Page 1

Apotekets Blodsockerkoll Kontroll av blodsocker kan vara viktigt fÜr din framtida hälsa. Testa hur du ligger till och vilken roll dina vanor spelar.

MĂĽ bra med goda vanor


Testa ditt blodsocker Varför mäta blodsockret? Ett förhöjt blodsocker ger inte alltid några symtom. Ju tidigare det upptäcks desto bättre. Att ha konstant förhöjd sockerhalt i blodet är skadligt för kroppen och innebär en risk för diabetes. Den vanligaste diabetesformen, typ 2, är dessutom möjlig att hejda genom bättre vanor.

Vad sker när blodsockret är förhöjt? Insulin är nyckeln som gör att sockret i blodet kan tas upp av kroppens celler där det används som energi. Ett förhöjt blodsocker tyder på att det produceras för lite insulin och att kroppens celler inte reagerar tillräckligt på det insulin som finns, så kallad insulinresistens. Vanliga symtom på diabetes är trötthet, ökad törst, ständigt spring på toaletten, kramper i vaderna och försämrad syn.


Olika former av diabetes De två vanligaste formerna av diabetes kallas typ 1 och typ 2. Vid typ 1 kan kroppen inte tillverka något insulin alls och symtomen utvecklas ofta i snabb takt. Vid typ 2 finns insulintillverkningen ofta kvar men i otillräcklig mängd. Det höga blodsockret beror också på insulinresistens. Symtomen kommer smygande vilket gör typ 2 svårare att upptäcka.

Kan jag minska risken för diabetes? Till skillnad från diabetes typ 1 kan diabetes typ 2 förebyggas. Gör gärna frågetestet längre fram i broschyren. Det hjälper dig att se om det är något i sättet du lever som du skulle kunna förändra för att minska din risk.

Viktigt för vissa grupper Personer som är 45 år eller äldre och har någon av följande riskfaktorer för diabetes typ 2 rekommenderas att kontrollera sitt blodsocker en gång om året: • Övervikt eller fetma (särskilt bukfetma) • Högt blodtryck, höga blodfetter eller hjärt-kärlsjukdom • Minst en nära släkting med typ 2-diabetes • Tidigare graviditetsdiabetes


Att tänka på inför mätningen Boka tid via ditt apotek eller 0771-450 450. Provet tas med ett stick i fingret och vi går även igenom ditt resultat från frågetestet. Kom 10-15 minuter innan för en stunds vila. Passa på att fylla i frågetestet medan du väntar. Ät inget och drick enbart vatten en timme före mätningen.

Normalt eller förhöjt blodsocker? Blodsockret stiger efter att du ätit och ska efter ungefär tre timmar ha sjunkit till normal nivå igen. Det uppmätta blodsockret måste därför bedömas utifrån när du senast åt eller drack.

Om du ätit/druckit 1 till 3 timmar före mätningen Har du ätit eller druckit annat än vatten 1 till 3 timmar före mätningen bör blodsockret ligga under 8 mmol/l. Under 8

Ej förhöjt blodsocker.

8 - 12

Kan tyda på förhöjt blodsocker. Följ upp med ny mätning på Apoteket (efter 3 timmar utan mat och endast vatten som dryck). Har du samtidigt andra riskfaktorer, kontakta din vårdcentral direkt.

Över 12

Kontakta din vårdcentral.


Om det gått 3 timmar eller mer sedan du åt/drack Om du inte har ätit och om du enbart har druckit vatten de senaste 3 timmarna bör blodsockret ligga på högst 6 mmol/l. 6 eller lägre

Normalt blodsocker.

6,1 - 6,9

Förändra kost- och motionsvanor. Följ upp med årliga mätningar på Apoteket. Har du samtidigt andra riskfaktorer, kontakta din vårdcentral direkt.

7 eller högre

Kontakta din vårdcentral.

Om du vet att du har diabetes Om ditt blodsockervärde ligger högt, fundera på om det kan bero på kosten (mat och dryck), brist på motion, otillräcklig medicinering eller något annat.


Frågetest - testa din risk för typ 2-diabetes1 Typ 2-diabetes kan orsakas av flera olika faktorer. Din ålder eller dina ärftliga anlag kan du inte göra något åt. Däremot kan du påverka de övriga riskfaktorerna. Svara på frågorna nedan och räkna ihop dina poäng. 1. Ålder Under 45 år

0p

45 – 54 år

2p

55 – 64 år

3p

Över 64 år

4p

2. Släkten Har någon familjemedlem eller släkting till dig fått diagnosen diabetes (typ 1 eller 2)? Nej

0p

Mor- eller farföräldrar, föräldrars syskon eller mina kusiner 3 p  Mina föräldrar, syskon eller barn

5p

1 Frågetestet kallas Findrisk och är ett vedertaget riskinstrument baserat på omfattande vetenskaplig forskning.


3. Fysisk aktivitet Rör du på dig minst en halvtimme varje dag? Allt från promenader

till dammsugning räknas. Ja

0p

Nej

2p

4. Kost Hur ofta äter du grönsaker, frukt eller bär? Varje dag

0p

Inte varje dag

1p

5. Medicin Har du någon gång regelbundet använt mediciner mot högt blodtryck? Nej

0p

Ja

2p

6. Midjemått Mät mitt mellan nedersta revbenet och höftbenskammen efter en normal utandning.

Män

Kvinnor

Under 94 cm

Under 80 cm

0p

94 – 102 cm

80 – 88 cm

3p

Över 102 cm

Över 88 cm

4p


7. BMI Ange ditt BMI, Body Mass Index, som är ett mått för att se om en person är överviktig. Läs av ditt BMI i tabellen utifrån din längd och vikt. Under 25

0p

25 - 30

1p

Över 30

3p Längd (m)

Vikt (kg)

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 BMI

< 25

25-30

> 30

8. Blodsocker Har prover någon gång visat att du haft förhöjt blodsocker (till exempel på Apoteket, vid hälsokontroller eller i samband med sjukdom eller graviditet)? Nej

0p

Ja

5p


I tabellen kan du se din beräknade risk för att få typ 2-diabetes inom 10 år. Poäng

Riskskattning

Åtgärd

<7

Liten risk. Uppskattningsvis 1 av 100 insjuknar.

Fundera över vad du kan göra för att behålla den låga risken.

7-11

Något förhöjd risk. Uppskattningsvis 1 av 25 insjuknar.

Fundera över vad du kan göra för att behålla dina goda vanor. Kanske kan du utmana dig själv att förbättra dem ytterligare ett snäpp.

12-14

Måttlig risk. Uppskattningsvis 1 av 6 insjuknar.

Fundera över dina vanor. Goda motions- och kostvanor och tobaksfrihet är exempel på viktiga faktorer som går att påverka själv. Mät gärna ditt blodsocker en gång per år.

15-20

Stor risk. Uppskattningsvis 1 av 3 insjuknar.

Kontakta din vårdcentral för utredning.

> 20

Mycket stor risk. Uppskattningsvis hälften insjuknar.

Kontakta din vårdcentral för utredning så snart som möjligt.


Ditt resultat Datum....................................... Klockslag......................................... Ätit/druckit................................ timmar innan Ja

Vilat 10-15 minuter innan mätning?

Nej

Blodsocker (P- glukos, kapillärt)......................mmol/l Frågetest: Måttlig risk

Liten risk

Något förhöjd risk

Stor risk

Mycket stor risk

Ditt blodsockervärde är inte förhöjt Förändra kost- och motionsvanor Du bör mäta ditt blodsocker 1 gång/år Du bör mäta om ditt blodsocker på Apoteket (3 timmars fasta före) Du bör kontakta din vårdcentral p g a: Ditt blodsockervärde

Ditt resultat från frågetestet

Utfört av ................................... på Apoteket....................................

Ommätning

Datum.............. Klockslag.........................................

Ätit/druckit................................ timmar innan Vilat 10-15 minuter innan mätning?

Ja

Nej

Blodsocker (P- glukos, kapillärt)...........................mmol/l Ditt blodsockervärde är inte förhöjt Förändra kost- och motionsvanor Du bör kontakta din vårdcentral Utfört av ................................... på Apoteket....................................


Vad kan man göra själv för att minska risken? Kom ihåg! Diabetes typ 2 går att förebygga. En lagom sund livsstil räcker långt: • Rör på dig varje dag. 30 minuters promenad ger effekt. • Ät varierat. Gärna mycket fibrer som finns t.ex. i frukt och grönsaker. Minska på fett och socker (även i drycker t.ex. läsk och juice). • Gå ned i vikt om du är överviktig, bukfetma är extra farligt. Promenader minskar midjemåttet. • Sluta röka eller snusa. • Sov ordentligt och stressa mindre.

Hur kan vi på Apoteket hjälpa till? • Hälsolabbet på apoteket.se – ger en puff på vägen och verktyg för smarta vardagsvanor. • Apotekets Hälsocoach – personligt stöd för att sluta röka, gå ner i vikt eller minska stressen. • Apotekets Hälsokoll – koll på hur du håller ditt hjärta friskt • Sömnhjälpen – kognitiv beteendeterapi på nätet • Produkter - viktkontroll, sluta röka, mindfulness, böcker som inspirerar t.ex. Smarta Val.


Telefon 0771-450 450 | apoteket.se

Faktagranskat av Prof. Kerstin Brismar, Karolinska Institutet.

2405-02. Oktober 2011 ©Apoteket AB Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav.

Fråga gärna oss på Apoteket om du undrar något om våra hälsotjänster. Välkommen in!

Apotekets Blodsockerkoll  

Nu kan du mäta ditt blodsocker och kartlägga din personliga risk för diabetes typ 2 med Apotekets Blodsockerkoll. Syftet med mätningen är at...

Advertisement