Page 1

Aurkezten du: Presenta:

Janzteko istorioak. Wearable stories. Historias que se llevan puestas.

kaiku Bilduma. Colecciรณn. Collection. emakumea | mujer | women

Elkar-lanean: Con la colaboraciรณn de:


kaiku Bilduma. Colección. Collection. emakumea | mujer | women

2016/17ko neguko argitalapena | edición otoño-invierno 2016/17 | 2016/17 fall-winter edition


marinela · basoa · Gaua · hondartza · itsaso · ardoa

-4-


Elkar-lanean: Con la colaboraciรณn de:

-5-


Euskal arrantzaleak XIX. mendearen amaieran. Pescadores vascos a finales del s. XIX. Basque fishermen at the end of XIXth century.

-6-


01 Kapitulua Kaiku. lekeitiarra edo txamarrotea. Kaikua Euskal Herriko ohiko berokia da. Arrantzaleek erabiltzen zuten Kantauri Itsasoan. Artilezko oihal oso zerratu batez egiten zen, bikaina gure haize eta eurite gogorrak jasateko. 1960eko hamarkadan amonek haien bilobentzat egiten zituzten ere, Euskadiko berokirik hedatuena izan arte.

Capítulo 01 Kaiku, lekeitiarra o txamarrote. El kaiku es un abrigo tradicional del País Vasco. Lo llevaban los arrantzales cuando iban a faenar al Cantábrico. Se hacía con paño de lana muy tupido, perfecto para soportar el viento y chubascos del norte. Durante los años 60, las amonas empezaron a hacerlos también para sus nietos hasta convertirse en el abrigo más popular y común en Euskadi.

Chapter 01 Kaiku, lekeitiarra or txamarrote. Kaiku is a traditional coat from the Basque Country. The arrantzales use to wear it when fishing in the Bay of Biscay. It was made with a very dense wool fabric, perfect for the heavy northern rain and wind. On the 60s, the amonas started to sew them for their grandchildren, and it became the most popular and common coat in the Basque Country.

-7-


gerezi · Gaua

-8-


gerezi


marinel eskoziarra

- 10 -


marinel eskoziarra

- 11 -


02 Kapitulua Amonaren kaikua Gaur egun jantzi hau desagertzeko zorian dago, oso jende gutxi erabiltzen du eta ezezaguna da gazteen artean. Orain arte bakarrik opari eta souvenir dendetan aurkitu genezakeen kalitate gutxiko kopiak. Horregatik Amarenak jantzi hau birdiseinatzea erabaki du, bizi berri bat emateko. Amonarenaren kaikuan oinarrituz, honen ezaugarri bereziak mantenduz.

Capítulo 02 El kaiku de la abuela Hoy en día esta prenda casi ha desaparecido, poca gente la utiliza y apenas se conoce entre la gente joven. Hasta ahora sólo se podían encontrar reproducciones de escasa calidad en tiendas de regalos y souvenirs. Por eso Amarenak ha decidido reinventar esta prenda para devolverla a tu armario. Partiendo del patrón original del kaiku de la abuela, mantenido su esencia y características.

Chapter 02 Grandma’s kaiku Nowadays it is about to disappear, few people wears it and young people have not heard about it. Until now you could only find some poor copies at some presents or souvenir shops. This is why Amarenak decided to redesign this coat so it could be back in your wardrobe. Based on those of our grandma’s, keeping their main features.

- 12 -


Round collar.

Big pockets.

Straight shape.

Kaiku baten ezaugarri nagusiak. Características principales del kaiku. Kaiku’s main features.

marinela

- 13 -


itsaso


itsaso

- 15 -


basoa

- 16 -


basoa

- 17 -


laino ingeles berria

- 18 -


laino ingeles berria

- 19 -


basoa · gerezi · ga

- 20 -


aua · itsaso · ardoa

- 21 -


laino ingeles berria

- 22 -


03 Kapitulua Kaiku berri bat, zuretzako. Beraz, kaikuaren ohiko diseinua mantentzen dugu, baina kolore eta estanpatu berriekin konbinatzen ditugu, bilduma txiki mugatuak eginez eta modelo berriak. Pertsona bakoitzak bere istorio propioa duenez, zuk zurea kontatzeko aukera eman nahi dizugu ere. Horretarako, zure kaikua pertsonalizatzeko aukera ematen dugu, nahi dituzun koloreak, botoiak eta gainontzekoak nahastuz.

Capítulo 03 Un nuevo kaiku, a tu gusto. Mantenemos pues el diseño original del kaiku, pero jugamos con nuevos colores, estampados y combinaciones, haciendo pequeñas colecciones limitadas y nuevos modelos. Sabemos que cada persona tiene su propia historia, y queremos que tú cuentes la tuya. Por eso ofrecemos también la posibilidad de que personalices tu kaiku eligiendo el color, botones y detalles que más te gusten.

Chapter 03 A new kaiku, just for you. So we keep the kaiku’s original design, but we produce them in new colors, combining them with more modern patterns, publishing small limited collections and new versions. We know each person has its own story. And so you can tell yours, we also give the option to customize your kaiku, combining the colors, buttons and details that you like the most.

- 23 -


- 24 -


- 25 -


04 Kapitulua Maitasunez Euskadin eskuz eginak. Eta nola egin dezakegu kaiku bakarra pertsona bakoitzarentzat? Euskadiko lantegi txikiekin lan egiten dugulako, bertako jostun trebeak maitasunez eta era artisauean gure kaikuak banan-banan josten dituztelarik. Era honetan bertako moda industria sustatzen laguntzen dugu eta lanpostu duinak sortzen ditugu gure komunitatean.

Capítulo 04 Hechos a mano con cariño en Euskadi. ¿Y cómo podemos hacer un único kaiku para cada persona? Porque trabajamos en pequeños talleres del País Vasco, en dónde habilidosas costureras confeccionan con cariño cada kaiku de forma artesanal. Apoyamos así la confección local de ropa y generamos empleo digno en nuestra comunidad.

Chapter 04 Handmade with love in the Basque Country. And how can we produce one unique kaiku for a single person? Because we produce our kaikus in small workshops in the Basque Country, here skilled seamstresses handcraft each of them with love. In this way we support the local fashion industry providing fair paid jobs.

- 26 -


ardoa


hondartza

- 28 -


hondartza

- 29 -


lainoa · Gaua · itsaso

- 30 -


05 Kapitulua Oihal naturalak. Oihko kaikuak artileko oihalez egiten ziren, oso zerratua ipar haizeaz eta euriaz babesteko. Bilduma honentzat bi motako oihal ezberdinekin egiten ditugu kaikuak, biak artilezkoak eta kalitate handikoak. Bata %10 kaxmir eta %90 artilez egina dagoena, leuna eta arinagoa. Bestea, era artisauan Espainian egindakoa, %100 ardi merinoaren artilea erabiliz.

Capítulo 05 Tejidos naturales. Tradicionalmente los kaikus se hacían con paño de lana muy tupido, para protegerse del viento y la lluvia. Para esta colección, confeccionamos kaikus con dos tipos de tejidos, ambos de lana y de gran calidad. Uno con 10% de cachemir y 90% de lana, más suave y ligero. El otro, producido artesanalmente en España, con 100% lana virgen de oveja merina.

Chapter 05 Natural fabrics. Traditionally, kaikus were made using wool fabric, a very dense one to resist the northern wind and rain. In this collection we have used two different fabrics, both of them based on wool and of the best quality. One of them is composed of 10% cashmere and 90% wool, softer and lighter. The other one, handcrafted in Spain, made 100% using merino wool.

- 31 -


marinela


marinela

- 33 -


gaua

- 34 -


gaua

- 35 -


itsaso

itsaso eskoziarra

hondartza

hondartza zuria

hondartza beltza

lainoa

laino ingelesa

marinel arrosa

ardoa

- 36 -


lurra

gerezi

basoa

marinela

baso urdina

marinel urdina

gaua

- 37 -

marinel eskoziarra


Jarraitzeko. Continuará. To be continued.

Argazkiak | Fotógrafo | Photographer: Salva Vallejo Gil Modeloak | Modelos | Models: Lara Ochoa, Uxue Pardo, Leire Jaime, Ione Marín, Sol Busca y Oihane Pardo.


made with love in the Basque Country

www.amarenak.com helloiskaixo@amarenak.com Amarenamarenak Amarenamarenak Amarenamarenak

KAIKU collection | woman 2016 - 2017  

In collaboration with Boinas Elosegui.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you