Page 1

MIDTJYLLAND OMRÅDE 3A | DECEMBER 2019

ARRANGEMENTER 29.11 - 17.02.2020 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Hjælp - hjælp

Vi mangler en socialhumanitær koordinator i Distrikt 3. Din hovedopgave vil være at formidle og støtte de frivillige i distriktet gennem fx kurser og møder for på den måde at sikre gode rammer for det frivillige arbejde i distriktet. Hvis dette kunne have din interesse, så kontakt distriktsformand Ejgil Andreasen, 51 53 25 67, ejgil8450​@gmail.com

NORDDJURS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Kristian Stougaard Poulsen, 23 26 76 77, stougaardpoulsen​@ stofanet.dk

GRENAA Formand og ældrepolitisk kontakt: Vibeke Enoksen, 29 85 26 07, bedst mandage kl. 8.30-9. Webmaster og redaktør af ’Det Sker’: John H. Nielsen, 61 67 61 70, johnharry​​​@yjh.dk

Hjemmeside og Facebook www.aeldresagen.dk/grenaa Facebook: Ældre Sagen, Grenaa. Tilmeld dig det lokale nyhedsbrev på vores hjemmeside.

NORDDJURS: Grenaa · Nørre Djurs · Rougsø-Sønderhald. RANDERS: Assentoft · Purhus · Randers-Nørhald-Langå. SILKEBORG: Gjern · Kjellerup · Silkeborg · Them. SYDDJURS: Ebeltoft · Midtdjurs · Rosenholm · Rønde.

Besøgsven

Kender du et ældre, ensomt menneske, der gerne vil have en besøgsven, så kontakt os. Har du tid, lyst og overskud til at blive besøgsven, så kontakt Nanny S. Kristensen, 20 46 13 11.

Pc-hjælp

Har du brug for hjælp til din pc? John kommer hjem til dig mandag, tirsdag eller onsdag mellem kl. 14 og 16. John Nielsen, 61 67 61 70, Johnharry​@yjh.dk

Tryghedsopkald

Ældre og enlige tilbydes et tryghedsopkald hver morgen kl. 8.30-9. Cleo Hejlesen, 23 96 31 41, ac.hejlesen​@yahoo.dk

Bowling

Mandage kl. 9-14. Sted: Grenaa Bowlingcenter. Henning Sørensen, 86 30 01 01 eller Kristian Dalsgård Jensen, 86 33 41 67. Pris: 40 kr. inkl. kaffe.

Bridge

Onsdage kl. 13.30-17. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Elin Jørgensen, 51 96 76 13, kurtelin​@stofanet.dk eller Dorte Friis, 40 40 37 99, dbf​@stofanet.dk Pris: 250 kr. for 1/2 år for bridgemateriel og kaffe/te. ≤

L’hombre

Onsdage kl. 10-12. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Lone Frøhlich, 29 93 49 06, lonefro​@gmail.com ≤

Litteraturcafe

3. torsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Lise Bertelsen, 51 38 10 01. ≤

Sangcafe

1. mandag i måneden kl. 14-16. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Vibeke Enoksen, 29 85 26 07. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Varmtvandsgymnastik

•  Mandage kl. 13-15. •  Onsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 8-10. Fra 6. januar. Sted: Svømmehallen, Grenaa Idrætscenter. Nanny Kristensen, 20 46 13 11, nanny-s-kristensen​@ stofanet.dk Pris: 550 kr. Indbetales på 9343 3430468196, helst mellem 2. og 8. januar. Husk navn.

Juleafslutning

Mandag 9. december kl. 19-21.30. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Gruppen DE4 vil underholde. Vibeke Enoksen, 29 85 26 07. Pris: 50 kr. + gave værdi 30 kr. til pakkespil. ≤≥

Mit liv som anæstesisygeplejerske with a twist

Mandag 20. januar kl. 19-21. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Keld Baskjær er uddannet (i Grenaa) som sygeplejerske og vil fortælle om sit liv. John H. Nielsen, 61 67 61 70. Pris: 50 kr. ≤≥

Dansk underholdning i 100 år

Mandag 17. februar kl. 19-21. Sted: Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa. Stig Nørregaard tager os med på en musikalsk rundrejse i dansk underholdning gennem 100 år. Vibeke Enoksen, 29 85 26 07. Pris: 50 kr. ≤≥

NØRRE DJURS Formand: Herdis Nielsen, 40 74 55 90, hernie​​​​​​​​​​​@outlook.dk Næstformand: Anna-Grethe Nymann Johansson, 23 64 67 69, iagjohansson​​​@stofanet.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/nørredjurs Tilmeld dig vort lokale nyhedsbrev.

Besøgstjeneste

Et ugentligt besøg kan gøre underværker for et ensomt ældre menneske. Vi finder en person, som matcher dig, hvis du kunne tænke dig besøg. Else Marie Johnsen, 86 38 10 25, emjohnsen​@outlook.dk

Bisidder/ledsager

Har du brug for en til at ledsage dig til lægen, advokaten eller sagsbehandleren, så har vi en person, der vil støtte og hjælpe med at huske de vigtige ting - og med at følge op efterfølgende. Henning Kristensen, 22 16 68 75, Leo Frandsen, 20 44 60 32  eller Ruth Sørensen, 40 55 94 50.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

3A


Computerhjemmeservice Har du problemer med computeren, så kan du få hjælp i dit eget hjem. Herdis Nielsen, 40 74 55 90. Besøget koster ikke noget.

En hjælpende hånd

Praktisk hjælp til mindre opgaver i hjemmet. Leo Frandsen, 20 44 60 32.

Tryghedsopkald den lille morgenhilsen

Vil du ringes op hver morgen af en af vore frivillige? Aase Svane, 86 38 10 07.

Vi søger frivillige til demensområdet

Frivillige, der har mod på at arbejde med demente. Demente skal samles i mindre grupper og have udvidet service og opmærksomhed, derfor har vi brug for flere hoveder og hænder. Kontakt Anna-Grethe Johansson, 23 64 67 69, og lad os få en snak om emnet.

Bowling

Mandage kl. 15-16. Sted: Bowlinghallen, Østerbrogade 6, Grenaa. Ivan Robak, 24 64 96 78. Pris: 40 kr. inkl. sko og kaffe.

Fitness

Fredage kl. 10-11. Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs. Udendørs med fast instruktør. Der arbejdes med forskellige redskaber. Gunnar Thode Nielsen, 52 37 31 30. Pris: 390 kr. pr. kvartal.

Fitness for hold

Mandage kl. 8.45-10. Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs. Holdfitness som cirkeltræning indendørs med fast instruktør, som viser dig, hvordan maskinerne skal betjenes. Efter betaling er der fri adgang til centret alle ugens dage. Sølvi Birch, 20 96 45 96. Pris: 390 kr. pr. kvartal.

Fredagscafe

Sidste fredag i måneden kl. 13.30-16. Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs. Cafeeftermiddage for hjemmeboende pensionister. Hyggeligt samvær over en kop kaffe eller te og med 2

det sker

december 2019

mulighed for at udbygge med oplæsning, sang, måske et foredrag eller erindringer fra ens aktive liv - måske en udflugt? Grete Jensen, 86 38 18 17. Pris: 20 kr. pr. gang. ≤≥

Søndagscafe

1. søndag i måneden kl. 14.30-16. Sted: Cafeen på Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2, Glesborg. Kom til en kop kaffe med brød og til sang/musik og hyggeligt samvær. Else Madsen, 20 91 07 12. Pris: 25 kr. ≤≥

Nytårsfest

Onsdag 8. januar kl. 12. Sted: Gjerrild Kro, Gjerrild Bygade 16-18, Gjerrild, Grenaa. Nytårsfest med kroens 3-retters menu. Underholdning ved Jan Mosegaard Kjeldsen. Der er gevinster på indgangsbilletterne. Efterfølgende kaffe. Tilmelding senest 2. januar til Eva Kjeldsen, 21 60 15 66, kjeldsen.laen​@nrdn.dk Pris: 280 kr. ≤≥

“Farmors breve” et foredrag

Onsdag 19. februar Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs. Lars Therkelsen fortæller slægtshistorie om Karen Blixens “Gamle Knudsen”. Tilmelding senest 12. februar til Eva Kjeldsen, 21 60 15 66. Pris: 150 kr. inkl. centercafeens lækre anretning og kaffe med brød.

ROUGSØ-SØNDERHALD Formand: Christian Staugaard Nielsen, 27 63 63 50, christianstaugaardnielsen@ hotmail.com Næstformand: Jens Erik Madsen, 21 61 07 37, jenserik​​​@post3.tele.dk

Besøgstjeneste

For pårørende til hjemmeboende demensramte. Tirsdag kl. 10-12, en gang om måneden efter aftale. Jette Bach, 22 14 46 75.

Bisidder

1. tirsdag i hver måned kl. 12.30-13.30. Har du et juridisk spørgsmål, er du som medlem af Ældre Sagen velkommen hos Paragrafadvokaterne ved advokat Søren V. Andreasen, Torvegade 1 D, Auning. Tidsbestilling nødvendig. Alice Krog, 50 70 13 01.

Ledsagelse, når du skal i kontakt med det offentlige, advokat og lignende. Hjælp til at læse og forstå skrivelser fra det offentlige samt hjælp til at udforme ansøgninger, ankeskrivelser og lignende. Frede Bech, 21 44 82 61.

Cykling med rickshawcykel

Bor du i Auning-området, har helbredsmæssigt besvær med at komme ud i den friske luft, eller er du blot ældre og har lyst til en cykeltur med rickshawcyklen? Orla Lund, 30 43 43 83.

En hjælpende hånd

Vi kan hjælpe svage pensionister med at udføre enkle, klart begrænsede gøremål. Fx sy en knap i, følge med til mindre indkøb, måske hænge et billede op, hjælpe med at læse og forstå en skrivelse, et brev m.m. Alice og Bent Krog, 50 70 13 01, abkrog​@os.dk

Hjælp til it

Hvis du har problemer med dit it-udstyr, så kontakt it-koordinator Frede Bech, 21 44 82 61, bech.frede​@gmail.com

Ledsagerordning

Ledsagelse til læge, hospital og lignende. Aase Lindhardt, 28 78 60 59. Bente Aagaard, 20 74 21 38.

Tryghedsopkald

”Morgenstjernen”. En opringning hver morgen giver dig tryghed. Bente Jessen, 30 27 94 11.

Vågetjeneste Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/rougsøsønderhald

Pårørendecafe

Tilbud til ensomme ældre om en besøgsven. Ørsted-Allingåbro-Vivildområdet: Jonna Haslund, 51 74 60 17, j-haslund​@mail.dk Auning-området: Alice Krog, 50 70 13 01, abkrog​@os.dk Demensområdet: Lis Kastrup, 20 31 44 38.

Tilbud om aflastning til pårørende til en døende. Lis Kastrup, 20 31 44 38.

Debatcafe

På Auning Bibliotek. Se vores hjemmeside. Orla Lund, 30 43 43 83.

Gratis retshjælp

Bowling

2. torsdag i måneden kl. 9-11. Sted: Masterbowl, Mariagervej, Randers. Anton Gade, 86 49 43 90, antongade​@vestdjursnet.dk

Håndarbejde og hygge

•  Tirsdage kl. 9-12. •  Torsdage kl. 18.30-21. Sted: Nørager Boldklubs klubhus, Rygårdevej 1, Nørager. Vivi Johannessen, 24 48 00 56.

Erindringscafe

Sidste onsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Vivild Borger- og Ældrecenter, Århusvej 13, Vivild. For hjemmeboende demente og pårørende. Lis Kastrup, 20 31 44 38.

Motion og sundhed

•  Mandage kl. 9.30-10.30. Sted: Auning. Anne Marie Bæk, 61 66 85 48. •  Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Lejerbos fælleshus, Ørsted. Hanne Busk, 30 59 08 66. •  Tirsdage kl. 13.30-15. Sted: Vivild. Birgith Thygesen, 40 27 75 26. •  Torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Bomuldsvæveriets p-plads, Allingåbro. Inge Lise Nørøxe, 29 21 12 77. For alle, der gerne vil motionere og have et godt samvær med andre på en ny måde. Som gerne vil ud i den friske luft året rundt ved skov og strand og røre kroppen på en anden måde.


Skånsom motion

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Kulturperronen, Auning. For alle, der gerne vil lidt ud i naturen og motionere på skånsom vis. Alice og Bent Krog, 50 70 13 01. ≤

Stolegymnastik

Torsdage kl. 9.30-11. Sted: Møllehjemmet, Auning. For alle med behov for en mere skånsom form for gymnastik. Anna Maria Andersen, 22 11 25 57.

Søndagscafe

2. søndag i måneden kl. 12-15. Sted: Vivild Borger- og Ældrecenter. Der serveres to retter mad og kaffe og kringle. Tilmelding tre dage før til Anna-Lissa Blaabjerg Nissen, 29 27 93 45. Lis Kastrup, 20 31 44 38. Pris: 70 kr.

RANDERS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Annette Johanne Nielsen, 21 45 94 82.

ASSENTOFT Formand: Erik Jørgensen, 25 32 62 94, ellaerik601​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand: Finn Kjærsgaard, 86 49 42 33, ingaogfinn​​​@privat.dk Kasserer: Søren Timm, 20 29 17 77, k-s-timm​​@os.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/assentoft Tilmeld dig lokale nyhedsbreve via linket på vores hjemmeside.

Besøgsven

Vi tilbyder ældre og ensomme et jævnligt besøg. Ella Jensen, 20 31 42 85, ellajensen50​@gmail.com

Bisidder

Behøver du støtte ved besøg hos læge, sygehus, tandlæge eller hos kommunen? En bisidder har tavshedspligt. Inger Marie Jaillet, 52 24 44 26, ingermj​@hotmail.dk

En hjælpende hånd

Mandag-torsdag kl. 10-12. Vi kan tilbyde en hjælpende hånd til mindre opgaver i hjemmet inden for Assentoft lokalområde. Flemming Andersen, 29 10 80 26.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en af vore frivillige? Ella Jensen, 20 31 42 85, ellajensen50​@gmail.com

Vågetjeneste

Tilbud om aflastning til pårørende til en døende. Bodil Bjerre, 22 10 23 98, bkbjerre​@gmail.com

Bowling

2. torsdag i måneden kl. 9-11. Sted: Master Bowl, Mariagervej 139, Randers. Anton Gade, 86 49 43 90, antongade​@vestdjursnet.dk Pris: 220 kr. for 4 x 2 timer, inkl. sko og kaffe/vand.

Bowls

Fredage kl. 9.30-10.45. Sted: Assentoft Hallerne, hal B. Torben Bech, 40 63 65 99, bech​@intercom.dk

Bridge

Torsdage kl. 19-22.30. Sted: Svaleparken, Svalevej 11, Assentoft. Medbring kaffe og brød. Alice Andersen, 31 18 54 46, aliceogbenny01​@gmail.com

Engelsk til rejsebrug

Onsdage kl. 14-16. Sted: Assentoftskolen, Stadionvej, Assentoft lokale Rabalderstræde 3. Underviser: Jytte Hansen. Birgit Risbjerg, 28 28 59 21, birgit.frede3​@gmail.com Pris: 550 kr. for 10 x 2 timer. ≤

Madlavning for mænd

Onsdage kl. 16.30-19. Sted: Assentoftskolens skolekøkken. Vi hygger os og laver god mad under kyndig vejledning af køkkenchef Erling Falkenberg. Søren Timm, 20 29 17 77, k-s-timm​@os.dk Pris: 375 kr. for 5 gange samt 80 kr. pr. gang til råvarer. Drikkevarer medbringes.

Spændende mad for piger Torsdage kl. 16-19. Sted: Assentoftskolens

skolekøkken. Vi laver god gæstemad, som er velsmagende og overkommelig for alle. Underviser: Bodil Hougaard Andersen. Ella Jørgensen, 29 80 65 25, ellaerik601​@gmail.com Pris: 300 kr. for 4 gange samt 70 kr. pr. gang til råvarer.

Kjærsgaard, 86 49 42 33, ingaogfinn​@privat.dk Pris: 40 kr.

Koncert med Randers Politiorkester

Onsdage kl. 13-14.30. Sted: Svalereden, Assentoft. Bodil Andersen, 21 40 47 02, bodiloganders​@gmail.com

Mandag 20. januar kl. 18. Sted: Assentoft Hallerne. Kom godt ind i det nye år med en flot koncert, god mad og hyggeligt samvær. Tilmelding senest 13. januar til Bodil Andersen, 21 40 47 02, bodiloganders​@gmail.com Pris: 150 kr. ≤

Syng dig glad

Vinterfest

Stavgang/gå dig glad

3. mandag i måneden kl. 14-16. Sted: Essenbæk Sognehus, Volkmøllevej 4. Ældre Sagen arrangerer sammen med menighedsrådet sangeftermiddage. Sangglade mennesker mødes og synger hovedsageligt fra højskolesangbogen akkompagneret af Ernst Boye på klaver. Man medbringer selv kaffe og brød. Anna Kjærgreen, 51 86 28 99, annakjaergreen​@gmail.com ≤

Søndagsbrunch

1. søndag i måneden kl. 11-14. Sted: Svalereden, Svalevej 60, Assentoft. For enlige, som ønsker at mødes med andre enlige. Tilmelding senest torsdag før arrangementet til Janna Clausen, 28 73 78 00 eller Vibeke Iversen, 51 86 06 23. Pris: 50 kr. for brunch, kaffe, te og juice.

Vandreture

Mandage kl. 14-16. Sted: Indgangen ved Assentoft Hallerne. Anne Marie Quorning, 86 49 48 62, a.m.quorning​@gmail.com

Varmtvandsgymnastik

Mandage kl. 13-14. Sted: Auning Svømmehal. Janna Clausen, 28 73 78 00, jannaclausen​@icloud.com Pris: 600 kr. for 12 gange.

Assentoft danser

Fredag 3. januar kl. 19-22. Sted: Fabrikken, Virkevangen 2, Assentoft. Kom til danseaften med musik af JC Dance Musicbox. Medbring madkurv. Tilmelding senest fire dage før aktuel dato til Finn

Fredag 31. januar kl. 18.30. Sted: Fabrikken, Virkevangen 2, Assentoft. Se det spændende program på opslag, Facebook og lokalafdelingens nyhedsmails. Tilmelding senest 24. januar til Finn Kjærsgaard, 86 49 42 33, ingaogfinn​@privat.dk Pris: 100 kr. ≤

PURHUS Formand: Jytte Louise Thejls, 26 21 43 06, jlt1940​​​​​​​​​​@outlook.com Næstformand: Jørgen Mark, 22 37 33 30, markblegvadgaard​​​@ gmail.com Kasserer: Lise Trebbien, 31 16 32 38, lisetrebbien​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/purhus

Besøgsven

Har du et par timer om ugen til at gøre et stykke medmenneskeligt arbejde? Besøgene behøver ikke at være på en fast dag, men kan evt. aftales fra gang til gang. Jytte Rigtrup Møller, 29 85 87 55, jytter​@nrdc.dk

Bisidder

Ønsker du at have en ledsager med ved besøg hos læge, tandlæge, sygehus eller Borgerservice? En bisidder har tavshedspligt. Jytte Louise Thejls, 26 21 43 06, jlt1940​@outlook.com

Den hjælpende hånd

»

Er hverdagen grå og kedelig, så ring til Eli, 30 49 50 83, det sker

december 2019

3


eliandreaspetersen​@ gmail.com

Pc-hjælp

Hvis du bøvler med dit it? Så hjælper Preben Rasmussen, 21 24 01 53, pr21240153​@gmail.com

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen kl. 8.30-9 af en af vore frivillige? Ellen Gade, 29 24 29 47.

RANDERS-NØRHALDLANGÅ Formand: Annette Johanne Nielsen, 21 45 94 82, træffes på kontoret mandage kl. 15-17. 1.-næstformand: Klaus Bræmer-Jensen, 40 37 71 44. 2.-næstformand: Arne K. Andersen, 20 32 00 81.

Vågetjeneste

Vågetjenesten mangler vågekoner m/k. Ingen forudsætninger kræves, der tilbydes relevante kurser. Bodil Bjerre, 22 10 23 98, bkbjerre​@gmail.com

Bliv frivillig skoleven

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden i selskab med glade og nysgerrige børn? Vil du høre mere om at blive skoleven eller melde dig som frivillig, så kontakt Jytte R. Møller, 29 85 87 55, jytter​@nrdc.dk

Dans

Torsdage i ulige uger kl. 14-17. 16. januar-26. marts. Sted: Asferg Forsamlingshus, Vestergade, Asferg. Bjarne Hjulmanns Orkester spiller til. Husk brød og krus til kaffen. Finn Riisager, 20 62 43 44, finnriisager​@hotmail.dk Pris: 40 kr.

Møde for nye medlemmer Onsdag 22. januar kl. 19-21. Sted: Purhushallen, Bakkevænget 12, Fårup. Tilmelding senest 15. januar til Jytte Louise Thejls, 26 21 43 06, jlt1940​@outlook.com ≤

En kulturrejse Esbjerg, Rügen og retur

Onsdag 19. februar kl. 19-21. Sted: Purhushallen, Bakkevænget 12, Fårup. Et billedforedrag gennem hansestæderne til Rügen, hvor vi møder kong Valdemar og biskop Absalon og guden Svantevit og venderne. Tilmelding senest 12. januar til Jytte Louise Thejls, 26 21 43 06, jlt1940​@outlook.com Pris: 50 kr. Indbetal på konto 9331 12872984, husk navn, eller MobilePay 529037. ≤ 4

det sker

december 2019

Hjemmeside og Facebook ældresagen.dk/randers Ældre Sagen RandersNørhald-Langå.

Kontor

Odinsgade 14 A, 24 63 92 05, mandag kl. 15-17, tirsdag og torsdag kl. 10-12.

Besøgsven

Vil du glæde et andet menneske og bruge en til to timer om ugen til et besøg? Eller vil du gerne have besøg af en besøgsven? Anni Hansen, 27 33 73 79. Minna Beider, 31 50 34 18. Træffes også på kontoret, Odinsgade 14 A, tirsdage kl. 10-12.

Bisidder

Bisidder er en hjælp ved fremmøde hos sagsbehandler, læge, i banken, ved advokaten, ved ejendomsmægleren mv. Margrethe Grønhøj, 86 44 22 41, John Henriksen, 23 20 87 53, Aase Boje, 24 24 17 52, Annette Hill-Madsen, 61 33 32 39.

Motionsven

Motionsvennen kommer i hjemmet og træner lettere øvelser, så du har mulighed for at vedligeholde eller forbedre din fysik, så du kan blive ved med at gøre de ting, som du gerne vil. Hvis du er interesseret, så kontakt Frida Pedersen, 61 65 61 93, frida​@grosboel.dk Havndal-området: Inna Møller, 23 95 96 73. Vil du glæde en ældre borger med en gåtur, så ring til Frida Pedersen, 61 65 61 93.

Cykelvenner

Vågetjeneste

Gå tur-ven

Vi efterlyser frivillige til duocykling, foreløbig på Tirsdalens Plejecenter og Vorup Plejehjem. Man cykler en tur med en beboer fra ovennævnte centre. Cyklen er en dobbeltcykel med elmotor. Frida Pedersen, 61 65 61 93, frida​@grosboel.dk

Pc-hjælp i hjemmet

Har du tekniske problemer med din pc, kan vi måske hjælpe dig. Marianne Evald, 26 50 84 59, mrevald​@mail.tele.dk

Praktisk hjælp

Til mindre opgaver i hjemmet. Leif Møller, 22 50 47 77, leifogmary​@gmail.com eller Ole Korshøj Andersen, 51 74 81 22, OKA​@fiberflex.dk

Tryghedsopkald

Få råd og vejledning ved køb og salg af fast ejendom. Har du spørgsmål, kan du træffe Helle Gade på kontoret, Odinsgade 14 A, hvor hun yder gratis information 2. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Havndal-området

Økonomisk vejledning

Vi hjælper gerne ældre medborgere i forbindelse med ledsagelse til læge, sygehus m.m. Er der behov og ønske om tilstedeværelse af en person, når du fx kommer hjem fra sygehus m.m., så er vi også klar til at hjælpe der. Har du brug for hjælp i forbindelse med offentlig transport? Inna Møller, 23 95 96 73.

Spiseven

Får du mad fra Madservice Kronjylland, og kunne du tænke dig, at der kom en og spiste sammen med dig, måske en gang om ugen? Eller kunne du tænke dig at være spiseven? Minna Beider, 31 50 34 18.

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Eller vil du give andre lidt mere tryghed med en opringning hver morgen? Minna Beider, 31 50 34 18. Træffes også på kontoret, Odinsgade 14 A, tirsdage kl. 10-12.

Boligvejledning

gratis lydavis, som produceres og distribueres i ulige uger med nyheder fra Randers og omegn samt andet af interesse. Margit Jørgensen, 40 51 29 06, mgj0504​@hotmail.com Se hjemmesiden http://lydavisen-randers.dk

Vejledning om økonomi og skatteforhold ved Karen Laursen på kontoret, Odinsgade 14 A, 4. onsdag i måneden kl. 15-17.

Randers Lydavis

Ældre Sagen kan i samarbejde med Randers Lydavis, Dansk Blindesamfund og Hjerneskadeforeningen tilbyde synshandicappede en

Tilbud om aflastning af pårørende til en døende. Bodil Bjerre, 22 10 23 98, bkbjerre​@gmail.com Anne Marie Nielsen, 22 80 17 77, lind.nielsen1945​@gmail.com

Badminton

•  Mandage kl. 8-12. •  Tirsdage kl. 8-12. •  Fredage kl. 8-12. Sted: Badmintonhallen, Boghvedevej 30. Få god motion via badmintonspillet. Martin Bonde, 51 86 40 41, martinhbonde​@gmail.com eller Birte Grouleff, 51 52 11 99, birtegrouleff​@gmail.com Pris: 200 kr.

Billard

Torsdage kl. 14-17. Sted: Landsbyen Møllevang, Garnisonsvej 6, Randers NØ. John Henriksen, 23 20 87 53, johnhenriksen​@mail.dk ≤

Bowling

Onsdage kl. 11-14. Sted: Master Bowl, Mariagervej 139. Tilmelding er nødvendig. Der betales særskilt for leje af baner. Kurt Qvortrup, 53 80 53 20, mandage kl. 17-19 eller kurt​@jkq.dk

Bowls

Torsdage kl. 8.30-11. Sted: Vorup gl. skole, Vorup Boulevard 33. Nanna Jørgensen, 60 77 54 42, nannamoellerjoergensen​@ gmail.com Pris: 125 kr. pr. sæson.


Bridge

•  Mandage kl. 13-16.30. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8. Rutinerede spillere. Hans Tage Lund, 86 65 31 80, ehtl​@live.dk •  Onsdage kl. 13-17. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 7. Øvede spillere. Lise Amdisen, 51 55 75 73, lamdisen​@hotmail.com •  Onsdage kl. 13-17. Sted: Kulturhuset, Stemannsgade 2, lokale 4. Øvede spillere. Vibeke Ulrichsen, 23 45 80 93, vu​@webspeed.dk •  Mandage kl. 13-17. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 2. Turneringsbridge. Birthe Christiansen, 24 66 30 21, bimoc​@live.dk ≤

Demenscafe

Torsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Odinsgade 14 A. Frivillige fra Ældre Sagen tilbyder samvær og støtte til demente og deres pårørende. Demenscafe er et tilbud, hvor man kan snakke med ligestillede og danne nye netværk. En af kommunens demenskoordinatorer er til stede i starten af hvert møde. Ingerlise Jordahl, 26 98 83 36. ≤

Engelsk - øvede

Torsdage kl. 10-11.50. Sted: Kulturhuset, Stemannsgade 2, lokale 4. Engelsk til rejsebrug og daglig tale. Fra 9. januar. I samarbejde med AOF. Maks. 16 deltagere. Underviser: Grethe Tøttrup. Bitten Fuglsang, 40 57 26 02, fuglsang​@fiberflex.dk Pris: 500 kr. for 12 lektioner a ca. 2 timer. ≤

It-cafe

Torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Aldershvile, Kirkevej 2, Havndal. Har du lyst til at lave din egen erindringsbog? Vi hjælper med tekster, med at affotografere fotos m.m. til erindringsbogen. Vibeke Sveigaard, 26 39 05 22, kvsveigaard​@privat.dk

It-cafe

•  Mandage kl. 9.30-12. •  Tirsdage kl. 12.30-15. Sted: Randers Bibliotek, Steemansgade 2 i Den Blå Boks. Anders R. Sørensen, 20 32 85 58, sorensenanders2​@gmail.com •  O  nsdage i ulige uger kl. 12-14. Sted: Kristrup Bibliotek, Kristrupvej 68. Poul Frits, 86 42 61 61, poul.frits​@fiberflex.dk Hjælp og vejledning til iPhone, iPad, tablet, pc, programmer, Skype, NemID, borger.dk m.m.

Whist

Mandage kl. 12-16.30. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 10. Poul Hansen, 86 43 78 29. ≤

Motionsgymnastik/yoga

•  Mandage kl. 10-11. •  Tirsdage kl. 10-11. •  Fredage kl. 10-11. Sted: Badmintonhallen, hal 2, Boghvedevej 30. Martin Bonde, 51 86 40 41, martinhbonde​@gmail.com eller Birte Grouleff, 51 52 11 99, birtegrouleff​@gmail.com Pris: 200 kr.

Nørkle-cafe

Torsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Odinsgade 14 A, Randers. Medbring dit håndarbejde til et par hyggelige timer sammen. Tove Høeg, 23 24 25 46. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Seniorbio 65+

1. og 3. torsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Nordisk Film Biografer, Thors Bakke. 1. torsdag i måneden er Ældre Sagen repræsenteret ved kaffebordet ved Lisbeth Auken og Lissi Meilstrup, som gerne hjælper og deltager. Lissi Meilstrup, 42 36 04 56, lissi.m.​@fiberflex.dk Pris: 80 kr. Billet købes i biografen.

Spil og hygge

Torsdage kl. 13-16. Sted: Bakkegårdens cafe, Lodsejervej 8 A, Randers C. Kom og vær med sammen med frivillige fra Ældre Sagen. Mulighed for at købe kaffe og kage.

Anni Hansen, 27 33 73 79 eller Erik David Holm, 27 38 10 44. ≤

Pris: 50 kr. ≤≥

Traveture

Fredag 24. januar kl. 13-16.30. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15. Musik og sang leveres af Bjarne Hjulmann. Musikken starter med at spille dæmpet under spisningen, men senere spilles op til dans. Maks. 180 personer. Tilmelding: ældresagen.dk/randers eller kontoret. John Henriksen, 23 20 87 53, johnhenriksen​@mail.dk Pris: 75 kr. inkl. smørrebrød, 1 øl/vand samt kaffe/te og 1 stk. kage. ≤≥

•  Onsdage kl. 10-12. Sted: P-pladsen ved Radio ABC på Brotoften. Tur 1: Rask tempo 10 km. Tur 2: Rask tempo 8+ km. Tur 3: Moderat tempo 7-8 km. Tur 4: Et tempo, hvor alle kan være med - 5 km. Her indgår puls, balance og styrke. Ebba Offenbach, 21 27 17 94. Yvonne Petersen, 21 56 10 39. •  M  andage kl. 13-15. Sted: Badmintonhallerne, Boghvedevej 30, Randers NV. Travetur i 1-2 timer i et tempo, hvor du skal være rimeligt godt gående. Ejvind Jensen, 20 45 43 91 og Inger Nielsen, 25 68 33 55. •  Søndage kl. 14-15.30. Sted: For enden af Regnskoven ved Den Blå Bro, Tørvebryggen 11, Randers C. Ud i det fri - i dit tempo. Tag bare rollator eller vandrestave med. Når nogen har brug for det, laver vi et lille stop. Vi går 1½-2 km i omkring 1-1½ time. Turlederen har kaffe med til pausen. Hanne Lorentzen, 30 59 62 30.

Zumba Gold

Tirsdage kl. 11.30-12.30. Sted: Fitness 1, Vestergrave 2, Randers C. Zumba Gold er for dig, der gerne vil danse zumba i lidt lavere tempo. Instruktør: Susanne Andreasen. Bitten Fuglsang, 40 57 26 02, fuglsang​@fiberflex.dk Pris: 400 kr.

Aarhus Promenadeorkester

Fredag 10. januar kl. 13.30-15.30. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15. Under ledelse af dirigent Pål Soknes og sopransolist Sophia Frovin skal vi lytte til nyere og ældre orkestermusik af danske og udenlandske komponister. Maks. 280 personer. Tilmelding: ældresagen.dk/randers eller kontoret. Yvonne Petersen, 21 56 10 39 eller Ebba Offenbach, 21 27 17 94.

Nytårsfest

Mandagscafe

Mandag 27. januar kl. 13.30-15.30. Foredrag for pårørende. Socialrådgiver Anne-Birgitte Sindahl fra Ældre Sagens Rådgivning holder oplæg om, hvilke udfordringer man står over for som pårørende. Hun kommer også med bud på, hvordan man kan tackle udfordringerne, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, og hvad man skal være opmærksom på. Maks. 55 deltagere. Sted: Odinsgade 14 A, Randers. Klaus Bræmer-Jensen, 40 37 71 44. Pris: 20 kr. Betales ved indgangen.

Sangcafe med ønskekoncert

•  Mandag 13. januar kl. 13.30-15.30. •  Mandag 3. februar kl. 13.30-15.30. Sted: Ældre Sagens lokaler, Odinsgade 14 A. Yvonne Petersen, 21 10 56 39. Ebba Offenbach, 21 27 17 94. Pris: 20 kr. ≤

Besøg i Sparekassen Kronjylland

Tirsdag 4. februar kl. 18.30-21.30. Sted: Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, Randers SØ. Se den fine bygning, og hør om Sparekassens historie, samt se og hør om kunsten i huset, og kom på besøg i bestyrelseslokalet. det sker

december 2019

» 5


Klaus Bræmer-Jensen, 40 37 71 44.

Fællesspisning

Onsdag 5. februar kl. 17-20. Sted: Badmintonhallen, Boghvedevej 30. Menu: Forloren hare med waldorffsalat. Drikkevarer kan købes. Joan Mikkelsen, 24 67 78 89. Birgit Kjær, 41 59 01 94. Ingerlise Jordahl, 26 98 83 36. Tilmelding senest mandagen før inden kl. 12. Pris: 60 kr. for menu og kaffe med sødt. ≤

Koncert med Rocking Ghosts

Fredag 21. februar kl. 13.30-15.30. Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, Randers C. Maks. 350 personer. Tilmelding senest 17. februar til Yvonne Petersen, 21 56 10 39. Ebba Offenbach, 21 27 17 94. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. ≤≥

SILKEBORG KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Bente Noesgaard, 61 33 48 90, bentenoesgaard​@ gmail.com

GJERN Formand: Rose Hansen, 29 93 42 42, rosehansen103​​​​​​​​​​@gmail.com Kasserer: Peter Lund, 24 48 92 66, hjejle81​​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/gjern

Besøgsven

Mangler du en besøgsven til hyggeligt samvær eller måske en gå turven/motionsven, så kontakt Inge Toftgaard, 61 26 32 74, inge.toftgaard@ hotmail.com

Demensaflastning

Familier med hjemmeboende demensramte har brug for aflastning. 6

det sker

december 2019

Et ugentligt besøg af en frivillig giver den pårørende et par timers pusterum. Fårvang-området: Annelise Poulsen, 86 87 12 94, 40 13 89 53. Øvrige: Inge Toftgaard, 61 26 32 74, inge.toftgaard​@hotmail.com

Handyman

Har du brug for en håndsrækning til at skifte en pære, hænge et billede op eller andre småjob? Ove Madsen, 60 24 15 51.

Hjælp ved kontakt til myndigheder

Vil du/I gerne have en bisidder ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til kommunen? Bisidderen har tavshedspligt. Anna Marie Krog, 28 58 75 04, annamariekrog​@sport.dk

Ledsager

Har du brug for ledsagelse til læge, hospital, kommune eller lignende? Ledsageren har tavshedspligt. Annelise Poulsen, 40 13 89 53. Inge Toftgaard, 61 26 32 74.

Vågetjeneste

Kontakt hjemmeplejen eller Inge Toftgaard, 61 26 32 74, inge.toftgaard​@hotmail.com

It-hjemmeservice

Har du it-udfordringer, og har du ikke mulighed for at komme i vores it-stue? Så kan du få hjælp til at løse problemerne i dit eget hjem. Svend Erik Henningsen, 22 25 75 41. Arne Højbjerg, 23 93 93 05. Jens Jensen, 21 20 25 55.

nettet, skrive e-mails, billedbehandling og meget andet. Tilmelding: Alvin Bloch, 21 90 38 03, abb​@fiberpost.dk eller Aage Thomsen, 28 25 59 36, aageth​@fibermail.dk ≤

Demensaflastning

Petanque

Vi har i samarbejde med plejehjemmene i gl. Kjellerup kommune fået oparbejdet en vågetjeneste med dygtige vågere, men vil meget gerne have dig ind i gruppen også. For nærmere information, ring til Jette Overbeck, 26 87 83 27 eller Inge Madsen, 30 81 36 04.

Mandage kl. 9.30-11.30. Sted: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern. Orla Pedersen, 29 26 70 65, orlapedersen​@privat.dk Pris: Kontingent til Gjern Idrætsforening.

Svømning

It-cafe

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Gjern Kultur- og Idrætscenter i skytteklubbens opholdslokale. Her kan du lære om NemID, få hjælp til at komme på

Vågetjeneste

•  Mandag-torsdag kl. 15-20. •  Fredage kl. 14-20. Sted: Landal Søhøjlandet, Lille Amerika Vej, Gjern. Rose Hansen, 29 93 42 42. Pris: 30 kr. Husk medlemskort. Weekend normal pris.

Bowling

Turneringsbridge

Gåture med og uden stave

Tirsdage kl. 13-17. Sted: Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. Sanny von Mehren, 23 31 51 84. ≤

KJELLERUP Formand: Kjeld Andersen, 40 19 20 88, kjelda​​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand og lokalredaktør: Jette Würtz Overbeck, 86 88 83 27, jetteoverbeck​​​@gmail.com

Bio

1. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Sted: Silkeborg Bio, Papirfabrikken. Medbring medlemskort. Filmen annonceres i Ekstra Posten sidste onsdag i måneden. Grethe Morgenstern, 25 34 23 78. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og småkager.

Familier med en hjemmeboende dement har brug for aflastning. Et ugentligt besøg af en frivillig aflaster giver den pårørende et lille pusterum. Else Trier, 86 88 26 76 og Erna Petersen, 21 59 26 50.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/kjellerup

Besøgsven

Ældre Sagen og Røde Kors i Kjellerup tilbyder fælles besøgsvennetjeneste til alle, der føler sig ensomme. Else Maj Franzel, 50 71 72 77.

Bisidder

Tilbud om ledsagelse i situationer, hvor det giver tryghed at have en ledsager med, fx hos offentlig myndighed og læge. Bisiddere har tavshedspligt. Erik Lauridsen, 61 73 61 19.

Onsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Bowl’n’Fun, Tingvej 7, Viborg. Afbud senest tirsdagen før spilledagen til Benthe Lysdal, 29 39 82 33, kl. 18-20. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og brød.

Mandage kl. 10-12. Sted: Bjerget, Hasselvej 13. Kom og vær med på en frisk og sund gåtur! Den første mandag i måneden tager vi på ture i omegnen med afgang i private biler. Husk madpakke og drikkevarer. Anne Grethe Pedersen, 24 95 74 99 og Hanne Espersen, 30 53 45 85.

It-cafe

Sidste mandag i måneden kl. 10-12. Sted: Vestergade 23, Kjellerup. Driller teknikken? Eller er det opdateringer eller andre ting, der er svært? Vi klar til at hjælpe dig. Der er altid kaffe på kanden. Kjeld Andersen, 40 19 20 88.

Petanque

Onsdage kl. 14-16. Sted: Fritidsområdet Bjerget, Hasselvej 13, Kjellerup. Ivan Birger Pedersen, 22 91 20 97.

Samværscafe

1. mandag i måneden kl. 15-17. Sted: Plejecenter Sandgårdsparken, Kjellerup. For alle, der er berørt af demenssygdom. De pårørende vil have mulighed for at tale sammen i enrum.


En konsulent vil være til stede, når der er behov for det. Vi har naturligvis tavshedspligt. Else Trier, 23 27 28 31. ≤

Inkontinens - hvad er det?

Sidste mandag i måneden kl. 16-18. Sted: Kirkecentret, Kirkebakken 8, Kjellerup. Gruppen er åben, så du kan bare møde op. Fra Ældre Sagen: Karin Thomsen, 23 64 91 02. Fra kirkerne: Dorte Laursen, 28 89 40 95, efter kl. 17.

Torsdag 30. januar kl. 19. Sted: Mosaikken, Kjellerup. Professor Frank Schmidt vil fortælle om emnet. Ca. 15 procent af voksne danskere lider af inkontinens. Mange er flove over det, derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at udbrede kendskabet til den. Anna-Lene Andersen, 26 35 22 34, betaling på MobilePay 72904 eller konto 3001 3002029561. Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 75 kr. Inkl. kaffe og brød.

Suppeaften

Spisning og dans i Ans

Sorg- og livsmodsgruppe

2. tirsdag i måneden kl. 17-19. Sted: Sandgårdsparken, Kjellerup. Kom og vær med til hyggeligt samvær og lækker mad. Vi serverer årstidens suppe. Tilmelding til Anni Hjorth, 60 63 22 86. Pris: 65 kr. for maden + en øl/ vand samt kaffe og småkager. ≤

Foredrag

Torsdag 16. januar kl. 19. Sted: Alhuset, Kjellerup. Bedemand Poul Henning Sørensen fortæller om sin barndom, om at være købmand i Kjellerup og senere bedemand. Tilmelding senest 9. januar til Hans Christian Trads Laursen, 22 94 26 34. Betaling på MobilePay 72904 eller på konto 3001 3002019561. Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 75 kr. Inkl. kaffe og brød.

Seniorbio

Torsdag 23. januar kl. 14-16. Sted: Mosaikken, Kjellerup. Vicepræsidenten. Under Nixon-regeringen i 1970’erne bliver Dick Cheney assistent for kongresmedlem Donald Rumsfeld. Den unge mand med rundsave på albuerne og total mangel på moral arbejder sig op til at blive vicepræsident for George W. Bush. Han ender med at blive en af USA’s mest magtfulde mænd. Billetter kan købes eller reserveres på Kjellerup Bibliotek eller www.silkeborgbilletten.dk Kontaktperson i Ældre Sagen: Jette Overbeck, 26 87 83 27. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage.

•  Tirsdag 10. december kl. 18.30. •  Tirsdag 14. januar kl. 18.30. •  Tirsdag 11. februar kl. 18.30. Sted: Anshallen, Ans Søpark 30. Dans i Ans og Ældre Sagen indbyder til danseaften med levende musik. Spisning kl. 18.30. Dansen begynder kl. 19.30. Samkørsel fra Alhuset: Har du ekstra plads i bilen, eller ønsker du at køre med for en 20’er, så sig det ved tilmeldingen. Sonja Poulsen, 22 62 07 88. Pris: 120 kr. for spisning og dans. 60 kr. kun for dans. 25 kr. for kaffe og kage.

Rejsemøde om Kreta

Onsdag 12. februar kl. 14. Sted: Mosaikken, Kjellerup. På mødet ser vi billeder fra Kreta og stiller spørgsmål af hjertens lyst. Anna-Lene Andersen, 26 35 22 34. Mødet er gratis. Pris for rejsen: 5.798 kr. inkl. fly Billund-Kreta t/r samt bus til Billund og retur. Tillæg for enkeltværelse: 1.800 kr. Betaling direkte til Bravo Tours.

Revysangens Genklang

Torsdag 13. februar kl. 19. Sted: Alhuset, Kjellerup. Revysangens Genklang er en duo, der er uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium. De vil underholde med gamle viser, blandt andet med Liva Weel, Lulu Ziegler, Bodil Steen, Marguerite Viby, krydret med små anekdoter. Anna-Lene Andersen, 26 35 22 34, betaling på MobilePay 72904 eller på konto 3001 3002029561.

Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 150 kr. Inkl. 1 øl/vand/vin og brød.

Tur til København

Torsdag 20. februar kl. 8-23. Sted: Sørens Rejser, Parallelvej, 7, Kjellerup. Vi besøger både DR og Københavns Politigård, begge steder med rundvisning. Obs! Der skal fremvises billed-id ved besøg på Politigården. Tilmelding senest 12. februar til Hans Christian Trads Laursen, 22 94 26 34, betaling på MobilePay 72904 eller konto 3001 3002029561. Pris: 950 kr. inkl. frokost og entreer.

SILKEBORG Formand: Bente Nielsen, 40 19 86 82, FM.Silkeborg.743​@ aeldresagen.dk 1.-næstformand: Webmaster Birgit Andersen, 22 12 64 75, baand22​​@gmail.com 2.-næstformand: Bent Dalsgaard, 40 88 04 81, post​​@bentdalsgaard.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/silkeborg

Kontor

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Mandage kl. 9.30-12 - telefon 20 36 19 77 i samme tidsrum. Kontoret har ingen postadresse.

Tilmeldinger uden for kontortid

Arrangementer: Grethe Morgenstern, 25 34 23 78, onsdag og torsdag kl. 16-18. Tilmelding og oplysning om it-kurser: Marianne Lund, 27 60 66 95, mandag og torsdag kl. 10-12. Tilmeldingen er gældende, når betaling har fundet sted.

Betalinger

På hjemmesiden kan du tilmelde dig og betale på samme tid som almindelig nethandel. Reservationer kan foretages på kontoret og betales på netbank til konto i Jyske Bank, 7170 2644312.

Husk at skrive arrangement/ nummer + dit navn. Betaling skal ske før arrangementets afvikling.

Besøgsven

Bor du i eget hjem, og mangler du en at tale med eller gå en lille tur sammen med, kan vi måske skaffe dig en besøgsven, som kan komme på besøg en gang om ugen eller efter aftale. Jytte Nordholm Andersen, 26 56 80 39, mandag og torsdag kl. 10-12, jycar​@youmail.dk Træffes på kontoret 1. mandag i måneden.

Aflastning af pårørende til demensramte

Er en af dine nærmeste ramt af en demenssygdom, og trænger du til et pusterum, kan du få en frivillig til at komme et par timer om ugen. Hvis du ønsker oplysninger om kommunens demenskonsulenter, pårørendegrupper, undervisning om sygdommen eller om demenscafeen i Mariehøj, er du velkommen til at kontakte Ruth Conradsen, 86 81 23 70, ruthcon​@outlook.dk

Besøgsvenner søges

Har du tid og lyst til at blive besøgsven, så er der måske en, der har brug for dig. Du kan være med til at skabe lys og liv i en stille tilværelse. Jytte Nordholm Andersen, 26 56 80 39, mandag og torsdag kl. 10-12, jycar​@youmail.dk Træffes på kontoret 1. mandag i måneden.

Har du lyst til at blive motionsven?

Du kan gøre en forskel for en ældre borger, som ikke er i stand til at benytte almindeligt tilgængelige træningstilbud. Tilbuddet er i samarbejde med Silkeborg Kommune. Inge Andersen, 29 85 87 32, inge.lysbro​@gmail.com

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til alle vigtige samtaler med bank, advokat, læge eller kommunen. En bisidder er gratis, og fire ører hører bedre end to. Carl Mølgaard, 24 83 47 39. Bente Noesgaard, 61 33 48 90. det sker

december 2019

7

»


Træffes på kontoret i medborgerhuset 1. mandag i måneden.

En hjælpende hånd

Har du brug for en håndsrækning til små, praktiske gøremål i eget hjem? Arbejdet udføres gratis af vores frivillige hjælpere, man betaler selv materialer. Der udføres ikke autoriseret arbejde. Birthe Willemann, 29 25 44 22.

Frivillige sprogundervisere søges

Har du en fortid som sproglærer eller et grundigt, praktisk kendskab til sprog? Og har du lyst til at bruge din erfaring til glæde og gavn for andre? Så vil vi gerne høre fra dig. Du vil indgå i et team af undervisere. Birgit Andersen, 22 12 64 75, baand22​@gmail.com

Medlemsservice

Har du mistet dit medlemskort, eller skal du melde ny adresse eller mail, kan du ringe til medlemsservice, 33 96 86 89.

Vågetjenesten

I samarbejde med Bryrup, Them. Frivillige tilbyder støtte og aflastning til alvorligt syge og døende - og deres pårørende. Alle i vågetjenesten har tavshedspligt om forløbet og personlige oplysninger, man måtte blive bekendt med. En sygeplejerske introducerer aflastningspersonen i hjemmet. Ønskes hjælp ring til vågetjeneste, Karen Bolvig, 71 74 51 71, alle dage kl. 9-15. Ønsker du at være frivillig våger: Ring venligst til Karen Bolvig, 71 74 51 71, kl. 9-15.

It-hjælp i hjemmet

Et tilbud til alle, der har svært ved det digitale, og som ikke har mulighed for at deltage i vores kurser eller i datastuen. Marianne Lund, 27 60 66 95, mandag og torsdag kl. 10-12, lundmarianne​@yahoo.com

It - korte kurser

Korte kurser er fleksible og kan tilpasses dit behov, det kunne være: 8

det sker

december 2019

•  Windows 10: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08, skm​@tdcadsl.dk •  ”Få mere ud af dine billeder”: Jesper Bo Falck, 21 80 81 16, jbfalck​@outlook.dk •  Facebook: Chresten Dyhre, 60 65 06 51, chrestend​@gmail.com •  iPad: Jens Jensen, 21 20 25 55, jens​@purlund.dk •  Windows 10: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08, skm​@tdcadsl.dk Tilmelding på hjemmesiden eller hos ansvarlig kontaktperson. Pris: 100 kr. pr. time for en person. Ikke-medlemmer: 150 kr. Prisen kan deles ved flere deltagere. ≤

Åben datastue

•  Torsdage kl. 13-15. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. •  1. torsdag i måneden kl. 13-15. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Har du problemer med it-kommunikation med det offentlige eller tekniske problemer? Der er ingen tilmelding, tag din pc og kabel med. Peter Mikkelsen, 61 67 44 19. ≤

It-kurser

Windows 10 - udvidet kursus 7 x 2 timer. Onsdage kl. 11.30-13.30. 22. januar-4. marts. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. Kursus 31. Søren Mikkelsen, 30 23 53 08. Pris: 300 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 400 kr. ≤

Android-tablet/ -smartphone

7 x 2 timer. Mandage kl. 14-16. 20. januar-2. marts. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. Kursus 314. Underviser: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08. Pris: 300 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 400 kr. ≤

Facebook-kursus

3 x 2 timer. Onsdage kl. 14-16. 22. januar-5. februar. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. Kursus 318. Underviser: Chresten Dyhre, 60 65 06 51. Pris: 150 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 250 kr. ≤

Få mere ud af dine billeder 5 x 2 timer. Tirsdage kl. 13-15. 21. januar-18. februar. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. Kursus 319. Underviser: Jesper Falck, 21 80 81 16. Pris: 200 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 350 kr. ≤

iPad/iPhone

7 x 2 timer. •  Mandage kl. 11.30-13.30. 20. januar-2. marts. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. 320 - startkursus. Underviser: Jens Erik Jensen, 21 20 25 55. •  Onsdage kl. 9-11. 22. januar-4. marts. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. 317 - udvidet kursus. Underviser: Chresten Dyhre, 60 65 06 51. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret, 20 36 19 77. Pris: 300 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 400 kr. ≤

It - sikkerhed og vedligeholdelse af pc

3 x 2 timer. Torsdage kl. 9-11. 23. januar-6. februar. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Kursus 322. Beskyt din computer mod virus, malware og phishing. Underviser: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08. Pris: 150 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 250 kr. ≤

Windows 10 - startkursus

7 x 2 timer. •  Tirsdage kl. 9-11. 21. januar-3. marts. Sted: Datastuen, Lyngvej 2, Sejs. Kursus 315. Underviser: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08. •  Fredage kl. 9-11. 24. januar-6. marts. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Kursus 321. Underviser: Søren Mikkelsen, 30 23 53 08. For dig, der har fået Windows 10. Pris: 300 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 400 kr. ≤

Bio for medlemmer

1. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Sted: Silkeborg Bio, Papirfabrikken. Husk medlemskort. Grethe Morgenstern, 24 34 23 78. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og småkager. Betales ved indgangen.

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. Sted: Bowl’n’Fun, Brokbjergvej 12, Silkeborg. Tilmelding til Tove Olsen, 40 85 83 05, tovemor​@msn.com Pris: 350 kr. inkl. sko. Betales til Tove Olsen.

Bridge i Lunden

Tirsdage kl. 13-16.30. Sted: Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. Se bridges resultater på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ silkeborg Tilmelding til Sanny von Mehren, 23 31 51 84. Pris: 250 kr. halvårligt, inkl. kaffe/brød og spisning ved afslutning. ≤

Fit&Sund

Alle dage kl. 5.30-22.30. Sted: Silkeborg Sportscenter, Aarhusvej 45. Træn til en fordelagtig pris på de mange hold, fx fri styrke- og kredsløbstræning, seniorklub, ”tirsdagsformiddags-brød” og 10 min. gratis konsultation med fysioterapeut eller diætist. Fit&Sund, receptionen, 87 70 86 00.


Bent Dalsgaard, 40 88 04 81. Pris: 199 kr. pr. måned.

Håndarbejdscafe

Torsdage i lige uger kl. 14-16. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5. Vi mødes for at have det rart med hinanden i uforpligtende samvær. Du er velkommen til at medbringe dit håndarbejde, men det er ingen betingelse. Du kan også komme, hvis du har brug for at komme lidt hjemmefra. Lisbeth Lauritsen, 86 81 02 99.  Anni Peuss, 50 99 17 70. ≤

Samværscafe

3. onsdag i måneden kl. 17-19. Sted: Mariehøj Sognehus, Almindsøvej 6, Silkeborg. I samarbejde med Ældre Sagens frivillige og Silkeborg Kommunes demenskonsulenter. Har du hukommelsesbesvær, er du pårørende eller ven, og vil vide mere om demens, kan du have glæde af at aflægge cafeen et besøg. En af demenskonsulenterne vil være til stede og rådgive. Der er ingen tilmelding. Inger Rasmussen, 50 90 58 32. Pris: Man betaler for maden. ≤

Ud at gå med Jens

Fredage kl. 9.30-11.30. Sted: Parkeringspladsen ved Lunden, Vestergade. Ingen tilmelding, man kan bare møde op. Jens Lauritsen, 40 72 70 39.

Tilmelding til sprogundervisning

Mandag 6. januar kl. 9.30-12. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. Tilmelding til sprogkurser i Medborgerhuset ved personligt fremmøde. Kontoret, 20 36 19 77.

Kongelige smykker fortæller historie

Onsdag 29. januar kl. 14. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. 807 - foredrag ved lektor Bjarne Steen Jensen om smykkernes historie, kunsthistorie og anekdoter om juvelernes ejere. Få indblik de kongelige damers mest interessante smykker og den tid, hvori de er skabt. Der er kronprinsessens

rubinsmykker eller dronningens safirer. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret, 20 36 19 77. Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød. Ikke-medlemmer: 100 kr. ≤

Besøgsvenner

Kunstforedragene

Demensaflastning

”Om fremadstormende kvinder”. Torsdag 6. februar kl. 14-16. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. 828 - foredragene fortsætter 20. og 27. februar. Kunst i foråret handler om syv markante og modige kvindelige malere, der i den grad præger kunstscenen i disse år. Billederne kan være fulde af tilsyneladende hyggelige eventyr, drømmemotiver og blomster, men også uhyggelige stuer og traumer fra barndommen. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret, 20 36 19 77. Pris: 75 kr. inkl. kaffe i pausen. Ikke-medlemmer: 95 kr. ≤

Syng med og Tip et Hit

Onsdag 19. februar kl. 14. Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg. 808 - i år har vi fornøjelsen at invitere til en aktiv musikalsk eftermiddag med Klaus fra ”Servants” og fru Karin, som spiller kendte melodier. Der bliver også ”Tip et Hit” med gevinster. Tilmelding på hjemmesiden og kontoret, 20 36 19 77. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage. Ikke-medlemmer: 150 kr. ≤

THEM Formand: Margrethe Schaarup, 23 22 94 11, margrethe.schaarup​​​​​​​​@ gmail.com 1.-næstformand: Barthe Ulla Risom Holst, 40 30 07 63, barthe​​​@risomholst.dk 2.-næstformand: Mogens Steen Hansen, 40 40 12 48, mogens.sh​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/them Tilmeld dig vores lokale nyhedsbreve på vores hjemmeside.

Har du et par timer om ugen til at gøre noget for et ældre eller ensomt menneske? Så kontakt Aase Tange Mark, 29 29 22 12, aase.mark​@youseepost.dk Familier med en hjemmeboende demensramt har brug for aflastning. Få et ugentligt besøg af en frivillig, det giver den pårørende et par timers tiltrængt pusterum. Barthe Risom Holst, 40 30 07 63, barthe​@risomholst.dk

Bisidder

En bisidder kan støtte under samtaler med fx bank, advokat eller kommunale myndigheder. Bente Noesgaard, 61 33 48 90, bentenoesgaard​@gmail.com

Demensvenlig lokalafdeling

Them er en af de lokalafdelinger, der har en demensansvarlig med overblik og viden om, hvordan Ældre Sagen kan hjælpe dig, der får demens ind på livet. Både hvis du selv får demens, eller hvis du er pårørende. Barthe Risom Holst, 40 30 07 63, barthe​@risomholst.dk

En at følges med gå med-ven

Har du brug for en følgeven, så kontakt os. Vi kører ikke selv og skal derfor med i evt. transport. Henvendelse til - og gerne i så god tid som muligt Karen Bolvig, 40 93 95 47.

Handymand

Har du brug for en handymand til mindre opgaver i hjemmet? Havearbejde er ikke en del af handymandens tilbud. Them: Jens Martin Jensen, 86 84 77 68. Bryrup: Torben Nielsen, 42 75 27 50.

Tryghedsopkald

Du kan få et tryghedsopkald hver morgen. Rosengårdcentret, 89 70 35 20.

Vågetjeneste

Har du brug for en vågekone/ -mand? Vågetjenesten, 71 74 51 71, alle dage kl. 8-14, karen​@bolvig.dk

Fællesspisning

Onsdage i lige uger kl. 10-15. Sted: Huset Sterk, Horsensvej 1, Salten. I samarbejde med Huset Stærk arbejder vi for at modvirke ensomhed. Yderligere oplysninger og tilmelding senest lørdagen før til Aase Tange Mark, 29 29 22 12. Pris: 55 kr. Udbringning 30 kr.

Hyggecafe

1. mandag i hver måned kl. 14-16.30. Sted: Jens Bæks Gård, Fasanvej 8, Bryrup. Barthe Risom Holst, 40 30 07 63 eller Aase Tange Mark, 29 29 22 12. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage samt underholdning.

Lektiecafe

Onsdage kl. 12.45-14.15. Sted: Frisholm Skole, Them. Lisbeth Hessellund, 20 92 55 54.

SYDDJURS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Ove Buus Pedersen, 30 68 85 65.

Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne

Tirsdag 21. januar kl.14-16. Sted: Kulturhotellet, Hovedgaden 10, Rønde. Et foredrag om husketeknik, som handler om, hvordan man via teknikker og øvelser træner hukommelsen og holder hjernen aktiv. I samarbejde med Ebeltoft, Rosenholm, Rønde og Midtdjurs. Tilmelding til Hans Friis, 21 44 98 38, aeldresagen.roende​@ gmail.com senest 14. januar. Pris: 100 kr. Betal på konto 9354 455644 eller MobilePay 496367. Husk navn.

EBELTOFT Formand: Aase Bang, 25 44 40 02, aasebang​@me.com Næstformand: Carl Petersen, 21 34 00 24, callepetersen​@gmail.com

» det sker

december 2019

9


Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ebeltoft På hjemmesiden kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Pris: Kontingent til badmintonklubben.

Bordtennis

Et besøg, der glæder begge. Vil du høre nærmere om Ældre Sagens besøgsvenner, kan du ringe til vores kontaktpersoner Jytte Sunds, 28 91 91 68 eller Birte Mauritzen, 86 34 69 93, 21 65 48 67.

Onsdage kl. 14-15. Sted: Ebeltoft Idrætscenter, Øster Alle 17, Hal 1. Instruktører: Bjarne Mikkelsen, 29 64 29 98, kanalvej7​@gmail.com og Preben Von Qualen, 29 21 42 73, fruvonq​@gmail.com Tilmelding til Bjarne Mikkelsen. Pris: 350 kr.

Bisidder

Bowling

Besøgsven

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler, fx hos advokaten, i skifteretten og hos offentlige myndigheder. En bisidder er med til at lytte og støtte i situationer, hvor det er bedst at være to. En bisidder har tavshedspligt. Jens Brendorp, 40 63 51 06, bjbrendorp​@gmail.com

En hjælpende hånd

Hvis du har brug for hjælp til små, praktiske opgaver. Ib Kristensen, 40 16 31 89, Peter Madsen, 61 12 79 25 (Mols, Helgenæs).

Tryghedsopkald

Hvis du vil høre nærmere om vores tryghedsopkaldsordning, så ring til Jytte Sunds, 28 91 91 68 eller Birte Mauritzen, 86 34 69 93, 21 65 48 67.

Fremtidsfuldmagt

Ønsker du råd og vejledning til at få skrevet fremtidsfuldmagt, kan vi måske hjælpe dig. Vi har naturligvis tavshedspligt. Carl Petersen, 21 34 00 24, callepetersen​@gmail.com

Onsdage kl. 11-15. Sted: Spis og Bowl, Vibæk Strandvej 8, Ebeltoft. Henni Vestergaard, 28 41 26 31, henniv​@live.dk

Bowls

•  Mandage kl. 9-13.15. •  Søndage kl. 13-16. Sted: Aktivitetshuset, Nørre Alle 4, Ebeltoft. Lars Jensen, 40 26 56 21.

Bridge

•  Tirsdage kl. 12-17. Sted: Aktivitetshuset, Nørre Alle 4, Ebeltoft. Aase Gissel, 86 34 54 12. •  Torsdage kl. 10-13.30. Sted: EFFI’s klublokaler, Galgebakken 4, Ebeltoft. Mette Hvitved, 29 92 46 00, mkhvitved​@gmail.com

Datacafe

Torsdage kl. 12.30-14.30. Sted: Kernehuset, Øster Alle 33, Ebeltoft. Jørn Esmann, 86 33 64 93, jesmann​@private.dk

Spændende mad for mænd

Har du ikke mulighed for at komme og få hjælp i vores datacafe, kan der i helt specielle tilfælde ydes it-hjælp i hjemmet. Helle Thorsdal, 30 29 59 13, hthdk​@hotmail.com

Mandage kl. 16.30-20.30. Sted: Ebeltoft Skole, Skolevej 7, Ebeltoft. Vi laver mad sammen og hygger os. Maks. 14 deltagere. Tilmelding efter først til mølleprincippet til Poul Bojesen, 30 20 40 10, pbojesen​@live.dk Pris: 50 kr. pr. gang, inkl. madvarer.

Badminton

Linedance

It-hjælp

•  Tirsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 14-16. Sted: Ebeltoft Idrætscenter, Øster Alle 17. Birte Mauritzen, 86 34 69 93, 21 65 48 67, bmauritzen​@outlook.dk 10

det sker

december 2019

•  Mandage kl. 16.45-17.30. Hold 1752. •  Mandage kl. 15.45-16.30. Hold 1753. Sted: Kernehuset, Øster Alle 33, Ebeltoft. Instruktør: Mie Frederiksen.

Tilmelding og betaling direkte til AOF Djursland, 86 43 00 00, kursus​@aofhuset.dk Kontaktperson: Jens Brendorp, 40 63 51 06. Pris: 540 kr. for 13 gange. Ikke-medlemmer: 570 kr.

Petanque

•  Mandage kl. 10-12. •  Torsdage kl. 10-12. Sted: Festpladsen, Nørre Alle 4, Ebeltoft. Ole Sørensen, 24 34 70 37, elsesorensen​@mail.stofanet.dk Pris: Der betales kontingent til EFFI.

Stavgang

Torsdage kl. 10-12. Sted: Ebeltoft Idrætscenter, Øster Alle 17, Ebeltoft. Kirsten Harvig, 50 99 81 46, waki8400​@gmail.com

Traveture

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Ebeltoft Idrætscenter, Øster Alle 17, Ebeltoft. Per Henrik Nielsen, 21 25 86 30.

Vandmotion for voksne

Fredage: Kl. 14.15-15. Kl. 15-15.45. Kl. 15.45-16.30. Sted: Århusvej 35, Tirstrup. Maks. otte deltagere på hvert hold. Tilmelding til forårssæsonen fra 20. december kl. 12 efter først til mølle til Winnie Egefjord, 20 65 87 06, egefjord​@gmail.com Pris: 525 kr. for 15 gange. Ikke-medlemmer: 675 kr.

Veteranfodbold

Onsdage kl. 14-15.15. Sted: Ebeltoft Idrætscenter, Hal 2, Øster Alle 17. Peter Tvorup, 29 42 48 17, peterhtvorup​@gmail.com

Whist

Tirsdage kl. 9.30-12. Sted: Aktivitetshuset, Nørre Alle 4, Ebeltoft. Pia Tastum, 30 88 27 01, tastum​@dlgmail.dk

Invitation til frivillige

Nuværende og kommende. Onsdag 29. januar kl. 14. Sted: Solbakken, Nørreport 18, Ebeltoft. Har du lyst til at være frivillig i vores lokalafdeling og være med til at give en hånd med sammen med den nuværende

gruppe af frivillige, så mød op. Du kan være fast eller ad hoc-frivillig og beskæftige dig med netop det, du finder sjovt og godt. Du vil møde andre frivillige og få en snak om det frivillige arbejde i lokalafdelingen. Mødet er gratis, og vi giver en kop kaffe. Tilmelding senest 20. januar til Calle Petersen, callepetersen​@gmail.com

De Danske Gærfabrikker

Onsdag 22. januar kl. 14. Sted: Kør selv-tur hvor vi mødes på De Danske Gærfabrikker, Bredstrupvej 33, Grenaa. Under overskriften ”Gær er ikke bare gær” skal vi på rundvisning i en virksomhed, der leverer nærmest al den gær, der sælges i detailbutikkerne i Danmark. Tilmelding senest 17. januar efter først til mølle-princippet til Aase Bang, 25 44 40 02, aasebang​@me.com Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Fremtidsfuldmagt testamente

Torsdag 6. februar kl. 19. Sted: Solbakken, Nørreport 18, Ebeltoft. Advokat Mads F. Petersen, MP Advokaterne, Ebeltoft, vil informere om, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvordan den udformes. Endvidere vil advokaten gennemgå de vigtigste arveregler, der kan danne grundlag for et testamente. Tilmelding senest 3. februar til Calle Petersen, 21 34 00 24, callepetersen​@gmail.com eller til Jens Brendorp, 40 63 51 06, bjbrendorp​@gmail.com Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Lisbet Dahl: Undskyld, jeg blander mig Onsdag 26. februar kl. 19. Sted: Maltfabrikken, Adelgade 39, Ebeltoft. Et livsklogt foredrag om at lytte til sin indre stemme. Om at klare sig igennem tilværelsen uden fortrydelse. Lisbet har altid stolet på sin intuition på scenen, hvor hun har stået gennem mere end 50 år. I samarbejde med FOF Djursland. Tilmelding senest 17. februar til Aase Bang, 25 44 40 02,


aasebang​@me.com Pris: 155 kr. Ikke-medlemmer: 220 kr.

MIDTDJURS Formand: Ove Buus Pedersen, 30 68 85 65. Ældrepolitisk kontakt: Ove Buus Pedersen, 30 68 85 65. Redaktør af ’Det Sker’ og webmaster: Bruno Henriksen, 22 10 08 70.

Tryghedsopkald

Lad os ringe til dig hver morgen kl. 8.30-9 med et ”Godmorgen i dag”. Ordningen er gratis, du skal blot henvende dig til Kirsten Poulsen, 51 16 42 25.

Bridge

www.aeldresagen.dk/ midtdjurs

Mandage kl. 9-12. Sted: Vikingegården, Bugtrupvej 16, Kolind. Har du lyst til at prøve, også selvom du er lidt uøvet, skal du bare møde op, ved fælles hjælp skal vi nok komme i gang. Flere oplysninger fås hos Bent Pedersen, 28 73 44 19. Pris: 125 kr. pr. halvår. ≤

Besøgsvenner

Krolf

Hjemmeside

Savner du adspredelse og har lyst til at få en god snak med et andet menneske, så kan en besøgsven måske hjælpe dig. En besøgsven kommer som oftest på besøg en gang om ugen. I får en snak over kaffen, går måske en lille tur, spiller kort, eller hvad I nu ellers har lyst og kræfter til. Kontakt Marna Obsen, 28 15 00 82, for at høre nærmere om ordningen.

Bisidder

Der kan opstå situationer, hvor det vil være rart at have en person med, der måske kan huske, høre eller se bedre end en selv. Bisidderen er som udgangspunkt ikke advokat og rådgiver, men et par ekstra ører og øjne, der kan hjælpe et andet menneske i en vanskelig situation. Bisidderen har selvfølgelig tavshedspligt. Marna Obsen, 28 15 00 82 eller Tomas Jensen, 30 26 35 75.

En hjælpende hånd

Har du svært ved at skifte en pære eller få skruet en skrue i væggen? Eller har du problemer med andre små, praktiske gøremål i dit hjem, som du tidligere selv har klaret, så har du brug for en hjælpende hånd. Den hjælpende hånd minder på en måde om en vennetjeneste eller om hjælpen fra naboen. Alle medlemmer kan få en hjælpende hånd. Det er gratis. Tomas Jensen, 30 26 35 75.

Tirsdage og torsdage kl. 14-16. Sted: Banerne ved P. Vejsgaardsvænget i Ryomgård. Giv dig selv en chance for at prøve det. Det er sjovt og socialt, og så får man samtidig motion og frisk luft. Udstyret kan lånes. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. Til og med 24. februar spilles om tirsdagen i Midtdjurs-hallen. Hanne Due Bjerre, 21 69 56 12. Pris: 150 kr. pr. sæson.

Motion og hygge

Mandage kl. 10-11.30. Sted: Krolfbanen i Ryomgård. Kom ud og nyd naturen uanset vejret, få frisk luft og farve i kinderne med en rask travetur. Vi går normalt 4-5 km. Der kan motioneres med eller uden stave. Stave kan lånes. Jenny Hawkins, 29 40 91 66.

Qigong, harmoni og balance

Onsdage kl. 10-11. Sted: Krolfbanen ved IFM’s klubhus i Ryomgård. Helseøvelser og serier af bevægelser, som alle kan lære og have stort udbytte af. Øvelserne er særligt velegnede til seniorer. Forårssæsonen starter 8. januar. For både begyndere og øvede. Flere oplysninger hos Hanne Due Bjerre, 21 69 56 12. Pris: 250 kr. pr. sæson, 20 gange.

Søndagsbrunch for enlige

Sidste søndag i måneden (undtagen i december) kl. 10-12. Sted: Ringparken, Ryomgård. Snyd ikke dig selv for en hyggelig formiddag, hvor vi byder på brunch og en god snak. Kom nu ud af busken, ræk ud og få nye bekendtskaber, der er plads til mange flere. Kender du andre enlige, så spørg, om I skal følges. Kom ud og oplev hyggen ved et fælles måltid. Bindende tilmelding til Inge Pedersen, 25 11 68 19, senest fredagen før. Pris: 50 kr. ≤

Whist

Onsdage kl. 13-16.30. Sted: Det gamle posthus, Nordre Ringvej 7 B, Ryomgård. Kontakt Margrethe H. Græbild, 41 19 59 11, for nærmere oplysninger. Pris: 125 kr. pr. halvår. ≤

Spis sammen

Fredag 31. januar kl. 18. Sted: Pindstrup Centret, Pindstrup. Festaften med stor buffet. Underholdning med IngeMarie fra Dræsinebanden. Tilmelding efter først til mølle til Inge Pedersen, 25 11 68 19, senest fredag 24. januar. Pris: 150 kr.

”Seenager” du topper ved 60+

Onsdag 19. februar kl. 14. Sted: Ringparken, Ryomgård. Tidligere kulturdirektør i Vejle Kommune John Hansen holder et spændende foredrag, der handler om en humoristisk tilgang til livet efter de 60+. Man er kun ung to gange, og kærlighed og erotik betyder stadig meget for ”seenageren”. Tilmelding til Inge Pedersen, 25 11 68 19, senest torsdag 13. februar. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage.

ROSENHOLM Formand: Karin Rud, 86 99 45 24, 27 20 69 00, niels.karin​​​​​​​​@hotmail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ rosenholm

Bisidder

Har du brug for en hjælper/ ledsager til møde med offentlige myndigheder? Vores uddannede bisidder kan hjælpe ved møder med fx hospitaler, læger, advokater mv. Bisidderen har tavshedspligt. Hanne Brissing, 30 26 51 31, hkbrissing​@gmail.com

Hjælpende hånd

Praktisk hjælp til små opgaver for hjemmeboende ældre. Svend Ove Jensen, 30 20 47 61, svend.ove.jensen​@gmail.com

Pc-hjælp i hjemmet

Har du brug for hjælp til at komme i gang med din pc eller hjælp til småproblemer med dit it-system? Ove Kristiansen, 60 94 97 01, kris13aug​@gmail.com

Telefonstjernen

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige, der hører, om alt er vel? Margit Hjort, 28 95 84 30, margit​@pogm.dk

Bowls

Onsdage kl. 14.30-16.30. Sted: Lindegården, Skolevej 19, Mørke. Knud Villadsen, 29 62 86 03, imkvv​@yohoo.dk Pris: 100 kr. pr. sæson.

Herreværelset

2. tirsdag i måneden. Sted: Efter aftale. Vi tager på ture eller besøg, som vi selv arrangerer. Ugedag og klokkeslæt kan variere for det enkelte arrangement. Åben for alle mænd, der er selvhjulpne. Maks. 12 personer. Derefter venteliste. Finn Linde Sørensen, 21 63 85 11, flinde3​@gmail.com Pris: 50 kr. pr. sæson, hvortil kommer egenbetaling for de enkelte arrangementer.

Krolf

•  Onsdage kl. 14-16. Sted: Ved Hornslet Hallen, Stadionvej 4, Hornslet. Knud Jørgensen, 40 61 48 83, stejlbjerg31​@gmail.com •  Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved Ådalshallen, Ådalen 2, Skørring. Frede Solkær Pedersen, 20 66 85 00, fredeandreas​@gmail.com Pris: 200 kr. årligt. det sker

december 2019

11

»


Litteraturkredsen

Onsdag 22. januar kl. 10-12. Sted: Rosengården, Tingvej, Hornslet. Lissy Abildtrup, 86 99 50 05, lissy.abildtrup​@checkmark.dk Pris: 25 kr. pr. halvår.

Lørdagsbesøg

2. lørdag i måneden kl. 14.30-15.30. Sted: Rosengården, Tingvej, Hornslet. Frivillige hygger om beboerne med kaffe, sang og evt. en lille historie. Margit Hjort, 28 95 84 30, margit​@pogm.dk

Madlavning for ældre mænd

Tirsdage kl. 17-19. Sted: Mørke Skole, Kirkevej 13, Mørke. Fra 21. januar. Lærer: John Knudsen. Frede Solkær Pedersen, 20 66 85 00, fredeandreas​@gmail.com Pris: 750 kr. for 6 gange.

Moderat gang

Onsdage kl. 10-11. Sted: P-pladsen, Elkjærslund, Hornslet. Vi går i moderat tempo. Det er gratis at deltage - bare mød op! (undtagen i uge 7). Svend Ove Jensen, 30 20 47 61.

Motion i varmtvandsbassin

•  Torsdage kl. 12-13. Instruktør: Anette Sørensen. Fra 9. januar. Else Madsen, 24 25 17 78. •  Onsdage kl. 13-14. Fra 8. januar. Instruktør: Christina Blaabjerg. Fra 8. januar. Else Madsen, 24 25 17 78. •  Torsdage kl. 13-14. Sted: Auning Svømmehal,

Midtjylland

OMRÅDE 3A

Sdr. Fælledvej 5 C, Auning. Forhør om ledige pladser. Instruktør: Anette Sørensen. Astrid Olsen, 40 50 95 69. Pris: 850 kr. pr. halvår (14 gange).

Motionshold for svage ældre

Tirsdage kl. 14-15.30. Sted: Rosengården. Der vil være instruktører, som sammen med motionsvenner hygger sig med beboerne. Let stolegymnastik, derefter kaffe og et par sange. Leder: Lis Pedersen, 86 97 41 61. ≤

Strikkecafe

2. tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Rosengården, Tingvej 22, Hornslet. Karin Rud, 27 20 69 00. Pris: 20 kr. inkl. kaffe, te og brød.

Vinterfest

31. januar kl. 18. Sted: Den Gamle Kro, Hornslet. Søren Krause underholder under spisningen og spiller senere op til dans. Maks. 80 deltagere. Betaling på konto 9388 593532 (husk navn), MobilePay 782594, eller betal på Rosengården tirsdag 14. januar kl. 15-16. Tilmelding senest 17. januar til Hanne Brissing, 30 26 51 31, hkbrissing​@gmail.com Pris: 325 kr. inkl. buffet, ekskl. drikkevarer.

Nordkorea

Onsdag 19. februar kl. 19-21. Sted: Rosengårdens cafe, Tingvej 22, Hornslet. Journalist Markus Bernsen fortæller om Nordkorea og sit virke som

Asien-korrespondent for Weekendavisen samt om at bo i Sydkorea. Tilmelding senest 10. februar til Frede Solkær Pedersen, 20 66 85 00, fredeandreas​@gmail.com Pris: 50 kr. inkl. kaffe, te og brød.

Rejse til Polen

16.-20. marts. Sted: Kirkepladsen, Rodskovvej 2, Hornslet. Tag med til kurbyen Kolobrzeg ved Østersøen. Vi skal bo på det centralt beliggende Hotel New Skanpol, der ligger i gåafstand til den gamle bydel. Inkl. fuld forplejning i Polen (ekskl. drikkevarer), velværebehandlinger, byrundtur samt halvdagstur til Kamien Pomorski. Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S. Program og tilmelding til Karin Rud, 27 20 69 00, niels.karin​@hotmail.dk Pris: 2.295 kr. pr. person i delt dobbeltværelse.

Mangler du hjælp til små opgaver i hjemmet? Jens Erik Hansen, 23 10 89 22.

Badminton

Mandage kl. 15-16.30. Sted: Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, Rønde. Tilmelding til Hans Friis, 21 44 98 38, aeldresagenroende​@ gmail.com Pris: 350 kr. pr. sæson.

Bordtennis

Onsdage kl. 15.30-17. Sted: Rønde Idrætscenter, hal 2, Skrejrupvej 9 B, Rønde. Tilmelding til Hans Friis, 21 44 98 38, aeldresagenroende​@gmail.com Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bowls

Onsdage kl. 14-17. Sted: Lindegården, Skolevej 19, Mørke. Kaj Hitz, 28 44 71 03. Pris: 100 kr. pr. halvår.

Vinsmagning

Mandag 13. januar kl. 19. Sted: A-huset, Hovedgaden 69, Rønde. En rejse gennem vinens verden. Tilmelding senest 8. januar til Hans Friis, 21 44 98 38. Pris: 100 kr. inkl. osteanretning. Indbetal på konto 9354 455644.

RØNDE Formand: Hans Friis, 21 44 98 38, aeldresagenroende​​​​​​​​@ gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/roende

Bisidder

Et tilbud om ledsagelse i situationer, hvor det giver tryghed at have en ledsager med. Det kan være ved læge eller kontakt med det offentlige. En bisidder har tavshedspligt. Elva Nørager, 20 15 25 11.

Hvem er Karen Blixens ”Gamle Knudsen”?

Mandag 20. februar kl. 14-16. Sted: A-huset, Hovedgaden 69, Rønde. Lars R. Therkelsen fortæller om sin oldefar Peter Aarup, ”Gamle Knudsen”. Tilmelding senest 17. februar til Hans Friis, 21 44 98 38. Pris: 100 kr. inkl. kaffe. Indbetal på konto 9354 455644.

Områderedaktør: Winnie Egefjord, tlf. 20 65 87 06. Mail: egefjord​​​​​​​​​@gmail.com

Distriktsformand: Ejgil Andreasen, tlf. 51 53 25 67. Mail: ejgil8450​​​​@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Den hjælpende hånd

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

3A

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 3A Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 3A Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.