Časopis inVitro - Kardiológia (3/2017)

Page 1

rokov

Alpha medical

Najlepšia diagnóza je zdravie

1

časopis o laboratórnej diagnostike | 3. číslo, 5. ročník | september/2017


Už 20 rokov prinášame najkvalitnejšiu laboratórnu diagnostiku.

Budeme v tom pokračovať naďalej.

www.alphamedical.sk

2


časopis o laboratórnej diagnostike | 3. číslo, 5. ročník | september/2017

Alpha medical Kardiológia

Srdce na dlani Keď sebamotivácia zlyháva, nastupuje diagnostika str. 66

12

38

70

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“ Rozhovor s Ing. Róbertom Lamošom, projektovým manažérom technického a hospodárskeho oddelenia Alpha medical

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov Rozhovor s prof. MUDr. Janom Pirkom, DrSc., prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe

Kardiovaskulárne ochorenia počas tehotenstva Diagnostika, možné riziká a prognóza

3


4


E DI TO R I Á L

Ľudia a dôvera sú piliermi nášho úspechu. Ďakujeme! 20 rokov. Veľa či málo na to, aby sa hodnotilo? Aké je to správne kritérium úspechu?

šich pleciach pri stanovovaní výsledkov vyšetrení. Tento záväzok nás núti pozorne počúvať vaše otázky a problémy, pomáhať vám hľadať odpovede a motivuje nás byť vždy pripravenými spoločne urobiť maximum v záujme pacientovho zdravia.

Alpha medical vznikla, takpovediac, na zelenej lúke, vďaka entuziazmu jedného človeka, ktorý dokázal motivovať a nadchnúť pre vec celý tím. Nepotrebovali sme žiadnu divokú privatizáciu, aby sme uviedli Alphu medzi priekopníkov prvých súkromných laboratórií na Slovensku. Zvolili sme si cestu každodennej mravčej práce, ktorá každý deň prinášala stále viac a viac vzoriek či ďalších lekárov, ktorí to s nami boli ochotní skúsiť. A tak sme postupne rozširovali portfólio vyšetrení prvého biochemicko-hematologického laboratória v Ružomberku, následne pridávali ďalšie odbory, budovali laboratória naprieč celým Slovenskom. A dnes s istou pýchou hľadím na cestu, ktorú sme prešli s mojimi kolegami a nechce sa mi veriť, že je to už 20 rokov, počas ktorých spolu ladíme náš laboratórny orchester k čo najdokonalejším tónom. Mal som šťastie, že som takmer celý život mohol byť v jeho prvom rade. A počas posledných rokov som mal i česť držať dirigentskú taktovku.

To bolo, je a bude naším poslaním aj počas ďalších rokov. Sme Alpha a zároveň i omega laboratórnej diagnostiky – prví, ktorí vám podali pomocnú ruku a zároveň koncoví z pohľadu pokrytia tou najlepšou diagnostikou od A do Z. Práve to vnímame ako náš najväčší úspech za uplynulých 20 rokov. Spoločne si želajme, aby naša hrdosť na individuálne firemné úspechy bola jednou z pamätných dlaždíc na ceste za moderným slovenským zdravotníctvom. Na zdravie Alpha medical!

S odstupom času, keď lovím v pamäti mená firiem, s ktorými sme začínali, si uvedomujem, že nie všetkým bol dopriaty úspech a zotrvanie do dnešných dní. Som presvedčený, že by sme neboli tam, kde sme, nebyť ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa na túto cestu spolu so mnou. Zotrvali aj v ťažkých chvíľach a nestratili vieru, že dokážeme vybudovať modernú, flexibilnú a komplexnú laboratórnu sieť. Moja vďaka patrí najmä im, ako aj všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli – každý v rámci svojich možností v danom čase – prispieť k čo najdokonalejšiemu súzvuku, ktorým sa náš laboratórny orchester rozozvučal a to dokonca až za hranice Slovenska. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým vám – našim klientom a partnerom za to, že ste sa rozhodli dôverovať nám. Dávate nám jedinečnú šancu zlepšiť kvalitu života pacientov vďaka našej diagnostike. Dnes, viac než v minulosti, práve laboratórna diagnostika zohráva kľúčovú úlohu pri zahájení úspešnej terapie. O to väčšiu zodpovednosť nesieme na na-

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical

5


Obsah 8 20 ROKOV ALPHA MEDICAL

12 ROZHOVOR Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“ rozhovor s Ing. Róbertom Lamošom, projektovým manažérom technického a hospodárskeho oddelenia Alpha medical Mgr. Anna Martausová

22 VIA DIAGNOSTICA Laboratórne vyšetrenie a diagnóza MUDr. Marta Dobáková Ing. Pavol Handzuš Ing. Kristína Langerová 26 ROZHOVOR Malformácie, ktoré formujú víťazov rozhovor s MUDr. Pavlom Malovičom, PhD., MPH, FMDr., primárom Kliniky telovýchovného lekárstva Nemocnice Staré Mesto v Bratislave Mgr. Anna Martausová 36 BLOG Lacné pletené chlopne pre každého Ing. Josef Pazdera, CSc.

38 ROZHOVOR Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov rozhovor s prof. MUDr. Janom Pirkom, DrSc., slávnym českým kardiochirurgom a prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe Mgr. Jozef Kaščák

8

20 ROKOV ALPHA MEDICAL

44 BLOG Kardiostimulátory MUDr. Antonín Polách 46

Z DRUHEJ STRANY Slovo lieči viac ako skalpel rozhovor s Petrom Kollárikom, predsedom občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce Jana Klimanová

26

ROZHOVOR Malformácie, ktoré formujú víťazov

53 BLOG Aneuryzma aorty MUDr. Antonín Polách 58 ROZHOVOR Z nemocnice som utiekla na javisko rozhovor s herečkou Petrou Vajdovou Elena Akácsová 64 KOMENTÁR Ako derú kreslá kardiaci Elena Akácsová

58

ROZHOVOR

Z nemocnice som utiekla na javisko

inVitro 3. číslo, 5. ročník, september/2017 VYDAVATEĽ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31647758 ADRESA REDAKCIE: Alpha medical, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko ŠÉFREDAKTOR: Ing. Jana Martanovičová ODBORNÝ GARANT: MUDr. Marta Dobáková REDAKCIA: Mgr. Anna Martausová, MUDr. Marta Dobáková, Ing. Peter Lednický, Ing. Pavol Handzuš, Ing. Kristína Langerová, Ing. Josef Pazdera, CSc., Mgr. Jozef Kaščák, MUDr. Antonín Polách, Jana Klimanová, Elena Akácsová, MUDr. Ján Sumbal, MUDr. Peter Marko, MPH, MUDr. Michal Mokáň, MUDr. František Nehaj, MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, MUDr. Beáta Kisá, MUDr. Viera Vršanská, CSc., MUDr. Marián Hrebík, MPH, MUDr. Gabriela Tischler, MPH, MUDr. Marianna Kubašková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Kovář, PhD., MUDr. Tatiana Bézayová, CSc., MUDr. Peter Lipovský, MUDr. Ivan Majerčák, MUDr. Karachevtsev Anatoliy, MUDr. Zuzana Mažeriková FOTOGRAFIE: Ladislav Rybár, Martin Cápal, Boris Németh, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív IKEM Praha, archív Alpha medical LAYOUT A GRAFICKÝ DIZAJN: Milk Design Directors TLAČ: printio, s. r. o. PERIODICITA: štvrťročník NÁKLAD: 5 000 ks, nepredajné Copyright: Alpha medical, s. r. o., 2017 ISSN 1339-5912 EVIDENČNÉ ČÍSLO: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@alphamedical.sk.

Časopis inVitro Zlatá pečať 2016 v kategórii časopis

Časopis inVitro 1. miesto v kategórii Podnikový magazín – externá komunikácia

Časopis inVitro 1. miesto v kategórii Podnikový magazín – externá komunikácia Špeciálna cena TASR za najlepší obsah

Časopis inVitro 2. miesto v kategórii Podnikový magazín – externá komunikácia


TÉMA ČÍSLA Kardiológia 66

Srdce na dlani MUDr. Marta Dobáková

70

Kardiovaskulárne ochorenia počas tehotenstva MUDr. Ján Sumbal

76

Zmysluplná prevencia nielen v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Peter Marko, MPH

86

Srdcové zlyhanie MUDr. Michal Mokáň MUDr. František Nehaj MUDr. Juraj Sokol, PhD. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

92

Pacient po infarkte myokardu – čo treba zohľadniť? MUDr. Beáta Kisá

99

Pediatrická kardiológia – najdôležitejšie míľniky MUDr. Viera Vršanská, CSc. MUDr. Marián Hrebík, MPH

106 Kardiopulmonálna resuscitácia MUDr. Gabriela Tischler, MPH 110

Angina pectoris MUDr. Juraj Sokol, PhD. MUDr. František Nehaj MUDr. Michal Mokáň MUDr. Marianna Kubašková prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

116

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov MUDr. František Nehaj MUDr. Michal Mokáň MUDr. František Kovář, PhD. MUDr. Marianna Kubašková MUDr. Juraj Sokol, PhD. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

122 Nevoľnosť – nauzea MUDr. Tatiana Bézayová, CSc. 130 Syndróm vyhorenia MUDr. Peter Lipovský

135

Perikarditídy MUDr. Michal Mokáň MUDr. František Nehaj MUDr. Juraj Sokol, PhD. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

140

Bolesť na hrudi MUDr. František Nehaj MUDr. Marianna Kubašková MUDr. Michal Mokáň MUDr. Juraj Sokol, PhD. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

146

Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života MUDr. Ivan Majerčák MUDr. Anatoliy Karachevtsev

76

Zmysluplná prevencia nielen v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

152 Marfanov syndróm MUDr. Zuzana Mažeriková

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 2 Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5 Vyplnenie žiadanky 6 Výber vyšetrení 6 Značenie vzoriek 9 Telefonické doobjednanie 10 Biochémia a hematológia 15 Imunológia a alergológia 20 Mikrobiológia 30 Genetika 34 Patológia 37 2. Odber 38 Žiadanka na odberový materiál 39 3. Transport 40 Mapa pokrytia zvozovými trasami 42 4. Registrácia a príprava vzorky 44 5. Komplexná diagnostika 46 6. Kvalita a akreditácia 48 7. Analýza 51 8. Validácia a distribúcia výsledkov 52 Výsledkový list 54 9. Kontakty 55 Manažment 57 Sieť laboratórií a pracovísk

7

106

Kardiopulmonálna resuscitácia

146

Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života


ROKOV A LP HA ME D ICAL

Tento rok je pre nás výnimočný, v Alpha medical oslavujeme 20. výročie. Vďaka všetkým, ktorí Alphu tvorili a dodnes tvoria, sme počas tých 20 rokov prešli poriadny kus cesty. Počas dvadsiatich rokov sme dosiahli veľa úspechov a z tých menej úspešných krokov sme sa mnoho naučili. 8


R O KOV A L P H A M E DI CA L

viac než

800

zamestnancov

Na počiatku bol Ružomberok

až po doručenie výsledku, a to všetko s permanentným monitorovaním kvality a výkonu v každej etape tohto procesu. Prevádzkujeme tiež vlastnú dopravnú službu, prostredníctvom ktorej realizujeme transport všetkých vzoriek. Vďaka tomuto prístupu sme výrazným spôsobom skrátili čas od odberu vzorky po doručenie výsledku u rutinných vyšetrení na niekoľko desiatok minút – a to aj vďaka obojstrannej elektronickej komunikácii. Vysoká spokojnosť so spektrom i rýchlosťou realizácie vyšetrení, ktorá je výsledkom pravidelných prieskumov spokojnosti medzi našimi klientmi, je dôkazom, že sme od počiatku zvolili správnu stratégiu. Pri tom všetkom sa pre nás kvalita diagnostiky stala dôležitou podmienkou dennej reality – naše laboratórium v Ružomberku bolo prvým na Slovensku, ktoré získalo akreditáciu. Dnes má rozsiahlu akreditáciu v rámci portfólia poskytovaných testov viac než tretina našich pracovísk. Dôraz kladieme aj na vzdelávanie budúceho personálu v laboratóriách. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave a Diagnostické centrum patológie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami.

Naše začiatky datujeme do roku 1997, keď sme začínali v Ružomberku s Laboratóriom klinickej biochémie a hematológie. Generálny riaditeľ Peter Lednický spomína: „Na začiatku to bol skutočne len jeden analyzátor a dvadsať verných klientov. Časom sme zistili, že naše ambície sú oveľa väčšie.“ Ako spoločnosť sme sa neustále rozvíjali a od roku 2000 úspešne fungujeme pod názvom Alpha medical. Portfólio v oblasti laboratórnej medicíny sa nám postupne podarilo rozšíriť tak, že dnes poskytujeme najnovšie metódy diagnostiky v súlade so všetkými modernými svetovými trendmi v šiestich odboroch laboratórnej medicíny. Keďže sme privátnym zariadením, každodenne vyvíjame maximálne úsilie, aby naša práca predstavovala efektívny nástroj v rukách lekárov. Generálny riaditeľ Peter Lednický podotýka, že v súčasnosti je Alpha „jeden z mála, ak nie jediný zo zdravotníckych projektov úspešne expandujúcich zo Slovenska do zahraničia“. V roku 2006 sa nám podarilo s úspechom etablovať na trhoch Poľska a Českej republiky. Od svojho vzniku Alpha neustále rastie. Naším zakladateľom a prvým generálnym riaditeľom, bol MUDr. Antonín Pírek, ktorý určil firemnú víziu v tomto segmente. On položil základy Alphy, bol nielen riaditeľom, ale tiež mentorom a inšpirátorom. Aj vďaka vedeniu MUDr. Pírka vznikla počas 10 rokov z malého regionálneho laboratória v Ružomberku spoločnosť, ktorá dnes zamestnáva viac než 800 zamestnancov, prevádzkuje 70 licencovaných pracovísk a ročne poskytne viac než 30 miliónov výkonov.

30 miliónov výkonov ročne

Míľniky postavené na zmenách Na smerovaní našej spoločnosti nám veľmi záleží. Aj z tohto dôvodu neustále pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných služieb, zabezpečujeme širokú interdisciplinárnu spoluprácu medzi našimi pracoviskami a zavádzame do klinickej praxe nové diagnostické postupy. Ďalší rast a rozvoj nám umožnila aj nová filozofia organizácie laboratórií prostredníctvom klastrového usporiadania centrálnych laboratórií a satelitov, s unifikáciou technologickej základne na platforme Siemens od roku 2010. Významným medzníkom bol pre nás rok 2011,

90 000

vyšetrených vzoriek denne

Keď všetko do seba zapadá Naša práca vyžaduje dokonalú súhru všetkých procesov tvoriacich laboratórnu medicínu. Od odberu vzorky

9


ROKOV A LP HA ME D ICAL

keď sme úspešne zaviedli nový laboratórny informačný systém – Analytix. Od decembra 2012 sme vďaka novému vlastníkovi Mid Europa Partners získali potrebný kapitálový impulz na silný akvizičný rast. V roku 2014 sme tak získali aj majetkovú účasť v spoločnosti Gendiagnostica, dominantnom poskytovateľovi genetického testovania na slovenskom trhu. Alpha sa udomácnila a získala stabilné miesto aj v tejto mimoriadne dôležitej disciplíne laboratórnej diagnostiky. Od 19. apríla 2017 sme definitívne ukončili transakciu predaja Alpha medical a novým vlastníkom sa stala spoločnosť Unilabs.

tov čo najviac odbremeniť od nutnosti mnohonásobného odberu vzorky a zároveň minimalizovať čas od odberu do výsledku vyšetrenia. Spolupracujeme s takmer 7 000 lekármi a 80 nemocnicami a poliklinikami. Na to, aby sme ich denne presvedčili o našej profesionalite, sledujeme nové trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Od roku 2011 sme naštartovali na Slovensku unikátnu spoluprácu so sieťou nemocníc Svet zdravia a dnes sme dodávateľom laboratórnej diagnostiky už pre 15 jej nemocníc a 11 polikliník. Spolupráca s nemocnicami je pre nás mimoriadne dôležitá a sme hrdí na to, že sme, okrem iného, aj na základe pokrytia tohto segmentu, vybudovali jedno z najväčších pracovísk patológie na Slovensku. Diagnostické centrum patológie v Bratislave je vďaka špičkovému vybaveniu, vysokému stupňu digitalizácie a automatizácie unikátne v stredoeurópskom priestore a dokáže poskytnúť diagnostiku nielen Univerzitnej nemocnici v Bratislave, ale aj širokej spádovej oblasti západnej časti Slovenska. Súčasne sme sa stali jedným z dvoch slovenských pracovísk, poskytujúcich diagnostiku tuberkulózy, prostredníctvom centralizácie sme vybudovali najsilnejšie sérologické laboratórium s nepretržitou prevádzkou. V prípade pozitívnych výsledkov dokonca realizujeme vo veľkom počte vyšetrení aj následnú konfirmáciu. Komplexnosť, dostupnosť a rýchlosť diagnostiky sú kľúčové faktory, ktoré podmieňujú úspech na poli laboratórnej diagnostiky.

12 500 pacientov denne

Vďaka ľuďom v Alphe Náš úspech je založený na kolektívnej spolupráci a stabilite tímu zamestnancov, ktorý sa z pôvodných dvoch desiatok vyšplhal až k dnešným 800 zamestnancom na rôznych pozíciách, pričom mnohí z nich pracujú v Alphe dlhoročne. Práve oni, deň čo deň, realizujú všetko to, čo z našej spoločnosti robí jednotku v poskytovaní laboratórnej medicíny. Aj preto kladieme veľký dôraz na ich aktívne vzdelávanie, ktoré nám, spolu s technickým vybavením, umožňuje neustále napredovať. Naši špecialisti aktívne participujú na edukovaní lekárov a sestier v oblasti laboratórnej medicíny, a to nielen prostredníctvom podujatí organizovaných našou spoločnosťou, ale aj prezentáciami na odborných fórach doma i v zahraničí. Celý svoj profesijný život zasvätil Alphe aj riaditeľ Peter Lednický. Od vzniku spoločnosti stál, spolu s Katarínou Rumanovou, po boku vtedajšieho šéfa – MUDr. Pírka. Za dôležitý moment pri budovaní spoločnosti považuje práve prieskum trhu. „Aby človek pochopil, ako to v danej krajine funguje, musí ísť do terénu, z kresla v Bratislave nič neurobí,“ hovorí Peter Lednický. Jedným dychom tiež dodáva, že ďalším krokom k úspešnej spoločnosti je motivácia zamestnancov. „Motivácia ľudí je najúčinnejší a najlepší riadiaci nástroj. Žiaden Gantov diagram či iné moderné manažérske metódy vám nepomôžu,“ dopĺňa.

20 rokov dôvery

80

spolupracujúcich nemocníc

Pri oslavách dvadsiateho výročia Alpha medical je nám veľkou cťou poďakovať všetkým našim kolegom a partnerom za ich každodennú a nesmierne dôležitú prácu. Ďakujeme za dôveru vám všetkým – lekárom, sestrám, manažérom zdravotníckych zariadení, ktorí ste sa rozhodli s nami spolupracovať. Plne si uvedomujeme náš podiel zodpovednosti, ktorý ste na nás preniesli vaším rozhodnutím zveriť nám laboratórnu diagnostiku a ubezpečujeme vás, že zdravie pacienta je pre nás prvoradé. Bez vás a vašej dôvery by sme taký významný míľnik v histórii našej spoločnosti nedosiahli. Dvadsiatym výročím však Alpha nekončí – naopak, máme ďalšie veľké ambície. Najlepšie ich vystihujú slová Petra Lednického: „Chcem, aby Alpha bola aj naďalej úspešnou firmou, ktorá vystupuje ako precízny poskytovateľ rutinného testovania, ale aj inovatívny líder v špecializovaných oblastiach, ako sú genetika, patológia či molekulárna biológia“.

Za unikátne postavenie vďačíme kontinuálnemu rastu O našej profesionalite svedčia nielen kvalitné technológie, ale predovšetkým spokojní lekári. Ich potreby, ktoré reflektujú zdravotný stav pacientov, sú pre nás prioritou. Denne zrealizujeme vyše 90 000 laboratórnych výkonov u viac než 12 500 pacientov. Pritom sa snažíme pacien-

10


R O KOV A L P H A M E DI CA L

História Alpha medical

2017

Alpha medical sa stala súčasťou nadnárodnej laboratórnej skupiny Unilabs

2012

Nový investor – Mid Europa partners – podporuje silný akvizičný rast

2011 Prechod na nový informačný systém Analytix

2010

2006

Klastrové usporiadanie centrálnych laboratórií a satelitov s unifikáciou technologickej základne na platforme Siemens

Rozšírenie pôsobnosti do Českej republiky a Poľska

1997 Začiatok prevádzkovania – Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Ružomberku

2000 Zmena obchodného mena spoločnosti na Alpha medical, a. s.

11


12


R OZ H OVO R

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“ Pri dobrej organizácii času je možné – takmer svojpomocne – postaviť dom aj popri náročnom a zodpovednom zamestnaní. Čas, ktorý ukrojí zo spánku, venuje starostlivosti o kvetiny a nový príbytok. Neodmietne žiadnu pracovnú výzvu, dokáže manažovať niekoľko náročných rekonštrukcií súčasne, najradšej má kvalitné mäso a bez tradičnej šálky zeleného čaju sa ráno nepohne ani na krok. Predstavujeme vám Ing. Róberta Lamoša, projektového manažéra technického a hospodárskeho oddelenia Alpha medical.

Dnes sa v spoločnosti Alpha medical staráte o technické zabezpečenie a plynulú prevádzku všetkých budov spoločnosti. Aké zameranie ste mali v rámci štúdia a čo ste robili predtým, ako ste začali pracovať u nás? Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a na strednej som tiež študoval elektrotechniku. Pred príchodom do Alpha medical som robil 15 rokov v elektrárňach – špeciálne vo vodných elektrárňach. Predtým bolo moje zameranie užšie, dnes sa venujem viacerým oblastiam.

Čo všetko teda máte na starosti v rámci svojej aktuálnej pozície? V rámci technicko-hospodárskeho oddelenia mám na starosti všetko, čo súvisí s bežnou prevádzkou firmy – od technického zabezpečenia, čiže prestavby, optimalizácia prevádzok a podobne, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, pracovnú zdravotnú službu, odievanie zamestnancov, lekárske prehliadky, očkovania až po riešenie porúch, vybavovanie povolení pre novootvorené prevádzky – hygiena, nakladanie s odpadmi a podobne.

13

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“


R OZHOVOR

To sú zhruba tie technické záležitosti a z hospodárskej časti všetko, čo treba. Okrem toho zabezpečujem starostlivosť o budovy, prenájmy, zmluvy, komunikáciu s prenajímateľmi, iné obchodné zmluvy a faktúry súvisiace s technickou činnosťou. Potom, samozrejme, operatívne úlohy od nadriadených. A čoskoro budeme riešiť okrem vymenovaných vecí aj evidenciu majetku prostredníctvom čiarových kódov – v spolupráci s ekonomickým oddelením.

údajov a dodržiavanie termínov. Čiže ten tím, ktorý tvoríme my priamo v Martine, je zložený z troch ľudí. Traja ľudia teda zvládajú všetky tieto činnosti? Áno, predtým sme boli dvaja, tretí plnohodnotný člen k nám pribudol len nedávno. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň? Každý deň je iný. V zásade vstávam o piatej, tak, aby som na šiestu bol v práci. Má to jednu veľkú výhodu. Prevádzky väčšinou začínajú robiť od pol ôsmej, čiže dovtedy mám relatívny pokoj a môžem sa celý čas venovať jednej veci. Potom druhá fáza pokoja prichádza po 15.30, keď prevádzky prestávajú robiť. Vtedy mám tiež približne hodinku a pol až dve a môžem zase v pokoji niečo urobiť. Ten čas medzitým je stále o niečom inom, podľa toho, čo treba riešiť – telefonáty, e-maily… Čo však každý deň musí byť, je zelený čaj. (smiech) Ten si urobím ihneď po tom, ako prídem do práce. Zapnem notebook, kým sa naštartuje, spravím si čaj a potom môžem začať fungovať. Kávu nepijem, takže namiesto nej mám práve zelený čaj.

To je množstvo vecí. Predpokladám, že ich nezabezpečujete sám – koľko máte podriadených? Každé centrálne laboratórium má svojho technika, technici organizačne spadajú podo mňa, ale funkčne ich riadia manažérky laboratórií. Jeden človek je v centrálnom archíve – archivár patrí pod naše oddelenie. Priamo pri sebe mám dvoch kolegov, jeden je novoprijatý na plný úväzok. Predtým som mal k dispozícii iba pracovníka na čiastočný úväzok a jednu kolegyňu. Kolegyňa rieši najmä administratívne záležitosti – v oblasti zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dopĺňa databázy, časové plány prehliadok, kontroluje správnosť

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

14


R OZ H OVO R

Aký je bežný postup pri rekonštrukcii laboratória od zabezpečenia dodávateľov až po prevzatie hotového priestoru? Čo kontrolujete pri prevzatí priestoru, na čo sa sústredíte? V akom stave sú laboratóriá, ktoré Alpha medical rekonštruuje? Je to zaujímavý proces. Keď prevezmeme laboratórium (v poslednej dobe sú to najmä nemocničné a poliklinikové prevádzky), tak už z princípu tieto zdravotnícke zariadenia nemajú dostatok financií vôbec na údržbu, nieto ešte na zveľaďovanie. Zvyčajne je všetko v dezolátnom stave, doslova to „zaspalo socializmus“. Najhoršie na tom je, že zvyčajne neexistuje ani výkresová dokumentácia, čiže je nevyhnutné dať priestor zakresliť, pozisťovať, ako sú robené rozvody a podobne. Treba teda zmapovať skutkový stav, projektant to nakreslí a potom príde druhý krok – navrhnúť, ako by prevádzka mala vyzerať. Tu treba zohľadniť niekoľko faktorov. Máme v rámci firmy daný určitý technologický postup. Treba, aby tam bolo hygienické zázemie – šatne s WC a sprchami, príjem materiálu, kancelárie pre vedúceho laboratória, pre vysokoškolákov, skladovacie priestory a samotné laboratórium. Je tu daná istá koncepcia a laboratórium treba navrhnúť tak, aby spĺňalo technické kritériá, aby sa dal návrh zároveň aplikovať do konkrétneho priestoru, ktorý máme k dispozícii. Niekedy je priestor menší, niekedy je väčší a nevyužijeme ho celý, vyberieme iba určitú plochu. Musia byť splnené hygienické minimá a zabezpečená funkčnosť a plynulosť prevádzky. Elektriku navrhujeme kompletne nanovo, najmä kvôli prístrojovému vybaveniu, aby sme mali istotu, že prístroje bude možné „utiahnuť“. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na klimatizáciu, vzduchotechniku. V našom laboratóriu by malo byť skrátka všetko potrebné spolu. Keď získame novú prevádzku, najprv musíme získať súhlas hygieny na existujúci priestor. Tam sa stretávame s mnohými problémami, ktoré musíme vyriešiť. Hygiena nám dá súhlas na prevádzku aj s nedostatkami, s prísľubom, že nedostatky odstránime v rámci stavebných úprav. Po ukončení rekonštrukcie príde pracovník z hygieny opakovane skontrolovať priestor – a verte, žiadny prešľap nám potom neodpustia.

dve alebo tri. Laboratórium sa musí stiahnuť do obmedzeného priestoru, urobí sa prvá etapa, potom sa pracovníci presťahujú do zrekonštruovanej časti a vykoná sa druhá etapa, prípadne tretia. Ďalší dôležitý faktor pri dispozícii „open-space“ je dbať na to, aby nebola narušená statika budovy. To sú základné faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri rekonštrukciách. Keď je návrh laboratória hotový, vyhlásime tender na výber dodávateľa a následne sa uskutoční realizácia. Pri tej treba dozor, čiže minimálne raz za týždeň je kontrolný deň, počas ktorého idem skontrolovať, ako sa veci vyvíjajú. Ako to už býva, niekedy sa pri realizácii ukážu problémy, s ktorými sa v projektoch nerátalo a tie treba operatívne riešiť. Buď sa riešia online, telefonicky, aby sa výstavba nezdržovala, alebo treba prísť osobne. Počas rokov praxe ste už zrejme vychytali množstvo zádrhov – priblížte nám niektoré z nich, najmä tie, ktoré vám zo začiatku dali zabrať, ale dnes si už na ne zvyknete „posvietiť“. Spomínate si na vtipné alebo vyhrotené momenty pri prerábkach? Takýchto prípadov je skutočne mnoho. (smiech) Keďže nemocnice zvyknú byť v dezolátnom stave, tak nie je výnimočné, keď niečo drží pohromade iba „silou vôle“. Napríklad v jednej nemocnici pri realizácii rekonštrukcie začali chlapi obíjať omietky a vodovodná rúra, ktorá bola pod omietkou, sa rozpadla na polovice a začala striekať voda. Čiže ju držala pohromade už iba tá omietka. V inej nemocnici začali búrať a zrazu začala striekať horúca voda. Dodatočne zistili, že nemocnica opravovala rozvody teplej vody tak, že keď bola niekde diera, tak vystrúhali drevený kolík, zatĺkli ho do diery a drevo napučalo, takže držalo. To bol najlacnejší spôsob, ako opraviť vodovodné potrubie… Len tým, že chlapi začali búrať, tak padla tehla na drevený kolík, ktorý vypadol a zrazu striekala horúca voda. V jednej nemocnici bolo teplovodné kúrenie v strope. Keď sme začínali s prestavbou, riaditeľ nemocnice nám povedal, že ešte tam nemal takú firmu, ktorá by mu to kúrenie v strope pri montáži nových lámp neprevŕtala. Každý, kto to prevŕtal, dostal „za trest“ kúpiť niečo pre detské oddelenie – napríklad hračky. Keď sme prestavbu ukončili, tak som pánovi riaditeľovi povedal: Pán riaditeľ, neviem či mám pre vás dobrú alebo zlú správu – nekúpime vám žiadne hračky. (smiech) Čiže sme ako prví to kúrenie neprevŕtali, dali sme si na to pozor.

Počas rekonštrukcie teda laboratórium uzavriete alebo sa rieši rekonštrukcia počas prevádzky? V 90 % prípadov rekonštruujeme počas prevádzky. To je ďalší faktor, ktorý výrazne komplikuje prácu. Musíme teda navrhnúť dispozíciu tak, aby sa počas prevádzky dal priestor rozdeliť na etapy – zvyčajne

15

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“


R OZHOVOR

Ktoré sú najčastejšie „zradné detaily“ pri rekonštrukcii priestorov? Vždy zásadne meníme celú elektroinštaláciu a ak je možnosť, meníme aj ostatné rozvody (vodovodné, kanalizačné, kúrenie atď.). Ak by sme to zanedbali, mohlo by sa nám to nepekne vypomstiť. Musíme mať istotu, že elektrická sieť bude pre prístroje vhodná a zároveň, že po ukončení rekonštrukcie nenastane situácia, v ktorej zistíme, že staré rozvody sú nefunkčné. Niekedy sa však prekvapeniam nevyhneme, najmä keď na ne nemáme žiadny dosah. Stalo sa nám, že po rekonštrukcii praskla stúpačka na poschodí, ktoré bolo nad nami. Čiže nás vytopili. Väčšinou vinu pripisujú nám, lebo my sme rekonštruovali – aj vtedy, keď na danú vec skutočne nemáme žiadny vplyv. Staré rozvody sú vo všeobecnosti časovaná bomba.

Spolupracujete pri rekonštrukciách aj s interiérovými dizajnérmi? Možno by to bolo fajn, ale z hľadiska ekonomickosti sú to náklady navyše. Pri navrhovaní laboratória, chvalabohu, netreba kreatívny vklad, čiže služby dizajnérov nie sú nevyhnutné. Priestory nie sú určené pre verejnosť, čiže dizajn nie je na prvom mieste, hoci je dôležité zachovávať určité zásady – aj z estetického hľadiska. V centrálnom laboratóriu v Bratislave sme sa s dizajnom trošku viac pohrali, keďže to je reprezentatívna budova. Pri tomto projekte sme spolupracovali aj s dizajnérmi. No v bežných prevádzkach dizajnérske služby nevyužívame. Skôr sa snažíme nenápadne zapadnúť do okolitého prostredia, aby naše laboratória v rámci priestorov nemocníc tak nekričali. Kto teda vyberá nábytok, farebné schémy či povrchové materiály? Väčšinou tieto veci vyberám ja – závisí to, samozrejme, aj od financií. Keď máme daný nejaký rozpočet a sme v meste, kde kúpeľňové štúdio v danej cene ponúka len štyri dekory, tak si jednoducho musíme vybrať v rámci možností. Začíname

Rekonštrukcie zrejme značne komplikuje aj fakt, že prerábate len jednu časť v rámci zastaraného celku. Niekedy sa hovorí – pekný obal, zhnité jadro. U nás to býva naopak – vytvoríme dobré jadro v zhnitom obale. (smiech)

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

16


R OZ H OVO R

od podlahy a potom sa snažíme všetko doladiť tak, aby bol priestor aj z estetického hľadiska v poriadku.

VIZITKA PRACOVISKA Názov a miesto pracoviska Správa Martin Záborského 2, Martin

Ste nejakým spôsobom limitovaný vo výbere farieb a vzorov? Máme na mysli nejaké predpisy, ktoré by určovali tieto skutočnosti. Ktoré farby využívate najčastejšie? Nie sme obmedzení, no materiály samozrejme musia spĺňať hygienické požiadavky. Povrchy musia byť umývateľné, dezinfikovateľné a podobne. Je dobré, keď materiál aj niečo vydrží – napríklad keramický obklad vydrží rozhodne dlhšie ako umývateľný náter. Steny laboratória by mali byť biele. V kanceláriách, šatniach a iných miestnostiach prihliadame aj na požiadavky zamestnancov, ktorí tam pracujú. Donesieme vzorkovnicu a necháme ich vybrať. Asi 2-3 roky sme preferovali svetlozelené odtiene podláh a obkladačiek. Vo všeobecnosti sú prítomné svetlé teplé farby, béžová, svetlejšie odtiene sivej. Niekedy využívame aj kontrasty farieb – biela s tmavohnedou, čierna so sivou a podobne, ale len v toaletách a sprchách.

Zameranie Technicko-hospodárske oddelenie Personál pracoviska 3 pracovníci Počet budov v správe 55 Špecifiká pracoviska Prestavby, optimalizácia prevádzok, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, odievanie zamestnancov, lekárske prehliadky, očkovania, riešenie porúch, vybavovanie povolení pre novootvorené prevádzky (hygiena, nakladanie s odpadmi a pod.), starostlivosť o budovy, prenájmy, zmluvy, komunikácia s prenajímateľmi, iné obchodné zmluvy a faktúry súvisiace s technickou činnosťou.

Čiže nechávate rozhodnúť aj zamestnancov. Vedia sa na výbere zhodnúť? Väčšinu zamestnancov tvoria ženy – medzi nimi sú populárne marhuľkové, broskyňové, žlté odtiene. (smiech) Je pravda, že niekedy sa škrabem po hlave, načo som im tú vzorkovnicu dal, lebo každá chce inú farbu a je z toho pohroma. Vtedy musím povedať dosť – a vyberiem im farbu ja. (smiech)

ich často obdivoval, ako statočne tieto podmienky v práci zvládajú. Niekedy dokonca zatnú zuby a vydržia ešte horšie podmienky a my takýmto spôsobom môžeme „ušetriť“ aj tri týždne – z troch etáp sa vďaka ich chápavému prístupu dostaneme na dve a rekonštrukcia prebehne podstatne rýchlejšie. Dokonca niektoré ženy prišli vo vlastnom voľnom čase priestory poupratovať. Skrátka brali prácu ako svoj druhý domov a to nás teší.

Ako vnímajú zmeny pôvodní zamestnanci laboratórií, ktoré Alpha medical kúpi a rekonštruuje? Myslím, že rekonštrukcie všetkých potešia. Majú k dispozícii podstatne krajšie a lepšie podmienky na prácu. Vidím v nich aj určitú hrdosť, keď ich prídu pozrieť exkolegovia z nemocníc a všetci im tak trošku závidia. Niekedy aj po troch rokoch, keď prídem na prevádzku, tak sú vďační a vidno, že sa o priestor príkladne starajú. Aj po rokoch to v niektorých pracoviskách vyzerá ako nové. Vážia si to určite aj kvôli tomu, čo musia podstúpiť počas rekonštrukcie. Niekoľko týždňov až mesiacov pracujú vo výrazne obmedzených podmienkach. Zároveň sa musia naučiť pracovať s novou technológiou, zvyknúť si na nový informačný systém, ktorý dovtedy nepoznali. Rekonštrukcie bývajú náročné, niekedy počas nich prichádzajú veľmi vypäté situácie. Preto som

Aké sú vaše skúsenosti, čo sa týka pomeru cena/kvalita – oplatí sa vybrať najlacnejšie ponuky či materiály? Alebo práve naopak – neoplatí sa v tejto oblasti šetriť, radšej zaplatiť viac a mať istotu? Dnes je trh bohatý, je z čoho vyberať. Aj keď vezmeme do úvahy lacnejšie supermarkety, dá sa v nich nájsť pomerne dobrá kvalita za nízku cenu. Na druhej strane – nie všetko, čo je drahé, je aj kvalitné. Naše pracoviská nie sú až také zaťažované, že by ich bolo treba vybaviť vysokoodolnými materiálmi. Ide najmä o to, aby boli funkčné a aby spĺňali hygienické a bezpečnostné predpisy.

17

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“


R OZHOVOR

Koľko budov máme ako spoločnosť k dispozícii? Sú niektoré aj vo vlastníctve, alebo si všetky prenajímame? V súčasnosti sú naše prevádzky umiestnené v 55 objektoch v rámci celého Slovenska. Všetky budovy si prenajímame. Alpha medical, vrátane dcérskych spoločností, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť.

Keď už sme pri tom AC/DC – ako riešite plánované odstávky energií na pracoviskách? Vzhľadom na to, že som robil v oblasti energetiky 15 rokov, tak keď príde avizovaná odstávka na osem hodín, ja viem, že je to len nafúknutá bublina. Revízia nikdy netrvá dlhšie ako štyri hodiny, čiže to býva minimálne o polovicu času menej než avizovaná odstávka. Je to však niekedy problém. V nemocniciach je to lepšie, lebo majú záložné zdroje – dieselagregáty. V samostatných prevádzkach je to horšie. Základom je udržať v životaschopnom stave komunikáciu, čiže aby bežali servery. Každé centrálne laboratórium (CL) má vlastný benzínový agregát ako záložný zdroj pre serverovne. Zatiaľ má záložný zdroj pre celú budovu správa v Martine a CL – VÝCHOD v Stropkove. Tento rok je v pláne záložný zdroj aj pre CL – ZÁPAD v Bratislave. V pláne ostáva ešte CL – STRED v Likavke. Tam to zatiaľ riešime tak, že počas avizovanej odstávky sa pre zamestnancov posunie pracovná doba o pár hodín. Zvyčajne okolo 11. hodiny dopoludnia odstávka končí. Takže prídu neskôr a potiahnu trochu dlhšie. Týmto spôsobom minimalizujeme škody alebo časové straty pri výpadkoch. Prihliadame aj na počasie, respektíve oblasť – centrálne laboratórium v Stropkove sme zabezpečili agregátom ako prvé, pretože tam bývajú často búrky, a teda predpokladáme aj častejšie výpadky.

Zvyšuje sa s pribúdajúcimi rokmi objem investícií, ktoré treba „vrážať“ do budov? Ktorý rok bol finančne najnáročnejší, čo sa týka rekonštrukcií priestorov? Závisí to nielen od počtu rekonštrukcií, ale aj od toho, či rekonštruujeme malé laboratórium, kde pracujú 2-3 ľudia a má plochu 80 m², alebo robíme veľkú prevádzku – napríklad centrálne laboratórium na Poliankach v Bratislave. Celkovo roky 2015 a 2016 boli finančne najnáročnejšie, v roku 2013 bolo zas najviac rekonštrukcií počas jedného roka. Vtedy sa rekonštruovalo šesť prevádzok. Bežne rekonštrukcia jedného labáku trvá dva až tri mesiace. My sme týchto šesť stihli súbežne zrealizovať počas ôsmich mesiacov. Vtedy bežali štyri prestavby naraz. To už bol extrém, čo sa týka prípravy aj realizácie. Takmer stále som musel byť mimo pracoviska a kontrolovať priebeh prác. Tri dni v týždni počas troch mesiacov som bol na kontrolných dňoch. V poslednej dobe je však efektívnejšie nájsť investora/prenajímateľa, ktorý budovu pre nás zrekonštruuje, prípadne postaví (podľa našich projektov) a následne si takúto investíciu premietne do nájmu. Nedávno sa takto začala realizácia už tretej budovy na kľúč.

Alpha minulý rok vybudovala moderný centrálny archív. Ako to tam vyzerá? Archív v Stropkove je špecifické pracovisko. Je určený len pre rutinu – čiže pre biochémie a mikrobiológie. Zvažovali sme, či vybudovať vlastný archív. Padlo rozhodnutie manažmentu, že každá patológia by mala mať vlastný archív kvôli flexibilite vyhľadávania vzoriek a výsledkov – aby to bolo čo najefektívnejšie. Na archív sme zvažovali aj Likavku, tam však neboli vyhovujúce priestory. Kým sme nemali centrálny archív, skladovali sme vzorky len v regáloch – klasicky v krabiciach, v ktorých bolo treba vyhľadávať to, čo akurát potrebujete. Keďže v rámci budovania archívu v Stropkove sme brali do úvahy aj budúcnosť a možnú expanziu, tak sme zvolili iný systém regálovania. Sú tam skrine s kormidielkami, otvoríte si konkrétnu uličku, do ktorej potrebujete vojsť. Naši šikovní IT-čkári vymysleli dobrý softvér na zaraďovanie krabíc – na báze čiarových kódov. Prevádzky teda každú archívnu krabicu označia kódom. Archivár si to zaeviduje a presne vie, v ktorej miestnosti, v ktorom bloku regálov a v ktorej polici to je. Vie to teda pomerne rýchlo vyhľadať. Pomocou čiarového kódu sa dá zistiť

Tu sa nám núka otázka – koľko kilometrov týždenne najazdíte? Nie je to také zlé. (smiech) Keď sadnem do auta, jazdím dva dni v týždni a zvyšok času sedím v Martine. Ak by som to mal spriemerovať, tak je to približne tisíc až tisícpäťsto kilometrov za týždeň. Celkovo je to teda od štyritisíc do sedemtisíc za mesiac. Čiže to nie je až také strašné. Akú hudbu v aute počúvate? Nemám obľúbenú špecifickú hudbu. Počúvam zvyčajne rádio, ak hrajú to isté dookola, prepnem na iné rádio. Preferujem rockovo zamerané rozhlasové stanice. Okrem toho mám v zálohe USB kľúč a SD kartu. Mám rad starší rock, heavymetal, starú dobrú klasiku. Napríklad AC/DC, Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Helloween, Led Zeppelin a podobné.

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

18


R OZ H OVO R

„Prihliadame aj na počasie, respektíve oblasť – centrálne laboratórium v Stropkove sme zabezpečili agregátom ako prvé, pretože tam bývajú často búrky a teda predpokladáme aj častejšie výpadky.“

nielen to, z ktorej prevádzky materiál pochádza, ale aj časové rozpätie, ku ktorému sa viaže. Vždy kvartálne pošleme na prevádzky mail, nech nám napíšu, koľko krabíc bude treba zaarchivovať. Následne sa navrhne zvozová trasa, ktorú prejdeme naším vlastným autom určeným na tieto účely. Po dovezení vidí archivár na základe odovzdávacieho protokolu všetky potrebné informácie a podľa nich si navrhne systém uskladnenia. Archivár je prítomný v archíve každý deň – kvôli tomu, ak by bolo treba niečo vyhľadať. Má kumulovanú funkciu a pracuje zároveň ako skladník – pripravuje balíčky odberového materiálu. Aké sú špecifiká technickej prevádzky priestorov, v ktorých sa pracuje s nebezpečnými látkami, napríklad chemikáliami? Sklady chemických látok majú iba patológie. Tam musí skladovanie spĺňať určité štandardy z hľadiska ochrany pred požiarmi. V našich skladoch ich držíme minimálne množstvo, takže nemusí byť špeciál­ny sklad. Z hľadiska legislatívy naše sklady považujeme za príručné sklady. Sklad však musí mať nepriepustnú podlahu, záchytnú jamu. Ak by sa niečo vylialo, nesmie to preniknúť do podložia.

19

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“


R OZHOVOR

V najnižšom bode miestnosti musí byť zberná jama, z ktorej sa prípadné chemikálie dajú odčerpať. Sklad musí byť odvetraný a musí mať spracovanú základnú protipožiarnu dokumentáciu.

Využili ste pri jeho výstavbe skúsenosti z práce? Prípadne nejaké „vychytávky“? Je vôbec možné porovnať výstavbu alebo rekonštrukciu laboratórnych priestorov a rodinného domu? Vo všeobecnosti sa nedá veľa vychytávok z labo­ ratória použiť pri výstavbe rodinného domu. Laboratórium je totiž úzko špecifické. Má presný účel využitia. Výstavba domu je celkom iná. Avšak skúsenosti som určite využil. Najmä postupy, trendy v materiáloch. Bolo to, samozrejme, aj o množstve gúglenia na internete. Skôr ja sám som sa snažil vymyslieť nejaké vychytávky do domu.

Opravy a dodávky radšej iba manažujete, alebo sa v prípade potreby (napríklad doma) chytíte náradia aj sám? Počuli sme, že máte krásny nový dom. Ja si to neviem ani predstaviť, že by som kdesi sedel a nerobil nič. Sám som sa snažil postaviť si dom, robím, čo viem. S pomocou priateľov a známych sa nám to podarilo. Niektoré práce som si samozrejme objednal od profesionálov – človek nemôže všetko vedieť a navyše je mojím veľkým nepriateľom čas. Toho je stále nedostatok. Ja by som si ten dom azda vedel postaviť aj z 90 % sám, ale nebol čas. Spravil som teda to, čo sa dalo počas poobedných hodín a víkendov či cez dovolenky. Dom sme plánovali tak, aby bol čo najmenej náročný na pohyb aj údržbu, keďže roky pribúdajú. Rozhodli sme sa pre bungalov.

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

Čo napríklad? Hľadal som hlavne riešenia využitia rôznych alternatívnych zdrojov energie – najmä solárnej a veternej. Chcel som získať čo najviac energetickej nezávislosti od dodávateľov energií. V dome nemáme zavedený plyn, čiže sme plne elektrifikovaní. Na streche mám fotovoltické panely. Keďže bývam v oblasti, v ktorej 5 dní v týždni duje vietor, plánujem využiť aj tento zdroj. Mám na inštaláciu pripravený veterný generátor. Keď budem mať čas to celé skompletizovať, pustím sa

20


R OZ H OVO R

do inštalácie – počítam, že čoskoro by som to mohol dať dohromady. Potom tým budem nabíjať solárne batérie, z ktorých následne môžem čerpať energiu. Sám som bol prekvapený, koľko možností využívania alternatívnych zdrojov energie je už v súčasnosti dostupných na trhu za priaznivé ceny. Je to, samozrejme, všetko o financiách – treba si prepočítať, aká bude návratnosť investície a na základe toho sa rozhodnúť, koľko do toho budete investovať. Mne by sa to z dlhodobého hľadiska malo oplatiť dosť výrazne. Navyše, na využitie obnoviteľných zdrojov energie môžete požiadať aj o štátnu dotáciu. A čo práce okolo domu – akú máte záhradu? Pozemok máme celkom slušný – 9 árov (900 m², pozn. red.). Ja sa venujem najradšej kvetinám a skúšam pestovať nezvyčajné druhy rastlín v našich podmienkach. Keď sme sa sťahovali z bytu do domu, narátali sme s manželkou 180 rastlín. (smiech) Keďže nemám veľa voľného času, v záhrade postupne preberala štafetu manželka. Jedným z mojich snov bolo postaviť si dom so zimnou záhradou a pestovať množstvo kvetov. Čiže my to máme rozdelené tak, že ja sa starám skôr o kvety a manželka o záhradné plodiny. Záhrada sa však stále ešte len buduje, sú tam kopy hliny, treba vymyslieť usporiadanie a postupne to riešiť. Zatiaľ máme len bylinkový záhon, plánujeme kde bude trávnik, kde kvetiny, skalka, rybníček. Bývame tam iba rok, čiže to má svoj čas. Bývanie v dome je úplne iné ako v bytovke, takže momentálne som šťastný. Okrem záhrady vraj aj rád varíte a hostíte ľudí. Aké sú vaše obľúbené jedlá? Som krvná skupina 0, čiže mám veľmi rád kvalitné mäso. (smiech) Okrem toho milujem cestoviny, pizzu. Ale inak zjem každé dobré jedlo. Jediné, čo mi nechutí, je kombinácia niektorých omáčok s knedľou – napríklad paradajková omáčka. Tú si dám radšej so zemiakmi. Čo sa týka môjho varenia, zvyknem pripravovať guláš – nielen doma, ale aj na firemných akciách. V zime rád pozerám relácie o varení, napríklad Moja mama varí lepšie ako tvoja, no nemôžem o sebe povedať, že by som bol nejaký veľký kuchár. (smiech) Venujete sa aj nejakému športu? Na šport, žiaľ, nie je čas. Rok 2012 bol pre mňa zlomový, pretože vtedy síce ešte bol čas, no mal som dva úrazy. Dovtedy som zvykol hrávať futbal, venoval som sa cyklistike, korčuľoval som, behal som. Po úrazoch som sa už bál koleno priveľmi zaťažovať. Teraz sa iba udržiavam v kondícii – bežným posilňovaním s vlastnou váhou. V kondícii človeka ale výborne udrží aj krompáč a lopata. (smiech)

º

Anna Martausová redaktorka

Ing. Róbert Lamoš Rok a miesto narodenia 1970, Ružomberok Rodinný stav ženatý, 2 deti Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach Kľúčové predchádzajúce zamestnanie Slovenské elektrárne – Vodné elektrárne, prevádzka Sučany, vedúci riadenia elektroprevádzky, správca majetku Výskumný ústav dopravný Žilina, inšpektor certifikačného orgánu výrobkov Súčasná pozícia v Alpha medical projektový manažér technického a hospodárskeho oddelenia

Kniha knihy Stephena Kinga Hudba rock Dovolenková destinácia posledné 4 roky okolo domu, predtým vždy niekde inde Šport v minulosti fitness, futbal, in-line korčule, cyklistika, dnes záhradkárčenie Nápoj zelený čaj Jedlo kvalitné mäso, cestoviny, pizza, horká čokoláda a želatínové medvedíky

foto: Ladislav Rybár

21

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“


VIA DI AGN OSTI CA

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza Od roku 2011, keď uzreli svetlo sveta prvé indikačné a frekvenčné obmedzenia na laboratórne vyšetrenia z dielne zdravotných poisťovní, uplynulo už 6 rokov. Lastovičkou v týchto aktivitách bola Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čoskoro sa pridali aj ďalšie dve zdravotné poisťovne – Union a Dôvera, zistiac, že je to významný nástroj šetrenia ich finančných prostriedkov. Približne v tom istom čase sa začal v súvislosti so zamietnutými laboratórnymi vyšetreniami objavovať aj ďalší fenomén, a to „nesprávna“, „nepovolená“ alebo „nevhodná“ diagnóza k danému laboratórnemu vyšetreniu. Dnes chceme tento jav rozobrať z viacerých hľadísk. Laboratórne vyšetrenie a diagnóza

22

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka, Alpha medical

Ing. Pavol Handzuš obchodný riaditeľ, Alpha medical

Ing. Kristína Langerová manažérka pre styk so zdravotnými poisťovňami, Alpha medical


V I A D I AG N O ST I CA

Nespochybniteľný význam diagnózy Diagnóza pacienta je základným komunikačným nástrojom medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárom a platiteľom za poskytnuté zdravotnícke výkony, t. j. zdravotnou poisťovňou. Okrem základnej informačnej hodnoty – informácie o minulom či aktuálnom zdravotnom stave pacienta – plní diagnóza aj úlohu štatistickú. Štatistické prehľady zo súborov vykonaných zdravotníckych výkonov pri daných diagnózach (u vopred definovaných skupín obyvateľstva za uplynulé obdobia) predstavujú v každom vyspelom štáte cenný nástroj na plánovanie národných programov zdravia, funkčných skríningov alebo na plánovanie rozpočtu oblasti zdravotníctva na nadchádzajúci rok. Aspoň tak uvažujú vyspelé ekonomiky sveta a stav ich zdravotníctva im dáva viac-menej za pravdu.

Problémy spojené s diagnózou k laboratórnemu vyšetreniu Na Slovensku nemáme v súčasnosti k dispozícii aktuálne moderné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré by v nadväznosti na vykazovanie „správnej diagnózy k správnemu súboru laboratórnych vyšetrení u konkrétneho pacienta“ poskytovali základný rámec práv a povinností lekára v záplave každodenne pribúdajúcich odborných informácií. Používanie diagnóz lekármi sa tak deje výlučne na základe ich odbornej erudovanosti, skúseností z praxe a v neposlednom rade aj ako reflexia na reštrikčné obmedzenia zdravotných poisťovní. Žiaľ, práve posledný fakt prichádza v nevhodnom čase pre lekára (laboratórium), ex post. To znamená, až po vyšetrení/vykonaní úkonu (a minutí reagencií, zdravotníckeho materiálu alebo času na ich realizáciu). Lekár alebo laboratórium (ako medzičlánok v poskytovaní zdravotníckych výkonov) sa dozvedá dôvod zamietnutia až z chybových protokolov zdravotných poisťovní, ktoré súhrnne uvádzajú za predchádzajúci mesiac všetky už zamietnuté výkony (klinické či laboratórne) – to je neskoro a lekár zákonite pociťuje frustráciu. Nie je potom zrejme prekvapením, že v systéme absencie jednotných postupov ani revízni lekári tej istej zdravotnej poisťovne nemajú totožný názor na význam toho istého vyšetrenia pri rovnakej diagnóze. Výsledkom je potom numericky neuveriteľne široká škála hodnotení neuznaných výkonov, v ktorej je takmer nemožné sa orientovať. Ťažko povedať, či ide zo strany zdravotných poisťovní o nedostatky informačných systémov, alebo o zámer. V laboratóriách hovoríme tejto variabilite „revízny folklór“, ale je to svojím spôsobom aj „smiech cez slzy“ (vysvetlenie neskôr). Len pre zaujímavosť, v Tabuľke č. 1 uvádzame súborne za rok 2017 počty rôznych zdôvodnení neuznania výkonov jednotlivých zdravotných poisťovní, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú diagnóz. Pri detailnom pohľade na údaje v Tabuľke č. 1 sa zdá byť fungovanie zdravotnej poisťovne Union v tomto smere až ukážkovo zrozumiteľné.

Tabuľka č. 1: Počty zdôvodnení neuznania výkonov v jednotlivých zdravotných poisťovniach – všetky, v ktorých bola ako hlavný dôvod zamietnutia výkonu spomenutá nevhodná, nesprávna alebo neopodstatnená diagnóza Kategórie zdôvodnenia (ZP)

Dôvera (24)

VšZP (25)

Union (27)

Počet základných zdôvodnení neuznania výkonov s obsahom nesprávnej, nepovolenej či nevhodnej diagnózy k laboratórnemu vyšetreniu

162

1

1

Počet rozšírených zdôvodnení neuznania výkonov typu „revízny folklór“

573

211

0

Spolu (diagnóza ako príčina zamietnutia labor. vyšetrenia)

735

212

1

Tu si dovolíme poznamenať, že práve rôznorodosť textov neuznania výkonov je jednou z hlavných prekážok prijímania účinných opatrení na zníženie nesprávne indikovaných vyšetrení.

23

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza


VIA DI AGN OSTI CA

Smiech cez slzy Samozrejme, v systéme, v ktorom nie sú vytvorené jednotné pravidlá pre požadovanie laboratórnych vyšetrení vrátane korektnej diagnózy, vzniká veľký priestor pre samovoľný a rôznorodý výklad rovnakých symptómov/diagnóz. Najhorším variantom, ktorý sa za variabilitou môže skrývať, je nevedomosť a medzery v medicínskych poznatkoch, ktoré vstupujú do hry pri vágnom kontinuálnom vzdelávaní lekára (revízneho aj klinického) alebo vtedy, ak jeho lekárska špecializácia obsahovo nezodpovedá úrovni riešeného problému. Preto si dovoľujeme touto cestou tlmočiť silnejúci názor viacerých odborných spoločností na Slovensku – je nemysliteľné, aby boli na klinických lekárov v praxi kladené neustále sa stupňujúce nároky na odbornosť či vybavenie ambulancií alebo oddelení, pričom posty revíznych lekárov v zdravotných poisťovniach môžu zastávať ľudia s titulom RNDr. či magister prírodných vied. Dokonca ani lekár s konkrétnou špecializáciou si dnes netrúfa konanie kolegu – lekára s inou špecializáciou podrobiť kritickému hodnoteniu s postuláciou záverov či dokonca finančných postihov. S týmto by sme sa nemali stretávať ani v zdravotných poisťovniach na postoch revíznych lekárov, keď napríklad chirurg bez akýchkoľvek výčitiek posudzuje výkony lekárskej genetiky a pod. Variabilita názorov je síce vítanou cestou k riešeniu akýchkoľvek problémov – ak však vstupujú do procesu peniaze, proces sa zákonite musí posúvať k väčšej exaktnosti a jednoznačnosti.

Na vine sú obe strany 1. Lekári nepíšu správne diagnózy. Zodpovednosť za výsledok riešenia zdravotného stavu pacienta zostáva stále na pleciach lekára a aj väčšina laboratórnych vyšetrení má svoju viac-menej jednoznačnú informačnú hodnotu, bez ohľadu na typ diagnózy, pod ktorou sa vykazuje. Žiaľ, viacerí lekári už rezignovali na systém-nesystém slovenského zdravotníctva a aj v prípade akútnych stavov sa stretávame na žiadankách s nekorektnými diagnózami k požadovaným laboratórnym vyšetreniam. Keďže toto vydanie časopisu inVitro je venované kardiológii, pozreli sme sa na konkrétne diagnózy, ku ktorým bolo v roku 2016 zamietnuté vyšetrenie troponínu v sére (zamietnuté zaplatenie, vyšetrenie lekár dostal k dispozícii) – súborný prehľad poskytuje Tabuľka č. 2. Výsledok asi nepotrebuje komentár, kvôli rozsahu menovanej tabuľky uvádzame len 4 najpočetnejšie dôvody zamietnutia. Tabuľka č. 2: Prehľad zamietnutých vyšetrení troponínu v sére za rok 2016 súborne za všetky zdravotné poisťovne Diagnóza – značka

Pomenovanie diagnózy

Počet zamietnutých vyšetrení troponínu v sére (súborne všetky ZP – rok 2016)

I10.00

benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy

2 453

K30

dyspepsia

1 156

J18.9

zápal pľúc, bližšie neurčený

692

R50.9

horúčka, bližšie neurčená

667

Pre úplnosť pohľadu na problematiku musíme spomenúť ešte dva fakty, ktoré vyplývajú zo štatistického spracovania výsledkov za obdobie od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2017. Prvý fakt – percento pozitívnych výsledkov vyšetrení sa pohybovalo na úrovni: 26,32 % (u žien) a 29,72 % (u mužov). Druhý fakt – napriek uvedeniu nesprávnej diagnózy k vyšetreniu troponínu v sére na žiadanke (a k odmietnutiu tohto vyšetrenia zdravotnou poisťovňou), zohľadňujúc iba prvé 4 najpočetnejšie nevhodné diagnózy (uvedené v Tabuľke č. 2), tvorilo percento pozitívnych výsledkov pri týchto nevhodných diagnózach 5,6 % zo všetkých pozitívnych výsledkov vyšetrení troponínu v sére (bez ohľadu na vhodnosť diagnózy) u oboch pohlaví. Tento fakt je

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza

24


V I A D I AG N O ST I CA

možné interpretovať aj tak, že u totožného percenta pacientov by došlo k poškodeniu zdravia, keby sme striktne dodržiavali informácie z chybových protokolov zdravotných poisťovní a vyšetrenie pri nesprávnej diagnóze nerealizovali… Ako by mali vyzerať vhodné diagnózy na vyšetrenie troponínu v sére, ukazuje Tabuľka č. 3. Tabuľka č. 3: Prehľad vhodných diagnóz na vyšetrenie troponínu v sére Vhodná diagnóza – značka

Opis vhodnej diagnózy k vyšetreniu troponínu v sére

I21.0

akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny

I21.1

akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny

I21.2

akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach

I21.3

akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste

I21.4

akútny subendokardiálny infarkt myokardu

I21.9

akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený

I22.0

ďalší infarkt myokardu prednej steny

I22.1

ďalší infarkt myokardu spodnej steny

I22.8

ďalší infarkt myokardu na inom mieste

I22.9

ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste

R07.2

prekordiálna bolesť

R07.3

iná bolesť v hrudníku

R07.4

bolesť v hrudníku, bližšie neurčená

Rozhodne netvrdíme, že Tabuľka č. 3 uvádza jediný správny zoznam vhodných diagnóz k vyšetreniu troponínu v sére, predstavuje však sumár bezproblémovo uznaných vyšetrení troponínu v sére u všetkých zdravotných poisťovní v dlhšom časovom horizonte. 2. Možnosti informačných systémov samotných zdravotných poisťovní nie sú v súlade s požiadavkami, ktoré kladú na poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Nielen údaje od lekárov sú príčinou zamietnutia. Hlavným problémom zostávajú stále technické nedokonalosti – hoci náš informačný systém umožňuje zadať u pacienta aj 3-4 diagnózy (podľa spektra ordinovaných laboratórnych vyšetrení) a následne spárovať správne vyšetrenie so správnou diagnózou, formulár zdravotných poisťovní poskytoval v roku 2016 priestor iba pre JEDNU (!!!) diagnózu. V roku 2017 (aj v súvislosti s prípravami na zavedenie diagnosis-related group – DRG) sa priestor rozšíril na dve diagnózy – čo je však stále veľmi málo u polymorbídnych pacientov s väčším počtom ordinovaných vyšetrení a problém to nerieši. Ešte horšie je to, že chybové protokoly, ktoré sme zatiaľ zo zdravotných poisťovní dostali, ukazujú, že informačné systémy jednotlivých zdravotných poisťovní ešte stále tú druhú diagnózu pri revízii nezohľadňujú.

Záver Naša spoločnosť Alpha medical má záujem o korektné vzťahy s klinickými lekármi aj so zdravotnými poisťovňami. V centre nášho záujmu zostáva stále pacient a pomoc pri riešení jeho ťažkostí. V rámci možností sme otvorení spolupráci na vylepšovaní súčasných bariér vo fungovaní slovenského zdravotníctva v rozsahu oblasti pôsobenia, čiže v oblasti laboratórnej diagnostiky. Citlivo vnímame najmä opakujúce sa problémy, ťahajúce sa roky, keďže neriešené existujúce obmedzenia zo strany zdravotných poisťovní musíme zákonite premietať do služieb spolupracujúcim lekárom. V prostredí narastajúcej právnej uvedomelosti pacientov tak všetci balansujeme na veľmi ostrej hrane, ktorá v závere dňa nemusí viesť iba k úspore finančných prostriedkov.

º

25

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza


R OZHOVOR

Malformácie, ktoré formujú víťazov Najradšej relaxuje pri strihaní drevín, vedie výstrižkový archív, píše texty piesní a je presvedčený, že človek by sa nikdy nemal prestať hýbať. Okrem medicíny sa aktívne venuje aj hudbe či publicistike. Rozprávali sme sa s najznámejším slovenským telovýchovným lekárom, ktorý v rámci liečebného prístupu nerobí rozdiely medzi futbalistom svetového formátu a bežným slovenským pacientom – MUDr. Pavlom Malovičom, PhD., MPH, FMDr., primárom Kliniky telovýchovného lekárstva Nemocnice Staré Mesto v Bratislave. Malformácie, ktoré formujú víťazov

26


R OZ H OVO R

„Je dôležité, aby rodičia nepremietali svoje nenaplnené ambície do detí. Rodič by sa mal prísť poradiť, ktorý šport je pre dieťa vhodný.“

Medzi športovcami-amatérmi sú čoraz populárnejšie vytrvalostné súťaže typu Spartan Race, Iron man, Oravaman a iné. Aké chyby robia bežní ľudia najčastejšie pri kondičnej príprave na takéto súťaže? Najväčšie chyby robia v tom, že sa nenechajú skontrolovať. Často ide o ľudí, ktorí už za sebou majú nejaké tréningy, to sa predpokladá, no nevedia takmer nič o svojej aktuálnej fyzickej kondícii zo zdravotného hľadiska. To je prvá chyba, pretože tréner a sám jedinec nedokážu celkom dobre odhadnúť, čo sa v organizme odohráva počas prípravy na tento druh pretekov. Športovec môže podceniť veci, ktoré sa mu neskôr vypomstia – nemusí to byť hneď po závode, ťažkosti sa môžu objaviť po určitom čase. Moje odporúčanie je – vždy, keď idem na preteky a nikdy predtým som nebol na prehliadke u telovýchovného lekára, mal by som ju absolvovať. Počas nej sa robia záťažové vyšetrenia, behanie alebo bicyklovanie, čiže prehliadka poskytne kompletný obraz o fyzickom stave. Keďže človek bude absolvovať preteky v záťaži, bežná prehliadka u praktického lekára je nedostačujúca. Na základe výsledku potom viem, čo si môžem dovoliť, prípadne kde mám pridať, ako mám zmeniť stravu, aký mám mať pitný režim. To všetko treba brať do úvahy, lebo odporúčania trénera môžu byť iné ako odporúčania lekára.

vo fitku, nie je vždy ideálne. Nič nedokáže nahradiť svieži vzduch a pobyt na slnku, ktoré pomáha vytvárať zeleň. Zeleň tvorí aj vizuálny efekt. Ďalšou vecou je zvuk vo fitku. Hudba, ktorá tam hrá, je často v kolízii s typom cvičenia, ktoré vykonávame. Existujú štúdie, ktoré hovoria, že keď je ergometer (stacionárny bicykel) pred televízorom a bicyklujete počas správ, máte odbicyklovaných 40 minút, intenzita nie je zďaleka taká, ako keby ste bicyklovali 20 minút bez pozerania správ. Výsledok je približne o tretinu horší, lebo sa nekoncentrujete na to, čo robíte. Podobný prípad je, keď pri tom čítate noviny – človek často zabudne, neudrží tempo. Oveľa lepšie je športovať vonku. Iný prípad je, ak máte vo fitku pri sebe trénera, ktorý vám pohyb nastaví a nedovolí vám dýchať. Je to iné a je to cool. Dôležité pri športe – či už sa odohráva v prírode, alebo v interiéri – je mať nejakého parťáka, ktorý vám pomôže, povzbudí vás, alebo naopak vy jeho. Niekto nejde behať do lesa, lebo sa bojí prepadnutia. Keď ste dvaja, je to lepšie. Keď máte navyše palice na nordic walking, môžete sa aj brániť! (smiech) Ja jednoznačne preferujem outdoor. Preto sa mi veľmi páči dnešný trend budovať v parkoch prírodné fitká.

Ak by sa bežný nešportovec chcel začať aktívnejšie venovať športu – na čo by sa mal sústrediť, ako postupovať a na čo si dať pozor, aby si neuškodil? Môže začať aktívne športovať bez prehliadky u telovýchovného lekára? Závisí to od intenzity, ktorú chce praktizovať. Pri bežnom rekreačnom plávaní nie je táto prehliadka až taká nevyhnutná. Čiže netreba chodiť pred každou dovolenkou na prehliadku. Iná situácia je, keď chce človek svoju športovú aktivitu dostať na vyššiu úroveň. Vysvetlím to na príklade – keď si kúpite nové auto, musí mať garančnú prehliadku. Rovnako je to aj s človekom – prehliadka u telovýchovného lekára sa dá prirovnať ku garančnej prehliadke auta. Po roku-dvoch idete znova. Čo vedie ľudí k tomu, aby preferovali cvičenie na strojoch v interiéri (doma, vo fitnescentrách) namiesto cvičenia v prírode, napriek tomu, že majú vhodné podmienky (dostupný terén aj priaznivé počasie). Tvorí prostredie významný aspekt cvičenia? To, či sa človek hýbe v interiéri alebo v exteriéri, je zásadné. Zloženie vzduchu a to, čo sa odohráva

Aký máte názor na pôvod športových úspechov našej hviezdy Petra Sagana? Hovorí sa o ňom, že je výnimočný talent. Čo zohráva v jeho úspechu väčšiu rolu – talent, príprava či fyzické dispozície? Predpokladám, že má určitú genetickú dispozíciu, o ktorej sa nehovorí. Možno medzi predkami mal výborne stavaného, fyzicky aktívneho človeka.

27

Malformácie, ktoré formujú víťazov


R OZHOVOR

Druhá vec je jeho usilovnosť a spôsob trénovania. Predpokladám, že má výborného trénera a celý realizačný tím. V stajniach sa starajú nielen o fyzický stav športovca v zmysle trénovania, ale aj o zdravotný stav. Vedia o ňom presné detaily, aj zmeny, ktoré sa týkajú vnútorného prostredia – čiže on presne vie, kedy má čo vypiť, v akej nadmorskej výške čo má zjesť alebo akým tempom má v danej chvíli ísť. Je to dopredu naprogramované, tieto skutočnosti sa prehrávajú športovcovi deň pred závodom. Bez podrobného plánovania nie je možné, aby kontinuálne podával také dobré výkony. On je skôr šprintér ako vrchár, ale všetko čo má v sebe, musí byť podporené aj dobrou zdravotnou a trénerskou starostlivosťou. Treťou vecou je to, že Sagan má dobrú povahu a predpokladám, že dobrú psychologickú prípravu. Všimnite si, že keď začal mať stabilný vzťah a postupne si ho budoval, tak spolu s tým išla hore aj jeho kariéra. Veľmi často sa športovcom stáva, že keď získajú dobrého partnera, ktorý ich podporí a vie spolupracovať, tak vtedy športovec podáva jednoznačne lepšie výkony, taktiež rýchlejšie regeneruje. To je veľmi dôležité, pretože keď dva dni po sebe máte najazdených na bicykli viac ako 150 kilometrov, tak

Malformácie, ktoré formujú víťazov

musíte mať jednoznačne výborných regeneračných spolupracovníkov. Je pravda, že na športovcov je vyvíjaný enormný tlak zo strany sponzorov a aj vďaka tomu sa uchyľujú k dopingu? Alebo je to skôr naopak – že sponzori chcú mať športovcov čistých? Športovec v princípe nechce robiť priestupky. Ja mám kontakt s najlepšími futbalistami sveta a môžem povedať, že pre nich by akýkoľvek pozitívny nález znamenal veľké fiasko – psychické aj finančné. Nielen čo sa týka zmluvy s klubom, respektíve inštitúciou, ale najmä v rámci sponzorskej zmluvy. Veľkí sponzori odstúpia, pretože pre nich nie je zaujímavé sponzorovať jedinca, ktorý má takúto negatívnu reklamu. Samozrejme, vyskytnú sa aj výnimky. Všeobecne však sponzor skôr tlačí na to, aby mal športovec dobrú starostlivosť. Kontraproduktívne môže byť, že športovci sa musia zúčastňovať mnohých eventov sponzora. Keď sa prvýkrát použil výraz Galácticos na Real Madrid, kde boli Zidane, Figo, Beckham či Ronaldo (brazílsky, pozn. red.), potom oni často nemali čas trénovať, pretože neustále chodili na nejaké akcie. To, samozrejme, klubu aj hráčom prinášalo peniaze, ale prejavovalo sa to na

28


R OZ H OVO R

„Keď nebudem vládať robiť dopingové kontroly, nahradí ma robot.“ ich výkonnosti, ktorá nebola taká, aká bola očakávaná. V dlhodobej prognóze sa to prejaví – veľmi často boli títo hráči oveľa viac vyčerpaní než tí menej slávni. Dnes už je na to trošku rozumnejšia politika. Aký vplyv na srdce má doping? Aké sú najčastejšie užívané dopingové preparáty a v čom spočíva ich nebezpečenstvo? Ľudia, ktorí rekreačne športujú a chcú rýchlo nadobudnúť nejakú figúru, často používajú anabolické steroidy a hormonálne preparáty a zabúdajú na to, že je to dočasné. Svaly sa síce objavia, ale po prerušení užívania steroidov rovnako rýchlo aj zmiznú. Aj srdce je sval – hoci trošku iný ako tie, ktoré vidíme. Anabolické srdce je čoraz častejšou diagnózou a veľmi častou príčinou náhlej smrti. Potom je tu závislosť na anabolických steroidoch, ktorá sa lieči na psychiatrii. Hovoríme o tzv. anabolickom šialenstve. Jednoducho vám prepne. Často čítame v novinách, že niekto sa začal správať násilne bez príčiny, avšak ukáže sa, že bol pod vplyvom steroidov. Časté je aj domáce násilie. Problém je neraz v súvislosti s tým, že ako naberáte svaly, tak strácate potenciu. Stráca sa schopnosť mať normálny sexuálny život, čo sa zo začiatku toleruje, ale potom dochádza ku kolíziám – neraz aj k posmechu typu: čo sa to s tebou deje, svaly ti rastú, ale iba niekde. Ak sú obaja partneri zainteresovaní v steroidoch a rozhodnú sa, že nebudú mať deti, ale krásne telá, tak dochádza k vzájomným konfliktom. Aj ďalšie doplnky, ktoré sú deklarované ako zdravé a kupujú sa cez internet, sú často kontaminované škodlivými prímesami a predstavujú potenciálne riziko pre pečeň. Keď chcem užívať nejaké suplementy, mal by som sa poradiť s nutričným špecialistom alebo s človekom, ktorý má základné zdravotnícke vzdelanie. Tréner niekedy nasype krížom-krážom čokoľvek, pri všetkej úcte k jeho znalostiam, často je to nepochopiteľné. A často je to len biznis. Princíp je, že čokoľvek, čo neprirodzeným spôsobom upravuje moju figúru, by som nemal konzumovať. Na Slovensku sa v minulosti legislatívne obmedzili povinné preventívne kontroly športovcov, dnes je kontrola pre registrovaných športovcov povinná raz ročne. Zároveň sa pasujeme s čoraz väčším problémom, ktorým je syndróm náhlej srdcovej smrti športovcov. Aké sú príčiny náhleho úmrtia? V čom by mohlo spočívať riešenie tejto situácie? Náhla smrť má viacero príčin. V minulosti to bolo dané aj tým, že neboli dostatočne vykonávané prehliadky, nemali dostačujúci obsah, názor lekára a záver prehliadky bol športovcami podceňovaný. Aj nám sa často stáva, že vyhodnotíme prehliadku, odporučíme kardiologické vyšetrenie a športovec ho jednoducho neabsolvuje.

29

S Petrom Čechom a Fernandom Torrésom.

So španielskym reprezentantom Davidom Villom.

Odber krvi na dopingovú analýzu.

S predsedom Zdravotnej komisie UEFA Michelom D´Hoogom pri promócii – zisku titulu Football Medicine Doctor (FMDr.). Malformácie, ktoré formujú víťazov


R OZHOVOR

Potom môže dôjsť k nešťastiu. Avšak bez výsledkov, ktoré potrebujeme, ja nepotvrdím ani jednu prehliadku. V našej krajine sa hrdíme tým, že napríklad vo futbale nemáme ani jedno náhle srdcové úmrtie na tréningu alebo počas zápasu. Čo však nie je, môže byť, preto často apelujeme na športovcov, a najmä u detí na ich rodičov, aby nič nezanedbali. Preto sme zaviedli v niektorých športových odvetviach, futbal je v tomto lídrom, aj povinné ultrazvukové vyšetrenie srdca – echokardiografiu. Je to prehliadka, ktorú treba uhradiť, avšak keď sa robí každé tri roky, suma je zanedbateľná. Každopádne aj zvýšenie informovanosti prostredníctvom médií spôsobilo, že o náhlych smrtiach vieme viac. V minulosti ich možno tiež bolo dosť, ale nevedeli sme o nich. Každá náhla smrť vyprovokuje zvýšený záujem o preventívne prehliadky – to vidím nielen na našom pracovisku, ale aj vo svete. Zároveň vyprovokuje krajiny, v ktorých sa nešťastie stalo, aby si prekontrolovali náplň prehliadok. Sú známe prípady, keď dôkladná prehliadka priamo zachránila športovcovi život? Bol futbalista Kanu, ktorý hral v Holandsku a keď šiel do Talianska, tak mu vďaka náročnej prehliadke zistili, ze má aortálnu stenózu. Vyriešili to umelou chlopňou a on ďalej pokračoval v kariére. Ale keby na to neprišli, tak práve on bol adept na náhlu smrť. Aká je úspešnosť vyšetrení, čo sa týka odhalenia možných chýb a ich liečby? V 97 % prípadov zistíme takmer všetko. Zostávajú stále 3 %, u ktorých je riziko, že chybu nenájdeme. Bohužiaľ v týchto troch percentách sa stáva, že chybu odhalíme až pri pitve. To, žiaľ, nedokážeme ovplyvniť. A čo svedomitý prístup k zdravotnej prehliadke u mladých aktívnych športovcov, respektíve detí? Máte konkrétnu skúsenosť so zanedbaním tejto oblasti? Dnes som mal v ambulancii športovca, ktorý mal 15 rokov a doviedli ho vydesení rodičia z kardiologickej prehliadky. Problém sme vyriešili, ale zistili sme, že napriek tomu, že má 15, ešte nikdy nebol u telovýchovného lekára. Pritom je adept na vysoké výkony, má svojho manažéra a zdravotná prehliadka sa zanedbala. To je obrovská chyba. Mali sme tu už aj štvorročné deti – gymnastky, krasokorčuliarky. Výnimkou nie je ani 7-8-ročný hokejista. My prídeme aj na veci, na ktoré praktický lekár nepríde. Veľmi často sú to zvláštne diagnózy, ktoré sa potom musia riešiť u špecialistu.

Malformácie, ktoré formujú víťazov

30


R OZ H OVO R

„Ja som presvedčený, že sa nikdy, nikdy, nikdy nesmieme prestať pohybovať!“

Aké sú príčiny toho, že sa prehliadka zanedbá? Boja sa športovci, prípadne ich rodičia toho, že im nedovolíte športovať, alebo vynechávajú prehliadky kvôli finančnému hľadisku? V prípade registrovaných športovcov nám pomohol nový zákon o športe. Registrovaný športovec má povinnú prehliadku raz za rok. Čo sa týka rekreačných alebo začínajúcich športovcov, tam je to vždy lotéria. Jedným z dôvodov sú určite aj financie. Každý rozmýšľa spôsobom – kým sa cítim zdravý, kde ušetrím najviac? No predsa na zdraví. To, samozrejme, nie je správne. Prehliadky sú zo strany pacienta plne hradené. No investícia nie je až taká horibilná, keď vezmeme do úvahy, že môže zachrániť život. Ďalší dôvod – strach zo zákazu športovania – sa dá riešiť napríklad aj zmenou zamerania športu. Práve preto je dôležité, aby rodičia nepremietali svoje nenaplnené ambície do detí. Rodič by sa mal prísť poradiť, ktorý šport je pre dieťa vhodný. Ak má dieťa vysnívaný cieľ, treba s ním o tom diskutovať. Môžeme mu povedať, že s jeho figúrou môže byť napríklad úspešný džudista alebo zápasník, ale nebude ľahkonohý šprintér ako Bolt. Často si však práve rodičia nedajú povedať a potom my v 16-17 rokoch musíme dieťaťu kariéru ukončiť. Preto by sa mal výber vhodného športu na základe prehliadky uskutočniť čo najskôr.

nebude vymýšľať niečo extra. Taktiež je nedostatok hodín telesnej výchovy a v triede už nie je športový duch. Po skončení vyučovania deti neberú loptu a nejdú sa spolu hrať vonku. Rodičia ich ihneď berú do áut a vezú na šesť rôznych krúžkov – isteže, asi dôležitých. Ale možno by bolo dobré dva vypustiť a povoliť namiesto nich nejakú pohybovú aktivitu. Druhá vec je, že deťom sa skrátka nechce – lebo sú navyknuté z domu sedieť a radšej hrať športové hry na počítači. V dnešnej dobe je problém aj s miestom – už nie je toľko ulíc a parkov či ihrísk, kde by sa dalo vyblázniť. Všade stoja veľké budovy, parkoviská alebo garáže. Rodičia sa boja deti pustiť na ulicu, čomu sa z istého hľadiska vôbec nečudujem. Avšak treba hľadať možnosti – kto chce nájsť cestu, ten ju nájde.

Čiže akýkoľvek človek môže športovať, kľúčové je nájsť mu ten správny šport? Áno. Treba mu nájsť smer. Posunúť ho, aby si nevybral to nesprávne, aby nebol nešťastný. Avšak každé dieťa v určitom momente prirodzene pochopí, že možno nebude v danom športe ten najlepší na svete a plynule prechádza do normálneho povolania alebo štúdia. Športu sa naďalej venuje rekreačne.

Rodičia by teda mali ísť deťom príkladom aj v aktívnom pohybe? Určite áno. Dnes nie je vidno veľa rodinných výprav – či už na bicykli alebo na kolieskových korčuliach a podobne. Rodičia už nechodia hrať s deťmi na rybník hokej, alebo sa inak vonku zabávať. Najčastejší dôvod je, ja si musím cez víkend odpočinúť. To je pravda, odpočívať sa však dá aj aktívne. Absencia spoločného pohybu spôsobuje okrem iného aj rozpad rodín, deti strácajú kontakt so svojimi rodičmi, lebo sa vidia len občas, cez víkend. Netrávia spolu čas. Deti sa chcú hrať a už len to, keď ich odpútate od počítača, je prvý úspešný moment. Do istej miery za to môže aj dostupnosť internetu. Internet je pre zdravie rovnaká pliaga ako eskalátory, diaľkové ovládače či výťahy – vďaka nim nemusíte chodiť, vďaka internetu nemusíte myslieť. Už dvojročné dieťa sa pýta, prečo by mala rodina ísť do obchodu pešo, keď majú auto. Treba pochopiť, že keď sme zoskočili zo stromov, tak sme si nesadli ani neľahli, začali sme chodiť a behať.

V priebehu uplynulého desaťročia sa výrazne zmenila aj situácia v školách. Deti dnes cvičia čoraz menej – často sú oslobodené lekárom alebo si zoženú iné dôvody, aby nemuseli cvičiť. Aké sú riziká takéhoto trendu pre najmladšie generácie? Prečo by rodičia mali dbať na to, aby ich dieťa rozvíjalo nielen psychickú, ale i telesnú odolnosť a zdatnosť? Je dôležité, aby rodič nepodľahol túžbam dieťaťa, ktoré odmieta telocvik. Otázka však je, prečo to dieťa robí? Často je to nuda – teda pedagóg nie je schopný motivovať deti k tomu, aby sa hýbali, nenájde zaujímavý program, ktorý často tkvie iba v malej zmene osnov. Je to však začarovaný kruh, pretože pedagóg si pomyslí, že za taký plat

31

Malformácie, ktoré formujú víťazov


R OZHOVOR

Aké miesto má šport v živote človeka s implantovaným kardioverter-defibrilátorom (ICD) – je pre neho aktívny pohyb tabu alebo práve naopak? Ak nie, akému pohybu by sa mal venovať a v akom režime? Lekár môže takýmto ľuďom zakázať určité pohybové aktivity, ktoré sú spájané s prudkými zmenami smeru alebo sa pri nich vyžaduje práca s brušným lisom (dvíhanie ťažkých váh, pozn. red.), prípadne kontaktné športy. Hoci už som zažil aj hádzanárku s kardiostimulátorom, aj futbalistu, aj basketbalistu… Kardiostimulátor nie je kontraindikáciou pohybovej aktivity. Samozrejme, športovú aktivitu treba prispôsobiť. Vždy mám časť tela, ktorú môžem nejakým pohybom posilniť. Intenzita a frekvencia pohybu vždy závisí od aktuálneho stavu, človek by mal navštíviť špecialistu – telovýchovného lekára – a ten mu vie povedať výsledok na základe záveru kardiologického vyšetrenia. Najhoršie je, keď sa takýto človek prestane hýbať, lebo mu hrozí nadváha, začne vymýšľať s diétami, ktoré môžu mať negatívny vplyv aj na činnosť kardiostimulátora. Ja som presvedčený, že sa nikdy, nikdy, nikdy

Malformácie, ktoré formujú víťazov

nesmieme prestať pohybovať! Keď vám operujú rameno a dajú vám titanové skrutky, povedia vám že už nikdy nebudete vyberať knihu z knižnice, lebo je to vysoko a mohli by ste si ublížiť? Isteže, srdce je jediné, dá sa síce transplantovať, ale nie je to jednoduché. Ja si však myslím, že vždy je cesta. Dostať sa z bodu A do bodu B bez poškodenia zdravia je možné, pokiaľ mám funkčné kĺby a dokážem sa sám o seba postarať. Čiže človek s určitým obmedzením, ktorý sa – pre istotu – prestane hýbať, sám sebe škodí? Samozrejme. Máme veľa diabetikov, ktorí sa rozhodli, že sa už nebudú hýbať. Pritom je to fatálna chyba. Máme mnoho kardiakov či hypertonikov, ktorí iba odpočívajú. To isté zvyknú hovoriť seniori – ja som sa veľa nabehal za celý život, tak teraz budem sedieť pri televízii a dvíhať diaľkový ovládač. To nie je správne. Samozrejme, že v istom veku už nemôžete byť rýchly ani silný, ale stále môžete byť vytrvalý. A to je pre vaše zdravie to podstatné – vytrvalosť.

32


R OZ H OVO R

Aký máte názor na dnešný trend stravovať sa v rámci moderných prikázaní – všetko musí byť bio, organické, vegánske, prípadne raw, neobsahujúce lepok, živočíšne mlieko či cukor. Sú bežné potraviny, ktoré sme doposiaľ jedli (pečivo, cestoviny, mäso, mlieko, syry a podobne) skutočne nevhodné pre zdravý život? Na výživu by mala byť dostačujúca aj bežná strava. Treba sa držať jedného zásadného hesla – jem len vtedy, keď som hladný a nie vtedy, keď mám chuť. Lebo chuť mám vždy. Druhá vec je, že tanier musí byť pestrý. Hovoríme tomu dúhový tanier. Keď je obsah na tanieri dvojfarebný, maximálne trojfarebný, niekde je chyba. Čo sa týka vegetariánstva alebo vegánstva, ľudia, ktorí sa pre to rozhodli, musia rátať s tým, že niektoré drobnosti musia v tej výžive pridať. Vegetarián je zvyčajne skôr taký pomalší, aj keď vyznávači vegetariánstva tvrdia, že to nie je pravda. Ale vegetarián nie je taký akčný, začne mu po určitom období čosi chýbať – nemusíme konkretizovať. Predtým, ako zmením svoj výživový program, bolo by dobré, keby som to prekonzultoval s lekárom. Aj vtedy, keď idem skúsiť surovú stravu – ani to nie je zlé, ale nemusí to byť trvalé. Keď sa zamýšľam nad svojim detstvom, tak neviem, či som náhodou aj ja nebol vegetarián, lebo mäso sme doma nemali veľmi často. Bolo treba naň od piatej ráno čakať v obchode, mali sme ho teda raz za týždeň, možno niekedy dvakrát. Inak sme sa v podstate asi stravovali vegetariánsky. (smiech) Proteíny sa dajú získať aj z iných zdrojov. Čo sa týka biopotravín, isteže to, čo samé vyrastie, je lepšie. Je to síce drahšie, ale akceptujem to. Nemusí to byť až také hysterické, lebo nie vždy všetko, čo sa prezentuje ako bio, aj bio skutočne je. Nechodil by som s lupou po obchodoch a nepozeral zloženie výrobkov, tomu sa hovorí ortorexia – závislosť na zdravom stravovaní. Ortorexia často vyústi do nebezpečnej anorexie. Treba si nájsť zlatú strednú cestu, tá je najlepšia. Existuje totiž takmer 1 000 zásadných diét, kým by ste všetky prešli, tak už ste dávno preč z tohto sveta.

Bolta – má extrémne dlhé nohy aj krok. Súvisí to s rozťažnosťou svalových vláken. Keď sa ho pokúšali liečiť, jeho výkon sa zhoršil. On musí v tej, s prepáčením, patologickej podobe pretekať, lebo práve tak je úspešný. To isté sa hovorí aj o Michaelovi Phelpsovi – on nepotrebuje doping, geneticky je zrejme taký modulovaný, že je doslova stavaný pre plavecký úspech. Dnes sa sústredíme na cielený výber konkrétnych športovcov, ktorí majú dané predispozície. Pre tých ľudí je to fajn, lebo nájdu cieľ, spôsob, akým vyniknú. Radia sa ešte medzi bežných športovcov, nie sú paralympionici. Majú nejaký problém a ten ich paradoxne zvýhodňuje oproti ostatným. Dnes sa uskutočňujú veľké alchymicko-genetické hry, pričom zatiaľ stačí genetický výber. Vieme, že američania majú idol metabolického vojaka, ktorý vydrží nespať týždeň, uniesť sto kíl a šprintovať kilometer – v pohode. Aká je životnosť takéhoto športovca? Závisí to od toho, ako sa o neho starajú. Nemusí byť až taká dlhá ako u športovca, ktorý nemá určitú odlišnosť, ale zároveň môže byť veľmi dlhá. Ako napríklad u Phelpsa. Nevieme, čo s ním bude ďalej a môžeme sa iba domnievať, že je u neho prítomná nejaká malformácia. Jeho stavba tela však tomu nasvedčuje. O takýchto športovcoch zvyčajne po ukončení kariéry už nepočujeme. Môžeme spomenúť ešte Serenu Williamsovú, ktorá má asi štyri terapeutické výnimky na preparáty, ktoré musí užívať. Ako vidíte, aj chorý človek môže podať geniálny výkon. Často sa stáva aj to, že samotní športovci svoje telo prispôsobia tomu, aby podávali lepší výkon. Napríklad tenistka Simona Halepová si dala zmenšiť prsia a jej kariére to veľmi prospelo. Takýchto športovcov je strašne veľa, ale nehovorí sa o tom. Hovoriť sa o tom začne až vtedy, keď si niekto vymyslí, že z toho urobí škandál. Je pravda, že kedysi boli praktiky zamerané na zvýšenie športového výkonu doslova neetické? Napríklad v prípade športovkýň, ktoré mali naplánované tehotenstvo a po niekoľkých mesiacoch išli na potrat, čiže tehotenstvo poslúžilo len na to, aby ich telo bolo schopné lepšieho výkonu. Áno, nebola to však vôľa športovkýň. Je to recept z bývalej NDR. Je známe, že žena v prvom trimestri tehotenstva, zvyčajne medzi druhým a tretím mesiacom, dokáže podať najlepší výkon. Otehotnenie bolo naplánované tak, aby to vyšlo presne na dátum, kedy bolo žiaduce podať výkon, a potom

Je pravda, že mnohí vrcholoví športovci sú úspešní aj vďaka určitým telesným odchýlkam, ktoré by u bežného človeka mohli byť diagnostikované ako ochorenie? Dá sa povedať, že im choroba/odlišnosť hrá do karát? Dnes na stupňoch víťazov nevidíte často typických antických hrdinov. Často vidíte istú malformáciu, ktorá v civilnom živote prekáža, ale v športe môže zaručiť úspech. Napríklad figúra bežca Usaina

33

Malformácie, ktoré formujú víťazov


R OZHOVOR

prišiel potrat. O tomto a mnohých ďalších dopingových záležitostiach sa môžete dočítať v knihe od profesora Wernera Frankeho (Doping: From Research to Deceit, 1991, pozn. red.).

„Dnes na stupňoch víťazov nevidíte často typických antických hrdinov. Často vidíte istú malformáciu, ktorá v civilnom živote prekáža, ale v športe môže zaručiť úspech.“

Vaším snom bolo študovať žurnalistiku, okrem medicíny sa venujete aj hudbe a publicistike. Mali ste niekedy chuť s medicínou seknúť a venovať sa po zvyšok života niečomu celkom inému, napríklad výlučne hudbe alebo písaniu? Nie. Keď raz vniknete do medicíny, tak vás dostane. Ja som nechcel robiť lekára, ani v našej rodine to nebola tradícia. Bol však koniec 60. rokov a vtedy bola žurnalistika veľmi na okraji, až perzekvovaná, pokiaľ ste nehrali rolu v zmysle záverov zjazdov KSČ. Otec mi povedal: Vidíš čo sa deje, budeš robiť nejaké poriadne povolanie. Išiel som teda na medicínu. Bolo to ťažké, ale medicína vám dáva nový rozmer. Keď máte dobrých učiteľov, začnete si všímať, že sa potrebujete vzdelávať aj v iných oblastiach. Profesor Haviar, môj prvý internista, ma učil, ako sa mám zhovárať so ženou, ktorá celý život bola v domácnosti alebo robila na poli. Vedľa nej ležala profesorka z akadémie vied a musel som sa s obomi rozprávať ich jazykom, poznať ich myslenie, dokázať ich zaujať. Byť pre nich empatická osobnosť, psychoterapeutická položka ich choroby. Je to mimoriadne náročné povolanie. Ja som študoval ešte aj hudbu, hru na husliach, a to sa vzájomne prelína aj s písaním a ostatnými vecami. V týchto sférach musí mať niekto o vás záujem, preto musíte tvorbu učiniť zvláštnou. Nepoužívať iba šperháky, ale aj kľúč. Ja by som sa tým nevedel uživiť, lebo to je také náročné… Mne sa často stane, že článok, ktorý iný človek napíše za dve hodiny, ja píšem dva týždne. Tak, ako ma učil môj učiteľ Jiří Černý, slávny hudobný kritik, jedna veta musí obsahovať minimálne tri vrstvy a zároveň nikdy nemôžeš robiť štylistické chyby. Naučil ma ako zaujať a ako nájsť prvú vetu, lebo tá je dôležitá. Ja žijem vtedy dobre, keď sa každý deň naučím nejakú novú vec, získam novú informáciu a naučím niekoho niečo nové. Vtedy má život zmysel.

som mal svoj archív. Moje články vyhrávali. Na internete je veľa chýb a je to barla. Ja rád chodím bez bariel. Samozrejme, keď si rýchlo potrebujem niečo overiť, využívam ho. Ale keď som písal poslednú knihu (Ako si udržať mladosť, pozn. red.), to by iba pomocou internetu nešlo. Musíte mať svoje zdroje. Teraz pripravujem ďalšiu knihu – o senioroch. To je mimoriadne ťažké. Tam by som sa nepohol bez mojich výstrižkov. Ako relaxujete? Najlepšie relaxujem, keď mám príležitosť strihať strom alebo krík, skrátka, keď robím niečo vonku. Kedysi som chodil na Oravu, stačilo raz zísť z kopca a zavolať rodine, že som v poriadku, vrátiť sa nazad a pozerať ako pavúk tká pavučinu… Napadajú mi pri tom zaujímavé veci. Sú aj takí ľudia, ktorí z tohto dôvodu nosia so sebou všade notes. Kamil Peteraj mi rozprával, že keď bol pri mori, kupoval si také maličké zápisníčky a zapísal ich aj tridsať. Dnes mám šťastie, že vlastníme kúsok zeme a môžem ostrihať magnóliu tak, ako si myslím, že by mala byť – do tvaru listu ginka. Vonku sa najlepšie relaxuje.

º

Využívate ako zdroj informácií internet? Nepoužívam veľmi internet, mám stále výstrižkový archív. Robí to neporiadok v domácnosti, musíte mať na to tolerantného partnera. Mám plnú povalu novín, ešte aj spred 30 rokov, ktoré som nestihol vystrihnúť. A je mi ľúto ich vyhodiť. Niekedy sme si dávali také súťaže s priateľmi, oni mali internet a ja

Malformácie, ktoré formujú víťazov

Anna Martausová redaktorka

34

foto: Ladislav Rybár


R OZ H OVO R

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr. Narodil sa 23. júla 1952 v Bratislave. Po absolvovaní Lekárskej fakulty UK so zameraním všeobecné lekárstvo (1976) študoval športovú medicínu na Viedenskej univerzite. Od roku 1990 je primárom na Klinike telovýchovného lekárstva FN v Bratislave a súčasne od roku 2013 je prednostom Kliniky telovýchovného lekárstva UNB a SZU Bratislava a zároveň prednostom Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity. V rokoch 2000 – 2009 bol viceprezidentom Antidopingového výboru SR. Od roku 2002 pôsobí na poste dopingového komisára pre UEFA. Od roku 2000 je osobným lekárom Dominika Hrbatého. Doktor Malovič sa okrem telovýchovnej medicíny venuje aj publicistike, písaniu beletrie a poézie či hudbe. Jeho texty spievala skupina Propeler, Janko Lehotský či Pavol Habera. Pripravuje projekt s lídrom skupiny IMT Smile Ivanom Táslerom. V súčasnosti chystá niekoľko odborno-osvetových publikácií: Futbalová medicína pre všetkých, Tímový lekár, Reprezentačné spomienky futbalového doktora, Recept na aktívnu dlhovekosť 60+ alebo Dožijeme sa 200 rokov? aj Áno, som senior. No a čo?. Pracuje tiež na autorskom hudobnom CD Bolo ako nebude a zbierke doposiaľ vydaných hudobných a literárnych recenzií s pracovným názvom To najlepšie pre oči a uši alebo Čo nenájdete na internete.

S Fedorom Frešom a Františkom Griglákom ako koncertné trio v 80. rokoch.

VSTUPNÉ: v predpredaji: 350,– Sk / 11,62 EUR ·•· v deň koncertu: Sk / 13,28 EUR šesťdesiatke a výročiu vydania LP400,–Prúdy PREDPREDAJ: BKIS Bratislava, Klobučnícka 2 ·•· DR. HORÁK, Medená 19 DR. HORÁK – AF,zvonky. Kozia 20 ·•· TICKETPORAL, Radlinského 2 Zvoňte plg_zvonte_zvonky.indd 1

Konverzný kurz 1EUR/30,1260 Sk

FEDOR FREŠO FERO GRIGLÁK PETER CMORÍK GLADIATOR ROBO GRIGOROV HEX RADIM HLADÍK PETER LIPA PAVEL MALOVIČ ZUZANA SMATANOVÁ PKO V dobrej spoločnosti koncert 8. 12. 08 –19 h k Hammelovej BRATISLAVA 10/11/08 12:26:03

35

Malformácie, ktoré formujú víťazov


BLOG

Lacné pletené chlopne pre každého Náš symbol lásky niekedy môže prestať fungovať správne a dôvodom nemusí byť práve infarkt. Niekedy to môže mať na svedomí obyčajná chrípka. Je však aj dosť iných príležitostí, pri ktorých nám zápal privodí nekrózu. Tá následne pozmení mies­ ta, kde treba, aby nám „ventily“ dosadali správ­ ne. To sa potom srdce môže snažiť, ako chce, ale miesto pumpovania krvi do cievneho riečis­ ka len preháňa krv v srdci z jedného miesta na druhé. Chlopňu treba potom vymeniť, a to ešte skôr, než nám sval v dôsledku preťaženia vypo­ vie službu. Aby naša pumpa zvládla zásobiť všetky orgány živinami, musí prehnať krv sieťou krvných ciev, pričom táto vzdialenosť dosahuje až 96 000 km, čo je viac ako dvakrát okolo rovníka. Aby každú minútu prečerpala približne päť litrov krvi, musí mať všetky štyri srdcové chlopne v poriadku. Bohužiaľ, viac ako štyri milióny ľudí ročne také šťastie nemajú. Na vine sú chlopne skrútené v dôsledku vrodenej chyby, infekcie či opotrebovania vekom. Takým pacientom neostáva nič iné, len čakať na nejakého darcu, rozhodnúť sa pre prasaciu chlopňu, prípadne sa spoľahnúť na niektorú z umelých protéz. Vždy ho pri tom čaká závažný invazívny zákrok.

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Najväčší problém pri transplantácii chlopní je u detí. Ani nie tak kvôli tomu, že by to chirurgovia na menšom srdci zvládali horšie. Je to skôr preto, lebo srdce deťom rastie ako z vody a vzniká rovnaký problém ako pri topánkach. Časom jednoducho tlačia a treba ich vymeniť za väčšie. U chlopní sa výmena nezaobíde bez asistencie tímu chirurgov a dlhodobej rekonvalescencie pacienta. Ak ide o malé deti, čaká ich takéto martýrium opakovane. Tím z amerického Wyss Institute na Harvardovej univerzite, ktorý riadi Kevin Kit Parker, teraz prichá-

Lacné pletené chlopne pre každého

VEDELI STE, ŽE? • Denne nám srdce prečerpá viac ako 7 000 litrov krvi. • Za život to je jeden a pol milióna barelov, čo zodpovedá dvom stovkám cisternových vagónov. • Ženám bije srdce rýchlejšie ako mužom. • Jediné miesto, ktoré v tele nie je prekrvené, sú očné rohovky. • Najčastejšie sa infarkty vyskytujú v pondelok ráno, takže každý víkend si poriadne užite.

36


B LO G

dza s chlopňami, ktoré majú schopnosť regenerácie a rastú spolu so srdcom. V článku, publikovanom v časopise Biomateriály, opísali, ako tieto chlopne vyrábajú. Výroba takejto chlopne pripomína výrobu cukrovej vaty. Svoju techniku nazvali dýzové rotačné spriadanie a potrebný prístroj si k tomu vyvinuli vo vlastnom laboratóriu. Výsledný tvar chlopne je daný tŕňom, ktorý slúži ako „kopyto“. To opriada rýchlo rotujúca dýza, z ktorej je vytláčané nanovlákno syntetického polyméru. Nejde však o obyčajný polymér, vlákno je obalené proteínom. Nazývajú ho ECM (extracellular matrix). Má ísť o tie isté proteíny, ktoré sa nám v srdcovom tkanive prirodzene vyskytujú. Výsledkom je pružná a nedráždivá pletenina, ktorá sa „sama regeneruje“. Prispôsobuje sa novým pomerom rastúceho srdca a prívetivý proteínový povrch láka migrujúce podporné bunky, ktoré chlopňu po implantácii rýchlo osídľujú. Chlopňa sa tak stáva hemodynamicky kompetentnou a k iným bunkám, kolujúcim v krvi, je rovnako nedráždivá ako tá prirodzená.

Kevin Kit Parker, vedúci vedecký pracovník Wyss Institute, profesor bioinžinierstva a aplikovanej fyziky na Harvarde.

Výskumníci už novú chlopňu odskúšali na ovciach. Keďže pokus bol úspešný, v súčasnosti už Američania so švajčiarskym tímom Simona P. Hoerstrupa z univerzity v Zürichu, svetového lídra v príprave regeneratívnych srdcových protéz, pracujú na tzv. GMP, čiže Good Manufacturing Practice. Je to akýsi návod správnej výrobnej praxe, ktorý by mal v rámci predklinických testov zaručiť čo najväčšiu bezpečnosť pri využití chlopní v bežnej praxi.

Simon P. Hoerstrup, riaditeľ IREM, Inštitútu regeneratívnej medicíny v Zürichu.

Tŕne, ktoré slúžia ako „kopyto“ na nanášanie nanovlákien. Výrobu je možné prispôsobovať, vďaka čomu možno naplniť požiadavky všetkých vekových skupín. (Fotografia: Wyss Institute, Harvardova univerzita)

Podľa vyjadrení hlavných protagonistov štúdie by chlopne mali byť kompatibilné aj s minimálne invazívnymi postupmi, ktoré už boli vyvinuté pre iné typy chlopní. Šanca, že aj predklinické testy dopadnú dobre, je veľká. Pletené chlopne by tak mohli čoskoro začať slúžiť detským aj dospelým pacientom. Pri použití vhodných bio­ degradovateľných materiálov má nová technológia šancu dosiahnuť želaný cieľ: „jedna operácia a jeden ventil s doživotnou zárukou“. Sú tu ale ešte dva ďalšie faktory, ktoré stoja za zmienku. Zatiaľ čo aktuálne technológie, ktoré upravujú zvieracie chlopne a využívajú kultivačné techniky, sú záležitosťou na týždne, „upletenie“ nových chlopní na mieru je otázkou desiatok sekúnd.

Tkanina z nanovlákien, pripravená novou technológiou JetValve, pohľadom rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Odborníkom má byť z obrázku zrejmé, že toto sieťovanie sa podobá sieťovaniu v prirodzených chlopniach ako vajce vajcu. (Kredit: Wyss Institute, Harvardova univerzita)

To znamená, že by odpadla komplikovaná logistika spojená s predzásobovaním pracovísk a dlhodobým plánovaním operácií. Bonusom je až neskutočne nízka výrobná cena týchto chlopní, vďaka ktorej by boli dostupné aj menej majetným pacientom.

Literatúra 1. Andrew K. Capulli et al.: JetValve: Rapid manufacturing of biohybrid scaffolds for biomimetic heart valve replacement, Biomaterials (2017). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2017.04.033

º

37

Lacné pletené chlopne pre každého


R OZHOVOR

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov Keď bol v roku 1958 vo švédskej Solne neďaleko Štokholmu implanto­ vaný prvý kardiostimulátor, bol veľký ako chladnička. Dnes je to malá kovová krabička, ktorú si môže pacient nahmatať pod kľúčnou kosťou. Pokrok v medicíne však neustáva a je veľmi pravdepodobné, že už o 10 rokov bude do ľudského tela kompletne všitá aj mechanická srdcová podpora, ktorá do značnej miery nahradí transplantácie srdca. Taká je vízia profesora Jana Pirka, slávneho českého kardiochirurga a prednostu Kardiocentra IKEM v Prahe, ktoré je synonymom pokroku nielen v Českej republike, ale aj vo svete. 38


R OZ H OVO R

S pánom profesorom Pirkom sme sa stretli priamo v Kardiocentre Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe, ktoré poskytuje najkomplexnejšiu starostlivosť o pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami v Českej republike. Sám profesor Pirk realizuje so svojím tímom okolo 250 operácií srdca ročne! Hoci nás privítal tesne po náročnom zákroku, okolo krku mal uviazaného typického motýlika, tentokrát so srdiečkami, ktorý okamžite vytvoril uvoľnenú atmosféru…

Pracovisko s celosvetovým významom Rozhovor začíname otázkou, aký je najzásadnejší rozdiel medzi Kardiocentrom IKEM a bežným kardiologickým, respektíve kardiochirurgickým oddelením v nemocnici. „Robíme všetky výkony, ktoré sa robia aj na bežnej kardiochirurgii, ale okrem toho realizujeme aj také, ktoré v Českej republike nikto iný nerobí; prípadne ide o operácie, ktoré robia iba 2-3 ľudia na celom svete. Medzi takéto špeciálne zákroky patria napríklad niektoré operácie s mechanickými srdcami, v rámci čoho sme zároveň školiacim centrom pre Európu a Áziu. Ďalej niektoré výkony na chlopniach, napríklad náhrady trikuspidálnej, teda trojcípej chlopne, o čom som nedávno prednášal v Innsbrucku a niektoré výkony pre poruchy srdcového rytmu, takže arytmie, ktoré sme začali robiť už pred 30 rokmi ako prví v republike.“ V kardiocentre sú teda realizované všetky aktuálne dostupné operácie vrodených a získaných srdcových ochorení u dospelých pacientov. Jedinou výnimkou sú pľúcne endarterektómie. „Ide o operáciu pľúcnej hypertenzie, ktorá je mimoriadne vzácna, a tak sme sa dohodli, že to nebudeme robiť,“ vysvetľuje pán profesor. IKEM zároveň patrí medzi niekoľko popredných svetových pracovísk, ktoré majú skúsenosti aj s katetrizačnými abláciami pomocou robotického systému.

Implantácia dlhodobej mechanickej srdcovej podpory HeartMate.

„Realizujeme aj také výkony, ktoré v Českej republike nikto iný nerobí; prípadne ide o operácie, ktoré robia iba 2-3 ľudia na celom svete.“

Ochorení srdca nepribúda, ale riešení áno Hoci je kardiocentrum vysoko špecializovaným pracoviskom, medzi výkonmi prevládajú bajpasy. „Keďže náš kardiologický spád tvorí celá Praha 4, čo je asi 300-tisíc pacientov, najčastejšie vykonávame aorto-koronárny bajpas pre ischemickú chorobu srdca. Na druhom mieste sú výkony na chlopniach, formou plastiky alebo náhrady, a na treťom sú kombinované výkony. To znamená, že u jedného pacienta urobíme aorto-koronárny bajpas aj operáciu chlopne. Veľa výkonov realizujeme aj u pacientov s aneuryzmou, teda s výduťou hrudnej aorty. Táto operácia, ktorú sme začali robiť ako druhí na svete, spočíva v odstránení

39

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov


R OZHOVOR

výdute a v jej následnom nahradení cievnou protézou.“ Na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie IKEM bola dokonca zriadená Ambulancia pre ochorenia hrudnej aorty, na ktorú sa môžu obrátiť pacienti s rozšírením hrudnej aorty, ktorí zatiaľ nedospeli k operácii. Čo sa týka škály a početnosti kardiovaskulárnych ochorení, podľa profesora Pirka sa trend zásadne nemení. „Napriek všeobecnej zmene životného štýlu populácie sa spektrum a početnosť ochorení príliš nezmenili. Dnes akurát dokážeme odoperovať omnoho závažnejšie postihnutia srdca a u oveľa starších pacientov ako napríklad pred 20 rokmi.“

program zaviedli aj kolegovia v Bratislave.“ MSP je čerpadlo krvi, ktoré je u pacientov s pokročilým srdcovým zlyhaním schopné – čiastočne alebo úplne – prevziať úlohu srdca v krvnom obehu, a tak je často alternatívou k transplantácii srdca. Toto pracovisko sa liečbou srdcového zlyhania pomocou MSP zaoberá už od roku 2003. Hoci sú pacienti s mechanickým srdcom často hospitalizovaní, v prípade použitia dlhodobej mechanickej srdcovej podpory HeartMate je sledovanie možné väčšinou ambulantne. Práve v tejto oblasti predpovedá profesor Jan Pirk najväčší pokrok v kardiochirurgii. „Dnes už síce dokážeme zaviesť účinné čerpadlo, vedie však z neho kábel napojený na zdroj energie, respektíve riadiacu jednotku mimo tela pacienta. Je to podstatne zložitejšie než v prípade kardiostimulátora. Ten dáva do srdca iba minivolty a aj to nie vždy, zatiaľ čo pri mechanických srdciach treba obrovskú energiu, ktorá by dokázala zabezpečiť nepretržité pumpovanie – v pokojovom stave 6 litrov krvi – a pod veľkým tlakom. Tá batéria teda musí byť malá, aby mohla byť zašitá do tela pa-

Namiesto živého srdca mechanické Obzvlášť záslužnou prácou Kardiocentra IKEM je vedenie programu mechanických srdcových podpor (MSP), ktorý je v rámci Českej republiky unikátom – a pôvodne aj v rámci Slovenska. „Pamätám si, že prvého pacienta sme po výkone viezli sanitkou do Bratislavy. Dokonca sme urgentne leteli aj do Košíc, kde sme mechanické srdce zavádzali u jedného mladého pacienta po infarkte. Neskôr tento

Profesor Pirk uskutoční ročne až okolo 250 operácií srdca. Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov

40


R OZ H OVO R

cienta a zároveň musí mať veľký výkon, aby vydržala, povedzme, 3 000 cyklov nabitia a vybitia, pretože toho pacienta nemôžeme každý polrok operovať a meniť batériu. Myslím, že do 10 rokov sa nám to podarí a následne dôjde k ešte väčšiemu rozmachu mechanických sŕdc, ktoré do značnej miery nahradia transplantácie srdca,“ odhaduje prednosta kardiocentra. Tento vývoj by bol zároveň odpoveďou na nepriaznivý trend v počte vhodných darcovských sŕdc na transplantáciu.

„K nám sa na liečenie dostane každý, kto chce. Ak pacient žiada, aby som ho operoval ja a nie je to niečo akútne, musí počkať asi 6 nedieľ.“

Nádej pre pacientov s Marfanovým syndrómom Iným unikátnym zákrokom, ktorý robia v Európe iba 3 pracoviská, je našitie vonkajšej výstuhy – tzv. Exstentu – na aortu. Táto operácia je nádejou pre pacientov s genetickým ochorením tkaniva, obzvlášť pre tých s Marfanovým syndrómom, ktorí umierajú najčastejšie na prasknutie vzostupnej aorty. Exstent vymyslel a vyrába Angličan Tal Golesworthy, ktorý sám trpí Marfanovým syndrómom. Práve on si nechal Exstent našiť ako prvý, a to už v roku 2004. „Hoci väčšina týchto pacientov umiera okolo 35. roku, pán Golesworthy stále žije, má už 61 rokov a jeho aorta sa nezväčšila ani o milimeter. Napriek tomu som

41

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov


R OZHOVOR

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (*1948, Praha) V roku 1972 ukončil štúdium na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a začal pracovať v nemocnici v Nymburku. V Kardiocentre IKEM pracuje od roku 1974, keď vyhral konkurz na miesto vedeckého ašpiranta. Zaoberal sa vtedy žilovými štepmi. V roku 1991 sa stal prednostom Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie IKEM a o štyri roky neskôr aj prednostom celého Kardiocentra IKEM. Jan Pirk uskutoční ročne asi 250 operácií srdca. Za jeho život ich bolo už asi 7 000, z toho 276 transplantácií srdca. Srdce transplantoval aj Jurajovi Jakubiskovi ako najstaršiemu pacientovi, ktorý doteraz tento výkon podstúpil. Realizuje aj bezkrvné zákroky bez použitia krvnej transfúzie, spočiatku iba kvôli Svedkom Jehovovým. Lekárom bol aj jeho otec, starý aj prastarý otec. Jan Pirk je ženatý, má dvoch synov a sedem vnúčat.

dlho váhal, či mám s touto preventívnou operáciou začínať, keďže pacientom aktuálne nič nie je a nejde o jednoduchý výkon. Potom sa však ku mne dostala žena s Marfanovým syndrómom, ktorá sa blížila k 35. roku a bola takpovediac zrelá na samovraždu. Celá jej rodina v tomto veku umierala na prasknutie aorty v dôsledku Marfanovho syndrómu a aj ona už bola niekoľkokrát odvezená na koronárnu jednotku, pretože verila, že už aorta praskla. Keďže bola mimoriadne zúfalá a dokonca si na Exstent sama našetrila, nakoniec sme ju ako prvú pacientku odoperovali a má sa dobre,“ hovorí profesor Pirk a jedným dychom dodáva, že „všetko zaplatila poisťovňa“. Dodnes nikto z pacientov, ktorí mali Exstent našitý, na prasknutie aorty neumrel. V Kardiocentre IKEM výstuhu implantovali už 11 pacientom. A v čom je teda Exstent, ktorého zloženie je výrobným tajomstvom pána Golesworthyho, taký výnimočný? „Ukázalo sa, že protéza postupne vrastie do aorty a kolagénové vlákna, ktoré majú u pacientov s Marfanovým syndrómom chybné usporiadanie, získajú opäť správnu štruktúru.

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov

42


R OZ H OVO R

Vďaka tomu aorta nezdilatuje (nerozšíri sa, pozn. red.) a nepraskne. V minulosti sa poškodená aorta nahradila tuhou trubkou. Exstent je oveľa fyziologickejší, pretože zachováva to, čo má aorta robiť, takže pumpuje krv a zároveň tlmí náraz prúdu krvi. Jediným limitom je rozpočet, pretože protéza vyrábaná na mieru stojí 314-tisíc českých korún. Pre porovnanie, chlopňa stojí 40-tisíc korún, takže Exstent je takmer 8-krát drahší, a tak musíme zvažovať, koľko operácií si môžeme dovoliť.“ Samotný výkon má už v českých poisťovniach priradený vlastný kód a je plne uhrádzaný.

Riešenie pre pacientov zo Slovenska Čo sa týka prijímania pacientov na konzultácie a operačné výkony, Kardiocentrum IKEM je mimoriadne ústretové. Je prvým a dlho jediným českým pracoviskom, ktoré operovalo Svedkov Jehovových bezkrvnou chirurgiou. Pán profesor Pirk poskytuje konzultácie, respektíve tzv. druhý názor úplne zadarmo a počas rozhovoru niekoľkokrát zdôraznil, že aj napriek národnému a svetovému významu „Kardiocentrum IKEM nie je pracoviskom pre VIP pacientov“. A pokračuje slovami: „K nám sa na liečenie dostane každý, kto chce. Ak pacient žiada, aby som ho operoval ja a nie je to niečo akútne, musí počkať asi 6 nedieľ, kým na neho príde rad. Práve som operoval rómku z Ostravy, ktorá chcela byť operovaná v našom kardiocentre. Žiadny problém,“ hovorí pán profesor a z okna nám ukazuje početnú rómsku rodinu pred budovou inštitútu, ktorá prišla pacientku podporiť.

Profesor Pirk pri našívaní Exstentu na vzostupnú aortu.

Kardiocentrum IKEM Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4

IKEM má na Facebooku vytvorenú stránku, kde lekárom ďakuje aj veľa Slovákov, a tak nás zaujíma, ako sa do Kardiocentra IKEM dostávajú pacienti zo Slovenska. „Ak ide o akútny stav, napríklad infarkt myokardu, konáme ihneď, keďže slovenské poisťovne akútnu zdravotnú starostlivosť uhrádzajú. Inokedy prídu slovenskí pacienti iba na konzultáciu a my navrhneme, čo by sa s ich stavom malo robiť. Ak ide o výkon, ktorý sa na Slovensku nerobí, pacient musí od poisťovne získať súhlas o preplatení výkonu v Českej republike, prípadne si zákrok uhradí sám ako samoplatca. „A dary nosiť nemusíte. A ak, tak až po operácii, aby ste to nezakríkli,“ odkazuje s úsmevom profesor Pirk.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. prednosta kardiocentra T: +420 23 605 5400 E: jan.pirk@ikem.cz Renata Rothanzlová sekretariát prednostu T: +420 23 605 5400 E: renata.rothanzlova@ikem.cz Kardiocentrum IKEM je najväčšie, najkomplexnejšie a jedno z najstarších kardiocentier v Českej republike. Zaoberá sa liečbou srdcových a cievnych ochorení dospelých pacientov v celej šírke – vrodených aj získaných. Kardiocentrum IKEM sa skladá zo štyroch kliník a pracovísk, ktoré ponúkajú pacientom starostlivosť v oblasti kardiológie a kardiochirurgie. Zameriava sa aj na prevenciu civilizačných ochorení. Je nielen medicínskym, ale aj výukovým a výskumným centrom.

º

Jozef Kaščák publicista

foto: Martin Cápal, archív IKEM 43

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov


BLOG

Kardiostimulátory Milujem ich. Čo je vlastne malý zázrak s ohľadom na moje schopnosti vyradiť z prevádzky akýkoľ­ vek počítač či magnetický kľúč len vďaka mojej prítomnosti. Kardiostimulátory ale vedia, že ich milujem a na rozdiel od počítačov (ktoré rád ne­ mám a aj tie to vedia) neukončujú svoju činnosť, keď vstúpim do miestnosti a nepripravujú si na mňa zákerné výpadky funkcie – a to aj napriek tomu, že sú to v podstate tiež počítače. Sú vyba­ vené batériou, ktorá má vydržať približne desať rokov – vyrábajú teda najdrahší prúd na svete a sú spojené s tým hlúpym svalom, nazývaným srdce, ktorý majú nakopávať a popoháňať jednou či dvoma elektródami. Kardiostimulátory

44

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz


B LO G

Je na tom niečo mysteriózneho. Človek prestáva byť uzavretý systém, časť jeho tela sa dá programovať zvonku. Lenže tieto mašinky tu nie sú preto, aby nezmyselne predlžovali život, ako si mnohí myslia, ale aby zlepšovali kvalitu života – aby človeka vracali späť do normálneho života. A preto ich milujem. Problém samozrejme nastáva vtedy, keď niekto tú mašinku naprogramuje nesprávne.

predsa na to, aby stimuloval a čím viac, tým lepšie. Lenže pán Landsmann potreboval kardiostimulátor len veľmi zriedka – čiže pri jazde na bicykli a dokonca aj to len pri úmysle odbočiť doľava. Prečo ten hlúpy kardiostimulátor stimuluje, keď teraz milý pán Landsmann leží v posteli a miesto jazdy na bicykli myslí na cestu do nebies? Stimulátor stimuloval obvyklou frekvenciou 60 za minútu, v podstate sa mu nedalo nič vyčítať. Ale keď som sa pozrel na EKG pacienta pred stimuláciou, tak mal, ako správny športovec, pokojovú frekvenciu okolo 55 úderov za minútu. Viac očividne nepotreboval a darilo sa mu dobre. Nechal som si ho doviezť ku kontrolnému prístroju a preprogramoval som jeho kardiostimulátor na frekvenciu 50 za minútu. Pán Landsmann sa následne postavil a odišiel na oddelenie, kde mu sestry namerali tlak 120/80 ako za starých dobrých čias pred implantáciou. Na druhý deň sa dal prepustiť a odišiel na bicykli domov. Pri odbočovaní doľava pred svojím domom neomdlel a už ani nikdy v budúcnosti. Žije dodnes, na bicykli už ale nejazdí, predsa len ho dohnala starecká demencia.

Pán Landsmann bol životaschopný muž, mal niečo cez šesťdesiat, bol čulý a športovo založený. Rád chodil na pivo, do lesa, rád bicykloval. Ale práve tu bol maličký problém. Pán Landsmann totiž omdlieval. Stávalo sa mu to výhradne pri jazde na bicykli, a to – ako som zistil pri dôkladnejšom rozhovore – výhradne vtedy, keď chcel odbočiť doľava. Keď pritom vytočil hlavu doľava, omdlel a prebral sa poležiačky uprostred vozovky (keby sa mu to stávalo pri odbočovaní doprava, skončil by v priekope a do nemocnice by prišiel s polámanými kosťami možno o niečo skôr). Keď sa takto prebral uprostred vozovky piaty raz, uznal, že niečo také nie je úplne normálne a že by to mohlo byť aj nebezpečné. Dostavil sa preto k nám. Po podrobnom preskúmaní jeho problému bol k diagnóze len malý krôčik. Na krku je totiž malý uzlík nazývaný karotický sínus, ktorý je zodpovedný za nervy vedúce k srdcu a teda aj za impulzy poháňajúce srdce. Ak je u niektorých citlivých ľudí stlačený, spôsobí krátkodobé zastavenie srdca. Presne to bol prípad nášho pána Landsmanna – hovorí sa tomu syndróm karotického sínusu.

V dôsledku tejto udalosti som sa, v protiklade k panujúcemu názoru, rozhodol, že menej je niekedy viac. Mnoho rokov som viac-menej ilegálne a proti odporúčaniam renomovaných kapacít preprogramovával kardiostimulátory na nižšiu frekvenciu a predlžoval som naprogramovaný prevodový čas medzi predsieňami a komorami, len aby som zabránil zbytočným stimuláciám srdcových komôr. Robil som to potajomky, aby o tom nikto nevedel a pacientom sa darilo dobre. Pred niekoľkými rokmi sa mi dostalo zadosťučinenia. Najvyšší odborníci zmenili svoj názor a prišli na to, že je lepšie stimulovať tak málo, ako sa len dá. (Výnimkou sú CRT – teda stimulátory, ktoré stimulujú v obidvoch komorách – ale to je zas iná kapitola.) Dokonca vyvinuli prístroje, ktoré sú natoľko inteligentné, že tú minimálnu potrebu zisťujú samé od seba. To, čo som robil desať rokov ilegálne, môžem teraz robiť verejne a ešte na to byť pyšný.

Liečba je len jedna – kardiostimulátor, ktorý pri týchto síce zriedkavých, ale predsa len nebezpečných prestávkach (najmä ak človek odbočuje pri jazde na bicykli doľava na frekventovanej ceste) naskočí a srdce udrží v chode. Pán Landsmann bol teda vyslaný na implantáciu kardiostimulátora. Vrátil sa o dva dni a my sme ho nespoznávali. Ležal stále v posteli, krvný tlak mal okolo 90, niekedy aj menej. Mal závraty, nechutilo mu jesť a chystal sa na odchod na druhý svet. Nikomu nebolo jasné, čo sa s tým aktívnym človekom stalo, predpokladala sa psychologická reakcia s depresiou, čo sa niekedy u ľudí, ktorí sú náhle z ničoho nič vydaní napospas prístroju, stáva.

Ako som hovoril na začiatku. Milujem ich. A to aj napriek tomu, že pri ich zavádzaní má sonda, ktorá ich má spojiť so srdcom, tendenciu vkĺznuť do kdejakého nesprávneho otvoru, koľko ich len na ceste k pravej srdcovej komore je. (A že ich tam je požehnane!) Aj napriek tomu, že sa potom táto sonda dokáže točiť aj viac než hodinu v pravej predsieni a tvrdohlavo odmieta posunúť sa trikuspidálnou chlopňou do pravej komory, aby konečne mohla začať fungovať, zatiaľ čo sa pacientovi na tvrdom stole zhoršuje stav. V tom okamihu ich nenávidím na smrť, ale ako iste viete, láska nakoniec nad nenávisťou aj tak zvíťazí.

Lenže keď si pán Landsmann dal zavolať kňaza a ten sa dostavil so všetkými svojimi olejčekmi, aby nášmu pacientovi udelil posledné pomazanie, pohár mojej trpezlivosti pretiekol. Prečo sa tomu chlapovi zrazu tak pohoršilo? Na EKG bola pravidelná stimulácia srdca pri každom údere a v tom čase ešte panovalo presvedčenie, že je to tak správne. Kardiostimulátor bol v srdci

º

45

Kardiostimulátory


Z DRUHEJ STRA NY

Slovo lieči viac ako skalpel Ako sa staráte o svoje srdce? Chodím na pravidelné kontroly ku kardiológovi. Pokiaľ treba, užívam lieky a snažím sa zdravo žiť. To znamená cvičiť – ráno na stacionárnom bicykli, k tomu pár cvikov na posilnenie svalstva a uvoľnenie krčnej chrbtice, okrem toho bicyklovanie a plávanie v prírode. Keďže som nikdy nefajčil, tak v tom pokračujem, rovnako sa naďalej zdravo stravujem. Snažím sa žiť bez stresu, čo som v manažérskej pozícii dlhé roky nemohol.

Choroba srdca zasiahla do jeho života aj do práce vrcholového manažéra. Avšak len na pár dní. Po tom, ako mu implantovali kardiostimulátor, sa jeho život vrátil do tých istých koľají. Športuje a dnes, už na dôchodku, nestresuje. Ako predseda občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce Peter Kollárik pomáha tým, ktorí to potrebujú. Slovo lieči viac ako skalpel

Nefajčili ste, žili ste zdravo, ako ste sa dopracovali k pomerne vážnemu problému so srdcom? Je zaujímavé, že srdcové ochorenie nemám ani v rodinnej anamnéze a okrem spomínaného stresu

46


Z D R U H E J ST R A N Y

som nebol vystavený žiadnym rizikovým faktorom. Mal som však smolu, v roku 1990 som dostal infekčný zápal osrdcovníka. Ozval sa silnými bolesťami na hrudníku, ktoré pripomínali infarkt. Trikrát ma hospitalizovali s diagnózou infarkt myokardu. Neskôr prišli vysoké, až štyridsaťstupňové horúčky, ktoré trvali dva mesiace. K tomu sa pridali pľúca zaliate vodou. Musel som len sedieť, robili mi punkciu pľúc, bolo to komplikované. Našťastie, po troch mesiacoch, a vystriedaní štrnástich antibiotík, sa zápal podarilo zvládnuť.

Keď ste mali problémy, boli ste vo vysokej manažérskej pozícii. Ovplyvnilo to nejako vašu prácu, museli ste poľaviť? Ani nie. Bol som milo prekvapený, čo dnes medicína dokáže. Z dosť nepríjemnej choroby, ktorá ma fyzicky obmedzovala, ma za tri dni postavili na nohy. Museli ste sa niečoho vzdať? Kvôli kardiostimulátoru by som nemal zvárať, hrať volejbal, čo som skúsil asi mesiac po implantovaní kardiostimulátora. Nevedel som, že ruky, teda najmä ľavá, by sa nemali prudko dvíhať. Vo všeobecnosti ma však prístroj nijako neobmedzuje.

Lekári dávajú často pacientom s ochorením srdca radu, aby zmiernili stres. Myslíte, že sa to v dnešnej rýchlej dobe dá? Nie, v pozícii generálneho riaditeľa, v ktorej som bol, sa stres zmierniť nedal. Avšak na to, či stres zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, sú rôzne názory. V mojom prípade zápal pravdepodobne vyvolalo infekčné ochorenie.

A čo telefonovanie a kontroly na letiskách? 
 Vraví sa, že telefón by mohol narušiť činnosť kardiostimulátora, ale ja dokonca telefonujem pri ľavom uchu, teda na strane, kde ho mám implantovaný. Ani na letisku by som nemal prechádzať cez detektor kovov, hoci dnešné kardiostimulátory sú voči tomu odolné.

Viete, kde ste k nemu prišli?
 Tuším. Po nežnej revolúcii som bol v bývalom Leningrade. Ako programátor som sa zúčastnil soft­ vérovej konferencie. A mesiac po návrate domov u mňa prepuklo ochorenie. Spôsobujú ho aj vírusy, takže je to domnienka. Dvadsať rokov po preliečení som nemal žiadne problémy, ale zrazu, pri tenise, som bol veľmi unavený. Ako povedal jeden môj priateľ, mal som pocit, že som divák, napriek tomu, že som stál na kurte. Jednoducho som nevládal.

Aká je životnosť kardiostimulátora?
 Obmedzuje ju hlavne batéria, ktorá má približne sedemročnú životnosť. Ja už mám druhý prístroj, keď­ že sa nemení len batéria, ale celý kardiostimulátor.

Mali ste vážne poškodené srdce? V mojom srdci sa objavila AV blokáda (atrioventrikulárna blokáda), pri ktorej sa narušilo prenášanie nervových impulzov medzi predsieňou a komorou. Srdce mi vynechávalo, pretože nie každý impulz prešiel z predsiene do komory. Fyziologickú elektrickú cestu bolo treba nahradiť, zjednodušene povedané, drôtom. Od roku 2007 teda žijem s kardiostimulátorom. Išli ste hneď k odborníkovi, alebo ste si dávali načas? Moje problémy boli dosť masívne a nevládal som stúpať ani do kopca či do schodov. Keďže som bol v aktívnom pracovnom procese, hneď som navštívil obvodného lekára. Zareagoval veľmi správne, v nadväznosti na neho aj kardiológovia. Po pár týždňoch som mal implantovaný kardiostimulátor, čím sa celá vec vyriešila.

47

Slovo lieči viac ako skalpel


Z DRUHEJ STRA NY

Prvé zariadenia boli obrovské, dnes sú podstatne menšie, s množstvom funkcií. Je to malý počítač, ktorý automaticky prispôsobuje svoju činnosť potrebe pacienta. Keď nereaguje na kratší impulz, vyšle širší impulz s vyšším napätím. Zaznamenáva stav srdca, ktorý dokáže lekár bezkontaktne vyhodnotiť. Počas posledných dvadsiatich rokov sa v tejto oblasti urobili obrovské pokroky.

„Som celoživotný pacient nielen s kardiovaskulárnym, ale aj s onkologickým ochorením. Mal som možnosť pozorovať lekárov, zdravotníckych pracovníkov, sestry a ošetrovateľov v praxi. Máme fantastických odborníkov, ktorí pracujú v neskutočne zlých podmienkach.“

Poznáte aj pacientov s defibrilátorom? Nedávno som bol v nemocnici a vedľa mňa ležal pacient s defibrilátorom. Toto zariadenie začína pracovať vtedy, keď pacientovi fibriluje srdce. Skúša to inteligentne. Najprv dáva srdcu jemné impulzy a keď nereaguje, dá mu sedemtisíc voltov. To však spôsobí obrovský výkrik pacienta, ruka mu vyletí hore. Je to hrozné, ale vďaka tomu títo ľudia žijú. Vnímali ste kardiostimulátor ako cudzí predmet v tele? Nie. Keď ho moja vnučka, ktorá mala vtedy asi osem rokov, zbadala pri kúpaní v bazéne, nepáčil sa jej. Zahrali ste sa na RoboCopa? Vysvetlil som jej, že moje srdce nepracuje ako má, a tá vec pod kožou mu pomáha biť v správnom rytme. Ja som vlastne taký RoboCop, lebo bez kardiostimulátora by som nežil. Podstatné je, že tu teraz s vami sedím a že sa môžeme porozprávať o našom občianskom združení.

zdravotnému systému panuje medzi pacientmi a lekármi nedôvera. Pacientske združenie je lepším nástrojom na to, aby sa objektívne problémy našich pacientov ventilovali na tých správnych miestach a tlačilo sa na ich odstránenie. Okrem osvety a starostlivosti o pacientov v tom vidím hlavný zmysel práce združenia.

Kto okrem vás stál pri založení občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce? Združenie vzniklo v decembri v roku 2014, v diskusii s profesorom Robertom Hatalom, kardiológom. Zhodli sme sa, že by malo existovať pacientske občianske združenie, ktoré by komunikovalo a riešilo problémy vo vzťahoch medzi lekármi, pacientmi a vonkajším svetom.

Čo konkrétne sa vám podarilo presadiť?
 Boli sme dvakrát v zdravotníckom výbore parlamentu, kde sme na tieto problémy poukázali. Prijali nás s porozumením, nejaké drobnosti sa do zákona už dostali. Napríklad obmedzenie soli v potravinách.

Boli ste prvé združenie s týmto cieľom? Pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti existuje Slovenská nadácia srdca, my sme však prvé pacientske združenie. Hneď na začiatku sme zmapovali, čo trápi pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a čo lekárov – kardiológov. Výsledky prieskumu, ktorý sme zadali profesionálnej agentúre, dali na prvé miesto nedostupnosť kardiológov. Na vyšetrenie sa čaká niekedy až šesť mesiacov. Ďalej sú to neustále sa zvyšujúce doplatky za lieky, napriek tomu, že ich ceny reálne klesajú. Aj vďaka zle fungujúcemu

Slovo lieči viac ako skalpel

Čo je ešte v náplni občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce? Pomáhať ľuďom s ochorením srdca, ponúkať im informácie, aby predišli strachu a úzkosti, ktorá sa spája s kardiovaskulárnymi ochoreniami? Naša osvetová činnosť je dôležitá, avšak nie najdôležitejšia. Tou je snaha o zlepšovanie vzťahu a dôvery medzi lekárom a pacientom, s čím úzko súvisí celkové systémové nastavenie zdravotníctva. Momentálne máme takmer 1 300 členov, ktorým

48


Z D R U H E J ST R A N Y

posielame Bedeker zdravia, sprístupnili sme webovú stránku s online poradňou, kde na otázky odpovedá kardiológ. Na stránke máme aj veľa informácií, ktoré pomáhajú pacientom zorientovať sa.

Päť rokov ste pracovali v diplomacii, potom ste boli na poste generálneho riaditeľa. Pomáhajú vám v práci pre združenia získané skúsenosti? Určite. Bola to veľmi dobrá škola života. V diplomacii aj v manažérskej pozícii som sa všetko naučil za pochodu a teraz sa to snažím dávať ďalej.

Podarilo sa vám trochu pohnúť aj s problémom nedostatku kardiológov? Žiaľ, kardiológov je stále málo. Niektoré okresy nemajú týchto špecialistov vôbec. Je to jeden z veľkých problémov súčasnosti. Často ani pacient nevie, koho má kedy vyhľadať. Či praktického lekára, internistu, alebo kardiológa. Poukazujeme aj na iné závažné problémy. V Bratislave je zaujímavý úkaz: pacient sa s vážnou kardiologickou diagnózou nedostane ku špecialistovi včas. Poukazujeme aj na iné, systémové problémy. Keď má kardiak nejaké vážne problémy, prípadne odpadne, do desiatich minút je pri ňom sanitka. Je to pacient, ktorý chodí pravidelne do bratislavského NÚSCH-u (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, pozn. red.), kde majú o ňom všetky záznamy v počítači. Sanitka ho tam však nemôže rovno odviezť. Musí s ním ísť na katastrofálny centrálny príjem na Kramároch, v opačnom prípade by mali záchranári problém.

Viete zorientovať pacientov, ktorí sa informujú o možnosti liečby či operačného zákroku v zahraničí? Určite áno. Spolupracujú s nami špičkoví slovenskí kardiológovia. Lekár, ktorý dáva rady v online poradni, je skúsený kardiológ. Pokiaľ dostaneme konkrétnu otázku, radi odpovieme. Aké najväčšie chyby robíme v súvislosti s naším zdravím? Myslím, že je to úmyselné sebapoškodzovanie, poškodzovanie zdravia. Hovorili sme o škodlivom fajčení, ktorého benefity sú len iluzórne. Ďalej je to nezdravý životný štýl – zlé stravovanie a z toho plynúca obezita. To všetko máme v rukách a keď sme trochu rozumní, mali by sme na to dbať už v mladom veku. Ak nie, v starobe sa nám to vypomstí. V združení upozorňujeme na dôležitosť

49

Slovo lieči viac ako skalpel


Z DRUHEJ STRA NY

preventívnych prehliadok. To všetko je verejne známe, len málokomu sa to chce dodržiavať. Ľudia sa boja ísť k lekárovi. Čo keď mi na niečo príde? Možno niečo objaví, ale horšie bude, keď to objaví neskoro.

Nemilosrdná štatistika hovorí, že prežívanie pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami na Slovensku je najnižšie spomedzi krajín OECD. Prečo to tak je? Stále to, žiaľbohu, platí. Ťažko povedať, čo je príčinou. Vraví sa, že za to môže vo veľkej miere výživa. Pritom sa ukazuje, že máme lepší výživový profil ako severské krajiny, v ktorých sa pacienti dožívajú vyššieho veku. Je to vzájomná súhra viacerých faktorov.

Je veľa pacientov, ktorí čakajú, že im lekár predpíše zázračný liek a tým to pre nich končí? Pacient dúfa, že existuje zázračný liek, ktorý všetky jeho problémy vyrieši. Niektoré lieky skutočne výrazne pomáhajú, napríklad ľuďom s vysokým krvným tlakom. Bez nich by sa ich život podstatne skrátil. Do istej miery je nádej oprávnená. Okrem toho však treba zmeniť spôsob života.

Zohráva tu nejakú úlohu úroveň diagnostiky? Určite áno. Dnes máme v špecializovaných ústavoch, ako je bratislavský NÚSCH, zastaranú techniku spred desiatich rokov. Röntgenové prístroje, ktoré sa používajú pri implantácii kardiostimulátora alebo pri katetrizácii či pri vyšetrovaní srdca, majú niekoľkonásobne vyššiu dávku žiarenia, ktorú dostáva nielen pacient, ale aj lekár. Podobne ani diagnostické a zobrazovacie prístroje nezodpovedajú súčasným možnostiam. Lekári musia pracovať s tým, čo majú a niekedy si to odnesú aj pacienti.

Na jednej z tlačových konferencií ste prezentovali program, do ktorého lekár zadá údaje o pacientovi a vypočíta jeho pravdepodobnosť úmrtia, ak na svojom životnom štýle nič nezmení. Je tento psychologický tlak účinný? To nedokážem posúdiť. Ľudia, pokiaľ nemajú zdravotný problém, často na takéto strašenia nereflektujú. Napriek tomu, že na škatuľkách od cigariet sú fotografie zobrazujúce rakovinu v tej najhoršej podobe, kupujú si ich.

Slovo lieči viac ako skalpel

Aká je vaša osobná skúsenosť s lekármi a zdravotníctvom na Slovensku? Som celoživotný pacient nielen s kardiovaskulárnym, ale aj s onkologickým ochorením. Mal som

50


Z D R U H E J ST R A N Y

možnosť pozorovať lekárov, zdravotníckych pracovníkov, sestry a ošetrovateľov v praxi. Máme fantastických odborníkov, ktorí pracujú v neskutočne zlých podmienkach. To často vedie k ich nevrlosti voči pacientovi. Samozrejme, súvisí to aj s výchovou. S tým, že neexistuje špecializovaný predmet o komunikácii medzi stredným zdravotníckym personálom a pacientom, medzi lekárom a pacientom. Naša zakladajúca členka, psychologička doktorka Pavla Nôtová, prednáša sestrám o tom, ako sa treba správať k pacientovi, ako s ním komunikovať. Isteže, je to aj osobnosťou pracovníka – niekto je komunikatívny, žoviálny, iný uzavretý. Rovnako by to malo platiť pre lekárov. Tí nemôžu byť skutočne empatickí, lebo by sa zbláznili. Každý deň sú konfrontovaní s tými najťažšími diagnózami, s tým, že pacienti im umierajú. Každý sa však vie naučiť dôležitej profesionálnej pretvárke.

Ktoré alternatívne postupy ste na sebe vyskúšali? Žiadne. V dvadsiatich deviatich rokoch som mal onkologické ochorenie, ktorého prognóza bola šesť mesiacov. Odvtedy uplynulo štyridsať rokov. Keďže internet neexistoval, napísal som do tých najlepších onkologických inštitúcií v Nemecku a v Amerike. Pýtal som sa, akú liečbu by v mojom prípade odporúčali. Dostal som odpoveď, že to, čo robia naši lekári, je jediné správne. Ako je možné, že to takto dobre dopadlo? Mali ste zle stanovenú diagnózu? Diagnóza bola správna. Mal som metastázy v celej brušnej dutine, ale dokázali ich vyoperovať. Je to malý zázrak. Medicína nie je exaktná veda a ja neobviňujem lekárov, že sa pomýlili. Rakovinu máme asi v génoch, lebo mladší syn ochorel na takmer rovnaký typ. Liečil sa, prekonal ju a dnes má dve malé deti.

Poukazujú často pacienti na problém so zlou komunikáciou s lekármi? Áno, dokonca aj ja na to viem poukázať. Lekár, ktorý mi pri onkologickom ochorení zachránil život, so mnou komunikoval ako s číslom – ten pacient na trinástke. Pri ťažkých diagnózach pacient potrebuje veľmi citlivý, ľudský prístup. Slovo lieči niekedy viac ako skalpel. To si mnohí lekári neuvedomujú. Sú nahnevaní, vyhorení a sklamaní z toho, ako zdravotníctvo funguje, ale nie je to ospravedlniteľné.

Veríte v zázraky? Neverím v zázraky, ale vo veci, ktoré dnes ešte nie sú objavené. V mojom prípade ma neliečili chemoterapiou, ale ožarovaním. Dnes sa vie, že na ten typ rakoviny, ktorý som mal, embryonálny karcinóm, ožarovanie vôbec nezaberá. Pomohlo mi jedine operačné odstránenie všetkých metastáz. Fenomén spontánneho uzdravenia z ťažkých prípadov rakoviny však existuje. Lekári nevedia, ako je to možné. V každej oblasti medicíny sa udialo niečo, čo si lekári ani vedci nevedeli vysvetliť. Som agnostik, avšak rozumiem tomu, že keď je človeku zle, modlí

Majú lekári radi informovaných pacientov? Majú radi dobre informovaných pacientov. Nie takých, ktorí sú inštruovaní len doktorom Googlom, čo je ešte ten lepší prípad, lebo tam sa dajú nájsť aj rozumné webové stránky. Vo vyhľadávači sa však vyroluje aj kopec hoaxov, konšpiračných teórií, nezmyslov ako napríklad: Pite savo, vylieči vás z rakoviny. Každý dnes hľadá informácie na internete. Len by ich mal súdne prehnať vlastnou hlavou, porovnať viaceré zdroje a potom sa rozhodnúť.

„Slovo lieči niekedy viac ako skalpel. To si mnohí lekári neuvedomujú. Sú nahnevaní, vyhorení a sklamaní z toho, ako zdravotníctvo funguje, ale nie je to ospravedlniteľné.“

Aj vy ste o svojom ochorení pátrali v Googli? Samozrejme. Informoval som sa o mojej chorobe, ako sa lieči. Verím a viem, že každý pacient sa aj slamky chytá. Nemám nič proti alternatívnej liečbe, ale v žiadnom prípade nie za cenu toho, že bude ignorovať klasickú medicínu. Nevie sa, či lieči alternatíva, alebo placebo efekt, nevylučoval by som to, ale vždy po konzultácii s lekárom.

51

Slovo lieči viac ako skalpel


Z DRUHEJ STRA NY

Ing. Peter Kollárik Narodil sa 25. 5. 1948 v Bratislave. Vyštudoval rádioelektroniku na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Do roku 1989 zastával rôzne odborné a manažérske pozície v oblasti programovania a informačných systémov železničnej dopravy. Päť rokov pracoval v diplomatických službách. V roku 1995 sa stal konateľom a technickým riaditeľom Siemens, s. r. o. Od roku 1997 do roku 2009 bol generálnym riaditeľom a predstaviteľom spoločnosti Siemens na Slovensku. Je ženatý, má dve deti.

sa k Bohu. Robil som to aj ja, keď som tri mesiace ležal s horúčkou v nemocnici. Vedľa na cintoríne ležali moji predkovia. Vtedy som sa rozprával s Bohom, ale neodpovedal mi. Ale možno mi pomohol, ktovie. Ako vás ochorenie zmenilo? Vážna diagnóza zmení každého človeka. Začne si oveľa viac vážiť život. Ja som považoval za potrebné začať pomáhať iným. Svojím ochorením sa nechválim, ale každému, kto má závažnú srdcovo-cievnu alebo inú diagnózu, o ňom poviem. Uvádzam sa ako žiarivý príklad. Myslím, že pacientov povzbudí, keď vidia, ako sa dá dostať aj z ťažkej diagnózy. Tak trochu si nahováram, že som k tomu prispel aj ja. Je niečo, s čím si neviete dať rady? S vnučkami, keď neposlúchajú. Ostatné sú maličkosti.

º

Jana Klimanová publicistka Slovo lieči viac ako skalpel

foto: Ladislav Rybár 52


B LO G

Aneuryzma aorty Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je nebezpečná diagnóza. Poznáme dva typy. Jeden je rozšírenie aorty vakovitého typu – väčšinou ide o chronické rozšírenie oslabenej steny hlavnej telesnej tepny, ktorá preto môže kedykoľvek pod tlakom krvi prasknúť, druhý typ je disekujúca aneuryzma. To je oveľa nebezpečnejší typ, pretože prichádza väčšinou v plnom zdraví a bez varovania. Pozdĺžne pri nej praskne stena tepny a do tejto trhliny sa tlačí pulzujúca krv. Ak sa trhlina otvorí znovu do vnútra cievy, pacient môže prežiť. Ak praskne navonok, vykrváca do vlastného tela. 53

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Aneuryzma aorty


BLOG

Takáto trhlina stála život rakúsku ministerku vnútra, pani Prokop, postihla aj českého spisovateľa Michala Viewegha – ten mal viac šťastia a toto životu nebezpečné ochorenie prežil. Úmrtnosť pacientov s disekujúcou aneuryzmou aorty je 2 percentá za hodinu, počas prvého dňa od začiatku príznakov je teda polovica postihnutých mŕtva. Zlé je, že príznaky môžu byť veľmi diskrétne. O tom sa ešte zmienim. S vakovitou aneuryzmou môže človek žiť celé roky, aj tu ale hrozí nebezpečenstvo prasknutia, predovšetkým ak sa toto rozšírenie rýchlo zväčšuje.

Uvedomil som si, že ten mladý muž niečo nepochopil, ale nemal som chuť mu jeho omyl vysvetľovať. Vrtuľník ho odviezol do Grazu a tam sa na ňom vystriedali dva operačné tímy. Keď som volal na druhý deň ráno, ako sa pacientovi darí, dozvedel som sa, že ho ešte stále operujú. Nechcel som tomu veriť, myslel som si, že to je omyl, ale nebol. Operácia trvala celkom 15 hodín! Hneď po otvorení hrudníka aneuryzma definitívne praskla do osrdcovníka a došlo k okamžitej zástave srdca. Našťastie boli chirurgovia už v hrudníku, otvorili teda osrdcovník, vypustili krv a masírovali srdce priamo operačnou rukavicou, kým sa podarilo krvácanie zastaviť. Potom sa snažili preklenúť prasknuté cievy, čo bolo viac než náročné. Trhlina sa totiž rozšírila aj na všetky vencovité cievy, ktoré bolo treba premostiť bajpasom a vždy, keď sa im to podarilo, praskla vencovitá cieva zase o kúsok ďalej a mohli operovať znova. V panike, ktorá vládla, vybrali mladíkovi z jednej nohy skoro všetky žily, ktoré potrebovali na tie bajpasy. Chlapec nakoniec prežil. Malo to však dozvuky. Keď sa prebral, zistil, že má extrémne opuchnutú nohu, neskôr mu ju museli dokonca rozrezať, aby uvoľnili tlak (v končatine chýbali vybrané žily – išlo o tzv. compartment syndróm). Hovorilo sa dokonca o amputácii a mladík sa nahneval.

Môj prvý pacient s disekujúcou aneuryzmou bol mladý muž vo veku 29 rokov, ktorý si bol zalyžovať na Kreischbergu. Na vleku pocítil ľahký závrat. Vyšiel hore, potom zišiel dolu, ale keď chcel opäť nasadnúť na vlek, pocítil tlak v spodnej čeľusti a znovu závrat. Preto dal radšej zavolať záchrannú službu. Priviezli ho do ambulancie, keď som práve na jednotke intenzívnej starostlivosti bojoval o život iného pacienta. Keď sa mi ho ako-tak podarilo zastabilizovať, prišla sestrička, aby mi oznámila, že ten pacient v ambulancii chce ísť okamžite domov, pretože o chvíľu začína v hoteli večierok a jeho priateľka mu už volala, kde je a že na neho čakajú. „Nepôjde domov, kým sa na neho nepozriem,“ povedal som tvrdo a tá tvrdosť sa neskôr poriadne vyplatila. Predovšetkým tomu mladému mužovi. Hneď ako som priložil ultrazvukovú sondu na jeho srdce, videl som masívnu nedostatočnosť aortálnej chlopne. Spýtal som sa ho, či mu je chybná funkcia jeho chlopne známa. Keď povedal, že nie, oznámil som mu, že večierok bude musieť, bohužiaľ, vynechať. A potom som sa začal potiť. To keď som uvidel výpotok v osrdcovníku a potom masívne rozšírenú aortu so septom v toku krvi, pochopil som, že aorta milého muža praskla, teda došlo k spomínanej disekcii a že mi ten mladý muž môže každú chvíľu umrieť. Pravdepodobnosť bola, ako som už spomínal, 2 percentá za hodinu, pri už začínajúcom výpotku v osrdcovníku to však bolo podstatne viac. Uložil som ho na jednotku intenzívnej starostlivosti, nasadil som mu dva lieky na zníženie tlaku krvi, ktorý bol prekliato vysoký, zavolal som leteckú záchrannú službu, a potom na kardiochirurgiu v Grazi. Lekárka z vrtuľníka vbehla na JIS práve vtedy, keď môj pacient telefonoval so svojou priateľkou.

Odlietal z našej nemocnice bez akýchkoľvek problémov, nohy mal úplne v poriadku a teraz mu mali amputovať celú nohu? Usúdil, že niekde sa musela stať chyba a nemocnicu v Grazi zažaloval. Súdny proces sa ťahal niekoľko mesiacov a až počas neho z výpovede svedkov a posudkových lekárov pochopil, že už mal byť vlastne mŕtvy. Nakoniec mu jeden z lekárov, ktorí vypracovávali odborný posudok, otvorene povedal, že by mal poďakovať tomu lekárovi na Stolzalpe, ktorý ho nenechal odísť domov bez ultrazvuku srdca a ktorý správne stanovil diagnózu aj mieru ohrozenia. Potom mi tento pacient napísal krásny ďakovný list. Bolo to síce až jeden a pol roka od prípadu, ale samozrejme ma to veľmi potešilo. Druhý prípad bol pacient z ortopédie. Deň pred operáciou dostal silné bolesti na hrudníku. Ortopédi ma zavolali a ja som tú katastrofu uvidel. Keďže pršalo a bola hmla, vrtuľník nemohol letieť. Vyslal som s pacientom, ktorý bol tentoraz silno hypotonický, teda v začínajúcom šoku, kolegyňu, ktorá do neho po ceste liala krvné transfúzie a infúzie. Pretože vedela, že chirurgovia neradi operujú bez CT – teda bez počítačovej tomografie – a my sme tento prístroj u nás na kopci nemali, spýtala sa, či sa nemá zastaviť v Judenburgu a počítačovú tomografiu nechať urobiť tam. Povedal som jej,

„Ale nie, nič vážne, zlatko, práve letím do Grazu vrtuľníkom, vyzerá to dobre, všetky príznaky sú preč, pokojne sa zabávaj, nerob si o mňa žiadne starosti, zajtra sa uvidíme.“

Aneuryzma aorty

54


B LO G

nech to ani len neskúša, nech ide okamžite a najvyššou možnou rýchlosťou priamo do Grazu. Keď tam dorazila, spýtal sa jej nevrlý chirurg, čo priviezla. Povedala, že disekujúcu aneuryzmu aorty. Požiadal ju o snímky z CT. Priznala, že žiadne nemá. Chirurg sčervenel od zlosti a spýtal sa jej, ako teda vie, že ide o disekujúcu aneuryzmu aorty. Na to mu kolegyňa podľa pravdy, ale nie príliš oduševnene, odpovedala: „Pán oberarzt to povedal.“ Chirurg vymenil v tvári všetky farby od purpurovej až po modrú a fialovú, a rozkričal sa na ňu: „Zostanete tu. Teraz ideme na CT a pretože tam nič nebude, tak si svojho pacienta zase zoberiete a pôjdete s ním naspäť.“ Pacienta strčili do CT, objavil sa prvý obrázok a kolegyňa sa spýtala: „Už môžem ísť?“ Pozrel sa na ňu pohľadom nepríčetného vraha a zavrčal: „Zmiznite.“ Aj tento pacient urgentnú operáciu prežil. Zo siedmich pacientov s prasknutou aortou, ktorým som ju diagnostikoval, prežilo päť, čo nie je až taká hrozivá štatistika. Jedna pacientka dostala tamponádu srdca – teda aneuryzma praskla do osrdcovníka a znemožnila tak srdcovú činnosť, keď vrtuľník práve pristával za nemocnicou (a mohol teda zase odletieť).

už roky. Tá sa ale hlúpou náhodou rozhodla prasknúť práve mne v službe. Ale nanešťastie v našej nemocnici CT máme. Bolo teda jasné, že ešte skôr, ako zavolám chirurgovi do Grazu, potrebujem röntgenové snímky. Zavolal som rádiológovi a šupli sme pána doktora do rúry. Hneď prvé snímky potvrdili, že som sa nemýlil. Kým som však stačil zdvihnúť telefón, pán doktor začal kričať od bolesti a zrazu bol preč. Zástava srdca, bezvedomie. Okamžite sme začali s resuscitáciou. Boli sme úspešní. Obeh znovu naskočil, pán doktor dokonca chvíľu dýchal a odpovedal na niekoľko otázok. Odtransportoval som ho na JIS, zaintuboval, zabezpečil tepnovú cievku na meranie tlaku a zavolal chirurgovi do Grazu.

Posledný prípad sa mi stal pred necelým mesiacom. Keď mi hlásili, že mi vezú do ambulancie osemdesiatročného pacienta s bolesťami v boku, vôbec ma to nezdvihlo zo stoličky. Starček má zrejme obličkovú koliku, pomyslel som si. Zistil som hneď niekoľko omylov. Predovšetkým pacient nemal osemdesiat, ale osemdesiatšesť, po druhé – išlo o niekdajšieho miestneho zverolekára a nakoniec – priviezli ho k nám, do periférnej nemocnice z Grazu, čo som už vôbec nechápal. Ale dôvera zaväzuje. Pozrieme sa na to.

Ten sa najskôr rozrušil, ale keď sa dozvedel, že sa nám už podarilo pacienta zresuscitovať, hneď bol priateľskejší.

Pozrel som sa a od hrôzy som zdúpnel. V oblasti brušnej aorty bolo vydutie takmer osem centimetrov v priemere a okolo aorty bolo niečo, čo sa nedalo interpretovať inak ako krv. Vzhľadom na silné bolesti, ktoré pacient mal, a ktoré vyžadovali vysoké dávky opiátov, mi bolo jasné, o čo ide a že je zle. Išlo tentoraz o vakovitú aneuryzmu, ktorou pacient trpel pravdepodobne

„Takže momentálne nie je schopný podstúpiť prevoz?“ spýtal sa pátravo. „Na tom práve pracujeme,“ povedal som. „Snažíme sa stabilizovať jeho obeh.“

55

Aneuryzma aorty


BLOG

„Takže keď sa vám to podarí,“ povedal chirurg už úplne pokojne, „potom ho pošlite.“ A šiel si pravdepodobne ľahnúť. Vedel svoje. Samozrejme, že pacienta v šoku s prasknutou hlavnou tepnou, krvácajúceho do brušnej dutiny aj do oblasti obličiek, sa zastabilizovať nepodarilo. Zomrel asi o dve hodiny neskôr v šoku, ktorý nereagoval na nič – ani na transfúzie, ani na katecholamíny.

Naozaj prišla. Keď potom držala mŕtveho pána doktora za ruku a zotrela si slzy, povedala sestričkám pohnutým hlasom: „Viete, pán doktor bol ešte veľmi aktívny muž.“ Pripomeniem, že pán doktor mal osemdesiatšesť rokov. Aj pri predpokladanej pomoci farmakologického priemyslu, či už išlo o viagru alebo iný podobný zázrak, klobúk dole.

Nezostávalo mi nič iné, len upovedomiť jeho rodinu o smrti. Zavolal som na číslo, ktoré pacient nechal pri príjme na ambulancii ako jediný kontakt. Ozval sa ženský hlas.

Pán doktor si svoj hrdinský koniec naozaj zaslúžil. A aj keď bol bolestivý, bol určite aj krásny a svojím spôsobom poetický. Skláňam sa a nezávidím. Obdivujem!

º

„Prijali sme pána doktora…,“ povedal som žene cez telefón. „Prasklo mu vydutie aorty.“ „Toho sme sa vždy obávali,“ povedala žena ustarane. „Robili sme všetko, čo sa dalo, ale nepodarilo sa nám ho zachrániť. Pred chvíľkou zomrel.“ Na druhej strane linky bolo chvíľu ticho. „A upovedomili ste rodinu?“ spýtal sa ženský hlas na druhej strane. „Prosím?“ „Či ste o jeho smrti dali vedieť rodine,“ zopakovala žena otázku. „My máme len toto jediné telefónne číslo a to je vaše. Vy ste teda jediná, komu sme oprávnení podať informáciu o jeho zdravotnom stave, a teda aj o jeho smrti.“ „Aha,“ povedala tá žena. „Takže budem musieť rodinu informovať ja.“ „No to asi budete musieť.“ „Nuž,“ povzdychla si, „keď to teda inak nejde.“ „Nejde,“ prisvedčil som a začínal som tušiť, že s pánom doktorom niečo nebolo úplne v poriadku. Zrazu mi začalo dochádzať, prečo sa nechal previezť z Grazu k nám, do nemocnice v blízkosti svojho bydliska. „A mohla by som ho ešte vidieť?“ spýtala sa žena. „Ale samozrejme,“ prisvedčil som. „Môžeme ho nechať na intenzívke, kým sa s ním prídete rozlúčiť. Koľko času potrebujete?“ „Prídem z Grazu,“ povedala a zamyslela sa. „Čiže asi trištvrte hodiny.“

Aneuryzma aorty

56


Program 10.15 – 11.00

Registrácia účastníkov

11.00 – 12.00

Zdravotníctvo a Alpha v pohybe P. Handzuš, Alpha medical, s. r. o.

12.00 – 12.30 Diverzifikácia príjmov na chod ambulancie – právny pohľad R. Domček, advokátska kancelária 12.30 – 13.00 Slovenský Dr. House – ako na to? M. Dobáková, Alpha medical, s. r. o. 13.00 – 13.30 Alpha LAB – moderná a rýchla komunikácia A. Malaníková, Alpha medical, s. r. o. 13.30 – 14.00

Obed

LEKÁRI Čo sa nám nezmestilo do inVitra alebo vedeli ste, že?

Klinický deň vo Vranove nad Topľou

14.00 – 14.45

Ako môže ambulancia lekárskej genetiky pomôct pediatrom? M. Mistrík, Alpha medical, s. r. o.

14.45 – 15.30

Zmysluplná prevencia P. Marko

15.30 – 16.15

Infarkt myokardu F. Nehaj, I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

16.15 – 17.00

Srdcové zlyhanie M. Pytliak

17.00 – 17.30

Diskusia

SESTRY O odberoch – in medias res

Téma: Kardiológia

14.00 – 14.25

Výtery na mikrobiologické vyšetrenie – rady pre každodennú prax T. Čipáková, Alpha medical, s. r. o.

• 5. 10. 2017, hotel Patriot***, B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou • Na toto podujatie sa treba zaregistrovať elektronicky na našom webe, a to najneskôr do 28. 9. 2017.

14.25 – 14.50

Odobrala som dostatočné množstvo krvi? M. Dobrotková, Alpha medical, s. r. o.

14.50 – 15.15

Prečo sa z biochemickej skúmavky nedá urobiť PCR vyšetrenie M. Mojšová, Alpha medical, s. r. o.

15.15 – 15.40

Ako sa správne pripraviť na odber krvi – liekové interakcie J. Koporcová, Alpha medical, s. r. o.

15.40 – 16.05

Odber biologického materiálu na TBC J. Marčišin, ml., Alpha medical, s. r. o.

16.05 – 16.30

Quantiferón – Nepriama diagnostika na dôkaz infekcie Mycobacterium tuberculosis D. Complová, Alpha medical, s. r. o.

16.30 – 16.55

Spracovanie EDI žiadaniek z pohľadu laboratória I. Varadzinová, Alpha medical, s. r. o.

16.55 – 17.20

Komplexný prístup k predanalytickej fáze v klinickej mikrobiológii A. Plankaová, Alpha medical, s. r. o

17.20 – 17.50

Diskusia

Program podujatia a podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.alphamedical.sk. Počet miest na konferenciu je limitovaný a prednosť majú s nami spolupracujúci lekári a sestry.

www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Najlepšia diagnóza je zdravie.


58


R OZ H OVO R

Z nemocnice som utiekla na javisko Herečku Petru Vajdovú sme zastihli krátko po poslednej premiére sezóny pred divadelnými prázdninami. Ale žiadna letná pohodička jej ešte nehrozila, päť dní v týždni mala predstavenia, v pokluse medzi dabingom, natáčaním a skúšaním hry na Letné Shakespearovské slávnosti. A hoci bol krásny letný deň, mala na krku šál a do smiechu jej veľmi nebolo. Čo sa vám stalo? Seklo mi v krku pri skúšaní hry Veľa kriku pre nič. Režisér odo mňa chcel, aby som sa metala ako šialená, a tak som sa metala a veľmi. Neviem ísť na 50 percent ani na skúške, idem na 150 a potom sa odpálim, psychicky aj fyzicky.

Aj v Neveste hôľ máte zdraviu nebezpečnú úlohu. Keď som videla to množstvo vody na javisku, vravela som si, že všetci herci z toho určite prechladnú! Lenže oni majú všetci topánky! Ja som jediná bosá a polonahá. Je to nádherný scénografický nápad ako zobraziť prírodu v divadle, v lete je to osviežujúce, ale v zime je to peklo. Voda je studená, všade je klíma, ja behám, musím sa pomedzi to umývať z blata, ešte aj v zákulisí je to veľmi náročné. Na tom predstavení sa mi stalo najviac nepríjemností, prechladla som, v tej vode nevidím, na čo stúpam, tancujem na mrežiach, cez ktoré ide oheň… Mám jazvy po celých nohách, čiže ja nohy nemôžem ukazovať na obdiv.

Mali by ste sa asi aj pred skúškou rozcvičovať. Asi mala, ale keď zrazu odo mňa niekto niečo chce, tak ja to spravím hneď, no a potom už je neskoro sa začať rozcvičovať. Ale budem sa. Musím sa. Nemali by ste s tým ostať doma, v teple a v pokoji? Mama mi to vyfénovala, dala som si dorsiflex a čakám, že sa to uvoľní. Zvažovala som, či mám ísť na ďalšiu skúšku. Je to peklo, keď telo bolí a človek má vstať a skúšať. Mám väčšinou roly náročnejšie aj pohybovo, niekedy sa musím premôcť a zabudnúť na bolesť. Ale v mojich 32 rokoch to už nejde tak ľahko a mama mi hovorí, že to bude ešte horšie! Tak sa mám na čo tešiť.

To všetko ste ochotná odtrpieť pre rolu? Ja, ako Petra by som takéto veci v živote nešla robiť, ale keď zabudnem na to, že som Petra, tak som Zuna, divoška, ktorá nemyslí na to, že si poreže nohu alebo či má gaťky, či spadne do vody, natrú ju blatom alebo zbijú. Na to musím zabudnúť,

59

Z nemocnice som utiekla na javisko


R OZHOVOR

lebo inak by som začala plakať na javisku, že ma to všetko bolí. A stalo sa niekedy, že ste plakali? Keď som veľmi vyčerpaná, alebo keď nemám najlepší deň, tak si v istej chvíli na scéne uvedomím, preboha, zase sa porežem, už je to moc, tak plačem. Ale potom sa zas pozbieram. Musím na sebe pracovať, aby som vydržala ten nápor. Vždy som si myslela, že ste krehká herečka a zrazu v Rivers of Babylon ste ukázali poriadne svaly. Vtedy som mala také obdobie, že som robila box. Ale ja stále opakujem, že nie som modelka, som herečka. Jedno obdobie som krv a mlieko, ďalšie obdobie sa viem vyrysovať do svalov. To mi vydržalo ešte pol roka, bohužiaľ, prišiel útlm. Teraz už zase začínam cvičiť. Opäť box? Nie, ja som človek, ktorý neustále niečo skúša. Čo mi nejde, to musím robiť. Do pätnástich som tancovala spoločenské tance a chcela byť tanečníčka. V škole mi povedali, že nemám na herectvo, tak som nechala tanec a zaťala sa, že herečka budem. Pocit, že niečo nezvládnem, tanec na tyči, box, čokoľvek, ma núti pustiť sa do toho a dať to. Zdá sa, že ste vorkoholička. Mám vorkoholizmus v sebe, aj keď som bola v nemocnici, štyri dni po operácii srdca, bez toho, aby mi to lekári povolili, išla som hrať predstavenie. A dabovať. Neviem si povedať nie a idem len preto, aby som si dokázala, že to zvládnem, aj na úkor svojho zdravia. Prečo vám operovali srdce? Mala som tú detskú vadu, keď sa chlopne nezrastú, vznikne otvor, cez ktorý prúdi krv. Museli mi to uzavrieť.

a sledovala, ako mi vypaľujú tie arytmické dráhy, nepamätám si presne všetky tie odborné výrazy. V každom prípade sa to zavrelo a odvtedy je to v úplnom poriadku. Začala som viac vládať.

To znamená, že ste boli v detstve tzv. modré dieťa? Nie, mne to zistili až v dvadsiatich piatich rokoch.

Aké to bolo, byť počas operácie pri vedomí? Užívala som si to! Bola som fascinovaná lekármi a tým, že som sa s nimi mohla rozprávať o priebehu, pozorovať to na obrazovke a vidieť ten zázrak ako ma liečia. Niečo bolelo, niečo som len cítila, ale pamätám si najmä to, ako som tie zákroky obdivovala a myslela na to, že to je najhodnotnejšie, najpotrebnejšie a najťažšie povolanie na svete. Zachraňujú nás a liečia, je to veľká zodpovednosť a obeta. Pre mňa nie je nič viac!

Ako sa to prejavilo? Odpadávala som, keď som išla lietadlom. To sa aj hovorí, že srdciari by nemali veľmi lietať. Ako ste mohli tak skoro po operácii vôbec hrať? Tým, že som ešte nemala 25 rokov, nemuseli mi otvárať hrudník, išlo o katetrizáciu cez cievu. Mala som dve operácie, počas oboch som bola pri vedomí

Z nemocnice som utiekla na javisko

60


R OZ H OVO R

„Chcela by som byť slobodnejšia vo vnútri aj ako Petra, nielen na javisku. Tam dokážem čokoľvek, priznám si čokoľvek. Chcela by som to nejako vyvážiť so životom.“

blízkych. Tých chorôb je dnes naozaj veľmi veľa. Keď si idem dávať robiť testy, tak sa vždy bojím, čo mi vylezie, lebo viem, že už v mladom veku to môže každého zasiahnuť. Máte zdravú životosprávu? Ako voči nej hrešíte? Musím, bohužiaľ, priznať cigarety. Fajčím, ako väčšina hercov v divadle a aj tí, ktorí nefajčia, si nakoniec pri nás zapália. Nemám iné závislosti, alkohol, drogy, toho je veľa v našej brandži. Boli obdobia, keď som žúrovala s kolegami a mala som pocit, waw, toto je ten bohémsky štýl? Lenže mne je z alkoholu naozaj zle. Neviem potom ani spať, na druhý deň nevládzem a je to na mne hneď vidieť, nemôžem si to dovoliť. Zistila som, že ak nebudem striedma a nebudem sa strážiť, nebudem stíhať ani polovicu z toho, čo teraz robím. Športovci majú špeciálneho športového lekára, majú aj herci nejakého špecialistu? Divadlo má lekára, ktorého volajú, keď máme napríklad pred predstavením problém s hlasivkami, príde nám pichnúť kalciovku a podobné veci. Ale inak máme každý svojich lekárov a vymieňame si navzájom na nich čísla.

A stíhate toho fakt veľa. Ako oddychujete? S tým mám najväčšie problémy. Keď mám konečne voľno, neviem sa prinútiť k žiadnej aktivite, ísť von, do prírody, s kamarátmi. Som trošku introvert, stačí mi, že som v práci neustále obklopená ľuďmi. Viem, že oddychovať je dôležité, takže teraz hľadám nanovo iné koníčky ako divadlo, filmovanie a dabing.

Ako zvládate choroby? Asi ako každý, mám veľký strach.

Ako ich hľadáte? Presťahovala som sa k rodičom, majú dom a chcú mi s tým pomôcť, chcú aby som makala nielen v práci, ale aj na sebe. Aby som ráno vyšla do záhrady a pozerala na krásne kvety, išla von so psami, zahrala si s otcom tenis.

Z bolesti? Z bolesti vôbec nie, tej som zažila veľmi veľa, psychickej aj fyzickej. Nebojím sa ihiel, operácii, ale že sa objaví niečo v mojom tele alebo v tele mojich

61

Z nemocnice som utiekla na javisko


R OZHOVOR

Petra Vajdová (1985) Štúdium herectva začala na bratislavskom Konzervatóriu, po jeho skončení pokračovala na Divadelnej fakulte VŠMU. Už počas štúdia hosťovala v niekoľkých inscenáciách v SND. Pôsobila v Divadle Astorka aj v brnianskom HaDivadle. Od roku 2012 je členkou Činohry SND, popri tom hosťuje aj v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a v Divadle Aréna. V SND aktuálne hrá v trinástich predstaveniach, okrem toho dabuje a účinkuje v televíznych seriáloch. Žije v Bratislave.

Z nemocnice som utiekla na javisko

V tenise ste dobrá? Viem údery, viem všetko, trénoval ma kedysi otec, ale nemám kondičku, keďže nehrávam často. Športové ambície ste nikdy nemali? Do jedenástich rokov som chcela byť tenistka. A prečo ňou dnes nie ste? Otec zo mňa nechcel mať tenistku. Trénoval väčšinou ženy a tvrdil, že to nie je šport pre ne. Paradoxne je oveľa radšej, že som herečka, to sa mu na mne páči. Popri tenise som chodila na klavír, na spev, angličtinu, nemčinu, všetko, odmala samé krúžky. Moji rodičia pri tom zistili, že keď recitujem alebo chodím do dramatického krúžku, mám tam taký okruh samoty, v ktorom sa prestanem hanbiť, prestanem byť introvertná a cítim sa v tom dobre.

62


R OZ H OVO R

„Mám vorkoholizmus v sebe, aj keď som bola v nemocnici, štyri dni po operácii srdca, bez toho, aby mi to lekári povolili, išla som hrať predstavenie.“

Žiarili vám pri recitovaní oči viac ako pri tenise? Pri tenise som viac drela, ale chcela som to, otec je tréner, celá rodina hrá tenis, iba mama nie. Keď sa zoznámili s otcom, netušila, čo je to tenisová raketa. Je ekonómka, ale tancovala, veľa číta, skladá básne, len tak pre seba. Umeleckú dušu a fantáziu mám po nej. Po otcovi zas potrebu zdolávať nové výzvy a neustále na sebe makať. A obaja rodičia ma vždy učili byť dobrým slušným človekom.

Iné umelecké profesie vás nelákajú? Ambície mám len v rámci hereckých možností. Keď hrám pätnásť rôznych predstavení, neviem byť pätnásťkrát úplne iná, ale mojím cieľom je, aby som sa na javisku neopakovala. Vo Veľa kriku pre nič hráte žiarlivú manželku, staršiu skeptickú ženu. Aj v SND v hre Fanny a Alexander hráte manželku a matku. Nie ste na také roly ešte primladá? Neviem, mne už od mala hovorili, že som taká dospelá. Ale ja som rada a je to pre mňa aj výzva. Zahrala som si Janu Eyrovú a tie nežné dievčatá, po ktorých som túžila. Myslím, že sa pomaly prehrám do strednej generácie a nebudem mať potom pocit, že ma nevedia využiť.

Máte nejakú guilty pleasure? Rada si pozerám módne časopisy. To je pre mňa oddych. Pritom nie som módna maniačka, nenakupujem veľa, chodím veľmi jednoducho oblečená, lebo všade sa hneď prezlečiem, všade ma líčia, niečo so mnou robia. Ja sa iba rada pozerám na tie modelky a krásne herečky, chcela by som vyzerať ako ony. Tomu viem podľahnúť. Inak cez sezónu nestíham veľa čítať. Ale za leto potom stihnem aj 50 kníh.

Keby ste mohli niečo na sebe zmeniť, čo by to bolo? Chcela by som byť slobodnejšia vo vnútri aj ako Petra, nielen na javisku. Tam dokážem čokoľvek, priznám si čokoľvek. Chcela by som to nejako vyvážiť so životom.

º

A čo jedlo? Milujem pizzu, cestoviny, syry, to by som vedela jesť donekonečna a nemôžem si to vôbec dovo­ liť. Takže jem iba zeleninu, chudé mäso, strukoviny. Keď ma kamaráti volajú na večeru, radšej nejdem, lebo oni si všetci dajú pizzu, cestoviny a ja by som na druhý deň nezapla kostým. Som veľmi nahnevaná, že mám taký typ postavy.

Elena Akácsová publicistka

foto: Boris Németh

Máte nejaký plán B, pre prípad, že by ste raz nemohli hrať? To stále hľadám, poctivo. Asi by som sa vrhla na cvičenie a otvorila si pilatesové štúdio. Už mám aj vlastné cviky. Pilates je lepší ako joga, lebo je dynamický.

63

Z nemocnice som utiekla na javisko


KOMEN TÁ R

Ako derú kreslá kardiaci

faktorov kardiovaskulárnych ochorení (MR FIT). Štúdia napokon mnohých psychológov aj kardiológov sklamala, lebo sa zistilo, že tréning zameraný na zmenu osobnosti účastníkov z typu A (nervný) na typ B (pohodový) nemal žiadne pozitívne účinky.

Ak chcete vedieť, či má slon črevnú chrípku, spýtaj­ te sa na to čističa klietok. Ak chcete vedieť, či bude mať pacient problémy so srdcom, konzultujte to s čalúnikom.

O tých 120 nijako netrénovaných mužov sa však začal zaujímať Gregory Buchanan, postgraduálny študent na Pensylvánskej univerzite, a jeho profesor Martin Seligman, neúnavný propagátor pozitívnej psychológie a autor komplexnej vízie duševnej pohody, ktorú opísal v knihe Flourishing (v češtine vyšla ako Vzkvétaní). Za osem a pol roka zo 120 kontrolných mužov polovica zomrela na druhý infarkt. Z veľmi podrobných záznamov o ich zdraví a životnom štýle zistili, že žiadny z obvyklých rizikových faktorov (krvný tlak, cholesterol, ani rozsah poškodenia srdca pri prvom infarkte) nedokázal spoľahlivo predikovať, kto bude mať aj druhý infarkt. Iba jeden faktor im doslova udrel do očí – optimizmus, resp. pesimizmus pacienta. Zo 16 najviac pesimistických pacientov ich 15 zomrelo. Zo 16 najviac optimistických pacientov ich zomrelo len 5.

V polovici päťdesiatych rokov minulého storočia riešili dvaja sanfranciskí kardiológovia – Meyer Friedman a Ray Rosenman – nezvyčajný problém vo svojej ordinácii. Potrebovali dať nové poťahy na kreslá v čakárni, lebo všetky boli hnusne obdraté. Jedného dňa prišiel čalúnik obzrieť rozsah poškodenia, nakukol do čakárne a okamžite objavil súvis medzi kardiovaskulárnym ochorením a typickým správaním pacienta typu A (agresívny, netrpezlivý, nervózny, nepriateľský, neistý). Teda, on to v skutočnosti formuloval takto: Čo, dopekla, za problém majú vaši pacienti? Normálni ľudia takto kreslá nederú! Všetky boli totiž vydraté tak, že vyzerali ako ohlodané bobrami, ale len na malom kúsku na kraji sedadla a opierok. V skutočnosti to neboli bobry, ale pacienti, čo nervózne posedávali na krajíčku a kŕčovito zarývali ruky do operadla.

Podľa Seligmana všetky štúdie kardiovaskulárnych ochorení, ktoré rôznymi metódami sledovali aj optimizmus pacientov, dospeli k rovnakému výsledku: optimizmus človeka ochraňuje, pesimizmus oslabuje.

Aj keby to bola pekná scéna vo filme, že doktori priamo tam dospejú k osvieteniu a hneď začnú aj s čalúnikom obrážať kardiologické kongresy, žiadny „heuréka“ moment v tej čakárni nenastal. Nenastalo vôbec nič, čalúnikovo vyjadrenie zaneprázdnení lekári nechali prejsť jedným uchom dnu a druhým von, on sa pustil do čalúnenia a oni do ordinovania. Až po štyroch či piatich rokoch skúmania pacientov a ich správania si na tú scénku v čakárni vraj Friedman zrazu spomenul a dal to do súvisu.

Okrem optimizmu sú tu i ďalšie vlastnosti, ktoré nás podľa rôznych štúdií chránia pred srdcovo-cievnymi chorobami. Seligman spomína napríklad ikigai – japonský koncept, ktorý znamená, že človek má niečo, pre čo stojí za to žiť. Žiť zmysluplne. Zaujímavé je, že neprítomnosť ikigai kosí viac medzi mužmi ako medzi ženami. No a podľa stále prebiehajúcej Normative Aging Study – ak sa iné faktory, dokonca aj optimizmus, zachovajú konštantne, predstavuje hlavný zdravie podporujúci faktor sebakontrola. Ľudia s najvyššou sebakontrolou mali o 56 % nižšie riziko kardiovaskulárneho ochorenia.

Napriek počiatočnému skepticizmu lekárov, presvedčených, že srdcovo-cievne ochorenia majú len fyziologické príčiny, viacero štúdií odvtedy potvrdilo čalúnikom naznačenú súvislosť, že správanie prislúchajúce typu A nás doženie do čakárne kardiológa s podobnou pravdepodobnosťou ako fajčenie, obezita, vysoký tlak či vysoká hladina cholesterolu.

To posledné zistenie ma dosť potešilo, lebo optimistka ja veru nie som, ikigai ešte stále hľadám, zato sebakontrolu mám veľmi slušnú. Takže sa ešte pokúsim menej prejedať, viac sa hýbať a občas skontrolujem kreslo, na ktorých miestach sa mi najviac zodiera.

º

O tridsať rokov neskôr prekonalo 120 mužov zo San Francisca prvý infarkt a táto skupina poslúžila ako neliečená kontrolná vzorka v rozsiahlej štúdii rizikových

Elena Akácsová publicistka

64


Kardiológia

76

106

146

Zmysluplná prevencia nielen v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Kardiopulmonálna resuscitácia

Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života


T ÉMA Č ÍSLA

Srdce na dlani

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka, Alpha medical

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera celosvetovo každý rok približne 17 miliónov ľudí na srdcovocievne ochorenia, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí. Z nich až 80 % zahŕňa akútny koronárny syndróm a náhlu cievnu mozgovú príhodu. Srdcové zlyhanie (HF) postihuje ročne celosvetovo viac ako 25 miliónov ľudí a incidencia stúpa, keďže populácia starne. Navyše, 1-ročná mortalita pacienta s diagnózou srdcového zlyhania po prepustení z nemocnice je 30 %, 5-ročná mortalita je viac než 50 % (porovnateľná s mortalitou kolorektálneho karcinómu), viac než 50 % pacientov s anamnézou srdcového zlyhania vyžaduje rehospitalizácie. V Európe postihuje akútny infarkt myokardu ročne 6 – 8 miliónov ľudí... Takto by sme mohli pokračovať – a jedným dychom konštatovať, že sú to všetko alarmujúce čísla. Preto nie je prekvapujúce, že srdcovo-cievne ochorenia (CVD) sú oprávnene v centre záujmu lekárov, a nielen kardiológov. Kardiológia

66


TÉMA ČÍSLA

Ľudský mikrobióm, CVD a rizikové faktory (1) Ľudský mikrobióm predstavuje súhrn všetkých mikroorganizmov ľudského tela a ich genetického materiálu. To sú približne 2 kg mikroorganizmov. Ich zloženie je výsledkom stravovacích návykov, životného štýlu, hygieny a genetiky. Priame prepojenie mikrobiómu vo vzťahu k CVD je najmä na 3 úrovniach: 1. Baktérie produkujúce butyrát (Roseburia, Eubacterium halii) prispievajú k zvyšovaniu inzulínovej senzitivity, čo má význam pre znižovanie rozvoja diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndrómu. 2. Odlišné zloženie mikrobiómu u pacientov s CVD zrejme priamo prispieva k rozvoju aterosklerózy cez produkciu prozápalových endotoxínov vstrebaných do krvi a spúšťajúcich kaskádu aterosklerózy. Je známe, že baktérie spôsobujúce zubný kaz sú rovnaké ako tie, ktoré boli identifikované v aterosklerotických plátoch ciev. 3. Produkcia TMAO (trimetylamín-N-oxid) z prekurzorov (cholín, fosfatidylcholín, L-karnitín) prítomných v strave západného štýlu vďaka spolupráci črevnej mikrobioty a pečene „hostiteľa“ – signifikantne vyššie hladiny TMAO v sére boli nájdené u pacientov so srdcovým zlyhaním (v porovnaní s kontrolnou zdravou vzorkou).

Laboratórna diagnostika kardiovaskulárnych ochorení (2) Laboratórne vyšetrenia kardiovaskulárnych ochorení v sére sú realizované najčastejšie s cieľom určiť diagnózu, v súvislosti s liečbou, alebo na odhad prognózy u konkrétneho pacienta. V súčasnej dobe využívané kardiomarkery môžeme rozdeliť do 3 skupín: 1. markery, ktoré informujú o funkcii srdca (nátriuretické peptidy...), 2. markery, ktoré informujú o poškodení štruktúry srdca (srdcové troponíny...), 3. markery, ktoré súvisia s reguláciami, fibrózou, zápalom (sST2, galektín-3, GDF-15, C-reaktívny proteín, prokalcitonín...). Pred zavedením do praxe by mal mať každý marker (čiže aj kardiomarker) súbor dôkazov o svojom prínose pre pacienta (prínos vs riziko). Zatiaľ čo využitie prvých dvoch skupín markerov je v lekárskej obci známe, tretia skupina (s výnimkou CRP a PCT, ktorých vyšetrenie patrí do diferenciálnej diagnostiky dušnosti a stratifikácie rizika pacientov so srdcovým zlyhaním, hoci slovenské zdravotné poisťovne to odmietajú akceptovať a hradiť) predstavuje určitý nový potenciál v diagnostike – s pripomenutím, že väčšina európskych krajín, vrátane Slovenska, spotrebuje na všetky laboratórne zrealizované vyšetrenia menej než 2 % z celkových nákladov na zdravotníctvo. (3) 67

ALPHA MEDICAL VŽDY NABLÍZKU

do 24 hod.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

7/24

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie vý­ sledkov aj veľmi zriedkavo poža­ dovaných vyšetrení na minimum.

? • Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

a) solubilný ST2 (sST2), galektín-3 Solubilný ST2 je molekula produkovaná viacerými bunkami (napr. fibroblastami, myofibroblastami a pod.), ktorá viaže IL-33, produkovaný bunkou pri viacerých stresových udalostiach ako ochrana, a umožňuje tak prepis „zápalových génov“, rozvoj fibrózy a remodelácie. Čiže platí – čím vyššia hladina ST2, tým horšia prognóza pacienta. Hodnoty sST2 ≥ 0,20 ng/ ml v kombinácii s vysokými hodnotami NT-proBNP sa ukazujú ako spoľahlivý prediktor mortality u pacientov s akútnym aj chronickým HF. Kombinácia vysokých hladín sST2 > 35 ng/ml a galektínu-3 > 17,7 ng/ml vykazovala u pacientov s HF najvyššiu úmrtnosť. Štúdia PARADIGM-HF ukázala, že hodnoty sST2 reagujú na liečbu HF – pokles hodnoty sST2 koreloval s poklesom mortality a so zlepšovaním klinického stavu pacientov. Preto by sST2 mohol slúžiť aj ako využiteľný prediktor úspešnosti liečby HF.

Na základe obvodu ramena by sme mali voliť aj správnu šírku manžety tlakomera podľa nasledujúceho kľúča: • obvod ramena do 33 cm → použiť manžetu so šírkou 12 cm • obvod ramena 33 – 41 cm → použiť manžetu so šírkou 15 cm • obvod ramena nad 41 cm → použiť manžetu so šírkou 18 cm Nezriedka sa lekár v ambulancii stretáva aj s tzv. efektom bieleho plášťa – pre lepšiu predstavu, hovoríme tu o priemernom vzostupe hodnôt krvného tlaku približne na úrovni STK o 12 mmHg a DTK o 6 mmHg. V Kanade tento problém riešia automatickým meraním krvného tlaku v zdravotníckom zariadení, ale bez prítomnosti zdravotníckeho personálu, na tlakomeroch merajúcich TK oscilometrickým princípom – ten zrealizuje 6 meraní, prvé sa skartuje a prístroj vypočíta priemer 2. – 6. merania. Jeho hlavné výhody spočívajú v tom, že je menej zaťažujúci ako holterovské meranie TK, presnejší ako bežné domáce meranie TK a bol validovaný aj pre meranie TK u detí mladších ako 3 roky. Navyše, toto automatické meranie krvného tlaku koreluje s masou ľavej komory (bežne meraný TK nekoreluje) a taktiež hrúbka intimy a medie arterie carotis je predikovaná týmto oscilometrickým meraním. To neplatí pre ostatné bežne merané parametre (BMI, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly) a ani pre auskultačné meranie TK.

b) GDF-15 (rastový diferenciačný faktor 15) GDF-15 je cytokín produkovaný pri strese (mechanickom, ischemickom, zápale...) rôznymi bunkami (makrofágmi, bunkami hladkej svaloviny ciev, adipocytmi, kardiomyocytmi, fibroblastami...). U pacientov so srdcovým zlyhaním sa ukazuje ako nezávislý prediktor mortality.

Zhrnutie faktov o krvnom tlaku (4) Dvíha Vám niečo/niekto tlak? My vieme aj o koľko... V odbornej verejnosti sa síce vie, že krvný tlak je dynamická premenná, avšak je menej známe, ktoré činnosti a do akej miery tento parameter ovplyvňujú. V Tabuľke č. 1 uvádzam príklady denne vykonávaných činností a ich vplyv na hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že denne vykonávané aktivity prispievajú k pravidelným zmenám systolického aj diastolického tlaku prevažne smerom nahor a tiež to, aká nezastupiteľná je pre človeka úloha spánku.

Zmeň seba, zmenia sa aj ľudia okolo teba Stará múdrosť hovorí, že až na výnimky (keď to zo štatistického hľadiska možné nie je) sa najlepšie žiadaná zmena dosiahne, ak človek požadujúci zmenu ide príkladom. Platí to v medziľudských vzťahoch, rovnako aj pri predsavzatí zmeniť doterajší spôsob života. Spravidla nie je problém so zmenou začať – problémom je vytrvať a zmenu vnímať ako niečo príjemné a vyhovujúce. Vzhľadom na narastajúce sociálne rozdiely medzi rôznymi skupinami obyvateľstva sa aj na Slovensku už niekoľko rokov stretávame s tzv. nutričným paradoxom. Zjednodušene povedané – ide o súčasný výskyt chudých jedincov (spravidla detí) a obéznych jedincov (spravidla dospelých) v rámci jednej rodiny. Je prejavom dlhodobej konzumácie lacnej, na energiu bohatej, ale na nutričné zložky chudobnej potravy, ktorá je pre vyvíjajúci sa detský organizmus nedostatočná a u dospelých spôsobuje zasa nadváhu až obezitu, s priamym dosahom na rozvoj srdcovo-cievnych ochorení (5).

Správne meranie krvného tlaku Krvný tlak by sa mal podľa zlatého štandardu merať 3-krát a riadiť by sme sa mali priemerom vypočítaným z 2. a 3. merania. Pri prvej návšteve v ambulancii by sa mal krvný tlak merať na oboch horných končatinách. U starších pacientov a u diabetikov sa odporúča meranie postojačky (odporúčanie ČSH, október 2012). Manžeta by mala byť nafúknutá minimálne na tlak o 30 mmHg vyšší, než je obvyklá hodnota systolického TK (ak je známy). Kardiológia

68


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 1: Priemerné zmeny TK spojené s denne vykonávanými aktivitami: Typ aktivity

Systolický TK (STK, mmHg)

Diastolický TK (DTK, mmHg)

pracovné jednanie

+20,2

+15,0

fyzická práca

+16,0

+13,0

transport

+14,0

+9,2

chôdza

+12,0

+5,5

obliekanie

+11,5

+9,7

telefonovanie

+9,5

+7,2

stolovanie

+8,8

+9,6

rozprávanie

+6,7

+6,7

čítanie

+1,9

+2,2

sledovanie TV

+0,3

+1,1

relaxácia

0

0

spánok

-10,0

-7,6

Záver Kardiológia ako odbor medicíny sústredený na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení srdca je vzhľadom na ich výskyt dlhodobo žiadaným odborom a o jeho úspechoch a pokrokoch by sa dalo písať veľa. Je však nepochybné, že iba samotnou kvalitnou diagnostikou a liečbou týchto ochorení sa nepodarí významnejšie znížiť ich výskyt – prevencia tu má svoje nezastupiteľné miesto. Americká kardiologická spoločnosť zverejnila 7 hlavných bariér/mýtov bežných ľudí, ktoré im bránia, bez konzultácie s odborníkom, urobiť v prevencii týchto ochorení viac (6):

ná kontrola krvného tlaku, pravidelná kontrola HDL a LDL cholesterolu v krvi, prestať fajčiť, pravidelný pohyb, udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti, zdravé stravovanie) môže každého jedného z nás doviesť k cieľu, ktorým je v tomto prípade oddialenie nástupu či zabránenie rozvoja CVD.

Literatúra

1. Žijem zdravo, praktizujem zdravý životný štýl. (27 %). 2. Zdravá strava znamená zákonite prestať konzumovať svoje obľúbené potraviny. (18 %) 3. Denne som veľmi zaneprázdnený/á, nemám čas pravidelne cvičiť. (17 %) 4. Nemám rád/rada cvičenie. (14 %) 5. Zdravé potraviny stoja príliš veľa peňazí, nemôžem si to dovoliť. (14 %) 6. Príliš veľa času mi zaberie starostlivosť o iných/rodinu, neostáva mi priestor venovať sa sám sebe. (12 %) 7. Nemám potrebné vedomosti/informácie o tom, ako lepšie chrániť svoje srdce pred rozvojom ochorení. (7 %).

1. Talmor-Barkan, Y., Kornowski, R.: The gut microbiome and cardiovascular risk: current perspective and gaps of knowledge. Future Cardiology, Vol. 13. No. 3, máj 2017, s. 191 – 194. 2. MUDr. Daniel Rajdl, PhD: Kardiomarkery v klinické praxi: hypersenzitivní troponíny, natriuretické peptidy, ST2, GDF-15. CEVA (online), 4. júl 2017 3. Boulogne, M., Sadoune, M., Launay, JM., Baudet,M., A. Cohen-Solal, A., Logeart, D.: Inflammation versus mechanical stretch biomarkers over time in acutely decompensated heart failure with reduced ejection fraction. International Journal of Cardiology, 2017, 226: s. 53 – 59. 4. prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.: Měření TK a cílová hodnota při léčbě hypertenze. CEVA (online) 23. august 2013 5. Caballero, B., M.D., Ph.D: A Nutrition Paradox – Underweight and Obesity in Developing Countries. The New England Journal of Medicine, 2005; 352:1514-1516 6. American Heart Association: Make the Effort to Prevent Heart Disease with Life‘s Simple 7. 5. máj 2016

Je preto načase, v spolupráci s odborníkmi, začať tieto mýty búrať. Štúdie ukazujú, že už 7 jednoduchých krokov (pravidelná kontrola cukru v krvi, pravidel69

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Kardiovaskulárne ochorenia počas tehotenstva Kvôli zvyšujúcemu sa veku prvej gravidity, a vďaka starostlivosti o deti s vrodenými srdcovými chybami, sa spektrum chorôb, s ktorými sa stretávame v te­ hotenstve, mení. (1) Zatiaľ čo v minulosti boli hlavným problé­ mom reumatické srdcové chyby, dnes sú to hypertenzia a vro­ dené srdcové chyby, korigova­ né v detstve. (2) Zvlášť rizikové tehotné pacientky je vhodné koncentrovať do špecializova­ ných ambulancií a pôrodníckych centier, pretože liečebné zásahy optimálne pre ženu nemusia byť vhodné pre plod, a naopak. (3)

MUDr. Ján Sumbal Oddelenie všeobecnej kardiológie NÚSCH, a. s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Kardiológia

70


TÉMA ČÍSLA Tabuľka č. 1: Vývoj odhadovanej miery materskej úmrtnosti za roky 1990 až 2010 vo vybraných krajinách (4) Krajina

Miera materskej úmrtnosti 1990

1995

2000

2005

2010

Slovenská republika

15

10

13

6

6

Česká republika

15

9

7

7

5

Rakúsko

10

7

5

5

4

Poľsko

17

14

8

5

5

Maďarsko

23

23

10

10

21

Ukrajina

49

45

35

25

32

Nemecko

13

9

7

7

7

Francúzsko

13

13

10

8

8

Veľká Británia

10

10

12

13

12

Chorvátsko

8

14

11

14

17

Albánsko

48

43

39

31

27

Anamnéza a vyšetrenie tehotnej

efektu terapie a určenie prítomnosti fenoménu „bieleho plášťa“, ktorý je u mladých tehotných žien pomerne častý.

V anamnéze pátrame predovšetkým po vrodených srdcových chybách, rodinnej záťaži v zmysle náhlych úmrtí v mladom veku, kardiomyopatii, artériovej hypertenzii či rôznych arytmiách. Ak žena už bola tehotná, je dôležité zistiť aj priebeh predchádzajúcej gravidity, hlavne vo vzťahu ku gestačnej artériovej hypertenzii, srdcovému zlyhávaniu a tehotenskej kardiomyopatii.

Echokardiografia je cenná metóda v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení u tehotných žien. Vzhľadom na to, že ide o neinvazívne vyšetrenie, bezpečné pre ženu aj pre plod, je možné toto vyšetrenie počas tehotnosti viackrát opakovať. Fyziologicky, pri opakovanom vyšetrení, môžeme pozorovať zväčšovanie predovšetkým tenkostenných dutín. Pravá komora a pravá predsieň sa zväčšujú až o 20 %. Posúdenie charakteru a vývoja zmien hemodynamiky počas gravidity môže u rizikových pacientok významne pomôcť pri rozhodovaní o najvhodnejšom termíne a spôsobe vedenia pôrodu. (5, 6) Echokardiografické vyšetrenie je veľmi citlivé pri diagnostike chlopňových chýb. Regurgitačné chyby, so zachovanou systolickou funkciou komôr, bývajú v tehotenstve obvykle dobre tolerované. Významné stenotické a nekorigované vrodené srdcové chyby však vždy predstavujú vyššie riziko komplikácií.

Počas fyzikálneho vyšetrenia môžeme pozorovať zmeny, ktoré priamo súvisia s adaptáciou organizmu na zvýšené metabolické nároky, akými sú napr. pokojová tachykardia, zvýšená náplň krčných tepien, akcentovaná prvá ozva s rozštepom, funkčný systolický šelest pri hyperkinetickej cirkulácii či opuchy dolných končatín v treťom trimestri. Je dôležité rozhodnúť, či sú tieto nálezy len prejavom adaptačných zmien pri gravidite, alebo môžu poukazovať na prítomnosť kardiovaskulárneho ochorenia a treba realizovať ďalšie vyšetrenia. K najcennejším vyšetrovacím metódam tehotných žien patrí EKG, meranie krvného tlaku a echokardiografické vyšetrenie.

Ďalšie vyšetrovacie metódy Vo vybraných indikáciách môžeme v gravidite využiť záťažové EKG vyšetrenie, magnetickú rezonanciu, počítačovú tomografiu a srdcovú katetrizáciu. Vzhľadom na radiačnú záťaž je jedinou indikáciou počítačovej tomografie spoľahlivé vylúčenie pľúcnej embólie. Taktiež diagnostická srdcová katetrizácia je indikovaná len ojedinele. Ak je nevyhnutná, býva obvykle spojená aj s terapeutickým výkonom, ako to býva pri rádiofrekvenčnej ablácii farmakologicky nezvládateľných arytmií, pri akútnych koronárnych príhodách alebo pri balónkovej valvuloplastike tesnej symptomatickej mitrálnej stenózy. (7)

Elektrokardiogram nám môže ukázať v III. zvode malé polohové q a invertovanú vlnu T (nález sa zmenšuje v inspíriu). Možný je aj nález častých supraventrikulárnych extrasystol a vyšší pomer R/S v zvodoch V1 – V2. Prínosné je aj ambulantné monitorovanie EKG k objektivizácii alebo vylúčeniu závažnejších arytmií pri anamnéze paroxyzmálnych palpitácií či synkopálnych stavov. Ambulantné monitorovanie TK je prínosné na stanovenie závažnosti artériovej hypertenzie, na zhodnotenie 71

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Hodnotenie rizika gravidity kardiačok Podľa expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (8, 9) je možné riziko príhod u tehotných kardiačok rozdeliť na 4 stupne (Tabuľka č. 2). V III. triede sú uvedené stavy, ktoré významne zvyšujú riziko mortality a morbidity matky. Pokiaľ sa pri týchto stavoch v gravidite pokračuje, žena má byť sledovaná špecialistami a rodiť má v špecializovanom centre. Štvrtá trieda rizika zahŕňa stavy, pri ktorých je gravidita kontraindikovaná. Ak však ku gravidite došlo a tehotnosť pokračuje, žena má byť sledovaná ako v triede III. Podľa odporúčania WHO (8, 9) stačí u žien v triede I, t. j. s nízkym rizikom, v priebehu tehotenstva vykonať jednu až dve kontroly kardiológom. U žien v triede II sú vhodné kardiologické kontroly každý trimester. U tehotných v triede III, t. j. s vysokým rizikom komplikácií, sú odporúčané kardiologické a pôrodnícke kontroly po 1 až 2 mesiacoch. U žien v IV. triede, ak otehotnejú a nesúhlasia s ukončením gravidity, musí byť prístup prísne individuálny s častými kontrolami, t. j. opäť minimálne po 1 až 2 mesiacoch.

Artériová hypertenzia Artériová hypertenzia (AH) v gravidite predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácií gravidity a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Komplikuje asi 10 % gravidít a zahŕňa široké spektrum nozologických jednotiek rôznej etiológie, priebehu a prognózy. (10) Diagnóza AH je v tehotenstve definovaná na základe absolútnych hodnôt krvného tlaku (TK) – zvýšenie systolického TK ≥ 140 mmHg alebo diastolického TK ≥ 90 mmHg, pričom v gravidite rozlišujeme ľahké (140 – 159/90 – 109 mmHg) a ťažké (≥ 160/110 mmHg) zvýšenie krvného tlaku. (3) Klasifikácia hypertenzie v gravidite podľa Odporúčaní ESH/ESC je uvedená v Tabuľke č. 3. Diagnóza preexistujúcej hypertenzie je jednoznačná len vtedy, keď existuje anamnestický údaj o výskyte hypertenzie už pred graviditou alebo pred 20. gestačným týždňom. U väčšiny chorých pretrváva hypertenzia viac ako 42 dní po pôrode. Vo väčšine prípadov (> 90 %) ide o primárnu, esen­ciálnu hypertenziu. Gestačná hypertenzia sa typicky vyvíja po 20. týždni gravidity a komplikuje zhruba 6 – 7 % tehotenstiev. Nemusí byť vždy spojená s klinicky významnou proteinúriou – hovoríme vtedy o tranzitórnej hypertenzii. Tá je väčšinou spojená len s ľahkým vzostupom TK a manifestuje sa až v neskorej fáze tretieho trimestra. Pokiaľ je hypertenzia spojená s klinicky významnou proteinúriou (≥ 0,3 g/deň v 24 h zbere moču alebo ≥ 30 mg/mmol močového kreatinínu v náhodnej vzorke moču), hovoríme o preeklampsii. Tá sa delí na ľahkú a ťažkú formu. Pri ľahkej forme preeklampsie sú hodnoty sTK > 140 mmHg alebo dTK > 90 mmHg, ale sú nižšie ako 160 mmHg u systolického a 110 mmHg u diastolického TK. Okrem miernej proteinúrie (≤ 5 g/24 h) sa neobjavujú ďalšie klinické alebo laboratórne abnormality. Edémy už dnes nepatria medzi diagnostické kritériá preeklampsie. Vyskytujú sa totiž až u 60 % fyziologicky prebiehajúcich tehotenstiev. Preeklampsia sa vyskytuje častejšie u prvorodičiek, mnohopočetných gravidít a u tehotných s diabetes mellitus. Je spojená s insuficienciou placenty a s intrauterinnou rastovou retardáciou a nedonosenosťou plodu (ktoré sú s insuficienciou často prepojené). Ťažká preeklampsia je charakterizovaná hodnotami sTK ≥ 160 mmHg alebo dTK ≥ 110 mmHg, novoKardiológia

72

Artériová hypertenzia v gravidite predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytu­ júcich komplikácií gravidity a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Komplikuje asi 10 % gravidít a zahŕňa široké spektrum nozologických jednotiek rôznej etiológie, priebehu a prognózy.


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 2: Riziko matky počas gravidity pri kardiovaskulárnom ochorení stupeň rizika

patológia srdca

I. nie je zvýšené riziko mortality ani morbidity

prolaps mitrálnej chlopne ľahká alebo stredne ťažká stenóza pľúcnice ductus arteriosus patens úspešne korigovaná izolovaná chyba (defekt predsieňového septa alebo komorového septa, otvorený ductus arteriosus)

II. malé zvýšenie rizika mortality alebo stredne zvýšená morbidita

nekorigovaný defekt predsieňového alebo komorového septa korigovaná Fallotova tetralógia väčšina arytmií

III. výrazne zvýšené riziko mortality a závažnej morbidity Pokiaľ gravidita trvá, je nutné sledovanie kardiológom a pôrodníkom.

náhrada chlopne mechanickou protézou systémová pravá komora Fontanovská cirkulácia nekorigovaná cyanotická alebo iná komplexná chyba dilatácia aorty na 40 – 45 mm pri Marfanovom syndróme dilatácia aorty na 45 – 50 mm pri bikuspidálnej chlopni

IV. extrémne vysoké riziko Gravidita je kontraindikovaná. Návrh na ukončenie tehotenstva. Pokiaľ gravidita trvá, je nutné sledovanie kardiológom a pôrodníkom.

pľúcna artériová hypertenzia ejekčná frakcia ľavej komory < 30 % predchádzajúca tehotenská kardiomyopatia s reziduálnou dysfunkciou ľavej komory významná mitrálna alebo ťažká aortálna stenóza Marfanov syndróm s dilatáciou aorty > 45 mm bikuspidálna aortálna chlopňa s dilatáciou aorty > 50 mm

Tabuľka č. 3: Klasifikácia hypertenzie v gravidite podľa Odporúčaní ESH/ESC (3) preexistujúca hypertenzia

hypertenzia sa vyskytovala proteinúria môže, ale nemusí pred graviditou alebo pred byť prítomná 20. týždňom gravidity a pretrváva > 42 dní po pôrode

gestačná hypertenzia a) bez proteinúrie b) s proteinúriou (preeklampsia)

hypertenzia vzniknutá de novo po 20. týždni gravidity

a) exkrécia proteínov < 300 mg/24 hodín b) exkrécia proteínov ≥ 300 mg/24 hodín

preexistujúca hypertenzia plus superponovaná gestačná hypertenzia s proteinúriou

ďalšie zvýšenie tlaku krvi po 20. týždni gravidity oproti hodnotám pred graviditou alebo v prvom trimestri

exkrécia proteínov ≥ 300 mg/24 hodín

antenatálne neklasifikovateľná hypertenzia

reklasifikuje sa po pôrode na 42. deň alebo neskôr

vzniknutou signifikantnou proteinúriou presahujúcou 5 g/24 h, počtom trombocytov < 100 000 x 109/l, alteráciou renálných funkcií a eleváciou pečeňových testov. Súčasný nález hemolytickej anémie, poklesu trombocytov pod 100 000 x 109/l, vzostup transamináz alebo celkového bilirubínu je typický pre tzv.

HELLP syndróm (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and a Low Platelet count), ktorý sa vyvíja u asi 20 % žien s preeklampsiou. Klinický obraz zahŕňa bolesti v pravom hypochondriu/epigastriu, nauzeu, vracanie, cefaleu a poruchu vízu (začínajúci edém mozgu). U 0,18 až 0,26 % tehotných s preeklampsiou sa 73

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 4: Laboratórne parametre pri ľahkej a ťažkej forme preeklampsie ľahká forma

ťažká forma

proteinúria

≥ 0,3 g/24 hodín

≥ 5 g/24 hodín

kreatinín v sére

≥ 88 μmol/l (88 – 125)

> 125 μmol/l

kyselina močová v sére

≥ 320 μmol/l (320 – 350)

> 350 μmol/l

počet trombocytov

< 150 000/ml

< 100 000/ml

AST

v rámci referenčných hodnôt

↑ (2- až 3-násobne)

Tabuľka č. 5: Diagnostické kritéria pre tehotenskú kardiomyopatiu Vznik klinicky manifestného srdcového zlyhávania v poslednom mesiaci gravidity alebo v priebehu prvých piatich mesiacov po pôrode. Absencia jasnej príčiny srdcového zlyhávania (treba vylúčiť hlavne systémové infekcie, akcelerovanú artériovú hypertenziu, pľúcnu embóliu, chlopňové chyby, akútny infarkt myokardu). Absencia ochorenia srdca pred posledným mesiacom tehotenstva. Echokardiograficky dokumentovaná významná systolická dysfunkcia ľavej komory s poklesom ejekčnej frakcie < 40 %, rozmer ľavej komory na konci diastoly > 2,7 cm/m2. Podľa možností pracoviska aj vyšetrenie srdca pomocou MR.

Tabuľka č. 6: Stručné odporúčanie na užívanie liekov v tehotenstve Kategória B

Kategória C a D

Kategória X

amoxicilín

bisoprolol

aminoglykozidy

kyselina acetylsalicylová

klopidogrel

chinolóny

cefalosporíny

kolestipol

tetracyklíny

erytromycín

digoxín

atenolol

LMWH

diltiazem

inhibítory ACE

heparín

fenofibrát

sartany

hydrochlorthiazid

flekainid

statíny

isosorbid-dinitrát

furosemid

warfarín v prvom trimestri a pred vaginálnym pôrodom

metyldopa

isradipín

sotalol

lidokaín

penicilín

nifedipín

ampicilín

propafenón tiklodipín verapamil adenozín metoprolol karvedilol spironolaktón

rozvinie klinický obraz eklampsie, ktorá predstavuje akútny, život ohrozujúci stav. K typickým prejavom eklampsie patria konvulzia, mozgové krvácanie, abKardiológia

rupcia placenty so syndrómom diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, edémom pľúc, krvácaním do pečene a akútnym obličkovým zlyhaním. 74


TÉMA ČÍSLA

a výsledky, už v literatúre opísaných, súborov pacientov s danou chorobou.

V terapii hypertenzie v gravidite sa uplatňuje jednak nefarmakologický prístup, jednak farmakologická liečba. Nefarmakologický prístup spočíva v obmedzení fyzickej aktivity až v pokoji na lôžku, v zákaze fajčenia, kávy, alkoholu. U žien s preexistujúcou hypertenziou sú prahovou hodnotou na začatie antihypertenznej liečby hodnoty sTK 150 mmHg a/alebo dTK 95 mmHg. Nižšie prahové hodnoty (140 mmHg pre sTK a/alebo 90 mmHg pre dTK) sú indikované na začatie antihypertenznej liečby u žien s gestačnou hypertenziou (s proteinúriou alebo bez nej), u žien s preexistujúcou hypertenziou so superponovanou gestačnou hypertenziou, pri hypertenzii so súčasným výskytom klinických symptómov (bolesti hlavy, poruchy vízu, bolesti v epigastriu) kedykoľvek v gravidite, pri preexistujúcej hypertenzii a prítomnosti sprievodných ochorení alebo pri známkach orgánového poškodenia. Lieky vhodné na terapiu hypertenzie u tehotných sú uvedené v Tabuľke č. 6. Cieľom liečby preeklampsie je zabrániť vzniku orgánového poškodenia organizmu matky, zabrániť vzniku eklamptického záchvatu a docieliť redukciu perinatálnej morbidity a mortality. Komplexná liečba zahŕňa liečbu hypertenzie pri zabezpečení dobrej placentárnej perfúzie, prevenciu kŕčov, vyrovnanú bilanciu tekutín, správne načasovanie ukončenia gravidity. (10)

Lieky možno z hľadiska ich použitia u tehotných žien podľa FDA klasifikácie (Tabuľka č. 6) rozdeliť na: a) vhodné (kategória B), overené a bezpečné na terapiu tehotných, b) lieky, ktoré možno použiť vo vybraných indikáci­ ách (kategória C, D), po zvážení terapeutického prínosu a potenciálneho rizika, c) lieky, ktorých užitie v gravidite je buď striktne kon­ traindikované, alebo nie je odporúčané (kategória X) kvôli významnému riziku nežiaducich účinkov na materský organizmus alebo na plod.

Literatúra 1. Pieper PG. Expected and unexpected cardiac problems during pregnancy. Neth Heart J 2008; 12: 403–405. 2. Stangl, V., Schad, J., Gossing, G., et al.: Maternal heart disease and pregnancy outcome: a single-centre experience. Eur J Heart Fail 2008; 10: 855–860. 3. ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy (version 2011). Task Force for the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC) 4. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010. WHO, UNICEF, UNFPA and The Wold Bank estimates; 37-45 5. Desai, D. K., Moodley, J., Naidoo, D. P.: Echocardiographic assessment of cardiovascular hemodynamics in normal pregnancy. Obstet Gynecol 2004; Jul; 104(1): 20–9. 6. Vitarelli, A., Caposto, L.: Role of echocardiography in the assessment and management of adult congenital heart disease in pregnancy. Int J Cardiovasc Imaging 2011; 27(6): 843–57. 7. Szumowski, L., Szufladowicz, E., Orczykowski, M., et al.: Ablation of severe drug-resistant tachyarrhytmia during pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol 2010; 21: 877–882. 8. Thorne, S., MacGregor, A., Nelson-Piercy, C.: Risks of contraception and pregnancy in heart disease. Heart 2006; 92(10): 1520–1525. doi: 10.1136/ hrt.2006.095240. 9. Thorne, S., MacGregor, A., Nelson-Piercy, C. et al.: Pregnancy and contraception in heart disease and pulmonary arterial hypertension. J Fam Plann Reprod Health Care 2006; Apr; 32(2): 75–81. 10. Beňová, K., Novotný, R.: Hypertenzia v gravidite. In Via pract.,2011, roč.8 (S1): 12-22 11. Johnson-Coyle, L., Jensen, L., Sobey, A., American College of Cardiology Foundation; American Heart Association: Peripartum cardiomyopathy: review and practice guidelines. Am J Crit Care 2012; Mar; 21(2): 89–98. doi: 10.4037/ajcc2012163.

Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky, ktorú v tomto článku nemožno plne obsiahnuť, z ostatných kardiovaskulárnych ochorení sa zmienim už iba o tehoten­ skej kardiomyopatii. Ide o špecifický typ dilatačnej kardiomyopatie, vzácne ochorenie s odhadovanou incidenciou 1/10 – 15 000 pôrodov. Obvykle sa prejavuje ako akútne srdcové zlyhávanie v neskorej fáze tehotenstva alebo počas šestonedelia. Diagnostické kritéria tehotenskej kardiomyopatie sú uvedené v Tabuľke č. 5. Liečba tehotenskej kardiomyopatie sa zásadne nelíši od liečby akútneho srdcového zlyhávania. Prognóza je vážna. Približne 20 % žien umiera, alebo prežíva len vďaka skorej transplantácii srdca. V ostatných 80 % prípadov dochádza k čiastočnému alebo kompletnému uzdraveniu. (11)

Kardiologická liečba v tehotenstve Pri medikamentóznej liečbe u tehotných si musíme byť vedomí aj možných nežiaducich účinkov, nielen na matku, ale i na plod alebo novorodenca. Na rozdiel od ostatných oblastí kardiológie je len veľmi málo randomizovaných klinických štúdií, ktoré by hodnotili bezpečnosť podávania lieku v gravidite. Preto sa podávanie – v celom rade preparátov – spolieha na dlhoročné skúsenosti 75

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Zmysluplná prevencia nielen v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (VLD) periodická preventívna prehliadka predstavuje základ preventívnej starostlivosti. Vďaka intervencii VLD je možné predchádzať najčastejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Vo vnímaní širokej verejnosti je význam periodickej preventívnej prehliadky (PPP) stále podceňovaný, čomu zodpovedá iba približne 25 % účasť dospelej populácie na pravidelných prehliadkach u VLD. Trend účasti sa však trvale zvyšuje. Kardiológia

76

MUDr. Peter Marko, MPH Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky www.zvld.sk


TÉMA ČÍSLA

Definícia prevencie

Frekvencia preventívnych prehliadok u dospelých pacientov

Prevencia je súbor opatrení a činností na predchádzanie chorobám a ich následkom, ako i udržiavanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovanie a rozvoj. Rozlišujeme 3 druhy prevencie. Primárna prevencia sa zameriava na nešpecifické posilňovanie zdravia tak, aby sa posilnila odolnosť jedinca a znížil potenciálny výskyt porúch zdravia. Patrí sem tiež očkovanie, ktoré predstavuje profylaxiu znižujúcu riziko výskytu porúch imunity. Sekundárna prevencia predstavuje súbor opatrení s cieľom zabrániť vypuknutiu ochorenia, ktoré už jedinec prekonal (napr. náhle cievne mozgové príhody, akútny infarkt myokardu). Môže byť zameraná na zabránenie rozvoja choroby alebo jej komplikácií. Patrí tu napr. zmena životosprávy, pohybová aktivita, ukončenie fajčenia a konzumácie alkoholu (ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení). Terciárna prevencia je v podstate zdravotná rehabilitácia. (1)

Náplň a periodicitu PPP legislatívne upravuje príloha č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v súlade s jeho novelou 41/2013 platnou od 1. 4. 2013. Štandardný interval u VLD je každé 2 roky, v prípade darcov krvi, orgánov alebo tkanív je interval 12 mesiacov. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže vykonať a vykázať prehliadku po uplynutí najmenej 23 mesiacov + 1 deň od predchádzajúcej prehliadky pre Union, to znamená, v zhodnom kalendárnom mesiaci každé 2 roky. Ak sa prehliadka realizuje skôr, nebude zo strany poisťovní uhradená. V prípade Dôvery a VšZP sa termín uvoľnil a stačí, aby vykázaný termín PPP zodpovedal kalendárnemu roku, v ktorom sa má realizovať najbližšia preventívna prehliadka, s určenou periodicitou približne každé 2 roky. Na tieto skutočnosti treba myslieť najmä vtedy, ak VLD vykonáva prehliadku u nového pacienta prichádzajúceho od pediatra alebo od iného všeobecného lekára pre dospelých.

Aká je situácia vo vykonávaní preventívnych prehliadok?

Čo je súčasťou preventívnej prehliadky realizovanej sestrou?

Lekár môže pri PPP objasniť ochorenie v štádiu, keď je ešte úplne vyliečiteľné. Význam prevencie spočíva v tom, že sa pacienti včas dozvedia pravdu o svojom zdravotnom stave – v čase, keď ešte nepociťujú žiadne zdravotné problémy. Bohužiaľ iba približne 25 % dospelej populácie absolvuje preventívne prehliadky u svojho všeobecného lekára. Dôvodom nízkej návštevnosti je nedostatočné povedomie o možnosti prevencie rizikových faktorov, pracovná zaneprázdnenosť, netrpezlivosť časti pacientov, ale najmä pocit typu „pokiaľ nemám bolesti, tak som zdravý“. Ženy sú v prevencii všeobecne disciplinovanejšie ako muži, lepšie spolupracujú ľudia s vyšším vzdelaním. V ženskej populácii prevažujú na prehliadkach ženy v produktívnom veku (35 – 45 rokov). Muži prichádzajú na preventívnu prehliadku najmä vo vekovej kategórii nad 45 rokov, nezriedka vďaka iniciatíve manželky alebo partnerky. Vďaka klinickým a laboratórnym vyšetreniam v rámci PPP je možné odhaliť vysoký krvný tlak, poruchu glukózovej tolerancie, diabetes mellitus, dyslipidémiu, zápalový stav v organizme. Cieľom skríningového programu je odhaliť nádorové ochorenie už v iniciálnom štádiu: karcinóm krčka maternice, karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva. Najzanedbávanejšou prevenciou je preventívna prehliadka u gastroenterológa, pretože sa jej nezúčastňuje ani 1 % oprávnených pacientov. K urológovi na preventívnu prehliadku chodia iba 4 % mužov.

Plánovanie a realizácia odberu krvi, vykonanie EKG záznamu pacientom nad 40 rokov, antropometrické merania (výška, hmotnosť, BMI, obvod pásu), meranie krvného tlaku a pulzu, imunochemický test na okultné krvácanie v stolici (TOKS) pacientom nad 50 rokov a kontrola očkovania. Tieto činnosti vyžadujúce zručnú a komunikatívnu sestru, sú predpísanou náplňou prehliadky. Rozhovor s pacientom, pri aktualizácii anamnestických údajov za uplynulé 2 roky, zefektívňuje využitie pracovného času v praxi. Angažovanosť zdravotníckeho personálu v prevencii pozitívne vplýva na spoluprácu pacienta pri nasledujúcich PPP a na jeho ochotu rešpektovať odporúčania, týkajúce sa prevencie a zmeny životného štýlu.

Graf č. 1: Účasť na preventívnych prehliadkach v roku 2014 (Zdroj: dáta zdravotných poisťovní SR) 50 %

Union 40 %

Dôvera VšZP

30 %

20 %

10 %

0 %

gynekológia

77

všeobecný lekár pre dospelých

stomatológia

urológia

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Ako stanoviť absolútne kardiovaskulárne riziko u asymptomatických jedincov?

Vykonanie elektrokardiografického záznamu 12-zvodovým prístrojom (EKG) a interpretácia všeobecným lekárom sú povinnou súčasťou prehliadky u pacientov po dovŕšení 40. roku života. Ak ambulancia prvého kontaktu nedisponuje EKG prístrojom, predlžuje sa realizácia PPP a zhrnutie jej výsledku. To často negatívne ovplyvňuje pohľad pacienta na lekárovu odbornosť a erudíciu.

U asymptomatických jedincov, ktorí majú výrazne zvýšené hodnoty jednotlivých rizikových faktorov (celkový cholesterol ≥ 8 mmol/l, LDL-cholesterol ≥ 6 mmol/l alebo krvný tlak ≥ 180/110 mmHg) alebo diabetes mellitus 2. typu alebo diabetes mellitus 1. typu s mikroalbuminúriou, je absolútne kardiovaskulárne riziko automaticky vysoké. Ihneď by mali byť zahájené príslušné liečebné a preventívne opatrenia. Vyhodnotenie stupňa absolútneho kardiovaskulárneho rizika – napr. podľa tabuliek SCORE – v tomto prípade nemá zmysel. U väčšiny asymptomatických jedincov sa rozhodnutie o zahájení preventívnych opatrení a ich intenzite riadi podľa absolútneho kardiovaskulárneho rizika, nielen podľa jedného mierne zvýšeného rizikového faktora. Jedinci s vysokým kardiovaskulárnym rizikom by mali byť čo najskôr diagnostikovaní, mala by im byť odporučená zásadná zmena životného štýlu a poskytnutá príslušná farmakoterapia. V súčasnosti na stanovenie absolútneho kardiovaskulárneho rizika sa odporúča systém SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Tabuľky tohto systému, z ktorých sa odčítava absolútne kardiovaskulárne riziko, boli vypracované na základe rozsiahleho súboru dát z európskych epidemiologických štúdií. Absolútne kardiovaskulárne riziko sa z nich určuje ako pravdepodobnosť smrteľnej artériosklerotickej kardiovaskulárnej príhody v nasledujúcich 10 rokoch alebo do veku 60 rokov. Vysoké kardiovaskulárne riziko je definované ako viac než päťpercentná alebo päťpercentná pravdepodobnosť výskytu smrteľnej kardiovaskulárnej príhody v nasledujúcich 10 rokoch. Na stanovenie rizika sa používajú tieto rizikové faktory: pohlavie, vek, status fajčiar/nefajčiar, hodnota systolického krvného tlaku a hodnota plazmatickej koncentrácie celkového cholesterolu. Tabuľky systému SCORE sú vypracované zvlášť pre európske krajiny s nízkym kardiovaskulárnym rizikom (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Španielsko, Švajčiarsko, Portugalsko) a zvlášť pre krajiny s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (všetky ostatné európske krajiny, vrátane Slovenska). Tabuľky desaťročného rizika smrteľného kardiovaskulárneho ochorenia (zvlášť pre mužov a pre ženy) sú určené na stanovenie kardiovaskulárneho rizika jedincov dlhodobo žijúcich v SR (platia aj na určenie rizika v ostatných krajinách EÚ s vysokým rizikom). V príslušnej tabuľke podľa pohlavia vyhľadajte vek, status fajčiar/nefajčiar, hodnotu systolického krvného tlaku v mmHg a plazmatickú koncentráciu cholestero-

Aké laboratórne vyšetrenia sú súčasťou preventívnej prehliadky? Legislatívne určené parametre v súčasnosti nezodpovedajú reálnym potrebám komplexného skríningu, ani očakávaniam pacienta. Patria sem: sedimentácia erytrocytov, krvný obraz vrátane diferenciálneho rozpočtu, glykémia, kreatinín, hladina celkového cholesterolu a triacylglycerolov (vo veku 17 – 18 rokov, 40 rokov, neskôr každé 2 roky). Od 1. apríla 2013 do rozsahu vyšetrení u VLD nepatria ALT (alanínaminotransferáza), AST (aspartát­aminotransferáza), GMT (gama-glutamyl-transferáza), PSA (prostatický špecifický antigén). ZVLD SR navrhuje znovu zaradiť rozsah týchto vyšetrení do základných odberov v rámci periodickej preventívnej prehliadky, keďže ich považujeme v prevencii za nevyhnutné. Všeobecní lekári sú zo strany pacientov často vystavení požiadavkám na realizáciu odberov na vyšetrenie tumormarkerov k včasnej diagnostike „skrytého nádorového ochorenia“. V tomto prípade treba pacientovi citlivo vysvetliť, že plošné odbery markerov bežne neposkytnú prehľad o prítomnom nádorovom ochorení a preventívne odbery sú realizované na základe medicíny dôkazov. Treba zdôrazniť význam dynamiky rastu markerov – nielen absolútne hodnoty. Urológ odoberá prostatický špecifický antigén (PSA) z tumormarkerov a podľa získaných výsledkov určuje periodicitu ďalších vyšetrení. Štandardne sa odbery a prehliadka realizujú mužom vo veku nad 50 rokov, ale v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy rakoviny prostaty preventívne vyšetrenie u urológa absolvujú už 40-roční pacienti. Pri hladine PSA menej ako 1,1 ng/ml sa realizuje prehliadka každé 3 roky, pri hodnotách PSA 1,1 – 2,5 ng/ml jedenkrát za 2 roky, pri hodnotách PSA 2,6 – 4,0 ng/ml každoročne. Gynekológ vyšetruje tumormarker CA-125 ženám s dokázanou mutáciou génu BRCA1 vo veku nad 30 rokov každých 6 mesiacov, ženám nad 35 rokov s pozitívnou rodinnou anamnézou rakoviny vaječníka sa krv odoberá jedenkrát za rok. (2)

Kardiológia

78


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka rizika č. 1a: SCORE muži

systolický krvný tlak (mmHg)

nefajčiar

fajčiar

vek

180

14

16

18

22

26

26

30

65

41

47

160

9

11

13

15

16

18

21

25

29

34

140

6

8

9

11

13

13

15

17

20

24

120

4

5

6

7

9

9

10

12

14

17

180

9

11

13

15

18

18

21

24

28

33

160

6

7

9

10

12

12

14

17

20

24

140

4

5

6

7

9

8

10

12

14

17

120

3

3

4

5

6

6

7

8

11

12

180

6

7

8

10

12

12

13

16

19

22

160

4

5

6

7

8

8

9

11

13

16

140

3

3

4

5

6

5

6

8

9

11

120

2

2

3

3

4

4

4

5

6

8

180

4

4

5

6

7

7

8

10

12

14

160

2

3

3

4

5

5

6

7

8

10

140

2

2

2

3

3

3

4

5

6

7

120

1

1

2

2

2

2

3

3

4

5

180

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

160

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

140

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

120

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

65 rokov

60 rokov

55 rokov

50 rokov

40 rokov

celkový cholesterol (mmol/l) < 1 %

1 %

2 %

3 – 4 %

5 – 9 %

10 – 14 %

≥ 15 %

lu v mmol/l. Na mieste prieniku nájdete absolútne riziko smrteľnej kardiovaskulárnej príhody v nasledujúcich 10 rokoch. Jedincom s nízkym kardiovaskulárnym rizikom (< 5 %) poskytnite rady, ako tento priaznivý stav udržať. U jedincov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (≥ 5 %) a u tých, ktorí vysoké riziko dosiahnu vo veku do 60 rokov života, ihneď začnite s preventívnymi opatreniami. Na stanovenie relatívneho kardiovaskulárneho rizika porovnajte absolútne kardiovaskulárne riziko vyšetrovaného jedinca s absolútnym rizikom nefajčiara rovnakého veku a pohlavia pri systolickom krvnom tlaku 140mmHg a celkovom cholesterole 5 mmol/l. Tabuľky (alebo ich elektronická verzia) môžu slúžiť aj na demonštráciu zmien kardiovaskulárneho rizika v dôsledku zmien životného štýlu, ako je napríklad skoncovanie s fajčením alebo ovplyvnenie iných rizikových faktorov. 79

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka rizika č. 1b: SCORE ženy

systolický krvný tlak (mmHg)

nefajčiarka

fajčiarka

vek

180

7

8

9

10

12

13

15

17

19

22

160

5

5

6

7

8

6

10

12

13

16

140

3

3

4

5

6

6

7

8

9

11

120

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

180

4

4

5

6

7

8

9

10

11

13

160

3

3

3

4

5

5

6

7

8

9

140

2

2

2

3

3

3

4

5

5

6

120

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

180

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

160

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

140

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

120

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

180

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

160

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

140

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

120

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

180

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

65 rokov

60 rokov

55 rokov

50 rokov

40 rokov

celkový cholesterol (mmol/l) < 1 %

1 %

2 %

3 – 4 %

5 – 9 %

10 – 14 %

≥ 15 %

Nové možnosti preventívneho vyšetrenia ankylobrachiálneho indexu (ABI) a rýchlosti pulzovej vlny (PWV) v praxi všeobecného lekára pre dospelých Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., hradí svojim poistencom nad 60 rokov od 1. 4. 2016, v rámci prevencie, vyšetrenie artériového systému dolných končatín ako citlivého indikátora hroziacej kardiovaskulárnej príhody. Výška úhrady je 4,50 eur/vyšetrenie s vykazovaním výkonu H0008 k PPP. Na základe medicíny dôkazov má toto vyšetrenie zhodnú mieru odporúčania z hľadiska senzitivity a špecifickosti ako elektrokardiografické vyšetrenie srdca. Toto prínosné, rýchle a nebolestivé vyšetrenie je v rámci prevencie dostupné týmto poistencom VšZP, a. s.: symptomatickým pacientom s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín a asymptomatickým rizikovým pacientom VšZP nad 50 rokov, ktoKardiológia

80


TÉMA ČÍSLA

140 TKs [mmHg]

153 TKs [mmHg]

130 ABIP = ———— = 0,85 153

136 ABI L = ———— = 0,89 153

130

136

TKsP [mmHg]

TKsL [mmHg]

stranový rozdiel tlakov pulzný tlak

krvný tlak

pulz

profil oscilácie

zoznam vyšetrení detekcia arytmie

ABI na pravej strane

ABI na ľavej strane

systolický TK na dolných končatinách

limity pre hodnotenie ICHDK

rýchlosť šírenia pulzovej vlny ba-PWV (brachial ankle)

rí majú tieto rizikové faktory – artériová hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, obezita, nikotinizmus. V dôsledku úhrady tohto výkonu bolo k 1. januáru

2017 celkovo inštalovaných 99 ABI prístrojov v ambulanciách prvého kontaktu na celom území Slovenska. Novinkou od 1. 1. 2017 je možnosť navyše doinšta81

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

lovať k štandardnému prístroju BOSO voliteľný modul na meranie rýchlosti pulzovej vlny (ďalej PWV), ktorá je dôležitým indikátorom tuhosti cievnej steny a má veľkú prognostickú hodnotu. Upresňuje prognózu oproti klasickým kardiovaskulárnym rizikovým faktorom, ako sú krvný tlak, hladina cholesterolu alebo fajčenie. Čím väčšia je tlaková záťaž cievneho systému, tým vyššia je PWV. Toto nové vyšetrenie pacientom s artériovou hypertenziou odporúčajú Európska spoločnosť pre hypertenziu (ESH) aj Európska kardiologická spoločnosť (ESC). Dostupnosť vyšetrenia si pacienti môžu overiť na portáli http://www.boso-abi.sk/referencie.htm s referenčnými adresami vyšetrujúcich lekárov (aj za platbu v hotovosti).

Kvalitná podrobná anamnéza s komplexným vyšetrením – základ pre budúcnosť elektronickej dokumentácie (eHealth/eZdravie) Starostlivý odber anamnézy, najmä pri prvej PPP u nového pacienta, tvorí základ kompletného prehľadu o pacientovi a jeho pokrvných príbuzných (eHealth/eZdravie ). Rodinná anamnéza sa zameriava na kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, endokrinopatie, nádorové ochorenia, trombózy, poruchy hemostázy, náhle úmrtia mužov do 55. roku života a žien do 65. roku života. V osobnej anamnéze sa treba cielene pýtať na údaje o absolvovaných operáciách, hospitalizáciách, úrazoch, alergické prejavy, u žien tiež na počet pôrodov, aborty, menštruačný cyklus, menopauzu, klimakterické ťažkosti. Veľmi dôležitý je monitoring aktuálne užívaných liekov, ktoré majú pacienti neraz duplicitne predpisované viacerými lekármi, bez vzájomnej koordinácie. V procese zosúladenia preskripcie liekov má všeobecný lekár kľúčové miesto. K tomuto napomáha prehľad elektronickej preskripcie a liekových interakcií v ambulancii prvého kontaktu s využitím najnovších informačných technológií. Od 15. júna 2017 je možné kontrolovať liekové interakcie poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., online aplikáciou e-Recept a poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s., aplikáciou „bezpečné lieky“. K týmto je možné využívať záznam dekurzov a preventívnych prehliadok na portáli eHealth/eZdravie. Z abúzov sa treba v anamnéze zameriavať na fajčenie, konzumáciu kávy, alkoholu, prípadne mäkkých a tvrdých drog. Sociálna a pracovná anamnéza sa využíva na komplexné posúdenie rizík u pacienta. Zisťujú sa aj ďalšie dôležité informácie, ktorými sú: zmena telesnej hmotnosti, pravidelnosť močenia a stolice, ťažkosti s vyprázdňovaním moču alebo stolice, prípadná inkontinencia, kvalita spánku a celkový pocit zdravia/choroby. Realizujeme podrobné fyzikálne vyšetrenie, auskultáciu, palpáciu, základné vyšetrenie venózneho systému, zisťujeme deformity chrbtice a dolných končatín. Interpretácia záznamu EKG vyšetrenia 12-zvodovým prístrojom sa vykonáva u pacientov po 40. roku života. Zdravotné poisťovne vyžadujú k zazmluvneniu výkonu a úhrade EKG doklad o vzdelaní lekára, faktúru o úhrade prístroja a certifikát o zhode prístroja. Po splnení predpísaných podmienok a zazmluvnení zdravotné poisťovne akceptujú a uhrádzajú tento výkon nad rámec kapitácie v rámci PPP, diagnosticky pri bolestiach na hrudníku. Taktiež ho treba používať na predoperačné vyšetrenia a prehliadky pracovnej zdravotnej služby. Pri kontrolnej činnosti vykonaných PPP vyžadujú revízni lekári EKG vyšetrenie v ambulancii prvého kontaktu, prípadne realizované špecialistom/internistom s časovým odstupom maximálne 1 mesiac. Pozri tabuľky č. 1 a 2. Kardiológia

82


TÉMA ČÍSLA Tabuľka č. 1: Prehľad vykazovania prehliadky a EKG Periodická preventívna prehliadka

Diagnóza

Výkon

Počet bodov k 1. 6. 2017

Úhrada ZP (EUR)

Periodicita á 2 roky

Z-00.0

160

Dôvera 390 x 0,0462

18,02

Union 350 x 0,0440

15,40

VšZP 390 x 0,0410

15,99

Darcovia krvi á 12 mesiacov

Z-52.0

160

dtto

dtto

EKG vyšetrenie 12-zvodovým prístrojom vrátane opisu a vyhodnotenia záznamu

Z-00.0

5702

Dôvera 550 x 0,0078

4,29

Z-00.0

5702

Union 550 x 0,0076

4,18

Z-00.0

5702p

VšZP 550 x 0,007635

4,20

Tabuľka č. 2: Vykazovanie preventívneho očkovania Druh očkovania

Diagnóza

Výkon

Počet bodov k 1. 6. 2017

Úhrada ZP (EUR)

Diftéria-tetanus alebo fakultatívne

Z-00.0

252b

Dôvera 70 x 0,044

3,08

Z-00.0

252b

Union 70 x 0,0266

1,86

Diftéria-tetanus-pertussis

Z-00.0

252b

VšZP 70 x 0,041

2,87

Chrípka

Z-25.1

252b

Dôvera 70 x 0,044

3,08

Union 70 x 0,0482

3,37

VšZP 70 x 0,041

2,87

Vírusová hepatitída A

Z-20.5

Dôvera 70 x 0,044

3,08

Vírusová hepatitída A/B

Z-24.6

252b

Union 70 x 0,0266

1,86

Kliešťová encefalitída

Z-24.1

VšZP 70 x 0,041

2,87

Pneumokokové infekcie

Z-23.8

Kontrola vykonaného očkovania u dospelých Jediné povinné očkovanie dospelých, plne hradené z verejného zdravotného poistenia (ďalej VZP), je očkovanie proti tetanu a záškrtu. Preočkovanie sa vykonáva spoločnou vakcínou každých 15 rokov, mladí pacienti sú u pediatra naposledy očkovaní vo veku 13 rokov a preočkovanie dospelých sa realizuje vo veku 30 rokov. Pacientom je možné odporučiť aj očkovanie trivalentnou vakcínou s doplatkom, táto pokrýva profylaxiu proti tetanu + záškrtu + čiernemu kašľu. U diabetikov 1. aj 2. typu treba kontrolovať očkovanie proti hepatitíde B v súlade s platným OÚ MZ SR. Rizikových pacientov a starších ako 59 rokov očkujeme taktiež proti pneumokokovým infekciám a chrípke.

Imunochemický test na okultné krvácanie v stolici (TOKS) Poistenci, po dovŕšení veku 50 rokov, majú nárok na vyšetrenie stolice každé 2 roky, v prípade pozitívneho testu je nevyhnutné pacienta poslať na kolonoskopické vyšetrenie, keďže nezanedbateľná časť pacientov s hemoroidmi môže mať súčasne v hrubom čreve adenomatózny polyp alebo karcinóm. Súčasné imunochemické testy zaručujú dostatočnú senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia. Od 1. 7. 2014 zvýšila VšZP úhradu za zrealizovaný TOKS na 12 eur (pozitívny aj negatívny). Najnovšie iFOB (imunochemické/fecal occult blood) testy zlepšili komfort odberu stolice pre pacienta tým, že obsahujú pribalené papierové podložky, ktoré umožňujú zachytenie stolice a presnejší odber vzorky z troch miest stolice. Spôsob vykazovania a úhrada TOKS k 1. 6. 2017 sú uvedené v Tabuľke č. 3. 83

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA Tabuľka č. 3: Spôsob vykazovania a úhrada TOKS k 1. 6. 2017 Zdravotná poisťovňa

Diagnóza

Frekvencia

Vykazovanie výkonu podľa výsledku testu (cena za výkon zahŕňa aj náklady na kúpu testu TOKS)

Vek pacienta

Úhrada ZP (EUR)

Dôvera

Z-12.1

1 x á 2 roky

159z – negatívny výsledok

nad 50 rokov

159z – 8,316

159a – pozitívny výsledok 159 x – nevrátený/znehodnotený test Union

Z-00.0

1 x á 2 roky

159a – 8,316 159x – 8,316 159z – 6,04 159a – 6,04 159x – 2,01

VšZP

Z-12.1

1 x á 2 roky

159z –12,0 159a –12,0 159x – 3,02

Odporúčanie gynekologickej preventívnej prehliadky Mnoho žien, najmä v menopauze a po skončení aktívneho pohlavného života, odmieta absolvovať periodické prehliadky u gynekológa a mamografické vyšetrenie. Niektoré pacientky tak nenavštívia gynekológa aj 10 až 20 rokov s argumentáciou, že nemajú výtok, ani žiadne krvácanie... Pritom karcinóm prsníka a karcinóm krčka maternice patria k najčastejším a najlepšie preventabilným nádorovým ochoreniam žien, preto je význam všeobecného lekára v tejto oblasti prevencie v prvom kontakte nezastupiteľný. Dôležité je anamnesticky sa pacientky pýtať na prítomnosť a rozsah inkontinencie moču. Pacientku so zanedbanou gynekologickou prevenciou je vhodné vyzvať, aby na dohodnutý termín PPP priniesla lekársky záznam gynekológa o výsledku preventívnej prehliadky a mamografie. Tento postup v komunikácii sa v praxi so ženami osvedčuje ako efektívny, nenásilný a systematický.

Odporúčanie urologickej preventívnej prehliadky Pri prehliadke mužov je vhodné anamnesticky sa zamerať na mikčné ťažkosti, nyktúriu, polakizúriu, pocit nedostatočného vyprázdnenia, erektilnú dysfunkciu. Mnohí muži očakávajú túto otázku od svojho lekára, proaktívny prístup uľahčí komunikáciu o intímnych problémoch. Niekedy si muži priamo na výmennom lístku žiadajú odporúčanie k urológovi, s ktorým komunikujú svoje ťažkosti.

Preventívne prehliadky pacientov s onkologickým ochorením So zlepšujúcou sa terapiou nádorových ochorení sa predlžuje 5-ročné prežívanie pacientov liečených na onkologické ochorenie, zvyšuje sa počet dosiahnutých remisií. Pacienti sú dispenzarizovaní u onkológa, absolvujú periodicky predpísaný rozsah vyšetrení zameraných na tumorom zasiahnutý orgán a výskyt prípadných metastáz. Okrem spolupráce s onkológom je vhodné zamerať sa, v starostlivosti o spoločného pacienta, na možný vznik ďalších nádorových ochorení, ktoré sa, bohužiaľ, vyskytujú pomerne často.

Akceptácia preventívnej prehliadky pacientom V účasti na PPP prevažujú ženy, lepšie spolupracujú, neraz iniciujú termín prehliadky aj pre svojho manžela/partnera. Prevencii sa často vyhýbajú osoby s rizikovými faktormi, ako sú obezita, fajčenie, dyslipidémia, hyperurikéKardiológia

84


TÉMA ČÍSLA

mia, metabolický syndróm. Adherencia pacientov k účasti na PPP značne závisí od komplexnosti prehliadky v ambulancii prvého kontaktu, od časového manažmentu prípravy pacienta a odberov sestrou, ako aj od termínovania prevencie lekárom. Spokojný pacient častejšie rešpektuje odporúčania lekára a akceptuje jeho autoritu pri opakovaných pozvaniach na preventívnu prehliadku a očkovanie.

tovať rady lekára, stupeň vzdelania i povahové črty. Tento problém komunikácie a „nespolupráce“ pacienta je najzreteľnejší v ambulanciách prvého kontaktu, ktoré majú vysoký podiel pacientov z marginalizovaných skupín. Individuálny a trpezlivý prístup sestry i lekára k pacientovi je umením, ktoré sa lekári učia počas celého profesionálneho života.

Elektronická komunikácia pri pozývaní na preventívne prehliadky V súčasnosti môžu klienti všetkých zdravotných poisťovní v SR využívať možnosť bezplatnej pozvánky na termín preventívnej prehliadky ku gynekológovi, stomatológovi, všeobecnému lekárovi. Po aktivácii služby cez webstránku príslušnej zdravotnej poisťovne príde klientovi mesiac pred výročným termínom prehliadky „preventívna pripomienka“ formou SMS správy, elektronicky e-mailom alebo v listovej poštovej zásielke. Táto služba výrazne napomáha zvyšovať percentuálny podiel pacientov, ktorí absolvujú predpísaný rozsah prevencie. Komunikácia lekára s pacientom je možná aj elektronicky cez objednávkové systémy, ktoré umožňujú objednať sa k lekárovi na určenú hodinu (napr. medikarta.sk, navstevalekara.sk).

Autorita lekára a rešpektovanie odporúčaní pacientom Zodpovední lekári prvého kontaktu v súčasnosti realizujú zväčša defenzívnu medicínu. Často postupujú takto z obavy pred podnetmi (sťažnosťami) svojich pacientov. Z vyhodnotených štatistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je približne 85 % podaných podnetov na všeobecných lekárov posúdených ako neopodstatnených. Pacienti nerešpektujúci lekárske odporúčania – napr. diétne stravovanie, zmena životného štýlu, redukcia telesnej hmotnosti, zvýšenie pohybovej aktivity, zanechanie fajčenia a konzumácie alkoholu – sú paradoxne lekármi a zdravotnými poisťovňami nepostihnuteľní. Disciplinovaní pacienti, naopak, nezískavajú za svoj zodpovedný prístup od zdravotnej poisťovne motivačný bonus. Nevyvážená pozícia vo vzťahu lekár – pacient – zdravotná poisťovňa a možnosť voľného odchodu od „nepohodlného lekára“, ako i každoročná možnosť slobodnej zmeny zdravotnej poisťovne znižujú efektivitu preventívnych aktivít. Dlhoročná informovanosť všeobecného lekára o rodine pacienta, o pacientovom zdravotnom a psychickom stave, o jeho životnom štýle, mu dávajú najväčšiu šancu pozitívne motivovať zodpovednosť za vlastné zdravie. V komunikácii s pacientom je nevyhnutné rešpektovať jeho schopnosť pochopiť a akcep-

Literatúra 1. Kordač, V.: Vnitřní lékařství. Úvod do odboru. Praha, Univerzita Karlova, 1989, 60-044-89 2. Zákon č. 577/2004 Z. z.: Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Príloha č. 2. 3. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami o úhrade preventívnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s., Union, zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

85

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie (alebo inak srdcová nedostatočnosť) predstavuje veľmi závažnú a neprehliadnuteľnú skupinu príznakov naznačujúcich neadekvátnu funkciu srdca, ktorá vedie k mnohým, často až fatálnym následkom pre pacienta. Treba sa zamerať na túto rozsiahlu problematiku z rôznych uhlov a venovať jej dostatočný priestor, či už v bežnom laickom ponímaní, alebo na kardiologickom poli. Z týchto dôvodov považujeme za nevyhnutné venovať danej téme nasledujúce strany. Kardiológia

86


TÉMA ČÍSLA

Úvod

MUDr. Michal Mokáň I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

MUDr. František Nehaj I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Juraj Sokol, PhD. Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

Samotné srdcové zlyhanie predstavuje klinický syndróm, ktorý je charakterizovaný typickými symptómami, ako sú napríklad dušnosť a opuchy. Tieto môžu byť sprevádzané známkami vyvolanými štrukturálnymi a/alebo funkčnými srdcovými abnormalitami, vedúcimi k zníženému srdcovému výdaju a/alebo k zvýšeným vnútrosrdcovým tlakom, či už v pokoji, alebo pri námahe. Prevalencia srdcového zlyhania v dospelej populácii v priemyslovo rozvinutých krajinách je približne na úrovni 1 – 2 %, pričom u osôb vo veku nad 70 rokov sa zvyšuje na hodnotu vyššiu než 10 %. Treba spomenúť, že podiel pacientov so srdcovým zlyhaním pri zachovanej ejekčnej (systolickej) frakcii ľavej komory (EF ĽK ≥ 50 %, HF with preserved EF – HFpEF) je v rozmedzí 22 – 73 %. V porovnaní s redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory (EF ĽK < 40 %, HF with reduced EF – HFrEF) sú pacienti s HFpEF starší, častejšie ide o ženy a v anamnéze je taktiež častejší nález artériovej hypertenzie (AH) a fibrilácie predsiení (FP), zatiaľ čo infarkt myokardu (IM) sa v anamnéze objavuje v nižšej miere. V dnešnej dobe je rozšírený už aj pojem srdcové zlyhávanie s EF v strednom pásme (EF ĽK v rozmedzí 40 – 49 %, HFmrEF – HF mid-range EF). Dôležité je uviesť fakt, že pacienti, ktorí trpia srdcovým zlyhaním počas určitej doby, sú označovaní ako pacienti s „chronickým srdcovým zlyhaním“. Pokiaľ sa toto chronické srdcové zlyhanie zhoršuje, takýto pacient je označovaný ako „dekompenzovaný“, pričom tento stav môže nastať náhle alebo sa môže rozvíjať pozvoľna a často vedie k hospitalizácii. K opisu závažnosti symptómov a neznášanlivosti záťaže sa používa funkčná klasifikácia americkej New York Heart Association (NYHA) (1 – 5).

Etiológia Celková mortalita u pacientov so srdcovým zlyhaním s HFrEF je všeobecne vyššia ako u pacientov s HFpEF, pričom k hospitalizáciám dochádza najmä z nekardiovaskulárnych príčin. Predovšetkým v posledných 30 rokoch došlo k zdokonaleniu liečebných postupov a ich uvedenie do praxe napomohlo k zníženiu počtu hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhaním s HFrEF. Samotná etiológia je značne obšírna a ovplyvnená viacerými faktormi, medzi ktoré patria napríklad aj geografické činitele (Tabuľka č. 1) (1, 5 – 7).

Klinický obraz Symptómy srdcového zlyhania často nie sú špecifické, a preto nepomáhajú vo veľkej miere odlíšiť srdcové zlyhanie od iných chorobných stavov (Tabuľka č. 2). Špecifickejšie môžu byť známky, ako sú zvýšená náplň krčných žíl a dislokovaný úder hrotu. Samostatnou kapitolou je identifikácia a interpretácia symptómov u obéznych jedincov, starších osôb a u pacientov s chronickým pľúcnym ochorením (1, 8). 87

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 1a: Etiológia srdcového zlyhania (1) Poškodenie myokardu ischemická choroba srdca (ICHS)

zjazvenie myokardu omráčenie/hibernácia myokardu ICHS postihujúca epikard abnormálna mikrocirkulácia v koronárnom riečisku dysfunkcia endotelu

poškodenie toxickými látkami

rekreačné užívanie drog

alkohol, kokaín, amfetamín, anabolické steroidy

ťažké kovy

meď, železo, kobalt, olovo

lieky

cytostatiká, imunomodulanciá, antidepresíva, antiarytmiká a iné

radiácia poškodenie sprostredkované imunitným systémom

v súvislosti s infekciou

baktérie, vírusy, parazity a iné

bez súvislosti s infekciou

autoimunitné ochorenia, lymfocytárna myokarditída a iné

infiltrácie

v súvislosti s nádorovým ochorením

rôzne nádorové infiltrácie a metastázy

bez súvislosti s nádorovým ochorením

amyloidóza, hemochromatóza a iné

hormonálne

ochorenia štítnej žľazy, ochorenia prištítnych teliesok, akromegália, diabetes mellitus a iné

nutričné

deficit tiamínu, fosfátov, železa, obezita a iné

rôzne formy

svalové dystrofie, reštriktívna kardiomyopatia a iné

metabolické poruchy

genetické abnormality

Tabuľka č. 1b: Etiológia srdcového zlyhania (2) Zvýšená záťaž myokardu hypertenzia štrukturálne defekty chlopní a myokardu

postihnutie perikardu a endomyokardu

získané

postihnutie aortálnej, mitrálnej, pľúcnej a trikuspidálnej chlopne

vrodené

defekty predsieňového a komorového septa a iné

perikard

konstriktívna perikarditída a perikardiálny výpotok

endomyokard

HES*, EMF* a iné

stavy s vysokým srdcovým výdajom

ťažká anémia, sepsa, tyreotoxikóza a iné

objemové preťaženie

renálne zlyhanie, iatrogénne preťaženie tekutinami

Arytmie tachyarytmie

predsieňové, komorové

bradyarytmie

dysfunkcie sínusového uzla, poruchy prevodu

HES* – hypereozinofilný syndróm, EMF* – endomyokardiálna fibróza

Kardiológia

88


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 2: Typické symptómy a známky srdcového zlyhania Symptómy

Známky

typické

špecifickejšie

dýchavica, paroxyzmálna nočná dýchavica, únava, znížená tolerancia záťaže, opuchy okolo členkov a iné

zvýšená náplň krčných žíl, hepatojugulárny reflux, hmatný úder hrotu posunutý laterálne a distálne a iné

menej typické

menej špecifickejšie

nočný kašeľ, strata chuti do jedla, depresia, búšenie srdca, synkopa a iné

nárast hmotnosti (> 2 kg/týždeň), chudnutie (pri pokročilom srdcovom zlyhaní – kardiálna kachexia), srdcový šelest, nepravidelný pulz, tachykardia, tachypnoe a iné

Diagnostika

Ďalším krokom (po realizácii predchádzajúcich krokov) je stanovenie EF ĽK echokardiografickým vyšetrením, následne potvrdenie štrukturálnych a/alebo funkčných zmien srdca ako základnej príčiny HFpEF. Kľúčové štrukturálne zmeny zahrňujú index objemu ľavej predsiene (left atrial volume index, LAVI) > 34 ml/m² alebo index hmotnosti ľavej komory (left ventricular mass index, LVMI) ≥ 115 g/m² u mužov a ≥ 95 g/m² u žien. Pacienti s HFpEF predstavujú heterogénnu skupinu s rôznymi základnými etiológiami a patofyziologickými abnormalitami (1, 5 – 7).

Okrem detailne odobratej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia sú esenciálnou zložkou diagnostiky aj laboratórne odbery a zobrazovacie metodiky. Medzi základné odbery, ktoré môžu napomôcť diagnostike srdcového zlyhania, patrí stanovenie plazmatických koncentrácií natriuretických peptidov (NP). Je veľmi pravdepodobné, že u pacientov s nezvýšenými plazmatickými koncentráciami NP nie sú prítomné známky kardiálneho zlyhania. Abnormálna krivka elektrokardiogramu (EKG) zvyšuje pravdepodobnosť diagnózy srdcového zlyhania. Prítomnosť srdcového zlyhania v prípade normálneho EKG je značne nepravdepodobná (senzitivita 89 %). V niektorých situáciách môže záznam EKG poskytovať informácie o etiológii (napr. infarkt myokardu) a niektoré nálezy na EKG môžu poskytnúť určitý návod k liečbe, napr. antikoagulačná liečba pri fibrilácii predsiení a iné (1, 9).

Okrem echokardiografického vyšetrenia netreba opomenúť ani ďalšie zobrazovacie metodiky, ktoré môžu napomôcť diagnostike srdcového zlyhania. Medzi spomínané vyšetrenia zaraďujeme röntgen (RTG) hrudníka so zameraním na srdce a pľúca, ktorý umožňuje stanoviť prítomnosť stázy krvi v pľúcnych žilách, eventuálne pľúcny opuch. Vyšetrenie srdcovou magnetickou rezonanciou (cardiac magnetic resonance, CMR) predstavuje vysoký štandard pre meranie objemov, hmotnosti EF – ľavej i pravej komory. V prípade tohto vyšetrenia ide o metódu voľby u pacientov s komplexnými vrodenými srdcovými chybami. V neposlednom rade je prínosnou neinvazívnou metódou CT (počítačová tomografia) vyšetrenie srdca (u pacientov s kardiálnym zlyhaním), ktoré s cieľom vylúčiť diagnózu ICHS pomáha zobraziť anatómiu koronárnych tepien u pacientov so srdcovým zlyhaním a stredne vysokou až vysokou predtestovou pravdepodobnosťou ICHS alebo u osôb s nejednoznačným výsledkom záťažových vyšetrení (1).

Medzi zobrazovacími metodikami má dominantné miesto echokardiografické vyšetrenie, ktoré je veľmi užitočné a v súčasnej dobe široko dostupné. Napomáha stanoveniu diagnózy u pacientov s podozrením na srdcové zlyhanie. Poskytuje aktuálne informácie o objemoch srdcových oddielov, funkcii komôr v systole aj v diastole, o hrúbke stien, funkcii chlopní aj o pľúcnej hypertenzii (1, 8, 9). Samotný diagnostický algoritmus pre stanovenie diagnózy HFpEF pozostáva z bodov (1): • prítomnosť symptómov a/alebo známok srdcového zlyhania, • „zachovaná“ EF (definovaná ako EF ĽK ≥ 50 % alebo 40 – 49 % v prípade HFmrEF), • zvýšené hodnoty natriuretických peptidov, • objektívne dôkazy ďalších funkčných a štrukturálnych zmien srdca v dôsledku srdcového zlyhania.

Diferenciálna diagnostika V rámci diferenciálnej diagnostiky treba vylúčiť iné príčiny dýchavice, ako sú pľúcna embolizácia, spontánny pneumotorax, dýchavica pri anxiozite a panickej neuróze, hyperventilácia pri hysterickej reakcii a nekardiálny pľúcny edém. Treba si uvedomiť, že určenie 89

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

príčiny dýchavice môže byť obťažné u pacientov s doposiaľ nerozpoznaným kardiovaskulárnym či pľúcnym ochorením. Z tohto dôvodu treba myslieť taktiež na diagnózy, ako sú chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcne fibrotizujúce ochorenie, sukcesívna pľúcna embolizácia, anemizácia z rôznych príčin alebo aj rôzne metabolické ochorenia (1, 5 – 8).

2. betablokátory (BB) BB znižujú mortalitu a morbiditu u väčšiny symptomatických pacientov s HFrEF, aj napriek užívaniu ACE-i. Existuje zhoda, že BB spolu s ACE-i sa navzájom dopĺňajú a že je možné ich začať podávať hneď po stanovení diagnózy HFrEF, pričom tak ako v prípade ACE-i, aj v prípade BB treba pozvoľna titrovať dávku až do maximálne tolerovanej dávky. 3. antagonisty mineralokortikoidných receptorov (MRA) Podávanie MRA (spironolaktón a eplerenón) sa odporúča u všetkých symptomatických pacientov s HFrEF a EF ĽK ≤ 35 % s cieľom znížiť mortalitu a hospitalizácie z dôvodu srdcového zlyhania. Treba zachovať opatrnosť v prípade pacientov s obličkovým ochorením a pacientov s koncentráciami draslíka v sére nad 5,0 mmol/l. 4. diuretiká Odporúčajú sa u pacientov so známkami a symptómami stázy v pľúcnom obehu, u pacientov s HFrEF. Kľučkové diuretiká vyvolávajú intenzívnejšiu a kratšiu diurézu než tiazidové diuretiká. Dávku diuretík treba v priebehu času upravovať podľa individuálnych potrieb. V prípade niektorých asymptomatických euvolemických/hypovolemických pacientov je možné podávanie diuretík (dočasne) prerušiť.

Liečba a prevencia Základné terapeutické procesy kardiálneho zlyhania môžeme rozdeliť na farmakologické a nefarmakologické. Cieľom liečby v oboch prípadoch je zlepšiť klinický stav, funkčnú kapacitu i kvalitu života pacienta, zabrániť hospitalizáciám a znížiť mortalitu pacientov s kardiálnym zlyhaním. V nasledujúcich riadkoch sa budeme zaoberať najčastejšie používanými skupinami liekov v praxi, ako aj nefarmakologickou stratégiou liečby kar­diálneho zlyhania (1). 1. inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE-i) Je dokázané, že ACE-i znižujú mortalitu a morbiditu pacientov s HFrEF a ich užívanie sa odporúča u všetkých symptomatických pacientov, pokiaľ nie sú kontraindikované alebo netolerované. Dávku ACE-i treba titrovať až na maximálne tolerovanú dávku. Taktiež sú vhodné u pacientov s asymptomatickou systolickou dysfunkciou ľavej komory.

Medzi nefarmakologické postupy zaraďujeme implantabilný kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý účinne zabraňuje bradykardii a koriguje vznik potenciálne letálnych komorových arytmií.

Kardiológia

90


TÉMA ČÍSLA

Medzi ďalšie skupiny liekov používaných na liečbu kardiálneho zlyhania patria: inhibítory angiotenzínových receptorov a neprilyzínu, inhibítory lf kanála, blokátory receptorov AT1 pre angiotenzín II, digoxín.

lógii a náročnému priebehu srdcového zlyhania. Je veľmi dôležité zamerať sa aj na dôslednú prevenciu rizikových faktorov aterosklerózy. V rámci preventívnych opatrení netreba opomenúť zmenu životosprávy a predovšetkým primeranú pohybovú aktivitu, ktorá môže zásadne zlepšiť kvalitu života pacientov. Moderná liečba často umožňuje dlhodobú kompenzáciu pacientov, zlepšuje funkčnú kapacitu aj dlhodobú prognózu pacientov. V období kompenzácie je pacient schopný vykonávať zväčša len fyzicky a psychicky nenáročné zamestnanie, pri dekompenzácii je, naopak, zväčša nutná aj hospitalizácia s pokojným režimom.

Medzi nefarmakologické postupy zaraďujeme implantabilný kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý účinne zabraňuje bradykardii a koriguje vznik potenciálne letálnych komorových arytmií. U vhodných pacientov je možné použiť aj srdcovú resynchronizačnú liečbu (SRL), ktorá zlepšuje srdcovú funkciu a zmierňuje symptómy a zároveň zväčšuje aj pocit pohody pri súčasnom znížení morbidity a mortality. Niekoľko štúdií dokázalo, že existuje vyššia pravdepodobnosť odpovede na SRL u pacientov s prítomnosťou blokády ľavého Tawarovho ramienka (LBBB) (1, 5, 6). K najnovšej farmakologickej terapii patrí sakubitril, ktorý je indikovaný v kombinácii s valsartanom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Sakubitril je prekurzor, ktorý sa metabolizuje na aktívny metabolit LBQ657 – inhibítor neprilyzínu (neutrálnej endopeptidázy). Účinok sa pripisuje vzostupu peptidov inhibíciou odbúravania neprilyzínu. Sakubitril blokuje rozkladanie natriuretických peptidov, ktoré sa tvoria v tele. Inhibíciou neprilyzínu zvyšuje hladiny týchto látok, ktoré pôsobia proti pretrvávajúcej nadmernej neurohormonálnej aktivácii RAAS a sympatického nervového systému, ktorá spôsobuje vazokonstrikciu, retenciu sodíka a maladaptívnu remodeláciu u pacientov so SZ. NP (natriuretické peptidy) zabezpečujú prechod sodíka a vody do moču, vďaka čomu sa znižuje objem tekutín a záťaž srdca. NP tiež znižujú krvný tlak a chránia srdce pred vytváraním fibrózy, ku ktorej dochádza pri zlyhávaní srdca. NP (natriuretické peptidy) účinkujú aktiváciou membránových receptorov spojených s guanylátcyklázou, a to spôsobuje zvýšenie koncentrácie druhého posla, cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP). Takto podporujú vazodilatáciu, natriurézu a diurézu, zvýšenie glomerulárnej filtrácie a prietoku krvi obličkami, inhibíciu uvoľňovania renínu a aldosterónu, zníženie aktivity sympatikových nervov, ako aj antihypertrofické a antifibrotické účinky (5 – 9).

Literatúra 1. Filippatos, G., Khan, S. S., Ambrosy, A. P., et al.: International REgistry to assess medical Practice with lOngitudinal obseRvation for Treatment of Heart Failure (REPORT – HF): rationale for and design of a global registry. Eur J Heart Fail 2015; 17:527–533. 2. McMurray JJJ V. Improving outcomes in heart failure: a personal perspective. Eur Heart J 2015; 36:3467–3470. 3. Levy, W.C.: The Seattle Heart Failure Model: prediction of survival in heart failure. Circulation 2006; 113:1424–1433. 4. Garbi, M., McDonagh, T., Cosyns, B., et al.: Appropriateness criteria for cardiovascular imaging use in heart failure: Report of literature review. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015; 16:147–153. 5. Kelly, J. P., Mentz, R. J., Mebazaa, A., et al.: Patient selection in heart failure with preserved ejection fraction clinical trials. J Am Coll Cardiol 2015; 65:1668–1682. 6. Bavishi, C., Khan, A. R., Ather, S.: Digoxin in patients with atrial fibrillation and heart failure: a meta – analysis. Int J Cardiol 2015; 188:99–101. 7. Henkel, D. M., Redfield, M.M., Weston, S. A., Gerber, Y., Roger, V. L.: Death in heart failure: a community perspective. Circ Heart Fail 2008; 1:91–97. 8. Peacock, W. F., Emerman, C., Costanzo, M. R., Diercks, D. B., Lopatin, M., Fonarow, G. C.: Early vasoactive drugs improve heart failure outcomes. Congest Heart Fail 2009; 15:256–264. 9. Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., et al.: Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016; 37(27):2129 – 2200.

Záver Z textu je zreteľné, že akútne, respektíve chronické srdcové zlyhanie často výrazne komplikuje a obmedzuje celkový klinický stav pacienta, v mnohých prípadoch s fatálnymi následkami. U mnohých pacientov je náročné predpovedať prognózu a úspešnosť terapeutických procesov, predovšetkým kvôli závažnej etio91

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Pacient po infarkte myokardu – čo treba zohľadniť? Kardiovaskulárne (KVS) ochorenia sú v súčasnosti vedúcou príčinou úmrtia v rozvinutých krajinách a do roku 2020 sa predpokladá rovnaká situácia aj v rozvojových krajinách. (1) Koronárna ateroskleróza patrí medzi najčastejšie príčiny KVS ochorení a je spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. (2) Medzi prejavy koronárnej aterosklerózy zaraďujeme aj akútny koronárny syndróm (AKS).

Kardiológia

92

MUDr. Beáta Kisá Oddelenie všeobecnej kardiológie Národný ústav srdcových chorôb, a. s. Bratislava


TÉMA ČÍSLA

Zhrnutie faktov o infarkte myokardu (IM) Patofyziologicky najčastejšie ide o ruptúru alebo eróziu aterosklerotického plátu, komplikovanú aterotrombózou, prípadne distálnou embolizáciou koronárnej cievy, ktorá vedie k hypoperfúzii myokardu. Najčastejším klinickým prejavom je bolesť na hrudníku s typickou lokalizáciou za hrudnou kosťou, s propagáciou do krku, sánky, resp. ľavej hornej končatiny, sprevádzaná potením, nauzeou. V klinickej praxi sa však často stretávame so situáciou, keď bolesti prebiehajú atypicky, alebo sú prvými prejavmi AKS dýchavica, kolaps, palpitácie (pacienti s diabetes mellitus, pacienti nad 75 rokov). Diagnostika pacientov s akútnou bolesťou hrudníka, po dôkladnom odobratí anamnézy, pokračuje realizovaním vstupného elektrokardiografického vyšetrenia (EKG), ktoré rozdelí pacientov s akútnym koronárnym syndrómom na dve skupiny: pacienti s eleváciou ST segmentu a pacienti bez elevácie ST segmentu. V súčasnosti máme vypracované štandardné postupy manažmentu obidvoch skupín pacientov. V prvom prípade – u pacientov s pretrvávajúcou ST eleváciou – treba do 12 hodín realizovať urýchlenú primárnu angioplastiku alebo fibrinolýzu v špecializovanom centre. V druhom prípade – u pacientov s nestabilnou anginou pectoris a NSTEMi – je situácia komplikovanejšia. Invazívne riešenie do 2 hodín sa odporúča u pacientov s najvyšším rizikom (v kardiogénnom šoku, u nestabilných), do 24 hodín u pacientov s vysokým rizikom (zmeny ST segmentu), do 72 hodín u pacientov so stredným rizikom. U nízkorizikových pacientov to záleží od výsledku neinvazívnych vyšetrení ischémie. V tomto článku sa chcem zamerať predovšetkým na to, čo je (podľa odporúčaní a dostupnej literatúry) dôležité zohľadniť u pacientov po IM. Priebeh ochorenia po IM nie je u každého pacienta rovnaký. V ďalšej starostlivosti je dôležité zohľadniť komplikácie a rozsah poškodenia myokardu, ktoré nám rozdelia pacientov na rizikových z hľadiska dlhodobých alebo krátkodobých komplikácií.

Komplikácie IM V úvode si stručne zhrnieme komplikácie IM. Rozdeľujeme ich na 3 skupiny: mechanické, perikardiálne a prevodové abnormality (Tabuľka č. 1). Z mechanických komplikácií je raritná ruptúra voľnej steny ľavej komory. Ide o smrteľnú komplikáciu, ktorej incidencia klesá. Uvádza sa, že je to menej než 1 %, čo potvrdzuje 0,85 % incidencia tamponády u 100 000 pacientov liečených fibri-

Tabuľka č. 1: Komplikácie IM Komplikácie IM mechanické

ruptúra voľnej steny ľavej komory ruptúra medzikomorového septa akútna mitrálna regurgitácia

prevodové abnormality

pravoramienkový blok ľavoramienkový blok atrioventrikulárne blokády rôzneho stupňa

perikardiálne

periinfarktová perikarditída perikardiálny výpotok s tamponádou perikardiálny výpotok bez tamponády postinfarktová perikarditída (Dresslerov syndróm)

93

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

nolýzou (3). Za pokles jej výskytu môže lepšia kontrola tlaku krvi, užívanie betablokátorov (BB), inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACEi), užívanie antiagregačnej liečby, reperfúzna terapia. Ruptúra medzikomorového septa sa vyskytuje zhruba dvakrát častejšie než ruptúra voľnej steny. Môže vzniknúť 3 dni až najneskôr 2 týždne po IM. Tieto komplikácie zapríčiňujú vysokú mortalitu a ich manažment patrí do špecializovaných centier.

Medzi perikardiálne komplikácie patrí periinfarktová perikarditída, perikardiálny výpotok a postinfarktová perikarditída. Ich výskyt v ére reperfúznej terapie klesá. Akútna periinfarktová perikarditída vzniká relatívne skoro po IM a väčšinou spontánne odznieva. Prezentuje sa ostrou bolesťou na hrudníku, ustupujúcou v predklone v sede. Keďže spontánne odznieva, pri tejto komplikácii sa farmakoterapia nevyužíva. Nevýznamný perikardiálny výpotok sa často vyskytuje v spojitosti s transmurálnym IM, v súčasnosti sa málokedy stretávame s tamponádou. Pacientov, ktorí majú známky tamponády, treba urgentne chirurgicky riešiť, hemodynamicky nevýznamné výpotky sa ponechávajú na konzervatívny postup. Výskyt tamponády, resp. častejší výskyt perikardiálneho výpotku po antikoagulačnej a antiagregačnej liečbe nebol zaznamenaný. Postinfarktová perikarditída (alebo Dresslerov syndróm) vzniká týždne až mesiace po prekonanom IM. Predpokladá sa, že ide o odpoveď imunitného systému na antigény uvoľnené poškodením myokardu s následným vznikom imunokomplexov, ktoré sa u­kladajú do perikardu, pleury a pľúc a to vedie k zápalovej reakcii. Incidencia Dresslerovho syndrómu nie je úplne zrejmá. Niektoré štúdie udávali incidenciu 3 % pred érou reperfúznej terapie, v súčasnosti táto komplikácia takmer zmizla, pravdepodobne v súvislosti s menším rozsahom poškodenia myokardu po IM. Dresslerov syndróm je klinicky sprevádzaný hrudnou bolesťou, febrilitami, perikardiálnym výpotkom, zmenami na EKG (ST elevácie, PR depresie), laboratórne s eleváciou zápalových parametrov (zvýšená sedimentácia, C-reaktívny proteín, v krvnom obraze leukocytóza). Na liečbu sa často používajú kortikoidy, nesteroidné antiflogistiká a kolchicín. Prognóza pacientov s Dresslerovým syndrómom je relatívne dobrá, aj napriek opisovanej rekurencii, ktorá sa udáva 10 – 15 % (14). U nízkeho percenta pacientov je riziko rozvoja konstriktívnej perikarditídy, preto by títo pacienti mali byť sledovaní (14).

Poruchy prevodového systému sú všeobecne známe komplikácie po akútnom IM. Bývajú zapríčinené dysbalanciou vegetatívneho nervového systému alebo ischémiou a nekrózou prevodového systému. Incidencia týchto porúch v súvislosti s IM je veľmi ťažko hodnotiteľná, keďže sú k dispozícii dáta prevažne z retrospektívnych sledovaní alebo sub­ analýz jednotlivých súborov. V dostupnej literatúre sa uvádza, že u pacientov, ktorí podstúpili fibrinolýzu, bola incidencia blokády AV uzla vyššieho stupňa 6,9 %, z toho 9,8 % STEMI spodnej steny a 3,2 % STEMI prednej steny (4). V ére intervencií to bolo 3,2 %, z toho u 5,9 % pacientov bolo prítomné postihnutie pravej koronárnej artérie (5 – 9). U týchto pacientov vznikla komplikácia prevažne do dvoch dní po IM. Kompletná AV blokáda u pacientov s akútnym IM je okolo 4 – 5 %. Incidencia AV blokády klesá súčasne s rozvojom intervencií. Potvrdzuje to aj dánsky register, kde z 2 073 STEMI pacientov malo blokádu vyššieho stupňa iba 3,2 % (67 pacientov) (10). Výskyt AV blokády vyššieho stupňa je častejší u pacientov so STEMI v porovnaní s pacientami s NSTEMI. Podľa registra GRACE blokáda vyššieho stupňa sa vyskytla u 5 % pacientov so STEMI a u 1,9 % pacientov s NSTEMI (9). U pacientov so spodným IM je prítomná sínusová bradykardia, atrioventrikulárna blokáda II. stupňa Mobitz I alebo kompletná blokáda. Tieto poruchy rytmu vznikajú vo viac než polovici prípadov pri príjme, a menej než polovica vznikne neskôr počas hospitalizácie (6). U pacientov s predným IM vznikajú závažnejšie poruchy rytmu, resp. AV blokáda II. stupňa Mobitz II. Z hľadiska ambulantnej starostlivosti je dôležité vedieť, že pacienti s blokádami vyššieho stupňa (II a III st.) majú vyššiu, 30-dňovú mortalitu. Po tomto období mortalita nestúpa. Kompletný blok ramienok je ťažko hodnotiteľný v kontexte IM, keďže nie sú v sledovaniach dostupné presné údaje o vzniku, resp. trvaní kompletného bloku pravého alebo ľavého ramienka. Zo štúdií však vyplýva, že chronický, ale aj akútny vznik blokády ramienka je asociovaný so zvýšenou krátkodobou, ale aj dlhodobou mortalitou (11 – 13). Kardiológia

V akom percentuálnom zastúpení sa jednotlivé komplikácie vyskytujú u nás, nie je známe. Jediné údaje, ktoré máme k dispozícii, sú najčastejšie príčiny úmrtí po IM v hospitalizačnej fáze, ktoré sú dostupné zo SLOVAKS (SLOVenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov) z rokov 2007 a 2008. Medzi najčastejšie príčiny patrili kardiogénny šok (53 %), komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia (6,63 %), ruptúra voľnej steny (4,40 %), AV blokáda vyššieho stupňa (1,10 %). (15) 94


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 2: Stratifikácia pacientov z hľadiska rizikovosti pomocou TIMI a GRACE skóre TIMI SKÓRE

GRACE SKÓRE

vek > 65 rokov

vek

prítomnosť aspoň 3 rizikových faktorov koronárnej aterosklerotickej choroby

Killip trieda

predchádzajúca koronárna stenóza > 50 %

prítomnosť ST zmeny na EKG

prítomnosť ST zmeny na vstupnom EKG

zástava srdca

aspoň 2 epizódy anginy pectoris v priebehu 24 hodín

hladina sérového kreatinínu

elevácia enzýmov myokardiálneho poškodenia

elevácia enzýmov myokardiálneho poškodenia

užívanie kyseliny acetylsalicylovej v predchádzajúcich 7 dňoch

pulzová frekvencia

nízke riziko 0 – 2 vysoké riziko 5 – 7 1 bod sa pridelí každej premennej

systolický tlak

www.gracescore.org/website/ webversion.aspx

Z hľadiska ďalšieho sledovania je dôležité pozorovať tiež rozvoj aneuryzmy ľavej komory u pacientov po IM, najčastejšie po prednom IM. Táto komplikácia je spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Definícia aneuryzmy ľavej komory ostáva kontroverzná, ale pre potreby tohto článku môžeme definovať, že ide o stenčenú, zjazvenú, fibrotickú stenu v dôsledku nekrózy myokardu. Aneuryzma hrotu a prednej steny býva štyrikrát častejšia ako aneuryzma spodnej alebo zadnej steny. Incidencia je okolo 8 – 15 % vďaka výraznému zlepšeniu liečby IM (16). Pacienti s aneuryzmou ľavej komory sú ohrození srdcovým zlyhávaním, tromboembolizmom a malígnymi arytmiami. Terapia je buď chirurgická, alebo medikamentózna (ACEi, BB, antikoagulačná liečba).

Stratifikácia pacientov po IM Okrem zohľadnenia komplikácií je nevyhnutná u všetkých pacientov, ktorí prekonali IM, včasná a neskorá stratifikácia, ktorá nám poskytuje informácie o rizikovosti pacienta z hľadiska rekurencie IM, krátkodobej a dlhodobej mortality. Včasnú stratifikáciu si nevyžadujú pacienti v kardiogénnom šoku, so srdcovým zlyhávaním alebo závažnou dysfunkciou ľavej komory, s anginou pectoris, ktorá je rekurentná alebo perzistujúca aj napriek terapii, hemodynamicky nestabilní pacienti v dôsledku mechanických komplikácií (Tabuľka č. 1) a pacienti s nestabilnými komorovými arytmiami. Ostatní pacienti sú stratifikovaní z hľadiska rizikovosti pomocou efektívnych nástrojov, medzi ktoré patrí GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) a TIMI skóre (Thrombolysis In Myocardial Infarction) – Tabuľka č. 2. Spomínam ich preto, lebo nám dávajú (okrem akútnych informácií) aj informácie o 30-dňovej až 6-mesačnej mortalite, a teda aj o dlhodobej prognóze týchto pacientov. TIMI skóre nám poskytuje podobnú prediktívnu hodnotu akýchkoľvek príhod (úmrtie z akejkoľvek príčiny, recidíva IM, rekurencia ischémie) v priebehu 14 dní. Podobná prediktívna hodnota bola zaznamenaná v priebehu 6 týždňov po IM (17), a v prípade kardiálnych príhod počas 30 dní, u pacientov po intervencii. GRACE skóre hovorí o mortalite, rekurencii akútneho koronárneho syndrómu v priebehu 6 mesiacov až jedného roka. Stratifikácia je dôležitá, pretože väčšina kardiálnych príhod sa odohrá v priebehu 6 týždňov po infarkte, jedna štvrtina vznikne po prepustení z nemocnice (17). 95

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 3 Rizikové faktory s nepriaznivým priebehom STEMI a NSTEMI STEMI

NSTEMI

chronická obličková choroba

chronická obličková choroba

periférne artériové ochorenie

periférne artériové ochorenie

nízke BMI (Body Mass Index)

vyšší vek

srdcové zlyhávanie

pohlavie

fibrilácia predsiení

predchádzajúci IM

komorové arytmie

chronická obštrukčná choroba pľúc

elevácia laborátornych parametrov:

syndróm spánkového apnoe

troponín, NT-pro BNP, glykémia, leukocytóza, anémia

predchádzajúca mozgová príhoda srdcové zlyhávanie komorové arytmie fibrilácia predsiení

Z hľadiska dlhodobej stratifikácie je dôležité sledovanie ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK). Ak nebola vykonaná kompletná revaskularizácia, sú dôležité záťažové vyšetrenia, prípadne 24-hodinové holterovské monitorovanie na zachytenie tichej ischémie. Zhrnieme aj rizikové faktory, ktoré sú asociované s nepriaznivým priebehom ochorenia u pacientov s AKS. Patria sem vek (čím starší je pacient, tým väčší je predpoklad difúznejšieho koronárneho postihnutia), pohlavie (vyššia 30-dňová mortalita u žien, naopak dlhodobá mortalita bola u žien nižšia), predchádzajúci AKS, periférne artériové ochorenie, chronická obštrukčná choroba pľúc, syndróm spánkového apnoe, chronické obličkové ochorenie, prekonaná cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie, arytmie (Tabuľka č. 3). Chronická obličková choroba (klírens kreatinínu pod 1,16 ml/s) bola vo viacerých štúdiách asociovaná so zvýšenou 30-dňovou a 6-mesačnou mortalitou. Čím nižšie sú glomerulárna filtrácia a klírens kreatinínu, tým vyššia je mortalita. Z komorových arytmií sa vyskytuje nepretrvávajúca komorová tachykardia (nsKT) najčastejšie u pacientov s EF ĽK menej ako 40 %, s trojcievnym postihnutím a so srdcovým zlyhávaním. Čím neskôr po IM vznikne, tým je prognosticky horšia. Pacienti s EF ĽK pod 40 %, s údajom o nsKT, majú päťkrát vyššie riziko náhlej kardiálnej smrti (18 – 19). Bez ohľadu na EF ĽK, riziko náhlej smrti je najvyššie prvých 6 mesiacov po IM a pretrváva až 2 roky. Ambulantné EKG holterovské monitorovanie by malo byť realizované u pacientov s EF ĽK pod 40 %. U pacientov s EF ĽK v rozmedzí 40 – 49 % neexistujú žiadne dáta, ktoré by podporovali realizáciu ambulantného holterovského monitorovania v rámci pátrania po nsKT. U takýchto pacientov sa prikláňame k optimalizácii terapie, pokiaľ nemajú arytmologickú symptomatológiu. Pretrvávajúca komorová tachykardia, a to hlavne komorová fibrilácia (KF), je asociovaná so zvýšeným rizikom náhlej kardiálnej smrti. Takíto pacienti sú indikovaní na elektroimpulzoterapiu v zmysle sekundárnej prevencie. Z laboratórnych parametrov pacienti s anémiou s hemoglobínom menej ako 110g/l, s leukocytózou, s eleváciou nátriuretického peptidu (NT-pro-BNP), C-reaktívneho proteínu majú po IM horšiu prognózu. Rutinné monitorovanie týchto parametrov sa však neodporúča.

Kardiológia

96


TÉMA ČÍSLA

Sekundárna prevencia kardiovaskulárnych príhod

málnej pulzovej frekvencie (max. pulzová frekvencia je 220 mínus vek). Do úvahy treba vziať aj najčastejšie obavy a otázky pacientov po IM. Niektorí vyžadujú profesionálnu psychologickú pomoc na zaradenie sa do bežného života, avšak túto adaptáciu často uľahčí dostatočná komunikácia s pacientom a odpovede na časté otázky. Medzi ne patria napríklad schopnosť šoférovať, cestovať lietadlom, sexuálna aktivita po IM. Neprofesionálni vodiči môžu šoférovať mesiac po IM, profesionálni vodiči môžu šoférovať 6 týždňov po IM. Na odporučenie sexuálnej aktivity by mali pacienti podstúpiť záťažové testy. Sexuálna aktivita sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 METmi (metabolic equivalent of oxygen consumption), čo zodpovedá chôdzi rýchlosťou 3 – 6 km/hod po rovine. Cestovanie lietadlom u pacientov s nekomplikovaným priebehom IM je možné 2 – 3 týždne po IM, u tých s komplikovaným priebehom 6 týždňov po IM.

U všetkých pacientov po IM musíme pristúpiť k sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych príhod – a to optimálnou medikamentóznou terapiou a zmenou životného štýlu, pretože majú zvýšené riziko rekurencie ischemických príhod. Podľa európskych odporúčaní pod pojmom optimálna medikamentózna terapia rozumieme intenzívnu hypolipidemickú liečbu. Niektorí experti odporúčajú cieľovú hodnotu LDL cholesterolu 1,8 mmol/l, ak je táto hladina pri intenzívnej liečbe statínmi nedosiahnuteľná, odporúčajú pridať hypolipidemikum z iných skupín – aj napriek tomu, že v štúdiách hypolipidemiká z iných skupín nemali dokázanú redukciu mortality. Všetci pacienti musia mať duálnu antiagregačnú terapiu, pričom inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACEi) musia mať hlavne pacienti s artériovou hypertenziou a zníženou EF ĽK. Pacienti s EF ĽK pod 40 % užívajú betablokátory (BB) a antagonisty mineralokortikoidných receptorov. Hodnoty krvného tlaku by mali byť optimálne menej než 140/90 mmHg. Z hľadiska kontroly diabetu môžeme povedať, že platí pravidlo – čím je pacient starší (s dlhotrvajúcim diabetom a s viacerými komorbiditami), tým je intenzívna kontrola glykémie menej žiaduca. V rámci sekundárnej prevencie je nutná zmena životného štýlu. Odporúča sa fyzická aktivita 3- a viackrát počas týždňa v trvaní asi 30 minút a prestať fajčiť. Intenzita fyzickej aktivity by mala byť na úvod stredná, to znamená od 60 – 79 % maxi-

Záver Stratifikácia pacienta po AKS je dôležitá nielen pre lekára, ale aj pre samotného pacienta. Poskytuje dôležité informácie o prognóze, nutnosti agresívnejšej liečby a častejšieho monitorovania. Treba si uvedomiť, že pacienti po komplikáciách v kontexte IM, s pridruženými ochoreniami, sú rizikovejší, a preto potrebujú častejšie kontroly. Dôležitá je aj informovanosť pacienta o potrebe sekundárnej prevencie. Všetci pacienti by mali mať optimálnu medikamentóznu terapiu s uptitráciou medikácie, so zámerom dosiahnuť cie-

Dôležitá je aj informovanosť pacienta o potrebe sekundárnej prevencie. Všetci pacienti by mali mať optimálnu medikamentóznu terapiu s uptitráciou medikácie, so zámerom dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku a laboratórnych parametrov (hladina LDL cholesterolu).

97

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Niektorí pacienti po IM vyžadujú profesionálnu psychologickú pomoc na zaradenie sa do bežného života, avšak túto adaptáciu často uľahčí dostatočná komunikácia s pacientom a odpovede na časté otázky.

9. Singh, S. M., Fitzgerald, G., Yan, A. T., et al.: Highgrade atrioventricular block in acute coronary syndromes: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. Eur Heart J 2015; 36:976. 10. Go, A. S., Barron, H. V., Rundle, A. C., et al.: Bundlebranch block and in-hospital mortality in acute myocardial infarction. National Registry of Myocardial Infarction 2 Investigators. Ann Intern Med 1998; 129:690. 11. Melgarejo-Moreno, A., Galcerá-Tomás, J., ConsuegraSánchez, L., et al.: Relation of New Permanent Right or Left Bundle Branch Block on Short- and Long-Term Mortality in Acute Myocardial Infarction Bundle Branch Block and Myocardial Infarction. Am J Cardiol 2015; 116:1003. 12. Widimsky, P., Rohác, F., Stásek, J., et al.: Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block: should new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion therapy? Eur Heart J 2012; 33:86. 13. Vivas, D., Pérez-Vizcayno, M. J., Hernández-Antolín, R., et al.: Prognostic implications of bundle branch block in patients undergoing primary coronary angioplasty in the stent era. Am J Cardiol 2010; 105:1276. 14. Imazio, M., Hoit, B. D.: Post-cardiac injury syndromes. An emerging cause of pericardial diseases. Int J Cardiol 2013; 168:648. 15. Studenčan, M., Hricák, V. et al.: Význam cielených organizačných opatrení pre implementáciu oficiálnych odporúčaní pre manažment pacientov so STEMI do klinickej praxe. Analýza výsledkov registra SLOVAKS 2007-2008, Cardiology sk 2010, 19(1):57-69 16. Glower, D. G., Lowe, E. L.: Left ventricular aneurysm. In: Cardiac Surgery in the Adult, Edmunds LH (Ed), McGraw-Hill, New York 1997. p.677. 17. Sabatine, M. S., McCabe, C. H., Morrow, D. A., et al.: Identification of patients at high risk for death and cardiac ischemic events after hospital discharge. Am Heart J 2002; 143:966. 18. Mukharji, J., Rude, R. E., Poole, W. K., et al.: Risk factors for sudden death after acute myocardial infarction: two-year follow-up. Am J Cardiol 1984; 54:31. 19. Roy, D., Marchand, E., Théroux, P., et al.: Programmed ventricular stimulation in survivors of an acute myocardial infarction. Circulation 1985; 72:487.

ľové hodnoty tlaku a laboratórnych parametrov (hladina LDL cholesterolu). V bežnej praxi sa často stretávame s nežiaducimi účinkami liekov, kvôli ktorým sú pacienti nonadherentní na liečbu. Možno práve vysvetlením rizikovosti z hľadiska dlhodobej prognózy budú motivovaní dodržiavať terapeutické postupy. Implementácia týchto postupov do klinickej praxe by sa mala zlepšiť, keďže je prínosná nielen pre pacienta, ale aj pre lekára.

Literatúra 1. Murray, C. J., Lopez A. D.: Alternative projections of mortality and disability by cause 1990–2020: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997;349:1498– 1504. 2. European Heart Journal (2011) 32, 2999–3054 doi:10.1093/eurheartj/ehr236 3. Patel M. R., Meine T. J., Lindblad L., et al.: Cardiac tamponade in the fibrinolytic era: analysis of >100,000 patients with ST- segment elevation myocardial infarction. Am Heart J 2006; 151:316.4. Peter J Zimetbaum, MD et al, www. uptodate.com, Conduction abnormalities after myocardial infarction 5. Gang, U. J., Hvelplund, A., Pedersen, S., et al.: High-degree atrioventricular block complicating ST-segment elevation myocardial infarction in the era of primary percutaneous coronary intervention. Europace 2012; 14:1639. 6. Auffret, V., Loirat, A., Leurent, G., et al.: High-degree atrioventricular block complicating ST segment elevation myocardial infarction in the contemporary era. Heart 2016; 102:40. 7. Kim, H. L., Kim, S. H., Seo, J. B., et al.: Influence of second- and third-degree heart block on 30-day outcome following acute myocardial infarction in the drug-eluting stent era. Am J Cardiol 2014; 114:1658. 8. Harikrishnan, P., Gupta, T., Palaniswamy, C., et al.: Complete heart block complicating ST-segment elevation myocardial infarction. JACCEP 2015; 1:529.

Kardiológia

98


TÉMA ČÍSLA

Pediatrická kardiológia – najdôležitejšie míľniky Pediatrická kardiológia je oblasť kardiológie a pediatrie, ktorej hlavnou náplňou bola donedávna predovšetkým starostlivosť o pacientov s vrodenými chybami srdca. Dnes je problematika oveľa širšia. Rozšírila sa predovšetkým o arytmológiu, ktorej význam v súčasnosti stúpa, najmä pri riešení problémov po operáciách srdca. Ďalej je to oblasť získaných chorôb srdca (zápalové ochorenia, kardiomyopatie, Kawasakiho choroba a iné) a v neposlednom rade aj oblasť prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Detstvo je jediné obdobie života, v ktorom sa dá realizovať systém primárnych preventívnych opatrení, ktoré môžu reálne zabrániť vzniku a rozvoju aterogenézy. Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najzávažnejšie problémy súčasnej medicíny, ich mortalita je v našej oblasti ešte stále veľmi vysoká (1).

MUDr. Viera Vršanská, CSc. Kardiologické oddelenie NÚSCH, a. s. Detské kardiocentrum, Bratislava

MUDr. Marián Hrebík, MPH primár Kardiologické oddelenie NÚSCH, a. s. Detské kardiocentrum, Bratislava

V súvislosti so zlepšením starostlivosti, diagnostiky, ale najmä vďaka dobrým výsledkom kardiochirurgie sa viac než 85 % pacientov po operácii VCHS dožíva dospelého veku.

99

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Úvod Vrodené chyby srdca sa podieľajú približne 30 % na všetkých vývojových anomáliách narodených detí. Incidencia na Slovensku je 6 – 9 prípadov na 1 000 živonarodených detí a predstavuje širokú paletu chýb – od jednoduchých až po kombináciu viacerých anomálií štruktúr srdca a priľahlých ciev. Starostlivosť o pacientov s vrodenou chybou srdca prešla v posledných desaťročiach veľkými zmenami. Umožnil to predovšetkým pokrok v týchto oblastiach: • prenatálna echokardiografia – dokáže identifikovať väčšinu (aj komplexných) vrodených chýb srdca (VCHS), • prevažná väčšina chýb sa diagnostikuje neinvazívne – echokardiograficky, • väčšina chýb sa koriguje kompletne už pri prvej operácii v skorom detskom veku, čím sa zabráni zmenám spôsobeným patologickou cirkuláciou, • podstatne sa znížila kardiochirurgická mortalita, • niektoré chyby sa dajú vyriešiť intervenčne, bez potreby operácie (otvorený ductus arteriosus, defekt predsieňového septa, defekt komorového septa, stenóza pľúcnej a aortálnej chlopne...).

Prenatálna diagnostika Neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o problematiku VCHS u detí sa stala prenatálna diagnostika. Umožňuje posúdiť morfológiu a funkciu srdca plodu. Anatomické štruktúry srdca je možné rozoznať pomocou transvaginálnej sondy už v 10. – 12. týždni gravidity. Transabdominálny prístup dovoľuje segmentálnu analýzu už od 16. – 18. týždňa. Optimálne obdobie na vyšetrenie srdca plodu je v 20. – 22. týždni tehotenstva. Prenatálna diagnostika sa zameriava na morfológiu a funkciu srdca plodu a prenatálne poruchy srdcového rytmu, ktoré nepoznané a neliečené môžu byť príčinou úmrtia plodu. Včasná fetálna diagnostika veľmi závažných komplexných kardiovaskulárnych anomálií, ktoré sú inoperabilné, alebo aj napriek chirurgickej korekcii majú zlú prognózu, umožňuje indikovať prerušenie tehotenstva. V spolupráci s gynekológom je možné určiť optimálnu stratégiu vedenia pôrodu, ktorý by sa mal realizovať na pracovisku umiestnenom v blízkosti Detského kardiocentra (DKC). Novorodenca je potom možné rýchlo neinvazívne, alebo invazívne vyšetriť a rozhodnúť o ďalšom postupe. Predíde sa tak riziku, ktoré vyplýva z transportu kriticky ohrozeného novorodenca, riziku zlyhania srdca a/alebo ťažkej hypoxii a multiorgánovému poškodeniu dieťaťa. Niektoré funkčné poruchy, napr. arytmie, je možné ovplyvniť farmakologicky už počas tehotenstva.

Poruchy rytmu Poruchy rytmu u detí môžu byť vrodené, ale aj získané. V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s poruchami rytmu, ktoré súvisia s vývojom jaziev po kardiochirurgických výkonoch na srdci, najmä pri riešení komplexných VCHS. Sú to najmä stavy po korekciách Fallotovej tetralógie, transpozícii veľkých ciev (najmä po operáciách podľa Mustarda a Senninga) či u pacientov po viacetapových riešeniach jednokomorovej cirkulácie (Fontanova operácia a iné). Liečba porúch rytmu sa v princípe nelíši od liečby v dospelom veku. U týchto pacientov treba vždy odhaliť (a prípadne aj riešiť) možnú primárnu hemodynamickú príčinu poruchy rytmu. Keďže porucha rytmu môže byť dôsledkom hemodynamickej poruchy (patologická cirkulácia, dysfunkcia chlopne alebo komory), na jej riešenie treba komplexný prístup. Situácia sa v tejto oblasti – vo vyšetrovacích metódach (elektrofyziológia), ale aj v intervenčných výkonoch (ablácie) – zlepšuje najmä vďaka spolupráci s arytmologickým oddelením NÚSCH. Kardiológia

100


TÉMA ČÍSLA

Vyšetrovacie metódy

približne 550 liečebných úkonov ročne – 300 operačných výkonov (s mimotelovým obehom aj bez neho) a viac než 250 kardiologických intervenčných výkonov vrátane výkonov zameraných na poruchy rytmu. Z 550 detí, ktoré sa v DKC každý rok podrobia nejakému liečebnému zákroku, sa 85 % (470 pacientov) dožije dospelosti. Približne polovica z týchto pacientov (235 pacientov ročne) potrebuje špecializovanú kardiologickú starostlivosť a/alebo ďalší výkon. Z tejto úvahy vyplýva, že už dnes každý rok pribudne do starostlivosti kardiológov dospelej populácie na Slovensku približne 230 dospelých pacientov s vrodenou srdcovou chybou (GUCH pacienti – Grown Up Congenital Heart pacienti) (2). Asi 1 – 2 % VCHS, ktoré sú v detstve nezávažné, môžu byť diagnostikované až v dospelosti (defekt predsieňového septa, bikuspidálna aortálna chlopňa a iné). Prevenciu komplikácií, spojených so srdcom, v detskom veku treba robiť kontinuálne počas celej doby sledovania. Ide o predchádzanie infekčným komplikáciám u pacientov po operáciách srdca, o prevenciu infekčnej endokarditídy u vybraných VCHS, poradenstvo pri voľbe povolania, odporúčania pri voľbe športových aktivít, ale aj o vysvetlenie rizika užívania hormonálnej antikoncepcie, vysvetlenie rizika tehotenstva pri niektorých závažných srdcových chybách, kvôli ktorým by mohol byť ohrozený nielen vývoj a život dieťaťa, ale aj matky. Komplexné sledovanie týchto pacientov vyžaduje interdisciplinárny prístup a spoluprácu nielen kardiológov detí a dospelých, ale prak-

Počas uplynulých 20 rokov vo vyšetrovacích metódach v detskej kardiológii došlo k výraznej zmene. Základnou vyšetrovacou metódou je echokardiografia. Invazívne katetrizačné vyšetrenie sa stalo metódou využívanou viac na intervencie na srdci alebo na priľahlých cievach. Diagnostická katetrizácia sa dnes robí len výnimočne. Intervenčne sa dnes uzatvárajú defekty predsieňového septa, otvorené arteriálne dukty, defekty komorového septa, dilatuje sa chlopňa a ramená pľúcnice, dilatuje sa kritická stenóza aortálnej chlopne, dilatuje sa (a prípadne stentuje) rekoarktácia aorty, stenózy vetiev pľúcnice a iné.

Situácia na Slovensku V súvislosti so zlepšením starostlivosti, diagnostiky, ale najmä vďaka dobrým výsledkom kardiochirurgie sa viac ako 85 % pacientov po operácii VCHS dožíva dospelého veku. Približne 50 % z nich je prakticky zdravých, nevyžadujú žiadnu špecializovanú starostlivosť alebo liečbu. Zhruba 25 % z operovaných detí vyžaduje intermitentné alebo celoživotné sledovanie. Niektoré z nich budú potrebovať ďalší chirurgický alebo intervenčný výkon alebo špecializovanú liečbu (typicky napr. rekoarktácia aorty). Zvyšných 25 % nie je možné kompletne uzdraviť (ak sa výkon realizuje, je paliatívneho charakteru). Títo pacienti vyžadujú intenzívne sledovanie a komplexnú liečbu, vrátane reintervencií alebo reoperácií, až do konca života. V DKC (na Slovensku) sa v posledných rokoch realizovalo

Včasná fetálna diagnostika veľmi závažných komplexných kardiovaskulárnych anomálií, ktoré sú inoperabilné, alebo aj napriek chirurgickej korekcii majú zlú prognózu, umožňuje indikovať prerušenie tehotenstva.

101

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

ticky všetkých medicínskych špecializácií. Aj preto v posledných rokoch vzniklo Centrum pre dospelých pacientov s VCHS (GUCH pacientov) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

Vrodené chyby srdca Všetky VCHS rozdeľujeme do troch základných skupín: chyby s ľavo-pravým skratom (ĽP skrat), s pravo-ľavým skratom (cyanotické ) a bezskratové chyby. Tabuľka č. 1: Vybrané najčastejšie VCHS (upravené podľa 3) Skupina VCHS

Opis

%

VCHS s ľavo-pravým skratom

defekty komorového septa (VSD)

32 %

defekty predsieňového septa (ASD)

16 %

ductus arteriosus persistens (PDA)

12 %

defekt átrioventrikulárneho septa (AVSD)

5 %

pľúcna stenóza (PS)

8 %

koarktácia aorty (CoA)

6 %

aortálna stenóza (AS)

5 %

Fallotova tetralógia (TOF)

6 %

D-transpozícia veľkých ciev (TGA)

5 %

hypoplastický ľavokomorový syndróm (HLHS)

3 %

ostatné

2 %

bezskratové VCHS

VCHS s pravo-ľavým skratom (cyanotické chyby)

Defekt komorového septa Spomedzi všetkých chýb sa najčastejšie vyskytuje defekt komorového septa. Patrí do skupiny chýb s ĽP skratom, tvorí približne tretinu všetkých VSCH. Môže sa vyskytovať samostatne alebo je súčasťou aj iných, komplikovanejších chýb. ĽP skrat vzniká recirkuláciou už okysličenej krvi z ľavej komory cez otvor v komorovom septe do pravej komory a do pľúcneho riečiska. Defekt môže byť uložený kdekoľvek v medzikomorovom septe a môže byť rôznej veľkosti. Od toho závisí aj objem krvi, ktorý defektom pretečie a tiež tlak v pravej komore a v pľúcnom riečisku. Pri malých defektoch je skrat malý a tlakové pomery v pravostranných oddieloch srdca sú iba málo zmenené. Pri veľkých defektoch rýchlo dochádza k vyrovnaniu tlakových pomerov v oboch komorách, postupne dilatujú všetky oddiely srdca, okrem pravej predsiene. Vzniká pľúcna hypercirkulácia s pľúcnou hypertenziou a dôsledkom je stúpanie pľúcnej vaskulárnej rezistencie. Klinický obraz pri menších defektoch je len málo zmenený. Môže byť prítomný častejší výskyt respiračných infekcií. Veľmi malé defekty môžu byť v detstve asymptomatické a jedinou známkou chyby je zvučný šelest. Takýto defekt, ak je uložený v muskulárnej časti septa, sa môže v priebehu vývoja aj spontánne uzavrieť. V niektorých prípadoch však aj malý defekt, uložený sub­aortálne, môže byť príčinou vzniku aortálnej insuficiencie a je rizikovým miestom pre vznik infekčnej endokarditídy na aortálnej chlopni. Veľké defekty spôsobujú najčastejšie vo veku 2 – 6 mesiacov zlyhanie srdca, čo sa klinicky prejavuje častými respiračnými infekciami, dyspnoe, nechutenstvom, neprospievaním, potením, hepatomegáliou, na hrudníku hmatnou pravokomorovou pulzáciou. Šelest na hrudníku je spočiatku intenzívny, ale postupne sa intenzita zmenšuje. Stav vyžaduje kardiotonickú a diuretickú liečbu, ale kauzálna liečba je chirurgická už v ranom dojčenskom veku.

Kardiológia

102


TÉMA ČÍSLA

AO

AO AP

AP

LP

LP

ASD

PP

PP

LK

VSD

LK

PK

PK

Obrázok č. 1: Defekt komorového septa (VSD) – schematický náčrt. AO – aorta, AP – pľúcnica, LK – ľavá komora, PK – pravá komora, LP – ľavá predsieň, PP – pravá predsieň. Smer skratu cez VSD označený šípkou.

Obrázok č. 2: Fallotova tetralógia (TOF) – schematický náčrt. AO – aorta, AP – pľúcnica, LK – ľavá komora, PK – pravá komora, LP – ľavá predsieň, PP – pravá predsieň, VSD – defekt komorového septa, aorta nasadá nad komorový defekt, ASD – defekt predsieňového septa. Chlopňa pľúcnice je stenotická (hypoplastická), subvalvárne je prítomná muskulárna stenóza výtoku pravej komory.

Fallotova tetralógia

ktorých pracoviskách vo veku 1. roku života. Operácia sa robí pomocou mimotelového obehu. Kompletná korekcia spočíva v uzávere defektu komorového septa, uvoľnení výtoku pravej komory, vo väčšine prípadov pomocou transanulárnej záplaty. Stav dieťaťa sa rýchlo zlepší, aj keď po operácii vznikne rôzne závažná pľúcna insuficiencia. Tento stav je v detstve pomerne dobre tolerovaný a pomocou kardiotonickej liečby sa pacient primerane vyvíja a prežíva normálne detstvo – s výnimkou závodného športovania. Po približne 15 – 20 rokoch vedie pľúcna regurgitácia k dysfunkcii pravej komory, a preto pacienta čaká reoperácia. Do pľúcneho ústia sa implantuje funkčná chlopňová protéza. Možnosti sú dve – implantácia homograftu alebo biologickej chlopňovej protézy. Dnes je prognóza pacientov veľmi dobrá a s určitými obmedzeniami prežijú plnohodnotný život. Treba však pravidelné celoživotné kardiologické sledovanie.

Najčastejšou VCHS spomedzi cyanotických VCHS so zníženým pľúcnym prietokom je Fallotova tetralógia. Charakterizujú ju štyri znaky: veľký defekt komorového septa, aorta nasadajúca nad komorový defekt, obštrukcia výtoku pravej komory (pľúcna stenóza valvárna a/alebo subvalvárna – infundibulárna) a hypertrofia pravej komory. V extrémnom prípade môže ísť až o atréziu pľúcnej chlopne. Obštrukcia výtoku pravej komory spôsobuje stúpanie tlaku v pravej komore, a tak dochádza k pravo-ľavému skratu cez komorový defekt – do aorty sa dostáva prímes desaturovanej krvi. Okrem toho práca pravej komory proti odporu spôsobuje hypertrofiu svaloviny pravej komory. Chyba sa prejavuje rôznym stupňom cyanózy – v závislosti od závažnosti pľúcnej stenózy. Pri závažnej forme sa vyskytujú anoxické záchvaty, u väčších detí sa v minulosti vyskytovali tieto situácie v podobe „squattingu“ – čupnutia. Dnes sa už do takejto situácie deti nedostávajú, pretože chyba sa chirurgicky vyrieši skôr, ako problém vznikne. Pri závažnej cyanóze je v krvnom obraze prítomná polycytémia a relatívny nedostatok sérového železa, prípadne aj koagulopatia. U všetkých cyanotických a polycytemických pacientov je zvýšené riziko tromboembolických príhod a výskytu abscesov v centrálnom nervovom systéme. Liečba je chirurgická a dnes sa realizuje vo veku 3 – 6 mesiacov, na nie-

Ateroskleróza Ďalším závažným problémom detskej kardiológie, ktorého riešenie sa posunulo do detského veku, je primárna prevencia aterosklerózy. Ateroskleróza je základom civilizačných ochorení kardiovaskulárneho systému a jej začiatky siahajú do detského veku. Rizikové faktory, ktoré urýchľujú tento proces, sú multifaktoriálne a pôsobia už od útleho detstva. 103

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Ďalším závažným problémom detskej kardiológie, ktorého riešenie sa posunulo do detského veku, je primárna prevencia aterosklerózy. Ateroskleróza je základom civilizačných ochorení kardiovaskulárneho systému a jej začiatky siahajú do detského veku. Rizikové faktory, ktoré urýchľujú tento proces, sú multifaktoriálne a pôsobia už od útleho detstva.

Bogalusa Heart Study (4, 5, 6), uskutočnená na súbore sekčných nálezov u mladých ľudí, ktorí zomreli na úraz, upozornila na multifaktoriálny charakter procesov, ktoré vedú ku vzniku aterosklerotických lézií na aorte a na koronárnych artériách. Štúdia potvrdila významnú koreláciu medzi tukovými prúžkami, fibróznymi plátmi a jednotlivými rizikovými faktormi. Upozornila tiež na fakt, že závažnosť lézií sa zvyšovala spolu so súbehom viacerých rizikových faktorov a narastala s vekom. Boli to prvé publikované výsledky, ktoré potvrdili vzťah medzi sérovými hladinami lipidov a rozsahom aterosklerotických zmien už v mladom veku. Ďalšia štúdia, ktorá získavala údaje z analýzy pitevných nálezov u mladých ľudí, bola štúdia PDAY (the Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth). Na materiáli získanom z viac ako 2 000 obetí náhleho úmrtia z nekardiálnej príčiny vo veku 15 – 34 rokov autori dokázali významnú koreláciu rozsahu aterosklerotických zmien s vysokými hladinami non-HDL-cholesterolu a s nízkymi hladinami HDL-cholesterolu už vo veku 20 – 30 rokov (7, 8). Ako nelipidové rizikové faktory, ktoré urýchľujú proces aterogenézy aj pri normálnom lipidovom spektre, sa ukázali fajčenie, hypertenzia, obezita a porucha glukózovej tolerancie (9). Mahoney a spol. (1996) našli kalcifikáty v karotickej artérii už vo veku 4 rokov a dokázali súvislosť medzi rizikovými faktormi aterosklerózy a výskytom kalcifiKardiológia

kátov v tepnách, ako aj súvislosť veku a frekvencie ich výskytu. (10) Preto je oblasť primárnej prevencie aterosklerózy ďalším dôležitým okruhom pediatrickej kardiológie. Proces aterogenézy začína v detstve a o jeho progresii rozhodujú rovnaké rizikové faktory ako u dospelých. V detskom a juvenilnom veku však klinické príznaky nie sú rozvinuté tak ako u dospelých pacientov, preto sa pozornosť upriamuje na biochemické ukazovatele (lipidogram), antropometrické vyšetrenie a meranie krvného tlaku. Tieto vyšetrenia pomáhajú identifikovať deti s rizikovými faktormi aterogenézy. Na Slovensku sa realizuje celoplošný viacstupňový skríning, ktorý je zameraný na celú detskú populáciu. Jeho organizácia je definovaná v Metodickom pokyne MZ SR z roku 2004 (11, 12). Cieľom skríningu je znížiť stupeň rizika v celej detskej populácii pomocou diétnych a režimových opatrení. Preventívne opatrenia majú racionalizovať výživu, zabrániť fajčeniu a zvýšiť pohybovú aktivitu u detí. Súčasne treba kontrolovať krvný tlak a výskyt diabetu. Otázky prevencie aterosklerózy u detí majú interdisciplinárny charakter, realizácia programu vyžaduje spoluprácu so zložkami verejného zdravotníctva. Cieľom je posun hladiny rizikových faktorov predčasnej aterosklerózy do menej nebezpečných hodnôt. Aj malý posun tohto rizika by mohol znamenať zníženie mortality a morbidity v dospelosti. 104


TÉMA ČÍSLA

Obezita detí V rozvinutom svete sa obezita detí stala doslova pandémiou. Obezita v detstve zvyšuje kardiovaskulárne riziko v dospelosti. Jej liečba vyžaduje komplexný prístup k životnému štýlu, zahŕňa edukáciu celej rodiny, zníženie energetického príjmu v potrave a zvýšenie pohybovej aktivity. Hlavnou zásadou liečby obezity v detskom veku je udržanie hmotnosti pri pokračujúcom raste, vďaka čomu postupne dosiahneme zníženie stupňa nadváhy. Drastické dietetické opatrenia v tomto veku nie sú vhodné. V prípade adolescentov po ukončení rastu je možné prikročiť aj k aktívnej redukcii hmotnosti.

Literatúra 1. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015, NCZI Bratislava 2017; 241 2. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010), Eu. Heart J.; doi:10.1093/eurheart/ehq249 3. Kovács L. a spol.: Pediatria, ARETE s.r.o., Bratislava 2010; 412 4. Berenson, G. S., Srinivasan, S. R., Bao, W., a spol.: Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults: the Bogalusa Heart Study. N. Engl. J. Med., 1998; 338, 1650 – 1656. 5. Freedman, D. S., Dietz, W. H., Srinivasan, S. R., Berenson, G. S.: The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adoslecents: The Bogalusa Heart Study. Pediatrics, 103, 1999; 1175 – 1182. 6. Newman, W. P. 3rd, Fredman, D. S., Voors, A. W., a spol.: Relation of serum lipoprotein levels and systolic blood pressure to early atherosclerosis: The Bogalusa Heart Study N Eng J Med, 1986; 314, 138 – 144. 7. McGill, H. C. Jr., McMahan, C. A., Herderick, E. E., a spol.: Effects of coronary heart disease risk factors on atherosclerosis of selected regions of aorta and right coronary artery. PDAY Research Group. Pathobiological Determinats of Atherosclerosis in Youth. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2000; 20, 836 – 845. 8. Relationship of atherosclerosis in young men to serum lipoprotein cholesterol concentration and smoking: A preliminary report from the Pathobiological Determinats of Atherosclerosis in Youth (PDAY) Research Group. JAMA, 1990; 264, s: 018 – 3024. 9. McGill, H. C. Jr., McMahan, C. A., Zieske, A. W., a spol.: Effects of nonlipid risk factors on atherosclerosis in youth with favorable lipoprotein profile. PDAY Research Group. Pathobiological Determinats of Atherosclerosis in Youth. Arterioscler Circulation, 2001; 103, 1546 – 1550. 10. Mahoney, L. T., Burns, T. L., Stanford, W. a spol.: Coronary risk factors measured in childhood and young adult life are associated with coronary artery calcification in young adults: the Muscatine Study. J Am Coll Cardiol, 1996; 27, 277 – 284. 11. Šimurka, P.: Primárna prevencia srdcocievnych ochorení v detskom veku. Cardiol 2008; 17, (2), s: 75 – 78. 12. Metodický pokyn pre primárnu prevenciu srdcocievnych ochorení u detí a dospelých. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR 2004; čiastka 49 – 51, 404 – 407.

Hypertenzia Detská kardiológia sa venuje, okrem sledovania antropometrických parametrov, predovšetkým sledovaniu a liečbe hypertenzie v detskom veku. Hypertenziu treba včas odhaliť a zaviesť predovšetkým nefarmakologické opatrenia do životosprávy celej rodiny a v prípade potreby treba hypertenziu aj správne liečiť.

Vzdelávanie na Slovensku V Detskom kardiocentre sa v priebehu posledných rokov vybudovala pedagogická báza, ktorá zabezpečuje pregraduálnu a aj postgraduálnu výchovu medikov a lekárov. Na Slovensku je vybudovaná sieť detských kardiológov, ktorí zabezpečujú kardiologickú starostlivosť pacientom s kardiologickými problémami v celej šírke spektra ochorení. V rámci vzdelávania sa organizujú pravidelné pracovné konferencie a semináre, samozrejmá je aj aktívna účasť na európskych a svetových kongresoch, ako aj publikačná činnosť.

Záver Detské kardiocentrum počas 25 rokov svojej existencie vykonalo veľký kus práce. Do budúcnosti si treba želať zlepšenie pracovných podmienok a pohodlia pre pacientov v nových priestoroch, ktoré sa, práve v čase písania článku, začínajú budovať v priestoroch NÚSCH.

105

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Kardiopulmonálna resuscitácia Jednou z možností predĺženia života je vynájdenie elixíru mladosti a zdravia. Druhou možnosťou je obnova zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií. Táto téma je stále aktuálnou a nikdy nevieme, kedy budeme postavení pred situáciu, v ktorej len od nášho konania bude závisieť život iného človeka. Práve preto sme sa snažili pomocou tohto príspevku objasniť kolegom, ktorí neprichádzajú denne do styku s takýmito stavmi, ako by mali postupovať a vykonať úkony nevyhnutné na samotnú záchranu života a na to, aby sa zvýšila šanca na prežitie postihnutého.

Kardiológia

106

MUDr. Gabriela Tischler, MPH Detská fakultná nemocnica Košice


TÉMA ČÍSLA

Úvod

nú resuscitáciu, pravdepodobnosť prežitia sa zvyšuje o 3 – 4 %. Laikmi, svedkami začatá KPR zvýši nádej na prežitie dvoj- až trojnásobne.

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je súbor postupov s cieľom obnovenia zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií. V Európe vedú k zastaveniu obehu podielom 82,5 % kardiálne ochorenia, podielom 4,3 % pľúcne poruchy, podielom 3,1 % traumy, podielom 2,2 % cievne mozgové príhody, podielom 4,9 % predávkovania, podielom 0,9 % samovražedné úmysly, podielom 0,5 % topenie, podielom 0,1 % elektrotraumy.

Etiológia Príčiny, ktoré vedú k zastaveniu obehu, sú rôznorodé. Ich percentuálny podiel bol opísaný v úvode textu. Treba si uvedomiť, že príčinou je často postupná progresia rôznych chronických ochorení, ktorá vyústi do zastavenia obehu. Z patofyziologického hľadiska môžeme hovoriť o rôznorodých mechanizmoch, ktoré majú spoločného menovateľa – hypoxiu.

Resuscitácia (oživovanie) má dávnu históriu. Prvé systematické postupy sa objavovali v rokoch 1810 – 1840. Indikáciou boli väčšinou topiace sa deti, ale aj dospelí, náhle zastavenie srdca pri epileptických záchvatoch. V 50. rokoch 20. storočia vznikol slogan „hearts too good to die“, keď došlo k náhlemu zastaveniu srdca u zdatných mladých mužov. Prvé moderné smernice vyšli v roku 1974 v časopise JAMA. V ďalšom priebehu je „otcom“ zjednodušených postupov ABC (airway, breathing, circulation) profesor Peter Safar. Tieto postupy sa rozšírili do celého sveta. Od roku 2000 sa každých 5 rokov utvárajú nové odporúčania na KPR, ktoré zohľadňujú najnovšie poznatky vedy. Najaktuálnejšie boli publikované v roku 2015.

Reverzibilné príčiny zástavy obehu (ktoré ak odstránime, mali by sme byť úspešní v resuscitácii) rozdeľujeme podľa začiatočných písmen na 4H/4T: Hypoxia

Trombembolická choroba

Hypovolémia

Tamponáda perikardu

Hypotermia

Tenzný pneumotorax

Hyper/hypokaliémia

Toxíny

Miesto výkonu KPR Kde ma môže niekto potrebovať? Kdekoľvek – na kúpalisku, v lese, v obchode, v kine, na futbale, doma, v práci, v ambulancii.

Kardiopulmonálnu resuscitáciu rozdeľujeme na dve formy. Prvou je základná, tzv. basic life support (BLS), ktorá – s výnimkou protektívnych pomôcok – nepoužíva žiadne iné pomôcky ani lieky. Je to resuscitácia, ktorú môže v prípade potreby podať každý z nás. Máme ju stále so sebou. Sú to prakticky len základné vedomosti a ochota pomôcť, v konečnom dôsledku aj zákonná povinnosť.

Ako rozpoznám, či niekto potrebuje oživovanie? Diagnostika zastavenia obehu vyplýva z klinického obrazu.

Klinický obraz Nekomunikujúci pacient bez známok života. Na oslovenie, na zatrasenie nereaguje. Nevidím dvíhať sa hrudník. Bledosť, cyanóza kože, cyanóza pier môžu byť nápomocným signálom. Hmatanie pulzácie arteria carotis ostáva pre profesionálov (zistilo sa, že často len odďaľuje začatie KPR). Pre laikov – neprofesionálov ostáva najvhodnejším signálom fakt, že pacient sa nehýbe, nereaguje na bolestivý podnet, nedvíha sa mu hrudník dýchaním. Pozornosť treba venovať prítomnosti tzv. gaspingu, je to nepravidelný, agonálny dych, ktorý z hľadiska výmeny plynov O2 a CO2 nie je účelný, preto ak vidím takéto dýchanie, ihneď začnem KPR a postupujem ako pri zastavení obehu. Najpravdepodobnejšou príčinou zastavenia obehu u dospelých je kardiálna príčina a z malígnych porúch rytmu je to komorová fibrilácia. U detí je príčinou zastavenia najčastejšie asfyxia a malígna porucha rytmu asystólia.

Druhou formou je rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia – advanced life support (ALS), ktorá zahŕňa použitie všetkých odporúčaných pomôcok, pomôcok na zaistenie dýchacích ciest, defibrilátora a odporúčaných liekov. Túto môže podávať profesionál pri výkone svojho povolania. Na rozhraní BLS a ALS je použitie automatizovaného externého defibrilátora (AED). Cieľom neodkladnej resuscitácie je čo najrýchlejšie okysličenie životne dôležitých orgánov, teda srdca a mozgu. Bez vykonávania oživovacích postupov sa každú minútu po zastavení obehu znižuje možnosť prežitia o 10 – 15 %. Ak ihneď začneme rozšíre-

107

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Diagnostika Laik – oslovenie, zatrasenie. Zdravotníci – pulzácie karotíd, dychová aktivita. Najčastejšími myšlienkami, ktoré víria v hlavách svedkov, sú tieto. Ako začnem? Bojím sa, že nespoznám, či je naozaj potrebné oživovanie. Nikdy som to nerobil. Odporúča sa oslovenie a potrasenie pacientom. Ak pacient neodpovedá, nejaví známky života, začnem KPR a použijem tzv. reťaz života (algoritmus postupu pri rozpoznaní zástavy obehu). Algoritmus je odlišný u dospelých a u detí. Odlišnosť pramení z predpokladanej príčiny zastavenia obehu.

Oslovenie, zatrasenie

DOSPELÝ: 1. Volám 155/112, najčastejšie je prítomná kardiálna príčina zástavy obehu. 2. Zahajujem KPR – BLS. (Ak je to možné, z hľadiska signálu mobilného telefónu, pracovník OS ZZS – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby – ostáva v spojení a presne nám vraví, čo máme pri resuscitácii robiť). 3. Pokračujeme v ALS (profesionáli).

Použitie AED

DIEŤA: 1. Zahájim 5 úvodných vdychov, najčastejšou príčinou zastavenia obehu je asfyxia. 2. Volám 112/155.

Liečba Ak je k dispozícii AED (automatizovaný externý defibrilátor), dáme si ho ihneď doniesť a postupujeme podľa návodu prístroja. Ak nie je k dispozícii, prevezmeme riadenie KPR a postupujeme podľa týchto odporúčaní. Dospelý 112/155 C-A-B 1. Volám 112/155 a následne C-A-B: C – circulation, A – airway, B – breathing 2. Stláčanie hrudníka (C) vykonávame v strede sterna, hĺbka stlačení je 5 cm, prípadne do tretiny hrúbky hrudného koša. Stlačenie vykonáme 30-krát a následne po spriechodnení dýchacích ciest (A) (záklon hlavy, predsunutie sánky) aplikujeme 2-krát umelý vdych (B). Treba sledovať zdvíhanie hrudníka, nezabudnúť upchať nos, ak má pacient tracheostomickú kanylu, dýchame do stómie. Ak máme možnosť, zabezpečíme dýchacie cesty pomôckami (airway, laryngeálna maska, laryngeálna tuba) a dychový objem 6 – 7 ml/ kg aplikujeme pomocou samorozpínacieho vaku (ambuvaku). Ak máme k dispozícii kyslík, príslušnou hadičkou ho napojíme na ambuvak a takto predýchavame pacienta.

Stláčanie hrudníka a predýchavanie nazývame aj slučkou. Tieto slučky vykonávame 2 minúty, potom prvýkrát kontrolujeme vitálne funkcie. Ak sa stav nezmenil, pokračujeme v stláčaní hrudníka

Kardiológia

108

5 úvodných vdychov, a stláčame hrudník

Stláčanie hrudníka

Venózna linka

Stabilizovaná poloha


TÉMA ČÍSLA

Diferenciálna diagnostika

a dýchaní 30:2 – opäť 2 minúty. V takomto algoritme úkony opakujeme, kým príde pomoc profesionálov. Ak sme v ambulancii a máme možnosť zabezpečiť intravenózny prístup a podať adrenalín (1 mg), urobíme to. Nezabúdame každé 2 minúty kontrolovať stav pacienta po vykonaní slučiek (stláčanie – dýchanie) a každých 2 – 5 minút podávame adrenalín. Pokiaľ nemáme k dispozícii EKG a defibrilátor, konáme, ako je uvedené v predošlom texte.

V prípade, ak je prítomná „len“ porucha vedomia (dýchanie a pulzácie sú zachované), pacienta uložíme do stabilizovanej polohy a privoláme pomoc. Kým prídu profesionáli, kontrolujeme prítomnosť pulzácie a spontánnu ventiláciu, ak vymiznú, zahájime KPR. Čakáme s postihnutým, neodchádzame od neho, pokiaľ nie sme sami v ohrození.

Záver Najčastejšou chybou je otáľanie so začiatkom KPR. Príčinou je obava, že uškodím, nie som si istý, ako mám vykonávať samotné oživovanie, nevenoval som sa tejto problematike, nikdy som to nevidel. Operátor OS ZZS 112/155 je nám kedykoľvek k dispozícii a pomôže nám prekonať prvé minúty neistoty – vie nám presne povedať, čo máme robiť.

Dieťa A-B-C 112/155 Vzhľadom na to, že najčastejšou príčinou zástavenia obehu u detí je asfyxia, po spriechodnení dýchacích ciest (A) podáme najprv 5 úvodných vdychov (B), a následne stláčame hrudník (C), pričom neustále kontrolujeme, či sa hrudník dvíha. Voláme 112/155. Ak dieťa vdýchlo cudzí predmet, nezabudneme kontrolovať ústnu dutinu, pretože kompresiami zvýšime vnútrohrudný tlak, a môže dôjsť k vypudeniu cudzieho telesa. Inak postupujeme ako u dospelého. Stláčanie hrudníka vykonávame v úrovni spojnice bradaviek do tretiny hrúbky hrudnej steny. Ak máme k dispozícii adrenalín, podávame 0,01 mg/kg v riedení 1:10 000.

Vždy si treba uvedomiť, že včasné pristúpenie k prvej pomoci, aj keď ju nebudeme podávať úplne ideálne, zvýši šancu prežitia človeka, u ktorého došlo k zastaveniu obehu. Príchod profesionálov s vybavením a zahájenie odbornej pomoci trvá určitú časovú periódu. Do ich príchodu život postihnutého závisí len na svedkoch, ktorí sú prítomní na mieste.

Tip: Vhodný roztok adrenalínu si môžeme pripraviť aj tak, že 1 mg adrenalínu dáme do 100 ml fyziologického roztoku a z toho naťahujeme do striekačky rovnaký počet mililitrov ako je hmotnosť detského pacienta v kilogramoch. Toto množstvo aplikujeme do žily.

Cieľom článku je pomôcť neprofesionálom v poskytovaní prvej pomoci a v prekonávaní neistoty či stresu v situáciách, keď stav človeka vyžaduje urgentnú pomoc.

Kedy môžem resuscitáciu ukončiť, resp. dokedy mám KPR vykonávať? 1. Keď sa obnovia vitálne funkcie. Pacienta uložím do stabilizovanej polohy a kontrolujem prítomnosť vitálnych funkcií. 2. Ak som vyčerpaný a nevládzem pokračovať v KPR. (Profesionáli vykonávajú KPR ideálne približne 3 – 5 min., potom klesá intenzita stláčania aj presnosť vykonávania záchranných postupov). 3. Ak odovzdám pacienta inej osobe, ktorá bude pokračovať v oživovaní, prípadne odovzdám pacienta priamo profesionálom. 4. Ak som sám v ohrození.

Literatúra 1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, 95: 1-312. Dostupné z http://www.crpguidelines.eu/.6. Feinman M, Cotton, BA,Haut,ER. Optimal 2. www.erc.edu 3. www.crpguidelines.eu 4. Referátový výber z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, NLK Praha, Supplementum 6/2010 str. 1-36

KPR môže lekár ukončiť vtedy, ak pri vykonávaní rozšírenej KPR (s pomôckami, prístrojmi, liekmi) 20 minút nedochádza k obnoveniu vitálnych funkcií. Vtedy lekár konštatuje exitus letalis (smrť).

109

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Angina pectoris Angina pectoris je symptomatickou manifestáciou prechodnej myokardiálnej ischémie. Angina vzniká vtedy, keď potreba kyslíka pre myokard prevýši schopnosť koronárnej cirkulácie. Základom liečby všetkých kardiovaskulárnych ochorení je zmena životného štýlu. Farmakologické intervencie zahŕňajú moduláciu srdcovej frekvencie, relaxáciu hladkého svalstva, revaskularizáciu a iné. Niektoré tieto intervencie môžu priamo alebo nepriamo zabrániť nepriaznivým dôsledkom nedostatočného zásobovania myokardu kyslíkom alebo ich aspoň oddialiť. Predložený článok sumarizuje súčasné možnosti liečby anginy pectoris.

Kardiológia

110


TÉMA ČÍSLA

Ischemická choroba srdca Ischemická choroba srdca (ICHS) je súhrnné označenie chorôb, ktoré majú spoločnú prítomnosť ischémie myokardu vzniknutej v dôsledku patologického procesu v koronárnom riečisku (nepomer medzi dodávkou a potrebou krvného zásobenia myokardu). Termín „ischémia myokardu“ je širší pojem, zahŕňa i stavy, keď nedostatočný prívod kyslíka má aj nekoronárny základ (znížená transportná kapacita krvi pre kyslík, pokles perfúzneho tlaku či patologicky zvýšená metabolická potreba). K príčinám ICHS patrí: a) koronárna ateroskleróza, b) poškodenie koronárnych artérií (vrodená anomália, arteritída, trauma, spazmy, embólia), c) extrakoronárne príčiny (prejav iného ochorenia: hypertrofia ĽK, anémia, hypertyreóza).

MUDr. Juraj Sokol, PhD. Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

ICHS môžeme klasifikovať na: A.) akútnu (nestabilnú) formu, ktorá zahŕňa: 1. nestabilnú anginu pectoris (AP) – Je definovaná ako novovzniknutá AP (novovzniknutá AP sa považuje za nestabilnú do 4 týždňov od svojho vzniku) alebo ako zhoršenie už existujúcej AP (zvýšenie frekvencie záchvatov, väčšia intenzita alebo zmena charakteru záchvatov a predĺženie epizód záchvatov). Táto forma má veľký význam vzhľadom na včasný prechod k infarktu myokardu (IM) a k vysokému riziku náhlej smrti. 2. akútny infarkt myokardu – Je charakterizovaný nekrózou časti myokardu, ktorá vznikla na základe poruchy koronárnej perfúzie. Uzáver niektorého z hlavných epikardiálnych kmeňov koronárnych tepien: ramus interventricularis anterior (RIA), ramus circumflexus (RC), arteria coronaria dextra (ACD), vzácnejšie kmeňa arteria coronaria sinistra (ACS), alebo menších vetiev ramus diagonalis (RD) a ramus marginalis sinister (RMS). 3. náhlu koronárnu smrť – Je definovaná úmrtím do jednej hodiny od počiatku prvých ťažkostí. – Príčinou je akútny IM alebo ICHS s pokročilou koronárnou aterosklerózou, ale i kardiomyopatie, nádor... B.) chronickú (stabilizovanú) formu, ktorá zahŕňa: 1. stabilnú formu AP – Bolesť (zvieravá alebo pálivá) za hrudnou kosťou pri námahe, rozčúlení, v chlade. Typická je propagácia bolesti či tlaku na chrbticu, do jedného alebo obidvoch ramien, rúk, krku a do sánky.

MUDr. František Nehaj I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Michal Mokáň I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Marianna Kubašková Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin prof. MUDr. Ján Staško, PhD. Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

111

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

– Na základe závažnosti ťažkostí bola na praktické účely vypracovaná klasifikácia AP (NYHA: New York Heart association): I. neprítomnosť AP pri bežnej činnosti, výskyt len pri ťažkej prolongovanej námahe, II. mierne obmedzenie pri bežnej činnosti – rýchla chôdza po schodoch, do kopca, AP v chlade, pri emocionálnom strese alebo krátko po prebudení, III. výrazné limitovanie pri bežnej činnosti: chôdza po rovine, chôdza na prvé poschodie, IV. AP po minimálnej záťaži alebo v pokoji. 2. variantnú (spastická, Prinzmetalova) AP – U chorých sa objavujú stenokardie v pokoji i pri námahe, typicky sa vyskytujú nadránom. – Príčinou sú spazmy epikardiálnej časti koronárnych ciev. 3. nemú ischémiu myokardu – Objektívne dokázaná ischémia myokardu bez subjektívnych ťažkostí. – V poslednej dobe sa ukazuje, že je pomerne častým javom u chorých: a.) úplne asymptomatických, b.) u pacientov s AP, pacienti mávajú symptomatické a asymptomatické obdobie, c.) u pacientov po prekonanom infarkte. 4. syndróm X – Heterogénna skupina chorých s makroskopicky normálnymi koronárnymi tepnami, no prítomnou koronárnou nedostatočnosťou (typická anamnéza námahových alebo ponámahových stenokardií s obrazom ischémie myokardu pri záťaži na EKG, či pri tháliovej scintigrafii). 5. ICHS manifestovanú srdcovou nedostatočnosťou 6. ICHS manifestovanú srdcovou arytmiou

Manažment anginy pectoris Zmena životného štýlu Liečba anginy pectoris musí byť spojená so zlepšením prognózy pacienta. Vždy sa musí začať zmenou životného štýlu (3, 4). Je dokázané, že ukončenie fajčenia má pozitívny vplyv na prognózu pacienta. Úspešnosť odvyka-

Pacienti so stabilnou anginou pectoris môžu absolvovať mierne intenzívny tréning (≥ 3-krát týždenne 30 minút). Cvičenie zlepšuje prognózu a kvalitu života.

Kardiológia

112


TÉMA ČÍSLA Tabuľka č. 1: Prehľad kalciových blokátorov I. generácia

II. generácia

III. generácia

dihydropyridíny nitredipín ADALAT CORINFAR CORDIPIN

nitredipín BAYPRESS

lacidipín LACIPIL

nimodipín NIMOTOP

amplodipín NORVASC

nondihydropyridíny 1. benzothiazepíny diltiazen BlOCALCIN DILZEM DIAKORDIN

felodipín PLENDIL

2. fenylalkylamíny verapamil ISOPTIN LEKOPTIN

• selektívnejšie k cievam • pomalší nástup účinku • menej NÚ

isradipín LOMIR

nia zlepšujú pomocné látky ako bupropión a vareniklín. Ďalším priaznivým faktorom je body mass index (BMI) nižší než 25 a zdravá strava. Neodmysliteľnou súčasťou liečby anginy pectoris je teda aj kalorická primeranosť potravy. Stravu treba upraviť tak, aby obsahovala dostatočné množstvo vitamínov, vlákniny, omega-3 mastných kyselín a proteínov. Vyhýbame sa mastným, slaným/sladkým a vysoko kalorickým jedlám. Medicína založená na dôkazoch podporuje tvrdenie, že u pacientov s anginou pectoris je dôležitá každodenná fyzická aktivita. Aeróbne cvičenia môžu byť navrhnuté ako súčasť kardiálnej rehabilitácie. Treba hodnotiť výkonnosť a rizikovosť takéhoto cvičenia. Pacienti so stabilnou anginou pectoris môžu absolvovať mierne intenzívny tréning (≥ 3-krát týždenne 30 minút). Cvičenie zlepšuje prognózu a kvalitu života. Kontrola krvného tlaku je základom liečby anginy pectoris. Vysoký krvný tlak je najčastejším rizikovým faktorom koronárnej choroby vrátane IM a anginy pectoris. Medicína založená na dôkazoch podporuje tvrdenie, že je veľmi dôležité zníženie systolického tlaku pod 140 mmHg a diastolického tlaku pod 90 mmHg (5). K ďalším opatreniam patrí aj správny manažment hypercholesterolémie a súčasne zníženie LDL cholesterolu. Nízke hladiny LDL cholesterolu sa spájajú s nižšou progresiou koronárnej aterosklerózy a so zlepšením endoteliálnej a cievnej funkcie hladkého svalstva. Diabetes mellitus podporuje progresiu koronárnej choroby a spôsobuje vznik komplikácií ako napr. neuropatie, retinopatie a nefropatie. Hladina glykovaného hemoglobínu pod 7 % zlepšuje prognózu pacienta s anginou pectoris (1).

• vysoko selektívne k cievam • pozvoľný nástup účinku • málo NÚ

Redukcia srdcového rytmu Dnes je už veľmi dobre zdokumentované, že srdcová frekvencia je najdôležitejším determinantom ischémie myokardu. Teda súčasťou manažmentu anginy pectoris musí byť aj zníženie a/alebo obmedzenie srdcovej frekvencie (6). Vyššia frekvencia je markerom väčšieho kardiovaskulárneho rizika (7). K farmakologicky účinným látkam patria b-adrenergné blokátory a kalciové blokátory. Blokátory vápnikových kanálov sú látky, ktoré inhibujú vstup vápnika z extracelulárneho priestoru do bunky cez pomalé Ca2+ kanály. Táto skupina je podľa chemického pôvodu veľmi heterogénna. Ich široké uplatnenie v terapii začalo v rokoch 1983 a 1984, po objavení iónových kanálov v bunkovej membráne. Obmedzenie vstupu vápnika do bunky znižuje predovšetkým činnosť srdca a tonus ciev. Ich prehľad je uvedený v Tabuľke č. 1. Látky typu verapamil a diltiazem sa viažu na intracelulárnom konci kanála, kde sa však kvôli svojej hydrofilnosti nemôžu dostať cez biologickú membránu. Sú odkázané na prechod cez otvorený kanál. Ich schopnosť blokovať kanál tak závisí od frekvencie otvárania kanála, ktorá im umožní prístup k ich väzobnému miestu. Majú preto selektívnejší účinok na často sa otvárajúce kanály SA a AV uzla. Látky typu nifedipín sú lipofilné a majú svoj receptor na vonkajšej, extracelulárnej strane kanála. Pôsobia viac na hladké svaly ciev. Na cievach srdca a na periférii pôsobia výraznejšie na arteriálnu časť, ich účinok na vény je nepatrný. Ovplyvňujú hladkú svalovinu všetkých ciev, aj keď regionálna vazodilatácia sa líši v závislosti od výberu liečiva. Všetky uve113

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

dené látky však dilatujú koronárne artérie a odstraňujú ich spazmy. Blokátory s účinkom na vodivý systém srdca majú negatívne chronotropný a dromotropný účinok, majú aj negatívne inotropný účinok. Zníženie afterloadu s nasledujúcou redukciou práce srdca znamenajú jeho lepšie prekrvenie a znižujú spotrebu kyslíka a metabolickú potrebu. Veľmi dôležité je upozornenie, že verapamil sa nesmie kombinovať s β-adrenergnými blokátormi, pretože sa môže potencovať negatívny chronotropný účinok. Vyvolala by sa bradykardia a hypotenzia (7). β-adrenergné blokátory sú namierené priamo proti β-adrenergným receptorom nervového systému. Ich inhibícia vyvolá zníženie srdcovej frekvencie a kontraktility, čím sa zníži aj spotreba kyslíka srdcovým svalom. Tieto účinky sú minimálne v pokoji, avšak maximálne v strese a pri fyzickej aktivite. β-adrenergné blokátory zvyšujú aj perfúziu ischemických častí myokardu. β-blokátory patria do prvej línie liečby anginy pectoris, pretože je dokázané, že ich užívanie znižuje mortalitu u pacientov s anginou (1, 2). Negatívom β-blokátorov sú ich nežiaduce účinky ako únava, depresie, bradykardie, sexuálne dysfunkcie a metabolické zmeny. Bohužiaľ tieto nežiaduce účinky môžu byť pre pacientov s anginou viac obťažujúce ako samotná angina pectoris (2).

Najdôležitejšie účinky sú: 1. výrazná venodilatácia s redukciou venózneho tlaku a zmenšenie žilového návratu krvi do srdca (redukcia preloadu), 2. dilatácia artérií a zníženie periférneho odporu vedúce k zníženiu tlaku krvi a poklesu afterloadu, 3. v koronárnom riečisku rozširujú predovšetkým veľké koronárne artérie a otvárajú kolaterály, teda redistribuujú krv z normálneho do ischemického ložiska, 4. vazodilatácia ciev v oblasti hlavy, menej renálne a kožné cievy (s výnimkou tváre). Výsledkom sú: 1. zlepšené vyprázdnenie komory s menším objemom pri venóznej dilatácii, 2. srdce pracujúce proti menšiemu odporu pri arteriálnej dilatácii a vďaka zníženiu TK, 3. znížením plniacich tlakov v srdci je zlepšené aj prekrvenie subendokardiálnych vrstiev myokardu, zvlášť citlivých na nedostatok kyslíka, 4. zlepšenie celkovej kyslíkovej bilancie a redistribúcia krvi do ischemického ložiska, 5. uvoľnenie koronárnych spazmov u nestabilnej AP. Výsledkom vazodilatácie bývajú často bolesti hlavy a začervenanie tváre. Po vysokých dávkach hrozí nadmerný pokles TK a reflexná tachykardia, ktorá môže vyprovokovať anginózny záchvat. Jedným z hlavných poblémov liečby nitrátmi je vznik tolerancie. Je to multifaktoriálny problém, avšak najdôležitejším faktorom je vyčerpanie sulfhydrylových skupín pri produkcii nitritových iónov. Inhibítory fosfodiesterázy patria tiež ku antianginálnym liečivám. Ich účinkom sa znižuje cyklický guanylmonofosfát. Prvým klinicky testovaným inhibítorom fosfodiesterázy bol sildenafil (2, 7).

Relaxácia hladkého svalstva Relaxácia hladkého svalstva je regulovaný proces. Zahŕňa oxid dusnatý, S-nitrosotiol a guanylátcyklázu. Farmakologická liečba je založená práve na manipulácii s týmito zložkami kaskády (2). Organické nitráty sú pilierom liečby všetkých foriem anginy pectoris. Priaznivé účinky nitrátov pri záchvate anginy boli známe už v polovici minulého storočia. Schopnosť amylnitritu odstrániť angióznu bolesť objavil v roku 1867 anglický lekár L. Brunton. Z pozorovaní pri výrobe dynamitu, ktorého objaviteľom je Nobel, vyplynulo, že hlavná súčasť výbušniny glyceryltrinitrát (nitroglycerín) pomáha pri záchvate anginy pectoris. Nitroglycerín sa od zavedenia do terapie v roku 1867 používa dodnes. Organické nitráty sa viažu na tkanivové –SH skupiny, pričom sa uvoľní nitritový ión NO2-, ktorý sa v bunke mení na NO. Oxid dusnatý intracelulárne tvorí reaktívne intermediálne nitrozotiolové produkty (R-SNO), ktoré aktivujú cez solubilnú cytozolovú guanylcyklázu podukciu cGMP z GTP. cGMP aktivuje proteínkinázu G a to vedie ku kaskáde efektov v bunke hladkého svalu, ktoré kulminujú defosforyláciu myozínového reťazca a sekvestráciu intracelulárneho Ca2+, výsledkom čoho je relaxácia (2). Kardiológia

Modulácia metabolizmu Trimetazidín inhibuje oxidáciu mastných kyselín, čím zvyšuje využívanie glukózy myokardom. Trimetazidín sa označuje ako metabolický modulátor ischemickej kaskády (3). U pacientov so stabilnou anginou pectoris trimetazidín oneskoruje nástup ischémie a znižuje počet anginálnych záchvatov. Antiischemické účinky nie sú spojené so znížením srdcovej frekvencie. U diabetikov trimetazidín znížil glykovaný hemoglobín. Existuje však len málo dôkazov, že by mal trimetazidín vplyv na mortalitu a kvalitu života u pacientov s anginou pectoris (8, 9). V Spojených štátoch je arginín klasifikovaný ako výživový doplnok a nie ako liek. Preto nie je predme114


TÉMA ČÍSLA

tom regulačných obmedzení. Navyše, chýbajú údaje z veľkých randomizovaných štúdií. Avšak výrobcovia L-arginínu uvádzajú, že má antianginózne účinky. Predpokladá sa, že podporuje angiogenézu a znižuje produkciu oxidu dusnatého (10, 11). Alopurinol inhibuje xantínoxidázu. Nedávne randomizované, placebom kontrolované štúdie ukázali, že alopurinol by mohol byť vhodným liečivom na liečbu anginy pectoris, pretože skracuje dĺžku trvania záchvatov. Dôkazov na toto tvrdenie je však málo. Navyše, dlhodobé užívanie je spojené s cytopéniou a toxickou epidermálnou nekrolýzou (12).

Literatúra

1. Klener, P. et al.: Vnitřní lekařství. štvrté vydanie. Praha: Galen, 2006 s. 1174. ISBN 978-80-7262-705-9. 2. Winchester, D. E., Pepine, C. J.: Angina treatments and prevention of cardiac events: an appraisal of the evidence. Eur Heart J Suppl. 2015; 17(Suppl G):G10-G18. 3. Fihn, S. D., Gardin, J. M., Abrams, J., et al.: 2012 ACCF/ AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2012; 60: e44–e164. 4. Montalescot, G., Sechtem, U., Achenbach, S., et al.: 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34:2949–3003. 5. NationalHeart, Lung, and BloodInstitute.Landmark NIH study shows intensive blood pressure management may save lives. Press release, 11 September 2015. http://www.nhlbi.nih.gov/news/press-releases/2015/ landmark-nih-study-shows-intensive-blood-pressuremanagementmay-save-lives (11 September 2015). 6. Frishman, W. H.: Multifactorial actions of betaadrenergic blocking drugs in ischemic heart disease: current concepts. Circulation 1983; 67:I11–I18. 7. Kolloch, R., Legler, U. F., Champion, A., et al.: Impact of resting heart rate on outcomes in hypertensive patients with coronary artery disease: findings from the International VErapamil-SR/trandolapril STudy (INVEST). Eur Heart J 2008; 29: 1327–1334. 8. Bangalore, S., Parkar, S., Messerli, F. H.: Long-acting calcium antagonists in patients with coronary artery disease: a meta-analysis. Am J Med 2009; 122:356–365. 9. Ciappon,i A., Pizarro, R., Harrison, J.: Trimetazidine for stable angina. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD003614. 10. Peng, S., Zhao, M., Wan, J., Fang, Q., Fang, D., Li, K.: The efficacy of trimetazidine on stable angina pectoris: a meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Cardiol 2014;177:780–785. 11. Miner, S.E., Al-Hesayen, A., Kelly, S., et al.: L-Arginine transport in the human coronary and peripheral circulation. Circulation 2004;109:1278–1283. 12. Ruel, M., Beanlands, R. S., Lortie, M., et al.: Concomitant treatment with oral L-arginine improves the efficacy of surgical angiogenesis in patients with severe diffuse coronary artery disease: the Endothelial Modulation in Angiogenic Therapy randomized controlled trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135: 762–770. 770 e761. 13. Rajendra, N. S., Ireland, S., George, J., et al.: Mechanistic insights into the therapeutic use of highdose allopurinol in angina pectoris. J Am Coll Cardiol 2011; 58: 820–828.

Fyzická intervencia Podrobný opis revaskularizačných postupov by bol veľmi rozsiahly. Presahuje možnosti tohto článku. Existuje však celý rad európskych a amerických odporúčaní venovaných tejto problematike. Stručne povedané, fyzické obnovenie koronárneho prietoku, či už prostredníctvom bajpasu alebo pomocou perkutánnej koronárnej intervencie (PCI), je bežne používanou stratégiou liečby anginy pectoris. Za posledných desať rokov nastal významný pokrok v revaskularizačných technikách – zlepšila sa ich účinnosť a znížil sa výskyt komplikácií. (2)

Záver V súčasnosti máme k dispozícii celý rad farmakologických a intervenčných stratégií pre pacientov s anginou pectoris. Avšak iba užívanie betablokátorov a revaskularizačné stratégie znižujú výskyt anginy pectoris a súčasne znižujú výskyt veľkých koronárnych príhod (MACE). Mnoho liečebných stratégií buď vôbec neznižuje výskyt MACE, alebo ich výskyt vôbec nebol študovaný. Niektoré liečebné stratégie však výskyt MACE znižujú nepriamo, napr. kalciové blokátory, ak je ich indikáciou hypertenzia. Je zrejmé, že v tejto oblasti stále existuje veľa nejasností a navyše chýbajú nové inovatívne liečebné stratégie.

115

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje spektrum klinických prejavov, ktoré charakterizujú infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu (STEMI), infarkt myokardu s depresiami ST segmentu (NSTEMI) alebo nestabilnú angínu pectoris (NAP). Princípy, postupy, liečba, ale aj definícia AIM prešli rôznymi modifikáciami. Vzhľadom na významné zmeny v diagnostike, ktoré priniesli kardiošpecifické markery, bola vypracovaná nová definícia infarktu myokardu (IM). Podľa tretej globálnej pracovnej skupiny pre IM by mal byť pojem AIM použitý v prípade, ak je k dispozícii dôkaz myokardiálnej nekrózy v klinickej situácii zodpovedajúci akútnej myokardiálnej ischémii.

Kardiológia

116


TÉMA ČÍSLA

Úvod Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vyspelých krajinách. Koronárna choroba srdca je na prvom mieste ako príčina úmrtia, čo predstavuje sedem miliónov ľudí každý rok, čiže 12,8 % zo všetkých úmrtí na svete. Každý šiesty muž a každá šiesta žena zomrú na IM. Ročná incidencia AKS je približne 3 na 1 000 obyvateľov v Slovenskej republike. Zatiaľ čo incidencia STEMI má v poslednej dekáde tendenciu k poklesu, incidencia AKS bez elevácie ST segmentu (NSTE – AKS) mierne narastá. Histologická smrť buniek myokardu nenastáva ihneď po nástupe ischémie, ale s časovým odstupom približne 20 minút, na zvieracích modeloch aj skôr. K úplnej nekróze buniek myokardu dochádza do 2 až 4 hodín. Tento časový interval závisí od viacerých faktorov, ako sú prítomnosť kolaterálneho cievneho zásobenia ischemickej oblasti, citlivosť myocytov na ischémiu, adaptácia (preconditioning) myokardu na prísun živín a kyslíka a aj od toho, či ide o perzistujúcu, alebo intermitentnú oklúziu koronárnej artérie (1, 2).

MUDr. František Nehaj I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

Etiológia

MUDr. Michal Mokáň I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

IM býva primárne zapríčinený aterosklerózou (ATS). Väčšina prípadov sa vyskytuje pri ruptúre predchádzajúcej nezávažnej lézie (aterosklerotická lézia, ktorá bola predtým hemodynamicky nezávažná, ale náchylná k ruptúre). Hlavným spúšťačom koronárnej trombózy je ruptúra aterosklerotického plátu s nasadajúcou intrakoronárnou trombózou (nasadnutie trombu na prasknutý aterosklerotický plát). Novovzniknutý uzáver koronárnej tepny vedie k ischémii a následnému ireverzibilnému poškodeniu kardiomyocytov. Vzácnejšie môže byť príčinou IM spazmus, arteritída, embolizácia do koronárnej tepny či intrakoronárna trombóza bez aterosklerózy (3, 4).

MUDr. František Kovář, PhD. I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Marianna Kubašková Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

Klinický obraz Typickým prejavom IM je retrosternálna bolesť, ktorá môže mať tlakový alebo zvieravý charakter, či pálenie za hrudnou kosťou. Lokalizácia môže byť atypická (v chrbte, medzi lopatkami, v epigastriu, v krku, v ľavej hornej končatine). Iradiácia býva typicky lokalizovaná na prednej strane hrudníka do niektorej z vyššie uvedených lokalít. Trvanie bolesti sa pohybuje od 20 minút do niekoľko hodín. Približne polovica postihnutých má sprievodné príznaky ako dušnosť, nauzeu, zvracanie, potenie, palpitácie, strach, slabosť, presynkopu. U 10 % pacientov s IM sú príznaky mierne, atypické, vzácne žiadne (tzv. nemý infarkt). Až 40 % IM predchádza nestabilná angina pectoris. Fyzikálny nález je pri IM normálny, patologické odchýlky vznikajú iba pri

MUDr. Juraj Sokol, PhD. Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

117

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

komplikáciách. Na urgentné liečebné stratégie je klasifikácia IM rozdelená podľa elevácie ST alebo bez elevácie ST úseku. Podľa ďalších kategórií môžeme IM rozdeliť na rôzne typy – na základe patologických, klinických a prognostických odlišností (Tabuľka č. 4). Včasná diagnóza IM je kľúčová k úspešnému manažmentu pacienta a reperfúznej liečbe. Čas, ktorý uplynie od vzniku symptómov pacienta do reperfúznej terapie (fibrinolýza alebo perkutánna koronárna intervencia), je najdôležitejší údaj, pretože reflektuje totálny ischemický čas (5, 6).

Tabuľka č. 1 Elevácia srdcového troponínu v dôsledku poškodenia myokardu Poškodenie súvisiace s primárnou myokardiálnou ischémiou • ruptúra plátu • intraluminálny vznik trombu v koronárnej tepne Poškodenie súvisiace s nerovnováhou medzi dodávkou a nárokmi myokardu na kyslík a živiny • tachy-/bradyarytmia • disekcia aorty, ťažké poškodenie aortálnej chlopne • hypertrofická kardiomyopatia • kardiogénny, hypovolemický, septický šok • ťažké respiračné zlyhanie • anémia ťažkého stupňa • hypertenzia s hypertrofiou ľavej komory alebo bez nej • koronárny spazmus • koronárna embólia, vaskulitída • koronárna endotelová dysfunkcia bez významnej ICHS

Diagnostika Pri pacientoch s bolesťami na hrudníku, pri podozrení na IM, je esenciálnou zložkou pri diagnostike 12-zvodové elektrokardiografické vyšetrenie (EKG). Posúdenie dynamických zmien EKG krivky pri IM vyžaduje akvizíciu niekoľkých EKG záznamov v rôznych časových intervaloch (15 – 30 minút) alebo napojenie pacienta na kontinuálny EKG monitoring. Samotný EKG záznam nestačí na stanovenie diagnózy akútnej ischémie alebo IM, pretože elevácia ST segmentu môže byť prítomná pri perikarditíde, pri hypertrofii ľavej komory, blokáde ľavého Tawarovho ramienka (BLTR), tako-tsubo kardiomyopatii alebo pri syndróme včasnej repolarizácie. Novovzniknutá elevácia ST segmentu, spojená s kontralaterálnou depresiou ST segmentu, odráža akútnu koronárnu oklúziu a vyžaduje priamy transport do katetrizačnej sály (Cathlab). Najčastejšími prejavmi myokardiálnej ischémie bývajú zmeny vlny T a ST segmentu (7). Patologické kmity Q sa môžu vyskytovať pri kardiomyopatiách v dôsledku fibrózy myokardu. Prechodne môžu byť pozorované počas epizódy akútnej ischémie alebo vzácne počas akútneho IM s úspešnou reperfúziou. Kmit Q alebo komplexy QS sú u pacientov s ischemickou chorobou srdca patognomické kvôli prekonanému IM, a to nezávisle na výskyte symptómov. K rozvoju abnormalít úseku ST – T môže viesť pľúcna embólia, intrakraniálne procesy, elektrolytová dysbalancia, hypotermia alebo peri-/myokarditída. U pacientov s blokádou pravého Tawarovho ramienka (BPTR) sa vyskytujú abnormality vo zvodoch V1 – V3, vzhľadom na to je obťažné posúdiť ischemické zmeny v týchto zvodoch. O myokardiálnej ischémii alebo IM by sa malo uvažovať pri objavení nových elevácií úseku ST alebo kmitov Q. Špecifické kritériá pre eleváciu úseku ST pre jednotlivé vekové skupiny a pohlavia sú uvedené v Tabuľke č. 2. Prehľad hlavných typov IM podľa lokalizácie a zvodov je uvedený v Tabuľke č. 3 (8, 9). Zo zobrazovacej techniky sa pri diagnostike IM využíva echokardiografia, rádionuklidová Kardiológia

Poškodenie nesúvisiace s myokardiálnou ischémiou • kontúzia srdca, operácia, ablácia, kardiostimulácia, defibrilácia • myokarditída • cytotoxicita – antracyklín, herceptín • rhabdomyolýza s poškodením srdca Multifaktoriálne alebo bližšie neurčené poškodenie myokardu • srdcové zlyhanie • zlyhanie obličiek • sepsa • stresová tako-tsubo kardiomyopatia • pľúcna embólia so stredným a vysokým klinickým rizikom • ťažká pľúcna hypertenzia • subarachnoidálne krvácanie, cievna mozgová príhoda • infiltratívne ochorenie – amyloidóza, sarkoidóza • nadmerná fyzická námaha

Tabuľka č. 2 Kritériá pre eleváciu segmentu ST Nové elevácie segmentu ST v bode J vo dvoch susedných zvodoch s nasledujúcimi prahovými hodnotami: • > 0,1 mV vo všetkých zvodoch okrem V2, V3 u mužov a žien, • vo zvodoch V2, V3 > 0,2 mV u mužov vo veku ≥ 40 rokov, • vo zvodoch V2, V3 > 0,25 mV u mužov vo veku < 40 rokov, • vo zvodoch V2, V3 > 0,15 mV u žien.

118


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 3 Prehľad hlavných typov IM podľa lokalizácie a prehľad zvodov s typickým nálezom pre jednotlivé typy IM IM prednej steny

V1 – V6, prípadne I, aVL

IM anteroseptálny

V1 – V4

IM anterolaterálny

V4 – V6

IM vysoký laterálny

I, aVL

IM diafragmatický (spodný)

II, III, aVF

IM diafragmatickolaterálny

II, III , AVF, V5 – V6

IM cirkulárny

V1 – V6, II, III, aVF

IM zadnej steny

V7 – V9

IM pravej komory

V1, V3R – V6R

Tabuľka č. 4 Klasifikácia infarktu myokardu Typ 1

Spontánny IM súvisiaci s ischémiou zapríčinenou primárnou koronárnou príhodou ako erózia alebo ruptúra aterosklerotického plátu, disekcia.

Typ 2

IM zapríčinený sekundárne vyvolanou ischémiou kvôli zvýšeným nárokom myokardu na kyslík alebo kvôli zníženému prísunu kyslíka (spazmus/ embólia koronárnej artérie, anémia, arytmia, hypertenzia/hypotenzia).

Typ 3

Náhla neočakavaná srdcová smrť so symptómami myokardiálnej ischémie, ak smrť nastala pred vyšetrením srdcových biomarkerov alebo skôr, ako mohli byť ich hodnoty zvýšené a je sprevádzaná aspoň jedným z nasledujúcich nálezov: • ST elevácie, • nový BLTR, • dôkaz intrakoronárneho trombu pri angiografii alebo pitve.

Typ 4

IM je asociovaný s koronárnou angioplastikou alebo stentmi: • typ 4a: IM asociovaný s perkutánnou koronárnou intervenciou, • typ 4b: IM asociovaný s trombózou stentu, zdokumentovaný angiografiou alebo pitvou.

Typ 5

IM asociovaný s CABG.

V rámci diferenciálnej diagnózy myokarditídy má MRI nezastupiteľné miesto (8 – 10). Pomocou senzitívnych a špecifických biomarkerov, ako je napríklad srdcový troponín (Tn), môžeme detegovať poškodenie myokardu pri ich zvýšených koncentráciách. S poškodením myokardu, ktoré je sprevádzané nekrózou, sa môžeme stretnúť aj pri srdcovom zlyhaní, zlyhaní obličiek, myokarditíde, arytmiách, pľúcnej embólii alebo pri nekomplikovaných perkutánnych a chirurgických zákrokoch na koronárnych artériách (Tabuľka č. 1). Kritériá pre diagnózu akútneho infarktu myokardu sú prehľadne uvedené v Tabuľke č. 5 (6, 7).

ventrikulografia, myokardiálna perfúzna scintigrafia s využitím jednofotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT), a magnetická rezonancia (MRI). Menej často sa využíva počítačová tomografia (CT) a pozitrónová emisná tomografia (PET). Pred­ nosťou SPECT vyšetrenia je priame posúdenie viability myokardu, avšak kvôli malým rozlišovacím schopnostiam nedokážeme rozpoznať IM menšieho rozsahu. MRI umožňuje presné posúdenie funkcie myokardu, a vďaka paramagnetickej kontrastnej látke sa dá posúdiť myokardiálna perfúzia a detekcia nárastu objemu extracelulárneho priestoru spojeného s fibrózou po predchádzajúcom IM. 119

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 5 Kritériá pre akútny infarkt myokardu Vzostup/pokles srdcových biomarkerov (najlepšie srdcový troponín cTn) a prítomnosť aspoň jedného z nasledujúcich: • symptómy ischémie myokardu, • nové významné zmeny úseku ST – vlny T (ST – T), novovzniknutá blokáda ľavého Tawarovho ramienka (BLTR), • vývoj patologických kmitov Q na EKG zázname, • zobrazenie novej straty viabilného myokardu alebo regionálnej poruchy kinetiky srdcovej steny, • identifikácia intrakoronárneho trombu pri angiografii alebo pitve. Srdcová smrť so symptómami nasvedčujúcimi myokardiálnej ischémii a s predpokladanými novými ischemickými zmenami na EKG alebo novým BLTR, ak smrť nastala pred vyšetrením srdcových biomarkerov alebo skôr, ako mohli byť ich hodnoty zvýšené. IM súvisiaci s perkutánnou koronárnou intervenciou je definovaný ako elevácia hodnôt cTn (na > päťnásobok 99. percentilu URL) u pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami (≤ 99. percentil URL) alebo vzostupom hodnôt cTn o > 20 %, pokiaľ boli východiskové hodnoty elevované a sú stabilné alebo klesajú. Navyše sa vyžaduje aspoň jedno kritérium z nasledujúcich: • symptómy nasvedčujúce myokardiálnej ischémii, • nové ischemické zmeny na EKG, • angiografický nález zodpovedajúci komplikácii zákroku, • zobrazenie novej straty viabilného myokardu alebo regionálnej poruchy kinetiky srdcovej steny. Trombóza stentu, spojená s IM, detegovaná koronárnou angiografiou alebo pri pitve v podmienkach myokardiálnej ischémie so vzostupom alebo poklesom srdcových biomarkerov. IM súvisiaci s aortokoronárnym bajpasom (CABG) s eleváciou hodnôt srdcových biomarkerov (na > desaťnásobok 99. percentilu URL). Navyše sa vyžaduje aspoň jedno kritérium z nasledujúcich: • nové patologické kmity Q alebo BLTR, • angiograficky nová oklúzia štepu alebo natívnej koronárnej tepny, • zobrazenie novej straty viabilného myokardu alebo regionálnej poruchy kinetiky srdcovej steny.

MRI umožňuje presné posúdenie funkcie myokardu a vďaka paramagnetickej kontrastnej látke sa dá posúdiť myokardiálna perfúzia a detekcia nárastu objemu extracelulárneho priestoru spojeného s fibrózou po predchádzajúcom IM.

Kardiológia

120


TÉMA ČÍSLA

Diferenciálna diagnostika Viac ako polovica AKS sa neprejavuje klasickými symptómami a môže prebehnúť nerozpoznane. Avšak pacienti s diabetes mellitus, s pozitívnou rodinnou anamnézou na kardiovaskulárne ochorenia, s nikotinizmom, s históriou srdcového zlyhania majú väčšiu predispozíciu k AKS. Zmeny ST segmentu a T vlny na EKG sú asociované nielen s koronárnou chorobou srdca (CAD), ale aj s aneuryzmou ľavej komory, s perikarditídou, Prinzmetalovou angínou, včasnou repolarizáciou, Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteho syndrómom a s medikamentmi (tricyklické antidepresíva). Pri diferenciálnej diagnostike treba myslieť aj na ďalšie diagnózy ako sú myokarditída, aortálna stenóza, dilatačná kardiomyopatia, gastroenteritída, ezofagitída. Bolesti na hrudníku môžu napodobňovať bolesti hrudnej a krčnej chrbtice, ktoré v súčasnosti predstavujú druhú najčastejšiu komplikáciu pri manažmente pacientov s AKS. Treba spomenúť aj mnohé zápalové procesy dýchacieho systému ako bronchitídu, bronchopneumóniu a v neposlednom rade pľúcnu embóliu, ktorá spôsobuje v mnohých prípadoch pleurálnu bolesť (7 – 10).

Literatúra 1. WHO Fact sheet [online]. [cit. 2017 – 20 – 06]. Dostupné na: <http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs310/en/index.html>. 2. Thygesen, K., Alpert, J. S., White, H. D.: Universal definition of myocardial infarction, Eur Heart J. 2007; 28:2525 – 2538. 3. Roe, M. T., Harrington, R. A., Prosper, D. M., et al.: Clinical and therapeutic profile of patients presenting with acute coronary syndromes who do not have significant coronary artery disease. The Platelet Glycoprotein IIb/ IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy (PURSUIT) trial investigators. Circulation. 2000; 102:1101 – 1106. 4. Keller, T., Zeller, T., Ojeda, F., et al.: Blankenberg S. Serial changes in highly sensitive troponin I assay and early diagnosis of myocardial infarction. JAMA 2011; 306:2684–2693. 5. Scirica, B. M.: Acute coronary syndrome: emerging tools for diagnosis and risk assessment. J Am Coll Cardiol. 2010; 55:1403 – 1415. 6. Ho, P. M., Spertus, J. A., Masoudi, F. A., et al.: Impact of medication therapy discontinuation on mortality after myocardial infarction. Arch Intern Med. 2006; 166:1842 – 1847. 7. Ndrepepa, G., Mehilli, J., Schulz, S., et al.: Patterns of presentation and outcomes of patients with acute coronary syndromes. Cardiology. 2009; 113:198–206. 8. Henry, T. D., Satran, D., Hodges, J. S., et al.: Long-term survival in patients with refractory angina. Eur Heart J. 2013; 34:2683–2688. 9. Deyell, M. W., Ghali, W. A., Ross, D. B., et al.: Timing of nonemergent coronary artery bypass grafting and mortality after non – ST elevation acute coronary syndrome. Am Heart J. 2010; 159:490–496. 10. Fox, K. A., Eagle, K.A., Gore, J. M., Steg, P. G., Anderson, F. A.: The global registry of acute coronary events, 1999 to 2009—GRACE. Heart. 2010; 96:1095–1101.

Záver Manažment IM prešiel v posledných rokoch podstatnými zmenami. Kardiológia je oblasť medicíny, ktorá ponúka dostatok moderných terapeutických možností a postupov, ktoré sú dostupné všetkým obyvateľom Slovenskej republiky. Je to časť medicíny, ktorá disponuje najprepracovanejšími odporúčaniami – guidelines v porovnaní s ostatnými odvetviami medicíny a je podložená mnohými klinickými štúdiami. Napriek uvedeným možnostiam modernej liečby a rýchlej diagnostiky ostáva koronárna choroba srdca najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Niekoľko nedávno publikovaných štúdií pozitívne upozornilo na pokles mortality u pacientov s IM, avšak toto číslo predstavuje 6 – 14 % všetkých úmrtí u pacientov s IM. Na záver treba zdôrazniť, že napriek liečbe a pokrokom v medicíne, dôležité miesto medzi príčinami kardiovaskulárnych ochorení majú stále (ne)vhodný životný štýl, čiže životospráva, fyzický pohyb, stres, alkohol a nikotinizmus.

121

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Nevoľnosť – nauzea Nauzea (pôvod z gréčtiny – „morská choroba“) je veľmi nepríjemný, individuálne opisovaný, subjektívny pocit v zadnej časti hltanu, v epigastriu alebo v celom bruchu – sprevádzaný vegetatívnymi prejavmi (bledosť, potenie, slinenie, tachykardia), stratou gastrického tonusu, duodenálnou kontrakciou a refluxom intestinálneho obsahu do žalúdka. Môže, ale nemusí vyústiť do vracania. Nauzea je adaptabilno-evolučný proces – varovný signál, obranný mechanizmus, ktorý nás má chrániť pred konzumáciou toxínov. Avšak u ľudí sa nauzea vyskytuje napríklad aj po chirugickom zákroku, po chemoterapii, pri kinetóze, keď sa nejaví ako adaptabilný proces. Napriek tomu sa preferuje hypotéza o obrane pred toxínmi. MUDr. Tatiana Bézayová, CSc. Interná ambulancia, Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Viac než 50 % opýtaných dospelých udáva jednu epizódu nauzey a viac než 30 % dospelých udáva jednu epizódu vracania v priebehu jedného roka. U žien, detí a starých ľudí sa vyskytuje nauzea častejšie.

Kardiológia

122


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 1: Stupne obranných mechanizmov organizmu voči toxínom Stupeň obranného mechanizmu

Lokalita toxínu

1. Typ pocitu 2. Lokalita

Efekt

Výsledok – poučenie

1. stupeň – prevencia konzumácie

mimo zažívacieho traktu

1. vôňa a chuť 2. periférna

nauzea, vyvarovanie sa toxínu

naučená averzia voči potenciálnemu toxínu

2. stupeň – prevencia vstrebávania

intragastrická

1. žalúdočné chemoreceptory 2. blízko absorbčnej zóny

nauzea, zníženie naučená averzia, žalúdočnej motility, obmedzenie toxínu, vyvarovanie sa toxínu, vypudenie toxínu vracanie

3. stupeň prevencia „snímania“ toxínu v area postrema

intravaskulárna

1. area postrema 2. intracerebrálne

nauzea, zníženie žalúdočnej motility, vracanie

Tento pocit nie je možné označiť za ochorenie, ale ide o nešpecifický príznak (symptóm), vyvolaný rôznymi podnetmi. Pokiaľ nevoľnosť pretrváva, môže byť pre pacienta závažnejšia ako samotné vracanie – epizódy vracania sa tolerujú lepšie ako samotná nevoľnosť.

naučená averzia, obmedzenie toxínu, vypudenie toxínu

2. stredné: Etopozid, Metotrexát, Cytarabin 3. ľahké: Fluorouracil, Vinblastin, Tamoxifén G. gynekologické liečivá 1. estrogény (hlavne vysoké dávky) 2. orálne kontraceptíva H. gastroenterologické liečivá 1. sulfasalazín 2. azatioprín 3. H2 blokátory 4. loperamid 5. inhibítory TNF-alfa I. zmiešané 1. perorálne antidiabetiká 2. inhibítory prolaktínu 3. radiačná liečba 4. vitamíny a minerály (hlavne zinok, železo) 5. anestetiká 6. narkotiká

Klasifikácia: a) akútna nauzea (trvanie do 24 h) b) chronická nauzea (trvanie viac ako 24 h)

Vyvolávajúce príčiny: • liečivá: A. analgetiká 1. Aspirín (lokálna iritácia GIT-u) 2. NSAIDs (lokálna iritácia GIT-u) 3. Morfín a iné opioidy B. kardiologické liečivá 1. Digoxín 2. antiarytmiká 3. antihypertenzíva a. betablokátory b. blokátory kalciových kanálov c. diuretiká C. antagonisty dopamínu 1. L – Dopa D. antibiotiká/antivirotiká 1. erytromycín 2. tetracyklín 3. sulfonamidy 4. antituberkulotiká 5. Acyklovir E. neurologické liečivá 1. antiparkinsoniká 2. antikonvulzíva F. chemoterapeutiká 1. ťažké: Cisplatinum, Dakarbazín, Mechloretamín

• abúzus etanolu • alergie • bolesť • fajčenie, pasívne fajčenie • gravidita: hlavne 1. trimester • hladovanie • hypotenzia: znížená saturácia O2 • otravy: napr. ricín, arzén, organofosfáty, pesticídy,

intoxikácia potravou • postoperačné stavy: zhodnotiť – druh anesteti-

ka, typ operácie, pohlavie, vek, pridružené ochorenia, výživu • ochorenia gastrointestinálneho traktu: º mechanické: pylorostenóza, ileus, postoperačné striktúry, divertikuly ezofágu º funkčné ochorenia: funkčná dyspepsia, chronická idiopatická nauzea, syndróm cyklického vracania, syndróm dráždivého čreva 123

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

º organické ochorenia: vredová choroba

• •

• •

nu epizódu vracania v priebehu jedného roka. U žien, detí a starých ľudí sa vyskytuje nauzea častejšie.

gastroduodena, cholecystitída, pankreatitída, hepatitídy, tumory pankreasu, Crohnova choroba, eozinofilná gastritída, apendicitída º neuromuskulárne: gastroparéza, postoperačná nauzea infekčné ochorenia: gastritída, hepatitídy, virózy, cystitídy, otitis media metabolické ochorenia: akútna intermitentná porfýria, diabetická ketoacidóza, urémia, hepatálne zlyhanie, elektrolytové dysbalancie (hyper-/ hypokalcémia, hyper-/hyponatrémia, hypokalémia) endokrinologické ochorenia: hypo-/ hyperparatyreoidizmus, hypertyroidizmus, Addisonova choroba ochorenia vnútorného ucha: labyrintitída, Menierova choroba, tumory, iatrogénne poškodenie, „morská choroba“ – kinetóza ochorenia CNS: migréna, zvýšenie intrakraniálneho tlaku, hemorágie, abscesy, meningitída, kongenitálne ochorenia, hydrocefalus, demyelinizačné ochorenia, záchvatovité ochorenia psychiatrické ochorenia: depresívny syndróm, anxiózny syndróm, poruchy príjmu potravy kardiovaskulárne ochorenia: akútny infarkt myokardu, srdcové zlyhanie, rádiofrekvenčná ablácia, arytmie malígne ochorenia: tumory tráviaceho traktu, pľúc, endokrinné tumory

Patofyziológia Mechanizmus nauzey nie je stále presne známy, jej vnímanie je zrejme sprostredkované mozgovou kô­ rou. Aby sme porozumeli patofyziológii nauzey, treba vysvetliť pojem „dynamický prah pre nauzeu“, ktorý sa mení z minúty na minútu. Predpokladá sa, že každý jedinec má svoj dynamický prah, ktorý v každom momente závisí od interakcie určitých vnútorných faktorov s meniacim sa stavom anxiety, očakávania a adaptácie. Táto dynamická interakcia vysvetľuje inter- a intraindividuálnu variabilitu pri strete s nau­ zeogenickými stimulmi. Stimuly, ktoré dávajú podnet na vznik nauzey, sú vyslané do nucleus tractus solitarius z: 1. vestibulárneho aparátu a cerebella, 2. mozgovej kôry a limbického systému, 3. area postrema, 4. gastrointestinálneho traktu cestou nervus vagus. Sú sprostredkované serotonínom/dopamínom a histamínom/acetylcholínom. Tieto zistenia sú základom pre vývoj liečby nauzey a vracania. Základný mechanizmus vzniku nauzey je komplexný a zahŕňa: • psychický stav, • centrálny nervový systém, • autonómny nervový systém, • gastrickú dysrytmiu, • endokrinný systém.

Epidemiológia Epidemiologické dáta nie sú bohaté. Podľa dostupných štúdií, viac než 50 % opýtaných dospelých udáva jednu epizódu nauzey a viac než 30 % dospelých udáva jed-

Akútna nauzea – býva spojená s akútnou infekciou, hlavne tráviaceho traktu, alebo zapríčinená podaním nových liečiv, akútnym infarktom myokardu, bolesťami hlavy, náhlou obštrukciou tráviaceho traktu.

Kardiológia

124


TÉMA ČÍSLA

Schéma č. 1: Základný mechanizmus vzniku nauzey

mozgová kôra a limbický systém

vestibulárne a cerebellárne signály

centrálna časť

area postrema (rozpoznávanie agensa v krvi)

nucleus tractus solitarius

nervus vagus zvýšená hladina vazopresínu autonómny nervový systém gastrická dysrytmia

NAUZEA

Centrálny nervový systém Chemosenzitívne receptory detegujú prítomnosť nau­ zeogénneho/emetogénneho agensu v krvi a túto informáciu prenášajú do area postrema umiestnenej mimo hematoencefalickej bariéry (bohaté zastúpenie opioidných, serotonínových 5-HT3 a dopamínových D2- receptorov) a do nucleus tractus solitarius (NTS), ktorý sa nachádza v tesnom susedstve s area postrema. Aferentné nervové vlákna vagu, ktoré detegujú obsah a tonus žalúdka, taktiež prenášajú informácie do nucleus tractus solitarius. Neuróny z NTS prenášajú informácie do „central pattern generator“ (skupina neurónov, ktorá koordinuje eferentné nervové dráhy zodpovedné za vyvolanie dávivého reflexu) a následne do prednej časti predĺženej miechy a hypotalamu, odkiaľ sa dajú dosiahnuť vyššie oblasti mozgu. Výsledky mnohých štúdií vedú k záveru, že centrum pre koordináciu nauzey je v kôre mozgu (prefrontálny cortex, gyrus cingulatae).

periférna časť

Gastrická dysrytmia Žalúdok je neuromuskulárny orgán a je možné merať jeho myoelektrickú aktivitu. Normálna myoelektrická aktivita je ukazovateľom rovnováhy aktivity medzi vnútorným pacemarkerom žalúdka, hladkým svalstvom, enterickým nervovým systémom, autonómnym nervovým systémom a hladinou hormónov. Existuje mnoho štúdií poukazujúcich na vzťah medzi nauzeou a dysrytmiou žalúdka počas gravidity, kinetózy a liečivami navodenou nauzeou. Napriek tomu, kauzálny vzťah medzi dysrytmiou žalúdka alebo dysmotilitou tenkého čreva a nauzeou nie je ešte úplne akceptovaný. Endokrinný systém Z hormónov v patogenéze nauzey je najdôležitejší vazopresín. Výška hladiny vazopresínu koreluje s intenzitou nauzey. Suprafyziologické hladiny vazopresínu môžu indukovať dysrytmiu žalúdka a nauzeu. Napriek tomu vzťah nauzea – vazopresín zatiaľ nie je jasný.

Autonómny nervový systém Fyziologické zmeny počas nauzey (potenie, bledosť, salivácia, zvýšenie krvného tlaku, tachykardia, kožná vazokonstrikcia, zníženie gastrointestinálnej motility) sa manifestujú pôsobením autonómneho (vegetatívneho) nervového systému (ANS). Zvýšené vnimanie nau­ zey je spojené s poklesom pôsobenia parasympatika a zvýšeným pôsobením sympatika.

Kortikotropín-uvoľňujúci faktor (CRF) bol stanovený ako mediátor vzťahu mozog – črevo (proximálnej časti tenkého čreva) a môže stimulovať inhibíciu motorických nervov v nucleus dorsalis n. vagi (zaisťuje parasympatickú inerváciu srdca, dýchacieho ústrojenstva a tráviaceho ústrojenstva), čo následne vedie k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka a vyvolaniu nauzey. 125

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Klinický obraz a diagnostika a. akútna nauzea – býva spojená s akútnou infekciou, hlavne tráviaceho traktu, alebo zapríčinená podaním nových liečiv, akútnym infarktom myokardu, bolesťami hlavy, náhlou obštrukciou tráviaceho traktu

b. chronická nauzea – čiastočná mechanická porucha v tráviacom trakte, porucha motility, funkčná porucha, psychogénna porucha, intrakraniálny proces, metabolické a endokrinné ochorenia

Tabuľka č. 2: Dôležité anamnestické údaje Anamnestický údaj

Možné príčiny

začiatok symptómov • náhly

cholecystitída, gastroenteritída, pankreatitída, intoxikácia, lieky, akútny infakt myokardu, apendicitída

• pozvoľný

gravidita, metabolické poruchy, gastroparéza

výskyt symptómov • pred raňajkami

alkohol, gravidita, urémia, intrakran. hypertenzia

• počas jedla alebo hneď po ňom

psychické príčiny, vred duodena

• 1 – 4 hodiny po jedle

vredová choroba gastroduodena, tumory tráviaceho traktu, gastroparéza

• trvalo

psychický stres, depresie

• nepravidelne

depresie

asociované príznaky • úbytok telesnej hmotnosti

nádorové ochorenia, vredová choroba gastroduodena

• hnačky, myalgie, únava, bolesť hlavy, kontakt s infekčnou osobou

infekčné ochorenia

• opakované migrenózne bolesti hlavy alebo príznaky dráždivého tračníka

syndróm cyklického vracania

Objektívne vyšetrenie Fyzikálne vyšetrenie sa zameriava na: • známky dehydratácie – turgor kože, hypotenzia, ortostatické zmeny, • ikterus, • lymfadenopatiu, • známky tyreotoxikózy, • dôkladné vyšetrenie abdomenu, • neurologické vyšetrenie, • oftalmologické vyšetrenie.

Špeciálne vyšetrenia: • dynamická scintigrafia evakuácie žalúdka (využitie

je limitované), • elektrogastrografia, • antroduodenálna manometria.

Liečba V liečbe treba rozlišovať akútnu/chronickú nauzeu. Používajú sa hlavne prokinetiká a antiemetiká. Akútna nauzea – antihistaminiká, antidopanergiká (fenotiazíny a benzamidy), 5-HT3 antagonisty, benzodiazepíny – postoperačná nauzea a nauzea po chemoterapii. Chronická nauzea – neuromodulátory – olanzapín, gabapentín, benzodiazepíny. Pri spomalenom vyprázdňovaní žalúdka sa pridávajú prokinetiká.

Laboratórne vyšetrenie sa zameriava na: • krvný obraz, FW, elektrolyty, pankreatické enzýmy, hCG, celkové proteíny/albumín, • špecifické toxíny, TSH. Doplňujúce vyšetrenia: • EKG, • RTG alebo CT vyšetrenie brucha (vylúčenie

Delenie antiemetík/prokinetík na lieky voľby podľa miest účinku Liečivá prvej voľby: metoklopramid, domperidón, haloperidol, prochlorperazín, tietylperazín, butylskolopamín/ hyoscín butylbromid. Nie je vhodné ordinovať súčasne prokinetikum (metoklopramid) a anticholinergiká (butyl-

mechanickej obštrukcie), • ezofagogastroskopické vyšetrenie, • vyšetrenia jednotlivými špecialistami (kardiológ, infektológ, neurológ, psychiater, gynekológ, otorinolaryngológ atď.). Kardiológia

126


TÉMA ČÍSLA

skolopamín/hyoscín butylbromid), pretože blokujú cholinergný mechanizmus, pomocou ktorého prokinetiká účinkujú. 1. prokinetické antiemetiká Podporujú motilitu žalúdka a čreva spolu s relaxáciou pyloru a zvýšením tonusu dolného ezofageálneho zvierača, podporujú vyprázdňovanie žalúdka. Podávajú sa pri gastritíde, gastrickej stáze. Pri funkčnej obštrukcii čreva je vhodný metoklopramid a domperidón. Nepodávať pri obštrukcii čreva! 2. antiemetiká účinkujúce hlavne na chemorecepč­ nú zónu (area postrema) Ich účinok závisí od stupňa blokády dopamínových receptorov. Chlorpromazín má miernu antiemetickú aktivitu, účinnejší je prochlorperazín a tietylperazín. 3. spazmolytiká a antisekretorické antiemetiká Ak treba redukovať gastrointestinálnu sekréciu a pri črevných kolikách sa podáva butylskolopamín/ hyoscín butylbromid.

Liečivá druhej voľby: 1. adjuvantné antiemetiká Kortikoidy účinkujú ako antiemetiká pravdepodobne redukciou permeability chemorecepčnej zóny (area postrema) a hematoencefalickej bariéry na emetogénne substancie. Zvlášť účinné sú pri liečbe nevoľnosti a vracania kvôli zvýšenému intrakraniálnemu tlaku. Dexametazón, v dennej dávke 8 – 16 mg i. v., s. c. alebo p. o.*, treba zvážiť redukciu dávky po siedmich dňoch. 2. antagonisty 5-HT3 receptorov Antiemetický efekt sa dosahuje blokádou účinku serotonínu na vagových zakončeniach a centrálnym účinkom ovplyvňujúcim chemorecepčnú zónu (ondansetrón, granisetrón, tropisetrón).

Tabuľka č. 3: Prokinetiká Liečivo

Dávkovanie

Vedľajšie účinky

Spôsob podania

metoklopramid

10 – 20 mg každých 6 – 8 hodín

domperidón

10 mg každých 8 – 24 hodín

galaktorea, sexuálna dysfunkcia

p. o.*

erytromycín (v SR nie je registrovaný)

250 – 500 mg každých 8 hodín

nauzea, vracanie, hnačka

p. o., i. v.*

sedácia, anxieta, poruchy spánku, galaktorea, sexuálna dysfunkcia, porucha nálady, dystonické reakcie, oneskorené pohyby

p. o., i. m., i. v.*

* p. o. – per os, i. v. – intravenózne, i. m. – intramuskulárne, s. l. – sublingválne

Základný mechanizmus vzniku nauzey je komplexný a zahŕňa: • psychický stav, • centrálny nervový systém, • autonómny nervový systém, • gastrickú dysrytmiu, • endokrinný systém.

127

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 4: Antiemetiká Liečivo

Dávkovanie

Vedľajšie účinky

Spôsob podávania

anticholinergiká:

0,3 – 0,6 mg každých 24 hodín

tachykardia, sucho v ústach, obstipácia, retencia moču

s. l., i. v., i. m., transdermálne

extrapyramídový syndróm, malígny neuroleptický syndróm, hyperprolaktinémia, predĺženie QT intervalu

p. o., i. m., i. v., rektálne

sedácia, anxieta, porucha spánku, galaktorea, sexuálna dysfunkcia

p. o., i. m., i. v.

bolesti hlavy, obstipácia

p. o., i. v.

ataxia, kognitívna dysfunkcia, depresia, únava, porucha pamäti

p. o., s. l., i. m., i. v.

p. o., i. m., i. v.

4 – 8 mg každých 4 – 6 hodín

emocionálna instabilita, akné, Cushingov syndróm, hyperglykémia predĺženie QT intervalu, ortostatická hypotenzia, malígny neuroleptický syndróm

i. m., i. v.

0,625 – 1,25 mg každých 24 hodín

únava, obstipácia, čkanie

p. o.

ospalosť, zmätenosť, rozmazané videnie, obstipácia, retencia moču

p. o., i. m., i. v.

skopolamín fenotiazíny: prochlorperazín (nie je registrovaný v SR)

5 – 10 mg každých 6 – 8 hodín

prometazín

12,5 – 25 mg každých 4 – 6 hodín

chlorpromazín

10 – 25 mg každých 4 – 6 hodín

perfenazín (nie je registrovaný v SR)

4 – 8 mg každých 8 – 12 hodín

benzamidy: metoklopramid

10 – 20 mg každých 6 – 8 hodín

domperidón

10 mg každých 8 – 24 hodín

5-HT3 antagonisty: ondansetrón

4 – 8 mg každých 4 – 8 hodín

granisetrón

1 – 2 mg každých 24 hodín

palonosetrón

500 ug pred chemoterapiou

kanabinoidy (nie sú registrované v SR) benzodiazepíny: lorazepam (nie je registrovaný v SR)

0,5 – 2 mg

alprazolam

0,25 – 1 mg

kortikosteroidy: dexametazón deriváty butyrofenolu: droperidol

antagonisty NK-1 receptorov: aprepitant

80 – 125 mg každých 24 hodín

antihistaminiká: difenhydramín

25 – 50 mg každých 24 hodín

cinarizín

25 – 75 mg každých 8 hodín

hydroxyzín

12,5 – 25 mg každých 6 – 8 hodín

(meklizín a cyklizín nie sú v SR registrované)

Kardiológia

128


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 5: Nové/netradičné liečivá Liečivo

Mechanizmus účinku

Dávkovanie

Vedľajšie účinky

Spôsob podania

tricyklické antidepresíva:

antihistamínová a muskarínová aktivita

10 – 100 mg každých 24 hodín

obstipácia, agitácia, sedácia, spomalenie žalúdočného vylučovania

p. o.

gabapentín

silná väzobná afinita k a2d – subjednotkám napäťovo riadených kalciových kanálov, k špecifickým väzobným miestam lokalizovaným v mozgu, napr. area postrema

300 – 900 mg 3x denne, začať dávkou 12,5 až 25 mg denne

somnolencia

p. o.

olanzapín

afinity k rôznym receptorom: sérotonínovým dopamínovým cholinergickým muskarínovým α1 – adrenergným

5 – 10 mg každých 24 hodín

somnolencia, posturálna hypotenzia, dyspepsia, extrapyramid. symptómy, nevoľnosť

p. o.

amitryptilín nortriptylín doxepín imipramín

Uvedené sú najdôležitejšie vedľajšie účinky.

Alternatívna liečba: Hlavne chronická nauzea – akupunktúra, hypnóza, užívanie kanabinoidov. Diétne opatrenia: • nekonzumovať mastné a korenené jedná, jedlá so silnou vôňou, obmedziť vlákninu, alkohol atď., • jesť pomaly, častejšie a menšie množstvá, • najesť sa pred pocitom hladu, keďže hlad zhoršuje nauzeu, • jesť v dobre vetraných miestnostiach (eliminovať vôňu), • piť po malých dúškoch – čistá voda, ďumbierová limonáda, • uprednostniť vlažné jedlá, keďže horúce môžu zhoršiť nauzeu, • odpočívať po jedle, keďže telesná aktivita spomaľuje trávenie.

Literatúra 1. Longmore, M., Wilkinson, I., Rajagopalan, S. R.: Oxford Handbook of Clinical Medicine (6th edition). Oxford: Oxford University Press; 2004. [Book] 2. Vol 1, No 2 (July 2012): Annals of Palliative Medicine, Palliative Medicine Strategies for Nausea and Vomiting, Pathophysiology of nausea and vomiting in palliative medicine, Howard S. Smith, Eric J. Smith, Alyssa R. Smith, PDF, strany: 87 – 93. 3. Lukáš, K., Žák, A.: Chorobné znaky a příznaky, Grada Publishing, r. 2014 4. Obertová, J.: Antiemetická terapia, čo prinieslo posledné desaťročie? Onkológia (Bratislava) 2010; roč. 5 (6): 323–327 5. Stern, R., Koch, K., Andrews, P.: Nausea: Mechanisms and Management. Oxford University Press, r. 2011. 6. Jakubíková, H.: Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť. Via pract., 2005, roč. 2 (6): 286–287 7. Singh, P., Yonn, S., Kuo, B.: Nausea: a review of pathophysiology and therapeutics. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2016, Jan. 9(1): 98 – 112 8. Smith, H. S., Smith, E. J., Smith, A. R.: Pathophysiolgy of nausea and vomiting in palliative medcine. Ann Palliat Med 2012, 1(2): 87:93.

Prognóza Akútna nauzea odznie do niekoľkých hodín. Prognóza chronickej nauzey závisí od vyvolávajúcej príčiny a jej liečba často predstavuje medicínsky problém, podobne ako liečba chronickej bolesti.

129

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Syndróm vyhorenia Syndróm vyhorenia je súbor príznakov, ktorý je nesmierne variabilný a prejavuje sa množstvom psychických a psychosomatických problémov pacienta. Rovnako sa klinický obraz ľahko zamieňa s inými, najmä psychiatrickými diagnózami, ktoré sú v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaradené pod písmeno F, prípadne Z. Preto je dôležité uvedomiť si, aká je typológia pacienta so syndrómom vyhorenia, aké je jeho predchorobie a najmä, aké sú predispozície na to, aby týmto syndrómom pacient ochorel.

MUDr. Peter Lipovský všeobecný lekár pre dospelých, MEDILIP, s. r. o.

Kardiológia

130


TÉMA ČÍSLA

V prvom rade platí, že len človek, ktorý naozaj horí pre nejakú vec, môže vyhorieť. Ak máme pred sebou typologicky pacienta, ktorý sa nikdy nenadchol pre svoju prácu, pre nejaký cieľ, je len súčasťou celku, spokojný či nespokojný so svojím prežívaním, a často vezúci sa na pomyselnej „káričke“ ťahanej inými členmi tímu, tak jeho prípadné psychické problémy zaiste nemožno radiť k syndrómu vyhorenia. Preto je dôležité definovať, aké typy ľudí sú najviac ohrozené syndrómom vyhorenia (Tabuľka č. 1).

problémy, ako aj do riešenia problémov súvisiacich s prácou. Jednoducho už nemajú nič, len prázdnotu pre seba alebo pre svoje rodiny.

2. Školstvo Druhou oblasťou, v ktorej sa syndróm vyhorenia vyskytuje v mimoriadne vysokej miere, je školstvo. Týka sa učiteľov všetkých stupňov škôl. Zdá sa, že základných a stredných škôl sa týka v podstatne vyššej miere. Vo vyššej miere mu podliehajú učiteľky špeciálnej pedagogiky, zvlášť tie, ktoré pracujú s mentálne postihnutými deťmi. Mimoriadne náročné je z tohto hľadiska učiteľstvo odborného školstva. Burn-out, alebo syndróm vyhorenia, sa u učiteľov v súčasnosti prejavuje čoraz častejšie. Príznaky ako chronický stav vyčerpania, utlmenie predošlej aktivity, iniciatívy a kreativity sú častým javom v školstve. S vyhorením prichádza zmena postoja k činnosti, ktorej sa človek plne venuje – od pôvodného nadšenia prechod k ľahostajnosti až k odporu (1).

Tabuľka č. 1: Kto podlieha syndrómu vyhorenia? Pracovníci, ktorí syndrómu vyhorenia podliehajú (podľa Freudenberga) • ľudia príliš oddaní tomu, čo robia • ľudia nadšení svojou prácou • ľudia plní energie, ktorú do svojej práce investujú • ľudia pracujúci príliš usilovne • ľudia, ktorým ide o to, aby ich práca bola dobrá a úspešná

3. Hospodárstvo a administratíva

• ľudia, ktorí sa dobrovoľne vzdávajú niektorých vecí, aby mohli robiť to, čo robia

Tretia oblasť, v ktorej je podstatne vyššia miera výskytu syndrómu vyhorenia, je oblasť hospodárstva a administratívy. V súčasnosti sa na výkon v ekonomike kladie stále väčší dôraz. Vyššia miera výskytu syndrómu vyhorenia bola zistená u vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch – od majstrov po generálnych riaditeľov. Súvisí to so zistením mimoriadne vysokej miery stresu v tomto zamestnaní. Platí to aj pre pracovníkov administratívy, ktorí prichádzajú do osobného styku so „stránkami“.

• ľudia s minimálnymi záujmami mimo pracovných záujmov • ľudia, ktorí si myslia, že sú na pracovisku nenahraditeľní • ľudia, ktorí nemajú ani tušenie, že by sa u nich mohol objaviť syndróm vyhorenia • ľudia, ktorí sa trápia otázkami typu: „Čo robím zle? Čo by som mal urobiť, aby to bolo lepšie?“

Z hľadiska pracovného zaradenia a pravdepodobnosti výskytu syndrómu vyhorenia sú medzi najrizikovejšie skupiny zaradené určité povolania. Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou a zodpovednosťou a s dlhodobo negatívnou bilanciou. K takýmto patrí najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby. Treba spomenúť i plnenie úloh v rodine.

4. Sociálna starostlivosť a sociálne služby Ak ide o osobný styk s inými ľuďmi v ťažkých situáciách, potom to platí najmä pre pracovníkov sociálnych služieb – sociálnych pracovníkov, kurátorov, pracovníkov väzenskej služby, príslušníkov kriminálnej služby, polície a podobne.

5. Rodina 1. Zdravotníctvo

Rodina síce nie je druhom zamestnania, patrí však do ostro sledovaných oblastí štúdia syndrómu vyhorenia. V rodine – v živote manželov, rodičov, súžití príbuzných a pod. – sa veľmi často stretávame s prejavmi vyhorenia. Medzi najbližšími príbuznými je nielen najkrajší vzťah, ale i najviac vrážd a samovrážd. Miera spokojnosti s manželstvom a s rodinou je premenlivá. A nespokojnosť má veľmi blízko k vyhoreniu.

Ako prvé upozornilo na syndróm vyhorenia práve zdravotníctvo. Prvými pacientkami boli zdravotné sestry v hospicoch. Podobne to bolo na onkologických oddeleniach v dobe, keď na rakovinu umieralo pomerne veľké percento pacientov a keď účinnosť terapie bola relatívne nízka. Treťou oblasťou najčastejšieho výskytu syndrómu vyhorenia v zdravotníctve boli oddelenia intenzívnej starostlivosti. Syndróm vyhorenia sa nevyhýba ani lekárom. Lekári, ktorí trpia emočným vyčerpaním, často investovali veľa energie do starostlivosti o svojich pacientov a o ich

Klinický obraz Klinický obraz opísalo mnoho autorov. Z hľadiska kombinácie osobnostného profilu kandidátov na vyhorenie 131

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

s obdobiami, ktorými prechádzajú, sa ako najkomplexnejší ukazuje opis jednotlivých fáz s konkrétnymi klinickými prejavmi. Predpokladá sa 12 po sebe nasledujúcich štádií (fáz) tohto procesu (2):

10. Prázdnota – pocity zúfalstva zo zlyhania a dopadu až „na dno“. Neutíchajúci hlad po skutočnom, zmysluplnom živote. 11. Depresia – zúfalstvo z poznania, že nič nefunguje a človek sa ocitá v zmysluplnom vákuu. Sebaocenenie, sebahodnotenie a sebaúcta sú na nule. Začiatok pocitu „nie som nič“ a „márnosť nad márnosť“. 12. Totálne vyčerpanie – fyzické, emocionálne a mentálne. Vyplienenie všetkých zásob energie a zdrojov motivácie. Pocit úplnej nezmyselnosti všetkého – i márnosti ďalšieho života.

1. Snaha osvedčiť sa kladne v pracovnom procese. 2. Snaha urobiť všetko sám. 3. Zabúdanie na seba a na vlastné osobné potreby. 4. Práca, projekt, plán, návrh, úloha, cieľ sa stávajú tým jediným, o čo danému človeku ide. 5. Zmätok v rebríčku hodnôt – nevie sa, čo je podstatné a čo nepodstatné. 6. Nutkavé popieranie všetkých príznakov rodiaceho sa vnútorného napätia ako prejav obrany voči tomu, čo sa deje. 7. Dezorientácia, strata nádeje, vymiznutie angažovanosti, zrod cynizmu. Útek od všetkého, hľadanie útechy v alkohole či drogách, v tabletkách na upokojenie, nadmernom jedle, v hromadení peňazí... 8. Radikálne pozorovateľné zmeny v správaní – neznášanlivosť rád a kritiky, akéhokoľvek rozhovoru a spoločnosti druhých ľudí (sociálna izolácia). 9. Depersonalizácia – strata kontaktu so sebou samým a s vlastnými životnými cieľmi a hodnotami.

K uvedeným psychickým ťažkostiam sa veľmi často pridružujú aj telesné príznaky. Prejavujú sa poklesom energie, chronickou únavou, celkovou telesnou slabosťou, rýchlejšou únavnosťou a náchylnosťou k chorobám. Objavujú sa bolesti hlavy, krčnej chrbtice, stenokardie, palpitácie, bolesti brucha, hnačky, nechutenstvo alebo nezvyčajný hlad, pokles hmotnosti, nespavosť, práceneschopnosť. Zmeny v telesnej oblasti prispievajú k zhoršeniu nálady, poklesu výkonnosti a tým aj k znižovaniu sebadôvery. Často vedú jedinca k rôznym spôsobom samoliečby, napr. k užívaniu, resp. k zneužívaniu liekov, k sklonu k abúzom alebo k prejedaniu sa (3).

V prevencii syndrómu vyhorenia je dôležité pochopiť význam troch dôležitých pojmov: empatia, vedomosti a sebapoznanie.

Kardiológia

132


TÉMA ČÍSLA

Diferenciálna diagnostika K syndrómu vyhorenia patria rôzne klinické prejavy, ktoré však v iných súvislostiach predstavujú samostatné diagnózy. 1. Syndróm vyhorenia a depresia Depresia patrí k negatívnym emocionálnym javom, ktorými sa zaoberá psychológia a psychiatria. Je najčastejším ochorením v celosvetovom meradle. Môže vzniknúť u intenzívne pracujúcich, u ľudí nepracujúcich, u ľudí, ktorí nikdy nepracovali alebo u ľudí, ktorí nepracujú intenzívne. Depresia môže byť vedľajším príznakom syndrómu vyhorenia a dá sa liečiť farmakoterapeuticky. Vzťahy medzi nimi sú veľmi úzke, ale vyskytuje sa i nezávisle od neho. V prípade syndrómu vyhorenia je liečbou hľadanie zmysluplnosti života a to je kvalitatívne iná forma terapie. 2. Syndróm vyhorenia a únava Únava je ďalším negatívnym psychologickým zážitkom, ktorý sa vyskytuje pri syndróme vyhorenia. Má úzky vzťah k telesnej námahe a je možné sa z nej dostať odpočinkom, relaxáciou a to pri syndróme vyhorenia nie je možné. Únava z fyzického zaťaženia je často pociťovaná kladne, no pri syndróme vyhorenia tento zážitok chýba alebo je negatívny. Únava z intelektuálnej práce je spojená s radosťou z toho, čo sa nám podarilo urobiť, ale pri syndróme vyhorenia je niečím negatívnym, ťaživým, je spojená s pocitom zlyhania a márnosti. 3. Syndróm vyhorenia a odcudzenie Odcudzenie (alienation) je negatívnym emocionálnym zážitkom. Dochádza k nemu tam, kde ľudia zažívajú nedostatok alebo stratu prijateľných sociálnych noriem, ktoré by mohli riadiť ich konanie, a boli by meradlom ich životných hodnôt. Pocity odcudzenia sú prítomné aj pri syndróme vyhorenia, v jeho poslednom štádiu. Na začiatku je situácia opačná. 4. Syndróm vyhorenia a existenciálna neuróza Existenciálna neuróza je moderným negatívnym javom. Ide o chronickú neschopnosť veriť v dôležitosť, užitočnosť a pravdivosť čohokoľvek, čo si človek len vie predstaviť, ide v nej o pocit zhoršenia a znechutenia života a existenčnú beznádej, keď ľudia nemajú prečo žiť. S niečím podobným sa stretávame aj pri syndróme vyhorenia v jeho záverečnom štádiu, keď snaha ľudí zlyhala, prekážky boli príliš veľké, okolnosti nepredstaviteľne nepriaznivé a ich úsilie sa zrútilo. 5. Syndróm vyhorenia a stres Do stresu sa môže dostať každý človek, ale syndróm vyhorenia sa objavuje len u ľudí intenzívne zaujatých svojou prácou. Tí majú vysoké ciele, vysoké očakávania, výkonovú motiváciu. Ten, kto túto vysokú motiváciu nemá, môže trpieť stresom, ale nie syndrómom vyhorenia. Stres sa môže objaviť pri rôznych činnostiach, no syndróm vyhorenia iba pri tých činnostiach, v ktorých človek prichádza do osobného styku s inými ľuďmi. Na druhej strane stres často prechádza do syndrómu vyhorenia, ale nie každý stresový stav dôjde do fázy celkového vyčerpania. Keď je práca pre človeka zmysluplná a prekážky zvládnuteľné, k syndrómu vyhorenia nedochádza.

Diagnostika somatických prejavov Pri syndróme vyhorenia sa veľmi často objavujú rôzne podobné klinické prejavy, ktoré môžu byť príznakom aj organického poškodenia pacienta. Preto sa tieto signály nesmú podceniť a mali by sa diferenciálno-diagnosticky vylúčiť. 133

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Na základe anamnestického údaju o palpitáciách či stenokardiách podstupuje pacient vyšetrenie štandardného EKG, prípadne sa realizuje 24-hodinový monitoring EKG, záťažové EKG. Rovnako treba sledovať aj tlak krvi. Základné laboratórne testy môžu odhaliť rôzne dysbalancie vnútorného prostredia organizmu. Realizuje sa kompletný krvný obraz, sedimentácia erytrocytov, minerály v sére. Ďalšie vyšetrenia v sére sú urea, kreatinín, pečeňové testy, glykémia, CRP, celková bielkovina, albumín, elektroforéza bielkovín, TSH. Samozrejmosťou je vyšetrenie moču chemicky a vyšetrenie močového sedimentu. Do úvahy prichádza aj vylúčenie infekčnej mononukleózy. Ak v klinickom obraze dominuje dlhodobá chronická bolesť brucha alebo dyspeptické ťažkosti, treba realizovať vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, ultrasonografické vyšetrenie brucha, prípadne gastrofibroskopické vyšetrenie. Vzhľadom na veľkú variabilitu somatických prejavov pri syndróme vyhorenia treba citlivo zvažovať pomer medzi rozsahom indikovaných vyšetrení, ich invazívnosťou a výsledným prínosom pre pacienta. V tomto prípade úvodný detailnejší rozhovor s pacientom a následná spolupráca s klinickým psychológom môžu navigovať na správnu cestu riešenia problémov vrátane odstránenia ich somatizácie.

Sebapoznanie Dôležité je poznanie svojich silných a slabých stránok, svojich reakcií. Treba mať vedomosti o príčinách, ktoré vedú k syndrómu vyhorenia a o tom, ako mu predchádzať. Kvalitu života môžeme výrazne zlepšiť vhodným využitím svojho voľného času: • udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii aktívnym a zdravým životným štýlom, • dobre si rozplánovať svoj voľný čas, • stýkať sa s dobrými priateľmi, • chodiť na koncerty, do divadla, na výstavy, • naučiť sa umenie relaxovať.

Záver V práci s ľuďmi je najdôležitejšia dôvera. Pacient musí veriť svojmu lekárovi, študent svojmu učiteľovi, zamestnanec svojmu nadriadenému, dieťa svojmu rodičovi. Empatický dotyk môže byť kľúčom k úspechu. Je známa štúdia, ktorá uvádza, že kontrola cukrovky u pacientov empatických lekárov je o 40 % lepšia ako u tých, o ktorých sa starajú lekári s nízkym empatickým skóre (4). Tragédiou vyhorenia je to, že zničí skutočnú empatiu, duchovnosť a odhodlanie. Friedrich Nietzsche to povedal najlepšie: „Lekár, uzdrav sa: potom aj ty uzdravíš svojho pacienta.“ (5) A tento princíp platí pre všetky povolania, v ktorých hrozí syndróm vyhorenia.

Prevencia syndrómu vyhorenia V prevencii syndrómu vyhorenia je dôležité pochopiť význam troch dôležitých pojmov: empatia, vedomosti a sebapoznanie. Empatia Definujeme ju ako schopnosť pochopiť prežívanie inej osoby a toho, prečo reaguje určitým spôsobom. To znamená byť blízky inému človeku, byť prítomný a schopný prežívať jeho pocity, primerane reagovať. Je to ťažká, často bolestivá úloha a môže zvyšovať vlastné vnútorné napätie. Empatia je jedným z najdôležitejších umení, ktoré by mal človek ovládať, aby predišiel syndrómu vyhorenia.

Literatúra

Vedomosti Užitočné sú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z rôznych oblastí. Tieto schopnosti sú dôležitou oporou, sú zdrojom sebavedomia pri práci s pacientmi, ich rodinnými príslušníkmi a najbližšími, so študentmi, s podriadenými. Vedomosti si treba sústavne obnovovať.

Kardiológia

1. Čáp, J. a Mareš, J., 2007. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978 – 80 – 7367 – 273 – 7. 2. Křivohlavý, J. (1998) Jak neztratit nadšení. Praha: Grada 3. Žucha I, Čaplova T, et al. Lekárska psychológia. Bratislava: UK; 2012. 4. Hojat M, Louis DZ et al. Physicians empathy and clinical outcomes for diabetic patients. Acad. Med. 2011;86:359 – 364 5. Nietzsche F. The Bestowing Virtue (XXII) Genius. Accessed november 19,2015

134


TÉMA ČÍSLA

Perikarditídy

Dominantným príznakom perikarditídy je bolesť na hrudníku, imitujúca bolesť akútneho infarktu myokardu. Je lokalizovaná najmä retrosternálne, eventuálne vľavo v prekordiu, no nie je vylúčená ani bolesť šíriaca sa do oblasti krku a chrbta.

Perikardiálne ochorenia, v našom prípade konkrétne perikarditídy, predstavujú skupinu autonómnych ochorení, respektíve môžu byť súčasťou systémových ochorení. Sú charakterizované ako zápalové ochorenia perikardu (vak skladajúci sa z dvoch vrstiev – seróznej viscerálnej a fibróznej parietálnej vrstvy, medzi ktorými je dutina vyplnená perikardiálnou tekutinou). V mnohých prípadoch dochádza v priebehu niekoľkých dní ku klinickému zlepšeniu pacienta s perikarditídou, no neraz sa môžu objaviť aj sprievodné komplikácie, ako je napríklad tvorba perikardiálneho výpotku – čiže akumulácia tekutiny pod osrdcovníkom.

MUDr. František Nehaj I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

MUDr. Michal Mokáň I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

MUDr. Juraj Sokol, PhD. Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

135

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Úvod Perikarditída je najtypickejšie ochorenie perikardu v klinickej praxi. Incidencia akútnej perikarditídy je na úrovni približne 27,7 prípadov na 100 000 obyvateľov za rok v Taliansku, naproti tomu v rámci fínskeho národného registra boli zozbierané dáta, ktoré poukazujú na incidenciu perikarditídy v populácii na 3,32 na 100 000 obyvateľov za rok. Je zodpovedná za 0,1 % nemocničných prijatí a 5 % prijatí na urgentných príjmoch s diagnózou bolesti na hrudníku. Všeobecne sú postihnutí častejšie muži než ženy a to najčastejšie medzi 16. – 65. rokom života. Za zmienku stojí aj fakt, že akútna perikarditída je príčinou približne 1,1 % nemocničných úmrtí medzi pacientami hospitalizovanými s touto diagnózou. Treba však dodať, že tieto údaje sú založené len na prípadoch pacientov prijatých do nemocničných zariadení s touto diagnózou. Predpokladá sa, že v Slovenskej republike je výskyt perikarditídy podobný ako vo vyššie opísaných krajinách, no doposiaľ neboli zozbierané žiadne dáta (1 – 3).

Etiológia Samotnú etiológiu perikardiálnych ochorení môžeme z jednoduchého hľadiska rozdeliť na etiológiu infekčnú a neinfekčnú (bližšia špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1.). Dominujúce etiologické faktory sú viac-menej závislé nielen od epidemiologických faktorov, ale napríklad aj od populácie pacientov, čo môžeme chápať tak, že vo vyspelých krajinách je príčinou perikarditídy vo väčšej miere vírusový agens, no v rozvojových krajinách sú to ochorenia typu tuberkulóza, infekcia HIV (human immunodeficiency virus) a podobne (4 – 6).

Klinický obraz V rámci klinického obrazu sú dominantnými príznakmi bolesť na hrudníku, imitujúca bolesť pri akútnom infarkte myokardu. Samotná bolesť je lokalizovaná najmä retrosternálne, eventuálne vľavo v prekordiu, no nie je vylúčená ani bolesť šíriaca sa do oblasti krku a chrbta. Môže sa objaviť aj bolesť v ľahu, pripomínajúca bolesť pri náhlej brušnej príhode, zosilňujúca sa práve v ľahu, no taktiež pri hlbokom dýchaní, kašli, respektíve pri prehĺtaní. Akútna perikarditída môže tiež vyvolať dycho-

V dôsledku zvýšených zápalových markerov (zvýšené CRP, leukocytóza, zvýšená sedimentácia erytrocytov), bolesti na hrudníku a dýchavice je možná zámena perikarditídy so zápalovými ochoreniami pľúc typu bronchopneumónie a iných.

Kardiológia

136


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 1: Etiológia perikardiálnych ochorení Infekčné príčiny

Neinfekčné príčiny

vírusové (časté): enterovírusy, herpesvírusy, adenovírusy a iné

autoimunitné (časté): systémové autoim. a zápalové ochorenia, systémové vaskulitídy, sarkoidóza, zápalové črevné ochorenia a iné

bakteriálne: Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi a iné

nádorové: primárne tumory, sekundárne metastázy

mykotické (menej časté): Histoplasma spp, Aspergilus spp, Candida spp a iné

metabolické: urémia, myxedém, mentálna anorexia a iné

parazitárne (menej časté): Echinococcus spp, Toxoplasma spp a iné

traumatické, iatrogénne a iné príčiny: priame a nepriame poranenie perikardu, postinfarktový syndróm, posttraumatický syndróm, liekmi indukovaná perikarditída, chron. srdcové zlyhanie, disekcia aorty a iné

Tabuľka č. 2: Definície a diagnostické kritéria perikarditídy Perikarditída

Definícia a diagnostické kritériá

akútna

Zápalový perikardiálny syndróm možno diagnostikovať podľa prítomnosti minimálne 2 zo 4 nasledujúcich kritérií: 1. perikardiálna bolesť na hrudníku, 2. perikardiálny trecí šelest, 3. nové rozsiahle elevácie ST segmentu alebo depresie PR úseku na EKG, 4. perikardiálny výpotok (nový alebo zhoršujúci sa). Ďalšie podporné nálezy: • elevácia zápalových parametrov (t. j. C-reaktívny proteín, sedimentácia erytrocytov a počet leukocytov) • dôkaz zápalu perikardu zobrazovacím vyšetrením (CT, MR)

pretrvávajúca

Perikarditída pretrvávajúca bez remisie > 4 – 6 týždňov ale < 3 mesiace.

rekurentná (recidivujúca)

Recidíva perikarditídy po prvej dokumentovanej epizóde akútnej perikarditídy a obdobia bez príznakov v trvaní 4 – 6 týždňov alebo dlhšie.*

chronická

Perikarditída pretrvávajúca > 3 mesiace.

MR = magnetická rezonancia, CT = počítačová tomografia, EKG = elektrokardiogram. * Zvyčajne do 18 – 24 mesiacov, ale presný časový limit nebol určený.

Diferenciálna diagnostika

vé komplikácie, ako sú dyspnoe (dýchavica) v prípade plytkého dýchania alebo vyššie spomínanú bolestivosť pri hlbokom dýchaní. Ďalšími príznakmi bývajú febrility (zvýšená teplota), perikardiálny trecí šelest, ktorý má škrabavý charakter pri pritlačenom fonendoskope a je podobný chôdzi po čerstvom snehu (6, 7).

Kvôli pestrosti klinických symptómov je odlíšenie perikarditídy od iných diagnóz neraz náročné. Vyššie spomínané bolesti na hrudníku, či už charakteru stenokardií, respektíve s vyžarovaním do krku, prítomné zmeny na EKG typu elevácií ST sa môžu javiť ako prebiehajúci infarkt myokardu. K tejto mylnej diagnóze nás môže doviesť taktiež epigastrická bolesť, pričom bolesť v tejto oblasti môže byť chybne interpretovaná aj ako náhla príhoda brušná, čo bolo spomínané už v predchádzajúcich riadkoch článku. V dôsledku zvýšených zápalových markerov (zvýšené CRP, leukocytóza, zvýšená sedimentácia erytrocytov), bolesti na hrudníku a dýchavice je možná zámena perikarditídy so zápalovými ochoreniami pľúc typu bronchopneumónie a iných (9, 10).

Diagnostika V rámci diagnostického procesu je potrebné počítať so širokou škálou symptómov a diagnostických markerov poukazujúcich na diagnózu perikarditídy. Mnohé prítomné podporné nálezy sú často závislé od základnej etiológie alebo systémového ochorenia (t. j. znaky a symptómy systémovej infekcie ako horúčka, leukocytóza alebo systémovej zápalovej choroby alebo nádorového ochorenia – Tabuľka č. 2 (7, 8). 137

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Tabuľka č. 3: Prediktory nepriaznivej prognózy akútnej perikarditídy Hlavné:

Menej výrazné:

• horúčka nad 38 °C

• myoperikarditída

• subakútna forma

• imunosupresia

• veľký perikardiálny výpotok

• poranenie

• srdcová tamponáda

• perorálne antikoagulanciá

• žiadna odpoveď na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID po najmenej týždni liečby

Terapia a prognóza Netreba pátrať po etiologickej príčine u každého pacienta s perikarditídou, najmä v krajinách s nízkym rizikom tuberkulózy, a to kvôli poväčšine relatívne benígnemu priebehu perikarditíd spojenému so zvyčajnými príčinami tohto ochorenia a s pomerne nízkym diagnostickým prínosom samotných diagnostických vyšetrení. Z týchto dôvodov je opodstatnené klasifikovať jednotlivých pacientov s akútnou perikarditídou. U pacientov s akýmikoľvek klinickými prejavmi, ktoré môžu poukazovať na základnú etiológiu alebo aspoň s jedným ukazovateľom nepriaznivej prognózy akútnej perikarditídy (veľké – hlavné alebo malé – menej významné rizikové faktory – Tabuľka č. 3), je nevyhnutné pacienta hospitalizovať a zisťovať etiológiu perikarditídy. No na druhej strane, u pacientov bez podobných príznakov je možné zahájiť ambulantný manažment liečby s empirickými zápalovými liekmi a následne je možné posúdiť odpoveď na liečbu s odstupom jedného týždňa – Tabuľka č. 4 (10). Väčšina pacientov s akútnou perikarditídou (ak sa suponuje vírusová alebo idiopatická perikarditída) má dobrú prognózu. Komplikácie v zmysle srdcovej tamponády sa v takýchto prípadoch vyskytujú raritne. Samotné riziko konstriktívnej perikarditídy je v takomto prípade tiež nízke, v prípade autoimunitnej, imunitne podmienenej a neoplastickej etiológie stredné a vysoké pri bakteriálnej etiológii – najmä pri tuberkulóze a purulentnej perikarditíde. Kolchicín, ako jeden z liekov používaných v prípade perikarditídy, môže redukovať výskyt recidívy ochorenia o polovicu. Ak nie sú pacienti s idiopatickou akútnou perikarditídou liečení kolchicínom, je možný vznik recidivujúceho, respektíve pretrvávajúceho perikardiálneho ochorenia (10).

Záver Perikarditídy, z etiologického hľadiska predstavujúce heterogénnu skupinu ochorení, sú často prognosticky nezávažné ochorenia perikardu nevyžadujúce špeciálny liečebný algoritmus. K zlepšeniu celkového klinického stavu pacienta dochádza často v priebehu niekoľkých dní. Vzhľadom na skutočnosť, že perikarditídy predstavujú najtypickejšie ochorenie perikardu v každodennom klinickom živote, a občas sa môžu vyskytnúť sprievodné komplikácie, ako je napríklad tvorba perikardiálneho výpotku, treba byť informovaKardiológia

138

Všeobecne sú perikarditídou postihnutí častejšie

muži než ženy, a to najčastejšie

medzi 16. – 65. rokom života.


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 4: Terapeutický algoritmus pre akútnu a rekurentnú perikarditídu Diagnostika akútnej perikarditídy (2 zo 4 klinických kritérií – bolesti v prekordiu, perikardiálny trecí šelest, zmeny na EKG, perikardiálny výpotok) prvá línia

ASA alebo NSAID + kolchicín + obmedzenie záťaže

druhá línia

kortikosteroidy v nízkych dávkach (v prípade kontraindikácie a po vylúčení infekčnej príčiny kyselina acetylsalicylová/NSAID/kolchicín) Rekurentná perikarditída (po asymptomatickom intervale v trvaní 4 – 6 týždňov)

prvá línia

kyselina acetylsalicylová alebo NSAID + kolchicín + obmedzenie záťaže

druhá línia

kortikosteroidy v nízkych dávkach (v prípade kontraindikácie a po vylúčení infekčnej príčiny kyselina acetylsalicylová/NSAID/kolchicín)

tretia línia

i. v. imunoglobulín alebo anakinra alebo azatioprín1

štvrtá línia

perikardiektómia

EKG = elektrokardiogram, NSAID (non – steroidal anti – inflammatory drugs) = nesteroidné antiflogistiká. V prípade výskytu kontraindikácii k iným liekom alebo pri nedostatočnej odpovedi na liečbu kyselina acetylsalicylová/NSAID/plus kolchicín by sa mali zvážiť kortikosteroidy v nízkych dávkach, v týchto prípadoch by mali byť pridané k liečbe namiesto nahradenia inej protizápalovej liečby. 1Azatioprín je kortikosteroidy šetriaci a má pomalý nástup účinku v porovnaní s IVIGom a anakinrou. Pre finančnú náročnosť by sa malo zvážiť podanie lacnejšej liečby v prvej línii (napr. azatioprín) a podanie drahšej liečby (IVIG a anakinra) v refraktérnych prípadoch.

ný o priebehu, diagnostike a v neposlednom rade aj o liečbe. Diagnostický algoritmus je neraz veľmi náročný, vzhľadom na extrémne široké a nešpecifické spektrum príznakov, čo neraz sťažuje diferenciálnu diagnostiku. Napriek všetkým vyššie spomínaným faktom sú perikarditídy prognosticky nezávažné ochorenia, vyžadujúce často len symptomatickú liečbu a pokojový režim a len v prípade niektorých etiologických faktorov predstavujú ochorenia, pri ktorých je riziko komplikácií vysoké.

2. Kytö, V., Sipilä, J., Rautava, P.: Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. Circulation 2014; 130:1601–1606. 3. Imazio, M., Brucato, A., Maestroni, S., et al.: Risk of constrictive pericarditis after acute pericarditis. Circulation 2011; 124:1270–1275. 4. Yared, K., Baggish, A. L., Picard, M. H.. Hoffmann, U., Hung, J.: Multimodality imaging of pericardial disease. JACC Cardiovasc Imaging 2010; 3:650– 660. 5. LeWinter, M. M.: Clinical practice. Acute pericarditis. N Engl J Med 2014; 371:2410–2416. 6. Lilly, L. S.: Treatment of acute and recurrent idiopathic pericarditis. Circulation 2013; 127:1723– 1726. 7. Permanyer-Miralda, G.: Acute pericardial disease: approach to the aetiologic diagnosis. Heart 2004; 90:252–254. 8. Buiatti, A., Merlo, M., Pinamonti, B., et al.: Clinical presentation and long- term follow-up of perimyocarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2013; 14:235–241. 9. Welch, T. D., Ling, L. H., Espinosa, R. E. Anavekar, N. S., Wiste, H. J., Lahr, B. D., Schaff, H. V., Oh, J. K.: Echocardiographic diagnosis of constrictive pericarditis: Mayo Clinic criteria. Circ Cardiovasc Imaging 2014; 7:526–534. 10. Adler, Y., Charron, P. et al.: 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2015; 36(42): 2921-2964.

Literatúra 1. Maisch, B., Seferović, P. M., Ristić, A. D., et al.: Task Force on the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases executive summary. Eur Heart J 2004; 25:587–610.

139

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Bolesť na hrudi Bolesť na hrudi predstavuje symptóm, ktorý môže byť spôsobený rozličnými ochoreniami. Z etiologického hľadiska sú bolesti na hrudníku veľmi rôznorodá záležitosť. Bolesť môže byť lokalizovaná – povrchová (koža, svaly, kosti) hlboká – viscerálna/orgánová (kardiálna, pleurálna, ezofageálna, peptická, biliárna, pankreatická) alebo psychogénna (panický atak, depresia, neurotické ťažkosti). Príčiny, ktoré spôsobujú bolesti na hrudníku, sú heterogénne. Vo všeobecnosti ich môžme rozdeliť do dvoch skupín – kardiálne a nekardiálne. Do druhej kategórie patria ochorenia respiračného systému, hrudnej steny, gastrointestinálne, psychogénne a iatrogénne bolesti na hrudníku.

Každá bolesť na hrudi vyžaduje dôkladnú analýzu. Základné vyšetrovacie metódy, ako dobre odobratá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, predstavujú 90 % úspechu na ceste k správnej diagnóze.

Kardiológia

140


TÉMA ČÍSLA

Úvod Kardiálne príčiny môžu byť ischemickej a neischemickej etiológie. K ochoreniam, ktoré spôsobujú ischémiu myokardu, zaraďujeme aterosklerózu koronárneho riečiska, infarkt myokardu, stenózu aortálnej chlopne, aortálnu regurgitáciu, pravostrannú pravokomorovú hypertenziu, arytmie (prevažne s rýchlou akciou komôr), hypertrofickú obštrukčnú kardiomyopatiu. Do skupiny neischemickej etiológie patrí prolaps mitrálnej chlopne, myokarditída, perikarditída – vírusová, tuberkulózna, uremická, traumatická, nádorová, poinfarktová (Dresslerov syndróm), prípadne pri kolagénových vaskulárnych ochoreniach. MUDr. František Nehaj I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

MUDr. Marianna Kubašková Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Michal Mokáň I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin MUDr. Juraj Sokol, PhD. Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin

K nekardiálnym príčinám patrí aortálna disekcia, pľúcna embolizácia, pľúcna hypertenzia, pleurálna bolesť pri fibróznej pleuritíde, pneumónia, pneumotorax, nádory postihujúce pleurálny priestor, mediastinálny emfyzém, nádory mediastina, mediastinitída. Nekardiálne príčiny zahŕňajú aj ochorenia hrudnej steny ako muskuloskeletálne poruchy (scalenový spazmus, kostochondritída – Tietzov syndróm), fraktúry rebier, subakromiálnu burzitídu, artritídu ramennej oblasti a chrbtice, ruptúru disku, spondylartrózu, ankylozujúcu spondylitídu (Bechterevova choroba), nádory kostí, neurologické poruchy typu herpes zoster, kompresiu nervového koreňa a ochorenia prsnej žľazy. Zo strany gastrointestinálneho traktu môžu byť bolesti na hrudi spôsobené poruchami ezofágu – spazmus, ruptúra, refluxná ezofagitída, Malloryho-Weissov syndróm (trhliny v sliznici až v submukóze ezofagogastrickej junkcie s hematemézou), nádory, ulcerácie, divertikle. Ďalej subdiafragmatické štruktúry ako peptický vred, pankreatitída, cholecystitída, syndróm lienálnej flexúry a hiátová hernia. Anxieta, neurasténia a depresia sú príčinou psychogénnych bolestí na hrudníku. Bolesť na hrudi však môže byť spôsobená aj iatrogénne, ako v prípade exacerbácie anginy pectoris adrenergikami, alfablokátormi, ergotamínom, hydralazínom, oxytocínom, vazopresínom, perorálnymi kontraceptívami alebo ukončením liečby propranololom (1 – 3).

Klinický obraz Každá bolesť na hrudi vyžaduje dôkladnú analýzu. Dôležité je upresniť anamnestické údaje pacienta so zameraním na nástup a rozvoj bolesti, okolnosti vzniku, spôsob úľavy, častosť opakovania záchvatov bolesti, zmeny znakov a pridružené ťažkosti, charakter a intenzitu bolesti, lokalizáciu bolesti a vyžarovanie bolesti (4).

Kardiovaskulárny systém Bolesť pri angine pectoris, vyvolaná záťažou, stresom, chladom, je typicky zvieravá, pálivá plošná bolesť za sternom s propagáciou do hornej končatiny ( jej ulnárnej strany), krku, mandibuly, medzi lopatky, do epigastria. Tento druh bolesti sa zmierňuje v pokoji a po nitrátoch. Môže ju sprevádzať nauzea, vracanie alebo slabosť. V diagnostickom procese má nezastupiteľnú úlohu elektrokardiogram (EKG), echokardiografické vyšetrenie, kardiošpecifické enzýmy a koronarografia (1, 5).

141

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

V prípade masívnej pľúcnej embólie je bolesť podobná pravým stenokardiám. V prípade pľúcnej embólie s nízkym klinickým rizikom môžu infarkty pľúc dráždiť pleuru. Bolesť je pleuritického typu, tlaková, lokalizovaná na širokej ploche na hrudníku a trvá niekoľko hodín. Sprevádza ju tachykardia, dýchavičnosť, hyperventilácia, hypoxia, hypokapnia alebo známky zlyhávania pravého srdca (1).

gastrointestinálnych príčinách je bolesť lokalizovaná hlavne v epigastriu, pacient ju môže vnímať aj v dolnej časti sterna, niekedy môže byť charakterom podobná ako bolesť pri infarkte myokardu dolnej steny (4, 5).

Hrudná stena Bolesť pri afekciách z hrudnej steny, z muskuloskeletálnej oblasti sa pri pohyboch hrudníka zhoršuje, je dobre lokalizovaná a miesto je palpačne citlivé. U Tietzovho syndrómu je prítomné bolestivé zdurenie sternokostálneho spojenia. V diagnostike je dôležitá anamnéza, fyzikálny nález, pozitívny liečebný efekt nesteroidných antireumatík. Pre herpes zoster sú typické parestézie a povrchová bolesť v priebehu dermatómu (1, 5).

Pre perikarditídu je typická pleuritická bolesť, ktorá môže byť prenesená do ľavého ramena kvôli spoločnej inervácii z C3 – C4. Bolesť pri aortálnej disekcii, pri ktorej dochádza k dráždeniu nervových zakončení v aorte, je náhla, lokalizovaná za sternom alebo medzi lopatkami. Komplikáciou aortálnej disekcie typu A (ascendentná aorta) je ruptúra a akútne srdcové zlyhanie charakterizované bolesťou na hrudi. Komplikáciou aortálnej disekcie typu B (descendentná aorta) je ischemická príhoda charakteristická bolesťou medzi lopatkami. Rizikovými faktormi aortálnej disekcie sú artériová hypertenzia, fajčenie, ateroskleróza a koarktácia aorty. K diagnostike patrí vyšetrenie prítomnosti diastolického šelestu v Erbovom bode alebo parasternálne vpravo (aortálna regurgitácia), echokardiografia, počítačová tomografia (CT) (4).

Psychogénne príčiny Psychogénne príčiny bolestí na hrudníku majú zvláštny charakter. Môžu byť prezentované pacientom ako typické stenokardie. Často ich pacienti opisujú ako krátku pichavú bolesť pod ľavou prsnou bradavkou (4).

Diferenciálna diagnostika Dôležitým údajom sú okolnosti vzniku. Bolesť pri angine pectoris je typicky vyvolaná fyzickou námahou. Ďalšími vyvolávajúcimi faktormi môžu byť emócie, konzumácia potravy, prípadne chladné počasie. Ak bolesti neustúpia zhruba do 20 minút, treba pomýšľať na diagnózu infarkt myokardu (IM), kým ju nevylúčime. Bolesť v dôsledku refluxnej ezofagitídy je viazaná na jedlo alebo na zmenu polohy v zmysle ohnutia či ľahnutia. Bolesť perikardiálneho, pľúcneho a pleurálneho pôvodu sa zhoršuje pri nádychu a pri kašli. Bolesť muskuloskeletálneho pôvodu sa taktiež zhoršuje pri nádychu, a to kvôli exkurziám hrudníka pri inspíriu a exspíriu. Palpačne bolestivý a ľahko spoznateľný je herpes zoster, furunkul a rebrá po fraktúrach (7, 8).

Respiračný systém Dobre ohraničená pichavá bolesť, závislá od dýchania a kašľa, je typická pre pleuritídu. V diferenciálnej diagnostike treba myslieť na pľúcnu embóliu, perikarditídu, pneumotorax a afekcie z hrudnej steny. Diagnostika sa opiera o fyzikálny nález, röntgenovú (RTG) snímku, CT alebo laboratórne známky zápalu pri podozrení na bronchopneumóniu. V prípade tracheobronchitídy je bolesť pálivá, lokalizovaná za sternom, podobná stenokardiám. Podobné bolesti môžu byť pri gastroezofageálnom refluxe. Veľmi variabilná je bolesť pri nádorových ochoreniach, ktorá závisí od lokalizácie, ako napríklad Pancoastov tumor (nádor v oblasti pľúcneho hrotu), ktorý sa prezentuje bolesťou v ramene na ulnárnej ploche hornej končatiny kvôli rýchlemu dráždeniu nervov C8 – Th2 (4).

Ďalším podstatným anamnestickým údajom sú charakter a intenzita bolesti. Mierna bolesť, znesiteľná, sa vyskytuje pri angine pectoris a perikarditíde. Prudká bolesť, neznesiteľná, sa vyskytuje pri infarkte myokardu, masívnej pľúcnej embólii, pri disekujúcej aneuryzme aorty. Bolesť dusivá, kŕčovitá, pálivá, trhavá, vŕtavá sa vyskytuje pri angine pectoris a dysfunkcii ezofágu. Ťažoba na hrudníku sa vyskytuje pri angine pectoris. Bolesť silná, zdrvujúca, sa vyskytuje pri infarkte myokardu, nestabilnej angine pectoris, pri disekujúcej aneuryzme aorty. Tupá, dlhotrvajúca bolesť sa vyskytuje pri muskuloskeletálnych chorobách, pri poškodeniach a chorobách kostí, pri psychogénnych bolestiach. Bolesť pichavá, bodavá, sa vyskytuje pri

Gastrointestinálny systém Refluxná ezofagitída je prezentovaná pálivou bolesťou z lokálneho dráždenia nervových zakončení. V prípade spazmov ezofágu sú bolesti podobné typickým stenokardiám. Bolesť sa zhoršuje v polohe v ľahu, pri strese a prijímaní tuhej potravy, úľava nastáva po antiulceróznej terapii. V diagnostike sa uplatňuje pH-metria a gastrofibroskopia. V prípade Malloryho-Weissovho syndrómu je bolesť prudká. Pri ostatných Kardiológia

142


TÉMA ČÍSLA

muskuloskeletálnych chorobách. Bolesť tepavá sa vyskytuje pri bolestiach z hrudnej steny, poškodeniach a chorobách kostí. Bolesť ostrá, rezavá, sa vyskytuje pri poškodeniach pleury, svalov, chrbtice a nervových koreňov. Nevoľnosť sa môže vyskytovať pri gastrointestinálnej bolesti alebo angine pectoris (7, 8). V prípade anginy pectoris predstavuje bolesť tieseň na hrudi, je skôr tlaková, zvieravá, prípadne pálivá. Bolesť pri disekcii aorty má skôr trhavý charakter a súčasne môžu byť vyjadrené neurologické príznaky pri postihnutí tepien centrálneho nervového systému (CNS). Môžu byť prítomné aj známky akútnej končatinovej ischémie ako bolesť, chlad, bledosť a typické vymiznutie pulzov. Bolesť pri infarkte myokardu je nezávislá od polohy tela, palpácii, dýchaní a býva sprevádzaná výrazným psychickým nábojom – obavou zo smrti. Ak je bolesť bodavá, koronárna etiológia je málo pravdepodobná. Refluxná ezofagitída má pálivý charakter, pri vredovej chorobe sa objavuje zvieravá bolesť žalúdka. Tracheálna bolesť je taktiež pálivá, zhoršuje sa pri kašli a hlbokom dýchaní. Ostrou, náhle vzniknutou parietálnou bolesťou sprevádzanou dýchavicou sa prejavuje spontánny pneumotorax, ktorý identifikujeme jednostranným fyzikálnym nálezom na pľúcach. Charakter pleurálne viazanej bolesti má aj pľúcna embólia, ktorú sprevádza dyspnoe a kašeľ (7, 8).

Do pravej hornej končatiny a do pravého ramena vyžaruje angina pectoris zriedka, táto bolesť je väčšinou zapríčinená poruchami krčnej chrbtice. Do dolnej pravej časti hrudníka vyžaruje zväčša nekardiálny pôvod bolesti ako osteoartritída, distenzia žalúdka plynom alebo syndróm lienálnej flexúry. Do oboch ramien vyžaruje infarkt myokardu len zriedka, zväčša je to disekujúca aneruryzma aorty. Do krku, dolnej čeľuste a zubov vyžaruje angina pectoris, infarkt myokardu, perikarditída. Do chrbta či medzi lopatky vyžaruje choroba koronárnych artérií, spinálna artritída. Do brucha môže takisto vyžarovať disekujúca aneuryzma distálnej časti aorty, spinálna artritída, dysfunkcia ezofágu, ochorenia žlčníka, pankreatitída alebo peptický vred. Retrosternálne sa bolesť vyskytuje pri ischémii myokardu, pri patologických procesoch pažeráka a taktiež je prítomná tracheálna bolesť. Ischemická bolesť sa šíri do rúk, krku, čeľustí, menej často medzi lopatky, do epigastria, prípadne do zátylku. Stenokardie však môžu byť vnímané iba v mieste vyžarovania, pričom pacient nemusí pociťovať retrosternálnu bolesť. Bolesť pri disekujúcej aneuryzme sa lokalizáciou nelíši od anginóznej, ale je intenzívnejšia, v úvode býva často synkopa s vyžarovaním do chrbta, prípadne do brucha, podľa rozsahu disekcie. Bolesť pri perikarditíde sa vyskytuje centrálne a vyžaruje do oboch ramien. Pleurálna bolesť je laterálna, ostrá. Tracheálna bolesť je bez vyžarovania (1, 7, 8).

Lokalizácia bolesti na stred hrudnika, prípadne substernálne, je charakteristická pre chorobu koronárnych artérií, perikarditídu, choroby aorty, mediastína, ezofágu a pre pľúcnu embóliu. Lokalizácia pod ľavou prsnou bradavkou, na ľavej strane hrudníka, prekordiálne, je charakteristická pre anxietu, osteoartritídu, syndróm lienálnej flexúry alebo pre distenziu žalúdka plynom. Lokalizácia na prednej časti hrudníka je charakteristická pre infarkt myokardu, disekujúcu aneuryzmu proximálnej časti aorty. Lokalizácia na prsníku je charakteristická pre zápalové ochorenia prsnej žľazy, nádorové ochorenia, mastodýniu. Lokalizácia medzi lopatkami je charakteristická pre infarkt myokardu, dysfunkciu ezofágu, disekujúcu aneuryzmu distálnej časti aorty, choroby chrbtice a mediastína. Povrchová bolesť je charakteristická pre choroby hrudnej steny, herpes zoster a bolesť pleurálneho charakteru. Hlboká bolesť je charakteristická pre orgánovú bolesť a ischémiu myokardu (7, 8).

Rýchly nástup a rozvoj bolesti je typický pre disekciu aneuryzmy aorty, pneumotorax, mediastinálny emfyzém, syndróm cervikálneho disku, ruptúru ezofágu. Nástup do 10 minút zvyčajne sprevádza anginu pectoris. Nástup bolesti, ktorý trvá dlhšie ako 20 minút, je typický pre infarkt myokardu, pľúcnu embolizáciu, herpes zoster, žlčníkovú koliku, alebo pre akútnu perikarditídu. Návratný nástup je typický pre anginu pectoris, cervikulárnu radikulitídu, ochorenia prednej steny hrudníka, poruchy zo strany gastrointestinálneho traktu a anxietu. Trvanie bolesti v dĺžke len pár sekúnd sa vyskytuje pri ochoreniach zo strany muskuloskeletálneho systému, pri nesprávnej polohe tela, pri funkčnej bolesti. Trvanie bolesti počas 2 – 3 minút sa vyskytuje pri hyperventilácii. Trvanie v dĺžke 2 – 10 minút sa vyskytuje zvyčajne pri angine pectoris. Premenlivé trvanie sa vyskytuje pri muskuloskeletálnych chorobách a anxiete (8).

Pri postihnutí koronárnych artérií môže byť vyžarovanie bolesti smerom do ulnárnej polovice ľavej hornej končatiny alebo do ľavého ramena či medzi lopatky.

Trvanie bolesti je jedným z najdôležitejších údajov v anamnéze a dôležité je aj zistenie, či bolesť trvá nepretržite, alebo je prerušovaná prestávkami a ako dlho 143

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA Tabuľka č. 1: Diagnostika bolestí na hrudi diagnostický postup (v poradí)

čo predpokladáme pri vyšetrení

1. anamnéza, fyzikálne vyšetrenie

muskuloskeletálna, kožná bolesť

2. EKG, saturácia O2

arytmie, suspektný akútny infarkt myokardu, suspektná pľúcna embólia, hypoxické ochorenia

3. troponín T zvýšený

akútny infarkt myokardu, myokardiálna nekróza inej etiológie

4. D-dimér

vylúčenie pľúcnej embólie

5. RTG

pneumónia, pneumotorax, postihnutie rebier a stavcov

6. echokardiografia

disekcie aorty, suspektná pľúcna embólia, suspektný akútny infarkt myokardu, aortálna stenóza

7. CT, angio CT

pľúcna embólia, disekcia aorty, pneumotorax, pneumónia, pleurálne ochorenia, postihnutie rebier

8. záťažové vyšetrenia, koronarografia, gastroskopia, psychiatrické vyšetrenie

iné príčiny

trvajú jednotlivé ataky. Táto informácia nám pomôže odlíšiť stenokardie od iných. Ak napríklad stenokardie trvajú nepretržite 12 hodín a potom odoznejú, svedčí to o kompletnom uzávere koronárnej artérie a pravdepodobne o už dokončenej nekróze, zatiaľ čo 24 hodín trvajúce stenokardie s prestávkami dávajú nádej na neúplný uzáver a existujúcu možnosť úspešnej revaskularizácie pomocou trombolýzy alebo angioplastiky. Pri angine pectoris bolesť netrvá dlhšie než 15 – 20 minút, zatiaľ čo pri infarkte myokardu bolesť pretrváva desiatky minút až hodiny. Medzi provokujúce faktory patria fyzická záťaž, psychická záťaž, jedenie, chlad alebo určitý druh pohybu (napríklad záklon, prudký predklon) (8).

ako komplikácia spodného infarktu alebo pľúcnej embólie, keď je uzáver viac než 60 % cievneho zásobenia pľúc. Palpačne bolestivá hrudná stena svedčí o muskuloskeletálnej príčine. Ak je unilaterálna, postihuje jeden či niekoľko priľahlých dermatómov, a to v dôsledku postihnutia spinálneho alebo periférneho nervu (herpes zoster). Pri pneumónii a pneumotoraxe dochádza k redukcii dýchacích exkurzií. Skrátený poklep je u pneumónie nad konsolidovanou oblasťou, prípadne hypersonórny poklep je nad pneumotoraxom (1, 8). Auskultácia je dôležitá súčasť fyzikálneho vyšetrenia. Nepočuteľné dýchanie unilaterálne vzbudzuje podozrenie na pneumotorax, miestne výpadky posluchového nálezu bývajú nad výpotkom. Trubicové dýchanie býva počuteľné nad konsolidovanou oblasťou, niekedy nad výpotkom. Ohraničené úseky s počuteľnou krepitáciou sú nad lobárnou pneumóniou, rozšírené svedčia buď o multilobárnom zápale, alebo o pľúcnom edéme v dôsledku zlyhania ľavej komory po akútnom infarkte myokardu (alebo srdcovom zlyhaní). Pri perikarditíde a pleuritíde počuť trecí šelest, ale perikardiálny len vtedy, keď pacient zadrží dych (1, 8).

Úľavové polohy a prostriedky Pri angine pectoris bolesť ustupuje po podaní nitrátov, ktoré relaxujú hladkú svalovinu. Po nitrátoch môže, ale nemusí ustúpiť bolesť pri poruchách relaxácie ezofágu – avšak o dlhší čas než pri angine pectoris. Bolesť pri infarkte myokardu spravidla po podaní nitroglycerínu nemizne. Antacidá uľavujú od bolesti spôsobenej refluxnou ezofagitídou. Pri bolesti vyvolanej perikarditídou pacient nachádza úľavu vo vzpriamenom sede (8).

Zo základných vyšetrení môže byť pri pneumónii v krvnom obraze prítomná leukocytóza. V menšom rozsahu môže byť prítomná aj pri akútnom infarkte myokardu. Kardiošpecifické markery po infarkte myokardu sa zvyšujú v priebehu 6 hodín. Angina pectoris a akútny infarkt myokardu vyvolávajú zmeny na EKG podľa anatomického rozloženia insuficiencie koronárneho riečiska. Ischémia a infarkt myokardu bez elevácie ST úseku (non-STEMI) sa prejaví depresiou ST úseku a inverziou vlny T. Infarkt myokardu s eleváciou ST úseku (STEMI) sa prejaví eleváciou ST a kmitom Q v prísluš-

Diagnostika Základné vyšetrovacie metódy, ako dobre odobratá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, predstavujú 90 % úspechu na ceste k správnej diagnóze. Zvýšená teplota tela je obvyklá pri pneumónii, akútnom infarkte myo­ kardu, perikarditíde, alebo pri ochorení herpes zoster. Nehmatný pulz je charakteristický pri disekcii aorty. Zvýšená náplň krčných žíl sa vyskytuje pri kongestívnom pravostrannom zlyhaní srdca, niekedy sa objavuje Kardiológia

144


TÉMA ČÍSLA

ných zvodoch. Pľúcna embólia vedie k nešpecifickým zmenám na EKG, ako je tachykardia, deviácia osi smerom doprava, preťaženie pravého srdca a fibrilácia predsiení. Niekedy je prítomný vzorec S1Q3T3 (kmit S vo zvode I, kmit Q a invertovaná T vlna vo zvode III), ktorý je známkou preťaženia pravého srdca. V diagnostike pľúcnej embólie sa uplatňuje echokardiografia (cor pulmonale), počítačová tomografia – angiografia (CTAG), pozitivita D-dimérov. Pri pneumotoraxe býva na RTG snímke hrudníka vymiznutá pľúcna kresba, pri bronchopneumónii sú viditeľné oblasti konsolidácie. Zatienenie po pľúcnom infarkte má klinovitý tvar. Pri disekcii aorty sa zväčšuje šírka a vzniká výduť na pravej hranici mediastina. Ďalej môžu byť zjavné fraktúry, metastázy. Pri disekcii aorty dochádza k hemiparéze, v prípade hlbokej žilovej trombózy je lýtko začervenané, palpačne bolestivé a opuchnuté (1, 8).

Literatúra 1. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002; 106(25):3143-421. 2. Deedwania, P. C., Carbajal, E. V.: Silent ischemia during daily life is an independent predictor of mortality in stable angina. Circulation. 1990; 81(3):748-756. 3. Greenland, P., Bonow, R. O., Brundage, B. H., et al.: ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk assessment and in evaluation of patients with chest pain: a report of the American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography) developed in collaboration with the Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(3):378-402. 4. Allen, K. B., Dowling, R. D., Fudge, T. L., et al.: Comparison of transmyocardial revascularization with medical therapy in patients with refractory angina. N Engl J Med. 1999; 341(14):1029-1036. 5. Stone, N. J., Robinson, J. G., Lichtenstein, A. H., et al.: American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACC/ AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014; 129(25 Suppl 2):S1-45. 6. Jellinger, P. S., Smith, D. A., Mehta, A. E., Ganda, O., Handelsman, Y., Rodbard, H. W., et al.: American Association of Clinical Endocrinologists‘ Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Atherosclerosis. Endocr Pract. 2012; 1(Suppl):1-78. 7. Montalescot, G., Sechtem, U., Achenbach, S., et al.: Task Force on the Management of Stable Coronary Artery Disease of the European Society of Cardiology. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 1(38):2949-3003. 8. Levine, G. N., Bates, E. R., Bittl, J. A., et al.: 2016 ACC/ AHA guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines: an update of the 2011 ACCF/AHA/ SCAI guideline for percutaneous coronary intervention, 2011 ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery, 2012 ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/ STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic disease. Circulation. 2016; 134(10):e123-e155.

Záver Pri diagnostike myslíme na niekoľko základných ochorení (ischémia/infarkt myokardu, perikarditída, disekujúca aneuryzma, pneumotorax, pľúcna embólia, pneu­mónia, ochorenia muskuloskeletálneho systému, spazmus ezofágu), pričom dôležitým diagnostickým znakom sú ďalšie symptómy doprevádzajúce bolesť a laboratórne nálezy. V prvom rade je najdôležitejšie vylúčiť infarkt myokardu, pľúcnu embóliu, disekciu aorty, komorovú tachykardiu a pneumotorax, pretože tie priamo ohrozujú život. Poďakovanie Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0187/17.

Bolesť pri angine pectoris je typicky vyvolaná fyzickou námahou. Ďalšími vyvolávajúcimi faktormi môžu byť emócie, konzumácia potravy, prípad­ ne chladné počasie. Ak bolesti neustúpia zhruba do 20 minút, treba pomýšľať na diagnózu infarkt myokardu (IM), kým ju nevylúčime.

145

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe aj na Slovensku. Sú hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že mierny pokles tlaku krvi, obezity, cholesterolu a používania tabaku by incidenciu kardiovaskulárnych ochorení znížil o viac než polovicu.

Kardiológia

MUDr. Ivan Majerčák I. interná klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

MUDr. Anatoliy Karachevtsev Medical group s. r. o., Košice

146


TÉMA ČÍSLA

Medzi najčastejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení patria fajčenie, stres, nadváha, poruchy metabolizmu tukov, inzulínová rezistencia, neliečený vysoký tlak, pohybová inaktivita, u žien aj nedostatok estrogénov. Práve ženské hormóny chránia ženy pred srdcovo-cievnymi ochoreniami počas ich plodného

obdobia života. Do 55. roku života je úmrtnosť mužov na kardiovaskulárne ochorenia až štyrikrát vyššia ako úmrtnosť žien. Nástup menopauzy tento pomer mení na 1:1. U žien sa považuje za rizikový vek > 65 rokov (ESH/ESC 2003).

Tabuľka č. 1: Dôvody vývoja jednotlivých patologických stavov a výsledných príčin morbidity a mortality v rôznych obdobiach života Vek

Rizikové faktory (RF) + dôsledky

15 – 18

fajčenie, nízka pohybová aktivita, atero- a onkogénna diéta, nadváha a obezita

18 – 40

fajčenie, nízka pohybová aktivita, atero- a onkogénna diéta, hyperstenia + neustále sedenie v práci, stres → obezita, hyperinzulinémia, prediabetes, prehypertenzia, hypertenzia, dyslipoproteinémia, metabolický syndróm

40 – 50

tie isté RF → obezita, hyperinzulinémia, prediabetes, prehypertenzia, hypertenzia, dyslipoproteinémia, metabolický syndróm → prvá vlna kardiovaskulárnej morbidity a mortality (artériová hypertenzia, ICHS, DM, infarkt myokardu, NCMP, náhla smrť)

50 – 70

tie isté RF → obezita, hyperinzulinémia, prediabetes, prehypertenzia, hypertenzia, dyslipoproteinémia, metabolický syndróm → druhá vlna onkologickej morbidity a mortality

Tabuľka č. 2: Rizikové faktory kardiovaskulárnych príhod: Rizikové faktory kardiovaskulárnych príhod nemodifikovateľné modifikovateľné

vek, pohlavie, genetická predispozícia, príslušnosť k danému etniku zvýšený tlak krvi, zvýšená hladina cukru v krvi, nízky HDL cholesterol, nadváha/obezita, stenóza karotickej artérie, fibrilácia predsiení a faktory životného štýlu – fajčenie, nezdravé stravovanie, nadmerný príjem alkoholu, užívanie drog a sympatikomimetík, hormonálna antikoncepcia, nedostatok fyzickej aktivity, finančný príjem, vzdelanie, životné podmienky, pracovné podmienky

WHO pomenovala sedem hlavných rizikových faktorov: 1. vysoký krvný tlak, 2. fajčenie, 3. zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi, 4. nadváha/obezita, 5. nedostatočná telesná aktivita, 6. nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, 7. nadmerná konzumácia alkoholu.

Na stanovenie kardiovaskulárneho rizika (KVR) sa používajú tieto rizikové faktory: pohlavie, vek, status fajčiar/nefajčiar, hodnota systolického krvného tlaku a hodnota plazmatickej koncentrácie celkového cholesterolu. Je možné urobiť aj výpočet pomocou elektronickej verzie systému http://www.heartscore.org/. Najväčší vplyv na výskyt KVO má však životný štýl, t. j. výskyt modifikovateľných rizikových faktorov. Veľké epidemiologické štúdie ukazujú, že najčastejšími rizikovými faktormi ICHS sú práve tri hlavné a najdôležitejšie faktory – artériová hypertenzia, dyslipidémia a fajčenie. Postihnutie kardiovaskulárnym ochorením možno redukovať prostredníctvom skorej diagnostiky, vhodným manažmentom ochorenia, rehabilitáciou a prevenciou vrátane podrobných konzultácií o životnom štýle. Aterosklerotický proces začína vo veľmi mladom veku. Jeho prevencia by sa mala začať tak skoro, ako

Kľúčovú úlohu v prevencii artériosklerotických KVO má kontinuálna starostlivosť, stratifikácia pacientov do skupín podľa stupňa kardiovaskulárneho rizika – tabuľky SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation (tabuľky desaťročného rizika smrteľného kardiovaskulárneho ochorenia). Tabuľky sú určené na stanovenie kardiovaskulárneho rizika jedincov dlhodobo žijúcich v SR aj v ostatných krajinách EÚ. (Viac o tabuľkách SCORE a ich interpretácii sa dočítate v článku Zmysluplná prevencia na strane 76). 147

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

je to len možné. V čím mladšom veku sa zistia rizikové faktory, tým intenzívnejšie musia byť terapeutické a preventívne postupy. Ak sa vyššie riziko odhalí včas, pomocou intenzívnej úpravy životného štýlu je možné oddialiť alebo zabrániť vzniku KVO v neskoršom veku. Jedincom s nízkym kardiovaskulárnym rizikom (< 5 %) radíme, ako tento priaznivý stav udržať. U jedincov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (≥ 5 %) a u tých, ktorí vysoké riziko dosiahnu vo veku do 60 rokov života, ihneď začíname s preventívnymi opatreniami.

Ako stanoviť absolútne kardiovaskulárne riziko u asymptomatických jedincov? Vysoké kardiovaskulárne riziko u asymptomatických pacientov priradíme k tým, ktorí majú: 1. zvýšené hodnoty jednotlivých rizikových faktorov (celkový cholesterol ≥ 8mmol/l, LDL-cholesterol ≥ 6 mmol/l alebo krvný tlak ≥ 180/110 mmHg), 2. alebo/a diabetes mellitus (DM) 2. typu alebo DM 1. typu s mikroalbuminúriou. Ihneď by mali byť zahájené príslušné liečebné a preventívne opatrenia. U týchto jedincov hodnotenie stupňa absolútneho kardiovaskulárneho rizika podľa tabuliek SCORE nemá väčší význam. U väčšiny asymptomatických jedincov sa rozhoduje o zahájení a intenzite preventívnych opatrení podľa absolútneho KVR, nielen podľa jedného mierne zvýšeného rizikového faktoru. Jedinci s vysokým kardiovaskulárnym rizikom by mali byť čo najskôr diagnostikovaní, mala by im byť odporučená zásadná zmena životného štýlu a poskytnutá príslušná farmakoterapia. U mužov, ktorí sú starší ako 50 rokov, okrem kardiovaskulárnych ochorení narastá aj počet ochorení súvisiacich s vekom a dedičnou predispozíciou. Ide o onkologické ochorenia, diabetes mellitus 2. typu, psychické a mentálne poruchy, ochorenia kostí a kĺbov, ochorenia štítnej žľazy, inkontinenciu moču a podobne. Špecifiká ochorení mužov vo veku 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70, po 70-tke sú spôsobené: • účinkom nemodifikovateľných a modifikovateľných rizikových faktorov, • prítomnosťou pridružených ochorení, • interakciou liekov a možných neželaných účinkov liekov, ktoré pacient už užíva, • prekonanými úrazmi, operáciami a pod. Špecifiká ochorení žien vo veku 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70, po 70-tke sú spôsobené: • účinkom nemodifikovateľných a modifikovateľných rizikových faktorov, • menopauzou, sprevádzané typickými zmenami hladín regulačných hormónov. Menopauza sa u slovenských žien objavuje obvykle vo veku 50 – 52 rokov, ale za prirodzené hranice sa považuje vek 45 – 55 rokov. Za kooperáciu jednotlivých ambulancií špecializovanej ambulantnej starostlivosti je zodpovedný všeobecný lekár pre dospelých, ktorý na základe zhodnotenia rizika posúdi potrebu odporučenia pacienta k špecialistovi.

Kardiológia

148

K presným a jednoduchým parametrom primárnej prevencie na identifikáciu osôb so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení patrí aj pomer pás/výška WHtR. Vyjadruje rizikové množstvo vnútrobrušného tuku, ktoré sa so zvýšenou prevalenciou obezity dostáva na prvé miesto medzi rizikovými faktormi predčasnej smrti. Predstavuje zrozumiteľný a v širokej populácii dobre komunikovateľný parameter: obvod pásu by nemal byť viac než polovica výšky (cm).

Waist to Height Ratio pomer obvodu pásu a telesnej výšky WHtR = pás (cm) : výška (cm) WHtR hodnotenie < 0,5 → O. K. 0,5 – 0,6 → zvýšené riziko > 0,6 → vysoké riziko


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 3: Faktory ovplyvňujúce prognózu. Podľa ESH/ESC, 2003 Rizikové faktory (RF) kardiovaskulárneho ochorenia používané pre stratifikáciu • výška krvného tlaku • muži starší než 55 rokov • fajčenie • dyslipidémia: celkový cholesterol > 6.5 mmol/l alebo LDL > 4 mmol/l alebo HDL < 1 mmol/l • rodinná anamnéza predčasného KV ochorenia vo veku < 55 rokov • abdominálna obezita (obvod pása > 102 cm) • C-reaktívny proteín > 1 mg/dl Poškodenie cieľových orgánov (PCO) • hypertrofia ĽK (EKG Sokolow-Lyon > 38mm, Cornell > 2440 mm*ms, ECHOKG LVMI > 125 g/m2) • ultrazvukový dôkaz zhrubnutia steny artérie (IMT na karotíde > 0,9 mm) alebo aterosklerotický plát • ľahké zvýšenie kreatinínu v sére: 115 – 133 µmol/l • mikroalbumínúria: 30 – 300 mg/24 h, pomer albumín-kreatinín: > 22 mg/g Diabetes mellitus (DM) • glukóza v plazme 7,0 mmol/l (nalačno) • postprandiálna glukóza > 11,0 mmol/l Pridružené klinické stavy (PKS) • cerebrovaskulárne ochorenie: ischemická mozgová príhoda, krvácanie do mozgu, tranzitórny ischemický atak • ochorenie srdca: infarkt myokardu, angina pectoris, revaskularizačný výkon na koronárnych artériách • periférne cievne ochorenie • ochorenie obličiek: diabetická nefropatia, renálna dysfunkcia: kreatinín-S > 133 µmol/l, proteinúria > 300mg/24 h • pokročilá retinopatia: hemorágie alebo exsudáty; edém papily

Tabuľka č. 4: Zaradenie hypertonikov do rizikových skupín podľa Európskej hypertenziologickej a Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC) 2003 Úroveň TK

Normálny tlak STK: 120 – 129 DTK: 80 – 84 (mmHg)

Vysoký normálny STK: 130 – 139 DTK: 85 – 89 (mmHg)

1. stupeň HT STK: 140 – 159 DTK: 90 – 99 (mmHg)

2. stupeň HT STK: 160 – 179 DTK: 100 – 109 (mmHg)

3. stupeň HT STK: > 180 DTK: >110 (mmHg)

priemerné riziko

priemerné riziko

nízke pripočítateľné riziko

stredné pripočítateľné riziko

vysoké pripočítateľné riziko

1 – 2 rizikové faktory (RF)

nízke pripočítateľné riziko

nízke pripočítateľné riziko

stredné pripočítateľné riziko

stredné pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

3 a viacej RF, alebo POCO, alebo DM

stredné pripočítateľné riziko

vysoké pripočítateľné riziko

vysoké pripočítateľné riziko

vysoké pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

prítomnosť PKS

vysoké pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

veľmi vysoké pripočítateľné riziko

RK, PKS Bez iných rizikových faktorov (RF)

RF – rizikový faktor, PCO – poškodenie cieľových orgánov, DM – diabetes mellitus, PKS – pridružené klinické stavy, TK – krvný tlak, STK – systolický tlak, DTK – diastolický tlak

Medzi najdôležitejšie lekárske vyšetrenia patria pravidelné preventívne prehliadky, ktoré sa vykonávajú v súlade so znením prílohy č. 2 zákona 577/2004 Z. z., ktorou sa stanovil obsah a frekvencia preventívnych prehliadok. Potom, podľa výsledkov a vyhodnotenia

celkového zdravotného stavu jedinca, všeobecný lekár urobí individuálny plán a možný postup pre pacientov so zistenými ochoreniami a rizikovými faktormi, odporučí dodatočné odborné vyšetrenia, a zaradí pacienta do príslušného stupňa rizika. 149

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Vhodný rozsah vyšetrení u jedincov v rámci prevencie: • spresnenie anamnézy, zamerané na KVO a ich výskyt v rodine, • fyzikálne vyšetrenie vrátane základnej antropometrie, • EKG vo veku nad 40 rokov a pri zistenej artériovej hypertenzii vždy, • základné biochemické a hematologické vyšetrenie: vyšetrenie glykémie nalačno v dvojročných intervaloch, vyšetrenie kompletného lipidogramu vo veku 40 rokov a vždy pri už zistenom artériosklerotickom ochorení, Hemoccult test, • rozšírené biochemické a hematologické vyšetrenie, • preventívna urologická prehliadka + aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny prostaty, • RTG hrudníka raz za 2 roky, • sonografické vyšetrenie dutiny brušnej, • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy, • sonografické vyšetrenie krčných tepien, • neinvazívne vyšetrenie ciev artériografom, • vyšetrenie percenta tuku v organizme, • spirometrické vyšetrenie pľúc, • vyšetrenie BWR a HIV, • duplexné UZ vyšetrenie žilového systému dolných končatín, • test intolerancie potravín, • konzultácia s odborníkom na výživu, • ergometria.

Existujú aj novšie, neinvazívne možnosti diagnostiky celkového stavu organizmu pacienta: celotelová, viacfrekvenčná, segmentálna bioimpedancia – stanoví množstvo tukovej hmoty, svalstva a koľko telo obsahuje vody; artériograf – rýchla, bezbolestná a bezpečná metóda na určenie „veku ciev“, zvýšená arteriálna tuhosť odhalí chorobné zmeny v organizme ešte v subklinickom štádiu ochorenia.

Cieľom prevencie a spolupráce odborníkov je dlhodobé zníženie kardiovaskulárneho rizika, zvýšenie kvality života a dosiahnutie hodnôt rizikových faktorov označených kódom zdravého života: 0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0 0 – 0 cigariet denne 3 – chôdza 3 km denne alebo 30 min. aeróbnej pohybovej aktivity 5 – 5 porcií ovocia a zeleniny denne 140 – krvný tlak < 140/90 mmHg 5 – horná hranica celkového cholesterolu v krvi v mmol/l 3 – horná hranica LDL cholesterolu v krvi v mmol/l 0 – neprítomnosť obezity (80 cm/94 cm a menej – ideálny obvod pása u žien/u mužov) a cukrovky

Liečba a prevencia Preventívny postup sa skladá z nefarmakologických opatrení realizovaných zmenou životného štýlu. U indikovaných jedincov sa liečba skladá aj z farmakoterapie. Zmena životného štýlu pacientov alebo vysokorizikových jedincov vyžaduje čo najlepšiu spoluprácu s lekárom a skladá sa z: • vytvorenia priaznivej atmosféry, • motivácie pacienta k zmene životného štýlu – použitím tabuľky SCORE je možné pacientovi vysvetliť aké riziko mu hrozí a čo je možné upraviť, • identifikácie rizikových faktorov, ktoré pacient môže zmeniť, • navrhnutia plánu zmeny životného štýlu + podpory v úsilí zmeniť životný štýl, • kontrolných vyšetrení s vysvetlením zmeny stavu a postupnou zmenou rizikového skóre, ktorá súvisí so zmenou štýlu života. Kardiológia

Prevencia: Okrem uvedených cieľov primárnej prevencie patrí k presným a jednoduchým parametrom na identifikáciu osôb so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení aj pomer pás/výška WHtR (8). Vyjadruje rizikové množstvo vnútrobrušného tuku, ktoré sa so zvýšenou prevalenciou obezity dostáva na prvé miesto medzi rizikovými faktormi predčasnej smrti. Predstavuje zrozumiteľný a v širokej populácii dobre komunikovateľný parameter: obvod pásu by nemal byť viac než polovica výšky (cm). 150


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 5: Rizikové faktory a cieľové úrovne kardiovaskulárneho rizika (ESC Clinical Practice Guidelines 2016) Rizikový faktor

Cieľ liečebno-preventívneho postupu

fajčenie

Zákaz aktívneho fajčenia akejkoľvek formy tabaku a vyvarovanie sa expozície „pasívneho“ fajčenia.

diéta

Pestrá strava s obmedzením živočíšnych tukov, s prevahou ovocia a zeleniny, odporúča sa jesť častejšie a menej.

pohybová aktivita

Aspoň 150 min. týždenne; alebo aeróbna pohybová aktivita (30 min. 5 dní v týždni) alebo intenzívne cvičenie 75 min. týždenne (15 min. 5 dní v týždni)

hmotnosť

BMI 20 – 25 kg/m2; pás < 94 cm

krvný tlak

Za normálnu hodnotu krvného tlaku je považovaný TK < 140/90 mmHg.

lipidy LDL je hlavným cieľom

Veľmi vysoké riziko: < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl), alebo zníženie na 50 % v prípade, že základná hodnota je medzi 1,8 a 3,5 mmol/l (70 – 135 mg/dl). Vysoké riziko: < 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl) alebo zníženie na 50 % v prípade, že základná hodnota je medzi 2,6 a 5,1 mmol/l (100 – 200 mg/dl).

HDL-C Triacylglyceroly

Nízke riziko: < 3,0 mmol/l (< 115 mg/dl) Nie je cieľom, ale hodnoty > 1,0 mmol/l (> 45 mg/dl) u mužov naznačujú nižšie riziko. Nie je cieľom, ale hodnoty < 1,7 mmol/l (< 150 mg/dl) naznačujú nižšie riziko.

diabetes mellitus

HbAlc < 7 % (< 53 mmol DOF/mol Hb)

Sekundárna prevencia je založená na: • včasnej diagnostike ohrozených osôb, • účinných diagnostických a liečebných metódach u jedincov s artériovou hypertenziou, s diabetom mellitus 2. typu, metabolickým syndrómom, s poškodením koronárnych, cerebrálnych a periférnych ciev, • využívaní moderných neinvazívnych a invazívnych liečebných metód.

robnosti. Pandémia obezity je zodpovedná nielen za zvýšené kardiovaskulárne riziko, stúpajúci výskyt cukrovky 2. typu, ale je aj významným rizikovým faktorom zhubných onkologických ochorení, ktoré sú na druhom mieste v úmrtnosti – hneď za kardiovaskulárnymi príčinami. Odmerať si obvod pásu a vydeliť tento údaj výškou môže predstavovať jednoduchý stimul k absolvovaniu preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých.

Záver Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení v modernej podobe je rýchla, neinvazívna a dokáže predchádzať prevažnej väčšine ochorení, ktoré skracujú život. Cielenou intervenciou zameranou na ovplyvniteľné rizikové faktory KVO môžeme zabrániť vzniku ireverzibilných zmien. Moderná preventívna medicína dokáže zachytiť ochorenie v jeho „subklinickom štádiu“, čiže ešte skôr, než sa ochorenie prejaví. Tradičné rizikové skóre (SCORE) má dnes už svoje limitácie. Vychádza historicky z Framighamskej štúdie a hodnotí len vek, pohlavie, systolický krvný tlak, hladinu celkového cholesterolu a fajčenie. Jedným z najčastejších rizík kardiovaskulárnej morbidity, mortality a predčasnej smrti je dnes obezita. Tradičné rizikové skóre nepodáva informáciu o tom, či je pacient obézny, absentuje informácia o pohybovej aktivite, vo vzorci chýba cukrovka 2. typu, údaje z rodinnej anamnézy prvostupňových príbuzných či psychosociálne faktory, ktoré v modernej dobe významne prispievajú k cho-

Literatúra 1. Európska charta zdravia srdca, European Heart Health Charter, ESC, dostupné na: http://www. heartcharter.org/about-charter/default.aspx 2. Úrad verejného zdravotníctva SR: Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014; 2005. 3. http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia/ 4. Jurkovičová, Jana: Vieme zdravo žiť? Zdravotný stav slovenskej populácie 1999 – 2004 a prevencia kardiovaskulárných a civilizačných ochorení 2005; 33-34. 5. Európske odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (European Guidelines on cardiovascular disease), 2016 https://www. escardio.org 6. http://medicalgroup.sk/prevencia/ 7. ESC Clinical Practice Guidelines, 2013, dostupné na: https://www.escardio.org 8. Ashwell, M.A.: British Medical Journal, 1996, 312, 377.

151

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Marfanov syndróm

Marfanov syndróm je vzácne dedičné systémové ochorenie spojivového tkaniva s veľkou klinickou variabilitou. Charakteristické je postihnutie zrakového, skeletálneho a kardiovaskulárneho systému. Pacienti sú ohrození predovšetkým rozšírením aorty (aneuryzma) a predispozíciou k aortálnej disekcii a ruptúre. Včasnou diagnostikou a preventívnymi opatreniami je možné predísť život ohrozujúcim komplikáciám a zlepšiť kvalitu života ľudí s Marfanovým syndrómom.

MUDr. Zuzana Mažeriková Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Humenné

Kardiológia

152


TÉMA ČÍSLA

Úvod Marfanov syndróm dostal meno podľa francúzskeho pediatra Antoinea Marfana, ktorý už v roku 1896 opísal u svojej 5 ročnej pacientky Gabrielle nápadne dlhé končatiny a prsty na rukách a nohách. Prevalencia Marfanovho syndrómu sa uvádza v rozmedzí 1 : 5 000 – 1 : 10 000, bez ohľadu na pohlavie, rasovú príslušnosť či etnickú skupinu.

ťa s MS, riziko rekurencie je veľmi nízke, ale napriek tomu je vyššie ako v bežnej populácii. Je to kvôli možnej prítomnosti germinálnej mozaiky2 u jedného z rodičov. Ochorenie je charakteristické variabilnou expresivitou3 (aj v rámci jednej rodiny) a úplnou penetranciou4, ktorá je však vekovo závislá. Anticipácia5 nebola v súvislosti s MS opísaná.

Etiológia

Klinický obraz

Marfanov syndróm (OMIM #154 700; MKCH – 10: Q87.4) je zapríčinený mutáciou v géne FBN1, ktorý je lokalizovaný na 15. chromozóme. FBN1 kóduje glykoproteín – fibrilín, ktorý je esenciálny pre spojivové tkanivo a prispieva k špecifickým vlastnostiam elastických aj neelastických tkanív. Fibrilín je hlavným komponentom extracelulárnych mikrofibríl a jeho redukované množstvo alebo jeho poškodená forma vedú k alterácii mechanických vlastností tkanív a k zvýšenej aktivácii signálnej dráhy sprostredkovane TGF-beta (transformujúci rastový faktor beta). Predpokladá sa vplyv na vaskulárnu remodeláciu, charakterizovanú nadmernou elastolýzou, v dôsledku nadprodukcie matrixových metaloproteináz. Fibrilín sa nachádza v rôznych orgánoch tela, ako sú koža, pľúca, obličky, vaskulatúra, chrupavky, šľachy, svaly, ale aj v rohovke a v závesnom aparáte očnej šošovky (zonula ciliaris). Dedičnosť Marfanovho syndrómu je autozómovo dominantná. Približne v 75 % prípadov je ochorenie zdedené po jednom z rodičov, v zostávajúcich 25 % ide o „de novo“1 mutáciu. Jedinec s Marfanovým syndrómom (MS) má 50-percentné riziko prenosu ochorenia na svojich potomkov. Ak majú zdraví rodičia die-

Klinický obraz tvorí variabilne vyjadrené postihnutie viacerých orgánových systémov. Najčastejšie a najvýraznejšie sú prejavy zo strany kostrového, kardiovaskulárneho a zrakového systému. Ďalšími charakteristicky postihnutými orgánmi môžu byť pľúca, koža a dura mater.

Kostrový systém • charakteristický je excesívny lineárny rast dlhých kostí a kĺbová laxita, postihnutí jedinci sú vo väčšine prípadov vysokí, štíhli a nadmerne ohybní (nie všetci pacienti musia byť nutne nadmerne vysokí, sú však vyšší než ich predikovaná výška), • končatiny sú nepomerne dlhé v porovnaní s dĺžkou trupu (dolichostenomélia), • nadmerný rast rebier vedie k deformitám hrudníka: pectus excavatum a pectus carinatum, • častá je skolióza, • kombinácia nadmerného rastu kostí a uvoľnených kĺbov vedie k charakteristickým príznakom palca a zápästia, • acetabulum môže byť nadmerne prehĺbené a môže dôjsť k jeho zrýchlenej erózii (protrusio acetabulae),

Príznak palca: palec prečnieva zo zavretej dlane

Príznak zápästia: pri obopnutí zápästia druhou rukou sa palec prekrýva s malíčkom

153

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

• vnútorná rotácia mediálneho maleolu spôsobí deformitu chodidla

v jeho zadnej časti a môže viesť k plochej nohe, • paradoxne, časť pacientov môže mať zníženú kĺbovú mobilitu, hlavne

v oblasti lakťového kĺbu a prstov, v oblasti stupaje môže byť nález zvýšenej klenby v zmysle pes cavus, • viaceré príznaky zo strany skeletálneho systému sú časté aj v bežnej populácii, ak sú však závažné a vyskytujú sa v kombinácii, je možné predpokladať ochorenie spojivového tkaniva, • všetky príznaky zo strany skeletálneho systému sa môžu vyskytnúť už v detskom veku a majú tendenciu progredovať v období puberty.

Kardiovaskulárny systém • dilatácia aorty na úrovni Valsalvových sínusov a predispozícia k disekcii

a ruptúre aorty: º dilatácia aorty má tendenciu progredovať súčasne s vekom pacienta, º nástup a rýchlosť progresie aortálnej dilatácie sú veľmi variabilné, º disekcia je extrémne zriedkavá v detskom veku, • prolaps mitrálnej chlopne (s regurgitáciou alebo bez nej), • prolaps trikuspidálnej chlopne, • rozšírenie proximálnej časti pľúcnej artérie.

Zrakový systém • ectopia lentis – vychýlenie šošovky z optickej osi v oku: º ide o charakteristický príznak, ktorý je jedným z dvoch kardinálnych

znakov Marfanovho syndrómu (spolu s dilatáciou aorty), º vyskytuje sa však len u asi 60 % pacientov, º nevyhnutné je vyšetrenie štrbinovou lampou, • myopia je najčastejším príznakom zo strany zrakového systému

a progreduje už počas detstva, • zvýšené je riziko odlúpenia sietnice, • glaukóm,

Niccolò Paganini (* 27. október 1782, Janov, Taliansko – † 27. máj 1840, Nice, Francúzsko)

• katarakta.

Iné orgány • Dura mater – dural ectasia – rozšírenie obalu miechy v lumbosakrálnej

oblasti, ktoré môže viesť k bolestiam chrbta, nôh, hlavy, k slabosti a k poruchám citlivosti v oblasti kolien, • pľúca – predispozícia k spontánnemu pneumotoraxu, buly v oblasti horných lalokov pľúc, • koža – častejšie sa vyskytujú strie a hernie.

Diagnostika Marfanov syndróm je v prvom rade klinická diagnóza založená na rodinnej anamnéze a typických nálezoch vo viacerých orgánových systémoch. Prvé medzinárodne akceptované kritériá boli prijaté v roku 1988, boli založené výhradne na klinických nálezoch a boli zahrnuté v tzv. Berlínskej nozológii. V roku 1996 boli publikované Gentské diagnostické kritériá, ktoré berú do úvahy okrem iného aj pokroky v molekulárnej diagnostike génu FBN1. V roku 2010 boli prijaté revidované Gentské kritériá, ktorými sa riadime aj v súčasnosti. Tieto kritériá sú oproti pôvodným jednoduchšie formulované a vyžadujú menej diagnostických testov a klinických skúseností. Kardiológia

154

Paganiniho celý život sužovali rôzne choroby, podľa dnešných výskumov trpel tiež Marfanovým syndrómom, čím sa dá vysvetliť jeho neobvyklý vzhľad a mimoriadna rozťažnosť ruky.


TÉMA ČÍSLA

Tabuľka č. 1: Systémové skóre Príznak

Body

Príznak palca a zápästia

3

Príznak palca alebo zápästia

1

Pectus carinatum

2

Pectus excavatum alebo asymetria hrudníka

1

Deformita zadnej časti chodidla

2

Pes planus

1

Pneumotorax

2

Dural ectasia

2

Protrusio acetabulae

2

Redukovaný pomer horný segment/dolný segment tela (< 0,85) a zvýšený pomer rozpätie horných končatín/výška (> 1,05)

1

Skolióza alebo torakolumbálna kyfóza

1

Redukovaná extenzia v lakti

1

3 z 5 znakov na tvári (dolichocefália, enoftalmos, nadol smerujúce vonkajšie očné kútiky, retrognácia, ploché lícne kosti )

1

Strie

1

Myopia

1

Prolaps mitrálnej chlopne

1

Revidované Gentské kritériá

Kalkulácia systémového skóre

Podľa revidovaných diagnostických kritérií sú dvomi kardinálnymi znakmi Marfanovho syndrómu: • dilatácia koreňa aorty, • ectopia lentis.

Systémové skóre umožňuje zhodnotiť ostatné príznaky (iné ako dilatácia aorty a ectopia lentis). Každý znak má priradenú bodovú hodnotu a skóre je pozitívne, ak súčet bodov ≥ 7.

1. Pri absencii rodinnej anamnézy Marfanovho syndrómu (nová mutácia) môže byť diagnóza MS stanovená v štyroch prípadoch: • dilatácia koreňa aorty (Z-skóre5 ≥ 2,0) a jedna z týchto možností: º ectopia lentis, º patogénny variant v FBN1 géne, º systémové skóre ≥ 7, • ectopia lentis a patogénny variant v FBN1 géne asociovaný s dilatáciou aorty.

Genetické testy FBN1 je jediný gén, ktorý bol opísaný v súvislosti s klasickým Marfanovým syndrómom. Ide o veľký gén, ktorý má 65 exónov – kódujúcich sekvencií. Bolo opísaných viac ako 1 000 patogénnych variantov v tomto géne a neexistuje žiadny variant charakteristický pre určitú populáciu. Na detekciu mutácií v géne FBN1 sa využíva klasické Sangerove sekvenovanie alebo sekvenovanie novej generácie (NGS). Na detekciu delécií /duplikácií, ktoré sa nezachytia sekvenovaním, sa využíva metóda MLPA (multiplexná amplifikácia ligovaných prób).

2. Ak už bol potvrdený Marfanov syndróm v rodine, diagnóza môže byť stanovená pre prvostupňového príbuzného v týchto troch prípadoch: • ectopia lentis, • systémové skóre ≥ 7, • dilatácia koreňa aorty (Z-skóre ≥ 2,0 vo veku ≥ 20 rokov alebo ≥ 3,0 vo veku < 20 rokov).

Genetická analýza má svoje limitácie. Viac ako 90 % mutácií, ktoré boli zachytené, sú unikátne špecifické pre konkrétnu rodinu. Neboli opísané jednoznačné fenotypovo-genotypové korelácie, na základe ktorých

155

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

vysunutie šošovky

gotické podnebie

dilatácia koreňa aorty

hrudník lievikovitý

aneuryzma

pneumotorax

hrudník vtáčí

deformity chodidla

dural ectasia

skolióza

by sa podľa identifikovanej mutácie dala predpovedať závažnosť postihnutia. Narastá tiež počet zistených variantov s nejasnou klinickou signifikanciou a aj to môže viesť k problémom s interpretáciou. Molekulárno-genetickú analýzu indikuje lekársky genetik po zhodnotení rodinnej anamnézy, fyzikálnych nálezov a výsledkov absolvovaných vyšetrení. Preto je vhodné, ak sú pacienti s podozrením na MS odosielaní na vyšetrenie do ambulancie lekárskej genetiky až po absolvovaní vyšetrení v kardiologickej, ortopedickej, ofKardiológia

kyfóza

talmologickej ambulancii, príp. v iných odborných ambulanciách – podľa zdravotných ťažkostí pacienta.

Diferenciálna diagnóza • MASS fenotyp – skratka z angličtiny (mitral

valve prolapse, myopia, aortic enlargement, skin and skeletal findings) v sebe zahŕňa príznaky prolaps mitrálnej chlopne, myopiu, hraničnú a neprogresívnu dilatáciu aorty a nešpecifické skeletálne a kožné príznaky 156


TÉMA ČÍSLA

• prolaps mitrálnej chopne – spojený s miernymi

Slovníček pojmov 1. Mutácia „de novo“: nová mutácia, zmena v géne, ktorá sa vyskytla prvýkrát v rodine u jedného člena, pričom rodičia sú zdraví. Zapríčinená je mutáciou v zárodočnej bunke jedného z rodičov alebo vzácnejšie vo vyvíjajúcom sa embryu.

skeletálnymi príznakmi MS • ectopia lentis syndróm – dislokácia šošovky a skeletálne príznaky MS Všetky tri ochorenia predstavujú miernejšiu alternatívu MS, nepredpokladá sa pri nich progresívne postihnutie aorty, zapríčinené sú tiež mutáciami v FBN1 géne. Diagnóza sa však dá stanoviť až v dospelosti, pretože v detskom a adolescentom veku nemusia byť všetky príznaky MS plne vyjadrené. Preto sa u týchto pacientov odporúča pravidelné kontrolné kardiologické vyšetrenie so zameraním na aortu.

2. Germinálna mozaika: stav, pri ktorom je v zárodočných bunkách jedinca časť buniek nesúcich mutáciu a časť bez mutácie. Nie je možné odhaliť ju vyšetrením periférnej krvi.

• Loeysov-Dietzov syndróm – v minulosti nazývaný

aj MS 2, má viaceré črty spoločné s MS (skeletálne a KVS), nie je prítomné postihnutie zrakového systému a unikátne znaky predstavujú hypertelorizmus, rázštep podnebia alebo uvuly, generalizovaná arteriálna tortuozita, kraniosynostózy. Závažné je riziko disekcie a ruptúry aorty už pri jej menších rozmeroch, aj v detskom veku. Kauzálna je mutácia v génoch TGFBR1 alebo TGFBR2 (receptor pre transformujúci rastový faktor 1 a 2). • Shprintzenov-Goldbergov syndróm – vzácny syndróm s kraniosynostózami, mentálnou retardáciou, skeletálnymi abnormalitami podobnými Marfanovmu syndrómu, Hirschprungovou chorobou, rozšírením aorty. Vo väčšine prípadov ide o mutáciu v géne SKI.

3. Expresivita ochorenia: rôzna povaha (miera postihnutia) pri už prejavenom dedičnom znaku u nositeľa. 4. Penetrancia ochorenia: podiel jedincov, u ktorých sa určitý genotyp vyjadril. 5. Anticipácia: jav, pri ktorom je v každej ďalšej generácii včasnejší nástup ochorenia a klinický priebeh je závažnejší.

Marfanov syndróm má niektoré spoločné znaky aj s inými ochoreniami spojivového tkaniva: • Ehlersov-Danlosov syndróm, • familiárna hrudníková aneuryzma a disekcia (angl. TAAD – familial thoracic aortic aneurysms and dissection), • kongenitálna arachnodaktýlia s kontraktúrami.

6. Z-skóre: na základe echokardiografického vyšetrenia umožňuje štandardizáciu rozšírenia koreňa aorty podľa veku, váhy a výšky pacienta.

Podobné príznaky ako pri Marfanovom syndróme sa môžu vyskytovať pri homocystinúrii, Sticklerovom syndróme či syndróme fragilného chromozómu X.

Liečba a úprava životného štýlu Na zníženie hemodynamického tlaku na stenu aorty sa používajú betablokátory (alebo ACE blokátory, blokátory Ca-kanálov), vo fáze výskumu je využitie blokátorov angiotenzínových receptorov. Chirurgický prístup predstavuje náhrada ascendentnej aorty. Novú inovatívnu chirurgickú liečbu predstavuje personalizovaná protéza, ktorá sa našije na pacientovu aortu (ExoVasc®). Vyrába sa pomocou 3D tlačiarne podľa pacientovho CT skenu. 157

Kardiológia


T ÉMA Č ÍSLA

Vyvinul ju inžinier, ktorý sám trpí MS. Na Slovensku sa zatiaľ táto operácia nevykonáva, dostupná je v ČR. Pre pacientov je dôležité pravidelné kardiologické, oftalmologické a ortopedické sledovanie, úprava životného štýlu, šetrenie organizmu, obmedzenie fyzickej aktivity. Tehotenstvo u pacientok s MS sa vo zvýšenej miere spája s maternálnymi, fetálnymi aj neonatálnymi komplikáciami. Dôležitá je efektívna konzultácia v období plánovania gravidity a dôkladné sledovanie multidisciplinárnym tímom počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Záver MS je vzácne multisystémové ochorenie. Včasná diagnostika na základe rozpoznania charakteristických príznakov spolu s molekulárnou diagnostikou významne zlepšujú kvalitu života a pomáhajú predchádzať potenciálne život ohrozujúcim komplikáciám. Dôležité je pravidelné a komplexné sledovanie viacerými odborníkmi. Na Slovensku pôsobí od r. 1993 Asociácia MS, ktorá združuje pacientov, lekárov a sympatizantov. Poskytuje podporu a pomoc pacientom v mnohých oblastiach, organizuje odborné podujatia a pomáha šíriť povedomie o tomto vzácnom ochorení. Literatúra

Marfanovým syndrómom údajne trpel taliansky huslista Nicolo Paganini. Práve vďaka dlhým a flexi­ bilným prstom bol schopný geniálnych výkonov. Marfanov syndróm má diagnostikovaný aj americký profesionálny basketbalista Isaiah Charles Austin.

Kardiológia

1. Harry C Dietz, MD: Marfan Syndrome, GeneReviews® [Internet], February 2, 2017. 2. Yskert von Kodolitsch, Peter N Robinson. Marfan syndrome: an update of genetics, medical and surgical management. Heart. 2007 Jun; 93(6): 755-760 3. Yskert von Kodolitsch et al. Perspectives on the revised Ghent criteria for the diagnosis of Marfan syndrome. Appl Clin Genet. 2015; 8: 137-155 4. Ashkok Kumar, Sarita Agarwal. Marfan syndrome: An eyesight of syndrome. Meta Gene. Volume 2, December 2014, Pages 96-105 5. Anne De Paepe, Richard B. Devereux, Harry C. Dietz, Raoul C. M. Hennekam and Reed E. Pyeritz. Revised diagnostic criteria for the Marfan syndrome. American Journal of Medical Genetics 62:417-426 (1996) 6. Sankalp Yadav and Gautam Rawal. Shprintzen – Goldberg syndrome: a rare disorder. Pan Afr Med J. 2016; 23:227 7. Loeys, B. L., Dietz, H. C., Braverman, A. C., et al.: The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet 2010 47(7): 476-485 8. Curry, R. A., Gelson, E., Swan, L., Dob, D., BabuNarayan, S. V., Gatzoulis, M. A., Steer, P. J., Johnson, M. R.: Marfan syndrome and pregnancy: maternal and neonatal outcomes. 9. doi: 10.1111/1471-0528.12515

158


LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2 Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5 Vyplnenie žiadanky 6 Výber vyšetrení 6 Značenie vzoriek 9 Telefonické doobjednanie 10 Biochémia a hematológia 15 Imunológia a alergológia 20 Mikrobiológia 30 Genetika 34 Patológia 37 2. Odber 38 Žiadanka na odberový materiál 39 3. Transport 40 Mapa pokrytia zvozovými trasami 42 4. Registrácia a príprava vzorky 44 5. Komplexná diagnostika 46 6. Kvalita a akreditácia 48 7. Analýza 51 8. Validácia a distribúcia výsledkov 52 Výsledkový list 54 9. Kontakty 55 Manažment 57 Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Alpha medical predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 50 laboratórií na území celého Sloven­ ska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od takmer 9 tisíc pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 70 tisíc vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Alpha medical okrem

2

internej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj na vzdelávaní budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 4 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti. Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Alpha medical sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.alphamedical.sk. Platná od 1. 6. 2017

ŽIADANKA O ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE Rodné číslo

Fakturovať lekár pacient

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Oslob. od DPH áno nie

Výška

Užívané lieky

cm Váha

Dôležitá poznámka

Meno

kg Ulica, číslo domu*

Hebd.

Diuréza

Mesto/obec*

ml/ PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

MC

hod.

1 Žiadanka o základné vyšetrenie Preventívne prehliadky a súbor najčastejšie indikovaných vyšetrení z odboru klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Pohlavie žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

Dátum a čas odberu

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

Zastupovaný lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

ŽIADA NKA 6. 2017

V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009, diagnóza Z01.4

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5

Rodné číslo

Platná od 1.

V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

O VYŠET RENIE

− ALERG OLÓG

Platiteľ

Priezvisko

IA – špecifi

Fakturovať lekár pacient Meno

kód ZP, samoplatca,PZ

S

Ulica, číslo

domu*

cké IgE

Oslob. od DPH áno nie

Užívané lieky

*

IČ EÚ

Krv na sérum

Krv na sérum

01

Krv na sérum

01

Krv na sérum

01

01

Kód krajiny

preukazu poistenca

Dátum a čas

Pohlavie

odberu

Dátum vystavenia Dg. (MKCH) Kód hospit. Meno a priezvisko

muž

kg

Hebd.

ml/ hod. Podpis a pečiatka ordinujúceh

žena

žiadanky

cm

Váha

Diuréza priložiť kópiu

Dg. (MKCH)

Zastupovan ý lekár

Výška

Dôležitá poznámka

Mesto/obec

PSČ* Dátum narodenia

MC t.

o lekára

prípadu

Odporúčajú

Moč ranný

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

02

Moč ranný

06

ci lekár Meno a priezvisko

K3/K2 EDTA krv K3/K2 EDTA

Moč ranný

06

06

Stolica

reg. značka: ŽoV/06/2017/03

07

Sedimentácia

Sedimentácia

10

10

P kód

ALERGÉNY

A kód P kód

− SKRÍNING

n Atopický profil n Inhalačný profil− deti, dospelí (g6, g12, t3, n Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, n Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2,t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, n Pediatrický profil− stredozemný (g2, g6, t3, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1,e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) f49) e3, e6, e82, n Potravinový profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2,t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, e2,w19, e84, m1, m2, m3, m6) d1, d2, d70, n Profil jedov hmyzu − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4,e3,f5,e204, m2, m3, m6, f1, f2,w9, e1, e2, e3, f3, f4, f9, f13, m3, m6) (i1, i3) f9, f13, f14, f14, f17, f31, n Profil skrížených reakcií f17, f20, f23, f35, f49, f25,

Krv na sérum

11 ZVIERA CIE

peľov a potravín

n Andulka – perie n Holub – perie n Holub – trus n Hus – perie n Kačica – perie n Kanárik – perie n Koza – epitel n Kôň – kožný detritus n Krava – kožný detritus(šupiny, chlpy) (šupiny, chlpy) n Králik – epitel n Kura – perie n Kura – sérový proteín n Mačka – epitel a kožný

(g6, t3, w6,

PLESNE

(E78)

f4, f5, f13,

f31, f35, f45,

f17, f20, f31,

f35, f44, f48,

f49, f75, f84,

f49, f85, f89,

2 Alergológia Alergológia – špecifické gE

(6IGE) (2IGE) (3IGE) (4IGE) (1IGE) (5IGE) (8IGE)

f75, f76, f78) f85, f237)

f237, f271,

f275,

f328, f348) (7IGE) n Alternaria tenuis PRACHO n Aspergillus clavatus VÉ (M6) n Aspergillus flavus n Domáci prach (Greer) (M312) n Aspergillus fumigatus (M311) n Domáci prach (Hollister-S (H1) (E86) n Aspergillus nidulans (M3) n Domáci prach (Japan) tier) (H2) (E201) n Aspergillus niger (M310) (E80) (H6) n Aspergillus oryzae (M207) HMYZ (E3) n Aspergillus terreu (M304) (E4) n Aureobasidium pullulans n Červené larvy pakomára (M309) (E82 ) n Botrytis cinerea (M12) n Komár (Aedes communis) (I73) (E85) n Candida albicans (M7) n Moľa (Tinea) (I71) (E219) n Cephalosporium acremoniu (M5) detritus n Mravec (Formica spp.) (šupiny, chlpy) (I8) (E1) n Cladosporium herbarum m (M202) n Morča – epitel n Osa (Dolichovespula (I70) n Curvularia lunata (M2) arenaria) n Morka – perie (E6) n Osa (Dolichovespula n Epicoccum purpurasce (I5) (M16) maculata) ns n Myš – epitel (E89) n Eurotium n Osa (Vespula spp.) (M14) (I2) n Myš – epitel a sérový (E71) n Fusarium moniliform (M300) n Osík (Polistes spp.) proteín (I3) n Myš – moč (E88) n Helminthosporum e (M9) n Ovad (Tabanus) halodes (I4) n Myš – sérový proteín (E72) n Hormodendrum hordei (M8) n Sršeň (Vespa crabro) (I204) n Ovca – epitel (E76) n Chaetomium globosum (M45) n Papagáj – perie n Šváb americký (I75) n Micropolyspora faeni (E81) (M208) n Pes – epitel n Šváb (Blattella germanica n Mucor racemosus (E91) (I205) (M212) ) n Pes – kožný detritus n Penicillium brevi − (E2) Včela medonosn n (M4) (I6) (šupiny, chlpy) á (Apis n Potkan – epitel n Penicillium notatumcompactum (E5) (M305) n Vijačka múčna (Ephestia mellifera) (I1) n Potkan – epitel a sérový n Phoma betae kuehniella) (E73) (M1) (I203) proteín n Potkan – moč n Pityrosporum orbiculare (E87) (M13) RÔZNE n Potkan – sérový proteín n Rhizopus nigricans (E74) (M70) n Prasa – epitel n Bavlna n Stemphylim botryosum (E75) (M11) n Škrečok – epitel n Stemphyllium solani n Enterotoxín A (E83) (M10) (O1) n Tarbík n Tricoderma viride (Staphyloco (E84) (M88) ccus aureus) (O72) n Trichosporon pullulans (E209) n Enterotoxín B (M15) * adresu pacienta žiadame vyplniť n Ulocladium chartarum (Staphyloco v prípade samoplatcu (M203) ccus aureus) (O73) alebo vyšetrení hlásených (M204) v zmysle zákona n Tabak č. 355/2007

Prosíme, sem nalepte kódy v prípade, ak objednávate preventívnu prehliadku.

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

A kód

(E215) (E7)

(E70)

Máte otázky

3 Biochémia a hematológia Biochémia a hematológia vrátane autoimunity Glykemický profil

či problém?

Pohlavie muž

Kód krajiny

domu* IČ EÚ

priložiť kópiu

preukazu

Dátum a

Dátum narodenia

Dátum vystavenia

poistenca

ml/ pečiatka

t.

hod. eho lekára

ordinujúc

žena

žiadanky

Z. z.

čas odberu Kód hospit.

prípadu

P kód

A kód Meno a

TUMORM

priezvisko

(AFP) (FBHCG)

ARKERY

(HCG) n SS −− AFP beta-hCG NIA (CEA) E VYŠETRE n S − Voľný hCG (B12) ŠPECIÁLN (CA199) n S − Celkový (APOB) (B12A) Vitamíny B12 (CA125) n S − CEA 19-9 (FOL) (VLDL) oteín B (ROMAI) B12 aktívny n SS −− Vitamín n S − CA E4) (AI1) l 125 (VD3) (CA153) n S − Apolipopr listová n S − Vitamín cholestero n CA index (CA125+H (VA) (AI2) (CA724) n VLDL D n S − Kyselina LDL/HDL n S −ROMA (VC) 15-3 (AIP) L (CYFRA) n Index A n S − Vitamín CHOL/HD plazmy n S − CA (VE) 72-4 (NSE) y index C€ n S − Vitamín n Index n S − CA 21-1 Aterogénn prvky (NA) (TPS) E n S − Vitamín n Minerály a stopové n S − CYFRA (Q10) ový antigén (SCCA) (K) a n InéVitamín polypeptid n S − NSE vyšetreni (PMK) (CL) (PSA) Q10 € n SS−−Sodík n S −Tkanivový kyselín € (CA) (FPSA) n SS –– Koenzým n S −Draslík n S − SCCA (LI) Profil mastných 2EDTA (CA++) n Liečivá (FPSA/PSA) n S −Chloridy n S − PSA NaF/NA (DIG) ) Vápnik výpočtom Voľný PSA (CAK) a) (P2PSA) n (fPSA/PSA ionizovaný n Lítium (glukóz albumín ratio − (KVAL) na (P) krv (TK) n SS − Digoxín I€ n Vápnik n S −PSA s korekciou (TEO) (MG) (S100) n S − Kyselina valproová ŽIA náza n S − Vápnik n S − p2PSA+PH (PHE) Tymidínki (ZN) DA n S − Teofylín (CHRA) 14 n S −Fosfor nNK (GENT) (PGLU) (CU) n S − Fenobarbital A OS100VY anín A LITY n S −Horčík n SS −− Proteín (VANC) METABO n S − Gentamycín (PGLUPJ) (OSM) Y (OSTEO) n Chromogr n S −Zinok Rodné (KARB) MARKERŠET (LAC) n S − Vankomycín ínu číslo n PP−−Glukóza po jedle KOSTNÉ a séra výpočtom RE NIE(BCTX) n Meď ín Osmolalit železa a hemoglob n S – Karbamazepín (FE) n P −Glukóza (P1NP) n Metaboli sLaps zmus (FBHCG) n SS −− Osteokalc − GLY n Gravidita (VKFE) Beta-Cros n Laktát (HCG) Fe n KEM Železo Priezv beta-hCG − kapacita ANCIA (UIBC) n SS − Celková väzbovákapacita Fe isko (MILK) n S − P1NP NOVÁ INTOLERm ICK Ý hCG n SS −− Voľný (TRSF) Celkový n Voľná väzbová POTRAVI proti bielkoviná Platite PR OF n HORMÓN Y (STRF) ľ IgA, IgG (TSH) n S − Transferín (LAKT) n Protilátky u štítnej žlazy mlieka IgM, IL IgG kód (STR) Ulica, n Saturácia transferínový Hormóny kravského proti laktóze IgA, Faktur číslo(TSHT) ZP, samop domu ovať TSH (FT3) * n S − Solubilný transferín (GLIA) latca,PZS n SS −− TSH v gravidite n Protilátky A lekár (FER) (FT4) Oslob n receptor n S − T3 voľný CELIAKLI proti deaminovanému . od DPH (HAPT) PSČ* (CT3) pacien (TTG) n S − T4 voľný áno t Krv na sérum n Protilátky (CT4) IgA, IgG Meno ín n SS−−Feritín n S − T3 celkový gliadínu proti tkanivovej nie Haptoglob (ALK) (TG) n Iné Mesto IČ EÚ n S − T4 celkový Dátum Protilátky mináze IgA, IgG n (ATG) /obec n S − Tyreoglobulín transgluta * narod TILÁTKY enia (ATPO) n S − AlkoholÓGIA 01 n S − Anti Tg ia (DAO) AUTOPRO (TSI) IA (SÉRUM) priložiť vá intoleranc ia (IGA) n S − Anti TPO IMUNOL ci Á BIOCHÉM Histamíno kópiu imunológ stimulujú xidáza preuka Dg. (GLU) ZÁKLADN n (IGM) Základná zu poisten – tyreoideu (MKCH − Diaminoo Dátum ty (ANAGS) n SReumatol ógia ) bulín (GLUPJ) Metaboli Kód krajiny n S − TSI (IGG) ca a čas n SS−−IgA (ENAGS) imunoglo odber (SHBG) IgG skríning (UREA) (IGE) u hormóny po jedle n SS −− Glukóza (AUIDS) n S −IgM (AMH) Fertilné skríning n SS −− ANA Pohlav (C3) (KREATE) ENA IgG n S − Glukóza ie (LH) n S −IgG Dg. S − SHBG Zastu hormón n DNA protilátky (CYSC) ds (MKCH IgE n (C4) Dátum ochorenia Műllerian Anti ent n S − Močovina − povan (CANCA) n S − C3 komplem (FSH) muž n SVaskulitída a) renálne (KM) vystav ný hormón n SS −− Anti ý lekár (CIK) C n S − Kreatinín a3 enia (PANCA) n S − C4 komplement žena plexy (TP) Meno (PRL) žiadan proteináz n S − Luteinizač (ELFO) močová n S − Cystatín (EST) a priezv (AUIGLO) ky n S − Cirkulujúce imunokom Odpo n S − Anti myeloperoxidáza (ALB) n S − FSH rúčajú (IELFO) bielkoviny n S − Kyselina Kód hospit n S − Elektroforéza bielkovín (PROG) isko n S − Anti proti bazálnym ci lekár (TBIL) n S − Prolaktín n S − Celkové − Protilátky glomerulov . prípad (TTE) zápalu n S − Imunoelektroforéza Meno n Smembrán ón (DBIL) am n S − Estradiol a u (CRP) celkový ný n S − Albumín a priezv (FEST) (HEPIGG) n Špecifické proteíny a markery n (FZA) itná hepatitíd n S − Progester isko konjugova n S − Bilirubín (CRPHS) Autoimun (BAEST) profil estradiol (ZLK) n Testosteró ín n S − Bilirubín − Hepatálny (ASLO) SLA) FEST − voľný dost. estradiol (FTAI) n SS−−CRP n S(AMA-M2 , LKM-1, n O-G biol. hs (RF) n S − Fruktozam syndróm (APLAG) (FTTE) T−T−androgénny indexn n S −CRP Žlčové kyseliny (COC) n BAEST lipidový n Odhad (ACCP) IgG Antifosfo (APLAM) GF (BATTE) dný faktor & Gaulta (SCHWARZ) n S −ASLO n FTAI fosfolipid IgM – voľný testosteró dostupný (PCT) (ACAG) podľa Cockroft n S −Reumatoi n SS −− Anti n FTTE A kód – biologicky CCP fosfolipid n GF (IL6) (ACAM) (17OH) podľa Schwartza nín n IgG n n S −Anti n S − Anti n BATTE (CKDEPI) n GF testosteró (A1AT) (DHEA) (B2GP1) n IgM do 18 rokov n6 n S − Kardiolipí ogesterón n S −Prokalcito EPi (GFCYSC) koproteín (ANDD) podľa CKD C (PREALB) A kód trypsín át n S − Kardiolipí n S −Interleukí n SS −− 17-OH-pr beta-2-gly n GF (HCY) dión GF z cystatínu ín n Anti (AST) n S − DHEA-sulf n S −Alfa-1-anti n Enzýmy 1 skríning systém (AZPV) (PREG) (A2M) (ALT) eín n InéAndrosten n S −Prealbum čný IgA, hormóny ín (ALDL) Reproduk (AAG) lón kroglobul eín (GMT) n S −Homocyst zona pellucida n SS −− AST Anti Pregneno − Alfa-2-ma − (AOV) (ALDS) (ADNS) n v ľahu (ALP) n S IgM, IgG n SS − Aldosteró n S − Alfa-1-kyslý glykoprot n S − ALT (CPEP) (ASPA) Kapilárna (CER) proti ováriám n v stoji n n S − ADNáza B (ALPIZO) n S − GMT (CPEPZ) (VRKA) proti spermiám krv n SS −− Protilátky (AMS) 06 n SS −− Aldosteró y n S − Ceruloplazmín kappa Nalačno n S − ALP (IRI) Protilátky (ADKG) izoenzým (VRLA) po záťaži n S − C-peptid n Diabetes (PAMS) mellitus n S − Voľné reťazce lambda n S − ALP (IRIZ) (AINZ) (RKA) protilátky n S − C-peptid (LIPA) n S − Voľné reťazce kappa cká amyláza n S − Amyláza (KORR) − Anti GAD látky proti inzulínu (ATYP) (RLA) n S − Inzulín (CHE) n SSKapi po záťaži fat. n S − Celkové reťazce lambda n S − Pankreati (KORP) − Autoproti lárna proti tyrozínfos (B2M) (LD) ranný odber n S − Inzulín n S − Celkové reťazce ín eráza krv 06(STH) n n S − Lipáza S − Protilátky (AUIPAR) za (CK) n Kortizol poobedný odber 1 hodi U-G(IGG1) n Po n S − Beta-2-mikroglobul ydrogená n S − Cholínest (IGF1) Iné T T n S − Kortizol neproti pariet. opín (IGG2) (CKMBI) n S − IgG podtrieda 12 n S − Laktátdeh (IGFBP3) (ASCAA) n SS −− Somatotr (IGG3) (ACE) n S − Protilátky IgA n S − IgG podtrieda 3 n S − CK (KALC) bunkám úci yces cer. (ASCAG) Kapilárna n S − IGF-1 (IGG4) Sacharom yces cer. IgG ín konvertuj n S − IgG podtrieda 4 n S − CK-MB (PTH) Angiotenz n S − IGFBP-3 n SS −− Anti krv 06 (SSCIGG) Po 2 (HBDH) Sacharom n S − IgG podtrieda n enzým IgG prot. (EPO) hodinách ón n S − Kalcitonín skleróza (TNI) n S − Anti n Kardiálne markery (GASTR) tín n S − Parathorm − HBDH (CHOL) n Systémová (TNTHS) I (SER) n SLipidy n S − Erytropoe (HDL) (MYO) ol T hs n SS−−Troponín € n S − Gastrín (LDL) l (NTBNP) n SS −− Cholester n n S −Troponín cholesterol n Serotonín Myoglobí (TRIG) (BBNP) n S − HDL P n cholestero (SDLDL) EDTA) eroly n S − LDL Z. z. n SB−−NT-proBN Moč (odber do l€ (LPA) 0. n S − Triacylglyc cholestero n BNP 04 zákona č. 355/2007 v zmysle (APOA1) ín (a) n S − sd-LDL hlásených alebo vyšetrení oteín A1 n S −Lipoprote samoplatcu Apolipopr prípade n vyplniť v Moč žiadame pacienta 1. 04 * adresu GLY KEM ICK Ý PRO FIL Moč

aný lekár Zastupov

júci lekár

Meno a

(O201)

P kód A kód

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH)

edical.sk

PSČ*

kg

MC

Hebd.

Podpis a

ec*

Ulica, číslo

cm

Váha

poznámka

Diuréza

Mesto/ob

Priezvisko

Výška

lieky

Dôležitá

€/06/2017/05

ATOL ÓGIA

Užívané

DPH

A-IgE/bez

1. 6. 2017

IA A HEM

Oslob. od áno nie

Meno

edical.sk, info@alpham

Platná od

BIOC HÉM

ť Fakturova lekár pacient

,PZS

kód ZP, samoplatca

reg. značka:

Platiteľ

150 000, www.alpham

− KLIN ICKÁ

TREN IE

centrum 0850

A O VYŠE

Rodné číslo

Volajte call

ŽIADANK

priezvisko

Odporúča

Platná

od 1.

6. 2017

4 Genetika Genetika – rutinná diagnostika Cytogenetika Genetika – zriedkavé ochorenia

Máte otázky

Užívan

é lieky

či problém?

Dôleži

tá pozná

mka

Výška

Volajte call

Diuréz a

cm

Váha ml/

Podpi

s a pečiat

Hebd

hod.

ka ordinu

centrum

júceho

.

kg

MC t.

lekára

0850 150

000, www.alph

P kód

amedical.

P kód

l.sk

hamedica

sk, info@alp

reg. značka:

BaH/bez

€/06/2017/

05

5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov

Kapilárna

06

krv

ru:

Kapilárna

krv

: GP/06/

ru:

ru:

Kapilárna

06 e vyplniť

v prípade

alebo

Čas odbe

ru:

ru:

Kapilárna

06

vyšetre

zákona

07 Z.

krv

Čas odbe

č. 355/20

ru:

z.

kg

Kapilárna

06

krv

ru:

T ORD

MC

hod.

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Pohlavie žena

muž

Dátum a čas odberu

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

Zastupovaný lekár

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

A kód

P kód

INOV

ANÝC

FARMAKOGENETIKA

H VYŠE

TREN

(WAR)

(TPMT)

KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO

02

KVR – základný súbor (eNOS, LTA, ACE, HPA1, βfbg, B, ApoB ,ApoE) KVR – rozšírený súbor (FVLeiden, FVR2, PII, FXIII, βfbg, PAI1, HPA1, MTHFR, ACE, ApoB, ApoE)

TROMBOFILNÉ MUTÁCIE

Í:

INÉ DEDIČNÉ OCHORENIA

Dávkovanie warfarínu (mutácie: VKORC1 G-1639A, CYP2C9*2 C430T, CYP2C9*3 A1075C) TPMT (Tiopurín-S-metyl-transferáza)

K3/K2 EDTA krv

medic al.sk

NÝ SÚČE

ml/

alpha

Čas odbe TROL

Hebd.

Diuréza Kód krajiny

priložiť kópiu preukazu poistenca

info@

KON

Váha

Dôležitá poznámka

Mesto/obec* IČ EÚ

Dg. (MKCH)

medic al.sk,

ní hlásený ch v zmysle

cm

Meno

Ulica, číslo domu* PSČ* Dátum narodenia

alpha

latcu

krv

Čas odbe

samop

Priezvisko

Výška

Užívané lieky

www.

pacien ta žiadam

krv

150 000,

Čas odbe

* adresu

Kapilárna

06

m 0850

reg. značka

Čas odbe

Oslob. od DPH áno nie

centru

2017/0

3

06

m? Volajt e call

Čas odbe

krv

Fakturovať lekár pacient

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

či problé

ru:

Kapilárna

Rodné číslo

otázky

(DELY)

Čas odbe

06

Platná od 1. 6. 2017

krv

Máte

Kapilárna

06

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

2.

04

Faktor II Protrombín (mutácia G20210A) Faktor V Leiden (mutácia G1691A) MTHFR (mutácia C667T) MTHFR (mutácia A1298C) PAI-1 (mutácia 4G/5G) Faktor XIII (mutácia Val34Leu) GPIa (mutácia C807T) GPIIIa (mutácia T393C) Faktor XII (mutácia C46T) β fibrinogén (mutácia G455A)

(G20210A) (G169A) (C677T) (A1298C)

Dyslipidémie Apo B (mutácia R3500Q) Apo E (mutácie C112R, R158C) Sekvenčná analýza génu LDLR

(PAI14G) (FXIIIVAL34) (GPIAC807T) (GPIIIAT393) (FXIIC46T) (BF4555GA)

(KVRZS)

Intolerancia fruktózy (mutácie AldoB4) Intolerancia laktózy (mutácie LCT: -13910T/C, -22018A/G) Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) Cystická fibróza (50 mutácií CFTR génu) JAK 2 (mutácia V617F) Gilbertov syndróm (promótor A(TA)TAA, enhancer T327G) HLA-B27 (PCR dôkaz)

(ILA)

(PCRB27)

Wilsonova choroba Mutácia HIS1069GLN Sekvenčná analýza génu ATP7B (DISAPOB) (DISAPOE) (DISLDLR)

(ATP7BHIS1) (ATP7BSEK)

Hereditárna hemochromatóza Mutácie C282Y, H63D, S65C Rozšírený súbor 18 mutácií

(HEHE) (HEHERM)

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

(DELY)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

POZNÁMKA LEKÁRA

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

Fakturovať lekár pacient

Oslob. od DPH áno nie

Výška

Užívané lieky

cm Váha

Dôležitá poznámka

Meno

kg Ulica, číslo domu*

Hebd.

Diuréza

Mesto/obec*

ml/ Kód krajiny

IČ EÚ

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

MC t.

žena

muž

Dátum a čas odberu

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Pohlavie

priložiť kópiu preukazu poistenca

Zastupovaný lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

Súhlas s genetickým vyšetrením a archiváciou DNA Pacient resp. jeho zákonný zástupca alebo doprovod pacienta bol poučený v zmysle zákona 576/2004 z.z. o anamnéze, odbere krvi a biologického materiálu na diagnostické účely. Bola mu vysvetlená podstata molekulárno-genetického vyšetrenia a dohodnuté, že výsledky testu sú dôverné, nebudú poskytnuté inej osobe bez jeho súhlasu. Pacient poučeniu rozumie a s navrhovaným postupom súhlasí. Dátum:

Podpis:

KONTROLNÝ SÚČET ORDINOVANÝCH VYŠETRENÍ:

7 Patológia Biopsia Cytológia Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

EBV

n Anti EBV – VCA IgM, IgG,

EBNA-1 IgG (skríning), IM test n Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test n Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) n Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) n Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) Iné n Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) n Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster)

CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY

(skríning, ELISA) n Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) n Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) n Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) n Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot)

(CHT) (CHP) (CHK) (MYP)

ivanovii (aglutinácia)

n Anti Francisella tularensis (aglutinácia) n Anti Echinococcus IgG n Anti Trichinella spiralis IgG n Anti Schistosoma mansoni IgG n Anti Taenia solium IgG n Anti Entamoeba histolytica IgG

(IMT) (EBVMK) (EBVAK) (EBVGK) (HSV) (VZV)

(BRUC) (LIS) (FRTU) (ECHG) (TRICHG) (SCHIZG) (TAENIAG) (ENTAMG)

FUNGÁLNE PATOGÉNY

n Candida – mannan antigén n Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG n Aspergillus fumigatus galactomannan antigén n Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

(odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov)

(CANAG) (CANDP) (ASPAG) (CRYPT)

(MYPK)

(BP)

n 1. vzorka n 2. vzorka

(EBV)

(TOCAG) (TOCAV)

Iné

INÉ BAKTÉRIE

n Anti Bordetella pertussis, IgA, IgG

(CMV) (CMVAV) (CMVK)

(TOXKFR) (TOXOA) (TOXE) (TOXOK) (TOXGK)

(konfirmácia, Line Blot) Toxocara canis

n Anti Toxocara canis IgG n Anti Toxocara canis IgG avidita n Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) n Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria

Likvor

Dátum očkovania:

n Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia)

(BPP)

n 1. vzorka n 2. vzorka n Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG n Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) n Anti Yersinia spp. IgA, IgG

(HP) (YERS) (YERSK)

(odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov)

(konfirmácia, Line Blot)

n Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii n Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) n Anti Toxoplasma gondii IgG avidita

(WIDALS)

(TOX) (TOXAV)

09

Sterilná skúmavka 10 ml

VYŠETRENIA Z LIKVORU*

n Anti Borrelia spp. IgM, IgG

(BOREL)

(intratekálna produkcia)

n Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) n Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) n Anti HSV 1/2 IgG (intratekálna produkcia) n Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) n Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

(BORKL) (VZVL) (HSVL) (PAROTL) (LCRYPT)

*Na vyšetrenie intratekálnej produkcie je nutné odobrať súčasne s likvorom aj krv na sérum a objednať stanovenie rovnakého typu protilátok v sére.

Quantiferon NIL

QS

22°C (+/-5°C)

Quantiferon QTB1

QTB1

22°C (+/-5°C)

n IGRA test (Quantiferon)

Quantiferon QTB2

QTB2

22°C (+/-5°C)

Quantiferon MITOGEN

QF

22°C (+/-5°C)

ŽIADAN KA O

VYŠETR ENIE −

KLINICK Á MIKROB

kód ZP, samoplatca,PZS

IOLÓGIA I.

Výška cm

Užívané lieky

Oslob. od DPH áno nie

Fakturovať lekár pacient

Platiteľ Rodné číslo

Váha kg

Dôležitá poznámka

Meno

IČ EÚ

PSČ*

priložiť kópiu preukazu

poistenca

Dátum vystavenia

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

žena

žiadanky

P kód

A kód Meno a priezvisko

Zastupovaný lekár Odporúčajúci

Meno a priezvisko

lekár

Výter z tonzíl /

Aeróbna kultivácia a mykológia Aeróbna kultivácia Mykológia

Výter z nazofaryngu Tampón

bez transportného

2S

Aeróbna kultivácia a mykológia Aeróbna kultivácia Mykológia

(NAAERO) (NAZ) (NAMYK)

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Spútum

ústnej

Sterilná nádobka,

Amiesovo médium

30

ŽIADANK

skúmavka

31

(SPU)

Kultivácia

(DU)

Kultivácia

(NAZRSV)

Bronchoalveolárna laváž

skúmavka Sterilná nádobka,

BL

33

(TJ)

(BAL)

Kultivácia

Kultivácia

(ASP)

skúmavke (2 − 8 °C)

38

(MOC)

Kultivácia Kultivácia na mykoplazmy Mykológia

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

39

(MYKOM) (MMYK)

Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae Anaeróbna kultivácia Mikroskopia

* adresu pacienta

žiadame vyplniť

v prípade samoplatcu

alebo vyšetrení

hlásených v zmysle

Amiesovo médium

Amiesovo médium

40 Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) Kultivácia na Neisseria

(URE1) (URGO)

gonorrhoeae Kultivácia na Streptococcus

(URANAER) (URMIKR)

zákona č. 355/2007

agalactiae Anaeróbna kultivácia Mikroskopia

41 (VAG1) (PGON) (GBS) (PANAERO) (PMIKR)

Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae Anaeróbna kultivácia Mikroskopia

(CER1) (CGON) (CANAE) (CMIKR)

– PATO LOGI

cytologický

materiál

(iný)

CKÁ ANA TÓM IA Platiteľ

Meno

kód ZP, samoplat ca,PZS

Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

Číslo vyšetrenia Dátum prijatia

Kód hospit.

PSČ*

prípadu

Podpis a

pečiatka

ordinujúc

eho lekára

Dátum odberu

Dg. (MKCH) Dg. (MKCH)

Zastupov aný lekár

Meno a

Dátum vystavenia

priezvisko

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

žiadanky

Odporúča

júci lekár

PRED MET

ODOBR

Meno a

priezvisko

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) A kód

VYŠE TREN

ATÝ MATER

IÁL – OPIS

IA A LOKA LIZÁC

Počet ks

P kód

A kód

IA

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

P kód

Glukóza 13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

Skúmavka – s gélom 5,0 ml

813805

Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

Sedimentácia (FW) 14250

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

Z. z.

ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

KLINI CKÝ

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

PRIEB EH,

TERA PIA,

13510

OŽAR OVAN

IE, DIAG NÓZA

či problém?

ZNÁZ ORNE

Číslo predchá

dzajúceh

o vyšetren

ia

centrum

POZN ÁMKA

Volajte call

NIE LÉZIE

pacienta

vyplniť v

prípade

samoplatcu

reg. značka:

na vlastné

náklady

o poistenia

zujem bez (za priamu akýchkoľvek úhradu) poskytovateľa ako samoplatca, výhrad uhradiť , s ktorým v plnej výške ktoré oboznámil podľa platného sa zaväa potvrdzujem,som sa, vrátane kalkulácie v žiadnej cenníka že náklady zdravotnej ceny a jej na tieto poisťovni. výšky, riadne vyšetrenia nebudem uplatňovať

alebo vyšetrení

hlásených

v zmysle

zákona č.

355/2007

vyšetrenie samoplatcu FAKTUROV AŤ samoplatco vi lekárovi

Súhlasím v súlade s ustanovením osobných údajov v § 7 ods. 1 zákona platnom uvedených č. 428/2002 znení so na žiadanke spracovaním Z. z. o ochrane udeľujem za účelom svojich osobných na dobu poskytnutia neurčitú nakladania zdravotnej údajov a je možné s osobnými starostlivosti. ho odvolať údajmi. Súhlas v prípade nezákonného

Podpis pacienta

l.sk

hamedica

Z. z.

sk, info@alp

žiadame

zdravotnéh

amedical.

* adresu

na základe

000, www.alph

AMP/BM/0

6/2017/03

0850 150

Žiadam o poskytnutie vyšetrení zdravotnej uvedených starostlivosti na výber v v rozsahu poskytovateľa tejto žiadanke, v zmysle 6 zákona práva č. 576/2004 v súlade s ustanovením Z. z. o zdravotnej bách súvisiacich § 11 starostlivosti, ods. s poskytovaním v platnom služznení: zdravotnej starostlivosti

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (citrát sodný) Máte otázky

GRAF ICKÉ

4

INÝ MATERIÁL Počet ks

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10176 10174

cal.sk

€/06/2017/04

Sterilná nádobka

Výter z cervixu

Výter z pošvy

Výter z uretry

TREN IE

domu*

ec*

cal.sk, info@alphamedi

Moč v sterilnej

TRAKTU

A O VYŠE

materiál

Priezvisko

Ulica, číslo

150 000, www.alphamedi

Kultivácia

ÁLNEHO INFEKCIA UROGENIT

bioptický

Rodné číslo

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA

Mesto/ob

call centrum 0850

Amiesovo médium

skúmavka

29 (LAAERO) (LAR) (LAMYK)

problém? Volajte

Sterilná nádobka,

na RSV

Ster z jazyka

Aspirát/sekrét

32

Výter z dutiny

média

respir.

Dôkaz antigénu vírusu

(TNFLU)

Aeróbna kultivácia a mykológia Aeróbna kultivácia Mykológia

Máte otázky či

chrípky

Amiesovo médium

Amiesovo médium

28 (NAERO) (TN) (NMYK)

Aeróbna kultivácia a mykológia Aeróbna kultivácia Mykológia

Výter z nosa na antigén chrípky

Výter z nazofaryngu

Výter z laryngu

Výter z nosa

Amiesovo médium

27 (TAERO) (TH) (TMYK)

Tampón média bez transportného

Dôkaz antigénu

!

TRAKTU

hrdla

Amiesovo médium

26

2F

P kód

A kód

NÉHO INFEKCIA RESPIRAČ

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

8 Iné Odberový materiál

ordinujúceho lekára

Kód hospit. prípadu

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH)

Podpis a pečiatka

Pohlavie muž

Kód krajiny

t.

hod.

ml/

Mesto/obec* Ulica, číslo domu*

MC

Hebd.

Diuréza

Priezvisko

reg. značka: KMI/bez

reg. značka: SaDNA/bez €/06/2017/05

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

(HIV)

HERPETICKÉ VÍRUSY CMV

n Anti CMV IgM, IgG (skríning) n Anti CMV IgG avidita n Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot)

(BORE) (BORK)

IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot)

n Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG

(konfimácia, Line Blot)

n Anti Toxoplasma gondii IgG

Platná od 1. 12. 2016

(BWR)

AIDS

n Anti HIV 1/2 , p24 HIV antigén

BORÉLIE

n Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning ELISA), n Anti Borrelia spp IgM, IgG (Line Blot)

n Anti Toxoplasma gondii KFR n Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) n Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) n Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA

2017

(HCV)

(RUB) (KE) (PAROT) (PARVO)

Platná od 1. 6.

(HAVM) (HAVT)

(HBSAG) (HBS) (HBCM) (HBCT) (HBEAG) (HBE)

SYFILIS

n RRR, anti Treponema pallidum

(ADV) (RSV)

INÉ VÍRUSY

n Anti Rubeola IgM,IgG n Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG n Anti Parotitis IgM, IgG n Anti Parvovirus B19 IgM, IgG

1. 6. 2017

(INFL)

Iné

Gél and clot activator 8 ml, 5 ml (deti 3,5ml)

VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A n Anti HAV IgM n Anti HAV total Hepatitída C n Anti HCV IgG Hepatitída B n HBsAg n Anti HBs n Anti HBc IgM n Anti HBc total n HBeAg n Anti HBe

Platná od

RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka

n Anti Influenza A, B, IgM, IgG n Anti Adenovirus IgM, IgG n Anti RSV IgM, IgG (Respiračný syncyciálny vírus)

Krv na sérum

01

reg. značka: ŽnOM/12/2016/04

Rodné číslo

Priezvisko

PSČ*

reg. značka: LG-RU/bez €/06/2017/04

Platná od 1. 6. 2017

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

Dátum narodenia

6 Mikrobiológia Mikrobiológia I. Mikrobiológia II.

(IFLA)

(CLK) (CF) (JAKIV617F) (GILB)

(KVRRS)

14365

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

14074

Skúmavka 9NC 2,0 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI 12005

Skúmavka 4NC 1,6 ml

Moč ranný/zbieraný BSP0720

Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Stolica BSC128p

Kontajner s lopatkou (červený) – odber stolice na okultné krvácanie

Odberová ihla Ihla žltá 1526502

dospelý

15201

dieťa

Ihla zelená 1526504

dospelý

15213

dieťa

Ihla čierna 1526506

dospelý

15225

dieťa

HAN2324CP Motýlik modrý Skúmavka 2,0 ml

Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

HAN2124CP Motýlik zelený

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod.

Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade je potrebné uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

É OVAN Z I L A AKTU

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je tento údaj povinný

Platná od 1. 6. 2017

Rodné číslo pacienta ŽIADANKA O VYŠETRENIE − KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Fakturovať lekár pacient

Oslob. od DPH áno nie

Užívané lieky

Výška

Dôležitá poznámka

Váha

cm

Meno

kg Ulica, číslo domu*

Hebd.

Diuréza

Mesto/obec*

ml/ PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

žena

Zastupovaný lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

TUMORMARKERY

(AFP) n S − AFP (FBHCG) n S − Voľný beta-hCG (HCG) n S − Celkový hCG (CEA) n S − CEA (CA199) n S − CA 19-9 (CA125) n S − CA 125 Klinické informácie index (CA125+HE4) (ROMAI) n ROMA S − CA 15-3 (CA153) – n diuréza, výška, váha, fáza S − CA 72-4 (CA724) n (Q10) S − CYFRA 21-1 (CYFRA) menštruačného cyklu, týždeň n (PMK) S − NSE (NSE) n tehotenstva, užívané lieky, S − Tkanivový polypeptidový antigén (TPS)ktoré n (LI) S − SCCA (SCCA) n môžu mať vplyv na výsledok (DIG) S − PSA (PSA) n (KVAL) S − Voľný PSA každá položka (FPSA) vyšetrenia; je n (TEO) PSA ratio (fPSA/PSA) (FPSA/PSA) n označená ktorý (PHE) S − p2PSA+PHIpiktogramom, € (P2PSA) n (GENT) − Tymidínkináza pri vyšetrení,(TK) n je Szobrazený ktoré (VANC) (S100) n S − Proteín S100 (KARB) túto informáciu ak je S − Chromogranín A vyžaduje; (CHRA) n (B12) (B12A) (FOL) (VD3) (VA) (VC) (VE)

(FBHCG) (HCG)

(TSH) (TSHT) (FT3) (FT4) (CT3) (CT4) (TG) (ATG) (ATPO) (TSI)

KOSTNÉ MARKERY ordinované vyšetrenie ozna-

(OSTEO) n S − Osteokalcín čené niektorým piktogramom, S − Beta-CrossLaps (BCTX) n S − P1NP (P1NP) n je potrebné vyplniť požadovanú

POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA

klinickú Protilátky informáciu proti bielkovinám n kravského mlieka IgM, IgA, IgG n Protilátky proti laktóze IgA, IgG

(MILK) (LAKT)

CELIAKLIA

proti deaminovanému (GLIA) n Protilátky Dôležitá poznámka gliadínu IgA, IgG proti tkanivovejrizikové (TTG) – pobyt v zahraničí, n Protilátky

(SHBG) (AMH) (LH) (FSH) (PRL) (EST)

transglutamináze IgA, IgG

sexuálne správanie, HCV AUTOPROTILÁTKY Histamínová intolerancia pozitivita a podobne

n S − Diaminooxidáza Reumatológia n S − ANA IgG skríning S n − ENA IgG skríning n S − Anti ds DNA protilátky

Vaskulitída a renálne ochorenia

(DAO)

(ANAGS) (ENAGS) (AUIDS)

Máte otázky či problém? Vola

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA (APOB) n S − Apolipoproteín B Vitamíny (VLDL) n VLDL cholesterol Dátum a čas vzorky B12 (AI1) odberu n S − Vitamín n Index LDL/HDL S − Vitamín B12 aktívny n Index CHOL/HDL – dôležitý(AI2)údajnz hľadiska S − Kyselina listová n Aterogénny index plazmy (AIP) n − Vitamín D n SpredanalyMinerály a stopové prvky zabezpečenia S − Vitamín A n (NA) n S − Sodík tickej fázy n S − Vitamín C € (K) n S − Draslík n S − Vitamín E (CL) n S − Chloridy Iné vyšetrenia (CA) n S − Vápnik S – Koenzým Q10 € n Vápnik ionizovaný výpočtom (CA++) n S – Profil mastných kyselín € n Vápnik s korekciou na albumín (CAK) METABOLITY n Liečivá (P) (PGLU) n S − Fosfor Diagnózy n P − Glukóza n S − Lítium S − Horčík (MG) P − Glukóza po jedle (PGLUPJ) n n S − Digoxín n Adresa (ZN) všetky Laktát (LAC) n S − Zinok – potrebné uviesť n P −pacienta n S − Kyselina valproová (CU) n S − Meď – treba vyplniť u všetkých S − Teofylín n relevantné diagnózy, výpočtom (OSM) n Osmolalita séra − Fenobarbital n S najmä pacientov, aby sme v prípade Metabolizmus železa a hemoglobínu n S − Gentamycín v prípade, ak sú ordinované S − Železo (FE) n S − Vankomycín n pozitivít na prenosné ochorekapacita Fe vyšetrenia, (VKFE) špeciálne n S − Celková väzbová Karbamazepín n S –ktoré kapacita Fe (UIBC) nia predišli zdržaniu v procese n Voľná väzbovápoisťovňa Gravidita hradí pri S − Transferín (TRSF) len n S − Voľný beta-hCG n včasného nahlásenia na RÚVZ n Saturácia transferínu konkrétnych(STRF) diagnózach n S − Celkový hCG Krv na sérum (STR) n S − Solubilný transferínový HORMÓNY receptor Hormóny štítnej žlazy S − Feritín (FER) S n n − TSH 01 IČ EÚ a kód krajinyn S − Haptoglobín (HAPT) n S − TSH v gravidite Iné n S − T3 voľný ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) – vyplniť v prípade, ide S − Alkohol (ALK) n S − T4 voľný nže Metabolity n S − T3 celkový o poistenca, má preukaz (GLU)ktorý IMUNOLÓGIA n S − Glukóza n S − T4 celkový Základnáresp. imunológia (GLUPJ)poistenca, n S − Glukóza po jedle európskeho n S − Tyreoglobulín (IGA) (UREA) n S − IgA n S − Močovina n S − Anti Tg nemá poistenie v SR (k žia(KREATE) (IGM) n S − Kreatinín n S − IgM n S − Anti TPO (CYSC) − IgG (IGG) n S − Cystatín C n S priložiť n S − TSI – tyreoideu stimulujúci danke je potrebné (KM) (IGE) n S − Kyselina močová n S − IgE imunoglobulín (TP) (C3) n S − Celkové bielkovinykópiu preukazu n S − C3 komplement poistenia) Fertilné hormóny (ALB) (C4) n S − Albumín n S − C4 komplement S − n SHBG (TBIL) n S − Bilirubín celkový (CIK) n S − Cirkulujúce imunokomplexy n S − Anti Műllerian hormón (DBIL) n S − Bilirubín konjugovaný S − Elektroforéza bielkovín (ELFO) n n S − Luteinizačný hormón (FZA) n S − Fruktozamín S − Imunoelektroforéza (IELFO) n n S − FSH (ZLK) n S − Žlčové kyseliny Špecifické proteíny a markery zápalu n S − Prolaktín Odhad GF (CRP) n S − CRP n S − Estradiol

Dátum narodenia a pohlavie – vypĺňa sa v prípade, ak z rodného čísla, resp. IČ NaF/NA2EDTA poistenca, nie je možné krv narodenia, (glukóza) určiť dátum resp. 14 pohlavie pacienta

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Pohlavie

Dátum narodenia

hod.

MC

5


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach, alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie. Platná od 1. 6. 2017

ŽIADANKA O ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE Rodné číslo

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Dg. (MKCH)

Fakturovať lekár pacient

Oslob. od DPH áno nie

Dg. (MKCH)

cm kg Hebd.

Diuréza ml/ Kód krajiny

muž

Dg. (MKCH)

Dátum a čas odberu

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

hod.

MC t.

Krv na sérum

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Pohlavie

priložiť kópiu preukazu poistenca

01

žena

Zastupovaný lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

A kód

P kód

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009, diagnóza Z01.4

Krv na sérum

01

V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5

Krv na sérum

01

n n

do 18 rokov

GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy

Krv na sérum

02

01

Moč ranný

06

K3/K2 EDTA krv K3/K2 EDTA

Moč ranný

06

Stolica

07

Sedimentácia

10 * adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

(CYSC) (KM) (TP) (ALB) (TBIL) (DBIL) (COC) (SCHWARZ) (CKDEPI) (GFCYSC)

(ALT) (GMT)

K3/K2 EDTA krv K3/K2 EDTA

Sedimentácia

10

n S – Cholesterol n S – HDL cholesterol n S – LDL cholesterol n S – Triacylglyceroly n Index LDL/HDL n Index CHOL/HDL

Minerálne a stopové prvky

n S – Sodík n S – Draslík n S – Chloridy n S – Vápnik n Vápnik ionizovaný výpočtom n S – Fosfor n S – Horčík

Metaboliz. železa a hemoglobínu

n S – Železo n S – Celková väzbová kapacita Fe n Voľná väzbová kapacita Fe

(ALP) (AMS) (PAMS) (LIPA) (CHE) (LD) (CK) (CKMBI) (CHOL) (HDL) (LDL) (TRIG) (AI1) (AI2) (NA) (K) (CL) (CA) (CA++) (P) (MG) (FE) (VKFE) (UIBC)

INÉ

n S – Alkohol

(ALK)

HORMÓNY Hormóny štítnej žľazy n S – TSH n S – TSH v gravidite n S – T3 voľný n S – T4 voľný n S – Anti TPO Gravidita n S − Voľný beta-hCG S n − Celkový hCG Tumormarkery n S – CA 125 n S – HE4 n ROMA index

n P – PT-ratio n P − INR (liečení pacienti) n P – APTT n P – Fibrinogén n P – Trombínový čas n P – Antitrombín III n P – D-dimér

Moč ranný

(PTR)

(CA125) (HE4) (ROMAI)

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

(RUB) n Anti Rubeola IgM,IgG n Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) (TOX) (HCV) n Anti HCV IgG (HBSAG) n HBsAg (BWR) n RRR, anti Treponema pallidum n

Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

(INR)

(HIV)

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V ZBIERANOM MOČI

n dU – Addisov sediment

(ADD)

(FIB) (TT) (DDI)

Stolica

(SU)

(FT3) (FT4)

(HCG)

(AT3)

Sedimentácia

10

VYŠETRENIA STOLICE

(MCHE) (UDROGY)

(TSH) (TSHT)

(ATPO) (FBHCG)

(APTT)

07

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

(CPR)

05

HEMOKOAGULÁGIA

(RTC)

(IGA) (IGM) (IGG)

(ASLO) (RF)

Moč zbieraný

03 (KO) (KO5) (DIFM)

06

n U – Moč chemicky n U – Močový sediment n U – Multidrogový test

IMUNOLÓGIA Základná imunológia n S – IgA n S – IgM n S – IgG Špecifické proteíny a markery zápalu n S – CRP n S – ASLO n S – Reumatoidný faktor

Citrát

HEMATOLÓGIA

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

Moč ranný

06

(UREA)

(AST)

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz s diferenciálom n B – Diferenciál mikroskopicky n B – Retikulocyty

02

(GLU) (GLUPJ) (KREATE)

n S – AST n S – ALT n S – GMT

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

Krv na sérum

01

Lipidy

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) n S – Glukóza n S – Glukóza po jedle n S – Močovina n S – Kreatinín n S – Cystatín C n S – Kyselina močová n S – Celkové bielkoviny n S – Albumín n S – Bilirubín celkový n S – Bilirubín konjugovaný Odhad GF n GF podľa Cockroft & Gaulta n GF podľa Schwartza

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

reg. značka: ŽoV/06/2017/03

n S – ALP n S – Amyláza n S – Pankreatická amyláza n S – Lipáza n S – Cholínesteráza n S – Laktátdehydrogenáza n S – CK n S – CKMB

Váha

Dôležitá poznámka

Mesto/obec* IČ EÚ

Značenie vzoriek

Výška

Užívané lieky

Meno

Ulica, číslo domu* PSČ* Dátum narodenia

Dg. (MKCH)

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie a na 2. strane: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto na 2. strane Žiadanky.

n F – Stolica na OK n F – Stolica na zvyšky

(OK) (SZB)

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

n P – Sedimentácia erytrocytov

(FW)

V prípade, ak ste už v rámci preventívnych prehliadok odobrali potrebný materiál a nalepili kód, nie je potrebné odber opakovať a lepiť čiarový kód – vyznačte iba ďalšie parametre a pridajte vhodnú diagnózu.

12

Krvná skupina 6 ml, deti − 3ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

14

IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocytové protilátky

NaF/NA2EDTA krv (glukóza)

Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

METABOLITY

(KSO) (NAT)

n P – Glukóza n P – Glukóza po jedle

Realizujeme na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom.

(PGLU) (PGLUPJ)

KONTROLNÝ SÚČET ORDINOVANÝCH VYŠETRENÍ:

Prosíme, sem nalepte kódy v prípade, ak objednávate preventívnu prehliadku.

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta do prvého riadku na stránke, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou.

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.).

Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Alpha medical prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@alphamedical.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.alphamedical.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní je potrebné uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a v yšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecif ických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratórá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Alpha medical V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Alpha medical. Spoločnosť Alpha medical zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Alpha medical. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Alpha medical nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu, – katecholamíny a ich metabolity,

10

– testy pre diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia pre diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, – vyšetrenie bunkovej imunity, – imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, – testy na vyšetrenie alergií. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše Laboratórium špeciálnych metód v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12.


Laboratórna diagnostika

2017 1. 6. Platná od

Rodné

ANK

číslo

Priezvis ko

A Oraný V YŠ ET

Moč zbie

R EN

IE −

K LI N

IC K Á

MO ČI 05 (ADD) RAN OM . V ZBIE t Platite NÉ VYŠ ľ sedimen Ulica, ZÁK LAD ČI číslo dU − Addisov kód ZP, Faktur heparín OM MO MO ČI E) ndomu* samopla (UGLU) ovať NOM 04 Lítium ZBIE RAN (MCH tca,PZS . V RAN (UUREA) LITY V lekár (SU) Oslob. NÉ VYŠ PSČ METABOGlukóza * od DPH ZÁK LAD chemicky (UKREAT) pacien dU − áno ovina t ment krv n − Moč (UKM) A U Meno sedi Moč − EDT n U − Močový (FAI) MO ČI (UTP) n dU nie 20 UJ) K3/K2 IČtinín Užívan ová − Krea Mesto EÚ n Dát(UGL RAN NOM é liek ETR ENIA lina moč oviny um nar /obec* n dU ita (UALB) (NTPBNP) LITY V − Kyse y (UUREAJ) INÉ VYŠ cytárna aktiv ABO dU ode bielk MET (IAK) ové nian úria óza − Celk (UKREATJ) P prilo n PP−−Fago J) oalbumin a n dU žiť kóp tinín NT-proBN Dôležit n UU−−Gluk − Mikr mín/krea iu preu Močovin Dg. (MK(UKM J) dU (KO) 02 albu n á poz n kazu (UTP n U − Kreatinín močová Index Dátum CH) námka poistenc ) MO ČI LÓG IA (KO5) n a OM (UNA Kód kra a čas odb n U − Kyselina oviny (UALBJ) Výška HEM ATO obraz ) álom ZBIE RAN ) V ý jiny bielk eru enci (UK) (DIFM LY (IAKJ n U − Celkové uminúria Diuréz z s difer picky MIN ERÁ k n B −−Krvn a ý obra Pohlavi (RTC) (UCL) n U − Mikroalb mín/krea Zastinín mikrosko e tupova dU − Sodí líkDg. (MK n B −Krvn renciál albu n (UCA) CH) Dát n x Váha Dife Dras ný − um vys muž ár SJ)Me n dU Chloridy n B − Retikulocyty (ICK) n Inde RANNOM MOČI lek(UAM taveni N ml/ Podpis Hebd žena no a n dU − a žiad (HBA1C) OGLOBÍ V Odpor (UP) na krv nB . a peč (UPAMSJ) priezvis− Vápnik hod. eatinín anky účajúc ENZ ÝMYláza iatka ANÝ HEM Kapilár ) láza n dU koIndex vápnik/kr ordinu Kód hos (UMG i lekár GLY KOV MC cká amy júceho 1c pit. príp n UU−−Amy Meno n dU − Fosfor ČI Pankreati (IFELY) J) a t. lekára MO adu n B − HbA Á IMUNITA (UNA prie n NOM n zvisko − Horčík (UKJ) LY V RAN BUN KOV notypizácia MO ČI (UB2M) KRV I n dU MIN ERÁk 06 nofe (BGLU) RAN OM (AKTLY) ILÁR NEJ (UCLJ) lín . V ZBIE (UKOR) ty n B − Imu ENIA KAP ov (BGLUPJ) (UCAJ) lík n UU−−Sodí INÉ VYŠ -2-mikroglobu (PCTREG) VYŠ ETR T-lymfocy lymfocyt (IKK) (CRPK) óza − Beta (ICKJ) vované ridy n U −Dras focyty (HLAB27) jedle nín n dU (UKATE) n BB−−Gluk Kortizol zol/kreati óza po ín (UPJ) n B −–Akti lačné T-lym ik n U −Chlo ik/kreatin n dU − Inde (UALD) J) n B −Gluk A kód n x−korti n B −Regu x vápn n Vápn (UMG -B27 amíny i Apo n dU −nKateS chol (UHIOK) n CRP lipomoč (UCUJ) n U −Inde or n B HLA VLDLn v proteín n dUn− Aldosteró y chodrox ík n U −Fosf lestero B Ind A kód NaF/N lina ex5-hy n n (UHVA) ČI LDL l Kyse á n U –Horč − MO P kód Inddolo ctov/HDL A2 R) OB) ex CHO NOM n dU n -3-in EDTA(UDROGY) (USE(AP n 14Meď ENIAkrvV RAN Aterog L/Hilová ovan (gl (VLD MJ) DLi € hom ŠPECIÁ Min énnyv moč L) − Kys. VYŠ ETR gový test ukóza) (UB2 RJ) erá dU n ind INÉ lytoní n S − −Sod ex Vitamín LNE VYŠ n ME TAB A (AI1) a sto P kód (UKO Sero lobulín Multidro pové plazmy ETR EN n S − Vita y ík ČU A SÉR (12K OLI n (AI2K)) n nSdU− Dra -2-m prvMO nPUU−−−Glu (UMEL) TYikrog R. IA EDTA ky 3 ml Beta − n mín ZBIE K2 slík kóz R) n n (AIP K) S krv ZO deti P S . − a (UPO (24K) zol − Chl OČT Y − Glu Vitamín B12 EDTA – Kori a 6 ml,í byť meno kóza VÝPoridy klírens 12 hod . nn A) n S P −U (DPD) n S − Váp K3/K2 krv n po jed skupin (FEXN n − Kyselin B12 aktí Lak Melanín tinín nik ) n S − Vita a listo U −tát (NA) Krea ns 24 hod vny le Krvná skúmavke muspacienta ) TU MO (MOR Plná klíre n yríny n (FEXK Váp n mín D vá €(PG Na (B12 RM nS é číslo niktinín Krea (K) ) écia Na L) S − Vita ionizov úšťadiel LU)(UELFO)n n inks n UU−−Porf a rodn exkr Vápnik čná (FEXCn (B12 mín n S − AFP ARKERY S anýécia n n org. rozp ovín (PGLUPJ) A) (KSO) 06 (CL) Fraks kor exkr ÓGI A výpKočt n U −Pyril abolity (UIELFO) S − Fos I nA) − Vita A (FOL) bielk n S − Voľný bet for čnáekc (LAC n S Hor EMATOL CI om iouécia (CA) (FEXC )S − Vita mín C € (NAT) EJ KRV ED (PB) (BJB) ) na albu n U −Met troforézaoforéza Z PLN mín nčíkFrak (VD3) (FEXPIné IMU NOH ina + RhD n S − Celkov a-hCG (CA++) n S −Zin čná exkr écia (NAT) Camín (ENZ) ovina ETR ENIA n U −Elek (GLUT) á skup t. protilátky noelektr n SG) vyšetre E (UVR n Frak exkr (VA) n S − CEA ý hCG ok (AFP (CAK) (FEXM nLA)S −Me INÉ VYŠ € sova bielk test) (KRS) n Krvn Frakčná exkrécia P o n REA)– Koenzý nia n U −Imu (FBH ) ce Jone lambda erytrocy látky (enz. (UVR (VC) n S − CA 19-9 ďn n KA)−Osm CG) B – Olov (FEXU S – Profil m Q10 (P) n Anti (COOBP) Frakčná exkrécia Mg n é reťazce kappa n U −Ben € y ation € eryt. protipatibility (VE) LiečM) n − CA 125 (HCG) (MG ) ovin Atab olan ivá mastných Me B – Glut lita Frak ) n Anti n(FEXK reťazce A SÉR n U −Voľn séračná exkrécia moč (ZN ka kom lobul. test (PAT S − M) n n S ROMA kyselín (CEA n Voľné AJ) olizmu močovej výpočt MO ČU n(FEXN S − Žele ) u n S(UOSLítium n Skúš € antig (Q10) (CA199 ) s Frakčná n n S −−CACA 15-3index (CA125+HE NÉH O écia kys. (CU om n S −(FEXK Digoxín J) zo nželezačná exkr Krv na ho moč ) n S −−Kys Y Z RAN Na a hem (PMK) n Priamy (CA125 ) Celkov rané(OS 72-4 n Frak OČT 4) S zbie n sér ogl − VÝP n ta M) LJ) á väz CYFRA n S Teo elina valp obínu 01 (ROMA ) exkrécia K Voľná bov Osmolali n S NSE čná um n S − (FEXC 21-1 I) écia AJ)väzbovná kapacit roová fylín n S −−Fen (CA153 n Frak Transfe (FEXC (LI) n S −−Tka čná exkr écia CI a Fe á kap n (FE) ) Frak J) rín oba n (DIG acit (CA S ZÁK LAD Sat(FEXP n čná exkr Ca n S SCC nivový pol 724 a Fe ) (VKFE) urácia Gentam rbital n S − Solu n S −Van (KVA GJ) (CYFRA) ) ypeptid A n S −−PSA Metab NÁ BIO n Frak čná exkrécia P L) ycín (FEXM (UIBC) bilný transferínu CH ÉM komycín n S –−Kar Frak ový anti olity écia (TEO n S − Glu MSJ) transfer rec n (NS n exkr ) S ept (FEXA (TRS át IA E) Mg n S − gén Voľný (SÉčná Citr F) ínový (PHE) n S − Glu kóza Gravid bamaze RU exkrécia Feritín orREAJ) n −PSA n Frak (TPS) lázy PSA (STRF) pín čnáM) ita (GENT) n S Voľ kóz nntáS cia écia amy n Sy− Hap(FEXU MJ) (SCC n S p2P ratio Sedime n Frak A) Močov a po jed tog(FEXK (STR) čná exkr écia močovin ný bet (VANC) n S −−Cel Iné lobínMJ) n S −Kre le SA+PHI(fPSA/PSA) n S −Tym (PSA ina ovej n Frak (UOS moč ) ilár kova a-hCG (KARB) čná exkr atinín S− kys.n n S −Cys (GLU HO kap (FPS n S −Pro idínkin € RM ÓN ý hCG ) n Frak exkrécia močuAlkohol nenáHor (FER (FPSA/P A) (GLU čná tatín n S −Kys ) Skle teín S10 áza n S −−Chr 03 PJ)ranného IM UN (PTR) SA) (HAPT) n Frak (FBH IA n S móny Y olali elinaOVC (UR ta n S −Cel 0 CG) (P2P CYT om 10 AGU LÁC (INR) mo (FW) SA) n Osm(KREATEEA) n ZákladnáOLÓimuGIA KO STN ogranín n S − TSH štítnej žlazy (HCG) kov nERY−TRO HEM OKOtio tové bie čová A S IgA (TK) ) NTÁCIA Seryt n S Ost É MA ) rocy (APTR) lkoviny (ALK n S −T3TSH v gravidABOLITY nológi um (CYSC) n S − Alb SED IME ) pacienti n S −IgM (S100) eokalcí RKE RY a n S −Bet (FIB) voľAnýMET ite mentácia n PP–−PT-ra n S −−T4EDIE (liečení 25 n − Bilirub ín (KM) (CHRA) n S −−IgG (ABR) a-Cros n o n S −−P1N voľný a n P − Sedi n SS−− Bilirubínín celkový STR n (TTR) n P −INR (TSH S sLa PRO − (TP) APTT-ratién n B) ) T3 celk ps S P Frukto konjug (COH (TSH TOR NÉ n Sická rovnováh (AT3) n P − Fibrinog čas-ratio n S − Žlčo POTRA (ALB ový VNÚ T) ovaný zamín n S − IgE (IGA) (OSTEO ) obáz − T4 celkbín n n Protilá VIN OV (FT3) (METHB) vé ) (DDI) (TBIL) n P − Trombínový III ový Od B −) Acid S −hem (IGM n S −C4C3 kompleme Tyroglo (BCT Á n eoglob nonyl Anti (FT4) X) n had GF kyseliny (DBIL) kravsk tky proti INTOLE (ABRBIL) (DTI) n P − Antitrombín komple bín ulín nt (IGGB − Karb S − oglo n S −Cirk (P1N ého mli bielkov RA NC ) nhem n Protilá n lica (CT3 P) S − Anti Tg n GFGF podľa Coc ment potrebné (FZA) Sto n P − D-dimér ) IA ulu (ABRGLU) n S −−Ele (IGE) B − Met júce ie je tky pro eka IgM inám TPO (CT4 pod kroft n n S − TSI trenimu (ZLK) ) , IgA, CEL n P − Dabigatran GUL. VYŠETRENIA (AXA) n S každ tnú vyšeforé (ABRMI) (C3) B − Bilirubín nok éktro Schwar krv – (MILK) − Imu IgG (TG n do 18 rokoľav EDT A tza& Gaulta sam za osta n ProtiláIAKLIA ti laktóze IgA Na imu tyreoideu (FII) bielkovomplexy noe brať n ŠPECIÁLNE KOAita (C4)n – Glukóza (CA++K) (ATG ) Špecifi odo lekt ty , IgG podK2 stimulu stolice n GFGFK3/ B Fertiln nog (COC) lob ín oion kurofo ) ľa CKD ľade gliadín tky proti ckévzor ulíný n S CRP (CIK) n n (FV) mikr (SCH Xa aktiv é hor ovan (ATPO) júci(ABRLAC) proteín réza (LAK dea WARZ) u IgA − SHB ioniz n Protilá B − SABR krv na EPi T) Enzým z cystatí (ELFO) nn n S −−CRP M2 y a ma , IgG minova (OK) ikG móny (FVII) n PP−−Anti nu C or II (TSI) y n S − AST LICE nému rkery Anti (IELFO) B −S −Vápn transglutky proti I) n hs STO V n S n (CKD (SZB) Mű n P −Fakt (FVII ENIA záp or − át S tka n ASL (GLIA) ETR EPI) S − ALT alu Lakt N) Lutein llerian nVYŠ AU TO tamináze nivovej (AMO n SB −−FSH (GFC S Reu O (FIX) (ELA) PLA ZMY n P −Fakt izačný hormó nM2 or VII ca na OK ky YSC S GM Stolima (POTCL) ENIA Z (CRP n SF −−Anti hormó n (SHB HistamPROTIL ÁTK IgA, IgG (ACTH)) n S −Pro na zvyš táza (FX) ) T ETR n S −−ALP (KALP) n P −Fakt G) or VIII catoid VYŠ (TTG (CRP n ínová n S − Dia elas AN) Y fak − Stoli nnS −F−Pro ) CCP ný laktín (AMH) n S −POT HS) niak (MET n S −INÉ (FXI) intolera (AST n P −Fakt reatická tor or IX Estrad Chlo − Amo ridy PALP ) L) n n (ASLO) kalciton (MOKA) Reu minoox n S −−Pro F − Pank (REN Sn etanefrín (ALT (LH) − Inte izoeH idáza ncia POT −iol Ý KAM EŇ (FXII) n Sn n P −Fakt roteínktín or X − Am n S − ANmatológia ) eňa P − ACT nzý Kalpkín rín, Norm (RF) (PUAMS) n S −n gesČOV (FSH my F − rleu (RENS) n S n (GMT) terón ového kam L) n S n −yláz ) PV) TesMO a anefľahu n P −Fakt A 6 or XI (ACCP)(PULD)n Pan P kreMet tosteró n − Alfa-1-antit (PCGLOBA n −n (PRL)(AFP n S − ENA IgG skr ornmoč (ALP (HCYP) S − Pre A S FES atic n v ryp n P −Fakt (DAO) n S − Anti IgG skr íning ) or XII (PCGFV) Á VOD n BAE (PCT (PUCRP) n S Homalbum láza nTRozb sín (ALP − voľDOV (EST) v stoji n − Lipá ogenáza ) n Pza− Reníkán am IZO) ínin ín yláza ný est U) PU − Amy (PRC) S − Cho P − Rení ds global ktor V n P −Fakt (PRO AC) STPLO n S −Alfa (IL6) (PULn átdehydr n ocy − bio rad n S nlíne−steHom (AMS) G) (DIGL Vas kulitíd DNA pro g ocysteín − l.AFP (ANAGS FTAI PV − Lakt ín n S )− Anti (LCB) PUste dost.T iol (A1AT) (PRS) global/fa n F) FTT n P −ProC n S) −−Alfa a a ren tilátky (TTE) (DIKM n− and (PAM (PUR tátdPehy ráza n-2-m n S −−CKLakn estradio CRP LYZÁ akr (ENAGS ) rog − ogl S) (PRE ) áln n DIA pro C PU E n énn U) (LLAC (FES S dro (LAS) -1-k n P −ProC n – e r ALB y eín obu l óza (DINA − teináza ) voľ Gluky ind n S CKochore S − AD n yslý − Laktátlín ný fakto (DIFP BAT (LIPA) T) genáza ovin Anti ) ing n S(DIK) ex močová (BAEST) TE – DIný− tes Názn nia (AUIDS) (HCY) n(LLD) atoid n P −Prot ové bielk − Pro myeloper 3 toslina MB eín S n S −−Ang S− (CHE) a BPU glykoprote biolog lans skrín terón testos n Kyse L − Celk át oxidáza ) tilátky n S − 17DI − icky íniál (FTAI) (A2M) (LVZ)Cerulopla PU − Reum me n n teró áza(LD) antikoagu (DILC n P −Prot iote k s S n pro mb renc n enz dos − (CA Lakt ogen n nzínL − zm − Dife ti baz rán Voľ ) né ým NCA n S DH ) OH-prongesDI − Sodí líktupný (FTTE) Aut(DIRF (AAG) n S(ELEM konverátdehydr n n S − HBD n Lupu oim)uniam glome álnym (CK) n PUínkap − Voľ) reťa (PAN ) − Lakt A n S −(DICR (BAT EA− Dras n S −−(ZAC (AD CA) né reťa zceIné: (CKM n S (LALB TE) H n L Vzhľtujú ad ci HepP) tná hep rulov nChloridy n DIDIteró Androssulfát (AUIGLO Lip pa ČNÁ ŠŤAV NS) n BI) Celkov faktor zce ) (AMA-Matá lny pro atitída Iné horMI) n S −Cel tendió ) n S idy (LIGG ŽALÚDO á acidita (CER) (ACE) enty nL− é reťa lam nn −− Reumatoidný(17OH) (DILAC) n S (SPER mó Antifos 2,I)LKM fil zce kapbda (VRKA) dočn kové n S −Bet n S − Cholest l n L −−Elem mín Pregne ny n DI CRP (DIFD reťa n Žalú folipid -1, SLA paULÁT n S Anti (DHEA) n S −Ald re(HBDH) (VRLA) a-2-mi zce nol n S −IgG n S − HDL choero DI − ) n LL −Albu (HEPIG EJAK (PUPH) át (ANDD) lestero n S −Anti osteró kroglo lam RS) ón n bda n S −Ald fosfoli ový syndró IgG v likvo G) (KOR pod n S −IgG n S − LDL cholest miogram (RKA) DI − Lakt iál l bulSper n LUK) n trieda n m T ín ost n S −Kar (PUG n S −−C-p fosfoli pid IgG PS) v ľahn erol eró u DI − Diferenc (CHOL) (KOR podtrie n S − Triacylglyce (RLAý odber n S −IgG 1 PUN KTÁ n ) (PUCB) da diolipí pid IgM n S −Kar (PRE SLIN Y roly er S − C-p eptid v stojin zol rann odbn G) n Sál− sd-LDL cho podtrie n S −−IgG 2 PU − pH óza(HDL) teri (APLAG − Korti (B2M diolipí n IgG eptid n S:−−Anti (ALD ETR ENÍ (PUALB)da poo)b. n S − lestero n oviny Iný man S −− Lipoproteín (IGG − Gluk (LDL 3 n SA − Kortizol n po záť VYŠL) Inzu bielk (APLAM ) Kardiá pod 1) ln trieBIL) ) € PU − Celkové n Apolipo ÝCH(ALD beta-2 IgM (PUT SA aži S − Inzu lín da 4 (a) (IGG S) (TRI lne ) VAN n n 1 * adre -glykop skr 2) proteín (ACAG) INO (CPE n S Kor lín po ET mínG) ový S − Tropon ma n PU rkeST) (PUA Reprod íning su pac (SDL P) (IGG ry roteín − Albu A1 záť ORD DL) celk n S − 3) (ACAM ienta (CPE tizo n S −−Kor n S − Anti ukčný SÚČ ubín Tropon ín I(PUALT) n PU PZ) l ranný aži žiadame (IGG ) LNÝ − Bilir(LPA n sys (B2G S PU 4) ín ) tizo TRO n − tém zona T hs vyplniť n Myogl (IRI) (APOA1 P1) KON S − Som l poobedodber XX IgM, n S − NTpelluci v príp PU − AST obí n S IGF atotropín ný odb n S Pro (IRIZ IgG da IgA nadePUsam− ALT ) n ) pro n (LGLU) -1 (KORR) er tilátky , n S −IGF n S −−Pro du. (TNI) P : n oplatcu aleb B − BNP (odBN u úhra (TNTHS pro (LCL) BP-3 (KORP) Materiál OR (AZP n S −Kal ) ber do len na priam o vyše om. Diabet tilátky pro ti ováriám V) (MYO) LIKV trení citonín laboratóri n S −Par es me objednaťEDTA) ti n S Anti (STH óza hlás é ich ktným (NTBNP ) ených llitus spermiám s konta athorm n S −Ery (IGF a je možn n S −Aut (AOV) ) GAD v zmy n LL−−Gluk ridy dohody ovňou (BBNP) sle záko (IGFBP31) tropoe ón u poisť n S −Gas oprotil protilátky (ASPA) iduálnej n S −−Pro n Chlo na č. ) ej indiv zdravotno 355/20 trín tín n S −−Ser (KALC) tilátky átky pro chádzajúc hradené Iné 07 Z. ti inzu nie sú proti de pred otonín z. (ADKG) (PTH n S − Pro tyrozínf línu e na zákla symbolom ) € týmto tilátky osfat. (EPO (AINZ) Realizujem ) označené bun pro a (GA treni (ATYP) n S Anti kám ti pariet. STR) € Vyše (SER) n S −Anti Sachar (AUIPAR n S −−Sys Sachar omyces ) omyce cer. IgA témová skleróza s cer. IgG (ASC AA) IgG pro (ASC AG) t.

B IO CH

ÉM IA

A H EM

ATO

LÓ G

IA

cm kg

zky či

Máte otá

6/2017

m? Vol

/05

problé

BaH/be z €/0

0850

, ww

150 000

cal.sk,

amedi

w.alph

sk

(SSCIGG )

edical.

lpham

info@a

Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

ŽI A D ný

Moč ran

ajte call centru m

– vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu).

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

čka:

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o:

choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

reg. zna

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia, hemolytická

11


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA 14 NaF/NA2EDTA krv (glukóza) METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza do 18 rokov GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GMT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − Sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B VLDL cholesterol Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

12

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik Vápnik ionizovaný výpočtom Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín Iné S − Alkohol IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza Špecifické proteíny a markery zápalu S − CRP S − CRP hs S − ASLO S − Reumatoidný faktor S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Alfa-1-antitrypsín S − Prealbumín S − Homocysteín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − ADNáza B S − Ceruloplazmín S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda S − Beta-2-mikroglobulín S − IgG podtrieda 1

É ZOVAN I L A U AKT

S − IgG podtrieda 2 S − IgG podtrieda 3 S − IgG podtrieda 4 Kardiálne markery S − Troponín I S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C € S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Lítium S − Digoxín S − Kyselina valproová S − Teofylín S − Fenobarbital S − Gentamycín S − Vankomycín S – Karbamazepín Gravidita S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG HORMÓNY Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − TSH v gravidite S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − Anti Tg S − Anti TPO S − TSI – tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilné hormóny S − SHBG S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón S − FSH S − Prolaktín S − Estradiol S − Progesterón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

S − Testosterón FEST − voľný estradiol BAEST − biol. dost. estradiol FTAI − androgénny index FTTE – voľný testosterón BATTE – biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po záťaži S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín € TUMORMARKERY S − AFP S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125+HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) S − p2PSA + PHI € S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA – Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG – Protilátky proti laktóze IgA, IgG CELIAKIA – Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA, IgG

– Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Histamínová intolerancia S − Diaminooxidáza Reumatológia S − ANA IgG skríning S − ENA IgG skríning S − Anti ds DNA protilátky Vaskulitída a renálne ochorenia S − Anti proteináza 3 S − Anti myeloperoxidáza S − Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov Autoimunitná hepatitída S − Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA) Antifosfolipidový syndróm S − Anti fosfolipid IgG S − Anti fosfolipid IgM S − Anti kardiolipín IgG S − Anti kardiolipín IgM S − Anti beta-2-glykoprotín 1 skríning Reprodukčný systém S − Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG S − Protilátky proti ováriám S − Protilátky proti spermiám Diabetes mellitus S − Anti GAD protilátky S − Autoprotilátky proti inzulínu S − Protilátky proti tyrozínfosfat. Iné S − Protilátky proti pariet. bunkám S − Anti Sacharomyces cer. IgA S − Anti Sacharomyces cer. IgG S − Systémová skleróza IgG prot.

02 K3/K2 EDTA krv HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Diferenciál mikroskopicky B − Retikulocyty

P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér P − Dabigatran ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Lupus antikoagulans skríning

20 Lítium heparín INÉ VYŠETRENIA P − Fagocytárna aktivita P − NT-proBNP

06 Kapilárna krv VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

06 Krvná skupina 6 ml, deti – 3 ml Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Antieryt. protilátky (enz. test) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

10 Sedimentácia GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

BUNKOVÁ IMUNITA B − Imunofenotypizácia lymfocytov B − Aktivované T-lymfocyty B − Regulačné T-lymfocyty B − HLA-B27

M2 K3/K2 EDTA krv krv na ľade

ED K3/K2 EDTA krv, plná krv INÉ VYŠETRENIA Z PLNEJ KRVI B − Olovo € B − Glutation €

03 Citrát HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Matanefrín, normetanefrín P – Renín v ľahu P – Renín v stoji P − Homocysteín

04 Moč ranný ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina

13


Laboratórna diagnostika

U − Kreatinín U − Kyselina močová U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín

PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor PU − Diferenciál

ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza U − Pankreatická amyláza

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík dU − Draslík dU − Chloridy dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín dU − Fosfor dU − Horčík

MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík U − Draslík U − Chloridy U − Vápnik Index vápnik/kreatinín U − Fosfor U − Horčík U – Meď

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Katecholamíny dU − Aldosterón v moči dU − Kys. 5-hydroxy -3-indoloctová dU − Kys. homovanilová dU − Serotonín v moči €

EJAKULÁT – Spermiogram

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Multidrogový test U − Beta-2-mikroglobulín U − Melanín U − Kortizol U − Porfyríny U − Pyrilinks U − Metabolity org. rozpúšťadiel € U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza U − Bence Jonesova bielkovina U − Voľné reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa

VÝPOČTY ZO ZBIER. MOČU A SÉRA – Kreatinín klírens 12 hod. – Kreatinín klírens 24 hod. – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita zbieraného moču

MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa

25 Sklenená kapilára VÝPOČTY Z RANNÉHO MOČU A SÉRA – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia amylázy – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita ranného moču

M2 Stolica

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Glukóza B − ABR mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Laktát

ZÁKLADNÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sediment METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina dU − Kreatinín dU − Kyselina močová dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín

PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT

05 Moč zbieraný

14

SLINY SA − Kortizol ranný odber SA − Kortizol poob. odber POT POT − Chloridy

PLODOVÁ VODA PV − AFP DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − Reumatoidný faktor DI − CRP DI − Laktát DI − Diferenciál

XX Iný materiál LIKVOR L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Vzhľad L − Elementy L − Albumín L − IgG v likvore

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Stolica na zvyšky F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín

ŽALÚDOČNÁ ŠŤAVA – Žalúdočná acidita

Žiadanka na stiahnutie: http://www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Laboratórna diagnostika

Imunológia a alergológia V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

sledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín.

Y

7

201

1. 6.

ná od

Plat

ka

/201

E/be z €/06

A-Ig

ka:

znač

Volajte

call

cen trum

0 150

085

, ww

000

sk,

edical.

lpham

w.a

lpham

@a

info

(O2

sk

edical.

01)

cm

a

Má te otá

7/05

Výš Váh MC

blém?

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze.

n n

či pro

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Y

zky

• • • • • •

n n n n n n ŽI A n n n DA N n n n n KA n n n n O Vn n n n n YŠ ET n n n n RE N n n n n n IE − n n n n n n A LE n n n n RG O n n n n n LÓ G n n n n IA – n n n špec n n n n n ifick n n n n n é Ig n n n E n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n nnn nn n n n nnn n n n n n n n nn n n n n nn n n nn n n n n n nn n n n n n nn n n n nn n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n nn n n n n n n n n n nn n n n nn n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n nn n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ÉN

reg.

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria:

RG ÉN ) P1 (F271) VÉ ALE (D ) P1 AV INO (E (F269) ) PO TR 01 P2 (E 0) D2 (F278) Koreniny 4, P7 L ROZTOČE0) D7 (F280) Aníz (E 1) (T28 N E 3, P7 (E (F270) 2) Bazalka list LIEKOVÉ Acarus siro) OV PA 2, D7 P7 ) (T19 2) – D7 (E P1 STR OM (D70) Bobkový Analgetiká,(F27 1, antipyteriká Blomia tropicalis korenie PEL(FE ) (T211) , D7 (F219) Čierne Hormóny Diklofenak (D201) 8 (FP2 ) Agát Dermatophago ) ides farinae bier , D3 E5 E8 8 (F89) (C281) (T16 P3 , Ďum Fenylbutazón ) Inzulín (hovädzí) D2 RÍN 7, E8 (F ia ) (D2) (G17 ) Akác xový gón 7, A L D1, E3, E4ÁV, E8A BU Dermatophago)ides (C419) (c71) Estra Ibuprofén (F19 Inzulín (ľudský) (T43 microceras (FP5 ík) styra ) , TR E6 4, E8 9tum) Rod (D3) (G10 kel ) P6 E8 Ambrovn (C286) (c73) ÉNE1Y , E5, palu Ketoprofén né čísl Dermatophago (F281) Feni Inzulín (prasací) E8 m nota (F ) 50 RG (T8) 6, ides pteronyssinus 6 2, ) (F ALE o P7 E1 (Pas vica(Fbiela E8 pense) F3 6) (C388) (D1) (G71 (c70) tráva Kodeín (F268) Horčica korenie Boro ) á , E8 5, hale 01 Euroglyphus maynei 0, dlov (T44) (F20 2) Bahijská E6 E8 E2 F2 F41 (C300) (Sorghum Imunosupresíva (FP8 3) Kyselina acetylsalicylov vica kadi (F317) áPriezvis Kajenské (D74) Boro 0, (F31 7) k alpský E70, E91, F18, nie Glycyphagus ko (T3) domesticus (C217) Ciro F4 vitá8, 1 Paracetamol (F277) Prednizón ) 7, Karí kore (D73) (FP1 5) (F33 65) a trsťo E7 F1 F37, 0, F1 F14(G70 Brest Lepidoglyphus destructor (C209) ek (c254) (F Chra Pyrazolóny Ulic 3, (T5) zápa (FP1dný 4) 7) stnic (F274) Klinč dinacea) a, čísl F1 F24, s) , F1 , F13, 4 (G4) tovec r (D71) 14 P2 arun Plati (C208) oide Bres 5) o ande Lokálne , (F 4)laris F8 (F dom Tyrophagus putrescentiae anestetiká teľ 5) (F40 Kori (Pha us tritic (T23) F3 F7, or) , F4 1, F1 F142) u* ká (F25 4) a (Elym Antibiotiká , 2) F3 (FP2 6) F1 Lidokaín kód ZP, 3, (G20 Breza PSČ ns 4 (F28 enic Kôpor (D72) F4 elatiF2, 0, tuca F1 * sam (F20 0) Jačm ná (T21) ka F2 , (C232) F1 F9, Fak opla a (Fes (FP2 7) Aminoglykozid 3) Mesocaine orán japo yčaj , (G8) 32 3, turo lúčn ) tca, y F1 (F28 Maj Buk ný PROFESNÉ la (F 61 PZS k) vať F2 5 mays) , F9 , F4, (C288) (T7) (FP2 8) re ob Kostrava zy leká (C811) 1, (F vždyzele ) (Zea Dát (F218) F4 šok Amoxicilín ak la F3 Mäta P2 r um 37 IČ (c204) Oslob. Cyprus ý ja ) re M ensis) , F2 0, F1 1, (G5)F95 vý orie rica siata (FAmyláza pac EÚ 0) (Fungal) nar 9) Mukolytiká Ampicilín k ý sk ak Kuku (F 5) (Poa prat F1 F1 (T42) ient ode F3 , od Me (F27 Muškáto a M úň jazy nkav mor ryby nia , Me 5, no 21 ) 2 (FP5 1) (G13 áno DPH (c203) (K87) lúčn perenne) Čajovník Cefalexín eč (F20 4) sto/ ý Sukcinylcholín ano F8 F1 F9 F9 Anhydrid Dg. obe M sk zele šný até Lipnica (F265) (T77) Oreg 31 ci (Lolium maleínovej, 2, 9, 4, ) 5 (FP5 kyseliny c* 3) 3) (C309)priložiť or MA tn (C202) nie Cefalosporíny (MKCH) (G14 F1 (K210) lanatus) h(Ftrvá207) F4 F8 F8 Dub biely M riež (falo os P7y) ) kóp Užívan 3) Anhydrid (F344) Paprika 3, iu preu 4, 7, (k (Ftetrachlorftalá (F20 13) 3)(Holcus Mätono (F tý ený (C201) Dát Potravinárske (T10 , čiern Cefuroxím P1 tu, TCPA é liek F3 F2 Ost esa by F4 9 kazu ika čili (F aditíva um k vlna (F ) a) (K213) (G ) Dub červ 7, y 5,(G2) F8 (F220) Papr pois ený, biely a čas (C308) tenc Plat é ry P2 F1 ) F4 Medúno Ciprofloxacín Zas (T18) : červ Askorbát oxidáza Dusitan 3,) 7 (F42sativ ) sodný odb a E250 tup av (G dactylon 0, ) (Avena Dôl F1 (G16 4 Dub (mix olia) eru (F273) Rasca (K226) ova Kód y , F1 Pr uh siaty ežit (C307) P3 (C711) agrif F1 ) (F40 0)odon ný lek Chinolínová žltá E104 k) Bromelín krajiny čn Dg. á poz 8) tr lekárska Doxycyklín Ovos nsis) , F2 F14, 7, F8 10 (Que (G ) (T41 ajný (Cyn 9 rcus Ps k rie ár (F234) Šalvia , nám prate iešo P4 (C216) (MKCH) Kyselina F1 F4(G9) Odp (C704) (K202) F2 F2 Dub F8 Erytromycín (F35 21) (F29 epurus Me ka atec obyč benzoová E210 orú , no a 4, Poh 2, inka Ra 7, s Figovník (Ficus spp.) (G P1) (T209) Prstn y or (Aloc (F 2) čajú Diu Škorica lavi Dát F3 F2 rd (C212) prie F9 F4 lyptu (C703) sk Gentamycín ci leká réza Kyselina glutámová e um tenučký (H 1) (K81) ián zvis Euka8 ec) Sa ka 0, 1, 22 5, úr E620 ček vys ko Formaldehyd chov r (F 5) 0) muž (b F1 Tym ý F9 Psin F3 tave F8 ria8 (ore 17 (C213) (C707) Me (IP (T6) Kyselina klavulánová Kyselina mravčia E236 Sláv nia 4, ) 1, no a 3, ná (G15 2) výbežkat (K80)Vanilka G (F10 45) žiad (F30 14) ,G F8 (F26) (C305) F3 prie F8 Hikó tová) žen itá (C700) Pod (IP(T219) ank Sleď ák Makrolidy olej Psinček Košenila/kyselina Kód hos a zvis) (F 3) 10 Hodváb (Bombyx (F sativ 5,) 7, a neta nifera) mori) G6, ml/ pis y rn 3) a 9) um) karmínovápit.E120 ie ko ca stolo a peč (G12 F2 F2 G5,Hrab8, G 13 (borievk kv (F27 cum (K74) Slim bk (C222) 40 (IP 30 ác ni (C726) Heb ostis Metronidazol ) ) Laktóza príp jka iatk 6, 4, hod oš G ľa (F 2) y) (Triti (F 15 (Agr (T604) d. , GChmeľ chvo a ord adu . F2 Pist dzem (klíčk Šk ka jedn G (G3) (F88) (C398) (IP (F 7) (C312) G6, vec12 , G13 inujúce siata Penicilloyl (F21 93) Metylparabén E218 (K8) mäso G 3, Mäso ) nský peroxidáza 5, Jalo6, G virgi Po Chrenová Tres ka cereale) Pšenica (T15(IP) 5) (F 1) ho leká 3)G 2, G G vecG12 (C713) (F28erata 2) (F213) (C1) o V Bravčové es Penicilloyl Persíran glom (Secale 6) amónny (G20 mäs (K225) Tr Jalo ak ra 5, 22 na e t. E923 G y dný 6 G ni (F 4) (Dactylis (F18ta) 5) sti G7, Izokyanát, Raž siata (T33)(IP 7) (F83) (C2) né (C604) Hovädzi Streptomycín o I6 1, W HDI ) (Propylparahydroxybenzoát) Tu rica at tičok á tr spica(F31 ) 5, vec,zápa G1, GJalo laločnatá (G11 (F22 7) (K77) (IP E216 chlis 4)AL ERGÉ acie mäs H1Izokyanát, W 12 Ost Ar krov Ust ké (F28(C295) (T1) (Disti 8) Jahň Sulfametoxazo Reznačka o 7, rický6 MDItina) NY Sacharín E954 mis)(F 5) l n G1, D2, ň ame (F24 10) ns tráva mäs iner Krv (IP (G6) Ato ke − ná čie ,Jase T1 , W velu Cu j (C223) (K76) (C636)A 23 íc mus (F ) 9) Králi 11Tetracyklín na sér RÍN(mastenec) E553b da káre n Inh pický pro SKTalk viny nto 2 D1 G6,Izokyanát, )(F kód Slanomil ý (Bro (T27) (IP ) cie mäso T3 inusTDI 3 ING Ča kolá pe varn M ko b Pi um (F90 3) (G1) (C211) alačný filTartrazín (C638) 3, ň (Frax pratense Trimetroprim n − deti 6, bezosťov jový ru o (K75) 10Kura ,M GJase I6, E102 Inhalač pro M Čo ždie pivo St Bô b só Latex , dos Stoklas (Phleum (T81) ) čacie mäs E2 E5, (IP fil − ) ) 6 6 a (C242) n 6, , (C717) (F22 ný ro a ie pel A r (F76 Inh lúčn deti P1 M , G kód á D el Bô r 6 Javo , W (K82) žd (KMor ) (g1, í (g6, g12 (F81 ) fil − , E1 prach n Ped alač) ný propro ZV en tejka Múčny ce ľa bi rvTimo (T2) , E3 M3, , W T3 ený Antiepileptiká deti g3, Rozpúšťadlá P1 IE RA D1 červ Dro y ná Cí , t3, , iatr g6, 2, , dos (G7)) (F67 fil ) T3 P kód če n Pot(F77 zu ač ka voňavá 0) 2 ický w6, (M CI) Javor , E1 15 (K301) g12 M pelí stre ) pro − Toluén atum 82 6, 1) Hub o ná ľa es Carbamazepin , t2, Fa G d1, P1 E D1 21 Ovčia E8 rav (F79 doz Tom nská 3, (g6 odor ) vlna (F , ko (T40 e , aj An ka M mín n m fil e1, m ino (T zu (F 96 t3, t4, 0) , g12 emný japo o (gx, Pro Mlie dulka P2) albu vý yč e2, nthiu Ka ľa Fa Jelša G12 M2, fil jed (K20) ) G12 , E5 -lakt (F ) va n Pro(C338) ob hoxa (F78) profil − t3, w6, (g2, g6, , t2, t3, t7, w1, e3, m2 (C643) zu (F17 Ricín obyčajný ienk P kód ) bulín (T17 Holub Alfa–(Tper oglo Ká ľa (Ant 6, (Ricinus , E3 ,moll Fa G6, e) W9 21 d1, m , m6 hm Soli deti, lepkavá fil skrí ov 9) w6, Communis) t3, t4, t4, w6, ie (F92 ) Antiflogistiká P3 -lakt ak d2, zu obyčajná , f1, Jelša G , E1 inus w9, dos – Beta (K71) is) žen yzu (i1,kovov 95 (F40 ) E5 M6, 9, W w8, per (T e1, t9, é se M pel Fa chTrstina (Sch d1, f2, Skorocel (T4) , Ho ých mun ík (F e2, t11 ie i3) (Plantago í (f1, P4 f3, f4, D1 E1 ed ov d2, 1) lubIndometacín ca 5) , t23 w9, d1, 4, e3, W (F2) reakciíChlorid cínatý e1, f2, m , ovata) M ) Hra vi agmites com E512 nská – truGlutén (T Koreňovn f9, f14 , t21 d2, f3, f4, e204, ,G e2, 3, za peľov šo 6(K72)(T208) (F34 8) a P5 (F24 (FSlnečnicové Hus Propyfenazón 1) (C282) s e1, e3, ériaD1japo, E5 Chlorid T2 E85 Se M Šo (Phr f5, f9, m2, m3 0, w1, (C649) e2, – per a strieborný m1, , f17, f31 ) Kryptomsemená (F231) Kazeín (T ko P6) oliv pot w6, (F20 2) 5, e3, m2, E1 T11, , m6 (C637) ravín f13, 0, ie , f35 e6, Kač ) Slad ná w9, (E7 (C296) PL 6) Chlorid titánu M 0(K84) (T83 mlie (T r Zelené m3 ) , f1, f14, (F75 2)kávové , (g6, ica le 8) ES NE (F24 8) (F23 3, Kozie , E7 da ezán a zrná (Coffea f2, f3, w19, d1, e82, e84 , m6) , f49) f17, P7 T9 E4 arabica) – t3, w6, T1 2 Kan Antiseptiká Ze M mlieko Liesk (E2 (T f20, (C645) ) , m1 ) perie , r r če d2, (F28 9) (F23 3) 2, , T8, (K70) 15) f4, f5, T2 (T70 f23, f4, f9, Kravské árik AltVakcíny E3 Sy Sy parm ňový y M mlie(TkoP8 ) f13, d70, e1, , m2, m3 f25, ern 4, Koz 0 – Jodid f13, r sk (F28 2) (F23Lipa 1, per sodný arené f14, aria f31, , T7 , T1 T2 a (T71 (E7 f17, Sy ples čiar cie anás o P9 ie Prev M 4 ) PARAZITY govník f17, e2, e3, , m6) f35, ten ) (C616) Asperg Haemophilus f20, (T r (F40 9) ) , T3 T8 T14, f31, T1– epitel uis m3, f45, Ovo An okád f31, influenzae Sy švaj (6IG (F6) Man P1 (E70) illus T1 T7, f35, m6) , Kôň2,– Barbituráty f49, Srvátka f35, r (F20 9) E) 2) biela 4(T9) (C801) Asp ) f49, , cla T8 Hlísta (v rybách26 f75, Tetanus T1 kož (W Av nán f44, Sy (2IG ergillu T1 1 žijúca f75, P2 (F8) vatus f84, T1 T7, 1, ňa f48, Kra (F25 94) E) (E8 (F uša 0) Anisakis larvae) Mor 2, ný det 0) T2 f76 f85, (C810) é) , T1 vaT1 s ) ky (W Ba 6) ) f49, Asp (3IG ritu , (P4) (F 1) T1Tiopental 9, ) ená Škrkavka detská (Ascaris f237) , f78) T6 T8Krá os ergillu(F56flav f85, , – kož ,(T10 E) (F26 červ us (cel elok (E2 (WP3 (C243) T1 s (šu nica Br f89, , (4IG T8 , T7ný det Moruša(F47 lumbricoides) 01) P5) Obil pinniny ) s ,lik Asp Vitamíny 8, ) jce jce ý bi ok us f237, (F30 49) E) (M6) T7 (P1) eň y,Jačm (T22 (F7)iga ergillu fum Škrkavka psia (Toxocara T4 – epi T5 Bronchodilata k(F48 chlpy) T1 ritu PR AC Br ón a Va Va čn (1IG ) žĺt , f271, s (W (F ) 1 Kur ovní (E8 tel (šu tus Vitamín canis) 3, je 6, E) ý tr 6) nciá, (M312 Oliv s P6 Asp T2 (P5) a –T7 piny, antiastmatiká 0)no) ) B12 f275, rica ín Ci rešň dka HO 4) Va ječn (5IG , T1 21 ) ergillu nid(F11 (F44 2) ulans , per 2, T1 (T40 Kuku (W 11chl o (pše f328, ) (C721) E) VÉ T7 T12 h (F 215) P7 ý) KuraT1 T1ie ,Teophylline Če čorie (M311 Va lbum oid s nig (F55 ) (8IG Domá f348) , W 15py) né pros (E3) Orec , anov – sér, T4 T76) (WAsperg E) (F10 (C257) er 10 WLúpa c(F(pek 1) ) PELE BYLÍN ci pra T9 ovýT3, (T40 Ču ľa illus , Ova muk (7IG Ma W ) hove (F29 7) , (E4 20s Asp čka E) , pro , T4 ch (Gr (M3) Orec Domá ) 9, ergillu oryzae (F4) Ďat – epiT1 T3teín Ovo ,W uit (F84 6) W ) W10 12Ovo (T72 eer (E8 žliazkatý ci pra (F21 31)(šupin tel a , Kochia (M310 Allenrolfea occidentalis s ter Aureo (F5) ) 9, Figa pefr Poh12ánka 2 ) scoparia) Pajaseň ch (Ho T2 kož W6, (Kochia (F 3) y, chl Domá reu W ,W (F30 3) W o(E8 8) ) án bas na ný ová (W69) (W17) Mo 1, py) 6, (T21 Gra zno 10 llist (M idiu až ni (F9) 8, ci pra det 26 rča) Pŕhľava (Urtica dioica) Bot a Ambrózia (Ambrosia a datľ WLáskavec W ritu(Amaranthus 207 kl le er-Stie W (F34 2) m pul W Pros ryti 18 5)12 Palm deltoidea)sová (F 86 – epi ch (Ja o palmeri) ) 2, Hro ška aki olic Ze Ba 9,s s cin 2) (E2 7, ica W (W20) Mo (F (W36) lula r) éh (M304 W (T40 ok Can(W82) (F30 91) pan W 9) tel W 11,Pšen19) erea Púpava rka ns (Taraxacum vulgare) sta a koko Ambrózia ,W Láskavec (H1 HM Hru mik (AmbrosiaPalm did Br snak ) covitýper 6, (Amaranthus N Í:a (F 4) trifida) ) ) a žlt 10 pu spinosus) strap (F–11(W3) 6) W (T73W)6, , W Raž My YZ alb (W8) (M309 (W24) (E1 W Cep RE od a) Hur ko ľa á kaAmbrózia Ce 1, ntovník š – epi (F40 ie ) 10 Láskavec dr lát 9, ) EThalosp icans Repka olejná 9) (H2 bl da (F29 7) (Brasicca napus) (mix druhov) bu ) Pime W ohnutý W (o elón W Ryža tel (F54 ) Ja Mytixová (W209) Ci vkov ý ša (F29 Čer (W203) Cla (M12) 9, ) (T11 V YŠ (W14)orium 8, ho alup o m (F23 87) ven 1) Ruman (Anthemis cia mas š – epi (Amaranthus W retrofl H dospor W exus) Ja Hlá vkovAmbrózia nepravá (H6 é larv acrem (F20) cotula) Pistá My (F 9) tel a (F26 4) nt éh ) 7, ) ium (E6 Kom(W46) y pak (M7) š– a (T20 sérový 21 onium N ÝCCurvul W ol Ka ov ) Hlá (Franseria ) her austrálsk moč (W4) ár (Ae (F18 kr omára aria rfi (F32 36) acanthicarpa) Pínia My (F pro 5)Loboda (Atriplex lentiformis) bar Sedmokráska (Chrysanthemu (E8 OrechyO VA Epi cu um lunata Ka l 22 4) š– (F 3) 9) IN an jedlý Mo (W7) des com coc (W15) 2) (M5) m (T201) sérový juliflora) (F teín ľa (Tin leucanthemum (F20 cum Gašt Ambrózia Loboda (Atriplex Kivi etka Ke va palinolistá ) (M Ovnca munis s (E7 Plata wrightii) Eur RD pur a) (F29 25) rk ea) (F24 85) (parpur – (Prosopipro (T37) 1)T O (W37) (W1) Mrave (F17) 202) ) Lim ina rínka ika teín M Mandleotiumílsky (F 1) (F biely ) (Chenopodium ascens Skorocel kopijovitý (Ambrosia opisepi Mrlík n pr al tel Pap (E8 )ČE Fush braz c (Fo Prosagá (I73 (M2) da M Pa artemisifolia) 8) album) (F201) (F35 ) Orec arium (W10) (W9) rmica (T96 tržle ovka an Osa j per a) (F40 33) SÚ (Plantago lanceolata) Ambrózia Múrovník go a PesSmrek –(Pice kešu mo M (E7 Ý Pe trvalka He (Do (M h k 6) (Parietaria spp (F vý ie rado nilifor (I71 lminth 2) ) judaica) Orec ďk – epi an uj ia (F2516) 5) lich .) LN (T14 ový la ) (W2) m M ove ak ľa O(E7 Osa me osp(W21) Slanobyľ drasnomilná h liesk 5) Horm (Ambrosia Re vec dvoj ko Múrovník TR (M(F34 ze Pes – Tisotel spu ar (F25 psylostachya) (Parietaria orunový Orec 6) officinale) 14) (Salsola kali) (Dolich la are M ) hu Ru ký kožný ode peka N (I8) m ý (W11) ar ove a h (W19)halode Štiavec (Rumex ndr (M300 nar Osa Cha (E8 (T12 ľ dn vý Baccharis Palina KO M Slad argľ Potkan Topodet spu ia) (Artemisia 1) tridentata) etoOrec um hor acetosella) (Vespu ký s so elón vo ) 3) (I70 miu h vlašs – epi vá ritu(W67) srický (W18) la macul j ko M Šp Potát dei ský Štiavec (T210) Mi ) 31 (Iva (E9 la m glo(W43)adam Osík tel ľ ame (šupin ke spp en kana Palina obyčajná elón ko (FIva 8) ciliata) (Rumex(M 1) (Arthemisia cropol Orec ata) 9) crispus) láto Topo mak y, .) ns (Polist M ch ic Šp šokbos ša (I5) um Muvulgaris)ysp (W16) chlpy) Pot kv – aepi (F40 24) Orie (M8) (E2 ora (W6) es(W23) Voškovník (Xanthium Ovad cor japo kan rk tel Palina pravá Ore pája jka Te spp ) a sér faeni (F 3) (Arthemisia racem commune) – mo Vŕba .) absinthium) (Taban (W13) ho ule ový Pen (M45) Pot (I2) da Pa (E5 osu (W5) icillium kan U lerč k Zlatobyľ obyčajný í zobproteín ra mišp Sršeň ) us) (F30 80) s – sér č Pa Ze ia Vtáč (M208 (Solidago virgaurea) y Pen (F 1) Pra (Vespa (W12) (E7 ovým an (I3) icillium brevi − sa – 3) ) čích Plod mar Švá crabro ) com epitel Ze proteín (M212 (F38 Škr b am vo Pho not (E8 pac Po ka ma ) atum 7) (I4) eric (F59 ečo ) é ži tum bet 8) k – ký Švá Pity dn ae Sliv epitel Tarbík (E7 25 (M b ) (Bla ros (I20 vo 4) 4) (F 23 por ttella é 4) y (M305 um (F 8) Rhizop Vče * adre (E7 germa a in vičk la me 5) ) su paci us nig orbicu (I75 čo by nica) don (F33 41) lare Stemp ) enta (M1) (E8 Vija rica Ry osn An lička žiad (F 3) ns čka á (Ap hylim ame (I20 múčna Stemp Be nát (M13) vypl 5) is me bot (E8 ý niť v 4) hyllium ryosum llife (Ephes príp Gar libut en ra) Tric ade (M70) (E2 rv (I6) RÔ tia kue sam ode solani 09) Ha már l če opla ZN rma hniella tcu Tric (M11) E viride aleb Ho ňapa nica (I1) hos o vyše ) por Bav Ch obot tren Ulo on pul (M10) lna (I20 í hlás cladiu ár 3) ený Ch ch v m cha lulans lm (M88) Ent zmy ero Ka rtarum sle záko ab a (Staph toxín A (M15) na č. Kr 355 stúr ylo /200 coc s La (M203 7 Z. Ent cus so z. ero aur ) Lo eus (M204 (Staph toxín B (O1 ) ) ) ylococ (O7 Tab cus 2) ak aur eus ) (O7 3)

G ER

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára. Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, pričom vý15

kg


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgG

11 Krv na sérum ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) Profil skrížených reakcií peľov a po­ travín (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f31, f35, f44, f48, f49, f85, f89, f237, f271, f275, f328, f348) ZVIERACIE e78 – Andulka – perie e215 – Holub – perie e7 – Holub – trus e70 – Hus – perie e86 – Kačica – perie e201 – Kanárik – perie e80 – Koza – epitel e3 – Kôň – kožný detritus (šupiny, chlpy) e4 – Krava – kožný detritus (šupiny, chlpy) e82 – Králik – epitel e85 – Kura – perie e219 – Kura – sérový proteín e1 – Mačka – epitel a kožný detritus (šupiny, chlpy) e6 – Morča – epitel e89 – Morka – perie e71 – Myš – epitel e88 – Myš – epitel a sérový proteín e72 – Myš – moč e76 – Myš – sérový proteín e81 – Ovca – epitel

16

É ZOVAN I L A U AKT

e91 – Papagáj – perie e2 – Pes – epitel e5 – Pes – kožný detritus (šupiny, chlpy) e73 – Potkan – epitel e87 – Potkan – epitel a sérový proteín e74 – Potkan – moč e75 – Potkan – sérový proteín e83 – Prasa – epitel e84 – Škrečok – epitel e209 – Tarbík PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 – m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreu Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevi − compactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ h1 – Domáci prach (Greer) h2 – Domáci prach (Hollister-stier) h6 – Domáci prach (Japan)

HMYZ i73 – i71 – i8 – i70 – i5 – i2 – i3 – i4 – i204 – i75 – i205 – i6 – i1 – i203 –

Červené larvy pakomára Komár (Aedes communis) Moľa (Tinea) Mravec (Formica spp.) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus) Sršeň (Vespa crabro) Šváb americký Šváb (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna o72 – Enterotoxín A (Staphylococcus aureus) o73 – Enterotoxín B (Staphylococcus aureus) o201 – Tabak ROZTOČE d70 – Acarus siro d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza Fungal k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej, MA k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu, TCPA k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Figovník (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd k74 – Hodváb (Bombyx mori) k8 – Chmeľ k225 – Chrenová peroxidáza k77 – Izokyanát, HDI


Laboratórna diagnostika

k76 – Izokyanát, MDI k75 – Izokyanát, TDI k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna k71 – Ricín obyčajný (Ricinus Communis) k72 – Skorocel (Plantago ovata) k84 – Slnečnicové semená k70 – Zelené kávové zrná (Coffea arabica) PARAZITY p4 – Hlísta (v rybách žijúca Anisakis larvae) p1 – Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol C208 – Pyrazolóny Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny C308 – Cefuroxím C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilloyl G C2 – Penicilloyl V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Carbamazepine Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací)

Imunosupresíva c254 – Prednizón Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mesocaine Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný E250 C704 – Chinolínová žltá E104 C703 – Kyselina benzoová E210 C707 – Kyselina glutámová E620 C700 – Kyselina mravčia E236 C726 – Košenila / kyselina karmínová E120 C312 – Laktóza C713 – Metylparabén E218 C604 – Persíran amónny E923 C636 – Sacharín E954 C638 – Talk (mastenec) E553b C717 – Tartrazín E102 Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C637 – Chlorid strieborný C649 – Chlorid cínatý E512 C645 – Chlorid titánu Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanus Vitamíny C721 – Vitamín B12 PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w3 – Ambrózia (Ambrosia trifida) w209 – Ambrózia (mix druhov) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis w16 – Iva (Iva ciliata) w17 – Kochia (Kochia scoparia) w82 – Láskavec (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec (Amaranthus spinosus) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retrofl exus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w21 – Múrovník (Parietaria judaica) w19 – Múrovník (Parietaria officinale) w43 – Palina (Artemisia tridentata) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris)

w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w20 – Pŕhľava (Urtica dioica) w8 – Púpava (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman (Anthemis cotula) w7 – Sedmokráska (Chrysan thmum leucanthemum) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w18 – Štiavec (Rumex acetosella) w23 – Štiavec (Rumex crispus) w13 – Voškovník (Xanthium commune) w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček tenučký (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát t19 – Akácia

17


Laboratórna diagnostika

t211 − Ambrovník styraxový t16 − Borovica biela t43 − Borovica kadidlová t8 − Brest t44 − Brestovec západný t3 − Breza t5 − Buk t23 − Cyprus vždyzelený t21 − Čajovník t7 − Dub biely t42 − Dub červený t77 − Dub (mix: červený, biely, čierny) t103 − Dub (Quercus agrifolia) t18 − Eukalyptus t41 − Hikória (orechovec) t209 − Hrab t6 − Jalovec chvojka (borievka netatová) t219 − Jalovec virginský t60 − Jalovec západný t15 − Jaseň americký t33 − Jaseň (Fraxinus velutina) t1 − Javor t27 − Javor červený t81 − Jelša japonská t2 − Jelša lepkavá t401 − Koreňovník (Schinus molle) t17 − Kryptoméria japonská t4 − Lieska t208 − Lipa t83 − Mangovník t70 − Moruša biela t71 − Moruša červená t9 − Olivovník t10 − Orech t22 − Orechovec (pekanový) t404 − Pajaseň žliazkatý t406 − Palma datľová t72 − Palma kokosová t218 − Pimentovník strapcovitý t402 − Pistácia mastixová t73 − Pínia austrálska t11 − Platan t20 − Prosopis (Prosopis juliflora) t201 − Smrek (Picea) t37 − Tisovec dvojradový t96 − Topoľ t14 − Topoľ americký t12 − Vŕba t210 − Vtáčí zob POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz f269 − Bazalka f278 − Bobkový list f280 − Čierne korenie f270 − Ďumbier f272 − Estragón f219 − Fenikel f89 − Horčica f19 − Kajenské korenie f281 − Karí korenie f268 − Klinček f317 − Koriander 18

f277 − Kôpor f274 − Majoránka f405 − Mäta f282 − Muškátový oriešok f283 − Oregano f218 − Paprika f279 − Paprika čili f265 − Rasca f344 − Šalvia lekárska f220 − Škorica f273 − Tymián f234 − Vanilka Mäso f26 − Bravčové mäso f27 − Hovädzie mäso f88 − Jahňacie mäso f213 − Králičie mäso f83 − Kuracie mäso f284 − Morčacie mäso Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f78 − Kazeín f409 − Kozie mlieko f2 − Kravské mlieko f231 − Prevarené mlieko f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň f8 − Kukurica f56 − Lúpané proso (pšeno) f7 − Ovos f11 − Pohánka f55 − Proso f4 − Pšenica f5 − Raž f9 − Ryža Orechy f299 − Gaštan jedlý f20 − Mandle f18 − Orech brazílsky (para) f202 − Orech kešu f17 − Orech lieskový f201 − Orech pekanový f256 − Orech vlašský f345 − Oriešok makadamský f203 − Pistácie f13 − Podzemnica olejná (búrsky oriešok) Ostatné f358 − Artičoky f21 − Cukrová trstina f222 − Čaj f105 − Čokoláda f45 − Droždie pekárenské f403 − Droždie pivovarnícke f212 − Huby f93 − Kakao f221 − Káva f247 − Med f224 − Mak f10 − Sezamové semienko f90 − Slad f223 − Zelená oliva

Ovocie f210 − Ananás f96 − Avokádo f92 − Banán f95 − Broskyňa f341 − Brusnica f208 − Citrón f242 − Čerešňa f288 − Čučoriedka f289 − Ďatľa f402 − Figa f209 − Grapefruit f259 − Hrozno f94 − Hruška f301 − Hurmikaki f49 − Jablko f44 − Jahoda f102 − Kantalup (odroda žltého cukrového melóna) f84 − Kivi f306 − Limetka f343 − Malina f302 − Mandarínka f91 − Mango f294 − Marakuja f237 − Marhuľa f87 − Melón f329 − Melón vodný f36 − Orech kokosový f293 − Papája f25 − Paradajka f401 − Plod mišpule japonskej f33 − Pomaranč f255 − Slivka Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f50 − Makrela japonská f206 − Makrela obyčajná f312 − Mečúň f337 − Morský jazyk f65 − Ostriež zelenkavý f147 − Platesa (falošný morský jazyk) f254 − Pravé ryby (kostnaté ryby) f204 − Pstruh f320 − Rak riečny f61 − Sardinka f37 − Slávka f205 − Sleď f314 − Slimák f207 − Škľabka f3 − Treska f42 − Treska jednoškvrnitá f40 − Tuniak f290 − Ustrica


Laboratórna diagnostika

Strukoviny f300 − Bôb Pinto f14 − Bôb sójový f309 − Cícer f15 − Fazuľa biela f287 − Fazuľa červená f182 − Fazuľa mesačná f315 − Fazuľa obyčajná f12 − Hrach f235 − Šošovica Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr plesňový f170 − Syr švajčiarsky Vajce f245 − Vajce (celé) f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f216 − Hlávková kapusta f215 − Hlávkový šalát f291 − Karfiol f217 − Kel f31 − Mrkva f263 − Paprika f86 − Petržlen f119 − Reďkovka f406 − Rukola f54 − Sladký zemiak f261 − Špargľa f214 − Špenát f225 − Tekvica f244 − Uhorka šalátová f85 − Zeler f35 − Zemiak ALERGÉNY – PANEL D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201 E1, E3, E4, E5 E1, E5, E6, E87, E88 E6, E82, E84, E87, E88 E70, E85, E86, E89 E78, E91, E201 F13, F17, F18, F20, F36 F3, F24, F37, F40, F41 F4, F7, F8, F10, F11 F1, F2, F3, F4, F13, F14 F4, F9, F10, F11, F14 F1, F2, F4, F9, F13, F14 F8, F10, F11, F23, F24 F12, F15, F31, F35 F33, F49, F921, F95 F17, F24, F84, F92 F10, F45, F47, F85 F1, F2, F13, F89 F3, F4, F14, F17 F10, F24, F27, F84 F84, F91, F92, F210 F25, F31, F35, F47, F89

F26, F27, F83, F88 G3, G4, G5, G6, G8 G2, G5, G6, G8, G10, G17 G1, G5, G6, G12, G13 G1, G5, G7, G12, G13 D1, D2, H1, I6 G3, G6, T17, W1, W6 G6, M6, T3, W6 D1, E1, E2, M3 D1, E1, E3, E5, I6, M2 G12, G15, M3, M6 G6, M2, M6, T3, W6 D1, E1, E3, E5, E82 D1, E1, E5, G6, G123, M2, T3, W6 E1, E5, G4, M6, W9 T9, T11, T23, W9, W21 E3, E4, E70, E85 M1, M2, M3, M5, M6 T1, T3, T7, T8, T10 T1, T7, T8, T14, T22 T6, T7, T8, T14, T20 T7, T8, T11, T12, T14 T2, T4, T8, T12, T14 T1, T73, T5, T7, T10 T9, T12, T16, T18, T19, T21 T1, T3, T4, T7, T11 T2, T3, T4, T7, T12 W1, W6, W9, W10, W11 W2, W6, W9, W10, W15 W6, W9, W10, W12, W20 W1, W6, W7, W8, W12 W9, W10, W11, W18 W7, W8, W9, W10, W12

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

19


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

20

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade pozitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi


Laboratórna diagnostika

konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

cm kg

Váha

d kó

P

d

P čas

d

enca poist

ru

odbe

is a

z cervixu na

HPV

yVýter vá dank hlien + odbero tampón na HPV (2 – 8˚C) Kó a žia veni súprava na vysta CH tum u U NA HPV Dá (HPVC) kód ípad VÝTER Z CERVIX chA HPV DNA it. pr Dôkaz vysokorizikový hosp n d Kód A kó

UH

P Priezvisko PENISU STER Z GLANS HPV URETRY NA DNA € (HPVU) + VÝTER Z izikových HPV Ulica, číslo dom u*

Platiteľ

PSČ*

oplatca,PZ S

Men

u

ryng

fa nazo

na DNA Sterilný moč

m IČ EÚ édiu

Dátum er z vo m ýtnaroiedeni so DNA M y na V a Am Výterátez vagín Swab

T)

r

ka

úm

av

Ka té te sk

(K

St eri

cia

KT

T)

)

ru

(U

s

PI

ka

(S

ičk a

Ute

úm

Šp

sk

á

ln

St eri

cia

riá

l

Ku lti

ate

AM

ým

)

ick

(M

lin

(K NA LI) E)

av

ka

ko

lie

úm

m

LIA

In ýk

(K

rs

bka

do

ate

ln

á

M

á

ln

St eri

, sk

(K N)

ka

av

úm

Ka ny la

sk

IC

St eri

cia

)

M at eri ál: Ku An ltivá ae ci ró a bn a ku

YK

M

EM

H

(H

BA em CT ok EC u M ltú yc ra osi s IC /F

Plo

(P

LV O)

sk Ste do úm riln v av á á v ka ná o a do da st bka rie ka , bn čk a) a

cia

BD

lti

gick á ku

ae

an

yk olo

H3

(+

cia

M

Ku lti

53

lti

70

cia

Ku lti

54

cia

KN

Ku lti

)

EK

De

(D

IE KC FE IN É

UT

cia

Ku lti

AT

M

M r ká le ci

IN

ku b

r ká ný le ča rú po

it

35

č.

na

bn

ko

ae

le

v zm ys

h

en ýc

aleb

o

(H

vy še tren

EM

í hl

ás

AER O)

ťv pr íp /2017/05 ade

bn

A/bez €/06

(N EP RIA

reg. značk a: SaDN

05

7/

01

/2

06

be z €/

II/

g.

re

zn

: KM

ka

re

ad

*

QS

n

* adres

test (Qua

u pacie

QTB1

ntiferon)

nta žiada

me vypln

iť v prípa

platcu

alebo

vyšetrení

hlásených

n QTB

22°C (+/-5

°C)

QTB2 v zmys

le zákon

MA DI AG

NO ST

1

2007 Z.

z.

22°C (+/-5

°C)

2

QF

Quantif eron MIT OGEN 22°C (+/-5°C)

dical.sk

alphame

info@

a č. 355/

IKA TB C)

Quantif eron QTB

dical.sk,

de samo

000, www .alphame

ť ntifero vypln ich objedna n ou a je možné dame 22°C (+/-5 NIL ou poisťovň žia °C)nie sú hradené zdravotn nta m cie é týmto symbolo u pa Quantif res € Vyšetrenia označen ero IGRA

* ad

0850 150

01 06/2 su ez €/ I/b pa : KM cien ačka ta . zn žiad reg am e vy

centrum

pl

ni

jte call

a ku

sa

m

op

latc

u

lém? Vola

Ae

ky či prob

7/04

Máte otáz

BD BD BA BA He CT CT m EC EC o Plu Pe ku s A ds ltú lti ero Plu ra vá bic s/F cia /F – d – eti do sp elí

An

H2

a ku

5/

20

07

BD

Z.

z.

(H

EM

AN

AER

)

BA He CT m EC ok Plu ult s A úra na lti ero vá cia bic /F

)

M

(L

IK

A)

IK

l.sk

(L

edica

H1

am

alph

51

@ info

St Ku eri Lik Vo ltivá ln ľn ci á vor ý an a, sk úm tigé mik av n rosk ka v lik o vo pia re

l.sk,

Lo ka liz ác Ku ia lti vá : cia

edica

DK

pham

w.al

N

ww

AT

000,

ST

150

O

0850

Od

rum

KL

17

20

ova

SP

L

ER

rie zv ap

6.

up

cm kg

cent

st

Užívané lieky

ln

á

u na DNA Výter z cervix Swab

call

Za

isko

rie zv ap o en M

H) KC

o

1.

(M

od DPH áno

lajte

Dg.

GI A,

Oslob.

na DNAnie

er (zamraziť)

sterilný kontajn

Vo

en

d

áo

Pla tn

um

o moč Sterilný

Mesto/o bec*

m?

Dát

Fakturov ať lekár pacient

kód ZP, sam

n Dôkaz vysokor

isko

ia en nar od

*

)

oblé či pr

PSČ

(MYHUD)

Dôležitá PCR poznámk er + cobas Výška ERO) MD kontajn a sterilný AZ) (NAA (Nprilož Kit (2 – 8°C) DNA iť kópiu pre Urine Sample (BORMD) YK) NÝ MOČ NA l. ukazu poist STERIL otá Female MDógia (NAMDátum Kód krajiburgdorferi s. Diuréza enca cobas PCR – 8°C) zk (2Dg. ny (MKCH) a čas odbe Váha ) ) n DNA Borrelia NA DNA ykol (PCR) Sample yKit Pohlavie (CMVMD ) ru(CHTMD či vácia a m STERIL NÝ MOČtrachomatis de kvalitatívne tívne (PCR) Female pro29 VD (EBVMD dia kulti vácia naro cobas PCR (2 – 8°C) CMV kvantita Hebd. ml/ tívne (PCR) n DNADátu blé róbna(CHTVD) n DNA Chlamy muž tum (PCR)(MK (HSV1MD) kulti (NEGMD) Sample Kit ngu Z VAGÍN Y NA DNA Podpis mkvantita hod. Dá vystaveni tívne (PCR) kvalitatívne Dg.gonorrh ryVÝTER atismAe bna ia a pečiatka žena ) n DNA EBV CH)oeae MC ia (HSV2MD 1 kvantita CD a žiadanky Zastupo ?Ae iumChlamydia trachom z la DNA visko Voró ológ ordinujúc tívne (PCR) n DNA HSV n DNA Neisser vaný er nméd U NA DNA t. (MYHMD) (NEGVD) KCH) vne (PCR) eho leká priez leká HSV 2 kvantita ýt vne (PCR)RO) oeae Mlayk (CHTCD) CERVIX DNA Z a vo kvalitatí r jt V (M kvalitatí n hominis Meno atis o VÝTER AE R) . ra e Kód hosp ia gonorrh ieso a priez Dg (LA dia trachom Mycoplasma ca Men (LA ) visko Am it. príp n DNA visko n DNA Neisser ll ce ) (PCR) n DNA Chlamy (MYGMD) (PCR)Odp (MYHVD adu (PCR) (NEGCD) um MYKorúč kvalitatívne U kár kvalitatívne priez kvalitatívne gonorrhoeae (LA hominisajúci leká asma genitali ý le tru ia oa ógia asma r nMen KT Mycopl ol n DNA Mycopl n DNA (PCR) ovan m)o a priez Men (URUMD) n DNA Neisser RA (MYGVD myk vne (PCR) (PCR) (MYHCD) vácia akvalitatí up kvalitatívne visko avka 08 species kvalitatívne genitalium kár OT Zast asma hominis 28 50 kulti vácia útumsma Mycoplasma skúm ci le n DNASpUreapla ÉH bna ku)lti n DNA vneIN n DNAsaMycopl (PCR) vnea,(PCR) čajú vne (PCR) U) FE KČ NÁ (URUVD) 150 0 kvalitatí kvalitatí ČN um Aeró(MYGCD no m dobk bna ia (SP sma species z kvalitatí porú asma genitali iu 00 á ná Mycopl IR A Od er DNA Aeró ológ ) SÉ(HSV1VD A kód ) n DNA Ureapla iln RO LÓ , (PCR) méd vne (PCR) ) (URUCD SP Výt nvokvalitatí Myk (PCR) Ster w kvalitatívne RO species RE kvalitatívne ) (HSV2VD) GI A ww sma ieso (NAE DNA HSV 1 .a vne (PCR) IA Am n DNA Ureapla(PCR) (TN ) n ) kvalitatí lp 2 C (HSV1CD P kód A kód K ha MYK (PCR) kvalitatívne ia n DNA HSV (Nvne FE ej m 31 (HSV2CD) 1 kvalitatí óg ed IN vne (PCR) n DNAa mHSV ykol vácia ústn ica HSV 2 kvalitatí váciaDNA Kulti l.sk tiny ium P kód 27 kulti n eolárna laváž vácia dla RES PIRA , in z du méd bna kulti Bronchoalv DNA ČNÉ / hr er vo fo na Chrípka (DU) Aeró bna ia @ krv Výt ieso na DNA VÍRUSY nzíl ium ka, 2 – 3 ml Aeró ológ Am lp Anti Influ z to méd Krv na K3/K2 EDTAan sterilná skúmavziť) enza A, haIné gulant er Myk vo séru (zamra antikoa ERO) B, IgM, BD m Gél and Výt ieso (TA (TH) K3/K2EDTAn Anti DNA m eziť) IgG naclot LAVÁŽ 01 Am Likvor EOLÁR NA activ 3 ml (zamra dAden ica oviru 8 ml, 5 YK) n Anti RSV n Anti) Toxo ka, 1 mlator BRONC HOALV ml (deti l.sk s IgM, (TM RSV ia skúmav ED 30 (CMVBD IgG óg 3,5m sterilná IgM, DNA plas (INFL na n Anti Toxo ma gond cia NA DNA l) átuna IgG (Res) tívne (PCR)) ykol (zamraziť) Punktng NA DNA piračný DNA CMV kvantita ltivá VÍRU SOV ii KFR plasma INÉ VÍRU vácia a m n(EBVBD) (PCR) (CMVED KuLD KRV S EDTA Anti Toxo ) ryskúmavka, 1ia– 2 ml nsyncyciálEBV atívne (PCR) gondii Hepatití É HEPATIT 26 SY (EBVED) kulti vácia kvantita n tívne ny kvantit plasma IgA (ELIS (ADV Anti Rube sterilná (PCR) vírus) n(HSV1BD ÍDY n m zofa (zamra (PCR) éd da A Anti Toxo ziť) ) ) n DNA HSV1 bna kulti gondii n DNA CMV n Anti HAV A) kvantitatívne (PCR) (HSV2BD ola (VZVED) kvantit DNA (TOXKFR) natívne (CMVLD) Anti TBEV (RSV) z na Tampó RSV) (PCR) IgM,IgG ) Aeró bna ia ého (konfimá plasma gond IgE (ELISA) (PCR) n DNA HSV2 kvantitatívne LIKVOR NA IgM n DNA EBV (VZVBD) n Anti PDer (kliešťov kvantit rtn (HSV1ED (NAZ (EBVLD) ii IgM, kvantitatívne (TOXO n atívne cia, Line a Anti Paro(PCR) CMVtota Aeró ológ A) n DNA DNAHAV atívne (PCR) n Anti Výt IgA á ence ) n DNA VZV (CHPBD) Blot) nspo nHep Toxo l atívne (PCR) lárn(VZVLD) titis IgM,(HSV2ED 1 kvantita falitída) DNA VZV kvantit n Antitívne Myk (TOXE) oniae atití traNA DNA EBV ÁT n IgM, IgG (konfirm plasma gond da kvantit IgG Parv (PCR) n DNA HSV PUNKT dia pneum Ckvantitatívne (PCR) nnAntiDNA kvantitatívne bez lveo (HSV1LDka) (RUB) ii IgG ir. (TOXO ácia, DNA Chlamy HCVVZV s.l. s B19(BORED) DNA HSV 2 burgdorferi oviru ) (CHTPD) DNA K) Toxo nL)(HAV IgG1 kvantitatívne (PCR) Lokalita: (MYPBD IgM, IgG n n av ) resp M) atis cara cani Line Blot) choa(PCR) Hepatití HSV (KE) oniae kvalitatívne váž (HSV2LD DNA Borrelia BOR ÉLIE úm (PCR) pneum n Anti Toxo énudia trachom s da B kvantita n(HAV asma n DNA 2S (CHPED) n HBsA (PARO n(PCR) T) vne Bron tívnelas. l. a, sk(BORLD) (BA Anti Borr oniae (TOXG n DNAzChlamy cara cani T) kvalitatí antig g HSV 2 (CHPPD) n Anti Toxo n DNA Mycopl DNA K) vne (PCR) pneum sa y nHBs vne (PCR) s IgG burgdorferinádobk oniae kvalitatí n (PARV ka Anti Chlamydia IgM, IgG elia spp. IgM, kvalitatí pneum Borrelia no cara DNA O) pk dia Dô DNA z uChlamy n(HCV) n canis IgG Iné á IgG (skrí (konfirm (PCR) n n (CHPLD) vne (PCR)eriln oniae er chrí n DNA kvalitatívneAnti Borr avidita ning ELISA vírus (PCR) (BORPD) Anti HBc n Anti Bruc Stpneum IgM elia spp ácia, Line Blot Výt tigén n média kvalitatívne burgdorferi s. l. n Anti HBckvalitatí ), (TOCAG) Chlamydia ella abor FLU) IgM, IgG ) DNA pó n Anti o Borrelia (HBS n tota (BOR m an Ta (TN CHL AMÝ L (PCR) tus IgM, (MYPLD) AG) Liste n )HBe (Line Blot ixu éh l Bvne E) n DNA vne (PCR) (TOCAV) (MYPPD na rtn IgG DIE A pneumoniae ivanovii ria monocyt cia oniae ka rv) n Anti Chla kvalitatí asma (HBS) n Agn kvalitatí MYKOPL (aglutinác ogenes, (ELISA) asma pneum nspo ltivá DNA Mycopl n Anti Fran z ce ium zy ium Anti HBe AZM Ku(PCR) anti Liste tra (BORK) (NEGLD) (HBCM) (skríning mydia trach ky n DNA Mycopl er Y méd (PCR) z ja éd(NEGPD) cisella ia) (BRUC) kvalitatívne gonorrhoeae oma ria bez n Anti Echi , ELISA tis IgM, vo R1) kvalitatívne gonorrhoeae tular Výt chríp n Anti Chla (HBCT) ) ) Neisseria SYFI LIS n (TJ (CE ia Ster sovo m nococcus ensis (aglu DNA ieso IgA, IgG (LIS) énu n Anti Trich (HBEAG) 2F (CHTLD) tinácia) (skríning mydia pneu Am IgG n DNA Neisser n RRR), anti kvalitatívne (PCR)trachomatis (PCR) Amie s (MYHPD antig moniae , ELISA (CHT)ON) n Anti Schi inella spira kvalitatívne n Anti Chla TrepDNA kaz (HBE) IgM, IgA, Chlamydia ) asma homini onem (CG stosoma lis IgG Dô (FRTU DNA n n AntinaTaen a palli(PCR) ) ,IgG rany man n DNA Mycopl (konfirm mydia spp. (PCR) (MYGPD kvalitatívne dum AIDS ) Ster z n (ECHG) um óbna ia) ácia, Line IgA, IgG kvalitatívne Anti Enta ia solium IgG soni IgG (CHP) NAE) n Anti Myc asma genitali n Anti HIV (TRICHG) (aer ykológ )ový tampón moe °C) (CA dakrón ) naciaDNA oplasma 41 IKR FUN ka (2 – 8ba ia oka m oBlot histolytic n DNA Mycopl (BWR) 33(PCR) cia (URUPD) 1/2 , p24 (SCHIZG) z ľavéhpneu (CMa skúmav ning, ELISA GÁL NE lla, isser švy (skrí ltivá a IgG t Výter HIV antig kvalitatívne sma vá mon + prázdn (CHK re species ej Ne Ku n n PATO ré iae po Anti Cand ) ) v prázdnrdne IgM,na (TAEN én HER PET z GÉN Y RD ida – man ium Mycopla IAG) avka n DNA Ureapla Kulti tampón /sek ICKÉ VÍRU nNACand 8 °C)vácia IgA, IgG cia sma) pneu (PCR) (2 –ga (ENTA DNA ýter vo méd(konfirmácia,skúmav CMV ida – man nan antigén MG) kvalitatívne G1 ke monKulti V(HIV) oeae kultivá irát a, skúm SY (MYPZ) RANY n iae (VA so Line Aspe STER rrh sp ) nan n bk a IgM, Anti ie Blot A rgillus protilátky no IgA, INÉOL U CMV ) (ASP goDNA BAK TÉR fumigatu(VZVRD) Am IgG róbn pi a nádo Lokalita: n Cryptoco IgM, IgA, K T n Anti CMV IgM, IgG (skrí O) OKA NA ae (CHTOL) IEZ ĽAVÉHON s galactom ) vne (PCR) (CANAG) n AntiVÝTER ko ccus neof (HSV1RD (MYPK) ilná IgG ning) IgG avid (PG trachomatis An os R A n Anti CMV Bordetell annan DNA VZV kvalitatí vne (PCR) Ster orm ikr T ) dia n , (CAN ita ans antigén M a pert (HSV2RDantig 1 kvalitatí Chlamy DP) na (odo IgM, IgG O DNA 2 vz NA DNA ussis (PCR) én (aglu EBV nia)brať BS,) IgA, n DNA HSV (VZVOL) (konfirmá Z PRAVÉ HO OKA (ASPAG) n vne erób orky(PCR) EH 2 kvalitatívne tinácia) IgG ológ1. kvalitatí s od(Gvne (PCR) atis (CMV(CHTOP) VÝTER n Anti EBV vzor cia, Linedia trachom40 ) (a myk LN n DNA HSV cia (HSV1OL) kvalitatístup (CRYPT) om 2 eriamDNAkaVZVn , Dátu (CMVvá Blot) 32 ry Chlamy – 4 týžd vne DNA AV) rella O) (PCR) vzorkaER očkocu s 1 2. EBNA-1 – VCA IgM, net ITÁ kvalitatí (HSV2OL (BP) Kulti ne(VZVOP) ňov) ) nNeiss nBord HSV vácia IgG, ru vne (PCR) IgG (skrí z ur )(PCR) DNA NA a: oc vani EN noka rdK) cia na ) Antin na DNA vne (PCR)(CMV Anti EBV IKR (PA vne ocetell 2 kvalitatí Kulti ning), kvalitatí uret VZV ho HSV er a para vá oeae)(odobrať OG iom kvalitatí 1) vne (PCR)ga lti(HSV1OP npt DNA test pert (PM nIMe DNA Anti ej – hete Výter z pravé nprázdn Stre Výtrofiln pr 2 vz Ku (HSV2OP méd HSV 1 kvalitatí UR na 1. vzor orky s od ussis (aglutinác (URE vne (PCR) v Anti EBV IgM (konmpóné proti (EBV) norrh cian nmDNA látky: 2 kvalitatí tampónn stupom 3 vý IA go vá cia ka ia) °C) Ta firmsoácia, n Anti IM test HSV – 8EBV ke (2 týždňov) ie n DNA KC ltivá n 2. vzor ae Helic Line O) skúmavn Anti EBV IgA (konAm Kultincti (BPP) FE a ku obacter pylo ka s firmácia, Line Blot) Likvor (URG IgG (kon ala Anti (IMT) Yers OP Iné ri IgM, IN agn Blot) firmácia,na, róbn pia inia spp. Sterilná (EBVM IgA, IgG aeAnti IgA, IgG Yersinia ia) 09 n Anti HSV ko K) ób Line ER) An (kon skúm Blot ke óg os er (skrí spp. NA avka (EBVA ) ning, ELISA 391/2 cia (a mykol ia ) ikr firmácia, IgA, IgG av IKR K) 10 ml (URA (HP) materiál na DNA IgG , nMAnti ) úm ) n Anti VZV IgM, IgM, (EBVG isser Iný ltivá rella(HerNe Salmonel Line Blot) (URM pes K) (YERS) VYŠ ETRmateriál simplex) KuIgG (Varicella ej sk − 8 °C ne la (Wid na ujte ENIA alova reak (YERSK) Špecifik gard vácia ae zostevá Z LIKV z. ANT ROP eriln a (2 n Anti r)cia ) ORU cia) Borr (HSV) 07 Z. OZO ONÓ OC v st nádobk na DNA Kulti rrhoe a kulti m plas Toxo 20 (M (intratek elia spp. IgM, * ) (VZV5/ Spútu ma gond XX(WIDALS) n Anti ziť) ZY Moč erilná álna l:prod IgG n Anti Toxo gono róbn a QU AN č. 35 ) er (zamra YKOM ) ii ae kopi Materiá St (M TIF sterilný kona ENIA Borr elia spp. ukcia) n kontajn MYK ERna DNA Anti Toxo plasma gond (Maryng e zá u ONAnMikros INÉ VYŠETRn Anti VZV IgM, IgG ii IgM, plasma (BOREL) IgG (skrí – IM UN ch v zmysl SD n Anti HSV IgG (intratek (Line Blot my z nazof gondii Výter ning) IgG avid álna ) prázdnej 1/2 IgG oplaz ný n Anti Paro 38 ita (CHPSD) tampón v – 8 °C) seOL OG ICK (intratek produkcia) myk cia hlá (TOX) vne (PCR) (BORKL) (2 NA DNA titis IgG ) ke M vá ní álna kvalitatí n na Cryp (MYPSD Ý skúmav SPÚTU oniae produkcia tre (intr (PCR) TE ST dia pneum tococcus (TOXAV) Kulti vácia (VZVL) vyše ) FD neoformaatekálna prod NA DÔ oniae kvalitatívne *Na vyšet n DNA Chlamy DNAbo Kulti ológia asma pneum ns antig RENÍ: ukcia) (HSVL) KA Z IN súčasne renie intrat VYŠET ARYNG U NA tcu ale vne (PCR) (CHPFD)) én (aglu ÝCH ekálnej n DNA Mycopl s likvor Myk (PARO OVAN plakvalitatí tinácia) rovnakého (MYPFD VÝTER Z NAZOFpneumoniae TE RF ER prod om TL) vne (PCR) dia samo Ý SÚČET ORDIN typu protiaj krv na sérumukcie je nutn (LCRYPT) de oniae kvalitatí ÓNROLN é odob KONT látok v a objed pneum n DNA Chlamy U asma rať prípa sére. GA nať Mycopl v úhradu. stanovenie MA iť Qua n DNA len na priamu KCH)

. (M

Dg

nia

av

H) KC (M Dg.

o čísl Ulic a,

(NEGUD)

(PCR) (MYGUD kvalitatívne genitalium ŽI ADAN Mycoplasma n DNA (PCR) (URUUD) KA zOuretry na DNA kvalitatívne Kit DÔ KA Výter species VYSample Ureaplasma Urine ŠE(2 –TR Z DN 8°C) cobas PCR penisu + (PCR) EN IE n− DNA A nyMtampón Ster z glans na HPV Rodn kvalitatívne + uretrál IK RO OR é číslo z uretry odberová IN kód UD P výter + GA NI ZMFE KČ NÁ SÉ uretrálny tampón HPV (2 – 8˚C) na RO LÓ súprava OV kód

Ku lti

pr

or tka pečia

žena

avie Pohl už m

(CHTUD)

Chlamy n DNA (PCR) kvalitatívne gonorrhoeae Neisseria n DNA (PCR) kvalitatívne asma hominis n DNA Mycopl

hoOV ml/ NIZM júce ROO RGA dinu

Podp

ajiny d kr

Y NA DNA VÝTER Z URETRtrachomatis dia

ára lek

hod.

éza

d

preu

a tum Dá

itá

lež

MIK ur DÔK AZ DNA Di

t.

He

2017

ce

ujú

in

at

A

kópiu

H

DP b. od Oslo áno nie

bd.

ka

ám pozn

od 1. 6.

d.

le ho

ho l/

ord

ka

m

ré za

eči

pis

Po d na

žiť prilo

A

c* be est o/o

IČ EÚ

Užíva

Platná

ra

lie

ka ám

6. Kó d od 1. kr atnáajin Dát Pl y um vy Po Kó stav hla d en vi ho ia m e sp žiad už it. prí an pad ky že u , čís

Ulica

M

tca

pla

mo

sa ZP, kód

kazu

u*

u pi

teľ

OB

G IA

o Men

c* /obe

m lo do

a ča euka s o zu po db is eru tenc a

Plati

IK R

ať urov Fakt lekár nt pacie

S

to Mes

lo

PSČ*

Dát

u* m do

ÁM ,PZ

é čís

visko Priez

um

ilo žiť pr

né Ro d

isko ezv

T

IC K

Rodn

2017

en M S

DA

O

K L IN

IE −

Ó IO L

MC lieky

ázky e ot Mát

Pri

ŠE VY

Diu

BI RO IK M

Fa

IC

kt

uro le va pac kár ť ie nt o

IN KL

PZ

tc a,

ľ

op

la

IE

m

Pla tite

EN

ZP , sa

d

TR ŠE VY O KA AN AD

o čísl

ŽI

Ž IA

A NK

N RE

ap

Osl ob . án od nie o DPH

O

leži tá

GI

Uží

po zn

va

A

I I.

ky

He

bd

.

t.

M

C

Váh

a

kg

Výš

ka

cm

a Výšk

I.

strana 23 VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA I., II.

strana 25 VYŠETRENIA: ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

21


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Ampicilín

rezistentný

+ sulbaktám Cefuroxim

Erytromycín

Gentamicín

Klindamycín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetroprim +sulfónamid Vankomycín

100 %

100 %

100 % 87 %

rezistentný

13 %

citlivý

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52 %

25 %

100 %

56 %

100 %

69 %

46 %

39 %

45 %

100 %

54 %

61 %

55 %

enes

e

p yo g

ac t ia

t o co

cc u s

agal cc u s t o co

u s au co cc hy l o St a p

onas dom

82 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

31 %

100 %

100 %

re u s

gino

26 %

Pseu

bilis mira eus 75 %

aeru

iae 48 %

100 % 82 % 100 %

100 %

18 %

100 %

56 %

81 %

49 %

62 %

100 %

8 %

44 %

19 %

51 %

38 %

100 %

18 %

citlivý

43 %

88 %

91 %

65 %

11 %

74 %

51 %

39 %

60 %

95 %

57 %

67 %

rezistentný

57 %

12 %

9 %

35 %

89 %

26 %

49 %

61 %

40 %

5 %

43 %

33 %

citlivý

39 %

42 %

71 %

rezistentný

82 %

100 %

61 %

58 %

29 %

citlivý

52 %

88 %

87 %

40 %

89 %

58 %

53 %

69 %

95 %

11 %

rezistentný

48 %

12 %

13 %

60 %

11 %

42 %

47 %

31 %

5 %

89 %

47 %

45 %

citlivý

100 %

79 %

rezistentný

53 %

55 %

21 %

citlivý

82 %

100 %

100 %

rezistentný

18 %

citlivý

24 %

100 %

100 %

rezistentný

76 %

citlivý

44 %

rezistentný

56 %

100 %

97 %

26 %

47 %

79 %

86 %

3 %

74 %

53 %

21 %

14 %

69 %

55 %

31 %

100 %

100 %

31 %

45 %

69 %

100 %

100 %

citlivý

47 %

92 %

86 %

rezistentný

53 %

8 %

14 %

citlivý rezistentný

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

22

Pro t

Kleb

sie lla

e rich

i a co

p neu

li

mon

ium cc u s r o co E n te

100 %

E sch

f ae c

alis cc u s r o co E n te

E n te

ro b a

c te r

cl oa

f ae c

c ae

i undi e r f re 100 %

74 %

44 %

citlivý

rezistentný Ciprofloxacín

100 %

citlivý rezistentný

Ampicilín

bac t

citlivý

St re p

+ klavulanát

St re p

Amoxicilín

Ci t ro

Aci n

e to b

a c te

r bau

man

ii

sa

Klinický materiál

100 %

100 %

100 %

96 %

22 %

70 %

4 %

78 %

30 %

99 %

38 %

31 %

1 %

62 %

69 %

100 %

100 %

100 %


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

+ klavulanát Ampicilín

Ciprofloxacín

Erytromycín

citlivý

100 %

100 %

100 %

73 %

61 %

100 %

78 %

39 %

22 %

48 %

100 %

100 %

57 %

86 %

90 %

62 %

72 %

Klindamycín

Tetracyklín

Trimetroprim

agal cc u s t o co St re p

onas dom

100 % 100 %

43 %

100 % 100 % 100 %

rezistentný

28 %

39 %

100 %

100 %

14 %

10 %

38 %

28 %

100 %

citlivý

86 %

86 %

84 %

16 %

81 %

94 %

59 %

52 %

58 %

rezistentný

14 %

14 %

16 %

84 %

19 %

6 %

41 %

48 %

42 %

citlivý

69 % 31 % 44 %

rezistentný Gentamicín

ac t ia

gino

61 %

11 %

Pseu

bilis mira

89 %

aeru

iae eus

78 % 22 % 52 % 100 %

Pro t

p neu Kleb

sie lla

ox y t o sie lla Kleb

e rich

i a co

li

ca

mon

ium cc u s r o co E n te

E n te

100 %

E sch

f ae c

alis r o co

cc u s

cl oa c te r ro b a

100 % 100 %

citlivý rezistentný

Cefuroxim

E n te

citlivý rezistentný

f ae c

c ae

i undi e r f re bac t Ci t ro Amoxicilín

e

sa

Urogenitálny trakt

56 %

citlivý

82 %

86 %

95 %

96 %

74 %

63 %

69 %

rezistentný

18 %

14 %

100 %

5 %

4 %

26 %

37 %

31 %

citlivý

47 %

rezistentný

53 %

citlivý

85 %

89 %

16 %

37 %

77 %

94 %

78 %

rezistentný

15 %

11 %

84 %

63 %

23 %

6 %

22 %

100 %

citlivý

79 %

85 %

76 %

93 %

64 %

43 %

rezistentný

21 %

15 %

24 %

7 %

36 %

57 %

19 % 100 %

81 % 25 %

+ sulfónamid 100 %

75 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

23


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín + klavulanát Ampicilín

Erytromycín

citlivý rezistentný

98 %

100 %

2 %

citlivý

81 %

rezistentný

19 %

citlivý

Moxifloxacín

100 %

p yo g cc u s t o co St re p

cc u s t o co St re p

cc u s t o co St re p

enes

iae mon p neu

alac

re u s co cc hy l o St a p

d ysg

91 %

100 %

9 %

41 %

67 %

47 %

83 %

59 %

33 %

53 %

17 %

citlivý

47 %

76 %

64 %

87 %

rezistentný

53 %

24 %

36 %

13 %

citlivý

95 %

citlivý rezistentný

1 %

95 %

97 %

96 %

61 %

5 %

3 %

4 %

39 %

100 %

88 %

100 %

73 %

67%

citlivý rezistentný

14 %

Penicilín

citlivý

20 %

86 %

rezistentný Tetracyklín

citlivý

Trimetroprim

citlivý rezistentný

rezistentný

100 %

5 % 99 %

Oxacilín

+ sulfónamid

100 %

100 %

rezistentný Ofloxacín

86 % 14 %

rezistentný Klindamycín

u s au

rrhal c at a xella M ora

H aem

op hi

lu s in

fluen

is

zae

t iae

Horné a dolné dýchacie cesty

100 %

80 %

100 %

98 % 2 %

27 %

33 %

9 %

68 %

78 %

100 %

95 %

68 %

16 %

32 %

22 %

5 %

32 %

84 %

97 % 3 %

12 % 91 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

24


Laboratórna diagnostika

XY Urogenitálny materiál

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA I.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU 26 Výter z tonzíl / hrdla

33 Ster z jazyka

XY Urogenitálny materiál

Amiesovo médium – Kultivácia

Špecifikujte materiál! Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

BL Bronchoalveolárna laváž

27 Výter z nosa

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

28 Výter z laryngu Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

2F Výter z nosa na antigén chrípky Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná nádobka (2 − 8 °C) – Kultivácia – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry Tampón pre uretru s amiesovým médiom – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu respir. vírusu

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

30 Výter z dutiny ústnej

41 Výter z cervixu

Amiesovo médium – Kultivácia

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

2S Výter z nazofaryngu na RSV

31 Spútum Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét

42 Ejakulát Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

Špecifikujte materiál! Odberová súprava na Trichomonas vaginalis – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

Sterilná nádobka – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

XY Urogenitálny materiál Špecifikujte materiál! Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

36 Stolica 1. Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén – Protozoá a helminty

2A Stolica 2. Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3. Nádobka – Protozoá a helminty

37 Perianálny zlep 1. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia 25


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA II.

TR Laryngeálny výter na TBC 3 tampóny na drôte pri 1 vyšetrení – Kultivácia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL

TL Likvor na TBC – Kultivácia, mikroskopia

DK Dekubit 2P Perianálny zlep 2. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

55 Tkanivo z biopsie Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 46 Ster z kože Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (+ anaeróbna)

48 Punktát z abscesu/ výpotku Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

49 Hnis (lokalizácia)

– Kultivácia

KN Kanyla Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička Sterilná skúmavka – Kultivácia

KT Katéter Sterilná skúmavka – Kultivácia

51 Likvor Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia – Voľný antigén v likvore

53 Plodová voda Sterilná nádobka, skúmavka a striekačka – Kultivácia (+ anaeróbna)

TK Iný klinický materiál na TBC – Kultivácia, mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC Sterilná 60 ml nádobka – Kultivácia

TP Punktát na TBC Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

MYKOLOGICKÉ INFEKCIE 61 Vlasy

54 Materské mlieko

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

62 Nechty

UT Uterus

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

– Kultivácia

H1 Hemokultúra BD BACTEC Peds lus/F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/F – dospelí – Aeróbna kultivácia

63 Šupiny Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

H2 Hemokultúra

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Aeróbna kultivácia

65 Iný materiál na mykológiu

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

H3 Hemokultúra

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

Amiesovo médium – Kultivácia

BD BACTEC Mycosis IC/F – Mykologická kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak)

70 Iný klinický materiál

Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia 26

– Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ (TBC) TS Spútum na TBC Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum Gél and clot activator 8 ml, 5 ml (deti 3,5 ml) VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG

Iné – Anti Adenovirus IgM, IgG – Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus) INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning ELISA), IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning, ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA)

– Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia, Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia, Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

09 Likvor Sterilná skúmavka 10 ml VYŠETRENIA Z LIKVORU Na vyšetrenie intratekálnej produkcie treba odobrať súčasne s likvorom aj krv na sérum a objednať stanovenie rovnakého typu protilátok v sére. – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (intratekálna produkcia) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) – Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) – Anti HSV 1/2 IgG (intratekálna produkcia) – Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

27


Laboratórna diagnostika

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV CH Výter z cervixu na HPV tampón na hlien + DNA PAP Cervical Sampler (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

– DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

VD Výter z vagíny na DNA cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

MD Sterilný moč na DNA

DNA PAP Cervical Sampler + uretrálny tampón (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

UD Výter z uretry na DNA

MD Sterilný moč na DNA

UH Ster z glans penisu + výter z uretry na HPV

cobas PCR Urune Sample Kit + uretrálny tampón (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

CD Výter z cervixu na DNA cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

28

sterilný kontajner (zamraziť) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR)

PD Punktát na DNA sterilná skúmavka, 1 – 2 ml (zamraziť) PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae

– – –

kvalitatívne (PCR) DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

LD Likvor na DNA sterilná skúmavka, 1 ml (zamraziť) LIKVOR NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

ED K3/K2 EDTA krv na DNA K3/K2 EDTA antikoagulant 3 ml (zamraziť) KRV s EDTA NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

BD Bronchoalveolárna laváž na DNA sterilná skúmavka, 2 – 3 ml (zamraziť) BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV2 kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

OP Výter z pravého oka na DNA tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z PRAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

OL Výter z ľavého oka na DNA tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z ĽAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

RD Ster z rany na DNA dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C) STER Z RANY NA DNA – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

FD Výter z nazofaryngu na DNA tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z NAZOFARYNGU NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA sterilný kontajner (2 – 8 °C) SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

29


Laboratórna diagnostika

Genetika Úsek lekárskej genetiky pozostáva z troch oblastí: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárnych vyšetrení (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobraný materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine pacientov je nutné najskôr pacienta odoslať na ambulanciu lekárskej genetiky, kde mu špecialista – lekársky genetik indikuje konkrétne vyšetrenie. Okruh pacientov v lekárskej genetike je rozsiahly a rôznorodý, neustále rastie, k najbežnejším indikáciám patria: – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ochorením, – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, – tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek rodičov), – neurodegeneratívne ochorenia, – nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, zraku, – pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravinovými alergiami, vrodenou hepatopatiou, – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarínom a inými liečivami. V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambulancii lekárskej genetiky.

30

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus a Nikon, na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, Ga C-prúžkovanie chromozómov. V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky PCR, Real Time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentač­ nú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (Sangerova metóda, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto prístrojovým vybavením: Real Time PCR cyklermi (LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), genetickými analy­ zátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl od firmy Applied Biosystems). Ako jedno z prvých laboratórií na Slovensku poskytuje molekulárno-genetickú diagnostiku využitím najmodernejšej techniky, sekvenovaním novej generácie (GS Junior od firmy Roche). Naše pracoviská zabezpečujú analýzu aj využitím techniky aCGH (komparatívna genómová hybridizácia). Ponúkame široké spektrum molekulárno-genetických vyšetrení. V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, kardiovaskulárne riziko, dyslipidémie a iné. V súčasnosti ďalej ponúkame molekulárno-genetickú analýzu príčin približne 150 zriedkavých ochorení (patrí sem napr. Duchennova muskulárna dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). Z oblasti onkogenetiky a predispozícií k onkologic­ kým ochoreniam sa na nás lekári obracajú najčastejšie so žiadosťou o stanovenie prítomnosti mutácií zodpovedajúcich za vrodenú predispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií (analýza génov BRCA1, BRCA2 a iných), v oblasti molekulárnej patológie


Laboratórna diagnostika

robíme genetickú analýzu somatických mutácií v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku známej mutácie v súvislosti s monogénovými ochoreniami. Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

a Výšk

Men

to/o Mes

jiny

kra

nca

zu

uka

*

domu

Ulica

iť kóp

lož

IČ EÚ

pri

tum Dá

beru

s od

a ča

domu* žena

Odporúčajúci

KCH)

priložiť kópiu

lekár

krv K3/K2 EDTACC

ivo Tkan

me

Zašle

02

1. 6. 2017 Platná od

domu*

u

. prípad

u

priezvisko

017/03

: LG-CYT O/bez €/06/2

7/04

€/06/201 LG-RU/bez

reg. značka:

krv)

alebo vyšetrení

v zmysle zákona hlásených (CTGKK)

č. 355/2007

Karyotyp

vyplniť v

prípade

samoplatcu

Z. z.

(plodová voda)

(CTGAK

)

alebo vyšetre

ní hlásený ch v zmysle

zákona

07 Z. z.

KON TROL

NÝ SÚČE T

ORD INOV

ANÝC H

VYŠE TREN

Í:

alphamedic al.sk

č. 355/20

medical.sk, info@

reg

53

(periférna

Súhlas s genetickým Pacient vyšetre resp. jeho ním a archivá zákonn 576/2004 z.z. o anamn ý zástupca alebo ciou DNA Bola mu doprov éze, odbere vysvetlená krvi a biologi od pacienta bol sú dôvern podstata poučený ckého materi cytogenetické é, a s navrho nebudú poskyt álu na diagno v zmysle zákona vaným postup nuté inej osobe ho vyšetrenia stické a dohodn bez jeho om súhlasí uté, že výsledkúčely. súhlasu . Dátum: . Pacient poučeniu y testu rozumie Podpis:

www.alpha

Podpis: Karyo typ

cu v prípade samoplat * adresu žiadame vyplniť pacienta žiadame

OLNÝ SÚČET

lekára RENÍ: ÝCH VYŠET ORDIN OVAN

150 000,

Dátum: * adresu pacienta

P kód

Poznámka

PlodováKONTR voda

m 0850

Bola mu vysvetlen poskytnuté inej osobe nebudú súhlasí. sú dôverné, ným postupom a s navrhova

cm kg

MC t.

ical.sk

4

P kód

A kód

**

Výška Váha Hebd. lekára

info@alphamed

A kód

genó

017/0

poznámka

ml/ hod. pečiatka ordinujúceho

m? Volajt e call centru

Meno a

Kód hospit

priezvisko

Í:

či problé

ci lekár

Meno a

Dôležitá

lieky

Diuréza

Podpis a

žena

VYŠE TREN

Máte otázky

Kód krajiny Pohlavie muž Dátum vystav enia žiadan ky

poistenca

)

deň: ** týž ky: čný ám ** du: zmysle zákona pozn ou DNA poučený v plo m a archiváci iné pacienta bol cké účely. vie doprovod testu na diagnosti dne Súhlas s genetickým vyšetrení zástupca alebo ho materiálu Pohla ípa té, že výsledky jeho zákonný a dohodnu , pr krvi a biologické Lítiu m ahepa Pacient resp. e, odbere cia tického vyšetreni poučeniu rín rozumie iká z.z. o anamnéz molekulárno-gene jeho súhlasu. Pacient 576/2004 Ind á podstata 11 bez

sta

Ge

preukazu

čas odber

Dg. (MKCH

Odporúčajú

ci

izá

brid

á hy mov

na ratív

mpa

n Ko

)

K)

GH (AC

ANÝC H

phamedical.sk,

lez

ná dný Pôvo

Dátum a

Dg. (MKCH

Zastupovan ý lekár

H aCG a–

ie (sp

tác

mu

**

al.sk dic

an prob

no

me

ORD INOV

150 000, www.al

lo a

é čís

dn a, ro ráv

hame

da):

ám pozn

alp

iné

NÝ SÚČE T

Užívané

o@ , inf

*

priložiť kópiu

enia

dne

ípa

, pr

cia

iká

Ind

nie

Mesto/obec

IČ EÚ Dátum narod ky:

**

ácia: Mut

Oslob. od DPH áno

centrum 0850

PSČ*

:

n:**

latca,PZS

al.sk dic

di

nie

hore

Oc

kód ZP, samop

Ulica, číslo

07 Z. z.

A

? Volajte call

LEKÁR A

Fakturovať lekár pacient Meno

či problém

POZN ÁMKA

GE NE TIK

Máte otázky

álna enat

n Pr

znám

− CY TO

Platiteľ

hame

Ge

ená

ciel

ka

KON TROL

č. 355/20

ŠET RE NIE

P kód

lekára

w.alp

de týž čný

sta

sti agno

A O VY

Y chromozómu Mikrodelécie v AZF oblasti)

Rodné(delécie číslo

Priezvisko

cm kg

(ATP7BHIS1) (ATP7BSEK) Súhlas s genetickým Pacient vyšetre resp. jeho ním a archivá zákonný 576/2004 ciou DNA zástupc z.z. a alebo Bola mu (HEHE)o anamnéze, doprov odbere vysvetl krvi a biologi od pacienta bol (HEHERM)ená podsta sú dôvern poučený ta cytoge ckého materi é, netické a s navrho nebudú poskyt álu na diagno v zmysle zákona vaným postup nuté inej osobe ho vyšetrenia stické a dohodn bez jeho om súhlasí uté, že výsledkúčely. súhlasu . Dátum: . Pacient poučeniu y testu rozumie Podpis:

ww

n An

ň:**

ŽIA DA NK

(BF4555GA)

MC t.

P kód

Poznámka

000,

die

oí eupl

(A1298C) (PAI14G)

(FXIIIVAL34)

Hebd. lekára

A kód A kód

(PCRB27)

súbor Lítium ApoB ,ApoE) B,heparín KVR – základný HPA1, βfbg, (KVRRS) choroba Wilsonova LTA, ACE, (eNOS,11 HIS1069GLN ý súbor Mutácia Plodová génu ATP7B KVR – rozšíren PII, FXIII, βfbg, PAI1, analýza voda Sekvenčná FVR2, (FVLeiden, ApoB, ApoE) 53 a MTHFR, ACE, HPA1,Karyo hemochromatóz typ (perifé Hereditárna rna krv) H63D, S65C (DISAPOB) Mutácie C282Y, 18 mutácií (CTGKK) (DISAPOE) Dyslipidémie R3500Q) Rozšírený súbor * adresu B (mutácia Karyo Apo pacienta R158C) (DISLDLR) typ (plodo žiadam e C112R, vá voda) e vyplniťLDLR Apo E (mutáci (CTGAK analýza génu v prípade samoplatcu ná ) Sekvenč alebo vyšetre ní hlásený ch v zmysle MIKRODELÉCIÍ zákona (DELY) STANOVENIE

(GPIAC807T) (GPIIIAT393) (FXIIC46T)

ie utác

ej m

m chro

(CLK) (CF) (JAKIV617F) (GILB)

150

AD

21,

(G20210A) (G169A) (C677T)

Výška Váha

ml/ hod. pečiatka ordinujúceho

(IFLA) (ILA)

e AldoB4) fruktózy (mutáci Intolerancia laktózy Intolerancia -22018A/G) -13910T/C, a DQ8) (mutácie LCT: typizácia DQ2 Celiakia (HLA (50 mutácií CFTR génu) Cystická fibróza V617F) JAK 2 (mutácia Gilbertov syndróm A, enhancer T327G) A(TA)TA (promótor dôkaz) HLA-B27 (PCR

0850

LN

18,

, y 13 ozóm

(KVRZS)

Podpis a

žena

u

rum

E

TÁ NA

O ST

EU MTHFR (mutáci (AN a 4G/5G) u) PAI-1 (mutáci (mutácia Val34Le Faktor XIII C807T) GPIa (mutácia T393C) ) ZM GPIIIa (mutácia a C46T)(CD Faktor XII (mutáci a G455A) (mutáci β fibrinogén

(TPMT)

cent

PR

polia

N IAG

X, Y

É

INÉ DEDIČN

(WAR)

lieky

poznámka

. prípad

OCHORENIA

call

ky

Všet

**

IK A

muž Dátum vystav enia žiadan ky

lajte

čené

ozna

mus

nené

vypl

e vinn ť po

je

zahá

P kód

? Vo

ia by

02

MUTÁCIEde an TROMBOFILNÉ nebu A) adebín (mutácia G20210 príp Faktor IImProtrom a G1691A) noV Leiden (mutáci Faktor opač (mutácia C667T) ) . V MTHFR a A1298C )

55

krv

orky a vz alýz

Užívané

Pohlavie

oblém či pr

TA 2 ED

K3/K

na

u

Kód hospit

priezvisko

KARDIOVASKUL

ná.

1. 6. 2017

čajúc

porú

Od

danie

vyžia

Meno a

ÁRNE RIZIKO

Oslob. od DPH áno nie

Diuréza

Kód krajiny

ca

čas odber )

priezvisko

D

A

Dôležitá

P kód poisten

Dg. (MKCH

A kód

warfarínu *2 C430T, Dávkovanie riál: G-1639A, CYP2C9 VKORC1 Mate (mutácie: A1075C) eráza) CYP2C9*3 n-S-metyl-transf TPMT (Tiopurí

Platná od

oa

Men

Dátum a

A kód

preukazu

ázky e ot Mát

ár i lek

6/2

vaný

latca,PZS

priložiť kópiu

Meno a

kg

Fakturovať lekár pacient Meno

kód ZP, samop

*

enia

IKA FARMAKOGENET D

A)

(RN

av tike PMS2 skúm gnos mu – dia ró pri synd o hovh Lync

ordinujú

MC

GE NE TIK

Mesto/obec

Dátum narod prípadu

ujt ifik Odpo Špecrúčajúci lekár

PAX

visko priez

z €/0 /be

po

visko priez

-ZO

Zastu

Men

Platiteľ ceho lekára

IČ EÚ

l Zastupovan eriá riál ý lekár te mat ma e Iný

o Meno a priezvisk

t.

hod.

ml/

Podpis a pečiatka

)

reg. značka

oa

ár lek

Diuréza

Dg. (MKCH

ka

KCH)

. (M

Kód hospit.

d A kó o Meno a priezvisk

− CY TO

Hebd.

Priezvisko

cm

Váha

A O VY ka ŠET RE NIE

Dôležitá poznám

Rodné číslo

Pohlavie Ulica, číslo žena muž domu*

Dg. (MKCH)

d

naro

Dg

d

Výška

Užívané lieky

ŽIA DA NK

ia žiadanky Dátum vystavenPSČ*

preukazu poistenca d

P kó

A kó

GNO STIK A

Oslob. od DPH áno nie

Meno

Mesto/obec*

P kó odberu Dátum a čas

denia

tum Dá

samoplatca,PZS

Kód krajiny IČ EÚ

lekár

Zastupovaný

. (M

Dg

PSČ*

INN Á DIA

Fakturovať lekár pacient

Platiteľ

kód ára ZP, hod. lek ceho ml/ ujú ordin tka pečia

nky

: LG

lo , čís

poiste

He

017/03

iu pre

Podp

da žia narodenia veniaDátum vysta tum Dá du ípa (MKCH) it. prDg. hosp Kód

Kód

číslo

visko Priez

is a

Ulica, číslo vie ž Pohla PSČ* mu

ZP,

bec*

éza Diur

Priezvisko

bd.

ka

ám pozn

: LG-CYT O/bez €/06/2

kód

itá

lež

6. 2017

o

PZS

ca, titeľ oplat Pla sam

néA O ANK Užíva

reg. značka

RE

Platná od 1.

ŠET

ť rova ár lek nt pacie

Faktu

kg

ETIK A – RUT

MC

E − GEN VYŠ ETR ENI t.

lieky

H DP . od Rodné číslo áno nie

Oslob

cm

Váha

IA

EN

čka

1. 6. od tná Pla

N

VY

T IK

R IE

Z A–

OR

. zna

é Rodn

2017

Ž

A IA D

O KA

G

− N IE

E EN

AV DK

CH ÉO ŽIAD

31


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA GENETIKA

VANÉ O Z I L AKTUA

CYTOGENETIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

11 Lítium heparín

02 K3/K2 EDTA krv

– Karyotyp (periférna krv)

53 Plodová voda – Karyotyp (plodová voda)

TROMBOFILNÉ MUTÁCIE – Faktor II Protrombín (mutácia G20210A) – Faktor V Leiden (mutácia G1691A) – MTHFR (mutácia C667T) – MTHFR (mutácia A1298C) – PAI-1 (mutácia 4G/5G) – Faktor XIII (mutácia Val34Leu) – GPIa (mutácia C807T) – GPIIIa (mutácia T393C) – Faktor XII (mutácia C46T) – β fibrinogén (mutácia G455A) FARMAKOGENETIKA – Dávkovanie warfarínu (mutácie: VKORC1 G-1639A, CYP2C9*2 C430T, CYP2C9*3 A1075C) – TPMT (Tiopurín-S-metyl-transferáza) KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO – K VR – základn. súbor (eNOS, LTA, ACE, HPA1, βfbg, B, ApoB,ApoE) – K VR – rozšíren. súbor (FVLeiden, FVR2, PII, FXIII, βfbg, PAI1, HPA1, MTHFR, ACE, ApoB, ApoE) Dyslipidémie – Apo B (mutácia R3500Q) – Apo E (mutácie C112R, R158C) – Sekvenčná analýza génu LDLR STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

32

INÉ DEDIČNÉ OCHORENIA – Intolerancia fruktózy (mutácie AldoB4) – Intolerancia laktózy (mutácie LCT: -13910T/C, -22018A/G) – Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) – Cystická fibróza (50 mutácií CFTR génu) – JAK 2 (mutácia V617F) – Gilbertov syndróm (promótor A(TA)TAA, enhancer T327G) – HLA-B27 (PCR dôkaz) Wilsonova choroba – Mutácia HIS1069GLN – Sekvenčná analýza génu ATP7B Hereditárna hemochromatóza – Mutácie C282Y, H63D, S65C – Rozšírený súbor 18 mutácií


Laboratórna diagnostika

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

SOMATICKÉ MUTÁCIE

02 K3/K2 EDTA krv

55 Tkanivo

55 Tkanivo

02 K3/K2 EDTA krv

CC PAX skúmavka (RNA)

CC PAX skúmavka (RNA)

pri diagnostike Lynchovho syndrómu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

pri diagnostike Lynchovho syndromu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

DD Iný materiál

DD Iný materiál

Špecifikujte materiál PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA – Aneuploídie – chromozómy 13, 18, 21, X, Y – Prenatálna cielená diagnostika známej mutácie – Komparatívna genómová hybridizácia – aCGH POSTNATÁLNA DIAGNOSTIKA – Diagnostika známej mutácie – Genetická diagnostika zriedkavých chorôb (Požadované vyšetrenie vyberte z aktuálneho katalógu zavedených vyšetrení, ktorý je dostupný na www.alphamedical.sk/lekarska-genetika. Katalóg je priebežne aktualizovaný. V prípade, že nenájdete požadované vyšetrenie, kontaktujte call centrum 0850 150 000.)

GENETICKÁ ANALÝZA SOMATICKÝCH MUTÁCIÍ Z NÁDOROVEJ DNA – KRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – NRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – EGFR (18, 19, 20 a 21 exón) – BRAF (p.V600E) –M SI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (132 kodón), IDH2 (172 kodón) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

33


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Ružinov, Dia­ gnostické centrum patológie Martin, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica a Diagnostické centrum patológie Prešov – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

ROZSAH ČINNOSTI

Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení je potrebné kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­rescenciu využívame najmä v prípade, ak je potrebné zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok:

Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Elektrónmikroskopické vyšetrenia Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. Používame ich hlavne pri vyšetrení orgánov v transplantačnom programe, pri biopsii obličiek a pri podozrení na glomerulonefritídu. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), 34

Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

• antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

Diagno

N IE

7 , sa d ZP

kó o

Č*

en

M

PS

H)

KC

. (M

Dg

é

dn

ci leká

AK TU

H)

KC

LI AN ÁL NA OV a LV AB

m

OK

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

Meno a priezvisko

Zast

lez,

diag

upovan ý leká

Odp

ceh ádzajú predch

orúč ajúc

opla

PR ED

OD OB

r

pia

VY ŠE

MATER IÁL

ko

TR EN

Á YN Á LN é: TU an A K trov

LE

ulum ek

Z

– OP

IS

sp

IA A LO KA

ceho

LIZ ÁC

A kód

IA

A kód

otá Máte

m

blém

ru

nt

či pro

ll ce

ca

zky

lajte

/03

2017

/06/

ka: AMP /BM

7/02

/201

znač

reg. značka: PA_IF_DCPPresov/bez €/06/2017/02

z €/06 T/be CPM

reg.

000,

FAKT

www.al

F_D ka: PA_I

0850 150

znač

cent rum

vyše tren URO

ie samo

platc

u

Súhla sím v osobn súlad

ical.

@alpha med

sk, info

e ých údajo s ustanovení uvede vv ných udeľu na žiada platnom m § 7 ods. jem znení 1 zákon na dobu nke za nakla so účelo a dania m posky spracovaní č. 428/2 s osobn neurčitú m svojic 002 Z. tnutia a ými údajm je možn zdrav h osobnz. o ochra is pacie é ho otnej i. ne ých odvol staro nta údajo ať v stlivo v prípa de nezáksti. Súhla s onné ho

Podp

ical.

VAŤ samo platc ovi lekár ovi

phamed

reg.

jte call

Vola

DC : AM

lém?

prob

ka

ky či

Podpis pacienta

Mát e otáz

ical.sk

med

@alpha

info

ical.sk,

med

uvedených na žiadanke za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a je možné ho odvolať v prípade nezákonného nakladania s osobnými údajmi.

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

k

pa

lpha

l.s

nt

cie

su

re

ica

ed

am

n n n n n n

v tejto žiadanke, 35 ovení vyšetrení posky práva Z. stlivo uvedených znení kla le práva kla ek výh somom de zujem teľa, tovan č.m,otnej m§ ná ytova : § 11 potvr zmys úhradu) ako samoplatca, ktoré sa zaväods. dzuje priamu 11 náklady (za2007 j staro ovni.staro ods. FAKTUROVAŤ na vlastné výberv poskytovateľa kla náv súlade na zákla naím zdrav ods. oľv rýms ustanovením stlivo otne na nke, la , žeposk . zá ím § 11é služč. 355/ ko j poisť výške podľa platného cenníka otnej výhrad uhradiť v plnej starostlivosti, bezsti,akýchkoľvek zujem z. o zdravotnej de zdra Z. chk e zdrav žiada vni námi služč. 576/2004 6 zákona služ-na záotne naoven stn sti, aký staro záko s kto dzujem isťo oboz ej zdrav ytnuti v tejto samoplatcovi le sti z stlivo votn stlivo s ktorým som na ceny a jej výšky, riadne sle s ustan vla sbeposkytovaním sa, vrátane starostlivosti * adre ebách poskytovateľa, posk súvisiacich stlivoľa, vlast kalkulácie sti ého tvr suzdravotnej v žiadnzmys j po mo ených v súlad otnej staro na j staro h v zmy pois uplatňovať zujem nané vyšetrenia nebudem tieto pacie em tovate a po tne uved Žiada v znení: nákl teľa u o zdrav v platnom tenia enýc oboznámil a potvrdzujem, že náklady otne il avo bez lekárovi nta rení z. ch hlás zdrav zuj sky ám posky akých ady (za vyšet r poskytova Z. v žiadnej zdravotnej poisťovni. ný žiada trení po ozn ej zdr tovat koľve priam 2004 sahytova va ním se o vyšeme eľa, obozn k vypln u úhrad na výbe a č. 576/ vs roz ob dn poskprá s. s ktorý výhrad ámil hlá iť v prípa od žuhrad u) ako a potvr v žiadn osti ysle m ní tcu aleb v žia iacich 6 zákon samo ej zdrav dzuje som sa, Z. iťz.v plnej de samo súvistliv zmí: § 11 , slu opla tre 355/2007 zákona vráta hlásených v zmysle sam bách ros ševyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení výške platca, otnej č. m, že osti pacienta žiadame * adresu ,v om znen platc ade ktoré poisťo náklady ne kalku podľa j sta nke ovenímtlivosti tliv platn u aleb príp bo vy vtne sa zaväna tieto lácie vni. platn ros da an ros niť v o vyše ého ale vyšet ceny a avo žia ust sta j sta vypl cenní tren jej renia zdr to e s tnej tne ame í hláse tcu nebu výšky, riadnka žiad tie v tej ad pla dem ných avo avo enta e tnu h uplat zdr v zmys v súl zdr mo ňovať sky ľa o su paci ím sa le záko po denýc ate *z. adre Z. tovan o de na č. m í uve tov 004 ípa 355/ sky sky da pr 2007 Žia etren po 6/2 s po v Z. z. 57 er iť vyš výb a č. cich pln ní: on isia na vy 6 zák ch súv m zne me da tno bá žia pla a v

* ad

www.a

alph

@

000,

info

150

k,

l.s

ica

0850

ed

am

alph

centrum

w.

04

ww

7/ 01

jte call

0,

/2 06

? Vola

0 00

15

n

n n n n n n n n

n

n n n

n

50

n n

n n n n n n

08

P/

P kód P kód

? Vo

2

n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n

ZN

m prija tia

ordinujú

anky

lém

-44

42

n n n n n n n n n n n n n n n n

PO

atka

ia žiad

ob pr

5-5

n n n n n n n n

n

n

n

Dátu a peči

eru

Číslo predchádzajúceho vyšetrenia

A NT

vyše tren

ia

m odb

m vyst aven

či

o isk

iezv

Číslo

Podpis

Dátu Dátu

o a prie zvisko

ky

pr

02

oa

en

M

tca,PZS

PSČ*

P kód Dg. (MK CH)

A kód o a prie zvisko

Men

r Men

M ET

RAT Ý

P kód

A kód Dg. (MKCH)

i leká

nia

ko

lpos

ZP, sam

e sliznic dočnej tor) žalú pr ic fac kám r še ] Sérum oa bun ká vy CP (intrins en C IE ého lnym ý le M PV Koža toru Sérum an Plná krv na sérum [H ti parietá svalu r u fak PA sledn ov ném V leká anému po tky pro vnútor stup júci m Za TA pruhov protilá proti ča čne lu rú sérum , S dátu htilátky o ti prie .sk. ému sva po pro ýc krv na alcov t ZA A Od ujúceh tky pro. srd ov APC Plná s ti ic nasled V (skríning) rizik protilá nice N É poče med kreasu let cell nu z ANA – antinukleárne protilátky AIFA er pro tky ko M ríning) pan GRA gob tilá nasledujúceho ha z žiadnu at žiad objednať A možné je nie ti objednania ich Bez iek al (sk ať prom .alp A a IT pro stin tky bun MA so a látk ) inte w y e objedn vulv protilátok: ASK12 vy génom zoznamu ových n)protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice protilá pis) V ID AN PM proti krčkpotiw rne je možné (LBCrnym anti (o nej žľaz eAPCA m ch CA dy tigé RA Purkyň j z na w tilátky tu ti štít IE lšíAM ro nukleá a nie , G HRT azm AIFAov (Hu-an ium leá dá y protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ďa pô rate aj proantigénom ani A nukleárnym – anti tky pro cytopl éd nuk ENA ým protilátky proti extrahovateľným ia ) R EN P IA ti trat teľnm ANA objedntilátok: kc , 68 AIC odob upné neurón centy protilá ET ich pro protilátky proti priečne pruhovanému svalu po RA tedvojšpirálovej tky pro jadrám ASKMA CCA rahovakutévej DNA dsDNA DNAst S pla protilátky proti Bez m AG ea u 66 TE ATK a LB do V YŠ ram ti ext protilá or terálo LU á de 59, ám A H kocyto protilátky proti srdcovému svalu UPT ky ATA zoznam sú tigén) ti štruktú AMCA Hu KÉ tky pro dvojšpi proti, neutrofilným protilátky iae é leukocytom spermi inov C YK amen ax ým leu ANCA pis) (Yo-an evis Á LN vzor or KL Yo/Anti pro protilágína proti up , 58 G IC ským (o potilátky proti pankreasu trofiln yces cerASCA NÝ ovária zo , kt Anti cerevisiae tky TU proti Saccharomyces IN IC protilátky tilátky klim ti ľud AICA IE a sk , 56 ram ti neu j A AČ rom O LO A K IUD iba mi ZP provatilá ENA KÝ PRpro tilátky pro štruktúAGCA goblet cells intestinal protilátky proti 18 , 52 proti tky pro Saccha lulárne RU R EN némitochondriám ti riám AMA DN PVprotilátky C YT pro ocytom otelurane v interce , 51 IE va idla PV , H ičky ŠT elný ný protilá ET dsDNA proti BE tky pro ti trombATA proti štítnej žľaze a ochond 45 obličky CE el izo pravmikrozómom obličky id ajoprotilátky APA ,protilátky h H ov EN u end z. o ochrán tilátky úd am 16 obl ti mit las V YŠ v real proti protiláH, TE i JÚ pro 39 ómom ýcALKM M prav avid pro álik ANCA nem Z. pro ulo , Súh ých mb m tky ho roz 2 proti cytoplazme2 Purkyňových buniek RA . protilátky Yo/Anti tky ZA bnHu ASA obličky je ný pr me v proti brush border kanálikov 00 HPV ,am ti ciev 35 tubprotilátky ikovkan A 2 PIAnti osti onné ti mik borrizder H PV A-M protilá vABBA 8/2 oso tliv ne ASC la č. protilá PV rulo ÁD rán álnč.ym AMneurónov 42 jich telu 33 (Hu-antigén) tky pro bazA, Hme plat ros nezák (Yo-antigén) a jadrám OŽ tky pro brush ko me CE glo AOaB tubulov eín, a typomb CH 1, proti bazálnym membránam svoepi protilátky di AR ti j sta de am ie e skA rvix protilá so ym on ho L proti zákové JÚ (3ABMT protilá AM ím tne pa OV no rán pro P-prot ni en ria A ce ED vy tky C áln v prí mb protilátky 1 tky LB baz tr protilátky proti bazálnym membránam van avo v ZA rib. proti štruktúram placenty ATr glomerulov IÁ če AN s. APA do pomeABMG PR tikaz ia geym še v sa aco zdr ať protilá dlaždic óny, IE , na ALKM III), protilá ÁD en A Vyrulo ie ncii § 7 od spr tnutia odvol kc áln ty ER oz Dô te me ľudským proti y, histprotilátky tky pro AVE 52 DI (RNAP- spermiám A CH AG IE: tren protilátky proti mezangiu glomerulov ti bazgeno giu glo AmzgA substa ovenímznení soposkyASA ho AT protilá 155 A/ICS ABB leozóm /LP, RoproDe NÓ še ED EN zan žné RP lu tky nuk an štruktúram ov proti ABM m PV protilátky R , M vy ZA ovária AOaB T SLA lom mo cyt ust tno RN sva H me ti P protilátky proti hladkému svalu ASMA protilá úče a jeNA rillarin, ABM es LC-1, ZO mua na hepato CA) za dsD dké ad v pla A, TÝ tky pro hla 0, Fib protilátky proti trombocytom G ATrA-1, v pAN am nke určitú ,i.LKM ti UPO káciránALMA v súl ajo PCN protilátky proti membránam hepatocytov ajm protilá iae, NOR-9 ne RA ím PúdB, žiada ne 210 IA ABMom dimb i úd tky pro me las GR AF proti cievnemu endotelu o ochra v protilátky na do , CEN cerevis ém zgA Th/To, L,bugpým ti In Z. z. om protilátky proti žlčovodom ABKA 0,AVEA EN OB protilá Jo-1Súhosobnýchnýc, hPM 2002 ných údajo s yces na osobn l-10 IC KÉ vix syst Am A 428/membránam tky pro žlčovod de -Scl, s -Sc 1 a č. protilátky proti bazálnym h osob sti. Súhlahoa intercelulárnej er ABMA/ICS charom jem PM TR ti OD ýziu nia protilátky proti endomýziu ým ZNPM (BPtcuO), Sp uve100 č. Aema protilá stlivo ASM eľu 75, 1 zákon ím svojic oc da ud lkla s, Sac j staro nezákonné čn la ŠE tky pro endAom Scl-70, ÁZ nta ex ovan otne § 7 ods. pla epitelu -Sc A dlaždicového cell B, substancii ím de tilá -3E OR sk cie ka Y ti sprac R AGA PM na let oven u protilátky proti gliadínu52, SSpro pa a zdrav v prípa ALM í so ifi NE V 2, M2 samoFR, Ku, lať znen ytnuti nie tky proK Á gliadín as e s ustan om NI E Podpis stinal gobPIF – koža kože A É priama če m posk é ho odvo A, Ro- : AMA-M trenie platn imunofluorescencia v súlad PDG ínu protilá L E ABK á kl protilátky proti vv proti SS-retikulínu ARA sím LÉ inte na za účelo je možn kul 52, še údajo Súhla ene nke Sm, en a AN oz asu, ZI E a ných na žiada čitú ot Otky proti reti ní peč (IgG): Ro-vy OVAŤ tcovi pankre osob protilá neur Aem i. P/Sm, tcu dn ených DN ti opla na dobunými údajm ) nRN m ochore uved E Htilátky UR plapro profil jem B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 PM-Scl, Jo-1, CENP ie sam Cpro JE KT AGA a ho 14 Sm, tok s osob (IgG) nRNP/Sm, mo SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, tno ANA protilátok udeľu profilu (SSc) Stanovenie tren tok (IgG uni FA tilá dania vyše tilá róze lógi 20 pro sa árovi nakla PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 oim e OB pro 100, Sp M2-3E(BPO), skle ARA A JÚ to esda pečene: AMA-M2, Ť A ochorení aut profilu ä-eni nta lek Stanovenie L ovej protilátok pri autoimunitnom Cy th nov zav a OVA Číslo RP 155 (RNAP-III), is pacie filu AN tilátok pri sa ník tém i TUR PDGFR, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, 75, IE predch Ro-52, hn (sta tcov Ku, PM-SclPodp ré cen dne skleróze (SSc) profil (IgG): FAK Be e pro protilátok Stanovenie pri Sys profilu opla kto ho s Croprica,Systémovej ria vať ádzajúc sam O S Stanoveni e profilu pro tilátok sa zaväScl-70 tné ky, ňo íka lat morbu eho B, CENP výš lata aCENP a, ktoré cenn (RNAP-III), pro P A, PO ZN RP 11 op A,plaScl-70 eni rovi up e platc vyš ého OD CEN leká mteni erosa Žiadam sam podľa a jej samo platn , riadn profilu Stanov de y pois P B, Diferenciálna ÁM pANCA) etrenia protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, ia Crohn výšky ňovať o posky a morbus podľa jej(stanovenie ulcerosa ke cen u) ako ého bu akocolitis tis ulc diagnostika vyšet enie en a KA votn výštnutie rení u) OD uplat e ia ne u úhrad plnej výške ceny III), CEN stika coli ist ejzdraáci en dem zdrav priam rad uvede Stanov lácie iť v po na výber nebu ných etr (zaotnej úh ade v pln kalkul (RNAPgno uzáklposky v tejto d uhrad renia ho 6 zákon staro Z. z.ne kalku KA na vyš ady stlivo am a iť e tovat vyšet nákl né žiadasa,07vráta Súhlasím v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane RP 11 ciálna dia to eľa v k výhra bách pri uhradč. 576/2 tieto tan v tie nke, nasti v rozsa hu ot rozsahu vyšetrenie samoplatcu starostlivosti súvisivrá tné zdravotnej 20 004 koľvesúlad Žiadam o poskytnutie poistenia zdravotného základe v na dy (za ÁM m esom osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných údajov rozsarav ren hu acichna akýchZ. z. v rad nasa,vlas 5/ ustan nákla zmysle o zdrav sže bezs práva sti v zd dy dy platn z. v zmysle s ktorý Dife pr

Ó M IA

teľ

o

it. príp

etre

o vyš

Číslo

zy nó

7

6. 201

Zastupovaný lekár

C

D&

AN AT

Plati kód

Men

hosp

adu

AKTUÁLNA LIEČBA

Y

od 1.

Kód

ED

SO nizáci u, ná ko krok tu dá

iezv

KR

Dátum prijatia

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Dg. (MKCH) A kód

Diagnostické centrum patológie Prešov

cký ma ČísloOvyšetrenia VY ŠE teriál TR EN cytolo IE – PA giclekára Podpis a pečiatka ordinujúceho ký ma TO LO GI CK teriál (iný) Á

Ulica, číslo dom u* Dátum odberu

A kód

VA BD

É ZÁ EČ BA

o isk

ípad

P kód P kód

HYE

K

Priezvis ko

PSČ*

anky

Kód hospit. prípadu

A kó zvisko d a prie Meno A kó zvisko a prie

no r Me

orúčajú

Odp

. (M

u

it.

sp

d ho

r

biopti

Rodné kód ZP, samoplatca,PZS číslo

Meno

Priezvisko

CH) (MK

d

ný leká

Dg c*

be

/o

Platiteľ

Rodné číslo

eru odb Ulica, číslo domu*

P kó

zn

ná Plat

mu*

do

to es

M

Dg.

Dg.d

rtin

áz e ot át

lo

, čís

ica

Ul

P kó

CH) (MK

ie Ma

M

od

1.

6.

iezv

Pr

d

u*

dom

patológ

tia prija

ra

leká úceho

žiad avenia vyst Mesto/obec* Dátum

obec* y sto/ ru Me nk be da od žia adu m tu nia príp Dá ve pit. hos sta Kód vy m tu Dá

centrum

Dátum

tren vyše

– PATOLOGICKÁ ANATÓMIA ŽIADANKA O VYŠETRENIE inuj a ord ŽI AD AN KA Podpis

ZP, sam

Dátum

g.

o isk

20

17

Ro

číslo Ulica,

ova Zastup

D logi Ž IAyneko číslo G

6. 201

te

Plati

is

dp

Po

a pe

stické

ia

Číslo

PSČ*

od 1.

G IC

ľ

kód

M IA

iatk a iných protilátok tca,PZS antinukleárnych Vyšetrenie a peč opla

teľ

Plati

čia

né číslo Rod S a,PZ latc zvisko mop Prie Platná

LO

A

ATÓ

Meno

re

ŠE VY O lógia K A cyto A N cká

E TR

O AT –P

Vy

KÁ AN

Platná

m

IC LO G

Platná od 1. 6. 2017

TO Dá – PA EN IE tok ŠE TRiných protilá ra a O VY leká nia ch ho AN KA ukvyšeleátre rny júce ŽIIAAD ie antin dinu Číslo or tka Ó M šetren tu

T NA

tia ija

pr

lekára

ŽIADANKA O VYŠETRENIE ANTINUKLEÁRNYCH A INÝCH PROTILÁTOK NA KOMERČNÝCH BUNKOVÝCH A TKANIVOVÝCH SUBSTRÁTOCH ZO SÉRA PACIENTA POŽADOVANÉ VYŠETRENIE ANA – antinukleárne protilátky (skríning) Bez ich objednania nie je možné objednať žiadnu z nasledujúceho zoznamu protilátok:

sk

ENA – protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membrá- nam tubulov ALMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom AEMA – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA – protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – protilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu 35


Laboratórna diagnostika

PIF – koža – priama imunofluorescencia kože (toto vyšetrenie je dostupné len v DCP Prešov) – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nuk leozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 – Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/objednavky-ziadanky

36


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Alpha medical ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany – nádoby na odpad

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Alpha medical zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe. Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete: • 2 4 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding ( jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom. Spolupracujúcim lekárom navyše ponúkame likvidáciu biologického odpadu z ambulancie, a to za veľmi výhodných podmienok. Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

37


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 1. 12. 2016

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10176

Skúmavka – s gélom 5,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

Počet ks

13808

Počet ks

Sedimentácia (FW) STERILNÝ TAMPÓN 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie

HEMATOLÓGIA (K2EDTA)

D1600

KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

D1611

ACTH, CD znaky Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

D1660

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (citrát sodný) 14365

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

14074

Skúmavka 9NC 2,0 ml

reg. značka: ŽnOM/12/2016/04

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI 12005

Skúmavka 2,0 ml

Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele Moč ranný/zbieraný Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, BSP0720 ucha, uretry)Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Počet ks

Hliníkový drôt – (chrípka RSV)

– odber na okultné krvácanie Moč – skúmavka 10 stolice ml (červená)

LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA Odberová ihla BSM422 Likvor – skúmavka 10 ml Ihla žltá STERILNÝ KONTAJNER 1526502 dospelý D1211 Spútum – kontajner 30 ml 15201 dieťa D1084 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) Ihla zelená UROGENITÁLNE PATOGÉNY 1526504 dospelý D1637 Antigén Chlamydia trachomatis – žena 15213 dieťa D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž

čierna médium na urogenitálne mykoplazmy D2030 Ihla Suspenzné (kultivácia) 1526506 dospelý D1503 Trichomonas vaginalis (kultivácia) 15225 dieťa DNA Chlamydia trachomatis HAN2324CP Motýlik(PCR) modrý+ DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR) HAN2124CP Motýlik 05170516190 Cervix,zelený vagína

Glukóza 20 %

7568

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Alpha medical, s. r. o.)

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

Základné vyšetrenie Alergológia – špecifické IgE Biochémia a hematológia

05170486190/D1211 Moč 05619637190/0030/D1672

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

LAB0220

511534002 Skúmavka na sliny

05170486190/D1631 Uretra

Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

Stolica MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ BSC128p Kontajner s lopatkou (červený) – STERILNÁ SKÚMAVKA D1028

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805 Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC LEKÁRSKA GENETIKA

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

13510

Glukóza

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Táto jedinečná výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

Biochémia – prenatálny skríning HPV – žena

Genetika – rutinná diagnostika

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/3205619637190/D1631/D1672 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 –04,muž STRED v Ružomberku 044/321 13 23, HPV VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Genetika – zriedkavé ochorenia Genetika – cytogenetika

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR)

Glykemický profil Infekčná sérológia a dôkaz DNA mikroorganiznov Mikrobiológia I. Mikrobiológia II.

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV) HEMOKULTÚRY 442192 BD – Aerobic IF

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

442206 BD – Mycosis IF

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

442194 BD – Peds Plus IF

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks)

442193 BD – Anaerobic IF

027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks)

TBC 429927.10 Kontajner – 60 ml D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quantiferon

030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks) Vysvetlivky: ped. pediatrická

Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

S účinnosťou od 15. 4. 2015 je vám k dispozícii nová žiadanka a nový formulár na objednávanie odberového materiálu.

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu

VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

3 Po vypísaní a označení žiadanky sa realizuje samotný odber.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

38

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška ( jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).


Laboratórna diagnostika

3. Transport Alpha medical zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.

V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy. Spoločnosť Alpha medical vyšla v ústrety požiadavkám svojich klientov a po získaní príslušných povolení začala od roku 2000 poskytovať na základe dohody s lekármi aj zvoz a likvidáciu biologického odpadu.

Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek.

Hodinový rozpis trás ● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

● Stropkov 06:45 – 12:00 07:00 – 11:25 08:30 – 10:45 07:00 – 11:45 07:00 – 12:20 07:00 – 12:00 07:00 – 11:00 07:00 – 12:30 07:00 – 14:00 07:30 – 08:45

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

● Bratislava 07:00 – 15:30 07:00 – 11:17 07:00 – 12:30 07:40 – 12:45 07:00 – 13:45 06:30 – 12:45 06:10 – 13:40 07:45 – 15:00 06:30 – 13:00 06:00 – 13:00

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

07:30 – 14:15 07:45 – 15:00 08:30 – 12:30 07:50 – 14:15 08:00 – 12:00 07:15 – 14:15 08:00 – 14:30 09:10 – 14:30 06:30 – 13:30 08:00 – 11:30 07:25 – 14:30

● Kežmarok

● Žilina

● Komárno → Žilina

08:15 – 11:00

→ Kežmarok

06:00 – 11:15 → Komárno

● Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

● Košice 06:30 – 14:10 07:30 – 13:00 07:30 –12:40 07:15 –12:30

07:15 – 14:15 06:30 – 13:00

→ Spišská Nová Ves

07:00 – 16:30

→ Bánovce n. Bebravou →  Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

07:00 – 13:45 07:00 – 14:00 07:50 – 14:05 07:00 – 14:10 07:00 – 14:00

● Nové Mesto nad Váhom 07:00 – 11:30

● Bánovce n. Bebravou 08:00 – 13:30

● Trebišov → Trebišov

08:00 – 11:45

● Rožňava → Rožňava

● Spišská Nová Ves

● Nové Zámky 07:30 – 14:20

● Partizánske → Partizánske

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

→ Košice

07:00 – 12:10

→ Nové Mesto nad Váhom

08:00 – 11:30

● Rimavská Sobota 07:30 – 12:35 07:00 – 15:00

→ Rimavská Sobota, Lučenec

07:00 – 15:30

● ● ● Patológia →Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

08:00 – 13:00 06:15 – 12:40 06:15 – 13:30

39


Šá

d na ík m in o Hl ron H

a ká ic ca vá ns vn ni lo Ba Štia em nd Kr Ha

ňa Ba vá No o ny vn za re Pra vce -B a ke ry or M ns že do itria laté N Z Ne

ns ro

h Po

lá ro vo

Ko t

e lic

p Te

za id iev Pr

u vo ra eb

j r ba o Ca Čáp om áh .V cn ve e no lic Tr Se ce ov

á jsk na a Du tred S

ak

Di d de Ne y n ča Vl a oč né ovo m m k Ko Ze alári ď P re Se y ad er

ok oda zin a V n Pe er Či

o éh liv st Ko á dn re St

a a á sk ent nsk c a ad pr Vin erli H Po Sv. . m Ná

n at

Zl

lič

aO

o Ok

án

m Ze

na

u vo y ta v ce ík o v or Ži bn rek ulo Dv nad Du St D ce ny el ra Šu Gb n vá eľ dí so I m dy Ja vo vo S a v ro sv e vo uso m ro Ne ú Se ýR Št sk on hr o á Po ov ov an el c rb ar Hu M no ár á m m v Ko Ne čo Či ka ížs y Kl e lc sih ko Ko é So ľk Ve a ve ve ro stro Olč st O ska n ia

u vo ta Ži ín ad r et ka ce n i ý t l ica ájs ava ýC ý K mja ble cha ňa ľk vn dh d ľk á i a á Ve Ve Ko Vr M M Tr Po Ra l e ol Hu ovc od L vo in ice é V ľk no an lia Ve v ov hr sk Go Po ňo Ru še ký Be d ce e ov e na vc ez ce č á m ro Želi vi ma ln no Le Tl Ka Hro r Fa

ec en

dy sa

d Vo

ín

ke

ns

.B an in at Sl

ny

hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

l ec Je ov oh Hl

ns ia

á

. m ná é á ičn oj upn Tr k Ná

sk un

Ze ký m M ia ed nk er Ol ska ča

ce ov

oš ia rč Tu

e lic p Te

Bojnice m Ze

ak Vr

af

M

o

n av Pr

y an

ke

ča oľ p To

Sk

Re

or

o

n av Pr

Sk

ice

el

Bi

ov

ah

bl

a St

So

ín nč e Tr

ok

dm

Se

Ve ľ

ce ov

íb Pr e

sk

an

tri

Ni

é

sk

en ov

Sl ké

ľ Ve

ke

ns čia

y ek kr bo y Ža ran o yn s Ch Ve ny ša ová ce aN ov ov nk at Bo Kl

ns čia en Tr

Ba

ov n

a

ric

t ys

a

c

y

ny ľa pe Kr ny ra Tu y n tk

ča

Su

t ys

ric

je

Ra

ú Vr

áB

é ck je ce Ra pli Te

sk

en Tr

ce lči Je

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e tic ch Ča om y vk áh jo d V a an rk Há

rá St

) en ša ag á va ná sw ick áro Jo lk žn len J. ( Vo

m To

m

B rá

a St

a

By v ho

c Pú

ica Du

bn Ne

d po u ce o in rin Bz avo e J lčic e M

ica bn Du vá vá No mšo

vé bo Vr a av yj

ej a ie ov dov dol er ú en ie y B Líšč ist sn Ei

Kr

p Pa

ké vs ice slo un Ja oh B i dm ská va o ra á a v ňo é h a á éh o a o čn ic no rez odn nsk rsk nsk ni cn a ob ká lkov i vi o lez mo tn Hr lis e d db ých ačia ajn adl Že ne Mý ZŠ Tbi Str Po Po V R R V

M

Bánovce n. Bebravou

á a á á á á á á sk sk ov ov ov ov ov ov ov raď Ľan ášik ušk ásk zed ajin r b Kr žin Ru

á ie sk ol et úd sv vo čie No Líš

Sl

a dc Ča ov oč ok r ik vce né ie vn m o ov ed Štia olár é R Pr K eľk V ž va Po

e

ša lu

Be

é sk

vn Ro u Pr

é ck ni d Le

a . ric st ám á By sk ká rp. N dlo á ká r ov vs sk rs ej at to loka ie h ho rp rd ra č a M Vl Zá Ba Ka Sa

Veľké Uherce

á a a á á a a ck lov eľsk nov bov rsk kov ní a ie t e te ad vač ova Kl Lim mb Šus hr K d Ďu Bu Zá

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

Kl

a av up St

. m Ná

á ov in

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Martin d Fe

Šaľa

Žilina l ta o á vá ih tra ova ov ičo ces ám Cen ajz anc ov ká B Š fan Ad re vs ra e Ca Št úb D o Pr

o ov er xn Da

40

Trnava

Partizánske

Nové mesto n. Váhom

Nitra Betliarska

Ilava Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

Sl

Ba

en

m Hu d na ov lá ch Be iro C a ín

in

Sn

a St

nu

Ha

e é e vc ovc ystr š B

lto

ra

Gi

ík en b Ľu

ica ln Ge

k rto v Št

y ch pa

ca vú Re

om Kr áň ur

išs Sp

M

v ľo ov op an T Vr nad

o Pr

ich

d sa vo No ľaty Ve ny a aľ M er

m Če

ľ v a So uto nk ce ia v m ol čo Za á P Se k vs s čo tó re e Š Ca pel Kú Se

ľa

.B

d rá

es áV

n va da

ol

Ja

M

sk er

na m

r To Ge

va lša Je

ýH

ná od ch Vý

k vs to Lip

y čk Lú ňa ch bo Ľu ok ot yP a el Bi

y in

vá ko di ňa Be

ez br d Po

ka

uc l Pa

ca ni el Si

ok

ov as -J ós ca Št vú Re e vc jo če Če u á vo in bš od .B Do á an an rň Sl Tu á u ov sk a vo er on od em olom bl G P

ny

ňa

rá St

v ro

ču

Sa

y an ov h rc Pa

ec šiv

š ňu

r Tu

u ňo

ce ov oš av k ni Sl

ít Št

ec on á Hr ov ez br ča up áĽ

ká ec m

sk

ť ho

r tá l Po

a tv De

á

á ov

ec

č ia Sl

Hr

n če Lu

sk en ol a Zv latin s

á ov an

aň dv Ra

k Vl

oc Hr j há d Po

en ov Sl

Ne

d Po

ka

ad

ôr áH

n ov on bl Ja

sk er m Ge

ká as l Va

ka om l Po

ec an rm Ha

Be

e Pl

Trebišov lce Se

ov ip ýŽ žn Ni

no ez Br ná aj ed Pr ta o eh áL rn toka z Rá

a el

če ia Sl

a av br

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

Ho

ké rs ie ho rad no h ás od Kr P

Michalovce

ov c pľ ve To bo ad ra ke H v n žs ný no ž a rá St Ni Vr

ov or Zb

e vc šo ku

Košice

ce or ab a in dzil rn e Ce M

k ní id Sv

ok ar

ar

ň ov

če ia Sl a av br Dú pča u aĽ a sk án tiz

lá ep áT

b Ľu

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be ny ša pu Ka om é ľk Uh Ve ad n ce ov

m

M

ov en Bz ia in Sv ka ns es ia V in vá m o Ch N

ny iža Sm

r Pa

k vs to Lip

ad

Os

ná ž Lu

Rožňava

vl Pa

ov v ej ľo rd už Kr

ž Ke ca bov bi Vr Ľu ké

e di ra dh po oča v Le

es ca áV es lá ni ar ňa t S áV e c ov om sk á B ne ub y k sk á áL Ľ n en sk oli ľk ny da iš ov Spiš od tará ipa hľa en Sp Ve L L P S I

Stropkov Spišská Nová ves

ou av Or a d ď vk na ra bo há ok Dl Ha M

á en st Tr

ec ov ez Br

Banská Bystrica

ca rec ni o ub Top

išs Sp

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

né eb Ist

ý k sk o av ám Or odz P

á riv

in

a

á sk av a m t Ri obo S

up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

l Ho

it Sv

vo to es a tín m okč ruš L H

z Zá

Ružomberok

ce ka ov lian nc o Hu ká P ns tra Ta

á a lé se voť nné esn bč L Ra é Ve No e m ká sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar Hro Ži

41


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia

42

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Alpha medical jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu

43


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • š tyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách.

siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážem realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

do 24 hod. Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetrenia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci

44

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

45


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

6. Kvalita a akreditácia V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Alpha medical oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

• laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára. Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS), ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne. Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 4 – 5 rokov, v závislosti od toho, či ide o novoakreditovaný subjekt alebo reakreditáciu. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Spoločnosť Alpha medical má v súčasnosti dvadsaťpäť laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a laboratórium patologickej anatómie Klinickej patológie Prešov.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme (LeveyhoJenningsove kontrolné grafy).

Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac:

Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel. V súčasnosti zavádzame do metodiky vyhodnocovania internej kontroly Six sigma metriku. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

• zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, 46

Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky


Laboratórna diagnostika

kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality. Údaje vypĺňa a odosiela manažér kvality príslušného laboratória. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný vysokoškolák za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zdokumentuje v pracovnom denníku pre EQC.

venú akreditáciu. Trend rozširovania akreditácie na našich pracoviskách je výsledkom permanentnej snahy poskytovať spoľahlivú a kvalitnú diagnostiku všetkým spolupracujúcim lekárom. NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku – tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku

Ďalšie plány V priebehu júla prešlo akreditačným dohľadom Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Partizánskom. Počas júla boli zároveň akreditované nové laboratória klinickej biochémie a hematológie v Košiciach a v Kežmarku. Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie má Centrálne laboratórium – VÝCHOD dočasne pozasta-

akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá – v rokoch 2008 až 2012 boli podľa normy 15189:2007 akreditované ďalšie tri centrálne laboratóriá spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové Zámky)

Laboratóriá Alpha medical

Sídlo

Číslo normy

Reg. číslo

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-042

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-034

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Nové Zámky

ČSN EN ISO 15189:2012

M-040

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Komárno

ČSN EN ISO 15189:2012

M-007

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Likavka (Ružomberok)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-047

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Likavka (Ružomberok)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-048

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bánovce nad Bebravou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-041

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Kežmarok

ČSN EN ISO 15189:2012

M-061

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-062

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Ľubochňa

ČSN EN ISO 15189:2012

M-043

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Svidník

ČSN EN ISO 15189:2012

M-046

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Humenné

ČSN EN ISO 15189:2012

M-045

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Vranov nad Topľou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-044

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Spišská Nová Ves

ČSN EN ISO 15189:2012

M-049

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-050

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Partizánske

ČSN EN ISO 15189:2012

M-052

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Michalovce

ČSN EN ISO 15189:2012

M-053

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Trebišov

ČSN EN ISO 15189:2012

M-054

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Šancová)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-055

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-056

Laboratórium lekárskej genetiky

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-021

Laboratórium lekárskej genetiky

Bratislava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-033

Laboratórium lekárskej genetiky

Banská Bystrica

ČSN EN ISO 15189:2012

M-037

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Žiar nad Hronom

ČSN EN ISO 15189:2012

M-059

Laboratórium Klinická patológia Prešov

Sídlo

Číslo normy

Reg. číslo

Patologická anatómia – DCP Prešov

Prešov

ČSN EN ISO 15189:2012

M-025

47


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Alpha medical tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (cez 400).

48

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


LaboratĂłrna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCellÂŽ

Immulite 2000XPi

49


Laboratórna diagnostika

BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. BACTEC 9050 Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000 Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

50

Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu. Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. GS Junior Vďaka tomuto prístroju máme k dispozícii jednu z najmodernejších metód v molekulárnej genetike založenú na tzv. sekvenovaní novej generácie (Next Generation Sequencing). Ide o vysoko efektívne paralelné sekvenovanie, ktoré umožňuje prečítať v rámci jednej analýzy niekoľko desiatok génov naraz. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a mnohými ďalšími.


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Alpha medical zároveň posk y tujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.

51


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Adresa ordinujúceho lekára Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta Kód diagnózy

Kód lekára

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Dátum a čas odberu materiálu

Kód poisťovne

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Čas tlače: 04. 02. 2014 14:19

52

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)


Laboratórna diagnostika

Čas tlače: 04. 02. 2014 14:19

Pečiatka laboratória, ktoré vydáva výsledok Záverečný komentár v prípade potreby je do záverečného komentára zahrnutá aj klinická interpretácia výsledkov

53


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty  +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.alphamedical.sk  alpha.medical@alphamedical.sk

Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Call Centrum

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0 000

 0850 15

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Adresa na fakturáciu Alpha medical, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Medicínski reprezentanti 4

IV

III I

Bratislava

6

7

II 5

2

3

V 1

1

2

54

RNDr. Alexandra Malaníková Bratislava IV, V a sieť polikliník ProCare v Bratislave ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 malanikova.alexandra@alphamedical.sk Henrieta Suchová Bratislava I, II, III ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 560 869 suchova.henrieta@alphamedical.sk

3

4

5

Mgr. Mária Chotváčová ——— Nová Nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066 515 chotvacova.maria@alphamedical.sk Bc. Lenka Janovcová ——— J. Bellu 66 034 95 Likavka I 0911 856 048 janovcova.lenka@alphamedical.sk Mgr. Michaela Zdychavská ——— Sládkovičova 11 965 01 Žiar nad Hronom I 0911 066 079 zdychavska.michaela@alphamedical.sk

6 Mgr. Iveta Varadzinová Nemocnica Trebišov ——— Masarykova 9 040 01 Košice I 0911 820 568 varadzinova.iveta@alphamedical.sk

7 MVDr. Marianna Josipčuk ——— Hviezdoslavova 37/46 091 01 Stropkov I 0910 888 971 josipcuk.marianna@alphamedical.sk


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) lednicky.peter@alphamedical.sk

Alpha medical už 20 rokov plní svoj prvopočiatočný sľub – poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) karlik.jozef@alphamedical.sk

Ing. Pavol Handzuš Obchodný riaditeľ (CSO) handzus.pavol@alphamedical.sk

Ing. Katarína Rumanová Riaditeľ projektovej kancelárie a výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky rumanova.katarina@alphamedical.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) marcisin.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ dobakova.marta@alphamedical.sk

Ing. Jana Martanovičová Marketing a PR manažér Šéfredaktor inVitro martanovicova.jana@alphamedical.sk

Ing. Gabriel Gajdoš Riaditeľ IT (CIO) gajdos.gabriel@alphamedical.sk

doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. Manažér pre laboratórium cytogenetiky a ambulancie v odbore lekárskej genetiky simko.juraj@alphamedical.sk

55


Laboratórna diagnostika

Mgr. Lucia Luntnerová Manažér laboratórií Lekárskej genetiky luntnerova.lucia@alphamedical.sk

doc. MUDr. František Ondriaš, CSc. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca ondrias.frantisek@alphamedical.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca bodnar.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Peter Hlavčák, CSc. Riaditeľ a odborný zástupca (Histopatologia, a. s.) hlavcak.peter@alphamedical.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Martin a odborný zástupca gabris.viliam@alphamedical.sk

MUDr. Peter Čunderlík Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca cunderlik.peter@alphamedical.sk

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo zbonakova.viera@alphamedical.sk

Ing. Peter Kelčík HR manažér kelcik.peter@alphamedical.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO lamos.robert@alphamedical.sk

Tibor Majer Manažér logistiky majer.tibor@alphamedical.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD dudova.katarina@alphamedical.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED koporcova.jana@alphamedical.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD vargova.stanislava@alphamedical.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér Centrálneho laboratória – JUH strakova.bibiana@alphamedical.sk

DCP = Diagnostické centrum patológie

56


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Bytča

Svidník Ľubochňa

Stropkov Kežmarok

Ružomberok Martin Svit

Nové Mesto nad Váhom

Prešov Humenné Vranov nad Topľov

Spišská Nová Ves

Banská Bystrica Partizánske Bánovce nad Bebravou

Michalovce Zvolen

Košice

Žiar nad Hronom

Rožňava Trebišov

Sereď

Nitra

Banská Štiavnica Lučenec

Bratislava

Rimavská Sobota Galanta

Šaľa

Želiezovce

Nové Zámky Dunajská Streda

Komárno

centrálne laboratórium

patológia

laboratórium v rámci nemocnice

laboratórium lekárskej genetiky

Laboratórium Vita-Test

ambulancie

Centrálne veterinárne laboratórium

územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami

laboratórium

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Alpha medical, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Patologická anatómia – DCP Petržalka Histopatologia, a. s. Antolská 11, 851 07 Bratislava Patologická anatómia – DCP Ružinov Alpha medical patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Centrálne laboratórium − JUH Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Pevnostný rad 18, 945 05 Komárno Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

DCP = Diagnostické centrum patológie

57


Laboratórna diagnostika

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Patologická anatómia – DCP Martin Patológia, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Patológia, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica

Patologická anatómia – DCP Košice Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Patologická anatómia – Detašované pracovisko DCP Košice Alpha medical, s. r. o. Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Ulica Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Patologická anatómia – DCP Prešov Klinická patológia Prešov, s. r. o. Hollého 14, 080 01 Prešov Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Hraničná 2, 040 17 Košice Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Hollého 14, 081 81 Prešov Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

DCP = Diagnostické centrum patológie

58

Ambulancia hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok


www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Kardiologické maximum Komplexná laboratórna diagnostika: 1. laboratórna diagnostika akútneho koronárneho syndrómu, srdcového zlyhávania, hypertenzie – troponín I, troponín T hs, srdcové nátriuretické peptidy a iné, 2. diagnostika akútnych stavov – minerály, parametre acidobázickej rovnováhy, pečeňové testy, krvný obraz s diferenciálom alebo bez neho, D-diméry, jednotlivé faktory koagulačnej kaskády, genetické vyšetrenie trombofilných mutácií a iné, 3. diferenciálna diagnóza endokrinných príčin srdcových ochorení, hypertenzie – v ponuke komplexná laboratórna diagnostika hormónov jednotlivých endokrinných žliaz, vrátane katecholamínov a ich metabolitov v krvi a v moči, 4. diferenciálna diagnóza porúch obličiek, metabolizmu a výživy – prealbumín, albumín, kreatinín, močovina, cystatín C, železo, transferín, solubilný transferínový receptor, vitamín B12, vitamín B12 aktívny, kyselina listová, 5. diferenciálna diagnóza zápalu, sepsy, infekčných ochorení – imunoglobulíny, podtriedy IgG, CRP, prokalcitonín, IL-6, fibrinogén, elektroforéza bielkovín, sérologické a kultivačné (aeróbne a anaeróbne) vyšetrenie, vybraní pôvodcovia infekčných ochorení – aj metódou PCR, histologické a bioptické vyšetrenie, 6. laboratórna diagnostika autoimunitných ochorení – ponuka širokej palety autoprotilátok, u vybraných typov s možnosťou výberu metódy testovania, 7. diagnostika dyslipidémií, kontrola hypolipidemickej liečby – celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteín (a), apolipoproteín A1, apolipoproteín B, CK, 8. genetické vyšetrenia kardiovaskulárneho rizika a dyslipidémií, 9. ponuka vyšetrení užitočných pre kardiologických pacientov v samoplatcovskom režime – diagnostika atero­ génnych frakcií LDL cholesterolu (sd-LDL cholesterol), profil mastných kyselín, koenzým Q10, glutatión a iné, 10. garancia pravidelného prehodnocovania referenčných intervalov vyšetrení podľa pohlavia a veku, zaraďovanie automatických pomerových ukazovateľov do ponuky na základe ich aktuálnosti.


20 rokov sme to najlepšie v laboratórnej diagnostike

80 spolupracujúcich nemocníc. Viac než 800 zamestnancov. 12 500 pacientov denne. 90 000 vyšetrených vzoriek denne. 30 000 000 výkonov ročne. Pokračujeme.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.