Page 1

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A pécsi BTK a Dunántúl elsõ bölcsészkara! A Bölcsészettudományi Kar legfontosabb értékei: a bölcsészet- és társadalomtudományok iránti elkötelezettség, a magas szintû kutatás és oktatás, a Pécsett nagy hagyományokkal bíró tanárképzés, valamint a város és a régió értékeinek hangsúlyozása – ettõl lesz a pécsi BTK az egyik legszínvonalasabb bölcsészkar a magyarországi felsõoktatási térképen. Ezek azok a tényezõk, amelyekben egyfelõl megragadható a pécsi Bölcsészettudományi Kar esszenciája, másfelõl pedig kifejezik erõsségeinket. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy bölcsészetet és társadalomtudományt tanulni nem haszontalan és felesleges, hanem ezek a tudományok az emberi lét, a társadalom és kultúra lényegét adják. Az alkalmazkodás és a kreativitás iránti nyitottság, az idegen nyelvek ismerete, könnyen konvertálható tudást adnak karunk polgárainak. Motivált, elhivatott és felkészült pedagógusokat képzünk, ami az egyik legfontosabb ma Magyarországon, hiszen a társadalmi felemelkedés és esélyegyenlõség egyik záloga az oktatás. Ahhoz, hogy valaki kiváló tanár és pedagógus lehessen, elengedhetetlen, hogy a magas szintû szakmai tudása mellett toleranciára, kreativitásra, nyitottságra neveljük tanárjelöltjeinket. A pécsi BTK-n több mint három évtizede arra törekszünk, hogy ezeket a kompetenciákat és készségeket fejlesszük hallgatóinkban, ezáltal ösztönözve õket a folytonos megújulásra, hogy ne csak a lexikális tudás átadására koncentráljanak, hanem megtanuljanak gondolkodni, és hogy gondolkodni taníthassanak. Törekszünk arra, hogy a Bölcsészettudományi Kart évtizedek óta jellemzõ, alapvetõ tudományos és szakmai minõség mellett hallgatóinknak európai környezetet nyújtsunk, hogy a magyar és a külföldi hallgatók számára kényelmesebb ügyintézést, korszerûbb tanulási környezetet teremtsünk. Nagyszabású tudományos és társadalmi pályázatoknak köszönhetõen oktatóink és hallgatóink nemzetközi környezetben fejleszthetik tudásukat. A bölcsészet- és társadalomtudományok magas szintû mûvelése – a kar hét doktori iskolájának is köszönhetõen –, eredményeinek alkalmazása és értéke, a tanárképzés hagyományai, továbbá a város és a régió adottságai együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a pécsi BTK a Dunántúl elsõ bölcsészkara legyen! Prof. dr. Fischer Ferenc dékán

Impresszum Szerkesztõ és alumni koordinátor: Izsák Mónika Interjúk: Bezzeg Réka, Rókus Áron Az interjúk teljes szövege a www.btk.pte.hu honlapon olvasható! Info: www.btk.pte.hu

1

PTE BTK ALUMNI MAGAZIN


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A BTK-s diploma szerintem akkor jó, ha eltökéltséggel, "bátorsággal" párosul Interjú Haulis Zoltánnal, a Progressive Productions vezetõjével Hogyan teltek az egyetemi éveid? Kommunikáció–magyar szakra jártam. A nyílt napon tetszett meg az egyetem épülete és légköre. Teljesen beleszerettem, szívem nagy vágya lett, hogy ide járjak. Elsõ helyre írtam Pécset a jelentkezési lapon. Aztán beigazolódott: amit leginkább élveztem, az az volt, hogy ami engem érdekelt vagy megfogott a világból, arra mind kaphattam választ, vagy foglalkozhattam vele.

A cégeddel forgattatok már reklámot New Jerseytõl Milánóig… Voltak-e olyan munkáid, amelyek megoldásához a BTK-n tanultad meg az alapokat?

Magát a gondolkodásmódot tanultam meg itt, sõt, még most is abból táplálkozom. Például a Friderikusz most címû mûsorban voltak társadalmi folyamatokkal foglalkozó adások, s ezek kapcsán hasonlóan gondolkodtunk ahhoz, ahogy az egyetemi órákon. Egyik kedvenc szemináriumom Szijártó Zsolt Jürgen Habermas kommunikációelméletérõl tartott kurzusa. Elõször nagyon unalmas volt… azóta viszont eszerint vezetem le az élet dolgait. A BTK-s diploma szerintem akkor jó, ha eltökéltséggel, „bátorsággal” párosul. Van, aki fél a pofonoktól, pedig ezek szükségszerûen jönnek, ha az ember el akar érni valamit. Ami elõször nem sikerül, se másodszorra, se harmadszorra, majd nyolcadszorra fog!

A Pécsi Campustól kaptam egyértelmûen a legtöbbet Vorák Anita Soma-díjas oknyomozó újságíró Egy interjúban olvastam, hogy újságírói karriered elsõ mûhelyének a Pécsi Campust tekinted. Miért? A gólyatáborban Nimmerfroh Feri és Gyõrffy Zoli volt a seniorunk, õk akkor már egy éve csinálták a Campust. Eleinte fõleg kisebb kritikákat, körkérdéseket írtam az egyetemi közélettel foglalkozó rovatba, késõbb jöttek az interjúk, és egyszer talán még publicisztikát is írtam. A szerkesztõségbõl szinte mindenki a Szántó koliban lakott, ott kaptunk irodát is. Néha órákra is bejártunk, de a lap meg az újságcsinálás határozta meg a napjainkat. Az újságírás mellett kikre emlékszel szívesen? Szerettem Bécsy Tamás Shakespeare-óráira járni, és mindig élveztem Orbán Jolán óráit is.

2

PTE BTK ALUMNI MAGAZIN

Akkor már kreditrendszer volt, a magyar szakon mindig könnyû volt olyan órákat választani, amelyek érdekeltek. Harmadéven váltottam: mivel a közélet, a politika mindig érdekelt, és úgy gondoltam, az újságíráshoz is hasznos lehet, elkezdtem a politológiát. Szerettem oda járni.

Mi vagy mik azok, amik még ma is meghatározóak számodra? A Pécsi Campustól kaptam egyértelmûen a legtöbbet. Ott alapoztam meg az újságírói munkámat, az akkori tapasztalatok nagyon meghatározóak még ma is. Az egyetemen és az órákon pedig széleskörû tudást és egy sajátos látás- és tanulási módot kaptam.


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendszeres mûveltség és alapvetõ szellemi inspiráció Interjú Bagossy László rendezõvel Milyenek voltak az egyetemi évei? Még a Kádár-rendszer utolsó éveit éltük, éppen befejeztem sorkatonai szolgálatomat, és a karon uralkodó szabad szellem, a szép lányok, az új ismeretek és ismeretségek, a rengeteg olvasás, meg Szilágyi László filmklubja izgalmassá tették számomra ezeket az éveket. Fontos, inspiráló barátságot kötöttem Farkas Zsolt esztétával, és itt ismertem meg a feleségemet is. Több csodálatos tanáregyéniség tanított bennünket, akik közül Fülei-Szántó Endre és Kisbali László már nem élnek. Horányi Özséb, Tatár György és Somlyó Bálint óráira is szerettem járni. Sajnos nem voltam olyan jó tanítványuk, mint amilyen jó tanárok voltak õk, az egyetem mellett–helyett sok idõt töltöttem olyan szenvedélyeimmel, mint az írás vagy a gitározás.

Mennyiben volt a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolához alap a BTK-n szerzett tudás? Már negyedévesen felvettek színházrendezõnek, így egy ideig egyszerre két iskolába jártam. Kezdetben gyötrelmes tanulási folyamaton kellett keresztül mennem, hogy képessé váljak egyáltalán erre a munkára. Az érzékenység vagy a mûveltség túl általános fogalmak ahhoz, hogy ezt a tevékenységet meg lehessen közelíteni velük. De ha rendszeres mûveltségrõl és alapvetõ szellemi inspirációkról van szó, a mai napig fontosnak érzem a pécsi egyetemi éveket.

"Meglehetõsen gyakorlatias is a képzés Interjú Dér Heni énekesnõvel, a BTK politológus hallgatójával Miért éppen ezt a pécsi szakot választottad? A Corvinuson már szereztem diplomát kommunikáció–médiatudomány szakon, de egy olyan közegben, amelyet egyébként is ismerek és mûvelek, ez csak visszacsatolásként szolgál. Ennél sokoldalúbb vagyok. Olyan témát akartam választani, ami érdekel és hiteles is tudok lenni benne. Vajdasági magyarként olyanfajta hivatást szeretnék választani az éneklés mellett, amivel el tudom tüntetni a határvonalakat, össze tudom kötni az embereket, és a határon túli magyarok érdekeit is tudom globálisan képviselni. Pécset azért választottam, mert híres az oktatás színvonala, de ami még fontosabb: amikor a zenekarral körbejárjuk az országot, mindig akkor éreztem a legjobban magam a tur-

3

PTE BTK ALUMNI MAGAZIN

nébuszban, amikor a 6-os fõúton Baranya felé tartottunk. Vidéki lányként mindig magával ragadott a táj és a természet. Melyek azok a képességek, amelyek azt segítik elõ, hogy hatékonyan tudd képviselni a határon túli magyarokat, és a BTK-n sajátítottad el õket? A politológián az tetszett, hogy nem csak elméleti dolgokat tanultunk, hanem meglehetõsen gyakorlatias volt a képzés. Abszolút interaktívak voltak az órák, és ez nagyon tetszett. Mindemellett nekem dupla annyit kellett dolgoznom, mert a Vajdaságban nagyon kevés magyar történelmet tanultunk.


Továbbtanulnál? A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 24 alap-, 21 és mesterképzési és 14 tanári mesterképzési szakán várjuk az érdeklõdõket. A képzések listája elérhetõ a www.felvi.btk.pte.hu weboldalon.

Felsõoktatási szakképzéseink: Kommunikáció és média Szociális és ifjúsági munka

Szakirányú továbbképzéseink: francia – magyar bölcsészettudományi szakfordító gyakorlatvezetõ mentortanár helyi szociális politika (angol és magyar nyelven is indul a képzés) irlandisztika tanulmányok komplex szociális szolgáltatások (angol és magyar nyelven is indul a képzés) közoktatásvezetõ és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak mentálhigiéné és közösségi segítés olasz – magyar bölcsészettudományi szakfordító Postgraduate Certificate Program – Specialization in Reflective Recovery from Addictions (Reflektív addiktológiai szociá lis segítés szakirányú továbbképzési szak – angol nyelvû képzés) szaktárgy oktatása német nyelven szakirányú továbbképzési szak városfejlesztési társadalmi tanácsadó (angol és magyar nyelven is indul a képzés)

Idegen nyelven akkreditált szakjaink: Anglisztika (BA) (angol nyelven) Anglisztika (MA) (angol nyelven) Horvát nyelv és irodalom (MA) (horvát nyelven) Német nyelv, irodalom és kultúra (MA) (német nyelven) Nemzetközi tanulmányok MA (angol nyelven) Pszichológia (BA) (angol nyelven)

Doktori iskoláink: Filozófia Doktori Iskola Irodalomtudományi Doktori Iskola Interdiszciplináris Doktori Iskola Nyelvtudományi Doktori Iskola „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Pszichológia Doktori Iskola Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

4

PTE Alumni magazin 2015 | BTK melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem Alumni Magazinjának kari melléklete: BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. (2015) University of Pécs Alumni Magazine | FACULTY O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you