4 Kasım 2018

Scroll for more

Page 1

ANKASANAT Müzayede ve Sergi Salonu

4 Kasım 2018

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ


4 . Online Müzayede Yeniyıl Müzayedesi 15-25 Aralık 2018 www.onlineankaraantikacilik.com


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 4 Kasım Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 22 Ekim-3 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

3ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler 22 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

4 Kasım 2018 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI 1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 7.00 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HAT LEVHA ‘Bismillahirrahmanirrahim’, 2013 tarihli. 27.5 x 39 cm

¨ 200 € 30

7


2 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Atlı’, litografi, 132/200, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 1.100 € 155

3 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Motif ’ , karton üzeri guvaj, imzalı, 1954 tarihli. 17 x 25 cm

8

¨ 3.500 € 500


4 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Mor dünya’, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 20 x 24 cm

¨ 3.500 € 500

5 ABİDİN DİNO (1913-1993) Peysaj, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 25 x 20 cm

¨ 2.000 € 285

9


10

6 SUNA ÖZKALAN (d.1936)

7 SUNA ÖZKALAN (d.1936)

‘Tekneler’, karton üzeri karışık teknik, imzalı.

‘Orkestra’, karton üzeri karışık teknik, imzalı.

32.5 x 48 cm

23 x 30 cm

¨ 450 € 65

¨ 250 € 35


8 MUSTAFA AYAZ (d.1938)

9 MUSTAFA AYAZ (d.1938)

Figürlü kompozisyon, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 2017 tarihli.

‘Kadın’, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 2017 tarihli.

16 x 23 cm

16 x 23 cm

¨ 1.800 € 255

¨ 1.800 € 255

11


10 NECDET KALAY (1932-1984) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 15 x 15 cm

11 NECDET KALAY (1932-1984) ‘Evler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1979 tarihli. 25 x 20 cm

12

¨ 1.700 € 245

¨ 1.200 € 170


12 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Ankara-Altındağ’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1987 tarihli. 33.5 x 47 cm

¨ 2.000 € 285

13 TURGUT ZAİM (1906-1974) ‘Tüccar’, opera kostüm tasarımı, kağıt üzeri karışık teknik, T.Z. imzalı, 9.10.1946 tarihli. 23 x 14.5 cm

¨ 800 € 115

Provenans: Hüseyin Mumcu koleksiyonu

13


14 FENERBAHÇE ROZETLİ KOL DÜĞMESİ Metal ve mine işçilikli, 20.yy. Çap 1.5 cm

¨ 500 € 70

15 GALATASARAY ROZETLİ KOL DÜĞMESİ Gümüş üzeri mine işçilikli.20.yy. 1.8 x 1.2 cm

¨ 500 € 70

16 BEŞİKTAŞ ROZETLİ KOL DÜĞMESİ Metal üzeri mine işçilikli, 20.yy. Çap 1.5 cm

¨ 500 € 70

17 GALATASARAY AMBLEMLİ AKİK TAŞ 2 x 1.5 cm

¨ 300 € 45

18 FENERBAHÇE AMBLEMLİ AKİK TAŞ 2 x 1.5 cm

¨ 300 € 45

19 BEŞİKTAŞ AMBLEMLİ AKİK TAŞ 2 x 1.5 cm

14

¨ 300 € 45


20 BEŞİKTAŞ ROZETİ Metal üzeri mine işçilikli rozet Beşiktaş’ın 1906 yılında çıkardığı ilk taraftar rozetlerinin bir örneğidir. Üstte eski Türkçe ‘Beşiktaş’, sağda ‘J’, solda ise ‘K’ harfleri yer alıyor. Alt kısımda Arapça rakamlarla 1906 tarihi var. Çap 2.4 cm

¨ 400 € 55

21 FENERBAHÇE ROZETİ Metal üzeri mine işçilikli, 20.yy. Çap 2.5 cm Uzunluk 5 cm ¨ 400 € 55 22 GALATASARAY ROZETİ Metal üzeri mine işçilikli, 20.yy. Bu amblemin ilk hali, 1923 yılında Ayetullah Emin tarafından çizilmiştir ve Eski Türkçe Gayın ve Sin harflerinden oluşur. 1928 yılında Latin alfabesine geçilmesiyle birlikte yerini bu şekilde G ve S harflerine bıraktı. 1 x 1.5 cm

¨ 400 € 55

23 KIZILAY ROZETİ Metal üzeri mine işçilikli, üst kısmında Türk Bayrağı’nın da yer aldığı rozet. ‘Türkiye Kızılay Derneği insanlık hizmetinde’ ibareli. 4.5 x 2.5 cm

¨ 400 € 55

24 AY-YILDIZLI ROZET Türkiye Futbol Federasyonu’na ait metal rozet, 1923 tarihli. 5 x 3 cm

¨ 400 € 55

25 KIZILAY ROZETİ Metal üzeri mine işçilikli. Çap 2.5 cm

¨ 200 € 30

15


26 KOLYE-SAAT Avrupa yapımı, gümüş, kurmalı, bir yüzü düz mine tekniği ile çiçekli, kadranı Fenerbahçe amblemi çalışmalı. 20.yy. başları. Zinciri sonradan eklenmiş. Saat çapı 2.5 cm

¨ 700 € 100

27 FENERBAHÇE ROZETİ Altın ve mineli rozetin çevresi elmas taşlarla bezeli. “Fenerbahçe Spor Kulübü 1907” ibareli. Resim çizme yeteneğiyle de tanınan dönemin Fenerbahçeli futbolcularından Hikmet Topuz* tarafından çizilen bu amblem Fenerbahçe’nin ikinci amblemidir ve günümüzde de kullanılıyor. 20.yy. ilk yarısı. Uzunluk 5.5 cm

¨ 1.200 € 170

*Hikmet Topuz, dünyaca ünlü ressamımız Fikret Mualla’nın dayısıdır.

28 TIP ROZETİ Metal üzeri mineli, 20.yy. Uzunluk 4.3cm Çap 1.5 cm ¨ 300 € 45 16


29 OYUNCAK ASKER GRUBU Yeniçeri ve dönemin Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan kuşun asker grubu. İki adet dikdörtgen ve bir adet kare formlu platform üzerine gruplar halinde yerleştirilen askerler, silahlar ve çeşitli ekipmanlar ile savaş sahneleri oluşturulmuş. 20.yy. Yükseklik 4-6.5 cm Platform ölçüleri 14 x 10 cm ve 7 x 7 cm

¨ 900 € 130

30 OYUNCAK ASKER GRUBU Yeniçeri ve dönemin Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan 4 adet kurşun asker figürü. At üzerinde yer alan askerler, ikili gruplar halinde silindirik fanus içine yerleştirilmiş. 20.yy. Yükseklik 3.5-4 cm Fanus yüksekliği 20 cm ¨ 500 € 70

31 MASA SAATİ Avrupa yapımı, bronz, kafeste kuş formunda tasarlanmış, kurmalı masa saati. Çalışır durumda. 20.yy. ilk yarısı. Yükseklik 15 cm

¨ 1.500 € 215

32 5 ADET MİNYATÜR MÜZİK ALETİ Avrupa yapımı, ahşap, bağa, sedef ve kemik ile oluşturulmuş farklı form özelliklerinde 5 adet müzik aleti. Uzunluk 12-13.5 cm

¨ 1.200 € 170

17


33 ALTI ADET PORSELEN TABAK Biri Alman, diğerleri Amerikan yapımı, beş tanesi sınırlı üretim, kedi hikayeleri konulu koleksiyon tabakları. 20.yy. Çap 19.5-21 cm

¨ 600 € 85

34 ÇİFT PORSELEN TABAK KPM (Alman) porselen yapımcı damgalı, sade işçilikli tabakların kenarları altın yaldız ve çok renkli bitkisel süslemelerle dekorlu. Tabak kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. ilk yarısı. Çap 28 cm

18

¨ 600 € 85


35 ALTI ADET PORSELEN ECZACI KAVANOZU

36 YEDİ ADET PORSELEN ECZACI KAVANOZU

Fransız yapımı, Limoges damgalı minyon kavanoz grubu. 20.yy. başı.

Fransız yapımı, Limoges damgalı kavanoz grubu. 20.yy. başı.

Yükseklik 10 cm

Yükseklik 12.5 cm

¨ 700 € 100

¨ 1.200

€ 170

17


37 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Motif ’ , kağıt üzeri guvaj, yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 22 x 29 cm

¨ 3.000 € 430

38 ABİDİN DİNO (1913-1993) Motif, karton üzeri suluboya, imzalı. Kağıt ölçüsü 25 x 15 cm

18

¨ 3.000 € 430


39 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Desen, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 25 x 36 cm

¨ 4.000 € 570

40 ASIM İŞLER (1941-2007) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 47 x 35 cm

¨ 2.250 € 320

19


41 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘Anadolu Çeşitlemesi’, E/A baskı, imzalı. Kağıt ölçüsü 53 x 35 cm ¨ 900 € 130

42 TURHAN SELÇUK (1922-2010) ‘Abdülcanbaz’, E/A gravür, imzalı, 1985 tarihli. Kağıt ölçüsü 38 x 26 cm

20

¨ 2.500 € 355


43 MUSTAFA PİLEVNELİ (d.1940) İsimsiz, özgün baskı, 19/22, imzalı, 1975 tarihli. Kağıt ölçüsü 50 x 45 cm ¨ 900 € 130

44 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) İsimsiz, özgün baskı, 6/50, imzalı. 65 x 50 cm ¨ 1.000 € 145

21


45 İBRAHİM BALABAN (d.1921) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 35 x 25 cm

46 TURGUT ZAİM (1906-1974) ‘Anne ve çocuklar’, sanatçıya ait metal gravür kalıbı. 25 x 18 cm

¨ 2.000 € 285

Provenans: Hüseyin Mumcu koleksiyonu

22

¨ 9.000 € 1.285


47 TURGUT ZAİM (1906-1974) ‘Anadolu’dan görünüm’, karton üzeri guvaj, imzalı. 27 x 23 cm

¨ 19.000 € 2.715 23


48 İKİ ADET KASE Fransız yapımı, ağız kenarı dilimli kaselerin degrade pembe renkli dış yüzleri spiral kabartma dekorlu. 19.yy. Çap 13.5 cm

¨ 400 € 55

49 ŞEKERLİK Fransız yapımı, Mary Gregory mine dekorlu, pembe cam, kapaklı şekerliğin ağız kenarı bronz geçme. 19.yy. Yükseklik 11.5 cm Çap 15.5 cm ¨ 1.250 € 180

50 GECE SÜRAHİSİ Fransız yapımı, beyaz taş opalin, klasik formlu, ince yaldız bantlarla dekorlu. 19.yy. Yükseklik 22 cm 24

¨ 800 € 115


51 2 ADET PORSELEN KUTU Fransız yapımı, ağız kenarları bronz geçme, 20.yy. Uzunluk 9-11cm ¨ 500 € 70

52 MÜCEVHER KUTUSU Fransız yapımı, kobalt renkli opalin kutunun kapağı çok renkli mine işçiliği ile tavus kuşu ve bitkisel motiflerle dekorlu. Kaide, kulp ve ağız kenarı bronz geçme. 1850’ler. Çap 24 cm Yükseklik 14 cm

¨ 1.800 € 255

53 OPALİN LOKUMLUK Fransız yapımı, büyük boyutlu, bej ve mor tonlarında opalin lokumluğun iç yüzü altın yaldız ve mine işçilikli. 19.yy. sonu. Çap 30 cm ¨ 1.400 € 200

25


54 ALTI ADET İMARİ PORSELEN VAZO Çin yapımı, şişman gövdeli ve ince-uzun boyunlu, sır altı kobalt mavi ve sır üstü mercan ile dekorlu vazoların iki tanesinin boyun kısmı tamirli. 19-20.yy. Yükseklik 17 cm

¨ 1.400 € 200

55 PORSELEN SÜRAHİ İngiliz yapımı, İmari stilde yumuşak porselen, tek kulplu, şişman gövdeli sürahinin dış yüzü İmari porselenlerini anımsatır tarzda dekorlanmış. Metal geçme kapak tutamağı yemiş formunda. 19.yy. Yükseklik 22.5 cm

26

¨ 600 € 85


56 ÇİFT VAZO Çin, Geç Qing Hanedanlığı Dönemi, bronz, tomurcuk formlu vazoların kulpları stilize hayvan başı şeklinde tasarlanmış. Gövdede iki sıra çok renkli cloisonne işçilikli bant yer alıyor. 19.yy. sonu. Yükseklik 33 cm ¨ 2.200 € 315

57 ÇİFT ŞAMDAN Fransız yapımı, Rouen stili seramik, Neo Rönesans tek mumluklu şamdanların krem renkli gövdesi stilize koruyucu köpek formunda tasarlanmış. 20.yy. Yükseklik 34 cm

¨ 1.400 € 200

27


58 AĞIZLIK Fransız yapımı, fildişi ve gümüş üzerine sarı renkli guilloche mine işçilikli. Mineli bölümlerde birbirini takip eden çelenk ve kurdela formları yer alıyor. 19.yy. Uzunluk 15.5 cm

¨ 700 € 100

59 DİKİŞ SETİ Avrupa yapımı, 7 parçalık setin tutamak bölümleri katalinden yapılmış. Kutusunda. 20.yy. ilk yarısı. ¨ 600 € 85

60 2 ADET AĞIZLIK Farklı formda iki adet kehribar ağızlık, 20.yy. başı. Uzunluk 8.5-4 cm

28

¨ 800 € 115


61 OKUMA GÖZLÜĞÜ Fransız yapımı, katlanabilir mekanizmalı ve kollu, altın kaplama çerçeveli gözlüğün tutamağı bağa geçme. 19.yy. Uzunluk 14.5 cm

¨ 900 € 130

62 3 ADET MEKTUP AÇACAĞI Bir tanesi 800 ayar gümüş, diğerleri metalden yapılmış mektup açacaklarının birinin tutamağı sedef ve eski Türkçe ‘Kızıl Ay Hatırası’ ibareli. Uzunluk 27-24-20 cm

¨ 600

€ 85

63 2 ADET OKUMA ÇUBUĞU Abanoz, venge, katalin, fildişi ve akik gibi farklı malzemelerle balık pulu ve burma motiflri ile oluşturulmuş okuma çubuklarının bitimleri Mevlevi sikkesi formunda. Bir tanesinin üzerinde eski Türkçe “Ya Hazreti Mevlana” ibaresi yer alıyor. 19.yy. 23.5 x 32 cm

¨ 900 € 130

29


64 BUBİ (d.1956) Portre, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı,1976 tarihli. 24 x 16 cm

¨ 1.750 € 180

65 BEDRİ KORAMAN (1928-2015) ‘Irak petrol’ konulu karikatür, karton üzeri suluboya, imzalı. 22 x 30 cm

30

¨ 2.000 € 285


66 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998) Nü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1950 tarihli. 24 x 19 cm

¨ 1.500 € 215

67 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Motif ’ , kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1963 tarihli. 21 x 34 cm

¨ 3.000 € 430

31


32

68 KAMER ÖNDER (d.1954)

69 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956)

Köy peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli.

‘Pamuk toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

40 x 50 cm

40 x 60 cm ¨ 1.000 € 145

¨ 2.400 € 345


70 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 32 x 34 cm

¨ 4.000 € 570

71 CEMİL EREN (1927-2016) Güvercinler, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 44 cm

¨ 1.200 € 170

33


72 PERTEV BOYAR (1897-1981) Vazoda çiçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. 38.5 x 32 cm

¨ 1.800 € 255

73 NİMET BERDAN (1918-2001) ‘Eski Türk işleri ve beyaz krizantemler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm

34

¨ 1.800 € 255


74 MELAHAT ÜREN (1918-1969) Vazoda çiçekler, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1956 tarihli. 50 x 34 cm

¨ 1.500 € 215

75 NECDET KALAY (1932-1986) Natürmort, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1964 tarihli. 33 x 37 cm

¨ 4.600 € 655

35


76 ÜÇ ADET KRİSTAL OBJE

77 BOHEM KAPAKLI ŞEKERLİK

Bohemya kristali, şeffaf ve pembe çift katmanlı yüzeyleri detaylı altın yaldız dekorlu minyon karaf, parfüm şişesi ve çandan oluşan grup. 20.yy. başı.

Kobalt ve şeffaf renkli iki katmanlı Bohemya kristali kasenin dış yüzü zarif altın yaldız dekorlu. 20.yy.başı.

Yükseklik 20-13 cm

Çap 17 cm Yükseklik 8 cm ¨ 900 € 130

¨ 1.900 € 270

78 KRİSTAL VAZO Bordo renkli Bohemya kristali, yuvarlak formlu, dar ağızlı vazonun dış yüzünde çepeçevre doğa içinde atlı araba konulu ve imzalı bir çalışma yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 20 cm

36

¨ 2.000 € 285


79 BOHEM CAM KARAF

80 BOHEM KARAF

Pembe ve şeffaf renkli iki katmanlı Bohemya kristali karafın dış yüzü zengin altın yaldız dekorlu. 19.yy.

Kırmızı ve şeffaf renkli iki katmanlı Bohemya kristali karafın dış yüzü zarif altın yaldız dekorlu. 19.yy.

Yükseklik 37.5 cm

Yükseklik 29 cm

¨ 1.100 € 155

¨ 1.200 € 170

81 ÇİFT SİRKELİK

82 İKİ ADET VAZO

Rus yapımı, sürahi formunda tasarlanmış, dış yüzü zarif kesme ve altın yaldız işçilikli. 19.yy ilk yarısı.

Avrupa yapımı, farklı formda tasarlanmış vazolar zarif kesme ve altın yaldız dekorlu. 20.yy. başı.

Yükseklik 20 cm

Yükseklik 25-17 cm

¨ 1.000 € 145

800 € 115

37


83 İÇKİ SETİ Kobalt ve şeffaf çift katmanlı Bohemya kristali, bir adet karaf ve altı adet kadehten oluşan takım. Tüm parçaların dış yüzleri zengin altın yaldız dekorlu. 20.yy başı. Karaf yüksekliği 30 cm

¨ 2.300 € 330

84 BOHEM CAM OBJE GRUBU Bohemya, yeşil renkli uranyum camdan yapılmış 1 adet hokka, 2 adet kadeh, 1 adet mumluk, 1 adet kapaklı şekerlikten oluşan grup.19.yy sonu. Hokka 24 x 13 x 3 cm Kadehler 12.5 cm Mumluk 13.5 cm Şekerlik 14 x 12 cm 38

¨ 1.800 € 255


85 SEKİZ ADET KRİSTAL KADEH

86 ALTI ADET BOHEM LİKÖR KADEHİ

Farklı renklerde Bohem kristal kadehlerin dış yüzleri bitkisel ve ışınsal kesme işçilikli. 20.yy. başı.

Farklı renklerde ve kesme işçilikli kristal kadeh takımı. 20.yy.

Yükseklik 18.5 cm

Yükseklik 11 cm

¨ 1.200

€ 170

¨ 500 € 70

87 BOHEM KRİSTAL KASE Klasik formlu, şeffaf ve bordo rengi çift katmanlı kristalgövdeli kasenin dış yüzü zengin altın yaldız işçilikli. 20.yy. başı. Çap 17 cm

¨ 700 € 100

39


88 TESBİH Kırmızı renkli kehribar 33’lük tesbihin kamçısı gümüş sırma işçilikli ve kazaziye sallantılı. Uzunluk 41 cm

¨ 800 € 115

89 TESBİH Damla kehribar 33’lük teşbihin kamçısı gümüş işçilikli ve üç adet Osmanlı sikkesi sallantılı. Uzunluk 37 cm

¨ 1.000 € 145

90 TESBİH Misk-i amberden yapılma, 33’lük tesbih. Uzunluk 34 cm 40

¨ 600 € 85


91 BROŞ Avrupa yapımı, altın üzeri inciler ve pırlanta taşlarla bezeli, yıldız formunda broş. 20.yy. ilk yarısı. Çap 4.5 cm

¨ 800 € 115

92 YÜZÜK Divanhane formunda, altın üzeri elmas ve granat taşlı yüzük. 20.yy. 3 x 3.4 cm

¨ 2.000 € 285

93 ÇİFT KÜPE Altın üzeri elmas taşlarla bezeli, sallantılı küpe. Uzunluk 3.5 cm

¨ 900 € 130

41


94 ERGİN İNAN (d.1943) ‘Renk rüzgarları yüzünde’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 35 x 25 cm

42

¨ 11.000 € 1.570


95 NURİ İYEM (1915-2005) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 34.5 x 32.5 cm

¨ 15.000 € 2.145

Evin Sanat Galerisi sertifikalı. 43


96 ADNAN VARINCA (1918-2014) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 24 x 32 cm

¨ 6.500 € 930

97 MEHMET PESEN (1923-2012) ‘Nazar boncuklu horoz’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 40 x 28 cm

44

¨ 4.000 € 570


98 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) Portre, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 53 x 36 cm

¨ 4.000 € 570

Eser, Dirimart tarafından 2007 yılında yayınlanan ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu’ kataloğunun 126.sayfasında yer alıyor.

99 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 32 x 34 cm

¨ 4.000 € 570

45


46

100 SUNA ÖZKALAN (d.1936)

101 SUNA ÖZKALAN (d.1936)

‘Trio’, karton üzeri karışık teknik, imzalı.

‘Evler’, karton üzeri karışık teknik, imzalı.

32 x 46.5 cm

33.5 x 47 cm

¨ 450 € 65

¨ 450 € 65


102 NAİM ULUDOĞAN (1911-2010)

103 NURETTİN GÜRPINAR (?-?)

‘Mimozalar’, duralite marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli.

‘Hasat’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1941 tarihli.

33 x 46 cm

50 x 60 cm ¨ 2.000 € 285

¨ 1.200 € 170

47


104 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, pembe Chinese bouquet dekorlu, 21 parçalık ve 6 kişilik yemek takımı. 20.yy. ¨ 5.800 € 830

105 PORSELEN SAHAN VE ŞEKERLİK GRUBU Count Thun (Bohemya) yapımcı firma damgalı, üç adet kapaklı sahan ve bir adet kapaklı şekerlikten oluşan grup. Tüm parçaların yüzeyleri dalında kır çiçekleri ile dekorlu. Kapak tutamakları gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Sahanlar 17 x 10 ve 17 x 12 cm Şekerlik 11.5 x 14 cm 48

¨ 1.800 € 255


106 HEREND PORSELEN KAHVE SETİ Herend porselen yapımcı firma damgalı, lale desenli, iki kişilik kahve takımı ve tepsi olmak üzere toplam sekiz parça. 20.yy. ¨ 2.500 € 355

107 HEREND PORSELEN SERVİS Herend porselen yapımcı firma damgalı, dört adet midye formunda hazneli, ortadan tutamaklı. 20.yy. 28 x 28 x 12 cm ¨ 1.800 € 255

49


108 PASKALYA YUMURTASI Rus yapımı, Moskova (1908-1926), 84 gümüş ayar ve usta damgalı gümüş yumurta stilize keçi ayağı formunda üç ayaklı. Dış yüzü çok renkli, gölgeli cloisonne mine işçilikli. Yer yer kabuşon ve yarı değerli taş aplikeli. İç yüzü altın vermeille. Yükseklik 9 cm

¨ 7.000 € 1.000

109 MİNELİ PUDRİYER Fransız yapımı, gümüş kare formlu pudriyerinher iki yüzü guilloche tekniği ile mine dekorlu. Kapağı floral buket çalışmalı. 20.yy. başı. 7 x 7 cm

¨ 1.500 € 215

110 MİNELİ FİNCAN VE TABAĞI Fransız yapımı takımın yüzeyi komple beyaz, siyah ve turkuaz mine işçilikli. Mineli yüzeyler zarif altın yaldız ve çok renkli serpme çiçek dekorlu. Minesinde ince bir çatlak mevcut. 19.yy. Yükseklik 7 cm

50

¨ 3.000 € 430


111 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, Jumelle Duchesse damgalı, mercek çevresi ve mekanizma ayarı sedeften yapılmış. Dürbün kısmı opalin boncuklarla bölmelendirilmiş, boncukların çevresi altın yaldız, beyaz ve kobalt mine işçilikli. Bronz bölümleri altın vermeille. Çok iyi kondisyonda. 1850’ler. Uzunluk 10.5 cm Yükseklik 5.5cm ¨ 800 € 115

112 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, bronz/altın vermeille. Mercek çevresi sedef işçilikli. Detaylı ve ince mine işçilikli dürbün bölümünde doğada romantik figürler çalışılmış. Mine sanatı açısından nadir bir örnek. Bir bölümünde çatlak mevcut. 1850’ler. Uzunluk 10 cm Yükseklik 6 cm ¨ 1.000 € 145

113 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, La Reine Paris damgalı, metal bölümleri nadir görülen alüminyumdan yapılmış. Mercek çevresi sedef işçilikli. Gövdesi pembe renkli düz mine üzeri altın yaldız stilize zambak motifleri, mavi renkli boccuklar ve çiçek buketleri ile dekorlanmış. Çok iyi durumda, 1850’ler. Uzunluk 10.5 cm Yükseklik 6.5 cm ¨ 800 € 115

51


114 OYUNCAK Tonka marka (ABD), teneke greyder/hafriyat makinesi. 1960-1970’ler. 50 x 21 x 23.5 cm

¨ 800 € 115

115 OYUNCAK TENEKE AKROBAT Batı Almanya yapımı, Arnold marka, 1950-1960’lar. 16 x 6 x 26 cm

¨ 1.300 € 185

116 OYUNCAK TENEKE MOTORSİKLET Çin yapımı, kurmalı, 1960’lar. 18 x 13 x 12 cm

52

¨ 800 € 115


117 OYUNCAK TREN SETİ Marklin (Alman) yapımı, lokomotif, iki adet yük vagonu ve 14 adet raydan oluşan tren seti. Orijinal kutusunda (kutuda yırtık var). ¨ 700 € 100 118 OYUNCAK TENEKE TREN SETİ Batı Almanya yapımı, Toboggan marka, kurmalı tren seti, 1950-1960’lar. Tren 3.5 x 9 cm Raylar 52 x 24 x 21 cm

¨ 1.500 € 215

53


119 MUHSİN KUT (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 62 x 78 cm

¨ 10.000 € 1.430

120 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Gezinti’, kağıt üzeri guvaj, imzalı. 50.5 x 39 cm

54

¨ 48.000 € 6.855


55


121 CELAL TUTANT (1910-1994) ‘Sokak’, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 46 x 38 cm

¨ 2.800 € 400

122 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Güvercin ve gelincikler’, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı. 33 x 31 cm

56

¨ 2.200 € 315


123 NURİ ABAÇ (1926-2008) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 60 x 60 cm

¨ 20.000 € 2.855

57


124 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘İstanbul, Şiirsel Tutku’, Hahnemuhle Matt Fibre, 200 g kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2018 tarihli. Kağıt ölçüsü 65 x 72 cm

58

¨ 5.500 € 785


125 ABİDİN DİNO (1913-1993) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm

¨ 20.000 € 2.855

59


126 TESBİH Yıldız taşından yapılmış, 33’lük tesbih. Uzunluk 38 cm

¨ 700 € 100

127 3 ADET TESBİH Boynuz, fildişi ve kukadan yapılmış, 3 adet 33’lük tesbih. Uzunluk 45-31 cm

60

¨ 600 € 85


128 BROŞ Avrupa yapımı, altın üzeri pırlantalar montürlenmiş. Stilize sepette çiçek formunda, armudi akik taş sallamalı. 19-20.yy. Ağırlık 14 g 6.7 x 5 cm

¨ 1.000 € 145

129 YÜZÜK Avrupa yapımı, altın, beş parça halinde tasarlanmış, safir taşların farklı yükseklikte yerleştirilmesiyle hareketlendirilmiş. 20.yy. ilk yarısı. Ağırlık 6 g

¨ 1.200 € 170

130 KOLYE UCU Hint yapımı, altın üzeri yakut ve elmas taşlarla bezeli, ortada yıldız formlu. Elmas, yakut, safir ve zümrüt taşlarla bezenmiş. 20.yy. Çap 3.2cm

¨ 700 € 100

61


131 6 ADET ÇAY-KAHVE KAŞIĞI Danimarka yapımı gümüş, Egon Lauridsen yapımcı damgalı kaşıkların sapları beyaz ve lacivert mineli. Orijinal kutusunda. 20.yy ilk yarısı. Uzunluk 10.5 cm

62

¨ 500 € 70

132 5 ADET TUZLUK-BİRBERLİK

133 PARFÜM ŞİŞESİ

Norveç yapımı, 925 gümüş ayar damgalı tuzluk-biberliklerin kapakları farklı renkte guilloche mine işçilikli. Hazneleri kristal kesmeli. 20.yy.

Avrupa yapımı, şeffaf kristal gövdeli, kapağı gümüş geçme ve mavi renkli guilloche mine işilikli. 20.yy ilk yarısı.

Yükseklik 4.5 cm

Yükseklik 11.5 cm ¨ 800 € 115

¨ 700 € 100


134 6 ADET ÇAY-KAHVE KAŞIĞI Danimarka yapımı, gümüş üzeri altın vermeille, kobalt mineli tutamakları taç formlu bir işçilikle sonlanıyor. 20.yy. başı. Uzunluk 10 cm

¨ 500 € 70

135 4 ADET TUZLUK-BİBERLİK

136 ÇİFT BAHARATLIK

Danimarka yapımı gümüş, kapakları sarı guilloche mine işçilikli. Bir tanesi hafif atıklı.

Danimarka yapımı, gümüş, kobalt renkli düz mine işçilikli. 20.yy.

Yükseklik 7 cm

Çap 5 cm

¨ 700 € 100

¨ 450 € 65

63


137 KOLYE Hintkari, gümüş üzeri altın kaplama kolye safir ve zümrüt taşlarla bezenmiş. Uzunluk 43 cm

138 KOLYE Avrupa yapımı, zarif işçilikli bir zincir ve ucunda oval bir resimliğin yer aldığı kolyenin ön yüzü yakut, safir ve pırlanta taş süslemeli. 1950’ler. Ağırlık 28 g

Uzunluk 28 cm

¨ 900 € 130

139 BİLEZİK Hintkari, gümüş üzeri elmas ve kök yakut bezeli, 20.yy. Uzunluk 20.5 cm

64

¨ 1.700 € 245

¨ 1.500 € 215


140 KOL SAATİ Omega marka, 18 ayar beyaz altın, hasır kayışlı, kadran çevresi pırlanta taşlarla bezenmiş kadın kol saati. 1950’ler. Çalışır durumda. ¨ 8.600 € 1.230

141 KOL SAATİ Omega marka, 18 ayar altın, deri kayışlı erkek kol saati. Çalışır durumda. 1950’ler. ¨ 6.000 € 855

65


142 ARİF KAPTAN (1906-1982)

143 FAHRELNİSSA ZEİD (1901-1991)

Soyut peyzaj, kağıt üzeri suluboya-guaj, imzalı.

Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı.

60 x 45 cm

60 x 50 cm

66

¨ 7.000 € 1.000

¨ 46.000 € 6.570


67


144 TURGUT ATALAY (1918-2004) ‘Anne ve çocuk’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 70 x 100 cm

68

¨ 7.500 € 1.070


145 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) ‘Eşekli portre ’, mukavva üzeri yağlıboya, arkası Mehmet Eyüboğlu imzalı. 70 x 100 cm

¨ 20.000 € 2.855

Eser, Dirimart Bedri Rahmi Eyüboğlu- Eren Eyüboğlu 2007 yılı sergi kataloğu sayfa 184’te yer almaktadır.

69


146 KEMAL ZEREN (1901-1977) Boğaz’dan görünüm, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 52 x 67 cm

¨ 3.400 € 485

147 PERTEV BOYAR (1897-1981) Orman peyzajı, mukavvaya marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 44 x 38 cm

70

¨ 3.200 € 455


148 NECDET KALAY (1932-1984)

149 ARTİN DEMİRCİ (d.1960)

Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.

‘Denizli’, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli.

50 x 100 cm

30 x 40 cm

¨ 11.000 € 1.570

¨ 3.500 € 500

71


150 VAZO Daum Freres damgalı, şeffaf kristal vazo. 20.yy. ortaları. Yükseklik 37 cm

¨ 1.300

€ 185

151 SEVRES KRİSTAL MEYVALIK Damgalı, kayık formlu, tutamakları sincap figürlü. 30 x 17 x 17 cm ¨ 800 € 115

72


152 ÜÇ ADET CAM BİBLO Avrupa yapımı, farklı formda tasarlanmış baykuş figürlerinden oluşan üç adet biblo. 20.yy. Yükseklik 24-15 cm

¨ 800 € 115

153 İÇKİ SETİ Baccarat kristal damgalı, 12 adet kırmızı şarap, 12 adet beyaz şarap ve 12 adet su kadehi ile 1 adet kırmızı şarap-1 adet kırmızı şarap karafı ve 1 adet sürahiden oluşan 39 parçalık set. Bir kadehin ağzında bir kadehin de ayağında mm’lik atık mevcut. 20.yy. Karaf yükseklikleri 33-31 cm

¨ 5.000 € 715

73


154 TUĞRALI GÜMÜŞ TÜTÜN KUTUSU Osmanlı Dönemi, Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), dikdörtgen formlu tütün kutusunun dış yüzü kalem işi, ortada stilize Çırağan Sarayı tasvirli. 9.5 x 5.5 x 2.5 cm Ağırlık 10 g

¨ 1.300 € 185

155 6 ADET GÜMÜŞ TATLI KAŞIĞI İstanbul işi, Erken Cumhuriyet Dönemi, sapları kalem işi dekorlu. Orijinal kutusunda. Ağırlık 130 g

156 OSMANLI MÜHÜR Gümüş, H.1293 (M.1877) tarihli, eski Türkçe ‘Devlet-i Aliyye-i Osmaniye-Kastamonu Vilayeti’ ibareli. Ağırlık 26 g 5 x 3.5 cm

74

¨ 500

€ 70

¨ 600 € 85


157 TUĞRALI GÜMÜŞ OBJE GRUBU Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), eski Türkçe SAH 90 damgalı bir adet reçellik, çift kadeh ile çift fincan ve zarfından oluşan grup. Kadehlerin üzerindeki panellerde kalem işi tekniği ile bitkisel süslemeler, stilize Osmanlı devlet arması, cami ve Beyazıt Kulesi motifleri çalışılmış. Reçelliğin yüzeyi kalem işi ve aznavur işçiliği ile bitkisel ve geometrik süslemelerle dekorlu, tutamağı kuş formunda. Zarfların gövdesi dilimlerle hareketlendirilmiş. Toplam ağırlık 770 g Yükseklik 4.2-21 cm

¨ 10.000 € 1.430

159 2 ADET TUĞRALI BARDAK 158 6 ADET TUĞRALI GÜMÜŞ ZARF Osmanlı Dönemi, II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909), konik formlu zarfların gövdesi dilimlerle hareketlendirilmiş. Dilimlerin üzerinde kalem işi işlemeler mevcut. Ağırlık 204 g Yükseklik 6 cm

¨ 1.300 € 185

Osmanlı Dönemi, Sultan II.Abdülhamid tuğralı (18761909), klasik formlu bardakların yüzeyi kalem işi süslemeli. Ağırlık 106 g Yükseklik 7.2 cm ¨ 800 € 115

75


160 İKİ ADET ECZA ŞİŞESİ Büyük boyutlu, karamel renkli camdan yapılmış, etanol ve sıvı amonyak şişeleri. 20.yy. başı. Yükseklik 34 cm

¨ 500 € 70

161 TAŞ PLAK Hafız Burhan’ın 1926 yılında Columbia firması için doldurduğu plaklardan biri olan bu taş plakta İstiklal Marşı (1924-1930 yılları arasında kullanılan ilk bestesi) ve ‘Sakarya Marşı’ yer alıyor. Çap 25.6 cm

162 ELMAS KESME MAKİNESİ Avrupa yapımı, pirinç. 20.yy. ortaları. 19 x 32 x 20 cm ¨ 2.200 € 315 76

¨ 1.000 € 145


163 TERAZİ DRGM Westa marka (Alman) tek 20.yy ortaları. 29.5 x 19 x 19 cm

kefeli terazi,

¨ 600 € 85

164 KİLİT GRUBU Osmanlı dönemi, 2 tanesi asma kilit olmak üzere toplam 6 adet demir kilitten oluşan grup. 19-20.yy. Uzunluk 35-8 cm ¨ 900 € 130

165 DİLİMLEME MAKİNESİ Aleksander Werk, Westfalia marka (Alman), 4005/2 seri numaralı, salam/sosis benzeri yiyecekleri dilimlemek için kullanılan alet. 1920-1930’lar. 32 x 25 x 19 cm

¨ 750 € 105

77


166 ÜMMET KARACA (d.1956) ‘Maçka’dan boğaz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 60 x 80 cm

¨ 1.000 € 145

167 NİMET BERDAN (1918-2001) ‘Eski Türk işleri ve pembe güller’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm

78

¨ 1.800 € 255


168 YAŞAR ZEYNALOV (d.1960, Bakü) ‘İstanbul’un Fethi’, tuval üzeri yağlıboya. 150 x 200 cm

¨ 20.000 € 2.855

Yaşar Zeynalov’un eserleri Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin ‘Panoramalar ve Yağlıboya Tablolar’ bölümünde, İstanbul Panorama 1453 Tarih Müzesi, Bursa Panorama 1326 ve Çanakkale 1915 Panoramik Müzeleri’nde yer almaktadır. Bu eseri için Prof.Dr.Alanbey Karoğlu, Doç.Dr. Eylem Tataroğlu ve Prof. Dr. Canan Deliduman tarafından 27.09.2017 tarihinde bir bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Ayrıca Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Emekli Daire Başkanı Ahmet Oruç tarafından hazırlanmış değerlendirme raporu da mevcuttur. 79


169 ALEKSANDER SAMSONOV ‘Sarıkamış Destanı’, tuval üzeri yağlıboya, arkası imzalı ve 2006 tarihli. 150 x 200 cm

¨ 15.000 € 2.145

Aleksander Samsonov’un eserleri Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin ‘Panoramalar ve Yağlıboya Tablolar’ bölümünde ve İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde yer almaktadır. Bu eseri için Prof.Dr.Alanbey Karoğlu, Doç.Dr. Eylem Tataroğlu ve Prof. Dr Canan Deliduman tarafından 27.09.2017 tarihinde bir bilirkişi raporu hazırlanmıştır.

80

Ayrıca Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Emekli Daire Başkanı Ahmet Oruç tarafından hazırlanmış değerlendirme raporu da mevcuttur.


170 YAŞAR ZEYNALOV (d.1960, Bakü) ‘Çanakkale Zaferi’, tuval üzeri yağlıboya. 150 x 200 cm

¨ 15.000 € 2.145

Yaşar Zeynalov’un eserleri Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin ‘Panoramalar ve Yağlıboya Tablolar’ bölümünde, İstanbul Panorama 1453 Tarih Müzesi, Bursa Panorama 1326 ve Çanakkale 1915 Panoramik Müzeleri’nde yer almaktadır. Eser için Prof.Dr.Alanbey Karoğlu, Doç.Dr. Eylem Tataroğlu ve Prof. Dr. Canan Deliduman tarafından 27.09.2017 tarihinde bir bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Ayrıca Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Emekli Daire Başkanı Ahmet Oruç tarafından hazırlanmış değerlendirme raporu da mevcuttur. 81


171 WLADIMIR PETROFF (1880-1935) ‘Camii içi’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı,1938 tarihli. 50 x 35 cm

¨ 6.500 € 930

172 NURETTİN GÜRPINAR (?-?) ‘Camii içi’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1968 tarihli. 40 x 50 cm

82

¨ 500 € 70


173 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) Vazoda çiçekler, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. 40 x 50 cm

¨ 3.000 € 440

174 BÜLENT KILIÇ (d.1974) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 42 x 42 cm

¨ 1.250

€ 180

83


175 ÇİFT KÜPE Avrupa yapımı, altın, yeşil mineli, kuş formunda, yer yer elmas taşlarla bezeli, damla formlu jade sallantılı. 20.yy. ilk yarısı. Uzunluk 4.5 cm

¨ 600 € 85

176 ÇİFT KÜPE Hint işi, altın ve gümüş üzeri yakut ve elmas taş bezeli. 20.yy. Uzunluk 5 cm

¨ 900 € 130

177 ÇİFT KÜPE Hintkari, gümüş/altın kaplama, çift çiçek formunda küpeler elmas ve yakut taş bezeli. 20.yy. Uzunluk 5 cm

178 ÇİFT KÜPE Altın üzeri pırlanta taşlarla bezeli stilize ay yıldız formunda. 20.yy. başı. Ağırlık 6 g Uzunluk 3.4 cm 84

¨ 700 € 100

¨ 700 € 100


179 YÜZÜK Avrupa yapımı, Beyaz ve sarı altın üzeri elmas işçilikli yüzük. 20.yy. ilk yarısı. ¨ 2.400 € 345

180 ART DECO BROŞ Avrupa yapımı, platin, klasik Art Deco formunda broş yaklaşık 2,50 karat eski kesim pırlanta taş montürlü. Yuvarlak taş kenarı safir geçme. 1930’lar. Orijinal kutusunda. 1 adet küçük pırlantası eksik. 6,5 x 3.5 cm

¨ 10.000 € 1.430

181 ÇİFT KÜPE Osmanlı yapımı, altın üzeri elmas ve oval kök yakutlarla bezeli. Bağlantı bölümleri fiyonk formunda. 19.yy. 4.3 cm

¨ 1.000 € 145

85


182 ALTIN KÜPE VE YÜZÜK TAKIMI Osmanlı yapımı, sade işçilikli, Mevlevi sikkesi formunda uzantılı. 19.yy. Ağırlık 3 g

¨ 1.500 € 215

183 BROŞ Avrupa yapımı, İtalyan, oval formda, cameo tekniği ile tasarlanmış, kenarları gümüş geçme bir çerçeve ile çevrili. 20.yy. başı. 5 x 4.5 cm

¨ 500 € 70

184 KOLYE UCU Avrupa yapımı, gümüş, açılan kitap formunda tasarlanmış oval resimlikli. Ön yüzü açık mavi renkli guilloche mineli, ortada dalında gül tasvirli. 20.yy. başları. 2.5 x 2.2. cm 86

¨ 700 € 100


185 BİLEZİK Hintkari, gümüş üzeri altın kaplama, ortada tavus kuşu formunun yer aldığı elmas ve yakut taşlı bilezik. 20.yy. ¨ 2.000 € 285

186 ALTIN SİGARA TUTACAĞI Özel yapım, roze altın üzerine pırlanta işlemeli, tutamak bölümü stilize tuğra formunda sigara tutacağı. 20.yy. Ağırlık 10 g Uzunluk 9.3 cm

¨ 6.000 € 855

187 YAKA İĞNESİ Altın üzeri pırlanta taşlarla oluşturulmuş, ay-yıldız formunda yaka iğnesi. 20.yy.başı Uzunluk 4.5 cm

¨ 800 € 115

87


188 ALTIN CEP SAATİ Vacheron & Constantin marka, 18 ayar altın cep saatinin kadranı altın yaldızlı ve quilloché işçilikli. Alt kısımda saniye gösterir ek bir gösterge mevcut. 1910’lar. Çap 4.7 cm

Zincir Uzunluğu 29.5 cm ¨ 4.800 € 685

189 KOL SAATİ Bulgari marka, çelik, otomatik, takvimli kadın kol saati. Çalışır durumda. ¨ 6.000 € 855

88


190 PATEK-PHILIPPE ERKEK KOL SAATİ Patek-Philippe , Ref.2481/2482 modeli, 18 ayar altın kol saatinin arka kapağı Josip Broz Tito imzalı. Altın rengi kadranının alt kısmında saniye gösterir ek bir gösterge mevcut. Siyah yılan derisi kordonlu ve orijinal kutusunda. Hiç kullanılmamış. 1950’li yıllar. Çap 3.7 cm

¨ 35.000 € 5.000

Bu saat, 1953-1980 yılları arasında Yugoslavya Devlet Başkanı olarak görev yapan Josip Broz Tito tarafından, 1954 yılındaki Türkiye ziyaretinde kendisinin koruma müdürlüğü görevini üstlenen sahibine hediye edilmiştir. Patek-Philippe firması tarafından 22 Mart 1990 tarihinde eser sahibine, firmaya yazdığı mektuba cevaben gönderilmiş, saatin özellikleri ve o günkü fiyatını belirten bir belge de mevcuttur.

89


191 MUSTAFA ESİRKUŞ (1921-1989) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 95 cm

¨ 27.500 € 3.930

192 HAKKI ANLI (1906-1991) ‘Köprü’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1940 tarihli. 22 x 33 cm

90

¨ 9.000 € 1.285


91


193 ORHAN TAYLAN (d.1941) Natürmort, jüt üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 120 x 90 cm

92

¨ 9.000 € 1.285


194 HAKAN ESMER (d.1973) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 120 x 110 cm

¨ 7.500 € 1.070 93


195 İSMAİL ACAR (d.1971) ‘Sazende’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 60 x 100 cm

196 İSMAİL ACAR (d.1971) ‘IV. Mehmet’ (Avcı Mehmet), tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 60 x 70 cm

94

¨ 3.500 € 500

¨ 4.000 € 570


197 AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU(d.1959) İsimsiz, tuval üzeri imzalı, 2016 tarihli.

yağlıboya,

97x 97 cm ¨ 4.500 € 645

198 ALP TAMER ULUKILIÇ (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 1.500 € 215

95


199 KOLYE-SAAT Gübelin marka, küre formlu, kadran ve mekanizması açık. Metal bölümleri yeşil guilloche mineli. Fiyonk formlu bir iğne ile sonlanıyor. Çalışır durumda ve orijinal kutusunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Uzunluk 4 cm Çap 2.2 cm

¨ 1.200 € 170

200 KOLYE-SAAT Avrupa yapımı, küre formunda, saatin kadranı alt yüzünde yer alıyor. Dış yüzü açık yeşil renkli guilloche mineli, çok renkli serpme çiçek buketleri dekorlu gümüş saat. Zinciri sonradan takılmış. 20.yy. ilk yarısı. Uzunluk 2.5 cm

96

¨ 1.200 € 170


201 TESBİH Bağa (kaplumbağa kabuğundan) 33’lük tesbih. Uzunluk 33 cm

¨ 500 € 70

202 TESBİH Ateş kehribar 33’lük teşbih, gümüş kamçılı. Uzunluk 35 cm

¨ 600 € 85

203 9 ADET KAŞIK Osmanlı yapımı, farklı formda, kuka, boynuz, bağa, kemikten yapılmış, mercan ve firuze işlemeli tatlı kaşıkları. Uzunluk 23-26 cm

¨ 1.800 € 255

97


204 NİŞAN-I ÂLİ OSMANÎ (OSMANİYE NİŞANI) Sultan Abdülaziz’in irade-i seniyesi ile 1862 yılında, her türlü devlet işlerinde başarı gösterenlere imtiyaz ve iftihar işareti olarak verilen Osmanlı nişanı. Mecidi nişanından sonraki en önemli nişandır. Yeşil mineli ve yedi köşeli yıldız şeklinde tasarlanan nişanın ortasında yer alan kırmızı mineli madalyonda “El Müstenit Bittevfikat El Rabbaniye Abdülaziz Han Melikil Devletül Osmaniye” yazısı ile yarım ay motifi var. Nişanın arka kapağında çifte davul ve âlem, Osmanlı’nın kuruluş tarihi olan Hicri 699 tarihi ve Darpane-i Amire’nin damgası vardır. 9 x 6.5 cm

¨ 2.500 € 355

205 İSTİKLAL MADALYASI 29 Kasım 1920 günü mecliste kabul edilen ve 4 Nisan 1921 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 66 sayılı kanun ile Kurtuluş Savaşı sırasında yararlılık gösterenlere verilen İstiklal Madalyası. Cephede aktif savaşanlara verilen kırmızı kurdeleli pirinç madalyanın ön yüzünde meclisin açıldığı tarih olan Rumi 23 Nisan 1336 (M.1920) tarihi yer alıyor. Üstte Ankara şehrinin, ortada TBMM binasının bulunduğu ön yüzde, meclisin altındaki dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tarıma önem verileceğini, iki taraftaki meşaleler de barışı anlatır. En altta kağnısıyla birlikte bir köylü kadını yer alır. Meclisin üzerindeki güneş ışınları ise zafer ve barışa işaret eder. Madalyanın arka yüzünde ise ay-yıldız bir çerçeve içinde Misak-i Milli sınırlarını gösteren bir Türkiye haritası vardır. En altta madalyanın yapılış yılı olan 1 Teşrinisani 1338 (1 Kasım 1922) tarihi bulunur. 4 x 3.5 cm

98

¨ 900 € 130


206 MECİDİYE NİŞANI Osmanlı, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde (1839-1861) çıkartılmaya başlanan gümüş, 5. derece Mecidiye Nişanı. Bu nişan Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar aynı tarih ve Abdülmecid’in tuğrası ile kullanılmıştır. Stilize güneş formunda tasarlanan nişanın üçlü ışın demetinden oluşan yedi kolu arasında ay-yıldız motifleri yer alıyor. Merkezde Sultan Abdülmecid’in tuğrası ve çevresindeki kırmızı mineli alanda ‘gayret’, ‘hamiyet’, ‘sadakat’ kelimeleri ile en altta nişanın ihdas tarihi olan H.1268 (M.1852) yazılı. Nişan kırmızı mineli bir ay-yıldız ile sonlanıyor. Arkası Darphane-i Amire ve eski Tükçe SAH damgalı. Orijinal kutusunda. 5.5 x 7 cm

¨ 2.900 € 415

207 GÜMÜŞ SALLAMA Hasır örgü işlemeli sallamanın ortasına ay-yıldız aplike edilmiş. Sallama bölümü Sultan Reşat portesinin yer aldığı bir bölümle sonlanıyor. Uzunluk 14 cm Ağırlık 15 g ¨ 900 € 130

208 AĞIZLIK Avrupa yapımı, kehribar ağızlığın kenarı altın sıvama, orijinal kutusunda. Uzunluk 6 cm

¨ 600 € 85 99


209 KÜTAHYA SERAMİK TABAK Osmanlı Dönemi, beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı. Sır altı bezemeler kobalt mavisi, mangan moru, toprak kırmızısı ve firuze renklerde olup konturları siyahtır. Merkezde eski Türkçe ‘şevketinle bin yaşa’ yazılı tabağın kenarlarında hatayi, lale ve yapraklardan oluşan bitkisel bezemeler yer alıyor. Kobalt mavi ve firuze, dönemin diğer örneklerinde de sıklıkla görüldüğü gibi, fırınlama sırasında akmıştır. Tabağın arkasında çiçek ve stilize balık motifleri çalışılmış. Kenarları ufak atıklı. 19.yy. sonu. Çap 24 cm

Yükseklik 5 cm

¨ 1.000 € 145

210 KÜTAHYA SERAMİK TABAK Osmanlı Dönemi, beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı. Sır altı bezemeler kobalt mavisi, mangan moru, toprak kırmızısı, sarı, yeşil ve firuze renklerde olup konturları siyahtır. Bezeme olarak, İznik ürünlerinden esinlenilerek bir kökten çıkan rumi, palmet, karanfil, hatayi ve lale motifleri çalışılmış. 19.yy. sonu. Çap 19 cm Yükseklik 3.5 cm ¨ 800 € 115

100


211 HAMAM TASI Osmanlı yapımı bakır üzeri altın vermeille hamam tasının iç orta bölümünde repousse tekniği ile stilize cami motifi çalışılmış. Dilimli gövdesi ve ağız kenarı aynı teknikte floral motiflerle işlenmiş. Koleksiyonluk bir eser. 19.yy. Çap 20 cm Yükseklik 6.5 cm

¨ 1.500 € 215

212 HAMAM TASI Bosna işi, zenne, bakır hamam tasının kenarları dilimli, iç ve dış yüzünde Mühr-ü Süleyman ve hilal motifleri ile floral bezemeler kabartma ve kalem işi teknikleri ile çalışılmış. Tüm yüzey altın vermeille. 19.yy. Yükseklik 6 cm Çap 16 cm

¨ 800 € 115

213 ŞİFA TASI Osmanlı yapımı bronz, kalem işi tekniği ile dualar ve Allah’ın isimlerinin yer aldığı bronz şifa tası. 19.yy. Çap 15 cm Yükseklik 4 cm ¨ 800 € 115

101


214 BÜLENT KILIÇ (d.1974) ‘Üsküdar İskelesi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 58 x 70 cm

¨ 2.750 € 395

215 SALİM ÖZÜDOĞRU (1927-2015) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 52 cm

102

¨ 3.000 € 430


216 ÜMMET KARACA (d.1956)

217 ÜMMET KARACA (d.1956)

‘Büyük Ada’dan’ , tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli.

‘Büyük Ada’dan’ , tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli.

60 x 80 cm

60 x 80 cm

¨ 2.000 € 285

¨ 2.000 € 285

103


218 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Kemancı’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2008 tarihli. 50 x 70 cm

219 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Kompozisyon, mukavvaya marufle karton üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1976 tarihli. 26 x 32 cm ¨ 5.500 € 785

104

¨ 3.500 € 500


220 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Adalardan bir yar gelir bizlere’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 23 x 69 cm

¨ 8.000 € 1.150

221 MUSTAFA PİLEVNELİ (d.1940) Peyzaj, ahşap üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. Çap 45 cm

¨ 7.000 € 1.000 105


222 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 50 cm

106

¨ 10.000 € 1.430


223 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Liman, tuvale marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı, 1971 tarihli. 50 x 67 cm

¨ 22.000 € 3.145

107


224 GÜMÜŞ CEP SAATİ Osmanlı pazarına özel yapım Avrupa saatin mineli kadranı eski Türkçe rakamlı. Arka yüzünde cam altı tekniği ile çalışılmış Osmanlı devlet arması yer alıyor. Çalışır durumda ve iyi kondisyonda. 19.yy. 7 x 5.4 cm

225 5 ADET TUZLUK-BİRBERLİK TAKIMI

226 PARFÜM ŞİŞESİ

Norveç yapımı, 925 gümüş ayar damgalı tuzluk-biberliklerin kapakları kobalt renkte quilloche mine işçilikli. Hazneleri kristal kesmeli. 20.yy.

Avrupa yapımı, kesme kristal gövdeli, ağız kenarı geniş bant halinde gümüş geçme. 20.yy. ilk yarısı.

Yükseklik 4.5 cm 108

¨ 5.500 € 785

Yükseklik 18 cm ¨ 800 € 115

¨ 350 € 50


227 GÜMÜŞ TÜTÜN KUTUSU İran yapımı, 84 gümüş ayar ve eski Türkçe usta ve HP damgalı (1917 Ekim Devrimi sonrası, Rusya uzun süre Kuzey İran sınırını kontrol edemediği için 20.yy başlarındaki geçiş döneminde eski Türkçe, Kiril ve Latin alfabesinin bir arada olduğu bu tarz damgalar görülür). Kare formlu kutunun yüzeyi kalem işi tekniğinde bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ilk yarısı. 11.5 x 11.5 x 2.5 cm Ağırlık 310 g ¨ 1.000 € 145

228 GÜMÜŞ TABAKA Avrupa yapımı, 800 ayar gümüş damgalı, dikdörtgen formlu tabakanın yivli gövdesinin ön yüzünde Rus çift başlı kartal arması aplike edilmiş. Ağırlık 105 g 8 x 8.5 cm

¨ 1.500 € 215

229 5 ADET CAM BİBLO Murano, güvercin formunda 5 adet biblo. 20.yy. 6.5 x 4. x 3 cm

¨ 500 € 70 109


230 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, fish scale dekorlu, serçe ve sülün konulu iki adet biblo. 20.yy. Yükseklik 7-9 cm

¨ 2.400 € 345

231 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, fish scale dekorlu baykuş biblosu. 20.yy. Yükseklik 21 cm

110

¨ 2.800 € 400


232 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, fish scale dekorlu horoz biblosu. 20.yy. Yükseklik 24 cm

¨ 3.000 € 430

233 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, fish scale dekorlu iki adet tavşan figürü. 20.yy. Yükseklik 8.5 cm

¨ 700 € 100

111


234 HARİTA ‘Umumi Memalik-i Mahruse-i Şahane’ , H.1312 (M.1895) tarihli, İstanbul basımı, 1/3.000.000 ölçekli. ‘Meclis-i Maarif-i Askeriyyenin tensip kararıyla meşhur Kipert haritasından Kolağası Osman Enver, Yüzbaşı Bekir Sıtkı tarafından tersim; Kolağası Ahmet Cemal Efendi tarafından da tercüme edilmiştir’ ibareli. 152 x 130.5 cm

¨ 2.000 € 285

Memalik-i Mahruse-i Şahane, Osmanlı Devleti’ni ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. ‘Sultanın korunmuş toprakları’ ya da ‘Allah’ın koruduğu hükümdarlık toprakları’ anlamına gelir. 112


Satrancı Urefa, büyük tasavvuf alimi Muhyiddin İbn-i Arabi (1165-1239) tarafından tasavvuf yolunu öğrencilerine öğretmek üzere geliştirilmiş bir oyundur. Bazı kaynaklarda Süleyman Çelebi (1351-1422) tarafından oluşturulduğu da anlatılır. Halk arasında ‘Yılanlı dama’ ya da ‘Osmanlı satrancı’ olarak da bilinir. Sufilerin seyri sülukunda, yani tasavvuf yolunda ilerleyişinde kullanılmıştır. Yukarıyı gösteren oklar sıçrama yapılabilecek noktalardır. Aşağıyı gösteren oklar ise düşüş yaşanabilecek noktalardır. Klasik Tasavvuf öğretisinde “Vahdet-i Vücut” (Varlığın Birliği) fikrini temel alan ilerleyişin sistematize edilmeye çalışılmış halidir. Yolu ve yoldaki halleri gösterir. Oyunun amacı tasavvuf yolunda ilerleyen salik’in karşısına çıkabilecek durumları öğretmek ve yolun güzel ve tehlikeli yönlerini kavratmaktır. Zar atarak oynanan oyun 101 basamaktan oluşur. İlk basamak olan zillet (alçaklık) basamağıdır. Son basamak ise visal (kavuşmak) basamağıdır. Oyuncu üzerine ulaştığı her basamağı açıklamak ve yorumlamak zorundadır. Oyunda kötü huylardan veya gururlanma, kendini beğenme, böbürlenme gibi durumların oluşabileceği ya da bizzat oluştuğu basamaklar bulunur ve buralarda yılanlar bekler. Bu durumda basamak kaybedilir. Bazı durumlarda da ilk basamağa kadar geri gidilebilir. Oyunda sona ulaştırıcı bazı özel basamaklar da vardır. Örneğin 87. basamak olan muhabbet (sevmek) basamağı doğrudan 101. basamağa yani visale (kavuşmaya) ulaştırabilir. 235 SATRANCI UREFA (ARİFLERİN SATRANCI) El yazması, H.21 Recep 1315 (M.16 Aralık 1897) tarihli. Nadir, koleksiyonluk örnek. 63.5 x 41 cm

¨ 1.800 € 255

113


236 MEHMET ARPACIK (1936) Peyzaj, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 140 x 180 cm

114

¨ 7.800 € 1.115


237 ÜMMET KARACA (d.1956) ‘Emirgan Çınaraltı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 120 x 160 cm

¨ 4.800 € 685

115


238 ABDULLAH ÇİZGEN (1907-1987) ‘Antalya Yivli Minare’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 65 x 54 cm 116

¨ 14.000 € 2.000


239 ABDULLAH ÇİZGEN (1907-1987) ‘Topkapı Sarayı avlusu’, jüt üzeri yağlıboya, imzalı, 1959 tarihli. 65 x 54 cm

¨ 14.000 € 2.000

117


240 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 42 x 30 cm

118

¨ 11.000 € 1.570


241 EREN EYÜBOĞLU(1912-1988) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1948 tarihli. Sol üst köşesinde ufak bir çatlak var. 34.5 x 44 cm

¨ 12.000 € 1.715

119


242 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Kompozisyon, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 24 x 37 cm

¨ 5.000 € 715

243 FARUK CİMOK ‘Taksim’, duralite marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 30 cm

120

¨ 2.750 € 395


244 NURİ ABAÇ (1926-2008)

245 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007)

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli.

37 x 66,5 cm

30 x 40 cm

¨ 8.000

€ 1.145

¨ 2.000 € 285

121


246 PLAK Giacomo Puccini, Manon Lescaut, Maria Callas, Guiseppe di Stefano, Giullo Fioravanti, Orchestra e Coro del Teatro Alla Scala di Milano Serafin, 2 adet plak, orijinal kutusunda. Kutu ölçüsü 32 x 32 cm 247 PLAK KOLEKSİYONU

¨ 100 € 152

-Guiseppe Verdi, Il Trovatore (İtalyanca), Leontyne Price-Placido Domingo-Sherrill Milnes-Fiorenza Cossoto-Zubin Mehta, New Philharmonia Orchestra, 3 adet plak, orijinal kutusunda. -Guiseppe Verdi, Othello, Mario del Monaco-Renata Tebaldi-Aldo Protti-Nello Romanato, Wiener Philharmoniker, 3 adet plak, orijinal kutusunda. -Guiseppe Verdi, Don Carlos (İtalyanca), José Carreras-Mirella FireniNicolai Ghiaurov-Agnes Baltsa-Piero Cappuccilli-Ruggero Raimondi, Berliner Philharmoniker, 4 adet plak, orijinal kutusunda. -Guiseppe Verdi, Rigoletto, Piero CappucciliIleana Cotrubas-Placido Domingo-Elena Obraztsova-Nicolai Ghiaurov-Kurt MollHanna Schwarz, Wiener Philharmoniker, 3 adet plak, orijinal kutusunda. -Guiseppe Verdi, Othello, Herva NelliGuiseppe Valdengo-Ramon Vinay-NBC Symphony Orchestra, Toscannini Edition, 3 adet plak, orijinal kutusunda. -Guiseppe Verdi, Aida, Renata TebaldiMario del Monaco-Ebe Stignani-Aldo Protti, 3 adet plak, orijinal kutusunda. Kutu ölçüleri 32 x 32 cm ¨ 600 € 85 248 PLAK KOLEKSİYONU -Richard Wagner, Siegfried, Julius Patzak-Ludwig Suthaus, Orchestra Sinfonica della Radio Italiana, 5 adet plak, orijinal kutusunda. -Richard Wagner, Die Meistersinger Von Nürnberg, Hilde Güden-Paul Schöffler-Günther Treptow-Anton Dermota-Karl Dönch, Wiener Philharmoniker, 5 adet plak, orijinal kutusunda. -Richard Wagner, Götterdämmerung, R.Capecchi-C. Valletti-G.Modesti-G.Taddei-F.Barbieri-P. De Palma-R.Corsi-A.Stella, Orchestra e Coro del Teatro San Carlo di Napoli, 8 adet plak, orijinal kutusunda. Kutu ölçüleri 32 x 32 cm 122

¨ 300 € 45


249 YUNUS TONKUŞ (d.1954) Ex Oriente Lux, Vina & Artes damgalı,1994 yılı Margaux, La Grande Cuvee şarabı (75 cl). Şarabın seramik rölyef etiketi Yunus Tonkuş tarafından yapılmıştır ve 100 adet üretilmiştir. Rölyef, No 35/100. ¨ 2.600 € 370 123


250 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) Ex Oriente Lux, Vina & Artes damgalı, 1995 yılı Chateau Etang des Colombes şarabı (75 cl). Şarap etiketinin tasarımı Süleyman Saim Tekcan tarafından yapılmıştır (sınırlı sayıda; 100 adet). Gravür, No 66/100 ve 1997 tarihli. Ahşap kutusunda. ¨ 2.000 € 285

251 HABİB AYDOĞDU (d.1952) Ex Oriente Lux, Vina & Artes damgalı, Manzanilla şarabı (0.5 L). Şarap etiketinin tasarımı Habib Aydoğdu tarafından yapılmıştır (sınırlı sayıda; 100 adet). Gravür, No 4/100 ve 1997 tarihli. Ahşap kutusunda. ¨ 1.600 € 230

124


252 GÜROL SÖZEN (d.1940) Ex Oriente Lux, Vina & Artes damgalı, 1996 yılı Trebbiano d'Abruzzo şarabı (75 cl). Şarap etiketinin tasarımı Gürol Sözen tarafından yapılmıştır (sınırlı sayıda; 100 adet).Gravür, No 18/100 ve 1997 tarihli. Ahşap kutusunda. ¨ 2.600 € 370

253 ERGİN İNAN (d.1943) Ex Oriente Lux, Vina & Artes damgalı, 1993 yılı Chateau Cadillac Lesgourgues şarabı (75 cl). Şarap etiketinin tasarımı Ergin İnan tarafından yapılmıştır (sınırlı sayıda; 100 adet). Gravür, No 27/100 ve 1997 tarihli. Ahşap kutusunda. ¨ 2.600 € 370

125


254 MÜNİF FEHİM ÖZERMAN (1899-1983)

255 MAİDE AREL (1907-1997)

‘Göksu’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

Figüratif kompozisyon, karton üzeri kuruboya-kurşun kalem, imzalı.

50 x 60 cm

126

¨ 4.000 € 570

50 x 62 cm

¨ 4.000 € 570


256 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) ‘Hazeran tamiri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 65 x 50 cm

¨ 9.000 € 1.285

127


257 NEŞET GÜNAL (1923-2002) ‘Kardeşler’, kağıt üzeri desen, imzalı, 1981 tarihli. 24 x 9 cm

¨ 15.000 € 2.145

Bu desenin yağlıboya versiyonu Bilim ve Sanat Galerisi’nin 1996 yılında yayınladığı ‘Neşet Günal’ kitabının 156.sayfasında yer almaktadır.

258 CİHAT BURAK (1915-1994) İsimsiz, kağıt üzeri yağlıboya, guaj, pastel, imzalı 56 x 50 cm

128 128

¨ 47.000 € 6.715


129


259 MÜNİF FEHİM ÖZERMAN (1899-1983) On dört adet Osmanlı dönemi yaşamı konulu çalışma, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 31 x 24 cm

130

¨ 34.000 € 4.855


260 HASAN VECİHİ BEREKETOĞLU (1895-1973) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 90 cm

¨ 40.000 € 5.715

131


261 GÜMÜŞ HAMAM TASI SM yapımcı damgalı, Cumhuriyet Dönemi, klasik formlu, kabartma ve kalem işi dekorlu. 20.yy. Çap 20 cm Ağırlık 313 g ¨ 1.600 € 230

262 GÜMÜŞ HAMAM TASI Erken Cumhuriyet Dönemi, eski Türkçe SAH 90 ve ayyıldız motifi içinde Rumi 1336 (M.1920) tarih damgalı. Nadir rastlanan bu damga Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, 1928 yılında Latin alfabesinin kabulüne kadar kısa süreli olarak kullanılmıştır. Minyon formlu hamam tasının ortasında kabartma ay-yıldız bir rozet içerisinde yer alıyor. Gövde dış yüzü klasik formların kullanıldığı dilimler ve kalem işi bitkisel süslemelerle oluşturulmuş. İyi durumda, nadir koleksiyonluk bir örnek. Ağırlık 247 g Çap 19 cm

¨ 2.600 € 370

263 GÜMÜŞ KEMER Osmanlı Dönemi, telkâri işçilikli. 19-20.yy. Ağırlık 175 g Uzunluk 83 cm ¨ 700 € 100 132


264 YAKA İĞNESİ

265 FİNCAN ZARFI

Osmanlı yapımı, kama formunda, bronz/altın vermeille iğnenin yüzeyi aplike firuze ve mercan taşlarla bezeli. Kesici gövdesi altın kakma işçilikli. Osmanlı bronz işçiliğinin nadir örneklerinden. 19.yy.

Osmanlı yapımı, bronz, konik formlu, kesik kenarlı, pedestal ayaklı fincan zarfının dış yüzü mercan ve firuze aplikeli. Nadir görülen kondisyonda. 18-19.yy.

Uzunluk 11 cm

Yükseklik 5.3 cm

¨ 1.900 € 270

¨ 1.900 € 270

266 ŞİFA TASI Tek parça boynuzdan yapılmış, ağız dış kenarına sonradan çepeçevre Ayet-el Kürsi ve Allah’ın isimleri işlenmiş. 19-20.yy. Çap 16.6 cm Yükseklik 6 cm ¨ 1.500 € 215

133


267 TESBİH Kukadan yapılma 99’luk tesbihin altın kamçısı hasır örme ve kazaziye işçilikli. Tanelerinden biri eksik. Uzunluk 67 cm

¨ 2.800 € 400

268 GERDANLIK Osmanlı Dönemi, altın üzeri yaklaşık 2.5 karat elmas taş bezeli akarsu gerdanlık, 19.yy. Uzunluk 40 cm

134

¨ 7.000 € 1.000


269 TAÇ Osmanlı Dönemi, altın üzeri yaklaşık 1 karat pırlanta taş bezeli taç dalında çiçekler montürlü ve montürün tepesi ay-yıldız aplikeli. 19.yy. Genişlik 16 cm

¨ 3.600 € 515

270 TESBİH Necef taneli 99’luk tesbihin gümüş ve hasır örme işçilikli kamçısı mercan bir boncukla sonlanıyor. Necef tanelerin yüzeyi faset kesmelerle hareketlendirilmiş. Uzunluk 51.5 cm

¨ 4.000 € 570

135


271 NUTUK (İLK BASKI/ESKİ TÜRKÇE) Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl olan 1927’de, eski Türkçe harflerle yapılan ilk baskı. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. 627 sayfa, içinde ek olarak 10 tabaka halinde haritalar yer alıyor. İlk sayfada Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzası, ikinci sayfada ise eski Türkçe ‘Nutuk,’ ibaresi ve 1927 tarihi mevcut. Cildi yenilenmiş. Nutuk’un milletvekilleri ve dönemin önemli kişileri için sadece 500 adet tek cilt halinde yapılan lüks baskılarından. 28 x 21 x 8 cm

¨ 3.200 € 455


272 ATATÜRK FOTOĞRAFI Foto Süreyya imzalı, elle renklendirme. 79 x 59 cm

¨ 2.600 € 370 137


273 ARA GÜLER (d.1928) ‘Kalafat yeri’, fotoğraf, imzalı ve damgalı. 50 x 34 cm

¨ 3.500 € 500

274 İZZET KERİBAR (d.1936) ‘Hindistan, Bombay, iki kız çocuğu’, renkli fotoğraf, imzalı, 1985 tarihli. 30 x 42 cm

138

¨ 400 € 55


275 ABİDİN DİNO (1913-1993) Çiçekleme serisinden, karton üzeri guvaj, imzalı. 65 x 50 cm

¨ 9.000 € 1.285 139


276 MAİDE AREL (1907-1997)

277 CİHAT ÖZEGEMEN (1921-1993)

‘Fenerbahçe’, karton üzeri kuruboya, imzalı. Kartonun üst kısmında delikler var.

Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1987 tarihli.

23 x 30 cm

140

¨ 600 € 85

24 x 34 cm

¨ 1.000 € 145


278 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) Peyzaj, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 31 x 23 cm

¨ 8.000 € 1.145 141


279 ÇIDAM MELEK (d.1962) Rölyef pano, beyaz renkli taş üzerine Selçuklu kartalı çalışma. 41 x 31 cm

280 HEYKEL ‘Sevgililer’ konulu, Austin Productions Inc. üretimi, alçı üzerine bronz patinalı heykel. İmzalı ve 1981 tarihli. Yükseklik 45 cm

142

¨ 1.200 € 170

¨ 2.400 € 345


281 ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU (1906-1992) ‘Ters nü’, bronz heykel, imzalı. Yükseklik 27.5 cm

¨ 12.000 € 1.715

143


282 FATİH KIZILCAN (d.1961) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 90 cm ¨ 3.500 € 500

283 HASAN DEMİR (d.1971) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 80 cm ¨ 2.500 € 355

144


284 ERKİN KESKİN (d.1969) ‘Kemancı’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2016 tarihli. 100 x 50 cm

¨ 2.000 € 285

285 NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU (d.1975) ‘Keçiler’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2018 tarihli. 60 x 70 cm ¨ 2.000 € 285

145


286 ÇİFT METAL DUVAR RAFI Rus, Karsi/Gürcistan şehir, 3AB (ZAV) yapımcı damgalı, 116 seri numaralı metal duvar raflarının yüzeyi kalem işi ve ajur tekniğinde bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ilk yarısı. 24 x 33.5 cm

¨ 600 € 85

287 TEPSİ Meriden Britannica Company (ABD) yapımcı firma ve 8 ons ölçeğinde gümüşle kaplandığını gösterir ‘quadruple plate’ damgalı, 1934 seri numaralı. Dikdörtgen formlu tepsinin merkezinde dans eden mitolojik bir kadın figürü çalışılmış. Figürün çevresi kabartma bitkisel süslemeler ile Gorgon başlarının yer aldığı frizlerle çevrili. Tutamak yüzeyi boğumlar ve rozet çiçekleri ile dekorlu. 19.yy sonu. 21 x 29.5 x 20 cm

146

¨ 200 € 30


288 ÇİFT PORSELEN VAZO Çin yapımı vazoların yüzeyinde yer alan iki madalyonda dalında üzüm salkımları çalışılmış. Vazo yüzeyi altın yaldız ve çok renkli mine işçiliği ile bitkisel motiflerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 30 cm ¨ 600

€ 85

289 ÇİFT SÜRAHİ Büyük boyutlu sürahilerin kesme işçilikli kristal gövdesi şeffaf ve amber camdan yapılmış. Ağız ve tutamak bölümü metal geçme. 20.yy ilk yarısı. Yükseklik 34 cm

¨ 2.000 € 285 147


290 MELAHAT ÜREN (1918-1969) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 68 x 45 cm

291 NECDET ELAL (d.1930) Figüratif kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 60 x 70 cm ¨ 2.000 € 285

148

¨ 8.000 € 1.145


292 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Harran’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 100 cm

¨ 32.000 € 4.570

149


293 ADNAN TURANİ (1925-2016) Soyut kompozisyon, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 50 x 55 cm

294 ZEKİ SERBEST (d.1946) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 55 x 60 cm ¨ 2.500 € 355

150

¨ 6.500 € 930


295 MAREK BRZOZOWSKI (d.1952)

296 ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN (d.1946)

İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı.

Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli.

45 x 60 cm

51 x 76 cm

¨ 3.500 € 500

¨ 4.000 € 570

151


297 PORSELEN AŞURELİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım aşureliğin açık mavi zeminli yüzeyi çiçek arajmanları ile dekorlu. Kulpu altın yaldız kabartma palmet motifiyle sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. 19.yy. Yükseklik 41 cm

¨ 3.000 € 430

298 ÇİFT PORSELEN AŞURELİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım aşureliklerin gövdesi bitkisel süslemeler ve stilize fiyonk motifleri ile dekorlu. Kulpu kabartma palmet motifiyle sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. 19.yy. Yükseklik 36.5 cm ¨ 5.000 € 715

152


299 ÇİFT PORSELEN VAZO Fransız, Porcelain de Paris yapımı, vazoların yüzeyi altın yaldız konturlu kabartma iri kenger yaprakları ile dekorlu. Aralarda stilize üzüm salkımları ve kır çiçekleri çalışılmış. 19.yy. Yükseklik 28 cm ¨ 1.600 € 230

300 PORSELEN CENTERPIECE Von Schierholz (Alman) porselen yapımcı firma damgalı (firmanın 150.kuruluş yıldönümü üretimlerinde kullanılan özel damga). İki parça halinde tasarlanmış. Kaide bölümünde dalından meyve toplayan iki adet çocuk ve bir köpek figürü yer alıyor. Ağacın gövdesi ve pedestal ayağın çevresi aplike çiçekler ve kabartma altın yaldız bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş. Meyvalık bölümünde de benzer süslemeler yer alıyor. Meyvalığın iç kısmında serpme çiçek motifleri çalışılmış. 20.yy. Yükseklik 44 cm Çap 29 cm

¨ 2.000 € 285

153


301 SÜLEYMANİYE MANGAL Süleymaniye yapımı, pirinç mangal üç parça halinde tasarlanmış. Yuvarlak formlu kaidesinin çevresi köşeli dilimlerle hareketlendirilmiş. Kıvrımlı dört ayak üzerinde yükselen kare formlu mangalın köşeleri yuvarlak dönüşlerle biçimlendirilmiş. Kapak yüzeyi noktalardan oluşan verev çizgilerle dekorlu. Kapak tutamağı hilal formunda. Kapak kulpları stilize palmet şeklinde tasarlanmış. 19.yy. Toplam yükseklik 68 cm Kaide çapı 86 cm

¨ 5.500 € 785

302 BASTON Hintkari, demir üzeri gümüş kakma işçilikli. Tutamağı stilize aslan başı formunda tasarlanmış. Şiş mekanizmalı. 19-20. yy. Uzunluk 95 cm 154

¨ 1.500 € 215


303 AYNA Fransız yapımı, oval formlu dore ayna, 19.yy. 120 x 100 cm

¨ 3.000 € 430

304 BASTON Hintkari, ahşap ve boynuz kullanılarak tasarlanmış. Gövdesi ve sapı thonet işçiliği ile hareketlendirilmiş. Ahşap ve boynuz bölümleri arası metal geçme. Şiş mekanizmalı. 19-20.yy. Uzunluk 90 cm

¨ 1.500 € 215 155


305 İCAZETNAME İcazeti Veren: Hafız Hasan Hilmi İcazeti Alan: Seyyid Ali Raif (Hocası: Seyyid Mustafa Rıfat). ‘Hikmet müminin yitiğidir’ ibareli. H. 1261 (M.1845) tarihli. 19.5 x 22.5 cm ¨ 1.000 € 145

306 BEŞ ADET FETVA Kütahya müftüsü Halil Efendi, Kütahya müftüsü Mehmet Hamdi, müftü Abdurrahman Efendi ve Said Efendi tarafından yazılmış fetvalardan oluşan koleksiyon. Bir tanesinde isim belirtilmemiş. 19.yy. 12.5 x 11.6 cm, 23.5 x 8.2 cm 156

¨ 500 € 70


307 HARİTA ‘Das Osmanische Asien oder die Asiatische Türkey’ (Osmanlı ya da Türkiye Asya’sı) konulu, C.F.Weiland imzalı, 1844 yılına ait orijinal taş baskı harita, Weimar Coğrafya Enstitüsü Yayınevi tarafından basılan ‘Allgemeiner Hand Atlas der Ganzen Erde nach den besten astronomischen Bestimmungen neuesten Entdeckungen und Kritischen Untersuchungen entworfen’ (En Son Keşifler Astronomik Araştırmalar ve Eleştirel Çalışmalara Göre Dünya El Atlası) adlı atlasta yer alan haritalardan biridir. 48.5 x 64 cm

¨ 750 € 105

308 İMADUL İSLAM/BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ Müellifi: Şeyh Abdurrahman bin Yusuf. Osmanlıca el yazması eserde, Hanefi fıkhı beş bölümde anlatılmıştır. Kitabın başında ve sonunda birer sayfa eksiktir. Cildi haliyle. 23 x 15 x 6 cm

¨ 2.000 € 285

Bu eserin müellifi olan Şeyh Abdurrahman bin Yusuf, Hicri 800 (Miladi 1390’lar) yıllarında yaşamış Türk - İslam meşayih ve alimlerinden olup Cemaleddin Aksarayi'den yetişmiştir. 157


309 MEHMET ALİ LAGA (1878-1947) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 31 x 39 cm

¨ 5.500 € 785

Provenans: Gürün ailesi koleksiyonu

158


310 KARL PAUL THEMISTOCLES von ECKENBRECHER (1842-1921) ‘İstanbul peyzajı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 25 x 32 cm

¨ 14.000 € 2.000

311 AVNİ LİFİJ (1886-1927) Peyzaj, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 9 x 25 cm

¨ 9.000 € 1.285

159


160

312 HAYDAR BESİM AYDAR (1933-2010)

313 HAYDAR BESİM AYDAR (1933-2010)

Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

50 x 100 cm

50 x 100 cm

¨ 2.000 € 285

¨ 2.000 € 285


314 ALİ RIZA BEYAZIT (1883-1963) ‘İstanbul-Sarıyer’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 106 cm

¨ 38.000 € 5.430

ALİ RIZA BEYAZIT (1883-1964) Asker kökenli ressamlarımızdan olan Ali Rıza Beyazıt, gerçekçi anlayıştaki yapıtlarıyla tanınır. 1907 yılında bitirdiği Mekteb-i Harbiye’de Hoca Ali Rıza ile Halil Paşa’nın öğrencisi oldu. 1912 yılında Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine askeri lisedeki resim öğretmenliği görevinden ayrılıp cepheye gönderildi. Savaştan sonra haritacılık ve topografya sınavlarını kazanan ressam bu alanda eğitim gördü ve askeri okulların ders programlarına katkısı olan konuyla ilgili kitaplar yazdı. 1938 yılında emekli olduktan sonra, askeri okullarda öğretmen olarak görev aldı. 1945 yılında Ali Sami Boyar, Nazmi Çekli, Cevat Karsan ve İhsan Çanakkaleli ile Askeri Ressamlar Derneği’ni kuran Ali Rıza Beyazıt uzun yıllar bu derneğin başkanlığını yaptı. Resimlerinde Hoca Ali Rıza ile Halil Paşa’nın üslup özelliklerini kaynaştıran sanatçının ‘Yıldız Çiçekleri’ (Dolmabahçe Sarayı) ve ‘Koyun Sürüsü’ (Belgrad Müzesi) gibi manzara ve ölüdoğa tasvirlerinin yanı sıra ‘Milli Mücadelede Süvari Keşif Eri’, ‘Milli Savaşta Batarya’ gibi Kurtuluş Savaşı’nı konu alan resimlerle, bulunduğu yöreyi belgeleyen suluboya tablolar yaptığı da bilinir. Ressam 1952 yılında İtalya’daki Uluslararası Desen Sergisi’nde birincilik ödülü almıştır. Sanatçının ‘Manzara’, ‘Heybeliada’ (1946), ‘Sapanca Gölü’ (1949) ve ‘Erdek’ (1951) gibi ünlü tabloları başta olmak üzere T.C. Merkez Bankası Koleksiyonu’nda toplam 22 resmi bulunmaktadır.

161


162

315 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956)

316 NİMET BERDAN (1918-2001)

‘Üzüm toplayanlar’ tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

40 x 50 cm

50 x 61 cm

¨ 1.800 € 255

¨ 1.800 € 255


317 AHMET MUHTEREM OMA

318 NİMET BERDAN (1918-2001)

‘Kız Kulesi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

‘Marmaris’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

50 x 70 cm

65 x 50 cm

¨ 1.000 € 145

¨ 1.800 € 255

163


319 HASAN KAVRUK (1918-2007) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 25 x 35 cm

¨ 700

€ 100

320 GÜNGÖR KABAKÇIOĞLU (1933-2011) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1993 tarihli. 66 x 50 cm

164

¨ 900 € 130


321 BURHAN TEMEL (d.1935) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1974 tarihli. 55 x 45 cm

¨ 900 € 130

322 VELİ SAPAZ (d.1942) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 50 x 48 cm ¨ 1.500 € 215

165


323 TUĞRALI GÜMÜŞ TAÇ Osmanlı Dönemi, Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909). Hasır örgülerle süslenmiş oval bir bant üzerinde mine çiçekleri ve yapraklardan oluşan bir alınlık aplike edilmiş. Ağırlık 93 g Yükseklik 7.8 cm

¨ 1.800 € 255

324 KÜPE-KOLYE-YÜZÜK TAKIMI Avrupa yapımı, altın üzeri armudi ve faset kesimli, jade sallantılı takım fiyonk formunda tasarlanmış. 20.yy. ¨ 700 € 100

325 BROŞ Avrupa yapımı, Queen Victoria Dönemi, cameo tekniği ile tasarlanmış, kenarı ajurlu altın geçme bir çerçeve ile çevrili. 19.yy sonu. 5.5 x 4 cm

166

¨ 500 € 70


326 5 ADET KOLYE UCU Avrupa yapımı, altın kaplama, farklı renk ve formda mine işçilikli. 20.yy. Uzunluk 2 cm (her biri) ¨ 800 € 115

327 3 ADET ALTIN ARMUDİYE MAŞALLAH Erken Cumhuriyet Dönemi, İstanbul işi, dekupaj tekniği ile yapılmış, firuze taş ve nazar boncuğu aplikeli.20.yy. İlk yarısı. Uzunluk 3-2.4 cm

¨ 900 € 130

328 5 ADET MİKROMOZAİK BROŞ İtalyan, farklı form özelliklerinde ve mikromozaik tekniği ile yapılmış. 19-20.yy. Uzunluk 4-2.5 cm

¨ 700 € 100

167


329 HOKKA TAKIMI Avrupa yapımı, ikili hokka seti dikgörtgen fomlu, çift kulplu bir tepsi üzerine yerleştirilmiş. Tepsi kenarları, kulpları ve kalemlik bölümü metal/gümüş kaplama. Kare formlu ve kristal cam hazneli hokkaların kapak ve kaideleri metal/gümüş kaplama. Trinidoid 270 (İngiliz) marka kaleminin üzeri “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” ibareli. Tepsi ölçüsü 17.5 x 32 cm

¨ 1.000 € 145

330 GÜMÜŞ MİNELİ TABAKA Rus, Sovyetler Birliği Dönemi tabaka 916 gümüş ayar (1927-1951 yılları arası) ve yapımcı damgalı. Kapağın iç kısmı “Sterling Made in Soviet Union” ibareli. Dikdörtgen formlu tabakanın dış yüzü mine tekniği ile bitkisel motiflerle dekorlu. 6 x 8 cm

331 KRİSTAL KASE Alman yapımı, yuvarlak formlu kasenin kristal cam gövdesi dilimler ve geometrik kesmelerle hareketlendirilmiş. Kapağı Alman 800 gümüş ayar damgalı. 20.yy. başı. 14 x 12.5 cm

168

¨ 800 € 115

¨ 2.000 € 185


332 SALNAME Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Ticaret Salnamesi, Malul Gaziler Neşriyat Şirketi, 1928 Yılı, Hazırlayan: İsmail Hakkı ve Şürekası. İlk sayfası Malul Gaziler Neşriyat Şirketi müdürü tarafından 30.09.1928 tarihinde imzalanmış. Osmanlıca Salname’nin 1586. sayfadan sonrası Fransızca olarak hazırlanmıştır. Salnamede endüstri, madenler, demiryolu şebekesi, tarımsal ve dış ticaret istatistikleri, eğitim sistemi ve kütüphaneler, anayasa, Millet Meclisi’nin vekil ve personelinin isim listesi, Türkiye’nin idari taksimatı, yürürlükteki kanunların maddeleri yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin tüm vilayetleri coğrafi, sosyal, ekonomik, tarımsal açılardan incelenmekte ve bağlı kazalarla ilgili önemli bilgilere yer verilmektedir. Kahverengi deri cildinde, ön ve arka iç kapaklar ebru çalışmalı. 28.5 x 22 x 11 cm

¨ 1.500 € 215

169


333 -THE MODERN TRAVELLER, A POPULAR DESCRIPTION, GEOGRAPHICAL, HISTORICAL AND TOPOGRAPHICAL OF THE VARIOUS COUNTRIES OF THE GLOBE, TURKEY. LONDON, 1827 Farklı ülkelerin anlatıldığı 30 civarı kitaptan oluşan serinin Türkiye bölümünü oluşturan bu kitap ilk Türkiye seyahat rehberlerinden biridir. Kitapta 1 tanesi İstanbul planı olmak üzere 4 adet kurşun plaka gravür yer alıyor. Cildin ön ve arka yüzü ebru çalışmalı. 15 x 10 x 2.7 cm -PANORAMA UNIVERSAL, HISTORIA DE LA TURQUIA POR M.JOSE MARIA JOUANIN, BARCELONA, 1840 L’Univers serisinin Türkiye cildini içeren 426 sayfalık İspanyolca kitap, 1803-1810 yılları arasında İstanbul’da bulunan Fransa kralının Doğu dilleri tercümanı J. M. Jouannin (1783-1844) tarafından hazırlanmış. Osmanlı İmparatorluğu’nun başlangıcından II. Mahmut’un (1808-1839) saltanatına kadar olan dönemi kapsayan kitapta 1 tanesi katlanır Balkanlar haritası, 1 tanesi katlanır Boğazlar haritası ve 1 tanesi Venedik elçisinin kabulü konulu katlanır gravür olmak üzere, toplam 96 adet kurşun plaka gravür yer alıyor. Gravürler Grelot, Bartlett ve d’Ohsson gibi kaynaklardan alınmış. Cildin ön ve arka yüzü ile, ön ve arka iç kapaklar ebru çalışmalı. 22.5 x 14.5 x 4.5 cm

170

¨ 1.000 € 145


334 HARİTA ‘Tabule Itineris Decies Mille Graecorum sub Syro Contra Fratrem Suum Artaxerxem Regem Persarum’. Antik yazar Ksenophon’un (M.Ö yaklaşık 432-355) anlatımına göre Pers İmparatorluğu’nun Anadolu’daki antik Yunan kentlerine yaptığı seferleri ve fetihleri gösteren orijinal taş baskı harita. Pierre Du Vall tarafından çizilen harita, Jan Jansson’un 1653 yılında basılan tarihi atlasında yayınlanmıştır. 43 x 50.5 cm

¨ 2.600 € 370

171


335 MAHİR GÜVEN (d.1958) ‘Kadın’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 65 cm

336 CAHİT GÜRAYDIN (d.1931) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 40 x 45 cm

172

¨ 3.000 € 430

¨ 2.500 € 355


337 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 3.000 € 430

338 HALUK EVİTAN (d.1952) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 65 x 60 cm ¨ 1.250

€ 180

173


339 ÇAĞATAY ODABAŞ (d.1980) ‘Gidemediğim Yer’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2012 tarihli. 100 x 100 cm

174

¨ 3.500 € 500


340 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 50 cm

¨ 900 € 130

Eser, Bilim Sanat Galerisi’nin basmış olduğu Tanju Demirci kitabının 191. sayfasında basılıdır.

341 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) Kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı. 65 x 65 cm ¨ 850 € 120 175


342 LÜTFÜ GÜNAY (d.1924) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 72 x 52 cm

176

¨ 3.750 € 535


343 HATİCE KUMBARACI GÜRSÖZ (d.1945) ‘Debboy caddesi , Adana’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 52 x 72 cm

¨ 2.500 € 355

177


344 HASAN DEMİR (d.1971) Kavunlu natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 95 cm

¨ 3.500 € 500

345 ERKİN KESKİN (d.1969) ‘Müzisyenler’, tuval üzeri yağlıboya-akrilik, imzalı, 2006 tarihli. 35 x 35 cm

178

¨ 700 € 100


346 SALİM BAŞYİĞİT (d.1980) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2011 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 1.800 € 255

347 FATİH URUNÇ (1966-2012) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2012 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 1.250 € 180

179


348 İKİ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj çalışmaları, 20.yy. 11,5 x 23, 12 x 17 cm ¨ 800 € 115

349 İKİ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj çalışmaları, 20.yy. 17 x 24 , 13 x 17 cm ¨ 800 € 115 180


350 ÜÇ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj ve natürmort çalışmaları, 20.yy. 17 x 12, 17 x 12, 12 x 12 cm

¨ 1.200 € 170

351 TABLO Avrupa ekolü, ‘değirmen’ konulu, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 41 cm

3.000

€ 430

181


352 ORHAN TAYLAN (d.1941) Nü, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1993 tarihli. 70 x 50 cm

182

¨ 4.000

€ 570


353 ERKİN KESKİN (d.1969) ‘Atatürk’, metal gravür, 41/50, imzalı. 52 x 45 cm ¨ 800

€ 115

354 ERGİN İNAN (d.1943) ‘İkili’, özgün baskı, 56/99, imzalı, 2015 tarihli. Kağıt ölçüsü 90 x 70 cm ¨ 1.400 € 200

183


184

355 ATLI KARINCA

356 OYUNCAK SALLANAN AT

Mobo Mery marka (ABD), iki kişilik atlı karınca, 1950’ler.

Ahşap oyuncak atın yüzeyi açık kahverengi renkli peluş ile kaplanmış. Yelesinde yırtılmalar var. 20.yy.

Uzunluk 120 cm Yükseklik 56 cm

121 x 40 x 87 cm ¨ 3.500

€ 500

¨ 1.300

€ 185


357 HARİTA Carte Genérale d’Europe (Genel Avrupa Haritası), A. Brué imzalı, Paris, 1825 yılına ait orijinal taş baskı harita, ‘Atlas Universel de Geographie Physique, Politique, Ancienne et Moderne’ (Antik Ve Modern, Siyasi ve Fiziki Coğrafya Atlası) adlı atlasta yer alan haritalardan biridir. 36.5 x 51 cm

¨ 450

€ 65

358 FRANÇOIS JOSEPH PIERRE MÉRY, CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, ILLUSTRATIONS DE M.M. ROUARGUE FRERES, PARIS, BELİN-LEPRIEUR ET MORIZOT, EDITEURS, 1855. Döneminin tanınmış bir hikâye ve roman yazarı olan Méry’nin 1822’de yaptığı İstanbul, Varna, Trabzon ve Sinop gibi Karadeniz’in önemli limanlarını da içeren seyahatinin izlenimlerinin anlatıldığı Fransızca kitap. Esas olarak iki bölümden oluşan kitabın ilk kısmı İstanbul tarihine ayrılmıştır. İkinci bölümde ise klasik tarih kitaplarından farklı olarak, anıtlar, günlük yaşamdan kesitler, sokak köpekleri, şehirdeki yabancılar, kahvehaneler, meddah ve Karagöz oyunları gibi yabancıların ilgisini çekecek farklı konular kaleme alınmıştır. Kitapta yer alan 5 adet renkli, 14 adet siyah-beyaz kurşun plaka gravür ise Rouargue kardeşlere aittir. 495 sayfa ve orijinal açık kahverengi deri ciltli. 27 x 19 x 4 cm

¨ 1.000

€ 145 185


186

359 AVRUPA TABLO

360 AVRUPA TABLO

Avrupa ekolü natürmort, duralit üzeri yağlıboya, H.O.B. imzalı.

Avrupa ekolü peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

35 x 45 cm

36 x 54 cm

¨ 1.500 € 215

¨ 3.500 € 500


DİZİN

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ACAR, İsmail ANLI, Hakkı ARBAŞ, Avni AREL, Maide ARPACIK, Mehmet ATALAY, Turgut AYAZ, Mustafa AYDAR, Haydar Besim AYDOĞDU, Habib

Lot No

Lot No

123,244 195,196 192 2,44,219,223

KABAKÇIOĞLU, Güngör 320 KALAY, Necdet 10,11,75 KAPTAN, Arif 142 KARACA, Ümmet 166,216,217,237 KAVRUK, Hasan 319 KERİBAR, İzzet 274 KESKİN, Erkin 284,345,353 KILIÇ, Bülent 174,214 KIZILCAN, Fatih 282 KORAMAN, Bedri 65 KUMBARACIOĞLU, Hatice Gürsöz 343 KUT, Muhsin 119

255,276 236 144 8,9,70,99,242 312,313 251

BALABAN, İbrahim 45 BAŞYİĞİT, Salim 346 BERDAN, Nimet 73,167,316,318 BEREKETOĞLU, Hasan Vecihi 260 BETİL, Tuncay 12 BEYAZIT, Ali Rıza 314 BOYAR, Pertev 72,147 BRZOZOWSKİ, Marek 295 BUBİ 64 BURAK, Cihat 258 BÜYÜKİŞLEYEN, Zahit 296 CİMOK, Faruk

243

ÇİZGEN, Abdullah

238,239

DİNO, Abidin DEMİR, Hasan DEMİRCİ, Artin DEMİRCİ, Tanju

5,125,275 283,344 149 340,341

ELAL, Necdet ERBİL, Devrim EREN, Cemil ESİRKUŞ, Mustafa ESMER, Hakan EVİTAN, Haluk EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren

291 41,124 71 191 194 338 3,4,37,38,39,67,220 98,145,222,241,278

FERAHOĞLU, Necati Seydi GÜLER, Ara GÜNAL, Neşet GÜNAY, Lütfü GÜRAYDIN, Cahit GÜRPINAR, Nurettin GÜVEN, Mahir İNAN, Ergin İŞLER, Asım İYEM, Nuri

285 273 257 342 336 103,172 335 94,253,354 40 95

LAGA, Mehmet Ali LİFİJ, Avni MELEK, Çıdam MEMEDOĞLU, Avni MUALLA, Fikret MÜRİDOĞLU, Zühtü

309 311 279 66 120 281

ODABAŞ, Çağatay OMA, Muhterem OTYAM, Fikret

339 317 292

ÖNDER, Kamer ÖZEGEMEN, Cihat ÖZER, Söbütay ÖZERMAN, Münif Fehim ÖZKALAN, Suna ÖZÜDOĞRU, Salim

68 277 122,245,337 254,259 6,7,100,101 215

PETROFF, Vladimir PESEN, Mehmet PİLEVNELİ, Mustafa

171 97 43,221

SAFİ, İbrahim SAMSONOV, Aleksander SAPAZ, Veli SARTAŞ,Hüseyin SELÇUK, Turhan SERBEST, Zeki SÖZEN, Gürol

240,256 169 322 69,315 42 294 252

TAYLAN, Orhan TANDOĞAN, Nihat TEMEL, Burhan TEKCAN, Süleyman Saim TONKUŞ, Yunus TOPAÇLIOĞLU, Akdoğan TURANİ, Adnan TUTANT, Celal

193,352 173

ULUDOĞAN, Naim ULUKILIÇ, Alp Tamer URUNÇ, Fatih

102 198 347

ÜREN, Melahat

321 250 249 197 218,293 121

74,290

VARINCA, Adnan

96

ZAİM, Turgut ZEİD, Fahrelnissa ZEREN, Kemal ZEYNALOV, Yaşar

13,46,47 143 146 168,170

187


- ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları 2, İstanbul, 1987 - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992.

188


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

189


Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

190


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

191


192


343 HATİCE KUMBARACI GÜRSÖZ (d.1945) ‘Debboy caddesi , Adana’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 52 x 72 cm

¨ 2.500 € 355

177


344 HASAN DEMİR (d.1971) Kavunlu natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 95 cm

¨ 3.500 € 500

345 ERKİN KESKİN (d.1969) ‘Müzisyenler’, tuval üzeri yağlıboya-akrilik, imzalı, 2006 tarihli. 35 x 35 cm

178

¨ 700 € 100


346 SALİM BAŞYİĞİT (d.1980) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2011 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 1.800 € 255

347 FATİH URUNÇ (1966-2012) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2012 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 1.250 € 180

179


348 İKİ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj çalışmaları, 20.yy. 11,5 x 23, 12 x 17 cm ¨ 800 € 115

349 İKİ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj çalışmaları, 20.yy. 17 x 24 , 13 x 17 cm ¨ 800 € 115 180


350 ÜÇ ADET AVRUPA TABLO Farklı peyzaj ve natürmort çalışmaları, 20.yy. 17 x 12, 17 x 12, 12 x 12 cm

¨ 1.200 € 170

351 TABLO Avrupa ekolü, ‘değirmen’ konulu, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 41 cm

3.000

€ 430

181


352 ORHAN TAYLAN (d.1941) Nü, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1993 tarihli. 70 x 50 cm

182

¨ 4.000

€ 570


353 ERKİN KESKİN (d.1969) ‘Atatürk’, metal gravür, 41/50, imzalı. 52 x 45 cm ¨ 800

€ 115

354 ERGİN İNAN (d.1943) ‘İkili’, özgün baskı, 56/99, imzalı, 2015 tarihli. Kağıt ölçüsü 90 x 70 cm ¨ 1.400 € 200

183


184

355 ATLI KARINCA

356 OYUNCAK SALLANAN AT

Mobo Mery marka (ABD), iki kişilik atlı karınca, 1950’ler.

Ahşap oyuncak atın yüzeyi açık kahverengi renkli peluş ile kaplanmış. Yelesinde yırtılmalar var. 20.yy.

Uzunluk 120 cm Yükseklik 56 cm

121 x 40 x 87 cm ¨ 3.500

€ 500

¨ 1.300

€ 185


357 HARİTA Carte Genérale d’Europe (Genel Avrupa Haritası), A. Brué imzalı, Paris, 1825 yılına ait orijinal taş baskı harita, ‘Atlas Universel de Geographie Physique, Politique, Ancienne et Moderne’ (Antik Ve Modern, Siyasi ve Fiziki Coğrafya Atlası) adlı atlasta yer alan haritalardan biridir. 36.5 x 51 cm

¨ 450

€ 65

358 FRANÇOIS JOSEPH PIERRE MÉRY, CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, ILLUSTRATIONS DE M.M. ROUARGUE FRERES, PARIS, BELİN-LEPRIEUR ET MORIZOT, EDITEURS, 1855. Döneminin tanınmış bir hikâye ve roman yazarı olan Méry’nin 1822’de yaptığı İstanbul, Varna, Trabzon ve Sinop gibi Karadeniz’in önemli limanlarını da içeren seyahatinin izlenimlerinin anlatıldığı Fransızca kitap. Esas olarak iki bölümden oluşan kitabın ilk kısmı İstanbul tarihine ayrılmıştır. İkinci bölümde ise klasik tarih kitaplarından farklı olarak, anıtlar, günlük yaşamdan kesitler, sokak köpekleri, şehirdeki yabancılar, kahvehaneler, meddah ve Karagöz oyunları gibi yabancıların ilgisini çekecek farklı konular kaleme alınmıştır. Kitapta yer alan 5 adet renkli, 14 adet siyah-beyaz kurşun plaka gravür ise Rouargue kardeşlere aittir. 495 sayfa ve orijinal açık kahverengi deri ciltli. 27 x 19 x 4 cm

¨ 1.000

€ 145 185


186

359 AVRUPA TABLO

360 AVRUPA TABLO

Avrupa ekolü natürmort, duralit üzeri yağlıboya, H.O.B. imzalı.

Avrupa ekolü peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

35 x 45 cm

36 x 54 cm

¨ 1.500 € 215

¨ 3.500 € 500


DİZİN

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ACAR, İsmail ANLI, Hakkı ARBAŞ, Avni AREL, Maide ARPACIK, Mehmet ATALAY, Turgut AYAZ, Mustafa AYDAR, Haydar Besim AYDOĞDU, Habib

Lot No

Lot No

123,244 195,196 192 2,44,219,223

KABAKÇIOĞLU, Güngör 320 KALAY, Necdet 10,11,75 KAPTAN, Arif 142 KARACA, Ümmet 166,216,217,237 KAVRUK, Hasan 319 KERİBAR, İzzet 274 KESKİN, Erkin 284,345,353 KILIÇ, Bülent 174,214 KIZILCAN, Fatih 282 KORAMAN, Bedri 65 KUMBARACIOĞLU, Hatice Gürsöz 343 KUT, Muhsin 119

255,276 236 144 8,9,70,99,242 312,313 251

BALABAN, İbrahim 45 BAŞYİĞİT, Salim 346 BERDAN, Nimet 73,167,316,318 BEREKETOĞLU, Hasan Vecihi 260 BETİL, Tuncay 12 BEYAZIT, Ali Rıza 314 BOYAR, Pertev 72,147 BRZOZOWSKİ, Marek 295 BUBİ 64 BURAK, Cihat 258 BÜYÜKİŞLEYEN, Zahit 296 CİMOK, Faruk

243

ÇİZGEN, Abdullah

238,239

DİNO, Abidin DEMİR, Hasan DEMİRCİ, Artin DEMİRCİ, Tanju

5,125,275 283,344 149 340,341

ELAL, Necdet ERBİL, Devrim EREN, Cemil ESİRKUŞ, Mustafa ESMER, Hakan EVİTAN, Haluk EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren

291 41,124 71 191 194 338 3,4,37,38,39,67,220 98,145,222,241,278

FERAHOĞLU, Necati Seydi GÜLER, Ara GÜNAL, Neşet GÜNAY, Lütfü GÜRAYDIN, Cahit GÜRPINAR, Nurettin GÜVEN, Mahir İNAN, Ergin İŞLER, Asım İYEM, Nuri

285 273 257 342 336 103,172 335 94,253,354 40 95

LAGA, Mehmet Ali LİFİJ, Avni MELEK, Çıdam MEMEDOĞLU, Avni MUALLA, Fikret MÜRİDOĞLU, Zühtü

309 311 279 66 120 281

ODABAŞ, Çağatay OMA, Muhterem OTYAM, Fikret

339 317 292

ÖNDER, Kamer ÖZEGEMEN, Cihat ÖZER, Söbütay ÖZERMAN, Münif Fehim ÖZKALAN, Suna ÖZÜDOĞRU, Salim

68 277 122,245,337 254,259 6,7,100,101 215

PETROFF, Vladimir PESEN, Mehmet PİLEVNELİ, Mustafa

171 97 43,221

SAFİ, İbrahim SAMSONOV, Aleksander SAPAZ, Veli SARTAŞ,Hüseyin SELÇUK, Turhan SERBEST, Zeki SÖZEN, Gürol

240,256 169 322 69,315 42 294 252

TAYLAN, Orhan TANDOĞAN, Nihat TEMEL, Burhan TEKCAN, Süleyman Saim TONKUŞ, Yunus TOPAÇLIOĞLU, Akdoğan TURANİ, Adnan TUTANT, Celal

193,352 173

ULUDOĞAN, Naim ULUKILIÇ, Alp Tamer URUNÇ, Fatih

102 198 347

ÜREN, Melahat

321 250 249 197 218,293 121

74,290

VARINCA, Adnan

96

ZAİM, Turgut ZEİD, Fahrelnissa ZEREN, Kemal ZEYNALOV, Yaşar

13,46,47 143 146 168,170

187


- ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları 2, İstanbul, 1987 - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992.

188


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

189


Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

190


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

191


192Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA