60-ти Международен фестивал на камерната музика Пловдив 2024

Page 1

ПРОГРАМА / PROGRAM 26.05. – 16.06. 60. Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА ПЛОВДИВ 2024

26.05. Официално откриване 60. МФКМ И 60 ГОДИНИ АМТИИ

28.05. КОНЦЕРТ Марко Милетич, виолончело; Валентина Ненашева, пиано

30.05. КАМЕРЕН ВАГНЕРОВ СПЕКТАКЪЛ Томас Вайнхапел, баритон; Александра Голубитская, пиано; Нина Габриел, модератор

01.06. МУЗИКАЛНОТО БЪДЕЩЕ НА ПЛОВДИВ концерт

03.06.

11.06.

ПРОГРАМА
на камерни ансамбли към НУМТИ „Добрин Петков“
КЛАВИРНО ДУО Аглика Генова и Любен Димитров
КИТАРЕН КОНСЕРТ Ивана Олива, китара
КЛАВИРЕН РЕЦИТАЛ Филип Суботин, пиано
06.06.
09.06.
НА УТРЕШНИЯ ДЕН Елизабет Гекова, Ива Маринова, Антон Георгиев - цигулка Николай Маринов, Ивелина Казанджиева - пиано
Камерна опера „ Академия музика Пловдив“
Трио
Арденца“
концерти са с начален
се продават в деня на концерта 30 минути преди начало. Цена: 7 лв. АКАДЕМИЯ МУЗИКА 2024 Майсторски класове и симпозиум 27 и 28.05. Майсторски класове по контрабас с проф. д-р Петя Бъголска 27.05. Официалното представяне на книгата на проф. д-р Бъголска 4 и 5.06. Майсторски класове по пиано с Аглика Генова и Любен Димитров 11.06. Симпозиум: Цигулката с Андриан Андреев и Евгений Шевкенов 12 и 13.06. Майсторски класове: Класическо пеене с проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак Записване за майсторските класове може да направите на: nfk@artacademyplovdiv.com
ЗВЕЗДИТЕ
13.06.
16.06.
Всички
час 19:30. Билети
60. Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА ПЛОВДИВ 2024 ПРОГРАМА / PROGRAM 26.05. – 16.06. Събитието е част от Културния календар на Община Пловдив

60 years AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ Plovdiv –60 years International Chamber Music Festival Plovdiv!

Whether we will see this as a pure coincidence or a celestial providence it is a matter of our worldview and personal philosophy. Yet we can be sure of one thing, regardless of our possible different viewpoints – today the Academy and the Festival are confidently moving forward and upward, hand in hand, not only in their history but also in the shared values of the the sublimeness of the creative aspirations in science, education and the arts. Happy anniversary! Let them abide and flourish!

60 години АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив –60 години Международен фестивал на камерната музика Пловдив! Дали ще го приемем за случайно съвпадение или провидение свише е въпрос на мироглед и лична философия. В едно обаче можем да бъдем сигурни, независимо от различните ни гледни точки – днес Академията и Фестивалът вървят уверено напред и нагоре, ръка за ръка, не само в летоброенето си, но и в споделените ценности за възвишеност на творческите стремежи в науката, образованието и изкуството. Честит юбилей, да пребъдат! проф. д-р Евгений Шевкенов Артистичен директор

"Nothing changes as often as the past. Each generation creates its own view of history" says Jean-Paul Sartre.

The beauty of chamber music has enriched the lives of many past generations, yet its vivid language speaks equally strongly to us today. It will also resonate with the next generation, gifting their lives with marvels, nobility and kindness.

Appreciating and acknowledging the great importance of the Chamber Music Festival, I welcome all participants to its jubilee 60th edition!

Assoc. Prof. Jean Pehlivanov, PhD

Rector of the AMDFA and Leader of the International Chamber Music Festival Plovdiv project

„Нищо не се мени толкова често, колкото миналото. Всяко поколение си създава собствен възглед за историята“, казва Жан Пол Сартр. Красотата на камерната музика изпълва живота на много отминали поколения, говори с живия си език и на нас самите. Ще пленява и следващите поколения, изпълвайки същността им с прелест, благородство и доброта. С ясното съзнание за огромното значение на Фестивала на камерната музика, приветствам всички участници в неговото юбилейно 60-то издание! доц. д-р Жан Пехливанов Ректор на АМТИИ и ръководител на проекта Международен фестивал на камерната музика Пловдив
6 26.05., 19.30 РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ул. „Д-р Ст. Чомаков“ № 2 THE REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM – PLOVDIV 2 Dr Chomakov Str. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
Юбилеен камерен концерт 60 години АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
OFFICIAL OPENING OF THE FESTIVAL
Anniversary chamber concert 60 years AMDFA "Prof. Asen Diamandiev"

ПРОГРАМА / PROGRAM

ГАБРИЕЛ ФОРЕ

Клавирен квинтет Nr. 1 до-минор

Allegro molto moderato - Scherzo: Allegro vivo - Adagio - Allegro molto Надежда Кузманова, пиано

Красимира Паурова, цигулка Христо Илиев, виола Йордан Вичев, виолончело

ДОХНАНИ Серенада за цигулка

Стефан Хубенов, цигулка Христо Илиев, виола Йордан Вичев, виолончело

ФАЗЪЛ САЙ Цикъл „Първите песни“

1-Akılla Bir Konuşmam Oldu

2-Bu Kekre Dünyada

3-Sordum Sarı Çiğdeme

4-İstanbul’u Dinliyorum

5-İnsan İnsan Алпер Юнлютюрк, бас Борис Мирчев, пиано

7
ЕРНЬО
виола и виолончело
8 Концерт МАРКО МИЛЕТИЧ, виолончело ВАЛЕНТИНА НЕНАШЕВА, пиано Concert MARKO MILETIC, cello VALENTINA NENASEVA , piano 28.05., 19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen Diamandiev”, 2 Todor Samodumov str., Concert Hall

Papillon Op.77

Serenade et Finale

Moderato

Alegro,

9 ПРОГРАМА / PROGRAM ГАБРИЕЛ ГОРЕ Елегия
Романс
Op.24
Op. 69
МОРИС РАВЕЛ Кадиш Хабанера КЛОД ДЕБЮСИ Соната за виолончело и пиано ре-минор
Prologue
СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВ Соната за виолончело и пиано до-мажор оп. 119
grave
Andante
troppo
ma non

Wagner Chamber Performance

THOMAS WEINHAPPEL, baritone

ALEKSANDRA GOLOUBITSKAYA , piano

NINA GABRIEL , moderator

10 30.05., 19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, 2 Todor Samodumov str., Concert Hall Камерен Вагнеров спектакъл ТОМАС ВАЙНХАПЕЛ , баритон АЛЕКСАНДРА  ГОЛУБИТСКАЯ, пиано НИНА ГАБРИЕЛ, модератор

ПРОГРАМА / PROGRAM

„Летящият холандец“ WWV 63, Holländer »Die Frist ist um«

Франц

- Рихард

парафраза за пиано »Isoldes Liebestod«

„Лоенгрин“ WWV 75, Telramund »Dank König dir«

„Лоенгрин“ WWV 75, Telramund »Du fürchterliches Weib«

„Танхойзер“ WWV 70, Wolfram »O, du mein holder Abendstern«

„Рейснко злато“ WWV 86 A, Donner Gewitterzauber »Heda, hedo!«

„Рейнско злато“ WWV 86 A, Wotan

»Abendlich strahlt der Sonne Auge«

„Валкюра“ WWV 86 B, Wotan

»Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind«

11
Лист
Концертна
Вагнер

The Musical Future of Plovdiv

CONCERT OF CHAMBER ENSEMBLES FROM NATIONAL SCHOOL FOR MUSIC AND DANCE ARTS 'DOBRIN PETKOV' – PLOVDIV

12
19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof.
2 Todor
str.,
Музикалното бъдеще на Пловдив КОНЦЕРТ НА КАМЕРНИ АНСАМБЛИ ОТ НУМТИ „ДОБРИН ПЕТКОВ“ – ПЛОВДИВ
1.06.,
Asen Diamandiev” Plovdiv,
Samodumov
Concert Hall

ПРОГРАМА / PROGRAM

Йохан Кванц – Соната D dur: Ригодон, Менует, Виваче

Трио флейти: Яна Къркаличева, Дона Къркаличева, Анна Бакърджиева, от класа по камерна музика на д-р Ивайло Василев Ян Щамиц – Трио № 3 Op.1, II и III част Дмитрий Шостакович

13
Чалъков – цигулка,
Ема Стоянова – пиано, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева Арканджело Корели
Андрю Лойд Уебър – Pie Jesu Лерой Андерсън – A Trumpeter’s Lullaby Трио тромпети „Авемар“: Ангел Сребчев, Вельо Кесяков, Мартин Йорданов, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев Клавирен съпровод: Марияна Колева Виктор Вичев – Рапсодия за пиано на четири ръце оп. 9 (посветена на 100 години от рождението на Добрин Петков) Ференц Лист – „Ракоци марш“ за две пиана (Авторска каденца Виктор Вичев) Клавирно дуо Виктор Вичев и Йордан Тодоров, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева
– Валс, за две цигулки и пиано Клавирно трио: Радослав
Марио Стефанов – цигулка,
– Sonata di Cremona

Piano Duo

AGLIKA GENOVA

LIUBEN DIMITROV

14
19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, 2 Todor Samodumov str., Concert Hall Клавирно дуо АГЛИКА ГЕНОВА ЛЮБЕН ДИМИТРОВ
3.06.,

ЕДВАРД ГРИГ

Сюита Пеер Гинт, № 1, oп.46, за 1 пиано на 4 ръце

1. Утринно настроение

2. Смъртта на Асе 3. Танцът на Анитра 4. В двореца на планинския цар

Руска песен

15
ПРОГРАМА / PROGRAM
Шест
4. Валс 5. Романс 6. Слава! ***ПАУЗА*** КЛОД ДЕБЮСИ Шест Антични Епиграфa, за 1 пиано на 4 ръце 1. За да призовем Пан, Бога на летния вятър 2. За един безименен гроб 3. За да бъде нощта благоприятна 4. За танцьорката с кастанети 5. За египтянката 6. За да благодарим на утринния дъжд МОРИС РАВЕЛ Испанска рапсодия, за 1 пиано на 4 ръце 1. Нощен прелюд 2. Малагеня 3. Хабанера 4. Ферия
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ
пиеси оп.11, за 1 пиано на 4 ръце 1. Баркарола 2. Скерцо 3.

The house Veren Stambolyan,

16
Къща на Верен Стамболян, ул. „Кирил Нектариев“ 15, Старинен Пловдив
6.06., 19.30
15
Китарен концерт ИВАНА ОЛИВА, класическа китара IVANA OLIVA , guitar
Kiril Nektariev str., Old Town of Plovdiv

ПРОГРАМА

VALSA-CHORO

DULCEA E SOPHIA SONG GUITMAR

NUVOLE

17
/
МАУРО ДЖУЛИАНИ Вариации Oп.107 ХЕКТОР ВИЛЛА-ЛОБОС „Популярна бразилска сюита“
PROGRAM
MAZURKA-CHORO SCHOTTISCH-CHORO
ТОРТОРА
GAVOTA-CHORO ДЖОРДЖО
ДАНИЕЛ ФОРТЕА
MI
LEA’
GRANADINAS OP.4 7 ANDALUZA EN
RIFUGIO SO

Piano Recital

PHILIPP SUBBOTIN, Piano

18
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen
Plovdiv, 2 Todor Samodumov str.,
Клавирен концерт ФИЛИП СУББОТИН, пиано
9.06., 19.30
Diamandiev”
Concert Hall

No. 1 op.2/1

Allegro

Adagio

Menuetto. Allegretto

Prestissimo

5 Preludes from book I

Nocturno op. 15/1 in F major

Nocturno op. posthume i C sharp Minor

Polonaise No. 1 op.26/1 in C sharp Minor

Nuages gris

Mephisto-Waltz No. 1

19
ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН Соната за пиано
ПРОГРАМА / PROGRAM
фа-минор
ДЕБЮСИ
КЛОД
ФРЕДЕРИК ШОПЕН
ФЕРЕНЦ ЛИСТ

The Stars of Tomorrow

CONCERT OF YOUNG VIOLINISTS FROM THE NATIONAL MUSIC SCHOOL 'LUYBOMIR PIPKOV'

IVA MARINOVA, ANTON GEORGIEV AND ELIZABETH GEKOVA, TOGETHER WITH THE PIANO PERFORMERS NIKOLAY MARINOV AND IVELINA KAZANDJIEVA

20
19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, 2 Todor Samodumov str., Concert Hall Звездите на утрешния ден КОНЦЕРТ НА МЛАДИ ЦИГУЛАРИ ОТ НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“ СОФИЯ ИВА МАРИНОВА, АНТОН ГЕОРГИЕВ И ЕЛИЗАБЕТ ГЕКОВА, СЪВМЕСТНО С ПИАНИСТИТЕ НИКОЛАЙ МАРИНОВ И ИВЕЛИНА КАЗАНДЖИЕВА
11.06.,
– SOFIA
21 ПРОГРАМА / PROGRAM ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН Соната за пиано и цигулка Nr. 5 фа-мажор Изпълнява: ИВА МАРИНОВА ХЕНРИК ВИЕНЯВСКИ Фантазия „Фауст“ ЙОЖЕН ИЗАИ Соло соната Nr. 3 ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ „Четири Прелюдии“ Изпълнява: АНТОН ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВ Соната зи цигулка и пиано Nr. 1 фа-минор Изпълнява: ЕЛИЗАБЕТ ГЕКОВА

Chamber Opera

AKADEMIA MUSICA PLOVDIV

SVETLANA DENOVA , soprano; VANG SHU, bass; Conductor: EUGENIY CHEVKENOV

CHAMBER ENSEMBLE AKADEMIA MUSICA PLOVDIV

22 13.06., 19.30 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ул. „Тодор Самодумов“ 2, Концертна зала AMDFA “Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, 2 Todor Samodumov str., Concert Hall Камерна опера АКАДЕМИЯ МУЗИКА ПЛОВДИВ СВЕТЛАНА ДЕНОВА , сопран; ВАНГ ШУ, бас-баритон. ЕВГЕНИЙ ШЕВКЕ НОВ, диригент КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ „АКАДЕМИЯ МУЗИКА ПЛОВДИВ“
23 ПРОГРАМА / PROGRAM Концертно изпълнение на комичната опера „СЛУГИНЯТА ГОСПОРДАРКА“ от ДЖОВАНИ БАТИСТА ПЕРГОЛЕЗИ

Ardentza Trio

GALINA KOYCHEVA-MIRCEVA , violin; DANIELA DIKOVA , piano; ROMAIN GARIOUD,cello

24
19.30 РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ул. „Д-р Ст. Чомаков“ № 2
REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM – PLOVDIV
Трио Арденца ГАЛИНА КОЙЧЕВА-МИРЧЕВА, цигулка; РОМЕН ГАРИУ, виолончело, ДАНИЕЛА ДИКОВА, пиано
16.06.,
THE
2 Dr Chomakov Str.
25 ПРОГРАМА / PROGRAM ЛЮБОМИР ПИПКОВ клавирно трио ЕЙМИ БИЙЧ Романс – оп.23 (транскрипция за чело) ЮЛИ ГАРЕТА Mar plana (спокойно море) АНТОНИН ДВОРЖАК Das Klid op.62 (горско спокойствие) ГЕОРГИ ЗАЛТЕВ-ЧЕРКИН Севдана (транскрипция за чело) ГАБРИЕЛ ФОРЕ клавирно трио оп.120 Allegro ma non troppo -Andantino - Allegro vivo
ПАРТНЬОРИ / PARTNERS 60.

FESTIVAL TEAM

Assoc. Prof. Jean Pehlivanov, PhD – Project leader

Prof. Eugeniy Chevkenov – Art Director

Georgi Malashinov – General Manager

Konstantin Mechev – Finance Manager

Gina Kafedzhian – Coordinator

Assoc. Prof. Aleksandar Gyoshev, PhD – Graphic Design

ФЕСТИВАЛЕН ЕКИП
Жан Пехливанов – ръководител Проф. д-р Евгений Шевкенов – артистичен директор Георги Малашинов – главен мениджър
– финансов мениджър
– графичен дизайн
Доц. д-р
Константин Мечев
Гина Кафеджиян – координатор Доц. д-р Александър Гьошев
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ MEDIA PARTNERS
60. Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА ПЛОВДИВ 2024
https://www.intermusicfest.com/ https://www.artacademyplovdiv.com/

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.