyrektor generalny nie musi martwić się, czy produkcja

praca z producentami w za-

się sprzeda, a przedsiębiorstwo nie zależy od wahań cen i zmie-

kresie produkcji marek własnych, jednak nie zawsze udaje się

niającej się koniunktury rynkowej. Producent może zaoszczędzić

zrealizować tego typu projekty. Nie wszyscy producenci rozu-

na kosztach:

mieją specyfikę marek własnych. Myślą, że mogą stanowić za-

I

projektowania marki, ponieważ dany wydatek ponosi

grożenie dla ich marek i nie widzą korzyści z przyjmowania ta-

zamawiający (sieć detaliczna);

kich zleceń.

I

sprzedaży, gdyż w tym przypadku zamawiający gwarantuje,

I

Nie każdy producent może sobie pozwolić na współpracę

że odbierze całość zakontraktowanej partii;

z sieciami. Przyczyny są różne: walka o koszty produkcji, niska

reklamy i promocji - te kwestie też rozwiązuje zamawiający.

marża producenta oraz rygorystyczne warunki umów dyktowane przez sieci handlowe. W zależności od strategii, producenci w ostatnich latach wy-

Podział wyrobów na Private Label i marki producentów pozwala handlowcom sprostać wymaganiom różnych grup konsu-

bierają:

menckich. Dzięki współpracy z sieciami producenci docierają

I

tylko produkcję kontraktową innych marek (Private Label);

do szerokiego grona odbiorców, przy czym nie mówimy tu o kon-

I

tylko rozwój swoich marek (marki producenta);

kurencji. Marki własne i linie produktowe oferowane przez znane

I

produkcję swoich marek oraz produkcję Private Label

firmy znajdują się w różnych segmentach cenowych.

w różnych proporcjach.

Ponadto wprowadzanie marek własnych pozwala zmniejszyć

Producenci, którzy wybrali strategie rozwoju wyłącznie wła-

marżę sprzedawcom detalicznym na dane produkty o 15-20%,

snych linii kosmetycznych, uzasadniają ten fakt troską o zapew-

gdyż nie są potrzebne duże nakłady na promocję. Korzyści w tym

nienie wysokiego poziomu jakości. Promując swoje marki, produ-

przypadku czerpią zarówno konsumenci, jak i sieci handlowe. Nie-

cent zawsze ma możliwość wyboru technologii, dzięki której uzy-

drogie, a jednocześnie wysokiej jakości wyroby pozwalają na

ska oczekiwaną jakość produktu. Jeśli przedsiębiorstwo specjali-

zwiększenie sprzedaży i zdobycie lojalności klienta końcowego.

zuje się w produkcji kontraktowej, wtedy często pojawia się po-

OPAKOWANIE 3/2014

EKONOMIA I TECHNOLOGIE


PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Już wkrótce Coca-Cola w kapsułkach Coca-Cola Company i Green Mountain Coffee Roasters ogłosiły zawarcie 10-letniej umowy, której celem jest opracowanie i wprowadzenie do obrotu domowego systemu do przygotowywania napojów spod znaku Coca-Cola (a zatem także Diet Coke, Sprite i Fanty). W ramach współpracy Coca-Cola Company zapłaci 1,25 mld dolarów za 10% mniejszościowego pakietu akcji GMCR, firmy znanej w USA z produkcji ekspresów do kawy Keurig na jednorazowe kapsułki. System na jednorazowe kapsułki może trafić na globalne rynki w 2015 roku. Dzięki nim będzie można samemu przygotować sobie napoje gazowane. Konkurencyjnym rozwiązaniem już teraz dostępnym w sprzedaży, również na polskim rynku, jest produkt izraelskiej firmy SodaStream, która sprzedaje urządzenia do przygotowywania wody sodowej i napojów gazowanych.

Keurig jest w stanie uczynić dla zimnych napojów to, co osiągnął w przypadku domowych systemów zaparzania kawy i herbaty – powiedział Brian Kelley, dyrektor naczelny Green Mountain, który w przeszłości pracował w firmie Coca-Cola. Przyszłe urządzenie ma służyć do wytwarzania napojów gazowanych i bez gazu, co oznacza, że będzie nadawać się również do przygotowywania napojów izotonicznych, soków i herbat.

I

Na podstawie „Financial Times” opracował TK

trzeba szybkich zmian: wdrażanie nowych receptur, projektów graficznych i różnych pojemności, co niestety jest uwarunkowane krótkimi terminami. Wszystko to może wpływać na jakość produktu. Co więcej, produkując tylko swoje marki istnieje możliwość wprowadzania innowacyjnych i zaawansowanych technologii. Specjaliści, bazując na badaniach konsumenckich, oceniają opinię i poziom satysfakcji klientów, na podstawie tego tworząc nowe technologie i produkty. W momencie, gdy przychodzi zamówienie od klienta, z którym dana firma współpracuje, w pierwszej kolejności producent powinien się na nim skupić, a nie zajmować się badaniami i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Często zdarza się tak, że klient nie ma konkretnego pomysłu, jakiego produktu potrzebuje. Każdy produkt ma swoje parametry, właściwości i zakres zastosowania. I nic dziwnego, że sieci mając do czynienia z dziesiątkami zupełnie różnych grup produktów nie są w stanie podać wytycznych do wdrożenia marki własnej. W takich przypadkach obowiązkiem producenta jest zapewnienie klientowi niezbędnej pomocy, by uniknąć błędów. W celu skrócenia terminów wdrożeń producenci wprowadzają nowe programy marketingowe, które służą do kreowania marek własnych, co również ułatwia współpracę między producentem i klientem. Producent wraz z klientem powinien wyznaczyć konkretne cele i założenia, szczegółowo omówić i opracować każdy etap projektu w celu dokładnego wywiązania się z zobowiązań. W ostatnich latach w rozwoju Private Label odnotowano potężny wzrost. Tylko w 2013 roku sprzedaż marki własnej wzrosła o 14,5% w momencie, gdy cały rynek ze sprzedaży towarów i usług zyskał tylko 2,5%. Z pewnością podobna tendencja będzie się utrzymywała w kolejnych latach.

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

I

Profile for Arexim Packaging

Opakowanie Nr 3, 2014  

Opakowanie Nr 3, 2014  

Profile for arexim
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded