Marketingplan 2019 - Alkmaar Marketing

Page 1

MARKETINGPLAN 20

19INLEIDING

Alkmaar is een Prachtstad. En dat Alkmaar een prachtstad is, is niet zomaar. De stad en regio (Schermer, Graft en De Rijp) onderscheidt zich door haar geschiedenis als kaas- en handelsstad, haar cultuurhistorische binnenstad waar het fijn winkelen is, haar evenementen (Kaeskoppenstad, Victoriefeesten en Warme Wintermaanden) en haar prachtige ligging aan de kust en het buitengebied waar bijzondere verhalen aan ten grondslag liggen. Een prachtige plek voor bewoners en bezoekers, maar ook voor studenten, ondernemers en werknemers. Met elkaar hetzelfde verhaal vertellen, maakt de stad en regio krachtiger en herkenbaarder. De basis van succesvolle citymarketing waar we met onze partners hard aan werken. Voor je ligt het marketingplan 2019. Hierin is de vertaling gemaakt naar concrete campagnes en middelen om het verhaal van Alkmaar en haar regio gezamenlijk eenduidig en krachtig neer te zetten. De nadruk ligt komend jaar op het versterken van Alkmaar als winkel- en evenementenstad voor de brede regio, zowel naar de bewoners als de aanwezige bezoekers. Nationaal en internationaal ligt de nadruk op het verbreden van de positionering van Alkmaar naar een levendige historische kaasstad aan de kust/het buitengebied met een verrassend winkelaanbod en mogelijkheid tot wandelen/fietsen.

Alkmaar Marketing verbindt partijen: gemeente, bedrijven, culturele instellingen en andere organisaties die belang hebben bij welvaart en welzijn van de inwoners van onze gemeente. Wij bieden volop ruimte om aan te haken bij onze citymarketing. Laten we het komende jaar samen de schouders onder het merk Alkmaar zetten!

Eduard Pieter Oud Directeur Alkmaar Marketing a.i.HET DOEL

DOELGROEPEN

De citymarketing van Alkmaar als geïntegreerde activiteit uit te voeren is het doel van Alkmaar Marketing, waarbij wij ons met name richten op (regio)bewoners, nationale en internationale bezoekers. Citymarketing is een belangrijk instrument om de economische positie te versterken en het welzijn van de bewoners, bezoekers en bedrijven te vehogen van de gemeente Alkmaar.

Binnen de citymarketing is in algemene zin sprake van drie primaire doelgroepen: • Bewoners • Bezoekers • Bedrijven

Citymarketing beïnvloedt het imago van de stad bij bezoekers en bewoners positief en versterkt het gevoel van trots en waardering. Met als ultiem economisch doel de bestedingen in de gemeente te verhogen en zo meer banen en bedrijvigheid te creëren. Onze ambitie is om meer aandacht voor en meer bezoek aan de gemeente Alkmaar te realiseren, en de gemeente op de kaart te zetten als één van de 10 meest aantrekkelijke gemeenten binnen Nederland voor bewoners en bezoekers. Dit doen we door het op systematische en doelgroepgerichte wijze op de kaart zetten van de stad Alkmaar en haar buitengebied in binnen- en buitenland door strategische marketingkeuzes die vertaald worden naar doelgerichte campagnes en middelen van Alkmaar (inclusief Graft, De Rijp en de Schermer). Om dat te realiseren werkt Alkmaar Marketing nauw samen met publieke en private organisaties als overheden, culturele instellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen.

In de aanpak van Alkmaar Marketing ligt het komende jaar de focus op de doelgroepen bewoners en bezoekers. De volgende subgroepen kunnen worden onderscheiden: • Bewoners (Gemeente Alkmaar) • Regiobewoners (Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) • Bezoekers uit Nederland (dag en meerdaagse bezoeker) • Internationale toeristische bezoekers (dag en meerdaagse bezoeker) • Stakeholders, reisindustrie, pers.DE POSITIONERING VAN HET MERK ALKMAAR

We vinden met ons allen alles belangrijk en uniek en daardoor ontstaat een versnipperd en onduidelijk beeld van Alkmaar. Er moeten keuzes gemaakt worden. Gebaseerd op realiteit, doelgroep en langetermijneffect. Een duidelijk pad voor de stakeholders en voor de doelgroepen. Flexibiliteit is mogelijk als het maar helder is dat het in dienst staat van een groter geheel. We kiezen voor zaken waar Alkmaar uniek in is en die doelgroepen belangrijk vinden. Alkmaar heeft een aantal unieke en onderscheidende kenmerken. De geschiedenis van Alkmaar als Kaasstad en handelsstad, een cultuurhistorische stad waar gezellig gewinkeld en uitgegaan wordt, de gemoedelijkheid, ‘klein Amsterdam’ en een prachtig buitengebied waar bijzondere verhalen aan ten grondslag liggen. Alkmaar wordt gezien als historisch, aantrekkelijk, bruisend, sfeervol, vriendelijk, gezellig, gastvrij en traditioneel. De bewoners willen ook graag in een historische stad of mooie omgeving hun tijd verdrijven. De trots op de eigen gemeente wordt daardoor vergroot. Alkmaar Marketing kiest voor de volgende profielen die worden ingezet bij verschillende doelgroepen: • Kaas • Cultuurhistorie • Cultuur & Evenementen • Kust & landelijke omgeving

Met de merkkernwaarden: • Vindingrijk • Verrassend • Verbindend • No-nonsense Waarbij de eigenschappen 'verbindend' & 'no-nonsense' vooral gelden voor de bewoners in de gemeente en 'vindingrijk' & 'verrassend' gebruikt kunnen worden richting bezoekers in het vermarkten van Alkmaar. Dit vormt samen het DNA van de gemeente, symboliseert haar unieke karakter en is relevant voor verleden, heden en toekomst. Zo heeft Alkmaar in 1573 de Spanjaarden verslagen door vindingrijkheid. Is de eerste duikboot is ontwikkeld door Cornelis Drebbel, afkomstig uit Alkmaar. En is zeevaarder Jan Janszoon Weltevree uit De Rijp degene die als eerste westerling voet zette op Zuid-Koreaanse bodem en adviseur werd van de koning. Verrassend is Alkmaar door de grote diversiteit aan winkels, het historisch centrum met ontelbare monumenten, het kleine compacte centrum, de vele mooie dorpen in het buitengebied, het cultuuraanbod, de grachten en het fraaie buitengebied 'onder de zeespiegel'.


Vooruitblik tot 2023 Een aspect waar Alkmaar direct mee te maken krijgt is het effect van ingezette themajaren. Deze themajaren hebben naar verwachting zowel regionaal, nationaal als internationaal impact op de stad, mits voldoende financiering voorhanden is om dit uit te voeren. Een vooruitblik: • • • • •

2019: Gouden Eeuw 2020: 400 jaar onderzeeër Cornelis Drebbel 2021: 375 jaar Hofje van Splinter, Ode aan Nederlandse landschap 2022: 450 jaar Cornelis Drebbel geboren, Floriade Almere 2023: 450 jaar Alkmaar Ontzet

Alkmaar Marketing heeft de ambitie om bovenstaande themajaren samen uit te voeren met haar Alkmaar PrachtPartners, Holland Boven Amsterdam, Amsterdam Marketing en NBTC. Campagnes en clusteren van evenementen Op het gebied van promotie wil Alkmaar Marketing onder meer campagnes initiëren en ontwikkelen om de bekendheid van Alkmaar te vergroten, de reputatie te verbeteren en bezoekers te verleiden om naar Alkmaar te komen. Dit willen we doen met in ons achterhoofd de genoemde kernwaarden. De campagnes zijn onder te verdelen in: •

Algemene campagnes die 'verrassend & vindingrijk' benadrukken

Themacampagnes zoals de Victoriefeesten en Wintercampagne

Campagnes rond producten/diensten zoals Alkmaar Prachtstad en de AlkmaarPas.

Campagnes 2019 Planning

Thema

Doelgroep

Jan

Tata Chess Toernooi

(regio)bewoners

Mrt/sept

Zomercampagnes & kustcampagnes

(regio)bewoners & (inter)nationale bezoeker

Apr/sept

Winkelcampagne

(regio)bewoners

Mei

AlkmaarPrachtstad campagne

(regio)bewoners

Sept/okt

Victoriefeesten

(regio)bewoners

Nov/mrt

Warme Wintermaanden

(regio)bewoners

Dec/jan

Alkmaarpas

(regio)bewoners

Regiefunctie, platform partners & bundeling van evenementen Alkmaar Marketing wil haar huidige rol in de Evenementendesk (advies aan organisatoren en zitting in evenementencommissie van de gemeente) versterken. Alkmaar Marketing wil daarbij een regiefunctie bekleden op gebied van de planning van de evenementen aan de hand van de seizoenskalender en een mogelijke bundeling van evenementen, op basis van de strategische uitgangspunten van AM. Ook valt onder deze regiefunctie het toetsen van nieuwe evenementen aan de merkwaarden van Alkmaar om vervolgens de ‘brand’-evenementen i.s.m. Gemeente Alkmaar te kunnen benoemen.
AMBITIES & DOELSTELLINGEN 2019

In de periode 2019 heeft Alkmaar Marketing de volgende ambities: • Alkmaar eenduidig en herkenbaar op de nationale en internationale markt positioneren • Regierol in de uitvoering van het bewaken en sturen van het merk Alkmaar • Doorgroei naar een proactieve citymarketingorganisatie Richting de doelgroepen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: • • •

Aantal bezoeken binnenstad – verhogen van 5% aantal bezoeken binnenstad, horeca en winkels. Gemiddelde besteding per dag – 15% verhoging. Verlenging gemiddelde verblijfsduur in Gemeente Alkmaar – verlenging van 15% in 2020.

Alkmaar Marketing is ambitieus in wat ze wil maar is afhankelijk van zowel publieke als private partijen om deze ambities te realiseren. Daarom geldt voor alle activiteiten die in dit plan zijn opgenomen, deze alleen gerealiseerd kunnen worden als we er met z’n allen in slagen om voldoende gelden bijeen te krijgen


MARKETINGPLAN 2019

(REGIO)BEWONERS Alkmaar heeft als centrumgemeente een hoge binding met de bewoners en de regio. De dagelijkse artikelen worden door bewoners vooral in de eigen gemeente gekocht. De niet-dagelijkse artikelen wordt door meer dan de helft gekocht door regiobewoners buiten Alkmaar (omliggende gemeenten). We willen bereiken dat de (regio)bewoners vaker naar Alkmaar komen en meer besteden. Hoe: door bijzondere en/of nieuwe winkels, evenementen en horeca onder de aandacht te brengen. Voor het jaar 2019 staan er verschillende activiteiten gepland voor de (regio)bewoners van Alkmaar e.o. GASTVRIJHEID Alkmaar is één van de meest gastvrije steden van Nederland (Toeristisch Imago Onderzoek 2018). Een gastvrije stad heeft ook een positieve invloed op de bewoners. • Nauwe samenwerking met VVV om bewoners te inspireren en informeren • 4x per jaar een ontdekkingswandeling voor (nieuwe) bewoners organiseren door Alkmaar en regio op basis van inschrijving.

CITYFILM In de Cityfilm wordt Alkmaar en haar regio getoond aan de hand van mooie verrassende, vindingrijke en verbindende beelden. Doelstelling: Kennis laten maken en enthousiasmeren van (toekomstige) bewoners door ze mooie beelden te laten zien van Alkmaar en haar regio. Doelgroep: Bewoners Inzet: • Homepage website Alkmaar Prachtstad • Bij de VVV • Kosteloos ter beschikking gesteld aan gemeente, partners en bedrijven (gebruik als: welkomstfilm, intro, presentaties, beurzen, open dagen, etc) • Getoond in hotelkamers • Social media Timing: Oktober 2019ALKMAARPRACHTSTAD MAGAZINE Dit is het magazine voor alle (regio)bewoners van Alkmaar. Vier keer per jaar valt het blad op de deurmat. De lezers zijn zeer tevreden over het magazine: ze geven het een 8+. Vooral de uitagenda wordt goed gewaardeerd. Doelstelling: Alkmaar Prachtstad Magazine is het blad dat (regio)bewoners lezen voor inspiratie en informatie over de stad en haar omgeving. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Laat je inspireren wat er in jouw stad en omgeving te doen is. • Evenementenkalender/evenementen uitlichten • Winkels • Horeca • Cultuurhistorie • Kaas • Landelijke omgeving Hoe: • 4x per jaar uitgave magazine in gemeente Alkmaar en omliggende gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk) huis aan huis verspreid • Verspreiden hotels, horeca, theater, musea, bibliotheken, etc • Digitaal verspreiden via social media Timing: Lente, zomer, herfst en winter editie


ALKMAARPRACHTSTAD WEBSITE Het bezoek aan de website neemt in unieke bezoekers maandelijks toe. Vooral de pagina's evenementen en winkelen worden goed bezocht. Daarom gaan we deze pagina's uitbreiden, met onder andere winkelroutes. Doelstelling: AlkmaarPrachtstad.nl is de officiële en betrouwbare plek waar (regio) bewoners naar toe gaan voor inspiratie en informatie over de stad. Doelgroepen: (Regio)bewoners Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl • Evenementen kalender/evenementen uitlichten • Winkels • Horeca • Cultuurhistorie • Kaas Hoe: • Duidelijke homepage • Compleet aanbod op de site • Actieve integratie met social media • SEO • Diverse landingspagina's bouwen conform de themajaren • Uitbreiden winkelpagina met winkelroutes Timing: Heel 2019


SOCIAL MEDIA Doelstelling: Het informeren en inspireren van (regio) bewoners en bezoekers, het aangaan van interactie en het creëren van ambassadeurs voor de stad. Doelgroepen: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap: Alkmaar beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl Hoe: • Facebook @AlkmaarPrachtstad: 16.044 fans • Instagram @AlkmaarPrachtstad: 3.613 volgers • Twitter @stadalkmaar: 2.616 volgers Timing: Heel 2019 NIEUWSBRIEF ALKMAAR PRACHTSTAD Alkmaar Marketing verzorgt en distribueert maandelijks de nieuwsbrief AlkmaarPrachtstad (5.000 abonnees). Doelstelling: • Informeren van de lezer en het verhogen van de doorklik naar de websites • Verhogen van het aantal abonnees Doelgroepen: (Regio)bewoners


Boodschap: Alkmaar bezoeken en beleven? Avondje uit, winkelen of lekker uiteten? Alle informatie is te vinden op AlkmaarPrachtstad.nl Hoe: • Aanmelden nieuwsbrief prominenter op de website • Facebookcampagne Timing: Elke maand ALKMAARPAS Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 adressen in Alkmaar en omgeving, zoals winkels, musea, bioscoop, theater en sport. Doelstelling: (Regio)bewoners en (Inter)nationale bezoekers te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en evenementen en te wijzen op het winkelaanbod in Alkmaar e.o. Doelgroepen: (Regio)bewoners en (Inter)nationale bezoekers Hoe: • Goed gevarieerd aanbod op AlkmaarPas • Promoten van de AlkmaarPas Timing: Heel 2019


(INTER)NATIONALE BEZOEKER Van alle bezoekers naar Alkmaar komt 60% uit Nederland. De meeste nationale bezoekers komen met 2 personen en zijn 50+ (TIO 2018, La Group). Vooral de bewoners uit de provincies Zuid-Holland en NoordBrabant komen graag naar onze stad en regio. Redenen om Alkmaar te bezoeken: 1. Winkelen 2. Fietsen/wandelen 3. Lunchen/dineren 4. Evenement bezoeken (met name de kaasmarkt) Daarvan komt 81% met de auto en 10% komt met de trein naar Alkmaar. Opvallend is dat 38% van de bezoekers ook naar de kust gaat. Van de internationale bezoeker komt 47% uit Duitsland, 10% uit Belgie, 10% UK en de rest uit overige landen. Daarnaast komt de Duitser gemiddeld 3,7x terug naar Alkmaar. GASTVRIJHEID Een tevreden bezoeker blijft langer, geeft meer geld uit, komt vaker terug en raadt eerder aan zijn familie/vrienden aan om ook een weekendje naar Alkmaar te komen. Ideeën in samenwerking met VVV (indien voldoende budget i.s.m. partners): • E-learning (hotels, horeca, bewoners, etc Alkmaar leren kennen) -> ambassadeurs creeren. • Elke vrijdag in het kaasmarktseizoen worden kaasmeisjes ingezet om de bezoekers te ontvangen en naar de kaasmarkt te leiden. • Speciale kaasblokken worden ingezet om de route vanaf het station te markeren naar de kaasmarkt. • Deelname aan de Metropoolcampagne "Old Holland" in samenwerking met Amsterdam Marketing.


WEBSITE VISIT ALKMAAR De bezoeker heeft andere informatiewensen over de stad Alkmaar en haar regio dan haar (regio)bewoners. Om de bezoeker meer gericht te informeren is de website Visitalkmaar.com gelanceerd. In Alkmaar komen vooral bezoekers uit Nederland, Duitsland, België en Engeland, daarom is gekozen voor 4 talen.

NIEUWSBRIEVEN Groeten uit Alkmaar introduceren in diversen talen (2.000 abonnees)

Doelstelling: Bezoekers inspireren om naar Alkmaar en haar regio te komen en te informeren

Doelgroep: (Herhaal)bezoekers

Doelgroep: (Inter)nationale bezoekers Boodschap: • Wat is er te doen in Alkmaar en haar omgeving? • Kaasmarkt • Cultuurhistorie • Fietsen en wandelen (strand & polders) • Winkels • Horeca • Grote evenementen uitgelicht • Bereikbaarheid • Overnachtingsmogelijkheden Timing: Heel 2019

Doelstelling: Elk half jaar informeren van de lezer voor herhaalbezoek en het verhogen van de doorklik naar de websites

Timing: Maart en september 2019 STADSPLATTEGROND Elk jaar wordt in een oplage van 80.000 stuks stadsplattegronden geproduceerd. De stadsplattegrond wordt op diverse punten in de stad en in de regio gedistribueerd en zijn voor bezoekers (en bewoners) gratis verkrijgbaar. Doelstelling: Informeren van de bezoeker Doelgroep: (Inter)nationale bezoeker Hoe: • Verspreiden op de kaasmarkt, hotels, VVV, horeca, winkels, etc. • Achterop van stadsplattegrond verwijzen naar website kaasmarkt voor het volledige verhaal over de kaasmarkt Timing: Hele jaar door


CAMPAGNES 2019

TATA CHESS Van 11 t/m 27 januari 2019 vindt de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament plaats in Wijk aan Zee. Op woensdag 16 januari spelen de grootmeesters de vijfde ronde van het toernooi in Alkmaar tijdens ‘Chess on Tour’. Doelstelling: Informeren over wat er te doen is tijdens het Tata Steel Chess Tournament in Alkmaar. Doelgroep: (Regio)bewoners Hoe: • Alkmaar Prachtstad Magazine • Alkmaar Prachtstad • Social Media • Nieuwsbrief • Digi borden • Website • PR Timing: November 2018 - januari 2019

WINKELCAMPAGNE Alkmaar is een heerlijke en veelzijdige winkelstad. De stad is niet voor niets verkozen door ZOOVER als winkelstad van Nederland. Doelstelling: Alkmaar als gezellige winkelstad profileren met een verrassend aanbod aan grote en kleine unieke winkels. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Laat je verrassen door het veelzijdige winkelaanbod van Alkmaar. Hoe: • Online en socialmedia campagne • Geïntegreerd in andere campagnes van Alkmaar Marketing • Winkelroutes op de website • PR Timing: April - september 2019
ZOMERCAMPAGNE Alkmaar positioneren als levendige historische kaasstad aan de kust/ buitengebied met een verrassend winkelaanbod en mogelijkheid tot wandelen/fietsen. Doelstelling: • Imago van Alkmaar versterken als cultuurhistorische stad aan de hand Gouden Eeuw thema • Imago verbreden, naast kaasmarkt heeft Alkmaar meer te bieden, zoals cultuurhistorische pareltjes, verrassend winkelaanbod, prachtige evenementen (Kaeskoppenstad, Victorie Sail, Victoriefeesten) en de mooie kust en het buitengebied. • Het bewust maken van Alkmaarders hoe mooi hun stad is. Doelgroep: (Regio)bewoners en nationale bezoekers Boodschap: Alkmaar is een levendige historische kaasstad aan de kust/buitengebied met een verrassend winkelaanbod en mogelijkheid tot wandelen/fietsen. Hoe: • Regio) bewoners: Multimediale campagne (radio, print, online, social, pr etc) met ankerpunten: cultuurhistorie, evenementen, winkelen • Nationale Bezoekers: Multimediale campagne (print, online, social, pr etc) met ankerpunten: kaasmarkt, cultuurhistorie, kust/buitengebied, evenementen, winkelen • Opzetten partnersamenwerkingen met NS en Kaasproducenten. Timing: Maart - september 2019

KUSTCAMPAGNE Alkmaar bewerkt de kust (Duitsers) met een kustcampagne Doelstelling: Vergroten aantal dagbezoekers aan Alkmaar en de regio Doelgroep: Duitse Bezoekers aan de kust Boodschap: Duitse KustBezoekers: Alkmaar pak je mee bij een verblijf aan de kust. Is het weer wat minder? Bezoek de kaasmarkt, een museum, pak een terrasje of ontdek Alkmaar vanaf het water. Hoe: • Kaasmeisjes on tour (braderie Egmond, op de stranden) • Aandacht langs de hele kust van Noord-Holland, door advertorials in de Egmonder krant, Wat te doen? magazine en Landal Greenpark magazine • Informatiefolders bij hotels en horeca (zomer editie en herfst/winter editie) • Abri campagne in kustgebied Timing: In de vakanties van Duitsland in de provincies Nordrhein Westfalen en Niedersachsen (voor en najaar) Bij voldoende participatie van partners kunnen we actiever - in samenwerking met Holland Boven Amsterdam - twee voor Alkmaar belangrijkste markten benaderen: Duitsland en België.UITAGENDA ALKMAAR PRACHTSTAD De meest complete online Uitagenda van Alkmaar. Met alle informatie over evenementen, concerten, musea, lezingen, exposities, theater, festivals en meer. Doelstelling: Ook voor avondjes uit en weekendtips, is AlkmaarPrachtstad.nl de aangewezen site met de meest complete Uitagenda van de stad. Doelgroep: (Regio)bewoners en bezoekers Boodschap: Wie wil weten wat er in Alkmaar te doen is, kijkt op AlkmaarPrachtstad.nl Hoe: • Uitagenda prominent op AlkmaarPrachtstad.nl • Etalage evenementen op Visitalkmaar.com • 4 maandelijks magazine Alkmaar Prachtstad • Digi borden • Nieuwsbrief • Facebookcampagne • Abri’s • Banners op partnersites Timing: Mei 2019

VICTORIEFEESTEN 1573, Nederland wil onafhankelijk van Spanje worden, maar de Spaanse overheersers zijn het daar niet mee eens. Op 21 augustus omsingelen ze Alkmaar, met het plan de opstandige stedelingen een lesje te leren. Maar, de Alkmaarders laten dat niet zomaar gebeuren. Ze gooien kokend teer van de stadswallen en steken de dijken door, net zolang tot de Spaanse soldaten op 8 oktober afdruipen. Bij Alkmaar begon dus de Victorie en dat wordt nog elk jaar op 8 oktober gevierd. Rondom 8 oktober worden de Victoriefeesten georganiseerd, een fantastische evenementenweek voor Alkmaarders én niet-Alkmaarders. In Alkmaar is het dan één groot feest met meerdere festivals en evenementen. Doelstelling: • Een sterk evenement in de etalage zetten om Alkmaar te positioneren als cultuurhistorische stad. • Bewust maken bewoners van Victorie • Verbinding onder bewoners creëren • Informeren bewoners over aanbod festivals en evenementen Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Bij Alkmaar begon de Victorie, vier het met ons mee! Hoe: Multimediale overkoepelende campagne Timing: September - oktober 2019WARME WINTERMAANDEN De Warme Wintermaanden is een overkoepelende campagne van evenementen in Alkmaar en Regio in de maanden december, januari, febuari (Winter Shopping, Winter Fair, Kerstmarkt, Winterkaravaan, Fonkelstad, Culinaire amusetour). De Warme Wintermaanden is een initiatief van ondernemers waarbij Alkmaar Marketing o.a. de overkoepelende marketing organiseert. Doelstelling: • Tijdens de Warme Wintermaanden wordt de stad Alkmaar e.o. gepositioneerd als een stad met een bruisende binnenstad en regio. Een historisch decor met authentieke, winterse gezelligheid voor jong en oud. • Naast de verbetering van het imago van Alkmaar en omstreken als (winkel)stad met een gezellig stadshart, is het doel om meer bezoekers te trekken en hogere bestedingen per bezoeker. Doelgroep: (Regio)bewoners en (regionale)bezoekers (<20 km), vrouw (boodschapper) Boodschap: Alkmaar heeft een bruisend stadshart, waar het gezellig winkelen en beleven is. Maar ook in de omliggende, pittoreske dorpen valt veel te beleven. Vooral tijdens de Warme Wintermaanden. Voor zowel bewoners als bezoekers worden festiviteiten georganiseerd. Dit mag je niet missen! Hoe: Multimediale campagne Timing: November 2019 - maart 2020

ALKMAARPAS Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 adressen in Alkmaar en omgeving, zoals winkels, musea, bioscoop, theater en sport. Doelstelling: Bewoners bewust te maken van de voordelen van de AlkmaarPas. Doelgroep: (Regio)bewoners Boodschap: Koop nu de AlkmaarPas en doe meer dan 300 leuke dingen, gratis of met korting. Hoe: • Multimediale campagne (outdoor, print, online, social, pr) • Verkooppunten duidelijk zichtbaar maken Timing: December 2019 - januari 2020


PERS EN KENNIS

PERS Het bewerken van pers en het genereren van ‘vrije publiciteit’ voor Alkmaar Marketing is van groot belang. Immers, marketing inspanningen werpen alleen vruchten af als de Bezoekers en Bewoners geïnspireerd worden door onze stad. Bij voorkeur niet door betaalde publiciteit maar door ‘onafhankelijke, vrije publiciteit’. Hiermee wordt de geloofwaardigheid vergroot.

Doelstelling: Het genereren van vrije publiciteit voor Alkmaar Prachtstad.

MEDIA MONITOR Alkmaar Marketing beschikt over een knipseldienst om zo 'free publicity' te meten en een zichtbaarheidswaarde aan te koppelen.

Doelgroep: De uiteindelijke lezers zijn (regio)bewoners en (inter)nationale bezoekers. Dit bereiken we via geselecteerde media/journalisten. Boodschap: Toegesneden op elke ‘niche’, dit kan variëren van kaas en cultuurhistorische bestemming Alkmaar tot thema’s fietsen/wandelen, winkelen. Hoe: • Het regelmatig opstellen en distribueren van persberichten (evenementen, statistieken, festivals, campagnes, etc). • Het ‘hosten’ van media (nationaal en internationaal met een focus op Duitsland en België) > persreizen zowel nationaal/internationaal en zowel op groeps- als individuele basis.

• • •

Het ‘pitchen’ van verhaallijnen pro actief neerleggen bij media, zoals Kaas, Cultuurhistorie, Winkelen en Landelijke omgeving Het realiseren van interviews Het samenstellen van persmappen (NL, EN en DU) op usb sticks inclusief evenementenkalender Het up to date houden van het persgedeelte op alkmaarprachtstad.nl (nieuws, beeldbank)

Doelstelling: Meetbaar maken van het free publicity op basis van inspanningen van Alkmaar Marketing en/of partners Hoe: Op basis van vooraf gedefinieerde steekwoorden van, voor Alkmaar Marketing relevante artikelen, inzichtelijk maken door vrije publiciteit te vertalen naar waarde als resultaat van een persbericht, interview of evenement e.d.ALKMAAR MARKETING ON TOUR Het platform voor informatie-uitwisseling en kennisdeling voor en met partners van de stad op een inspirerende locatie. Doelstelling: Onze partners nauw betrekken bij elkaar, bij de stad en bij de activiteiten van Alkmaar Marketing. Draagvlak en betrokkenheid creëren voor city-en regiomarketing activiteiten

ZAKELIJKE NIEUWSBRIEF B2B nieuwsbrief (278 abonnees, per kwartaal) Doelstelling: Onze partners en stakeholders informeren wat Alkmaar Marketing het afgelopen kwartaal heeft gedaan. Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en stakeholders

Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en genodigden

Boodschap: Kijk wat Alkmaar Marketing voor u doet en kan doen.

WORKSHOPS VOOR ONDERNEMERS Alkmaar Marketing biedt i.s.m. Bolwerk een kennisworkshop aan voor ondernemers.

Nieuwsbrief organisatoren (204 abonnees) Doelstelling: Informeren van nieuws/beleid mbt evenementen in Alkmaar e.o..

Doelstelling: De partners van Alkmaar Marketing ondersteunen met PR - en marketingkennis en vakkennis.

Doelgroep: Evenementenorganisatoren

Doelgroep: Partners van Alkmaar Marketing en genodigden Timing: Maart 2019

Boodschap: Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeente Alkmaar voor organisatoren, wat kan Alkmaar Marketing voor u doen. KENNISCENTRUM Voor Partners dient Alkmaar Marketing het kenniscentrum te zijn voor toerisme cijfers. (TIO, CVO, etc.) Hoe: Onderzoeken openbaar op Alkmaarmarketing.nl en via de b2b nieuwsbrief
ACTIVITEITENPLAN 2019 jan (Regio)bewoners - Alkmaar Prachtstad Magazine - Alkmaar Prachtstad Website - Social Media - Alkmaar Prachtstad nieuwsbrief (Inter)nationale bezoeker - Visit Alkmaar website - Visit Alkmaar social - Inzet kaasmeisjes - Nieuwsbrief 'Groeten uit Alkmaar' - City map Campagnes - Tata Chess Campagne - Winkelcampagne - Zomercampagne (Kaasmarkt/Gouden Eeuw/Victoriesail) - Kustcampagne - AlkmaarPrachtstad Campagne (uitagenda) - VictorieFeesten - Warme Wintermaanden - AlkmaarPas Campagne Pers - Persboek 2019 - Persbewerking - Persontvangst Stakeholders - Zakelijke nieuwsbrief - Evenementenorganisatoren nieuwsbrief - Workshops / inspiratie ondernemers - Kennisdeling op website

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec


ALKMAAR MARKETING Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar +31 (0) 72 512 10 70 info@alkmaarmarketing.nl www.alkmaarmarketing.nl