Page 1

Jean-François Lyotard: Writings on Contemporary Art and Artists

Order now the complete collection!

n

n

n

n

n

n

Volume 1: Karel Appel, Un geste de couleur / Karel Appel, A Gesture of Colour Volume 2: Sam Francis, Leçon de ténèbres / Sam Francis, Lesson of Darkness Volume 3: Les Transformateurs Duchamp / Duchamp’s TRANS/formers Volume 4, I + II: Textes dispersés I & II / Miscellaneous Texts I & II Volume 5: Que Peindre? / What to Paint? Adami, Arakawa, Buren Volume 6: L’assassinat de l’expérience par la peinture: Jacques Monory / The Assassination of Experience by Painting: Jacques Monory

order now the complete collection and receive volume 6 for free! Buy the complete collection and you only pay € 297,00 or £246.00 (instead of € 346,50 or £289.00) € 297,00 / £43.00, set isbn 978 90 5867 951 2, Hardback, 16 x 23 cm, 6 volumes, ca. 2.500 p., Illustrated, English / French

Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven Belgium www.lup.be

v.u.: Marike Schipper, Minderbroedersstraat 4, 3000 Leuven

Jean-François Lyotard: Writings on Contemporary Art and Artists 1-6

Leuven University Press Fall 2013


In this Fall 2013 catalogue we are pleased to present you our new and forthcoming titles from September 2013 until January 2014.

ordering information

new website = 20% discount Besides a new look and a user-friendly structure, our new website has an improved search engine and navigation, and the webshop now also offers eBooks! To celebrate the launch of our new website we offer a discount on all web orders!* Go to www.lup.be, enter the promotional code ‘catw2013’ with your online order and enjoy 20% discount! * Offer valid from October 1, 2013 until October 31, 2013. This discount cannot be combined with other offers and/or (employee) discounts.

Contents Textbooks

3

Lipsius Leuven – Popular Science Titles

4

History

8

Society, Law & Economics

10

Art & Theory

12

Music

16

Society, Law & Economics

20

History

21

History l Religion

22

Philosophy

23

Philosophy l Ancient & Medieval

24

Text & Literature

25

Archaeology

26

Ordering Information

27

All prices are inclusive of VAT and may be subject to change without prior notice. Prices do not include postage and handling. Customers in Europe Individuals All Leuven University Press publications are available from your local bookshop or can be ordered directly by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be, or online at www.lup.be.

Customers in North America All English-language publications of Leuven University Press are available through:

Bookshops Orders may be sent by mail, fax, or e-mail to orders@lup.be. Belgian bookshops can also order through boekenbank.be. Please do not hesitate to contact us for more information on terms and conditions at info@lup.be.

Cornell University Press Services P.O.Box 6525 750 Cascadilla Street Ithaca, ny 14851-6525, usa orderbook@cupserv.org www.cornellpress.cornell.edu

Libraries Libraries benefit from a 10% discount on all orders placed directly with Leuven University Press by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be.

Sales Representation in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Greece University Presses Marketing The Tobacco Factory Raleigh Rd. Southville Bristol, bs3 1tf, United Kingdom Tel + 44 (0) 117 902 0275 Fax + 44 (0) 117 902 0294 sales@universitypressesmarketing.co.uk www.universitypressesmarketing.co.uk

Customers in the Netherlands Bookshops in the Netherlands can order through CB: www.cb-logistics.nl. Distribution in France Bookshops cid fmsh-diffusion 18-20, rue Robert-Schuman cs 90003 94227 Charenton-le-Pont Cedex, France Tel +33 (0)1 53 48 56 30 Fax +33 (0)1 53 48 20 95 cid@msh-paris.fr

All our publications are published with care and attention to detail. Prior to publication, all manuscripts are assessed by an independent editorial board and external specialist readers to ensure the highest academic standards. For academic titles we support the Guaranteed Peer Reviewed Content (GPRC)-label.

Individual customers In all bookshops and at Comptoir des presses d’universités, 86, rue Claude Bernard 75005 Paris, France Tel +33(0)1 47 07 83 27 www.lcdpu.fr

Order fulfilment in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, and Finland nbn International Airport Business Centre 10 Thornbury Road Plymouth, PL6 7PP, United Kingdom Tel +44 (0) 175 220 2301 Fax +44 (0) 175 220 2333 orders@nbninternational.com

Contact information Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven, Belgium Tel +32 (0) 16 32 53 45 Fax +32 (0) 16 32 53 52 info@lup.be www.lup.be Review copies Review copies are provided to publishers and journal review editors upon request. All requests are subject to publishers’ approval. Review copy requests can be sent to marketing@lup.be. Website and e-newsletter For more information about Leuven University Press, our books, and our publishing programme, please visit our website www.lup.be and subscribe to our e-newsletter. eBooks On our new website www.lup.be a number of our titles are also available as eBooks (see the eBooks section on our site). These eBooks are also available through selected online retailers and on different library platforms such as ebrary, ebscohost and Dawsonera. In future we strive to further increase our eBook collection and improve availability. Facebook / Twitter Follow us on Facebook and Twitter!

© 2013 Universitaire Pers Leuven / Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain, Minderbroedersstraat 4, box 5602, 3000 Leuven, Belgium All rights reserved • Layout: Griet Van Haute • Picture cover: www.sightings.be • Printer: Drukkerij De Bie


textbooks

Economie Een inleiding

eco no mie

Gewijzigde herdruk!

André decoster

André Decoster (ed.)

(red.)

L. BerLAge

P. de grAuwe J. eyckmAns m. goos

e. schokkAert

P. VAn cAyseeLe F. VerBoVen

A. wAtteyne

Gewijzigde herdruk van het succesvolle handboek ‘Economie. Een inleiding’ De financiële crisis van 2007-2008, de inzinking van de economische activiteit in 2009, en de blijvende macro-economische turbulenties sinds 2010, brachten de economie volop in de belangstelling. De economische realiteit is complex en roept vele vragen op. Was de ‘Grote Recessie’ te vermijden? Waarom kijken burgers naar de overheid als reddingsboei? Waarin verschilt het Amerikaanse antwoord op de crisis van het Europese? … Antwoorden op die vragen zijn slechts mogelijk als men heldere begrippen hanteert en ze in de juiste verbanden plaatst. Economie. Een inleiding geeft een duidelijk overzicht van de economische wetenschap en haar inzichten, begrippen en verbanden. Het boek is geschikt voor iedereen, zowel student, docent, specialist als leek, die de basisprincipes van economie wil kennen en begrijpen.

uniVersitAire Pers LeuVen

andré decoster is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de editie uit 2010? Drie jaar na de herziening van het handboek blijven de macro-economische turbulenties groter dan ooit. Ze spelen zich af tegen de achtergrond van monetaire beleidsexperimenten: de ‘quantitative easing’ van de Federal Reserve, of de ‘Abenomics’ in Japan. Sinds de vorige druk van dit handboek is de controverse over het in Europa gevolgde beleid alleen maar toegenomen. Redenen genoeg om het boek te actualiseren met recente cijfers en gebeurtenissen: • In het macro-economisch deel van hoofdstuk 14 tot en met 26 werden het gros van de tabellen en grafieken geactualiseerd op basis van de ameco dataset van april 2013. • Verwijzingen naar de recentste economische ontwikkelingen en debatten werden in de tekst toegevoegd. • Fouten uit de vorige editie werden gecorrigeerd.

Voor meer informatie mail naar economie@upl.be of surf naar www.upl.be/economie

n n n n

De structuur en inhoud van het boek bleven intact. Ook het oefenboek ‘Economie. Een inleiding: oefeningen’ – isbn 978 90 5867 852 2 – blijft onveranderd. Contributors L. Berlage, P. De Grauwe, J. Eyckmans, M. Goos, E. Schokkaert, P. Van Cayseele, F. Verboven en A. Watteyne (Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven)

3

n n

€ 47,50 isbn 978 90 5867 959 8 September 2013 Paperback, 19 x 25 cm 912 p. Nederlands


Martin Hinoul

Iconen Economie

u u

van onze

u u

R olmodellen

lipsius leuven

lipsius leuven

Iconen van onze economie

Het wiel van Ashoka

Rolmodellen voor inspirerend ondernemerschap

Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief

Martin Hinoul

Idesbald Goddeeris (red.)

Hommage aan de iconen van onze welvaart Na boeken over netwerken, technologie en Nobelprijs­winnaars is het tijd om een hommage te brengen aan de spilfiguur van onze maatschappelijke vooruitgang, aan de ultieme ‘beweger’ van onze wel­vaart: de ondernemer of de ‘heroic entrepreneur’ zoals Joseph Schumpeter hem noemde. In zijn nieuwste boek laat Martin Hinoul de lezer kennis maken met entre­ preneurs als o.a. Steve Jobs, Robert Swanson, Sir Alec Broers, Lieven Gevaert, Martine Reynaers en Erik De Clercq. Op eigen wijze doet Hinoul verslag van persoonlijke ontmoetingen en schetst hij portretten van markante mannen en vrouwen die door hun inzicht, hun kennis van zaken en hun doorzettingsvermogen succesvolle ondernemingen hebben opgebouwd en daarbij een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Bij de selectie van rolmodellen focust Hinoul op drie innovatieve regio’s: Silicon Valley in de Verenigde Staten, de Cambridge Regio in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Iedere regio wordt ingeleid door een deskundige met ervaring ter plaatse: voor Silicon Valley is dat Jos Bouckaert die er meer dan 30 jaar woonde en werkte, voor Cambridge zijn dat Alan Barrell en Charles Cotton die beiden hebben meegewerkt aan het unieke Cambridge Phenomenon Project, en voor onze Vlaamse regio schreef Koenraad Debackere, algemeen beheerder KU Leuven een inleiding.

Publicatie in het kader van het internationaal festival ‘Europalia India’ België en India hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Terwijl België een koloniaal verleden heeft in Afrika, is India als voormalig Britse kolonie meer op de Angelsaksische wereld gericht. Toch hebben beide landen elkaars paden vaak gekruist met boeiende momenten van interculturele uitwisseling tot gevolg. Dit boek vertelt hoe en wanneer dat gebeurde. India trok eeuwenlang mensen uit onze regio’s aan. Zeelui en handelaars, missionarissen en ontwikkelingshelpers, reizigers en avonturiers vonden allemaal hun weg naar het Indiase subcontinent. Maar het land fascineerde ook mensen in België zelf. Indologen en yogaleraars associeerden India met oude culturen en spiritualiteit. Bij het brede publiek leefde vooral het beeld van India als de exotische thuishaven van maharadja’s en fakirs. Door de groeiende Indiase diaspora leren steeds meer Belgen de laatste decennia ook echte Indiërs kennen. Het wiel van Ashoka verschijnt in het kader van Europalia India. Dit toonaangevend internationaal festival loopt van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014 en brengt India naar het hart van Europa.

vooR

InspIReRend ondeRnemeRschap

martin hinoul werkt vanuit KU Leuven Research and Development mee aan de ontwikkeling van de ‘Leuvense Kennis Economie Regio’ en aan de uitbouw van ELAt, een grensoverschrijdend netwerk dat de kennisregio’s Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt.

‘Martin Hinoul heeft het op weergaloze wijze over mensen die er in slagen om veranderingen die op ons afkomen te vertalen naar vooruitgang. Het gaat om de ‘veroveraars van de toekomst’, ondernemende mensen van vlees en bloed, van hier en nu, van dan en daar, ook van bij ons in Vlaanderen en in het hart van Europa, die leiderschap tonen en daardoor inspirerende voortrekkers zijn.’ – Professor Mark Eyskens, Minister van Staat

n n n n n n

€ 24,95

Van dezelfde auteur

Contributors Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Michael Limberger (Universiteit Gent), Christophe Vielle (Université Catholique de Louvain), Jan Parmentier (MAS, Antwerpen), Wim De Winter (Universiteit Gent), Gerrit De Vylder (Thomas More College, Antwerpen), Felicia Wauters (Leuven), Luc Vints (KADOC, KU Leuven), Tom De Bruyn (HIVA, KU Leuven), Jan van de Poel (Vrije Universiteit Brussel), Kalyani Unkule (Jindal Global University), Winand Callewaert (KU Leuven), Patrick Pasture (KU Leuven), Elwin Hofman (KU Leuven), Dominique De Brabanter (KU Leuven), Pieter De Messemaeker (Universiteit Gent), Sara Cosemans (Columbia University), Hannelore Roos (KU Leuven) en Chris De Lauwer (MAS, Antwerpen)

idesbald goddeeris is hoofddocent aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij Oost-Europese geschiedenis, koloniale geschiedenis, geschiedenis van het moderne India en Global Perspectives on Contemporary India doceert.

Meer informatie over Europalia India op www.europalia.eu

Van dezelfde auteur n

isbn 978 90 5867 966 6 Oktober 2013 Paperback, 14 x 21,5 cm 160 p. Nederlands

n n n n n

Geniale geesten. 110 jaar Nobelprijzen Martin Hinoul € 19,95, isbn 978 90 5867 878 2, paperback

De Europese periferie Idesbald Goddeeris (red.) € 30,50, isbn 978 90 5867 359 6, paperback

4

5

n

n

n

€ 29,50 isbn 978 90 5867 954 3 Oktober 2013 Paperback, 17 x 23 cm 248 p. 100 illustraties Nederlands


Martin Hinoul

Iconen Economie

u u

van onze

u u

R olmodellen

lipsius leuven

lipsius leuven

Iconen van onze economie

Het wiel van Ashoka

Rolmodellen voor inspirerend ondernemerschap

Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief

Martin Hinoul

Idesbald Goddeeris (red.)

Hommage aan de iconen van onze welvaart Na boeken over netwerken, technologie en Nobelprijs­winnaars is het tijd om een hommage te brengen aan de spilfiguur van onze maatschappelijke vooruitgang, aan de ultieme ‘beweger’ van onze wel­vaart: de ondernemer of de ‘heroic entrepreneur’ zoals Joseph Schumpeter hem noemde. In zijn nieuwste boek laat Martin Hinoul de lezer kennis maken met entre­ preneurs als o.a. Steve Jobs, Robert Swanson, Sir Alec Broers, Lieven Gevaert, Martine Reynaers en Erik De Clercq. Op eigen wijze doet Hinoul verslag van persoonlijke ontmoetingen en schetst hij portretten van markante mannen en vrouwen die door hun inzicht, hun kennis van zaken en hun doorzettingsvermogen succesvolle ondernemingen hebben opgebouwd en daarbij een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Bij de selectie van rolmodellen focust Hinoul op drie innovatieve regio’s: Silicon Valley in de Verenigde Staten, de Cambridge Regio in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Iedere regio wordt ingeleid door een deskundige met ervaring ter plaatse: voor Silicon Valley is dat Jos Bouckaert die er meer dan 30 jaar woonde en werkte, voor Cambridge zijn dat Alan Barrell en Charles Cotton die beiden hebben meegewerkt aan het unieke Cambridge Phenomenon Project, en voor onze Vlaamse regio schreef Koenraad Debackere, algemeen beheerder KU Leuven een inleiding.

Publicatie in het kader van het internationaal festival ‘Europalia India’ België en India hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Terwijl België een koloniaal verleden heeft in Afrika, is India als voormalig Britse kolonie meer op de Angelsaksische wereld gericht. Toch hebben beide landen elkaars paden vaak gekruist met boeiende momenten van interculturele uitwisseling tot gevolg. Dit boek vertelt hoe en wanneer dat gebeurde. India trok eeuwenlang mensen uit onze regio’s aan. Zeelui en handelaars, missionarissen en ontwikkelingshelpers, reizigers en avonturiers vonden allemaal hun weg naar het Indiase subcontinent. Maar het land fascineerde ook mensen in België zelf. Indologen en yogaleraars associeerden India met oude culturen en spiritualiteit. Bij het brede publiek leefde vooral het beeld van India als de exotische thuishaven van maharadja’s en fakirs. Door de groeiende Indiase diaspora leren steeds meer Belgen de laatste decennia ook echte Indiërs kennen. Het wiel van Ashoka verschijnt in het kader van Europalia India. Dit toonaangevend internationaal festival loopt van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014 en brengt India naar het hart van Europa.

vooR

InspIReRend ondeRnemeRschap

martin hinoul werkt vanuit KU Leuven Research and Development mee aan de ontwikkeling van de ‘Leuvense Kennis Economie Regio’ en aan de uitbouw van ELAt, een grensoverschrijdend netwerk dat de kennisregio’s Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt.

‘Martin Hinoul heeft het op weergaloze wijze over mensen die er in slagen om veranderingen die op ons afkomen te vertalen naar vooruitgang. Het gaat om de ‘veroveraars van de toekomst’, ondernemende mensen van vlees en bloed, van hier en nu, van dan en daar, ook van bij ons in Vlaanderen en in het hart van Europa, die leiderschap tonen en daardoor inspirerende voortrekkers zijn.’ – Professor Mark Eyskens, Minister van Staat

n n n n n n

€ 24,95

Van dezelfde auteur

Contributors Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Michael Limberger (Universiteit Gent), Christophe Vielle (Université Catholique de Louvain), Jan Parmentier (MAS, Antwerpen), Wim De Winter (Universiteit Gent), Gerrit De Vylder (Thomas More College, Antwerpen), Felicia Wauters (Leuven), Luc Vints (KADOC, KU Leuven), Tom De Bruyn (HIVA, KU Leuven), Jan van de Poel (Vrije Universiteit Brussel), Kalyani Unkule (Jindal Global University), Winand Callewaert (KU Leuven), Patrick Pasture (KU Leuven), Elwin Hofman (KU Leuven), Dominique De Brabanter (KU Leuven), Pieter De Messemaeker (Universiteit Gent), Sara Cosemans (Columbia University), Hannelore Roos (KU Leuven) en Chris De Lauwer (MAS, Antwerpen)

idesbald goddeeris is hoofddocent aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij Oost-Europese geschiedenis, koloniale geschiedenis, geschiedenis van het moderne India en Global Perspectives on Contemporary India doceert.

Meer informatie over Europalia India op www.europalia.eu

Van dezelfde auteur n

isbn 978 90 5867 966 6 Oktober 2013 Paperback, 14 x 21,5 cm 160 p. Nederlands

n n n n n

Geniale geesten. 110 jaar Nobelprijzen Martin Hinoul € 19,95, isbn 978 90 5867 878 2, paperback

De Europese periferie Idesbald Goddeeris (red.) € 30,50, isbn 978 90 5867 359 6, paperback

4

5

n

n

n

€ 29,50 isbn 978 90 5867 954 3 Oktober 2013 Paperback, 17 x 23 cm 248 p. 100 illustraties Nederlands


lipsius leuven

schrift

schap.

d, over

res en

blieks-

epliek,

n prak-

akt tot

en, de

ebrui-

weer-

onweerstaanbaar veranderlijk

en een

e wijze

over de cultuur van de wetenschap

Onweerstaanbaar veranderlijk

Jean-Philippe Rameau, 1683-1764

Over de cultuur van de wetenschap

Een kennismaking

Jo Tollebeek, Jean-Christophe Verstraete, Els van de Perre (red.)

Ignace Bossuyt

Met Jean-Philippe Rameau, 1683-1764. Een kennismaking schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in het Nederlands over Rameau als componist. De auteur situeert Rameaus oeuvre binnen de context van zijn tijd en bespreekt op een toegankelijke manier representatieve werken uit alle muziekgenres waarin hij actief was. Met deze kennismaking plaatst Bossuyt het fascinerende, maar nog te weinig bekende oeuvre van deze Franse barokcomponist in de kijker en gidst hij de luisteraar vakkundig door het muzikaal landschap van het laatbarokke Frankrijk.

assend

lipsius leuven

jo tollebeek is gewoon hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven en stichtend hoofdredacteur van Karakter. jean-christophe verstraete is hoofddocent taalkunde aan de KU Leuven en huidig hoofdredacteur van Karakter. els van de perre is redactiesecretaris van Karakter en van het literaire tijdschrift DW B.

Selectie uit 10 jaar Karakter. Tijdschrift van Wetenschap In 2013 viert Karakter. Tijdschrift van Wetenschap zijn tienjarig bestaan. De hoofdredacteurs van het tijdschrift selecteerden vijftien essays uit de voorbije jaren, die samen een beeld geven van de cultuur van de hedendaagse wetenschap. In Onweerstaanbaar veranderlijk gaat het over de wijze waarop wetenschappelijke disciplines worden gevormd, over concepten die zwarte dozen blijken te zijn, over carrières en modes, over geleerden die activisten worden, over publiekswetenschap. Elk van de gekozen essays wordt vergezeld door een repliek, waarin be­ oefenaars van de wetenschap vanuit hun eigen praktijk reflecteren op wat de wetenschap van vandaag maakt tot wat ze is. De omgang met data, methoden en begrippen, de organisatie van wetenschappelijk werk, de relatie met gebruikers van wetenschap en de bredere samenleving: Onweerstaanbaar veranderlijk biedt een helder en verrassend zicht op een wereld die voortdurend in beweging is. Contributors Pieter Adriaens (KU Leuven), Veerle Baekelandt (KU Leuven), Maarten Beirens (KU Leuven), Roger Bouillon (KU Leuven), Erik Claes (Hogeschool-Universiteit Brussel), Stefaan Cuypers (KU Leuven), Tom Daems (Universiteit Gent), Andreas de Block (KU Leuven), Paul de Boeck (Ohio State University), Luc de Meester (KU Leuven), Bart de Strooper (VIB, KU Leuven), Thomas D’Hooghe (KU Leuven), Monica Höfte (Universiteit Gent), Marc Hooghe (KU Leuven), Ed Jonker (Universiteit Utrecht), Wannes Keulemans (KU Leuven), Diether Lambrechts (VIB, KU Leuven), Aernout Luttun (KU Leuven), Christian Maes (KU Leuven), Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt, KU Leuven), Julia Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam), Evert Peeters (KU Leuven), Dirk Roose (KU Leuven) Johan Suykens (KU Leuven), Stéphane Symons (KU Leuven), Bart Vandenabeele (Universiteit Gent), Bart Vandenbussche (KU Leuven), Joris Vandendriessche (KU Leuven), André Vantomme (KU Leuven), Kristin Verbeke (KU Leuven), Kevin Verstrepen (VIB, KU Leuven), Johan Wagemans (KU Leuven), Kaat Wils (KU Leuven)

n n n n n n

Eerste monografie in het Nederlands over Jean-Philippe Rameau In de eerste helft van de 18de eeuw stond Jean-Philippe Rameau als compo­ nist in Frankrijk op eenzame hoogte, zeker wat het genre van het muziektheater betreft. Zoals Haendel voor de Italiaanse opera en het Engelse oratorium een betekenisvolle rol gespeeld heeft en Bach voor de Duitse cantate en de passie, zo is Rameau als hun tijdgenoot voor het Franse muziektheater een centrale figuur. Muziekgenres als de tragédie lyrique, de opéra-ballet, de comédie lyrique, de acte de ballet en de pastorale héroïque verrijkte hij met beklijvende meesterwerken. Daarnaast leverde hij een waardevolle bijdrage tot de kamermuziek, het repertoire voor klavecimbel, de ontwikkeling van de Franse cantate en het psalmmotet. Al even intrigerend als zijn oeuvre is ook Rameaus levensloop: met zijn standpunten over de muziektheorie ontketende hij controverse zowel rond zijn persoon als rond zijn werk. Hij werd het mikpunt van spot voor de filosofen van de Encyclopédie, met Jean-Jaques Rousseau als zijn vurigste tegenstander, maar werd evenzeer bekritiseerd door de ‘nieuwlichters’ die de Italiaanse muziek propageerden. Met Jean-Philippe Rameau, 1683-1764. Een kennismaking schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in het Nederlands over Rameau als componist. Met deze kennismaking plaatst Bossuyt het fascinerende, maar nog te weinig bekende oeuvre van deze Franse barokcomponist in de kijker en gidst hij de lezende luisteraar vakkundig door het muzikale landschap van het laatbarokke Frankrijk.

Ignace Bossuyt

�ameau Jean-Philippe

1 6 8 3 - 1 7 6 4

Ignace Bossuyt

Ignace Bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar van de onderzoekseenheid Musicologie van de KU Leuven.

Jo Tollebeek, Jean-Christophe Verstraete, Els van de Perre (red.) lipsius leuven

9659

In de eerste helft van de 18de eeuw stond Jean-Philippe Rameau als componist in Frankrijk op eenzame hoogte, zeker wat het genre van het muziektheater betreft. Terecht kan zijn werk tot de hoogtepunten van de Franse laatbarok gerekend worden. Zoals Haendel voor de Italiaanse opera en het Engelse oratorium een betekenisvolle rol gespeeld heeft en Bach voor de Duitse cantate en de passie, zo is Rameau als hun tijdgenoot voor het Franse muziektheater een centrale figuur. Muziekgenres als de tragédie lyrique, het opéra-ballet, de comédie lyrique, de acte de ballet en de pastorale héroïque verrijkte hij met beklijvende meesterwerken. Daarnaast leverde hij een waardevolle bijdrage tot de kamermuziek, het repertoire voor klavecimbel, de ontwikkeling van de Franse cantate en het psalmmotet. Al even intrigerend als zijn compositorisch oeuvre is ook Rameaus levensloop: met zijn standpunten over de muziektheorie ontketende hij controverse zowel rond zijn persoon en als zijn werk. Hij werd het mikpunt van spot voor de filosofen van de Encyclopédie, met Jean-Jaques Rousseau als zijn vurigste tegenstander, maar werd evenzeer bespot en bekritiseerd door de ‘nieuwlichters’ die de Italiaanse muziek propageerden.

Jean-Philippe Rameau

onweerstaanbaar veranderlijk

schap

lipsius leuven

Een kennismaking

9 789058 679529

Rameau_DEF.indd 1

2/07/13 13:59

ignace bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar van de Onderzoekseenheid Musicologie van de KU Leuven.

Van dezelfde auteur

€ 25,00

n

isbn 978 90 5867 965 9 November 2013 Hardback, 19,5 x 24 cm 176 p. Nederlands

n

De Goldbergvariaties van J.S. Bach € 15,00, isbn 978 90 5867 861 4, paperback Het Weihnachts-oratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach € 20,50, isbn 978 90 5867 242 1, paperback, also available in English n

n

6

7

n n n n

€ 29,95 isbn 978 90 5867 952 9 Augustus 2013 Paperback, 17 x 23 cm 256 p. Nederlands


lipsius leuven

schrift

schap.

d, over

res en

blieks-

epliek,

n prak-

akt tot

en, de

ebrui-

weer-

onweerstaanbaar veranderlijk

en een

e wijze

over de cultuur van de wetenschap

Onweerstaanbaar veranderlijk

Jean-Philippe Rameau, 1683-1764

Over de cultuur van de wetenschap

Een kennismaking

Jo Tollebeek, Jean-Christophe Verstraete, Els van de Perre (red.)

Ignace Bossuyt

Met Jean-Philippe Rameau, 1683-1764. Een kennismaking schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in het Nederlands over Rameau als componist. De auteur situeert Rameaus oeuvre binnen de context van zijn tijd en bespreekt op een toegankelijke manier representatieve werken uit alle muziekgenres waarin hij actief was. Met deze kennismaking plaatst Bossuyt het fascinerende, maar nog te weinig bekende oeuvre van deze Franse barokcomponist in de kijker en gidst hij de luisteraar vakkundig door het muzikaal landschap van het laatbarokke Frankrijk.

assend

lipsius leuven

jo tollebeek is gewoon hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven en stichtend hoofdredacteur van Karakter. jean-christophe verstraete is hoofddocent taalkunde aan de KU Leuven en huidig hoofdredacteur van Karakter. els van de perre is redactiesecretaris van Karakter en van het literaire tijdschrift DW B.

Selectie uit 10 jaar Karakter. Tijdschrift van Wetenschap In 2013 viert Karakter. Tijdschrift van Wetenschap zijn tienjarig bestaan. De hoofdredacteurs van het tijdschrift selecteerden vijftien essays uit de voorbije jaren, die samen een beeld geven van de cultuur van de hedendaagse wetenschap. In Onweerstaanbaar veranderlijk gaat het over de wijze waarop wetenschappelijke disciplines worden gevormd, over concepten die zwarte dozen blijken te zijn, over carrières en modes, over geleerden die activisten worden, over publiekswetenschap. Elk van de gekozen essays wordt vergezeld door een repliek, waarin be­ oefenaars van de wetenschap vanuit hun eigen praktijk reflecteren op wat de wetenschap van vandaag maakt tot wat ze is. De omgang met data, methoden en begrippen, de organisatie van wetenschappelijk werk, de relatie met gebruikers van wetenschap en de bredere samenleving: Onweerstaanbaar veranderlijk biedt een helder en verrassend zicht op een wereld die voortdurend in beweging is. Contributors Pieter Adriaens (KU Leuven), Veerle Baekelandt (KU Leuven), Maarten Beirens (KU Leuven), Roger Bouillon (KU Leuven), Erik Claes (Hogeschool-Universiteit Brussel), Stefaan Cuypers (KU Leuven), Tom Daems (Universiteit Gent), Andreas de Block (KU Leuven), Paul de Boeck (Ohio State University), Luc de Meester (KU Leuven), Bart de Strooper (VIB, KU Leuven), Thomas D’Hooghe (KU Leuven), Monica Höfte (Universiteit Gent), Marc Hooghe (KU Leuven), Ed Jonker (Universiteit Utrecht), Wannes Keulemans (KU Leuven), Diether Lambrechts (VIB, KU Leuven), Aernout Luttun (KU Leuven), Christian Maes (KU Leuven), Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt, KU Leuven), Julia Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam), Evert Peeters (KU Leuven), Dirk Roose (KU Leuven) Johan Suykens (KU Leuven), Stéphane Symons (KU Leuven), Bart Vandenabeele (Universiteit Gent), Bart Vandenbussche (KU Leuven), Joris Vandendriessche (KU Leuven), André Vantomme (KU Leuven), Kristin Verbeke (KU Leuven), Kevin Verstrepen (VIB, KU Leuven), Johan Wagemans (KU Leuven), Kaat Wils (KU Leuven)

n n n n n n

Eerste monografie in het Nederlands over Jean-Philippe Rameau In de eerste helft van de 18de eeuw stond Jean-Philippe Rameau als compo­ nist in Frankrijk op eenzame hoogte, zeker wat het genre van het muziektheater betreft. Zoals Haendel voor de Italiaanse opera en het Engelse oratorium een betekenisvolle rol gespeeld heeft en Bach voor de Duitse cantate en de passie, zo is Rameau als hun tijdgenoot voor het Franse muziektheater een centrale figuur. Muziekgenres als de tragédie lyrique, de opéra-ballet, de comédie lyrique, de acte de ballet en de pastorale héroïque verrijkte hij met beklijvende meesterwerken. Daarnaast leverde hij een waardevolle bijdrage tot de kamermuziek, het repertoire voor klavecimbel, de ontwikkeling van de Franse cantate en het psalmmotet. Al even intrigerend als zijn oeuvre is ook Rameaus levensloop: met zijn standpunten over de muziektheorie ontketende hij controverse zowel rond zijn persoon als rond zijn werk. Hij werd het mikpunt van spot voor de filosofen van de Encyclopédie, met Jean-Jaques Rousseau als zijn vurigste tegenstander, maar werd evenzeer bekritiseerd door de ‘nieuwlichters’ die de Italiaanse muziek propageerden. Met Jean-Philippe Rameau, 1683-1764. Een kennismaking schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in het Nederlands over Rameau als componist. Met deze kennismaking plaatst Bossuyt het fascinerende, maar nog te weinig bekende oeuvre van deze Franse barokcomponist in de kijker en gidst hij de lezende luisteraar vakkundig door het muzikale landschap van het laatbarokke Frankrijk.

Ignace Bossuyt

�ameau Jean-Philippe

1 6 8 3 - 1 7 6 4

Ignace Bossuyt

Ignace Bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar van de onderzoekseenheid Musicologie van de KU Leuven.

Jo Tollebeek, Jean-Christophe Verstraete, Els van de Perre (red.) lipsius leuven

9659

In de eerste helft van de 18de eeuw stond Jean-Philippe Rameau als componist in Frankrijk op eenzame hoogte, zeker wat het genre van het muziektheater betreft. Terecht kan zijn werk tot de hoogtepunten van de Franse laatbarok gerekend worden. Zoals Haendel voor de Italiaanse opera en het Engelse oratorium een betekenisvolle rol gespeeld heeft en Bach voor de Duitse cantate en de passie, zo is Rameau als hun tijdgenoot voor het Franse muziektheater een centrale figuur. Muziekgenres als de tragédie lyrique, het opéra-ballet, de comédie lyrique, de acte de ballet en de pastorale héroïque verrijkte hij met beklijvende meesterwerken. Daarnaast leverde hij een waardevolle bijdrage tot de kamermuziek, het repertoire voor klavecimbel, de ontwikkeling van de Franse cantate en het psalmmotet. Al even intrigerend als zijn compositorisch oeuvre is ook Rameaus levensloop: met zijn standpunten over de muziektheorie ontketende hij controverse zowel rond zijn persoon en als zijn werk. Hij werd het mikpunt van spot voor de filosofen van de Encyclopédie, met Jean-Jaques Rousseau als zijn vurigste tegenstander, maar werd evenzeer bespot en bekritiseerd door de ‘nieuwlichters’ die de Italiaanse muziek propageerden.

Jean-Philippe Rameau

onweerstaanbaar veranderlijk

schap

lipsius leuven

Een kennismaking

9 789058 679529

Rameau_DEF.indd 1

2/07/13 13:59

ignace bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar van de Onderzoekseenheid Musicologie van de KU Leuven.

Van dezelfde auteur

€ 25,00

n

isbn 978 90 5867 965 9 November 2013 Hardback, 19,5 x 24 cm 176 p. Nederlands

n

De Goldbergvariaties van J.S. Bach € 15,00, isbn 978 90 5867 861 4, paperback Het Weihnachts-oratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach € 20,50, isbn 978 90 5867 242 1, paperback, also available in English n

n

6

7

n n n n

€ 29,95 isbn 978 90 5867 952 9 Augustus 2013 Paperback, 17 x 23 cm 256 p. Nederlands


Tussen beleving en verbeelding d e s Ta d i n d e n e g e n T i e n d e-e e u w s e l i T e r aT u u r

history

history

Tussen beleving en verbeelding

Music and the City

De stad in de negentiende-eeuwse literatuur

Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c. 1650–1800

Inge Bertels, Jan Hein Furnée, Tom Sintobin, Hans Vandevoorde, Rob van de Schoor (red.)

Inge Bertels, Jan HeIn Furnée, tom sIntoBIn, Hans VandeVoorde, roB Van de scHoor (red.)

inge bertels is universitair docente architectuurgeschiedenis aan de opleiding Architectonische Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. jan hein furnée is universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis na 1750 aan de opleiding Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. tom sintobin is universitair docent aan de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. hans vandevoorde is universitair docent Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel; daarnaast is hij ook vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. rob van de schoor is universitair docent negentiende-eeuwse letterkunde aan de afdeling Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoek naar de complexe negentiende-eeuwse stadsbeleving Negentiende-eeuwers hadden het niet bepaald gemakkelijk om hun eigen steden te begrijpen. Hoe kon het ook anders: industrialisering, technologische vooruitgang en verhoogde mobiliteit veranderden de toenmalige leefruimte in een onwaarschijnlijk tempo. Dat bracht bruuske perspectiefwijzigingen teweeg en steeds veranderende belevingen van de ruimte die op hun beurt weer tot tal van uitdagingen, maar ook spanningen en paradoxen leidden. Werd de stad de ene keer met vrijheid, rijkdom, spektakel en artistieke inspiratie geassocieerd, de andere keer merkte men slechts de ongezondheid, de eenzaamheid, de zedeloosheid en de herrie ervan op. In dit boek gaan historici en literatuurwetenschappers op zoek naar deze complexe beleving van de stedelijke ruimte in de negentiende eeuw. Door zowel het gedrag als de teksten van eigentijdse literatoren centraal te stellen biedt deze publicatie nieuwe inzichten in de negentiende-eeuwse spektakel- en amusementscultuur, in de relatie tussen stad en natuur en de omgang met stedelijk erfgoed. Contributors Adelheid Ceulemans (KU Leuven), Sofie Onghena (Universiteit Antwerpen), Evelien Jonckheere (Universiteit Gent), Andreas Stynen (ADVN), Bruno Notteboom (Universiteit Gent), Leen Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen), Jens Van de Maele (Universiteit Gent), Brecht Deseure (KU Leuven), Nancy Stieber (University of Massachusetts Boston), Evert Vandeweghe (Universiteit Gent), Mary Kemperink (Universiteit Groningen), Anna Geurts (University College, Oxford en Universiteit Twente, Enschede), Daniel Acke (Vrije Universiteit Brussel)

Aanverwante titels

Music and the City

Stefanie Beghein, Bruno Blondé & Eugeen Schreurs (eds)

The societal dimension of music in urban life in the late seventeenth and eighteenth centuries Although early modern urban musical life has been the object of investigation with several researchers, little is known about the ways in which musical cultures were integrated within their broader urban environments. Building upon recent trends within urban musicology, the authors of this volume aim to transcend descriptive overviews of institutions and actors involved with music within a given city. Instead, they consider the urban environment as the constitutive context for music making, and music as a significant aspect of urban society and identity. Through selected case studies and by focusing on three ‘musical circuits’ – opera and theatre music, sacred music, and secular songs – this book contributes to a more effective understanding of music in late seventeenth- and eighteenth-century urban societies in the southern Netherlands and beyond. Musicological and historical research perspectives are fruitfully integrated, as well as insights from theatre scholarship and literary criticism. With attention to the musical life behind the traditional institutions, the circulation of repertoires, and musical cultures in peripheral urban environments or in cities ‘in decay’, Music and the City sheds new light on the societal dimension of music in urban life.

Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c.1650-1800 Stefanie Beghein, Bruno Blondé & Eugeen Schreurs (eds)

stefanie beghein is Research Fellow at the Centre for Urban History (University of Antwerp). bruno blondé is Research Professor at the Centre for Urban History (University of Antwerp). eugeen schreurs is Lecturer and President of the Academic Board at the Royal Conservatory Antwerp (Artesis Plantijn Hogeschool, University College Antwerp).

Contributors B. Blondé (University of Antwerp), T. De Paepe (University of Antwerp), R. Rasch (Utrecht University), B. Forment (Free University Brussels – Ghent University), S. Beghein (University of Antwerp), E. Schreurs (Artesis University College Antwerp, Royal Conservatory), T. Kevorkian (Millersville University), A.-M. Goulet (École française de Rome), L. P. Grijp (Utrecht University – Meertens Institute)

Also of interest n n n n n n n

n

€ 49,50 isbn 978 90 5867 969 7 Oktober 2013 Paperback, 17 x 23 cm 332 p. 50 zwart/wit illustraties Nederlands

n n

Dans in België 1890-1940 Staf Vos € 39,50, isbn 978 90 5867 921 5, paperback – ook verkrijgbaar als e-book (eISBN 978 94 6166 072 5) De intrede van het publiek. Museumbezoek in België 1830-1914 Liesbet Nys € 59,50, isbn 978 90 5867 898 0, hardback

n

n

n n

n

(Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera: Multidisciplinary Perspectives Bruno Forment (ed.) n

€ 29,50 / 26.00, isbn 978 90 5867 900 0, paperback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 057 2)

8

9

n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 955 0 October 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 224 p. 23 images, 9 tables, 5 graphs, 5 music examples English


Tussen beleving en verbeelding d e s Ta d i n d e n e g e n T i e n d e-e e u w s e l i T e r aT u u r

history

history

Tussen beleving en verbeelding

Music and the City

De stad in de negentiende-eeuwse literatuur

Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c. 1650–1800

Inge Bertels, Jan Hein Furnée, Tom Sintobin, Hans Vandevoorde, Rob van de Schoor (red.)

Inge Bertels, Jan HeIn Furnée, tom sIntoBIn, Hans VandeVoorde, roB Van de scHoor (red.)

inge bertels is universitair docente architectuurgeschiedenis aan de opleiding Architectonische Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. jan hein furnée is universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis na 1750 aan de opleiding Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. tom sintobin is universitair docent aan de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. hans vandevoorde is universitair docent Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel; daarnaast is hij ook vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. rob van de schoor is universitair docent negentiende-eeuwse letterkunde aan de afdeling Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoek naar de complexe negentiende-eeuwse stadsbeleving Negentiende-eeuwers hadden het niet bepaald gemakkelijk om hun eigen steden te begrijpen. Hoe kon het ook anders: industrialisering, technologische vooruitgang en verhoogde mobiliteit veranderden de toenmalige leefruimte in een onwaarschijnlijk tempo. Dat bracht bruuske perspectiefwijzigingen teweeg en steeds veranderende belevingen van de ruimte die op hun beurt weer tot tal van uitdagingen, maar ook spanningen en paradoxen leidden. Werd de stad de ene keer met vrijheid, rijkdom, spektakel en artistieke inspiratie geassocieerd, de andere keer merkte men slechts de ongezondheid, de eenzaamheid, de zedeloosheid en de herrie ervan op. In dit boek gaan historici en literatuurwetenschappers op zoek naar deze complexe beleving van de stedelijke ruimte in de negentiende eeuw. Door zowel het gedrag als de teksten van eigentijdse literatoren centraal te stellen biedt deze publicatie nieuwe inzichten in de negentiende-eeuwse spektakel- en amusementscultuur, in de relatie tussen stad en natuur en de omgang met stedelijk erfgoed. Contributors Adelheid Ceulemans (KU Leuven), Sofie Onghena (Universiteit Antwerpen), Evelien Jonckheere (Universiteit Gent), Andreas Stynen (ADVN), Bruno Notteboom (Universiteit Gent), Leen Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen), Jens Van de Maele (Universiteit Gent), Brecht Deseure (KU Leuven), Nancy Stieber (University of Massachusetts Boston), Evert Vandeweghe (Universiteit Gent), Mary Kemperink (Universiteit Groningen), Anna Geurts (University College, Oxford en Universiteit Twente, Enschede), Daniel Acke (Vrije Universiteit Brussel)

Aanverwante titels

Music and the City

Stefanie Beghein, Bruno Blondé & Eugeen Schreurs (eds)

The societal dimension of music in urban life in the late seventeenth and eighteenth centuries Although early modern urban musical life has been the object of investigation with several researchers, little is known about the ways in which musical cultures were integrated within their broader urban environments. Building upon recent trends within urban musicology, the authors of this volume aim to transcend descriptive overviews of institutions and actors involved with music within a given city. Instead, they consider the urban environment as the constitutive context for music making, and music as a significant aspect of urban society and identity. Through selected case studies and by focusing on three ‘musical circuits’ – opera and theatre music, sacred music, and secular songs – this book contributes to a more effective understanding of music in late seventeenth- and eighteenth-century urban societies in the southern Netherlands and beyond. Musicological and historical research perspectives are fruitfully integrated, as well as insights from theatre scholarship and literary criticism. With attention to the musical life behind the traditional institutions, the circulation of repertoires, and musical cultures in peripheral urban environments or in cities ‘in decay’, Music and the City sheds new light on the societal dimension of music in urban life.

Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c.1650-1800 Stefanie Beghein, Bruno Blondé & Eugeen Schreurs (eds)

stefanie beghein is Research Fellow at the Centre for Urban History (University of Antwerp). bruno blondé is Research Professor at the Centre for Urban History (University of Antwerp). eugeen schreurs is Lecturer and President of the Academic Board at the Royal Conservatory Antwerp (Artesis Plantijn Hogeschool, University College Antwerp).

Contributors B. Blondé (University of Antwerp), T. De Paepe (University of Antwerp), R. Rasch (Utrecht University), B. Forment (Free University Brussels – Ghent University), S. Beghein (University of Antwerp), E. Schreurs (Artesis University College Antwerp, Royal Conservatory), T. Kevorkian (Millersville University), A.-M. Goulet (École française de Rome), L. P. Grijp (Utrecht University – Meertens Institute)

Also of interest n n n n n n n

n

€ 49,50 isbn 978 90 5867 969 7 Oktober 2013 Paperback, 17 x 23 cm 332 p. 50 zwart/wit illustraties Nederlands

n n

Dans in België 1890-1940 Staf Vos € 39,50, isbn 978 90 5867 921 5, paperback – ook verkrijgbaar als e-book (eISBN 978 94 6166 072 5) De intrede van het publiek. Museumbezoek in België 1830-1914 Liesbet Nys € 59,50, isbn 978 90 5867 898 0, hardback

n

n

n n

n

(Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera: Multidisciplinary Perspectives Bruno Forment (ed.) n

€ 29,50 / 26.00, isbn 978 90 5867 900 0, paperback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 057 2)

8

9

n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 955 0 October 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 224 p. 23 images, 9 tables, 5 graphs, 5 music examples English


FROM FLUX TO FRAME M A A R T E N VA N AC KE R

society, law & economics l architecture

society, law & economics

From Flux to Frame

Kinshasa

Designing Infrastructure and Shaping Urbanization in Belgium

Tales of the Invisible City

Reprint of a reference work!

Filip De Boeck & Marie-Françoise Plissart

Maarten Van Acker

DESIGNING INFRASTRUCTURE AND SHAPING U R B A N I Z AT I O N I N BELGIUM

maarten van acker is Professor of Urbanism at the University of Antwerp and an urban designer.

Bridging the gap between infrastructure and urbanism Daily traffic jams, discussions whenever a new infrastructure project is launched, the health debate about car emissions … The tense relationship between infrastructure and its surroundings becomes clearer to us every day. Infrastructure and urbanism seem to belong to two different worlds. Whilst infrastructure design belongs to the domain of the engineer, urbanism is often part of the overlapping disciplines of architecture, social science, and policy studies. From Flux to Frame is in the forefront of publications that set out to bridge the gap between those disciplines, and sheds a new light on two centuries of urban planning and transport history. The author investigates the spatial impact of highways, motorways, canals, tramways, and railways on the surrounding landscape by applying a new methodology that combines classical historical literature with innovative mapping techniques. The book features an abundance of previously unpublished historical illustrations of exceptional quality, making this an attractive book for various levels of readership. Also of interest

Making a New World. Architecture and Communities in Interwar Europe Rajesh Heynickx, Tom Avermaete (eds) € 49,50 / £43.00, isbn 978 90 5867 909 3, hardback, kadoc-Artes 13 n

Reading African cities into contemporary theory – reprint of a richly illustrated reference work Through the lens of the photographer and through the author’s gaze, the complex urban landscape of Kinshasa is carefully brought into the picture in this book. The Congolese capital city appears to be difficult to tame, and impossible to capture in one master narrative. With the exhibition that accompanied the release of their Kinshasa book, the authors won a Golden Lion at the 11th International Architecture Bienniale in Venice, 2004. In this internationally acclaimed publication Kinshasa: Tales of the Invisible City, anthropologist Filip De Boeck and photographer Marie-Françoise Plissart provide a history not only of the physical and visible urban reality that Kinshasa presents today, but also of a second, invisible city as it exists in the mind and imagination of its inhabitants. Their beautifully illustrated publication is now again made available. Based on longstanding field research, it provides insight into local social and cultural imaginaries, and thus in the imaginative ways in which local urban subjects continue to make sense of their worlds and invent cultural strategies to cope with the breakdown of urban infrastructure.

filip de boeck is Professor of Anthro­pology at KU Leuven. marie-françoise plissart is a photographer.

‘This is an important book, extraordinarily rich in ethnographic detail about Kinshasa. Scholars and graduate students will find this book very useful in understanding the urban realities of Kinshasa and more broadly the impact of globalization on African cities.’ – Fassil Demissie, DePaul University, Chicago, Urban Affairs Review, Volume 42 Number 6, July 2007 ‘Also of interest n

n n n n n n

€ 49,50 / £44.00

n

isbn 978 90 5867 958 1 December 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 450 p. English

n n n n

Global Horizon: Expectations of Migration in Africa and the Middle East Knut Graw, Samuli Schielke (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 906 2, paperback

n

10

11

n

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 967 3 October 2013 Paperback, 17 x 24 cm 288 p. Illustrated English


FROM FLUX TO FRAME M A A R T E N VA N AC KE R

society, law & economics l architecture

society, law & economics

From Flux to Frame

Kinshasa

Designing Infrastructure and Shaping Urbanization in Belgium

Tales of the Invisible City

Reprint of a reference work!

Filip De Boeck & Marie-Françoise Plissart

Maarten Van Acker

DESIGNING INFRASTRUCTURE AND SHAPING U R B A N I Z AT I O N I N BELGIUM

maarten van acker is Professor of Urbanism at the University of Antwerp and an urban designer.

Bridging the gap between infrastructure and urbanism Daily traffic jams, discussions whenever a new infrastructure project is launched, the health debate about car emissions … The tense relationship between infrastructure and its surroundings becomes clearer to us every day. Infrastructure and urbanism seem to belong to two different worlds. Whilst infrastructure design belongs to the domain of the engineer, urbanism is often part of the overlapping disciplines of architecture, social science, and policy studies. From Flux to Frame is in the forefront of publications that set out to bridge the gap between those disciplines, and sheds a new light on two centuries of urban planning and transport history. The author investigates the spatial impact of highways, motorways, canals, tramways, and railways on the surrounding landscape by applying a new methodology that combines classical historical literature with innovative mapping techniques. The book features an abundance of previously unpublished historical illustrations of exceptional quality, making this an attractive book for various levels of readership. Also of interest

Making a New World. Architecture and Communities in Interwar Europe Rajesh Heynickx, Tom Avermaete (eds) € 49,50 / £43.00, isbn 978 90 5867 909 3, hardback, kadoc-Artes 13 n

Reading African cities into contemporary theory – reprint of a richly illustrated reference work Through the lens of the photographer and through the author’s gaze, the complex urban landscape of Kinshasa is carefully brought into the picture in this book. The Congolese capital city appears to be difficult to tame, and impossible to capture in one master narrative. With the exhibition that accompanied the release of their Kinshasa book, the authors won a Golden Lion at the 11th International Architecture Bienniale in Venice, 2004. In this internationally acclaimed publication Kinshasa: Tales of the Invisible City, anthropologist Filip De Boeck and photographer Marie-Françoise Plissart provide a history not only of the physical and visible urban reality that Kinshasa presents today, but also of a second, invisible city as it exists in the mind and imagination of its inhabitants. Their beautifully illustrated publication is now again made available. Based on longstanding field research, it provides insight into local social and cultural imaginaries, and thus in the imaginative ways in which local urban subjects continue to make sense of their worlds and invent cultural strategies to cope with the breakdown of urban infrastructure.

filip de boeck is Professor of Anthro­pology at KU Leuven. marie-françoise plissart is a photographer.

‘This is an important book, extraordinarily rich in ethnographic detail about Kinshasa. Scholars and graduate students will find this book very useful in understanding the urban realities of Kinshasa and more broadly the impact of globalization on African cities.’ – Fassil Demissie, DePaul University, Chicago, Urban Affairs Review, Volume 42 Number 6, July 2007 ‘Also of interest n

n n n n n n

€ 49,50 / £44.00

n

isbn 978 90 5867 958 1 December 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 450 p. English

n n n n

Global Horizon: Expectations of Migration in Africa and the Middle East Knut Graw, Samuli Schielke (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 906 2, paperback

n

10

11

n

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 967 3 October 2013 Paperback, 17 x 24 cm 288 p. Illustrated English


The VersATile iMAge

art & theory

art & theory

The Versatile Image Photography, Digital Technologies and the Internet

Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture

Alexandra Moschovi, Carol McKay, Arabella Plouviez (eds)

Carla Taban (ed.)

Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture EDITED BY CARLA TABAN

PhoTogrAPhy, DigiTAl TeChnologies AnD The inTerneT

Alexandra Moschovi, Carol McKay, & Arabella Plouviez (eds)

alexandra moschovi is Senior Lecturer in Photographic Theory and Programme Leader of MA Photography in the Northern Centre of Photography, University of Sunderland. carol mckay is Senior Lecturer in Photographic Theory in the Northern Centre of Photography, University of Sunderland, and project manager of the North East Photography Network. arabella plouviez is Head of Photography in the Northern Centre of Photography and Research Leader for Art and Design at the University of Sunderland.

New insights into the shifting cultures of today’s ‘hypervisual’ digital universe With the advent of digital technologies and the Internet, photography can, at last, fulfill its promise and forgotten potential as both a versatile medium and an adaptable creative practice. This multidisciplinary volume provides new insights into the shifting cultures affecting the production, collection, usage, and circulation of photographic images on interactive World Wide Web platforms. International contributors from across the arts and humanities consider fundamental concepts that are associated with the practical applications of convergent technologies and media, focusing on the role of digital and mobile cultures and image-making in the everyday life of citizens and their experience of today’s ‘hypervisual’ digital universe, while exploring how contemporary artists creatively interact with such new photographic contexts. Accompanied by a specially commissioned photo-essay, the volume is an important new resource for photographers, artists, and curators as well as academics. Contributors Stuart Allan (Bournemouth University), David Bate (University of Westminster), David Campbell (University of Sunderland/Durham University), Bronwen Colquhoun (Victoria and Albert Museum), Mia Fineman (Metropolitan Museum of Art), Areti Galani (Newcastle University), Janda Gooding (Australian War Memorial), Dr Loplop (independent), Paolo Magagnoli (University College London), Nicholas Muellner (Ithaca College), Caitlin Patrick (King’s College London), Mikko Villi (Aalto University School of Business), Rachel Wells (Newcastle University), Meir Wigoder (Sapir College and Tel Aviv University).

Also of Interest

Exploring the epistemological potential of meta- and inter-images Since the 1990s, when the question of the visual became central in various arts and humanities disciplines, images that refer to themselves as such or to other images have enjoyed an increasing interest. Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture partakes in, enriches and updates these debates. It investigates what meta- and inter-images can make known about the visual, in its own terms, by its own means. Written by scholars in aesthetics, art history, and cultural, film, literary, media, and visual studies, the essays gathered here tackle meta- and interimages in an array of creative artefacts, practices, and media. They unfold the epistemological potential of every meta- and inter-image discussed to raise questions such as: What are images? How do they work? By whom, to what purpose, to what effect and in what context/s are they used? How are they created and understood? And how do they challenge our (pre) conceptions of images and the ways we study them?

carla taban is Sessional Lecturer I at the University of Toronto (Canada).

Contributors M. Ahmed (Université catholique de Louvain), V. Athanassopoulos (Université Paris I PanthéonSorbonne), S. Bahtsetzis (Hellenic Open University), C. Cortés Zulueta (Universidad Autónoma de Madrid), M. Dâmaso (Goldsmiths, University of London), E.-C. Gamer (University of Bern), A. Gluibizzi (Ohio State University), S. Hockenhull (University of Wolverhampton), A. Lejeune (Université catho­ lique de Louvain), F. Leroy (University of Louisiana at Lafayette), J. Malt (King’s College London), O. Moskatova (IKKM, Bauhaus-Universität Weimar), M. Nowak (Polish Academy of Sciences), J. Orfila (Texas Tech University), F. Pheasant-Kelly (University of Wolverhampton), R. Pirenne (School of Graphic Research, E.R.G. Brussels), A. Susik (Willamette University)

Also of Interest Heterogeneous Objects

a r i el l a a z ou l ay

Intermedia and Photography after Modernism

Aïm Deüelle Lüski and Horizontal Photography Raphaël Pirenne, Alexander Streitberger (Eds)

n n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 975 8 November 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 296 p. 63 b&w images English

n n

Heterogeneous Objects: Intermedia and Photography after Modernism Raphaël Pirenne, Alexander Streitberger € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 943 7, paperback, Lieven Gevaert Series 15 Aïm Deüelle Lüski and Horizontal Photography Ariella Azoulay € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 949 9, paperback, Lieven Gevaert Series 16

n

n

Shifting Places. Peter Downsbrough, the Photographs. Alexander Streitberger € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 872 0, paperback, Lieven Gevaert Series 12 The Art of Strip Photography. Making Still Images with a Moving Camera. Maarten Vanvolsem € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 840 9, paperback, Lieven Gevaert Series 11 n

n

12

n

13

n n n n

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 957 4 October 2013 Paperback, 17 x 23 cm 353 p. 27 b&w images English


The VersATile iMAge

art & theory

art & theory

The Versatile Image Photography, Digital Technologies and the Internet

Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture

Alexandra Moschovi, Carol McKay, Arabella Plouviez (eds)

Carla Taban (ed.)

Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture EDITED BY CARLA TABAN

PhoTogrAPhy, DigiTAl TeChnologies AnD The inTerneT

Alexandra Moschovi, Carol McKay, & Arabella Plouviez (eds)

alexandra moschovi is Senior Lecturer in Photographic Theory and Programme Leader of MA Photography in the Northern Centre of Photography, University of Sunderland. carol mckay is Senior Lecturer in Photographic Theory in the Northern Centre of Photography, University of Sunderland, and project manager of the North East Photography Network. arabella plouviez is Head of Photography in the Northern Centre of Photography and Research Leader for Art and Design at the University of Sunderland.

New insights into the shifting cultures of today’s ‘hypervisual’ digital universe With the advent of digital technologies and the Internet, photography can, at last, fulfill its promise and forgotten potential as both a versatile medium and an adaptable creative practice. This multidisciplinary volume provides new insights into the shifting cultures affecting the production, collection, usage, and circulation of photographic images on interactive World Wide Web platforms. International contributors from across the arts and humanities consider fundamental concepts that are associated with the practical applications of convergent technologies and media, focusing on the role of digital and mobile cultures and image-making in the everyday life of citizens and their experience of today’s ‘hypervisual’ digital universe, while exploring how contemporary artists creatively interact with such new photographic contexts. Accompanied by a specially commissioned photo-essay, the volume is an important new resource for photographers, artists, and curators as well as academics. Contributors Stuart Allan (Bournemouth University), David Bate (University of Westminster), David Campbell (University of Sunderland/Durham University), Bronwen Colquhoun (Victoria and Albert Museum), Mia Fineman (Metropolitan Museum of Art), Areti Galani (Newcastle University), Janda Gooding (Australian War Memorial), Dr Loplop (independent), Paolo Magagnoli (University College London), Nicholas Muellner (Ithaca College), Caitlin Patrick (King’s College London), Mikko Villi (Aalto University School of Business), Rachel Wells (Newcastle University), Meir Wigoder (Sapir College and Tel Aviv University).

Also of Interest

Exploring the epistemological potential of meta- and inter-images Since the 1990s, when the question of the visual became central in various arts and humanities disciplines, images that refer to themselves as such or to other images have enjoyed an increasing interest. Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture partakes in, enriches and updates these debates. It investigates what meta- and inter-images can make known about the visual, in its own terms, by its own means. Written by scholars in aesthetics, art history, and cultural, film, literary, media, and visual studies, the essays gathered here tackle meta- and interimages in an array of creative artefacts, practices, and media. They unfold the epistemological potential of every meta- and inter-image discussed to raise questions such as: What are images? How do they work? By whom, to what purpose, to what effect and in what context/s are they used? How are they created and understood? And how do they challenge our (pre) conceptions of images and the ways we study them?

carla taban is Sessional Lecturer I at the University of Toronto (Canada).

Contributors M. Ahmed (Université catholique de Louvain), V. Athanassopoulos (Université Paris I PanthéonSorbonne), S. Bahtsetzis (Hellenic Open University), C. Cortés Zulueta (Universidad Autónoma de Madrid), M. Dâmaso (Goldsmiths, University of London), E.-C. Gamer (University of Bern), A. Gluibizzi (Ohio State University), S. Hockenhull (University of Wolverhampton), A. Lejeune (Université catho­ lique de Louvain), F. Leroy (University of Louisiana at Lafayette), J. Malt (King’s College London), O. Moskatova (IKKM, Bauhaus-Universität Weimar), M. Nowak (Polish Academy of Sciences), J. Orfila (Texas Tech University), F. Pheasant-Kelly (University of Wolverhampton), R. Pirenne (School of Graphic Research, E.R.G. Brussels), A. Susik (Willamette University)

Also of Interest Heterogeneous Objects

a r i el l a a z ou l ay

Intermedia and Photography after Modernism

Aïm Deüelle Lüski and Horizontal Photography Raphaël Pirenne, Alexander Streitberger (Eds)

n n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 975 8 November 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 296 p. 63 b&w images English

n n

Heterogeneous Objects: Intermedia and Photography after Modernism Raphaël Pirenne, Alexander Streitberger € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 943 7, paperback, Lieven Gevaert Series 15 Aïm Deüelle Lüski and Horizontal Photography Ariella Azoulay € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 949 9, paperback, Lieven Gevaert Series 16

n

n

Shifting Places. Peter Downsbrough, the Photographs. Alexander Streitberger € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 872 0, paperback, Lieven Gevaert Series 12 The Art of Strip Photography. Making Still Images with a Moving Camera. Maarten Vanvolsem € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 840 9, paperback, Lieven Gevaert Series 11 n

n

12

n

13

n n n n

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 957 4 October 2013 Paperback, 17 x 23 cm 353 p. 27 b&w images English


Minor Aesthetics The Photographic Work of Marcel Mariën

M i ek e Bl ey en

mieke bleyen is Researcher at the Lieven Gevaert Research Centre for Photography and the Institute of Cultural Studies at KU Leuven.

art & theory

art & theory

Minor Aesthetics

Magritte and Literature

The Photographic Work of Marcel Mariën

Elective Affinities

Mieke Bleyen

Ben Stoltzfus

New perspectives on Belgian Surrealism and the photographic practices of Marcel Mariën Marcel Mariën (1920–1993) was a key figure of Belgian post-war Surrealism. He is widely acknowledged for his landmark work on Belgian Surrealism and his collaboration with future Situationists like Guy-Ernest Debord in his journal Les Lèvres nues. Nevertheless, Mariën’s texts, collages, photographs, film, and (art?) objects have to date remained understudied. This is the first volume devoted to Mariën’s photographic work. Through a series of close readings, Mieke Bleyen connects the collage and photographic practices of Mariën with his wider oeuvre, particularly with his archival and editorial activities. By applying Gilles Deleuze and Félix Guattari’s concept of the ‘minor’, this book proposes an alternative reading of Mariën’s anti-aesthetics and focuses on the affective range of his work. The figure of Mariën also serves as a case study that offers new perspectives on Belgian Surrealism’s relation to mainstream Surrealism and the role of photography within Surrealism. This volume, moreover, raises a critique on ‘major’ art history’s conception of time as linear progression and argues instead for twisted and extended temporalities in the case of Marcel Mariën.

Magritte’s interarts dialogue with literature The Belgian Surrealist artist René Magritte (1898–1967) is well known for his thought-provoking and witty images that challenge the observer’s preconditioned perceptions of reality. Magritte and Literature examines some of the artist’s major paintings whose titles were influenced by and related to works of literature. Baude­ laire’s The Flowers of Evil, Goethe’s Elective Affinities, and Poe’s The Domain of Arnheim are representative examples of Magritte’s interarts dialog with literary figures. Despite these convergences the titles subvert the images in his paintings. It is the two images together that express the aesthetics of Surrealism – for example, the juxtaposition of unrelated objects whose purpose is to spark recognition. Magritte’s challenge to representation compares with metafiction’s challenge to classic realism, Les Chants de Maldoror for example, and the intersecting space between art and writing, sometimes referred to as the iconotext, manifests itself when­ever Magritte borrows a literary title for a painting. His strategy is to paint visible thought, and this reverse ekphrasis, the opposite of a rhetorical description, undermines the written text. When he succeeds, the effect is poetry.

Magritte and Literature el e c t i v e Af f i n i t i e s

Ben StoltzfuS

ben stoltzfus, Edward A. Dickson Distinguished Professor Emeritus of Comparative Literature at the University of California, Riverside, is an internationally recognized scholar of Chennevière, Gide, RobbeGrillet, Hemingway, Lacan, Magritte, and Jasper Johns.

Previously published in the Lieven Gevaert Series

With previously unpublished images from Mariëns private archive

Minor Photography: Connecting Deleuze and Guattari to Photography Theory Mieke Bleyen (ed.) € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 910 9, paperback In and Out of Brussels: Figuring Postcolonial Africa and Europe in the Films of Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Renzo Martens, and Els Opsomer T.J. Demos, Hilde Van Gelder (eds) € 29,50 / £25.00, isbn 978 90 5867 919 2, paperback n

n n n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 968 0 November 2013 Paperback, 17 x 23 cm 304 p. ca. 50 images English Lieven Gevaert Series 17

n n

n

n n n n n

14

15

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 960 4 October 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 296 p. 40 color images, 31 b&w images English


Minor Aesthetics The Photographic Work of Marcel Mariën

M i ek e Bl ey en

mieke bleyen is Researcher at the Lieven Gevaert Research Centre for Photography and the Institute of Cultural Studies at KU Leuven.

art & theory

art & theory

Minor Aesthetics

Magritte and Literature

The Photographic Work of Marcel Mariën

Elective Affinities

Mieke Bleyen

Ben Stoltzfus

New perspectives on Belgian Surrealism and the photographic practices of Marcel Mariën Marcel Mariën (1920–1993) was a key figure of Belgian post-war Surrealism. He is widely acknowledged for his landmark work on Belgian Surrealism and his collaboration with future Situationists like Guy-Ernest Debord in his journal Les Lèvres nues. Nevertheless, Mariën’s texts, collages, photographs, film, and (art?) objects have to date remained understudied. This is the first volume devoted to Mariën’s photographic work. Through a series of close readings, Mieke Bleyen connects the collage and photographic practices of Mariën with his wider oeuvre, particularly with his archival and editorial activities. By applying Gilles Deleuze and Félix Guattari’s concept of the ‘minor’, this book proposes an alternative reading of Mariën’s anti-aesthetics and focuses on the affective range of his work. The figure of Mariën also serves as a case study that offers new perspectives on Belgian Surrealism’s relation to mainstream Surrealism and the role of photography within Surrealism. This volume, moreover, raises a critique on ‘major’ art history’s conception of time as linear progression and argues instead for twisted and extended temporalities in the case of Marcel Mariën.

Magritte’s interarts dialogue with literature The Belgian Surrealist artist René Magritte (1898–1967) is well known for his thought-provoking and witty images that challenge the observer’s preconditioned perceptions of reality. Magritte and Literature examines some of the artist’s major paintings whose titles were influenced by and related to works of literature. Baude­ laire’s The Flowers of Evil, Goethe’s Elective Affinities, and Poe’s The Domain of Arnheim are representative examples of Magritte’s interarts dialog with literary figures. Despite these convergences the titles subvert the images in his paintings. It is the two images together that express the aesthetics of Surrealism – for example, the juxtaposition of unrelated objects whose purpose is to spark recognition. Magritte’s challenge to representation compares with metafiction’s challenge to classic realism, Les Chants de Maldoror for example, and the intersecting space between art and writing, sometimes referred to as the iconotext, manifests itself when­ever Magritte borrows a literary title for a painting. His strategy is to paint visible thought, and this reverse ekphrasis, the opposite of a rhetorical description, undermines the written text. When he succeeds, the effect is poetry.

Magritte and Literature el e c t i v e Af f i n i t i e s

Ben StoltzfuS

ben stoltzfus, Edward A. Dickson Distinguished Professor Emeritus of Comparative Literature at the University of California, Riverside, is an internationally recognized scholar of Chennevière, Gide, RobbeGrillet, Hemingway, Lacan, Magritte, and Jasper Johns.

Previously published in the Lieven Gevaert Series

With previously unpublished images from Mariëns private archive

Minor Photography: Connecting Deleuze and Guattari to Photography Theory Mieke Bleyen (ed.) € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 910 9, paperback In and Out of Brussels: Figuring Postcolonial Africa and Europe in the Films of Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Renzo Martens, and Els Opsomer T.J. Demos, Hilde Van Gelder (eds) € 29,50 / £25.00, isbn 978 90 5867 919 2, paperback n

n n n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 968 0 November 2013 Paperback, 17 x 23 cm 304 p. ca. 50 images English Lieven Gevaert Series 17

n n

n

n n n n n

14

15

€ 45,00 / £39.00 isbn 978 90 5867 960 4 October 2013 Paperback, 17 x 23 cm ca. 296 p. 40 color images, 31 b&w images English


New series

music

music

Orpheus Institute Series

Sound and Score Essays on Sound, Score and Notation Paulo de Assis, Bill Brooks, Kathleen Coessens (eds)

In collaboration with the Orpheus Institute www.orpheusinstituut.be

The Orpheus Institute Series encompasses monographs by fellows and associates of the Orpheus Institute, compilations of lectures and texts from seminars and study days, and edited volumes on topics arising from work at the Institute. Research can be presented in digital media as well as printed texts. As a whole, the series is meant to enhance and advance discourse in the field of artistic research in music and to generate future work in this emerging and vital area of study. The Orpheus Institute Series combines the previous series ‘Collected Writings of the Orpheus Institute’ and the subseries ‘Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM)’. About the Orpheus Institute Throughout the Institute’s various activities there is a clear focus on the development of a new research discipline in the arts: one that addresses questions and topics that are at the heart of musical practice, building on the unique expertise and perspectives of musicians and constantly dialoguing with more established research disciplines. Within this context, the Orpheus Institute launched an international Research Centre in 2007. The Orpheus Research Centre in Music [ORCiM] is a place where musical artists can fruitfully conduct individual and collaborative research on issues that are of concern to all involved in artistic practice. The development of a discipline-specific discourse in the field of artistic research in music is the core mission of ORCiM.

Exploring the complex and intimate relations between sound, score and notation Sound and Score brings together music expertise from prominent international researchers and performers exploring the intimate relations between sound and score and the artistic possibilities that this relationship yields for performers, composers and listeners. Considering ‘notation’ as the totality of words, signs, and symbols encountered on the road to an accurate and effective performance of music, this book embraces different styles and periods in a comprehensive understanding of the complex relations between invisible sound and mute notation, between aural perception and visual representation, and between the concreteness of sound and the iconic essence of notation. Three main perspectives structure the analysis: a conceptual approach that offers contributions from different fields of enquiry (history, musicology, semiotics), a practical one that takes the skilled body as its point of departure (written by performers), and finally an experimental perspective that challenges state-of-the-art practices, including transdisciplinary approaches in the crossroads to visual arts and dance.

paulo de assis is Senior Researcher at Orpheus Institute Ghent. bill brooks is Senior Researcher and Editorial Board Officer at the Orpheus Institute Ghent and Professor at the University of York. kathleen coessens is Senior Researcher at Orpheus Institute Ghent and Professor and Postdoctoral Researcher at Vrije Universiteit Brussel.

Contributors Virginia Anderson (Experimental Music Catalogue), Paulo de Assis (Orpheus Institute Ghent), Sandeep Bhagwati (Concordia University Montréal), Robin T. Bier (University of York), Maria Calissendorff (Royal College of Music, Stockholm), Miguelangel Clerc (Leiden University), Kathleen Coessens (Vrije Universiteit Brussel and Orpheus Institute Ghent), Jeremy Cox (European Association of Conservatoires – AEC), Darla Crispin (Orpheus Institute Ghent), Anne Douglas (Robert Gordon University), Gregorio García Karman (University of Huddersfield), Yolande Harris (Leiden University), Susanne Jaresand (Royal College of Music, Stockholm), Tanja Orning (Norwegian Academy of Music, Oslo), Paul Roberts (Guildhall School of Music and Drama, London), Anna Scott (Leiden University), Andreas Georg Stascheit (Institute for Advanced Study in the Humanities, Essen/Dortmund University) n n n n n n n n

16

17

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 976 5 November 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 224 p. 56 b&w figures, 2 tables English Orpheus Institute Series


New series

music

music

Orpheus Institute Series

Sound and Score Essays on Sound, Score and Notation Paulo de Assis, Bill Brooks, Kathleen Coessens (eds)

In collaboration with the Orpheus Institute www.orpheusinstituut.be

The Orpheus Institute Series encompasses monographs by fellows and associates of the Orpheus Institute, compilations of lectures and texts from seminars and study days, and edited volumes on topics arising from work at the Institute. Research can be presented in digital media as well as printed texts. As a whole, the series is meant to enhance and advance discourse in the field of artistic research in music and to generate future work in this emerging and vital area of study. The Orpheus Institute Series combines the previous series ‘Collected Writings of the Orpheus Institute’ and the subseries ‘Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM)’. About the Orpheus Institute Throughout the Institute’s various activities there is a clear focus on the development of a new research discipline in the arts: one that addresses questions and topics that are at the heart of musical practice, building on the unique expertise and perspectives of musicians and constantly dialoguing with more established research disciplines. Within this context, the Orpheus Institute launched an international Research Centre in 2007. The Orpheus Research Centre in Music [ORCiM] is a place where musical artists can fruitfully conduct individual and collaborative research on issues that are of concern to all involved in artistic practice. The development of a discipline-specific discourse in the field of artistic research in music is the core mission of ORCiM.

Exploring the complex and intimate relations between sound, score and notation Sound and Score brings together music expertise from prominent international researchers and performers exploring the intimate relations between sound and score and the artistic possibilities that this relationship yields for performers, composers and listeners. Considering ‘notation’ as the totality of words, signs, and symbols encountered on the road to an accurate and effective performance of music, this book embraces different styles and periods in a comprehensive understanding of the complex relations between invisible sound and mute notation, between aural perception and visual representation, and between the concreteness of sound and the iconic essence of notation. Three main perspectives structure the analysis: a conceptual approach that offers contributions from different fields of enquiry (history, musicology, semiotics), a practical one that takes the skilled body as its point of departure (written by performers), and finally an experimental perspective that challenges state-of-the-art practices, including transdisciplinary approaches in the crossroads to visual arts and dance.

paulo de assis is Senior Researcher at Orpheus Institute Ghent. bill brooks is Senior Researcher and Editorial Board Officer at the Orpheus Institute Ghent and Professor at the University of York. kathleen coessens is Senior Researcher at Orpheus Institute Ghent and Professor and Postdoctoral Researcher at Vrije Universiteit Brussel.

Contributors Virginia Anderson (Experimental Music Catalogue), Paulo de Assis (Orpheus Institute Ghent), Sandeep Bhagwati (Concordia University Montréal), Robin T. Bier (University of York), Maria Calissendorff (Royal College of Music, Stockholm), Miguelangel Clerc (Leiden University), Kathleen Coessens (Vrije Universiteit Brussel and Orpheus Institute Ghent), Jeremy Cox (European Association of Conservatoires – AEC), Darla Crispin (Orpheus Institute Ghent), Anne Douglas (Robert Gordon University), Gregorio García Karman (University of Huddersfield), Yolande Harris (Leiden University), Susanne Jaresand (Royal College of Music, Stockholm), Tanja Orning (Norwegian Academy of Music, Oslo), Paul Roberts (Guildhall School of Music and Drama, London), Anna Scott (Leiden University), Andreas Georg Stascheit (Institute for Advanced Study in the Humanities, Essen/Dortmund University) n n n n n n n n

16

17

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 976 5 November 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 224 p. 56 b&w figures, 2 tables English Orpheus Institute Series


music

music

Experimental Systems

Composing under the Skin

Future Knowledge in Artistic Research

The Music-making Body at the Composer’s Desk

Michael Schwab (ed.)

Paul Craenen

michael schwab teaches at the Royal College of Art in London and the Zurich University of the Arts. He is Researcher at Orpheus Institute Ghent as well as the founding Editor-in-Chief of the Journal for Artistic Research (jar).

The experimental approach of science applied to artistic research We don’t know what we don’t know. This makes it difficult to imagine research that will produce new knowledge. In the sciences, the experimental approach has proved its worth in generating what subsequently requires understanding. Can the field of artistic research be inspired by recent thinking about the history and workings of science? How can artists engage with experimentation to extend artistic values and deliver future knowledge? In this book fourteen contemporary artists, musicians, and theorists engage with Hans-Jörg Rheinberger’s theory of experimental systems to determine how experimentation can be put to work in the arts. An interview with Rheinberger himself probes research as a potentially shared space between the otherwise different activities of art and science. Previously published by the Orpheus Institute

A revealing study of the physical presence of the musician in musical performance Fingers slipping over guitar strings, the tap of a bow against the body of a cello, a pianist humming along to the music: contemporary composers often work with parasitic, non-conventional sounds such as these. Are they to be perceived as musical elements or do they shift attention to the physical effort of music-making, contact between a body and an instrument? Composer Paul Craenen explores ways in which the musician’s body is revealed in musical performance. He leads us from Cage, Lachenmann, Kagel and their contemporaries to a discussion of how today’s generation of young composers is writing a body paradigm into composition itself. Micro-temporal physical gestures and instrumental timbre provide the key to unveiling the physical presence of both a musician and a ‘composing body’. The author’s concept of ‘intercorporeality’, along with the idea of an alternating linear and non-linear relationship of the composing body to time, casts new light on the relationship between musicians, composers, and music consumers.

paul craenen obtained a PhD in the arts at Leiden University in 2011. He is director of Musica, Impulse Centre for Music.

Previously published by the Orpheus Institute Dramma Giocoso: Four Contemporary Perspectives on the Mozart/Da Ponte Operas Sergio Durante, Stefan Rohringer, Julian Rushton, James Webster. Edited by Darla Crispin € 32,50 / £29.00, isbn 978 90 5867 845 4, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 10 – also available as eBook (eISBN 978 94 6166 058 9) Partimento and Continuo Playing in Theory and in Practice Robert Gjerdingen, Giorgio Sanguinetti, Rudolf Lutz, Thomas Christensen. Edited by Dirk Moelants € 29,95 / £27.00, isbn 978 90 5867 828 7, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 9

n

n

n n n n n n n

The Practice of Practising Alessandro Cervino, Maria Lettberg, Tânia Lisboa. Edited by Catherine Laws € 25,00 / £22.00, isbn 978 90 5867 848 5, paperback, Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM) 4 The Artistic Turn: a Manifesto Kathleen Coessens, Anne Douglas, Darla Crispin € 29,50 / £26.00, isbn 978 94 9038 900 0, paperback, Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM) 3

n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 973 4 October 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 235 p. English Orpheus Institute Series

n

n n n n n n n n

18

19

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 974 1 November 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 260 p. 20 black & white images English Orpheus Institute Series


music

music

Experimental Systems

Composing under the Skin

Future Knowledge in Artistic Research

The Music-making Body at the Composer’s Desk

Michael Schwab (ed.)

Paul Craenen

michael schwab teaches at the Royal College of Art in London and the Zurich University of the Arts. He is Researcher at Orpheus Institute Ghent as well as the founding Editor-in-Chief of the Journal for Artistic Research (jar).

The experimental approach of science applied to artistic research We don’t know what we don’t know. This makes it difficult to imagine research that will produce new knowledge. In the sciences, the experimental approach has proved its worth in generating what subsequently requires understanding. Can the field of artistic research be inspired by recent thinking about the history and workings of science? How can artists engage with experimentation to extend artistic values and deliver future knowledge? In this book fourteen contemporary artists, musicians, and theorists engage with Hans-Jörg Rheinberger’s theory of experimental systems to determine how experimentation can be put to work in the arts. An interview with Rheinberger himself probes research as a potentially shared space between the otherwise different activities of art and science. Previously published by the Orpheus Institute

A revealing study of the physical presence of the musician in musical performance Fingers slipping over guitar strings, the tap of a bow against the body of a cello, a pianist humming along to the music: contemporary composers often work with parasitic, non-conventional sounds such as these. Are they to be perceived as musical elements or do they shift attention to the physical effort of music-making, contact between a body and an instrument? Composer Paul Craenen explores ways in which the musician’s body is revealed in musical performance. He leads us from Cage, Lachenmann, Kagel and their contemporaries to a discussion of how today’s generation of young composers is writing a body paradigm into composition itself. Micro-temporal physical gestures and instrumental timbre provide the key to unveiling the physical presence of both a musician and a ‘composing body’. The author’s concept of ‘intercorporeality’, along with the idea of an alternating linear and non-linear relationship of the composing body to time, casts new light on the relationship between musicians, composers, and music consumers.

paul craenen obtained a PhD in the arts at Leiden University in 2011. He is director of Musica, Impulse Centre for Music.

Previously published by the Orpheus Institute Dramma Giocoso: Four Contemporary Perspectives on the Mozart/Da Ponte Operas Sergio Durante, Stefan Rohringer, Julian Rushton, James Webster. Edited by Darla Crispin € 32,50 / £29.00, isbn 978 90 5867 845 4, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 10 – also available as eBook (eISBN 978 94 6166 058 9) Partimento and Continuo Playing in Theory and in Practice Robert Gjerdingen, Giorgio Sanguinetti, Rudolf Lutz, Thomas Christensen. Edited by Dirk Moelants € 29,95 / £27.00, isbn 978 90 5867 828 7, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 9

n

n

n n n n n n n

The Practice of Practising Alessandro Cervino, Maria Lettberg, Tânia Lisboa. Edited by Catherine Laws € 25,00 / £22.00, isbn 978 90 5867 848 5, paperback, Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM) 4 The Artistic Turn: a Manifesto Kathleen Coessens, Anne Douglas, Darla Crispin € 29,50 / £26.00, isbn 978 94 9038 900 0, paperback, Orpheus Research Centre in Music Series (ORCiM) 3

n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 973 4 October 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 235 p. English Orpheus Institute Series

n

n n n n n n n n

18

19

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 974 1 November 2013 Paperback, 19 x 28,5 cm 260 p. 20 black & white images English Orpheus Institute Series


Jeffrey David Turk & Adam Mrozowicki (eds)

REAlISt BIogRAPhy And EuRoPEAn PolIcy

society, law & economics

history

Realist Biography and European Policy

Revoluties in de klas

An Innovative Approach to European Policy Studies

Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850 Matthias Meirlaen

Jeffrey David Turk, Adam Mrozowicki (eds)

An Innovative Approach to European Policy Studies

leuven university press

jeffrey turk is a physicist and European scholar at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and currently affliated with the Centre for Sociological Research, KU Leuven. adam mrozowicki is lecturer at the Institute of Sociology, University of Wroclaw.

The method of biographical story-telling applied to newly emerging fields of research Realist Biography and European Policy is the first concerted attempt to integrate the separate strands of (critical) realism as a developed philosophy for social science with biographical narrative methods as a concrete methodological approach. The main goal is to demonstrate that the combination of critical realism and biographical methods is not only possible, but it is exceptionally well suited for the exploration of newly emerging research fields within European policy studies. This volume offers new insights to and is an indispensable reference for researchers in search of solid underpinnings for their own empirical research. Foreword by Miriam Kennet, Director of the Green Economics Institute, Founder and Editor of the International Journal of Green Economics. Contributors ˇ (Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Tatiana Bajuk Sencar Institute of Slovenian Ethnology), Bob Carter (University of Leicester, Department of Sociology), Prue Chamberlayne (Open University, Faculty of Health and Social Care), Markieta Domecka (independent researcher), Norbert Kluge (coordinator and adviser for the European Works Council of ThyssenKrupp AG), Lyudmila Nurse (director of Oxford XXI), Elisabetta Perone (University of Naples Federico II), Valeria Pulignano (Centre for Sociological Research, KU Leuven), Antonella Spanò (University of Naples Federico II), Tom Wengraf (Middlesex University)

Matthias Meirlaen Revoluties in de klas Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850

Verrassend portret van de politieke debatten en didactische praktijk in het eerste geschiedenisonderwijs Tussen 1750 en 1850 vormden de Zuidelijke Nederlanden het toneel van verschillende politieke omwentelingen. De Oostenrijkse, Franse revolutionaire, Napoleontische, Hollandse en Belgische bestuurders volgden elkaar in een snel tempo op. In het kader van de beoogde bestuurlijke centralisatie, stond het onderwijs tijdens deze regimewissels telkens bovenaan de politieke agenda. Vooral over het curriculum voor het secundair onderwijs werd hevig gediscussieerd. Revoluties in de klas gaat uitvoerig in op deze debatten, en laat zien hoe het vak geschiedenis vorm kreeg en tegelijkertijd ingang vond in het secundair onderwijs. Centraal staat de vraag hoe de opeenvolgende politieke revoluties de didactiek en inhoud van het vroegste geschiedenisonderwijs hertekenden. Matthias Meirlaen schetst een rijk beeld van niet enkel de politieke debatten, maar ook van de verhalen en praktijken in het vroegste geschiedenisonderwijs van de Zuidelijke Nederlanden. Hij laat zien hoe oude didactische gebruiken voortleefden, wijst op de subtiele betekenisverschuivingen in de historische beeldvorming, en brengt de vaak verrassende persoon­ lijke invulling van leraren in de praktijk aan het licht. De lezer krijgt zo een geschakeerd zicht op de veelvormige dynamiek die het geschiedenisonderwijs tijdens de periode van de revoluties kenmerkte.

matthias meirlaen is doctor in de geschiedenis en als research fellow verbonden aan de Onderzoekseenheid Cultuur­ geschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven.

By the same author

n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 971 0 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm 256 p. English

n

Coping with Social Change: Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism Adam Mrozowicki € 49,50/ £44.00, isbn 978 90 5867 865 2, paperback

n

n n n n n n

20

21

€ 49,50 isbn 978 90 5867 964 2 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 416 p. 6 afbeeldingen, 1 tabel Nederlands


Jeffrey David Turk & Adam Mrozowicki (eds)

REAlISt BIogRAPhy And EuRoPEAn PolIcy

society, law & economics

history

Realist Biography and European Policy

Revoluties in de klas

An Innovative Approach to European Policy Studies

Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850 Matthias Meirlaen

Jeffrey David Turk, Adam Mrozowicki (eds)

An Innovative Approach to European Policy Studies

leuven university press

jeffrey turk is a physicist and European scholar at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and currently affliated with the Centre for Sociological Research, KU Leuven. adam mrozowicki is lecturer at the Institute of Sociology, University of Wroclaw.

The method of biographical story-telling applied to newly emerging fields of research Realist Biography and European Policy is the first concerted attempt to integrate the separate strands of (critical) realism as a developed philosophy for social science with biographical narrative methods as a concrete methodological approach. The main goal is to demonstrate that the combination of critical realism and biographical methods is not only possible, but it is exceptionally well suited for the exploration of newly emerging research fields within European policy studies. This volume offers new insights to and is an indispensable reference for researchers in search of solid underpinnings for their own empirical research. Foreword by Miriam Kennet, Director of the Green Economics Institute, Founder and Editor of the International Journal of Green Economics. Contributors ˇ (Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Tatiana Bajuk Sencar Institute of Slovenian Ethnology), Bob Carter (University of Leicester, Department of Sociology), Prue Chamberlayne (Open University, Faculty of Health and Social Care), Markieta Domecka (independent researcher), Norbert Kluge (coordinator and adviser for the European Works Council of ThyssenKrupp AG), Lyudmila Nurse (director of Oxford XXI), Elisabetta Perone (University of Naples Federico II), Valeria Pulignano (Centre for Sociological Research, KU Leuven), Antonella Spanò (University of Naples Federico II), Tom Wengraf (Middlesex University)

Matthias Meirlaen Revoluties in de klas Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850

Verrassend portret van de politieke debatten en didactische praktijk in het eerste geschiedenisonderwijs Tussen 1750 en 1850 vormden de Zuidelijke Nederlanden het toneel van verschillende politieke omwentelingen. De Oostenrijkse, Franse revolutionaire, Napoleontische, Hollandse en Belgische bestuurders volgden elkaar in een snel tempo op. In het kader van de beoogde bestuurlijke centralisatie, stond het onderwijs tijdens deze regimewissels telkens bovenaan de politieke agenda. Vooral over het curriculum voor het secundair onderwijs werd hevig gediscussieerd. Revoluties in de klas gaat uitvoerig in op deze debatten, en laat zien hoe het vak geschiedenis vorm kreeg en tegelijkertijd ingang vond in het secundair onderwijs. Centraal staat de vraag hoe de opeenvolgende politieke revoluties de didactiek en inhoud van het vroegste geschiedenisonderwijs hertekenden. Matthias Meirlaen schetst een rijk beeld van niet enkel de politieke debatten, maar ook van de verhalen en praktijken in het vroegste geschiedenisonderwijs van de Zuidelijke Nederlanden. Hij laat zien hoe oude didactische gebruiken voortleefden, wijst op de subtiele betekenisverschuivingen in de historische beeldvorming, en brengt de vaak verrassende persoon­ lijke invulling van leraren in de praktijk aan het licht. De lezer krijgt zo een geschakeerd zicht op de veelvormige dynamiek die het geschiedenisonderwijs tijdens de periode van de revoluties kenmerkte.

matthias meirlaen is doctor in de geschiedenis en als research fellow verbonden aan de Onderzoekseenheid Cultuur­ geschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven.

By the same author

n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 971 0 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm 256 p. English

n

Coping with Social Change: Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism Adam Mrozowicki € 49,50/ £44.00, isbn 978 90 5867 865 2, paperback

n

n n n n n n

20

21

€ 49,50 isbn 978 90 5867 964 2 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 416 p. 6 afbeeldingen, 1 tabel Nederlands


The Pious Sex

Tine Van Osselaer

history l religion

philosophy

The Pious Sex

De schaduw van Kaïn

Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c. 1800–1940

Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

Tine Van Osselaer

Jens De Vleminck

Jens De Vleminck

De schaduw van

Tine Van Osselaer

The Pious Sex Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800-1940 Leuven University Press

tine van osselaer works as a post­ doctoral Researcher of the Research Foundation Flanders at KU Leuven.

The construction of gender in Belgian Catholicism Although women were called the ‘pious sex’ much earlier, it was during the nineteenth century, when the differences between men and women were being made more explicit, that an intense bond between women and religion was developed. Religiosity was thought to be a ‘natural’ part of femininity and turned religious masculinity into an oddity. This clearcut gender ideology, however, remains an ideology (prescribed and contested) that needs to be put in the perspective of its context of origin, the bourgeois milieu. How were these gender identities constructed and by whom? With this volume Van Osselaer seeks to clarify how the gender differentiation was created among Belgian Catholics. She brings to light the extent to which religiosity was inscribed in these constructions and how religious teachings contributed to it. It is clear that the limitations of the ‘feminization’ thesis, a master narrative that has strongly contributed to the introduction of women in religious history, have gradually become more visible. Documenting pastoral care, the devotion to the Sacred Heart of Jesus and Catholic Action, The Pious Sex offers critical commentaries on the master narratives, suggesting that even men could belong to a ‘pious sex’.

Filosofische verklaring van agressie als een inherent aspect van de mens Met het fascinerende thema van de agressiviteit is er iets opmerkelijks aan de hand. In vergelijking met de talloze studies over de Eros wordt er in de geschiedenis van de filosofie relatief weinig aandacht besteed aan de plaats en de rol van de agressiviteit als een oorspronkelijke dimensie van onze menselijke existentie. Behalve in de moraalfilosofische traditie werd de agressiviteit zelden het expliciete voorwerp van wijsgerig-antropologisch onderzoek. Gezien de sociaal-maatschappelijke relevantie van het thema is dit bijzonder merkwaardig. Dit boek wil aan deze lacune tegemoet komen. Het beroept zich op het wijsgerige potentieel van de psychoanalytische traditie om een bijdrage te leveren aan de wijsgerige verheldering van de agressiviteit als een inherent aspect van de menselijke conditie. Het boek presenteert een originele lectuur van Freuds oeuvre en komt daarbij een freudiaanse klinische antropologie van de agressiviteit op het spoor. De schaduw van Kaïn ontwikkelt een genuanceerd en gedifferentieerd perspectief op de problematiek van de menselijke agressiviteit en biedt een alternatief antwoord op een klassieke, DSM-geïnspireerde en al te reductionistische benadering ervan.

KAÏN Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

jens de vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus (ebo-bsp). Hij is onderzoeker aan het Centrum voor Kritische Filosofie van de Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap (UGent).

Previously published in the series kadoc-Studies on Religion, Culture and Society Also of Interest COVER_NON_OEDIPAL

17-04-2012

10:34

Pagina 1

A Non-Oedipal Psychoanalysis?

F

reud’s anthropology implies that

Philippe Van Haute - Tomas Geyskens

humans are beings of the in-between. The human being is essentially tied up between psychopathology and culture, and ‘normality’ cannot be defined in a theoretically convincing manner. Philippe Van Haute and Tomas Geyskens call this Freudian anthropology a patho-analysis of existence or a clinical anthropology. This anthropology gives a new meaning to the Nietzschean dictum that the human being is a ‘sick animal’. Freud, and later Lacan, first developed this anthropological insight in relation to hysteria (in its relation to literature). The patho-analytic perspective progressively disappears in Freud’s texts after1905. This book reveals the crucial moments of that development. In doing so, it shows clearly not only that Freud introduced the Oedipus complex much later than is usually assumed, but also that the theory of the Oedipus complex is irreconcilable with the project of a clinical anthropology. The authors not only examine the philosophical meaning of this thesis in the work of Freud. They also examine its avatars in the texts of Jacques Lacan and show how this project of a patho-analysis of existence inevitably obliges us to formulate a non-oedipal psychoanalytic anthropology.

P H I L I P P E VA N H AU T E is professor of philosophical anthropology at Radboud University Nijmegen, a practising psychoanalyst (Belgian School for Psychoanalysis) and Fellow at the Stellenbosch Institute for Advanced Studies, Stellenbosch, South Africa.

A Non-Oedipal Psychoanalysis? A CLI N I CAL ANTH R OP OLOGY OF HYSTE R IA I N TH E WOR K S OF FR E U D AN D LACAN

Philippe Van Haute Tomas Geyskens

TO M A S G E YS K E N S is doctor in philosophy and a practising psychoanalyst (Belgian School for Psychoanalysis).

LE UVE N U N IVE R S IT Y P R E S S 9 789058

n n n n n n n

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 950 5 October 2013 Paperback, 17 x 23,8 cm 384 p. English kadoc-Studies on Religion, Culture and Society 12

Gender and Christianity in Modern Europe: Beyond the Feminization Thesis Patrick Pasture, Jan Art, Thomas Buerman (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 912 3, paperback Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries Yvonne Maria Werner (ed.) € 39,50 / £35.00, isbn 9789058678737, paperback

679116

n

n

22

Sexuality and Psychoanalysis. Philosophical Criticisms Jens De Vleminck, Eran Dorfman (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 844 7, paperback, Figures of the Unconscious 10 – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 038 1) A Non-Oedipal Psychoanalysis? A Clinical Anthropology of Hysteria in the Works of Freud and Lacan Philippe Van Haute, Tomas Geyskens (eds) € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 911 6, paperback, Figures of the Unconscious 11 – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 059 6)

n

n

23

n n n n n n

€ 39,50 isbn 978 90 5867 953 6 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm 240 p. Nederlands


The Pious Sex

Tine Van Osselaer

history l religion

philosophy

The Pious Sex

De schaduw van Kaïn

Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c. 1800–1940

Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

Tine Van Osselaer

Jens De Vleminck

Jens De Vleminck

De schaduw van

Tine Van Osselaer

The Pious Sex Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800-1940 Leuven University Press

tine van osselaer works as a post­ doctoral Researcher of the Research Foundation Flanders at KU Leuven.

The construction of gender in Belgian Catholicism Although women were called the ‘pious sex’ much earlier, it was during the nineteenth century, when the differences between men and women were being made more explicit, that an intense bond between women and religion was developed. Religiosity was thought to be a ‘natural’ part of femininity and turned religious masculinity into an oddity. This clearcut gender ideology, however, remains an ideology (prescribed and contested) that needs to be put in the perspective of its context of origin, the bourgeois milieu. How were these gender identities constructed and by whom? With this volume Van Osselaer seeks to clarify how the gender differentiation was created among Belgian Catholics. She brings to light the extent to which religiosity was inscribed in these constructions and how religious teachings contributed to it. It is clear that the limitations of the ‘feminization’ thesis, a master narrative that has strongly contributed to the introduction of women in religious history, have gradually become more visible. Documenting pastoral care, the devotion to the Sacred Heart of Jesus and Catholic Action, The Pious Sex offers critical commentaries on the master narratives, suggesting that even men could belong to a ‘pious sex’.

Filosofische verklaring van agressie als een inherent aspect van de mens Met het fascinerende thema van de agressiviteit is er iets opmerkelijks aan de hand. In vergelijking met de talloze studies over de Eros wordt er in de geschiedenis van de filosofie relatief weinig aandacht besteed aan de plaats en de rol van de agressiviteit als een oorspronkelijke dimensie van onze menselijke existentie. Behalve in de moraalfilosofische traditie werd de agressiviteit zelden het expliciete voorwerp van wijsgerig-antropologisch onderzoek. Gezien de sociaal-maatschappelijke relevantie van het thema is dit bijzonder merkwaardig. Dit boek wil aan deze lacune tegemoet komen. Het beroept zich op het wijsgerige potentieel van de psychoanalytische traditie om een bijdrage te leveren aan de wijsgerige verheldering van de agressiviteit als een inherent aspect van de menselijke conditie. Het boek presenteert een originele lectuur van Freuds oeuvre en komt daarbij een freudiaanse klinische antropologie van de agressiviteit op het spoor. De schaduw van Kaïn ontwikkelt een genuanceerd en gedifferentieerd perspectief op de problematiek van de menselijke agressiviteit en biedt een alternatief antwoord op een klassieke, DSM-geïnspireerde en al te reductionistische benadering ervan.

KAÏN Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

jens de vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus (ebo-bsp). Hij is onderzoeker aan het Centrum voor Kritische Filosofie van de Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap (UGent).

Previously published in the series kadoc-Studies on Religion, Culture and Society Also of Interest COVER_NON_OEDIPAL

17-04-2012

10:34

Pagina 1

A Non-Oedipal Psychoanalysis?

F

reud’s anthropology implies that

Philippe Van Haute - Tomas Geyskens

humans are beings of the in-between. The human being is essentially tied up between psychopathology and culture, and ‘normality’ cannot be defined in a theoretically convincing manner. Philippe Van Haute and Tomas Geyskens call this Freudian anthropology a patho-analysis of existence or a clinical anthropology. This anthropology gives a new meaning to the Nietzschean dictum that the human being is a ‘sick animal’. Freud, and later Lacan, first developed this anthropological insight in relation to hysteria (in its relation to literature). The patho-analytic perspective progressively disappears in Freud’s texts after1905. This book reveals the crucial moments of that development. In doing so, it shows clearly not only that Freud introduced the Oedipus complex much later than is usually assumed, but also that the theory of the Oedipus complex is irreconcilable with the project of a clinical anthropology. The authors not only examine the philosophical meaning of this thesis in the work of Freud. They also examine its avatars in the texts of Jacques Lacan and show how this project of a patho-analysis of existence inevitably obliges us to formulate a non-oedipal psychoanalytic anthropology.

P H I L I P P E VA N H AU T E is professor of philosophical anthropology at Radboud University Nijmegen, a practising psychoanalyst (Belgian School for Psychoanalysis) and Fellow at the Stellenbosch Institute for Advanced Studies, Stellenbosch, South Africa.

A Non-Oedipal Psychoanalysis? A CLI N I CAL ANTH R OP OLOGY OF HYSTE R IA I N TH E WOR K S OF FR E U D AN D LACAN

Philippe Van Haute Tomas Geyskens

TO M A S G E YS K E N S is doctor in philosophy and a practising psychoanalyst (Belgian School for Psychoanalysis).

LE UVE N U N IVE R S IT Y P R E S S 9 789058

n n n n n n n

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 950 5 October 2013 Paperback, 17 x 23,8 cm 384 p. English kadoc-Studies on Religion, Culture and Society 12

Gender and Christianity in Modern Europe: Beyond the Feminization Thesis Patrick Pasture, Jan Art, Thomas Buerman (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 912 3, paperback Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries Yvonne Maria Werner (ed.) € 39,50 / £35.00, isbn 9789058678737, paperback

679116

n

n

22

Sexuality and Psychoanalysis. Philosophical Criticisms Jens De Vleminck, Eran Dorfman (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 844 7, paperback, Figures of the Unconscious 10 – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 038 1) A Non-Oedipal Psychoanalysis? A Clinical Anthropology of Hysteria in the Works of Freud and Lacan Philippe Van Haute, Tomas Geyskens (eds) € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 911 6, paperback, Figures of the Unconscious 11 – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 059 6)

n

n

23

n n n n n n

€ 39,50 isbn 978 90 5867 953 6 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm 240 p. Nederlands


philosophy l ancient & medieval

text & literature

Ptolemy’s Tetrabiblos in the Translation of William of Moerbeke

Humanistica Lovaniensia

Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Claudii Ptolemaei Liber Iudicialium Thought Gudrun Vuillemin-Diem, Carlos Steel (eds)

First ever printed edition of the Latin translation of Ptolemy’s masterwork This is the first edition ever printed of Moerbeke’s Latin translation of Ptolemy’s celebrated astrological handbook, known under the title Tetrabiblos or Quadripartitum (opus). Ptolemy’s treatise (composed after 141 ad) offers an overview of astrological science and had, together with his Almagest, an enormous influence up until the 17th century. William of Moerbeke’s translation was made directly from the Greek and is a major scholarly achievement manifesting Moerbeke’s genius as a translator and as a scientist. This edition makes possible a better assessment of the great medieval translator and also contributes to a better understanding of the Greek text of Ptolemy’s masterwork. gudrun vuillemin-diem is the editor of Moerbeke’s translations of the Metaphysics and Meteorology in the series of the Aristoteles latinus. carlos steel is Professor Emeritus at the Institute of Philosophy and former President of the Institute of Medieval Studies, KU Leuven. He is director of the Aristoteles latinus and is editor of Henry Bate, a friend of Moerbeke, as well as of Proclus, John Scottus Eriugena, and Albert the Great.

n n n n n n n

€ 69,50 / £58.00 isbn 978 90 5867 962 8 November 2013 Hardback, 16 x 24 cm 192 p. English, with Latin text edition Ancient and Medieval Philosophy – Series 1-50

Visit www.lup.be for previously published publications in the series Ancient and Medieval Philosophy – Series 1. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.

Editorial Board: Dirk Sacré (General Editor),

Studies in Honour of Carlos Steel

Gilbert Tournoy, Monique Mund-Dopchie, Jan Papy,

Pieter d’Hoine, Gerd Van Riel (eds)

and Lambert Isebaert

Essays on key moments in the intellectual history of the West This book forms a major contribution to the discussion on fate, providence, and moral responsibility in Antiquity, the Middle Ages and Early Modern times. Through 37 original papers, renowned scholars and young researchers, write the history of the philosophical problems of freedom and determinism since its origins in pre-socratic philosophy up to the seventeenth century. The main focus points are classic Antiquity, the Neoplatonic synthesis of late Antiquity, and thirteenth-century scholasticism. These points not only represent key moments in the intellectual history of the West, but also feature the central figures and periods to which Carlos Steel, the dedicatary of this volume, has devoted his philosophical career. For a list of contributing authors go to www.lup.be.

Leading journal in the field of Renaissance and modern Latin As well as presenting articles on Neo-Latin topics, the annual journal Humanistica Lovaniensia is a major source for critical editions of Neo-Latin texts with translations and commentaries. Its systematic bibliography of Neo-Latin studies (Instrumentum bibliogra­phicum Neolatinum), accompanied by critical notes, is the standard annual bibliography of publications in the field. The journal is fully indexed (names, mss., Neo-Latin neologisms).

pieter d’hoine is Assistant Professor of Ancient Philosophy and Intellectual History at the Institute of Philosophy, KU Leuven. gerd van riel is Professor at the Institute of Philosophy (KU Leuven) and Director of the Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance (lectio).

dirk sacré is Professor of Latin and Neo-Latin at KU Leuven. Gilbert Tournoy is Emeritus Professor of Classical, Medieval and Renaissance Latin at KU Leuven. monique mund-dopchie is Emeritus Professor of Ancient Greek literature and History of Humanism at the Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). jan papy is Research Professor of Neo-Latin Literature and Renaissance Humanism at KU Leuven. lambert isebaert is Professor of Latin and Linguistics at the Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

Please visit www.lup.be for the full table of contents.

n n n n n n n n

24

Journal of Neo-Latin Studies, Volume LXII – 2013

€ 140,00 / £117.00

n

isbn 978 90 5867 970 3 December 2013 Hardback, 16 x 24 cm ca. 900 p. English Ancient and Medieval Philosophy – Series 1–51

n n n n

n

25

€ 90,00 / £75.00 isbn 978 90 5867 961 1 December 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 700 p. English, French, German, Italian, Spanish, and Latin Humanistica Lovaniensia 62

This journal is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be

The Art of Arguing in the World of Renaissance Humanism Marc Laureys, Roswitha Simons (eds)

Strategies and characteristics of scournful criticism and fierce debate in the Humanist tradition The programmatic nature of Renaissance humanism led the humanists to conflicts with those who represented other intellectual traditions, first and foremost the Scholastics. In addition, competition among humanists sparked violent quarrels. In the 16th century, the practice of dispute was partly reshaped by new national and confessional divides. This volume sheds light on the characteristics and strategies of the humanist art of arguing through a series of case studies. The contributors show how humanists constantly remodelled the art of arguing by exploiting in ever new ways the Classical rhetoric of blame and paved the way for the early modern culture of dispute. For a list of contributing authors go to www.lup.be. marc laureys is Professor of Medieval Latin and Neo-Latin Philology as well as Founding Director of the Centre for the Classical Tradition at the University of Bonn. roswitha simons is Research Associate at the Center for Medieval and Early Modern Studies of the University of Göttingen.

n n n n n n n

€ 55,00 / £46.00 isbn 978 90 5867 963 5 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca 300 p. English Supplementa Humanistica Lovaniensia 34

Visit www.lup.be for previously published publications in the series Supplementa Humanistica Lovaniensia. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.


philosophy l ancient & medieval

text & literature

Ptolemy’s Tetrabiblos in the Translation of William of Moerbeke

Humanistica Lovaniensia

Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Claudii Ptolemaei Liber Iudicialium Thought Gudrun Vuillemin-Diem, Carlos Steel (eds)

First ever printed edition of the Latin translation of Ptolemy’s masterwork This is the first edition ever printed of Moerbeke’s Latin translation of Ptolemy’s celebrated astrological handbook, known under the title Tetrabiblos or Quadripartitum (opus). Ptolemy’s treatise (composed after 141 ad) offers an overview of astrological science and had, together with his Almagest, an enormous influence up until the 17th century. William of Moerbeke’s translation was made directly from the Greek and is a major scholarly achievement manifesting Moerbeke’s genius as a translator and as a scientist. This edition makes possible a better assessment of the great medieval translator and also contributes to a better understanding of the Greek text of Ptolemy’s masterwork. gudrun vuillemin-diem is the editor of Moerbeke’s translations of the Metaphysics and Meteorology in the series of the Aristoteles latinus. carlos steel is Professor Emeritus at the Institute of Philosophy and former President of the Institute of Medieval Studies, KU Leuven. He is director of the Aristoteles latinus and is editor of Henry Bate, a friend of Moerbeke, as well as of Proclus, John Scottus Eriugena, and Albert the Great.

n n n n n n n

€ 69,50 / £58.00 isbn 978 90 5867 962 8 November 2013 Hardback, 16 x 24 cm 192 p. English, with Latin text edition Ancient and Medieval Philosophy – Series 1-50

Visit www.lup.be for previously published publications in the series Ancient and Medieval Philosophy – Series 1. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.

Editorial Board: Dirk Sacré (General Editor),

Studies in Honour of Carlos Steel

Gilbert Tournoy, Monique Mund-Dopchie, Jan Papy,

Pieter d’Hoine, Gerd Van Riel (eds)

and Lambert Isebaert

Essays on key moments in the intellectual history of the West This book forms a major contribution to the discussion on fate, providence, and moral responsibility in Antiquity, the Middle Ages and Early Modern times. Through 37 original papers, renowned scholars and young researchers, write the history of the philosophical problems of freedom and determinism since its origins in pre-socratic philosophy up to the seventeenth century. The main focus points are classic Antiquity, the Neoplatonic synthesis of late Antiquity, and thirteenth-century scholasticism. These points not only represent key moments in the intellectual history of the West, but also feature the central figures and periods to which Carlos Steel, the dedicatary of this volume, has devoted his philosophical career. For a list of contributing authors go to www.lup.be.

Leading journal in the field of Renaissance and modern Latin As well as presenting articles on Neo-Latin topics, the annual journal Humanistica Lovaniensia is a major source for critical editions of Neo-Latin texts with translations and commentaries. Its systematic bibliography of Neo-Latin studies (Instrumentum bibliogra­phicum Neolatinum), accompanied by critical notes, is the standard annual bibliography of publications in the field. The journal is fully indexed (names, mss., Neo-Latin neologisms).

pieter d’hoine is Assistant Professor of Ancient Philosophy and Intellectual History at the Institute of Philosophy, KU Leuven. gerd van riel is Professor at the Institute of Philosophy (KU Leuven) and Director of the Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance (lectio).

dirk sacré is Professor of Latin and Neo-Latin at KU Leuven. Gilbert Tournoy is Emeritus Professor of Classical, Medieval and Renaissance Latin at KU Leuven. monique mund-dopchie is Emeritus Professor of Ancient Greek literature and History of Humanism at the Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). jan papy is Research Professor of Neo-Latin Literature and Renaissance Humanism at KU Leuven. lambert isebaert is Professor of Latin and Linguistics at the Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

Please visit www.lup.be for the full table of contents.

n n n n n n n n

24

Journal of Neo-Latin Studies, Volume LXII – 2013

€ 140,00 / £117.00

n

isbn 978 90 5867 970 3 December 2013 Hardback, 16 x 24 cm ca. 900 p. English Ancient and Medieval Philosophy – Series 1–51

n n n n

n

25

€ 90,00 / £75.00 isbn 978 90 5867 961 1 December 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca. 700 p. English, French, German, Italian, Spanish, and Latin Humanistica Lovaniensia 62

This journal is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be

The Art of Arguing in the World of Renaissance Humanism Marc Laureys, Roswitha Simons (eds)

Strategies and characteristics of scournful criticism and fierce debate in the Humanist tradition The programmatic nature of Renaissance humanism led the humanists to conflicts with those who represented other intellectual traditions, first and foremost the Scholastics. In addition, competition among humanists sparked violent quarrels. In the 16th century, the practice of dispute was partly reshaped by new national and confessional divides. This volume sheds light on the characteristics and strategies of the humanist art of arguing through a series of case studies. The contributors show how humanists constantly remodelled the art of arguing by exploiting in ever new ways the Classical rhetoric of blame and paved the way for the early modern culture of dispute. For a list of contributing authors go to www.lup.be. marc laureys is Professor of Medieval Latin and Neo-Latin Philology as well as Founding Director of the Centre for the Classical Tradition at the University of Bonn. roswitha simons is Research Associate at the Center for Medieval and Early Modern Studies of the University of Göttingen.

n n n n n n n

€ 55,00 / £46.00 isbn 978 90 5867 963 5 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca 300 p. English Supplementa Humanistica Lovaniensia 34

Visit www.lup.be for previously published publications in the series Supplementa Humanistica Lovaniensia. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.


HEROM

Second issue available December 2013

Journal on Hellenistic and Roman Material Culture

archaeology

herom Journal on Hellenistic and Roman Material Culture Edited by Jeroen Poblome, Daniele Malfitana, and John Lund

Volume 2, 2013

ONLINE JOURNAL

Published annually Available online via ingentaconnect http://www.ingentaconnect.com/ content/leuven/herom Online issn: 2294-4281 Print issn: 2294-4273

Includes new and innovative studies on Hellenistic and Roman material culture in all relevant academic disciplines herom is an annual online journal presenting innovative contributions to the study of material culture produced, exchanged, and consumed within the spheres of the Hellenistic kingdoms and the Roman world. The journal publishes papers in the full range of the scholarly field and in all relevant academic disciplines within the arts, humanities, social sciences and environmental sciences. herom creates a bridge between material culture specialists and the wider scientific community, with an interest in how humans interacted with and regarded artefacts from the late 4th century bc to the 7th century ad. A peer-reviewed online journal herom contains Guaranteed Peer Reviewed Content (gprc), coordinated by a strong, global scientific committee, and implements up-to-date online publication strategies. An editorial board with years of expertise The journal and scientific committee build on their experience of facta: A Journal of Roman Material Culture Studies (2007–2011). Theme of this issue: ‘Artefact variability, Assemblage Differentiation, and Identity Negotiation: Debating code-switching in material culture’ Visit www.herom.be for for more information To sign up for a subscription, contact orders@lup.be

n

n n n n n

€ 30,00 / £26.50 per individual print copy Issue 2: isbn 978 90 5867 972 7 December 2013 Paperback, 15,2 x 22,9 cm ca. 300 p. English

Subscription fees Institutional online only: € 150 Institutional online & print: € 175 For fees Institutional (multi site) please contact orders@lup.be Individual online only: € 55 Individual online & print: € 70 Non-subscribers pay-per-view online articles: € 15

26


In this Fall 2013 catalogue we are pleased to present you our new and forthcoming titles from September 2013 until January 2014.

ordering information

new website = 20% discount Besides a new look and a user-friendly structure, our new website has an improved search engine and navigation, and the webshop now also offers eBooks! To celebrate the launch of our new website we offer a discount on all web orders!* Go to www.lup.be, enter the promotional code ‘catw2013’ with your online order and enjoy 20% discount! * Offer valid from October 1, 2013 until October 31, 2013. This discount cannot be combined with other offers and/or (employee) discounts.

Contents Textbooks

3

Lipsius Leuven – Popular Science Titles

4

History

8

Society, Law & Economics

10

Art & Theory

12

Music

16

Society, Law & Economics

20

History

21

History l Religion

22

Philosophy

23

Philosophy l Ancient & Medieval

24

Text & Literature

25

Archaeology

26

Ordering Information

27

All prices are inclusive of VAT and may be subject to change without prior notice. Prices do not include postage and handling. Customers in Europe Individuals All Leuven University Press publications are available from your local bookshop or can be ordered directly by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be, or online at www.lup.be.

Customers in North America All English-language publications of Leuven University Press are available through:

Bookshops Orders may be sent by mail, fax, or e-mail to orders@lup.be. Belgian bookshops can also order through boekenbank.be. Please do not hesitate to contact us for more information on terms and conditions at info@lup.be.

Cornell University Press Services P.O.Box 6525 750 Cascadilla Street Ithaca, ny 14851-6525, usa orderbook@cupserv.org www.cornellpress.cornell.edu

Libraries Libraries benefit from a 10% discount on all orders placed directly with Leuven University Press by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be.

Sales Representation in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Greece University Presses Marketing The Tobacco Factory Raleigh Rd. Southville Bristol, bs3 1tf, United Kingdom Tel + 44 (0) 117 902 0275 Fax + 44 (0) 117 902 0294 sales@universitypressesmarketing.co.uk www.universitypressesmarketing.co.uk

Customers in the Netherlands Bookshops in the Netherlands can order through CB: www.cb-logistics.nl. Distribution in France Bookshops cid fmsh-diffusion 18-20, rue Robert-Schuman cs 90003 94227 Charenton-le-Pont Cedex, France Tel +33 (0)1 53 48 56 30 Fax +33 (0)1 53 48 20 95 cid@msh-paris.fr

All our publications are published with care and attention to detail. Prior to publication, all manuscripts are assessed by an independent editorial board and external specialist readers to ensure the highest academic standards. For academic titles we support the Guaranteed Peer Reviewed Content (GPRC)-label.

Individual customers In all bookshops and at Comptoir des presses d’universités, 86, rue Claude Bernard 75005 Paris, France Tel +33(0)1 47 07 83 27 www.lcdpu.fr

Order fulfilment in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, and Finland nbn International Airport Business Centre 10 Thornbury Road Plymouth, PL6 7PP, United Kingdom Tel +44 (0) 175 220 2301 Fax +44 (0) 175 220 2333 orders@nbninternational.com

Contact information Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven, Belgium Tel +32 (0) 16 32 53 45 Fax +32 (0) 16 32 53 52 info@lup.be www.lup.be Review copies Review copies are provided to publishers and journal review editors upon request. All requests are subject to publishers’ approval. Review copy requests can be sent to marketing@lup.be. Website and e-newsletter For more information about Leuven University Press, our books, and our publishing programme, please visit our website www.lup.be and subscribe to our e-newsletter. eBooks On our new website www.lup.be a number of our titles are also available as eBooks (see the eBooks section on our site). These eBooks are also available through selected online retailers and on different library platforms such as ebrary, ebscohost and Dawsonera. In future we strive to further increase our eBook collection and improve availability. Facebook / Twitter Follow us on Facebook and Twitter!

© 2013 Universitaire Pers Leuven / Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain, Minderbroedersstraat 4, box 5602, 3000 Leuven, Belgium All rights reserved • Layout: Griet Van Haute • Picture cover: www.sightings.be • Printer: Drukkerij De Bie


Jean-François Lyotard: Writings on Contemporary Art and Artists

Order now the complete collection!

n

n

n

n

n

n

Volume 1: Karel Appel, Un geste de couleur / Karel Appel, A Gesture of Colour Volume 2: Sam Francis, Leçon de ténèbres / Sam Francis, Lesson of Darkness Volume 3: Les Transformateurs Duchamp / Duchamp’s TRANS/formers Volume 4, I + II: Textes dispersés I & II / Miscellaneous Texts I & II Volume 5: Que Peindre? / What to Paint? Adami, Arakawa, Buren Volume 6: L’assassinat de l’expérience par la peinture: Jacques Monory / The Assassination of Experience by Painting: Jacques Monory

order now the complete collection and receive volume 6 for free! Buy the complete collection and you only pay € 297,00 or £246.00 (instead of € 346,50 or £289.00) € 297,00 / £43.00, set isbn 978 90 5867 951 2, Hardback, 16 x 23 cm, 6 volumes, ca. 2.500 p., Illustrated, English / French

Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven Belgium www.lup.be

v.u.: Marike Schipper, Minderbroedersstraat 4, 3000 Leuven

Jean-François Lyotard: Writings on Contemporary Art and Artists 1-6

Leuven University Press Fall 2013

Fall catalogue 2013  

In this Fall 2013 catalogue we present you are new and forthcoming titles in a broad range of fields including history, society, law & econo...

Fall catalogue 2013  

In this Fall 2013 catalogue we present you are new and forthcoming titles in a broad range of fields including history, society, law & econo...

Advertisement