Toeristisch magazine Alkmaar Prachtstad

Page 1

Ontdek stad en omgeving

alkmaar

Cultuurhistorie Ontdek de geschiedenis

Kaas Knalgeel en wereldberoemd

winkelen Schatzoeken in smalle straatjes

Buitengebied Polders, pittoreske dorpen en strand


COLOFON Dit magazine is een uitgave van Alkmaar Marketing,

Met dank aan fotografen Ed van de Pol (o.a. foto cover),

in samenwerking met MEO (vormgeving) en

Rick Akkerman (foto achterkant en campagnebeelden

Rodi Media b.v. (drukwerk).

in opdracht), Sjoerd Veltman, Ritske Velstra, Evert Winkelman en fotografen @basbangaphotography,

Hoofd- en eindredactie: Robin Pusch

@where_is_daniela, @nikita_vanderhaven,

Projectmanagement: Mandy Duijvelshoff

@pieterheinspictures, @mirjams_fotografie,

Beeldredactie: Robin Pusch, Mandy Duijvelshoff,

@stephaniewiggers, @tanjarouge, @r.ockingrobin,

Julia Klaver, Noor van der Werf en Rosemaryn Komen

@larissavanhooren, @wessel_vda, @lilim_ortiz, @johnblutephotography en @thefmd op Instagram.

2


Inhoud 04

Cultuurhistorische stad tussen het groen en de kust Alkmaar in een notendop

08

Knalgeel en wereldberoemd De kaasvader vertelt

FOTO: RITSKE VELSTRA

16 12

Verborgen verhalen in een historisch decor Terug naar toen

Winkelwalhalla Vier pagina's vol tips

22

Proeven, praten en proosten

28

Musea om in te lijsten

Horeca in overvloed

Een middag

32

Daar waar het water land werd

38

De kronieken van het kustgebied

42

Evenementen van grote klasse

Land van Leeghwater

Dorpen, duinen en strand

Alkmaarse Uitagenda

cultuur snuiven

46

Alkmaar op de socials Prachtplaatjes en toffe tips

PLATTEGROND VAN ALKMAAR NODIG? FOTO: @BASBANGAPHOTOGRAPHY

Kijk helemaal achterin! 3


Cultuurhistorische stad tussen het groen en de kust

4


FOTO: ED VAN DE POL

5


Alkmaar

in een notendop

Een bruisende en nuchtere Noord-Hollandse stad tussen het groen en de kust. Dat is Alkmaar. Laat je verrassen door het enorme aanbod winkels, horeca, cultuur en evenementen – en dat allemaal in een charmante, historische setting. Handelsstad vol monumenten

“Bij Alkmaar begint te victorie”

In het jaar 1254 kreeg Alkmaar

Op 8 oktober 1573 slaagden

stadsrechten van Graaf Willem II

de inwoners van Alkmaar er als

van Holland. Vanaf toen ging het

eerste Nederlandse stad in om de

de bevolking van Alkmaar voor de

Spanjaarden te verslaan tijdens

wind. Veel van de historische gevels,

de Tachtigjarige Oorlog. Dit gaf

grachten en koopmanswoningen zijn

andere steden hoop, waardoor

overblijfselen uit de tijd dat Alkmaar,

o.a. ook Leiden een jaar later de

in de zeventiende eeuw, een

Spanjaarden van zich afschudde.

welvarende handelsstad was. Hier komt de bekende leus “Bij In Alkmaar barst het van de

Alkmaar begint de victorie”

monumenten. Daarvan zijn het

vandaan. Na de overwinning

17e-eeuwse Waaggebouw (1603),

floreerde Alkmaar dankzij de

het Stadhuis in de Langestraat

handel in zout, bier, vis en

(1520) en de Grote Sint Laurenskerk

natuurlijk kaas. Nog steeds vieren

met zijn beroemde orgels (1518)

de Alkmaarders op en rond 8

het bekendst. Ook vind je in de

oktober jaarlijks de overwinning

Alkmaarse binnenstad meerdere

tijdens Alkmaar Ontzet - met

verborgen hofjes, zoals het hofje van

optochten, een grootschalige

Splinter en het Wildemanshofje. Het

zuurkoolmaaltijd en (live)muziek op

is alsof de tijd hier heeft stilgestaan.

alle pleinen in de stad.

6


FOTO: ED VAN DE POL

Te voet op verkenning

waarvan sommigen wel héél laag

In Alkmaar is veel te zien. Een goede

zijn … Dat wordt bukken!

FOTO: SJOERD VELTMAN

eerste indruk van de stad krijg je tijdens een stadswandeling in het

Avontuurlijk ingesteld? Huur een

historische centrum. Uiteraard kun

bootje of SUP board en ga zelf

je zelf op pad gaan. Dan raden wij

op pad. Scan de QR-code rechts

je aan om een boekje te kopen bij

onderin voor verhuuropties. Vergeet

de VVV in het Waaggebouw op het

niet de ijsbel te luiden bij IJssalon

Waagplein (verkrijgbaar voor

de Mient als je zelf een bootje

€ 3,50). Daarin tref je een route

huurt. Je geeft vanuit je bootje je

langs alle bezienswaardigheden, met

bestelling door aan een medewerker

daarbij een beknopte geschiedenis

op de kade en even later geniet je

en interessante weetjes over

op het water van je oublie!

Alkmaar. Je kunt ook de zilveren kaaspuntjes op de grond volgen!

OP PAD MET KIDS

Van stadsboerderijen tot musea en van speeltuin tot zwembad: scan de QR-code voor kindvriendelijke tips!

24-48 UUR IN ALKMAAR

Dorpjes, polders en de kust

Ben je een weekendje in Alkmaar?

In Alkmaar is meer dan genoeg

Dan hebben we voor één tot twee

Ga je liever met een gids op pad, die

te zien en doen. Maar als je

dagen een lijstje met niet te missen

je alle ins and outs vertelt? Ook dat

genoeg tijd hebt, is het leuk om

bezienswaardigheden en activiteiten

kan! Loop naar binnen bij de VVV en

ook de regio rondom de stad

voor je. Begin met een stadswandeling

vraag naar de mogelijkheden.

te ontdekken. Ten oosten van

of rondvaart om je te oriënteren. Neem

Alkmaar vind je het Land van

daarna een kijkje in de bijzondere hofjes

Bukken voor de bruggen

Leeghwater, een gebied met

en de Grote Sint Laurenskerk (p. 14-15),

Luttik Oudorp, Verdronkenoord, de

pittoreske, eeuwenoude dorpjes

plan wat tijd in om te winkelen (p. 18-

Oudegracht, de Lindegracht: aan

zoals De Rijp, talloze molens

21), ga lunchen, borrelen en dineren

plaatjes van grachten geen gebrek

en uitgestrekte polders waar je

(p. 24-27) en bezoek het Stedelijk

in de Alkmaarse binnenstad! De

heerlijk kunt fietsen of wandelen.

Museum Alkmaar (p. 30-31).

beste manier om ze te bewonderen

Lees alles over het Land van

is uiteraard vanaf het water. Dat kan

Leeghwater op p. 34-37.

op meerdere manieren. Van april t/m oktober vertrekt er elk heel uur een

Ten westen van Alkmaar ligt een

rondvaartboot vanaf de Mient (schuin

schitterend duin- en kustgebied.

tegenover de Waagtoren). Onderweg

Bergen (aan Zee), Egmond, Schoorl

vertelt de schipper over Alkmaar en

en Castricum heten je van harte

de monumenten die je passeert. De

welkom om te genieten van de

route duurt ongeveer 45 minuten en

natuur en het strand. Tips voor het

je vaart onder twintig bruggen door,

kustgebied vind je op p. 40-41.

Wil jij een fiets/ bootje huren of ben je op zoek naar meer informatie over wandelen, fietsen of varen in Alkmaar en omgeving? Scan de QR-code!

7


Knalgeel en wereldberoemd

8


9


“kaasdrager ben je voor het leven” WILLEM BORST OVER HET KAASDRAGERSGILDE EN HET REILEN EN ZEILEN OP DE KAASMARKT Wie kan het verhaal over de Alkmaarse Kaasmarkt beter vertellen dan onze eigen kaasvader Willem Borst? Niemand. Zo gezegd, zo gedaan. We spraken hem over het verloop van de Kaasmarkt en de bijzondere tradities van het kaasdragersgilde. En dat zijn er nogal wat … zogeheten ‘vemen’. Elk veem heeft

zitten we in de kaasdragerskamer;

een kleur: groen, rood, blauw of geel.

een knusse ruimte met lange, houten

Bij welk veem de kaasdragers horen,

tafels. Het ademt historie door de

zie je aan de kleur van de hoeden

vele snuisterijen, een prachtige haard

en de berrie die ze dragen. Als een

met schoorsteen en eeuwenoude

kaasdrager zich aanmeldt bij het

objecten die een plekje aan de wand

gilde, is hij eerst twee seizoenen lang

of het plafond hebben gekregen. Aan

‘noodhulp’ en leert hij de kneepjes

de muur hangen tientallen houten

van het kaasdragersvak. In die

kastjes, met de namen en bijnamen

periode draagt hij een een witte hoed

van kaasdragers erop.

met een lint in de kleur van het veem waarbij hij loopt. Na twee jaar wordt

“In de kastjes bewaren kaasdragers

hij 'vast man' en krijgt hij een bijnaam

hun hoed en ceel. Een ceel is een

en een hoed in de kleur van zijn

lederen band met touwen eraan, die

veem. Elk veem kiest om de twee jaar

hij over zijn rug en schouders draagt

een overman – een soort leider, die

en bevestigt aan een berrie om

ook in het bestuur zit.”

kaas te vervoeren. De bijnamen van de kaasdragers kiezen we op basis

KAASVADER WILLEM BORST | FOTO: EVERT WINKELMAN

“Mijn hoed is oranje (zodat je

van beroepen, uiterlijke kenmerken

me snel herkent) en ik heb altijd

of gedrag. Zo hebben we de

een wandelstok bij me, die de

‘Premiejager’, die in de verzekeringen

waardigheid van de kaasvader symboliseert. De stok is ruim 225

Willem Borst is al 39 jaar actief

jaar oud en gemaakt van zwart

bij het kaasdragersgilde. Eerst als

ebbenhout, met een zilveren handvat.

kaasdrager en inmiddels ruim tien

Op mijn borst draag ik een medaille

jaar als kaasvader. Hij houdt alles

met het wapen van Alkmaar erop. De

in de gaten, ontvangt en begeleidt

kaasdragers noemen mij ‘vader’. Als ik

gasten en zorgt dat alles volgens

mijn stok niet bij me heb, roepen ze:

traditie verloopt.

‘Vader, vader, u loopt naakt!’.”

Het Alkmaarse kaasdragersgilde werd opgericht in 1593 en bestaat nu

Premiejager, Sloddervos en Ketelbinkie

uit drieëndertig kaasdragers en de

Het kaasdragersgilde heeft een paar

kaasvader. Willem vertelt: “Binnen

eigen vertrekken in het eeuwenoude

het gilde zijn vier groepen actief,

Waaggebouw. Tijdens ons interview

10

FOTO: EVERT WINKELMAN


FOTO: EVERT WINKELMAN

FOTO: EVERT WINKELMAN

werkt. Zelf ben ik de ‘Voorzanger’,

de burgemeester, wethouders – ze

“Na afloop ging de kaasvader naar

omdat ik graag liedjes inzet. Het

komen allemaal voorbij.”

boven in de Waagtoren – daar zit de

‘Ketelbinkie’ is verwarmingsmonteur

uitbetaalkamer. De tassen met geld

van beroep en de bijnaam

‘Dribbelen’ uit de maat

werden daar per veem geleegd op

‘Sloddervos’ hoef ik vast niet uit

“Vroeger brachten de boeren uit de

tafel en voor elke kaasdrager was

te leggen ...”

regio zelf hun kaas naar de markt.

er een stapeltje. Zij mochten ‘een

De kaaskeurders (in witte jassen)

schuifje’ komen halen: de kaasdrager

Appél om 07:00 ‘s morgens

controleerden de kwaliteit van

veegde het geld door een gleuf in

Voor bezoekers begint de kaasmarkt

de kazen en kooplieden (uit heel

de tafel en ving het op met zijn

om 10:00 uur, maar leden van het

Nederland) bepaalden in welke

andere hand.”

kaasdragersgilde moeten vroeg uit de

partij kaas zij interesse hadden. De

veren. “Zelf ben ik hier om kwart voor

koop werd via handjeklap bezegeld

zeven, want om 07:00 uur is het appél

en de koper koos welk veem de

Na ruim vier eeuwen: immaterieel erfgoed

- dan moet iedereen zich melden. Wie

kazen mocht vervoeren en wegen.

In Nederland zijn meerdere

zich niet op tijd meldt, komt op het

De kaasdrager die het langst bij het

kaasmarkten. De Alkmaarse

Schandbord terecht en betaalt een

gilde actief is, loopt altijd achter de

Kaasmarkt is de grootste en

boete van € 2,-. In de praktijk nemen

berrie (hij is de stuurman), de 'jongste'

heeft als enige een traditioneel

de kaasdragers die ‘boete’ regelmatig

kaasdrager loopt voorop. Dat ‘lopen’

kaasdragersgilde, dat al 429 jaar

voor lief,” grinnikt Willem. “De

is een vak apart. Wij noemen het de

bestaat. “Daarom hebben we de

kaasdrager die de boetes int, heeft als

‘kaasdragersdribbel’. De kaasdragers

status van immaterieel erfgoed

bijnaam ‘de Beul’.”

lopen samen uit de maat, in een

gekregen,” glundert Willem. “Daar zijn

bepaalde cadans. Daarmee creëren

we ontzettend trots op.”

Vanaf 07:00 uur komen de wagens

ze een zweefmoment, zodat de

met 30.000 kilo kaas het Waagplein

kazen tijdens het lopen steeds even

op. “Wij geven aan waar de kazen

‘gewichtsloos’ zijn. En dat is maar goed

moeten liggen – volgens een

ook, want de berrie met kazen weegt

specifiek patroon – en de ‘zetters’

130 kilo – en vroeger zelfs 150 ...”

(gekleed in een blauwe kiel) leggen de kazen op de juiste plek.”

Een ‘schuifje’ halen “Van de totale koopsom kregen de

Dan, om 10:00, begint de kaasmarkt

kaasdragers een paar procent. Dit werd

officieel. “Traditiegetrouw starten we

betaald aan de ‘tasman’, de kaasdrager

met het luiden van de bel. Vroeger

die het langst bij het veem actief is en

deed de knecht dat, nu laten we deze

de gewichten op de weegschalen legt.

eervolle taak door een speciale gast

Het geld voor de kaasdragers ging in

volbrengen. Bekende Nederlanders,

de tas die hij op zijn buik droeg.”

Veel plezier op de kaasmarkt!

De Alkmaarse Kaasmarkt Van eind maart t/m eind september vindt elke vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur de kaasmarkt plaats op het Waagplein (en in juli en augustus tevens op dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 uur). Bezoek ook het Kaasmuseum, gevestigd in het Waaggebouw (zie p. 30/31 voor meer informatie).

11


Verborgen verhalen in een historisch decor 12


13


ontdek de geschiedenis In Alkmaar barst het van de cultuurhistorische bezienswaardigheden. Een eeuwenoud Waaggebouw, een gigantische gotische kerk, een prachtig stadhuis, een vismarkt, verborgen hofjes: het is er allemaal … Waaggebouw

Grote Sint Laurenskerk

Het Waaggebouw stamt uit 1390

Rond 900 na Christus vestigden de

en fungeerde oorspronkelijk als

eerste Alkmaarders zich rondom de

Heilige Geesthuis, een gasthuis

houten kapel die er destijds stond.

voor de opvang van arme reizigers

De oudste stenen resten stammen

en zieken. Als dank voor de

uit de elfde eeuw. In de tweede helft

overwinning op de Spanjaarden in

van de vijftiende eeuw werkte men

1573 schonk de geestelijke macht

aan een toren, die in 1468 volledig

Alkmaar het waagrecht. Daarna

instortte. In 1470 begon men met de

Stadhuis

werd het Waaggebouw verbouwd

bouw van de huidige Grote Kerk. Het

Het Stadhuis van Alkmaar werd

tot wat het nu is, met het ruime

is een kruisbasiliek in de bouwstijl van

gebouwd tussen 1509 en 1520.

weeggedeelte op de begane

de Brabantse gotiek. Tegenwoordig

Onder de trappen van het stadhuis

grond. In het Waaggebouw vind

trekken de wereldberoemde orgels

zaten bij het linker raampje de ter

je VVV Alkmaar en het Hollands

bezoekers van heinde en verre en

dood veroordeelden te wachten

Kaasmuseum.

wordt de kerk gebruikt voor beurzen,

tot hun vonnis voltrokken werd

tentoonstellingen, concerten en

(twee keer per jaar kwam de beul

evenementen. In 2023 wordt het

van Haarlem naar Alkmaar). Bij het

grootste raam van Europa (aan de

rechter raampje zaten de andere

zuidkant van de Grote Kerk) vervangen

gevangenen. Momenteel werkt nog

voor een indrukwekkend glas-in-

steeds een deel van de Alkmaarse

loodraam: Het Grote Raam, ontworpen

ambtenaren in dit pand, verder wordt

door Fiona Tan.

het vooral gebruikt als trouwlocatie

STADHUIS EN GROTE SINT LAURENSKERK, VANUIT DE LANGESTRAAT | FOTO: @BASBANGAPHOTOGRAPHY

(het bruidspaar loopt na het jawoord

Huis met de Kogel

de trap af, een mooi gezicht)!

Tijdens het beleg namen de

HUIS MET DE KOGEL | FOTO: @WHERE_IS_DANIELA

14

Spanjaarden Alkmaar zwaar onder

Vismarkt

vuur met kanonnen. Eén kogel

In de zestiende eeuw had Alkmaar

vloog door het raam van het huis

een vismarkt. In gevlochten korven

van mandenmaker Jan Arendszoon

hing de zoetwatervis in de gracht

en verbrijzelde een stoel, waarop

om het vers te houden.

een meisje aan het spinnewiel

Op marktdagen was hier een

zat. Omdat niemand van de zeven

ooievaar aanwezig, die ‘in dienst’

aanwezigen gewond raakte, is de

was van de gemeente. Hij had zelfs

kogel ter nagedachtenis aan dit

een ambtsketen om zijn nek. Zijn

wonder op de gevel aangebracht.

taak? De visresten opeten. Hij was


GEWELFDE STENENBRUG EN VISMARKT VANAF HOEK VERDRONKENOORD/MIENT | FOTO: RITSKE VELSTRA

gekortwiekt zodat hij niet weg kon

Hofjes

moesten hier hun goederen aangeven

vliegen, maar de vraag is of hij dat

In Alkmaar barst het van de

en er accijnzen over betalen.

überhaupt gewild had …

hofjes. Lang niet alle hofjes zijn

Dit was een grote inkomstenbron

geopend voor publiek, maar het

voor de stad. In 1924 werd de toren

Grachten

Wildemanshofje is dat wel. Het

vier meter verplaatst, om de Bierkade

Ook de Alkmaarse grachten

is gelegen aan de Oudegracht en

te kunnen verbreden.

verdienen een aparte vermelding.

werd gebouwd voor vrouwen uit

Luttik Oudorp, het Verdronkenoord,

Alkmaar die eerlijk, vredelievend

‘Molen van Piet’

de Lindegracht en de Oudegracht,

en ongehuwd (of weduwe) waren

De officiële naam is Molen De Groot,

met aan weerszijden historische

– en bovendien besloten af te zien

maar Alkmaarders noemen ‘m

koopmanswoningen, herinneren

van ‘alle verkering met mannen’.

de ‘Molen van Piet’. Piet is niet de

aan de tijd dat Alkmaar een

Ook nu wonen er alleen vrouwen,

voornaam van de huidige molenaar,

welvarende handelsstad

maar is bezoek van mannen wél

maar de achternaam van de (op

was. Het beste ontdek je ze

toegestaan. Je kunt het hofje in rust

dit moment) vierde generatie

tijdens een stadswandeling of

bezichtigen, maar ga niet verder dan

molenaars die de wieken van deze

grachtenrondvaart (zie p. 6-7).

het touw. Het Hof van Sonoy aan de

stellingmolen uit 1769 laat draaien.

Gedempte Nieuwesloot was vroeger

Huis met de Schopjes

een klooster. Nu is het restaurant

Een prachtig grachtenpand aan het

Heeren van Sonoy er gevestigd,

Luttik Oudorp uit 1609, met één van

met een prachtig terras. Bijzonder:

de mooiste trapgevels van de stad.

je kunt dineren in het torentje (2-4

De gevelsteen met drie schopjes

personen, wel vooraf reserveren)!

illustreert dat hier vroeger (koeken)bakkers woonden.

Accijnstoren

De hijshaak en de laaddeuren

De vierkante Accijnstoren werd

laten zien dat het pand ook als

gebouwd in 1622 en fungeerde

pakhuis fungeerde.

als belastingkantoor. Handelaren

15 MOLEN VAN PIET | FOTO: @LILIM_ORTIZ


16


Winkelwalhalla Regelmatig staat Alkmaar in lijstjes van de leukste Nederlandse winkelsteden. Niet zo gek: je vindt er zowel de grote ketens als unieke boetieks in pittoreske straatjes, die je nergens anders treft. En dat allemaal in een gezellig, compact centrum. Ga je mee winkelen?

17


5 straten in de schijnwerpers Waar begin je jouw winkel-avontuur? Laat ons je op weg helpen.

LANGESTRAAT & GEDEMPTE NIEUWESLOOT

FOTO: MI VIDA

In de Langestraat vind je de grote ketens zoals H&M, ZARA, Hema, The Sting en Sacha. Niet te missen dus. Parallel aan de Langestraat, op de Gedempte Nieuwesloot, staat op zaterdag de uitgebreide markt (meer info op de rechterpagina). Stap sowieso even binnen bij …

Van der Meulen’s Boekhandel Langestraat 87

Mi Vida Langestraat 11

Mulder’s Kookwinkel Gedempte Nieuwesloot 56-62

Knus winkeltje vol mooie

Alles – ja, alles – wat je nodig hebt

Er is geen Alkmaarder die Van der

kledingstukken, sieraden en

om thuis te kokkerellen. Word jij

Meulen niet kent. Fictie, non-fictie,

woonaccessoires. Slaag jij voor

warm van koken, bakken en braden?

reisboeken, kookboeken, tijdschriften

jezelf of scoor je een mooi

Plan gerust een uurtje in om

en toffe cadeaus: ze hebben

cadeau voor iemand?

hier te snuffelen.

het allemaal. Er zijn regelmatig signeersessies met auteurs, misschien ook wel als jij er bent!

Sjeintje Boterkoek Hof van Sonoy 17 Dol op Groot-Brittannië en Ierland? Dan móet je hier binnenstappen voor handgeweven plaids en shawls uit Wales en Schotland, Keltische kunst en Britse lekkernijen. Rond half oktober tovert eigenaresse Esther haar winkel om tot een waar kerstparadijs.

De openingstijden van de Alkmaarse winkels*: Maandag: 11:00 – 18:00 uur Dinsdag: 09:00 – 18:00 uur Woensdag: 09:00 – 18:00 uur Donderdag: 09:00 – 21:00 uur Vrijdag: 09:00 – 18:00 uur Zaterdag: 09:00 – 17:00 uur Zondag: 12:00 – 17:00 uur *Check voor je komst altijd de openingstijden van jouw favoriete winkel.

18

FOTO: TWENTYONEWOOD


FOTO: LONG ISLAND LIVING

LAAT De Laat is volop in ontwikkeling: er komt veel groen en meer ruimte voor terrassen. Tips voor de Laat? Hebben we, uiteraard.

Tally-Ho Laat 208

Long Island Living Laat 175

Acanthus Bloem Laat 102

Sfeervolle dameskledingwinkel met

In een prachtig pandje met

Bloemen, planten, potterie,

een uitgebreid assortiment mooie

trapgevel vind je deze winkel met

zijdebloemen en woonaccessoires.

merken (o.a. Nümph, Armedangels,

bijzondere woonaccessoires (plaids,

Eigenaresse Marianne was de

Fabienne Chapot, Kings of Indigo en

lampen, kussens, kandelaars en

jongste ondernemer van Alkmaar

Nudie). Het vriendelijke, deskundige

interieurparfum), unieke cadeaus

toen zij haar winkel in 1996 opende!

personeel geeft je graag stijladvies.

en toffe dameskleding.

Cotton Treat Laat 192

Mulder Schoenen hoekje Laat/Schoutenstraat

Een eigen winkel was de droom van

Een echt familiebedrijf, dat al sinds

de ambitieuze Eline en Lynnette.

1920 bestaat en steeds van generatie

De zaterdagmarkt in Alkmaar

Samen maakten ze ‘m waar. Bij

op generatie overgenomen wordt.

(± 75 kramen) is een feest om

Cotton Treat verkopen zij kleding van

En dat merk je aan de service. Bij

overheen te lopen. Trakteer jij jezelf

(vaak Scandinavische) merken - o.a.

Mulder vind je kwaliteitsschoenen

op een warme stroopwafel, een

Peppercorn, Noisy May en 24Colours.

van o.a. Clarks, Palladium en Wolky.

zakje chocoladetruffels of mooie

SMULLEN OP DE MARKT

producten van de biologische markt

RITSEVOORT & KOORSTRAAT Deze twee straten slaan bezoekers soms (per ongeluk) over. En dat is een

bij de Grote Kerk? Zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur

grote vergissing … Canadaplein, Kerkplein,

IJssalon Laan hoekje Laat/Koorstraat

Köster Ritsevoort 52

Paardenmarkt, Gedempte

Ongeschreven regel in Alkmaar: in

Chique modewinkel, waar je dames-

Laurensstraat en Hofplein.

de lente en zomer begint of eindigt

en herenkleding van o.a. Bogner,

winkelen met een ijsje bij Laan. Het

Canada Goose, Lacoste, Fabiana

vanilleroomijs wordt gemaakt volgens

Filippi en Stone Island vindt. Al vier

een geheim familierecept. Laat je

(!) generaties lang een familiebedrijf.

Nieuwesloot, Sint

FOTO: ICONIC MEN STORE

oublie dippen in nougat of gesmolten chocolade, die bevriest op je ijsje.

Iconic Men Store Koorstraat 28

Twentyonewood Ritsevoort 7 en 14

Veel keuze in pakken en stijlvolle

Twee modewinkels tegenover

ook heren met een casual stijl

elkaar – één voor dames, één voor

slagen hier goed.

kleding van o.a. Hugo Boss, maar

heren. Stijlvolle mode van (vaak) Scandinavische merken als Samsøe Samsøe, Won Hundred, Denham en Filippa K.

Neem ook een kijkje bij RIVS, De Wereldwinkel , Curly’s Beads en muziekspeciaalzaak De Spanjaard.

19


SCHATZOEKEN in smalle straatjes Aan sfeervolle, historische winkelstraten met unieke adresjes geen gebrek in Alkmaar!

DE OUDE STAD Het historische winkel- en ambachtscentrum van de stad. Stap sowieso even binnen bij …

Samen in de Keuken Fnidsen 76A

Kropsla Fnidsen 83

Charlie & Sons Hekelstraat 29

Het water loopt je hier in de mond

Boost nodig tijdens het winkelen?

Toffe mannenmodezaak met twee

door de verse cannoli, diverse

Haal een smoothie bij Kropsla!

vestigingen in de Hekelstraat.

smaken fudge, bijzondere oliën en

Je kunt kiezen uit meer dan vijftien

Eigenaar Charlie zorgt voor een

azijn op de tap, kruidenmixen en

smaken en ze worden voor je neus

ongedwongen sfeer en verkoopt

unieke kookboeken. Trek je schort

vers bereid.

merken als Just Junkies, Kronstadt,

maar vast uit de kast.

Woodbird en Dedicated.

Vintage No. 5 Luttik Oudorp 114

Wim van Assem Fnidsen 66

Aan één van de mooiste grachten

De Houten Trein Voordam 3

Bloemen in alle kleuren die je

van Alkmaar vind je deze boetiek

Meermaals verkozen tot leukste winkel

kunt wensen, vazen, potten,

met vintage designerkleding,

van Alkmaar dankzij het bijzondere

woonaccessoires en planten voor

waar je gegarandeerd die éne

houten speelgoed en de bedlampjes,

binnen en buiten. Wim van Assem is

parel scoort.

die je niet bij doorsnee winkels vindt.

een begrip in Alkmaar – en terecht.

KROPSLA

Ook als je geen (klein)kinderen hebt is

The Urbanista Hekelstraat 7

het enig om hier rond te neuzen.

De etalage van deze sieradenwinkel glinstert je tegemoet. Ben je een

Inde Soete Suyckerbol Voordam 4

crea bea? Duik in de grote lades

Van stroopsoldaatjes, duimdrop en

en ga op zoek naar losse kralen en

kaneelkussentjes tot suikerspekken,

bedeltjes om zelf sieraden van

'kiezelstenen’ en zoethout. Inde

te maken.

Soete Suyckerbol verkoopt al het oud-Hollandse snoepgoed dat je

Sweets & Antiques Hekelstraat 8

kunt wensen, afgewogen op een

Een oud-Hollandse museumwinkel

nostalgische papieren puntzakken.

Berkel-weegschaal en verpakt in

met lekkernijen uit grootmoeders tijd, waar je teruggaat naar het jaar

Andere leuke winkels in De Oude Stad

1900. Smul van koffie met een

zijn o.a. Frans Porselein, Twin Arts,

bekroond appeltaartje, liefst in de

Dani Mode, YAYA , Day Woman, Brocanterie Het Erfgoed, Butik 9, Mix Collection en Jubar.

schattige zithoek achterin. Hollands glorie ten top.

20


FOTO: CHARLIE AND SONS

FOTO: SAMEN IN DE KEUKEN

FOTO: SWEETS EN ANTIQUES

PRACHTSTRAATJES De Prachtstraatjes vind je tussen en rondom de Laat en de Langestraat.

Passo & Tall People Boterstraat 26

Pop-Eye Boterstraat 10

Wurmpy Houttil 64

Hippe kledingzaak voor lange

Deze platenzaak voor nieuw en

Een winkel speciaal voor de kleine

mensen (dames vanaf 1.80 en heren

gebruikt vinyl, CDs en DVDs is

wurmpjes, met speelgoed, kleertjes

vanaf 1.90). Ze hebben ook een

een waar begrip in Alkmaar en

(0-6 jaar) en spullen voor de

uitgebreid assortiment schoenen in

omstreken. In de weekenden zijn hier

babykamer. Allemaal even leuk.

grote maten.

regelmatig concerten en jamsessies - binnen of in het portiek!

Böttger Huigbrouwerstraat 7

Versierd Boterstraat 3

Al sinds 1932 dé stoffenwinkel in

Geef je eksterogen even de kost

er een gigantische collectie stoffen,

in deze hippe sieradenboetiek.

fournituren en naaipatronen. De hemel

Je slaagt bij Versierd altijd, voor

voor elke kledingmaker/-ontwerper.

de kop van Noord-Holland. Je vindt

jezelf of voor een cadeautje.

coos de wit wonen Schoutenstraat 15-19

FOTO: VERSIERD

Scan de QR-code voor meer toffe winkeltips en winkelroutes!

J. Boom Huigbrouwerstraat 3 In de Alkmaarse volksmond ook

Een familiebedrijf met een

wel ‘dat ouderwetse winkeltje’

showroom vol Scandinavische

genoemd. Klompen, touw, borstels,

meubels en woonaccessoires.

huishoudartikelen uit grootmoeders

Comfort en vormgeving staan hoog

tijd … Als je iets zoekt wat ze nergens

in het vaandel, net als kwaliteit en

(meer) verkopen, hebben ze het hier.

persoonlijk advies.

Binnenkijken is ‘een moetje’.

Mevrouw Jansen Achterstraat 44

Andere leuke winkels in De

Vintage designerkleding uit het

2.0 Handpicked Vintage, Pinokkio, Trelò, WAAR, Stijl., Dille & Kamille, Simon Lévelt en Strak in Pakken.

hogere segment. Unieke items dus, die je nergens anders vindt!

Prachtstraatjes zijn o.a. 786FRIDGE,

21


Proeven, praten EN proosten Het leukste aan te gast zijn in een stad die je nog niet (goed) kent? De lokale horeca ontdekken! Koffiedrinken of lunchen op bijzondere plekjes, uitgebreid dineren met je favoriete gezelschap, een drankje doen in een knus café en een praatje maken met de locals – dát zijn de dingen die je onthoudt.

22


23


FOTO: SENCHA LUNCHSTORE

bakkie, brownie of broodje? Als je op zoek bent naar dé plek voor een knappe kop koffie of een goede lunch, zit je op deze bladzijdes (en in Alkmaar) helemaal goed. Wij tippen met genoegen de leukste tentjes voor overdag. Sencha lunchstore Koorstraat 19

ECHT Marktstraat 4

Alleen al voor de vitrine met zelfgebakken taarten

“Geluk kun je eten”, luidt het motto van ECHT.

en gebakjes móét je hier even naar binnen. Er is

En zo is het: als jij je tanden in de French Toast,

lekkers voor iedereen, omdat er vegan, glutenvrije,

kakelverse scrambled eggs of de Club Zalm zet,

suikervrije en raw opties zijn. Zie je iets leuks voor

begrijp je wat ze bedoelen. Echt.

in huis? Grote kans dat het te koop is!

ROAST Laat 198

Barista Café Noorderkade 140

Deze espressobar heeft een eigen koffieboon, die

Tussen het shoppen bij de outdoor- en sportwinkels

geteeld wordt in Cerrado, Brazilië. De boon heeft

in winkelcentrum Ringers door, bestel je hier een

zachte en zoete nuances en een zeer krachtige

smaakvolle lunch of een kop (speciale) koffie.

smaak. Benieuwd? Terecht.

Wat dacht je van een sticky toffee latte of een

Soepp Hekelstraat 31

kokoscappuccino?

Misschien wel het schattigste lunchtentje van FOTO: BARISTA CAFÉ

Alkmaar. Zowel buiten als binnen, dankzij de begroeiing en de vintage meubels. Alle gerechten zijn vegetarisch en je kunt ze ook vegan en/of glutenvrij bestellen. Soepper toch?

Miss Central Laat 183 Deze lunchroom is Insta-waardig met hoofdletter I: bijzonder behang, gouden kroonluchters, velours stoelen, droogbloemen … Je kijkt er je ogen uit. Ook de gerechten zijn ware kunstwerkjes, trouwens. Wij zijn fan van de salade met feta en watermeloen.

24


ZONNIG? HIER ZIT JE GOED

De Binnenkomer Kerkplein 6 Als er íets huiselijk voelt, is het De

vingers bij af te likken.

Bij mooi weer weet je hoe laat het is: tijd voor terrasjes. En de keuze in Alkmaar is reuze. Er is altijd gezelligheid op het Waagplein en de Platte Stenenbrug, maar enkele pareltjes van terrassen zetten we graag extra in het zonnetje.

Groenlokaal Hekelstraat 21

Stadsstrand De Kade Noorderkade 1027

Smaakvol ingerichte lunchroom in één van

Aan de overkant van het kanaal (het is de wandeling waard!)

de leukste straatjes van Alkmaar. Proef

waan je je even op het strand. Voeten in het zand, proosten met

de zelfgemaakte falafel of smul van de

een ijskoud biertje, een spelletje doen en dan voor het gemak

wentelteefjes. Extra leuk: je kunt hier ook

blijven hangen en een hapje eten. Wie weet gaat ‘s avonds de

logeren! Nachtje bijboeken dan maar?

vuurkorf aan, of word je getrakteerd op livemuziek. Doen.

Kowalski Fnidsen 56

De Eendracht in ‘t IJkgebouw Alckmariapad 2

Bij coffeebar en comfort store Kowalski is

Gelegen in het Victoriepark en gevestigd in het voormalige

alles te koop: het is een soort Winkel van

IJkkantoor, dat fungeerde als ‘waakhond’ van het metrieke stelsel

Sinkel. Leuk bordje onder je lunch? Dan

en dus de eerlijke handel voor Noord-Holland bewaakte. Nu is het

reken je die ook gewoon af! Er hangt een

een sfeervol restaurant, met een heerlijk ruim en groen terras.

Binnenkomer, zowel door de inrichting als het spontane personeel. Je kunt er lunchen en dineren en o.a. kiezen uit fantastisch flatbread, zalige coucous en burgers om je

heerlijk sfeertje, dat doet denken aan de jaren ‘50. Bij mooi weer strijk je neer in de ‘achtertuin’, aan de gracht.

Turfmarkt Alkmaar Turfmarkt 11-23 Zo lang mogelijk in de zon zitten? Dan moet je bij Turfmarkt

Andere fijne koffie- en lunchadresjes

zijn (in 2021 #65 in de Terras Top 100). Het ligt aan een

zijn Darras, Kaldi, LivingRoots, De

binnenhaventje aan de rand van het centrum (je kunt er

Koffiemolen, Luttik en Anne&Max .

aanmeren met een bootje!) en je smult er van verse vis of vlees van de houtskoolgrill. Blijven hangen voor het diner kan ook!

STADSTRAND DE KADE

Hofman Kerkplein 7 Een drankje doen op het terras dat de bronzen Terras Top 100-medaille won in 2021? Scoor een tafeltje bij Hofman! Een shared dining-restaurant in de avonduren, maar overdag staat er een uitgebreide lunchkaart op tafel. Én er is dus een topper van een terras, met uitzicht op de Grote Sint Laurenskerk.

Café De Vriendschap Driehuizen 13, Driehuizen In het zonnetje lunchen tijdens (of borrelen na) een fietstocht door het Land van Leeghwater? Dan is dit dé plek: er is een heerlijk terras aan het water met weids uitzicht over de Eilandspolder. Een bootje of kano huren kan hier ook!

25


tafelen in de avonduren Vanavond een vorkje prikken en het glas heffen op iets moois? Hierbij een flinke lijst met tips voor restaurants, culinaire hotspots en cafés die tot in de vroege uurtjes geopend zijn.

DINER VOOR TWEE

(OF DRIE, OF VIER.. ) Javaanse Meisjes Houttil 34

De Koperen Pot Luttik Oudorp 59 Sfeervolle bistro in een schattig hoekpand aan de gracht. Je gerechten worden achter de bar bereid, wat dineren hier extra leuk maakt. Ga je voor coq au vin, zeetong in roomboter of parelhoen met wildsaus?

Een stijlvolle gastrobar gerund door chef Ron Blaauw je ook invloeden uit andere Aziatische keukens treft.

Granada Food and Wine Kerkplein 5

Kies een paar streetfood-gerechten (probeer de mini-

Tapasrestaurant bij de Grote Kerk. Je smult er o.a. van

taco's met Balinese kip) of ga voor een uitgebreide

bavette met truffelmayo en gerookte manchego met Pedro

rijsttafel. Vergeet ook de cocktails niet.

Ximénez-siroop. Dol op oesters? Elke dag tussen 16:00 en

waar de Indonesische keuken de boventoon voert, maar

17:00 is er happy hour (€ 1,50 per stuk). Op zaterdag en FOTO: JAVAANSE MEISJES

zondag eet je tussen 15:00 en 17:00 pintxos van de bar.

De Fransman Mient 6 Fondue-fan? Probeer échte Alkmaarse kaasfondue (gemaakt met kazen uit de polders rondom de stad), de beroemde Zwitserse versie met gruyère of een vlees- of visfondue in olie/bouillon (o.a. in Thaise, Italiaanse of Japanse stijl).

Restaurant Oudejans Rechtestraat 106, De Rijp Midden in het historische hart van De Rijp - tegenover het raadhuis - ligt het 'Stadhuis van Amsterdam', met daarin het sfeer- en stijlvolle Restaurant Oudejans. Schuif er 's avonds aan voor overheerlijke tapas en sluit

Il Colloseo Schoutenstraat 12

af met het perfecte digestiefje: huisgemaakte limoncello.

Trattoria waar chef Salvatore (geboren op Sicilië) alle

Andere restaurants voor op je lijstje zijn Bistro De 13

pastasoorten helemaal zelf maakt – en waar pizza niet op

Balcken, Restaurant de Buren, Heeren van Sonoy, Vito, Hofman, 1480 Foodbar, Bistro Heerlijk Nel , Wolf, Roberto bar e cucina, Restaurant Abby’s, De Bonte Bengel , Steak en Eetcafé Pluim.

de kaart staat. Pasta d’estate, tournedos met Parmezaanse kaas of pesce del giorno (vis van de dag): bij Il Colloseo proef je het échte Italië.

26


HET ALKMAARSE NEUSJE VAN DE ZALM Verrast worden met schitterend opgemaakte culinaire hoogstandjes, overheerlijke wijnen en bediening van het hoogste niveau? FOTO: MR. GOLD

Reserveer een tafel bij ...

BORRELS & BITES

‘t Stokpaardje Vrouwenstraat 1

De Koning Verdronkenoord 114B

Ware kunstwerkjes (uit de Franse keuken) op je bord,

‘Altijd gezellig’ is de beste omschrijving voor dit café-

om je heen: bij ‘t Stokpaardje ben je écht uit eten.

Al vijfentwintig jaar een begrip in Alkmaar. En terecht. de allerbeste wijnen in je glas en een fijne ambiance

restaurant, dat elke Alkmaarder kent. Ze doen lunch, diner, borrel en na ± 23:00 uur gaan de voetjes van de vloer.

Rue de la Plume Veerstraat 22

Mr. Gold Houttil 20

Nog zo’n parel die tot de culinaire top behoort – en

Shared dining en cocktails: dát is het recept van Mr. Gold.

vermelding in de Michelin-app bemachtigde. Je kiest

Kekke gin-tonics, verrukkelijke pornstar martini’s en kleine

voor een drie- tot zesgangenmenu en laat je volledig

gerechtjes met een (vaak) Aziatische twist.

in de watten leggen door chef Luella Molenaar en

in 2021 als enige Alkmaarse restaurant een eervolle

maître-sommelier Madelene van Zoelen.

Proeflokaal De Boom Houttil 1 Sinds 1986 gevestigd onder het Alkmaars Biermuseum.

Neder Laat 85

Twaalf speciaalbieren op de tap en ruim honderd soorten

In een achttiende-eeuws pakhuis vind je Neder,

op fles; daar ben je wel even zoet. Op de gracht drijft een

waar chef Brian Luikel uitsluitend kookt met

terras, waar je in het zonnetje (of onder de heater) proost

ingrediënten van eigen bodem. Je schuift aan voor

met je favoriete goudgele rakker.

een seizoensgebonden negen(!)gangenmenu met bijpassende Nederlandse wijnen. In de lente ligt de

Gunnery’s Verdronkenoord 123A

focus o.a. op bloemen en wilde eieren en in de winter op wild en gefermenteerd fruit.

Een échte Ierse pub. De sfeer van ‘The Emerald Isle’ neerzetten kun je Ronald en zijn Ierse vrouw Sharon wel

Andere culinaire hotspots in Alkmaar zijn Fernando’s,

toevertrouwen. Guinness op de tap, een full Irish op je bord,

De Twee Vrienden, ‘t Fnidsen en D’Arrêt.

sport uit alle windstreken op de schermen en regelmatig livemuziek op het ‘podium’: alsof je even in Dublin bent.

FOTO: NEDER

Verder zit je voor een borrel sowieso goed bij ‘t Kantoor,

1480 Foodbar en alle andere cafés op het Waagplein, Kerkplein, de Mient en de Platte Stenenbrug.

Scan de QR-code voor meer horeca-tips! 27


Musea om in te lijsten Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen hun hart ophalen in Alkmaar. Musea, een theater, bioscopen, een poppodium; het is er allemaal. Op de volgende pagina’s lichten we de Alkmaarse musea voor je uit. Ben jij klaar voor een trip door de Alkmaarse geschiedenis? Of ga je voor een interactieve reis van koe naar kaas?

28


FOTO: STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

29


FOTO: STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

stad vol (lokale) verhalen Overal in Alkmaar vind je verhalen. Achter de deuren van (rijks)monumenten, op de versierde klok- en trapgevels, in de hofjes en bij de beelden in de stad. En natuurlijk in de musea. Duik in het verleden in Stedelijk Museum Alkmaar en ontdek waarom wij Kaaskoppen de leus “Van Alkmaar de Victorie!” gebruiken. Liefhebbers van kaas zijn bij het Hollands Kaasmuseum aan het juiste adres en als je niet vies bent van een biertje (of twee) is Nationaal Biermuseum De Boom the place to be.

TERUG NAAR TOEN

die uiteindelijk leidden tot het

De Bergense School

ontstaan van de onafhankelijke

Bewonder de omvangrijke collectie

Stedelijk Museum Alkmaar

Republiek der Verenigde

(280 werken) van kunstenaars

Nederlanden. In Stedelijk Museum

die omstreeks 1910 in en

Trek voor Stedelijk Museum

Alkmaar maak je het zeven weken

rondom Bergen gingen wonen

Alkmaar gerust een dagdeel uit.

durende beleg van dag tot dag

en werken, waaruit de eerste

Het is één van de oudste musea

mee. Sluit Alkmaar zich aan bij de

expressionistische kunstbeweging

van Nederland, met een fraaie

Opstand van Willem van Oranje

van Nederland ontstond.

collectie kunst, stadsgeschiedenis

of gehoorzamen de inwoners de

De collectie bevat landschappen,

en kunstnijverheid. Stedelijk

Spaanse landheer Filips?

portretten en stillevens van o.a.

Museum Alkmaar heeft drie vaste tentoonstellingen:

Else Berg, Arnout Colnot, Bernard De Gouden Eeuw van Alkmaar

Essers, Leo Gestel en Matthieu

Via een mooie selectie topstukken

en Piet Wiegman.

Victorie! Het beleg van

uit de zeventiende eeuw

Alkmaar in 1573

(schilderijen van o.a. Jacob Cornelisz

Alkmaar was de eerste Nederlandse

van Oostsanen, Maarten van

stad die het machtige Spaanse

Heemskerck, Pieter Jansz Saenredam

leger tijdens de Tachtigjarige

en Jan de Baen) treed je binnen in

Oorlog wist te weren. Daarna

een wereld van ontwikkeling,

volgden meer steden – waaronder

welzijn en rijkdom. Bijzonder is de

Leiden een jaar later. Het Ontzet

elf schilderijen tellende collectie

van Alkmaar luidde een reeks

van Caesar van Everdingen;

belangrijke gebeurtenissen in,

Alkmaars grootste schilder.

30

Verder zijn er in Stedelijk Museum Alkmaar tijdelijke tentoonstellingen te zien. Scan de QR-code voor de actuele agenda.


VAN KOE NAAR KAAS Hollands Kaasmuseum

Wist je dat een Nederlander gemiddeld 17 kilo kaas per jaar eet? Weetjes als deze, en natuurlijk de geschiedenis en bereidingswijze van kaas, ontdek je in het Hollands Kaasmuseum - sinds 1983 gevestigd in het historische Waaggebouw. Ook de kaashandel (met als historische middelpunt de Alkmaarse kaasmarkt) komt uitgebreid aan bod. Voor kinderen is er de interactieve tentoonstelling ‘van koe naar kaas’, met spelletjes en speuropdrachten.

HOLLANDS KAASMUSEUM | FOTO: EVERT WINKELMAN

SAGE ACHTER DE SCHUIMKRAAG ‘THE FAB FOUR’ UIT LIVERPOOL Nationaal Biermuseum De Boom

Het Beatles Museum

Gerstenat. Menig mens drinkt het regelmatig. Maar

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo

hoe maak je het precies? Wat is mouten en waarom is

Starr. Vier grote namen in de muziekwereld, die samen

gist zo belangrijk in het brouwproces? Deze (en nog

The Beatles vormden. Het Beatles Museum laat de

veel meer) vragen worden beantwoord in Nationaal

grootste privécollectie met items van/over de popgroep

Biermuseum De Boom, dat je uiteraard in een

uit de jaren ‘60 en ‘70 zien, die de eigenaar in ruim

handomdraai combineert met een proeverij na afloop

veertig jaar verzamelde. In de winkel snuffel je o.a. tussen

– in het museumcafé of bij Proeflokaal De Boom.

lp’s, merchandise en gadgets van The Beatles.

CULTUUR IN DE POLDERS Musea in het Land van Leeghwater Ook in het gebied ten oosten van Alkmaar vind je musea en culturele bezienswaardigheden, waaronder Museum in ‘t Houten Huis (historisch museum over De Rijp en Schermereiland). Ook het Kleinste Huisje van Schermerhorn, de Museummolen en Museum & Beeldentuin Nic Jonk zijn een bezoekje waard (zie p. 36-37).

Interesse in theater, muziek of film? Scan de QR-code voor meer kunst en cultuur in Alkmaar! FOTO: NATIONAAL BIERMUSEUM DE BOOM

31


Daar waar het water land werd

32


33

FOTO: @BASBANGAPHOTOGRAPHY


legendes van het Land van Leeghwater Ten oosten van Alkmaar vind je het Land van Leeghwater: een gebied met een bijzonder verhaal. De Rijp, op het voormalige Schermereiland, is het geboortedorp van Jan Adriaanszoon. Hij was molenmaker en waterbouwkundige en veranderde het Beemster- en Schermermeer aan het begin van de zeventiende eeuw met behulp van zijn molens in vruchtbaar polderland. Een indrukwekkend staaltje watermanagement, waardoor Noord-Holland er tussen 1633 en 1635 ongeveer 20.000 hectare land bij kreeg. Adriaanszoon gaf zichzelf daarom de naam ‘Leeghwater’ – een verbastering van ‘laag water’. Het land dat Leeghwater creëerde, draagt nog altijd zijn naam. En je ziet zijn verhaal terug in het landschap: eeuwenoude molens, historische dorpjes, raadhuizen (in De Rijp, Graft en Grootschermer) en statige stolpboerderijen sieren de horizon. In de uitgestrekte polders die Leeghwater creëerde, grazen koeien en groeien bloemen en gewassen. De route leidt je langs 17e-eeuwse

• De Museummolen, waar je

Per stalen ros door de Schermer

molens, over slingerende dijken en

ontdekt hoe een molenaar

Nieuwsgierig? Je hebt groot gelijk –

door prachtige, historische dorpen.

vroeger leefde. • Alle dorpen die je onderweg

er is een heleboel te ontdekken. Het beste doe je dat op de fiets. En dat

Afstaptips?

passeert, waaronder Graft

komt goed uit, want VVV Alkmaar en

Hier komen ze (zie ook p. 35-37):

en De Rijp.

VVV De Rijp ontwikkelden samen

• Museum in ‘t Houten Huis in

een fietsroute door het Land van

De Rijp, over de historie van

Leeghwater.

het dorp en het Schermereiland. • Bram & Aagie in Graft, het kleinste

Het is een fietstocht onder zeeniveau, door de uniekste

snoepwinkeltje van Nederland. • Het ‘Kleinste Huisje van

De uitgebreide routebeschrijving van de Leeghwaterroute is – in combinatie met de Pontjesroute – voor € 2,50 te koop bij VVV Alkmaar

droogmakerijen uit de zeventiende

Schermerhorn’ (wijk hiervoor een

(in het Waaggebouw) en

eeuw: de Schermer en de Beemster.

beetje van de route af).

VVV De Rijp (in het raadhuis).

34


Pittoreske dorpen

Andere mooie dorpen om

wateren de Schermer en de Beemster.

Over De Rijp gesproken; dat is zo’n

te bezoeken zijn Oterleek,

Het is een weids natuurgebied, waar

dorpje dat van een zeventiende-

Schermerhorn, Grootschermer

je weidevogels als de wulp en de

eeuws schilderij gesprongen

(met raadhuisje), Zuidschermer,

grutto kunt spotten. Er zijn fiets-,

lijkt. Je waant je er even in de

Driehuizen en West-Graftdijk.

wandel-, en vaarroutes door de

zeventiende eeuw, dankzij de

Eilandspolder, die je langs de mooiste

donkergroene houten huisjes met

Op expeditie in de Eilandspolder

plekjes leiden. Je kunt een rondvaart

oranje dakpannen en luiken voor

De Eilandspolder is het historische

doen, maar een kano of SUP board

de ramen, smalle waterwegen met

groene hart van het Land van

huren is ook mogelijk.

ophaalbruggen, het raadhuis met

Leeghwater. Vroeger was het een

En als het hard gevroren heeft, kun je

sierlijke gevels uit 1630 en de

eiland, gelegen tussen de grote

de Eilandspoldertocht schaatsen …

Grote Kerk uit 1529 (met prachtig gebrandschilderde ramen - de ‘Rijper Glazen’). Ook Graft mag niet op je lijstje ontbreken. Er staat een charmant raadhuis met trapgevels (anno 1613), met ertegenover het kleinste snoepwinkeltje van Nederland: Bram en Aagie uit 1890. Het is slechts 5,5 m2 groot en je vult er een papieren puntzakje met snoepgoed uit grootmoeders tijd. Ook buiten de openingstijden om slaag je er voor iets lekkers: aan de muur hangt een heuse stroopsoldaatjesautomaat.

35


cultuur en kleurenweelde in het buitengebied MUST-SEES IN DE SCHERMER Behalve rust en veel groen is er ook een hoop cultuur te vinden in het Land van Leeghwater. De (onontdekte) parels in het Land van Leeghwater op een rijtje. Museum in ’t Houten Huis Ben je na het lezen van de vorige pagina’s nieuwsgierig naar de verhalen over het Land van Leeghwater? In een prachtig monumentaal pand in De Rijp is een

HET KLEINSTE HUISJE VAN SCHERMERHORN

museum gevestigd, waar je alles leert over dit gebied: hoe haringvissers en walvisvaarders te werk gingen,

Museum & Beeldentuin Nic Jonk

hoe handelaren zorgden voor welvaart en hoe water

We kennen de beeldend kunstenaar Nic Jonk vooral

veranderde in land.

van zijn voluptueuze bronzen beelden van vrouwen, dieren en mythologische voorstellingen, die door

Binnenkijken in een piepklein houten huisje

heel Nederland en zelfs over de grens (in Duitsland,

In Schermerhorn staat het laatst overgebleven

Italië, Spanje en de Verenigde Staten) te bewonderen

tuindershuisje van het Schermereiland: ‘Het Kleinste

zijn. Een grote verzameling van zijn oeuvre vind je in

Huisje van Schermerhorn’. In dit soort huisjes woonden

Grootschermer, in het museum (met beeldentuin) dat hij

vroeger gezinnen van soms wel tien personen ...

in 1965 zelf oprichtte.

Het mini-museum is ingericht met gebruiksvoorwerpen uit de negentiende en twintigste eeuw en vertelt het verhaal van voormalig bewoonster Antje Tuinman.

Schermermolens Altijd al willen weten hoe een molenaar vroeger leefde? Dan moet je bij de Museummolen zijn, één van de molens in het rijtje van de drie. Hoe idyllisch wonen in een molen ook lijkt, door het kleine woonoppervlak (25m2), het gebrek aan een badkamer (wassen deed je in de sloot), tocht, vocht en kou was het leven als molenaar een zwaar bestaan.

Grote Kerk Schermerhorn Een fraaie kerk uit 1636, die enkele bijzondere schatten herbergt. Zo heeft de kerk schitterende gebrandschilderde ramen die grotendeels intact zijn, een houten tongewelf versierd met bloemmotieven en twee bijzondere modellen van oorlogsschepen uit de zeventiende eeuw.

36 RAADHUIS IN DE RIJP


FOTO: ED VAN DE POL

FLEURIG FIETSEN Ben je in Alkmaar tussen half april en begin mei? Heb jij even mazzel … Langs tulpenvelden fietsen of wandelen is één groot feest – en ze staan in die periode volop in bloei. Knalrood, zachtroze, felgeel, pimpelpaars: de kleurenpracht is een lust voor het oog. Waar ga je naartoe om ze te bewonderen? Drie tips. De Schermer

Egmondermeer

In de Schermer barst het van de tulpenvelden. Fiets

In de polders tussen Alkmaar en de kustplaatsen

bijvoorbeeld de Leeghwaterroute (zie p. 34/35), dan kom

staan ook ieder jaar veel bollenvelden in bloei.

je ze sowieso tegen. Soms moet je misschien een beetje

Fiets door de Egmondermeer (het gebied tussen

afwijken van de route om de mooiste plekjes te vinden,

Alkmaar, Heiloo, Egmond aan den Hoef en Bergen) en

maar gelukkig vallen de tulpenvelden lekker op.

zoek de fietspaadjes tussen de weilanden op - dan kom je ze vanzelf tegen. En als je dan toch richting het

Kop van Noord-Holland

westen gaat, ligt het kustgebied ook meteen aan je

Heb je genoeg tijd en wil je een dagje op pad?

voeten (zie p. 40/41 voor tips).

Dan vind je ten noorden van Alkmaar, in de Noordkop (grofweg het gebied rondom Schagen), het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld.

Belangrijk: Genieten van tulpen doe je met je ogen (en je camera). Blijf netjes op het fiets-/wandelpad naast de bollenvelden staan als je foto’s maakt.

37


38

FOTO: @NIKITA_VANDERHAVEN


De kronieken van het kustgebied

39


FOTO: RITSKE VELSTRA

Dwars door de duinen naar de zee

Ten westen van Alkmaar ligt een prachtig gebied. Uitgestrekte polders, meerdere duinreservaten en natuurlijk het strand, waar geen eind aan lijkt te komen. Op deze pagina’s vind je een beknopt overzicht met tips om de natuur, gezellige dorpen, mooie musea en culturele hotspots van het kustgebied bij Alkmaar te ontdekken. Zand tussen je tenen Bestaat er iets beters dan op blote voeten door de branding lopen? Wij betwijfelen het ook. Op een zomerse dag naar zee voor een flinke dosis vitamine D of uitwaaien met windkracht zeven; het strand is altijd een goed idee. En vanuit Alkmaar ben je er zo. Op de fiets is het handigst én het leukst: op drukke dagen hoef je niet op zoek naar een parkeerplek en bovendien is fietsen naar de kust een belevenis an sich. Vooral richting Bergen aan Zee is een aanrader qua route. Zodra je kunstenaarsdorp Bergen gepasseerd bent, fiets je over

Kunstenaarsdorp Bergen

De historie van de Egmonden

een glooiend fietspad door het bos

Je hebt vast weleens van de

Even verderop liggen Egmond-

naar het strand.

Bergense School gehoord. Deze

Binnen, Egmond aan Zee en

expressionistische kunststroming

Egmond aan den Hoef – drie dorpen

ontstond tussen 1915 en 1925 in

met bijzondere verhalen. In het

Afstanden voor fietsen naar het

en rondom Bergen. En nog altijd

Slotkwartier in Egmond a/d Hoef

strand vanuit Alkmaar (met een

ademt het dorp kunst, met de

stond ooit het grootste kasteel van

elektrische fiets ben je nóg sneller):

jaarlijkse Kunst10Daagse in oktober

Holland: het stamslot van de Heren

• Egmond aan Zee: 11 km

als hoogtepunt. De dorpskern van

van Egmont. De fundamenten van de

Bergen situeert zich rondom de

burcht en de Slotkapel uit 1433 kun

Ruïnekerk, met galerieën, winkels

je nog steeds bezichtigen. Andere

en horeca in overvloed. Bezoek

hoogtepunten? De Abdij van Egmond

Museum Kranenburgh, waar je een

in Egmond-Binnen en de vuurtoren

via Heiloo en Limmen

grote verzameling hedendaagse

JCJ van Speijk in vissersdorp (en

(± 55 min), 18 km door het

kunst (vanaf 1900) bewondert. In de

gemoedelijke familiebadplaats)

Noordhollands Duinreservaat

collectie schitteren topstukken van

Egmond aan Zee. Neem ook

(± 65 min).

o.a. Leo Gestel, Charley Toorop, Jan

een kijkje bij Bunkermuseum

Sluijters en Else Berg.

Jansje Schong en Museum van

(± 35 minuten). • Bergen aan Zee: 11,6 km via Bergen (± 40 minuten). • Castricum aan Zee: 16 km

40


aan Zee jouw favorieten. Als je fan bent van culinaire hoogstandjes reserveer je een tafel bij Merlet, dat al sinds 1998 (reken maar uit) een Michelinster weet te behouden.

Castricum: één met het water Door de perfecte ligging nabij de kust en tegen het Noordhollands Duinreservaat aan, weten mensen Castricum al sinds jaar en dag te vinden. Liefhebbers van archeologie kunnen hun hart ophalen bij Huis van Hilde, vlak achter het station. Ga je de natuur in? Begin bij De Hoep, waar je jouw route uitstippelt. In het grote, HOOGSTE DUIN BIJ SCHOORL

ecologische bezoekerscentrum tref je tentoonstellingen over de flora

Egmond, waar je alles leert over de

inspiratie op voor wandel- fiets- en

en fauna in het gebied en leggen ze

geschiedenis van de drie Egmonden.

mountainbikeroutes door duinen,

op een speelse manier uit hoe ons

bos en heide. Ga je wandelen?

drinkwater gezuiverd wordt. Dat is

Duindorp Schoorl

Dan staat je aan het begin een klim

bij Castricum een extra bijzonder

Schoorl biedt de perfecte

(een trap van 249 treden) naar

verhaal, omdat het grondwater

combinatie van inspanning en

het hoogste duin van Nederland

hier uit zowel zoet als zout water

ontspanning: wandelen of fietsen

te wachten. De beloning is echter

bestaat. Ook voor kinderen is er bij

in de Schoorlse Duinen maak je

groots: boven heb je weids uitzicht

De Hoep heel veel leuks te beleven

zo intensief of rustgevend als je

over de Noordzee en het hele

(speurtochten, speeltoestellen,

zelf prettig vindt. Het perfecte

duingebied. Ben je dol op het strand

etc.). Trek gekregen? Schuif aan

vertrekpunt is Buitencentrum

maar ontwijk je graag de drukte?

bij Johanna’s Hof of Gasterij

Schoorlse Duinen; daar doe je

Dan worden Camperduin en Hargen

Het Ruiterhuys.

SCHOTSE HOOGLANDERS IN DE LAGE LANDEN Nee, je bent niet in de buurt van Edinburgh of Glasgow … Toch kun je zowel in de Schoorlse Duinen als in het Noordhollands Duinreservaat Schotse Hooglanders tegenkomen. Geen zorgen: de roodbruine grazers doen lekker hun ding en trekken zich weinig aan van mensen. Foto’s maken is hartstikke leuk, maar blijf op gepaste afstand en laat de dieren met rust.

VUURTOREN JCJ VAN SPEIJK IN EGMOND AAN ZEE

41


Evenementen van grote klasse

42


FOTO: KAESKOPPENSTAD

43


DE ALKMAARSE

UITAGENDA

In Alkmaar gebeurt elke week wel iets bijzonders. Hierbij een overzicht van de grote, jaarlijks terugkerende evenementen – en een link naar de actuele Uitagenda, waar je alle evenementen en activiteiten terugvindt. Koningsplein met muziek van een dj, op de Platte Stenenbrug wisselen bandjes en dj’s elkaar af en op het Ritsevoort is vaak livemuziek van coverbands. De bovenstaande feestlocaties zijn vrij toegankelijk. Op het Hofplein en de Paardenmarkt worden feesten georganiseerd en vaak vindt er bij het stadion van AZ een groot Oranjefeest met artiesten plaats (voor deze evenementen is er meestal een kaartverkoop). Waar je ook belandt: Koningsdag in Alkmaar is één groot feest.

Wonderlicht februari

Koningsdag 26 en 27 april

Bevrijdingsfestival 5 mei

Ja, dit evenement is zo

Ook in Alkmaar wordt de verjaardag

Natuurlijk laten we ook

sprookjesachtig als het klinkt.

van Willem groots gevierd. In het

Bevrijdingsdag niet zomaar

Je maakt een magische

Kennemerpark, op het Ritsevoort

voorbijgaan. In Cultuurpark de Hout

theaterwandeling over het

en de Laat en in de Langestraat

vindt een gezellig bevrijdingsfestival

Bolwerk – het park aan de rand

staat de grote vrijmarkt, waar je de

plaats met creatieve en sportieve

van het centrum, waar vroeger

tofste snuisterijen op de kop tikt.

activiteiten voor kinderen en

de stadsmuren stonden. Je komt

Uiteraard is er ook overal muziek.

livemuziek van lokale artiesten op het

talloze theateracts en bijzondere

Het Waagplein verandert in het

podium. Samen vieren we de vrijheid!

installaties tegen, in een decor van licht en vuur. Na afloop kun je in de Grote Kerk aanschuiven voor een diner bij kaarslicht.

GEK OP VOETBAL? Koop kaartjes voor een wedstrijd van AZ of boek een rondleiding door het stadion!

44

FOTO: KAESKOPPENSTAD


ANDERE TOFFE, JAARLIJKS TERUGKERENDE EVENEMENTEN ZIJN: • Hielander Whisky Festival (half februari): whiskyfestival met lokale horeca in de Grote Kerk. • Culinair Plaza (half september): culinair festival voor het goede doel in Cultuurpark de Hout, met lokale horeca en muziek. • Bluesweekend (eind september): muzikaal festival met optredens FOTO: RICK AKKERMAN

van bluesmuzikanten en -bands in kroegen, poppodia en op straat.

Kaeskoppenstad juni

En wat voor één! Tijdens Alkmaar Ontzet is er voor kinderen een

november): wandelroute

Pestlijders, arrogante edelen en

lampionoptocht (7 oktober, ‘s

langs licht- en videokunst, met

fanatieke bedelaars. Kwakzalvers,

avonds), een jeugdoptocht (voor

optredens van nationale en

krijsende viswijven en zingende

én door kinderen, op 8 oktober in

internationale artiesten.

watergeuzen. Waarzeggers,

de ochtend) en een kleine kermis.

• Vriendenbock (begin/half

ronselaars en moedeloze melaatsen.

Daarnaast is er een traditionele

november): bockbierfestival met

Je komt ze allemaal tegen tijdens

zuurkoolmaaltijd aan lange tafels,

lokale horeca in de Grote Kerk.

Kaeskoppenstad, want dan is het

de grote middagoptocht met

een weekend lang weer 1573. Het is

praalwagens (op 8 oktober, ‘s

het jaar dat Alkmaar zich bevrijdde

middags) en op heel veel locaties

van de Spanjaarden en zich volop

in de stad livemuziek tot in de

ging ontwikkelen. Alkmaar was een

late uurtjes (op 7 én 8 oktober).

belangrijke handelsstad en dat zie van de honderden (!) figuranten.

Midwinterfeest (De Rijp) december, in de even jaartallen

Kaeskoppenstad maakt dankbaar

Nóg zo’n geweldig historisch

gebruik van het prachtige historische

evenement. We gaan terug naar De

decor van gevels, grachten en

Rijp zoals het vroeger was. Bekende

bruggen in De Oude Stad en als

Rijpers als Jan Adriaanszoon

bezoeker kijk je langs de hele

Leeghwater, Jan Janszoon Weltevree,

route je ogen uit.

Adrian Reland en Jan Boon staan

je terug in het overtuigende spel

• Alkmaar Light Festival (begin

Benieuwd wat er vandaag in Alkmaar te doen is? Scan de QR-code en bekijk de actuele Uitagenda!

centraal, net als de haringvisserij,

Alkmaar Ontzet 7 en 8 oktober

de walvisvangst en verschillende

Bij Alkmaar begint de Victorie!

Sinterklaasavond en Kerstmis gaat

Dat vieren we nog steeds, elk jaar

De Rijp (om het jaar) even terug in de

weer. Want het feit dat Alkmaar de

tijd en zet het een sprookjesachtige

Spanjaarden versloeg in de 16e

sfeer neer met figuranten in

eeuw is ook in de 21e eeuw een

historische kledij, (nep)sneeuw,

feestje waard.

vuurkorven en livemuziek.

nijverheden. Kortom: tussen

45


Alkmaar op de socials Volg Alkmaar op Instagram, Facebook en TikTok voor prachtige plaatjes, toffe tips en filmpjes en heel veel inspiratie:

@alkmaarprachtstad

@PIETERHEINSPICTURES

@R.OCKINGROBIN

@LARISSAVANHOOREN

@BASBANGAPHOTOGRAPHY

@BASBANGAPHOTOGRAPHY

@JOHNBLUTEPHOTOGRAPHY

@ALKMAARPRACHTSTAD

@TANJAROUGE

@WESSEL_VDA

46 @STEPHANIEWIGGERS

@ALKMAARPRACHTSTAD

@MIRJAMS_FOTOGRAFIE


Seizoensgebonden / Depending on weather conditions / Wetterabhängig

De Molen van Piet / Piet's Windmill / Die Mühle von Piet

& Beatles Museum / Pop-Podium, Kino & Beatles Museum

Poppodium, bioscoop & Beatles Museum / Pop venue, cinema

Synagoge / Synagogue / Synagoge

Fußballstadion

AZ Stadion / AZ Alkmaar soccer stadium / AZ Alkmaar

Voetgangerspontje / Pedestrian ferry / Fußgängerfähre

Havenkantoor / Harbour office / Hafenamt

Apotheek / Pharmacy / Apotheke

Hofje / Courtyard homes / Innenhof

Stadhuis / Town hall / Rathaus

Kapelkerk / Chapel church / Kapellenkirche

Laurentius-Kirche

Sint-Laurentiuskerk / Sint-Laurentiuskerk / St.

Remonstrante Kirche

Remonstrantse kerk / Remonstrant church /

Laurens-Kirche

Grote Sint Laurenskerk / Grote Sint Laurenskerk / St.

Stadt-Strand De Kade

Stadsstrand De Kade / Urban quayside beach /

De Oude Stad / The old city centre / Altstadt

Binnenzwembad / Indoor swimming pool / Hallenbad

Theater / Theatre / Theater

rental / Fahrrad- und Rollerverleih

Fiets- en scooterverhuur / Bicycle and scooter

Boots- und Kanuverleih

Bootjes- en kanoverhuur / Boat and canoe rental /

Rondvaart / Cruise / Rundfahrt

Grachtenrondvaart / Canal cruise / Grachtenfahrt

Indoor shopping mall / Indoor-Einkaufszentrum

Overstad & Ringers Winkelcentrum /

Biermuseum / Beer museum / Biermuseum

Städtisches Museum

Stedelijk Museum / Municipal museum /

office) / Käsemuseum & VVV (Touristeninformation)

Kaasmuseum & VVV / Cheese museum & VVV (tourist

Uhr.

und im Juli und August auch am Dienstag von 19 bis 21

P4 De Vest

P5 Kanaalschiereiland

P6 Ringers

P7 Kazerne

4

5

6

7

P9 Grote Kerk

P8 De Kwakel

P3 Karperton

3

9

P2 Schelphoek

2

47

BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks. © BooQi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151 NO 44753/77

enb

Kennem

traa t

egra cht

Heu l

19

Ker kstr aat

9

32

erk olw

el ing

er park

Touw slager

ssteeg

3

14

lan

uw

at

st

bele buu rt

Aug u st ijns tee g

Ken n

el

ing

ders

Laat

Pa rkstraat

Nie

D ub

F

10

hte r de Ve

ur t n bu Mole

4

em erp

ar k

Ou de g rac ht

umst raat

Bree dstr aat

9

Muse

20

18

7

pte

Ged

F

rac ht

te B aans loot

Ou deg

emp

ot

uw eslo

Nie

Doele nveld Si n t Jo riss traa t

em

Ged

5

lseb Tesse

rug

Bree

Laa t

9

R am en

Lan gestr aat

19

Vee rstr aat

Het Vijv ertj e

dstra at

e

Kon ing swe g

Kana alka d

25

Mag

Melcoplein

Kwere nbolw erk

24

stra at

gsst raat

traa t

Kon in

Ma rkts

B

nen

dale

13

at Noorderstra

at Pettemerstra

2

1

6

Baan

Zijda m

7

21

19

Verd ron ken oor d

Laa t

l

singe

9

17

4

Pepers traat

5

12

Dijk

6 6

Wildema nstraat

33

16

8

Span jaard straa t

9

AMSTERDAM

Friese weg

Tore nbu rg

8

Lim me rho ek

Oude Stad / The old city centre / Altstadt

26

Vro uw ens

Lind

M

sters

ik un n

EGMOND/BERGEN

Gee

B

Lutti k

15

23

A9

Winkelgebied / Shopping area / Einkaufszone

Station / Railway station / Bahnhof

11

8

F

and Klein Nieuwl

Supermarkt / Supermarket / Supermarkt

Sch arlo

HEILOO/AMSTERDAM

Toiletten / Toilets

B er ger we g

Reisepläne?

Gehen Sie zu www.9292.nl/en

Planning a trip?

Go to www.9292.nl/en

Reis plannen?

Kijk op www.9292.nl

Bloe mstraat

Ziekenhuis / Hospital / Krankenhaus

Haven / Harbour / Hafen

Hotel / Hotel / Hotel

B Bushalte / Bus stop / Bushaltestelle

Fv Fietsenstalling / Cycle shed / Fahrradabstellplatz

8

P1 Singelgarage

1

PRAKTISCH / PRACTICAL / PRAKTISCH

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

März bis zum September jeden Freitag von 10 bis 13 Uhr

Käsemarkt

19.00 -21.00.

and in July and August also on Tuesday evenings from

March until September, every Friday from 10.00 - 13.00

Cheese market

19:00 tot 21:00 uur.

tot 13.00 uur en in juli en augustus op dinsdagavond van

Eind maart t/m eind september, elke vrijdag van 10.00

swe g

Sta tion

Kaasmarkt

g traa twe

Waagplein

ers em

l ersinge Kennem Ken n

nstraat Bagijne evoo rt Rits

n Koor stra

StSeba st Laur enss traa t

Sint

Schout enstra at

Canada plei

ns tra at

Baa

Ruite rstee g

stra at Pate rnos ter t

Paard enm ark iaanst r.

t

Doelenkluf

Helderseweg Mind erbro eders traat

at stra

enst raat D o el g

Kreb beste e

hst raa t

v/d B

Digge laarss teeg

eg Lom bard ste

e

1

Pay glo p

Hou ttil

Waagple in

Hoo g

Brill este eg Blek ersk ade

raa t

osc

R

Ach ters traa t

raat Bot erst

Past oors teeg

idd erst raa t

B aa ngra cht

ls t

He ke

Ach ters traa t

Hou ttil rouw erstr aat Huig b

Piete rstra at Kaarse maker sgrach t

Jaco bstr aat Sint

nt

Mie

d Groot Nieuwlan

Wildemansho e

Achte rdam

n eg

Kitste

Oosterburgstraat

Slikste eg

Kwa kelk ad

Zo

Kooltu i

Westerburgstraat

n st raa t He re

wstr aat

Nieu

Mosterd steeg Anna straa t Sint

e

Fnid se

O ud orp

n

f 2

21 7

Keiz erstr aat

Vene etse ho

buurt Clarissen

utstra at

➔ 11

22

Fotocredits: Rick Akkerman, Marjolein Ansink, Kéhmor Statia, Liselore Tempel, Ritske Velstra, Roel Backaert e.a.

HEERHUGOWAARD/HOORN

Alle aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf www.visitalkmaar.com

Check www.visitalkmaar.com for all current opening hours

Kijk voor alle actuele openingstijden op www.alkmaarprachtstad.nl

g we

elst raa t

g Frie seb ru g

Lim mer hoe k

izen

ge Wa

Kor te V ond

gew Wa

Wo rtel stee g

kD

eg elsw uiv

ark

e

hu Zeven

iep tor Vic

kad

Ac

Dir

ijk

Bier

d ers nd Ra


MEER INSPIRATIE, INFORMATIE OF TIPS?

alkmaar prachtstad.nl

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.