Page 1

Bokfokus

MED KUNSKAP FÖR DIN EGEN OCH ANDRAS UTVECKLING NR 2 • 2011 PRIS 29 KR

70

aktuella böcker om psykologi

Jesper Juul ger råd till bonusföräldrar

Damasio

om jaget och medvetandet

12

steg till en bättre medkänsla

Hjärnvägar till inlärning

Torkel Klingbergs nya bok handlar om den lärande hjärnan

extra låga Premiärpriser


Bokfokus Shop

Alltid öppet Alltid bra böcker Alltid låga priser I Bokfokus Shop hittar du ännu fler böcker inom dina specialintressen – psykoterapi, kommunikation, personlig utveckling, hjärnforskning och allt som har med människan att göra. Gå till www.bokfokus.se och botanisera bland specialerbjudanden för medlemmar i Bokfokus.

www.bokfokus.se


Intro från redaktören

Välkommen till framtidens bokklubb!

F

ör drygt ett år sedan började vi planera en radikal förnyelse av Natur och Kultur DIREKT. Visionen var ”framtidens bokklubb”. Vi ville utveckla den redan populära tidningen med tydligare, djupare och mer inspirerande bokpresentationer än förut. När vi sedan slog oss samman med Modern Psykologi, en tidning som delade vår ambition att sprida seriös kunskap om psykologi, kunde drömmarna bli verklighet. Med förenade krafter hade vi nu möjlighet att skapa den moderniserade psykologibokklubben Bokfokus – för en bred allmänhet och för alla som arbetar inom området. Gemensam för tidningarna Bokfokus och Modern Psykologi finns nu också en ny sajt: www.modernpsykologi.se. Här hittar du bland mycket annat Bokfokus Shop där du smidigt beställer dina böcker. Ta dig också en titt på våra bloggar, som är skrivna av kända personer, psykoterapeuter och författare. Eller vill du kanske testa ditt arbetsminne eller lägga upp din personliga profil? Vi satsar extra energi på att ordna intressanta träffar och föreläsningar för dig som medlem. I samarbete med Kulturhuset i Stockholm och Psykologförbundet ordnar vi till exempel samtal om böcker med psykologisk inriktning. Samtalsledare är Jonas Mosskin och Jenny Jägerfeld. Men vad är egentligen skillnaden mot gamla klubben? Förutom nytt utseende på tidningen får du nu betala en liten medlemsavgift. En annan viktig förändring är att du inte längre behöver avbeställa Periodens Bok om du inte vill ha den. Jag rekommenderar dig däremot att beställa Perioden Bok! Det är nämligen en fantastisk bok som handlar om hur våra hjärnor utvecklas i barndomen – hur skolan skulle kunna ta intryck av den nya hjärnforskningen. Välkommen till framtidens bokklubb!

Johanna Linder johanna.linder@nok.se

innehåll Bokfokus Premiärnummer 4 Periodens Bok Så utvecklas hjärnan under barndomen 8 Bonusfamiljen Jesper Juul visar hur vi skapar respektfulla relationer 10 Damasio i Spinozas fotspår Var går gränsen mellan hjärnan och medvetandet? 12 Tankspridd med rätt att leva En guide för alla vimsiga 14 Behöver vi religionen? Klyftan mellan tro och vetande 16 Queer och självmord Läs Kate Bornsteins för svarsskrift för onormala 18 Barn med trauman Fallbekrivningar och väg ledning av Elisabeth Cleve 29 Kostdoktorns revolution Andreas Eenfelt kidnappar kostdebatten med LCHF-mat

Johanna tipsar Medkänslans manifest Ta dig en titt på sidan 15 där vi presenterar Tolv steg till ett liv i medkänsla, av författaren Karen Armstrong.

Missa inte t! din rabat

å matiskt p dras auto p ö k a t ditt förs


Periodens Bok Skillnaden mellan kvinnor och män stressas fram av fördomar. Det är ett av resultaten hjärnforskaren Torkel Klingberg för fram i sin nya bok.

Han spanar efter stressen i hjärnan TEXT Johanna Linder

 I

mellanstadieåldern var jag usel på matte. Jag minns hur jag satt och våndades med matteboken uppslagen och hur läraren suckade tungt över min oförmåga. Övriga ämnen klarade jag bra. Men matteskräcken – för det blev till slut nästan en skräck – hänger över mig som en skugga även som vuxen. Ett mantra dyker upp i huvudet så fort jag ställs inför en räkneuppgift: Det här kan jag inte! Det här kan jag inte! Jag frågar hjärnforskaren Torkel Klingberg om han kan förklara det här fenomenet –att just tal gör mig så blockerad. – Det kan bero på stress. När vi blir stressade försämras arbetsminnet rejält, och arbetsminnet är centralt för matematisk problemlösning. I stressforskningen brukar man tala om stereotypt hot.

4 Bokfokus

Det innebär negativa förväntningar på en grupp människor som till exempel kvinnor eller svarta. Den västerländska kulturen har fostrat oss med föreställningen att män är logiska medan kvinnor är känslomässiga och kommunikativa. När denna idé appliceras på barnen får vi bilden av att pojkar är bra på matte och flickor är bra på språk. Forskningsstudier har också bekräftat fördomarna: åtskilliga tester visar att kvinnor presterar sämre än män i matematik. För ett antal år sedan

”Stress är en av de mest negativa faktorerna för skolprestation.”

blev några forskare nyfikna på om stereotypt hot och den stress det leder till kunde vara en bidragande orsak till att kvinnor gjorde sämre ifrån sig på matematiktester. I en grupp sa man till kvinnorna att man skulle ta reda på om det fanns könsskillnader i kvinnors och mäns matematiska förmåga. Man placerade en kvinna tillsammans med två män i testsituationen. – Kvinnorna i den här gruppen presterade hela 40 procent sämre än männen, berättar Torkel Klingberg. I den andra gruppen fick deltagarna höra att testet gick ut på att ta reda på allmänna prestationer. Kvinnorna testades här tillsammans med andra kvinnor. Och här visade det sig att det inte fanns någon skillnad alls i männens och kvinnornas resultat. >>


Auktoritet inom hj채rnforskning Torkel Klingberg 채r professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och tr채ning av hj채rnan befinner sig i den absoluta internationella frontlinjen. Bokfokus 5


Periodens Bok på nittiotalet sålde ett stort leksaksföretag en talande barbiedocka som sa sådant som ”Let’s go shopping!” och ”Are you in love with someone?” En annan av dockans fraser var ”Math is hard!” – Tydligare än så kan stereotypen inte uttryckas. Och fördomarna leder till en

bra i Sverige idag. – Det fanns inga skillnader i flickors och pojkars matematiska förmåga längre. Hur flickor och pojkar presterar i matematik hänger samman med graden av jämställdhet på andra områden i samhället. Det har man kunnat visa i en forskningstudie där

rar och psykologer som för alla andra som intresserar sig för lärandeprocesser. jag frågar torkel om han

tycker att dagens matematikundervisning kan bli bättre. – Ja, det tycker jag. Än så länge har man inte lyckats integrera datorbaserad problemlösning. Överhuvudtaget läggs för lite fokus vid problemlösning i skolan idag. Mycket undervisning går dessutom fortfarande tillbaka på idéer från Piaget, pedagogiska metoder som inte stöds av modern forskning.

arbetsminne och uppmärk-

Math is hard!

FÖRDOMAR Flickor fostras med idén att matematik är svårt. Dessa negativa förväntningar stressar dem till att prestera sämre.

samhet kan tränas upp. Men det krävs att man följer en vetenskapligt utprovad metod och att intensiteten i träningen är stark nog. –Principerna i arbetsminnesträning liknar dem vid fysisk träning: man uppnår inget resultat genom att promenera tio minuter om dagen. Samma sak gäller för hjärnträningen. Datoriserade träna-hjärnanprogram kan förbättra arbetsminnet med femton till tjugo procent. Framförallt är det personer med koncentrationssvårigheter som har nytta av träningen, men den gör antagligen gott även hos andra. boken har också ett kapitel

massa negativa återkopplingscirklar. Först stress inför det som upplevs som svårt, sedan ett undvikande av det svåra. Då tillförs ju heller ingen ny kunskap. Men scenen har ändrats. I en ny studie som Klingberg gjort tillsammans med andra forskare visade det sig att flickorna och pojkarna presterade lika 6 Bokfokus

man jämfört olika länder. i torkel klingbergs bok Den lärande hjärnan kan vi läsa om könsstereotyper när det gäller stress och arbetsminneskapacitet. Men boken handlar om mycket mer. Det är en fantastisk skildring av hur hjärnan växer och utvecklas under barndomen – lika oumbärlig läsning för pedagoger, föräld-

som handlar om hur anknytningsskador kan hämma den kognitiva utvecklingen. – Exemplen jag tar är barnhemsbarn som adopterats i olika åldrar. Här kan man se en dramatisk påverkan på barn som växt upp i en känslomässigt bristfällig miljö. Tidiga anknytningstrauman kan ge förändringar ända in på gennivå. >>


Ur Den lärande hjärnan

– Jag tycker det här är intressant eftersom det visar hur formbara våra hjärnor är. Miljön avgör hur mycket av en specifik gen som kommer till uttryck. Epigenetiken har visat hur erfarenheter kan påverka genernas aktivitet. Detta är upptäckter som binder samman den biologiska forskningstraditionen med den psykologiska. det nya med Torkel Klingbergs bok är att den tar ännu ett steg och försöker bygga en bro mellan kognitiv neurovetenskap och pedagogik. – Det finns ett växande intresse för kopplingen neurovetenskap-pedagogik. En ökad kunskapsöverföring mellan dessa båda fält skulle verkligen berika båda två. Den gamla motsättningen mellan arv och miljö, som ibland gör sig påmind inom

UR INNEHÅLLET • ADHD • Vägar till bättre långtidsminne • Gener och hjärnan • Räknande spädbarn • Dyskalkyli – finns den? • Minne och stress • Social stress • Minneskartan • Stimulerande miljöer

skoldebatten, är en förlegad konstruktion. – Vi vet i dag att hjärnan är plastisk och förändrar sig beroende av miljön. Därför står inte kunskaperna om hjärnans biologiska funktion mot idéer om miljöpåverkan längre. Klingberg hoppas innerligt att vi ska Premiär slippa undan politipris seringen av skolan. 158:– I stället borde vi Gä a l ler t m närma oss skolfråo m 11 gorna på ett vetenskapligt sätt. j

”Tidiga upplevelser ger biokemiska förändringar i hjärna och gener som är i hög grad relevanta.”

torkel klingberg är optimis-

tisk till hur lärandemetoder kommer bli möjliga att sprida över jordklotet tack vare den nya informationsteknologin. Han målar drömmande upp sin framtidsvision: – En flicka som föds idag, någonstans i södra Afrika, kommer kanske när hon är tio år ha tillgång till en dator med trådlös internetuppkoppling. Hon skulle då få del av de bästa interaktiva läromedlen, de mest effektiva inlärningsmetoderna och hon skulle kunna lyssna på föreläsningar av de bästa lärarna som finns att tillgå. Kanske är det den här flickan som kommer rädda världen åt våra barnbarn!

• Att lära sig läsa • Hjärnan hos en minnesmästare • Stresshormoner och nervceller • Arbetsminnesträning • Joggning och hjärnan • Musik • Intelligens och infektioner

Vill du veta hur stress påverkar koncentrationen? Vill du lära dig allt om arbetsminnet och långtidsminnet? Läs om hur hjärnan utvecklas under barndomen, om anknytningens betydelse, om ADHD, genus och matematik, hjärnträning, dyslexi, dyskalkyli och mycket annat i Den lärande hjärnan. En ovärderlig bok för föräldrar, pedagoger, psykologer och alla andra som är intresserade av hjärnforskning! Torkel Klingberg Den lärande hjärnan Om barns minne och utveckling Natur & Kultur 2011, inb, 196 s. Best. nr: 12001 180:- 158:-

L äs även! Torkel Klingberg Den översvämmade hjärnan En bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden Natur & Kultur 2007, inb, 220 s. Best. nr: 11070 169:Bokfokus 7


Porträttet Jesper Juuls självklara råd till bonusfamiljen:

Prata med varandra! Dagens föräldrar strävar efter att vara perfekta. Tack och lov för kontroversiella och kloka motvikter som den danske familjeterapeuten Jesper Juul! TEXT Anna-Maria Stawreberg

ÖMSESIDIG RESPEKT Jesper Juul och Anna-Maria Stawreberg är rörande överens om att moderna familjer måsta hitta fram till sin egen form. Och att respekten innefattar alla familjemedlemmar.

 R

unt mitten av 00-talet hände det något med oss föräldrar. Vi blev osäkra i vårt föräldraskap och i stället för att använda sunt förnuft letade vi efter svar på våra frågor i böcker och på föräldrakurser. Vi började följa råd som gick ut på att belöna eller bestraffa våra barn, precis som om det handlade om att dressera hundar. Ungefär vid den tidpunkten träffade jag Jesper Juul på en föreläsning. Från att tidigare ha varit en känd profil i Danmark hade han som en klok, kontroversiell, räddande ängel 8 Bokfokus

nu landat här i Sverige. Vårt möte blev början på ett långt samarbete som bland annat resulterade i boken Föräldracoachning med Jesper Juul där jag på nära håll fått möjlighet att se hur han jobbar. Ofta har jag funderat på hur han orkar. Ena dagen är han på konferens i Österrike, bara för att nästa dag hålla föräldracoachningar i Stockholm innan han tar eftermiddagsplanet till Tyskland för att delta i någon debatt. Och mitt i allt producerar han böcker i snabbare takt än de flesta. Jesper Juul är rak och rättfram, men samtidigt lyhörd.

Och han har en enorm förmåga att läsa av situationen blixtsnabbt när han möter en familj. Men det som utmärker honom allra mest är hans stora respekt för barnen. Mer än en gång har jag märkt hur barn vi träffat slappnat av mer och mer under samtalets gång. Hur barnet, trots att hon eller han suttit och lekt med ryggen mot oss, nöjt följt vartenda ord som Jesper har sagt. ”Barnet förstår inte exakt vad vi säger, men det känner att vi vill hjälpa. Att mamma och pappa försöker ta tag i situationen där hemma”, förklarar han efteråt. Prata med varandra, säger


Sluta leka kärnfamilj i bonusfamiljen

äll

aj

Premiär pris 130:G m

han ofta när en familj kommer med ett till synes olösligt problem. För med samtal kan man lösa det mesta, hävdar han. Oavsett om det gäller att prata med ett mycket litet barn som rimligen inte kan förstå vad man säger, eller om det handlar om en konflikt med partnern som man redan pratat med tusen gånger. Prata som om du pratade med en nära vän, uppmanar han och menar att man ska skippa allt sockersött babyprat och istället ta ansvar för sina egna känslor och behov. Säg vad du vill ha och säg det på ditt sätt, uppmanar han, och förbluffat inser inblandade parter att det faktiskt fungerar. I Bonusföräldrar – möjligheter och fallgropar återkommer Jesper Juul till vikten av kommunikation. Visst, det är inte lätt att som ny partner försöka få kontakt med bonusbarnen, men en ärlig och rak kommunikation är nyckeln också här. Med varsamhet tar han upp de svårigheter som kan uppstå när en familj blir två. På sitt rättframma vis behandlar han vanliga problem och han ventilerar förbjudna frågor. Och som vanligt gör han det utifrån barnets perspektiv. Med samma respekt som alltid. Han tar upp skilsmässobarnens sorg, och han ger råd kring allt från när det första mötet med mammas eller pappas nya partner bör ske till hur han eller hon på bästa sätt ska närma sig barnet (med respekt, ärlighet och utan stress). Vi som växte upp som skilsmässobarn på 1980-talet kan inte annat än beklaga att våra bonusföräldrar aldrig fick chansen att läsa den här boken.

e r t m 11 o

Bonusfamiljen skiljer sig från den vanliga kärnfamiljen på en väsentlig punkt: alla familjemedlemmar har inte en känslomässigt lika nära relation till varandra. Det är viktigt att vara medveten om detta, eftersom kärnfamiljen fortfarande utgör ett slags mall för våra drömmar, mål och fantasier när vi försöker skapa en fungerande bonusfamilj. Men det är inte rätt väg att gå. Bonusfamiljen ska inte tryckas in i kärnfamiljsmallen. I Bonusföräldrar beskriver den danske familjeterapeuten Jesper Juul hur relationerna i bonusfamiljen kan utvecklas till ett samarbete i stället för en svårighet. Han betonar vikten av tid att bygga förtroende, bra tajming och realistiska förväntningar. Jesper Juul bonusföräldrar Möjligheter och fallgropar Bonnier 2011, inb, 132 s. Best. nr: 12014 149:- 130:-

Följ Anna-Marias blogg! Anna-Maria Stawreberg är journalist och författare. Läs Anna-Marias blogg på www. modernpsykologi.se. Hennes underhållande krönikor har stor igenkänningsfaktor för alla föräldrar! Du kan också fråga henne om allt möjligt relaterat till föräldraskap.

Fler föräldraböcker Läs om hur du blir en lugnare förälder som slipper fastna i perfektionism och kontrollbehov. Det handlar om att stanna upp och ta in det som händer just nu. Heidi Andersen/ Anna-Maria Stawreberg mindfulness för föräldrar Bonnier Existens 2009, inb, 176 s. Best. nr: 11144 149:En fantastisk liten bok som borde ingå i grundkursen för alla föräldrar! Den är långt ifrån de uppfostringsknep och det rättoch-feltänkande som moderna föräldrar matas med. I stället Alla r betonas vikten av r ö f äldra a s ä l ömsesidig lyhörde d bo r het och respekt. den här boken

Jesper Juul Här är jag, vem är du? Bonnier 2011, inb, 129 s. Best. nr: 12019 118:-

Bokfokus 9


Åsa Nilsonne om Damasio

PSYKOTERAPEUTEN och läkaren Åsa Nilsonne har skrivit böcker om medveten närvaro och acceptans. I Bokfokus tipsar hon om hjärnforskaren Damasios nya bok.

Medvetandet är en del av kroppen

V

arför skriker jag åt barnen fast jag lovat mig själv att aldrig göra så igen? Varför köper jag godis fast jag hade bestämt mig för en godisfri vecka? Vad beror det på att jag ibland har så svårt att göra det jag vill göra, eller det jag borde göra?

10 Bokfokus

Ofta får vi ett både grymt och felaktigt svar på de här frågorna: du misslyckas därför att du egentligen inte vill lyckas! Men nu finns det tack och lov en bättre förklaring till varför vi inte alltid är herrar över oss själva. Antonio Damasio, professor i neurovetenskap vid University of Southern California, berättar om detta i sin senaste bok Du och din hjärna – så skapar hjärnan ditt medvetande. I sina tidigare framgångsrika böcker har Damasio tagit itu med en klassisk konflikt. I ena hörnet – Descartes, som uppfattade människan som delad i en materiell kropp och en immateriell själ. I det andra – Spinoza, som istället ansåg att vårt känsloliv och vårt medvetande var en aspekt av kroppen. Damasio ställer sig oreserverat på Spinozas sida. Medvetandet kan nämligen inte finnas utan hjärnan för hjärnforskaren Damasio. Damasios avstamp i den klassiska filosofin visar oss vad han vill ha sagt, och hur han vill att vi ska läsa hans böcker. Han vill att neurovetenskapen ska få kasta nytt ljus över frågor som sysselsatt människor i generationer. Han vill visa att den moderna naturvetenskapliga forskningen kan berätta viktiga saker om våra känslor, vårt medvetande, och våra ”jag”. Och han vill framförallt visa oss allt det nya – och oväntade – som vi nu börjar lära oss om våra hjärnor. I den nya boken vidgar han perspektivet och vågar sig modigt ut i det minfält som ”jaget”, ”medvetandet”, ”det omedvetna” och ”självet” utgör. Han utgår ifrån en evolutionär syn som kan sammanfattas som ett


”Detta är populärvetenskap när den är som bäst!”

Åsa Nilsonne är författare, psykiater, leg. psykoterapeut och krönikör i Modern Psykologi och Bokfokus. hon är dessutom en uppskattad deckarförfattare.

Antonio R. Damasio är neurologiforskare från Portugal. Han har skrivit populärvetenskapliga böcker om hjärnan och medvetandet.

Självet, jaget och hjärnan I sin nya bok Du och din hjärna presenterar Antonio Damasio häpnadsväckade bevis för att vårt medvetande i grunden består av biologiska processer som skapas

inne i hjärnan. Utöver de tre traditionella perspektiv som vanligen används för att studera vårt intellekt – det personliga, det beteendemässiga och det neurologiska – introducerar Damasio ett fjärde perspektiv – det - evolutionära.

aj

Premiär pris 162:lle r

m

funktionsperspektiv. Varför är vi utrustade med just den här förmågan? På vilket sätt kan denna förmåga bidra till att vi utnyttjar livets möjligheter och klarar motgångar och hot? Här möter teorin plötsligt praktiken. Vi som arbetar kliniskt vet att en människa som lär sig observera och beskriva sina känslor får en starkare upplevelse inte bara av att vara någon, utan av att vara just sig själv. Vi vet att tankar och känslor kan automatiseras, av-automatiseras, och reautomatiseras. Vi vet också att vi kan tillägna oss nya färdigheter – och att vi kan införliva dem så att de blir en del av oss själva. Detta kallar Damasio för att utbilda sitt omedvetna, och menar att den förmågan är en av de verkliga finesserna med vårt medvetande. Här går neuropsykologin och psykoterapin ihop på ett hisnande sätt. Det borde inspirera alla som någonsin försökt styra sitt eller andras beteende och upptäckt att det inte är så lätt som man skulle kunna tro. Damasio hjälper oss att förstå varför. Du och din hjärna är en högaktuell, lättillgänglig och underhållande bok för alla som vill veta mer om hur vår hjärna skapar vårt ”jag”, och hur vi kan hjälpa den att hjälpa oss. Detta är populärvetenskap när den är som allra bäst!

1 tom 1

Antonio R. Damasio DU OCH DIN HJÄRNA Så skapar hjärnan ditt medvetande Övers. Elsie Formgren/ Sten Sundström Optimal 2011, inb, 416 s. Best. nr: 12008 184:- 162:-

Åsa Nilsonne beskriver de betydelsefulla upptäckter om hjärnan som gjorts på senare tid upptäckter som lett till att man nu talar om den kognitiva revolutionen. Åsa Nilsonne mindfulness i hjärnan Natur & Kultur Mjukband, 126 s. Best. nr: 11149 122:Bokfokus 11


Livskunskap

Förändringen börjar hos dig Den här boken utgår från CIT, Cognitive Interpersonal Therapy, en metod som bygger på kognitiv beteendeterapi. Med CIT kan man behandla alla former av relationsproblem – parrelationer, familjerelationer, relationer med arbetskamrater och mellan vänner. Den bärande idén är att var och en av parterna måste ta på sig 100 % av ansvaret för problemen, annars kan man aldrig ta sig ur de onda cirklarna av skuldbeläggande, mätande, martyrskap och rätt-och-fel-tankar. Låter det konstigt? Läs boken så förstår du varför! Boken passar både som självhjälp och som guide för psykoterapeuter. David M Burns MÅ bra tillsammans Bryt negativa mönster med kongnitiva metoder Övers. Elsie Formgren/ Sten Sundström Optimal 2010, inb, 287 s. Best. nr: 11364 172:12 Bokfokus

Sluta leta efter borttappade saker ”Har någon sett min plånbok? Och handskarna? Jag hade dem ju alldeles nyss…” Du rusar runt och letar i blindo. Till slut hittar du plånboken – i handväskan där den låg hela tiden. Men handskarna är och förblir borta. Nästa dag får du veta att du tydligen hade pulat ner dem i värdinnans jackficka. Visst kan det vara charmigt med tankspridda människor. Men för den som själv är drabbad är det inte alltid så roligt. Fast du behöver faktiskt inte förvandlas till kontrollfreak bara för att du lär dig några väl beprövade tekniker mot tankspriddhet. I den här boken finns konkreta tips på hur du får bättre koll. Boken innehåller också roliga berättelser från tankspridda människor. Den vänder sig till vimspellar och vimsmajor men passar lika bra för anhöriga och

vänner som vill hjälpa till. Johan Rapp har tidigare skrivit Handbok för Tankspridda. Den nya boken följer upp där den gamla slutade och tar med aktuell forskning som tydligt klargör orsakerna till tankspriddhet.

B ra present bok!

Johan Rapp rätten att vara tankspridd och konsten att komma ihåg Frank förlag 2010 Inb, 126 s. Best. nr: 12009 98:-


Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Mental träning Med en mix av avslappningsövningar och mental träning bidrar övningarna i den här ljudboken till en stegvis utveckling. Gör varje övning under ungefär en vecka innan du går vidare. Mikael Widerdal är diplomerad mental tränare, avspänningspedagog samt diplomerad polaritetsterapeut. Mikael Widerdal nyckeLn till ditt bästa jag Avslappning och mental träning för alla Fönix 2010, 1 cd, 74 min. Best. nr: 11383 124:-

Reparera självkänslan Detta är en självhjälpsbok för alla som brukar begränsa sitt eget livsutrymme. Genom bokens sju kapitel får läsaren träna på att lösa problem som har med självkänslan att göra. Varje lektion avslutas med övningsuppgifter där man får reflektera över sitt eget och andras beteende. Madeleine Åsbrink Självklar Sju lektioner om att våga ta plats Optimal 2010, inb, 215 s. Best. nr: 11360 172:-

KRIS OCH UTVECKLING Susanne Pettersson undrar vad det är som gör att vissa människor bryter ihop totalt medan andra klarar sig igenom svåra kriser.

Så tar du dig igenom motgångarna

S

usanne Pettersson var som ung en lovande tennisstjärna. Men hennes karriär fick ett abrupt slut när hon skadades och tvingades återvända hem från USA. Ingenting blev som hon hade tänkt sig, alla drömmarna gick i kras och hon tvingades möta känslor av misslyckande och besvikelse. Till slut tog hon sig i alla fall igenom krisen och vis av skadan bestämde hon sig för att börja coacha andra i svåra livsskeden. Hon ställde sig frågan vad det beror på att somliga bryter ihop totalt medan andra lyckas ta sig igenom smärtsamma upplevelser och till och med gå stärkta ur dem. Svaret på frågan finns i boken Bryt ihop och kom igen. Oavsett vad du råkat ut för – kanske har du blivit av med jobbet, hamnat i en jobbig konflikt, fått problem i nära relationer, fått en sjuk-

dom, råkat ut för en olycka, blivit utsatt för mobbning eller mist en anhörig – kan bokens råd hjälpa dig att ta dig igenom svårigheterna. Och den gyllene regeln lyder: det är inte vad som har hänt som är det viktiga utan hur du väljer att handskas med upplevelsen.

Susanne Pettersson bryt ihop och kom igen Så hanterar du motgång, konflikt och sorg med framgång Forum 2010, inb, 159 s. Best. nr: 12017 167:Bokfokus 13


Livskunskap Förstå dig själv och andra Mentalisering innebär att vi försöker se oss själva utifrån och andra människor inifrån. Mentaliseringsboken presenterar de viktigaste slutsatserna inom forskningen. Dessutom finns enkla övningar som hjälper läsaren att bli bättre på att mentalisera. Boken är uppbyggd kring olika vardagsberättelser. Per Wallroth Mentaliseringsboken Karneval förlag 2010 Inb, 187 s. Best. nr: 11326 158:-

Nyfikenhet för verkliga möten Njurläkaren Astrid Seeberger har skrivit Den skamlösa nyfikenheten för alla som vill veta hur människor förstår eller inte förstår varandra. Här varvas gripande berättelser om olika livsöden med personliga minnen och reflexioner från Astrid själv.

Astrid Seeberger Den skamlösa nyfikenheten Weyler Förlag 2010 Inb, 207 s. Best. nr: 11361 152:14 Bokfokus

BUDDHISTISK MUNK: Vi behöver de religiösa ritualerna.

Varför är det så svårt att tro på Gud?

Karen Armstrong För guds skull om religionens betydelse Övers. Inger Johansson Brombergs 2011 Inb, 423 s. Best. nr: 12004 182:-

För den förmoderna människan handlade religionen mest om själva utövandet – om ritualer som syftade till att nå utanför sig själv och hitta en plats bortom det världsliga. Den brittiska religionshistorikern Karen Armstrong menar att den moderna människan har mycket att lära av denna religionssyn. Hon frågar sig varför Gud har blivit så svår att tro på idag. Och svarar att det beror på att vetenskapen distanserat sig från religionen och att det uppstått en klyfta mellan dem. Denna utveckling har förändrat innebörden i begrepp som »tro» och »myt». I boken För Guds skull tas historien till hjälp när författaren försöker besvara frågan om vad religion egentligen handlar om.


RELIGIONSHISTORIA Karen Armstrong är en brittisk religionshistoriker som skrivit en rad böcker om religion och tro. Under 1960-talet tillbringade hon sju år i kloster som katolsk nunna.

Det empatiska manifestet - en träningsbok för ett liv i medkänsla

Premiär pris 140:Gä

aj

I många sammanhang verkar det som om medkänslan närmast väcker avsky. Så fort den dyker upp står där en hel armé av belackare och avslöjar dess yttringar som lögn, falskhet och bedrägeri. Är det då så illa ställt med oss att vi inte längre kan tänka oss en sann och äkta medkänsla? Visst kan det verka så ibland, men trots allt finns det många människor som vill återerövra generositet och omsorg om varandra. Karen Armstrongs bok är inget mindre än en djupt allvarlig träningsbok för medkänsla och empati. I tolv steg låter hon oss öva upp empatiförmågan via konkreta och enkla verktyg. Här får vi lära oss hur vi kan samtala bättre med varandra och hur vi kan lära oss att älska våra fiender.

lle

r tom Karen Armstrong TOLV STEG TILL ETT LIV I MEDKÄNSLA Övers. Inger Johansson Brombergs 2011, inb, 226 s. Best. nr: 12005 157:- 140:-

Bokfokus 15

m

N

umera vet vi att tankeförmågan stärks av mentalt krävande uppgifter. Men att empatin kan tränas upp är inte lika känt. Boken 12 steg till ett liv i medkänsla visar hur du skaffar nya ”empatimuskler” och hur vi människor tillsammans kan skapa en bättre värld. Den brittiska religionshistorikern Karen Armstrong tycker att medkänslan fört en tynande tillvaro i den moderna världen. Hon förvånas över att denna medfödda mänskliga egenskap har kunnat bli så bortglömd. Världen över frodas olika konflikthärdar orsakade av girighet, ärelystnad och avund � egennyttiga känslor som ofta döljs bakom religiös retorik.

11


“Avund förbrukar psykisk energi i stora mängder” Marta Cullberg Weston

Marta Cullberg Weston om avund och skam

Per Naroskin om liv och teknik

Thomas Böhm om kärlek och hat

De bloggar för dig på www.modernpsykologi.se

Den nya sajten med både bloggare, bokhandel och extramaterial.

Bokfokus

Psykologer läser böcker är tillbaka med en ny säsong på Kulturhuset i Stockholm. Psykologen och prisade författaren Jenny Jägerfeld är ny som moderator och sidekick till iniaitivtagaren Jonas Mosskin, psykologstudent och bloggare. I samarbete med Psykologiförbundet och Modern Psykologi.

FRI ENTRÉ Samtalen äger rum på bibliotek Plattan, Kulturhuset

Psykologer läser böcker 16 Bokfokus

31/3 Johanna Thydell 19/4 Om Just Kids av Patti Smith

31/5 Om Min Kamp av Karl-Ove Knausgård


Livskunskap avvikande i fokus

Kate Bornstein Hej grymma värld 101 alternativ till självmord för tonåringar, knäppskallar och andra utbölingar Övers. Nina Lekander Karneval 2011, inb, ill, 292 s. Best. nr: 12026 157:-

UDDA: Genusteoretikern Kate Bornstein vet vad det innebär att leva i utanförskap. Hon är transexuell, lesbisk och numera en kritisk före detta medlem i scientologerna.

I stället för självmord

Ä

r det verkligen så hemskt att känna sig avvikande? Kanske är det trots allt värre att inte känna sig som någon alls? Kate Bornstein har skrivit en hjälp- och tröstbok för alla som ibland tänker på självmord eller som känner sig drabbade av utanförskap. Och hon vet vad hon pratar om när hon vänder sig till alla utbölingar, knäppskallar och nedstämda tonåringar. Hon vet hur det känns att bli mobbad, att inte höra hemma i den sexualitet man tilldelats av samhället, att ständigt vara på jakt efter en inre trygghet. Men en dag slog det henne: det var inte svaret på frågan om man skulle dö eller leva som var det

viktiga. Det som höll henne vid liv var snarare föreställningen om att det faktiskt var hon själv som ställde frågan. Djupt inom henne fanns ett jag som ville överleva. Detta är det budskap Kate Bornstein förmedlar i sin bok Hej grymma värld. Hon vill ge tröst och ingjuta livsmod i alla

”Folk som inte ser något sätt att förändra sig själva eller världen tillbringar mycket tid med att önska att de var döda” Kate Bornstein

som känner sig nedtyngda av utanförskap. Det kan handla om att man har en sexuellt avvikande identitet, är mobbad, att man är socialt eller fysiskt annorlunda eller att man helt enkelt bara känner sig udda och ensam. Boken riktar sig också generellt till tonåringar eftersom tonåren är en tid då depressiva känslor riskerar att hota livsandarna. Dessutom är det en bok för tonårsföräldrar, lärare, psykologer och andra som möter människor i ensamhet och utanförskap. Ta dig gärna en titt på Peter Stensons blogg om boken Hej grymma värld på vår sajt www.modernpsykologi.se. Bokfokus 17


Utdraget Hur länge ska hon vara död

Elisabeth Cleve om barn och trauman

lle r

t o m 11

m

aj

Premiär pris 165:-

Det svåra måste få ett uttryck Det är aldrig för sent att påbörja en kristerapi med ett barn som varit med om något svårt. Genom att ge verktyg för att bearbeta känslor och reaktioner kan traumat nystas upp bit för bit. I boken Hur länge ska hon vara död? får läsaren följa ett antal barn som alla upplevt svåra trauman. Här får vi möta Malte som råkat ut för ett sexuellt övergrepp, Ronja som mist sin mamma som liten flicka, Olga som har ett mörkt, dolt förflutet innan hon adopterades som femåring och Ali som har ett krigstrauma från sin tidiga barndom i Irak. Elisabeth Cleve Hur länge ska hon vara död? Korttidsterapier för barn i kris Natur & Kultur 2011, inb, 230 s. Best. nr: 12002 182:- 165:18 Bokfokus

 Malte, fem år, kommer till kristerapi efter ett sexuellt övergrepp. Läs inledningen i Cleves nya bok.

”  S

trax innan telefontiden är slut en dag i november ringer en mamma som låter ledsen. Hon säger att hon behöver hjälp till sin femårige son som »varit med om något hemskt«. Den psykolog som svarar ber henne berätta vad som hänt. Det visar sig att sonen har utsatts för ett sexuellt övergrepp.(...…) Under hösten har Malte förändrats. Han kan inte längre sova i sitt rum utan ligger i föräldrarnas säng. Det blir besvärligt för han har börjat kissa på sig om nätterna. Han drömmer mardrömmar och mumlar i sömnen om någon som kan komma. Han är blek och håglös och har inte kunnat svara på om det är något som trycker honom. När de har frågat om han haft ont någonstans, har han ibland lagt handen på magen. Annika har varit med sonen på läkarbesök men alla prover som tagits har varit bra och doktorn kunde inte hitta något fel på hans mage. Jonathan pratade med dagispersonalen för en månad sedan och de såg också att Malte inte var den vanliga glada och påhittiga Malte. De hade trott att han var ledsen för att en kompis, som han tidigare lekt med, nu ville vara med en annan pojke. Malte blir trött när han är på dagis och personalen har undrat om han håller på att bli sjuk. Han är omtyckt av de andra barnen för sin nyfikenhet och tåga, men

Stora får inte göra så mot små … eller?


nu har han ingen lust att leka. För två veckor sedan förstod föräldrarna orsaken till varför Malte mår dåligt. Annika satt framför tv:n och tittade på nyheterna när han kom till henne och började prata om sommaren. Hon hade frågat honom om han saknade Jack. Till hennes stora förvåning, hade Malte med eftertryck svarat att han inte gjorde det. Hon tyckte det lät konstigt och frågade hur det kom sig. Han var dum, svarade Malte. Annika hade protesterat och sagt att alla tre barnen hade gillat honom. Malte stod på sig och sade helt kort: »Jack var dum, fast han var snäll.« Annika fick en obehaglig känsla, stängde av tv:n och sade till Malte att de måste reda ut detta. Till sist kröp det fram att Jack hade ryckt och dragit i sin egen snopp och »bråkat« med Maltes snopp så att det hade gjort ont. Malte sade också: »Han sa inte förlåt fast det gjorde ont på mej. Det sa han faktiskt inte.« När Annika hade frågat varför Malte inte berättat detta tidigare hade han snyftande sagt: »Jag fick inte.« Efter detta tog samtalet slut. Malte grät och mamma som var chockad ropade på Jonathan som kom rusande. När föräldrarna kommit så här långt i berättelsen, visar de att de är chockade, ledsna och bedrövade. De uttrycker detta var och en på sitt sätt. Mamma gråter och torkar sig i ögonen men det kommer bara mer tårar. Jonathan svär och ryter i desperation att han »vill strypa den djäveln«. Han säger också: »Hela vår tillvaro har blivit upp och ner. Allt vi har byggt upp är kaos.« Jonathan har också tårar i ögonen och måste snyta sig innan han fortsätter att prata. Han säger att Malte har blivit fåordig och inte vill prata mer om det som hänt, i alla fall inte med sin pappa. De har inte låtit läkarundersöka Malte då det har gått så lång tid. Utifrån deras berättelse sammanfattar jag mina intryck och säger att det verkar som om inte bara Malte behöver hjälp utan även hans mamma och pappa. De

svarar ingenting utan ser bara ut som om de dränerats på all energi. De tittar på varandra, och medan Annika snyter sig svarar Jonathan »ja« för dem båda och frågar vad de kan göra. Innan vi går vidare vill jag veta om det planeras polisförhör med Malte och när det i så fall ska ske. Föräldrarna vet inget om detta men ska snarast ringa till polisen för att få besked. Vid anmälan fick de höra att det skulle dröja ett par veckor. Vi avslutar samtalet med att komma överens om att de kontaktar mig när polisförhöret är genomfört. Då vill jag träffa Malte med mamma och pappa och se hur han mår. Därefter kommer jag att föreslå hur hjälpen till dem bäst ska utformas, om det visar sig att han behöver professionell hjälp. Föräldrarna tycker att detta låter bra. Ur HUR LÄNGE SKA HON VARA DÖD?

HjÄLPER BARN I KRIS Elisabeth Cleve är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har under många år arbetat på Ericastiftelsen i Stockholm. Hon är en ofta anlitad föreläsare och har givit ut flera böcker tidigare. Bokfokus 19


Förändring

Välj meditationens väg

I huvudet på Nisse Simonson

En bok som kan förändra ditt liv

Det här är en underbar liten bok om meditationens mysterier, skriven av fransmannen Matthieu Ricard som i över fyrtio års tid har levt bland andliga mästare i Tibet. Boken hämtar anvisningar från buddhismens mest autentiska källor och visar att meditation minskar oro, höjer smärttröskeln, dämpar nedstämdhet och vrede, skärper uppmärksamheten och stärker immunförsvaret. De positiva effekterna när du börjar meditera kommer oavsett om du mediterar tjugo minuter om dagen eller mer intensivt.

Efter ett långt yrkesliv har Nisse Simonsson insett att mycket av det vi behöver för att må bra egentligen är självklarheter. Det handlar om så jordnära ting som att motionera, äta rätt och vara tillsammans med våra nära och kära. I sin bok Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet berättar han om sin livsfilosofi med utgångspunkt i fyrtio långa år som läkare. Det handlar om patienter och kollegor som haft avgörande betydelse för honom. Men allra mest handlar det om hans syn på livet.

Efter succén med Munken som sålde sin Ferrari fick Robin Sharma närmast stjärnstatus inom området personlig utveckling och ledarskaps­filosofi. Greatness Guide handlar om sådant som att lära sig fokusera på rätt saker, prioritera, vända utmaningar till möjligheter och andra ganska vardagliga ting. Ett av Sharmas trumfkort är bumerangeffekten. Den går ut på att man ger bort det man helst vill ha tillbaka. Om vi börjar leva efter den devisen väntar ett underbart liv därute, menar Robin Sharma.

Matthieu Ricard Varför meditera? Övers. Per Svensson Natur & Kultur 2011, inb, 146 s. Best. nr: 11363 157:-

Nisse Simonson livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet Brombergs 2010, Inb, 160 s. Best. nr: 11313 167:-

Robin Sharma Greatness guide Övers. Erik Nisser Natur & Kultur 2010, Inb, 238 s. Best. nr: 11325 169:-

20 Bokfokus


Vad säger chefen hos psykologen? Det finns många varianter av ledarskap, det vet alla som har varit med ett tag i arbetslivet. Och både som medarbetare och chef har du nytta av att försöka kartlägga den personlighet som ligger bakom chefskapet. I boken 16 KARTLÄGGER ÖVERLEVARE typer av chefer får vi träffa Författaren och journalisten Ben Sherwood har träffat alla våra chefer i en lite speciell situation. Här finns många överlevare och studerat deras personligheter. nämligen utförliga utdrag ur psykoterapisessioner, och samtalen sätter effektivt fingret på vad som kännetecknar deras olika ledarstilar. Möt den stressade chefen, den konflikträdda, den delegerande, änniskor är olika den rädda, kontrollanten, rustade att klara hämnaren, den tillgängliga, mobbaren, den okunniga krislägen. Medan den ena greppar situatiooch några nen på några sekunder och gör fler. det rätta faller den andra ihop i en darrande hög. Men vilka är då faktorerna som tar oss igenom en katastrof? Under sina år som producent för nyhetsprogrammet Good Morning America mötte journalisten Ben Sherwood otaliga överlevare. De hade Mattias Lundberg/ mot alla odds klarat sig igenom Anders Wahlberg bilolyckor och flygplanskrascher, 16 typer av chefer naturkatastrofer och bränder, och vad de säger till överfall och svåra sjukdomar. psykologen Sherwood frågade sig vad Liber 2010, inb, 204 s. dessa personer hade gemensamt. Best. nr: 11369 198:Resultatet kan du läsa om i boken Bli en överlevare där vittnesJo, chefer kom- mål från överlevare varvas med medicinsk och psymer ganska ofta högaktuell kologisk forskning. Vi får bland till psykologen annat veta vilka vanor och personlighetsdrag som är till fördel Ur boken

Ta reda på din IQ i överlevnad

M

i en krissituation, hur man förbättrar sin ”krisrespons” och hur det vi kallar tur och otur i själva verket är resultatet av många små val. Boken är kopplad till ett internetbaserat test, där du kan ta reda på din egen överlevar-IQ och få en skräddarsydd rapport som redogör för dina överlevnadsresurser.

Ben Sherwood bli en överlevare Övers. Kristina Larsén Ica Bokförlag 2011 Inb, 300 s. Best. nr: 12003 172:Bokfokus 21


Egen utveckling

Sluta be om ursäkt för dig själv

G

år du ibland och tänker att du är en bluff som när som helst kommer att bli avslöjad? Brukar du göra likadant som alla andra bara för att du inte vågar stå på dig och gå din egen väg? Får du skuldkänslor och dåligt samvete för allt möjligt? Låter du bli att ens pröva något nytt eftersom du är rädd att misslyckas? Att ha dåligt självförtroende är ett gissel. För många handlar det om tillfälliga svackor, men för en del är det bräckliga självförtroendet en sur och illvillig livskamrat som kan vara svår att säga upp bekantskapen med. Den här boken innehåller mängder av konkreta, effektiva och ibland provocerande råd som hjälper dig att förbättra ditt självförtroende. Det är nämligen inte alls omöjligt – och just därför är det så onödigt att gå omkring med en ogenerös inre domare som slukar din livsenergi.

Thomas Nilsson Jag vill, jag kan, jag ska Så får du nytt fantastiskt självförtroende Ego Förlag 2010, mjukband, 181 s. Best. nr: 12016 290:-

Bortgjord – eller var det bara en känsla? Den som har social fobi är rädd för att bli granskad och bedömd i sociala situationer. Man upplever det som en katastrof att göra bort sig och har ofta en känsla av att tillvaron är fylld av potentiellt förödmjukande situationer. Människor med social fobi kan mer specifikt vara rädda för att äta med andra, gå på toaletten när andra finns i närheten, yttra sig på ett möte, tala inför en grupp människor, köra bil när någon sitter bredvid eller liknande. Psykoterapeuten Anna Kåver visar här hur man behandlar social fobi med KBT. Dessutom ingår ett kapitel om farmakologisk behandling samt ett kapitel med belysande fallbeskrivningar.

Ur innehållet:

• Hitta mig själv? Jag visste inte ens att jag var försvunnen! • Vem är John och varför måste alla följa efter honom? • Förändra det du kan, strunta i allt det andra! • Gör som du brukar – fast precis tvärtom • Kapa navelsträngen och bli kvitt ditt beroende av andra människor • Säg vad du menar och mena vad du säger – och sluta be om ursäkt för dig själv • Väntar du också bara på att bli avslöjad? • Ett litet ”o” är tillräckligt för att ge dåligt samvete • Bryt dig ut ur din trygghetsholk nu • Städa ut ditt förflutna och se framåt 22 Bokfokus

Åter i tryck!

Anna Kåver Social fobi Att känna sig granskad och bortgjord Natur & Kultur 2010, mjukband, 176 s. Best. nr: 11359 182:-


MINDFULNESS i fokus

ÖGONBLICKENS UNDER Träning i medveten närvaro lär oss att rikta uppmärksamheten mot det som sker just nu.

Övningar i mindfulness Inom en mängd områden – hälsa, sömn, stress, skola, idrott, arbete och relationer – kan mindfulnessövningar hjälpa oss att fungera bättre. Läkaren Ola Schenström berättar i ljudboken om vad vi kan göra själva för att bli medvetet närvarande.

ljudbok!

Ola Schenström Mer mindfulness i vardagen Bonnier Audio 2010 3 cd, speltid: 2 h 48 min. Best. nr: 12025 124:-

Vietnamesisk guide till mindfulness

D

en vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanh vill med boken Mindfulness – ögonblickens under inspirera läsaren att se de mirakel som finns inneslutna i varje litet ögonblick – oavsett om du står och diskar, äter en apelsin eller bygger en tågbana med dina barn. Genom att leva mitt i livets flöde av händelser, där vi lär oss att rikta uppmärksamheten och acceptera tankar och känslor, kan vi leva livet fullt ut utan att förlora oss i det förflutnas grämelse eller i framtidens ovisshet. Thich Nhat Hahn är känd som en av de stora pionjärerna inom mindfulness. Bland många andra har han inspirerat Marsha Lineham som införlivat hans metoder i olika kognitiva psykoterapiformer, här i Sverige mest kända under namnet Dialektisk beteendeterapi, DBT.

Thich Nhat Hanh Mindfulness Ögonblickens under Övers. Erik Nisser. Lind & Co 2011, inb, 170 s. Best. nr: 12010 94:Vill du veta mer om mindfulness ur ett vetenskapligt perspektiv? Läs artikeln Tredje vågens KBT under fliken Alla ämnen på www.modernpsykologi.se Bokfokus 23


Insikter Högpresterande medarbetare

STEVEN J LINTON OCH IDA FLINK

En verktygslåda till KBT Här får du som KBT-terapeut veta hur du upprättar en god kommunikation med klienten och hur du kan jobba med psykoedukation, mål utifrån värderingar och hemuppgifter. Sedan kan du utifrån de problem klienten har arbeta med problemlösning, beteendeaktivering, beteendeexperiment, exponering, avslappning och medveten närvaro. I slutet av terapin blir det aktuellt med hantering av motgångar och vidmakthållande av framsteg. Steven Linton är professor i psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Ida Flink är leg. psykolog. Båda är verksamma på Center for Health and Medical Psychology på Örebro universitet.

Steven J Linton/Ida Flink 12 verktyg i KBt Från teori till färdighet Natur & Kultur 2011, inb, 390 s. Best. nr: 11380 289:24 Bokfokus

Den kristna mystiken

Med metodisk beteendeanalys kan man stärka prestationerna på arbetsplatsen samtidigt som trivseln ökar och stressen hålls i schack. Organizational Behavior Management (OBM) är ett specifikt arbetssätt där man aktivt förstärker det som gjorts bra istället för att fokusera på det som inte fungerar. Här får du lära dig hur det funkar.

lägna frågor om den inneboende mystiken i glädjen, i vilan, i naturen, hos elden, i det heliga, i smärtan och i gudstron. Central är erfarenheten av att vara inlemmad i en gemenskap som sträcker sig bortom tiden. Det handlar om människans successiva upptäckt av en andlig realitet.

Rolf Olofsson Beteendeanalys i organisationer Handbok i OBM Natur & Kultur 2010, inb, 250 s. Best. nr: 11290 360:-

Owe Wikström Att älska livet mer än dess mening Betraktelser och övningar Natur & Kultur 2010, inb, 214 s. Best. nr: 11349 145:-

Ann Heberlein om ondskan

Normalitet är ett tragiskt öde

Onda handlingar är inte obegripliga – de grundas i ojämlikhet och utsatthet och hämtar sin näring ur rädsla, skräck, ångest och maktlöshet. I En liten bok om ondska reder etikforskaren Ann Heberlein ut de moraliska implikationerna kring begreppet ondska. Hon frågar sig också vad det är som gör ondskan så fascinerande.

I Manfred Lütz värld är normal ett skällsord. Hans bok På Tok! har blivit en oväntad säljsuccé i Tyskland. Enligt Manfred Lütz finns nyckeln till det mänskliga hos de onormala individerna – hos tunnhudade missbrukare, sensibla schizofrena och sorgsna maniker.

Ann Heberlein En liten bok om ondska Albert Bonniers Förlag 2010 Inb, 319 s. Best. nr: 11338 167:-

Här ställer Owe Wikström ange-

Manfred Lütz På tok! Vi behandlar fel människor; vårt problem är de normala Övers. Jim Jacobsson Dualis 2010, inb, 201 s. Best. nr: 11309 190:-


Det sociala nätverket

Lyssnandet i fokus

Nicholas A. Christakis och James H. Fowler ger svaret

på varför dina vänners vänner kan göra dig tjock, varför du slutar röka för att någon flera steg bort i ditt nätverk slutar eller hur fenomen som självmordsepidemier kan uppstå. LYSSNANDETS KONST Att framföra ett budskap kan vara nog så svårt, men den verkliga utmaningen i ett samtal är förmågan att lyssna aktivt.

Aktivt lyssnande stärker självtilliten

D

et är en svår konst att lyssna. Det handlar om mycket mer än att bara sitta tyst och ta in information. Minst lika viktigt är frågandet, det som vittnar om att du verkligen förstår och reflekterar över det den andra berättar. För alla som arbetar professionellt med olika typer av samtal är boken Konsten att lyssna en utmärkt hjälp på vägen. Den visar hur du som ledare, lärare, psykoterapeut, kurator, vårdpersonal, präst eller har liknande yrkestillhörighet kan bli tryggare i din roll som samtalsledare Nils-Eric Tedgård är legitimerad psykolog och har inriktat sig främst på organisationer. Sedan femton år tillbaka håller han utbildningar i samtalsmetodik och utvecklingssamtal inom både näringsliv och skola.

Nils-Eric Tedgård konsten att lyssna Metod för professionella samtal Liber 2010, inb, 112 s Best. nr: 12018 205:-

Nicholas A. Christiakis/ James H. Fowler Connected Mänskliga relationer, sociala nätverk och deras betydelse i våra liv Övers. Helena Hansson Natur & Kultur 2010 inb, 364 s. Best. nr: 11337 180:-

Behandla med musik

Musik kan användas i vården för att minska stress, oro och smärta. Och i psykoterapirummet är musik utmärkt för att göra patienten mer mottaglig för behandlingen. Den här cd:n med tillhörande häfte innehåller klassisk musik att använda både privat och inom vården.

Ulrica Nilsson läkande MUSIK för kropp och själ Naxos 1 cd, ca 47 min. Best. nr: 11392 159:Bokfokus 25


Lärande KUNSKAP Låt eleverna leka sig fram och utforska så att de blir kunniga och kritiskt tänkande individer.

Skolan slösar energi på att värdera meningslös kunskap

I

boken Hets! kritiserasden moderna skolan. Sven-Eric Liedman menar att skolan fixerar sig vid mätbar kunskap medan framtidens medborgare kommer behöva helt nya kompetenser som inte kan värderas med de gamla utvärderingsverktygen. Aldrig har skolan varit en hetare potatis än nu. Inför valet 2010 rankades den som den tredje viktigaste politiska frågan och i år genomförs en ny betygsskala och nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Vi matas med information om hur illa svenska elever presterar internationellt och politikerna försvarar sig med att det tar tid att vända skutan åt rätt håll. Men enligt SvenEric Liedman får vi inte den skola vi behöver genom att 26 Bokfokus

mäta, väga och räkna. Skolan slösar välbehövlig energi på att värdera meningslös kunskap och på att ständigt utreda och utvärdera sig själv. Och den eftertraktade skolpengen öppnar vägen för hungriga skolföretag med vinst i sikte. När eleverna väl sitter i bänken är det ingen som riktigt vet vad de ska göra. Ska de lära sig något? Eller är de bara där för att betygsätta lärarna? Och tänk om det finns mängder av värdefull kunskap som inte låter sig infångas i betygsskalor och slarvigt komponerade utvärderingsverktyg? I Hets! En skolbok riktar Sven-Eric Liedman en stark polemisk udd mot dagens skola som han menar är ute på hal is.

Sven-Eric Liedman Hets En skolbok Albert Bonniers Förlag 2011 Inb, 331 s. Best. nr: 12013 157:-


Mental styrketräning Öka din koncentrationsförmåga, tro mer på dig själv i arbetssituationer och höj din motivation att ta tag i jobbiga

Tidlösa tankar för vanliga dagar I många år har Tomas Sjödins krönikor varit ett av de regelbundna och efterlängtade inslagen i Göteborgs-Posten. Här har han samlat åttiofem av dem i en den finstämda boken Jag lutar åt Gud med tidlösa tankar för vanliga dagar. ”När oron sätter in och sömnen flyr brukar jag i stället för att titta i taket försöka tänka att jag är utrustad med en resignationssida och en förtröstanssida och så vänder jag mig, mycket medvetet, åt min förtröstanssida. Jag lutar mig åt det håll jag vill växa. Jag lutar, så att säga, åt Gud. De första gångerna jag gjorde detta kändes det nästan fånigt, men nu när jag gjort det hundra eller tvåhundra gånger börjar själen följa kroppen.” Tomas Sjödin jag lutar åt gud 85 krönikor Libris Förlag 2010 Inb, 405 s. Best. nr: 11379 184:-

uppgifter. Det här är en övningsbok som lär dig sätta upp nya mål, övervinna svårigheter, ta emot beröm och skaka av dig kritik. Utmaningar är inget som ska undvikas; de hjälper dig att växa som människa!

Verkligheten bakom myterna Trodde du att Julius Caesars sista ord var ”Även du min Brutus?” Eller att det var Columbus som upptäckte Amerika? Det är du inte ensam om! I 101 historiska myter berättar historikerna och journalisterna Åke Persson och Thomas Oldrup om de mest välspridda historiska myterna, hur de uppkom samt hur verkligheten egentligen såg ut.

Olof Röhlander Det blir alltid som man tänkt sig Handbok i mental styrketräning Forum 2010, inb, 185 s. Best. nr: 11320 158:-

Thomas Oldrup/Åke Persson 101 historiska myter Historiska Media 2010 Inb, 221 s. Best. nr: 11393 155:-

Chef över vardagslivet

Pengar och jämställdhet

Hur transcherar man en kyckling? Hur stryker man en skjorta enligt konstens alla regler? Hur tar man

bort fläckar? I den rikt illustrerade boken Hushålls­praktika får du veta allt du behöver för att sköta ditt hushåll. Foton och stegför-steg-illustrationer gör olika moment tydliga. Hans Reuterskiöld är självlärd fixare, journalist och trebarnspappa. Hans Reuterskiöld Hushållspraktika Ordalaget 2010, inb, ill, 180 s. Best. nr: 11350 148:-

En kvinna tjänar i genomsnitt 4 500 kronor mindre i månaden än sin man. Så ser statistiken ut i jämställdhetens Sverige. Därför är det viktigt att du som kvinna tar makten över din ekonomi och undviker att bli ekonomiskt beroende. I den här boken får du en handlingsplan som hjälper till när du vill ta kontroll över din ekonomi. Madeline Gauffin/ Monica Sjöstedt JÄmställdheten börjar i plånboken Ta makten över din ekonomi Optimal 2010, mjukband, 163 s Best. nr: 11372 137:Bokfokus 27


Kropp & själ Kolhydratsnål hjärnbantning

SÖMN GÖR UNDERVERK För att kroppen ska kunna bränna fett krävs att den får gå ner i varv så att stresshormonerna hamnar på en låg nivå. Boken Sov dig smal visar hur du går ner i vikt genom att följa din biologiska klocka.

Sov gott och bränn fett – snabbaste vägen till ett smalare liv

N

är kroppen befinner sig i viloläge sjunker de stresshormoner som talar om för hjärnan att den ska hushålla med fettet. Fettförbränningen sätter därför igång som effektivast när vi sover eller är riktigt avslappnade. I kombination med en rad andra metoder får du i den här boken lära dig hur du kan sova dig smal. Genom kunskaper om vad som händer i kroppen innan, under och efter en måltid, hur hormonerna påverkar dig och hur hjärnans belöningssystem fungerar blir det lättare att hålla vikten – för resten av ditt liv. Du får också ta reda på vilken ”urtyp” du är och hur just

28 Bokfokus

du bör äta och motionera. Ett enkelt och individuellt anpassat träningsprogram ingår. Råden och metoderna i boken bygger på internationell forskning.

Detlef Pape m fl Sov dig smal Övers. Corinna Müller Semic 2011, inb, ill, 120 s. Best. nr: 12006 122:-

Rensa bort allt onyttigt ur kylen, lägg om turen i matvaruaffären och köp råvaror som ger långvarig mättnad. Boken Hjärnkoll på maten är uppföljaren till Martin Ingvars och Gunilla Eldhs populära bok Hjärnkoll på vikten som visade hur man går ner i vikt genom att ta hänsyn till hjärnans belöningssystem. I den nya boken finns konkreta råd, tips och hälsosamma recept från några av Sveriges mest kända kockar.

Martin Ingvar/ Gunilla Eldh Hjärnkoll på maten Natur & Kultur 2011 Mjukband, 150 s. Best. nr: 11382 178:-

Så här funkar det Sov gott, stressa ner, motionera och ät rätt! Här får du veta hur man samarbetar med belöningssystemet i stället för att kämpa emot det. Det är lättare att banta med än mot hjärnan! Martin Ingvar/ Gunilla Eldh Hjärnkoll på vikten Natur & Kultur 2011 Mjukband, 161 s. Best. nr: 11187 155:-


Mat i fokus

KOSTDOKTORN Andreas Eenfeldt är läkare och driver Sveriges pouläraste hälsoblogg kostdoktorn.se som har mer än 10 000 besökare per dag. Hans enkla budskap är: Ät riktig mat!

Vi har blivit grundlurade!

S

olveig tappade 168 kilo. Kennet kunde lämna tillbaka tio av sina tolv mediciner till apoteket. Kan detta ha haft något med dessa personers kostomläggning att göra? Nu börjar man på allvar förstå varför vi mår så dåligt av snabbmat, lightprodukter och den gamla tallriksmodellens kolhydratladdade innehåll. K ostdoktorn Andreas Eenfeldt driver Sveriges största hälso-

”En vetenskapligt väl underbyggd bok skriven av en läkare som själv hanterar överviktiga och sjuka patienter” Fredrik Nyström, professor i internmedicin

blogg. I sin nya bok Matrevolutionen berättar han varför vi blir sjuka av fettsnål och kolhydratladdad mat. Gårdagens lightprodukter och snabbmat smakar sämre, är fyllda av tillsatser och är dåliga för vikt och hälsa. Eenfeldts bok är därför ett upprop: Det är hög tid för riktig mat igen! Vägra dålig och näringsfattig mat. Bre smör på mackan och häll tjockmjölk i glaset. Smörstek kött och fisk. Dränk grönsakerna i fin olivolja. I boken samlar Andreas Eenfeldt sina erfarenheter och presenterar aktuell forskning kring mat och hälsa. Boken avslutas med ett guideavsnitt med tips, recept och vanliga frågor och svar: allt du behöver för att starta din egen matrevolution!

Andreas Eenfeldt Matrevolutionen Ät dig frisk med riktig mat Bonnier Fakta 2011 Inb, 256 s. Best. nr: 12028 157:Bokfokus 29


Kropp & själ Trettio pilateslektioner

PIGGA BARN Ulrika Hoffer fick nog och införde sunda vanor i familjen.

Den här boken innehåller dina första trettio pilateslektioner och vänder sig till vuxna i alla åldrar, män som kvinnor. Pilates hjälper dig att få en stark och spänstig kropp med plattare mage, längre och smalare muskler. Pilates förbättrar din kroppshållning och minskar värk och smärta.

Vägen till ett friskare liv för hela familjen

M

ånga föräldrar fastnar i hopplöshet när det gäller att ta hand om familjens hälsa. Förkylningarna avlöser varandra, ni sitter inne halva året, du rodnar när du tänker på vad som ställs fram på bordet och den eviga socker-, läsk- och snacksspiralen tycks omöjlig att bryta. Precis så här var det för journalisten Ulrika Hoffer under småbarnsåren. Men en dag kände hon att ”nu får det vara nog!” Hon ville ha en nystart. Och man behövde ju faktiskt inte bli en perfektionistisk supermamma för att vända tråkiga, energislukande vanor till något mer positivt. Kunnigt, personligt och avspänt tipsar Ulrika om hur man lagar god och nyttig vardagsmat. Du får råd om hur du undviker envisa förkylningar och hur du gör träning till en lustfylld 30 Bokfokus

vardagsrutin. Och inte minst får du lära dig hur du kan få hela familjen att sova gott.

Ulrika Hoffer Råsmart familj Bonnier fakta, inb, ill, 191 s. Best. nr: 12021 172:-

Lär dig göra:

• Smoothies som är en liten måltid i sig • Müslibars - det ultimata mellanmålet! • Sunda pannkakor med läcker topping • Smarriga kycklingburgare • Barnvänlig pinnmat - med kyckling, räkor och lax • Praktisk allt i ett-mat som kan varieras och räcka i flera dagar

Jennifer Dufton Pilates i tre steg Övers. Lena Kamhed Lind & Co 2011, inb, 128 s. Best. nr: 12007 112:-

Träna tio minuter om dagen Här presenteras en unik tiominutersmetod som låter dig arbeta igenom olika delar av kroppen. Den hjälper dig att få snyggare figur, fastare muskler, bättre hållning, ökad rörlighet och minskad stress på bara fyra veckor. Programmet är lätt att följa och anpassas till din specifika kroppstyp. Sally Lewis Kom i form snabbt Övers. Lena Kamhed Lind & Co 2010, inb, 127 s. Best. nr: 12020 114:-


självk io b grafis n a m ro

Haruki Murakami Vad jag pratar om när jag pratar om löpning Övers. Eiko Duke/ Yukiko Duke Norstedts 2010, inb, 218 s. Best. nr: 12022 167:-

KULTFÖRFATTARE OCH MARATONLÖPARE Japanen Haruki Murakami förenar surrealism, popkultur och magisk realism med tankar om kroppen i rörelse.

När kropp och själ förenas i hårt arbete

V

ad har långdistanslöpning gemensamt med författaryrket? I västvärlden är vi vana att se författaren och idrottaren som varandras absoluta motpoler. Författaren tänker, medan kroppen förtvinar. Idrottaren idrottar, medan hjärnan förtvinar. Det är så vi ofta uppfattar kropp och själ alltsedan Descartes dagar. Men – något är i görningen. Plötsligt får vi läsa forskningsrapporter om att ungdomar som idrottar presterar bättre kunskapsmässigt. Eller att hjärnan fungerar utmärkt efter en joggingrunda. Numera tror vi att en människa kan vara

boksmart och fotbollsfanatiker på en och samma gång. Kanske håller vi på allvar att göra oss av med den västerländska filosofins envetna uppdelning i kropp och själ? Japanen Haruki Murakami är en av vår tids mest omtalade och hyllade författare. Han har blivit känd för sin västerländska berättarstil, där han förenar popkultur med surrealism och en egensinnig magisk realism. Ungefär samtidigt som Murakami fick sitt författargenombrott blev han maratonlöpare på elitnivå. Numera springer han många långa mil varje vecka. Och skriver

däremellan. På så vis är han kanske den moderna författaren personifierad – kropp och själ förenade i hårt arbete och djup koncentration. Tanken i rörelse, kroppen i rörelse. Muramakis bok, Vad jag pratar om när jag pratar om löpning, låter långdistanslöpningen bli en metafor för skrivande och tankearbete, ja, faktiskt för hela livet. Det här är en bok som är lika fantastisk för alla som är intresserade av löpning som för den som aldrig ägnat motion en tanke. Och vem vet? Kanske blir du motionsbiten, om du inte redan är det! Bokfokus 31


Har du läst? Om medkänsla och bekräftelse Här ges konkreta råd om hur vi kan bekräfta andra – och oss själva. Bekräfta kan vi göra både i handlingar, verbalt och via kroppsspråket. Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Men den kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin. Ett kapitel beskriver hur du kan träna bekräftelseyoga – en rad enkla, vardagliga övningar för bättre relationer.

Timothy Ferriss 4 timmars arbetsvecka Drömmer du om att slippa heltidsjobbet? Vill du resa jorden runt, tjäna stora pengar varje månad med minimal arbetsinsats? Eller vill du bara få leva lite mer och jobba lite mindre? Här finns recpetet!

Anna Kåver/Åsa Nilsonne Tillsammans Natur & Kultur, Inb, 160 s. Best.nr: 11080 145:-

Modernista Mjukband, 348 s. Best.nr: 11285 176:-

Mia Berg Personlig stil Varje gång du träffar andra människor bildar de sig snabbt en uppfattning om dig - främst utifrån vad de ser. Det kanske kan verka ytligt, men det är faktiskt bra om den bild de får stämmer överens med den du verkligen är, och den du vill vara.

Maria Küchen Ett liv i din dag I en text för varje dag på året vänder sig poeten och kulturskribenten Maria Küchen till den som är andligt intresserad men inte nödvändigtvis har en uttalad tro. Texterna är innerliga och poetiska.

Daniel H. Pink Drivkraft I Drivkraft avslöjas hemligheten med hög prestation och arbetsglädje i dagens verklighet: ett djupt mänskligt behov att få styra över sitt eget liv, en önskan att tillägna sig nya verktyg och att bli bättre på något som känns meningsfullt.

Ica Bokförlag, inb 120 s. Best.nr: 11316 157:-

Libris Inb, 405 s. Best.nr: 11358 219:-

Book House Editionsr Inb, 215 s. Best.nr: 11330 196:-

Caroline af Ugglas hjälp, vem är jag? Det här är en lika insiktsfull som dråplig realityberättelse från Caroline af Ugglas psykoterapisessioner. Tillsammans med sin psykoterapeut gör hon en fascinerande resa i ett verklighetens In treatment.

Klas Hallberg varför växer gräset De tre böckerna i serien Varför växer gräset? innehåller korta, men tänkvärda berättelser som har gjort succé med drygt 120 000 sålda exemplar. I denna bok presenteras läsarnas val av det bästa ur dessa böcker.

Bengt Ericson Den nya överklassen Kom med på en guidad tur genom ett rikemansland där pengar och position betyder allt. Vi får veta hur dess invånare bor, hur de semestrar och roar sig. Bengt Ericson är en av Sveriges mest drivna ekonomijournalister.

Piratförlaget Inb, 303 s. Best.nr: 11342 157:-

Natur & Kultur Inb, 95 s. Best.nr: 11335 122:-

Fischer & Co Inb, 300 s. Best.nr: 11275 182:-

32 Bokfokus


Tor Wennerberg vi är våra relationer Små barn springer till mamma eller pappa när de blir rädda. Barnets drift att knyta an till de närmaste omsorgspersonerna har gagnat överlevnaden. Men våra tidiga anknytningsmönster präglar oss också genom livet.

Lotta Abrahamsson full koll! En praktisk livsmanual som steg-försteg visar hur du kan få tag i din inre kreativitet genom att skapa en effektiv struktur i det yttre. Här varvas personliga erfarenheter med faktarutor, checklistor och citat.

Christina Doctare vägen till hälsa Christina Doctare blev själv botad från både kronisk astma och tinnitus. Det skedde under en resa i Indien med hjälp av ayurvedisk behandling. Här slår hon ett slag för en symbios mellan öst och väst i västerländsk vård.

Natur & Kultur Inb, 299 s. Best.nr: 11211 235:-

Forum Inb, 285 s. Best.nr: 11323 157:-

Natur & Kultur Inb, 190 s. Best.nr: 11077 170:-

Rollo May modet att skapa Den skapande människan går in i ett intensivt möte med något bortom sitt eget subjekt, och i detta möte måste hon satsa allt och riskera att misslyckas. Skapandet kräver därför stort mod.

Lis Vibeke Kristensen Från kollega till chef Den första anställningen som ledare eller chef kan ibland vara komplicerad. Den som väljer att bli chef för sina tidigare kolleger konfronteras med en rad konkreta utmaningar och dilemman.

Thomas Lerner hej då, ekorrhjulet! Alla människor du möter i den här boken är olika. De har olika ålder, olika bakgrund och olika förutsättningar. Men det finns en sak de alla har gemensamt – de har vågat ta steget ut i det okända, utan skyddsnät!

Natur & Kultur Mjukband, 128 s. Best.nr: 11046 195:-

Studentlitteratur Inbunden, 150 s. Best.nr: 11370 279:-

Ordalaget Inb, 159 s. Best.nr: 11341 166:-

Philip Pullman den godhjärtade jesus och kristus bedragaren I den här boken berättas en säregen och märklig kristushistoria, helt olik den vi tidigare känner. Philip Pullmans bok handlar – bland mycket annat – om den bibliska berättelsens tillkomst.

Arvid Lagercrantz mitt galna liv Redan i tidig ålder fick Arvid Lagercrantz diagnosen psychosis manicodepressiva. Numera kallas samma sjukdom bipolär sjukdom typ 1. I sin självbiografi delar han med sig av sina upplevelser och erfarenheter.

Anna Kåver himmel, helvete och allt däremellan Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla och de är verktygen för att förstå andra människor.

Leopard Inb, 185 s. Best.nr: 11328 158:-

Lind & Co Förlag Inb, 227 s. Best.nr: 11317 157:-

Natur & Kultur Inb, 216 s. Best.nr: 11132 172:Bokfokus 33


29 sidor om... En serie böcker med stöd i tredje vågens KBT, även kallad ACT och mindfulness, skrivna av Kerstin Jeding som är stress- och sömnforskare.

köp alla tre

PAKETPRIS

Best. nr: 11391 149:29 sidor mot sömnbesvär Här får du hjälp att identifiera och hantera det som stör sömnen. Det handlar om att kunna somna, ta dig igenom en orolig natt och att klara av en dag då du är sömnig och trött. Best.nr: 11378 59:-

Personliga erfarenheter av psykiatrin

Om hjärnans mysterier och stora kapacitet

Läkaren, idéhistorikern och professorn Nils Uddenberg har skrivit en essäbok om psykiatrin. Utgångspunkten är hans egna erfarenheter av att växa upp i en psykiaterfamilj och av att arbeta som psykiater under 1970-talet och början av 1980-talet. Hans bok är en unik skildring av psykiatrin idag, dess historia och dess fördelar och brister.

Ett populärvetenskapligt standardverk om hjärnan, skrivet av en rad ansedda forskare och läkare inom det neurovetenskapliga Sverige. Boken är en fascinerande skildring av hjärnans svindlande kapacitet och mysterier. Och inte minst tar den upp hur vi i framtiden kommer kunna behandla neurologiska skador och sjukdomar. Pedagogiskt och intressant kunskap för alla nyfikna!

Nils Uddenberg Själens schamaner Essäer om psykiatrin Natur & Kultur 2011 Inb, 300 s. Best. nr: 11381 172:-

Lars Olsson m fl Hjärnan KIUP 2010, inb, 422 s. Best. nr: 11362 190:-

För alla med Asperger

Effektiva minnestekniker

29 sidor mot oro Lär dig hur oros- och ältandekedjor kan brytas. Genom att följa bokens råd kan du bli bättre på att hantera alla tankar – negativa och positiva – som oavbrutet strömmar genom ditt medvetande. Best.nr: 11376 59:-

För den som har AS kan det vara svårt att lösa olika vardagsproblem, som t ex hur man får nya vänner, går till tandläkaren eller lyckas i skolan, på jobbet, i privatlivet och i en massa andra sammanhang. Boken Leva med Asperger riktar sig till alla med diagnosen och kan med fördel också läsas av dem som finns runtomkring.

29 sidor mot stress För att hantera stress gäller det att förstå att du inte är ett med dina tankar, att enkla knep kan hjälpa till att lösa jobbiga situationer och att du mår bäst om du unnar dig att stanna kvar i nuet. Best.nr: 11377 59:-

Nancy J Patrick Leva med asperger En praktisk guide för tonåringar och vuxna Övers. Bitte Wallin Natur & Kultur 2010 Inb, 224 s. Best. nr: 11287 180:-

Här får du veta hur du kan träna upp minnet. Det har du nytta av i många situationer – alltifrån när du pluggar inför ett viktigt prov, lär dig ett nytt språk, tar dig an mer krävande arbetsuppgifter på jobbet eller träffar nya intressanta människor. Tony Buzan arbetar internationellt med att sprida sina tankar om minnesförmåga och kreativitet.

34 Bokfokus

Tony Buzán maxa ditt minne Övers. Erik Nisser Natur & Kultur 2010 Mjukband, 253 s. Best. nr: 11353 172:-


Bokfokus

frankeras ej bokfokus betalar portot

Svarspost Kundnummer 20584352 110 30 Stockholm

PSYKOTERAPEUT, PRÄST OCH DJURVÄN Jakob Carlander arbetar som psykoterapeut, handledare och organisationsutvecklare. Han har skrivit ett flertal böcker om samtal och samtalsmetodik och han är en uppskattad föreläsare.

Att vara den som berättar när det värsta händer

F

ör många yrkesgrupper hör det till arbetet att ibland delge människor svåra besked. De flesta som är tvingade att meddela nära anhöriga att någon dött eller råkat ut för något annat allvarligt tycker att detta är bland det svåraste som finns. Lika svårt är det att delge en patient att han eller hon har en allvarlig sjukdom. Och det allra värsta är kanske att berätta för föräldrar att något hänt med deras barn. Den här boken ger insikt i

såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd om hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare.

”Vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds”

Jakob Carlander Att lämna svåra besked Gothia 2010, Inb, 181 s. Best. nr: 12015 330:-


kundtjänst När det gäller böcker och bokbeställningar: Telefon 08-737 86 15 måndag–torsdag 9–11, 13–15, fredag 9–11. kundtjanst@bokfokus.se Postadress: Förlagssystem Box 30104, 104 25 Stockholm Bankgiro 429-5291

Känslornas plats i våra liv

Moralfilosofi för alla

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller har människan i alla tider blivit besinningslöst förälskad? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor? Dessa och många andra brännande frågor utforskas i boken Kort om känslor som bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi till neurovetenskap och artificiell intelligens. Dylan Evans är amerikansk beteendevetare.

Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt? Eller är vi trots allt de goda medborgare och medmänniskor som vi tror oss vara? Kort om etik tar sig an de största etiska frågorna kring vår födelse, vår död, vår glädje, lust och frihet. Boken visar också varför vi har skäl att misstro de förenklade och absoluta svar som ofta präglar offentliga moraldebatter.

Dylan Evans Kort om känslor Fri Tanke 2010 Inb, 175 s. Best. nr: 11368 148:-

Simon Blackburn kort om etik Fri Tanke 2010 Inb, 172 s. Best. nr: 11367 148:-

När det gäller adressändring och prenumeration: Telefon 08-555 198 01 måndag–fredag 9–12, 13–16. kundtjanst@modernpsykologi.se Postadress: Modern Psykologi Box 1191, 111 91 Stockholm

BOKFOKUS Boklubbschef Kristina Reimfelt kristina@modernpsykologi.se Chefredaktör och ansvarig utgivare Patrik Hadenius patrik@modernpsykologi.se Redaktör Johanna Linder johanna@modernpsykologi.se Layout/produktion Annica Hammarström annica@modernpsykologi.se Tryck Wallin & Dalholm Omslagsfoto Sara Appelgren Priserna i denna tidning gäller endast medlemmar. Bokfokus ges ut av Modern Psykologi i Sverige AB och utkommer med 6 nr/år. Medlemsavgift: 149 kr/år. Plusmedlemskap: 465 kr/år. Normal leveranstid är ca en vecka.


Vid adressändring kontakta: Modern Psykologi/Bokfokus Box 1191, 111 91 Stockholm Tel: 08-555 198 01 E-post: kundtjanst@modernpsykologi.se

SVARSKORT

För snabbare leverans beställ på nätet: www.bokfokus.se Logga in med ditt medlemsnummer + postnummer

Viktiga Nyheter 12014 12008 12005 12026 12002 12010 12013 12028 12022 12011

Titel Bonusföräldrar Du och din hjärna 12 steg till ett liv i medkänsla Hej grymma värld Hur länge ska hon vara död? Mindfulness – ögonblickens under Hets! En bok om skolan Matrevolutionen Vad jag pratar om när jag pratar om löpning Vi som skulle bli gamla tillsammans

Premiär pris 158:G älle

aj

Antal

r t o m 11

m

Best. nr

Periodens bok

Jag beställer Den lärande hjärnan av Torkel Klingberg 12001

Övriga beställningar Best. nr Antal Titel

VÄLJ MEDLEMSKAP 10901

10902

Bokfokus. Jag vill fortsätta att vara medlem i klubben. Jag betalar 89:- för ett år (ord.pris 149:-). Jag får därmed tillgång till låga medlemspriser men utan köptvång. Plusmedlem. Jag väljer att bli plusmedlem, nu endast 295:- (ord. pris 465:-). Förutom medlemskap i Bokfokus får jag också en helårsprenumeration på Modern Psykologi (6 nr, värde 365:-).

+

AVISERING Vill du ha erbjudanden per e-post? Fyll i din adress här: Vill du få avisering om bokpaket per sms? Fyll i mobilnr här:

• Glöm inte att välja hur du vill vara medlem.   • Din nystartspremie på 100:- dras av automatiskt när du gör ditt första köp. Porto/exp. avgift 19:- tillkommer. Vi bjuder på frakten vid order över 500:-!

0B0ATT:1RA Gä

ril

• Fyll i svarskortet eller logga in på www.bokfokus.se Dina inloggningsuppgifter står överst på denna sida.

lle r

ap

Gör så här:

tom2

5


Intro

sverige

porto betalt

Avs: Bokfokus, Box 30104, 104 25 Stockholm

älle

TVEKSAM TILL GENTESTER Petra Lilja Andersson är författare, sjuksköterska och fil. dr i pedagogik. Hon intresserar sig för människors livsberättelser och försöker förstå hur svåra situationer upplevs och hanteras av individen.

aj

Premiär pris 2:G 16 r t o m 11

m

A

Petra Lilja Andersson VI SOM SKULLE BLI GAMLA TILLSAMMANS Natur & Kultur 2011 Inb, 160 s. Best. nr: 12011 182:- 162:-

Skulle du verkligen vilja veta? Om modern genteknik och hotet om en dödlig sjukdom

H

ur är det att leva med hotet om en dödlig sjukdom? Hade det varit bättre att inget

få veta? Den moderna gentekniken ställer oss inför en rad etiska dilemman. När en människa väl fått veta att hon bär på anlag för en dödlig sjukdom, kan hon då med gott samvete sätta barn till världen? Blir hennes livskvalitet försämrad för att hon blir medveten om hotbilden? Vill vi verkligen veta allting? Vi som skulle bli gamla

tillsammans handlar om Maria som är 33 år och lever ett vanligt liv i tillsammans med mannen Erik och åttaåriga dottern Julia. När Marias pappa får diagnosen Huntingtons sjukdom väcks oron för att hon själv också bär på anlaget. Det här är en dokumentär skildring av hur det är att leva med hotet av en fruktad sjukdom och de etiska problem som modern genteknik ger. Läsaren får följa tankar och känslor hos både den drabbade och hennes närmaste anhöriga under cirka ett års tid, från beslutet om att

göra ett gentest till ett halvår efter beskedet. Det handlar om skammen att inte kunna hantera sina reaktioner, om förnekelse, hopp och kärlek, men också om den skärande bristen på stöd i utsatta lägen. Berättelserna inramas av ett filosofiskt resonemang om gentester av etikforskaren Niklas Juth och ett faktaavsnitt av docent Åsa Petersén, forskare och läkare på Huntingtonmottagningen i Lund. Läs Petra Lilja Anderssons blogg om gentester på www.modernpsykologi.se

Bokfokus nr 2  

Bokkatalog