Alkmaar Marketing - Marketingplan 2020

Page 1

MARKETINGPLAN 2020INLEIDING

Het afgelopen jaar heeft Alkmaar Marketing zich steeds verder ontwikkeld naar een integrale citymarketingorganisatie. Nog steeds willen we met onze activiteiten bijdragen aan welzijn en welvaart voor de bewoners van Alkmaar. We hebben onze doelgroepen uitgebreid naar bestaande- en nieuwe bewoners, bedrijven en studenten/talenten. In 2019 hebben we samen met bedrijfsleven en instellingen activiteiten ontwikkeld, ook op de domeinen die we tot voor kort nog niet in onze plannen hadden. Dit marketingplan richt zich dan ook veel breder dan u wellicht van ons gewend bent. Samen met de gemeente werken we ook hard aan de basis: 'wat voor stad zijn we.' De merkwaarden worden vertaald naar een DNA, niet alleen voor de stad maar ook voor het buitengebied van onze gemeente. Dat kunnen we vervolgens koppelen aan profielen uit bijvoorbeeld de leefstijlvinder. Door deze basis kunnen wij eenvoudiger keuzes maken, stakeholders makkelijker betrekken en onze marketingactiviteiten effectiever kiezen. Dat is ook terug te vinden in dit marketingplan. Naast marketing is verbinding een van de kernwaarden van Alkmaar Marketing. We willen partijen aan elkaar verbinden door het organiseren van bijeenkomsten en informeren door het beschikbaar stellen van relevant onderzoek. Onze PrachtstadClub verbindt partijen uit overheid, onderwijs, cultuur, sport en bedrijfsleven en laat hen meedenken over de toekomst van Alkmaar maar ook inspireren we de leden met een inhoudelijk citymarketingprogramma. Onze connectie met de VVV wordt intenser, we delen een directeur en activiteiten worden beter afgestemd en deels zelfs bij één partij belegd, zoals de consumentendienstverlening voor de AlkmaarPas.

Een nauwe verbinding tussen gastheerschap en citymarketing draagt naar ons idee bij aan een betere gemeente. En omdat we ‘het’ uiteindelijk doen voor de bewoners werken aan een modus om hen veel meer bij onze activiteiten te betrekken, jong en oud. “Citymarketing is geen sprintje en maar een marathon” waren ooit de magische woorden van citymarketingexpert Frits Huffnagel. We zijn op weg en we liggen mooi op schema. Als integrale citymarketingorganisatie, ingebed binnen alle kernen van de gemeente Alkmaar. Als citymarketingorganisatie die keuzes maakt op basis van een bestendige en gedragen profiel. En als citymarketingorganisatie die met bescheiden middelen in staat is om veel te realiseren met alle stakeholders in de stad. Wij verwachten dat ook u dit terugleest in dit marketingplan 2020.

Eduard Pieter Oud Directeur Alkmaar Marketing a.i.HET DOEL

DOELGROEPEN

De citymarketing van Alkmaar als geïntegreerde activiteit uit te voeren is het doel van Alkmaar Marketing, waarbij we ons richten op de segmenten bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Citymarketing is een belangrijk instrument om de economische positie te versterken en het welzijn van de bewoners, bezoekers en bedrijven te verhogen van de gemeente Alkmaar.

Binnen de citymarketing is in algemene zin sprake van vier primaire doelgroepen: •

Citymarketing beïnvloedt het imago van de stad bij bezoekers en bewoners positief en versterkt het gevoel van trots en waardering. Met als ultiem economisch doel de bestedingen in de gemeente te verhogen en zo meer banen en bedrijvigheid te creëren.

Bewoners - Bewoners van de stad Alkmaar - Bewoners van de Regio Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard) - Nieuwe en gewenste bewoners

Onze ambitie is om meer aandacht voor en meer bezoek aan de gemeente Alkmaar te realiseren, en de gemeente op de kaart te zetten als één van de 10 meest aantrekkelijke gemeenten binnen Nederland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten.

Bezoekers - Nationale meerdaagse of dagbezoeker - Internationale meerdaagse of dagbezoeker (focus op Duitsland en België)

Talenten - Kenniswerkers - ICT - Studenten

Bedrijven - Alkmaar Marketing faciliteert en ondersteunt haar partners

Dit doen we door het op systematische en doelgroepgerichte wijze op de kaart zetten van de stad Alkmaar en haar buitengebied in binnen- en buitenland door strategische marketingkeuzes die vertaald worden naar doelgerichte campagnes en middelen van Alkmaar (inclusief Graft, De Rijp en de Schermer). Om dat te realiseren werkt Alkmaar Marketing nauw samen met publieke en private organisaties als overheden, culturele instellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Alkmaar Marketing werkt voor bovenstaande doelgroepen met diverse persona's uit de Leefstijlvinder en aan de hand van customer journeys.DE POSITIONERING VAN HET MERK ALKMAAR

We vinden met ons allen alles belangrijk en uniek en daardoor ontstaat een versnipperd en onduidelijk beeld van Alkmaar. Er moeten keuzes gemaakt worden. Gebaseerd op realiteit, doelgroep en langetermijneffect. Een duidelijk pad voor de stakeholders en voor de doelgroepen. Flexibiliteit is mogelijk als het maar helder is dat het in dienst staat van een groter geheel. We kiezen voor zaken waar Alkmaar uniek in is en die doelgroepen belangrijk vinden. Alkmaar heeft een aantal unieke en onderscheidende kenmerken. De geschiedenis van Alkmaar als Kaasstad en handelsstad, een cultuurhistorische stad waar gezellig gewinkeld en uitgegaan wordt, de gemoedelijkheid, ‘klein Amsterdam’ en een prachtig buitengebied waar bijzondere verhalen aan ten grondslag liggen. Alkmaar wordt gezien als historisch, aantrekkelijk, bruisend, sfeervol, vriendelijk, gezellig, gastvrij en traditioneel. De bewoners willen ook graag in een historische stad of mooie omgeving hun tijd verdrijven. De trots op de eigen gemeente wordt daardoor vergroot. Alkmaar Marketing kiest voor de volgende profielen die worden ingezet bij verschillende doelgroepen: • Kaas • Cultuurhistorie • Cultuur & Evenementen • Kust & landelijke omgeving

Met de merkkernwaarden: • Vindingrijk • Verrassend • Verbindend • No-nonsense Waarbij de eigenschappen 'verbindend' & 'no-nonsense' vooral gelden voor de bewoners in de gemeente en 'vindingrijk' & 'verrassend' gebruikt kunnen worden richting bezoekers in het vermarkten van Alkmaar. Dit vormt samen het DNA van de gemeente, symboliseert haar unieke karakter en is relevant voor verleden, heden en toekomst. Zo heeft Alkmaar in 1573 de Spanjaarden verslagen door vindingrijkheid. Is de eerste duikboot is ontwikkeld door Cornelis Drebbel, afkomstig uit Alkmaar. En is zeevaarder Jan Janszoon Weltevree uit De Rijp degene die als eerste westerling voet zette op Zuid-Koreaanse bodem en adviseur werd van de koning. Verrassend is Alkmaar door de grote diversiteit aan winkels, het historisch centrum met ontelbare monumenten, het kleine compacte centrum, de vele mooie dorpen in het buitengebied, het cultuuraanbod, de grachten en het fraaie buitengebied 'onder de zeespiegel'. Om de identiteit van de gemeente Alkmaar per doelgroep extra aan te scherpen wordt komend jaar een verdiepingsslag gemaakt. Ook wordt onderzoek gedaan naar een toeristisch profiel voor geheel Regio Alkmaar.VOORUITBLIK TOT 2023 Een aspect waar Alkmaar direct mee te maken krijgt is het effect van ingezette themajaren. Deze themajaren hebben naar verwachting zowel regionaal, nationaal als internationaal impact op de stad, mits voldoende financiering voorhanden is om dit uit te voeren. Een vooruitblik: • • • •

2020: 75 jaar Bevrijding, 500 jaar Stadhuis 2021: 375 jaar Hofje van Splinter, Ode aan Nederlandse landschap 2022: 450 jaar Cornelis Drebbel geboren, Floriade Almere 2023: 450 jaar Alkmaar Ontzet, 150 jaar Stedelijk Museum

Alkmaar Marketing heeft de ambitie om bovenstaande themajaren samen uit te voeren met haar Alkmaar PrachtPartners, Holland Boven Amsterdam, Amsterdam Marketing en NBTC. CAMPAGNES EN CLUSTEREN VAN EVENEMENTEN Op het gebied van promotie wil Alkmaar Marketing onder meer campagnes initiëren en ontwikkelen om de bekendheid van Alkmaar te vergroten, de reputatie te verbeteren en bezoekers te verleiden om naar Alkmaar te komen. Dit willen we doen met in ons achterhoofd de genoemde kernwaarden. De campagnes zijn onder te verdelen in: •

Algemene campagnes die 'verrassend & vindingrijk' benadrukken

Themacampagnes zoals de Alkmaar Ontzet en Wintercampagne

Campagnes rond producten/diensten zoals Alkmaar Prachtstad en de AlkmaarPas.

CAMPAGNES 2020 Planning

Thema

Doelgroep

t/m mrt

Warme Wintermaanden

(regio)bewoners

Mrt/sept

Zomer- & kustcampagnes

(regio)bewoners & (inter)nationale bezoeker

Apr/sept

Winkelcampagne

(regio)bewoners

Mei

Uitagenda campagne

(regio)bewoners

Sept/okt

Alkmaar Ontzet campagne

(regio)bewoners

Nov/mrt

Warme Wintermaanden campagne

(regio)bewoners

Dec/jan

AlkmaarPas campagne

(regio)bewoners

REGIEFUNCTIE, PLATFORM PARTNERS & BUNDELING VAN EVENEMENTEN Alkmaar Marketing wil haar huidige rol in de Evenementendesk (advies aan organisatoren en zitting in evenementencommissie van de gemeente) versterken. Alkmaar Marketing wil daarbij een regiefunctie bekleden op het gebied van de planning van de evenementen aan de hand van de seizoenskalender en een mogelijke bundeling van evenementen, op basis van de strategische uitgangspunten van AM. Ook valt onder deze regiefunctie het toetsen van nieuwe evenementen aan de merkwaarden van Alkmaar om vervolgens de ‘brand’-evenementen i.s.m. Gemeente Alkmaar te kunnen benoemen. Daarnaast organiseert Alkmaar Marketing een bijeenkomst voor organisatoren om ze te informeren, inspireren en te verbinden met elkaar.AMBITIES & DOELSTELLINGEN 2020

In de periode 2020 heeft Alkmaar Marketing de volgende ambities: • Alkmaar eenduidig en herkenbaar op de nationale en internationale markt positioneren • Regierol in de uitvoering van het bewaken en sturen van het merk Alkmaar • Doorgroei naar een proactieve citymarketingorganisatie • Samen met Regio VVV Hart van Noord-Holland en Alkmaar Marketing werken aan één integrale organisatie voor de citymarketing en cityhospitality in Alkmaar. Richting de doelgroepen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Bewoners • Bekend en toegankelijk maken van het voorzieningenaanbod, specifiek het culturele aanbod Bezoekers • Meer (inter)nationale bezoekers zien Alkmaar als een inspirerende vrijetijdsbestemming, onder meer op cultuurhistorische gebied • Meer bezoekers komen naar Alkmaar en geven meer uit Bedrijven • Verbinden van bedrijven in en aan de stad

Talenten • Stimuleren van leefklimaat in Alkmaar (to study, work and live) door middel van samenwerking met partners. Samen met InHolland, IT=Alkmaar en Woonmakelaars gaan we in 2020 stappen zetten. Alkmaar Marketing is ambitieus in wat ze wil maar is afhankelijk van zowel publieke als private partijen om deze ambities te realiseren. Daarom geldt voor alle activiteiten die in dit plan zijn opgenomen, deze alleen gerealiseerd kunnen worden als we er met z’n allen in slagen om voldoende gelden bijeen te krijgen


MARKETINGPLAN 2020

(REGIO)BEWONERS Alkmaar heeft als centrumgemeente een hoge binding met de bewoners en de regio. De dagelijkse artikelen worden door bewoners vooral in de eigen gemeente gekocht. De niet-dagelijkse artikelen wordt door meer dan de helft gekocht door regiobewoners buiten Alkmaar (omliggende gemeenten). We willen bereiken dat de (regio)bewoners vaker naar Alkmaar komen en meer besteden. Hoe: door bijzondere en/of nieuwe winkels, evenementen en horeca onder de aandacht te brengen. Voor het jaar 2020 staan er verschillende activiteiten gepland voor de (regio)bewoners van Alkmaar e.o. GASTVRIJHEID Alkmaar is één van de meest gastvrije steden van Nederland (Toeristisch Imago Onderzoek 2018). Een gastvrije stad heeft ook een positieve invloed op de bewoners. • Nauwe samenwerking met VVV om bewoners en bezoekers te inspireren en informeren • 4x per jaar een ontdekkingswandeling voor (nieuwe) bewoners organiseren door Alkmaar en regio op basis van inschrijving.

CITYFILM In de Cityfilm wordt Alkmaar en haar regio getoond aan de hand van mooie verrassende, vindingrijke en verbindende beelden. Doelstelling: Kennis laten maken en enthousiasmeren van (toekomstige) bewoners door ze mooie beelden te laten zien van Alkmaar en haar regio. Doelgroep: Bewoners Inzet: • Homepage website Alkmaar Prachtstad • Bij de VVV • Kosteloos ter beschikking gesteld aan gemeente, partners en bedrijven (gebruik als: welkomstfilm, intro, presentaties, beurzen, open dagen, etc) • Getoond in hotelkamers • Social media Timing: Voorjaar 2020


CITYDRESSING Alkmaar visueel aankleden als stad van cultuurhistorie, winkelen, sport/ recreatie, kaas, evenementen. Citydressing versterkt het imago van de stad. De uitvoering van citydressing ligt bij Alkmaar Marketing aan de hand van een protocol. Doelstelling: • Het permanent verfraaien van Alkmaar; • Communiceren van de diversiteit aan USP’s van de stad (cultuurhistorisch, winkelen, sport/recreatie, kaas, evenementen); • Het promoten van evenementen en activiteiten die passen binnen de gekozen positionering. Doelgroepen: Bewoners, bezoekers en bedrijven Boodschap: Alkmaar bruist van de evenementen en festivals op het gebied van cultuurhistorie, winkelen en sport/recreatie. Via alkmaarprachtstad.nl/promotiepakketten kunnen de verschillende outdoor mogelijkheden aangevraagd worden.ALKMAARPRACHTSTAD MAGAZINE Is hĂŠt magazine voor alle (regio)bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten van Alkmaar. Twee keer per jaar valt het blad op de deurmat. Doelstelling: Het magazine is hĂŠt blad dat regio)bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten lezen voor inspiratie en informatie over de stad en haar omgeving. Doelgroep: regio)bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker eten? Tips van Alkmaarders, hun favoriete hotspots en inspirerende verhalen? Laat je inspireren wat er in jouw stad en omgeving te doen is. - Evenementenkalender - Winkels - Horeca - Cultuurhistorie - Landelijke omgeving - Mooie verhalen van echte Alkmaarders - Wonen en werken in Alkmaar Hoe: - 2x per jaar uitgave in (gemeente) Alkmaar h-a-h verspreid - In omliggende gemeenten (Bergen, Heiloo, Castricum etc.) op een prominente plekken aanwezig (horecagelegenheden, hotels) - Goede verspreiding in het buitengebied (hotels & campings) - Digitaal te lezen via social media & issuu Timing: Maart en oktober

ALKMAARPRACHTSTAD UITAGENDA Naast 2x per jaar het AlkmaarPrachtstad magazine willen wij de (regio) bewoners en bezoekers tweemaandelijks informeren over de evenementen in de gemeente door middel van een flyer. Doelstelling: AlkmaarPrachtstad Uitagenda is de flyer die (regio) bewoners en bezoeekers lezen voor informatie over evenementen in de stad en haar omgeving. Doelgroep: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap Alkmaar beleven? Laat je informeren wat er in jouw stad en omgeving te doen is. Hoe: 6x per jaar op prominente plekken de flyer verspreiden (hotels, horeca, theater, musea, bibliotheken, etc) in zowel NL als DU Timing: Hele jaarALKMAARPRACHTSTAD WEBSITE Het bezoek aan de website neemt in unieke bezoekers maandelijks toe. Vooral de pagina's evenementen en winkelen worden goed bezocht. Naast de bewoner en de bezoeker willen we meer gaan inzetten op nieuwe bewoners en talenten. Doelstelling: AlkmaarPrachtstad.nl is de officiële en betrouwbare plek waar (regio) bewoners naar toe gaan voor inspiratie en informatie over de stad. Doelgroepen: (Regio)bewoners, bezoekers en talenten Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Hoe is het in Alkmaar om te wonen of te studeren? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl • Evenementen kalender/evenementen uitlichten • Winkels • Horeca • Cultuurhistorie • Wonen, studeren en werken in Alkmaar Hoe: • Landingspagina's nieuwe bewoners, studenten/talenten, themajaren • Optimaliseren van winkel- en horecapagina, pagina voor groepen • Tips van Alkmaarders (locals) • Inspirerende verhalen van Alkmaarders • SEO en SEA Timing: Heel 2020

SOCIAL MEDIA Doelstelling: Het informeren en inspireren van (regio) bewoners en bezoekers, het aangaan van interactie en het creëren van ambassadeurs voor de stad. Doelgroepen: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl Hoe: • Facebook @AlkmaarPrachtstad: 18.400 fans • Instagram @AlkmaarPrachtstad: 5.520 volgers • Twitter @stadalkmaar: 2.730 volgers Timing: Heel 2020


NIEUWSBRIEF ALKMAAR PRACHTSTAD Alkmaar Marketing verzorgt en distribueert maandelijks de nieuwsbrief AlkmaarPrachtstad (7.920 abonnees).

ALKMAARPAS Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 adressen in Alkmaar en omgeving, zoals winkels, musea, bioscoop, theater en sport.

Doelstelling: • Informeren van de lezer en het verhogen van de doorklik naar de websites • Verhogen van het aantal abonnees

Doelstelling: (Regio)bewoners en (Inter)nationale bezoekers te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en evenementen en te wijzen op het winkelaanbod in Alkmaar e.o.

Doelgroepen: (Regio)bewoners

Doelgroepen: (Regio)bewoners en (Inter)nationale bezoekers

Boodschap: Alkmaar bezoeken en beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl

Hoe: • Goed gevarieerd aanbod op AlkmaarPas • Promoten van de AlkmaarPas

Hoe: • Social Media campagne

Timing: Heel 2020

Timing: Heel 2020 (elke maand)


(INTER)NATIONALE BEZOEKER Van alle bezoekers naar Alkmaar komt 60% uit Nederland. Dit zijn vooral de doelgroepen plezierzoekers, stijlzoekers en rustzoekers. • In de maanden maart - oktober zien we bij fietsweer vooral de bezoeker 50+. Vaak groepen met 6 personen (familie, buren, vrienden) • In de winter zien we vooral stellen tussen 20 - 60 jaar. Zij komen om te winkelen en/of evenement te bezoeken (theater, concerten, etc) Vooral de bewoners uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant komen graag naar onze stad en regio. Redenen om Alkmaar te bezoeken: 1. Winkelen 2. Fietsen/wandelen 3. Lunchen/dineren 4. Evenement bezoeken (met name de Kaasmarkt, theater, concerten) Daarvan komt 81% met de auto en 10% komt met de trein naar Alkmaar. Opvallend is dat 38% van de bezoekers ook naar de kust gaat. Van de internationale bezoeker komt 47% uit Duitsland, 10% uit België, 10% UK en de rest uit overige landen. Daarnaast komt de Duitser gemiddeld 3,7x terug naar Alkmaar.

GASTVRIJHEID Een tevreden bezoeker blijft langer, geeft meer geld uit, komt vaker terug en raadt eerder aan zijn familie/vrienden aan om ook een weekendje naar Alkmaar te komen. Ideeën in samenwerking met VVV (indien voldoende budget i.s.m. partners): • E-learning (hotels, horeca, bewoners, etc Alkmaar leren kennen) -> ambassadeurs creeren. • Elke vrijdag in het kaasmarktseizoen worden kaasmeisjes ingezet om de bezoekers te ontvangen en naar de kaasmarkt te leiden.


• •

Speciale kaasblokken worden ingezet om de route vanaf het station te markeren naar de kaasmarkt. Deelname aan de Metropoolcampagne "Old Holland" in samenwerking met Amsterdam Marketing.

WEBSITE VISIT ALKMAAR De bezoeker heeft andere informatiewensen over de stad Alkmaar en haar regio dan haar (regio)bewoners. Om de bezoeker meer gericht te informeren kan hij/zij terecht op visitalkmaar.com. In Alkmaar komen vooral bezoekers uit Nederland, Duitsland, België en Engeland, daarom is gekozen voor 4 talen. Doelstelling: Bezoekers inspireren om naar Alkmaar en haar regio te komen en te informeren Doelgroep: (Inter)nationale bezoekers Boodschap: • Wat is er te doen in Alkmaar en haar omgeving? • Kaasmarkt • Cultuurhistorie • Fietsen en wandelen (strand & polders) • Winkels • Horeca • Grote evenementen uitgelicht • Bereikbaarheid • Overnachtingsmogelijkheden Timing: Heel 2020

NIEUWSBRIEVEN Groeten uit Alkmaar introduceren in diversen talen (3.270 abonnees) Doelstelling: Elk half jaar informeren van de lezer voor herhaalbezoek en het verhogen van de doorklik naar de websites Doelgroep: (Herhaal)bezoekers Timing: Maart en september 2019 STADSPLATTEGROND Elk jaar wordt in een oplage van 80.000 stuks stadsplattegronden geproduceerd. De stadsplattegrond wordt op diverse punten in de stad en in de regio gedistribueerd en zijn voor bezoekers (en bewoners) gratis verkrijgbaar. Doelstelling: Informeren van de bezoeker Doelgroep: (Inter)nationale bezoeker Hoe: • Verspreiden op de kaasmarkt, hotels, VVV, horeca, winkels, etc. • Achterop van stadsplattegrond verwijzen naar website kaasmarkt voor het volledige verhaal over de kaasmarkt Timing: Hele jaar doorCAMPAGNES 2020

WINKELCAMPAGNE Alkmaar is een heerlijke en veelzijdige winkelstad. De stad is niet voor niets verkozen door ZOOVER als winkelstad van Nederland. Doelstelling: Alkmaar als gezellige winkelstad profileren met een verrassend aanbod aan grote en kleine unieke winkels. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Laat je verrassen door het veelzijdige winkelaanbod van Alkmaar. Hoe: • Online en socialmedia campagne • Geïntegreerd in andere campagnes van Alkmaar Marketing • Winkelroutes op de website • PR Timing: Heel 2020

KUSTCAMPAGNE Alkmaar bewerkt de kust (Duitsers) met een kustcampagne Doelstelling: Vergroten aantal dagbezoekers aan Alkmaar en de regio Doelgroep: Duitse bezoekers aan de kust Boodschap: Duitse kustbezoeker: Alkmaar pak je mee bij een verblijf aan de kust. Is het weer wat minder? Bezoek de kaasmarkt, een museum, pak een terrasje of ontdek Alkmaar vanaf het water. Hoe: • Kaasmeisjes on tour (braderie Egmond, op de stranden) • Informatiefolders bij hotels en horeca (zomer editie en herfst/winter editie) Timing: In de vakanties van Duitsland in de provincies Nordrhein Westfalen en Niedersachsen (voor en najaar) Bij voldoende participatie van partners kunnen we actiever - in samenwerking met Holland Boven Amsterdam - twee voor Alkmaar belangrijkste markten benaderen: Duitsland en België.ZOMERCAMPAGNE Alkmaar positioneren als levendige cultuurhistorische kaasstad aan de kust/ buitengebied met een verrassend winkelaanbod en mogelijkheid tot wandelen/fietsen.

UITAGENDA ALKMAAR PRACHTSTAD De meest complete online Uitagenda van Alkmaar. Met alle informatie over evenementen, concerten, musea, lezingen, exposities, theater, festivals en meer.

Doelstelling: • Imago van Alkmaar versterken als cultuurhistorische stad • Imago verbreden, naast kaasmarkt heeft Alkmaar meer te bieden, zoals cultuurhistorische pareltjes, verrassend winkelaanbod, prachtige evenementen (Wonderlicht, Kaeskoppenstad, Alkmaar Ontzet en Midwinterfeest) en de mooie kust en het buitengebied. • Het bewust maken van Alkmaarders hoe mooi hun stad is.

Doelstelling: Ook voor avondjes uit en weekendtips, is AlkmaarPrachtstad.nl de aangewezen site met de meest complete uitagenda van de stad.

Doelgroep: (Regio)bewoners en nationale bezoekers Boodschap: Alkmaar is een levendige cultuurhistorische kaasstad aan de kust/ buitengebied met een verrassend winkelaanbod en mogelijkheid tot wandelen/fietsen. Hoe: • (Regio)bewoners: Multimediale campagne met de ankerpunten: cultuurhistorie, evenementen, winkelen • Nationale Bezoekers: Multimediale campagne met de ankerpunten: Kaasmarkt, cultuurhistorie, kust/buitengebied, evenementen, winkelen • Opzetten partnersamenwerkingen met NS en Kaasproducenten. Timing: Maart - september 2020

Doelgroep: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap: Wie wil weten wat er in Alkmaar te doen is, kijkt op AlkmaarPrachtstad.nl Hoe: • Uitagenda prominent op AlkmaarPrachtstad.nl • Etalage evenementen op Visitalkmaar.com • 2 jaarlijks inspirerend Alkmaar Prachtstad magazine • Digi borden • Nieuwsbrief • Facebookcampagne • Abri’s • Banners op partnersites Timing: April/mei en sept/okt 2020


Foto: Annette van Dijk - Leek


ALKMAAR ONTZET 1573, Nederland wil onafhankelijk van Spanje worden, maar de Spaanse overheersers zijn het daar niet mee eens. Op 21 augustus omsingelen ze Alkmaar, met het plan de opstandige stedelingen een lesje te leren. Maar, de Alkmaarders laten dat niet zomaar gebeuren. Ze gooien kokend teer van de stadswallen en steken de dijken door, net zolang tot de Spaanse soldaten op 8 oktober afdruipen.

WARME WINTERMAANDEN De Warme Wintermaanden is een overkoepelende campagne van evenementen in Alkmaar en regio in de maanden december, januari en februari (Winter Shopping, Winter Fair, Kerstmarkt, Winterkaravaan, Midwinterfeest, Wonderlicht, Culinaire Amusetour). De Warme Wintermaanden is een initiatief van ondernemers waarbij Alkmaar Marketing o.a. de overkoepelende marketing organiseert.

Bij Alkmaar begon dus de Victorie en dat wordt nog elk jaar op 8 oktober gevierd.

Doelstelling: • Tijdens de Warme Wintermaanden wordt de stad Alkmaar e.o. gepositioneerd als een stad met een bruisende binnenstad en regio. Een historisch decor met authentieke, winterse gezelligheid voor jong en oud. • Naast de verbetering van het imago van Alkmaar en omstreken als (winkel)stad met een gezellig stadshart, is het doel om meer bezoekers te trekken en hogere bestedingen per bezoeker.

Doelstelling: • Een sterk evenement in de etalage zetten om Alkmaar te positioneren als cultuurhistorische stad. • Bewust maken bewoners van Alkmaar Ontzet • Verbinding onder bewoners creëren • Informeren bewoners over aanbod festivals en evenementen Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Bij Alkmaar begon de Victorie, vier het met ons mee! Hoe: Multimediale overkoepelende campagne Timing: September - oktober 2020

Doelgroep: (Regio)bewoners en (regionale) bezoekers (<20 km), vrouw (boodschapper) Boodschap: Alkmaar heeft een bruisend stadshart, waar het gezellig winkelen en beleven is. Maar ook in de omliggende, pittoreske dorpen valt veel te beleven. Vooral tijdens de Warme Wintermaanden. Voor zowel bewoners als bezoekers worden festiviteiten georganiseerd. Dit mag je niet missen! Hoe: Multimediale campagne Timing: December 2020 - februari 2021


Foto: Rick Akkerman


ALKMAARPAS Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 adressen in Alkmaar en omgeving, zoals winkels, musea, bioscoop, theater en sport. Doelstelling: Bewoners bewust te maken van de voordelen van de AlkmaarPas. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Koop nu de AlkmaarPas en doe meer dan 300 leuke dingen, gratis of met korting. Hoe: • Multimediale campagne • Verkooppunten duidelijk zichtbaar maken • Aanbod uitbreiden Timing: November 2020 - februari 2021


PERS EN KENNIS

PERS Het bewerken van pers en het genereren van ‘vrije publiciteit’ voor Alkmaar Marketing is van groot belang. Immers, marketing inspanningen werpen alleen vruchten af als de bezoekers en bewoners geïnspireerd worden door onze stad. Bij voorkeur niet door betaalde publiciteit maar door ‘onafhankelijke, vrije publiciteit’. Hiermee wordt de geloofwaardigheid vergroot.

Doelstelling: Het genereren van vrije publiciteit voor Alkmaar Prachtstad.

MEDIA MONITOR Alkmaar Marketing beschikt over een knipseldienst om zo 'free publicity' te meten en een zichtbaarheidswaarde aan te koppelen.

Doelgroep: De uiteindelijke lezers zijn (regio)bewoners en (inter)nationale bezoekers. Dit bereiken we via geselecteerde media/journalisten. Boodschap: Toegesneden op elke ‘niche’, dit kan variëren van kaas en cultuurhistorische bestemming Alkmaar tot thema’s fietsen/wandelen, winkelen. Hoe: • Het regelmatig opstellen en distribueren van persberichten (evenementen, statistieken, festivals, campagnes, etc). • Het ‘hosten’ van media (nationaal en internationaal met een focus op Duitsland en België) > persreizen zowel nationaal/internationaal en zowel op groeps- als individuele basis.

• • •

Het ‘pitchen’ van verhaallijnen pro actief neerleggen bij media, zoals Kaas, Cultuurhistorie, Winkelen en Landelijke omgeving Het realiseren van interviews Het samenstellen van persmappen (NL, EN en DUI) op usb-sticks inclusief evenementenkalender Het up to date houden van het persgedeelte op alkmaarprachtstad.nl (nieuws, beeldbank)

Doelstelling: Meetbaar maken van het free publicity op basis van inspanningen van Alkmaar Marketing en/of partners Hoe: Op basis van vooraf gedefinieerde steekwoorden van, voor Alkmaar Marketing relevante artikelen, inzichtelijk maken door vrije publiciteit te vertalen naar waarde als resultaat van een persbericht, interview of evenement e.d.


KENNISCENTRUM Voor Partners dient Alkmaar Marketing het kenniscentrum te zijn voor toerisme cijfers. (TIO, CVO, etc.) Hoe: Onderzoeken openbaar op Alkmaarmarketing.nl en via de b2b nieuwsbrief ALKMAARPRACHTSTADCLUB Het platform voor informatie-uitwisseling en kennisdeling voor en met partners van de stad op een inspirerende locatie. Doelstelling: Onze partners nauw betrekken bij elkaar, bij de stad en bij de activiteiten van Alkmaar Marketing. Draagvlak en betrokkenheid creëren voor city- en regiomarketing activiteiten Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en genodigden ZAKELIJKE NIEUWSBRIEF B2B nieuwsbrief (336 abonnees, per kwartaal) Doelstelling: Onze partners en stakeholders informeren wat Alkmaar Marketing het afgelopen kwartaal heeft gedaan. Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en stakeholders Boodschap: Kijk wat Alkmaar Marketing voor u doet en kan doen.


Nieuwsbrief organisatoren (310 abonnees, 2x per jaar) Doelstelling: Informeren van nieuws/beleid mbt evenementen in Alkmaar e.o..

Doelgroep: - Alkmaarders in de leeftijd 15 – 25 jaar - Alkmaarders in de leeftijd 25+ jaar

Doelgroep: Evenementenorganisatoren

Timing: Maart en oktober 2020

Boodschap: Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeente Alkmaar voor organisatoren, wat kan Alkmaar Marketing voor u doen. BIJEENKOMST ORGANISATOREN Alkmaar Marketing biedt i.s.m. de Creatieve Universiteit een kennisworkshop aan voor organisatoren van evenementen. Doelstelling: De organisatoren verbinden en ondersteunen met kennis. Doelgroep: Organisatoren van evenementen in gemeente Alkmaar Timing: Maart 2020 BEWONERSBIJEENKOMSTEN Uiteindelijk draagt citymarketing bij aan welzijn en welvaart voor bewoners. Een belangrijke doelgroep voor Alkmaar Marketing, daarom richten we klankbordgroepen op. Doelstelling: Betrekken van bewoners bij onze activiteiten en keuzes.


ACTIVITEITENPLAN 2020 Doelgroep: plezierzoekers, stijlzoekers, rustzoekers (Regio)bewoners - Alkmaar Prachtstad Magazine - Alkmaar Prachtstad Website - Social Media - Alkmaar Prachtstad nieuwsbrief - Citydressing - Cityfilm (Inter)nationale bezoeker - Visit Alkmaar Website - Visit Alkmaar Social - Inzet kaasmeisjes - Nieuwsbrief 'Groeten uit Alkmaar' - City map Campagnes - Warme Wintermaanden campagne - Winkelcampagne - Zomercampagne / Kustcampagne - AlkmaarPrachtstad Campagne (uitagenda) - Alkmaar Ontzet - AlkmaarPas Campagne Pers - Persboek 2020 - Persbewerking - Persontvangst Stakeholders - Zakelijke nieuwsbrief - Inspiratiereis AlkmaarPrachtstad Club - Evenementenorganisatoren nieuwsbrief - Workshops / inspiratie organisatoren - Bewonersbijeenkomst - Aftrap toeristisch seizoen - Kennisdeling op website

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec
ALKMAAR MARKETING Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar +31 (0) 72 512 10 70 info@alkmaarmarketing.nl www.alkmaarmarketing.nl