14 Nisan 2019

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ ANKASANAT Müzayede ve Sergi Salonu

14 Nisan 2019


ÖNEMLİ DUYURU

- Salon müzayedelerimizde internet yoluyla da pey verebilirsiniz. www.ankaraantikacilik.com adresine üye olarak istediğiniz eserlere teklif bırakabilirsiniz

- Müzayede anında verdiğiniz teklif miktarına kadar sizin adınıza artırım yapılacaktır.

- Verdiğiniz teklifler gizli tutulacaktır.


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 14 Nisan Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 1 Nisan-13 Nisan tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARAANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten

MUHSİN ÖNDER FATİH ÖNDER Satışa sunulan eserler 1 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

14 Nisan 2019 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 5


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI 1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 6.20 TL/€ olarak alınmıştır.

6


1 HAT LEVHA Besmele, Hüseyin ketebeli, H.1428 (M.2007) tarihli. 22 x 35.5 cm ¨ 250 € 40

7


2 OSMANLI ANAHTAR KOLEKSİYONU Osmanlı dönemi, farklı form özelliklerinde 37 adet demir anahtardan oluşan koleksiyon. 17.5-6 cm ¨ 700 € 115

3 ALTI ADET TOP ARABASI OBJE Farklı form ve büyüklüklerde minyatür metal top arabası obje grubu. 20.yy. Uzunluk 25 -6,5 cm 8

¨ 700 € 115


4 OSMANLI DEMİR KİLİT KOLEKSİYONU Osmanlı dönemi 9 adet dış kapı kilidinden oluşan grup. Türk maden sanatının güzel örneklerinden. Yükseklik 38-18 cm ¨ 1.400 € 225

5 EL HAVANI Osmanlı maden işçiliğinin güzel bir örneği. Klasik formlu, büyük boyutlu, sade işçilikli. Dış yüzü ince bantlarda zarif kalem işi işçilikli. Havan yüksekliği 17,5 cm ¨ 500 € 80

9


6 MURANO BİBLO

7 MURANO BİBLO

Çok renkli Murano yapımı sanat camı kartal formunda tasarlanmış retro biblo. 1950-70 dönemi.

Ördek formunda tasarlanmış, Murano yapımı sanat camı biblo. 20.yy. ortaları.

Yükseklik 30 cm

Yükseklik 30 cm

¨ 450 € 75

¨ 350 € 55

8 MURANO BİBLO Ördek formunda tasarlanmış, Murano yapımı sanat camı biblo. 20.yy. ortaları. Yükseklik 22.5 cm ¨ 150 € 25

10


9 PORSELEN BİBLO

10 PORSELEN BİBLO

11 PORSELEN BİBLO

Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı porselen dalda kuş biblo. 20.yy.

Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı porselen dalda kuş biblo. 20.yy.

Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı porselen dalda papağan biblo. 20.yy.

Yükseklik 30 cm

Yükseklik 25 cm

¨ 600 € 95

¨ 600 € 95

Yükseklik 25 cm ¨ 600 € 95

12 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Lladro (İspanyol) porselen imalat damgalı iki adet dalda kuşlar konulu biblolar. 20.yy. Yükseklik 14 – 10 cm ¨ 2.100 € 340 11


13 OKUMA ÇUBUĞU Gümüş üzeri çok renkli Cloisonne mine tekniği ile işlenmiş, damla formunda üç adet kabuşon agat taş aplikeli. 20.yy. Uzunluk 18.5 cm ¨ 1.300 € 210

14 DÖRT ADET İLAÇ KUTUSU Bağadan yapılmış farklı büyüklükte, kapakları bombeli ve gümüş aplikeli dört adet kutu. 20.yy. 6 x 6 x 3 cm (en büyük) ¨ 600 € 95

15 VINTAGE PUSULA Gilbert & Sons marka pirinç pusula ve güneş kursu. 20.yy. 10 x 9 x 9 cm ¨ 800 € 130

16 İKİ ADET KUTU - Avrupa yapımı, Papier Mache, siyah lake, üstten kapaklı tütün kutusu. Kapağı ay yıldız, tuğra motifi, yıldızlar ve farklı süsleme ögeleri ile bezeli. 19.yy. sonu. 12 x 7,5 x 3 cm - Borg Orient marka, üstten kapaklı teneke sigara kutusu. Bir yüzünde bir 18.yy. haritasında Marmara ve Ege denizi , diğer yüzü oryantalist görünüm tasvirli. 1930’lar. 11 x 7.5 x 1,8 cm ¨ 600 € 95 12


17 GÜMÜŞ ALTI ADET KAŞIK Erken Cumhuriyet dönemi, 800 ayar gümüş, sapları kalem işçilikli altı adet tatlı kaşığı. Ağırlık 194 g ¨ 600 € 95

18 DÖRT ADET ÇAKI Harrington ve Sollingen (Alman) yapımı çelik çakıların metal tutamakları farklı kabartma işçilikli. 20.yy. ilk yarısı. Uzunluk 8.5 cm ¨ 600 € 95

19 PURO KUTUSU

20 İKİ ADET MAKAS

Avrupa yapımı, gümüş kaplama, çift başlı kartal amblemi aplikeli. 20.yy. başı.

Bir tanesi Danimarka, 830 ayar gümüş, 1914 tarih C.F.H (Christian F. Heise) yapımcı damgalı; diğeri gümüş kaplama seviyesinin ideal olduğunu gösterir I/O ayar damgalı makasların yüzeyi bitkisel süslemelerle dekorlu.

18 x 4.4 x 2.5 cm ¨ 800 € 130

Gümüş makas ağırlığı 90 g Uzunluklar 15.5 cm-17 cm ¨ 500 € 80 13


21 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘Köy düğünü’ özgün baskı, 1/10, imzalı. 35 x 31 cm ¨ 800 € 130

22 İSMET BİRSEL (1934-2017) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 28 x 38 cm ¨ 1.250 € 200

14


23 SUNA ÖZKALAN (d.1936) Orkestra, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 35 x 50 cm ¨ 500 € 80

24 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 48 x 38 cm ¨ 1.800 € 290

15


25 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Özgün baskı, 6/100, imzalı. 70 x 50 cm

26 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940)

¨ 3.500 € 565

Özgün baskı, 24/25, imzalı, 2014 tarihli. 78 x 37 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.250 € 200

16


27 DEVRİM ERBİL (d.1937) İstanbul/Eminönü, özgün baskı, 32/50, imzalı, 2014 tarihli. 59 x 59 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 2.500 € 405

28 İBRAHİM BALABAN (d.1921) ‘Hasat’, özgün baskı, 80/100, imzalı, 2018 tarihli. 50 x 70 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 750 € 120

17


18

29 CELAL UZMEN (1901-1988)

30 AGOP ARAD (1913-1986)

‘Kar altında köy’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.

46 x 60 cm

26 x 33.5 cm

¨ 1.600 € 260

¨ 2.000 € 325


31 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015)

32 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960)

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Boğaz görünümü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

30 x 40 cm

35 x 50 cm

¨ 1.750 € 280

¨ 2.000 € 325

17


33 NEJAD MELİH DEVRİM (1923-1995) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 25 x 35 cm ¨ 2.500 € 405

34 KOMET (d.1941) İsimsiz, kağıt üzeri suluboya, imzalı,1984 tarihli. 26 x 20 cm ¨ 3.000 € 485

18


35 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Eller serisinden’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32 x 24 cm ¨ 800 € 130 Provenans: Arabacı ailesi koleksiyonu. Sanatçının, 1980’li yıllarda Vakko Sanat Galerisi’nde açılan sergisinden alınmıştır.

36 MEHMET GÜLERYÜZ (d.1938) Kompozisyon, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1983 tarihli. 21 x 13 cm ¨ 2.000 € 325

19


37 SUNA ÖZKALAN (d.1936) Peyzaj, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 35 x 47 cm ¨ 500 € 80

38 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 48 x 38 cm ¨ 1.800 € 290

20


39 MEHMET PESEN (1923-2012) ‘Gelin’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. Sanatçının el yazısı ile ‘Allı gelin allandı, gönlüm bir güzele nallandı’ ibareli. Aynı yazı tablonun arkasında da yer alıyor. 17 x 8.5 cm ¨ 3.000 € 485

40 FAHRİ SÜMER (d.1942) ‘Pazarcı Kadınlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1979 tarihli. 46 x 60 cm ¨ 2.000 € 325

21


42

43

42

41 ÇİN LAKE KÜP

42 ÇİFT ÇİN LAKE VAZO

Metal üzerine kırmızı renk lake işçilikli küp, 1950'ler. Kaidesi ile birlikte.

Metal üzerine kırmızı renk lake işçilikli vazolar, 1950'ler.

Yükseklik 28 cm ¨ 2.000 € 325

Yükseklik 25 cm ¨ 1.600 € 260 43 ÇİN LAKE VAZO Metal üzerine kırmızı renk lake işçilikli vazo, 1950'ler. Yükseklik 26 cm ¨ 1.000 € 160

44 DİORAMA Çin yapımı, mantar oyma işçiliği ile Ming Dönemi Çin bahçesi detaylı bir biçimde yansıtılmış. 20.yy. ilk yarısı. 30 x 25 x 10.5 cm ¨ 1.200 € 195

22


45 BRONZ HEYKEL ‘At’ konulu, Soyer et Inge Fondeurs damgalı, Firatin sanatçı imzalı. 19.5 x 9.5 x 17 cm ¨ 1.000 € 160

46 MEYVALIK Gallia yapımcı firma damgalı, 5682 seri numaralı. Pedestal kaideli, kıvrımlı üç ayaklı meyvalığın ağız kısmı bitkisel girlandlar ve madalyonlarla hareketlendirilmiş. Kristal haznesi kenarlarda kesme yaprak dizisi ve merkezde yıldız motifiyle dekorlu. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 25 cm Çap 23 cm ¨ 2.400 € 380 47 ART NOUVEAU MAKYAJ AYNASI Fransız yapımı, metal üç kanatlı, katlanabilir mekanizmalı, iki kanadın dış yüzüne deri üzerine Art Nouveau figürler çalışılmış. 1890-1910 dönemi. Aynaları hasarlı. Kapalı halde 19,5 x 15,5 x 3 cm ¨ 750 € 120

23


48 TESBİH Kehribar, 33’lük tesbihin kamçısı gümüş işçilikli. 20.yy. Uzunluk 37 cm ¨ 900 € 145

49 TESBİH Abanoz, 33’lük tesbihin taneleri ay yıldız metal çakma işçilikli. 20.yy. Uzunluk 43 cm ¨ 450 € 75

50 BEŞ ADET TESBİH 99’luk tesbihler, venge ağacı, kuka, kemik ve kuka, kemik ve abanoz, metal çakma kuka işçilikli. 20.yy. Uzunluk 58 – 48 cm ¨ 700 € 115 24


51 KOLYE Üç ve altı sıralı bitimi sallamalı mercan boncuk kolye barok incilerle hareketlendirilmiş. 20.yy. Uzunluk 102 cm ¨ 600 € 95

52 KÖSTEK Avrupa yapımı, düşük ayar altın, sallamalı cep saati kösteği. 20. yy. ilk yarısı. Uzunluk 49.5 cm ¨ 600 € 95

53 KOLYE Yedi sıra kısadan uzuna sıralanmış , kök yakut, kök zümrüt, turmalin ve safir boncuklarla tasarlanmış kolye. Boyun bölümü sırma işçilikli ve ayarlıdır. 20.yy. Uzunluk max. 50 cm ¨ 950 € 155

25


54 ALTI ADET BOHEM KRİSTAL KADEH Farklı renklerde ve iki farklı formda, çift katmanlı kristal kadehlerin dış yüzleri zengin kesme işçilikli. 20.yy. Yükseklik 20 cm ¨ 350 € 55 55 DÖRT ADET BOHEM KRİSTAL KADEH Farklı renklerde ve iki farklı formda, çift katmanlı kristal kadehlerin dış yüzleri zengin kesme işçilikli. 20.yy. Yükseklik 21 cm ¨ 250 € 40 56 BOHEM KRİSTAL KARAF Şeffaf ve yağ yeşili, iki katmanlı Bohemya kristali şişenin dış yüzü faset kesmelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 41,5 cm ¨ 500 € 80

26


58 OPALİN VAZO Avrupa yapımı, modern stilde tasarlanmış su yeşili opalin gövdesi kabartma atlı araba formları ile dekorlu. 1950’ler. Yükseklik 27 cm ¨ 400 € 65 57 OPALİN VAZO Avrupa yapımı, modern stilde tasarlanmış mavi renkli opalin gövdesi kabartma atlı araba formları ile dekorlu. 1950’ler. Yükseklik 27 cm ¨ 400 € 65

59 OPALİN LOKUMLUK İngiliz yapımı, su yeşili satine cam çift katmanlı opalin lokumluk derin dalgalı kenarları ve balon kabartma işçiliği ile göz dolduruyor. İç yüzü zarif mine işçilikli. 20.yy. başı Çap 25 cm ¨ 800 € 130

60 KRİSTAL KAĞIT AĞIRLIĞI Beranek Art Studios (Bohemya), sanatçı imzalı, büyük boyutlu modernist kristal kağıt ağırlığı. 20.yy. 17,5 x 20 x 8 cm ¨ 600 € 95

27


61 HAYAT RESİMLİ ROMAN MECMUASI Derginin, 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında çıkan sayılarını içeren 9 ciltten oluşan takım. Bazı sayılarda fotoğraflarda kesikler mevcut. 34 x 26 cm ¨ 900 € 145

62 KARTPOSTAL ALBÜMÜ 52 adet renkli İstanbul kartpostalından oluşan albümde, Ayasofya, Çinili Köşk, Eyüp, Galata Kulesi, Süleymaniye Camisi ve benzeri gibi İstanbul’un simgesi olmuş pek çok mekanın farklı açılardan görünümleri yer alıyor. 1900’ler başı. Her biri yaklaşık 9 x 14 cm ¨ 900 € 145 28


63 HAYAT MECMUASI Derginin, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ve 1970 yıllarında çıkan sayılarını içeren 29 ciltlik takım. Bazı sayılarda fotoğraflarda kesikler mevcut. 25 x 34 cm ¨ 2.200 € 355

64 KARTPOSTAL ALBÜMÜ 121 adet siyah-beyaz kartpostaldan oluşan albümde, Süleymaniye Camisi, Rumelihisarı, Beyazıd Meydanı, Ortaköy, Ayasofya, Kız Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve benzeri gibi İstanbul’un önemli mekanlarının yanı sıra, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Hatip Çayı Mesiresi (Ankara), Biskra (Cezayir), Timgad Roma Antik Kenti (Cezayir) ve Kahire (Mısır) gibi farklı yerlerden de görünümler yer alıyor. 1900’ler başı. Her biri yaklaşık 8 x 14 cm ¨ 1.800 € 290

29


30

65 ZEKAİ ORMANCI (1949-2008)

66 ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN (d.1946)

İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1996 tarihli.

Soyut kompozisyon, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1985 tarihli.

50 x 65 cm

37 x 59 cm

¨ 1.200 € 195

¨ 850 € 135


67 MEHMET GÜN (1956-2014) İsimsiz, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 15.7.1978 tarihli. 41 x 33 cm ¨ 3.500 € 565

68 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 40 x 30 cm ¨ 4.750 € 765

31


69 NECDET KALAY (1932-1984)

70 EŞREF ÜREN (1897-1984)

‘Tren istasyonu’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1967 tarihli. Arkası sanatçı tarafından ithaflı, imzalı ve 1977 tarihli.

Vazoda çiçekler, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı.

16.5 x 48 cm ¨ 4.000 € 645

32

40 x 40 cm ¨ 4.000 € 645


71 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı 40 x 60 cm ¨ 2.500 € 405

72 ALİ DEMİR (1931-2015) Anadolu Resmi, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 40 x 30 cm ¨ 6.000 € 970

33


73 DEVRİM ERBİL (d.1937) İstanbul, baskı (Hahnemuhle Matt Fibre, 200 gr kağıt) üzeri karışık teknik, imzalı, 2013 tarihli. 52.5 x 79.5 cm ¨ 6.000 € 970

34


74 ERGİN İNAN (d.1943) Mesnevi serisi, 7 adet özgün litografi dizisi, 71/150, imzalı. Galeri Nev Ankara 1989 basımı, orijinal cildinde. Her biri 62.5 x 43.5 cm ¨ 16.000 € 2.580

35


75 MEHMET PESEN (1923-2012) ‘Gelin alayı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 30 x 40 cm ¨ 11.000 € 1.775 Mehmet PESEN Resim öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yapan Pesen, Anadolu’nun geleneksel halk oyunlarını, gelin alaylarını, Karadeniz balıkçılarını, çay toplayanları ve çeşitli kent görünümlerini minyatür sanatının esinleriyle yorumlayan eserleriyle tanınır. 1980’li yıllardan itibaren resimlerinde geniş renk lekelerine ağırlık vermiş, figürü giderek küçülterek tuvallerinin kenarını dolanan ve kompozisyonu çevreleyen bordürlere dönüştürmüştür. Konu ile doğrudan bağlantılı olan bu bordürlerde Karadeniz horonları, gelin alayları, köylüler, güvercinler, martılar, İstanbul’un simgesi cami siluetleri, balıklar, tavuklar minik ama ayrıntılı biçimde betimlenmiştir. Pesen, bu bordürlerde daha sonra yazı ve ebru da kullanmıştır. Sanatçı son yıllarında her gün biraz daha bakımsızlaşan ya da yok olan İstanbul semtlerini, çarşılarını, tarihi yapılarını ve köprülerini eserlerine yansıtmıştır.

36


76 NEŞET GÜNAL (1923-2002) ‘Kız’, kağıt üzeri kurşun kalem, imzalı. 36 x 16 cm ¨ 15.000 € 2.420

37


77 ÇİFT KÜPE Osmanlı dönemi, altın üzeri elmas ve yakut taş montürlü, kök yakut sallamalı çift küpe. 20.yy. başı. Uzunluk 3.2 cm ¨ 1.600 € 260

78 ÇİFT KÜPE Victorian, düşük ayar altın üzerine çevresi elmas taşlı cameo madalyonlu çift küpe. 20.yy. başı. Uzunluk 3.5 cm ¨ 900 € 145

79 ÇİFT KÜPE Hint yapımı, gümüş üzeri kök zümrüt, kök yakut, elmas taşlı yusufçuk formunda çift küpe. 20.yy. Uzunluk 5.5 cm ¨ 900 € 145

80 ÇİFT KÜPE Hint yapımı, gümüş üzeri altın kaplama kök zümrüt, kök yakut, elmas taşlı küpe. 20.yy. Uzunluk 6 cm ¨ 2.200 € 355

38


81 BROŞ Hint yapımı, 925 ayar gümüş damgalı, markazit ve yeşim taşlı, aslan figürlü broş. 20.yy. Uzunluk 7.5 cm ¨ 500 € 80

82 YAKA İĞNESİ İngiliz, Kraliçe Victoria dönemi (1837-1901), altın, elmas ve yakut taşlı ay yıldız iğne. Uzunluk 6.8 cm 83 YÜZÜK

¨ 1.600 € 260

Avrupa yapımı altın kaplama, mineli kelebekler ve ortada tek inci montürlü. 20.yy. Yüzük ölçüsü 19 ¨ 500 € 80

84 BROŞ Hintkari, düşük ayar altın üzeri ortada turkuaz taşların yer aldığı, elmas işçilikli çift sarmal ve kanat montürlü. 20.yy. 5.5 x 5 cm ¨ 1.600 € 260 39


85 BASTON SAPI

86 GÜMÜŞ SİGARA TABAKASI

Avrupa yapımı gümüş, ayar damgalı zenne bastonun dış yüzü kabartma ve kalem işi dekorlu. Orijinal kutusunda. 19-20.yy. Ağırlık 18 g Uzunluk 10 cm

Alman, 835 gümüş ayar ve WTB (Wilhem Binder) yapımcı damgalı, dikdörtgen formlu ve sade işçilikli kutunun iç kısmı ahşap geçme. Kapak yüzeyi ‘Theodor Heuss’ imzalı. 1920-1930’lar. Ağırlık 224 g

¨ 700 € 115

11.5 x 9 x 2.5 cm

¨ 1.000 € 160 *Theodor Heuss(1884-1963): Batı Almanya’nın ilk cumhurbaşkanıdır 1949-1959 yılları arasında görev yapmıştır.

87 GÜMÜŞ BAHARATLIK

88 GÜMÜŞ KAPAKLI BAHARATLIK

89 BEŞ ADET GÜMÜŞ MİNYON TABAK

İngiliz, Londra şehir, 1825 tarih ve T.E (Thomas Evans) yapımcı damgalı. Minyon formlu şekerliğin yüzeyi kabartma bitkisel süslemelerle dekorlu ve B.I.H inisiyalli.

İngiliz, Londra şehir, 1827 tarih, R.E.E.B (Rebecca Emes & Edward Barnard) yapımcı damgalı. Minyon formlu, tek kulplu ve kapaklı şekerliğin yüzeyi kabartma bitkisel süslemelerle dekorlu.

800 ayar damgalı, stilize kalp form formunda, kenarları ajur işçilikli ve stilize bitkisel motifli.

Ağırlık 116 g Çap 8.4 cm Yükseklik 6 cm ¨ 700 € 115

40

Ağırlık 203 g Çap 8.5 cm Yükseklik 7.5 cm ¨ 1.000 € 160

Toplam ağırlık 40 g 8 x 8.5 x 2 cm ¨ 400 € 65


91 GÜMÜŞ KUTU İran yapımı, dikdörtgen formlu kutunun bombeli kapağı ve kenarları kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. İç kısmı lacivert kadife kumaşla kaplanmış. 20.yy. başı. 17 x 7.5 x 2.5 cm

Ağırlık 320 g

¨ 900 € 145 90 GÜMÜŞ VAZO İran yapımı, 84 gümüş ayar ve yapımcı damgalı, klasik formlu vazonun dış yüzü kalem işi bitkisel ve şemse işçilikli. Ortada yer alan üç adet madalyon içerisinde doğada kuşlarla ilgili kabartma ve kalem işi kompozisyonlar yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 18 cm, Ağırlık 352 g ¨ 1.000 € 160

92 GÜMÜŞ KUTU İran gümüş, 84 ayar, Hüsrev yapımcı damgalı, dikdörtgen formlu kutunun kapağı üzerinde yer alan şemse formlu panelde kalem işi bitkisel süslemeler çalışılmış. Kutunun kenarları da aynı tarzda bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. 14 x 9 x 2.5 cm

Ağırlık 289 g

¨ 900 € 145 93 İKİ ADET ISKATA Alman yapımı gümüş kaplama, dış yüzü üç sıra guilloche işçilikli. Bardakları grave desenli. 1930’lar. Yükseklik 11,5 cm ¨ 450 € 75 41


94 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, Chevalier Opticien Paris yapımı bronz, pembe renkli düz minesi zarif altın yaldız işçilikli. Ortada zarif oval madalyonlarda çiçek ve kuşlarla kompozisyonlar çalışılmış. 1850’ler. Genişlik 10.8 cm ¨ 1.000 € 160

95 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, sedef ve altın vermeille bronz işçilikli. 20.yy. başı. Genişlik 10.8 cm ¨ 500 € 80

96 BOHEM KAPAKLI KUPA Bohemya kristali, şeffaf ve kobalt renkli iki renkli, klasik form özelliklerinde. Dış yüzü zengin altın yaldız süslemeli. 20.yy. başı. Yükseklik 29 cm 42

¨ 800 € 130


97 DÖRT ADET TUZLUK BİBERLİK

98 TUZLUK BİBERLİK

Norveç yapımı, kesme kristal tuzluk biberliğin kapakları 925 ayar gümüş, farklı renkte guilloche mine işçilikli. 20.yy.

Norveç yapımı, kesme kristal tuzluk ve biberliğin kapakları 925 ayar gümüş, beyaz guilloche mine üzerine serpme güller ile tasarlanmış. 20.yy.

Yükseklik 4.5 cm ¨ 600 € 95

Yükseklik 4.5 cm ¨ 400 € 65

99 ÇİFT TUZLUK BİBERLİK Danimarka, Meka tasarımı, pembe renkli düz mineli gümüş çift açık tuzluk biberlik ve kaşıkları.20.yy. Çap 5 cm ¨ 400 € 65

100 GÜMÜŞ KAŞIK Fransız yapımı, usta ve ayar damgalı, sapı döküm çiçekler ve arma işçilikli. Kaşık bölümü kalem işi ve ajur süslemelerle dekorlu. Orijinal kutusunda. 19.yy. Ağırlık 84 g Uzunluk 22.5 cm ¨ 500 € 80 43


101 NEJAD MELİH DEVRİM (1923-1995) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 22 x 31 cm ¨ 2.500 € 405

102 KOMET (d.1941) İsimsiz, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1989 tarihli. 31 x 22 cm ¨ 3.500 € 565

44


103 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Mayıs 68 serisinden’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32.5 x 23.5 cm ¨ 1.800 € 290 Provenans: Arabacı ailesi koleksiyonu Sanatçının, 1980’li yıllarda Vakko Sanat Galerisi’nde açılan sergisinden alınmıştır.

104 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Eller serisinden’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32 x 24 cm ¨ 1.800 € 290 Provenans: Arabacı ailesi koleksiyonu Sanatçının, 1980’li yıllarda Vakko Sanat Galerisi’nde açılan sergisinden alınmıştır. 45


105 ESER AFACAN (d.1953) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı. 40 x 50 cm ¨ 3.900 € 630

Eser AFACAN Manchester, Exeter ve Bergen Üniversiteleri’nde matematik ve fen bilimleri üzerine eğitim gören Eser Afacan, Bergen Üniversitesi’nde öğrenciyken Norveçli ressam Odd Nerdrum’un atölyesinde çalışmaya başladı. Zaman içinde, hocasından sonra, Norveç’in en ünlü ve tabloları en çok alıcı bulan ressamı haline geldi. 2003 yılında, Norveç’ten ayrılarak Kanada’ya yerleşti. Geliştirdiği formül ve teknik ile boyanın üstten değil alttan kurumasını sağlayabilen, böylece resmin kurumasını beklemeden ve renkler bozulmadan üzerinde devamlı çalışmaya elverişli bir alan elde eden sanatçı, uyguladığı katman sayısının çokluğu ile resme hacim kazandırır. Resimlerinde insanı, her türlü öğretiden muaf olarak, doğadaki denge içerinde anlatır ve onun doğum ile ölüm arasındaki süreçte yaşamın dramatik yönleriyle yüzleştiği anları resmeder. Türkiye’deki ilk sergisini 2008 yılında açan ressam, İstanbul ve Ankara’da çeşitli kişisel sergiler düzenlemiştir.

106 ŞADAN BEZEYİŞ (1926-2017) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. Çatlakları mevcut. 60 x 40 cm ¨ 4.000 € 645 46


107 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri yağlıboya-guvaj boya, imzalı. 33 x 27 cm ¨ 18.000 € 2.905

47


108 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Göç’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1979 tarihli. 70 x 70 cm ¨ 10.000 € 1.615

48


109 NURİ İYEM (1915-2005) Şile Gecesi, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 22 x 36 cm ¨ 18.000 € 2.905

110 MEHMET PESEN (1923-2012) Düğün, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 16 x 39 cm ¨ 12.000 € 1.935

49


111 HALI Sivas Cezaevi taban halısı, 1950’ler. 235 x 166 cm ¨ 3.200 € 515 50


112 HALI Sivas Cezaevi taban halısı, 20.yy. ortaları. 390 x 265 cm ¨ 3.600 € 580

51


113 ÇİFT GÜMÜŞ NALIN Osmanlı dönemi, bitkisel süsleme unsurlarının kullanıldığı kabartma gümüş aplikeli ahşap nalınlar. 19.yy. Uzunluk 25 cm ¨ 1.200 € 195

114 OSMANLI TELKARİ GÜMÜŞ EL AYNASI Osmanlı, telkari işçiliğinin nadir örneklerinden. Yuvarlak formlu, çift taraflı ve derin bizoteli aynanın çerçevesi saç örgüsü, güherse ve yılankavi formların kullanıldığı zarif telkari işçilikli. Üst bölümünde stilize bir tomurcuk yer alıyor. Kulpu bitkisel formların kullanıldığı zarif telkari işçiliğiyle oluşturulmuş. İç yüzü kırmızı kadife kaplı kahverengi meşin kutusunun dış yüzü altın yaldız süslemeli. 19.yy. Uzunluk 36 x 20 cm ¨ 1.200 € 195

115 GÜMÜŞ KUTU İran gümüş, 84 ayar, RAV yapımcı damgalı, dikdörtgen formlu kutunun kapağı üzerinde yer alan şemse formlu panelde kabartma sülün kuşları ve bitkisel süslemeler çalışılmış. Panelin çevresi ile kutunun kenarları kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. 16 x 8 x 2.3 cm Ağırlık 328 g 52

¨ 1.400 € 225


116 YATAĞAN KILIÇ Osmanlı dönemi, klasik ahşap kabzalı ( haliyle) , yay formlu çelik gövdesi çift kan oluklu ve eski Türkçe yapımcı usta damgalı. Kın üzeri savatlı gümüş bileziklerle dekorlanmış. 19.yy. Yükseklik 109 cm ¨ 3.500 € 565

117 OSMANLI KILIÇ Osmanlı dönemi (1915 öncesi), Donanma subayları için yapılmış kılıcın pirinç kabzası Barbaros Hayrettin Paşa’nın kavuğu örnek alınarak tasarlanmış, helezoni oyuklu ve bitimi topuz biçimindedir. Kesici gövdesi çelik, kını meşin ve pirinç işçiliklidir. Uzunluk 82 cm. ¨ 1.500 € 240 53


118 PORSELEN KUTU

119 PORSELEN KUTU

Avrupa yapımı, Paskalya yumurtası formunda, büyük boyutlu, dış yüzü mavi ve yaldız ile bitkisel süslemeli. Ayak ve kapak kenarı metal geçme. 20.yy.

Limoges porselen imalat damgalı, Paskalya yumurtası formunda, dış yüzü mavi ve yaldız ile balık pulu dekorlu. Madalyonlarda mitolojik konular çalışılmış. Ayak ve kapak kenarı metal geçme. 20.yy.

Yükseklik 20 cm ¨ 400 € 65

Yükseklik 20,5 cm ¨ 600 € 95

121 ÇİFT PORSELEN DUVAR KONSOLU

Avrupa yapımı, Paskalya yumurtası formunda, kıvrımlı üç ayaklı, dış yüzü zarif floral süslemeli. Kapak kenarı metal geçme. 20.yy.

Fransız yapımı, minyon formlu, dış yüzü zarif floral ve altın yaldız bezemeli. 20.yy. başı.

Yükseklik 17 cm

15 x 15 x 9 cm

¨ 600 € 95

¨ 800 € 130

54

120 ÇİFT PORSELEN KUTU


122 İKİ ADET PORSELEN SAHLEPLİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım, klasik formlu, tek kulplu sahlepliklerin bordo ve turkuaz zemini altın yaldız bitkisel süslemelerle dekorlu. Aynı süsleme örgeleri kapaklarda da tekrarlanmış. Kapak tutamakları beyaz ve mor gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 15 cm Çap 8.3 cm ¨ 1.200 € 195

123 PORSELEN BİBLO Dresden porselen yapımcı firma damgalı, porselen biblo. Oval bir kaide üzerine yerleştirilmiş figürün önünde üzeri gül ve çiçek aplikeli zarif bir çay masası yer alıyor. 20.yy. başı. 24 x 17 x 18 cm ¨ 1.400 € 225

124 İKİ ADET PORSELEN KOLONYA ŞİŞESİ Carl Thime (Potschappel) porselen yapımcı firma damgalı (1888-1901) şişelerin yüzeyi aplike gül, krizantem ve mine çiçekleri ile dekorlu. Gövde üzerinde, ön ve arka yüzde doğada sohbet eden insan figürleri çalışılmış. Kapak tutamakları da aplike çiçek buketlerinden oluşuyor. Bir tanesinin kapağı tamirli. Yükseklik 24 cm ¨ 2.200 € 355 55


125 İBRAHİM BALABAN (d.1921)

126 İBRAHİM BALABAN (d.1921)

İsimsiz, bez üzeri nakış, imzalı, 1953 tarihli.

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1956 tarihli.

38,5 x 50 cm

100 x 70 cm

¨ 12.000 € 1.935

¨ 40.000 € 6.450

İbrahim BALABAN Türk resim sanatının yaşayan büyük ustalarından biri olan İbrahim Balaban, Anadolu insanının yaşamından ve halk geleneklerinden biçim ve içerik yönünden esinlenmiş ve bu geleneği çağdaş bir temele oturtarak, toplumsal-gerçekçilik anlayışında eserler üretmiştir. Bursa Cezaevi’nde tanıştığı Nazım Hikmet Ran’ın teşvikiyle resim yapmaya başlamıştır. 1950 yılındaki genel afla ile serbest bırakıldıktan sonra da resim çalışmalarını sürdürmüştür. Akademik eğitimi olamayan sanatçı kendi kendini yetiştirmiş, tablolarına yansıttığı temaları genellikle kırsal kesimin insanları ve yaşantılarından seçmiştir. Yapıtlarında egemen olan anonim halk resmi geleneğini toplumsal- gerçekçi bir içerikle bütünleştirmiş ve çizgisel bir stilizasyonla vermiştir. Köy yaşantısına ilişkin eserlerinde naif bir anlayış da göze çarpar. 1950’li yılların önemli sorunlarından biri olan köyden kente göç konusunu ele alan ve çoğu kez biçim bozmalara yer verip renklerin dışavurumcu özelliklerini kullanarak büyük boyutlu kompozisyonlar oluşturan sanatçının figürleri masal kahramanları gibi düşsel bir görünüm içindedir. 1959 senesinde Yeni Dal grubuna katılan İbrahim Balaban, grubun 1961’deki sergisi nedeniyle bir süre tutuklanmıştır. Ressam, 1970’li yıllardan itibaren eserlerinde düzenli bir istiflemeye yönelerek çerçeveden merkeze doğru toplanan bir ışık kullanımı geliştirdiyse de, 1980’li yıllarda ‘Bereket Anaları’ ve ‘Ana Çocuklar’ başlıklı sergilerinde görüldüğü üzere düzenli istifleme anlayışından uzaklaşarak yeniden dağınık bir düzenleme uygulamaya başlamıştır. İbrahim Balaban eserlerini ‘Dağınık’, ‘Nakışsı’ ve ‘Ağıraksak’, sanat ve toplumsallık üzerine fikirlerini ise ‘Balaban’ (1962), ‘İz’ (1965), ‘Şair Baba ve Damdakiler’ (1968) ve ‘İzdüşümü’ (1969) adlı kitaplarda toplamıştır. Ayrıca ‘Nazım Hikmet Ve Biz’ (1998), ‘Nazım Hikmet'le Yedi Yıl’ (2003) adlı anı kitapları, ‘Dağda Duruşma’ (Roman-1990), ‘Tahliyeci Yusuf ’ (Hikayeler-2000), ‘Tek Bıyık’ (Hikayeler-2002) gibi edebi eserleri de vardır. 56


57


¨

127 İBRAHİM BALABAN (d.1921) ‘Hasat’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 40 x 50 cm ¨ 16.000 € 2.580

58


128 İBRAHİM BALABAN (d.1921) ‘Köylü kadın’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. 60 x 50 cm ¨ 20.000 € 3.225

59


129 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Motif, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 47 x 16 cm ¨ 5.000 € 805

130 ERGİN İNAN (d.1943) İki adet soyut figüratif, kağıt üzeri bordo ve siyah çini mürekkebi, imzalı, 22–23. 10. 2011 tarihli. Her biri 24 x 25 cm ¨ 3.000 € 485

60


131 ADNAN TURANİ (1925-2016) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2015 tarihli. 35 x 50 cm ¨ 2.000 € 325

132 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Eller serisinden’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32 x 24 cm ¨ 1.200 € 195 Provenans: Arabacı ailesi koleksiyonu Sanatçının, 1980’li yıllarda Vakko Sanat Galerisi’nde açılan sergisinden alınmıştır. 61


133 İTTİFAK ROZETİ

134 ÜÇLÜ SET

Birinci Dünya Savaşı İttifak Cephesinde yer alan Almanya, AvusturyaMacaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bayraklarının yer aldığı, Almanca ‘Tanrı İngiltere’yi affetsin, 1914-1915’ ibareli mineli rozet.

Gümüş, mineli kol düğmeleri ve kravat iğnesinden oluşan üçlü set. Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü amblemi taşıyor. 20.yy.

3 x 2,7 cm

¨ 500 € 80

Ağırlık 20 g

¨ 600 € 95

135 KRONOMETRE Omega marka, çelik kasalı, çalışır durumda, orijinal kutusunda. 1930’lar. Çap 5.4 cm ¨ 700 € 115

136 BİLEZİK Gümüş üzerine markazit taşlı , cameo madalyonlu bilezik. 20.yy. Uzunluk 19 cm ¨ 600 € 95

62


137 GERDANLIK Düşük ayar altın ve elmas taşlı, klasik formda. 20.yy. başı. Uzunluk 48 cm ¨ 1.500 € 240

138 CEP SAATİ VE BROŞ Avrupa yapımı, gümüş üzerine savat ve altın kakma işçilikli. Tek kapaklı saatin ortası altın kakma av köpeği tasvirli. Broş bölümü stilize zambak formunda. Erken 20.yy. Saat çapı 3.5 cm , broş 3.5 x 2.5 cm ¨ 1.500 € 240

139 GÜMÜŞ CEP SAATİ Zenith marka, mineli porselen kadranının alt kısmında saniye gösteren ikinci bir küçük kadran yer alıyor. Arka kapağı TCDD ibareli. 20.yy. Çap 4.7 cm Köstek uzunluğu 36 cm ¨ 1.000 € 160

140 ART DECO BROŞ Avrupa yapımı, gümüş, dikdörtgen, montürü ajurlu ve geometrik formlarla oluşturulmuş. Ortada yuvarlak Aleksandrit, kenarlarda kare yakut taşlar ve minik elmaslarla bezeli. Bir yakut taşı eksiktir. Orijinal kutusundadır. 1930’lar. 5.8 x 2.7 cm ¨ 3.000 € 485 63


141 ÇİFT HEREND PORSELEN ŞİŞE Herend porselen yapımcı firma damgalı, Rotschild dekorlu, altıgen formlu, kapaklı çift şişe. 20.yy. Yükseklik 26 cm ¨ 3.200 € 515

142 HEREND VAZO Herend porselen yapımcı damgalı, Victoria dekorlu, orta boy, 20.yy. Yükseklik 21 cm ¨ 800 € 130

64


143 HEREND PORSELEN JARDINIER

144 MEISSEN PORSELEN TABAK

Herend porselen imalat damgalı, Chinese bouquet rust Apponyi Meissen porselen yapımcı firma damgalı, büyük boyutlu ve yuvarlak orange dekorlu, stilize yaprak tutamaklı. 20.yy. formlu tabağın kenarları geniş dilimlerle ve ince bir altın yaldız bordür ile hareketlendirilmiş. Tabak iç yüzü kabartma tekniğinde işlenmiş papatya, mine, zambak, gül ve palmet gibi çiçeklerden oluşan bir girland ile bezeli. 36 x 15 x 16 cm Kenarlarda bu girlandın oluşturduğu üç madalyonda ve merkezde yeşil renkli dalında çiçek motifleri ile dekorlu. 20.yy. başları. ¨ 1.600 € 260 Çap 36 cm ¨ 1.600 € 260

65


145 SİNİ ÖRTÜSÜ Osmanlı yapımı, şeker pembesi atlas üzerine, gümüş pul, sırma ve gümüş klaptan kullanılarak bitkisel motifler kullanılarak işlenmiş. Haliyle. 19.yy. Çap 55 cm ¨ 2.500 € 405

146 ÇİFT İŞLEME FRAGMAN Osmanlı dönemi nadir işleme örneklerinden, havlu kumaş üzerine ipek iplik ve altın tel ile şamdan ve vazoda çiçek motifleri, hav işi, sarma ve tel kırma tekniği ile çalışılmış. Hav (İzmir) işinin nadir örneklerinden 19.yy. 80x 36 cm ¨ 1.800 € 290 66


147 TEPELİK Osmanlı, minyon fes formlu tepeliğin alınlık kısmı pembe atlas kumaş üzerine düşük ayar gümüş ve mavi boncuklu, stilize balık formunda Antep kolyesi çevrili. Kolyenin ucunda 30 adet 18 ayar altın Osmanlı Rubiyelerinden oluşan bir dizi yer alıyor. Aynı özelliklerde 31 adet altın Rubiye dizisi de fesin ağız kenarında sıralanmış. Tepe kısmında, penez (pirinç) paralar üzerine yerleştirilmiş ve inci boncuklar ile oluşturulmuş bir çiçek motifi ile merkezinde gümüş telkâri işçilikli ve mavi boncuklu bir rozet mevcut. Tepeliğin arka kısmında kırmızı bir kurdele ile siyah iplerden oluşan uzun bir saç örgüsü yer alıyor. Nadir koleksiyonluk bir örnek. 19.yy. 12 x 11 x 8.5 cm ¨ 8.500 € 1.370

148 SANDIK Osmanlı dönemi, Sultan V.Mehmed Reşad tuğralı (1909-1918), dikdörtgen formlu sandığın kapak ve ön yüzündeki ahşap üzeri teneke litho baskı panellerde padişahın tuğrası ve Osmanlı devlet arması ile peyzaj çalışmaları yer alıyor. 47 x 91 x 56 cm ¨ 600 € 95

67


149 MACİT AYRAL (1891-1961) Sülüs Oklu Besmele, H. 1370 (M. 1951) tarihli. 21 x 63 cm ¨ 9.000 € 1.450 Macit AYRAL Beylerbeyi’nde Hamidiye Mektebi’nde okurken hocası Ali Efendi (?-?) ve Enderunlu Ahmet Rakım Efendi’den (?-1940) sülüs ve nesih hat dersleri aldı. Daha sonra Medresetü’l Hattatin’e devam ederek yazı tahsilini tamamladı. Burada Hulusi Efendi’den (1869-1940) talik icazeti aldı. Ayrıca tuğrakeş İsmail Hakkı Efendi’den (Altunbezer, 1880-1946) celî sülüs çalıştı. Macit Ayral, talik ve nesih yazıdan ziyade, sülüs ve celî yazı ile meşgul olmuştur. Sülüs yazıda, önceleri hattat Şefik Bey’in (1820-1880) tarzını benimsemişse de, sonra bu üslubu bırakarak Hafız Osman’ın (1642-1698) tarzını izledi. Celî sülüste Sami Efendi (1838-1912) yolunda eserler vermiştir. İstanbul’da Şişli, Levent, Şile, Seyit Ahmet, Bebek, Yeşilköy, Kemer Hatun ve Davut Paşa camilerinde celî yazıları vardır.

150 NAHT LEVHA Sultan II.Abdülhamit dönemi(1876- 1909), Naht işinin günümüze ulaşmış önemli örneklerinden. Eser ıhlamur ağacına çalışılmış ve iki renk kadife üzerine aplike edilmiştir. Bursa Hamidiye Sanayi Okulu Eski Katibi Halid bey tarafndan 1900 yılında yapılmıştır. Yazı kitabe formundadır. Çevresi zarif bitkisel süslemelerin yer aldığı geniş bordürlüdür. Satır araları stilize sarmaşık motifleri ile bölmelenmiştir. Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile başlayan yazı toplam yedi satır olarak tamamlanmıştır. Boyut, işçilik ve kondüsyon açısından Naht işinin günümüze ulaşan nadir örneklerden. Halid-1318 (hicri)/ Halid-1900 (Miladi) tarihli. 112 x 70 cm ¨ 32.000 € 5.160 OSMANLICA OKUNUŞU:Şevketlu kudretlu veliyyü’ni-met-i bi nimmetimiz sevgili padişahımız ve halife-i zişan ve kumandan-ı,celadetrafişan efendimiz hazretlerinin vücud-ı hümayun müvüdlerinlevh-i devamdan müstatra ve evlad-ı kiramlarınetvaf-ı ömr ile mu’ammer ve asakir-i Nusret-i ‘mü’essirini mansur-ı muzaffer ve a’da-yı bedhahınımakhur-ı müdemmer ve ulem-yı vüzerasını cadde-i şeri’ at-ı garraya meslek-i memerreyle yarab, amin. Bursa Hamidiye Mekteb-i Sanayi Katib-i Sabıkı TÜRKÇE ANLAMI:Nimeti ve iyilikleri bize ihsan eden güçlü ve heybetli padişahımız ve şanlı halife, yiğit kumandan yüce efendimizin sağlığının devamını, evlatlarının uzun yaşamasını, askerlerine galibiyeti, düşmanlarına mağlubiyeti, bilgin ve yöneticilerinin şeriat içerisinde kalmasını nasip et Allahım, amin. Bursa Hamidiye Sanayi Okulu Eski Katibi

68


69


151 ALİ CANDAŞ (d.1940) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 130 x 100 cm 70

¨ 12.000 € 1.935


152 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 80 x 80 cm ¨ 18.000 € 2.905

71


153 MUSTAFA PİLEVNELİ (d.1940) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm ¨ 16.000 € 2.580

72


154 ERGİN İNAN (d.1943) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 28.10.2016 tarihli. 120 x 60 cm ¨ 25.000 € 4.030

73


155 CHRISTOFLE NİHALE Christofle yapımcı firma damgalı, 770465 seri numaralı, 1935 yılı yapımı. Çift kulplu, kıvrımlı dört ayaklı. Çap 24.5 cm

Yükseklik 11 cm

¨ 1.400 € 225

156 CHRISTOFLE ÇAY/KAHVE TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, sade işçilikli beş parçalık takım. 20.yy. Tepsi 63 x 42 cm ¨ 3.800 € 615 74


157 CHRISTOFLE ÇATAL BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, Rubans modeli. 10 adet çorba kaşığı, 10 adet yemek kaşığı, 10 adet tatlı kaşığı, 10 adet yemek çatalı, 10 adet balık çatalı (2 tanesi farklı boyda), 10 adet tatlı çatalı, 10 adet yemek bıçağı ve 10 adet tatlı bıçağı olmak üzere toplam 80 parça. 20.yy. ¨ 2.800 € 450

158 CHRISTOFLE/GALLIA MEYVALIK Christofle ve Gallia yapımcı damgalı (1933-1975 dönemi), oval sade formlu, ağız kenarı kabartma ince bir bantla hareketlendirilmiş. Uzunluk 35 Yükseklik 6 cm ¨ 900 € 145 75


159 UZAKDOĞU PARAVAN

160 ÇİFT İMARİ YER VAZOSU

Çin yapımı, dört kanatlı, siyah renkli lake üzerine altın varak, yağlıboya, sedef ve fildişi ile Çin saray yaşamından görünümler tasvir edilmiş. 20.yy. 180 x 185 cm(açık halde)

Çin yapımı, beyaz hamurlu porselen vazolar düz dipli, tomurcuk gövdeli, dışa açılan fırfırlı bir ağız ile sonlanıyor. Dış yüzü yer yer mine tekniğinin kullanıldığı Uzak Doğu savaşçıları ve bitkisel görünümlerin yer aldığı incelikli çok renkli dekorlu. 19. yy. Benzerleri Dolmabahçe sarayı koleksiyonlarında görülebilir. Vazolardan birisi çatlak.

¨ 2.600 € 420

Yükseklik 140 cm ¨ 20.000 € 3.225

76


İMARİ PORSELENLERİ Japonya’nın en büyük üçüncü adası olan Kyushu’nun kuzeybatısında yer alan eski Hizen Eyaleti’ndeki Arita kentinde yapılan ve İmari limanından ihraç edilen Japon porselenlerine İmari adı verilir. Hizen Bölgesi’nde porselen üretiminin 17. yüzyılın başında Koreli çömlek ustalarıyla başladığı bilinmektedir. Bu porselenler büyük ihtimalle, Toyotomi Hideyoshi’nin 1597 yılındaki ikinci Kore istilası sonrasında, Japonya’ya getirilen çömlekçi Ri Sanpei tarafından yapılmıştır. Ri Sanpei Arita yakınındaki İzumiyama’da porselen üretimi için gerekli olan çömlekçi çamurunu keşfettikten sonra Japonya’nın ilk beyaz zemin üzeri kobalt mavisi renkli sıraltı bezemelere sahip porselenlerini üretmiştir. İlk üretilen İmari porselenleri çok nadirdir ve Japonya dışında görülmez. İmari porselenlerinde 1640’lı yıllara kadar kullanılan renkler çoğunlukla beyaz üzeri mavi veya kobalt mavisidir. Daha sonraki örneklerde kimyasal pigmentler de kullanılmıştır. 1640’lardan sonra mine işçilikli imari porselenler de üretilmeye başlamıştır. Renkli mine işçilikli örnekler mine tekniğindeki değişikliklere ve dönemin zevklerine göre zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Mine işçiliğinde en çok kullanılan renkler kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor ve altın rengidir. Hollandalı tüccarların Avrupa’nın isteklerini karşılamak için Arita’ya yönelmesi ile imari porselenlerin ihracat dönemi başlamıştır. Porselenlerin Avrupa’nın elit çevresi tarafından çok beğenilmesi ile 1680’li yıllarda Arita ihracatta en hareketi evresini yaşamaya başlamıştır ve bu evre Arita’nın altın çağı olarak kabul edilmektedir. 18. yüzyılda Arita Çin ile rekabet edememeye başlamıştır. Hollandalı Doğu Hindistan Şirketi’nin son resmi alımı 1759 yılındadır ve bu şirket 1799 yılında dağılmıştır. Bu dönemden sonra Arita’da yerel üretim devam etmiştir. 77


161 ÇİFT ÇİNİ VAZO Pottery Rembrandt yapımcı firma ve Delft (Hollanda) yapım yeri damgalı. Havan şamdanı formunda tasarlanmış vazoların dilimler ile hareketlendirilmiş gövdesi beyaz zemin üzerine sır altı kobalt mavi ile muhtelif bitkisel örgeler ile dekorlu. 20.yy. Yükseklik 50 cm ¨ 1.500 € 240

162 OPALİN VAZO Fransız, büyük boyutlu beyaz renkli taş opalinden yapılmış klasik formlu vazo. 20.yy. başı. Yükseklik 39.6 cm ¨ 500 € 80 78


163 ÇİFT BOHEM VAZO Bohemya kristali, büyük boyutlu, kobalt ve beyaz renkte çift katmanlı, dış yüzü zarif kesme, bitkisel ve altın yaldız bantlarla dekorlu. 1950'ler. Yükseklik 42 cm ¨ 900 € 145

164 BOHEM ŞEKERLİK Bohemya kristali, büyük boyutlu, kobalt ve beyaz renkte çift katmanlı, dış yüzü zarif kesme, sermpe çiçekler ve altın yaldız bantlarla dekorlu. 1950'ler. 18 x 18 cm ¨ 300 € 50 79


165 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Kış Peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2008 tarihli. 50 x 90 cm ¨ 6.500 € 1.050 Mustafa AYAZ 1953 yılında Erzurum Pulur Köy Enstitüsü’ne giren Mustafa Ayaz, orta son sınıftayken hocalarının dikkatini çekti ve İstanbul Çapa İlk Öğretmen Okulu’nun resim semineri sınavlarına girmesi önerildi. 1959 yılında Çapa İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Bir sene ilk okul öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 1960 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü’ne girdi. 1960-1963 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü’nde Adnan Turani’nin atölyesinde öğrenim gördü. 1966 yılında asistanlık sınavını kazanarak bitirdiği bölümde asistan olarak göreve başladı. 1984 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde resim hocalığı yapan sanatçı, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geçer ve 1987 yılında buradan emekli olur. 1987 yılında profesör olan Ayaz, aynı sene Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne atanır. 1988 yılında kendi isteği ile bu görevinden ayrılır. Ayaz’ın 1960'lardan günümüze resminin değişmeden kalan üç temel unsuru desen, renk ve ritim duygusudur. 1970 öncesi resimlerinde lekeci bir tutumu benimsedi. 1970 sonrasında resimsel çizginin kaligrafik değerleri üzerinde yoğunlaştı. 1975'ten sonra soyuttan somuta doğru bir değişim görüldü, figüre yöneldi. Bununla birlikte figürlerinde kaligrafik çizgi estetiğini terk etmedi. Yapıtlarında dramatik yanı öne çıkarmadı. Boyaya ilişkin özellikleri önemsedi ve boyasal tadı duyumsattı. Resminin ana konusunu 'kadın' izleği oluşturdu. Kadını değişik sosyal çevrelerde, değişik ortamlarda ana konu olarak ele aldı. Devingen anlatımı ve fantastik öğeleri arasında kendi figürüne de her zaman yer verdi. Sanatçının kendi olanaklarıyla kurduğu, Ankara’nın Balgat semtindeki ‘Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi 2008 yılı sonunda hizmete girmiştir. Kurum, sanatçının farklı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği bir müze olmasının dışında, sanat galerisi ve resim, heykel ve seramik kursu olarak da hizmet vermektedir. 80


166 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013 tarihli. 140 x 152 cm ¨ 54.000 € 8.710

81


167 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 46 x 28.5 cm 82

¨ 7.500 € 1.210


168 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Genç kız’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 37 x 46 cm ¨ 7.000 € 1.130

83


169 ABİDİN DİNO (1913-1993) Uzun yürüyüş serisinden, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 65 x 48 cm 84

¨ 14.000 € 2.260


170 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Kadınlar’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1954 tarihli. 38 x 44 cm ¨ 28.000 € 4.515 Fikret MUALLA Tam adı Fikret Mualla Saygı olan ressam, kendine özgü renkçi ve lirik bir Dışavurumcu anlayışla gerçekleştirdiği yapıtları ve çalkantılı yaşamıyla tanınır. Resimlerini genellikle renkli fon kâğıtları üzerine guvaj boya ile yapan sanatçı, suluboya ve pastel malzemelerini de resimlerinde sıkça kullanmıştır. Zor bir yaşamın acıları onun paletinde rahat resimlere dönüşür. Yaşamındaki dengesizlikler, ruhsal yapısındaki sarsıntılar sanatçı yaratıcılığını besler. 1930-1940’lı yıllarda tablolarında yoğunlaştığı konu tarihi, coğrafyası, iklimi ve insanı ile İstanbul kentidir. 1939 yılında Paris’e yerleşince bu kent ile de benzer bir ilişki kurmuştur. İşçiler, köylüler, mahkumlar, yoksullar, kadınlar, bürokratlar, denizciler, sanatçılar, konserler, briç oynayanlar, tımarhaneler, sokaklar ve çocuklar sanatçının resimlerinin vazgeçilmez temalarıdır. Ölümünden sonra Paris'te açık artırmaya çıkarılan resimleri Türk devleti tarafından satın alınmış ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bir Fikret Mualla Salonu oluşturulmuştur. 85


171 TURGUT ATALAY (1918-2004) Köylüler, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1974 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 3.000 €485 Nuri İYEM Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’ın atölyelerine devam etti. Öğrencilik yıllarında Leopold Lévy’nin derslerini de izleyen sanatçı, 1944 yılında yüksek resim bölümünden birincilikle mezun oldu. 1940’lı yılların sonuna kadar toplumcu-gerçekçi bir anlatım üslubuyla yapıtlar üreten sanatçı, yaşamı boyunca sürecek bir konunun, portre yapma tutkusunun ilk sinyallerini de bu evrede verir. 1960’ların sonunda soyutla somutun kesiştiği ince çizgide yapıtlar yapmaya başlayarak, boya katmanlarının pütürlü dokusu ile oluşturduğu lekesel figürler ile yeniden portre tarzına yönelmiştir. Dönemin sanat anlayışında önemli bir yer tutan köy yaşamı ve köylü kadınları ressamın tuvalinde anıtlaşarak resmedilmiştir. Liman Sergisi’nde başlayan portre duyarlılığı İyem’in sanat yaşamında, 1960’lı yıllardan itibaren kadın yüzleri üzerinde çoğalan eserlere dönüşecektir. Sanatçı, bu yaklaşımıyla kendi kuşağının ‘toplumsal gerçekçilik’ adına verdiği emeği yaşatacak ve yerel konulara öncelik tanıyan yeni bir Türk resmi yaratma çabasında olan Türk ressamları arasında yerini alacaktır. 86


172 NURİ İYEM (1915-2005) ‘Beyaz tülbentli kız’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 35,5 x 33 cm ¨ 30.000 € 4.840

87


173 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Lladro (İspanyol) porselen imalat damgalı genç kız konulu biblolar. 20.yy. Yükseklik 22 – 15 cm ¨ 900 € 145 174 PORSELEN BİBLO Lladro (İspanyol) porselen imalat damgalı anne ve çocuğu konulu biblo. 20.yy. Yükseklik 33,5 cm ¨ 1.300 € 210

175 PORSELEN BİBLO GRUBU İngiliz, asma ağacından üzüm toplayan ve fıçı içerisinde ezerek şaraba dönüştüren dört adet kanatlı cupid’den oluşan bisque (beyaz-sırsız porselen) heykel grubu. Figürlerde ufak atıklar mevcut. 19.yy. 17 x 24 x 22 cm ¨ 350 € 55

88


176 PORSELEN BİBLO

177 ÜÇ ADET PORSELEN BİBLO

Lladro (İspanyol) poselen imalat damgalı Japon kızı konulu biblo. 20.yy.

Lladro (İspanyol) porselen imalat damgalı üç adet genç kız konulu biblolar. 20.yy.

Yükseklik 30 cm

Yükseklik 22 – 13,5 cm

¨ 1.400 € 225

¨ 1.300 € 210

178 BEŞ ADET PORSELEN BİBLO

179 PORSELEN BİBLO

Dresden porselen yapımcı damgalı, farklı pozlarda betimlenmiş beş adet genç kız figüründen oluşan biblo grubu. 20.yy.

Dresden (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, ‘dansçı’ konulu porselen biblo. Eteği atıklı. 20.yy.

Yükseklikler 10.5-7 cm

Yükseklik 28.5 cm

¨ 1.200 € 195

¨ 600 € 95

89


180 HEREND BİBLO

181 PORSELEN BİBLO

Herend imalat damgalı, ' Annelik ' konulu romantik biblo. Yükseklik 21 cm

Royal Copenhagen porselen yapımcı firma damgalı, Peter Herold (1879-1920) tasarımcı imzalı, 1788 numaralı ‘Tilki ve yavruları’ konulu biblo. 20.yy. ortaları.

¨ 1.200 € 195

13 x 11 x 10.5 cm ¨ 700 € 115

182 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, iki adet serçeden oluşan biblo grubu, 1915-1930’lar. Yükseklik 16 cm ¨ 1.200 € 195

90


183 PORSELEN BİBLO

184 PORSELEN BİBLO

Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı porselen dalda papağan biblo. 20.yy.

Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı porselen dalda kuş biblo. 20.yy.

Yükseklik 25 cm ¨ 600 € 95

Yükseklik 25 cm ¨ 600 € 95

185 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, balıkçıl kuşu konulu biblo, 20.yy. başı. Yükseklik 12 cm ¨ 600 € 95

91


186 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Yeşil anahtar, duralit üzeri kumlama ve karışık teknik. 48 x 63 cm ¨ 15.000 € 2.420 Provenans: Eyüboğlu ailesi koleksiyonu Bedri Rahmi EYÜBOĞLU 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’nın atölyelerinde çalışan sanatçı, 1931 yılında Çallı atölyesinden mezun oldu. 1932 yılında Paris’e giderek bir yıl süreyle Lhote’un atölyesinde çalıştı. Yurda döndükten sonra 1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Resim Bölümü başkanlığına getirilen Léopold Lévy’nin asistanı olarak göreve başladı. Sanat hayatı boyunca Anadolu kaynaklı halk sanatı örnekleri üzerinde yoğunlaşan Bedri Rahmi, çalışmalarını tek bir sanat türüyle sınırlamayarak yağlıboya, gravür (oymabaskı), mozaik ve seramik alanlarında eserler vermiştir. Değişik araç-gereç ve farklı tekniklerle oluşturduğu eserlerinde, Batı sanatının zengin birikimleri ile geleneksel sanatımızın ürünleri arasında kendi sanat anlayışına yaraşır köprüler kurmuştur. Eserlerinde kullandığı renkler seçtiği halk sanatı örneklerinin canlılığını taşır. Ancak tüm etkilenmelerine karşın, Bedri Rahmi’nin resimlerinde halk örgeleri asla birebir kopya edilmemiş; sanatçının yorumu, renk ve çizginin soyutlama olanaklarının araştırılmasıyla birlikte gelişerek özgün bir bireşime ulaşılmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğretim üyeliği görevini ölümüne değin sürdüren Bedri Rahmi, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. 92


187 CİHAT BURAK (1915-1994) İsimsiz, kağıt üzeri yağlıboya, guvaj, pastel, imzalı. 60 x 40 cm ¨ 40.000 € 6.450

93


188 HAKAN ESMER (d.1973) Soyut peyzaj, diptik, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 128 x 100 cm ¨ 7.000 € 1.130 94


189 BEDRİ BAYKAM (d.1957) Fotopentür, imzalı, 1996 tarihli. 101 x 75 cm ¨ 8.500 € 1.370

95


190 BROŞ

191 YÜZÜK

Avrupa yapımı, 18 ayar altın üzerine, ateş opal, inci, yakut, elmas ve safirlerle montürlü çiçek buketi temalı zarif broş. 20.yy. ortaları.

Avrupa yapımı 14 ayar altın yüzüğün stilize çiçek formlu montürü opal ve yakut taşlarla bezeli. 20.yy. ilk yarısı.

Ağırlık 11 g

Yüzük ölçüsü 13, 5

¨ 5.200 € 840

¨ 3.200 € 515

192 KOLYE UCU

193 ÇİFT KÜPE

Geç Victorian, gümüş ve altın döküm mine çiçekli oval çerçevesinde zarif cameo işçilikli kolye ucu. 20.yy. başı.

Altın üzerine elmas taşlarla bezeli küpe. Bir tanesinin iki taşı eksik.

8 x 4 cm ¨ 600 € 95 96

4 x 3.5 cm

Uzunluk 5.2 cm ¨ 2.250 € 365


194 YÜZÜK

195 YÜZÜK

196 YÜZÜK

Avrupa yapımı, altın üzerine safir ve elmas taşlarla bezeli yüzük.19-20.yy.

Hint yapımı, gümüş üzeri yakut, safir, elmas taşlarla bezeli yüzük. 20.yy.

Avrupa yapımı, altın üzerine yakut ve elmas taşlarla bezeli, mekik formlu yüzük. 19-20.yy.

Yüzük ölçüsü 8

Yüzük ölçüsü 9

Yüzük ölçüsü 7

¨ 1.200 € 195

¨ 1.200 € 195

¨ 1.200 € 195

197 DOKUZ ADET TESBİH Kemik, kuka, siyah kuka, abanoz, kan ağacı, tarçın ağacından yapılmış 33’lük, farklı tane ve işçilik özelliklerinde dokuz adet tesbih 20.yy. Uzunluk 43 - 33 cm ¨ 900 € 145

97


198 OSMANLI TELKARİ GÜMÜŞ AYNA Osmanlı telkari yastık aynaları için nadir bir örnek. Oval formlu, gövdesi ışınsal kabartma dilimlerle oluşturulmuş. Ortasında yer alan yuvarlak aplike rozeti iki katlı ve yıldız formlu bir parça ile sonlanıyor. Dilim bitimleri iki cins döküm çiçek aplikeleri ve dış bordürü çepeçevre sarmal bir bordür ile sonlandırılmış. Boyut ve işçilik açısından döneminin nadir örneklerinden. 19.yy. 45 x 37cm ¨ 3.800 € 615

98


199 OSMANLI TELKARİ GÜMÜŞ TEPSİ Osmanlı telkari işçiliğinin az bulunur bir örneği. Köşelerde kesik dikdörtgen formlu, çift kulplu, dışa açılır dilimli kenarlı. 19.yy. telkari işleri için gerek kondisyonu gerekse işçiliği açısından özel bir örnek. Ağırlık 1.170 g 51 x 26,5 cm ¨ 2.400 € 385

200 PASTA TAKIMI Avrupa yapımı, sapları gümüş, 900 ayar gümüş ve F.H. yapımcı damgalı, bıçak ve spatula bölümleri kalem işi işçilikli. Toplam 20 parçalık servis ve çatal bıçakları. 20.yy. ilk yarısı. Spatula uzunluk 25 cm ¨ 1.200 € 195

99


201 HALI Konya Ladik, 1950’ler. 295 x 210 cm ¨ 2.800 € 450 100


202 HALI Konya Ladik taban halısı, 1950’ler. 330 x 230 cm ¨ 3.000 € 485 101


203 KEMAL ÖNSOY (d.1954) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 70 x 100 cm ¨ 22.000 € 3.550

Eserin arkası

102


204 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzerine yağlıboya, imzalı. 73 x 93 cm ¨ 45.000 € 7.260 Komet 1960- 1967 yılları arasında, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Zeki Faik İzer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde çalıştı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında yaptığı resimlerde 1960’lı yıllardaki Türk toplumundan çeşitli insan manzaralarını kalabalık gruplar halinde, eleştirel, toplumsal ve psikolojik bir anlatımla resmetmiştir. Bu resimlerinde ölüm ve acı teması ağır basmaktadır. 1970’li yılların ortalarında psikolojik yönü ağır basan eserlerinde Türk tipi yerine, Batılı tipler kullanmaya başlamış, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figür veya ikili, üçlü figür grupları almıştır. 1973 yılından 1981’e kadar sırasıyla, Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modern akımların hakim olduğu resimler yapmış, bu tarihten sonra ise tamamen bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır. Komet’in resimlerinde fantazi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık iç içedir. Halen yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, 1974 yılından itibaren Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açmış, ayrıca pek çok uluslararası sergiye de katılmıştır. 103


205 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2008-2009 tarihli. 70 x 90 cm ¨ 7.500 € 1.210

104


206 ARA GÜLER (1928-2018) Fotoğraf, imzalı ve damgalı. 63 x 93 cm ¨ 9.000 € 1.450

105


207 PERTEV BOYAR (1897-1981)

208 MIGIRDIC GIVANIAN (1848-1906)

Peyzaj, duralit üzerine yağlıboya, imzalı, 1955 tarihli.

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

40 x 49 cm

80 x 100 cm

¨ 4.000 € 645

¨ 65.000 € 10.485

Mıgırdiç GIVANIAN Osmanlı döneminin en ünlü Ermeni ressamlarından biri olan Givanian sanatçı bir aileden gelir. Babası Ohannes Sultan Abdülmecid’in kemancısıdır, kardeşi Harutyun da dönemin tanınmış ressamlarındandır. 1860’lı yıllarda Ermeni ressam Abraham Sakayan’dan resim dersleri alan Givanian, çalışmalarına Beyoğlu Güzel Sanatlar Okulu’nda Pierre Guillemet ile devam etti. 1870’li yıllarda yılında, dönemin en ünlü ressamlarından Hovhannes Konstantinovich Aivazovsky ile tanıştı ve onun etkisiyle deniz peyzajlarına ağırlık verdi. Dalgalı denizler, Boğaziçi ve İstanbul peyzajlarının usta isimlerinden biri olan sanatçı, İstanbul’da çıkan yangınları da resmederek tarihe tanıklık etti. 1876-1879 yılları arasında çalışmalarını İtalya’da sürdürdü. Bu dönemde, resim çalışmalarının yanı sıra opera temsillerinde de solist olarak görev aldı. İstanbul’a döndükten sonra, 1881 yılında Tepebaşı’nda Petits Champs Belediye Bahçesi’nde Elifba Kulübü tarafından açılan sergiye dört adet natürmort eseriyle katıldı. 1894 yılında Beyoğlu’nda Rus Elçiliği’nde kişisel sergi açtı. Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız saraylarının duvar süslemelerini yapan Givanian, İstanbul tiyatroları için dekorlar da hazırlamıştır. 1894-1901 yılları arasında Odessa’da, 1891-1905 yılları arasında da St.Petersburg’ta yaşayan Givanian, İstanbul’a döndükten bir yıl sonra 1906 yılında vefat etti. Sanatçının pek çok özel koleksiyon dışında, İstanbul Belediye Müzesi ile Viyana ve Venedik St.Lazzaro Adası’ndaki Congregazione Armena Mechitarista manastırlarında tabloları bulunmaktadır. 106


107


209 TÜKENMEZ KALEM Cross marka kalemin gövdesi lapis lazuli taşından, metal bölümleri altın kaplama. Orijinal kutusunda ve çok iyi durumda. 20.yy. Uzunluk 14.8 cm ¨ 2.200 € 355

210 YÜZÜK Gümüş üzerine yaklaşık 2.25 karat elmas taşlı, yılan formunda tasarlanmış yüzük. 21.yy. Yüzük ölçüsü 16 ¨ 4.800 € 775

211 BİLEZİK Hint yapımı, düşük ayar altın üzeri elmas taşlarla bezeli kelepçe bilezik. 20.yy. 7 x 6.4 cm ¨ 2.400 € 385

108


Avedis KENDİR 1959 İstanbul doğumlu olan ve henüz 10 yaşındayken Kapalıçarşı’da, Matyos Şinokyan’ın yanında çırak olarak mücevher işine başlayan Avedis Kendir, bugün, ünü dünyaya yayılmış en önemli mücevher tasarımcılarındandır. 1983 yılında kendi atölyesini kurmuştur. Tasarımlarının her birinin ayrı bir ruhu, kendine has bir kimliği ve hikayesi olan Kendir, kişiye özel butik tasarımlarıyla ön plana çıkar. Victorian, Art Nouveau, Art Deco ve Osmanlı mücevherlerinden esinlenerek, ‘ArtAvo’ olarak adlandırdığı kendi özgün tarzını oluşturmuştur. Tasarımlarında doğadan ve modacıların kıyafet tasarımlarından ilham aldığını ifade eden Kendir, mücevherlerinde özellikle mine işçiliği üzerinde yoğunlaşır. Ancak günümüzde moda ve çalışılması kolay olan akrilik ya da polyester mine yerine, işçiliği oldukça maharet isteyen sıcak mineyi tercih eder. Avedis Kendir, yapıtlarında sıklıkla mine kullanmasının sebebini ise tasarımlarındaki ruhu ve eserlerin doğadaki gerçek renklerini vurgulamada, minenin renkli taşlardan daha iyi sonuç vermesi olarak açıklar. İstanbul’da Cağaloğlu’nda bir atölyesi ile Çırağan Kempinski Oteli içinde bir showroomu olan ve ‘Biriz’ markası ile eser üretmeye devam eden tasarımcı, uluslararası mücevher piyasasında da büyük üne sahiptir. Tasarımları, Londra, Paris, Milano, Roma, Dubai, Beyrut, Rio de Janeiro, Japonya ve New York 5th Avenue’daki önemli mücevher firmalarında satılmaktadır. Avedis Kendir’in mücevherlerini tercih edenler arasında, Elizabeth Taylor, Barbara Streisand, Jennifer Aniston ve Beyonce gibi ünlü sanatçılar ile İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Japonya İmparatoriçesi Miçiko gibi devlet erkanından önemli isimler yer alır. Örneğin, Prens William ile Catherine Middleton’un 2011 yılındaki düğününde, Kraliçe Elizabeth’in taktığı şapka formlu broşun tasarımcısı da Avedis Kendir’dir. Sanatçının takı haricinde, 10 yıllık bir çalışma sonucu gerçekleştirdiği ve dünyada başka örneği olmayan, Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfederken kullandığı Santa Maria gemisi maketi gibi farklı tasarımları da vardır. 5 kg altın, 21 kg gümüş, 37,26 karat pırlanta ve 1,6 karat yakut kullanarak tasarladığı 1 metre uzunluğundaki bu gemi tüm İspanya’yı dolaştıktan sonra, Barcelona Denizcilik Müzesi’nde sergilenmiştir.

212 YÜZÜK

213 YÜZÜK

Avedis Kendir tasarımı. 21.yy.

Avedis Kendir tasarımı. 21.yy.

Yüzük ölçüsü 16

Yüzük ölçüsü 18

¨ 8.000 € 1.290

¨ 11.000 € 1.775 109


214 6 ADET TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIK

215 TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIK

Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909), sapları Aznavur işçilikli.

Nadir görülen örneklerden, Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), sap kısmı kabartma bitkisel motiflerle dekorlu.

Ağırlık 220 g Uzunluk 16.5 cm ¨ 1.000 € 160

Ağırlık 38 g Uzunluk 15 cm ¨ 200 € 30

216 İKİ ADET TUĞRALI GÜMÜŞ ISKATA

217 İKİ ADET TUĞRALI GÜMÜŞ ZARF

Sultan Mehmet Reşad (1909-1918) dönemi, repouesse ve ajur işçilikli çift tuğralı gümüş ıskata.

Sultan Mehmet Reşad (1909-1918) dönemi, repouesse ve kalem işi işçilikli çift tuğralı gümüş zarf.

Ağırlık 130 g

Yükseklik 4.8 cm Ağırlık 34 g

¨ 800 € 130

¨ 400 € 65

110


218 TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIKLIK Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909), dış yüzü zarif Aznavur, ajur, döküm ve kalem işi teknikleri kullanılarak bezenmiş. Ağırlık 347 g Yükseklik 15 cm ¨ 1.600 € 260

219 TUĞRALI GÜMÜŞ BERBER AYNASI Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909), dikey-oval formlu, kenar bordurü kabartma C ve gül formları, ortası kabartma dilimler ve merkezde kabartma gül motiflerinden oluşturulmuş plaket ile dekorlu. 36 x 28 cm ¨ 1.400 € 225

111


220 İŞLEME ÖRTÜ El dokuması pamuklu kare bez üzerine koyu pembe ve bej ipek iplik ile çepeçevre bahar çiçekleri ve kuşlar çalışılmış. Kenar boyu renkli iplik ile sürfile, 20.yy. başı. 100 x 100 ¨ 1.200 € 195

221 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı dönemi, el dokuma keten bezi üzerine, pesent iğne ile çok renkli ipek iplik ve gümüş tel ile sarma ve pesent iğne tekniği ile stilize karanfil ve kenger yaprakları işlenmiş. İşleme zarif bir su ile sonlanıyor. İki dar kenarı püskül işi. 19.yy. 135 x 50 cm ¨ 600 € 95

222 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı işlemelerinin ender örneklerinden, ipek, el dokuması bez üzerine farklı renkte ipek iplik ile sarma ve hesap işi tekniği ile, selviler, kuşlar, bahar çiçekleri kullanılarak bir bahçe görünümü tasvir edilmiş. İki kısa kenarı saçaklı. 19.yy. sonu. 100 x 45 cm ¨ 1.000 € 160

112


223 HALI

224 HALI

Kayseri floş seccade, 1950’ler.

Kırşehir kandilli seccade. 1920’ler.

140 x 88 cm

140 x 86 cm

¨ 800 € 130

¨ 1.400 € 225

113


225 FAHRİ SÜMER (d.1942) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 85 x 115 cm ¨ 4.000 € 645

226 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Orkestra’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 80 x 80 cm ¨ 24.000 € 3.870 114


Adnan TURANİ 1945-1948 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde öğrenim gördü. 1953 yılında Avrupa sınavını kazanarak savaş sonrasında yurtdışına gönderilen ilk resim öğrencisi oldu. Yurda döndükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı, 1986 yılında profesör oldu. Avrupa’daki öğrenimi sırasında non-figüratif anlayışa yönelen ressam, lirik- soyutlama alanında önemli araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu kapsam içinde değerlendirilen yapıtlarında zaman zaman figür izlenimi edinilse de kompozisyon, resmin yapısını coşkulu fırça vuruşları, boya karışımları ve kazımalarıyla kaligrafik bir anlatıma ulaştırma çabasıyla oluşturulmuştur.

115


227 ADEM GENÇ (d.1944) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 132 x 162 cm ¨ 13.000 € 2.095

116


228 ALİ KOTAN (d.1959) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2009 tarihli. 150 x 200 cm ¨ 14.000 € 2.260

117


229 HASAN DEMİR (d.1970) Göksu köprüsü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 60 x 90 cm ¨ 3.000 € 485

118


230 FARUK CİMOK (d. 1956) İstanbul’dan görünüm, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 50 cm ¨ 4.500 € 725

119


231 PORSELEN VAZO Dresden porselen yapımcı firma damgalı, üç cupid figürünün taşıdığı vazonun dış yüzü yeşil renkte ve yer yer altın yaldız süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 37 cm ¨ 3.200 € 515

232 ÇİFT ART NOUVEAU ÇİNİ VAZO Avrupa yapımı kupa formlu vazoların yeşil zemini dönemin üslup özelliklerine uygun olarak kabartma bitkisel unsurlarla dekorlu. Ağız çevresinde ince bir yapraktan oluşan üç adet tutamak yer alıyor. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 41.5 cm ¨ 1.400 € 225

120


233 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, A109 kalıp numaralı. Oval formlu tabağın kulpları altın yaldız kabartma yapraklarla dekorlu. İnce bir altın yaldız bordürle çevrelenmiş ağız kenarında iki yerde karşılıklı kabartma yaprak ve palmet motifleri yer alıyor. Tabağın iç kısmında palmet dizisinden oluşan bir çerçevenin merkezinde altın yaldız kabartma güller ve kır çiçekleri çalışılmış. 1920’ler. 26.5 x 35.5 cm ¨ 2.500 € 405

234 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN DUVAR TABAĞI Meissen porselen imalat damgalı, 21 kalıp numaralı. Tabaklardan birinin yüzeyinde bitkisel girlandlardan oluşan dört çerçeve içinde altın yaldız kabartma çeşitli yemiş ve yaprak formları, merkezde ise yapraklardan oluşan bir rozet yer alıyor. Diğer tabağın yüzeyi de aynı teknikte bitkisel kıvrımlarla oluşturulmuş dört adet çerçevenin içinde stilize kartal motifleri ve merkezde sarmal yapraklar ve minik çiçeklerle dekorlu. 19.yy. Çaplar 22.5 cm ¨ 2.000 € 325

121


235 TESBİH Deve kemiği, beyzi kesim, 99’luk. Uzunluk 62 cm ¨ 900 € 145

236 TESBİH Deve kemiği, beyzi kesim, 99’luk. Tepelik bölümünde iki adet Mevlevi sikkesi formunda tane ile sonlanıyor. Uzunluk 61 cm ¨ 900 € 145

237 HAMAM TASI Bosna işi bakır, altın vermeille işçilikli. Kabartma ve kalem işi bitkisel dekorlu. 20.yy. başı. Çap 20 cm Yükseklik 5.5 cm ¨ 1.200 € 195

122


238 TESBİH Bağa, 99’luk tesbih. 20.yy. Uzunluk 64 cm ¨ 900 € 145

239 TESBİH Ateş kehribar ve gümüş 33’lük tesbih. 20.yy. Uzunluk 44 cm ¨ 400 € 65

240 ŞİFA TASI Bronz, büyük boyutlu, yapımcı Hayri Abbas damgalı, iç yüzünde kalem işi ayet ve dualar yer alıyor.20.yy. başları. Çap 20.5 cm Yükseklik 5 cm ¨ 1.000 € 160

123


241 İŞLEME YAĞLIK Türk işi yağlıkların güzel bir örneği. El dokuma keten bezi üzerine her iki dar kenarda, pastel renklerde ipek iplik ve altın klaptan ile hesap işi ve sarma tekniği ile stilize çiçek bahçesi görünümü işlenmiş. Motif ince bir su ile sonlanıyor. 19.yy. 280 x 31 cm ¨ 1.800 € 290

242 İŞLEME ÖRTÜ 18.yy. Osmanlı işlemeleri için nadir bir fragman. Uçuk yeşil renkli yünlü kumaş üzerine gümüş tel ve ipek iplik ile pesent, sarma ve tel kırma işleme tekniği ile serpme yoğun işli. 67 x 67 cm ¨ 3.000 € 485

124


243 PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK Meissen porselen yapımcı firma damgalı, Marcolini dönemi (1773-1814) şekerliğin ve kapağın yüzeyi pembe güllerle dekorlu. Kapak ve şekerlik ağız kenarında altın yaldız bir şerit içinde daire formları çalışılmış. Şekerliğin iç kısmında çok renkli çiçek buketleri yer alıyor. Kapak tutamağı limon formunda. Şekerlik tamirli. Yükseklik 13.5 cm Çap 14.3 cm ¨ 800 € 130 244 PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK Count Thun (Bohemya) yapımcı firma damgalı şekerliğin ve kapağının beyaz zemini dalında kır çiçekleri ile dekorlu. Kapak tutamağı gül formunda. 19.yy sonu-20.yy başı. Yükseklik 17 cm Çap 14.6 cm ¨ 800 € 130

245 PORSELEN AŞURELİK C. Tielsch & Co. (Alman) porselen yapımcı firma damgalı (1875-1900), Osmanlı pazarına özel yapım aşureliğin gövdesi altın yaldız bantlarla bölümlendirilmiş. Mavi zeminli bölümler ufak beyaz yapraklarla, beyaz zeminli bölümler altın yaldız bitkisel motiflerle dekorlu. Kulbu altın yaldız konturlü kenger yaprağı ile sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. Yükseklik 39.5 cm ¨ 1.800 € 290 125


246 MEVLÜT AKYILDIZ (d.1956) Bronz – gümüş büst, Urart 925 ayar , 6/6 edisyon damgalı ve imzalı. 20 x 19 x 5,5 cm ¨ 9.000 € 1.450

Mevlüt AKYILDIZ 1981 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Neşet Günal atölyesinden mezun oldu. Figüratif üslupta çalışan sanatçı, eserlerini Doğu geleneği, mitoloji, deyimler, masallar ve mizahi bir bakış açısı taşıyan toplumsal eleştiri üzerine oluşturur. Tüm çalışmalarındaki ortak özellik hiciv ve ironidir. Eserlerinde, günümüz koşulları içindeki acı ve karamsarlığa karşın, yaşamdaki komik görünümlerden yola çıkarak “güleriz ağlanacak halimize” misali özgün bir bakış açısı sergiler. Yağlıboya eserler dışında, cam altı resmi, pastel ve suluboya gibi farklı teknikler de denemiştir. Ayrıca seramik tabaklar üzerine sır üstü tekniği ile, eski plaklar üzerine de boyayla çalışmış, pişmiş toprak heykeller yapmıştır. Akademi yıllarında karikatürle de uğraşmıştır. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren sanatçı, 1981’de Abdi İpekçi Resim Yarışması’nda ikincilik ödülü, 1981-1983-1984 yıllarında Vakko Resim Yarışmaları’nda mansiyon ve 1984 yılında DYO Ödüllü Resim Yarışması’nda başarı ödülü kazanmıştır.

247 YAŞAR SAMİ GÖKGÖZ (d.1937) ‘Figür’, bronz heykel, imzalı, 2000 tarihli. Yükseklik 50.5 cm (kaide hariç) ¨ 3.500 € 565

126


248 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975)

249 MUSTAFA ESİRKUŞ (1921-1989)

İsimsiz, tuval üzeri kumlama ve karışık teknik, imzalı.

İstanbul, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

40 x 100 cm

30 x 69 cm

¨ 22.000 € 3.550

¨ 28.500 € 4.595

Mustafa ESİRKUŞ 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun olan Mustafa Esirkuş, hocası Bedri Rahmi’nin etkisiyle geleneksel ve yöresel Türk sanatlarından esinlendiği ögeleri kullanmayı tercih etmiş, halkoyunları ve geleneksel Anadolu yaşamından sahneleri yansıtan kompozisyonlar gerçekleştirmiştir. 1970’li yıllardan itibaren özellikle balıkçılar üzerine yoğunlaşarak balıkçıları ve onların yaşamlarını bezemeci bir anlayışla ele aldığı figüratif çalışmalar yapmıştır. Sanatçı gri ve mavi tonların egemen olduğu kompozisyonlarında spatula yardımıyla oluşturduğu kalın boya katları ile dokulu bir yüzey elde ederken çizgiselliğin yanında dengeli renk lekelerine de yer verir. Resim dışında heykel sanatına da ilgi duyan Mustafa Esirkuş, Anadolu’da görev yaptığı dönemde çamur, alçı ve ahşap heykeller gerçekleştirmiştir. 127


250 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Bar’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1954 tarihli. 28 x 40 cm ¨ 25.000 € 4.030

251 ABİDİN DİNO (1903-1993) İsimsiz, siyah resim kağıdı üzeri yağlıboya, imzalı. 76 x 56 cm ¨ 22.000 € 3.550

128


129


130

252 ALİ DEMİR (1931-2015)

253 ALİ DEMİR (1931-2015)

‘Nine’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli.

‘Dede’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli.

60 x 30 cm

60 x 30 cm

¨ 7.000 € 1.130

¨ 7.000 € 1.130


254 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlı boya, imzalı, 1999 tarihli. 100 x 100 cm ¨ 38.000 € 6.130

131


255 AYHAN TÜRKER (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 54 x 73 cm ¨ 6.000 € 970

132


256 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) Dansöz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. Arkası ‘Işık Soldan’ ibareli. 65 x 100 cm ¨ 48.000 € 7.740 İbrahim SAFİ Azeri kökenli ressam, İzlenimcilik akımının renk ve ışık ögelerini gerçekçi bir anlatımla birleştirdiği manzara, ölüdoğa ve portreleriyle tanınır. Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan eğitimini 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra göç ettiği Türkiye'de, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Hikmet Onat’ın atölyesinde sürdürdü. Mezun olduktan sonra Namık İsmail’in önerisiyle onun atölyesine katıldı ve 1930’lara kadar bu atölyede çalıştı. Rus resmine özgü izlenimci ve gerçekçi duyuşlarla bezeli bir resim anlayışına sahip olan ressamın kompozisyonlarında başarılı bir izlenimci yorum tekniği dikkati çeker. İçerik düzleminde ise klasikçi ve öykücü bir yaklaşımın resmin biçimsel kuruluşuna etkide bulunduğu sezilir. Sanatçı renkli bir anlatımın egemen olduğu manzara resimlerinin yanı sıra ‘Karaköy Meydanında Tramvay’, ‘Tophane’den Peyzaj’ gibi gerçekçi bir anlatımla neredeyse belgesel nitelikli kent görünümleri de resmetmiştir. Ayrıca çiçek ve meyve tasvirleri ile ‘Cümbüşçü Hafız’ ve ‘Palabıyık’ gibi yerel tiplerin portrelerini de yapmıştır. 100. kişisel sergisi 1983 yılında açılan ressam, sergisinin açılışına katılamadan, aynı akşam hayata gözlerini yummuştur. 133


257 HAT LEVHA Fatiha Suresi, İlhan ketebeli, H.1412 (M.1992) tarihli. 24.5 x 34.5 cm ¨ 2.000 € 325

258 CAM ALTI HAT LEVHA 'Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin' ibareli. 23 x 32 cm ¨ 1.200 € 195

259 CAM ALTI HAT LEVHA ‘El-kasibu Habibullah’ (Kazanan (tüccar) Allah’ın sevdiğidir) ibareli. H.1347 (M. 1928) tarihli. 23 x 47 cm ¨ 350 € 55

134


260 İŞLEME PEŞKİR El dokuması keten bez üzerine çok renkli ipek iplik ile makrama ve sarma tekniği ile ikili vazoda çiçekler işlenmiş, ince U bordür ile çevrelenmiştir. Örtü çift işlenmiş ancak bölünmemiştir. 20.yy. başı. 225 x 46 cm ¨ 1.400 € 225

261 İŞLEME HAVLU Osmanlı işleme örneklerinden, el dokuması havlu bez üzerine çok renkli ipek iplik ve altın sırma ile stilize dalda çiçek ve tomurcuklar hesap işi ve sarma tekniği ile çalışılmış. Kenarı saçaklı. 19.yy. 164 x 91 cm ¨ 2.400 € 385

135


262 CHRISTOFLE KAMİNETOLU ÇAYDANLIK Christofle yapımcı firma damgalı (1862-1935), 1182738 seri numaralı, sade işçilikli. Yükseklik 38 cm ¨ 1.800 € 290

263 SEMAVER Çarlık dönemi Rus yapımı, damgalı, büyük boyutlu, pirinç, silindirik gövdeli, ahşap tutamaklı. 19.yy. sonu. Yükseklik 60 cm ¨ 800 € 130

136


264 ÇAY/KAHVE TAKIMI İngiliz Sheffield yapımcı firma damgalı, gümüş kaplama, sade işçilikli altı parçalık takım. 20.yy. Tepsi 57 x 36 cm ¨ 1.800 € 290

265 DUVAR TABAĞI Fransız yapımı, yuvarlak, konkav formlu tutya tabağın ön yüzünde rölyef tekniği ile mitolojik bir görünüm çalışılmış. 19.yy. Çap 37 cm ¨ 600 € 95

137


266 HEREKE İŞLEME ELBİSE Osmanlı son dönem yünlü hereke dokumalarından tek parça elbise olarak tasarlanmış. 19-20.yy. Batı dönem anlayışı örnek alınarak tasarlanmış, önden açık, düğmeli, erkek yaka ve kloş etekli. Uzunluk 145 cm ¨ 3.000 € 485

267 İKİ ADET İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı dönemi, Hristiyan tebaanın muhtemelen ayinlerde kullandığı, bordo renkli atlas üzerine gümüş tel kırma işi ve pullarla verev bölmeler içinde haç sembolleri işlenmiş iki adet fragman. 19.yy. 56 x 50 ve 50 x 72 cm ¨ 1.400 € 225

138


268 HALI Ürgüp yapımı, merkezde yer alan ay-yıldız madalyon içerisinde, Atatürk Dönemin’de, 1927 yılında tedavüle giren 5 ve 10 Liralık banknotlarda yer alan Bozkurt motifi ile arka fonda Ankara Kalesi yer alıyor. Bu Bozkurtlu kağıt paralar birkaç kere basılmış ve 1942 yılına kadar dolaşımda kalmıştır. 156 x 108 cm ¨ 3.000 € 485

139


269 ANDY WARHOL (1928-1987) Beethoven serisinden, seramik baskı, No: 434, 1997 tarihli. Arkası Bonn, Uluslararası Ludwig van Beethoven Kültür Vakfı himayesinde, Andy Warhol’un 10. Ölüm yıldönümü vesilesiyle orijinal eserinden sınırlı olarak (39.000 adet) basıldığına dair Almanca sertifikalı. 26 x 20.3 cm ¨ 3.000 € 485 *Andy Warhol, Beethoven serisini, Joseph Karl Stieler (1781-1858) tarafından 1820 yılında yapılan Beethoven portresinden esinlenerek, 1987 yılında ölümünden çok kısa bir süre önce 4 adet serigrafi olarak gerçekleştirmiştir.

140


270 GEORGES MANZANO-PISSARRO (1871-1961) ‘Siyam kedili kompozisyon’, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 25 x 30.5 cm ¨ 15.000 € 2.420 Georges Manzano-PISSARRO Ünlü İzlenimci ressam Camille Pissarro’nun oğlu olan sanatçı, resim haricinde tekstil, dekoratif sanatlar, cam ve mobilya alanlarındaki tasarımlarıyla da tanınır. İlk resim derslerini babasından almıştır. Monet, Cezanne, Renoir ve Gaugin gibi önemli sanatçıların eserleri ile büyüyen Georges Manzano-Pissarro, babası sayesinde sadece fırça ve boya kullanımını değil, doğayı doğru gözlemlemeyi de öğrenmiştir. İlk gençlik yıllarında babasının izinden giderek Pontoise ve Eragny (Fransa) bölgesinden görünümler çalışmıştır. 1900’lerin başından itibaren yeni arayışlar içine giren ressam, Gaugin’in egzotik Tahiti ve Martinique Adası görünümlerinin etkisiyle kendi Oryantalist anlayışını geliştirir. Boya olarak altın, gümüş ve bakırla yaptığı denemeler de bu dönemde başlar. Eserleri düzenli olarak, dönemin en önemli sanat etkinlikleri sayılan, Salon d’Automne ve Salon des Independents sergilerinde yer alır. Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği en önemli sergi ise, 1914 yılında, Musée des Art Décoratifs’te (Dekoratif Sanatlar Müzesi) açtığı kapsamlı kişisel sergidir. Bu sergide, resim, gravür ve litografi haricinde, cam, mobilya, işleme ve kilim gibi çeşitli tasarımları da yer almıştır. 1930’lu yıllara kadar düzenli olarak sergi açmayı sürdüren sanatçının bu dönemki eserlerinde, yazlarını geçirdiği Pont-Aven (Bretonya) bölgesinden görünümler geniş yer tutar. Son yıllarında yeniden sadece manzara çalışmalarına ağırlık veren Georges Manzano-Pissarro, Post-İzlenimci peyzajlar gerçekleştirmiştir. 141


271 HAMZA İNANÇ (d.1930) Soyut natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 1999 tarihli. 80 x 70 cm ¨ 3.000 € 485

142


272 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1973 tarihli. 90 x 117 cm ¨ 45.000 € 7.260 Avni ARBAŞ Herhangi bir akıma bağlı olmadan yaptığı, soyut ve figüratif üslup arasındaki eserleriyle tanınan Avni Arbaş, ilk resim derslerini babası Albay Mehmet Nuri Bey’den aldı. Resim tutkusu ağır basınca Güzel Sanatlar Akademisi’nin orta kısmına geçmek için Galatasaray Lisesi’nden ayrılan sanatçı, 1940-1946 yılları arasında öğrenim gördüğü akademide, önce İbrahim Çallı’nın, daha sonra da Leopold Lévy’nin atölyesinde çalıştı. Akademiden mezun olduktan sonra, Fransız hükümetinin bursuyla 1947 yılında Paris’e giden Arbaş, 1970’li yılların sonuna kadar burada yaşadı. Paris’te yaşadığı dönemde çok sayıda sergi açmış, soyut sanatı destekleyen Salon de Mai’ye (Mayıs Salonu) üye olmuş, aralarında Picasso, Tristan Tzara, Aragon, Prevert kardeşlerin de bulunduğu geniş bir dost çevresi edinmiştir. 1977 yılında yurda dönem Arbaş, bu dönemden itibaren ağırlıklı olarak Mustafa Kemal portreleri, İstanbul ve Boğaz konulu resimler yapmıştır. Resimlerinde soyutlamalar giderek artsa da, sanatçının figüratif anlayışa eğilimi her zaman baskın çıkmıştır. Yapıtlarında lekeci anlayışın ağır bastığı da görülür. 143


273 NAZLI ECEVİT (1900-1985) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1948 tarihli. 46.5 x 38 cm ¨ 4.500 € 725 144


274 ADİL DOĞANÇAY (1900-1990) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 46 x 60 cm ¨ 6.000 € 970

145


275 OYUNCAK BEBEK ARABASI Avrupa yapımı, Ahşap ve metal işçilikli, üzeri katlanabilir tente mekanizmalı. Kullanılabilir durumda. 1900'lerin başı. 64 x 52 x 34 cm ¨ 500 € 80

276 OYUNCAK BEBEK ARABASI Avrupa yapımı, Ahşap ve metal işçilikli, üzeri katlanabilir tente mekanizmalı. Kullanılabilir durumda. 1900'lerin başı. 71 x 37 x 85 cm ¨ 1.000 € 160

146


277 ÇİFT KOMOD İtalyan yapımı, lake işçilikli, oval formlu, Louis Quinze ayaklı. 20.yy. 70 x 34 x 25 cm ¨ 600 € 95

278 UZAKDOĞU DOLAP Ahşap bölümleri kiraz ağacından, kapak ve yan paneller lake işçilikli. 20.yy. 56 x 45 x 19 cm ¨ 900 € 145

147


279 PORSELEN CENTERPIECE Alman porselen yapımcı firma damgalı. Yaprak formunda tasarlanmış üç ayak üzerinde yer alan kaidede yaprak ile dutlardan oluşan girlandların çevrelediği stilize meandr motifiyle dekorlu bir friz yer alıyor. Kaide üzerinde bir sütunun çevresine sıralanmış üç güzellerden oluşan figürlü bir kompozisyon mevcut. Meyvalık bölümüne geçiş kısmı yine yaprak ve dutlardan oluşan girlandlar ile bezeli. Yuvarlak formlu, kenarları ajurlu meyvalığın içi rozet çiçekleri, geometrik formlar ve gül ile kır çiçeklerinden girlandlar ile dolgulu. Meyvalığın merkezinde bir elinde dut diğer elinde içi dutlarla dolu bir sepet tutan kadın figürü yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 80.5 cm Çap 43 cm ¨ 5.500 € 885

280 PORSELEN HEYKEL Fransız porselen imalat damgalı, Moreau sanatçı imzalı, kucağında bebeğini taşıyan genç bir kadını keçiyi beslerken betimleyen bisque (sırsız-beyaz porselen) heykel grubu. Kadının içinde çiçek buketi taşıdığı kuşağında ve bebeğin örtüsünde altın yaldız kullanılarak esere bir hareketlilik verilmiş. 19.yy. Yükseklik 59 cm ¨ 4.500 € 725

148


281 ART DECO PORSELEN HEYKEL GRUBU Royal Dux porselen imalat damgalı, 10563 ve 10564 seri numaralı, F.Otto* sanatçı imzalı, çeşme başında testilerini dolduran genç kız ve erkek figüründen oluşan grup. Yer yer bisque nin de (sırsız porselen) kullanıldığı, firmanın büyük boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20.yy. başı. Yükseklik 59.5 ve 60.5 cm ¨ 4.600 € 740 Sanatçı, 1920-30’lu yıllarda Royal Dux porselen fabrikasında tasarımcı olarak çalışmıştır.

282 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen yapımcı firma damgalı, yuvarlak formlu tabağın ince bir altın yaldız bordürle çevrili kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. Tabak içinde kenarlarda kobalt mineli bir çerçeve içine yerleştirilmiş üç madalyon dalında kır çiçekleri ile bezeli. Merkezde çiçek buketi kompozisyonu çalışılmış. 20.yy. başı. Çap 30 cm ¨ 1.600 € 260

149


283 ÇAY/KAHVE SERVİSİ

284 DUVAR TABAĞI

İngiliz, Sheffield yapımcı firma damgalı, bronz/gümüş kaplama. Oval tepsi, kahvedan, çaydanlık, şekerlik ve sütlükten oluşan takım. Yalın formlu ve sade işçilikli parçaların gövdeleri iri dilimlerle hareketlendirilmiş. Tepsinin dilimli ağız kenarında kıvrımlı dallar ve stilize nilüfer çiçekleri yer alıyor. Kahvedan ile çaydanlığın kulp ve tutamakları abanoz geçme. 20.yy.

Gouda( Hollanda) yapımcı damgalı. Büyük boyutlu. Klasik stilde çok renkli dekorlu, gövdesi kabartma dilimli tasarım duvar tabağı. 20.yy.

Tepsi 35.5 x 45.5 cm , Kahvedan 20.3 cm

¨ 300 € 50

¨ 2.000 € 325

150

Çap 47 cm


285 GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI

286 MEISSEN PORSELEN TABAK

Hint/Bombay yapımcı damgalı gümüş 6 parçalık setin yüzeyi Hindistan’a özgü kabartma fil formları, tanrıçalar ve bitkisel örgelerle dekorlu. Tepsisi gümüş kaplama. 20.yy. başları.

Meissen porselen yapımcı firma damgalı, yuvarlak formlu tabağın kenarları geniş dilimlerle hareketlendirilmiş. Tabak içi kenarlarda kobalt mineli bir çerçeve içine serpiştirilmiş altın yaldız iri yapraklar ve palmetler ile dekorlu. Merkezde kobalt bir yıldız etrafında altın yaldız palmetlerden oluşan bir kompozisyon yer alıyor. 20.yy. başı.

Gümüş ağırlığı 2910 g Tepsi 68 x 44 cm ¨ 5.000 € 805

Çap 28.3 cm ¨ 1.400 € 225

151


287 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988)

288 CEMAL TOLLU (1899-1968)

Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1981 tarihli.

Nü, kağıt üzeri karakalem, 6-11-930 tarihli.

28 x 64 cm

17.5 x 25.5 cm

¨ 7.000 € 1.130

¨ 1.200 € 195

Eser, Galeri B Yayınları tarafından 1996 yılında basılan (Yazarlar: Prof.Dr.Adnan Çoker, Nur Koçak ve Nevin Tollu) Cemal Tollu kitabının 38.sayfasında yayınlanmıştır.

152


289 EROL AKYAVAŞ (1932-1999) Soyut Kompozisyon, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 75 x 56 cm ¨ 42.000 € 6.775

153


290 TANER YILMAZ (d.1981) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 75 x 65 cm ¨ 2.000 € 325

291 EKREM KADAK (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 1.500 € 240

154


292 AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU (d.1959) İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2009 tarihli. 60 x 60 cm ¨ 2.750 € 445

293 NERMİN ALPAR (d.1961) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 1.500 € 240

155


294 İSMET BİRSEL (1934-2017) ‘Taksim’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 109 x 83 cm ¨ 7.500 € 1.210 156


295 ORHAN TAYLAN (d.1941) Model, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 100 x 80 cm ¨ 6.000 € 970 157


296 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Eşeğe binen köylüler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. 120 x 80 cm 158

¨ 9.000 € 1.450


297 KEZBAN ARCA BATIBEKİ (d.1956) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 90 x 70 cm ¨ 8.500 €1.370 159


298 SELAHATTİN KARA (d.1958) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 58 x 38 cm ¨ 2.750 € 445 160


Fuad Mensi DİLEKSİZ İdadi ve Rüştiyedeki öğrenimini tamamladıktan sonra Paris’e giderek Despiau’nun atölyesinde çalıştı. Hocasının ölümü üzerine V. Marcuchi’nin atölyesine devam etti. Bir süre Almanya, İtalya ve Yunanistan’da resim çalışmalarını sürdürdükten sonra yurda döndü. I. Dünya Savaşı yıllarında, Makedonya, Batı Trakya ve Trablusgarp’ta savaştı. Savaşın bitiminde İzmir’e yerleşen sanatçı, İzmir ve çevresinin (Ayvalık, Dikili, Bergama, Aydın) güzelliklerini tuvaline yansıtmıştır. İzlenimci bir üslupla gerçekleştirdiği peyzaj ve ölüdoğa resimlerinin yanı sıra heykel sanatıyla da yakından ilgilenmiştir. Sanatçının İzmir poligonuna diktiği ve Çanakkale Zaferi’ni simgeleyen ilk heykeli 1919 yılında Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında tahrip edilmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İzmir’deki Atatürk heykelinin yapımı sırasında Canonica ile çalışmıştır. Yaşamının son yıllarında Tire’de inzivaya çekilen sanatçı burada vefat etmiştir. 299 FUAD MENSİ DİLEKSİZ (1880-1965) Çingene kızı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 85 x 45 cm ¨ 3.000 € 485

300 CEVAT KARSAN (1905-?) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1945 tarihli. Arkası etiketli. 30 x 40 cm ¨ 2.500 € 405 Provenans: Arabacı ailesi koleksiyonu

161


301 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı işlemelerinin nadir kompozisyon örneklerinden. El dokuması keten ve ipek bez üzerine selvi, gemi, ibrik ve çiçek formlarının farklı renk ipek ipliklerle, sarma tekniği ile işlendiği örtü işleme kalitesi olarak da müzelik değerde örneklerden. Kısa kenarları püsküllü. 18-19.yy. 125 x 37 cm ¨ 1.400 € 225

302 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı işleme örneklerinden, ipek, el dokuması bez üzerine koyu pembe ve yeşil ipek iplik ile bahar çiçekleri çalışılmış. Klasik Türk işlemelerinden düğüm iğnesi tekniğinin nadir, müzelik örneklerinden. 19.yy. 80 x 41 cm ¨ 1.200 € 195

162


303 KÜTAHYA SERAMİK KAPAKLI ŞİŞE Profilli ağız kenarlı, silmeli ince boyunlu, basık küresel gövdeli, pedestal ayaklı. Krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı şişenin bezemeleri kobalt mavisi, yeşil, firuze, toprak kırmızısı, sarı, mangan moru renklerdedir ve konturları siyahtır. Gövdenin alt kısmında, rumi kıvrımlar ile birbirine bağlı stilize palmetler ve hatayi motifleri arasında yer alan iki madalyonda eski Türkçe ‘Bu da geçer yahu’ ibaresi yer alıyor. Eşkenar dörtgen ve zikzaklı bordür frizleri ile ayrılan gövde üst kısım ile boyunda lale ve sümbül motifleri çalışılmış. Kaide, kapak ve ağız kenarında atıklar mevcut. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 36 cm ¨ 1.500 € 240

304 BEYKOZ OPALİN SAKIZLIK Beykoz opalinleri için koleksiyonluk, nadir bir örnek. Minyon yemiş formlu. Dış yüzü iki sıra bantlar içinde floral motiflerle dekorlu. Altın yaldız bantlarla hareketlendirilmiş kapağı sap formunda bir tutamakla sonlanıyor. Kusursuz. 19.yy. Yükseklik 11 cm ¨ 1.000 € 160 304

305 306

305 BEYKOZ OPALİN DALDIRMA

306 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

Beyaz renkli opalin daldırma minyon fıçı formlu ve tek kulplu. Dış yüzünde ortada bir çiçek buketi, çevrede serpme mine çiçekleri ile dekorlu. 19.yy.

Klasik formlu, beyaz opalin gülabdanın dış yüzü serpme mine çiçekler, altın yaldız bantlar ve ışınsal süslemelerle dekorlu. Kusursuz. 19.yy.

Yükseklik 8 cm ¨ 500 € 80

Yükseklik 27.5 cm ¨ 1.400 € 225

163


307 ÇİFT PORSELEN YER VAZOSU Çin yapımı, dış yüzü zengin altın yaldız, çepeçevre krizantem çiçekleri, kelebekler, yemişler ve natürmortlarla dekorlu. 20.yy. Yükseklik 120 cm (kaide dahil) ¨ 3.500 € 565

164


308 AVİZE Fransız yapımı, ortada satine cam fanuslu, altı kollu altın yaldız işçilikli bronz avize. 20.yy. başları. Yükseklik 75 cm ¨ 2.500 € 405

165


309 BİHRAT MAVİTAN (d.1948) İsimsiz, deri ve metal rölyef, imzalı. 82 x 77 cm ¨ 4.500 € 725

166


310 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Kemancı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2008 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 9.500 € 1.530

167


311 NUSRET SUMAN (1905-1978) Mimar Sinan, fiberglass kalıp, imzalı, haliyle. Yükseklik 68 cm ¨ 1.400 € 225 168


312 ARA GÜLER (1928-2018) Fotoğraf, imzalı ve damgalı. 39 x 57 cm ¨ 4.500 € 725

169


313 BRONZ SAAT

314 BRONZ SAAT

Fransız, Epoque III.Napoléon (1852-1870). Saatin fıçı formlu bronz gövdesi ucu fiyonkla biten kalın bir sicim şeklinde tasarlanmış bronz asma kordonuyla tamamlanıyor. Mineli kadranı zarif çiçek girlandları ile dekorlu.

Fransız, Epoque III.Napoléon (1852-1870). Minyon formlu, beyaz mermer/bronz geçme saatin mineli kadranı zarif çiçek girlandları ile dekorlu. Bronz ayakları keçi ayağı biçiminde tasarlanmış. Kadran çevresi iki adet bronz rozet çiçek, stilize palmet motifi ve girland ile hareketlendirilmiş. Yan bölmelerde de bronz girland geçmeler mevcut. Saatin bronz üst kısmında bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş bir kupa yer alıyor. Tüm bronz bölümler mat altın vermeille işçilikli.

Çap 6.5 cm Yükseklik 11.5 cm ¨ 1.800 € 290

8.5 x 6 x 18 cm ¨ 2.800 € 450

315 MÜCEVHER KUTUSU Fransız, bronz/altın vermeille, dikdörtgen formlu mücevher kutusu kıvrımlı dört ayak üzerinde yükseliyor. Kutu ve kapak yüzeyinde bitkisel motiflerle oluşturulmuş çerçeveler içinde kabartma tekniğinde doğada aşıklar konulu romantik sahneler, bitkisel motifler ve meşale formları çalışılmış. Kutunun içi kadife kaplı. Kilit mekanizması mevcut. 19.yy. 16 x 9 x 11.5 cm ¨ 1.600 € 260

170


316 MÜCEVHER KUTUSU Fransız yapımı, dikdörtgen formlu billur kristal kutunun kenarları ve ayakları bronz geçme. Bronz bölümleri répousse (kabartma) tekniği ile sarmal yapraklar, dalında çiçekler, volüt ve yivli sütun formlarıyla bezeli. Zemini saten, kapitone kumaşla kaplı. 19.yy. 16 x 12 x 11 cm ¨ 1.200 € 195

317 SAAT ŞAMDAN TAKIMI Epoque III.Napoléon (1852-1870), Cie de Bronzes Bruxelles 1854-1979) yapımı. Minyon formlu, kristal-bronz geçme, mermer kaideli saat ile iki adet şamdandan oluşan takım. Saatin dikdörtgen formlu gövdesi bronz geçme kristal panellerle oluşturulmuş. Kadranı yapay elmas (rhinestone) taşlarla çevrili, mineli kadranı zarif çiçek girlandları ile dekorlu. Bronz kısımları bitkisel formlar ve fiyonklar ile süslenmiş. Saatin bronz üst kısmında iki serçe figürü yer alıyor. Şamdanların gövdeleri blok kristalden ve cok zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. Tüm bronz bölümler mat altın vermeille işçilikli. Takım mücevher kalitesinde işçiliği ile göz dolduruyor. Döneminin romantik tasarım anlayışını çok güzel yansıtıyor. Yükseklikler 24.5 ve 17cm ¨ 8.000 € 1.290

171


318 KRİSTAL İÇKİ SETİ Oreffors (İsveç) yapımcı firma damgalı, sanatçı imzalı, 1988 tarihli. Bir adet içki şişesi ve altı adet kadehten oluşan şeffaf kristal içki seti. Karaf yüksekliği 27 cm ¨ 800 € 130

319 KRİSTAL SÜRAHİ Billur Bohemya kristali, pedestal ayaklı ve tek kulplu. Gövdesi derin kesme işçilikli. 20. yy. Yükseklik 31 cm ¨ 900 € 145

172


320 KRİSTAL İÇKİ SETİ Fransız, St.Louis yapımcı firma damgalı, Massenet Gold modeli. 1 adet sürahi, 12 adet viski bardağı, 12 adet kadeh, 12 adet meşrubat bardağı olmak üzere toplam 37 parçalık takım. Bütün parçaların yüzeyleri altın yaldız işçiliği ile girlandlardan sarkan palmet ve kır çiçekleri motifleri ile dekorlu. 20.yy. ilk yarısı. Bir kadeh hasarlı. Yükseklikler 8.5-14-16 cm

Sürahi yüksekliği 25 cm

¨ 7.000 € 1.130

173


321 MAHMUT CELAYİR (d.1951) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 90 x 120 cm ¨ 5.000 € 805

174


322 MUZAFFER AKYOL (d.1945) İki güvercin, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. Sol üst köşesi ‘Aşka davettir sözümüz, anaya, avrada, Yaradana merhaba’ ibareli. 120 x 140 cm ¨ 9.000 € 1.450

175


323 ART NOUVEAU MERMER BÜST Beyaz mermerden yontulmuş genç kız büstü. G.V.Vaerengbergh sanatçı imzalı. Kısa, yarım bir örtü altında toplanan saçları arkada topuz yapılmış. Başı hafifçe yukarı sağa kalkık ve sabit bir noktaya bakar halde betimlenmiş. Siyah mermerden sekizgen bir kaide üzerine oturtulmuş. 19.yy. sonu. Yükseklik 30.3 cm Uzunluk 27.5 cm ¨ 4.000 € 645 Gustave Van Vaerengbergh (Belçika, 1873-1927) genellikle kadın büstleriyle tanınan, erken Art Nouveau döneminde eser vermiş heykeltıraşlardandır.

324 AHŞAP BÜST Akademik çalışma. 20.yy. başları. 50 x 26 x 24 cm ¨ 4.000 € 645

176


325 HALI

326 HALI

327 HALI

Kırşehir kilim/yolluk. 1950’ler.

Kırşehir yolluk, 1930’lar.

İki adet Kırşehir halı/seccade,1930’lar.

335 x 97 cm

320 x 107 cm

Her biri 167 x 105 cm

¨ 900 € 145

¨ 1.200 € 195

¨ 2.600 € 420 177


328 PORSELEN CENTERPIECE Fransız, Limoges, Ancienne Manufacture Royale yapımcı firma damgalı, çorbalık ve tepsinin altında Fransızca prenses Margaret’in Mayıs 1960 tarihindeki evliliği onuruna yapılmış bir tasarım olduğuna dair bir ibare mevcut. Her iki parçanın mavi yüzeyi altın yaldız yaprak ve kıvrımlı dallardan oluşan madalyonlarda d’Artois imzalı doğada kuş motifleri ile dekorlu. Aynı kompozisyon iç yüzde de yer alıyor. Dört ayağı ve çift kulbu kabartma altın yaldız yapraklarla hareketlendirilmiş. Tutamağı iri yaprakların arasına yerleştirilmiş tomurcuk formunda tasarlanmış. 20.yy. Toplam yükseklik 31.5 cm, Tepsi 37.5 x 57.5 cm ¨ 4.500 € 725

329 MEİSSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 7309/H kalıp numaralı. Oval formlu tabağın iki adet kulbu ve ağız kenarları kabartma ve altın yaldızdan oluşan bitkisel motifli zarif bir bordürle hareketlendirilmiş. Merkezde yer alan çok renkli bahar çiçekleriyle oluşturulmuş çiçek arajmanı altın yaldız yaprak ve kır çiçeklerinden oluşan çerçeve ile çevrili. 1930’lar. 20.5 x 36 cm ¨ 2.000 € 325 178


330 PORSELEN YER VAZOSU Royal Dux porselen yapımcı firma damgalı, 12800 seri numaralı vazonun ön yüzünde oryantalist etkili bir kompozisyon yer alıyor. Vazo, firmanın büyük boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20.yy. Yükseklik 94 cm ¨ 6.000 € 970

331 PORSELEN KAHVE TAKIMI Hutschenreuter (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, minyon formlu kahvedan, sütlük, şekerlik ve iki adet fincan ve tabağından oluşan takım. Kobalt zemin üzerine gümüş sıvama dalında kasımpatı çiçekleri ile bezeli. Kahvedan ve şekerlik kapaklarının tutamakları stilize kilit formunda. 1940’lar. Kahvedan yük. 17 cm ¨ 1.200 € 195

179


332 İŞLEME ÖRTÜ El dokuması keten bez üzerine, çok renkli ipek iplik ve altın tel ile sümbül motifleri tek sıra ve atlamalı olarak muşabbak, tel kırma tekniği ile işlenmiş. 20.yy. başları. 84 x 46 cm ¨ 600 € 95

333 İŞLEME ÖRTÜ El dokuması keten bez üzerine, çok renkli ipek iplik ve altın tel ile dalında çiçekler tek sıra olarak makrama, tel kırma ve muşabbak tekniği ile işlenmiş. 20.yy. başları. 92 x 45 cm ¨ 900 € 145

334 İŞLEME ÖRTÜ Türk işlemelerinin zarif örneklerinden. El dokuması pamuk bez üzerin ipek iplikle ince u bordür ve içinde tek sıra atlamalı selvi ve çınar motifleri pesent işi ile işlenmiş. 19.yy. sonu. 88 x 46 cm ¨ 800 € 130

180


335 HALI Kula seccade, 1920’ler. 160 x 92 cm ¨ 1.400 € 225

336 HALI Kayseri, 20.yy. başları. 177 x 110 cm ¨ 1.400 € 225 181


337 HASAN DEMİR (d.1970) Kanlıca iskelesinden, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 80 x 120 cm ¨ 5.000 € 805

182


338 KADİR ABLAK (d.1974) Bir metropolün anatomisi, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 70 x 70 cm ¨ 3.500 € 565

183


339 FATİH URUNÇ (1966-2012) ‘Kedi’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 32 x 22 cm ¨ 400 € 65

340 MUSTAFA PİLEVNELİ (d.1940) ‘Köylü kızı’, kumaş üzerine baskı, imzalı. 40 x 37 cm ¨ 500 € 80

184


341 İSMAİL ATEŞ (d.1960)

342 BEDRİ BAYKAM (d.1957)

Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli.

İsimsiz, fotopentür, imzalı, 1992 tarihli.

70 x 90 cm

21.5 x 45.5 cm

¨ 800 € 130

¨ 2.500 € 405

185


343 AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU (d.1959) İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2014 tarihli 80 x 80 cm ¨ 4.000 € 645

186


344 HAKAN ESMER (d.1973) İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı. 61 x 74 cm ¨ 4.500 € 725

345 İSMAİL YILDIRIM (d.1954) İkili portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası Paris 2000 ibareli. 90 x 70 cm ¨ 2.000 € 325

187


346 RENGİN SALTIK (d.1958) ‘Haki (otlar)’, tuval üzeri yağlıboya ve enamel, imzalı, 2017 tarihli. 140 x 110 cm 188

¨ 7.600 € 1.225


347 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) ‘Karanlıkta dans’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2003 tarihli. 55 x 45 cm ¨ 900 € 145

348 BAHAR KOCAMAN (d.1961) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, 1999 tarihli. 61 x 46 cm ¨ 3.000 € 485

189


349 SUPHİ (?-?) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 20.yy. ilk yarısı. 55 x 70 cm ¨ 1.500 € 240

350 BEKİR ÜSTÜN (d.1979) Natürmort, , tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 70 x 70 cm ¨ 2.000 € 325

190


351 AVRUPA TABLO Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 61 x 81 cm ¨ 3.500 € 565

191


352 HAKAN ERASLAN (d.1971) ‘Orkestra’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2014 tarihli. 90 x 120 cm ¨ 3.500 € 565

192


353 BARIŞ SARIBAŞ (d.1979) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013 tarihli. 73 x 197 cm ¨ 6.000 € 970

354 BARIŞ SARIBAŞ (d.1979) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 70 x 197 cm ¨ 6.000 € 970 193


194

355 CELAL UZMEN (1901-1988)

356 CELAL UZMEN (1901-1988)

Köy manzarası, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1974 tarihli.

Kalamış’ta mavna, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1976 tarihli.

40 x 50 cm

24 x 34 cm

¨ 1.400 € 225

¨ 800 € 130


357 RESUL AYTEMUR (d.1951)

358 AHMET UZELLİ (1904-1978)

Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli.

İstanbul, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. Sağ kenarında ufak bir delik var.

40 x 50 cm

34 x 69.5 cm

¨ 2.000 € 325

¨ 2.800 € 450

195


359 AVRUPA TABLO Sahilde gemiler, Orta Avrupa ekolü, duralit üzeri yağlıboya, imzalı (imzası okunamıyor), 20.yy. 70 x 60 cm ¨ 900 € 145

196


360 AVRUPA TABLO Orman peyzajı, Orta Avrupa ekolü, duralit üzeri yağlıboya, imzalı (imzası okunamıyor), 20.yy. 70 x 60 cm ¨ 900 € 145

361 AVRUPA TABLO Değirmenler, Orta Avrupa ekolü, duralit üzeri yağlıboya, imzalı (imzası okunamıyor), 20.yy. 64 x 90 cm ¨ 1.200 € 195

197


362 SERDAR OKAN (d.1958) ‘Yarımada 1’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı. 101 x 170 cm ¨ 2.000 € 325

198


363 HATİCE ÇİÇE (d.1990) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 180 x 230 cm ¨ 7.500 € 1.210

199


364 EKREM KADAK (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 60 x 115 cm ¨ 2.500 € 405

200


DİZİN

Lot No

SANATÇILAR ABLAK, Kadir ACAR, Salih AFACAN, Eser AKYAVAŞ, Erol AKYILDIZ, Mevlüt AKYOL, Muzaffer ALPAR, Nermin ARAD, Agop ARBAŞ, Avni ATALAY, Turgut ATEŞ, İsmail AYAZ, Mustafa AYTEMUR, Resul

338 296 105 289 246 322 293 30 168,272 171 341 68,152,166,254 257

BALABAN, İbrahim BATIBEKİ, Kezban Arca BAYKAM, Bedri BEZEYİŞ, Şadan BİRSEL, İsmet BOYAR, Pertev BURAK, Cihat BÜYÜKİŞLEYEN, Zahit

28,125,126,127,128 297 189,342 106 22,294 207 187 66

CANDAŞ, Ali CELAYİR, Mahmut CİMOK, Faruk

151 321 230

ÇİÇE, Hatice

363

DİNO, Abidin DEMİR, ALİ DEMİR, Hasan DEMİRCİ, Tanju DEMİRBAŞ, Vahap DEVRİM, Nejad Melih DİLEKSİZ, Fuat Mensi DOĞANÇAY, Adil DOĞANÇAY, Burhan ECEVİT, Nazlı ERBİL, Devrim ERASLAN, Hakan ESİRKUŞ, Mustafa ESMER, Hakan EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren GENÇ, Adem GIVANIAN, Mıgırdıc GÖKGÖZ, Yaşar Sami GÜLER, Ara GÜLERYÜZ, Mehmet GÜMÜŞ, Bayram GÜN, Mehmet GÜNAL, Neşet

35,103,104,132,169,251 72,252,253 229,337 347 24,38 33,101 299 274 25,107

273 21,27,73 352 249 188,344 129,186,248 167 227 208 247 206,312 36 32,165,205 67 76

Lot No İNAN, Ergin İNANÇ, Hamza İYEM, Nuri İZER, Zeki Faik

74,130,154 271 109,172 287

KADAK, Ekrem KALAY, Necdet KARA, Selahattin KARSAN, Cevat KOCAMAN, Bahar KOMET KOTAN, Ali MAVİTAN, Bihrat MUALLA, Fikret

291,364 69,108 298 300 348 34,102,204 228 309 170,250

OKAN, Serdar ORMANCI, Zekai

362 65

ÖZKALAN, Suna ÖNSOY, Kemal

23,37 203

PESEN, Mehmet PISARRO,Georges Manzano PİLEVNELİ, Mustafa SAFİ, İbrahim SALTIK, Rengin SARIBAŞ, Barış SUMAN, Nusret SUPHİ SÜMER, Fahri TAYLAN, Orhan TEKCAN, Süleyman Saim TOLLU, Cemal TOPAÇLIOĞLU, Akdoğan TURANİ, Adnan TÜRKER, Ayhan

39,75,110 270 153, 340 256 346 353,354 311 349 40,225 295 26 288 292,343 131,226,310 255

URUNÇ, Fatih UZELLİ, Ahmet UZMEN, Celal ÜREN, Eşref ÜSTÜN, Bekir

339 358 29,355,356 70 350

WARHOL, Andy

269

YILDIRIM, İsmail YILMAZ, Taner YÜCE, Hüseyin

345 290 31,71

201


- ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966 - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993 - BENEZIT, E. 1999 - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983 - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997 -EDEER, Şemsettin, Doç.Dr., “Abidin Dino ve Eller”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 8, 2015, Sf. 149-161. -ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973 -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980 - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004 -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978 - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000 -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998 -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970 - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995 - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985 - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985 - KÜRKMAN, Garo, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Ressamlar, İstanbul 2004, Cilt I -II,Mahtusalem Yayınları, İstanbul, 2004 -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982 -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994 - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984 - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980 - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003 - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976 - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,Ankara, 1987 - ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992 202


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir, yada www.ankaraantikacilik.com adresinden sitemize üye olarak teklif bırakabilirsiniz. Müzayedeye telefonla katılmak isterseniz, müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

203


Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

204


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

205


KOMET (d.1941)

206


MUSTAFA AYAZ (d.1938)

207


MIGIRDIC GIVANIAN (1848-1906)

208


GEORGES MANZANO-PISSARRO (1871-1961)


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA