Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 9A | DECEMBER 2019

ARRANGEMENTER 29.11 - 17.02.2020 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

ALLERØD KOMMUNE ALLERØD Formand: Jens Jacob Krintel, 61 83 77 64, jens.jacob.krintel@ dadlnet.dk Næstformand: Kai Nørrung, 23 64 99 65, kainoerr​​​​​​​@hotmail.com Kasserer: Per Alban Hansen, 23 30 69 05, pah​​​​​@arffmann.dk

Adresse

Skoven 4, Biblioteket & Kulturhuset, Skovensvej 4, Allerød.

Besøgsven

Vil du hjælpe og gerne være besøgsven? Det er normalt et ugentligt besøg af ca. en times varighed. Vi mangler stadig frivillige. Ivan Christiansen, 29 39 16 93, ivanchr​@mail.tele.dk

ALLERØD: Allerød. EGEDAL: Ledøje-Smørum · Stenløse · Ølstykke. FREDENSBORG: Fredensborg. FREDERIKSSUND: Frederikssund · Jægerspris · Skibby · Slangerup. FURESØ: Farum · Værløse. GRIBSKOV: Græsted-Gilleleje · Helsinge. HALSNÆS: Frederiksværk · Hundested. HELSINGØR: Helsingør. HILLERØD: Hillerød. HØRSHOLM: Hørsholm. RUDERSDAL: Rudersdal.

Tilmelding til Svend Ole Jørgensen, 50 51 14 83. Pris: 280 kr. månedligt. www.prikbowling.dk

Den hjælpende hånd

Vi hjælper med små tjenester, som ikke indgår i de offentliges ydelser. Ikke opgaver, der hører ind under hjemmehjælpsordningen eller kræver autoriseret håndværker. Ilse Ottzen, 40 18 73 08 også hvis du ønsker at hjælpe. Betaling for evt. materialer samt kørsel - 1,93 kr. pr. km.

It-undervisning

Sted: Frederiksborgvej 15, 1. sal, Allerød. Se holdledere og kontaktpersoner på http://senior-it-allerod.dk Pris: 250 kr. for et 8-ugers kursus. 150 kr. for et 4-ugers.

Gymnastik

Har du lyst til at få besøg af et andet menneske, som du kan tale med? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt for dig i din dagligdag. Lene Krintel, 61 84 94 00.

•  Hold 1: Tirsdage kl. 9.30-10.30. Merete Larsen, 27 28 06 82. •  Hold 2: Tirsdage kl. 10.45-11.45. Bente Skytte Olsen, 48 17 00 14. •  Hold 3: Onsdage kl. 9-10. Elisabeth Højholt Sørensen, 31 65 40 42. Sted: Skoven 4.

Bisidder

Rådgivning

Besøgsvært

Få hjælp ved kontakt til fx kommune, læger og sygehuse. Vi yder støtte, så dine synspunkter bliver fremlagt og forstået rigtigt, og har naturligvis tavshedspligt. Birgit Lângerich, 48 17 12 65.

Bowling - Prik

Torsdage kl. 10.30-12.30. Frem til maj. Sted: Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35, Ballerup.

Vi sikrer, at vore medlemmer får den service, de har behov for. Fx hjemmehjælp til personlig pleje, rengøring, hjælpemidler, genoptræning og transportmuligheder. Får du ikke den hjælp, du er berettiget til? Lene Krintel, 48 17 48 34.

Stavgang

Peter Holbek, 48 14 49 91, se www.alleroedstavgang.dk

Tirsdagsmøder

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Skoven 4. Hyggeligt samvær, hvor alle er velkomne. Til nogle arrangementer sælges billetter. Pris: 30 kr. i 2019.

Traveture

•  Mandage kl. 9.30-12. Længere ture i rask tempo (8-9 km). Svend Ole Jørgensen, 50 51 14 83. •  Onsdage kl. 10. Kortere ture (7-8 km). Helge Jørgensen, 48 17 62 05. Turene foregår i al slags vejr.

Vågetjeneste

Har du som pårørende brug for hjælp omkring en døende, så har vi en vågetjeneste, der kan bistå dig. Vågetjenesten, 22 29 34 50. Ønsker du at indtræde i vågetjenesten? Ellen Hansen, 26 23 18 00. Susanne Schmidt, 40 14 09 58.

Billard

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Skoven 4. Venteliste. Henning Johansen, 31 13 14 68. ≤

Bowling - Den Røde Kegle

Onsdage kl. 11-13. Sted: Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35, Ballerup. http://denrodekegle.dk Tilmelding til Thorkil Foldager, 51 90 16 26. Pris: 270 kr. månedligt.

Bridge

•  Mandage kl. 10-21.30. •  Onsdage kl. 12-17. •  Fredage kl. 13-16. Sted: Skoven 4. Hold for begyndere, lidt øvede, øvede og turnering.

Nye spillere kan kontakte Peter Nielsen-Hannerup, 51 26 97 80, peter​@hannerup.dk Pris: 250 kr. ≤

Dart

Mandage kl. 10-12. Sted: Skoven 4. Venteliste. John Olsen, 48 17 00 14.

Debat - samtale

•  Mandage i ulige uger kl. 10-12.30. Tove Nielsen, 49 22 26 47, 21 71 76 22. Birte Eghoff, 22 82 76 84. •  Torsdage kl. 14-16.30. Ulige uger: Steffen Christiansen, 48 17 19 71. Lige uger: Christian Nyholm, 48 14 18 75, 26 48 48 77. Sted: Skoven 4. Maks. 10 deltagere til dybdegående samtaler om aktuelle spørgsmål. ≤

Engelskundervisning

Mandage kl. 13-15. Sted: Skoven 4. Engelsk i hverdagen. Tilmelding til Erling Larsen, 20 28 74 45, linglars​@gmail.com

Gymnastik

•  Tirsdage kl. 9.30-10.30. Birgit Frank-Nielsen, 49 14 76 59. •  T  irsdage kl. 10.45-11.45. Bente Skytte Olsen, 48 17 00 14. •  O  nsdage kl. 9-10. Elisabeth Højholt Sørensen, 31 65 40 42. Sted: Skoven 4. Pris: 200 kr.

Højskolesang

2. torsdag i måneden kl. 10-11.30. Sted: Sognegården, Kærvej 20, Blovstrød. Deltag i højskolesang.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

9A


Tilmelding til Hanne Hauberg, 25 77 49 85.

Litteraturkredse

•  2. onsdag i måneden kl. 15-17. Hold 1: Bodil Stentoft, 48 17 29 66. •  1. onsdag i måneden kl. 15-17. Hold 2: Helen Nielsen, 26 27 40 17. •  1. onsdag i måneden kl. 10-12. Hold 3: Jette Jungersen, 21 22 32 40. •  Onsdage kl. 12-14. Hold 4: Grete Holm, 22 86 67 33. Sted: Skoven 4.

Madklubber

•  Hold 1: Onsdage lige uger kl. 16.30-21.30. Venteliste. Erland Nielsen, 48 17 27 08. •  Hold 2: Torsdage lige uger kl. 16.30-21.30. Ledige pladser. Anders Kaae, 48 14 48 15. Sted: Lillerød Skole, Frederiksborgvej 65, Allerød. Pris: Betaling for råvarer.

Pc-hjemmesupport

Alle hverdage kl. 9-16. Hans Clemensen, 21 80 01 27. Jens Kruuse, 31 61 67 53. Pris: Min. 100 kr.

Stole-/rytmedans

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Kirkehavegaard, Kirkehaven 16, Allerød. Før kaldet stolezumba - for aktive, nysgerrige og nogenlunde mobile deltagere. Få gang i både muskler, kondition, hjerneceller, koordinering og lattermuskler. Maks. 30. Tilmelding til Jytte Bruun, 40 41 36 12, jysvbruun​@gmail.com eller Annette Hauge, 48 42 83 34. Pris: 240 kr. for 10 gange.

Strikkecafe

Mandag i lige uger kl. 10-12.30. Sted: Sognegården, Kærvej 20, Blovstrød. Kom og vær med. Medbring selv materialer. Vi strikker efter eget ønske eller små trøjer til Røde Kors. Birte Kargaard, 48 17 63 98. Hanne Hauberg, 48 17 49 85.

Sundhed

Livskvalitet i den 3. alder. 2. fredag i måneden kl. 13-15.30. 2

det sker

december 2019

Sted: Skoven 4. Venteliste. Alis Moss, 24 21 48 47.

Whist

Onsdage kl. 19-22. Sted: Skoven 4, 1. sal rum C. Vi ser gerne nye deltagere. Der spilles ikke med fast makker, men trækkes lod hver onsdag. Tilmelding til Erling Rygaard, 50 80 80 04. Pris: 200 kr. ≤

EGEDAL KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Kirsten Pedersen, 47 17 00 44, kirstenmp​​​​​​​​​​@mail.tele.dk

LEDØJE-SMØRUM Formand: Jørgen Storm, 29 27 96 02, stormto​​​​​​​​​​@hotmail.com

Hjemmeside

www.ældresagen.dk/ ledøje-smørum

Besøgsven

Vil du have en besøgsven, eller har du brug for en at tale med eller gå en tur med? Har du lyst til at blive besøgsven? Birgit Nielsen, 44 97 42 88, birgitni​@hotmail.com

Bisidder

Du kan få hjælp til kontakt til fx kommune, læge og sygehus. En frivillig er din medlytter og støtte og er ligestillet med dig. Tavshedspligt. Eva Petersen, 26 74 52 02, eva.sonny​@os.dk

Bowling

Mandage kl. 13-14. Sted: Tempovej, Ballerup. Det er muligt kun at spille hver 2. mandag. Juleafslutning 16. december. Knud Jørgensen, 30 34 08 39, leilaogknud​@nypost.dk

Bridge

Onsdage kl. 9-13. Sted: Smørum gamle skole, Smørumovre. Knud Aage Larsen, 44 65 92 91, k.aa.larsen​@mail.tele.dk

It-hjemmesupport

For alle i Ledøje-Smørum, som ikke kan komme til it-cafeen,

eller hvor problemet skal løses hjemme - fx netværksog printerproblemer eller stationær pc. Carl Christian Andersen, 29 33 07 08. Per Husteed, 21 47 26 25, hverdage kl. 15-17.

It-cafe

Torsdage kl. 14-16. Sted: Smørum Bibliotek, Flodvej, Smørum. For alle. Vi hjælper med pc, tablet, iPad og mobiltelefon. Per Krag, 20 85 38 18. ≤

Spiseven

Vil du være spiseven? En gang om ugen spiser du gratis med en af beboergrupperne på Plejecenter Porsebakken, Ledøje. Jørgen Storm, 29 27 96 02.

Telefonstjerne

Tryghedsopkald - et tilbud til enlige, der ønsker tryghed ved et opkald hver morgen. Birgit Nielsen, 44 97 42 88, birgitni​@hotmail.com

Varme hænder

En hjælpende hånd fra frivillige til de opgaver, som hjemmehjælperen ikke må eller kan tage sig af. Fx justering af tv, hjælp med breve eller følgeskab til læge. Eva Petersen, 26 74 52 02, eva.sonny​@os.dk

Værksted

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Ungdomsskolens værksted, Hindbærvangen 224, Smørum. Har kan du arbejde med metal og træ eller lave småreparationer sammen med andre. Torben Jørgensen, 47 17 64 61, tgjoer​@stofanet.dk ≤

Nytårskur 2020

Søndag 5. januar kl. 15-17. Sted: Kulturhuset, Flodvej i Smørum. Vi ønsker alle medlemmer et godt nytår og takker for det gamle med et glas bobler og lidt godt til ganen. Tilmelding: Erik Poulsen, 61 86 31 48, erik.poulsen​@smoerumnet.dk ≤≥

Årsfest 2020

Fredag 7. februar kl. 18-23. Sted: Kulturhuset, Flodvej, Smørum.

En dejlig middag med to flasker vin på hvert bord. Yderligere drikkevarer kan købes. Herefter dans til levende musik. Grupper kan tilmelde sig 8-mands borde. Tilmelding: Erik Poulsen, 61 86 31 48, erik.poulsen​@smoerumnet.dk Pris: 300 kr. ≤ ≥

STENLØSE Formand: Kirsten Pedersen, 47 17 00 44, kirstenmp​​​​​​​​​​@mail.tele.dk Næstformand: Jette Bærentzen, 23 81 84 05, jbbaeldre​​​​​​​@gmail.com

Adresse

HEP-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse.

Besøgsvenner

Vi mangler besøgsvenner! Har du lyst til at besøge en pensionistkollega til hyggeligt samvær en gang om ugen eller hver 14. dag? Evelyn Sørensen, 28 74 43 36, Evelyn​@youmail.dk

Besøgsvært

Har du lyst til at få besøg til en kop kaffe, gå en lille tur, få en sludder, fx en gang om ugen eller hver 14. dag? Evelyn Sørensen, 28 74 43 36, evelyn​@youmail.dk

Bisidder

Vil du have en med, som kan medlytte og støtte hos offentlig myndighed og læge? Kirsten Pedersen, 47 17 00 44.

Spisevenner på plejecentrene

Frivillige spisevenner på plejecentrene i Egedal Kommune. Vil du gøre en forskel? Kirsten Pedersen, 47 17 00 44.

Tryghedsopkald

Ønsker du et kort opkald, maks. tre minutter, hver morgen? Mogens Christiansen, 27 96 34 23. Annie Havnsø, 60 88 34 86.

Billard

Tirsdage i lige uger kl. 9.30-12. Sted: HEP-huset. Skomager-billard. Søren Hau Nielsen, 23 31 62 61.


Bogbinding

Tirsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset. Bogbinding ved Henning Davidsen, 41 98 25 62. ≤

Bowling

Fredage kl. 11-12. Sted: Ballerup. Bowling i Ballerup. Kun for medlemmer. Ketty Thorsteinsson, 47 17 66 96. Pris: Betaling for baneleje mv.

Erindringsværksted

Onsdage i lige uger kl. 13-15. Sted: HEP-huset. Del dine erindringer med andre. Lis Neergaard, 24 66 50 77. ≤

Flittige hænder

Mandage i ulige uger kl. 13-16. Sted: HEP-huset. Håndarbejde, hygge eller måske en kop kaffe. Ingen tilmelding. Anni Skoven, 47 17 62 87, aoskoven​@gmail.com Inger Lønne, 47 17 06 89, niels.loenne​@mail.dk ≤

Frimærker

Fredage i lige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset. Frimærker - bytte, vurdering, råd og vejledning. Mogens Schrøder, 22 97 61 63. ≤

It-hjælp i hjemmet

•  Tirsdage kl. 9-12. •  Torsdage kl. 9-12. Har du ikke mulighed for at deltage i it-kurserne i HEPhuset, kan vi måske hjælpe dig med det, der driller. Jørgen Storm, 23 39 51 58, tirsdag og torsdag kl. 9-12, for aftale.

Knipling

Torsdage kl. 13-16. Sted: HEP-huset. Erna Christensen, 91 46 47 24. ≤

Ladyerne

Onsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset. Kvindegruppe med samvær om forskellige emner. Bente Frederiksen, 31 21 51 34. ≤

L’hombre

Fredage kl. 12-16. Sted: HEP-huset. Henning Aunstrup, 24 28 21 09. ≤

Litteratur

•  Hold 1. 1. tirsdag i måneden kl. 10-12. Ása Solok, 47 17 23 12. •  Hold 2. 2. tirsdag i måneden kl. 10-12. Ej heller biografier. Kirsten Munk, 22 14 28 66. •  Hold 3. 3. tirsdag i måneden kl. 10-12. Kirsteine Pedersen, 47 17 12 21. •  Hold 4. 4. tirsdag i måneden kl. 10-12. Kirsten Berner, 41 40 08 61. •  Hold 5. 2. onsdag i måneden kl. 10-12. Hanne Fallesen, 22 32 52 47. Sted: HEP-huset. Al slags litteratur, undtagen krimier. ≤

Madammerne

Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset. Samvær for kvinder, ved AnneMarie Baszkiewic, 49 14 64 37. ≤

Maleklub

Mandage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Stenløse Kulturhus lokale kunstzonen (15). Olie-/akrylmaling på lærred eller andet materiale. Tegning/akvarel. Vi tager evt. på udstilling. Lærred kan opbevares aflåst fra gang til gang. Mulighed for kaffe/te i lille køkken. Lone Jacobsen, 47 17 25 18, lonejacobsen13​@gmail.com

Speakers corner

•  Hold 1. Torsdage kl. 9.30-11.30. Aase Sonne. •  Hold 4. Onsdage kl. 10-12. Karin Sejr Olsen, 48 18 46 40. •  Hold 5. Fredage kl. 11-13. Engelsk for begyndere. Barbara Stougård, 48 18 38 39. Sted: HEP-huset. Samtaler på engelsk. ≤

Vandretur i Ganløse

Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Rytterskolen, Ganløse. Kirsten Hald, 26 41 86 77.

Vandreture i Stenløse

•  Den korte tur. Torsdage kl. 9-10.30. Gudrun Pedersen, 47 17 22 92. •  Torsdage kl. 9-10.30. Den raske tur på ca. 1½ time. Finn Nykjær, 20 36 13 67.

•  Korte ture i roligt tempo ca. 1 time. Tirsdage kl. 9-10. Kirsten Pedersen, 47 17 00 44. Mødested: Byvej over for kirken. Alle er velkomne - bare mød op.

Vandreture i Veksø

Tirsdage kl. 9-10. Sted: Veksø Skole. Hanne Fallesen, 22 32 52 47.

Julearrangement

Tirsdag 10. december kl. 12. Sted: HEP-huset. Koldt bord med lune retter, inkl. en øl/vand. I år underholder Torben og Anitta Müller med sange, vi alle kan synge med på (sanghæfter udleveres). Som sædvanlig vil der være julelotteri, kaffe og småkager. Dørene åbnes kl. 11.30. Pris: 250 kr. Ikke-medlemmer: 380 kr. ≤ ≥

Swingende jazz

Tirsdag 7. januar kl. 13.30. Sted: HEP-huset. Vi starter året med et glas champagne og swingende jazzmusik leveret af Savoy Jazzmen. Deres repertoire rummer en række velkendte numre som fx ”Sidder på et værtshus”. Ingen forudbestilling af billetter. Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 60 kr. ≤ ≥

Billetsalg til italiensk aften Tirsdag 21. januar kl. 12.30  i HEP-huset.

Hundehoveder og hængerøve

Tirsdag 21. januar kl. 13.30. Sted: HEP-huset. De fleste kan nok gætte, hvem vi skal høre om, nemlig Ove Sprogøe, for i 2019 ville han være blevet 100 år. Pris: 40 kr. Ikke-medlemmer: 50 kr. ≤ ≥

Takt og tone i 100 år

Tirsdag 4. februar kl. 13.30. Sted: HEP-huset. Måske har nogle af os brug for at få frisket hukommelsen op på takt og tone. Allan Højer underholder med kabareten ”Takt og tone i 100 år”. Pris: 40 kr. Ikke-medlemmer: 50 kr. ≤ ≥

Vi spiser sammen

•  Torsdag 9. januar kl. 18. Tilmelding er i gang. •  Torsdag 6. februar kl. 18. Tilmelding fra 10. januar kl. 8.

•  Torsdag 5. marts kl. 18. Tilmelding fra 7. februar på hjemmesiden. Sted: HEP-huset. Menuen kan ses på HEP-husets opslagstavle, i nyhedsbrevet eller på hjemmesiden, hvor du kan tilmelde dig. Obs! Dørene til salen åbnes en halv time før. Jette Bærentzen, 23 81 84 05. Pris: 70 kr. Ikke-medlemmer: 90 kr. ≤ ≥

Italiensk aften

Torsdag 27. februar kl. 18. Sted: HEP-huset. Vi skal ha’ italiensk aften, hvor der bliver serveret en lækker italiensk buffet. Marco Martiri synger og fortæller små historier fra sit liv. Pris: 175 kr. Ikke-medlemmer: 200 kr. ≤ ≥

ØLSTYKKE Formand: Susanne Kongsaa, 51 35 02 89, FM.Oelstykke.237​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Bjarne Hansson, 40 26 34 10, bha120150​​​​@gmail.com

Besøgsvenner

Hvem vil ikke gerne have en ven? Vil du være besøgsven, eller ønsker du en besøgsven? Inge Hjort, 21 42 03 50.

Bowling

Tirsdage kl. 14. Sted: Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35. Leni Lensing, 40 77 92 70. Otto Fredskilde, 60 64 75 06.

Cafe

Tirsdage kl. 13.30-15. Sted: Bibliotekssalen, Østervej 1. Motions-/hyggecafe for demente og pårørende. Vi mødes til en kop kaffe, en god snak, synger et par sange, hvorefter vi laver hensyntagende stolegymnastik/ gåture. Conni Olesen, 24 22 80 06 - også hvis du vil være frivillig.

Hjælpende hånd

Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære eller banke et søm i væggen? Eller problemer med andre praktiske små gøremål i dit hjem? det sker

december 2019

3

»


Så har du måske brug for en hjælpende hånd. Lise Knudsen, 29 45 09 28.

Krolf

Mandage kl. 12-14. Sted: Håndboldhallen/Ølstykke Idrætscenter. Karsten Andersen, 51 91 30 53, karsten02​@gmail.com Pris: 100 kr. pr. sæson.

Leg og samvær

I naturen og museumsbesøg. Museumsbesøg 29. januar. Tilmeld dig, og få tilsendt mødested/tid. Ester Bramstrup Nielsen, 41 56 80 77. Vinnie Nielsen, 50 57 52 61. Erik Schmidt, 47 17 49 27.

Linedance

Tirsdage. Sted: Græstedgård, salen. Kl. 11.45-13: Begyndere. Kl. 13.15-14.30: Let øvede. Kl. 14.40-15.55: Øvede. Nye deltagere er velkomne kom og få en gratis prøvetime. Ketty Jørgensen, 47 17 99 81, 40 35 97 81, Kettyhoejbjerg​@gmail.com Pris: 300 kr. halvårligt.

Litteraturkredse

•  2. tirsdag i måneden kl. 10-12. Birgit W. Nielsen, 47 17 80 91. •  3  . tirsdag i måneden kl. 13-15. Jytte Præbel, 26 17 52 46. •  4. tirsdag i måneden kl. 10-12. Thue Alling, 41 41 96 71, thueaalling​@gmail.com •  1. onsdag i måneden kl. 10-12. Lizzi Stokkendahl, 47 17 98 65. •  4. onsdag i måneden kl. 10-12. Grethe Holmberg Huge, 44 98 00 92. Sted: Græstedgård, lokale 8.

Nyhedsmail

Husk at tilmelde dig til at modtage nyhedsmail. Så får du vigtige, aktuelle informationer. Gå ind på vores hjemmeside, og meld dig til.

Nytårskur

Vi gentager succesen med vores nytårskur. Kom og skål i et glas boblevand med hjemmelavet kransekage og kaffe - gerne i det store nytårsskrud - og få en svingom med musik af Per Bjørn. Tilmelding på hjemmesiden senest 3. januar. Pris: 75 kr.

4

det sker

december 2019

Samvær - kun for damer Sted: Græstedgård. Venteliste: FM.Oelstykke.237​@ aeldresagen.dk

Samvær - kun for herrer Sted: Græstedgård. Vi har fem herreværelser spørg om plads: FM.Oelstykke.237​@ aeldresagen.dk

Sangaften

Torsdag 12. december kl. 19-21. Sted: Ølstykke Bibliotek, salen. Kai Normann Andersen, 47 17 97 82, jytte.normann.andersen​@ post.tele.dk Pris: Ca. 150 kr. for seniorsanghæfte, ca. 175 kr. for ever­greenløsblade.

Skolevenner

Vil du bruge nogle timer om måneden sammen med glade og nysgerrige børn? Vær med til at bygge bro mellem generationerne ved at læse højt for børn, fortælle historier, hjælpe med lektier eller være den voksne, der kan svare på ”alt”. Jens Andersen, 21 49 06 92, bb_ja​@mail.tele.dk

Spis sammen

16. januar, 30. januar, 13. februar og 27. februar. Sted: Ølstykke Kro. Tilmelding og detaljer via hjemmesiden. Pris: 110 kr.

Spisevenner

Vil du være spiseven for en beboer på et plejehjem i Egedal Kommune? Ring til Susanne Kongsaa, 51 35 02 89, og hør nærmere.

Stolegymnastik

Mandage kl. 13-14. Sted: Bibliotekssalen. Ketty Jørgensen, 47 17 99 81, 40 35 97 81, kettyhoejbjerg​@gmail.com Marie Louise Borgen, 28 96 60 71, syslaborgen​@gmail.com

Bridge

Torsdage kl. 13-17. Sted: Græstedgård, lokale 10, Ølstykke. Helen og Geo Jensen, 47 17 93 96. ≤

Engelsk

For let øvede - hold 5. Fredage kl. 10-12. Sted: Græstedgård, lokale 7. Venteliste. Margrethe Maibøll, 60 47 45 24, Mmaiboell93​@gmail.com Pris: 50 kr. + materialer. ≤

Engelsk

For fortsættere/øvede - hold 3. Onsdage kl. 10-12.15. Sted: Græstedgård, lokale 10. Mere flydende tale hjemmeopgaver. Kamal Khan, 30 51 36 31, kk_consult​@hotmail.com Pris: 50 kr. + materialer. ≤

Engelsk

For lidt øvede - hold 4. Onsdage kl. 13-15.15. Sted: Græstedgård, lokale 10. Kamal Khan, 30 51 36 31, kk_consult​@hotmail.com Pris: 50 kr. plus materialer. ≤

Engelsk - hold 1

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hovedbygningen, Græstedgård, lokale 10. Brushupkurset foregår udelukkende på engelsk for dem, der har haft noget engelsk før, men ønsker at genopfriske det, så de rent faktisk ”tør sige noget”. Helle Arnø, 47 17 24 53, 20 91 24 53. Pris: 100 kr. ekskl. bøger. ≤

Engelsk - hold 2

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Græstedgård, lokale 7. Samtale for let øvede. Venteliste. Margrethe Maibøll, 60 47 45 24, Mmaiboell93​@gmail.com Pris: 50 kr. ekskl. bøger. ≤

Maleklub

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14.30-18. Sted: Græstedgård, lokale 7. Akrylmaling på lærred. Vi inspirerer hinanden og tager på udstillinger m.m. Hanne Knudsen, 30 23 80 96, hgk​@pc.dk Pris: 300 kr. for kaffe, kage og tilskud til udflugter, til Nordea, konto 1345 3497 378 523, mrk. maling og navn på deltager.

Petanque

•  Tirsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 13-15. Sted: Petanquebanerne i Græstedgårds have, Ølstykke. Vi spiller året rundt. Du skal selv medbringe kugler, men du kan låne, hvis du vil prøve.

Medbring kaffe. Poul Erik Dahl, 27 25 67 50. Frede Bisgaard, 48 18 65 06.

Stavgang

Onsdage kl. 13-15. Sted: P-pladsen ved Græstedgård, Udlejrevej 13 B, Ølstykke. Vi går hele året. Ingelise Lehmann, 47 17 92 01.

Strik og hygge

3. onsdag i hver måned kl. 13-16. Sted: Græstedgård, lokale 7, Ølstykke. Vi strikker og hygger. Inge Hjort, 47 17 76 50, ihhnnypost​@gmail.com ≤

Traveture

Torsdage kl. 10-12. Sted lige uger: Ølstykke Station. Sted ulige uger: Bryggertorvet, Gl. Ølstykke. Korte ture (4-6 km). Ingen tilmelding. Sidste torsdag i måneden tager vi på tur. Benny Bauner, 30 49 49 08.

Traveture

Torsdage kl. 10-14. Sted lige uger: Ølstykke Station. Sted ulige uger: Bryggertorvet, Gl. Ølstykke. Lange ture (8-10 km). Hele året. Sidste torsdag i måneden altid ved Ølstykke Station, da vi tager på tur med bus eller tog. Husk madpakke. Ingen tilmelding. Lillian Sørensen, 47 17 76 71.

Whist

Mandage kl. 19-23. Sted: Hovedbygningen på Græstedgård, lokale 10, Udlejrevej 13 B, Ølstykke. Inga Møller, 30 29 80 28. ≤

Ældremotion - stræk og bøj Mandage kl. 10-12. Steder: Ølstykkehallen og Badmintonhallen, Stadionvej, Ølstykke. Venteliste. Er du ny, så send en mail til sogb.oelstykke​@gmail.com med navn, adresse og telefon for venteliste! Pris: 100 kr.

Åbent værksted

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Ungdomsskolens værksteder, Hindbærvangen 224, Smørum. Der arbejdes både med metal og træ.


Torben Jørgensen, 47 17 64 61, tgjoer​@stofanet.dk

Nordisk Film i Valby

Torsdag 30. januar kl. 11-12.30. Sted: Nordisk Film, Mosedalvej 14, Valby. Tag med på rundvisning hos Nordisk Film, og hør om den danske filmhistorie. Køb billet på hjemmesiden, og se flere informationer. Pris: 130 kr.

FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG Formand: Erling Vraa, 26 18 17 16, formand@ fredensborg-aeldresag.dk

Aktiviteter og diverse

www.aeldresagen.dk/ fredensborg Kasserer: Henrik Nielsen, 49 14 68 04. Kontingent, motion. Gymnastik, floorball og yoga: Medlemspris 200 kr. Aktiviteter på ugentlig basis: 100 kr. Aktiviteter mindre end ugentligt: 50 kr. Lindrende vandtræning: 90 kr. pr. gang, betalt forud halvårligt. Er du i tvivl, så ring til kontaktpersonen.

Besøgsvenner søges

Ældre Sagen tilbyder kurser. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Bisidder - ekstra øjne og ører

En frivillig er ekstra øjne og ører hos læge, kommune og andre steder. Tavshedspligt. Lennart Dahlrot, 52 39 25 20.

Cykelpiloter

•  Mandage og onsdage kl. 10-12. Sted: Benediktehjemmet, Fredensborg. •  Mandage kl. 10-12. Sted: Else Mariehjemmet, Humlebæk. •  Tirsdage kl. 10-12. Sted: Egelunden, Kokkedal. •  Onsdage kl. 10-12. Sted: Øresundshjemmet, Humlebæk. •  Fredage kl. 9-12. Sted: Mergeltoften, Nivå. •  Onsdage kl. 10-12. Sted: Benediktehjemmet. •  Fredage kl. 9-12. Sted: Lystholm, Fredensborg. Ib S. Mørch, 61 26 21 57. Cykelpiloterne cykler med plejecentrenes beboere (forbehold for ændringer).

Den hjælpende hånd

Hjælp til opgaver som fx at rydde op i skabe, slå søm i, skrive et brev m.m. samt ledsage til læge eller tandlæge. Lone Frilund, 21 46 03 56.

Demensaflastning

Ældre Sagen i Fredensborg tilbyder nu nyhedsbrev pr. e-mail, der udkommer ca. 10 gange om året. Opret dig på www.fredensborg-aeldresag.dk

Vil du være frivillig aflaster? Du får et kursus, hvor du lærer, hvordan du aflaster en pårørende til et menneske med demens. Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Agnes Castella, 21 82 33 77. Anna-lise Stokholm, 23 81 91 59.

Arrangementer

Følgesvend

Elektroniske nyhedsbreve

Tilmeld maks. to personer pr. arrangement. Tilmeldingen, der er bindende, foretages på www.aeldresagen.dk/ fredensborg

Besøgshunden og dens fører

Er det svært for dig at komme alene til et nyt sted? Eller er du usikker ved at benytte offentlig transport? Tavshedspligt. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Hunden og dens fører er uddannet til at besøge plejehjem eller dit hjem. Vibeke Brix, 51 72 61 61.

Følgesvende søges

Besøgsven

Vi ledsager beboere på Mergeltoften til den månedlige gudstjeneste. Vi henter dem og bliver sammen under gudstjenesten og kaffebordet. Bitten Davidsen, 49 18 12 40.

Ønsker du en besøgsven? Tavshedspligt. Anna-Lise Stokholm, 23 81 91 59. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Gudstjeneste på Mergeltoften

Hjælp til høreapparater

•  1. tirsdag i måneden kl. 10-11.30. Sted: Lindehuset, Jernbanegade 28 B, Fredensborg. •  1. onsdag i måneden kl. 13-14. Sted: Dagcentret, Ida Tesdorphsvej 2, Humlebæk. •  3. tirsdag i måneden kl. 10.30-11.30. Egelunden, Egedalsvej 2, Kokkedal. •  3. torsdag i måneden kl. 10.30-11.30. Sted: Mergeltoften 2, Nivå. Vi hjælper med spørgsmål om høreapparater og praktiske problemer. Ingen tilmelding. Hjemmebesøg hos dårligt gående efter aftale. Kirsten Vedum, 30 54 54 51. Bjarne Strandberg-Hansen, 21 29 14 02.

Indkøbsture

Hørsholm Midtpunkt. 4. onsdag i måneden kl. 12. Fortrinsvis for svagtseende, kørestols- og rollatorbrugere. Du bliver hentet og kørt til Hørsholm Midtpunkt, hvor frivillige følger dig rundt. Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Frivillige søges. Pris: 50 kr. pr. gang.

It-samvær på plejehjem

Motionsvenner søges Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Pårørendecafe

Mandag i lige uger kl. 11-14. Sted: Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal. For pårørende til mennesker med en svær eller alvorlig sygdom. Mød andre i lignende situation. Bare kom. Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Erling Vraa, 26 18 17 16.

Retshjælp

1. tirsdag i måneden kl. 16-17. Sted: Lokaladvokaterne, Humlebæk Strandvej 77. Advokat Marianne Homann yder gratis førstehjælp om de fleste retsområder, herunder bolig, arveforhold mv., og vurderer, om du har en sag. Rådgivning om fri proces eller retshjælpsforsikring. Erling Vraa, 26 18 17 16.

Samværsgruppen

1. mandag i måneden kl. 14.30. Sted: Mergeltoften. Vi ledsager beboere på Mergeltoften til nogle timer, hvor vi hygger os med kaffebord, sang og forskellige spil. Birte Hansen, 23 49 66 46. Britta Pedersen, 45 86 51 08.

Sted: Egelunden. Det er underholdning, og ikke undervisning, så du behøver ikke særlig it-viden. Vil du være it-frivillig, så ring. Lona Dencker Brockmann, 20 95 93 26.

Telefonkæde

Kaffemik

En telefonven, der ringer en gang om ugen. Birthe Foder, 29 90 49 16.

4. onsdag i måneden kl. 14.30. Sted: Egelunden, 4. sal. Kaffebord med beboerne. Birthe Foder, 29 90 49 16.

Opkald hver morgen. Du ringer selv videre. Du afleverer en nøgle til den, der skal kontaktes, hvis du ikke svarer. Erna Schou, 49 18 13 90.

Trivselstelefon

Tryghedsopkald

Vil du som kørestolsbruger gerne have en tur ud i frisk luft ca. en gang om ugen? Vi har måske en frivillig, der gerne vil køre dig. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Et dagligt opkald kan give dig tryghed. Vi aftaler på forhånd, hvad vi skal gøre, hvis du ikke svarer. Tavshedspligt. Marie-Louise Ekstrøm, 28 11 09 19. Birte Hansen, 23 49 66 46.

Kørestolsskubbere søges

Vejledning lokalt

Kørestolsskubber

Vil du gå tur med en kørestolsbruger hver eller anden uge? Fra plejehjem eller fra brugerens eget hjem. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Motion i dit hjem

Kan du ikke deltage på et gymnastikhold, så hjælper vi dig med nogle lette øvelser. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Har du brug for vejledning i forbindelse med kontakt til fx offentlige myndigheder? Lone Frilund, 21 46 03 56.

Vågetjeneste

Frivillige tilbyder at være hos den døende de sidste døgn. Vi giver ro, nærvær og tryghed. Vi erstatter ikke professionelt personale - ikke plejeopgaver. det sker

december 2019

» 5


Vagttelefon, 40 97 95 95. Helle Wikstrøm. Anne-Marie Paul.

Vågere søges!

Ønsker du at hjælpe, så tilbyder Ældre Sagen den nødvendige uddannelse. Vagttelefon, 40 97 95 95. Helle Wikstrøm. Anne-Marie Paul.

Motion - instruktører søges! Har du lyst frivilligt til at undervise i motion på Ældre Sagens hold? Vi har løbende behov for at udvide vores stab af instruktører. Erfaring er ikke nødvendig, vi sørger for uddannelse. Ring for en uformel snak. Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95.

Badminton

•  Mandage kl. 8.30-12. •  Tirsdage kl. 8.30-10. •  Onsdage kl. 14.30-16.30. •  Torsdage kl. 8-10.30. Sted: Laden, Mariehøj 204, Nivå. Medbring ketsjer og fjerbolde. Inge Artsøe, 20 20 32 30.

Bordtennis

•  Lørdage kl. 13-16.30. Sted: Den nye multihal, Fredensborg Skole, Humlebækvej 10. Torben Hansen, 26 24 07 46. •  Tirsdage kl. 9-11. Sted: Bøgegården, Kokkedal. Jette Hansen, 40 98 95 06.

Bowling - Slots Bowl

Onsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Københavnsvej 23, Hillerød. Opstart i 2020 i uge 2 afslutning i uge 14. Fælleskørsel fra Humlebæk Dagcenter kl. 13. Kirsten Hansen, 49 19 22 93. Hilmar Sørensen, 49 19 18 60. Erik Østergaard Jensen, 49 19 27 27. Pris: 70 kr. for 2 timer inkl. skoleje og kaffe/te/vand.

Bridge

•  Tirsdage kl. 13-16. Sted: Fredensborg Bibliotek, mødelokale A/B. Lisa Christiansen, 22 88 35 90. •  Torsdage kl. 13-17. Sted: Humlebæk Bibliotek, salen. Vi spiller hyggebridge. Kaj Brix, 49 19 23 41. •  Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Græstedgård, Kokkedal. Let øvede. Jørgen Jacobsen, 27 36 66 94. 6

det sker

december 2019

•  Tirsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Græstedgård, Kokkedal. Let øvede. Jørgen Jacobsen, 27 36 66 94. •  Mandage kl. 12.30-16.30. Sted: Græstedgård, Kokkedal. Hyggebridge uden undervisning. Helge Milo, 49 14 90 45. •  Tirsdage kl. 13.30-16.45. Sted: Græstedgård, Kokkedal. Turnering. Marianne Mørch, 20 81 19 50.

Dameværelset

3. torsdag i måneden kl. 11-14. Sted: Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal. Vi mødes for at hygge os, nogle gange med foredrag, sang og musik. Tilmelding senest mandagen før på: www.aeldresagen.dk/ fredensborg Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Pris: Evt. 60 kr. for 2 x smørrebrød, et glas vin/ vand samt kaffe.

De kreative

1. onsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Græstedgård. De kreative quiller, laver kort, æsker, decoupage, gaveposer m.m. Medbring blyant, lineal på mindst 20 cm, saks, limstift, tape, pincet og pensel. Marianne Jørgensen, 49 14 75 73. Pris: 20 kr. pr. gang.

Engelsk

Torsdage kl. 12.15-14.45. Sted: Græstedgård. Karin Sahlertz, 26 14 21 38.

Floorball - Nivå

•  Mandage kl. 14-15.30. Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95. •  Tirsdage kl. 10-11.30. Tommi Schou, 23 84 96 57. Sted: Laden, Mariehøj 204, Nivå. Opvarmning, træning med bold og skudtræning, spil til to mål.

Frisbeegolf i Kokkedal

Onsdage kl. 10-12.30. Sted: Fredtoften, Fredtoftevej, Kokkedal. Vi spiller hele året, såfremt vejret tillader det, i samarbejde med Karlebo Frisbee-Golf Klub. Jan Bodeholt, 51 41 52 02.

Gymnastik - Fredensborg •  Onsdage kl. 9.30-11. •  Fredage kl. 9.30-11. Sted: Fredensborg Hallen, Kastanievej, Fredensborg.

Opvarmning, styrke- og balancetræning. Vi slutter med afspænding. Kaja Lerborg, 48 48 28 82. Bodil Hansen, 60 60 12 48. Grete Langvad, 23 84 30 12.

Tilmelding: herrevaerelset​@ fredensborg-aeldresag.dk Erling Vraa, 26 18 17 16. Pris: Evt. 60 kr. for 2 x smørrebrød, en øl og kaffe.

Gymnastik - Nivå

Håndsyet patchwork

•  Torsdage kl. 10.30-12. •  Fredage kl. 8.30-10. Sted: Laden, Mariehøj 204. Opvarmning, smidigheds-, balance- og lette yogaøvelser, derefter afspænding og afslapning. Inge Vesterby, 27 14 63 34. Knud Pedersen, 21 24 00 60.

Gymnastik - Nivå

•  Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Karsemosegård, Møllevej. Sjov og hyggelig motions­ gymnastik til rytmisk musik. Käte Olsen, 22 55 44 15. •  T  orsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Karsemosegård, Møllevej. Alsidig og munter motionsgymnastik. Vi spiller bold og danser seniordans og slutter med sang og medbragt kaffe. Birgit Frank-Nielsen, 49 14 76 59.

Gymnastik - Kokkedal

Onsdage kl. 12.15-13.45. Sted: Bevægelseslokalerne, Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, Kokkedal. Smidighed, muskelstyrke, koordination og balance. Sundhedsforedrag efter gymnastikken en gang månedligt. Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95.

Gåture

•  Torsdage kl. 10.30-12. Sted: Busholdepladsen ved Humlebæk Center. 1. torsdag i måneden tager vi bussen kl. 10.09 til Fredensborg og går en tur. Merete Rasmussen, 23 44 20 06. •  Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Busholdepladsen, Nivå Center. Hele året - uanset vejret. Sonja Pedersen, 30 70 40 62.

Herreværelset

Fredage i lige uger kl. 11-14. Sted: Medborgerhuset Egedal, Kokkedal. Et frirum for mænd med forskellige holdninger og baggrund. Vi mødes, lærer hinanden at kende og frem for alt hygger os.

Fredage i lige uger kl. 12.30-16. Sted: Græstedgård. Ingen undervisning. Vi inspirerer hinanden og hygger os med vores håndarbejde. Medbring selv materialer. Andet håndarbejde kan også medbringes. Lydia Simonsen, 49 14 53 94.

It-support

•  Onsdage kl. 9-11.30. Sted: Græstedgård. •  Tirsdage kl. 14-16. Sted: Nivå Bibliotek. Lukket i skoleferier. Kom med din bærbare computer, din telefon eller tablet, og fortæl om dit problem - husk relevante kodeord. Få hjælp til opsætning, programmer, apps, NemID, hjemmesider, sociale medier, mail, fotobehandling, slægtsforskning mv. Marianne Winning, 40 83 70 32.

It-hjemmesupport

Kan du ikke møde op i it-cafeen, eller drejer problemet sig om netværk eller stationær computer, kan du få hjemmesupport. Koordinator: Marianne Winning, 40 83 70 32, marianne.winning​@mail.dk Eller direkte: Erik Ankerstjerne, 40 13 06 31. Leif Lau, 20 83 20 27. Ib Nøhr Kristensen, 28 95 52 91. Preben Hostrup Christensen, 25 77 93 54. Lars Holst, 23 98 03 39. Ib Oscar Jørgensen, 40 93 12 12.

It - lav din egen fotobog

Onsdage kl. 9-11.30. Sted: Græstedgård. Lukket i skoleferier. Medbring din pc eller tablet. Vi bruger fotobogen Cewe. Kirsten Sønderskov, 26 39 17 16.

Kreativt værksted

2. og 4. torsdag i måneden kl. 9-12. Sted: Græstedgård. Kom og vær med. Du medbringer selv det, du vil arbejde med, fx patchwork, maling, strik mv., så vi kan inspirere hinanden. Susanne Kallemose, 51 76 12 02.


L’hombre - Kokkedal

2. onsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Græstedgård. For begyndere og let øvede. Steen Vestergaard Andersen, 49 14 51 03.

Litteratur - Kokkedal/Nivå

•  1. onsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Nivå Bibliotek. Vi mødes og debatterer en bog. May Snarberg, 49 14 43 97. •  1. tirsdag i måneden kl. 13-15. Sted: Medborgerhuset Egedal, Kokkedal. Ellen Kure, 24 61 74 97.

Litteraturkredse

•  3. onsdag i måneden kl. 11.30-13. Sted: Fredensborg Bibliotek, mødelokale B. Ingrid Prehn, 20 10 19 40. •  1. tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Privat mødested efter aftale. Vi mødes og debatterer en bog. Grethe Larsen, 49 14 36 25.

Maskegruppen - designstrik 2. mandag i måneden kl. 14-16. Hele året. Sted: Brønsholmdalsvej 30, Kokkedal. Vi strikker dansk design. Seyfarth, Høxbro, Falkenberg og Isager er spændende designere. Ilsemarie Dam, 60 62 39 76.

Petanque - Nivå

Mandage og fredage kl. 14-16.30, ved godt vejr. Sted: Valmuens Kvarter ved fælleshuset, Tingstedet, Nivå. For alle. Erik B. Christensen, 20 80 23 20.

Præstebesøg på Egelunden

2. mandag i måneden kl. 13.30. Sted: Egelunden, Egedalsvænge 17, Kokkedal. Vi hjælper med klargøring, dækker bord og brygger kaffe på Egelunden til præstens besøg, og vi er sammen under andagten og kaffebordet. Birgit Frank-Nielsen, 49 14 76 59.

Sangkredsen - Kokkedal

2. tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Egelunden, Egedalsvænge 17, Kokkedal. Vi er en flok glade lærker, der synger sammen. Birgit Frank-Nielsen, 49 14 76 59.

Seniortræf

Onsdage kl. 9-12. Sted: Græstedgård. Kom til hyggeligt samvær over en kop kaffe eller te. Lukket i skoleferier. Marianne Winning, 40 83 70 32.

Slægtsforskning

Tirsdage i ulige uger kl. 10-12. Frem til april. Sted: Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal. Du skal have kendskab til søgning i de elementære arkivalier. Vejledning, ikke undervisning, med indlæg fra erfarne gæstelærere. Der lægges vægt på tydning af gotiske håndskrifter. Ove G. Kristensen, 30 60 39 70.

Slægtsforskning for begyndere

Tirsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Fredensborg Bibliotek, Fredensborg. Ikke undervisning, men hjælp til at komme i gang. Nye medlemmer ønskes. Bent Westen, 49 19 15 00.

Stavgang

•  Mandage og torsdage kl. 9.45-11. Sted: KulturStationen, Humlebæk Center 44, Humlebæk. Hilmar Sørensen, 49 19 18 60. •  Onsdage kl. 9.30. Sted: Grønningen ved Egedal Kirke. Hele året. Husk vandafvisende tøj og sko. Annie Albrecht, 71 72 49 26.

Sy og strik til Røde Kors

•  Tirsdage i lige uger kl. 10.15-12. Sted: Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal. Kirsten Brandt, 28 65 70 43. •  Tirsdage i ulige uger kl. 9.45-11.30. Sted: Mergeltoftens cafe, Mergeltoften 8 i Nivå. Birthe Foder, 29 90 49 16. Humlebæk Nørkleklub. •  4. onsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2, Humlebæk. Kirsten Andresen, 41 42 26 25. Fredensborg Nørkleklub. Kirsten Buur Larsen, 48 48 23 01. Du bestemmer selv, hvad du vil strikke. Vi har materialerne og modtager gerne garn, påbegyndt strikketøj og stof til børnetøj.

Søndagscafe

Kl. 14-16 alle steder. •  2. søndag i måneden. Sted: Humlebæk Dagcenter. •  4. søndag i måneden. Sted: Dagcenter Lindehuset, Fredensborg. Ofte foredrag, musik eller sang. Vægt på hyggeligt samvær med andre lokale. For alle, bare kom. Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Pris: 20 kr. for kaffe/te og kage.

Lindrende vandtræning

•  Tirsdage kl. 16.20-17.05. Sonja Andersen, 23 25 99 75. •  Fredage kl. 14.45-15.30. Ole Andersen, 24 48 40 69. •  Fredage kl. 15.30-16.15. Gitte S. Neiiendam, 21 58 94 40. Sted: Omsorgscenter Breelteparken, Hørsholm. Pris: 90 kr. pr. gang, halvårlig forudbetaling.

Wir singen seit 2003

1. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: I privat hjem. Herzlich willkommen. Ilsemarie Dam, 60 62 39 76.

Whist i Kokkedal

Fredage kl. 8.30-12. Sted: Græstedgård, Kokkedal. Nye medlemmer er meget velkomne. Dagny Nielsen, 49 14 12 95. Bent Westen, 49 19 15 00.

Yoga - Fredensborg

•  Onsdage kl. 10.15-11.45. •  Onsdage kl. 12.15-13.45. Sted: Fredensborg Bibliotek, lokale A. Hatha-yoga: Øvelser, der giver styrke, ro og smidighed i kroppen. Afsluttes med afspænding. Lucie Schultz, 28 13 66 79.

FREDERIKSSUND KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Bente Christensen, 47 31 41 21, dragen​​​​​​​​​​@newmail.dk

Demensvenner

En besøgsven, der besøger en dement. Har du lyst til at blive demensven? Kirsten Holst, 40 36 59 66, mkholst​@mail.dk

Vågetjenesten

Vi våger hos alle døende borgere både på plejecentre og private hjem i hele Frederiks-

sund Kommune. Vi søger flere vågekoner m/k, Ældre Sagen sørger for kurser m.m. Vil du hjælpe? Inge Askjær, 22 37 61 88, ingeaskjaer​@gmail.com For alle.

FREDERIKSSUND Formand: Bente Christensen, 47 31 41 21, dragen​​​​​​​​​​@newmail.dk Næstformand: Lilian Andersen, 24 82 45 20, klan1​​​​​​​@mail.dk Socialhumanitært: Gerda Brenfelt, 22 47 07 57, gerda.brenfelt​​​​​​​@gmail.com

Adresse

Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund.

Besøgsordning

Har du brug for nogen at tale med? Så kontakt vores leder af besøgsordningen. Du afgør selv, om du ønsker et ugentligt besøg. Povl Erik Brøndgaard, 24 63 76 77, pebrondgaard​@gmail.com

Bisidder

Skal du tale med offentlige myndigheder? Har du brug for en bisidder ved besøg hos læge, speciallæge eller hospital? Vicki Hansen, 20 68 68 50. En bisidder har tavshedspligt.

Demensvenner

Se under Frederiks Kommune.

Den hjælpende hånd

Ældre Sagen i Frederikssund tilbyder en hjælpende hånd til ældre borgere, som mangler en, der kan klare en mindre opgave. Gudmund Krog Petersen, 28 57 85 52, admin​@gupeit.dk

Tilmelding/diverse informationer

www.aeldresagen.dk/ frederikssund Tilmelding og betaling til ture og arrangementer: Første tirsdag i måneden kl. 15-16, dog ikke juli og december, på Frederikssund Frivillighedssted, Østergade 3 C, aes-frs-ture​@outlook.com eller ring på tur-telefonen: 21 48 98 84. det sker

december 2019

7

»


Øvrige aktiviteter: Kontakt de ansvarlige.

Stolegymnastik i eget hjem

For ældre, der ikke er selvhjulpne nok til at deltage på hold. Birgit Reimer, 28 89 21 14.

Telefonkæde

Få et tryghedsopkald hver morgen. En frivillig fra Ældre Sagen ringer til den første i kæden, og du ringer selv videre til den næste på listen. Den sidste ringer tilbage til Ældre Sagen, så vi kan se, at kæden er sluttet. Lillian Andersen, 24 82 45 20.

Vågetjeneste

Se under Frederikssund Kommune.

Bevæg dig glad

•  Fredage kl. 10.30-12. Lene Wenzel, 30 59 40 79, lewegodt​@hotmail.com Pris: 300 kr. årligt. •  Fredage kl. 9.30-10.30. For raske og rørige seniorer. Birthe Søgård, 25 73 70 87, birtheogniels.s​@gmail.com Pris: 200 kr. årligt. Sted: Frederikssund Hallens danselokale. Ventelister - skriv dig på via hjemmesiden.

Bridge - Pedersholm

Mandage, tirsdage, onsdage og fredage. Sted: Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Et fascinerende og spændende spil. Der spilles turnerings­ bridge ved fem borde i hyggelige omgivelser. Anne Mannerup, 51 94 14 93, mannerup3​@gmail.com for tider. Pris: 150 kr. årligt.

Bridgeundervisning

•  Torsdage kl. 9-12. •  Onsdage kl. 9-12. Let øvede. Sted: Elværket. Her fyldes der mere på. Kun for dem, der har gået på begynderhold. Et fascinerende og spændende spil, hvor de grundlæggende principper og regler jf. ”Bridge-vejen” - gennemgås. Fire borde. Torben Schjødt underviser. Anne Mannerup, 51 94 14 93, mannerup3​@gmail.com Pris: 200 kr.

Cykelture

Onsdage kl. 10-14. Sted: Aftales fra gang til gang, ring, hvis du har været fravæ8

det sker

december 2019

rende. Oplyses ved tilmelding. Bodil Egelund, 23 61 35 99, bodil.egelund​@webspeed.dk

De store malere

1. og 3. torsdag i hver måned kl. 14-16.30. Sted: Elværket. Studiekreds. Aage Brems-Pedersen, 44 97 49 08, 26 24 49 54, aagebrems​@yahoo.dk Benedicte Helvad, 22 75 50 26, kontakt​@benedictehelvad.dk Pris: 30 kr. til kaffe mv.

Engelsk konversation

•  Hold 1. Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Elværket. Stella Sørensen, 50 40 91 94, stella​@stells.dk •  Hold 2. Mandage i lige uger kl. 14-16. Sted: Frivillighedsstedet. Lise Lotte Dillon, 61 40 09 06. •  Hold 3. Tirsdage i lige uger kl. 9.30-12. Sted: Elværket. Charles Markwick, 30 27 59 49, cbmarkwick​@hotmail.com •  Hold 4. Tirsdage i ulige uger kl. 9.30-12. Sted: Elværket. Charles Markwick, 30 27 59 49, cbmarkwick​@hotmail.com Vi taler, læser artikler, engelske bøger, løser crossword puzzles og andre opgaver. Der forudsættes et vist kendskab til engelsk og ikke mindst lyst til at deltage aktivt. Maks. 10 deltagere. Pris: 60 kr. årligt.

Fællesspisning

2. torsdag i måneden kl. 12.30-14.30. Sted: Bollinis Restaurant, Østergade 26, Frederikssund. Fællesspisning med mulighed for at få et hyggeligt måltid sammen med andre. Der serveres en varm hovedret inkl. en øl eller sodavand efter eget valg og til slut en kop kaffe. Billetter kan købes på nettet,
send en mail til aes-frs-ture​@outlook.com ring på tur-telefonen, 21 48 98 84, eller på Frivillighedsstedet. Pris: 100 kr. pr. gang.

It-cafeen

Mandage kl. 12-14.30. Sted: Elværket. Her kan du få hjælp med det, der driller på din computer, smartphone eller tablet. Ikke helligdage.

Husk at tage din pc, smartphone eller tablet med, så du kan vise os problemet. Lars Winther, 71 72 41 11, hverdage kl. 9-17.

Linedance

og diverse redskaber og til sidst udstrækning. Steen Rummenhoff, 21 39 29 98, rummenhoff​@mail.dk Pris: 725 kr.

•  Begynder plus-hold. Mandage kl. 19-20.30. 6. januar-30. marts. For dig, som har danset mindst 1 år. •  Øvede. Torsdage kl. 19-20.30. 9. januar-2. april For de mere rutinerede. Vi danser de lidt sværere danse, men indimellem også de lidt nemmere. Sted: Silverstars lokaler på Langes Torv i Frederikssund. Se ”Tilmelding” eller Else Sørensen, 25 24 50 05, amtoft3600​@gmail.com Nye hold starter i januar. Pris: 350 kr. halvårligt.

Stavgang

Litteraturkredse

•  Hold 1: Tirsdage kl. 11-12.30. •  Hold 2: Tirsdage kl. 12.30-14. Sted: Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20, Frederikssund. Da holdet er fuldtegnet, kan tilmelding via bookingsystemet kun foretages af nuværende deltagere. Lis Kristensen, 30 51 20 12, lindwood​@webspeed.dk Pris: 630 kr.

•  Hold 1: 2. torsdag i måneden kl. 10-12. •  Hold 2: 2. torsdag i måneden kl. 14-16. •  Hold 3: 2. onsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Frivillighedsstedet. Over en kop kaffe udveksles meninger og synspunkter om den læste litteratur. Lillian Andersen, 24 82 45 20, klan1​@mail.dk

Paletten stedet for de kreative

Tirsdage, onsdage eller torsdage kl. 10-16. Sted: Pedersholm, Oppe Sundby. Kom med lige det håndværk, du har lyst til - male, tegne, strikke, modellere mv. Det er kun fantasien, der sætter grænsen og så lige det, at vi ikke har plads til opbevaring. Susanna Christesen, 30 74 33 34, Susanne​@calleman.dk Pris: 50 kr. til småudgifter, kaffe mv.

Spinning - forår

•  Onsdage kl. 14-15.30. •  Torsdage kl. 11-12.30. Sted: Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20, Frederikssund. Først en halv times spinning, så styrketræning med håndvægte

Onsdage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Kronprins Frederiks Bro. En dejlig motionsform. Frisk luft - skøn natur - mød endelig op! Hans Peter Johansen, 21 75 20 58.

Stolegymnastik

•  Mandage kl. 10-11.30. •  Mandage kl. 12-13.30. Sted: Græse Bakkebyhallen (repos’en), Trekløverskolen, Højvang 8, Frederikssund. En times fysisk træning og en halv times socialt samvær. Birgit Reimer, 28 89 21 14.

Styrketræning - forår

Traveture

Mandage kl. 13.30-15. Sted: Torvet, Frederikssund. Der er forskellige ruter hver gang i Frederikssund og omegn. Du får masser af frisk luft og godt socialt samvær. Ingen tilmelding - mød blot op! Kurt Jensen, 26 79 60 84.

Rundvisning Den Sorte Diamant

Torsdag 9. januar kl. 9-12. Sted: Frederikssund Station. Vi besøger Det Kongelige Bibliotek. Jens Christensen, 47 31 41 21. Se ”Tilmelding”, ring til turtelefonen, 21 48 98 84, eller send mail til aes-frs-ture​@outlook.com T01. Pris: 50 kr.

Rundvisning på Folketeatret

Tirsdag 11. februar kl. 9-12. Sted: Frederikssund Station. Vi skal besøge Folketeatret. Jens Christensen, 47 31 41 21.


Se ”Tilmelding”, ring til turtelefonen, 21 48 98 84, eller send mail til aes-frs-ture​@outlook.com T02. Pris: 60 kr.

JÆGERSPRIS Formand: Helle Christensen, 40 23 33 95. 1.-næstformand: Aase Friedrichsen, 24 24 18 26. Kasserer: Bernhard Mikkelsen, 40 45 22 55.

Besøgsven

Mangler du en besøgsven til at komme og besøge dig og få en snak eller gå en tur med? Eller vil du være besøgsven? Lillian Brandt, 51 94 92 18.

Gudmund Petersen, 28 57 85 52. Pris: 10 kr. pr. gang, for it-adgang og 10 kr., hvis du vil være med til afslutningsfrokosten.

Hold dig i form i hyggeligt samvær. Vi går ca. 4 km i eget tempo i og omkring Jægerspris. Bare kom. Lise Erlang (SUS), 42 17 09 42.

Kontor og hjemmeside

Stolegymnastik hjemme

Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris, 1. onsdag i måneden kl. 9.30-11, 47 56 10 15. www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/jaegerspris

Lokalt nyhedsbrev

Vi udgiver lokale nyhedsbreve på mail, hvor vi informerer om aktuelle hændelser og arrangementer. Tilmeld dig på www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Telefonstjerne

Få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndighed eller ved lægebesøg. Bisidderen har tavshedspligt og rådgiver ikke, men kan hjælpe med at forstå og overskue konsekvenserne af dine valg. Poul Herskind, 47 53 15 21.

En frisk morgenhilsen. Kom med på listen - du får en opringning hver morgen kl. 8-8.30. Vi er seks friske damer, der skiftes til at ringe. Du fortæller os, hvem vi skal kontakte, hvis du ikke tager telefonen. Vi mødes også til en kop kaffe to gange om året, så vi kan sætte ansigt på stemmerne. Inge Bailey, 50 72 78 29.

Bridge

Vågetjenesten

Bisidder

Mandage kl. 12.30-16. Sted: Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris. For let øvede. Irene Kristiansen, 28 69 68 24. Pris: 250 kr. årligt inkl. klubbens fester.

Demensvenner

Se information og kontaktperson under Frederikssund Kommune.

Den hjælpende hånd

Hjælp til fx udskiftning af elpærer eller pakninger, som du ikke selv kan klare. Materialer og/eller kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke. Flemming Ovesen, 20 87 35 81. Per Kruse, 20 97 07 65.

It- og pc-cafe

Fredage kl. 9-12. Sted: Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris. Hjælp til alle med it-problemer. Vi har travlt, og derfor søger vi it-frivillige. Gerne med viden om mobiler, streaming, smartwatches og andre nyere gadgets.

Se information og kontaktperson under Frederikssund Kommune.

Mødestedets strikkeklub

2. fredag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris. Kom og vær med til hyggeligt samvær. Tag dit strikketøj med og gerne opskrifter og garnrester, du vil dele med andre. Inge Bailey, 50 72 78 29. Birgit Hansen, 40 10 41 89.

Seniorbio i Skibby Kino

•  Mandage kl. 13.30-16. •  Tirsdage kl. 13.30-16. 6. januar-7. april. Sted: Skibby Kino. 6. og 7. januar: Dommerens valg. 3. og 4. februar: The Wife. 2. og 3. marts: Unge Astrid. Esther Teilmann, 21 46 33 60. Pris: 65 kr. pr. film. ≤ ≥

Stavgang

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris.

Ca. en time ugentligt for ældre borgere, der ikke har mulighed for at deltage på et hold. Sammen øver vi et lettere træningsprogram og styrker den daglige funktionsevne. Lillan Brandt, 51 94 92 18.

SKIBBY Formand: Kirsten Nørskov, 22 47 71 96, kirbnoe​​​​​@gmail.com Næstformand: Frede Vittrup Christensen, 47 52 85 26, fredev​​​​​​​@vip.cybercity.dk Kasserer: Benny Andersen, 40 15 26 30, dalbyhuse6​​​​​​​@gmail.com

Den hjælpende hånd

Vi er tre, der kan hjælpe med fx udskiftning af elpærer eller pakninger. Ændringer af tøj, fx afkortning af bukser, sy ny lynlås i og lignende. Du betaler selv materialer. Carsten Nyborg, 47 52 05 51, 28 57 97 74, hverdage kl. 8-9.

Gebyr

Det koster 75 kr. for deltagelse i en aktivitet og 150 kr. for flere aktiviteter. Betal via netbank, konto 2670 4389836309 mrk. ”aktivitetens art”.

Hjemmeside

Besøg vores nye side, og hold dig opdateret. www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/skibby

Netværk

•  Finde besøgsven. Gitte Svendsen, 22 24 99 36. •  Tryghedsopkald. Tove Jacobsen, 60 66 19 44. Esther Frederiksen, 51 26 54 44. •  Få bisidder. Else Flensted, 20 29 50 35, 27 52 84 45. Lise Lotte Due, 20 40 61 35. •  Finde besøgsven med hund. Evi Nielsen, 60 66 95 15.

Bankospil

3. søndag i hver måned kl. 13-15.30. Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B. 15. december. Bankospil, 15 spil med præmier på 1, 2 og 3 rækker. Side-, pot- og stjernebanko. Ølspil og lotteri. Medbring selv det, du vil indtage. Intet fra køkkenet. Vi søger flere hjælpere. Benny Andersen, 40 15 26 30. ≤

Bordtennis

Tirsdage kl. 14-16.30. Fredage kl. 11-17. Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B. I Brugerrådets regi er der bordtennis. Inge Rasmussen, 26 74 86 45.

Bowling

Torsdage kl. 13.30-14.30. Sted: Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk (samkørsel). Der spilles hele året. 1 time hver gang. Torsdage kl. 13.30-14.30. Linda Christiansen, 40 31 74 23, slch​@privat.dk Pris: 44 kr. + 15 kr. for sko, kaffe m.m.

Cykelpiloter

Tid aftales kl. 8-16. Sted: Afhentning på bopælen efter aftale. Fem cyklepiloter er klar til at køre dig en tur, når du ikke selv kan mere. Morten Saunte Hansen, 27 11 01 20, scandinavian​@live.dk

Engelsk samtale

Mandage kl. 10-11.30. Sted: Vangegården, Onsvedvej 3 D. Underviser: Annette FoghtSørensen. Ole Kjerulff, 53 57 03 69, ole.kjerulff​@gmail.com Pris: 75 kr. til kopier, bøger mv.

It-cafe

Torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Centret, Nyvej 7 B, 1. sal. Kom med din bærbare pc, iPad eller tablet, eller lån en computer, og bliv dygtigere til den digitale verden. NemID, Digital Post, e-Boks, billedbehandling, slægtsforskning mv. Bare kom. Pris: 10 kr. pr. gang. ≤

Let motion

Mandage kl. 15-16.30. Sted: Nyvej 7 B, gymnastiksalen. det sker

december 2019

» 9


Træning for både stærke og svage. Jette Roed Rasmussen, 41 44 58 30. Pris: 75 kr.

Linedance

•  Let øvede 1: Torsdage kl.11.30-13. •  Let øvede 2: Torsdage kl. 13.30-15. Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B. Kom og vær med, hvis du har lyst til at danse. Birgitte Meedom, 22 17 54 62, birgittemeedom​@live.dk Pris: 75 kr.

Linedance

Øvede. Tirsdage kl. 17-18.30. Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B. Har du styr på alle grundtrin, så kom og vær med. Vi danser gamle og nye, lette og svære danse til blandet musik. Gitte Jyndevad, 27 96 34 10, gjyndevad​@yahoo.com Pris: 75 kr.

Litteraturkreds

•  2.-sidste fredag i måneden kl. 10.30-12. Birgit Rohleder, 23 71 24 43. Lisbet Steensgaard, 44 91 79 68, 24 47 71 48. Venteliste. Fra 24. januar. •  2. fredag i måneden kl. 10.30-12. Missa Mølbak, 60 16 84 43, missa @outlook.dk Sted: Centret, Nyvej 7 B, 1. sal, lokale 3. Der læses litteratur, som kan diskuteres efterfølgende. Pris: 75 kr.

Madklub

Sidste mandag i januar kl. 17-21.30. Sted: Dagligstuen, Nyvej 7 B, 1. sal. Vi tilbereder maden og spiser sammen. Henny E. Poulsen, 47 52 90 11 eller sms, 23 36 96 42. Pris: Udgiften til råvarer deles.

Mandagsholdet

1. mandag i måneden kl. 13.30-15. Sted: Cafeteriet på Nordhøj, Nordhøj 4. Hyggesnak, kaffe og hjemmebagt brød for alle ældre borgere i Skibby og omegn. Elsebeth Jensen, 40 88 39 18. ≤ 10

det sker

december 2019

Mandeholdet

Mandage kl. 9.30-12. Sted: Snedkerværkstedet på Skibbyhøj, Birkevej 6. Her kan et hold på højst 12 mænd med lyst til at arbejde med træsløjd få nogle kreative timer sammen. Elo Andersen, 20 14 02 81. Pris: 75 kr.

Motionsven

Torsdage kl. 10-12. For ældre i eget hjem, der ikke er selvhjulpne nok til at deltage på et hold. Aase Christensen, 26 55 56 98.

Seniorbio i Skibby Kino

•  Mandage kl. 13.30-16. •  Tirsdage kl. 13.30-16. Sted: Hovedgaden 33. 6. og 7. januar: Dommerens valg. 3. og 4. februar: The Wife. Esther Teilmann, 21 46 33 60. Pris: 65 kr. pr. film. ≤ ≥

Tripture

•  23. januar: Besøg i synagogen. Mødested: 65E ved Bymidten. Tilmelding senest 23. december. Pris: 100 kr. •  20. februar: Amager Bakke. Tilmelding senest 20. januar. petjy​@hotmail.dk

Busrejse til den polske riviera

24.-28. maj. Tilmelding senest 31. januar. Lene Lindedam, 60 92 91 88. Pris: 4.499 kr. Enkeltværelsestillæg: 800 kr.

Cirkusrevyen 2020

Onsdag 5. august kl. 17. Sted: Nyvej 7 B. Oplev Ulf Pilgaards sidste revy. Tilmelding hurtigst muligt, men senest 15. januar, til Jytte Hedlund, 24 81 51 19, petjy​@hotmail.dk Pris: 900 kr. for kørsel, mad og billet.

SLANGERUP Formand: Birgit Auhagen, 47 33 31 24, baucau​​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand: Chaline Grandjean, 40 58 04 90, chaline-grand​​​​​​​@hotmail.com

Badminton

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Slangerup Idrætsog Kulturcenter. Peter Helm Hansen, 48 18 31 31.

Den hjælpende hånd

Hjælp til forskellige lette opgaver i hjemmet, som du har svært ved at klare, fx småreparationer af tøj, udskiftning af pærer og ophængning af billeder. Birthe Frandsen, 47 33 37 01. Leif Johansen, 21 48 77 89.

Gå-ven

For alle borgere, der føler sig usikre ved at gå alene på gaden for at handle - fx hæve i bankboksen mv. Vi søger også frivillige, der vil afsætte 1-2 timer om ugen. Leif Johansen, 21 48 77 89.

FARUM Formand: Nils Danielsen, 42 77 70 56, aes.farum​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand: Lissen Grønkjær, 61 71 46 97. Besøgsvenner: Kai Christiansen, 40 42 77 79.

Besøgsvenner

Ønsker du en besøgsven, eller vil du være besøgsven? Kai Christiansen, 40 42 77 79.

Betaling for ture

Sker nu online på www.aeldesagen.dk/farum

Bisidderordning

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Aktivitetshuset. Poul Scheibel, 45 82 90 43, 24 84 50 72, scheibel​@youmail.dk

Er du usikker på at møde en officiel person hos fx kommune, læge, advokat mv.? Bisidderen kan hjælpe dig med at forberede dit møde, være til stede under mødet og gennemgå mødet med dig efterfølgende. Tavshedspligt. Anni Berner, 31 95 17 07.

Stavgang

Diverse informationer

L’hombre

Mandage kl. 10-12. Sted: Ved Aktivitetshuset. Stave kan du låne eller få, hvis størrelsen passer dig. Lizzie Jacobsen, 47 33 43 86.

Petanque

•  Tirsdage kl. 10-12. •  Onsdage kl. 18.30. •  Torsdage kl. 10-12. •  Søndage kl. 12.30. Sted: Petanquebanen ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Onsdag og søndag ingen sluttid. Birgitte Nielsen, 27 96 92 00. Pris: 250 kr.

Tennis

Mandage kl. 10-12. Sted: Slangerup Idrætsog Kulturcenter. Der spilles på indendørs tennisbaner frem til marts. Få en uforpligtende prøvetime med instruktør. Ove Nielsen, 47 33 93 99, 40 40 33 48.

FURESØ KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Elin Damgaard, 44 47 22 46, ed​@damgaard-net.dk

Lokaler: Farum Kulturhus. www.aeldresagen.dk/farum Det lokale medlemsblad udkommer i juni og december. Hent det ved opslagstavlen i Kulturhuset. Lokalredaktør: Jens-Erik Kjeldsen, 29 88 46 97, jens-erik​@sepiaforlag.dk

Hjælpende hænder

Mangler du kræfter til at klare små, praktiske opgaver? Ib Andersen-Høyer, 29 87 51 12.

Indkøbsbus

Onsdage kl. ca. 9-12. Vil du med på ruten nu også fra Farum øst? Leon Andersson, 40 51 60 22.

It-hjælp hjemme

Mandag-fredag kl. 11-17. Jesper Hammer, 20 82 99 27. Ole Søndergaard 60 76 88 12.

Nyhedsmail

Vil du have vores nyhedsbreve pr. mail, så send din mailadresse og dit telefonnummer til Lissen Grønkjær, lissen​@sepiaforlag.dk

Sprogvenner

Vi kobler to mennesker sammen som venner: Et yngre


eller lidt ældre menneske, som gerne ved samtale vil lære mere dansk. Se hjemmesiden. Jytte Tulinius Mouritzen, 61 50 14 66.

Turneringsbridge 1. Ib Andersen-Høyer, 30 42 15 65. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus.

Schæferhundepladsen. Lydighedstræning for begyndere og let øvede. Også kursus for hvalpe/unghunde. Kira Sand, 21 66 02 67.

Telefonstjerne

Brætspil

It-cafe

Er du alene og ønsker et tryghedsopkald hver morgen? Eller vil du være opringer? Anni Berner, 31 95 17 07.

Vigtige adresser

Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum. Stien, Paltholmterrasserne 1, Farum. Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, Farum.

Vågetjeneste

Vil du være vågekone? Kai Christiansen, 40 42 77 79.

Ballademagerne

Onsdage kl. 13-16. Sted: Billen (under Kvicklys lagerbygning). Vi spiller pop, rock og ballader. Det er tilladt at spille forkert. Søren Spangsberg, 24 61 94 02.

Billard

Tirsdag-fredag kl. 10-17. Sted: Vores lokale i Farum Kulturhus. Kom og hyg dig med os. William Jensen, 28 67 63 57. Pris: 125 kr. til klæde, køer og kridt.

Bowling

Tirsdage kl. 12-13. Sted: Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35 i Ballerup. Egen transport, evt. samkørsel. Mogens Laursen, 26 23 01 80. Pris: 45 kr. pr. person ved 3 spillere pr. bane, 65 kr. ved 2 pr. bane.

Bowls

Tirsdag eller fredag kl. 10-12. Sted: Dansesalen i Stien. Spillet minder en del om petanque, men spilles indendørs. John Toelhøj, 40 55 01 41.

Bridge

•  Bridge 2 - onsdage kl. 13.30-16.30. Rubberbridge. Birthe Rhymer, 44 95 55 28. •  Bridge 3 - mandage kl. 13.30-16.30. Turneringsbridge 3, 16 par. Bodil Schønnemann, 24 49 74 16. •  B  ridge 1 - torsdage kl. 18.45-21.45.

Tirsdage i ulige uger kl. 13-16. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Alle mulige spil. Birgitte Bay, 22 62 13 63. ≤

Engelsk 1 + 2

•  Fredage kl. 10-11.30. •  Fredage kl. 12-13.30. Sted: Møderum 6 i Stien. Vi diskuterer indholdet af fx engelske avisartikler. Gail Fagerdal, 40 10 40 64. ≤

Engelsk 3

Onsdage kl. 10-12. Sted: Byen, møderum 6. Målet er at blive bedre til at udtrykke sig på engelsk. Kirsten Bundgaard Angeldorf, 51 27 51 02. ≤

Engelsk 4

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Akut pc-hjælp for alle. Torben Westergren, 42 74 88 04. ≤

It-undervisning

Mandage kl. 10-12. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. For øvede med en bærbar Windows-pc. Torben Westergren, Torbenw​@outlook.com Pris: 100 kr. ≤

Jazz-fritteren

Onsdage kl. 10-13. Sted: Billen, Farum Bytorv. Jazz-sammenspil. Bare kom. Carsten Grubb, 24 79 32 38.

Onsdage kl. 10-11.30. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. For viderekomne. Bodil Brandt, 51 78 59 88. ≤

Klassisk sammenspil

Folkedanse fra mange lande

Kulturture

1. mandag i måneden kl. 13-14.15. Sted: Stien, dansesalen. Du behøver ikke en dansepartner. Vi slutter med lidt hygge og kaffe/te i fællesområdet. Leder: Else Jensen, 51 26 89 60.

Gymnastik

•  Hold 1: Mandage kl. 10.30-12. Hans Sylvest Olsen, 40 82 64 64. Sted: Farum Kulturhus, gymnastiksalen. •  Hold 2: Onsdage kl. 12-13.15. Få gang i led og lemmer i hyggeligt socialt samvær. Annette Bjerre Larsen, 28 62 17 94. •  Hold 3: Torsdage kl. 10-11. •  Hold 4: Torsdage kl. 11-12. Stræk og afspænding til god musik. Birthe Øhlenschlæger, 29 66 78 99. Sted: Tumlesalen i Farum Kulturhus.

Hundetræning

Torsdage kl. 10-12. Sted: Området ved

Torsdage kl. 10-13. Sted: Auditoriet i Stien. Vibeke Appel, 28 83 10 85. ≤ Torsdage i ulige uger kl. 10. Sted: Aftales fra gang til gang. Besøg på museer, udstillinger, kirker m.m. Turene kan vare hele dagen. Birgit Wittrock, 21 44 60 71.

Litteratur

•  Hold 1: 2. tirsdag i måneden kl. 13-15. Vibeke Boysen, 22 56 77 42. •  H  old 2: 1. mandag i måneden kl. 10-11.30. Nina Almstrup, 21 66 86 36. •  Hold 3: 1. onsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Aase Khan, 28 90 24 60. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Vi vælger foreløbig nyere litteratur. ≤

Mad for modne mænd

Mandage i lige uger kl. 16-19.30. Sted: Stavnsholtskolen, skolekøkkenet. Madlavningskursus. John Olufsen, 28 49 74 30. Pris: Udgifter til indkøb af råvarer. ≤

Mad og hygge

Mandage i ulige uger kl. 16-19.30. Sted: Stavnsholtskolens skolekøkken. Deltagerne står på skift for opskrifter og indkøb. Claus Friis, 22 79 76 01. ≤

Musik 1

Fredage i lige uger kl. 10-13. Sted: Biografsalen i Farum Kulturhus. Vi lytter til og ser dvd’er med den klassiske musiks mange genrer. Ellen Hill, 40 49 97 72. Pris: 5 kr. pr. gang til programmer. ≤

Musik 2

Fredage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Grafen i Farum Kulturhus. Tilmelding nødvendig. Flemming Pugaard, 61 67 75 76. ≤

Patchwork

Onsdage i ulige uger kl. 12-15. Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus. Else Bøghof, 23 47 49 30. ≤

Petanque

•  Fredage kl. 10-12. Venteliste. John Hansen, 21 86 35 14. •  Tirsdage kl. 10-12. Arne Jørgensen, 40 15 31 36. Sted: Banerne ved Farum Svømmehal. Franskmændene kalder det boule, som ædelsport hedder det petanque. På trods af det fine navn kan alle være med.

Pigekammeret

Mandage i ulige uger kl. 11-14. Sted: Gedevasevang. Kom og hyg dig med andre kvinder. Kirsten Angeldorf, 51 27 51 02. ≤

Rock & Old

Mandage kl. 10-13. Sted: Billen (under Kvicklys lagerbygning). Sammenspilsgrupper. Leder: Bjarne Norman Jensen, 23 47 32 17.

Slægtsforskning

Tirsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Hjælp til at komme i gang. Annette Hamann, 22 36 99 01. ≤

» det sker

december 2019

11


Snapselavet

Torsdage kl. 14-16. Sted: Stien. Vi udveksler erfaringer om, hvordan snaps laves, og hvilke slags der findes. Anne Grethe Mølgaard, 21 76 87 21. Pris: 100 kr. pr. sæson. ≤

Spansk for fortsættere

Mandage kl. 10-12. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Studiekreds for øvede. Leder: Søren Anker Nielsen, 20 66 11 87. ≤

Spansk for let øvede

Torsdage kl. 10-12. Sted: Møderum 6 i Stien. 5. sæson. Søren Anker Nielsen, 20 66 11 87. ≤

Sport

• Badminton. Mandage kl. 10-12. Onsdage kl. 11-13. Sted: Bybækhallen. Ruth Bek, 29 88 67 46. • Bedstevolleybold. Tirsdage kl. 10-12. Torsdage kl. 10-13. Sted: Bybækhallen. Else Jensen, 51 26 89 60. •  Bordtennis for 60+. Mandage, tirsdage, onsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Farum Arena. Birgit Schleimann Petersen, 52 80 47 10. •  Fodboldfitness. Torsdag formiddage. Sted: Farum Park. Bjørn Strange, 29 11 41 80.

Strikkegruppe

Tirsdage i lige uger kl. 10-13. Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus. Har du lyst til selv at skabe noget, så kom på strikkeholdet, og slip fantasien løs. Vibeke Søltoft, 30 31 95 62. ≤

Svømning

•  Mandage kl. 11-12. •  Torsdage kl. 11-12. Sted: Farum Svømmehal. Dejlig motion for vandhunde. Leder: Marianne Warholm, 51 92 23 02. Pris: 800 kr. pr. sæson til konto 6494 1302206.

Trivial Pursuit

Tirsdage kl. 13.30-16. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Der er plads til nye. Marianne Wirth, 22 35 39 03. ≤

Tysk for let øvede

Tirsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Mødelokale 6 i Stien. Bliv bedre til at tale tysk. Else Clausen, 21 64 33 25. ≤

Vandreture 1

Tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Efter aftale. Vi går ca. to timer sjældent mere end 8 km. Birgit Wittrock, 21 44 60 71.

Vandreture 2

Mandage kl. 14-16. Sted: Start fra Fredtofteparken ved stenbordet. Sissi Jensen, 25 75 01 51.

Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Ved Farum Station. I ulige uger ture på 5-7 kilometer. I lige uger ture på 8-12 kilometer. Kom med, og start evt. med en kort tur, og oplev vores hyggelige fællesskab i den omliggende dejlige natur. Birgit Lindemann, 61 69 78 21.

Stavgang 3

Vandreture 3

Stavgang 2

Mandage kl. 9.30-11. Sted: Indgangen fra Fredtoftevej til Fredtofteparken. Vi går i afslappet tempo ad forskellige ruter ved Farum Sø. Ella Andersen, 30 64 19 32.

Stavgang 4

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Start fra Ellegården i Stavnsholt. Korte eller lange ture efter vejret. Marianne Hvidberg, 49 20 21 28.

12

det sker

december 2019

Torsdage kl. 10-12. Sted: Ved Farum Station. Kortere ture. Else Jensen, 51 26 89 60, nago43​@gmail.com

Vægt m.m.

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Vægt, hygge og sund kost. Lykke Brøndum, 44 95 02 95. ≤

Whist

Torsdage kl. 13-16. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus.

Der er ikke undervisning. Lone Laursen, 29 66 60 40. ≤

Yoga

Onsdage kl. 10-12. Sted: Dansesalen i Stien. Venteliste. Søs Meldahl, meldahls​@gmail.com

Fællesspisning

Fredage kl. 13: 6. december, 17. januar og 19. februar. Sted: Vores lokaler i Farum Kulturhus. Vi spiser vores madpakker sammen. Tove Parbst, 23 37 66 71. ≤

Fyraftenssang

Tirsdage kl. 17: 10. december, 14. januar og 11. februar. Sted: Foyeren i Farum Kulturhus. Vi synger sammen. Leon Andersson, 40 51 60 22. Pris: 75 kr. for spisning bagefter. ≤

Sommerturen 2020 Makedonien

19. maj kl. 4-26. maj. Udsolgt. Venteliste: Leon Andersson, 40 51 60 22, leon.andersson​@gmail.com

VÆRLØSE Formand: Elin Damgaard, 44 47 22 46, ed​​​​​​​​​​@damgaard-net.dk Næstformand: Mogens Dalsgaard, 21 27 62 12, mogensdalsgaard​​​​​​​​@ privat.dk

Diverse informationer

Vores blad udkommer i juni og december. For alle arrangementer - også evt. ekstra arrangementer, se: aeldresagen.dk/vaerloese

Hjælpende hænder

Mangler du hjælp til at klare små, praktiske opgaver? Frede Andersen, 60 76 44 50.

It-hjælp hjemme

John Storm, 22 98 33 33.

Seniorvejledning

Få hjælp med at skabe overblik og se handlemuligheder i juridiske, sociale og økonomiske problemstillinger. Hjælp til ansøgninger, offentlige skrivelser mv. Birthe Olesen, 44 48 50 14.

Sorg- og livsmodssamtaler

Har du mistet og brug for en at tale med? Samtaler med en frivillig i dit hjem kan yde hjælp og støtte til at få sat ord på det, der gør ondt, og til at få energi til at komme videre. Connie Dalsgaard, 51 35 62 78.

Vågetjenesten

Et tilbud om hjælp til døende og deres pårørende i livets sidste timer. Har du lyst til at hjælpe? Elsa Skriver, 29 72 26 01.

Bowling

Onsdage kl. 14-15. Sted: Cecilie’s Cafe-BowlingMinigolf, Hørkær 1, Herlev. Steen Jakobsen, 44 48 32 81.

Bridge

•  Let øvede. Onsdage kl. 9.30-13. Steen Kastberg, 30 29 81 84. •  Øvede. Onsdage kl. 13-17. Ellen Grande, 30 27 81 84. Sted: Satellitten, lokale 4.

Canasta

Mandage kl. 12-16.30. Sted: Satellitten, lokale 1. Karin Thorup, 22 88 08 48.

Debatklubben

Mandage kl. 11.45-13.45. Venteliste. Sven Mortensen, 44 48 29 45.

Besøgsvenner

Engelsk for let øvede

Bisidderordning

Engelsksproget litteratur

Vil du være besøgsven, eller ønsker du en besøgsven? Mona Rosenberger, 31 20 30 20. En bisidder kan hjælpe dig med at forberede dit møde hos kommune, læge, sygehus eller, advokat og være til stede og gennemgå det med dig bagefter. Tavshedspligt. Birthe Olesen, 44 48 50 14.

Torsdage kl. 8.45-10.15. Venteliste. Lea Skovlund, 50 49 85 58. Onsdage kl. 10-12. Venteliste. Jane Kristensen, 44 48 47 56.

Foto- og videohold Tirsdage kl. 14-16. Sted: Stien,


Paltholmterrasserne 1, Farum. John Toelhøj, 40 55 01 41.

Fransk for let øvede

Onsdage kl. 10-12. Venteliste. Anny Kjeldsen, 44 98 41 31.

Fransk - samtalekreds

•  Mandage kl. 10-11.30. Per Duelund, 40 28 10 92. •  Tirsdage kl. 12.15-13.45. Per Lund-Hansen, 44 47 47 27. Sted: Satellitten, lokale 1.

Italiensk

Tirsdage og torsdage kl. 10-11.30. Sted: Satellitten, lokale 1. Kirsten Asaa, 40 94 27 67.

It-cafe

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Satellitten, lokale 1 og 6. For alle, bare kom. Claus Jensen, 93 84 09 41.

Koncertklubberne

Karin Aagesen, 40 13 78 43.

Konditræning for mænd 60+

•  Fredage kl. 10-11. Sted: Værløse Kirke, søjlesalen. •  Tirsdage 9.45-10.45. Sted: Satellitten, salen. Bent Kofod, 61 45 97 26.

Les lanciers

1. tirsdag i måneden kl. 19-21. Sted: Satellitten, salen. Margit Vestergaard, 30 27 41 35, margit​@solstrejf.net

Læsekreds

Hver 2. mandag kl. 10-12. Sted: Værløse Kirke. Hanne Christensen, 24 22 80 38.

Naturgruppe

Tirsdage kl. kl. 9.30-11.30. Sted: Varierende i Værløse. Marianne Henney, 51 55 96 77.

Petanque

Tirsdage, torsdage og søndage kl. 10-12. Sted: Jonstrup Petanque Klub, Jonstrupvangvej 150 - bus 152 lige til døren. I samarbejde med Jonstrup Petanque Klub. Erling Brix, 51 41 81 38.

Seniorzumba

•  Onsdage kl. 11.45-12.45. •  Fredage kl. 9-10. Birgit Kraul, 25 79 26 97. •  Tirsdage kl. 11-12. Vivi Fahnøe, 23 49 40 32. Sted: Værløse Kirke, søjlesalen.

Spansk for øvede

Hver 2. mandag kl. 9.30-11.30. Sted: Værløse Kirke. Børge Ravn, 28 83 27 33.

Stavgang

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Frederiksborgvejen over for Skolekroghuset. Hanne Svanholm, 24 64 66 19.

Søndagscafe

Søndage kl. 14-16. •  26. januar. Sted: Satellitten, lokale 1. Vi står parat med kaffe og te og har bagt diverse lækkerier. Hanne Svanholm, 24 64 66 19.

Søndersø rundt

Fredage kl. 9.30-11. Sted: P-pladsen, Ballerupvej. Vandretur - ingen turleder.

Vandregruppe Søndersø rundt

Fredage kl. 9.30-11. Sted: P-pladsen på Ballerupvej. Ingen leder.

Vægt m.m.

Mandage kl. 10-12. Sted: Satellitten, lokale 5. Bitten Larsen, 42 16 56 75.

Yoga for kvinder og mænd

•  Tirsdage kl. 12-13. Sted: Værløse Kirke, søjlesalen. Vivi Fahnøe, 23 49 40 32. •  Fredage kl. 9-10, 10.05-11.05 eller 11.15-12.15. Sted: Satellitten, lokale 4. Lone Blauenfeldt, 41 27 16 51.

GRIBSKOV KOMMUNE Koordinationsudvalg: Kirsten Ellesgaard, 48 79 82 70, heki10b​@mail.dk

It-hjælp

Hverdage kl. 10-16. Hjælp til selvhjælp med Windows-pc, internet, tablet og smartphone. Aftal evt. hjemmebesøg. Vi kan være bortrejst i perioder, forvent derfor ikke øjeblikkeligt svar. Vagn Eisensee, 48 79 86 18, vagn​@pletner.com Niels Sørensen, 53 83 52 84, niels.sorensen​@outlook.com Benjamin Falkberg, 20 84 81 81, bfalkberg​@gmail.com

GRÆSTED-GILLELEJE Formand: Per Roswall, 21 24 03 87, per​​​​​​​​​​@roswall.dk

Betaling

Danske Bank, konto 4845 4846070923, mrk. arrangementets navn. Tilmeldingen er bindende. Evt. afbud skal meddeles hurtigst muligt.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ graested-gilleleje

Tilmelding til rejser, ture og arrangementer

Ved tilmelding til rejser oplyses navn, telefonnummer, evt. e-mail, medlemsnummer, adresse, fødselsdato, værelsestype, afbestillingsforsikring og påstigningssted. Afbestillingsforsikring skal påføres ved bestillingen, den kan ikke påføres senere, og dækker mod lægeerklæring i tilfælde af akut sygdom. Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt​@gmail.com

Tilmelding til teaterture

Grethe Nørgaard, 48 30 10 53, persboel​@gmail.com

Besøgsven

Vil du være besøgsven? Det byder på dejlige oplevelser. Glæder man andre, glæder man sig selv! Birthe Grøndahl, 31 21 35 00.

Cirkeltræning

•  Mandage kl. 11.30-12.15  og 12.15-13. •  Onsdage kl. 9-9.45. •  Torsdage kl. 11-11.45  og 11.45-12.30. Poul Gyde Poulsen, poulgyde​@mail.dk Gilleleje Fitness, 48 30 08 00, info​@gillelejefitness.dk Pris: 600 kr. - ved tilmelding til to hold 1.000 kr.

Bowling

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Mødetid kl. 14.45. Sted: Slots Bowl, Københavnsvej 23, Hillerød. Kurt Jensen, 29 36 51 45, bikur756​@gmail.com Pris: 100 kr. pr. gang,

inkl. 2 timers bowling, kaffe og leje af sko.

Fyrstiens motionshold

Mandage og onsdage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Bakkebo, Østre Alle. Bare kom. Hildegard Pedersen, 40 11 78 54.

Vinterpetanque

Mandage kl. 10-12. Sted: Parkvej 309, Gilleleje. Yanne Juul, 40 20 10 76, petanque​@gmail.com Pris: 150 kr. for hele vintersæsonen.

Tennis

Alle dage kl. 7-21. Sted: Gilleleje Tennis Klub, Østre Allé 30, Gilleleje. Tilmelding og booking af bane på www.gillelejetennis.dk Leif Ammitsbøl, 29 70 42 82, kasserer.gillelejetennis​@ gmail.dk Pris: 900 kr. årligt for seniorer.

Julebanko med luciaoptræden

Fredag 13. december kl. 14. Sted: Lille møllesal, Gillelejehallen. Vi spiller 8 spil. Pris: 3 plader 30 kr. Kaffe og kage 20 kr.

Nytårskur

Fredag 10. januar kl. 14. Sted: Gillelejehallen. Vi ønsker hinanden godt nytår med gratis kaffe, lagkage og en lille en. Bare kom. Poul Gyde Poulsen, poulgyde​@mail.dk

Banko

•  Fredag 24. januar kl. 14. •  F  redag 14. februar kl. 14. Sted: Lille møllesal, Gillelejehallen. Vi spiller 8 spil. Bare kom. Poul Gyde Poulsen, poulgyde​@mail.dk Pris: 3 plader 30 kr. Kaffe og kage 20 kr.

Foredrag: ”Fra optimistjolle til kongeskib”

Fredag 7. februar kl. 14 Sted: Gillelejehallen. Erik Schnettler fortæller om sin tid på TV 2 og sine møder med personer fra kongehuset. Bare kom. Poul Gyde Poulsen, poulgyde​@mail.dk Pris: Kaffe og kage 20 kr. det sker

december 2019

13

»


HELSINGE Formand: Kirsten Ellesgaard, 48 79 82 70, heki10b​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand: Jørgen Andersen, 24 44 56 48, ija​​​​​​@privat.dk Socialhumanitært: Ida Kragh, 48 79 86 22, idasep09​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/helsinge

Betaling

Evt. afbud skal meddeles senest seks dage før arrangementet, så andre kan komme med gælder også årsmødet.

Medbring selv stave eller gå uden. Ole Gran, 61 79 50 56, gran​@hotmail.dk

Badminton

Tennis

•  Mandage kl. 9, 10.30 og 12. •  Onsdage kl. 9 og 11.30. Sted: Helsinge Hallerne. Flemming Hansen, 40 60 74 14, Lindevej.foh​@gmail.com

Banko

1. mandag i måneden kl. 14.30. Sted: Cafe Appetit, Helsingegården, Parkvænget 20 A. Jette Larsen, 21 94 89 00.

Nordea eller netbank, konto 2276 0600386714, mrk. arrangement samt bookingnummer, som oplyses ved bestilling. Foredrag, banko og andre arrangementer i Kulturhuset eller Cafe Appetit betales ved indgangen. Ved rejser sender rejseselskabet faktura. Afbud ved rejser eller andre arrangementer til Helle Weinrich, 40 32 74 50.

Billard

Besøgsven

Bowling

Vil du være besøgsven? Det byder på dejlige oplevelser. Glæder man andre, glæder man sig selv! Ida Kragh, 48 79 86 22.

Bisidder

En frivillig bisidder er en person, der bistår en borger i mødet med det offentlige - fx ved sagsbehandling, lægebesøg og arbejdsløshed. Fire ører hører bedre end to. Bisidderen har været på kursus. Tavshedspligt. Connie Nyegaard, 40 45 60 21.

Den hjælpende hånd

Mandage kl. 10-16. Hjælp til fx udskiftning af elpærer eller pakninger, som du ikke selv kan klare. Materialer og/eller kørsel er for egen regning, ej havearbejde. Torben Porst, 22 95 73 11.

Tilmelding til ture, rejser og foredrag

Opgiv venligst mailadresse. Bindende tilmelding er efter først til mølle-princippet. Husk at gemme kvitteringen, da den gælder som billet.

14

det sker

december 2019

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Mårum Billardklub, Mårum Forsamlingshus, Hessemosevej 9, Græsted. Spil billard i vinterhalvåret. Bagefter er der hyggeligt samvær, hvor vi spiser vores medbragte mad. Mogens Weinrich, 30 31 91 07. Eddie Nilasson, 23 62 50 52. Pris: 400 kr. årligt. Fredage kl. 11-13. Sted: Centerbowl, Kochsvej 23, Frederikssund. Det er en dejlig sport, vi hygger os. Få en gratis prøvetime. Michael Alex, 48 70 94 99, 40 46 94 99.

Cirkeltræning

Tirsdage kl. 10.30-11.15. Sted: Helsinge Fitness, Frederiksborgvej 6, Helsinge. Martha Sand, 40 50 53 60. Pris: 750 kr.

It-hjælp

Se under Gribskov Kommune.

Kend din bil

2. onsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Engerødvej 39, Helsinge. Jørgen Andersen, 24 44 56 48, ija​@privat.dk

Petanque

Mandage og onsdage kl. 13-15. Sted: Spillepladsen bag Helsinge Idrætsanlæg. Birgitte Tordrup, 26 17 11 08.

Stavgang

•  Tirsdage kl. 9. Sted: Bækkebro p-plads. •  Torsdage kl. 9. Sted: P-pladsen, Enghavehus i Gribskov.

Mandage og onsdage kl. 9-12. Sted: Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21. Kurt Jensen, 29 36 51 45.

Nyt! Tisvilde Bio

2. fredag i måneden kl. 15. Tisvilde Bio, 48 70 99 00  (fra en time før forestillingen). Pris: 70 kr. for film, kaffe og kage. Nyt! Efterfølgende torsdag kl. 14 i Kulturhuset kan du drøfte månedens film. Vi kan også tage andre emner op. Gyldigt medlemskort skal forevises. Else Dalvin, 40 59 33 57.

It-workshop

Tirsdag 10. december kl. 13-15. Sted: Datastuen, Helsinge Bibliotek, Skolegade 43, Helsinge. Bare kom. Vagn Eisensee, 48 79 86 18. Niels Sørensen, 53 83 52 84.

Foredrag

Torsdag 20. februar kl. 13. Sted: Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge. Advokat Lise Holten fortæller om sit arbejde som forsvar for kriminelle i Højesteret. Tilmelding senest 18. februar. Helle Weinrich, 40 32 74 50. Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Nytårsfest med spisning

Søndag 12. januar kl. 13. Sted: Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge. I det nytårspyntede lokale underholdes vi af BG-Bands 4-mands orkester med musik, vi alle med glæde genkender og får lyst til at danse til efter maden. Også i år kan du bære en festlig hovedudsmykning i form af hat eller andet festligt. Tilmelding senest 3. januar. Helle Weinrich, 40 32 74 50. Jette Lone Hansen, 29 84 74 58. Pris: 190 kr. inkl. mad og en genstand. Drikkevarer kan købes.

HALSNÆS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Nancy Viborg, 29 93 15 25.

FREDERIKSVÆRK Formand: Helge Andersen, 47 74 93 93. Næstformand: Ib Schaldemose, 47 76 28 86. Aktivitetsudvalg: Annette Sørensen, 47 74 98 83.

Afbud til arrangementer

Bliver du forhindret, så giv besked til kontaktpersonen hurtigst muligt. Så kan en anden måske få glæde af din plads.

Besøgsvenner

Ønsker du en besøgsven? Eller har du tid og lyst til at blive besøgsven? Bente Okkerstrøm, 20 61 98 06. Kirsten Jensen, 20 84 91 67.

Betaling af arrangementer

Betaling foregår som angivet ved de enkelte arrangementer. Kontant betaling: På kontoret i det angivne tidsrum. Betaling via netbank til konto 5031 1000165 - angiv fuldt navn og arrangement. Ved problemer, så ring til kontaktpersonen.

Bisidder

Du kan få hjælp til kontakt med offentlige myndigheder. En bisidder har tavshedspligt. Bente Okkerstrøm, 20 61 98 06.

It-hjælp

Onsdage kl. 10.30-12. Sted: Ældre Sagens kontor på Paraplyen. Hjælp til computer, tablet, iPad og mobiltelefon, som medbringes, husk strømforsyning. Lukket på helligdage og i hele juli og december. Evt. hjemmebesøg, hvis nødvendigt, aftales med kontaktpersonen. Knud Erik Jensen, 40 81 90 50.

Tilmelding til arrangementer

Kan kun ske på telefon til det opgivne nummer og kun tilmelding af fire deltagere ad gangen. Se i det omdelte program, hvornår der åbnes for tilmelding til henholdsvis forårets og efterårets arrangementer.


Ældre Sagens kontor

Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2, 1. sal. Se programmet for åbningstidspunkter.

Årsprogram

Årsprogram for efterår 2019/ forår 2020 blev omdelt i slutningen af juli 2019.

Bridge

Torsdage kl. 12.30-16.30. Sted: Aktivitetshusets multisal, Jernbanegade 2. Spillet, der til stadighed udfordrer dine åndsevner - deltag, og hold din hjerne i form. Erik Kornbeck, 45 83 02 93. Pris: 100 kr. halvårligt. ≤ ≥

Krolf

Mandage, onsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Parken ved Skjoldborg, Valseværksstræde 5. Krolf er en blanding af kroket og golf - en udendørs sportsgren, hvor alle kan være med. Erik Kornbeck, 45 83 02 93.

Motion

Hele ugen. Sted: Frederiksværk Motionscenter. Få motion i et professionelt fitnesscenter. Edith Andersen, 47 74 93 93. Pris: 10 % rabat for medlemmer.

Petanque

Mandage og fredage kl. 10-12. Sted: Banerne ved Aktivitets­ huset, Jernbanegade 2. Spillet, der kan dyrkes af alle. Erik Birk Hansen, 47 74 92 06.

Traveture og stavgang

Tirsdage og fredage kl. 9.30-12. Sted: Frederiksværk Gangsportsforening, Syrevej 25. Frisk luft og motion er en god kombination. Vi lægger turene efter vejret. Ib Madsen, 40 25 91 66.

Whist

Onsdage kl. 13-16. Sted: Aktivitetshusets multisal, Jernbanegade 2. Kom og få et hyggeligt slaw whist med ligesindede. Annelise Larsen, 47 98 72 60. ≤≥

Musical-sange

Onsdag 22. januar kl. 13.30. Sted: Aktivitetshusets multisal. En eftermiddag med Linnea Reffs, uddannet sanger med

mange års erfaring på scenen som forsanger i band-sammenhænge og som solist i musicals. Forvent en herlig eftermiddag med musical-sange. Tilmelding til Birthe Madsen, 60 95 95 52, senest 8. januar. Pris: 50 kr. ved indgangen, inkl. brød og kaffe.

i hjemmet. Fx til at sy en knap i, hænge et billede op, skifte en pære, udfyldning af blanketter mv. Er du syg, kan du også få luftet din hund. Jørgen Hansen, 61 26 51 23, tirsdag kl. 10.30-12. For ikke-medlemmer betales et gebyr.

Benny Rasmussen, 23 27 36 72. Pris: 600 kr. for aktive medlemmer til 2580 4388340806, mærket ”bowling” og dit navn + 50 kr. i bussen. Reservemedlemmer: 100 kr. + 100 kr. i bussen.

5-dages busrejse til Berlin

Diverse informationer

Mandage og onsdage kl. 10-12. Sted: Ved Hundested Hallen. Kom og vær med. Vi spiller hele året, såfremt vejret tillader det. Annie Jørgensen, 22 93 97 37, kofodannie​@gmail.com Pris: 120 kr. årligt.

20. april kl. 8-24. april. Sted: Gjethuset. Turen, der har Adrian Rejser som rejsearrangør, vil blandt andet indeholde sightseeing i Berlin og diverse rundture og udflugter. Nøjagtig mødetid opgives senere. Tilmelding til Birthe Madsen, 60 95 95 52, senest 1. december. Pris: 4.995 kr. Enkeltværelsestillæg: 1.050 kr.

Circusrevyen 2020

Onsdag 17. juni kl. 16.15. Sted: Gjethuset/Ølsted Station + 15 minutter. Tag med på vores sædvanlige hyggelige tur til Cirkusrevyen. Det er lykkedes os at få 58 billetter til 17. juni. Tilmelding til Annette Sørensen, 47 74 98 83, senest 11. februar. Pris: 750 kr. inkl. spisning.

HUNDESTED Formand: Nancy Viborg, 29 93 15 25. Næstformand: Annie Kofod Jørgensen, 22 93 97 37. Kontaktperson: Leif Sønderskov Johannesen, 31 94 62 04.

Besøgsven

Har du tid og lyst til at være besøgsven, så har vi brug for dig. Eller ønsker du en besøgsven, du kan tale med? Christa Wendt, 40 55 38 28.

Bisidder

Vil du have en med, som kan lytte med og støtte dig ved besøg hos fx kommunen og lægen? Bisidderen har tavshedspligt. John M. Pedersen, 47 92 47 42. Hans Jørgen Larsen, 22 41 04 27.

Den hjælpende hånd

Gratis, ikke-permanent, praktisk hjælp til småopgaver

Kontaktperson: Nancy Viborg, 29 93 15 25. Betalinger: Rejsebilletter betales til rejseselskabet. Ture og arrangementer betales til Ældre Sagen i Hundested. Obs: Se nyt kontonummer under arrangementer. www.aeldresagen.dk/ Hundested

Fisketure

Vil du med på fisketur, så ring for nærmere oplysninger. Poul Bent Ficher-Nielsen, 22 38 63 45.

Krolf

Læsekredsen

1. torsdag i måneden kl. 14-17. Indtil 7. maj. Sted: Medborgerhuset, ”Billedtårnet 2”. Vi diskuterer en bog, som vi skiftes til at vælge. Lise Borg, 24 76 94 83.

Petanque

Helle Kirkegaard, 22 33 61 83. Anders Hedelund, 61 50 53 35. Poul H. Thomsen, 29 44 19 90. Leif Johannesen, 31 94 62 04.

Mandage og torsdage kl. 13.30-15. Sted: Banerne ved Hundested Hallen. Der afholdes forskellige turneringer. Birte Petersen, 41 47 29 50. Pris: 120 kr. for perioden frem til 30. juni, til konto 2580 6281445691.

Rådgivning

Præmiewhist

Tryghedsopkald

Skak, bridge, whist og canasta

Nyhedsbrev

Vil du modtage nyhedsbreve pr. mail, fx om rejser, så tilmeld dig på hjemmesiden.

Pc-hjælp

Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelse af testamente? Yvonne Schjerlund, 40 46 02 03, yvonne​@schjerlund.dk Ønsker du et kort opkald hver morgen? Nancy Viborg, 29 93 15 25.

Badminton

•  Tirsdage kl. 10-11.30. •  Torsdage kl. 10-11.30. Indtil 28. maj. Sted: Storebjerg Hallen. Ikke faste makkere. Vi møder op og finder nogle at spille sammen med. Medbringe selv bolde og ketsjer. Karen M. Greve, 40 47 43 37, karen.m.chr​@gmail.com

Bowling

2. torsdag i måneden kl. 9.15-12. Indtil 14. maj. Sted: Havnekiosken. Vi spiller i Centerbowl i Frederikssund. Husk at melde afbud senest tirsdagen før. Stephan Pedersen, 21 60 34 50.

Mandage kl. 17.30-22. Sted: Gubben, Søstjernen, Nørregade 11, Hundested. Else Borg, 50 59 98 06. ≤

Tirsdage kl. 13-16. Indtil 21. april. Sted: Gubben. Der er ledige pladser til kortspil og skak. Kirsten Jørgensen, 61 12 05 02. Inge Kloo, 21 27 68 36. ≤

Slægtsforskning

Mandage i lige uger kl. 9.30-12. Sted: Medborgerhuset, salen, Nørregade 61, Hundested. Venteliste. Ebbe Vitt Jensen, 25 21 70 46. Anita Øhlenschlæger, 23 71 40 85.

Spisevenner

Fredage i ulige uger kl. 12.30-15. Indtil 22. maj. Sted: Gubben, Nørregade 11. Kom og spis et måltid i selskab med andre. Karin sørger for at det sker

december 2019

15

»


bestille mad, tilmelding derfor senest otte dage før. Karin Niemann, 28 38 73 18. Pris: 75 kr. ekskl. drikkevarer. ≤

Stavgang fra Poppelhuset

Mandage, tirsdage, fredage og søndage kl. 9.30-12. Sted: Poppelhuset ved Hundested Hallen. Du kan deltage på holdene flere gange om ugen, stave kan lånes ved startstedet. Preben Helgesen, 21 74 07 08. Pris: 220 kr. for perioden frem til 30. juni til konto 2580 6281445691.

Søndagscafe

Sidste søndag i måneden kl. 14-17. Indtil 26. april. Sted: Gubben. Alle er velkomne, også ikkemedlemmer. Kaffe og brød kan købes. Karin Niemann, 28 38 73 18. Cecilie Jacobsen, 23 47 12 67. ≤

HELSINGØR KOMMUNE

Den hjælpende hånd

Mandag-torsdag kl. 11-17. Hjælp til små ydelser, såsom fx at hænge billeder op, flytte et skab, sætte ting på loft eller i kælder eller reparere småting. Ikke et fast servicetilbud, men tilbud til pensionister. Leif Vegger, 40 10 20 75, for aftale. Der betales for kørsel.

Diverse informationer/ lokal folder www.aeldresagen.dk/ helsingoer

Hjælp til indkøb

Tirsdage kl. 9.30-13.30. For alle, som har svært ved at klare det selv. Du hentes hjemme kl. 9.30-10.30 og køres til Prøvestenscentret, hvor du modtages af hjælpere. Først indkøb, og derefter drikker vi kaffe med brød. Kl. 12.30 kommer busserne og afhenter. Manfred Fredrick Dietrich, 26 30 10 70, hverdage kl. 9-10, md.manfred05​@gmail.com

Nyt! Nyhedsmail

HELSINGØR Formand: Erik Bruun, 93 93 99 94, kegle2016​​​​​​​​​​@gmail.com

Få en mail om nye arrangementer, ændringer, rabatter m.m. Tilmeld dig via Ældre Sagen Helsingør: www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Frivillige søges Alle arrangementer

Se alle arrangementer og kontakter på aeldresagen.dk/helsingoer

Besøgsven

Vil du have eller være besøgsven? Vennen kommer som oftest en gang om ugen. Få en snak over kaffen, gå en lille tur, læs avisen, spil kort eller andet. Vi mangler besøgsvenner, så der kan være ventetid. Aase Steinbrenner, 31 78 00 18, aase.steinbrenner​@ webspeed.dk

Bisidder

Mandag-lørdag kl. 11-20. En bisidder kan forklare og huske sammen med dig, fx ved læge, advokat, ejendomsmægler eller offentlige myndigheder. En bisidder lytter med og hører altså de samme ord som dig. Ulla Dalsgaard, 40 40 75 92, u.dalsgaard​@gmail.com Birgitte Haugaard, 22 21 90 25, bhd3060​@hotmail.com ≤ 16

det sker

december 2019

Frivillige hjælpere søges til spændende opgaver på kommunens plejehjem en gang ugentligt. Vær med til at øge livskvaliteten for beboerne. Manfred Dietrich, 26 30 10 70, md.manfred05​@gmail.com

Tryghedsopkald

Få en opringning hver dag kl. 8.30-9. Opkalderen sikrer sig, at alt er i orden. Hvis ikke, kontaktes familien. En aftale med en tryghedsopkalder giver dig ro i sindet. Per Knudsen, 28 35 70 71. Britta Tesch, 31 78 00 15.

Vejledning

•  Mandag-torsdag kl. 8-16. •  Fredage kl. 9-16. Alle tilbydes vejledning i sociale og økonomiske forhold. Vejlederne har tavshedspligt. Ulla Dalsgaard, 40 40 75 92, u.dalsgaard​@gmail.com

Vågetjenesten i Helsingør Frivillige, ofte med en faglig viden, som tilbyder hjælp

til døende og pårørende. Vi kommer både på plejecentre og i private hjem. Vi holder i hånd, ryster pude eller giver en tår vand. Ej plejearbejde. Se vores folder hos læger mv. samt hjemmesiden. Alice Graver, 42 15 91 31. Lis Bende Hansen, 40 13 23 51. Vågetelefonen, 27 96 47 27.

Badminton

•  Tirsdage kl. 9-12. •  Torsdage kl. 11-13. Sted: Badmintonhallen, Nordre Strandvej 14, Helsingør. Nogle spiller for point og for at vinde, andre spiller for sjov. Er du øvet, eller har du blot lyst til at prøve? Hop i træningstøjet, lån en ketsjer af en ven - og så er du klar. Det er god motion. Mogens Nielsen, 40 25 46 45. Leif Andersen, 28 90 76 34, lmandersen​@mail.tele.dk Pris: 400 kr. inkl. bolde.

Demenscafe i Helsingør

11. oktober, 8. november og 13. december kl. 10-14. Sted: Frivilligcentret, Kronborgvej 1 C, Helsingør. Demensramte familier får gode oplevelser og mulighed for at udveksle erfaringer i trygge rammer. Efter en lille udflugt slutter vi af med en fælles frokost. Tilmelding senest onsdagen inden til Erik Bruun, 93 93 99 94, 49 21 50 60. Pris: 50 kr. pr. person. ≤

It-cafe

Tirsdage kl. 10-13. Sted: Oasen, Fredensvej 5 A i Espergærde. Medbring dit it-udstyr/telefon. Vi er klar til at hjælpe. Bare kom. Lillan Bech, 30 29 68 24.

It-support i hjemmet

Mandag-fredag kl. 9-11. Har du problemer med din pc eller andet it-udstyr, driller teknikken lidt, eller er der ting, du er usikker på? Få hjælp af vores it-support. Erik Bruun, 93 93 99 94.

Kegler

Onsdage kl. 13-15. Sted: Borupgårdskolen i Snekkersten. At spille kegler er ikke helt som at spille bowling, men lige så sjovt. Banen er dog anderledes, en smule V-formet. Erik Bruun, 93 93 99 94, også for prøvespil,

kegle2016​@gmail.com Pris: 225 kr. pr. halvsæson.

Cafemøde

Sidste mandag i måneden kl. 14. Sted: Fællessalen Fiolgade 19 C. Indgang over for p-huset i Bycentret. aeldresagen.dk/helsingoer Jørgen Mikkelsen. Pris: 20 kr. Betales ved indgangen.

HILLERØD KOMMUNE HILLERØD Formand: Torben MøllerAndersen, 20 48 63 64, fm.hilleroed.219​​​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Vibeke Dyrelund, 29 27 99 74, vibeke.dyrelund​​​​​​@mail.dk Kasserer: John Oddershede, 51 53 72 97, ks.hilleroed.219​​​@ aeldresagen.dk

Almen information

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/hilleroed aeldresagen3400​@outlook.dk MobilePay 91292. Information om aktuelle aktiviteter: Hillerød Posten sidste tirsdag i måneden, nyhedsmail og hjemmesiden. Flere aktiviteter afholdes i Grønnegadecentret, Grønnegade 15, men tjek det enkelte arrangement. Du kan møde os i FrivilligCenter Hillerød bag biblioteket kl. 11-12.30, onsdage 15. og 29. januar og 12. februar.

Kommende arrangementer Besøg på Christiansborgs ruiner 21. januar. Musikeftermiddag søndag 26. januar. Studiekreds: ”Skriv dit liv” til børn og børnebørn 10. januar3. april - hver 14. dag. Hold øje med hjemmesiden/ lokal information om de pågældende aktiviteter, i takt med at de falder på plads.

Besøgsven

Besøgsvennen er frivillig, fordi han/hun også får noget ud af samværet, kort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og


livsbekræftende for både dig og besøgsvennen at være sammen. Se hjemmesiden. Eva May-Britt Lefholm, 26 21 19 49.

Bisidder

En frivillig, som bistår dig ved samtaler med fx læge eller kommune. Det er gratis og kan være en stor hjælp. Se hjemmesiden. Vibeke Dyrelund, 29 27 99 74, vibeke.dyrelund​@mail.dk Susanne Holter, 60 11 82 68, s.holter​@youmail.dk

Demensaflaster

Du kan have glæde af en demensaflaster, hvis en i din familie er ramt. Det kan give både dig og den demensramte et lille åndehul, hvor I får mulighed for at gøre ting sammen eller hver for sig, som I ellers er forhindret i at gøre. Se hjemmesiden. Midlertidig kontakt: Torben Møller-Andersen, 20 48 63 64, fm.hilleroed.219​@ aeldresagen.dk

Digitale nyhedsbreve

af vores it-support, hvor en af supporterne kommer i dit hjem og hjælper. Keld Pedersen, 21 37 87 40. Bent Jessen, 40 15 34 23. Carsten Erik Møller, 51 50 67 15. Poul Topp, 22 27 04 00. Knud Jensen, 30 55 77 40. Per Carl Gossmann, 48 26 99 27. Pris: 50 kr. pr. besøg.

Vil du være besøgsven?

Så ring og hør nærmere. Du bliver en del af et frivilligt netværk, hvor du får tilbudt kurser og både fagligt og socialt samvær med andre frivillige. I aftaler selv, hvornår I vil mødes. Eva Lefholm, 26 21 19 49, evalefholm​@gmail.com

Lissies traveture

Tirsdage kl. 10.15. Sted: Den store p-plads på Overdrevsvejen. Sæsonen for de lange ture er slut. Vi fortsætter med de korte ture (ca. 5 km). Husk drikkevarer. Hunde og stave må ikke medbringes. Kamma Willemoes, 21 26 62 90. Marianne Rahbek, 22 15 15 56.

Hold dig ajour med de seneste nyheder. Vi udsender månedlige nyhedsbreve pr. mail - tilmeld dig via linket på forsiden af hjemmesiden for Ældre Sagen Hillerød.

Ældre Sagen cafe

Handyman

Onsdage kl. 12-14. Sted: Slots Bowl, Københavnsvej 23, Hillerød. Alle er velkomne, også nye interesserede bowlere! Kjeld Jørgensen, 40 52 16 33. Lis Cramer, 51 20 47 99. Pris: 70 kr. for 2 timers bowling, skoleje og kaffe/vand.

Få hjælp til små, praktiske opgaver, fx få sat en hylde eller et billede op, få skiftet en pære eller lignende småjobs. Bemærk! Ikke havearbejde. Henning Hansen-Klingsbo, 23 42 96 81. Johannes Christiansen, 24 85 01 35. Johan Laursen, 22 47 52 10. Pris: 50 kr. pr. besøg.

Hjælp til iPhone, iPad og Mac

Hverdage kl. 10-16. Er du ikke helt fortrolig med brugen eller har brug for svar på, hvordan det nu lige er, det er? It-hjælper Birte Suhr, 24 47 38 57. Pris: 50 kr. pr. besøg. Se hjemmesiden.

It-support for medlemmer

Hverdage kl. 10-16. Har du problemer med din pc, driller teknikken, eller er der ting, du er usikker på? Få hjælp

Vi har kontortid på samme datoer som it-cafeen, dog kl. 11-12.30 i Frivilligcenter Hillerød.

Bowling

Bridge i Skævinge

Onsdage kl. 18.30-22. Sted: Skævinge Aktivitetscenter, Harløsevej 24, Skævinge. Nye medlemmer optages. Ledes af Inger Hedegaard, 48 28 90 05. ≤

It-cafe

Onsdage i ulige uger kl. 10-12.30. Sted: Frivilligcenter Hillerød (bag biblioteket). Kom med dine problemer på pc, Mac, tablet og mobil, og vi forsøger at hjælpe. Vi starter det nye år 15. januar, derefter 29. januar og 12. februar.

Knud Jensen, 30 55 77 40.

Kom i form - mandage

Mandage kl. 14.30-15.30. Sted: Grønnegadecentret. Venteliste. Jytte Jensen, 48 26 14 06. Pris: 750 kr. årligt for deltagelse og medlemskort til centret.

Kom i form - torsdage Torsdage kl. 15-16. Sted: Skanselyet, Skanselyet 1, Hillerød. Venteliste. Holger M. Christiansen, 22 35 19 43. Pris: 600 kr. årligt.

L’hombre

Torsdage kl. 13-16.15. Sted: Grønnegadecentret. Er du til l’hombre? Kom til hygge og godt fællesskab. Winnie Bækkelund, 48 26 72 84. ≤

Madlavning for mænd 65+

Tirsdage i ulige uger kl. 16-20. Sted: Grønnevang Skole, Jespervej 150, Hillerød. Tovholder Jørgen Møltoft byder jer velkommen. Det nye hold er godt i gang, og interesserede er velkomne til at henvende sig. Jørgen Møltoft, 23 30 43 60. Pris: 100 kr. for råvarer plus 100 kr. ved opstart.

Tegning og maling

Mandage kl. 14-16. Sted: Grønnegadecentret. I hyggelige omgivelser og under ledelse af Bendt Pedersen arbejdes der med kunst i flere afskygninger. Nogle gange indgår værkerne i den månedlige udstilling i centret. Bendt Petersen, 23 72 92 33. ≤

Mandagsmøde

”På tomandshånd med Kirsten Olesen”. Mandag 6. januar kl. 14.30-16.30. Sted: Grønnegadecentret. Kirsten Olesen er en af landets mest anerkendte skuespillere. Hun fortæller om vejen gennem teater, film og tv-serier og kommer blandt andet ind på, hvorfor hun blev skuespiller hvad det er, der gør, at det går, som det går? Er det tilfældigt - eller? Inge Espensen, 21 70 18 61. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.

Mandagsmøde

”Danner”. Mandag 3. februar kl. 14.30-16.30. Sted: Grønnegadecentret. Hvem var grevinde Danner, og hvad går de godt 45 fastansatte og 200 frivillige egentlig og laver i det hus, hun i sin tid fik bygget? Jonna Engedahl, 20 14 04 39. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.

HØRSHOLM KOMMUNE HØRSHOLM Formand: Verner Knudsen, 75 71 12 70, FM.Hoersholm.223@ aeldresagen.dk Næstformand: Kirsten Gudrun Holmehøj, 29 66 29 04, kgholme​@gmail.com Kasserer: Palle Jørgensen, 30 69 90 12, KS.hoersholm.223​@ aeldresagen.dk

Træning i naturen

Tirsdage og onsdage kl. 13-14. Sted: P-plads Københavnsvej, over for 7-Eleven/Shell-tanken. Vi mødes i al slags vejr ved Hjertestien i Præstevang Skov. Klæd dig på efter vejret - ingen deltagerbetaling. Tirsdag ledige pladser, onsdag venteliste. Inge Espensen, 21 70 18 61.

Whist

Onsdage kl. 13-16.45. Sted: Grønnegadecentret. Alle er velkomne. Kom og brug nogle hyggelige timer med at spille whist i hyggeligt samvær. Erling Kjærsgaard, 50 45 44 74. ≤

Adresser til aktiviteter

Sophies Hus, Sophielund 82 A, Hørsholm. Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, Hørsholm. Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, Hørsholm. Hørsholm Bibliotek, Bibliotekstorvet 1, Hørsholm. Usserød Skole, Gammel Byvej 10, Hørsholm. Frennehus, Hørsholm Allé 4, Hørsholm.

Besøgsvensordning

Ældre Sagen i Hørsholm mangler besøgsvenner - kvinder og mænd - til det sker

december 2019

» 17


hjemmebesøg hos ensomme ældre. Dorrit Krogh, 30 71 75 77, dorritkrogh​@gmail.com

Bisiddertjeneste

En bisidder hjælper dig med at høre og huske - fx hos lægen, hospitalet, kommunen, ejendomsmægler og lignende, og har tavshedspligt. Dorrit Krogh, 30 71 75 77, dorritkrogh​@gmail.com

Demensrådgiver

Ældre Sagen i Hørsholm kan tilbyde en frivillig demensrådgiver, der selv har praktisk erfaring som pårørende til en dement. Rådgiveren har tavshedspligt og kan kontaktes direkte - også telefonisk eller til samtale i dit hjem. Demensrådgiver Jørgen Mathiesen, 40 19 32 41, jma40193242​@icloud.com

Fisketure

Hold øje med midtersektionen i Ugebladet, hvor vi annoncerer fisketure fra Helsingør Havn. Bjørn Sigvardsen, 30 74 50 51, bjorn​@sigvardsen.com

Få et tryghedsopkald hver morgen

En frivillig ringer til den første i kæden, der ringer videre til den næste. Bor du alene, og vil du føle dig mere tryg ved at få et telefonopkald hver morgen? Jessie Olesen, 22 39 37 71.

It-hjælp i hjemmet

Primært for medlemmer, som er gangbesværede og ikke kan komme til Sophielund. Vi skal på forhånd kunne skønne, at vi kan hjælpe med det konkrete it-problem. Giv Mick Pedersen, 40 57 17 33, mick​@privat.dk en kort forklaring på problemet, og han vender tilbage.

arrangementer, eller vil du selv stå for en aktivitet? Så meld dig som frivillig. Send en mail til Ældre Sagen i Hørsholm, formand Verner Knudsen, fm.hoersholm.223​@ aeldresagen.dk og fortæl, hvad du gerne vil bidrage/hjælpe med.

Aktiv slægtsforskning

2. og 4. mandag i måneden kl. 13-15. Sted: Hørsholm Bibliotek, Caroline Mathilde-salen. Aktiv slægtsforskning er et mødeforum for erfarne slægtsforskere (ingen undervisning). Mie Ungar Thomsen, 45 86 82 01, 22 37 55 99, mie.thomas2​@gmail.com Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr. ≤

Bridge - Sophies Hus

december 2019

Torsdage kl. 10-12. Sted: Sophielund. Moderne fransk litteratur. Hanne Ohrt, 24 62 79 13. ≤

1. og 3. mandag i hver måned kl. 10-12. Sted: Sophielund. For dem, der taler det franske sprog flydende. Marianne Lusty, 29 86 97 07, marianne.lusty​@gmail.com ≤

Onsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Selmersbo. Let øvede. Vi spiller ved fem borde, og alle spillerne er på samme niveau. Jette Andersson, 27 98 00 06, andersson.jette​@gmail.com Pris: 250 kr. ≤

Bridgeturnering Selmersbo

Decoupage

det sker

Fransk

Bridge - Selmersbo

Meld dig som frivillig

18

På forskellige dage og tider kl. 9-16. Sted: Hørsholm Bibliotek. Engelsk konversation - learning by doing - dette kunne være vores motto på holdene med English conversation. Jørn Holm, 40 37 27 97, bjholm​@post.tele.dk ≤

Fransk konversation

Tilmeld dig det lokale nyhedsbrev. Vi har mange arrangementer i støbeskeen, så tilmeld dig det lokalt nyhedsbrev på www.aeldresagen.dk/ hoersholm Her finder du tilmeldingsformularen nederst på forsiden lige før afsnittet ”Om Ældre Sagen i Hørsholm”. Husk at have dit medlemsnummer parat. Vil du hjælpe din lokale forening med afholdelse af

Engelsk konversation

•  Tirsdage kl. 14-18. Ring for ledige pladser. Helle Künzel, 50 40 31 33, hkms​@mail.dk •  Mandage kl. 14-18. Ulla Lorenzen Lilja, 51 72 03 56. Pris: 350 kr. ≤

•  Torsdage kl. 10-13. Holdet består af 24 par. Ved fravær skal man ikke skaffe substitut, hvorfor spillet og antal af deltagende par kan variere. Jørgen K. Jakobsen, 27 36 66 94, jkj​@youseeme.dk •  Onsdage kl. 13.30-17. Holdet består af 24 par. Turnering i tre rækker. Ved fravær skal man skaffe substitut. Marianne Mørch, 20 81 19 50, morchmarianne​@ hotmail.com Sted: Selmersbo. Pris: 350 kr. ≤

Kommende arrangementer

Sted: Sophielund. Her får fantasien fri udfoldelse. En inspirerende dekorations­ teknik, som går ud på at beklæde genstande med udklip med efterfølgende påføring af holdbar lim. Gyda Staunskær, 45 76 67 70. ≤

Torsdage i ulige uger kl. 13-15.30.

Onsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Sophielund. For dem, der taler det franske sprog flydende. Jacques de Leeneer, 45 86 29 16. ≤

Fransk litteratur og samtale

Gå i seniorbio

Onsdage kl. 13-14.30. Sted: Kulturhuset Trommen. Du får kaffe/te og lidt mundgodt inden filmen samt rabat på 10 kr. på billetprisen. Verner Knudsen, 75 71 12 70, FM.Hoersholm.223​@ aeldresagen.dk Billetter købes i cafeen, som åbner 30 minutter før. Pris: 90 kr. Normalpris. Fremvis medlemskort, og få 10 kr. i rabat på billetten. ≤

It - netcafe

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Sophielund. Frivillige hjælper med pc og iPad/tablet-problemer, vejledning i oprettelse af NemID, Digital Post, borger. dk, samt e-Boks og netbank, med Hørsholm Kommunes hjemmesider, og hvordan man

køber billetter til bibliotekets arrangementer. Gratis wi-fi. Alle er velkomne. Bent Ole Mitens, it.aesh​@outlook.com ≤

It - Windows for let øvede

Torsdage kl. 12.30-14.30. Sted: Sophielund. Fem torsdage. Få indblik i Windows 10 med fokus på brugerfladen og brugen af systemet. Etableres løbende, når der er tilstrækkeligt tilmeldte. Bent Ole Mitens, it.aesh​@outlook.com Pris: 250 kr. Ikke-medlemmer: 500 kr. ≤

Kom godt i gang med iPad/tablet

Torsdage kl. 12.30-14.30. Sted: Sophielund. Fire torsdage. Bliv fortrolig med brugen af alt det grundlæggende på din iPad/tablet. Egen iPad/tablet medbringes. Etableres løbende, når der er tilstrækkeligt tilmeldte. Bent Ole Mitens, it.aesh​@outlook.com Pris: 250 kr. Ikke-medlemmer: 500 kr. ≤

Litteratur læsning med fordybelse

Fastlægges af de enkelte læsegrupper kl. 11-16. Sted: Hørsholm Bibliotek eller Sophielund. Vi har mange læsegrupper, der mødes til dialog om interessant og medrivende litteratur. Kirsten Holmehøj, 29 66 29 04, kgholme​@gmail.com ≤

Madklub 1 

1. mandag i måneden kl. 17-22. Sted: Usserød Skole, hjemkundskabslokalet. Vi tilbereder et dejligt måltid mad, som vi efterfølgende nyder sammen. Det er almindelig mad, og holdet er et mix af kvinder og mænd. Hanne Jebjerg, 40 21 29 61. Pris: Betaling for råvarer.

Madklub 2 

3. mandag i måneden kl. 17-21. Sted: Usserød Skole, hjemkundskabslokalet. Vi laver mad sammen og nyder den over en hyggelig snak. For både mænd og kvinder. Alle rører i gryden, og menuen fastlægges af deltagerne. Nogle køber ind, og vi deler udgifterne fra gang til gang.


Kirsten Skjoldager, 20 99 08 90, kirskjold​@gmail.com

Malehold - akryl

Onsdage kl. 13-16. Sted: Frennehus, Hørsholm Allé 4. En fortsættelse fra forårets sessioner - nye deltagere er velkomne. Gensidig inspiration og/eller instruktør. Mette Marie Kjeldsen, 20 78 93 69, mettemariekjeldsen​@ gmail.com Pris: 200 kr.

Patchwork

Tirsdage i lige uger kl. 12-15. Sted: Sophielund. Skab håndsyet såvel som maskinsyet patchwork. Ingen undervisning, men vi hjælper og inspirerer hinanden. Medbring egne materialer, der er symaskiner til rådighed. Kirsten Jørgensen, 28 71 09 73, lydis​@live.dk

Nygræsk for let øvede

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Sophielund. Er du interesseret i lettere konversation på græsk? Gert Lusty, 29 80 21 36, gertlusty​@gmail.com ≤

Tysk konversation

Tirsdage kl. 12.30-14.30. Sted: Sophielund Vil du genopfriske dit tyske? Gert Lusty, 29 80 21 36, gertlusty​@gmail.com ≤

Skak

Tirsdage kl. 14-17. Sted: Sophielund. Hold hjernen i gang, spil skak! Verner Søgaard, 30 45 14 11. ≤

Traveture for Sneglene

Mandage kl. 10-11.30. Sted: Apotekertorvet, Hørsholm Midtpunkt. Vil du gå ture i et stille og roligt tempo? Turenes længde tilpasses, men forventes at være på omkring halvanden time. Turleder: Ulla Lund, 29 80 37 99, uel​@live.dk

Traveture

•  Mandage kl. 10-12. Vadefuglene. Sted: Gl. rådhus ved busstoppestedet. Anne-Dorte Georgsen, 26 24 78 56,

adgeorgsen​@hotmail.com •  Torsdage kl. 10-12. Vildfuglene. Sted: Ridebanen ved Hørsholm Kirke. Margriet Greisen, 23 43 26 57. Gå med på nogle dejlige ture i jævnt tempo, og oplev den skønne nordsjællandske natur.

Tysk konversation

Tirsdage kl. 14.30-16. Sted: Sophielund. Pia Fogt Nielsen, 53 28 42 78, piafogtnielsen​@gmail.com ≤

Whist

Torsdage kl. 14-17. Sted: Hørsholm Bibliotek, Spies-lokalet. Whist for øvede, som holder af dette hyggelige kortspil. Mette Marie Kjeldsen, 20 78 93 69, mettemariekjeldsen​@ gmail.com Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 200 kr. ≤

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B (postadresse), område D/Storm P., lokale 214, Holte. Danske Bank, konto 1551 1520486537. www.aeldresagen.dk/rudersdal Almene informationer: Oplysning om arrangementer og aktiviteter i Rudersdal Avis ca. 15.-20. i måneden.

Bisidder ekstra øjne og ører Vi assisterer ved vigtige samtaler med offentlige myndigheder, sygehus, bank og advokat mv. Bisidderne, der alle har været på kursus, har tavshedspligt. Edel Baunbæk-Knudsen, 30 32 58 01.

Demensaflastning

RUDERSDAL KOMMUNE

Er du pårørende til en dement og har brug for et pusterum til indkøb, frisør, at dyrke en hobby eller gå en tur, kan vi stille en demensaflaster til rådighed. De har alle været på kursus og har indsigt i den dementes situation. Edel Baunbæk-Knudsen, 30 32 58 01.

RUDERSDAL

Demensansvarlig

Formand: Gerner Nielsen, 61 62 66 00, gerner​​​​​​​​​@nobisvej18.dk Næstformand: Per T. Christensen, 40 25 78 77, pert.christensen​​​​​​@gmail.com Kasserer: Søren Bo, 51 25 09 58, KS.Rudersdal.230​​​​​​@ aeldresagen.dk

Adresser på benyttede lokaliteter

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, Holte. Kulturcenter Mariehøj, Frivilligcenter Rudersdal, område D/Storm P. Kulturcenter Mantzius, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød. Aktivitetscenter Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte. Aktivitetscenter Teglporten, Teglporten 11, Birkerød. Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød.

Almene informationer/ kontor/hjemmeside

Kontortid: Tirsdage kl. 10-12, 30 34 38 24, aes​@outlook.dk

I lokalafdelingen har vi en demensansvarlig, som er tovholder for vores indsats for mennesker med demens og deres pårørende, og som har en grundlæggende viden om demens. Kirsten Thaarup, 40 91 66 83, kthaarup​@hotmail.com

Den hjælpende hånd

Vi er en gruppe frivillige, der hjælper med småtjenester. •  Højtlæsning af post, ugeblade, aviser mv. •  Hjælp til udfyldning af skemaer eller besvarelser til offentlige myndigheder, forsikringsselskaber mv. •  Gennemgang af problematiske skrivelser fra det offentlige, forsikringsselskaber mv. •  Småreparationer med søm og skruer eller synål. Edel Baunbæk-Knudsen, 30 32 58 01.

Telefonkæden nord

Vi kan være din livline, hvis du er så uheldig at falde og ikke kan komme op igen eller vågner låst til sengen med hold i ryggen. En daglig telefonopringning hver morgen sikrer, at evt. uheld bliver

opdaget. Du skal selv ringe til den næste i kæden. Lene Vigh Strand, 45 81 23 49.

Tryghedsopkald syd

Kontakt os, og få en aftale om at blive ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig ”god morgen” og dermed sikrer sig, at alt er i orden. For alle, og du skal ikke deltage aktivt. Vivie Ruff, 41 10 86 25.

Badminton

•  Tirsdage kl. 10-12 og 20-22. •  Onsdage kl. 12-14. Sted: Rundforbi Idrætshal, Egebækvej 118-120, Nærum. P.t. vedligeholder 70 medlemmer kondien gennem badminton. Flest motionsspillere, men mere øvede deltager også. Faste hold med fast tildelte spilletider. Chr. Waarst, 30 11 27 82, c.waarst​@mail.tele.dk Birger Mikkelsen, 40 83 44 40, birmik​@gmail.com

Bliv skoleven i Rudersdal

Efter aftale kl. 8-15. Sted: Folkeskolerne i Rudersdal. ”Der er altid noget, der gør mig glad ved at være her! Det er fantastisk at komme og være sammen med de dejlige unger. Det gør noget ved humøret at mærke deres tillid, og at jeg kan bidrage med noget af det, jeg kan” - citat fra en skoleven. Dorthe de Bang, 45 42 44 17, aes​@outlook.dk

Bridge nord

Onsdage kl. 13.20-17. Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7, Birkerød, lokale 1.4/1.5. Fuldtegnet, men meld dig gerne som substitut. Bjørlie Flindt, 45 81 88 38.

Bridge syd

Torsdage kl. 13-17. Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, område D/ Storm P., lokale 206, Holte. Tove Møller, 45 89 06 16, 51 34 70 11. Meld dig som spiller eller som substitut. Tove Møller, 45 89 06 16, 51 34 70 11.

Fransk

Mandage i lige uger kl. 12.30-14.30. Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7, Birkerød, lokale 1.1. det sker

december 2019

» 19


Hold dit franske ved lige: Øvelser, samtale, læsning af franske tekster m.m. Benny Jørgensen, 45 81 26 67.

Fruerstuen

Torsdage kl. 16-19. Fra 1. januar. Sted: Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte. Vi er kvindelige seniorer, som mødes ca. hver 6. uge. Se www.aeldresagen.dk/rudersdal Anna Nyholm Jensen, 31 72 22 51, anna​@k-nyholm.dk

It-besøgsven

Hverdage kl. 9-16. Sted: Aftales med besøgsvennen. It-besøgsven hjælper ældre og efterlønsmodtagere med at forstå og bruge en pc eller en tablet. Et forløb varer to måneder, en time om ugen efter dit ønske. Dygtige amatører, som har tålmodighed, gerne drikker en kop kaffe, kan det meste og har tavshedspligt. Du bestemmer emnet. Birgit Røjgaard, 20 15 36 46.

It-hjælperne - Rudersdal

Mandag-onsdag kl. 10-16. Vi er en gruppe af ulønnede frivillige med it-erfaring, men ikke professionelle. Mest erfaring med software fra Microsoft og tablets. Også pc’er med Mac i mindre grad. Du kan få et gratis hjemmebesøg til akutte pc-/ tabletproblemer. Vagttelefon, 20 45 00 68.

Hovedstaden

OMRÅDE 9A

Konversationsengelsk

Tirsdage kl. 14-15.30. Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 A, område D/ Storm P., Frivilligcentret, lokale 215. For dem, der gerne vil holde det engelske ved lige på en hyggelig måde. Steve Pickering, 40 86 41 13, sp​@spconsult.dk ≤

Litteraturkreds nord

1. onsdag i hver måned kl. 10.30-12.30. Sted: Mantziusgården, lokale 1.3. Læsegruppe. Trine Jakshøj, 20 92 24 91.

Litteraturkreds syd

3. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, Holte, område D/Storm P., mødelokale 206. Er du glad for at læse bøger og diskutere dem med andre? Så kom og vær med. Lise-Lotte Bøgedal, 21 64 53 23, lise-lotte​@bogedal.dk ≤

Petanque

Hverdage kl. 10-12. Sted: Bagsiden af Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 A, Holte. Det franske kuglespil er sjovt og socialt og kræver både strategi og håndelag. Det kan spilles af alle, uanset alder og kondition. Søs Parish, 40 30 47 41, jacobinaparish​@hotmail.com

Quiz-aktivitet: ”Gæt og syng”

29. januar, 26. februar og 25. marts kl. 15.30-17. Sted: Aktivitetscenter Teglporten, cafeen, Teglporten 11, Birkerød. Vil du gætte med på sære ords fup eller fakta-forklaringer, så mød op. Find en plads ved et af bordene, og det bord, der har fået flest rigtige, vinder en flaske vin pr. deltager. Imellem gætterierne synger vi sange, fx tilknyttet årstiden. Conny Birkholm, c.birkholm​@gmail.com Pris: 30 kr. for kaffe. ≤

Stavgang nord

Mandage kl. 10-11. Sted: Ud for Nyt Syn på Vasevej 109, Birkerød. Ca. 5 km i moderat tempo. Hans Kjærgaard, 24 65 21 29.

Stavgang syd

Mandage og torsdage kl. 10-11.30 - uanset vejret. Sted: Skodsborg Station, vestsiden. Ingen aflysninger siden 2004. Vi har det hyggeligt og rart, så kom og vær med, hvis du kan gå i et jævnt tempo, og du vil gøre noget godt for din krop. Du får god instruktion. Tove Henningsen, 20 67 14 21.

Travetur fra Skodsborg Station

Tirsdage kl. 10.30-12 uanset vejret. Sted: Vestsiden af Skodsborg Station.

Vandreture

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 10-12.30. Sted: Skifter, se www.aeldresagen.dk/rudersdal Er du glad for naturen, og vil du opleve steder, du ikke har været før, så tag med. Husk fodtøj, som er egnet til stier og græs. Bare mød op. Lisbeth Jeppesen, 40 84 63 19.

Videogruppen - Rudersdal

2. tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Kulturcenter Mariehøj, Frivilligcentret, Øverødvej 246 B, Holte. Vi hjælper hinanden med at optage og redigere video og drøfter igangværende projekter. Per Mikkelsen, 45 89 17 17. Erik Lundsgaard, 45 42 00 55.

Ælfi

Ældre Sagens Fiskeklub i Rudersdal. Torsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Skovlyskolen, kælderen. Indgang på nordsiden fra p-pladsen gennem lågen. Fisketure - både hav-, sø- og kystfiskeri. Små ture aftales indbyrdes, som regel med kort varsel. Vi lægger stor vægt på kammeratligt samvær. Formand: Kirsten Lehmann. Medlemssekretær: Bjarne Jensen, 21 71 95 70. Pris: 100 pr. sæson.

Distriktsformand: Kai Nørrung, tlf. 23 64 99 65, Mail: kainoerr​​​​​​​​​​@hotmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Der er en tur på ca. halvanden time eller en kortere på ca. en time i mere moderat tempo. Bare kom. Lise Hagenbo, 45 80 89 80.

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

9A

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 9A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 9A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.