Page 1

m aga sin eT

2 /0 8 Ă… rg .23

magasinet 2/08

1


HVa handler det om? Hvorfor driver vi Ansgarskolen? Hvilken visjon og hvilke verdier er bærende for Ansgarskolen i dag? Ansgarskolens visjon er å være en ledende og samtidsorientert evangelikal skole med et klart kristent verdigrunnlag. Vårt mål for studentene er at de skal være kunnskapsrike, troverdige, og fremtidsorienterte mennesker som engasjeres til tjeneste i kirkeog samfunnsliv. Sentrale verdier for oss er nærhet, engasjement og troverdighet. - Vi ønsker å utvikle studenter og ansatte til nærhet med seg selv, sine medmennesker og Gud. - Vi ønsker å utvikle studenter og ansatte til engasjement i det faglige arbeid, i yrkes- og samfunnsliv, og i menighets- og trosliv. - Vi ønsker å utvikle studentenes og de ansattes troverdighet – faglig, personlig og åndelig. Denne visjonen gir vi oss til hver dag i møte med studentene og omverdenen. Det er en krevende oppgave som ikke kan utføres uten ved bønn, forbønn og gode støttespillere. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse å se hvordan unge mennesker utvikler seg og får retning i livet. Hvordan de blir grunnfestet i troen på seg selv og Gud. Hvordan de blir bevisst på sine gaver og tjenester. Kort sagt - hvordan mennesker utvikles i møte med ny kunnskap, hverandre og Gud i et pulserende skole- og campusmiljø. Denne høsten har vi tatt i bruk et nytt moderne undervisningsbygg som gir plass til minst 500 studenter. I desember innvies Ansgarkapellet. Kapellet skal være et ”hellig rom for stillhet, undring og endring”, og stå åpent for alle som vil søke Den Hellige. Vi håper mange vil bruke bygget og oppleve rommet som vel tilrettelagt for et møte med seg selv og Gud. Økning i antall studenter, ansatte og bygningsareal fører også til økte utgifter. Behovet for gaver fra menigheter, enkeltpersoner og firmaer er konstant økende. Uten nærmere to millioner kroner i gaver hvert år, er det umulig å få budsjett og regnskap til å gå i balanse. Det er derfor med stor frimodighet vi ber lesere av Ansgarmagasinet om å støtte skolen med en solid ”julegave” også i år. For det er ikke oss det handler om. Det er Guds rike. Det handler om våre barn og barnebarn. Hvilken retning livet deres skal få og hvilke verdier de tar med seg. Det handler om hvilken plass grunnleggende kristne verdier skal ha i framtiden og det handler om å utfordre unge mennesker til å kjempe for de kristne verdier og evangeliets plass i samfunn og enkeltliv i tiden som kommer. Med ønsker om en god og velsignet jul!

Direktør

2

Det er høst og med den kommer det mange vakre høstdager og farger!


2 -2008

4

Lærerprofilen: John yngvar syvertsen

4

Studentprofilen: Kristin jørstad

6

Forskerprofilen: Reidar Salvesen

9

Innvielse av Ansgarkapellet

14

Møt gospelkongen Syver på side 4.

magasineT

Skattefrie gaver

UTgiver: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand. Telefon: 38 10 65 00 Fax: 38 10 65 99 E-post: post@ansgarskolen.no Hjemmeside: www.ansgarskolen.no Bankkonto: 3000.19.17087

Gi en gave til Ansgar Teologiske Høgskole og få skattefritak for beløpet. Ordningen er uavhengig av om du gir til andre frivillige organisasjoner. Både privatpersoner og foretak kan benytte seg av ordningen.

Redaktør: Jon Arne Heskje E-post: heskje@ansgarskolen.no Skribenter: Erling Ulland Eriksen, Siv Iren Sæle, Eirik Sørbø, Ingrid Eskilt og Jon Arne Heskje Fotografer: Lasse Eid Berntsen, Emmy Hekneby og Turid Holt Skjerve Forsidefoto: Emmy Hekneby Forsidemodell: Kristin Asta Østigaard Design: Morten Ravnbø Sætren [www.ravnbo.com]

- Alle privatpersoner og foretak kan gi inntil 10.000,- med skattefritak uavhengig av inntekt. - Privatpersoner kan i tillegg gi inntil 10 % av personinntekt, for foretak er det 10% av overskudd, og få skattefritak for hele beløpet. - Du kan gi et fast beløp ved avtalegiro eller enkeltbeløp.

Trykk: Birkeland trykkeri AS Opplag: 5000 Distribusjon: Gratis 2-3 ganger i året

Kontonummer er 3000 07 38553. Husk å merke gaven med ”skattefri gave” og ditt fødselsnummer. Ønsker du å gi fast til skolen, ta kontakt med oss på 38 10 65 00.

magasinet 2/08

3


e g øl

r e

v y S

p l u

ss

g n e

–

4

magasinet 2/08

a r F

ba

v k s

b l e

l

ti

g

p s o


På 80-tallet vant John Yngvar Syvertsen (42) medaljer for sin svømmekunst. I dag surfer han på en bølge av svart gospel.

Han svømte raskere enn noen gang. Lange armer fraktet kroppen gjennom det blå vannet. 100 meter i høyt tempo før han dryppende våt kunne puste ut på bassengkanten. - Folk kalte meg gal da jeg sa at jeg sluttet. - Hvorfor sluttet du? - Enkelt. Jeg hadde oppnådd det jeg kunne. Det var ikke vanskelig å slutte. Mannen med krålarmene sitter godt tilbakelent i en sort kontorstol. Armene som hjalp ham til tittelen ”Norgesmester i svømming, året 1985”, hviler tungt på armlenet. - Jeg var god i Norge, men kunne ikke hevde meg internasjonalt, sier han. Rastløst strekker han på beina, og vrir seg for å finne en behagelig stilling i den trange stolen. - Et ønske om å bruke mer tid på musikk, fikk meg til å slutte, sier han. Som 18-åring ble han utfordret til å dirigere et kor. I begynnelsen lød det alt annet enn vakkert. - Jeg kunne egentlig ikke dirigere, ler han.

En svømmers armer svinges gjennom luften. Perler av svette danser på et bart hode. Den hese, men dog kraftige, sangstemmen får adamseplet til å dirre. Sener i halsen står i spenn og linjer av blod kan skimtes gjennom den altfor lyse huden. Som gospeldirigent gir han alt. - Skulle du ønske du var svart? - Hehe. En venn kaller meg den svarteste av de hvite, sier han med et glimt i øyet. - Kanskje det er fordi jeg skjønner hvorfor svarte menigheter helt impulsivt kan invitere en fra publikum til å være solist? Han ler. John Yngvar Syvertsen, ”Syver” blant venner, omtales som levende. Veldig levende. Selv kan han huske at han som barn sto oppreist når han gjorde lekser, og hadde ofte tusen planer på en gang. - Jeg har nok alltid hatt mye av svart kultur i min personlighet, sier han.

Mannen med blå øyne og en panne dekorert av vennlige linjer, elsker gospel. Svart upolert gospelmusikk av den typen som er genuint ekte, impulsiv og rå. - Min personlighet bærer nok preg av en impulsivitet som ikke er så vanlig i Norge. Noe som kan være veldig frustrerende for enkelte, ler han. - Hvordan? - Jeg lever veldig i nuet. Trebarnsfaren blir tankefull. Han lukker øynene og leter etter de riktige ordene. - Jeg finner trygghet i kaos. På vei til undervisning kan jeg endre tema frem til det øyeblikket jeg tar i dørhåndtaket. Jeg stiller aldri uforberedt, men planen er i stadig endring, sier han med et smil.

Vinduskarmen på det lille kontoret er dekket av cd-plater. Et keyboard tar opp store deler av skrivebordet. En reol strekker seg fra gulv til tak. Fulle permer vitner om seriøs gospelinnsats gjennom en årrekke. Siden 1995 har Syver jobbet som musikklærer ved Ansgar Bibelskole. - Jeg trenger flere hyller, sier han og peker på de fargerike plastryggene. Alle er like, bare et par stikkord skiller dem. - Man skulle ikke tro at jeg hadde orden, men det har jeg faktisk. Han smiler og klapper fornøyd de glatte permryggene. På toppen av reolen hviler en hemmelighetsfull bunke papir. Gjemt mellom arkene, ligger diplomer fra gospelbyen New Orleans. - 21. januar 1999, er John Yngvar Syvertsens Day i New Orleans, forteller han med en halvveis tullete stemme. Det tykke, seriøse papiret er pyntet med gull og borgermesterens underskrift. - Det høres sprøtt ut, men det er sånn det fungerer. Man kommer på besøk og får tildelt sin egen dag, sier han. Han ler før han beskjedent legger til at det egentlig ikke er noe å snakke om. - Jeg har ikke en dag i året. Det var et engangstilfelle, sier han

Rebuild. Rebirth. Reestablish New Orleans. I love New Orleans. Ordene krysser musikklærerens bryst og sparker liv i den hvite t-skjorta. - Jeg fikk den i gave. Den er ikke så fin, men jeg liker teksten, smiler han. Årlig reiser Syvertsen til New Orleans for å lære mer om det ekte, svarte, gospeluttrykket. På hver reise har han med et nytt kull syngende bibelskole-elever. - Jeg ønsker å vise elevene innsiden av gospelmusikken. Kjernen til gospeluttrykket, sier han. - Hva er det som er så spesielt med New Orleans? - New Orleans har ikke så mange gospelstjerner. Musikken i menighetene blir ikke så påvirket av platebransjen, sier han og forteller at mye av det originale gospeluttrykket forsvinner i det man prøver å selge musikken. - I New Orleans finner man det impulsive uttrykket. Menneskene som bare synger, sier han. For Syvertsen har sørstatbyen blitt et innpass til det svarte gospelmiljøet. - Jeg henter mye inspirasjon fra USA. Musikken i de svarte menighetene er noe mer enn bare sang. Menneskene synger om levd liv, sier han med engasjert sørlandsdialekt. Et spørsmål henger i lufta. Svaret har tidligere blitt gitt i klasserom, bedehus, kirker, gymsaler og kantiner. - Hvorfor akkurat gospel? Han trekker en dyp pust, før ordene ramler ut. - Gospelmusikk er ikke bare feilfrie toner og rene melodier. Kropp og sjel tas med i musikken. Uttrykket i gospel er helhjertet. Vi synger av glede fordi vi er frelst, sier han med glitrende øyne. - For mange er gospelmusikk en bølge som forsvinner. For meg blir den bare sterkere og sterkere. Av Siv Iren Sæle magasinet 2/08

5


Praktisk teologi

Forandrer verden litt! Ansgarskolen tror at verden trenger kunnskapsrike, troverdige og fremtidsrettede ledere som elsker Jesus. Da må akademia og disippelskap gå hånd i hånd, og derfor er Ansgarskolen mer enn skole.

I familieselskap blir en student ofte stilt spørsmålet om hva han skal bli? Pastor? Prest? Utdanning handler jo ofte om å bli noe, og fokuset flyttes fra det som skjer her og nå til det som skal skje etterpå. Men i gangene på Ansgarskolen er det mange som vil bety en forskjell akkurat nå. En av dem er Kristin Jørstad. – Det vi har, har vi fått fra Gud og vi er kalt til å forvalte dette på en god måte, sier hun. Kristin Jørstad (22) har allerede rukket å bo flere steder i verden, to perioder i Sverige, to år i Canada og noen måneder i Egypt og Sveits. Nå tar hun en bachelorgrad i praktisk teologi ved høgskolen og er med i ledergruppen for årets misjonsprosjekt. – Vi ønsker at misjonsprosjektet både skal hjelpe studenter til å engasjere

6

magasinet 2/08

seg for misjon og mot urettferdighet, samt konkret hjelpe mennesker som trenger det akkurat nå. Dette er ikke første gangen Kristin engasjerer seg mot all urettferdigheten som er i verden. Etter videregående var hun seks måneder på en DTS (disippeltreningsskole) i Sveits, hvorav tre måneder ble brukt til praksis i Egypt og Israel. Av de mer kjente stedene i Egypt var hun i Søppelbyen som er en bydel til hovedstaten Kario. Dette er faktisk Kairos søppeldynge, og her bor byens fattigste mennesker. Veldig mange lever av søppel og smulene fra den rike manns middagsbord. – Vår oppgave var å gi håp, be for mennesker vi møtte og hjelpe til med det vi kunne. Før jeg reiste bestemte jeg meg for å gi disse måne-


dene til Gud, men egentlig var det Gud som gav meg dem. Tiden der var virkelig livsforvandlende, forteller Kristin svært engasjert. Kristins engasjement stoppet ikke når hun kom tilbake til Norge, og det var naturlig for henne å engasjere seg i misjonsprosjektet på Ansgarskolen. En gang i uken leder hun i forbønn på morgensamlingene for studentenes misjonsprosjekt, sammen med de andre i ledergruppen. I år går pengene til to prosjekt i Colombia, som begge har navnet Esperanza (et spansk ord for håp). De ligger i hovedstaten Bogota og er rettet mot barn. Det ene er en slags skolefritidsordning hvor 200 barn får leksehjelp og et varmt måltid, som kan være den eneste maten de får den dagen.

Det andre prosjektet er en barnemenighet som ligger vegg-i-vegg med skolefritidsordningen. I vanlige menigheter er det de voksne som er målgruppen, men her er det annerledes. Når gudstjenesten starter må de voksne gå ut (til søndagsskole), mens barna blir med på et opplegg tilrettelagt for dem. For å sikre at pengene som samles inn blir brukt effektivt og riktig, kanaliseres de gjennom Misjonsforbundet som allerede har et utstrakt arbeid i området. Kristin har ingen spesielle bånd til akkurat Colombia og disse prosjektene. – Jeg kjente ikke til noe av disse prosjektene før vi begynte med misjonsprosjektet. Men jeg vet at disse også er Guds barn, og da vil jeg hjelpe så godt jeg kan, forklarer hun.

– Penger er noe som naturligvis brukes opp, men Guds velsignelse varer. Det er derfor like viktig for menneskene i Esperanza at vi ber, avslutter Kristin. Lesesalen kaller. Selv om en vil forandre verden litt akkurat nå, så må pensum leses. Men når den blir for tørr og kjedelig kan det være godt å vite at å være et vist menneske ikke handler om å vite mye, men å handle annerledes.

Støtt årets misjonsprosjekt Vil du støtte årets misjonsprosjekt? Da kan du: - Be! - Sette inn penger på konto 3000.22.65768

magasinet 2/08

7


:Min musikk Personalnytt Thorkild Bruhn er ansatt frem til oktober 2009 som administrasjonsleder. Øyvind Skjeggestad har tatt over som instituttleder for teologi og filosofi.

Eirik Sørbø er timelærer på musikklinja på bibelskolen og høgskolen

Torunn Eriksen - Glittercard

Stilling psykologi. Skolen vurderer å ansette flere innenfor fagfeltet psykologi. Årsaken er at António Barbosa da Silva reduserer sin stilling på skolen.

Torunn har en helt særegen klang i stemmen, og låtene (som forresten er glitrende) og arrangementene er sydd rundt denne stemmen. Dessuten har hun med seg et glimrende band, med bla.a. David Wallumrød på sitt sløyeste på tangenter. Deilig, tørt lydbilde, med noe som sjangermessig lander mellom jazz og vise-pop.

Ny styreleder

Lester – This Willage

Stilling psykologi

Etter åtte år i styret for Ansgarskolen og seks av dem som leder, takker nå Trond Skogvoll for seg. Ansgarskolen er svært takknemlig for hans tjeneste for skolen. Den nye styrelederen heter Erling Hellum (57 år) og er til daglig direktør for Innovasjon Norge avdeling Agder. Han er utdannet jurist med en mastergrad i management. Han er tidligere formann i Arendal Misjonsmenighet og tidligere medlem av Misjonsforbundets Ytremisjonsstyre. Dette er det tredje året hans i Ansgarskolens ulike styrer.

Vikarer Johan Berglihn er vikar for Erling Jørgensen. Hilde Olsson vikarierer for Irina Corneeva.

Doktorander Hege Bjørnestøl Beckmann er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved musikkhøgskolen i Oslo.

Etablerte, flinke musikere som bestemte seg for å lage funky soulmusikk. Det syns jeg de klarte. Mye gode gamle triks, men brukt på nye måter, og i et litt tørrere lydbilde som gjør det hele mer norsk. Og igjen David Wallumrød (ja, jeg er fan...) som spiller på sine deilige, gamle, ripete, sprakende, slitte rhodes/wulritzer/clavinet/orgel. I LIKE!!!

Tord Gustavsen Trio – Changing Places Min favorittpianist i Norge, kanskje min viktigste influens. Har gitt ut tre solo-album, en triologi, og spilt seg rett inn i hjertene på mange nordmenn, og høstet stor internasjonal anerkjennelse. Han har et fantastisk touch på pianoet, og spiller med en ro du skal lete lenge etter. Masse luft og klang, midt i smørøyet av ECM-lydbildet.

Susanna And The Magical Orchestra - List Of Light And Buoys Siden det er høst, kommer man ikke utenom denne duoen. Et lavmælt og flytende lydbilde, med masse deilige, rare lyder, perfekt for seine høstkvelder med kakao i koppen. Kanskje den beste coverversjonen noengang, når de gjør Dolly Partons «Jolene.» Tekstformidling på toppnivå, og følelser glimrende forklart gjennom musikken.

Antall studenter Bibelskolen (totalt 81): • Disippelskap 11 • Dans 22 • KRIK 16 • Musikk 32 Høgskolen (totalt 180) • Institutt for musikk 41 • Institutt for IFO og psykologi 55 • Institutt for teologi og filosofi 97

8

magasinet 2/08

Beady Belle - Belvedere Et band som har holdt på en stund, og som har gitt ut en del plater, hvor dette er den siste. Den skiller seg ganske markant fra de tre første, som hadde et funky, elektronisk preg, med god hjelp av Bugge Wesseltoft på perkusjonen og konsekvensen av han. På denne siste CD´n har de byttet ut mye av programeringene med akustisk gitar, og på mange måter gjort ting litt roligere, men fytti pusekatta som det svinger på noen av låtene. At de har med seg Jamie Cullum og India Arie som gjestesolister på plata sier vel litt om nivået deres...


Foto:Lasse Eid Berntsen

Forskerprofilen:

Noen møter mellom mennesker kan være mer spesielle enn andre. Når en skal intervjue en mann som forsker på døden, vet en på forhånd at det kommer til å bli tankevekkende.

Reidar Salvesen – forsker på døden

I

nnrammingen kunne ikke blitt bedre. Ute er det høstvær. Bladene klamrer seg fast til trærne mens vinden jobber med å rydde opp i naturen. Sola orker ikke være like lenge oppe lengre, og legger seg stadig tidligere på dagen. Høsten er tiden da alt trekker seg tilbake og går i dvale. Jeg sitter på et lite kontor som er overfylt

av bøker, og skal snart prøve å finne ut hvorfor et ungt menneske vil forske på noe så trist som døden. Så, hvorfor studerer du døden? Det er lett å merke at Reidar ikke liker å bli intervjuet. Han vrir seg ofte på stolen, begynner å snakke om andre ting og flytter

stadig oppmerksomheten bort fra seg selv. - Det er det vanligste spørsmålet jeg får. Det enkle svaret er at alle dør, inkludert meg. Samtidig er den truende og et mysterium. – Augustin sa følgende om tid:”Jeg vet godt hva tid er, helt til noen ber meg forklare

>> magasinet 2/07

|

9


Foto:Lasse Eid Berntsen

>> det.” Fenomenet døden kjenner vi alle, men det er vanskelig å gi en forklaring. Jeg liker ikke svar som er for enkle, uansett område. Derfor er det egentlig ikke grenser på hva jeg har lyst til å forske på. Men det forklarer ikke hvorfor akkurat døden? - Ja, det henger først og fremst sammen med mitt ønske om å føye sammen kunnskap. At ting henger sammen. Sønnen min på seks år stilte et klokt spørsmål: Pappa, hvorfor dør vi? Ja, hva tror du? sa jeg. Så tenker han seg litt om, og til slutt kommer et klokt svar. For at barna skal få plass i husene. Nå går Reidar over til å forklare forholdet mellom den teologiske og naturvitenskapelige forklaringen på hvorfor vi dør. Dette er tydelig hans hjemmebane, og engasjementet stiger. I følge en naturvitenskapelig forklaring må alle mennesker dø. Uten den hadde det ikke vært ressurser nok til

10

magasinet 2/08

alle og det hadde ikke vært en utvikling. En tradisjonell teologisk forklaring er at mennesket brøt Guds bud og syndet. Dermed ble døden en realitet. Disse to teoriene er motsetninger fordi teologien forutsetter at en gang i historien døde ikke mennesket, mens naturvitenskapen sier at døden alltid har vært.

drømmer om døden- som for eksempel at tennene falt ut. Så døden er en fiende, men det er en beseiret fiende. Jeg har et oppstandelseshåp, og det hviler jeg godt i, svarer han avslappet. - Det som gir mening i døden, gir også mening i livet. Den som tenker på døden, blir ikke depressiv, men blir kastet tilbake til livet.

Så hva er riktig av disse to teoriene? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er viktig at teologien lar seg informere av empirisk kunnskap. Samtidig må den ikke forkaste alt det den allerede vet. For alt for mange mennesker står naturvitenskapen og teologien i konflikt til hverandre. De kriger om hvem som har hele sannheten. Dersom vi åpner for en dialog mellom disse perspektivene, uten at noen av dem selger seg ut, så tror jeg at begge vil bli rikere av det.

Selv om det går tid til forskningsprosjektet, så blir det mye undervisning også. Jeg trives godt i klasserommet. En lærer jo utrolig mye av det. Jeg trives bedre med å undervise enn å preke. I klasserommet er det mulighet for dialog og samtale over tid om de store spørsmål.

Har du blitt mindre redd for å dø? - I starten av mitt prosjekt hadde jeg flere

Reidar er en populær lærer. Han setter seg ofte ned sammen med studentene i kantina og følger med på livene deres. Kanskje det midt oppi all fordypning på livets slutt, er greit å være sammen med mennesker i livets begynnelse.


:Min bok Ingrid Eskilt er insituttleder og førstelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole og jobber innenfor fagfeltet Interkulturell forståelse.

Den bortkomne sønn vender hjem av Henri J.M. Nouwen Den nederlandske katolske presten Henri Nouwen har skrevet til sammen 40 bøker om åndelig liv. Vi har elleve av hans bøker i Ansgarskolens bibliotek. Dette er en lenke til bedre kjennskap til forfatteren: http://www.henrinouwen.org/ Nouwen har unike gaver til å sette navn på det sårede moderne menneskes lengsel etter Gud og fellesskap med ham og han er svært opptatt av hva troen på Jesus betyr for en moderne kristens identitet. Den bortkomne sønn vender hjem er en bok som både omtaler den kjente lignelsen av Jesus i Luk. 15.11-32 samtidig som den beskriver maleriet av og livshistorien til den berømte hollandske maleren Rembrandt (1606-1669). Nouwen beskriver sitt personlige møte med dette maleriet og boka blir gjennom dette også en sjelesørgerisk bok og en veiviser for vårt åndelige liv i dag. Boka er lita og lettlest, men den egner seg best til å leses i kortere deler om gangen for å gi rom for meditasjon og refleksjon over de ulike avsnittene. Den bortkomne sønn vender hjem har tre hovedavsnitt, knyttet til de tre personene i Jesu fortelling som også er hovedpersonene på Rembrandts maleri: Den bortkomne yngste sønnen, den hjemmeværende eldste sønnen og faren. Boka hjelper oss til å se at han selv og jeg som leser har trekk ved våre personligheter som gjør at vi kan identifisere oss med hver av disse tre. Jeg har personlig i mange år vært opptatt av ”den hjemmeværende sønnen” så jeg var i utgangspunktet mest interessert i dette avsnittet. Nouwen klarer imidlertid å få meg til å forstå at jeg har mange trekk av ”den bortkomne” i meg på tross av at jeg aldri i livet mitt har hatt denne sønnens radikale oppbrudd med far og hans hus. ”Den bortkomne” var henfallen til denne verdens verdier, sier Nouwen, det var derfor han brøt opp hjemmefra. ”Henfallenheten vår gjør at vi klynger oss til det som verden påstår er nøkkelen til selvrealisering: rikdom, makt, status og beundring, overdådig forbruk”. ”Jeg er den bortkomne sønnen hver gang jeg leter etter betingelsesløs kjærlighet der den ikke er å finne,” sier han. Dette gjør jeg dessverre altfor ofte! Den eldste ”hjemmeværende sønnen” er også bortkommen midt i sin pliktoppfyllenhet, sammenligning og bitterhet over det han opplever som farens urettferdighet ved gi den yngste broren en slik ubetinget kjærlig mottagelse. Vår himmelske Far sammenligner aldri når han elsker sine barn. For han er hver enkelt unik i deres forskjellighet. Når han sier: ”Min sønn, du er alltid hos meg og alt mitt er ditt ” så er det en like stor kjærlighetserklæring som den som blir den yngste til del. Lignelsen og maleriet om den bortkomne sønnen som vender hjem er først og sist en fortelling og et bilde av en far som elsker grenseløst og ubetinget. Dette vet vi. Det svært utfordrende for meg i denne sammenhengen er Nouwens påstand om at Guds hensikt med våre liv er at vi skal bli lik Gud og vise den samme barmhjertighet mot andre som han viser mot oss. ”Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig” Luk. 6.36. God lesning og Guds velsignelse over din vei mot å bli en åndelig mor eller far!

Kvalitetssikringssystemet Høgskolen har de siste årene jobbet intensivt med å implementere et kvalitetssikringssystem som et skritt på vegen til å bli en akkreditert høgskole. I høst kom gledesmeldingen fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om at systemet var godkjent, og et viktig skritt på vegen er tatt.

Kongens fortjenestemedalje

Inguld Diesen fikk lørdag 22. november tildelt kongens fortjenestemedalje i jull for lang og tro tjeneste i Misjonsforbundet og ikke minst for Ansgarskolen. Da ble hans 80-årsdag feiret sammen med familie og venner på Ansgarskolen. Diesen var gründer for Ansgar Bibelskole da han 30 år gammel ble kalt til å starte skolen. Han var rektor fra 1959 - 1970. I den perioden gjennomgikk skolen en stor utvikling og fundamentet for det som i dag er Ansgar Teologiske Høgskole ble lagt, samtidig som bibelskolen vokste. Hele Ansgarskolen takker Ingulf Diesen for det han har betydd for skolen, og gratulerer han med hans 80-årsdag. magasinet 1/08

11


Stipend fra Mosvolds Legat Styret for Mosvolds Legat oppfordrer aktuelle kandidater til å søke stipend for året 2008 og 2009. Formålet med legatet er å bistå DNM med den virksomhet forbundet utøver, herunder å hjelpe menn og kvinner til utdannelse med tanke på arbeidet i forbundet. Fortrinnsvis gis støtten til lengre, målrettede studier.

Søknad om stipend skrives på egne skjema som fås ved henvendelse til Ansgarskolen. Tildeling skjer to ganger per år, normalt i april og november måned. Henvendelse til Mosvolds Legat, Ansgarskolen, Fredrik Fransons vei 4, 4635 Kristiansand, Tlf: 38106500, Fax: 38106599, E-post: post@ansgarskolen.no

VI TRYKKER

Vi trykker

Ansgarmagasinet ANSGARMAGASINET Telefon 37 28 01 00 | www.birkeland-trykkeri.no

www.birkeland-trykkeri.no

Hydro Tecaco Håneskrysset 4635 Kristiansand Tlf: 38 04 87 77

Østre Strandgt.46 Postboks 27, 4661 Kristiansand Tlf: 38 12 55 80

KRISTIANSAND 38 12 58 00 - VIGELAND 38 25 83 00

12

magasinet 2/08


Kjøp en innholdsrik gave som varer! avisen vürt Land er norges største kristne dagsavis, og den naturlige møteplassen for alle som er opptatt av tro og tanke, samfunn og verdier. Gi bort vürt land i gave, og fü 20% rabatt pü abonnementet!

gü inn pü Gaveweb.no og Kjøp en gave i dag! 345$%.4-!'!3).%4)+/. 3%04%-"%2

)+/.

`SEGJENNOM½NGRENE4ILGIVELSE #IVIL7AR3UPERHELTENESFRIHETSTAP $AVID,YNCH+UNSTENkFORTELLETID

3USANNA7ALLUMR¾D

3JELEGLAD

+NUTSEN ,UDVIGSEN

4EMA

+UNSTEN kKRANGLE

maten og vĂŚret Klimaet liker ikke melk rapport fra abidjan Trospredikant styrer landet?

HIG:@

essay ved jan inge sørbø Nür mediene mørkelegger debatten det større bildet Splittet kirke søker enhet

igdqV`ijVa^iZiqgdi[ZhiZcd&q'%%,

Bak murene eksploderer det gode

!NGRENDE KRANGLEFANTER

G

+2!.',/0%$)!‰+2!.'%,%.3+5.34/-`%,3+%-%$'%6Â?23*%++/00%.039+/,/')345$%.4+2/.)++ !.-%,$%,3%20%23%0/,)3&!26%,"!&!.!'5$%.%3&!,,$5%,,!.--!'.53%,)!33%.63-!24%75,&&

PĂĽ Gaveweb.no kan du bestille gaveabonnement pĂĽ syv ulike publikasjoner. Gaveweb.no er en felles satsning for alle publikasjoner som Mediehuset VĂĽrt Land har helt eller delvis eierinteresser i.

Ikke tilgang til internett? Du kan ogsĂĽ bestille

gaveabonnement pĂĽ VĂĽrt Land her.

gaveweb.no gaver som varer

20% rabatt 50% studentrabatt

(rabatt fratrukket pĂĽ kupong)

3 mnd: 550,- (ord. 687,-)

6 mnd: 1077,- (ord. 1346,-)*

12 mnd: 2031,- (ord. 2539)*

3 mnd (Student) 344,-

6 mnd (Student) 673,-*

12 mnd (Student) 1270,-*

Ă˜nsket oppstartsdato for levering: ____/____/________ (dato/mnd/ĂĽr) *Alle som bestiller 6 eller 12 mnd, fĂĽr en gave tilsendt i posten av VĂĽrt Land. I tillegg vil de som bestiller dette vĂŚre med i trekningen av 2 reisegavekort til en verdi av kr 5000,-

Til:

Fra**:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr:

Sted:

Postnr:

Sted:

Tlf:

Mobil:

Tlf:

Mobil:

Epost:

ANSgAr07/kP1/0805/0840

Ja, jeg ønsker gi bort Vürt Land i:

SVARSENDING 1203 0090 Oslo

Epost:

**Du mĂĽ vĂŚre over 18 ĂĽr for ĂĽ bestille abonnement. Mottaker av gaveabonnement mĂĽ vĂŚre bosatt i Norge. Gaveabonnementet stopper automatisk

magasinet 2/08

13


14

magasinet 2/08

Foto: Morten Ravnbø

�et hellig rom for stillhet, undring og endring�


Innvielse av Ansgarkapellet Andre søndag i advent blir en stor dag på Ansgarskolen. Da vigsles Ansgarkapellet med deltakelse av generalsekretær Jarle Råmunddal, biskop Olav Skjevesland og studentpastor Anne May Abrahamsen. Både ordfører, fylkesmann, givere, ansatte, arkitekter, entreprenør og studenter er innbudt som gjester til vigslingen. Kjell Nupen med familie og stab er spesielt invitert.

Etter lang tids planlegging og bygging har vi nå gleden av å invitere til åpning og vigsling av Ansgarkapellet.

Mye symbolikk Kapellet har en kubisk form på 9x9x9 meter tilsvarende templet i Det Gamle Testamente. Alle sentrale mål i kapellet går opp i 3-gangen som symboliserer Treenigheten. Kapellets tak er brutt av en triangulær glasskonstruksjon som bringer lyset ned i kapellet. Opplevelsen av lyset som kommer ned og dets varierende brytning i glasset er en sentral del av konseptet. De skjøre høye glassøylene i kapellets hjørner som ”bærer” den tunge betongen har sentrale symboler og symboliserer det skjøre og fragile i møte med det massive og bestandige. Kristusfiguren på frontveggen utgjør rommets senterpunkt.

Formål Kapellet skal stå åpent for alle som vil

oppsøke det, i Ansgarskolens åpningstider. Det skal være ”et hellig rom for stillhet, undring og endring”.

Spennende materialer Utvendig er veggene kledd med corténstål som er naglet fast i hele lengder. Cortenstål er ”tregt rustende” og oksideringen stopper etter en tid. Materialet patineres av vær, vind og sol, og vil med tiden ”fange opp” naturen. Glassene består i hovedsak av 3 lag kunstglass hvorav det mellomste er håndmalt. Kunstglasset er lagt på et innvendig laminert bæreglass og beskyttet av herdet glass utvendig. Bygget består av ca 120m2 med kunstglass. Innvendige vegger er utført i selvkomprimerende bordforskalt betong og fremstår ubehandlet. Gulvet er utført i sort primet betong. De firkantede vinduene er produsert hos Kjell Nupen og utført i sammensmeltet munnblåst glass i ca. 4 cm tykkelse. Alteret er utført i betong, corténstål og kunstglass. Det er tegnet i samarbeid mel-

lom sivilarkitekt Tørres Grønningsæter og Kjell Nupen. Innvendige vegger er utsmykket med glasert porselen. Kapelldøren er utført i massiv eik. Kristusfiguren er laget av Kjell Nupen og støpt i bronse.

Hva vil foregå i kapellet? Tidebønner, akustiske konserter og ulike samlinger med tekstlesing og andakt vil være naturlige aktiviteter i kapellet. Kapellet vil romme 72 sitteplasser.

magasinet 2/08

15


B-post Retur: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand S

CMYK 0/35/100/0

N

Foto: Morten Ravnbø

Pantone 130

Karsten Isachsen Det var den kjente presten og forfatteren Karsten Isachsen som på et arrangement ved Ansgarskolen uten forvarsel utfordret Kjell Nupen til å stå for kunstnerisk utforming av det kapell skolen planla å bygge. Samtidig utfordret Isachsen skolens gjester om å støtte prosjektet. Kapellet er virkeliggjort ved sjenerøse bidrag fra enkeltpersoner, firmaer og Kjell Nupen.

Litt om navnet Ansgar Ansgar (801-865) var erkebiskop av Hamburg-Bremen, men er mest kjent for misjonærvirket. Ansgar brakte evangeliet til Sverige i 829 og bærer tilnavnet Nordens apostel. Ansgar er skytshelgen for Skandinavia, den danske kirke og for bispedømmet Hamburg og Bremen. Han regnes som grunnlegger av Svenska Kyrkan. Flere foreninger som dannet grunnlag for stiftelsen av Misjonsforbundet i 1884 bar navnet Ansgar.

16

magasinet 2/08

Foto: Fokus film

Kjell Nupens verksted står for hele kapellets utforming i samarbeid med Integrert Kunst AS v/ glassmester Ole Richard Lauritsen, Trond Haugland, Thorbjørn Andersen, Peter Heijman (Glasatelier Oud Rijsvijk BV), sivilingeniør Harald Hertzberg, sivilarkitekt Tørres Grønningsæter (SMS arkitekter) og Kjell Mollvik (Agder Kunststøperi). Entreprenør er Brødrene Reme AS. Det er første gang Kjell Nupen utformer et helt bygg og står for integrert kunst i hele bygget. Prosjektet er gjen-

nomført i nært samarbeid med Ansgarskolen som byggherre.

Foto: Morten Ravnbø

Kjell Nupen og samarbeidspartnere

Ansgarmagasinet nr. 2 2008  

I dette nummeret møter du Syver (linjeleder musikk), Reidar Salvesen (forsker) og student Kristin Jørstad som er en av mange ledere bak Ansg...