Page 1


Mangfoldig studenttilbud! Tar troen din på alvor Hva du tror på er viktig og Ansgarskolen tar det på alvor. Derfor tilbyr vi mentorgrupper, Ansgarkvelder, morgensamlinger og studentpastor slik at du får det du trenger.

Mer enn bare skole - Ansgarkveld. Annenhver uke er det møte i skolens aula. Enten en sosial kveld med mye underholdning eller en vanlig samling med mye lovsang. - Morgensamling. 20 minutters oase tre dager i uken med lovsang, nattverd, bønn og andakt. Både ansatte og studenter deltar. - Mentorprogram. Frivillig tilbud til deg som vil jobbe mer med deg selv og oppleve et nærere fellesskap med andre. Gruppesamlinger med undervisning og samtale. - KRIK-samling. I en hall like ved skolen arrangeres det ukentlig KRIKsamlinger for hele skolen.

Kapell Vi har nettopp bygget et unikt kapell designet av den kjente kunstneren Kjell Nupen. Dette er et hellig rom for stillhet, undring og endring.

Turné med Ansgar Gospel Choir Konserter og turneer med Ansgar Gospel Choir er definitive høydepunkt. Gjennom tidagersturné i Skandinavia, fire helgeturneer og flere enkeltkonserter får du fellesskap og opplevelser du sent vil glemme. Du kan synge, spille i bandet eller være med på rigg, lys, lyd, PR eller praktiske oppgaver. Dette er selvsagt frivillig.

Moderne studenthjem Trenger du et sted å bo kan vi tilby fem ulike boalternativer (for priser se www. ansgarskolen.no): - Eget rom og bad og del stort kjøkken med ni andre (10er)

- Eget rom og bad og del stort kjøkken med syv andre. (8er) - Eget rom, bad og lite kjøkken. (1er) - Eget rom og del stue, kjøkken og bad med to andre av samme kjønn. (3er) - 2-roms familieleilighet med åpen stue og kjøkken, bad og to soverom.

Store og gode fellesområder - Kantine. I ukedagene kan du kjøpe rimelig mat i kantina. De fleste dagene er det også varm mat. - Peisestue. Populært treffsted med biljard, tv og aviser. - Data og internett. Vi har datamaskiner som er tilgjengelig for alle. I tillegg er det trådløst internett på hele skolen og studenthjemmet. - Øvingsrom og studio. Åpent for musikkstudenter. - Svømmebasseng og treningsrom. Tilgjengelig for alle studenter. - Bibliotek, lesesal, kapell. Åpent for alle studenter i skolens åpningstid. - Beachvolleybane, fotballbane og bade- og fiskemuligheter finner du like utenfor skolen.

Studentbyen Kristiansand Kristiansand er en pulserende by med et yrende kulturliv, spennende menighetsliv og allsidig næringsliv. Byen har 80000 innbyggere, 6000 studenter og 2000 soltimer i året. Kjevik flyplass ligger like i nærheten. Skjærgården går helt inn til byens sentrum og Bystranda er et attraktivt treffsted på varme sommerdager.

Studentsamskipnaden Som student ved Ansgar Teologiske Høgskole får du også medlemskapsfordeler i Studentsamskipnaden i Agder (SiA). SiA driver blant annet treningssenteret Spicheren, bokhandel, barnehager, kulturhus, studentkafeer m.m. SiA har også lege- og psykologordning. Mer informasjon finner du på SiA’s hjemmesider: www.studentiagder.no

Om skolen Mer enn skole ......................................... 2 Mangfoldig studenttilbud . ...................... 3 Studier, grader, opptak, finanser - Bachelorstudier ..................... 4 Masterstudier - Fleksibelt undervisningsopplegg ............................ 5

Bachelor Bachelor i musikk ................................... 6 Bachelor i interkulturell forståelse ........ 8 Bachelor i psykologi med religion og helse ................................... 10 Bachelor i teologi .................................. 12 Bachelor i praktisk teologi ................... 14 Bachelor i KRL ...................................... 16 Ex.phil og Ex.fac . .................................. 18 Bachelorløpet ....................................... 19

Års- og fordypningstudier Årsstudiet i KRL .................................... 20 Fordypningsstudiet i KRL . .................... 21 Årsstudiet i musikk ............................... 22 Fordypningsstudiet i musikk ................ 23 Årsstudiet i interkulturell forståelse .............................................. 24 Fordypningsstudiet i interkulturell forståelse . .................... 25 Årsstudiet i psykologi . .......................... 26 Fordypningsstudiet i psykologi med religion og helse ........................... 27 Årsstudiet i praktisk teologi ................. 28

Master Master i kristendom . ............................ 29

Søk! Søknadsskjema . ................................... 31

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE 3


STUDIER – GRADER – OPPTAK – FINANSER Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) tilbyr deg mulighet for en utdanning innenfor fagområdene KRL, musikk, teologi, interkulturelle studier og psykologi. Studiene har en lengde på et halvt år til tre år. Søknad om opptak til bachelor- og årsstudier skjer gjennom Samordna opptak. Søknad om opptak på masterstudiene sendes direkte til høgskolen. Det er mulig å søke opptak to ganger i året, både for høst- og vårsemesteret. Lånekassen gir lån og stipend.

Gradsstruktur Studiene er normalt organisert som årsenheter (100-nivå), fordypningsstudier (200nivå), bachelorgrader (3-årig) og mastergrader (2-årig). En bachelorgrad inneholder 60 studiepoeng på 100-nivå, minimum 20 studiepoeng på 200-nivå, ex.phil. og ex.fac. og til sammen 180 studiepoeng. Masterstudier forutsetter en forutgående bachelorgrad eller tilsvarende. Det er mulig å bruke studier tatt ved ATH i en bachelorgrad ved en annen høgskole eller universitet.

Studiepoeng Omfanget av et studium oppgis i studiepoeng. Ett års studium utgjør normalt 60 studiepoeng.

Examen philosophicum og examen facultatum Examen philosophicum og Examen facultatum inngår som en obligatorisk del av bachelorgradene ved ATH og tilsvarer hver for seg 10 studiepoeng.

Utdanningsplan Alle studentene vil få en utdanningsplan som skal gi en oversikt over studieløpet. Denne skal gi deg sikkerhet for at du kan lese de emnene du ønsker og gjennomføre dem i løpet av tiden du planlegger å være student på Ansgarskolen. Vi ønsker å følge deg tett opp som student, slik at du kan få gjennomført dine studier på normert tid.

Undervisning Undervisningen foregår stort sett som enten forelesninger eller seminarer. Det veksles mellom eksamensformer som skriftlig, muntlig og oppgaveskriving. Studerer du musikk får du instrumentundervisning og ulike typer gruppeundervisning.

Bachelor- og mastergrad En bachelorgrad er et 3-årig studieløp, og kan påbygges med en 2-årig master. Ved ATH tilbys en Master i kristendomskunnskap med fordypning enten i Det nye testamentet eller Det gamle testamente.

Opptakskrav For å bli tatt opp til studier ved ATH kreves det ordinært generell studiekompetanse. For personer over 25 år er det mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Samordna Opptak Opptak til alle bachelorgradene og årsstudiene ved ATH foregår gjennom Samordna opptak. Søknadsskjema og Søkerhåndboka finnes på SO’s hjemmesider www.samordnaopptak.no eller kan fås på videregående skoler eller ved å ta kontakt med Ansgarskolen.

Søknadsfrist Fristen for søknad om opptak gjennom Samordna opptak er: For visse søkergrupper (se Søkerhåndboka): 1. mars For ordinære søkere: 15. april

Lokalt opptak Noen av studiene ved ATH har lokalt opptak (fordypningsstudier og masterstudier). Fristen for søknad om lokalt opptak er: Første opptak: 15. april Etter 15. april fortløpende opptak enten frem til studiestart eller til studiet er fullt.

Lånekassen Lånekassen gir lån og stipend til alle studier ved ATH. Du finner all informasjon du trenger på www.lanekassen.no. Der kan du også søke om stipend og lån.

Døgnåpen Opptakstelefon 99 09 18 80 Dersom du trenger mer informasjon, ring oss på vår døgnåpne opptakstelefon 99 09 18 80, telefon på dagtid 38106500, e-post haugland@ansgarskolen.no, eller se våre hjemmesider www.ansgarskolen.no.

Bachelorstudier ATH har studieprogram på bachelornivå innenfor 4 fagområder - psykologi, teologi, musikk og interkulturelle studier. De fleste studieprogrammene har et fast løp de to første årene, mens tredje året har flere valgmuligheter.

4 ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE

ATH tilbyr disse studieprogrammene:

Kravene til bachelorgrad ved ATH er:

• Bachelor i Interkulturell forståelse • Bachelor i Musikk • Bachelor i Psykologi med religion og helse • Bachelor i Praktisk teologi • Bachelor i KRL • Bachelor i Teologi

• Et årsstudium (60 studiepoeng) • Et fordypningsstudium (minimum 20 studiepoeng) • Examen philosophicum og Examen facultatum (20 studiepoeng) • Til sammen 180 studiepoeng • Minst 60 studiepoeng må være avlagt ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Det finnes flere valgmuligheter innenfor de ulike studieprogrammene, som du kan gjøre deg kjent med i studieplanene.


Oppbygning av bachelorgrad ved ATH:

60 studiepoeng årsstudium

+

20 til 40 studiepoeng fordypningsstudium

+

20 studiepoeng Exphil og Exfac

+

60 til 80 frie studiepoeng

Masterstudier Kravene til mastergrad ved ATH er: ATH tildeler mastergrad i kristendomskunnskap med 2 fordypningsområder – Det nye testamente og Det gamle testamente (det siste undervises med forbehold om nok studenter). Oppbygning av mastergrad ved ATH:

20 studiepoeng språk

+

40 studiepoeng bibelviten+ skapelige emner

60 studiepoeng masteravhandling

• Et språkstudium i enten koinégresk eller hebraisk språk (20 studiepoeng) • Emner i bibelteologi, eksegese, bibelvitenskapelig metode m.m. (40 studiepoeng) • Masteravhandling i bibelvitenskap (60 studiepoeng) • Til sammen 120 studiepoeng

Fleksibelt undervisningsopplegg* Ønsker du maksimal frihet eller maksimal oppfølging under studietiden? Ved ATH har vi et undervisningsopplegg som er skreddersydd for dine ønsker. Eksamensmodellen er for deg som foretrekker stor grad av frihet, mens seminarmodellen gir størst trygghet med hensyn til studieprogresjon og eksamensresultat.

Seminarmodell

Selvstudium

=

=

Forelesninger

Forelesninger

+

Seminarmodellen

Eksamensmodellen

Har du ikke studert ved høgskole eller universitet tidligere, anbefaler vi seminarmodellen med tett oppfølging. Den består av forelesninger og obligatoriske seminarer. Du skriver en seminaroppgave og arbeider i grupper med spørsmål som er sentrale i pensum. Den tradisjonelle avsluttende eksamen faller bort. Du får individuell veiledning i arbeidet med seminaroppgaven. Veiledningen fører til tettere kontakt mellom lærer og student og skaper rom for faglige samtaler og faglig fordypning.

Eksamensmodellen er for deg som ikke har anledning til eller ikke ønsker å følge den obligatoriske seminarundervisningen. Du har imidlertid anledning til å følge alle forelesningene som gis i fagene, men har ikke krav på individuell veiledning i samme grad som de studentene som følger seminarmodellen. Du går opp til ordinær skoleeksamen i hvert av emnene.

Seminartimer

+

+

Seminaroppgave

Skriftlig eksamen

Emneoversikt På skolens hjemmeside www.ansgarskolen.no finner du til enhver tid oppdatert oversikt over alle emner/fag og kurs det undervises i hvert semester.

Eksamensperiode Ved slutten av hvert semester arrangeres det en eksamensperiode, hvor det er mulig å gå opp til eksamen i de fleste emner som tilbys ved ATH.

*Gjelder ikke for PSY100 og emnene hos Institutt for musikk. Ta kontakt med skolen eller se www.ansgarskolen.no for nærmere forklaring.

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE 5


EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

MUS 200 (40 studiepoeng) Musikk

MUS 100 (60 studiepoeng) Musikk

IFO 100 (40 studiepoeng) Interkulturell forståelse

2.ÅR

IFO 100 (60 studiepoeng) Interkulturell forståelse

EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

KRL 100 (60 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

KRL 200 (40 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

PSY 200 (40 studiepoeng) Psykologi med religion og helse

PSY 100 (40 studiepoeng) Psykologi

EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

MAK 500 (30 studiepoeng) Gresk og NT

MAK 500 (30 studiepoeng) Hebraisk og GT

BA TEOLOGI

PSY100 (20 studiepoeng)

100 nivå (60 studiepoeng) Selvvalgt emnegruppe

100 nivå (60 studiepoeng) Selvvalgt emnegruppe

100 nivå (60 studiepoeng) Selvvalgt emnegruppe

EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

BA PSYKOLOGI MED RELIGION OG HELSE

BA MUSIKK

BA INTERKULTURELL FORSTÅELSE

BACHELORLØPENE

3.ÅR

1.ÅR

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE 19

KRL 100 (60 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

KRL 200 (40 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

100 nivå (60 studiepoeng) Selvvalgt emnegruppe

BA KRL

KRL 100 (60 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

KRL 200 (30 studiepoeng) Kristendom, religion og livssyn

EXP 100 (20 studiepoeng) Exphil, Exfac

PRA 100 (70 studiepoeng) Praktisk teologi

BA PRAKTISK TEOLOGI


SØKNAD OM OPPTAK HØSTEN 2009 Følgende studier må søkes på gjennom Samordna Opptak* • Bachelor i Teologi (3-årig studieløp, 180 studiepoeng) • Bachelor i KRL (3-årig studieløp, 180 studiepoeng) • Bachelor i Musikk (3-årig studieløp, 180 studiepoeng) • Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp, 180 poeng) • Bachelor i Psykologi med religion og helse (3-årig studieløp, 180 poeng) • Bachelor i Praktisk Teologi (3-årig studieløp, 180 studiepoeng)

• • • • •

Årsstudiet i Kristendom, religion og livssyn (60 studiepoeng) Årsstudiet i Musikk (60 studiepoeng) Årsstudiet i Interkulturell forståelse (60 studiepoeng) Årsstudiet i Psykologi (60 studiepoeng) Årsstudiet i Praktisk teologi (60 studiepoeng)

* Dersom du ikke har søkt innen 15. april, ta direkte kontakt med skolen for informasjon om ledige studieplasser.

Følgende studier har lokalt opptak og må søkes direkte til Ansgar Teologiske Høgskole Fordypningsstudie i Kristendom, religion og livssyn Fordypningsstudie i Musikk

Pantone 130

CMYK 0/35/100/0

Negativ (hvit A)

Søknaden legges i konvolutt merket ”søknad” og sendes til Ansgar Teologiske Høgskole Fredrik Fransons vei 4 4635 Kristiansand

Fordypningsstudie i Interkulturell forståelse Fordypningsstudie i Psykologi med religion og helse Følgende masterstudier har lokalt opptak og må søkes direkte til Ansgar Teologiske Høgskole Master i kristendomskunnskap med fordypning i Det nye testamentet (120 studiepoeng) Master i kristendomskunnskap med fordypning i Det gamle testamentet (120 studiepoeng)

SØKNADSFRIST: 15. april. Deretter fortløpende opptak frem til studiestart.

1. DIN Kontaktinfo Personnummer (11 siffer): Etternavn:

Fornavn/mellomnavn:

Nåværende adresse: Postnummer/sted:

Telefon:

Hjemstedsadresse: Postnummer/sted:

Telefon privat:

E-post:

Telefon jobb/mobil:

2. BOFORHOLD Ønsker du å leie hybel ved skolens studenthjem?

JA

NEI

3. Tidligere UTDANNING Søknaden skal inneholde kopier av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor eller politikammer) som viser at dette er rett kopi. Stemplet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med rett kopi godtas ikke. Det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Tidsrom:

Skole/lærested

Linje/studieretning

4. UNDERSKRIFT Sted, dato:

Navn:

Vedlegg nr.

For skolen

kun flam


Ansgar Teologiske Høgskole  

I denne brosjyren finner du all informasjon om studietilbudene på Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole  

I denne brosjyren finner du all informasjon om studietilbudene på Ansgar Teologiske Høgskole

Advertisement