Page 1

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

„Nem állunk meg Pécsnél” Interjú Betlehem József dékánnal Az ETK évrõl évre valami újdonsággal áll elõ: 2015 eddigi nagy nóvuma a Kínai Központ megnyitása volt. A kínai kormány 450 Konfucius Intézetet mûködtet, Magyarországon a negyedik az ETK-n létesült. A pécsi abban különleges, hogy a Hegyi professzorasszony nevéhez fûzõdõ komplementer medicina képzésünkre alapozva a hagyományos kínai orvoslásra is fókuszál – ebbõl a szempontból a miénk a világon a hetedik ilyen központ. Az intézet szakemberei a kínai kultúrkört bemutató elõadásokat tartanak majd. Nyelvoktatási programon is dolgozunk, melyet terveink szerint minden karnak elérhetõ campus kreditként hirdetünk meg, illetve közoktatási intézményeket is bevonunk. Nem állunk meg Pécsnél: a kar összes képzési központára is tervezzük mindezt kiterjeszteni, így a teljes Dél- és Nyugat-Dunántúlt lefedjük. A hagyományos kínai gyógyászat kapcsán elsõ lépésként érzékenyítõ kurzusokat szervezünk. 3–5 éven belül pedig szeretnénk olyan képzést indítani, mely illeszkedik a nyugat-európai felsõoktatási képzési profilba. Az ETK-s szakok gyakorlatorientáltak. Van-e e téren elõrelépés? Az elmúlt évben kezdtük felülvizsgálni akkreditált gyakorlóintézményhálózatunkat: hallgatóink optimális képzése érdekében megválogatjuk, mely intézményeket fogadunk be gyakorlóintézményként (szerencsére sok a nívós jelentkezõ). Kiemelném azt is, hogy 2013-tól az alma materben kell az egészségügyben dolgozók számára 5 évente kötelezõ továbbképzést elvégezni: a kar félévente 6–7000 fõ számára tudja ezt biztosítani. A továbbképzés esélyt ad arra, hogy a volt hallgatókat magasabb szintû képzésbe kezdjenek, illetve azokat az intézményeket, ahol dolgoznak, bevonjuk gyakorlóintézményeink soraiba. Úgy tudom, a második külföldi képzését indítja a kar. Öt éve akkreditáltattunk egy német képzési programot német helyszínnel, de ez nem volt olyan sikeres, mint reméltük. Most a kormányzat a határontúli magyarság megtartása érdekében földrajzi és szakmai adottságainkból adódóan az egészségtudományi területen a PTE ETK-t kérte fel arra, hogy Szerbiában, Zomborban teremtse meg az ápolóképzés feltételeit. Így a Szerbiában végzetteknek lehetõsége lesz arra, hogy szülõföldjükön, magyar nyelven tudják folytatni felsõfokú egészségtudományi tanulmányaikat. Hogy ez ne csak magyarok számára legyen elérhetõ, angol nyelven is meghirdetjük 2015 szeptemberében. Ezt legalább olyan fontos állomásnak gondolom a kar életében, mint amilyen a tavaly, a kar fennállásának 25. jubileumi évében indított angol nyelvû gyógytornász és ápoló képzés volt.

1

PTE ETK ALUMNI MAGAZIN


EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

„Miért ne csináljam szívvel-lélekkel?” Polyák Éva, a Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet adjunktusa

Miért éppen az ETK-ra jelentkezett? Eredetileg az orvosira akartam menni, de Pestre a gyógyszerész szakra volt elég a pontszámom – egy szerelem miatt ragaszkodtam Pécshez, így jött képbe az ETK. Azt gondoltam, ha már idekerültem, akkor miért ne csináljam szívvel-lélekkel? A második félévtõl kezdtem a dietetika szak perspektívájára igazán ráérezni, TDK-t nyertem, majd köztársasági ösztöndíjas és demonstrátori ösztöndíjas lettem. Figler Mária professzor asszony látott fantáziát bennem, õ volt, aki a tanszékre hívott oktatni. Hallgatóként és oktatóként is nagyon jó szaknak tartottam, tartom a dietetikát. Volt lehetõsége a gyakorlatban is kipróbálni magát? Már demonstrátorként mikrobiológiai gyakorlatokat tarthattam, természetesen felügyelettel. Olyan tanáraim is voltak, akik megszervezték a tapasztalatszerzés feltételeit. Jó élmény volt például, amikor 10–12 túlsúlyos személyt fogyasztottunk le: elõadásokat kellett tartanunk, étrendet állítottunk össze, gyakorlati tanácsokat adtunk és követtük a változásokat. Nagyon lelkesek voltak, betartották az étrendet, jó volt a sikereiket látni. Volt lehetõségem a kardiológián is tapasztalatot szerezni, szakrendelésen az orvos eleve úgy mutatott be az általában túlsúlyos, cukorbeteg vagy magas koleszterinszintû betegnek, hogy én fogom megmondani, min kell változtatnia ahhoz, hogy meggyógyuljon.

Úgy tudom, többféle témában is kutat. Melyek ezek? A rák és a táplálkozás kapcsolatával akartam foglalkozni, így mesterséges édesítõszerekkel kapcsolatos állatkísérletes vizsgálatot végeztünk, majd késõbb természetes édesítõszerekkel (stevia, xilit) egészítettük ki ezt. Most tápláltsági állapotfelméréseket végzünk, hallgatók segítségével vizsgáljuk azt, hogy különbözõ betegségekben hogyan változik a testösszetétel. Talán ebbõl is látszik, hogy a dietetika nem arról szól, hogy mit szabad enni és mit nem, hanem egy rendkívül szerteágazó tudomány, sok kutatási területtel. Négy gyermeke van, sikeres kutató, a hallgatói szerint pedig „gyorsan beszél és rengeteg anyagot lead”. Tudom, hogy sok tanítványa van. Hogy tudja mindezt együtt menedzselni? Nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem segít, nélküle nem tudnék ennyi területen teljesíteni. A négy gyerekem miatt kicsit nehezebb tervezni, de egy jól kialakított, bevált ritmusbanbele kell férnie mindennek. Hozzászoktam ehhez a tempóhoz. Sok tanítványom van, a tehetséges hallgatókkal könnyû dolgozni, de az nagy öröm, ha egy kevésbé rátermettbõl motivációval kihozom a maximumot. Néhányan elutaztak a hallgatóim közül TDK-zni, a kisfiam miatt nem mehettem, online közvetítették az elõadásokat, így mintha mégis velük lettem volna.

2

PTE ETK ALUMNI MAGAZIN


EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Helyükre a kompetenciákat! Fullér Noémi, az ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védõnõi Intézetének megbízott intézetigazgató-helyettese

Miért az ETK-ra jelentkeztél pályaválasztáskor? Nagypapám állatorvos, anyukám ápolónõ – jó útnak tûnt az ETK-t választani. Mindig maximalista voltam – ez gondolom, a sportolói múltamból ered –, igyekeztem jól teljesíteni. A fõiskolai évek alatt dolgoztam nyaranta az intenzív osztályon Kaposváron, TDK-ztam, demonstrátorként dolgoztam, és egyre biztosabb voltam abban, hogy ez az én utam: minél többel hozzájárulni ahhoz, hogy javítsunk a hazai ápolás helyzetén.

városonként eltérõ, hogy melyik ápoló mit láthat el. Az is kiderült, hogy igaz, még csak sporadikusan, de már látszik a tendencia, hogy a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ ápolókat több felelõsségteljes feladattal bízzák meg. Oláh András intézetigazgatóval úrral folyamatosan azért dolgozunk az ápolás szakmai kollégiumon, illetve az ETK-n belül is, hogy a képzési rendszert a trendekhez igazítsuk. Nemzetközi viszonylatban sokkal szélesebb a képzési paletta, gyakorlatibb jellegûek a képzések, melyek közül mindenki a saját végzettségének megfelelõen választ. Sok olyan alternatíva létezik, ami nem pénzkérdés. Például egy angol kutatás szerint a magasvérnyomás betegséggel diagnosztizáltak jelentõs hányada valójában nem is hipertóniás, csak egyszerûen rosszul mérték meg a vérnyomásukat – ez a hiba az egyénen túl az egészségügyre is felesleges terheket ró.

Ezt hogy érted? Az orvosokról köztudott, hogy összetartó társadalmat alkotnak az egészségügyön belül, a szakdolgozók tekintetében ez árnyaltabb, ami szerintem abból is adódik, hogy sokan, sokféle végzettséggel vállalnak munkát ebben a szegmensben. A probléma az ma Magyarországon, hogy nem tiszták a kompetenciák. A közhiedelemmel ellentétben ápolónak lenni nem alárendelt szerep, annál sokkal több. Mindemellett azoknak az ápolóknak, akik felsõfokú végzettséggel rendelkeznek, más, vagy másnak kellene, hogy legyen a feladatuk, mint azoknak, akik középfokú végzettségûek.

Említetted, hogy sportoltál. Már óvodás koromban úsztam és késõbb uszonyos és búvárúszó voltam. Válogatott sportolóként világversenyeken, országos bajnokságokon, diákolimpiákon is megfordultam. Céltudatosabbá váltam emiatt, vagy ahogy mondani szoktam: harcos típus vagyok. Nem tartanék itt, ha nem sportoltam volna.

A szakdolgozatod is errõl szólt? A sürgõsségi osztályokon dolgozó ápolók feladatkörét kutattam, és kiderült, hogy osztályonként, intézményenként,

3

PTE ETK ALUMNI MAGAZIN


A PTE Egészségtudományi Kar képzési kínálata oklevéllel rendelkezõk részére: Mesterképzések (nappali és levelezõ munkarend) ápolás MSc egészségügyi menedzser MSc egészségügyi szociális munka MSc klinikai laboratóriumi kutató MSc népegészségügyi (epidemiológia, egészségfejlesztés szakirányokkal) MSc táplálkozástudományi MSc Szakirányú továbbképzések (levelezõ munkarend) diplomás nyirokterapeuta dializáló szakápoló egészségfejlesztõ – wellness terapeuta etnikai kisebbségi egészségfejlesztõ referens intenzív szakápoló gyógyszerismertetõ komplex rehabilitációs mentor mûtõ szakápoló nemzetközi biztosításszervezõ referens sürgõsségi és triage szakápoló szociálgerontológia természetes élet- és gyógymódok wellness szakmenedzser

Az egyetemi (MA/MSc) oklevéllel rendelkezõk a kari Egészségtudományi Doktori Iskolában PhD képzésre jelentkezhetnek (nappali és levelezõ munkarend).

Szeretettel várjuk öregdiákjainkat és leendõ új hallgatóinkat!

Bõvebb információ: Tanulmányi Osztály 7623 Pécs, Rét u. 4. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu www.etk.pte.hu

PTE Alumni magazin 2015 | ETK melléklet  

PTE Alumni magazin 2015 | ETK melléklet A Pécsi Tudományegyetem Alumni Magazinjának kari melléklete: EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR. (2015) Universit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you