Page 1

NADİDE AKDENİZ


Bu katalog Ankasanat tarafından13 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Nadide Akdeniz sergisi için 600 adet basılmıştır.


NADİDE AKDENİZ


İsimsiz, 2013, Tuval üzerine yağlı boya, 200x150 cm Untitled, 2013, Oil on canvas, 200x150 cm

3


Nadide Akdeniz‘in bitkilerle dolu büyük resimlerinde yaratıcı bir güc ,yaşamı boyama sevgisi ve formal bir tutku, sessiz ama coşkulu bir şekilde bir aradadır. Büyük ve küçük boylardaki resimleri bakir orman tadında dallar, yapraklar ve meyvalarla bir ağ şeklinde kaplanmıştır.Bütün resimleri yeşilin tüm varyasyonları, sarı yeşilden mavi yeşile kadar ana renk olarak kaplar bazan aralarında beyazlar görülür bazan da kırmızılar sinyal verir veya kasvetli bir mavi gökyüzünü kaplar. İzleyici hayranlıkla bu el değmemiş gibi görünen bakir ormandaki tuhaf ve durgun medeniyet nesnelerine mesela bir şapka bir demlik bir sandalya, ayakkabı,manken yada oksijen tüpünü fark eder. Bunlar dışlanmış, kaybolmuş yada farkında olmadan oraya konulmuş gibi duran el yapımı yada fabrikasyon, doğanın içinde duran heykellerdir. Bunlar ne kadar olurlarsa insanlarca daha keskin ve dikkat çekici olarak algılanır. Bu senaryolar kulis sahne aksesuvarı gibi görülse de diğer yandan bu sürreal rüya dünyası, korkutucu ama baştan çıkarıcı olduğu için seyirciyi resmin içine çeker.Bu resimler inanılmaz hayat dolu canlılık aynı zamanda gerçeğe benzeyen illüzyonlar ama illüzyonistik resme dönüştürülmüş gerçek gözlemlerdir.Bu Trompe L oeil geleneğine de benzeyen eşzamanlı ifade ve yanılsama hem cennet gibi hem de korkutucu olarak hepsi aynı anda bulunmaktadır.Bu resimler çok katmanlı bir bilinçlenme ,bılincine varma ve kendinden geçme durumudur. Prof.Dr.Frank Gunter Zehnder

4


İsimsiz, 2013, Tuval üzerine yağlı boya, 200x200 cm Untitled, 2013, Oil on canvas, 200x200 cm

5


Nadide Akdeniz’in 1970’li yıllardan başlayarak bugüne gelen süreç içerisinde, sanat anlayışının zaman dizinini oluşturmak gerekirse: “Figür-figür, figür-çevre, figür-bitki örtüsü, nesne-bitki örtüsü, figür-nesne yorumlarının temelinde dış dünyaya karşı duyarlı bir gözlemin betimlemeleri yer alır”. Düşünceler, figür ve nesnenin simgelediği kabuk altında saydamlaşır. Dinamizm kazanır. Resim yaşamaya ve hareket etmeye başlar. Kullanılan her form kendi gerçeklerinden sıyrılarak insana geri döner. Resimlerinde insan yaşamına ait olguları ve bunların toplum düzeyinde irdelemesini gereçlere yüklediği anlamlarla çözümlemeye çalışır, Nadide Akdeniz. “Yeşil dünyanın büyücüsü” olarak adlandırabileceğimiz sanatçı, insan yaşamının gerçeklerini bitkilerin dünyasından tuttuğu ışıkla aydınlatarak yoluna devam ediyor. Dilek Şener, “Doğanın Merkezindeki Derinlikten Yükselen Sesler: Nefesinizi Tutun ve Dinleyin!” 6


İsimsiz, 2013, Tuval üzerine yağlı boya, 200x160 cm Untitled, 2013, Oil on canvas, 200x160 cm

7


Özetlemek gerekirse, Nadide Akdeniz, tasarımsal niteliği baskın bir resim anlayışına sahiptir. Dile getirdiği resimsel söylem; öz-yaşamsal bir içerikten çok toplumsal, siyasal ve ekolojik bir birikime dayanır. Sanatçı kişilik yapısına ilişkin özel bilgiler saklar bir bakıma. Ya da betimlediği nesne ve figürlerin temsil yetilerinden çıkarılabilecek küçük ipuçları söz konusudur. İzleyici bir olasılıklar tartışması sonucu, sanatçının dünya görüşü, genel kültür düzeyi, savunduğu sosyal ve siyasal ilkeler hakkında varsayımlar türetebilir yalnızca. Bu nedenle, Akdeniz’i, geliştirdiği görsel dil neticesinde anlamını bulan ve görsel niteliğini tayin eden “toplumcu/gerçekçi duyuş ve düşünüş tarzı”nın bir temsilcisi olarak görmek/ değerlendirmek gerekir. Mümtaz Sağlam, “Tasarımsal Niteliği Baskın Bir Resim Anlayışı, Nadide Akdeniz”, sf.4

8


İsimsiz, 2008, Kağıt üzerine kurşun kalem, 93x93 cm Untitled, 2008, Pencil drawing on paper, 93x93 cm

9


Tam, titizlikle resmedilmiş yaprakları ve çiçekleri “doğanın düzeni” duygusuyla zevkle seyretmeye dalmışken, resmedilen klorofilin doğada hiç bu kadar yeşil olamayacağını, yaprakların göğe doğru uzanışının fazlasıyla mükemmel olduğunu, sivri kara hindiba yapraklarının silahları hatırlattığını, bazı meyvaların ise hiç de masumane olmayıp erotizm yüklü olduklarını fark ediyorsunuz. Nadide Akdeniz’in yeşil dünyası yapay bir konstrüksiyon, insanın yüzüne serin serin esiyor. Bir genetik laboratuvarını düşündürüyor bu dünya, denetimden çıkmış, biyoteknoloji uzmanını esir almış ve sonsuzca genişleyerek her yeri kaplayan bir genetik laboratuvarını. Balta girmemiş tropik ormanlara “yeşil cehennem” diyenler çoktur; durdurulmaz, neredeyse şiddet dolu yoğunluğu ve üreyişiyle büyüler bizi bu cehennem. Bir yokluğun içinden, siyah uçurumlardan bitkilerin fışkırdığı bir cehennem var burada karşımızda, toprak yok, ayak basacak sağlam bir yer yok. Bir dişi torso, bir biçki kalıbı, bir manken, hayalet beyazlığında aniden beliriyor yeşilin ortasında. Kendi içine kapanmış gibi duruyor ve ifadesini çevresindeki çiçeklerle buluyor: işte saf erotizm. Bir gaz şişesi, uygarlığın gerçeküstü kalıntısı olma rolünü üstleniyor. Marianne Pitzen, “Büyük Yeşil Dünyanın Yeşil Büyücüsü”, Treffen Im Dscungel/Cangılda Buluşma Sergisi Kataloğu, Frauen Museum/Bonn, 2001)

10


İsimsiz, 2006, Tuval üzerine yağlı boya, 45,5x45 cm Untitled, 2011, Oil on canvas, 45,5x45 cm

11


12


İsimsiz, 2011, Tuval üzerine yağlı boya, 180x320 cm Untitled, 2011, Oil on canvas, 180x320 cm

13


Bir şiirin ilk dizesi büyüleyiciyse ya da vurucuysa onu okumayı sürdürürüz. O dizeden sonra daha dikkatli, daha arzuluyuzdur. İlk bakış resim için önemlidir, ilk dize gibi. Bizi durduran, diğer resme geçmemizi engelleyen, zamanımızı o resim için harcamaya karar verdiren o ilk bakıştır. Akdeniz’in yaprakları izleyiciyi önce vurur, güdüler, büyüler…Bu resimleri nereye assak içeri oksijen dolar, astığımız yeri süsler, duvarda sanki bir botanik bahçesine açılan pencereniz olur. Yeşil yapraklar Akdeniz resminin fiziksel (bize tuval bezini unutturan bir illüzyon) anlamsal yapısının özüdür. Hakkı Engin Giderer, “Nadide Akdeniz Resmine Bir Bakış”, Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Sayı 178, Kasım-Aralık 2004, sf.112

14


İsimsiz, 2008, Tuval üzerine yağlı boya, 180x160cm Untitled, 2008, Oil on canvas, 180x160 cm

15


İsimsiz, 2012, Kağıt üzerine kurşun kalem, 120x120 cm Untitled, 2012, Pencil drawing on paper, 120x120 cm

16


İsimsiz, 2012, Kağıt üzerine kurşun kalem, 120x120 cm Untitled, 2012, Pencil drawing on paper, 120x120 cm

17


İsimsiz, 2006, Tuval üzerine yağlı boya, 45,5x45 cm Untitled, 2006, Oil on canvas, 45,5x45 cm

18


İsimsiz, 2013, Tuval üzerine yağlı boya, 180x170 cm Untitled, 2013, Oil on canvas, 180x170 cm

19


İsimsiz, 2006, Tuval üzerine yağlı boya, 45,5x45 cm Untitled, 2006, Oil on canvas, 45,5x45 cm

20


İsimsiz, 2008, Kağıt üzerine kurşun kalem, 90x94 cm Untitled, 2008, Pencil drawing on paper, 90x94 cm

21


22

İsimsiz, 2011, Tuval üzerine yağlı boya, 160x160 cm Untitled, 2011, Oil on canvas, 160x160 cm


İsimsiz, 2011, Tuval üzerine yağlı boya, 160x160 cm Untitled, 2011, Oil on canvas, 160x160 cm

23


İsimsiz, 2012, Kağıt üzerine kurşun kalem, 120x120 cm Untitled, 2012, Pencil drawing on paper, 120x120 cm

24


İsimsiz, 2010, Kağıt üzerine kurşun kalem, 108x108 cm Untitled, 2010, Pencil drawing on paper, 108x108 cm

25


İsimsiz, 2009, Kağıt üzerine kurşun kalem, 108x108 cm Untitled, 2009, Pencil drawing on paper, 108x108 cm

26


İsimsiz, 2012, Kağıt üzerine kurşun kalem, 120x120 cm Untitled, 2012, Pencil drawing on paper, 120x120 cm

27


NADİDE AKDENİZ 1945 Yılında doğdu.1966 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-Grafik Bölümünü bitirdi.Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Bölümü’nden lisans diploması aldı.Bir süre grafiker olarak çalıştı. 1974 – 75 –1978-79-80 yıllarında Buca Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı. 1975 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Hızlı Eğitim Programı’nda görev aldı. 1986 da emekli oldu. 1969 yılından beri kişisel sergiler açmakta ve karma sergilere katılmaktadır. KİŞİSEL SERGİLER 2013 Çağla Cabaoğlu Gallery, İstanbul 2008 Nurol Galeri, Ankara 2007 Galeri Art Shop İzmir 2006 Ankara Sanat Fuarı Toyan Galeri 2004 Ravelli Sanat Galerisi. İstanbul 2003 İstanbul Sanat Fuarı Galeri Myra 2003 Galeri Artist . İstanbul 2003 Galeri Myra. İstanbul 2001 Toyan Galeri. Ankara 2001 Communale Galeri. Berlin Almanya 2001 Frauen Museum. Bonn Almanya 1999 Galeri Artı .Ankara 1999 Galeri Spektrum Euskirchen Bonn Almanya 1996 Bonn Almanya Auswartiges Amt, Aus- und Fortbildungsstatte Galeri 1995 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi. İstan 1995 Anadolu Üniversitesi Sanat Galerisi. Eskişehir Siyah-Beyaz Sanat Galerisi. Ankara 1992 İş Bankası Sanat Galerisi. Ankara 1993 Vakko Sanat Galerisi. Ankara 1994 Evrensel Sanat Galerisi. Ankara 1982 Takı Sanat Galerisi. Ankara 1978 Evrensel Sanat Galerisi. Ankara 1979 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi .Ankara ÖDÜLLER 1995 Devlet Resim - Heykel Sergisi Resim Ödülü 1993 Ahi Evran Resim Yarışması Mansiyon 1992 DMO resim Yarışması İkincilik Ödülü 1988 Kapadokya Resim Yarışması Birincilik Ödülü 1971 TRT Resim Yarışması Ödül SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER 2013 Ege Art 2013 Bodrum Sanat Festivali 2013 MARDİN Sanat Festivali 2013 Tunca Sanat Galeri 7 iz İstanbul 2012 ODTÜ Sanat festivali 2009 ODTÜ Sanat Festivali Ankara 2011 2009 20.yıl Sergisi Siyah Beyaz Galeri Ankara İstanbul 2009 Gwangju&Istanbul Contemporary Art Exchange Exhibition/Gwangju (Kat.), Museum of Art Gwangju, Gwangju, Kore 2008 ‘’Diyalog‘’ Sint- Niklaas. Belçika- Işık Üniversitesi. İstanbul 2008 Korea –Turkey Contemporary Arts after 1950 ‘s Bupyeong History Museum Kore 2007 The Aspects and Prospects of Korea/Turkey Contemporary Arts after 1950’s. (Kat.) Publ. Bupyeong History Museum,Incheon-Seul, Kore 2007 ‘’Ege Art ‘’ Sanat Fuarı ( misafir sanatçı ) İzmir, ‘’Üç Kuşak Gazi Eğitimliler‘’ Sergisi. ÇAĞSAV. Ankara 2006 ‘’Adnan Turani ve Öğrencileri ‘’Sergisi. Galeri İlayda. Ankara 2005 Hacettepe Üniversitesi Müzesi Koleksiyon 1. Sergisi. Ankara 2005 ODTÜ Sanat Festivali Plastik Sanatlar Sergisi. Ankara İstanbul Sanat Fuarı. Galeri Toyan İstanbul

28


2002 2001 2000 1998 1997 1995 1993 1992 1989 1988 1987 1986 1981 1982 1980 1978 1977 1976 1975 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Ankara Sanat Fuarı. Galeri Toyan Ankara Galari Sans Ankara Galerie İnsel. Berlin Almanya ‘’Realistisch ‘’Galeri İnge Baecker. Köln Almanya F.İ.C.F. Enternasyonal Kadın Sanatçılar Sergisi. Paris Galerie Essig (Halil Akdeniz ile) Bonn Almanya Landesmuseum für Volk und Wirtschaft. (4 sanatçi) Duesseldorf Almanya 56. Devlet Resim Heykel Sergisi. Ankara Highlights of Living Turkish Art.. Galeri Mars Moskovayet Esbank Resim Yarışması Sergisi. Eskişehir İstanbul Ankara Cumhuriyet ‘ten Bugüne Kadın Sanatçılar Sergisi.Arkeoloji Müzesi. İstanbul Ahi Evran Resim Yarışması Sergisi.Kırşehir Ankara Mi-Ge Sanat Şenliği Ankara İstanbul Sanat Fuarı. Mi-Ge Sanat Galerisi. İstanbul Koleksiyonu.Ankara Tekel Resim Yarışması Sergisi. İstanbul Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sergisi İş Bank Esbank Resim Yarışması Sergisi. İstanbul İzmir Ankara Kapadokya Resim Yarışması Sergisi. Fransız Kültür Merkezi. Ankara Highlights of Living Turkish Art Galeri Mi-Ge Lahey Hollanda Highlights of Living Turkish Art Galeri Mi-Ge. Londra Ankara DYO Resim Sergisi. İzmir İstanbul Bursa Ankara İzmirli Sanatçılar SERGİSİ. İzmir İzmirli Sanatçılar SERGİSİ. İzmir 41. Devlet Resim Heykel Sergisi. Ankara İstanbul 39. Devlet Resim Heykel Sergisi.Ankara İstanbul Karma Sergi. Vakko Sanat Galerisi. Ankara Genç Sanatçilar Resim Sergisi. Vakko S.G. Ankara İstanbul Sanat Bayramı ‘Yeni Eğilimler’ Sergisi. İDGSG. İstanbul 37.Devlet Resim Heykel Sergisi.Ankara DYO. Resim Sergisi. İzmir.İstanbul. Ankara BRHD. Sergileri BRHD. Sergileri BRHD. Sergileri 33. Devlet Resim Heykel Sergisi. Ankara TRT.1.Resim Yarışması Sergisi. Ankara Sanat Tenkitçileri Cemiyeti Genç Sanatçılar Resim Yarışması Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Ankara

SEÇİLMİŞ BİBLİOGRAFYA 2013 Deniz İnceoğlu Hürriyet 2013 Hülya Küpçüoğlu Habertürk 2013 Özlem İnay Cumhuriyet 14 Mayıs 2013 Fırat Arapoğlu Katalog Çağla Cabaoğlu Galeri 2013 7 iz Katalog Tunca Sanat 2012 Gyeong-mo Rhee, The Change of Regional Cultura & The Response of Art Criticism, 2012 Dain Art Publishing, Korea, Inchenon. 2009 Gwangju&Istanbul Contemporary Art Exchange Exhibition/Gwangju (Kat.), Museum of Art Gwangju, Gwangju, Kore 2008 Dilek Şener, Milliyet Sanat, Kasım Sayısı 2008 Neriman Samurçay. ‘’Sanatta Psikanaliz ‘’ İş Bankası Kültür Yayınları 2007 The Aspects and Prospects of Korea/Turkey Contemporary Arts after 1950’s. (Kat.) Publ. Bupyeong History Museum, Incheon-Seul, Kore 2007 Hübners Who is Who Enzyklopedien, Verlag für Personenenzyklopedien AG. Publ. Redaktion of Turkey 2007 Mehmet Ergüven. ‘’ Davetsiz İzleyici – Agora Yayınları . sayfa 97 2006 Dilek Şener. Ankara Magazin. Sayı 52 Nuray Özener. ‘’Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri 2005 Mine Özman. ‘’ Yaşandı mı Acaba ‘’

29


2004 2003 2002 2001 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1985 1982

30

Nadide Akdeniz Katalog Ravelli Sanat Galerisi Yayınları Engin Hakkı Giderer ‘’Nadide Akdeniz Resmine Bir Bakış ‘’ Edebiyat ve Eleştiri, Kasım - Aralık ‘’ Ümit Gezgin. ‘’ Nadide Akdeniz Resmi ‘’ Sanat Çevresi Kasım sayısı Hülya Küpçüoğlu. ‘’ Doğanın Sesi ‘’. Evrensel Neriman Samurçay. ‘’ Nadide Akdeniz’ in Gizemli Dünyası ‘’. Gösteri. Sayı 260 Mümtaz Sağlam. ‘’ Nadide Akdeniz’in Resim Anlayışı Üzerine ‘’ Artist Dergisi Neriman Samurçay ‘’Nadide Akdeniz’in Resminde Adem ile Havva ‘’. Gösteri sayı 234 Heidrun Wirth ‘’ Adam und Eva im Üppiger Wildnis’’.Rundschau 10 Nisan Christiana zu Meblenburg. General Anziger 6 Nisan Mümtaz Sağlam. İzmirli Ressamlar Ansiklopedisi.İzmir Büyük Şehir Belediyesi Yayınları Mümtaz Sağlam. ‘’ Tasarımsal Niteligi Baskın Bir Anlayış : Nadide Akdeniz‘’ Agora Dergisi. Eylül Nadide Akdeniz. Katalog. Toyan Sanat Galerisi Yayınları Dilek Şener. Milliyet Sanat. Sayı 512/200 Marianne Pitzen. Nadide Akdeniz. Katalog Kaya Özsezgin.’’ Türk Plastik Sanatçıları’’ (Genişletilmiş II. Baskı) YKY Mehmet Ergüven. Ahmet Yeşil . Frank Günter Zehnder ‘’ Kunst in der Residenz’’ Katalog. Bonn Kıymet Giray . İş Bankası Koleksiyonu Kitap Neriman Samurçay. ‘’Yeşillerin Arasında’’ Gösteri sayı 179 Nadide Akdeniz . Katalog İMKB Yayınları Kıymet Giray. ‘’Nadide Akdeniz’in Doğa Yorumları’’ Cumhuriyet 30 Ocak Nadide Akdeniz Katalog Auswartiges Amt Aus-und Forbildungsstatte. Bonn Nemci Sönmez. Cumhuriyet Kasım Mehmet Ergüven ‘’Cengelde Buluşma‘’ Türkiye’de Sanat sayı 19 Kaya Özsezgin Türk Plastik Sanatçıları. Ansiklopedik Sözlük. YKY Cumhuriyetten Bugüne Kadın Sanatçılar. Katalog. TC Kültür Bakanlığı Yayınları Kıymet Giray ‘’Nadide Akdeniz’in Bitki Dünyası’’. Sanat Çevresi sayı 135 Önder Şenyapılı. Sanat Çevresi .Temmuz sayısı sayfa 164 Nadide Akdeniz. Katalog. İş Bankası Yayınları Kaya Özsezgin Milliyet Sanat Mart sayısı II. Mi-Ge Sanat Şenliği. Kitapçık Zahit Büyükişleyen ‘’Türk Resminde Ankaralı Sanatçılar Önder Şenyapılı ‘’Benim Sanatçılarım‘’ Sanatyapım Yayınları Önder Şenyapılı Sanat Sayfası Güneş Gazetesi Önder Şenyapılı ‘’Çevre‘’ Sanat Çevresi Dergisi sayı 120 Mehmet Ergüven.”Sesle Renk Arasında.’’ Hakan Ofset Müşerref Hekimoğlu ‘’ Ankara Notları ‘’ Cumhuriyet.19 Nisan ‘’Nadide Akdeniz Evrensel’ de ‘’ Barış 4 Nisan ‘’Nadide Akdeniz ‘den İzmir Görüntüleri ‘’ Önder Şenyapılı.Ulus 7 Nisan ‘’ Nadide Akdeniz’ in Dördüncü Kişisel Sergisi’’ Hüsamettin Ünsal Sanat Çevresi, Sayı 78 ‘’Nadide Akdeniz Üstüne Bir Deneme’’ Mehmet Ergüven. Yeni Boyut.Nisan Önder Şenyapılı .Sanat Olayı Dergisi Mayıs sayısı Nadide Akdeniz Katalog. Takı Sanat Galerisi Yayınları, Ankara


NADİDE AKDENİZ 1945 Born in Bor, Niğde 1966 Graduated from the Painting and Graphics Department of Gazi Education Institute. Earned a B.A. degree from the Art Education Department of the Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education. Has taught in middle and university-level schools, and worked as a graphic artist. Since 1986 she has been an unaffiliated artist. SELECTED SOLO EXHIBITI0N 2013 Çağla Cabaoğlu Gallery, İstanbul 2008 Nurol Art Gallery, Ankatra 2007 Gallery Artshop, İzmir 2006 Art Fair – ANKART, Gallery Toyan, Ankara 2004 Ravelli Art Gallery, Istanbul 2003 Istanbul Art Fair, Lütfü Kırdar Convention and Exhibition Hall, Gallery Myra,İstanbul 2003 Gallery Artist, İstanbul 2003 Gallery Myra, İstanbul 2001 Toyan Art Gallery, Ankara 2001 Communale Gallery, Berlin 2001 Frauen Museum, Bonn, Germany 1999 Galerie Spektrum, Euskirchen-Germany Gallery Artı, Ankara 1996 Auswaertiges Amt, Aus-und Fortbildungsstatte Gallery, Bonn, Germany 1996 Istanbul Securities Exchange Art Gallery, İstanbul 1995 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir 1995 Siyah-Beyaz Art Gallery, Ankara 1992 İş Bankası Art Gallery, Ankara 1989 Vakko Art Gallery, Ankara 1985 Evrensel Art Gallery, Ankara 1982 Takı Art Gallery, Ankara 1978 Evrensel Art Gallery, Ankara 1972 State Gallery of Fine Arts, Ankara SELECTED AWARDS AND PRIZES 1995 Painting Award, 56th State Exhibition of Painting and Sculpture 1993 Honorable Mention, Ahi Evren Painting Contest 1992 Second Prize, DMO Painting Contest 1988 First Prize, Cappadocia Painting Contest 1971 Citation, TRT Painting Contest SELECTED BIBLIOGRAPHY 2013 Deniz İnceoğlu Hürriyet 2013 Hülya Küpçüoğlu Habertürk 2013 Özlem İnay Cumhuriyet 14 Mayıs 2013 Fırat Arapoğlu Katalog Çağla Cabaoğlu Galeri 2013 7 iz Katalog Tunca Sanat 2012 Gyeong-mo Rhee, The Change of Regional Cultura & The Response of Art Criticism, 2012 Dain Art Publishing, Korea, Inchenon. 2009 Gwangju&Istanbul Contemporary Art Exchange Exhibition/Gwangju (Kat.), Museum of Art Gwangju, Gwangju, Kore 2008 Dilek Şener, Milliyet Sanat, Kasım Sayısı 2008 Neriman Samurçay. ‘’Sanatta Psikanaliz ‘’ İş Bankası Kültür Yayınları 2007 Mehmet Ergüven. ‘’ Davetsiz İzleyici – Agora Yayınları . sayfa 97 2007 Enzyklopaedien, Verlag für Personenenzyklopaedien AG, Pub. Redaktion of Turkey, İstanbul 2007 The Aspects and Prospects of Korea/Turkey Contemporary Arts after 1950’s. (Kat.) Publ. Bupyeong History Museum, Incheon-Seul, Kore 2006 Dilek Şener, Ankara Magazine, April 2006 2004 Neriman Samurçay, “The Secret World of Nadide Akdeniz”, Gösteri, July 2004 2004 Hülya Küpcüoğlu, “The Voice of Nature”, Evrensel, April 2004 2004 Ümit Gezgin, “The Painting of Nadide Akdeniz”, Sanat Çevresi, May 2004

31


2004 Engin Hakkı Giderer, “A Look To The Painting of Nadide Akdeniz”, Edebiyat ve Eleştiri, November-December, 2004 2004 Nadide Akdeniz-Catologue, Ravelli Art Gallery, İstanbul 2004 2003 Mümtaz Sağlam, “On Nadide Akdeniz’s Approach to Painting”, Artist, İstanbul 2003 2002 Neriman Samurçay, “Adam and Eve in the Art of Nadide Akdeniz”, Gösteri, p. 234, İstanbul, January 2002 2001 Dilek Şener, Milliyet Sanat, p: 512/2001, İstanbul, 2001 2001 Nadide Akdeniz-Catologue, Toyan Art Gallery, Ankara 2001 2001 Mümtaz Sağlam,”An Approach in Which the Agricultural Dominates: Nadide Akdeniz”, Agora Magazine, September 2001 2001 Mümtaz Sağlam, Encyclopedia of İzmir Painters, Publications of the Greater Izmir Municipality, İzmir 2001 2001 Christina zu Meblenburg General Anzeiger, April 6, 2001 2001 Heidrun Wirth, “Adam und Eva im Üppiger Wildnis”, Rundschau, April 10, 2001 2001 Marianne Pitzen, Nadide Akdeniz-Catologue, Frauen Museum, Bonn 2001 1999 Mehmet Ergüven, Ahmet Yeşil, İstanbul 1999 1999 Kaya Özsezgin,), Turkish Plastic Artists, (Expanded 2nd Printing), Yapı Kredi Kültür Sanat Ticaret A.Ş., 1999 1998 Prof. Dr. Frank Günter Zehnder, Kunst in der Residenz-Catolgue, Bonn 1988 1997 Kıymet Giray, İş Bank Collection, Ankara 1997 1996 Necmi Sönmez, Cumhuriyet, November 1996 1996 Nadide Akdeniz-Catologue, Auswaertigedes Amt Aus-und Fortbildungs-statte, Bonn 1996 1996 Kıymet Giray, “Nadide Akdeniz’s Treatment of Nature”, Cumhuriyet, January 30, 1996, Art Page 1996 Nadide Akdeniz-Catolgue, Art Gallery, İstanbul 1996 1995 Neriman Samurçay, “Surrounded by Green”, Gösteri, p 179, Oct 1995 1995 Mehmet Ergüven, “Rendevous in the Jungle”, Türkiye’de Sanat, p19, May/August 1995 1994 Kaya Özsezgin, Turkish Plastic Artists, Encyclopedic Dictionary, İstanbul: Yapı Kredi Publications, 1994 1993 Female Artists From the Early Republic to the Present-Catalogue, Publications of the Turkish Ministry of Culture, Ankara 1993 1992 Booklet of the II. Mi-GeArt Festival, September 1992 1992 Kaya Özsezgin, Milliyet Sanat, March 1992 1992 Faruk Süyun, Art Page, Dünya, February 8, 1992 1992 Nadide Akdeniz-Catalogue, İş Bank Publications, Ankara 1992 1992 Önder Şenyapılı, Sanat Çevresi, p. 164, July1992 1992 Kıymet Giray, “Nadide Akdeniz’s World of Plants”, Sanat Çevresi, p. 135, February 1992 1991 Zahit Büyükişliyen, Ankara Artists in Turkish Painting, Sanatyapım,Publications, Ankara 1991 1989 Mehmet Ergüven, Between Sound and Color, Hakan Ofset San. Tic. A. Ş., İzmir 1989 1989 Önder Şenyapılı, My Artists, Sanatyapım Publications, Ankara 1989 1988 Önder Şenyapılı, “The Sorroundings”, Sanat Çevresi, p. 210, Oct. 1988 1988 Önder Şenyapılı, Art Page, Güneş, August 1988 1985 “Nadide Akdeniz Holds an Izmir Exhibition in Ankara”, Milliyet Ege, February 5, 1985 1985 Önder Şenyapılı, Interview, Sanat Olayı, May 1985 1985 Mehmet Ergüven, “An Essay on Nadide Akdeniz”, Yeni Boyut, 4/31, April 1985 1985 Hüsamettin Ünsal, “Nadide Akdeniz’s Fourth Solo Exhibition”, Sanat Çevresi, p. 78, April 1985 1985 Önder Şenyapılı, “Views of İzmir by Nadide Akdeniz”, Ulus, April 7, 1985 1985 “Nadide Akdeniz at the Evrensel”, Barış, April 4, 1985 1985 Müşerref Hekimoğlu, “Ankara Notes”, Cumhuriyet, April 19, 1985 1982 Nadide Akdeniz – Catolgue, Ankara: Takı Art Gallery, Publications,1982

32


13 Aralık-18 Ocak

2013/2014

December 13-January 18

Birlik Mah. Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesi 450. Cadde 3/A Çankaya ANKARA 0312 442 3891 0312 442 3893 www.ankaraantikacilik.com info@ankaraantikacilik.com

Profile for Ankara Antikacılık

Nadide Akdeniz  

Exhibition

Nadide Akdeniz  

Exhibition

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded