Professioneel Schoonmaken 5 - 2017

Page 1

‘IK BEN NIET INTERESSANT VOOR HACKERS’

DE BOARDROOM (ROGIER MOORMAN)

PS

EXOSKELET VOOR GLAZENWASSERS?

PROFESSIONEEL SCHOONMAKEN

5 ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN DOOR ROBOTS

JA ARGANG 16 - ’17 / 5

Thema: automatisering/robotisering

Chaoui Bouzian maakt schoon in giga-bios (24 zalen)


Scott® Control Rolhanddoeksysteem. Hoe scoort u op de Washroom 5D Test? Kijk op: www.kcprofessional.nl Nieuwe, compacte dispenser die in één handeling te reinigen is AQUARIUS* Rolhanddoek Dispenser Wit (7375), Zwart (7376)

AQUARIUS* Rolhanddoek Dispenser SLIMROLL* Wit (7955), Zwart (7956)

Uitstraling - Modern vormgegeven dispensers die helpen de ruimte netjes te houden Hygiëne - Drogere handen dankzij de uiterst absorberende Airflex* Technologie + de meest hygiënische dispenser vs. de concurrentie1 Efficiency - Compact systeem met grote capaciteit voor de meeste droge handen per gevulde dispenser; minder vaak bijvullen Tevredenheid - Medewerkers hebben liever handdoeken met reliëfpatroon van het Scott® Merk Duurzaamheid - Grote capaciteit, onze oplossing zorgt voor lager verbruik én minder verspilling (restrolfunctie)

Scott® Control (6620) & Scott® Control SLIMROLL* (6621) • Rolhanddoeken voor een betere hygiëne • Dankzij de Airflex* Technologie is de rol compacter en kunnen meer handen worden gedroogd • Voor gebruik met een compacte rolhanddoek dispenser die in één handeling te reinigen is (7375/7376 & 7955/7956) 1 Resultaten van een Swab Test studie, uitgevoerd door MGS Laboratories in januari 2017 ® Registered Trademark or* Trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.


COLOFON

Op de cover

Professioneel Schoonmaken

Kinepolis Antwerpen

is een uitgave van APPR Hét Brancheburo,

Kinepolis Antwerpen is een van de 46 bioscopen die de Kinepo-

16e jaargang.

lis Groep in Europa telt. Sinds deze in 1993 haar deuren opende, onderging de bioscoop een ware metamorfose. Vandaag is ze

Redactieadviesraad:

met haar 24 filmzalen en 7.377 zetels een van de belangrijkste

Klaas Gravesteijn, Robert Hompes, André de

Belgische complexen van de Kinepolis Groep.

PS ‘IK BEN NIET INTERESSANT VOOR HACKERS ’

DE BOARDROOM (ROGIER MOORMAN)

PROFESS IONEEL

Thema: automa tisering

Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: info@professioneelschoonmaken.nl Abonnementen:

PS, Een exoskelet is een uitwendig skelet dat voor komt bij dieren als kreeften, slakken en zee-egels. Tegelijkertijd is het een ontwikkeling in de robotisering. Met een exoskelet kunnen mensen in een rolstoel weer staan, en zelfs lopen.

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

Filosofeer je nog verder door dan kunnen mensen met een exoskelet in een

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

halve robot veranderen; en precies dat toekomstbeeld was het thema van de

kan aantonen professioneel bij schoonmaak­

expositie Hubot in Eindhoven. Centraal stond een fictief uitzendbureau voor

onderhoud betrokken te zijn, behoudens jaar-

mensen en robots, waarbij je bijvoorbeeld kon denken aan een verhuizer die

lijkse administratie- en portokosten. Een abon-

met een exoskelet de meest zware wasmachine gemakkelijk optilt.

nement kan online aangevraagd worden via

Binnen ons eigen thema van dit nummer – automatisering/robotisering –

www.professioneelschoonmaken.nl of schrifte-

wierp dat direct de vraag op: Hoe kan zo’n soort robot in de schoonmaak-

lijk – inclusief een visitekaartje of werkgevers­

branche van toegevoegde waarde zijn? Glazenwassers die dankzij een exo-

verklaring.

skelet – gewoon staand op de grond – ramen van de bovenste verdieping

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

van een gebouw kunnen wassen? Een robotarm die het moppen van een

is voorbehouden aan APPR Hét Brancheburo.

vloer aanzienlijk minder belastend maakt? Een half-mens-half-robot zou on-

Abonnementen kunnen aangevraagd worden

gekende mogelijkheden bieden.

bij: APPR Hét Brancheburo, Post­­ bus 5135,

Toch gelooft VSR-voorzitter en eigenaar van een schoonmaakbedrijf Jacco

1410 AC Naarden, www.professioneelschoonmaken.nl. Jaarlijks wordt F 23,70 in rekening gebracht voor administratie- en portokosten. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost F 65,00. Alle prijzen zijn excl. btw. Advertentie-exploitatie: Herman Wessels APPR Hét Brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@apprhbb.nl

Vonhof niet in de ver-robotisering van de schoonmaak: ‘We kunnen veel door robots laten doen, maar klanten willen ook menselijke aandacht. En binnen die ontwikkeling ben je als schoonmaakbedrijf aan de bal. Wij snappen die menselijke dienstverlening, wij weten wat hospitality is, en we hebben organisatiekracht’, zegt hij in een gesprek met PS. Overigens wijst Vonhof nog op een andere ontwikkeling want ook in andere branches neemt automatisering toe en komen als gevolg daarvan medewerkers op de arbeidsmarkt. De schoonmaakbranche kan in de werkgelegenheid voor deze groep een rol spelen omdat die mogelijk goed inzetbaar is in de schoonmaak. En zo schijnt Vonhof zijn licht op nog een aantal arbeidsmarktontwikkelin-

Vormgeving:

gen door automatisering en robotisering. Maar hij besluit: ‘Voor mijn eigen

APPR Hét Brancheburo,

bedrijf geldt dat wij nooit een bedrijf zullen worden met alleen maar robots,

Merit op de Dijk (art direction)

ook al zijn deze in de toekomst goedkoper dan de mens. Want dan verlies ik wat we echt zijn, namelijk een dienstverlener tussen mensen. Menselijke

Druk:

aandacht is nog altijd belangrijker dan een repeterende robot.’

Veldhuis Media BV

In de razendsnel veranderende ontwikkelingen proberen we in dit nummer stil te

Verschijningsfrequentie:

staan bij wat er al is, welk effect dit heeft,

6 maal per jaar

en wat er misschien komt. Hopelijk helpt het u uw eigen conclusies te trekken.

Auteursrecht: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APPR Hét Brancheburo mag niets uit deze uitgave openbaar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ISSN: 1569-4968

Ellen Dobbelaar, Bladmanager Twitter: @MagazinePS

5 ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN DOOR ROBOTS

JA ARGANG 16

Chaoui Bouzian maakt in giga-bios (24 schoon zalen)

Poppel, Margriet van Dijken, Wouter Westmaas

APPR Hét Brancheburo,

SCHOONM AKEN

/robotisering

Reus, Paul Terpstra, Derik Landman, Ad van

Realisatie:

EXOSKELET VOOR GLAZENWASSERS?

- ’17 / 5


Inhoud 20 8

30

‘Ik ben niet interessant voor hackers’

15

Mag je een sollicitant online screenen?

18

Met een robotarm de vloer moppen?


12

5 arbeidsmarktontwikkelingen rondom automatisering en robotisering

Automatisering en robotisering beïnvloeden de arbeidsmarkt, maar niet alleen op de manier die voor velen voor de hand ligt – namelijk dat taken van schoonmakers door robots worden overgenomen. Ook in andere branches worden ‘handen’ voor sommige taken overbodig. En die groepen medewerkers zijn straks beschikbaar op de arbeidsmarkt.

17 De Boardroom: Rogier Moorman

Column FNV door Lucy Lamers

‘Toen de arbeidstijdendeskundige van de FNV de nieuwe dienstroosters van Hago Rail Service (HRS) zag, was zijn eerste reactie: ‘Met deze roosters haalt de helft van de mensen z’n pensioen niet.’ Ik schrok. Meent ‘ie dat nou? Na vele jaren praten eindelijk roosters die voldoen aan de eisen van de arbeidstijdenwet en nog niet zoals het zou moeten!?’

24

Hygiëneforum: Overheid, gezondheidszorg en bedrijfsleven moeten beter samenwerken

Preventie van infecties door het verbeteren of stimuleren van de hygiëne staat niet hoog op de politieke agenda. Naast de honderden miljoenen euro’s die hierdoor jaarlijks worden verspild, heeft dit ook grote gevolgen voor het welzijn van burgers. Er is meer samenwerking nodig, was een

Opvallend object: Kinepolis Antwerpen

van de conclusies van het internationaal georiënteerde Hygiëneforum dat NVZ samen met elf partners organiseerde.

En verder... Schoonmaak Quiz ������������������������������������������ 16 Productnieuws – Vloeronderhoud ���������������� 23 OSB Over ��������������������������������������������������������� 26

Nieuws

6

Column Awog �������������������������������������������������� 27 NVZ: Bruisende wetenswaardigheden ��������� 32 Next �����������������������������������������������������������������34


NIEUWS NI Nieuws

Nieuwe code-ondertekenaars

Op 10 oktober 2017 zetten zeven nieuwe ondertekenaars hun

Coöperatie Schoongewoon Nederland, Schoonmaakbedrijf

handtekening onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Lutgens, Shop Box en Totaal Schoon zijn de nieuwe Code-

schoonmaak- en glazenwassersbranche. Breedweer Facilitaire

ambassadeurs.

Dienstverlening, Flexiplus Facility Groep, Osius Special Cleaning,

Informatie: www.codeschoonmaak.nl Handen zijn belang rijk voor een gezondere we

Eén op drie maakt smartphone bijna nooit schoon Regelmatig handen wassen wordt ons van jongs af aan geleerd. Maar hoe schoon

reld

Simpelweg handen wassen blijft een van de belangrijkste maniere stoppen. De bewustw ording verbeteren n om de verspreiding over waarom, wannee een van de belangri van bacteriën te r, hoe en waar we jkste voorbeelden onze handen wassen, van waarom hygiëne belangrijk is voor een is gezondere wereld.

Hoe vuil zijn jouw

handen?

Bacteriën zijn te vinden op alle oppervlakken vingernagels is zelfs van de hand. Onder een bijzonder hoge concentratie van bacterië je n te vinden1 Vier plekken die mensen vaak vergeten te vingertoppen, de wassen zijn de duim, de achterka nt van de handen en de pols2

zijn je handen eigenlijk nog nadat je een berichtje hebt getypt op je mobiele telefoon? Telefoons zijn een broeinest van bacteriën. Het blijkt namelijk dat 31 procent van de Nederlanders hun mobiele telefoon bijna nooit schoonmaakt. Zij doen dit één keer

Vrouwen zeggen hun handen ongeve er 9,5 keer per dag opzichte van gemidd te wassen, ten eld 7,6 keer per dag voor mannen3 Vrouwen wassen hun handen gemidd eld vaker van mannen haar handen na gebruik ; 83% wast van het toilet, terwijl ook doet4 slechts 74% van de mannen dit

per half jaar of nog minder. Bovendien heeft 11 procent hun telefoon nog helemaal nooit schoongemaakt. Van de mensen die hun telefoon wel reinigen, gebruikt slechts

Je handen zijn bela

6 procent een desinfecterend middel. Dit blijkt uit onderzoek van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity.

ngrijk

31%

gelooft dat persoon lijke verantwoordelij kheid essentieel is het verbeteren van voor hygiënenormen en openbare gezondh 3 eid

85% 71%

Informatie: www.essity.com

zegt dat zij hun handen vaak genoeg wassen3

zegt dat anderen hun handen niet vaak genoeg wassen3

80%

voelt zich ongema kkelijk bij ongewa ssen handen in sociale situaties3

Hago Zorg verstevigt fundament

Alles over infectiepreventie

Sinds de doorvoering

maakexpert in de zorg, zelf zijn verantwoordelijkheid. Onder an-

van de segmentatie-

dere door het inrichten van een kenniscentrum en een speciale

strategie van Hago,

website www.allesoverinfectiepreventie.nl waarop alle kennis over

waaruit Hago Zorg in

infectiepreventie is verzameld. Het bedrijf levert met een effectief

2012 is ontstaan, is

hygiënebeleid een belangrijke bijdrage aan het beperken van het

Hago Zorg een organi-

risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen.

satie waarbij de omzet

Informatie: www.allesoverinfectiepreventie.nl

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. Gom ZorgSupport neemt daarom, als schoon-

in korte periode verdubbelde naar meer dan 100 miljoen euro jaarlijks. ‘Wij zijn inmiddels uitgegroeid tot marktleider op het gebied van specialistische schoonmaak in de gezondheidszorg. Na een periode van harde groei, is het nu zaak om ons fundament te verstevigen, onze toegevoegde waarde te blijven waarmaken en onze organisatie klaar te maken voor de nieuwe strategie.

Nu ook machines bij CleanDeal

Met de komst van Sandra Roso Sanchez, Peter Paul Wieg-

Online schoonmaakwinkel CleanDeal breidt het assortiment uit

mans en Herman Busch in het managementteam, verste-

met machines. Voortaan kun je er ook terecht voor de aankoop

vigen wij ons fundament en bereiden wij ons voor op de

van een stofzuiger of een zonnepaneelreiniger. Het bedrijf speelt

toekomst’, aldus Margot van Leijen, algemeen directeur.

hiermee in op de groeiende vraag van klanten.

Informatie: www.hagozorg.nl

Informatie: www.cleandeal.nl

PS - 6


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Berg en Bosch kiest voor Meerwijk Schoonmaakbedrijf

Berg en Bosch Onderwijs is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme, en heeft vestigingen in Houten en Bilthoven. Coen Veer, businessunitmanager bij van Meerwijk (onderdeel van de Romaro Schoonmaakgroep): ‘Berg en Bosch Onderwijs had dringend behoefte aan structureel professioneel schoonmaakonderhoud. In het aanbestedingstraject werd ons snel duidelijk dat wij met ons maatwerkconcept voor scholen uitstekend in deze behoefte konden voorzien.’ Informatie: www.romaro.nl

SMB Willems start bij gemeenten Schoonmaakbedrijf SMB Willems is gestart

ruim 40.000 vierkante meter. De opdracht

bedrijf haar positie als regionaal schoon-

met het schoonmaakonderhoud en de

heeft een duur van maximaal acht jaar. Na

maakbedrijf in de provincie Gelderland en

glasbewassing voor de gemeenten Zut-

gemeenten Arnhem, Heumen en Nijmegen

wordt de basis gelegd voor een verdere

phen, Epe, Lochem en Voorst. Het betreft

kiezen opnieuw vier gemeenten voor SMB

groei in de regio Noord-Gelderland.

28 locaties met een totale oppervlakte van

Willems. Hiermee verstevigt het Arnhemse

Informatie: www.smbwillems.nl

Hijman en ECMR Minder bezetting, minder schoonmaak? woorden: het onderzoek heeft niet kunnen Lone Rooftop heeft een oplossing ontwikkeld gaan samen die inzicht geeft in de bezetting van een aantonen dat er een relatie is tussen het gebouw op basis van WiFi-technologie. Senaantal mensen dat in een ruimte is geweest recylclen en hoe vies deze ruimte is. Marcel Lamers, soren zijn daarbij niet nodig. Wageningen European Cleaning Machines Re-

University & Research gebruikt deze data

Lone Rooftop: ‘Deze resultaten zijn op zijn

cycling (ECMR) en Hijman schoon-

om roosters te optimaliseren. Het Facilitair

minst verassend te noemen en aanleiding

maakartikelen uit Amsterdam zijn

Bedrijf van de universiteit heeft Asito ge-

voor de betrokken partijen om een vervolg-

per 1 augustus een tweejarig

vraagd om te kijken of deze informatie over

onderzoek te doen. Natuurlijk hadden wij

contract met elkaar aangegaan

bezetting in ruimten wellicht ook waardevol

liever gezien dat er een direct verband aan-

voor het ontmantelen en recyclen

toegepast kan worden voor schoonmaak-

getoond was tussen onze bezetting en ver-

van oude reinigingsmachines en

doeleinden.

vuilingsgraad. Dat een schoonmaakbedrijf

-apparatuur, die door Hijman

Uit het onderzoek is niet wetenschappelijk

als Asito dit vraagstuk wetenschappelijk op-

schoonmaakartikelen worden te-

vast te stellen dat de aanname dat er een

pakt zien wij graag en daar werken we graag

ruggenomen bij hun relaties.

relatie aanwezig is tussen de bezettingsgraad

aan mee.’

Informatie: www.hijman.nl

en de vervuilingsgraad juist is. Met andere

Informatie: www.asito.nl

Fortron verbetert veiligheidsbeleid Om haar medewerkers nog meer te doordringen van veiligheidsdenken, heeft Fortron al haar operationeel leidinggevenden opgeleid tot Basis Veiligheidskundigen. Op 26 september

Officiële naams­ wijziging Van Houtum B.V.

namen zij hun diploma in ontvangst. Directeur

In mei werd al aangekondigd dat Van

Robert Hompes: ‘Veilig werken gaat veel verder

Houtum onder de Wepa-vlag verder gaat.

dan de praktische aspecten. Met de opleiding

Per 1 oktober 2017 is het officieel: Van

tot Basis Veiligheidskundige zijn onze operationeel leidinggevenden in staat om vei-

Houtum B.V. is veranderd in Wepa Ne-

ligheid verder door te voeren dan alleen in de uitvoering van onze werkzaamheden.’

derland B.V.

Informatie: www.fortron.nl

Informatie: www.wepa.nl PS - 7


AUTOMATISERING/ROBOTISERING

‘Ik ben

niet interessant

Veel mensen en bedrijven denken: ‘Ik heb niets te verbergen. Ik ben niet interessant voor hackers.’ Maar dan heeft u onderzoeksjournalist Maria Genova nog niet horen spreken en ook haar boek nog niet gelezen. De auteur van Komt een vrouw bij de hacker was begin september te gast tijdens de VSR-Zomerborrel en schudde de aanwezigen flink wakker.

Tekst: Inga van Uchelen (Inga Schrijft), foto’s: Frank Versteeg

I

edereen heeft wel een kopie van zijn

van medewerkers, die schoonmaakbe-

formatie. Hoe kun je daar als schoon-

paspoort, foto’s of officiële documen-

drijven met hun klanten delen?

maakbedrijf op inspelen?

ten op zijn computer opgeslagen. En

‘Inderdaad, het is zelfs de vraag of dat

‘Soms bezoek ik een bedrijf en dan zie ik

zo niet, dan vormt je e-mail een gevaar;

mag’, aldus Genova. ‘Volgens de Autori-

van alles op de bureaus liggen. Schoon-

zonder lang en sterk wachtwoord dringen

teit Persoonsgegevens ben je als werk-

maakmedewerkers kunnen in contact

hackers relatief gemakkelijk binnen en

gever de enige die hierom mag vragen.

komen met deze gevoelige bedrijfsinfor-

hebben ze alsnog toegang tot dit soort

Derde partijen moeten erop vertrouwen

matie. Ook zijn computers niet altijd af-

gevoelige informatie. Ook corresponden-

dat het schoonmaakbedrijf dit op orde

gesloten. Als er een keer iets gebeurt, wil

tie met een werkgever is interessant.

heeft. In hoe meer computers kopieën

je als schoonmaakbedrijf de schijn niet

Want hackers die een bedrijf willen hac-

staan, hoe groter het risico op ernstige

tegen je hebben. Roep medewerkers

ken doen dat vaak niet meer via het be-

gevolgen bij een hack.’

daarom op: wat kom je allemaal tegen?

drijf zelf, maar via de medewerkers.

Werkgevers moeten dus voorzichtiger

Zo heb je als dienstverlener een signale-

‘Via privécomputers van medewerkers

worden, vindt Genova. ‘Zo’n kopie is voor

rende functie en kun je je opdrachtgever

onderscheppen zij facturen en offertes.

een hacker veel waard. Je kunt er van

waarschuwen. Leid medewerkers hierin

Ze kopiëren de factuur, zetten er een

alles mee op je naam zetten. Iets anders

op, dan bied je toegevoegde waarde.’

nieuw bankrekeningnummer op en innen

waarin bedrijven en medewerkers moe-

het geld’, vertelt onderzoeksjournalist

ten worden getraind, is het herkennen

Hoe wapen je je tegen de hackrisico’s

Maria Genova tijdens de VSR-Zomerbor-

van phishing mails. Er hoeft maar één

via smartphones, die veel schoonmaak-

rel. Hoog tijd voor een exclusief interview,

iemand een link aan te klikken en je hele

medewerkers tegenwoordig in hun werk

want in de schoonmaakbranche zijn er

bedrijf is gehackt.’

gebruiken? Genova: ‘Medewerkers krijgen vaak wel

specifieke risico’s. Schoonmaakmedewerkers zijn vaak al-

instructies over het gebruik van de tele-

Moeten we bij die specifieke risico’s dan

leen bij een opdrachtgever en hebben

foon of van een specifieke app, maar ze

denken aan kopieën van paspoorten

toegang tot computers en gevoelige in-

leren niet hoe ze hun telefoon, en dus

PS - 8


voor

hackers’

PS - 9


Meer dan sofware alleen

Portal & App’s KLANTEN & MEDEWERKERS

WEBPORTAL

APPS

SUPERSNEL & ERGONOMISCH • Altijd en overal gebruiksklaar

NOCORE DATABASE Medewerkers, klanten en rayonleiders kunnen via internet inloggen op hun eigen Nocore omgeving In de klantportal kunt u o.a. facturen, DKS rapportages, werkbonnen en ID-bewijzen tonen aan uw opdrachtgever. Uw werknemer kan in de portal zijn loonstroken, arbeidsovereenkomst en rooster inzien. De apps, zoals Werkbonnen-, DKS- en Bezoekersverslagen zijn volledig geïntegreerd met Nocore ERP.

www.nocore.nl

• Intuïtieve S-beweging: minimale krachtsinspanning • Hogere productiviteit: moeiteloos werken • Professioneel vloerreinigingssysteem van de beste kwaliteit: robuust & duurzaam

FO VIA: MEER nIgNer-europe.com u fdevalk@ 9 212-2207 0 Tel.: +4

Te l: 0 4 1 3 - 2 4 20 50

www.ungerglobal.com/ergoclean

erGO!_92x275-NL.indd 1

10/18/2017 3:31:10 PM


Welke voorzorgsmaatregelen kun je als bedrijf nemen? Eén: Zorg voor goede technische oplossingen. Genova: ‘Denk aan firewalls. Heel belangrijk daarbij is dat ICT-afdelingen hun systemen blijven updaten, anders zet je allerlei deurtjes naar je computersystemen open. Extra veilig is het wanneer waardevolle documenten, zoals kopieën van paspoorten, in een versleutelde database zijn opgeslagen. Waarvan het bedrijf, goed kunnen beveiligen. Zo

pen het belang van die updates niet en

de toegang is beperkt tot slechts een

downloaden zij vaak allerlei andere apps.

negeren deze. Maar doe je het niet, dan

paar mensen.’

Het is belangrijk dat ze dat alleen via de

ben je heel simpel te hacken. Dit geldt

Gedrag van medewerkers is het tweede

Apple-store en Google Playstore doen;

ook voor laptops en pc’s.

punt waarop je actie kunt ondernemen.

apps die je kunt downloaden via een

‘Daarnaast zijn sterke pincodes en

‘Organiseer awareness-sessies,’ stelt

website, kunnen een val zijn die de hele

wachtwoorden van essentieel belang.

Genova, ‘om medewerkers te leren om-

mobiel overneemt.

Dus níet de standaardrijtjes horizontaal

gaan met digitale gevaren, zoals phishing

‘Phishing mails en het verleiden van web-

of diagonaal, je geboortedatum of de

mails. Deze worden naar duizenden te-

sitebezoekers om te klikken op malafide

naam van je kind, dat is allemaal infor-

gelijk gestuurd, er is altijd wel iemand die

advertenties, zijn andere methoden om

matie waar hackers achter kunnen ko-

de mail opent. Je merkt tijdens zo’n ses-

bedrijfsinformatie te achterhalen. Het

men. Kies bijvoorbeeld voor een zin, die

sie aan de geschrokken reacties van

uitvoeren van updates die je telefoon

kun je gemakkelijk onthouden en is lastig

mensen hoe waardevol het is dat zij leren

aangeeft, heeft een preventieve werking

te hacken.

nadenken over privacy en het gevaar van

tegen de gevolgen hiervan. Velen begrij-

‘Ten slotte vormt het maken van internet-

hackers. Ik leer ze vervolgens phishing

verbinding via een openbaar wifi-net-

links herkennen en sterke wachtwoorden

werk extra risico. Met een simpel ap-

aan te maken.’

Algemene verordening gegevensbescherming

paraatje worden openbare netwerken

Met netwerksegmentatie zorg je er ten

binnengedrongen, wachtwoorden onder-

slotte voor dat niet iedereen toegang

‘Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.’ Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl Genova: ‘Je beschermt niet alleen je eigen bedrijf, maar volgens deze wet ben je ook verplicht om gegevens van klanten en medewerkers te beschermen. Dit om te voorkomen dat een hacker denkt: ik hoef die multinational niet te hacken, ik hack gewoon het schoonmaakbedrijf. Heb je je cyberveiligheid niet op orde, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.’

schept en is er toegang tot het bedrijf.

heeft tot alles. ‘Regel wie toegang heeft

Als het niet echt nodig is, gebruik dan

tot kopieën van identiteitsbewijzen en

liever je 3g- of 4g-verbinding.’

wie tot de salarisadministratie. Anders heeft een hacker aan één slachtoffer

Hoe staat de schoonmaakbranche er op

genoeg om bij het hele bedrijf binnen te

dit gebied voor, schat u in?

dringen.’

‘Financiële instellingen hebben hun digi-

Voor wie nog steeds denkt ‘Ik ben geen

tale beveiligingsbeleid vaak op orde, maar

interessant slachtoffer’; waarschuwt Ge-

veel andere bedrijven nog niet. Bedrijven

nova: ‘Hackers onderzoeken niet eerst

beseffen nog te weinig wat voor een gi-

of een persoon of een bedrijf interessant

gantische impact een hack op de bedrijfs-

is, ze doen massaal pogingen en waar

voering heeft. Laatst was ik bij een bedrijf

het lukt, slaan ze toe. Er is altijd wel iets

waarvan de eigenaar dacht een goede

interessants te vinden.’

back-up te hebben, maar na een hack was hij alle administratie kwijt. Het was niet te herstellen en hij is zelfs failliet gegaan. Ook in dit geval waren ze via een medewerker binnen gekomen. Als je medewerkers niet voorlicht, kun je nog zo goed beveiligd zijn maar als iemand op een phishing mail klikt en zijn inloggege-

Heeft u vragen? Maria Genova is bereid deze te beantwoorden. Kijk voor contactgegevens op www.mariagenova.nl of mail naar genova@casema.nl.

vens invult, heb je een probleem.’ PS - 11


AUTOMATISERING/ROBOTISERING

5 arbeidsmarktontwikkelingen

automatisering en robotisering

rondom

Volgens Jacco Vonhof

Automatisering en robotisering beïnvloeden de arbeidsmarkt, maar niet alleen op de manier die voor velen voor de hand ligt – namelijk dat taken van schoonmakers door robots worden overgenomen. Ook in andere branches worden ‘handen’ voor sommige taken overbodig. En die groepen medewerkers zijn straks beschikbaar op de markt.

Tekst: Inga van Uchelen (Inga Schrijft), foto: VSR

J

acco Vonhof is eigenaar van

Vonhof: ‘Economisch gaat het goed,

markt vragen van ons deze sociale agenda

schoonmaakbedrijf Novon, voor-

schoonmaakpersoneel wordt weer schaars;

te faciliteren, maar dan moet het werk straks

zitter van VSR, voorzitter van

ondanks dat taken al worden overgenomen

wel beschikbaar zijn. Mantelzorg en onbe-

VNO/NCW Midden, én betrokken fan van

door onder andere robotstofzuigers en

taalde banen houden dit nu deels tegen.’

PEC Zwolle. Naast deze functies – of mis-

-schrobzuigmachines. Maar niet alleen in

schien wel dóór deze functies – staat

de schoonmaakbranche neemt automati-

Vonhof bekend om zijn visie, in het bij-

sering repeterend werk over, dat gebeurt

zonder als het gaat om ontwikkelingen

ook in de kantorenmarkt. App-bouwers zijn

in de schoonmaakbranche. Wij vroegen

moeilijk te vervangen, maar de groep die

2

hem naar zijn toekomstbeeld in relatie

bijvoorbeeld data-entrywerk uitvoert – ni-

len lopen en dus bieden robots een oplos-

tot automatisering en robotisering in de

veau mbo 0 tot mbo 3 –, is daarvoor straks

sing in het repeterende werk. Bij klanten

schoonmaakbranche. En dan niet op het

niet meer nodig en zal zich deels richting

die er het budget niet voor wilden uitgeven,

gebied van de robots, software en apps

de fysieke dienstverlening ontwikkelen. Wij

kon het gebruik ervan lang niet uit, maar

zelf, maar op het gebied van wat deze

hebben deze mensen nodig.

robots worden steeds kostenefficiënter en

ontwikkeling in sociaalmaatschappelijk

Behalve door robotisering worden we dus

de mensen schaarser. We zetten robots

opzicht voor de sector betekent. Hij be-

ook aangejaagd door een andere agenda,

dus niet in om mensen te vervangen, maar

schrijft vijf ontwikkelingen.

namelijk een sociale. Waarbij het gaat om

omdat de mensen er niet zijn.’

1

inclusiviteit, en mensen aan het werk krij-

3

Automatisering/robotisering in de kantorenmarkt zorgt voor een nieuwe groep potentiele mede­ wer­kers in de schoonmaakbranche PS - 12

gen. Om op deze ontwikkeling in te spelen hebben wij grotere contracten nodig, en een bredere dienstverlening waarbij we meer overdag werken. De overheid en de

Tekorten in de arbeidsmarkt los je deels op met robots ‘We kunnen de mensen niet meer

vinden die achter een schrobzuigrobot wil-

De schoonmaakbranche van de toekomst verspreidt zich naar consumentenmarkt

‘De arbeidsmarktkrapte zal niet altijd


aanhouden. Er komt een tijd dat er weer een overschot is en er komt vanuit andere branches een nieuwe groep relatief lastig bemiddelbare mensen op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft ook de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar, zoals vanuit SW-bedrijven, mensen zonder opleiding en nieuwe Nederlanders. Wij zijn in staat om hun een kans op werk te geven en ze in, door en

Jacco Vonhof: ‘Wij moeten gemakkelijker ook huishoudelijk werk kunnen uitvoeren’

uit laten stromen. Maar dan moet er wel zinvol werk zijn, en waar ent je je dienst-

ter van te worden, maar om banen te

Het is zaak dat wij banen vullen met

verlening dan op?

creëren. Probeer een regime te bedenken

meer toegevoegde waarde, meer over-

Voor een toekomstbestendige branche

waarin het gemakkelijker voor ons is om

dag gaan werken en niet alleen in kan-

moeten we ander werk aanboren. En dat

huishoudelijk werk uit te voeren zonder

toren maar ook in hotels, instellingen,

werk zit deels op andere plekken dan

dat het drie keer zoveel kost.’

of in huis.’

nu. Zoals in de thuiszorg, in de zorg

4

5

niet haalbaar, bovendien is de regelge-

A ls tegenontwikkeling van robotisering en automatisering ontwikkelt zich een aan­ dachtseconomie – en in die ontwikkeling is de schoon­ maakbranche aan de bal

ving te ingewikkeld. Ik blijf met mijn

‘We kunnen veel door robots laten

schoonmakers, maar ook op kantoor

schoonmaakbedrijf om die reden nog

doen, maar klanten willen ook mense-

worden taken overbodig. Nu al komt een

weg uit dat domein.

lijke aandacht. En binnen die ontwikke-

factuur binnen, en wordt deze automa-

Wat wel zou kunnen, is dat we de vraag

ling ben je als schoonmaakbedrijf aan

tisch verwerkt en betaald. Daarvoor heb

van particulieren veranderen; bijvoor-

de bal. Wij snappen die menselijke

ik niemand meer nodig. Dus is het be-

beeld niet bij één bewoner werken, maar

dienstverlening, wij weten wat hospita-

langrijk om ook je eigen medewerkers

voor tien bewoners in één huizenblok.

lity is, en we hebben organisatiekracht.

weerbaar te maken door ze te trainen

Een groep particulieren die bijvoorbeeld

Maar dan moet je niet blijven doen wat

en scholen, en ze naar buiten te laten

als coöperatie onze dienstverlening in-

je altijd deed.

kijken met de boodschap: “Denk na over

koopt. Ze hebben allemaal te maken met

Als je aan de groep medewerkers uit

straks, investeer in jezelf.”

schoonmaak, boodschappen doen en de

andere branches vraagt wat ze willen,

Voor mijn eigen bedrijf geldt dat wij nooit

hond uitlaten. Werk dat wij al uitvoeren

dan wordt vaak gezegd “iets met men-

een bedrijf zullen worden met alleen

en dat altijd zal moeten gebeuren. En niet

sen”; conciërge, huismeester, wijkop-

maar robots, ook al zijn deze in de toe-

alleen door machines.

zichter. Dienstverlenende functies dus,

komst goedkoper dan de mens. Want dan

We moeten er met elkaar voor zorgen dat

met mens-tot-menstaken. Werk dat wij

verlies ik wat we echt zijn; namelijk een

de overheid ons daarin faciliteert. Bijvoor-

deels al hebben. Wij kunnen deze taken

dienstverlener tussen mensen. Mense-

beeld door het grijze en zwarte circuit wit

naar ons toetrekken en met “schoon-

lijke aandacht is nog altijd belangrijker

maken. Niet om er als BV Nederland be-

makersplus” aan deze vraag voldoen.

dan een repeterende robot.’

rondom huis, voor zieken, of mensen met twee banen, mensen die langer zelfstandig willen blijven. Ik krijg regelmatig de vraag wij ook bij particulieren schoonmaken. Dat is vanuit onze kostprijs nu

Medewerkers in eigen organi­ satie weerbaar maken ‘Tegelijkertijd krijgen ook mede-

werkers in onze eigen branche te maken met de consequenties van robotisering en automatisering. Niet alleen onder

PS - 13


C MET THEO KOMT U VERDER.... EN VERDER....

ezoek Fabrieksb ovember 18 N zaterdag ductie van Met intro o 20 de The .nl ww.all-up w p o n a a Meld u

EN VERDER... Maximale reikwijdte: 19 m Maximale werkhoogte : 25 m Variabel afstempelen Volautomatische op- en afbouw Geheugenfuncties voor 2 posities

EN VERDER.... Hij staat zijn mannetje, Theo. Wat wilt u, we hebben het hier wel over de Klaas Theo 25: het nieuwste van het nieuwste in het 3,5T-segment. Een autohoogwerker met tot nu toe ongekende prestaties. Dus verhuurders die in alle opzichten verder, en verder, en verder willen komen‌ bel ons even en vraag naar Theo!

Meer weten ? all-up.nl +31 (0) 546 - 544724


COLUMN C Column

Carolien Brederije

Hoever mag een werkgever gaan bij het online screenen van sollicitanten? Instagram, Facebook en Twitter zijn ongekend populair en we

Informatie moet ‘noodzakelijk en relevant’ zijn

delen steeds meer persoonlijke informatie op deze netwerken.

Het verzamelen van de gegevens moet daarnaast noodzakelijk

Bekijk het Facebookprofiel van een willekeurig persoon en met

en relevant zijn voor de functie. Of iemand wel of niet een re-

een beetje geluk weet je al snel waar deze persoon op vakan-

latie heeft, is bijvoorbeeld doorgaans niet relevant en kunt u

tie is geweest, wat deze persoon de avond ervoor heeft gege-

dus niet betrekken bij de online check. Indien de informatie ook

ten en wat zijn weekendplannen zijn. Het is voor een werkgever

op een andere manier verzameld kan worden, die minder inbreuk

dan ook verleidelijk om te kijken wat een sollicitant zoal over

maakt op de privacyrechten van de sollicitant, dan moet u voor

zichzelf publiceert. Maar mag dit ook?

deze andere manier kiezen. Daarnaast is het eerder toegestaan het zakelijke profiel van de kandidaat te bekijken dan het profiel

Een werkgever mag het profiel van een sollicitant op social

dat puur voor privédoeleinden wordt gebruikt.

media bekijken, maar alleen als aan strikte voor-

Vooraf informeren

waarden is voldaan.

Ten slotte moet u de kandidaat vooraf informeren dat zijn

Enkel met wettelijke grondslag

of haar profiel bekeken kan worden. Dit kan bijvoorbeeld

U moet een bepaalde grondslag hebben

door potentiële kandidaten hierop te wijzen in de vaca-

om het profiel van de sollicitant te bekijken.

turetekst. Het is dan dus mogelijk om een sollicitant te

De Wet bescherming persoonsgegevens

‘checken’ op social media, maar de werkgever moet wel

kent de volgende grondslagen:

een goede reden hebben en zich aan de spelregels

• ondubbelzinnige toestemming

houden. Uitgebreid bladeren door de online vakantie-

• contractuele verplichtingen

kiekjes van de kandidaat, laat staan zonder vooraf-

• wettelijke verplichting

gaande aankondiging, zit er dus niet in.

• vitaal belang

Sancties

• publiekrechtelijke taak • gerechtvaardigd belang

Wat gebeurt er bij overtreding? Het is niet

De grondslag ‘toestemming’ is

de verwachting dat de Autoriteit Persoons-

in deze situatie geen goede

gegevens bij een eenmalige onterechte

want een sollicitant bevindt

online check direct een boete oplegt,

zich immers in een afhanke-

maar wanneer dit stelselmatig gebeurt

lijke positie ten opzichte van

of wanneer sprake is van een ernstige

de werkgever en zijn of haar

inbreuk op de rechten van de betrok-

toestemming wordt om deze

ken kandidaat, kan dit tot een boe-

reden geacht niet ‘vrijelijk’

te leiden.

te zijn gegeven. Er is dus een

Het is dus belangrijk dat u in het sol-

andere grondslag nodig.

licitatiebeleid rekening houdt met de

De meest voor de hand liggen-

privacywetgeving. Met de komst van

de grondslag lijkt het gerechtvaar-

de Algemene Verordening Gege-

digd belang van de werkgever. Dat

vensbescherming in mei 2018,

zal er echter lang niet altijd zijn, maar

zullen de boetes alleen maar hoger

wel bij functies waarvoor het belangrijk

worden en de handhaving stren-

is dat een werknemer integer. Bijvoor-

ger. En ook zonder boete zit een

beeld bij financiële functies, functies

werkgever uiteraard niet te

waarbij werknemers met kinderen

wachten op een bestuursrech-

of ouderen werken en bij managers

Carolien Brederije is partner bij Valegis Advocaten in Den Haag

telijk onderzoek of negatieve

met veel bevoegdheden.

en Amsterdam. Zij adviseert ondernemers uit binnen- en

publiciteit.

buitenland op het gebied van arbeidsrecht. Meer informatie: www.valegis.com, Twitter @ValegisLawyers. PS - 15


SVS-KENNISQUIZ

Opfrisser Denkt u alles over schoonmaak te weten? Met deze Schoonmaak Quiz test u aan de hand van onder andere officiële SVS-examenvragen in hoeverre uw schoonmaakkennis nog upto-date is. Veel succes en als u klaar bent, vindt u op pagina 34 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Tekst: Cor van der Velden 1. Hoeveel is het percentage vaste stoffen meestal in een professioneel schoonmaakmiddel?

6. Desinfectie van water om hygiënische redenen wordt toegepast sinds?

a. 12%

a. ongeveer 2000 jaar in India

b. 2%

b. Antoni van Leeuwenhoek in de 18e eeuw het bestaan

c. 24%

van bacteriën aantoonde c. Louis Pasteur in de 19e eeuw het naar hem genoem-

2. Hoe hoog mag de pH-waarde van een tapijt-

de pasteuriseren uitvond

shampoo voor wollen tapijten zijn? a. 11,5

7. Kalkzeep wordt verwijderd met:

b. 6,5

a. oplosmiddel

c. 4,5

b. natuurlijke zeep c. sequestreermiddel

3. Sinds wanneer worden synthetische schoonmaakmiddelen gebruikt? a. tijdens de industriële revolutie werden de eerste synthetische middelen gemaakt (medio negentiende eeuw) b. sinds het begin van de ruimtevaart ( + – 1970) c. sedert de tweede wereldoorlog ( + 1945) –

8. Hoe wordt aluminium beschermd tegen weersinvloeden? a. conserveren b. anodiseren c. polymeren 9. Spoeltoiletten bestaan sinds:

4. Zet de volgende mineralen in de juiste volgorde volgens de schaal van Mohs, van zacht naar hard: a. Kwarts, Calciet, Corund en Topaaz b. Calciet, Kwarts, Topaaz en Corund c. Kwarts, Topaaz, Calciet en Corund

a. ongeveer 4000 jaar geleden, in het paleis in Knossos (Kreta) b. ongeveer sinds 1600, toen John Harrington een spoeltoilet bouwde voor koningin Elizabeth I c. ongeveer sinds 1900, toen Thomas Crapper het spoeltoilet ontwikkelde

5. Tijdens de 17e eeuw werden veel parfums ontwikkeld en gebruikt: a. omdat de mode, en daardoor het gebruik van parfum, een enorme vlucht nam b. omdat men toen dacht dat het geneeskundige werkingen had c. om lichaamsgeuren te verhullen

PS - 16

10. Het bestaan van virussen werd aangetoond in ongeveer? a. 1880, door Louis Pasteur b. 1700, toen Antoni van Leeuwenhoek de microscoop uitvond c. 1930, toen de elektronenmicroscoop werd ontwikkeld

C


COLUMN C Column

Lucy Lamers

Het juiste spoor

Toen de arbeidstijdendeskundige van de FNV de nieuwe dienstroosters van Hago Rail Service (HRS) zag, was zijn eerste reactie: ‘Met deze roosters haalt de helft van de mensen z’n pensioen niet.’ Ik schrok. Meent ‘ie dat nou? Na vele jaren praten eindelijk roosters die voldoen aan de eisen van de arbeidstijdenwet en nog niet zoals het zou moeten!? Dan moet het dus toch anders. Want gezond je pensioen halen staat hoog op het verlanglijstje van treinschoonmakers. In de treinschoonmaak werken mensen volcontinu (dag en nacht), 38 uur per week. Daarin zijn ze zo’n beetje de enigen in Nederland. Normaal gesproken werken mensen in roosters van 33,6 uur. Daar is een goede reden voor. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het volcontinu werken een aanslag is op de gezondheid: in verhouding krijgen veel meer mensen op oudere leeftijd last van hart- en vaatziekten, suikerziekte en andere akelige kwalen. De biologische klok raakt in de war, depressies nemen toe en ga zo maar door. De roosters zijn ook verre van sociaal: het grote aantal nacht- en weekend­diensten heeft gevolgen voor je sociale leven. Treinschoonmakers zijn betrokken en actieve mensen. Samen besloten we een actieplan te maken en hebben HRS gevraagd om met ons naar NS te gaan en samen te werken aan een nieuw

Lucy Lamers, bestuurder FNV Schoonmaak

gezond en sociaal rooster. HRS staat daar gelukkig voor open. NS heeft voor haar eigen medewerkers namelijk wel een gezond

pensioengerechtigde leeftijd bereiken en je werk met plezier

rooster en zij is ondertekenaar van de Code Verantwoord

blijven doen. Werkgevers hebben er op hun beurt belang bij

Marktgedrag. Wij roepen NS dan ook op: practice what you

om het ziekteverzuim laag te houden en hun mensen goed

preach! Zie er op toe dat je ingeleende personeel dezelfde

inzetbaar. De sector zit dus op het juiste spoor richting een

behandeling krijgt als je eigen personeel.

nieuwe, duurzame werkwijze. Nu de NS nog.

Wij gaan NS vragen om met ons samen te werken aan gezonde roosters. Het vraagt wat van iedereen. De cao Schoon-

advertentie

maak is geschreven op mensen die overdag werken, daar zullen aanpassingen nodig zijn. Van NS vragen we om na te denken of zij het werk zo kunnen aanbieden dat mensen ge-

patent pending

zonder kunnen werken, en HRS vragen wij om mensen regelruimte te geven in hun werktijden door bijvoorbeeld zelfroostering. Als je flexibiliteit vraagt van je mensen, moet je ook flexibiliteit terug geven. Ook willen we echte banen voor de parttimers die graag meer uren willen werken en voor de krachten die vaak al jarenlang werkzaam zijn in de treinschoonmaak op een uitzendcontract. Werkgever en werknemers in de schoonmaak onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. In de nieuwe cao is afgesproken om op een aantal plaatsen pilots te gaan doen. Een goed plan, want als schoonmaker wil je graag gezond de PS - 17


VLOERONDERHOUD

Met robotarm de vloer moppen? Robotisering nu en in de toekomst

Nieuw is het al niet meer. En misschien kunnen we ze zelfs al niet meer innovatief noemen: schoonmaakrobots. Toch blijven de robots vernieuwend, al is het maar vanwege de continu verbeterende technologie en dus de steeds verder uitbreidende mogelijkheden van robots.

Samengesteld door: Inga van Uchelen (Inga Schrijft)

‘E

erste uitzendbureau voor

het gebruik ervan). Want als we het begrip

zuigrobot RA 660 NAVi de ISSA Innova-

mensen en robots opent voor

van vervanging, van het een óf het ander,

tion Award in de categorie Machines,

publiek’, kopte een persbe-

laten varen en inzien dat mens en robot

accessoires en componenten. De jury

richt afgelopen oktober. Een beetje mis-

elkaar ook beter kunnen laten functione-

roemde het navigatiesysteem dat ge-

leidend want het ging om een expositie,

ren, gaat er een wereld aan mogelijkhe-

bruikmaakt van laser, en de efficiency

maar het trok natuurlijk de aandacht. Ook

den open; een wereld waarin juist nieuwe

bij het in kaart brengen van ruimtes.

de onze, werkend aan een editie over

banen ontstaan. (…)

Daarbij brengt de robot virtuele wanden

robotisering. In dit artikel een overzicht

‘Denk aan een verhuizer met een robotpak.

aan. Ook het gebruiksgemak voor de

van deze ontwikkeling voor vloeronder-

Dit was altijd een beroep voor krachtpatsers,

operator viel de jury op, net als dat tot

houd, maar eerst nog even naar Hubot,

maar dankzij het gemotoriseerde exoskelet

in het smalste hoekje kan worden

de ‘als uitzendbureau vermomde exposi-

sjouwt ook iemand met een vederlichte

schoongemaakt.

tie’, die onderdeel was van de Dutch De-

bouw of een lichamelijke beperking moei-

De fabriek en technici hebben vele jaren

sign Week (21-29 oktober 2017). Want,

teloos een wasmachine naar buiten. Of de

nauw met gebruikers samengewerkt om

van waar dit initiatief? We citeren uit het

shiva-fysiotherapeut. Menselijke aanraking

een reinigingsrobot te ontwikkelen die

persbericht: ‘(…) hoe kijkt de samenleving

heeft een unieke therapeutische werking.

voldoet aan alle eisen van de schoon-

tegen robots aan? Als beangstigende ob-

Een machine kan dat niet vervangen. De

maakmarkt van grote oppervlakken.

jecten waarmee mensen op de arbeids-

shiva-fysio masseert daarom ook gewoon

markt moeten concurreren? Als techno-

met eigen handen, maar voor het beste

IntelliBot van Taski

logie die stuurbaar is? Of zelfs als nieuwe

resultaat gebruikt hij of zijn vier extra robot-

Ook de Taski IntelliBot Swingobot 1650

soort waarmee we kunnen samenleven?

armen. Geen vermoeidheid in de handen

is een zelfstandig werkende schrobzuig-

‘Bij veel mensen roept de term “robotise-

en de beste zesarmige massages ooit,’ be-

machine. Zestien sensoren ‘zien’ de

ring” negatieve associaties op, een doem-

sluit het persbericht.

ruimte en leiden de machine efficiënt

scenario waarin robots banen van mensen

Voorlopig is de schoonmaakbranche ech-

door de ruimte en langs obstakels. Ge-

afpakken. Volgens dit uitgangspunt staan

ter nog vol van de huidige ontwikkelingen.

avanceerde sensoren monitoren de

werkgevers voor een keuze: laat ik de taak

Zoals van de volgende de robots:

omgeving zodat de machine veilig zijn

uitvoeren door een robot of een mens?

weg vindt, obstakels vermijdt en effi-

‘Na een bezoek aan Hubot kijken bezoe-

Reinigingsrobot RA 660 NAVi

ciënt de ruimte reinigt. De machine

kers heel anders naar technologie (en

In 2016 won Cleanfix met hun schrob-

heeft een filtersysteem waardoor be-

PS - 18


perkt water nodig is. Het zuiveringssy-

advies wordt ondersteund met een

hem daar specifiek toe te passen.’

steem filtert water tot één micron. Hier-

werkinstructie en filmpjes. De app is te

De roterende borstel reinigt automatisch,

mee wordt schoon water gecreëerd

downloaden via de App-store en Goo-

zonder menselijke handeling, glas én ge-

door hergebruik.

gle Play Store.

vels op grote hoogte – met een capaciteit

De schrobzuigrobot is op afstand te mo-

van zo’n 300 tot 500 meter per uur. Het

nitoren en ondersteunt daarin de dage-

Kite glazenwasrobot

reinigingselement volgt een voorgepro-

lijkse operatie met rapportages zoals

In een overzicht van robots (en een app)

grammeerde route langs een uitgekiend

over de locatie van de robot, de identiteit

voor vloeronderhoud is de glazenwasrobot

kabelsysteem. De glazenwasser of gevel-

van de operator, start- en gebruikstijden

een vreemde eend in de bijt, maar het

reiniger hoeft niet meer in een gevelon-

en remote diagnostics.

vermelden waard. Jaren geleden al inter-

derhoudsinstallatie op hoogte te werken. Hij kan ondertussen bijvoorbeeld

Vloerpad-app Geen robot maar een app; de vloerpad-app van Wecoline. De leverancier van meer dan dertig verschillende vloerpads wil het voor haar klanten gemakkelijker

‘Glazenwasser in exoskelet bereikt zelfs hoogste ramen’

maken om een juiste keuze te

de reiniging van een uitstekende entree of binnenramen voor zijn rekening nemen.

Exoskelet Het initiatief en de berichtgeving over de expositie over de half-

maken voor een vloerreinigingspad. De

viewden wij Stefan Spanjer, die de Kite

mens-half-robot (Hubot) roept de vraag

vloerpad-app adviseert over welke pad

Glazenwasrobot bedacht. Over de werking

op hoe zo’n soort robot in de schoon-

voor het schoonste en beste resultaat

van de robot vertelde hij toen: ‘Wat men

maakbranche van toegevoegde waarde

zorgt. De factoren die daarin een rol

nodig heeft, is een paar ankers. Die wor-

kan zijn. Glazenwassers die dankzij een

spelen, zijn: Welk type vloer? Wat is de

den eenmalig geïnstalleerd op een ge-

exoskelet gewoon staand op de grond

aard van de vervuiling? Welk type ma-

bouw. Eén robot kan daardoor de gevels

ramen van de bovenste verdieping van

chine wordt gebruikt? En welk resultaat

van meerdere gebouwen wassen, want de

een gebouw kunnen wassen? Of een

wilt u bereiken?

robot is mobiel en kan van gebouw naar

robotarm die het moppen van een vloer

Op basis van de antwoorden op deze

gebouw verplaatst worden. Daarnaast is

aanzienlijk minder belastend maakt? De

vier vragen, geeft de app advies. Het

het voor grote gebouwen interessant om

mogelijkheden zouden oneindig zijn. PS - 19


PS - 20

Foto: ©NFP Photography - Pieter Magielsen


de Boardroom Curriculum Vitae

In de werkkamer van Rogier Moorman,

Naam: Rogier Moorman

managing director van Numatic

Leeftijd: 41 jaar Werkt bij: Numatic International BV

Wat doet u op zondag?

kan inzetten. Als hij dat wil, dan coachen wij

‘Meestal ga ik met mijn kinderen mee naar

hem daarin.’

ijshockey. Ik heb twee jongens: Robin en Floris;

Sinds: 15 juli 2004 Functie: managing director In deze functie sinds: november 2012 Aantal medewerkers: 34 Opleiding: HBO Communicatie & Vormgeving Interesses: muziek, klussen, kiten, natuur, ijshockey Thuis: getrouwd, 2 kinderen

een tweeling van 11 jaar. Mede door de Olym-

Aan welk onderdeel van de schoonmaak wordt

pische Spelen van 3,5 jaar geleden, zijn ze

in de praktijk te weinig aandacht besteed?

verslaafd aan deze sport. Ik ben inmiddels be-

‘Het is jammer dat veel schoonmaakmedewer-

stuurslid van hun ijshockeyclub. En als ik thuis

kers “onzichtbaar” blijven. Er zijn zoveel vak-

ben, verzorg ik met mijn vrouw onze dieren.

mensen die zich met hart en ziel inzetten. Ik

We wonen op een boerderij, we hebben paar-

ben dan ook voorstander van dagschoonmaak,

den, schapen, varkens en vier honden.’

dan krijgen mensen een gevoel bij schoonmaak. En als jij weet wie je kantoor schoon-

Wat herinnert u zich van uw eerste werkdag in

maakt, laat je je werkplek netter achter.’

de schoonmaak? ‘Ik kwam net uit de reclamewereld en ik vond

Hoe ziet uw carrière er over tien jaar uit?

alles heel traditioneel. Orders werden nog per

‘Ik hoop dat ik nog steeds deze baan heb. Ik

fax doorgegeven en websites liepen nog ver

ben vrij vroeg in deze functie gerold, en ik

achter. Dat is nu dertien jaar geleden. Ik begon

heb nog veel te ontwikkelen. Daarbij wil ik me

als hoofd sales support, maar ik heb een mar-

vooral blijven richten op productontwikkeling.’

ketingachtergrond en die functie was er destijds binnen Numatic nog niet. Binnen een jaar

Van welke beroepsmatige uitglijder hebt u het

deed ik de marketing, waarna ik verder ben

meest geleerd?

doorgegroeid.’

‘Er worden nog steeds te hoe verwachtingen bij klanten gecreëerd. Dat herken ik zelf ook,

Wat is uw grootste passie?

maar door de jaren heen heb ik geleerd beter

‘Muziek. Ik drum al sinds mijn zesde, dat is

mijn grenzen, en die van het bedrijf, te stellen.

fantastisch om te doen. Helaas drum ik niet

Doe je dat niet, dan werk je mee aan de schijn

meer in een band, daar heb ik geen tijd voor.

van “het kan niet op” en daar word je een keer

Daarnaast luister ik graag naar muziek, van

op afgerekend. Ik word er ook niet gelukkig van.’

Elvis, Stones, house, U2, tot de muziek die mijn kinderen leuk vinden.’

Hebt u een gouden tip voor de ontwikkeling van de schoonmaakbranche?

Door wie of wat raakt u geïnspireerd?

‘Investeer in goede materialen. Goed gereed-

‘Als mensen om mij heen dingen met passie

schap is het halve werk. Ik zie nog regelmatig

en energie doen. Passie en energie zijn in mijn

geknoei bij toiletten en openbare ruimtes met

ogen de twee belangrijkste componenten van

materiaal dat daar echt niet voor geschikt is.’

het succes van een persoon, een bedrijf en van geluk. Een recent voorbeeld binnen ons

Wie maakt er bij u thuis schoon?

eigen bedrijf is ons Happy-programma, waar-

‘Ik moet eerlijk bekennen: voornamelijk mijn

binnen medewerkers kunnen aangeven waar

vrouw. Maar ik ben niet te beroerd om de stof-

hun kracht ligt, ook buiten het werk om. Dan

zuiger of mop te pakken. Daarnaast test ik veel

proberen wij deze in te zetten. Bijvoorbeeld

middelen en materialen graag thuis omdat ik

iemand die in het weekend een sportkantine

nieuwsgierig ben naar gebruiksgemak en re-

runt, heeft kwaliteiten die hij ook in het werk

sultaat, en om uit ervaring te kunnen spreken.’ PS - 21


Al ruim tien jaar de glasheldere oplossing voor uw complete administratie IT controls your flow

Ga naar www.aariverside.com voor meer informatie of bel 073-547 00 76


PRODUCT Productnieuws

VLOERONDERHOUD

Emco schoonloopzone met bouclé garenstructuur Wat opvalt aan de nieuwe schoonloopserie Care

dueel gebruik zijn de schoonloopzones uiter-

van emco is dat deze een bouclé garenstructuur

mate geschikt als derde zone in het meest ef-

heeft in plaats van een velours structuur. Mede

fectieve entreematsysteem, het drie-zone-rei-

door zijn glans is deze serie visueel duidelijk

nigingssysteem. In alle gevallen zorgen ze voor

onderscheidend ten opzichte van de andere

een efficiënte opname van vocht- en restvuil,

tien exclusieve schoonloopseries.

zodat achterliggende vloeren langdurig mooi

De schoonloopzone is geschikt voor binnen

blijven. De emco Care is in een sparing toe te

gebruik in bijvoorbeeld hotels, openbare ge-

passen, maar ook als mat met een afwerkrand.

bouwen, kantoren en zorgcentra. Naast indivi-

Informatie: www.emco-bau.com

Forbo Flooring introduceert modulaire entreetegel Forbo Flooring introduceerde onlangs

regenachtige dagen en worden schade-

Coral Click, een eenvoudig te installeren,

lijke stoffen als allergenen en fijnstof niet

modulaire entreetegel met een pvc-basis.

langer binnengelopen.

Met het kliksysteem leg je volgens de

Forbo levert daarnaast een variant die

fabrikant in een handomdraai een

buiten toegepast kan worden. De open

schoonloopmat in de grootte naar wens,

structuur zorgt ervoor dat vocht eenvoudig

op de bestaande vloer. Het is sterk, heeft

door de mat heen zakt en de pvc-basis

een extra vuil- en vochtopslag en houdt

schraapt het vuil van de schoenzolen. Bui-

daarmee het grootste deel van het vocht

ten al beginnen met een entreesysteem

en vuil buiten. Dit betekent schone en

kan raadzaam zijn omdat een ideale en-

droge vloeren, en een besparing op de

treezone minimaal zes meter lang is. Met

schoonmaaktijd. Bovendien wordt de le-

die lengte zet de bezoeker genoeg stap-

vensduur van andere vloeren aanzienlijk

pen om het entreesysteem haar werk te

verlengd omdat deze beter beschermd

laten doen zoals vuil afschrapen en vocht

worden tegen bijvoorbeeld zand en glas-

opnemen (ook als bezoekers hun schoe-

resten. Ook voorkomt u glijpartijen op

nen niet afvegen bij binnenkomst).

Informatie: www.forbo.com

Unger Ergo-clean vloerreinigingssysteem Het Ergo-clean vloerreinigings-

en wordt het reinigingswerk aan-

systeem van Unger is een com-

zienlijk vereenvoudigd.

plete oplossing om de vloer ef-

Het vloerreinigingssysteem is daar-

ficiënt te reinigen. Schoonmaak-

naast te allen tijde gebruiksklaar

personeel profiteert van de di-

dankzij de verwijderbare reservoir-

verse voordelen die het systeem

tank voor het schoonmaakmiddel.

biedt, zoals de ergonomisch

Er is geen emmer nodig en gebrui-

ontwikkelde telescopische steel.

kers kunnen waardevolle opstart-

De gebruiker hoeft vrijwel geen

tijd besparen tijdens hun dagelijkse

inspanning te leveren om de mop

schoonmaakactiviteiten.

in S-vormbewegingen te bewegen, waardoor de kracht op

Praktisch: de transparante reservoirtank met schaalverdeling kan

schouders, armen en polsen wordt verminderd. Omdat de

binnen enkele seconden worden verwijderd, waardoor het

telescoopsteel nauwkeurig kan worden aangepast aan de

schoonmaakmiddel eenvoudig kan worden verwisseld.

lengte van de bediener, wordt de rug van de gebruiker ontzien

Informatie: www.ungerglobal.com PS - 23


Hygiëneforum Overheid, gezondheidszorg en bedrijfsleven moeten beter samenwerken

Preventie van infecties door het verbeteren of stimuleren van de hygiëne staat niet hoog op de politieke agenda. Naast de honderden miljoenen euro’s die hierdoor jaarlijks worden verspild, heeft dit ook grote gevolgen voor het welzijn van burgers. Er is meer samenwerking nodig, was een van de conclusies van het internationaal georiënteerde Hygiëneforum dat NVZ samen met elf partners organiseerde.

E

en globale Europese studie leert dat jaarlijks duizenden

ties. In Nederland zijn dit er enige honderden. De onderzoekers

mensen sterven aan ziekenhuisinfecties. Betere hygiëne

concluderen ook dat een kwart van deze infecties te voorkomen

in de gezondheidszorg is cruciaal voor het terugdringen

was met betere hygiëne.

van het aantal besmettingen met steeds moeilijker te behandelen infectieziekten. Overheid, gezondheidszorg en bedrijfsleven

Betere naleving handhygiëne

moeten hierin meer en beter gaan samenwerken. Bijvoorbeeld

‘Als je bedenkt dat in Nederland de handhygiëneprotocollen

door het opstellen van betere hygiëneprotocollen en het verho-

maar voor dertig procent nageleefd worden, dan is er nog veel

gen van de kwaliteit van de schoonmaak (zie ook kader).

werk aan de winkel’, aldus Hans Razenberg, directeur van de

Daarnaast is preventie het belangrijkste wapen bij het be-

NVZ. ‘Het wordt tijd dat overheid, zorginstellingen en bedrijfs-

strijden van de oprukkende an-

Tekst: Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten (NVZ)

tibioticaresistentie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Hygiëneforum dat op 10 oktober jongstleden door de NVZ, samen met elf partners, werd georganiseerd.

leven de handen ineenslaan en

‘Handhygiëne maar voor 30 procent nageleefd’

echt werk gaan maken van een betere hygiëne. Een HACCP-achtige benadering, waarmee in de voedingsmiddelenindustrie succesvol wordt gewerkt, kan ook in de zorg goed werken.’

Verspilling kosten

Consumentenvoorlichting

De bulk van de verspillingskosten vloeit voort uit de naar schat-

Volgens Razenberg ligt een ander deel van de oplossing bij een

ting zeventigduizend ziekenhuisinfecties per jaar. Deze zijn

betere consumentenvoorlichting: ‘Consumenten weten nauwe-

deels toe te schrijven aan de circa 87 uitbraken. De kosten

lijks meer wat de kritische punten in hun huishouden zijn. Terwijl

voor de samenleving overschrijden waarschijnlijk de miljard

hygiëne een onderdeel van je dagelijkse routine zou moeten

euro. Daarnaast kost de slechte hygiëne in het huishouden

zijn. We verwachten dat we door betere voorlichting besmet-

(denk aan besmetting met norovirus, camphillobacter en sal-

tingen met een derde kunnen terugdringen.’ De NVZ wil de

monella) het bedrijfsleven zo’n 400 miljoen euro per jaar aan

komende jaren verder inzetten op voorlichting over hygiëne en

ziektedagen.

doet daarbij nadrukkelijk ook een beroep op de overheid. Ra-

En, ten slotte, heeft slechte hygiëne enorme negatieve gevolgen

zenberg: ‘Het ministerie van VWS, het Voedingscentrum of het

voor het welzijn van mensen. Een globale Europese studie leert

RIVM voeren allemaal hun eigen campagnes. Het is een ge-

dat er jaarlijks duizenden mensen sterven aan ziekenhuisinfec-

miste kans dat het bedrijfsleven hier niet bij betrokken wordt.’

PS - 24


Middagprogramma: institutionele schoonmaak Het middagprogramma van het Hygiëneforum was verdeeld in een aantal themasessies, waaronder de sessie ‘Institutionele schoonmaak’. Nationale experts gaven hun visie op hygiëne in de professionele schoonmaakbranche: Charlotte Michels-Breukers, zelfstandig deskundige infectiepreventie; Peter Molenaar, werkzaam als deskundige infectiepreventie bij het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM; Bert Schulting, senior consultant Building care bij Diversey; en Peter Hamers, lid van de kwaliteitscommissie van VSR, bestuurslid van Stichting Schoonmaakkwaliteit en werkzaam als Soft Services Solutions Specialist bij AAFM. Financieel gestuurd ‘Schoonmaak kan de cirkel van een infectie-uitbraak doorbreken’, vertelt Michels-Breukers. Zij is als deskundige infectiepreventie gespecialiseerd in de verpleeghuissector. Ook heeft zij zich verdiept in de schoonmaak binnen zorginstellingen. ‘Maar helaas is schoonmaakkwaliteit vaak financieel gestuurd. De druk wordt hoger, terwijl infectiepreventie belangrijker wordt.’ Michels-Breukers bepleit daarom dat schoonmaak in de zorg niet alleen aan het einde wordt gecontroleerd, maar dat procescontrole plaatsvindt. Daarnaast vindt zij dat incidentele scholing van schoonmaakmedewerkers moet worden vervangen voor continue opleiding, zoals via TreX van SVS. ‘Daarbij leren medewerkers niet alleen taken uit te voeren, maar naar het geheel te kijken. Namelijk wanneer zij een ruimte binnen komen, eerst kijken, dan denken, daarna doen en ten slotte controleren.’ Richtlijnen hygiëne Hygiënerichtlijnen bieden houvast maar zijn niet altijd bekend bij de juiste personen, aldus Peter Molenaar van Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Er zijn 26 richtlijnen voor institutionele schoonmaak, vergelijkbaar met de WIP-richtlijnen voor beleidsmakers in zorginstellingen. De richtlijnen van LCHV zijn opgesteld ter ondersteuning van hygiëne in bijvoorbeeld de dak- en thuislozen-

opvang, tattooshops, maar ook in de scheepvaart en in kindercentra. Molenaar: ‘Belangrijk is dat de inhoud bij de juiste personen terechtkomt, dat deze begrijpelijk is en dat uitvoering wordt geborgd.’ Wil je daarbij je schoonmaakprogramma helemaal op maat aanbieden? Verplaats je dan in de gebruiker van het pand, adviseert Molenaar: ‘Kruip in een kinderdagverblijf over de grond, rijd in een zorginstelling in een rolstoel door het pand; je zult zien – je ziet heel andere vervuiling dan wanneer je gewoon door het pand loopt.’ Ook Bert Schulting van Diversey pleit voor schoonmaken op maat. ‘Natuurlijk, je hebt te maken met diverse klantomgevingen waar je resultaat moet behalen. Maar wil je iets extra’s leveren, speel dan in op de werkelijke behoefte van een klant.’ Aanvaardbaar schoonmaakniveau In de meeste gevallen buiten de zorg is grondig einigen voldoende voor goede hygiëne, benadrukt Peter Hamers van VSR. De PDCA-cirkel helpt het reinigingsproces te blijven verbeteren (Plan, Do, Check, Act). En dat betekent: 1. eisen, wensen, gebouwinformatie en hygiënerichtlijnen (Plan) als basis gebruiken voor het schoonmaakprogramma; 2. een kwaliteitsontwerp maken (Do) en opgeleide schoonmaakmedewerkers inzetten; 3. controleren (Check). Hamers: ‘Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem maakt het mogelijk een aanvaardbaar schoonmaakniveau vast te leggen en objectief onderscheid te maken tussen goede en slechte schoonmaak. Is op de juiste manier schoongemaakt? Is het vuil al langere tijd aanwezig? Wat is de aard van de verstoring?, et cetera.’; en 4. ‘Door foutenanalyse en door met elkaar in gesprek te gaan, constateer je of het afgesproken resultaat is bereikt of dat een schoonmaakprogramma bijgesteld moet worden. Is bij een onvoldoende niet goed gereinigd? Of moet de frequentie omhoog? Ook kan het aan materialen of middelen liggen. Op deze manier blijf je de schoonmaak continu verbeteren’, aldus Hamers. ‘VSR-KMS maakt schoon tastbaar.’

PS - 25


OVER...

OSB houdt u elke editie op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

OSB academie 2018 wordt vernieuwd

Z

o’n zes jaar geleden startte OSB met de OSB academie.

gecontroleerd door inspectie-instellingen. Door de training te

In de OSB academie kunnen leden trainingen en cur-

volgen bent u als ondernemer beter in staat om identiteitsdo-

sussen volgen over uiteenlopende onderwerpen. Deze

cumenten op echtheid te kunnen controleren. Met een speci-

zijn voor leden (meestal) gratis. Dit doen we om kennis en

aal icoontje wordt snel duidelijk welke trainingen aansluiten bij

vaardigheden van de ondernemers te vergroten, maar ook

het OSB-Keurmerk.

medewerkers van de leden zijn welkom. De onderwerpen zijn onder te brengen onder de noemer van ondernemerschap of

Vernieuwing van het trainingsaanbod

werkgeverschap. Ook zijn er trainingen voor de specialisten

Op dit moment bereiden wij het trainingsaanbod van 2018

over de RI&E Glas & Gevel.

voor. Elk jaar kijken wij hiernaar. Welke trainingen zijn populair of minder populair? Met welke cursus kunnen we onze leden

Gratis trainingen

nog meer van dienst zijn? Ook kijken we of er trainingen zijn

De trainingen zijn voor leden bijna altijd gratis. Om de kosten

die gecombineerd kunnen worden.

zo laag mogelijk te houden en een mooi groot aanbod te kun-

In het najaar staan nog verschillende trainingen en cursussen

nen aanbieden, worden de meeste trainingen bij OSB in huis

gepland. Kijk op ons ledennet voor het complete aanbod. In

gehouden. Er zijn daarvoor twee vergaderzalen beschikbaar.

december maken wij bekend welke cursussen in 2018 worden

Leden kunnen – met uitzondering van de schoolvakanties – bijna

aangeboden.

elke week één of twee trainingen volgen. Er is ook aanbod dat open staat voor niet-leden. Dit is het

OSB Ledennet

geval bij enkele brancheonderwerpen zoals pensioenen.

In de zomer van 2017 hebben wij een nieuwe online ledenomgeving gelanceerd: OSB Ledennet. Eén van de voordelen is dat leden zich eenvoudiger kunnen

Er is een aantal trainingen dat is gericht op het behouden van

aanmelden voor de ledenbijeenkomsten en cursussen. Ook is

het OSB-Keurmerk. Neem bijvoorbeeld Identiteitscontrole. Dit

dit de plaats waar leden exclusief extra informatie en downloads

is een onderdeel van de personeelsadministratie waar op wordt

kunnen vinden.

Tekst en foto: OSB

Het OSB-Keurmerk

PS - 26


Ruwe bolsters, blanke pit COLUMN

In december zijn er weer actieweken voor ouderen, door glazenwassers. In deze periode doen de glazenwassersbedrijven vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Glazenwassers, dat zijn toch die stoere mannen met tattoos? Onbetrouwbare types die je eigenlijk liever niet aan de deur wilt hebben? Glazenwassers zijn stoer, zeker. En een zekere hang naar vrijheid is ook wel vaak een van de drijfveren om dit vak uit te oefenen. Je moet immers wel het lef hebben om op grote hoogte je werk te doen. Maar onbetrouwbaar? Zeker niet! Om te laten zien dat de hedendaagse glazenwasser een professionele, zakelijk dienstverlener is, heeft Awog de actieweken georganiseerd. Veel glazenwassers zijn maatschappelijk betrokken en goed opgeleid. Zij zijn in staat om zich aan allerlei situaties aan te passen; van ziekenhuis tot ministerie, van gevangenis tot kinderdagverblijf, van hotel tot verpleeghuis. En dat is de link met de actie voor ouderen. Veel van onze leden hebben klanten in de ouderenzorg. Dat ouderen in toenemende mate een kwetsbare groep vormen, wordt steeds duidelijker. Voor onze branche is dat een kans om iets toe te voegen aan de samenleving en te laten zien wie wij écht zijn. Het afgelopen jaar deden zeven leden met de actie mee. De reacties waren unaniem

Peter Rietbroek, Voorzitter segment Awog van OSB

positief. De ouderen vonden het prachtig. Daarnaast leidt het tot een betere band met de zorginstelling en het geeft in de glazenwassersbedrijven zelf een enorme energie. Want goed doen, dat geeft energie, échte duurzame energie die van binnenuit komt. Dit alles straalt natuurlijk ook positief uit op de branche. En dat is een belangrijke pijler, want positieve branches zijn – net als positieve mensen – gelukkiger en succesvoller. En uiteindelijk is dat waar het allemaal om draait, zelfs bij ruwe bolsters. Voor dit jaar hebben wij ons als doel gesteld om met minimaal vijftien leden in actie te komen. OSB ondersteunt u graag bij de invulling ervan. Doe mee. Maak ouderen blij en versterk onze branche. En onthoud daarnaast dat het uw medewerkers en u zelf gelukkiger en succesvoller maakt. Draaide het daar niet om?

PS - 27


advertorial

Bij Hijman is iedereen erop gespitst om met klanten mee te bewegen.


www.hijman.nl

Hijman blinkt écht uit in gemak Wat vraagt een klant van een bedrijf als Hijman? Het is lastig hier een antwoord op te geven. De klanten van Hijman verschillen erg van elkaar. En toch heeft Hijman één antwoord gevonden dat past bij alle klanten: iedereen wil gemak. Juist het flexibel kunnen invullen van het begrip ‘gemak’ maakt dat Hijman hierin uitblinkt.

Een grote winkelketen heeft vaak niet zoveel opslagruimte voor toiletpapier en schoonmaakmiddelen. Een schoonmaakbedrijf wil graag dat Hijman de voorraad in de werkkast beheert, zodat zij zich op hun corebusiness – schoonmaken – kunnen richten. Een glazenwasserij vraagt of Hijman een reminder kan sturen wanneer de ladders weer gekeurd moeten worden. ‘Het zijn maar voorbeelden van de vragen die op ons afkomen’, zegt Roland Wink, directeur van Hijman. ‘Wij streven ernaar om onze klanten tegemoet te komen. Wil een klant iets in onze winkel retour brengen dat via onze webshop is besteld: geen probleem! Moeten wij het voorraadbeheer overnemen? Doen wij ook. Wij signaleren de jaarlijkse keuringen en onderhoudsbeurten. Dit gebeurt volledig automatisch.’ Antwoord Het draait allemaal om gemak en ontzorgen. Hijman is erop ingericht. Wink: ‘Onze klant moet binnen enkele dagen feedback of een antwoord ontvangen: bij het opstellen van offertes, afhandelen van klachten, backorders of retouren en crediteringen. Bij Hijman is iedereen erop gespitst om met klanten mee te bewegen. Wij proberen in de huid van de klant te kruipen.’ Verlengstuk Gemak bestaat voor veel klanten uit een aantal elementen, zoals bereikbaarheid, tijdsbeparing, ontzorgen, vertrouwen

Wij proberen in de huid van de klant te kruipen.

en flexibiliteit. De klanten kunnen op verschillende manieren gemakkelijk bestellen uit een zeer breed assortiment.

Wij weten waarin onze klanten zijn geïnteresseerd en

Spullen ophalen kan, maar laten afleveren door de eigen

nemen contact met hen op om feedback te krijgen of

chauffeurs tot in de werkkast kan ook. Wink: ‘We bieden

als we een interessant product voor hen hebben. Zo

klanten oplossingen waarmee zij ontzorgd worden. Door

schakelen we continu met onze klanten. Zij moeten het

onze jarenlange ervaring hebben wij een grote mate van

gevoel hebben dat wij een verlengstuk zijn van hun eigen

deskundigheid, kennis en ervaring opgebouwd.

bedrijf. Of liever nog: dat we bij het bedrijf horen.


d n e l l a v Op object

Chaoui Bouz

ian

Tekst: Els Jonckheere, foto’s: ©NFP/Pieter Magielsen Fotografie

Kinepolis Antwerpen Kinepolis Antwerpen is een van de 46 bioscopen die de Kinepolis Groep in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Polen telt. Deze vestiging bevindt zich in de wijk Luchtbal, in het noorden van de stad. Sinds ze in 1993 haar deuren opende, onderging de bioscoop een ware metamorfose. Resultaat? Vandaag is ze met haar 24 filmzalen en 7.377 zetels een van de belangrijkste Belgische complexen van de Kinepolis Groep. Kinepolis Antwerpen is een beetje een vreemde eend in de

Dankzij Chaoui Bouzian (Gom) loopt echter alles op rolletjes.

bijt omdat ze veel meer dan een bioscoopcomplex is. Het

Deze verantwoordelijke van de poetsdienst is werkelijk een

gebouw omvat immers eveneens een Business & Commu-

oude rot in het vak. Want al sinds 2000 is hij een van de drij-

nication Center dat voor allerlei evenementen kan worden

vende krachten van het team. ‘Deze job is mij op het lijf ge-

afgehuurd. Er zijn niet alleen diverse seminarie- en recep-

schreven. Ik heb veel vrijheid, het uurrooster laat een mooie

tiezalen. Ook zijn enkele filmzalen op zo’n manier ingericht

balans tussen werk en privé toe, én ik kon doorgroeien naar

dat ze tot een auditorium kunnen worden omgebouwd. Pre-

een functie met verantwoordelijkheid.’

cies deze extra dimensie zorgt ervoor dat het schoonmaak-

De werkdag van Chaoui Bouzian start om 6.00 uur ’s ochtends.

gebeuren een vrij complex gegeven is.

Hij begint met het opstellen van de werkverdeling in functie

PS - 30


van de evenementen én bezettingsgraad van de zalen. ‘Als er een evenement in het Communication Center is, moeten deze ruimtes altijd eerst klaar zijn’, vertelt hij. ‘Idem dito voor de ochtendvoorstellingen in de bioscoop. Natuurlijk moeten we er dan eveneens voor zorgen dat de entree, shop en gangen er al proper bij liggen. Gelukkig krijgen we van Gom extra mankracht in de drukkere periodes. Normaal zijn we met vijf personen, maar in de vakanties wordt dat aantal naar zeven opgetrokken. Komen er evenementen in het Communication Center bij, dan worden nog één à twee extra’s voorzien. Ook wanneer er ‘s avonds iets speciaals is geweest, zoals een première met VIP’s of een ladies night, wordt de kuisploeg uitgebreid.’

Rugstofzuiger

zaal is erg belastend omwille van de trappen en het feit dat je

Omdat Kinepolis Antwerpen nooit in eenzelfde volgorde wordt

onder en achter de zetels moet poetsen. Momenteel gebruiken

gepoetst, is er weinig sprake van routine. Bovendien is het

we een rugstofzuiger, maar mijn werkgever blijft naar een meer

werk erg gevarieerd: er is immers een groot verschil tussen

ergonomische oplossing zoeken. Maar ook voor de andere

het poetsen van de zalen, projectorkamers, keukens, winkel,

ruimtes krijgen we geregeld nieuwe machines. Zo werd onlangs

gangen en bureaus. Zelfs de parking wordt door het team van

een shamponeermachine in gebruik genomen: een erg grote

Chaoui Bouzian onder handen genomen: ze verwijderen het

zitstofzuiger (6100) waarmee we snel grote oppervlakken,

zwerfvuil, ledigen de vuilnisbakken en reinigen met een T7-

zoals de gangen, kunnen schoonmaken. Ten slotte wil ik nog

machine. ‘Gom en Kinepolis zijn niet bang om met nieuwe

meegeven dat ons werk erg door de klant wordt gewaardeerd,

technieken te experimenteren, wat de job nog interessanter

wat natuurlijk een extra stimulans is om elke dag weer het

maakt’, vervolgt Chaoui Bouzian. ‘Vooral het reinigen van de

beste van onszelf te geven.’ PS - 31


BRUISENDE WETENSWAARDIGHEDEN NVZ ‘boomt’ in elke editie over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelenbranche

Niet lullen maar poetsen! In Rotterdam wisten ze het al: praatjes vullen geen gaatjes. Dat geldt ook voor de wereld van de hygiëne; over veel zaken wordt lang en ingewikkeld gediscussieerd en heeft iedereen zo zijn eigen mening, maar uiteindelijk moeten de handen uit de mouwen, de middelen in de emmer en het doekje in het sop.

Vandaar dat we de conclusies van het Hygiëneforum, dat de

Betere consumentenvoorlichting

NVZ op 10 oktober 2017 met haar partners en sponsors or-

Volgens de NVZ moeten goede hygiënepraktijken (opnieuw)

ganiseerde, samenvatten met de korte en krachtige omschrij-

een deel van onze dagelijkse routines worden. Hierbij moeten

ving: ‘niet lullen maar poetsen’.

we in het achterhoofd houden dat je hygiëne niet alleen voor

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn

jezelf doet, maar vooral voor anderen. Eigen vuil is niet vies,

Doelgerichte hygiëne

maar jouw micro-organismen kunnen zomaar een gevaar voor

Wetenschappers en specialisten zijn het met elkaar eens: in plaats

anderen opleveren. Een bekend voorbeeld uit het verleden is

van ons zorgen te maken over dat we ‘te schoon’ zijn of over de

de massale sterfte van de inheemse bevolking van Amerika

ongefundeerde link tussen antibioticaresistentie en desinfectie-

aan ziekten waar Europeanen relatief weinig last van hadden.

middelen, moeten we gaan focussen op het principe van ‘doel-

Een deel van de oplossing zien wij in een betere consumen-

gerichte hygiëne’. Oftewel: richt hygiëneprotocollen in op de meest

tenvoorlichting: Consumenten weten nauwelijks meer wat de

kritische punten en op kritische tijdstippen, om de keten van

kritische punten in hun huishouden zijn. Wij verwachten dat

besmetting te doorbreken. En zorg voor een excellente uitvoering.

we door betere voorlichting besmettingen met een derde kun-

Dat laatste heeft natuurlijk met de menselijke factor te ma-

nen terugdringen. Het oplossen van publieke misverstanden

ken. Die moet van een goede kwaliteit zijn. Dat bereik je

over onze microbiële wereld begint met het opvoeden van onze

door het opleiden van personeel en de juiste attitude van

kinderen over hygiëne en infectiepreventie. Nederland blijkt

de leidinggevende. Als je bedenkt dat in Nederland de

hierbij achter te lopen ten opzichte van onze omringende

handhygiëneprotocollen maar voor 30 procent worden na-

landen. Het ministerie van VWS, het Voedingscentrum en het

geleefd, dan is er nog veel werk aan de winkel. Maar ook

RIVM voeren allemaal hun eigen campagnes. Het is een ge-

voor schoonmakers geldt dat er voldoende moet worden

miste kans dat het bedrijfsleven hier niet bij betrokken wordt.

geïnvesteerd in kwaliteit. Professionals moeten zich ervan bewust zijn dat door het slecht naleven van protocollen ze

Gezondheidszorg

een gevaarlijk spelletje met het leven van anderen spelen.

Een andere interessante conclusie van het Hygiëneforum is

PS - 32


dat een risico-achtige benadering – waarmee in de landbouw-,

forum heeft aangetoond dat industrie, wetenschappers en

chemische- en voedingsmiddelenindustrie succesvol wordt

autoriteiten veel van elkaar kunnen leren. Om deze reden zal

gewerkt – ook voor de gezondheidszorg zorg goed kan wer-

het Hygiëneforum in de toekomst doorgaan. Hiermee wil de

ken. Deze houdt in dat je de belangrijkste risicofactoren

NVZ een platform bieden waar industrie, wetenschap, NGO’s

identificeert, ze vervolgens prioriteert en ten slotte kijkt

en autoriteiten elkaar ontmoeten om ideeën en informatie

welke maatregelen je moet treffen om ze te minimaliseren.

uit te wisselen om zo oplossingen te vinden voor onze ge-

Zijn bepaalde risicofactoren geminimaliseerd, kijk dan op-

meenschappelijke uitdaging: de noodzaak om hygiëne verder

nieuw naar je prioriteiten. Deze aanpak maakt het ook mo-

te verbeteren.

gelijk om zaken enerzijds te standaardiseren en anderzijds transparanter te maken. Het zijn met name deze standaardisatie en transparantie die de hygiënepraktijk in de gezondheidszorg ontbeert.

Toekomst Wij durven de conclusie aan dat de primaire doelstelling van het Hygiëneforum, om specialisten en belanghebbenden bij elkaar te brengen om hygiëne te bespreken, is behaald. Het

Informatie: Meer informatie over het Hygiëneforum via www.hygieneforum.nl

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

PS - 33


ie:

Beveiligingsorganisatie

Toiletruimtesystemen

ItsClean De glasheldere oplossing voor uw complete administratie Bespaar tot 70% met TomCat “EDGE”

WWW.TOMCAT-BENELUX.NL Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

Mobile reiniging van alle

Mobile reiniging van alle raambekleding raambekleding door dé Professional. door dé Professional.

web: www.aariverside.com tel: 073-5470076

Raamdecoratie • TL-armaturen

(ook voor brandwerende behandeling)

• Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen Dé landelijke servicepartner van:

Landelijk telefoonnummer: Landelijk telefoonnummer: 088 – 14 14 14 3 www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

088 – 14 14 14 3

uw partner voor jaren

Schoonmaakartikelen Hygiëne systemen Disposables

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen . Germany info@buzil.nl . www.buzil.nl

www.cleanshop.nl

Handlampen

PS

PS

PROFES SIONEEL SCHOONMAKEN

Ook hier adverteren? Importeur van o.a.:

Jaloezieën • Lamellen • Gordijnen • Vitrage

Zonwering • Gordijnen • Vitrage

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Online planning software. Eenvoudig, betrouwbaar én efficiënt in gebruik

Nijverheidswerf 37

Meld uNLnu aanBVvia - 1402 Bussum Tel.: +31-(0)35-69 herman@appr.nl 14 476

Fax: +31-(0)35-69 15 474 E-mail: info@safety-lux.nl Internet: www.safety-lux.nl

of bel: 035 - ook 694 28 78 ATEX

PROFES SIONEEL SCHOONMAKEN

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl

WWW.PLANWAS.NL Tel. 0229-201924

of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@apprhbb.nl of bel: 035 - 694 28 78

Glas- en gevelreiniging

Schoonmaakorganisatie

Adverteerdersindex

Gevelonderhoud Schoonmaak Calamiteitendienst

AmsterdamBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 AaRiverside Rotterdam All-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ’s-Hertogenbosch CWSUtrecht Nederland B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Next

Hijman Schoonmaakartikelen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 www.ruitenheer.nl Kimberly-Clark Professional B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Moerman N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nocore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Numatic International bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Unger Germany GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vepa Bins BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Werner & Mertz Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 M/V Antwoorden SVS-Opfrisser (pagina 26) 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c PS - 34

hospitality


U bevindt zich in een ruimte. Dit duurzame sanitaire concept levert in verhouding tot traditionele toiletruimten de volgende voordelen: • Tot 85% waterbesparing door sensorkranen • Tot 53% minder zeepverbruik en 30% minder waterverbruik door zeepschuim • Tot 48% minder CO2-uitstoot en tot 79% minder afval dankzij Blaue Engel gecertificeerd bio-katoen* • 100% recycled, FSC-gekeurd, Cradle-to-Cradle en CO2- neutraal geproduceerd toiletpapier. *

Bron: ETSA Handout: ‘Continuous cotton roll towels - Top Environmental Performance’

by

Meer over ons MVO beleid op www.nl.cws.com/duurzaamheid


Duurzaam stofzuigen

et 240 vo ldo R P P e z e D rs c h er p te a a n d e ve e n van e n erg ie-eis s van s tofzuig er 2017! s e p te m b er

De PPR-240 is de favoriet van iedere professionele schoonmaker.

Met 9 liter ketelinhoud, het unieke snoeroprolsysteem, een werkbereik van 31,8 meter, grote wendbaarheid, het lage geluidsniveau en de geïntegreerde toolhouder is het fijn werken met deze stofzuiger. Bovendien is de machine met 620 watt energiezuinig zonder aan zuigkracht te verliezen. Een stofzuiger om jarenlang op te kunnen vertrouwen! In diverse kleuren beschikbaar. Wilt u meer weten over de PPR-240? Kijk op www.numatic.be of bel +31 (0)172 467 999.

CleanCare

Nu alle accessoires bij de hand met de geïntegreerde toolhouder

Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Tel. +31 (0)172 467 999 | info@numatic.nl | www.numatic.nl