__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ

17 KASIM 2013


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 17 Kasım 2013 Pazar, Saat 14.00 ‘ de ‘da gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

ÖZEL TANITIM GÜNLERİ Eserler 8 Kasım - 17 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki galerimizde ANKASANAT sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


1 Eylül 2013 Tarihinden itibaren 1800 m2 ’ lik alanda oluşturduğumuz yeni merkezimizdeyiz. 3


4


5


6


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler

8 Kasım - 17 Kasım 2013 tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir.

Müzayede Yeri

Müzayede Tarihi

17 Kasım 2013 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 7


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

8

1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 2.7 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HAT LEVHA Kufi Besmele, müzehhibe: Mukadder Çiçek (1990), 20. yy. 31.5 x 39.5 cm

¨ 800 € 295

9


2 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen imalat damgalı, iki adet kuş biblosu. 20. yy. Yükseklikler 14 cm - 12 cm

¨ 500 € 185

3 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen imalat damgalı, kuğu ve melek balığı formunda biblo. 20. yy. Yükseklikler 6.8 cm - 6.2 cm

10

¨ 500 € 185


4 HEREND PORSELEN ÜÇ ADET MASA AKSESUARI Herend porselen imalat damgalı, pembe renkli Chinese Bouquet dekorlu iki adet küllük ve kalp formunda bir adet kutu. 20. yy. Kutu yükselikliği 9.5 cm

¨ 600 € 220

5 HEREND PORSELEN ÜÇ ADET MASA AKSESUARI Herend porselen imalat damgalı, yeşil renkte Chinese Bouquet dekorlu, farklı formda üç adet aksesuar. 20. yy. Kutu yükselikliği 6 cm

¨ 500 € 185

11


6 BEŞ ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, farklı formlarda beş parçalık mavi opalin grubu. 19. - 20. yy. Yükseklik 23.5 cm - 11 cm

¨ 600 € 220

7 DÖRT ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, kupa, kapaklı şekerlik, sürahi ve minyon vazodan oluşan pembe-beyaz renkli dört parçalık opalin obje grubu. 19. - 20. yy. Yükseklik 34 cm - 15.5 cm 12

¨ 750 € 280


8 ÜÇ ADET OPALİN VAZO Fransız yapımı, pembe renkli opalin vazoların ön yüzü mine tekniği ile beyaz renkte muhtelif bitkisel öğelerle dekorlanmış. 19. - 20. yy. Yükseklik 24.3 cm - 23 cm

¨ 700 € 260

9 BEŞ ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, bir adet parfüm şişesi, iki adet kolonya şişesi ve iki adet kapaklı kutudan oluşan beş parçalık beyaz opalin tuvalet seti. Kaide ve ağız kısımları bronz geçme. 19. - 20. yy. Yükseklik 18 cm - 12.5 cm

¨ 900 € 335

13


10 KOMET (d.1941) Soyut figüratif, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 20 x 20 cm ¨ 3.000 € 1.110

11 HASAN KAVRUK (1918-2007) Soyut kompozisyon, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 31.5 x 24.5 cm ¨ 400 € 150 14


12 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1963 tarihli. 41 x 45.5 cm

¨ 3.500

€ 1.295

15


13 ÖZDEMİR ALTAN (d.1931) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, kolaj, imzalı, 1983 tarihli. 43 x 33 cm

16

¨ 6.000 € 2.220


14 RAFET EKİZ (1950 – 2003) Soyut figüratif, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 12.5 x 15 cm

¨ 1.800 € 665

15 RAFET EKİZ (1950 – 2003) Peyzaj, karton üzeri yağlıboya, imzalı. Çap 13 cm

¨ 1.800 € 665 17


16 DÖRT ADET OPALİN TABAK İngiliz yapımı, Queen Victoria dönemi (1837-1910), mavi renkte, oval ve yuvarlak formlu. 19. yy sonu. Çap 27 cm - 17 cm

¨ 500 € 185

17 İKİ ADET OPALİN KUKİLİK Fransız yapımı, pembe ve turkuaz renkli opalin kukiliklerin gövdeleri mine tekniği ile çiçek ve dallar arasında leylek, kırlangıç ve saksağan figürleriyle dekorlu. Ağız kenarı, kapak ve kulpları metal geçme. 19. - 20. yy. Yükseklik 10 cm - 16 cm 18

¨ 700 € 260


18 İKİ ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, farklı formlarda, mavi renkli opalin kapaklı kutular. Bir tanesinin tutamağı tokmak, diğeri deniz minaresi formunda. 19. - 20. yy. Yükseklik 22.5 cm - 18.5 cm Çap 15.5 cm - 14.8 cm

¨ 600 € 220

19 İKİ ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, farklı tonlarda mavi renkli opalin kapaklı kutuların bir tanesinin gövdesi sepet, diğeri kuş yuvası formunda. Tutamakları kuş şeklinde. 19. - 20. yy. Yükseklik 9.5 cm - 14.5 cm Çap 12.5 cm - 14 cm

¨ 650 € 240

19


20 EŞREF ÜREN (1897-1984) Otoportre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 23.5 x 14.5 cm ¨ 2.000 € 740

21 NİMET BERDAN (1918 – 2001) ‘Güller’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1968 tarihli. 22 x 27 cm ¨ 1.200 € 445 20


22 MEHMET ALİ LAGA (1878-1947) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 15 x 23 cm

¨ 3.000 € 1.110

23 FAHRETTİN BAYKAL ( 1948 – 2005) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 14 x 19.5 cm

¨ 700 € 260 21


24 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 28 x 41 cm

22

¨ 3.000 € 1.110


25 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 3.500 € 1.110

23


26 LİKÖR TAKIMI Fransız yapımı, yedi parçalık billur kristal takımın dış yüzü altın yaldız bölmeler ve maydanoz desenleriyle dekorlu.19. yy. Tepsi çapı 24 cm

24

¨ 1.500 € 555


27 ÜÇ ADET İÇKİ ŞİŞESİ Billur Bohemya kristali, amber ve şeffaf çift renkli kristal şişelerin dış yüzleri incelikli kesme ve zarif grave işçilikli. 1920-30’lar. Yükseklik 31 cm - 25 cm

¨ 2.800 € 1.035

25


28 PORSELEN HEYKEL Dresden porselen (Coburg) imalat damgalı. ‘Üç güzeller’ konulu, 19. - 20. yy. Yükseklik 50 cm

26

¨ 2.750 € 1.020


29 ÜÇ ADET PORSELEN BİBLO Karl Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, farklı formda üç adet baykuş figürü. 20. yy başı. Yükseklik 27.3 cm - 25.5 cm - 17 cm

¨ 1.750 € 650

27


30 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 55 cm

28

¨ 4.500 € 1.665


31 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, karton üzeri suluboya, imzalı, 1982 tarihli. 29 x 42 cm

¨ 1.500 € 555

32 TURAN EROL (d.1927) ‘Eski sokak’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 12 x 21 cm

¨ 2.200 € 815

29


33 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Vazoda çiçekler, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 50 x 50 cm

30

¨ 3.000 € 1.110


34 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Yağmurda’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 44 x 34 cm

¨ 3.000 € 1.110

31


35 ÇİFT KAHVE FİNCANI Fincan bölümleri mavi-beyaz Uzakdoğu yapımı porselen, gümüş tabakları Sultan Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, kabartma bitkisel süslemeli. Fincan kulplarından bir tanesi değişmiş. Orijinal kutusunda. Yükseklik 5.5 cm

¨ 2.000 € 740

36 ÇİFT WMF JARDINIER WMF imalat damgalı. Bronz/gümüş kaplama jardinierlerin hazneleri kobalt renkli cam. Eklektik formda tasarlanmış objeler kıvrımlı dört ayaklı, yanlarda aslan başı kabartmalarla oluşturulan kulplar halka sallantılı. Birbirini takip eden sütun araları ajurlu bölmelerle ve girlantlarla hareketlendirilmiş, ağız çevresi tek sıra inci kabaralarla çevrili. 20. yy başı. 23 x 9 x 10 cm

32

¨ 2.000 € 740


37 ÇİFT CHRISTOFLE ŞAMDAN Christofle yapımcı damgalı, gümüş kaplama, klasik formlu. Kapakları eksik. 20. yy. Yükseklik 28 cm

¨ 500 € 185

38 CHRISTOFLE ŞEKERLİK Christofle yapımcı damgalı ve 14105197 seri numaralı. Yuvarlak sepet formlu, kristal gövdesi verev dilimlerle hareketlendirilmiş. 20. yy. Çap 19.3 cm

¨ 900 € 335

33


39 BEŞ ADET KÜTAHYA KUPA Yukarı doğru daralan konik gövdeli, tek kulplu. Kobalt mavi, yeşil, kahverengi ve siyah renklerde bitkisel ve geometrik süsleme ögeleri ile dekorlu. 20. yy başı. Yükseklik 12.5 cm

¨ 1.000 € 370

40 HAMAM TASI Pirinç tasın ağız kenarında yer alan panellerde kalem işi tekniği ile ışınsal dilimler, zig zaglar ve lotus-palmet motifleri çalışılmış. Gövde dış yüzünde aynı teknikle stilize tuğra formları, sarmal bitkisel ve ışınsal süsleme öğeleri kullanılmış.19. yy. Çap 20 cm Yükseklik 7.5 cm 34

¨ 1.500 € 555


41 BOHEM KRİSTAL SAKIZLIK Billur ve bordo renkli çift katmanlı Bohemya kristali, klasik formlu, kulplu sakızlığın dış yüzü derin kesmelerle ve altın yaldız bitkisel süslemelerle dekorlu. Benzer süsleme kapak ve tabağında da görülüyor. Kapak tutamağı tokmak formunda. 19. yy. Yükseklik 15 cm Tabak çapı 14.5 cm

¨ 3.500 € 1.295 35


2 1

7

4

5

9 3

6

10 42 ŞİFA TASI VE 11 ADET TILSIM / ŞİFALI MÜHÜR

8

11

Osmanlı yapımı, pirinç şifa tası yuvarlak, çukur formlu, ortası kubbeli, gövde iç ve dış yüzünde kalem işi tekniği ile Allah’ın isimleri, İhlas suresi ile nazar ve şifa duaları yazılmış. Osmanlı maden işçiliğinin günümüze ulaşmış nadir bir örneği. 18. - 19. yy. Kase çapı 18.5 cm Mühür çapları 12 cm - 2 cm 36

¨ 4.000 € 1.480


Bir tanesi bronz diğerleri pirinçten yapılmış farklı formdaki tılsımlı mühürlerde : 1.Ortada Ashab-ı Kehf ve kenarında Allah’ın isimleri 2.Kur-an ayetleri yer alan tılsım 3.Vefk 4.Hastalara şifa için, iki balık formu içinde ‘Ya Şafi’ ve ‘Ya Muafi’ ibareli, çevresi şifa ayetleri ile çevrili tılsım. 5.Ortada Kelime-i tevhid ve kenarlarda Ashab-ı Kehf olan, ‘peygamberimizin mühr-ü şerifi’ yazılı şifa mührü. 6. Davut yıldızı içinde ortada Hz.Muhammed ve Hz.Ali , çevresinde Ashab-ı Kehf isimleri yer alan koruyucu mühür. 7. Davut yıldızı içinde Besmele ve Allah’ın isimleri yazılı koruyucu mühür 8. Ashab-ı Kehf ’in isimleri ile yapılmış vefk 9.Vefk 10. Besmele ve ihlas surelerinin yeraldığı mühür 11.Davut yıldızı içinde ahitname vefki

37


43 ARSLAN GÜNDAŞ (1914 – 2000) ‘Serüven’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 84 x 64 cm 38

¨ 3.000 € 1.110


44 FAHİR AKSOY (1916 – 2008) ‘Erdek körfezi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 60 x 80 cm

¨ 5.000 € 1.850

39


45 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1973) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri suluboya, guvaj, imzalı. 25 x 35 cm

40

¨ 3.000 € 1.110


46 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Ağaç’, karton üzeri guvaj, imzalı. 33 x 26 cm

¨ 5.500 € 2.035

41


47 İKİ ADET MAVİ BEYAZ PORSELEN TABAK Çin yapımı, Qing hanedanlığı, Qianlong (1735-1795) dönemi. Beyaz zemin üzeri sır altı kobalt mavi ile doğada egzotik kuşlar çalışılmış, zarif bir bordürle çevrelenmiş. Çap 24.5 cm

42

¨ 1.500 € 555


48 MAVİ BEYAZ PORSELEN ÇORBA SERVİSİ Çin yapımı, Qing Hanedanlığı, Qianlong dönemi (1736-1795). Batı için özel üretim. Klasik formlu. Beyaz zemin üzerine sır altı kobalt mavi ile Uzakdoğu’ya özgü çiçeklerle dekorlu. Tutamağı stilize nar formlu. Birkaç ufak atıklı. Uzunluk 35 cm Yükseklik 19 cm

¨ 2.600 € 965

43


49 ART NOUVEAU TEPSİ WMF yapımcı firma damgalı, stilin üslup özelliklerinde yalın, akıcı formlu. 1910-1920’ler. 36.5 x 28 cm

¨ 900 € 335

50 KARAF Fransız yapımı, metal geçmeleri gümüş kaplama. Şeffaf kristal gövdesi geometrik derin kesmelerle hareketlendirilmiş. 19. yy. Yükseklik 27 cm 44

¨ 1.200 € 445


51 ART DECO JARDINIER WMF yapımcı firma damgalı metal bölümü alpaka üzeri gümüş kaplama. Sade işçilikli oval gövdesi çift kulplu, alçak yuvarlak dört ayaklı, tek sıra kabara işçilikli. Kristal haznesi derin geometrik kesmelerle dekorlu. 1930’lar. 41 x 19 x 13 cm

¨ 1.800 € 665

45


52 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, Rotschild dekorlu, altı adet kahve fincanı ve tabağı, kahvedan, sütlük, şekerlik ve tepsiden oluşan takım. 20. yy. Kahvedan yüksekliği 18 cm Tepsi ölçüsü 36.5 x 15.5 cm

46

¨ 2.500 € 925


53 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI Herend porselen yapımcı damgalı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. 1 adet kapaklı çorbalık, 1 adet sosluk, 1 adet tuzluk-biberlik, 3 adet çukur servis tabağı, 1 adet kapaklı tereyağlık, 2 adet çukur kase, 3 adet oval, 1 adet yuvarlak servis tabağı, 12 adet çukur yemek tabağı ve 12 adet düz yemek tabağı olmak üzere toplam 40 parçalık takım. 20. yy. ¨ 6.500 € 2.405

47


54 HAT LEVHA ‘Maşallah’, ketebe Fuat Başar (d.1953) Çap 26 cm

¨ 900 € 335

55 ANONİM TABLO Bez üzerine minyatür tekniğinde Hint saray yaşamına özgü bir sahne çalışılmış. 20. yy. 73 x 48 cm

48

¨ 2.500 € 925


49


56 DİLEK IŞIKSEL (d.1948) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 100 x 80 cm 50

¨ 3.500 € 1.295


57 DİLEK IŞIKSEL (d.1948) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 80 x 65 cm

¨ 1.500 € 555

51


58 İSMAİL ALTINOK (1920 – 2002) ‘Burdur’dan Görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 47 x 61 cm

52

¨ 5.000 € 1.850


59 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 45.5 x 54.5 cm

¨ 2.600 € 965

53


60 MEHMET GÜN (d.1956) ‘Çiçek buketi’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. 70 x 50 cm 54

¨ 4.500 € 1.665


61 MEHMET GÜN (d.1956) ‘Çiçek buketi’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. 70 x 50 cm

¨ 4.500 € 1.665 55


62 ÇİFT MİNELİ VAZO Avrupa yapımı, kupa formlu, büyük boyutlu vazoların yüzeyi düz mine tekniği ile işlenmiş. Kabartma altın yaldız süslemeler ve önde yer alan madalyonlarda doğadan romantik görünümler çalışılmış. Bazı atık ve eski tamirleri var. 19. yy. Yükseklik 61.5 cm

56

¨ 2.000 € 740


63 VİYANA BRONZ HEYKEL Bergmann yapımcı firma damgalı, bronz altın sülün heykeli. Soğuk boyama tekniği ile renklendirilmiş. 1900’lerin başı. 50 x 11 x 23 cm

¨ 5.000 € 1.850

57


64 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN Beyaz renkli opalin gülabdanın dış yüzü serpme çiçek formları ile dekorlu.19. yy. Yükseklik 25 cm

¨ 1.500 € 555

65 BEYKOZ OPALİN LALEDAN Beyaz renkli opalin laledanın dış yüzü serpme çiçek formları ile dekorlu. Aralarda altın yaldız süslemeli.19. yy. Yükseklik 20.5 cm

58

¨ 2.000 € 740


66 BEYKOZ OPALİN ŞİŞE Beyaz renkli opalin şişenin dış yüzü serpme mine çiçekleri, gül buketleri ve girlandlarla dekorlu.19. yy. Yükseklik 25.5 cm

¨ 2.000 € 740

67 BEYKOZ OPALİN SAKIZLIK Beyaz renkli opalin sakızlığın dış yüzü çiçek buketlerinin yer aldığı girland formlarıyla çevrili.19. yy. Yükseklik 14.5 cm

¨ 1.500 € 555 59


68 OYA KINIKLI (d.1941) ‘Kemancılar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 90 x 80 cm

60

¨ 3.000 € 1.110


69 RAMİZ AYDIN (d.1937) ‘Anne ve çocukları’, tuval üzeri yağlıboya, arkasında imzalı. 94 x 67 cm

¨ 4.500 € 1.665 61


70 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 5-6 Mart 1977 tarihli. 33 x 48 cm

62

¨ 4.000 € 1.480


71 EŞREF ÜREN (1897-1984) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 10 Aralık 1974 tarihli ve ithaflı. 39 x 29 cm

¨ 4.000 € 1.480

63


72 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 40 x 50 cm

64

¨ 5.500 € 2.035


73 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 40 x 60 cm

¨ 4.000 € 1.480

65


74 BRONZ MÜCEVHER KUTU Fransız yapımı, Neo Rönesans stilde tasarlanmış, kıvrımlı dört ayaklı, köşelerinde kabartma bebek figürlerinin yer aldığı gövdesi champleve mine tekniğinin kullanıldığı oval ve yuvarlak mineli plakalarla hareketlendirilmiş. Kapak dış yüzü köşeler ve ortada da aynı işçilikler yer alıyor. 19. yy. 22.5 x 18.5 x 16 cm

66

¨ 4.000 € 1.480


75 BRONZ MÜCEVHER KUTU Fransız yapımı, ince-uzun dikdörtgen formlu, kıvrımlı dört ayaklı, köşelerde kabartma bebek figürlerinin yer aldığı zengin kabartma işçilikli dış yüzü yer yer champleve mineli aplike plaklarla hareketlendirilmiş. 19. yy. 35 x 13 x 15 cm

¨ 4.000 € 1.480

67


76 ÇAY KAHVE SETİ Altı parçadan oluşan set gümüş kaplama. Rogers yapımcı firma damgalı. Dilimli gövdeler kabartma çiçek dolgulu. Tutamakları tomurcuk formunda. Oval formlu tepsinin iç yüzü kalem işi bitkisel süslemeli. 20. yy ilk yarısı. Tepsi 78 x 46 cm

68

¨ 3.500 € 1.295


77 ÇİFT JARDINIER Fransız yapımı, gümüş kaplama jardinierler çift kulplu, oval formlu, kıvrımlı dört ayaklı ve kristal hazneli. 19. yy. sonu. 43 x 16 x 15 cm

¨ 2.400 € 890

69


78 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 35 x 50 cm

70

¨ 4.000 € 1.480


79 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 55 x 40 cm

¨ 4.500 € 1.665 71


80 CİHAT BURAK (1915-1994) ‘Ayasofya’, özgün baskı (E/A), imzalı, 10 Temmuz 1975 ve 18 Mart 1985 tarihli. 52.5 x 54 cm

72

¨ 3.000 € 1.110


81 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Şerbetçi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 60 x 40 cm

¨ 16.000 € 5.925

73


82 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) ‘Ayçiçekleri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1983 tarihli. 73 x 60 cm 74

¨ 4.000 € 1.480


83 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) ‘Kumkapı Balıkçıları’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 38 x 41 cm

¨ 4.500 € 1.665

75


84 ÇİNİ PANO Kütahya yapımı dört karodan oluşuyor. Kobalt renkli zemine beyaz renkte kabartma ve çark-ı felek formunda Besmele-i Şerif ve İhlas suresi yazılmış. 20. yy. 50 x 50 cm

76

¨ 3.000 € 1.110


85 HİLYE-İ ŞERİFE Ahmet Zeki Yavaş (d. 1966) ketebeli, H. 1417 (M. 1997) tarihli, klasik formlu Hilye-i Şerif. 64 x 46 cm

¨ 4.000 € 1.480

77


86 PORSELEN BİBLO Von Schierholz (Alman) yapımcı firma damgalı, ‘Üç Güzeller’ konulu çalışma. 19. - 20. yy. Yükseklik 35 cm

78

¨ 2.600 € 965


87 PORSELEN BİBLO Sitzendorf (Alman) porselen imalat damgalı, ‘Aile’ konulu çalışma.19. - 20. yy. 45 x 18.5 x 27.5 cm

¨ 3.600 € 1.335

79


88 CHRISTOFLE TEPSİ Christofle yapımcı firma damgalı, 395743 seri numaralı, 1862-1935 dönemi. Dikdörtgen formlu, bitkisel formlarla sonlanan burgu çift kulplu, kenarlarda tek sıra kabara ve ortada aznavur işçilikli. 59 x 39 cm

80

¨ 1.500 € 555


89 CHRISTOFLE KAMİNETOLU ÇAYDANLIK Christofle yapımcı firma damgalı, 1862-1935 dönemi, 374956 seri numaralı. Gövde dış yüzü aznavur işçilikli. Yükseklik 40 cm

¨ 4.000 € 1.480 81


90 SALİH ACAR (1927-2001) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1963 tarihli. 60 x 80 cm

82

¨ 5.000 € 1.850


91 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik (akrilik, guvaj, kolaj), imzalı, 1997 tarihli. 25 x 36 cm

¨ 18.000 € 6.665

83


92 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Halı dokuyanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 107 x 98 cm 84

¨ 22.000 € 8.150


93 ALİ DEMİR (d.1931) ‘Köy peyzajı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1975 tarihli. 80 x 100 cm

¨ 19.000 € 7.035

85


94 BURHAN ALKAR (d.1928) ‘Jokey’ konulu bronz heykel, 3/7. İmzalı. 31 x 26 x 10.5 cm (kaide hariç)

86

¨ 5.000 € 1.850


95 ZEKİ KIRAL (d.1927) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 39 cm

¨ 3.000 € 1.110

96 MUHTAR AYKIN (1911 – 1976) Natürmort, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 28 x 32.5 cm

¨ 1.400 € 520

87


97 PORSELEN KAŞPO Fransız yapımı, porselen gövdenin dış yüzü turkuaz renkli, ön yüzde yer alan oval madalyonda doğada romantik bir çift, arka yüzünde bitki ve yemişlerle oluşturulmuş zengin bir kompozisyon yer alıyor. Çevresi zarif altın yaldız süslemeli. Ağız kenarı, kulplar ve kaide bronz geçme. 19. yy. Yükseklik 44 cm 88

¨ 6.000 € 2.220


98 PORSELEN ABAJUR Fransız yapımı, porselen kaide ve gövdesi turkuaz renkli, yer yer altın yaldızla çiçek, yaprak dekorlu. Önde yer alan oval madalyonda 19.yüzyıl giysileri içinde bir kadın ve erkek figürüyle bir kompozisyon çalışılmış. Arka yüzdeki madalyonda ise romantik bir peyzaj çalışma yer alıyor. Ağız kenarı, kulplar ve kaidesi bronz geçme. Kulpları döküm çelenk sallantılar ile sonlanıyor. 19. yy. Yükseklik 43 cm

¨ 4.000 € 1.480

89


99 OPALİN LEĞEN VE SÜRAHİ Fransız yapımı, koyu pembe renkli opalin leğen ve sürahi seti. 19. - 20. yy. Leğen çapı 42.2 cm Toplam yükseklik 35 cm

90

¨ 4.000 € 1.480


100 OPALİN LEĞEN VE SÜRAHİ Fransız yapımı mavi renkli taş opalin leğen ve sürahisi. 19. - 20. yy. Yükseklik 30 cm Çap 31 cm

¨ 2.000 € 740

91


101 MEHMET GÜN (d.1956) ‘Çiçek buketi’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. 70 x 50 cm

92

¨ 4.500 € 1.665


102 HALUK ÖZDEN (d.1955) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı. 80 x 90 cm

¨ 7.000 € 2.595

93


103 KEZBAN ARCA BATIBEKİ (d.1956) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya/kolaj. 50 x 50 cm

94

¨ 4.000 € 1.480


104 ADEM GENÇ (d.1944) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 66 x 50 cm

¨ 3.800 € 1.405

95


105 HASAN VECİH BEREKETOĞLU (1895- 1971) ‘Sahil’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 100 cm ¨ 40.000 € 14.815

96


97


106 PORSELEN KAPAKLI VAZO Fransız yapımı porselen vazonun gövdesi bronz geçmeli. 1850’ler. Yükseklik 45 cm 98

¨ 3.500 € 1.295


107 GAZ LAMBASI Fransız yapımı porselen gövdesi bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Mavi renkli fanusu zengin grave işçilikli. 19. yy. Yükseklik 60 cm

¨ 5.000 € 1.850

99


108 BRONZ KAPAKLI KUPA Çin yapımı, Geç Qing hanedanlığı dönemi, damgalı, çift kulplu, büyük boyutlu kupanın yüzeyi cloisonné mineli kabartma süslemelerle dekorlanmış. Kaide bölümünde stilize palmet ve sarmal bitkisel motifler, gövdede bitkisel formlardan oluşan madalyonlar içinde rozet çiçekler, kapak kısmında ise iç içe geçmiş üçgen formunda bezemeler yer alıyor. Geçiş bölümlerinde kazıma tekniği ile meandr motifi kullanılmış. Kapak tutamağı Çin aslanı formunda. 19. yy. Yükseklik 43.5 cm 100

¨ 2.250 € 830


109 ÇİFT HAVAN ŞAMDAN Bakır üzerine, mavi, turkuaz, bej ve pembe renklerin kullanıldığı kabartma mine işçilikli. Mineli bölümlerde çepeçevre ‘Sultan el-Kadi el-Melik el-Adil el-Ahmed’ yazılı. 19. yy. Yükseklik 70 cm

¨ 6.000 € 2.220 101


110 GÜNGÖR TANER (d.1941) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 21 x 26.5 cm

¨ 6.000 € 2.220

Güngör Taner 1963-1968 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Özdemir Altan, Adnan Çoker ve Nurullah Berk’ in atölyelerinde öğrenim gören Güngör Taner, Zeki Faik İzer’in derslerini de izledi. 1968 yılında fakülteden birincilikle mezun olan sanatçı, ertesi yıl aynı kuruma asistan olarak atandı. Sanatçının ilk yapıtlarında figüratif anlayışın egemen olduğu görülür. Ancak 1960’lı yılların sonundan itibaren soyut anlayışa yönelen ressam, 1970’lerde Soyut-Dışavurumculuk akımını benimsemiştir. Müziğe olan yakın ilgisi sanatçının yapıtlarında hareketliliğin, ritim ve armoni kavramlarının öne çıkmasını sağlamıştır. Özellikle son dönem eserlerinde armoniyi, çeşitli karşıtlıkları doluluk-boşluk, hareket-durağanlık, aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk gibi ilişkilerle kurmuştur. Yapıtlarında çağın hız, mekan ve zaman kavramlarını yansıtmayı amaçlayan Taner, 1974 ve 1976 Devlet Resim Heykel Sergileri’nde ve 1981 Günümüz Sanatçıları Sergisi’ne başarı ödülleri kazanmıştır. 102


111 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) ‘Yırtık’, karton üzeri karışık teknik (suluboya, guvaj), imzalı, 1976 tarihli. 40.5 x 34.5 cm

¨ 26.000 € 9.630

103


112 ÜNSAL KINIKLI (d.1939) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 70 x 60 cm

104

¨ 1.500 € 555


113 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Balıklar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1970 tarihli. 62 x 92 cm

¨ 15.000 € 5.555

Nuri Abaç 1944 yılında girdiği İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir yıl Leopold Lévy’nin atölyesinde çalıştıktan sonra Mimarlık Bölümü’ne geçiş yaparak 1950 yılında bu bölümden mezun oldu. 1950’li yıllarda bezemesel nitelikli fantastik bir gerçeküstü anlatım üslubu geliştirdi. 1960 yılında Ankara’ya yerleştikten sonra ise Anadolu’nun kültür mirasına, özellikle de mitolojik öykülerine ilgi duymaya başlayan Nuri Abaç, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin minyatür ve bezeme sanatlarıyla Karagöz’ün resimsel öğelerini inceleyip birleştirerek kendine özgü bir imgeler dünyası yarattı. Sanatçı bu dünyayı ‘Kral Sulumeli’ ve ‘Fenike Gemisi’ adlı yapıtlarında izlendiği gibi fantastik bir kurgu içinde gerçeküstü öğelerle yansıtır. Karagöz oyunlarından hareketle gerçekleştirdiği ‘Karagöz’ün Gemisi’ gibi resimlerde de toplumsal konuları belli bir mizah anlayışıyla ele aldığı görülür. En çok ilgi duyduğu konular pazar yerleri, dönerciler, balıkçılar, küçük esnaf, kara ve deniz taşıtları olan ressam, 1980’li yıllardan itibaren bu temaları özellikle kentleşme ve değişen yaşam biçimleri bağlamında ele almış, 1990’ların başında ‘Restaurant’, ‘Butik’, ‘Yelkenli Araba’ ve ‘Karada bir Gemi’ gibi isimler verdiği tablolar yapmıştır. İlk kişisel sergisini 1949’da Mersin’de açan sanatçı, sanat yaşamı boyunca yurtiçinde ellinin üzerinde kişisel sergi açmış, birçoğu yurtdışında olmak üzere yüz yirmi kadar karma sergiye ve bienallere katılmıştır. 1969 yılında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin kuruluşunda kurucu üye olarak yer almıştır. Çeşitli yarışmalarda onun üzerinde ödülü olan sanatçıya 1988 yılında da “Ellinci Sanat Yılı” ödülü verilmiştir. 105


114 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 37 x 46 cm ¨ 1.500 € 555

106


115 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 2.500 € 925

107


116 CENTERPIECE Orta Avrupa yapımı, basık yuvarlak seramik gövdenin dış yüzü pastel renklerde ve kabartma altın yaldız kullanılarak dekorlanmış. Kaide ve ağız altın vermeille bronz geçme. Yanlarda yer alan kulplar kabartma aslan başı figürlü. 19. yy. 30 x 30 x 35 cm

108

¨ 2.800 € 1.035


117 ART NOUVEAU PORSELEN VAZO Fransız, Limoges porselen yapımcı damgalı, Art Nouveau stilde fuşya, pempe, sarı ve su yeşili renklerin kullanıldığı süslemelerle dekorlu. 19. - 20. yy. Yükseklik 35 cm

¨ 2.000 € 740 109


118 DAUM NANCY VAZO Daum Nancy yapımcı firma damgalı, 1900-1905 dönemi. Kademeli pedestal ayaklı, yukarı doğru genişleyen silindirik formlu, alçak yuvarlak ağızlı. Dış yüzüne cameo tekniğinde yapraklar ve süsen çiçekleri çalışılmış. Yükseklik 31 cm

¨ 5.000 € 1.850

119 ART DECO SEVRES KRİSTAL SERVİS TAKIMI Sevres kristal yapımcı damgalı, bir kase ve altı adet kulplu servisten oluşan takımın dış yüzünde gül motifleri ve hareketli bantlar mine tekniği ile çalışılmış.1930’lar Kase çapı 22.5 cm 110

¨ 3.000 € 1.110


Sèvres Cam Eserleri Sèvres camlarının ilk üretimi, 18.yüzyılın ilk yarısında, Pompadour markizinin (Madame de Pompadour) bir cam üretim atölyesini satın almasıyla başlamıştır. Sèvres’in bir kraliyet markası haline gelmesi ise, bundan birkaç yıl sonra , 1750 yılında Madame de Pompadour’a bizzat kral tarafından verilen yetki ile olmuştur. 1760’lı yıllara gelindiğinde, Sèvres Fransa’nın en iyi üç cam üreticisi arasındadır ve özellikle kral XV. Louis için yapılan özel üretimler Venedik’te üretilenlerle yarışabilecek düzeydedir. 1783 yılında kraliçe Marie Antoinette tarafından desteklenmeye başlayan cam atölyesi, saray için dönemin modasına uygun üretim yapmayı sürdürmüştür. 1878 yılında Paris’teki uluslar arası sergiye altın vermeille kristal eserleri ile katılan firmanın ünü dünya çapına yayılmıştır. 1880’li yıllarda “Crystallerie de Sèvres” olarak anılmaya başlayan atölyenin üretimleri arasında kral X.Charles için tasarlanan opalinler önemli yer tutar. 1900’lerin başında saf kristalden olağanüstü parlaklıkta sofra takımları üretimine ağırlık veren firma, özellikle bu tasarımları ile Avrupa’da büyük üne kavuşmuştur. 1930’lu yıllarda ise, dönemin modasına uygun olarak mine tekniğinde çok renkli bitkisel formlarla bezenmiş vazolar, kaseler, çay-kahve takımları tasarlamıştır. Hala faaliyette olan Crystallerie de Sèvres firması, sofra takımları ve çeşitli biblolar üretmektedir.

111


120 EROL AKYAVAŞ (1932-1999) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 76 x 56 cm

112

¨ 38.000 € 14.075


113


121 AYETULLAH SÜMER (1905 – 1979) ‘Atatürk Portresi’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1971 tarihli. 49 x 38 cm

¨ 4.000 € 1.480

122 FERİT İBRAHİM ÖZGÜRARAR (1882-1953) ‘Atatürk Portresi’, fotoğraf, Foto Ferit İbrahim imzalı. 60 x 50 cm 114

¨ 1.200 € 445


FERİT İBRAHİM ÖZGÜRARAR (FOTO FERİT) 1925’te Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak’ın yağlıboya tablolarını yapan ressam ve fotoğrafçı. Foto Ferit adıyla tanınır. İlk fotoğraflarını 13 yaşında çekmeye başladı; ressam Rıza Bey’den özel resim dersleri aldı; yağlıboya ve suluboya çalıştı. Alaturka müziğe merak saldı. 1908’de Üsküdar Zühre-i Musiki Cemiyeti’ni, daha sonra Kadıköy Şark Musikisi Cemiyeti’ni (1910) kurdu. Aynı yıl foto muhabirliğine başladı; çektiği resimler dış basında da ilgi gördü. Yurt dışında bilgi ve tekniğini geliştirerek 1914’te ilk fotoğrafhanesini açtı. I.Dünya Savaşı’nda Galiçya ve Romanya cephelerinde fotoğraf ve film çekmekle görevlendirildi. 1925’te Atatürk, daha sonra da İnönü ve Fevzi Çakmak’ın yağlıboya tablolarını yaptı. Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşuyla ilgili filmler çekti. 115


123 RESUL AYTEMUR (d.1951) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. 35 x 50 cm

116

¨ 3.500 € 1.295


124 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) ‘Orman’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 46.5 x 37.5 cm

¨ 1.000 € 370

117


125 CHRISTOFLE CENTERPIECE Christofle yapımcı firma damgalı, 840599 seri numaralı, bağ bozumu ve şarap yapımı temalı. Oval kaidesi birbirine dolanmış stilize asma dalları, yaprakları ve üzümlerle oluşturulmuş. Gövdede, asma yaprakları ve üzümler arasında önlü arkalı bağ bozumunu ve şarap yapımını temsil eden cupid figürleriyle oluşturulmuş bir kompozisyon yer alıyor. Yuvarlak kristal haznesi zarif grave ve kesme işçilikleriyle hareketlendirilmiş. Gövde üzerinde Cruse Et Fils Fréres Bordeaux* 1875 ibareli. Christofle firmasının müzelik değerde bir tasarımı. 45 x 35 x 45 cm

¨ 25.000 € 9.260

*İçki üretimi alanında dünya çapında bir üne sahip olan Cruse ailesi Danimarka kökenlidir. Ailenin bilinen ilk ferdi bira üreticisi Hans Cruse’dir (1650-1734). Dördüncü kuşak Herman Cruse 1840’ların sonunda, Bordeaux’ta CRUSE& Fils Fréres firmasinı kurması ise aile için bir dönüm noktasıdır. Bremen’in (Almanya) en zengin ailelerinden birinin kızı olan eşinin maddi desteği ve üç oğlunun özverili çalışmasıyla firma, şarap ticareti konusunda kısa sürede Bordeaux bölgesinin en önemli merkezi haline gelmiştir. 1851 yılında bölgeye gelen III.Napoleon’un da CRUSE& Fils Fréres’i özel olarak ziyaret ettiği bilinir. 1852 yılında, ticaretin yanı sıra üretim ve stok faaliyetlerine de başlayan Herman Cruse, bölgenin en verimli üzüm bağlarının yer aldığı Château Laujac’ı satın almıştır. La Dame Blanche, Pontet-Canet, Haut-Bages Libéral, Giscours, Rauzan Ségla ve Issan gibi önemli merkezler de kısa süre içinde CRUSE& Fils Fréres’in bünyesine katılmıştır.

118


119


126 SEVRES PORSELEN VAZO Minyon formlu, mermer kaideli, ayak ve ağız bölümü champlevé mine işçilikli bronz geçme. 19. yy. Yükseklik 20 cm

¨ 500 € 185

127 SEVRES PORSELEN ŞEKERLİK Sevres porselen imalat damgalı, küre formlu kobalt zemini yer yer altın yaldız süslemelerle dekorlu. Kapak üzerinde yer alan oval panellerde doğada çift ve peyzaj çalışmaları yer alıyor. Gövde çevresi, kaide, tutamak ve kapak bölümü bronz geçme. 19. yy sonu Yükseklik 17.5 cm Çap 18 cm

120

¨ 700 € 260


128 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 1924-1934 dönemi, oval formlu, kenarları kabartma rokoko kıvrımlar ve ajur işçilikli, ortasında çok renkli çiçek buketi çalışmalı. 34 x 26.5 x 10 cm

¨ 2.200 € 815

129 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 1924-1934 dönemi, oval formlu, kabartma bitkisel formların kullanıldığı iç yüzü zengin altın yaldız dekorlu. Zemini sağlı sollu dalında lale ve mine çiçekleri ile dekorlu. 30.5 x 20 x 6.5 cm

¨ 1.800 € 665

121


130 HÜSEYİN RIFAT ÇETECİ (1861-1939) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 27 x 37 cm

122

¨ 7.500 € 2.780


131 HALİL (?-?) ‘Mısır’, tuval üzeri yağlıboya, eski Türkçe Halil imzalı. 60 x 80 cm

¨ 10.000 € 3.705

123


132 NASİP İYEM (1921-2011) ‘Anadolu kadını’, seramik rölyef pano, imzalı ve 1969 tarihli. 18 x 12 x 6 cm (çerçeve hariç)

124

¨ 1.200 € 445


133 NURİ İYEM (1915-2005) ‘Köylü kızı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 34.5 x 35.5 cm

¨ 15.000 € 5.555

125


134 NURİ ABAÇ (1926 – 2008) ‘Karagöz pazarda’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 70 x 100 cm ¨ 50.000 € 18.520 126


127


135 PORSELEN KAPAKLI SAHAN Viyana porselen imalat damgalı, 1744-1820 dönemi. Yuvarlak formlu sahan ağız kenarı sarı zemin üzerine stilize balık pulu deseni ile dekorlu. Gövde dış yüzünde ve kase içinde çserpme içek buketleri çalışılmış. Kapak dış yüzü verev bantlardan oluşan panellerde muhtelif bitkisel bezemeli. Bronz tutamağı balkabağı formunda. Çap 21.2 cm Yükseklik 14.5 cm

128

¨ 2.800 € 1.035


136 PORSELEN SAHAN Viyana porselen yapımcı damgalı, dış yüzü pembe renkte balık pulu desenli, beyaz renkli zemininde serpme çiçek buketleri çalışılmış. Bölümler altın yaldız konturlarla çevrili. Tutamağı dalında çiçek formlarıyla oluşturulmuş. 19. yy. Çap 18.5 cm

¨ 3.000 € 1.110

129


137 CHRISTOFLE TEPSİ Christofle yapımcı firma damgalı, 446251 seri numaralı, 1862-1935 dönemi. Dikdörtgen formlu, fiyonk ve çapraz bant formlarıyla oluşturulmuş çift kulplu, kenarlarda tek sıra kabara ve ortada aznavur işçilikli. 70 x 48 cm

130

¨ 3.500 € 1.295


138 CENTERPIECE Avrupa yapımı, oval formlu, metal gövdesi kademe ve fasedlerle hareketlendirilmiş. İki yanında yer alan kulpları oval halkalarla tamamlanmış. Kristal haznesi ağız kenarında dilimler ve zengin geometrik kesmelerle dekorlu. Kenarlarda birkaç ufak atıklı. 19. yy sonu. 46 x 28 x 21 cm

¨ 2.000 € 740

131


139 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) ‘Yırtık’, karton üzeri guvaj, imzalı, 1978 tarihli. 76 x 56 cm 132

¨ 25.000 € 9.260


140 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) ‘Yırtık’, karton üzeri karışık teknik (suluboya ve kolaj), imzalı. 58 x 40 cm

¨ 35.000 € 12.965

133


141 BAHAR KOCAMAN (d.1961) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 131 x 97 cm

134

¨ 4.000 € 1.480


142 HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2008 tarihli. 120 x 100 cm

¨ 6.000 € 2.220

135


143 İBRAHİM BALABAN (d.1921) ‘Köy’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1953 tarihli. 33 x 50 cm

136

¨ 6.000 € 2.220


144 NECDET KALAY (1932-1986) Soyut figüratif, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 50 cm

¨ 4.000 € 1.480

137


145 ALTI ADET TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIK Sultan Abdülaziz tuğralı (1861-1876). Ağırlık 185 gr

¨ 1.250 € 465

146 ALTI ADET TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIK Sultan Abdülaziz (1861-1876) tuğralı. Kutusunda. Ağırlık 182 gr 138

¨ 1.750 € 650


147 ÇİFT GÜMÜŞ SAHLEPLİK Osmanlı/Mısır imalat damgalı, klasik formlu, tutamak ve kulpu aplike kuş figürlü. Gövdesi madalyonlar ve kalem işi bitkisel motiflerle dekorlu. 19. yy. Toplam ağırlık 666 gr

¨ 4.000 € 1.480

139


148 ÇİFT BRONZ VAZO Çin yapımı, geç Qing hanedanlığı dönemi, damgalı, büyük boyutlu vazoların dış yüzünde üç ayrı panel halinde çepeçevre cloisonné mineli kabartma süslemeler yer alıyor. Gövde üzerindeki büyük panelin ön ve arka yüzü aslan tarafından taşınan Çinli bir erkek figürü, aradaki kısımlar ise geniş yapraklar ve krizantemlerle dekorlanmış. Boyundaki iki panelde de aynı teknikle yapılmış palmet, krizantem ve muhtelif bitkisel unsurlardan oluşan bezemeler mevcut. 19. yy. Yükseklik 46 cm 140

¨ 4.500 € 1.665


149 ÇİFT BRONZ VAZO Çin yapımcı damgalı, geç Qing hanedanlığı dönemi, düz dipli, yukarıya doğru genişleyen şişman gövdeli, alçak açık ağızlı. Boyun bölümü çepeçevre cloisonné tekniği ile çiçek formları ve Budistik sembollerin kullanıldığı çok renkli dekorlu. Gövde dış yüzü sepet örgü kabartmalar ve üzerinde asma ve üzüm yapraklarının yer aldığı mine tekniği ile işlenmiş kabartma alanlarla sonlandırılmış. 19. yy. Yükseklik 30 cm

¨ 2.500 € 925

141


150 ZERENDUD TEKKE LEVHA Abdullah ketebeli müsenna yazı. ‘La ilahe illa hu rabbi’ (Rabbim olan Allah’dan başka ilah yoktur). 19. yy. 60 x 48 cm ¨ 6.000 € 2.220

151 KABE ÖRTÜSÜ Sultan Abdülhamid (1876-1908) dönemi, pembe renkli atlas üzerine gümüş ve altın renkli tel kullanılarak yüksek sarma tekniği ile işlenmiş. Örtünün dört köşesinde yer alan yuvarlak rozetlerde sol üst köşeden başlayarak sırasıyla : Fetih yakındır, yardım Allah’tandır, Allah’tan başka yardımcınız yoktur. Örtünün kenarı boyunca çepeçevre ‘Şefaat ya Resulallah’ İç karede yer alan yuvarlak rozetlerde: üstte dört halifenin isimleri ile, Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin, altta Aşere-i Mübaşere (cennetle müjdelenecek sahabelerin isimleri). Orta üst bölümde ‘Emin ve selametli giriniz’ (Kabe’ye) manasında ayet. Altında yer alan açık kitap formu içinde sağlı sollu ‘Allah celle celalühü’ ve ‘Muhammeden resulullah’ ve bu yazının iki yanında ‘La ilahe illallah Muhammeden Resulallah’ ibareleri Sultan II.Abdülhamid’in tuğrası üzerinde yer alan bölümde Besmele-i Şerif ve Fetih suresi ilk ayeti, altında yer alan bölümde ‘Bu örtü-yü şerife Mevlana el Gazi Abdülhamid Han, Allah mülkünü daim etsin ve onu muzaffer kılsın’ yazılmış. 205 x 170 cm

142

¨ 18.000 € 6.665


143


152 MUSTAFA PLEVNELİ (d.1940) ‘Vazoda çiçekler’, ahşap üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 48 x 48 cm Mustafa Pilevneli

¨ 3.000 € 1.110

144

1957-1961 yılları arasında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun Dekoratif Resim Bölümü’nde öğrenim gören Mustafa Pilevneli, mezun olduktan sonra aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 1963 yılında Federal Almanya’nın DAAD (Alman Akademik Değişim Programı) bursunu kazanarak Stuttgart’a giderek buradaki akademide bir yıl boyunca Baumeister’in atölyesinde duvar resmi çalıştı. 1970 yılında Salzburg Yaz Akademisi’ne çağrılı olarak giden sanatçının aynı yıl iki gravürü Washington’da Smithsonian Institute’e kabul edildi. Duvar ve tuval resminin yanı sıra özgün baskı, vitray, seramik, heykel gibi sanatın farklı dallarında da çalışan Mustafa Pilevneli’nin öğrencilik yıllarında yaptığı yağlıboya tablolarında dışavurumcu bir anlatım egemendir. 1970’li yıllardan itibaren suluboyaya yönelen ressam, geleneksel Türk sanatını çağdaş bir üslupla yorumladığı illustrasyon nitelikli yapıtlar gerçekleştirmeye başlamıştır. 1970’lerde çıktığı Anadolu gezilerindeki gözlemlerine dayanarak yaptığı bu eserlerinde doğa görünümlerini, deniz kıyısını, insanları, ağaçları ve balıkları büyük bir canlılık içinde betimlemiş, ışık, hareket ve renk değişimlerini çok güzel yansıtmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergi açan ve çeşitli karma sergilere katılan ressam, 1973 yılında Cumhuriyet’in 50.Yılı Kültür Bakanlığı Resim Ödülü ile Uluslar arası İskenderiye Bienali’nde grafik dalında ikincilik ödülü; 1975’te İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi’nde resim dalında birincilik ödülü; 1984 Çin Halk Cumhuriyeti Özgün Baskı Bienali’nde onur belgesi ve 1985 yılında DYO Ödüllü Resim Yarışması’nda başarı ödülü almıştır.


153 KOMET (d.1941) Soyut figüratif, tuvale marufle, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 98 x 69 cm

¨ 18.000 € 6.665

145


154 HABİP AYDOĞDU (d. 1952) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 50 x 40 cm

¨ 3.500 € 1.295

155 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. 140 x 100 cm 146

¨ 25.500 € 9.445


147


156 GAZ LAMBASI İngiliz Victoria dönemi (1837-1910), beyaz renkli opalin dış yüzü mavi ve pembe renklerle dekorlu. Yükseklik 61 cm

¨ 1.500 € 555

157 GAZ LAMBASI Avrupa yapımı, yeşil renkli cam lamba, 19. yy. Yükseklik 50 cm

148

¨ 1.500 € 555


158 METAL GEÇMELİ KUPA Orivit yapımcı firma damgalı, 84756 tasarım numaralı, düz dipli, yukarıya doğru hafif genişleyen silindirik gövdeli, alçak boyunlu, kobalt renkli, yumuşak hamurlu porselen vazo, Neo Klasik üslupta bronz, zarif döküm, ajurlu farklı motiflerin kullanıldığı dar ve kalın bantlar ve çepeçevre girlandlarla montürlü. Ağız kenarı ve kaide kısmında da benzer işçilikli bantlar yer alıyor. Merkezde rozet formlu çiçeklerin yer aldığı spirallerden oluşan çift kulplu 19. yy sonu. Firmanın önemli tasarım örneklerinden. Yükseklik 60.5 cm

¨ 3.800 € 1.405

ORIVIT (1894-1905) Wilhem Ferdinand Hubert Schmitz (1863-1939) tarafından 1894 yılında Koln-Ehrenfeld’de (Almanya) kurulan Orivit firması, 1896’dan itibaren %89,85 kalay, %7,9 antimoni, %1,9 bakır ve %0,12 gümüş alaşımından oluşan ve ‘Orivit metali’ olarak literatüre geçen parçalar üretmeye başlamıştır. İyi cilalandığı zaman gümüş görünümü alan Orivit metali, gümüş ile gümüş kaplamalara oranla daha az okside olduğu için hem üretici hem de kullanıcı açısından oldukça avantajlı bir malzeme olmuştur. 1901/1902 yıllarında Köln-Braunfels’te yeni bir fabrika kuran Orivit, ‘The Huber-Presverfahren’ adlı, devrim niteliğinde yeni bir baskı makinesi kullanmaya başlamıştır. Ünü kısa sürede yayılan firma, 1900 yılında Paris dünya fuarında altın madalya, 1902 Düsseldorf Endüstriyel Tasarım Fuarı’nda ve 1904 St.Louis (USA) dünya fuarında ise iki büyük ödül ve bir altın madalya kazanmıştır. Ancak bu dönemde firmanın ekonomik kriz yaşamaya başlaması, 1905 yılında Almanya’nın bir diğer ünlü metal fabrikası olan WMF (Württembergische Metalwarenfabrik) tarafından satın alınmasına neden olmuştur. 1906 yılında ORIVIT AG, yine Alman kökenli ORION firması ile birleşmiş, ORION’un büyük bir bölümü Friedrich Adler tarafından tasarlanmış ürünleri ORIVIT adıyla üretilmeye başlamıştır. WMF 1914 yılına kadar ORIVIT adıyla üretim yapmayı sürdürmüştür. ORIVIT aktif olduğu dönemde pek çok tasarımcıyla çalışmıştır. Bunların arasında Theo Blum, Georges Charles Couldray, Herman Gradl (18831964), Georg Grasegger, Johann Cristian Kroner (18381911), Walter Scherf (1875-1909), Victor Heinrich Seifert sayılabilir.

149


159 ALTIN CEP SAATİ Fransız, Précision marka saat 14 ayar altın ve tek kapaklı. Kadranı Arapça rakamlı. Arka kapağı kalem işi tekniği ile bitkisel süslemeli. Orijinal kadife kutusunda. 19. yy. Çap 4.5 cm

¨ 1.500 € 555

160 ALTIN ZENNE CEP SAATİ K.ARABIAN CONSTANTINOPLE yapımcı damgalı, 616 seri numaralı. İç kapakta 18 karat olduğunu gösterir ayar damgalı. Kadranı Arap rakamlarıyla numaralandırılmış. Kapak dış yüzü kalemişi tekniği ile muhtelif bitkisel unsurlarla dekorlu. 19. yy. Çap 3.5 cm 150

¨ 1.500 € 555


161 BRONZ MÜCEVHER KUTUSU Fransız, dörtgen formlu kutunun kapak ve ön yüzünde yer alan porselen panellerde mine işçiliği ile figürlü kompozisyonlar çalışılmış. Yan ve arka yüzlerdeki paneller ise aynı teknikle çiçek buketleri ile dekorlu. Porselen paneller firuze renkli boncuklarla süslenmiş altın yaldızlı çerçeveler içine alınmış. Bronz bölümleri bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş. Kilit sistemi mevcut. 19. yy. 19.3 x 17.2 x 13.5 cm

¨ 4.000 € 1.480

151


162 İSMAİL ALTINOK (1920 – 2002) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 140 cm

152

¨ 7.000 € 2.595


163 ÜMMET KARACA (d.1956) ‘Emirgan’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 114 x 150 cm

¨ 5.000 € 1.850

153


164 HAMİT GÖRELE (1903 – 1980) ‘İstanbul’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 24 x 49 cm

¨ 10.000 € 3.705

165 SAMİ LİM (1905-1986) ‘Krizantemler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. 38 x 55 cm 154

¨ 3.400 € 1.260


166 MEHMET ALİ LAGA ‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 58.5 x 49 cm

¨ 8.500 € 3.150 155


167 ADNAN VARINCA (d.1918) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 36 cm

¨ 12.000 € 4.445

168 ADNAN VARINCA (d.1918) ‘Kasımpatılar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı,1992 tarihli. 29 x 35 cm

156

¨ 12.000 € 4.445


Adnan Varınca İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Leopold Lévy ile Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olan sanatçı, 1948 yılında mezun oldu. 1956 yılında Paris’e giderek 1973 yılına kadar çeşitli atölyelerde çalıştı ve bu kentteki Türk sanatçıların Güzel Sanatlar Yüksekokulu’ndaki sergilerine katıldı. Resme ilk başladığı yıllardan itibaren doğadan çalışmayı tercih eden sanatçı, zamanın belli bir anını göstermek yerine genel olanı ele almayı tercih etmesiyle İzlenimcilerden ayrılır. ‘Lekesel soyut anlatımların ünlü ustası’ olarak nitelenen Varınca, natürmortlarında ulaştığı koyu renk lekelerinin anlam varsıllığını zorlayan yorumlarıyla ünlenmiş, bu duyarlılığını manzara resimlerinde de saklı tutarak öznel bir Adnan Varınca üslubu oluşturmuştur. Erken dönem çalışmalarında boyayı kalın bir tabaka halinde ve dokusal niteliklerini koruyarak uygulamıştır. Siyahın egemen olduğu resimlerinde koyu alt doku üzerinde kırmızı, sarı, yeşil ve maviyi dengeli bir biçimde kullanmıştır. 1970’lerin sonunda ise resimlerindeki siyah egemenliği yerini beyaza bırakmış, kalın boya tabakası ise giderek incelerek resimlere belli bir saydamlık kazandırmıştır. Bu resimlerinde hacimleri belirgin fırça vuruşlarıyla oluşturmuştur. Zamanla daha canlı renklere yönelen Varınca, derinlik etkisini nesneleri arka arkaya dizerek ve renk karşıtlıkları aracılığıyla vermiş, hacimleme için ise renk tonlarından yararlanmıştır. Sanatçı, 1980 Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü ressam Turan Erol ile paylaşmıştır.

157


169 BRONZ MÜCEVHER KUTUSU Fransız yapımı, bronz kutu XV. Louis stilde tasarlanmış. Dikdörtgen formlu kutu kıvrımlı dört ayaklı, kapağı çatı şeklinde ve bir tutamak ile sonlanıyor. Bronz gövde bebek ve melek formları, bereket boynuzları, istiridye, demon figürleri ve palmet yaprakları ile tasarlanmış. Porselen bölümlerinde ‘doğada romantik çiftler’ konulu çalışmalar yer alıyor. 19. yy. 38 x 29 x 36 cm 158

¨ 18.000 € 6.665


159


170 PORSELEN KAPAKLI SAHAN Fransız yapımı, yuvarlak formlu, kase ve kapak ağız kenarı dilimli, kapak yüzeyi stilize palmet, dalında çiçekler ve yapraklarla dekorlu. Tutamağı gül formunda. 19. yy. Çap 23.3 cm Yükseklik 13 cm

¨ 1.500 € 555

171 PORSELEN KAPAKLI SAHAN Fransız yapımı, yuvarlak formlu, kase ve kapak ağız kenarı dilimli, kapak yüzeyi gül, papatya, muhtelif çiçekler ve yapraklardan oluşan girlandlar, kurdeleler ile süslenmiş. Tutamağı gül formunda. 19. yy. Çap 23.5 cm Yükseklik 14 cm

160

¨ 1.500 € 555


172 PORSELEN AŞURELİK Avrupa yapımı, dilimli gövdesi altın yaldız konturların çevrelediği muhtelif bitkisel süslemelerle dekorlu. İki ayrı parçanın birleşimiyle oluşan sarmal kulplu. Bronz kapağı yenilenmiş, tutamağı dalında gül formunda. 19. yy. Yükseklik 42 cm

¨ 3.500 € 1.295

161


173 HABİP AYDOĞDU (d.1952) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, kolaj, imzalı, 23 temmuz 2012 Yakaköy/Datça ibareli. 90 x 70 cm 162

¨ 6.000 € 2.220


174 MUSTAFA ATA ( d.1945) ‘Bombardıman’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1976 tarihli. 80 x 80 cm

¨ 14.000 € 5.185

163


175 MAHİR GÜVEN (d. 1958) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 61 x 50 cm 164

¨ 1.600 € 595


176 ZAHİR GÜVEMLİ (1913 – 2004) Soyut figüratif, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. 45.5 x 38 cm

¨ 3.000 € 1.110 165


177 ÖMER ULUÇ (1931-2010) Soyut kompozisyon, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 55 cm

¨ 22.000 € 8.150


178 NEJAD MELİH DEVRİM (1923-1995) Soyut natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 41 x 33 cm

¨ 15.000 € 5.555

167


179 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK SÜRAHİ Her ikisi de kesik gaga ağızlı, ince boyunlu, küresel gövdeli, pedestal ayaklı ve iki ayrı şeridin ortada birleşmesiyle oluşan tek kuplu. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, siyah konturlu sürahilerin biri kobalt mavisi, firuze, toprak kırmızısı, mangan moru ve sarı tonlarında şakayık ve mine çiçekleri, yapraklar ile şemse formunda, içi sarmal bitkisel motifli madalyonlarla dekorlu. Kulbunda stilize yıldız ve balıksırtı deseni kullanılmış. Diğer sürahide ise kobalt mavisi, firuze, toprak kırmızısı, yeşil ve sarı tonlarında şakayık ve mine çiçekleri, sümbüller ile şemse formunda madalyonlar yer alıyor. Kulp kısmında dal ve yapraklarla birbirine bağlanan çiçekler mevcut. 20. yy ilk yarısı. Yükseklikler 31.5 ve 30 cm

¨ 1.200 € 445


180 KÜTAHYA SERAMİK ŞİŞE Profilli ağız kenarlı, silmeli ince boyunlu, basık küresel gövdeli, pedestal ayaklı. Krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı şişenin bezemeleri açık ve koyu tonlarda kobalt mavisi, yeşil, firuze, toprak kırmızısı ve soluk mangan moru renklerdedir ve konturları siyahtır. Zemini balık pulu deseni ile dekorludur. Gövde üzerinde yuvarlak madalyonda Arap harfleriyle ‘Yadigâr-ı Kütahya’ yazısı ile iki adet büyük rozet çiçek yer alır. Boyun kısmı zincir ve stilize yaprak kıvrımlarından oluşan frizlerle iki bölüme ayrılmış. 19. yy sonu - 20. yy başı. Yükseklik 28.5 cm

¨ 750 € 280

181 KÜTAHYA SERAMİK ŞİŞE Profilli ağız kenarlı, silmeli ince boyunlu, basık küresel gövdeli, pedestal ayaklı. Krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı şişenin bezemeleri kobalt mavisi, yeşil, firuze, toprak kırmızısı ve sarı renklerde olup konturları siyahtır. Zemini balık pulu deseni ile dekorludur. Gövde üzerinde yuvarlak madalyonda Arap harfleriyle ‘Yadigâr-ı Kütahya’ yazısı ile iki adet büyük rozet çiçek yer alır. Boyun kısmı zincir ve verev kartuşlardan oluşan frizlerle iki bölüme ayrılmış. 19. yy sonu - 20. yy başı. Yükseklik 28.5 cm

¨ 750 € 280

169


182 PUF Fransız, XVI. Louis stili, dore puf. 19. yy. 106 x 45 x 65 cm

¨ 4.000 € 1.480

183 ÇİFT EDİRNEKARİ KAVUKLUK Rokoko palmet ve çiçek formlarının kullanıldığı ahşap oyma ve aplike işçiliği ile oluşturulmuş. Komple altın yaldız işçilikli. Osmanlı dönemi ahşap işçiliğinin nadir örneklerinden. 18. - 19. yy. Yükseklik 130 cm Genişlik 56 cm

170

¨ 15.000 € 5.555


171


184 BEDRİ BAYKAM (d.1957) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, kolaj, imzalı, 1987 tarihli. 74 x 104 cm

¨ 3.000 € 1.110

185 İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU (d.1952) ‘Nakkaşın çiçekli bahçe gezintisi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 100 x 150 cm

172

¨ 4.000 € 1.480


İbrahim Çiftçioğlu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde başladığı eğitimini, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Aynı kurumda uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1998 yılında emekli oldu. Sanatçının ilk dönemlerindeki mesaj yüklü resimleri zamanla değişime uğrayarak, düşsel ve içsel kaygılar ön plana çıkmıştır. Özellikle dizi olarak gerçekleştirdiği çalışmalarında düş, cinsellik, sevgi, paylaşma, korku, ölüm gibi temalara ağırlık vermiştir. ‘Urfa İzlenimleri’, Yalnızlığa Direnişe ve Hüzne Merhaba’, ‘Karşıda Duvar Dibinde’, ‘Oradaydınız Herkes Gördü Sizi’ ve ‘Vaatler’ gibi adlar taşıyan bu tarz dizi resimleri sanatçının dönem dönem değişen yaşamından izler taşımakta ve kendini yenileyen, sorgulayan tavrını ortaya koymaktadır. 1986 DYO Resim Yarışması, 1990 Devlet Özgünbaskı Resim Yarışması ve 1993 Vakko Büyük Resim Yarışması’nda ödüle layık görülen sanatçı, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

173


186 HASAN KAVRUK (1919-2007) Soyut figüratif, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 75 x 100 cm

¨ 7.500 € 2.780

187 HASAN KAVRUK (1919-2007) Soyut figüratif, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 75 x 100 cm

174

¨ 7.500 € 2.780


Hasan Kavruk Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olan Hasan Kavruk, resim eğitimciliği, sanat danışmanlığı, Türkiye Ressamlar Birliği’nin kurucu üyeliği gibi çok sayıda sıfatı bünyesinde barındıran, Türkiye’deki sanat ve kültür ortamına önemli katkıları olan bir sanatçıdır. 1953-65 yılları arasında Maarif Vekaleti genel müfettişi olarak bütün Anadolu'yu gezen ressam, Anadolu el sanatları ve folklorunu yakından inceleme olanağı bulmuş, izlenimlerini sanatına da aktarmıştır. 1953'ten sonra Anadolu görünümlerini lirik-soyut anlayışta ve daha renkçi bir tavırda yansıtmaya başlamış, 1960'lı yıllarda ise SoyutDışavurumcu bir anlatıma yönelmiştir. Türkiye’de soyut resim çalışmalarının öncülerinden biri olarak kabul edilen Hasan Kavruk'un doğaçlama tekniği ile gerçekleştirdiği eserlerinde sanatçının teknik beceri ve sanatsal birikiminin birleşmesinden ortaya çıkan biçimsel kurgu hakimdir. Eserlerinde, somut, nesnel görüntülerden soyutlanıp ayıklanarak, soyutun sınırında duran bir biçim kaygısı görülür. 1966 Güzel Sanatlar Akademisi, 1973 İzmir Sanat Festivali ve Devlet Resim Heykel Sergisi’nde birincilik ödülleri alan Hasan Kavruk, 1968 yılında da Türkiye Ressamlar Cemiyeti tarafından ‘Altın Baykuş’ ödülüne layık görülmüştür. Sanatçının yurtdışında Ben & Abby Gray Foundation (New York), Daheshiste Güzel Sanatlar Galerisi (Beyrut), Tahran’da ve Üsküp Devlet Müzesi’nde; yurtiçinde ise Resim Heykel Müzelerinde eserleri vardır.

175


188 FAHRİ SÜMER (d.1942) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 55 x 46 cm

176

¨ 3.000 € 1.110


189 KOMET (d.1941) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 46.5 x 55 cm

¨ 19.500 € 7.220

177


190 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Duvarlar serisinden, litografi, imzalı, 1970 tarihli. 76 x 56 cm 178

¨ 5.000 € 1.850


191 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘İstanbul’, özgün baskı, 2/20, imzalı, 1957 tarihli ve Tevfik Reis’e ithaflı. 67.5 x 67.5 cm

¨ 3.500 € 1.295 179


192 PORSELEN HEYKEL Alman porselen imalat damgalı, naturalist tarzda betimlenmiş dalda papağan figürü. 20. yy. başı. Yükseklik 70 cm

180

¨ 2.800 € 1.035


193 ÜÇ ADET PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanya) porselen imalat damgalı, farklı formda üç adet palyaço figürü. 20. yy. Yükseklik 22.5 cm - 23 cm Yatay biblo ölçüsü 36 x 14 x 16.5 cm

¨ 1.400 € 520

181


194 CHRISTOFLE SEPET Christofle yapımcı damgalı, kayık formlu gövde kısmı örme sepet formunda, kulbu ince sarmal çubukların birleşimiyle oluşturulmuş. 20. yy başı. 26.5 x 41 cm

¨ 1.250 € 465

195 CHRISTOFLE TEK KİŞİLİK ÇATAL BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı damgalı, birer adet çatal, bıçak, kaşık ve tatlı kaşığından oluşan takım. Orijinal kutusunda. 20. yy. 182

¨ 450 € 165


196 CHRISTOFLE ÇATAL-BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı damgalı, Spatours modeli. 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet yemek bıçağı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet balık çatalı, 12 adet balık bıçağı, 12 adet küçük çatal ve 12 adet çay kaşığı olmak üzere toplam 92 parçalık takım poşetlerinde korunmuş ve hiç kullanılmamıştır. 20. yy. ¨ 5.500 € 2.035

183


İbrahim Safi Azeri kökenli ressam, Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan eğitimini 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra göç ettiği Türkiye'de, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Hikmet Onat’ın atölyesinde sürdürdü ve 1923 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Namık İsmail’in önerisiyle onun atölyesine katılarak 1930’lara kadar bu atölyede çalıştı. Öğrenimini tamamladıktan sonra kendini bütünüyle resme adayan sanatçı, özellikle manzara resimleri üzerine yoğunlaşır. Kent görünümleri arasında özellikle tercih ettiği İstanbul’u, Rus izlenimcilerinden aldığı esinlerle semt semt, sokak sokak resimler. Bütün görünümler kıvrak bir tuş devingenliği ile betimlenirken, renk ile ışık demetleri de titrek ve hızlı fırça vuruşlarıyla tuvale aktarılır. Bu tarz resimlerinin yanı sıra ‘Karaköy Meydanında Tramvay’, ‘Tophane’den Peyzaj’ gibi gerçekçi bir anlatımla neredeyse belgesel nitelikli kent görünümleri de resmeder. Ayrıca çiçek ve meyve tasvirleri ile ‘Cümbüşçü Hafız’ ve ‘Palabıyık’ gibi yerel tiplerin portrelerini de çalışır. 100. kişisel sergisi 1983 yılında açılan İbrahim Safi, sergisinin açılışına katılamadan, aynı akşam hayata gözlerini yummuştur.

197 İBRAHİM SAFİ (18991983) ‘Peyzaj’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 56 x 86 cm 184

¨ 35.000 € 12.965


185


198 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) ‘Pazar yeri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 60 x 71 cm

186

¨ 7.500 € 2.775


199 ONAY AKBAŞ (d.1964) ‘Clochard’ (Evsiz), tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. Arkası ‘Clochard, 1999, Paris’ ibareli. 91 x 72 cm

¨ 6.000 € 2.220 187


200 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 1924-1934 dönemi. Kabartma bitkisel formlarla hareketlendirilmiş tabağın ortasında dalında gül çalışılmış. Çap 23 cm

¨ 800 € 295

201 ÇİFT HEREND PORSELEN KASE VE TABAĞI Herend porselen damgalı, kase ve tabakların yüzeyi Rotschild deseni ile dekorlu. Kaselerin tutamağı dalında sarı gül formunda. 20. yy başı. Toplam yükseklik 11 cm Tabak çapı 15.3 cm 188

¨ 1.000 € 370


202 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN BİBLO Meissen porselen sır altı kobalt mavi ve kazıma damgalı, weiss (beyaz) ibareli, biblolardan ilki A1195, diğeri A1269 numaralı. At ve tay konulu realist çalışmalar. 20. yy ilk yarısı. Uzunluk 24 cm - 16 cm

¨ 2.000 € 740

203 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN BİBLO Meissen porselen sır altı kobalt mavi ve kazıma damgalı, weiss (beyaz) ibareli, biblolardan ilki V108, diğeri V125 numaralı. Keçi ve yavrusu konulu realist çalışmalar. 20. yy ilk yarısı. Uzunluk 14 cm - 8.5 cm

¨ 1.800 € 665

189


204 SÜRAHİ İngiliz yapımı, Jasperware, Queen Victoria dönemi (1837-1910), klasik formlu, dış yüzün mavi zemini kabartma doğada insan motifleriyle dekorlu. Yükseklik 25 cm

¨ 700 € 260

205 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, yeşil renkte ‘Chinese Bouquet’ dekorlu. Altı kişilik takımın bir tabağı tamirli. 20. yy. 190

¨ 900 € 335


206 İKİ ADET PORSELEN KAPAKLI ECZA ŞİŞESİ Fransız yapımı, silindir formlu şişelerin altı ‘P. Bousquet Apothicaire à Toulouse’ damgalı. Gövdelerinin öz yüzünde yer alan, çiçekler ve kurdele ile çerçevelenmiş paneller ‘Parietaria Offic’ (duvar fesleğeni) ve ‘Cicuta Aquat’ (baldıran otu) ibareli. Kapakları kubbe formlu. 20. yy başı. Yükseklik 26 cm

¨ 1.250 € 465

191


207 MUHTAR AYKIN (1911 – 1976) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 29 cm

192

¨ 3.000 € 1.110


208 ARİF KAPTAN (1906 - 1979) ‘Sokak’, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 44 cm

¨ 7.000 € 2.595

193


209 ÜMMET KARACA (d. 1956) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 42 x 32 cm

210 ALİ DEMİR (d.1931) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 23 x 23 cm ¨ 2.500 € 925 194

¨ 1.500 € 555


211 ŞÜKRÜ ERDİREN (1914 – 1986) ‘Şilede yeşil’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1967 tarihli. 46 x 60 cm

¨ 5.000 € 1.850

195


212 KAYIHAN KESKİNOK (d.1923) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 50 x 60 cm

196

¨ 4.000 € 1.480


213 KAYIHAN KESKİNOK (d.1923) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 40 x 75 cm

¨ 3.000 € 1.110

197


214 HEREND PORSELEN KONSOME TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, yeşil ‘Chinese Bouquet’ dekorlu. On iki adet kapaklı konsome servisi ve tabağından oluşan takım. 20. yy. Yükseklik 11 cm Tabak çapı 15.5 cm

198

¨ 3.600 € 1.335


215 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, kiremit renginde ‘Chinese Bouquet’ dekorlu takım, kahvedan, sütlük, şekerlik ve altı adet fincan ve tabaktan oluşuyor. 20. yy. ¨ 1.750 € 650

199


216 CHRISTOFLE/GALLIA SERVİS Christofle/Gallia imalat damgalı, yuvarlak formlu gümüş kaplama servisin tabak kenarı zarif kabara dizisi ile süslenmiş. Tutamağı boru çiçeği formunda. 20. yy. Yükseklik 18 cm Çap 30 cm

¨ 1.500 € 555

217 WMF GÜMÜŞ KAPLAMA SERVİS TABAĞI WMF (Württembergische Metallwaren Fabrik) yapımcı damgalı, gümüş kaplama, üzerinde klasik formlu sosluk bölümünün yer aldığı istiridye biçimli gövdesi stilize aslan başları ile dekorlu üç ayak ile sonlanıyor. 20. yy başı. Yükseklik 21 cm Çap 30 cm 200

¨ 850 € 315


218 İKİ ADET CHRISTOFLE ISITICI Christofle yapımcı damgalı, 496056 ve 1318815 seri numaralı yuvarlak ve oval formlu gümüş kaplama ısıtıcılar çift kulplu ve dört düğme ayaklı. 20. yy. 45.5 x 25 x 11.5 cm 25.2 x 11.5 cm

¨ 1.500 € 555

219 CHRISTOFLE SEPET Christofle yapımcı damgalı, COLL-GALLIA (Collection Gallia) ibareli. Yuvarlak formlu, gövde kısmı örme sepet, kulbu zincir formunda tasarlanmış. 20. yy başı. Çap 30.2 cm Yükseklik 34.5 cm

¨ 1.250 € 465

201


220 CHRISTOFLE ÇATAL-BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı damgalı, Boreal modeli. 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek çatalı, 6 adet yemek bıçağı, 6 adet tatlı kaşığı, farklı boylarda üç adet servis kaşığı ve 1 adet servis çatalından oluşan toplam 28 parçalık takım. Orijinal kutusunda. 20. yy. ¨ 1.500 € 555

202


221 ÇİFT KAHVE FİNCANI Fransız, Gallia yapımcı firma damgalı, 4411 seri numaralı, metal blanc fincanların dış yüzü ve tabaklar repoussé tekniği ile (kabartma) kıvrımlı dallar ve dilimlerle hareketlendirilmiş. Kulpları kıvrımlı dal formunda. 20. yy. Toplam yükseklik 6 cm Tabak çapı 13 cm

¨ 400 € 150

222 ÇİFT CHRISTOFLE KAHVE FİNCANI Christofle yapımcı damgalı, 635726 ve 635731 seri numaralı, gümüş kaplama fincanların dış yüzü ve tabaklar zarif aznavur işçilikli. Fincan ağız kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. Kulpları kıvrımlı dal formunda. 20. yy. Toplam yükseklik 5 cm Tabak çapı 13.3 cm

¨ 500 € 185

203


223 MEMDUH KUZAY (d.1957) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 90 x 120 cm

204

¨ 2.000 € 740


224 İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU (d.1952) ‘Espas, Sarkaç ve Tik’ serisi triptik, tuval üzeri akrilik, imzalı,1991 tarihli. 175 x 210 cm

¨ 4.000 € 1.480

205


225 EŞREF ÜREN (1897-1984) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 15 Haziran 1975 ibareli. 55 x 47 cm

206

¨ 3.500 € 1.295


226 TURGUT ATALAY (1918 - 2004) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 60 x 50 cm

¨ 3.000 € 1.110

207


227 NİMET BERDAN (1918 – 2001) ‘Zeytin toplayanlar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı,1992 tarihli. 50 x 65 cm

208

¨ 3.600 € 1.335


228 REMZİ İREN (d.1943) Portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 56 x 46 cm

¨ 2.500 € 925

209


229 CHRISTOFLE OBJE GRUBU Christofle imalat damgalı, iki adet süzgeç ve bir adet narenciye sıkacağından oluşan grup. 1930’lar. Uzunluklar 12 cm - 13 cm - 16 cm

¨ 350 € 130

230 CHRISTOFLE ZİL Christofle yapımcı damgalı, dış yüzü aznavur işçilikli. 20. yy. Yükseklik 10 cm

¨ 300 € 110

231 ALTI ADET CHRISTOFLE LİKÖR BARDAĞI Christofle yapımcı damgalı, dış yüzeyi aznavur işçilikli ve ön yüzdeki oval madalyonda H inisiyalli. İç kısmı altın vermeille. 20. yy. Yükseklik 4.3 cm 210

¨ 300 € 110


232 CHRISTOFLE KAHVEDAN VE CEZVE Christofle yapımcı damgalı, 1377419 ve 19 seri numaralı, kahvedan ile cezve. 20. yy. Yükseklik 15 cm - 8.5 cm

¨ 500 € 185

233 ALTI ADET CHRISTOFLE TABAK Christofle yapımcı damgalı, metal blanc, 33 seri numaralı. Art Deco dönemi, sade işçilikli. 1930’lar. Çap 14.8 cm

¨ 600 € 220

211


234 PORSELEN BİBLO Karl Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, 73361 kalıp numaralı, dal üzerinde iki papağan figürü.20. yy başı. 34 x 11 x 28 cm ¨ 900

€ 335

235

PORSELEN BİBLO

Karl Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, 5479 kalıp numaralı, aynı dal üzerine tünemiş iki adet sülün figürü. 20. yy başı. 22 x 16 x 33 cm ¨ 1.200 € 445 212


236 GÜMÜŞ JARDINIER Avrupa yapımcı firma damgalı , oval formlu. Kıvrımlı dört ayağı yanlarda kadın figürleriyle sonlanıyor. Gövde dış yüzü ve ağız kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. 19. yy. 36 x 33 x 14 cm Ağırlık 2.500 gr

¨ 4.500 € 1.665

213


237 ARİF KAPTAN (1906 – 1979) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 20 x 26 cm

214

¨ 4.000 € 1.480


238 ZEKİ KIRAL (d.1927) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 36 x 42.5 cm

¨ 3.000 € 1.110

215


239 SADIK GÖKTUNA (1876-1951) ‘Pazar yeri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 32 x 46 cm

¨ 3.000 € 1.110

240 NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986) ‘Boğaz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 47 cm

216

¨ 1.500 € 555


Nihat Akyunak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde, Leopold Lévy, Zeki Kocamemi ve Nurullah Berk’in atölyelerinde öğrenim gören sanatçı, 1947 yılında mezun oldu. Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ve Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1981 yılında, resim çalışmalarına ağırlık vermek için kendi isteği ile memuriyeti bıraktı. 1960’lı yıllara kadar soyut veya soyut eğilimli kompozisyonlar gerçekleştiren Akyunak, 1960’lı yılların sonuna doğru ise, temelde yine soyutlayıcı anlayışı barındıran, yapısal sağlamlık ile ifadeci undurları kaynaştıran özgün bir üslup geliştirmiştir. Renk ve çizgi soyutlamasına dayanan bu resimleri, peyzaj ağırlıklı olup plastik değerlerini esnek bir yorum paralelinde yansıtmaya yöneliktir. Peyzaj dışında, portre ve natürmort çalışmaları da olan ressamın eserleri 1963, 1964 ve 1965 yıllarında Avrupa’nın çeşitli sanat merkezlerinde düzenlenen Ççğdaş Türk resim ve grafik sergilerinde yer almış; 1962’de Lugano’da Bianco e Nero Sergisi’ne, ertesi yıl ise Sao Paulo Bienali’ne katılmıştır.

217


241 İBRAHİM SAFİ (1899-1983) İstanbul, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 27 x 20 cm

218

¨ 4.000 € 1.480


242 İBRAHİM SAFİ (1899-1983) İstanbul, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 26 x 19.5 cm

¨ 4.000 € 1.480 219


243 ÜÇ ADET HEREND PORSELEN MASA AKSESUARI Herend porselen imalat damgalı, ‘Rotschild’ dekorlu. Minyon vazo ve farklı formda iki kutu. 20. yy. Yüksek 19.5 cm - 7 cm

¨ 900 € 335

244 HEREND PORSELEN VAZO VE KÜLLÜK Herend porselen yapımcı damgalı, ‘Indian Basket’ dekorlu, 20. yy. Vazo yüksekliği 10 cm

¨ 400 € 150

245 HEREND PORSELEN ŞEKERLİK Herend porselen imalat damgalı, ‘Rotschild’ dekorlu, kalp formunda kutu. 20. yy. 15 x 13 x 12.5 cm 220

¨ 500 € 185


246 HEREND PORSELEN ALTI ADET MASA AKSESUARI Herend porselen imalat damgalı, Victoria dekorlu. Üç tanesi küllük, diğerleri oval minyon tepsi formlu. 20. yy. Çap 15 cm - 9.5 cm

¨ 500 € 185

247 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen imalat damgalı, fil ve melek balığı formunda. 20. yy. Yükseklik 9 cm - 6.5 cm

¨ 400 € 150

221


248 BARUTLUK VE FİŞEKLİK KOLEKSİYONU Osmanlı/Balkan yapımı, pirinç, benzer form özelliklerinde beş adet fişeklik ve üç adet barutluktan oluşan koleksiyon. 19. yy. Genişlik 11cm - 5 cm

222

¨ 3.000 € 1.110


249 GÜMÜŞ MUSAF KABI Osmanlı yapımı, zincirli, dikdörtgen formlu, ön ve arka yüzde savat işçiliği ile stilize saat ve bitkisel motifler, kabartma bitkisel süslemeler ile firuze, lal kakmalar kullanılmış (kakmalarda eksikler var). Mercan ve gümüş pul sallamalı. Kapak kısmı bulunmuyor. 19. yy. 8.5 x 11.5 x 1 cm Ağırlık 148 gr

¨ 1.500 € 555

250 GÜMÜŞ CEMBİYE Dış yüzü telkâri işçilikli, 20. yy. Uzunluk 27 cm

¨ 1.250 € 465

223


251 ADİL DOĞANÇAY (1900-1990) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1959 tarihli. 49 x 39 cm 224

¨ 3.600 € 1.335


252 VLADIMIR KONSTANTINOVICH PETROFF (1880-1935) ‘Ayasofya’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 34 cm

¨ 4.000 € 1.480 225


253 ERMENİ EKOLÜ TABLO ‘Fenerbahçe burnu’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı (imza okunamadı). 41 x 60 cm

226

¨ 2.500 € 925


254 GÜZİN DURAN (1898-1981) ‘Kınık küplü natürmort’, duralite marufle jüt üzeri yağlıboya, eski Türkçe imzalı. 51 x 54 cm

¨ 12.000 € 4.445

227


255 İKİ ADET LIMOGES PORSELEN ŞEKERLİK Limoges (Fransız) porselen imalat damgalı, kapaklı şekerlikler tabaklı ve kıvrımlı dal formunda çift kulplu. Bir tanesi beyaz zemin üzerine bordo, mavi ve altın yaldız tonlarında çeşitli bitkisel motiflerle dekorlu. Diğerinde ise gövde üzerindeki panelde cupidler ile mitolojik bir sahne işlenmiş. Her ikisinin de tutamağı gonca formunda. 20. yy ilk yarısı. Yükseklik 19 cm Tabak çapı 20.5 cm

228

¨ 1.400 € 520


256 ÇİFT PORSELEN FİNCAN İngiliz, Royal Albert yapımcı damgalı, yoğun yaldız işçilikle çevrili panellerde çok renkli mine tekniği ile vazoda çiçekler dekorlu.20. yy ilk yarısı. Tabak çapı 14.5 cm

¨ 400 € 150

257 ALTI ADET PORSELEN KAHVE FİNCANI VE TABAĞI Rosenthal (Alman) porselen imalat damgalı, somon, yeşil ve mavi renkte bantların çevrelediği fincan ve tabakların orta kısmı dalında çiçek buketleri ile dekorlu. 1940’ lar. Yükseklik 5.5 cm Tabak çapı 11.3 cm

¨ 500 € 185

229


258 İŞLEME HAVLU Osmanlı, el dokuması havlunun her iki ucu altın sırma iplik ile bitkisel motifler ve fiyonklar işlenmiş. Bir ucunda pembe iplikle işlenmiş stilize mimari form içinde M.1859 tarihi yer alıyor. 112 x 244 cm

¨ 900 € 335

259 EDİRNEKARİ TAVAN GÖBEĞİ Oval formlu, Neo Barok stilde ahşap oyma işçiliği ile tasarlanmış. Birbirini takip eden iki sıra dalında çiçek ve fiyonk formlarıyla oluşturulmuş bordürlerle çevrili. Ortasında yer alan oval parça üç sıra stilize palmet yaprakları ile oluşturulmuş. Yeşil renkte patinalı. 18. - 19. yy. 145 x 100 cm 230

¨ 18.500 € 6.850


231


260 RAFET EKİZ (1950 – 2003) Soyut kompozisyon, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 31 cm

232

¨ 3.000 € 1.110


261 MEHMET PESEN (1923 – 2012) ‘Halay’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 49 cm

¨ 8.000 € 2.965

233


262 MEMDUH KUZAY (d.1957) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2011 tarihli. 195 x 175

234

¨ 2.500 € 925


263 ÇAĞATAY ODABAŞ (d.1980) ‘Su kaydırağı ve çocuk havuzu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2011 tarihli. 200 x 180 cm

¨ 10.000 € 3.705 235


264 TURGUT ATALAY (1918 – 2004) ‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 60 x 51 cm

236

¨ 4.000 € 1.480


265 HAMZA İNANÇ (d.1930) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 51 x 61 cm

¨ 2.500 € 925

237


266 DAKTİLO PERKEO (Alman) marka daktilo, orijinal kutusunda Almanca kullanım klavuzu ile birlikte. 1910’ lar. 22 x 27 cm

¨ 1.200 € 445

267 HESAP MAKİNESİ Thales (Alman) marka, MEZ 42984 seri numaralı manuel hesap makinesi. 1920’ ler. 22.5 x 12.5 x 13.5 cm 238

¨ 750 € 280


268 ÜÇ ADET HESAP MAKİNESİ Resulta BS7, Resulta BS9 ve Summira 7 marka üç adet manuel hesap makinesi.20. yy ilk yarısı. Yükseklikler 13 cm - 10 cm - 9 cm

¨ 900 € 335

269 İKİ ADET HESAP MAKİNESİ Oniex ve Produx marka iki adet manuel hesap makinesi.20. yy ilk yarısı. Ölçüler 21.5 x 21.5 cm ve 9.5 cm

¨ 650 € 240 239


270 İKİ ADET FİLDİŞİ BİBLO Hint yapımı, keşiş ve Ravana formunda iki adet fildişi biblo. 20. yy başı. Yükseklikler 19.5 cm ve 10.5 cm

¨ 1.200 € 445

271 OYUNCAK Amerikan yapımı, demir döküm, sirk taşıma arabası. 19.-20.yy. Uzunluk 32 cm 240

¨ 850 € 315


272 TABELA Bakır üzeri kabartma, yuvarlak formlu, eski Türkçe ve Fransızca Nobel Kardeşler gaz tabelası yazılı. Çap 48 cm

¨ 750 € 280

273 TABELA Bakır üzeri kabartma, oval formlu, eski Türkçe ve Fransızca ‘Memalik-i Osmaniye Duhanları’(Osmanlı tütünleri) ibareli ve H.1301 (M.1887) tarihli. 32 x 43 cm

¨ 750 € 280 241


274 GOBLEN PANO İstanbul’u betimleyen panonun alt bölümünde Constantinople ibaresi yer alıyor. 19. yy. 47 x 42 cm

¨ 2.000 € 740

275 İHAP HULUSİ GÖREY (1898-1986) ‘Silah başına’, propaganda afişi, imzalı. 65 x 45 cm 242

¨ 1.000 € 370


İhap Hulusi Görey Türkiye’de Batılı anlamda afiş üreten ve mesleki eğitim görmüş ilk afiş tasarımcısı olarak tanınır. 1920-1925 yılları arasında Münih’te Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda eğitim gören İhap Hulusi, Türkiye’de grafik sanatının bilinmediği dönemlerde, kısır bir ortamda kendini kabul ettirerek 1960’lı yıllara kadar bu alandaki tek isim olmuştur. Yurda döndükten sonra bir süre Akbaba Dergisi’nde Münif Fehim Özerman ve Ramiz Gökçe ile çalıştıktan sonra tamamen afiş çalışmalarına yönelerek 1929 yılında kendi atölyesini kurmuştur. Ünlü Alman tasarımcı Ludwig Hohlwein’ın etkisinde kalıp onun üslubunu kendi işlerine aktararak kendi tarzını oluşturmuş, imzasız bile tanınacak kadar kişilikli bir üslupta eserler üretmiştir. Afişi yaparken en önemli kriterin “buluş” olduğunu vurgulayarak “Seyredenlerin ilgisini çekmeli ve düşündürmeli” diyen sanatçı, daha çok devlet kuruluşları için çalışmıştır. Kulüp rakısı etiketi (1930), İş Bankası ve Ziraat Bankası afişleri, Tayyare Piyangosu (bugünkü adıyla Milli Piyango) bilet tasarımları en bilinen eserleridir. Latin harflerinin kabul edilmesinden sonra basılan ve Atatürk ile manevi kızı Ülkü’yü kara tahta önünde gösteren ilk alfabe kitabının kapak resimlemesini de İhap Hulusi yapmıştır. Milli Piyango İdaresi için 45, Tekel İdaresi için 35 yıl çalışan İhap Hulusi, bu süre içinde yurtdışında da adını duyurmuştur. Bayer’in afiş ve etiketleri, Mısır’ın tekel idaresi ile devlet demiryolları ve şehir hatlarına ait ilanları, ünlü İngiliz viskisi John Haigh’in, İtalyanların Cinzano ve Fernet Branca’sının afiş ve etiketleri de sanatçı tarafından yapılmıştır. Afiş tasarımı dışında, suluboya çalışmaları da olduğu bilenen sanatçı, son yıllarında ise hat sanatını modernize ederek başarılı örnekler vermiştir. 1966 yılında İstanbul’da ilk profesyonel sergisini açan İhap Hulusi’ye 1975 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu tarafından onur belgesi verilmiş, 1978’de Grafikerler Meslek Kuruluşu’nun onur üyesi seçilmiş ve kuruluşun sergilerinde adına özel afiş ödülü konmuştur.

243


276 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) a-Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 27 x 39.5 cm b-Soyut figüratif, kağıt üzeri guvaj. 31 x 23.5 cm 244

¨ 3.500 € 1.295


277 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 26 x 35.5 cm ¨ 2.000 € 740

278 SABRİ AKÇA (d.1936) ‘Köy’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1996-1997 tarihli. 29 x 19 cm

¨ 1.000 € 370 245


279 OPALİN TATLI SERVİSİ Fransız, altı adet kahve fincanı ve tabağı ile bir adet büyük servis tabağından oluşan beyaz opalin setin yüzeyi altın yaldız işçilikli. 20. yy başı. Fincan yüksekliği 7 cm

246

Servis tabağı çapı 25.5 cm

¨ 600 € 220


280 ÇİFT OPALİN SÜRAHİ Fransız, pembe renkli opalin sürahilerin şeffaf kupları yivlerle hareketlendirilmiş. 19. - 20. yy. Yükseklik 33.5 cm

¨ 650 € 240

281 OPALİN ŞERBET TAKIMI Fransız yapımı, mavi renkli opalin altı parçalık set.19. yy. Şişe yüksekliği 32.5 cm

¨ 900 € 335

247


282 GRAMOFON Amerikan yapımı borulu gramofon, 19. - 20. yy. Çalışır durumda. Yükseklik 64 cm ¨ 3.500 € 1.295

283 DAKTİLO BLISTA BRAILLER (Alman) marka, görme engelliler için özel olarak tasarlanmış. Orijinal kutusunda. 20. yy başı. Yükseklik 9 cm Uzunluk 35 cm 248

¨ 750 € 280


DİZİN SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ACAR, Salih AKBAŞ, Onay AKÇA, Sabri AKSOY, Fahir AKYUNAK, Nihat AKYAVAŞ, Erol ALKAR, Burhan ALTAN, Özdemir ALTINOK, İsmail ANONİM ATA, Mustafa ATALAY, Turgut AYAZ, Mustafa AYDIN, Ramiz AYDOĞDU, Habip AYKIN, Muhtar AYTEMUR, Resul BALABAN, İbrahim BATIBEKİ, Kezban Arca BAYKAL, Fahrettin BAYKAM, Bedri BERDAN, Nimet BEREKETOĞLU, Hasan Vecih BİGALI, Şeref BURAK, Cihat

Lot No 81,113 ,134 31,90 199 278 44 59,82,83,114,124,240 120 94 13 58,162 253 174 226,264 73 69 154,173 96,207 123 143 103 23 184 21,227 105 34 80

ÇETECİ, Hüseyin Rıfat ÇİFTÇİOĞLU, İbrahim

130 185,224

DEMİR, ALİ DEVRİM, Nejad Melih DOĞANÇAY, Burhan DOĞANÇAY, Adil DURAN, Güzin

93,210 178 91,111,139,140,190 251 254

EKİZ, Rafet EROL, Turan ERBİL, Devrim ERDİREN, Şükrü EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi GENÇ, Adem GÖKÇEBAĞ, Yalçın GÖKTUNA, Sadık GÖRELE, Hamit GÖREY, İhap Hulusi GÜMÜŞ, Bayram GÜN, Mehmet GÜNDAŞ, Arslan GÜVEMLİ, Zahir GÜVEN, Mahir

14,15,260 32 155 211 45,46,191,276 104 24,25,72 239 164 275 198 60,61,101 43 176 175

Lot No HALİL

131

IŞIKSEL, Dilek

56,57

İNANÇ, Hamza İREN, Remzi İYEM, Nasip İYEM, Nuri İZER, Zeki Faik

265 228 132 133 12

KALAY, Necdet KARACA, Ümmet KAVRUK, Hasan KAYIHAN, Keskinok KAPTAN, Arif KINIKLI, Oya KINIKLI, Ünsal KIRAL, Zeki KOCAMAN, Bahar KOÇAN, Hüsamettin KOMET KUZAY, Memduh

92,144 163,209 11,186,187 212,213 208,237 68 112 95,238 141 142 10,153,189 223,262

LAGA, Mehmet Ali LİM, Sami

22,166 165

ODABAŞ, Çağatay

263

ÖZDEN, Haluk ÖZER, Söbütay ÖZGÜRARAR, Ferit İbrahim

102 33 122

PETROFF, Vladimir Konstantinovich PESEN, Mehmet PİLEVNELİ, Mustafa

252 261 152

SAFİ, İbrahim SÜMER, Ayetullah SÜMER, Fahri TANER, Güngör

197,241,242 121 188 110

ULUÇ, Ömer

177

ÜREN, Eşref

20,70,71,225

VARINCA, Adnan YÜCE, Hüseyin

167,168 30,78,79,115,277

249


KAYNAKÇA -ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BARIŞTA, H. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999. -BAYRAMOĞLU, Fuat, Turkish Glass Art And Beykoz Ware, Publications of the RCD Cultural Institute, 1976. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. - BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları, 1987. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. - ELİBAL, Gültekin, Şeref Akdik, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, İstanbul, 1974. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. -ELLIS, Marienne-WEARDEN Jennifer, Ottoman Embroidery, V&A Publications, London, 2001. -EROĞLU, Özkan, Sanatın Tarihi, Kolaj Kitapçılık, İstanbul, 2007. -EROL, Turan, Yurt Gezileri ve Yurt Resimler (1938-1943), Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayını, İstanbul, 1998. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. - GİRAY, Kıymet, Ali Avni Çelebi, İstanbul, 2008. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - GÜRSU, Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı, Redhouse Yayınevi, 1988. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İREPOĞLU, Gül, Zeki Faik İzer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -KÜÇÜKERMAN, Önder, Prof.Dr, Beykoz Fabrikası, Sümerbank Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1988. - KÜRKMAN, Garo, Ottoman Silver Marks, Mathusalem Publications, İstanbul, 1996. -MENGÜÇ, Aslan, Turgut Atalay, Bilim ve Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul, Aralık, 2001. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Nuri Abaç, Necef Antik Yayınları, 1998. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. -SELÇUK, Turhan, “Resim Sanatımızın İki Ustası Münif Fehim ve İhap Hulusi”, Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 3, Nisan 1980, s.30-36. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992. 250


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 409 34 99 0 312 409 36 99 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilrisiniz.

251


17 Kasım 2013 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

252


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK ÇELEBİ YILMAZ AYŞİN AKIN ARKIN AKIN BERKAN SARIKAN EMİN SARIKAN HAMZA KORKMAZ HASAN ŞENOL

253


254


600 m2 ‘lik bir sergileme alanÄąnda sanatseverlerle buluĹ&#x;uyor.

255


256


257


258


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

Profile for Ankara Antikacılık

17 Kasım 2013  

Antique and Fine Art Auction

17 Kasım 2013  

Antique and Fine Art Auction

Advertisement