__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Bezplatné číslo

0800 14 19 11


Novinka iba na školský rok 2020/2021:

s blížiacim sa koncom školského roka 2019/2020 si Vás dovoľujeme opäť osloviť s ponukou časopisov na školský rok 2020/2021 z dôvodu, že Vy, učitelia, ste tí, ktorí formujete osobnostný rozvoj dieťaťa. Snažíte sa deti nútiť k premýšľaniu, podporovať ich tvorivosť a logické myšlienkové procesy. Približujete im náročné časti učiva zaujímavým a hravým spôsobom – medzi ne patrí aj čítanie časopisov a kníh, ktoré Vám ponúkame aj v ďalšom školskom roku. Dúfame, že ste boli s našou prácou spokojní aj v tomto náročnom období, skomplikovanom výskytom pandémie COVID 19, ktorá nás všetkých veľmi zaskočila.

Provízia 22 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení až do 31. 8. 2020. Rozhodli sme sa tak pre mimoriadnu situáciu vzniknutú kvôli pandémii COVID 19. Provízia 20 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení časopisov po 31. 8. 2020. Časopisy ZDARMA pri niektorých tituloch: „Slniečko, Bridge, Gate, R+R Rainbow, Freundschaft, Fifík, Adamko, Včielka, Zornička.“

Časopisy ZDARMA sa prideľujú takto: • Slniečko za každých 20 ks mesačne – 1kus • Fifík pri odbere od 10 ks mesačne – 1 kus • Adamko za každých 20 kusov mesačne – 1 kus • Zornička za každých 20 kusov mesačne – 1 kus • Včielka za každých 20 kusov mesačne – 1 kus • Jazykové časopisy Bridge, Gate a RR Rainbow – podľa kľúča uvedeného v časopise

Všetci predplatitelia, ktorí splnia podmienky pridelenia provízie budú zaradení do Veľkej predplatiteľskej súťaže o 30 x 35 €.

Snažili sme sa Vám vyjsť čo najviac v ústrety, aby ste sa Vy a aj deti k časopisom dostali aj napriek zatvoreným školám. Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude pokračovať k spokojnosti oboch strán. Cieľovou skupinou časopisov, ktoré ponúkame, sú deti každého veku – predškoláci, školáci aj stredoškoláci. Tak ako po minulé roky, aj v novom školskom roku Vám ponúkame výhodné služby spojené s objednávaním časopisov v našej distribučnej spoločnosti.

Objednávky posielajte výhradne na adresu: ARES spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

Predplatiteľská zvýhodnená cena Rýchle dodanie časopisov priamo do školy

Samozrejmosťou zostávajú služby pre bezproblémové a finančne nezaťažujúce objednanie: Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom objednávkovom liste. Nepotrebujete na ňu známku – poštovné hradíme my – ARES, spol. s r.o. Bezplatné telefónne číslo 0800 14 19 11, prostredníctvom ktorého si môžete objednávať, prípadne meniť objednávky a tiež vybavovať reklamácie.

casopisy@ares.sk, ares@ares.sk Bezplatné tel. číslo: 0800

14 19 11


Zoznam výhercov v predplatiteľskej súťaži v školskom roku 2019/2020

30 x 35 €

Vitková Michaela Ondrašovská 55 Liptovský Mikuláš

Veselková Ľubica

č. 124

Bardoňovo

MŠ Skotková Janka

č. 62 Nemešany

Dobrovodská Ivana

Štiavnická 1 Nitra

Mgr. Šoltýsová Marianna

Uzovský Šalgov 20

Korchová

MŠ Obuchová Ivana

Ražňany

Školská 439/12

Dolná Krúpa

Kolískova 14

Bratislava

Hrebenárová Jarmila Čierne Pole 16 Čierne Pole

Gymnázium

Mgr. Londáková Miroslava

Gymnázium

Mgr. Jakubová Silvia Palackého 84 Trenčín

Gymnázium SSV

Bednarčíková Františka SNP 3/5 Spišská Stará Ves

Gymn. Šuleka

Kesiarová Zuzana Pohraničná 10

Komárno

Csalaiová Adriana

Športová 349

Dunajská Streda

Ing. Mitická Beáta

29. augusta 4812 Poprad

Stredná zdravotnícka škola Súkromná SOŠ

Jablonská 5

Myjava

Gymn. sv.F. z Assisi

Mgr. Koleková Zuzana

J. M. Hurbana 44

ZŠ Jána Zemana

Mgr. Fotková Slávka

Školská 6 Nová Baňa

ZŠ M. R. Štefánika

Mgr. Tomčíková Alžbeta SNP 3

Kollárova Renáta Slnečná 168/28 Námestovo Chylá Marta

Kalinov 431

Krásno nad Kysucou

Kirňákova Nataša

Štefánikova 31

Humenné

Jurčiová Darina

č. 90

Vitanová

Kubová

č. 181

Horovce

Minárová Oľga

Hrdličková 17

Bratislava

Mgr. Pašovská jana

Hollého 696/3 Topoľčany

obsahuje komiksy, príbehy, aktivity, vystrihovačku a súťaže o krásne knižky. Časopis Bublina je tvorený s láskou a dobrým vkusom. Od roku 2018 je podporovaný Fondom na podporu umenia. Veríme, že tento časopis dokáže byť skvelým doplnkom k vyučovaniu a užijete si s ním veľa zábavy.

NOV

É!

Ivanka pri Dunaji

internátna

predstavujeme Vám časopis Bublina plný dobrých vecí! Vychádza pravidelne štyrikrát do roka. V septembri, decembri, marci a júni. Má 48 strán a každé číslo

Žilina

Spojená škola

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia,

ŠKD ZŠ Sabolová Svetlana

č. 235

Košická Belá

Molnárová Milica

Komenského 2 Svit

ZŠ s MŠ

Mgr. Huriková Marianna

Ul. J. Holečka 583/18

Dolný Oháj

ZŠ s MŠ

Mgr. Priclová Erika

č. 455

Malá Lehota

ZŠ s MŠ

Mgr. Surová Betka

Školská 243/1

Košeca

Rauslová Viera Na výhone 188

Moravany nad Váhom

Časopis Bublina detským čitateľom predostiera témy dnešnej doby. Spolupracujú na ňom kvalitní autori a šikovní ilustrátori. Veríme, že sa vám bude páčiť!

BUBLI NA ROČNÉ PREDP L AT N

10€

É

ena ná c d o h €) vý íte 4 r t e (u š


PREDPLATITEĽSKÁ

TVORÍME ČASOPISY PRE DETI V KAŽDOM VEKU!

o

35 9 7713

648007

04

PRECV IČ SI ručičku aj hlavičk

m aj ky k úlohá Veselé nálep

na veľkono

Od 3 do 6 rokov

Včielka je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Podporuje detskú fantáziu a tvorivosť. S obľubou ho využívajú detské zariadenia, ako aj jednotlivci. Čitatelia tu nájdu obľúbené rubriky ako písmenkovo, rátankovo, malé cviky pre jazyky, básničky, rébusy a iné. Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 11 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK v každom čísle

u

čné vajíčka

ČASOPIS PRE NAJMENŠÍCH

AKCIA

ČO ROBÍŠ TY

?

PRE NAŠU PLANÉTU

HRA:

STREDOVÁ PRÍLOHA:

ZACHRÁŇ KURIATKA

NÁLEPKY

K ÚLOHÁM AJ NA VEĽKÚ NOC

ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

APRÍL 2020

1€

Frajeri v prír ode VYROB SI

Malý darček

pre šibača

PLAGÁT

Táto Zornička je iba (tu sa podpíš)

KONCERT

ČASOPIS PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV

Od 5 do 8 rokov

Od 8 do 11 rokov

Kamarát veľkých škôlkarov aj malých školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky či pomáhať rodičom a kamarátom. Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným Zz časopisom pre deti doma. Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 10 € Počet strán: 36 + vystrihovačka alebo 28 SAMOLEPIEK 14 12

Existu Viete, že... jú mimoz emšťan ia?

AKO SA RODIA?

PRE VŠETKY ŠKOLY, ŠKÔLKY A KOLEKTÍVY!

04

enk

ÚLOHY PRE CHYTRÉ DETI

896003

ík !

M TA JE y č n z , ČO AH A ý j a v o h Dú

O

K

1.29 €

9 77013 9

KO V

č

PÍSMEN

N ap í š p í s m

O OV

4

ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV

1,- €

ROZPRÁVKY l MAĽOVANKY l HRY l SÚŤAŽE

RO

PRE VŠETKÝCH

Cena pre predplatiteľov:

Po

í t R Á TA aj r a s N K OVO tlink y s E l i š kou

141

4

1,40 €

ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

cena pre

V ES E LÉ V ERŠÍK Y č sa básnič ku Nau

ENÁ TRA D VER ÍCIA

O

naj men ších Čas opis pre

predplatite

ľov 1€

ročník XVI.

atiteľov

APRÍL 2020

1,29 €

Cena pre predpl

04

a1 20:16 Stránk

Predplaťte vašej triede časopisy Včielka, Adamko alebo Zornička a ste automaticky zaradení do žrebovania o lístky na predstavenia, voľné vstupenky alebo fantastické vystúpenia, ktoré prídu priamo k vám!

Čí ta jk om ik s

1 22.03.20

APRÍL 2020

.qxp_Sestava

04-20 vcielka

zornicka 04-20.q xp_Sestava 1 22.03.20 22:02 Stránka 1

Časopis s dlhoročnou tradíciou, ktorý ani dnes nestráca na svojej popularite, oslovuje najmä deti mladšieho školského veku, ktoré ho využívajú aj v učebnom procese. Rovnako sa deti so Zorničkou zabavia aj doma či v školských kluboch. Novinkou je plagát, ktorý si nájdu v Zorničke každý druhý mesiac. Počet čísel ročne: 10 Zz za ročné Cena predplatné: 10 € Počet strán: 36 + vystrihovačka alebo PLAGÁT

Vystúpenie FIFA a VIERKY Program DOROTKY Z FIDORKOVA Lístky na predstavenie BRATISLAVSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA Voľný vstup do detského sveta

MIXILAND

MIXILAND D ETS KÝ

SV ET

50 x

KÁVOVAR CAFISSIMO PURE

+

Pri objednávke minimálne 20 ks ročného predplatného získate ďalšie

ROČNÉ PREDPLATNÉ PRE PEDAGÓGA ZADARMO!

8

Spoznávaj a hraj sa 14

12

8

Časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac

Pre všetkých zvedavých školákov

Žrebovanie cien prebehne na konci októbra a výhercovia budú uverejnení v novembrových vydaniach časopisov Včielka, Adamko a Zornička.


Slniečko deťom každoročne prináša komiks, ktorý deti zabáva, kultivuje a motivuje k rozvíjaniu kamarátskych vzťahov, láske k prírode a ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Náš časopis prináša informácie o významných celoslovenských súťažiach a festivaloch umeleckého zamerania pre deti, uverejňuje ich najlepšie literárne a výtvarne práce. Slniečko zabáva prostredníctvom súťažných úloh, doplňovačiek a motivačných otázok k jednotlivým rubrikám, deti súťažia o hodnotné knihy, tričká a slniečkový bicykel na konci školského roka.

aj tento rok k vám prichádzame s časopisom Slniečko – jediným literárno-umeleckým časopisom pre deti, ktorý vás bezpečne prevedie svetom kvalitnej literatúry pre deti a špičkovými ilustráciami, ktoré zviditeľňujú detskú knihu doma i vo svete. Slniečko ostáva verné svojej tradícii, ktorá od čias Smelého Zajka a legendárneho Martina Benku z prvej slniečkovej obálky z roku 1927 nepodľahlo komercii, lákavému trendu prvoplánovej zábavnosti či lacnej popularity. Je pravou rukou všetkých vyučujúcich a vychovávateľov na základných školách prvého stupňa nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj prírodovedy, etickej a výtvarnej výchovy či vlastivedy. Pokračujeme tematickými rozprávkami venovanými storočnici slovenského divadla.

zostaňme doma vo svete kvalitnej literatúry a umeleckej ilustrácie, podporme deti v tvorivosti, v rozvoji fantázie a kreatívneho myslenia ruka v ruke s dnes už jedinečným umeleckým časopisom Slniečko!

Zo Slniečka sa dozviete o jubileách našich literárnych osobností a ilustrátorov, o nových autoroch, ktorí prinášajú zaujímavé témy zo života dnešných detí. Neuniknú vám najkvalitnejšie knižné novinky zo sveta detskej literatúry, ktoré získavajú prestížne ocenenia.

Všetky triedy, ktoré si do 10. 10. 2020 objednajú Slniečko na šk. rok 2020/2021 v plnom počte, zaradíme do žrebovania o školský výlet. Pani učiteľka či pán učiteľ, ktorý odoberie nad 20 kusov Slniečka, dostane jeden výtlačok zdarma.

Deti sa iste potešia aj legendárnemu Jožkovi Mrkvičkovi, ktorému môžu opravovať chyby v jeho vtipnom škrabopise.

Slniečko vychádza každý mesiac okrem júla a augusta v Literárnom informačnom centre.


lý, m Vese k údry b rý a m a do šetky arát deti pre v AŽ

36 STRÁN

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti

IBA 8,50 €

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel.

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pridajte sa aj Vy k spokojným čitateľom časopisu Vrabček a objednajte časopis Vrabček pre Vašich žiakov na celý školský rok za nezmenenú zvýhodnenú cenu pre predplatiteľov iba 0,85 € za 1 výtlačok. Vrabček spestrí každú vyučovaciu hodinu. Prinesie Vašim žiačikom veľa radosti, zábavy a poučenia. Vrabček nikdy nesklame. Bude dobrým spoločníkom v škole, v školskom klube, v záujmových krúžkoch, aj doma. Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Váš kamarát Vrabček.

PREKVAPENIE PRE KAŽDÉHO PREDPLATITEĽA KAŽDÝ PREDPLATITEĽ dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček. ROZPRÁVKY OD VRABČEKA na čítanie s porozumením

Kniha pre deti z redakcie časopisu Na osemdesiatich stranách v pevnej väzbe sú sústredené básničky Jany Belašičovej a krásne ilustrácie akademickej maliarky Marty Potfajovej, ktoré potešia všetky deti.

Objednajte si knihu Zvedavé slniečko za zvýhodnenú cenu iba 4,60 € za kus.

www.casopisvrabcek.sk


Čítajte s nami dobré knihy V prírode sa v každom okamihu dejú tisíce príbehov. Niektoré z nich sa vám práve dostávajú do rúk. Sú to fascinujúce dobrodružstvá, ktoré zažívajú dvaja nerozluční kamaráti na potulkách lesmi aj lúčinami.

9,40 ¤ 6,90 ¤

5,20 ¤ 4,50 ¤

7,10 ¤ 5,90 ¤ Každý asi pozná názvy mesiacov. Sú predsa napísané v kalendári: január, február, marec... Poznáte však aj mesiačikov, ktorí pomohli úbohej Maruške nájsť v hore uprostred zimy fialky, jahody a jablká? Ak nie, tak sa o nich dočítate v knihe O dvanástich mesiačikoch.

6,60 ¤ 5,60 ¤ V tejto knižke býva A a aj Z v nej prespáva. Aby som bol presný teda, je v nej celá abeceda.

8,10 ¤ 6,90 ¤ Ocitáme sa vo svete králička Dávida, ktorý má dobré srdiečko a robí pre druhých veľké veci. Tak ako autori Dávid a Barbara. Táto knižka pomôže vychovať z detí veľkáčov, ktorí myslia na druhých.

Veselé a jednoducho zapamätateľné básničky na každé písmenko v abecede. Bonusom sú básničky o číselkách.

www.perfekt.sk

Publikácie z verejných zdrojov podporil

Poviedkové knihy prinášajú krátke príbehy pre deti a násťročných, ktoré sa neodohrávajú niekde ďaleko, ale tu vedľa, možno len o ulicu ďalej. Zobrazujú svet plný fantázie, humoru, snov, túžby po šťastí i problémy, ktoré prežíva mladá generácia. Poviedky sú skvelé aj na súťažný prednes, niektoré sa objavili aj v učebniciach. Doteraz vyšlo 15 poviedkových kníh. Najnovšia nesie názov Kapitán Spomienka!


Nekomerčné časopisy pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov

Darčeky pre vás!

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, opäť máme pre vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY so značkovou kozmetikou - pre každého z vás, kto získa viac ako 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT, alebo posterového špeciálu KAMARÁT POSTER! Súčasne Vám ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na nový školský rok! Zvonček ček vychádza zz učebných učebných osnov pre pre MŠ MŠ a a pre pre 11. ročník ZŠ ZŠ, Maxík zz učebných uče č bných os osnov pre 2. až 4. ročník ZŠ, uverejňujú rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, prinášajú logické úlohy, hlavolamy a mnoho súťaží. TÚTO MAĽOVANKU s hádankami dostane každý predplatiteľ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Maxíka alebo Zvončeka mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 Maxíkov alebo Zvončekov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom! VO VIACERÝCH ČÍSLACH Maxíka a Zvončeka každý predplatiteľ nájde pribalený darček. KNIHU dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 15 Maxíkov alebo Zvončekov mesačne – ako naše malé symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 15 ks Maxíka alebo Zvončeka pošleme jednu knihu.

KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Maxíka alebo Zvončeka dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Maxíka alebo Zvonček do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2021. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

KAMARÁT je relaxačný 7 POSTER mesačník pre násťročných čitateľov o hudobných a filmových idoloch, s reálnymi príbehmi tínedžerov, s radami na tému životného štýlu, plagátmi a samozrejme zábavou. x

KOOK – BTS + JUNG sveta! najkrajší muž

15:36:37

25.11.2019

kamarat 07-2020.indd

kamarat 07-2020.indd

20-21

24-25

kamarat 07-2020.indd

22-23

77258

9

H prečo BILLIE EILIS nú smrť? plánovala vlast

8

0 5 9480

02 25.11.2019

kamarat 07-2020.indd

15:45:33

kamarat 07-2020.indd

28-29

26-27

kamarat 07-2020.indd

kamarat 07-2020.indd 30-31

30-31

9

77258

5 9

48008

03

25.11.2019

15:41:42

25.11.2019

15:53:30

25.11.2019

15:53:30

www.daxe.sk | www.maxik.sk | Facebook: DAXE Maxík Zvonček | 0905 254 369 | daxe@daxe.sk

15:38:02

Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

25.11.2019

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov.

01

15:38:45

Predplatné za Maxíka na šk. rok (11 čísel) je 9,50 €. Predplatné za Maxíka bez letného magazína je 8,50 €. Predplatné za Zvonček na šk. rok (11 čísel) je 7,50 €. Predplatné za Zvonček bez letného magazína je 6,50 €. Letný magazín vyjde 1. júna.

Objednávajte a zbierajte darčeky!

25.11.2019

Teší sa na Vás redakcia časopisov Maxík a Zvonček

BOYCE kde CAMERON uvidíme? všade ho ešte

9

77258

0 5 9480

8

04

9

77258

0 5 9480

ER – môže JUSTIN BIEB rieť? naozaj zom

8

05

9

0 5 9480 77258

8

06

9

77258

0 5 9480

8

07

9

77258

0 5 9480

26.11.2019

8

9

0 5 9480 77258

8

09

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1.43 € , celoročné predplatné je 15.00 €. 9

77258

0 5 9480

8

10

77258

9

0 5 9480

8

11

Časopisy Maxík a Zvonček sú tu pre Vás a vďaka Vám!!!

0:04:59

08

dd 1

kamarat 07-2020.in

9

77258

0 5 9480

8

Posterový špeciál

KAMARÁT

POSTER je časopis s postermi najžiadanejších tínedžerských hviezd zo sveta hudby, filmu, športu i internetu.

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1.80 €, celoročné predplatné je 9 €.


Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík!

Objednávka Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2020/2021 s cenou 1,90 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 17,50 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla.

´

Meno: _____________________________________________________________

31. ročník na školský rok 2020/2021 – 10 čísel x 32 strán » Písmenková polievka – tvorba slovenských autorov pre deti » Sprevádzanie ročnými obdobiami – sviatočné dni v rodine,

advent, Vianoce, pôst a Veľká noc » Všitá príloha v každom čísle

Názov školy: _____________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________________ PSČ a obec: _____________________________________________________________

Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11

Rozvíjanie rozmanitých zručností detí

kreativita, rozvojové vzdelávanie, komiks

6

Pracovné listy v časopise

Máj 20

20

uár 20

20

ník 30. roč 020 2019/2

iateľmi

svet s pr Objavuj

9

¤ 1,90 platné

Pred 1,75 ¤ vateľa

u vyda

Objavuj

svet s pr ia

teľmi

30. roč ník 2019/2 020

1,90 ¤

Predplat u vydavate né ľa 1,75 ¤

adla Svet div

dnom O milosrtánovi Samari Oslavujm e!

RIKA V HÁDANKOVE matematika, slovenčina a prvouka prostredníctvom logických úloh (2 strany) VESELÍ DUCHOM rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom (3 strany)

ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY hra s písmenami, rozvíjanie motoriky a logiky pre predškolákov a prvákov (3 strany) Týždeň

Dňa: _____________

Pečiatka a podpis: _________________________________________

Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s r.o. Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava

pre mam ičku S Rebríkom na webe

Iné kontakty:

Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením 10 x ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk » Rubrika 3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka

E-mail: casopisy@ares.sk

»

Cena: 1,90 EUR/ks Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 17,50 EUR

ROZVÍJAME ČÍTANIE S POROZUM ENÍM!

( Tel.: (+421)02/48204511 Objavujte svet s priateľmi – zabezpečte svojim žiakom Rebrík!


časopis

Predškolská výchova

K N I H Y K N I H Y

# rozmanite temy # predskolska vychova # casopis # statny vzdelavaci program # do praxe # rany a predskolsky vek

Vychádza s prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

KA N I NOV020 2

P R A C Á Č I K

K N I H Y K N I H Y K N I H Y

P R A C Á Č I K

c i e ú´c´a á lik por b P u e o d c´´o v á x a vá r o p do oc. K d


Otvorte vašu školu pre všetkých!

Využite grantový program Nadácie Volkswagen a APPA z predchádzajúcej strany, kde môžu tri školy získať ponúkaný grant. Dodávame a montujeme plošiny, schodolezy a výťahy pre telesne postihnutých Ponúkame jednoduché a kvalitné riešenia podporené 27-ročnými skúsenosťami v odbore Naše zariadenia sme dodali už do viac ako 100 slovenských škôl Návšteva, zameranie a návrh sú zdarma

Pre viac informácií kliknite na www.ares.sk Alebo nás kontaktujte na bezplatnom tel. čísle: 0800 150 339 mailom na: ares@ares.sk

Profile for ARES, spol. s r. o.

ARES - Katalóg časopisov - 2020/2021  

ARES - Katalóg časopisov - 2020/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded