Katalog časopisov 2022/23

Page 1

Doručeniepredplatiteľov zdarma

služby spojené s objednávaním v našej distribučnej spoločnosti. vážení učitelia, pedagógovia a vychovávatelia,bonuSypreučiteĽa: ares@ares.skcasopisy@ares.sk, Bezplatné tel. číslo:0800 14 19 11 Objednávky posielajte výhradne na adresu: ARES spol. s r. o., Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava Praktický darček pre každú pani učiteľku Pre všetkých predplatiteľov, ktorí podmienkysplnia pridelenia provízie platí, že budúzaradení do „Veľkej predplatiteľskej súťaže o 30 x 35 €“. Zvýhodnená

Provízia 22 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení časopisov do 10. 7. 2022. Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla časopisu mesačne. Provízia 20 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení časopisov po 11. 7. 2022. Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla časopisu mesačne. Časopisy ZDARMA pri niektorých tituloch: „Slniečko, Fifík, Adamko, Včielka, Zornička, Bublina“ Časopisy ZDARMA poskytujeme nasledovne: • Slniečko za každých 20 ks mesačne – 1 kus • Fifík pri objednaní nad 10 ks mesačne – 1 kus • Adamko, Včielka, Zornička za každých 18 ks – 1 kus • Freundschaft pri objednaní nad 10 ks mesačne – 1 kus • Bublina na každých 10 kusov mesačne – 1 kus SamozrejmoSťou zoStávajú Služby pre bezproblémovéa finančne nezaťažujúce objednanie:Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom našom ponukovom Nepotrebujeteliste. na ňu známku – poštovné hradíme my – ARES, spol. s r.o.Bezplatné telefónne číslo 0800 14 19 11, na ktorom Vám ochotnevždy radi odpovieme na všetky Vaše otázky.Poštovné a balné počas celého školského roka ZDARMA Veríme, že tradícia čítania zaujímavých časopisov ostane zachovanáaj v tomto neľahkom období a spríjemní Vám aj mladým čitateľom výukový čas. radi by sme Vás oslovili s našou ponukou časopisov k novému školskému roku 2022/2023. Pripravili sme pre Vás tento katalóg časopisov, kníh a iných zaujímavých publikácií. Naša cieľová skupina časopisov, ktorú ponúkame je určená pre všetky deti a študentov od predškolského veku až po stredoškolákov. Ponúkame Vám výhodné cena určená pre priamo do školy bonuSy post covidovej situácie a konfliktuprebiehajúceho na Ukrajine sa momentálne celý svet spotýka prudko sa zvyšujúcimi cenami. Tento fakt prinútilvydavateľov pristúpiť k zvýšeniu cien časopisov, uprípadne niektorých to viedlo až k zániku niektorých časopisov.Uvedomujeme si, že teraz sú finančné možnosti mnohýchrodín dosť obmedzené a výdavky na začiatku školskéhoroka sú pre rodičov veľmi vysoké. Ponúkame Vám možnosťzaplatiť za časopisy polročne. Môžete teda prvý polrokuhradiť do konca novembra a druhý stačí uhradiť ažkoncom februára. Provízia vo výške 20 % samozrejmezostane pre Vás nezmenená.

pre deti: ÝcitKKdarče Následkom

Zoznam výhercov v predplatiteľskej súťaži v školskom roku 2020/2021 30 x 35 € Názov školy Meno učiteľa Ulica Mesto ZŠ s MŠ Mgr. Balážová Michaela Tajovského 2 Badín ZŠ s MŠ Mgr. Môciková Alena č. 121 Diviaky ZŠ Mgr. Oravkinová Andrea Školská 604/17 Heľpa ZŠ Draškovičová Ružena Belehradská 21 Košice ZŠ Kočíková Zuzana Park Angelinum 8 Košice ZŠ PaedDr. Hromcová Ivana Ulica Mieru 1235 Bytča ZŠ Kutálová Jana Vajanského 2 Skalica ZŠ Smolková Henrieta Haniska 290 Haniska ZŠ Kalajová Adela Školská 266 Kvetoslavov ZŠ s MŠ Mgr. Kotyrová Silvia Podzávoz 2739 Čadca ZŠ P. Škrabaka Ing. Studeničová Mária M. Hattalu 2151 Dolný ZŠ Smolková Hana Halastava 1422 Gbely ZŠ Mgr. Buliková Ľubica Partizánska 6 Bánovce n/Bebravou ZŠ M. Mravca Tomašcová Anna Raková 950 Raková ZŠ s MŠ Mgr. Kujovská Jana č. 407 Smolinské MŠ Vaňová Anikó Školská 163/5 Andovce MŠ Žišková Katarína Mgr. Hradná 335 Liptovský MŠ Omastová Magdaléna Rudník 2 Rudník MŠ Bušiková Lucia Limbová 30 Žilina MŠ Belobradová Mária Pohraničná 11 Komárno MŠ Klongová Majka č. 275 Rudno MŠ Bc. Adámiková Iveta Školská 292/7 Bojnice MŠ Krúpová Dagmar Kpt. Nálepku 878 Pohorelá MŠ Óvoda Gallová Monika Cyrilometodská 42 Nové Obchodná akadmémia Ing. Sporná Vera Nám. Hrdinov 7 Šurany SOŠ Pruské Bartek Stanislav č. 294 Pruské SPŠE Koštial Róbert Hálova 16 Bratislava Gymnázium I. Madacha VJM Haluska Viola Slnečná 2 Šamorín Gymnázium Dr. Kissová Vajarská Ľubica Ul. 1. Mája 8 Malacky Gymnázium Fabian Peter I. Horvátha 14 Bratislava OBJEDNÁVKY PREDPLATNÉHO posielajte na adres : ARES, s.r.o., Elektrárenská , Bra sla a alebo na e-mailo adres ,ares@ares.sk alebo volajte na telefónne číslo , + / / , fa om na číslo + / / . Print Web PDF TabletSUMA 30 € 28 € 20 € 15 € 12 € 12 € PREDPL ATNÉ NEX TECH komplet NEX TECH print NEX TECH digital NEX TECH PDF NEX TECH tablet NEX TECH web TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI

Zo všetkých tried, ktoré si do 10. 10. 2022 objednajú Slniečko na šk. rok 2022/2023, vyžrebujeme dve triedy z rôznych škôl, ktoré získajú od redakcie kolekciu piatich pekných kníh a predplatné Slniečka pre žiakov i pani učiteľku či učiteľa na celý školskýnasledujúcirok.Paniučiteľkači pán učiteľ,ktorý odoberie nad 20 ksSlniečka, dostane jeden výtlačok zadarmo.

p odpor M e deti v rozvíjaní fantázie a tvorivého M yslenia s časopiso M s lniečko!

Vyučovanie môžebyť vďakaa kreatívnejšiezábavnejšierubrikám prírodoveda, ekológia vlastiveda z pera humoristickýa motivačnéakspisovateľovnašichtuálnetémyotázkypravopis Milé pani učiteľky, učitelia, rodičia, Slniečko vychádza každýmesiac okrem júla a augustav Literárnom informačnomcentre. Cena jednéhovýtlačku je 1.50,- € aj tento rok k vám prichádzame s časopisom Slniečko – jediným literárno-umeleckým časopisom pre deti. Slniečko vás bezpečne prevedie svetom hodnotnej slovenskej literatúry pre deti s jedinečnými ilustráciami. Čo prinesie 77. ročník Slniečka? • overenú kvalitu a umeleckú tradíciu od roku 1927 • moderný grafický dizajn • texty našich najlepších autorov od klasikov až po mladé talenty Tešiť sa môžete na nové seriály, veselé rozprávky, básničky, zábavné hry a jedinečný KOMIKS! Tradične na vás čakajú knižné novinky pre deti, doplňovačky a súťaže o pekné knihy, tričká a bicykel na konci školského roka.

VYCHÁDZA UŽ 32. ROK NA 32 STRANÁCH Každý učiteľ, ktorý objedná Fifík pre svoju školu alebo triedu, môže vyhrať takéto ceny: • 4 x tablet – po jednom pre východné, stredné, západné a BratislavuSlovensko • 5 x odmena 100 eur • 10 x balíček kníh z vydavateľstva AlleGro podľa vlastného výberu Pedagóg, ktorý pre školu objedná viac ako 10 kusov z každého čísla časopisu Fifík mesačne počas celého školského roka, dostane každý mesiac 1 Fifík ZADARMO. Odmeny pre u č ite ľov ŠkolskÝ rok 2022/2023 SLEDUJTE NÁS:FACEBOOK časopis Fifík ČASOPIS PRE ZÁKLADNÝCHŽIAKOVŠKÔL Fifík jemesačník, vychádzak prvému dňu každého mesiaca.Spolu vyjde 10 čísel vrátaneLetného magazínu na mesiac jún a celéprázdniny s dvojnásobným rozsahom.Ročné predplatné 16,45 €Cena jedného čísla: 1,55 €Letný magazín: 2,50 €(Stánková cena časopisu 2 €Letný magazín 4,50 €)Predplatiteľ ušetrí6,05 € fík je k, kažvychádzadéhomesia , Fi ebboo mé,é Darček pre deti K časopisu dostanú predplatitelia ZADARMO knihy z edície Moja malá kniha v tom istom čase, ako sa objaví v predaji. Obálka (plagáty, rodokmeň, rozvrh hodín, hry) Vnútro (čítanie podľa učebných osnov, poézia, zvieratkovo, pomôcky na etiku, vlastivedu, slovenský jazyk, environmentálnu výchovu) Fifíkove noviny (povesti, slovné hračky, trochu angličtiny, krížovka, zábava, Sudoku, kartónovomvystrihovačkaosemsmerovka,napapieri)

Knihy, ktoré doteraz vyšli, si môžete objednať na www.vydavatelstvoallegro.sk.

Čo sme ešte pripravili pre našich

Čo sme pre Vás vymysleli?

čitateľov?

K predplatnému dostane každý predplatiteľ podľa plánu knihy z edície Moja malá kniha.

Odmeny pre deti za správne odpovede –Lego, hodinky, hry, plyšiačiky, knihy, športové potreby

Súťaže pre jednotlivcov a celé triedy

Zvonček vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, Maxík aj  Enviráčik zo ŠVP pre 2. až 4. ročník ZŠ. Všetky tri uverejňujú rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, environmentálnej výchovy. Okrem textov na čítanie obsahujú mnoho kreatívnych zábavných úloh a množstvo súťaží Zvonček, Maxík, Enviráčik.

Predplatné za Enviráčika na šk. rok (10 čísel) je 14,50 €.

Predplatné na školský rok 2022/23: Predplatné za Zvonček na šk. rok (10 čísel) je 9,50 €.

Objednajte a získajte darčeky sa na vás redakcia časopisov Zvonček, Maxík, Enviráčik , 0905 254 369 | www.daxe.sk Maxík Zvonček Enviráčik čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

Teší

DAXE

MAĽOVANKU s hádankami dostane každý predplatiteľ! Predplatitelia Maxíka a Zvončeka dostanú maľovanku Športové hádanky, predplatitelia Enviráčika maľovanku Na dvore. Teda ak si objednáte napr. 23 ks Zvončeka, Maxíka alebo Enviráčika mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 časopisov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom!

Predplatné za Zvonček + letný magazín (11 čísel) je 11,00 €.

Predplatné za Maxíka na šk. rok (10 čísel) je 14,50 €.

Časopisy Maxík, Zvonček, Enviráčik sú tu pre vás a vďaka vám!!!

Predplatné za Enviráčika + letný magazín (11 čísel) je 16,00 €. Letný magazín vyjde 5. júna.

VO VIACERÝCH ČÍSLACH každý predplatiteľ nájde pribalený darček. KNIHU dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 15 ks mesačne ktoréhokoľvek z našich troch časopisov – ako naše malé symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 15 ks pošleme jednu knihu. KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Zvončeka, Maxíka alebo Enviráčika dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú časopisy do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2023. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme desiatky výhercov! Časopisy, ktoré majú rady svojich čitateľov

daxe@daxe.sk

Predplatné za Maxíka + letný magazín (11 čísel) je 16,00 €.

|  @daxe_maxik_zvoncek_enviracikKaždýobjednávateľpripísomnomalebotelefonickomobjednávaníau-tomatickydávasúhlass nevyhnut-nýmspracovanímosobnýchúdajovk objednávke(adresaa inéposkytnu-téúdaje).Informácieo ochraneosob-nýchúdajovnájdetenawww.daxe.sk. OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou SMS alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov. Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek

Ďakujeme za dlhoročnú priazeň a spoluprácu a veríme, že Vrabček bude Vašich žiačikov sprevádzať aj v novom školskom roku. Každý mesiac im prinesie veľa radosti, zábavy a poučenia a bude rozvíjať ich tvorivosť a fantáziu.

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, Váš kamarát Vrabček. www.casopisvrabcek.sk

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel. AŽ 36 STRÁN PREDPLATNÉROČNÉ IBA 11,50 € Veselý, múdry a dobrý kamarátpre všetky deti Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti PREKVAPENIE z redakcie časopisu NEVÁHAJTE Pridajte sa k spokojným čitateľom časopisu Vrabček a objednajte časopis Vrabček za zvýhodnenú cenu pre predplatiteľov iba 1,15 € za 1 výtlačok. KAŽDÝ PREDPLATITEĽ dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček Všetkých potešia • krásne maľovanky • veselé rozprávočky od Jany Belašičovej • úlohy na rozvoj čítania s porozumením MAĽOVANKY S ROZPRÁVKAMI www.casopisvrabcek.sk mnohí z Vás si už nevedia predstaviť vyučovanie bez časopisu Vrabček.

Spestruje a obohacuje všetky vyučovacie hodiny a hravým spôsobom dopĺňa učebnice a iné vyučovacie pomôcky.

Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Včielka, Adamko a Zornička sú traja kamaráti, ktorí deti učia a zabávajú už mnoho rokov. Časopis pre najmenších je Včielka, ktorá učí škôlkarov držať ceruzku a sprevádza ich až po prvú triedu. Keď už zavolá škola, vezme ich za rúčku Adamko. Od tretieho ročníka školákov zabáva Zornička.

K DARČEKOBJEDNÁVKEVEĽKEJVHODNOTE24,50€!*

Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 15,95 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK

* Objednajte si minimálne 18 ks ročného predplatného Včielky, Adamka alebo Zorničky a automaticky získate nielen ďalšie ROČNÉ PREDPLATNÉ PRE PEDAGÓGA ZADARMO (v hodnote 14,60 € / 15,95 €), ale potešíme vás aj REVITALIZUJÚCIM ŠAMPÓNOM PROTI PADANIU VLASOV Dr.C.Tuna od Farmasi (v hodnote 9,90 €).

L 7 7

PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC Od 5 do 8 rokov Kamarát veľkých škôlkarov aj malých školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky či pomáhať rodičom a kamarátom. Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným časopisom pre deti doma. facebook.com/casopisAdamko

PRE NAJMENŠÍCH Od 2 do 6 rokov Prioritou časopisu Včielka je podporovanie detskej fantázie, tvorivosti a nadobúdanie kognitívnych funkcií nenásilnou formou. Je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Nájdete v nej mnoho básničiek, úloh, hlavolamov, ako aj rozprávky. Obľúbenými rubrikami sú Malé cviky pre jazyky, Rátankovo, Písmenkovo, Luskáčik, Zvládneš to aj bez mamy a iné. Včielka je tvorená tak, aby s ňou ľahko pracoval jednotlivec, ale aj kolektív.

Simoje šťastieTY+JA každýteboujedeňkrajší Simoje S moje šťastie TY+JA každýteboujedeňkrajší Simoje MyslímnaTEBA OD ŠKÔLKARA PO PRVÝ STUPEŇ

PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCHOdŠKOLÁKOV8do11rokov

Časopis s neuveriteľnou 175-ročnou tradíciou, ktorý ani dnes nestráca na svojej popularite, oslovuje najmä deti mladšieho školského veku. Využívajú ho v učebnom procese, rovnako sa deti so Zorničkou zabavia aj doma či v školských kluboch. Nájdu si v nich obľúbené rubriky Deti ako ja, Frajeri v prírode, Dobrodružné súradnice, mnoho úloh a rébusov. Je pripravovaná v súlade so školskými osnovami.

Dr. C. Tuna Regeneračný šampón na rast vlasov s cesnakom a capixylom 500 ml od Farmasi Výťažky z cesnaku stimulujú rast, rýchlosť rastu a výživu vlasov. Komplex Capixyl TM priaznivo pôsobí na zníženie alebo obmedzenie vypadávania vlasov, posilňuje a podporuje ich rast a prispieva k čistej a zdravej pokožke hlavy. Šampón je dermatologicky testovaný, neobsahuje parabény, farbivá ani silikón. Viac na www.farmasi.sk

www.mamaaja.sk Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 14,60 € Počet strán: 36 + VYSTRIHOVAČKA alebo PLAGÁT Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 14,60 € Počet strán: + 28 SAMOLEPIEK alebo PLAGÁT VYSTRIHOVAČKAalebo

Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením 10 x ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk 3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka S Rebríkom na webe ROZVÍJAMEČÍTANIES POROZUMENÍM!Metodika – každý

Cena: 1,90 PredplatnéEUR/ksza10čísel v školskom roku: 17,50 EUR

»»

RIKA V HÁDANKOVE matematika, slovenčina a prvouka prostredníctvom logických úloh ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY hra s písmenami, rozvíjanie motoriky a logiky pre predškolákov a prvákov Rozvíjanie rozmanitých zručností detí kreativita, rozvojové vzdelávanie, zapájanie sa do života v komunite VESELÍ DUCHOM rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík! Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11 Pracovné listy v časopise: » Vždy štvorstranové prekvapenie v strede časopisu » Aktivity na celý rok každý mesiac zaujímavá TÉMA, spestrenie bežného dňa v rodine, námety na sviatočné dni po celý rok » Písmenková polievka – príbehy a básne pre radosť z čítania 33. ročník na školský rok 2022/2023 – 10 čísel x 32 strán Komiksy – pre zábavu i poučenie»

mesiac námet, ako využiť dané číslo Rebríka pri vyučovaní, v rodine či na stretku. » Objednávka Meno: Názov školy: Dňa: Pečiatka a podpis: Objavujte svet s priateľmi – zabezpečte svojim žiakom Rebrík! Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2022/2023 s cenou 1,90 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 17,50 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla. PSČAdresa:aobec: Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s Elektrárenskár.o.1209183104Bratislava ( Iné E-mail:kontakty:casopisy@ares.sk Tel.: (+421)02/48204511

Bublina sa snaží deťom prinášať aktuálne témy, obsahuje množstvo zaujímavých rubrík, cvičení a aktivít. Je to napríklad ekológia, veda, pokusy, hudba, cestopis, história, šport, ale nájdu sa aj zaujímavé príbehy na čítanie, či veselé a poučné komiksy o kamarátstve a vynaliezavosti. Pracujeme výhradne s pôvodnými textami od súčasných slovenských autorov, odborníkov na danú oblasť, ktorí vedia o problematike vytvoriť pútavý obsah pre detského čitateľa. V neposlednej rade dbáme na vizuálnu stránku nášho časopisu. Pracujeme s mnohými mladými ilustrátormi, vďaka ktorým je Bublina pestrá a zábavná. Snažíme sa vyhýbať zbytočnému „reklamnému smogu“, inzerciu využívame minimálne a vždy musí byť zmysluplná a kreatívna. Každé číslo sa zaoberá jednou témou (pričom sú rubriky zachované). Témy na školský rok 2022/2023: číslo 22 - Farby september 1/2022 číslo 23 - Čas december 2/2022 číslo 24 - prekvapenie marec 3/2023 číslo 25 - prekvapenie jún 4/2023 Návody, blogy, vlogy články na stiahnutie, doplnky k učeniu, nájdete www.bublinatovie.sk Vyskúšajtema,somsuper!

ČASOPISDETSKÝPLNÝDOBRÝCHVECÍ

alebo bezplatná linka: 0800 14 19 11

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, predstavujeme Vám časopis Bublina plný dobrých vecí! Vychádza pravidelne štyrikrát do roka. V septembri, decembri, marci a júni. Má 48 strán a každé číslo obsahuje vystrihovačku a súťaže o krásne knižky. Časopis Bublina je tvorený s láskou a dobrým vkusom. Od roku 2018 je podporovaný Fondom na podporu umenia, dostal sa do užšieho výberu na Národnú cenu za dizajn 2018. Veríme, že tento

PRESVECOVACIEOBSAHUJESTRANY!KOMIKSY,PRÍBEHYAAKTIVITY!

14PREDPLATNÉBUBLINAROČNÉ€(poštovnévcene)

OSTATNÉČÍSLA Za každých desať školských ročných predplatných časopisu Bublina*, ktoré objednáte pre svoju školu, Vám darujeme JEDNO PREDPLATNÉ PRE UČITEĽA ZDARMA! (*platí do konca septembra) Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, Bratislava 83104 E-mail: Telefón:casopisy@ares.sk(+421)02/48204511

Iné to nie je ani s Jankom a Jankou. Vadia sa pred bilboardom, kým rozprávková žaba z plagátu nevystrčí jazyk a prehltne ich. Ocitnú sa v krajine fantázie, zažijú veľa neuveriteľných situácií nielen na zasmiatie, ale aj na zamyslenie. Užívajú si svet, v ktorom sa ocitli... Ale len do okamihu, keď zatúžia vrátiť sa domov. € 9,70 € € 7,10 €

8,90

Vďaka štipke odvahy a zvedavosti k sebe susedia nájdu cestu a začnú po nej kráčať spolu. Toto je príbeh o spolunažívaní a ľudských vzťahoch. Je to príbeh o nás všetkých. Niekto by povedal: typické dvojčatá. Stále sa hádajú, ale keď ide do tuhého, dýchali by jeden za druhého.

12,10

V škôlke má kamaráta Vilka, lenže keď prišiel ten nebezpečný vírus, zatvorili ju a nemá sa s kým hrať. Lea má šťastie, lebo do rodiny pribudol malinký braček. Kým však vyrastie, musí sa zabaviť sama. Lea má dobré srdiečko. Rada vymýšľa a keď sa jej niečo nepodarí, snaží sa to napraviť. Zoznám sa so ženíchom bocianom, opicou, čo sa chcela podobať na človeka, vlkom vegetariánom, slimákom cestovateľom, zábudlivým slonom či záhadným psíčaťom. Vtipné i neuveriteľné príbehy týchto i ďalších zvieratiek na teba čakajú v nádhernej básničkovej knižke od Ľubomíra Feldeka. V kozme zažije Malý kozmonaut mnoho zaujímavých, ale i nebezpečných dobrodružstiev. Vyberie sa na cestu k Slnku, dostane žltú chorobu, ohrozí ho obrovský asteroid a dokonca stretne aj Malú kozmonautku.

Dospeláci používajú spojenie V jednote je sila. Chcú tým povedať, že občas potrebujeme pomoc iných, aby sme dosiahli svoj cieľ. Ako dopadne pomoc, sa dočítate v príbehu Ejha, lopta! Nečakaný výpadok internetu zmení od základov život na jednej ulici.

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH www.perfekt.sk 9,10 € 7,30 € 9,40 € 7,50 € 9,40 € 7,50 € 9,90 € 7,90 € Dvojjazyčné knihy Zoznámte sa s malou Leou.

PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA jednotlivé príspevky v časopise sú spracované v súlade s aktuálnym štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách užitočný pre rodičov a učiteľov, pre jasle, materské centrá a materské školy s praktickými námetmi k práci s deťmi do 6 rokov odborno-metodickýČasopisčasopisobjednáte: ARES spol. s r.o. Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava www.ares.sk e-mail: casopisy@ares.sk bezplatné tel. číslo: 0800 141 911 Knižné väzby Predškolská výchova Publikácie s hrami Edukatívne pracáčiky PV 2,5roky4 4rokov5,5 Objednávky: bezplatné tel. číslo: 0800 141 911 ARES spol. s r.o.; www.ares.sk; e-mail: casopisy@ares.sk

ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY 13 LET LEVEL A0 A1 Outstanding CLIL resource UPCYCLE&RECYCLE MeetEaster!hatetheFarmerModernChina

resource INTO YOUR ENGLISH

www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH FEBRUARY 2022 ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY 13 LET LEVEL A1 St.LanguagesAsthmaValentine Return to HARRYHogwartsPOTTER Outstanding CLIL resource Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY LET LEVEL A0 Outstanding CLIL resource HEALING NATURECarpenterMarsRoblox Máme pre vás značkovú kozmetiku! Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, máme pre Vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY SO ZNAČKOVOU KOZMETIKOU – pre každého, kto získa aspoň 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT! Súčasne Vám aj touto cestou ďakujeme za doterajšiu spoluprácu! marec – apríl 2022 Cena 1.90 4 7x POSTER KJ-APAJAEMIN HERO SHAWN MENDES meditácia rituál môjho života NI-KI YAEL ROB PATTINSON: „Batmana milujem!“ SHAWN MENDES: Ako je na tom po rozchode? Kde všade sa BOZKÁVALI tvoje idoly?! Zverinec MILEY CYRUS Ako zvládajú ÚLOHU OTCOV tvoje stars? REBELI sa vracajú! TXT, JUNG KOOK, J-HOPE a JUNGWONZo zákulisia DC a MARVEL Fešáci EUPHORIE Nové české stars BEN & MATEO MÁNESKIN 1D: kto kým randí? Kamarat7-8.indd 25.

2. Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH Outstanding CLIL resource MAY VACCINATION ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY

január

Amphibians Numbers Winter Sports Video GAMES Outstanding

nás čakáv štvorke? HARRYPOTTER má už 20rokov! BROWNDARKYOUhlavnáDENNÍKYUPÍRSKEčorobítrojka?AREAFEAIDOFTHEMILLIEBOBBYBILLIEEILISH chvíľu„terazSIMA:J-HOPEBTS,ENHYPEN,TXTbudemspievať.“ HARRY STYLES:chce skúsiť nové veci! TOM & ZENDAYA:„Byť zamilovaný je fuška!“ najsexiHERO:mužsveta! MÁNESKIN Kamarat5-6.indd 30. 2021 12:58:56 KAMARÁT je zábavný dvojmesačník pre čitateľov od 10 do 15 rokov s novinkami zo sveta hudby a filmu, s článkami o hudobných a filmových idoloch teenagerov, s apríbehmi,reálnymizábavoupostermi. Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,90 € a celoročné predplatné je 11,40 €.

Poznaj – anglický mesačník pre žiakov 3. až 7. tried ZŠ. Jump obsahuje krátke štruktúrované texty na úrovni A0 až A1 a cielene vedie žiakov do diskusie v angličtine. Vychádza mesačne v októbri až júni, vždy po 20 stranách. PrečoJump prináša zábavnou a prehľadnou formou odpovede na aktuálne otázky. Jump môžu žiaci nielen čítať, ale aj počúvať, pretože je nahovorený rodenými hovorcami. Nahrávky a pracovné listy k článkom si môžete stiahnuť zdarma na  www.gradus.cz/jump-materials/. S  Jumpy budú deti čoskoro vedieť anglicky a budú sa tešiť na každú ďalšiu hodinu angličtiny! Ako si objednať? Predplatné na školský rok 2022/23 ... 12,60 EUR na3.1.www.distribuciacasopisov.sk/produkty/jazykove-casopisy/casopis-jump/ You can play Roblox games on your mobile, computer, tablet console, like Xbox. It’s free play. But you can buy things like clothes, bags, called Robux from the catalog (Avatar shop). expensive [ɪkˈspensɪv] drahý tool [tuːl] nástroj [lʊk ˈɑːftə] vlastní template [ˈtempleɪt] šablona přidat anchor [ˈæŋkə] ukotvit [kəˈmɑːnd] příkaz touch [tʌtʃ]spustitdotknout to publish [ˈpʌblɪʃ] publikovat, zveřejnit join [dʒɔɪn přidat Roblox gaming platform with simple graphics where you can play and make games. You don’t need special hardware an expensive computer. 24% 10-12-year-old children play Roblox Britain. Read the text and match and B. 1. add through city 2. change theyourafterpetsblockhomegame

LET LEVEL

UPGRADE! Make your own game! Add a part (block sphere cylinder wedge Change the colour size, move left, right, down, rotate the part, can’t move. Switch off you can walk or run through parts. Add more things, a tree. on YouTube join the online Roblox university! Log here: There are lots of games Do you know any them? RPGs (Role-play games) In role-play games, you play a role. For example, Adopt Me, you are a parent a child. You collect pets and look after Tycoons A tycoon a rich business person. In Tycoon games, you are a business person and you build your home, a restaurant, a hospital even the whole world, for example Tiny Town tycoon Parkour parkour games, you run and jump through a city and you need find a way out. can also a shopping centre McDonald’s. One the best parkour games from 2021 Tower Hell. sphereblockcylinderwedge audioand worksheet www.gradus.cz LET LEVEL A0 A1 Star MysteriesFashionSpringWarsoftheinternet Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH Outstanding CLIL resource MELONSHEALTHY ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY LET LEVEL Let’s WeatherWhat’sDancetheLike?BeesandHoney Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH ANIMALSBIG ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY 13 LET LEVEL A0 A1 Outstanding CLIL resource Busking RobotThanksgivingMatylda Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY LET LEVEL A0 A1 Outstanding CLIL resource WeightliftingSpider-ManNewSensitiveSkin M TOSmart PRESENTSXmas INTO YOUR ENGLISH Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY LET LEVEL A0 A1 Outstanding CLIL resource CATS – forPETSOutdoorSportsBlackpinkFlowersMothers Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma INTO YOUR ENGLISH JANUARY ANGLICKÝ ČASOPIS PRO ŽÁKY A0 A1 CLIL Nahrávky článků pracovní listy na www.gradus.cz zdarma Nahrávky článků pracovní listy na 2022 10:39:29 február 2022 Cena 1.90 € 3 7x POSTER martin & matúš MARCUS & MARTINUS jaehyun BEN & MATEOariana grande SHAWN MENDES STRANGER THINGStakmer Netflix(podľa seungmin SQUID GAME bude pokračovanie? EUPHORIAtemná a brutálna! ARIANA GRANDE zo speváčky herečka! STRANGER THINGS čo

OSMIJANKO, n. o.Hlavný partner projektu Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

V novom školskom roku 2022/2023 vyhlásime už 19. ročník súťaže.

Osmijanko hľadá čítajúce školy a čítajúce rodiny!

Kto sa chce HRAť, je hráč – hráčka, čítať s Osmijankom bude pre vás HRAčka! Milí pedagógovia, pozývame vás do Osmijankovej literárnej záhrady plnej literárnych hier. sa na stretnutia v Osmijankovej literárnej záhrade.

• Ako sa cíti človek, keď je iný?

Za celý tvorivý tím vás pozdravuje Osmijanko a Mirka Biznárová Všetky potrebné informácie (pravidlá, propozície, termíny a pod.) nájdete v septembri 2022 na: www.osmijanko-ba.sk. Už 19 rokov čítame s Osmijankom – pridajte sa aj vy! Ďakujeme!

vzdelávacieorganizáciaNeziskováOSMIJANKOorganizujeaktivityvovšetkýchkrajochSlovenska.

• Máme svoje túžby a sny. Ako ich uskutočniť?

LITERÁRNAOSMIJANKOVAZÁHRADA

Okrem ôsmich súťažných kapsičiek v ňom nájdete aj bonus pre dospelákov a novú Osmijankovu literárnu mapu, ktorá vás zavedie do sveta kvalitnej detskej literatúry a pomôže v orientácii na knižnom trhu. Každoročne sa presviedčame, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov a knihovníkov, ktorí nechodia len po vyšliapaných chodníčkoch Osmijankovej literárnej záhrady, ale objavujú jej tajomné zákutia, kde rastú skalničky, trvalky a vzácne knihokvety.

V

• Všetci potrebujeme domov – miesto, kde sa cítime príjemne a v bezpečí, kam sa radi vraciame nielen kvôli veciam, ktoré ho vytvárajú, ale aj kvôli rodine a priateľom.

OSMIJANKO,

Ako sa cítia ľudia i zvieratká, ktorí svoj domov stratia a ako im vieme pomôcť?

Hlavný partner projektu Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Ponuku programov nájdete na www.osmijanko-ba.sk. Z m esta do m e sta široká cesta , my po ne j pôjdeme , aj k v ám radi dôjdeme...

Celoslovenská čitateľská súťaž spája v každom školskom roku rodiny a školy prostredníctvom ilustrovaného súťažného zošita s ponukou zmysluplných aktivít medzipredmetového charakteru, aby bolo deťom s knihou dobre. Osmijanko trénuje rozum a cit detí, dáva priestor pre výpoveď každého žiaka, rešpektujúc jeho individualitu.

• Čo znamená dať niekomu sľub a aká je cesta k jeho splneniu?

Tešíme

• Každý z nás občas utrpí stratu alebo sa musí niečoho vzdať. Ako pomenovať a spracovať negatívne emócie, na ktoré máme všetci právo?

Spolu s deťmi, pedagógmi a rodičmi hľadáme odpovede na oveľa viac otázok prostredníctvom literárnych príbehov a nachádzame svoje príbehy a seba samého, pretože čítanie je spojené s každodenným životom. V prípade záujmu o program, vyplňte prihlasovací formulár na webe alebo nás osmijanko.ba@gmail.com/0903kontaktujte: 352 468 Ako detskéhonestratiťčitateľavrýchlomeniacomsasvete? bábkovéinscenovanéWorkshopy,čítania,tvorivédielne,predstavenia,dramatizácie. n. o.

otvorte vašu školu pre všetkých! ZáRUČNý A POZáRUČNý ServiS bezplatnÝ návrh A KONZULTáCIA U KLIENTA MOŽNOSť ZíSKAť PRíSPEVOK 95 % Z CENy ZARIADENIA RIEŠENIA PRE všetKy typy ARCHITEKTONICKýCH BARIéR ARES, spol. s r. o. dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér už viac ako 25 rokov. Ponúkame Vám: ✔ Bezplatnú konzultáciu, zameranie a návrh riešenia ✔ Jednoduché a optimálne riešenia na mieru ✔ Kvalitné produkty overené medzinárodnými certifikátmi ✔ Skúsený a erudovaný tím Poďme spolu otvoriť brány Vašej školy žiakom a študentom i učiteľom s telesným znevýhodnením. Prekonajme bariéry! Sprístupnime vzdelávanie pre všetkých.