Marketingplan 2022

Page 1

Foto: Ed van de Pol

MARKE TINGPLAN 2 022INLEIDING Met veel plezier bieden wij u hierbij het Marketingplan 2022 van de Stichting Hart van Noord-Holland, regio- en stadsmarketing aan! Steeds meer mensen beginnen onze nieuwe naam, die is voortgekomen uit de fusie tussen Alkmaar Marketing en de VVV Alkmaar, te herkennen. Een fusie die het mogelijk maakt om nog beter onze verschillende doelgroepen op maat te bedienen: bewoners, bezoekers en bedrijven. Ook voor het jaar 2022 staan weer veel activiteiten op stapel. In dit plan staan de plannen voor de gemeente Alkmaar centraal waarbij wij, ten aanzien van al die plannen, ook voortdurend een plan B voorhanden hebben. In deze tijd vol COVID-beperkingen is dat noodzakelijk en kunnen ook wij niet voorzien wanneer hieraan een einde komt. In het recent gepresenteerde nieuwe regeerakkoord was het goed om te lezen dat ook het kabinet wil inzetten op verbetering van de bezoekersmarkt (toerisme). Lange tijd is daar weinig aandacht voor geweest omdat hiertoe geen noodzaak werd gevoeld. Nu is de tijdsgeest anders en ook Alkmaar zal daarvan profiteren. Dat maakt wel dat wij onze winkel op orde moeten hebben. Daarom starten we in 2022 ook met een langgekoesterde wens; het komen tot een nieuwe identiteit voor Alkmaar. Wie en wat zijn wij, willen we zijn en wat willen wij naar buiten uitstralen? Doel is om te komen tot een scherpe verdieping van deze identiteitsvragen want dat is nodig om bewoners, bezoekers en bedrijven te verleiden. Die identiteit gaan wij samen met een gerenommeerde partner op dit terrein ontdekken, samen met alle relevante stakeholders in de gemeente. Door die brede aanpak ontstaat er een identiteit die gedragen wordt en ook gebruikt gaat worden in communicatie door de verschillende stakeholders.

In onze plannen kunt u ook lezen over een aantal mooie evenementen die gaan plaatsvinden in 2022. Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld het Internationale straatfestival ‘Living Statues’. Er wordt verwacht dat dit evenement veel bezoekers gaat trekken en die bezoekers inspireren wij om hun bezoek in Alkmaar uit te breiden met een langer verblijf aan gemeente Alkmaar. In dit marketingplan leest u ook over de Alkmaar PrachtstadClub. Bij deze club van Alkmaar Marketing zijn organisaties aangesloten die Alkmaar kleur geven en hard werken aan een nog betere gemeente voor onze doelgroepen. De club is hard gegroeid en inmiddels zijn alle sectoren vertegenwoordigd. Het geeft ons gelegenheid in direct contact te staan met deze belangrijke groep stakeholders en in 2022 vinden weer een aantal inspirerende bijeenkomsten plaats in aanwezigheid van de voorzitter van de club, burgemeester Anja Schouten. En met dit perspectief belooft 2022 een mooi jaar te worden. Wij kijken ernaar uit u ook weer veelvuldig te ontmoeten in het nieuwe jaar.

Ger Welbers Directeur Alkmaar Marketing / VVV Hart van Noord-Holland


HET DOEL De citymarketing van Alkmaar als geïntegreerde activiteit uit te voeren is het doel van Alkmaar Marketing, waarbij we ons richten op de segmenten bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Citymarketing is een belangrijk instrument om de economische positie te versterken en het welzijn van de bewoners, bezoekers en bedrijven te verhogen van de gemeente Alkmaar. Citymarketing beïnvloedt het imago van de stad bij bezoekers en bewoners positief en versterkt het gevoel van trots en waardering. Met als economisch doel de bestedingen in de gemeente te verhogen en zo meer banen en bedrijvigheid te creëren. Maar naast economische meerwaarde wordt ook rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde en de meerwaarde voor het milieu. Onze ambitie is om meer aandacht voor en meer waardevol bezoek aan de gemeente Alkmaar te realiseren, en de gemeente op de kaart te zetten als één van de 10 meest aantrekkelijke gemeenten binnen Nederland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Natuurlijk continue in afweging wat mogelijk is i.v.m. Covid-19. Dit doen we door het op systematische en doelgroepgerichte wijze op de kaart zetten van de stad Alkmaar en het Land van Leeghwater in binnen- en buitenland door strategische marketingkeuzes die vertaald worden naar doelgerichte campagnes en middelen van Alkmaar (inclusief de voormalige gemeenten Graft - De Rijp en de Schermer). Om dat te realiseren werkt Alkmaar Marketing nauw samen met publieke en private organisaties als overheden, culturele instellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen.


DOELGROEPEN

Binnen de citymarketing is in algemene zin sprake van vier primaire doelgroepen:

Alkmaar Marketing werkt voor deze doelgroepen met diverse persona's uit de Leefstijlvinder, van het NBTC en aan de hand van customer journeys.

Bewoners - Bewoners van gemeente Alkmaar - Bewoners van de Regio Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard) - Nieuwe en gewenste bewoners

Persona's Voor de regio en de nationale bezoeker werken we met de persona's uit de Leefstijlvinder: Plezierzoeker, Verbindingzoeker en Stijlzoeker.

Waardevolle Bezoekers - Nationale meerdaagse of dagbezoeker - Internationale meerdaagse of dagbezoeker (focus op Duitsland en België)

Talenten - Kenniswerkers - ICT - Studenten

Roxanne

Hans

Danielle

Voor de internationale bezoeker werken we met de persona's van het NBTC, te weten: Mary en Nora

Bedrijven - Alkmaar Marketing faciliteert en ondersteunt haar partners

Aan de hand van customer journeys worden de touchpoints ingevuld. Uitgebreide informatie over de persona's vind je in bijlage 1 en 2.


Foto: Roel Backaert


DE POSITIONERING VAN HET MERK ALKMAAR

We vinden met ons allen alles belangrijk en uniek en daardoor ontstaat een versnipperd en onduidelijk beeld van Alkmaar. Er moeten keuzes gemaakt worden. Gebaseerd op realiteit, doelgroep en langetermijneffect. Een duidelijk pad voor de stakeholders en voor de doelgroepen. Flexibiliteit is mogelijk als het maar helder is dat het in dienst staat van een groter geheel. We kiezen voor zaken waar Alkmaar uniek in is en die doelgroepen belangrijk vinden. Onderscheidende kenmerken Alkmaar heeft een aantal unieke en onderscheidende kenmerken. De geschiedenis van Alkmaar als Kaasstad en handelsstad, een cultuurhistorische stad waar gezellig gewinkeld en uitgegaan wordt, de gemoedelijkheid, ‘klein Amsterdam’ en een prachtige voortuin waar bijzondere verhalen aan ten grondslag liggen. Alkmaar wordt gezien als historisch, aantrekkelijk, bruisend, sfeervol, vriendelijk, gezellig, gastvrij en traditioneel. De bewoners willen ook graag in een historische stad of mooie omgeving hun tijd verdrijven. De trots op de eigen gemeente wordt daardoor vergroot. Verdieping merkenpaspoort Het ontwikkelen van een merk is een heel bijzonder traject, zeker in het geval van een stadsmerk. Sinds 2016 werken we met het "Merkpaspoort Alkmaar". Na 5 jaar heeft dit paspoort een verdieping nodig. Want net als onze stad, blijft ook het merk Alkmaar in ontwikkeling.

Het huidige merkpaspoort Alkmaar geeft aan wie we zijn als stad en inwoners, maar nog niet wie we willen zijn. Wat onze verwachtingen zijn voor de toekomst en op welke voorwaarden we daar willen komen. Een "merkpaspoort" dient authentiek te zijn, maar ook ambitieus. Ook willen we dat het merk, naast de doelgroepen bewoners en bezoeker, relevant is voor de doelgroepen nieuwe bewoners, bedrijven en talenten. We maken in kwartaal 1 in 2022 daarom een verdiepingsslag van het merk. Tot die tijd gaan we door met de profielen uit het 'Merkpaspoort': • Kaas • Cultuurhistorie • Cultuur & Evenementen • Kust & landelijke omgeving • Winkelen Met de merkkernwaarden: • Vindingrijk • Verrassend • Verbindend • No-nonsense Waarbij de eigenschappen 'verbindend' & 'no-nonsense' vooral gelden voor de bewoners in de gemeente en 'vindingrijk' & 'verrassend' gebruikt kunnen worden richting bezoekers in het vermarkten van Alkmaar. Dit vormt samen de huidige identiteit van de gemeente.


VOORUITBLIK TOT 2025 Een aspect waar Alkmaar direct mee te maken krijgt is het effect van ingezette themajaren. Deze themajaren hebben naar verwachting zowel regionaal, nationaal als internationaal impact op de stad, mits voldoende financiering voorhanden is om dit uit te voeren. Een vooruitblik: • • • •

2022: Floriade Almere, Ode aan het Landschap 2023: 450 jaar Alkmaar Ontzet, Van Gogh in Stedelijk Museum Alkmaar 2024: 200 jaar Noordhollandsch Kanaal 2025: 150 jaar Stedelijk Museum Alkmaar

Alkmaar Marketing heeft de ambitie om bovenstaande themajaren samen uit te voeren met haar Alkmaar PrachtPartners, Bureau Toerisme Laag Holland, Holland Boven Amsterdam, Amsterdam&Partners en NBTC. CAMPAGNES EN CLUSTEREN VAN EVENEMENTEN Op het gebied van marketing wil Alkmaar Marketing onder meer campagnes initiëren en ontwikkelen om de bekendheid van Alkmaar te vergroten, de reputatie te verbeteren en bezoekers te verleiden om naar Alkmaar te komen. Dit willen we doen met in ons achterhoofd de genoemde kernwaarden. De campagnes zijn onder te verdelen in: • • •

Algemene campagnes - die 'verrassend & vindingrijk' benadrukken Themacampagnes - zoals de Alkmaar Ontzet en Wintercampagne Campagnes rond producten/diensten - zoals Alkmaar Prachtstad en de AlkmaarPas


CAMPAGNES 2022 Na de bijzondere jaren 2020 en 2021, hopen we in 2022 weer een 'normaal' jaar te hebben, met de volgende campagnes: Planning

Thema

Doelgroep

t/m feb

Warme Wintermaanden

(regio)bewoners

Mrt - juni

Voorjaarscampagne (kaasseizoen, fietsen, Ode aan het Landschap, Land van Leeghwater, WK World Living Statues)

(regio)bewoners & (inter)nationale bezoeker

Mei

Uitagenda campagne

(regio)bewoners

Juli - aug

Kustcampagne

regiobezoekers

Sept - okt

Alkmaar Ontzet campagne

(regio)bewoners

Okt - Nov

Najaarscampagne (cultuur/winkelen/wandelen)

(regio)bewoners & nationale bezoekers

Nov / dec

Lokale winkelcampagne

Bewoners

Nov / feb

Warme Wintermaanden campagne, Bezorgen in Alkmaar

(regio)bewoners

Dec / jan

AlkmaarPas campagne

(regio)bewoners

REGIEFUNCTIE, PLATFORM PARTNERS & BUNDELING VAN EVENEMENTEN Alkmaar Marketing wil haar huidige rol in de Evenementendesk (advies aan organisatoren en zitting in Gemeente breed evenementoverleg (GEB) versterken. Alkmaar Marketing wil daarbij een regiefunctie bekleden op het gebied van de planning van de evenementen aan de hand van de seizoenskalender en een mogelijke bundeling van evenementen, op basis van de strategische uitgangspunten van Alkmaar Marketing. Ook valt onder deze regiefunctie het toetsen van nieuwe evenementen aan de merkwaarden van Alkmaar om vervolgens de ‘brand’-evenementen i.s.m. gemeente Alkmaar te kunnen benoemen. De etalage evenementen en A-evenementen (bijv. Internationaal Straattheater) wordt extra ondersteund door Alkmaar Marketing. Op dit moment ligt een nieuw evenementenbeleid met onder andere deze punten ter goedkeuring bij B&W en vervolgens de Raad. Daarnaast informeert Alkmaar Marketing organisatoren door middel van een halfjaarlijkse nieuwsbrief en organiseren we jaarlijks een bijeenkomst voor organisatoren om ze te informeren, inspireren en te verbinden met elkaar.


Foto: Rick Akkerman


AMBITIES & DOELSTELLINGEN 2022

In de periode 2022 heeft Alkmaar Marketing de volgende ambities: •

• • • • • •

De identiteit van Alkmaar gezamenlijk met stakeholders verdiepen en de ambitie vaststellen, zodat stakeholders op alle doelgroepen het unieke verhaal vertellen van Alkmaar. Ontwikkelen van een stadsmerk dat past bij de gekozen identiteit en het imago. Alkmaar eenduidig en herkenbaar op de lokaal, regionale, nationale en internationale markt positioneren; Regierol in de uitvoering van het bewaken en sturen van het merk Alkmaar; Doorgroei naar integrale citymarketingorganisatie voor bewoners, bedrijven, bezoekers en talenten; Samen met VVV Hart van Noord-Holland werken aan één integrale organisatie voor de citymarketing en cityhospitality in Alkmaar. Optimaliseren van onze online platformen

Richting de doelgroepen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Bewoners • Bekend en toegankelijk maken van het voorzieningenaanbod, specifiek het culturele aanbod. • Creëren en vergroten van hun trots op Alkmaar Prachtstad als ‘echt’ stadsmerk. • Mogelijk maken van participatie.

Bezoekers • Zichtbaarheid van Alkmaar als inspirerende vrijetijdsbestemming bij potentiële (inter)nationale waardevolle bezoekers vergroten zodat ze tenminste een meerdaags bezoek overwegen. • We beogen kwalitatieve groei en streven naar een verlening van de verblijfsduur in functie van een hogere besteding en een groter bezoekerstevredenheid wat leidt tot herhaalbezoek • We beogen een kwantitatieve groei van meerdaagse bezoekers in de kalmere periodes (midweek en de dalmaanden nov t/m mrt) Bedrijven • Samen het merk ‘Alkmaar als werkstad’ beter uitdragen als samenhangend geheel. • Verbinding tussen sectoren stimuleren. Talenten • Stimuleren van leefklimaat in Alkmaar (to study, work and live) door middel van samenwerking met partners. Samen met IT = Alkmaar en InHolland gaan we in 2022 verdere stappen zetten. Alkmaar Marketing is ambitieus in wat ze wil maar is afhankelijk van zowel publieke als private partijen om deze ambities te realiseren. Daarom geldt voor alle activiteiten die in dit plan zijn opgenomen, deze alleen gerealiseerd kunnen worden als we er met z’n allen in slagen om voldoende gelden bijeen te krijgen.


MARKETINGPLAN 2022

(REGIO)BEWONERS Alkmaar heeft als centrumgemeente een hoge binding met de bewoners en de regio. De dagelijkse artikelen worden door bewoners vooral in de eigen gemeente gekocht. De niet-dagelijkse artikelen wordt door meer dan de helft gekocht door regiobewoners buiten Alkmaar (omliggende gemeenten). We willen bereiken dat de (regio)bewoners vaker naar Alkmaar komen en meer besteden. Dit doen we door bijzondere en/of nieuwe winkels, (sport) evenementen en horeca onder de aandacht te brengen. Voor het jaar 2022 staan er verschillende activiteiten gepland voor de (regio)bewoners van Alkmaar.


CITYDRESSING Alkmaar visueel aankleden als stad van cultuur, winkelen, kaas, evenementen. Citydressing versterkt het imago van de stad. De regie en uitvoering van citydressing ligt bij Alkmaar Marketing aan de hand van een protocol. Via de website alkmaarprachtstad.nl/promotiepakketten kunnen de verschillende outdoor mogelijkheden aangevraagd worden. Doelstelling: • Het permanent verfraaien van Alkmaar; • Communiceren van de diversiteit aan USP’s van de stad (cultuur, winkelen, kaas, evenementen); • Het promoten van evenementen en activiteiten die passen binnen de gekozen positionering. Doelgroepen: Bewoners, bezoekers en bedrijven Boodschap: Alkmaar bruist van de evenementen en festivals op het gebied van kaas, winkelen, cultuur en evenementen.

Foto: Ed van de Pol


CITYFILM In de cityfilm wordt Alkmaar en haar regio getoond aan de hand van mooie verrassende, vindingrijke en verbindende beelden. Doelstelling: Kennis laten maken en enthousiasmeren van (toekomstige) bewoners en bezoekers door ze mooie beelden te laten zien van Alkmaar en haar regio. Doelgroep: Bewoners en bezoekers Inzet: • Homepage website Alkmaar Prachtstad • Bij de VVV • Kosteloos ter beschikking gesteld aan gemeente, partners en bedrijven (gebruik als: welkomstfilm, intro, presentaties, beurzen, open dagen) • Getoond in hotelkamers • Social media • Campagnes Timing: Hele jaar door


ALKMAARPRACHTSTAD MAGAZINE Het magazine heeft een oplage van 105.000 huishoudens en een bereik van 170.000 lezers. Dit jaar valt het magazine twee keer bij de (regio) bewoners op de deurmat.

ALKMAARPRACHTSTAD UITAGENDA Naast het AlkmaarPrachtstad magazine willen wij de (regio)bewoners en bezoekers tweemaandelijks informeren over de evenementen in de gemeente door middel van een flyer.

Doelstelling: Het magazine is hét blad dat (regio)bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten lezen voor inspiratie en informatie over de stad en haar omgeving.

Doelstelling: AlkmaarPrachtstad Uitagenda is de flyer die (regio)bewoners en bezoekers lezen voor informatie over evenementen in de stad en haar omgeving.

Doelgroep: (regio)bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten

Doelgroep: (Regio)bewoners en bezoekers

Boodschap: Alkmaar beleven? Een avondje uit, winkelen of lekker eten? Tips van Alkmaarders, hun favoriete hotspots en inspirerende verhalen? Laat je inspireren wat er in jouw stad en omgeving te doen is. - Evenementenkalender - Winkels en horeca - Cultuurhistorie - Landelijke omgeving - Mooie verhalen van echte Alkmaarders - Wonen en werken in Alkmaar - Sport in Alkmaar

Boodschap Alkmaar beleven? Laat je informeren wat er in jouw stad en omgeving te doen is.

Hoe: - 2 tot 3x per jaar uitgave in (gemeente) Alkmaar h-a-h verspreid - In omliggende gemeenten (Bergen, Heiloo, Castricum etc.) op een prominente plekken aanwezig (horecagelegenheden, hotels) - Goede verspreiding in het Land van Leeghwater (hotels & campings) - Digitaal te lezen via social media & Issuu. Timing: Maart/april en september/oktober 2022

Hoe: 6x per jaar op prominente plekken de flyer verspreiden (hotels, horeca, theater, musea, bibliotheken, etc). De Duitse versie komt twee keer uit (april en juni). Timing: Heel 2022


Foto: Ed van de Pol


ALKMAARPRACHTSTAD WEBSITE Ook gaan we dit jaar de website vernieuwen en optimaliseren, zodat we nog beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen. Doelstelling: AlkmaarPrachtstad.nl is de officiële en betrouwbare plek waar (regio) bewoners naar toe gaan voor inspiratie en informatie over gemeente Alkmaar. Doelgroepen: (Regio)bewoners, bezoekers en talenten Boodschap: Alkmaar beleven? Een avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Hoe is het in Alkmaar om te wonen of te studeren? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl • Uitagenda / (sport)evenementen uitlichten • Winkels en horeca • Cultuurhistorie • Omgeving Alkmaar (Schermer, De Rijp, Graft, etc) • Wonen, studeren en werken in Alkmaar Hoe: • Optimaliseren website • Landingspagina's gericht op wonen, studeren en werken in Alkmaar, themajaren • Optimaliseren van van evenementen-, winkel- en horecapagina • Inspirerende verhalen van Alkmaarders, tips van Alkmaarders (locals) • Integratie van VVV Hart van Noordholland • SEO en SEA Timing: Heel 2022

SOCIAL MEDIA Doelstelling: Het informeren en inspireren van (regio) bewoners en bezoekers, het aangaan van interactie en het creëren van ambassadeurs voor de stad. Doelgroepen: (Regio)bewoners en bezoekers Hoe: - Delen interessante up to date content (hotspots, nieuwe winkels, etc) - Groeien in social media kanalen door natuurlijke groei en campagnes: • Facebook @AlkmaarPrachtstad: 23.193 volgers • Instagram @AlkmaarPrachtstad: 10.935 fans • Twitter @stadalkmaar: 2.982 fans • LinkedIn @AlkmaarMarketing: 1.662 volgers (doelgroep: b2b) • TikTok @AlkmaarPrachtstad: 786 volgers Timing: Heel 2022


NIEUWSBRIEF ALKMAAR PRACHTSTAD Alkmaar Marketing verzorgt en distribueert maandelijks de nieuwsbrief AlkmaarPrachtstad (9.570 abonnees).

ALKMAARPAS Dit jaar vernieuwen en optimaliseren we de online omgeving, zodat we nog beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen.

Doelstelling: • Informeren van de lezer en het verhogen van de doorklik naar de websites • Verhogen van het aantal abonnees

Doelstelling: (Regio)bewoners en (inter)nationale bezoekers te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en evenementen en te wijzen op het winkelaanbod in Alkmaar e.o.

Doelgroepen: (Regio)bewoners

Doelgroepen: (Regio)bewoners en nationale bezoekers

Boodschap: Alkmaar bezoeken en beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl

Hoe: • Optimaliseren online platformen AlkmaarPas • Goed gevarieerd aanbod op AlkmaarPas • Vernieuwde campagne gericht op verkoop AlkmaarPas • Ontwikkelen Toeristische AlkmaarPas

Hoe: • Maandelijks nieuwsbrief versturen op belangrijke data • Hoogwaardige content, verwijzen naar uitagenda Timing: Heel 2022

Timing: Heel 2022


Foto: Evert Winkelman


Foto: Marcel Witte


(INTER)NATIONALE BEZOEKER We richten ons, zoals ook in de afgelopen jaren, op de duurzame bezoeker in Alkmaar. Dat betekent: - we richten ons op kwalitatieve groei op de gekozen doelgroepen; - we streven naar verlening verblijfsduur in functie van hogere besteding; - we streven naar grote bezoekerstevredenheid wat leidt tot herhaalbezoek en aanbeveling. Het toerisme in Alkmaar dient bij te dragen op een duurzame wijze aan het welbevinden van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Van alle bezoekers naar Alkmaar komt 60% uit Nederland. Dit zijn vooral de doelgroepen plezierzoekers, stijlzoekers en verbindingzoekers. • In de maanden maart t/m oktober zien we bij fietsweer vooral de bezoeker 50+. Vaak groepen met 6 personen (familie, buren, vrienden). • In de winter zien we vooral stellen tussen 20 en 60 jaar. Zij komen om te winkelen en/of evenement te bezoeken (theater, concerten, etc). Vooral de bewoners uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant komen graag naar onze stad en regio. De redenen om Alkmaar te bezoeken: 1. Winkelen 2. Fietsen / wandelen 3. Lunchen / dineren 4. Evenement bezoeken (met name de Kaasmarkt, theater, concerten) Daarvan komt 81% met de auto en 10% komt met de trein naar Alkmaar. Opvallend is dat 38% van de bezoekers ook naar de kust gaat. Van de internationale bezoeker komt 47% uit Duitsland, 10% uit België, 10% UK en de rest uit overige landen. Daarnaast komt de Duitser gemiddeld 3,7x terug naar Alkmaar. De doelgroepen zijn vooral Mary en Nora. De customer journey met diverse touchpoints die wij gebruiken om Mary en Nora te bereiken, kun je vinden in de bijlagen.


GASTVRIJHEID Alkmaar is één van de meest gastvrije steden van Nederland (Toeristisch Imago Onderzoek 2018). Een tevreden bezoeker blijft langer, geeft meer geld uit, komt vaker terug en raadt eerder aan zijn familie/vrienden aan om ook een weekendje naar Alkmaar te komen. Een gastvrije stad heeft ook een positieve invloed op de bewoners.

WEBSITE VISIT ALKMAAR De bezoeker heeft andere informatiewensen over de stad Alkmaar en haar regio dan haar (regio)bewoners. Om de bezoeker meer gericht te informeren kan hij/zij terecht op VisitAlkmaar.com. In Alkmaar komen vooral bezoekers uit Nederland, Duitsland, België en Engeland, daarom is gekozen voor 4 talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans).

In samenwerking met de VVV: • Front office medewerkers dagen - De activiteiten en musea laten zien aan front offices medewerkers van hotels. • Gastvrij ontvangst van bewoners en bezoekers bij VVV Alkmaar (jaarlijks 300.000 bezoekers). • Ontwikkelen producten op basis van de behoeften van de doelgroep. • Elke vrijdag in het kaasmarktseizoen worden kaasmeisjes ingezet om de bezoekers te ontvangen en naar de kaasmarkt te leiden. • Speciale kaasblokken worden ingezet om de route vanaf het station te markeren naar de kaasmarkt.

Doelstelling: Bezoekers inspireren om naar Alkmaar en haar regio te komen en te informeren. Doelgroep: (Inter)nationale bezoekers

Doelstelling: Elk half jaar informeren van de lezer voor herhaalbezoek en het verhogen van de doorklik naar de websites.

Boodschap: • Wat is er te doen in Alkmaar en haar omgeving? • Kaasmarkt • Cultuurhistorie • Fietsen en wandelen (strand & polders) • Winkels • Horeca • Grote evenementen uitgelicht • Bereikbaarheid • Overnachtingsmogelijkheden

Doelgroep: (Herhaal)bezoekers

Timing: Heel 2022

NIEUWSBRIEVEN 'Groeten uit Alkmaar' introduceren in diversen talen (3.270 abonnees).

Timing: Maart en september 2022


STADSPLATTEGROND Elk jaar wordt in een oplage van 80.000 stuks stadsplattegronden geproduceerd. De stadsplattegrond wordt op diverse punten in de stad en in de regio gedistribueerd en zijn voor bezoekers (en bewoners) gratis verkrijgbaar.

CITY GUIDE ALKMAAR Er is veel te ontdekken, zien en te beleven in Alkmaar. Met haar rijke historie, musea, monumenten, winkels, restaurants en buitengebied. Om dit aanbod onder de aandacht te krijgen van de bezoeker ontwikkelen we een toeristisch magazine.

Doelstelling: Informeren van de bezoeker

Doelstelling: Informeren en inspireren van de bezoeker

Doelgroep: (Inter)nationale bezoeker

Doelgroep: Nationale bezoeker

Hoe: • Verspreiden op de kaasmarkt, hotels, VVV, horeca, winkels, etc. • Achterop van stadsplattegrond verwijzen naar website kaasmarkt voor het volledige verhaal over de kaasmarkt.

Hoe: Het magazine wordt op diverse punten in de stad en in de regio verspreid en liggen in de kamers bij hotels en B&B.

Timing: Heel 2022

Timing: Heel 2022


CAMPAGNES 2022

GRATIS ALKMAARPAS VOOR BEZOEKERS Om de hotels in deze lastige tijden te ondersteunen, bieden wij bezoekers de toeristische AlkmaarPas (t.w.v. 15 euro) gratis aan.

VOORJAARSCAMPAGNE WK World Living Statue Festival, Ode aan het Landschap en Land van Leeghwater (fietsen/wandelen/varen)

Doelstelling: Hotels in Alkmaar zich te laten onderscheiden in hun aanbod door de lokale AlkmaarPas gratis aan te bieden aan hun gasten bij rechtstreekse boekingen.

Doelstelling: (meer)daagse bezoekers te verleiden om naar Alkmaar te komen, de verrassende cultuurhistorische stad met dit jaar een WK World Living Statues en het fietsen en wandelen tussen het groen en de kust.

Hotels ook de mogelijkheid te geven om midweken te promoten en de dalmaanden.

Doelgroep: (Regio)bewoners en nationale bezoeker (Leefstijl: Hans/Danielle/Roxanne)

Doelgroep: (Inter)nationale bezoekers

Boodschap: Ontdek omgeving Alkmaar met zijn vele iconen en cultuurhistorische stad met dit jaar een WK World Living Statues festival.

Boodschap: Ontdek lokaal Alkmaar met de gratis AlkmaarPas bij uw boeking en krijg korting bij meer dan 300 adressen. Hoe: Website, social media en nieuwsbrieven van de hotels Timing: Januari - december 2022

Hoe: Social media campagne, website, PR, Print, billboards, mupi's, banieren, nieuwsbrieven, stadsbrede ondersteuning (horeca/culturele instellingen, winkeliers, etc). Timing: Maart - juni 2022


Foto: Rick Akkerman


UITAGENDA ALKMAAR PRACHTSTAD De meest complete online Uitagenda van Alkmaar. Met alle informatie over evenementen, concerten, musea, lezingen, exposities, theater, festivals, sport en meer. Doelstelling: Ook voor dagjes/avondjes uit en weekendtips, is AlkmaarPrachtstad.nl de aangewezen site met de meest complete uitagenda van de stad. Doelgroep: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap: Wie wil weten wat er in Alkmaar te doen is, kijkt op AlkmaarPrachtstad.nl. Hoe: • Uitagenda prominent op AlkmaarPrachtstad.nl • Etalage evenementen op VisitAlkmaar.com • 2 jaarlijks inspirerend Alkmaar Prachtstad magazine • Digitale borden • Nieuwsbrief • Facebookcampagne • Abri’s • Billboard • Banners op partnersites Timing: April/mei en sept/okt 2022

KUSTCAMPAGNE Alkmaar bewerkt de kust met een kustcampagne Doelstelling: Vergroten aantal dagbezoekers aan Alkmaar Doelgroep: Bezoekers aan de kust Boodschap: Kustbezoeker: Alkmaar pak je mee bij een verblijf aan de kust. Is het strandweer iets minder? Bezoek de kaasmarkt, een museum, pak een terrasje of ontdek Alkmaar vanaf het water. Hoe: • Kaasmeisjes on tour (braderie Egmond, op de stranden) • Informatiefolders bij hotels en horeca (zomer editie en herfst/winter editie) • Advertenties in Wat gaan we doen?, Bergen, Landall Greenpark, etc. Timing: In de vakanties. Bij voldoende participatie van partners, en als de COVID-19 maatregelen het toelaten, kunnen we actiever - in samenwerking met Holland Boven Amsterdam - de twee voor Alkmaar belangrijkste markten benaderen: Duitsland en België.


Foto: Annette van Dijk - Leek


NAJAARSCAMPAGNE Cultuurhistorie, winkelen, musea Doelstelling: (Meer)daagse bezoekers te verleiden om in Alkmaar te genieten van het najaar. Doelgroep: (Regio)bewoners & (inter)nationale bezoeker. Boodschap: Alkmaar: historisch en hip (winkelen, hotspots, musea, horeca en evenementen) Hoe: Social media campagne, website, PR, Print, samenwerking met hotels Timing: September - november 2022

ALKMAAR ONTZET 1573, Nederland wil onafhankelijk van Spanje worden, maar de Spaanse overheersers zijn het daar niet mee eens. Op 21 augustus omsingelen ze Alkmaar, met het plan de opstandige stedelingen een lesje te leren. Maar, de Alkmaarders laten dat niet zomaar gebeuren. Ze gooien kokend teer van de stadswallen en steken de dijken door, net zolang tot de Spaanse soldaten op 8 oktober afdruipen. Bij Alkmaar begon dus de Victorie en dat wordt nog elk jaar op 8 oktober gevierd. Doelstelling: • Een sterk evenement in de etalage zetten om Alkmaar te positioneren als cultuurhistorische stad. • Bewust maken bewoners van Alkmaar Ontzet. • Verbinding onder bewoners creëren. • Informeren bewoners over aanbod festivals en evenementen. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Bij Alkmaar begon de Victorie, vier het met ons mee! Hoe: Multimediale overkoepelende campagne Timing: September - oktober 2022


Foto: World living statues


CAMPAGNE KOOP LOKAAL Stimuleren om lokaal te kopen Doelstelling: In de maanden november en december zien we een daling in het aantal bezoekers aan de stad. Juist in deze periode willen we de bewoners inspireren en stimuleren om hun feestinkopen vooral bij de lokale ondernemers te doen. Doelgroep: Bewoners Boodschap: 'Eet, drink, winkel en beleef lokaal' Hoe: Website, social media, billboards, mupi's, banieren, spandoek, magazine en nieuwsbrieven Timing: November - december 2022

WARME WINTERMAANDEN De Warme Wintermaanden is een overkoepelende campagne van evenementen in Alkmaar en regio in de maanden december, januari en februari (Winter Shopping, Winter Fair, Kerstmarkt, Winterkaravaan, Midwinterfeest, Wonderlicht, Culinaire Amusetour). De Warme Wintermaanden is een initiatief van ondernemers waarbij Alkmaar Marketing o.a. de overkoepelende marketing organiseert. Doelstelling: • Tijdens de Warme Wintermaanden wordt de stad Alkmaar e.o. gepositioneerd als een stad met een bruisende binnenstad en regio. Een historisch decor met authentieke, winterse gezelligheid voor jong en oud. • Naast de verbetering van het imago van Alkmaar en omstreken als (winkel)stad met een gezellig stadshart, is het doel om meer bezoekers te trekken en hogere bestedingen per bezoeker. Doelgroep: (Regio)bewoners en nationale bezoekers Boodschap: Alkmaar heeft een bruisend stadshart, waar het gezellig winkelen en beleven is. Maar ook in de omliggende, pittoreske dorpen valt veel te beleven. Vooral tijdens de Warme Wintermaanden. Voor zowel bewoners als bezoekers worden festiviteiten georganiseerd. Dit mag je niet missen! Hoe: Multimediale campagne, PR, banieren, mupi's in de stad, website, nieuwsbrieven Timing: November 2022 - maart 2023


Foto: Rick Akkerman


ALKMAARPAS Met de AlkmaarPas krijg je korting bij 250 adressen in Alkmaar en omgeving, zoals winkels, musea, horeca en andere uitjes. Doelstelling: De stad ontdekken en bewustmaken van de voordelen van de vernieuwde AlkmaarPas. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Haal alles uit Alkmaar Hoe: • Nieuwe website en APP • Digitalisering pas (gebruiksvriendelijkheid, inzicht in gebruik) • Multimediale campagne • Verkooppunten duidelijk zichtbaar maken • Kwalitatieve uitbreiding van het aanbod • Introduceren van cadeautegoed Timing: Heel 2022


PERS EN KENNIS

PERS Het bewerken van pers en het genereren van ‘vrije publiciteit’ voor Alkmaar Marketing is van groot belang. Immers, marketing inspanningen werpen alleen vruchten af als de bezoekers en bewoners geïnspireerd worden door onze stad. Bij voorkeur niet door betaalde publiciteit maar door ‘onafhankelijke, vrije publiciteit’. Hiermee wordt de geloofwaardigheid vergroot. Doelstelling: Het genereren van vrije publiciteit voor Alkmaar Prachtstad. Doelgroep: De uiteindelijke lezers zijn (regio)bewoners en (inter)nationale bezoekers. Dit bereiken we via geselecteerde media/journalisten. Boodschap: Toegesneden op elke ‘niche’, dit kan variëren van kaas en cultuurhistorische bestemming Alkmaar tot thema’s fietsen/wandelen, winkelen. Hoe: • Het regelmatig opstellen en distribueren van persberichten (evenementen, statistieken, festivals, campagnes, etc). • Het ‘hosten’ van media (nationaal en internationaal met een focus op Duitsland en België) > persreizen zowel nationaal/internationaal en zowel op groeps- als individuele basis.

• • • •

Het ‘pitchen’ van verhaallijnen pro actief neerleggen bij media, zoals Kaas, Cultuurhistorie, Winkelen en Landelijke omgeving Het realiseren van interviews Het samenstellen van persmappen (NL, EN en DUI) op usb-sticks inclusief evenementenkalender Het up to date houden van het persgedeelte op alkmaarprachtstad.nl (nieuws, beeldbank)

MEDIA MONITOR Alkmaar Marketing beschikt over media monitoring om zo 'free publicity' te meten en een zichtbaarheidswaarde aan te koppelen. Doelstelling: Meetbaar maken van het free publicity op basis van inspanningen van Alkmaar Marketing en/of partners Hoe: Op basis van vooraf gedefinieerde steekwoorden van, voor Alkmaar Marketing relevante artikelen, inzichtelijk maken door vrije publiciteit te vertalen naar waarde als resultaat van een persbericht, interview of evenement e.d.


KENNISCENTRUM Voor partners dient Alkmaar Marketing het kenniscentrum te zijn voor toerisme cijfers. Hoe: Onderzoeken openbaar op Alkmaarmarketing.nl en via de b2b nieuwsbrief ALKMAARPRACHTSTADCLUB De Alkmaar PrachtstadClub is de community waar organisaties die relevant zijn in de gemeente elkaar regelmatig ontmoeten om kennis en inzichten uit te wisselen, plannen en ideeën te verrijken en inspiratie op te doen. Het aantal leden is in 2021 flink gegroeid en per 1 januari 2022 sluiten er opnieuw drie nieuwe leden aan. Hierdoor ontstaat een club die meer en meer een representatieve afspiegeling vormt van het ‘Alkmaars motorblok’, de organisaties die Alkmaar draaiende houden. Samen vormen zij ook een prachtig klankbord voor het bestuur van Alkmaar, ook omdat zij een breed spectrum aan sectoren vertegenwoordigen zoals ondernemers, cultuur, sport, media, onderwijs, en zorg. Die denk- en daadkracht willen we in 2022 opnieuw gaan benutten via regelmatige bijeenkomsten en een inpiratiereis. We zijn er trots op dat burgemeester Anja Schouten voorzitter is van de PrachtstadClub, waarmee tevens het belang van de club wordt onderstreept. Doelstelling: Onze partners nauw betrekken bij elkaar, de stad en de activiteiten van Alkmaar Marketing. Draagvlak en betrokkenheid creëren voor city- en regiomarketing activiteiten Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en genodigden.


ZAKELIJKE NIEUWSBRIEF 1) B2B nieuwsbrief 565 abonnees, per kwartaal

BIJEENKOMST ORGANISATOREN Alkmaar Marketing biedt i.s.m. de Creatieve Universiteit een kennisworkshop aan voor organisatoren van evenementen.

Doelstelling: Onze partners en stakeholders informeren wat Alkmaar Marketing het afgelopen kwartaal heeft gedaan.

Doelstelling: De organisatoren verbinden en ondersteunen met kennis.

Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en stakeholders Boodschap: Kijk wat Alkmaar Marketing voor u doet en kan doen. 2) Nieuwsbrief organisatoren 309 abonnees, 2x per jaar Doelstelling: Informeren van nieuws/beleid mbt evenementen in Alkmaar e.o.. Doelgroep: Evenementenorganisatoren Boodschap: Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeente Alkmaar voor organisatoren, wat kan Alkmaar Marketing voor je doen.

Doelgroep: Organisatoren van evenementen in gemeente Alkmaar Timing: Oktober 2022 BEWONERSBIJEENKOMSTEN Uiteindelijk draagt citymarketing bij aan welzijn en welvaart voor bewoners. Een belangrijke doelgroep voor Alkmaar Marketing, daarom richten we bewonersbijeenkomsten op. Doelstelling: Betrekken van bewoners bij onze activiteiten en keuzes. Doelgroep: - Alkmaarders in de leeftijd 15 – 25 jaar - Alkmaarders in de leeftijd 25+ jaar Timing: Mei en november 2022


ACTIVITEITENPLAN 2022


BIJLAGE 1: Persona's regio en nationale bezoeker ROXANNE (plezierzoeker) Wie is Roxanne Ze is spontaan, vrolijk en gezellig. Ook omschrijf ze zichzelf als avontuurlijk, impulsief en eigenwijs. Waarden die ze belangrijk vindt zijn uitdaging, uniek zijn en succes in het leven. Ze heeft het liefst veel mensen om zich heen, en trekken er dan ook graag op uit met familie, vrienden en kennissen. Ze houden van leuke dingen ondernemen: voor hen staat plezier hebben in het leven op nummer één. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! Vrije tijd Vrije tijd is voor Roxanne tijd om haar hoofd leeg te maken, tijd om je te laten gaan, om geëntertaind te worden en nieuwe avonturen te beleven: leuke dingen doen! Daar hoeft geen verder doel achter te zitten, het is genoeg om gewoon vermaakt te worden. Bijvoorbeeld door naar een festival of evenement te gaan, te feesten. Maar ook de bioscoop, een escaperoom of casino past bij deze groep. Gezelligheid en plezier zijn het meest belangrijk. Spontane plannen, met een groep op pad, op plekken waar veel gebeurt, Roxanne is eigenlijk overal wel voor te porren. Ze trekt er dan ook relatief vaak op uit, in vergelijking met de andere doelgroepen. Lang leve de lol! Achtergrond Plezierzoekers zijn ongeveer net zo vaak vrouwen (54%) als mannen (46%). Het zijn veelal jongeren tussen 18 en 34 jaar (56%) en veel gezinnen met kinderen in deze categorie (42%). Plezierzoekers zijn vaak middelbaar opgeleid (49%), qua inkomen verschillen ze niet van de rest van Nederland.

Mediagebruik Geen regionale zenders, geen h-a-h bladen, wel regionaal dagblad, Facebook, YouTube, Google, Instagram en Snapchat. Inspelen op Ik wil mijn hoofd leegmaken, nieuwe avonturen beleven, spontaan iets plannen. Waar gebeurt het in Alkmaar, waar is iets te doen? Wilt inspiratie om iets verrassends en nieuws te doen. Lees meer.


DANIELLE (stijlzoeker) Wie is Danielle Ze is intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze heeft een sterk karakter, en omschrijven zichzelf ook wel als zakelijk, ondernemend en leidinggevend. Danielle is graag onder gelijkgestemden, die waarden als ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. En die waarderen dat ze zegt waar het op staat, ook als anderen het daar misschien niet mee eens zijn. Danielle gaat ervoor in het leven: zowel in haar werk, als in haar vrije tijd wordt ze graag geprikkeld, en zoekt ze de uitdaging op. Verveling is niet aan haar besteed. Liever besteedt ze haar tijd aan sporten en feesten. Gáán! Vrije tijd De actieve en strevende levensstijl van Danielle komt ook duidelijk naar voren in haar vrije tijd en vakantie. ‘Work hard, play hard’ is het adagium van deze groep. Ze staat eigenlijk overal wel voor open, zolang het ze maar op een bepaalde manier prikkelt. Ze trekt er vaak op uit, en deze dagenkunnen dan ook op veel manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door zelf actief te sporten, maar een sportwedstrijd bezoeken is evengoed een alternatief. Aan de andere kant vindt Danielle het ook heerlijk om zichzelf te laten verwennen, en te genieten van exclusieve activiteiten. Minder vaak dan andere doelgroepen bezoekt ze een natuurgebied om te wandelen of fietsen. Al kan ook dat, onder de juiste omstandigheden, voor haar interessant zijn. Achtergrond Recreanten in deze groep zijn relatief vaak mannen (74%), tussen de 18 en 34 jaar oud (35%). Het zijn relatief vaak huishoudens met kinderen (35%), en relatief weinig alleenstaanden. Ze zijn vaak hoogopgeleid (50%), en verdienen relatief vaak modaal of hoger (23%).

Mediagebruik Daarnaast lezen de Stijlzoekers vaak de krant; het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, het NRC Handelsblad, maar ook Het Financieel Dagblad worden veel gelezen. Regionale krant wordt daarentegen gemiddeld gelezen, huis-aan-huisbladen bijna niet. Op sociale media maken ze veel gebruik van LinkedIn, Google, Instagram en Twitter. Hoewel Facebook ook onder Stijlzoekers nog wel gebruikt wordt, is het minder populair dan onder ander groepen. Blogs worden ze door beinvloed. Inspelen op Ze staat eigenlijk overal wel voor open, zolang het ze maar op een bepaalde manier prikkelt. Waar gebeurt het in Alkmaar, waar is iets te doen? Wilt inspiratie om iets zelf actiefs te doen of zichzelf te laten verwennen/ genieten van exclusieve activiteiten. Lees meer.


HANS (verbindingzoeker) Wie is Hans Hij is, bovenal, geïnteresseerd in anderen. Het zijn behulpzame, evenwichtige mensen die zichzelf omschrijven als ‘gewoon’ en hartelijk. Voor Hans zijn gastvrijheid, sociale verbondenheid en ‘doe maar gewoon’ belangrijke waarden. Hij vindt het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden met buren en familie, met harmonie en gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is toch hartstikke normaal? Vrije tijd Vrije tijd betekent voor Hans zeker geen verspilde tijd. Het is juist tijd die je op een hele nuttige manier kan gebruiken. Bijvoorbeeld door je in te zetten voor een ander, met vrijwilligerswerk of bij een vereniging. Ook is hij graag in beweging: wandelen en fietsen in de natuur vindt hij heerlijk. Tot slot heeft hij ook een duidelijke culturele interesse. Zo is hij graag zelf creatief, maar bezoekt hij ook graag een theater of museum. Het liefst gaat hij samen op pad, want alleen is ook maar zo alleen. Vrije tijd is voor hem tijd voor zijn partner, familie en vrienden. Ze genieten van de kleine dingen, vinden een authentieke sfeer belangrijk en staan ook open voor verrassingen en nieuwe dingen. Gezelligheid, genieten en ontspanning. Dat is vrije tijd! Wat betekent vakantie Vakantie is ontspanning, genieten en gezelligheid. Rust en stilte, en tijd voor de partner. De ontspanning en rust die ze zoeken, vinden ze vaak in de natuur. Dat kan voor hen ook prima in Nederland, zowel voor een kort verblijf of voor een langere vakantie. Verblijven doen ze dan graag op een camping met goede faciliteiten, of in een bekende hotelketen. Zolang het maar gemoedelijk, knus, kleinschalig en rustig is, met gastvrij personeel.

Dan heb je ook wat meer het gevoel dat je het ‘echte’ lokale leven ervaart op vakantie, wat Verbindingszoekers belangrijk vinden. En willen ze een keer iets anders? Dan is de groepsreis een goed alternatief; veel doen en beleven, maar wel lekker makkelijk. En je ontmoet nog eens nieuwe mensen. Gezellig! Achtergrond Verbindingszoekers zijn vaker mannen (53%). Veruit de meeste recreanten zijn 55 jaar of ouder (69%), en de meeste huishoudens bestaan uit twee personen (55%). We zien in deze groep dus veelal empty nesters. Qua opleiding zijn Verbindingszoekers heel gemiddeld verdeeld vergeleken met de rest van Nederland; zo is 38% hoog opgeleid, 40% gemiddeld en 22% laag. Ook het inkomen is erg gemiddeld, zo verdient 34% onder modaal, 25% modaal en 41% boven modaal. Mediagebruik Verbindingszoekers kijken graag naar programma’s als Groeten van Max, We zijn er bijna! en Bed & Breakfast. Zenders die ze veel kijken zijn NPO1, NPO2, SBS6, regionale zenders en RTL8. Op de radio luisteren ze vooral naar de regionale zender, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5 en Classic FM. De kranten die ze lezen, waar ze ook inspiratie uit halen, zijn veelal de regionale dagbladen en de huis-aan-huis kranten. Ook lezen ze relatief vaak de Trouw en het Reformatorisch Dagblad. Social media gebruiken ze minder vaak, al zit een groot deel wel op Facebook. Inspelen op Hij is graag in beweging: wandelen en fietsen in de natuur vindt hij heerlijk. Hij heeft ook een duidelijke culturele interesse. Bekend maken dat Alkmaar een cultureel hart heeft en daarnaast middenin de polder ligt en vlakbij de kust, waar hij heerlijk kan fietsen of wandelen. Lees meer.


BIJLAGE 2: Persona's internationale bezoeker

MARY (Traditional) Mary is getrouwd en werkt parttime zodat ze genoeg tijd heeft voor haar hobby’s puzzelen en wandelen. Lees meer NORA (Postmodern) Nora is freelance journaliste en woont in het historische centrum van de stad. Ze houdt van koken, fotografie en gaat op culturele vakanties. Lees meer


Foto: Ritske Velstra


ALKMAAR MARKETING Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar +31 (0)72 512 10 70 info@alkmaarmarketing.nl www.alkmaarmarketing.nl