Page 1

2018/3.

3. évf./3. szám

AQUARIUS KINCSEI

AQUARIUS ALAPÍTVÁNY SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA


LECTORI SALUTEM

– avagy a szív közepébe cseppent ambrózia – …e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. Egy üzenet kísérletei, egy dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palackpostában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek. …e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat önmagán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ. …mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apokalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelősség. De nem, ez nem az Írás­ tudó felelőssége, mert az apokalipszis következmény – nélküliségében írni ma már bármit lehet. Nem, - ez a felelősség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel jár. Ez a felelősség a kereső ember felelőssége, vagyis azé, kinek a kehelyből a szíve közepébe cseppent egy korty a forrásból. Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntő-kor apokalipszisében az egyet­ len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta.

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. Sorok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, a Duna-kanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. Sorok tehát, más szóval: válaszok. …a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai. 2

AQUARIUS KINCSEI


Tartalom 2018/3 Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 4 Aquarius Szalon Szellemi kincsek ........................... 8 Jiddu Krishnamurti: Végső szabadság ................................... 15 Z.W. Leene: Aquarius kovásza Gondolkodtató ............................... Bükkösy Beatrix: Koponyaröntgen 20 .......................................... 21 Mayer Zsolt: Valós halál Szabad polc ................................................... 25 Fer-Kai: Haikuk A Most nemzedéke ifjúsági rovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 28 Álomgyár Mozgó . . . . . . . . . . . ............................ 34 Utazás a Váratlanba – DVD Hangoló .................. 36 Kobza Vajk és Török-Zselenszky Tamás: Máni . . . . ........................................................ 39 Arc-könyv . . . Lapozó ............... 40 Karl von Eckartshausen: A felhő a szentély fölött . . . . .arc . . . . . . . . . . . . . . ............................ 41 Gustav Meyrink: A zöld

Impresszum Aquarius Kulturális Alapítvány 2528 Úny, Újtelep 094/5. mobil: + 36 30 779 5573 aquariuskincsei.hu www.facebook.com/aquariuskincsei

3

AQUARIUS KINCSEI


Aquarius Szalon

Minden Aquarius Szalon rendezvényünkön egy különleges felfedezésre vállalkozunk. Egy Találkozási Pontra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, ahol nem csak kiadványainkba lapozhattok bele keddenként, hanem előre meghirdetett időpontokban különféle irodalmi, filmes, zenés, beszélgetős programokkal is várunk titeket. Az új rendezvényformával élő, nyitott lehetőségeket szeretnénk biztosítani a spirituális gondolatok, a valós párbeszédek, inspirációk áramlására. Minden alaklommal más témakört jelenítünk meg a találkozásokon, akár más módszer­ tani, formai közelítéssel – de mindig ugyanazzal a céllal: hogy az egyetemes emberi értéketeket, az élet értemével, a szellemi úttal kapcsolatos lényegi kérdéseket kutassuk! Mindig a valódi spirituális találkozásra szeretnénk teret nyitni – találkozásra egymással, egy másik irányulással – a középponttal a középpontban. Keddenként 17-19:00 között pedig újra van személyes átvételi lehetőség Budapesten és a könyveinkbe bele is lapozhatsz megszépült, nyugodt környezetben, itt: Lectorium Rosicrucianum Centrumotthon – Budapest, VI. Ker, Rózsa u. 95. Várunk Benneteket szeretettel!

AQUARIUS AQUARIUS

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY

4

AQUARIUS KINCSEI


Aquarius Szalon GYÖNGYŐ Helyszín:

Lectorium Rosicrucianum Centrumotthona Budapest, Rózsa utca 95. Időpont:

2018. november 20. (kedd) 19:00 óra Információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny/gyongyo-aquarius-szalon/ https://www.facebook.com/aquariuskincsei/

„Tiszta fejjel élni Szabadon, nem megítélni Követni Lelked dalát Élvezni a pillanat mosolyát”

AQUARIUS AQUARIUS

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY

Szeretettel várunk Gyöngyő dalszerző-énekes és Rímes Zsolt gitáros estjére. Lélekemelő dalaikban a szabadság, az egyetemes keresése, a harmónia utáni vágy szólal meg. A zene után közös beszélgetésre hívunk az előadókkal.

5

AQUARIUS KINCSEI


Aquarius Szalon A TELJESSÉG FELÉ

WEÖRES SÁNDOR EST

Helyszín:

GENERÁCIÓK HÁZA

Győr, Aradi vértanúk útja 23. Időpont:

2018. november 29. (csütörtök) 18:00 óra Információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny/weores-sandor-est-gyor/ https://www.facebook.com/aquariuskincsei/

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

AQUARIUS AQUARIUS

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY

Szeretettel várunk egy beszélgetésre, Weöres Sándortól hallhatsz rövid idézeteket Gál Katalin és Várhegyi Gergely tolmácsolásában. Ezután pedig közös beszélgetésre hívunk minden jelenlévőt, földi és égi szerelem, – élet és halál rejtelmeinek, mélységének közös végiggondolására. Az est házigazdája és zenei aláfestője Nagy Gábor, Aquarius Kulturális Alapítvány

6

AQUARIUS KINCSEI


Weöres Sándor: Örök pillanat Mit málló kőre nem bizol: mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét, jövője nincs és multja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját ha hal súrolta s tovalibbent – így néha megérezheted önnön-magadban Istent: fél-emlék a jelenben is, és később, mint az álom. S az öröklétet ízleled még innen a halálon

7

AQUARIUS KINCSEI


X. FÉLELEM

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 8

VAJON MI A FÉLELEM? A félelem mindig csak valamivel kapcsolatban létezhet, elszigetelten sohasem. Hogyan félhetnénk hát a haláltól, hogyan is félhetnénk valamitől, amit nem ismerünk? Az ember csakis attól félhet, amit ismer. Ha azt mondom, félek a haláltól, vajon az ismeretlentől, azaz a haláltól félek-e, vagy attól, hogy elveszítem azt, amit ismerek? Nem a haláltól félünk, hanem attól, hogy elveszítjük a hozzánk tartozó dolgokkal való kapcsolatunkat. A félelem mindig az ismert dolgokkal áll kapcsolatban, nem pedig az ismeret­ lennel. Ez a vizsgálat most arra irányul, hogy megtudjuk, ho­ gyan szabadulhatunk meg az ismert dolgokkal kapcsolatos félelmeinktől, azaz attól, hogy elveszítjük a családunkat, a jó hírünket, a pénzünket, a vágyainkat – és így tovább. Mondhatnánk azt, hogy a félelem a tudat teremtménye, tudatunkat azonban a kondicionálásunk alakítja ki, vagyis a tudat is az ismert dolgok eredmé­ nyeképpen j ö n létre. De vajon mit is ismerünk, mit tudunk? A tudás azt jelenti, hogy rendelkezünk bizonyos eszmékkel, van véleményünk az egyes dolgokról, az ismerttel kapcsolatban a folytonosság érzete tölt el minket – ennyi. Az eszmék emlékek, a tapasztalás teremtményei, tapasztalás pedig nem más, mint a kihívásokra adott válaszreakció. Valójában az ismerttől félünk, azaz attól, hogy elveszítünk bizonyos embereket, tárgyakat vagy eszméket, attól, hogy felfedezzük, kik is vagyunk valójában, félünk attól, hogy zavarba jövünk, félünk a fájdalomtól, amit a fölött érzünk, hogy elveszítjük, hogy nem nyerjük el a gyönyört, vagy hogy többé már nem lesz részünk benne. Létezik aztán még a fájdalomtól való félelem. A fizikai fájdalom idegrendszeri reakció, lelki fájdalmat azonAQUARIUS KINCSEI


ban akkor érzünk, ha ragaszkodunk a számunkra kielégülést nyújtó dolgokhoz, mivel ilyenkor félünk attól, hogy valaki vagy valami esetleg elveszi azokat tőlünk. A lelki gyűjtögetés mindaddig elejét veszi a fájdalomnak, amíg semmi sem zavarja meg ezt a folyamatot; azaz valójában az ily módon felhalmozott tapasztalások halmazai vagyunk, mivel ez a folyamat elejét veszi minden komolyabb nyugtalanságnak – mi pedig nem akarjuk, hogy bármi is nyugtalanítson bennünket, kö­ vetkezésképp félünk mindenkitől, aki megzavarhatja e tapasztalásokat. Tehát ez is az ismerttől való félelem: azokat a felhalmozott fizikai és lelki dolgokat féltjük, amelyeket a fájdalom, a bánat elkerülésének érdekében gyűjtöttünk össze. Ám a lelki fájdalom megelőzősének érdekében történő gyűjtögetés eleve fájdalmat rejt magában. A tudás szintén segíthet abban, hogy elejét vegyük a fájdalomnak, és ahogy az orvostudomány segít elejét venni a fizikai fájdalomnak, úgy a hiedelmeink is segítenek távol t a r t a n i tőlünk a lelki fájdalmat, ezért félünk attól, hogy elveszítjük őket, bár nem ismerjük őket teljes mértékben, és konkrét bizonyítékaink sincsenek velük kapcsolatban. Lehet, hogy elutasítjuk a nyakunkba varrt, hagyományos hiedelmek némelyikét, mivel a saját tapasztalataink erővel, magabiztossággal és megértéssel ruháznak fel minket, e hiedelmek és a felhalmozott tudás azonban alapvetően ugyanazt a célt szolgálják – nevezetesen azt, hogy távol tartsuk magunktól a fájdalmat. A félelem mindaddig létezni fog bennünk, amíg igyek­ szünk felhalmozni az ismert dolgokat, mivel pontosan ez a cselekedetünk váltja ki a veszteségtől való félelmet. Következésképp az ismeretlentől való félelem valójában nem más, mint a felhalmozott ismeretek elvesztésétől való félelem. A gyűjtögetés, a felhalmozás mindig félelemmel jár, a félelem pedig fájdalmat okoz; és ha azt 9

AQUARIUS KINCSEI

JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 2

SZELLEMI KINCSEK

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 3

10

mondjuk, valamit egyszerűen „nem veszíthetünk el”, megjelenik a félelem. Bár azzal a szándékkal halmozzuk e dolgokat, hogy távol tartsuk magunktól a félelmet, a felhalmozás folyamatával együtt jár a félelem. A félelem, a fájdalom pontosan az általunk birtokolt dolgok eredményeképpen születik meg. A védekezés magvából mindig szárba szökken a tá­ma­ dás is. Fizikai biztonságra vágyunk, ezért létrehozunk egy uralkodó kormányt, így szükségképpen létre kell jönnie egy fegyveres erőnek is, ez pedig háborúhoz vezet, és a háború elpusztítja a biztonságot. Ahol je­ len van az önvédelemre irányuló vágy, ott megjelenik a félelem is. Ha felismerjük, micsoda téveszme az, hogy biztonságot követelünk magunknak, felhagyunk a gyűjtögetéssel, a felhalmozással. Ha valaki mégis azt mondja, hogy tisztában van ezzel a ténnyel, de muszáj folytatnia a gyűjtögetést, az csak azért van, mert valójában nem látja, hogy a felhalmozással elkerülhetetlenül együtt j á r a fájdalom is. A félelem ott lakozik a felhalmozásban, és ennek a fo­ lyamatnak az i s része, ha hiszünk valamiben. Mondjuk, ha hiszek a reinkarnációban, és meghal a fiam, ez a hit megakadályozza azt, hogy még több lelki fájdalomban legyen részem; ám magában a hit működésében is jelen van a félelem. A külső dolgok felhalmozásával háborút idézünk elő, a hiedelmek belső felhalmozása pedig fáj­ dalmat okoz. A félelem mindaddig jelen lesz bennünk, amíg biztonságra, pénzre, élvezetekre és más, hasonló dolgokra vágyunk, azaz mindaddig, amíg szeretnénk lelkileg vagy testileg „valakikké válni”. Pontosan azok a dolgok váltják ki a félelmet és okoznak fájdalmat, amelyeket a fájdalom elkerülésének érdekében teszünk. A félelem akkor kel életre, amikor egy adott mintához akarunk alkalmazkodni. A félelem nélküli élet azt je­ len­ti, hogy minták nélkül éljük az életünket; már az is AQUARIUS KINCSEI


félelmet szül, ha egy bizonyos életmódot akarunk kö­ vetni. A problémát az a vágyunk okozza, hogy adott ke­ retek között éljünk. Vajon képesek vagyunk-e kitörni e keretek közül? Ez csak akkor lehetséges, ha felismerjük az igazságot: azt, hogy e keretek, ezek a minták félelmet szülnek, a félelem pedig tovább erősíti ezeket a kereteket. Azonban ha kijelentjük, hogy ki kell t ö r­n ü n k-e keretek közül, mert meg akarunk szabadulni a félelemtől, azzal csak egy újabb mintát követünk, és ez csak további félelmet kelt. A kitörési vágyból fakadó cselekedeteink csak újabb mintákat, következésképp újabb félelmeket eredményeznek. Akkor vajon hogyan törhetünk ki e keretek közül anélkül, hogy további félel­ meket hívjunk k életre, hogyan válhatunk szabaddá min­ den erre irányuló, tudatos vagy tudattalan cselekedet nélkül. Ez azt jelenti, hogy nem szabad cselekednünk, egyetlen lépést sem tehetünk annak érdekében, hogy szétfeszítsük ezt a keretet, hogy megtörjük az adott mintát. Vajon mi történik akkor, ha egyszerűen csak szem­ügyre vesszük e kereteket anélkül, hogy bármit is tennénk velük kapcsolatban? Felismerjük, hogy maga ez a keret az elme; az elme az önmaga számára megalkotott, megszokott minták sze­rint létezik – következésképpen az elme maga a fé­le­­ lem. Az elme minden cselekedete a régi minták megerő­sítésére, vagy új minták létrehozására irányul, azaz bármit tesz is, hogy megszabaduljon a félelemtől, azzal csak további félelmet okoz. A félelem számtalan menekülési formát találhat ma­ gának. A legelterjedtebb ilyen módszer az azonosulás az országunkkal, a társadalommal, az eszmékkel való azonosulás - igaz? Észrevettétek már, hogyan reagáltok a katonai vagy vallási felvonulásokra, vagy arra, ha az országotokat a megszállás veszélye fenyegeti? Azono­ sítjátok magatokat az országgal, egy másik lénnyel, 11

AQUARIUS KINCSEI

JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 4

SZELLEMI KINCSEK


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 5

12

vagy egy eszmével. Máskor pedig a gyermekeitekkel, a feleségetekkel vagy a férjetekkel, egy adott cselekvési mintával vagy a lustaság adott formájával azonosultok. Az azonosulás által megfeledkezhetünk önmagunkról, és tudjuk, hogy amíg tudatában vagyunk az énünknek, mindig fájdalom, küzdelem és folyamatos félelem lesz bennünk. De ha azonosulhatunk valami nagyobb, valami érdemleges dologgal: a szépséggel, az élettel, az igazsággal, a hittel vagy a tudással, akkor legalább átmenetileg megszabadulhatunk az énünktől – igaz? Ilyen­kor egy időre megfeledkezünk magunkról. Ha azonosulunk a családunkkal, emberek egy csoportjával, egy adott politikai párttal, vagy egy ideológiával, az pillanatnyi menekvést jelent. Tehát az azonosulás az én elől való menekülés egy for­mája, és ugyanez igaz az erényre is. Ha az ember törekszik az erényre, az én elől igyekszik menekülni, elméje pedig szűk látókörű és korlátolt. Az ilyen elme nem erényes, nem kiváló, hiszen az erényre nem lehet törekedni. Minél inkább igyekszünk erényesek lenni, annál nagyobb erővel ruházzuk fel az énünket. A félelem, ez a számunkra különféle formákban olyannyira ismerős dolog, mindig talál valamiféle helyettesítő megoldást, következésképp mindig tovább fokozza a bennünk dúló küzdelmet. Minél jobban azonosulunk egy efféle pótlékkal, annál erősebben ragaszkodunk ahhoz, amiért ké­ szek vagyunk küzdeni vagy akár meghalni is, mivel a dolog hátterében mindig a félelem rejlik. Vajon tudjuk-e mi is a félelem? Vajon a félelem nem a valóság elutasítása-e? Először is meg kell értenünk, mit jelent az „elfogadás” szó. Ezt a kifejezést nem az elfogadás érdekében tett erőfeszítésekre alkalmazom. Ha felismerjük a valóságot, fel sem merül az elfogadás kérdése, azonban ha nem látunk tisztán, bevezetjük az elfogadás folyamatát. Azaz: a félelem nem más, mint a AQUARIUS KINCSEI


valóság elutasítása. De vajon hogyan haladhatjuk meg ezt az állapotot, amikor valójában a reakciók, válaszok, emlékek remények, frusztrációk és csalódások alkotnak bennünket, amikor a korlátolt tudatosságból fa­kadó cselekedetek teremtményei vagyunk? Vajon képes-e az elme megszabadulni ezektől a korlátoktól és aka­ dályoktól, és képes-e a tudatosságra? Tudjuk, hogy ha nincsenek bennünk korlátok, rendkívül boldogok vagyunk. Tudtátok, hogy ha a test tökéletesen egészsé­ ges, megszületik bennünk egyfajta örömérzet, a jólét érzete? És tudtátok, hogy akkor i s hasonló örömöt élünk meg, ha az elme teljesen szabad, ha mentes minden korláttól, ha nincs jelen benne a felismerés központja, azaz az én? Vajon megéltétek-e már ezt az állapotot, az állapotot, amelyben nincs jelen az én? Biztos vagyok benne, hogy igen. Csakis akkor j u t h a t u n k el a megértésre, csakis akkor szabadulhatunk meg az énünktől, ha képesek vagyunk azt egységes egészként látni; ez pedig csak akkor lehetséges, ha teljes mértékben megértjük az összes, a vágyainkból fakadó cselekedetünket, ha ítélet­ alkotás, rosszallás és elfojtás nélkül megértjük gondolataink megnyilvánulásait, mivel a gondolatok nem különböznek a vágyaktól. És ha erre képesek vagyunk, lehetőségünk nyílik arra, hogy magunk mögött hagyjuk énünk korlátait.

13

AQUARIUS KINCSEI

JIDDU KRISHNAMURTI: VÉGSŐ SZABADSÁG 6

SZELLEMI KINCSEK


Így tehát kötnek minket az elbeszélések, a kőtemplomok, melyek jók lennének önmagukban, ha Krisztus temploma is megtalálható lenne bennük. Mit segít az rajtam, ha belépek egy kőből épült templomba, és füleimet teletömöm üres meddő­ séggel vagy részesülök az Úrvacsorából, csupán földi ajkam táplálom, amely halandó és romlandó?

Jacob Böhme

SZELLEMI KINCSEK

Jacob Böhme (1575-1624), Christosophia vagy Der Weg zu Christo (Christosophia, vagy a Krisztushoz vezető út)

Forrás: Isteni bölcsesség – Isteni természet című könyv http://aquariuskincsei.hu/termek/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet/

14

AQUARIUS KINCSEI


EZEN A VILÁGON MINDEN KÜZDELEMNEK KÉT NÉ­ ZE­TE VAN. AHOGYAN AZ EMBER MEGSZÜLETIK A SÖ­TÉT ANYAGBÓL, ÉS ÁTTÖR A GNOSZTIKUS VILÁ­ GOSSÁGHOZ, ÚGY SZÜLETIK AZ EMBERISÉG A FÖLDI TERMÉSZET TERÜLETÉN, S ÚGY HÍVJÁK EL A GNOSZ­ TIKUS VILÁGOSSÁGHOZ IS. ENNEK MEGFELELŐEN LÉTEZIK A TERMÉSZETEMBER ÉS A SZELLEMEMBER. SÖTÉT REJTÉLYEK FONNAK KÖRBE ÉS KÖTNEK BENNÜNKET, DE UGYANEZEKNEK A REJ­TÉLYEKNEK A RAGYOGÓ MEGOLDÁSAI VILÁGOSÍTJÁK MEG TUDATUNKAT ÉS SZABADÍTANAK IS MEG MINKET. Ezen a világon negatív és pozitív, női és férfi elv áll egymással szemben. A kovász által képviselt erőnek is kétféle hatása lehet. Káros hatását tekintve a kovász erjedési folyamatot hoz létre, ami átváltozásokat idéz elő és láncreakció szerű folyamatokat vált ki. Ennek az erjedési folyamatnak a hatása pusztító és bomlasztó, következménye pedig elfajulás. Létezik azonban az a kovász is, mely áthatja a tésztát, hogy végül a kenyeret emészthetővé tegye. A kovásznak tehát kétféle hatása lehet: egy rossz és egy jó. Mindezt az erkölcs nyelvére áttéve egyrészt a morális elfajulás képe látható a helytelen és elrontott életvitel esetében, másrészt pedig a pozitív hatás képe, amely hatás az egész embert átjárja. Ilyen módon működik Aquarius, a Vízöntő kovásza a mi időnkben. A Vízöntő a felemelkedés, szabadság és megvilágosodás korszaka. Micsoda lelkesítő erő áradhat a „Vízöntő” szóból annak számára, aki ismeri ennek a hangzásnak az igazi jelentését! Sokan, mindenekelőtt azok, akik az élet szellemi oldala iránt érdeklődnek, gondolkodásukat a Vízöntő céljára irányították, az oly régen várt és ápolt eszményképre. 15

AQUARIUS KINCSEI

AQUARIUS KOVÁSZA

SZELLEMI KINCSEK


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

A Vízöntő hatása alól senki sem vonhatja ki magát. Ahogyan a kovász áthatja a kenyeret, úgy hat Aquarius sugárereje az emberiségre. Ez az erő áldássá válhat mindazok számára, akik megnyitják magukat pozitív hatásának, úgy, hogy az összetöretésben kitartva áttör­nek a valóságos szellemi átéléshez. Akik azonban negatívan szembeszegülnek tevékeny­ ségével, és csak öntudatlanul reagálnak erre a kozmikus befolyásra, azok a Vízöntő-sugárzást bom­ lasz­tónak, megsemmisítőnek és elkorcsosítónak tapasztalják. Úgy érzik, megtámadta őket egy olyan hatalom, amely minden, általuk oly nagyra becsült értéket kiver a kezükből – és félelem fogja el őket. Vannak, akik azt hiszik, hogy a Vízöntő elhozza számunkra a civilizáció oly hőn vágyott szárnyalását, és hogy az egész világ részese lesz az új kultúrának és az új kultúra áldásainak. Valóban, a civilizáció napjainkban hatalmas léptekkel halad előre. Nem minden nép tapasztalja azonban áldásosnak a modern kultúrával és az úgynevezett keresztény vallással való kapcsolatot! Pedig az igazi Vízöntő-sugárzás csak örömöt je­ lenthet, mert a Krisztus-szívből ered. Csakhogy onnan származik a könnyek keserű pohara is.

SZELLEMI KINCSEK Aquarius kovásza 2

16

AQUARIUS KINCSEI


MI KÖZE A VÍZÖNTŐNEK KRISZTUSHOZ? Mivel az ember nem tudja – de leginkább nem akarja – megérteni, hogyan egyesül Aquarius, a kozmosz a Krisztus-sugárzással, azért mesélnek és tesznek világszerte oly sok bolondságot! Az emberiség még mindig nem fogta fel a mélységes Krisztus-titkot. Istentől születve  – Ex Deo nascimur; Krisztusban meghalva  – In Christo morimur; A Szent Szellem által újjászületve  – Per Spiritum Sanctum reviviscimus. Ha mi, a Szellemet keresők, utolsó sóhajunkkal, a visszalépő ÉN magányában alászállunk a természet szerint, akkor a lélek érintkezésbe kerül a Szellemmel, és Krisztusban újjászületik. Ez a titok! Ahhoz, hogy megértsük a Vízöntő munkáját, ismernünk kell a szent Három-Egység jelentését: Természet – Krisztus – Szellem. Ha ezt a működést nem értjük, és egyedül csak ehhez a természethez tartjuk magun­ kat, akkor Aquarius kovásza a pusztuláshoz vezet ben­ nünket, mert akkor nem születhetünk újjá a Szent Szellemben. A VÍZÖNTŐ VÁLASZÚT ELÉ ÁLLÍTJA AZ EMBERISÉGET Aquarius jelképe a vizeskorsót cipelő ember, akit a tanítványoknak – Jézus Krisztus útmutatására – követniük kell. „Kövessétek a vízhordót egészen addig a házig, ahová belép”, így mondja Jézus. Kövessétek az utat, amelyet az Élő Víz egyenget a pusztuló világban, és elkészítve találjátok „az Úr vacsoráját”. Aki a vízhordót követi, azt mind felhívják Via Dolorosájának a teljesítésére. Azok lesznek az Úr tanítványai, akik 17

AQUARIUS KINCSEI

Aquarius kovásza 3

SZELLEMI KINCSEK


ebben a vízhordóban felismerik a vezetőt, a kovászt, amely feltöri őket a jóra. Akkor Uránusz, mely az elektromosság és az étererő felett uralkodik, a világító és melegítő tüzet hozzáfűzi az Élő Víz áramához. Ha mi a Szellem felé igyekvő emberek vagyunk, akkor összekapcsoljuk a fejet a szívvel. Az Élet Vize akkor felfelé áramlik szívünkből a gondolkodás szent tüzéhez. Ezáltal új emberekké válunk, akik valóban új felfedezéseket, különleges felfedezéseket tesznek, és csodálatos titkokat lepleznek le. Ha azonban tömegemberek maradunk, akkor mindkét áramlat, a vízé és a tűzé is hanyatláshoz, olyan felfe­ dezésekhez vezet bennünket, amelyek negatív érte­ lemben semmisítenek meg és törnek össze minket. Ezekből a negatív reakciókból születnek a megsemmisítő fegyverek, amelyek a mindent felégető tüzet hozzák az emberiségre. AQUARIUS KOVÁSZA

A kép forrása: www.pinterest.co.uk

SZELLEMI KINCSEK Aquarius kovásza 4

18

Isten háromságos erejére hangolódva az embert belső tudati határainak összetöréséhez és szellemi látóhatárának kiszélesítéséhez vezetik. Ezen kívül az új idő nagyon kedvez az okkultizmus kibontakozásának is. Ezt mutatja a növekvő érdeklődés a középkor mágikus titkai és a természeti népek titkai iránt. A Vízöntő valóban valami újat hoz – legyen az bár a jóra vagy a rosszra való. Mint a háromszoros kovász a kozmoszban, Aquarius hatással van az egész emberiségre, és színvallásra készteti. A végső eredmény fogja bizonyítani, vajon az anyag el tudja-e viselni ezt a kovászt, vagy sem.

AQUARIUS KINCSEI


A VÍZÖNTŐ BELSŐ TAPASZTALÁSOKRA KÉSZTET A közönséges spiritiszta, aki csak természetellenes és együgyű kíváncsiságból szeretne ismereteket szerezni a túlvilágról, természetesen nagyon érdekesen tud beszélni olyan dolgokról, amelyeket egyáltalán nem is fog fel! Érzi, hogy a Vízöntő-befolyás őt is megtámadta, és úgy gondolja, hogy ő már szellemi ember. Micsoda tévképzet! Éppen csak Aquarius kovásza végezte el benne munkáját, és lényét felkavarta egy forradalmi erővel. Lényében robbanások mennek végbe, egy sereg tapasztalat formájában. Akár akarja, akár nem, tovább sodródik a belső tapasztalatok útján.

Z.W. Leene beszéde, aki az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája három alapítójának egyike volt. Haarlem, 1935. ápr. 14. Pentagram magazin: 1997/4/ Aquarius kovásza

19

AQUARIUS KINCSEI

Aquarius kovásza 5

SZELLEMI KINCSEK


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Bükkösy Beatrix: Koponyaröntgen GONDOLKODTATÓ Leheletvékony kupola-héj, megtartva lebegő porfíroszlopok, bejárhatatlan belső terek, – ilyen vagyok, – mondtad – emlékezz, hogyha meghalok. És én emlékszem. Már nem voltam gyerek: fény felé tartva néztük a feketén-fehér röntgenképeket. Termeket s a hidakat köztük, hogy hol nyílnak a tündérvárosok, hogy minden más, minden egy, s kerek. – Ilyen vagyok, – mondtad – emlékezz, hogyha meghalok. És én emlékszem. Tudod, nem voltam gyerek:  a lakót keresem most is, aki néhány télre-nyárra földi bőrt vesz fel, húst, magzatmázat, finom csonthéjat húz magára:  maga köré épít egy ilyen csigaházat. Ki lehet, aki beköltőzik a kőbe? Milyen lehet, – mert ez csak a ruhája, lakatlan kastélya, vedlett bőre, –  és ilyen gyönyörű a geometriája? Csak elmosódó angyalszárny-jelek  – röntgenképként őriznek meg a holnapok –  az örökkévalóra néző ablakkeret  – ilyen vagyok, – mondtad – emlékezz, hogyha meghalok. 20

AQUARIUS KINCSEI


MAYER ZSOLT: VALÓS HALÁL

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

GONDOLKODTATÓ

A béke álmaiban forgolódunk nyugtalanul. Összetörő és megújító erőkkel döfködik komfort­ zónánkat, spirituális és materiális replikátoraink burkát, amit mindig és mindig újraépítünk, csak egy kicsit igazítva rajta. Csak egy egészen kicsit, tudománnyal, némi ezotérikus ismeret­ tel, a megvilágosodás projektben jutalékért... önvalónk persze csak tanú... Megdöbbentő hitelességű alkotások vedlik le a civilizáció bőrét a nyugati média termé­kei­ ként. Hogy miért lehet hiteles egy termék, amely nem szellemi táplálék, hanem áru? Rettegé­ sünk, valamint az, hogy az árnyékhatalom gátolja a visszarendeződést az egységbe, végül is blöff. Amit tapasztalunk, egyenes következménye tradíciónak, üdvtannak. Sőt... minden, amit tapasztalunk, Isten tapasztalata. Ettől függetlenül, mint tapasztalat pihék keringünk az időben, és olyan korszakában tapasztalja általunk Isten a létezést, vagyis az emberiség tudatállapotát, amelyben összekeveredhet immár minden abban a Kráterben, a Grálban, ami volt, ami van, és a mi eljövendő. Ennél inkább nem feltétlenül igazodik a rituáléhoz. Minek is??? Isten valósága fel kell hogy tündököljön az összataposott sörösdobozban csakúgy, ahogy Andrej Rjublov Szentháromságában, mondjuk egy facebook megosztás képmellékleteként. Mégis... Az ember fiát ébreszteni kell? Keresőt és nem keresőt egyaránt. Belső szükséglet, minden tudatállapot meghaladása után egy magasabb szinten ébredni. Minden szövetség az Éggel új rendszert épít, meghaladva a kész morfogenetikus tereket. A népmesék világának igazságai zárt rendszere. Ettől függetlenül megmaradnak, mindaddig, 21

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


Mayer Zsolt: Valós halál 2

GONDOLKODTATÓ amíg otthonaként szolgálhatnak az utolsó embernek is akár hiszen megugrani tér és tér közötti szakadékot, nem könnyű. Kell hozzá legalább egy fekete lyuk, amit mi a jó öreg halálnak ismerünk. Ebbe az ismeretlenbe zuhan hérosz, sárkány, lovag, táltos. Hogy érthetőbb, a dialektikus személyiség számára is megfogalmazott archetipust emeljünk szimbólummá, azaz kiegészült aktussá, megemlíthetjük Kubrick 2001 Űrodüsszeiá-jának fekete dolmenjét, amely végül is az inspiráció, az örömhír, és bizony személyes nézete is van, akit Jézusnak ismerünk. A szufi beavatásban Jézus színe a fekete, az isteni természeté. Va­ gyis a nem ismert törvények világa, amelynek megismeréséhez minden tudást fel kell adni. Az üzenet, az örömhír, természetesen beépül a lehagyott energiamezőkbe, egyetemes és nép­ hagyományként, vallásként, filozófiaként. Ám egyik sem Az, ami az üzenet lényege, az örök megújulás képessége. Tény, mintaként segíthetnek a keresésben, ám soha nem is nyújtanak többet. Lenyomatok, árnyékok. Minden emberi tudás, ami a személyiség szintjén megfogalmazódik, salak, nem bölcsesség. Annak hordaléka, amely az áramlásban megreked a zárt ismeretek szigetein... ezeket hívjuk mi aztán personának. Igen, álarcnak. Buroknak.  Érdemes e spirituális, gnosztikus, egyéb hagyománnyal küszködni, amikor mindezek sorsa lassú rothadás?  Putrefactio. 22

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Mayer Zsolt: Valós halál 3

GONDOLKODTATÓ Egészen biztos. Egészen biztos az, hogy az új szövetség ismerete egészen más lesz, mint az emberiség közös tudattalanjába beépült ősbölcsességek. A poszthumán illúzió lényege, hogy igen, az értelem fejlődhet. Kétség nem fér hozzá, az evo­lúció igen jelentős távlatokat nyit meg... a múltba. Az értelem fejlődése, ha nem kötjük formá­hoz, mármint a jól ismert biológiai rendszerhez, tényleg a végtelenbe repíthet, az istenülésig, ám ez az út saját végtelenségébe veszve, alig több, mint a szöcske és a kabóca közötti távolság az egyedfejlődésben. Miközben az abszolút értelem bizony minden lehetőséget magában foglalva, a végtelenség illúziójával sem mérhető. Nincsenek kategórikus törvényei. Valószínűleg a minap elhunyt Stephen Hawking és tudós társai álltak ahhoz a legközelebb, hogy vajmi fogalmat rögzítsenek az empirikus valóság világában, mint azt a szilárd pontot, amire Arkhimedesz is hivatkozott. Azaz a transzcendenciát úgy csenjék bele a megérhetőség körébe, hogy ne legyen különválasztható a két világ immár. Az elegancia, az egyszerűség fontos feltétele azoknak az elméleteknek, amelyeknek szándéka a Mindenség törvényeinek leírása. Milyen elegánsnak és letisztultnak kell lennie tehát annak az elméletnek, amely végül minden kérdésre magyarázatot adhat? Akár egyetlen képletben is? Nos, visszatérve a halálra, egy filmsorozat nem adhatja meg a várt végső választ, végül is mi a francnak történik minden, hiszen a nézőpont már eleve kizárja, hogy igaz legyen. Ám a felis23

AQUARIUS KINCSEI


Mayer Zsolt: Valós halál 4

GONDOLKODTATÓ

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

merés, hogy az elme újraturbózásával és a folyamatos testet öltéssel nem sok minden változik meg, ahogy az őshagyomány ismeretével sem, hiszen annak következménye a vaskorszak. Ami a változás ígéretében valódi út lehet, egy önmaga kapcsolódási lehetőségeinek hálójában vergődő mágneses rendszer kiiktatása, és egy új, egészen más törvények alapján működő rendszer megépítése. Talán ezért zárul a cyberpunk hős kalandsorozata egy bárhol hallható és mesélhető történettel, amely a szélfútta időben ott lebeg, mint sóhaj az emberi történelem fölött... „Miután a királylány meghalt, a parasztfiú a világban vándorolt, elveszve a kétségbeesésben. Míg egy nap találkozott egy halhatatlannal, aki elmondta neki, hogy a királylányt elrabolták, és egy bűvölet csapdájában raboskodik. Így most, a fiú őt keresi ebben, és a többi világban. Hiszen valahol, fagyott üveg és halálos tövisek vastag fala mögé zárva alszik ő, és várja, hogy fölkeltsék. És egy nap végre majd megtalálják”... hiszen a Mindenség összetartó, megkötő és feloldozó törvénye a végtelenül egyszerű szeretet.

24

AQUARIUS KINCSEI


Reviczky Gyula Magamról 2.

Galaxis Ősanya-kígyó tekereg – örvény halmán Életfa sarjad

haiku és fotó: Fer-Kai (Úny, szakrális táj)

25

AQUARIUS KINCSEI

Fer-Kai: Haikuk

SZABAD POLC


Kerek tó hajnalkert taván ködlik az ősz – nádszálak lelke fénysugár

SZABAD POLC Fer-Kai: Haikuk 2

Reviczky Gyula Magamról haiku és fotó: Fer-Kai (Úny, a kerek tó októberi hajnalban)

26

AQUARIUS KINCSEI


Fűzfa hajnali fényben királyi fenség – magas eget földhöz fűz, kicsi tóba rejt

haiku és fotó: Fer-Kai (Úny, fűzfa a kerek tóval)

27

AQUARIUS KINCSEI

Reviczky Fer-Kai: Gyula Magamról Haikuk 32.

SZABAD POLC


ÁLOMGYÁR A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

– Csendet kérek! – Kamera! – Csapó egy, ééés…mehet! – De Kedvesem, azt hittem engem szeretsz, miért teszed ezt velem? – És csapó! – Jó lesz, fantasztikus, Szonja! Csak azt szeretném, hogy az „engem”-et jobban nyomd meg. Tehát: „…azt hittem, engem szeretsz!”. Ezzel nyilvánvalóbbá válik, hogy valaki más is játékban van, érted? Tehát, akkor még egyszer – Csendet kérek! Kamera! Hang! Csapó kettő ééés…mehet! – De Kedvesem, azt hittem engem szeretsz, miért teszed ezt velem? – Ez az, nagyszerű! Csodásan csinálod! Csak, ha kérhetnék még egy fokkal több drámát. Szóval: „Miért teszed ezt velem?” OK? – Csendet kérek! Kamera! Csapó három ééés… mehet! – De Kedvesem, azt hittem engem szeretsz, miért teszed ezt velem? – és nagy sóhajtás. – Iggggen! Ez az! Rögzítsük! Most már csak arra lenne szükségem, hogy… „Az ég szerelmére, minek még egy ismétlés? Dodi mindig azt mondja, hogy remekül játszom. Közben pedig már a négyes csapónál vagyunk! A fenébe már…, az operatőr már megint bealudt; tuti megint az élességgel van gond! A világosító meg azt sem tudja melyik szűrőt rakja a lámpára. Ha mindegyik csak annyira venné komolyan a szakmáját, mint én, akkor már rég a csúcson lehetnék! Legközelebb ragaszkodni fogok hozzá, hogy csakis a legjobbakkal dolgozzak. De mindegy is, az ügynököm úgyis szerez valami melót az Államokban, ahol már nem leszek ezekre a kezdőkre szorulva. Hollywood… Beverly Hills... Már látom is magam előtt. A nevem, hatalmas 28

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Álomgyár 2

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

betűkkel szedve a Cernegie Hall bejárata felett: Marakán Szonja…” – Készen állsz, Kedvesem? Mennénk tovább csapó öttel. Akkor ahogy beszéltük, hozd a karaktert. Csendet! – „De Kedvesem, azt hittem engem szeretsz, miért teszed ezt velem?” – És Csapó! Szép! Nagyon szép! Most kávészünet, aztán fél óra múlva várok mindenkit vissza! „Ah, micsoda katasztrófa ez a nő! Mit tettem hogy engem büntet vele a sors? Ennél rosszabbat elképzelni sem tudok. A következő filmemet száz, hogy nem vele tolom! Bezzeg a Blaha Lujza, ő még tudta mi az a színjátszás.” Este újságíró érkezik a stúdióba, rövid interjúra a rendezőhöz, Kotlányi Dodihoz. Természetesen a Marakán Szonjával folytatott közös munka is terítéken: „Azt kell mondanom, ez a nő lenyűgöző. Teljesen feloldódik a szerepben. Szépen hozza, formálja a karaktert… Nagyon illik hozzá. Profi minden tekintetben.” De nem a filmet kellene dicsérnie? Hiszen a millióknak vissza kell folynia a kasszába? Sosem mondhatja azt, amit valójában gondol. Sosem beszélhet arról milyen filmet is álmodott Ő… És így megy ez, napról, napra. Reggelente bejönnek a stúdióba, tulajdonosok, nagyhatalmú producerek, puszika jobbra, puszika balra, s közben valójában ki nem állhatják egymást! De az elismerésért, a sikerért a látszatot fenn kell tartani… Aztán a színészek is: egytől-egyig olyan különlegesnek hiszik magukat, sőt egyesek még saját külsejüktől is el vannak ájulva a vörös szőnyeg káprázatában: határozott, rendkívül megnyerő, sőt: emelkedett, kisugárzó, – miközben meg kell, hogy állapítsa: a lámpák kikapcsolását 29

AQUARIUS KINCSEI


Álomgyár 3

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

követően ebből az emelkedettségből, ebből a talmi kisugárzásból nem marad semmi. Semmi. S ami még érdekesebb, hogy a reflektorfényből kilépve egy szemernyit sem különböznek a szomszédjuktól, vagy a sarki fűszerestől… Zsuzsi lélegzet visszafojtva nézi a filmet. Még szerencse, hogy hozzájutott a jegyhez, ugyanis a terem az utolsó székig, zsúfolásig tömve. Ő maga maradéktalanul oda van Marakán Szonjaáért. „A szemei! Ezt nekem is ki kell próbálnom, tök menő az Eye linere.” – gondolja – „Lehet, hogy ezzel én is érdekesebbnek, egyedibbnek néznék ki? Nekem is a színművészetire kellene mennem! Akkor engem is úgy imádnának, mint Szonját. Hiába, aki tökéletes, az tökéletes… Jaj, tegnap olyan béna voltam! Tényleg azt hittem, hogy az Arnold rám gondolt, amikor azt mondta, de persze, hogy a Laurára gondolt! Ő szebb nálam… Még a lábai is… Na, ha majd a vászonról az én arcom sugárzik, és majd mindenki engem figyel...” Elismerés, siker, önmegvalósítás, megfelelés a világ elvárásainak… Mond: ismerős ezekből valami? Mond: Te milyen gyakran szősz terveket, álmokat? És a Te forgatókönyved az miről szól? A múlton gondolkodsz, hogy mi minden történt és mi mindent tettél, és a jövőben mennyire másként fogsz majd cselekedni. Pont, mint az idősebb emberek, akik állandóan a régi szép időkkel hozakodnak elő. Mindig más időkkel foglalatoskodsz, mi történt tegnap és legfőképp: mit hoz a holnap, mindig a múlt és mindig a jövő, de: sosem a jelen! 30

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Álomgyár 4

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Közben észre sem veszed, mi történik körülötted, mert vagy az egyik vagy a másik ideált üldözöd a sok ezer közül, ami a filmvászonról, a legújabb video-klippekből, kirakat üvegek mögül, vagy a felszabadult boldogság reményét keltő legújabb iPhone hirdetésből zúdul feléd… Persze, ki ne akarna valami ilyesmit birtokolni, trendi lenni, vagy olyan, mint történetünk Szonjája, aki már Hollywoodban látja magát, miközben a rendező még csak egy vacak statiszta szerepet sem adna neki. Vagy, mint Zsuzsi, szintén merész jövőbeni tervekkel a tarsolyában… hiszen az elismerésre, a sikerre, az önkifejezésre mindenkinek szüksége van… Megfelelés a világ elvárásainak… Igen a világ nap-nap után ontja Rád elvárásait és mutatja az utat is, mely ezek beteljesüléséhez vezet téged. De hová, mi felé visz ez az út? És hol vagy Te ezen az úton? Hol vagy Te most? Ebben a pillanatban? Igen, Barátom, a világ „Álomgyár” forgatókönyvének valamennyien részesei vagyunk. Vala­ mennyien. Valljuk be: ezt a játékot mindannyian, többé-kevésbé lelkesen játsszuk. Látszatvilágban élünk, amit magunknak építünk. Hisz mindig van egy ideálkép a szemünk előtt, s ha esetleg elértük, megszereztük rögtön itt a következő, miközben az egész valami hatalmas szappanbuborékhoz hasonlatos, ami csillog és sziporkázik és ragyog és még szép is lenne – csak éppen nem valóságos. „Mi az, hogy látszat, hogy nem valóságos?” – kérdezed most. „Igen is: vannak vágyaim, terveim, kitűzött céljaim saját jövőmmel kapcsolatban, amiket el akarok érni, meg akarok valósítani!” 31

AQUARIUS KINCSEI


Álomgyár 5

A MOST

NEMZEDÉKE IFJÚSÁGI ROVAT

Persze. És ez így van jól. Így van rendjén. Csak arra figyelj, hogy ezeket a vágyakat ne a filmvászon fogalmazza meg helyetted, hogy életed forgatókönyvét ne a hollywood-i „Álomgyár” írja, ne a látszólag örömteli mosollyal csábító reklám fogalmazza meg, egyszóval: ne a világ elvárása diktálja hanem Te magad, s mindaz, mi belülről, lelkedből, a szívedből fakad. Gondold meg: ha egyikünk sem működne közre ebben, ennek a látszatnak, ennek a káprázatnak, ennek az úgy tenni minthá-nak a fenntartásában, akkor az egész kártyavárként omlana magába. És mi lenne ennek a következménye? Kiábrándultság, reménytelenség, üresség. Nem! Hagyjunk csak meg mindenkit a hitben és mosollyal az arcán, hangozzanak bátran a bókok, ontsák fényüket a reflektorok… De tegyük fel még egyszer a kérdést: hová visz ez az út? És hol vagy Te most? Ebben a pillanatban? Egy teremben vagy. Ülsz egy széken. Csend vesz körül, – s talán csend van Benned is. Nem kavarognak a gondolataid, érzelmeid. Itt, ebben a teremben nem vakít el Hollywood reflektorainak káprázata. Itt, ebben a teremben nem dübörög a világ többet, többet és még többet mindenből zsivalya. Nem, Barátom. Nem többet, hanem: mást. Itt, ebben a teremben ennek a más-nak a hívása sugárzik abban a csendben, mely körülvesz bennünket. Mást és másként. Mást. Nem a jövő látszat csillogását, hanem a most végtelen pillanatát. És másként. Nem a világ elvárásainak rabszolgájaként, hanem szabadon. 32

AQUARIUS KINCSEI


A kép forrása: www.pinterest.co.uk

Álomgyár 6

A MOST SZABAD NEMZEDÉKE POLC IFJÚSÁGI ROVAT Igen. Végtelen szabadság. Azt mondod nagy szavak? Nem, nem azok. Egyszerűek és valóságosak. Csak nem a világ impulzusából, hanem ennek a teremnek a csöndjéből, vagy ami ugyan az: a szíved közepéből fakadnak. „Jó, rendben. Értem. De mit jelent mindez és mit kezdjek vele én, a saját életemben?” – kérded most. Nos: mikor kilépsz majd ebből a teremből az itteni csend sugárzó ereje nem szűnik meg. És holnap délután amikor a suliban ülsz, fáradtan, vagy épp bowlingozni készülsz, vagy csak az utca karácsonyi forgatagában fázós kezekkel sétálsz, éppen úgy veled lesz, mint most, ebben a pillanatban. Mert ezt a csendet Te hordozod Barátom. Te, mélyen, belül, saját magadban. Ez a csend a társad, ez a csend a szíved közepéből fakadó sugárzás, mely mindig, mindenhová elkísér és mindig, mindenütt veled van. Néha talán nem hallod a hangját tisztán, mert a világ színpadának zsivalya persze, sokkal hangosabb. – Nem baj. Ne aggódj. Ne aggódj, és ne félj. És legyenek álmaid és tervezd a jövődet, éld meg a világot és valósítsd meg benne önmagad. De közben mindig legyen bátorságod meghallani legbensőbb csended muzsikáját. Nem, – ha ezt a zenét meghallod, nem leszelt több senkinél. Nem több leszel. Más leszel. Más, akinek van bátorsága ahhoz, hogy átszakítsa a vásznat, melyen a világ „Álomgyárának” filmje fut és ami falként vesz körül mindannyiunkat. Más, akinek van bátorsága ahhoz, hogy saját életének rendezője legyen. Egy életnek, melynek zenéjét a lelkedből fakadó öröklét csendje komponálta. Az, amit most hallasz. 33

AQUARIUS KINCSEI


Az ember útja – utazás a Váratlanba? Hogyan találjuk meg valaminek az értelmét és irányát, hogyan találunk rá az iránytűre? Napjainkban világossá válik, hogy a tudományba és technikába vetett hit nem elegendő. 400 évvel ezelőtt, 1614-ben, egy kis írás jelent meg: a Fama Fraternitatis, melyet tübingeni tudósok egy baráti köre (Tobias Hess, Johann Valentin Andreae és mások) fogalmazott meg. Ez a könyv egész Európában a felháborodás viharát váltotta ki, de lelkes egyetértésre is talált. Olyan időszakban jelent meg, amikor a természettudomány kezdett megszabadulni a vallási gyámkodástól. A Fama Fraternitatis egy olyan ember (Christian Rosenkreuz) útját írja le, aki a tudás, hit és művészi tevékenység szintézisére törekszik – és eközben eljut legbelső önvalójához.

MOZGÓ

UTAZÁS A VÁRATLANBA DVD 34

Fama Fraternitatis Rózsakeresztes – Kiáltványok 1614 – 2014

AQUARIUS KINCSEI


Reinhard Eichelbeck és Wolfgang Jung a kódolt írás jelentésének, valamit titkos rugóinak és következ­ ményeinek keresésére indul. Művészek, tudósok és spirituális keresők fejtik ki véleményüket – inspirációról, bátorságról, kreativitásról és belső csend­ről tanúskodnak. A film így szeretne hozzájárulni egy jövőbeli távlatért folytatott küzdelemhez. Wolfgang Jung: rendező-operatőr, producer, megbí­zott előadó Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch-Gmündben Reinhard Eichelbeck: forgatókönyvíró, sok éven át szerkesztő az ARD-nél és a ZDF-nél Alfred Bast: művészeti tanácsadó

Reviczky Gyula Magamról 2.

SZABAD POLC

Technikai információk: 100 perc, DVD PAL, Sztereó magyar nyelven (hang, felirat)

MEGVÁSÁROLHATÓ: http://aquariuskincsei.hu/termek/utazas-varatlanba-dvd/

Valamint keddenként 17-19:00 között, a Lectorium Rosicrucianum Centrumotthonában (Budapest, VI. Ker, Rózsa u. 9) és rendezvényekkor az únyi Pelikán Konferenciahely könyvesboltjában 35

AQUARIUS KINCSEI

UTAZÁS A VÁRATLANBA DVD 2

MOZGÓ


„Jöjj hát közelebb ó lélek, ne szeress halott szépséget. Bár számtalan életet él, csak önnön vége mit elér. Elolvad és földre hull, mint, hó ha napsugárba jut. Elhervad, és porba száll, mint széltől letört rózsaszál. Jöjj hát közelebb ó Lélek. Engedd el kezeddel az idő pókfonalát végleg. Ne nézz arra mi múlandó, mert a vágy hazug áruló, fájdalmat és romlást hozó. Börtönödből jöjj ki Lélek! Hazádba elviszlek téged.” Mani Gyöngy himnuszok – részlet

HANGOLÓ MÁNI Kobza Vajk és Török-Zselenszky Tamás 36

„Van egy régi történet, amely az égi királyság egyik hercegéről szól, aki úgy döntött, hogy a Földre jön a mennyből, hogy felkutassa, és haza vigye a legszebb igazgyöngyöt. Elindult, levetette égi köntösét, felöltötte földi álruháját, és átvágott a népek között. Útközben ezer inger érte; vágyak tárgyai, félelmek, megtévesztés, illúziók, árnyképek gyengítették a szán­ dékát, hogy elérjen a nagy folyóhoz, és megszerezze a gyöngyöt. Ugyanis a nagy folyó mélyén volt egy víz alatti barlang, és ebben a barlangban lakott a fehér királykígyó, kígyókirály, ami a járatok mélyén rejlő csodás gyöngyöt őrizte. Hősünk tízezerszer tévesztette szem elől a célt, feledte el a szándékát is a sok édes, és keserű dolog miatt, ami érte, mígnem egyszer csak teljesen a földi tébolyban ragadt. Látta ezt a mennyben az égi király, és látta az egész család, udvartartás is. Elhatározták, hogy levelet írnak az önmagát elvesztett hercegnek, és egy aranyfény-sólyommal leküldik azt a káoszban ragadt hősnek. A levélben nagyjából az állt, hogy kedves fiam, Te ezért, meg azért indultál, ez, meg az vagy, ilyen, meg olyan a célod, és teljesen elfelejtetted ezt… látunk, szólunk, ezzel szeretnénk segíteni. A fiú már a sólymot meglátva ébredezni kezdett, de a levelet olvasva minden eszébe ötlött. Kiegyenesedett, megrázta magát, elment a nagy folyóig, lemerült a barlangig, bement, és kicselezve a kígyót, megszerezte a gyöngyöt. Hangsú­lyozom, nem megölte a kígyót, hanem kicselezte. Ennek módját nem illik elárulni, mert ez mindenkinek a saját feladata, amennyiben természetesen úgy vesszük, hogy a történet rólunk is beszél. A folytatás sem fenékig tejföl, ugyanis még hátra volt a hazaút, és ne feledjük, AQUARIUS KINCSEI


hősünk idefelé sem remekelt rajta. Ami­től tartottunk, kis híján be is következett, szerencsére ismét segített az ég. Amikor az észvesztő forgatagban már majdnem újra elgyengült, a gyöngyöt majdnem eladta, elcserélte, elveszítette, vagy épp nem hagyta ellopni, elébe mentek, és megint emlékeztették. Elé vitték égi köntösét, átöltöztették, és haza kísérték Őt a valódi otthonába. Volt is nagy öröm a mennyben, hogy aki oda tartozott, hazatért. A Parakléta, szíve-felgyúltan tért meg égi eklézsiájához. Aki nem hiszi, járjon utána; és tényleg utána jár, hiszen itt kérem szépen, mirólunk mesélnek. Mi vagyunk a főhős, és ez a mi elveszésünk, kerülésünk, és megkerülésünk története.

Máni Kobza Vajk és Török-Zselenszky Tamás 2

HANGOLÓ

A történet régi, de nem olyan régi, hogy teljes legyen. Hogy mondjam el… volt egy régebbi is, és lesz egy ugyanolyan, mint a régebbi volt. Ez, az ős-új változat bizony folytatódik. Azzal folytatódik, hogy a hősünk elkezdi furcsán érezni magát a mennyekben, mert megsaj­ nálja a földieket. Úgy dönt, hogy megint álruhát ölt, és közéjük megy, hogy emlékeztesse Őket a valóságra, hogy haza hívja Őket a mennyországba, ahol lényegükben összetartoznak. Lemegy, gúnyolják, üldözik, kinevetik, ellehetetlenítik, és kivégzik. Amíg azonban működnie sikerül, olyan le­ ve­leket ír, amilyet Neki írtak otthonról, amikor eltévedt. Hagyományoz, örökít, felmutat és hazatér. Hagyatéka nyomán egyre többen ébrednek rá, hogy lényegükben az égi család a közös családjuk. Szívükben összetartoznak, bölcsességükben gondoskodnak, a gyöngyük szeretetben Nappá gyúl, és világolnak. Itt a vége, fuss el véle? Nem; ez csak a kezdete.” 37

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: youtube.com Franken Vivienn grafikája


A történet, melyet a szerzők megzenésítettek és előadtak, nem magáról Mániról szól, de a manicheizmus történetei közül egy. KOBZA VAJK & ZSELENSZKY Máni – egytételes mű Közreműködtek: Franken Vivien – grafika Kobza Vajk – oud Zselenszky – ének, miegymás Szerzők: Kobza Vajk – zene Zselenszky – ének „szöveg” A videó itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=bwkluGg_hW4&t=472s

A kép forrása: youtube.com Franken Vivienn grafikája

HANGOLÓ Máni Kobza Vajk és Török-Zselenszky Tamás 3 38

AQUARIUS KINCSEI


„Mama, feladom. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy tovább harcoljak. Minden rosszra fordul és ha végre sikerül egy problémát megoldanom, jön egy másik, ami tízszer rosszabb. Esküszöm, feladom. ...” Tanmese A teljes poszt https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506/1805808779456732/?type=3&amp%3Btheater

válogatás

az Aquarius Kincsei FB oldalon megjelenő, legnépszerűbb posztokból.

ARCKÖNYV

„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. ...” Albert Schweitzer A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.587931567911132/1797024413668502/?type=3&theater

„A fény az alagút végén nem illúzió. Az alagút az illúzió.” Ismeretlen szerző A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos /a.110734542297506/1810911428946467/?type=3&theater

39

AQUARIUS KINCSEI

A kép forrása: www.pinterest.co.uk


A FELHŐ A SZENTÉLY FÖLÖTT Karl von Eckartshausen LAPOZÓ

A kép forrása: www.pinterest. co.uk

„Az érzéki vagy természet-embernek nincs tárgyilagos fogalma a transzcendentálisról. Szüksége volt tehát a magasabb igazságok kinyilatkoztatására; és éppúgy szüksége lesz a kinyilatkoztatásban való hitre, mert a hit által kapja meg az eszközöket a belső szenzoriuma megnyitásához, ami által a természet-ember számára hozzáférhetetlen igazságok objektívvá válhatnak. Valóban úgy van, hogy az új érzékkel új objektivitást kapunk. Ezek a tények talán már itt vannak, de nem észleljük, mert hiányzik az érzékelő szervünk. Így a szín akkor is jelen van, ha azt a vak nem láthatja, a hang akkor is létezik, ha a süket nem hallhatja. A hiba nem a felfogni való dologban van, hanem a felvevő szerv hiányában. Egy új szerv kifejlődésével új észlelésünk, új objektivitásunk lesz. A szellemvilág csak azért nincs jelen számunkra, mert nincs kifejlődve bennünk az a szerv, ami objektívvá tenné. Az új szerv kifejlődésével a függöny, az eddig áthatolhatatlan fátyol félrehúzódik. A felhő eltűnt a szentély elől. Egyszerre új világ áll előttünk. A hályog lehull a szemről, s a jelenségek világából egyszerre csak az igazság világában találjuk magunkat.” A német misztikus, Karl von Eckartshausen (1752-1803) legfontosabb műve ez a hat levélből álló sorozat, melyet 1802-ben, élete végén, „A felhő a szentély fölött, vagy valami, amiről századunk büszke filozófiája nem is álmodhat” címen jelentetett meg. Eckartshausen erőteli képekkel világít rá a szellemi út legfontosabb aspektusaira. A könyvről bővebb információ és vásárlási lehetőség itt: http://aquariuskincsei.hu/termek/karl-von-eckartshausen-felho-szentely-folott/

40

AQUARIUS KINCSEI


„Mikor láthatatlan önvalód megjelenik számodra, arról ismerheted föl, hogy árnyékot vet. Korábban én sem tudtam, ki vagyok valójában, míg saját testemet mint árnyékot láttam. Be fog köszönteni az az idő, mikor az emberiség világító árnyékokat fog a Földre vetni, nem pedig fekete szégyenfoltokat, mint mind mostanáig, az égen pedig új csillagok fognak megjelenni. Te is járulj hozzá ahhoz, hogy fény kelet­ kezzék.” Gustav Meyrink: A zöld arc (Újvári Péter 1920-as fordítása alapján)

A ZÖLD ARC Reviczky Gyula Gustav Meyrink Magamról 2.

SZABAD LAPOZÓ POLC

A könyv hamarosan megjelenik újra az Aquarius Kulturális Alapítvány gondozásában, amelyről honlapunkon és Facebook oldalunkon is hírt adunk majd.

41

AQUARIUS KINCSEI


Az Aquarius Kulturális Alapítvány célja a különböző kultúrákat összekapcsoló közös értékek kutatása, terjesztése és teremtése, ilyen módon kíván részt vállalni a közművelődésben, színesítve és erősítve azt a saját eszközeivel. Olyan értékeket tekint egyetemesnek, melyek minden ember számára értéket képviselnek – azaz az élet értelmének keresésével állnak kapcsolatban, és különböző kultúrákban különböző formában, de lényegi elemeiben közös tartalommal jelennek meg a tudomány, a vallás és a művészet területén. Az Alapítvány törekszik arra, hogy ezeket az egyetemes értékeket a jelen kori eszközeivel nyilvánítsa meg, minél több emberrel hozza élő kapcsolatba és a hasonló törekvéseket támogassa. Teremtsünk teret a találkozásra! Ahol az utak találkoznak, mi segítünk egymással találkozni. A találkozás helye különleges. Határon áll, ahonnan másik világhoz indul hajó. A találkozás helyét közösen teremtjük. Ez a tér számunkra is felfedezésre vár. Olyan értékeket rejt, melyet közösen hordoznak, akik már jártak itt a múltban, és azok, akik csak a jövőben jönnek. Ez a tér teljesen nyitott, mégsem üres. Kereteit az utak alkotják, melyek ide vezetnek. Tartalma a találkozás. Találkozás azzal, ami minket ide vezetett, találkozás egymással, egy másik irányulással, ahol az irány a saját középpontból a közös középpontba mutató sugár, és minden ember az egyetlen titokhoz vezető számtalan út egyike. Ez a találkozás kisugárzik és inspirál. Teremtsünk teret a találkozásra!

az AQUARIUS Kulturális Alapítványról 42

Az alapítvány olyan szellemi kikötő, amely a különböző térben és időben megszületett szellemi kincseket kutatja és eleveníti meg tevékenységén, rendezvényein keresztül minél több ember számára. Minőségi ismeretek, valós élmények és tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget és inspirál. AQUARIUS KINCSEI

Profile for Aquarius Kincsei Folyóirat

Aquarius Kincsei Magazin 2018/3  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Aquarius Kincsei Magazin 2018/3  

Az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata

Advertisement