Page 1

Bokfokus MED KUNSKAP FÖR DIN EGEN OCH ANDRAS UTVECKLING NR 5 • 2011 PRIS 29 KR

Brusten anknytning Anna Kåver

om terapeutiska relationer i KBT

Happy, happy

en bok om skilsmässa

Tortyr

Gert Svensson om tortyr och trauma

Gentest

för viktminskning


Guide till www.bokfokus.se Författarbiografier

Experter svarar på läsarfrågor

Aktuella böcker

Logga in Sök böcker

med kundnummer och postnummer

och annat på hela sajten

Sök böcker ämnesvis

Träffa oss på Bok & Biblioteksmässan! Kom till Modern Psykologis monter B05:60.


Intro från redaktören

På spaning efter boktrenderna

O

m man ska tro Maria Sveland och Katarina Wennstam är tvåsamhetsnormen en av de mest förtryckande strukturer vi har. ”Äktenskapet är ett märkligt påfund, en levande anakronism av samma slag som monarkin – förlegat och omodernt, men ändå hyllat och omhuldat som vore det en nödvändig ingrediens i livet.” Så står det i förordet till den just nu brännheta boken Happy, happy – en bok om skilsmässa. Om du ligger i skilsmässa eller funderar på att separera (du är i gott sällskap eftersom cirka hälften av alla förhållanden tar slut) lär du kunna hämta mängder av kraft och inspiration i den här boken. Här är skilsmässan inte slutet på något utan en hoppfull början. Läs mer om den på sidan 11. En annan linje bland hösttrenderna är anknytningsteori och trauma. Den mörka hemligheten av Dan Josefson och Egil Linge handlar om hur tidiga skrämmande barndomsupplevelser kan leda till en så kallad desorganiserad anknytning och till trauma. Detta är seriös och välskriven självhjälp för människor som lever med psykiskt lidande. Den mörka hemligheten är periodens utvalda bok. Gert Svensson kommer också med en högaktuell bok som handlar om tortyr. Den heter Mordförsök på tilliten och tar bland annat upp problemet att så många barn i Sverige ärver sina föräldrars trauman som de förvärvat i krigsdrabbade länder. Du hittar den på sidan 23. Några neddykningar alltså i bokhösten. Och just när du får det här numret av Bokfokus är Bok & Biblioteksmässan i full gång i Göteborg. Är du där så passa på att besöka Modern Psykologis monter, prata med oss på redaktionen, bläddra i våra tidningar eller lyssna på intressanta föredrag.

innehåll Bokfokus nr 5 2011 4 Periodens utvalda bok Den mörka hemligheten – om anknytningssår från tidig barndom 8 Allians i kbt-behandling Anna Kåver om relationen i psykoterapi 11 Lyckligt skild Maria Sveland och Katarina Wennstam kommer med antologin Happy, happy – en bok om skilsmässa 15 Lena Anderssons filosofier Förnuft och högmod är ett hopplock med det allra bästa hon skrivit 20 Oliver Sacks funderar över seendet Följ med på en resa in i den mänskliga hjärnan 38 Vad är ett gott liv? Ann Heberlein ställer nya frågor

Johanna tipsar Kolhydratbantning eller lågkaloridiet? Svaret är att det är olika för olika människor vilken diet som passar bäst. Genom att göra ett gentest får du reda på vilken vikttyp du är. Läs om det i Karin Bojs och Anna Bratts nya bok.

Johanna Linder johanna@modernpsykologi.se Bokfokus 3


Fokusboken Bakom psykiska problem döljer sig ofta sår som uppstått i tidig barndom. Egil Linges och Dan Josefssons bok ger verktyg för att hantera smärtan på nya sätt. TEXT Johanna Linder

Barndomens sår kan läkas

4 Bokfokus

terapeuten Egil Linge, som tillsammans med journalisten Dan Josefsson skrivit Den mörka hemligheten, måste vi inse att barndomen ofta har avgörande betydelse för den smärta vi känner som vuxna. Utan den insikten finns risken att vi inte förstår varför

”Den här boken handlar om upplevelser i barndomen som kan ge känslomässiga sår som är så djupa att de inte slutar blöda ens när vi blivit vuxna” Ur Den mörka hemligheten

vi mår dåligt. En sida av oss själva trycks hela tiden tillbaka, men mörkret ligger och lurar och tvingar oss att slösa mycket energi på att tysta ner och döva smärtmonstret. Egil Linges och Dan Josefssons förra bok Hemligheten handlade om hur vi som vuxna kan få relationsproblem på grund av otrygga anknytningsmönster. Boken tog upp tre anknytningstyper: trygg, otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent. Men det finns också en fjärde anknytningstyp, desorganiserad anknytning, och det är den som behandlas i Den mörka hemligheten. Barn med desorganiserad anknytning kan inte hitta fungerande strategier i sitt >>

f oto : M i a c a r l ss o n

E

tt litet barn som blir skrämt eller gravt försummat av sin förälder riskerar att få komplicerade relationer i vuxen ålder. Och sådana relationer leder till ännu mer psykisk smärta. Det blir en ond cirkel som kan vara svår att bryta. De senaste decennierna har det varit lite omodernt att prata om barndomen som orsak till psykisk ohälsa. Den kognitiva beteendeterapin har riktat fokus bort från tidiga erfarenheter. Istället har man intresserat sig mer för hur man kan lösa problem som finns här och nu. Den här utvecklingen är förstås positiv på många sätt – Kbt ger bra behandlingsresultat. Men enligt psyko-


Med relationer i fokus Dan Josefsson 채r frilansjournalist och har varit klient hos Egil Linge. Egil Linge 채r leg. psykolog och psykoterapeut. Bokfokus 5


Desorganiserad anknytning blir följden när två av våra djupt nedärvda beteendesystem krockar: anknytningssystemet som driver oss att springa ”till någon” när vi blir rädda och rädslosystemet som får oss att vilja springa bort ”från något”. Kollapsen uppstår när det är anknytningspersonen själv som hotar eller skrämmer barnet. Barnet vill springa undan från faran, men det drivs samtidigt att söka skydd hos föräldern.

Det här ger barnet en kaotisk upplevelse av relationer som riskerar att följa med genom livet. Inom anknytningsteorin uppskattar man att så många som 15 till 25 procent av befolkningen har den här trasiga typen av anknytning. Den är något 6 Bokfokus

överrepresenterad i miljöer med psykosocial belastning, men förekommer överallt. Missbrukande föräldrar, föräldrar med psykiska sjukdomar, sexuella övergrepp eller misshandel kan vara orsak till desorganiserad anknytning, ofta med psykiska problem i vuxen ålder som resultat. Även separationer – som att en förälder dör eller på annat sätt försvinner ur barnets liv – leder vanligen till obearbetade känslor av stark rädsla. Andra gånger är sambanden mindre tydliga. Kanske har det funnits en känslomässigt frånkopplad förälder, något som kan vara nog så skrämmande för ett litet barn som upplever hela sin överlevnad vara beroende av förälderns kärleksfulla omhändertagande. Föräldrar som själva blivit traumatiserade, antingen i tidig barndom eller senare i livet, kan bli känslomässigt avtrubbade och får då svårt att hantera barnets staka känslouttryck. Därmed ärver deras barn traumat och anknytningen desorganiseras. Många människor är inte medvetna om att de har upplevt smärtsamma saker i sin tidiga barndom. Det behöver inte handla om bortträngda minnen, vanligare är att man känner till vad som har hänt men inte tillmäter det särskilt stor betydelse. Händelserna bagatelliseras och sätts inte in i sitt sammanhang. Våra första anknytningsrelationer följer oss genom livet och slår till när vi blir kära eller söker närhet. Den som får känslomässig respons som litet barn på både positiva och smärtsamma känslor utvecklar en trygg anknytning. Det lilla barnet speglar sig i förälderns reaktioner och lär sig

så småningom att reglera sina känslor så att de inte känner sig uppslukade av dem. Som vuxna blir de här människorna bra på att hantera närhet och avstånd och de kan ofta ha långa och tillfredsställande relationer. Om vi däremot ofta blev avvisade när vi uttryckte tröstbehov kan vi få en otryggundvikande anknytning. Kanske tycker vi då att det känns säkrast att inte ha en längre relation. Eller så aktar vi oss för att ställa för mycket krav på den älskade. Detta kan leda till

”... det vimlar av människor som bär på så svåra själsliga sår från barndomen att det allvarligt påverkar deras liv som vuxna.” Egil Linge

f oto : M i a c a r l ss o n

närhetssökande. De blir stressade och frustrerade eftersom de inte vet hur de ska bete sig i relationen med föräldern.


att vi verkar ointresserade och allför autonoma. Kom trösten i stället lite sporadiskt har vi kanske utvecklat en otrygg-ambivalent anknytning. Då blir vi lätt ängsliga och klängiga i vuxenrelationer. Genom att kräva att den andra finns tillgänglig känns det som om vi tillgodoser vårt närhetsbehov. Allt detta går enligt principen ”Det funkade då, alltså borde det funka nu”. Men mönstren ställer tyvärr ofta till det i våra relationer, och om vi vågar utmana dem kommer vi att må bättre. Alla kan ändra sina anknytningsmönster, de kan till exempel förändras i psykoterapi eller genom andra relationella erfarenheter. Fallbeskrivning ur boken Lina skrämmer sin familj med oresonliga vredesutbrott. Särskilt i samband med pms händer det att hon fullständigt tappar kontrollen över sitt humör. Hon söker terapi hos Egil Linge för att få hjälp med sin vrede och berättar vid första sessionen att hon blivit polisanmäld när hon i blint raseri klivit över grannens staket och slängt hans elektriska häcksax i poolen. Vredesutbrottet orsakades av att hon stördes av grannen när hon hade gäster. Nu är hon rädd att förlora sin familj. Hennes man klagar på att hon då och då blir så arg på barnen att hon gör dem rädda. I terapin blir det så småningom tydligt att Lina har sår från barndomen som är svåra att läka och som väcks till liv i hennes relationer – både i nära och i mer avlägsna relationer som med grannen. Tyvärr är det också stor risk att hon för vidare sitt trauma till sina barn eftersom hon skrämmer dem med sin vrede och sina oförutsägbara känslokast.

Desorganiserad anknytning Egil Linges och Dan Josefssons nya bok ger konkreta verktyg till den som lever med psykisk smärta. Verktygen kan Pris nu användas för att få ett mer integrerat enast Beställ s t själv: övningar 3 ok i impulskontroll, att träna sig på acceptans, att utmana sina kontrollbeteenden, att rita en livslinje eller att börja berätta sin historia är några av dem. Boken visar också med hjälp av fallbeskrivningar hur man använder verktygen konkret. Alla som själva är drabbade av psykisk smärta, vänner och Dan Josefsson/Egil Linge Den mörka hemligheten familj som vill vara ett stöd Natur & Kultur 2011 och inte minst professionella hjälpare kommer att ha mycket Inb, ca 200 s. Best. nr: 12114 174:glädje av den här boken.

154:-

Läs även deras tidigare bok Det här är en bok för singlar som tröttnat på att vänta och som vill veta vad de kan göra för att hjälpa framtida kärleksrelationer på traven. Men den vänder sig också till den som redan hittat en partner och som vill veta mer om vad som händer i oss när vi försöker gå från förälskelse och vidare in i en varaktig kärleksrelation. Faktum är att vi har goda möjligheter att påverka våra förutsättningar både för att hitta en partner och för att skapa en varaktig relation.

Dan Josefsson/Egil Linge hemligheten Från ögonkast till varaktig relation Natur & Kultur 2008, Inb, 171 s. Best. nr: 11100 172:Bokfokus 7


Anna Kåver Allians är grundläggande i psykoterapi. Anna Kåvers nya bok beskriver hur en tillitsfull relation mellan klient och terapeut kan utvecklas i kbt-behandling.

Samtal som lyfter

 O

m man frågar folk vad som är viktigast i deras liv svarar de flesta att det är kärleksfulla och närande relationer. Den här enkla sanningen bör vara ett riktmärke i alla former av psykoterapi. Anna Kåver, psykoterapeut och uppskattad författare till böcker om mindfulness och acceptans, har skrivit

Alla som arbetar med psykoterapi vet att en empatisk allians är viktig. Studenter får höra det under sin utbildning och forskningen levererar rapporter om att terapirelationen ofta är mer avgörande för behandlingsresultatet än vilken metod man väljer. Men den stora frågan är hur allians skapas. Erfarna terapeuter förväntas ”bara veta” hur de ska få till den.

”Jag hoppas kunna smitta läsaren med lite av den glädje och tillfredsställelse som jag upplever när ett terapisamtal blir riktigt meningsfullt.” Anna Kåver boken Allians – den terapeutiska relationen i kbt. Här visar hon konkret hur en fruktbar relation mellan klient och psykoterapeut kan inledas. Detta sker när terapeuten har förmågan att lyssna och bemöta klienten precis där hon eller han befinner sig. Utifrån en sådan plattform av förtroende och tillit kan förändringsarbetet ge resultat. 8 Bokfokus

Och nyexaminerade psykoterapeuter får själva leta sig fram till hur de ska göra. Det vilar ett diffust och lite flummigt skimmer över begreppet, något som leder till att många famlar i luften. Klienter pratar om en ”personkemi” som måste stämma. Psykoterapeuterna försöker använda sin empati så gott de kan för att skapa en förtroendefull relation i terapirummet.

Men ofta saknar de konkreta verktyg att ta till när tillitsskapandet kör fast. En annan aspekt är att allians ofta förknippas med psykodynamisk behandling. Inom kbt har man haft en tendens att lyfta fram det tekniska – metoden har fått gå före relationen. Inte minst de som är kritiska mot kognitiv beteendeterapi utmålar den gärna som alltför teknisk. Sanningen är dock att allians är lika viktigt i kbtbehandling som i psykodynamisk behandling. Det här är ytterligare en styrka med Anna Kåvers nya bok, att hon lyfter fram allians just i kbt. Boken vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor och alla andra som arbetar med förändrande samtal. En rad faktorer för en lyckosam allians i kbt-behandling tas upp: trygghet i terapirummet, att inge hopp , motivation och överenskommelsen mellan terapeut och klient. Forskningens stöd för vikten av allians diskuteras också. Och inte minst reder Anna


Kåver ut begreppen i den ibland vilseledande diskussionen om att allians är viktigare än metod, och hon visar att metod och relation snarare går hand i hand. Boken tar specifikt upp verktyg som mindfulness, acceptans, validering, empati och medkänsla och visar att dessa delar är mycket användbara när vi vill skapa en god terapirelation. Grundläggande är också terapeutens förmåga till flexibilitet och följsamhet med klientens behov. Det sista kapitlet i boken handlar om allians i skarpa lägen. Det är i sådana situatio-

ner som tilliten verkligen sätts på prov – i konflikter, vid hot om självmord, när terapirelationen utvecklats till en maktkamp eller när terapeuten inte förmått sätta rimliga gränser i terapin. Här ger Anna Kåvers bok vägledning och råd om hur man kommer förbi den här typen av akuta problem – problem som hotar den fortsatta behandlingen och som i värsta fall kan leda till katastrof. Boken lyfter också fram olika perspektiv på allians. Här får vi ta del av klienternas bild, av studenternas och av psykoterapeuternas – och se hur deras uppfattningar skiljer sig eller stämmer överens med varandra.

Anna Kåver Pris nu Allians 212:Den terapeutiska relationen i KBT Natur & Kultur 2011 Inb, 180 s. Best. nr: 12113 Pris efter 3 okt 235:Bokfokus 9


Självhjälp SLUTADE KÄMPA Vidyamala Burch lärde sig att stå ut med smärtan och skapade Breathworksmetoden.

En CD-skiva med mindfulness och meditationsövningar upplästa av Ola Schenström följer med.

Ge upp kampen mot smärtan

K

an man leva ett fullvärdigt liv trots smärta, värk eller kroniska skador på kroppen? Människor som drabbas av olika smärttillstånd försöker ofta kämpa emot. Men när man gör det ökar smärtan – fokuset hamnar ohjälpligt på själva smärtupplevelsen och den onda cirkeln är igång. Smärtan tar över och påverkar snart alla delar av livet. Därför gäller det att sluta kämpa. Erfarenheten av att ge upp kampen mot smärtan förändrade livet för Vidyamala Burch. Efter två allvarliga skador på ryggraden var hon plötsligt rörelsehindrad och led av kronisk smärta. Hon som hade levt ett aktivt liv med bergsklättring som hobby och filmredigering som yrke landade nu i en helt ny verklighet. Men i stället för att ge upp bestämde hon sig för att hon skulle

10 Bokfokus

hitta fram till ett fullvärdigt liv. Hon utvecklade en unik metod för att leva med smärta – Breathworksmetoden. I boken Mindfulness – en väg att hantera smärta lär Vidyamala Burch ut sin metod som förutom vid kroppsliga smärttillstånd också kan användas vid migrän, artrit, kronisk trötthet och depression. Vidyamala Burch Mindfulness En väg att hantera smärta Övers. Eva Trägårdh Bonnier Fakta 2011 Inb, 288 s. Best. nr: 12116 174:-

Moralen sitter i generna Empatin segrar över egoismen. Det menar den nederländske evolutionsforskaren Frans de Waal. I Empatins tidsålder visar han att vi biologiskt är skapade för generositet och hänsyn till varandra. Han tycker sig också se en revolutionerande ideologisk förändring i västvärlden: den nyliberala föreställningen om människan som i grunden egoistisk är numera en idé i gungning. Evolutionsbiologin visar nämligen att vår empati är medfödd, enligt Frans de Waal. Och empatin har vi gemensam med andra primater. Frans de Waal Empatins tidsålder Hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle Övers. Bo Gustavsson Karneval 2011, inb, ill av författaren, 300 s. Best. nr: 12033 182:-


Relationer

SKILSMÄSSOAGENTERNA Maria Sveland och Katarina Wennstam har dragit ihop ett fantastiskt gäng skribenter till antologin om lyckliga skilsmässor.

Maria Sveland/Katarina Wennstam (red) Happy, happy En bok om skilsmässa Atlas 2011, inb, 250 s. Best. nr: 12115 152:-

Med rätt att skiljas

f oto : S a r a M a c K e y

O

rden som dyker upp i samband med skilsmässor och separationer för lätt tankarna till dramatiska olyckshändelser. ”Äktenskapet har kraschat.” ”Det sprack.” ”Vår familj gick sönder.” Det är gråt, sorg, vrede, bitterhet, hämndlystnad och ångest. Ensamhet och överblivenhet. Glasberg och sårad stolthet. Men är en skilsmässa bara hemsk? Verkligheten är mångfacetterad och när man frågar dem som skilt sig får man förvånande nog ofta positiva och ljusa beskrivningar: ”det var en enorm lättnad när jag äntligen tog beslutet.” ”Mitt liv har blivit mycket bättre efter skilsmässan.” ”Jag har hittat tillbaka till mig själv.” Lättnad, frihetsrusiga känslor,

stark närvaro mitt i det egna livet. Bättre kontakt med barnen. Ökat personligt ansvar. Ibland ren eufori. Glada och lyckliga känslor växlar med tunga och svåra. Och efter krisen kommer utveckling och växande, för så brukar livskriser fungera. Dessutom mår kvinnor statistiskt sett bra när de skilt sig. Forskningen är dock inte lika entydig när det gäller männen. Men säkert är att barnen far mer illa i kärlekslösa, grältyngda eller avdomnade relationer än med skilda föräldrar som återtagit sitt vuxenansvar. Barnen behöver se kärlek omkring sig och de vill ha glada mammor och pappor. Eftersom det redan finns gott om skildringar av kraschade äktenskap, bittra

ensamma mammor, alkoholiserade före detta äkta män och andra skilsmässokatastrofer är antologin Happy, happy en lisa för själen. Den ger kraft och mod och visar vägen till hur man bättre kan uthärda sorg, ambivalens, ångest och vrede för den som befinner sig i en skilsmässa eller för den som funderar på att bryta upp.

Medverkande: Mia Skäringer Gudrun Schyman Åsa Larsson Maria Sveland Helena von Zweigbergk Pernilla Glaser Maria-Pia Boethiüs Mian Lodalen Katarina Wennstam Bokfokus 11


På jobbet

Duktiga Annika gör upp med perfektionismen

H Gott ledarskap går att lära sig Det här är en bok för dig som är ledare eller på väg att bli det. Här får du konkreta övningar, du får lära dig att planera och följa upp din träning och personliga utveckling. Genom att göra din ledarroll tydlig blir det lättare för medarbetarna att följa dig mot det gemensamma målet – en effektivare verksamhet. Boken Träna ledarskap varvar diskussioner, tips, övningar och praktiska erfarenheter. Palle Lundberg har blivit utsedd till Årets chef. Här berättar han om sin egen resa från blyg pojke till framgångsrik ledare. Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog och specialist i arbetslivets psykologi. Palle Lundberg/ Sara Henrysson Eidvall Träna ledarskap Liber 2011, inb, 250 s. Best. nr: 12118 275:12 Bokfokus

ela sitt liv har hon varit en Fröken Duktig. Tjejen som alla var avundsjuka på i skolan eftersom hon inte bara var snygg och smart utan också snäll och trevlig. Dansaren Annika Sjöö, som 2009 knep en plats i tevetittarnas hjärtan när hon vann Let´s Dance i TV4 tillsammans med Magnus Samuelsson, avslöjar baksidan av att vara ”den perfekta”. I sin självbiografi Fröken Duktig berättar hon om hur prestationsångesten tidvis varit nära att knäcka henne. Under den fantastiska ytan fanns en osäker tjej som törstade efter bekräftelse, som aldrig tillät sig att vara sämre än bäst och vars liv handlade om att ständigt vara på topp. Efter hand ledde duktighetskomplexet till stark ångest och förvrängd kroppsuppfattning, mitt i en hård kändisvärld där ytan betyder allt.

Annika Sjöös berättelse är både personlig och allmängiltig och den sätter fokus på ett viktigt samtidsproblem: Vill vi leva i ett samhälle som inte tillåter något annat än perfektion? Och vem sopar ihop bitarna när allting rasar?

Annika Sjöö/Karin Lilja Fröken duktig Ica Bokförag 2011 Inb, 208 s. Best. nr: 12119 169:-


SLÅR ETT SLAG FÖR GOTT UPPFÖRANDE Magdalena Ribbing skriver om vett och etikett på jobbet.

Rätt sätt på jobbet ger arbetslust

f oto : e l i sab t h o h l s o n wa l l i n

B

ra stämning på jobbet är den bästa grunden för ett väl utfört arbete. Men vem är ansvarig för att skapa den goda stämningen? Är det chefen? Eller medarbetarna? Vi är alla delaktiga i våra relationer, och det gäller förstås även på arbetsplatsen. När vi möter andra visar vi oss själva, men samtidigt representerar vi det företag vi arbetar på och vilken stil företaget har, både internt och utåt. Alla förtjänar att mötas med respekt, förståelse, intresse och vänlighet. Det gäller kunder, leverantörer, köpare, medarbetare, klienter, samarbetspartner, chefer och styrelser. Nu kommer Magdalena Ribbing ut med boken Etikett på jobbet. Här är inga frågor för obetydliga för att avhandlas. Ska man hälsa på alla på arbetsplatsen? Kan man ha sandaler på kontoret?

Hur inleder man ett mejl på ett trevligt sätt? Hur ska man bete sig på personalfesten? Ta del av de bästa råden för representation, presentation, tid, klädstil, hyfs och stil på nätet, i mobilen, mejlen och telefonen. Mötet med det osvenska finns också med i ett kapitel liksom en lista på de värsta klavertrampen.

Magdalena Ribbing Etikett på jobbet Bra att veta på kontoret Natur & Kultur 2011, Inb, 160 s. Best. nr: 12120 182:-

Vägen till framgång tolkad av en mystiker Du behöver inte ha en titel för att vara en förebild, det är budskapet Blake får av den luggslitne gamle mannen som en dag kliver in i bokhandeln där Blake arbetar. Visst, Blake gillar böcker, men sedan han kom hem från striderna i Irak har han haft svårt att anpassa sig och dricker helst sitt kaffe i fred och går ensam bland hyllorna i affären. Men tillsammans med den gamle mannen får han ta del av ett helt nytt sätt att arbeta och leva. Nu, flera år senare, vill Blake dela med sig av denna kunskap och visdom som hjälpt honom att lyckas i livet. Robin Sharma ledare utan titel En berättelse om vägen till framgång i livet Övers. Helena Hansson Natur & Kultur 2011 Inb, 256 s. Best. nr: 12099 173:Bokfokus 13


Vikt & hälsa

Gör gentest innan du bantar

14 Bokfokus

får däremot snällt finna sig i att äta fettsnålt och 16 procent behöver reducera både fett och kolhydrater. Men än så länge är siffrorna inte säkra. Klart är dock att fetma och övervikt är bland de mest ärftliga tillstånd som genetiken känner till. Och samtidigt som bantningsgurus från olika läger har grälat med varandra har genetiken gjort dramatiska framsteg. Vikten av gener beskriver genforskningens delvis mörka historia, men också nutidens mest spektakulära forskningsfront. Här finns också handfasta råd om mat och motion.

TÄNKER NYTT OM VIKT Anna Bratt och Karin Bojs skriver om att dina gener visar hur du ska äta för att hålla vikten.

Karin Bojs/Anna Bratt Vikten av gener Hur DNA påverkar din vikt Natur & Kultur 2011, Inb, 176 s. Best. nr: 12121 169:-

f oto : m i a c a r l ss o n

M

irakeldieterna avlöser varandra, ena dagen ska vi äta enligt tallriksmodellen och nästa ska vi kolhydratbanta. Proteindieten, fettdieten, medelhavsmat, LCHF, Isodieten, GI eller kaloriräknande enlig Viktväktarna. Vilken ska vi välja? Hur ska vi bära oss åt för att bli av med extrakilona? År 1980 led fem procent av svenskarna av fetma. I dag ligger siffran på fjorton. Vi blev ”fettskrämda” och fettet jagades bort från så många livsmedel som var praktiskt möjligt. Men nu har vi i stället fått kolhydratskräcken med förespråkare som är precis lika dogmatiska som fettfobikerna. Plötsligt är potatis, bröd och pasta det värsta man kan lägga på en tallrik. Vetenskapsjournalisten Anna Bratt har upprepade gånger sagt ja och amen till revolutionerande rön om träning och kost, får vi veta i boken Vikten av gener som hon skrivit tillsammans med vetenskapsjournalisten Karin Bojs. När lågkolhydratkost kom på modet hakade hon åter på tåget. Men inte gick hon ner i vikt – trots att hon gjorde precis som man skulle. Det var när hon gick och gjorde ett gentest som hon fick förklaringen: det visade sig att hennes gener krävde att hon minskade på fettet för att gå ner i vikt. De nya rönen tyder på att 45 procent av befolkningen går ner i vikt av lågkolhydratkost. 39 procent


En vass penna

UTMANAR Lena Andersson samlar sina bästa texter i en ny bok.

”Mitt skrivande är ett utredningsarbete. Jag måste utreda varför så mycket är så konstigt. Varför det uppenbara är så svårt att se. Varför dunklet är så lockande när tankens reda och språkets klarhet är något av det vackraste människan har.” Lena Andersson

Till förnuftets försvar

f oto : u l l a m o n ta n

O

m du har kunskap, dela med dig! Om du kan något, förklara! Den känslan har grundat Lena Anderssons världsåskådning, enligt henne själv. Som barn hatade hon trolleri. Hon avskydde att hela syftet var att undanhålla mottagaren kunskap som egentligen gick att förklara. Och hon såg hur människor var beredda att passivt acceptera, underkasta sig, bli lurade och sedan lättsamt glömma. Det upprörde henne, berättar hon i förordet till sin bok Förnuft och högmod. Boken är ett hopplock av Lena Anderssons bästa artiklar, kåserier och pjäser där hon inte väjer för några ämnen. Hon attackerar kulturrelativism, postmodernism och den svenska

socialdemokratin. Hon analyserar mordet på Theo van Gogh, går i försvar för ateismen, slår ett slag för katederundervisningen och framförallt ger hon sig oförtröttligt på den världsomspännande sexismen. Lena Andersson är en av de mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, leder till att hon går i närkamp med de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende. Här har hon samlat artiklar ur Dagens Nyheter och tidningen Fokus, samt fyra teaterpjäser om religionens roll i samhället.

Lena Andersson Förnuft och högmod Artiklar – prosa – pjäser Natur & Kultur 2011 inb, 250 s. Best. nr: 12122 169:Bokfokus 15


Livskunskap

Helena Harrysson Släpp taget och håll i Handbok för tonårsföräldrar Alfabeta 2011, inb, 144 s. Best. nr: 12130 159:-

SEXBARNSMAMMA Helena Harrysson har ett långt yrkesliv bakom sig som pedagog och rektor. Idag arbetar hon som utbildare, coach och föreläsare.

Guide a för Vilsn s r å ton r! föräldra

Finnas till hands och lämna ifred

E

na dagen verkar tonåringen fullt kompetent och vuxen. Nästa beter hon sig som en trotsig femåring. En sak kan du som förälder vara säker på: du kommer bli tvungen att lära om på nytt. Och du kommer inte undan med mindre än att lära känna din tonåring på nytt. Hon är en ny människa nu, på väg in i vuxenlivet. Och du behöver träna på hur du kan finnas i närheten utan att tränga dig på – en svår balansgång eftersom gränsen mellan att lägga sig i och att visa sunt intresse kan var hårfin. 16 Bokfokus

Att vara tonårsförälder är inte det lättaste. När barnen är små går vi in med hull och hår för föräldraskapet, läser böcker om barns utveckling och funderar ivrigt kring hur vi kan hjälpa dem framåt i livet. Men när barnen går in i tonåren händer också något med föräldrarna. Den tidigare så självklara tillgivenheten från barnets sida är inte längre lika självklar. Tonårsbeteendet kan väcka irritation och maktlöshetskänslor. Men tonåringen behöver dig som förälder. Hon behöver din förmåga att både släppa

taget och hålla i. Det här är en paradox som många föräldrar brottas med. Vadå? Ska jag inte sätta gränser nu? Eller: Jag som trodde att det räckte med att stå lite vid sidan om, och så befinner jag mig mitt i detta kaos! Boken Släpp taget och håll i är en utmärkt guide för vilsna tonårsföräldrar, för föräldrar som snart kommer att ha tonåringar och för alla andra som kommer i kontakt med unga människor och som vill förstå övergången från barn till vuxen bättre.


Hur är det att åldras idag? Har du svårt att förlika dig med bilden av åldringen som sitter på en parkbänk och matar duvor? Har du annat i huvudet än dina krämpor och rabattkuponger? Drömmer du om att bli en glad och aktiv pensionär som hittar nya utvecklande glädjeämnen varje dag? Om du känner dig vilsen inför pensioneringen och undrar hur du ska fylla din tid, då är det här läsning för dig. När horisonten flyttar sig av Bodil Jönsson är en tankebok om att åldras i vår tid. Det är en behövlig bok för alla som närmar sig eller är inne i pensionsåldern. De fantastiska illustrationerna av Jan Stenmark ger en sinnlig läsupplevelse.

Bodil Jönsson När horisonten flyttar sig Ill. Jan Stenmark Brombergs 2011 Inb, 154 s. Best. nr: 12071 159:-

Miljön viktigare än arvet vid cancer Läkaren David ServanSchreiber upptäckte en hjärntumör hos sig själv. Tumören opererades bort och han fick strålbehandling, men cancern kom tillbaka. Då bestämde han sig för att ta reda på om det var möjligt att bekämpa cancer genom livsstilsförändringar. Anticancer visar att miljön är avgörande för uppkomsten av cancer och att det genetiska arvet spelar en betydligt mindre roll än vi tidigare trott. Här ges kunskaper om cancerogena ämnen i miljö och mat och konkreta fallbeskrivningar med exempel på vad man kan göra för att skydda sig och hur du kan hjälpa din kropp att bli motståndskraftig mot cancer.

David Servan-Schreiber anticancer Ett nytt sätt att leva Övers. Helena Hansson Natur & Kultur 2011 Inb, 341 s. Best. nr: 12094 197:-

Känslan av sammanhang Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll? Aaron Antonovskys svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang (KASAM), alltså i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. I boken diskuterar Antonovsky hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa. Läsaren får även ta del av ett testinstrument för att mäta KASAM och författaren redovisar en rad olika forskningsresultat förknippade med begreppet.

Aaron Antonovsky hälsans mysterium Övers. Magnus Elfstadius Natur & Kultur Mjukband, 280 s. Best. nr: 11054 215:Bokfokus 17


Kärleksliv STÄLLER FRÅGOR OM INRE UTVECKLING Eva Sanner är terapeut, föreläsare och journalist.

Kvinnors väg till lust Det här är två böcker i en: den ena delen är en insiktsfull guide till hur du som kvinna kan göra lusten till din egen och hur du lär dig njuta mer av sex. Denna första del vänder sig till ditt mer intellektuella jag, och här får du lära dig hur du kan utmana dina sexuella gränser och hitta djupare delar av dig själv. Vänder du sedan på boken hittar du den sinnliga, hemliga delen av boken: en samling eggande erotiska berättelser som väcker lust och sätter fart på dina sexuella och sensuella drömmar. Att sväva fritt i fantasin är nämligen en utmärkt början på ett nytt och spännande sexliv. Och i fantasins värld är allting möjligt.

Cecilie Lok Tommerup Lust till mer lust Övers. Mia Ruthman Ica Bokförag 2011 Inb, 194 s. Best. nr: 12142 159:18 Bokfokus

Det avgörande vägvalet

S

usanna är en ung, framgångsrik TV-journalist som hamnar i en livskris. Hon gör en reportageresa till Frankrike för att porträttera en känd fransk författare/filosof, Daniel, som har dragit sig tillbaka till en bergsby för att leva ett liv i harmoni med naturen. Susanna och Daniel inleder en relation. Susannas äktenskap rämnar. Hennes man tjänar bra i finansbranschen och de lever det goda livet i Stockholm. Shoppar, äter ute, reser, bor i en lyxlägenhet. Men de har en livssorg – barnlöshet. Dessutom avslöjas maken som förskingrare. Han har spekulerat bort andras pengar på börsen och döms till fängelse. Kontrasten mellan de två männens livsstilar är alltså enorm. Susanna börjar ifrågasätta sina egna livsval. Hon beslutar sig för att pröva en ny väg och följer med Daniel på en ökenvandring i Sahara. Hon blir med barn. Slutet är öppet, men Susanna har valt en ny väg i livet. Historien är effektivt berät-

tad och ger författaren möjlighet att ställa frågor till läsaren. Varje kapitel avslutas med några etiska frågeställningar. Hur hanterar vi jordens resurser? Vad är det vi äter? Vad händer med vår kropp och vår själ? Hur mycket prylar behöver vi? Det här är en bok om att göra aktiva val och förändra sin livsstil. Eva Sanner är född 1959 och har skrivit böcker om kroppen och själen, bland annat Kåt, glad och tacksam (2008) och Kärlek (2011). Hon är terapeut, föreläsare och regelbunden medarbetare i tidningen Hälsa. Eva Sanner Sand i skorna En berättelse om att vakna och välja Optimal 2011, inb, 255 s. Best. nr: 12140 172:-


Stora frågor

Hundra filosofiska år

V

f oto : i s to c k p h oto

ad är egentligen modern filosofi? Vad har filosoferna haft för sig under de senaste 110 åren? Vilka har de stora frågorna varit? Vilka riktningar har dominerat och vilka tvister har skilt filosoferna i olika länder och med olika övertygelser från varandra? Finns det en skillnad mellan kontinental och anglosaxisk filosofi och vad består den i så fall i? Är det riktigt att filosofin har nått sitt slut? Eller pågår den fortfarande och är den kanske viktigare än någonsin? Svar på dessa och andra frågor finner du i Svante Nordins bok Filosoferna som skildrar det västerländska tänkandets historia sedan början av förra seklet. Här presenteras filosoferna själva och deras tankar. Men också de miljöer de levde i, den tidsanda som bidrog till att ge upphov till deras tankar, de konflikter de

var indragna i, de svårigheter de mötte och de lösningar de sökte. Somliga namn är kända och omtalade, andra numera tämligen okända. Men i sin tid bidrog de alla till att fylla det filosofiska landskapet med levande figurer. Deras frågor och deras svar utmanar oss fortfarande.

Vem definierar moralen?

Svante Nordin Filosoferna Det västerländska tänkandet sedan år 1900 Atlantis 2011, inb, 896 s. Best. nr: 12141 224:-

De flesta tycker att det är religionens uppgift att tala om etik. Men enligt Sam Harris är idén om en kristen eller muslimsk moral lika befängd som om man skulle hävda att det finns en kristen fysik eller en muslimsk algebra. I Moralens landskap river Sam Harris ner den mur som så ofta byggs upp mellan vetenskapliga fakta och människors värderingar. Med nya perspektiv på uråldriga frågor om rätt och fel visar han att vi redan vet tillräckligt mycket om hjärnan och dess relation till det som sker i omvärlden för att kunna hävda att det existerar vetenskapliga svar på etiska frågor och dilemman. Sam Harris Moralens landskap Fri Tanke 2011, inb, 350 s. Best. nr: 12089 210:Bokfokus 19


Utdraget: Det inre ögat Seendet är centralt i våra liv. Det framgår extra tydligt när man läser Det inre ögat med sina fallbeskrivningar och analyser av personer med neurologiskt betingade synproblem.

Oliver Sacks om märkliga synrubbningar  Oliver Sacks beskriver i sina böcker möten med människor han träffat i sin roll som läkare. Patienterna i Det inre ögat har alla råkat ut för mycket ovanliga sjukdomar eller tillstånd som drabbat deras varseblivning och förmåga att använda synen. I många av fallen finns märk-

”Jag har så länge jag kan minnas haft svårt för att känna igen ansikten.” liga inkonsekvenser som föranleder spännande försök till analyser av hjärnans funktion. Bland fallbeskrivningarna får vi bland annat möta konsertpianisten Lilian som gradvis tappar förmågan att läsa noter. Trots det kan hon fortfarande spela. Allt hon 20 Bokfokus

hittills lärt sig finns lagrat i minnet men hon kan inte lära något nytt. Ett annat fall är bokförläggaren Charles Scribner Jr som drabbas av visuell alexi, oförmågan att kunna läsa, vilket självklart är en katastrof för en person vars liv är inriktat på att skriva och läsa. Handikappet tvingar fram en ny, överraskande färdighet. Vi får också möta människor som lider av agnosi, ansiktsblindhet. Att inte känna igen sina närmaste och inte ens sin egen spegelbild innebär stora utmaningar både för den drabbade och närstående. Oliver Sacks drabbades själv av cancer i ena ögat och fick uppleva den oro och ångest som ett cancerbesked innebär. Men han blev också tack vare sjukdomen fullt medveten om vilken oerhörd roll synen spelar i våra liv.

Pris nu! 165:-

Oliver Sacks Det inre ögat Övers. Ingemar Karlsson Brombergs 2011 inb, 264 s. Best. nr: 12124 Pris efter 3 okt 184:-


BESKRIVER hjärnans mysterier Oliver Sacks är professor i neurologi och psykiatri. Han har skrivit ett flertal populära böcker, bland andra Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt och Den enarmade pianisten.

f oto : E l e n a S e i be r t

Utdrag ur boken: I januari 2002 fick jag ett brev från Howard Engel, en kanadensisk romanförfattare, där han beskrev ett egendomligt problem. En morgon några månader tidigare, skrev han, hade han stigit upp och mått hur bra som helst. Han klädde på sig och åt frukost och gick sedan till ytterdörren för att hämta sin tidning. Men tidningen på hans trappa tycktes ha genomgått en mystisk förändring: Den 31 juli såg Globe and Mail ut precis som vanligt med sina

bilder, rubriker och ingresser. Den enda skillnaden var att jag inte kunde läsa vad där stod. Jag kunde se att bokstäverna var de gamla vanliga tjugosex bokstäverna jag lärt mig. Men nu, när jag tittade på dem noggrant, såg de ut som kyrilliska i ena sekunden och koreanska i den andra. Var detta en serbokratisk version av Globe, som var gjord för export? … Hade jag blivit utsatt för ett skämt? Jag har goda vänner som skulle vara fullt kapabla att göra en sådan sak. … Jag funderade på vad jag skulle kunna utsätta dem för som överträffade den här sor-

tens idioti. Sedan kom jag att tänka på en annan möjlighet. Jag kontrollerade tidningens insidor för att se om de såg lika egendomliga ut som förstasidan. Jag kontrollerade annonsdelen och serierna. Jag kunde inte läsa dem heller. … Paniken borde ha träffat mig som talesättets blixtnedslag. Men i stället fylldes jag av ett resonabelt och normalt lugn. ”Eftersom det här handlar om ett skämt så måste jag uppenbarligen ha drabbats av stroke.”

Bokfokus 21


Debatt

Utanför garderoben

V På jakt efter normaliteten David Eberhard har både provocerat och underhållit i sina två tidigare succéböcker I trygghetsnarkomanernas land och Ingen tar skit i de lättkränktas land. I sin nya bok Normalt? vill han sprida information om vad psykiatri egentligen är. Brännheta frågor om vad som är friskt och sjukt, normalt eller onormalt diskuteras. Och inte minst beskrivs fenomen som farliga psykopater, överanvändning av antidepressiva läkemedel, ADHD, autism, självskadebeteende och andra diagnoser. Han är också kritisk mot den traditionella psykoanalysen och han visar hur filmer som Gökboet har påverkat oss när vi tycker till om psykiatri och psykiatrisk behandling. David Eberhard Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser Bladh by Bladh 2011 Inb, 315 s. Best. nr: 12075 169:22 Bokfokus

i vill gärna tro att vi numera är helt fria från homofobi. Men stämmer det? Har vi helt lyckats utrota alla fördomar mot homosexuella och transpersoner, fördomar som ventilerades fritt för bara något decennium sedan? Idag är det knappast politiskt korrekt att ge uttryck för fördomar mot icke-straighta personer. Men det luriga är att fördomar förändras och kamoufleras så att vi har svårt att få syn på dem i vår egen tid. Antologin Den moderna homofobin handlar om de homofobiska mekanismerna i vårt förment toleranta samhälle. Boken fokuserar inte bara på kriminaliserade företeelser som våld och andra trakasserier mot homo- och transpersoner. Den tar också upp vardagssituationer, attityder, traditioner, ord och uttryck, föreställningar och underliggande värderingar. Medverkande författare är bland andra Fanny Ambjörnsson, Andy Candy, Gunlög Fur, Lars Gårdfeldt, Sune Innala, Christina Kjellsson och Anna Westerståhl.

Fanny Ambjörnsson m fl Den moderna homofobin Charlie by Kabusa 2011 Inb, 208 s. Best. nr: 12125 184:-

Några av författarna till Den moderna homofobin. Fanny Ambjörnsson, Eva Borgström och Margareta Lindholm.


Tortyroffer Smärtan och skräcken efter ett trauma kan gå i arv till nästa generation.

Brister i psykosvården

Tortyrens psykologi

f oto : i s to c k p h oto

E

tt trauma tar tre generationer att läka, sägs det. Om psykologiforskningen har rätt kan tortyr och svåra krigsupplevelser orsaka ett helt sekel av smärta och ångest. Tiotiotusentals barn och ungdomar växer upp i Sverige i dag med föräldrar som utsatts för grovt våld och systematisk tortyr i krigsdrabbade länder. Vad händer med de här barnen? Barn till traumatiserade föräldrar tenderar att ”ärva” traumat eftersom föräldrarnas posttraumatiska stress kan göra att de själva blir skrämmande för sina barn. Journalisten Gert Svensson, tidigare reporter på Dagens Nyheters Insidanredaktion, har skrivit en bok om psykologin bakom den tortyr som nu ökar världen över, delvis på grund av USA:s krig mot terrorismen. I boken Mordförsök på tilliten

intervjuas torterade män och kvinnor som lever i Sverige. Här återges deras historia och deras flykt till den gäspande, svenska tryggheten. Gert Svensson menar också att vem som helst kan bli torterare. Bilden av torteraren som en sadistisk, känslokall psykopat stämmer sällan. Istället anser han att förklaringen ligger i människans ibland skrämmande anpassningsförmåga.

Gert Svensson Mordförsök på tilliten En bok om tortyr Carlsson 2011, inb, 262 s. Best. nr: 12146 207:-

I boken Medikalisering av själslivet visar den brittiske psykologiprofessorn Richard Bentall att den psykiatrisk-medicinska modellen är en myt. Den påstådda nyttan för patienterna har i realiteten varit mycket begränsad. Enligt Bentall har psykiatrin begått ett misstag när man utan stöd i forskningen accepterat idén om att psykiatriska störningar har genetiska orsaker. Han argumenterar därför för en annan psykosvård – en vård som baseras på god evidens. Med empatiska och hållbara relationer kan man enligt Bentall mer varaktigt hitta fram till läkning och återhämtning. Richard P Bentall medikalisering av själslivet Varför psykiatrisk behandling misslyckas Övers. Claire Lieberath Dualis 2010, inb, 310 s. Best. nr: 12042 197:Bokfokus 23


Psykologi

Människan i organisationen

Klassiker om utvecklingspsykologi

I

nom utvecklingspsykologin har mycket ny kunskap växt fram under senare år. Gamla sanningar gäller inte längre och den som arbetar inom det psykologiska fältet behöver hänga med i forskningsutvecklingen. Utvecklingspsykologi är en introduktionsbok i ämnet. Här beskrivs barns, ungdomars och vuxnas utveckling på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt. Boken tar upp ny forskning och viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. Detta är den tredje utgåvan av denna klassiker och den är kraftigt omarbetad och uppdaterad med nya kunskaper. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom barnomsorg och skola. Socionomer, psykologer, psykoterapeuter, hälso- och sjukvårdspersonal och likande yrkesgrupper har

24 Bokfokus

också mycket att vinna på att skaffa sig en god överblick när det gäller utvecklingspsykologin. Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och forskar om barns och ungdomars utveckling och livsvillkor. Björn Nilsson är universitetslektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

d Omarbetaoch upp daterad

Philip Hwang/Björn Nilsson Utvecklingspsykologi Natur & Kultur 2011, 3:e utgåvan, inb, 376 s. Best. nr: 12127 319:-

Det här är ett standardverk för personalarbete och organisationsutveckling. Nu finns boken PAOU i sin sjunde reviderade upplaga. I boken avspeglas den förändring som började på 1990-talet inom organisationer och företag med långvarig nedgång i ekonomin, företag som flyttar gränser och det nya fokuset på pengar och kompetens som förutsättningar för utveckling avspeglas förstås i boken. Konkreta exempel gör beskrivningen mer levande. Extra stor vikt läggs vid personal- och kompetensutveckling och ett nytt kapitel om chefsroller och ledarskap har tillkommit. Otto Granberg PAOU Personaladministration, HRM och organisationsutveckling 7:e reviderade utgåvan Natur & Kultur, inb, 820 s. Best. nr: 12138 475:-


Beteenden i konflikt Anknytningssystemet utvecklades tidigt i mänsklighetens historia. Genom att barnet sökte skydd hos sin förälder kunde det undgå faror. Men vi människor är vid sidan om anknytningssystemet också utrustade med ett rädslosystem som får oss att vilja fly, strida eller göra oss orörliga när vi blir hotade. Vad händer då om det är anknytningspersonen som skrämmer barnet? En outhärdlig ”biologisk paradox” uppstår och barnets anknytningsbeteende desorganiseras. Vi är våra relationer går igenom dagens anknytningsforskning, med särskild tonvikt på desorganiserad anknytning.

Tor Wennerberg vi är våra relationer Om anknytning, trauma och dissociation Natur & Kultur 2010 Inb, 299 s. Best. nr: 11211 235:-

När barn förlorar en förälder

N

är ett barn förlorar en av sina föräldrar är det viktigt att det får hjälp så snabbt som möjligt. Men många barn i den här akuta situationen får ingen hjälp alls. Den överlevande föräldern, ofta själv förkrossad av sorg och upprörda känslor, lämnas ensam att ta hand om barnen. Ken Chesterson är psykoterapeut och har skrivit boken När en förälder plötsligt dör. Här beskriver han hur man som proffs, överlevande förälder eller annan närstående kan hjälpa barnen igenom det svåra och förhindra traumatisering. Föräldern kan ha dött i sjukdom, förolyckats i en olycka, tagit livet av sig eller i blivit mördad. I de flesta fall leder händelsen till våldsamma reaktioner av skräck, sorg, vrede och övergivenhetskänslor hos barnet. Den första och viktigaste lärdomen är att man då behöver or-

den. Även de allra minsta barnen måste få prata om sin upplevelse och de är i stort behov av vuxna som tydliggör händelseförloppet för dem. Men tyvärr är det vanligt att vuxna vill skydda barnet genom att linda in katastrofen och förmildra den. Allt detta görs förstås i god tro, men problemet är att det som hänt kan bli obegripligt och därmed ännu mer ångestladdat för barnet. Ken Chesterson när en förälder plötsligt dör Att hjälpa barn genom trauma och sorg Insidan 2011, inb, 174 s. Best. nr: 12128 155:Bokfokus 25


Bokplock Freuds existentiella deckargåtor

Skaffa dig mentala superkrafter

Medvetandet och hjärnan

Monica Anjefelt (red) 10 skäl att älska freud Natur & Kultur 2011, Inb, ill, 250 s. Best. nr: 12049 155:-

Henrik Fexeus konsten att få mentala superkrafter Bli smartare, lyckligare och hitta meningen med livet utan att behöva anstränga dig (nästan) Forum 2011, inb, 550 s. Best. nr: 12045 168:-

Antonio R. Damasio Du och din hjärna Så skapar hjärnan ditt medvetande Övers: Elsie Formgren/ Sten Sundström Optimal 2011, inb, 416 s. Best. nr: 12008 184:-

Förbättra ditt sociala snille

Vi har blivit grundlurade!

Sluta leka kärnfamilj i bonusfamiljen!

Att avspänt kliva in på en fest, att kallprata med chefen eller ge kritik till kollegor kan ibland vara svårt. Men förmågan att umgås är faktiskt något vi kan bli bättre på genom övning och rätt verktyg. Nicolas Jacquemot vill hjälpa dig med det här genom tips och checklistor på alltifrån det perfekta handslaget till hur du hittar spännande samtalsämnen.

Här har kostdoktorn Andreas Eenfeldt, läkaren som driver Sveriges mest populära hälsoblogg, samlat sina erfarenheter. Han presenterar aktuell forskning kring mat och hälsa och visar hur du kan skynda på fettförbränningen genom att byta ut snabba kolhydrater mot fett. Fettet ger långvarig mättnad och ditt blodsocker hamnar på en jämnare nivå.

Bonusfamiljen är en unik familjekonstellation som skiljer sig från kärnfamiljen, framförallt genom att alla inte har lika nära känslomässiga band. Här beskriver den danske familjeterapeuten Jesper Juul hur relationerna kan utvecklas till ett samarbete istället för en svårighet. Han betonar vikten av bra tajming och realistiska förväntningar.

Andreas Eenfeldt Matrevolutionen Ät dig frisk med riktig mat Bonnier Fakta 2011 Inb, 255 s. Best. nr: 12028 157:-

Jesper Juul Bonusföräldrar Möjligheter och fallgropar Bonnier 2011, inb, 132 s. Best. nr: 12014 149:-

Vem bryr sig om Freud nuförtiden? Är psykoanalysen intressant för nutidsmänniskan? Detta är ett manifest för psykoanalysen, för Sigmund Freud och för hans efterföljare. Läs om vad tio svenska psykoanalytiker skriver om Freuds värld och låt dem vägleda dig in i det psykoanalytiska rummet. För det finns faktiskt fler än ett skäl att älska Freud. Fortfarande.

Nicolas Jacquemot konsten att umgås med alla Övers. Elsie Formgren/ Sten Sundström Ica Bokförlag 2011, inb, ill, 96 s Best. nr: 12054 124:26 Bokfokus

Vill du bli superfokuserad? Vill du förbättra ditt minne? Eller vill du bara nå dina drömmars mål? Träna upp din förmåga att fatta bättre beslut, läsa snabbare, kontrollera stress och nervositet, hitta harmonin, glädjen, och kickstarta din kreativitet. Med verktygen som presenteras här kommer du bli förvånad över hur lätt det faktiskt är.

I sin nya bok Du och din hjärna argumenterar den kände neurologiforskaren Antonio Damasio för att vårt medvetande består av biologiska processer som skapas inne i hjärnan. Utöver det personliga, beteendemässiga och neurologiska perspektivet introducerar Damasio ett fjärde: det evolutionära.


Kost & Hälsa MEDELHAVSINSPIRATION LarsErik Litsfeldt och Cathrine Schück kombinerar medelhavsdieten med den nordiska.

Ta hand om hjärnan med rätt kost

Smal mat för tjejer

f oto : z a r a da ly

D

en här inspirerande hälsoboken och kokboken förenar stenålderskost med medelhavsdiet och vänder sig specifikt till tjejer. I LCHF för tjejer får du bland annat en kort och saklig inledning till varför lågkolhydratkost är så hälsosam och varför den kan hjälpa dig till en hälsosam vikt utan att du någonsin behöver gå hungrig. Medelhavsdietens fisk, nötter och olivolja kombineras med det nordiska köket med ägg, feta mejeriprodukter, mustiga grytor och härliga grönsaker. LCHF innebär att man kraftigt reducerar kolhydrater och ersätter dem med högre andel naturliga fetter i maten. Detta ger långvarig mättnadskänsla och förhindrar fettinlagring genom att blodsockret hålls lågt. Boken är fotograferad på Mal-

lorca och Medelhavet är ständigt närvarande som inspirationskälla. Recepten är skapade av Cathrine Schück och den inledande faktadelen är skriven av Lars-Erik Litsfeldt.

Cathrine Schück/ Lars-Erik Litsfeldt Lchf för tjejer Optimal 2011 Inb, ill, 160 s. Best. nr: 12137 179:-

Alzheimer och Parkinson kommer inte plötsligt. Sjukdomarna utvecklas långsamt, kanske under decennier. Innan symtomen upptäcks kan sjuttio procent av hjärnans minneskapacitet ha gått förlorad. Och då är det för sent. Men det finns mycket man kan göra för att förhindra förloppet. En sak är att se över sin kost. Stoppa Alzheimer nu! innehåller kostrekommendationer baserade på djup kunskap om den mänskliga metabolismen som kan få betydelse för förståelsen av Alzheimer och andra neurologiska sjukdomar. Bland annat har man upptäckt att kokosolja har en skyddande effekt för hjärnan. Bruce Fife Stoppa alzheimer nu! Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar Övers. Elsie Formgren, Sten Sundström Optimal 2011, inb, 300 s. Best. nr: 12139 172:Bokfokus 27


Språket

Vill du skriva romanen som alla läser?

H

ar du en halvfärdig roman i byrålådan? Vill du skriva en kärleksroman? En historisk roman eller kanske en chicklittbok? Eller är det en deckare du går och klurar på? Håll kvar drömmen! Kanske är just du en framtida Marklund, Mankell eller Stieg Larsson. Eller så kanske du inte alls vill skriva men tycker att det är vansinnigt spännande att få veta hur de gör de där bästsäljarförfattarna. Vad har de för knep? Kan vem som helst tillägna sig bästsäljartricken? Vilka ämnen är de bästa? Hur konstruerar man en story som får läsaren att andlöst vända sidorna ända fram till slutet? Konsten att skriva en bästsäljare vill väcka lust och få människor att tro på sina drömmar. Boken guidar läsaren från den

28 Bokfokus

första vaga bokidén till färdigt manus och utgivning. Stommen är intervjuer med kända författare. Ta del av heta skrivartips från Jonas Jonasson, Karin Alvtegen, Jan Guillou, Katarina Mazetti, Henning Mankell, Denise Rudberg med flera. Dessutom delar förläggare och andra experter med sig av sina erfarenheter.

Lina Wennersten/ Katarina Lagerwall konsten att skriva en bästsäljare Alfabeta 2011, inb, 223 s. Best. nr: 12134 172:-

En bok om politik och språk Varför låter politiker som de gör? Vad får oss att tro på dem, eller att tappa tron? För att förstå det går Lars Melin och Martin Melin från tankesmedjan via talskrivare, politiker, kommentatorer, journalister till slutkonsumenten, väljaren. En näringskedja som har blivit allt längre och allt mer komplicerad och – framför allt – mer språklig. Lars Melin är docent i svenska vid Stockholms universitet och medverkar regelbundet i Spåktidningen, Axess magasin och SVT:s Gomorron Sverige. Martin Melin är språkvetare och informationskonsult. Tillsammans ligger de bakom boksuccéer som Corporate Bullshit och Fiint språk.

Lars Melin/Martin Melin Dom bara pratar Telegram 2011, inb, 260 s. Best. nr: 12135 138:-

f oto : L i n a haske l

AVKODAR FRAMGÅNGEN Katarina Lagerwall har varit bokrecensent på Stockholm City och skriver bland annat för Dagens Nyheter och Språktidningen. Lina Wennersten har varit bokredaktör på Stockholm City och kulturreporter på Svenska Dagbladet.


RESA I TIDEN Ingemar Härd skriver om språkets uppkomst och betydelse.

Det omedvetna lärandet

f oto : a r n e be r g q v i s t

Varje dag upplever vi saker som är nya för oss och som förändrar oss. Viljan att lära är medfödd och gör sig gällande i livets alla sammanhang. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn till det informella lärandet. De senaste decennierna har kognitionsvetenskapen försett oss med omvälvande rön om neurologiska processer i hjärnan. Gamla sanningar om lärande gäller tyvärr inte längre och insikterna i hur informellt lärande sker förändrar förutsättningarna för den moderna skolan. Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå fokuserar på den unika mänskliga egenskapen att vara en lärande och undervisande varelse. Peter Gärdenfors Lusten att förstå Om lärande på människans villkor Natur & Kultur 2010 Inb, 284 s. Best. nr: 11226 195:-

Orden gör oss till överlevare

M

ed språket kan vi resa framåt och bakåt i tiden, läsa och beskriva andras tankar, besegra motståndare som är hundratusenfalt starkare, benåda och förlåta och kommunicera med människor på andra sidan jordklotet. Antagligen är det språket – att vi kan dra fräckisar, sjunga lägersånger eller ställa upp grammatiska regler – som gör oss till bättre överlevare än dinosaurierna. I boken Efter fem miljoner år av tystnad utreder Ingemar Härd frågan om språkets uppkomst och betydelse. För att kunna forma och uttala annat än guttural rotvälska krävdes framförallt att vi människor utvecklade en sofistikerad hjärna. Men samtidigt som en stor hjärna var nödvändig för de tidiga människoaporna höll den på att orsaka mänsklighetens

undergång. Neandertalaren hade nämligen större hjärna än vi och hade den växt ytterligare hade det sannolikt lett till ett stort antal dödsfall vid förlossningen. Med en något mindre men bättre utnyttjad hjärna kunde människosläktet trots allt överleva. Vi lärde oss att tänka, tala och skapa samhällen men gav också utlopp för märkliga egenheter i vår språkliga samlevnad.

Ingemar Härd Efter fem miljoner år av tystnad Språkets uppkomst Ordfront 2011, inb, 288 s. Best. nr: 12133 172:Bokfokus 29


Lärande Minska stress i klassrummet

Det är läraren det hänger på

I

höst införs en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11. Ett nytt betygssystem införs. Skolans viktigaste uppgift är att ge eleverna kunskap. Om skolan misslyckas är det inte elevernas fel. Däremot behöver lärarrollen professionaliseras. Johan Kant är en frisk fläkt i den svenska skoldebatten. En frispråkig bloggare med tusentals läsare. Johan är ett föredöme för många svenska lärare. Han undervisar från sin kateder, han ställer krav på eleverna, ger dem skriftliga prov, utvärderar, återkopplar och han får dem att växa, både kunskapsmässigt och som individer. I Yrke: Lärare diskuterar Johan lärarrollens utmaningar och möjligheter. Han hymlar inte med sina åsikter, om sin vision av framtidens skola i Sverige. En inspirationsbok för lärare och lärarutbildare, en debattbok om svensk skolpolitik för skolle-

30 Bokfokus

dare och beslutsfattare. Och inte minst en bok till alla föräldrar som är intresserade av skolfrågor. Johan Kants bok är en ögonvittnesskildring inifrån den svenska skolan, en berättelse som inspirerar och som inger hopp. Johan Kant är biträdande rektor vid Vikingaskolan i Haninge kommun utanför Stockholm. I tio år har han undervisat på Jordbromalmsskolan i Haninge, en typisk så kallad problemskola där 90 procent av eleverna har utländsk bakgrund.

Johan Kant Yrke: lärare Optimal 2011, inb, 240 s. Best. nr: 12132 172:-

När elever blir stressade försämras koncentrationsförmågan. I den senaste tidens skoldebatt pratas det ofta om tydligare regler, men att eleverna känner prestationsångest för att de är utsatta för överkrav har det varit ganska tyst om. Mindfulness i klassrummet visar hur man kan nå ökat lugn och välbefinnande i klassrummet. Peter Fowelin Mindfulness i klassrummet – steg för steg Dana förlag 2011 Mjukband, 178 s. Best. nr: 12103 166:-

Massage för självkänsla Beröring i form av massage skapar trygghet och självförtroende och främjar barnets utveckling på en rad olika områden. I Nya massagesagor återkommer Leo och Nora från Massagesagor. Varje uppslag består av en sagotext, bilder för barnet att titta på medan det blir masserat och beskrivningar av massagegreppen. Sara Wikander Nya massagesagor Ica Bokförlag 2011 Inb, 88 s. Best. nr: 12136 142:-

f oto : p r i vat

FRISK FLÄKT I SKOLDEBATTEN Johan Kant är bloggare med tusentals läsare.


Barnets hjärna

Vill du veta hur stress påverkar koncentrationen? Är du nyfiken på hur hjärnan utvecklas under barndomen? Hjärnforskaren Torkel Klingberg tar dig med på en resa in i barnets hjärna. En bok för föräldrar, pedagoger, psykologer och andra som är intresserade av hjärnforskning och lärande! Torkel Klingberg Den lärande hjärnan Om barns minne och utveckling Natur & Kultur 2011 Inb, 196 s. Best. nr: 12001 180:-

Vilken skola vill vi ha?

f oto : i s to c k p h oto

Aldrig har skolan varit en hetare potatis än nu. Läraren och författaren Sven-Eric Liedman tycker att dagens skola fixerar sig vid mätbar kunskap. Samtidigt som vi vet att framtidens medborgare kommer behöva helt nya kompetenser som inte låter sig mätas med gamla klumpiga utvärderingsverktyg. Sven-Eric Liedman Hets! En skolbok Albert Bonniers Förlag 2011, inb, 331 s. Best. nr:12013 157:-

VILL INTE Trots och utveckling hänger ihop. Barnet lär sig nya saker under sina trotsåldrar.

Finns trotsåldern?

D

e flesta som har barn vet att treåringar kan vara rätt så besvärliga. Men att vi människor faktiskt genom hela livet kommer in i trotsåldrar tänker vi kanske inte på. Och trotset är inte bara dåligt. Det går nämligen hand i hand med utveckling och växande. Med andra ord är trilskandet en förutsättning för att barnet ska kunna växa upp och bli en trygg vuxen individ i framtiden. Men allt det här hindrar förstås inte att det kan vara riktigt knepigt för dig som förälder. De flesta föräldrar svarar dessutom på trotset med att bli ganska trotsiga själva. Så funkar nämligen trots. Tjurigheten, ifrågasättandet och vägrandet provocerar de närmaste och familjen hamnar i många fler konflikter än vad den kanske gjorde bara något halvår tillbaka. Trotsboken vill vara en hjälp för alla oroliga, frustrerade och rådlösa föräldrar som tampas med trotsiga barn: treåringar,

sexåringar eller kanske en nybliven tonåring. Här får du hjälp att se trotsets positiva kraft och du får berättelser från andra föräldrar som kan hjälpa dig att inse att det räcker med att du gör så gott du kan. Ny reviderad utgåva av Trotsboken som kom första gången 2001 och som blev en stor framgång.

ny d revidera utgåva

Kristina Hofsten/Malin Alfvén trotsboken Norstedts 2011 Inb, 160 s, Best. nr: 12145 157:Bokfokus 31


Aktuella böcker Känslor är en nödvändig kompass Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor är involverade i alla våra vardagshandlingar och i våra relationer. De skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra människor och de vägleder oss till förnuftiga beslut. De är en nödvändig kompass i tillvarons snåriga terräng. Känslor är inte en onödig biprodukt som gör oss ineffektiva utan tvärtom. Anna Kåver himmel, helvete och allt däremellan Natur & Kultur, inb, 216 s. Best.nr: 11132 172:-

Sandra Aamodt/Sam Wang Välkommen till din hjärna I Välkommen till din hjärna blir du bekant med hur din hjärna verkligen fungerar - och hur du kan få den att fungera ännu bättre. Lärorik, lättläst och rolig slår boken även hål på flera myter om hjärnan. Natur & Kultur Inb, 324 s. Best.nr: 11125 170:-

Agneta Nyholm Winqvist Wabi sabi Wabi Sabi är en femtusen år gammal lära med rötterna i zenfilosofin, som haft stor betydelse för hur japanerna ser på trädgårdsskötsel, arkitektur, litteratur, design och matlagning.

Eva Kärfve Det moraliska spelet Att hålla ett löfte – är det en moralisk regel som är allmängiltig i alla kulturer? Anses svek och föräderi som den djupaste omoralen i så skiftande sammanhang som lokala djurskyddsföreningar och Hells Angels?

Sally Lewis Kom i form snabbt Här presenteras en unik tiominutersmetod som låter dig arbeta igenom olika delar av kroppen. Programmet är lätt att följa och anpassas till din specifika kroppstyp

Norstedts, inb, 161 s. Best.nr: 12105 150:-

Symposion, inb, 288 s. Best.nr: 11242 152:-

Lind & Co, inb, 127 s Best. nr: 12020 114:-

Thich Nhat Hanh Mindfulness Den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanh vill med boken Mindfulness – ögonblickens under få läsaren att se de mirakel som finns i varje litet ögonblick – oavsett om du står och diskar, äter en apelsin eller bygger en tågbana med barnen.

Colette van Luik Vem är svensson? Vill du veta om du kvalar in på topplistorna för en riktigt präktig hel-ylle-Svensson? De flesta av oss tror inte gärna att vi själva tillhör gruppen medelsvenssons. Men om de flesta tror så, vem är i så fall den riktiga Svensson?

Sofia Åkerman För att överleva Sofia Åkerman började skada sig själv som fjortonåring och kolla tillbringade priset! flera år på sjukhus. Hennes bok är både en självhjälpsbok och en kunskapsbank för behandlare och anhöriga.

Alfabeta Inb, 221 s. Best. nr: 12055 124:-

Natur & Kultur Inb, 265 s. Best.nr: 11117 172:- 122:-

Lind & Co, inb, 170 s. Best.nr: 12010 94:32 Bokfokus


Klas Hallberg varför växer gräset De tre böckerna i serien Varför växer gräset? innehåller korta, kolla men tänkvärda priset! berättelser som har gjort succé med drygt 120 000 sålda exemplar. I denna bok presenteras läsarnas val av det bästa ur dessa böcker. Natur & Kultur Inb, 95 s. Best.nr: 11335 122:- 88:-

Ulrika Davidsson Lchf på mitt sägg Genom att äta en stor andel fett i kosten och i stället dra ner på kolhydraterna till ett minimum går du ner i vikt. LCHF-kosten har snabbt blivit oerhört populär i takt med att allt fler människor upptäckt hur bra de mår av den och hur lätt det är att gå ner i vikt.

Magnus Dahlström spådom Spådom är en roman i tre delar, sammanlänkade likt tre delar i ett drama, om myndighetsutövare som inte förmår se gränserna för sin myndighet, inte ens gränserna mellan sig och omvärlden. Det är en bok som bär på en stark känsla av hot.

Ica Bokförlag, inb, 144 s. Best.nr: 11319 148:-

Albert Bonniers Förlag Inb, 499 s. Best.nr: 12074 167:-

Petra Lilja Andersson Vi som skulle bli gamla tillsammans Vi som skulle bli gamla tillsammans är en dokumentär skildring av hur det är att leva under hotet av en fruktad sjukdom och de dilemman som modern genteknik kan medföra.

N. Christakis/J. Fowler Connected Hur vi känner oss, vad vi kan, vem vi lever med, vilka sjukdomar vi får, hur mycket pengar vi tjänar och vilket parti vi röstar på – allt beror på våra sociala nätverk. Våra vänner och våra vänners vänner påverkar oss mer än vi tror.

Natur & Kultur, inb, 160 s. Best.nr: 12011 182:-

Natur & Kultur, inb, 364 s. Best.nr: 11337 180:-

Arvid Lagercrantz mitt galna liv Redan i tidig ålder fick Arvid Lagercrantz diagnosen psychosis manicodepressiva. Numera kallas samma sjukdom bipolär sjukdom typ 1. I sin självbiografi delar han med sig av sina upplevelser och erfarenheter.

Anna Gerge Trauma I Trauma visas hur man kan arbeta med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och dissociativa tillstånd. Utifrån fallbeskrivningar ges exempel på hur problemen kan läkas med hjälp av psykoterapeutisk-traumatologisk behandling.

Lind & Co Inb, 227 s. Best.nr: 11317 157:-

Dualis Inb, 319 s Best.nr: 11251 199:-

Jana Söderberg kolla Sluta jämföra dig priset! med andra Jana Söderberg slänger sig aldrig med begrepp utan att förklara vad de står för. Följden blir att hennes livsvisdom får en tyngd och ett allvar som berör på djupet. Boken handlar om hur befriande det är att sluta jämföra sig med andra.

Katarina Harrison Lindbergh Vampyrernas historia Vampyrernas historia tar dig med på en resa från de blodtörstiga avgrundsdemonerna i Mesopotamien till de sensuella men livsfarliga vampyrerna i tv-serien True Blood. Norstedts Inb, 360 s. Best.nr: 12052 172:-

Natur & Kultur, inb, 222 s Best.nr: 11095 147:- 75:Bokfokus 33


Vad är... Sant och falskt om sanningen

Vad är-serien är en konceptserie skapad av konstnären Ernst Billgren och förläggaren Susanne Hamilton.

Äventyret i örat

H

ur blir man av med en låt på hjärnan? Hur lyssnar man egentligen på musik? Vem skrev modemljudet? Musiken griper ständigt in i våra liv och ofta tror vi att vi vet det mesta vi behöver veta om den musik vi själva gillar. Men sanningen är att det finns enormt mycket att lära sig om ämnet musik, även för musiker och för riktigt idoga musiklyssnare. Två av Sveriges stora musikprofiler – Pontus de Wolfe och Salem Al Fakir – guidar dig i boken Vad är musik? genom musikens stora och små frågor. Det är spännande, lärande och gränsöverskridande läsning för alla nyfikna. Pontus de Wolfe är låt- och textförfattare till vardags och gör nattetid Stockholm osäkert som stilsäker DJ och klubbskapare. Han har en solodebut som står för dörren och ett par romaner som 34 Bokfokus

trängs i skrivbordslådan. Salem Al Fakir har satt ett obestridligt avtryck på den svenska musikscenen. Med sina tre skivor har han visat exempel på ett kompromisslöst konstnärsskap med kontroll över minsta del i processen. Som alltid har han något hemligt projekt runt hörnet.

Pontus de Wolfe/ Salem Al Fakir Vad är Musik och 100 andra jätteviktiga frågor Langenskiöld 2011, inb, 250 s. Best. nr: 12123 124:-

Är självbiografier sanna? Behövs sanningen? Är det alltid fult att ljuga? Vet man verkligen bättre när man blir äldre? Vad är tråkigast: evigt liv eller evig död? Spanarnas Jonas Hallberg utforskar i Vad är sanning? de komplicerade svar vi får om vi börjar titta lite närmare på en massa ”försanthållna” saker i vår värld.

Jonas Hallberg Vad är sanning? och 100 andra jätteviktiga frågor Langenskiöld 2010 Inb, 104 s. Best. nr: 11336 147:-

Så blir du bra på sex Det finns egentligen bara ett sätt att bli en oemotståndlig sexpartner: du måste helt enkelt ha sex. Övning ger färdighet, förtydligar Katerina Janouch i sin bok Vad är sex? Genom 104 brännheta frågor och svar tar hon upp alla möjliga pinsamma, självklara, angelägna eller konstiga undringar om sex. Katerina Janouch vad är sex? - och hundra andra jätteviktiga frågor Langenskiöld 2011 Inb, 250 s. Best. nr: 12085 198:-

f oto : s t efa n seg o l s o n

MUSIKPROFILER Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe reder ut musikfrågorna.


kundtjänst När det gäller böcker och bokbeställningar: Telefon 08-737 86 15 måndag–torsdag 9–11, 13–15, fredag 9–11. kundtjanst@bokfokus.se Postadress: Bokfokus, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm

Vad upplever ett litet barn?

 K

an vi veta hur ett spädbarn upplever sin tillvaro? Den välkände professorn i barnpsykiatri Daniel N. Stern har antagligen gjort det mest initierade försöket hittills att leva sig in i det lilla barnets värld. Det presenteras i hans klassiska bok Ett litet barns dagbok. Den är skildrad som lille Johns egen dagbok vid 6 veckors, 4 1/2, 12, 20 månaders och 4 års ålder. Daniel Stern är en världsberömd auktoritet inom spädbarnspsykologi. Han har tänkt ut lille Johns dagbok som ett svar på alla de frågor vi har kring det nyfödda barnets inre liv och upplevelser. Den traditionella synen på barnet stäm-

mer inte, menar han, spädbarn är socialt aktiva och skapande. Hans tolkning gör upp med en tidigare idé om att det lilla barnet är ett oskrivet blad som fylls med innehåll när det möter världen.

Daniel N. Stern Ett litet barns dagbok Vad det lilla barnet ser, känner och upplever Övers. Per Rundgren Natur & Kultur, inb, 238 s. Best. nr: 12108 184:-

När det gäller adressändring och prenumeration: Telefon 08-555 198 01 måndag–fredag 9–12, 13–16. kundtjanst@ modernpsykologi.se Postadress: Modern Psykologi/Bokfokus, Box 1191, 111 91 Stockholm

BOKFOKUS Klubbchef Kristina Reimfelt kristina@modernpsykologi.se Chefredaktör och ansvarig utgivare Patrik Hadenius patrik@modernpsykologi.se Redaktör Johanna Linder johanna@modernpsykologi.se Layout/produktion Annica Hammarström annica@modernpsykologi.se Tryck Intellecta Omslagsillustration Linus Nyström Priserna i denna tidning gäller endast medlemmar. Bokfokus ges ut av Modern Psykologi i Sverige AB och utkommer med 6 nr/år. Medlemsavgift: 149 kr/år. Plusmedlemskap: 465 kr/år. Normal leveranstid är ca en vecka. Porto/exp. till Finland 55:-


Bokfokus

frankeras ej bokfokus betalar portot

Svarspost Kundnummer 20584352 110 30 Stockholm

Skratt från vår dråpliga samtid

S

om vanligt garanterad underhållning och småleende läsning i Berglins nya seriebok. Här finns serier ur vår samtid med kristallklar skärpa och klockren ironi över de fenomen som omger oss alla. Här bjuds på visningar av gödeselbrunnar, rallytävlingen Kåtmyraslaget, fettsugning, stulna sparkstöttingar och bortglömda cittrafestivaler i orter man inte visste att de fanns.

Jan & Maria Berglin En färskvaruupplevelse Serier om den råa samtiden Ordfront/Galago 2011 Mjukband, 134 s. Best. nr: 12131 138:36 Bokfokus


1

Avs: Modern Psykologi/Bokfokus, Box 1191, 111 91 Stockholm

POSTTIDNING B

PROFFS PÅ ETIK Ann Heberlein gör upp med samtiden.

Ett gott liv i en besvärlig tid

””

Jag måste läsa sista kapitlet i en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva för att kunna skriva det här. Det är en kvinna som heter Ann Heberlein som har skrivit den. Kvinnan som skrivit boken har alltså samma namn som kvinnan i boken som har samma namn som jag. Det kan ju vara rena tillfälligheter. Det behöver ju inte betyda något. I varje fall inte särskilt mycket… Det är inte sant, tänker jag när jag läser sista kapitlet som beskriver hur en blond kvinna i svart klänning och högklackade skor förbereder sig för att dö. En helt vanlig dag i slutet av augusti.” I Ett gott liv plockar Ann Heber-

lein upp tråden från sina tidigare böcker, dels den moderna klassikern Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, och hennes senaste kritikerhyllade En liten bok om ondska. Personliga reflektioner vävs samman med filosofiska resonemang kring begrepp som godhet och ondska, kärlek, altruism och egennytta Pris nu till en tänkvärd och 145:obekväm uppgörelse med vår samtid: statusjakten, meningsAnn Heberlein lösheten, kraven på inre lycka Ett gott liv och synlig framgång. Det här är Albert Bonniers Förlag en berättelse om den tid vi lever i 2011, inb, 320 s. och om att bli frisk. Best. nr: 12129 159:-


SVARSKORT För snabbare leverans beställ på nätet: www.bokfokus.se Logga in med ditt kundnummer + postnummer

Viktiga Nyheter Best. nr 12113 12116 12115 12120 12121 12122 12130 12146 12108 12129

Antal

Periodens bok Titel Allians Mindfulness – en väg att hantera smärta Happy, happy Etikett på jobbet Vikten av gener Förnuft och högmod Släpp taget och håll i Mordförsök på tilliten Ett litet barns dagbok Ett gott liv

Övriga beställningar Best. nr Antal Titel

Pris nu

154:-

enast Beställ s t k 3o Jag beställer Den mörka hemligheten av D. Josefsson/E. Linge 12114

Porto/exp. avgift 19:- tillkommer. Vi bjuder på frakten vid order över 500:- (inom Sverige) Vill du ha klubberbjudanden per e-post? Fyll i adressen här: Vill du få avisering om bokpaket per sms? Fyll i mobilnr här:

Avspänning för alla

D

et här meditationsprogrammet passar både för nybörjaren och för den som har mediterat

innan. Yogaläraren Ulrica Norberg leder oss först genom en avslappningsövning för att sedan gå igenom tre olika meditationspass. Du kan i lugn och ro följa med i de ledda övningarna och med tiden såsmåningom kan du göra din meditation var och när du vill.

Genom meditationen lär vi oss bland annat att bli mer medvetna om våra tankar, våra känslor och vår egen kropp. Att bli fri i sinnet betyder nya möjligheter och öppningar vilket i sin tur innebär frikopplad kraft och mer energi. Att meditera är ett sätt att lära sig kontrollera kroppens funktioner. Det har stor betydelse för livskvalité, hälsa och åldrande.

Ulrica Norberg Meditation För avspänning och ökad kraft Bonnier Audio 2010 1 cd, speltid Best. nr: 12144 115:-

Bokfokus nr 5 11  

Presentation av böcker inom bland annat ämnena psykologi, psykiatri, hälsa, friskvård och mycket mer som rör människan.