Proper 4 - 2015

Page 14

ECMR

‘ Elke machine wordt tot de laatste schroef ontmanteld’ De recyclage van een schoonmaakmachine

Waarom iets weggooien wat je best nog een keer kan gebruiken? Omdat je niet weet wat je er anders mee moet doen. Dat is volgens André Vonk, medebedenker van het recyclinginitiatief European Cleaning Machines Recycling (ECMR), het probleem waar veel fabrikanten van schoonmaakmachines mee worstelen. ‘Produceren en verkopen, dat is hun corebusiness. Daarom is ECMR er om te helpen bij het terug nemen van afgedankte machines en aanverwante materialen en deze te ontmantelen voor nieuwe grondstoffen en hergebruik.’

Tekst: Ellen Dobbelaar

14

ECMR is het initiatief van Johan van der Reest en André Vonk. Allebei hebben ze meer dan vijftig jaar ervaring en bekendheid in de reinigingsmarkt. Ze herkenden dat de markt voor reinigingsmachines sterk vervuild was en dat er een fatsoenlijk recycleprogramma voor verouderde of overbodige reinigingsmachines ontbrak. ‘Per jaar worden er in Europa circa 350.000 nieuwe machines op de markt gezet. Geen fabrikant, distributeur of eindgebruiker weet exact wat er met die machines gebeurt zodra de levenscyclus ten einde is. Een deel van de machi-

nes wordt ingezet als occasion, maar een groot deel van de machines belandt of ergens in Oost-Europa of op een vuilnisbelt in een derdewereldland. In de huidige tijd van grondstoffenschaarste en milieubelastende vervuiling kan dit niet meer als gewenst beschouwd worden, juist in een markt waar schoonmaakactiviteiten de corebusiness is’, aldus Vonk.

Uur U Op het terrein van Van der Reest Machines werd besloten om eind 2011 een extra hal bij te bouwen,