__MAIN_TEXT__

Page 1

Bezplatné číslo

0800 14 19 11


k novému školskému roku 2019/2020 si Vám dovoľujeme zaslať katalóg s časopismi, ktoré budeme opäť distribuovať do škôl na Slovensku. Dnes deti veľmi málo čítajú, pretože veľa času trávia pri počítačoch a telefónoch. Čítanie sa pre nich stáva niečím zabudnutým alebo nemoderným. Myslíme si, že práve učitelia by mohli byť tými, ktorí privedú deti viac k čítaniu. Napríklad, tým že budú na hodinách pracovať s rôznymi časopismi, čím sa aj tieto hodiny stanú pre deti určite zaujímavé a trošku oddychové. Dnes sú časopisy pre deti veľmi rôznorodé a dajú sa použiť na predmetoch ako matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, či pri výučbe cudzích jazykov. Ak chceme, aby raz boli naše deti šťastnejšie, je veľmi vhodné ukázať im prečo a ako čítať. Stačí v nich vzbudiť záujem, poskytnúť chvíľu spoločného čítania, či už s učiteľom v škole alebo s rodičmi doma. U detí je potrebné vytvoriť zvyk čítania. Ak sa tak nestane, kým sú deti malé, nikdy samostatne túto činnosť vyhľadávať nebudú. A školy by mohli byť v tomto smere skvelí pomocníci.

Provízia 21 % (z ceny bez Dph) pri objednaní a zaplatení časopisov do 10. 7. 2019. Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla časopisu mesačne.

Provízia 20 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení časopisov po 11. 7. 2019. Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla časopisu mesačne.

Časopisy ZDARMA pri niektorých tituloch: „Slniečko, Bridge, Gate, R+R Rainbow, Freundschaft, Fifík, Adamko, Včielka, Zornička.“

Časopisy zdarma poskytujeme nasledovne: • Slniečko – za každých 20 ks mesačne 1 kus • Bridge, Gate a R+R Rainbow podľa kľúča uvedeného vo vnútri časopisu • Fifík pri objednaní od 10 ks mesačne 1 kus • Adamko, Včielka, Zornička za každých 20 ks 1 kus • Freundschaft pri objednaní od 10 ks mesačne 1 kus Poštovné a balné ZDARMA Praktický darček pre každú pani učiteľku

Čítanie je pre rozvoj ľudského mozgu stimulujúcejšie ako čítanie informácií z elektronických obrazoviek.

Deti, ktoré sa dobre naučia čítať s porozumením do 3. ročníka základnej školy, nemajú problémy s učením, majú lepšiu schopnosť riešiť problémy. Čítanie rozvíja kreativitu.

Pre všetkých predplatiteľov, ktorí splnia podmienky pridelenia provízie platí, že budú zaradení do „ Veľkej predplatiteľskej súťaže o 30 x 35,- €“.

Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom našom ponukovom liste. Nepotrebujete na ňu známku – poštovné hradí ARES, spol. s r.o.

Bezplatné telefónne číslo 0800 14 19 11, na ktorom Vám vždy ochotne radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

Skoré čítanie pomáha deťom stať sa nezávislými a sebavedomými.

Ak sa dieťa včas a dobre naučí čítať, predpovedá to jeho neskoršie úspechy. Naopak, ak dieťa číta zle, bude mať so štúdiom problémy.

Deti, ktoré čítajú, majú lepšiu slovnú zásobu a gramatiku, lepšie zručnosti v písaní kreatívnych textov, ale i diktátov.

Čítanie s dieťaťom alebo dieťaťu je jedným z najlepších okamihov zbližovania a upevňovania vzťahov medzi rodičmi a deťmi.

Keďže vieme, že výdavky na začiatku školského roka sú veľmi vysoké a pre rodičov je to veľká finančná záťaž, ponúkame Vám možnosť zaplatiť za časopisy až do konca novembra 2019. Provízia vo výške 20 % samozrejme zostane pre Vás nezmenená.

Čítanie upokojuje nielen telo, ale aj myseľ dieťaťa.

Časopisy, ktoré ponúkame, sú vhodné pre všetky deti – predškolákov, školákov ale aj stredoškolákov.

Objednávky posielajte výhradne na adresu: ARES spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

Výhodná predplatiteľská cena časopisov Rýchle dodanie časopisov do školy

casopisy@ares.sk, ares@ares.sk Bezplatné tel. číslo: 0800

14 19 11


Zoznam výhercov v predplatiteľskej súťaži v školskom roku 2018/2019

30 x 35 €

ZŠ s MŠ

Mgr. Šimuničová Jana

č. 149

Dvorníky 149

Mgr. Korvasová Henrieta

Školská 14

Bošany

ZŠ s MŠ

Mgr. Kimličková Ingrid

č. 222 Studienka 222

ZŠ s MŠ

Bugáňová Soňa

Ul. Sv.Gorazda 1

ZŠ s MŠ K. Strmeňa

Mgr. Porubská Eva

Komenského 8 Palárikovo

Mgr. Maruškinová Monika Pri Podlužianke 6 Levice

RNDr. Krížová Mária

č. 79

Mgr. Ciffrová Adriana

Hlavná 375 Sebedražie

ZŠ s MŠ

Varholíková Viera

č. 26 Torysa 26

Žilina

Kecerovce 79

ZŠ Ľ. Štúra Setnická Mária

Komenského 1/A

Modra

ZŠ s MŠ Tichá Hedviga

č. 277

Cerová 277

ZŠ s MŠ

Bartová Emília

Školská 528

Veľké Ripňany

Mgr. Lukáčová Iveta

Karpatská 8063/11

Žilina

Klimkovská Iveta Nám.Gen.L.Svobodu 16

ZŠ Zolotová Mária

č. 181

Bardejov Horovce 181

Mgr. Horčičáková Jaroslava Ústredie 1579 Oščadnica

Unterfancová Monika

č. 105

Veľké Pole 105

Štundová Viera

č. 266

Biele Vody 266

MŠ Soboličová Jana

Hlavná 569/91 Záhorská Ves

Chmelíkova Marta

Krmana 6 Prievidza

Matiková Mária

č. 143

Haligovce 143

Velehradská 24

Bratislava

MŠ PaedDr. Holá Anita MŠ

Vlčková Iveta Litovelská 605/9

Gymnázium M. R. Štefánika

Mgr. Oštádalová Dagmar

Športová 41 Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium

Želonková Irena

Mládežnícka 22

Šahy

Súkr. Stredná umelecká škola

Ondrisíková Zuzana

Hálkova 3968/22

Žilina

SPŠ stavebná a geodetická

Pavlíková Ľubica

Drieňová 35

Bratislava

Súkr. SOŠ

Husárová Eva

Ul. SNP 1253 Poprad

SOŠ

Šarlyová Jana

Ul. Slov. Partizánov 1129/49 Považská Bystrica

Asociácia URaP Ing. Brožovská Magdaléna SOU Hutníckom

Učňovská 5

KA N I NOV019 2

Kysucké Nové Mesto

Košice-Šaca

e i c ká e i l b x Pu pra do


Nekomerčný časopis pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov

Zvonček oslavuje svoje narodeniny – a rozdáva darčeky:

KAŽDÝ PREDPLATITEĽ DOSTANE VEĽKÚ KNIHU!!! Časopis pre šikovné deti Zvonček vychádza z učebných osnov pre MŠ a pre 1. a 2. ročník ZŠ, uverejňuje rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, matematiky, prináša logické úlohy, hlavolamy a súťaže.

Časopis do školy i na doma Maxík vychádza z učebných osnov pre 2. až 4. ročník ZŠ, uverejňuje rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, prináša logické úlohy, hlavolamy a súťaže. MAĽOVANKU s textami dostane každý predplatiteľ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Maxíka mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 Maxíkov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom! VO VIACERÝCH ČÍSLACH Maxíka každý predplatiteľ nájde pribalený darček. MINIDIÁR dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 15 Maxíkov mesačne – ako naše malé, symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 15 ks Maxíka pošleme jeden minidiár na rok 2020.

KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Maxíka dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Maxíka do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2020.

Predplatné za Maxíka na šk. rok (11 čísel) je 9,50 €. Predplatné za Maxíka bez letného magazína je 8,50 €. Letný magazín vyjde 1. júna. Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov.

VEĽKÚ KNIHU dostane každý predplatiteľ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Zvončeka mesačne vrátane letného magazína, dostanete aj 23 veľkých farebných kníh v pevnej väzbe. Ak si objednáte napr. 5 Zvončekov s magazínom, dostanete 5 kníh. Zvonček totiž slávi 15. výročie vzniku, a preto dá každému predplatiteľovi darček! Už v septembri! V KAŽDOM DRUHOM ČÍSLE Zvončeka nájde každý predplatiteľ aj iné darčeky, napr. samolepky, pogy, záložky do knihy a i. MINIDIÁR dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 15 Zvončekov mesačne – ako naše malé, symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých

KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

Teší sa na Vás redakcia časopisov Maxík a Zvonček

V šk. roku 2019/20 Zvonček slávi 15. výročie svojho vzniku a rozhodol sa každému predplatiteľovi dať darček: veľkú farebnú knihu v pevnej väzbe!

vajte Objedná e jt a zbiera ! k darče y

Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

15 ks Zvončeka pošleme jeden minidiár na rok 2020. KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Zvončeka mesačne dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Zvonček do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2020. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

Teší sa na Vás redakcia časopisov Maxík a Zvonček Predplatné za Zvonček na šk. rok (11 čísel) je 7,50 €. Predplatné za Zvonček bez letného magazína je 6,50 €. Letný magazín vyjde 1. júna. Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov.

vajte Objedná e jt a zbiera ! k darče y

Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

www.daxe.sk | www.maxik.sk | Facebook: DAXE Maxík Zvonček | 0905 254 369 | daxe@daxe.sk

www.daxe.sk | www.maxik.sk | Facebook: DAXE Maxík Zvonček | 0905 254 369 | daxe@daxe.sk

Objednávajte a zbierajte darčeky!

Objednávajte a zbierajte darčeky!


K zaujímavým hodinám výtvarnej výchovy vás môže motivovať Galéria Slniečka. Kultivovanú zábavu pre deti vám prináša legendárny Jožko Mrkvička. Deti potešia aj krížovky a doplňovačky, v ktorých sa súťaží o pekné knihy a iné zaujímavé ceny. Opäť vás v Slniečku poteší nový komiks, plný dobrodružných príbehov a tajomných záhad!

SO SLNIEČKOM ZA KRÁSAMI SLOVENSKA

MILÉ PANI UČITEĽKY! Aj v tomto školskom roku k vám prichádzame so Slniečkom – s tradičným a pritom moderným časopisom pre deti, ktorý ako detský literárno-umelecký mesačník vychádza na Slovensku už od roku 1927. Jeho obsahovú skladbu pripravujeme tak, aby okrem kultivovanej zábavy priniesol deťom hodnotné literárne texty ilustrované najlepšími slovenskými ilustrátormi. Slniečko môžete využiť pri zdokonaľovaní a upevňovaní čitateľských návykov na hodinách čítania a slovenského jazyka.

Všetky triedy, ktoré si do 10. 10. 2019 objednajú na školský rok 2019 – 2020 v plnom počte časopis Slniečko, zaradíme do žrebovania o školský výlet. Pani učiteľka, ktorá odoberie nad 20 kusov Slniečka, dostane jeden výtlačok zdarma. Ak si Slniečko (nad 10 kusov) objednáte a zaplatíte do 10. 7. 2018, vaša provízia bude zvýšená na 21% z ceny bez DPH. Tešíme sa na všetky deti a pani učiteľky, ktoré v nasledujúcom školskom roku pribudnú do našej veľkej slniečkarskej rodiny! Vaše Slniečko

Rubrika Deti v zelenom vám môže byť užitočná na hodinách prírodovedy.

Etická výchova s literárnou ukážkou a motivačnými otázkami vám pomôže preniknúť do problémov súčasných detí. Nezabúdame ani na recitátorov! Opäť nájdu na našich stránkach texty na Hviezdoslavov Kubín a povesti na Šalianskeho Maťka.

Ilustroval: Dávid Soboň

V Divoch Slovenska sa na hodinách vlastivedy vyberiete na dobrodružné putovanie po stopách našich prírodných a kultúrnych unikátov. Každý mesiac súťažíme o knihy a na konci školského roka o slniečkarský bicykel.


lý, m Vese k údry b rý a m a do šetky arát deti pre v AŽ

36

STRÁN

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti

IBA 8,50 €

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel.

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, Vrabček prinesie Vašim žiačikom veľa radosti a spestrí každú vyučovaciu hodinu. Aj v novom školskom roku v časopise Vrabček nájdete

• krásne básničky, riekanky, hádanky • tvorivé výtvarné nápady a vystrihovačky • rozprávky na čítanie s porozumením • maľovanky, krížovky, súťaže • úlohy na každý vyučovací predmet • veselých časopisových kamarátov, • zaujímavosti o zvieratkách a prírode ktorých si Vaši žiaci hneď obľúbia. Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Váš kamarát Vrabček.

PREKVAPENIE PRE KAŽDÉHO PREDPLATITEĽA KAŽDÝ PREDPLATITEĽ dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček ROZPRÁVOČKY S MAĽOVANKAMI.

Kniha pre deti z redakcie časopisu Na osemdesiatich stranách v pevnej väzbe sú sústredené básničky Jany Belašičovej a krásne ilustrácie akademickej maliarky Marty Potfajovej, ktoré potešia všetky deti.

Objednajte si knihu Zvedavé slniečko za zvýhodnenú cenu iba 4,60 € za kus. Pri objednávke od 5 ks je provízia 10%, od 10 ks je provízia 15% z ceny bez DPH.

www.casopisvrabcek.sk


kalendár pre učiteľov

09

10

11

12

September

október

november

DECEmber

N

P U

S

Š P

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

5 6

7

9 10 11 12 13

P U

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné

29. október 2019 (utorok)

30. október – 31. október 2019

4. november 2019 (pondelok)

Vianočné

20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 – 7. január 2020

8. január 2020 (streda)

Prázdniny

Š P

S

1

2

4 5

6

9 10 11 12

3

N

5

6 7

8

9 10

S

Š P

2

3

4

5

6 7 8

23 24 25 26 27 28 29 30 31

03

P U

S

Š P

S

N

1 2 3

4

5

6

7

8 9

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29

4. február 2020 (utorok)

Bratisl. Nitr. a Trnav. kraj

14. február 2020 (piatok)

17. február – 21. február 2020

24. február 2020 (pondelok)

Banskob. Žilinský a Trenč. kraj

21. február 2020 (piatok)

24. február – 28. február 2020

2. marec 2020 (pondelok)

Košický a Prešov. kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec – 6. marec 2020

9. marec 2020 (pondelok)

P U

S

Š P

S

veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

9. apríl – 14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda)

1 2 3

1

2

3

4

6 7

8 9 10

8

9 10 11 12 13 14

letné

30. jún 2020 (utorok)

1. júl – 31. august 2020

2. september 2020 (streda)

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P U

S

Š P

04

učiteľovapríl S

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P U

S

Š P

S

4 5

1

2

8

9 10 11 12

7

3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

06

07

08

máj

jún

júl

august

6

7

S

N

5

N

P U

Š P

S

1

2

4 5

6

9 10 11 12

7

S 8

3

N

N

6

05 Š P

N

16 17 18 19 20 21 22

17 18 19 20 21 22 23

S

S

1

25 26 27 28 29 30

10 11 12 13 14 15 16

5

4

P U

18 19 20 21 22 23 24

20 21 22 23 24 25 26

4

N

28 29 30 31

13 14 15 16 17 18 19

P U

S

21 22 23 24 25 26 27

3. február 2020 (pondelok)

Jarné

Š P

9 10 11 12 13 14 15

31. január 2020 (piatok)

Polročné

S

1 2 3

Kalendármarec pre február S

8

P U

02

Š P

7

S

N

11 12 13 14 15 16 17

január P U

8

4

14 15 16 17 18 19 20

01

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

S

P U

S

Š P

S

N

1 2 3

4

5

6

7

8 9

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

29 30

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30 31


Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík!

Objednávka Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2019/2020 s cenou 1,90 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 17,50 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla.

´

Meno: _____________________________________________________________

30. ročník na školský rok 2019/2020 – 10 čísel x 32 strán » Písmenková polievka – tvorba slovenských autorov pre deti » Sprevádzanie ročnými obdobiami – sviatočné dni v rodine,

advent, Vianoce, pôst a Veľká noc » Všitá príloha v každom čísle

Názov školy: _____________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________________ PSČ a obec: _____________________________________________________________

Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11

Rozvíjanie rozmanitých zručností detí podnety, aktivity, komiks Marec 20

19

8

Apríl 2019

5

nuár 2018

28. ročník 18 2017/20

et Objavuj sv

i

s priateľm

7

29. ročník

i

teľm Objavuj svet s pria 1,50 ¤

Objavuj 2018/2019 svet ¤s pr 1,50 iate Predplatné ¤ u vydavateľa 1,35

Dňa: _____________

ľmi

Predplatné ¤ 1,35 u vydavateľa

29. roč ník 2018/2 019

1,50 ¤

Predplat u vydavate né ľa 1,35 ¤

Voda ži vota hostina BaránZkov Y a

ľkého a Ve a ad vá hr týždň n ož k o Po ýzva v

Pečiatka a podpis: _________________________________________

Pracovné listy v časopise RIKA V HÁDANKOVE matematika, slovenčina, angličtina a prvouka zábavne – pracovné listy (4 strany) VESELÍ DUCHOM rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom – pracovné listy (4 strany) ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY podnety a úlohy pre začínajúcich čitateľov (4 strany)

PREMOHOL AKO DEMIAN

DRAKA

Objednávky posielajte na adresu: dolina Demänovská i bola známa svojim chodpodzemnými začal bami. V jednej bývať drak, ktorý bral ľuďom ovce.

ARES, spol. s r.o. Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava

Oviec ubúdalo a ľuďom hrozil hlad. Do dediny prišiel mladík Demian a rozhoť. dol sa im pomôc

ar Keď chce jaskyni jaspreskúmať novú sa na kyňu, vydáva veľké dobrodružsa stvo. Niekedy musí preplaziť cez úzku chodbu ť spúšťa sa alebo po lane do neznáInomej priepasti. vať kedy musí preplá jazecez podzemné všetku videl Aby ro. , pokrásu jaskyne trebuje však svetlo.

rali, Všetci ho odhová ale Demian neustú za pil. Schoval sa u, balvan nad jaskyňo odkiaľ mal dobrý výhľad na vchod.

napiť Drak sa vyšiel a pred vody z jazierk n jaskyňou a Demia . naň zhodil balvan naDrakovu skrýšu . jaskyňa zvali Dračia

– dobro, pravdu hľadať svetlo e, pretože Ak sa snažíme v tom pomôž a Daniela a lásku, Boh nám z knihy prorok on je Svetlo. Úryvokš písmenká do lúčov prečítaš, ak doplní ej baterky. svetla z Rebov

OHĽADUPL NÉ PRÍBEHY

V malom meste so školou, lom a kúpal iskom žije Mišoobchodom, kostoale aj Alenk a jeho brat a, Táňa a ich rodiny a kama Jakub, V mestečku sa dejú obyča ráti. plnosti. Čo jné veci, plné je to ohľad ohľaduuplno pri ktorom berieme ohľad sť? Je to správanie, buje alebo na to, čo druhý chce. Prečít potreaj si nedok príbehy a vlož ončené do nich ohľad uplný záver .

O pani pošt

V nedeľu sa

árke

zíde v

„__n od__a__uj__ mesto. Jakub sedí kostole takmer celé v lavici __kr__t__ rodičmi. Všetky miesta so svojimi __l__o__é a na seden obsadené. Jakub ov ocko zrazu ie sú __o __e vo a ide za pani vstane poštárkou, v__c__, v__e, ktorá je o niečo staršia... __ s __ __m t__e a s__etl Doplňte príbeh b__v__.“ O, H, Ľ, E, É, E, H, B, K, S, Y, O, N, Í, Ý, A. I, I, Č, J, M, V,

a scénku si zahrajte.

RO SVET ZHÝB M DOB ROME Pani učiteľke Katke spadli prac Mišo sa ponáh ovné listy

triedy. Stretn ľa z bufetu do e pani učiteľ pozdraví ju ku, a ide začuje, akoby ďalej. Zrazu niečo spadl o. Obzrie sa učiteľke Katke a uvidí, že pani spadli praco listy pre žiakov vné . Veľká kopa sa rozletela po celej Zahrajte scénk chodbe... u a doplňte, ako prejavil Michal ohľaduplno sť.

Alenkina izba

Je sobotné ráno. V Alenk izbe sa nazbi inej erala veľká kopa rôznych vecí Mamka upozo z celého týždňa. Usiluj rnila Alenku, Úloha pre teba: spyurobila v izbe poriadok. Alenk aby si sa o každodenné Keď nechce, z čoho e sa ia. je mama smutn však tovanie svedom Tá Zahra li á... j prikres ňa scénk , Nasta u tak, aby sa ti to podarí Alenk l ča a smet porozpráva u ďalší Žia i la kamarátke a k sviečke na obrázkaprílaKu ko ci chodili s výletu Táni, prečo nc 20. do ZO si nakon lúč svetla a do k aj pose u výletu po ZOO O. dá ve izbu upratala. iec nám pošli obrázo troch do au vali na si nakupo ľmi dlh o. lav Na to va s odpoveďou. poza busu. Le ičkách a li suvenír čaká h budla poma n un rozb y, vyžrebovanýc av eh ly na a. a v jej núť za os lavičke. ená Táňa šli pekná odmen Pripravila sa tatn Ch okolí Zuzana Hudeco čo uvide ými, no cela sa Čaučíková vá vá tam de la mn Vajcíková, M. na lav Ilustrovali la: M. Čaučíko ti Pripravili: R. Marianna Čaučík V. Hnátová, ilustrova Zahr nechali. ožstvo sm ičke Foto: S. Vajcík, a Eva Nocaro ová 7to aj scénkuZhrozila etí, vá sa... mo , ak pokr hlo ďalej o ačov Úloha pre teba: ať... jimi kamarátmi Do 20. apríla so svodielko. Napíš priprav a zahraj divanám, čo ste Stran vám darilo. hrali a ako s podporou a vychádza Na rebrik@erko sa Kinde fotky alebo .sk pošli „Die Stern rmissionswerk krátke singer“, e. Na troch vyžreb video z predstaven V. ia. ovaných čaká odmena. pekná

. aj s dušou človekana jej Podobne je to né posvietiť si aní svedoNiekedy je potreb ečernom spytov hlbiny. Pri každov našej duše a pýtajme sa: do mia zostupujme druhým svetlo dnes priniesť alebo úsmev Podarilo sa mi tvárach na u alebo tmu a vyčariť s mojou ohľaduplnosťo bolo všetko ma vrásky? Ako to druhých? Čo a vnímaním potriebsa mi podarilo a za čo Čo dnes potešilo? poďakovať? môžem Bohu za Strana vychád issionswerk s podporou Kinderm e. V. „Die Sternsinger“,

Iné kontakty:

Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením 10 x ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk » Rubrika 3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka

E-mail: casopisy@ares.sk

S Rebríkom na webe »

ÁLE T V Y NIA Ž IV O MEN

NI TR A

Cena: 1,90 EUR/ks Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 17,50 EUR

ROZVÍJAME ČÍTANIE S POROZUM ENÍM!

25

( Tel.: (+421)02/48204511 Objavujte svet s priateľmi – zabezpečte svojim žiakom Rebrík!


Veselý plnofarebný mesačník pre žiakov základných škôl Ročné predplatné len

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, opäť máme pre vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY so značkovou kozmetikou - pre každého z vás, kto získa viac ako 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT, alebo posterového špeciálu KAMARÁT POSTER! Súčasne Vám ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na nový školský rok!

10,45 €

Ušetríte: 2,45 €

Rozdávame

      Vychádza na 32 stranách už 30. rok.      

darčeky!

Rozdávame darčeky!

Cena časopisu pri predplatnom: 0,95 €, Letný magazín: 1,90 €.

20 strán zaujímavého čítania, súťaží a hier Milé pani učiteľky, milí 4 strany vystrihovačiek páni učitelia, opäť máme pre vás pripravené 8 strán Fifíkových novín KOZMETICKÉ BALÍČKY so

Cena časopisu za jeden výtlačok v stánku: 1,20 €, s knihou: 1,80 €, Letný magazín: 2,10 €, s knihou: 2,50 €.

značkovou kozmetikou — pre každého z vás, kto získa viac ako 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT, alebo posterového špeciálu KAMARÁT POSTERY, najneskôr do konca októbra.

V školskom roku 2019/2020 Fifík ponúka: dobré čítanie do školských lavíc: povesti, Posterový špeciál KAMARÁT POSTERY je časopis básničky na recitačné pesničky, s postermi najžiadanejších súťaže, tínedžerských hviezd zo sveta hudby, filmu, športu i internetu. Cena jedného v predplatnom je 1.80 €, príbehy a úryvky zvýtlačku nových kníh celoročné predplatné je 9 €. súťaže o skvelé ceny pre deti, celé triedy i pre pedagógov

Z

cové

T K OVO VIE RA Žaby na Mar

rybníkoch

od ala žezlo tívne prevz prvé zo žaby. Ako jar už defini aj marca, keď prebúdzať aj naše a krátko po nich sa Koncom ny hnedé smeruje začínajú ajú skoka prebudení pani Zimy, cesta po potomstvo. úkrytov vyliez é. Ich prvá a zakladajú nové zimných k vode bradavičnat kde sa pária ené, pretože na ceste ropuchy nári plochám, k vodným najviac ohrozmi áut. Preto ochra žaby sú ášajú ich jú a pren V tom čase zahynú pod kolesa žaby zbiera mnohé z nichciest zábrany, kde okolo stavajú stranu cesty. na druhú

ška ápadná pipí

Nen

adný vták, latá je nenáp chocholček. avý Pipíška choch h, má zaujím no na hlave žijú najmä na poliac ých žiavan Pipíšky na neudr dia lúkach alebo plochách. Hniez ch obre zaburinený ápadných, d na zemi v nen dach. Zafarbením si hniez ukrytých e, s ktorými od vrabc l pripomínajú Na rozdie o pomýliť. kakujú, ale ich možn y nepos i. pipíšk vrabcov ými krokm sa drobn pohybujú

ty Prvé kvevateľom jari

zvesto začínajú K prvým . V marci bledule, patria kvety snežienky, alebo rozkvitať ľ, pľúcnik jú fialky, podbe dzať sa začína Prebú i deväťsil. Medzi prvýmliesky aj stromy. kvitnúť vŕby, začínajú h kvety a osiky, ktorýc prvú poskytujú potravu pre práve prebudený hmyz.

škol a

CH

ú. k nám vracaj krajín, sa severe teplejších hniezdiská sú na e zimu do e ich V našej prírod odleteli na ia, pretož Vtáky, ktoré územie len prelet aj drozd červenkavý. tejšie sa Iné cez naše mto druhom patrí keď migruje. Najčasna neobraných jari, Európy. K taký ť od jesene do h, kde si pochutnáva plachý. š uvidie ho môže eš v ovocných sadoc ch drevín. Je veľmi i plody rôzny s ním stretn Vyhľadáva jablkách. ktoré majú veniskách, zemí ch – v mra né v pod h spoločenstvá mravce zaleze niska. V lete, vo veľkýc V zime sú ení kopula mrave Mravce žijú selne postavené. pri ochlad i nadzemná veľmi dômy nutím ich chrán otvory, ktoréu mravcov vetracie a pred zamrzteplo, si vybudujú deľba práce. Väčšin zabezpečujú e niska, keď je veľmi venisku vládn o stavbu mrave pred V mra mravenisko a. uzatvárajú. nice, ktoré sa starajú a chránia vajíčk tvoria robot ajú sa o kráľovnú svoj život kladie celý u, star po potrav Kráľovná nepriateľmi.

ec ý mrav

zaujímavosti o zvieratkách a rastlinách, o slovenských i svetových naj

17

vtipy, zábavné úlohy, krížovky, plagáty, osemsmerovky, testy 30. 3. 2015 16:22:15

najnovšie infošky zo sveta elektroniky, hudby a filmu

Text a foto:

Zaujímav

pomôcky pre záujmové krúžky, etiku, výtvarnú a environmentálnu výchovu, návody na ručné práce

Časopis KAMARÁT je zábavný mesačník pre násťročných čitateľov s posterovou prílohou. Je najčítanejší teens časopis na Slovensku a venuje sa všetkým témam, ktoré zaujímajú násťročného čitateľa. Prináša články o hudobných a filmových idoloch, reálne príbehy tínedžerov, poradenstvo z oblasti životného štýlu, a zábavu. Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1.29 € , celoročné predplatné je 14.50 €.

letak a5.indd 1

ia Migrác vtákov

Ľubor Čačko

„Ale ja som pala ť nervy. Nechá ustúpiť. Veď učka mne stúpa tvrdohlavá. Začali vo je Kaja taká e zajtra. som, prečo ala, že pokračujem zábava jasne poved si zošity, čaká nás k tabuli a napísala „Otvorte sa vrátila ázala na i,“ učiteľka som nedok s písmenam ánske slovo, ktoré na ňu dlhok prečítať. EJŠIEMU ani OVÁVATEĽN NALIZ jeden šup ERCIO NAJNESKOM elo. Vševednica. V triede zašum ozvala sa Maťa slovo,“ toto?“ „To čo je slovenské Keď sme úlohy. vyšťavil. najdlhšie dám dve nás riadne , posadali „To je vraj a ja vám „No slovo kovať to arleston učka. čo prestali poskapauzu. odpovedala úlohou bude zistiť, z písmen toho konečne . Mali nám dala úlohou bude slov. Môžete Vašou prvou lavíc a učka budeme pokračovať A druhou sme si do čine.“ c nových m slove hnete, znamená. . ovať sloven riť čo najvia sa v tom ťažko „Keď si oddýc ktoré slova vytvo trochu povenmy?“ opýtal sa Jožko písmená, ka. by sme sa eme učiť použiť iba “ la sa učiteľ žaloval znovu „Už vás nebud rad ďalší,“ usmia nachádzajú. ka, Kaja stále reve,“ na e.“ učiteľ skákanie „Zajtra prídu dne, čo sa naučím na „Pani la. Kaja vážne tie gumy iačku pozre „Klobúk rozhosom si. Zajtra už Jožko. som na spoluž Vydýchla teraz som Úkosom udnem. , aby sme zašepkala nechala,“ isto iste nezab ale ja by som chcela la Kaja. revala. ka, som ju takto ja,“ vykrík „Pani učiteľ a ďalší. „A just by chceš. si pripravila ďalší som „Ako m s . čo robili to, deň. A poto žrebovať. No a dne učka Zuzka . Ale potichu. zajtra je ozvala sa chceš naučiť si dosiahla „Kajka, aj Vás budem venovať aj iným „Dobre, Kaja,“ ukázať, čo nás sme sa, že e sa ný raz, čo teda Dohodli je posled Poď nám chvíľa. Musím š,“ odvetila učka ťa, že to neprišla tvoja , že to chápe A po upozorňujemto spôsobom.“ e učiteľku. na v škol veciam. Dúfam to la takým svoje ho dňa som pozre . Vôbec jej prívetivo. na Kaju. Z prvé . Ale inak té Prekvapene videla zachmúrenú a pery zovre Pozrela som že mala mačku som ju tala, ala. Kaja prižmúrené Kaja okamžite prvýkrát Oči mala som si pamä ým veľmi nevším pôsobila, čiarky. Zato nepristalo. predt edy na mňa h. Aj cez elnej úzkej jej rozjasnila a ústa som si ju sa adná a niek do strašid piatic bola nenáp ela narátať ani do lad naháňali, plakať. Tvár úsmevu. som sa. prestala ho , zamračila ádzala do široké akoby neved sme sa my naprík takým čo chceš roztiahli , kým na nás predv robiť, vky e rala em prestá ala. Šťastn Ja nebud ti, že na v lavici a pozepozrie tatko, keď od rados si ma nevším Kaja sedela mňa Lenže Kaja či čo a oči jej žiarili . akým na už hľadia pohľadom, nezmysel. ukážem nejaký balet, ňu všetci že vám to poviem sa tešila, „Ale ja som Kaja na svojom. už dnes,“ trvala o ťa vyžrebujem točnosti však ide Zo Školskej „Kajka, možn? Teraz máme iný o osôbku, ktorá síce na pôsobí nevinne, ale encyklopédie zajtra, dobre Zuzka sa zvrtla Učka svoju vôľu si dokáže žiakov program.“ tabuľu. cenu. každú val a presadiť za päte a zapl ona reve,“ požalo NEVINIATKO DÔLEŽITÉ keď ka, Poslúcha len vtedy, „Pani učiteľ Ak Neviniatko dôležité . to uzná za vhodné. na zrazu Jožko sa prekvapene čo nespoznáte hneď odmietnete robiť to, Učiteľka s ňou. Kaja sa prvý pohľad, pretože í chce ono, zasekne My všetci obrátila. v lavici a z oč pôsobí dojmom a rozplače. Nepohnete pohnutia sedela bez hrachy. absolútnej nevinnosti, s ním dovtedy, kým li slzy ako a očakáva. nekomplikovanosti čo sa jej kotúľa slíš vážne,“ podišl nesplníte, stvo­ h. nemy a tichosti. Je to Rado rozkazuje a veľmi po vlasoc „Kajka, to ladkala ju každý renie, od ktorého si užíva, ak ju všetci k nej a poh báť. Učiť ma bude to očakávate poslušnosť sa počúvajú. „Nemusíš sku­ nemôžeme deň.“ a poddajnosť. V jeden z vás, v jeden urobiť všetko

roka olského Počas šk čísel. vyjde 10

Kaja odmietla chcela dnes,“

6

www.fifik.sk Milá pani učiteľka, milý pán učiteľ,

zadarmo knižky ako bonus vystrihovačky pre veľkých i malých

Každý učiteľ bude zaradený do žrebovania o 4 x 100,- Eur.

Každý pedagóg, ktorý pre školu objedná viac ako 10 kusov z každého čísla časopisu Fifík na celý školský rok, dostane každý mesiac Fifík ZADARMO.

27.02.2019

Kamara 08 tlac.indd

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

po celý rok pripravujeme časopis Fifík v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Stal sa príjemným spoločníkom pre deti, ale aj pomocníkom pedagógov. Vo Fifíkových novinách nájdete metodické pomôcky pre učiteľov a žiakov, ktoré pomôžu pri vyučovaní. Fifík spestruje vyučovacie hodiny slovenčiny a literatúry, vlastivedy, zemepisu, prírodopisu, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etickej výchovy.

KAMARÁT je relaxačný mesačník pre násťročných čitateľov o hudobných a filmových idoloch, s reálnymi príbehmi tínedžerov, s radami na tému životného štýlu, plagátmi a samozrejme zábavou.

23:31:13

1

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1.43 € , celoročné predplatné je 15.00 €.

Posterový špeciál

KAMARÁT

POSTER je časopis s postermi najžiadanejších tínedžerských hviezd zo sveta hudby, filmu, športu i internetu.

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1.80 €, celoročné predplatné je 9 €.


Ponuka dobrých kníh

APRÍL 2019

ročník XV.

8,90 ¤ 7,90 ¤

11,40 ¤ 8,00 ¤

Kniha, ktorá nazerá do detského sveta pocitov. Jej súčasťou je maľovanka, ktorá pomôže odhaliť kreatívny potenciál detí. Účinný tréning šikovnosti rúk a zlepšovania talentu.

www.perfekt.sk

8,90 ¤ 6,20 ¤

1€

Ako sa správať

k domácemu miláčikovi?

Bláznivé aprílové otázky a odp

Kom pokr iks aču je

ovede

BRATRANCI?

Frajeri v prírode 04

SÚŤAŽ

o super LEGO!

896003

Stredová príloha:

Hubbleov

Táto Zornička je iba (tu sa podpíš)

Zelená fantázia

ČASOPIS PRE NAJMENŠÍCH

ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

ČASOPIS PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV

Od 3 do 6 rokov

Od 5 do 8 rokov

Od 8 do 11 rokov

Včielka je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Podporuje detskú fantáziu a tvorivosť. S obľubou ho využívajú detské zariadenia, ako aj jednotlivci. Čitatelia tu nájdu obľúbené rubriky ako písmenkovo, rátankovo, malé cviky pre jazyky, básničky, rébusy a iné.

Kamarát veľkých škôlkarov aj malých školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky či pomáhať rodičom a kamarátom. Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným časopisom pre deti doma.

Časopis s dlhoročnou tradíciou, ktorý ani dnes nestráca na svojej popularite, oslovuje najmä deti mladšieho školského veku, ktoré ho využívajú aj v učebnom procese. Rovnako sa deti so Zorničkou zabavia aj doma či v školských kluboch. Novinkou je plagát, ktorý si nájdu v Zorničke každý druhý mesiac.

Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 11 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK v každom čísle

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 10 € Počet strán: 36 + vystrihovačka alebo 28 SAMOLEPIEK

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 10 € Počet strán: 36 + vystrihovačka alebo PLAGÁT

DO SÚŤAŽE O SUPER CENY

Zoznámte sa s vílou Jarmilkou a jej kamarátmi zvieratkami a vodníkom Jožkom. Dozviete sa, ako vytrestala neposlušné deti, zabavíte sa s ňou na prvom bále, stretnete sa s Martinom na bielom koni a s Jarmilkou oslávite jej narodeniny.

Vtipná a pútavá kniha pre všetky deti, ktorá veselým a poučným spôsobom sprevádza obdobím vzdoru.

1.29 €

opičie úlohy na zahriatie

KAŽDÉ PREDPLATNÉ JE ZARADENÉ

PRE CELÚ TRIEDU ALEBO ŠKOLU!

HUDOBNÝ

KONCERT

Dvojjazyčná kniha

Dvojjazyčná kniha

Keď sa Mišo s Pipom Dlhým Pančuchom ocitli v temnej šachte bez pomoci, zistili, kto má v tom prsty: Drzý K. P. s mozgom ako orech! S pomocou dedula Vincenta vymyslia plán. Tú najsmradľavejšiu pomstu, aká sa v meste vyskytla!

Vyrieš

a Oteckovia PLAGÁT

1,40 €

Cena pre predplatiteľov

9 77013 9

ROZPRÁVKY l MAĽOVANKY l HRY l SÚŤAŽE

Po knihách Ja som tu len mačka a Ja som tu len pes vychádza ďalšia kniha z edície, pre všetkých milovníkov zvierat. Zaujme malých i veľkých čitateľov, ktorí chcú vedieť, čo si myslí škrečok.

7,90 ¤ 6,90 ¤

Pre šikovné rúčky:

Mrkvička

s prekvapením

ŠTEBOTAVÁ VÝZDOBA

6,60 ¤ 4,60 ¤

6,40 ¤

KOV

1,- €

NOVI N K A

5,40 ¤

4

PRE VŠETK ÝCH ZVEDA VÝCH ŠKOLÁ

4

Vybrané slová

ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

6,60 ¤ 5,60 ¤

1 21.03.19 18:16 Stránka 1

APRÍL 2019

.qxp_Sestava

Cena pre predpla titeľov

04-19 OB ZORKA

+

Pri objednávke minimálne 20 ks predplatného získate ďalšie ročné predplatné pre pedagóga zadarmo. Navyše vás odmeníme aj denným krémom s divou ružou Alverde!

MAGICKÉ PREDSTAVENIE

Kúzelníka Petra Šestáka

BUBLINOVÁ SHOW Mr. Bubble-a

A mnoho ďalších fantastických cien!


Predstavujeme časopis

Predškolská výchova

e x a r p o d


Časopis Fľak je zábavný mesačník pre (zá)školákov. Mesačník FĽAK v minulom roku oslávil už 20 rokov existencie, vyrastali s ním rodičia dnešných čitateľov, a za tento čas si vybudoval pevné miesto medzi detskými časopismi na Slovensku. Na 28 farebných stranách prináša deťom poučenie a zábavu. Vedie deti hravým spôsobom k vzájomnej tolerancii a pomoci. Časopis Fľak svojou vtipnou a nenásilnou formou láka malých čitateľov aj na poučné a vzdelávacie články. Svoje miesto tu majú rubriky o zvieratkách, prírode, športe, rôzne hádanky, doplňovačky, osemsmerovky, krížovky, taktiež rôzne testy, plagáty, príbehy a básničky. Kreslený komix Jožko Fľak SUPERZÁCHRANÁR vedie deti k opatrnosti a pomoci v núdzi. Veľmi obľúbené sú u detí kreslené a písané vtipy a komiksy. Deti majú možnosť zapájať sa do mnohých súťaží a rovnako prispievať aj svojou literárnou tvorbou.

PC Revue Obsah: Časopis sa venuje témam ako sú počítače, mobilné zariadenia, spotrebná elektronika, foto/video, inteligentná domácnosť, kybernetika, umelá inteligencia, virtuálna realita, autonómna doprava, elektromobilita, smartcity, personalizovaná medicína, ekologické startupy, IoT, cloudové služby, blockchain či IT v podniku. Rozsah: 96-104 strán Formát: A4 Počet čísel za rok: 10 Cena ročného predplatného: 26 € (s DPH)


Otvorte vašu školu pre všetkých!

Dodávame a montujeme plošiny, schodolezy a výťahy pre telesne postihnutých Ponúkame jednoduché a kvalitné riešenia podporené 26-ročnými skúsenosťami v odbore Naše zariadenia sme dodali už do viac ako 100 slovenských škôl Návšteva, zameranie a návrh sú zdarma

Pre viac informácií kliknite na www.ares.sk Alebo nás kontaktujte na bezplatnom tel. čísle: 0800 150 339 mailom na: ares@ares.sk

Profile for ARES, spol. s r. o.

ARES - Katalóg časopisov - 2019/2020  

ARES - Katalóg časopisov - 2019/2020  

Advertisement