A munch ved festen i drammen 1869

Page 1

j

/tlu Itl

fi STI]t)$]IT[NUO}TT, CI|ilI§TIANIÅ {80$.

TII,

Ilil

§ViliT§Km CI& ilÅH§§tfl frJ/fl§?flH

FESTE${

!

DAÅMMHN(u"1,

0ver

fu6, dot kaldor, hør det lokker.)

BSerge, gjennern DaIe

Foer iilag det glade Tog. IIøie Nord der kunde tale

Frit til Jer sit stolte

Sprog:

Elven hørte I at bruse, Fjeldet ,svared Eders Sang, Og fra Boudens BjæIkehnse

Hilste Eder Folliets Klang.

Friske Drik ffa Urdas Kilde Iiaktes Eder denne Dag. det Stærhe og det Milde See I Stod i lijærligt Favnetag. Saa kan Nordens Dele mødes

-*

Fjeid med Slette, Dal med Sø Naar det llele gjennemglBdes Åf en Tro, sorn ei hau døe.


Unge svenske, danslie Brødre

Yel

I

I

følte paa deu Færtl: Spstre ere vorc l\lotire. Sønnerue hinanden værd.

Yarmt

vi

rækhe Eder Haauden

Her ved Begna-Eh,ens

Til et Pant

I

Straud,

paa Broder-Aanden

vort store Fædrelandl

A.

Munch.