3 Kasım 2019 Sonbahar Müzayedesi

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ ANKASANAT

Müzayede ve Sergi Salonu

3 Kasım 2019


ÖNEMLİ DUYURU

- Salon müzayedelerimizde internet yoluyla da pey verebilirsiniz. www.ankaraantikacilik.com adresine üye olarak istediğiniz eserlere teklif bırakabilirsiniz

- Müzayede anında verdiğiniz teklif miktarına kadar sizin adınıza artırım yapılacaktır.

- Verdiğiniz teklifler gizli tutulacaktır.


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 3 Kasım Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 21 Ekim- 2 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


ABİDİN ELDEROĞLU


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten

MUHSİN ÖNDER FATİH ÖNDER Satışa sunulan eserler 21 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

3 Kasım 2019 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 5


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI 1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 6.40 TL/€ olarak alınmıştır.

6


1 HAT LEVHA Kağıt üzerine iki renk mürekkep ile ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılı. Ketebe: Hüseyin, H.1438 (M.2016) tarihli. 29 x 29 cm ¨ 250 € 40

7


2 MEVLÜT AKYILDIZ (d.1956) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 22.3.1987 tarihli. 19 x 10 cm ¨ 1.250 € 195

3 TURGUT ZAİM (1906-1974) Kostüm tasarımı, renkli karton üzeri karışık teknik, imzalı. 31x 21 cm ¨ 1.200 € 185 Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

8


4 EREN EYÜBOĞLU (1913-1988) ‘Ana’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 40 x 29 cm ¨ 2.500 € 385

5 TURHAN SELÇUK (1922-2010) İşçi, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 20 x 29.5 cm ¨ 1.250 € 195

9


10

6 MUAMMER DURMUŞ (d.1944)

7 MUSTAFA AYAZ (d.1938)

Portre, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1984 tarihli.

Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2002 tarihli.

26 x 30 cm

25 x 35 cm

¨ 800 € 125

¨ 1.500 € 230


8 KAYHAN KESKİNOK (1923-2015) Figüratif kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. ‘İlk adım topluma’ ibareli. 21 x 55 cm ¨ 1.500 € 230

9 FATİH URUNÇ (1966-2012) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2010 tarihli. 40 x 45 cm ¨ 1.200 € 185

11


10 EREN EYÜBOĞLU (1913-1988) ‘Köylüler’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 26 x 35 cm ¨ 2.000 € 310

11 ŞADAN BEZEYİŞ (1926-2017) Anne ve çocuk, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1999 tarihli. 23 x 11.5 cm ¨ 1.250 € 195

12


12 SEMİH BALCIOĞLU (1928-2006) Desen, kağıt üzeri rapido kalem, imzalı. 66 x 47 cm ¨ 1. 500 € 230

13 TURGUT ZAİM (1906-1974) Eşekli kompozisyon, kağıt üzeri kurşun kalem, imzasız. 38.5 x 30.5 cm ¨ 2.000 € 310 Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

13


14 BEŞ ADET BAHARATLIK

15 İKİ ADET AĞIZLIK

Norveç yapımı, akıtma bölümü gümüş ve guilloche mine işçilikli.

İki adet kehribar ağızlık, 19- 20.yy.

Yükseklik 4 cm ¨ 850 € 130

Uzunluk 7.8 cm Toplam Ağırlık 42 g ¨ 1.500 € 230

16 BEŞ ADET MURANO BİBLO Murano yapımı kuş formunda tasarlanmış biblolar, 20.yy. Uzunluk 6 cm ¨ 350 € 55 17 ONBİR ADET AĞIZLIK Farklı renk ve form özelliklerinde, 11 adet ahşap, kemik, katalin, siyah kehribar ve metal ağızlık. 20.yy. Uzunluk 12 - 6 cm ¨ 500 € 75

14


18 FENERBAHÇE ROZETİ

19 BEŞİKTAŞ ROZETİ

20 GALATASARAY ROZETİ

Çap 1,6 cm

Çap 1,7 cm

1,6 x 1,2 cm

¨ 400 € 60

¨ 400 € 60

¨ 400 € 60

22 GÜMÜŞ KIZILAY ROZETİ Türkiye Kızılay Derneği, sürekli üye rozeti. Gümüş üzerine mine tekniği ile ay-yıldız motifi işlenmiş. 21 MİNELİ ROZET ‘İstiklal’ ibareli mineli rozet.

Çap 3.5 cm Ağırlık 13 g ¨ 150 € 25

2,3 x 1,3 cm ¨ 300 € 45

23 RUS-SSCB GÜMÜŞ ANNELİK NİŞANI Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde, 1940’lı yıllarda kahraman annelere verilen nişanlardandır. Uzunluk 5.5 cm Ağırlık 29 g ¨ 150 € 25

24 GÜMÜŞ ROZET XVI. Türk Tıp Kurultayı (1935 yılı) anısına çıkartılan rozet. 2.3 x 3 cm Ağırlık 9 g ¨ 100 € 15

15


25 TESBİH

26 TESBİH

Sıkma kehribar, iri taneli 33’lük tesbih. İmamesi metal işçilikli.

Bağa, gümüş çakmalı 33’lük tesbih.

Uzunluk 38 cm ¨ 600 € 95

Uzunluk 40 cm ¨ 1.000 € 155

28 AĞIZLIK

Avrupa yapımı, tutamakları açık kahve katalinden yapılmış, orijinal kutusunda üç parça yazı seti. 20.yy. başı

Fransız yapımı, fildişi ve gümüş, turkuaz guilloche mine işçilikli zenne ağızlık. 20.yy. başı.

Kutu uzunluk 18 cm

Uzunluk 11 cm

¨ 500 € 75

¨ 450 € 70

16

27 YAZI TAKIMI


29 ALTI ADET TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIK

30 ART NOUVEAU SİGARA TABAKASI

Osmanlı, Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) dönemi tuğra ayar damgalı, sapları zarif kalem işi bitkisel dekorlu ve inisiyalli tatlı kaşıkları.

Fransız gümüş ayar damgalı, repousse bitkisel süslemeli zenne tabaka. 19-20.yy.

Ağırlık 215 g

7,5 x 6,5 cm Ağırlık 80 g

¨ 1.100 € 170

¨ 750 € 115

31 CHRISTOFLE GÜMÜŞ PARA KLİPSİ Kutusunda, kullanılmamış. 20.yy. Ağırlık 18 g Uzunluk 6 cm ¨ 350 € 55

32 GÜMÜŞ ENAM KABI Osmanlı dönemi, klasik formlu, ön yüzü stilize cami ve kalem işi bitkisel süslemeli, penez sallantılı.19.yy. Uzunluk 50 cm ¨ 700 € 110

17


34 MUSTAFA ASLIER (1926-2015) ‘Köylü kadın’, özgün baskı, ½, imzalı. 33 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) Özgün baskı, E/A, imzalı, 1989 tarihli. 49 x 32 cm (resim ölçüsü) ¨ 800 € 125

35 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 34/50, imzalı, 1984 tarihli. 40 x 50 cm (resim ölçüsü) ¨ 1.500 € 230

18

40 x 30 cm ¨ 1.000 € 155


36 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) ‘Nisan yağmuru’, Özgün baskı, 7/40, imzalı, 2001 tarihli. 60 x 60 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.700 € 260

37 ERKİN KESKİN (d.1969) Atatürk portesi, metal gravür, 37/150, imzalı. 55 x 45 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.000 € 155

17


38 EYÜBOĞLU YAZMASI Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun motifi, bez üzeri baskı, 2018 tarihli. 47 x 32 cm ¨ 150 € 25

39 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 3/30, imzalı, 1988 tarihli. 54 x 50 cm ¨ 1.200 € 185

18


40 İBRAHİM BALABAN (1921-2019) Özgün baskı, 86/100, imzalı, 2018 tarihli. 38 x 53 cm ¨ 1.000 € 155

41 DEVRİM ERBİL (d.1937) İstanbul, özgün baskı, E/A, imzalı. 50 x 50 cm ¨ 1.750 € 270

19


42 ALİYE BERGER (1903-1974) Gravür, 3/30, imzalı. 8.5 x 12.5 cm (resim ölçüsü) ¨ 900 € 140

43 NEVZAT AKORAL (1926-2016) Özgün baskı, imzalı. 50 x 36 cm ¨ 1.000 € 155

20


44 CİHAT BURAK (1915-1994)

45 EREN EYÜBOĞLU (1913-1988)

Özgün baskı, 1/45, imzalı, 1975 tarihli.

Özgün baskı, imzalı. (İmzası siliktir).

35 x 50 cm

29 x 40 cm

¨ 2.000 € 310

¨ 1.400 € 215

21


46 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Figür, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 28 x 20 cm ¨ 3.000 € 465

47 TURGUT ZAİM (1906-1974) Peyzaj, karton üzeri suluboya-kurşun kalem, paspartusu sanatçı tarafından tasarlanmış ve imzalanmıştır. 25.5 x 36 cm (paspartu dahil) ¨ 3.500 € 540 Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

22


48 NECDET KALAY (1932-1984) Köylü kadın, ahşap üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 23 x 24 cm ¨ 1.900 € 295

49 ADNAN TURANİ (1925-2016) 2 adet desen, kağıt üzeri tükenmez kalem, imzalı. Her biri 25 x 17 cm ¨ 1.100 € 170

23


50 14 ADET SİVAS KONULU KARTPOSTAL Sivas kent merkezinden ve Divriği Ulu Camii’nden çeşitli görünümler içeren 14 adet siyah-beyaz kartpostal. 9 x 13.5 cm ¨ 500 € 75 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

51 24 ADET TOKAT KONULU KARTPOSTAL Tokat kent merkezi ve Saat Kulesi’nden çeşitli görünümler içeren 24 adet siyah-beyaz kartpostal. 9 x 13.5 cm ¨ 1.750 € 270 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz. 24


52 8 ADET BURSA KONULU KARTPOSTAL Bursa kent merkezi, Yeşil Cami ve türbesi, Ulu Cami ve hamamlarından çeşitli görünümler içeren 8 adet siyah-beyaz kartpostal. 9 x 13.5 cm ¨ 300 € 45 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

53 5 ADET KARTPOSTAL Margarethe Fehim Paşa’ya ait 5 adet kartpostal. Üç tanesi Margarethe Fehim Paşa ibareli. Her biri 13 x 9 cm ¨ 300 € 45

Margarethe, Sultan II.Abdülhamid’in son yıllarında, İstanbul’da Cadde-i Kebir’de (İstiklal Caddesi), bugünkü Saint Antoine Kilisesi’nin olduğu yerde yer alan Konkordiya Tiyatrosu’nun ünlü oyuncularından biridir. 1900 yılında, kendisi gibi oyuncu-cambaz olan ailesiyle birlikte İstanbul’a gelerek kısa sürede büyük üne kavuşmuştur. Margarethe’nin ününü, kısa bir süre sonra Sultan II.Abdülhamid’in süt kardeşi Esvapçıbaşı İsmet Bey’in oğlu ve padişahın baş hafiyelerinden biri olan Fehim Paşa da duyar ve gösterinin müdavimi olur. Bir süre sonra da Margarethe’yle birlikte yaşamaya başlar. Margarethe bu dönemde İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelir. Cadde-i Kebir’de kitapçılık yapan Leoffler Fruchtermann ile anlaşarak, ‘Margarethe Fehim Paşa’ ibareli çok sayıda kartpostalını bastırır ve bunların satışından da iyi gelir elde eder. Ancak, II. Abdülhamid’in Matbaalar Sermüfettişi Şemseddin Bey olayı fark edince, matbaalar uyarılır ve kartpostal satışları durdurulur. Fehim Paşa, adının karıştığı başka bir olaydan ötürü Bursa’ya sürülünce Margarethe, bir süre daha İstanbul’da kaldıktan sonra, Viyana’ya yerleşir. Hafiyebaşı ise sürgün yerinde, büyük oğlunun gözleri önünde linç edilerek öldürülür. 25


54 KÜTAHYA ÇİNİ TABAK

55 KÜTAHYA ÇİNİ TABAK

Alçak ve yuvarlak formlu, sarı, kiremit, pembe, yeşil, kahverengi, çivit mavi tonlarında, kenar suyu stilize üçgenler, merkezi tekrarlayan dal, yaprak ve çiçek motifleri ile tasarlanmış tabak. 20.yy.

Alçak ve yuvarlak formlu, sarı, kiremit, siyah, yeşil, çivit mavi tonlarında, kenar suyu spiral, merkezi tekrarlayan ışınsal motiflerle tasarlanmış tabak. 20.yy.

Çap 33 cm Yükseklik 3 cm

Çap 31 cm Yükseklik 3,5 cm

¨ 900 € 140

¨ 900 € 140

56 KAHVE SETİ Bosna işi, beş parça olarak tasarlanmış bakır setin dış yüzü altın vermeille ve kabartma bitkisel süslemeli. 20.yy. ilk yarısı. Yükseklik 20 cm ¨ 1.200 € 185

26


57 KUMBARA Pirinç kumbaranın ön yüzündeki madalyonda uçak logosu, THK (Türk Hava Kurumu) yazısı ve kurumun kuruluş tarihi olan 1925 ibaresi yer alıyor. Türk Hava Kurumu’nun, Cumhuriyet’in ilk yıllarında halktan yardım toplamak için yaptırdığı kumbaralardandır. 1930’lar. 21 x 10.5 x 15 cm

58 MASA SAATİ Kafeste kuşlar formunda tasarlanmış, otomat masa saati. Çalışır durumda. 20.yy. Yükseklik 17 cm ¨ 1.300 € 200

¨ 800 € 125

59 KUMBARA Avrupa yapımı, cambaz formunda tasarlanmış, döküm demir, soğuk boyama oyuncak kumbara. Az bulunur koleksiyonluk bir örnek. 20.yy. ilk yarısı. 19 x 19 x 7.5 cm ¨ 500 € 75

27


60 BRONZ BÜST

61 BRONZ BÜST

62 HOKKA

63 HOKKA

Fransız yapımı, Neoeo imzalı, kadın büstü, 20.yy.

Fransız yapımı, imzalı ve Paris damgalı, kadın büstü, 20.yy.

Fransız yapımı, bronz, mineli, tekli hokka. 19.yy

Fransız yapımı, bronz, mineli, tekli hokka. 19.yy

Yükseklik 22 cm

Yükseklik 26 cm

Yükseklik 13 cm

Yükseklik 8.5 cm

¨ 650 € 100

¨ 650 € 100

¨ 600 € 95

¨ 450 € 70

64 ET SERVİS TAKIMI Sheffield, Alpha, Harrison Bros &Houson Ltd. yapımı, bıçak, çatal ve bileyden oluşan üç parçalık takımın sap kısımları gümüş ve boynuz geçme. Orijinal kutusunda. 20.yy başı. Uzunluk 31,5 cm-40 cm ¨ 1.000 € 155 28


65 BOHEM KARAF

66 CENTERPIECE

Zümrüt yeşili ve billur Bohemya kristali, konik formlu, büyük boyutlu şişenin dış yüzü zengin altın yaldız bantlar, arada bitkisel oyma işçilikli kalın bir bant ile dekorlu. 20.yy.

Fransız yapımı, Neo Rönesans stilde tasarlanmış. 20.yy başı.

Yükseklik 60 cm

Yükseklik 54 cm ¨ 1.200 € 185

¨ 800 € 125 29


67 MUSTAFA ÖZKAN (d.1957) ‘Derin mavili doku’, tuval üzeri akrilik ve yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 2.500 € 385

68 ENİS AKTAŞ (1956-2017) Soyut figüratif, tuval üzeri akrilik, imzalı. 70 x 60 cm ¨ 2.500 € 385

30


69 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 33 x 35 cm ¨ 3.500 € 540

70 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Kurtuluş Savaşı resimleri’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. Tablonun üst kısmında, sanatçının el yazısı ile ‘Ürgüplü Cemal, Kurtuluş Savaşı sonrası evine döndü… Bu fotoğrafı arkadaşı Kayserili Panayot 1924’te çekti ve de 1996’da Foto Zafer’de büyütülüp pastel renklendi… Şimdi torunu Ahmet Gazi Ayhan’ın evindedir’ ibaresi mevcut. 30 x 30 cm ¨ 2.200 € 340

31


32

71 AGOP ARAD (1913-1990)

72 SELİM TURAN (1915-1994)

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Peyzaj, kağıt üzeri suluboya-guvaj, imzalı.

33 x 40 cm

23 x 64 cm

¨ 2.500 € 385

¨ 4.000 € 615


73 NİHAT AKYUNAK (1922-1986) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli. 33 x 33 cm ¨ 800 € 125

74 MUZAFFER AKYOL (d.1945) Kedili kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 35 x 45 cm ¨ 1.250 € 195

33


75 FİKRİ CANTÜRK (1933-2019) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 80 x 70 cm ¨ 1.800 € 275

76 ALİ ATMACA (d.1947) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1999 tarihli. 100 x 82 cm ¨ 2.500 € 385

34


77 TURGUT ATALAY (1918-2004) Dansçılar, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 80 cm ¨ 3.500 € 540

35


78 SAİM DURSUN (d.1959) ‘Çiçekçiler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2019 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 5.500 € 850

36


79 TURGUT ZAİM (1906-1974)

80 TURGUT ZAİM (1906-1974)

Ankara Devlet Opera ve Balesi için tasarladığı sahne eskizi, renkli karton Sahne kostüm çizimi, kağıt üzeri karışık teknik, Kerem Operası, üzeri suluboy-guvaj, imzalı ve “Sevgili Mumcu’ya” ithaflı. Arkası 25.5.1955 Ahmet Adnan Saygun, 1955. tarihli ve “Rigoletto operasına ait 1. perde eskizi: Aydıncığım tarafından beğenilmeyip başka eskiz yapıldı” ibareli. 23 x 35.5cm 20 x 27 cnm

¨ 3.000 € 465

¨ 2.000 € 310

Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

37


81 TESBİH

82 ALTI ADET AĞIZLIK

Şah Maksut 99’luk tesbih.

6 adet siyah kehribar ağızlık, 20.yy.

Uzunluk 65 cm

Uzunluk 13.5 - 8 cm

¨ 500 € 75

¨ 1.200 € 185

83 TESBİH Sıkma kehribar, 99’luk tesbih. İmamesi metal işçilikli. Uzunluk 56 cm ¨ 500 € 75

84 ATATÜRK RÖLYEFİ A. Palti imzalı, Etibank tarafından Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına yaptırılmış bakır rölyef. 10 x 4.5 cm ¨ 150 € 23

38


85 TESBİH

86 3 ADET BRONZ HATIRA MADALYASI

Uzunluk 33 cm

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından basılmış, iki adet 30 Ekim 1973 Boğaziçi Köprüsü ve bir adet 3 Temmuz 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılışı hatıra madalyası.

¨ 250 € 40

Çap 7,5 cm- 7 cm

33’lük bağa ve fildişi teşbih.

¨ 400 € 60

87 KATALİN OKUMA ÇUBUĞU Uç kısmı el formunda tasarlanmış, katalin gövdesi üzerinde Eski Türkçe İhlas Suresi çalışılmış. Uzunluk 24.5 cm ¨ 400 € 60

88 KÜL TABLASI Pirinç, kare formlu kül tablasının kenarında kabartma Demiryolları amblemi yer alıyor. Arkası eski Türkçe ‘İspenciyar….’ (eczacı/attar) ibareli.

13 x 13 cm ¨ 300 € 45

39


89 KÜTAHYA ÇİNİ TABAK Alçak ve yuvarlak formlu, iki ton mavi, yeşil, siyah ve kahverengi ile orta üç madalyonda stilize hayvan figürleri, çevresi ise yarım şemse ve bitkisel motifler ile dekorlu. Stilize rumi motifli ince bir bantla sonlanıyor. 20.yy. Çap 30 cm Yükseklik 5,4 cm ¨ 1.300 € 200

90 KÜTAHYA ÇİNİ TABAK Alçak ve yuvarlak formlu, sarı, kiremit, pembe, yeşil, kahverengi tonlarında, kenar suyu ve merkezi stilize eski Türkçe yazılı, tekrarlayan ışınsal motiflerle tasarlanmış tabak. 20.yy. Çap 31 cm Yükseklik 3,5 cm ¨ 900 € 140

91 KÜTAHYA ÇİNİ TABAK Tepsi formlu, sarı, kiremit, yeşil, turkuaz, çivit mavi tonlarında, kenar suyu floral ve geometrik, merkezi ise tekrarlayan rumi ve geçme motifleri ile dolgulu tabak. 20.yy. Çap 40 cm Yükseklik 4 cm ¨ 1.000 € 155

40


92 AHŞAP KAŞIK KOLEKSİYONU Konya yapımı, farklı süsleme özelliklerine sahip yedi adet kaşıktan oluşan grup. Kaşıkların yüzeyinde Konya, Mevlana ve Mevlevilik anlayışına ait tasvirlerin yanı sıra 'Yaz Hz. Mevlana', 'Besmele', Mesnevi'den beyitler, 'Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik' ayeti ve 'Afiyet olsun efendim' gibi ibareler yer alıyor. 1940-1950'ler. Kadife kutu içerisinde. Uzunluklar 20.5 cm-25 cm ¨ 700 € 110

93 YAZI ÇEKMECESİ Fransız yapımı, III. Napoleon dönemi (1852-1870), papier-mache, siyah lake üzerine boya ve sedef kakma işçilikli, zarif altın yaldız süslemeli. 48 x 35 x 12.5 cm ¨ 1.600 € 245

41


94 ORHAN UMUT (d.1972) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 90 x 120 cm ¨ 12.000 € 1.850

42


95 ORHAN UMUT (d.1972) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 120 x 150 cm ¨ 14.000 € 2.160

43


96 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Nü, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 68.5 x 45.5 cm ¨ 9.000 € 1.340 44


97 KOMET (d.1941) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. 55 x 66 cm ¨ 35.000 € 5.405

45


98 ENİS AKTAŞ (1956-2017) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya-akrilik, imzalı, 2013 tarihli. 60 x 70 cm ¨ 1.500 € 230

99 MEHMET GÜLER (d.1944) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 70 cm ¨ 1.200 € 185

46


100 BİHRAT MAVİTAN (d.1948) ‘Yüzen figürler’, tuval üzeri yağlıboya ve aplike heykelcikler, imzalı, 1995 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 1.200 € 185

101 MEHMET KOÇ Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 100 cm ¨ 3.500 € 540

47


102 REFET BAŞOKÇU (1885-1950) Otoportre, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı. 40.5 x 30.5 cm ¨ 3.000 € 465 Refet Başokçu Sanatçı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. İlk resim derslerini Şehzadebaşı’ndaki Numune-i Terakki Mektebi’nde Hoca Ali Rıza’dan alan Refet Başokçu, daha sonra Osman Asaf ile yağlıboya çalıştı. Hukuk öğrenimi gördü. Önceleri suluboya tekniğinde gerçekleştirdiği kadın resimleriyle tanınır. Sergi kataloglarında yer almamakla birlikte, birkaç kez Galatasaray Sergileri’ne katıldığı bilgisi çeşitli yayınlarda yer alır. Güzel Sanatlar Birliği’nin Ankara’daki sergilerinden birinde teşhir edilen otoportresinin hükümet temsilcileri tarafından çok beğenildiği ve Fransızca olarak yayınlanan ‘La Turquie Contemporaine’ adlı yayında Türk resim sanatı örneklerinden biri olarak yayınlandığı da sanatçı hakkındaki sınırlı bilgiler arasındadır. Bir süre Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sanatçı, bu süre içerisinde afiş tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır.

48


103 REFET BAŞOKÇU (1885-1950) Genç kızlar, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı. 45.5 x 33.5 cm ¨ 6.000 € 925

49


104 MÜHÜR Yuvarlak formlu, merkezinde ay-yıldız motifi yer alan metal mühür ‘İstanbul Vilayeti Davutağa Mahallesi Muhtarlığı, 1342’ (M.1924) ibareli. Çap 5 cm ¨ 500 € 75

105 İKİ ADET AĞIZLIK

106 GÜMÜŞ MADALYA

İki adet kehribar ağızlık, 19- 20.yy.

İran, Şah dönemi mineli, gümüş madalya.

Uzunluk 7.5 cm Toplam Ağırlık 20 g

Çap 5 cm

¨ 700 € 110

¨ 900 € 140

107 MÜHÜR Oval formlu metal mühür ‘Yardım sadece Allah’tandır’ ve Seyyid Abdullah Ahmet Ağa, 1331’ (M.1913) ibareli. 3.5 x 5.2 cm ¨ 500 € 75 50


108 ELMAS YÜZÜK

109 YÜZÜK

Osmanlı dönemi, altın üzerine yaklaşık 1,80 karat elmas taş bezeli mekik formunda yüzük. 19.yy.

Osmanlı dönemi, altın ve yaklaşık 2,5 karat elmas taşlarla bezeli Divanhane Çivisi formunda yüzük.

Yüzük ölçüsü 10

Yüzük ölçüsü 12

¨ 2.500 € 385

¨ 3.800 € 585

110 TESBİH Necef taneli 99’luk teşbihin gümüş ve hasır örme işçilikli kamçısı mercan bir boncukla sonlanıyor. Necef tanelerin yüzeyi faset kesmelerle hareketlendirilmiş. Uzunluk 51.5 cm ¨ 3.800 € 585 51


İznik Çinileri İznik çini sanatının ana hatları, Anadolu Selçukluları Dönemi’ne oluşmaya başlar. İznik kenti, 1331 yılında, Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden sonra, adını artarak duyuran bir çini üretim merkezi haline gelir. 15.-17. Yüzyıllar arasında, önemli bir çini ve seramik merkezi olan kentte üretilen parçalar, öncelikle Osmanlı sarayının ihtiyacını karşılamış, ayrıca üretilen günlük kullanma kapları, testiler, kaseler, vazolar ve çeşitli objeler de Osmanlı şehirlerinin yanı sıra yurtdışına da gönderilmiştir. Küçük objelerin yanı sıra İznik çinilerinin asıl kullanım alanı ise mimari yapılardır. 15.yüzyılda, İznik’te üretilen kare, altıgen, dikdörtgen ve üçgen formlarındaki mor, siyah, turkuvaz, kobalt mavisi ve yeşil tek renkli çiniler en çok Bursa’da, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe gibi yapılarda kullanılmıştır. Geçmişi 15.yüzyıl ortalarına dek uzanan, mavi- beyaz İznik çinilerinin en güzel örnekleri ise, Edirne II. Murat Camisi, Üç Şerefeli Cami ile Manisa Valide Sultan Camisi’nde görülür. İznik çinilerinin üçüncü dönemi ise 16. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Bu çinilerin beyaz zemini çok temiz ve sert, sırları renksiz ve saydamdır. Bezemeye önceleri koyu mavi renk egemenken zamanla bu renk açılmış ve daha tatlı bir tona dönüşmüştür. İznik çinilerinde görülen bu üslup gelişmesi, değişik yörelerden gelen ustaların şehre yerleşmelerine bağlanabilir. Bu gelişmede ustalarla II. Mehmet’in Topkapı Sarayı’nda açtığı nakkaşhane arasında kurulan ilişkilerin de payı olsa gerektir. 1550 dolaylarında mercan (domates) kırmızısının bulunmasından sonra, Osmanlı sanatının her dalında yaygın olarak kullanılan lale, karanfil, gül ve sümbül motifleri de çinilerde yaygın olarak kullanılır olmuştur. Çini desenlerinde ayrıca rumiler, hatayiler ve stilize bulut öğeleri de yer almaktadır. Göze çarpan bir başka öğe ise hayvan figürleridir. Aynı döneme tarihlenen bir başka çini grubu ise “Haliç işi” olarak adlandırılır. Bu gruptaki çinilerin en belirgin özelliği, küçük yaprak ve çiçeklerden oluşa sarmal dallardır. Bunların üretim yeri tam olarak bilinmemektedir. 16. yüzyılın ortalarında İznik çinilerinin dördüncü dönem ürünlerine, “Şam işi” denem örneklerine rastlanmaktadır. Bunlar geçiş dönemi ürünleridir. 16. yüzyılın ikinci yarısında yapılarda düz levha çinilerin çok kullanılmış olmasından dolayı, gerek İznik’te gerekse Kütahya’daki imalathanelerde levha çini üretimine ağırlık verilmiş, kase tabak, ibrik, vazo gibi ürünlerin yapımı giderek azalmıştır. Levha çinilerde mimari bezemeyle daha çok uyuşan canlı ve parlak renklere yer verilmiştir. Bu da İznik çiniciliğinde yeni bir üslubun gelişmesine ve yeni dönemin başlamasına yol açmıştır. Bu dönemin gözde renkleri kobalt mavisi, turkuvaz ve domates kırmızısıdır. Siyah renkse, figürlerin dış çizgilerinde boyaların akmasını önlemek için kullanılmıştır. Bezemede kullanılan örgeler, gül, lale, karanfil, zambak, papatya, sümbül, bahar çiçeği, asma ve servidir. Bunların dışında hançer biçimli yapraklara, Çin bulutlarına, çintemanilere ve madalyonlara da yer verilmiştir. 17. yüzyılın sonlarında çiniciliğin Kütahya’da gelişmesiyle İznik’te çini üretimi durmuş ve giderek yok olmuştur.

111 İZNİK ÇİNİ TABAK Yeşil ve mavi renklerin kullanıldığı, alçak ve çukur formlu tabağın kenar bordürü geometrik desenlerle tasarlanmış. Çukur bölümün ortasında tek yavru karaca ve farklı çiçek motifleri bir arada kullanılmış. Atıkları mevcuttur. 17.yy. Çap 25 cm 52

¨ 3.500 € 540

Yükseklik 5,5 cm


112 İZNİK ÇİNİ TABAK Büyük boyutlu, yüksek ve çukur tabak, döneminde kullanılan nar ve enginar motifleri ile farklı yaprak ve tomurcuk süslemeleri ile tasarlanmış. Süslemede kobalt mavi, mor ve yeşil renk kullanılmış. 16.yy. Çap 34 cm Yükseklik 7,5 cm ¨ 7.000 € 1.080

53


54

113 BÜLENT KILIÇ (d.1974)

114 İSMET YURTSEVEN (1923-2010)

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

İstanbul, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

60 x 80 cm

50 x 65 cm

¨ 3.200 € 495

¨ 2.000 € 310


115 NİMET BERDAN (1918-2001)

116 NUSRET ORÇAN (d.1943)

‘Eski Yoğurtçu Köprüsü’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1960 tarihli.

İstanbul, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli.

50 x 60 cm

55 x 70 cm

¨ 1.600 € 245

¨ 3.000 € 465

55


117 NECDET KALAY (1932-1986) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 65 cm ¨ 8.000 € 1.235

56


118 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1969 tarihli. 49 x 69 cm ¨ 12.000 € 1.850

57


119 İSMAİL ATEŞ (d.1960) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli. 120 x 120 cm ¨ 2.000 € 310

120 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 90 x 90 cm ¨ 2.500 € 385

58


121 ANNA BUDOVA İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, yaldız. 140 x 180 cm ¨ 2.400 € 370

122 VEDAT ÖRS (d.1961) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 150 x 100 cm ¨ 2.400 € 370

59


123 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 50 x 55 cm ¨ 8.500 € 1.310

60


124 MUSTAFA ATA (d.1945) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 50 cm ¨ 11.000 € 1.700

61


125 ŞAMDAN

126 LİKÖR SETİ

Fransız yapımı, bronz/gümüş kaplama, İki parça olarak, Neo Rokoko stilde tasarlanmış , 6 mumluklu tek şamdan. 19.yy. sonu.

WMF yapımcı firma damgalı, Art Nouveau dönemi, 8 parçalık likör seti. 1920’ler.

Yükseklik 58 cm ¨ 1.500 € 230

62

Yükseklik 23 cm ¨ 1.500 € 230


127 İÇECEK SERVİSİ İngiliz yapımı, gümüş kaplama fıçı formunda, çift kulplu. 20.yy. başı. Yükseklik 40 cm ¨ 1.000 € 155

128 CHRISTOFLE SOSLUK Christofle yapımcı firma damgalı, kayık formlu, tek parça sosluk. 20.yy. 23 x 14 x 10 cm ¨ 500 € 75

63


129 BRONZ BÜST Fransız yapımı, imzalı ve Paris damgalı, kadın büstü, 20.yy. Yükseklik 26 cm ¨ 650 € 100

130 TUTYA BÜST Fransız yapımı, Ferrand imzalı, kadın büstü. 19.yy. Yükseklik 30 cm ¨ 700 € 110

131 İÇECEK SERVİSİ İngiliz yapımı, semaver formunda tasarlanmış, çift kulplu. 20.yy. başı. Yükseklik 35 cm ¨ 900 € 140

64


132 BRONZ BOĞA HEYKELİ

133 MÜREKKEP HOKKASI

Avrupa yapımı, siyah patinalı, alçak dikdörtgen kaideli boğa heykeli. 20.yy.

Fransız yapımı, A.Bossu imzalı, çift hokkalı, merkezde aslan figürlü, 19.yy. sonu.

48 x 28 x 18 cm

43 x 20 x 22 cm

¨ 2.250 € 345

¨ 1.000 € 155

65


134 ADİL DOĞANÇAY (1900-1990) Ayaş’ta pazar yeri, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 46 cm ¨ 3.600 € 555 135 HAKKI ANLI (1906-1991) Yurt sergilerinden, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 34 x 45 cm ¨ 18.000 € 2.780 66


Ahmet Hakkı Anlı 1932 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan Hakkı Anlı, okulu bitirdikten sonra uzun bir süre ilk ve orta dereceli okullarda resim öğretmenliği yapmış, 1941 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri aracılığıyla yürüttüğü yurt gezileri kapsamında Kütahya’ya giderek bölgeyi betimleyen resimler gerçekleştirmiştir. İlk kişisel sergisini Ankara’da açan ressam, D Grubu’nun 1941 yılındaki 9. Sergisi’ne resim vererek gruba üye olmuş ve grubun dağılışına kadar düzenlenen tüm sergilerine katılmıştır. Sanatçının D Grubu’na üye olduğu yıllardaki ilk çalışmaları Yapımcılık anlayışıyla yaptığı figür ve ölüdoğalardan oluşur. 1955 yılında Paris’e yerleşen Anlı, burada soyut çalışmalara yönelmiştir. Picasso ve Metzinger’den etkilenen sanatçının yapıtlarında anlatımcı bir leke düzeni içinde figürün soyuta dönüştüğü veya soyut biçimlerin figürü anımsattığı bir anlayış egemendir. Genellikle cinsellik temasının, ikili figür ilişkilerinin veya tek figüre bağlı çıplaklığın işlendiği bu gibi eserlerinde yalın biçim anlayışı tek ya da iki renge indirgenmiş bir kompozisyon düzeniyle birlikte verilmiştir.

67


137 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944)

‘Dede’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli.

Kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 12.3.1988 tarihli.

60 x 30 cm

47 x 32 cm

¨ 7.000 € 1.080

¨ 5.000 € 770

68

136 ALİ DEMİR (1931-2015)


138 ADNAN TURANİ (1925-2016)

139 TURGUT ZAİM (1906-1974)

Don Kişot, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2015 tarihli.

Sahne dekoru, kağıt üzeri karışık teknik.

50 x 70 cm

24 x 36.5cm

¨ 2.000 € 310

¨ 5.000 € 770 Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonu.

69


140 ADEM GENÇ (d.1944) ‘Gavurdağı bozlağı 3’, tuval üzeri yağlıboya-akrilik, imzalı, 2010 tarihli. 180 x 200 cm ¨ 17.000 € 2.625

70


141 EKREM YALÇINDAĞ (d.1964) ‘Camouflage’, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 140 x 160 cm ¨ 25.000 € 3.860

71


142 İLHAMİ DEMİRCİ (1908-1976) Soyut peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm ¨ 5.000 € 770

143 ZEKİ KIRAL (d.1927) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 40 cm ¨ 3.500 € 540

72


144 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1973 tarihli. 90 x 117 cm ¨ 45.000 € 6.945 Avni ARBAŞ Herhangi bir akıma bağlı olmadan yaptığı, soyut ve figüratif üslup arasındaki eserleriyle tanınan Avni Arbaş, ilk resim derslerini babası Albay Mehmet Nuri Bey’den aldı. Resim tutkusu ağır basınca Güzel Sanatlar Akademisi’nin orta kısmına geçmek için Galatasaray Lisesi’nden ayrılan sanatçı, 1940-1946 yılları arasında öğrenim gördüğü akademide, önce İbrahim Çallı’nın, daha sonra da Leopold Lévy’nin atölyesinde çalıştı. Akademiden mezun olduktan sonra, Fransız hükümetinin bursuyla 1947 yılında Paris’e giden Arbaş, 1970’li yılların sonuna kadar burada yaşadı. Paris’te yaşadığı dönemde çok sayıda sergi açmış, soyut sanatı destekleyen Salon de Mai’ye (Mayıs Salonu) üye olmuş, aralarında Picasso, Tristan Tzara, Aragon, Prevert kardeşlerin de bulunduğu geniş bir dost çevresi edinmiştir. 1977 yılında yurda dönem Arbaş, bu dönemden itibaren ağırlıklı olarak Mustafa Kemal portreleri, İstanbul ve Boğaz konulu resimler yapmıştır. Resimlerinde soyutlamalar giderek artsa da, sanatçının figüratif anlayışa eğilimi her zaman baskın çıkmıştır. Yapıtlarında lekeci anlayışın ağır bastığı da görülür. 73


146 GÜMÜŞ ÇATAL KAŞIK 145 ÇATAL BIÇAK SETİ Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, gümüş üçlü takım.

İngiliz ayar, Sheffield şehir, Atkin Brothers yapımcı damgalı, 1895 yapımı iki parçalık setin tutamakları zarif kalem işi süslemeli ve inisiyalli. Orijinal kutusunda.

Ağırlık 138 g

Ağırlık 42 g

¨ 900 € 140

¨ 700 € 110

147 ALTI ADET GÜMÜŞ ZARF Osmanlı dönemi, konik formlu ajur ve kabartma çilek motifleri, mavi boncuk aplikeler ve sallantılarla bezeli. 19.yy. Ağırlık 190 g Yükseklik 4,6 cm ¨ 800 € 125

148 DÖRT ADET GÜMÜŞ ÇAMÇAK Cumhuriyet dönemi, 900 ayar damgalı dört adet gümüş çamçak. Ağırlık 183 g ¨ 650 € 100 74


149 OPERA DÜRBÜNÜ Fransız yapımı, Jumelle Chevalier yapımı, nefti yeşil renkli minesi zarif çiçek buketleri, opalin boncuklar, serpme yıldızlarla işlenmiş. Çalışır durumda.19.yy. Uzunluk 10 cm ¨ 800 € 125

150 DÖRT ADET AĞIZLIK 4 kehribar ağızlık, 20.yy. Uzunluk 10.5-8 cm Toplam ağırlık 47 g ¨ 1.200 € 185

152 CHRISTOFLE TUZLUK BİBERLİK SETİ 151 12 ADET CHRISTOFLE TATLI KAŞIĞI

Christofle yapımcı firma damgalı, 4 adet minyon formlu, orijinal kutusunda tuzluk ve biberlik. 20.yy.

Christofle yapımcı firma damgalı, Marly modeli, ambalajında hiç açılmamış. Orijinal kutusunda. 20.yy.

Yükseklik 4 cm

Uzunluk 13.6 cm ¨ 800 € 125

¨ 400 € 62

75


153 TESBİH Kemik, metal çakmalı 33’lük tesbih. Uzunluk 38 cm ¨ 250 € 40

154 MÜHÜR Oval formlu metal mühür Türkçe ve Osmanlıca ‘Doktor Ahmet İkbal’ ibareli. 20.yy. başı. 3.6 x 4.5 cm ¨ 500 € 75

155 BROŞ 14 ayar altın, ay yıldız formunda turkuaz taşlarla süslenmiş broş. 20.yy. Ağırlık 5 g 3 x 3,5 cm ¨ 900 € 140

156 TESLİM TAŞI MUSKA Yıldız formunda tasarlanmış, ön yüzü ‘Ya İmam-ı Ali (R.A)’, arka yüzü ‘Allah, Ali, Muhammed, Fatıma, Hasan, Hüseyin’ ibareli. 5.5 x 5 cm ¨ 700 € 110 157 TESBİH Sıkma kehribar, iri taneli 33’lük tesbih. Uzunluk 53 cm ¨ 600 € 95 76


158 GÜMÜŞ MEVLEVİ SİKKESİ TAKI SETİ Mevlevi sikkesi formunda tasarlanmış yüzük, akik ve gümüş birer kolye ucundan oluşan takım. Gümüş kolye ucunun yüzeyi ‘Ya Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi (K.S)’ ibareli. Toplam gümüş ağırlığı 10 g Kolye uçları 2.3 cm ve 3 cm Yüzük ölçüsü 12 ¨ 700 € 110

160 ÜÇ ADET AĞIZLIK 159 ÜÇ ADET AĞIZLIK Hardal rengi, menevişli üç adet katalin ağızlık, 20.yy. Uzunluk 13 cm

Farklı boyut ve tonlarda üç adet kehribar ağızlık, 19-20.yy. Uzunluk 8.8 -9.3 cm Toplam Ağırlık 31 g ¨ 900 € 140

¨ 1.000 € 155

161 TESBİH Türkmen yapımı boynuz, iri taneli 33’lük tesbih. İmame hariç 42 cm, tane çapı 1,1 cm ¨ 850 € 130 77


162 ALİ KOTAN (d.1959) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2009 tarihli. 150 x 200 cm ¨ 13.500 € 2.085

78


163 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013 tarihli. 140 x 152 cm ¨ 54.000 € 8.335

79


164 ALBERT BİTRAN (1931-2018) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1973 tarihli. 66 x 50 cm ¨ 19.000 € 2.935 80


165 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Kitaplı kompozisyon, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 55 cm ¨ 12.000 € 1.850 Zeki Faik İzer Türkiye’de soyut resmin ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan Zeki Faik İzer, 1923 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’ne girdi, burada önce Hikmet Onat’ın, daha sonra da İbrahim Çallı’nın atölyesinde çalıştı. 1928 yılında Avrupa’da eğitim için açılan devlet sınavını birincilikle kazanarak Paris’e giderek, bu şehirde kaldığı üç yıl içinde Andre Lhote ve Othon Friesz’in atölyelerinde öğrenim gördü. 1932 yılında yurda dönen İzer, ertesi yıl Nurullah Berk, Elif Naci, Zühtü Müritoğlu, Cemal Tollu ve Abidin Dino ile birlikte D Grubu’nu kurdu. Resimlerinde çizgisellikten çok renk lekelerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan Zeki Faik İzer, ilk yapıtlarında figürlü kompozisyonları tercih etse de, 1950’li yılların ortalarından itibaren soyut düzenlemelere yöneldi. 1942 yılında 4.Devlet Resim ve Heykel Müzesi yarışmasında, resim alanında birincilik ödülüne layık görülen ressam, 1955 yılındaki Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ‘Masal’ adlı yapıtıyla birincilik ödülü kazanmış, 1961’de Guggenheim Müzesi Vakfı Sergisi’nde de ‘Sultanahmet Camii Camları’ tablosuyla büyük ödülü almıştır. 1964 yılında Mazotto Ödülü Sergisi’nde ‘Endişeli Kuşlar’ adlı yapıtını sergileyen sanatçı, 1966 yılında da 5. Tahran Bienali’ne katılmıştır. 81


166 AVNİ ARBAŞ (1919-2003)

167 EREN EYÜBOĞLU (1913-1988)

‘Genç kız’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

Bahçıvan, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

37 x 46 cm

120 x 77 cm

¨ 6.500 € 1.005

¨ 80.000 € 12.350

Eren Eyüboğlu Anadolu insanının yaşamını işlediği resimlerle tanınan sanatçı Romanya’da Yaş Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra, 1929 yılında Paris’e gitti. 1930 yılında Paris’te tanıştığı ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 1936’da evlenerek İstanbul’a yerleşti ve Ernestine olan adını Eren olarak değiştirdi. Bedri Rahmi ile beraber Anadolu’ya yaptıkları seyahatlerde sanatçı, Anadolu insanının yaşam biçimini yakından inceleme fırsatı buldu. Eren Eyüboğlu yapıtlarında folklorik özellikleri plastik değerlerle ustalıkla birleştirmiş, biçim olgunluğu ve anıtsallığı yeğlerken süslemecilikten kaçınmıştır. Eserlerindeki yarı-soyut ve Dışavurumcu yaklaşımı, sanat yaşamı süresince çeşitli değişim ve gelişmeler geçirse de tüm sanat hayatında devam etmiştir. 1950’li yıllarda ayrıntıdan uzaklaşmış, yalın, çizgisel ve çok renkli bir üsluba yönelmiştir. 1955 yılından sonra bu üslupta lirik soyutlamalar gerçekleştirmiştir. 70’li yıllarda yapıtlarında eski dönemlerde çalıştığı konularını sanatsal birikimini katarak yeniden ele alır. Sanatçının bu döneminde figüre daha önem verdiği hissedilir. 1980’e değin yeni renk ve çizgi değerleriyle yeni bir hayat bulan Anadolu görünümlerinin yanı sıra figür ve portreleri mevcuttur.

Bu eser, Drimart tarafından Ekim 2004 tarihinde basılmış Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu kitabının 90. sayfasında yer almaktadır.

82


83


168 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Sürü’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 15 x 75 cm ¨ 9.000 € 1.390

169 KADİR ABLAK (d.1974) Eski ev, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 30 x 30 cm ¨ 1.250 € 195

84


170 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Kurtuluş savaşçısı’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. Tablonun alt kısmında, sanatçının el yazısı ile ‘Kurtuluş savaşçısı Ürgüplü Cemal, 23 Nisan 1920’de üçüncü kez askerliğe gitti’ ibaresi mevcut. 30 x 30 cm ¨ 2.200 € 340

85


171 ŞİFA TASI

172 GÜMÜŞ BUHURDAN

Hintkari, klasik formlu, kalem işi dualar yazılı şifa tası, 20.yy. başı.

Rus, 84 ayar, Moskova şehir ve Anatoly Apollonovich Artsybashev ayarcı damgalı, 1896 tarihli buhurdanın yaprak formlu kaidesi kabartma bitkisel motifler ve kuşlarla dekorlu. Buhurdan bölümlerinde kalem işi tekniği ile sarmal madalyonlar içerisinde yaprak motifleri çalışılmış. Tutamakları kuş formunda tasarlanmış.

Çap 18.5 cm ¨ 1.000 € 155

17 x 16 x 14 cm Ağırlık 444 gr ¨ 1.500 € 230

173 MERASİM KILICI Osmanlı son dönem, çelik gövdesi merkezi kan oluklu merasim kılıcı. Metal kınlı kılıcın dilimli ahşap kabzası ay-yıldız motifli ve bronz geçme. 20.yy. başı. Uzunluk 96 cm ¨ 600 € 95 86


174 SATRANÇ TAKIMI Çin yapımı, yeşil ve krem renkli sabun taşı, oyma işçilikli, lake taşıma kutusunda. 1950’ler. Kutu ölçüsü 32 x 18 x 9.5 cm ¨ 1.500 € 230

175 PORSELEN KASE Çin yapımı, Family Rose, kasenin iç yüzü Çin’den yaşam sahneleri, egzotik çiçekler ve kelebeklerle dekorlu. 19.yy. Çap 38 Yükseklik 11 ¨ 2.500 € 385

87


176 TESBİH Sıkma kehribar, zenne, 99’luk tesbih. Uzunluk 45 cm ¨ 400 € 60

177 İKİ ADET AĞIZLIK İki adet kehribar ağızlık, 19-20.yy. Uzunluk 9.2 cm Toplam Ağırlık 31 g ¨ 1.000 € 155

178 ARMA

179 GÜMÜŞ YAKA İĞNESİ

Metal Osmanlı devlet arması. 20.yy. başı.

Ay-yıldız formunda tasarlanmış, savat işçilikli yaka iğnesi ‘Meclis-i Mebusan-i Osmani, 1335’ (M.1917) ibareli.

5 x 4 cm

Ağırlık 3 g Uzunluk 4 cm Çap 2 cm

¨ 400 € 60

¨ 900 € 140

180 KÖSTEK

181 TESBİH

Avrupa yapımı, düşük ayar altın köstek. 20.yy. başı.

Kuka, metal çakmalı, 33’lük tesbih.

Uzunluk 58 cm

Uzunluk 29 cm

¨ 600 € 95

¨ 450 € 70

88


182 ART NOUVEAU BROŞ Platin üzeri yaklaşık 2.40 karat eski kesim pırlanta taşlı broş iki parçaya ayrılarak ayrı ayrı yaka iğnesi olarak da kullanılabiliyor. 20.yy. başı. 5 x 2 cm Ağırlık 10 g ¨ 6.500 € 1.005

184 BROŞ Fransız yapımı, pembe altın ,ay yıldız broş chatelaine tarzı sallantılı. Lacivert renkli zarif düz mine işçilikli. Orijinal kutusunda. 19.yy.

183 NAZARLIK Kolye formunda, topuz sallantılı, altın kaplama kolyenin burgulu bölümleri arasına nazar boncukları yerleştirilmiş. Sallantı bölümü küre formunda, farklı büyüklükte boncuklarla bezeli. 20.yy. ortaları.

9,5 x 4,5 cm ¨ 5.400 € 835

Uzunluk 43 cm ¨ 900 € 140 185 İKİ ADET AĞIZLIK İki adet kehribar ağızlık, 19-20.yy. Uzunluk 9.6 - 9.8 cm Toplam Ağırlık 20 g ¨ 700 € 110 89


186 ALİ RIZA BEYAZIT (1883-1963) ‘İstanbul-Sarıyer’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 106 cm ¨ 25.000 € 3.860

187 ZİYA KESEROĞLU (1906-1975) ‘Çemberlitaş’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası etiketli. 48 x 78.5 cm ¨ 25.000 € 3.860

90


Ziya Keseroğlu 1922 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne giren sanatçı, Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde öğrenim gördü. Mezun olduktan sonra Avrupa sınavını kazanarak 1932 yılında, bir seneliğine Viyana’ya gitti. İlk yapıtlarında, hocalarının izinde giderek İzlenimci üslupta eserler veren Keseroğlu, zamanla kendi özgün anlayışını oluşturarak hiçbir akıma bağlı kalmadan çalışmıştır. Nesnelerin plastik değerleri üzerinde yoğunlaşmış, renk ve biçimi geri plana atmıştır. Az sayıda renk kullanarak daha çok bu renklerin ton farklılıkları ve uyumlarını yakalamaya özen göstermiştir. Sanatçı, lirik bir atmosferin egemen olduğu kişisel üslubu ile doğayı şiirsel bir anlatımla resmetmeyi tercih etmiştir. 1941 yılından 1971 yılına kadar katıldığı Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde 1945 yılında üçüncülük ödülü kazanan Keseroğlu, 1946 yılından itibaren de İstanbul Yüksek Teknik Okulu’nda Mimarlık Bölümü’nde resim dersleri vermiştir.

91


188 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 36 x 40 cm ¨ 6.800 € 1.050

92


189 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Kemancı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 40 x 40 cm ¨ 7.500 € 1.160

93


190 FİKRET MUALLA (1903-1967)

191 ERGİN İNAN (d.1943)

‘Kadınlar’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1954 tarihli.

Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, kumlama, kolaj, imzalı, 2010 tarihli.

38 x 44 cm ¨ 28.000 € 4.320

80 x 60 cm ¨ 42.000 € 6.485

Fikret MUALLA Tam adı Fikret Mualla Saygı olan ressam, kendine özgü renkçi ve lirik bir Dışavurumcu anlayışla gerçekleştirdiği yapıtları ve çalkantılı yaşamıyla tanınır. Resimlerini genellikle renkli fon kâğıtları üzerine guvaj boya ile yapan sanatçı, suluboya ve pastel malzemelerini de resimlerinde sıkça kullanmıştır. Zor bir yaşamın acıları onun paletinde rahat resimlere dönüşür. Yaşamındaki dengesizlikler, ruhsal yapısındaki sarsıntılar sanatçı yaratıcılığını besler. 1930-1940’lı yıllarda tablolarında yoğunlaştığı konu tarihi, coğrafyası, iklimi ve insanı ile İstanbul kentidir. 1939 yılında Paris’e yerleşince bu kent ile de benzer bir ilişki kurmuştur. İşçiler, köylüler, mahkumlar, yoksullar, kadınlar, bürokratlar, denizciler, sanatçılar, konserler, briç oynayanlar, tımarhaneler, sokaklar ve çocuklar sanatçının resimlerinin vazgeçilmez temalarıdır. Ölümünden sonra Paris'te açık artırmaya çıkarılan resimleri Türk devleti tarafından satın alınmış ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bir Fikret Mualla Salonu oluşturulmuştur. 94


95


192 MAJOLICA YER VAZOSU Avusturya yapımı, damgalı. Büyük boyutlu. Kaide ve saksı olarak iki parça halinde ve klasik formda tasarlanmış. Dış yüzü polikrom bitkisel süslemeler, girlandlar, kuş figürleri ile dekorlu. Toplam yükseklik 125 cm ¨ 4.500 € 695

193 SANDIK Osmanlı dönemi, ceviz ağacından, ön yüzü kemik kakma tekniği ile ,vazoda lale, şemse, kuş gibi natüralist unsurlar kullanılarak işlenmiş. Nadir örnektir. 19.yy. 137 x 63 x 63 cm ¨ 4.000 € 615

96


194 PARAVAN Çin yapımı, kırmızı renkte lake ve rölyef işçilikli, dört kanatlı paravan. Haliyle. 20.yy. 183 x 184 cm ¨ 2.600 € 400 195 AYNA Murano yapımı, haliyle. 20.yy. 78 x 46 cm ¨ 500 € 75

97


196 KOLYE

197 KOLYE

Üç sıra fasetli kök yakut ayarlanabilir kolye. 20.yy.

On sıra kum incilerinden burgu yapılarak tasarlanmış. Altın kaplama klipsi zarif telkâri işçilikli. 19.yy.

Uzunluk 45 cm ¨ 1500 € 230

Uzunluk 40 cm ¨ 900 € 140

198 TESBİH 99’lık bağa tesbih Uzunluk 58 cm ¨ 800 € 125 98


199 TESBİH Abanoz, metal ay yıldız çakmalı, 33’lük tesbih. Uzunluk 40 cm ¨ 450 € 70

200 GÜMÜŞ SİGARA TABAKASI İngiliz, Sheffield şehir, 1907 yıl ve W & H (Walker & Hall) yapımcı damgalı. Osmanlı pazarına özel yapım tabakanın kapağı eski yazı ‘Yadigar’ ibareli. 8 x 8.5 cm Ağırlık 111 g ¨ 950 € 145

201 ALTI ADET GÜMÜŞ ÇAY KAŞIĞI

202 ALTI ADET GÜMÜŞ KAŞIK

Cumhuriyet dönemi gümüş, sapları burgu ve ay yıldız formunda.

Erken Cumhuriyet dönemi, 800 ayar damgalı, sapları zarif kalem işi dekorlu tatlı kaşıkları.

Ağırlık 40 g

Ağırlık 150 g

¨ 450 € 70

¨ 600 € 95

99


203 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Sahilde mavnalar, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1979 tarihli. 50 x 125 cm ¨ 7.000 € 1.080 204 GALİP NAHİT NOYAN (1958-2013) Kompozisyon, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 95 x 85 cm ¨ 6.000 € 925

100


205 EMRE LÜLE (d.1982) Kartal, pleksiglass ve ahşap, imzalı, 2016 tarihli. 120 x 102 cm ¨ 4.500 € 695 101


102

206 ŞEREF BİGALI (1925-2005)

207 EŞREF ÜREN (1897-1984)

‘Biga’dan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Vazoda çieçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

¨ 55 x 66 cm

¨ 70 x 50 cm

8.000 € 1.235

13.000 € 2.005


103


104

208 ALİ CANDAŞ (d.1940)

209 NURİ ABAÇ (1926-2008)

Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli.

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1967 tarihli.

130 x 100 cm

90 x 60 cm

¨ 12.000 € 1.850

¨ 26.000 € 4.015


105


210 KOMET (d.1941) ‘Masques et Bergamasques’ , tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası etiketli ve 1973 tarihli. Etiket üzeri Fransızca ‘Masques et Bergamasques…..’ ibareli. 100 x 100 cm ¨ 86.000 € 13.275 ‘Masques et Bergamasques’ , Fransız şair Paul Verlaine’ın (1844-1896) ‘Clair de Lune’ (Ayışığı) adlı şiirinde geçen bir ifadedir: “Senin ruhun ay ışığıyla aydınlanan narin bir manzara Alımlı maskeler ve bergamasklar yapan insanlar dolaşır orada Lavta çalan ve dans eden neredeyse hüzünlü Kıyafet değişikliklerinin altında garip görünümlü. Şarkısını söylerlerken onlar bir minör anahtarında Başarılı aşkın ve kolay yaşamın İnanmazmış gibi gözükürler mutluluklarına Ve karışır şarkıları ay ışığıyla. Kederli ve güzel ayın ışığıyla Rüya gördürürler ağaçlardaki kuşlara. Ve akarsuları ağlatırlar coşkunlukla hıçkıra hıçkıra Büyük, ince akan suları mermerler arasında”. Şiirde geçen ‘Maskeler ve Bergamasklar’ tabiri bir çeşit kelime oyunudur. ‘Maskeler’, bildiğimiz anlamda maskeyi değil, önce Fransa’da, daha sonra da Victorian Dönemi’nde İngiltere’de çok meşhur olan maskeli baloları ve maskeyle oynanan tiyatro oyunlarını ifade eder. Bergamask kelimesi ise İtalya’daki Bergamo şehrinden türetilmiştir ve bu şehrin meşhur müzikleri eşiğinde yapılan kırsal dansa bir göndermedir. Bu şiir ve kelime oyunu müzik alanında da bazı eserlere ilham kaynağı olmuştur. Claude Debussy (1862-1918), bu şiirden ilham alarak son şeklini 1900’lü yılların başında verdiği, ‘Masques et Bergamasques’ adlı bir piyano yapıtı, Gabriel Fauré (18451924) ise, 1919 yılında ‘Masques et Bergamasques’ adlı süiti bestelemiştir.

106


107


211 18 ADET SAMSUN KONULU KARTPOSTAL Samsun kent merkezi ve sahilinden çeşitli görünümler içeren 18 adet siyah-beyaz kartpostal. 9 x 13.5 cm ¨ 1.000 € 155 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

212 30 ADET KARTPOSTAL La Belle Epoque döneminden (19.yy sonu-1914) çeşitli kadın portrelerini gösteren 30 adet kartpostal. 8.5 x 13.5 cm-9 x 14 cm ¨ 500 € 75 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

108


213 99 ADET ANKARA KONULU KARTPOSTAL Ankara’nın 1940-1970’li yıllar arasındaki görünümlerini, tarihi ve turistik yerlerini içeren 99 adet siyah-beyaz kartpostal. 9 x 13.5 cm, 10.5 x 7 cm ¨ 6.000 € 925 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

214 25 ADET KARTPOSTAL Osmanlı dönemi görevli kıyafetlerini gösteren 25 adet kartpostal. Müşir Arif Paşa tarafından hazırlanan Mecmua-i Tesavir-i Osmaniyye adlı kitaptaki kostüm gravürlerin kartpostal olarak basılmış örnekleridir. Her biri 14 x 8.5 cm ¨ 900 € 140 Kartpostalların tamamını www.ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz.

109


215 GÜMÜŞ KAHVEDAN

216 TUĞRALI GÜMÜŞ BARDAK

Klasik formlu kahvedanın dış yüzü kabartma floral bezemeli. 20.yy. başları.

Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909), dış yüzü repousse tekniği ile zengin doğa görünümleri çalışılmış gümüş bardak. Nadir koleksiyonluk bir örnek.

Yükseklik 21 cm Ağırlık 298 g ¨ 1.200 € 185

217 MÜCEVHER KUTUSU Sandık formunda, menteşe kapaklı, dış yüzü kalem işi süslemeli madeni kutu. 19.yy. 13 x 9 x 8,5 cm ¨ 1.200 € 185

110

Ağırlık 77 g ¨ 850 € 130


218 ÇİFT TUĞRALI GÜMÜŞ KADEH

219 ÇİFT TUĞRALI GÜMÜŞ ISKATA

Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı gümüş kadehler, zarif kalem ve döküm işçilikli.

Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı gümüş ıskatalar kalem ve ajur, bardakları zarif grave işçilikli.

Ağırlık 350 g

Ağırlık 85 g

¨ 3.500 € 540

¨ 900 € 140

220 GÜMÜŞ SEMAVER İran yapımı, gümüş damgalı, dört parça olarak tasarlanmış minyon semaver zengin kalem işi süslemeli. 20.yy. Ağırlık 995 g ¨ 4.500 € 695

111


112

221 NEVİN ÇOKAY (1930-2012)

222 TURGUT ATALAY (1918-2004)

Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli.

50 x 60 cm

65 x 80 cm

¨ 4.000 € 615

¨ 2.500 € 385


223 MUHSİN KUT (d.1939) Foto Şen’ , tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1975 tarihli. 80 x 70 cm ¨ 20.000 € 3.085 113


224 ABİDİN ELDEROĞLU (1901-1974) ‘Salıncak’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 81 cm ¨ 160.000 € 24.700

Sanatçının ilk dönem çalışmalarında yarı-Kübist bir anlayış hakimdir. Daha sonra Barok kıvrımları anımsatan bir biçim anlayışına yönelen ressam, 1940’lı yılların başından itibaren ise farklı bir yola girmiştir. Bu iki eser, Abidin Elderoğlu’nun, resim sanatında 1940’lı yıllardan itibaren yaşadığı değişimi ortaya koyması açısından önemlidir. Sanatçının gelişim ve değişim sürecindeki dönüm noktası, 1942 yılında CHP ve Halkevlerinin organize ettiği yurt gezilerine çıkmasıdır. Bu geziler kapsamında gittiği Muş’ta, sanat ve doğa ilişkisi üzerinde uzun düşüncelere dalarak gözlemler yapan Elderoğlu, yeni bir biçim anlayışına erişir. Sanatçı, soyuta gidecek yolun doğadan geçtiğini fark ederek; doğadaki gözlemlerini ayıklamak, çözümlemek ve kendi yorumuyla birleştirmek suretiyle yeni bir anlatım bilincine sahip olur. Yurt gezisi dönüşünde araştırmalarına devam ederek portreler, peyzajlar ve kompozisyonlar gerçekleştirir. 1948 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara’da sergiler yapar. Bu sergilerden sonra vardığı düşünceyi Elderoğlu şöyle ifade eder: “Buraya kadar olan çalışmalar beni yeni bir düşünceye götürür. Resimde aranılan sadelik için bu güneş lekelerinin yarattığı anlam, bulunmaz bir yenilikti. Ama bu lekeler bir dengeye getirilmek isterdi. Böylece görünüşü ferahlatmak yolu olabilirdi. Buna valör bir harmoni sistemi gerekirdi. Bir harmani sistemi sağlayıp lekelerin gereken dengesini sağlayınca tabiattan yola çıkıp yorumlamaya çalıştım. ‘Natürmort-1948’, ‘İzmir Limanı 1948’ adlı resimlerimi bitirdim”. Sanatçı, daha sonra aynı anlayışın daha olgunlaşmış örneklerini ortaya koyar. ‘Harp-1949’, ‘Tütün Amelesi Kadınlar-1949’ ve müzayedemizde yer alan ‘Salıncak-1950’ gibi yapıtlar sanatçının bu dönemde ürettiği eserlerdir. Elderoğlu’nun doğadan ilham alarak stilize edilmiş formlarla gerçekleştirdiği düzenlemeleri, geleneksel süsleme sanatımızın örneklerini de çağrıştırır. ‘Dalyalar-1952’, ‘Ankara-1955’ ve yine müzayedemizde satışa sunulan ‘Denizli’den manzara-1951’adlı eserleri bu yılların tipik örnekleri arasındadır.

114


115


225 BURHAN UYGUR (1940-1992) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzasız. ¨ 64 x 47.5 cm 10.000 € 1.545 116

Bu eser, Artium Modern Burhan Uygur kitabı sayfa no 101’de yer alıyor.


226 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 54 x 74 cm ¨ 18.000 € 2.780

117


227 GÜLTEN İMAMOĞLU (d.1972) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 trihli. 160 x 180 cm ¨ 12.000 € 1.850

118


228 ERTUĞRUL ATEŞ (d.1954) Soyut figüratif, New York dönemi, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 126 x 160 cm ¨ 7.000 € 1.080

119


120

229 METİN KALKIZOĞLU (d.1986)

230 MEHMET GÜNYELİ (d.1955)

İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı, arkası Eylül 2013 tarihli.

Siyah beyaz fotoğraf.

120 x 90 cm

120 x 180 cm

¨ 4.000 € 615

¨ 10.000 € 1.545


121


231 İŞLEME PEŞKİR El dokuması keten bezi üzerine her iki uçta iki ton uçuk pembe ve gümüş klaptan ve tel ile natüralist üslupta işlenmiş. 19.yy. 100 x 58 cm ¨ 500 € 75

232 SANDIK Çin yapımı, ahşap, oyma işçilikli. 20.yy. 87 x 43 x 43 ¨ 900 € 140 Üst kapak

122


233 İŞLEME YASTIK YÜZÜ

234 İŞLEME YATAK ÖRTÜSÜ

Su yeşili atlas üzerine, Dival işleme tekniği ile, yer yer tırtıl tel kullanılarak bitkisel süsleme elemanları kullanılarak işlenmiş. 20.yy. başı.

Buz mavisi atlas üzerine altın klaptan tel ile, Dival işi tekniği kullanılarak Neo Barok anlayışta işlenmiş. Ortada stilize vazoda çiçekler, kenar bordürde tekrarlayan stilize kubbeleri arada tırtıl tel çiçek dolgularla tamamlanmış. Haliyle. 19.yy.

93 x 43 cm ¨ 1.500 € 230

180 x 200 cm ¨ 3.000 € 465

123


235 BİLEKLİK

236 YÜZÜK

Özel tasarım, gümüş ve altın zincir formunda, kilit mekanizmalı bilekliğin ortasındaki iki zincire komple pırlanta mıhlanmış.

Avrupa yapımı, 585 (14k) ayar damgalı. Kubbe formlu montürü inci ve turkuaz bezeli. Tek incisi eksik.

Uzunluk 18,5 cm Ağırlık 84 g

1950’ler.

¨ 2.000 € 310

Yüzük ölçüsü 11 Ağırlık 7 g ¨ 1600 € 245

237 ALTI ADET DÜĞME

238 ALTI ADET AĞIZLIK

Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) tuğralı, metal üzeri ay yıldız kabartmalı altı adet düğme.

Farklı renk ve form özelliklerinde 6 adet katalin ağızlık, 20.yy.

Çap 3 cm ¨ 700 € 110 124

Uzunluk 12 -7 cm ¨ 600 € 95


239 ÇİN ENFİYE ŞİŞESİ

240 ÇİN ENFİYE ŞİŞESİ

241 ÇİN ENFİYE ŞİŞESİ

20.yy. başı nadir koleksiyonluk örnek. Amber renkli bakalit, dış yüzü kabartma Budist figürlerle dekorlu.

Fildişi, dış yüzü önlü arkalı erotik figürlerle dekorlu. 20.yy. başı.

Cam şişenin iç yüzüne romantik kadın figürleri boyama çalışılmış. Kapağı eksik. 20.yy.

Yükseklik 7,5 cm

Yükseklik 7,5 cm

Yükseklik 7,5 cm

¨ 700 € 110

¨ 700 € 110

¨ 350 € 55

242 İKİ ADET AĞIZLIK

243 İKİ ADET AĞIZLIK

İki adet kehribar ağızlık, 19- 20.yy.

2 adet kehribar ağızlık, 20.yy.

Uzunluk 9.,6 -10 cm Toplam Ağırlık 28 g

Uzunluk 14 -10,5 cm Toplam Ağırlık 30 g

¨ 900 € 140

¨ 1.000 € 155

125


244 BURHAN UYGUR (1940-1992) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 35 x 23.5 cm ¨ 8.000 € 1.235 126


245 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Bar’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1954 tarihli. 28 x 40 cm ¨ 25.000 € 3.860

127


Hamit Görele 1924-1928 yılları arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi olan sanatçı mezun olduktan sonra devlet bursuyla Paris’e giderek Lhote ve Leger’in atölyelerinde öğrenim gördü. Paris’te bulunduğu yıllarda Fovizm’den etkilenerek çalışmış, daha sonra Dışavurumcu anlatıma yönelmiştir. 1960’lı yıllarda soyut sanata yöneldiyse de, 1970’lerin ortalarında yeniden figür ve doğa çalışmalarına dönmüştür. Üslubunu İzlenimcilik ve Dışavurumculuk ile inşacı anlatımı birleştirerek oluşturan Görele, resimsel düzen ilişkileri yönünden sağlam bir kurgu ve şiddetli renk etkilerine ulaşmıştır. Ressamın inşacı anlatımının tipik bir özelliği de hareket ritminin atılımlarını taşıyan biçimler arasında düzenin dağılmasını önleyen bir iç karkas oluşturmasıdır. Serbestçe dağılmış ve yığılmış gibi görünen renk parçalarını çekici bir görünüme kavuşturan sistemini böyle kurmuştur. 246 HAMİT GÖRELE (1903-1980) ‘Bahçeli ev’ (çift taraflı), mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 27 x 36 cm ¨ 7.500 € 1.160 128


247 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993) Peysaj (Yurt sergilerinden), tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 37 x 52 cm ¨ 12.000 € 1.850

129


248 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Nine’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli. 60 x 30 cm ¨ 7.000 € 1.080

249 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, karton üzeri pastel, imzalı. 32 x24 cm ¨ 3.000 € 465

130


250 MUSTAFA AYAZ (d.1938)

251 ADNAN TURANİ (1925-2016)

İkili kompozisyon, karton üzeri pastel, imzalı, 1985 tarihli.

Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2012 tarihli.

50 x 65 cm

50 x 70 cm

¨ 7.000 € 1.080

¨ 2.000 € 310

131


252 TOMUR ATAGÖK (d.1939) ‘Games of War’, muşamba üzeri karışık teknik, imzalı. 147 x 144 cm ¨ 5.500 € 850

132


Mithat Şen 1981 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’ndan mezun olan sanatçının ilk dönem eserleri siyah-beyaz, açık ve hareketli imgelerden oluşur. Bu imgeler zamanla gelişerek durağan birer kalıp imgeye dönüşmüştür. Bunlar, sonradan geliştireceği torsoya benzer imgelerin öncüsü niteliğindedir. Başlangıçta pastel renklerle oluşturduğu imgeleri, 1980’li yılların sonundan itibaren canlı kırmızı, mavi ve mor tonlarıyla veren sanatçı, her kompozisyonunda bu renklerden yalnızca ikisini ve onların tonlarını kullanmıştır. 1990’lı yılların başında tuvali eşit kare ve katlarına bölerek tek bir imgeyi parçalara ayırmıştır. Soyut organik biçim şemaları üzerinde, gerçeklikle gerçekdışı olanın ilişkilerini, kendine özgü bir teknik düzeyinde yansıtan Mithat şen, insan bedeninin yapısından kaynaklanan bir bütünlüğü, görsel organizmanın da yapısal karakteri olarak değerlendirmektedir.

253 MİTHAT ŞEN (d.1957) Soyut kompozisyon, diptik, ahşap üzerine karışık teknik, imzalı, Sol alt tarafında ufak bir delik var. 200 x 101 cm ¨ 12.000 € 1.850

133


254 HEREND PORSELEN YEMİŞLİK Herend porselen yapımcı damgalı, Victoria modeli, midye formunda tasarlanmış, 3 bölümlü yemişlik. 20.yy. 30 x 30 cm ¨ 1.500 € 230

255 HEREND PORSELEN SÜRAHİ Herend porselen yapımcı damgalı, Victoria modeli, kıvrımlı üç ayaklı klasik sürahi formunda tasarlanmış. 20.yy. Yükseklik 32 cm ¨ 1.600 € 245

134


256 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen yapımcı damgalı, Victoria desenli, çift fincan ve tabağı, bir adet tepsi, bir adet kahvedan, bir adet sütlük, bir adet kapaklı şekerlikten oluşan takım. 20.yy. Kahvedan yüksekliği 17 cm ¨ 3.200 € 495

257 HEREND PORSELEN SERVİS Herend porselen yapımcı damgalı, büyük boyutlu, pembe Chinese bouquet dekorlu, 7 parça olarak tasarlanmış. 20.yy. Çap 39 cm ¨ 2.500 € 385

135


258 KUZGUN ACAR (1928-1976) İsimsiz, demir heykel. 44 x 26 x 12 cm ¨ 16.000 € 2.470 Kuzgun Acar Tam adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan sanatçı, demir, çivi, tel, ahşap ve artık malzeme kullanarak gerçekleştirdiği soyut heykelleriyle tanınır. 1948-1953 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde Rudolf Belling ve Ali Hasan Bara’nın öğrencisi olan Kuzgun Acar, hocalarının sanat anlayışlarından etkilenir ve 1950’li yılların başlarında demir tellerle geometrik-soyut anlayışta yapıtlar gerçekleştirir. Mezun olduktan sonra çalışmalarını serbest olarak yürüten sanatçı 1953 yılında açtığı ilk kişisel sergisinde başta kafes telleri olmak üzere demir çiviler ve artık malzemeyle gerçekleştirdiği anlatımcı yanı güçlü yapıtlar sergiler. Kütle ağırlığı çok fazla olmayan, tellerle örülmüş bu açık kompozisyonlar boşluğu, önceden bilinmeyecek yönlerde uzanan uyumlu çizgilerle bölmektedir. 1950’li yılların sonuna doğru lirik-soyut anlayışa yönelen sanatçı, bu döneme ait yapıtlarında da benzer malzemeler kullanarak düz ve keskin çizgilerden oluşan ve boşluk-doluluk (yüzey) ilişkilerine dayanan heykellerinin yanı sıra yuvarlak ve yumuşak biçimli eserler de üretir. Paslanmış çelik yay parçalarından, çivilerden, tellerden, ağaç kütüklerinden yararlanarak oluşturduğu heykellerinde, alışılmış form kalıplarının dışına çıkar, heykeli doğal yaşam olgusunun bir parçası olarak tasarlar. Çivilerle oluşturduğu bir eseri 1961 yılında Paris’te düzenlenen II. Genç Sanatçılar Bienali’nde birincilik ödülü alan Kuzgun Acar, bu ödülle birlikte verilen burs ile Fransa’ya gitmiştir. 1961-1963 yılları arasında Paris’te kalarak, 1962’de Paris Modern Sanat Müzesi’nde bir sergi düzenlemiş, burada sergilenen iki desen ve bir heykel çalışması müze koleksiyonuna dahil edilmiştir. Ayrıca 1962 yılındaki 23. Devlet Resim- Heykel Sergisi’nde ‘Soyut Yontu’ isimli eseriyle birincilik ödülü kazanmıştır. Fransa’da La Cloche Galerisi ve Le Haure Müzesi’nde de birer sergi açmış, 1963 senesinde Türkiye’ye dönmüştür. 1966 yılında ise Paris’teki Rodin Müzesi’nde bir sergi düzenlemiştir. Tiyatro ile de yakından ilgilenen heykeltıraş, Paris’te kaldığı süre zarfında tiyatrolar için çok sayıda mask üretmiştir. 1975 yılında Mehmet Ulusoy tarafından Paris’te sahnelenen ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyun için yaptığı masklar bu alandaki son çalışmalarıdır. Kuzgun Acar, serbest heykel çalışmalarının dışında mimariye bağlı panolar da yapmıştır. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki ‘Kuşlar’ ve Ankara Kızılay Emek İş Hanı cephesindeki ‘Türkiye’ rölyefi (bugün maalesef yerinde değildir) bu alandaki en önemli yapıtlarıdır. 136


259 KUZGUN ACAR (1928-1976) İsimsiz, demir heykel . 42 x 27 x 30 cm ¨ 20.000 € 3.085 137


260 SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)

261 HAMİT GÖRELE (1903-1980)

‘İki çıplaklı kompozisyon’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli.

Çıplaklı kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

55 x 45 cm 138

¨ 4.000 € 615

55 x 39 cm ¨ 25.000 € 3.860


139


262 SAİM DURSUN (d.1959) İsmi güzel, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2019 tarihli. 100 x 100 cm ¨ 9.000 € 1.390

140


263 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) Soyut figüratif, jüt üzeri yağlıboya, imzalı. ‘Anılarımda özün/Sevgililer sultanı/Bütün zevklerim/Görevlerim senin. Mere des souvenirs maitresse des maitresses. Otoi tous mes plaisirs ôtoi tous mes devoirs. SEVGİLİLER SULTANI Baudlaire” ibareli. 100 x 100 cm ¨ 12.000 € 1.850 141


264 NURİ ABAÇ (1926-2008) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya ve çini mürekkebi, imzalı, 1993 tarihli. 41 x 34 cm ¨ 7.000 € 1.080

142


265 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 50 x 60 cm ¨ 22.000 € 310

143


266 VLADIMIR SOROKOVOY (20.yy.) Natürmort, jüt üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 100 cm ¨ 6.000 € 925

144


267 VLADIMIR PETROFF (1880-1935) Ayasofya’dan görünüm, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 47 x 56 cm ¨ 4.000 € 615

268 NURİ YAKUPOV (d.1963) Ayasofya’dan görünüm, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm ¨ 2.500 € 385

145


269 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI

270 CENTERPIECE

Herend porselen yapımcı damgalı, lale desenli, çift fincan ve tabağı, bir adet Avrupa yapımı, porselen ve metal, küp formunda, dış yüzü tepsi, bir adet kahvedan, bir adet sütlük, bir adet kapaklı şekerlikten oluşan meyveler, yemişler, kelebek ve böcek tasvirleri ile dekorlu. Altın yaldız metal geçmeli. 20.yy. takım. 20.yy. Yükseklik 38 cm

¨ 2.000 € 310

¨ 1.700 € 260

146

Kahvedan yüksekliği 17 cm


271 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI Herend porselen yapımcı damgalı, lale desenli, 1 adet kapaklı çorbalık, 2 adet farklı boyda çukur servis tabağı, 1 adet üçgen servis tabağı, 1 adet kayık formlu sosluk, 2 adet kapaklı baharatlık, 1 adet tereyağlık, 2 adet açık tuzluk biberlik, 1 adet tuzluk, 6 adet küçük üçgen servis tabağı, 2 adet farklı boyda oval servis tabağı, 2 adet farklı boyda yuvarlak servis tabağı, 12 adet çorba tabağı, 12 adet yemek tabağı, 11 adet meyve tabağı, 12 adet tatlı tabağı olmak üzere 69 parçalık takım. 20.yy. ¨ 10.000 € 1.545

147


272 BOHEM VAZO

273 BOHEM MEYVALIK

Yeşil renkli, tomurcuk gövdeli, Bohemya kristali, ağzı ve ayağı sekizgen formunda tasarlanmış vazonun dış yüzünde Berndt sanatçı imzalı doğal yaşamdan görünümler çalışılmış. 20.yy.

Amber renkli Bohemya kristali, dış yüzünde çepeçevre doğadan görünümler çalışılmış.20.yy. Çap 21 cm Yükseklik 18 cm

Yükseklik 18 cm

¨ 1.200 € 185

¨ 1.600 € 245

274 ÇİFT BOHEM VAZO Küre formlu, iki katmanlı, Bohemya kristali vazoların dış yüzü geometrik kesmelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 16 cm ¨ 1.200 € 185 148


275 MOSER POKAL Moser Karlsbad yapımcı firma damgalı (1911-1938 dönemi), sarı renkli dış yüzü fasetlerle dekorlu. Yükseklik 33 cm ¨ 2.800 € 430

276 DAUM NANCY KASE Daum Nancy imzalı, su yeşili renk kristal kasenin dış yüzü verev yaprak formlu derin kesmelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 10.5 cm Çap 19 cm ¨ 1.500 € 230

277 MOSER VAZO Buz yeşili renkli, kare formlu, Moser imzalı kristal gül vazosu. 20.yy. Yükseklik 22 cm ¨ 1.500 € 230

149


278 ERTUĞRUL ATEŞ (d.1954) Soyut figüratif, New York dönemi, tuval üzeri yağlıboya, arkası imzalı. 126 x 152 cm ¨ 7.000 € 1.080

150


279 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 120 x 150 cm ¨ 11.000 € 1.700

151


280 NAZMİ İ ÇEKLİ (1884-1958) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 48 cm ¨ 4.000 € 615 152


281 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) İstanbul, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 45 cm ¨ 17.000 € 2.625

153


282 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) İsimsiz, mukavva üzeri karışık teknik,ufak yırtıklı, imzalı. 50 x 35 cm 154

¨ 8.000 € 1.235


283 ABİDİN DİNO (1913-1993) Çiçekleme serisinden, karton üzeri guvaj, imzalı. 50 x 35 cm ¨ 8.500 € 1.310 155


284 HİKMET ÇETİNKAYA (d.1958) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 90 x 150 cm ¨ 6.000 € 925

156


285 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 60 x 100 cm ¨ 7.200 € 1.110

157


286 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 50 x 65 cm ¨ 15.000 € 2.315

287 ABİDİN ELDEROĞLU (1901-1974) Denizli manzarası, tuval üzeri yağlıboya, arkası insiyalli. 65 x 92 cm ¨ 110.000 € 16.980 Sanatçının bu eseri, D. Erbil-Z. Büyükişleyen-O. Sağdıç tarafından yazılan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan ‘Türk Ressamları Dizisi:5, Abidin Elderoğlu’ adlı kitapta basılıdır. (Resim No: 12).

158


159


288 ANONİM TABLO İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya. 88 x 118 cm ¨ 6.000 € 925

160


289 ANONİM TABLO İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya. 140 x 118 cm ¨ 8.000 € 1.235

161


290 İZNİK ÇİNİ TABAK Nefti yeşil, kiremit kırmızı ve mavi renklerin kullanıldığı, alçak ve çukur formlu tabağın kenar bordürü tekrarlayan stilize yaprak ve çiçek motifli bir bant ile çevrili. Çukur bölümün ortasında bir madalyon ve farklı çiçek motifleri bir arada kullanılmış. 17.yy. Çap 25,5 cm ¨ 3.500 € 540

162

Yükseklik 5,3 cm


291 İZNİK ÇİNİ TABAK Derin ve çukur formlu tabağın mavi ve yeşil tonlarının kullanıldığı orta bölümü lale ve papatya motifleri ile ortada tek saz yaprağı ile tasarlanmış, kenar bordüre siyah renk ile spiral dolamalar çalışılmış. Haliyle. 17.yy. Çap 25 cm

Yükseklik 6,5 cm

¨ 3.000 € 465

163


164

292 REMZİ İREN (d.1943)

293 ÜMMET KARACA (d.1956)

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli.

Ortaköy, tuval üzeri yağlıboya.

70 x 100 cm

70 x 110 cm

¨ 2.500 € 385

¨ 2.800 € 430


294 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 60 cm ¨ 3.000 € 465

295 ALİ DEMİR (1931-2015) İsimsiz, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1968 tarihli. 37 x 40 cm ¨ 3.000 € 465

165


296 ANONİM TABLO İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya. 190 x 140 cm 166

¨ 15.000 € 2.315


297 ADNAN TURANİ (1925-2016) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 135 x 155 cm ¨ 62.000 € 9.570 Adnan TURANİ 1945-1948 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde öğrenim gördü. 1953 yılında Avrupa sınavını kazanarak savaş sonrasında yurtdışına gönderilen ilk resim öğrencisi oldu. Yurda döndükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı, 1986 yılında profesör oldu. Avrupa’daki öğrenimi sırasında non-figüratif anlayışa yönelen ressam, lirik- soyutlama alanında önemli araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu kapsam içinde değerlendirilen yapıtlarında zaman zaman figür izlenimi edinilse de kompozisyon, resmin yapısını coşkulu fırça vuruşları, boya karışımları ve kazımalarıyla kaligrafik bir anlatıma ulaştırma çabasıyla oluşturulmuştur. 167


298 ADNAN TURANİ (1925-2016) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2006 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 3.000 € 465

168


299 TURGUT ZAİM (1906-1974) Sanatçının Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde kostüm ve sahne tasarımı yaptığı döneme ait 25 adet kostüm çizimi. Üzerinde kopya kağıtları, çizimleri ve notları ile birlikte. 1950’li yıllar. 9 adedi 9 x 17 cm 16 adedi 34 x 24 cm ¨ 7.000 € 1.080 Provenans: Sanatçının Ankara Devlet Opera Balesi’nde birlikte çalıştığı oda arkadaşı Hüseyin Mumcu aile koleksiyonundan. Eserlerin tamamını www..ankaraantikacilik.com adresinden inceleyebilirsiniz. 169


300 TURGUT ATALAY (1918-2004) Nü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 80 x 100 cm ¨ 3.000 € 465

170


301 HAKAN ESMER (d.1973) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya diptik, imzalı, 1999 tarihli. 100 x 125 cm ¨ 6.000 € 925

171


302 AHMET YEŞİL (d.1954) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 60 x 70 cm ¨ 6.000 € 925

172


303 İBRAHİM BALABAN (1921-2019) ‘Köylü kadın’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. 60 x 50 cm ¨ 20.000 € 3.085 173


304 BİHRAT MAVİTAN (d.1948) ‘Nöbetçi kız’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 70 x 35 cm ¨ 1.200 € 185

305 GÜROL SÖZEN (d.1940) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 50 x 64 cm ¨ 1.500 € 230

174


306 VEDAT HAZNECİ (d.1949) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 45 x 55 cm ¨ 900 € 140

307 ZEKİ ŞAHİN (1947-2016) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 35 cm ¨ 750 € 115

175


308 AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU (d.1959) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 100 x 80 cm ¨ 6.000 € 925 176


309 ALİ ATMACA (d.1947) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 120 x 200 cm ¨ 6.500 € 1.005

177


310 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 70 x 50 cm ¨ 7.200 € 1.110 178


311 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 80 cm ¨ 6.600 € 1.020

179


312 ÇİFT PORSELEN KUPA

313 İKİ ADET PORSELEN BİBLO

Dresden porselen yapımcı damgalı, klasik kupa formunda, çift kulplu, kozalak tutamaklı kapaklı kupaların dış yüzü yeşil renkli zeminde altın yaldız ve ön yüzlerde yer alan bitkisel madalyonlarla dekorlu. 20.yy. ilk yarısı.

Fransız, Achille Bloch( Porcelain de Paris) porselen imalat damgalı, 1887-1914 dönemi, Osmanlı pazarına özel yapım, sultan ve gözdesi konulu biblolar pastel tonlarda dekorlu.

Yükseklik 32 cm ¨ 1.700 € 260

314 PORSELEN ÇAY/KAHVE SERVİS SETİ Alman yapımı, damgalı, iki kişilik, 9 parçalık, çay ve kahve servis seti. 20.yy. ilk yarısı. Kahvedan yüksekliği 30 cm ¨ 1.000 € 155

180

Yükseklikler 23 cm ve 22.5 cm ¨ 2.500 € 385


315 İKİ ADET PORSELEN TABAK Rosenthal yapımcı damgalı, Moliere modeli, 20.yy. Çap 30 cm ¨ 1.000 € 155

316 İKİ ADET İTTİFAK TABAĞI 1.Dünya Savaşı ittifakı anısına hazırlanmış.“In Treue Fest Weltkrieg 1914-1917 ‘ibareli iki adet porselen tabak. Çap 19,5 cm ¨ 700 € 110 317 ÜÇ ADET PORSELEN KASE Rosenthal yapımcı damgalı, Moliere modeli, 20.yy. Çap 23 cm-17 cm ¨ 1.500 € 230

181


318 OPALİN SET

319 KRİSTAL VAZO

İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901), opalin-cam, neon sarı renkli, 7 parçalık servis seti. Çap 20 -12 cm

Yeşil ve billur çift katmanlı Bohemya kristali, kare kaideli, açık ağızlı vazonun ağız kenarı zig zag kesmelerle, dış yüzü ise bitkisel ve geometrik formlarda derin kesmelerle dekorlanmış. 20.yy.

¨ 800 € 125

Yükseklik 34 cm ¨ 1.200 € 185

320 JARDINIER

321 BOHEM CENTERPIECE

Bohemya kristali, dikdörtgen formlu, mor renkli, dış yüzü Japon stili altın yaldız rölyef dekorlu. 1940-1950’ler.

Billur Bohemya kristallerinin nadir rastlanır büyük boyutlu örneklerinden, dış yüzü verev ve ışınsal derin kesmelerle dekorlu. 20.yy. başı.

25 x 20 x 13 cm

Çap 30 cm Yükseklik 26 cm

¨ 1.500 € 230

¨ 1.400 € 215

182


322 AUGUSTE RODIN (1840-1917) ‘Eller’, bronz heykel, yeşil renk patinalı, Ed. 3/25, imzalı. Sanatçının ertesi dökümdür. 60 x 28 x 28 cm ¨ 8.500 € 1.310

323 METİN EKİZ (1945-2013) Bronz at heykeli, edisyon 2/4, imzalı. 36 x 30 x 14.5 cm ¨ 4.000 € 615

183


324 HALİL COŞKUN (d.1963) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 70 x 60 cm ¨ 1.600 € 245

325 HAYDAR DURMUŞ (d.1942) ‘Çamaşır yıkayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli. 37 x 46 cm ¨ 2.100 € 325

184


326 ERKİN KESKİN (d.1969) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2018 tarihli. 79 x 89 cm ¨ 2.200 € 340

327 NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU (d.1975) Horozlar, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 65 x 55 cm ¨ 1.600 € 245

185


328 FATİH KARAKAŞ (d.1975) ‘İstiklal’de caz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 89 x 116 cm ¨ 3.500 € 540

186


329 ALİ CANDAŞ (d.1940) ‘Halay’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. 50 x 100 cm ¨ 5.800 € 895

330 TAMER BİLGİÇ (d.1978) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 100 x 100 cm ¨ 1.800 € 280

187


331 ERDAL ALANTAR (1932-2014) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 80 x 100 cm ¨ 16.000 € 2.470

188


332 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzerine yağlıboya, imzalı. 73 x 93 cm ¨ 45.000 € 6.945

189


333 HAT LEVHA Celi Sülüs yazı ile Kelime-i Tevhid çalışılmış. Ketebe: Bekir Er (d.1975), Müzehhibe: Feyza Sözeri Eravcı. H.1439 (M.2017) tarihli. 60 x 70 cm ¨ 4.500 € 695 334 NAHT LEVHA Sultan II.Abdülhamit dönemi(1876- 1909), Naht işinin günümüze ulaşmış önemli örneklerinden. Eser ıhlamur ağacına çalışılmış ve iki renk kadife üzerine aplike edilmiştir. Bursa Hamidiye Sanayi Okulu Eski Katibi Halid bey tarafndan 1900 yılında yapılmıştır. Yazı kitabe formundadır. Çevresi zarif bitkisel süslemelerin yer aldığı geniş bordürlüdür. Satır araları stilize sarmaşık motifleri ile bölmelenmiştir. Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile başlayan yazı toplam yedi satır olarak tamamlanmıştır. Boyut, işçilik ve kondüsyon açısından Naht işinin günümüze ulaşan nadir örneklerden. Halid-1318 (hicri)/ Halid-1900 (Miladi) tarihli. 112 x 70 cm ¨ 32.000 € 4.940 OSMANLICA OKUNUŞU:Şevketlu kudretlu veliyyü’ni-met-i bi nimmetimiz sevgili padişahımız ve halife-i zişan ve kumandan-ı,celadetrafişan efendimiz hazretlerinin vücud-ı hümayun müvüdlerinlevh-i devamdan müstatra ve evlad-ı kiramlarınetvaf-ı ömr ile mu’ammer ve asakir-i Nusret-i ‘mü’essirini mansur-ı muzaffer ve a’da-yı bedhahınımakhur-ı müdemmer ve ulem-yı vüzerasını cadde-i şeri’ at-ı garraya meslek-i memerreyle yarab, amin. Bursa Hamidiye Mekteb-i Sanayi Katib-i Sabıkı TÜRKÇE ANLAMI:Nimeti ve iyilikleri bize ihsan eden güçlü ve heybetli padişahımız ve şanlı halife, yiğit kumandan yüce efendimizin sağlığının devamını, evlatlarının uzun yaşamasını, askerlerine galibiyeti, düşmanlarına mağlubiyeti, bilgin ve yöneticilerinin şeriat içerisinde kalmasını nasip et Allahım, amin. Bursa Hamidiye Sanayi Okulu Eski Katibi

190


191


335 ANONİM HAT LEVHA Ayet-el Kürsi, 20.yy. 53 x 82 cm ¨ 3.500 € 540

336 İCAZETNAME İcazeti Alan: ‘Müftüzade’ ismiyle tanınan Seyid Ahmet Hazım bin Abdurrahman Ebruhi en Nevşehiri. Hicri 1275 tarihli (M.1858). İcazetname, icazeti alan kişi tarafından yazılmıştır. Medrese öğreniminde, ‘nazari ve ameli, akli ve nakli tüm ilimleri usûl ve füru olarak tahsil eylediği’ belirtilen icazetnamede Seyid Muhammed Efendi, Musari Abdullah Efendi, Hafız Kasım Efendi, Osman Akşehiri Efendi, Seyyid Ömer Efendi, Seyid Mehmed Said el Medeni Efendi gibi ders aldığı hocalar da tek tek yazılmıştır. Kahverengi deri cildi altın yaldız şemseler ve bitkisel süslemelerle dekorlu. Cildi haliyle. 20.5 x 13 cm ¨ 1.500 € 230 192


337 HİLYE-İ ŞERİF Ketebe: Mehmet Nuri, H.1319 (M.1901) tarihli. 40 x 23 cm ¨ 1.200 € 185 338 METAL TABELA Oval formlu metal levhanın merkezinde ay motifi, üst ve alt kısmında Osmanlıca ‘Osmanlı Sigorta Şirketi Umumiyesi’ ibaresi yer alıyor. 20.yy. başı. 16.5 x 27 cm ¨ 450 € 70 *Osmanlı Umum Sigorta Şirketi 1892 yılında, Duyun-ı Umumiye, Tütün Rejisi ve Osmanlı Bankası tarafından kuruldu. Resmi izin aldıktan sonra gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 1893 yılında faaliyete başlayan şirket dönemin padişahı II. Abdülhamit tarafından verilen ruhsata sahipti.

339 ÜÇ ADET OSMANLICA BELGE İki adet kıymeti 10 kuruşluk mahkeme ilamı, Hamidabad Saray Mahallesi sakinlerinden Lokmanzade Hüseyin Efendi’nin miras taksimi, H.1320 tarihli ve bir adet Meşrutiyet armalı, H.1312 tarihli Sened-i Hakani (tapu). 59 x 33.5 cm 82 x 28 cm ¨ 500 € 75

193


340 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. 150 x 150 cm ¨ 3.000 € 465

194


341 TANJU DEMİRCİ (1961-2016) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. 150 x 150 cm ¨ 3.000 € 465

195


342 NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU (d.1975) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 100 x 100 cm ¨ 3.800 € 585

196


343 SALİM BAŞYİĞİT (d.1980) ‘Tavuskuşu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2011 tarihli 90 x 90 cm ¨ 3.200 € 495

197


344 ORHAN BENLİ (d.1954) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 156 cm ¨ 4.000 € 615

345 ERHAN ÖZIŞIKLI (d.1980) Figüratif kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, arkası imzalı ve 2004 tarihli. 100 x 75 cm ¨ 4.000 € 615

198


346 İBRAHİM TAYFUR (d.1971) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 100 cm ¨ 2.500 € 385

347 İSMET ÇAVUŞOĞLU Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2015 tarihli. 130 x 160 cm ¨ 2.500 € 385

199


200

348 FAHRİ SÜMER (d.1942)

349 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957)

‘Sokak’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli.

Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2012 tarihli.

45 x 55 cm

15 x 50 cm

¨ 1.200 € 185

¨ 1.000 € 155


350 SELMANUR AKTAŞ (d.1975)

351 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956)

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli.

‘Çay toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli.

40 x 60 cm

50 x 60 cm

¨ 2.000 € 310

¨ 2.500 € 285

201


352 NUSRET ORÇAN (d.1943) Balıkçı tekneleri, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. 55 x 70 cm ¨ 3.000 € 465

353 REMZİ İREN (d.1943) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı,1994 tarihli. 55 x 45 cm ¨ 1.500 € 230

202


354 İSMET YURTSEVEN (1923-2010)

355 BÜLENT KILIÇ (d.1974)

İstanbul, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

‘Ortaköy’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.

50 x 65 cm

50 x 60 cm

¨ 2.000 € 310

¨ 1.800 € 280

203


357 NERMİN ALPAR (d.1961) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 40 x 40 cm 356 AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU (d.1959) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2014 tarihli. 65 x 40 cm ¨ 1.500 € 230

204

¨ 1.500 € 230


358 ŞÜKRAN PEKMEZCİ (d.1946)

359 OSMAN AKBAY (1935-2018)

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli.

İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli.

40 x 50 cm

50 x 70 cm

¨ 2.250 € 345

¨ 3.500 € 540

205


360 DEVRİM ERBİL (d.1937) Geometrik soyutlama, özgün baskı, 58/100, imzalı, 2009 tarihli. 70 x 53 cm (resim ölçüsü) ¨ 3.000 € 465

361 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 29/50, imzalı, 1992 tarihli. 50 x 58 cm ¨ 1.500 € 230

206


362 ÖMER ULUÇ (1931-2010) Özgün baskı, 4/10, imzalı. 80 x 60 cm ¨ 4.000 € 615

363 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Yırtık serisinden, özgün baskı, 11/20, imzalı, 1969 tarihli. 59 x 50 cm ¨ 4.000 € 615

207


364 MÜRŞİDE İÇMELİ (19302014) ‘Kara kanatlı kuş’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1972 tarihli. 38 x 52 cm ¨ 1.700 € 260

365 DEVRİM ERBİL (d.1937) İstanbul, E/A özgün baskı, imzalı. 50 x 58 cm (resim ölçüsü) ¨ 2.250 € 345

208


366 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 10/50, imzalı, 1996 tarihli. 60 x 57 cm (resim ölçüsü) ¨ 1.500 € 230

367 MUSTAFA ASLIER (1926-2015) ‘İkinci sevi’, özgün baskı, 35/70, imzalı, 1984 tarihli. 50 x 40 cm (resim ölçüsü) ¨ 1.000 € 155

209


210

368 TEYMUR AĞALIOĞLU (d.1953)

369 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015)

Kış peyzajı, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli.

Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

29 x 39 cm

16 x 24 cm

¨ 500 € 75

¨ 900 € 140


370 NAZMİ DAYAN (1893-?) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 20 x 29 cm ¨ 700 € 110

371 REMZİ İREN (d.1943) İstanbul, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 24 x 18 cm ¨ 500 € 75

211


372 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) ‘Beyoğlu’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2008 tarihli. 48 x 68 cm ¨ 1.200 € 185

373 SABRİ AKÇA (d.1936) Nü, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1995 tarihli. 30 x 40 cm ¨ 600 € 95

212


374 SABRİ AKÇA (d.1936)

375 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939)

Peyzaj, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1994 tarihli.

‘Ayvalık’tan görünüm’, kağıt üzeri suluboya, imzalı.

50 x 65 cm

25 x 55 cm

¨ 3.200 € 495

¨ 1.000 € 155

213


214

376 ÇOBAN RESSAM (SÜLEYMAN ŞAHİN, d.1949)

377 İSMET YURTSEVEN (1923-2010)

Köy peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2008 tarihli.

İstanbul, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.

50 x 70 cm

50 x 65 cm

¨ 800 € 125

¨ 2.000 € 310


378 NEŞE ÜÇER (d.1946)

379 KAYHAN AYBATLI (d.1959)

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı,1995 tarihli.

Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli.

60 x 80 cm

50 x 70 cm

¨ 1.500 € 230

¨ 1.100 € 170

215


380 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Kabataş’tan görünüm, karton üzeri suluboya, imzalı, 1981 tarihli. 50 x 34 cm ¨ 500 € 75

381 SEMİH BALCIOĞLU (1928-2006) Desen, kağıt üzeri rapido kalem (çift taraflı), imzalı. 68 x 48 cm ¨ 1.500 € 230

216


382 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) İstanbul, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1939 tarihli. 26 x 40 cm ¨ 700 € 110

383 J. PAVLIKIEVICH (?-?) İstanbul’dan görünüm, karton üzeri suluboya, imzalı. 29.5 x 44 cm ¨ 1.250 € 195

217


384 FENERBAHÇE AMBLEMİ

385 BEŞİKTAŞ AMBLEMİ

Aharlı kağıt üzeri boyama, 20.yy.

Aharlı kağıt üzeri boyama, 20.yy.

35 x 35 cm

35 x 35 cm

¨ 250 € 40

¨ 250 € 40

386 EYÜBOĞLU YAZMASI Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun motifi, bez üzeri baskı, 2015 tarihli. 36 x 48 cm ¨ 200 € 30

218


DİZİN Lot No

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ABLAK, Kadir ACAR, Kuzgun AĞALIOĞLU, Teymur AKBAY, Osman AKÇA, Sabri AKTAŞ, Enis AKTAŞ, Selmanur AKORAL, Nevzat AKYILDIZ, Mevlüt AKYUNAK, Nihat AKYOL, Muzaffer ALANTAR, Erdal ALPAR, Nermin ANLI, Hakkı ANONİM ATEŞ, Ertuğrul ARAD, Agop ARBAŞ, Avni ASLIER, Mustafa ATA, Mustafa ATALAY, Turgut ATAGÖK, Tomur ATEŞ, İsmail ATMACA, Ali AYAZ, Mustafa AYBATLI, Kayhan

209,264 169 258,259 368 359 373,374 68,98 350 43 2 73 74 331 135 288,289,296 228,278 71 144,166,226 34,367 124 77,222,300 252 119 76,309 7,69,123,163,188,250,310 379

BALABAN, İbrahim BALCIOĞLU, Semih BAŞOKÇU, Refet BAŞYİĞİT, Salim BENLİ, Orhan BERGER, Aliye BEYAZIT, Ali Rıza BEZEYİŞ, Şadan BİGALI, Şeref BİLGİÇ, Tamer BİTRAN, Albert BUDOVA, Anna BURAK, Cihat

40,303 12,381 102,103 343 344 42 186 11 206 300 164 121 44

CANDAŞ, Ali CANTÜRK, Fikri COŞKUN, Halil

208,329 75 324

ÇAVUŞOĞLU, İsmet ÇEKLİ, Nazmi ÇELEBİ, Ali Avni ÇETİNKAYA, Hikmet ÇOBAN ressam ÇOKAY, Nevin

347 280 247 284 376 211

DAYAN, Nazmi DİNO, Abidin DEMİR, ALİ DEMİRCİ, İlhami DEMİRCİ, Tanju DEMİRBAŞ, Vahap DOĞANÇAY, Adil DOĞANÇAY, Burhan DURMUŞ, Muammer DURMUŞ, Haydar DURSUN, Saim

370 283 70,136,170,248,295 142 120,340,341 349 134 363 6 325 78,262

ELDEROĞLU, Abidin ERBİL, Devrim ESMER, Hakan EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren FERAHOĞLU, Necati Seydi GENÇ, Adem GÖKÇEBAĞ, Yalçın GÖRELE, Hamit

224,287 41,360,365 301 46,82 4,10,45,167 327,342 140 137,249,265 246,261

Lot No GÜMÜŞ, Bayram GÜNYELİ, Mehmet GÜLER, Mehmet

285 230 99

HAZNECİ, Vedat

306

İÇMELİ, Mürşide İMAMOĞLU, Gülten İNAN, Ergin İREN, Remzi İZER, Zeki Faik

36,364 227 191 292,353,371 96,165,286

KALAY, Necdet KALKIZOĞLU, Metin KARACA, Ümmet KARAKAŞ, Fatih KESEROĞLU, Ziya KESKİN, Erkin KESKİNOK, Kayhan KILIÇ, Bülent KIRAL, Zeki KOÇ, Mehmet KOMET KOTAN, Ali KUT, Muhsin

48,117 229 293 328 187 37,326 8,263 113,355 143 101 97,210,332 162 223

LÜLE, Emre

205

MAVİTAN, Bihrat MİSMAN, Hayati MUALLA, Fikret

100,304 35,39,361,366 190,245

NOYAN, Galip Nahit

204

ORÇAN, Nusret OTYAM, Fikret ÖRS, Vedat ÖZER, Söbütay ÖZIŞIK, Işıl ÖZIŞIKLI, Erhan ÖZKAN, Mustafa

116,352 168 122 279,294 203,380,372,375 345 67

PEKMEZCİ, Şükran PETROFF, Vladimir

358 267

RENKGÖRÜR, Şerif

382

SAFİ, İbrahim SARTAŞ, Hüseyin SELÇUK, Turhan SOROKOVOY, Vladimir SÜMER, Fahri SÖZEN, Gürol

281 351 5 266 348 305

ŞAHİN, Zeki ŞEN, Mithat

307 253

TAYFUR, İbrahim TEKCAN, Süleyman Saim TEOMAN, Selahattin TOPAÇLIOĞLU, Akdoğan TURAN, Selim TURANİ, Adnan ULUÇ, Ömer

346 33 260 308,356 72 49,138,189,251,297,298 362

UMUT, Orhan URUNÇ, Fatih UYGUR, Burhan

94,95 9 225,244

ÜÇER, Neşe ÜREN, Eşref

378 118,207

YAKUPOV, Nuri YALÇINDAĞ, Ekrem YEŞİL, Ahmet YURTSEVEN, İsmet YÜCE, Hüseyin ZAİM, Turgut

268 141 302 115,354,377 311,369 3,13,47,79,80,139,299

219


- ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -BURHAN UYGUR, Artium Modern Yayınları No:1, İstanbul, 1.Baskı Şubat 2010. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. -ERBİL D., BÜYÜKİŞLEYEN Z., SAĞDIÇ O., Türk Ressamları Dizisi 5: Abidin Elderoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, TTK Basımevi, Ankara, 1984. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992. -Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu Sergi Kataloğu, Dirimart Yayınları, İstanbul, Ekim 2004. 220


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir, yada www.ankaraantikacilik.com adresinden sitemize üye olarak teklif bırakabilirsiniz. Müzayedeye telefonla katılmak isterseniz sipariş formunu doldurmanız yeterlidir. Müzayedeesnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır.

MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

221


Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

222


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL

223


224Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.