Sang ved nissens latin og realskoles 25de aarsfest 1868

Page 1

I ,

. ['{,ry { !!o tl

n'

I

SAIV G YED

Nil$$ruNS fuA-TilN-

$fr RtrA.T$KETIS

25DA AARSFEST DIN

8DE

JUII

1868.

,tn

t,

{lSa. /yd r .,'

"ry*

$l+u,*dho**ji

.


nf;i

Det e, skjont, naar Herrens Tugt Leder Skolen frem

til

Frugt,

Naar Hans milcle Haand sig breder Over Kunilskabs lyse Steder, Naar Hans Ord bek"rmfter sig: ,,Bringer kun de Smaa

Nu

i

til

mig!('

fem og tyve Aar

Signed Han

vor Urtegaard,

Hvor ile unge Sjrele kunde Yikles ud, som Blomst

i

Lunile,

Hvor de svundne Slmgters Arv Giver Barnets Tantrer Marv.


Mangen Ungersvend saa prud

ud a Fuidt udrustet til at virke Aandens Daad i Stat og Kirke,

Herfra gik

i

Livet

:

Saa han blev, som moden lland, g

Nyttig for vort Eadreland. I)erfor kan nu Skolen glad See tilbage, see fremad.I

Fortiil lover Fremtids

-4Ere,

Herrens stmke Haand vil

,i

breye

Lrerer, Lmrling frem paa Yei Haab

til

Ham

jo

*

svigter ei! A.

nzfur:l-oh.