Page 1

för ett liv i hälsa nummer 2 2014

Vattkoppor Smittsamt till tusen

Bakom disken Så går det till

En av tio har rosacea

läs om: Nätterapi Vaccin mot allergi

Om mamma är sjuk Läkemedel under graviditet och amning


Sveriges mest köpta sugtablett!

*

Nicotinell sugtabletter hjälper dig att sluta röka. Båda styrkorna (1 mg och 2 mg) finns i prisvärd storförpackning och har en frisk smak av mint.

Nicotinell gör det lättare att sluta röka.

Nicotinell sugtablett (nikotin) är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. 18 års åldersgräns. Gravida rökare rekommenderas att sluta röka helt utan nikotinersättning. Läs bipacksedeln noggrant. Se även www.nicotinell.se. Novartis Consumer Health, www.novartis.se. *Källa: Nielsen Scantrack, T. Apotek, volym, MAT, w4013. NIC 1312-56


innehåll

2/2014 28 Vad händer bakom disken? Receptarie Leena Fjellström på Apoteket Svanen i Troll­ hättan gör en farmaceutisk kontroll innan hon lämnar ut läkemedel på recept.

7

summerat 8 Allergivaccination 9 Nätterapi

10 Tema: Läkemedel under graviditet och amning Många tvekar att äta mediciner när de är gravida eller ammar, men det är nästan allti­d bättre för barnet att en kronisk sjukdom hos mamman behandlas.

kropp och skönhet

24 stärkt patientskydd

En utredning föreslår ändringar i reglerna kring Läkemedels­försäkringen som skulle innebär­a stärkt patientskydd. 28 Vad gör farmaceuten bakom disken?

30 Forskning: Biologiska läkemedel Biologiska läkemedel kan riktas mot och attackera molekyler i kroppen och därmed hämma ett sjukdomsförlopp.

20 Rosacea 22 Vattkoppor och bältros

35

22 6 Noterat Kvinnor som väger över 75 kilo riskerar sämre effekt av akut-p-pillret Norlevo. Nio av tio svenskar tycker att det vore värre att förlora synen än att drabbas av allvar­ liga sjukdomar som cancer eller stroke. Sedan 2010 har andelen personer över 80 år som får olämplig medicin minskat. Den svenska kampanjen AKUT har utsetts till vinnare i World Stroke Day Award.

På Apoteket 34 På hyllan 35 Klassikern: Vätternrundan 38 Experten 39 Kundklubben nummer 2 2014 |

|3


Nyhet!

Nu har vi öppet längre! På apoteket.se kan du se hur länge Apoteket har öppet där du bor.


Välkommen

Postadress Tidningen Apoteket Apoteket AB, Box 3001 169 03 Solna E-post tidningen.apoteket@apoteket.se Telefon 010 - 447 50 00 Webbplats www.apoteket.se chefredaktör och Ansvarig utgivare Teresa Matérn REDAKTIONSRÅD Carina Backhans Lotta Haleen Anders Rynnel Anna Stolt Margareta Söderström Åsa Asplund Grafisk form Sofia Nilsson Åkesson & Curry AB Redigering & Layout Åkesson & Curry AB ANNONSER Advertise AB, Carl Thörne Telefon 08 - 22 44 80 Tryck TMG ISSN 0349-2516. Tidningen trycks med papper 130 g Arctic Silk på omslaget och 80 g Arctic Matt på inlagan, ett miljöanpassat papper som uppfyller de nordiska miljömärkningskriterierna för Svanen. Tryck­saken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav. Upphovsrätt Apoteket AB. Citera gärna, men glöm inte att uppge källan. Tidningen Apotekets artiklar har enbart informationssyfte och bör inte ersätta rådgivning på apotek eller läkarkonsultation. Har du problem med din hälsa eller frågor om dina läkemedel kontakta ditt apotek eller sjukvården.

en hel vetenskap I ett väntrum på BB för ett år sen fanns

en glansig mammatidning som redogjorde för en trend i USA - att föda barn i spaliknande miljö. Utan att dra förlossningsberättelsen, kan jag säga så mycket som att BB-vistelsen inte hade några som helst likheter med ett spabesök. Ett friskt barn kom ändå till världen till slut, vilket förstås är huvudsaken. Alla har inte samma tur. Dels handlar det om tur, dels om vad mamman äter och hur hon lever. Valen är inte alltid enkla. Vissa behöver läkemedel när de är gravida eller ammar, vilket är temat för det här numret. Att det kräver försiktighet visar fallet talidomid, substansen som såldes under namnet Neurosedyn i Sverige för drygt 50 år sedan och användes av gravida kvinnor mot oro och illamående. Preparatet visade sig orsaka allvarliga fosterskador och drogs till slut in. Men det dröjde och över 100 svenska barn hann födas med deformerade eller saknade armar, ben, händer och fötter och skador på andra organ. Skandalen var ett faktum. Dagens rigorösa kontroll av läkemedel är delvis ett

resultat av talidomidskandalen. WHOs internationella biverkningssystem och den svenska Läkemedelsförsäkringen kom till som en direkt följd. (Läs mer om den på sidorna 24-26.) Talidomid har senare visat sig bland annat ha effekter på immunförsvaret och används i Sverige idag, men då tillsammans med krav på med regelbundna graviditetskontroller och preventivmedel. I Brasilien däremot föds fortfarande barn med de typiska skadorna. Där har gravida kvinnor till exempel använt familjemedlemmars talidomidtabletter utan att känna till riskerna. Även vi i Sverige är tydligen förvånansvärt benägna att experimentera själva med läkemedel. Jag funderar på varför. Som BliVANDE FÖRÄLDER kan du nästan drunkna i

budskap. De kommer i broschyrer från sjukvården och myndigheter, i glansiga mammatidningar (inget ont om dem) och som reklam ifrån företag. Bara att välja barnvagn kan upplevas som en hel vetenskap. Men det här med läkemedel är faktiskt en vetenskap. Och den har gjort stora framsteg sedan talidomidskandalen.

Läkemedel under graviditet och amning. Foto: David Schreiner / Folio

Foto: Jezzica Sunmo

Tidningen kommer ut fem gånger om året och finns gratis på alla Apoteket AB:s apotek. Nästa nummer kommer den 12 juni 2014.

Dagens rigorösa kontroll av läkemedel är delvis ett resultat av talidomidskandalen.

Nu är det lättare att läsa tidninge­n digitalt på apoteket.se/ tidning

Teresa Matérn chefredaktör teresa.matern@apoteket.se nummer 2 2014 |

|5


noterat

100 ... Personer beräknas ha räddats till ett helt självständigt liv av strokekampanjen AKUT. Nu har den svenska kampanjen valts ut som vinnare bland 90 bidrag av World Stroke Day Award. Mer information:

Foto: Johanna Frenkel/Folio

strokekampanjen.se

Vikten påverkar akut-p-pillers effekt Kvinnor som väger över 75 kilo riskerar

sämre effekt av akut-p-pillret Norlevo än kvinnor som väger mindre. Att väga över 80 kilo innebär en lika stor risk att bli gravid som utan läkemedlet. Akut-p-piller används för att förhindra graviditet efter samlag, om en annan preventivmetod har misslyckats eller om samlaget var oskyddat. Effektförsämringen av Norlevo, som har upptäckts i studier, finns nu med i läkemedlets bipacksedel. Postinor innehåller samma aktiva substans som Norlevo varför Läke-

Få stängda apotek i glesbygd Nu har ett år gått sedan det blev möjligt

för apoteksaktörerna i Sverige att stänga apoteken på den så kallade glesbygdslistan. Där fanns drygt 100 apotek som ägarna under en övergångsperiod efter apoteksomregleringen åtog sig att ha kvar för att säkra tillgängligheten till apoteksservice. Men farhågan att många av apoteken därefter skulle stängas har kommit på skam. Hittills har tre försvunnit - ett i Lima i Dalarna, ett sommarapotek på Öland och senast ett på Marstrand. 6|

| nummer 2 2014

medelsverket påpekar samma risk för det akut-­p-pillret. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska utreda hur effekten även av andra akutpreventivmedel påverkas av kvinnans vikt och BMI*, på svenska Läkemedelsverkets begäran. Till exempel är det osäkert om effekten av ellaOne som innehåller en annan aktiv substans än Norlevo är kroppsviktsberoende. Ett alternativt akutpreventivmedel för kvinnor som väger över 75 kilo är att få en kopparspiral insatt inom 120 timmar efter samlaget.

Synen är viktigast Nio av tio svenskar anser att det skulle

vara värre att förlora synen än att drabbas av cancer, stroke, hjärtinfarkt eller diabetes, förutsatt att dessa sjukdomar inte skulle leda till döden. Det framkom i en undersökning som Ögonfonden har låtit göra där 1 000 svenskar fick svara på frågor om attityder kring ögat och ögonsjukdomar. Hälften av de tillfrågade var också rädda att drabbas av en ögonsjukdom eller försämrad syn.

Mindre olämplig medicin till äldre De senaste åren har bristerna i äldres

läkemedelsanvändning fått stor uppmärksamhet i Sverige, bland annat genom kampanjen Koll på läkemedel. De gemensamma ansträngningarna inom myndigheter, vården och organisationer börjar ge resultat: Sedan 2010 har andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskat. I snitt 23,5 procent av svenskarna över 80 år får idag läkemedel utskrivna som kan vara olämpliga för dem på grund av att deras ålder medför ökad risk för biverkningar som yrsel, förvirring och fallolyckor. År 2010 var siffran 31,6 procent. Långsiktiga mål för Koll på läkemedel:

A  ndelen av befolkningen 80+ med läkemedel som enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer ”bör undvikas” vid behandling av äldre skall halveras. A  tt andelen av befolkningen 80+ med 10 läkemedel eller fler ska minska med 25 procent. Projektet drivs av pensionärsorganisationerna PRO och SPF tillsammans med Apoteket.

Mer information:

Se aktuella siffror för din kommun:

ogonfonden.se

kollpalakemedel.se *BMI=Body Mass Index, ett mått på kroppsvikt i förhållande till längd.


I samarbete med

I Karolinska Institutets populärvetenskap­ liga tidning kan du läsa om de senaste forsknings­rönen inom medicin och hälsa och möta forskarna bakom fynden.

Gilla oss på facebook

facebook.com/medicinskvetenskap Beställ ett gratis provexemplar av tidninge­n på medicinskvetenskap@ki.se

Läs mer: ki.se/medicinskvetenskap

Ny stamcellsmetod skonsam för embryon Forskare vid Karolinska Institutet

har nu lärt sig att odla embryonala stamceller utan att något embryo kommer till skada. Tidigare har embryonala stamceller hämtats från tidiga embryon som har blivit över vid IVF-behandling och som förstörs när cellerna tas ut. Med den nya metoden hämtas en enda cell ur ett åtta celler stort embryo, som kan frysas ned och – teoretiskt – placeras i en kvinnas livmoder och utvecklas normalt utan den borttagna cellen. Forskarna vet att sådana embryon är livsdugliga eftersom tekniken redan används vid så kallad PGD-behandling, där man gör genetisk

analys av en enda cell i ett IVF-embryo för att upptäcka svåra ärftliga sjukdomar. Den enda stamcellen odlas sedan på en matta av ett mänskligt lamininprotein kallat LN-521. Tidigare har odlingen skett på till exempel proteiner från djur eller på andra mänskliga celler, som har förorenat stamcellerna. – Med den här tekniken är tillgången på mänskliga embryonala stamceller inte längre ett problem, säger Karl Tryggvason, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik som är en av forskarna bakom arbetet. Källa: Nature Communications januari 2014

Intelligent immunförsvar Vid ledgångsreumatism försöker man dämpa ett överaktivt immunförsvar med medicin. Bör man som reumatiker därför undvika att äta sådant som sägs ”vara bra för immunförsvaret?” / Anita Wilhelmsson

tat fett antiinflammatoriska egenskaper och D-vitamin har flera immunologiska effekter. Studier har visat att de som följde dessa kostråd gick ner i vikt, och nya data tyder på att överviktiga patienter med ledgångsreumatism har högre sjukdomsaktivitet på sikt. Det är alltså minst lika viktigt för patienter med ledgångsreumatism som befolkningen i övrigt att äta rikligt med grönsaker och fisk och vara normalviktig, men vad gäller viktnedgång bör påpekas att undernäring och låg

muskelmassa är ogynnsam, och träning är viktig för alla. /Saedis Saevarsdottir Läkare och forskare i reumatologi

Är du nyfiken?

– Nej, glädjande nog är immunförsvaret mer Skicka in din klurigaste fråga om medicin finurligt än så. Vid ledgångsreumatism är till medicinskvetenskap@ki.se så letar endast vissa delar av immunförsvaret vi rätt på en forskare som kan svara. överaktiva, och de mediciner som Läs svaret i nästa nummer av Medicinsk används blir allt mer riktade Vetenskap. mot just de molekyler som har Forskaren central roll vid uppkomsten av ledinflammationen. Många av de födoämnen som beskrivs som bra för immunförsvaret finns i grönsaker och fet fisk, mat som är rik på vitaminer, antioxidanter och fleromättat fett. En medelhavskost innehåller rikligt med dessa och har hos patienter visat sig kunna minska ledsymtom. Samma gäller för fet fisk i sig, och vegankost som verkar passa vissa individer. Intag av fet fisk varje vecka har även kopplats till lägre risk att insjukna i ledgångsreumatism. Mekanismerna som ligger bakom detta är dock inte Minska ledsymtom. Grönsaker och fisk är minst lika viktigt för helt klara, men till exempel har fleromätpatienter med ledgångsreumatism som för befolkningen i övrigt. nummer 2 2014 |

|7


summerat: Allergi

Allergivaccination

Mindre besvär med vaccin Räcker inte medicineringen när pollenkornen yr som värst? Allergivaccination är till för dem med svåra besvär under pollensäsongen. Det kräver uthållighet och att du inte är spruträdd, men kan ge bra och långvarig lindring. TEXT: Teresa Matérn

H  eter egentligen allergen­ specifik immunterapi. Kallades tidigare hyposen­ sibilisering. Används vid luftvägsallergier mot pol­ len, pälsdjur och kvalster och vid allergi mot bi-och getingsstick. P  assar bäst för dem med svårast allergi, med eller utan astma. K  an ges i alla åldrar, men används sällan före skol­ åldern. 85 procent upplever att de blir påtagligt bättre. Finns idag i tablettform mot gräspollen, och komme­r troligen också för björkpollen. Källa: Janusinfo och Gunilla Hedlin

Så går det till – Ordet vaccination leder egentligen

lindringen är långvarig. Det finns en fördel till med att behandla själva sjukdomen och inte bara symtomen, berättar Gunilla Hedlin: – För många innebär allergin att man också blir väldigt trött och det tar inte läkemedlen bort, men däremot den här behandlingen. Tröttheten är ett bekymmer som man ofta underskattar och som många tror beror De flesta får en ordentlig lindring av på medicinerna. Principen besvären och för vissa försvinner de faktiskt. att tillföra små, immunterapi och behandlingen passar för de ökande mängder av det allergifram­ pollenallergiker som har stora besvär trots kallande ämnet har faktiskt använts i 100 en kombination av ögondroppar, nässpray år men det är inte så vanligt att allergiker och antihistamintabletter. Immunterapin ”vaccinerar” sig, enligt Gunilla Hedlin. består av ett antal injektioner eller, för – Det är alldeles för få om man ser till gräspollen, tabletter med små mängder hur många som skulle ha nytta av det. Som allergen.* allergiker ska man veta att det finns ett – De flesta får en ordentlig lindring alternativ. av besvären och för vissa försvinner de * Allergen = Ämne som ger allergisk reaktion faktiskt. De behandlade kan oftast hålla Läs mer: besvären under kontroll med en antihistaOm pollenallergi på sidan 38 mintablett om dagen under säsongen och lite fel, det här är en process som tar flera år. Mekanismen är att man gör sig tolerant, det är en immunologisk omprogrammering så att man inte reagerar mot det man tidigare var allergisk mot, säger Gunilla Hedlin, professor och barnallergolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det korrekta namnet är allergenspecifik

8|

| nummer 2 2014

Med start på hösten sprutas en ökande dos med pollen­ allergen in under huden. Steg 1: 1-2 sprutor varje vecka under 7 eller 15 veckor. Steg 2: Underhållsdos var 6:e – var 8:e vecka under tre år. Behandlingen ges på specialistmottagning. Den innebär en liten risk för kraftig allergisk reaktion, därför får man som patient alltid stanna kvar en stund på mottagningen. Tablettbehandlingen mot gräsallergi börjar minst tre månader före säsongen. Ta­ bletterna tas sedan en gång dagligen under tre år.


summerat: NÄTTERAPI

nätterapi för flera Sjukdomsbehandling via nätet blir vanligare. Sedan tidigare har det främst funnits för olika psykiatriska diagnoser. Men personer med så vitt skilda problem som ansträngningsinkontinens och hörselskador kan få hjälp på distans tror forskare. TEXT: Teresa Matérn

Psykologisk terapi via internet Idag finns behandlings­ program via internet, för tinnitus, hörselnedsätt­ ning, depression, ångest, fobier och sömnstörningar. De kan innehålla informa­ tion och övningar i form av filmer, text och ljud så att patienten själv kan öva på att hantera sina problem. Tillgången är olika i olika landsting.

vanligt upplägg:

1 2

 Intresseanmälan. Läkarbedömning. Här

gör man en bedömning om behandlingen passar.

3

Behandling. Utförs av

4

Uppföljning. Besök hos

patienten själv med stöd av psykolog och pågår i ett antal veckor.

psykolog eller läkare för att se hur det har gått och om ytterligare behandling krävs.

Behandling via nätet kan bli ett alterna-

tiv för nya patientgrupper – om de själva vill. – Det är inget som passar alla men det får överlag väldigt positiva omdömen, säger Gerhard Andersson, forskare i Linköping och en av de drivande inom behandlingsformen. – Det kan upplevas lättare att söka vård på det här sättet, säger Malin Sjöström, distriktsläkare i Östersund som forskar om internetbehandling av urinläckage. Hon har jämfört effekten av bäckenbottenövningar via internet respektive i broschyrform för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Resultaten var lika bra, ändå upplevde personerna i internetgruppen själva en större förbättring. Dessutom behövde de mindre inkontinensskydd efteråt. – Kvinnorna upplever sig sedda och stöttade med bibehållen anonymitet och integritet. Gerhand Andersson menar att många brukar uppskatta även strukturen som behandlingsformen medför. – De får en genomgång av sin diagnos och ett informationsmaterial, lite som en distanskurs på nätet, säger han. Det kan lämpa sig väl för hörselskadade, tror han och studerar nu flera varianter.

– Detta är den tredje studien på hörsel och den första som är KBT, kognitiv beteendeterapi. De första två är mer utbildningsprogram, säger Gerhard Andersson. Behandlingen syftar till att hitta strategier för att hantera känslor kopplade till hörseln. Gerhard Andersson ser också många andra möjligheter för internet som verktyg för behandling i framtiden. Men han poängterar att det ska fungera som ett av flera alternativ. – Jag tror att det kommer att flyta ihop med övrig vård! Det hänger samman med att kunna ta ansvar och kontroll över sin hälsa, att kunna se sin journal och boka tid på nätet till exempel. Intresseanmälan till psykologiska behandlingsstudier:

studie.nu

Bli tät på distans Malin Sjöström och hennes kollegor har nu tagit fram en app för smartphone med bäckenbottenträning. Om du vill delta i den studien, kan det finnas möjlighet under våren. Läs mer och anmäl dig på:

tät.nu nummer 2 2014 |

|9


tema : sjuk & gravid

I Sverige föder ungefär nio av tio kvinnor barn. Även om man är gravid kan man behöva använda läkemedel. Likaså när man ska amma sitt barn.

10 |

| nummer 2 2014


tema : sjuk & gravid

Läs mer om:

Kroniska sjukdomar och graviditet på nästa uppslag. Läs mer om:

Kunskapsbanken på sidan 16. Läs mer om:

Amning på sidan 18. nummer 2 2014 |

| 11


tema : sjuk & gravid

Behandling bäst för barnet Många är rädda för att använda läkemedel när de är gravida, en rädsla som oftast är obefogad. Det är nästan alltid bättre för barnet i magen att mammans kroniska sjukdom behandlas. Däremot kan behandlingen behöva anpassas. TEXT: Fredrik Hed Foto: David Schreiner / Folio

D

att en gravid kvinna oroar sig för barnet i magen om hon tar läkemedel. Vi är programmerade att skydda vår avkomma till vilket pris som helst, en programm­ering som sitter djupt i våra gener och troligen har hjälpt till att säkra vår arts överlevnad. Det bästa skyddet en mamma med en kronisk sjukdom kan ge sitt ofödda barn är oftast att ta läkemedel, även om instinkten kanske säger något annat. – Tänk dig att en astmasjuk gravid kvinna slutar med sina mediciner för att hon är orolig för barnet. När hon blir sämre i sin sjukdom, får svårare att andas och får syrebrist, är det verkligen inte bra för barnet. En dåligt behandlad sjukdom är inte bra för barnet i magen, säger Birger Winbladh, professor emeritus i pediatrik (barnsjukdomar) vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Stockholm. Detsamma gäller för epilepsi och de flesta andra sjukdomar. – Det finns en tung skuldproblematik att ta hand om. Mamman vill inte ta några risker. Därför är det många som avslutar sin behandling utan att inse att sjukdomen i sig, och att den är dåligt behandlad, kan vara ännu mer skadlig för barnet. Det är 12 |

et är fullt naturligt

| nummer 2 2014

många som minskar dosen eller avslutar sina behandlingar. En vanlig orsak till att kvinnor avbryter en viktig behandling är larmrapporter i media. En annan att man läser på olika webbsidor och nätforum. Detta har i flera fall inneburit en akut försämring av mammans sjukdom med fara för både fostret och mamman. – Visst kan man läsa på olika sajter på nätet, som till exempel Fass, men

år sedan och vi har en god bild av många av de vanligaste preparaten, säger Birger Winbladh.

Första trimestern känsligast Kvinnor med någon kronisk sjukdom som kräver behandling skickas oftast vidare till specialistmödravården för kontroller och diskussion om hur fortsatt behandling ska se ut. Ju tidigare det sker desto bättre är det, för både mamma och foster. Den mest känsliga perioden under en Mamman vill inte ta några risker, graviditet är de första därför är det många som avslutar sin tre månaderna, den så behandling utan att inse att sjukdomen kallade första trimestern. Då bildas alla organen i i sig, och att den är dåligt behandlad, fostret och graviditeten kan vara ännu mer skadlig för barnet. är i ett extra känsligt skede. Redan i den prata också med någon som kan något om sjätte graviditetsveckan, räknat från sista det. Vänd dig till professionellt utbildad mensens första dag, börjar hjärtat slå i personal inom sjukvården, som din läkare, det knappt fyra millimeter stora embryot. eller barnmorskan på mödravårdscentraRunt vecka tio är alla organ klara, resten len, innan du avslutar eller förändrar din av tiden i magen ska de växa till och börja behandling, säger Birger Winbladh. fungera. Omfattande medicinsk forskning Fosterskador, som tidigare kallades har ökat kunskapen om läkemedel under missbildningar, förekommer spontant graviditet och amning. utan att det går att identifiera några bak– Vi vet betydligt mer idag än för 25 omliggande orsaker. Men de kan


Mixtra inte själv! Undvik onödiga risker som gravid: Rådgör med din läkare eller barn­ morska för att få den bäst anpassade läkemedelsbehandlingen.

också orsakas av läkemedel, vilket studeras med hjälp av databasen Läkemedel och fosterpåverkan (se nästa artikel).

2 000 4 år 0,036  … barn av de 110 000 som

föds i Sverige per år, har en fosterskada, vilket är i samma storleksordning som i andra västländer.

Vid denna ålder har totalt cirka 4 000 barn i en årskull någon konstaterad skada, senare upptäcks få fosterskador.

… procent eller 40 ny­ födda barn har skador som skulle kunna bero av mam­ mans läkemedelsanvänd­ ning under graviditeten, enligt forskarna.

Planera graviditet Kvinnor med kroniska sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, diabetes, astma, inflammatorisk tarmsjukdom, reumatisk och neurologisk sjukdom, som önskar få barn, gör klokt i att diskutera med sin läkare hur man bäst gör vid graviditet. Vissa läkemedel, som en del MS-läkemedel, ska undvikas även då man försöker bli gravid. Därför är det bra att så långt det är möjligt försöka planera graviditeten till perioder med mindre sjukdomsaktivitet. – Idag är det allt färre sjukdomar, till och med allvarliga sjukdomar, där det avråds från att bli gravid. En anledning kan vara att svåra sjukdomar har fått bättre behandlingar, vilket gör att det blivit lättare att vara gravid. Det blir då viktigt att följa kvinnan extra noga under graviditeten. Maligna (dödliga) sjukdomar, som cancer, är naturligtvis svårare. Men en optimal behandling syftar till att rädda både mamma och barn. – Initialt försöker man behandla mamman så långt det går, för att låta fostret gå så långt det är möjligt i magen. Under tiden planerar man för en för tidig förlossning för att därefter behandla mamman tuffare, med till exempel cellgifter om det är nödvändigt. I sådana situationer uppstår ofta tuffa diskussioner och ställningstaganden. – Det vanliga är att mamman tycker att man ska rädda fostret i första hand, medan pappan tycker att man ska rädda mamman i första hand. nummer 2 2014 |

| 13


tema : sjuk & gravid

Gravid med ... Biologiska läkemedel är specifika läke­ medel som i många fall är väldigt effektiva. TNF-hämmare är till exempel ganska vanliga vid reumatisk sjukdom, men ska helst undvikas under graviditet. Erfarenheten vid graviditet är begränsad och det går inte att utesluta en risk för barnet i magen. Läs mer om:

Biologiska läkemedel på sidan 30-32.

Foto: Sofia Brattwall

Autoimmun sjukdom

Birger Winbladh

Ibland ökad dos Vid graviditet ökar normalt ämnesomsättningen i kroppen, så att kroppen också omvandlar och bryter ner läkemedel snabbare. På grund av den stora omställningen i kroppen under graviditet, och beroende på vilket läkemedel det gäller, kan det ibland behövas en ökad dos för att uppnå tillräckliga nivåer av läkemedel i blodet för en god effekt, men det måste alltid diskuteras med en läkare. Många människor, inklusive gravida, använder olika naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Det är Birger Winbladh kritisk till. – Sådana preparat är inte alls undersökta och bestämda exakt vad de innehåller, som till exempel vanliga läkemedel är. Innehållet kan även variera mellan olika satser av samma preparat och mellan olika fabrikat. Här finns väldigt lite studerat och man ska avstå från dessa under graviditet.

Är du orolig? Har du frågor? Vänd dig i första hand till din barnmorska med dina frågor. Barnmorskan kan i sin tur hänvisa dig vidare till rätt person. Avsluta eller förändra aldrig en behand­ ling innan du pratat med din barnmorska eller läkare. 14 |

| nummer 2 2014

Autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar vänder sig mot organ i den egna kroppen, är vanliga. De innefattar sjukdomar som inflammatoriska tarmsjuk­ domar, vissa njursjukdomar och reumatiska sjukdomar. – I många fall finns det bra vårdprogram för hur gravida kvinnor med dessa sjuk­ domar ska behandlas och följas.

Diabetes

Kvinnor med diabetes är oftast föredömligt skötta när de är gravida. De följs upp noga, ofta inom specialistmödravården, där man har riktlinjer och vårdprogram att gå efter, menar Birger Winbladh.

Astma

Det är av yttersta vikt att fortsätta behandlingen under graviditeten. Barnet utsätts för en större risk om mamman inte behandlar sin astma fullt ut. – Oftast är det också bättre med lokal behandling vid astma, med inhalerade astmaläkemedel, istället för tabletter som ger högre blodkoncentration och därför påverkar hela kroppen och även barnet i magen, säger Birger Winbladh.

Budesonid För några år sedan kunde man via det Medicinska födelseregistret (MFR), i en studie på mer än 2 000 barn vars mammor använt budesonid (Pulmicort), slå fast att detta vanliga astmaläkemedel inte medför några ökade risker för fostret. I Sverige klassas läkemedlet under kategori A i Fass. Det innebär "Läkemedel som kan förmodas ha intagits av ett betydande antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i reproduktionsprocessen som ökad missbildningsfrekvens eller annan ogynnsam fosterpåverkan."

Epilepsi

En av de mer komplicerade sjukdomarna vid graviditet. Den är potentiellt farlig både för mor och för barn, därför måste epilepsi behandlas även under graviditet, men vissa läkemedel bör om möjligt undvikas då det finns en ökad risk för missbildningar. – Om man har epilepsi och vill bli gravid måste man prata med en neurolog för att planera graviditeten och behandlingen så bra som möjligt, säger Birger Winbladh. – Har du epilepsi och du blir gravid – av­ sluta inte din behandling. Läkemedlen ökar risken mycket lite att barnet föds med en missbildning. Men om du inte behandlar alls är risken att både du och barnet skadas eller dör av epilepsin mycket större. Just därför bör gravida med epilepsi följas extra noga.


SSRI mot depression I det Medicinska födelseregistret har man sett något fler fall av hjärtfel hos barnet där mamman har använt Seroxat (paroxetin). Detta har på senare år observerats även med andra SSRIpreparat, vilket talar för att dessa preparat i tidig graviditet skulle kunna öka risken något för ett hjärtfel hos barnet. Barn födda av kvinnor som använt SSRI i sen graviditet har en något ökad förekomst av symtom som andningsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symtomen försvinner i regel relativt snabbt men resulterar ofta i vård på barnklinik. Högt blodtryck

En del kvinnor drabbas av högt blodtryck under graviditeten. Några får det som del av så kallad havandeskapsförgiftning, som även omfattar protein i urinen. Kvinnan ska då kontrolleras noga under resten av gravidi­ teten. Ett påtagligt förhöjt blodtryck ska normalt behandlas. Gravida kvinnor bör undvika de blodtryckssänkande läkemedlen ACE-hämmare och angiotensinreceptor­ blockerare på grund av risk för fosterskador, men framför allt för att barnets njurar kan påverkas allvarligt i slutet av graviditeten. Ett nytt vårdprogram för högt blodtryck och graviditetsförgiftning publiceras våren 2014.

Depression

Ska behandlas. Obehandlad kan den utgöra en stor risk både för mamman och barnet. Det finns speciella vårdprogram för gravida med depression. – Depression kan om den är djup vara ett livshotande tillstånd, därför ska det behand­ las. Här finns många olika preparat att välja mellan. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett bra alternativ vid lindrigare depression men fungerar inte på svår depression. Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligt hos gravida och ska alltid behandlas. Obehandlad finns det risk att den sprider sig upp till njurarna. Då finns risk för att barnet föds för tidigt och med för låg födelsevikt. Kontakta alltid din barnmorska eller läkare om du misstänker urinvägsinfektion. En kort antibiotikakur är oftast tillräcklig behandling.

Struma, förstorad sköldkörtel

Influensavaccination

Influensavaccination rekommenderas alla gravida under senare hälften av graviditeten när en influensasäsong närmar sig, eftersom man som gravid riskerar att bli allvarligt sjuk av influensa. Vid en allvarlig infektion finns det även en risk för att fostret skadas. Vac­ cinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden. Man rekommenderas att vaccinera sig efter vecka 16 eller efter att ultraljudsundersökningen är genomförd.

Register över epilepsiläkemedel I ett internationellt samarbete, EURAP, samlas data och information från nästan 20 000 graviditeter för att bättre förstå hur läkemedlen fungerar under graviditeten och vilka risker de medför.

Ska behandlas fullt ut om det föreligger brist på sköldkörtelhormon. Mamman ska följas och man ger sköldkörtelhormon för att kom­ pensera bristen. – Sköldkörtelhormon går inte över till fostret och risken att få missfall är mycket större om man inte behandlar. Multipel skleros (MS) Läs mer:

P å Läkemedelsverkets hemsida finns vårdprogram för olika sjukdomar, många av dem innehåller information om behandling vid graviditet: lakemedelsverket.se/ malgrup­p /Allmanhet/Att-anvandalakemede­l /Sjukdom-och-behandling/ SSRI vid graviditet: lakemedelsverket.se/ ssrigravid På 1177.se finns också mycket bra informatio­n om graviditet vid olika sjukdoma­r: 1177.se/Tema/Gravid/

Multipel skleros (MS) utgör inget hinder för att bli gravid, men även här är det bra att planera i förväg. Speciellt om du behandlas med så kallad bromsmedicin, eftersom ef­ fekten av dessa medel på graviditeten och fostret fortfarande inte är helt utredd. – Som en allmän regel gäller att sådana bromsmediciner bara ska ges under gravidi­ tet vid allvarliga skov av MS. När man ammar är det viktigt att kontrollera om medicinen går över i bröstmjölken, vilket vissa av dem gör, säger Birger Winbladh.

nummer 2 2014 |

| 15


tema : sjuk & gravid

”Betryggande data kan ofta lugna oroliga kvinnor” Stockholm läns landsting driver databasen Läkemedel och fosterpåverkan, som används i hela landet. Där görs expertbedömningar på läkemedel och deras effekt vid graviditet. 1 300 olika substanser är bedömda och klassificerade, och vem som helst kan gå in och läsa. TEXT: Fredrik Hed Foto: Katja Kircher / Folio

Med hjälp av databasen Läkemedel och

1300

allmänhet via internär vi har betrygnet, eller via vårdens gande data. Det journalsystem. Den skedde nu senast i … substanser är bedömda fungerar som ett upphöstas då en olycklig och klassificerade. slagsverk och man kan ändring i Fasstexten söka både på substans och för läkemedlet Postafen på produkt. skapade oro, säger Ulrika – Någonstans mellan 10 Nörby. och 15 procent av besökarna tillhör allmänheten, men texterna är skrivna för Säkrare med fler medicinskt utbildad personal. I en underInformationen bygger i stor utsträckning sökning som pågår bland gravida kvinnor, på det svenska medicinska födelseregistuppfattar majoriteten dock inte detta som ret. Där samlas uppgifter om de läkemedel ett problem, säger Ulrika Nörby. som den gravida kvinnan har använt, utifrån det hon berättar vid första besöket Risk på gruppnivå på barnmorskemottagningen. Efter Informationen i databasen kan bara förlossningen jämförs de uppgifterna med förutspå en viss ökad risk på gruppnivå. undersökningen av det nyfödda barnet, Därför går det aldrig att exakt säga om ett då eventuella fosterskador och andra specifikt foster kommer medicinska problem uppmärksammas. att drabbas av en skada. – Det är under den första perioden, Det är precis lika viktigt att fastslå Därför är det viktigt att fram till det första besöket på barnmorskeatt ett läkemedel med stor sannolikhet berätta för barnmorskan mottagningen, som fostret är känsligt för vilka läkemedel man påverkan som kan ge fosterskador. Ju fler inte orsakar skador. använder under sin kvinnor som använt ett visst läkemedel i för en sammanvägd bedömning av ett graviditet, så att man kan ta ställning till registret desto säkrare är vår bedömning. läkemedel, säger Ulrika Nörby. om några åtgärder behöver vidtas. Om det däremot är få (färre än 100 - 200) Databasen är öppen och gratis att – Den största vinsten med registret är kan slumpen spela en mycket större roll, använda för både sjukvårdspersonal och att vi oftast kan lugna oroliga kvinnor vilket betyder att en eventuell risk måste fosterpåverkan går det att kartlägga och sammanställa information kring läkemedels effekter på barnet under graviditet. Databasen uppdateras flera gånger varje år och omfattar idag nästan alla läkemedelssubstanser som finns i Sverige, cirka 1 300 stycken. – Vi samarbetar sedan länge med forskare i Lund och har kontakter med specialister runtom i Sverige, säger Ulrika Nörby, apotekare som ansvarar för databasen på Stockholms läns landsting. I databasen används information från det svenska medicinska födelseregistret, som kompletteras med vetenskapliga medicinska studier och synpunkter från kliniska specialister. – Tillsammans ligger detta till grund

16 |

| nummer 2 2014


tema : sjuk & gravid

Paracetamol

Foto: Sofia Brattwall

bedömas med större försiktighet, säger Ulrika Nörby. Analyserna av födelseregistret har bidragit till mycket ny kunskap. Till exempel har forskarna kunnat påvisa en något ökad risk för hjärtfel, både för det antidepressiva läkemedlet paroxetin och för antibiotikumet erytromycin. Man har också kunnat ge lugnande besked efter rapporter om att paracetamol skulle orsaka skador och missbildningar av pojkars könsorgan. – Det är precis lika viktigt att fastslå att ett läkemedel med stor sannolikhet inte orsakar skador. Därför ska man alltid vara försiktig när det kommer nya larmrapporter och vänta på ordentliga analyser, säger Ulrika Nörby Ulrika Nörby. Du når databasen via:

janusinfo.se/fosterpaverkan

I början av januari 2014 diskuterades i media två nya studier som varnade för att använda paracetamol under graviditet. Den första fokuserade på den neurologiska utvecklingen hos barn upp till tre års ålder där mamman intagit paracetamol i relativt stor omfattning under graviditeten. Den andra var en studie på nyfödda möss som fått injektioner med paracetamol. I februari kom en annan studie som visade på ökad förekomst av ADHD hos barn vars mammor hade använt paraceta­ mol under sin graviditet. Forskarna fann ett starkare samband ju längre tid som modern hade använt paracetamol. Enligt Läkeme­ delsverket går det dock inte att utesluta att andra faktorer än intag av paracetamol påverkat resultaten. Detta gör tolkningen av resultaten osäker. Frågan har lyfts upp till den europeisk­a läkemedelsmyndigheten EMA för en för­ djupad analys och ställningstagande om nuvarande rekommendationer behöver änd­ ras. Tills vidare är fortfarande rekommen­ dationen att gravida som tillfälligt behöver läkemedel mot smärttillstånd och feber ska använda paracetamol i första hand.

läs mer på:

lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/ NYHETER­-2014/Behandling-medparacetamo­l-under-graviditet/

Postafen Meklozin (Postafen) har stor användning vid graviditetsillamående. Hösten 2013 ändrades Fasstexten för Postafen, för att bättre stämma överens med texter i andra EU-länder. Den nya skrivningen kan uppfat­ tas som att man numera rekommenderar en mer restriktiv användning av meklozin un­ der graviditet. Det finns dock inga nya data som styrker detta och Postafen betraktas därför fortfarande som ett väl studerat och säkert medel att använda vid illamående under graviditet, enligt Stockholms läns landsting.

Receptfria läke­ medel vid graviditet och amning Vid lättare besvär finns det många

receptfria alternativ att använda för kortare behandling – se tabellen. Vanliga febernedsättande och smärtstillande läkemedel av NSAIDtyp, såsom ibuprofen, kan gå över till barnet via navelsträngen och göra så att blodkärlen i hjärtat stänger sig i förtid. Behöver du som gravid ta smärtstillande eller febernedsättande tillfälligt är paracetamol ett bättre alternativ. I låg dos kan dock acetylsa­ licylsyra (Trombyl) användas utan risk för att förebygga blodproppar och graviditetsförgiftning, efter ordina­ tion av läkare. Har du frågor vänder du dig i första hand till din barnmorska eller läkare. Åkomma

Bra val

Värk

Paracetamol Apofri

Feber

Paracetamol Apofri

Allergi – nästäppa Livostin Allergi – ögon

Livostin, Lomudal Allgil Apofri

Förkylningsspray/ Xylometazolin Apofri nästäppa Halsbränna/Sura uppstötningar

Gaviscon, Novalucol Omeprazol Apofri

Förstoppning

Microlax, vid tillfällig förstoppning, eller Laktulos om du lätt blir förstoppad.

Läs bipacksedeln noga innan användning. Källa: apoteket.se, 1177.se

nummer 2 2014 |

| 17


tema : sjuk & gravid

Flera möjliga lösningar om du ammar Läkemedel kan gå över till bröstmjölk och vidare till barnet under amning. Ibland kan det påverka barnet, särskilt vid lång tids behandling. Men det behöver inte vara så och det finns nästan alltid möjligheter att kombinera läkemedelsbehandling med amning. TEXT: Fredrik Hed Foto: Fredrik Nyman /Johnér

Låt oss direkt göra klart att amning är väldigt bra för alla nyfödda barn. I många fall överstiger nyttan med amning Minska på amningen, de eventuella riskerna med anpassa tider, välja ett särskilt läkemedelsbehandling, men läkemedel – det finns flera amning är inte absolut livsnödsätt att skydda barnet från vändigt. Det går bra med flaska ett läkemedel som kan måste man och modersmjölkersättning påverka negativt. vara försiktig också. Om en läkemedelsbehandling då det ofta saknas är nödvändig för den ammande långtidsstudier på mamman, måste man alltid överväga de flesta läkemedel vid nyttan med amning mot en eventuell amning, säger Birger Winbladh. En liten dos för mamman kan bli stor påverkan på barnet. Frågor som man då för barnet under de första levnadsmånamåste ställa sig är: Går läkemedlet över derna, eftersom barnet inte har hunnit i bröstmjölk? Vilka dygnsdoser handlar utveckla samma förmåga som vuxna att det om för barnet? Finns det risk att det bryta ner och utsöndra läkemedel. Det påverkar barnet? nyfödda barnet skiljer sig stort från äldre – Precis som vid graviditet ska en barn och vuxna. Lever och njurar är inte ammande kvinna inte avbryta sin fullt anpassade till livet utanför livmodern, läkemedels­behandling innan hon har det är högre pH i magsäcken (en mindre pratat med sin barnmorska eller läkare, sur miljö), annorlunda bakterieflora och säger Birger Winbladh, professor emeritus i pediatrik (barnsjukdomar) vid institutio- kortare passagetid i mag-tarmkanalen, samt mindre mängder gallsalter och pannen för klinisk forskning och utbildning, kreasenzym. När det gäller vissa läkemedel Södersjukhuset, Stockholm. är det dessutom stora individuella skillnader i bebisars förmåga att utsöndra dem. Måste ha stora marginaler Därför ska man ha stora säkerhetsmarginaÄr medicineringen kortvarig kan man ler när det gäller små barn. pumpa ur och kassera bröstmjölken, för – Om det visar sig att läkemedel går att fortsätta som vanligt efter att mediciöver i höga doser kan man dra ner på neringen avslutats. amningen och bara amma till exempel – Handlar det om långtidsmedicinering

Skräddarsy

18 |

| nummer 2 2014

morgon och kväll och ersätta med flaska, alternativt sluta amma helt och hållet. Anpassa så långt det går Beroende på sjukdom och vilka behandlingsalternativ som finns kan man besluta att vänta med behandling en viss tid eller att, om möjligt, välja ett läkemedel som passerar långsamt över till mjölken. – Om det är viktigt för mamman att amma får man anpassa så långt det går. Det går också att mäta koncentrationen av läkemedlet i barnets blod för att se om risk finns för påverkan av barnet, säger Birger Winbladh. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör man vara försiktig med även under amning. Precis som vid graviditet är dessa preparat inte studerade vid amning och kunskapen om deras innehåll och effekter, och hur de passerar över i bröstmjölk och till barnet, är oftast okänt.

Läs mer om Läkemedel och amning:

janusinfo.se/amning


HUDVÅRD

BEHANDLING

Rodnad och utslag? Det kan vara rosacea.

Rosacea är en vanlig, kronisk hudåkomma som kan uppträda som rodnad och/eller akneliknande utslag på kinderna,näsan, hakan eller i pannan. Vissa upplever att huden blir känsligare, med irritation och klåda.

Rozex® (metronidazol) Används vid rodnad och utslag vid rosacea. Finns både som gel och kräm. Gel är lämplig till blandad och fet hy medan kräm är lämplig till torr hy. Kan användas upp till 3-4 månader (längre tid efter rådfrågan av läkare). Innan behandling påbörjas bör en läkare ställt diagnosen rosacea.

FINNS ENDAST PÅ APOTEK

Rozaderm® för daglig vård av torr och känslig hud. Rozaderm Gentle Cleanser En ansiktsrengöring som inte irriterar och rekommenderas för daglig vård av torr och känslig hud. Den torkar inte ut huden utan lämnar huden mjuk och smidig.

Rozaderm Moisturizing Cream

GALDERMA_SE_ ROS_2014-02

En ansiktskräm för torr och känslig hud. Den absorberas snabbt och hjälper till att bibehålla hudens naturliga skyddsbarriär.

www.rozaderm.se

GALDERMA SE_Rosaderm-Rozex_186x244mm +5 mm bleed_1402_1.indd 1

Rozex gör skillnad. Innan behandling påbörjas bör diagnosen rosacea faställas av en läkare. Rozex 0,75% kräm 30g och Rozex 0,75% gel 30g. Receptfritt läkemedel som innehåller Metronidazol (D06BX01). För behandling av symptom vid rosacea. Läs bipacksedeln noga. Normal behandlingstid 3-4 mån - längre behandling kan ske efter rådfrågning av läkare. Galderma Nordic AB Tel: 018- 444 03 30, www. galdermanordic.com. © Copyright Galderma 2014.

www.rozex.se

2014-03-07 16:28:43

nummer 2 2014 |

| 19


H

ar det börjat klia irriterat i huden, lyser näsvingarna röda eller hettar det i kinderna? Allt det här kan vara tecken på rosacea. Tittar du närmare i spegeln så kanske du kan se blodkärl som ett fint rött nät som spänner under ytan. Var tionde svensk drabbas av rosacea. Det är något vanligare bland kvinnor och problemen brukar dyka upp när man är mellan 30 och 50 år. Anne Wetter är hudläkare och hon kommer ofta i kontakt med patienter som har de här problemen. – Ingen vet varför vissa får rosacea trots att det forskas en hel del kring ämnet. Man ser det som en inflammation i huden som gör att kärlen påverkas. Det finns flera olika typer. Vissa får det enbart runt ögonen medan andra har den vanligaste varianten där kinderna blir mycket röda. Och så finns det en typ som sätter sig på talgkörtlarna och till exempel ger symtom som förstorad näsa. Den är vanligast bland män.

Behandla efter diagnos Rosacea är en mer eller mindre kronisk hudsjukdom men du kan vara besvärsfri i längre perioder. Anne Wetter förklarar att det ofta förväxlas med akne eftersom man

Den galopperande rodnaden Några små plitor på hakan, irriterat rött runt ögonen eller en lätt rodnad på kinderna kan låta oskyldigt. Men det kan också vara rosacea, en hudsjukdom som ofta smyger sig på och plötsligt blir till ett blossande inferno. Det leder ofta till att den drabbade känner sig generad. Vad många inte vet är att det finns hjälp att få. TEXT: Jessica Blockström Hember Foto: Tuomas Marttila 20 |

| nummer 2 2014


Rosacea

1/10

mycket irriterade kärl. kan få små röda prickar Så många svenskar är – Då kan man behöva som kan bli fyllda med drabbade av rosacea. göra någon typ av laservar. behandling för att ta bort – Tittar man närkärlen. Det finns väldigt bra mare ser man dock ganska behandlingar idag men du måste snabbt att de med akne också gå till någon som har medicinsk har pormaskar. Det viktiga är att utbildning och verkligen kan bedöma inte behandla huden utan en ordentlig just din hud. Vem som helst kan köpa en diagnos. Det finns medel som fungerar till lasermaskin i Sverige idag vilket leder till båda, till exempel Finacea. Men till akne många felbehandlingar, varnar Anne. har man en högre styrka. Och det finns Det finns också ett receptbelagt läkeandra medel som är bra till akne men medel som heter Mirvaso. Det har nyligen som kan förvärra tillståndet för dig med blivit godkänt mot rodnad i ansiktet vid rosacea. Det gäller framför allt kortison rosacea. som kan få huden att blossa upp rejält. – Det här är en kräm som drar ihop Det finns annat som kan förvärra blodkärlen så att rodnaden dämpas. Det är symtomen, en del går att undvika medan något som verkligen kan hjälpa de som är annat är svårare att hålla sig undan. riktigt röda och som jag hoppas mycket på! – Många upplever att alkohol, starkt kryddad mat, mjölk, temperaturväxlingar, Välj med omsorg sol och citrusfrukter får sjukdomen att Den ökade känsligheten som personer blossa upp. Men även stress kan vara en med rosacea har i huden gör att de inte så kallad triggerfaktor. Hud och psyke hör bara bör vara försiktiga med vad de äter ihop, menar Anne Wetter. och dricker och vilka medicinska preparat de prövar. De bör också välja hudvård och flera läkemedel eventuell makeup med omsorg. ProdukAtt få rosacea kan vara väldigt jobbigt terna ska vara milda och inte täppa till och självförtroendet kan få sig en rejäl porerna. Ofta vill man försöka täcka över törn. Många känner sig generade inför problemet, då fungerar mineralfoundation omgivningens blickar. Ändå är det en stor bra, en underlagsprodukt som visat sig ha del som aldrig söker vård, en undersöklugnande effekt på både akne och rosacea, ning från läkemedelsföretaget Galderma ger ett naturligt resultat och dessutom talar om så många som 73 procent av de innehåller ett naturligt solskydd. drabbade svenskarna. Men även om man – Jag tycker också att man kan gå på ännu inte kan bota sjukdomen så finns det ansiktsbehandling. Det är skönt och kan mycket du kan göra för att lindra problehjälpa att dämpa problemen. Men även men och dämpa symtomen. I vissa fall går här är det viktigt det faktiskt att få bort dem helt. att vända sig till en Idag finns det receptfria läkemedel utbildad hudterapå Apoteket framtagna specifikt för att peut som vet vad behandla rosacea. Krämerna Rozex och man kan och inte Rosazol verkar båda troligen inflammakan göra. tionshämmande. Anne Wetters erfarenhet är dock att en kombination av olika medel ger bäst resultat. För vissa blir besvären tyvärr bara Anne Wetter värre och värre, till slut kan man ha riktigt *Enligt Galderamas undersökning

Produkttips Framtagna för rosacea är produkterna i Rozaderm-serien från Galderma, här finns bland annat den återfuktande ansikts­ krämen Moisturizing Cream som stärker hudens naturliga skyddsbarriär utan att täppa till porerna.

Hos Apoliva hittar du Sensitive, en serie för torr och känslig hud som är svalkande och skön även på en lättretad hud. Produk­ terna är oparfymerade, så även Serum som använd­s innan din vanliga kräm för att ge fukt på djupet. Riktigt mild rengöring för ansiktet är Avènes krämiga Anti-redness Milk som snällt tar bort smuts och makeup och har lugnande effekt på rodnaderna. Från samma märke kommer också Thermal Spring Water, en fuktspray som ger befriande svalka när kinderna hettar.

Hitta en bra hudterapeut Alla auktoriserade hudterapeuter

är anslutna till Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR). Genom att välja en hudterapeut auktoriserad av SHR är du säker på att denna har en gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. Sök salong på:

shr.nu/?q=sok_salonger nummer 2 2014 |

| 21


Vattkoppor

Vattkoppor

önskade & fruktade Trött, febrig och huvudvärk? Mystiska utslag på kroppen? Då kan svaret vara vattkoppor – önskat av många barnfamiljer, men ofta fruktat av äldre. En av våra mest smittsamma sjukdomar väcker olika känslor men vem måste egentligen akta sig för den? Och kan vattkoppor orsaka smärtsam bältros? TEXT: Pia Hellsing Foto: Christofer Dracke

precis innan utslagen kommer, och när kopporna är torra smittar man inte längre. De flesta av oss får vattkoppor i unga år, vilket också är önskvärt eftersom barn inte drabbas lika hårt som vuxna. Sjukdomsförloppet hos äldre blir ofta svårare och längre och måste i vissa fall behandlas med läkemedel som hindrar viruset från att sprida sig. – I vuxen ålder kan vattkoppor vara en farlig sjukdom, eftersom den kan sprida sig till lungorna eller orsaka allvarliga hjärninfektioner, säger Anders Sönnerborg. Många sjukhus och vårdcentraler undviker därför att ta emot, eller isolerar, vattkoppssmittade för att skydda andra människor. Det gäller patienter som genomgår någon typ av immunförsvarssänkande behandling (till exempel cytostatika vid cancer), eller som lider av en sjukdom där immunförsvaret är nedsatt (till exempel vid HIV, reumatoid artrit och multipel skleros). Även gravida I vuxen ålder kan vattkoppor vara en farlig kvinnor som sjukdom, eftersom den kan sprida sig till aldrig har lungorna eller orsaka allvarliga hjärninfektioner. haft vattkoppor ses som klar vätska som slutligen torkar ut. en extra känslig riskgrupp. Om dessa perSjälva viruset som orsakar vattkopsoner drabbas kan följderna bli allvarliga, por – varicella zoster – är ett av de mest rentav livshotande. smittsamma som finns och hela 99 procent Sjukvårdens särbehandling av vattav den vuxna befolkningen har haft koppssmittade handlar alltså inte om sjuk­domen. Inkubationstiden är cirka två den föreställning som fortfarande finns veckor och viruset sprider sig via luften om att vattkoppor kan orsaka bältros när vi hostar, nyser och andas, till exempel hos äldre människor. Viruset finns kvar när barn umgås nära varandra på dagis vilande i kroppen efter sjukdomen och kan och i skolan. Det är som mest smittsamt vakna och aktiveras senare i livet i form Många föräldrar vill gärna att deras

barn får vattkoppor i tidig ålder för att få sjukdomen ”avklarad”. Samtidigt drar mor- och farföräldrarna öronen åt sig. De är rädda för det smittsamma viruset och många äldre tror att det kan orsaka ett utbrott av bältros. – Båda reaktionerna är helt naturliga. Det finns inget vetenskapligt belägg för att vattkoppor kan reaktivera bältros men av och till rapporteras trovärdiga fall, säger professor Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vattkoppsinfektionen börjar vanligtvis med trötthet, feber och huvudvärk. Efter några dagar uppstår kliande utslag på överkroppen som sedan sprider sig till ansikte, hårbotten, armar och ben. De kan också förekomma på slemhinnor, till exempel i munnen eller på könsorganen. Efter ytterligare någon dag övergår utslagen till att bli vätskefyllda blåsor med en

22 |

| nummer 2 2014


Tänk på!  aracetamol, till exempel Alvedon, kan an­ P vändas för att dämpa smärtan och febern. Om du har vattkoppor ska du inte ta tabletter med diklofenak, naproxen eller ibuprofen (eller andra så kallade NSAIDpreparat). Dessa läkemedel kan i sällsynta fall förvärra en eventuell infektion i huden. Undvik också att ge barn och ungdomar läkemedel med acetylsalicylsyra eftersom de kan orsaka ”Reyes syndrom” vid vissa vi­ russjukdomar som till exempel vattkoppor.

Isolerad

För att skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av infektionen är det viktigt att hålla vattkoppssjuklingar hemma.

av bältro­s. Men aktiveringen beror inte på att vi exponerats för vattkoppsvirus på nytt utan på exempelvis stress eller allmänt nedsatt immunförsvar. En person med bältros kan däremot orsaka vatt­ koppor hos någon som aldrig tidigare haft smitta­n. Det finns vaccin både mot vattkoppor och bältros (prata med din läkare), men de ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vattkoppsvaccinet kan visserligen skydda från sjukdom med plågsam klåda för stunden, men garanterar vare sig ett hundraprocentigt eller livslångt skydd. Klådan vid vattkoppor kan ibland upplevas som mycket besvärlig och det finns mängder av husmorstips i form av till exempel svala bad och pudrande med potatismjöl. För att undvika infektioner och ärrbildning är det viktigt att inte riva på kopporna och att hålla huden ren. Kylbalsam och alsollösning finns på Apoteket och lindrar klådan som ändå kan kännas nästan outhärdlig. – Då kan man vända sig till vårdcentralen och få klådstillande läkemedel utskrivet, vilket kan hjälpa. Men bäst är nog att pröva sig fram med olika metoder och ha förtröstan. Klådan är inte farlig och är, liksom smittan, värst i början av sjukdomen för att sedan mattas av, säger Anders Sönnerborg. Efter ungefär en vecka brukar kopporna ha torkat, febern lagt sig och allmäntillståndet vara bra igen. Då är det fritt fram att återgå till det vanliga livet – och immuniteten mot sjukdomen är då livslång.

nummer 2 2014 |

| 23


läkemedelsförsäkringen

förslag vid läkemedelsskador:

Skyddet ska stärkas De allra flesta läkemedel som säljs i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Men inte alla. En utredning från Socialdepartementet ser över förbättringar i skyddet, men fram tills dess är det upp till användaren att hålla koll. TEXT: Mia Malmstedt

D

e allra flesta mediciner omfat-

patient skadas av ett oförsäkrat läkemedel måste du vända dig till domstol för att kunna få ersättning. Då gäller hårdare beviskrav än hos Läkemedelsförsäkringen. – Vi kräver att våra medlemmar har samtliga läkemedel försäkrade i Läkemedelsförsäkringen. Det är det enda rimliga. Ett generiskt utbyte ska inte innebära en försämring, säger Kenneth Nyblom, vd i Föreningen för generiska läkemedel. – Sedan ska man inte glömma att det här problemet inte bara gäller generika. Ett 40-tal läkemedelsbolag med Risken för kunden är idag väldigt originalläkemedel står utanför försäkringen. liten, men det är bra att problemet De bolag som har valt att uppmärksammas. stå utanför försäkringen är utländska läkemedelsproducenvärdigt alternativ – ett så kallat generiskt ter utan representanter i Sverige. Bolaläkemedel – om ett sådant finns. Bytet kan gen följer svenska lagar, men har inget i ovanliga fall innebära att försäkringsegentligt incitament för att ansluta sig till skyddet försvinner, eftersom inte alla Läkemedelsförsäkringen. Oftast rör det sig mediciner är försäkrade. Skulle du som dessutom om bolag med läkemedel som tas av Läkemedelsförsäkringen. Det innebär att den som drabbas av läkemedelsskada är skyddad, och kan söka ersättning. Men det finns en lucka i systemet. För läkemedelsbolagen är det frivilligt att ansluta sig till försäkringen, och ett fåtal bolag har valt att stå utanför. När du som patient hämtar ut en receptbelagd medicin, blir du automatiskt hänvisad till ett billigare medicinskt lik-

24 |

| nummer 2 2014


Omfattas detta läkemedel av Läkemedels­försäkringen?

är så avancerade att de ändå aldrig skulle omfattas av Läkemedelsförsäkringen – det skulle aldrig gå att avgöra om en eventuell skada beror just på medicinen. Risken är liten En utredning från Socialdepartementet föreslog förra våren ett antal åtgärder för att stärka patientskyddet. Förskrivare och apotek föreslås bli skyldiga att informera om ett byte av medicin innebär att läkemedelsförsäkringen inte gäller. Patienten ska då få möjlighet att – utan extra kostnad – begära den medicin som har bäst skydd. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. – Risken för kunden är idag väldigt liten, men det är bra att problemet uppmärksammas, säger Kenneth Nyblom och får medhåll av Anders Öhlén, Läkemedelsförsäkringens vd: – Jag tror att de sista går med nu. Vilken patient skulle frivilligt välja ett oförsäkrat alternativ?

1/4

Läkemedelsförsäkringen brukar få in anmälningar om 500 till 1 000 skador per år. Av dessa brukar ungefär en fjärdedel ersättas.

Det här är Läkemedelsförsäkringen L äkemedelsförsäkringen har funnits seda­n 1978 och är en frivillig försäkring dit läkemedelsbolagen kan ansluta sig. Drygt 99 procent av alla sålda läkemedel är idag anslutna. Till Läkemedelsförsäkringen vänder du dig om du blivit skadad av ett läkemedel. Försäkringen kan ersätta skador även om tillverkaren inte gjort något fel. Man

behöver inte heller bevisa att läkemedlet orsakat skadan; det räcker med att det anses vara ”övervägande sannolikt”. I FASS finns angivet om din medicin är an­ sluten till läkemedelsförsäkringen eller ej. Antalet anmälda skador varierar, men i genomsnitt cirka 700 har anmälts per år 2003-2012. Av dessa bedömdes en fjärde­ del som ersättningsbara. nummer 2 2014 |

| 25


läkemedelsförsäkringen

99 

…p r o c e nt , d r ygt , av alla så läkeme lda d el är idag a nslutn a.

Läkemedelsförsäkringen och dess frivilliga bas är ett sätt för branschen att visa ansvar, menar Anders Öhlén. Läkemedelsförsäkringen har dock fått kritik. Bland annat har Narkolepsiföreningen – som handhar ersättningskrav från 280 narkolepsidrabbade patienter efter svininfluensavaccinationen med Pandemrix – kritiserat den så kallade åttamånadersgränsen. Den innebär att det inte ska ha gått mer än åtta månader innan de första symtomen uppstått. – De som fått avslag för sent insjuknande har fått veta att det teoretiskt sett ändå kan vara vaccinet som orsakat sjukdomen, säger Margareta Eriksson, ordförande i Narkolepsiföreningen. Gränser svåra Även försäkringstaket på 10 miljoner per patient har kritiserats i Pandemrixfallet. – Problemet är att många är barn, och försäkringen är inte utformad för dem. Om de aldrig kommer att kunna jobba är det svårt att veta om 10 miljoner kronor räcker under en hel livstid, säger Margareta Eriksson. Anders Öhlén menar att gränsdragningarna är svåra. – Det stämmer att vi inte kan utesluta att vaccinet orsakat skadan. Men det är inte längre det mest sannolika. Jag ser det också som en rättvisefråga; bara för att det uppmärksammas i media ska inte en grupp behandlas annorlunda än en annan. Margareta Eriksson efterlyser också en försäkring som gäller lika för alla och anser därför att alla läkemedelsbolag bor26 |

| nummer 2 2014

de vara anslutna. Ett krav på anslutning har ovan nämnda utredning övervägt, för läkemedel inom läkemedelsförmånen, men ansåg det inte möjligt att genomföra. Fram tills att utredningens förslag är behandlade och beslutade är det bästa du själv kan göra att läsa i FASS eller fråga om försäkringsskyddet på apoteket när du hämtar ditt läkemedel.

Läs utredningen SOU 2013: 23:

ou.gov.se

Generika och utbyte  eneriska läkemedel, eller generika, är G medicinskt likvärdiga alternativ till ori­ ginalläkemedel och innehåller samma verksamma ämnen. Generika får börja säljas då originalläkemedlets patenttid gått ut. Generika kan säljas billigare eftersom läkemedelsbolaget inte har kostnader för forskning och utveckling. Forskningen om exempelvis hjärt kärl­ sjukdom och blodfetter gjorde stora framsteg under 1980- och 1990-talen. Många av de allra vanligaste medici­ nerna, som kolesterol- och blodtrycks­ sänkande, har därför nu fått generiska alternativ på marknaden. Apoteken är skyldiga att byta ut det utskrivna läkemedlet mot ett gene­ riskt alternativ, om sådant finns, för att spara pengar åt både patient och samhälle.

Så här är du skyddad Förutom Läkemedels­ försäkringen finns även: Patientförsäkringen

Hit anmäls en skada som beror på att läkemedlet ordinerats på ett felaktigt sätt. Läkemedelsskadenämnden Den som inte är nöjd med Läkemedels­ försäkringens beslut kan överklaga till Läkemedels­ nämnden, och därefter till domstol. Patientnämnden För dig med allmänna klagomål på vården. Inspektionen för Vård och Omsorg Om du vill anmäla en specifik händelse i vården eller tandvården. Patienter som drabbats

av läkemedels­skador där läkemedlet inte är med Läkemedelsförsäkringen kan istället vända sig till domstol med hjälp av skadeståndslagen eller produktansvarslagen.


A-DERMA CYTELIUM Lugnande, uttorkande spray för röd, fuktig och irriterad hud

CYTELIUM passar barn och vuxna i alla åldrar och kan användas på irriterad och lätt vätskande hud. Sprayen har lätt kylande verkan, reducerar rodnader och är idealisk i hudveck på exempelvis småbarn och överviktiga samt under röd, irriterad byst. CYTELIUM rekommenderas till vattkoppor för dess kylande, lugnande och klådstillande egenskaper. Skaka flaskan före användning och spraya försiktigt på det aktuella området 2-3 ggr/dag. Innehåller Rhealba® Havreextrakt.

Kylande effekt Dämpar klåda Lindrar symptom vid vattkoppor

Besök oss på www.aderma.se, Facebook.com/se.aderma A-DERMA marknadsförs i Sverige av Dermarome AB 08-14 18 11 • Rosenlundsgatan 50 • 118 63 STOCKHOLM

Säljs på ditt apotek för ca 159 kr

LABORATORIES DERMATOLOGIQUES A-DERMA Dermatoligical expertise.... naturally

FÖR TORRA, TRÖTTA OCH IRRITERADE ÖGON GER EN SKÖN ÅTERFUKTANDE KÄNSLA SOM SITTER I LÄNGE KONSERVERINGSFRI I DROPPFLASKA KAN ANVÄNDAS MED ALLA TYPER AV KONTAKTLINSER

FINNS ATT KÖPA PÅ APOTEK

SantenPharma AB • Solna Torg 3 • 171 45 Solna • www.torraögon.nu

LÄS MER OM CATIONORM PÅ WWW.TORRAÖGON.NU

nummer 2 2014 |

| 27


receptutlämning

Dubbelkoll bakom disken När du ska hämta ditt receptbelagda läkemedel, kontrollerar farmaceuten bakom disken bland annat att receptet är giltigt, att dos och styrka är korrekt och att läkemedlet inte påverkar några andra mediciner som du använder. Det är för din trygghet och säkerhet som det tar några minuter att göra klart dina mediciner. TEXT: Fredrik Hed Foto: Joachim Nywall

Det första farmaceuten kontrollerar är att receptet är giltigt, vilket sker automatiskt om du har ett elektroniskt recept. Idag är det bara runt tio procent av recepten som skrivs på de gamla gula receptblanketterna, där giltigheten alltså måste bekräftas. – Om receptet är handskrivet kontrollerar jag också att det är rätt receptblankett för ändamålet, eftersom narkotiska läkemedel ska ha en speciell blankett, säger Leena Fjellström, receptarie på Apoteket Svanen i Trollhättan. Sedan stämmer hon av dosen och att det är rätt mängd läkemedel för behandlingsperioden, och att doseringen är tydlig för kunden. Till sin hjälp har farmaceuten flera system i sin dator som hjälper till att göra kontrollen snabb och smidig. – Jag kontrollerar också att hållbarheten är tillräcklig, och att medicinerna passar ihop om kunden har flera läkemedel. Om det är något fel, ringer jag läkaren för att diskutera. Men det händer inte ofta, problemen går oftast att lösa i samtal med kunden.

kunden ska förstå Den farmaceutiska kontrollen kan bara göras av apotekare eller receptarier, som är utbildade och legitimerade för just det. Det är också en säkerhets- och kvalitetskontroll för dig som kund. Det här är alla farmaceuter (apotekare och receptarier) enligt svensk lag skyldiga att göra för att säkerställa att behandlingen är säker och ändamålsenlig. All hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, inklusive apotekspersonal, omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att apotekspersonal inte får diskutera dina läkemedel med någon annan än dig, om inte du har godkänt det. 28 |

| nummer 2 2014


– Innan jag lämnar ut läkemedlet, säkerställer jag att kunden vet hur det ska användas och vet varför hon eller han har fått det. Vi kontrollerar och godkänner expedieringen genom att vi sätter vår signatur på etiketten på läkemedlet, säger Leena Fjellström.

Jag kontrollerar också att hållbarheten är tillräcklig, och att medicinerna passar ihop om kunden har flera läkemedel. 2010 har det tillkommit runt 300 apotek i Sverige och kötiderna har sjunkit. På Apoteket kommer cirka 80 procent av kunderna fram till receptkassan inom fem minuter. De elektroniska recepten har ökat säkerheten markant sedan de introducerades på bred front i början av 2000-talet. Enligt Leena Fjellström blir det i princip inga missförstånd längre kring doser och styrkor. Problemet att läsa läkarens handstil är också borta, skrattar hon. Det som läkaren skriver är det som gäller. – Men vi måste fortfarande förtydliga doseringen för kunderna och förkortningar ska vi skriva ut. Till exempel skriver läkaren ibland ”En Ta TN VB”. Det är inte många som förstår det, säger Leena Fjellström. Vet du? Vänd på tidningen. Noggrant. Farmaceuten godkänner och tar ansvar för expedieringen genom att signera etiketten.

Farmaceuten kontrollerar att:  eceptet är korrekt R Du får rätt läkemedel i rätt dos Du får rätt mängd läkemedel Hållbarheten är tillräcklig Förpackningen är felfri Du har rätt kombination av läkemedel

Vill du att det ska gå ännu smidigare?  u kan förbeställa dina läkemedel via D apoteke­t.se, i mobilen eller via telefon, 0771-450 450. Då är allt klart när du komme­r för att hämta dem. Du kan också prenumerera på dina läke­ medel och få dem hemlevererade i de flesta fall. Besök något av våra apotek eller ring oss och fråga efter prenumeration. Vi ser tillsammans över vilka av dina recept som är lämpliga för tjänsten och hur vi anpassar den just för dig. Du kan också ta reda på mer på apoteket.se. En Ta TN VB = En tablett till natten vid behov

Får ni ofta frågan ”Varför tar det så lång tid?” – Det händer att kunderna kommenterar det. Vi jobbar aktivt med kötiderna och försöker vara så effektiva som möjligt, med kundens säkerhet i fokus. Utöver att vi svarar på kundens frågor om läkemedel, finns det en del frågor kring utbyten och läkemedelskostnader. Många kunder har ännu inte förstått varför vi byter ut läkemedel till billigare likvärdiga läkemedel; att det är något som riksdagen har bestämt för att bättre hushålla med samhällets pengar. Sedan apoteksområdet omreglerades

nummer 2 2014 |

| 29


FORSKNING syre och näring tillförs.

Mikroorganism (till exempel en bakterie) som har fått ny arvsmassa införd, som gör att den kan tillverka ett särskilt protein, till exempel en antikropp.

Fermentering Bakterierna odlas i näringslösning i stora tankar där de tillverkar proteiner. Exempel på hur ett biologiskt läkemedel tas fram

Cellerna producerar protein. Förutom den normala produktionen, även det protein som den införda arvsmassan ”säger till dem” att producera.

Produktions­processen är viktig för biologiska läkemedel. De stora molekylernas strukturer är komplexa och går inte att analysera fullt ut i efterhand. Slutprodukten kan därför bara garanteras om hela tillverkningen är kontrollerad och inte förändras.

Rent protein, Snart ett färdigt läkemedel.

biologisk motattack En målsökande robot som effektivt hittar och tillintetgör sin motståndare. Ungefär så fungerar ett biologiskt läkemedel i kroppen. Medicinerna bygger på djupa kunskaper om immunsystemet och har drastiskt förändrat livet för många patienter. TEXT: Pia Hellsing ILLUSTRATION: Jonny Lesch

30 |

| nummer 2 2014

E

tt biologiskt läkemedel förväxlas ibland med vanliga naturläkemedel. Men de har absolut ingenting med varandra att göra. De biologiska läkemedlen består av stora molekyler, i första hand antikroppar, som kan riktas mot och attackera vilken molekyl som helst i kroppen och därmed hämma ett sjukdomsförlopp. Till skillnad från traditionella läkemedel är de biologiska mer specifika och målinriktade och söker direkt upp och binder till en sjukdomsprocess i kroppen.


Bakteriecellerna separeras från näringslösningen.

Cellväggen förstörs för att frigöra proteinerna i cellen.

biologiska läkem edel

Vad är det?

Proteinerna (det som ska bli läkemedlet) separeras från celler och cellrester (genom centrifugering och/eller filtrering).

Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad).

Proteiner, både de som bakterierna normalt tillverkar och de som kommit till på grund av den tillagda arvsmassan finns nu blandade.

I flera steg separeras de önskade proteinerna fram.

Läkemedlet använder sig av och triggar kroppens egna funktioner och kan på så sätt exempelvis häva en inflammatorisk process. Kunskaperna kring biologiska läkemedel bygger på decennier av avancerad forskning och när de började användas i början av 90-talet innebar de en total förvandling av vården av ett antal sjukdomar. – De fick en enorm betydelse och har gett patienter fantastiska möjligheter att förändra sina liv, säger Lars Klareskog som

är professor i reumatologi och föreståndare för Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet i Solna. nobelpris för upptäckt Han har på nära håll följt utvecklingen av biologiska läkemedel och kan beskriva hur forskare redan på 70-talet upptäckte hur det var möjligt att på nya sätt framställa stora mängder av antikroppar. Upptäckten belönades med Nobelpriset i början av 80-talet, då forskningen dessutom riktade

in sig på vilka molekyler som skulle angripas av de framodlade antikropparna. Man såg att det vid olika inflammatoriska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism (reumatoid artrit), fanns en stor mängd TNF-molekyler (tumörnekrosfaktor) i kroppen. Dessa molekyler håller inflammationen aktiv men kan genom de framodlade målstyrande antikropparna hämmas eller tillintetgöras och därmed minska patienternas symtom. Det första biologiska läkemedlet mot nummer 2 2014 |

| 31


FORSKNING

Foto: Markus Marcetic © Kungl. Vetenskapsakademien

En del av patienterna gick från ett totalt handikapp till normal funktion. Jag har själv sett unga människor som varit sängbundna men som fått ett helt vanligt liv efter att ha tagit medicinerna.

inflammatorisk sjukdom, en så kallad TNF-hämmare, prövades för första gången 1992 i London på patienter med ledgångsreumatism. Resultaten var Lars Klareskog revolutionerande. – En del av patienterna gick från ett totalt handikapp till normal funktion. Jag har själv sett unga människor som varit sängbundna men som fått ett helt vanligt liv efter att ha tagit medicinerna, berättar Lars Klareskog och säger att den nya tekniken snart kunde användas inom fler sjukdomsområden. Han nämner diagnoser som cancer, olika typer av hjärt-kärlsjukdomar, psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar och multipel skleros. I dag behandlas dessa, och många fler sjukdomar, med biologiska läkemedel som ett av flera behandlingsalternativ. Hälften av alla nyutvecklade läkemedel som produceras idag är biologiska läkemedel.

Biologiskt läkemedel  estår oftast av stora molekyler. B Tar lång tid att tillverka. Är generellt sett dyra. Måste nästan alltid ges till patienten via dropp eller någon form av injek­ tion, eftersom läkemedlet i tablett­ form inte klarar av att passera från magen till blodkärlen. Har oftast en mer specifik verknings­ mekanism än traditionella läkemedel. 32 |

| nummer 2 2014

dyra mediciner Det är lätt att se fördelarna med medicinerna, men som med alla läkemedel finns det också en del nackdelar. När specifika delar av immunförsvaret hämmas av biologiska läkemedel, betyder det att infektionsrisken för vissa sjukdomar samtidigt ökar. Patienter som medicineras med TNF-hämmare löper bland annat större risk att få tuberkulos. – Men nyttan med biologiska läkemedel är långt större än risken för infektioner, säger Lars Klareskog som berättar att det också blivit lättare för patienterna att ta läkemedlen. Tidigare krävdes sjukhusbesök eftersom medicinerna alltid gavs i form av infusioner eller sprutor. Idag kan patienterna ofta sköta medicineringen själva och det sker vanligtvis med hjälp av en liten spruta som förs in under det yttersta hudlagret. Medicinerna är fortfarande mycket dyrare än de flesta traditionella läkemedel. Det beror bland på att utvecklingskostnaderna av dem varit höga men också på att produktionen är mycket komplicerad. Biologiska läkemedel består av mycket större molekyler än vanliga läkemedel, vilket kräver enorma provrör i form av stora odlingstankar, inte helt olika de som finns i bryggerier. Reagerar olika När medicinerna sedan är färdiga för att användas svarar inte alla patienter lika effektivt på behandlingen. Vissa blir av med sina symtom helt, andra ser en förbättring medan ytterligare några inte märker någon skillnad alls. De som exempelvis blir hjälpta av TNF-hämmare vid ledgångsreumatism blir inte botade av dem, utan sjukdomen återkommer med full kraft när medicineringen upphör.

– I dag pågår en intensiv forskning om varför patienter blir sjuka och reagerar på olika sätt. Inom fem år tror jag att vi har fler skräddarsydda läkemedel för den enskilda individen som vi kommer kunna sätta in i ett tidigare stadium och lyckas ännu bättre, säger Lars Klareskog. Den största och svåraste utmaningen återstår fortfarande för forskarna: – Det är att hitta det grundläggande molekylära felet som orsakar sjukdom hos patienten. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas och resultaten kommer förhoppningsvis resultera i nästa generations läkemedel, säger Lars Klareskog entusiastiskt.

Några exempel på Biologiska läkemedel Humira: Vid ledgångsreumatism, psoriasis och ulcerös kolit. Enbrel: Vid ledgångsreumatism och psoriasis. Remicade: Vid ledgångsreumatism, psoriasis, Bechterews sjukdom och Crohns sjukdom. Mabthera: Vid ledgångsreumatism och leukemi. Herceptin: Vid bröstcancer. Lucentis: Vid olika ögonsjukdomar. Tysabri: Vid multipel skleros. Simponi: Vid ledgångsreumatism, psoriasis och ulcerös kolit. Avastin: Vid tjocktarmscancer, lungcancer, njurcancer och bröstcancer.

Källa: LIF – branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen


Röda prickar?

Snillrik hudvård för underlivet Ta hand om den känsliga huden i underlivet och använd anpassade, milda produkter för intimrakning. Nu med ny formula som motverkar irritation och röda prickar på ett skonsamt sätt. Se var du rakar dig med vår transparenta gel och efterbehandla med svalkande after shave som återställer huden efter rakning. Finns på ditt apotek.

Våra experter finns på

www.underlivscoachen.se

nummer 2 2014 |

| 33


Nytt på apoteket, apoteket.se

på hyllan

När du handlar på apoteket.se och i mobilen, får du: Fri frakt till apotek

och ombud. Snabba leveranser och fria

returer i alla våra butiker.

Apoteket Solmousse spf 30 och spf 50 Härligt luftig mousse som lätt går in i huden och skyddar mot solens skadliga strålar. Återfuktar huden. Innehåller både UVA och UVB-skydd och är mycket vattenresistenta. Båda pro­ dukterna är oparfymerade. Kommer i maj. pris: spf 30 165 kr, spf 50 175 kr.

Apoteket solcreme ansikte, färgad, spf 30 Färgad solcreme anpassad speciellt för ansiktet. Jämnar ut hudtonen och ger en naturlig och lätt solbrun färg, samtidigt som den skyddar mot solens skadliga strålar. UVA-och UVB-skydd. Vattenresis­ tent. Lätt parfymerad. pris: 129 kr.

Scholl Velvet Smooth Elektrisk fotfil som enkelt och effektivt tar bort hård hud. Exfo­ lierar genom en varsam roterande rörelse. pris: 399 kr.

ISAY urinvägsinfektion Behandlar och förebygger urinvägsinfektion. Innehål­ ler ett extrakt gjort av hela tranbär. De verksamma beståndsdelarna binder till bakterier i urinblåsan och gör så att de inte får fäste på slemhinnan utan istället spolas ut med urinen. pris: 249 kr, 30 kapslar.

Footmender Vårdande produkt som behandlar, läker och åter­ ställer torr hud, förhårdnader och hälsprickor på fötterna. Doft av menthol. pris: 299 kr.

34 |

| nummer 2 2014

Prac-tic spot-on Nu receptfritt – förebygger och behandlar angrepp av fästingar och loppor på hund. Receptfritt läkemedel till hund. Läs bipacksedeln innan an­ vändning. Kommer under april. pris: 3 st 56,25 mg, 210 kr. 137,5 mg, 230 kr. 275 mg, 245 kr. 625 mg, 260 kr.

Apoteket Aloe Vera gel och spray Vårdande, svalkande och återfuktande Aloe Vera gel och Aloe Vera spray för huden. Fettfria, absorberas snabbt och kladdar inte. Används för flera ändamål såsom på solsvedd hud, efter rakning eller vid klåda av insektsbett. Passar även när huden bara känns torr. Parfymfri. pris: Gel, 200 ml, 89 kr. Spray, 150ml, 99 kr. Priserna aktuella i april 2014. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.


klassikern

Du bör ha minst 100 mil i kroppen Cykel är en grenspecifik sport. Det betyder att du inte kan ersätta den träningen med annat, till exempel löpning. Men får du till minst 100 mil cykelträning innan Vätternrundan kommer du att ta dig runt med en okej känsla i kroppen.

TEXT: Fredrik Hed FOTO: Richard Silver

Cykelträning, liksom löpning och skidåkning, upplever ett enormt uppsving sedan några år. Uteträning är hett, det finns fler och fler motionslopp som får fler och fler deltagare och loppen fulltecknas snabbt. – Årets Vätternrundan fulltecknades på bara tolv minuter, Cykelvasan ännu snabbare. Uteträning boomar verkligen, säger Jim Berg, professionell tränare inom cykling och allmän kondition/styrketräning. Det viktigaste när man tränar inför Vätternrundan är att få så många mil det bara går i kroppen, och få så mycket cykelvana i sadeln som möjligt.

– 100 mil i kroppen är ett bra riktmärke innan Vätternrundan, på rätt cykel och med rätt utrustning, säger Jim Berg. Cykelsport är mer grenspecifikt än många Jim Berg andra sporter. Det går inte att kompensera med löpning istället, du måste upp på sadeln och träna på cykel. – Spinning kan vara ett bra alternativ i början, om det fortfarande ligger snö ute. En ”trainer” kan vara ett bra komplement inomhus i början. Det är bra om du är

apotekets vision ÄR ”ETT LIV I HÄLSA.” Vi vill göra

det enklare för människor att må bra, och träning är en viktig del av välmående och god hälsa. Som stolt partner till En Svensk Klassiker vill vi inspirera dig till rörelse, oavsett om du är vardagsmotionär eller så tuff att du tar dig an hela klassikern. Tack vare samarbetet med En Svensk Klassiker får några medlemmar i kundklubben ApoPlus sin chans att genomföra Vätternrundan i juni och Vansbrosimningen i juli. nummer 2 2014 |

| 35


Klassikern

seriös och vill komma igång tidigt eller hålla på under vintern. Det ger också en bekvämlighet att kunna träna hemma. Förutom kondition och cyklande underlättar det om du tränar teknik, menar Jim Berg. – Framför allt som nybörjare behöver du lära dig att hantera cykeln rätt, sitta rätt och att cykla i grupp. Landsvägscykling är snäll teknikmässigt, det är både säkert och effektivt. Cykla i grupp Styrka kan du också behöva träna – framför allt om du är kvinna. Det finns forskning som visar att kvinnor, och äldre människor av båda könen, har nytta av de extra muskler som styrketräning ger. Män har redan den muskelmassa de behöver, och har bättre nytta av att träna i cykelsadeln. – Kvinnor är generellt mer uthålliga än vad män är, och män är generellt starkare och mer explosiva, så då ska man nog satsa på de andra sakerna. Vill du också Det viktigaste är alltså att bli medle­m i kundcykla och nöta många mil, det klubben ApoPlus? Prata finns ingen genväg. Hur det sen med personalen på går i loppet beror på person, något av våra apotek deras mål och tidigare erfareneller anmäl dig här: het, nivå och prestationer. apoteket.se – Man tränar olika om man /apoplus i en grupp”, det är då det bara ska ta sig runt eller om man fram till Vätternrundan för att ta dig runt gör som mest skillnad. Som med en okej känsla i kroppen. Du bör ha vill ha en bra tid. En van cyklist berutinerad cyklist är du mer van höver inte oroa sig över att nöta mil, hon minst ett långpass per vecka, lite kortare i eller han behöver fler långpass, samt träna och klarar av att dra själv. början och lite längre mot slutet, i snitt 100 En viktig del av förberedelserna inför fart och snabbhet på cykeln. En nybörjare km per långpass. Har du svårt att få till det Vätternrundan är att cykla något eller behöver framför allt cykelvana och träna går det bra att ibland byta ut ett långpass några träningslopp. Då får du erfarenhet tålighet. mot två kortare om 5 mil vardera. Många tycker att det är tråkigt att träna kring hur det är att cykla i grupp, hur det Han menar att nybörjare direkt kan är att cykla ett lopp, hur cykeln och kläsjälv. Därför föredrar många att träna i satsa på att cykla Vätternrundan. derna känns. Du får också chans att slipa grupp, vilket uppmuntras inom cykel­ – Ja, absolut. Du kommer nog inte klara sporten. det under nio timmar, – Om du ska cykla Vätternrundan själv, Försök att visualisera loppet i förväg, men du har alla möjligmåste du kunna hålla fart och trampa på i 30 heter att ta dig runt på och fundera kring det mentala. mil, allt från 8-9 timmar upp till 15 timett bra sätt, med en bra mar. Om du istället cyklar i en grupp om tio känsla i kroppen. personer tillsammans, behöver du bara hålla samman gruppen, man lär sig att hålla Den fysiska träningen bör du kompletfart i tre mil när du ligger längst fram och koll i ett skarpt läge: hur man reagerar i tera även med mental förberedelse. Att drar, sen backar du bak och ligger i gruppen ett lopp, hur det går med utrustningen och cykla i tolv timmar i sträck, kanske delvis och utnyttjar suget bakom de andra. med mat och dryck till exempel. i mörker, möjligtvis med regn och defini– Detta är en stor skillnad mellan cykel tivt med motvind, kommer periodvis att och andra sporter, det är ca 25-50 procent Långpass varje vecka vara psykiskt jobbigt. – Du kommer att ha dippar under loppet, lättare att ligga på rulle, alltså i gruppen Ju tidigare du kan börja träna desto bättre. minst en men troligen flera, där du känner bakom den som drar. I mars-april har du två-tre månader till dig låg och tappar kraft. Har du varit med Många nybörjare ställer sig frågan om loppet och det är fullt tillräckligt enligt om det tidigare, till exempel i ett träningsde platsar i en grupp. Jim Berg. lopp, blir själva Vätternrundan lättare, för du – Då brukar jag säga ”Du SKA vara med – Du ska ha minst 100 mil i kroppen 36 |

| nummer 2 2014


Närke Fruktutdelning

h 2 o

Illustration: Jonny Lesch

hammarsundet 254 kilometer, 40 kvar.

varm mat

h 2 o

Vatten Sjukvård

Medevi 272 kilometer, 22 kvar.

Fika/snacks

h 2 o

Boviken 225 kilometer, 69 kvar. h 2 o

motala Start och mål. 300 kilometer kvar.

Karlsborg 204 kilometer, 90 kvar.

h 2 o

h 2 o

Västergötland

östergötland

hjo 171 kilometer, 123 kvar.

Ödeshög. 47 kilometer, 247 kilometer kvar. h 2 o

h 2 o

vet att de går över. Försök att visualisera loppet i förväg, och fundera kring det mentala. I förberedelserna ingår även att tänka på kläder och hur du gör för att undvika skavsår från sadeln. Till hjälp finns speciella byxkrämer som man smörjer på insidan av byxorna. Det finns också krämer och salvor att smörja på huden som minimerar skav. – Men trots det kommer du att få lite skav, jag får det själv varje år. När du gått i mål i Motala ska du vara nöjd med dig själv och (försöka) njuta av känslan. För att hålla i träningen finns det bara en sak att göra – fortsätta att cykla. – Det finns många fler lopp över hela landet under sommaren och hösten som man kan delta i. Kolla på nätet eller med din lokala cykelklubb. Fördelen med att fortsätta cykla hela säsongen, förhoppningsvis under kommande vinter också, är att det blir lättare att komma igång nästa år. Troligen kommer din tid i Vätternrundan nästa år bli bättre bara tack vare det. Och det kommer kännas lättare också, säger Jim Berg.

Gränna 76 kilometer, 218 kvar. h 2 o

Fagerhult 134 kilometer, 160 kvar.

småland

h 2 o

Vätternrundan Jönköping 104 kilometer, 190 kvar. h 2 o

Loppet börjar och slutar i Motala och går på allmän väg runt sjön Vättern. Det är 300 km långt. Årets Vätternrunda går igång den 13-14 juni. Loppet är fulltecknat sedan länge, och har 23 000 deltagare. Start pågår mellan fredag 19.30 och lördag ca 06.30. Målet stänger lördag kl. 24.00. Första loppet arrangerades 1966 då 334 personer fullföljde rundan. Läs mer på webben:

vatternrundan.se nummer 2 2014 |

| 37


experterna

skicka in dina frågor till apotekets experter Inom Apoteket finns apotekare med specialist­kunskaper inom olika terapi­om­råde­n. Några av dem har forskat och doktorerat. Förutom att de svarar på frågor från tidningen Apotekets läsare ansvarar de för att bevaka nya forskningsrön och rapporter om läkemedel och

sunda levnadsvanor. De ser också till att resten av personalen inom Apoteket har tillgång till aktuell fakta och information om läkemedel. Har du frågor till expertern­a skicka dem till: tidningen.apoteket@apoteket.se

Har du frågor om ditt recept, Apoteket­s

produkte­r eller tjänster? Hör av dig till kundservice@apoteket.se eller 0771-450450

Allergitabletten hjälper inte

Margareta Söderström Läkemedelsspecialist andningsvägar, samt ögon/öron Jag bor i södra Sverige och började känna av min pollenallergi redan i början av mars. Vet sedan tidigare att jag är känslig för al och hassel, men reagerar mest på björkpollen. Brukar behandla mig själv med receptfria tabletter och det har fungerat bra. Har använt samma tabletter hela tiden men nu hjälper de inte längre. Vad gör jag nu? Ebba, Skåne Svar: Om du upplever att tabletterna inte längre gör dig besvärsfri kan det tyda på att din allergi har försämrats. Du kan behöva komplettera med ögondroppar och/eller nässpray. Då ska du ta droppar och spray som innehåller en substans som verkar på ett annat sätt än antihistamintabletterna. Ögondroppar som innehåller natriumkromoglikat (Allgil Apofri) är ett bra

alternativ som normalt börjar ge lindring inom ca 15 minuter. En bra kortisonspray är Nasonex (mometason) som du tar en gång per dag, alternativt Rhinocort Aqua (budesonid) två gånger per dag. Här tar det upp till en vecka innan du får full effekt. Du kan också pröva tabletter med en annan verksam substans. Om du tycker att dina vanliga tabletter inte räcker hela dygnet kan du pröva att byta till ett annat läkemedel som du tar två gånger per dag, Kestine (ebastin), som doseras morgon och kväll. Alternativt kan du pröva Desloratadin, som ska ge längre effekt över dygnet. Även här kan du behöva komplettera med ögondroppar och nässpray med en annan verkningsmekanism än tabletterna. Ett annat alternativ är att ta tabletten vid en annan tidpunkt på dagen, minst en timma innan du upplever att du har mest besvär. Normalt är besvären som minst under natten eftersom pollennivåerna är som lägst då. Du får prova dig fram till vilket som fungerar bäst. Många klagar över att de blir trötta av sin allergimedicin. Dagens ”moderna” allergimediciner orsakar sällan trötthet som tidigare läkemedel. Ofta är det allergin som gör dig trött. Prata med apotekets personal för att få hjälp med den bästa kombinationen för dig, speciellt om du är gravid eller ammar. Om allergin har blivit sämre så att det påverkar din andning ska du söka läkarvård. Det ska du också göra om andningen piper vid ansträngning, om du hostar mycket under natten, om bara ett öga är

Redaktionen

Apoteket online

Tack för att du hör av dig! Redaktionen vill gärna ha återkoppling på innehållet i tidningen och hur vi kan utveckla det på bästa sätt. tidningen.apoteket@apoteket.se

Här hittar du aktuellt och tidigare nummer av tidningen Apoteket: www.apoteket.se/tidning Följ också Apoteket på:

38 |

| nummer 2 2014

irriterat, om du har besvär av allergi året om och om du inte blir bättre av de receptfria medicinerna.

KOmmentar tema dieter Vi har fått kommentarer om diettemat i

nr 1 2014 som är kritiska till det utrymme som dieter i allmänhet och LCHF i synnerhet fick. Därför vill vi förtydliga att Apoteket före­ språkar en långsiktigt hälsosam kost och inte rekommenderar något som avviker från SBUs* slutsatser om mat vid fetma. Vad vi äter påver­ kar inte bara vikten och midjeomfånget utan också risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer liksom andra sjukdomar, vilket artiklarna inte behandlar men som rubriken kan ger sken av. *SBU = Statens beredning för medicinsk utvärderin­g.

Apoteket = grönast Apoteket har tilldelats pris som Sveriges

grönaste varumärke i Apoteksbranschen 2013. Apoteket kom på 5:e plats av samt­ liga 86 mätta varumärken i den undersök­ ning som är grund för priset. Undersök­ ningen genomfördes av varumärkesbyrån Differ med målsättningen att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhets­ arbete bland företag i utvalda branscher. Denna gång undersöktes dagligvaror, mode, bilar, el, transport, resor, snabbmat och apotek. På apoteket.se hittar du Apo­ tekets hållbarhetsredovisning och de sju stegen i vår kvalitetskontroll.

Tidningen Apoteket som taltidnin­g

 u kan få Tidningen Apoteket D som tal­tidning, skicka e-post till: tidningen.apoteket@apoteket.se eller ringa Kundservice på tel 0771-450 450.


kundklubben

Medlemserbjudanden från ApoPlus! Gäller 14 april – 11 maj

20  % rabatt

vid köp av valfri Stop 24 antiperspirant Gäller samtliga varianter förutom Foot Cream (icke medlem från 89:-/st)

Apoteket Hår, hud & naglar Kosttillskott*, 80 st

Footner Exfoliating socks Behandling för fötter, exfolierande, 1 par

191:-

(icke medlem 239:-)

119:(icke medlem 149:-)

c/o Recipe for Men Multi Moisturizer

20  % rabatt

119:-

Gäller samtliga styrkor och förpackningsstorlekar

Fuktkräm, för normal och känslig hud, 75 ml

vid köp av Mega Red kosttillskott*

(icke medlem 149:-)

(icke medlem från 299:-)

20 % rabatt

vid köp av utvalda ansiktsprodukter för fet och oren hy från Vichy Normaderm** (icke medlem från 159:-)

* Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil. ** Gäller Vichy Normaderm Ansiktsvatten/Rengöringsgel, 200 ml samt Vichy Normaderm Dagkräm, 50 ml. Gäller 14/4-11/5 2014, med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

nummer 2 2014 |

| 39


Tänk vanlig Alvedon. Men nästan * dubbelt så snabb.

*Alvedon Novum ger smärtlindrande effekt efter 15-20 minuter, vanliga Alvedontabletter efter ca 30 minuter.

Alvedon Novum (paracetamol) filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel mot tillfällig värk och feber. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Ej lämplig för den som rekommenderats saltfattig kost. Läs alltid bipacksedeln noga. För mer information se www.FASS.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, 2605 Brøndby, Danmark. 201305 SC99144

Tidningen Apoteket 2 2014  

Apotekets kundtidning. För ett liv i hälsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you