Kivirock 2/2020

Page 194

MINIKONE-EXTRA

Trombia -lakaisukoneet

yleistyneet haastavassa aluepuhdistuksessa ympäri Suomen

Trombian myynnistä MHS Palveluille Mikkelissä vastasi Amadoksen Juho Ikonen. Koronakevät näkyi myös koneluovutuksessa.

Trombia Technologiesin Trombia-työlaitteet ovat yleistyneet viime vuosina vauhdilla kotimaassa sekä teollisuuden että kaupunkien katujen hoidossa. Kiinteistöhuoltoyhtiö MHS Palvelut Mikkelissä otti Trombian käyttöön koronakevään aikana katujen, suurten pihojen ja kevyen liikenteen väylien hoitoon. Satamalogistiikassa toimiva Adolf Lahti Yxpila Oy urakoi satamahallien ja -alueiden pölynpoistossa jo useammalla Trombialla. Sinisistä peruskoneistaan tunnettu MHS Palvelut puhdistaa Mikkelissä kiinteistönhoidossa sekä katu-urakoissa. Hiekanpoistourakassa aiemmin käytössä olleet keräävät harjalaitteet väistyivät Trombian hankinnan myötä, sillä uuden tekniikan mahdollistama puhdistusnopeus tarjosi perinteiseen hiekanpoistoon merkittävästi lisää tehoja. - Trombialla pystyy pitämään kovaa vauhtia läpi puhdistussesongin ja suuren keräyskapasiteetin ansiosta keräysmatka on moninkertainen perinteisiin harjakonetyölaitteisiin verrattuna, kertoo MHS Palveluiden Matti Kiljunen.

194

MHS Palveluiden Trombia-puhdistusta vauhdittaa JCB 419 -pyöräkuormaaja, ja yhdistelmä soveltuu erityisesti laajoille alueille, pyöräteille ja katupuhdistukseen. Ahtaammissa kohteissa pölynpoistossa käytetään imulakaisukonetta. Trombia-menetelmän tarjoama puhdistustulos on vakuuttanut myös Mikkelissä imulakaisuajoneuvoihin tottuneen urakoitsijan. - Markkinointipuhe, mitä Trombian puhdistusjäljestä oli kuultu, on kyllä pitänyt paikkaansa. Nopeus sekä hiekan ja pölyn puhdistuskyky ovat tehneet meistä tyytyväisiä asiakkaita perinteisen kevätsesongin aikaan ja syksyisin on tarkoitus

KIVIROCK 2/2020

jatkaa lehtien keruulla, Kiljunen kuvaa.

Adolf Lahti Yxpila Oy urakoi Kotkassa ja Vuosaaressa

Siinä missä Trombian katujenpuhdistusmarkkinat ovat vahvat Pohjoismaissa, ovat tuotteen maailmanlaajuiset markkinat teollisuusalueiden ja -kohteiden puhdistuksessa. Trombiaa nähdään jo esimerkiksi useissa satamissa ja bioteollisuuden keskuksissa Euroopassa sekä Suomessa. Adolf Lahti Yxpila on ottanut Trombian käyttöön pölynpoistossa muun muassa Kotkassa sekä Vuosaaressa. www.kivirock.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.