ANTIZINE vol. 8 / ANTI Festival Programme 2020

Page 1

VOL. 8 2020

1


VOL. 8 2020

ANTI – Contemporary Art Festival ANTI - Contemporary Art Festival työsken-

ANTI - Contemporary Art Festival works with

telee innovatiivisten taiteilijoiden kanssa

innovative artists on projects that explore

projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat ur-

and explode urban space. ANTI began life in

baania tilaa. Ensimmäinen ANTI järjestettiin

2002. Since then we’ve produced 18 editions

vuonna 2002, ja siitä lähtien olemme tuot-

of ANTI Festival and established a year-

taneet 18 ANTI-festivaalia sekä taiteilijaresi-

round programme of artist residencies and

denssejä, projekteja ja tapahtumia ympäri

cultural projects and events. Held annually

vuoden Kuopiossa. Festivaali järjestetään

in Kuopio, Finland, the city hosts the festival,

kerran vuodessa ja on yleisölle ilmainen. Ym-

projects by artists from around the world

päri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset

inhabit the spaces of public life – homes,

ottavat haltuunsa kaupungin julkisia tiloja

shops, city squares, business, forests, lakes

- koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, metsiä,

– and directly engage communities and au-

järviä. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät

diences in the making and showing of their

arjen keskellä osaksi teoksia - tekemään ja

work. The festival is free to attend.

kokemaan niitä.

TOIMITUS / EDITORS Elisa Itkonen & Kalle Saarela ULKOASU / LAYOUT Tomi Leppänen KÄÄNNÖKSET / TRANSLATIONS Elisa Itkonen, Kalle Saarela & Elisa Wulff KUVAT / PHOTOS Pilvi Porkola (cover) Ed Dimsdale (p. 9), Samuli Laine (p. 13), Florian Sumi (p. 27) & Pekka Mäkinen (p. 49, 51, 52)

info@antifestival.com | www.antifestival.com #antifestival #ANTIisagift Postiosoite / Post address ANTI OFFICE | Nahkurinkatu 1 | 70600 Kuopio Finland

2


PART 1 A NTI – CONTEM P OR A RY A RT FE STIVA L

OHJEL MISTO/ PROGR AMME 27.10.–1.11. 2020 K UOPIO - FINL A ND

3


CUR ATORIAL STATEM ENT

M

aailma on muuttunut siitä, kun viimeksi kokoonnuimme Kuopioon kokemaan ja juhlistamaan ANTI-festivaalia. Kokoontumiseen ei ole koskaan aiemmin – koko elinikämme aikana – liittynyt niin monimutkaisia kysymyksiä ja ongelmia kuin kuluneena vuotena. Näihin ongelmiin ei ole löytynyt ratkaisua vielä nytkään, kirjoittaessamme tätä tekstiä elokuun puolessa välissä. Kirjoittamista edeltävien kuukausien aikana mietimme, miltä tulevaisuus oikein tulee näyttämään kaikille meille, jotka haluamme kokoontua Kuopioon maailman eri kolkilta. Tämän vuoden festivaalin teemaa – ruokaa – alettiin pohtia jo joitakin vuosia sitten. Teema kattaa ruoan lisäksi siihen liittyvän ruoanlaiton, syömisen, kasvattamisen, maanviljelyn, tarjonnan - lista on pitkä, ruoka on elämän keskiössä. Ruoka on henkilökohtainen, yksityinen, vahvasti sosiaalinen, julkinen, poliittinen aihe; se puhuttelee teollisuutta ja tuotantoa sekä mikrotason, paikallista, kansallista ja kansainvälistä taloutta ja ekosysteemejä; se on yhtä aikaa globaali ja kotimainen; se on usein, ehkä aina, sukupuolitettu; se liittyy kehoihimme, tapaamme nähdä muut ihmiset sekä tapaamme kokea itsemme. Tiedämme nyt paremmin kuin koskaan ennen koko ihmiskunnan historian aikana, että ravintoon liittyvät virheet voivat johtaa ihmiskunnan tuhoon. Tiedämme myös, että kun meiltä viedään pois mahdollisuus istahtaa yhdessä aterian äärelle ystävien tai perheenjäsenten kanssa, jokin on pahasti pielessä: haluamme syödä yhdessä – se on inhimillistä ja tuntuu hyvältä. Kun aloimme pohtia tämän vuoden festivaalin teemaa, emme olisi millään osanneet arvata, miten ongelmalliseksi ruokaan liittyvät aiheet ja pohdinta muodostuvat vielä vuonna 2020. Mutta vaikka ihmisten kanssa kokoontuminen on tällä hetkellä vaikeaa, ei se kuitenkaan tarkoita, ettei sitä kannattaisi yrittää. Siispä jos se on suinkaan mahdollista - jos kokoontuminen on nyt turvallista ja toiveidemme mukaista taiteilijoina ja yleisönä, jos voimme toteuttaa sen yhteisöllisesti toimimalla - niin kokoonnutaan, keksitään keino nauttia yhdessä 19. ANTI-festivaalin antimista syksyllä 2020.

4


Takaamme, että luvassa on mahtava festivaali, jolla ruokaa (ja juomaa, eipäs unohdeta juomaa) lähestytään yllättävistä, provokatiivisista ja ainutlaatuisista näkökulmista. Projektit vaihtelevat intiimeistä yhteisöllisiin, meille avautuu ikkuna tuntemattomien kotielämään ja saamme tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Syömme yhdessä, ajattelemme yhdessä, kävelemme yhdessä, ja olemme yhdessä tavalla, joka ei ehkä ole ollut toviin mahdollista. Tarjolla on myös erinomaista kahvia. Pidämme turvallisuudesta huolta - festivaali on luonnollisesti suunniteltu niin, että kaikki turvallisuuden kannalta oleelliset seikat otetaan huomioon. Shortlist LIVE! -tapahtumakokonaisuus järjestetään nyt toista kertaa osana tämän vuoden festivaalia, ja olemme innoissamme, kun saamme esitellä neljä ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnonsaajiksi ehdolla olevaa taiteilijaa sekä paikalla että etänä järjestettävien esitysten avulla. Ehdokaskaarti ja heidän teoksensa ovat ainutlaatuisia ja näin kuvastavat hyvin tätä ainutlaatuista vuotta. Älä jätä tätä ohjelmistomme erityislaatuista osaa väliin – palkinnonjako on aina jännittävä tilaisuus ja ehdokkaiden kanssamme jakamat teokset henkeäsalpaavia. Tehdään siis jotakin, mikä on ollut kovin vaikeaa tänä vuonna: kokoonnutaan yhteen. Tehdään niin samalla tiedostaen, että monet ihmiset ympäri maailmaa eivät pysty tällä hetkellä samaan, että me olemme onnekkaita, koska meille se on mahdollista, ja arvostamme kokemusta uudella tavalla - olemmehan muillakin elämänalueilla oppineet, ettei yksinkertaisia nautintoja kannata pitää itsestäänselvyyksinä. Ei sillä, että ANTI-festivaali olisi yksinkertainen: se on monimutkainen, intensiivinen, tuhti ja aromaattinen nautinto niille, jotka suosivat täysin poikkeuksellisia makuja.

Johanna Tuukkanen & Gregg Whelan ARTISTIC DIRECTORS ANTI - CONTEMPORARY ART FESTIVAL

5


CUR ATORIAL STATEM ENT

T

he world has changed since we last gathered in Kuopio to experience and celebrate ANTI Festival. For much of this year the very act of gathering, of coming together, has never – in our lifetimes – evoked such a complicated set of questions and problems, problems that remain unresolved as we write this in mid-August after many months of looking to the future to see what the future has in store for those that want to come together, from the far corners of the world, to gather in Kuopio. We began thinking about the theme for this year’s festival some years ago – food, and its associative acts of cooking, eating, growing, farming, providing, the list is long, it is at the centre of life. It is personal, private, deeply social, public, political, it speaks to industry, to production, to micro, local, national and international economies and ecologies, it is global, it is domestic, very often, perhaps always, it is gendered, it has to do with our bodies, how we see each other and how we see ourselves. We know now, more clearly than at any point in human civilisation that if we get food wrong we will bring an end to human civilisation. And we know that when the ability to sit together and eat together, with friends, with family, is taken away from us it signals that something is fundamentally wrong; we want to eat together – it is a human thing to do, it feels good. When we began thinking about the theme for this year’s festival we had no idea how the things we think about when we think about food would become problematised to the extent they have in 2020. But because it’s difficult to come together doesn’t mean we shouldn’t try, and if we can – if it’s safe now, if as artists and audiences we’re willing, if we can work collectively to make it happen then let’s do it, let’s find a way to break bread together in Autumn 2020 for the 19th edition of ANTI Festival.

6


We can promise you a fantastic festival, one that takes on food (and drink, let’s not forget drink) from surprising, provocative and unique perspectives. Projects range from the intimate to the communal, we’ll be offered a window into the domestic life of strangers and be given opportunities to make new friends, we’ll eat together, think together, walk together and be together in ways that perhaps we haven’t for some time now. And there’ll be excellent coffee. We’ll also be safe; we have of course designed this festival to take into account everything needed to for us all to be safe, at all times. This year’s festival marks the 2nd edition of Shortlist LIVE! and we’re thrilled to present the four shortlisted artists for the ANTI Festival International Prize for Live Art through a mix of live and remote showings – a unique set of artists and artworks for a unique year. Make sure to engage with this extraordinary part of the programme, the prize is always exciting, and the works shortlisted artists share with us are always breath-taking. So, let’s do the thing that has been so difficult to do this year, let’s gather together. Let’s do that in acknowledgement that many around the world cannot, that we are fortunate that we can and that we’ll value the experience anew as we’ve learnt in so many other parts of lives to not take simple pleasures for granted. Not that ANTI Festival is a simple pleasure, it’s a complicated, intense, rich, and aromatic pleasure for those that prefer a taste of something strikingly unusual.

Johanna Tuukkanen & Gregg Whelan ARTISTIC DIRECTORS ANTI - CONTEMPORARY ART FESTIVAL

7


HATSAL AN 8E, APOLLON 8D, TIMO KOKKO & ELINA R ANTASUO

KELP! TO / THU 22.10. / 11.00 – 18.00 PE / FRI 23.10. / 11.00 – 18.00 L A / SAT 24.10. / 10.00 – 15.00

@ K AUPPAKESKUS / SHOPPING CENTRE APAJA osoite / address: Kauppakatu 45

TI / TUE 27.10. / 11.00 – 18.00 KE / WED 28.10. / 11.00 – 18.00 TO / THU 29.10. / 11.00 – 18.00 PE / FRI 30.10. / 11.00 – 18.00

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

L A / SAT 31.10. / 10.00 – 15.00

8

FI Ilmastonmuutos pakottaa meidät tutkimaan uusia kasvilajeja, joista voisimme tuottaa ravintoa. Muun muassa rakkolevä (eng. kelp) on listattu tulevaisuuden superfoodiksi. KELP! on moniaistillinen näyttely, jossa kuopiolaiset ja helsinkiläiset nuoret pohtivat, minkälaista ruokaa syömme tulevaisuudessa.

EN Climate change forces us to research new plant species to be used for food production. For example, the namesake of the project – kelp – has been listed as one of the super foods of the future. KELP! is a media art exhibition where young students in Kuopio and Helsinki discuss what kind of food we might be eating in the future.

KELP!-projektissa nuoret pääsevät käyttämään digitaalisen taiteen menetelmiä ja kädentaitoja ammattitaiteilijoiden ohjaamissa työpajoissa. ANTI-festivaali ja lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo toteuttavat tämän kahden kaupungin nuoria yhdistävän mediataiteen projektin yhteistyössä.

KELP! allows young people to try digital art methods and craft skills at workshops led by professional artists. ANTI Festival and Annantalo Arts Centre for children and youth will be co-operating to carry out this media art project to connect the young people of the two cities.

KONSEPTI Timo Kokko, Elina Rantasuo, Hatsalan 8E:n & Apollon 8D:n oppilaat YHTEISTYÖSSÄ Kuopion Hatsalan klassillinen koulu, Helsingin Apollon Yhteiskoulu, Annantalo & Helsingin kaupunki TUKIJAT Taiteen edistämiskeskus

CONCEPT Timo Kokko, Elina Rantasuo, students of Hatsala Classical School 8E & Apollo School 8D COOPERATION WITH Hatsala Classical School in Kuopio, Apollo School in Helsinki, Annantalo & City of Helsinki SUPPORTED BY Arts Promotion Centre Finland

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL

FI


DEUFERT&PLISCHKE

DE

AWORN WORLD OPEN ATELIER

@ K AUPPAKESKUS / SHOPPING CENTRE MINNA , 2. KRS / 2ND FLOOR osoite / address: Haapaniemenkatu 18

L A / SAT 24.10. / 11.00 – 14.00 MA / MON 26.10. / 13.00 – 19.00 TI / TUE 27.10. / 13.00 – 19.00 KE / WED 28.10. / 13.00 – 19.00 TO / THU 29.10. / 13.00 – 19.00

A Worn World kutsuu ihmiset kaikista eri ikäluokista, sukupuolista ja lähtökohdista ottamaan osaa avoimiin työpajoihin ja ateljeehen – jakamaan tarinoitaan vaatteista, häpeästä, muistoista ja peloista sekä tekemään käsitöitä!

A Worn World invites people of any age, origin, gender and ability to take part in open workshops and atelier – to share stories of clothes, shame, memories and fears, to exchange experiences and hand-on-practices.

Vaatteet voivat tuottaa muistoja ja tunteita, kuten pelkoa, häpeää – ja joskus yksinkertaisesti nautintoa. Vaatteilla on erityinen suhde itsen kanssa, ne kantavat mukanaan intohimon itiöitä, esiintyvät fantasioissa, muistuttavat entisistä kantajistaan ja rakentavat sosiaalisia suhteita. Vaatteisiin verhouduttaessa henkilökohtainen ja kuvitteellinen kohtaavat symbolisen ja sosiaalisen.

Clothes can produce memories and emotions like fear, shame and sometimes simply pleasure. They have a distinct relation to the self: they carry spores of desire, appear in phantasies, remind us their former wearers, and mark social relation. In wearing clothes, the personal and imaginary meets the symbolic and the social.

ESITYSKIELI suomi & englanti KONSEPTI deufert&plischke TUOTANTO Future DiverCities -projekti & Savonia-ammattikorkeakoulu TUKIJAT Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma, Goethe-Institut Finnland & Saksan ulkoministeriö

LANGUAGE Finnish & English CONCEPT deufert&plischke PRODUCTION Future DiverCities project & Savonia University of Applied Sciences SUPPORTED BY Creative Europe Programme of the European Union, Goethe-Institut Finnland & German Federal Foreign Office

FI

EN

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

27.10.–1.11.2020

9


STAN’S CAFE

UK

OF ALLTHE PEOPLE IN ALL THE WORLD TI / TUE 27.10. / 13.00 – 19.00 KE / WED 28.10. / 13.00 – 19.00 TO / THU 29.10. / 13.00 – 19.00

@ KUOPION K AUPUNGINKIRJASTO / CIT Y LIBRARY osoite / address: Maaherrankatu 12

PE / FRI 30.10. / 10.00 – 14.00

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Of All The People In All The World jakaa totuudenjyviä planeetaltamme: jokainen riisinjyvä esittää jotakuta ihmistä jossakin.

Kauniin yksinkertainen performanssi-installaatio koostuu riisikasoista, jotka kuvaavat sosiopoliittisia todellisuuksiamme – Fridays for Future - ja Black Lives Matter -kampanjoiden mielenosoittajia, maanviljelijöitä Suomessa nyt ja 100 vuotta sitten, sairaanhoitajia, SATOA-festivaalin osallistujia, kuussa vierailleita, Valtteri Bottasta varikkotiimeineen.

10

EN Of All The People In All The World offers grains of truth from our planet: every grain of rice represents someone, somewhere.

This beautifully simple performance installation consists of rice piles representing sociopolitical realities – climate protesters, Black Lives Matter demonstrators, farmers in Finland now and 100 years ago, nurses, attenders of SATOA festival, people who have walked on the moon, Valtteri Bottas and his pit stop team.

Of All The People In All The World on nokkela ja koskettava teos, joka esittää abstraktit tilastot kouriintuntuvasti. Tule ja löydä itsesi.

By making abstract statistics tangible and placing them in thoughtful relation to each other, this powerful work of art is witty, shocking and ultimately moving. Come and find yourself.

KESTO pitkäkestoinen ESITYSKIELI englanti & suomi KONSEPTI, ESITYS & TUOTANTO Stan’s Cafe

DURATION Durational LANGUAGE English & Finnish CONCEPT, PERFORMANCE & PRODUCTION Stan’s Cafe

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


OHJELM ISTO - PROGR AM M E

11

27.10.–1.11.2020


MARJA VIITAHUHTA

FI

NIMIKKOKAKUT – CAKES FOR THOUGHT T YÖPAJAT / WORKSHOPS

@ PALVELUAL AN OPISTO KUOPIO osoite / address: Asemakatu 4

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT

TI / TUE 27.10. / 16.00

antifestival.com

KE / WED 28.10. / 15.00

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

TO / THU 29.10. / 18.00

Nimikkokakut - Cakes for thought on taiteilija Marja Viitahuhdan projekti, jossa suunnitellaan ja toteutetaan feminististen ajattelijoiden ja toimijoiden kunniaksi kakkuja ja leivoksia. FI

Nimikkokakut-työpajoissa sekä leivotaan kakkuja että keskustellaan kunkin työpajan erityisestä teemasta ja kuullaan katkelmia työpajan innoittajana toimineen henkilön tuotannosta. Työpajoissa tarkastellaan feminismiä esimerkiksi suhteessa ilmastopolitiikkaan, sukupuolen moninaisuuteen ja intersektionalismiin.

12

Cakes for thought is a project led by artist Marja Viitahuhta, where cakes and pastries are designed and made in honor of prominent feminist thinkers. EN

In the Cakes for thought workshops we will both bake cakes and discuss the theme of each workshop. Fragments and readings from the production of the person who inspired the cake in question will be heard as well. The workshops will open perspectives of feminism in relation to climate politics, gender diversity and intersectionality.

Nimikkokakkuja on festivaaliviikolla myynnissä kuopiolaisessa Kahvila Kanelissa (Kauppakatu 22). Voit testata projektissa kehitettyjä kakkuja ja leivoksia myös kotona, sillä julkaisemme sähköisen Nimikkokakut-reseptikirjan osoitteeessa antifestival. com!

You may buy and enjoy cakes for thought in Café Kaneli in Kuopio (Kauppakatu 22) during the festival week. You may also bake the cakes at home as we will publish a Cake for thought recipe book at antifestival.com!

KESTO 3 h ESITYSKIELI suomi & englanti KONSEPTI & OHJAUS Marja Viitahuhta YHTEISTYÖSSÄ Kahvila Kaneli

DURATION 3 h LANGUAGE Finnish & English CONCEPT & DIRECTION Marja Viitahuhta COOPERATION WITH Café Kaneli

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


PILVI PORKOL A

FI

POPCORN @ FESTIVA ALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE osoite / address: Haapaniemenkatu 20 ! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

FI Popcorn on luentoperformanssi ja bileet.

EN Popcorn is a lecture performance and a short party.

Se on pieni tutkimus popkornista ja sen materiaalisuudesta ja tämän erityisen materiaalin mahdollisuuksista.

It is an exploration of popcorn and its materiality as well as a potentiality of this specific material.

Se on esitys ajasta, jonka kulutamme mikropopkornien tekoon ja ajasta, joka vain kuluu.

It is about time we spend making micro popcorn, but also about time we just spend.

KESTO 45 min. ESITYSKIELI englanti KONSEPTI & ESITYS Pilvi Porkola

DURATION 45 min. LANGUAGE English CONCEPT & PERFORMANCE Pilvi Porkola

27.10.–1.11.2020

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

TI / TUE 27.10. / 19.00

13


SAMULI L AINE

FI

NURTURE KE / WED 28.10. / 15.00 – 21.00 TO / THU 29.10. / 12.00 – 20.00

@ GALLERIA / GALLERY ARS LIBERA

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

!

osoite / address: Maaherrankatu 3 VARA A PAIKK ASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

@ LIIKETIL A / STORE ROOM / H-TALO osoite / address: Haapaniemenkatu 20

! VARA A PAIKK ASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

FI Nurture on taiteilijan ja osallistujan välinen esitys, joka tutkii sukupuoli-, hoivaja rinnakkaiselon politiikkaa imettämisen kautta.

EN Nurture is a one-on-one performance where the artist investigates the politics of gender, nurturing and coexistence through the act of breastfeeding.

Teos on syntynyt halusta ehdottaa uutta näkökulmaa pehmeästi ja lempeydellä, sekä kiinnostuksesta tarkastella hoivaa radikaalina muutosvoimana. Nurture luo tilaa hauraalle kohtaamiselle, jossa imettäminen puretaan sen perinteisestä sukupuolittuneisuudesta. Esityksessä taiteilija imettää osallistujaa. Tämä tapahtuma synnyttää tilapäisen siteen kahden ihmisen välille ja luo tilan, jossa sosiaaliset normit voivat muuttua.

Nurture emerges from a desire to suggest new perspectives softly and tenderly and study nurturing as a radical driver for change. It creates a space for a delicate encounter that deconstructs the traditionally gendered practice of breastfeeding. In this performance, the artist nurses the spectator-experiencer. This event will create a temporary bond between two people and provide a space where social norms can change.

Lauantain kohtaamiset tapahtuvat yleisöjen edessä.

KESTO 20 min. / osallistuja ESITYSKIELI suomi & englanti KONSEPTI & ESITYS Samuli Laine TUOTANTO Todellisuuden tutkimuskeskus & Mahdottoman esityksen residenssiohjelma TUKIJAT Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto

14

L A / SAT 31.10. / 12.00 – 14.00

On Saturday the encounters happen in front of audiences.

DURATION 20 min. / participant LANGUAGE Finnish & English CONCEPT & PERFORMANCE Samuli Laine PRODUCTION Reality Research Center & Residency Program for Impossible Performance SUPPORTED BY Finnish Cultural Foundation, Uusimaa Regional Fund

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


OHJELM ISTO - PROGR AM M E

15

27.10.–1.11.2020


ANA VIJDEA & COSMIN NICOAR A

RO

DINNERS

KE / WED 28.10. / 16.00 – 22.00 TO / THU 29.10. / 16.00 – 22.00 PE / FRI 30.10. / 16.00 – 22.00 L A / SAT 31.10. / 12.00 – 18.00

Dokumenttielokuva kuvaa kevyen humoristisella otteella kulttuuritaustoiltaan ja taloudellisilta tilanteiltaan moninaisia perheitä päivällispöytiensä ääressä.

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI

16

@ RAVINTOL A / RESTAURANT SAMPO osoite / address: Kauppakatu 13

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

This documentary offers snapshots of household dinners from diverse cultural backgrounds and economic circumstances. Meals are prepared, tables are set, children are fed and entertained, and exhausted adults chat in snippets. EN

Aterioita valmistetaan, pöytiä katetaan, lapsia ruokitaan ja viihdytetään, ja uupuneet aikuiset juttelevat, jos ehtivät. 360 asteen VR-kuvaus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ”ottaa paikan ruokapöydästä” ja päästä osaksi perheiden yksityisiä kokoontumisia.

The 360-degree VR filming gives us a unique opportunity to take a “place at the table” where so much of the inner workings of family life are revealed through an immersive video experience.

Elokuva kiinnittää huomion myös perheen ravitsemiseen liittyvään, ”näkymättömään” hoivatyöhön sekä ruoan ympärillä tapahtuvaan arkiseen ajatusten vaihtoon, jolla on yllättävän suuri merkitys inhimillisessä elämässä.

The film also draws attention to the unseen work of the care that’s involved in the sustenance of a family, as well as to the significance of those familiar exchanges around food that we might otherwise take for granted.

KESTO 20 min. / osallistuja PUHUTUT KIELET englanti, malajalam, espanja, arabia, turkki & dari TEKSTITYKSET englanti KONSEPTI, KUVAUS & EDITOINTI Ana Vijdea EDITOINTI & ÄÄNIKÄSITTELY Cosmin Nicoară

DURATION 20 min. / participant SPOKEN LANGUAGES English, Malayalam, Spanish, Arabic, Turkish & Dari SUBTITLES English CONCEPT, CINEMATOGRAPHY & EDITING Ana Vijdea EDITING & SOUND MIXING Cosmin Nicoară

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


GEUMHYUNG JEONG

KR

HOMEMADE RC TOY INSTALL ATION

@ VR KONEPAJA

KE / WED 28.10. / 16.00 – 21.00

osoite / address: Pohjolankatu 1

TO / THU 29.10. / 16.00 – 21.00 PE / FRI 30.10. / 16.00 – 19.00

Homemade RC Toy -installaatio koostuu Geumhyung Jeongin itse rakentamista robottiveistoksista.

Homemade RC Toy installation presents Geumhyung Jeong’s self-made robotic sculptures.

Perjantaina 30.10. esitettävässä live-teoksessa Jeong kommunikoi kehonsa välityksellä intiimeissä kohtaamisissa ja sensuellissa vuorovaikutuksessa kotitekoisten seuralaistensa kanssa.

In a live show on Friday 30th October, she will perform a series of intimate encounters and sensual interaction with her homemade partners, she uses her body to communicate with them.

Teknologisesti tuetun tulevaisuuden kynnyksellä Homemade RC Toy on yhtä aikaa eriskummallinen mekaaninen baletti ja virkistävä seksuaalinen fantasia, joka tutkii elollisen ja elottoman välisiä, jatkuvasti muuttuvia rajoja kyborgien aikakaudella.

At the dawn of a technologically endorsed future, Homemade RC Toy is both a curious, mechanical ballet and an invigorating sexual fantasy that explores the ever-shifting boundaries of the animate and inanimate in the age of the cyborg.

KONSEPTI Geumhyung Jeong

CONCEPT Geumhyung Jeong

FI

EN

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

27.10.–1.11.2020

17


TATU RÖNKKÖ & JYRKI TSUTSUNEN

FI

LUITA, PUITA JA LUSIKOITA @ KRISTALLISALI

KE / WED 28.10. / 20.00

osoite / address: Piispankatu 8

TO / THU 29.10. / 20.00

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Kokeellinen illalliskokemus tarjoaa meditaatiota kaikille aisteille. Länsimaiset syömisen normit ja etiketit käännetään päälaelleen.

Jyrki Tsutsunen käyttää käsin metsästä poimittuja raaka-aineita sekä uusia valmistus- ja tarjoilutapoja. Tatu Rönkkö luo illallisen äänimaailman käyttäen jokapäiväisiä tavaroita ja luonnonmateriaaleja instrumentteinaan.

18

EN An experimental dinner experience that serves meditation for all senses. Forget all the norms of Western dining.

Jyrki Tsutsunen uses hand-picked ingredients from the forest and new ways of preparing and serving the dinner, and Tatu Rönkkö creates a soundscape for the dinner using everyday objects and pieces of nature as his instruments.

Syöminen on aistillisesti moniulotteinen elämys, jossa maku-, kuulo-, tunto- ja hajuaistit ansaitsevat tulla herkistetyiksi, hämmennetyiksi, avatuiksi ja nivotuiksi yhteen. Luita, puita ja lusikoita on illallinen, jossa kokeellinen äänitaide ja kulinarismi yhdistyvät.

Eating is a multi-sensory and multi-dimensional experience where not only tasting but also listening, smelling, looking and feeling different textures are brought to the foreground and bound together. Bones, Woods & Spoons is a dinner combining experimental sound art and gourmet food.

KESTO 2,5 h KONSEPTI & ESITYS Tatu Rönkkö & Jyrki Tsutsunen

DURATION 2,5 h CONCEPT & PERFORMANCE Tatu Rönkkö & Jyrki Tsutsunen

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


EERO YLI-VAKKURI

FI

& TEA ANDREOLETTI

IT/ FI

ENCOUNTERING TASTE @ POUK AMAN L ÄHDE / POUK AMA SPRING

TO / THU 29.10. / 14.00 PE / FRI 30.10. / 14.00

!

L A / SAT 31.10. / 10.00 SU / SUN 1.11. / 12.00

osoite / address: Poukamankatu 100 VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

EN Encountering taste is a field excursion to a wild water source, followed by a culinary water tasting and discussions.

Esitys pyrkii vahvistamaan osallistujien kykyä erottaa hienovaraisia makuja, jotka syntyvät veden reaktioista modernien elinympäristöjen kanssa. Kehittämällä maistelutaitojaan ja omaksumalla vesi-sommelierin oppeja, osallistujat voivat kokea kaupunkia sen makujen kautta.

The performance aims to heighten the participants’ skills in identifying subtle tastes resulting from water’s reaction to modern habitats. By developing water tasting skills and learning hydro-sommelier practices, the participants will experience the city through its taste.

Maistelu voidaan nähdä myös paikan geologisena tai teknologisena analyysina. Osallistujilla on lisäksi mahdollisuus tehdä kokeita synteettisillä mineraalivesillä käyttäen luonnollisia ja keinotekoisia mineraalinäytteitä.

Tasting can be considered as a geological or technological analysis of the site. Participants will also have an opportunity to experiment with synthetic mineral waters using natural and artificial mineral samples.

KESTO 2 h ESITYSKIELI suomi & englanti KONSEPTI & ESITYS Eero Yli-Vakkuri & Tea Andreoletti

DURATION 2 h LANGUAGE Finnish & English CONCEPT & PERFORMANCE Eero Yli-Vakkuri & Tea Andreoletti

27.10.–1.11.2020

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Encountering taste on tutkimusretki luonnonvesilähteelle. Luvassa on myös kulinaristinen vesimaistelu ja keskustelua.

19


DEUFERT&PLISCHKE

DE

AWORN WORLD CLUB NIGHT

TO / THU 29.10. / 19.00 – 21.00

@ LIIKETIL A / STORE ROOM / H-TALO osoite / address: Haapaniemenkatu 20

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Worn World – Club Night kutsuu kaikki osallistujat pukeutumaan johonkin erityiseen; asukokonaisuuteen, johon heillä on hyvin erityinen suhde. Kyseessä voi olla halu, muisto tai haaste. Kaivetaan kaikki yhdessä nämä vaatteet ulos kaapeista ja vietetään tanssintäyteinen ilta, jonka aikana juhlitaan vaiettuja himoja, rakkaita muistoja ja tallotaan meitä piirittäviä sääntöjä ja määräyksiä.

20

EN A Worn World – Club Night invites people to come dressed into something special: a garment they have a very, very personal relation with. Be it a secret desire, a memory, a challenge. All together we take these clothes out for a night of dance, celebrating hidden desires, dear memories and transgressing the power of the rules and regulations that surround us.

Vaatteet tuottavat muistoja ja tunteita: pelkoa, häpeää, nautintoa. Vaatteisiin verhouduttaessa henkilökohtainen ja kuvitteellinen kohtaavat symbolisen ja sosiaalisen.

Clothes can produce memories and emotions like fear, shame and sometimes simply pleasure. In wearing clothes, the personal and imaginary meets the symbolic and the social.

KESTO 2 h KONSEPTI deufert&plischke TUOTANTO Future DiverCities -projekti & Savonia-ammattikorkeakoulu TUKIJAT Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma, Goethe-Institut Finnland & Saksan ulkoministeriö

DURATION 2 h CONCEPT deufert&plischke PRODUCTION Future DiverCities project & Savonia University of Applied Sciences SUPPORTED BY Creative Europe Programme of the European Union, Goethe-Institut Finnland & German Federal Foreign Office

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


SHOJI K ATO

JP/ FI

& JANI MIKKONEN

FI

DESCENDING @ PUIJONNOKK A L A AVU

PE / FRI 30.10. / 11.45 – 18.30

osoite / address: Puijon luontopolku

L A / SAT 31.10. / 10.15 – 17.30

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT

SU / SUN 11.11. / 10.15 – 13.30

antifestival.com

EN Descending invites us to a pilgrimage to the outdoor site of a coffee ceremony.

Vapauttaaksemme mielikuvituksemme ja herättääksemme näkymättömän ympärillämme, kahvinmaistelu toteutetaan hillitysti hiljaisuudessa. Maisemat, kofeiini, tuuli, äänet, eleet ja maut lähettävät meidät metamatkalle. Biokemiallisen, ekologisen, filosofisen ja sosiaalisen näkökulmat yhtyvät tässä hetkessä.

To unleash our imagination and to encounter the invisible around us, the tasting will be carried out discreetly and quietly. The scenery, caffeine, wind, sounds, gestures and flavours will send us to a meta-journey. The bio-chemical, ecological, philosophical and social aspects all come together in this moment.

Descending hakee tasapainoa järkeilyn ja intuition, hetkessä olemisen ja toisaalle ehtimisen välille. Teos pyrkii avaamaan uusia dialogeja ja herättelemään havaintokykyjämme. Kupillinen kahvia kutsuu meidät laskeutumaan jonkun merkityksellisen ja yllättävän äärelle.

Balancing reasoning and intuition, being here and reaching there, Descending aims to open up new dialogues and to cultivate sensitivity. A cup of coffee invites us to descend to something meaningful and surprising.

KESTO 45 min. / osallistuja ESITYSKIELI suomi & englanti KONSEPTI & ESITYS Shoji Kato & Jani Mikkonen

DURATION 45 min. / participant LANGUAGE Finnish & English CONCEPT & PERFORMANCE Shoji Kato & Jani Mikkonen

27.10.–1.11.2020

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Descending vie pyhiinvaellukselle ja kahviseremoniaan metsän siimekseen.

21


BIITSI

FI

HOPEASIJA PE / FRI 30.10. / 15.00 – 18.00

@ TBC / ANTIFESTIVAL.COM

L A / SAT 31.10. / 10.00 – 13.00 SU / SUN 1.11. / 10.00 – 13.00

Miten käy itseilmaisun, kun Alzheimer muuttaa personallisuuden täysin? Jos emme tavoittelekaan kultaa vaan hopeaa, tuleeko kilpailun kuumentaneesta yhteiskunnastamme tasa-arvoisempi?

EN How do you express yourself when Alzheimer’s disease changes you to the core? If we don’t reach for gold but silver, will society, overheated by competition, become more equal?

Biitsi-duon uusi paikkasidonnainen teos Hopeasija käsittelee näitä kahta kysymystä, jotka vaikuttavat olevan kaukana toisistaan. Teos kuullaan ensi kertaa ANTI-festivaalilla.

A new site-specific work by the artist duo Biitsi tackles these seemingly separate issues. Silver Medal will be experienced for the first time at ANTI Festival.

Biitsi työskentelee Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ja kysyy heiltä, millaista taidetta vaikkapa palvelutaloissa voisi olla tarjolla tulevaisuudessa. Prosessin jäljet kaikuvat teoksessa, jota duo työstää Kuopiossa paikan päällä kahden viikon ajan.

Biitsi is working with students from the Savonia University of Applied Sciences to discuss the future of art-making in places such as care homes. The process will echo in the piece made for the festival, which is created in situ during the two weeks Biitsi will spent in Kuopio.

ESITYSKIELI suomi KONSEPTI & ESITYS Biitsi (Heidi & Kaino Wennerstrand) TUOTANTO Future DiverCities -projekti & Savonia-ammattikorkeakoulu TUKIJAT Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma

LANGUAGE Finnish, English transcript available CONCEPT & PERFORMANCE Biitsi (Heidi & Kaino Wennerstrand) PRODUCTION Future DiverCities project & Savonia University of Applied Sciences SUPPORTED BY Creative Europe Programme of the European Union

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI

22

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


A ALTO-YLIOPISTON OPISKELIJAT

FI

STILL LIFE @ GALLERIA / GALLERY ARS LIBERA

L A / SAT 31.10. / 12.00 – 16.00

osoite / address: Maaherrankatu 3

FI Perinteisesti still life ymmärretään yhdeksi länsimaalaisen taiteen lajityypiksi, joka kuvaa kuolleita tai ei-liikkuvia asioita. Usein taiteen kohteeksi pääsee ruoka aina herkullisista hedelmistä veriseen riistaan.

The students at Aalto Arts university are refiguring the term in the context of food and social distancing. What is the role of sharing a meal with others? How dead is still life? Is my life still life?

Opiskelijat esittelevät omia tulkintojaan still lifesta Galleria Ars Liberassa järjestettävässä katselmuksessa.

The students will exhibit their still lifes in a public session in the Gallery Ars Libera.

TUOTANTO Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; Taiteen laitos

PRODUCTION Aalto University School of Arts, Design and Architecture; The Department of Art

27.10.–1.11.2020

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

Aalto-yliopiston taiteen laitoksen opiskelijat kysyvät, mitä still life merkitsee ruoan ja sosiaalisen etäisyyden aikakaudella? Mitä yhdessä syöminen merkitsee? Kuinka kuollutta still life itseasiassa onkaan?

EN Traditionally still life is understood to be a specific genre in western art that depicts things that do not move -or are dead. Often still life revolves around food, from delicious fruits to fierce pieces of dead animals.

23


BRIAN FUATA

AU

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

A SHEET AS SAIL

24

L A / SAT 31.10. / TBC

@ TBC / ANTIFESTIVAL.COM

FI A Sheet as sail jatkaa Brian Fuatan pitkäaikaista taiteellista toimintaa strukturoidun improvisaation ja haamukuvaston parissa. Fuata työskentelee syyskuussa Sydneyn Leo Kelly Blacktown Arts Centressä väijyen ja lumoutuen toisten taiteilijoiden praktiikoista ja teoksista, omaksuen otteita heidän töistään. Tämä kaikki tulee osaksi hänen omaa, improvisoitua teostaan.

A Sheet as sail continues Brian Fuata’s long standing practice of structured improvisation that exploits the image of the ghost. Fuata will be working in situ at The Leo Kelly Blacktown Arts Centre, Australia, haunting and/or being possessed by the practices and artworks of the other artists, absorbing and embodying fragments of their works to become part of the performance.

Fuatan improvisaatioesitys Sydneyssä kuvataan ja editoidaan post-improvisoiduksi elokuvaksi, joka esitetään ANTI-festivaalilla!

A Sheet as sail will be filmed and edited to an independent post-improvisation film that will be presented at ANTI Festival!

KESTO 15 min. KONSEPTI & ESITYS Brian Fuata TUOTANTO Brian Fuata & Blacktown Arts

DURATION 15 min. CONCEPT & PERFORMANCE Brian Fuata PRODUCTION Brian Fuata & Blacktown Arts

EN

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


FESTIVAALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE @ K AUPPAKESKUS / SHOPPING CENTRE H-TALO osoite / address: Haapaniemenkatu 20

TI / TUE 27.10. / 11.00 – 18.00 KE / WED 28.10. / 10.00 – 18.00 TO / THU 29.10. / 10.00 – 18.00 PE / FRI 30.10. / 10.00 – 18.00 L A / SAT 31.10. / 10.00 – 17.00

Tervetuloa kysymään lisää festivaalista, hakemaan ANTIZINE-ohjelmalehti ja festivaalin aikataulukarttoja sekä viettämään aikaa festivaalin työntekijöiden, taiteilijoiden ja muiden yleisön jäsenten kanssa! Tilassa toimivat Global City Local City -lab ja HUUMA LÄBI, ja lisäksi järjestämme siellä verkostoitumistilaisuuksia, luentoja, esityksiä ja muita taiteellisia interventioita. Voit myös ostaa Shortlist LIVE! -julkaisun ja ANTI-kasvomaskeja festivaalikeskuksesta! Korttimaksu.

Festival centre is the festival info desk as well as space for unexpected encounters; meet friends, pause, hang out! EN

Visit us to ask for more information, pick up your copy of the ANTIZINE programme magazine and festival’s schedule maps – and spend time with the festival crew, artists and other audience members! The space hosts the Global City Local City lab and the HUUMA LÄBI workshops, and there we will organise meetings, lectures, performances and other artistic interventions.

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Festivaalikeskus on info-piste ja tila kohtaamisille ja vapaalle ajanvietolle.

You may buy the Shortlist LIVE! Publication and ANTI face masks in the Festival Centre. Please note that we accept card payment only.

27.10.–1.11.2020

25


GLOBAL CITY LOCAL CITY LAB TI / TUE 20.10. – L A / SAT 31.10. Festivaaliviikolla lab-taiteilijat ja -kuraattorit avaavat työskentelyään yleisöille. / During the festival week, the lab artists and curators will open their process to public through discussion meetings and artistic interventions.

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

FI Global City Local City -laboratorio eli lab tuo yhteen taiteilijoita ja kuraattoreja, joiden työskentely keskittyy paikallisuuden kysymyksiin; nojaa paikallisiin yhteistöihin ja tiloihin tai käsittelee paikallisia tilanteita ja olosuhteita.

Labin osallistujat kokeilevat ja tutkivat yhdessä – jakavat tietoa, kokemuksia, näkökulmia ja kysymyksiä suhteessa paikallisesti sitoutuneeseen taiteelliseen työhön. Global City Local City on uusi kansainvälinen yhteistyöalusta, jota ANTI-festivaali koordinoi. Kuopion jälkeen järjestämme labin Reykjavíkissa 10.–21.11.2020.

YHTEISTYÖSSÄ Reykjavík Dance Festival (IS) & The Map Consortium (UK) TUKIJAT Pohjoismainen ministerineuvosto Pohjoismaisen kulttuuripisteen kautta & Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

26

@ FESTIVA ALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE osoite / address: Haapaniemenkatu 20 ! K ATSO YLEISÖLLE AVOIN L AB-OHJELMA / SEE THE PUBLIC L AB PROGRAMME AT antifestival.com

EN The Global City Local City lab brings together artists and curators whose work centers upon hyper-localised or locally-responsive approaches to place, responds to local sites, or engages with local histories, situations or conditions.

The lab participants make art through experimentation, research and share knowledge, experiences, questions and perspectives in relation to the making of hyper-localised locally-responsive work. Global City Local City is a new international platform, coordinated by ANTI Festival. After the Kuopio lab, we organise a lab in Reykjavík from November 10th to 21st 2020.

COOPERATION WITH Reykjavík Dance Festival (IS) & The Map Consortium (UK) SUPPORTED BY Nordic Culture of Ministers via the Nordic Culture Point and the IcelandicFinnish Cultural Foundation

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


HUUMA LÄBI @ FESTIVA ALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE osoite / address: Haapaniemenkatu 20 ! K ATSO AIK ATAULU OSOIT TEESTA / SEE THE SCHEDULE antifestival.com

FI HUUMA-työryhmä järjestää LÄBI-tilassa sekä kaikille avoimia työpajoja, että kohdennettuja pop-up työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja kohtaamisia hankkeen yhteistyökumppaneille.

EN The HUUMA working group organises both workshops open for everyone as well as targeted pop-up workshops, discussion events and encounters aimed at the project partners in the LÄBI space.

Kuopion HUUMA-työpajoissa on syvennytty tutkimaan kehollista työskentelyä nykytanssin ja liikeimprovisaation keinoin. Vuorovaikutusta ja tunnetaitoja on tutkittu ja harjoiteltu teatteri-ilmaisun eri tekniikoin.

The HUUMA workshops in Kuopio focus on examining bodily work through contemporary dance and improvised movement. Various techniques from theatre expression are used to examine and practise interaction and emotional skills.

HUUMA LÄBI on kokeellinen ja tutkiva tila, jonka sisältöä ja muotoa työstetään HUUMA-työpajoissa syksyn 2020 aikana. Hankkeen nuoret osallistujat ovat aktiivisia toimijoita ja sisällöntuottajia yhdessä taiteilijoiden kanssa.

HUUMA LÄBI is an experimental and exploratory space; the content and shape of the LÄBI are processed in the HUUMA workshops during autumn 2020. The project involves young participants as active agents engaged in creating content together with artists.

KONSEPTI & OHJAUS Kaisa Ritola & Anna-Maria Väisänen TUOTANTO HUUMA – Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin -hanke TUKIJAT Euroopan sosiaalirahasto & Kuopion kaupunki

CONCEPT & DIRECTION Kaisa Ritola & Anna-Maria Väisänen PRODUCTION HUUMA project SUPPORTED BY European Social Fund & City of Kuopio

27.10.–1.11.2020

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

TI / TUE 27.10. – L A / SAT 31.10.

27


JOHANNA TUUKK ANEN

FI

OHJELM ISTO - PROGR AM M E

CURATORIAL PRACTICE EMBEDDED IN THE CITY

28

TI / TUE 27.10. / 17.00

@ FESTIVA ALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE osoite / address: Haapaniemenkatu 20

FI Johanna Tuukkanen luennoi “Curatorial Practice Embedded in the City – A Case Study of Curating New Genre Public Art in Festival Context” - väitöskirjansa pohjalta. Työ hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa elokuussa 2020.

EN Johanna Tuukkanen will lecture on her Doctoral Thesis “Curatorial Practice Embedded in the City – A Case Study of Curating New Genre Public Art in Festival Context”. The work was accepted in the University of Jyväskylä in August 2020.

Luennon jälkeen juhlistamme uutta tohtoria kakkukahvein!

After the lecture, we celebrate the new Doctor with coffee and cake!

ESITYSKIELI englanti KESTO 1 h

LANGUAGE English DURATION 1 h

ANTI - CONTEM POR ARY ART FESTIVAL


DANA MICHEL

CA

TRUST DEM CROWN 2019 WINNER OF ANTI FESTIVAL INTERNATIONAL PRIZE FOR LIVE ART

COMING UP!

i thought that all that bathing should bring me the ultimate ease, would deliver the goods like cheese strings. fearlessness on an intravenous drip in a way. but as soon as i got in it was like lava. it rejected me! the motherload ejected it’s cargo! but for the love of pete: me too, i deserve to fly, no? 29


TURVALLINEN FESTIVAALIKOKEMUS Varaa paikkasi (0€) esityksiin ennakkoon: antifestival.com/ohjelmisto tai ilmoittaudu tapahtumapaikoilla.

Pese kädet tai käytä käsidesiä useita kertoja päivässä. Festivaalin kaikilla tapahtumapaikoilla on käsienpesumahdollisuus ja/tai käsidesiä.

Osallistu festivaalille vain terveenä. Mikäli sairastut, jää kotiin lepäämään ja seuraa festivaalitunnelmia sosiaalisen median kautta.

Suosittelemme myös käyttämään kasvomaskia tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää turvavälejä. ANTI-kasvomaskeja voi ostaa festivaalikeskuksesta ja tapahtumapaikoilla on saatavilla kertakäyttöisiä maskeja.

TURVALLINEN FESTIVA ALIKOK EM US

Pidä turvaväli (1-2 m) muihin osallistujiin. Muistutamme tästä myös käyntisi aikana.

Älä kättele äläkä halaa muita. Lähetämme lämpimiä etähalauksia!

OSALLISTU FESTIVA ALILLE VAIN TERVEENÄ

PIDÄ TURVAVÄLI (1–2 M) MUIHIN OSALLISTUJIIN

PESE K ÄDET TAI K ÄY TÄ K ÄSIDESIÄ USEIN

SUOSITTELEMME MYÖS K ÄY TTÄMÄ ÄN K ASVOMASKIA

Kiitos ymmärryksestä ja yhteistyöstä! 30


SHORTLIST LIVE! 27.10.–1.11.2020 ANTIFESTIVAL . COM

31


FI ANTI Festival International Prize for Live Art on ainutlaatuinen palkinto, joka esittelee, juhlistaa ja tukee ainutlaatuisia taiteilijoita. Kansainvälinen raati tarkastelee ehdokkaiden työtä viimeisten kolmen vuoden ajalta ja kokee myös heidän viimeaikaiset esityksensä Shortlist LIVE! -ohjelmistossa yhdessä muiden yleisöjen kanssa.

Maailman ainoan kansainvälisen live art -palkinnon kokonaisar vo on 30 000 euroa, mikä tekee siitä yhden merkittävimmistä taidepalkinnoista. Palkittu taiteilija tai -ryhmä saa 15 000 euron ar voisen rahapalkinnon ja samansuuruisen tuotantoavustuksen uuden tilausteoksensa tuomiseksi seuraavan vuoden ANTI-festivaalille. Lauantaina 31.10.2020 palkinto jaetaan 7. kerran Kuopiossa. ANTI – Contemporary Art Festival esittelee ylpeänä neljä ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnonsaajiksi ehdolla olevaa taiteilijaa/taiteilijaryhmää; Geumhyung Jeong (Etelä-Korea), W A U H A U S (Suomi), Ingri Fiksdal (Norja) ja Brian Fuata (Australia), sekä heidän esityksensä Shortlist LIVE! -ohjelmistossa. Ehdokaskaarti ja heidän teoksensa ovat ainutlaatuisia ja näin kuvastavat hyvin tätä ainutlaatuista vuotta. ”Palkinnon ydinajatus on ollut vuodesta 2014 lähtien antaa taiteen ja taiteilijoiden töiden puhua puolestaan. ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto juhlii ehdolle asetettujen taiteilijoiden erityislaatuisuutta, heidän käsittelemiään teemoja ja praktiikkaa. Shortlist LIVE! -kokonaisuus antaa yleisöille tilan ja tavan osallistua tälle monimuotoiselle ja kysymyksiä herättävälle kentälle. Tämä ainutlaatuinen live-teosten kokonaisuus haastaa ja muuttaa meitä, ja vuosittain uudelleenmäärittelee palkinnon toimialuetta. Ehdolla olevien taiteilijoiden merkitys kentälle on kiistaton. Heidän lahjakkuutensa ja erityisyytensä on selvää meille kaikille.”

32

EN ANTI Festival International Prize for Live Art is an extraordinary award that marks, celebrates and supports extraordinary artists. An international jury considers the nominees’ work from the past few years and experiences their recent works in the Shortlist LIVE! programme together with other audiences.

The world’s only International Prize for Live Art is 30,000 euros, making it one of the richest cultural prizes in the arts. The winning artist receives a cash prize of 15,000 euros and the same amount in the form of a production grant for presenting a commissioned new work at the following year’s ANTI Festival. On Saturday 31st October 2020 we will award the Prize for the 7th time in Kuopio. ANTI – Contemporary Art Festival is thrilled to present the four shortlisted artists for the 2020 ANTI Festival International Prize for Live Art; Geumhyung Jeong (South Korea), W A U H A U S (Finland), Ingri Fiksdal (Nor way) and Brian Fuata (Australia), and their performances in the Shortlist LIVE! programme – a unique set of artists and artworks for a unique year. “The core idea for the ANTI Festival International Prize for Live Art, as it was in 2014 and as it remains, is to let the artists’ work speak for itself. The prize celebrates the sheer brilliance and the specific concerns and qualities of the practices of the shortlisted artists, and Shortlist LIVE! allows audiences to engage with this wide and interrogative framework. This extraordinary collection of live works challenges and changes us and annually redefines the territory of the prize. The contribution of all shortlisted artists is considerable, their talent and excellence is clear to all.” Johanna Tuukkanen & Gregg Whelan Artistic Directors

PALKINTOA RAHOITTAA SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ, JA SHORTLIST LIVE! -OHJELMISTOA KONEEN SÄÄTIÖ THE PRIZE IS SUPPORTED BY THE SAASTAMOINEN FOUNDATION, AND THE SHORTLIST LIVE! IS SUPPORTED BY THE KONE FOUNDATION


ANTI PRIZE PARTY 19.00 Baari auki / Bar open: Food&Snacks & DJ & Eero Yli-Vakkuri FI & Tea Andreoletti IT/FI: Encountering taste water bar

@ VR KONEPAJA osoite / address: Pohjolankatu 1

! Ikäraja / Age Limit: 18

21.00 Pilvi Porkola & Janne Saarakkala FI: Taiteen paikka -luentoperformanssi / Lecture-performance 21.30 Palkinnon voittajan 2020 julkistaminen / Announcement of the 2020 Winner of ANTI Festival International Prize for Live Art 22.00 Live-musiikkia / Live music: Yeboyah FI 23.00 Dance with DJ

ANTI Prize Party -klubilla juhlimme festivaalia, ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnonsaajaehdokkaita ja palkinnon voittajaa juoman, ruoan, taiteen ja musiikin virkistäminä!

In ANTI Prize Party, we will celebrate the festival week, the Shortlist LIVE! Programme and the 2020 Winner of ANTI Festival International Prize for Live Art with drinks, food, artistic interventions and music!

Kansainvälinen raati julkaisee vuoden 2020 ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon voittajan, ja ilmiömäinen helsinkiläinen rap-artisti Yeboyah esiintyy tapahtumassa.

The international jury will announce the 2020 Winner of ANTI Festival International Prize for Live Art, and we present live music by Yeboyah, a prominent Helsinki-based hip hop artist!

YHTEISTYÖSSÄ Ravintolamestarit & RPS Brewing TUKIJAT Saastamoisen säätiö & Koneen Säätiö

COOPERATION WITH Ravintolamestarit & RPS Brewing SUPPORTED BY Saastamoinen Foundation & Kone Foundation

FI

EN

33


BRIAN FUATA

AU

APPARITIONAL KEYNOTE LECTURE SU / SUN 25.10.

@ LIVEWORKS FESTIVAL osoite / address: Sydney, Australia

! LISÄTIETOJA / MORE INFORMATION performancespace.com.au

FI Haamu-luentoperformanssi, jossa pohditaan, millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa.

EN A ghost lecture-performance that speculates on the future we are moving toward.

Teos perustuu Brian Fuatan kehittämään strukturoituun haamuimprovisaatioon. Fuatan taiteelle keskeistä on sulautumisen kokemuksen aikaansaaminen: tiettyyn paikkaan tai kontekstiin kokoontuneet toimijat muodostavat uudenlaisen avoimen tekstin, joka koostuu runoudesta, järjestä, järjettömyydestä ja tunteista.

The work is based on Brian Fuata’s structured ghost improvisation. A capital element of Fuata’s practice is one of absorbency: the constituent actors of a given site or context are reconfigured into an open text of poesis, sense, non-sense, and emotion.

Esityksessä Fuata toimii Liveworks Festivalin kaikkien teosten silminnäkijänä: hän suodattaa tapahtuman aikana esitetyt unelmat, olettamukset, häiriköinnit ja ehdotelmat taiteellisen toimintansa ainutlaatuisen linssin läpi.

34

In Apparitional Keynote Lecture, Fuata will bear witness to all Liveworks Festival’s works: filtering the dreams, speculations, disruption and propositions presented over the five days of Liveworks through the unique lens of his artistic practice.

KESTO 2 h KONSEPTI & ESITYS Brian Fuata TUOTANTO Brian Fuata & Performance Space, Sydney, Australia

DURATION 2 h CONCEPT & PERFORMANCE Brian Fuata PRODUCTION Brian Fuata & Performance Space, Sydney, Australia

HUOM! Globaalin pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi Brian Fuatan Shortlist LIVE! -esitys koetaan australialaisen Performance Spacen Liveworks Festivalin ohjelmistossa Sydneyssä. Kuopiossa Fuatan taiteellista toimintaa esitellään elokuvanäytöksessä.

NOTE! Due to the current mobility challenges caused by the global pandemic, Brian Fuata’s Shortlist LIVE! presentation will be experienced at the Liveworks Festival, organised by Performance Space, Sydney, Australia. In Kuopio, we will present his practice in a film screening event.


GEUMHYUNG JEONG

KR

HOMEMADE RC TOY PE / FRI 30.10. / 19.00

@ VR KONEPAJA osoite / address: Pohjolankatu 1

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

Homemade RC Toy on kokoelma Geumhyung Jeongin koreografisia assemblaaseja hänen itse rakentamiensa robottiveistosten kanssa. FI

In Homemade RC Toy Geumhyung Jeong creates choreographic assemblages with self-made robotic sculptures. EN

Taiteilija kommunikoi kehonsa välityksellä intiimeissä kohtaamisissa ja sensuellissa vuorovaikutuksessa kotitekoisten seuralaistensa kanssa. Hän pyrkii herättämään kysymyksen: Kenen aloitteesta toiminta tapahtuu? Ihmisen vai koneen?

In a series of intimate live encounters and sensual interaction with her homemade partners, the artist uses her body to communicate with them. Moving between moments of connection and disconnection, she incites the question: Who is driving the action? The human or the machine?

Teknologisesti tuetun tulevaisuuden kynnyksellä Homemade RC Toy on eriskummallinen mekaaninen baletti ja virkistävä seksuaalinen fantasia, joka tutkii elollisen ja elottoman välisiä, jatkuvasti muuttuvia rajoja kyborgien aikakaudella.

At the dawn of a technologically endorsed future, Homemade RC Toy is both a curious, mechanical ballet and an invigorating sexual fantasy that explores the ever-shifting boundaries of the animate and inanimate in the age of the cyborg.

KESTO 1 h KONSEPTI, ESITYS & TUOTANTO Geumhyung Jeong

DURATION 1 h CONCEPT, PERFORMANCE & PRODUCTION Geumhyung Jeong

35


W A U H A U S

FI

FLASHDANCE PE / FRI 30.10. / 21.00

@ TAIDELUKIO LUMIT osoite / address: Minna Canthin katu 46

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

FI Pimeys materialisoituu veistoksellisiksi maisemiksi ja ottaa ihmiskeholle mahdottomia muotoja. Kohtaat näkökykysi rajallisuuden ja mielikuvituksesi rajattomuuden. Katsoessamme pimeyteen joudumme tekemisiin sen kanssa, mitä näemme ja mitä luulemme näkevämme. Tausta ja etuala sekoittuvat. Havainnon piirin pienentyessä tuntematon valtaa tilaa ja mielemme alkaa harhailla.

Yhteiskunnassa, jossa valaiseminen tuottaa väistämättä yhä enemmän itsekontrollia, pimeys voi avata reitin tietämättömyyden äärelle. Emme voi ulkoa käsin tietää, millaista sisäpuolella on, kuten emme valosta käsin voi nähdä, mitä pimeydessä tapahtuu.

KESTO 55 min KONSEPTI W A U H A U S (Laura Haapakangas, Anni Klein, Samuli Laine, Jussi Matikainen, Jarkko Partanen, Jani-Matti Salo & Heidi Soidinsalo) ESITYS Hanna Ahti, Aksinja Lommi & Johannes Purovaara TUOTANTO Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kanuti Gildi Saal & W A U H A U S

36

EN Staring at darkness, we struggle to understand what we see and what we think we see. Background and foreground blend. When our perception narrows, our minds begin to wander, and the unknown claims more and more space.

In a society where illumination inevitably creates more self-control, darkness can open open up a path to not-knowing. From the outside, we cannot know what the inside is like, and standing in the light, we cannot see into the darkness.

DURATION 55 min CONCEPT W A U H A U S (Laura Haapakangas, Anni Klein, Samuli Laine, Jussi Matikainen, Jarkko Partanen, Jani-Matti Salo & Heidi Soidinsalo) PERFORMANCE Hanna Ahti, Aksinja Lommi & Johannes Purovaara PRODUCTION Zodiak – Center for New Dance, Kanuti Gildi Saal & W A U H A U S


INGRI FIKSDAL & FREDRIK FLOEN

NO

SPECTRAL

L A / SAT 31.10. / 15.00

@ ITAK-NÄY T TÄMÖ / ITAK STAGE osoite / address: Suokatu 42/2

! VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

Spectral on koreografinen ja näyttämöllinen tutkimus eliöiden ja asioiden muodostamasta, liikkuvasta maisemasta. FI

A choreographic exploration of a moving landscape of organisms and things. EN

Elollisista ja ei-elollisista kehoista koostuvan joukon sisällä ilmenee mikrotason liikettä, ja asetelma muuttaa muotoaan ajan kuluessa. Katsoja todistaa keskittynyttä, liikkuvaa, hengittävää, sykkivää ja kasvavaa ekosysteemiä, joka hämärtää rajoja eri materiaalisuuksien välillä.

Within this group of human and non-human bodies a series of micro-movements can be perceived, and the configuration deforms and changes over time. The viewer experiences a concentrated, moving, breathing, pulsating, growing ecosystem, which blurs the boundaries between different materialities.

Länsimainen jaottelu ei-elollisiin asioihin ja eläviin olentoihin estää meitä huomaamasta asioiden elinvoiman ja kyvykkyyden. Jos jako elolliseen ja ei-elolliseen romahtaa, voimmeko tulla osaksi maailmaa uudella tavalla?

The Western thinking separation between matter and living beings prevents us from recognizing the vitality of matter, the capacity of things. But if the distinction between life and non-life collapses, can we become part of the world in a new way?

KESTO 1 h KONSEPTI Ingri Fiksdal & Fredrik Floen ESITYS Alma Bø, Mariana Suikkanen Gomes, Hanne Frostad Håkonsen, Duduzile Ginger Mathonsi, Mariama Slåttøy ja Kristine Karåla Øren sekä joukko ei-elollisia TUOTANTO Nicole Schuchardt, Eva Grainger & Ingri Fiksdal YHTEISTYÖSSÄ Arts Council Nor way

DURATION 1 h CONCEPT Ingri Fiksdal & Fredrik Floen PERFORMANCE Alma Bø, Mariana Suikkanen Gomes, Hanne Frostad Håkonsen, Duduzile Ginger Mathonsi, Mariama Slåttøy and Kristine Karåla Øren as well as a number of non-humans PRODUCTION Nicole Schuchardt, Eva Grainger & Ingri Fiksdal SUPPORTED BY Arts Council Nor way

37


SHORTLIST LIVE! BILINGUAL LIVE ART PUBLICATION EN / FI

OSTA OMA K APPALEESI / BUY YOUR COPY LIVEARTPRIZE.COM /SHORTLIST-LIVE-PUBLICATION

38


SAFE FESTIVAL EXPERIENCE Book your seat (0€) in advance: antifestival.com/en/programme or register at our venues. Participate in the festival only when you are healthy. In case you feel sick, please stay home to rest and follow the festivalin social media.

PARTICIPATE IN THE FESTIVAL ONLY WHEN YOU ARE HEALTHY

WASH YOUR HANDS REGULARLY THROUGHOUT THE DAY OR USE HAND SANITIZER

We recommend to wear a mask in situations where it is not possible to keep a safe distance to others. We sell ANTI face masks at the Festival Centre and offer dispensable masks at our venues. No handshaking, no hugging. We send you lots of warm remote hugs!

SAFE FESTIVAL E XPERIENCE

Keep a safe distance to others (1-2 m). We will remind you of this during your visit.

Wash your hands regularly throughout the day or use hand sanitizer in situations where washing your hands is not possible. We offer possibility to hand-wash and/or hand sanitizer at all our venues.

KEEP A SAFE DISTANCE TO OTHERS (1–2 M)

WE RECOMMEND TO WEAR A MASK

Thank you for your understanding and cooperation! 39


L I F E A C C OR D I N G T O N AT U R E ’ S R H Y T H M Experience the world’s culinary hub and Europe’s most delicious years 2020-21. Pure nature and local food on a plate: tasty wild herbs, sweet summer, harvest flavours and the wonderful bounty of nature.

Tastiest Region

Themed weeks

Enticing travels

A region known for its nature and quality of life

Delicious years 2020-21: Nature on a plate

Jubilee years 2020-21 festivals & highlights

Kuopio and the province of North 6DYR LV WKH ƬUVW UHJLRQ LQ )LQODQG WR UHFHLYH WKH (XURSHDQ 5HJLRQ RI *DVWURQRP\ $ZDUG ZKLFK LV EHLQJ FHOHEUDWHG LQ

7KH WZR \HDU SURJUDPPH LV FHQWUHG RQ JDVWURQRP\ IRRG DQG FRPSULVHV HYHQWV DQG DFWLYLWLHV WKDW ZLOO WLFNOH WKH WDVWH EXGV RI WRXULVWV DQG ORFDO DOLNH

7KH (XURSHDQ 5HJLRQ RI *DVWURQRP\ UHF RJQLWLRQ HPSKDVL]HV UHVSRQVLELOLW\ XVH RI ORFDO IRRG ORFDO FXOWXUH DV ZHOO DV EXVLQHVV FRRSHUDWLRQ

North Savo is known for its pure and tasty raw LQJUHGLHQWV YLJRURXV DJULFXOWXUH HQWHU SULVLQJ IRRG EXVLQHVVHV DQG LQFRPSDUDEOH FXOLQDU\ H[SHULHQFHV

,Q WKH UHJLRQ LQVSLUDWLRQ ZDUP KHDUW HGQHVV DQG IUHHGRP RI EHLQJ DUH IRUFHV RI QDWXUH WKDW WRJHWKHU JHQHUDWH XQLTXH phenomena, experiences and success VWRULHV 7KH UHJLRQoV LQKDELWDQWV XQGHUVWDQG VRPHWKLQJ DERXW JRRG OLYLQJ

7DVW\ HYHQWV DQG IHVWLYDOV DUH FRPSOHPHQWHG E\ DFWLYLWLHV VXLWDEOH IRU ERWK LQGLYLGXDO WRXU LVWV DQG WRXULVW JURXSV

2020 OCTOBER 12.-18.10. The fall is coming; FRORUIXO GHOLFDFLHV $17, s &RQWHPSRUDU\ $UW )HVWLYDO 2020 DECEMBER 7.-13.12. The magic of winter; Christmas and festive tastes. 2021 MARCH 8.-14.3. Towards the light; 6QDFNV DQG HDV\ UHFLSHV IRU HYHU\GD\ OLIH 2021 MAY 3.-9.5. Fresh and crisp; 6SULQJ DQG VXPPHU IHVWLYLWLHV 2021 JUNE 18.-26.6. Delicious nature; ZLOG KHUEV DQG ZLOG IRRG 6DWRD *2(6 :,/' IRRGIHVWLYDO /RKLPDD 0LGVXPPHU 0XXUXYHVL 0LGVXPPHU .XRSLRQ +DUERXU 0LGVXPPHU 2021 JULY 9.-17.7. Sweet summer; berries DQG VHDVRQDO WUHDVXUHV %HHU IHVWLYDO OHPRQDGH IHVWLYDO DW ,LVDOPL 6XRQHQMRNL VWUDZEHUU\ FDUQLYDO DQG ORFDO IRRG IHVWLYDO 2021 AUGUST 21.-29.8. Harvest; berries, PXVKURRPV DQG VHDVRQDO Æ®DYRUV /DSLQODKWL FKHHVH DQG ZLQH IHVWLYDO 7%$ /RXKHQNDWXS¿LY¿ 7%$ 6DPSHD MD VDPSSDQ MDD 6DWRD .XRSLR )RRG )HVWLYDO 2021 SEPTEMBER 11.-18.9. Nature’s bounty: %HUULHV PXVKURRPV ƬVKLQJ KXQWLQJ 7%$ .XRSLRQ )LVK PDUNHW

(5* ORJR RQ WKH FRPSDQ\oV GRRU RQ WKH PHQX RQ WKH ZHEVLWH RU RWKHU PDUNHWLQJ PDWHULDOV WHOOV WKH FRPSDQ\ LV D MHZHO RI IRRG WUDYHO RU SURGXFW LQ WKH UHJLRQ )RU WKH FXVWRPHU WKH (5* ORJR RU VWDPS FRPPXQLFDWHV ORFDO DQG DXWKHQWLF UHVSRQVL EO\ SURGXFHG SURGXFWV DQG VHUYLFHV 7KH RYHUDOO (XURSHDQ 5HJLRQ RI *DVWURQRP\ SURMHFWV DUH DGPLQLVWHUHG E\ 3UR$JULD LQ (DVWHUQ )LQODQG WKH 5XUDO :RPHQoV $GYL VRU\ 2UJDQLVDWLRQ WRJHWKHU ZLWK WKH 6DYRQLD 8QLYHUVLW\ RI $SSOLHG 6FLHQFHV

7KH SURJUDPPHoV WKHPHG ZHHNV LQFOXGH EHUU\ DQG PXVKURRP SLFN LQJ WULSV SLFQLFV FRRNLQJ FRXUVHV ZRUNVKRSV SRS XS UHVWDXUDQWV DQG HYHQWV FXOLQDU\ WRXU SDFNDJHV DQG IRRG IHVWLYDOV 7KH RYHUULGLQJ WKHPH RI WKH \HDUoV SUR JUDPPH LV IRUDJLQJ SLFNLQJ EHUULHV DQG PXVK URRPV KXQWLQJ DQG ƬVKLQJ 7KH SURJUDPPH LV XSWDGHG ZHHNO\ Find out more #tastesavo #capitalofgastronomy #europeanregionofgastronomy More info – WDVWHVDYR Ƭ

40

Programme & events – WDVWHVDYR Ƭ *Changes are possible.


PART 2

NÄKÖKULMIA/ PERSPEC TIVES 41


PILVI PORKOL A FI

MIKROPOPCORNIN TEKEMISEN SALAT

ANTI- RESEP TIT – ANTI RECIPES

1. Avaa mikropopcornpaketti. 2. Lue ohjeet ja seuraa niitä. 3. Siirrä popcornit mikroon ja aseta aika. 4. Tuijota ajastinta, ajattele aikaa ja sen kulua. 5. Jos tunnet seikkailunhalua, seiso yhdellä jalalla. 6. Kuuntele poksahteluja ja henkäise syvään. 7. Kun popcornit ovat valmiit, ota paketti ulos mikrosta. Tunne pussin lämpö käsilläsi, mutta ole varovainen ja vältä höyryä. 8. Avaa pussi. Ota yksi popcorn ja laita se suuhusi. 9. Maista popcornia ja keskity hetken erityisyyteen.

A SCORE FOR MAKING MICRO POPCORN 1. Open the package of micro popcorn. 2. Read the instructions and follow them. 3. Place the popcorn in the microwave and set the time. 4. Stare to the timer, think about time and how it goes. 5. If you feel adventurous, stand on one leg. 6. Listen to the pops and take a deep breath. 7. When the popcorn is ready, take the package out of the oven. Feel the warmth of the bag with your hands but be careful and avoid steam. 8. Open the bag. Take one popcorn and put it to your mouth. 9. Taste the popcorn and focus on the specificity of the moment.

42


JYRKI TSUTSUNEN

FI

SUOLATUT PIHLAJANMARJAKAPRIKSET PIHLAJANMARJOJA HIENOA MERISUOLAA 123-LIEMI 1 osa etikkaa 2 osaa sokeria 3 osaa vettä Kiehauta ja jäähdytä. Ripottele astian pohjalle kerros hienoa merisuolaa. Heitä pihlajanmarjoja suolan päälle, peitä pihlajanmarjat suolalla. Toista, kunnes marjat ovat loppuneet, jätä suola päällimmäiseksi. ANTI- RESEP TIT – ANTI RECIPES

Anna suolaantua viikon verran huoneen lämmössä. Huuhtele suola pois pihlajanmarjoista ja siirrä marjat lasipurkkiin. Lisää 123-lientä sen verran, että marjat peittyvät. Anna makujen sekoittua kuukauden verran jääkaapissa, jotta suolan ja nesteen tasapaino ehtii asettumaan.

SALTED ROWAN BERRY CAPERS ROWAN BERRIES FINE SEA SALT 123 JUICE 1 portion vinegar 2 portions sugar 3 portions water Boil and cool. Pour a layer of fine sea salt into the bottom of your bowl. Throw in some rowan berries to cover the salt, then cover the rowan berries with salt. Repeat this until you’ve ran out of rowan berries and leave the salt on top. Keep the mix at room temperature for one week to let the salt infiltrate. Rinse the salt off the rowan berries and move the berries into a glass jar. Cover the berries with 123 juice. Let the flavours mix in the fridge for one month to get the right balance of salt and liquid.

43


MARIA VA AL AVUO

ILMASTOYSTÄVÄLLINEN RUOKAVALIO KAIKILLE? Suuri enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire – toisaalta huomattavasti harvemmat ovat valmiita luopumaan lihansyönnistä tai etenkään yksityisautoilusta. Aito huoli planeettamme kohtalosta sekoittuu helposti identiteettipolitiikkaan ja oletettujen syyllisten osoitteluun. Polarisoitunut julkinen keskustelu aiheesta koetaan valitettavan usein toivottomana ja turhauttavana.

44


T

MUUTOS RUOKAJÄRJESTELMÄSSÄ ON VÄLTTÄMÄTÖN Globaalisti ruoantuotanto aiheuttaa noin neljänneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja näistä huomattava osa on yhteydessä kotieläintuotantoon. Niinpä eläinperäisen ruuan kulutuksen

ja tuotannon vähentäminen ovat merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös Euroopan unionin Green Deal –ohjelmassa ja sen Farm to Fork –strategiassa ruoan rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on tuotu selvästi esiin. On lähestulkoon varmaa, että traktorit valtaavat jälleen Brysselin kadut, jos unionin maataloustukiin tehdään strategian mukaisia tuntuvia muutoksia. Pitääkö siis luottaa kuluttajien ohjaamaan muutokseen? Suomalaisen tutkimuksen mukaan lihan käytön puolittaminen ruokavaliossa vähentäisi ilmastovaikutusta 13 prosenttia ja vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen 37 prosenttia verrattuna nykyiseen keskimääräiseen ruokavalioon (RuokaMinimi-loppuraportti). Tällaisilla muutoksilla olisi ympäristön lisäksi vaikutuksia ainakin toimeentuloon, työhön, ruokailutottumuksiin ja terveyteen. Laaja-alaisten vaikutusten vuoksi pyrkimyksissä ilmastoystävälliseen ruokajärjestelmään pitää huomioida sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tämä näkökulma on otettu vahvasti esiin reilun siirtymän ajatuksessa (englanniksi ” just transition”). Ratkaisujen etsiminen yhdessä, toimeentulon takaaminen kaikille ja kulttuuristen ominaispiirteiden säilyttäminen ovat tärkeässä asemassa, kun pyritään saamaan aikaiseksi muutoksia niinkin henkilökohtaisessa asiassa kuin syömisessä.

ILM ASTOYSTÄVÄLLINEN RUOK AVALIO K AIK ILLE?

ehokkaimmin yksittäinen henkilö voi vähentää hiilijalanjälkeään muokkaamalla ruokavaliotaan ja liikkumistaan ympäristöystävällisempään suuntaan; toisaalta julkisen tahon puuttuminen näihin yksityisen elämän osa-alueisiin koetaan helposti ihmisoikeusloukkauksena. Kesällä grillimakkara ja automatka mökille ovat olleet hengähdystauko koronaelämästä – näidenkö puolesta suomalainen nousee barrikadeille vai pystymmekö etsimään kestäviä ja reiluja ratkaisuja ongelmaan yhdessä? Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen myötä yhteiskuntamme on pakotettu merkittäviin toimenpiteisiin niin muutosten hillitsemiseksi kuin niihin sopeutumiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena myös Suomessa on hiilineutraali yhteiskunta. Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditut teot koskettavat ihmisten arkielämän monia osa-alueita. Elämäntapamuutoksia tarvitaan tukemaan teknologisen kehityksen ja resurssitehokkuuden mahdollistamaa ekologista siirtymää. Muutoksen onnistumiseen vaaditaan laaja yhteiskunnallinen tuki ja muutoksen kustannusten jakautuminen oikeudenmukaisesti. Erityisesti on huolehdittava yhteiskunnan huono-osaisimpien ja haavoittuvimpien ryhmien osallistumisen ja toimeentulon turvaamisesta; ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjuminen voivatkin olla toisiaan tukevia tavoitteita.

EKOLOGISEMPI RUOKAVALIO VOI TUOTTAA TERVEYSHYÖTYJÄ Muutoksella voi olla myös positiivisia sivuvaikutuksia. Ravitsemuksen terveellisyyttä ja ekologisuutta koskevassa tutkimuksessa on todettu, että siirtymä kohti kasvipitoisempaa ruokavaliota, esimerkiksi välimerellisen tai Itämeren ja vegaanisen ruokavalion yhdistelmää, olisi lähempänä ravitsemussuosituksia kuin nykyinen länsimainen ruokavalio. 45


ILM ASTOYSTÄVÄLLINEN RUOK AVALIO K AIK ILLE?

Se voisi myös johtaa elintavoista johtuvien terveysongelmien, kuten liikalihavuuden, sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen vähenemiseen. Etenkin punaisen lihan kulutuksen on todettu olevan yhteydessä kuolleisuuteen ja useiden kroonisten sairauksien suurempaan riskiin. Suomalaisista miehistä kolme neljäsosaa syö punaista lihaa yli ravitsemussuositusten ja naisistakin joka neljäs – potentiaalia kulutustottumusten muuttamiseen siis löytyy. Terveyden ja sosioekonomisen taustan välillä on vahva yhteys niin Suomessa kuin muualla rikkaissa länsimaissa. Alempiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvilla, katsottiin sitten koulutusta, tuloja tai ammattiasemaa, on useammin pitkäaikaissairauksia ja lyhyempi elinajanodote. Elintavat ovat yksi tekijä terveyserojen taustalla; alemmissa sosioekonomisissa luokissa ruokavalioon liittyvät terveysongelmat ovat yleisempiä. Useissa tutkimuksissa ja myös Suomessa on havaittu, että näihin ryhmiin kuuluvat syövät harvemmin ravitsemussuositusten mukaisesti: he syövät vähemmän hedelmiä, marjoja ja kasviksia ja kuluttavat enemmän punaista lihaa ja runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa sisältäviä tuotteita. Ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtyminen voisi siis edistää etenkin alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien terveyttä ja näin kaventaa terveyseroja. Toki sosiaalisen median ”sipsikaljavegaanit” ovat osoittaneet, että epäterveellinen herkuttelu on mahdollista myös ilman eläinperäisiä tuotteita. Kasvisperäisen ruokavalion yhteyttä parempaan terveyteen ei siis voida luvata ilman joitakin olettamuksia. Terveellinen ruokavalio ei myöskään välttämättä tarkoita alhaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Useissa maissa ravitsemus on tärkeä osa kansanterveyden edistämistä – ja viime vuosina myös ympäristönäkökulmaa on ravitsemussuosituksissa alettu tuoda esiin. Terveydenedistämistoimia voidaan kuitenkin kritisoida, 46

sillä ne eivät ota huomioon ruokavalion muutoksen rakenteellisia esteitä ja niitä taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita, joissa toimien ensisijaiset tavoiteryhmät usein elävät. Sama huomio lienee paikallaan, kun pohditaan siirtymää kohti ilmastoviisasta ruokavaliota. Ainakin ruoan saatavuus ja hinta sekä kulttuuriset normit, tieto ja taidot muokkaavat mahdollisuuksia syödä ekologisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Toisaalta tuoreessa suomalaistutkimuksessa eläinproteiinia osittain kasviproteiinilla korvanneiden tutkimushenkilöiden mukaan muutos tapahtui vaivattomasti. Koulu- ja työpaikkaruokailun merkitys kasvispainotteisen ruoan saatavuudessa on myös tärkeä. Panostus maukkaaseen, terveelliseen ja ilmastoystävälliseen joukkoruokailuun olisi tehokas tapa vaikuttaa ruokavalioihin useissa väestöryhmissä.

TERVEELLINEN, ILMASTOYSTÄVÄLLINEN JA EDULLINEN RUOKAVALIO ON MAHDOLLINEN

Kotitalouksien kulutuksen ekologinen jalanjälki yleensä kasvaa tulojen myötä, sillä suurituloiset kuluttavat ylipäänsä enemmän kuin pienituloiset. Ruoankulutuksessa suhde ei kuitenkaan ole selvä: missä määrin korkeampituloiset ostavat määrän sijaan laatua, jolloin laatu ei välttämättä merkitse ainoastaan samppanjaa ja kaviaaria, vaan myös ympäristöystävällisiä tuotteita? Suomalaisen ravitsemuskyselyn mukaan vaikuttaa siltä, että rikkaimmassa tuloviidenneksessä syödään hieman enemmän nautaa ja lammasta, kun taas maitotuotteiden ja porsaanlihan kulutus on suurempaa alimmassa tuloluokassa. Tarkastelussa ei oteta huomioon muita tekijöitä, kuten ikää ja asuinpaikkaa. Monet tekijät ovat yhteydessä ruokatottumuksiimme; Suomessa naisten ja miesten väliset erot ja alueellinen vaihtelu ravitsemuksessa ovat huomattavia.


MUUTOSTEN TUULET RUOANTUOTANNOSSA Kasviproteiinibisnes käy maailmalla kuumana ja uusia tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti. Samalla tuotteiden hinta on laskenut ja sijoittelu perinteisten eläinperäisten tuotteiden lähelle on lisännyt niiden päätymistä yhä useamman suomalaisperheen lautaselle. Suomalaisten ruokavalion kotimaisuusaste on nykyisellään korkea, mikä tarkoittaa, että merkittävät muutokset ruokavaliossa heijastuvat myös alkutuotantoon. Pääsevätkö pienet ja suuremmat suomalaisyrittäjät osaksi kansainvälistä buumia? Alalla povataan vahvaa työllisyyskehitystä, mikä olisi positiivinen uutinen myös monille suomalaispaikkakunnille. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tulonjaollisia vaikutuksia tarkasteltaessa ei voida katsoa vain kuluttajia, vaan myös maa- ja elintarviketalouden toimijat tulee ottaa osaksi tarkastelua. Ruokajärjestelmän oikeudenmukaisessa murroksessa kohti ilmastoystävällisyyttä on siis pohdittava, miten käy eläintilallisille ja lihan- tai maidontuotantoon mittavasti investoineille. Voitaisiinko nykyiset lihantuotantoon kohdistetut maataloustuet uudelleensuunnata toiminnan muokkaamiseksi ilmastoystävällisempään suuntaan? Kyseessä on myös merkittävä alueellisen eriarvoisuuden ulottuvuus.

ILM ASTOYSTÄVÄLLINEN RUOK AVALIO K AIK ILLE?

Ruoalla on kuitenkin merkittävämpi rooli pienituloisten kokonaiskulutuksessa, eli suurempi osa pienituloisten tuloista kuluu ruokaan. Siksi ruoan hinta on tärkeä ottaa huomioon, kun ruokavaliota pyritään suuntaamaan uudelleen. Ilmastoviisaan ruokavalion tulee olla saavutettavissa kaikissa tuloryhmissä, eikä se saa vaarantaa kenenkään ruokaturvaa. Eurostatin tilastoon mukaan köyhemmissä Euroopan maissa suuremmalla osalla väestöstä ei ole varaa proteiinipitoiseen ateriaan joka toinen päivä, mutta ilmiö ei ole tuntematon rikkaassa Pohjolassakaan. Köyhyysriskissä elävistä suomalaisista joka kymmenes kärsii puutteista ruokaturvassa. Leipäjonot ovat pidentyneet ja ruoka-apu on yleistynyt monissa Euroopan maissa viimeisimmän finanssikriisin myötä. Utopiaa eivät kuitenkaan ole ruokavaliot, jotka samanaikaisesti vähentävät kasvihuonepäästöjä, täyttävät ravitsemusvaatimukset eivätkä rasita kuluttajan kukkaroa nykyistä enempää. Toisaalta päinvastaisiakin tutkimustuloksia löytyy. Vaikka ruoan hinta ei näytä selittävän eroja eri sosioekonomisten ryhmien ruokavalioissa, korkea hinta voi olla este terveelliselle syömiselle ja sama pätee myös ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Lisäksi alueellinen saatavuus on noussut esille tärkeänä kysymyksenä terveellisen ja ympäristöystävällisen ruuan kulutuksessa etenkin Yhdysvalloissa, jossa puhutaan jopa ”ruoka-autiomaista”: köyhissä naapurustoissa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ei edes ole myynnissä. Suomessa naapurustojen sosioekonominen eriytyminen ei ole yhdysvaltalaista tasoa, ja vastaavia saatavuusongelmia on vaikea kuvitella Suomessa. Vaikka Alepan korttelitoiveet jossain määrin heijastavat naapuruston asukkaiden kulutustottumuksia ja sosioekonomista asemaa, kesälomamatkalla läpi Suomen voi havaita markettien tarjoavan kauramaitoa ja härkistä kaikkialla.

MUUTOKSIA RAVITSEMUSTOTTUMUKSISSA VAADITAAN KAIKISSA VÄESTÖRYHMISSÄ

Historiallisesti lihansyönti on ollut yhteydessä korkeampaan sosiaaliseen asemaan, ja psykologisten kompensaatioajatusten mukaan lihansyönti paikkaa alhaista statusta yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Eräässä tieteellisessä kokeessa havaittiinkin, että oman sosiaalisen statuksensa alhaiseksi 47


ILM ASTOYSTÄVÄLLINEN RUOK AVALIO K AIK ILLE?

tuntevat henkilöt arvostivat lihaa enemmän kuin asemansa korkeaksi tunteneet. Ylipäänsä rikkaissa maissa alempiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvat kuluttavat enemmän punaista ja prosessoitua lihaa kuin ylempiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvat. Brittiläisessä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ruokavalioiden kasvihuonepäästöt olivat samalla tasolla kaikissa tuloluokissa, mutta päästöjen lähteet vaihtelivat. Tämä tarkoittaisi, että päästöjen vähentäminen vaatisi räätälöityjä ruoka-ainemuutoksia eri väestöryhmissä, vaikka yleisesti muutos kohdistuisi eläinperäisten tuotteiden vähentämiseen ja kasvisperäisten tuotteiden lisäämiseen.

MITEN MUUTOS SAADAAN AIKAISEKSI? Suuri määrä useiden eri alojen tutkimuskirjallisuutta pyrkii valaisemaan, mikä ohjaa kulutustottumuksiamme, miten tottumuksiin voi vaikuttaa ja miten ne eroavat eri väestöryhmien välillä. Näihin kysymyksiin perustuu esimerkiksi markkinointi. Kysymykset ovat tärkeitä myös silloin, kun pohditaan ruokavalioiden muokkaamista ympäristöystävällisempään suuntaan eri sosioekonomisissa ryhmissä. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että henkilön ”ekologinen identiteetti” ohjaa ympäristöystävällistä käyttäytymistä enemmän kuin sosioekonominen asema. Toisaalta ekologiset tavoitteet ja asenteet eivät ole täysin linjassa todellisen ekologisen jalanjäljen kanssa, sillä ihmiset saattavat keskittyä merkitykseltään verrattain pieniin toimiin. Yksi harhakäsitys on esimerkiksi, että paikalliset tuotteet olisivat ilmastoystävällisempiä kuin ulkomailta maahantuodut, kun todellisuudessa logistiikka käsittää vain pienen osan ruoantuotannon hiilijalanjäljestä. Toki muita syitä paikallisten tuotteiden kuluttamiseen varmasti löytyy, mutta 48

kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi kannattaa keskittyä ennemmin eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämiseen. Yksilön asenteiden, tiedon ja tunteiden lisäksi kulutusta muokkaavat sosiaaliset normit, verkostot ja instituutiot sekä laajemmat rakenteet ja sääntely. Näihin kaikkiin voidaan kohdistaa ohjauskeinoja ja politiikkatoimenpiteitä, esimerkiksi ruoan ympäristövero, maataloustukien reformi tai tuotteiden ympäristömerkit, joiden avulla pyritään kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää ruokajärjestelmää. Tällaisilla toimenpiteillä voi kuitenkin olla eri väestöryhmiin hyvin erilaisia vaikutuksia, niin odotettuja kuin odottamattomia, minkä takia vaikutusten tarkastelu oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksien kautta on tärkeää.

ERIARVOISUUTTA VÄHENTÄMÄLLÄ PAREMMAT EDELLYTYKSET ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄLLE Vähentämällä yhteiskunnallista eriarvoisuutta eri ryhmien välillä ja poistamalla taloudellista epävarmuutta voidaan todennäköisesti luoda otollisemmat olosuhteet ratkaisukeskeiseen ilmastonmuutoskeskusteluun. Ranskan keltaliivien, Gilets Jaunes, protestit osoittivat, että uudistuksia on vaikea tehdä, jos ne koetaan epäoikeudenmukaisiksi ja jos ne koskettavat jo ennalta huono-osaisempia ryhmiä. Tämä haaste on tunnistettu myös EU:n Green Deal –ohjelmassa, jossa tavoitteena on reilu siirtymä hiilineutraaliin Eurooppaan. Sosiaalinen koheesio luo edellytyksiä keskinäiselle luottamukselle, luottamukselle instituutioihin ja päätöksentekijöihin sekä solidaarisuudelle, jotka edesauttavat niin muutosten viemisessä eteenpäin kuin kehittävät resilienssiä ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia vastaan. Tämän takia ilmastonmuutosa-


jattelua vaaditaan myös hyvinvointivaltiota kehitettäessä, kun tulevaisuuden sosiaalipoliittisiksi kysymyksiksi voi nousta köyhyyden torjuminen ilmastotavoitteita kunnioittaen, haittaverojen kohdistaminen väestössä oikeudenmukaisesti tai toimeentulon menetyksen korvaaminen tietyillä aloilla työskennelleille. Ilmastopolitiikan onnistuminen vaarantuu, jos hyvinvointivaltion kautta ei voida samanaikaisesti taata kustannusten oikeudenmukaista jakautumista ja esimerkiksi tulonsiirroin tapahtuvaa kompensaatiota.

Olisiko koronaepidemia opettanut meille jotain yksilön roolista ja vastuusta myös ilmastonmuutoksen suhteen? Epidemian leviämisen hillitseminen on ollut joukkuepeliä, jota on julkisen vallan taholta ohjeistettu, mutta se on perustunut yksilön toimintaan – voisiko ilmastonmuutoksen hidastamiseen löytyä samaa joukkuehenkeä? Uskoa siihen, että omalla panoksella on väliä, mutta toisaalta myös ajatus siitä, että kaikkien on osallistuttava talkoisiin. Pelkästään kurjistumisena ja menetyksinä ilmastonmuutoksen hillintää ei kannata kuitenkaan markkinoida. Kuten sanottu, ruokavalion muutos ekologisempaan suuntaan voi hivellä niin makunystyröitä kuin kolesteroliarvoja.

ILM ASTOYSTÄVÄLLINEN RUOK AVALIO K AIK ILLE?

KORONAPANDEMIASTA USKOA JOUKKUEPELIIN?

Kasvisruokavalio onkin houkutellut pariinsa ennen kaikkea omasta terveydestä kiinnostuneita. Ilmastoviisas ruokavalio voisikin lisätä suomalaisten terveitä elinvuosia ja kaventaa sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja. Ilmastonmuutosta ei ratkaista pelkästään ruokajärjestelmän muutoksilla, mutta todennäköisesti sitä ei ratkaista myöskään ilman niitä. Ilmastoystävällinen ruokavalio on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa päästöjen vähennyksiä tehdään esimerkiksi energiankulutuksessa, asumisessa ja liikkumisessa. Myös näillä sektoreilla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet tulee huomioida. Suomalainen hyvinvointivaltio voisi toimia esimerkkinä muulle maailmalle siinä, miten ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjunta voivat tukea toisiaan. Pohjoismaissa vahvan sosiaalipolitiikan ja ilmastopolitiikan kannatus ovat yleisempiä kuin muualla Euroopassa. Yhteiskuntamme sosiaalinen yhtenäisyys, vahva luottamus muihin kansalaisiin ja instituutioihin ja suhteellisen alhaiset tuloerot toimivat hyvinä lähtökohtina oikeudenmukaiselle ilmastopolitiikalle. MARIA VA ALAVUO

PhD, tutkimuspäällikkö @mjvaal Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaalavuo työskentelee JUST-FOOD tutkimuskonsortiossa, jossa tutkitaan reilua ruokamurrosta: www.justfood.fi @justfood_stn

49


MARIAÂ VA AL AVUO

AN ENVIRON MENTAL DIET FOR ALL? The majority of Finns agree that there is an urgent need for climate change mitigation efforts – while at the same time, much fewer are willing to give up eating meat or, especially, driving a private car. A genuine worry about the fate of our planet is easily confused with identity politics and placing the blame on those presumed guilty. Public discussion on the topic has grown polarized and is unfortunately often perceived as hopeless and frustrating.

50


T

THE FOOD SYSTEM HAS TO CHANGE At the global level, food production accounts for around a quarter of total greenhouse gas emissions, and a considerable share of these are connected with livestock production. As a result, reducing the consumption and produc-

tion of food of animal origin plays a key role in combating climate change. The European Green Deal programme and its Farm to Fork strategy also clearly highlight the role of food in climate change mitigation. It is almost certain that Brussel’s streets will once again be taken over by tractors if the European Union’s agricultural subsidies are cut as planned in the strategy. Does this mean that we must put our faith in a change driven by consumers? According to a study conducted in Finland, cutting people’s meat consumption in half would reduce environmental impacts by 13 per cent, while switching to a vegan diet would cut them by 37 per cent compared to the current average diet (Final report of the FoodMin project, in Finnish). In addition to their environmental impacts, such changes would also affect people’s livelihoods, work, dietary habits and health. Due to their extensive impacts, any efforts to create an environmentally friendly food system must take social justice into account. This perspective is strongly present in the concept of just transition. Looking for solutions together, ensuring a sufficient livelihood for all and retaining cultural characteristics are key to the efforts to introduce changes to people’s eating habits, a highly personal matter indeed.

AN ENVIRONM ENTAL DIE T FOR ALL?

he most effective way for individuals to reduce their carbon footprint is by adopting more environmentally friendly diets and modes of transport. On the other hand, people easily perceive an interference by a public authority with these private life domains as a human rights violation. During this summer, many have felt that barbequing sausages and riding your car to your summer cottage has been a much-welcomed breather in the life during the coronavirus outbreak. Are these the rights that Finns are willing to fight for – or are we able to work together to find sustainable and fair solutions to the problem? Climate change and biodiversity loss are forcing our society to take major measures to both mitigate the changes and to adapt to them. The long-term goal is a carbon-neutral society, also in Finland. The measures we must take to reach this target affect a number of areas of people’s day-to-day lives. Lifestyle changes are necessary to support an ecological transition facilitated by technological development and resource efficiency. Accomplishing the change requires extensive societal support and fair distribution of the costs resulting from the change. Particular attention should be paid on safeguarding the inclusion and livelihoods of the most disadvantaged and vulnerable groups in society; in fact, combating climate change and inequality can be mutually supportive targets.

MORE ECOLOGICAL DIETS CAN LEAD TO HEALTH BENEFITS The change may also have positive side effects. Research on the healthy and ecological aspects of nutrition has indicated that the transition to a more plant-based diet, such a combination of the Mediterranean or Baltic and vegan diets, would better correspond to dietary guidelines than the diet currently dominant in Western culture. It could also result in a reduction in lifestyle-related health issues, such as obesity, 51


AN ENVIRONM ENTAL DIE T FOR ALL?

cardiovascular diseases or diabetes. In particular, red meat consumption has been found to be associated with higher mortality and a greater risk for several chronic diseases. Three in four men and one in four women in Finland eat more red meat than recommended, which means that there is plenty of potential for changing consumption habits. There is a strong link between health and socioeconomic background both in Finland and other wealthy Western nations. Those belonging to lower socioeconomic classes, whether based on education, income or professional status, are more likely to have long-term illnesses and a shorter life expectancy. Lifestyle is one of the factors underlying health disparities; health problems related to diet are more common in the lower socioeconomic classes. Many studies, included those conducted in Finland, have indicated that those belonging to these groups are less likely to eat according to the dietary guidelines: they eat less fruit, berries and vegetables, and consume more red meat and products with high fat, sugar and salt content. Therefore, a transition to a more environmentally friendly diet could particularly promote the health of those belonging to lower socioeconomic groups and consequently reduce health disparities. Of course, you can technically call yourself a vegan while living on a diet of potato chips and beer – people can cut animal products from their diet and still eat unhealthy food. A plant-based diet is not, then, automatically guaranteed to lead to better health without making certain presumptions. A healthy diet does also not necessarily equal low greenhouse gas emissions. Many countries view nutrition as an important part of promoting public health, and recent years have seen an increased emphasis on an environmental perspective in dietary guidelines. 52

However, the health promotion efforts can be criticized for failing to take into account the structural barriers to changing dietary habits and the economic and social conditions that the groups targeted by the measures often inhibit. The same is probably also true for the considerations of the transition towards an environmentally wise diet. Aspects such as food availability and price, and cultural norms, knowledge and skills affect people’s opportunities for following ecological dietary guidelines in their diets. On the other hand, in a Finnish study involving partly substituting animal protein with plant-based alternatives, the participants found the transition effortless. School and workplace meals also contribute significantly to the availability of food rich in vegetables. Investing in tasty, healthy and environmentally friendly meals for large groups of people would provide an efficient approach for affecting the diets of several population groups.

HEALTHY, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND AFFORDABLE DIETS ARE ACHIEVABLE The ecological footprint of household consumption typically grows along with increasing incomes, as high-income households have higher overall consumption compared to lower income households. However, this relationship is not clear when it comes to food consumption: to what extent do those with higher incomes buy quality instead of quantity, in which case quality does not necessarily refer to champagne and caviar but also manifests as environmentally friendly products? According to a Finnish survey on nutrition, it appears that those in the top income quintile eat slightly more beef and mutton, while dairy and pork consumption is higher in the lowest quintile. This examination


counterparts, and it is difficult to imagine similar problems with availability here. While the product selection of an Alepa corner shop somewhat reflects the consumer habits and socioeconomic status of local residents, a trip through Finland during the summer holidays is quick to reveal that oat milk and beanit is available in supermarkets across country.

WINDS OF CHANGE IN FOOD PRODUCTION The global plant protein business is booming and new products are constantly introduced to the market. At the same time, product prices have dropped and placing them near traditional animal products has ensured that the plant proteins end up on the plates of a growing number of Finnish families. The domesticity rate of Finns’ diets is currently high, which means that any significant changes to diets are also reflected back to the primary sector. Will small and larger Finnish entrepreneurs get to capitalize on this global boom? The industry is projected to undergo a major boost in employment, which many Finnish localities would also gladly welcome. The examination of social fairness and impacts on income distribution cannot be confined to consumers, but must also encompass those operating in the agricultural and food sector. To ensure a fair transformation of the food system towards environmental friendliness, we must therefore think about what will happen to farmers and those who have heavily invested in meat and dairy production. Could the agricultural subsidies currently allocated to meat production be redirected to ensure a more environmentally friendly trend in the operations? This is also a major dimension of regional inequality.

AN ENVIRONM ENTAL DIE T FOR ALL?

does not take other factors, such as age and place of residence, into account. Many factors are connected to our food habits; in Finland, there are considerable differences in diets between women and men as well as regions. Nonetheless, food plays a more significant role in the total consumption of low-income households, meaning that they spend a larger share of their income on food. This makes it important that we pay attention to food prices when our aim is to encourage new dietary habits. An environmentally wise diet must be accessible to all income groups and it may not put anyone’s food security at risk. Eurostat statistics show that while a larger share of the population in poorer European countries cannot afford a protein-rich meal once every two days, this phenomenon is also not unheard of in the wealthy Nordic countries. Of Finns at risk of poverty, one in ten suffer from deficiencies in food security. Bread lines have grown longer and food aid has become increasingly common in many European countries after the latest financial crisis. Nevertheless, diets that simultaneously curtail greenhouse gas emissions, meet dietary requirements and cause no extra burden to consumers’ finances are far from a utopia. Meanwhile, there are also contrary research findings. Although food prices do not appear to explain the differences in the diets of various socioeconomic groups, a high price may nonetheless prevent healthy eating, and this also goes for an environmentally healthy diet. Regional availability has also emerged as an important question in the consumption of healthy and environmentally friendly food, particularly in the United States, to the point of introducing the term “food desert”: fresh fruit and vegetables are not even sold in some poor neighbourhoods. Finland’s neighbourhoods are not as socioeconomically divided as their US

53


CHANGES IN DIETARY HABITS REQUIRED IN ALL POPULATION GROUPS

AN ENVIRONM ENTAL DIE T FOR ALL?

Historically, eating meat has correlated with a higher social status, and from a psychological compensation viewpoint, eating meat makes up for low status in the social hierarchy. Indeed, one scientific experiment revealed that individuals low on subjective socioeconomic status had a greater preference for meat compared to those perceiving their status as high. Overall, the consumption of red and processed meat is higher among those in lower socioeconomic groups in high-income countries compared to those in higher socioeconomic groups. However, a study conducted in the United Kingdom showed that the greenhouse gas emissions of diets were at the same level in all income groups, but the emission sources varied. Reducing emissions would therefore require introducing tailored changes to the diets of different population groups, although all changes would generally involve cutting animal-based and increasing plant-based products.

HOW TO ACHIEVE THE CHANGE? A lot of research literature from various fields aims to shed light on what guides our consumption habits, how these habits can be influenced, and how they differ between various population groups. Such questions lie at the core of marketing, for instance. These are also important questions to consider when we think about modifying the diets of different socioeconomic groups to become more environmentally friendly. Some studies have indicated that individuals’ “ecological identity” is more likely than their socioeconomic status to influence their environmentally friendly behaviour. By contrast, ecological targets and attitudes are not fully 54

aligned with actual ecological footprints as people can focus on activities with relatively negligible significance. For instance, a common misconception involves perceiving local products as more environmentally friendly than imported ones, even though logistics actually account for only a minor share of the carbon footprint of food production. While there are certainly other reasons for choosing local products, the efforts to cut greenhouse gas emissions should rather focus on reducing the consumption of products of animal origin. In addition to individuals’ attitudes, knowledge and emotions, consumption is shaped by social norms, networks and institutions as well as more widespread structures and regulation. All of these can be affected with steering mechanisms and policy measures, such as an environmental tax on food, an agricultural subsidy reform or environmental labels granted to products used to aim at creating a more socially and ecologically sustainable food system. Nevertheless, such measures may have considerably different effects on various population groups, some expected and others unexpected. As a result, it is important to examine these impacts from the dimensions of fairness.

REDUCING INEQUALITY PROVIDES BETTER CONDITIONS FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION Reducing social inequality between different population groups and eradicating financial uncertainty is likely to create conditions more favourable to solution-oriented discussion on climate change. The protests by Gilets Jaunes, the French yellow vests movement, have shown how difficult it is to introduce changes if these are perceived as unfair and if they concern groups already at a disadvantage. This challenge has also


FAITH IN TEAMPLAY EMERGING DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC? Could the coronavirus pandemic have taught us something about the role and responsibility of individuals also when it comes to climate change? Managing the spread of the epidemic has occurred as a sort of teamplay to which instructions have been provided by the public authorities, but which has been left up to individuals’ choices. Could we utilize the same team spirit in climate change mitigation? Believing that our personal input matters but also that everyone must be involved in the efforts.

In any case, climate change mitigation must not be merely marketed as a series of calamities and losses. As pointed out, we may find that switching to more ecological diets is good for our taste buds and cholesterol levels alike. Indeed, particularly those interested in taking care of their health have found vegetarian diets appealing. Climate wise diets could, in fact, increase Finns’ healthy life years and diminish health disparities between socioeconomic groups. While we cannot solve climate change solely by changing the food system, we can probably not solve it without this either. A climate friendly diet is part of a larger whole that involves cutting emissions in areas such as energy consumption, housing and transport. The principles of social fairness must also be considered in these sectors. The Finnish welfare system could serve as an example for other countries in how the efforts to combat climate change and social inequality can support each other. Strong social and climate policy have gained more proponents in the Nordic countries compared to the rest of Europe. Social cohesion, strong trust in other citizens and institutions, and relatively narrow income gaps serve as a good starting point for a fair climate policy.

AN ENVIRONM ENTAL DIE T FOR ALL?

been recognised by the EU’s Green Deal programme which aims at a fair transition to a carbon neutral Europe. Social cohesion creates prerequisites for mutual trust, trust in institutions and decision-makers, and solidarity. These, in turn, both promote implementing changes and develop resilience towards the negative impacts of climate change. For this reason, climate change must also be considered in the context of developing the welfare state, as future social policy issues to take into account may include combating poverty while respecting the climate targets, targeting Pigouvian taxes fairly among the population, or compensating those working in certain industries for a loss of income. The success of climate policy is threatened, for instance, if the welfare state fails at ensuring fair cost distribution and compensation provided through income transfers.

MARIA VA ALAVUO

PhD, research manager @mjvaal Finnish Institute for Health and Welfare Vaalavuo works for the JUST-FOOD research consortium exploring the transition to a just food system: www.justfood.fi @justfood_stn

55


E E RO Y L I -VA K K U R I

FI

NÄIN NAUTIT HANAVETESI

ANTI- RESEP TIT – ANTI RECIPES

Maistelu on prosessi, jossa yhdistellään kahta tai useampaa ainesosaa. Kokeaksesi tutun maun, kuten hanaveden, sinun täytyy valita eräänlainen keskitason vesi vertailukohdaksi, johon muita vedenlähteitä voidaan vertailla. Maistelu on erojen tunnistamisen prosessi. Varmista, että kaikki juomat ovat huoneenlämpöisiä. 1. Jätä lasillinen hanavettä seisomaan yön yli. Pieni kloorimäärä, joka käytetään veden kemialliseen puhdistukseen, haihtuu pois. Vertaa tämän vesilasillisen makua juuri äsken hanasta laskemaasi veteen. 2. Tunnistaaksesi putkiston maun, ota vettä kaikista hanoista, jotka löydät talostasi ja sen ympäriltä. Vertaile makuja. 3. Kutsu ystäväsi tai naapurisi maistelulle. Pyydä heitä kaikkia tuomaan omaa hanavettään lasipurkissa. Valitkaa perusmaku, johon muita vertaillaan ja ottakaa lasilliset vettä kustakin lähteestä. Maistakaa ja vertailkaa eri lähteiden vettä. Tunnistatteko omanne?

56


E E RO Y L I -VA K K U R I

FI

HOW TO: ENJOY YOUR TAP WATER

ANTI- RESEP TIT – ANTI RECIPES

Tasting is a process of comparing two or more ingredients. To experience the taste of a familiar ingredient, such as tap water, you will need to select a neutral base water, to which different sources can be compared. Tasting is a process of identifying differences. Make sure that all of the drinks are at room temperature. 1. Leave a glass of tap water standing overnight. The small amount of chlorine, used in its chemical purification will evaporate. Compare the taste of the prepared water to freshly poured tap water. 2. To identify the taste of plumbing, take a glass water from all of the different taps you find in and around your house. Compare the tastes. 3. Invite your friends or neighbours for a tasting. Ask them to bring their tap water with them in a glass jar. Select a base taste and pour a glass from each source. Taste and compare the different sources. Can you identify your own?

57


JO H A N N A TU U K K A N E N

K FUTURE DIVERCITIES - SIIRT YM IÄ

un aloitimme Future DiverCities -hankkeessa vuonna 2016, tuskin kukaan osasi aavistaa mitä vuosi 2020 toisi tullessaan; globaali pandemia ja sen myötä liikkumisen ja kokoontumisen vapauden rajoituksia ei vain jossain muualla, meistä kaukana, vaan joka puolella maailmaa Australiasta Pohjois-Amerikkaan, Aasiasta Eurooppaan, Afrikasta Skandinaviaan, idästä länteen ja etelästä pohjoiseen, Kuopio mukaan lukien. Miljoonat ihmiset ovat sairastuneet, sadat tuhannet menehtyneet ja Covid19-viruksen uhka varjostaa yhä edelleen meidän kaikkien jokapäiväistä elämää. Arkipäiväämme, ”uutta normaalia” ovat nyt sosiaalinen eristäytyminen, käsidesi, kasvomaskit, turvavälit ja monille etätyö. Työ tai opiskelu eivät kuitenkaan ole kaikkien arkipäivää, sillä parhaillaan lomautettuja Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan on Suomessa noin 68 000 ja muita työttömiä noin 279 000. Korona iski erityisen kovaa kulttuuri- ja tapahtuma-alalle, kun tuhannet taiteilijat menettivät kaikki tulevat keikat, suunnitteilla olleet teokset ja projektit peruttiin, teatterit, museot, galleriat, kirjastot ja konserttisalit sulkivat ovensa ja käytännössä kaikki tapahtumat peruttiin. Future DiverCities – Creativity in Urban Context -hankkeen (2016-2020) keskiössä on ollut luovuuden ja taiteen merkitys urbaanissa kaupunkitilassa. Erilaisia yhteisöjä ja moninaisia ihmisiä on kutsuttu mukaan luovaan toimintaan kansalaistyöpajoissa, taiteilijalabora-

58

torioissa ja tapahtumissa ja taideteoksissa eri puolilla Eurooppaa, ja niissä on pohdittu ja tutkittu miten luova taiteellinen toiminta osallistuu kestävien ja kukoistavien kaupunkien rakentamiseen. Kuopiossa olemme toteuttaneet taiteilijavetoisia laboratorioita kaksi kertaa kaupungin keskustassa ja kaksi kertaa Petosella. Niissä on ollut mukana iso joukko kuopiolaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita tekemässä yhteistyötä kuopiolaisten yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Laboratoriot ovat toimineet ajatushautomoina ja tapaamispaikkoina monenlaisille kohtaamisille. Niissä on kokeiltu niin pyörällä keulimista kuin virtuaalista todellisuutta, järjestetty 10 minuutin tanssibileitä ja tuotettu mediataidetta, manattu esiin Pinarin Petoja ja lausuttu viimeisiä sanoja interaktiivisessa taideteoksessa. Ja tietysti juotu kahvia ja syöty pullaa ja karkkia. Labien lisäksi olemme järjestäneet erilaisia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia ja tuottaneet taideteoksia kuopiolaisten ja ANTI-festivaalilla vierailevien matkailijoiden nautittavaksi, digitaalisen taiteen globaalia ulottuvuutta unohtamatta. Nyt kun hanke on loppumassa, päättymässä on myös yksi aikakausi. Covid19 on pakottanut meidät kaikki pohtimaan suhdettamme vapaa-aikaan ja työhön, sosiaalisuuteen, yhdessä olemiseen, matkustamiseen ja taiteeseen. ”Uusi normaali” ei ole vain korostunutta käsihygieniaa ja matkustusrajoituksia, vaan sen johtavana teemana on tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mukaan planeettakestävät järjestelmät. Se tarkoittaa sitä, että uudessa normaalissa


FUTU R E D I V E RCITI E S - S I I RT Y M I Ä

kehitämme ratkaisuja, joissa resursseja ei käytetä yli tarpeen. Paluuta entiseen normaaliin ei ole, sanoo Halava Kulttuuritoimitus-verkkolehdessä 16.8.2020. Hän näkee digitaalisuuden elinehtona paitsi kestävälle planeetalle myös ihmiskunnalle, sillä sen myötä tarpeet ja tuotanto voivat kohdata. Halavan mukaan digitaalisuus myös mahdollistaa kohtaamisia ja alentaa kynnystä kulttuurin kuluttamiseen.

FUTURE DIVERCITIES - SIIRT YM IÄ

Filosofi Henri Lefebvren mukaan urbaanin lähtökohtana ovat kohtaaminen, kokoontuminen ja vuorovaikutus. Korona-pandemian myötä kokoontumisista ja odottamattomista kohtaamisista on kuitenkin muodostunut uhka. Future DiverCities -hankkeen loppumetreillä olemmekin joutuneet pohtimaan, mitä sosiaalinen eristäytyminen ja kokoontumisia varjostava uhka tarkoittavat kaupunkitilalle ja kaupungeille ja kysymään itseltämme, mitä ne tarkoittavat festivaaleille. Tarvitsemme yhä edelleen vuorovaikutusta, haluamme edelleen kokoontua taiteen äärelle ja mahdollistaa erilaisuuden kohtaamista, mutta turvallisesti. Nähtävissä onkin eräänlai-

nen uudelleen paikallistumisen tendenssi, jossa globaalin taidemaailman sijaan esimerkiksi festivaalit keskittyvät paikalliseen kontekstiin ja taiteilijoihin. Vaikka tämä paikallisuuden ja kansainvälisyyden vuorovaikutus on ollut yksi Future DiverCities -hankkeen keskeisistä toimintatavoista, paikallisten siteiden ja verkostojen vahvistaminen on tärkeä askel kohti kestävämpää taiteen tuottamisen ja jakelun kenttää. Kansainvälistä vuorovaikutusta, dialogia ja yhteistyötä jatkamme edelleen erityisesti digitaalisuutta hyödyntäen. Vuoden 2019 FDC-taiteilijalaboration nimenä oli The End eli Loppu, ja sen viimeisen päivän tehtävänä osallistujille oli kehoitus ”end it well” eli ”lopeta se hyvin”. Ja siihen me pyrimme. Vaikka maailma on radikaalisti muuttunut, emme anna sen lamaannuttaa toimintaamme, vaan pyrimme päättämään Future DiverCities -hankkeen hyvin, kaupunkitilaa, kohtaamisia, vuorovaikutusta ja eurooppalaista yhteistyötä uudelleen miettien ja pohtien, kekseliäitä mutta merkityksellisiä ratkaisuja etsien. Sillä yhteistyötä me näinä aikoina todella tarvitsemme. Me tarvitsemme toisiamme.

59


JO H A N N A TU U K K A N E N

W FUTURE DIVERCITIES – INTERLUDES

hen we became involved in the Future DiverCities project in 2016, no one could probably have predicted what 2020 would bring: a global pandemic resulting in restrictions to the freedom of movement and assembly, not just in some faraway place, but everywhere in the world from Australia to North America, Asia to Europe, Africa to Scandinavia, east to west and south to north, including right here in Kuopio. Millions of people have fallen ill, hundreds of thousands have lost their lives, and the threat of Covid19 continues to overshadow the daily lives of all of us. Our current day-to-day lives, the “new normal”, include social distancing, hand sanitizer, face masks, maintaining safe distances, and, for many of us, teleworking. However, not everyone spends their days on work or studies, as around 68,000 people have been laid off and some 279,000 are otherwise unemployed in Finland according to the Ministry of Economic Affairs and Employment. Coronavirus has struck the cultural and events sector particularly hard, as hundreds of artists have lost all their jobs, planned showcases and projects have been cancelled, theatres, museums, galleries, libraries and concert halls have closed their doors, and practically all events have been cancelled. The role of creativity and art in an urban city space lays at the heart of the Future DiverCities – Creativity in

60

Urban Context project (2016–2020). In the project, different communities and diverse people have been invited to participate in creative activities in citizens’ workshops, artist labs, and events and artwork across Europe. These have involved reflecting and examining how creative artistic activities can contribute to constructing sustainable and thriving cities. In Kuopio, we have carried out artist-led community labs, twice in the city centre and twice in the Petonen neighbourhood. The labs have brought a large group of local and international artists together to collaborate with Kuopio’s communities and inhabitants. The labs have served as think tanks and meeting places for versatile encounters. They have involved a range of activities from doing wheelies on a bicycle to exploring virtual reality, organizing 10-minute dance parties and producing media art, exorcising the beast of Pinari, and saying our final words as part of an interactive piece. And, of course, drinking coffee, and eating pastries and sweets. In addition to the labs, we have been setting up different workshops and discussions, and produced artwork for the Kuopio residents and ANTI festivalgoers to enjoy, while not forgetting the global dimension of digital art. The project coming to an end also marks the end of an era. Covid19 has forced all of us to reflect on our relationship with leisure time and work, sociability, togetherness, travel and art. The “new normal” is not just a matter of augmented hand hygiene and travel restrictions; instead, futurist Ilkka Halava argues


FUTU R E D I V E RCITI E S – I NTE R LU D E S

According to philosopher Henri Lefebvre, the premises for an urban space are encounters, assembly and interaction. However, as a result of the coronavirus pandemic, assemblies and unexpected encounters have turned into a threat. Indeed, during the final stretch of the Future DiverCities project, we have been forced to think about what social distancing and the threat overshadowing gatherings mean to urban spaces and cities, and ask ourselves what these mean to festivals. We continue to need interactions, we still want to gather around art and facilitate encountering

diversity, but we want to do this safely. In fact, we can observe the emergence of a new tendency for localization, manifesting as festivals that focus on the local context and artists instead of the global art world. While this interaction between locality and internationalisation has been one of the key operating approaches of the Future DiverCities, strengthening local ties and networks has been an important step towards a more sustainable arena for art production and distribution. We continue to engage in international interaction, dialogue and collaboration, particularly utilizing digital solutions. The final FDC artists’ lab of 2019 was called The End and the last assignment of the day was to “end it well”. That is what we are aiming to do. Although the world has changed radically, we cannot let it paralyze our activities. Instead, we aim to end the Future DiverCities project well, rethinking and reflecting on urban spaces, encounters, interaction, and European collaboration, seeking inventive but meaningful solutions. After all, collaboration is what we truly need in these times. We need one another.

FUTURE DIVERCITIES – INTERLUDES

that planet sustainable systems will emerge as its leading theme. This means that the new normal involves developing solutions which ensure that our resource use does not exceed our needs. There is no going back to the old normal, Halava noted in the Kultturitoimitus online publication on 16 August 2020. He views digitality as a vital condition for both a sustainable planet as well as for the humankind, as it allows the alignment of needs and production. According to Halava, digitality also enables encounters and lowers the threshold for consuming culture.

61


FUTURE DIVERCITIES INTERLUDES

FUTURE DIVERCITIES

INTERLUDES 62


KE / WED 28.10. / 14.00 – 16.00

@ FESTIVA ALIKESKUS / FESTIVAL CENTRE / !

H-TALO osoite / address: Haapaniemenkatu 20 VARA A PAIKKASI / BOOK YOUR SEAT antifestival.com

Future DiverCities -projektin järjestää sarjan paikallisia tapahtumia hankkeen päätösvaiheessa. Tapahtumat järjestetään Zagrebissa (CR), Liepajassa (LV), Kuopiossa (FI), Bergenissä (NO), Berliinissä (DE) ja Marseillessa (FR) 17.9.-20.12.2020.

The Future DiverCities consortium presents a series of remote Interludes at the end of the project. The events will take place in Zagreb (CR), Liepaja (LV), Kuopio (FI), Bergen (NO), Berlin (DE) and Marseille (FR) from 17th September until 20th December 2020.

Interludes ei ole päätös, vaan paremminkin kokoelma taiteellisia tapahtumia ja tekoja, jotka avaavat uusia näkökulmia ja visioita. Keskitymme lähitulevaisuuteen; entistä monimuotoisempien ja kasvavien kaupunkien kysymyksiin, julkisen tilan käytön muutoksiin – joista osa tapahtuu tämän hetken globaalin pandemian myötä – ja kiireelliseen tarpeeseen tehdä kaupungeistamme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävämpiä, hyvän elämän kaupunkeja.

Interludes is not a conclusive chapter but rather a series of artistic acts, opening new perspectives and visions. We focus on issues related to near-future prospects for diverse and growing cities, the change of use of public spaces - incurred by the current sanitary crisis, for example – as well as to the urgent need to make our cities ecologically, socially, culturally and economically more sustainable and more livable.

FI

KESTO 2 h KIELI pääasiassa suomi TUOTANTO Future DiverCities -projekti TUKIJAT Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma, Kuopion kaupunki, Suomen Kulttuurirahasto & Opetushallitus

FUTURE DIVERCITIES INTERLUDES

Kuopion tapahtumassa paikalliset taiteilijat ja muut Future DiverCities -labien (20162019) osallistujat kokoontuvat yhteen keskustelemaan Interludes-sarjan teemoista!

EN

In Kuopio, local artists and other participants of the Future DiverCities labs (20162019) get together to discuss the themes of the Interludes series!

DURATION 2 h LANGUAGE mostly Finnish PRODUCTION Future DiverCities project SUPPORTED BY Creative Europe Programme of the European Union, City of Kuopio, Finnish Cultural Foundation & Finnish National Agency for Education

63


TURVALLINEN FESTIVAALIKOKEMUS – OSA 2 ANTI-festivaali on syrjintävapaa tapahtuma. Emme hyväksy rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia.

Ei käytetä sellaista kieltä, joka on toisille loukkaavaa tai alistavaa. Tarkkuus kielenkäytössä ei ole nipottamista, vaan edistää turvallisen tilan luomista.

Me kaikki, tapahtuman järjestäjät, taiteilijat, tekninen henkilökunta, yhteistyökumppanit ja yleisön jäsenet teemme yhdessä ANTI-festivaalista kaikille turvallisen tilan. Se on mahdollista muun muassa näitä ohjeita seuraamalla:

Kohdellaan toisiamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, kunnioitetaan toistemme rajoja. Tiedostetaan omat ennakkoluulomme ja etuoikeutemme, ja vastataan rakentavaan kritiikkiin asiallisesti ja korjaamalla käytöstämme.

TURVALLIEN FESTIVA ALIKOK EM US

Ei tehdä oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kehosta tai kokemuksista – eikä myöskään kysellä niistä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Emme ole täydellisiä ja välillä epäonnistumme. Kannustetaan toisiamme ottamaan vastuu sanoistamme, teoistamme ja epäonnistumisistamme.

NAUTITAAN YHDESSÄ ANTI-FESTIVAALISTA!

ANTI-festivaali haluaa edistää monimuotoista ja yhdenvertaista taiteen kenttää. Samalla tiedostamme, että festivaalin henkilökunta ja hallitus ovat täysin valkoisia ja monella muullakin tavalla etuoikeutettuja henkilöitä. Vaikka olemme taiteellisessa toiminnassamme onnistuneet nostamaan esiin taustoiltaan moninaisia ja marginalisoituja taiteentekijöitä, emme ole onnistuneet lisäämään monimuotoisuutta organisaatiomme sisällä. Pyrimme järjestämään tapahtumamme esteettömissä tiloissa, mutta joidenkin teosten taiteelliset sisällöt vaativat tiloja, jotka eivät ole liikkumisesteettömiä. Kiitos ymmärryksestäsi. Arvioimme jatkuvasti organisaatiomme toimintaa, haluamme oppia lisää ja otamme mielellämme konkreettisia ehdotuksia vastaan: info@antifestival.com.

64

64


SAFE FESTIVAL EXPERIENCE – PART 2 ANTI festival is a discrimination-free event. We do not tolerate racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies.

Let’s not use language that others may find offensive or oppressive. Being precise about how we use language is not about nit-picking but a matter of promoting a safe space.

All of us, including the event organisers, artists, technical staff, partners and audience members, work together to make sure that the ANTI festival is a place safe for everyone. This can be ensured through measures such as by following the below instructions:

Let’s treat each other with respect and equality, and respect other people’s boundaries. Let’s be aware of our own prejudices and privileges, and respond to constructive criticism appropriately and by correcting our behaviour. SAFE FESTIVAL E XPERIENCE

Let’s not make any assumptions of people’s identities, gender, sexual orientation, background, body or experiences – and let’s not inquire about these issues. Everyone has the right to tell what they feel is necessary and meaningful about themselves.

Nobody is perfect and we are bound to fail occasionally. Let’s encourage each other to take responsibility for our words, actions and missteps.

LET’S ENJOY ANTI FESTIVAL TOGETHER!

ANTI Festival wishes to promote a diverse and equal art sphere. At the same time, we acknowledge that everyone in the festival staff and board is white and also privileged in many other ways. While we have succeeded in giving prominence to art creators from diverse and marginalised backgrounds in our artistic activities, we have failed to increase diversity within our own organisation. We aim to organise our events in accessible spaces, but the artistic content of some of the works presented at the festival requires facilities whose accessibility cannot be ensured. Thank you for your understanding. We are constantly assessing the activities of our organisation, wish to learn more and will gladly welcome your concrete suggestions: info@antifestival.com.

65

65


TIISTAISIN JA TORSTAISIN KLO 12.00—14.30

66

KULTTUURIAREENA 44 KAUPPAKATU 44, KUOPIO

LOKAKUU

1.10.

6.10.

8.10. 20.10. 22.10. 27.10. 29.10.

MARRASKUU

3.11.

5.11.

17.11.

JOULUKUU

1.12.

3.12.

8.12. 10.12. 15.12. 17.12.

19.11.

24.11. 26.11.


ANTI - Contemporary Art Festival 2020 M A I N Â PA R T N E R S

67


MISTÄ ON ANTI 2020 TEHTY? 40 taiteilijasta 20 esityksestä/teoksesta 2 taiteellisesta johtajasta 2 vakituisesta työntekijästä 1 määräaikaisesta tuottajasta 2 harjoittelijasta 15+ vapaaehtoisesta 7 hallituksen jäsenestä 11 rahoittajasta 50+ yhteistyökumppanista Heitä mukaan kilokaupalla rohkeutta, röyhkeyttä ja erilaisuutta, ja ylettömästi yhteishenkeä! Sekoita ja nauti hyvässä seurassa!

WHAT IS ANTI 2020 MADE OF? 40 artists 20 performances/artworks 2 artistic directors 2 permanent employees 1 fixed-term producer 2 interns 15+ volunteers 7 board members 11 funders 50+ partners Toss in tons of fearlessness, cheekiness and distinctiveness, and an abundance of team spirit! Mix it up and enjoy in a great company!

68


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.