Page 1

ILLYÉS GYULA KAR www.igyk.pte.hu

Tisztelt Végzett Hallgatónk! Kedves Olvasó! Sok szeretettel köszöntöm Önt a PTE Alumni Magazin Illyés Gyula Kart bemutató oldalain. Bízom abban, hogy az IGYK színes életét bemutató összeállításunk felkelti érdeklõdését karunk iránt. Intézményünk a Pécsi Tudományegyetem kara, hallgatóink az ország egyik legnagyobb egyetemének polgárai. Részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország elsõ egyeteme kínál tíz karán, húsz doktori iskolájában. Természetesen jogosult használói az infrastruktúrának, így a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont óriási könyvállományának, hatalmas adatbázisának. Hallgatóink részesei az egyetemi hallgatói önkormányzat rendezvényeinek, sport-kulturális, szórakoztató programjainak. Tolna megye egyetlen felsõoktatási intézményeként küldetésnek tekintjük, hogy a szûkebb régióban, a megyében megmutatkozó társadalmi gazdasági igényeknek megfeleljünk, jól képzett, az értelmiségi létben önmagukat kiteljesítendõ szakembereket képezzünk. Hangulatos, kultúrájáról, finom boráról híres városban tölthetik hallgatóink az egyetemi diákélet meghatározó, szép éveit. Jelentõs tudományos teljesítménnyel rendelkezõ oktatók segítik szakmai felkészülésüket, egyéni segítséget is adva, emberléptékû kapcsolatrendszerben. Korszerû épületegyüttes, modern infrastruktúra, megújuló ellátórendszer (kollégium, hallgatói szolgáltató központ, uszoda, sport) szolgálja a képzést, a szabadidõt. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a hallgatók szakmai segítésére, gyakorlati lehetõségek biztosítására. Az aktív közösségi élet nemcsak a kar számos tudományos rendezvényén, de az önszervezõdõ hallgatói csoportokban is megmutatkozik: mára szervezett keretek között mûködik mind saját színjátszó körünk, mind a Tehetséges Hallgatók Zenekara, melyek nemcsak az egyetemi, hanem városi, regionális rendezvényeken is öregbítik karunk hírnevét. Arra bátorítom, hogy kísérje figyelemmel rendezvényeinket, továbbképzési kínálatunkat. Bízom benne, hogy honlapunk látogatójaként sok olyan programot, lehetõséget talál, amely rendszeres visszatérésre ösztönzi. Szívélyes üdvözlettel Dr. Horváth Béla egyetemi tanár a PTE Illyés Gyula Kar dékánja

Pedagógusképzõ Intézet A THZ, AZAZ TEHETSÉGES HALLGATÓK ZENEKARA Tagjai felsõbb évfolyamosok, elsõsök, sõt, Bráz Máté Milán személyében végzett hallgató is erõsíti a csapatot. Kiváló zenészek, énekesek. Az együttes már öt éve létezik és teszi emlékezetessé fellépéseivel a kar rendezvényeit. Egyedi hangzású, folyamatosan bõvülõ repertoárjukban a megzenésített versektõl a retro zenéken át a 2000-es évek dalaiig sok minden megtalálható. A huszonegy tagú formáció nemcsak az IGYK programjain szerepel, fellépnek Szekszárd és a térség kulturális eseményein és a PTE Szenátusi Ünnepségén is bemutatkoztak már.

Karunk kiváló infrastruktúrával rendelkezik. Tanító és óvodapedagógus hallgatóink a campus területén lévõ gyakorlóintézményekben végezhetnek szakmai gyakorlatot.


ILLYÉS GYULA KAR www.igyk.pte.hu

Pedagógusképzõ Intézet Alapképzési szakok (BA): Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ Óvodapedagógus Óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány Tanító Tanító német nemzetiségi szakirány Környezetkultúra Szakirányú továbbképzések Iskolai gyógytestnevelés Játékpedagógia és szabadidõ-szervezõ Óvodai gyógytestnevelés Tanító alapképzési szak – nemzetiségi német tanító szakirány

Mûveltségterületi részismereti képzések Angol nyelv oktatása az általános iskola 1–6. osztályában Magyar nyelv és irodalom Testnevelés és sport Vizuális nevelés Akkreditált tanfolyamok Mindennapos testnevelés az általános iskolában, Sokszínû német nyelven az óvodában Sokszínû német nyelvtanítás az alsó tagozatban a német nemzetiségi általános iskolákban Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban (játékkal, anyanyelvi vagy vizuális nevelési kompetenciák fejlesztésével)

A nagy hagyományokkal rendelkezõ Pedagógusképzõ Intézet máig a Kar egyik legnagyobb, legmeghatározóbb szervezeti egysége, amelyben a kora gyermekkorhoz kapcsolódó képzések széles spektrumát kínáljuk sokszínû pedagógiai programmal, a felsõoktatási szakképzéstõl az alap- és mesterképzésen keresztül a pedagógus továbbképzésekig. NÁLUNK VÉGZETT, TEHETSÉGES, SIKERES, TOVÁBBTANUL: Ács Adrienn 2011-ben végzett tanító szakon. Végzõsként I. helyezést ért el a XVIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen. 2011-tõl neveléstudományi mesterszakunkra járt, 2013-ban a XXXI. OTDK résztvevõjeként különdíjat kapott. Jelenleg a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója. „Szerettem volna piacképes szakot választani és egy olyan szakirányt, ami érdekel, ezért jelentkeztem az IGYK-ra, tanító szakra. Hálás vagyok, hogy ösztöndíjas képzésben vehetek részt, mert megkaptam a lehetõséget, hogy azt csinálhassam, amit szeretek. Tanulmányaim mellett végig dolgoztam, de úgy gondolom, hogy megéri és érdemes is továbbtanulni. Néha problémát okoz az idõbeosztás, de mindenkit csak ösztönözni tudok arra, hogy ne adja fel az álmait.”

NÁLUNK VÉGZETT, TEHETSÉGES, SIKERES, JÓL EL TUDOTT HELYEZKEDNI: Bráz Máté Milán 2014-ben végzett tanító, 2013-ban az IGYK „Átütõ Tehetségek” ösztöndíjasa volt. „Az IGYK-tól valóban nem csak tudást kaptam, de egy új családot is. Nagyon tetszett az, hogy nincs anonimitás a karon. Szinte mindenki ismer mindenkit. Kis faluból származom, ezért nekem ez fontos volt. A tanulmányaim alatt megszerzett tapasztalatok hozzájuttattak jelenlegi állásomhoz. A Szekszárdi Waldorf iskolában dolgozom osztálytanítóként. Itt ugyanazt tapasztalhattam meg, amit a karon is. A közösséget.”

KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKOS HALLGATÓNK ALKOTÁSA Környezetkultúra szakos hallgatóink aktívan részt vesznek a kar életében, események plakátjait, rendezvények díszleteit álmodják és alkotják meg, kiállításokkal mutatkoznak be a campuson és azon kívül is. Az I love IGYK logót Harmath Helga tervezte. A 2013-ban, éppen Valentin-napra esõ nyílt nap alkalmából készítette a népszerû emblémát a PTE szekszárdi kara számára.

NEMZETISÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉSÜNK A RÉGIÓBAN EGYEDÜLÁLLÓ Hallgatóink számos külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetõség között válogathatnak, a nálunk végzetteket kül - és belföldön is egyre több álláshely, jó fizetések várják. MINDEN ÉVBEN DOBOGÓS HELYEZÉS A PTE Illyés Gyula Karán folyó pedagógusképzés rangját, minõségét fémjelzi, hogy hallgatóink az anyanyelvi területen évrõl évre dobogós helyen végeznek az országos tanítási versenyeken. 2015. XX. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny, Debrecen: Nagy Mónika III. helyezés

2014. Apáczai Kiadó, Ki lesz az év legjobb tanítója? Országos Tanítási Verseny, Kaposvár: Fischer Dóra I. helyezés, Konyecsni Gábor III. helyezés

2013. Apáczai Kiadó, Ki lesz az év legjobb tanítója? Országos Tanítási Verseny, Kecskemét: Ruppert Orsolya Anna II. helyezés

2012. Apáczai Kiadó, Ki lesz az év legjobb tanítója? Országos Tanítási Verseny, Debrecen: Böjtös Éva II. helyezés

2011. XVIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny, Debrecen: Ács Adrienn I. helyezés


ILLYÉS GYULA KAR www.igyk.pte.hu

Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Turizmus–vendéglátás, borturizmus szakirány Borturizmus és borgasztronómia szakirányú továbbképzési szak Turisztikai desztináció menedzsment akkreditált tanfolyam A turizmus–vendéglátáshoz kapcsolódó képzéseink gyakorlatorientáltak, együttmûködünk a helyi, regionális és nemzetközi szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal. Az intézet 2013-ban elnyerte a Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter Régió Turizmus Díját.

Az Intézet szakmai gyakorlóhelyek kiterjedt kapcsolatrendszerével rendelkezik, de a BORkultúra SzabadEGYETEM programjain az intézményen belüli gyakorlat lehetõsége is adott.

A BORkultúra SzabadEGYETEM programsorozata 2009 óta biztosítja az egyetemi kar polgárainak és az érdeklõdõ szekszárdi közönségnek a lehetõséget a borok világának, a borkultúra alapjainak megismerésére. A különleges kulturális, gasztronómiai és szakmai élményt adó elõadások résztvevõi ismereteket szerezhetnek a Szekszárdi Borvidékrõl, a Pannon Borrégióról és betekintést kapnak nemcsak más hazai és határon túli borvidékek, hanem a pálinkák, a koktélok, sõt a kávé világába is.

3

PTE IGYK ALUMNI MAGAZIN

Szerettem volna tapasztalataim elméleti háttérének is birtokában lenni. 3 országot is bejártam, szinte kivétel nélkül 5*-os luxusszállodákban szereztem meg a gyakorlatot, az elmélet pedig jól jött hozzá. Az ökoturizmus szakirány volt az elsõ választottam és egyben nagy szerelmem. Most a turizmus menedzsment MA-ra járok. Az egyetemi évek alatt egy turisztikai szervezet elnöke lettem, jelenleg egy igen jól prosperáló 4*-os szállodát vezetek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a képzések során kapott „világképet” képviselem a munkám során. Idõközben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének a régióvezetõje lettem. Idén Erasmus-szal Kazahsztánban jártam, részt vettünk egy roadshow-n is Astanában, ahol a Crocus GERE Bor Hotelt képviseltem. Nehéz a mostani végzõsöknek tanácsot adni, hiszen amikor én vágtam bele a munkába, még másik évezredet írtunk. Mégis azt mondanám, nekem ez a hivatás mindent megadott, és nem tettem érte semmi mást, csak éltem a lehetõségekkel... Éljen vele mindenki! SCHMIDT Ferenc volt turizmus–vendéglátás BA szakos, jelenleg végzõs turizmus–menedzsment MA szakos hallgató, a Crocus Gere Bor Hotel, Villány igazgatója


ILLYÉS GYULA KAR www.igyk.pte.hu

Társadalomtudományi Intézet Alapképzési szakok (BA): Kommunikáció és médiatudomány Szociális munka

Szakirányú továbbképzési szakok Komplex rehabilitációs mentor Szociális gazdasági menedzser Gyermek- és ifjúságirodalmi szakember

Karunk Magyarországon az elsõk között indított szociális munka BA képzést. A szakon számos komplex modul közül választhatnak a hallgatók (pl. gyermekvédelem, idõsvédelem, szociális ellátások szervezése, szociális informatika, szociális adminisztráció, igazságügyi szociális munka, mentálhigiéné, komplex rehabilitáció, fenntartható szociális munka). Amit kínálunk: képzési tradíciók, innovatív módszerek, gyakorlatorientáltság, részvétel nemzetközi projektekben, közösségi gondolkodás személyes légkör.

Csillagos Judit nagyszerû emberi tartással és szakmai igényességgel végezte tanulmányait a szociális munka szakon, jelenleg Budapesten, a X. kerületi gyermekjóléti központban dolgozik családgondozóként: „Szociális munkás szakra jártam, amit elsõsorban azért választottam, mert a magam tapasztalataiból kiindulva mindenképpen olyan szakmát szerettem volna, amivel tudok majd segíteni az embereken. Az IGYK-t vonzónak találtam, és nagyon jókat hallottam a képzésrõl. Jól éreztem magam, tetszett az önállóság, szimpatikusak voltak a tanárok és hamar barátokat szereztem. Bár vannak továbbtanulási ambícióim – az andragógia és a pszichológia érdekel – , de szerettem volna még több tapasztalatot szerezni „élesben”. A munkavállalás gondolata másfél hónapja érlelõdött meg bennem, egy hónapon belül találtam is állást, jelenleg Budapesten, a X. kerületi gyermekjóléti központban dolgozom családgondozóként. A munkámban nagy hasznát veszem mindannak, amit Szekszárdon tanultam. Amikor bejön egy kliens, egybõl megbízik bennem, én pedig igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni rajta, és ezért visszajelzésként még egy köszönömöt is kapok, akkor úgy érzem, ez mindent megér.”

Kindl Gábor, filmproducer, szakoktató: Az elmúlt években bekapcsolódva a kar munkájába sikerült olyan hallgatókat kinevelni, akik idejekorán megfertõzõdtek a televíziós és filmes szakma szépségeivel. Képzésük során bekapcsolódhattak sok olyan programba, amely lehetõvé tette számukra a különbözõ területek megismerését. 2013-ban egy szekszárdi koordinálású filmes világjátékban (Forgass a Földért! – Shoot4Earth) is megmérethették magukat, amelyen több hallgatónk sikert ért el. A program kapcsán a kar vendége volt Jirí Menzel, Oscar-díjas cseh filmrendezõ is. Hallgatóinknak alkalma van rendszeresen részt venni professzionális videoklipek készítésében, de segítségünkkel beleláthatnak a jelenleg is futó kereskedelmi csatornák mûsorkészítésébe is. A VideoToll Médiamûhelyben olyan ismert operatõrökkel, rendezõkkel dolgozhatnak, mint Mayer Zoltán HSC, Jimy Hoollywood, Nagyistók Tibor. Jelenleg több hallgató is részt vesz a Szekszárdon közösségi finanszírozással készülõ Obsitos címû film készítésében. Végzett hallgatóink közül ma már többen kollégák, mûsorgyártóként tevékenykednek.

Forgasd velünk a jövõd! Hallgatóink elsajátítják a modern média alkalmazását, imázsés reklámfilmeket készítenek, hazai és nemzetközi filmes versenyeken, pályázaton vesznek részt, lehetõségük van bekapcsolódni játékfilmek, videoklipek forgatásába is.

Oktatóink jelentõs tudományos tevékenységgel és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek.

4

PTE IGYK ALUMNI MAGAZIN

PTE Alumni magazin 2015 | IGYK melléklet  

PTE Alumni magazin 2015 | IGYK melléklet A Pécsi Tudományegyetem Alumni Magazinjának kari melléklete: ILLYÉS GYULA KAR. (2015) University...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you