CALENDARI AMAT 2017

Page 1

CALENDARI

2017 Barcelona

Sant Cugat

Sant Just Desvern


Som dones, dones de l’entorn immobiliari

Lluïsa Pérez Directora Comercial, 50 ANYS A AMAT Primera treballadora de l’empresa www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


Aquest any des de Vertix volem treballar guiats pels valors en què creiem: esforç, constància, rigor, confiança, disciplina, prudència. Els volem compartir amb tots vosaltres, confiant que ens portaran molts èxits.

Elena Massot Consellera Delegada, Vertix

Dl Gener Enero January

2 9 16 23 30

Dt 3 10 17 24 31

Dc 4 11 18 25

Dj 5 12 19 26

Dv 6 13 20 27

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


Els fonamentals econòmics són positius i estan impulsant la recuperació del sector residencial. Espanya és un mercat d’oportunitats i han arribat nous players i inversors al sector amb estratègies diverses.

Dl Febrer Febrero February

Dt

6 13 20 27

7 14 21 28

Ana Torrens Sòcia d’auditoria, Infraestructures i Real Estate

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


La nostra manera de fer ha estat sempre plantejada des de la interdisciplinarietat i és per això que afrontem els projectes des del seu inici fins la realitat construïda d’una forma transversal, no jeràrquica i tramada. Lucía Ferrater Arquitecta, OAB

Dl Març Marzo March

6 13 20 27

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


La transformació del sector de la construcció és imparable. El reconeixement del talent i la innovació marquen la diferència de les empreses d’èxit.

Per això, Tarraco aposta per dones i homes altament qualificats i compromesos a assolir, amb esforç diari, l’excel·lència, imprescindible pels que treballem per millorar el nostre entorn urbà.

Patricia Martínez Consellera Delegada, Tarraco Empresa Constructora

Dl Abril Abril April

Dt

3 10 17 24

4 11 18 25

Dc 5 12 19 26

Dj 6 13 20 27

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 28

2 9 16 23 30

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


Hem de configurar un sector immobiliari sa, amb creixement sostenible, transparent i professional.

Maig Mayo May

Anna Gener Directora General, Aguirre Newman Barcelona

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


L’experiència de gestionar gairebé 60.000 actius llogats ens indica que al 2017 el lloguer enfortirà més la seva posició com a alternativa a l’habitatge en propietat i que el mercat demandarà una gestió cada vegada més professional i flexible.

Dl Juny Junio June

Dt

5 12 19 26

6 13 20 27

La clau: bons professionals, processos eficients i atenció personalitzada.

Elena Fontecha Directora Àrea Gestió de Patrimoni, Servihabitat

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


Tenir cura del medi ambient i vetllar pel nostre entorn és un compromís ètic amb les generacions presents i futures.

Des del Govern vetllem per garantir el dret a l’habitatge, l’estalvi i l’eficiència de recursos i l’ús de tecnologies netes i materials sostenibles com a elements clau per una societat més justa i més responsable.

Marta Subirà Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Dl Juliol Julio July

3 10 17 24 31

Dt 4 11 18 25

Dc 5 12 19 26

Dj 6 13 20 27

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


El sector ha estat capaç de crear la confiança necessària per atraure inversió, imprescindible per a la recuperació. La professionalitat, la transparència i el rigor han estat factors claus.

Hem de continuar amb tenacitat mantenint l’excel·lència per afrontar els nous reptes de transformació. Carmina Ganyet Directora General Corporativa, Inmobiliaria Colonial

Agost Agosto August

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 28 25

5 12 19 26

6 13 20 27

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


La majoria dels Family Office tenen una alta concentració del seu Patrimoni en Immobiliari. Espero que tinguem memòria històrica del que hem viscut en la seva dimensió més àmplia. Eulàlia Planes Ceo, Dispur

Dl Setembre Septiembre September

4 11 18 25

Dt 5 12 19 26

Dc 6 13 20 27

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 20

2 9 16 23 30

3 10 17 24

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


La nostra força és a cadascuna de les persones que constitueixen el nostre equip. El seu propòsit individual alimenta l’objectiu col·lectiu de fer de BIS una de les més avançades enginyeries d’estructures en edificació. Maite Ramos Gerent, BIS Structures

Dl Octubre Octubre October

Dt

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Dc 4 11 18 25

Dj 5 12 19 26

Dv 6 13 20 27

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


La fusta ha estat present al nostre desenvolupament des dels orígens de la Humanitat... a Frapont seguim i seguirem fent realitat els teus somnis en fusta. Frapont, we make wood happen

Dl Novembre Noviembre November

6 13 20 27

Cristina Pont Directora Financera, Frapont

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


Just as there were opportunities for courageous buyers following the 2008 global financial crisis before the population realized the world wasn’t ending,

early 2017 will bring similar opportunities prior to the uncertainty surrounding the US election easing.

Julia Hoagland Real State Broker, Compass Group NYC

Dl Desembre Diciembre December

Dt

4 11 18 25

5 12 19 26

Dc 6 13 20 27

Dj

Dv

Ds

Dg

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors

EXTINSA Contra Incendis - Portes Automàtiques Baixa Tensió - Enginyeria


Som dones, dones de l’entorn immobiliari

Joana Amat Co-directora, Amat Immobiliaris

Immaculada Amat Co-directora, Amat Immobiliaris

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Agraïments als patrocinadors


Patrimonial

Consultora

dministració de lloguers A i gestió de patrimonis

Assessorament d’inversions patrimonials

G estió patrimonial de grans comptes: fons d’inversió i family office

Assessorament urbanístic i gestió del sòl Assessorament jurídic immobiliari

dministració de comunitats A de propietaris M anteniment i rehabilitació de finques

Assessorament fiscal

Comercial C omercialització d’immobles d’obra nova i segona mà en venda C omercialització d’immobles en lloguer C omercialització d’immobles residencials, industrials i terciaris

www.amatimmo.cat · 934 803 400 · info@amatimmo.cat Barcelona

Sant Cugat

Sant Just Desvern


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.