Til sverige 1862

Page 1

TIL SYERIGE


()hristiania. Dc[

Stecnskc

llogtrylkeri.


Se hist ved Ostresaltets Yove det underl'ulde Sagaland med Stier blaa, med dunkle Skove, rned de.ilig

Mii, med kraftig Mand.

Der lever Sang paa Folkets Munde, d.er klinger

fuldt det gamle Sprog,

der skritler gjeuneru Mind.ets Lunde de store tr'eclres lange Tog.

Yidt lyse de med Svarcl, rned

Krone

de Carlers, de Gustavers Rad;

hvor saadan Harler kunde tone,

-

der skyder Egen atter Blad.

Af

Sveas Grund, den dybe, gamle,

meil Duft Linnea blornstler frern, og Skjalde, Visrnrend

rigt sig

paa 4ttehOj verl Odins Hjem.

-

sarnle


Vort Tvillinglanii! Du .liorge ligner vi hilse dig med Brocleraantl; os begge nu jo kjarlig signer ddn samnie milde fferskerhaaud.

Brudt er de m0rke Tiders Skranke, vor }Ialvd Kjblen sondrer ei: fra Vesterhav

til

Ost har Tanhe,

har Fod, har Hjerte aaben Vei

I

A. ilunch.

.*ac**Irva"*