Presentatie Hart van Noord-Holland toeristische aftrap 2024

Page 1

Ger Welbers Directeur Welkom Toeristische Aftrap 2024

Esther Rommel

Gedeputeerde Provincie

Toerisme in provincie

Noord-Holland

Roel Beems

Wethouder Castricum

Toerisme in Regio Alkmaar

Melanie Goudsblom Adjunct directeur Marketingplannen & regio
Frontoffice medewerkersdag donderdag 21 maart 2024

Marketingplannen 2024

• Volle inzet op PR in Duitsland en Vlaanderen

Marketingplannen 2024

• Volle inzet op PR in Duitsland en Vlaanderen

• Nieuwe online omgeving

Marketingplannen 2024

• Volle inzet op PR in Duitsland en Vlaanderen

• Nieuwe online omgeving

• Toevoeging Uitagenda op website van Bergen, Egmond en Schoorl

• Plattegrond voor Egmond en Schoorl ism BIZ

• Vernieuwde huisstijl Alkmaar

• Volledige marketingplannen sturen we toe

• Meer datagedreven werken

Linda Adrichem Data en onderzoek manager Data & Onderzoek

Op de hoogte blijven?

• Kennisbank data en onderzoek: https://alkmaarprachtstad.nl/hartvan-noord-holland/data-onderzoek

• B2b nieuwsbrief

• Chainels

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hart-vannoordholland/

• Mail: linda@hartvannoordholland.nl

Update Alkmaar Store
Miranda Tonkes Manager Alkmaar Store

Ontwikkeling bezoekersaantallen

Kenmerken bezoekers

• 40% Nederlands

• 40% Duits

• 20% Internationaal overig

• Waardevolle bezoeker

• Regioverblijf

Regio

• Actieradius vergroot

• Interesse in bestemming

• Ontwikkeling routes – verdieping en verspeiding

• Gastheerschap in de regio

Digitaal informeren en inspireren

• Regionale spreiding

• Informatie en inspiratie

• Verdieping van het bezoek

Geïnteresseerd?

miranda@vvvweb.nl

Jos Vranken Directeur NBTC Nederlands Bureau Toerisme en Congressen (NBTC)

“Wie kiest wordt gekozen.”

Regio Alkmaar, 11 maart 2024

Actuele verwachtingen bestemming Nederland

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024** Totaal Binnenlands Inkomend Verblijfsgasten in miljoenen 51 miljoen Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC Ontwikkeling aantal gasten in aantallen

Ontwikkeling aantal gasten in percentages t.o.v. het voorgaande jaar

-80% -40% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024** Binnenlands Inkomend Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC

Amerika Azië Overig

Amerika Azië Overig Amerika Azië Nederland Europa
Post
gasten
CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC
Tijdens
corona Aantal
per herkomstregio Bron:
Pre-corona
corona

Azië Overig

Amerika

Overig Europa

Frankrijk

Verenigd Koninrijk

Duitsland

België

Nederland

2024

7,5 miljoen Duitse gasten

10,7 miljoen overige Europese gasten

2,3 miljoen Amerikaanse gasten

1,4 miljoen Aziatische gasten

0,5 miljoen overige gasten

22,4 miljoen buitenlandse gasten

28,7 miljoen Nederlandse gasten

51,1 miljoen bezoekers in Nederland

Aandeel gasten binnen Europa
CBS Statistiek Logiesaccommodaties | *2023 bevat verwachting NBTC voor nov/dec | **2024 is prognose NBTC
Bron:
_____________________________________ +
_____________________________________ +

Sociaal maatschappelijke impact

Economische impact

Ecologische impact

7,5 miljoen Duitse gasten

10,7 miljoen overige Europese gasten

2,3 miljoen Amerikaanse gasten

1,4 miljoen Aziatische gasten

0,5 miljoen overige gasten _____________________________________

22,4 miljoen buitenlandse gasten

28,7 miljoen Nederlandse gasten

51,1 miljoen bezoekers in Nederland

+
+
_____________________________________
Impact van bezoek
2024

Sociaal maatschappelijke impact

Economische impact

CO2 uitstoot per bezoeker per verblijf

152 KG per Belgische gast

242 KG per Duitse gast

1443 KG per Amerikaanse gast

Impact van bezoek

Ecologische impact

Ecologische impact

Bron: BUAS sep 2023, OIT 2022

Doorrekening op basis van Onderzoek Inkomend Toerisme

en de 11 grootste herkomstlanden

Inclusief alle typen accommodaties

Titel van slide

Artikel 22: Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Nederlandse Grondwet 41

Organiserend vermogen

Nederland overal aantrekkelijk

Lusten en lasten in balans

Verduurzaming

Digitale transformatie

Internationale concurrentiepositie

Kennis en data

Toegankelijk en bereikbaar

Verdienvermogen

Human capital

Nieuwe inzichten en spelopvattingen

• Van doel naar middel

• Van sectoraal belang naar gedeeld belang

• Van economischeimpact naar netto impact

• Van promotie naar bestemmingsmanagement

45
Bestemmingsmanagement Analyse 1 Ambitie 2 Ontwikkelkader Bestemmingsontwikkeling Vraagontwikkeling 3 4 5 Monitoring 6 Organisatie 7
is gekozen worden… 48
Kiezen

Generieke kenmerken

• Respect voor tijdelijke omgeving

• Passend bij fysieke draagkracht + mentale draagvlak

• Vaker van gebaande paden: meer plekken profiteren

• Kleinschalige reisgezelschappen: beter absorptie

• Reizen relatief duurzaam

• Verblijven verhoudingsgewijs lang(er)

• …

Specifieke kenmerken

• Plek-geboden, afhankelijk van ambities en opgaven

Waardevol bezoek

53 Dank voor uw aandacht.
jvranken@holland.com
Email:
Website: www.nbtc.nl

Lied – Refrein:

Mooi Alkmaar (oh oh oh)

Nergens voelt een stad zo goed

Dicht bij de kust (oh oh oh)

’t Is de regio die ’t doet

Oh ja, ja….

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.